Podstawowe warunki i wymagania techniczne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podstawowe warunki i wymagania techniczne"

Transkrypt

1 Podstawowe warunki i wymagania techniczne Załącznik Nr 1 do SIWZ 1. Opis stanu aktualnego Miejski system ciepłowniczy w Sokołowie Podlaskim oparty jest na Kotłowni Miejskiej, z której wyprowadzona jest sieć cieplna obejmująca swym zasięgiem znaczną część miasta. Podstawowym przedsiębiorstwem ciepłowniczym na terenie miasta jest Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno- Komunalnych Sp. z o.o. PUIK jest właścicielem ciepłowni miejskiej, sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej i 26% węzłów cieplnych. Zajmuje się produkcją i dystrybucją ciepła wytwarzanego w swoim źródle dla większości odbiorców na terenie miasta. Działalność ciepłownicza prowadzona jest na podstawie koncesji na wytwarzanie ciepła oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła. Poszczególnymi elementami miejskiego systemu ciepłowniczego są: 1. kotłownia - źródło produkcji (właściciel PUIK) 2. sieci ciepłownicze - przesył (właściciel PUIK) 3. węzły ciepłownicze - zmiana parametrów czynnika grzewczego (właściciel PUIK lub odbiorca) 4. instalacje wewnętrzne - odbiór (właściciel odbiorca) Kotłownia Miejska jest zlokalizowana w centrum miasta przy ul. Piłsudskiego 8. Czynnikiem grzewczym w miejskim systemie ciepłowniczym jest woda o parametrach 135/65 o C. W ciepłowni zainstalowane są kotły wodne z rusztami mechanicznymi i cyklonowymi odpylaczami spalin. Kotłownia pracuje przez cały rok, a kotły zasilane są miałem węglowym. W kotłowni pracują trzy kotły WR-5 o mocy 5,8 MW. Łączna moc ciepłowni wynosi 17,4 MW, a maksymalna wydajność trwała określona w koncesji wynosi 20,6 MW. Paliwem jest miał węgla kamiennego o średnich parametrach: wartość opałowa kj/kg zawartość popiołu - do 14% zawartość siarki - 0,8% Paliwo z placu węglowego do zasobników nad kotłami dostarczany jest przenośnikami taśmowymi. Odpopielanie kotłów odbywa się mechanicznie za pomocą odżużlaczy zgrzebłowych na poziomie odżużlania. Wygaszony żużel jest następnie transportowany przenośnikami taśmowymi. Woda uzupełniająca oczyszczana jest w nowoczesnej w pełni automatycznej stacji uzdatniania wody ze zmiękczaczami i odwróconą osmozą. Woda sieciowa oczyszczana jest w inercyjnych odmulaczach sieciowych starej konstrukcji o niskiej sprawności. Obieg wody sieciowej wymuszany jest przez zespół pomp. Temperatury wody przed kotłami oraz zasilania sieci regulowane są za pomocą pomp mieszania gorącego i zimnego. Wszystkie pompy są pompami nowymi produkcji Leszczyńskiej Fabryki Pomp. Kotły wyposażone są w instalacje sztucznego ciągu i odpylania. W układzie odpylania zainstalowane są odpylacze cyklonowe i wentylatory wyciągowe indywidualne dla każdego kotła oraz wspólny komin stalowy o wysokości 60m. Praca kotłów sterowana jest ręcznie przez palaczy według wskazań termometrów. Stan techniczny kotłów jest zły i dlatego wymagają one ciągłych napraw i remontów. Moc zainstalowana - 17,4 MW Maksymalna wydajność trwała - 20,6 MW Moc zamówiona - 22,1 MW Roczne zużycie paliwa ,87 t Roczna produkcja energii cieplnej GJ/rok Sprzedaż energii cieplnej ,51 GJ/rok Sprawność wytwarzania - 78%

2 Emisje zanieczyszczeń dwutlenek siarki SO 2 tlenki azotu NO 2 pył tlenek węgla dwutlenek węgla - 73,89 t/rok - 30,79 t/rok - 207,82 t/rok - 76,97 t/rok ,43 t/rok 2. Opis wybranej technologii i proponowanych rozwiązań technicznych Przedmiotem projektu jest modernizacja systemu ciepłowniczego polegająca na przebudowie istniejącej ciepłowni węglowej na źródło ciepła bazujące na skojarzonej produkcji energii cieplnej i elektrycznej uzyskiwanej ze spalania biomasy. Modernizacja obejmie: 1. remont jednego istniejącego kotła WR-5, 2. montaż kotła gazowego o mocy 1,2 MW na potrzeby ciepłej wody w okresie letnim, 3. montażu układu ORC o mocy elektrycznej 1,68 MW, z kotłem pracującym na oleju termalnym opalanym biomasą o mocy 8,7 MW sezonowa produkcja energii elektrycznej. Kocioł na biomasę będzie pracował jako podstawowy przez sezon grzewczy. Kocioł WR-5 będzie kotłem szczytowym, natomiast kocioł gazowy będzie pracował w okresie letnim na potrzeby ciepłej wody. Układ ORC pracować będzie przez h rocznie ( w sezonie grzewczym) i będzie produkować energię cieplną na potrzeby ciepłej wody użytkowej oraz centralnego ogrzewania. Roczną produkcję energii cieplnej ze spalania biomasy szacuje się na GJ. Reszta energii cieplnej produkowana będzie w kotłach gazowych ( GJ/rok). Kotły węglowe stanowić będą zabezpieczenie szczytowe. W ramach budowy źródła ciepła przewidziano do wykonania następujące prace: 1) roboty demontażowe istniejących urządzeń technologicznych, demontaż kotła WR-5, prace rozbiórkowe w budynku ciepłowni, 2) zakup i montaż paleniska kotła olejowego opalanego zrębkami drzewnymi, 3) zakup i montaż układu grzania oleju termalnego spaliny - olej termalny o pmax 10 bar, Trob 300/250 C oraz układu odzysku ciepła technologicznego, 4) ekonomizer na oleju termalnym, temperatura oleju 250/257 C, temperatura spalin 365/280 C, 5) zakup i montaż układu odzysku ciepła technologicznego- ekonomizer na wodzie gorącej ECO T 350, temperatura wody 85/105 C, temperatura spalin 280/10 C wraz z automatycznym czyszczeniem ekonomizera kpl 1, 6) zakup i montaż bypass spalin., chłodnica awaryjna oleju termalnego., układ sprężonego powietrza kompresor do automatycznego czyszczenia rur kotła oraz akumulator sprężonego powietrza kpl. 1, osprzętu, 7) zakup i montaż układu transportu paliwa do kotła przenośnik łańcuchowy, podajnik hydrauliczny kpl. 1, 8) zakup i montaż urządzeń i armatury do układu przygotowania ciepłej wody kpl.1, 9) zakup i montaż skrubera, wyciągu spalin, systemu odpopielania dla kotła opalanego biomasą, kanałów spalin wraz z kominem, 10)zakup i montaż układu ORC o mocy elektrycznej 1,68 MWel, o mocy cieplnej paleniska 9,90 MW oraz mocy cieplnej w oleju 8,7 MW. W zakres dostawy układu ORC wchodzą następujące urządzenia: wyparka, regenerator, kondensator, podgrzewacz, turbina, generator, 11)zakup i montaż urządzeń automatyki, pomiarów i sterowania kotłownią, 12)wykonanie instalacji technologicznych elektrociepłowni. Zakup i montaż rurociągów, armatury oraz pozostałych urządzeń technologicznych, przebudowa przepompowni oraz malowanie i roboty izolacyjne. Wykonanie modernizacji budynku kotłowni budowa nowej części budynku

3 kotłowni. Budowa w budynku kotłowni pomieszczeń socjalnych, zaplecza technicznego elektrociepłowni, pomieszczenia sterowni, rozdzielni elektrycznej z transformatorem, 13)zakup i montaż stacji uzdatniania wody, 14)wykonanie instalacji elektrycznych i sanitarnych w kotłowni i budynku wiaty, 15)budowa magazynu biomasy bez zabudowanych ścian o pow.1200m2 i kubaturze 7600m3, przykrytej blachą trapezową, budowa magazynu biomasy w formie żelbetowego silosu z ruchomą podłogą o wymiarach 12 x 7m, 16)zakup rębaka stacjonarnego z silnikiem elektrycznym 90 kw i wydajności 8000 kg/h wraz z urządzeniami do odbioru zrębków kpl.1., zakup koparko-ładowarki o mocy 95 KM, 17)wykonanie robót drogowych na placu, zagospodarowanie terenu wokół magazynowania przygotowania i składowania biomasy (betonowe podłoże na całej powierzchni, ogrodzenie, oświetlenie placu, doprowadzenie innych mediów), wykonanie podziemnej linii kablowej o parametrach pracy 1,5kV/50Hz do przesyłu wyprodukowanej energii elektrycznej, wykonanie stacji transformatorowej). 3. Zastosowana technologia wraz ze schematem funkcjonalnym 1) Układ pracy kotłów Założenia technologiczne określają, iż układ ORC będzie pracował po rozpoczęciu sezonu grzewczego, natomiast w przyszłości, w przypadku powiększenia letniego zapotrzebowania mocy, także w okresie letnim. Paleniska zasilane będą w biomasę z wydzielonego, zadaszonego składowiska (wiata). Zrębki z wiaty transportowane będą do palenisk przenośnikiem redlerowym. Do przemieszczania zrębków pod wiatą i podawania na ruchomą podłogę wykorzystywana będzie ładowarka kołowa. Żelbetowy silos od magazynowania i podawania biomasy przewiduje się zlokalizować w bezpośrednim sąsiedztwie budynku elektrociepłowni. Układ opróżniania silosu służy do podawania biomasy z magazynu na układ przenośników transportujących paliwo do zasobnika przy kotle. Układ transportowy ruchomej podłogi składa się z kilku ram metalowych ślizgających się po podłodze. Ramy te, poruszane siłownikami hydraulicznymi sterowanymi przez układ automatyki kotła, przepychają paliwo na przenośnik poprzeczny i dalej do zbiornika zasypowego umieszczonego bezpośrednio przy kotle. Kocioł i układ ORC po stronie cieplnej będą włączone w ogólny układ cieplno-hydrauliczny istniejącego układu technologicznego kotłowni. 2) Kocioł na olej termalny z paleniskiem na biomasę Parametry techniczne: Moc cieplna paleniska 9,9 MW Moc w oleju termalnym 8,7 MW Sprawność 80-85% Moc na zaciskach generatora 1,68n MW e Moc termiczna instalacji grzewczej 7,95 MW th Medium olej termiczny 300/250 o C, ciśnienie maksymalne 5 bar Wielociągowe palenisko Przystosowany do spalania paliwa mokrego o wilgotności względnej maksymalnie 50% (100% wilgotności bezwzględnej) Palenisko z hydraulicznym rusztem ruchomym schodkowym, chłodzonym wodą Palenisko wymurowane cegłą szamotową i betonem żaroodpornym winno spełniać standardy emisyjne polskie i europejskie Wymagane wyposażenie instalacji kotła z olejem termicznym jako czynnikiem grzewczym: System podawania paliwa do kotła, składający się z następujących elementów: Hydrauliczny wygarniacz paliwa z silosu Przenośnik pochyło-poziomy Zbiornik pośredni z zasuwą ogniową Hydrauliczny podawacz Agregat hydrauliczny

4 Wentylatory z płynną regulacją wydajności (falowniki) dla powietrza pierwotnego i wtórnego Kanały odprowadzenia spalin Instalacja odpopielania i oczyszczania spalin Wentylator wyciągowy spalin z płynną regulacją wydajności (falownik) Instalacja recyrkulacji spalin z płynną regulacją wydajności (falownik) Ekonomizer do podgrzewu oleju termicznego wracającego do kotła Ekonomizer do podgrzewania powietrza spalania Szafa sterownicza wraz z programowanym sterownikiem Układ płynnej regulacji mocy w zakresie % Układ regulacji zawartości tlenu w spalinach z sondą Lambda Układ regulacji podciśnienia w palenisku Wizualizacja z możliwością zdalnego sterowania przez sieć informatyczną Komin Pompy obiegowe i zbiorniki zabezpieczające do instalacji oleju termicznego Przy zastosowaniu paliwa pochodzącego z biomasy drzewnej zakładane są następujące graniczne wartości emisji do atmosfery (przy zawartości 6% tlenu w spalinach): SO 2 poniżej 400 mg/nm 3 NO 2 poniżej 400 mg/nm 3 Pył poniżej 100 mg/nm 3 Zastosowany układ odpylania spalin daje gwarancję, że przy prawidłowej eksploatacji wielkości te nie zostaną przekroczone. 3) Turbogenerator ORC Ciepło w kotle opalanym biomasą jest przekazywane poprzez obwód oleju termalnego i wymiennik (parownik) do układu ORC. Przez wykorzystanie oleju termalnego jako pośredniego nośnika energii cieplnej możliwe jest zastosowanie kotła o obniżonym ciśnieniu i wysokiej wymaganej temperaturze czynnika ok C. Obieg ORC wytwarza energię elektryczną (średnie napięcie) i niskotemperaturowe ciepło w zamkniętym cyklu termodynamicznym ze specjalnym organicznym czynnikiem roboczym według zasady cyklu organicznego Rankina. W procesie ORC, zaprojektowanym jako cykl zamknięty, organiczne medium jest wstępnie podgrzewane w regeneratorze i podgrzewaczu wstępnym, a następnie odparowywane w wymienniku ciepła w obwodzie oleju termalnego. Wytworzona para medium roboczego jest rozprężana w turbinie napędzającej asynchroniczny generator. Po przejściu przez turbinę organiczne medium robocze (ciągle jest w stanie parowym) przechodzi przez regenerator. Pary organiczne są następnie kondensowane w głównym wymienniku podturbinowym dostarczając ciepło do obiegu wodnego sieci cieplnej. Po kondensacji medium robocze jest przepompowane pompą cyrkulacyjną do ciśnienia wymaganego do prawidłowej pracy turbiny, a następnie ogrzewane olejem termalnym w wewnętrznym wymienniku ciepła w celu ponownego odparowania i zamknięcia obiegu termodynamicznego. Schemat cieplny ORC z kotłem olejowym na biomasę

5 Praca obiektu ORC jest w pełni automatyczna zarówno w normalnych stanach operacyjnych, jak i w stanach awaryjnych, bez konieczności prowadzenia jakiegokolwiek nadzoru. W przypadku awarii obiekt ORC zostanie odłączony automatycznie od obwodu oleju termalnego i od sieci elektrycznej. W takim przypadku włączony zostanie awaryjny układ odbioru energii cieplnej wytwarzanej przez kocioł na olej termalny (bocznikowy wymiennik termalny / woda przekazujący bezpośrednio ciepło do sieci cieplnej. Parametry modułu ORC 1,68 MWel w układzie standardowym: Źródło energii: olej termiczny w obiegu zamkniętym Temperatury pracy oleju termicznego 300/250 0 C Temperatura pracy wody grzewczej (wlot/wylot) 60/80 0 C Moc elektryczna netto kw Moc cieplna kw Generator elektryczny: asynchroniczny, trzyfazowy Typ turbiny wolnoobrotowa, II stopniowa Wyposażenie instalacji bloku ORC: Parownik cieczy organicznej (wymiennik olej termiczny/ciecz organiczna) Turbina wolnoobrotowa, II stopniowa Regenerator substancji organicznej Kondensator substancji organicznej (wymiennik ciecz organiczna/woda grzewcza) Pompy obiegu cieczy organicznej Pompy obiegu oleju termalnego Zbiornik wyrównawczy oleju termalnego Urządzenia regulujące i zabezpieczające Generator asynchroniczny Sprzęgło System automatycznej regulacji i kontroli pracy turbozespołu, w tym układ automatycznej synchronizacji generatora z siecią Gospodarka olejowa olejami termicznym i silikonowym Gospodarka olejowa olejami termicznym i silikonowym Realizacja projektu podniesie sprawność i niezawodność techniczną Ciepłowni i całego sytemu, zapewni bezpieczeństwo dostaw energii cieplnej oraz pozwoli na podłączenie nowych odbiorców, co obecnie z uwagi na stan techniczny kotłowni nie jest możliwe. Ponadto poprawi zdecydowanie rentowność przedsiębiorstwa. Efektem będzie poprawa jakości powietrza w regionie poprzez ograniczenie emisji szkodliwych związków. Dzięki stworzeniu możliwości podłączenia nowych odbiorców modernizacja kotłowni będzie pozytywnie oddziaływać w dłuższej perspektywie na jakość

6 powietrza, a więc całego środowiska w rejonie miasta. Ponadto realizacja projektu zapewni niezawodność dostaw energii cieplnej poprzez pozostawienie kotła miałowego jako zimnej rezerwy. Stanowić on będzie jednocześnie szczytowe źródło zasilania (przy wystąpieniu niskich temperatur zewnętrznych). Istotnych argumentem jest również to, że miał węgla kamiennego, jak i biomasa są paliwami lokalnymi, produkowanym w kraju, a tym samym wpływają na zmniejszenie ryzyka przerw w dostawie paliwa, jak to miało miejsce ostatnio w przypadku dostaw gazu ziemnego. Ponadto argumentem przemawiającym za realizacją wariantu mieszanego modernizacji (tj. jako podstawowy układ kogenerecyjny opalany biomasą oraz jako szczytowy zmodernizowany kocioł miałowy) jest możliwość utrzymania niezbędnej mocy termicznej Ciepłowni (min. 20 MW t ), a tym samym sprzedaż nadwyżek CO 2. Da to dodatkowe wpływy przedsiębiorstwu w wysokości ok. 1 mln PLN rocznie. Poniższa tabela obrazuje pozytywny wpływ planowanej modernizacji na wielkość rocznej emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłów do powietrza. Przedstawione wartości obrazują wielkość redukcji poszczególnych zanieczyszczeń po zastosowaniu technologii spalania biomasy (Wskaźniki emisji przyjęto wg materiałów informacyjno- instruktażowych MOŚZNiL 1/96). Stan istniejący Roczne zużycie węgla: 7 696,9 Mg/rok Zanieczyszczenie Wskaźniki emisji Emisja roczna [kg/mg] [Mg/rok] SO2 9,6 kg 73,89 NOx 4 kg 30,8 PYŁ ,8 CO 10 77,0 CO B-a-p 0,0016 0,01 Sadza 0,048 0,37 Stan po realizacji projektu Roczne zużycie gazu: 493,2 tys.m3/rok Roczne zużycie biomasy: ,3 Mg/rok Energia w paliwie biomasa: GJ/rok Wskaźniki emisji Zanieczyszczeni e gaz [kg/106m3 ] węgiel [kg/mg ] zrębki [kg/mg ] gaz Emisja roczna [Mg/rok] węgiel zrębk i Łącznie SO2 0,08 9,6 0,68 0,000 4,73 10,3 15,076 NOx g/gj 0,947 1,97 9,1 12,045 PYŁ 14,5 27 0,68 0,007 13,32 10,3 23,665 CO ,133 4,93 45,6 50,690 CO , ,7 2004,35 0, B-a-p 0, ,00 0,0 0,001 Sadza 0,06 0,05 0,03 0,8 0, Uwarunkowania lokalizacyjne charakterystyczne dla rodzaju przedsięwzięcia. Dostawcy pierwotnych nośników energii Aktualnie podstawowym paliwem dla ciepłowni jest węgiel kamienny. Po modernizacji głównym

7 surowcem służącym do produkcji energii w zmodernizowanej kotłowni będzie biomasa pod postacią trocin, zrębek i odpadów drzewnych w ilości ok. 15,2 tys. ton rocznie. Zaopatrzenie w taką ilość surowca jest konieczne w celu zapewnienia ciągłości pracy kotłowni. 5. Odbiorcy produkowanej energii cieplnej Rynek odbiorców energii cieplnej z terenu Sokołowa Podlaskiego jest rynkiem ustabilizowanym z tendencją wzrostową. Odbiór wytworzonej energii jest zapewniony stale rosnącymi potrzebami na terenie miasta. Rozkład sprzedaży na poszczególnych odbiorców jest nierównomierny. Odbiorcą, który wywiera znaczący wpływ na funkcjonowanie całego systemu jest Spółdzielnia Mieszkaniowa oraz budownictwo mieszkalne, komunalne. Według sprzedaży energii cieplnej najważniejszymi odbiorcami energii cieplnej w Sokołowie Podlaskim są: 1. Budownictwo mieszkaniowe - 79 % 2. Instytucje publiczne, szkoły, szpitale, urzędy, kościoły, itp % 3. Podmioty gospodarcze - 2 % Realizacja projektu podniesie sprawność i niezawodność techniczną Ciepłowni oraz całego sytemu, zapewni bezpieczeństwo dostaw energii cieplnej oraz pozwoli na podłączenie nowych odbiorców, co obecnie z uwagi na stan techniczny kotłowni nie jest możliwe. Po realizacji projektu możliwa będzie także produkcja energii elektrycznej. Część energii będzie wykorzystywana na potrzeby własne, natomiast nadwyżka będzie sprzedawana do KSE. 6. Informacje dotyczące działki inwestycyjnej Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na działce o nr ewidencyjny Położona jest w południowej części miasta Sokołów Podlaski przy ul. Piłsudskiego 8 i zajmuje powierzchnię 1,385 ha. Na terenie przedmiotowej działki znajduje się budynek główny ZEC, budynek magazynowy, budynek garażowy, budynek rozdzielni elektrycznej, stopy fundamentowe pod trójnóg komina, komin stalowy wolnostojący h = 60m, wentylatory wolnostojące oraz komora rozdzielcza c.o.. Teren działki posiada pełne uzbrojenie techniczne przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacyjne wraz z kanalizacją wewnątrzzakładową, przyłącze NN, przyłącze WN, przyłącze telefoniczne, droga dojazdowa, parkingi, plac utwardzony oraz stałe ogrodzenie.

69 Forum. Energia Efekt Środowisko

69 Forum. Energia Efekt Środowisko Przykłady realizacji przemysłowych otrzymania ciepła z biomasy 69 Forum Energia Efekt Środowisko Warszawa dnia 28 stycznia 2015r Prelegent Przykłady realizacji przemysłowych otrzymania ciepła z biomasy

Bardziej szczegółowo

Ankieta do opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna"

Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna Ankieta do opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna" I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA Nazwa firmy Adres Rodzaj działalności Branża Osoba kontaktowa/telefon II. Budynki biurowe

Bardziej szczegółowo

Przegląd biomasowej techniki grzewczej. Bogumił Ogrodnik Viessmann sp. z o.o. ul.karkonoska 65 53-015 Wrocław oib@viessmann.

Przegląd biomasowej techniki grzewczej. Bogumił Ogrodnik Viessmann sp. z o.o. ul.karkonoska 65 53-015 Wrocław oib@viessmann. Przegląd biomasowej techniki grzewczej Bogumił Ogrodnik Viessmann sp. z o.o. ul.karkonoska 65 53-015 Wrocław oib@viessmann.com 782 756 797 Efektywne spalanie biomasy pochodzenia drzewnego Do opalania drewnem

Bardziej szczegółowo

Kocioł na biomasę z turbiną ORC

Kocioł na biomasę z turbiną ORC Kocioł na biomasę z turbiną ORC Sprawdzona technologia produkcji ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu dr inż. Sławomir Gibała Prezentacja firmy CRB Energia: CRB Energia jest firmą inżynieryjno-konsultingową

Bardziej szczegółowo

Środowiskowa analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło

Środowiskowa analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło Środowiskowa analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło Dla budynku Centrum Leczenia Oparzeń Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

Odnawialne Źródła Energii w ogrzewnictwie. Konferencja SAPE

Odnawialne Źródła Energii w ogrzewnictwie. Konferencja SAPE Odnawialne Źródła Energii w ogrzewnictwie Konferencja SAPE Andrzej Szajner Odnawialne Źródła Energii w ogrzewnictwie Zasady modernizacji lokalnych systemów ciepłowniczych Elektrociepłownie i biogazownie

Bardziej szczegółowo

DORAGO ENERGETYKA DOŚWIADCZENIA Z WDRAŻANIA I EKSPLOATACJI UKŁADÓW KOGENERACYJNYCH Opracował Andrzej Grzesiek Pakiet 3x20 (marzec 2007r) Kompleksowe rozwiązania energetyczno klimatyczne kierunki dla ciepłownictwa:

Bardziej szczegółowo

Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Lubliniec I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA. Nazwa firmy. Adres. Rodzaj działalności

Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Lubliniec I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA. Nazwa firmy. Adres. Rodzaj działalności Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Lubliniec I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA Nazwa firmy Adres Rodzaj działalności Branża Osoba kontaktowa/telefon II. Budynki biurowe (administracyjne)

Bardziej szczegółowo

Elektrociepłownie w Polsce statystyka i przykłady. Wykład 3

Elektrociepłownie w Polsce statystyka i przykłady. Wykład 3 Elektrociepłownie w Polsce statystyka i przykłady Wykład 3 Zakres wykładu Produkcja energii elektrycznej i ciepła w polskich elektrociepłowniach Sprawność całkowita elektrociepłowni Moce i ilość jednostek

Bardziej szczegółowo

Kogeneracja gazowa kontenerowa 2,8 MWe i 2,9 MWt w Hrubieszowie

Kogeneracja gazowa kontenerowa 2,8 MWe i 2,9 MWt w Hrubieszowie Kogeneracja gazowa kontenerowa 2,8 MWe i 2,9 MWt w Hrubieszowie LOKALIZACJA CHP w postaci dwóch bloków kontenerowych będzie usytuowana we wschodniej części miasta Hrubieszów, na wydzielonej (dzierżawa)

Bardziej szczegółowo

PEC S.A. w Wałbrzychu

PEC S.A. w Wałbrzychu PEC S.A. w Wałbrzychu Warszawa - 31 lipca 2014 Potencjalne możliwości wykorzystania paliw alternatywnych z odpadów komunalnych RDF koncepcja budowy bloku kogeneracyjnego w PEC S.A. w Wałbrzychu Źródła

Bardziej szczegółowo

1. W źródłach ciepła:

1. W źródłach ciepła: Wytwarzamy ciepło, spalając w naszych instalacjach paliwa kopalne (miał węglowy, gaz ziemny) oraz biomasę co wiąże się z emisją zanieczyszczeń do atmosfery i wytwarzaniem odpadów. Przedsiębiorstwo ogranicza

Bardziej szczegółowo

Efektywne spalanie biomasy pochodzenia drzewnego w jednostkach grzewczych

Efektywne spalanie biomasy pochodzenia drzewnego w jednostkach grzewczych Efektywne spalanie biomasy pochodzenia drzewnego w jednostkach grzewczych Efektywne spalanie biomasy pochodzenia drzewnego w jednostkach grzewczych Ogrzewanie biomasą z drzewa - dlaczego ekonomiczne i

Bardziej szczegółowo

Odnawialne Źródła Energii w systemach grzewczych. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.

Odnawialne Źródła Energii w systemach grzewczych. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. Odnawialne Źródła Energii w systemach grzewczych Seminarium Planowanie energetyczne na poziomie gmin 24 stycznia 2008, Bydgoszcz Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. BIOMASA BIOMASA DREWNO

Bardziej szczegółowo

Odnawialne Źródła Energii w systemach grzewczych. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.

Odnawialne Źródła Energii w systemach grzewczych. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. Odnawialne Źródła Energii w systemach grzewczych Seminarium Planowanie energetyczne w gminach Województwa Mazowieckiego 27 listopada 2007, Warszawa Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.

Bardziej szczegółowo

Opracował: Maciej Majak. czerwiec 2010 r. ETAP II - INSTALACJA KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH

Opracował: Maciej Majak. czerwiec 2010 r. ETAP II - INSTALACJA KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH OBLICZENIE EFEKTU EKOLOGICZNEGO W WYNIKU PLANOWANEGO ZASTOSOWANIA KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH WRAZ Z INSTALACJĄ SOLARNĄ WSPOMAGAJĄCYCH PRZYGOTOWANIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W BUDYNKACH MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH

Bardziej szczegółowo

Niska emisja sprawa wysokiej wagi

Niska emisja sprawa wysokiej wagi M I S EMISJA A Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o. Niska emisja sprawa wysokiej wagi Niska emisja emisja zanieczyszczeń do powietrza kominami o wysokości do 40 m, co prowadzi do

Bardziej szczegółowo

Seminarium Biomasa - Odpady - Energia 2011 Siłownie biomasowe Piotr Lampart Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Gdańsk Gdańsk, 10-11 marca 2011

Seminarium Biomasa - Odpady - Energia 2011 Siłownie biomasowe Piotr Lampart Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Gdańsk Gdańsk, 10-11 marca 2011 Seminarium Biomasa - Odpady - Energia 2011 Siłownie biomasowe Piotr Lampart Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Gdańsk Gdańsk, 10-11 marca 2011 Energetyka biomasowa Spalanie biomasy drzewnej, rolnej i odpadowej

Bardziej szczegółowo

Gmina Miejska Kocierzyna Zakład Energetyki Cieplnej KOSPEC Sp. z o.o. w Kocierzynie

Gmina Miejska Kocierzyna Zakład Energetyki Cieplnej KOSPEC Sp. z o.o. w Kocierzynie Gmina Miejska Kocierzyna Zakład Energetyki Cieplnej KOSPEC Sp. z o.o. w Kocierzynie Kocierski Program Uporzdkowania Gospodarki Cieplnej DOBRA JAKO POWIETRZA LIKWIDACJA LOKALNYCH KOTŁOWNI I PALENISK PRZYDOMOWYCH

Bardziej szczegółowo

Polskie technologie stosowane w instalacjach 1-50 MW

Polskie technologie stosowane w instalacjach 1-50 MW Polskie technologie stosowane w instalacjach 1-50 MW Polish technology of heating installations ranging 1-50 MW Michał Chabiński, Andrzej Ksiądz, Andrzej Szlęk michal.chabinski@polsl.pl 1 Instytut Techniki

Bardziej szczegółowo

UKŁADY KOGENERACYJNE. DOŚWIADCZENIA Z WDRAŻANIA I EKSPLOATACJI

UKŁADY KOGENERACYJNE. DOŚWIADCZENIA Z WDRAŻANIA I EKSPLOATACJI UKŁADY KOGENERACYJNE. DOŚWIADCZENIA Z WDRAŻANIA I EKSPLOATACJI Autor: Andrzej Grzesiek Dorago Energetyka ( Energetyka Cieplna i Zawodowa - nr 5/2010) Obserwując zmiany zachodzące na światowych rynkach

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA UKŁADU SKOJARZONEGO Z TURBINĄ GAZOWĄ Z SYSTEMEM ELEKTROENERGETYCZNYM I SYSTEMEM CIEPŁOWNICZYM MIASTA OPOLA

WSPÓŁPRACA UKŁADU SKOJARZONEGO Z TURBINĄ GAZOWĄ Z SYSTEMEM ELEKTROENERGETYCZNYM I SYSTEMEM CIEPŁOWNICZYM MIASTA OPOLA WSPÓŁPRACA UKŁADU SKOJARZONEGO Z TURBINĄ GAZOWĄ Z SYSTEMEM ELEKTROENERGETYCZNYM I SYSTEMEM CIEPŁOWNICZYM MIASTA OPOLA MODERNIZACJE LIKWIDACJA DO 1998 ROKU PONAD 500 KOTŁOWNI LOKALNYCH BUDOWA NOWYCH I WYMIANA

Bardziej szczegółowo

Zwiększanie efektywności wytwarzania mediów energetycznych w przemyśle mleczarskim na przykładzie Mlekovity

Zwiększanie efektywności wytwarzania mediów energetycznych w przemyśle mleczarskim na przykładzie Mlekovity Zwiększanie efektywności wytwarzania mediów energetycznych w przemyśle mleczarskim na przykładzie Mlekovity Program Prezentacji 1) Wstęp 2) Podnoszenie sprawności kotłowni parowych 3) Współpraca agregatów

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne Układy Kogeneracyjne Finansowanie i realizacja inwestycji oraz dostępne technologie

Nowoczesne Układy Kogeneracyjne Finansowanie i realizacja inwestycji oraz dostępne technologie Nowoczesne Układy Kogeneracyjne Finansowanie i realizacja inwestycji oraz dostępne technologie INWESTYCJA W NOWE ŹRÓDŁO KOGENERACYJNE W ENERGA KOGENERACJA SP. Z O.O. W ELBLĄGU Krzysztof Krasowski Łochów

Bardziej szczegółowo

Zakład Energetyki Cieplnej Prudnik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Prezentacja zakładu

Zakład Energetyki Cieplnej Prudnik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Prezentacja zakładu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Prezentacja zakładu - O FIRMIE - Ciepłownia rejonowa została wybudowana w roku 1982. Dnia 01.01.1979 r. powstał Zakład Energetyki Cieplnej Prudnik w ramach Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Zespół Ciepłowni Przemysłowych CARBO-ENERGIA sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej Modernizacja ciepłowni HALEMBA

Zespół Ciepłowni Przemysłowych CARBO-ENERGIA sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej Modernizacja ciepłowni HALEMBA Zespół Ciepłowni Przemysłowych CARBO-ENERGIA sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej Modernizacja ciepłowni HALEMBA Konferencja techniczna : NOWOCZESNE KOTŁOWNIE Zawiercie, marzec 2012 1 GRUPA KAPITAŁOWA 1. Zespół

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5. Kotłownie lokalne i przemysłowe

Rozdział 5. Kotłownie lokalne i przemysłowe ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA ŻŻAAGAAŃŃ Rozdział 5 Kotłownie lokalne i przemysłowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Katowice, 11 grudnia 2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA realizowanego w ramach Umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.01.04.00-02-105/10-00 Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń.

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń. ZEUS 24 kw W ciągu ponad czterdziestoletniej produkcji gazowych kotłów grzewczych Immergas za cel nadrzędny stawiał sobie zapewnienie komfortu ciepłej wody użytkowej. Nie zapomnieliśmy o tym i w tym przypadku.

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w ochronę środowiska w TAURON Wytwarzanie. tauron.pl

Inwestycje w ochronę środowiska w TAURON Wytwarzanie. tauron.pl Inwestycje w ochronę środowiska w TAURON Wytwarzanie Moc zainstalowana TAURON Wytwarzanie TAURON Wytwarzanie w liczbach 4 506 MWe 1 274.3 MWt Elektrownia Jaworzno Elektrownia Łagisza Elektrownia Łaziska

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wzorów i wskaźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza.

Zestawienie wzorów i wskaźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza. Zestawienie wzorów i wsźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do. Zestawienie wzorów i wsźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do Spis treści: Ograniczenie lub

Bardziej szczegółowo

HoSt Bio-Energy Installations. Technologia spalania biomasy. Maciej Wojtynek Inżynier Procesu. www.host.nl Sheet 1 of 25

HoSt Bio-Energy Installations. Technologia spalania biomasy. Maciej Wojtynek Inżynier Procesu. www.host.nl Sheet 1 of 25 HoSt Bio-Energy Installations Technologia spalania biomasy Maciej Wojtynek Inżynier Procesu www.host.nl Sheet 1 of 25 HoSt: Dostawca pod-klucz elektrociepłowni opalanych biomasą, biogazowni rolniczych,

Bardziej szczegółowo

Biomasa i wykorzystanie odpadów do celów energetycznych - klimatycznie neutralne źródła

Biomasa i wykorzystanie odpadów do celów energetycznych - klimatycznie neutralne źródła Biomasa i wykorzystanie odpadów do celów energetycznych - klimatycznie neutralne źródła energii dla Polski Konferencja Demos Europa Centrum Strategii Europejskiej Warszawa 10 lutego 2009 roku Skraplanie

Bardziej szczegółowo

Opracował: mgr inż. Maciej Majak. czerwiec 2010 r. ETAP I - BUDOWA KOMPLEKSOWEJ KOTŁOWNI NA BIOMASĘ

Opracował: mgr inż. Maciej Majak. czerwiec 2010 r. ETAP I - BUDOWA KOMPLEKSOWEJ KOTŁOWNI NA BIOMASĘ OBLICZENIE EFEKTU EKOLOGICZNEGO W WYNIKU PLANOWANEJ BUDOWY KOTŁOWNI NA BIOMASĘ PRZY BUDYNKU GIMNAZJUM W KROŚNIEWICACH WRAZ Z MONTAŻEM KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH I INSTALACJI SOLARNEJ WSPOMAGAJĄCYCH PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

Najnowsze technologie eksploatacji urządzeń grzewczych

Najnowsze technologie eksploatacji urządzeń grzewczych Najnowsze technologie eksploatacji urządzeń grzewczych FIRMA FUNKCJONUJE NA RYNKU OD 25 LAT POD OBECNĄ NAZWĄ OD 2012 ROKU. ŚWIADCZY USŁUGI W ZAKRESIE MONTAŻU NOWOCZESNYCH INSTALACJI C.O. ORAZ KOTŁOWNI,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA MOŻLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO

ANALIZA MOŻLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO ANALIZA MOŻLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO Tytuł: Budynek przedszkola Chorzelów, gmina Mielec, dz. Nr ewid. 1266/2 Mielec, 2013-12-15

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło

Ekonomiczna analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło Ekonomiczna analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło Dla budynku Centrum Leczenia Oparzeń Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

PIROLIZA BEZEMISYJNA UTYLIZACJA ODPADÓW

PIROLIZA BEZEMISYJNA UTYLIZACJA ODPADÓW PIROLIZA BEZEMISYJNA UTYLIZACJA ODPADÓW Utylizacja odpadów komunalnych, gumowych oraz przerób biomasy w procesie pirolizy nisko i wysokotemperaturowej. Przygotował: Leszek Borkowski Marzec 2012 Piroliza

Bardziej szczegółowo

Ewa Zaborowska. projektowanie. kotłowni wodnych. na paliwa ciekłe i gazowe

Ewa Zaborowska. projektowanie. kotłowni wodnych. na paliwa ciekłe i gazowe Ewa Zaborowska projektowanie kotłowni wodnych na paliwa ciekłe i gazowe GDAŃSK 2015 PRZEWODNICZĄCY KOMITETU REDAKCYJNEGO WYDAWNICTWA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Janusz T. Cieśliński REDAKTOR PUBLIKACJI NAUKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Budowa kotła na biomasę w Oddziale Zespół Elektrowni Dolna Odra

Budowa kotła na biomasę w Oddziale Zespół Elektrowni Dolna Odra 2011-11-02 Budowa kotła na biomasę w Oddziale Zespół Elektrowni Dolna Odra PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra 27 28 październik 2011 roku PGE GiEK S.A.

Bardziej szczegółowo

Techniczno-ekonomiczne aspekty modernizacji źródła ciepła z zastosowaniem kogeneracji węglowej i gazowej w ECO SA Opole.

Techniczno-ekonomiczne aspekty modernizacji źródła ciepła z zastosowaniem kogeneracji węglowej i gazowej w ECO SA Opole. Techniczno-ekonomiczne aspekty modernizacji źródła ciepła z zastosowaniem kogeneracji węglowej i gazowej w ECO SA Opole. Rytro, 25 27 08.2015 System ciepłowniczy w Opolu moc zainstalowana w źródle 282

Bardziej szczegółowo

Zał.3B. Wytyczne w zakresie określenia ilości ograniczenia lub uniknięcia emisji zanieczyszczeń do powietrza

Zał.3B. Wytyczne w zakresie określenia ilości ograniczenia lub uniknięcia emisji zanieczyszczeń do powietrza Zał.3B Wytyczne w zakresie określenia ilości ograniczenia lub uniknięcia emisji zanieczyszczeń do powietrza Wrocław, styczeń 2014 SPIS TREŚCI 1. Wytyczne w zakresie określenia ilości ograniczenia lub uniknięcia

Bardziej szczegółowo

Analiza techniczno-ekonomiczna korzystania z ciepła systemowego w porównaniu do innych źródeł ciepła

Analiza techniczno-ekonomiczna korzystania z ciepła systemowego w porównaniu do innych źródeł ciepła Analiza techniczno-ekonomiczna korzystania z ciepła systemowego w porównaniu do innych źródeł ciepła XVI Konferencja Ekonomiczno- Techniczna Przedsiębiorstw Ciepłowniczych i Elektrociepłowni Zakopane 2013

Bardziej szczegółowo

klasyfikacja kotłów wg kryterium technologia spalania: - rusztowe, - pyłowe, - fluidalne, - paleniska specjalne cyklonowe

klasyfikacja kotłów wg kryterium technologia spalania: - rusztowe, - pyłowe, - fluidalne, - paleniska specjalne cyklonowe Dr inż. Ryszard Głąbik, Zakład Kotłów i Turbin Pojęcia, określenia, definicje Klasyfikacja kotłów, kryteria klasyfikacji Współspalanie w kotłach różnych typów Przegląd konstrukcji Współczesna budowa bloków

Bardziej szczegółowo

Viessmann. Efekt ekologiczny. Dom jednorodzinny Kosmonałty 3a 52-300 Wołów. Janina Nowicka Kosmonałty 3a 52-300 Wołów

Viessmann. Efekt ekologiczny. Dom jednorodzinny Kosmonałty 3a 52-300 Wołów. Janina Nowicka Kosmonałty 3a 52-300 Wołów Viessmann Biuro: Karkonowska 1, 50-100 Wrocław, tel./fa.:13o41o4[p1o3, e-mail:a,'a,wd[l,qw[dq][wd, www.cieplej.pl Efekt ekologiczny Obiekt: Inwestor: Wykonawca: Dom jednorodzinny Kosmonałty 3a 5-300 Wołów

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia PEC Lubań z rozwoju i modernizacji średniej wielkości instalacji ciepłowniczej. Krzysztof Kowalczyk

Doświadczenia PEC Lubań z rozwoju i modernizacji średniej wielkości instalacji ciepłowniczej. Krzysztof Kowalczyk Doświadczenia PEC Lubań z rozwoju i modernizacji średniej wielkości instalacji ciepłowniczej Krzysztof Kowalczyk Lubań 27.11.2014 PEC Lubań w liczbach Moc zakontraktowana systemu ok. 21,2 [MW] Moc zainstalowana

Bardziej szczegółowo

Rytro, sierpień 2015. Czesław Ślimak Barbara Okularczyk

Rytro, sierpień 2015. Czesław Ślimak Barbara Okularczyk Rytro, sierpień 2015 Czesław Ślimak Barbara Okularczyk GENEZA POWSTANIA GEOTERMII PODHALAŃSKIEJ Projekt geotermalny na Podhalu był pierwszym tego typu w Polsce. Początkowo realizowany jako projekt naukowy,

Bardziej szczegółowo

ELEKTROWNIA SKAWINA S.A.:

ELEKTROWNIA SKAWINA S.A.: ELEKTROWNIA SKAWINA S.A.: UDZIAŁ W PROGRAMIE OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI ELEKTROWNIA SKAWINA Rok powstania 1957-1961 Moc elektryczna Moc cieplna Paliwo 440 MW 588 MWt Węgiel kamienny Biomasa Olej opałowy

Bardziej szczegółowo

1. Stan istniejący. Rys. nr 1 - agregat firmy VIESSMAN typ FG 114

1. Stan istniejący. Rys. nr 1 - agregat firmy VIESSMAN typ FG 114 1. Stan istniejący. Obecnie na terenie Oczyszczalni ścieków w Żywcu pracują dwa agregaty prądotwórcze tj. agregat firmy VIESSMAN typ FG 114 o mocy znamionowej 114 kw energii elektrycznej i 186 kw energii

Bardziej szczegółowo

Efekt ekologiczny modernizacji

Efekt ekologiczny modernizacji Efekt ekologiczny modernizacji Przykładowa 16 40-086 Katowice Miasto na prawach powiatu: Katowice województwo: śląskie inwestor: wykonawca opracowania: uprawnienia wykonawcy: data wykonania opracowania:

Bardziej szczegółowo

Efekt ekologiczny modernizacji

Efekt ekologiczny modernizacji Efekt ekologiczny modernizacji St. Leszczyńskiej 8 32-600 Oświęcim Powiat Oświęcimski województwo: małopolskie inwestor: wykonawca opracowania: uprawnienia wykonawcy: data wykonania opracowania: numer

Bardziej szczegółowo

Jerzy Żurawski Wrocław, ul. Pełczyńska 11, tel. 071-321-13-43,www.cieplej.pl

Jerzy Żurawski Wrocław, ul. Pełczyńska 11, tel. 071-321-13-43,www.cieplej.pl OCENA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW Jerzy Żurawski Wrocław, ul. Pełczyńska 11, tel. 071-321-13-43,www.cieplej.pl SYSTEM GRZEWCZY A JAKOŚĆ ENERGETYCZNA BUDNKU Zapotrzebowanie na ciepło dla tego samego budynku ogrzewanego

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie OBF do produkcji biogazu na przykładzie oczyszczalni ścieków w Płońsku.

Wykorzystanie OBF do produkcji biogazu na przykładzie oczyszczalni ścieków w Płońsku. Optymalizacja rozwiązań gospodarki ściekowej dla obszarów poza aglomeracjami. Chmielno, 25-26 stycznia 2016 r. Wykorzystanie OBF do produkcji biogazu na przykładzie oczyszczalni ścieków w Płońsku. Andrzej

Bardziej szczegółowo

Analiza techniczno ekonomiczna Sopot, luty 2007 r.

Analiza techniczno ekonomiczna Sopot, luty 2007 r. MODERNIZACJA ZAOPATRZENIA W CIEPŁO SM PRZYLESIE W SOPOCIE Analiza techniczno ekonomiczna Sopot, luty 2007 r. STAN OBECNY Lokalne kotłownie olejowe (c.o. + c.w.u.) zostały wybudowane w 1992 r. i przebudowane

Bardziej szczegółowo

Przykładowe rozwiązania doprowadzenia powietrza do kotła i odprowadzenia spalin:

Przykładowe rozwiązania doprowadzenia powietrza do kotła i odprowadzenia spalin: Czym różni się kocioł kondensacyjny od tradycyjnego? Zarówno kotły tradycyjne (niekondensacyjne) jak i kondensacyjne są urządzeniami, które ogrzewają budynek oraz ciepłą wodę użytkową. Podobnie jak tradycyjne,

Bardziej szczegółowo

Polskie Normy. Kotły i systemy kominowe

Polskie Normy. Kotły i systemy kominowe Polskie Normy. Kotły i systemy kominowe Jerzy Nowotczyński, Krystyna Nowotczyńska, Rynek Instalacyjny 7-8/2009 Zestawienie norm zawiera wybrane PN, które zostały ustanowione lub przyjęte na podstawie uchwał

Bardziej szczegółowo

ENERGETYCZNE WYKORZYSTANIE GAZU W ELEKTROCIEPŁOWNI GORZÓW

ENERGETYCZNE WYKORZYSTANIE GAZU W ELEKTROCIEPŁOWNI GORZÓW Polska Agencja Prasowa Warszawa 18.11.2010 r. ENERGETYCZNE WYKORZYSTANIE GAZU W ELEKTROCIEPŁOWNI GORZÓW Struktura zużycia paliwa do generacji energii elektrycznej STRUKTURA W UE STRUKTURA W POLSCE 2 BLOK

Bardziej szczegółowo

Kocioł na drewno palenisko z płaskim rusztem skokowym PYROFLEX

Kocioł na drewno palenisko z płaskim rusztem skokowym PYROFLEX Kocioł na drewno palenisko z płaskim rusztem skokowym PYROFLEX Płaski ruszt skokowy, oprócz do spalania biomasy, nadaje się szczególnie do spalania paliw drzewnych o wysokiej zawartości popiołu. Istotnymi

Bardziej szczegółowo

PIROLIZA. GENERALNY DYSTRYBUTOR REDUXCO www.dagas.pl :: email: info@dagas.pl :: www.reduxco.com

PIROLIZA. GENERALNY DYSTRYBUTOR REDUXCO www.dagas.pl :: email: info@dagas.pl :: www.reduxco.com PIROLIZA Instalacja do pirolizy odpadów gumowych przeznaczona do przetwarzania zużytych opon i odpadów tworzyw sztucznych (polietylen, polipropylen, polistyrol), w której produktem końcowym może być energia

Bardziej szczegółowo

PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra Spółka Akcyjna

PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra Spółka Akcyjna Szczecin 3 grudnia 2009 Elektrownia Dolna Odra PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra SA tworzą trzy elektrownie: Elektrownia Dolna Odra Elektrownia Pomorzany moc elektryczna 1772 MWe, moc cieplna 117,4 MWt

Bardziej szczegółowo

ELEKTROWNIA CZECZOTT W WOLI SPOTKANIE INFORMACYJNE

ELEKTROWNIA CZECZOTT W WOLI SPOTKANIE INFORMACYJNE ELEKTROWNIA CZECZOTT W WOLI SPOTKANIE INFORMACYJNE LOKALIZACJA ELEKTROWNI Teren w Woli w gminie Miedźna w powiecie pszczyńskim, Teren obejmuje działki wyłączonej kopalni Czeczott oraz obszar na północ

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY OPALENICA. Część 06. System ciepłowniczy

AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY OPALENICA. Część 06. System ciepłowniczy AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY OPALENICA Część 06 System ciepłowniczy W 854.06 2/18 SPIS TREŚCI 6.1 System ciepłowniczy stan

Bardziej szczegółowo

moc elektryczna bloku kogeneracyjnego brutto (kw), sprawność elektryczna bloku kogeneracyjnego dla mocy znamionowej(%),

moc elektryczna bloku kogeneracyjnego brutto (kw), sprawność elektryczna bloku kogeneracyjnego dla mocy znamionowej(%), Wołomin, 2011-05-31 L.dz....... Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie, Sp. z o.o. w związku z planowaną w 2012r. realizacją inwestycji polegającą na budowie układu wysokosprawnej

Bardziej szczegółowo

Kogeneracja w oparciu o gaz ziemny oraz biogaz

Kogeneracja w oparciu o gaz ziemny oraz biogaz Kogeneracja w oparciu o gaz ziemny oraz biogaz Wytwarzanie prądu w elekrowniach konwencjonalnych W elektrowniach kondensacyjnych większa część włożonej energii pozostaje niewykorzystana i jest tracona

Bardziej szczegółowo

Nowa CHP Zabrze. czyste ciepło dla Zabrze i Bytomia. Adam Kampa, CHP Plant Development Manager

Nowa CHP Zabrze. czyste ciepło dla Zabrze i Bytomia. Adam Kampa, CHP Plant Development Manager Nowa CHP Zabrze czyste ciepło dla Zabrze i Bytomia Adam Kampa, CHP Plant Development Manager Fortum Lider w obszarze czystej energii MISJA Naszym klientom dostarczamy rozwiązania energetyczne poprawiające

Bardziej szczegółowo

Audyt Energetyczny Co to jest audyt? Audyt energetyczny jest to opracowanie określające zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wraz ze wskazaniem rozwiązania

Bardziej szczegółowo

1. WPROWADZENIE... 3 2. SPOSÓB OBLICZENIA WIELKOŚCI EMISJI... 3 3. TABLICE WIELKOŚCI WYKORZYSTYWANYCH DO OBLICZEO WSKAŹNIKÓW... 4

1. WPROWADZENIE... 3 2. SPOSÓB OBLICZENIA WIELKOŚCI EMISJI... 3 3. TABLICE WIELKOŚCI WYKORZYSTYWANYCH DO OBLICZEO WSKAŹNIKÓW... 4 Wskaźniki emisji zanieczyszczeo ze spalania paliw kotły o mocy do 5 MW t styczeo 2011 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. SPOSÓB OBLICZENIA WIELKOŚCI EMISJI... 3 3. TABLICE WIELKOŚCI WYKORZYSTYWANYCH DO

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce Janusz Kotowicz Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechnika Częstochowska Małe układy do skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Najlepsze wykorzystanie elektrociepłowni ORC z kotłem na biomasę

Najlepsze wykorzystanie elektrociepłowni ORC z kotłem na biomasę Układy kogeneracyjne ORC z kotłem na biomasę Najlepsze wykorzystanie elektrociepłowni ORC z kotłem na biomasę Przemysł drzewny tartaki, produkcja pelletów, produkcja mebli i innych wyrobów drzewnych Przemysł

Bardziej szczegółowo

Środowiskowa analiza optymalizacyjno-porównawcza

Środowiskowa analiza optymalizacyjno-porównawcza 1 Środowiskowa analiza optymalizacyjno-porównawcza Nazwa obiektu Adres obiektu Sala gimnastyczna z zapleczem sanitarno szatniowym 41-940 Piekary Śląskie ul. Drzymały dz.nr 4272/325 i 758/325 3 Piekary

Bardziej szczegółowo

Wpływ regulacji unijnych na ciepłownictwo w Polsce

Wpływ regulacji unijnych na ciepłownictwo w Polsce R A Z E M C I E P L E J Wpływ regulacji unijnych na ciepłownictwo w Polsce Janusz Lewandowski 3 lutego 2011 Wybrane Dyrektywy UE określające warunki działania i rozwoju ciepłownictwa sieciowego 1. Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Białymstoku

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Białymstoku Raport środowiskowy Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Białymstoku CZĘŚĆ 1 Ciepło Systemowe od MPEC Białystok Misja MPEC Białystok Misją Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej jest

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja w produkcji i wytwarzaniu energii

Optymalizacja w produkcji i wytwarzaniu energii Better VOIGT+WIPP performance Engineers and efficiency GmbH through Inżynieria chemiczna i mechaniczna, zaawansowane sterowanie procesami Optymalizacja w produkcji i wytwarzaniu energii Doskonałość w eksploatacji

Bardziej szczegółowo

4. Wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej 4.1. Uwagi ogólne

4. Wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej 4.1. Uwagi ogólne 4. Wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej 4.1. Uwagi ogólne Elektrownia zakład produkujący energię elektryczną w celach komercyjnych; Ciepłownia zakład produkujący energię cieplną w postaci pary lub

Bardziej szczegółowo

Wpływ sposobu ogrzewania na efektywność energetyczną budynku

Wpływ sposobu ogrzewania na efektywność energetyczną budynku Wpływ sposobu ogrzewania na efektywność energetyczną budynku dr inż. Adrian Trząski MURATOR 2015, JAKOŚĆ BUDYNKU: ENERGIA * KLIMAT * KOMFORT Warszawa 4-5 Listopada 2015 Charakterystyka energetyczna budynku

Bardziej szczegółowo

Analiza zastosowania alternatywnych/odnawialnych źródeł energii

Analiza zastosowania alternatywnych/odnawialnych źródeł energii Analiza zastosowania alternatywnych/odnawialnych źródeł energii Artykuł 6 Dyrektywy KE/91/2002 o charakterystyce energetycznej budynków wprowadza obowiązek promowania przez kraje członkowskie rozwiązań

Bardziej szczegółowo

1. Ocena stanu istniejącego 2

1. Ocena stanu istniejącego 2 str. 1 7. PODSUMOWANIE SPIS TREŚCI: 1. Ocena stanu istniejącego 2 1.1 Stan istniejący podsumowanie 2 1.1.1 Zaopatrzenie w ciepło 2 1.1.2 Zapotrzebowanie na paliwa gazowe 2 1.1.3 Zaopatrzenie w energię

Bardziej szczegółowo

STAN AKTUALNY I PERSPEKTYWY PRODUKCJI KWALIFIKOWANYCH PALIW WEGLOWYCH W POLSCE W ŚWIETLE STRATEGII ENERGETYCZNEJ I ŚRODOWISKOWEJ

STAN AKTUALNY I PERSPEKTYWY PRODUKCJI KWALIFIKOWANYCH PALIW WEGLOWYCH W POLSCE W ŚWIETLE STRATEGII ENERGETYCZNEJ I ŚRODOWISKOWEJ STAN AKTUALNY I PERSPEKTYWY PRODUKCJI KWALIFIKOWANYCH PALIW WEGLOWYCH W POLSCE W ŚWIETLE STRATEGII ENERGETYCZNEJ I ŚRODOWISKOWEJ Dr Inż. Leon Kurczabiński KATOWICKI HOLDING WĘGLOWY SA SEKTOR DROBNYCH ODBIORCÓW

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. W SIERADZU

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. W SIERADZU PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. W SIERADZU PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W SIERADZU PEC Sp. z o.o. w Sieradzu posiada dwie instalacje energetycznego spalania paliw: Ciepłownia Miejska

Bardziej szczegółowo

Forum Czystej Energii POLEKO 2008. Forum czystej energii Poleko 2008

Forum Czystej Energii POLEKO 2008. Forum czystej energii Poleko 2008 Forum Czystej Energii POLEKO 2008 Forum Czystej Energii POLEKO 2008 Ogrzewanie biomasą z drzewa - dlaczego ekonomiczne i ekologiczne? Odpowiedzialny stosunek do środowiska naturalnego prowadzi do zwiększenia

Bardziej szczegółowo

Systemy ogrzewania kruszywa i wody technologicznej SYSTEM GRZEWCZY CH

Systemy ogrzewania kruszywa i wody technologicznej SYSTEM GRZEWCZY CH Systemy ogrzewania kruszywa i wody technologicznej SYSTEM GRZEWCZY CH System grzewczy CH-3 oraz CH-2 to kompletne urządzenie grzewcze wyposaŝone w kocioł wodny oraz nagrzewnicę powietrza zabudowane w izolowanym

Bardziej szczegółowo

Poniżej prezentujemy kilka dobrych przykładów zastosowania technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii (OZE) w budynkach.

Poniżej prezentujemy kilka dobrych przykładów zastosowania technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii (OZE) w budynkach. W budynkach zużywa się coraz więcej energii, ponad 40% paliw i energii jest zużywanych w gospodarstwach domowych, czyli w budynkach mieszkalnych. Do tego dochodzi zużycie energii w budynkach usługowych,

Bardziej szczegółowo

kwartał/rok: Podmiot korzystający ze środowiska Lp. Adres Gmina Powiat Adres: korzystania ze Miejsce/ miejsca Nr kierunkowy/telefon/fax: środowiska

kwartał/rok: Podmiot korzystający ze środowiska Lp. Adres Gmina Powiat Adres: korzystania ze Miejsce/ miejsca Nr kierunkowy/telefon/fax: środowiska Nazwa: WZÓR Załącznik Nr 2 WYKAZ ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O ILOŚCI I RODZAJACH GAZÓW LUB PYŁÓW WPROWADZANYCH DO POWIETRZA ORAZ DANE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH OKREŚLONO TE ILOŚCI. REGON: WPROWADZANIE GAZÓW LUB

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADY ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A.

ZAKŁADY ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A. ZAKŁADY ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A. Ul. Ścigały 14 40-205 Katowice Energetyczne wykorzystanie metanu z odmetanowania Kopalń Krótka historia ZEC S.A. ZAKŁADY ENERGETYKI CIEPLNEJ 01.07.1995 r. Uchwała Walnego

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny układ odzysku ciepła ze spalin dobry przykład

Innowacyjny układ odzysku ciepła ze spalin dobry przykład Innowacyjny układ odzysku ciepła ze spalin dobry przykład Autor: Piotr Kirpsza - ENEA Wytwarzanie ("Czysta Energia" - nr 1/2015) W grudniu 2012 r. Elektrociepłownia Białystok uruchomiła drugi fluidalny

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Białymstoku

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Białymstoku Raport środowiskowy Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Białymstoku CZĘŚĆ 1 Ciepło Systemowe od MPEC Białystok Misja MPEC Białystok Misją Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej jest

Bardziej szczegółowo

04. Bilans potrzeb grzewczych

04. Bilans potrzeb grzewczych W-551.04 1 /7 04. Bilans potrzeb grzewczych W-551.04 2 /7 Spis treści: 4.1 Bilans potrzeb grzewczych i sposobu ich pokrycia... 3 4.2 Struktura paliwowa pokrycia potrzeb cieplnych... 4 4.3 Gęstość cieplna

Bardziej szczegółowo

PPHU Roterm www.roterm.com.pl

PPHU Roterm www.roterm.com.pl Utworzono 15-06-2016 HITON typ HP 80 GU Nagrzewnica 80 kw + Palnik GIERSCH na olej przepracowany Made in Germany Cena : 17.656,65 zł (netto: 14.355,00 zł) Producent : HITON Dostępność : Dostępny Średnia

Bardziej szczegółowo

MIEJSKIE PRZEDSI"BIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. OLSZTYN WYKORZYSTANIE BIOMASY W INWESTYCJACH MIEJSKICH GDA!SK 26-27.10.

MIEJSKIE PRZEDSIBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. OLSZTYN WYKORZYSTANIE BIOMASY W INWESTYCJACH MIEJSKICH GDA!SK 26-27.10. MIEJSKIE PRZEDSI"BIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. OLSZTYN WYKORZYSTANIE BIOMASY W INWESTYCJACH MIEJSKICH GDA!SK 26-27.10.2006 OLSZTYN Stolica Warmii i Mazur Liczba mieszka#ców 174 ty$. Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Warsaw Climate and Energy Talks

Warsaw Climate and Energy Talks Warsaw Climate and Energy Talks seminarium 2014.11.27 Jan Tadeusz Przybyłek Prezes Zarządu działa w Mławie od 1973 roku W jego skład wchodzą: osiedlowa ciepłownia na miał węglowy 7 lokalnych kotłowni gazowych

Bardziej szczegółowo

Elektryczne kotły c.o.

Elektryczne kotły c.o. Elektryczne kotły c.o. Kotły elektryczne doskonale nadają się do ogrzewania budynków oddalonych od sieci gazowej oraz takich, w których nie ma możliwości podłączenia gazu. Ich instalacja wiąże się z niewielkimi

Bardziej szczegółowo

EFEKT EKOLOGICZNY. Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska

EFEKT EKOLOGICZNY. Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Biuro: 51-18 Wrocław, Pełczyńska 11, tel./fax.:71-326-13-43, e-mail:cieplej@cieplej.pl, www.cieplej.pl EFEKT EKOLOGICZNY Obiekt: Przychodnia Zdrowia 52-3 Wołów,

Bardziej szczegółowo

OPIS POTRZEB I WYMAGAŃ KONCESJODAWCY

OPIS POTRZEB I WYMAGAŃ KONCESJODAWCY ODDZIAŁ REGIONALNY W GDYNI ul. M. Curie-Skłodowskiej 19, 81-231 Gdynia Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Gdyni ul. M. Curie-Skłodowskiej 19 81-231 Gdynia tel. (58) 690-87-00 fax (58) 690-87-01

Bardziej szczegółowo

Inwestor: Miasto Białystok

Inwestor: Miasto Białystok Inwestor: Miasto Białystok Wykonawcy: Beneficjent Projektu: P.U.H.P. LECH Sp. z o.o. Projekt Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Zespół Zarządzania Krajową Bazą KOBiZE

Opracowanie: Zespół Zarządzania Krajową Bazą KOBiZE Wskaźnikii emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw kotły o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW Warszawa, styczeń 2015 Opracowanie: Zespół Zarządzania Krajową Bazą KOBiZE kontakt: Krajowy Ośrodek Bilansowania

Bardziej szczegółowo

Audytoenerg Maciej Mierzejewski ul. 3 Maja 18, 43-400 Cieszyn. mgr inż. Maciej Mierzejewski, ul. 3 Maja 18, 43-400 Cieszyn

Audytoenerg Maciej Mierzejewski ul. 3 Maja 18, 43-400 Cieszyn. mgr inż. Maciej Mierzejewski, ul. 3 Maja 18, 43-400 Cieszyn Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania, wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło w budynku mieszkalnym jednorodzinnym Mieszkalny Rodzaj budynku jednorodzinny Właściciel/Inwestor

Bardziej szczegółowo

Energetyka konwencjonalna

Energetyka konwencjonalna ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki KATEDRA TECHNIKI CIEPLNEJ Energetyka konwencjonalna Dr hab. inż. prof. ZUT ZBIGNIEW ZAPAŁOWICZ Energetyka

Bardziej szczegółowo

IV. PREFEROWANE TECHNOLOGIE GENERACJI ROZPROSZONEJ

IV. PREFEROWANE TECHNOLOGIE GENERACJI ROZPROSZONEJ IV. PREFEROWANE TECHNOLOGIE GENERACJI ROZPROSZONEJ Dwie grupy technologii: układy kogeneracyjne do jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła wykorzystujące silniki tłokowe, turbiny gazowe,

Bardziej szczegółowo

KOMPANIA WĘGLOWA S.A.

KOMPANIA WĘGLOWA S.A. KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ODDZIAŁ KWK HALEMBA-WIREK Utylizacja metanu kopalnianego za pomocą skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej przy pomocy silnika gazowego firmy JENBACHER typu JMS 312

Bardziej szczegółowo

1 Układ kondensacji spalin ( UKS )

1 Układ kondensacji spalin ( UKS ) 1 Układ kondensacji spalin ( UKS ) W wyniku spalania biomasy o dużej zawartość wilgoci: 30 50%, w spalinach wylotowych jest duża zawartość pary wodnej. Prowadzony w UKS proces kondensacji pary wodnej zawartej

Bardziej szczegółowo