Powódź stulecia nie ominęła naszego powiatu ZALEW BIJASOWICKI zapamiętamy długo

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Powódź stulecia nie ominęła naszego powiatu ZALEW BIJASOWICKI zapamiętamy długo"

Transkrypt

1 (20) NR 3 INFORMATOR POWIATU BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKIEGO BIERUŃ. CZERWIEC 2010 ROK BEZPŁATNY Powódź stulecia nie ominęła naszego powiatu ZALEW BIJASOWICKI zapamiętamy długo Kierowcy chcieli uratować swoje auta i uciekli nimi na znajdującą się na górce posesję To jest największa od bardzo wielu lat katastrofa w Bieruniu i okolicy. Skutki powodzi, która rozpoczęła się w połowie maja, dotknęły tysięcy mieszkańców, a straty materialne osób prywatnych, w infrastrukturze miast, gmin i powiatu liczone są w dziesiątkach milionów złotych. Więcej na str ZDJĘCIE: JACEK FILIPIAK

2 Założeniem planu zawartości kolejnego wydania informatora powiatowego było, że będzie to pogodny, przedwakacyjny numer, przynoszący wiele dobrych wieści i relacji z wydarzeń. Bo przecież wiosna to tradycyjnie czas ważnych, powiatowych imprez, o których myślimy cały rok i do których starannie się przygotowujemy, aby kolejna propozycja adresowana do mieszkańców była ciekawsza i lepsza niż poprzednie. Niestety, stało się absolutnie przeciwnie. Najpierw zostaliśmy zszokowani informacją o tragedii pod Smoleńskiem, po której zapadł długi okres żałoby narodowej i smutku. Później parę tysięcy mieszkańców naszego powiatu dopadła powódź, której skutki wszyscy będziemy bardzo długo odczuwać. Bo jest to dramat nie tylko setek rodzin, które wskutek powodzi poniosły wymierne straty materialne, ale dramat pojedynczych ludzi: dzieci, ludzi w wieku dojrzałym, seniorów, którzy doznali niewymiernych cierpień psychicznych. Straty ponieśliśmy wszyscy, co widać patrząc na ubytki i uszkodzenia w całej tzw. infrastrukturze, na zniszczone drogi, chodniki, mosty, obiekty użyteczności publicznej, jak na przykład piękna, prawie nowa hala sportowa przy gimnazjum w Bieruniu Nowym. Wspominamy te wydarzenia. Nie ma planowanych relacji z kolejnego, już V Przeglądu Orkiestr Dętych w Powiecie Bieruńsko-Lędzińskim, z VIII Powiatowych Targów Przedsiębiorczości i Ekologii i innych wydarzeń, które miały towarzyszyć XX-leciu Odrodzonego Samorządu Terytorialnego w Polsce i III Metropolitalnemu Świętu Rodzin. Miały się odbyć w czasie, kiedy woda zalewała kilka kilometrów kwadratowych naszego powiatu, setki domostw, gospodarstw, warsztatów. Zostały odwołane, a środki przewidziane na ich zorganizowanie zostały wykorzystane na pomoc powodzianom. Na późniejszy termin, zostały przesunięte XI Powiatowe Igrzyska Osób Niepełnosprawnych w Lędzinach, które już przed rokiem wskutek deszczu odbyły się tylko symbolicznie (tym razem odbyły się w pełnym słońcu). Życie w powiecie na wiele tygodni, a może miesięcy, nabrało innego rytmu. Toczy się jednak dalej, mimo wielu ludzkich dramatów. Doświadczamy goryczy i przeciwności, czasem upadamy, ale podnosimy się, idziemy i planujemy dalszą drogę MR Hołd ofiarom smoleńskiej katastrofy ZDJĘCIE: MARIAN RYGLEWICZ, kwietnia, dzień po tragicznej 11śmierci Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, Jego Małżonki Marii i innych osób, o godz w kościele św. Barbary w Bieruniu odbyła się uroczysta Msza Święta koncelebrowana przez wszystkich księży parafii w intencji ofiar katastrofy samolotu pod Smoleńskiem i Ojczyzny. Wzięli w niej udział członkowie Zarządu i Rady, wszyscy burmistrzowie, wójtowie oraz większość radnych miast i gmin Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego. W poniedziałkowy poranek w Starostwie Powiatowym minutą ciszy uhonorowano tych, którzy zginęli. Cześć ofiarom oddali uczniowie i nauczyciele Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich oraz Gimnazjum nr 2 w Bieruniu. Na apelu żałobnym obecni byli przedstawiciele władz samorządowych: starosta bieruńsko-lędziński Piotr Czarnynoga i burmistrz Bierunia Ludwik Jagoda, dyrektor Bieruńskiego Ośrodka Edukacji Krystyna Czajowska. Pamięć Lecha Kaczyńskiego i Jego Małżonki, wszystkich pasażerów i załogi samolotu rządowego uczczono minutą ciszy, odśpiewaniem hymnu państwowego oraz modlitwą. Podobne apele odbyły się w Powiatowych Zespołach Szkół w Bieruniu i Lędzinach. Na wspomnieniu i wspólnej modlitwie po tragicznej śmierci Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego i wszystkich ofiar katastrofy samolotu w Smoleńsku spotkali się 13 kwietnia samorządowcy Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego: członkowie wszystkich rad powiatu, miast i gmin, starostowie, burmistrzowie i wójtowie, Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Tychach. Zebranych powitał Henryk Barcik, przewodniczący Rady Powiatu. Pamięć ofiar zebrani uczcili minutą ciszy i odśpiewaniem hymnu państwowego. Krótkie wystąpienia mieli przewodniczący wszystkich pozostałych rad. Modlitwę w intencji Ofiar Katastrofy poprowadził ks. dziekan Walerian Ogierman. Na zakończenie wspólnie odśpiewano Boże coś Polskę. Podczas spotkania, które odbyło się w Jutrzence w Bieruniu, podpisany został okolicznościowy list adresowany do Kancelarii Prezydenta RP w Warszawie (treść dokumentu w załączeniu), który sygnował także Ksiądz Dziekan. Następnie samorządowcy w asyście pocztów sztandarowych powiatu, miast, gmin udali się przed pomnik Powstańców Śląskich na Rynku. Tam, przed wystawionym portretem Ś. P. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, oddając hołd należny Głowie Państwa i cześć pozostałym Ofiarom, złożyli wieńce i ustawili zapalone znicze. MR 2

3 W bieżącym roku przypada 20. rocznica przywrócenia samorządu terytorialnego w Polsce. Służyła ona przypomnieniu, historycznej refleksji i podsumowaniu 20 lat działalności samorządu lokalnego i regionalnego w kraju oraz próbom nakreślenia wizji rozwoju samorządu terytorialnego w przyszłości. 20 lat temu... 8 marca 1990 parlament uchwalił ustawę o samorządzie gminnym oraz ordynację wyborczą do rad gmin. 27 maja 1990 Pierwsze wybory do rad gmin. Frekwencja wyborcza wyniosła 42,27%. kwiecień 1993 Polska ratyfikowała Europejską Kartę Samorządu Terytorialnego. To zasady i postanowienia ogólne dotyczące funkcjonowania samorządu terytorialnego, do których zobowiązane są państwa członkowskie Rady Europy. czerwiec 1993 po raz pierwszy zaprezentowano rządowe propozycje nowego podziału terytorialnego kraju. Liczbę województw zmniejszono, wprowadzono powiaty. 1 stycznia 1994 uruchomiono program pilotażowy (powiatowy), czyli dobrowolne przejmowanie dodatkowych zadań przez samorządy największych polskich miast. Na udział w nim zdecydowało się 44 spośród 46 wytypowanych miast. Program miał między innymi przećwiczyć sprawność samorządów przed ewentualnym wprowadzeniem samorządowych powiatów. 11 października 1998 odbyły się wybory samorządowe, już według nowych zasad, uwzględniających ustawy składające się na tzw. reformę samorządową. Stworzona została trójstopniowa struktura, składająca się z: samorządowych województw (16 zamiast 49), powiatów (pośredni szczebel samorządowy, który przejął część kompetencji województw), gmin. 1 stycznia 1999 wszedł w życie zasadniczy trójstopniowy podział terytorialny państwa. czerwiec 2000 Sejm RP ustanowił dzień 27 maja Dniem Samorządu Terytorialnego (upamiętniając pierwsze wybory samorządowe z 1990 r.). 20 czerwca 2002 parlament przyjął ustawę o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta. 5 marca 2010 Sejm przyjął uchwałę z okazji 20. rocznicy odrodzenia samorządu terytorialnego w Polsce. I jeszcze jedna data związana z polskim samorządem: 27 października 2006 Stolica Apostolska potwierdziła wybór św. Kingi jako niebiańskiej Patronki samorządowców i pracowników samorządowych w Polsce. Św. Kinga patronowała samorządowcom w diecezji tarnowskiej od 2000 r. Pisząc o jubileuszu polskiego samorządu i kolejnych rocznicach warto wspomnieć, że Piotr Czarnynoga jest jedynym radnym w Bieruniu (a może także w powiecie i okolicy), który samorządowy mandat sprawuje od początku odrodzenia polskiej samorządności, czyli od 27 maja 1990 r. Wtedy został radnym i członkiem Zarządu Miasta Tychy ( ). Był współinicjatorem przeprowadzenia podziału miasta, dzięki któremu powróciły na mapę administracyjną jako samodzielne jednostki: Bieruń, Lędziny i Bojszowy. Został radnym i członkiem Zarządu Miasta Bierunia ( ), a z chwilą powstania powiatów radnym powiatowym i starostą bieruńsko-lędzińskim (od 1998). MR Obecny stan budynku i jego planowany wygląd po przebudowie. ZDJĘCIE: WM Przed rokiem powiat znalazł inwestora, który przejął dawny hotel robotniczy przy ul. Pokoju w Lędzinach (naprzeciwko bramy towarowej KWK Ziemowit ). Został nim PRO-EKO-TERM z Mysłowic. Z początkiem maja tego roku na obiekcie rozpoczęły się roboty. Zgodnie z planami inwestora parter zostanie przeznaczony na lokale usługowe (o łącznej powierzchni ok. 500 m 2 ), zaś cztery piętra zajmą mieszkania, których będzie ok. 50. Planowany termin zakończenia to czerwiec 2012 roku. R 3

4 KRÓTKO Podczas sesji Rady Powiatu 22 kwietnia, radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2009 r. Kurcze! To Fajne! czyli Konkretne Tworzenie Filmu tak nazywa się projekt skierowany do uczniów gimnazjów z powiatu bieruńsko-lędzińskiego, który będzie realizowany od czerwca 2010 r. do listopada 2011 r. Jest to projekt Stowarzyszenia Młodzi Aktywni z Bierunia, który został najwyżej oceniony w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym Równać Szanse zorganizowanym przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Stowarzyszenie otrzymało 50 tys. zł. Przez 18 miesięcy młodzież z gimnazjów z naszego powiatu będzie uczyć się, bawić i wypoczywać. Przewidywane są dwa wyjazdy wakacyjne w góry. W tym czasie młodzi ludzie nauczą się posługiwać profesjonalną kamerą filmową, a potem nakręcą film fabularny według przygotowanego przez siebie scenariusza. Bliższe informacje o projekcie na stronie internetowej Stowarzyszenia: Bieruńscy licealiści są najlepszymi matematykami w rejonie. W VI Rejonowym Konkursie Matematycznym dla uczniów klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych Bieruń zdeklasował licealistów ze szkół tyskich, pszczyńskich i mikołowskich Jędrzej Kosteczko i Krzysztof Goj (obaj z I d) zdobyli I i II miejsce. Kinga Łapińska (II d) została finalistką VII Śląskiego Konkursu Matematycznego. W Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny Sebastian Grzesiak (2d) zdobył wyróżnienie i nagrodę II stopnia, Krzysztof Goj i Joanna Frank 4 XI Powiatowe Igrzyska Osób Niepełnosprawnych Słońca nie brakowało na niebie i w sercach Aura okazała się łaskawa i tegoroczne XI Powiatowe Igrzyska Osób Niepełnosprawnych odbyły się 9 czerwca stuprocentowo zgodnie ze scenariuszem za to z przekroczeniem pozostałych norm: słońca, dobrego humoru, świetnej zabawy i aktywnego kibicowania. Wostatnich dwóch latach pogoda nie sprzyjała organizatorom i uczestnikom. Z wielkim żalem z powodu ulewy i silnego wiatru, ze względu na bezpieczeństwo i zdrowie uczestników w ubiegłym roku igrzyska trzeba było zakończyć tuż po ich oficjalnym rozpoczęciu. W tym roku ze względu na powódź termin igrzysk został przesunięty z 26 maja na termin awaryjny, który okazał się nadzwyczaj trafnie dobrany: prognoza pogodowa sprawdziła się nadzwyczaj. Dopisali uczestnicy, kibice, goście Jak zwykle wielkim zaangażowaniem wykazali się wszyscy organizatorzy i wolontariusze uczniowie szkół powiatowych. To oni pomagali przeprowadzić konkurencje sportowe, przepychali i przenosili wózki z niepełnosprawnymi, pomagali w wydawaniu posiłków i utrzymaniu czystości, zapewnili piękną oprawę uroczystego otwarcia i zamknięcia igrzysk, dopingowali zawodników, pomagali im na każdym kroku, zawsze z wielką serdecznością i uśmiechem. Naprawdę, bez pomocy ponad setki tych dziewcząt i chłopców trudno byłoby przeprowadzić tę imprezę imprezę prawdziwie integracyjną. Serdeczne za to podziękowania. Kochani niepełnosprawni! Wy tu dzisiaj jesteście najważniejsi, bo chcecie pokazać, że można przerastać swoją niepełnosprawność i można okazać, że wartość waszego życia jest bardzo wielka. Bo po prawdzie to właśnie dzięki waszej niepełnosprawności wyzwalają się tak wielkie pokłady miłości, dobra, życzliwości w sercach innych. Ja myślę, że wy wszyscy, którzy stajecie dzisiaj na starcie, już jesteście mistrzami, bo pokazujecie innym, że jeśli się chce, to można wiele osiągnąć. Wy zaś wszyscy, którzy im towarzyszycie: rodzice, opiekunowie, wolontariusze okazujcie nadal miłość, zainteresowanie, chętną pomoc. Życzę radosnych i dobrych przeżyć. Trwajmy wszyscy w tej jednej wspólnocie przeżywania. XI już igrzyska osób niepełnosprawnych w Powiecie Bieruńsko- Lędzińskim uważam za otwarte ogłosił ks. dziekan Walerian Ogierman, przewodniczący Komitetu Honorowego Igrzysk. Starosta Piotr Czarnynoga powitał licznych gości, wśród nich Bożenę Stępień dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Halinę Misiewicz dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego, Gabrielę Magdziarz zastępcę dyrektora Oddziału Śląskiego PFRON, ks. Krzysztofa Bąka dyrektora Caritasu Archidiecezji Katowickiej, burmistrzów, wójtów, przewodniczących rad miast i gmin, duchowieństwo, prezesów stowarzyszeń działających w powiecie na rzecz osób niepełnosprawnych. Konkurencje sportowe dostosowane do różnego stopnia niepełnosprawności i wieku uczestników odbyły się zgodnie z planem, przy wielkim dopingu kibiców, którzy na murawie stadionu MKS Lędziny odtańczyli kaczuszki i makarenę. Najbarwniejsze i najmocniej kibicujące zespoły szkolne zostały nagrodzone przez organizatorów. I nagrodę dla swojej szkoły zdobyli uczniowie Gimnazjum z Bojszów, drugą z Zespołu Szkół w Lędzinach- Goławcu, a wyróżnienia ekipy z Liceum Ogólnokształcącego i Powiatowych Zespołów Szkół w Bieruniu i Lędzinach. Zamknięcie igrzysk ogłosił Henryk Barcik, przewodniczący Rady Powiatu. Uroczysty przemarsz przed otwarciem igrzysk poprowadzili Zespół Paradowy Żorskie Mażoretki i orkiestra dęta KWK Ziemowit. Flagę państwową poniosło czterech prezesów stowarzyszeń osób niepełnosprawnych z Bierunia, Lędzin, Imielina i Chełmu Śląskiego. Po wykonaniu hymnu państwowego (Dariusz Gniza, radny Gminy Bojszowy) znicz zapalił Krzyszof Jabłonka, lat 32, z Chełmu Śląskiego, uczestnik zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy w Lędzinach. W niebo wzleciały gołębie i kolorowe balony. W igrzyskach udział wzięło 26 reprezentacji placówek oświatowych i rehabilitacyjno-wychowawczych oraz stowarzyszeń. Sędzią głównym zawodów był Grzegorz Kołodziejczyk. Organizatorem Powiatowych Igrzysk Osób Niepełnosprawnych jest Powiat Bieruńsko-Lędziński Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lędzinach, w ścisłej współpracy z Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodkiem Błogosławiona Karolina w Lędzinach oraz działającymi w powiecie stowarzyszeniami skupiającymi osoby niepełnosprawne i członków ich rodzin. MR Fotorelacja na str. 24

5 III Plener Malarski MIĘDZY WIEŻAMI Nosząca dumne, królewskie imię niewielka miejscowość nad Wisłą Kazimierz Dolny jest niewątpliwą mekką polskich artystów. Jej niezwykłe walory krajobrazowo-architektoniczne zostały docenione już w XVII wieku przez Zygmunta Vogla, rysownika króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Rozmiłowani w Kazimierzu byli Wojciech Gerson, Aleksander Gierymski, Józef Pankiewicz, Ferdynand Ruszczyc, Władysław Ślewiński oraz wielu innych wybitnych malarzy. Modę na Kazimierz, a konkretnie na plenery w tym urokliwym miejscu, zapoczątkował Tadeusz Pruszkowski, który w latach dwudziestych minionego stulecia przywoził tu swoich studentów ze Szkoły Sztuk Pięknych w Warszawie. Moda ta nie ustaje. Do malarzy dołączyli filmowcy, którzy w środku lata cyklicznie organizują festiwale filmowe Dwa Brzegi. Kazimierz Dolny znalazł się w dniach kwietnia na trasie plenerowych wojaży plastyków z powiatu bieruńsko-lędzińskiego. III Plener Malarski Między Wieżami, pod patronatem starosty Piotra Czarnynogi, miał do osiągnięcia kilka celów: uaktywnienie rodzimego środowiska plastyków, integracja ZDJĘCIA: AGNIESZKA KRAWCZYK twórców mieszkańców różnych miejscowości powiatu oraz pracę twórczą, inspirowaną aurą skąpanego w kapryśnym kwietniowym słońcu Kazimierza Dolnego. Miasteczka, w którym w każdym zaułku jest motyw do namalowania: harmonijne linie renesansowych kościołów i spichlerzy, rozedrgane fasady manierystycznie zdobionych kamienic Braci Przybyłów i Celejowskiej, iskrzących się w słońcu koronami attyk, cynobrowych dachówek i krytych gontem dachów, a wszystko na tle zielonych wzgórz z charakterystyczną górą Trzech Krzyży. Czas pleneru każdy z jego uczestników chciał wykorzystać jak najpełniej na szkicowanie, malowanie na płótnie bądź papierze, notowanie obiektywem aparatu fotograficznego ciekawych widoków, detali oraz przede wszystkim na rozmowy i wchłanianie atmosfery tego niezwykłego miejsca. Plastycy zadomowili się na ten czas w Domu Pracy Twórczej SARP przy rynku. Istotnym punktem programu był kontakt z artystami działającymi w mieście. Jednym z nich był Michał Smółka. Od obejrzenia obrazów tego pochodzącego ze Śląska malarza grupa rozpoczęła obchód kazimierskich galerii. Na niezwykłą wystawę zaprosił uczestników pleneru dyrektor Domu Architekta Ryszard Zdonek, który zaprezentował bogaty prywatny zbiór prac Franciszka Starowieyskiego, częstego bywalca gościnnych murów SARP-owskiego hotelu. Rejs po Wiśle statkiem żeglugi rzecznej dał wyobrażenie o dawnym szlaku zbożowym, na którym Kazimierz był ważnym punktem przeładunkowym. Grupa zwiedziła ponadto pałac Czartoryskich w Puławach (obecnie siedzibę Państwowego Instytutu Badawczego Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa). W końcu trzeba było pożegnać malowniczą Lubelszczyznę, zostawiając za sobą niezwykłe miasteczko, w którym ulega się złudzeniu, że czas się zatrzymał; gdzie legendy mieszają się z rzeczywistością, a maślane koguty pieją bezgłośnie z piekarni Sarzyńskiego. URSZULA FIGIEL-SZCZEPKA komisarz pleneru W plenerze uczestniczyli: Anna Bierońska, Maria Blotko-Kiszka, Joanna Bołdys, Katarzyna Cyroń, Agnieszka Fierek, Urszula Figiel-Szczepka, Bogusława Gałuszka, Renata Gołdon-Kolny, Agnieszka Karnas, Beata Kolba, Ewelina Komasa, Beata Kozioł, Ryszard Kubista, Kazimierz Kumor, Jan Nowak, Eugeniusz Paruzel, Renata Paruzel, Ewa Pawłowska, Krystyna Pierchała, Anna Radwańska, Paulina Rduch, Małgorzata Rembierz-Tabaka, Stefan Stachoń, Grażyna Stol, Michał Stolecki, Piotr Stolecki, Marek Szymkowiak, Krystyna Ścierska, Jan Śmiłowski, Barbara Zientara-Chmiel. Poplenerową wystawę prac obejrzymy jeszcze w tym roku, w terminie i miejscu, które zostaną ustalone. 5

6 Osiem dwuosobowych drużyn wzięło udział w końcowych zmaganiach III Konkursu Wiedzy Górniczej O Złotą Lampkę. W finale, który odbył się 22 kwietnia w Powiatowym Zespole Szkół w Bieruniu, zawodnicy musieli wykazać się naprawdę rozległą wiedzą z zakresu eksploatacji złóż, maszyn i urządzeń górniczych czy przepisów BHP. Obecni na konkursie specjaliści z Politechniki Śląskiej podkreślali bardzo wysoki poziom merytoryczny konkursu i dużą wiedzę Gustlick Co. w czołówce Europy Drużyna licealistów z Bierunia: Nikodem Karbowy, Kamil Kamiński i Paweł Pasterak zdobyła 5 miejsce w Europie (na 800 uczestników) w konkursie na zarządzanie firmą, organizowanym przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości JA-YE Europe Virtual Business Challenge. Zadaniem grających było wirtualne zarządzanie firmą, której realia osadzone zostały w bliżej nieokreślonej przyszłości. Produkt, jaki uczniowie mieli sprzedawać, nazywał się HoloGenerator urządzenie wyświetlające hologramy, obrazy w trójwymiarze (wyglądem przypominające dzisiejsze odtwarzacze mp4). Nasza drużyna pod nazwą Gustlick Company w ubiegłym roku 6 Lampka dla rybniczan Laureaci z Bierunia. ZDJĘCIE: LOB ZDJĘCIE: MATEUSZ KAMIŃKI uczestników, wykraczającą daleko poza program szkolny. Pierwsze miejsce i Złotą Lampkę zdobyli Maciej Hanasz i Michał Skorupa z Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku. Drugie miejsce zajęli Łukasz Kabot i Kamil Kosowski z klasy IV technikum górniczego PZS w Bieruniu. Dla zdobywców trzech pierwszych miejsc Zarząd Kompanii Węglowej SA oraz Powiat Bieruńsko-Lędziński ufundowali cenne nagrody, m. in. wysokiej klasy aparaty fotograficzne, kino domowe. Zwycięzcy zostali zaproszeni do Strasburga przez Adama Gierka, przedstawiciela Parlamentu Europejskiego. Zmagania uczniów obserwowali m. in. starosta Piotr Czarnynoga, przewodniczący Rady Powiatu Henryk Barcik, prodziekan ds. studenckich Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej dr inż. Piotr Sobota, dyrektorzy szkół, przedstawiciele Kompanii Węglowej SA oraz KWK Piast. Tegoroczna edycja konkursu została rozszerzona. Do udziału zaproszono szkoły kształcące nie tylko dla Kompanii Węglowej, ale również dla Śląsko-Jastrzębskiej Spółki Węglowej, Katowickiego Holdingu Węglowego i Południowego Koncernu Węglowego. To wyraz uznania dla sprawności organizatorów i wysokiego poziomu merytorycznego konkursu. BS Trójka przedsiębiorców z liceum. dostała się do finału ogólnopolskiego w Warszawie, później zakwalifikowała się do ścisłego półfinału europejskiego. Gustlick Company był najlepszy spośród wszystkich drużyn z Polski, Czech, Słowacji i Mołdawii, gwarantując sobie udział w europejskim finale. DK, NK KRÓTKO wyróżnienia. W Międzynarodowy Konkursie Matematyka Bez Granic 2010 klasa I d zajęła 7 miejsce w regionie i 21 w kraju, zdobywając 63 pkt., klasa 1ef uzyskała 55 pkt. przy średnim wyniku 32,8 pkt. Do II etapu Olimpiady O Diamentowy Indeks AGH zakwalifikowały się: Joanna Frank, Joanna Jochemczyk, Barbara Madej i Katarzyna Stolorz wszystkie z klasy 3e). Wszystkich uczestników konkursów przygotowały matematyczki Jolanta Tarajkowska, Barbara Wiśniowska i Paulina Świetlińska. Przedmiot, który od tego roku stał się obowiązkowym na maturze, niejednemu maturzyście spędzał sen z powiek, lecz niekoniecznie w bieruńskim liceum. XI Powiatowy Turniej Wiedzy Pożarniczej Młodzież Zapobiega Pożarom odbył się w w siedzibie Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lędzinach. Rywalizowały 3- osobowe drużyny z poszczególnych jednostek OSP (zawodnicy w wieku lat). Pytania testowe przygotowali zawodowcy z PSP w Tychach na czele z asp. sztab. Mariuszem Szafronem, który także Zwycięzcy lędzińskiego turnieju wraz z gośćmi honorowymi imprezy. ZDJĘCIE: ARC OP przewodniczył jury w składzie: Jan Jęczmyk, Czesław Wieczorek i Roman Horst. Drużynowo 1 miejsce zajęli reprezentanci OSP w Chełmie Śląskim (Jakub Synowiec, Artur Szumański, Andrzej Szczepański), 2 miejsce OSP Bieruń Nowy (Magdalena Sznepka, Tomasz Janik, Szymon

7 Sędzia wśród uczniów Sędzia Anna Maria Wesołowska wybitny prawnik, popularna dzięki serialowi telewizyjnemu w TVN, była 18 maja gościem Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach. Podczas wykładu dla młodzieży nawiązała do danych statystycznych, które dobitnie świadczą, że coraz więcej młodych ludzi łamie prawo nie zawsze Elektronika zamiast kredy Kreda odchodzi w szkołach w zapomnienie. Sprzęt audiowizualny, komputery, nowoczesne pracownie i laboratoria to jest coś, co staje się niezbędne, aby szkoły mogły nadążać za współczesnymi wymaganiami. Dlatego systematycznie, przede wszystkim w ramach możliwości, unowocześniane jest wyposażenie w naszych szkołach powiatowych. Kartonowa plansza, model urządzenia sprzed 20 lat dobre są do muzeum, ale nie pasują do współczesnej szkoły z ambicjami. Niedawno uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach otrzymali do użytku dwie nowoczesne tablice interaktywne. Jedna z nich wykorzystywana jest przede wszystkim do nauczania matematyki, druga będzie służyć do głównie nauki przedmiotów zawodowych i fizyki. Tablica interaktywna to cały zestaw, w skład którego wchodzą: laptop z oprogramowaniem, projektor i tablica przypominająca ekran komputera, po którym można się poruszać za pomocą touch Elektrycy pojadą do Norwegii ZDJĘCIE: PZSL z pełną świadomością, że popełniają czyn zabroniony (często jest to efekt głupich żartów, spontanicznego działania czy też pomysłów, które przychodzą do głowy, gdy młody człowiek jest pod wpływem narkotyku, dopalacza lub alkoholu). Młodzi ludzie popełniając czyn zabroniony, nie myślą o konsekwencjach. Sędzia przytoczyła przykłady z wokandy, opisując sytuację i jej kontekst, by zwrócić uwagę młodzieży jak łatwo przekroczyć granicę i stać się podejrzanym oskarżonym skazanym. Opisała pokrótce przebieg procesu karnego. Zwróciła również uwagę, że szkoła może pomóc młodemu człowiekowi, który wszedł w konflikt z prawem po raz pierwszy, poprzez złożenie poręczenia w trakcie rozprawy. Na zakończenie spotkania Anna Maria Wesołowska zachęciła wszystkich do lektury jej poradnika prawnego Bezpieczeństwo młodzieży, który podarowała bibliotece szkolnej z dedykacją na pamiątkę spotkania. M pada. Na brzegach tablicy są przyciski, dzięki którym można np. przedstawić symulację układu elektrycznego czy też wszystkie potrzebne rzuty w geometrii przestrzennej. Trudno opisać ogrom możliwości takiej tablicy, która może służyć do wykorzystania w nauce prawie wszystkich przedmiotów. PZS w Lędzinach jako pierwsza szkoła ponadgimnazjalna w powiecie ma takie tablice. Ich zakup był możliwy dzięki wsparciu finansowemu Miasta Lędziny. ME KRÓTKO Zawadzki), 3 miejsce (po dogrywce z OSP Bojszowy) wywalczyli zawodnicy OSP Lędziny (Mariusz Dziura, Maciej Sagan, Mateusz Sikora). Indywidualnie turniej wygrał dh Jakub Synowiec. Kolejne miejsca zajęli: dh. Magdalena Sznapka, dh Tomasz Janik. Pozostałe premiowane nagrodami miejsca zajęli druhowie: Arkadiusz Nowak, Artur Szumański, Szymon Tomala, Mateusz Sikora, Andrzej Szczepański, Paweł Golda, Marcin Piekorz. Jakub Synowiec reprezentował powiat w Finale Wojewódzkim TWP w Siewierzu wraz z finalistami turnieju gminnego w Bojszowach w kategoriach szkoły podstawowe (Dominik Deda) i gimnazja (Paweł Golda). Komisja Edukacji Kultury i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Powiatu zawnioskowała zaplanowanie w budżecie powiatu 100 tys. zł na realizację bieżących remontów w szkołach powiatowych, tj.: PZS w Bieruniu, PZS w Lędzinach oraz LO w Bieruniu. Kwota została podzielona wg wskaźnika związanego z ilością uczniów w danej szkole. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na remonty w szkołach: PZS w Bieruniu 43 tys. zł (na wymianę zasobnika ciepłej wody użytkowej oraz dokończenie remontu korytarza na parterze), PZS w Lędzinach 29 tys. zł (remont holu wejściowego do szkoły), LO w Bieruniu 28 tys. zł (wymiana rynien i blacharki na obrzeżach dachu oraz wykonanie nowego przyłącza). Zarząd Powiatu zaakceptował zakres remontów przedstawiony przez dyrektorów szkół oraz zdecydował o ich realizacji. 30 kwietnia w szkołach ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest powiat bieruńsko-lędziński, Uczniowie technikum elektrycznego PZS w całej Europie. Wyjazd odbędzie się w ramach unijnego programu Leonardo da Vinci. w Lędzinach pojadą w roku szkolnym 2010/2011 na cały maj do Norwegii. Będą tam odbywać praktykę na terenie jednej ze średnich szkół zawodowych. Taki wyjazd to okazja do zapoznania się z programem nauczania realizowanym w innym kraju europejskim, do szlifowania języka angielskiego oraz do poznania kultury tego ciekawego kraju. Po odbyciu praktyki uczniowie otrzymają certyfikat polski oraz tzw. Europass, który honorowany jest O tym kto pojedzie, zadecyduje wiedza merytoryczna elektryczna i znajomość angielskiego. Kto się nie zakwalifikuje, ten będzie miał zapewnioną praktykę w kraju. Technik elektryk to świetny zawód dający ogromne możliwości zatrudnienia na dobrze płatnych stanowiskach. Uczniowie zdobędą dodatkowe kwalifikacje istotne na rynku pracy. Młodzież nie zapłaci za ten wyjazd ani złotówki. EM pożegnano tegorocznych ab- 7

8 Bojszowy mają więcej szczęścia Są pieniądze na Barwną, Lędzińska nadal czeka Na najnowszej liście projektów dla gmin o liczbie schetynówek powiat otrzy- gminy i 244 tys. zł z budżetu nie. Niedawno w ramach noszą 200 tys. zł z budżetu mieszkańców poniżej 50 tys. mieszkańców wybranych do mał wsparcie na ulicę Cichy Kącik, teraz w RPO na powiatu. Z Unii Europejskiej ponad 2,5 mln zł! Jest to zadanie, dofinansowania w ramach modernizację Barwnej. Powiat którego realizacja Regionalnego Programu starał się o środki na jej obejmuje około sześć tzw. Operacyjnego Województwa Śląskiego (priorytet 7: transport, poddziałanie: modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową modernizację już przy pierwszym rozdaniu w 2008 roku, ale wtedy projekt nie przeszedł weryfikacji. Teraz się udało. W sumie na najnowszej miesięcy inwestycyjnych. Projekt dotyczący ulicy Cichy Kącik został złożony we wrześniu ubiegłego roku w ramach schetynek. 50- sieć drogową) na drugiej pozycji liście projektów procentowy wkład własny znalazł się powiat bieruńsko-lędziński i modernizacja drogi powiatowej 5900S ulica Barwna w Bojszowach wspieranych z RPO (w kategorii gmin do 50 tys. mieszkańców) znalazło się tylko 6 gmin i 2 powiaty z całego wymagany do uzyskania dofinansowania całkowicie wyłożyła gmina Bojszowy (800 tys. zł). Jest już po z zastosowaniem cichych asfaltów. województwa. Wszystko przetargu. Najkorzystniejsza Zadanie to otrzyma dofinansowanie w wysokości 85%. Koszt całkowity modernizacji wynosi ,31 zł. Dofinansowanie wyniesie ,06 zł poinformował wicestarosta Bernard Bednorz. To bardzo dobra informacja dla naszego powiatu i dla gminy Bojszowy. Jest to wskazuje na to, że modernizacja tej ulicy rozpocznie się od sierpnia bieżącego roku. Procedury przetargowe już można rozpoczynać. Modernizacja ulicy Barwnej obejmuje metrowy odcinek od ul. Sierpniowej do Klubowej. Będzie to droga z 2-metrowej szerokości ścieżką pieszo-rowerową, oferta wynosiła tys. zł, co znaczy, że wkład własny na te drogę zmalał do niespełna 600 tys. zł. Termin zakończenia tej inwestycji został określony na 30 listopada. Drogowym priorytetem inwestycyjnym powiatu w 2010 roku nadal pozostaje kompleksowa modernizacja ul. drugi projekt modernizacji wybudowaną kanalizacją deszczową, Lędzińskiej w Lędzinach drogi w Bojszowach, który ostatnio zyskał dofinansowa- wjazdami. Środki własne na tę inwestycję wy- etap II (kontynuacja remontu tej drogi od ul. Lipcowej do tzw. kolejki, z nowymi chodnikami po obydwu stronach jezdni, kanalizacją deszczową i nowymi nakładkami asfaltowymi). Projekt modernizacji tej drogi za tys. zł od ponad półtora roku znajduje się na pierwszym miejscu listy rezerwowej do dofinansowania. Szkoda, że następuje takie opóźnienie, bo na szybkiej realizacji tego zadania można byłoby uzyskać spore oszczędności. Udowodnił to rozstrzygnięty niedawno przetarg, który powiat ogłosił nie czekając na decyzje Urzędu Marszałkowskiego. Chodzi o przetarg z tzw. klauzulą zawieszającą, co znaczy, że jeśli powiat nie dostanie na to zadanie środków z Unii Europejskiej, to przetarg zostanie unieważniony i nierozstrzygnięty. Do przetargu stanęło siedem firm. Ku zaskoczeniu wszystkich najtańsza oferta wyniosła tylko tys. zł, czyli 55% wartości kosztorysowej zadania! MR 65 lat PZS w Lędzinach Przygotowania do jubileuszu Powiatowy Zespół Szkół w Lędzinach to szkoła z najstarszymi tradycjami wśród szkół ponadgimnazjalnych na terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego. W roku szkolnym 2010/ 2011 będzie obchodzić 65 rocznicę istnienia. Z tej okazji rozpoczęły się przygotowania do obchodów Roku Jubileuszowego. Planowane są uroczystości takie jak: promocja książki o szkole autorstwa Alojzego Lysko i Ireneusza Wróbla, nadanie szkole imienia Anielina Fabery założyciela i pierwszego dyrektora szkoły oraz nadanie szkole sztandaru. To zaplanowano na jesień bieżącego roku. Wiosną przyszłego roku przewidziano spotkanie absolwentów. Przyszły rok szkolny będzie więc niezwykły, ukazujący rozwój szkoły i wspaniałe połączenie bogatych tradycji z nowoczesnością. M Apel do absolwentów W związku z przygotowaniami do obchodów Roku Jubileuszowego serdecznie zachęcamy naszych absolwentów do kontaktu ze szkołą, wsparcie naszych działań i włączenie się w prace. Wśród naszych absolwentów jest wielu ludzi sukcesu, znanych na terenie lokalnym, w kraju i zagranicą. Do współpracy zapraszamy wszystkich, którym bliskie są wspomnienia. Wszystkich prosimy o kontakt telefoniczny: lub Można również wysyłać e na adres: Zapraszamy także na naszą stronę internetową: EWA MATUSIK Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach 8

9 ZALEW BIJASOWICKI zapamiętamy długo Nic nie zapowiadało takiej katastrofy. Padało, ale przecież jakiejś potężnej, wielogodzinnej ulewy nie było. Z Beskidów zaczęły jednak już nadchodzić niepokojące sygnały. Niedługo po północy, 17 maja wojewoda ogłosił alarm przeciwpowodziowy. Wczesnym popołudniem podobny alarm ogłosił starosta bieruńsko-lędziński. Wkrótce zebrał się Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego z udziałem przedstawicieli powiatu, miast i gmin, straży, policji, kopalń Piast i Ziemowit, Śląskiego Zarządu Melioracji Urządzeń Wodnych. Wieczorem rozpoczęła się ewakuacja mieszkańców kilkunastu domów w Chełmie Małym, w Lędzinach zostały zamknięte ulice Szenwalda, Zamkowa, Goławiecka. Woda zalała bez mała 1/5 powiatu. Bierunia, Chełmu Śląskiego, Bojszów, Lędzin nie zaatakowała potężna, budząca grozę wysoką falą Wisła ani nie Przemsza. Cios nastąpił niespodziewanie, w plecy od Gostyni. W poniedziałek, 17 maja, około w obwałowaniu tej rzeki od strony Bijasowic powstała wyrwa o długości 51 metrów. Woda zaczęła zalewać tereny Kopani, Bijasowic, Zabrzegu Wypływająca woda z jednej strony zatrzymała się na tzw. zawalu Wisły, z drugiej wzdłuż ulicy Jagiełły w Bieruniu Nowym, podchodząc pod mury Triady siedziby Starostwa Powiatowego. W ciągu doby powstał głęboki nawet do 8 metrów zalew o powierzchni około 8 km2. W tym czasie wody potoku Imielanka zalały Chełm Mały. Woda zaatakowała też Górki, Goławiec, zagroziła Czarnuchowicom, Bojszowom Wskutek wysokiego poziomu wód gruntowych, kopalniane wody dołowe KWK Ziemowit zatopiły bloki mieszkalne przy ul. Hodowlanej w Bieruniu. Oparły się wały rzeki Mlecznej, dzięki czemu nie została zalana bieruńska starówka. Większość właścicieli posesji samodzielnie chroniła i ratowała swoje domostwa. Tam, gdzie to przerastało ich siły i możliwości, wydatnej pomocy udzielili strażacy, pracownicy firm i służb miejskich i powiatowych, policjanci i harcerze, wreszcie wojsko. Z wielu zalanych miejsc rozpoczęła się ewakuacja mieszkańców. Łodziami, wojskowymi amfibiami i przy użyciu ciężkiego sprzętu technicznego ewakuowano najpierw 200, potem kolejnych ok. 400 bierunian. Część z nich znalazła schronienie w budynku Gimnazjum nr 2, skąd następnie kiedy woda zalała budynek i jego wspaniałą halę sportową zostali przeniesieni do Szkoły Podstawowej nr 3 w Bieruniu. Ocenia się, że razem z ewakuowanymi swoje domostwa opuściło początkowo blisko 800 osób, udając się do rodzin i w inne miejsca. Wylewy rzek i lokalne podtopienia spowodowały, że wiele dróg znalazło się pod wodą. Zamknięty został lędziński odcinek Drogi Krajowej S-1, co wymusiło objazd przez centrum miasta. Zamknięte zostały odcinki DK-44 wraz mostem na Wiśle oraz DK 780 i most przez Przemszę pomiędzy Chełmem i Chełmkiem. Niemal zupełnie zostały odcięte 9

10 Most przez Wisłę przed zamknięciem. od świata Bojszowy. Nie dość, że nie było przejazdu przez Bijasowice, to jeszcze wskutek remontu zamknięty był fragment DW 331 od Ścierni do Bojszów (czasowo otwarty do ruchu w kolejnych dniach, po uzgodnieniach starosty z wykonawcą remontu). Do akcji ratunkowej przystąpili strażacy z PSP w Tychach, strażacy ochotnicy, strażacy z Czech z trzema super wydajnymi motopompami, brygady strażaków z Wielkopolski i Pomorza, liczna grupa młodzieży harcerskiej. Do przeciwpowodziowej akcji ratowniczej przystąpiły zastępy z wielu rejonów Rozpacz, bezsiła, czekanie aż woda opadnie. 10 kraju, w tym z Pomorza (z Ustki) i Wielkopolski. W sumie parę tysięcy osób, głównie strażaków, ale także kilkudziesięciu żolnierzy, górników KWK Piast, ponadto policjantów, strażników miejskich, pracowników Powiatowego Zarządu Dróg. Ogromna mobilizacja sił i środków nastąpiła niemal od pierwszych godzin powodzi, a praktycznie w ciągu pierwszych godzin od zarządzenia przez starostę alarmu przeciwpowodziowego w powiecie, co miało miejsce 17 maja o Wody jednak systematycznie przybywało We wtorek jej poziom w zalewisku przekroczył poziom wody w Wiśle. Ok woda zaczęła przelewać się przez ulicę Warszawską (droga krajowa DK 44, na wysokości baru Degolówka ) i przez przepusty kolejowe zaczęła wdzierać się do Czarnuchowic. W najgłębszym miejscu woda zakrywała drogę na 1,5 m! Czarnuchowice zostały poważnie zagrożone także przez rozlewisko powstałe po wystąpieniu wody z potoku Imielanka. Niepozorny ciek przyniósł taką ilość wody, że zalał Chełm Mały, następnie woda przedarła się przez koronę drogi wojewódzkiej DW 780 w kierunku Czarnuchowic. Po stronie Czarnuchowic już powstało rozlewisko o szerokości metrów i 30 cm głębokości, które dzięki działaniom służb ratowniczych stosunkowo szybko zostało zlikwidowane. Mieszkańcy Czarnuchowic dzielnicy, która najbardziej ucierpiała wskutek pamiętnej powodzi w 1997 roku mogli odetchnąć z ulgą. Wtorek, 18 maja, był bodaj najbardziej dramatycznym dniem powodzi. W tym dniu z sytuacją powodziową zapoznał się osobiście wojewoda Zygmunt Łukaszczyk, który w sumie trzykrotnie odwiedził tereny powodziowe w naszym powiecie. W środę od rana nasilały się przecieki wałów rzeki Gostyni w rejonie stawów w Bojszowach Jedlinie. Podniósł się poziom wody na zawalu. Powstało zagrożenie dla ponad 20 domów. Po kilkunastu godzinach przeciek ten został opanowany. Wał został uszczelniony. Ogromna w tym zasługa mieszkańców, strażaków i innych służb. Dramatyczna sytuacja, mimo pracy pomp, ciągle utrzymywała się w Bieruniu, ponieważ woda stale wypływała przez przerwany wał ochronny na Gostyni. Uspokajało się jednak w Chełmie Małym. Około południa przywrócony został ruch na odcinku drogi wojewódzkiej 780. Trwały starania o otwarcie węzła autostradowego autostrady A-4 w Jaworznie Jeleniu, co udrożniłoby ruch w kierunku Krakowa i Małopolski. Był to jeden z postulatów starosty bieruńsko-lędzińskiego podczas pobytu na dyżurze Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego wicewojewody śląskiego Adama Matusiewicza. W środę po południu powiatowy sztab akcji przeciwpowodziowej w Bieruniu odwiedzili metropolita katowicki ks. arcybiskup Damian Zimoń, dyrektor Caritas Archidiecezji Katowickiej ks. Krzysztof Bąk oraz

11 proboszczowie parafii Dekanatu Bieruń. Ks. Arcybiskup spotkał się z grupą powodzian z Czarnuchowic, zakwaterowanych w SP 3 w Bieruniu, Wcześniej zapoznał się ze skalą zniszczeń i strat powodziowych oraz potrzebami poszkodowanych, oszołomionych, często kompletnie rozbitych psychicznie po utracie materialnego dorobku całego życia, nie wiedzących, co dalej począć. Tylko w rejonie Bijasowic klęska powodzi dotknęła 243 rodziny. Arcybiskup Metropolita Katowicki zwrócił się z prośbą do diecezjan o pomoc finansową dla powodzian. W ostatnią niedzielę maja podczas dorocznej pielgrzymki mężczyzn i młodzieńców do Piekar Śląskich we wszystkich parafiach archidiecezji przeprowadzona została zbiórka ofiar do puszek po każdej mszy świętej. Księża proboszczowie w parafiach dotkniętych powodzią zajęli się zbieraniem informacji o potrzebujących, zakresem potrzebnej pomocy. Pomoc Zalane drogi, pobocza, wyrwany asfalt... nadchodziła nieustannie z wielu źródeł, od ludzi dobrej woli, darczyńców, instytucji, z organizowanych spontanicznie zbiórek charytatywnych. Pomoc rzeczowa (m. in. środki czystości, pościel, koce, śpiwory, ręczniki, ubrania, zabawki) i finansowa oraz specjalna pomoc dla rolników w postaci paszy dla zwierząt hodowlanych. W czwartek po południu, specjaliści firmy PPI Gerhard Chrobok odblokowali istniejące w wale ochronnym Wisły, na odcinku Bijasowice Zabrzeg, urządzenia techniczne, w tym przepust o średnicy 1,2 metra znajdujący niedaleko mostu nad Wisłą (pierwszy przepust od mostu w górę rzeki), co doprowadziło do obniżania się poziomu wody. W tym samym dniu przed wieczorem w Powiatowym Zespole Zarządzania Kryzysowego odbyła się narada na temat możliwości przyspieszenia odpływu wody z rozlewiska w Bijasowicach, z udziałem wicewojewody śląskiego Adama Matusiewicza i przedstawiciela Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach. W uzgodnieniu z wojewodą śląskim Zygmuntem Łukaszczykiem postanowiono wykonać tymczasowy przekop w wale ochronnym Wisły, aby woda w zalewisku mogła spływać do Wisły, której poziom był o około 1,5 metra niższy. Odpowiedzialność za decyzję osobiście wzięli na siebie starosta Piotr Czarnynoga i burmistrz Bierunia Ludwik Jagoda. Zadanie powierzono firmie z Bojszów, specjalizującej się w skomplikowanych robotach inżynieryjnych. Ok rozpoczęły się bardzo trudne roboty. 2-metrowej szerokości przekop w lewobrzeżnym wale ochronnym Wisły, na wysokości Zabrzega. został udrożniony w piątek w południe. Firma z Bojszów dokonała rzeczy skomplikowanej technicznie, wymagającej wielkiej ostrożności i precyzji, aby nie uszkodzić 12- metrowej wysokości wału, a zwłaszcza jego podstawy. Z sytuacją powodziową w nowym powiecie zapoznali się bezpośrednio przewodniczący Parlamentu Europejskiego prof. Jerzy Buzek, wojewoda Zygmunt Łukaszczyk, ks. abp Damian Zimoń, marszałek województwa Bogusław Śmigielski. 11

12 FOTORELACJA Z POWODZI W NASZYM POWIECIE ZDJĘCIA: ARCHIWUM, SZYMON CHABIOR - JACEK FILIPIAK, MIROSŁAW LESZCZYK, ADAM MAMOK, MARIAN RYGLEWICZ 12

13 13

14 Strażacy - ochotnicy, zawodowcy - prawdziwi bohaterowie tych dni, pracowali bez wytchnienia w dzień i w nocy. 14 W przeciwnym razie, przy ewentualnym (z różnych przyczyn) wzroście poziomu wody w Wiśle konsekwencje mogłyby być nieobliczalne, łącznie z zalaniem dotąd skutecznie bronionych Czarnuchowic. Cały czas kontynuowano naprawę wału na Gostyni. Tereny powodziowe i most na Wiśle zwizytował prof. Jerzy Buzek, przewodniczący Parlamentu Europejskiego. W porozumieniu z Oddziałem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach trwały starania o jak najszybsze przywrócenie ruchu na drodze krajowej DK 44 pomiędzy Bieruniem a Oświęcimiem. Po otrzymaniu potwierdzenia ekspertów, że most przez Wisłę jest w dobrym stanie technicznym, 22 maja o DK 44 została otwarta dla ruchu osobowego (do 3,5 t) plus autobusów (ruch wahadłowy). 24 maja, w tydzień po wystąpieniu powodzi, odbyło się prowadzone przez starostę Piotra Czarnynogę kolejne posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (z udziałem burmistrzów, wójtów, szefów służb, inspekcji i straży) poświęcone omówieniu bieżącej sytuacji powodziowej na terenie powiatu. Dzięki otwarciu dwóch przepustów (1.200 i 500 mm), wykonaniu tymczasowego przepustu w wale ochronnym Wisły i wykorzystaniu wysokowydajnych pomp rozlewisko w Bijasowicach na odcinku pierwszym (Zabrzeg) zaczęło się zmniejszać, lecz w nocy z niedzieli na poniedziałek poziom wody spadł zaledwie o ok. 10 cm. Na odcinku drugim (ul. Jagiełły, Bijasowice) sytuacja była bez większych zmian. Strażacy nadal dowozili wodę i żywność mieszkańcom, którzy nie chcieli się ewaukować, a tym, którzy zdecydowali się opuścić domostwa pomagali w transporcie. Mniejsze zalania i podtopienia utrzymywały się w Czarnuchowicach (głównie przy ul. Mielęckiego i Nabrzeżnej). Woda szaleje w Bieruniu Nowym. Nadal bardzo ciężka sytuacja utrzymywała się na terenie zalewiska przy ul. Hodowlanej w Bieruniu, w niecce powstałej wskutek szkód górniczych, ponieważ wody w tym miejscu wciąż przybywało. Z dwóch wielorodzinnych budynków mieszkalnych ewakuowanych zostało 40 rodzin. Oba budynki zalała woda. Jeden pękł, drugi przechylił się. Poprawiła się sytuacja w Chełmie Śląskim, jednak nadal do czterech odciętych przez wodę domostw na terenie Chełmu Małego dowożona była woda i żywność. W Lędzinach strażacy z OSP kontynuowali walkę z zalewiskiem przy ul. Szenwalda i Goławieckiej. Udało się przywrócić ruch drogowy ulicą Szenwalda. W Bojszowach poprawiła się sytuacja w rejonie ulic Gościnnej i Dworzysko, gdzie pracowali strażacy z PSP w Mikołowie. Tylko dzięki energicznemu i spontanicznemu działaniu mieszkańców, którzy rzucili się w piątek na ratowanie wałów, nie doszło do zatopienia około 100 jedlińskich domów. Wodę z około 100-hektarowego zalewiska w Jedlinie wysysał wysokowydajny (1.300 m3/ h) zestaw pompowy obsługiwany przez strażaków z czeskiego Ołomuńca. Pracowały zestawy pompowe straży pożarnych z Zawiercia i Będzina. Nadal jednak zalanych było około 30 budynków w Międzyrzeczu. Udało się jednak utrzymać w korycie rzeki wody Gostyni. Kontynuowana była odbudowa 51-metrowego odcinka wału na lewym brzegu. Ciężarówki non stop dowoziły kamień z kopalni Piast ulicami Turystyczną, Krupniczą do Kopani na wał, skąd po pozbyciu się ładunku wracały ulicami Bijasowicka przez Jajosty ponownie na kopalnię. Aby odbudować uszkodzony odcinek potrzeba było ponad ton kamienia. Kursujące wywrotki rozjeżdżały drogę. Trwała odbudowa wału na Wiśle w okolicach mostu nad Wisłą w ciągu DK-44. Prace wykonywane były pod nadzorem specjalistów z Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych. Wskutek powodzi w całym powiecie ewakuowane zostały osoby. W tydzień po

15 W Powiatowym Zespole Zarządzania Kryzysowego. Tu napływały meldunki z miast i gmin, tu koordynowano przebieg akcji przeciwpowodziowej. uderzeniu fali nadal pod wodą znajdowały się hektary użytków rolnych i 45 gospodarstw rolnych. 50 gospodarstw było pozbawionych energii elektrycznej. W akcji nadal znajdowało się ok. 140 strażaków i funkcjonariuszy innych służb oraz 15 żołnierzy. Wraz z żołnierzami, którzy byli zaangażowani do akcji w pierwszych dniach, wyjechało 6 łodzi i amfibii. Zostały one wykorzystane do pomocy na innych terenach powodziowych. Wbrew pogłoskom i esemesom rozsyłanym przez nieodpowiedzialne osoby, stały monitoring jakości wody pitnej dostarczanej wodociągami nie wykazał jakichkolwiek zmian jakości wody. Stan wody pitnej w kranach w żadnym przypadku, w żadnej z gmin powiatu, nie uległ pogorszeniu informował Grzegorz Gołdynia, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach. Wbrew pogłoskom także policja nie odnotowała żadnego zgłoszenia lub zdarzenia związanego z tzw. szabrownictwem meldował Waldemar Prietz, zastępca komendanta Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu. Od 17 do 24 maja odnotowano tylko trzy przestępstwa i żadne nie miało związku z powodzią. Od 17 maja funkcjonariusze KPP pracowali w stanie podwyższonej gotowości, na 12-godzinnych dyżurach. Wspierani byli przez pluton prewencji i policję autostradową z Katowic, funkcjonariuszy inspekcji transportu drogowego oraz straż graniczną. Na rzecz prewencji w całym powiecie pracowali także policjanci z posterunku w Imielinie. Powołano specjalne patrole drogowe, piesze i wodne. Policjanci patrolowali nocą powstały w Bijasowicach akwen przy użyciu łodzi, która w ciągu dnia służyła do pomocy powodzianom. W porozumieniu z wojewodą śląskim powiat uruchomił służby nadzoru budowlanego do oceny stanu technicznego zalanych obiektów. Z jednej strony chodzi o bezpieczeństwo mieszkańców, którzy chcą powrócić do swoich zalanych domów i gospodarstw, z drugiej o wstępny szacunek szkód. Ekspertyzy zostaną wykonane bezpłatnie. Zostaną opłacone ze środków powiatu! Zgłoszenia można dokonać w gminach, w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Bieruniu oraz u Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (w Lędzinach, ul. Lędzińska 24, tel ). Utworzone zostały grupy do wstępnej oceny szkód, które zadecydują o ewentualnej konieczności wykonania ekspertyzy po ustąpieniu wody i odsłonięciu pomieszczeń i piwnic budynków. Powiat uruchomił także pomoc psychologiczną dla powodzian. Dyżury specjalistów psychologów odbywają się w szkołach. Po otrzymaniu sygnału docierają oni do każdego potrzebującego. Powódź spowodowała szkody między innymi w obiektach powiatowych i na drogach powiatowych. Zalane zostały piwnice w Powiatowych Zespołach Szkół w Lędzinach i Bieruniu, w obu szkołach doszło do przecieków dachów (podobnie jak w budynku przy ul. Lędzińskiej 24 będą usuwane w ramach gwarancji). Remontu wymagać będzie metrów bieżących dróg powiatowych oraz dwa mosty (w ciągu ulic Krupniczej i Wolskiej). Wstępnie wysokość strat oszacowano na 12,5 mln złotych. Około dziesiątego dnia od wystąpienia powodzi rozpoczęło się wielkie popowodziowe odkażanie, sprzątanie, szacowanie i likwidowanie szkód, a potem odkomarzanie. Wkrótce poznamy dokładny rzeczowy i finansowy bilans strat. Lęków, wysiłków, ludzkich dramatów nie da się ocenić ani wyceniać, ująć w tabele. Zasadniczy wniosek z tej powodzi wypływa (!) taki, że trzeba zrobić wszystko co możliwe, aby taka powódź już się nie powtórzyła. Zwłaszcza, że straty powstały nie tylko wskutek działania sił natury, ale także opieszałości lub zaniedbania ze strony wielu ludzi i instytucji, ze strony górnictwa, z którym wielu poszkodowanych chce się specjalnie rozliczyć na drodze sądowej. MR Podtopiło także siedzibę Starostwa Powiatowego. 15

16 Starosta bieruńsko-lędziński Piotr Czarnynoga: Pomoc dla powodzian z terenu powiatu bieruńsko-lędzińskiego dotyczy przede wszystkim mieszkańców Bierunia, w dużej mierze Chełmu Śląskiego, Bojszów, w mniejszym stopniu Lędzin. Pomoc ta jest wystarczająca, o ile chodzi o żywność i ubrania. Przydadzą się środki czystości, ale na pewno niezbędna jest pomoc finansowa dla wsparcia ofiar, dla umożliwienia odbudowy domostw, do powrotu do normalnych warunków bytowania. Mamy nadzieję na skuteczną pomoc państwa, która obecnie praktycznie ogranicza się do wypłaty zasiłków w wysokości do zł, co jest niewielkim wsparciem. Na pewno cenna jest każda pomoc finansowa, którą można przekazywać na specjalne konta funkcjonujące w każdej gminie. W powiecie założyliśmy specjalny rachunek w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lędzinach, z którego pieniądze będą przekazywane indywidualnie do potrzebujących ludzi. Darowizny na rzecz osób poszkodowanych w wyniku powodzi w powiecie bieruńsko-lędzińskim można wpłacać na rachunek bankowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lędzinach, ul. Lędzińska 24: ING Bank Śląski SA Nr z dopiskiem: Pomoc dla powodzian. Przyda się każda pomoc finansowa do budżetu powiatu, miast i gmin dotkniętych powodzią na likwidację wielomilionowych szkód poniesionych w infrastrukturze, na odbudowę dróg, chodników mostów, obiektów użyteczności publicznej. Dramat powodzian poruszył serca wielu osób. Na przykład mam ofertę dużej firmy z Imielina, która proponuje, że przekaże powodzianom farby po kosztach własnych. Czy możemy je przyjąć do powiatu czy gminy, skoro każdy poszkodowany będzie miał indywidualne potrzeby? Dzisiaj nie jesteśmy w stanie określić, kto, ile jakiego koloru farby potrzebuje. To jeszcze nie ten etap. Z pewnością jednak konieczne jest gromadzenie takich informacji o deklaracjach i gotowości pomocy ze strony darczyńców i wykorzystanie ich we właściwym momencie. Podobnie wygląda sprawa z wypoczynkiem dzieci i dzieci i młodzieży. Powiatowi podlegają szkoły ponadgimnazjalne, a starsza młodzież z pewnością będzie zaangażowana w swoich rodzinach do pomocy przy usuwaniu skutków powodzi. Pełna informacja o potrzebach dotyczących dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów jest dostępna w gminach. Powiat Bieruńsko-Lędziński pośpieszył z wieloraką pomocą poszkodowanym. Zrezygnowaliśmy z organizowania zaplanowanych w maju i czerwcu dużych imprez kulturalnych i targowych, zlikwidowaliśmy lub ograniczyliśmy wydatki na inne cele, przekazując pieniądze na pomoc powodzianom. Specjaliści z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej świadczą wszystkim potrzebującym pomoc psychologiczną. W porozumieniu z wojewodą śląskim uruchomiliśmy służby nadzoru budowlanego do oceny stanu technicznego zalanych obiektów i opłaci wykonanie ekspertyz technicznych. W Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Referacie Infrastruktury Informacji Przestrzennej wydawane są nieodpłatnie zaświadczenia potwierdzające własność nieruchomości dla wszystkich poszkodowanych przez powódź. Kopie map znajdujących się w Powiatowym Zasobie Geodezyjno-Kartograficznym, a służące do celów odszkodowawczych, remontowo-budowlanych i innych związanych z czynnościami popowodziowymi są wydawane poszkodowanym nieodpłatnie. Koszt wydania wyżej wymienionych dokumentów również pokryje Powiat Bieruńsko-Lędziński. Egzamin z dobroci zdany celująco Serdeczne podziękowania za wszelkie dary, za każdą pomoc rzeczową, finansową, osobistą udzieloną w czasie akcji przeciwpowodziowej i świadczoną obecnie na rzecz mieszkańców Powiatu Bieruńsko Lędzińskiego; za wsparcie, życzliwość, ciężką pracę na zawołanie wszystkim Ludziom Wielkiego Serca i Dobrej Woli, strażakom, wojskowym, załogom różnych pogotowi i służb, przedsiębiorcom, samorządowcom z wielu miast, gmin i powiatów, pracownikom różnych instytucji i urzędów w imieniu Zarządu Powiatu Bieruńsko Lędzińskiego składa Bernard Bednorz, wicestarosta Bieruń, czerwiec 2010 ZDJĘCIE: ARC Po raz dziewiąty Okręgowa Izba Przemysłowo Handlowa zorganizowała (28 maja) wspólnie z władzami miasta Galę Tyskiego Lidera Przedsiębiorczości. Podczas imprezy, która odbyła się w Zameczku Myśliwskim w Promnicach prezes Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S. A. Zbigniew Gieleciak przekazał na ręce wicestarosty Bernarda Bednorza czek na zł, a Ewa Stachura Pordzik, prezes Podstrefy Tyskiej KSSE, poinformowała o decyzji zarządu o przekazaniu na rzecz powodzian w powiecie bieruńsko-lędzińskim zł. Pomocy udzieliły (i udzielają) także władze i mieszkańcy miasta, kierując do powodzian wszelaką pomoc rzeczową i finansową. 16

17 KRÓTKO solwentów. W tym roku mury szkolne opuściły 363 osoby. Ponieważ Zarząd Powiat wspiera rozwój najzdolniejszej młodzieży, po raz drugi uhonorował najlepszych absolwentów roku szkolnego 2009/ W gronie wyróżnionych znaleźli się następujący uczniowie: Filip Berezowski, Joanna Frank i Barbara Madej (LO w Bieruniu), Anna Jagoda, Magdalena Bizacka, Ewa Piątek (PZS w Bieruniu), Adam Chmielarski, Bartłomiej Kubis i Angelika Tarka (PZS w Lędzinach), którzy z rąk Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego otrzymali nagrody pieniężne. Nagrody mogli odebrać uczniowie, którzy w roku szkolnym 2009/2010 uzyskali najlepsze wyniki w nauce lub wykazali się szczególnymi osiągnięciami w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Wysokość nagród wynosiła od 400 do 600 zł. Zarząd Powiatu wsparł finansowo wyjazd zawodników i trenerów Uczniowskiego Klubu Sportowego Orka w Lędzinach o dofinansowanie wyjazdu zawodników i trenerów klubu na Międzynarodowe Zawody Pływackie na Słowacji w Dolnym Kubinie na Słowacji, w których startowało 370 zawodników ze Słowacji, Czech i Polski. Orka przywiozła z tych zawodów 20 medali zdobytych indywidualnie w czterech kategoriach wiekowych. Największe żniwo medalowe zebrali najmłodsi pływacy (9 i 10-letni). Kamil Krawczyk zdobył dwa złote medale na 50 i 200 m st. klasycznym oraz brązowy na 50 m st. motylkowym. Jakub Walczysko wypływał medal złoty na 200 m st. zmiennym i srebrny na 50 m st. motylkowym. Albert Bociąga przywiózł ze Słowacji po dwa srebrne i brązowe medale, a Karol Popiela medal brązowy. Podczas spotkania z Zarządem Powiatu kierownik Drużyny WOPR Bieruń To- Lędziński orlik Finalizujemy procedury. Jeszcze w czerwcu spodziewamy się rozstrzygnięcia przetargu na budowę orlika przy Powiatowym Zespole Szkół w Lędzinach informuje Marek Bania, członek Zarządu Powiatu, inicjator budowy od samego początku pilotujący ten temat. Budowa orlika jest naturalną kontynuacją działań związanych z modernizacją Powiatowego Zespołu Szkół oraz unowocześnianiem i rozbudową jego zaplecza sportowego. Już w 2008 roku próbowaliśmy pozyskać środki na rozbudowę bazy sportowej w ramach tzw. mechanizmu norweskiego. Wtedy się nie udało, szczęśliwie finalizujemy to teraz. Dotarli do mety Kolejny rocznik uczniów opuścił progi Powiatowego Zespołu Szkół w Bieruniu. Tym samym lista ponad 4 tysięcy absolwentów powiększyła się o 96 nazwisk. Uroczystość pożegnania maturzystów była okazją do przypomnienia tych, którzy na trwale zapiszą się w kronikach szkoły, przez 4 lata wyróżniali się wynikami w nauce, zaangażowaniem w życie szkoły, osiągnęli sukcesy naukowe lub sportowe, prezentując przy tym wysoką kulturę osobistą i godną naśladowania postawę. Pięciorgu uczniom wręczone zostały świadectwa ukończenia szkoły z wyróżnieniem. Otrzymali je: Anna Jagoda (4,93), Magdalena Bizacka (4,89), Ewa Piątek (4,86), Aleksander Lorenz (4,79), Klaudia Morkisz (4,75). Dzień ten był szczególny również dla rodziców wyróżnionych uczniów, którzy otrzymali listy gratulacyjne z rąk Teresy Horst, dyrektora PZS w Bieruniu. Anna Jagoda, Magdalena Bizacka i Ewa Piątek otrzymały nagrody pieniężne, ufundowane przez Powiat Bieruńsko-Lędziński. Starosta Piotr Czarnynoga skierował szczególne słowa uznania do Łukasza Morawskiego muzyka, klarnecisty, który równolegle z nauką w Powiatowym Zespole Szkół w Bieruniu uczył się w Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Katowicach, pełnił również funkcję organisty w kościele pod wezwaniem św. Barbary. Kamilowi Kosowskiemu absolwentowi, który z najwyższą Koszt orlika szacowany jest na ok tys. zł. Po 333 tys. zł pochodzi ze środków Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki. Reszta, prawie 700 tys. zł z budżetu powiatu. Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w ramach programu Moje boisko orlik 2012 standardowo obejmuje dwa ogrodzone i oświetlone boiska sportowe (boisko piłkarskie o wymiarach 30 x 62 m o nawierzchni z trawy syntetycznej i boisko wielofunkcyjne do koszykówki i piłki siatkowej o nawierzchni poliuretanowej) oraz budynek sanitarno-szatniowy spełniający także funkcje magazynu sprzętu gospodarczo-sportowego, z pomieszczeniem dla gospodarza obiektu i trenera środowiskowego. W przypadku Lędzin na ten cel zostaną zaadaptowane pomieszczenia szkolne. Przy płynnej realizacji zadania nasz orlik może zostać przekazany do użytku w październiku tego roku mówi Marek Bania. Z pewnością będzie spełniał ważną funkcję dla sportu i rekreacji lędzińskiej młodzieży. Wszędzie, gdzie takie zespoły boiskowe powstały, cieszą się dużą popularnością. Skupiają rzesze młodzieży, są zapleczem do zagospodarowania wolnego czasu, do organizowania imprez i turniejów sportowych i najróżniejszych działań związanych z wychowaniem przez sport. MR średnią ukończył technikum górnicze, nagrodę przekazał pan Adam Poznański, zastępca dyrektora ds. pracy KWK Piast. Dyrektor Horst podkreśliła szczególnie postawę jednego z uczniów technikum informatycznego, który zmagając się przez wiele długich miesięcy z ciężką chorobą, chciał ukończyć szkołę. Uczył się sam, wytrwale i konsekwentnie. Po kolejnych egzaminach klasyfikacyjnych, nauczyciele byli pod wielkim wrażeniem jego wiedzy. I dotarł do mety. Jest dzisiaj tu razem z nami powiedziała. Wojtkowi Owsiance, mieszkańcowi Imielina, przy długich owacjach na stojąco, burmistrz Imielina Jan Chwiędacz wręczył wysokiej klasy sprzęt komputerowy. Z rąk Jana Podleśnego, wiceburmistrza Bierunia, nagrody książkowe otrzymali najlepsi absolwenci mieszkańcy tego miasta: Anna Jagoda, Magdalena Bizacka, Ewa Piątek, Aleksander Lorenz oraz Klaudia Morkisz. BS 17 ZDJĘCIE: MATEUSZ KAMIŃSKI

18 Śląsk moja miłość Tak nazwany został benefis Józefa Kłyka z okazji 60. rocznicy urodzin i 45-lecia pracy twórczej słynnego pasjonata filmu, wszechstronnego filmowca, rysownika, gawędziarza, miłośnika śląskości, który odbył się w Gminnym Gimnazjum w Bojszowach. Wciepłym, pełnym serdecznych wspomnień, skrzącym się od anegdot spotkaniu uczestniczyło grono osób, które przyczyniły się do filmowych sukcesów Józefa Kłyka: aktorów jego filmów, operatorów. Było wielu Gratulacje od Bojszowian. przyjaciół, przedstawicieli władz Bojszów, Bierunia, Imielina, Pszczyny, ludzi kultury. Obecna była między innymi senator Maria Pańczyk. Wszyscy składali gratulacje Jubilatowi. Honorowemu Obywatelowi Powiatu i laureatowi nagrody kulturalnej starosty Clemens Pro Arte za 2004 tok gratulowali starosta bieruńsko-lędziński Piotr Czarnynoga, przewodniczący Rady Powiatu Henryk Barcik, wicestarosta Bernard Bednorz, którzy w okolicznościowym liście napisali: Ostatnio wiele mówimy o znaczeniu pamięci. Zatem warto przytoczyć słowa wybitnego reżysera filmowego Luisa Bunuela, który pisał: Dopiero kiedy zaczynamy tracić pamięć, choćby po trochu, zdajemy sobie sprawę, że pamięć jest istotą całego naszego życia. Życie bez pamięci nie byłoby życiem. Nasza pamięć jest naszą spójnią, naszym rozumem, naszym działaniem, naszym uczuciem. Bez niej jesteśmy niczym. Przywołujemy te słowa, jako zapewne bliskie Twojej osobie. Po pierwsze: wypowiedział je podobnie jak Ty, Drogi Jubilacie twórca filmowy, artysta, człowiek kina. Po drugie: ponieważ niemal cała Twoja długoletnia twórczość nie tylko filmowa, lecz również malarska, rysunkowa i prozatorska jest jednym wielkim przypominaniem. Początkowo zabawnym przypominaniem wielkich postaci światowego kina: Charliego Chaplina, Harolda Lloyda czy Bustera Keatona, później z coraz większą pasją i zaangażowaniem przypominaniem dziedzictwa naszej ukochanej ziemi, trudnych, często bolesnych i dramatycznych losów jej mieszkańców. Drogi, wciąż młody i aktywny Jubilacie! ZDJĘCIE: MARIAN RYGLEWICZ Z okazji Twojego podwójnego jubileuszu: 60. urodzin i 45-lecia pracy twórczej składamy Tobie najserdeczniejsze gratulacje i podziękowania za to, czego już dokonałeś. Życzymy kolejnych dziesiątek lat w dobrym zdrowiu, nowych pomysłów, inicjatyw i sukcesów filmowych, osobistych i wszelkich innych. Na zakończenie godna zapamiętania rada wielkiego twórcy Krzysztofa Kieślowskiego: Nieważne, gdzie się stawia kamerę, ważne po co? Stawiaj swoją kamerę jak najczęściej, aby nadal dobrze służyła Śląskowi, ukazując jego szczery i prawdziwy obraz. Sylwetkę Jubilata określonego jako wyśniony mit bojszowski przedstawił Alojzy Lysko, przyjaciel Józefa Kłyka. Benefis uświetniła projekcja króciutkich fragmentów filmów Kłyka oraz o Kłyku i występ zespołu Bojszowianie. Z okazji jubileuszu ukazała się wydana staraniem Urzędu Gminy książka o bojszowskopszczyńskim filmowcu: Józef Kłyk. Mój śląski Teksas. Goście obejrzeli wystawę starych fotografii Roztomiłe portret Ślązaczki z pierwszej połowy XX wieku. MR Profesorski tytuł od księcia dla radnego maja w Moenchengladbach 29w Niemczech odbyło się seminarium dalekowschodnich sztuk walki, w którym udział wzięli mistrzowie z całego świata. Wzięła w nim także udział 25-osobowa grupa z WMAA-ROC Polska (Stowarzyszenie Big Budo Polska). Jej członkowie mogli poznać nowe techniki walki pokazywane przez największych mistrzów z Anglii, Niemiec, Holandii Belgii, Czech i Polski. Dzień wcześniej mistrz Wiesław Bigos oraz mistrzowie Mateusz i Angelika Bigos zostali zaproszeni przez Jego Eminencję Wielkiego Mistrza Księcia Dschero Khana (12 Dan) do jego domu w Horst, w Holandii. Książę Dschero Khan nadał Wiesławowi Bigos 10 Dan i tytuł profesora sztuk walki za jego długoletni staż i wkład w rozwój sztuk walki na świecie. W. Bigos otrzymał też książkę o historii Księcia Dschero Khana z jego osobistą dedykacją. Na zakończenie seminarium Prezydent Federacji WMAA-ROC na Europę Toni Finken Schaffrath (10 Dan) wręczył Wiesławowi Bigos certyfikat 10 Dan w stylach Chan Schaolin Si Dju su Kung fu, natomiast Frank Schneider (10 dan) prezydent World Street Combat System nadał stopień 10 Dan w Shaolin Kempo. Wiesław Bigos, radny powiatowy, obchodzi w tym roku 35-lecie działalności w sztukach walki. G ZDJĘCIE: ARC Książę i radny. 18

19 KRÓTKO masz Solecki przedstawił strukturę organizacyjną i zakres jej działania. Drużyna działa na terenie Bierunia. Pozostała część powiatu objęta jest działaniem Oddziału Rejonowego Tychy. Drużyna bieruńska w ramach swojej działalności zabezpiecza wiele imprez, które odbywają się na terenie naszego powiatu, jej członkowie w 2008 r. i 2009 r. przeprowadzili bezpłatne szkolenia pracowników starostwa z zakresu pierwszej pomocy. T. Solecki poinformował o problemach związanych z chęcią rozszerzenia terenu działania drużyny na obszar całego powiatu bieruńsko-lędzińskiego. Zarząd Powiatu wyraził poparcie dla inicjatywy stworzenia drużyny lub oddziału powiatowego WOPR. Zarząd Powiatu wsparł Oddział Powiatowy Związku OSP RP kwotą 20 tys. zł. Na wniosek Kół Pszczelarzy Bieruń i Bojszowy przeznaczył 5 tys. zł na zakup leków dla pszczół (z podziałem środków finansowych proporcjonalnie do ilości rodzin pszczelich). Na wniosek PGK Partner w Lędzinach, w związku z realizacją projektu Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Lędziny Zarząd Powiatu jednogłośnie zdecydował o wyrażeniu zgody na zajęcie pasa drogowego 16 dróg powiatowych w Lędzinach oraz jednocześnie określił wymagania dotyczące odtworzenia pasa drogowego. Zarząd Powiatu uzgodnił, że wszelkie wpływy z zajęcia pasa drogowego zostaną zwrócone na tę samą drogę w celu jej ulepszenia. Przedstawiciele 10 jednostek OSP z powiatu, w tym 3-osobowe poczty sztandarowe, uczestniczyły 24 kwietnia w VI Ogólnopolskiej Pielgrzymce Strażaków na Jasną Górę. Wyjazd wsparł Powiat Bieruńsko-Lędziński. ZAWIADOMIENIE W związku z pismem* Ministra Środowiska uprzejmie informuję, iż w latach przeprowadzane będą prace obserwacyjno pomiarowe w ramach programu monitoringu lasu. Prace prowadzone będą na terenie całego kraju w lasach wszystkich kategorii własności (także w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa), a zebrane wyniki posłużą do oceny stanu zdrowotnego lasów Polski wszystkich form własności w relacji do zmieniających się warunków środowiska. Wobec powyższego, zawiadamiam właścicieli lasów położonych na terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego, iż w okresie od 1 czerwca do 30 września każdego roku (w latach ) będą wykonywane przez Instytut Badawczy Leśnictwa prace terenowe związane z programem monitoringu lasu, a także proszę o umożliwienie pracownikom lub osobom upoważnionym przez Instytut Badawczy Leśnictwa wstępu na teren lasu oraz dokonania obserwacji i pomiarów na stałych powierzchniach obserwacyjnych. *pismo Ministra Środowiska z dnia r. znak DL-lpn /20253/10/ms 19

20 Zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo ochrony środowiska Program określa w szczególności: cele ekologiczne priorytety ekologiczne poziomy celów długoterminowych rodzaj i harmonogram działań proekologicznych środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno-ekonomiczne i środki finansowe, dla którego ramy wyznaczone zostały w Polityce ekologicznej państwa na lata z perspektywą do 2016 roku uwzględniającej zobowiązania wynikające z Traktatu Akcesyjnego. Przepisy Traktatu Akcesyjnego postawiły naszemu krajowi poważne zadania do wypełnienia, z generalną tezą, że po roku 2015 Rzeczpospolita Polska powinna być krajem spełniającym wszystkie standardy w ochronie środowiska, obowiązujące w krajach członkowskich Unii Europejskiej. To trudne zadanie zostało wsparte finansowo przez unijne fundusze funkcjonujące w latach , natomiast w nowej perspektywie finansowej wspierane są przede wszystkim przez Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Powiatowy program ochrony środowiska na lata W maju bieżącego roku Zarząd Powiatu przystąpił do sporządzenia dokumentu pn. Program ochrony środowiska dla powiatu bieruńsko-lędzińskiego do roku 2013 z uwzględnieniem perspektywy do roku Wykonawcą tego dokumentu została firma ATMOTERM SA w Opolu. Firma ta również sporządza program ochrony środowiska dla województwa śląskiego. Przewiduje się, iż Program po zaopiniowaniu przez uprawnione organy oraz po konsultacjach społecznych zostanie przyjęty uchwałą Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego w grudniu 2010 roku. Jednakże pomocowe programy unijne i dotacje na ich realizację rzędu 6,3 mld euro stanową nie więcej niż 20% niezbędnych wydatków inwestycyjnych na ochronę środowiska w naszym kraju w latach Pozostałe środki muszą być wyasygnowane przez stronę polską, z czego 57% mają stanowić środki publiczne, 43% środki prywatne (źródło: Polityka ekologiczna państwa). Wartości ekologiczne i społeczne w Unii Europejskiej stawiane są na równi z wartościami ekonomicznymi, mianowicie: szybki rozwój gospodarczy kraju, jednak z pełnym respektowaniem zasad ochrony przyrody i środowiska. Mając na względzie respektowanie tych zasad, Polityka ekologiczna państwa do 2016 r. wskazała priorytety ekologiczne, do których należą między innymi: 1) Ochrona zasobów naturalnych, w tym: a) Ochrona przyrody. Zachowanie bogatej różnorodności biologicznej polskiej przyrody wraz z umożliwieniem zrównoważonego rozwoju gospodarczego kraju, który w sposób niekonfliktowy współistnieje z różnorodnością biologiczną. Na terenie powiatu najcenniejsze walory przyrodnicze objęte są różnymi formami prawnej ochrony ryc. 1. Ukształtowana już w powiecie europejska sieć obszarów Natura 2000 umożliwia sprawne planowanie przebiegu wszelkiego rodzaju liniowych inwestycji infrastrukturalnych (drogi, kolektory kanalizacyjne, linie energetyczne itp.). b) Ochrona i zrównoważony rozwój lasów. Dalsze prace w kierunku racjonalnego użytkowania zasobów leśnych przez kształtowanie ich właściwej struktury gatunkowej i wiekowej, z zachowaniem bogactwa biologicznego. Oznacza to rozwijanie idei trwale zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej. Obszary leśne stanowią obecnie 28,9% powierzchni Polski. Ważnym zadaniem jest zwiększenie lesistości do 30% powierzchni kraju w 2020 r. oraz do 33% w 2050 r., a także zalesienie bądź zadrzewienie tzw. korytarzy ekologicznych, łączących poszczególne kompleksy leśne. Korytarze mają szczególnie duże znacze- 20

Ale tego dnia, najważniejsi. Nasi wśród poszkodowanych i niosących pomoc. W Urzędzie Miejskim. Konsultacje. Nobel w Bieruniu? Stypendia sportowe

Ale tego dnia, najważniejsi. Nasi wśród poszkodowanych i niosących pomoc. W Urzędzie Miejskim. Konsultacje. Nobel w Bieruniu? Stypendia sportowe Nobel w Bieruniu? str. 2 Konsultacje str. 3 Stypendia sportowe str. 12 5 LUTY 2006 Nr 03/2006 cena 1,00 zł (201) ELEKTRONICZNY URZĄD W Urzędzie Miejskim od roku trwały prace przygotowawcze do wdrożenia

Bardziej szczegółowo

NR 11/238 ISSN: 1234-5911

NR 11/238 ISSN: 1234-5911 www.bip.tczew.pl www. tczew.pl NR 11/238 Grudzień NR 1/228 2010 r. ISSN: Styczeń 1234-5911 2010 r. ISSN: 1234-5911 Wszystkim Tczewianom, ich bliskim i gościom, którzy zgromadzą się w naszych domach przy

Bardziej szczegółowo

Uśmiech dziecka bezcenny str. 6

Uśmiech dziecka bezcenny str. 6 ISSN 2080-1831 Nr 6 (16) Czerwiec 2010 Narodziny tradycji akademickiej str. 8 Parzno dla śp. Prezydentów RP str. 9 Ścieżka w Domiechowicach, Emilinie i Parznie str. 11 Oldboy przy piłce str. 12 Uśmiech

Bardziej szczegółowo

Kąpieliska pod nadzorem rozdają mandaty zaufania!

Kąpieliska pod nadzorem rozdają mandaty zaufania! Kąpieliska pod nadzorem rozdają mandaty zaufania! WYDAWCA ISSN 1232-0560 NAKŁAD 20 TYS. 8 lipca (środa) 2015 r. numer 27/1179 BEZPŁATNY TYGODNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY KREDYTY GOTÓWKOWE ORAZ KONSOLIDACYJNE

Bardziej szczegółowo

WSZYSTKO NA REMONT WSZYSTKO NA BUDOWĘ

WSZYSTKO NA REMONT WSZYSTKO NA BUDOWĘ WSZYSTKO NA REMONT WSZYSTKO NA BUDOWĘ SOCHACZEW BROCHÓW IŁÓW NOWA SUCHA RYBNO TERESIN MŁODZIESZYN 2 zł (w tym 5% VAT) Nr 24 (1137) 18.06.2013 r. ISSN 1231-7179 Numer indeksu 328 006 Hala sportowa rośnie

Bardziej szczegółowo

Nr 5 (54) MAJ 2011 r.

Nr 5 (54) MAJ 2011 r. Nr 5 (54) MAJ 2011 r. Gazeta Wodzisławska Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03 Redaktor naczelny: Agnieszka Kozielska Dziennikarze: Magdalena Szymańska

Bardziej szczegółowo

Plon niesiemy. Walenty w sercach i na pomniku WRZESIEŃ. 145 kilometrów do Maryi. Przyjaciele z Witaj Szkoło. Moraw str. 6. Zapraszamy.

Plon niesiemy. Walenty w sercach i na pomniku WRZESIEŃ. 145 kilometrów do Maryi. Przyjaciele z Witaj Szkoło. Moraw str. 6. Zapraszamy. Przyjaciele z Witaj Szkoło 145 kilometrów do Maryi Moraw str. 6 str. 13 str. 19 WRZESIEŃ Nr 9/2008 cena 1,00 zł (240) Zapraszamy Jesienne rozmowy mieszkańców z władzami gminy to już wieloletnia tradycja.

Bardziej szczegółowo

ORKA. Ponadto wielkie sukcesy naszych mieszkańców. Przeczytaj koniecznie. egzemplarz bezpłatny

ORKA. Ponadto wielkie sukcesy naszych mieszkańców. Przeczytaj koniecznie. egzemplarz bezpłatny Czernichów X Czułówek X Dąbrowa Szlachecka X Kamień X Kłokoczyn X Nowa Wieś Szlachecka Przeginia Duchowna X Przeginia Narodowa X Rusocice X Rybna X Wołowice X Zagacie egzemplarz bezpłatny 5 (242) maj 2013

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

na Twoich stronach: Krajobraz po burzy Szkody, jakie wyrządziła burza z gradobiciem

na Twoich stronach: Krajobraz po burzy Szkody, jakie wyrządziła burza z gradobiciem b e z p Ł a t n y t y s k i t y g o d n i k M i e j s k i nr 24/291 18 czerwca 2013 ISSN 1730-5098 na Twoich stronach: Łukasz Sobala Inwestycje w szpitalach Sportowcy dla hospicjum Ponad 100 goli padło

Bardziej szczegółowo

NAŁADUJ SIĘ DOBRĄ ENERGIĄ

NAŁADUJ SIĘ DOBRĄ ENERGIĄ 11/2012 W NUMERZE: NAŁADUJ SIĘ DOBRĄ ENERGIĄ STABILNOŚCI NAM POTRZEBA Konferencja w Wyższej Szkole Finansów i Prawa str. 4 ROZDAJĄ CHLEB OD 12 LAT Gratulacje dla bielskiego Banku Chleba str. 12 PRACE W

Bardziej szczegółowo

Śpiewajcie aniołowie, pasterze grajcie Mu

Śpiewajcie aniołowie, pasterze grajcie Mu NUMER 11/(8) ISTOPAD 2009 EZPŁATNY MIESIĘCZNIK UMIG SEROCK ZŁOTA OKAIZACJA IZNESU Gmina uhonorowana Certyfikatem Akcji Przejrzysta Polska Śpiewajcie aniołowie, pasterze grajcie Mu INFORMATOR MIASTA I GMINY

Bardziej szczegółowo

W tym numerze przeczytacie:

W tym numerze przeczytacie: ISSN 1425-7610 Nr 8 (176) sierpień 2010 cena 1,6 zł z 7% VAT W tym numerze przeczytacie: Na stronie 2 ankieta (do wycięcia) dotycząca programu ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń. Szczegóły projektu

Bardziej szczegółowo

Mechatronik zawód przyszłości

Mechatronik zawód przyszłości BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK MIESZKAŃCÓW POWIATU BIŁGORAJSKIEGO ISSN 1899-7171 835 do poprawki Wiercą po gaz Jedna z ważniejszych dróg powiatu biłgorajskiego jeszcze musi poczekać na remont. W roku Na terenie

Bardziej szczegółowo

Kanonizacja Wielkiego Polaka Jana Pawła II

Kanonizacja Wielkiego Polaka Jana Pawła II KWIECIEŃ 2014/4 (170) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL Uroczystości przed kościołem Św. Anny w Kolnie Kanonizacja Wielkiego Polaka Jana Pawła II 1 UROCZYSTOŚCI KANONIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

V Hubertus w Jakubowie już za nami 03/2011. Gazeta bezpłatna Nr 03/102011 24 października 2011 r. TWORZY NAS HISTORIA...str. 2

V Hubertus w Jakubowie już za nami 03/2011. Gazeta bezpłatna Nr 03/102011 24 października 2011 r. TWORZY NAS HISTORIA...str. 2 Gazeta bezpłatna Nr 03/102011 24 października 2011 r. 03/2011 TWORZY NAS HISTORIA...str. 2 Z NADZIEJĄ NA WSPÓŁPRACĘ KGHM bliżej gmin...str. 3 Fot. Piotr Lasko POSZŁY KONIE! V Hubertus w Jakubowie...str.

Bardziej szczegółowo

20-lat samorządu - dodatek specjalny. Nr indeksu 363928 ISSN 1425-6975. www.info.kety.pl. Wielka woda wielki strach. s. 4-7

20-lat samorządu - dodatek specjalny. Nr indeksu 363928 ISSN 1425-6975. www.info.kety.pl. Wielka woda wielki strach. s. 4-7 20-lat samorządu - dodatek specjalny NR 10 06 (215) (223) październik czerwiec 2010 2009 www.info.kety.pl cena 2,50 3,00 zł Nr indeksu 363928 ISSN 1425-6975 Wielka woda wielki strach s. 4-7 info kęty REKLAMA

Bardziej szczegółowo

Nowe mieszkania. 45.349 gliwiczan... Ulice na gwarancji. Strefowe korzyści. 1 9 / 2 0 0 7 ( 3 2 4 ) c z w a r t e k, 1 0 m a j a 2 0 0 7 r.

Nowe mieszkania. 45.349 gliwiczan... Ulice na gwarancji. Strefowe korzyści. 1 9 / 2 0 0 7 ( 3 2 4 ) c z w a r t e k, 1 0 m a j a 2 0 0 7 r. 1 9 / 2 0 0 7 ( 3 2 4 ) c z w a r t e k, 1 0 m a j a 2 0 0 7 r. 3 7 Ulice na gwarancji Rozpoczęły się tegoroczne remonty dróg i chodników na terenie Gliwic. Zadania będą wykonywane w okresie kilku najbliższych

Bardziej szczegółowo

5/27. Biuletyn informacyjno-społeczny Gminy Kruszyna. wrzesień / październik 2010. ISSN 1734-8897 Źródło wiedzy o Twojej okolicy

5/27. Biuletyn informacyjno-społeczny Gminy Kruszyna. wrzesień / październik 2010. ISSN 1734-8897 Źródło wiedzy o Twojej okolicy Biuletyn informacyjno-społeczny Gminy Kruszyna 5/27 ISSN 1734-8897 Źródło wiedzy o Twojej okolicy Baby, Bogusławice, Jacków, Kijów, Kruszyna, Lgota Mała, Łęg, Pieńki Szczepockie, Teklinów, Widzów, Widzówek,

Bardziej szczegółowo

nr 10 (43) listopad 2012 60 lat kopalni Niechaj święta Barbara stale otacza nas wszystkich swoją opieką. Z górniczym Szczęść Boże

nr 10 (43) listopad 2012 60 lat kopalni Niechaj święta Barbara stale otacza nas wszystkich swoją opieką. Z górniczym Szczęść Boże G A Z E T A F I R M O W A nr 10 (43) listopad 2012 60 lat kopalni Niechaj święta Barbara stale otacza nas wszystkich swoją opieką. Z górniczym Szczęść Boże Zarząd i Rada Nadzorcza Kompanii Węglowej W W

Bardziej szczegółowo

Nr 9/459; wrzesień 2009

Nr 9/459; wrzesień 2009 Nr 9/459; wrzesień 2009 Kąpiel NIEwzbroniona! Oby to koło nie było nigdy potrzebne... Prezent z rąk prezydenta Adama Fudalego odbiera dyrektor MOSiR Rafał Tymusz. Basen w Boguszowicach jest pierwszą w

Bardziej szczegółowo

Iwona i Dariusz Snopkowscy Zakochani od dwudziestu lat

Iwona i Dariusz Snopkowscy Zakochani od dwudziestu lat 2 LUDZIE Ewa Łączyńska-Widz Markowe BWA Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski wręczył dyrektor Biura Wystaw Artystycznych Ewie Łączyńskiej- Widz nagrodę Marka Radia Kraków za wystawę

Bardziej szczegółowo

Henryk Brzyszcz Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego oraz Andrzej Owczarek Przewodniczący Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim

Henryk Brzyszcz Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego oraz Andrzej Owczarek Przewodniczący Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim ISSN 2080-3451 MARZEC / KWIECIEŃ 2015 Konstantynów Łódzki Rok IX Numer 109 / 110 www.konstantynow.pl kuriergci@wp.pl Dzieląc z Państwem radość oczekiwania na Zmartwychwstanie Zbawiciela, symbolizujące

Bardziej szczegółowo

Cezary Pazura ląduje w Tychach

Cezary Pazura ląduje w Tychach Bohater tygodnia: Dariusz Pejas Pod jego wodzą, juniorzy z Tyskiego Klubu Golfowego odnoszą kolejne sukcesy > strona 2 b e z p Ł a t n y t y s k i t y g o d n i k M i e j s k i nr 21/288 28 maja 2013 ISSN

Bardziej szczegółowo

ORKA. 9 (246) wrzesień 2013 Gmina Czernichów ISNN 1428-6920. egzemplarz bezpłatny

ORKA. 9 (246) wrzesień 2013 Gmina Czernichów ISNN 1428-6920. egzemplarz bezpłatny Czernichów X Czułówek X Dąbrowa Szlachecka X Kamień X Kłokoczyn X Nowa Wieś Szlachecka Przeginia Duchowna X Przeginia Narodowa X Rusocice X Rybna X Wołowice X Zagacie ORKA egzemplarz bezpłatny 9 (246)

Bardziej szczegółowo

PAŹDZIERNIK 2011/10 (140) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Blok operacyjny na miarę XXI wieku MIESIĘCZNIK

PAŹDZIERNIK 2011/10 (140) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Blok operacyjny na miarę XXI wieku MIESIĘCZNIK PAŹDZIERNIK 2011/10 (140) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL Blok operacyjny na miarę XXI wieku 1 WYDARZENIA Udana inwestycja Nowoczesne, klimatyzowane pomieszczenia, dwie

Bardziej szczegółowo

W numerze także: (więcej na str. 10-11)

W numerze także: (więcej na str. 10-11) Pogórze MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY GMINY PLEŚNA ISSN 1641 9006 Nr 5 (180) WRZESIEŃ - PAŹDZIERNIK 2014 CENA: 2,50 ZŁ Tym, których już nie ma i tym, co są pośród nas... - odsłonięcie i poświęcenie tablic ku

Bardziej szczegółowo

Zwolnij! Jest ślisko!

Zwolnij! Jest ślisko! BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK MIESZKAŃCÓW POWIATU BIŁGORAJSKIEGO ISSN 1899-7171 nr 2(2) październik 2008 Pola naftowe na Biłgorajszczyźnie? W październiku Geofizyka Kraków Sp. z o.o. rozpoczęła badania sejsmiczne

Bardziej szczegółowo

Strzegom. Zakończyła się akcja porządkowania gminy Strzegom. Czy teraz będzie czysto? To zależy od nas! Posprzątali gminę!

Strzegom. Zakończyła się akcja porządkowania gminy Strzegom. Czy teraz będzie czysto? To zależy od nas! Posprzątali gminę! Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 62; 14.04.2015 r. Rok IV ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 28.04.2015 r. w numerze: STRZEGOM Goczałkowianka ma 100 lat!!! Mieszkanka gminy Strzegom

Bardziej szczegółowo

Nowe atrakcje w Twierdzy

Nowe atrakcje w Twierdzy Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 58/ Luty 2014 Konserwator zabytków wybrany! str. 8 Nowe atrakcje w Twierdzy Modlin str. 9 Od Redakcji Spis treści Temat Numeru Konserwator Zabytków

Bardziej szczegółowo