Instrukcja obsługi programu Opt!Kon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi programu Opt!Kon"

Transkrypt

1 Complex Computers S.A. ul. Targowa 18, VI pitro ; Kielce tel. (41) fax. (41) Instrukcja obsługi programu Opt!Kon Wersja 2.6 Kielce 2005

2 )% + SPIS TRECI... 2 WSTP... 3 OPIS FUNKCJONALNY... 3 INSTALACJA... 3 PRACA Z PROGRAMEM... 7 URUCHOMIENIE PROGRAMU... 7 KONFIGURACJA PROGRAMU... 8 PRZETWARZANIE DANYCH Z PROGRAMÓW ZEWNTRZNYCH SŁOWNIK KONTRAHENTÓW WYSZUKIWANIE NIECISŁOCI WYNIKAJCYCH Z ZAOKRGLE ZMIANA FIRMY W KONTEKCIE KTÓREJ PRACUJEMY IMPORT ZAPISÓW KASOWYCH Z PROGRAMU FPP POMOC ZMIANY W PROGRAMIE USTAWIENIA PROGRAMU CDN OPTIMA DO WSPÓŁPRACY Z PROGRAMEM OPT!KON EKSPORT DANYCH W PROGRAMACH WSPÓŁPRACUJCYCH EKSPORT W PROGRAMIE SUBIEKT EKSPORT W PROGRAMIE SUBIEKT EKSPORT W PROGRAMIE SUBIEKT DLA WINDOWS EKSPORT W PROGRAMIE SUBIEKT GT EKSPORT W PROGRAMIE WF-MAG DLA DOS EKSPORT W PROGRAMIE CDN FPP (REJESTR VAT) EKSPORT W PROGRAMIE CDN FPP (ZAPISY KASOWE) ZMIANY W PROGRAMIE W KOLEJNYCH WERSJACH WERSJA 2.6 (LISTOPAD 2005) WERSJA 2.7 (12 GRUDNIA 2005)... 24

3 , -% Firma Complex Complex Computers S.A. działa na rynku od roku 1992 od samego pocztku współpracuje z firm Comarch S.A. sprzedajc i wdraajc jej produkty. Przez ten okres zdobylimy dowiadczenie we wdraaniu oprogramowania biznesowego co zaowocowało otrzymaniem statusu Złotego Partnera Comarch S.A.. Za wyrónieniami id całe rzesze zadowolonych klientów. Wraz z pojawieniem si na rynku nowego produktu firmy Comarch S.A., CDN Optima znajc potrzeby naszych klientów wyszlimy naprzeciw ich oczekiwaniom i stworzylimy produkt majcy na celu usprawnienie pracy tym klientom którzy potrzebuj przenoszenia dokumentów sprzeday i zakupu z innych systemów fakturujcych do programu CDN Optima. '%!". Podstawow funkcj programu Opt!Kon jest konwersja plików z dokumentami sprzeday i zakupów eksportowanych z programów takich jak : Subiekt 4, Subiekt 5, Subiekt dla Windows, Subiekt GT Wf-Mag dla DOS, Wf-Kaper, CDN FPP, do pliku z którego dane importowane s do programu CDN Optima. Program przetwarza take plik z danymi kasowymi z programu CDN FPP do formatu pozwalajcego na wprowadzenie tych danych do programu CDN Optima. " Programu instalujemy poprzez uruchomienie pliku instalacyjnego (np. OptiKonDemo.exe). Pokazuje nam si wizard instalacyjny przeprowadzajcy nas w prosty sposób w dziewiciu krokach poprzez etap instalacji. Poszczególne etapy pokazuj obrazy poniej

4 1. Wybór jzyka instalacji 2. Okno informacyjne Informuje o rozpoczciu procesu instalacji 3. Okno informacyjne. Zawiera opis licencji produktu nale zgodzi z jej warunkami.

5 4.Okno informuje nas co instalujemy. 5. Wybieramy miejsce instalacji, program domylnie chce si instalowa w katalogu C:\program Files\Optikon zalecane jest nie zmienianie tej lokalizacji 6. Wybieramy grup programów z paska programów do której mona dołczy skrót do instalowanego programu. Zalecane jest pozostawienie grupy domylnie narzuconej przez program.

6 7. Ostatnie okno przed procesem właciwej instalacji programu. Mona si jeszcze wycofa naciskajc przycisk Porzu, jeli jestemy pewni e wszystko 8. Okno właciwego procesu instalacji. 9. Okno informujce nas o zakoczeniu procesu instalacyjnego. Nacinici przycisku OK. koczy ten proces, program moemy uywa.

7 0*% && 12 &% & Program uruchamiamy albo Ikon z pulpitu Lub wybierajc z grupy programów paska programów Windows Jak wida na powyszym rysunku z tego miejsca dostpn mamy funkcj deinstalacji programu oraz dokumentacje programu zapisan w formacie.pdf. Po uruchomieniu programu pokazuje si okno logowania do bazy danych w systemie CDN Optima, program pyta dla której bazy w systemie CDN Optima bdziemy generowa plik importu danych. Pole zaznaczone na czerwono pełni rol lokatora zwajcego wybór, jeli zaczniemy wpisywa w nie nazw szukanej bazy program lokator na licie automatycznie zacznie wyszukiwa baz spełniajc warunek wpisywanej nazwy.!" # $% &'%( ") /*

8 "% & Po wybraniu bazy otwiera si okno właciwe programu Opt!Kon, naley skonfigurowa program do współpracy z konkretn baz w systemie CDN Optima naciskamy przycisk lub wybieramy z menu poziomego System -> Konfiguracja. Do skonfigurowania mamy nast. elementy w trzech polach. Rejestry /Kategorie Nazwa pola Rejestr przychodów Rejestr kosztów Kategoria przychodów Kategoria kosztów Opis Nazwa rejestru przychodów VAT w systemie CDN Optima do którego maja zosta zacignite dokumenty sprzedaowe (Faktury sprzeday). Rejestr musi istnie w systemie zanim rozpoczniemy proces importu danych. Nazwa rejestru zakupów VAT w systemie CDN Optima do którego maja zosta zacignite dokumenty zakupowe (PZ-etki). Rejestr musi istnie w systemie zanim rozpoczniemy proces importu danych. Kategoria jaka zostanie przypisana do nagłówków transakcji przychodowych (Faktury sprzeday) po zacigniciu dokumentów do systemu CDN Optima. Kategoria musi istnie w systemie zanim rozpoczniemy proces importu danych. Kategoria jaka zostanie przypisana do nagłówków transakcji zakupowych (PZ-ety) po zacigniciu dokumentów do systemu CDN Optima. Kategoria musi istnie w systemie zanim rozpoczniemy proces importu danych.

9 Pozostałe Kategorie dla elementów transakcji Nazwa pola Opis Kategoria przychodów Nazwa kategorii jaka ma zosta przypisana do elementów dokumentu sprzeday (Faktury sprzeda). Kategoria musi istnie w systemie zanim rozpoczniemy proces importu danych. Kategoria kosztów Nazwa kategorii jaka ma zosta przypisana do elementów dokumentu zakupu (PZ-etu). Kategoria musi istnie w systemie zanim rozpoczniemy proces importu danych. Płatnoci Nazwa pola Forma płatnoci dla transakcji gotówkowych Opis Wybieramy z listy form płatnoci pobranej z programu CDN Optima t form która ma zosta przypisana do płatnoci dokumentów gotówkowych. WANE!!! Wymogiem programu CDN Optima jest, aby importowany raport kasowy nie pokrywał si z ju istniej cym w systemie za dany okres dla tego samego typu płatnoci. Zalecane jest załoenie osobnej formy płatnoci gotówkowej tylko dla dokumentów importowanych do programu CDN Optima. Naley w tym celu załoy osobny rejestr kasowy dla zapisów importowanych i sprzon z nim form płatnoci gotówkowej. Podczas importu z pliku xml program CDN Optima bdzie zakładał raporty kasowe dla zapisów gotówkowych. Nazwa pola Generowanie automatycznych rozlicze do płatnoci gotówkowych Generowanie wolnych zapisów kasowych dla płatnoci gotówkowych Brak operacji kasowych dla płatnoci gotówkowych Opis Mona zaznaczy tylko jedn z tych opcji znacz one tyle co jest opisane. Czyli, e zapisy gotówkowe mog si generowa i rozlicza dokumenty automatycznie lub nie, albo mog si generowa i nie rozlicza dane dokumenty lub nie. Połczenie z CDN Optima Pola te mog pozostawa puste jeli nie naciniemy przycisku połczenie z baz MS SQL programu CDN Optima. sprawdzajcego!" # $% &'%( ") 3*

10 Pola wypełniaj si wtedy odpowiednimi wartociami opisanymi na rys. powyej, mona wtedy sprawdzi czy połczenie jest prawidłowe. Dopełnieniem konfiguracji programu jest wybranie trybu konwersji danych w jakim ma pracowa program. Tryb konwersji zmieniamy w zalenoci jakie pliki bdziemy przetwarza. Dokonujemy tego z menu poziomego: System -> Tryb konwersji -> Do wyboru mamy : Wf-Mag > OPTIMA (.dbf) Subiekt 4.x > OPTIMA (.es4) Subiekt 5.x > OPTIMA (.epp) Subiekt GT > OPTIMA (.epp) F++ > OPTIMA (VAT_R.txt) Wf-Kaper > OPTIMA (.dbf) KB F++ > OPTIMA ( KasaDoKH.txt) Jeli mamy wykupiony tylko jeden tryb konwersji to tylko jeden jest aktywny, natomiast jeli kilka wtedy mamy aktywne kilka wyborów i przed zaczytaniem danych nale wskaza z skd pochodz wczytywane dane (z jakich programów).

11 0**4.2*% &5*-*.2 Aby wczyta plik z którego maj zosta pobrane dane naley nacisn ikon menu poziomego Dane - > Odczyt Danych. Wybra plik lub wybra z Program Opt!Kon posiada funkcjonalno wizania kodów kontrahentów obowizujcych w programie CDN Optima do kodów obowizujcych w programie z którego importujemy dane. Połczenia te raz wskazana zapamitywane s w programie (w formie słownika) a do momentu ich wiadomej zmiany. Powizania takiego dokonujemy w trakcie odczytu pliku. Pierwszym oknem jakie si pojawia jest okno przypisania kontrahenta z pliku do kontrahenta z bazy CDN Optima lub załoenia nowej karty kontrahenta w programie CDN Optima. W lewym dolnym rogu pokazuj si dane pierwszego z pliku importowego kontrahenta który nie wystpuje w bazie CDN Optima na licie powyej mamy list kontrahentów z bazy CDN Optima a w prawym dolnym rogu wywietlaj si szczegółowe dana aktualnie podwietlonego rekordu z duej listy. Po wybraniu z bazy kontrahentów CDN Optima odpowiedniego kontrahenta moemy sparowa ze sob kontrahentów naciskajc przycisk Przypisz. Program zapamita to połczenie i podczas nastpnego zacigania danych ju automatycznie rozpozna kontrahenta z pliku importowego. Jeli natomiast jest to nowy kontrahent dla bazy CDN Optima naley nacisn przycisk Nowy wpisujc akronim dla niego w bazie CDN Optima załoy w niej nowego kontrahenta. Nowa kartoteka zostania załoona w programie CDN Optima po zacigniciu danych CDN Optima.

12 Panel przypisywania/zakładania kontrahentów )$!! 25 Okno zakładania nowego konrahenta Sparowanie kontrahentów pochodzcych z pliku importowego z kontrahentami z CDN Optima moemy podejrze i zmodyfikowa w Słowniku kontrahentów. Dostp do niego mamy naciskajc ikon z belki menu. Pojawia nam si lista jak poniej zawierajca z lewej strony akronim kontrahenta z pliku importowego a po prawej stronie akronim kontrahenta nadany w systemie CDN Optima. Naciskajc przycisk Usu moemy rozerwa to połczeniem, a naciskajc przycisk Modyfikuj zmieni je czyli do akronimu z pliku importowego przypisa innego kontrahenta w CDN Optimie.

13 ,. *!+ $ +.!"6.2**!67 Program Opt!Kon posiada funkcjonalno wyszukiwania zapisów w których istnieje rónica kwotowa wynikajca z zaokrgle podczas obliczania podatku VAT. Najczciej chodzi tu groszowe wartoci. Funkcja Dane -> Znajd błd pozwala na wyszukanie pierwszego na licie zapisu niecisłego natomiast funkcja Dane -> Filtruj błdy zawa list tylko do takich zapisów. Pozwala to na sprawdzenie dokumentów ródłowych i ewentualn popraw zapisów w programie CDN Optima. 8&&.!!+!5"%"&. wybra ikon CDN Optima. Aby zmieni baz w kontekcie której pracujemy w programie Opt!Kon naley. Pozwala to na przelogowanie si programu do kolejnej bazy programu &% *% 5!.2*% &900 Program posiada dodatkowo funkcje importu do programu CDN Optima zapisów kasowy z programu CDN FPP. Aby zapisy zaimportowały si prawidłowo naley zaznaczy w konfiguracji programu Opt!Kon Brak operacji kasowych dla płatnoci gotówkowych oraz tryb konwersji KB F++ -> OPT!MA, aby operacje kasowe nie były generowane automatycznie. 0 & Z pozycji Pomoc -> Pomoc dostpna pomoc do programu zawierajca dokumentacj uytkowania programu.

14 8&.% & Z pozycji Pomoc -> Zmiany w programie dostpna jest lista wszystkich zmian jakie miały miejsce w kolejnych wersjach programu Opt!Kon. 1 % &:;<'%&4 %5$%.* % &&'%( Do właciwej współpracy programu CDN Optima z programem Opt!Kon naley ustawi nast. parametry: 1. Konfiguracja -> Firma -> Ogólne-> Praca rozproszona - praca rozproszona ustawi na ksigowo; - w pole identyfikator ksigowoci wpisa KS1. 2. Konfiguracja -> Firma -> Ogólne -> Parametry - zaleca si wyłczenie sprawdzanie poprawnoci NIP, wówczas podczas importu CDN OPT!MA nie bdzie wywietlała komunikatów ostrzegawczych. Nie jest to jednak niezbdne, poniewa dokument i tak zostanie zaimportowany poprawnie. =! % 4.2% &2 %5$%"6.2 =! % % &)#! Domylnie Subiekt 4.x umieszcza wyeksportowane pliki w katalogu, z zainstalowanym programem i w podkatalogu \TEMP. Aby zmieni t domyln właciwo naley wej w opcj Administrator -> Róne -> Parametry techniczne -> Połoenie zbiorów i w pole Katalog z plikami do eksportu wpisa własn ciek np. C:\. W programie Subiekt 4.x wybra: Sprzedawca -> Róne -> Przesłanie dokumentów z okresu. Nastpnie ustawi dany zakres dat do eksportu oraz ustali nazw pliku do eksportu.

15 =! % % &)#! W celu uruchomienia modułu Komunikacja naley wej w opcj Administrator -> Róne -> Parametry systemu -> KOMUNIKACJA i w pole Kod podmiotu w komunikacji wpisa dowoln nazw, np.: PODMIOT1. Pozostałe opcje s bez znaczenia. Kolejnym krokiem jest zdefiniowanie schematu komunikacji. Operacj wykonujemy z poziomu Sprzedawca -> Róne -> Wykonanie według schematu. Klawiszem <Ins> dodajemy nowy schemat: - Opis - dowolna nazwa np.: Eksport do OPT!MA; - Kierunek komunikacji - wysyłanie danych; - Cel komunikacji - biuro rachunkowe (w przypadku formatu Subiekta 4.x - inny cel); - Zakres danych - dokumenty z okresu (tu wybra dany zakres dat); - Dane techniczne -> Format pliku - Format EDI++, (w przypadku formatu Subiekta 4.x - Plik wymiany Subiekta 4.es4) - Dane techniczne -> Zapis do pliku - dowolna cieka i nazwa pliku np.: C:\optima.es4.

16 W programie Subiekt dla DOS wybra: Sprzedawca -> Róne -> Komunikacja -> Wykonanie według schematu, nastpnie na wybranym schemacie wybra Popraw <F4> i ustawi dany zakres dat do eksportu. =! % % &)#!4,4 W celu zdefiniowania nowego schematu komunikacji wybieramy Inne -> Komunikacja. W oknie głównym modułu wybieramy funkcj Schemat -> Dodaj (lub <Ctrl-N>). a) zakładka Podstawowe: - Opis - dowolna nazwa np.: Eksport do OPT!MA; - Kierunek komunikacji - wysyłanie danych; - Cel komunikacji - biuro rachunkowe; - Zakres danych - podany okres;

17 b) zakładka Dane: - Okres - okrelamy zakres wysyłanych danych; c) zakładka Techniczne: - Format - Format EDI++; - Medium - dysk, dyskietka lub inny trwały nonik; - Połoenie -> Plik - np.: C:\Optima.epp.!" # $% &'%( ") /*

18 W programie Subiekt dla Windows wybra: Inne -> Komunikacja, nastpnie na wybranym schemacie wybra Popraw <Enter> i ustawi dany zakres dat do eksportu na zakładce Dane. Po wykonaniu tych czynnoci na wybranym schemacie wybra Komunikacja -> Wykonaj wg schematu.

19 =! % % &)#!> W programie Subiekt GT wybieramy Narzdzia->Komunikacja, a nastpnie w okienku Komunikacja-Wybór akcji zaznaczamy Wylij dane do biura rachunkowego. Nastpnie wybieramy dany zakres dat, zakres danych oraz miejsce wyeksportowania danych.!" # $% &'%( ") 3*

20 =! % % &,?4;') 1. Konfiguracja -> moduł Ksigowy - współpracowa z systemem ksigowym ustawi na Raks;

21 2. Konfiguracja systemu ksigowego - czy wersja 5.xx programu Raks - zaznaczone; - czy ksigowanie ma si odbywa na bieco - puste; - czy ksigowa paragony - puste; - nazwa pliku eksportowego do Raks'a - dowolna cieka i nazwa pliku np.: C:\RAKS\optima.dbf; - syntetyka konta Rozliczenia z odbiorcami ####-; - syntetyka konta Rozliczenia z dostawcami ####-; - automatyczne nadawanie analityki kontrahentom - bez znaczenia; - wariant ksigowania Przychód ze sprzeday - JEDNO KONTO PRZYCHODOWE; - WARIANT 1 -> Konto Przychód ze sprzeday ; - konto Rozrachunki z tytułu VAT-u naliczonego ; - konto Rozrachunki z tytułu VAT-u nalenego ; - konto Towary ; - konto Opakowania ; - konto Dostawy niefakturowane ; - konto Warto sprzeday w cenie zakupu ; - konto Kasa ; - konto Rachunek bankowy ;

22 W programie Wf-Mag dla DOS wybra: Inne->Eksport - import->do systemu FK. - ZAKRES - naley wybra zakres dat; - Zapis do pliku - dowolna cieka i nazwa np.: C:\optima.dbf - FAKTURY ZAKUPU - zaznaczone; - KOREKTY ZAKUPU - zaznaczone; - SPRZEDA-FAKTURY (RACHUNKI) - zaznaczone; - SPRZEDA-PARAGONY - wedle uznania; - KOREKTY SPRZEDAY - zaznaczone; - OPERACJE KASOWE, OPERACJE BANKOWE - bez znaczenia (na dzie dzisiejszy nie jest zaimplementowany import zapisów kasa/bank); - DOKUMENTY MAGAZ. - puste; - reszta parametrów bez znaczenia; =! % % W pierwszej kolejnoci ustawiamy parametry pliku zapisu danych i miejsce zapisu pliku. W konfiguracji programu wybieramy Dane zewntrzne i Wersja programy: STD Katalog : [cieka do katalogu gdzie zostanie utworzony plik z zapisami dokumentów sprzeday i zakupu] Nastpnie z listy dokumentów FA i PZ dokonujemy ksigowania naciskajc F7 powoduje to zaznaczenia takiego dokumentu znakiem * i wpis do pliku VAT_R.txt umieszczonego w ustawionym w konfiguracji katalogu.

23 =! % % &:;<900*%.! Wybieramy Transakcje -> Operacje KP i KW -> Eksport do Ksigowoci wybieramy okres, kas rodzaj zapisów (wszystkie lub rozliczone), odpowiednie transakcje oraz Eksport do pliku KASABUF (2000) : NIE Zbiór: [cieka do pliku] \ KasaDoKH.txt

24 8&.% &! ".2 "2, " %4 - podczas eksportu z niektórych programach magazynowych suma nagłówka dokumentu i jego elementów nie jest zgodna, co powoduje błdy podczas importu do OPT!MA. W zwizku z tym w konfiguracji dodano parametr Automatyczna korekta błdnych dokumentów. Korygowane s tylko dokumenty zawierajce jedn stawk VAT. Po wykonaniu tej operacji generowany jest odpowiedni raport zmian. Pozostałe błdne dokumenty naley skorygowa rcznie. Korekt mona przeprowadzi klikajc dwukrotnie na wybrany dokument lub naciskajc na nim klawisz Enter. UWAGA: Od wersji OptiKon 2.7 błdne dokumenty nie s eksportowane do programu OPT!MA. Po zakoczonej konwersji pojawia si raport błdów z którego odczytujemy rónice pomidzy nagłówkami a elementami poszczególnych dokumentów. Raport mona wydrukowa., "/4 - podczas generowania automatycznych płatnoci do transakcji gotówkowych wprowadzono moliwo wyboru typu płatnoci, na podstawie którego generowane bd raporty kasowe; - zmiana sposobu generowania automatycznych rozlicze dla transakcji gotówkowych. Wprowadzono trzy opcje: - Generowanie automatycznych rozlicze do płatnoci gotówkowych - program automatycznie generuje raporty kasowe oraz wie (rozlicza) poszczególne zapłaty z dokumentami w rejestrze VAT; - Generowanie 'wolnych' zapisów kasowych dla płatnoci gotówkowych - program generuje raporty kasowe dla transakcji gotówkowych nie wic automatycznie zapłat z zapisami w rejestrze VAT; - Brak operacji kasowych dla płatnoci gotówkowych - automatyczne zapisy kasowe nie s generowane.

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8 Instalacja programu Sprzeda z motorem bazy danych Pervasive V8 1. Z katalogu instalacyjnego programu Pervasive uruchom plik setup.exe. Program instalacyjny w spakowanej wersji jest dostpny na naszym FTP

Bardziej szczegółowo

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe Autor: Jacek Bielecki Ostatnia zmiana: 14 marca 2011 Wersja: 2011 Spis treci Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe PROGRAM SPRZEDA WERSJA 2011 KOREKTY RABATOWE... 1 Spis treci... 1 Aktywacja funkcjonalnoci...

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda

Instalacja programu Sprzeda Instalacja programu Sprzeda 1. Aby zainstalowa program Sprzeda w wersji 2.10, na serwerze lub komputerze, na którym przechowywane bd dane programu, pozamykaj wszystkie działajce programy i uruchom plik

Bardziej szczegółowo

SymSync integracja danych Opencart/Prestashop Symfonia Handel Instrukcja obsługi

SymSync integracja danych Opencart/Prestashop Symfonia Handel Instrukcja obsługi SymSync 2.0 06/2016 SymSync integracja danych Opencart/Prestashop Symfonia Handel Instrukcja obsługi Spis treści 1. Instalacja programu...3 2. Konfiguracja programu...3 3. Przygotowanie pliku eksportu...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika KONWERTER 2012.1. marzec 2012

Instrukcja użytkownika KONWERTER 2012.1. marzec 2012 Instrukcja użytkownika KONWERTER 2012.1 marzec 2012 Skrócone warunki licencji 1. Licencja upoważnia Nabywcę do zainstalowania i użytkowania Programu na pojedynczej stacji roboczej (komputerze). 2. Licencja

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re) GT (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)

emszmal 3: Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re) GT (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) emszmal 3: Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re) GT (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re) GT przeznaczone jest dla użytkowników programów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Eksport do Subiekt GT homebanking (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Eksport do Subiekt GT homebanking (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Eksport do Subiekt GT homebanking (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport do Subiekt GT homebanking przeznaczone jest dla użytkowników programu Subiekt GT stworzonego

Bardziej szczegółowo

Hermes EFK Dokumentacja użytkownika. v. 1.0.1.5

Hermes EFK Dokumentacja użytkownika. v. 1.0.1.5 Hermes EFK Dokumentacja użytkownika v. 1.0.1.5 Syriusz sp. z o.o. Rzeszów 2013 Hermes EFK [1.0.1.5] Dokumentacja użytkownika str. 1 Spis treści 1.Główne okno aplikacji...2 2.Zarządzanie klientami...4 3.Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Eksport dokumentów do systemu ECOD

Eksport dokumentów do systemu ECOD System Comarch OPT!MA v. 2012 Eksport dokumentów do systemu ECOD Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681

Bardziej szczegółowo

PRESTASHOP INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA

PRESTASHOP INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA PRESTASHOP INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP Optima...7 2.2.1.

Bardziej szczegółowo

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013 Moduł Zarządzania Biurem instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Rejestracja klienta w Portalu dla Biur Rachunkowych... 4 3. Pierwsze

Bardziej szczegółowo

MAGENTO INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA

MAGENTO INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA MAGENTO INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP Optima...7 2.3. Obrazy...7

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Spis treci 1.Wprowadzenie....3 2. Wymagania....3 3. Instalacja oprogramowania...3 4. Uruchomienie Programu...5 4.1. Menu główne...5 4.2. Zakładki...6 5. Praca z

Bardziej szczegółowo

Rozrachunki z kontrahentami

Rozrachunki z kontrahentami Rozrachunki z kontrahentami 1. Wstęp W systemie hipermarket dostępny jest moduł rozrachunków z kontrahentami. Do rozrachunków z kontrahentami dodawane są następujące dokumenty występujące w systemie hipermarket:

Bardziej szczegółowo

FAKTURA PRZEDPŁATA PODRCZNIK UYTKOWNIKA

FAKTURA PRZEDPŁATA PODRCZNIK UYTKOWNIKA FAKTURA PRZEDPŁATA PODRCZNIK UYTKOWNIKA Alterkom Sp. z o.o., ul. Halszki 37/28A, 30-611 Kraków tel./fax +48 12 654-06-85 email:biuro@alterkom.pl www.alterkom.pl Moduł Faktura Przedpłata działajcy w powizaniu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.0.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...

Bardziej szczegółowo

O2Symfonia by CTI. Instrukcja i opis programu

O2Symfonia by CTI. Instrukcja i opis programu O2Symfonia by CTI Instrukcja i opis programu Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja programu...3 3. Konfiguracja rejestry kasowe...5 4. Przygotowanie pliku do importu...6 5. Import w programie

Bardziej szczegółowo

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi 1.Wymagania techniczne 1.1. Wymagania sprztowe - minimalne : komputer PC Intel

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1

Bardziej szczegółowo

Program Lojalnościowy by CTI. Instalacja

Program Lojalnościowy by CTI. Instalacja Program Lojalnościowy by CTI Instalacja Spis treści 1. Wstęp...3 2. Instalacja skryptów...4 2.1. Tabele...4 2.1.1. Tabela dbo.prlkonfiguracja...5 2.1.2. Tabela dbo.prlmarki...5 2.1.3. Tabela dbo.prlpunkty...5

Bardziej szczegółowo

Wymagania. Instalacja SP DETAL

Wymagania. Instalacja SP DETAL Instalacja i wdrożenie systemów Niniejszy dokument zawiera instrukcję instalacji i konfiguracji modułu SP DETAL. Przeznaczony jest on tylko do wiadomości Partnerów współpracujących z firmą Digit-al. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 1 / 7

Symfonia Handel 1 / 7 Symfonia Handel 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1a Poprawiono Częściowe rozliczanie faktur płatnościami. Rozliczanie kilku faktur jednym dokumentem płatności. Wydruk raportu

Bardziej szczegółowo

Wprowadzanie i zmiany faktur z zakupu, wydruk rejestru zakupu

Wprowadzanie i zmiany faktur z zakupu, wydruk rejestru zakupu Sterowanie procedurami programu "Rejestr zakupu" odbywa si poprzez wybór jednej z kilku proponowanych akurat na ekranie moliwoci. U dołu ekranu wypisywany jest komunikat bliej objaniajcy wybran aktualnie

Bardziej szczegółowo

Alians AMReminder. Przypomnij kontrahentom o nierozliczonych płatnościach

Alians AMReminder. Przypomnij kontrahentom o nierozliczonych płatnościach Alians AMReminder Przypomnij kontrahentom o nierozliczonych płatnościach Do czego służy program Alians AMReminder? Program Alians AMReminder pozwala na automatyczne wysyłanie przypomnień do dłużników,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu ECOD Wersja 2014.0.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU... 7 5

Bardziej szczegółowo

SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty

SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty Instrukcja użytkownika programu SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty Wersja 1.0.0 OPIS PROGRAMU Program Subiekt GT Import XLS - Dokumenty służy do importowania różnych dokumentów handlowych i magazynowych (faktury

Bardziej szczegółowo

Program Sprzeda 2012

Program Sprzeda 2012 Program Sprzeda 2012 Autor: Jacek Bielecki Ostatnia zmiana: 2012-04-25 Wersja: 2012.961 Spis treci PROGRAM SPRZEDA 2012... 1 Spis treci... 1 Instalacja... 1 Instalacja stacji roboczych... 1 Uruchamianie...

Bardziej szczegółowo

KONFIGURACJA PROGRAMÓW MAGAZYNOWYCH DO OBSŁUGI TERMINALI Z PROGRAMEM ELZAB KOLEKTOR CE

KONFIGURACJA PROGRAMÓW MAGAZYNOWYCH DO OBSŁUGI TERMINALI Z PROGRAMEM ELZAB KOLEKTOR CE KONFIGURACJA PROGRAMÓW MAGAZYNOWYCH DO OBSŁUGI TERMINALI Z PROGRAMEM ELZAB KOLEKTOR CE kwiecieo 2011 Elzab Soft sp. z o.o. SPIS TREŚCI Programy magazynowe obsługiwane przez ELZAB Kolektor CE... 3 WF-MAG

Bardziej szczegółowo

ShoperIntegra V3.3. Instalacja i konfiguracja

ShoperIntegra V3.3. Instalacja i konfiguracja ShoperIntegra V3.3 Instalacja i konfiguracja 1. Stworzenie konta API w sklepie Shoper Logujemy się do panelu administracyjnego sklepu Shoper i przechodzimy do Konfiguracja -> Administracja, system -> Administratorzy.

Bardziej szczegółowo

SHOPER INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA

SHOPER INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA SHOPER INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP Optima...7 2.3. Połączenie

Bardziej szczegółowo

Moduł do importu wyciągów bankowych ver 1.3

Moduł do importu wyciągów bankowych ver 1.3 Moduł do importu wyciągów bankowych ver 1.3 Program służy do rozliczania rozrachunków oraz zamówień na podstawie wyciągu przelewów z banku. Uruchamia się go przez zaznaczenie dowolnego rozrachunku i wybranie

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re\Ra) nexo (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)

emszmal 3: Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re\Ra) nexo (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) emszmal 3: Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re\Ra) nexo (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re\Ra) nexo przeznaczone jest dla użytkowników

Bardziej szczegółowo

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Niniejszy opis dotyczy konfiguracji programu pocztowego Outlook Express z pakietu Internet Explorer, pracujcego pod kontrol systemu

Bardziej szczegółowo

KASK by CTI. Instrukcja

KASK by CTI. Instrukcja KASK by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Okno główne programu... 5 4. Konfiguracja atrybutów... 6 5. Nadawanie wartości atrybutom... 7 6. Wybór firmy z

Bardziej szczegółowo

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Biuro Online Konektor instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Tworzenie usługi... 5 2.2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

WooCommerce (WordPress) Integrator by CTI. Instrukcja

WooCommerce (WordPress) Integrator by CTI. Instrukcja WooCommerce (WordPress) Integrator by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Konfiguracja połączenia... 4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL... 5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP Optima...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu do wystawiania faktur wewnętrznych dla Subiekta GT

Instrukcja obsługi programu do wystawiania faktur wewnętrznych dla Subiekta GT Instrukcja obsługi programu do wystawiania faktur wewnętrznych dla Subiekta GT 1. Instalacja i pierwsze uruchomienie Instalacja programu jest prosta. Należy uruchomić plik setup.exe i w zasadzie wszystkie

Bardziej szczegółowo

SOTE Integrator by CTI. Instrukcja

SOTE Integrator by CTI. Instrukcja SOTE Integrator by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Tworzenie użytkownika API w SOTE... 4 3. Konfiguracja połączenia... 5 3.1. Połączenie z serwerem MS SQL... 6 3.2. Nawiązanie połączenia

Bardziej szczegółowo

Telesprzedaż by CTI Instrukcja

Telesprzedaż by CTI Instrukcja Telesprzedaż by CTI Instrukcja 1 Spis treści 1. Opis programu...4 2. Konfiguracja...5 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...6 2.2. Połączenie z serwerem MS SQL systemu Call Center...7 2.3. Nawiązanie połączenia

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu:

Instalacja programu: Instrukcja programu Konwerter Lido Aktualizacja instrukcji : 2012/03/25 INSTALACJA PROGRAMU:... 1 OKNO PROGRAMU OPIS... 3 DODANIE MODUŁÓW KONWERSJI... 3 DODANIE LICENCJI... 5 DODANIE FIRMY... 7 DODAWANIE

Bardziej szczegółowo

SKLEPICOM INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA

SKLEPICOM INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA SKLEPICOM INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP Optima...7 2.3. Połączenie

Bardziej szczegółowo

3. Instalator rozpocznie proces instalacji

3. Instalator rozpocznie proces instalacji Uwaga! Podana instrukcja instalacji została przygotowana w oparciu o pliki instalacyjne SQL 2005 Express pobrany ze strony Microsoftu oraz oddzielny plik Service Pack 2 dedykowany pod SQL Express równie

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15 Spis treci Wstp...2 Pierwsza czynno...3 Szybka zmiana stawek VAT, nazwy i PKWiU dla produktów...3 Zamiana PKWiU w tabeli PKWiU oraz w Kartotece Produktów...4 VAT na fakturach

Bardziej szczegółowo

VIRTUEMART INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA

VIRTUEMART INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA VIRTUEMART INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...5 2.2. Połączenie ze sklepem...5 2.3. Nawiązanie połączenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Dystrybutor GT

Instrukcja obsługi programu Dystrybutor GT Instrukcja obsługi programu Dystrybutor GT 1. Instalacja i pierwsze uruchomienie Instalacja programu jest prosta. Należy uruchomić plik setup.exe i w zasadzie wszystkie pytania można pominąć przyjmując

Bardziej szczegółowo

Opis złącza AlfaSprzedaży z programem WaPro WF-MAG (przypadek jednego magazynu w WFMAG)

Opis złącza AlfaSprzedaży z programem WaPro WF-MAG (przypadek jednego magazynu w WFMAG) Opis złącza AlfaSprzedaży z programem WaPro WF-MAG (przypadek jednego magazynu w WFMAG) Złacze systemu AlfaSprzedaż z systemem WF-MAG firmy WAPRO korzysta z dwóch trybów, starszego, jedynego dostępnego

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka)

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) PROGRAM DO OBSŁUGI TELEFONU KOMÓRKOWEGO I. Instalacja: MOLIWOCI POŁCZENIA TELEFONU Z

Bardziej szczegółowo

Internetowa Wymiana Dokumentów - aktywacja wymiany

Internetowa Wymiana Dokumentów - aktywacja wymiany Internetowa Wymiana Dokumentów - aktywacja wymiany Copyright @ 2013 icomarch24 S.A. Spis treści 1. Aktywacja konta IWD w biurze rachunkowym... 3 2. Aktywacja konta IWD u klienta Comarch ERP Optima... 12

Bardziej szczegółowo

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Uwaga! Do współpracy Integry z programami zewnętrznymi potrzebne są dodatkowe pliki. MoŜna je pobrać z sekcji Download -> Pozostałe po zalogowaniu do Strefy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 COMPUTER SERVICE CENTER 43-300 Bielsko-Biała ul. Cieszyńska 52 tel. +48 (33) 819 35 86, 819 35 87, 601 550 625 Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 wersja 0.0.2 123 SERWIS Sp. z o. o. ul.

Bardziej szczegółowo

Importy wyciągów bankowych krok po kroku

Importy wyciągów bankowych krok po kroku Importy wyciągów bankowych krok po kroku (wersja 1.0) Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8a, wejście B 31-415 Kraków tel./fax +48 (12) 261 36 41 http://www.enova.pl e-mail: ksiegowosc@enova.pl 1 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW W przypadku braku stosownego oprogramowania słucego do komunikacji z systemem pocztowym UNET uytkownik ma moliwo skorzystania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania BPH BankConnect w programie INFOR System.

Instrukcja użytkowania BPH BankConnect w programie INFOR System. Instrukcja użytkowania BPH BankConnect w programie INFOR System. Dokument opisuje współpracę BPH BankConnect z programem INFOR System, która umożliwia wykonywanie części operacji bankowych bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

System Wspierania Pracy Przedstawicieli Handlowych Pocket Seller. Instrukcja uytkownika

System Wspierania Pracy Przedstawicieli Handlowych Pocket Seller. Instrukcja uytkownika System Wspierania Pracy Przedstawicieli Handlowych Pocket Seller Instrukcja uytkownika 91-046 Łód, ul. Kołodziejska 15 tel./ fax +48 42 6532286 http://www.agade.net, agade@agade.net Spis treci: 1. Wstpna

Bardziej szczegółowo

Integracja programów LeftHand z systemem Skanuj.to

Integracja programów LeftHand z systemem Skanuj.to Integracja programów LeftHand z systemem Skanuj.to Niniejsza instrukcja zawiera praktyczny opis działań, które należy wykonać aby zintegrować usługę automatycznego skanowania i rozpoznawania dokumentów

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Eksport do WAPRO WF-FaKir dla Windows (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Eksport do WAPRO WF-FaKir dla Windows (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Eksport do WAPRO WF-FaKir dla Windows (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport do WF-FaKir przeznaczone jest dla użytkowników programu WF-FaKir dla Windows, stworzonego

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy:

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy: wiczenie 3 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie kwerend, formularzy Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania formularzy operujcych na danych z tabel oraz metodami tworzenia kwerend

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

Jak uruchomić automatyczną synchronizacje z Optima

Jak uruchomić automatyczną synchronizacje z Optima Jak uruchomić automatyczną synchronizacje z Optima Do wykonania konfiguracji będą nam potrzebne: Serwer synchronizacji lub dowolna stacja robocza mogąca pełnić funkcje serwera synchronizacji (od Windows

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie II 25.07.2012 r.)

Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie II 25.07.2012 r.) Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie II 25.07.2012 r.) Wymagania techniczne komputer z procesorem 1,5 GHz lub lepszym 512 MB pamięci RAM lub więcej system operacyjny Microsoft Windows XP z

Bardziej szczegółowo

Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU

Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU Przed przystpieniem do liczenia deklaracji PIT-36, PIT-37, PIT-O i zestawienia PIT-D naley zapozna si z objanieniami do powyszych deklaracji. Uwaga:

Bardziej szczegółowo

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania...

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania... Rozwiązanie przygotowane do wymiany danych pomiędzy programem Sage Handel a serwisem www.allegro.pl za pośrednictwem oprogramowania Firmy PhotoSoft EasyUploader. Rozwiązanie pozwala na przesyłanie towarów

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja

Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...5 3. Okno główne programu...6 3.1. Operacje na listach...6 3.1.1. Sortowanie...6

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.9

System Comarch OPT!MA v. 17.9 System Comarch OPT!MA v. 17.9 Ulotka v.17.9 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Praca w programie dodawanie pisma.

Praca w programie dodawanie pisma. Praca w programie dodawanie pisma. Wybór zakładki z danymi z Currendy (1) (tylko w przypadku włączenia opcji korzystania z danych Currendy). Wyszukanie i wybranie pisma. Po wybraniu wiersza dane z Currendy

Bardziej szczegółowo

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów.

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Możliwość wysyłki dokumentacji serwisowej do producentów poprzez API możliwa jest od wersji 3.0.48.6 (Aby sprawdzić wersję swojego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Przykłady schematów księgowych w CDN OPT!MA CDN OPT!MA 13.0. Copyright 2006 COMARCH SA

Biuletyn techniczny. Przykłady schematów księgowych w CDN OPT!MA CDN OPT!MA 13.0. Copyright 2006 COMARCH SA Biuletyn techniczny CDN OPT!MA 13.0 Przykłady schematów księgowych w CDN OPT!MA Copyright 2006 COMARCH SA 1 Spis treści 1 SPIS TREŚCI... 2 2 PROSTY SCHEMAT DLA KSIĘGOWANIA RAPORTÓW KASOWYCH/BANKOWYCH...

Bardziej szczegółowo

Opis Programu KAMSOFT GT

Opis Programu KAMSOFT GT Opis Programu KAMSOFT GT Program służy do przenoszenia danych z programu Kamsoft Apteka (KS-Apteka) do programów Insert GT (Rewizor/Rachmistrz). Program konwertujący (Kamsoft GT) może być zainstalowany

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu

Bardziej szczegółowo

KOMISJE WYBORCZE PIT- 2014 EKSPORT E-PITY

KOMISJE WYBORCZE PIT- 2014 EKSPORT E-PITY BASE SOFT Krystian Balion 41-403 Chełm Śląski Tel. 691 30 80 30 www.basesoft.pl info@basesoft.pl KOMISJE WYBORCZE PIT- 2014 EKSPORT E-PITY INSTALACJA AKTUALIZACJA Wymagana wersja programu minimum 1.2.8.33

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIA NFZ BY CTI INSTRUKCJA

ROZLICZENIA NFZ BY CTI INSTRUKCJA ROZLICZENIA NFZ BY CTI INSTRUKCJA DATA 28.02.2013 PRODUCENT Centrum Technologii Informatycznej WERSJA 1.0 AUTOR Dariusz Skórniewski 1 1 Wstęp Rozliczenia NFZ by CTI jest dodatkiem do programu Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego na podstawie wersji 2.0 PRODUCENT: Basic-Soft Ostrów Wlkp. AKTUALNA WERSJA: Kontrahent GT wersja 2.0 Zabrania się powielania, publikowania i rozpowszechniania bez

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Przykłady schematów księgowych w Comarch ERP Optima

Biuletyn techniczny. Przykłady schematów księgowych w Comarch ERP Optima Biuletyn techniczny Data ostatniej aktualizacji: 17.04.2014 Spis treści 1 PROSTY SCHEMAT DLA KSIĘGOWANIA RAPORTÓW KASOWYCH/BANKOWYCH... 3 2 PROSTY SCHEMAT DLA KSIĘGOWANIA WALUTOWYCH RAPORTÓW KASOWYCH/BANKOWYCH

Bardziej szczegółowo

SHOPER INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA

SHOPER INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA SHOPER INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem...4 2.2. Połączenie z Comarch ERP XL...5 2.3. Resetowanie powiązań w XL...6

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny Import/Aktualizacja Towarów do Subiekt GT Sfera

Uniwersalny Import/Aktualizacja Towarów do Subiekt GT Sfera Instrukcja obsługi programu Uniwersalny Import/Aktualizacja Towarów do Subiekt GT Sfera Informacje ogólne. Opisywany program jest jednym z wielu dodatków dla programu Subiekt GT. Informacje na temat pozostałych

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Integracja Symfonia ERP ze sklepem internetowym

Integracja Symfonia ERP ze sklepem internetowym ze sklepem internetowym Rozwiązanie umożliwia pełną dwukierunkową integrację Symfonia ERP Handel ze sklepem internetowym shopgold i zostało przygotowane w sposób umożliwiający dostęp i zarządzanie sklepem

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Centrum Technologii Informatycznej

Centrum Technologii Informatycznej ; 44-100 Gliwice; ul. Jałowcowa 35; tel.(32) 335-43-43; 1 SPIS TREŚCI LISTONOSZ by CTI... 3 1. Instalacja programu LISTONOSZ by CTI.... 4 2. Konfiguracja połączenia z bazą SQL.... 7 3. Konfiguracja e-mail

Bardziej szczegółowo

EWIDENCJA ROZPROSZONEGO CZASU

EWIDENCJA ROZPROSZONEGO CZASU EWIDENCJA ROZPROSZONEGO CZASU PRACY BY CTI DATA 12.09.2012 PRODUCENT Centrum Technologii Informatycznej w Gliwicach WERSJA 1.2.1.10 AUTOR Izabela Wolska -Ciesielska Spis treści Wstęp.... 3 Podstawowe funkcjonalności

Bardziej szczegółowo

LeftHand Sp. z o. o.

LeftHand Sp. z o. o. LeftHand Sp. z o. o. Producent oprogramowania finansowo-księgowe, handlowego i magazynowego na Windows i Linux Instrukcja rejestracji wersji testowej programu LeftHand Ten dokument ma na celu przeprowadzić

Bardziej szczegółowo

TaxFree instrukcja obsługi

TaxFree instrukcja obsługi TaxFree instrukcja obsługi Wersja programu: 5. Data aktualizacji: 2015-02-07 Instalacja programu Konfiguracja do pracy z wieloma firmami na jednym komputerze Praca zdalna (terminalowa) Uruchomienie programu

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I. Instrukcja obsługi

S P I S T R E Ś C I. Instrukcja obsługi S P I S T R E Ś C I Instrukcja obsługi 1. Podstawowe informacje o programie.................................................................................... 2 2. Instalacja programu.....................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru FA

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru FA Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru FA 1. Logowanie do aplikacji CAS Aby przejść do obsługi zbiorów centralnych

Bardziej szczegółowo

Wersja 3.40 Firmy++C/S

Wersja 3.40 Firmy++C/S Wersja 3.40 Firmy++C/S 1. Podatek akcyzowy za węgiel i koks Od 1 stycznia 2012 r. przestaje obowiązywać zwolnienie z akcyzy w odniesieniu do węgla i koksu przeznaczonych do celów opałowych. Wobec tego

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji

Instalacja aplikacji 1 Instalacja aplikacji SERTUM... 2 1.1 Pobranie programu z Internetu... 2 1.2 Instalacja programu... 2 1.3 Logowanie... 3 2 Instalacja aplikacji RaportNet... 4 2.1 Pobranie programu z Internetu... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

Viatoll Calc v1.3. Viatoll Calc. Instrukcja użytkownika. Strona 1

Viatoll Calc v1.3. Viatoll Calc. Instrukcja użytkownika. Strona 1 Viatoll Calc Instrukcja użytkownika Strona 1 Spis treści 1 Wstęp...3 2 Opis panelu głównego...3 2.1 Menu aplikacji...4 2.2 Tabela z trasami...5 2.3 Strona kalkulatora viatoll...6 2.4 Pasek statusu...7

Bardziej szczegółowo

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Spis treści: Wstęp: 1. Informacje o programie 2. Wymagania techniczne Ustawienia: 3. Połączenie z bazą danych 4. Konfiguracja email 5. Administracja Funkcje programu:

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Finanse. Jak wykonać import listy płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse?

Finanse. Jak wykonać import listy płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse? Finanse Jak wykonać import listy płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse? Operacja importu list płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse przebiega w następujących krokach: 1. wybór

Bardziej szczegółowo

MWS Mobile by CTI. Instrukcja

MWS Mobile by CTI. Instrukcja MWS Mobile by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Wymagania... 4 2.1. Etykiety... 5 3. Pierwsze uruchomienie... 6 4. Logowanie... 7 5. Okno główne programu... 8 6. Opcje... 9 7. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Moduł importu dokumentów. z plików tekstowych do programu Fakt

Moduł importu dokumentów. z plików tekstowych do programu Fakt Moduł importu dokumentów z plików tekstowych do programu Fakt (wersja 2006.09) Spis treści 1. Ogólny format pliku importu dokumentów...3 2. Wykaz wszystkich parametrów w sekcjach dokumentu sprzedaży...4

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU VAT2011 VER 1.0

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU VAT2011 VER 1.0 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU VAT2011 VER 1.0 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Wymagania...3 3. Rejestracja programu...3 4. Instalacja programu...3 5. Rozpoczęcie pracy z programem...4 6. Zmiana

Bardziej szczegółowo

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Aby móc szybko wystawić fakturę VAT w programie LeftHand należy: - zainstalować program LeftHand - skonfigurować go za pomocą szybkiego wizzarda - dodać definicję

Bardziej szczegółowo

PRESTASHOP INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA

PRESTASHOP INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA PRESTASHOP INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP XL...6 2.2.1.

Bardziej szczegółowo

Aby włączyć tryb auto-rozliczania należy ustawić opcję w Parametrach systemu tak jak to widać na rys. 1.

Aby włączyć tryb auto-rozliczania należy ustawić opcję w Parametrach systemu tak jak to widać na rys. 1. Automatyczne rozrachunki w Sz@rk FK 1. Wstęp Od czerwca 2013, w systemie Sz@rk FK wprowadzono możliwość zmiany sposobu rozliczania wpłat i wypłat rejestrowanych w module Kasa-Bank. Do tej pory zarejestrowanie

Bardziej szczegółowo