Radni przeciw. mieszkańcom SELEKCJA W PRZEDSZKOLU. w numerze: str. 1,2. str. 1,2. str. 2. str. 3 str. 4. str. 5 str. 6. str.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Radni przeciw. mieszkańcom SELEKCJA W PRZEDSZKOLU. w numerze: www.malaojczyzna.com. str. 1,2. str. 1,2. str. 2. str. 3 str. 4. str. 5 str. 6. str."

Transkrypt

1 Biuletyn informacyjny, Tychy, ul. Grota Roweckiego (p II p.), KRS , Bank Spółdzielczy w Tychach ,, Nakład 40 tys. egzemplarzy Radni przeciw mieszkańcom Jakub Chełstowski W poprzednim numerze biuletynu, dość szeroko informowaliśmy o propozycji z powodzeniem przyjętej w różnych miastach w Polsce, by mieszkańcy zbierając odpowiednią liczbę podpisów mogli zgłaszać pod obrady Rady Miasta swoje projekty uchwał. Konstytucja RP daje możliwość zgłaszania projektów ustaw pod obrady sejmu grupie 100 tysięcy obywateli. Podobne rozwiązanie, tylko że na szczeblu lokalnym wprowadza coraz więcej samorządów, wzmacniając tym samym społeczeństwo obywatelskie, wzorem zachodnich demokracji. Aktywizacja i zaangażowanie w lokalne sprawy mieszkańców pokazuje, że obywatelom nie jest obojętne to co się wokół nich dzieje. Media dość szeroko informowały o tej inicjatywie i pozytywnym odbiorze, jaki przyniosło jej wprowadzenie w Katowicach. Niestety w Tychach pomysł zgłoszony przez Stowarzyszenie Tychy Naszą Małą Ojczyzną, został storpedowany na marcowej sesji Rady Miasta. Radni, których poniżej wymieniamy w zdecydowany sposób odrzucili ten projekt, sprzeciwiając się dużej liczbie mieszkańców, którzy chcieliby czynnie uczestniczyć w życiu miasta. Mimo próśb o przyjęcie uchwały i nie kierowanie się politycznymi uprzedzeniami, odrzucono cenną z punktu widzenia mieszkańców propozycję. Można odnieść niekłamane wrażenie, że ta inicjatywa została odrzucona tylko i wyłącznie dlatego, że jej pomysłodawcą była pani Barbara Konieczna, krytycznie oceniająca rządy prezydenta Andrzeja Dziuby. Podczas dyskusji nad projektem w trakcie marcowej sesji poruszane były wątki personalne, brakowało merytorycznej dyskusji nad samym pomysłem. Atakowano pomysłodawczynię projektu, nie podając właściwie żadnych racjonalnych przyczyn dlaczego odrzucono uchwałę intencyjną. Argumenty przykładowo pana Mieczysława Podmokłego w stylu: radni nie są nierobami znakomicie podkreślały poziom dyskusji. Przykre jest to, że radni nie potrafią wzbić się ponad podziały, a tym samym pokazać mieszkańcom, że można wspólnie działać na rzecz miasta. Widać wyraźnie, że niektórzy obawiają się tej inicjatywy, tylko dlatego, że zgłoszona została przez opozycyjnych radnych. CIĄG DALSZY NA STR. 2 w numerze: RADNI PRZECIW MIESZKAŃCOM SELEKCJA W PRZEDSZKOLU SPRZEDAĆ TYCHY (ZA) 2 DYCHY BARBARA KONIECZNA ODPOWIADA NA PYTANIA MIESZKAŃCÓW KAŻDY Z NAS MA DŁUG! WYWIAD Z REPREZENTANTEM POLSKI W LEKKOATLETYCE WITOLDEM BAŃKĄ CZAS NA NOWY BASEN W TYCHACH RAZEM BEZPIECZNIEJ - POMAGAJMY NIEWIDOMYM I SŁABOWIDZĄCYM TYSKIE BUDOWNICTWO SPOŁECZNE? POLITICAL FICTION TYSKIE ABSURDY - W OBIEKTYWIE str. 1,2 str. 1,2 str. 2 str. 3 str. 4 str. 5 str. 6 str. 6 str. 7 str. 8 str. 8 SELEKCJA W PRZEDSZKOLU Alina Bednarz W tle Urząd Miasta Tychy, gdzie odbywają się posiedzenia Rady Miasta Tychy. fot. J.Gajdas Najpierw przedszkola potem stadiony - takie słowa można przeczytać na popularnym tyskim forum. Internautka- oburzona matka, której dziecko nie dostało się do przedszkola kieruje je do prezydenta i wiceprezydent Tychów. Wpisów rodziców o podobnej treści jest w roku szkolnym 2010/2011 będzie więcej. - Nie ma miejsca w przedszkolach, Liczba dzieci w wieku od 3 do 6 lat a miasto zamierza budować stadion za 100 mln, to cytat z tego wynosi 4838 (w tym 1133 sześciolatków). Gdyby założyć, że opieką samego forum. W kwietniu ogłoszono wyniki rekrutacji do tyskich przedszkolną objęte są wszystkie dzieci w odpowiednim wieku przedszkoli. Jak podaje portal miejsc w przedszkolach tyskich miejsc w przedszkolach publicznych i niepublicznych CIĄG DALSZY NA STR. zabrakłoby dla 888 dzieci. 2

2 2 Sprawy Miasta Radni przeciw mieszkańcom CIĄG DALSZY ZE STR. 1 Przeciwnicy projektu pokazali, że obca im jest nowoczesna demokracja i wsparli tym samym zaściankowy sposób myślenia o polityce. Między innymi w Katowicach i Sosnowcu mieszkańcy mogą dbać o swoje sprawy, a radni wspierają takie działania. Uchwała intencyjna w żaden sposób nie pozbawia władzy radnych, gdyż każdy zgłoszony projekt przez mieszkańców i tak głosowany byłby na sesji RM, skąd więc ten opór? Zadziwiające jest, że ten nowoczesny i prodemokratyczny projekt odrzuciło tak wielu wybranych przez mieszkańców przedstawicieli, negując tym samym idee społeczeństwa obywatelskiego. Nasze stowarzyszenie przed marcową sesją Rady Miasta, zebrało bez problemu ponad 500 podpisów mieszkańców, którzy opowiedzieli się za powyższym rozwiązaniem. Liczba 500 podpisów nie jest przypadkowa, ponieważ w myśl proponowanej uchwały, tyle podpisów wystarczyłoby zebrać pod projektem obywatelskiej uchwały, aby zgłosić ów projekt pod obrady Rady Miasta Tychy. Jednakże nawet ten Radny Mieczysław Podmokły. Przeciwnik inicjatywy uchwałodawczej. argument i zebrane podpisy nie przekonały radnych do faktu, że są to działania nakierowane tylko i wyłącznie dla dobra mieszkańców naszego miasta. Za uchwałą dającą inicjatywę mieszkańcom głosowali: Barbara Konieczna, Henryk Robert Drob, Stefan Moćko, Magdalena Idzik, Marcin Rogala i Michał Rozkoszny. Przeciw uchwale byli: Marczuk Zygmunt (Przewodniczący Rady Miasta), Drob Henryk (Wiceprzewodniczący Rady Miasta), Ćwikowski Damazy, Dulski Piotr, Podmokły Mieczysław, Sobociński Sławomir, Tomaszczyk Krzysztof, Twardzik Józef, Zamasz Krzysztof, Chemicz Karolina, Czagan-Niedbał Anna, Madejska Alicja, Paździorek- Pawlik Urszula i Spisak-Golemo Aleksandra. Zaś wstrzymali się od głosu: Kołodziejczyk Grzegorz, Mrozowski Jacek i Sienicki Jerzy. Na komisji statutowej obradującej , nad projektem, za jego pozytywnym zaopiniowaniem byli: Barbara Konieczna i Krzysztof Tomczyk przeciw zaś: Damazy Ćwikowski, Mieczysław Podmokły, Zygmunt Marczuk i Jerzy Sienicki. fot. materiały własne. SELEKCJA W PRZEDSZKOLU CIĄG DALSZY ZE STR. 1 Oczywiście nie wszyscy rodzice wzięli udział w rekrutacji, nie wszyscy potrzebują tego rodzaju opieki lub nie wszyscy spełniają kryteria. Dzisiaj trudno powiedzieć dla ilu dzieci braknie miejsca w tyskich przedszkolach, jeszcze rodzice składają odwołania, istnieją listy rezerwowe. Rodzice skarżą się na kryteria i na uznaniowość dyrekcji przy przyjęciu. Kryteria ustala rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej. Cztery najważniejsze to: do przedszkola muszą być przyjęte sześciolatki, dzieci rodziców samotnie wychowujących dzieci, dzieci z rodzin zastępczych i dzieci rodziców niepełnosprawnych. O przyjęciu dziecka decyduje liczba punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji oraz ilość miejsc w placówce. W przypadku, gdy liczba dzieci spełniających takie same kryteria przekracza limit miejsc, powoływana jest przez dyrektora przedszkola komisja rekrutacyjna, która pracuje zgodnie z wewnętrznym regulaminem. Kolejnym problemem dla wielu rodziców jest lokalizacja przedszkola. Brak miejsc w tzw. przedszkolu pierwszego wyboru - podania mogą rodzice składać do trzech placówek- zmusza niejednokrotnie do rezygnacji z umieszczenia dziecka w przedszkolu i do szukania innych rozwiązań. W ubiegłym roku miejsc w tyskich przedszkolach zabrakło podobno dla ponad setki dzieci. Czyli ponad 200 rodziców miało problem. W najlepszej sytuacji byli ci, którzy posiadają chętnych do opieki nad wnukami dziadków. Pozostali mają trzy rozwiązania: przedszkole prywatne- jeśli są miejsca, opiekunka do dziecka, rezygnacja matki z pracy. Dwa pierwsze są bardzo kosztowne i nie każdego na nie stać. Trzecie jest niekorzystne ze społecznego punktu widzenia. Młode, wykształcone kobiety, które chcą pracować, muszą zrezygnować z pracy, by zająć się w domu dzieckiem. Brak drugiej pensji w rodzinie wiąże się z obniżeniem poziomu życia, budżet miasta pozbawiony jest części po- Przedszkole datku dochodowego, który płacą wszyscy pracujący mieszkańcy. Rezygnacja z pracy zawodowej, by zająć się rodziną, to powinien być tylko i wyłącznie wybór kobiety, a nie konieczność spowodowana brakiem miejsc w przedszkolach. Przykłady miast, w których władze dostrzegły problem i próbują go rozwiązać można by mnożyć. Sąsiadująca z Tychami Pszczyna uporała się z brakiem miejsc. Jest tyle miejsc w przedszkolach, ile potrzebujących, problem jest tylko z lokalizacją. Najwięcej wolnych miejsc jest na obrzeżach miasta. Władze Wrocławia zachęcają do zakładania miniprzedszkoli. Mogą je zakładać osoby prywatne, firmy, fundacje, rady osiedli, organizacje pozarządowe, a nawet parafie. Miasto szacuje, że wyda na akcję promocyjno - informacyjną 830 tys., dzięki której powstanie 300 miejsc przedszkolnych. Miniprzedszkola nie są rozwiązaniem dla każdego, ale mogą być uzupełnieniem sieci przedszkolnej np. dla matek, które pracują na pół etatu. Zajęcia w nich, w zależności od formy, odbywają się co drugi dzień lub codziennie lecz np. przez 5 godzin. Utworzenie miniprzedszkola nie jest problematyczne, wystarczy posiadać dostosowany i wyposażony lokal oraz zapewnić dzieciom fachową opiekę pedagogiczną. Nie jest natomiast wymagane pełne wyżywienie. Wrocław zapewnia comiesięczną dotację w wysokości 230 złotych na dziecko. Władze warszawskiego Targówka wpadły na pomysł budowy przedszkoli tzw. modułowych. Powstały one z gotowych elementów wyprodukowanych w fabryce. Samorząd Targówka zdecydował się na taką inwestycję z dwóch powodów: ważny był czas - przedszkola wybudowano w cztery miesiące oraz pieniądze. Przedszkola łącznie z wyposażeniem kosztowały 4,5 mln zł. Znajdzie się w nich miejsce dla 75 dzieci. Zapewnienie dzieciom opieki przedszkolnej należy do zadań własnych gminy. Tychy, podobnie jak wiele miast w Polsce, nie wywiązują się z tego zadania należycie. Związek Nauczycielstwa Polskiego zbiera podpisy pod projektem ustawy o objęciu opieką przedszkolną wszystkich dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Projekt budzi kontrowersje i nasuwa wiele pytań, ale być może dla wielu obecnych i przyszłych rodziców jest jedyną nadzieją na umieszczenie dziecka w przedszkolu. I jedynym sposobem, aby na władzach miast takich jak Tychy wymóc organizację opieki przedszkolnej dla wszystkich potrzebujących. fot. materiały własne. sprzedać Tychy (za) 2 dychy kańców produkowane są: miejski portal i gazeta próbujące przekonać Tyskie władze obiecują coraz to nowsze inwestycje, nawet te, których nie da się zrealizować za deklarowane sumy. Mamy więc pomysł na niebotycznie drogi stadion tylko dla piłkarzy, nowy park w parku miejskim z kolejnym stawem zamiast basenu, kopie nowojorskiego Central Parku i dworzec którego przejęcie podobno jest sukcesem na niespotykaną dotąd skalę. Wszystkie te obietnice i działania tylko w jedynym roku wyborczym, a co z pozostałymi latami sprawowania władzy, dlaczego wcześniej nic się nie działo? Za pieniądze wszystkich miesz- mieszkańców, że żyją w raju. Podobno zrobiono sondaż, no i wyszło, że młodzież to nie przepada za prezydentem, więc trzeba to nadrobić i delikatnie wciągnąć do kampanii. Obiecuje się młodym ludziom sławę pod płaszczykiem udziału w promocji miasta-polityki prezydenta. Możecie zostać twarzą miasta na billboardach zachęcają spece od prezydenta. Kampania Tychy 2 dychy i uroczysta sesja mają uczcić 20-lecie samorządności. Jest to kampania, której na pewno patronować będzie prezydent. Dzięki temu sprytnemu zabiegowi socjotechnicznemu być może pojawi się na billboardach, za które zapłacimy my mieszkańcy miasta. W tym roku prezydent promował już konsultacje społeczne w sprawie zmiany granic. Dziwnym trafem w filmie promocyjnym wzięli udział były wiceprezydent miasta i były radny klubu prezydenta. Wcześniejsze konsultacje ograniczyły się jedynie do uchwał rad osiedli. Jesteśmy dużym miastem i konsultacje sporo u nas kosztują, dlatego taki sposób ich przeprowadzenia będzie najtańszy - powiedział przy okazji poprzednich konsultacji podczas sesji Rady Miasta Andrzej Dziuba. Trzy lata później wydano mnóstwo pieniędzy aby przekonać dawno już przekonanych Tyszan. Teraz wszyscy świętować będziemy 20-lecie samorządu na spotach reklamowych i billboardach.

3 Pytania 3 Barbara Konieczna odpowiada na pytania MIESZKAŃCÓW Na adres mailowy i pocztowy STNMO po wydaniu drugiego numeru biuletynu przyszło wiele pytań dotyczących funkcjonowania Stowarzyszenia, członkostwa w nim i problemów miasta. Wychodząc naprzeciw wielu mieszkańcom, zdecydowaliśmy się opublikować odpowiedzi na część z nich w tym numerze biuletynu. Na pytania odpowiedziała Barbara Konieczna, prezes Stowarzyszenia Tychy Naszą Małą Ojczyzną. Czym się zajmuje STNMO i jak można do Was dołączyć? (S.A., osiedle A ) Stowarzyszenie już od wielu lat działa dla dobra miasta, starając się pomagać wszędzie tam, gdzie mieszkańcy nie potrafią poradzić sobie z trudnymi, często niezrozumiałymi sytuacjami i problemami. Realizujemy projekty wspierające społeczeństwo obywatelskie, organizujemy akcje charytatywne, pomagamy mieszkańcom w ich problemach, współpracujemy z wieloma organizacjami pozarządowymi. Radni klubu Tychy Naszą Małą Ojczyzną zgłaszają interpelacje i zapytania dotyczące ważnych spraw Tyszan. Odbyłam już wiele spotkań i rozmów z mieszkańcami i wiem, że w Tychach nie jest tak różowo jak malują to rządzący. Nieustannie spotykamy się, z pewnymi barierami i przeszkodami, które jako członkowie stowarzyszenia chcemy pomagać pokonywać mieszkańcom. Na stronie www. malaojczyzna.com można znaleźć dane teleadresowe i skontaktować się z zarządem. Z radością przyjmujemy każdą osobę, której leży na sercu dobro miasta i która chce działać w Stowarzyszeniu. Czy Stowarzyszenie działające kilka lat temu, a to działające dzisiaj to Ci sami ludzie? (M.G., al. Piłsudskiego) STNMO ma więcej nowych członków, którzy zdecydowali się pomagać zmieniać to miasto. Wymagania współczesności naturalnie sprawiły, że Stowarzyszenie zintensyfikowało swoje działania i nastąpiła profesjonalizacja naszych poczynań. Mała Ojczyzna wczoraj i dziś to podobne idee, ale dużo nowych ludzi, którzy rozszerzyli działalność Stowarzyszenia, tym samym wzbogacając idee jego funkcjonowania i nadając mu szerszego wymiaru. Barbara Konieczna Prezes Stowarzyszenia Tychy Naszą Małą Ojczyzną Dlaczego radni odrzucili proponowaną przez STNMO uchwałę dającą mieszkańcom inicjatywę uchwałodawczą? (Mieszkanka Urbanowic) Dla mnie to był kompletny szok i przykład bezwzględnego cynizmu niektórych osób. Odrzucenie tego projektu pokazuje, że w Tychach panuje swego rodzaju model zarządzania, który funkcjonował w Polsce przed 1989 rokiem. Uchwała z powodzeniem funkcjonująca w wielu miastach, dająca określonym grupom mieszkańców możliwość zgłaszania swoich projektów to przykład budowy społeczeństwa aktywnego i obywatelskiego. W Tychach radni zachowali się antydemokratycznie, antyspołecznie, kierując się polityczną kalkulacją i przecząc idei samorządu. To rozwiązanie upadło dlatego, że zostało zgłoszone przez klub radnych Tychy Naszą Małą Ojczyzną. Miałam nadzieję jednak, że wszyscy radni poprą ten projekt i będziemy mogli powiedzieć: nie, że to sukces Koniecznej, tylko mieszkańców. Podczas sesji na mównicy, wiceprezydent Gramatyka powiedział mniej więcej, że jeżeli radni przyjmą projekt, to STNMO ogłosi, że to ich sukces, a jeżeli odrzucą, to Mała Ojczyzna będzie głosić, że radni są źli mój Boże to lepiej odrzucić dobry projekt, tylko dlatego, że zgłosiła go Konieczna, żebym tylko nie mogła powiedzieć, że to mój pomysł? To jest żenujące. Jestem gotowa, zaproponować prezydentowi, niech on wyjdzie ponownie z tą inicjatywą, zgłosi ten pomysł i przegłosujmy go jako jego autorstwa, ale błagam pokażmy, że można coś zrobić razem. Obawiam się jednak, że władze w Tychach funkcjonują według zasady, iż nie można krytykować, a wszelkie pomysły, które nie są po myśli prezydenta Dziuby trzeba odrzucić. Jest to przykre i pokazuje niestety jak wiele polityki w najgorszym wydaniu obserwujemy w Tychach. To jest jakiś lokalny rodzaj autokratycznego sposobu rządzenia. Czy można zrobić coś w tym mieście bez politycznych przepychanek? (Czytelnik z ul. Tołstoja) Owszem, są momenty zwątpienia, w których ręce same opadają, ale gdybym nie wierzyła, to jaki sens ma cała społeczna działalność? W Tychach potrzebna jest świeżość myślenia i postępowania, a przede wszystkim bezinteresowność w działaniu. Wierzę w to, że musi nastąpić zmiana w Radzie Miasta, sposobie funkcjonowania radnych. Wiele z osób zasiadających w RM nie spełnia oczekiwań mieszkańców i wpadło w rutynę, nie robiąc kompletnie nic konstruktywnego, stając się jedynie maszynkami do głosowania, sterowanymi przez władze miasta. Radni kierują się instrukcjami z góry i partyjnymi przykazami, a to jest najgorsze, co może być w samorządzie. Jaki powinien być według Was samorząd? (T.K., Żwaków) Samorząd wolny od politycznych bijatyk to prawdziwa idea samorządu. Władza to służba drugiemu człowiekowi i obowiązek połączony z ogromną odpowiedzialnością. Samorządowiec powinien bezwzględnie w swoim funkcjonowaniu kierować się przede wszystkim dwoma kryteriami: uczciwości i prawdy. Nie można serwować ludziom litanii obietnic albo postępować według machiavellicznej formuły cel uświęca środki. Radny jest dla mieszkańców, a nie mieszkańcy dla radnego, podobnie jest z urzędem prezydenta. W lokalnych samorządach nie powinno być wielkiej polityki, tylko działanie na rzecz małych ojczyzn. Można się owszem nie zgadzać i polemizować, ale musi to być tzw. twórczy ferment, a nie zasada nie bo nie, albo funkcjonujące wśród ludzi prezydenta Dziuby przekonanie nie, bo to Koniecznej. Nie może być też tak, że władzy nie ma kto patrzeć na ręce, bo jest to zachęta do tego by osoby ją sprawujące czuły się bezkarne i nieomylne. Czy Pani Barbara Konieczna będzie kandydować na urząd prezydenta miasta Tychy w tegorocznych wyborach samorządowych? (A. T., ul. Edukacji) Nie ukrywam, że zastanawiam się nad tym, by podjąć to wyzwanie, ale nie podjęłam jeszcze ostatecznej decyzji. Moje obawy idą w stronę przebiegu kampanii wyborczej. Wiem, że w Tychach obecnie rządzący zrobią wszystko, żeby to się nie zmieniło. Stąd moja ewentualna kandydatura narażona będzie na bezpardonowy atak i nie wiem czy chcę w tym uczestniczyć. Obawiam się znowu politycznych brutalnych fauli i nieczystych zagrań w moim kierunku, a szczególnie ataków na moich bliskich. To, że ktoś mnie próbuje zdyskredytować to jestem w stanie przeżyć, ale ciężko mi patrzeć spokojnie, gdy atakuje się moją rodzinę. Doświadczenie z poprzedniej kampanii mówi, że na pewno takie sytuacje będą miały miejsce. Wszędzie tam gdzie pojawia się ktoś, kto chce coś zmienić, albo zastąpić pewien skostniały sposób funkcjonowania w mieście - nowatorskim musi liczyć się z tym, że broniący swoich pozycji będą robić to niezwykle ostro. Tu pojawia się zasadnicze pytanie: czy chcę z tym walczyć i czy mam siły na to, by stawić temu czoła i walczyć o prawdę? Wiem, że jest ogromne oczekiwanie zmiany wśród mieszkańców, którzy mają dosyć tego, że w mieście zaczyna się coś dziać tylko i wyłącznie w roku wyborczym i to są w dodatku pozorne działania, stąd dylemat jest tym silniejszy. Jeżeli zdecyduje się kandydować to dla ludzi, nie dla swoich ambicji, bo proszę mi wierzyć, cena samej kampanii jest zbyt wysoka, by robić to dla siebie. Jako człowiek, radna i społecznik czuję się spełniona. Mam dobrą pracę i nie potrzebne mi zaszczyty i blichtr władzy. Jeżeli będę kandydatem na urząd prezydenta miasta Tychy to dla mieszkańców i dlatego, by w Tychach przywrócić realne działania i inwestycje. Niedawno usłyszałam od mieszkańców na spotkaniu, parafrazę hasła z poprzedniej kampanii: uczciwość jest konieczna, jako zmiana jest konieczna (śmiech). Muszę to przemyśleć. Imiona i nazwiska osób, które przesłały maile i listy do wiadomości redakcji. Barbara Konieczna podczas uroczystości z okazji poświęcienia pomnika Powstańców Śląskich fot. J.Gajdas

4 4 Sprawy Miasta Każdy z nas ma dług! Anita Skapczyk Właśnie świętujesz przyjście na świat swojego dziecka? Twoje dzieci chodzą już do szkoły? A może żyjesz z emerytury? Mamy dla Państwa złą wiadomość. Każdy z Was ma dług. I trzeba go będzie spłacać przez kolejne 12 lat. Władzom miasta nie wystarczają już nasze podatki. Połowa z tego co oddajemy do urzędu skarbowego jest do dyspozycji prezydenta i radnych, którzy go popierają. Na dodatek, tylko w tym roku każdy Tyszanin, także ten który dopiero się urodził, jest winien wierzycielom miasta 1606 złotych. I co mieszkańcy otrzymują w zamian? Wyremontowane za pół miliona biura w urzędzie miasta, między innymi po to, by w biurze asystenta medialnego wisiał obraz za 300 złotych, 120 tysięcy na zamaskowanie kurizalnego pustego cokołu na placu Baczyńskiego kostkami poezji ku czci człowieka, który nawet nie miał pojęcia o istnieniu naszego miasta, 27 tysięcy na sterylizację bezdomnych psów i kotów oraz budowę specjalnego miejsca do kar- mienia gołębi na rynku, które jak wiadomo sprawiają wiele kłopotów, a czasami roznoszą też pasożyty niebezpieczne dla człowieka, zwłaszcza dla dzieci. Prezydent chwali się budową kanalizacji, podczas gdy na takie inwestycje pieniądze dostają wszyscy, którzy o nie poproszą. Poza tym, na wykonanie kanalizacji dopiero na początku XXI wieku, gdy miało się na to ostatnie 10 lat prezydentury, chyba Tyszanie zasłużyli płacąc podatki? Teraz w Tychach powstanie stadion zdecydował prezydent. Mimo że Tyszanie płacą pensję prezydentowi i jego współpracownikom, nie zapytano mieszkańców jakiego życzą sobie obiektu. Któż by sobie zaprzątał głowę pytaniem o to jak mają być wydawane cudze pieniądze i na co! Zgoda, stadion jest potrzebny, ale powinien to być obiekt, który nie będzie tylko służył do kopania piłki lub ustawek - czyli bandyckich bijatyk akceptowanych przez prezesa klubu piłkarskiego i generował koszty utrzymania na poziomie 2 milionów rocznie. Podobno kosztować ma 100 milionów, które także oddadzą ze swoich pieniędzy Tyszanie, oprócz długu jaki już mają, a który w ich imieniu został zaciągnięty przez władze miasta. Koszty budowy okazać się mogą dużo większe niż się wydaje. Powszechnie wiadomo, że montaż Źródło: BIP Rybnika, Rudy Śląskiej, Częstochowy, Tychów, Zabrza, Jaworzna, Sosnowca, Dąbrowy Górniczej, Katowic, Jastrzębia Zdroju, Mysłowic, Bielska - Białej, Chorzowa, Gliwic. Opracowano na podstawie Opinii Uchwał Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach. jednego krzesełka na stadionie to koszt około 10 tys. złotych. Stadion o pojemności 18,5 tys. miejsc, a taki ma być dla Tychów zaprojektowany, kosztuje więc 185 mln złotych. Potwierdzają to publicznie były prezes Najwyższej Izby Kontroli i pracownik firmy, która złożyła odwołanie od przetargu. Poprzednie władze miasta zostawiły nam w spadku niedokończony budynek zespołu szkół municypalnych, za który też trzeba płacić długi, a obecne władze miasta chcą nam zostawić nowe długi. A może by tak kogoś tu zwolnić z pracy, skoro to mieszkańcy płacą temu komuś pensję? ROK PROGNOZOWANA KWOTA DŁUGU mln zł mln zł mln zł mln zł mln zł mln zł mln zł mln zł mln zł mln zł mln zł mln zł Źródło: BIP Rybnika, Rudy Śląskiej, Częstochowy, Tychów, Zabrza, Jaworzna, Sosnowca, Dąbrowy Górniczej, Katowic, Jastrzębia Zdroju, Mysłowic, Bielska - Białej, Chorzowa, Gliwic. Opracowano na podstawie Opinii Uchwał Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach. Źródło: Budżet Miasta Tychy na 2010 rok i opinia RIO o prognozie zadłużenia na 2010 rok.

5 Wywiad Wywiad z reprezentantem Polski w lekkoatletyce Witoldem Bańką Od tego numeru rozpoczynamy cykl rozmów z ludźmi związanymi z naszym miastem, którzy osiągnęli sukcesy w różnych dziedzinach. W tym numerze wywiad z Witoldem Bańką lekkoatletą, medalistą mistrzostw świata w lekkoatletyce w sztafecie 4x400m, zwycięzcą plebiscytu gazety TT na najpopularniejszego sportowca Tychów 2009 roku, politologiem. 5 Witold Bańka w czasie tegorocznego zgrupowania w RPA. P.B.: Jak przebiegają przygotowania do sezonu i jakie ma Pan plany? Intensywnie trenuję i jestem pełen optymizmu przed nadchodzącym sezonem, oby tylko zdrowie dopisało. W tym roku najważniejsze są dla mnie mistrzostwa Europy w lekkoatletyce w Barcelonie. Nie ukrywam, że chcę wywalczyć miejsce w sztafecie 4x400m i być może minimum indywidualne na 400m. Życie nauczyło mnie pokory, więc jestem bardzo ostrożny w ocenie formy, także zobaczymy jak będzie na bieżni. P.B.: Trenował Pan w marcu w Republice Południowej Afryki, czy uważa Pan, że mundial tam to dobry pomysł? To był mój trzeci pobyt treningowy w RPA i abstrahując od obiektów sportowych, które są wysokiej klasy, mam spore wątpliwości czy mundial w tym kraju będzie bezpieczny, ze względu na wysoki wskaźnik przestępczości. Mimo tego, że RPA to piękny kraj pełen możliwości obcowania z piękną przyrodą i dzikim zwierzętami, to jednak jest tam mnóstwo zagrożeń i o tym należy pamiętać. Miejmy nadzieje, że organizatorzy staną na wysokości zadania i zapewnią bezpieczeństwo kibicom, ale nie należy zapominać o podstawowych zasadach, takich jak np. nie wychodzenie samemu na miasto w godzinach wieczornych, czy też nie udawanie się do tzw. ubogich dzielnic murzyńskich. Po prostu trzeba uważać. P.B.: Katastrofa w Smoleńsku była ciosem dla całego kraju, jak świat sportu zareagował na to tragiczne zdarzenie? fot. materiały W.B. To był dla mnie kompletny szok. Dla wielu moich przyjaciół sportowców, również było to straszne przeżycie, także ze względu na znajomość z niektórymi osobami, które zginęły pod Smoleńskiem. Ja czuję się jakoś szczególnie związany z symboliką i miejscem tej tragedii, ponieważ mój pradziadek zginął w Katyniu, a zmarły w zeszłym roku dziadek, z którym byłem mocno związany bardzo kultywował w naszej rodzinie pamięć o zbrodni z 1940 roku. Ziemia ta pochłonęła tyle ofiar i teraz kolejne. To, że spoczywa tam także mój przodek sprawia, że jakoś szczególnie tą tragedią poczułem się dotknięty. Te dwa dramaty mają ogromne znaczenie historyczne i są czytelnym sygnałem dla całego społeczeństwa do jakiejś wewnętrznej przemiany. Zginęła część elity intelektualnej naszego kraju. Katastrofa ta wyzwoliła w Polakach piękne uczucia w trakcie żałoby, i to był taki maleńki promyczek w tym dramacie. Przeżyliśmy swoiste narodowe rekolekcje. Spędziłem mnóstwo czasu śledząc to wszystko. P.B.: Wierzy Pan w taką wewnętrzną zmianę ludzi po tym wydarzeniu? Niektórych ludzi funkcjonujących poza światem polityki, może przemienić, ale ciężko mi uwierzyć w wewnętrzną metamorfozę akurat polityków. Doszło tylko do tymczasowego obniżenia temperatury dyskusji i przez jakiś czas język debaty politycznej był bardziej stonowany, ale nie łudźmy się, że to jakaś trwała tendencja. Wystarczy spojrzeć przecież na przebieg kampanii wyborczej przed wyborami prezydenckimi i można pozbyć się złudzeń. Polityka, prócz tego, że powinna być bezinteresowną pracą dla ogółu, jest jednak strefą wpływów, a dla wielu podstawą funkcjonowania w życiu publicznym. Dla zachowania władzy, bądź jej zdobycia politycy posuwają się do wielu rzeczy, by osiągnąć zamierzony cel, czy to na szczeblu krajowym, czy też lokalnym. Nie oczekujmy wielkich zmian, niestety. Może w tych setkach tysięcy, którzy czekali w kolejkach by oddać hołd parze prezydenckiej dokona się, bądź już się dokonała przemiana, lub jakaś głęboka refleksja, ale to raczej nie dotyczy klasy politycznej. P.B.: Dość pesymistycznie spogląda Pan na scenę polityczną. Powiedziałbym raczej realistycznie. Żeby jednak faktycznie nie narażać się na zarzuty zbytniego pesymizmu to powiem, że mam nadzieję tylko, iż zahamowana zostanie palikotyzacja w polityce, czyli tabloidalny styl dyskusji w najgorszym, bardzo prostackim wydaniu. Tego rodzaju dyskurs w polityce nabrał naprawdę ogromnego znaczenia i zepsuł poziom debaty publicznej. Cynizm polityków i mechanizmy marketingowe opanowały scenę polityczną i stąd też trudno teraz o rzetelną i uczciwą rozmowę programową pomiędzy politykami. Liczy się, kto lepiej wygląda, kto ma lepszych PR-owców, kto więcej obieca i kto jest bardziej trendy. Ciężko mi uwierzyć, że teraz poli- Medaliści Akademickich Mistrzostw Świata w sztafecie 4x400m tyka będzie bardziej autentyczna, ideowa. Chciałbym, ale szczerze w to wątpię. P.B.: Nawiązując do naszego lokalnego podwórka, Pana jako lekkoatletę martwi z pewnością brak stadionu lekkoatletycznego? Moje uczucia w tej sprawie w ostatnim czasie znacznie ewoluowały, od ufności - przed kilkoma laty, poprzez zrozumienie, aż do rozczarowania, które powoli przeradza się w irytację. Czyny, nie słowa - pasowałoby powiedzieć w tej sprawie. Od wielu lat obiecywano Pani Lucynie Kałek, potem mnie, że stadion będzie. Zostały słowa i kolejne obietnice. Wiem, że w Tychach nie ma nawet porządnej 100m bieżni, bo ta co jest przy szpitalu miejskim to obraz nędzy i rozpaczy. Kiedy słyszę, że w Mikołowie powstanie już niebawem 400-metrowa bieżnia lekkoatletyczna, no to co ja mam myśleć? To już nie chodzi tylko o sekcje lekkiej atletyki. Przecież likwidacja bieżni przy ul. Edukacji sprawi, że w tym mieście nie będzie gdzie rozegrać zawodów szkolnych dla dzieci i młodzieży, a także realizować programu nauczania WF w zakresie biegowym. Gdzie nauczyciele będą robić sprawdziany dzieciom np. na 600m, bądź 1000m? W lesie? A zawody szkolne tzw. gimnazjady i licealiady? Autokarami do Sosnowca lub Katowic będą wieźć przykładowo 400 dzieci? Władze miasta zdecydowały się na koncepcję stadionu typowo piłkarskiego, rezygnując z możliwości budowy wielofunkcyjnego (wzorem Bydgoszczy). W mojej prywatnej opinii nie jest to właściwa koncepcja, ale szanuje tę decyzję. Nowy stadion jest miastu potrzebny, ale trzeba patrzeć długofalowo i proporcjonalnie do możliwości. Równolegle z modernizacją stadionu piłkarskiego zgodnie ze strategią sportu, którą w mieście przyjęto, miała ruszyć budowa lekkoatletycznego, żeby nie doprowadzać do sytuacji, o której wcześniej wspomniałem. Wszystko niestety wskazuje na to, że tak nie będzie. Brak jakiejkolwiek bieżni przyczyni się do upadku sekcji LA, a zawodów szkolnych przez kilka lat nie będzie, albo zrobi się prowizorkę. Królowa Sportu niestety nie jest traktowana należycie w naszym mieście. Ciągle mam nadzieję, że może się to zmieni. Powołaliśmy do życia Stowarzyszenie Promocji Lekkiej Atletyki, które będzie aktywnie działać na rzecz tego sportu, także w Tychach. Jesteśmy na etapie rejestracji tego przedsięwzięcia w sądzie. Wystarczy popatrzeć jak wielu ludzi biega, uprawia jogging, nordic walking. Naprawdę bieganie staje się modne i jest świetnym sposobem na utrzymanie chociażby dobrej sylwetki. Warto biegać! P.B.: Dziękuję za rozmowę. Dziękuję i serdecznie pozdrawiam fot. materiały W.B.

6 6 Sprawy Miasta CZAS NA NOWY BASEN W TYCHACH Henryk Robert Drob Perypetie związane z zeszłorocznym remontem dachu na tyskim basenie, pokazały jak bardzo miastu potrzebny jest obiekt z prawdziwego zdarzenia. Dlaczego nasi mieszkańcy wybierają wizyty na basenach np. w Jaworznie, Czechowicach-Dziedzicach, Łaziskach, Woli, bądź jadą do Tarnowskich Gór czy Dąbrowy Górniczej? Ponieważ obiekty w tych miejscowościach są funkcjonalne, prawidłowo wykonane i cieszą się dobrą opinią. Poziom atrakcyjności naszego basenu niestety pozostawia wiele do życzenia. Zamknięcie tego obiektu w zeszłym roku na 9 miesięcy to była prawdziwa farsa. W czasie remontu firma która go wykonywała w sierpniu 2009 roku, po prostu porzuciła roboty ( jej konta zablokował komornik). Należy tu postawić pytanie: Kto dopuszcza do przetargu firmę nie sprawdzając wiarygodności jej oświadczeń? Remont, który kosztował w zeszłym roku prawie 500 tysięcy złotych, wynikał z wad budowlanych które powstały podczas wykonywania generalnego remontu basenu w roku Wady, które były przyczyną remontu w roku 2009, wystąpiły od razu po oddaniu basenu po remoncie 8 lat wcześniej do użytku. Jednak przez ponad 8 lat władze miasta nie zrobiły nic, aby wyegzekwować odszkodowanie od nierzetelnego wykonawcy, bądź naprawić tę szkodę. Dopiero, gdy Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, zagroził że nie dopuści obiektu do użytkowania, bo jego eksploatacja groziła katastrofą budowlaną, powzięto decyzję o remoncie basenu. Po kolejnym oddaniu do użytku, każdy kto był na basenie wie, że obiekt ponownie przecieka. To brzmi jak fatum, albo kompletne partactwo budowlane. W czasie sezonu letniego, gdy wysoka temperatura i wilgotność powietrza robią swoje, czas oczekiwania na wejście to niejednokrotnie ponad 2 godziny, a kolejka do kas sięga poza budynek. Obsługa basenu robi co może, aby obsłużyć wszystkich chętnych, ale bariery w postaci ograniczonej przepustowości osób na obiekcie, który dopuszcza tylko 120 osób nikt nie jest w stanie przeskoczyć. I tak mieszkańcy mogą korzystać z niewielkiego basenu, malutkiej sauny i skromnego jacuzzi. Dla porównania w Czechowicach-Dziedzicach w których zamieszkuje 34 tysięcy osób, wybudowano obiekt za 12,5 mln zł (2,5 mln zł pozyskano ze źródeł zewnętrznych). Ponadto gmina ta posiada letnie kąpielisko, które w słoneczne dni jest zapełnione po brzegi. Łaziska Górne posiadają kompleks sportowo rekreacyjny zwany Żabką, który kosztował ponad 12 mln zł (z czego 2,5 mln zł pozyskano ze źródeł zewnętrznych, zaś od powstania odwiedziło ten kompleks ponad 200 tys. osób, w ciągu dnia natomiast w okresie letnim, przebywa na na nim prawie 4 tysiące osób, w tym mnóstwo mieszkańców Tychów). Kolejnym przykładem jest 7 tysięczna Wola, posiadająca dobrej jakości basen, mimo że niewielki, to na potrzeby mieszkańców tej społeczności wystarczający. Podobne przykłady można mnożyć i podawać kolejne miejscowości posiadające Aquaparki i baseny z prawdziwego zdarzenia. W Tychach zapotrzebowanie na basen, Aquapark czy też kąpielisko wysokiej klasy jest ogromne. Z całą pewnością jest to inwestycja, o którą należy zabiegać, bo Tychy potrzebują basenu z prawdziwego zdarzenia, który będzie służył mieszkańcom i będzie funkcjonalny. Basen miejski w Tychach fot. J. Gajdas Działalność Stowarzyszenia Akcja RAZEM BEZPIECZNIEJ. Pomagajmy niewidomym i słabowidzącym! Od 1,5 roku Polski Związek Niewidomych Odział w Tychach przeszkodę dla osób niewidomych, a ponadto wymalowania schodów pisów kolor biały - stosowany jest przy ul. Budowlanych na kolor żółty, które prowadzą do do prowadzenia poziomego Lidia 19, nie mógł doprosić się w tyskim siedziby związku. Kolor ten dla tzw. kolor pomarańczowy - stosowany Gajdas MZBM-ie usunięcia dwóch metalowych słupków, które stanowiły kompletnie niewidome, ale widzą kolor żółty - stosowany jest do szczątkowców (osoby, które nie są jest do prowadzenia pionowego tylko zarys przedmiotów) wyraźnie ostrzegania o zmianie warunków odróżnia się od podłoża i jest ruchu na drodze zauważalny przez te osoby, przez kolor czarny - kolor będący kontrastem co czują się pewniej. Po interwencji przy oznaczaniu kolorem naszego stowarzyszenia w MZBMie żółtym i białym słupki te zostały usunięte. Nato- Warunkiem akceptacji stosowa- miast co do pomalowania schodów dostaliśmy odpowiedź, że prace te zostaną wykonane do dnia r. W imieniu osób niewidomych i słabowidzących bardzo dziękujemy za reakcję i liczymy na wywiązanie się z zobowiązań A oto kilka rad dla ludzi, którzy mogliby ułatwić życie osobom niewidomym i słabo widzącym i pomóc w poruszaniu się w obiektach. 1. Eliminacja przeszkód dolnych, górnych i bocznych znajdujących się w pasach ruchu (ciągach komunikacyjnych). 2. Odpowiednia lokalizacja, oznakowanie i budowa elementów stałych i czasowych znajdujących się w przestrzeni użytkowej. 3.Stosowanie informacji dotykowej Droga do siedziby Polskiego Związku Niewidomych fot. J. Gajdas i kolorystycznej, piktogramów, na- Wejście do siedziby PZN po naszej interwencji nych rozwiązań, tak przez osoby z wadami wzroku jak i inne, jest znajomość i poszanowanie potrzeb i oczekiwań wszystkich. PAMIĘTAJMY! Niewidomi także mają prawo wejść do restauracji, pubu, galerii, centrum handlowego, kościoła, urzędu i banku. fot. J. Gajdas

7 Sprawy Miasta 7 Tyskie budownictwo społeczne? Stefan Moćko Zapis ustawy stanowi, że do zadań własnych gminy należy tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej. Na gminie spoczywa poniekąd obowiązek zapewnienia mieszkania także mniej zamożnym i najuboższym mieszkańcom. Gmina realizuje powyższe cele poprzez sprzyjające budownictwu mieszkaniowemu, planowanie przestrzenne, tworzenie infrastruktury umożliwiającej budownictwo oraz budowę mieszkań socjalnych i czynszowych. Dla średnio i mniej zarabiających mieszkańców najłatwiejszą drogą pozyskania mieszkania jest wynajęcie go z zasobu gminy czy też Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Tyski TBS jest w 100% własnością miasta Tychy. Jest oczywiste, że spora grupa mieszkańców nie potrzebuje pomocy ze strony gminy, gdyż mogą oni kupić mieszkanie na wolnym rynku, albo wynająć je, płacąc często wygórowane odstępne. Jednakże jest duża grupa Szanowni Mieszkńcy! Pragniemy Państwa zaprosić do zaangażowania się w działalność społeczną dla dobra naszego miasta i wszystkich tyszan!!! DOŁĄCZ DO NAS! Czekamy na Państwa w naszej siedzibie przy ulicy Grota Roweckiego w pokoju 228 (II p.) - budynek Komendy WKU. Jesteśmy dostępni w internecie pod adresem:, serdecznie zapraszamy do odwiedzin i zapisywania się do naszego newslettera, gdzie będziemy Państwa informować o sytuacji w mieście. Jeżeli potrzebują Państwo pomocy to zapraszamy do naszej siedziby. Pod numerem telefonu można się umówić na spotkanie z zarządem stowarzyszenia i naszymi specjalistami. WYDAWCA Stowarzyszenie Tychy - Naszą Małą Ojczyzną Tychy, ul. Grota Roweckiego (p II p.) KRS , Bank Spółdzielczy w Tychach REDAKCJA BIULETYNU Redaktor naczelny: Bartosz Kiszewski, Sekretarz redakcji: Lidia Gajdas, Stali współpracownicy: Barbara Konieczna, Jakub Chełstowski, Henryk Robert Drob Foto: materiały własne stowarzyszenia REALIZACJA WYDAWNICZA: TRISTart mieszkańców, przeważnie młodych małżeństw, których nie stać na kupno mieszkania za gotówkę lub na kredyt. Uzyskanie kredytu często nie jest możliwe z powodu braku tzw. zdolności kredytowej. Ostateczną szansą jest dla nich wynajęcie mieszkania z zasobów Tyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Zadaniem tej spółki jest stwarzanie możliwości zaspokajania potrzeb mieszkaniowych rodzin, których nie stać na zakup mieszkania, przez budowę dla nich mieszkań na wynajem o umiarkowanych czynszach. W pewnym okresie swojego istnienia TTBS mógł liczyć na daleko idącą przychylność władz miasta. Rada Miasta w latach wniosła aportem nieruchomości do spółki. Wnoszono również aporty pieniężne, które przy udziale preferencyjnych kredytów z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego pozwalały na budowę kolejnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przede wszystkim na osiedlu Balbina. Wcześniej gmina przeprowadziła na swój koszt rekultywację terenu poprzemysłowego, przystosowując go zabudowy mieszkaniowej. Po początkowych sukcesach spółka TTBS w 2004 roku stanęła na krawędzi upadku. Straciła płynność finansową, jej długi wobec wykonawców wzrosły do milionów złotych. Komornik sądowy dokonał zajęcia Osiedle Balbina kont bankowych TTBS. Wywnioskować można, że przyczyną tej zapaści było kiepskie zarządzanie i nadzorowanie spółki. Prezesem był wtedy Kazimierz Gorczycki, a dyrektorem TTBS d/s inwestycji, a zarazem pełnomocnikiem Prezydenta Miasta d/s budownictwa mieszkaniowego był obecny radny Mieczysław Podmokły. Uprawnienia właścicielskie należały do prezydenta Andrzeja Dziuby. Chociaż istniały różne sposoby ratowania spółki, wybrano sposób najgorszy z punktu widzenia interesu publicznego. Prezydent Dziuba postanowił sprzedać wcześniej wniesione przez gminę do TTBS działki budowlane wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowę bloków mieszkalnych, a za uzyskane pieniądze spłacił wierzycieli spółki. Przewodniczącym komisji przetargowej był radny M. Podmokły. Decyzja ta na kolejne lata wyhamowała podstawową działalność spółki czyli budowę mieszkań czynszowych. Stało się to w sytuacji, w której około 4000 rodzin w Tychach poszukiwało mieszkań czynszowych. Potem pojawił się nowy prezes spółki TTBS Ryszard Krzeszowiak, który konsekwentnie realizując program naprawczy uregulował zobowiązania spółki, utrzymał jej działalność bieżącą, oraz w nowych już mniej korzystnych warunkach organizował budowę i finansowanie kolejnych budynków. Ze strony gminy jednakże nie było właściwej pomocy finansowej. Pozostawiono spółkę samą sobie. Prezydent Andrzej Dziuba nie reagował na apele o udzielenie pomocy spółce, a z jego stanowiska wobec sytuacji budownictwa mieszkaniowego w mieście wynikało, że problem braku mieszkań rozwiążą deweloperzy czy prywatne firmy budujące na sprzedaż. Mimo ograniczenia pomocy ze strony gminy, prezes R. Krzeszowiak zorganizował i zrealizował budowę budynku mieszkalnego z prawie 60 mieszkaniami przy ulicy Hierowskiego, oraz przygotował pod względem prawnym, finansowym i wykonawczym kolejne budynki przy ulicy Grota Roweckiego na około 100 mieszkań. Wydawałoby się, że skuteczny prezes cieszył się będzie uznaniem ze strony Prezydenta. Niestety w lipcu 2009 roku został w trybie nagłym odwołany na kilka dni przed oddaniem do użytku bloku mieszkalnego przy ulicy Hierowskiego. Decyzja wiceprezydenta Michała Gramatyki o odwołaniu prezesa Krzeszkowiaka była dalece nieodpowiedzialna. Sąd orzekł, że rozwiązanie umowy o pracę było bezprawne. Odwołanie to, biorąc pod uwagę zasądzone odszkodowanie i koszta przegranych dla spółki procesów, kosztowało miasto ponad zł. Zapłacą mieszkańcy Tychów, bo TTBS jest przecież własnością gminy. Potrzeba posiadania mieszkania należy do potrzeb priorytetowych. Oddanie rocznie do użytku 100 mieszkań przez TTBS pozwoliłoby rozładować zapotrzebowanie na takie mieszkania w ciągu 1 pokolenia. Zaniedbania gminy w przedmiocie budowy mieszkań czynszowych mogło przyczynić się do zmniejszenia ludności Tychów z liczby około 132 tysięcy mieszkańców w roku 2002, do około 127 tysięcy w roku Zatem każdego roku ubyło nam około 600 mieszkańców. Działalność spółki TTBS jednakże nie leży w interesie konkurencji, a konkurencją dla TTBS-u są firmy deweloperskie. Cena mieszkania w Tychach wynosi około 4500 zł za 1m2. Cena 50m2 wyniesie więc zł. Kto nie ma takiej gotówki, a obecnie mało kto ma, stara się o kredyt hipoteczny zwykle na okres 30 lat. Miesięczna spłata raty wówczas wynosi około 1500 zł. Doliczając do tego opłaty ogólne na fot. arch. własne rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej i koszty mediów, miesięczny wydatek sięga prawie 2000 zł. Takie samo mieszkanie wynajęte w TTBS wraz z opłatami za media, nie przekroczy kwoty około 800 zł. Oferta TTBS szczególnie dla mniej zamożnych rodzin jest bezkonkurencyjnie lepsza. Jeżeli potrzebujący nie mają tzw. zdolności kredytowej, a jest to coraz powszechniejsza sytuacja, to oferta TTBS jest dla nich jedyną możliwą. Spółka gminna TTBS nie jest restrykcyjna wobec tych najemców, którzy popadli w kłopoty finansowe. W przypadku mieszkań własnościowych za kredyty hipoteczne, już kilkumiesięczne zaległości w spłacie kredytu mogą prowadzić do zajęcia mieszkania przez banki lub firmę windykacyjną. Kolejnym zastanawiającym faktem jest pozornie chlubna rzecz jak remont placu zabaw na terenie osiedla Balbina, ale zwrócić należy uwagę na fakt, iż remont na kwotę zł plus koszt dokumentacji projektowej, plus utylizacja starych urządzeń, tegoż dokonuje się po zaledwie czterech latach od jego oddania w 2006 roku do użytku. Dokonuje się remontu, gdzie stan tego miejsca wcale nie wymaga jakiejś gruntownej inwestycji, a koszty tych inwestycji poniosą mieszkańcy. Należy zastanowić się również dlaczego taka pozornie wielka płynność finansowa pozwalająca na takie remonty nie przekłada się na budownictwo czynszowe. Podsumowując, z powodu niedostatecznego wsparcia ze strony gminy (jeśli pominąć niewłaściwe kierowanie spółki do 2004 roku) rola naszego TTBS w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych tyszan jest niewspółmiernie mała w stosunku do potrzeb i możliwości finansowych gminy. Niestety nie widać ze strony obecnych władz miasta woli do rozwiązania tego problemu.

8 8 Sprawy Miasta / Political F Sensacyjna, tajemnicza i pełna humoru historia w stylu samorządowego political fiction. Publikujemy odcinek dostępnej na stronie internetowej: historii o charakterze samorządowego political fiction. Historia dzieje się w fikcyjnym mieście Le Tichy. Występują fikcyjni bohaterowie, a wszelkie podobieństwo do osób i zdarzeń jest niezamierzone i przypadkowe. ODCINEK: Bohaterowie odcinka: Andrzej Wąsik prezio Le Tichy Michail Stylistyka wiceprezio Le Tichy Henry Storczyk wiceprezio Le Tichy Anette Bączkowska doradca prezia Glafira Pieszczota rzecznik prasowy prezia Amaretta Karolak była dziennikarka Naszego Prezia Z prywatnego gabinetu wiceprezia Stylistyki dobiegało nucenie radośnie usposobionego zastępcy Wąsika. Michail sprytnie zmieniał słowa znanego utworu zespołu Łezki i podśpiewywał radośnie: To ja Michail się nazywam, przepraszam i dziękuję ja tych słów nie używam, jestem piękny i uroczy popatrzcie w moje oczy, jestem przecież najmądrzejszy, a na pewno najskromniejszy. Niepotrzebne mi podboje, aby miasto było moje.(lala). Wesoło nucąc przeglądał lokalny portal, wpisując peany pochwalne Jak na Okręcie na cześć włodarzy miasta podając się za zwykłego mieszkańca. Tak właśnie intensywnie pracując przy swoim komputerze usłyszał lekkie pukanie do drzwi. - Proszę, wielce szanowny gościu - rzekł z właściwym dla siebie spokojem i gracją, nie wiedząc jeszcze kto stoi przed drzwiami Stylistyka. Drzwi się uchyliły i zobaczył byłego już wiceprezia Storczyka niepewnie wchodzącego do pokoju swojego jeszcze do niedawna kolegi z pracy. - Witam cię drogi Michailu, przyszedłem się pożegnać przywitał się Henry Storczyk. - Cześć ekspreziu kąśliwie odpowiedział Stylistyka. - No co mam ci powiedzieć drogi kolego zaczął Storczyk. Sam wiesz, że epoka Wąsika już się kończy, no i trzeba szukać dla siebie dobrego miejsca zaczepienia, wolę być prezesem dobrej firmy, niż użerać się z Le Tichy i jego problemami. - Najłatwiej tak zrobić Henry, może mam ci zanucić piosenkę Czesi Dionowej ze znanego filmu Teatanic na pożegnanie? zażartował Stylistyka. - Oj daruj sobie Michail, będę was przecież wspierał całym moim sercem i umysłem. Good luck my friend łamaną angielszczyzną pożegnał się żartobliwie Storczyk i opuścił gabinet kolegi. Tymczasem, nieopodal w pokoju włodarza Le Tichy, trwała gorączkowa narada zespołu medialnego prezia. Uroczo uczesana Glafira Pieszczota kończyła pisać oświadczenia medialne i podpowiadała przez internet młodym sztabowcom prezia, co mają wpisać na jego profilu w znanym portalu społecznościowym headbooku, a Anette Bączkowska głośno dyskutowała z Wąsikiem. - Uciekają niektórzy jak szczurki z naszego okrętu, ale nie obawiaj się preziu nie utoniemy poetycko prawiła Anette. - No musimy walczyć, przecież to chodzi o naszą przyszłość rozpaczliwie nawoływał do walki swój medialny zespół Andrzej Wąsik, prezio Le Tichy. - Odsunęliśmy na bok tę lojalną Amarettę Karolak, no wiesz tę od Stylistyki podopieczną, z rodziny czy jakoś tak, nie jest to istotne. Psuła nam wizerunek, musiała odsunąć się w cień. Już o niej mówili, że jest reżimowym dziennikarzem hahah śmiała się Bączkowska. - Dobrze, niech piszą w Naszym Preziu o mnie w samych superlatywach, ale nie przesadzajcie, najlepiej to trzeba pisać, że w mieście dużo się dzieje, wiadomo, że zasługa będzie moja, ludzie są mądrzy przekonywał Andrzej Wąsik. -Eeee, no ale o to chodzi, że ludzie mówią, iż niewiele się dzieje i to wszystko na wybory troszkę posmutniała doradczyni prezia. - Jak niewiele, coś ty??? Spójrz, remontujemy drogi, robimy parki, no i ładne mamy plany innych inwestycji! - No tak, tak faktycznie w sumie masz rację preziu, zabraliśmy się za późno za te rzeczy, ale jest dobrze i będzie lepiej, ważne jest zwycięstwo, o to chodzi w tej grze - nabrała wiatru w żagle Bączkowska. - Przecież to naturalne, że wszystkie ważne rzeczy odkłada się na rok wyborczy, żeby lud to wszystko łyknął - w młodzieżowym stylu podsumował prezio i zwrócił się w kierunku zapracowanej Pieszczoty: - Glafirko, przygotowałaś w moim imieniu wszystkie oświadczenia i przemówienia na ten tydzień? - Tak preziu, brzmią profesjonalnie i kompetentnie - potwierdziła Pieszczota. - Super! Kolejny udany dzień, to rąbniemy sobie dziewczyny po pracy browarka co? zaproponował Andrzej Wąsik i tak minął kolejny dzień prezia Le Tichy i ekipy. C.D.N Więcej odcinków na: TYSKIE ABSURDY Bartosz Kiszewski 1. Prezentujemy fotografię lamp, które w roku 2009 zamontowano przy al. Niepodległości. Wszystko byłoby w porządku, gdyby nie montaż nasłupach 104 podświetlonych tablic reklamowych, których wykonanie kosztowało łącznie z lampami ponad 1 mln zł. Roczne utrzymanie oświetlenie gablot wynosi 7200 zł i jak in- formuje nas Wydział Działalności Gospodarczej UM do tej pory nie zawarto żadnej umowy na ich użytkowanie. W trakcie kampanii wyborczej z pewnością będą łakomym kąskiem dla kandydatów. 2. Fotografia przedstawia absurdalne schody do nikąd...miały prowadzić na obiecane nam wyremontowane perony. 3. Zdjęcie jaroszowickiej drogi, bezpiecznej i czystej. 1 Czekamy na fotografie od Państwa, różnych innych ciekawych miejsc, przy których wykonaniu nie wykazano się delikatnie rzecz biorąc zdrowym rozsądkiem. 2 3

Nasze działania wspierają władze miasta Tychy:

Nasze działania wspierają władze miasta Tychy: Nasze działania wspierają władze miasta Tychy: Prezydent Miasta Andrzej Dziuba Zastępca Prezydenta Miasta Tychy Pani Daria Szczepańska ( ) trzeba podjąć próbę stworzenia systemu, który zadziała dobrze

Bardziej szczegółowo

Igor Siódmiak. Moim wychowawcą był Pan Łukasz Kwiatkowski. Lekcji w-f uczył mnie Pan Jacek Lesiuk, więc chętnie uczęszczałem na te lekcje.

Igor Siódmiak. Moim wychowawcą był Pan Łukasz Kwiatkowski. Lekcji w-f uczył mnie Pan Jacek Lesiuk, więc chętnie uczęszczałem na te lekcje. Igor Siódmiak Jak wspominasz szkołę? Szkołę wspominam bardzo dobrze, miałem bardzo zgraną klasę. Panowała w niej bardzo miłą atmosfera. Z nauczycielami zawsze można było porozmawiać. Kto był Twoim wychowawcą?

Bardziej szczegółowo

W MOJEJ RODZINIE WYWIAD Z OPĄ!!!

W MOJEJ RODZINIE WYWIAD Z OPĄ!!! W MOJEJ RODZINIE WYWIAD Z OPĄ!!! W dniu 30-04-2010 roku przeprowadziłem wywiad z moim opą -tak nazywam swojego holenderskiego dziadka, na bardzo polski temat-solidarność. Ten dzień jest może najlepszy

Bardziej szczegółowo

Rozmowa ze sklepem przez telefon

Rozmowa ze sklepem przez telefon Rozmowa ze sklepem przez telefon - Proszę Pana, chciałam Panu zaproponować opłacalny interes. - Tak, słucham, o co chodzi? - Dzwonię w imieniu portalu internetowego AmigoBONUS. Pan ma sklep, prawda? Chciałam

Bardziej szczegółowo

Owocny początek kampanii PSLu

Owocny początek kampanii PSLu Owocny początek kampanii PSLu Napisano dnia: 2014-10-19 18:38:44 W sobotę 18 października we Lwówku Śląskim Polskie Stronnictwo Ludowe oficjalnie rozpoczęło kampanię wyborczą. W samo południe, Mariola

Bardziej szczegółowo

Przemówienie wójta Piotra Piotrowskiego. po zaprzysiężeniu 05 grudnia 2014

Przemówienie wójta Piotra Piotrowskiego. po zaprzysiężeniu 05 grudnia 2014 załącznik do protokołu Nr 2/2014 Przemówienie wójta Piotra Piotrowskiego po zaprzysiężeniu 05 grudnia 2014 PANIE PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY, PANIE I PANOWIE RADNI DRODZY MIESZKANCY GMINY MOGILANY SZANOWNI

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, z prawdziwą przyjemnością przekazuję Państwu poradnik adresowany do wszystkich, którzy chcą wiedzieć więcej o radach seniorów w

Szanowni Państwo, z prawdziwą przyjemnością przekazuję Państwu poradnik adresowany do wszystkich, którzy chcą wiedzieć więcej o radach seniorów w Szanowni Państwo, z prawdziwą przyjemnością przekazuję Państwu poradnik adresowany do wszystkich, którzy chcą wiedzieć więcej o radach seniorów w Warszawie. Obecnie jesteśmy świadkami intensywnych zmian

Bardziej szczegółowo

Wizerunek organizacji pozarządowych. najważniejsze fakty 16% 24% 13% 37% Wizerunek organizacji pozarządowych 1

Wizerunek organizacji pozarządowych. najważniejsze fakty 16% 24% 13% 37% Wizerunek organizacji pozarządowych 1 Wizerunek organizacji pozarządowych najważniejsze fakty 24% 16% 13% 37% Wizerunek organizacji pozarządowych 1 Kiedy Polacy słyszą organizacja pozarządowa to myślą 79% 77% zajmują się głównie pomaganiem

Bardziej szczegółowo

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze.

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze. Przedmowa Kiedy byłem mały, nawet nie wiedziałem, że jestem dzieckiem specjalnej troski. Jak się o tym dowiedziałem? Ludzie powiedzieli mi, że jestem inny niż wszyscy i że to jest problem. To była prawda.

Bardziej szczegółowo

PozabudŜetowe instrumenty finansowo organizacyjne na rzecz rozwoju mieszkalnictwa

PozabudŜetowe instrumenty finansowo organizacyjne na rzecz rozwoju mieszkalnictwa VI FORUM MIESZKALNICTWA I REWITALIZACJI Sosnowiec 11-12.04.2011 PozabudŜetowe instrumenty finansowo organizacyjne na rzecz rozwoju mieszkalnictwa Arkadiusz Borek Prezes Zarządu Instytutu Gospodarki Nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Nowy program wsparcia budownictwa społecznego

Nowy program wsparcia budownictwa społecznego Nowy program wsparcia budownictwa społecznego Departament Budownictwa Społecznego październik 2015 Segment dochodowy lokatora Misyjność sektora budownictwa społecznego dla BGK, komplementarność oferty

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 2/2015. Dnia 14 stycznia 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Wolsztynie.

Protokół nr 2/2015. Dnia 14 stycznia 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Wolsztynie. Protokół nr 2/2015 Dnia 14 stycznia 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Wolsztynie. Komisja Wolsztyn, 14 stycznia 2015 r. Oświaty, Kultury Sportu

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SŁUCHANIE I PISANIE (A2) Oto opinie kilku osób na temat polityki i obecnej sytuacji politycznej:

POLITYKA SŁUCHANIE I PISANIE (A2) Oto opinie kilku osób na temat polityki i obecnej sytuacji politycznej: POLITYKA SŁUCHANIE I PISANIE (A2) Oto opinie kilku osób na temat polityki i obecnej sytuacji politycznej: Ania (23 l.) Gdybym tylko mogła, nie słuchałabym wiadomości o polityce. Nie interesuje mnie to

Bardziej szczegółowo

Darmowy fragment

Darmowy fragment Jacek Babiel Jak wygrać wybory? Łomża 2013 Jacek Babiel 2013 Wydawca: babiel.com.pl Jacek Babiel www.jakwygracwybory.com.pl ISBN 978-83-926997-2-9 Nie wygrać, to nie znaczy zawsze przegrać Materiał, który

Bardziej szczegółowo

Debata obywatelska Wiem jak jest

Debata obywatelska Wiem jak jest Debata obywatelska Wiem jak jest Zespół Instytutu socjologii Uniwersytetu Warszawskiego: dr Przemysław Sadura, Anna Kordasiewicz, Marta Olejnik, Marta Szaranowicz-Kusz, Agata Urbanik Analizy wykonali:

Bardziej szczegółowo

Zbuduj swoją historię kredytową

Zbuduj swoją historię kredytową Krzysztof Nyrek Zbuduj swoją historię kredytową Niniejszy ebook jest wartością prywatną. Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie, w jakiej została

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 4/10. Komisję prowadził Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej - Krzysztof Rąkowski

Protokół Nr 4/10. Komisję prowadził Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej - Krzysztof Rąkowski Protokół Nr 4/10 Z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, które odbyło się dnia 28.12.2010r. o godz.14.00 w sali Nr 4, Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16. Obecni wg. załączonej listy obecności.

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania polityki mieszkaniowej Miasta Poznania w rozwoju i odnowie śródmieścia

Rola i zadania polityki mieszkaniowej Miasta Poznania w rozwoju i odnowie śródmieścia Rola i zadania polityki mieszkaniowej Miasta Poznania w rozwoju i odnowie śródmieścia referuje: Aleksandra Konieczna Zastępca Dyrektora WGKiM ds. mieszkaniowych Na zlecenie Wydziału Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

Dzień Wiosny w Europie

Dzień Wiosny w Europie Dzień Wiosny w Europie Debata o naszej przyszłości 21 marca - 9 maja 2006 Dzień Wiosny w Europie 2006 Inicjatywa, która ma na celu promować Dialog, Debatę i Demokrację w europejskich szkołach. 2 3 Głos

Bardziej szczegółowo

... ale najpierw trzeba mieć te pieniądze...

... ale najpierw trzeba mieć te pieniądze... Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta na 2009 rok w pigułce. Budżet miasta - co to jest?? W budżecie spotkacie Państwo takie pojęcia, jak: dochody, wydatki, przychody i rozchody.

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR URZĘDU MIEJSKIEGO w BRZESKU. Budżet Gminy Brzesko STAN BUDŻETU NA CZERWIEC 2006.

INFORMATOR URZĘDU MIEJSKIEGO w BRZESKU. Budżet Gminy Brzesko STAN BUDŻETU NA CZERWIEC 2006. INFORMATOR URZĘDU MIEJSKIEGO w BRZESKU Budżet Gminy Brzesko 2006 STAN BUDŻETU NA CZERWIEC 2006. Budżet Gminy jest dokumentem, który zawiera finansowy i rzeczowy plan działania Gminy w danym roku. Po jednej

Bardziej szczegółowo

Komunikacja i media. Komunikacja jest częścią każdego działania, w zależności od ich rodzaju, można mówić o różnych jej poziomach.

Komunikacja i media. Komunikacja jest częścią każdego działania, w zależności od ich rodzaju, można mówić o różnych jej poziomach. Komunikacja i media Uczniowie i uczennice mogą inicjować powstawanie i prowadzić szkolne media, istnieje przynajmniej jeden środek przekazu dla społeczności uczniowskiej. Władze SU i dyrekcja dbają o to,

Bardziej szczegółowo

Nowe szkolne boiska i sala gimnastyczna

Nowe szkolne boiska i sala gimnastyczna Nowe szkolne boiska i sala gimnastyczna NOWE SZKOLNE BOISKA I ODNOWIONA SALA GIMNASTYCZNA JUŻ OTWARTE! MIESZKAŃCY KORZYSTAJĄ Z BUDŻETU OBYWATELSKIEGO Lekcje w-f mogą być przyjemnością. W Szkołach Podstawowych

Bardziej szczegółowo

Panie Prezydencie! Prawo i Sprawiedliwość INTERPELACJA

Panie Prezydencie! Prawo i Sprawiedliwość INTERPELACJA Prawo i Sprawiedliwość K-lin, 26.06.2014r. INTERPELACJA Panie Prezydencie! Wybudowaliśmy piękną filharmonię - jak wszyscy zapewne pamiętają, ja byłam jej budowie przeciwna. Bo, po pierwsze - uważam, że

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Wspólne posiedzenie Komisji Środowiska (33.) oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej (47.) w dniu 12 grudnia 2012 r.

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Wspólne posiedzenie Komisji Środowiska (33.) oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej (47.) w dniu 12 grudnia 2012 r. ZAPIS STENOGRAFICZNY Wspólne posiedzenie Komisji Środowiska (33.) oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej (47.) w dniu 12 grudnia 2012 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie

Bardziej szczegółowo

Katalog pytań do mieszkańców

Katalog pytań do mieszkańców Dostępny samorząd podsumowanie kadencji 2010-2014 Katalog pytań do mieszkańców Pytania pogrupowane są w bloki tematyczne. Odpowiedzi na pytania z danego bloku powinny dać obraz sytuacji w danym obszarze.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul.

PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24 W sesji, której przewodniczył Tadeusz Kunaj Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Absolwentów ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Statut Stowarzyszenia Absolwentów ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Statut Stowarzyszenia Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Absolwentów Państwowej

Bardziej szczegółowo

Sytuacja zawodowa pracujących osób niepełnosprawnych

Sytuacja zawodowa pracujących osób niepełnosprawnych Sytuacja zawodowa pracujących osób niepełnosprawnych dr Renata Maciejewska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie Struktura próby według miasta i płci Lublin Puławy Włodawa Ogółem

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 25/11. Pan Marcin Mieszkalski ponieważ do porządku obrad nie wniesiono zmian, uważam porządek obrad za przyjęty.

Protokół Nr 25/11. Pan Marcin Mieszkalski ponieważ do porządku obrad nie wniesiono zmian, uważam porządek obrad za przyjęty. Protokół Nr 25/11 Z posiedzenia wspólnego Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Gospodarki Komunalnej, które odbyło się dnia 04.07.2011r.o godz.16.30 w sali Nr 4, Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul.

Bardziej szczegółowo

Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce.

Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. www.czarnkow.pl Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. Pragniemy przedstawić państwu

Bardziej szczegółowo

Budżet partycypacyjny w Warszawie ZASADY 2017

Budżet partycypacyjny w Warszawie ZASADY 2017 Budżet partycypacyjny w Warszawie ZASADY 2017 Budżet partycypacyjny CO TO JEST? to proces, w trakcie którego mieszkańcy decydują o wydatkowaniu części budżetu dzielnicy lub miasta. w ramach budżetu partycypacyjnego

Bardziej szczegółowo

Czy klientów stać na dobry produkt?

Czy klientów stać na dobry produkt? Czy klientów stać na dobry produkt? - Dzień dobry, poproszę dobre konto Agata Gutkowska Marcin Idzik Czego chcieliśmy się dowiedzieć? Co to oznacza: dobry produkt? Jak jakość produktu definiują klienci?

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VIII/ 2011 z Sesji Rady Miejskiej w Mogielnicy w dniu 14 marca 2011 r

PROTOKÓŁ Nr VIII/ 2011 z Sesji Rady Miejskiej w Mogielnicy w dniu 14 marca 2011 r PROTOKÓŁ Nr VIII/ 2011 z Sesji Rady Miejskiej w Mogielnicy w dniu 14 marca 2011 r Przewodniczący obrad Jarosław Zawalich otworzył obrady VIII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej. Powitał zebranych Radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 11/VIII/2015. posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Protokół nr 11/VIII/2015. posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 sierpnia 2015 r. DPr-BRM-II.0012.11.9.2015 Protokół nr 11/VIII/2015 I. Obecność na posiedzeniu 1. Członkowie Komisji: - stan... 5 osób, - obecnych... 5 osób. posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Łodzi z dnia

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 15 kwietnia 2014 r. Poz. 1968 UCHWAŁA NR XLIII/450/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 31 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 15 kwietnia 2014 r. Poz. 1968 UCHWAŁA NR XLIII/450/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 15 kwietnia 2014 r. Poz. 1968 UCHWAŁA NR XLIII/450/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów

Bardziej szczegółowo

Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku

Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu 25.09.2014 roku Otwarcia obrad sesji w dniu 25 września 2014 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę

Bardziej szczegółowo

List motywacyjny, który Cię wyróżni

List motywacyjny, który Cię wyróżni List motywacyjny, który Cię wyróżni Szukasz pracy i chcesz, żeby pracodawca wybrał właśnie Ciebie? Chcesz dobrze wypaść w jego oczach jeszcze przed rozmową? Chcesz napisać przekonujący list motywacyjny?

Bardziej szczegółowo

Copyright 2015 Monika Górska

Copyright 2015 Monika Górska 1 To jest moje ukochane narzędzie, którym posługuję się na co dzień w Fabryce Opowieści, kiedy pomagam swoim klientom - przede wszystkim przedsiębiorcom, właścicielom firm, ekspertom i trenerom - w taki

Bardziej szczegółowo

Budżet obywatelski - jak wyzwolić potencjał mieszkańców

Budżet obywatelski - jak wyzwolić potencjał mieszkańców Krzysztof Jakubowski prezes Fundacji Wolności, koordynator budżetu obywatelskiego w dzielnicy Rury Budżet obywatelski - jak wyzwolić potencjał mieszkańców Wpływ mieszkańców na budżet Nie będę daleki od

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAC ZARZĄDU POLSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ CZYSTOŚCI

REGULAMIN PRAC ZARZĄDU POLSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ CZYSTOŚCI REGULAMIN PRAC ZARZĄDU POLSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ CZYSTOŚCI 1 1. Zarząd Izby jest organem wykonawczo-zarządzającym i działa na podstawie statutu, uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Izby oraz niniejszego

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr III/14 Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Mieroszowa odbytej w dniu 18 grudnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie

P R O T O K Ó Ł Nr III/14 Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Mieroszowa odbytej w dniu 18 grudnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie 1 P R O T O K Ó Ł Nr III/14 Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Mieroszowa odbytej w dniu 18 grudnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie Godzina rozpoczęcia: 18:05 Godzina zakończenia: 18:40 Ad. 1.

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń mailem: e-mailem na adres joanna.kucharczyk@pah.org.pl w tytule maila prosimy wpisać AKTYWIŚCI/AKTYWISTKI

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń mailem: e-mailem na adres joanna.kucharczyk@pah.org.pl w tytule maila prosimy wpisać AKTYWIŚCI/AKTYWISTKI Polska Akcja Humanitarna Ul. Szpitalna 5/3 00-031 Warszawa 22 828 88 82 joanna.kucharczyk@pah.org.pl Szanowny/Szanowna, Zapraszamy do współpracy z Polską Akcją Humanitarną i udziału w programie Akcja Lokalna

Bardziej szczegółowo

Radni otrzymali projekty uchwał uwzględnione w porządku obrad.

Radni otrzymali projekty uchwał uwzględnione w porządku obrad. Protokół Nr II/2014 obrad sesji Rady Gminy Piątnica, odbytej w dniu 8 grudnia 2014 r. w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy, przy ul. Szkolnej 25. Obrady sesji rozpoczęto o godzinie 10.00 a zakończono

Bardziej szczegółowo

poniedziałek, 15 kwietnia 2013 67/13

poniedziałek, 15 kwietnia 2013 67/13 poniedziałek, 15 kwietnia 2013 67/13 AKTUALNOŚCI: CO ALEJ Z MYŚLENICKĄ? 16 kwietnia (wtorek) o godz. 18 w Szkole Podstawowej nr 43 przy ulicy Myślenickiej 112 odbędzie się spotkanie z mieszkańcami w sprawie

Bardziej szczegółowo

Obrady Komisji otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji Józef Migdałek.

Obrady Komisji otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji Józef Migdałek. PROTOKÓŁ NR 58 z posiedzenia Komisji Edukacji Publicznej, Kultury, Zdrowia, Sportu, Turystyki i Spraw Obywatelskich Rady Miejskiej w Strykowie odbytego w dniu 22 września 2010 roku Obrady Komisji otworzył

Bardziej szczegółowo

Na co zwracać uwagę w programie dofinansowania kolektorów Włodzimierz Żak

Na co zwracać uwagę w programie dofinansowania kolektorów Włodzimierz Żak Na co zwracać uwagę w programie dofinansowania kolektorów Włodzimierz Żak Myszków 20.08.2010 r. Proszę przez całe spotkanie Pamiętać o: Jak uzyskam 45 % dofinansowania to 55 % muszę zapłacić ja, Żeby dostać

Bardziej szczegółowo

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Budżet partycypacyjny Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych Budżet gminy Budżet gminy to plan jej dochodów i wydatków. Wyłączną kompetencję do uchwalania budżetu gminy oraz dokonywania w nim zmian w trakcie

Bardziej szczegółowo

Droga Regionalna. Stan przygotowań do realizacji inwestycji. Rybnik, 16 listopada 2015 r

Droga Regionalna. Stan przygotowań do realizacji inwestycji. Rybnik, 16 listopada 2015 r Droga Regionalna Racibórz - Pszczyna Stan przygotowań do realizacji inwestycji Rybnik, 16 listopada 2015 r Dlaczego niemożliwe stało się możliwe? do listopada 2014 dziś Budowa drogi nie jest możliwa z

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie polityki komunikacyjnej i wizerunkowej sądu. Konferencja, Warszawa 31 marca 2015 r.

Kształtowanie polityki komunikacyjnej i wizerunkowej sądu. Konferencja, Warszawa 31 marca 2015 r. Kształtowanie polityki komunikacyjnej i wizerunkowej sądu Konferencja, Warszawa 31 marca 2015 r. Część I Ankieta dla dziennikarzy Cel: poznanie opinii i potrzeb dziennikarzy współpracujących z sądami powszechnymi

Bardziej szczegółowo

Władze Kalisza dotrzymują słowa Published on Kalisz (http://www.kalisz.pl)

Władze Kalisza dotrzymują słowa Published on Kalisz (http://www.kalisz.pl) Data publikacji: 19.04.2016 Jawność władzy, partycypacja społeczna, rozwój miasta, proces odbudowy kaliskiej żeńskiej siatkówki, złożenie wniosku o dofinansowanie odcinka obwodnicy od Castoramy do ul.

Bardziej szczegółowo

Mieszkalnictwo komunalne - społeczne i socjalne - stan obecny i perspektywy

Mieszkalnictwo komunalne - społeczne i socjalne - stan obecny i perspektywy Mieszkalnictwo komunalne - społeczne i socjalne - stan obecny i perspektywy 1 Podstawowe akty prawne regulujące problematykę polityki mieszkaniowej Gminy Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNY DOM W BEZPIECZNEJ PRZESTRZENI

BEZPIECZNY DOM W BEZPIECZNEJ PRZESTRZENI III Międzynarodowa Konferencja Razem Bezpieczniej w Regionie Strategia, programy bezpieczeństwa teoria i praktyka wraz z towarzyszącą wystawą Technika dla Bezpieczeństwa Publicznego BEZPIECZNY DOM W BEZPIECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Pracownia Zrównoważonego Rozwoju ul. św. Katarzyny 5/3, 87-100 Toruń www.pzr.org.pl fundacja@pzr.org.pl

Pracownia Zrównoważonego Rozwoju ul. św. Katarzyny 5/3, 87-100 Toruń www.pzr.org.pl fundacja@pzr.org.pl Pracownia Zrównoważonego Rozwoju ul. św. Katarzyny 5/3, 87-100 Toruń www.pzr.org.pl fundacja@pzr.org.pl Jak Rady działają w innych miastach? przykłady i inspiracje Jakub Hryniewicki Pracownia Zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

XIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA

XIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA STENOGRAM XIX SESJI RADY MIASTA KRAKOWA VII KADENCJI odbytej w dniu 24 czerwca 2015 r. SPIS TREŚCI Lp. Temat Numer strony 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany 3 2. Interpelacje

Bardziej szczegółowo

Podziękowania naszych podopiecznych:

Podziękowania naszych podopiecznych: Podziękowania naszych podopiecznych: W imieniu swoim jak i moich rodziców składam ogromne podziękowanie Stowarzyszeniu za pomoc finansową. Dzięki działaniu właśnie tego Stowarzyszenia osoby niepełnosprawne

Bardziej szczegółowo

Proces obsługi klienta popytowego

Proces obsługi klienta popytowego Proces obsługi klienta popytowego Celem Doradcy jest: Przedstawienie tematu rozmowy, przejście do głównego celu Wyczucie, w jakiej kolejności działać czy najpierw zebrać preferencje, czy od razu powiedzieć

Bardziej szczegółowo

XLIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA

XLIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA STENOGRAM XLIX SESJI RADY MIASTA KRAKOWA VII KADENCJI odbytej w dniu Lp. SPIS TREŚCI Temat Numer strony 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany. 3 2. Interpelacje Radnych. 3

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r.

PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r. PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r. Realizowany program posiedzenia: 1.Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia. 2.Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Oferta BGK dla samorządów w zakresie finansowania budownictwa mieszkaniowego. XII Konferencja BGK dla JST Warszawa, 23 czerwca 2016 r.

Oferta BGK dla samorządów w zakresie finansowania budownictwa mieszkaniowego. XII Konferencja BGK dla JST Warszawa, 23 czerwca 2016 r. Oferta BGK dla samorządów w zakresie finansowania budownictwa mieszkaniowego XII Konferencja BGK dla JST Warszawa, 23 czerwca 2016 r. Komplementarność oferty BGK dla sektora mieszkalnictwa Społeczne budownictwo

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r.

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XXII sesji

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (630) 38. posiedzenie Komisji Zdrowia w dniu 21 lutego 2007 r.

Zapis stenograficzny (630) 38. posiedzenie Komisji Zdrowia w dniu 21 lutego 2007 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (630) 38. posiedzenie Komisji Zdrowia w dniu 21 lutego 2007 r. VI kadencja Porządek obrad: 1.Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 28.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r.

Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r. ROI-0012.3.13.2011 kat. arch. A Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA SZCZECIN DLA POKOLEŃ ROZDZIAŁ I

STATUT STOWARZYSZENIA SZCZECIN DLA POKOLEŃ ROZDZIAŁ I STATUT STOWARZYSZENIA SZCZECIN DLA POKOLEŃ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę SZCZECIN DLA POKOLEŃ w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

70. rocznica zakończenia II Wojny Światowej

70. rocznica zakończenia II Wojny Światowej 70. rocznica zakończenia II Wojny Światowej, 11/05/2015 13:45, autor: Redakcja Bielawa Podobnie jak w całym kraju, tak i w Bielawie, 8 maja odbyły się obchody upamiętniające 70. rocznicę zakończenia II

Bardziej szczegółowo

Wieś dla Seniorów Seniorzy dla wsi

Wieś dla Seniorów Seniorzy dla wsi Wieś dla Seniorów Seniorzy dla wsi Seniorzy są wśród nas Szybko postępujące zmiany demograficzne ostatnich 20 lat spowodowały rosnący udział osób starszych w Polsce. Zmiany struktury demograficznej związane

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wspierania rozwoju budownictwa mieszkaniowego

Instrumenty wspierania rozwoju budownictwa mieszkaniowego Instrumenty wspierania rozwoju budownictwa mieszkaniowego Stanisław Kudroń, Ministerstwo Infrastruktury VIForum Mieszkalnictwa i Rewitalizacji, Sosnowiec 2011 Główne problemy, cele i kierunki programu

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA,,MOTOCYKLIŚCI SOCHACZEWA ujednolicony po zmianach 12.11.2011. Rozdział 1. Nazwa, teren działania, siedziba

STATUT STOWARZYSZENIA,,MOTOCYKLIŚCI SOCHACZEWA ujednolicony po zmianach 12.11.2011. Rozdział 1. Nazwa, teren działania, siedziba STATUT STOWARZYSZENIA,,MOTOCYKLIŚCI SOCHACZEWA ujednolicony po zmianach 12.11.2011 Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba 1. 1.Stowarzyszenie kultury fizycznej działa zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia

Bardziej szczegółowo

STATUT SIERADZKIEGO STOWARZYSZENIA LUDZI Z PASJĄ

STATUT SIERADZKIEGO STOWARZYSZENIA LUDZI Z PASJĄ ZAŁĄCZNIK do uchwały Nr 2/10 z dnia 21 lipca 2010 r. w sprawie przyjęcia statutu stowarzyszenia pn. Sieradzkie Stowarzyszenie Ludzi z Pasją STATUT SIERADZKIEGO STOWARZYSZENIA LUDZI Z PASJĄ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIV/2013

P R O T O K Ó Ł Nr XIV/2013 P R O T O K Ó Ł Nr XIV/2013 z sesji Rady Miejskiej w Bodzentynie odbytej w dniu 20 grudnia 2013r. w Szkole Podstawowej im. Antoniego Wacińskiego w Bodzentynie. Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 10 00

Bardziej szczegółowo

Debata jest organizowana w ramach projektu Nasz samorząd uczniowski będącego częścią przygotowań do XVI Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży.

Debata jest organizowana w ramach projektu Nasz samorząd uczniowski będącego częścią przygotowań do XVI Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Debata jest organizowana w ramach projektu Nasz samorząd uczniowski będącego częścią przygotowań do XVI Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. " Plan Debaty: 11:35 rozpoczęcie spotkania. 11:40 prezentacja założeń

Bardziej szczegółowo

projekt biznesowy Mini-podręcznik z ćwiczeniami

projekt biznesowy Mini-podręcznik z ćwiczeniami DARMOWY FRAGMENT projekt biznesowy Mini-podręcznik z ćwiczeniami Od Autorki Cześć drogi Czytelniku! Witaj w darmowym fragmencie podręcznika Jak zacząć projekt biznesowy?! Jego pełna wersja, zbiera w jednym

Bardziej szczegółowo

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r.

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. P R O T O K Ó Ł Nr XLVI/10 z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. Obradom przewodniczył Przewodniczący Sejmiku Pan Mieczysław Bagiński. W chwili rozpoczęcia obrad odnotowano

Bardziej szczegółowo

Godzina rozpoczęcia obrad: 09:00 Godzina zakończenia obrad: 09:20 Miejsce obrad: sala konferencyjna UM

Godzina rozpoczęcia obrad: 09:00 Godzina zakończenia obrad: 09:20 Miejsce obrad: sala konferencyjna UM BRM.0012.3.8.2013 Protokół nr 8/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich odbytego w dniu 29 listopada 2013 roku Godzina rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ Z r.

INFORMACJA Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ Z r. INFORMACJA Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ Z 18.09.2012r. PORZĄDEK OBRAD POSIEDZENIA: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady Nadzorczej z

Bardziej szczegółowo

S T A T U T STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU GMINY USTRONIE MORSKIE NASZA GMINA

S T A T U T STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU GMINY USTRONIE MORSKIE NASZA GMINA S T A T U T STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU GMINY USTRONIE MORSKIE NASZA GMINA USTRONIE MORSKIE 2001 ROK Tekst jednolity przyjęty uchwałą Nr 4/2001 z dnia 17 listopada 2001 r. 2 3 Rozdział I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Ad 3 Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu odczytał proponowany porządek obrad, który stanowi zał. nr 2 nin. protokołu.

Ad 3 Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu odczytał proponowany porządek obrad, który stanowi zał. nr 2 nin. protokołu. Protokół nr 3/15 z posiedzenia Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu, które odbyło się w dniu 8 stycznia 2015 r., o godz. 15.00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rudziniec. Ad 1,2 Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA MIESZKAŃ. stanowiących zasoby własne Wałbrzyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA MIESZKAŃ. stanowiących zasoby własne Wałbrzyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. Załącznik do umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą : Wałbrzyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością REGULAMIN PRZYZNAWANIA MIESZKAŃ stanowiących

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA LEPSZE GRAJEWO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA LEPSZE GRAJEWO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA LEPSZE GRAJEWO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Lepsze Grajewo w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Poziom 1. Poziom 2. Spotkania powinny służyć:

Poziom 1. Poziom 2. Spotkania powinny służyć: Poziom 1 Artykuł 23 ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że radny jest zobowiązany przyjmować zgłaszane przez mieszkańców postulaty i przedstawiać je do rozpatrzenia władzom. Jeśli więc mieszkańcy mają

Bardziej szczegółowo

1 Uzależnienia jak ochronić siebie i bliskich Krzysztof Pilch

1 Uzależnienia jak ochronić siebie i bliskich Krzysztof Pilch 1 2 Spis treści Wprowadzenie......5 Rozdział I: Rodzaje uzależnień...... 7 Uzależnienia od substancji......8 Uzależnienia od czynności i zachowań.... 12 Cechy wspólne uzależnień.... 26 Rozdział II: Przyczyny

Bardziej szczegółowo

Procedury i standardy konsultacji społecznych programów i polityk i publicznych realizowanych przez Gminę Miasto Płock

Procedury i standardy konsultacji społecznych programów i polityk i publicznych realizowanych przez Gminę Miasto Płock Projekt Potencjał Działanie - Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych Procedury i standardy konsultacji społecznych programów i polityk i publicznych realizowanych

Bardziej szczegółowo

Kazanie na uroczystość ustanowienia nowych animatorów. i przyjęcia kandydatów do tej posługi.

Kazanie na uroczystość ustanowienia nowych animatorów. i przyjęcia kandydatów do tej posługi. SŁUŻYĆ JEDNEMU PANU. Kazanie na uroczystość ustanowienia nowych animatorów i przyjęcia kandydatów do tej posługi. Katowice, krypta katedry Chrystusa Króla, 18 czerwca 2016 r. "Swojemu słudze Bóg łaskę

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W PRZEMYŚLU RADOSNA JESIEŃ. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W PRZEMYŚLU RADOSNA JESIEŃ. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W PRZEMYŚLU RADOSNA JESIEŃ. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Przemyślu Radosna

Bardziej szczegółowo

Miejski Klub Sportowy Pogoń Miechów ul. Marii Konopnickiej 19, 32-200 Miechów. Szanowni Państwo,

Miejski Klub Sportowy Pogoń Miechów ul. Marii Konopnickiej 19, 32-200 Miechów. Szanowni Państwo, Miejski Klub Sportowy Pogoń Miechów ul. 32-200 Miechów Szanowni Państwo, w imieniu Zarządu Miejskiego Klubu Sportowego Pogoń Miechów, mam zaszczyt zaprosić Państwa do współpracy z jednym z najstarszych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IV/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IV/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 10 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR z posiedzenia Komisji Budżetu i Inwestycji z dnia 26 marca 2015.

PROTOKÓŁ NR z posiedzenia Komisji Budżetu i Inwestycji z dnia 26 marca 2015. PROTOKÓŁ NR 9.2015 z posiedzenia Komisji Budżetu i Inwestycji z dnia 26 marca 2015. Obecni: 1. Bogdan Jusiński - Przewodniczący Komisji 2. Mirosław Sobczak - Zastępca Przewodniczącego 3. Stanisław Kielak

Bardziej szczegółowo

chcielibyśmy wprowadzić możliwość zwiększenia przez Prezydent Miasta

chcielibyśmy wprowadzić możliwość zwiększenia przez Prezydent Miasta Uwagi mieszkańców/organizacji pozarządowych nadesłane przez Internet w dniach 19.04-9.05.2013 i zgłoszone na spotkaniu otwartym z mieszkańcami w dniu 9 maja br. Lp. Podmiot zgłaszający uwagę Treść uwagi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE. z dnia 27 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE. z dnia 27 maja 2015 r. UCHWAŁA NR VIII..2015 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Człuchowie i nadania jej statutu Na podstawie art. 5c ust. 2 i ust. 5, art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2.

Bardziej szczegółowo

O potrzebie odbudowy bądź gruntownych remontów części budynków Starej Ustki, o charakterystycznej architekturze wartej zachowania, w kręgach

O potrzebie odbudowy bądź gruntownych remontów części budynków Starej Ustki, o charakterystycznej architekturze wartej zachowania, w kręgach O potrzebie odbudowy bądź gruntownych remontów części budynków Starej Ustki, o charakterystycznej architekturze wartej zachowania, w kręgach samorządowych Ustki zaczęto mówić już w 2002 roku ( Zał. nr

Bardziej szczegółowo

Ad.pkt. 2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Słupska za I półrocze 2016 roku

Ad.pkt. 2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Słupska za I półrocze 2016 roku 1 Protokół Nr 21/16 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 16 września 2016 r. 1. Sprawy regulaminowe. Przewodnicząca Komisji Jadwiga Stec otworzyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

BUDŻET GMINY NASIELSK NA PRZESTRZENI LAT

BUDŻET GMINY NASIELSK NA PRZESTRZENI LAT BUDŻET GMINY NASIELSK NA PRZESTRZENI LAT W wielu środowiskach lokalnych panuje przekonanie, że budżet gminny to wielka tajemnica, rządki cyferek i liczb, o których pojęcie mają tylko finansiści, a które

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013

RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 SPIS TREŚCI 1. Pismo Prezesa Zarządu HM Inwest S.A. 2. Wybrane dane finansowe za rok 2013 3. Roczne sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2013 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r.

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

WYBORCZY PIERWSZY RAZ

WYBORCZY PIERWSZY RAZ Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród licealistów z okazji Światowego Dnia Wyborów w 21 roku WYBORCZY PIERWSZY RAZ prezentację przygotował mgr Paweł Raźny STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE PRAWA WYBORCZEGO UMK WYBORCZY

Bardziej szczegółowo