CENNIK SYSTEMÓW NATRYSKU PIANEK 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CENNIK SYSTEMÓW NATRYSKU PIANEK 2014"

Transkrypt

1 CENNIK SYSTEMÓW NATRYSKU PIANEK 2014

2 PIANKI POLIURETANOWE Natrysk piankami Purex NG Natrysk piankami Ekoprodur Natrysk piankami Izopianol Natrysk piankami Baymer S Y S T EM Y STR OPO DAC H OW E S Y S T EM Y ŚCIAN ZEW N ĘT R ZN Y C H d. Uwagi ogólne: -podane ceny są cenami netto, w przypadku inwestorów indywidualnych do cen należy doliczyć 8% podatku vat w innych przypadkach 23% -w celu potwierdzenia cen należy skontaktować się ze sprzedawcą Podane ceny natrysku zawierają: -materiał -robociznę -własne źródło prądu

3 PIANKI POLIURETANOWE Pianki poliuretanowe: Purex NG PUREX NG-08NF Pianka poliuretanow a o gęstości 8- Kg/m 3 Jest to system pianki poliuretanowej opracowany specjalnie do izolacji wewnętrznej termiczno/aku-stycznej poddaszy (dachów), stropów oraz ścian działowych. Dzięki dużej ekspansji pianki uzyskuje-my doskonałą szczelność izolacji. Nie zawiera HFC, HCFC, VOC. Klasa reakcji na ogień Produkt samogasnący Przewodność cieplna Opór dyfuzyjny Komórki otwarte -7, Kg/m3 B- s1,d0 Tak 0,04 W/mK 1,71 >9% Grubość [cm] kom órki otwarte Aprobata Techniczna AT--9028/2012 Atest Higieniczny HK/B/1293/01/2013 PUREX NG-0430 Jest to system pianki poliuretanowej opracowany specjalnie do izolacji termicznej wewnętrznej pod-daszy (dachów), stropów, posadzek, obiektów prze-mysłowych oraz zewnętrznej izolacji ścian np. ścian fundamentowych. Wszędzie tam gdzie potrzebna jest najlepsza izolacyjność termiczna przy jak najmniejszej grubości. Pianka poliuretanow a o gęstości Kg/m3-42 Kg/m3 Klasa palności E Produkt samogasnący Tak Przewodność cieplna 0,024 W/mK Opór dyfuzyjny 60 Wytrzymałość na ściskanie >180 kpa Komórki zamknięte >90% Grubość [cm] kom órki zam knięte Aprobata Techniczna AT/ Atest Higieniczny HK/B/019/0/2009

4 PUREX NG-0440 Pianka poliuretanow a o gęstości -6 Kg/m 3 Jest to system pianki poliuretanowej opracowany specjalnie do izolacji termicznej zewnętrznej stropodachów, zbiorników wodnych, rurociągów. Wszędzie tam gdzie potrzebna jest najlepsza izola-cyjność termiczna przy jak najmniejszej grubości. -60 Kg/m3 Klasa palności E Produkt sam ogasnący Tak Przewodność cieplna 0,024 W/mK Opór dyfuzyjny 60 Wytrzymałość na ściskanie >20 kpa Komórki zamknięte >90% kom órki zam knięte Aprobata Techniczna AT/ Atest Higieniczny HK/B/019/0/2009

5 PIANKI POLIURETANOWE Pianki poliuretanowe: Ekoprodur EKOPRODUR S03 Pianka poliuretanow a o gęstości 8- Kg/m 3 Jest to system pianki poliuretanowej opracowany specjalnie do izolacji wewnętrznej termiczno/aku-stycznej poddaszy (dachów), stropów oraz ścian działowych. Dzięki dużej ekspansji pianki uzyskuje-my doskonałą szczelność izolacji. Nie zawiera HFC, HCFC, VOC. Klasa reakcji na ogień Produkt sam ogasnący Przewodność cieplna Opór dyfuzyjny Komórki otwarte ~8 Kg/m3 B-s1,d0 Tak 0,04 W/mK 7, >9% kom órki otwarte Aprobata Techniczna AT--9172/2013 Atest Higieniczny HKB/B/0731/01/2009 EKOPRODUR S0329 Pianka poliuretanow a o gęstośc32-3 Kg/m3 Jest to system pianki poliuretanowej opracowany specjalnie do izolacji termicznej wewnętrznej pod-daszy (dachów), stropów, posadzek, ścian fundamentowych, obiektów przemysłowych. Wszędzie tam gdzie potrzebna jest najlepsza izolacyjność ter-miczna przy jak najmniejszej grubości. Klasa palności Produkt sam ogasnący Przewodność cieplna Opór dyfuzyjny Wytrzymałość na ściskanie Komórki zamknięte -32 Kg/m3 E Tak 0,023 W/mK 60 >0 kpa >90% kom órki zam knięte Aprobata Techniczna AT/ Atest Higieniczny HKB/B/0731/01/2009

6 EKOPRODUR S040 Pianka poliuretanow a o gęstości 0- Kg/m 3 Jest to system pianki poliuretanowej opracowany specjalnie do izolacji termicznej zewnętrznej stropodachów, zbiorników wodnych, rurociągów. Wszędzie tam gdzie potrzebna jest najlepsza izola-cyjność termiczna przy jak najmniejszej grubości. - Kg/m3 Klasa palności E Produkt samogasnący Tak Przewodność cieplna 0,024 W/mK Opór dyfuzyjny 60 Wytrzymałość na ściskanie >200 kpa Komórki zamknięte >90% kom órki zam knięte Aprobata Techniczna AT/ Atest Higieniczny HKB/B/0731/01/2009

7 PIANKIPOLIURETANOWE Pianki poliuretanowe: Purinova IZOPIANOL 03/ NS Pianka poliuretanow a o gęstości 9-14 Kg/m 3 Jest to system pianki poliuretanowej opracowany specjalnie do izolacji wewnętrznej termiczno/aku-stycznej poddaszy (dachów), stropów oraz ścian działowych. Dzięki dużej ekspansji pianki uzyskuje-my doskonałą szczelność izolacji. Nie zawiera HFC, HCFC, VOC. Klasa reakcji na ogień Produkt sam ogasnący Przewodność cieplna Wsp. akustyczny Komórki otwarte -13 Kg/m3 B3/F Tak 0,034 W/mK 0, >90% kom órki otwarte Atest Higieniczny HK/B/0734/01/2012 IZOPIANOL 03/3 N Jest to system pianki poliuretanowej opracowany specjalnie do izolacji termicznej wewnętrznej pod-daszy (dachów), stropów, posadzek, obiektów przemysłowych oraz zewnętrznej izolacji ścian np. ścian fundamentowych. Wszędzie tam gdzie potrzebna jest najlepsza izolacyjność termiczna przy jak naj-mniejszej grubości. Pianka poliuretanow a o gęstości Kg/m3 Klasa palności Produkt sam ogasnący Przewodność cieplna Opór dyfuzyjny Wytrzymałość na ściskanie Komórki zamknięte -37 Kg/m3 E Tak 0,022 W/mK 28,7 >180 kpa >90% komórki zam knięte Aprobata Techniczna AT--7830/2009 Atest Higieniczny HK/B/0734/01/2012

8 IZOPIANOL 0/ N Pianka poliuretanow a o gęstości 0- Kg/m 3 Jest to system pianki poliuretanowej opracowany specjalnie do izolacji termicznej zewnętrznej stro-podachów, zbiorników wodnych, rurociągów. Wszędzie tam gdzie potrzebna jest najlepsza izola-cyjność termiczna przy jak najmniejszej grubości. Klasa palności Produkt sam ogasnący Przewodność cieplna Opór dyfuzyjny Wytrzymałość na ściskanie Komórki zamknięte -0 Kg/m3 E Tak 0,02 W/mK 4,6 >20 kpa >90% kom órki zam knięte Aprobata Techniczna AT--7830/2009 Atest H igieniczny HK/B/0734/01/2012

9 PIANKIPOLIURETANOWE Piankipoliuretanowe: Bayer Materials BAYMER SPRAYAL800 Jest to system pianki poliuretanowej opracowany specjalnie do izolacji termicznej wewnętrznej pod-daszy (dachów), stropów, posadzek, obiektów prze-mysłowych oraz zewnętrznej izolacji ścian np. ścian fundamentowych. Wszędzie tam gdzie potrzebna jest najlepsza izolacyjność termiczna przy jak najmniejszej grubości. Pianka poliuretanow a o gęstości Kg/m 3-42 Kg/m3 Klasa palności E Produkt sam ogasnący Tak Przewodność cieplna 0,021 W/mK Opór dyfuzyjny 60 Wytrzymałość na ściskanie >20 kpa Komórki zamknięte >90% komórki zam knięte Atest Higieniczny HK/B/0463/01/2013 BAYMER SPRAYAL747B J Jest to system pianki poliuretanowej opracowany specjalnie do izolacji termicznej zewnętrznej stropodachów, zbiorników wodnych, rurociągów. Wszędzie tam gdzie potrzebna jest najlepsza izolacyjność termiczna przy jak najmniejszej grubości Pianka poliuretanow a o gęstości -6 Kg/m3-60 Kg/m3 Klasa palności E Produkt samogasnący Tak Przewodność cieplna 0,022 W/mK Opór dyfuzyjny 60 Wytrzymałość na ściskanie >30 kpa Komórki zamknięte >9% komórki zam knięte Aprobata Techniczna AT/ Atest Higieniczny HK/B/0028/02/2012

10 6

11 SYSTEMYSTROPO DACHOWE System poliuretanowo - poliuretanowy PURIZOL PUR-R00F1 Jest to system stropodachowy wykorzystujący piankę poliuretanową o gęstości od 0 do 0 kg/m3 jako termo i hydro izolację. Dodatkowo połączony z powłoką poliuretanową która tworzy warstwę za-bezpieczającą o dużym połysku, bardzo wysokich własnościach mechanicznych, jak: elastyczność, przyczepność, twardość; chemicznych: jak odpor-ność na roztwory kwasów i zasad, rozpuszczalniki, na wodę oraz na zmienne warunki atmosferyczne. Charakteryzują się wyjątkowo dużą odpornością na działanie UV. Powłoka w kolorach białych spełnia wymagania podane w Rozporządzeniu Ministra Przemysłu i Handlu nr 7 z dnia i wyka-zuje zdolność odbijania promieniowania słoneczne-go powyżej 76,32%. Koszt systemu System poliuretanowo - poliuretanow y Gęstość piany PUR 0-60kg/m3 Wytrzymałość na ściskanie >30kPa Grub ść powłki zabezpieczającej o przed UV 0 jm Użytkowanie dachu po 24h Kolor zewnętrzny Zielony Soczysty Szary Jasny Biały Błękitny Jasny

12 System poliuretanowo - epoksydowy PURIZOL PUR-ROOF2 Jest to system stropodachowy wykorzystujący piankę poliuretanową o gęstości od 0 do 60 kg/m3 jako termo i hydro izolację. Dodatkowo połączony z twardą i elastyczną powłoką epoksydową odporną na ścieranie i uderzenia stanowi doskonałę zabez-pieczenie dachu przed dizałaniem środowiska ze-wnętrznego. Powłoka posiada dużą wytrzymałość chemiczną na alkalia, roztwory soli, produkty ropo-pochodne, rozcieńczone kwasy nieutleniające, wodę, kwaśne opary i gazy (H2S, S02, CS2), węglowodory alifatyczne i aromatyczne. Ponadto jest od-porna na działanie podwyższonych temperatur do 0 C. Koszt systemu System poliuretanowo - epoksydowy Gęstość piany PUR Wytrzymałość na ściskanie Grub zabezpieczającej o ść powłki przed UV Użytkowanie dachu Kolor zewnętrzny 0-60kg/m3 >30kPa 120 jm po 24h Zielony Soczysty Szary Jasny Biały Błękitny Jasny

13 SYSTEMY ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH System ściany zewnętrznejwentylowanej PURIZOL PURWOOL1 Jest to system ścienny wykorzystujący piankę poliu-retanową o gęstości od 7 do 40 kg/m3, jako termo i hydro izolację. System ten jest polecany do moder-nizacji istniejących budynków w celu zmniejszenia strat cieplnych bez ingerencji w powierzchnie wewnętrzną budynku. System ten polecany jest rów-nież przy izolacji budynków nowo powstających, które w całości bądź części posiadają elewację drewnianą. ciepła U dla przegrody Gęstość piany PUR Grubość piany PUR Współczynik prznikania zabezpieczająca P owłoka drewn o Grubość deski Kolor zewnętrzny 8-4kg/m3 od do 20cm od 0,42 do 0, W/m2K 2x lazura ochronna 2,cm Koszt systemu Grubość ściany [cm] ,0 27, Zapytaj sprzedawcę o aktualną cenę Bezbarw ny Sosna Skan dynawska Dąb Naturalny Dąb Złocisty Czereśnia Dąb Jasny Orzech Cie m ny Dąb Kasztan Pa lisa nde r Mahoń Heban Zie lo ny Baskijski -

14 8

15 Tags: izolacja natryskowa cena, pianka poliuretanowa cena, pianka poliuretanowa, termoizolacja natryskowa cena, pianka poliuretanowa cena za kg, izolacje natryskowe cennik, pianka pur cena, ocieplenie natryskowe cena, natrysk pianki poliuretanowej cena, izolacja natryskowa ceny, ocieplanie natryskowe cennik, izolacje natryskowe cena, izolacja natryskowa cennik, ocieplenie pianką poliuretanową, poliuretan cena, ocieplanie poddasza pianką poliuretanową, ocieplenie dachu pianką poliuretanową, izolacje natryskowe opinie, cena ocieplenia pianką poliuretanową, izolacje pianką poliuretanową, natrysk pianki pur, pianki natryskowe, ile kosztuje ocieplenie poddasza pianką poliuretanową, pianka poliuretanowa wodoszczelna, pianka poliuretanowa gęstość, natryskowa pianka poliuretanowa, natrysk pianki, natrysk pianką poliuretanową, izolacja pianką poliuretanową, piana pur, piana pur sprzedaż, pianka poliuretanowa natryskowa, izolacje z pianki poliuretanowej, natrysk stropu, natrysk piany poliuretanowej, izolacje pianką, izolacja natryskowa, pianka, natryski pianki, izolacje natryskowe, ocieplenie poddasza pianką poliuretanową ceny, ocieplanie pianką poliuretanową, izolacja poddasza pianką, ocieplenie poddasza cena za m2, palność pianki poliuretanowej, izolacja pianka poliuretanowa, natrysk pianki poliuretanowej, ocieplanie natryskowe, pianki poliuretanowe, ocieplenie poddasza pianką cena za metr, pur, izolacja termiczna natryskowa, ocieplanie pianką, poddasze pianka poliuretanowa, termoizolacje, natrysk, pianka otwartokomórkowa, pianka poliuretanowa właściwości, izolacja dachu, koszt ocieplenia poddasza, pianka poliuretanowa na dach, ile kosztuje pianka poliuretanowa, natrysk poliuretanu, ocieplanie pianka poliuretanowa, ocieplanie poddasza cennik, polychem systems, purinova, pccprodex, bayer materials, izolacja ścian, pianka ocieplająca, ocieplenia poddaszy pianką, ocieplenia pianką pur, izolacja z pianki poliuretanowej, docieplenia stropów bełchatów, pianka do posadzek, cennik ocieplenia, ocieplanie pianką opinie, izolacja pianka pur, cena ocieplenia za metr, poliuretan natryskowy, ocieplenie poddaszy pianką poliuretanową, ocieplenie poddasza pianką opinie, ocieplenie dachu pianką opinie, ocieplanie pianką poliuretanową opinie, cena ocieplenia, poliuretan izolacja, piana natryskowa, ocieplenie poddasza cennik, cennik ocieplenia poddasza, piana poliuretanowa, izolacja poliuretanowa, izolacje pianką pur, izolacja dachu pianką, pianka pur opinie, pianka wodoszczelna, pianka natryskowa, gęstość pianki poliuretanowej, pianka termiczna, natryskowa izolacja, ocieplenie pianką poliuretanową, ocieplenia poddaszy pianką poliuretanową, pianka do ocieplania poddaszy, natryski pianką poliuretanową, ocieplanie poddasza pianką koszt, ocieplanie poddaszy pianką poliuretanową, ocieplenie z pianki poliuretanowej, natrysk pianki na poddasza, pur pianka, poliuretanowa pianka, systemy poliuretanowe, pianka do ocieplenia poddasza, ściany z pianki poliuretanowej, ocieplenie poddasza pianką cena, termoizolacja natryskowa, izolacja termiczna pianka poliuretanowa, izolacja dachu pianką poliuretanową, izolacja natryskowa poddasza, pianka poliuretanowa palność, ocieplanie poddasza pianką cena, termoizolacja natryskowa opinie, izolacja pianką poliuretanową opinie,

16 co to jest pianka poliuretanowa, ocieplanie dachu pianką poliuretanową, pianka izolacyjna natryskowa, ocieplanie poddaszy pianką cena, cena ocieplenia poddasza pianką, ocieplenie poddasza pianką poliuretanową opinie, ocieplenia pianką poliuretanową ceny, koszt ocieplenia poddasza pianką, izolacja poddasza pianką poliuretanową opinie, pianka poliuretanowa na poddasze, ocieplanie pianka poliuretanowa cena, ocieplanie poddasza pianką cennik, izolacja poddasza pianką cena, ocieplenia pianką poliuretanową cena, pianka poliuteranowa, natryskowe ocieplanie poddaszy, ocieplanie poddasza pianką poliuretanową cena, cena ocieplenia poddasza pianką poliuretanową, pianka pouliretanowa, pianka poliuretanowa, ocieplanie poddaszy pianką cennik, ocieplanie dachu pianką poliuretanową cena, ocieplanie budynków pianką poliuretanową cena, izolacja poddasza pianką poliuretanową ceny, pianka poliretanowa, natryskowe ocieplanie poddaszy cena, ocieplenie dachu pianką cena, ocieplenie pianką cena, natryskowe pianki poliuretanowe, ocieplenie pianką poliuretanową cena, ocieplenie poddasza pianką poliuretanową cena, izolacja natryskowa opinie, ocieplenie poddasza pianką cennik, ocieplanie dachu pianką ceny, izolacja dachu pianką poliuretanową cena, pianka cena, koszt ocieplania pianką poliuretanową, koszt ocieplenia pianką pur, ocieplanie natryskowe cena, pianki poliuretanowe cena, pianka izolacyjna cena, ocieplanie dachu pianką cena, ocieplanie pianką poliuretanową ceny, ocieplanie pianką cennik, ocieplanie pianką poliuretanową cena, izolacja poddasza pianką poliuretanową cena, ocieplenie pianką poliuretanową cennik, koszt ocieplenia dachu pianką, ocieplenie poddasza natryskowe cennik, pianka poliuretanowa ceny, ocieplanie pianką poliuretanową cennik, koszt izolacji pianką poliuretanową, ocieplanie pianką cena, koszt ocieplenia pianką poliuretanową, izolacja pianką poliuretanową cena, ocieplenia pianką poliuretanową cennik, ocieplenie dachu pianką poliuretanową cena, cena pianki poliuretanowej, koszt pianki poliuretanowej, izolacja pianką poliuretanową ceny, termoizolacja pianką poliuretanową cena, izolacja pianką poliuretanową cennik, cena izolacji pianką poliuretanową, ile kosztuje ocieplenie pianką poliuretanową, cena pianki natryskowej, izolacja pianką cena, ile kosztuje ocieplenie dachu pianką poliuretanową, termoizolacja, ceny pianki poliuretanowej, ocieplenia natryskowe cena, pianka poliuretanowa cennik, izolacja z pianki poliuretanowej cennik, natryskowa pianka poliuretanowa cena, pianka poliuretanowa natryskowa cena, ile kosztuje izolacja natryskowa, aprobata techniczna pianka, aprobata techniczna pur, ocieplanie poddasza pianką, ocieplanie poliuretanem, izolacja pianką opinie, ocieplenie pianką pur, pianka zamkniętokomórkowa, izolacja fundamentów pianką poliuretanową, budynki energooszczędne, ocieplanie pianką pur, termoizolacja pianką poliuretanową, pianka poliuretanowa zastosowanie, izolacje pur, termoizolacja bełchatów, pianka poliuretanowa warszawa, ocieplanie natryskowe pianką, posadzka poliuretanowa cena, pianka pod posadzki, ocieplenie pianką poliuretanową opinie, ocieplenie pianką opinie, ocieplenia poddaszy cennik, piana pur cena, pianka natryskowa cennik, ocieplanie natryskowe opinie, uszczelnienia, ocieplenie natryskowe opinie,

17 izolacje natryskowe cena m2,

KORZYSTNY WSPÓŁCZYNNIK PRZY MNIEJSZEJ GRUBOŚCI

KORZYSTNY WSPÓŁCZYNNIK PRZY MNIEJSZEJ GRUBOŚCI IZOLACJA NATRYSKOWA BUDYNKÓW PRZEMYSŁOWYCH KORZYSTNY WSPÓŁCZYNNIK PRZY MNIEJSZEJ GRUBOŚCI Produkcja przemysłowa generuje wysokie koszty, dlatego właściciele firm, stawiając na oszczędności, szczególnie

Bardziej szczegółowo

Natryskowe systemy poliuretanowe wytwarzane przez Polychem Systems Sp. z o. o. Parametry i zastosowanie

Natryskowe systemy poliuretanowe wytwarzane przez Polychem Systems Sp. z o. o. Parametry i zastosowanie Natryskowe systemy poliuretanowe wytwarzane przez Polychem Systems Sp. z o. o. Parametry i zastosowanie Polychem Systems Sp. z o.o. ul. Wołczyńska 43 60-003 Poznań tel. +48 61 867 60 51 faks +48 61 867

Bardziej szczegółowo

Poliuretanowe Izolacje Natryskowe

Poliuretanowe Izolacje Natryskowe Poliuretanowe Izolacje Natryskowe Izolacje pianką PUR: poddaszy, stropów, dachów, ścian, podłóg i piwnic. Docieplenia: budynków mieszkalnych, pomieszczeń przemysłowych i magazynowych oraz budynków użyteczności

Bardziej szczegółowo

Polychem Systems Sp. z o.o. ul. Wołczyńska Poznań. stwierdza się przydatność do stosowania w budownictwie wyrobu budowlanego

Polychem Systems Sp. z o.o. ul. Wołczyńska Poznań. stwierdza się przydatność do stosowania w budownictwie wyrobu budowlanego COBR Przemysłu Izolacji Budowlanej Al. W. Korfantego 193 40-157 KATOW ICE APROBATA TECHNICZNA AT/2005-10-0035 Termin ważności aprobaty: 21 lipiec 2010 r. Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

PUREX NG-0810NF Przegląd:

PUREX NG-0810NF Przegląd: Data sporządzenia: 2010.09.20 PUREX NG-0810NF Przegląd: 2014.12.16 1. Charakterystyka produktu Dwukomponentowy system surowcowy do wytwarzania półsztywnej otwartokomórkowej pianki poliuretanowej niskiej

Bardziej szczegółowo

IZOLACJE TERMICZNE INSTALACJI SOLARNYCH IZOLACJE TERMICZNE KANAŁÓW I ZBIORNIKÓW. kanałów i zbiorników. izolacje termiczne. izolacje termiczne

IZOLACJE TERMICZNE INSTALACJI SOLARNYCH IZOLACJE TERMICZNE KANAŁÓW I ZBIORNIKÓW. kanałów i zbiorników. izolacje termiczne. izolacje termiczne kanałów i zbiorników IZOLACJE TERMICZNE KANAŁÓW I ZBIORNIKÓW IZOLACJE TERMICZNE INSTALACJI SOLARNYCH Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Podane ceny są cenami netto (bez

Bardziej szczegółowo

Poliuretanowe Izolacje Natryskowe

Poliuretanowe Izolacje Natryskowe Poliuretanowe Izolacje Natryskowe Izolacje pianką PUR: poddaszy, stropów, dachów, ścian, podłóg i piwnic. Docieplenia: budynków mieszkalnych, pomieszczeń przemysłowych i magazynowych oraz budynków użyteczności

Bardziej szczegółowo

IZOLACJE NATRYSKOWE OCIEPLANIE DOMÓW PIANĄ POLIURETANOWĄ ICYNENE

IZOLACJE NATRYSKOWE OCIEPLANIE DOMÓW PIANĄ POLIURETANOWĄ ICYNENE OCIEPLANIE DOMÓW PIANĄ POLIURETANOWĄ ICYNENE IZOLACJE NATRYSKOWE Izolacje wykonywane metodą natryskową coraz częściej wypierają tradycyjne metody. Jako rozwiązanie niezwykle skuteczne i paroprzepuszczalne

Bardziej szczegółowo

Czym jest H-Block H-Block H-Block plus Właściwości izolacyjnej płyty konstrukcyjnej H-Block Kontakt

Czym jest H-Block H-Block H-Block plus Właściwości izolacyjnej płyty konstrukcyjnej H-Block Kontakt Czym jest H-Block H-Block H-Block plus Właściwości izolacyjnej płyty konstrukcyjnej H-Block Kontakt Czym jest H-Block to: chroniona prawem patentowym izolacyjna płyta konstrukcyjna zbudowana z pianki poliuretanowej,

Bardziej szczegółowo

SZTYWNY, BEZSPOINOWY IZOLATOR

SZTYWNY, BEZSPOINOWY IZOLATOR IZOLACJE NATRYSKOWE PIANKAMI PUR ZAMKNIĘTO KOMÓRKOWYMI SZTYWNY, BEZSPOINOWY IZOLATOR Systemy termoizolacji znajdują zastosowanie nie tylko w przypadku budynków mieszkalnych. Wysokie parametry izolujące

Bardziej szczegółowo

"Materiały o niskim współczynniku przewodzeniu ciepła - zagadnienia wykonawcze i użytkowe. Panel dyskusyjny"

Materiały o niskim współczynniku przewodzeniu ciepła - zagadnienia wykonawcze i użytkowe. Panel dyskusyjny "Materiały o niskim współczynniku przewodzeniu ciepła - zagadnienia wykonawcze i użytkowe. Panel dyskusyjny" Spotkanie PZITB, koło nr 4 PP 11,06,2012 1/26 Informacja Niniejszy materiał ma charakter ogólny

Bardziej szczegółowo

NATRYSK IZOLACJI TERMICZNYCH

NATRYSK IZOLACJI TERMICZNYCH PIANA POLIURETANOWA DO IZOLACJI NATRYSK IZOLACJI TERMICZNYCH W dzisiejszych czasach każdy inwestor wie, że dobre ocieplenie budynku to kwestia, której absolutnie nie można bagatelizować. Jednak jaką metodę

Bardziej szczegółowo

Płyty PolTherma SOFT PIR mogą być produkowane w wersji z bokami płaskimi lub zakładkowymi umożliwiającymi układanie na tzw. zakładkę.

Płyty PolTherma SOFT PIR mogą być produkowane w wersji z bokami płaskimi lub zakładkowymi umożliwiającymi układanie na tzw. zakładkę. I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA a. Przeznaczenie Płyty izolacyjne to nowoczesne wyroby budowlane przeznaczone do izolacji termicznej budynków, tj. ścian zewnętrznych, sufitów, ścianek działowych. Płyty izolacyjne

Bardziej szczegółowo

H-Block. Copyright Solcraft sp. z o.o. All Rights Reserved www.solcraft.pl

H-Block. Copyright Solcraft sp. z o.o. All Rights Reserved www.solcraft.pl H-Block Czym jest H-Block H-Block H-Block plus Właściwości Izolacyjnej Płyty Konstrukcyjnej H-Block Kontakt Czym jest H-Block H-Block to: chroniona prawem patentowym izolacyjna płyta konstrukcyjna zbudowana

Bardziej szczegółowo

FARBY DO MALOWANIA PIANKI PUR

FARBY DO MALOWANIA PIANKI PUR JAK ZABEZPIECZYĆ DACH Z BLACHY LUB PIANY POLIURETANOWEJ? FARBY DO MALOWANIA PIANKI PUR Dach to miejsce szczególnie narażone na szkodliwe działanie promieniowania UV i opadów, które powodują korozję, dlatego,

Bardziej szczegółowo

Natryskowe Izolacje Poliuretanowe

Natryskowe Izolacje Poliuretanowe Natryskowe Izolacje Poliuretanowe Prodex Izolacja termiczna, akustyczna oraz hydroizolacja Co wyróżnia nasz produkt? Nowoczesne systemy natryskowych pian poliuretanowych (PUR) cechuje bardzo wysoka skuteczność,

Bardziej szczegółowo

Natryskowe izolacje poliuretanowe

Natryskowe izolacje poliuretanowe Natryskowe izolacje poliuretanowe Izolacja termiczna, akustyczna oraz hydroizolacja Co wyróżnia nasze produkty? Nowoczesne systemy natryskowych pian poliuretanowych (PUR) cechuje bardzo wysoka skuteczność,

Bardziej szczegółowo

PIANA SYSTEMOWA GOLD 8-12

PIANA SYSTEMOWA GOLD 8-12 Karta Techniczna PIANA SYSTEMOWA GOLD 8-12 1. Charakterystyka produktu Dwukomponentowy system surowcowy do wytwarzania półsztywnej otwartokomórkowej pianki poliuretanowej niskiej gęstości metodą natrysku.

Bardziej szczegółowo

Okładziny zewnętrzne i wewnętrzne dostępne w systemie IZOPANEL PUR:

Okładziny zewnętrzne i wewnętrzne dostępne w systemie IZOPANEL PUR: Płyty warstwowe IZOPANEL PUR mogą być stosowane jako elementy ścienne i dachowe dla lekkiej obudowy budynków przemysłowych, jak również jako materiał izolacyjny wykorzystywany w chłodnictwie, przemyśle

Bardziej szczegółowo

ThermaStyle PRO I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA II. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. b. Cechy charakterystyczne. a.

ThermaStyle PRO I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA II. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. b. Cechy charakterystyczne. a. I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA a. Przeznaczenie to ścienna płyta warstwowa z rdzeniem styropianowym EPS, mocowana do konstrukcji wsporczej alternatywnie zestawem składającym się z łącznika ukrytego typu WŁOZAMOT

Bardziej szczegółowo

IZOLACJE TERMICZNE INSTALACJI PODTYNKOWYCH. instalacji podtynkowych. izolacje termiczne

IZOLACJE TERMICZNE INSTALACJI PODTYNKOWYCH. instalacji podtynkowych. izolacje termiczne IZOLACJE TERMICZNE INSTALACJI PODTYNKOWYCH Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66, 661 1 Kodeksu Cywilnego. Podane ceny są cenami netto, bez podatku VAT 22%. Ceny mogą ulec zmianie. 41

Bardziej szczegółowo

Budownictwo mieszkaniowe

Budownictwo mieszkaniowe Budownictwo mieszkaniowe www.paech.pl Wytrzymałość prefabrykowanych ścian żelbetowych 2013 Elementy prefabrykowane wykonywane są z betonu C25/30, charakteryzującego się wysokimi parametrami. Dzięki zastosowaniu

Bardziej szczegółowo

HYDRO I TERMOIZOLACJE BUDYNKÓW

HYDRO I TERMOIZOLACJE BUDYNKÓW SKUTECZNA IZOLACJA OBIEKTÓW MIESZKALNYCH I PRZEMYSŁOWYCH HYDRO I TERMOIZOLACJE BUDYNKÓW Idea energooszczędności i ochrony budynków przed negatywnym oddziaływaniem warunków środowiska wymusza na inwestorach

Bardziej szczegółowo

DACHY - PODŁOGI - TARASY ŚCIANY. Ciepłe posadzki Ciepłe tynki Ciepłe ściany

DACHY - PODŁOGI - TARASY ŚCIANY. Ciepłe posadzki Ciepłe tynki Ciepłe ściany DACHY - PODŁOGI - TARASY ŚCIANY Ciepłe posadzki Ciepłe tynki Ciepłe ściany System Polytech - Izolacje Termo-Akustyczne CIEPŁA, LEKKA IZOLACJA DACHÓW, PODŁÓG, TARASÓW I ŚCIAN System Polytech jest lekką

Bardziej szczegółowo

Witamy serdecznie NOWOCZESNE IZOLACJE POLIURETANOWE PIR/PUR WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE W BUDOWNICTWIE.

Witamy serdecznie NOWOCZESNE IZOLACJE POLIURETANOWE PIR/PUR WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE W BUDOWNICTWIE. Witamy serdecznie NOWOCZESNE IZOLACJE POLIURETANOWE PIR/PUR WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE W BUDOWNICTWIE 1 Czym jest SIPUR? Organizacja skupiająca firmy z branży izolacji poliuretanowych, producentów i przetwórców

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Badawczo Innowacyjne Sadyba sp. z o.o. jest kontynuatorem firmy, która działa na rynku budowlanym od 1999 roku.

Przedsiębiorstwo Badawczo Innowacyjne Sadyba sp. z o.o. jest kontynuatorem firmy, która działa na rynku budowlanym od 1999 roku. Przedsiębiorstwo Badawczo Innowacyjne Sadyba sp. z o.o. jest kontynuatorem firmy, która działa na rynku budowlanym od 1999 roku. Z firmy specjalizującej się w modernizacjach pomieszczeń akustycznych (studia

Bardziej szczegółowo

PŁYTY WARSTWOWE STYL. JAKOŚĆ. FUNKCJA. Dachowe. Ścienne

PŁYTY WARSTWOWE STYL. JAKOŚĆ. FUNKCJA. Dachowe. Ścienne PŁYTY WARSTWOWE Dachowe Ścienne Płyty warstwowe Rozwój przemysłu i konkurencji oraz wzrost wymagań ekologicznych dotyczących obiektów budowlanych wymaga od inwestorów stosowania najnowocześniejszych materiałów

Bardziej szczegółowo

dot. usługi natrysku sztywnej pianki poliuretanowej

dot. usługi natrysku sztywnej pianki poliuretanowej OFERTA WSPÓŁPRACY dot. usługi natrysku sztywnej pianki poliuretanowej Mamy przyjemność zaproponować Państwu skuteczny sposób hydro i termoizolacji dachów, stropodachów, stropów, ścian hal i budynków, piwnic

Bardziej szczegółowo

PIANA PUR OTWARTO-KOMÓRKOWA IZOLACJA PODDASZY OD WEWNĄTRZ

PIANA PUR OTWARTO-KOMÓRKOWA IZOLACJA PODDASZY OD WEWNĄTRZ TERMOIZOLACJA PODDASZA PIANĄ POLIURETANOWĄ EWAPUR PIANA PUR OTWARTO-KOMÓRKOWA IZOLACJA PODDASZY OD WEWNĄTRZ Ocieplenie poddasza jest niezwykle istotne w trakcie wykańczania domu ma wpływ nie tylko na późniejszy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe (wartość zamówienia poniżej 30.000 euro)

Zapytanie ofertowe (wartość zamówienia poniżej 30.000 euro) Nr sprawy Zapytanie ofertowe (wartość zamówienia poniżej 30.000 euro) Miętne, dn. 08.09.2015r Podstawa prawna: art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych Zespół Szkół im. St.

Bardziej szczegółowo

PolTherma TS PIR I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA II. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. b. Cechy charakterystyczne. a.

PolTherma TS PIR I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA II. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. b. Cechy charakterystyczne. a. I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA a. Przeznaczenie PoITherma TS PIR to ścienna płyta warstwowa z rdzeniem ze sztywnej pianki poliizocyjanurowej PIR, mocowana przelotowo do konstrukcji wsporczej (tzw. mocowanie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna Dokumentacja techniczna www.isotecpolska.pl - wykorzystania przy modernizacjach oraz nowo budowanych dachach - zarówno przy na- nych. - - Dlaczego Isotec? Dawniej 2 W przypadku tradycyjnego wz- - - warstwa

Bardziej szczegółowo

PolTherma PS I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA I. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. a. Cechy charakterystyczne. a.

PolTherma PS I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA I. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. a. Cechy charakterystyczne. a. I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA a. Przeznaczenie PoITherma PS to ścienna płyta warstwowa z rdzeniem ze sztywnej pianki poliuretanowej PUR, mocowana do konstrukcji wsporczej łącznikami w sposób niewidoczny (tzw.

Bardziej szczegółowo

PIANKA PUR DO OCIEPLANIA

PIANKA PUR DO OCIEPLANIA JAK OCIEPLIĆ DOM SZKIELETOWY, PODDASZE, FUNDAMENT? PIANKA PUR DO OCIEPLANIA Coraz częściej słyszymy, że dążenie do oszczędzania energii skutkuje powstawaniem coraz bardziej szczelnych domów. To bardzo

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADAŃ NR LFS01-1529/13/Z00NF

RAPORT Z BADAŃ NR LFS01-1529/13/Z00NF Z3A PZ ZLB nr 19 Wyd. Vl/1 15 maja 2012 Instytut Techniki Budowlanej.., Cs ZESPÓŁ LABORATORIÓW BADAWCZYCH ih łf t - w r r r - akredytowany przez Polskie Centrum Akredytacji certyfikat akredytacji x \.

Bardziej szczegółowo

Pyroplast HW WYKONANIE ZABEZPIECZENIA. powłokowy system zabezpieczeń ogniochronnych elementów drewnianych SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH

Pyroplast HW WYKONANIE ZABEZPIECZENIA. powłokowy system zabezpieczeń ogniochronnych elementów drewnianych SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH WYKONANIE ZABEZPIECZENIA Wykonanie izolacji polega na nałożeniu na poszczególne elementy drewniane warstw składających się na system Pyroplast HW. Zabezpieczane elementy zachowują naturalny kształt i wygląd

Bardziej szczegółowo

DACHY - PODŁOGI - TARASY ŚCIANY. Ciepłe posadzki Ciepłe tynki Ciepłe ściany

DACHY - PODŁOGI - TARASY ŚCIANY. Ciepłe posadzki Ciepłe tynki Ciepłe ściany DACHY - PODŁOGI - TARASY ŚCIAY Ciepłe posadzki Ciepłe tynki Ciepłe ściany System Polytech - owoczesne Styrobetony CIEPŁA, LEKKA IZOLACJA DACHÓW, PODŁÓG, TARASÓW I ŚCIA Zaprawy Polytech termoizolacja dachu

Bardziej szczegółowo

SZYBKIE I TRWAŁE BUDOWANIE OBIEKTÓW ROLNICZYCH I PRZEMYSŁOWYCH.

SZYBKIE I TRWAŁE BUDOWANIE OBIEKTÓW ROLNICZYCH I PRZEMYSŁOWYCH. PŁYTY WARSTWOWE FIRMY IZOPANEL SZYBKIE I TRWAŁE BUDOWANIE OBIEKTÓW ROLNICZYCH I PRZEMYSŁOWYCH. Płyty warstwowe, stosowane w budownictwie od ponad 40 lat, to kompletne elementy budowlane składające się

Bardziej szczegółowo

mcr Pyroplast Wood T powłokowy system zabezpieczeń elementów drewnianych i drewnopochodnych

mcr Pyroplast Wood T powłokowy system zabezpieczeń elementów drewnianych i drewnopochodnych mcr Pyroplast Wood T powłokowy system zabezpieczeń elementów drewnianych i drewnopochodnych ZASTOSOWANIE Pyroplast Wood T jest bezbarwnym preparatem wieloskładnikowym typu powłokowego o zastrzeżonym składzie

Bardziej szczegółowo

PolTherma DS I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA I. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. a. Cechy charakterystyczne. a.

PolTherma DS I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA I. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. a. Cechy charakterystyczne. a. I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA a. Przeznaczenie PoITherma DS to ścienna płyta warstwowa z rdzeniem ze sztywnej pianki poliuretanowej PUR, mocowana do konstrukcji wsporczej łącznikami w sposób niewidoczny (tzw.

Bardziej szczegółowo

IZOLACJE TERMICZNE INSTALACJI PODTYNKOWYCH. instalacji podtynkowych. izolacje termiczne

IZOLACJE TERMICZNE INSTALACJI PODTYNKOWYCH. instalacji podtynkowych. izolacje termiczne IZOLACJE TERMICZNE INSTALACJI PODTYNKOWYCH Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66, 661 1 Kodeksu Cywilnego. Podane ceny są cenami netto, bez podatku VAT 22%. Ceny mogą ulec zmianie. 41

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA TECHNOLOGICZNE

ZALECENIA TECHNOLOGICZNE ZALECENIA TECHNOLOGICZNE DOTYCZY: DOCIEPLANIA DACHÓW METODĄ NATRYSKU PIANKI POLIURETANOWEJ. STOSOWANY SYSTEM SUROWCOWY: PUREX NG WSTĘP: Izolacja dachów metodą natrysku pianki PUR jest szczególnie przydatna

Bardziej szczegółowo

H-Block Izolacyjna Płyta Konstrukcyjna Spis treści

H-Block Izolacyjna Płyta Konstrukcyjna Spis treści H-Block H-Block Izolacyjna Płyta Konstrukcyjna Spis treści Idea produktu... 3 Warianty płyty H-Block... 4 Zastosowanie Izolacyjnych Płyt Konstrukcyjnych H-Block... 5 H-Block plus... 6 Zastosowanie Izolacyjnych

Bardziej szczegółowo

DOSTĘPNE DŁUGOŚCI [mm]: minimalna: standardowo 2800 ( dla TS 40 i TS 50 ), 2300 ( dla TS 60 ) 2100 dla pozostałych grubości

DOSTĘPNE DŁUGOŚCI [mm]: minimalna: standardowo 2800 ( dla TS 40 i TS 50 ), 2300 ( dla TS 60 ) 2100 dla pozostałych grubości I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA a. Przeznaczenie PoITherma TS to ścienna płyta warstwowa z rdzeniem ze sztywnej pianki poliuretanowej PUR, mocowana przelotowo do konstrukcji wsporczej (tzw. mocowanie widoczne).

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Badawczo Innowacyjne Sadyba sp. z o.o. jest kontynuatorem firmy, która działa na rynku budowlanym od 1999 roku.

Przedsiębiorstwo Badawczo Innowacyjne Sadyba sp. z o.o. jest kontynuatorem firmy, która działa na rynku budowlanym od 1999 roku. Przedsiębiorstwo Badawczo Innowacyjne Sadyba sp. z o.o. jest kontynuatorem firmy, która działa na rynku budowlanym od 1999 roku. Z firmy specjalizującej się w modernizacjach pomieszczeń akustycznych (studia

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK BEZ STRAT CIEPŁA

BUDYNEK BEZ STRAT CIEPŁA OCIEPLANIE PODDASZA PIANKĄ POLIURETANOWĄ BUDYNEK BEZ STRAT CIEPŁA Natrysk piany poliuretanowej jako metoda izolacji, mimo początkowej nieufności polskich inwestorów, powoli i sukcesywnie toruje sobie drogę

Bardziej szczegółowo

Therma TM TP 10 Izolacja dachów stromych

Therma TM TP 10 Izolacja dachów stromych Therma TM TP 10 Izolacja dachów stromych Kingspan Therma TM TP10 to płyta ze sztywnej pianki PIR w obustronnej wielowarstwowej okładzinie z udziałem aluminium. Płyty Kingspan Therma TM TP10 produkowane

Bardziej szczegółowo

Płyty warstwowe. IzoSoft

Płyty warstwowe. IzoSoft Płyty warstwowe IzoSoft 2 Izopanel katalog techniczny SOFT CERTYFIKATY 8 Izopanel Sp z o. o. deklaruje, że oferowane przez firmę płyty są produkowane zgodnie z normą PN-EN 13165 i podlegają wynikającej

Bardziej szczegółowo

CIEPŁO ZIMĄ CHŁODNO LATEM! CICHO - ZAWSZE! KOMFORT, KTÓRY UZALEŻNIA! Powstaje rodzina, która się powiększa...

CIEPŁO ZIMĄ CHŁODNO LATEM! CICHO - ZAWSZE! KOMFORT, KTÓRY UZALEŻNIA! Powstaje rodzina, która się powiększa... CIEPŁO ZIMĄ CHŁODNO LATEM! CICHO - ZAWSZE! KOMFORT, KTÓRY UZALEŻNIA! Powstaje rodzina, która się powiększa... ...aż robi się ciasno! Budujemy więc duży dom! Bierzemy kredyt i oszczędzamy! 9 12 6 3 Nie

Bardziej szczegółowo

POLIURETANOWE IZOLACJE NATRYSKOWE

POLIURETANOWE IZOLACJE NATRYSKOWE POLIURETANOWE IZOLACJE NATRYSKOWE o nas Firma Advanced Polymer Solutions Sp. z.o.o. łączy ponad 10-cio letnie doświadczenie w aplikacjach nowoczesnych technologii polimerowych z 20-to letnią praktyką w

Bardziej szczegółowo

DivoDamm. Nowe perspektywy dla izolacji termicznej dachu. Part of BRAAS MONIER BUILDING GROUP

DivoDamm. Nowe perspektywy dla izolacji termicznej dachu. Part of BRAAS MONIER BUILDING GROUP DivoDamm Nowe perspektywy dla izolacji termicznej dachu Part of BRAAS MONIER BUILDING GROUP Izolacja nakrokwiowa. Optymalny sposób na oszczędność energii. Bezpieczna przyszłość to małe straty energii i

Bardziej szczegółowo

PIANKA POLIURETANOWA PISTOLETOWA Jednokomponentowa pianka poliuretanowa

PIANKA POLIURETANOWA PISTOLETOWA Jednokomponentowa pianka poliuretanowa PISTOLETOWA Jednokomponentowa pianka poliuretanowa OPIS WYROBU Pianka poliuretanowa pistoletowa jest jednokomponentową pianką poliuretanową nie zawierającą gazów FCK. Utwardza się wilgocią z powietrza.

Bardziej szczegółowo

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - nowy polski producent skalnej wełny mineralnej

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - nowy polski producent skalnej wełny mineralnej Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - nowy polski producent skalnej wełny mineralnej Otwarte w II połowie 2015r. PETRALANA S.A. to przedsiębiorstwo, w którym nowoczesny i innowacyjny potencjał wytwórczy

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia fizyki budowli przy ocieplaniu od wewnątrz

Zagadnienia fizyki budowli przy ocieplaniu od wewnątrz Zagadnienia fizyki budowli przy ocieplaniu od wewnątrz YTONG MULTIPOR Xella Polska sp. z o.o. 31.05.2010 Izolacja od wnętrza Zazwyczaj powinno wykonać się izolację zewnętrzną. Pokrywa ona wówczas mostki

Bardziej szczegółowo

Grafitowe izolacje termiczne w budownictwie energooszczędnym. Bielsko Biała 25 września 2015

Grafitowe izolacje termiczne w budownictwie energooszczędnym. Bielsko Biała 25 września 2015 Grafitowe izolacje termiczne w budownictwie energooszczędnym Bielsko Biała 25 września 2015 STYROPIAN GRAFITOWY srebrnoszary ekspert w ociepleniach najcieplejszy styropian na rynku srebrnoszare płyty zawierają

Bardziej szczegółowo

Przykładowe rozwiązania ścian dwuwarstwowych z wykorzystaniem asortymentu Xella

Przykładowe rozwiązania ścian dwuwarstwowych z wykorzystaniem asortymentu Xella System 20 cm PLUS łączy zalety bloków SILKA i YTONG z bloczkami YTONG MULTIPOR i jest najlepszym oraz najnowocześniejszym rozwiązaniem budowlanym proponowanym przez firmę Xella. Jego stosowanie gwarantuje

Bardziej szczegółowo

Tworzy dobry klimat. Mineralna wełna szklana CENNIK Cennik ważny od r.

Tworzy dobry klimat. Mineralna wełna szklana CENNIK Cennik ważny od r. Tworzy dobry klimat Mineralna wełna szklana CENNIK 2017 Cennik ważny od 03.04.2017 r. Tworzy dobry klimat ZMIANY PRAWNE W WYMOGACH TECHNICZNYCH BUDYNKÓW Od stycznia 2017 roku zmienia się wartość maksymalna

Bardziej szczegółowo

PolDeck BD I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA II. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. b. Cechy charakterystyczne. a.

PolDeck BD I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA II. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. b. Cechy charakterystyczne. a. I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA a. Przeznaczenie Płyta to najnowsza i najbardziej zaawansowana technologicznie poz. w asortymencie płyt warstwowych EuroPanels. jest dachową płyta warstwową wykonaną w atrakcyjnej

Bardziej szczegółowo

Posadzki. Przemysłowe. przemysłowe antyelektrostatyczne dekoracyjne

Posadzki. Przemysłowe. przemysłowe antyelektrostatyczne dekoracyjne Posadzki Przemysłowe przemysłowe antyelektrostatyczne dekoracyjne Spis treści Strona 4 Posadzki przemysłowe Strona 7 Posadzki antyelektrostatyczne Strona 8 Posadzki dekoracyjne Strona 9 Systemy uszczelniania

Bardziej szczegółowo

IZOLACJE TERMICZNE RUROCIĄGÓW NISKOPARAMETROWYCH. izolacje termiczne rurociągów. niskoparametrowych

IZOLACJE TERMICZNE RUROCIĄGÓW NISKOPARAMETROWYCH. izolacje termiczne rurociągów. niskoparametrowych IZOLACJE TERMICZNE RUROCIĄGÓW NISKOPARAMETROWYCH IZOLACJE TERMICZNE RUROCIĄGÓW NISKOPARAMETROWYCH Armacell Otuliny z pianki polietylenowej TUBOLIT DG Średnica wewnętrzna otuliny Grubość izolacji [mm] 9

Bardziej szczegółowo

Dachy skośne porównanie systemu izolacji nakrokwiowej płytami poliuretanowymi z metodami wykorzystującymi tradycyjne materiały budowlane

Dachy skośne porównanie systemu izolacji nakrokwiowej płytami poliuretanowymi z metodami wykorzystującymi tradycyjne materiały budowlane Dachy skośne porównanie systemu izolacji nakrokwiowej płytami poliuretanowymi z metodami wykorzystującymi tradycyjne materiały budowlane Około trzydzieści lat temu w Polsce upowszechniły się techniki zagospodarowywania

Bardziej szczegółowo

Płyty w okładzinach elastycznych. PZITB koło nr 4 PP

Płyty w okładzinach elastycznych. PZITB koło nr 4 PP Płyty w okładzinach elastycznych PZITB koło nr 4 PP 11,06, 2012 1/12 Informacja Niniejszy materiał ma charakter ogólny (poglądowy). Każdy przypadek zastosowania materiału izolacyjnego wymaga odrębnego

Bardziej szczegółowo

PCC prodex portfolio. PCC prodex. Crossin insulations.

PCC prodex portfolio. PCC prodex. Crossin insulations. PCC prodex portfolio PCC prodex Crossin insulations PROFESJONALNY PRODUCENT CHEMIKALIÓW PCC Rokita 33% 50% 50% 30% Skonsolidowane przychody ze sprzedaży, generowane przez wyspecjalizowane produkty chemiczne

Bardziej szczegółowo

system PUR dachy ściany zbiorniki rurociągi wypełnienia

system PUR dachy ściany zbiorniki rurociągi wypełnienia system izolujemy: dachy ściany zbiorniki rurociągi wypełnienia Podstawą Systemu jest wytworzenie, metodą natrysku lub wylewania, warstwy twardej pianki poliuretanowej bezpośrednio na powierzchniach izolowanych:

Bardziej szczegółowo

Zalety: Zastosowanie: Aplikacja: Czas schnięcia: Wydajność: Opakowania:

Zalety: Zastosowanie: Aplikacja: Czas schnięcia: Wydajność: Opakowania: www.sopur.pl 1 2 www.sopur.pl 3 4 www.sopur.pl 5 Zalety: przeznaczona do uzyskania efektu decape na nowych powłokach lakierniczych pozostając wyłącznie w porach drewna daje wyrazisty efekt jego postarzenia,

Bardziej szczegółowo

Izolacyjne p³yty styropianowe w ofercie firmy

Izolacyjne p³yty styropianowe w ofercie firmy BIBLIOTEKA Izolacyjne p³yty styropianowe w ofercie firmy Firma TERMO ORGANIKA jest producentem przede wszystkim izolacyjnych p³yt styropianowych, które wykonywane s¹ w dowolnych wymiarach i gruboœciach.

Bardziej szczegółowo

Pyroplast HW Pyroplast C SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ OGNIOCHRONNYCH DREWNA I KABLI

Pyroplast HW Pyroplast C SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ OGNIOCHRONNYCH DREWNA I KABLI Pyroplast HW Pyroplast C SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ OGNIOCHRONNYCH DREWNA I KABLI Pyroplast HW Pyroplast HW jest bezbarwnym preparatem wieloskładnikowym typu powłokowego o zastrzeżonym składzie chemicznym. Posiada

Bardziej szczegółowo

PCC prodex portfolio. PCC prodex. Crossin insulations.

PCC prodex portfolio. PCC prodex. Crossin insulations. PCC prodex portfolio PCC prodex Crossin insulations PROFESJONALNY PRODUCENT CHEMIKALIÓW PCC Rokita 33% Skonsolidowane przychody ze sprzedaży, generowane przez wyspecjalizowane produkty chemiczne* 50% Skonsolidowana

Bardziej szczegółowo

KARTA TECHNICZNA. PŁYTY STYROPIANOWE Neographite Fasada 033

KARTA TECHNICZNA. PŁYTY STYROPIANOWE Neographite Fasada 033 KARTA TECHNICZNA PŁYTY STYROPIANOWE OPIS WYROBU: firmy Neotherm odznaczają się bardzo dobrymi właściwościami termoizolacyjnymi. Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości polistyrenu grafitowego charakteryzują

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO WARTO INWESTOWAĆ W TERMOPARAPETY?

DLACZEGO WARTO INWESTOWAĆ W TERMOPARAPETY? CIEPŁY MONTAŻ OKIEN CZY TO SIĘ OPŁACA? DLACZEGO WARTO INWESTOWAĆ W TERMOPARAPETY? Izolacja okien jest niezwykle ważną kwestią w energooszczędnym budownictwie. Okna o niskim współczynniku przenikania ciepła

Bardziej szczegółowo

OD PODŁOGI AŻ PO DACH

OD PODŁOGI AŻ PO DACH KOMPLEKSOWY SYSTEM TERMOIZOLACJI FIRMY KINGSPAN INSULATION OD PODŁOGI AŻ PO DACH Termoizolowanie budynków jest w naszych czasach zarówno standardem jak i koniecznością. Właścicieli budynków do termoizolacji

Bardziej szczegółowo

Dekoracyjne termo panele OSV Specyfikacja techniczna

Dekoracyjne termo panele OSV Specyfikacja techniczna Dekoracyjne termo panele OSV Specyfikacja techniczna Dekoracyjne termo panele OSV są nowoczesnym materiałem budowlanym, który spełnia jednocześnie dwie funkcje dekorację wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni

Bardziej szczegółowo

Beton komórkowy SOLBET

Beton komórkowy SOLBET Beton komórkowy SOLBET Podstawowe informacje techniczne / wytrzymałość na ściskanie Średnia wytrzymałość na ściskanie [MPa] [kg/m 3 ] SS - Solec Kujawski SP - 400 2,00 2,00 2,50 2,50 3,00 3,00 4,00 700

Bardziej szczegółowo

stosowania od -5 C do +30 C

stosowania od -5 C do +30 C Katalog produktów Pianki poliuretanowe Uszczelniacze silikonowe i akrylowe Uszczelniacze i kity Uszczelniacze dachowe i wodoodporne Kleje Produkty ognioodporne i żaroodporne Taśmy Środki czyszczące Poliuretanowa

Bardziej szczegółowo

ekostyren ... beton, który grzeje wype³niacz styrobetonu Sprzedaje: DACHY SUFITY PODŁOGI

ekostyren ... beton, który grzeje wype³niacz styrobetonu Sprzedaje: DACHY SUFITY PODŁOGI ekostyren wype³niacz styrobetonu 1 DACHY SUFITY 30 PODŁOGI... beton, który grzeje Sprzedaje: 2 Charakterystyka styrobetonu Ekostyren to specjalnie spreparowane kruszywo styropianu piankowego. atwo mieszalny

Bardziej szczegółowo

Elastyczny system płaszczy o metalicznym wyglądzie

Elastyczny system płaszczy o metalicznym wyglądzie Kaiflex Protect Alu-TEC jest elastycznym systemem płaszczy o wyglądzie podobnym do blachy. Składa się on z elastycznej, twardej folii połączonej z odporną na warunki atmosferyczne powierzchnią aluminiową.

Bardziej szczegółowo

DivoDamm. Nowe perspektywy dla izolacji termicznej dachu

DivoDamm. Nowe perspektywy dla izolacji termicznej dachu DivoDamm Nowe perspektywy dla izolacji termicznej dachu Part of the MONIER GROUP 1 Izolacja nakrokwiowa. Optymalny sposób na oszczędność energii. Bezpieczna przyszłość to małe straty energii i niskie koszty

Bardziej szczegółowo

DIVODAMM. nowe perspektywy dla

DIVODAMM. nowe perspektywy dla DIVODAMM nowe perspektywy dla izolacji termicznej dachu BEZPIECZNA PRZYSZŁOŚĆ TO NISKIE KOSZTY ENERGII i KOMFORT użytkowania 2 Dach, jako istotna część budynku, jest narażony w szczególny sposób na oddziaływanie

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁU:

CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁU: Otuliny z pianki PUR na estakady bez płaszcza osłonowego. Oferujemy łubki ze sztywnej pianki poliuretanowej do izolacji cieplnej rur. Wyroby nasze spełniają wymagania zawarte w polskiej normie PN-B-02421

Bardziej szczegółowo

Natryskowe systemy uszczelniające oraz powłoki poliuretanowo-betonowe. Rafał Błaszczyk 6-7.03.2014 Tarnowo Podgórne

Natryskowe systemy uszczelniające oraz powłoki poliuretanowo-betonowe. Rafał Błaszczyk 6-7.03.2014 Tarnowo Podgórne Natryskowe systemy uszczelniające oraz powłoki poliuretanowo-betonowe Rafał Błaszczyk 6-7.03.2014 Tarnowo Podgórne Masterseal Membrany Natryskowe Masterseal to systemy żywic polimocznikowych i poliuretanowych

Bardziej szczegółowo

Energooszczędny system budowy. Cennik 2015

Energooszczędny system budowy. Cennik 2015 Energooszczędny system budowy Cennik 2015 1 Termalica to kompleksowy system perfekcyjnie dopasowanych do siebie elementów, pozwalający na wybudowanie domu energooszczędnego od fundamentów aż po stropy.

Bardziej szczegółowo

Okładziny zewnętrzne i wewnętrzne dostępne w systemie: IZOPANEL WOOL:

Okładziny zewnętrzne i wewnętrzne dostępne w systemie: IZOPANEL WOOL: Płyty warstwowe IZOPANEL WOOL mogą być stosowane jako elementy ścienne i dachowe dla lekkiej obudowy budynków przemysłowych oraz w budownictwie ogólnym, w przypadkach zaostrzonych warunków przeciwogniowych.

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczno-montażowe dla lekkiego, drewnianego budownictwa szkieletowego. 2.2. Materiały ochrony przeciwwilgociowej i/izolacje cieplne

Wymagania techniczno-montażowe dla lekkiego, drewnianego budownictwa szkieletowego. 2.2. Materiały ochrony przeciwwilgociowej i/izolacje cieplne www.lech-bud.org Wymagania techniczno-montażowe dla lekkiego, drewnianego budownictwa szkieletowego 2.2. Materiały ochrony przeciwwilgociowej i/izolacje cieplne Ochrona przeciwwilgociowa budynku wymaga

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNA CHEMIA BUDOWLANA SYSTEMU

PROFESJONALNA CHEMIA BUDOWLANA SYSTEMU PROFESJONALNA CHEMIA BUDOWLANA PROFESJONALNA CHEMIA BUDOWLANA SYSTEMU HYDROIZOLACJA BALKONÓW I TARASÓW HYDROIZOLACJA BALKONÓW I TARASÓW Tarasy i balkony, naleŝą do tych części budynku, które naraŝone są

Bardziej szczegółowo

Najwyższa jakość wśród izolacji refleksyjnych

Najwyższa jakość wśród izolacji refleksyjnych Najwyższa jakość wśród izolacji refleksyjnych Izolacje Aluthermo, choć od lat doceniane w krajach Europy Zachodniej, są jeszcze stosunkowo mało znane na rynku polskim. Jednak ich innowacyjność i zalety

Bardziej szczegółowo

Dach, ściany, okna i wentylacja w domu pasywnym

Dach, ściany, okna i wentylacja w domu pasywnym Dach, ściany, okna i wentylacja w domu pasywnym Cechą szczególną, wyróżniającą budynek pasywny i stanowiącą ważny element wyróżniający go na tle pozostałych budynków jest ograniczenie do minimum, strat

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE IZOLACJE NATRYSKOWE PIANĄ POLIURETANOWĄ OTWARTOKOMOROWĄ ZAMKNIĘTOKOMOROWĄ

NOWOCZESNE IZOLACJE NATRYSKOWE PIANĄ POLIURETANOWĄ OTWARTOKOMOROWĄ ZAMKNIĘTOKOMOROWĄ l SYSTEMY IZOLACJI TERMICZNYCH NOWOCZESNE IZOLACJE NATRYSKOWE PIANĄ POLIURETANOWĄ OTWARTOKOMOROWĄ ZAMKNIĘTOKOMOROWĄ Spis treści: Spis treści: Misja i polityka firmy...1 Nadchodzi czas idealnej izolacji...1

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRODUKCIE

INFORMACJA O PRODUKCIE GmbH INFORMACJA O PRODUKCIE Przewód sterowniczy w płaszczu PUR odpornym na ścieranie, do aplikacji o podwyższonych wymaganiach Podwyższona wytrzymałość w trudnych warunkach dzięki odpornemu płaszczowi

Bardziej szczegółowo

IZOLACJE NATRYSKOWE PIANĄ ZAMKNIĘTOKOMÓRKOWĄ

IZOLACJE NATRYSKOWE PIANĄ ZAMKNIĘTOKOMÓRKOWĄ IZOLOWANIE BASENÓW I DACHÓW PIANĄ POLIURETANOWĄ IZOLACJE NATRYSKOWE PIANĄ ZAMKNIĘTOKOMÓRKOWĄ Izolacje natryskowe z piany poliuretanowej to idealny sposób na termoizolację budynku. Wykonana izolacja pozwala

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRZY UŻYCIU KOMPONENTÓW BUDOWNICTWA PASYWNEGO

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRZY UŻYCIU KOMPONENTÓW BUDOWNICTWA PASYWNEGO LABORATORIUM EDUKACYJNO-BADAWCZE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ I POSZANOWANIA ENERGII AGH W MIĘKINI ARCHITEKTURA PASYWNA - TOMASZ PYSZCZEK I MARCIN STELMACH MAŁOPOLSKIE CENTRUM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ I POSZANOWANIA

Bardziej szczegółowo

Beton komórkowy SOLBET

Beton komórkowy SOLBET Beton komórkowy SOLBET Podstawowe informacje techniczne / wytrzymałość na ściskanie [kg/m 3 ] SS - Solec Kujawski Średnia wytrzymałość na ściskanie [MPa] SP - 400 2,00 2,00 2,50 2,50 3,00 3,00 4,00 700

Bardziej szczegółowo

Okładziny zewnętrzne i wewnętrzne dostępne w systemie IZOPANEL EPS:

Okładziny zewnętrzne i wewnętrzne dostępne w systemie IZOPANEL EPS: Płyty warstwowe IZOPANEL EPS mogą być stosowane jako elementy ścienne i dachowe dla lekkiej obudowy budynków przemysłowych, jak również jako materiał izolacyjny wykorzystywany w chłodnictwie, przemyśle

Bardziej szczegółowo

DIVODAMM. Nowe perspektywy dla izolacji termicznej dachu. Part of the MONIER GROUP

DIVODAMM. Nowe perspektywy dla izolacji termicznej dachu. Part of the MONIER GROUP DIVODAMM Nowe perspektywy dla izolacji termicznej dachu Part of the MONIER GROUP 1 Izolacja nakrokwiowa. Optymalny sposób na oszczędność energii. Dach, jako istotna część budynku, jest narażony w szczególny

Bardziej szczegółowo

Beton komórkowy. katalog produktów

Beton komórkowy. katalog produktów Beton komórkowy katalog produktów Beton komórkowy Termobet Bloczki z betonu komórkowego Termobet produkowane są z surowców naturalnych: piasku, Asortyment wapna, wody, cementu i gipsu. Surowce te nadają

Bardziej szczegółowo

KNAUF Therm ETIXX Fasada λ 31

KNAUF Therm ETIXX Fasada λ 31 KNAUF Therm ETIXX Fasada λ 31 Płyty styropianowe KNAUF Therm ETIXX Fasada λ 31 oznaczane są poniższym kodem wg normy PN- EN 13163:2012 + A1:2015 EPS EN 13163 T(2)-L(2)-W(2)-S(5)-P(5)-BS100-DS(N)5-DS(70,-)2-TR100

Bardziej szczegółowo

Membrany dachowe. Kompletny system membran dachowych, paroizolacji i akcesoriów montażowo-uszczelniających

Membrany dachowe. Kompletny system membran dachowych, paroizolacji i akcesoriów montażowo-uszczelniających Membrany dachowe Kompletny system membran dachowych, paroizolacji i akcesoriów montażowo-uszczelniających Membrany paroprzepuszczalne ISOVENT Classic 3-warstwowa membrana dachowa o wysokiej paroprzepuszczalności,

Bardziej szczegółowo

DACHY W SKŁAD SYSTEMÓW ELASTAR WCHODZĄ: 1.MASA PLASTYCZNA ELASTAR HD

DACHY W SKŁAD SYSTEMÓW ELASTAR WCHODZĄ: 1.MASA PLASTYCZNA ELASTAR HD DACHY Pokrycia dachowe ELASTAR to systemy bezspoinowych pap nowej generacji. Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości komponentów, niewątpliwym walorom estetycznym i przystępnej cenie ELASTAR zyskał już znaczną

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wykonania. Bezsiatkowe ocieplenie stropu nad pomieszczeniem nieogrzewanym

Instrukcja wykonania. Bezsiatkowe ocieplenie stropu nad pomieszczeniem nieogrzewanym Instrukcja wykonania Bezsiatkowe ocieplenie stropu nad pomieszczeniem nieogrzewanym Isoroc Polska S.A., 2015 Czym jest bezsiatkowe ocieplanie stropu? Jest to specjalny system służący do wykonania izolacji

Bardziej szczegółowo

Najwyższa jakość izolacji. Systemy. LAMBDApremium. DOCiepleń

Najwyższa jakość izolacji. Systemy. LAMBDApremium. DOCiepleń DOCiepleń Szanowni Państwo, Firma Dom-Styr Z. Igies i Wspólnicy Sp. J. działa na polskim rynku od 2004 roku. Dom-Styr jest jednym z nielicznych producentów płyt styropianowych z całkowicie polskim kapitałem.

Bardziej szczegółowo

Płyty izolacyjne IZOROL-L

Płyty izolacyjne IZOROL-L Płyty izolacyjne IZOROL-L Opis Płyty wykonane są z pasków styropianowych oklejonych jednostronnie laminatem folii polietylenowej i polipropylenowej o łącznej grubości 0,13mm. Do produkcji płyt w zależności

Bardziej szczegółowo