Instrukcja obsługi do programu Formatyzacja 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi do programu Formatyzacja 5"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi do programu Formatyzacja 5 Wersja 2.0

2

3 Spis treści Ogólne informacje o systemie Formatyzacja Wymagania systemu Formatyzacja Minimalne parametry techniczne dla stacji roboczej... 7 Instalacja systemu... 7 Sposoby instalacji... 7 Instalacja systemu z płyty CD... 9 Sprawdzenie poprawności instalacji usuwanie problemów, strojenie systemu Pierwsze uruchomienie systemu Formatyzacja Rejestracja programu Formatyzacja Budowa i obsługa systemu Formatyzacja Typowe elementy programu Okna dialogowe generowane przez program Filtry Standardowe ikony i ich funkcjonalność Moduł Kontrahenci Moduł Zestawy podstawowe Moduł Grupy zestawów Moduł Arkusze Moduł Formatki Moduł Wykończenia Moduł Magazyny Moduł Akcesoria-asortyment-surowce (AAS) Moduł Galeria Moduł Zlecenia rozkroju ZL Moduł Przyjęcia zewnętrzne PZ Moduł Wydania zewnętrzne WZ Moduł Przychody wewnętrzne PW Moduł Rozchody wewnętrzne RW Moduł Zlecenia produkcyjne ZP Moduł Uprawnienia Tworzenie nowych ról Przykład tworzenia roli PRODUKCJA Opis szczegółowy uprawnień do modułów w programie Moduł Etykiety Konfiguracja procesu wykonywania kopii bezpieczeństwa systemu Wykonywanie kopii Odzyskiwanie danych z kopii Dodawanie zleceń rozkroju ZL Nowe zlecenie rozkroju - krok po kroku Raporty oraz rozliczenia Rozliczenie rozkroju Zasady prawidłowego tworzenia rozliczenia Ustawianie schematów rozliczenia rozkroju Opis schematów rozliczeń Tworzenie listy akcesorii Moduły i rozszerzenia Moduł wymiany danych z systemem GDrive firmy Giben Moduł optymalizacji elementów dłuŝycowych

4 Ogólne informacje o systemie Formatyzacja 5 System Formatyzacja 5 to propozycja programu komputerowego firmy AGMASoft skierowana do małych, średnich oraz duŝych firm zajmujących się rozcinaniem materiału prostokątnego z uŝyciem cięcia gilotynowego na mniejsze elementy. Zbudowany on został na podstawie wieloletniego doświadczenia wynikającego z wprowadzonego na rynek polski w 1999 roku systemu Formatyzacja 3. Do budowy systemu uŝyte zostało środowisko Delphi firmy Borland oraz darmowa dystrybucja systemu bazy danych typu klient-serwer FireBird. UŜyta technologia powoduje, iŝ system jest stabilny i łatwy w obsłudze. Zastosowanie FireBird jako motoru bazy danych znacznie obniŝa koszty nabycia systemu, jego konserwację oraz koszy obsługi. System FireBird cechuje się duŝą bez awaryjnością, skalowalnością oraz wydajnością nie obciąŝając przy tym systemu ponadto rozwijany jest przez niezaleŝnych programistów na całym świecie na zasadzie licencji IDPL, InterBase Public License v.1.0, Mozilla Public License v.1.1. Głównym zadaniem systemu Formatyzacja 5 jest generowanie zleceń rozkroju, prowadzenie gospodarki magazynowej, tworzenie dokumentacji technicznej, generowanie wszelkiego rodzaju podsumowań, a co za tym idzie usprawnienie pracy przedsiębiorstwa, zgromadzenie w jednym miejscu pełnej dokumentacji dotyczącej zleceń rozkroju oraz materiału. Zastosowanie skomplikowanych algorytmów optymalizacyjnych powoduje, iŝ koszty materiałowe mogą ulec zmniejszeniu nawet o 15%. System Formatyzacja 5 jest aplikacją, która moŝe posłuŝyć do prowadzenia pełnej gospodarki magazynowej z moŝliwością wystawiania dokumentów magazynowych. Posiada on moŝliwość tworzenia zestawów podstawowych; np. szafek, które następnie moŝna zgrupować w grupy zestaw. Zarówno zestawy podstawowe jaki i grupy zestawów moŝna dodawać do listy formatek do rozkroju w dowolnej ilości i konfiguracji. Na podstawie zdefiniowanych w zestawach akcesoriach program generuje listy ilościowe akcesorii, które zostały uŝyte do zlecenia. Zastosowane mechanizmy w programie pozwalają w szczegółowy sposób generować wszelkiego rodzaju podsumowania, dokumenty magazynowe oraz rozliczeniowe. Zintegrowany moduł etykiet pozwala na tworzenie dowolnego rodzaju etykiet z wykorzystaniem kodów kreskowych. Dostępne opcje w module zleceń rozkroju pozwalają drukować zestawienia etykiet, którymi następnie mogą być oklejone arkusze, odpady czy formatki. Główne moduły systemu moduł generowania zleceń rozkroju ZL moduł zarządzania kontrahentami moduł magazynu arkuszy moduł magazynu wykończeń moduł magazynu formatek moduł magazynu akcesorii-asortymentu-surowców AAS moduł definiowania zestawów podstawowych moduł definiowania grup zestawów moduły wystawiania dokumentów magazynowych PZ,WZ,PW oraz RW moduł kontekstowych załączników (moŝliwość załączania wszelkiego rodzaju plików do zleceń rozkroju, arkuszy, zestawów itp.) moduł wydruku etykiet oraz kodów kreskowych moduł zarządzania uprawnieniami moduł informacyjny Funkcjonalność Praca w sieci z wykorzystaniem modelu bazy klient-serwer niezawodność,szybkość, dane zgromadzone w jednym miejscu Prowadzenie gospodarki materiałowej magazyn arkuszy oraz podmagazyny odpadów (moŝliwość definiowania podmagazynów odpadów oraz przypisywania poszczególnych odpadów do tych podmagazynów moŝliwość przenoszenia odpadów pomiędzy podmagazynami moŝliwość blokowania odpadów w podmagazynie (pomijanie podczas pobierania odpadów do rozkroju) moŝliwość określania min wymiarów odpadów dla kaŝdego arkusza osobno

5 moŝliwość grupowania arkuszy w grupy o tym samym wykończeniu (podczas rozkroju pobierane są arkusze, które dają mniejszy odpad) magazyn formatek magazyn akcesorii AAS generowanie dokumentów magazynowych PZ,WZ,PW,RW moŝliwość definiowania trzech grup cenowych dla pozycji w magazynach szczegółowa historia operacji na pozycjach w magazynach podgląd struktury arkuszy oraz wykończenia definiowanie filtrów w celu szybkiego wyszukiwania pozycji w magazynie Rozbudowany moduł zleceń rozkroju ZL szczegółowy opis zlecenia moŝliwość określania trybu wykonania zlecenia, terminu itp. moŝliwość określania profilu technologicznego, czyli definiowanie parametrów technologicznych z podziałem na maszyny (rzaz, brzegowanie, wysokość cięcia piły, itp.) ewidencja przebiegu piły, informacje o potrzebie wymiany piły rozliczanie czasu wykonania usługi z uwzględnieniem przezbrajania piły moŝliwość definicji wykończeń domyślnych (krawędziowej oraz płaszczyznowej) moŝliwość definicji nadmiaru wykończenia dla krawędzi i płaszczyzn moŝliwość definicji wykończenia innego dla kaŝdego boku lub płaszczyzny rozliczanie kleju zuŝytego do wykończenia płaszczyzn w jednym zleceniu moŝliwość definiowania kilku rodzajów arkuszy moŝliwość definiowania grup arkuszy, program wybiera najbardziej optymalny arkusz do rozkroju moŝliwość wykonywania symulacji rozkroju (wybór kilku arkuszy o róŝnych wymiarach oraz ocena wyników dla ich rozkroju) moŝliwość wrysowywania figur (koła, elipsy, skosy itp.) w formatki oraz wizualizacja ich na schematach rozkroju moŝliwość określania symboli graficznych dla formatek moŝliwość generowania rysunku technicznego dla formatki moŝliwość załączania róŝnego rodzaju plików opisujących formatki, zlecenia ułatwienie gromadzenia dokumentacji szczegółowa wizualizacja rozkroju szczegółowe rozliczanie materiału róŝne sposoby rozliczania materiału w tym akcesorii moŝliwość wyboru sposobu rozliczania materiału unikalna funkcja podziału arkuszy na sztaple system potrafi układać rozcinane arkusze w sztaple (oczywiście arkusze o takim samym schemacie rozkroju) z uwzględnieniem wysokości cięcia piły, przyspiesza to operację cięcia na pile automatyczne generowanie dokumentów magazynowych typu RW/PW (tzw. Auto RW/PW) automatyczne uaktualnianie stanów magazynowych po zatwierdzeniu rozkroju moŝliwość dopuszczania ujemnych stanów magazynowych rozliczanie zaniku materiału z uwagi na rzaz piły (przy duŝym obrocie rozkrojonym zanik materiału stanowi istotną część strat powierzchni arkuszy) Rozkroje z arkuszy złoŝonych moŝliwość definiowania składników dla arkusza złoŝonego o lista surowców składowych o lista formatek składowych moŝliwość produkcji formatek na magazyn formatki, które zostały dodane do bazy formatek mogą być dołączane do listy formatek do rozkroju, a następnie po zatwierdzeniu rozkroju, zwiększane są stany magazynowe tych formatek jest to produkcja formatek podczas rozkroju moŝliwość rozkroju arkusza złoŝonego, program automatycznie sprawdza czy istnieją wystarczające ilości składników dla arkusza, jeŝeli warunek ten jest spełniony rozkrój moŝe być zatwierdzony a stany magazynowe składników (w tym formatek składowych) zostają automatycznie uaktualnione generowane są przy tym dokumenty Auto RW/PW Unikalny system zakładek daje moŝliwość dołączania wszelkiego rodzaju dokumentów elektronicznych co w znaczny sposób ułatwia prowadzenie dokumentacji dotyczącej rozkroju dokumentacja gromadzona jest w jednym miejscu Nadawanie uprawnień do poszczególnych funkcji systemu moŝliwość tworzenia własnych grup uprawnień co daje elastyczność w przyznawaniu uprawnień dla pracowników MoŜliwość przesyłania zleceń rozkroju przy pomocy internetu z wykorzystaniem protokołu FTP funkcja ta pozwala na łatwą komunikację pomiędzy oddziałami firmy, wystarczy zdefiniować globalną ksiąŝkę adresową tzw. GKA, czyli wpisać adresy i nazwy oddziałów aby moŝna w łatwy sposób przekazywać zlecenia pomiędzy nimi. Oddziały powinny posiadać wspólny serwer FTP w celu przekazywania zleceń tego typu usługi są szeroko udostępniane przez dostawców internetowych.

6 Automatyczna usługa uaktualniania programu w znaczny sposób ułatwia i przyspiesza uaktualnianie oprogramowania

7 Wymagania systemu Formatyzacja 5 Minimalne parametry techniczne dla stacji roboczej Komputer klasy PC z procesorem zgodnym z Intel System operacyjny Windows 98, ME, 2000, XP - zalecany 2000 oraz XP Pamięć RAM min 128MB - zalecane 256MB i więcej Napęd CD ROM (do instalacji) Wskazany dostęp do internetu Około 50MB wolnego miejsca na dysku twardym Monitor i karta graficzna o rozdzielczości min 800x600 pikseli - zalecana 1024x768 Drukarka (zgodna z WINDOWS) zalecana atramentowa lub laserowa Wymienione wyŝej minimalne parametry stacji roboczej zapewniają efektywną pracę z niewielkimi bazami danych. W przypadku gdy bazy danych są duŝe, rzędu tysięcy rekordów, zalecane jest stosowanie stacji roboczych o wyŝszych parametrach a w szczególności: szybszy procesor i zwiększona pamięć RAM do 512MB. Instalacja systemu W celu instalacji programu naleŝy posiadać płytę instalacyjną z systemem Formatyzacja 5 lub pobrać pliki instalacyjne ze strony Sposoby instalacji Na tym etapie instalacji naleŝy zdecydować w jakiej konfiguracji ma pracować system Formatyzacja 5. MoŜliwe są następujące konfiguracje: system będzie wykorzystywany wyłącznie na jednej stacji naleŝy zainstalować wszystkie komponenty systemu na wybranej stacji jako nazwy serwera baz danych naleŝy uŝywać localhost lub według adresu IP dopuszczalne jest równieŝ stosowanie nazwy NetBios-owej komputera np. Stolarnia, ścieŝka do bazy danych moŝe być podawana w następujący sposób: localhost/3050:c:\program Files\Formatyzacja 5\Bazy\baza.fdb /3050:C:\Program Files\Formatyzacja 5\Bazy\baza.fdb stolarnia/3050:c:\program Files\Formatyzacja 5\Bazy\baza.fdb C:\Program Files\Formatyzacja 5\Bazy\baza.fdb na stacji roboczej powinien być udostępniony port komunikacyjny o numerze 3050, chyba Ŝe wybrano inny naleŝy odpowiednio skonfigurować oprogramowanie zabezpieczające komputer przed niepowołanym dostępem tzw. zaporę systemu (firewall) - o ile takie oprogramowanie jest uŝywane. system będzie wykorzystywany na więcej niŝ jednej stacji w takiej konfiguracji naleŝy wybrać jeden z komputerów, na którym zainstalowana zostanie baza danych oraz udostępniony wspólny katalog dla plików generowanych przez program Formatyzacja 5 - komputer ten będzie się nazywał serwerem natomiast reszta komputerów klientami po wybraniu komputera-serwera naleŝy na nim zainstalować co najmniej komponenty serwera baz danych lub wszystkie pozostałe komponenty w przypadku gdy na komputerze-serwerze będzie wykorzystywany system Formatyzacja 5 na komputerze-serwerze naleŝy udostępnić folder, w którym będą przechowywane pliki generowane przez wszystkie komputery-klienty i zainstalowane na nim oprogramowanie Formatyzacja 5 udostępniony folder powinien mieć prawa zapisu oraz odczytu dla komputerów-klientów odpowiednia konfiguracja udostępnienia leŝy w gestii administratora systemu

8 na komputerach-klientach naleŝy w Parametrach ogólnych ustawić ścieŝkę dokumentów wskazującą na udostępniony folder na komputerze-serwerze, jest to bardzo istotna czynność, która umoŝliwi poprawną pracę wszystkich komputerów-klientów w sieci komputerowej komputery-klienty powinny pracować w sieci komputerowej, która umoŝliwia połączenie sieciowe z komputeremserwerem poprawna konfiguracja sieci determinuje poprawną pracę systemu Formatyzacja 5 komputer-serwer powinien udostępniać port komunikacyjny 3050 (lub inny jeśli został zmieniony) do komunikacji innych komputerów-klientów Zestawienie komponentów instalacyjnych: instalacja na pojedynczym komputerze program Formatyzacja 5 sterowniki BDE sterowniki ODBC FireBird serwer bazy danych FireBird utworzone źródło danych ODBC instalacja na komputerze-kliencie program Formatyzacja 5 sterowniki BDE sterowniki ODBC FireBird utworzone źródło danych ODBC instalacja na komputerze-serwerze serwer bazy danych FireBird w przypadku gdy na komputerze-serwerze ma równieŝ być wykorzystywany program Formatyzacja 5 naleŝy przeprowadzić instalację komponentów takich jak na komputerze-kliencie

9 Instalacja systemu z płyty CD Po umieszczeniu płyty w napędzie CD powinno pojawić się okno instalacyjne Formatyzacja 5 zgodne z poniŝszym rysunkiem. W przypadku gdy nie nastąpi automatyczne uruchomienie instalatora moŝna go uruchomić ręcznie poprzez uruchomienie pliku start.exe zamieszczonego na płycie CD w katalogu głównym. Dostępne opcje w oknie instalacyjnym Formatyzacja 5 pozwalają na wybór sposobu instalacji systemu (opcje instalacyjne zostały opisane wcześniej). Instalacja pełna - kliencka oraz serwerowa Instalacja kliencka Instalacja komponentów W zaleŝności od wybranego sposobu instalacji zostaną wyświetlone kolejno okna instalacyjne poszczególnych komponentów.

10 Pełna instalacja systemu I. Pierwszy etap - Instalacja programu Formatyzacja 5 Okno potwierdzające instalację programu Formatyzacja 5 - wciśnij przycisk Tak. Okno powitalne instalacji programu Formatyzacja 5 - wciśnij przycisk Dalej >.

11 Okno akceptacji warunków Umowy licencyjnej - przeczytaj uwaŝnie umowę, jeŝeli zgadzasz się z jej warunkami to zaznacz opcję Akceptuję wszelkie warunki Umowy Licencyjnej a następnie wciśnij przycisk Dalej > - jeŝeli nie akceptujesz warunków umowy zakończ instalację wciskając przycisk Anuluj. Okno wyboru folderu wybierz folder instalacji i wciśnij przycisk Dalej >. Zalecana jest instalacja programu w domyślnej lokalizacji wskazywanej przez instalator, gdyŝ ułatwi to wgrywanie uaktualnień.

12 Okno wyboru folderu dla Menu Start tutaj moŝesz określić nazwę wpisu w Menu Start, pod którą będzie dostępny program Formatyzacja 5 - wciśnij przycisk Dalej >. Okno informujące o wybranych opcjach instalacji wciśnij przycisk Instaluj. Okno informujące o postępie programu poczekaj aŝ pasek postępu instalacji pokaŝe 100% postępu...

13 II. Drugi etap - Instalacja sterowników BDE Instalacja sterowników BDE jest niezbędna do poprawnego działania programu Formatyzacja 5, po inicjalizacji instalatora BDE pojawi się okno powyŝej w celu instalacji BDE wciśnij przycisk OK. Podana ścieŝka w oknie edycyjnym nie powinna być zmieniana, jeŝeli w systemie zainstalowane zostały juŝ sterowniki BDE, instalację moŝna przerwać poprzez wciśnięcie przycisku Cancel. JeŜeli został wciśnięty przycisk OK zostanie wyświetlone okno z postępem instalacji po czym instalacja zostanie zakończona.

14 III. Trzeci etap - Instalacja serwera baz danych FireBird W przypadku gdy serwer baz danych FireBird został juŝ zainstalowany zostanie wyświetlone okno poniŝej i instalacja zostanie zakończona. W przypadku gdy serwer baz danych nie został jeszcze zainstalowany zostaną wyświetlone kolejne okna instalacyjne. Okno powitalne instalacji serwera Firebird wciśnij przycisk Next >.

15 Program Formatyzacja 5 został przetestowany dla wersji serwera Firebird 1.5 i z tą wersją działa poprawnie. Okno akceptacji warunków Umowy licencyjnej - przeczytaj uwaŝnie umowę, jeŝeli zgadzasz się z jej warunkami to zaznacz opcję I accept the agreement a następnie wciśnij przycisk Next > - jeŝeli nie akceptujesz warunków umowy zakończ instalację wciskając przycisk Cancel.

16 Okno opisujące instalację oraz parametry serwera Firebird 1.5 po zapoznaniu się z treścią wciśnij przycisk - Next >. Okno wyboru folderu, w którym zostaną zainstalowane wszystkie składniki serwera Firebird 1.5 nie zaleca się zmiany folderu wciśnij przycisk Next >.

17 Okno wyboru komponentów serwera Firebird 1.5 zaleca się pozostawienie parametrów zaproponowanych przez instalator wciśnij przycisk Next >. Zmianę parametrów instalacyjnych dla komponentów serwera zaleca się doświadczonym uŝytkownikom systemu Firebird. Okno wyboru folderu dla Menu Start tutaj moŝesz określić nazwę wpisu w Menu Start, pod którą będą dostępne opcje dotyczące serwera baz danych - wciśnij przycisk Next >.

18 Okno ustawień trybu pracy serwera baz danych Firebird nie zalecana jest zmiana ustawień wciśnij przycisk Next >. Zmianę parametrów trybu pracy serwera baz danych zaleca się doświadczonym uŝytkownikom systemu Firebird. Okno opisu wybranych składników serwera baz danych Firebird wciśnij przycisk Install.

19 Okno pokazujące postęp instalacji serwera baz danych Firebird jeŝeli z jakichś powodów konieczne jest przerwanie instalacji naleŝy wcisnąć przycisk Cancel - zalecana jest pełna instalacja serwera baz danych. Okno kończące instalację serwera Firebird wciśnij przycisk Finish. VI. Czwarty etap - Instalacja sterowników ODBC FireBird

20 Okno powitalne instalacji sterowników ODBC Firebird wciśnij przycisk Next >. Okno akceptacji warunków Umowy licencyjnej - przeczytaj uwaŝnie umowę, jeŝeli zgadzasz się z jej warunkami to zaznacz opcję I accept the agreement a następnie wciśnij przycisk Next > - jeŝeli nie akceptujesz warunków umowy zakończ instalację wciskając przycisk Cancel.

21 Okno opisujące instalację oraz parametry serwera Firebird 1.5 po zapoznaniu się z treścią wciśnij przycisk - Next >. Okno wyboru folderu, w którym zostaną zainstalowane wszystkie składniki sterownika ODBC Firebird nie zaleca się zmiany folderu wciśnij przycisk Next >.

22 Okno wyboru komponentów sterownika ODBC Firebird zaleca się pozostawienie parametrów zaproponowanych przez instalator wciśnij przycisk Next >. Zmianę parametrów instalacyjnych dla komponentów sterownika ODBC zaleca się doświadczonym uŝytkownikom systemu Firebird. Okno wyboru folderu dla Menu Start tutaj moŝesz określić nazwę wpisu w Menu Start, pod którą będą dostępne opcje dotyczące sterowników ODBC Firebird - wciśnij przycisk Next >.

23 Okno opisujące instalację oraz parametry sterownika ODBC Firebird po zapoznaniu się z treścią wciśnij przycisk - Next >. Okno pokazujące postęp instalacji sterowników ODBC Firebird jeŝeli z jakichś powodów konieczne jest przerwanie instalacji naleŝy wcisnąć przycisk Cancel - zalecana jest pełna instalacja sterowników.

24 Okno informacyjne opisujące instalację oraz sterowniki ODBC wciśnij przycisk Next >. Okno kończące instalację sterowników ODBC Firebird wciśnij przycisk Finish. V. Piąty etap Instalacja sterownika klucza sprzętowego HASP W przypadku wersji programu Formatyzacja 5 wymagającej klucza sprzętowego HASP naleŝy zainstalować sterowniki HASP HL Device Driver dostarczone razem z programem lub pobrane ze strony internetowej producenta

25 Okno wyboru języka kreatora instalacji wybierz U.S.English i wciśnij OK. Okno powitania oraz informacji o wersji sterownika HASP wciśnij przycisk Next >.

26 Okno akceptacji licencji zapoznaj się z warunkami licencji a następnie zaznacz opcję I akcept the License agrement i wciśnij przycisk Install >. Poczekaj aŝ kreator instalacji zainstaluje sterowniki oraz wyświetli okno informacyjne. Okno informujące o poprawnym zainstalowaniu sterowników dla klucza HASP wciśnij przycisk Finish oraz zainstaluj klucz HASP w swoim komputerze poprzez włoŝenie go w złącze USB.

27 VI. Szósty etap Konfiguracja sterownika ODBC FireBird Poprawna konfiguracja sterownika ODBC jest niezbędna do prawidłowej pracy systemu Formatyzacja 5. W przypadku błędnej konfiguracji lub braku wpisu w rejestrach systemowych o źródle ODBC nie będzie moŝliwe przyłączenie się programu Formatyzacja 5 do bazy danych gdyŝ sterowniki ODBC pośredniczą w komunikacji program <-> serwer baz danych. Dodanie wpisu o źródłach ODBC dla programu Formatyzacja 5 moŝna wykonać samodzielnie z poziomu Panelu sterowania (dla systemów Windows 2000, XP i nowszych, źródła ODBC znajdują się w Narzędziach administracyjnych ). Kreator połączenia ODBC został opisany poniŝej. Okno wyboru sposobu łączenia klienta z serwerem baz danych przeczytaj uwaŝnie opis poszczególnych sposobów i zaznacz jeden z nich a następnie wciśnij przycisk Dalej >.

28 Okno definiowania nazwy źródła ODBC, ścieŝki do pliku bazy danych oraz ścieŝki do pliku biblioteki klienta Firebird. Nie zaleca się zmiany nazwy źródła danych. ŚcieŜka do pliku bazy danych musi zostać podana prawidłowo i zaleŝy od sposobu nawiązywania połączenia z bazą danych. W przypadku pracy na pojedynczej stacji ścieŝka powinna wskazywać na plik bazy danych czyli moŝe być zdefiniowana następująco: C:\Program files\formatyzacja 5\Bazy\baza.fdb dla połączeń sieciowych (równieŝ z komputerem-serwerem) ścieŝka powinna zawierać przedrostek w postaci nazwy serwera oraz portu komunikacyjnego - czyli: nazwa_serwera/3050:c:\program files\formatyzacja 5\Bazy\baza.fdb dla połączeń lokalnych: lub localhost/3050:c:\program files\formatyzacja 5\Bazy\baza.fdb /3050:C:\Program files\formatyzacja 5\Bazy\baza.fdb Dla połączeń ze zdalnym serwerem (komputerem-serwerem) ścieŝka dostępu do bazy danych musi zawierać przedrostek oraz ścieŝkę wskazującą na plik bazy danych na serwerze i moŝe wyglądać następująco: nazwa_serwera/3050:c:\program files\formatyzacja 5\Bazy\baza.fdb np. serwer_stolarnia/3050:c:\program files\formatyzacja 5\Bazy\baza.fdb WaŜne jest aby na serwerze udostępniony był port do komunikacji z serwerem bazy danych naleŝy odpowiednio ustawić programy typu zapora systemowa (firewall). Standardowo port ten jest ustawiony na nr 3050, moŝna go zmienić na inny, ale zmiany powinny być uwzględnione w konfiguracji źródeł ODBC.

29 ŚcieŜka za przedrostkiem musi wskazywać na plik bazy danych na serwerze. WaŜne jest równieŝ odpowiednie określenie ścieŝki do pliku fbclient.dll, który jest instalowany z programem Formatyzacja 5 jak równieŝ znajduję się w folderze bin serwera Firebird standardowa lokalizacja: C:\Program Files\Firebird\Firebird_1_5\bin\fbclient.dll W przypadku wybrania instalacji sieciowej pojawi się dodatkowe okno, w którym naleŝy zdefiniować opisane wcześniej parametry dotyczące serwera i lokalizacji bazy danych. Okno konfiguracji parametrów serwera bazy danych Firebird pola powinny być wypełnione zgodnie z opisem powyŝej wciśnij przycisk Dalej >. Okno podsumowania ustawień ODBC oraz testu połączenia. W celu sprawdzenia poprawności wprowadzonych ustawień moŝna wykonać test połączenia w tym celu naleŝy wcisnąć przycisk Wykonaj test połączenia. JeŜeli wszystkie parametry są poprawne oraz serwer bazy danych został uruchomiony po wykonaniu testów połączenia powinno pokazać się okno z informacją Połączenie zostało nawiązane poprawnie! w przeciwnym wypadku naleŝy sprawdzić poprawność ustawień połączenia (patrz w konfiguracji programu).

30 VI. Szósty etap Zakończenie instalacji Okno informujące o zakończeniu instalacji wciśnij przycisk Zakończ. Po wykonaniu restartu systemu program Formatyzacja 5 powinien być gotowy do pracy. Podczas pierwszego uruchomienia systemu naleŝy zalogować się jako operator admin z hasłem admin. NaleŜy równieŝ wprowadzić wszystkie parametry, o które poprosi system.

31 Sprawdzenie poprawności instalacji usuwanie problemów, strojenie systemu Po instalacji wszystkich potrzebnych komponentów, system Formatyzacja 5 powinien być gotowy do pracy czyli powinien uruchomić się bez komunikatów o braku połączenia z bazą danych. Brak połączenia z bazą danych W przypadku problemów z połączeniem do bazy danych naleŝy sprawdzić czy wszystkie komponenty do obsługi bazy danych zostały zainstalowane i uruchomione poprawnie. Sprawdzenie instalacji komponentów BDE 1. Uruchom Panel sterowania 2. W Panelu sterowania odszukaj ikonę podpisaną BDE Administrator, jeŝeli brak tej ikony moŝe to oznaczać niepoprawną instalację komponentu aby usunąć ten problem zainstaluj komponent BDE jeszcze raz (dla systemów, które wymagają uwierzytelniania takich jak Windows 2000 czy Windows XP operacje instalacji powinny być przeprowadzane na prawach administratorskich). Sprawdzenie instalacji komponentów serwera Firebird 1. Uruchom Panel sterowania 2. W Panelu sterowania odszukaj ikonę podpisaną Firebird 1.x Server Menager, jeŝeli brak tej ikony moŝe to oznaczać niepoprawną instalację komponentu aby usunąć ten problem zainstaluj komponenty serwera bzy danych Firebird jeszcze raz (dla systemów, które wymagają uwierzytelniania takich jak Windows 2000 czy Windows XP operacje instalacji powinny być przeprowadzane na prawach administratorskich). 3. W przypadku gdy ikona opisana Firebird 1.x Server Menager istnieje na liście kliknij ją w celu uruchomienia apletu serwera powinno pojawić się okno Firebird Server Control. Widok okna w przypadku gdy serwer Firebird jest uruchomiony Widok okna w przypadku gdy serwer Firebird jest zatrzymany 4. Sprawdź czy serwer Firebird jest uruchomiony, jeŝeli z jakichś powodów serwer nie został uruchomiony naleŝy go wystartować wciskając przycisk Start. 5. Parametry startu serwera bazy danych moŝna ustawić w obszarze Run oraz Start -zaznaczona opcja Use the Guardian powoduje, iŝ podczas startu uruchamiany jest dodatkowy program straŝnik, który pilnuje czy serwer baz danych funkcjonuje poprawnie i w razie problemów uruchamia go ponownie -jeŝeli opcja as a Service jest zaznaczona serwer baz danych uruchamiany jest jako serwis (opcja dotyczy Windows 2000, XP oraz nowszych) dla starszych systemów program musi być uruchamiany jako aplikacja -jeŝeli opcja Automatically jest zaznaczona serwer baz danych uruchamiany jest przy kaŝdym starcie systemu, jeŝeli wybrana jest opcja Manually - serwer naleŝy uruchamiać ręcznie.

32 6. W przypadku gdy uruchomienie serwera jest niemoŝliwe, naleŝy przeinstalować komponenty serwera i przejrzeć logi z instalacji. Przyczyną niepoprawnej pracy serwera moŝe być równieŝ brak wystarczającej ilości pamięci RAM lub brak uprawnień w systemie ocenę tej sytuacji naleŝy zlecić administratorowi systemu. Sprawdzenie poprawności instalacji sterowników ODBC Firebird 1. Uruchom Panel sterowania 2. Kliknij w ikonę Źródła danych ODBC - w przypadku Windows 2000, XP lub nowszych naleŝy najpierw kliknąć w ikonę Narzędzia administracyjne a następnie Źródła danych ODBC. 3. Wybierz zakładkę DSN uŝytkownika lub Systemowe DSN 4. Wciśnij przycisk Dodaj 5. Na liście oknie Tworzenie nowego źródła naleŝy odnaleźć pozycję Firebird/InterBase(r) driver. 6. JeŜeli brak ww. pozycji na liście oznacza to, iŝ sterowniki ODBC Firebird nie zostały zainstalowane, w takim przypadku naleŝy wykonać instalację sterowników ODBC FireBird Sprawdzanie poprawności utworzenia źródła danych ODBC 1. Uruchom Panel sterowania 2. Kliknij w ikonę Źródła danych ODBC - w przypadku Windows 2000, XP lub nowszych naleŝy najpierw kliknąć w ikonę Narzędzia administracyjne a następnie Źródła danych ODBC. 3. Wybierz zakładkę DSN uŝytkownika lub Systemowe DSN. 4. Na liście Źródła danych uŝytkownika lub Systemowe źródła danych naleŝy odnaleźć pozycję Formatyzacja 5 i podświetlić ją. W przypadku gdy pozycji na liście nie ma, moŝna ją dodać ręcznie opis dodawania źródła ODBC został opisany poniŝej. 5. Wciśnij przycisk Konfiguruj - powinno pojawić się okno jak poniŝej NaleŜy odpowiednio uzupełnić wszystkie dostępne pola opis konfiguracji pracy programu Formatyzacja 5 został opisany w rozdziale Konfiguracja sterownika ODBC FireBird. W polu Data Source Name (DSN) naleŝy wpisać nazwę źródła danych dla programu Formatyzacja 5 standardowa nazwa to Formatyzacja5. W polu Driver powinna być wybrana wartość IscDbc.W polu Database naleŝy wpisać ścieŝkę dostępu do bazy danych (opis w rozdziale Konfiguracja sterownika ODBC FireBird ). W polu Client naleŝy wskazać ścieŝkę dostępu do pliku fbclient.dll (plik ten moŝe znajdować się w lokalizacji

33 "C:\Program Files\Formatyzacja 5\fbclient.dll" lub "C:\Program Files\Firebird\Firebird_1_5\bin\fbclient.dll ). W celu sprawdzenia poprawności połączenia z bazą danych naleŝy uzupełnić pola Database Account wpisując SYSDBA oraz pole Password wpisując hasło masterkey a następnie wcisnąć przycisk Test connection. JeŜeli ustawienia sterownika ODBC są poprawne i serwer Firebird jest uruchomiony powinien pojawić się komunikat jak poniŝej w przeciwnym przypadku wyświetlony zostanie komunikat o błędzie. 7. JeŜeli występują komunikaty o błędach naleŝy sprawdzić poprawność wypełnienia pól zgodnie z pkt.5 oraz stan pracy serwera bazy danych FireBird. W przypadku pracy w sieci przyczyną braku połączenia moŝe być problem natury sieciowej lub braku odpowiednich uprawnień, naleŝy skontrolować równieŝ czy dostępny jest port komunikacyjny o nr Ręczne tworzenie źródła danych ODBC 1. Uruchom Panel sterowania 2. Kliknij w ikonę Źródła danych ODBC - w przypadku Windows 2000, XP lub nowszych naleŝy najpierw kliknąć w ikonę Narzędzia administracyjne a następnie Źródła danych ODBC. 3. Wybierz zakładkę DSN uŝytkownika lub Systemowe DSN. 4. Wciśnij przycisk Dodaj 5. W oknie Tworzenie nowego źródła danych - rysunek poniŝej - podświetl pozycję Firebird/InterBase(r) driver i wciśnij przycisk Zakończ. 6. Wypełnij wszystkie pola w oknie FireBird ODBC Setup

34 W polu Data Source Name (DSN) naleŝy wpisać nazwę źródła danych dla programu Formatyzacja 5 standardowa nazwa to Formatyzacja5. W polu Driver powinna być wybrana wartość IscDbc. W polu Database naleŝy wpisać ścieŝkę dostępu do bazy danych (opis w rozdziale Konfiguracja sterownika ODBC FireBird ). W polu Client naleŝy wskazać ścieŝkę dostępu do pliku fbclient.dll (plik ten moŝe znajdować się w lokalizacji "C:\Program Files\Formatyzacja 5\fbclient.dll" lub "C:\Program Files\Firebird\Firebird_1_5\bin\fbclient.dll ). 6. W celu sprawdzenia poprawności połączenia z bazą danych naleŝy uzupełnić pola Database Account wpisując SYSDBA oraz pole Password wpisując hasło masterkey a następnie wcisnąć przycisk Test connection. JeŜeli ustawienia sterownika ODBC są poprawne i serwer Firebird jest uruchomiony powinien pojawić się komunikat jak poniŝej w przeciwnym przypadku wyświetlony zostanie komunikat o błędzie. 7. W celu zakończenia tworzenia źródła ODBC wciśnij przycisk OK.

35 Pierwsze uruchomienie systemu Formatyzacja 5 Po przeprowadzeniu instalacji systemu naleŝy uruchomić program Formatyzacja 5. Program moŝe być uruchomiony z poziomu Menu Start, pulpitu lub z folderu, w którym został zainstalowany plik uruchamiający program nazywa się Formatyzacja.exe. JeŜeli wszystkie składniki zostały zainstalowane poprawnie oraz został dodany odpowiedni wpis w źródłach ODBC to po uruchomieniu programu powinien pojawić się ekran logowania rysunek poniŝej. W oknie Login... naleŝy wprowadzić nazwę operatora oraz jego hasło (podczas pierwszego uruchomienia naleŝy wprowadzić operatora admin oraz hasło admin). Zostanie wyświetlona informacja o przywróceniu hasła dla administratora i system ponownie poprosi o wprowadzenie hasła dla operatora admin. Po wprowadzeniu hasła naleŝy wcisnąć przycisk OK - zostanie wykonana operacja logowania do systemu. JeŜeli operacja logowania się powiedzie zostanie wyświetlony komunikat o aktualizacji bazy danych okno poniŝej. Po wciśnięciu przycisku OK zostanie wyświetlony komunikat okno poniŝej:

36 potwierdzenie komunikatu przyciskiem OK spowoduje wyświetlenie okna, w którym naleŝy wprowadzić dane firmy, która wykupiła licencję na program. W oknie Dane firmy naleŝy wypełnić wszystkie pola (równieŝ w zakładkach Dane dodatkowe oraz Bank i konto ) i potwierdzić przyciskiem OK. Kolejnym etapem podczas pierwszego logowania do systemu jest ustawienie parametrów programu. W oknie przedstawionym poniŝej naleŝy ustawić lub zmienić poszczególne parametry dostosowując je do własnych potrzeb naleŝy przejrzeć wszystkie zakładki i ustawić wszystkie parametry.

37 W przypadku pracy w sieci na wielu stanowiskach naleŝy prawidłowo ustawić ścieŝkę do katalogu dokumentacji ścieŝka ta powinna być wspólna dla wszystkich komputerów-klientów pracujących w sieci. Po wprowadzeniu, zmianie wszystkich parametrów naleŝy wcisnąć przycisk OK - system będzie gotowy do pracy. W przypadku wykupienia licencji na program naleŝy rozpocząć rejestrację programu zgodnie z instrukcją.

38 Rejestracja programu Formatyzacja 5 Rejestrację programu Formatyzacja 5 wykonuje się w celu uzyskania kodu aktywującego, który umoŝliwi pracę w programie bez wprowadzania ograniczeń wersji demo czyli losową zmianę długości formatki podczas rozkroju. NaleŜy być świadomym, iŝ otrzymanie kodu aktywującego powoduje akceptację wszystkich warunków umowy, które były wyświetlane podczas instalacji systemu. Uzyskanie kodu od dostawcy powoduje otrzymanie zgody na uŝytkowanie programu Formatyzacja 5 na określonej ilości stacji nabywają Państwo licencję na uŝytkowanie programu. Rejestrację programu wykonujemy poprzez wywołanie funkcji rejestracji z menu Pomoc rejestracja->generowanie wniosku o licencję. MoŜliwe są trzy sposoby rejestracji programu: 1. Poprzez internet - opcja Wyślij bezpośrednio z programu poprzez internet 2. Poprzez plik opcja Zapisz do pliku Poprzez telefon opcja Rejestracja telefoniczna Wybór jednej z trzech opcji rejestracji spowoduje wyświetlenie okna Dane firmy, w którym powinny być wprowadzone poprawne dane firmy ubiegającej się o otrzymanie kodu aktywującego. Po wciśnięciu przycisku OK w tym oknie zostanie wyświetlone okno Licencja - ekran poniŝej: W oknie Licencja... w polu Ilość licencji sieciowych: naleŝy wprowadzić ilość licencji, dla której zostanie wygenerowany kod aktywujący. Ilość licencji określa liczbę jednocześnie podłączonych komputerów-klientów do bazy danych przekroczenie tej liczby spowoduje wyświetlenie się odpowiedniego komunikatu oraz zablokowanie programu na czas 1 minuty. Zwalnianie licencji następuje po poprawnym wylogowaniu się z systemu Formatyzacja 5. Przykład: jeŝeli została wykupiona licencja na 3 stanowiska to próba podłączenia się kolejnego komputera-klienta do bazy danych zostanie zakończona niepowodzeniem, komputer-klient musi poczekać, aŝ wyloguje się z programu inny uŝytkownik aby móc zalogować się do systemu. Po wprowadzeniu Ŝądanej ilości licencji naleŝy wprowadzić kod aktywujący otrzymany od dostawcy. Istnieją trzy sposoby wprowadzania kodu aktywującego dostępne w menu Pomoc rejestracja -> Pobieranie kodu aktywującego 1. Poprzez internet - opcja Poprzez internet 2. Poprzez plik opcja Z pliku Poprzez telefon opcja Wpisz...

39 Wybranie opcji pierwszej powoduje, iŝ program próbuje łączyć się z serwerem przy pomocy protokołu FTP i sprawdza czy dostawca wygenerował juŝ plik z kodem aktywującym jeśli tak, to zostanie on pobrany z serwera, a kod aktywujący zostanie automatycznie wpisany w pole Kod aktywujący. Podobna sytuacja występuje w przypadku wybrania opcji drugiej czyli wczytanie klucza z pliku dostawca powinien dostarczyć plik z kodem aktywującym, który naleŝy wskazać i potwierdzić. Po wybraniu jednej z opcji wprowadzania kodów aktywujących zostanie wyświetlone okno Licencja.... Pole kod aktywujący powinno być wypełnione prawidłowym kodem jeŝeli kod będzie niepoprawny program nadal będzie pracował w wersji demonstracyjnej. Po wciśnięciu przycisku OK powinien zostać wyświetlony komunikat: Zgodnie z komunikatem po zamknięciu programu naleŝy uruchomić go ponownie rejestracja programu została zakończona sukcesem. śyczymy przyjemnej pracy...

40 Budowa i obsługa systemu Formatyzacja Rozdział ten przybliŝa budowę systemu Formatyzacja 5. Szczególnie polecany jest uŝytkownikom, którzy słabo obeznani są z pracą w systemie Windows. Poznanie podstawowych terminów pozwoli na łatwiejszą pracę i pełne wykorzystywanie moŝliwości systemu. Typowe elementy programu Okno główne programu Okno główne programu składa się z menu głównego, paska ikon, paska skrótów, paska stanów oraz obszaru roboczego. Menu główne rozwijane menu, w którym dostępne są opcje związane z aktualnie uŝywanym modułem wymienione są tam równieŝ skróty klawiszowe, które przyspieszają nawigację po programie oraz wywoływanie zdarzeń w programie. Pasek ikon znajduje się tuŝ pod menu głównym, zawiera zbiór ikon, których wybór powoduje wywołanie funkcji w aktualnie uŝywanym module. Pasek skrótów znajduje się po lewej stronie okna i zawiera przyciski za pomocą, których moŝna wywołać niektóre, najczęściej uŝywane, moduły programu. Pasek stanu znajduje się w dolnej części okna modułu i zawiera bieŝące informacje generowane przez moduł.

41 Okna dialogowe generowane przez program Okno potwierdzenia Okno ostrzegawcze zwracaj uwagę na treść ostrzeŝenia Okno informujące o błędzie okno to zazwyczaj uniemoŝliwia wykonanie dalszych czynności Okno informacyjne okno to informuje o stanie wykonania czynności, funkcji itp. przez program Okno wprowadzania danych

42 Okno dialogowe zapisu/odczytu pliku Filtry... Mechanizmy filtrowania danych wykorzystywane są do szybkiego wybierania danych z listy poprzez ograniczenie widoku tej listy dla pozycji, które spełniają załoŝone kryteria. RozróŜniamy dwa rodzaje filtrów: filtry proste oraz filtry złoŝone. Filtry proste sprowadzają się głównie do pojedynczego lub podwójnego kryterium wyboru - przykłady filtrów prostych na rysunku poniŝej. Filtry złoŝone umoŝliwiają definiowanie warunku filtrującego składającego się z kilku kryteriów przykład filtru złoŝonego na rysunku poniŝej.

43 Ustawianie widoku tabel Tabele są najczęściej wykorzystywanym elementem prezentacji danych w oknach programu. Ich zawartość moŝe być filtrowana (opis filtrów powyŝej) a dane w kolumnach sortowane. Kolumna moŝe być sortowana w kolejności rosnącej lub malejącej. Aby posortować dane w kolumnie, naleŝy kliknąć w tytuł kolumny zostanie ustawiony porządek rosnący, ponowne kliknięcie w tytuł kolumny spowoduje zmianę kolejności sortowania na malejącą. Porządek sortowania listy oznaczony jest poprzez pogrubioną czcionkę w kolumnie. Rysunek poniŝej przedstawia posortowaną listę arkuszy według zawartości w kolumnie Opis.

44 Standardowe ikony i ich funkcjonalność - standardowe ikony dodania pozycji, edycji pozycji oraz usunięcia pozycji - standardowe ikony wydruku, podglądu i zapisu wydruku dokumentu do pliku - standardowe ikony zapisu i otwarcia pliku - wyszukiwanie pozycji, wyszukiwanie dokumentów według kodu kreskowego - nawigacja po listach, odświeŝanie listy - ustawienie filtru, usunięcie filtru - wywołuje okno załączników Standardowe skróty klawiszowe UŜywanie skrótów klawiszowych w znaczny sposób przyspiesza wykonywanie operacji w programie, dlatego teŝ wskazane jest zapamiętanie standardowych skrótów klawiszowych. [Ins] [Ctrl+Ins] [Del] [Ctrl+Del] [Enter] [Ctrl+Shift+ - dodawanie pozycji - dodawanie pozycji lub podpozycji - usuwanie pozycji - usuwanie wszystkich pozycji - zatwierdzanie zmian -zaznaczanie pozycji na liście strzałka góra lub dół] [Ctrl+A] [Ctrl+O] [Ctrl+F] [Ctrl+P] - zaznacz wszystkie pozycje na liście - odznacz wszystkie pozycje na liście - wyszukiwanie... - wydruk... Istnieją równieŝ sytuacyjne skróty klawiszowe, które dostępne są w menu okna lub menu kontekstowym uŝywanie ich znacznie ułatwia i przyspiesza pracę w programie korzystanie z nich jest jak najbardziej zalecane.

45 Moduł Kontrahenci... Moduł Kontrahenci... słuŝy do gromadzenia danych o kontrahentach, moŝna w nim dodawać, edytować oraz usuwać zapisy o kontrahentach. NaleŜy pamiętać, iŝ do wykonywania operacji dodawania, edycji oraz usuwania zapisów naleŝy posiadać odpowiednie uprawnienia. Rysunek powyŝej przedstawia okno Kontrahenci.... W oknie tym moŝliwy jest podgląd struktury wykończenia. Właściwości kontrahenta W oknie Właściwości kontrahenta... w zakładce Dane identyfikacyjne i adresowe naleŝy zdefiniować podstawowe dane o kontrahencie - czyli; identyfikator, nazwę, NIP, REGON, PESEL, nr dokumentu, adres, stronę www oraz adres e- mail. W zakładce Dane dodatkowe naleŝy określić rodzaj kontrahenta oraz przynaleŝność do grupy cenowej. Określenie tych parametrów jest bardzo waŝne przy rozliczaniu usług zlecenia rozkroju. Nazwę banku oraz nr konta naleŝy zdefiniować w zakładce Bank i konto.

46 Moduł Zestawy podstawowe... Moduł Zestawy podstawowe słuŝy do definiowania zestawów, moŝna w nim dodawać, edytować oraz usuwać zapisy o zestawach. W skład zestawów mogą wchodzić formatki oraz akcesoria. Formatki dodawane są z bazy danych formatek moduł Formatki..., natomiast akcesoria dodawane są z bazy akcesorii moduł AAS. Zestawy w znaczny sposób przyspieszają definiowanie rozkroju, gdyŝ moŝna je dodawać do listy formatek w rozkroju. Zestawy mogą zawierać formatki krojone z róŝnego rodzaju materiału, gdyŝ moduł zleceń rozkroju ZL pozwala na wykonywanie rozkroju z róŝnego rodzaju materiału. Szczegóły materiałowe mogą być definiowane z poziomu modułu ZL co pozwala na wprowadzanie pojedynczych zestawów, w których materiał określamy uŝywając haseł typu - FRONT, BOK, PILŚNIA czy MDF. Takie podejście w definiowaniu zestawów powoduje, iŝ nie ma potrzeby powielania zestawów i przedefiniowania materiału. NaleŜy pamiętać, iŝ do wykonywania operacji dodawania, edycji oraz usuwania zapisów naleŝy posiadać odpowiednie uprawnienia. Rysunek powyŝej przedstawia okno Zestawy podstawowe.... Z poziomu tego okna istnieje moŝliwość modyfikacji listy formatek składowych oraz akcesorii. Przycisk Modyfikuj w zakładce Formatki wywołuje okno Zestawy formatki składowe..., w którym moŝna dodawać, usuwać oraz modyfikować ilość formatek składowych. WaŜne jest równieŝ by w ww. oknie zdefiniować (opisowo) materiał dla kaŝdej z formatek składowych, w znaczny sposób ułatwi to definicję materiału w module rozkroju ZL. Będąc w oknie Zestawy podstawowe - zakładka Formatki, moŝna równieŝ usuwać oraz zmieniać ilość formatek składowych. Import formatek z innych systemów moŝliwy jest po wciśnięciu przycisku Importuj - sposób importu został opisany w innym rozdziale. Lista akcesorii dostępna jest w zakładce Akcesoria. Z poziomu tej zakładki dostępne są operacje modyfikacji listy przycisk Modyfikuj wywołuje okno Zestawy - akcesoria, usuwania akcesorii z listy przycisk Usuń oraz zmiany ilości akcesorii przycisk Zmień ilość. Akcesoria dodawane są z bazy akcesorii moduł AAS. W przypadku wyboru zestawu do rozkroju, w którym zostały zdefiniowane akcesoria, moŝliwe jest generowanie listy akcesorii do zlecenia rozkroju oraz ich wycena. Funkcjonalność ta w znaczny sposób ułatwia i przyspiesza wycenę wykonania zlecenia rozkroju -pozwala na kompleksowe rozliczenie rozkroju.

47 Moduł Grupy zestawów... Moduł Grupy zestawów... słuŝy do definiowania grup zestawów, moŝna w nim dodawać, edytować oraz usuwać zapisy o grupach zestawów. W skład grup zestawów mogą wchodzić wyłącznie zestawy zdefiniowane w module Zestawy podstawowe.... Organizacja zestawów podstawowych w grupy w znaczny sposób przyspiesza definicję zlecenia rozkroju w module ZL - wystarczy do listy formatek dodać grupę zestawów a wszystkie formatki, które zdefiniowane są w poszczególnych zestawach podstawowych zostaną dołączone do listy rozkrojowej formatek. Funkcjonalność ta moŝe być wykorzystywana w duŝych zakładach stolarskich, które produkują seryjnie zestawy meblowe. MoŜliwe jest równieŝ generowanie listy akcesorii na podstawie grup zestawów czyli kompleksowe rozliczenie wykonania usługi rozkroju. NaleŜy pamiętać, iŝ do wykonywania operacji dodawania, edycji oraz usuwania zapisów naleŝy posiadać odpowiednie uprawnienia. Rysunek powyŝej przedstawia okno Grupy zestawów. W celu modyfikacji składu grupy naleŝy wywołać okno Grupy zestawów zestawy składowe poprzez wybranie z menu Narzędzia opcji Zestawy składowe - funkcjonalność ta dostępna jest równieŝ z poziomu paska ikon. Rysunek powyŝej przedstawia okno Grupy zestawów zestawy składowe, w którym moŝna definiować skład grupy.

48 Moduł Arkusze... Moduł Arkusze... słuŝy do gromadzenia danych o arkuszach, moŝna w nim dodawać, edytować oraz usuwać zapisy o arkuszach. W module tym gromadzone są równieŝ dane dotyczące odpadów powstałych w wyniku realizacji zleceń rozkroju lub poprzez ręczne ich dodawanie. Istnieje moŝliwość filtrowania danych według przynaleŝności arkuszy do magazynów, według zdefiniowanych indeksów lub według wykończenia arkuszy. NaleŜy pamiętać, iŝ do wykonywania operacji dodawania, edycji oraz usuwania naleŝy posiadać odpowiednie uprawnienia. Magazyn arkuszy jest zorganizowany w następujący sposób kaŝdy arkusz stanowi podmagazyn, do którego dołączane są odpady. Odpady mogą być przemieszczane pomiędzy podmagazynami. KaŜdy arkusz ma moŝliwość dodawania podmagazynów, do których przypisywane są odpady. Istnieje moŝliwość przenoszenia odpadów pomiędzy podmagazynami w arkuszu. Rysunek powyŝej przedstawia okno Arkusze.... W oknie tym moŝliwy jest podgląd struktury arkusza.

49 Właściwości arkusza W oknie Właściwości arkusza... naleŝy wypełnić wszystkie dostępne pola w zakładkach Opis i parametry, Wykończenie, Magazyn, Ceny oraz Dostawcy. W celu łatwego wyszukiwania arkuszy istnieje moŝliwość zdefiniowania indeksów wyszukiwania, w tym celu moŝna wypełnić pola Indeks 1 oraz Indeks 2 lub wybrać z okna Filtr indeksów po wciśnięciu przycisku Wybierz indeks. Okno wyboru Filtru indeksów...

50 W oknie Właściwości arkusza... w zakładce Wykończenie naleŝy zdefiniować parametry wykończenia arkusza dla strony lewej oraz prawej pola mogą zostać wypełnione ręcznie lub wybrane z listy na podstawie innych arkuszy przycisk Pobierz z innych arkuszy. Poprawne zdefiniowanie wykończenia daje moŝliwość grupowania arkuszy a takich samych parametrach wykończenia w grupy. Zdefiniowane grupy umoŝliwiają wybór arkuszy do rozkroju, które dają najmniejszy odpad program podczas wykonywania rozkroju pobiera z grupy arkusze, które są najlepiej wypełnione formatkami. Grupy tworzone są na podstawie kojarzenia tych samych wartości w polach Strona lewa oraz Strona prawa. W oknie Właściwości arkusza w zakładce Magazyn moŝna zdefiniować parametry związane z magazynem, czyli; nazwę magazynu, stany minimalne i maksymalne, minimalne wymiary odpadów trafiających do magazynu odpadowego oraz nazwy podmagazynów odpadów. W kolejnej zakładce okna Właściwości arkusza... moŝna zdefiniować ceny zakupu, sprzedaŝy oraz sposób rozliczania arkusza (za sztukę lub za m2). Istnieje moŝliwość zdefiniowania trzech grup cenowych sprzedaŝy: DETAL, HURT I oraz HURT II. W kolejnej zakładce Dostawcy moŝna zbudować listę dostawców, od których będą nabywane arkusze w przyszłości przewidywana jest moŝliwość tworzenia zamówień na podstawie tej listy.

51 W zakładce Składniki moŝna zdefiniować podstawowe składniki arkusza. Arkusz moŝe składać się z róŝnego rodzaju akcesorii, surowców lub formatek składowych naleŝy je odpowiednio zdefiniować.

52 Moduł Formatki... Moduł Formatki... słuŝy do gromadzenia danych o formatkach, moŝna w nim dodawać, edytować oraz usuwać zapisy o formatkach. NaleŜy pamiętać, iŝ do wykonywania operacji dodawania, edycji oraz usuwania zapisów naleŝy posiadać odpowiednie uprawnienia. Rysunek powyŝej przedstawia okno Formatki.... W oknie tym moŝliwy jest podgląd struktury arkusza. Właściwości formatki W oknie Właściwości formatki... w zakładce Opis i właściwości formatki naleŝy zdefiniować podstawowe parametry formatki czyli; długość, szerokość, grubość, strukturę, opis, wykończenie oraz materiał.

53 Wymiary formatki mogą być wprowadzane w mm lub cm. Szybka zamiana długości z szerokością moŝliwa jest po wciśnięciu przycisku Zamień. Dodany został równieŝ unikalny mechanizm wpisywania figur prostych (typu: trójkąt, koło, elipsa, skosy itd.) w obszar formatki co umoŝliwia wizualizację wycinania nie tylko formatek prostokątnych. Po wciśnięciu przycisku Figura zostanie wyświetlone okno Tworzenie figur..., w którym moŝna zdefiniować parametry figury wybranej z listy figur. Zaznaczanie wykończenia boków moŝe odbywać się na trzy sposoby: 1. klikanie w poszczególne pola wyboru, 2. uŝycie skrótów klawiszowych Alt+1, Alt+2, Alt+3 lub Alt+4, 3. kliknięcie myszką w bok rysunku formatki Przypisanie symbolu dla formatki moŝna uzyskać poprzez uŝycie przycisku Wstaw symbol. Symbol formatki moŝe być drukowany na liście formatek do rozkroju. Materiał formatki moŝna określić po wciśnięciu przycisku Definiuj materiał a następnie wybór i zatwierdzenie z listy. Zakładka Rysunek techniczny pozwala na generowanie rysunku technicznego dla formatki, natomiast w zakładce Magazyn moŝna określić parametry magazynowe. Ręczną korektę stanu magazynowego moŝna wykonać z poziomu okna Formatki... wybierając z menu Narzędzia opcję Korekta stanu magazynu. W menu Narzędzia dostępna jest równieŝ opcja Usuń rezerwację, która umoŝliwia anulowanie rezerwacji zgłoszonej w zleceniu.

54 Moduł Wykończenia... Moduł Wykończenia... słuŝy do gromadzenia danych o wykończeniach, moŝna w nim dodawać, edytować oraz usuwać zapisy o wykończeniach. NaleŜy pamiętać, iŝ do wykonywania operacji dodawania, edycji oraz usuwania zapisów naleŝy posiadać odpowiednie uprawnienia. Rysunek powyŝej przedstawia okno Wykończenia.... W oknie tym moŝliwy jest podgląd struktury wykończenia. Właściwości wykończenia W oknie Właściwości wykończenia... w zakładce Opis i właściwości wykończenia naleŝy zdefiniować podstawowe parametry wykończenia czyli; symbol, opis, grubość, typ oraz strukturę.

55 Typy wykończenia 1. K - wykończenie krawędzi liczone w metrach [m] 2. P wykończenie powierzchni liczone w metrach kwadratowych [m2] Uwaga WaŜne jest aby odpowiednio zdefiniować rodzaj wykończenia poniewaŝ listy wykończeń uŝywane przy definicji formatek są filtrowane z uwagi na typ wykońzenia. W polu Znacznik moŝna wprowadzić symboliczne oznaczenie wykończenia, które wykorzystywane jest we wszelkiego rodzaju wydrukach w celu szybkiej identyfikacji wykończenia. Zakładka Magazyn słuŝy do określenia parametrów magazynowych dla wykończeń, natomiast w zakładce Cena moŝna zdefiniować ceny wykończenia. Ręczną korektę stanu magazynowego moŝna wykonać z poziomu okna Wykończenia... wybierając z menu Narzędzia opcję Korekta stanu magazynu. W zakładce Inne moŝna zdefiniować zuŝycie kleju dla wykończeń powierzchniowych. Współczynnik ten określa ilość gramów kleju zuŝyty na metr kwadratowy i uŝywany jest do rozliczeń rozkrojów w przypadku gdy formatki mają wykończenie powierzchniowe. MoŜna określić dwa współczynniki zuŝycia kleju normalny i podwyŝszony. Wybór jednego z dwóch współczynników do rozliczeń dokonywany jest w właściwościach zlecenia rozkroju ZL.

56 Moduł Magazyny... Moduł Magazyny... słuŝy do definiowania magazynów, które wykorzystywane są w innych modułach, moŝna w nim dodawać, edytować oraz usuwać zapisy o magazynach. NaleŜy pamiętać, iŝ do wykonywania operacji dodawania, edycji oraz usuwania zapisów naleŝy posiadać odpowiednie uprawnienia. Rysunek okna definiowania magazynów Magazyny...

57 Moduł Akcesoria-asortyment-surowce (AAS)... Moduł Akcesoria-asortyment-surowce (AAS)... słuŝy do gromadzenia danych o akcesoriach, asortymencie oraz surowcach, moŝna w nim dodawać, edytować oraz usuwać zapisy o akcesoriach, asortymencie lub surowcach. NaleŜy pamiętać, iŝ do wykonywania operacji dodawania, edycji oraz usuwania zapisów naleŝy posiadać odpowiednie uprawnienia. Rysunek powyŝej przedstawia okno Akcesoria-asortyment-surowce (AAS).... Właściwości akcesorii-asortymentu-surowca W oknie Właściwości akcesorii-asortymentu-surowca... w zakładce Opis naleŝy zdefiniować podstawowe parametry akcesorii, asortymentu lub surowca czyli; symbol, opis oraz grupę. Zakładka Magazyn określenie parametrów magazynowych, natomiast w zakładce Cena moŝna zdefiniować grupy cenowe. Ręczną korektę stanu magazynowego moŝna wykonać z poziomu okna Akcesoria-asortyment-surowce... wybierając z menu Narzędzia opcję Korekta stanu magazynu.

58 Moduł Galeria... Moduł Galeria... słuŝy do zarządzania plikami graficznymi, które wykorzystywane są w programie - moŝna w nim dodawać, edytować oraz usuwać zapisy o plikach graficznych. NaleŜy pamiętać, iŝ do wykonywania operacji dodawania, edycji oraz usuwania zapisów naleŝy posiadać odpowiednie uprawnienia. Rysunek powyŝej przedstawia okno Galeria....

59 Moduł Zlecenia rozkroju ZL... Moduł ten umoŝliwia obsługę zleceń rozkroju ZL. Jego funkcjonalność pozwala na generowanie schematów rozkroju, podsumowań, dokumentów magazynowych oraz wszelkiego rodzaju zdarzeń magazynowych niezbędnych do kompleksowego rozliczenia rozkroju. Pozwala on równieŝ na pełną obsługę w zakresie tworzenia i rozliczania zleceń rozkroju, począwszy od momentu przyjęcia zlecenia aŝ do jego pełnej realizacji i uaktualniania magazynów arkuszy, odpadów oraz akcesorii. Moduł Przyjęcia zewnętrzne PZ... Moduł ten słuŝy do zarządzania dokumentami magazynowymi typu PZ przyjmującymi towary na magazyn arkuszy, akcesorii oraz wykończeń z moŝliwością zmiany cen. Moduł Wydania zewnętrzne WZ... Moduł ten słuŝy do zarządzania dokumentami magazynowymi typu WZ wydającymi towary z magazynu arkuszy, akcesorii oraz wykończeń z moŝliwością zmiany cen. Moduł Przychody wewnętrzne PW... Moduł ten słuŝy do zarządzania dokumentami magazynowymi typu PW, przyjmującymi towary na magazyn arkuszy, akcesorii oraz wykończeń bez moŝliwości zmiany cen. Moduł Rozchody wewnętrzne RW... Moduł ten słuŝy do zarządzania dokumentami magazynowymi typu RW, ARW (auto RW) wydającymi towary z magazynu arkuszy, akcesorii oraz wykończeń bez moŝliwości zmiany cen. Dokumenty typu ARW mogą być generowane w module ZL nie wywołują one skutków magazynowych. Moduł Zlecenia produkcyjne ZP.. Moduł ten słuŝy do tworzenia częściowych zleceń produkcyjnych z podziałem na kontrahentów. W zleceniach tych definiowane są formatki do rozkroju. Następnie w zleceniu rozkroju ZL istnieje moŝliwość dodawania zleceń ZP czyli tworzenia listy formatek dla róŝnych kontrahentów na podstawie zleceń ZP. Taki sposób tworzenia zleceń ZL daje moŝliwość agregowania kilku zleceń od kontrahentów w jedno zlecenie ZL - a co za tym idzie - lepsze wykorzystanie materiału i szybszą realizację zlecenia.

60 Moduł Uprawnienia... Moduł Uprawnienia... słuŝy do nadawania uprawnień w systemie, ustawianie haseł oraz tworzenia nowych grup uprawnień. WaŜne jest aby po instalacji i pierwszym zalogowaniu się do systemu zmienić hasło dla operatora admin oraz zdefiniować dodatkowego uŝytkownika z uprawnieniami ADMINISTRATOR. Uwaga!!! Po dodaniu nowego uŝytkownika naleŝy mu ustawić hasło w module Uprawnienia. Nowy uŝytkownik musi poznać swój identyfikator oraz hasło by mógł się zalogować do systemu. Nowy uŝytkownik powinien mieć równieŝ zaznaczone opcje Konto jest włączone oraz UŜytkownik musi zmienić hasło przy następnym logowaniu. Nowemu uŝytkownikowi naleŝy równieŝ nadać role w systemie w tym celu w oknie Właściwości operatora naleŝy wcisnąć przycisk Role operatora.

61 Nadawanie ról operatorowi KaŜdy uŝytkownik musi posiadać co najmniej jedną z dostępnych ról w oknie Okno wyboru lista Dostępne pozycje. Na zamieszczonym poniŝej oknie uŝytkownikowi przyznano rolę MAGAZYNIER. Tworzenie nowych ról W systemie Formatyzacja 5 predefiniowane są tylko dwie role ADMINISTRATOR oraz MAGAZYNIER. W przypadku gdy potrzebne są dodatkowe role np. z uwagi konieczność zróŝnicowania uprawnień dla magazyniera, nowe role moŝna stworzyć uŝywając Kreatora grup uprawnień do systemu. Kreator ten dostępny jest w oknie Uprawnienia... menu Narzędzia. UŜytkownik, który chce stworzyć nowe role musi mieć uprawnienia administratorskie.

62 Przykład tworzenia roli PRODUKCJA. 1. Zaloguj się do systemu z uprawnieniami administratorskimi. 2. Wybierz z menu Administracja opcje Uprawnienia. 3. W oknie Uprawnienia wybierz z menu Narzędzia opcję Kreator grup uprawnień do systemu. 4. W oknie Kreator grup uprawnień do systemu... wciśnij przycisk + Dodaj grupę. 5. W oknie Dodawanie grupy uprawnień... wpisz nazwę roli np. PRODUKCJA i zatwierdź przyciskiem OK. 6. Do listy Nazwa grupy uprawnień powinna zostać dodana i podświetlona pozycja PRODUKCJA, tak jak na rysunku poniŝej: 7. Wciśnij przycisk Dalej >>. 8. W kroku drugim kreatora zostanie wyświetlona lista uprawnień szczegółowych naleŝy zaznaczyć co najmniej jedną pozycję i wcisnąć przycisk Zapisz zmiany...

63 9. Potwierdź chęć zapisu uprawnień dla grupy PRODUKCJA przyciskiem Tak. 10. W celu zakończenia pracy kreatora wciśnij przycisk Zakończ. Po wykonaniu powyŝszych czynności rola PRODUKCJA powinna być dostępna podczas określania ról dla uŝytkowników.

64 Opis szczegółowy uprawnień do modułów w programie Kod roli ADMIN MAG_PRZEGL MAG_ZMIANA MAG_DODAJ MAG_USUN Opis Pełne uprawnienia do wszystkich modułów Operacje wymagające dostępu do przeglądania danych w modułach magazynowych Operacje wymagające dostępu do zmiany danych w modułach magazynowych Operacje wymagające dostępu do dodawania danych w modułach magazynowych Operacje wymagające dostępu do usuwania danych w modułach magazynowych MAG_ZMIANA_ODP Operacje wymagające dostępu do zmiany danych o odpadach w modułach magazynowych MAG_USUN_ODP MAG_KOR KON_PRZEGL KON_ZMIANA KON_DODAJ KON_USUN ETYK_ZMIANA KOR_MAG_ZEST DOK_ZL DOK_PZ DOK_WZ DOK_PW DOK_RW DOK_LP DOK_PB DOK_ZP PARAM_TECHN GAL_ZMIANA Operacje wymagające dostępu do usuwania odpadów w modułach magazynowych Operacje wymagające dostępu do opcji korekty ręcznej stanu w modułach magazynowych Operacje wymagające dostępu do przeglądania danych w module kontrahentów Operacje wymagające dostępu do zmiany danych w module kontrahentów Operacje wymagające dostępu do dodawania danych w module kontrahentów Operacje wymagające dostępu do usuwania danych w module kontrahentów Operacje wymagające dostępu do modyfikacji danych w module etykiet Operacje wymagające dostępu do modyfikacji danych w module zestawów podstawowych oraz grup zestawów Dostęp do modułu zleceń rozkroju ZL Dostęp do modułu przyjęć zewnętrznych PZ Dostęp do modułu wydań zewnętrznych WZ Dostęp do modułu przychodów wewnętrznych PW Dostęp do modułu rozchodów wewnętrznych RW Dostęp do modułu list przewozowych LP Dostęp do modułu produkcji bram PB Dostęp do modułu zleceń produkcyjnych ZP Dostęp do modułu definiowania parametrów technologicznych Dostęp do modułu Galeria

65 Moduł Etykiety... Moduł Etykiety słuŝy do definiowania wyglądu etykiet, które następnie wykorzystywane są do wydruku arkuszy etykiet. Moduł ten dostępny jest na pasku skrótów w sekcji Administracja - lub w innych modułach np. w module ZL. Okno modułu Etykiety... Z poziomu tego okna moŝna dodawać, edytować lub usuwać szablony etykiet. Etykiety mogą być dowolnie modyfikowane poprzez wstawianie pól tekstowych, pól z danymi lub kodów kreskowych. Istnieje równieŝ moŝliwość wizualizacji wykończenia boków formatek rysunek poniŝej.

66 Wygląd okna definicji arkusza etykiet. Wygląd okna definicji parametrów etykiety

67 Konfiguracja procesu wykonywania kopii bezpieczeństwa systemu... Wykonywanie kopii systemu Formatyzacja 5 jest bardzo istotnym elementem zabezpieczającym przed utratą danych. PoniewaŜ w systemie przechowywana jest bardzo duŝa ilość informacji nie ma praktycznie moŝliwości odtworzenia zadawalającego stanu systemu w przypadku awarii bez posiadania odpowiedniej kopii. Kopię systemu naleŝy wykonywać cyklicznie, np. w cyklu dziennym lub w cyklu tygodniowym. System Formatyzacja 5 posiada wbudowany mechanizm wykonywania kopii, który moŝna skonfigurować w oknie Ustawienia... zakładka Archiwizacja.... Okno ustawień archiwizacji... Poprawne skonfigurowanie wszystkich parametrów archiwizacji jest niezbędną czynnością umoŝliwiającą poprawne wykonanie kopii. Dlatego naleŝy poprawnie określić ŚcieŜkę dostępu do pliku bazy danych. UŜycie przycisku Pobierz z ODBC spowoduje, iŝ ścieŝka ta będzie pobrana z ustawień sterownika ODBC. Następnie naleŝy zdefiniować Nazwę pliku wynikowego dla archiwum bazy danych. Po określeniu wszystkich parametrów dotyczących tworzenia kopii bazy danych naleŝy określić sposób wykonywania archiwizacji, tzn.: wybrać sposób wykonywania kopii przy wejściu lub przy wyjściu z programu oraz częstotliwość wykonywania kopii. Kopia systemu Formatyzacja 5 wykonywana jest w dwóch etapach: 1. przygotowanie bazy danych do archiwizacji, 2. wykonanie kopii bazy danych i katalogu z dokumentami. Nie jest zalecane fizyczne kopiowanie pliku bazy danych gdyŝ jest to nieefektywne i moŝe powodować błędy w bazie danych.

68 Wykonywanie kopii... Kopia moŝe być wykonywana automatycznie zgodnie z określonymi parametrami lub moŝna ją uruchomić ręcznie wybierając z menu Administracja opcję Wykonaj kopię. Po wykonaniu pierwszego etapu kopiowania pojawi się okno Archiwizacja... - rysunek poniŝej. W oknie tym moŝna zdefiniować folder, w którym umieszczane będą pliki wynikowe archiwum Folder archiwum - zalecane jest wykonywanie kopii na inny nośnik fizyczny. Kolejnym parametrem, który naleŝy określić jest sposób nazewnictwa plików archiwum wybierz jedną z trzech dostępnych opcji zalecane jest wybranie opcji tworzona na podstawie nazwy bazy danych i daty. Kolejne opcje dotyczą nadpisywania plików archiwum oraz sposobu tworzenia dziennika archiwizacji zaznacz te opcje w zaleŝności od potrzeb zalecanie jest wybranie tych opcji. JeŜeli wszystkie parametry zostały skonfigurowane wciśnij przycisk [OK] w celu wykonania archiwizacji bazy danych oraz katalogu dokumentów. Po wykonaniu kopii okno Archiwizacji... zostanie zamknięte jeŝeli podczas archiwizacji wystąpią błędy naleŝy sprawdzić opisane wcześniej parametry. Odzyskiwanie danych z kopii... Proces odzyskiwania danych z kopii jest dosyć skomplikowany i wymaga pewnego doświadczenia. Plik archiwum jest skompresowany kompresorem ZIP. W celu odzyskania danych naleŝy rozpakować plik archiwum i wkopiować w odpowiednie miejsce poszczególne katalogi. NaleŜy równieŝ odszukać plik bazy danych zmienić mu nazwę i wkopiować w miejsce uszkodzonego pliku bazy danych.

69 Dodawanie zleceń rozkroju ZL Moduł Zleceń rozkroju ZL... jest najwaŝniejszym modułem w programie, który pozwala generować zlecenia rozkroju oraz nimi zarządzać. Z uwagi na ten fakt poznanie jego budowy oraz sposobu poruszania się w nimi jest bardzo waŝnym elementem, który bardzo często decyduje o przydatności programu. Funkcjonalność modułu jest dosyć obszerna, ale pozwala ona w pełni realizować zadania rozkrojowe począwszy od generowania schematów rozkroju po szczegółowe zestawienia materiałowe. Moduł ten posiada wiele innowacyjnych rozwiązań, nie spotykanych w innych programach tego typu np. moŝliwość definiowania formatek wycinanych z róŝnych materiałów, moŝliwość wpisywania figur w formatki (np. trójkąty, koła, elipsy, skosy itp.), moŝliwość tworzenia rysunku technicznego dla formatki (automatyczne generowanie rysunku), unikalny mechanizm załączników (pozwala na dołączanie wszelkiego rodzaju dokumentów elektronicznych). Ponad to kaŝda formatka moŝe być szczegółowo opisana, boki formatki mogą posiadać dowolnego rodzaju wykończenie. Wymiary formatek mogą być automatycznie pomniejszane o grubość wykończenia lub powiększane o nadmiar na obróbkę. Do listy formatek moŝna dodawać elementy na wiele sposobów; poprzez ręczne dodawanie (pojedynczo lub cyklicznie), poprzez wstawianie formatek z bazy danych, poprzez wstawianie zestawów lub grup zestawów, poprzez import z innych systemów lub poprzez mechanizm schowka. Szczególnie waŝnym załoŝeniem twórcy programu była kompleksowa obsługa procesu rozkroju oraz gospodarki magazynowej. Bardzo waŝną rolę w tych procesach odgrywa organizacja pracy w zakładzie oraz dbanie o eliminację rozbieŝności pomiędzy stanami magazynowymi wykazywanymi w systemie a stanem faktycznym. NaleŜy mieć świadomość, iŝ bardzo duŝy wpływ na zachowanie ww. uwarunkowań ma uŝytkownik systemu Formatyzacja 5, dlatego teŝ staranność w prowadzeniu gospodarki magazynowej zakładu jest waŝnym elementem, który prowadzi do eliminowania nieprawidłowości i oszczędności materiału. Na podstawie informacji otrzymywanych z przedsiębiorstw, w których wykorzystywane są tego typu systemy (Formatyzacja 3, Formatyzacja 5) oszczędności materiałowe sięgają nawet 15% a czas pracy technologów zajmujących się planowaniem produkcji został kilkukrotnie zmniejszony. Szczególnie istotną rolę tego typu systemy odgrywają przy planowaniu duŝych zleceń produkcyjnych, gdzie bardzo waŝnym czynnikiem jest prawidłowe oszacowanie kosztów materiału z moŝliwością wariantowania w zaleŝności od wymiarów arkuszy i czasu pracy potrzebnego do realizacji tego zlecenia -system Formatyzacja 5 umoŝliwia realizację tego typu zadań. Przed przystąpieniem do tworzenia zleceń rozkroju wskazane jest aby: utworzona była baza danych arkuszy (moduł Arkusze... ) w tym zdefiniowane podmagazyny odpadów oraz wprowadzone na stan odpady utworzona była baza danych wykończeń (moduł Wykończenia... ) zdefiniowane profile technologiczne (moduł Profile technologiczne... ) sprawdzone parametry ustawień początkowych w module Ustawienia... - jest to bardzo waŝna czynność gdyŝ ma duŝy wpływ na poprawne funkcjonowanie systemu

70 Nowe zlecenie rozkroju - krok po kroku 1. Uruchom system Formatyzacja Zaloguj się do systemu z odpowiednimi uprawnieniami (przy pierwszym uruchomieniu programu naleŝy zalogować się jako uŝytkownik admin z hasłem admin). 3. Wejdź do modułu Zlecenia rozkroju ZL... (np. wybierając z menu Moduły opcję Zlecenia rozkroju ZL lub kliknąć w ikonę ZL zakładka Rozkroje w pasku skrótów). 4. W oknie głównym powinna pojawić się lista zleceń rozkroju rysunek poniŝej Na pasku ikon kliknij w ikonę [+] lub wciśnij przycisk Ins będąc na liście rozkroju rysunek poniŝej

71 6. Powinno pojawić się okno Właściwości - rysunek poniŝej 7. W zakładce Dane podstawowe wypełnij wszystkie dostępne pola: dane zleceniobiorcy moŝna wstawiać wyłącznie z bazy danych w module Kontrahenci... wciśnij przycisk Wstaw dane zleceniobiorcy i z wyświetlonej listy wybierz zleceniobiorcę lub dodaj nowego a następnie wstaw wypełnij kolejne pola... jeŝeli zlecenie nie jest powiązane z Ŝadnym zleceniobiorcą lub mają być produkowane formatki na magazyn naleŝy zaznaczyć opcję zlecenie wewnętrzne - dane zleceniobiorcy nie będą widoczne 8. Kliknij w zakładkę Definicja rozkroju, a następnie w zakładkę Parametry technologiczne w wyświetlonej zakładce naleŝy odpowiednio zdefiniować;

72 wszystkie parametry związane z profilem technologicznym (czyli ustawieniami piły) profil wybieramy z listy w module Profile technologiczne... po wciśnięciu przycisku Wybierz profil, na liście profili technologicznych musi być co najmniej jedna pozycja, waŝne jest by w przypadku gdy na liście jest kilka dostępnych profili, aby jeden z nich posiadał status Domyślny - wtedy podczas dodawania nowego zlecenia rozkroju jest on standardowo wstawiany do zlecenia po wybraniu profilu technologicznego moŝna go edytować przycisk Edytuj profil, w oknie Parametry technologiczne... moŝna zdefiniować następujące parametry; rzaz, maksymalną wysokość cięcia piły (parametr ten określa jaka jest wysokość cięcia piły, a wykorzystywany przy budowie schematów sztapli sztaple określają ilość płyt ułoŝonych jedna na drugiej o takim samym schemacie rozkroju, które moŝna pociąć w jednym cyklu rozkrojowym tego typu rozcinanie w znacznym stopniu przyspiesza wykonanie rozkroju), w zakładce Brzegowanie naleŝy określić parametry brzegowania, czyli wielkość odpadów obrównujących brzegi płyty, opcję tą moŝna równieŝ zaznaczyć dla odpadów, w zakładce Formatki moŝna określić parametr Nadmiar na obróbkę pojedynczej formatki - nadmiar ten dodawany jest do wymiarów formatek do rozkroju aby otrzymać tzw. wymiary brutto a po wykonaniu dodatkowych obróbek niwelujących nadmiar otrzymujemy wymiar netto formatki, w zakładce Ograniczenia technologiczne piły określamy dodatkowe parametry ograniczające dla piły ustaw te parametry w przypadku gdy piła ma takie ograniczenia wszystkie parametry związane z wykończeniem, czyli; wykończenie domyślne dla krawędzi i powierzchni wciśnij przycisk [...] wybrane wykończenie będzie domyślne dla formatek z zaznaczonymi krawędziami lub

73 powierzchniami do wykończenia, wyboru dokonujemy w wyświetlonym module Wykończenia.... Dla wykończenia powierzchniowego naleŝy równieŝ zdefiniować sposób rozliczania kleju. wszystkie parametry związane z odpadami, czyli; zaznaczenie lub nie opcji uwzględniaj odpady z poprzednich rozkrojów - jest to waŝny wybór gdyŝ od niego uzaleŝnione jest to, czy w rozkroju będą uwzględniane odpady z poprzednich rozkrojów czy nie, kolejne parametry w tej grupie naleŝy zdefiniować zgodnie z uznaniem; minimalne wymiary odpadów kwalifikowanych na magazyn, dopuszczalny procent powierzchni odpadu z odpadu parametr ten określa jaka moŝe być powierzchnia odpadu, przy której jest on kwalifikowany do rozkroju, ustawienie zbyt małej wartości tego parametru moŝe skutkować wydłuŝeniem czasu obliczeń oraz nie kwalifikowaniem duŝej liczby odpadów do rozkroju - zalecana wartość tego parametru powinna mieścić się w przedziale 80-90%, kolejnym waŝnym parametrem jest określeniem Maksymalnej ilości arkuszy powstałych z odpadów uŝytych w rozkroju, ma on równieŝ duŝy wpływ na szybkość obliczeń oraz na stopień komplikacji rozkroju zbyt duŝa wartość tego parametru moŝe bowiem spowodować, iŝ wykonanie rozkroju moŝe być bardzo czasochłonne poniewaŝ zbyt wiele odpadów z magazynów odpadowych musiało by być pobrane do rozkroju, natomiast zbyt mała wartość tego parametru moŝe spowodować, iŝ ilość odpadów na magazynie odpadowym będzie bardzo szybko rosła tak więc parametr ten naleŝy dobrać eksperymentalnie standardowo wynosi on 50, opcja klient płaci za odpad nieuŝyteczny jest waŝnym parametrem z punktu widzenia rozliczeń, określa on bowiem czy klient płaci za odpad, który nie został zakwalifikowany do magazynu odpadowego tzw. odpad nieuŝyteczny. 9. Kliknij w zakładkę Formatki, materiał, rozkroje... w zakładce tej dostępne są ikony Formatki, Materiał, Symulacja wymiarowa oraz rozkrój (te same funkcje moŝna uzyskać z paska ikon, menu Narzędzia lub wciskając odpowiednią kombinację klawiszy Ctrl ikona Formatki wywołuje okno definicji formatek ikona Materiał... wywołuje okno definicji materiału okno to moŝe być wywołane równieŝ z poziomu okna Lista formatek... - definicja materiału powinna odbywać się po wprowadzeniu wszystkich formatek ikona Symulacja wymiarowa - wywołuje okno Zlecenie rozkroju symulacja materiałowa..., w którym moŝna zdefiniować arkusze dla, których będzie wykonywana symulacja rozkroju sposób wykonania symulacji opisany jest w innym rozdziale. Ikona Rozkrój... uruchamia proces rozkroju 10. Kliknij w ikonę Formatki... - powinno pojawić się okno Lista formatek...

74 dodawanie pojedynczych formatek wciśnij przycisk F6 dodawanie cykliczne formatek wciśnij przycisk Shift+F6 Dodawanie cykliczne umoŝliwia szybkie wpisywanie danych o formatkach jedna po drugiej bez konieczności ciągłego wywoływania funkcji dodawania jest zalecane gdy lista formatek ma zawierać więcej niŝ jedną pozycję. Wciskanie przycisku OK powoduje dodanie pozycji do listy i ponowne wywołanie okna w celu dodania kolejnej, przerwanie wprowadzania cyklicznego następuje po wciśnięciu przycisku Anuluj. Funkcje dodawania formatek moŝna równieŝ wywołać z menu Edycja, poprzez kliknięcie w ikonę [+], poprzez wciśnięcie przycisku Ins (Insert) i wybór z menu lub poprzez wybór opcji z menu podręcznego. Po wybraniu funkcji dodawania formatek powinno pojawić się okno Właściwości formatki.... W oknie tym naleŝy wprowadzić wszystkie potrzebne parametry, czyli; długość, szerokość, ilość (wymiary mogą być wprowadzane w mm lub cm), zdecydować czy formatka posiada strukturę opcja zachowaj strukturę (zaznaczenie tej opcji powoduje, iŝ podczas wykonywania rozkroju formatka nie będzie mogła być obracana o 90 o, moŝe to zmniejszać stopień optymalizacji, jednakŝe w przypadku gdy arkusz posiada strukturę zaznaczenie tej opcji jest konieczne gdyŝ obrót formatki o 90 o spowoduje niewłaściwe ułoŝenie słojów struktury). Uwaga... Pole grubość uzupełniane jest automatycznie po wybraniu materiału. Pole Opis moŝna wypełnić poprzez wpisanie opisu, wybór z listy rozwijanej lub wybór ze słownika poprzez wciśnięcie przycisku [...]. Pole Cecha moŝna wypełnić poprzez wpisanie cechy, wybór z listy rozwijanej lub pole to jest wypełniane automatycznie nazwą kontrahenta w przypadku gdy formatka zostanie dodana na podstawie zlecenia produkcyjnego ZP. Definicja wykończenia zaznacz, które krawędzie lub powierzchnie powinny być wykończone, wybierz wykończenie dla kaŝdej krawędzi/powierzchni lub pozostaw wykończenie domyślne, uŝywaj przy tym skrótów klawiszowych w celu szybszego zdefiniowania wykończenia. Opis skrótów klawiszowych uŝywanych przy definicji wykończenia: Alt+1..4 zaznaczenie/odznaczenie wykończenia krawędzi 1,2,3 lub 4; Alt+5..6 zaznaczenie/odznaczenie wykończenia powierzchni prawej lub lewej;

75 Alt+A..D wywołanie modułu Wykończenia... w celu wyboru wykończenia dla poszczególnych krawędzi. Alt+E..F wywołanie modułu Wykończenia... w celu wyboru wykończenia dla poszczególnych płaszczyzn. Dla płaszczyzn lewej i prawej naleŝy równieŝ zdefiniować kierunek słoi. Zaznaczenie krawędzi do wykończenia moŝna równieŝ uzyskać klikając myszką w poszczególne boki formatki na jej rysunku. Z poziomu okna Właściwości formatki... moŝliwy jest równieŝ wybór materiału dla formatki wciskając przycisk Materiał wywołujemy moduł Arkusze... z którego wybieramy odpowiedni arkusz. Uwaga... JeŜeli widok formatki jest przekreślony, oznacza to, Ŝe wymiary formatki są niepoprawne. Klikając w link Opcje dodatkowe uzyskujemy menu z opcjami dotyczącymi wykończenia. W zakładce Rysunek techniczny moŝna wygenerować prosty rysunek techniczny formatki a następnie edytować go przy pomocy wbudowanego w system program do obróbki grafiki (wybór programu do edycji grafiki dostępny jest w ustawieniach programu). W przypadku gdy formatki pochodzą z magazynu formatek wyświetlana jest dodatkowo zakładka Magazyn. W zakładce tej dostępne są opcje związane z rezerwacją formatek w magazynie. W opisywanym oknie dostępny jest równieŝ przycisk Załączniki, który wywołując moduł Załączniki... umoŝliwia dołączanie róŝnego rodzaju plików z dokumentacją. W przypadku gdy formatka nie powinna być uwzględniona w rozkroju, opcję uwzględniaj w rozkroju naleŝy odznaczyć.

76 Dodawanie formatek moduł Formatki.... W przypadku gdy do listy formatek w zleceniu naleŝy dodać formatki z bazy danych (z modułu Formatki... ) naleŝy wcisnąć przycisk F7 (moŝna równieŝ wybrać opcję Wstaw z bazy formatek z menu Edycja->Dodaj lub z menu kontekstowego). W wyświetlonym oknie Formatki... naleŝy wybrać odpowiednią pozycję i wcisnąć przycisk Wstaw. W przypadku gdy do listy formatek w zleceniu naleŝy dodać formatki z zestawu (z modułu Zestawy... ) naleŝy wcisnąć przycisk F8 (moŝna równieŝ wybrać opcję Wstaw z bazy zestawów z menu Edycja->Dodaj lub z menu kontekstowego). W wyświetlonym oknie Zestawy... naleŝy wybrać odpowiednią pozycję i wcisnąć przycisk Wstaw. W przypadku gdy do listy formatek w zleceniu naleŝy dodać formatki z grupy zestawów (z modułu Grupy zestawów... ) naleŝy wcisnąć przycisk F9 (moŝna równieŝ wybrać opcję Wstaw z bazy grup zestawów z menu Edycja->Dodaj lub z menu kontekstowego). W wyświetlonym oknie Grupy zestawów... naleŝy wybrać odpowiednią pozycję i wcisnąć przycisk Wstaw. W przypadku gdy do listy formatek w zleceniu naleŝy dodać formatki z zleceni produkcyjnych (z modułu Zlecenia produkcyjne ZP... ) naleŝy wcisnąć przyciski Shift+F9 (moŝna równieŝ wybrać opcję Wstaw na podstawie ZP z menu Edycja->Dodaj lub z menu kontekstowego). W wyświetlonym oknie Zlecenia produkcyjne ZP... naleŝy wybrać odpowiednią pozycję i wcisnąć przycisk Wstaw.

77 Ikona Znaczenie Formatka dodana ręcznie Formatka dodana z bazy danych Formatka wchodząca w skład zestawu Formatka wchodząca w skład grupy zestawów 11. Po wprowadzeniu lub wstawieniu wszystkich formatek naleŝy wywołać okno definicji materiału wybrać z menu Narzędzia opcję Definicja materiału lub kliknąć w ikonę dostępną na pasku ikon. W oknie tym naleŝy zdefiniować materiał klikając w poszczególne pozycje i wybierając arkusze dostępne w oknie Arkusze.... MoŜna równieŝ wybrać podmagazyn odpadów, z którego będą pobierane odpady o ile wcześniej takie podmagazyny były zdefiniowane i istnieją w nich odpady. W oknie tym dostępne są równieŝ inne opcje po kliknięciu prawym przyciskiem myszki w podświetloną pozycję na liście lub wciśnięciu przycisku Opcje dostępne dla pozycji z listy. Opis funkcji dostępnych w menu... Nazwa funkcji Wybierz materiał dla grupy Opis działania -wywołanie modułu Arkusze... w celu określenia materiału dla grupy materiałowej Wybierz arkusze do symulacji wymiarów dla grupy -wywołanie okna Zlecenie rozkroju symulacja materiałowa... w celu utworzenia listy do symulacji rozkroju z róŝnego rodzaju materiału Wybierz grupę do symulacji

78 Nazwa funkcji Opis działania -aby symulacja była moŝliwa musi być wybrana jedna z grup materiałowych, która zostanie oznaczona ikoną jak poniŝej Korzystaj z arkuszy o tym samym wykończeniu z innych podmagazynów Właściwości arkusza... -wywołanie tej funkcji powoduje, iŝ do rozkroju będą brane arkusze o tym samym wykończeniu w celu uzyskania jak najlepszej optymalizacji uwzględniając wymiary arkuszy, pozycja na liście będzie oznaczona ikoną jak poniŝej -wywołuje okno Właściwości arkusza... Uwaga... JeŜeli na wyświetlonej liście materiałowej pojawi się pozycja z czerwonym wykrzyknikiem oznacza to, iŝ nie jest zdefiniowany prawidłowo materiał nie wybrano arkusza dla grupy materiałowej. Jest to bardzo waŝna informacja, gdyŝ nie będzie moŝliwe wykonanie rozkroju dla tej grupy materiałowej. 11. Wciśnij przycisk Zapisz w celu zachowania definicji materiału okno Zlecenie rozkroju definicja materiału zostanie a zmiany zapisane. 12. Po poprawnym zdefiniowaniu grup materiałowych naleŝy wywołać funkcję sprawdzania poprawności wprowadzonych formatek wciśnij kombinację klawiszy Ctrl+S (moŝesz równieŝ wywołać funkcję Sprawdź z menu Narzędzia lub kliknąć ikonkę [! ] na pasku ikon. JeŜeli zostaną wykryte błędy to w dolnej części okna Lista formatek w zleceniu ZL... pojawi się lista z informacjami o błędach rysunek poniŝej. W celu szybkiego wyeliminowania nieprawidłowości klikaj kolejno w pozycje na liście Komunikaty o błędach podświetlane będą błędne formatki musisz usunąć wszystkie błędy, w przeciwnym razie rozkrój nie zostanie wykonany.

79 Najczęściej spotykane błędy w definicji formatek... Przyczyna błędu Rozwiązanie... Błędne wymiary formatek Sprawdź czy wymiary formatek zostały wprowadzone Sprawdź czy formatka mieści się w arkuszu uwzględnij obrównanie, rzaz oraz naddatek na obróbkę - o ile został zdefiniowany Sprawdź czy zdefiniowano materiał dla formatki i czy nie występują błędy w definicji wywołaj okno definicji materiału Sprawdź czy lista formatek nie jest pusta Błędy w definicji wykończenia Sprawdź czy dla wybranych krawędzi do wykończenia zostały zdefiniowana wykończenia jeśli nie to wybierz je z wywołując moduł Wykończenia... Błąd w rezerwacji formatek do rozkroju Zarezerwowana ilość formatek jest większa niŝ zapotrzebowanie na formatki zmniejsz rezerwację formatek z magazynu w oknie Właściwości formatki zakładka Magazyn

80 Opis funkcji dostępnych w menu Narzędzia Opisane poniŝej funkcje słuŝą do usprawnienia procesu tworzenia listy formatek do rozkroju zapoznaj się z nimi i uŝywaj ich a zaoszczędzisz czas. Nazwa funkcji Definicja materiału Skrót klaw. Opis działania Wyświetla okno Zlecenie rozkroju definicja materiału... Sprawdź... Ctrl+S Sprawdza poprawność parametrów formatek na liście, wywoływana jest automatycznie przed rozpoczęciem rozkroju jeśli występują błędy wykonanie rozkroju jest niemoŝliwe Wykończenie - łącznie Wywołuje okno Wykończenie - łącznie - podsumowanie wykończeń dla formatek ze wszystkich grup materiałowych Podsumowanie Wyświetla okno podsumowania... Rozkrój Ctrl+R Wywołuje okno rozkroju Zmień wykończenie dla krawędzi Zmień wykończenie dla powierzchni Ctrl+T Carl+Alt+T Zmienia wykończenia w podświetlonych pozycjach na liście funkcja uŝyteczna w przypadku zmiany wykończenia w większej ilości formatkach Po wywołaniu tej funkcji pojawia się okno Zmiana wykończenia -

81 rysunek poniŝej Sposób postępowania 1. Wybierz pozycje z listy formatek, dla których ma być zmienione wykończenie. 2. Wywołaj funkcję zmiany wykończenia dla krawędzi lub płaszczyzn 3. Wybierz z listy wykończenie, które ma być zamienione pole UŜyte wykończenie w definicji bieŝącego zadania rozkroju. 4. Wybierz z listy wykończenie, na które zamieniasz pole Dostępne wykończenia w bazie danych wykończeń. 5. Wciśnij przycisk Wykonaj oraz potwierdź chęć zamiany wykończenia w oknie wyboru przyciskiem Tak. 6. Po wykonaniu zamiany wykończenia zostaniesz o tym poinformowany. Zmień grupę materiałową Ctrl+M Zmienia materiał w podświetlonych pozycjach na liście. Sposób postępowania Wybierz pozycje z listy formatek, dla których ma być zmieniony materiał. 2. Wywołaj funkcję zmiany materiału. 3. Wybierz z listy w oknie Arkusze... materiał, która ma być ustawiony dla zaznaczonych pozycji wciśnij przycisk Wstaw. 4. Po wykonaniu zamiany materiału zostaniesz o tym poinformowany. Dostosuj grubość formatki do grubości materiału Zmień statusy struktur dla formatek Opcje... Ctrl+G Wywołanie tej funkcji powoduje automatyczne dostosowanie grubości formatki do grubości materiału funkcja jest automatycznie wywoływana w trakcie sprawdzania poprawności parametrów formatek na liście. Wywołanie tej funkcji powoduje ustawienie lub zniesienie znacznika zachowaj strukturę dla podświetlonych pozycji -Nadaj statusy struktur dla zaznaczonych formatek -Usuń statusy struktur dla zaznaczonych formatek Import Ctrl+I Uruchamia proces importu formatek z innych systemów lub ze

82 schowka Kalkulator Ctrl+K Wywołuje kalkulator systemowy Opis skrótów klawiszowych dostępnych w oknie Lista formatek w zleceniu... Skróty klawiszowe Opis funkcji Dodawanie formatek Ins Wyświetlenie menu do wyboru sposobu dodawania formatek obraz poniŝej F6 Shift+F6 F7 F8 F9 Shift+F9 Dodawanie pojedynczej formatki Dodawanie cykliczne formatek Wstawianie z bazy formatek Wstawianie z bazy zestawów Wstawianie z bazy grup zestawów Wstawianie na podstawie zleceń produkcyjnych ZP Usuwanie formatek Del Usuwanie pojedynczej formatki Selekcja pozycji na liście Usuwanie wszystkich formatek z zestawu Usuwanie wszystkich formatek z grup zestawów Ctrl+A Ctrl+O Shift+ Zaznacza wszystkie pozycje na liście Odznacza wszystkie pozycje na liście Selekcja pozycji sąsiadujących strzałka do góry lub strzałka w dół

83 Ctrl+kliknięcie myszką Ctrl+F Ctrl+C Ctrl+V Selekcja wybiórcza klikniętych pozycji Wyszukiwanie pozycji w liście Skopiowanie podświetlonych pozycji do schowka Wklejenie pozycji ze schowka do listy Wywoływanie funkcji... Ctrl+S Ctrl+R Ctrl+T Sprawdzenie poprawności formatek Wykonanie rozkroju Zmiana wykończenia dla podświetlonych pozycji Ctrl+Alt+T Ctrl+M Ctrl+G Ctrl+I Ctrl+K Zmiana grupy materiałowej dla podświetlonych pozycji Automatyczne dostosowanie grubości formatek do grubości materiału, z którego zostaną wycięte (funkcja wywoływana jest podczas sprawdzania poprawności formatek) Import formatek Wyświetlenie kalkulatora systemowego 11. JeŜeli wszystkie formatki zostały wprowadzone poprawnie moŝesz przejść do wykonywania rozkroju wciśnij kombinację klawiszy Ctrl+R lub wybierz funkcję Rozkrój z menu Narzędzia (moŝesz równieŝ kliknąć w ikonę na pasku ikon). 12. JeŜeli nie występują błędy zostanie uruchomiony proces rozkroju wyświetlone zostanie okno Właściwości ZL.

84 Okno pokazujące postęp w optymalizacji rozkroju Po wykonaniu obliczeń zostanie wyświetlone okno Widok rozkroju - rysunek poniŝej Okno to podzielone jest na dwa podstawowe obszary obszar paska list; Grup materiałowych, Schematów, Arkuszy oraz obszar wizualizacji rozkrojów poszczególnych arkuszy (obszar ten moŝe zawierać równieŝ listę formatek oraz pasek opisu szczegółowego arkusza widok ten moŝna ustawić w menu Widok opcje PokaŜ listę formatek oraz PokaŜ listę arkuszy ). Obszar paska list słuŝy do wyświetlania grup materiałowych, schematów oraz arkuszy. Lista grup materiałowych zawiera wszystkie zdefiniowane materiały dla wprowadzonych formatek. Lista schematów zawiera dostępne schematy rozkroju (listę schematów moŝna ustawić w menu Administracja->Konfiguracja opcja Ustawienia zakładka Podstawowe przycisk Ustawienia rozkroju ). Lista arkuszy zawiera spis arkuszy dla wybranego schematu i wybranej grupy materiałowej. Lista ta moŝe zawierać trzy typy arkuszy podstawowy, skojarzony oraz odpad opis w tabeli poniŝej. Typ arkusza Opis Arkusz wybrany dla grupy podczas definicji materiału Arkusz dobrany z arkuszy o tym samym wykończeniu dla grupy materiałowej ustawiono opcję Korzystaj z arkuszy o tym samym wykończeniu Arkusz powstały z odpadu do pobrania z magazynu

85 W obszarze widoku rozkroju arkusza dostępne są następujące zakładki: Rozrys rozkroju widok rozkroju Opis schematu zawiera szczegółowy opis schematu Porównanie schematów tabela porównania schematów Rozkład sztapli schemat rozkładu sztapli Wybór schematu rozkroju dla grupy materiałowej... Szczególnie waŝnym elementem z punktu widzenia optymalizacji jest wybór schematu rozkroju. UŜytkownik systemu Formatyzacja 5 ma moŝliwość szczegółowego zapoznania się z wynikami optymalizacji dla kaŝdego schematu rozkroju, dla kaŝdej grupy materiałowej oraz dla kaŝdego arkusza. Ponad to w celu ułatwienia wyboru jednego ze schematów dla kaŝdej grupy materiałowej ma do dyspozycji tabelę porównawczą dostępną w zakładce Porównanie schematów. W tabeli porównawczej zostały zawarte wartości poszczególnych parametrów dla kaŝdego z dostępnych schematów, mianowicie: Oznaczenie Opis Opis szczegółowy WN [%] WB [%] ISC Wydajność NETTO Wydajność BRUTTO Ilość Schematów Cięć Stosunek powierzchni zuŝytej płyty do powierzchni formatek uwzględnionych w rozkroju wyraŝony w procentach Stosunek powierzchni zuŝytej płyty minus powierzchnia odpadów uŝytkowych trafiających na magazyn do powierzchni formatek JeŜeli kilka płyt posiada dokładnie ten sam schemat rozrysu system zlicza je jako jeden dla wielu arkuszy np. mamy rozkrojone 10szt. arkuszy z czego 3 szt. Posiadają ten sam schemat rozrysu wtedy wartość współczynnika ISC wynosi 8.

86 Oznaczenie Opis Opis szczegółowy IAP IAO IAS IC Ilość Arkuszy Podstawowych Ilość Arkuszy Odpadowych Ilość Arkuszy Skojarzonych Ilość Cięć Jest to liczba określająca ilość arkuszy podstawowych, czyli arkuszy wybranych dla grupy materiałowej podczas definicji materiału, zostało pobrane do rozkroju Jest to liczba określająca ilość arkuszy-odpadów, które zostały uwzględnione w rozkroju, a które powstały we wcześniejszych rozkrojach. Jest to liczba określająca ilość arkuszy, które system pobrał w wyniku uzyskania lepszego stopnia optymalizacji arkusze te mają zdefiniowane takie samo wykończenie jak arkusz podstawowy. W oknie definicji materiału musi być zaznaczona opcja Korzystaj z arkuszy o tym samym wykończeniu. Jest to liczba określająca ilość cięć. Przez cięcie naleŝy rozumieć przebieg tnący piły na zasadzie rozcinania gilotynowego po całej długości lub szerokości pasa lub arkusza. Cięcia są szczegółowo określane przez system Formatyzacja 5, waŝna jest kolejność cięć oraz długość cięć. DLC [m] Długość Łączna Cięć Jest to suma wszystkich długości cięć wyraŝona w metrach. POU [m2] Powierzchnia UŜytkowych Odpadów Jest to suma pól powierzchni wszystkich odpadów, które zostały zakwalifikowane jako odpady uŝytkowe czyli odpady, które trafiają na magazyn odpadowy - wyraŝona w metrach kwadratowych. PO [m2] Powierzchnia Odpadów Jest to suma pól powierzchni wszystkich odpadów, które nie zostały zakwalifikowane jako odpady uŝytkowe czyli odpady, które nie trafiają na magazyn odpadowy - wyraŝona w metrach kwadratowych. ZM [m2] Zanik Materiału Jest to suma pól powierzchni rzazu jaki pozostawia piła wyraŝona w metrach kwadratowych. Przy duŝych zleceniach rozkroju pole to ma istotną wartość, która równieŝ powinna być uwzględniona przy wyborze schematu rozkroju do realizacji. Jest to wartość względna, która określa stopień optymalizacji dla schematu rozkroju im wyŝszy współczynnik WR tym lepsza optymalizacja. Współczynnik ten wyliczany jest na podstawie sumy iloczynu wag poszczególnych współczynników: WN, WB, ISC, IAP, IAO, IAS, IC oraz DLC. WR Współczynnik Rozkroju Wartości wag dla poszczególnych współczynników moŝna dowolnie określać w zaleŝności od potrzeb w tabeli znajdującej się pod tabelą porównawczą. Standardowo wagi te ustalone są na poziomie: WN=10, WB=5, IS=0, IAP=5, IAO=0, IAS=0, IC=0, DLC=0. Taki dobór wag dla współczynników powoduje, iŝ największy wpływ na wartość współczynnika WR ma współczynnik WN (wydajność netto), współczynniki WB (wydajność brutto) oraz IAP (ilość arkuszy podstawowych) mają wagę 5 czyli o połowę niŝszą niŝ współczynnik WN wniosek będą wybierane schematy o najlepszym upakowaniu, które dają najmniejszy odpad. Przy tego typu załoŝeniach moŝe się okazać, Ŝe wybrany schemat jest trudny do realizacji bo nie uwzględnia współczynnika ISC (ilość schematów cięć) oraz DLC (długość łączna cięć). JednakŜe w większości przedsiębiorstw stosowane są tego typu kryteria wyboru schematów do rozkroju. Uwaga... Najlepsze współczynniki w kolumnach są oznaczone pogrubioną czcionką.

87 Po wybraniu jednego ze schematów w grupie materiałowej, naleŝy go zaznaczyć poprzez wybór opcji Wybierz schemat do zatwierdzenia. Opcję tą moŝna wybrać z menu Narzędzia, z menu podręcznego, z paska ikon lub poprzez kliknięcie w wybrany schemat na liście Schematy. Zaznaczenie schematu do zatwierdzenia dla kaŝdej grupy materiałowej jest niezbędną czynnością, która umoŝliwia przejście do okna Zatwierdzanie rozkroju. Oznaczenie wyboru schematu... W przypadku gdy nie zostanie wybrany Ŝaden schemat dla jednej z grup materiałowych wyświetlany jest komunikat o błędzie rysunek poniŝej. Opis funkcji dostępnych w oknie Widok rozkroju... Nazwa funkcji Wywołanie Opis działania funkcji Zatwierdź rozkrój Dodaj zaznaczone obiekty do magazynu odpadowego Menu Narzędzia, menu podręczne, pasek ikon... Menu Narzędzia, menu podręczne Wywołanie okna Zatwierdzanie rozkroju. Uwaga... Wywołanie tej funkcji jest moŝliwe wyłącznie po zaznaczeniu jednego ze schematów dla kaŝdej grupy materiałowej. Wywołanie tej funkcji umoŝliwia przesuwanie wybranych obiektów (formatek, odpadów nieuŝytkowych) na magazyn odpadowy. Wybór obiektów naleŝy dokonać w zakładce Rozrys rozkroju poprzez kliknięcie w formatkę lub odpad rysunek poniŝej...

88 Usuń zaznaczone obiekty z magazynu odpadowego jeśli tam wcześniej zostały dodane Projekcja cięć Menu Narzędzia, menu podręczne Menu Narzędzia, pasek ikon Wywołanie tej funkcji powoduje usunięcie zaznaczonych obiektów z magazynu odpadowego o ile te obiekty były wcześniej tam przeniesione. Uwaga... Funkcja ta równieŝ jest wywoływana automatycznie jeśli zamykamy okno Widok rozkroju bez zatwierdzania rozkroju. Wywołanie tej funkcji powoduje wizualizację cięć. Ustawienia parametrów wizualizacji moŝliwe jest w oknie Ustawienie widoku rozrysu cięć... zakładka Projekcja cięć. Kalkulator Zapamiętaj parametry schematu Zapamiętaj parametry schematu i zamknij okno Raporty i wydruki Menu Narzędzia, pasek ikon, Ctrl+K Menu podręczne w zakładce Porównanie schematów Menu podręczne w zakładce Porównanie schematów Wywołuje kalkulator systemowy Wywołanie tej funkcji powoduje zapamiętanie parametrów schematu dla podświetlonej pozycji funkcja przydatna podczas symulacji wymiarowej Wywołanie tej funkcji powoduje zapamiętanie parametrów schematu dla podświetlonej pozycji i zamknięcie okna Widok rozkroju funkcja przydatna podczas symulacji wymiarowej Drukuj rozrysów schematy Menu Raporty i wydruki, pasek ikon Wydruk schematów rozrysów Drukuj listę formatek Menu Raporty i wydruki, pasek ikon Rozliczenie rozkroju Menu Raporty i wydruki, pasek ikon Wydruk listy formatek Wywołuje okno Rozliczenie rozkroju - funkcja opisana w innym rozdziale Ustawienia wydruków Menu Raporty i wydruki, pasek ikon Wywołanie okna Ustawienia wydruków

89 Opis skrów klawiszowych dostępnych w oknie Widok rozkroju.. Skróty klawiszowe Ctrl+Z Ctrl+P Opis funkcji Zmniejszenie obrazu rozrysu rozkroju Powiększenie obrazu rozrysu rozkroju Nawigacja... Ctrl+1 Ctrl+2 Ctrl+3 Ctrl+4 Ctrl+5 Ctrl+6 Ctrl+7 Ctrl+8 Ctrl+K Poprzednia grupa materiałowa Następna grupa materiałowa Poprzedni schemat Następny schemat Poprzedni arkusz Następny arkusz Poprzedni rozrys cięcia arkusza Następny rozrys cięcia arkusza Kalkulator systemowy 14. Po wybraniu schematów do zatwierdzenia dla kaŝdej grupy materiałowej wywołaj funkcję Zatwierdź rozkrój z menu Narzędzia powinno wyświetlić się okno Zatwierdzanie rozkroju - rysunek poniŝej Uwaga... Zatwierdzanie rozkroju jest bardzo waŝną czynnością, która powinna być wykonana ze świadomością, iŝ wywołuje ona skutki magazynowe i jest procesem nieodwracalnym (cofnięcie tego procesu moŝe odbyć się wyłącznie poprzez korektę ręczną stanów magazynowych).

90 Po zatwierdzeniu rozkroju dostępne są wszystkie raporty i podsumowania, natomiast niemoŝliwa jest edycja listy formatek, ponowny wybór schematu itp. Sprawdzenie moŝliwości zatwierdzanie rozkroju... Przed zatwierdzeniem rozkroju moŝna sprawdzić czy operacja ta jest moŝliwa wciśnij przycisk Sprawdź. W zaleŝności od ustawień związanych z aktualizacja magazynu, zakładka Opcje, system będzie generował komunikaty o błędach lub ostrzeŝeniach o ile takie wystąpią. JeŜeli przy komunikacie pojawi się ikonka, z wykrzyknikiem na czerwonym tle, oznacza to brak moŝliwości zatwierdzenia rozkroju. JeŜeli ikonka będzie miała postać Ŝółtego trójkąta komunikat ma charakter ostrzegawczy i rozkrój moŝe być zatwierdzony. Okno przedstawia listę komunikatów o błędzie oraz ostrzeŝeniach. UŜyj przycisku Drukuj raport w celu wydrukowania listy błędów.

91 Okno powyŝej przedstawia dostępne opcje związane z aktualizacją magazynu oraz generowaniem dokumentów Auto RW. Opis opcji dostępnych w zakładce Opcje Opcja Zezwalaj na ujemne stany magazynów Twórz magazyny odpadów Uaktualniaj stany magazynowe wykończenia Uaktualniaj stany magazynowe akcesorii Uaktualniaj przebieg piły Opis... Zaznaczenie tej opcji powoduje, iŝ dozwolone są ujemne stany magazynowe arkuszy generowane są wyłącznie ostrzeŝenia o błędach, rozkrój będzie mógł być zatwierdzony Zaznaczenie tej opcji powoduje, iŝ do podmagazynów arkuszy będą dołączane odpady, które zakwalifikowane są do magazynów odpadów. Zaznaczenie tej opcji powoduje, iŝ uaktualniane będą stany magazynowe wykończenia generowane będą komunikaty o błędach, co moŝe uniemoŝliwiać zatwierdzenie rozkroju Zaznaczenie tej opcji powoduje, iŝ uaktualniane będą stany magazynowe akcesorii generowane będą komunikaty o błędach, co moŝe uniemoŝliwiać zatwierdzenie rozkroju Zaznaczenie tej opcji powoduje, iŝ uaktualniany będzie przebieg piły dla wybranego profilu technologicznego ma to znaczenie w przypadku gdy istnieje potrzeba rozliczania pracowników według faktycznych metrów cięcia. W ostrzeŝeniach mogą pojawiać się równieŝ informacje o ilości wymiany piły do wykonania zlecenia. Generuj automatycznie dokument Auto RW dla magazynu arkuszy Generuj automatycznie dokument Auto RW dla magazynu wykończeń Generuj automatycznie dokument Auto RW dla magazynu akcesorii Zaznaczenie tych opcji spowoduje, iŝ generowanie będą dokumenty typu Auto RW dla poszczególnych magazynów po zatwierdzeniu rozkroju. Uwaga... Dokumenty Auto RW nie wywołują skutków magazynowych są jedynie dokumentami porządkowymi, skutki magazynowe są wywoływane w trakcie procesu zatwierdzania rozkroju. Uwaga... Ustawienia domyślne dla ww. opcji pobierane są z ustawień w domyślnych programu. 15. JeŜeli decydujesz się na zatwierdzenie rozkroju, po usunięciu ewentualnych błędów lub w przypadku akceptacji ostrzeŝeń wciśnij przycisk Zatwierdź rozkrój a następnie w oknie potwierdzenia wciśnij przycisk Tak.

92 16. Po zatwierdzeniu rozkroju moŝesz skorzystać ze wszelkiego rodzaju raportów, podsumowań i rozliczeń (są one równieŝ dostępne przed zatwierdzeniem rozkroju ale zaleca się aby rozkrój był zatwierdzony). 17. W celu wydruku raportów lub rozliczeń wciśnij przycisk Wydruki i raporty a następnie wybierz z wyświetlonego menu odpowiednią pozycję. Uwaga W oknie Zatwierdzanie rozkroju jest moŝliwość wykonania rezerwacji materiału w magazynie poprzez wciśnięcie przycisku Rezerwacja i wybranie z menu opcji Rezerwuj materiał na magazynie. Wybranie opcji rezerwacji powoduje zmniejszenie stanów magazynowych o potrzebną ilość wszystkich materiałów uŝytych w zleceniu rozkroju ZL. Rezerwacja stanów magazynowych pozwala na czasową blokadę materiałów pod wykonanie zlecenia rozkroju ZL, np. w przypadku konieczności weryfikacji stanów magazynowych lub wykonania fizycznego rozkroju i późniejszego jego zatwierdzenia. Anulowanie rezerwacji moŝna wykonać poprzez wciśnięcie przycisku Rezerwacja oraz wybranie z menu opcji Anuluj rezerwację materiału w magazynie. Anulowanie rezerwacji odbywa się równieŝ automatycznie w przypadku usunięcia zlecenia rozkroju, ponownego wykonania obliczeń rozkroju oraz poprzez wywołanie opcji anulowania rezerwacji z okien właściwości materiału. Opcja rezerwacji materiału w magazynach powoduje większą elastyczność w wykonywaniu zleceń rozkroju, moŝliwość weryfikacji i cofania rozkroju oraz lepsze planowanie rozkroju z uwzględnieniem faktycznych stanów magazynowych.

93 Raporty oraz rozliczenia System Formatyzacja 5 umoŝliwia kompleksowe realizowanie zleceń rozkroju udostępniając przy tym duŝą ilość raportów, wydruków oraz sposobów rozliczeń. Większość raportów ma budowę tabelaryczną, co czyni je przejrzystymi i łatwymi do interpretacji. Tabele raportów mogą być w dowolny sposób modyfikowane i dostosowywane do własnych potrzeb. W system został wbudowany moduł Etykiety..., w którym moŝna definiować dowolne szablony etykiet z kodami kreskowymi. Zestawienie raportów rozkrojowych moŝliwych do uzyskania w systemie Formatyzacja 5 Nazwa raportu Sposób wywołania Opis raportu Podsumowanie rozkroju Opcja dostępna z menu okna Zatwierdzanie rozkroju... po wciśnięciu przycisku Wydruki i raporty Opcja dostępna w zakładce Właściwości zlecenia rozkroju (ZL)... zakładka Definicja rozkroju zakładka Wydruki i raporty Rozliczenie rozkroju Opcja dostępna z menu okna Zatwierdzanie rozkroju... po wciśnięciu przycisku Wydruki i raporty Opcja dostępna w zakładce Właściwości zlecenia rozkroju (ZL)... zakładka Definicja rozkroju zakładka Wydruki i raporty Opcja dostępna z menu Raporty i wydruki w oknie Widok rozkroju... Lista akcesorii Opcja dostępna z menu okna Zatwierdzanie rozkroju... po wciśnięciu przycisku Wydruki i raporty Opcja dostępna w zakładce Właściwości zlecenia rozkroju (ZL)... zakładka Definicja rozkroju zakładka Wydruki i raporty Raport zawiera pogrupowane dane szczegółowe dotyczące rozkroju poszczególnych grup materiałowych w formie tabeli. Raport w formie okna Rozliczenie rozkroju... - tworzenie rozliczenia opisane jest w innym rozdziale. Raport w formie okna Akcesoria do zlecenia... - tworzenie listy akcesorii opisane jest w innym rozdziale. Schematy rozkroju Opcja dostępna z menu okna Zatwierdzanie rozkroju... po wciśnięciu przycisku Wydruki i raporty Wydruk schematów rozrysu. Opcja dostępna w zakładce Właściwości zlecenia rozkroju (ZL)... zakładka Definicja rozkroju zakładka Wydruki i raporty Opcja dostępna z menu Raporty i wydruki w oknie Widok rozkroju... Lista formatek Opcja dostępna z menu okna Zatwierdzanie rozkroju... po wciśnięciu przycisku Wydruki i raporty Wydruk listy formatek występujących w zleceniu.

94 Opcja dostępna w zakładce Właściwości zlecenia rozkroju (ZL)... zakładka Definicja rozkroju zakładka Wydruki i raporty Opcja dostępna z menu Raporty i wydruki w oknie Widok rozkroju... Opcja dostępna z menu Raporty i wydruki w oknie Lista formatek w zleceniu ZL... lu na pasku ikon Dokumenty magazynowe Opcja dostępna z menu okna Zatwierdzanie rozkroju... po wciśnięciu przycisku Wydruki i raporty Opcja dostępna z w module Rozchody wewnętrzne (RW)... Wydruk dokumentów typu RW, auto RW (ARW). W module Zatwierdzanie rozkroju moŝliwość wygenerowania dokumentów ARW. Etykiety Opcja dostępna z menu okna Zatwierdzanie rozkroju... po wciśnięciu przycisku Wydruki i raporty Opcja dostępna w zakładce Właściwości zlecenia rozkroju (ZL)... zakładka Definicja rozkroju zakładka Wydruki i raporty Wydruk etykiet zgodnie rozkładem na rozkroju, wydruk etykiet zgodnie z listą formatek, wydruk etykiet na odpady. MoŜliwość definicji nowych etykiet.

95 Rozliczenie rozkroju System Formatyzacja 5 pozwala na szczegółowe i kompleksowe rozliczenie usługi rozkroju. Sposób rozliczenia moŝe być dowolnie konfigurowany i dostrajany do własnych potrzeb. W rozliczeniu mogą być równieŝ uwzględniane akcesoria i wszelkiego rodzaju pozycje dodatkowe typu: transport, załadunek, pakowanie itp. Zasady prawidłowego tworzenia rozliczenia 1. Ustaw poprawnie parametry rozliczeń w ustawieniach programu. 2. Zdefiniuj poprawnie listę formatek w zleceniu. 3. JeŜeli w rozliczeniu mają być uwzględniane akcesoria naleŝy odpowiednio zdefiniować listę akcesorii w dodawanych do listy formatek zestawach (zestawy mogą wchodzić w skład tzw. grup zestawów, które równieŝ mogą być dodawane do listy formatek do rozkroju). 4. Wykonaj rozkrój formatek (zwróć szczególną uwagę na definicję materiału). 5. Wybierz schemat rozkroju dla kaŝdej grupy materiałowej poprzez ustawienie znacznika Wybierz schemat do zatwierdzenia. 6. Wywołaj funkcję zatwierdź rozkrój. 7. W oknie Zatwierdzanie rozkroju... wciśnij przycisk Zatwierdź rozkrój - operację tą moŝesz pominąć jeŝeli nie chcesz zatwierdzić rozkroju ale pamiętaj, iŝ wprowadzenie jakichkolwiek zmian w definicji rozkroju, które mogą wpłynąć na jego rozliczenie powoduje, iŝ listę rozliczenia naleŝy wyczyścić i wygenerować jeszcze raz. 8. W oknie Zatwierdzanie rozkroju... wciśnij przycisk Wydruki i raporty i z wyświetlonego menu wybierz opcję Lista akcesorii w celu wygenerowania listy akcesorii uŝytych w zleceniu krok ten moŝesz pominąć jeŝeli akcesoria nie są rozliczane. 9. W oknie Zatwierdzanie rozkroju... wciśnij przycisk Wydruki i raporty i z wyświetlonego menu wybierz opcję Rozliczenie rozkroju - wyświetlone powinno zostać okno Rozliczenie rozkroju. 10. W oknie Rozliczenie rozkroju wciśnij przycisk Ins lub wybierz z menu Edycja opcję Dodaj (moŝesz równieŝ kliknąć w ikonę [+] na pasku ikon. 11. Zdefiniuj schemat rozliczenia rozkroju w wyświetlonym oknie Schemat rozliczenia rozkroju... i wciśnij przycisk OK. 12. Zostanie wygenerowana lista pozycji do rozliczenia sprawdź ją i zmodyfikuj jeŝeli istnieje taka potrzeba, moŝesz dodać równieŝ własne pozycje. 13. Suma kwot z poszczególnych pozycji rozliczenia daje kwotę całościową za wykonanie usługi rozkroju wyświetlana ona jest równieŝ w oknie Właściwości zlecenia rozkroju (ZL)...' oraz tabeli zleceń w oknie głównym programu. Widok okna Rozliczania rozkroju... W celu automatycznego dodania pozycji rozliczeniowych naleŝy wcisnąć przycisk [+] (opcję tę moŝna wywołać równieŝ z menu Edycja lub wcisnąć przycisk Ins ), który wywołuje okno Schemat rozliczenia zlecenia rozkroju... - rysunek poniŝej.

96 Ustawianie schematów rozliczenia rozkroju... W oknie Schemat rozliczenia zlecenia rozkroju... naleŝy wybrać pozycje z listy zdefiniować schemat rozliczania zlecenia rozkroju. Po zdefiniowaniu schematu moŝna go zapisać wciskając przycisk Zapisz schemat i uŝywać jako domyślnego dla kolejnych zleceń rozkroju. UŜycie przycisku OK spowoduje wygenerowanie listy pozycji zgodnie z wybranym schematem. Pojedyncze pozycje moŝna dodawać klikając w ikonę na pasku ikon lub wciskając kombinację klawiszy Ctrl+Ins (moŝna równieŝ wybrać z menu Edycja opcję Dodaj pozycję dowolną - wykonanie opisanych czynności spowoduje dodanie nowej pozycji i wyświetlenie okna Pozycja rozliczenia - rysunek poniŝej. W oknie Pozycja rozliczenia... naleŝy wypełnić wszystkie dostępne pola czyli; Opis pozycji, Cenę NETTO, %Vat, ilość oraz J.m. (jednostka miary jest wypełniana na podstawie słownika po wciśnięciu przycisku [...]). Wprowadzone dane moŝna dodać do słownika poprzez wciśnięcie przycisku [+] znajdującego się przy polu Opis pozycji co umoŝliwi w przyszłości łatwe wstawianie danych ze słownika wystarczy uŝyć przycisku [...] a wyświetli się okno słownika rysunek poniŝej.

97 Uwaga... Poprawne rozliczenie rozkroju moŝliwe jest jedynie w dwóch przypadkach: po wykonaniu rozkroju i jego zatwierdzeniu, lub po wykonaniu rozkroju wywołując okno Rozliczenie rozkroju... będąc w oknie Zatwierdzanie rozkroju... NaleŜy równieŝ pamiętać o poprawnym zdefiniowaniu cen dla poszczególnych arkuszy, wykończeń, akcesorii oraz wszystkich innych parametrów, które uwzględniane są w rozliczeniu. JeŜeli rozkrój nie jest wykonany, niektóre schematy rozliczeń nie są dostępne (patrz tabela Opis schematów rozliczeń ). JeŜeli w rozliczeniu rozkroju mają być uwzględnione akcesoria naleŝy wcześniej wygenerować listę akcesorii z poziomu okna Akcesoria do zlecenia....

98 Opis schematów rozliczeń Nazwa Opis -symbol (*) oznacza, iŝ rozliczenie według tego schematu moŝliwe jest wyłącznie po zatwierdzeniu rozkroju- Rozliczenie m2 arkuszy (*) Rozliczenie według powierzchni (m2) zuŝytych arkuszy do rozkroju. ZuŜyta powierzchnia arkusza jest sumą powierzchni wszystkich formatek w rozkroju plus powierzchnia odpadów nieuŝytkowych, czyli; SPDR = SPF lub w przypadku wybrania opcji Klient płaci za odpad nieuŝytkowy SPDR = SPF + SMPO + SMZM Wyliczona wartość netto za m2 zuŝytego arkusza: WartośćNettoArkusza = SPDR*CenaNettoArkusza Opis zmiennych: SPDR suma powierzchni arkuszy do rozliczenia SPF - suma powierzchni wszystkich formatek w rozkroju SMPO suma powierzchni odpadów SMZM suma powierzchni zaniku materiału na skutek rzazu W tabeli rozliczenia podane są powierzchnie w m2 dla wszystkich grup materiałowych. Cena NETTO do rozliczenia pobierana jest z bazy arkuszy z uwzględnieniem do jakiej grupy cenowej zaliczany jest zleceniobiorca, lub w zaleŝności od ustawienia na pasku ikon grupy cenowej. W przypadku gdy została zaznaczona opcja zlecenie wewnętrzne przyjmowana jest cena zakupu arkusza. PoniewaŜ arkusz moŝe być rozliczany według ceny za m2 lub ceny za sztukę to w przypadku drugim program automatycznie przeliczy cenę za sztukę na cenę za m2. Rozliczenie ilościowe arkuszy (*) Rozliczenie według ilości arkuszy wykonywane jest w następujący sposób dla kaŝdej grupy materiałowej: WartośćNettoArkusza = ILAP*CenaNetto jeŝeli w grupie materiałowej występują arkusze skojarzone dodawane są równieŝ pozycje wyliczane w następujący sposób: WartośćNettoArkusza = ILAS*CenaNetto, jeŝeli w rozkroju występują arkusze z odpadów dodawane są tzw. domiary, czyli przeliczona powierzchnia formatek, które rozmieszczone zostały na

99 odpadach, na ilość arkuszy wartość ta moŝe przyjmować części ułamkowe; DPF = CPPF/SPAPiS WarkośćNetoArkuszaDomiar = DPF*CenaNetto Opis zmiennych: DPF domiar pola formatek CPPF całkowita powierzchnia formatek w rozkroju PPAPiS suma powierzchni arkuszy podstawowych i skojarzonych W tabeli rozliczenia podane są ilości dla wszystkich grup materiałowych. Cena NETTO do rozliczenia pobierana jest z bazy arkuszy z uwzględnieniem do jakiej grupy cenowej zaliczany jest zleceniobiorca, lub w zaleŝności od ustawienia na pasku ikon grupy cenowej. W przypadku gdy została zaznaczona opcja zlecenie wewnętrzne przyjmowana jest cena zakupu arkusza. PoniewaŜ arkusz moŝe być rozliczany według ceny za m2 lub ceny za sztukę to w przypadku pierwszym program automatycznie przeliczy cenę m2 na cenę za sztuki. Rozliczenie m2 formatek Rozliczenie operacji na formatkach Rozliczenie według ilości m2 formatek następuje dla kaŝdej grupy materiałowej, czyli z podziałem na arkusze. Cena za m2 moŝna dowolnie ustawiać, nie jest ona uzaleŝniona od ceny arkusza. Tego typu rozliczenie moŝna wykorzystać np. do rozliczenia wycięcia arkusza a następnie poddaniu formatek fornirowaniu czyli rozliczamy materiał, który został wykorzystany do uzyskania formatek a następnie dodatkowo rozliczamy fornirowanie tych formatek. Rozliczenie według operacji na formatkach następuje dla kaŝdej grupy materiałowej, czyli z podziałem na arkusze. Cena za operacje moŝne być dowolnie ustawiana, nie jest ona uzaleŝniona od ceny arkusza. Tego typu rozliczenie moŝna wykorzystać np. do rozliczenia operacji pakowania, frezowania, malowania itp. Rozliczenie metrów cięcia (*) Rozliczenie według ilości metrów cięcia następuje dla kaŝdej grupy materiałowej, czyli z podziałem na arkusze. Cena za metry cięcia moŝna dowolnie ustawiać. Tego typu rozliczenie moŝna wykorzystać np. do określenia dodatkowych kosztów związanych z cięciem, zuŝywaniem się piły, kosztem ostrzenia piły itp. Rozliczenie wykończeń Rozliczenie wykończeń wykonywane jest całościowo dla zlecenia z podziałem na rodzaje wykończeń czyli sumowane są poszczególne długości wykończeń a następnie grupowane z uwagi na rodzaj. Cena NETTO do rozliczenia wykończenia pobierana jest z bazy wykończeń z uwzględnieniem do jakiej grupy cenowej zaliczany jest zleceniobiorca, lub w zaleŝności od ustawienia na pasku ikon grupy cenowej. W przypadku gdy została zaznaczona opcja zlecenie wewnętrzne przyjmowana jest cena zakupu wykończenia.

100 Rozliczenie kleju uŝytego do wykończenia powierzchni Cena NETTO do rozliczenia kleju pobierana jest z bazy wykończeń z uwzględnieniem do jakiej grupy cenowej zaliczany jest zleceniobiorca, lub w zaleŝności od ustawienia na pasku ikon grupy cenowej. Przy rozliczeniu uwzględniany jest równieŝ parametr rozliczaj według normalnego współczynnika zuŝycia lub rozliczaj według podwyŝszonego współczynnika zuŝycia w zaleŝności od sposobu zdefiniowania w parametrach zlecenia rozkroju ZL. W przypadku gdy została zaznaczona opcja zlecenie wewnętrzne przyjmowana jest cena zakupu wykończenia. Rozliczenie transportu Korekta o zwroty Rozliczenie transportu polega na dodaniu pozycji do listy i określeniu ilości kilometrów transportu oraz stawki za kilometr. Rozliczenie zwrotów wykonuje się w przypadku błędnie określonych wymiarów formatki, uszkodzeń formatki, odpadów itp. Rozliczenie zwrotów musi być poprzedzone wykonaniem operacji - Dodaj zaznaczone obiekty do magazynu odpadowego w oknie Widok rozkroju.... Cena NETTO za m2 do rozliczenia zwrotów pobierana jest z bazy arkuszy z uwzględnieniem do jakiej grupy cenowej zaliczany jest zleceniobiorca, lub w zaleŝności od ustawienia na pasku ikon grupy cenowej. W przypadku gdy została zaznaczona opcja zlecenie wewnętrzne przyjmowana jest cena zakupu płyty. Akcesoria kwota łączna Akcesoria pozycje Rozliczenie łączne akcesorii wykonywane jest na podstawie listy akcesorii wygenerowanej w oknie Akcesoria do zlecenia..., wartość netto w pozycji jest sumą pozycji składowych tworzących listę. Rozliczenie pozycji akcesorii wykonywane jest na podstawie listy akcesorii wygenerowanej w oknie Akcesoria do zlecenia.... Pozycje do rozliczenia są przenoszone z listy akcesorii. Generowanie listy akcesorii opisane jest w innym rozdziale. Rozliczenie m3 arkuszy (*) Inne... Rozliczenie według m3 odbywa się na zasadzie podobnej jak Rozliczenie m2 arkuszy z tym, Ŝe m2 zuŝytej płyty przeliczane są na m3 gdzie grubość arkusza pobierana jest z parametrów arkusza. MoŜliwość dodawania pozycji własnych do listy rozliczeniowej, np. dodatkowe usługi, pomiary, operacje typu wiercenie frezowanie itp.

101 Tworzenie listy akcesorii Lista akcesorii tworzona jest na podstawie dodanych do listy formatek w zleceniu zestawów lub grup zestawów, dlatego teŝ waŝne jest aby odpowiednio zdefiniować listę akcesorii w module Zestawy.... WaŜnym czynnikiem jest równieŝ odpowiednia definicja grup cenowych w bazie danych modułu Akcesoria-asortyment-surowce (AAS) poniewaŝ z tej bazy pobierane są ceny akcesorii. Okno Akcesoria do zlecenia... dostępne jest z poziomu okna Zatwierdzanie rozkroju... - wybór z menu opcji Lista akcesorii po wciśnięciu przycisku Wydruki i raporty lub z poziomu okna Właściwości zlecenia rozkroju (ZL)..., zakładka Definicja rozkroju -> zakładka Wydruki i raporty -> ikona Lista materiałowa -> opcja w menu Lista akcesorii. Generowanie listy akcesorii odbywa się automatycznie, po wywołaniu okna Akcesoria do zlecenia..., w przypadku gdy lista jest pusta i istnieją akcesoria w zleceniu lub ręcznie po wybraniu z menu Narzędzia opcji Wygeneruj listę akcesorii (przycisk F10 lub kliknięcie w ikonę na pasku ikon). Rysunek przedstawia okno Akcesoria do zlecenia....

102 Moduły i rozszerzenia Program Formatyzacja 5 posiada moŝliwość rejestrowania dodatkowych modułów i rozszerzeń celem zwiększenia funkcjonalności. Rejestracji modułów dokonuje się w oknie Ustawienia zakładka Moduły i rozszerzenia. Dodatkowe moduły i rozszerzenia są płatne i wymagają rejestracji, tzn. uzyskania odpowiedniego klucza autoryzacji od producenta.

103 Moduł wymiany danych z systemem GDrive firmy Giben Moduł ten został opracowany w celu współpracy systemu Formatyzacja 5 z piłami panelowymi firmy Giben. Po rejestracji modułu w programie zostają udostępnione specjalne funkcje dostosowujące schematy rozkroju do standardów systemu GDrive. Wymiana danych z systemem GDrive realizowana jest poprzez zapisy w plikach ASCI generowanych przez system Formatyzacja 5. W celu poprawnej wymiany danych naleŝy skonfigurować odpowiednio parametry w systemie Formatyzacja 5 w oknie Ustawienia rozkroju. - wybrać wyłącznie schematy z rozszerzeniem PP (moŝna uŝyć przycisku Zgodne z systemem GDrive ) - ustawić parametry w zakładce GDrive o ustawić parametr określający złoŝoność obliczeń (im wyŝszy tym lepsza optymalizacja lecz więcej czasu na obliczenia) o ustawić ścieŝkę do katalogu plików rozkrojów zgodnych z systemem GDrive generowanych przez system Formatyzacja 5 o zaznaczyć opcję generuj pliki schematów dla systemu GDrive

104 Uwaga Wielkość rzazu ustawiona w systemie Formatyzacja 5 musi być zgodna z parametrem nr 10 Saw path width sekcja Machine data systemu GDrive. NaleŜy równieŝ pamiętać o poprawnym ustawieniu parametrów brzegowania dla arkuszy jak i odpadów.

105 Moduł optymalizacji elementów dłuŝycowych Moduł ten został opracowany w celu efektywnego rozkroju elementów dłuŝycowych (sztangi, pręty, panele, profile i inne). Po rejestracji modułu w programie zostają udostępnione specjalne funkcje dostosowujące schematy rozkroju do optymalizacji dłuŝyc. W oknie Ustawienia w zakładce Podstawowe naleŝy zaznaczyć opcję stosuj wymiarowanie dłuŝyc (długość formatek u góry, długość odpadów u dołu). Opcja ta pozwala na uzyskanie czytelnych schematów rozkroju dłuŝyc.

106 W oknie Ustawienia rozkroju zakładka Schematy naleŝy wybrać schematy od 41 do 45 (przycisk Rozkrój elementów dłuŝycowych pozwoli szybko wybrać te schematy). Parametry związane z optymalizacją rozkroju dłuŝyc naleŝy ustawić w zakładce Ustawienia dla schematów dłuŝycowych.

Instrukcja Instalacji

Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści

Bardziej szczegółowo

eformatyzacja instrukcja obsługi

eformatyzacja instrukcja obsługi eformatyzacja instrukcja obsługi AGMASoft 2010 Opis systemu... 3 1 Zasady postępowania... 4 2 Instalacja systemu eformatyzacja... 5 2.1 Instalacja programu... 5 2.2 Instalacja sterowników BDE... Błąd!

Bardziej szczegółowo

Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Instrukcja Instalacji

Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa,

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika

Instrukcja uŝytkownika Instrukcja uŝytkownika Instalator systemu Rejestracji Czasu Pracy 20 listopada 2008 Wersja 1.0 Spis treści 1Wstęp... 3 2Serwer FireBird... 3 3Baza danych instalacja i rejestracja... 9 3.1Instalacja...

Bardziej szczegółowo

Instalacja serwera Firebird

Instalacja serwera Firebird Instalacja serwera Firebird ProgMan Software ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia Wstęp Serwer FireBird jest nowszą wersją serwera InterBase. Na komputerach wyposaŝonych w procesory z technologią HT serwer InterBase

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk Program dla praktyki lekarskiej Instalacja programu dreryk Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2008 Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 1 Spis treści 1. Wymagania Systemowe 2. Pobranie instalatora systemu

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl AKTYWNY SAMORZĄD Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji TYLDA Sp. z o.o. 65-001 Zielona Góra ul. Wazów 6a tel. 68 324-24-72 68 325-75-10 www.tylda.pl tylda@tylda.pl wersja 1.0 2013.04.12 2

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu. Po naciśnięciu przycisku Dalej pojawi się okno, w którym naleŝy dokonać wyboru docelowej lokalizacji.

Instalacja programu. Po naciśnięciu przycisku Dalej pojawi się okno, w którym naleŝy dokonać wyboru docelowej lokalizacji. EuroSoft Apteka wer. dla Szpitali programu EuroSoft Sp z o.o. 02-220 Warszawa ul. Łopuszańska 32 tel.: (22) 44 888 44 www.eurosoft.com.pl programu Po umieszczeniu płyty CD w napędzie komputera uruchomiony

Bardziej szczegółowo

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu Windows

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA LICENCJI SIECIOWEJ NET HASP Wersja 8.32

INSTALACJA LICENCJI SIECIOWEJ NET HASP Wersja 8.32 INSTALACJA LICENCJI SIECIOWEJ NET HASP Wersja 8.32 Spis Treści 1. Wymagania... 2 1.1. Wymagania przy korzystaniu z klucza sieciowego... 2 1.2. Wymagania przy uruchamianiu programu przez internet... 2 2.

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji

Instalacja aplikacji 1 Instalacja aplikacji SERTUM... 2 1.1 Pobranie programu z Internetu... 2 1.2 Instalacja programu... 2 1.3 Logowanie... 3 2 Instalacja aplikacji RaportNet... 4 2.1 Pobranie programu z Internetu... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...4 3. Konfiguracja...5 3.1. Licencja...5 3.2. Ogólne...5 3.2.1. Połączenia z bazami danych...5 3.2.2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor.

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Parametry sprzętowe i systemowe wymagane do pracy Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor. Minimalne wymagania sprzętowe i systemowe

Bardziej szczegółowo

1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator... 2 1.1 Wstęp... 3 1.2 Instalacja... 4 1.2.1 Instalacja aplikacji EXR Creator z płyty CD... 5 1.2.1.

1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator... 2 1.1 Wstęp... 3 1.2 Instalacja... 4 1.2.1 Instalacja aplikacji EXR Creator z płyty CD... 5 1.2.1. 1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator.................................................................... 2 1.1 Wstęp.............................................................................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor.

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Parametry sprzętowe i systemowe wymagane do pracy Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor. Minimalne wymagania sprzętowe i systemowe

Bardziej szczegółowo

MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika

MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika Spis treści 1. Uruchamianie programu.... 3 2. Minimalne wymagania systemu... 3 3. Środowisko pracy... 3 4. Opis programu MenadŜer haseł... 3 4.1 Logowanie... 4 4.2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM

Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM SYSTEmEG Sp. z o.o. Siedziba: ul. Wojrow icka 10a/14 PL 54-434 Wrocław + 48 (71) 354 47 76 Biuro: ul. Chociebuska 11 PL 54-433 Wrocław fax. + 48 (71) 358 04 99 Bank:

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna Typ dokumentu: Dokumentacja techniczna Temat: Instalacja oprogramowania Data wykonania: Czerwiec 2015 1 Spis treści 1 Instalacja oprogramowania 3 1.1 Instalacja Ekspresowa 4 1.1.1 Instalacja na jednym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor.

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Parametry sprzętowe i systemowe wymagane do pracy Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor. Minimalne wymagania sprzętowe i systemowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU 1 / 10 Co jest potrzebne do instalacji aplikacji wraz z bazą danych: serwer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows, posiadający min. 4 GB

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji Program Płatnik 10.01.001 Instrukcja instalacji S P I S T R E Ś C I 1. Wymagania sprzętowe programu Płatnik... 3 2. Wymagania systemowe programu... 3 3. Instalacja programu - bez serwera SQL... 4 4. Instalacja

Bardziej szczegółowo

5. Administracja kontami uŝytkowników

5. Administracja kontami uŝytkowników 5. Administracja kontami uŝytkowników Windows XP, w porównaniu do systemów Windows 9x, znacznie poprawia bezpieczeństwo oraz zwiększa moŝliwości konfiguracji uprawnień poszczególnych uŝytkowników. Natomiast

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt (wersja 2016.04) Fakt Dystrybucja Sp. z o. o. 81-552 Gdynia, ul. Wielkopolska 21/2 www.fakt.com.pl serwis@fakt.com.pl Spis treści 1.Moduł lanfakt...

Bardziej szczegółowo

Instrukcjaaktualizacji

Instrukcjaaktualizacji Instrukcja Instrukcjaaktualizacji aktualizacji oprogramowania oprogramowaniainpro InProBMS BMS SPIS TREŚCI 1. AKTUALIZACJA 3 1.1. ARCHIWIZACJA BAZY DANYCH...3 1.1.1. AUTOMATYCZNA...3 1.1.2. RĘCZNA...4

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Warsztat 3 w sieci

Instalacja programu Warsztat 3 w sieci Instalacja programu Warsztat 3 w sieci (proszę uważnie przeczytać do końca) Spis treści 1 Przed instalacją...2 2 Przeprowadzanie po raz pierwszy instalacji sieciowej...3 2.1 Dane umieszczone na jednej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Wersja 1.0 Warszawa, Kwiecień 2015 Strona 2 z 13 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Spis treści 1. Wstęp...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt (wersja 2012.07) Fakt Dystrybucja Sp. z o. o. 81-552 Gdynia, ul. Wielkopolska 21/2 www.fakt.com.pl serwis@fakt.com.pl Spis treści 1. Moduł lanfakt...

Bardziej szczegółowo

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Produkcja by CTI Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Spis treści 1. Ważne informacje przed instalacją...3 2. Instalacja programu...4 3. Nawiązanie połączenia z serwerem SQL oraz z programem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Generator Wniosków o Płatność dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Instrukcja instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Instalacja protokołu PPPoE

Instalacja protokołu PPPoE Instalacja protokołu PPPoE Uruchomienie PPPoE w systemie Windows XP za pomocą wbudowanego kreatora Uruchomienie PPPoE w systemach z rodziny Windows 98 Instrukcja oparta na powszechnie dostępnych w Internecie

Bardziej szczegółowo

Instalacja oprogramowania ESI[tronic] oraz konfiguracja Diagnozy Sterowników

Instalacja oprogramowania ESI[tronic] oraz konfiguracja Diagnozy Sterowników Instalacja oprogramowania ESI[tronic] oraz konfiguracja Diagnozy Sterowników 1 Instalacja oprogramowania ESI [ tronic ] Do pierwszej instalacji oprogramowania wymagane są: płyty bazowe DVD 1 i/lub DVD

Bardziej szczegółowo

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Biuro Online Konektor instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Tworzenie usługi... 5 2.2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie)

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) UWAGA Podstawowym wymaganiem dla uruchomienia modemu ED77 jest komputer klasy PC z portem USB 1.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

PCPR. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.pcpr.tylda.eu

PCPR. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.pcpr.tylda.eu PCPR Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji TYLDA Sp. z o.o. 65-001 Zielona Góra ul. Wazów 6a tel. 68 324-24-72 68 325-75-10 www.tylda.pl tylda@tylda.pl wersja 2.1 2011.07.28 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pierwszego logowania do Serwisu BRe Brokers!

Instrukcja pierwszego logowania do Serwisu BRe Brokers! Instrukcja pierwszego logowania do Serwisu BRe Brokers! Do korzystania z serwisu BRe Brokers niezbędny jest dostęp do sieci Internet. Komputer w takim wypadku wyposaŝony musi być w przeglądarkę internetową

Bardziej szczegółowo

Instalacja Czytnika Kart w systemie Windows 7, Windows XP, Windows Vista, Windows 2000.

Instalacja Czytnika Kart w systemie Windows 7, Windows XP, Windows Vista, Windows 2000. Instalacja Czytnika Kart w systemie Windows 7, Windows XP, Windows Vista, Windows 2000. Dokumentacja UŜytkownika SPIS TREŚCI I. INSTALACJA CZYTNIKA KART W SYSTEMIE WINDOWS... 3 II. PONOWNA INSTALACJA CZYTNIKA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10, 11 i 12 w wersji 76a/77a (pliki pobrane ze strony: http://www.oxford.com.pl/pobieranie/) Grudzień 2014 Strona 2 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10,

Bardziej szczegółowo

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Produkcja by CTI Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Spis treści 1. Ważne informacje przed instalacją... 3 2. Instalacja programu... 4 3. Nawiązanie połączenia z serwerem SQL oraz z programem

Bardziej szczegółowo

Procedura zamawiania licencji.

Procedura zamawiania licencji. Procedura zamawiania licencji. 1. Przygotowanie. START Przygotowanie danych Proszę pobrać z OWNFZ nowy numer instalacji oraz identyfikator systemu nadawcy NFZ Proszę przygotować dane potrzebne do uzyskania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Comarch Smart Card ToolBox dla urządzeń kryptograficznych.

Instrukcja instalacji aplikacji Comarch Smart Card ToolBox dla urządzeń kryptograficznych. Instrukcja instalacji aplikacji Comarch Smart Card ToolBox dla urządzeń kryptograficznych. Bankowość Internetowa R-Online Biznes. Spis treści: 1. Wstęp... 2 2. Instalacja Comarch Smart Card ToolBox w systemie

Bardziej szczegółowo

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Uwaga! Do współpracy Integry z programami zewnętrznymi potrzebne są dodatkowe pliki. MoŜna je pobrać z sekcji Download -> Pozostałe po zalogowaniu do Strefy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy Instalacja systemu Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy System Rodzajowa Ewidencja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Nośnik USB służy do przechowywania klucza elektronicznego, używanego do logowania i autoryzacji transakcji. Opcja dostępna jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 COMPUTER SERVICE CENTER 43-300 Bielsko-Biała ul. Cieszyńska 52 tel. +48 (33) 819 35 86, 819 35 87, 601 550 625 Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 wersja 0.0.2 123 SERWIS Sp. z o. o. ul.

Bardziej szczegółowo

Program Opakowania zwrotne dla InsERT GT.

Program Opakowania zwrotne dla InsERT GT. Program Opakowania zwrotne dla InsERT GT. Do czego słuŝy program? Program Opakowania zwrotne słuŝy do zarządzania opakowaniami zwrotnymi (butelkami, transporterami) w firmach handlujących napojami. Pozwala

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne I Laboratorium Część 3: Windows XP

Systemy operacyjne I Laboratorium Część 3: Windows XP Uniwersytet Rzeszowski Katedra Informatyki Opracował: mgr inŝ. Przemysław Pardel v1.01 2009 Systemy operacyjne I Laboratorium Część 3: Windows XP Zagadnienia do zrealizowania (3h) 1. Ściągnięcie i instalacja

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot Wersja 2.1 Maj 2013 Dotyczy programu Pilot w wersji 1.6.3 TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS

Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS 1. Instalacja programu JAVA Przed pierwszą rejestracją do systemu e-bank EBS na komputerze należy zainstalować program JAVA w wersji 6u7 lub nowszej. Można go

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Licencji Wersja 2013.0.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 AKTUALIZACJA SERWISU KLUCZA HASP ORAZ ZDALNEGO SERWISU KLUCZA... 3 3 INSTALACJA... 3 4 MONITOR MENADŻERA LICENCJI...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

MWS Mobile by CTI. Instrukcja

MWS Mobile by CTI. Instrukcja MWS Mobile by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Wymagania... 4 2.1. Etykiety... 5 3. Pierwsze uruchomienie... 6 4. Logowanie... 7 5. Okno główne programu... 8 6. Opcje... 9 7. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25 FS-Sezam SQL Obsługa kart stałego klienta INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60 edycja instrukcji : 2013-11-25 Aplikacja FS-Sezam SQL jest programem służącym do obsługi kart stałego klienta.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Banku BPH S.A.

Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Banku BPH S.A. Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Sez@m Banku BPH S.A. Warszawa 2006 Pakiet instalacyjny 1. Elementy niezbędne do obsługi kluczy zapisanych na kartach procesorowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.0 Warszawa, Sierpień 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o obsłudze pliku z uprawnieniami licencja.txt

Podstawowe informacje o obsłudze pliku z uprawnieniami licencja.txt Podstawowe informacje o obsłudze pliku z uprawnieniami licencja.txt W artykule znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z plikiem licencja.txt : 1. Jak zapisać plik licencja.txt

Bardziej szczegółowo

Wysyłka wniosko w ZUS - EKS. Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS

Wysyłka wniosko w ZUS - EKS. Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS Wysyłka wniosko w ZUS - EKS Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS Spis treści Wysyłka elektronicznych wniosków ZUS EKS do portalu PUE ZUS... 2 Instalacja aplikacji... 2 Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ELECTRO CARD

Instrukcja ELECTRO CARD Instrukcja ELECTRO CARD Spis treści 1. Wymagania sprzętowe.... 3 2. Instalacja.... 3 Krok 2 Akceptacja warunków Licencji Oprogramowania.... 4 Krok 3 Wybór katalogu instalacji.... 4 Krok 4 Wybór trybu instalacji....

Bardziej szczegółowo

WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8.

WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8. WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8. Gdy już posiadamy serwer i zainstalowany na nim system Windows XP, 7 lub 8 postawienie na nim serwera stron WWW jest bardzo proste. Wystarczy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A

Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 Przeznaczenie... 3 Moduły... 3 Koncepcja działania... 3 Wymagania... 4 Instalacja... 5 Używanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji v2.0 Easy Service Manager

Instrukcja instalacji v2.0 Easy Service Manager Instrukcja instalacji v2.0 Easy Service Manager 1. Instalacja aplikacji. Aplikacja składa się z trzech komponentów: - serwer baz danych Firebird 1.5.5, - sterownik Firebird ODBC, - aplikacja kliencka Easy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG 1. Wymagania sprzętowe: Minimalne wymagania sprzętowe: System operacyjny: Windows Serwer 2003 Standard Edition SP2 Baza danych: Mysql5.0 Procesor:

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

Teoretyczne wprowadzenie do programu pocztowego Microsoft Outlook 2007

Teoretyczne wprowadzenie do programu pocztowego Microsoft Outlook 2007 Teoretyczne wprowadzenie do programu pocztowego Microsoft Outlook 2007 Zawartość 1 WSTĘP 2 2 BUDOWA OKNA PROGRAMU MICROSOFT OUTLOOK 2007 3 3 USTAWIENIA WIDOKU EKRANU 3 4 KORZYSTANIE Z PROGRAMU MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ (CMS) STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY PRZEWODNIK

SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ (CMS) STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY PRZEWODNIK SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ (CMS) STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY PRZEWODNIK Daniel M. [dm.o12.pl] 2012 I. Ogólna charakterystyka systemu 1) System nie wymaga bazy danych oparty jest o pliki tekstowe. 2) Aktualna

Bardziej szczegółowo

Instalacja Czytnika Kart 2.8 dla przeglądarek 64 bitowych dla systemów Windows XP/Vista/2000/7/8 64 bit i 32 bit

Instalacja Czytnika Kart 2.8 dla przeglądarek 64 bitowych dla systemów Windows XP/Vista/2000/7/8 64 bit i 32 bit Instalacja Czytnika Kart 2.8 dla przeglądarek 64 bitowych dla systemów Windows XP/Vista/2000/7/8 64 bit i 32 bit Dokumentacja UŜytkownika SPIS TREŚCI SCHEMAT POSTĘPOWANIA... 3 Przygotowanie do instalacji...

Bardziej szczegółowo

SYSTEM LOJALNOŚCIOWY. Opis wersji PLUS programu

SYSTEM LOJALNOŚCIOWY. Opis wersji PLUS programu SYSTEM LOJALNOŚCIOWY Opis wersji PLUS programu Program Kontrahent 2.0 to system lojalnościowy przeznaczony do róŝnego rodzaju punktów sprzedaŝy, takich jak: stacje paliw, apteki, bary, restauracje, hotele,

Bardziej szczegółowo

Przypominacz Instrukcja uŝytkownika

Przypominacz Instrukcja uŝytkownika Przypominacz Instrukcja uŝytkownika Spis treści 1. Uruchamianie programu.... 3 2. Minimalne wymagania systemu... 3 3. Środowisko pracy... 3 4. Opis programu Przypominacz... 3 4.1 Ikona w zasobniku systemowym...

Bardziej szczegółowo

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Spis treści: Wstęp: 1. Informacje o programie 2. Wymagania techniczne Ustawienia: 3. Połączenie z bazą danych 4. Konfiguracja email 5. Administracja Funkcje programu:

Bardziej szczegółowo

Instalacja Wirtualnego Serwera Egzaminacyjnego

Instalacja Wirtualnego Serwera Egzaminacyjnego Instalacja Wirtualnego Serwera Egzaminacyjnego (materiał wewnętrzny: aktualizacja 2010-10-26 Pilotaż Egzaminów Online) Wprowadzenie: 1. Wirtualny Serwer Egzaminacyjny ma niewielkie wymagania sprzętowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI HERMES 2012. sprawdzian i egzamin gimnazjalny. OKE Warszawa

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI HERMES 2012. sprawdzian i egzamin gimnazjalny. OKE Warszawa INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI HERMES 2012 sprawdzian i egzamin gimnazjalny. OKE Warszawa Wstęp Szanowni Państwo Przekazujemy program komputerowy HERMES2012, działający w środowisku Windows i przystosowany

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA NR ART/SBS/07/01 Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA Artykuły - serwery SBS i ich wykorzystanie Instalacja i Konfiguracja oprogramowania MOL Optiva na szkolnym serwerze (SBS2000) Artykuł opisuje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Asystenta Hotline

Instrukcja instalacji Asystenta Hotline SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Instrukcja instalacji Asystenta Hotline Ver. 3.5 2012-06-19 2 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Zawartość 1 INSTALACJA PROGRAMU 3 1.1 WARUNKI KONIECZNE

Bardziej szczegółowo

SERTUM moduł Oferty. Spis treści

SERTUM moduł Oferty. Spis treści SERTUM moduł Oferty Spis treści 1 Jak stworzyć nową ofertę?... 2 2 Jak przekazać dodatkowe informacje dla hurtowni, umoŝliwiające poprawną realizację zamówienia?.. 6 3 Jak automatycznie przekazywać zamówienia

Bardziej szczegółowo

Aby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem.

Aby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem. FotoSender 1. Pobranie i instalacja programu Aby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem. Rozpocznie

Bardziej szczegółowo

BIT S.A. BIT Rejestry. Instrukcja instalacji. Wersja 3

BIT S.A. BIT Rejestry. Instrukcja instalacji. Wersja 3 BIT S.A. BIT Rejestry Instrukcja instalacji Wersja 3 Spis treści Wstęp... 2 Funkcje aplikacji... 2 Historia zmian aplikacji BIT Rejestry... 3 Instalacja aplikacji... 4 Czynności wstępne... 4 Proces instalacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INWENTARYZACJI

INSTRUKCJA INWENTARYZACJI INSTRUKCJA INWENTARYZACJI Inwentaryzacją nazywamy czynności zmierzające do sporządzenia szczegółowego spisu z natury stanów magazynowych towaru na określony dzień. Inwentaryzacja polega na ustaleniu za

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie Firebird: System Obsługi Zleceń PL+ Grafik Urlopowy PL+ Zarządzanie Szkoleniami

Bardziej szczegółowo

9.1.2. Ustawienia personalne

9.1.2. Ustawienia personalne 9.1.2. Ustawienia personalne 9.1. Konfigurowanie systemu Windows Systemy z rodziny Windows umożliwiają tzw. personalizację ustawień interfejsu graficznego poprzez dostosowanie wyglądu pulpitu, menu Start

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy Państwu za okazane zainteresowanie produktem DB.IntraSTAT.

Dziękujemy Państwu za okazane zainteresowanie produktem DB.IntraSTAT. DB.net soft ul. Południowa 25, 71-001 Szczecin NIP: 852-114-91-86 REGON: 811102448 Tytuł DB.IntraSTAT instalacja wersji 1.0 Autor Maciej Kujawa Wersja 1.00.0xxx Nazwa pliku DB.IntraSTAT - instrukcja instalacji

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja modułu alarmowania w oprogramowaniu InTouch 7.11

Konfiguracja modułu alarmowania w oprogramowaniu InTouch 7.11 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator Techniczny nr 58 28-11-2002 Konfiguracja modułu alarmowania w oprogramowaniu InTouch 7.11 Oprogramowanie wizualizacyjne InTouch 7.11, gromadzi informacje alarmowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2. Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3. wersja 0.0.

Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2. Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3. wersja 0.0. Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2 Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3 wersja 0.0.4 2z12 1. Wymagania systemowe. Przed rozpoczęciem instalacji

Bardziej szczegółowo

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Aby móc szybko wystawić fakturę VAT w programie LeftHand należy: - zainstalować program LeftHand - skonfigurować go za pomocą szybkiego wizzarda - dodać definicję

Bardziej szczegółowo

Program Dokumenty zbiorcze dla Subiekta GT.

Program Dokumenty zbiorcze dla Subiekta GT. Program Dokumenty zbiorcze dla Subiekta GT. Do czego słuŝy program? Program Dokumenty zbiorcze to narzędzie umoŝliwiające wystawianie zbiorczych dokumentów, na podstawie dowolnej ilości wybranych dokumentów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85

Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85 Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...2 WSTĘP...2 INSTRUKCJA INSTALACJI I KONFIGURACJI...3 SCHEMAT INSTALACJI KARTY SIM W SE GC85...3 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Na stronie http://www.cba.pl/ zarejestruj nowe konto klikając na przycisk:, następnie wybierz nazwę domeny (Rys. 1a) oraz wypełnij obowiązkowe pola

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA NADAWCZA

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA NADAWCZA ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA NADAWCZA Aplikacja wspomagająca przygotowanie przesyłek pocztowych do nadania OPIS INSTALACJI POSTDATA S.A. ul. Fabryczna 3 85-741 Bydgoszcz tel. 0-52 / 370-57-57 fax.0-52 / 370-57-77

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Ozon.

Instalacja programu Ozon. Instalacja programu Ozon. Przykładowa topologia sieci w której moŝe pracować program Ozon: Jak widać na powyŝszym obrazku baza danych zainstalowana jest na jednym komputerze, który określany jest mianem

Bardziej szczegółowo

Współpraca z platformą Emp@tia. dokumentacja techniczna

Współpraca z platformą Emp@tia. dokumentacja techniczna Współpraca z platformą Emp@tia dokumentacja techniczna INFO-R Spółka Jawna - 2013 43-430 Pogórze, ul. Baziowa 29, tel. (33) 479 93 29, (33) 479 93 89 fax (33) 853 04 06 e-mail: admin@ops.strefa.pl Strona1

Bardziej szczegółowo

11. Rozwiązywanie problemów

11. Rozwiązywanie problemów 11. Rozwiązywanie problemów Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pokaŝą, jak rozwiązywać niektóre z problemów, jakie mogą pojawić się podczas pracy z komputerem. Windows XP został wyposaŝony w kilka mechanizmów

Bardziej szczegółowo

Instalacja oprogramowania ESI 20 2.0 oraz konfiguracja

Instalacja oprogramowania ESI 20 2.0 oraz konfiguracja Instalacja oprogramowania ESI 20 2.0 oraz konfiguracja modułu KTS AA/DGP-ASA1-Wö 06/2012 Robert Bosch GmbH 2012. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, Instalacja

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0

Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 1. Folder poczekalnia Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 Dostępny jest z poziomu strony głównej w zakładce Foldery 2. Wkładka adresowa Zdefiniowane wkładu 3. Lokalizacja składów chronologicznych Możliwość

Bardziej szczegółowo

Sieciowa instalacja Sekafi 3 SQL

Sieciowa instalacja Sekafi 3 SQL Sieciowa instalacja Sekafi 3 SQL Niniejsza instrukcja opisuje instalację Sekafi 3 SQL w wersji sieciowej, z zewnętrznym serwerem bazy danych. Jeśli wymagana jest praca jednostanowiskowa, należy postępować

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkowania

Instrukcja uŝytkowania Widget Herbata Saga to narzędzie, które pozwoli Ci lepiej zorganizować i zaplanować swoje codzienne obowiązki i dzięki temu zaoszczędzić czas dla wspólnych chwil z rodziną. W celu poprawnego korzystania

Bardziej szczegółowo

Program Zamiana towarów dla Subiekta GT.

Program Zamiana towarów dla Subiekta GT. Program Zamiana towarów dla Subiekta GT. Do czego słuŝy program? Program Zamiana towarów to narzędzie umoŝliwiające szybką zmianę stanu magazynowego jednego towaru w stan innego towaru. Aplikacja tworzy

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I. Instrukcja obsługi

S P I S T R E Ś C I. Instrukcja obsługi S P I S T R E Ś C I Instrukcja obsługi 1. Podstawowe informacje o programie.................................................................................... 2 2. Instalacja programu.....................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD1/04_03/Z2 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Przygotowanie własnego obrazu systemu operacyjnego dla stacji roboczych

Bardziej szczegółowo