* * * 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "* * * 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na"

Transkrypt

1 Protokół nr XXIII/12 z sesji Rady Powiatu Jarocińskiego odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 r. w godz. od do w sali sesyjnej Ratusza w Jarocinie * * * Ad.pkt.1 Obrady XXIII sesji Rady Powiatu Jarocińskiego otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Jarosław Łukasiewicz Szanowni Zebrani dzisiaj dotarła do nas wiadomość o śmierci jednego z naszych radnych, pana Bogdana Kubaszewskiego, proszę w tej chwili o powstanie i uczczenie minutą ciszy. Następnie poinformował, że na ustawową liczbę 18 radnych, w obradach zgodnie z listą obecności uczestniczy 16 radnych, wobec tego Rada jest władna do obradowania i podejmowania prawomocnych decyzji. Spóźnił się: p. radny Andrzej Dworzyński. Nieobecny p. Wicestarosta Mirosław Drzazga. (Listy obecności radnych, zaproszonych gości, pracowników stanowią załączniki nr 1, 2, 3, 4 do protokołu). Poprosił o wyłączenie telefonów komórkowych, aby sprawnie przebiegały obrady. Przewodniczący Rady Jarosław Łukasiewicz w związku z zaistniałą sytuacją, czyli śmiercią naszego kolegi, proszę, aby do pierwotnie przedstawionego porządku obrad chciałbym wnieść wykreślenie z dzisiejszego porządku punktu 6 jako bezzasadnego. Czy do zaproponowanego porządku obrad ze strony Państwa Radnych będą uwagi? Nie widzę, wobec Wysoka Rado, kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem przedstawionego porządku obrad wraz z zaproponowanymi zmianami? Proszę o podniesienie ręki, kto jest za, dziękuje. Kto jest przeciwny, kto się wstrzymał?. Stwierdzam, że Wysoka Rada przyjęła jednogłośnie następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad sesji. 2. Przyjęcie protokołu z obrad XXII sesji Rady Powiatu. 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu po XXII sesji Rady Powiatu. 4. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Jarocińskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego w 2011 roku. 5. Realizacja Strategii Rozwoju Szpitala Powiatowego w Jarocinie Spółka z o.o. 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane przez Prezesa Zarządu Funduszu Powiatowi Jarocińskiemu na 2012 r. 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości zabudowanej położonej w Kotlinie z przeznaczeniem na dom pomocy społecznej. 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w Tarcach. 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Tarcach. 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie podwyższenie kapitału zakładowego Spółki pod firmą: Szpital Powiatowy w Jarocinie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jarocinie pokrycia podwyższonego kapitału zakładowego wkładem niepieniężnym oraz objęcia przez Powiat Jarociński wszystkich nowoutworzonych udziałów w Spółce. 11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2012 rok. 12. Interpelacje i zapytania radnych. 13. Wnioski i oświadczenia radnych. 1

2 14. Komunikaty 15. Zakończenie obrad. Ad.pkt.2 Przewodniczący Rady, p. J. Łukasiewicz protokół z XXII sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w Starostwie Powiatowym, w Wydziale Organizacyjnym i Bezpieczeństwa p.22 od dnia 23 kwietnia 2012 r. w godzinach urzędowania. Do dnia sesji nie zostały do niego zgłoszone żadne poprawki i uzupełnienia. Stwierdzam, że Rada przyjęła protokół z obrad XXII sesji Rady Powiatu IV kadencji. Ad.pkt.3 P. M. Szymczak, Starosta - przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu po XXII sesji Rady Powiatu. W okresie między sesjami odbyły się dwa posiedzenia Zarządu Powiatu w dniach: 2 kwietnia 2012 r. i 16 kwietnia br. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu. Ad.pkt.4 P. A. Orczyk, Referent Wydziału Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych przedstawiła sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Jarocińskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego w 2011 roku. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do protokołu. Dyskusji nie było. Wysoka Rada przyjęła do wiadomości przedstawione sprawozdanie. Ad.pkt.5 P. T. Paczkowski, Prezes Zarządu Spółki Szpital Powiatowy w Jarocinie Spółka z o.o.- przedstawił realizację strategii rozwoju Szpitala Powiatowego w Jarocinie Spółka z o.o. Strategia stanowi załącznik nr 7 do protokołu. Przewodniczący Rady, p. J. Łukasiewicz dziękuję bardzo. Witam pana wójta Kotlina Mirosława Paterczyka w sali sesyjnej. Wysoka Rado czy ze strony państwa radnych będą pytania do pana prezesa? Radny Zb. Kuzdżał Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Prezesie. Mam pytanie, jak na dzień dzisiejszy wygląda sprawa obsadzenia etatów lekarskich w szpitalu i czy są prowadzone negocjacje w sprawie stanowisk lekarskich w nowo utworzonych oddziałach? P. T. Paczkowski, Prezes Zarządu Spółki Szpital Powiatowy w Jarocinie Spółka z o.o.- to o co pan pyta to jest proces realizowany na bieżąco, bo od początku zeszłego roku szukamy lekarzy, rozmawiając z wieloma osobami i w tej chwili, jeżeli mówimy o nowo utworzonych oddziałach, czyli ortopedii i kardiologii, jeżeli chodzi o ortopedię mamy zapewnioną obsadę w stopniu wystarczającym, nawet zapewniającym zdecydowanie wyższy kontrakt, nie ma problemu. Wydaje się, ze nastąpił przełom w zakresie kardiologii, jesteśmy po rozmowie i deklaracji słownej, co prawda nie jest to na piśmie, ale projekt umowy został przekazany do lekarza, z którym rozmawiamy od trzech miesięcy, wyniki tych rozmów pozwalają sądzić, że w ciągu najbliższych kilku tygodni pozyskamy nowego kardiologa, pan profesor pracujący do tej pory na Wybrzeżu z okolic Wejherowa, który zadeklarował, że się przeprowadza do Jarocina to jest kwestia kardiologii. Permanentnie można powiedzieć szukamy anestezjologów, szukamy także ginekologów i internistów. Te rozmowy trwają na bieżąco, nie dalej jak godzinę temu skończyliśmy kolejną rozmowę z anestezjologami i będziemy ją kontynuować w poniedziałek. Radny T. Grobelny Panie Prezesie, na moje pytanie częściowo odpowiedziała już pani Członek Zarządu pani Grala Kałużna, ale jeszcze powtórzę, żeby pan prezes w kilku słowach nakreślił jak to widzi, mianowicie mieszkańców interesuje to czy spółka nadal się zadłuża? Znamy takie głosy, że 2

3 są zadłużenia za działalność bieżącą, inwestycje pomijamy. Jak pan prezes to widzi w dalszej perspektywie następnych lat? P. T. Paczkowski, Prezes Zarządu Spółki Szpital Powiatowy w Jarocinie Spółka z o.o.- odpowiem tak. Analizujemy faktycznie miesiąc do miesiąca sytuację bieżącą i mamy w tej chwili bieżące wyniki za pierwszy kwartał tego roku, porównując go do zeszłego takiego samego okresu roku poprzedniego, czyli za pierwszy kwartał 2011 roku, gdzie z jednym zastrzeżeniem mieliśmy stratę na poziomie zł, w tej chwili mamy za pierwszy kwartał bilans na poziomie plus i mówimy tutaj nie o wyniku na sprzedaży tylko mówimy o bilansie, tym zastrzeżeniem, o którym mówiłem wcześniej jest to, że jest to liczone w stosunku do wartości umowy, którą mamy z Narodowym Funduszem Zdrowia to jest ważne zastrzeżenie, dlatego, że wartość umowy pokazuje nam możliwe do uzyskania środki nie licząc nadróbek. To są pieniądze pewne do uzyskania z Funduszem, aczkolwiek nie są płacone przez NFZ w danym okresie, w którym te świadczenia są realizowane. To może tak skomplikowanie brzmi, ale dla mnie jest to dosyć istotna informacja, bo za te trzy miesiące do wysokości umowy mamy do odzyskania z NFZ kwotę około zł, ze względu na system rozliczeń nie możemy tych pieniędzy odebrać w tej chwili. Natomiast oprócz tego, te świadczenia są wykonane, czyli koszty zostały poniesione na te świadczenia, oprócz tego za ten pierwszy kwartał mamy wykonanych tzw. nadlimitów na poziomie już zł. Koszty na zł zostały poniesione ale nie mamy z tego tytułu przychodów. Radny J. Szczerbań Panie Przewodniczący, Państwo Radni, Panie Prezesie, mam pytanie czas oczekiwania na operację, bo do mnie doszło, że jeden z pacjentów czeka już piąty dzień, co jest tego przyczyną, że tak długo się czeka? P. T. Paczkowski, Prezes Zarządu Spółki Szpital Powiatowy w Jarocinie Spółka z o.o.- Panie radny, brak anestezjologów. Radny J. Szczerbań czyli to jest wina tak? P. T. Paczkowski, Prezes Zarządu Spółki Szpital Powiatowy w Jarocinie Spółka z o.o.- brak anestezjologów powoduje, że ilość zabiegów i operacji zmalała. Radny J. Wolski Panie Prezesie, trzy pytania takie uzupełniające do tej informacji. Pierwsze dotyczące zwiększenia rentowności, działania dotyczące parkingu płatnego chciałby się dowiedzieć skąd Spółka weźmie na to pieniądze? Drugie pytanie dotyczące działań restrukturyzacyjnych, mówi się tutaj o redukcji zatrudnienia 28 etatów tylko krótka odpowiedź czy to były stanowiska administracyjne czy stanowiska dotyczące działalności medycznej? W punkcie 5 mamy o działalności pralni takie zdanie końcowe, szpital wykonywał w ramach usług zewnętrznych, czy szpital nadal te usługi zewnętrzne dotyczące pralni świadczy, jeśli tak to, jakie to są kwoty miesięczne czy roczne? P. T. Paczkowski, Prezes Zarządu Spółki Szpital Powiatowy w Jarocinie Spółka z o.o.- od tego ostatniego pytanie zacznę, nie powiem, jaka to jest kwota, 4000 kg to jest ilość bieżąca, to nie jest, że wykonywał tylko nadal wykonuje. W zależności od ustalonej ceny to się powieli razy około 3 zł i to jest taka kwota miesięczna. Jeżeli chodzi o kwestie związane z parkingiem i koncentratorami tlenu ja się ustosunkowałem do tego, co było zapisane w strategii i tak to szacujemy. Natomiast w momencie na dzisiaj po pierwsze nie mamy tych środków i musimy je wygospodarować a po drugie niektóre elementy są niemożliwe do zrealizowania ja mówię tutaj o parkingu, bo jest to plac budowy. Natomiast na pewno wrócimy do tematu, bo takie rozmowy były prowadzone nawet na takiej zasadzie, że jest szansa, że ktoś to sfinansuje partycypując później w zyskach, jest to dla nas istotna informacja, że taka możliwość istnieje, szukamy takiego samego rozwiązania dla koncentratorów tlenu, jakieś wstępne rozmowy pozwalają sądzić, że coś takiego może się uda sfinalizować i te rozmowy są w trakcie realizacji. Jeżeli chodzi o drugie pytanie dotyczące etatów to są to etaty niezwiązane ściśle z działalnością medyczną. 3

4 Przewodniczący Rady, p. J. Łukasiewicz proszę pani radna Maria Lisiecka. Radna M. Lisiecka dziękuję bardzo Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Prezesie tutaj jest zamieszczone takie zdanie, że ogłoszono przetarg na wdrożenie w szpitalu teleradiologii. P. T. Paczkowski, Prezes Zarządu Spółki Szpital Powiatowy w Jarocinie Spółka z o.o.- to jest tak jak mówiłem o tym, że od miesiąca maja będziemy uruchamiali tą teleradiologię w zakresie tomografu komputerowego. Jest podpisywana umowa, mówimy tutaj o teleradiologii, tzw. Citavem, chcemy zobaczyć jak to funkcjonuje, w tej chwili nie pozbywamy się radiologów, szukamy kwestii oszczędnościowych. Radny Z. Meisnerowski jeśli można Panie Przewodniczący, korzystając z okazji jest pan Starosta i pan Prezes Spółki, mam pytanie nieco inne, ale dość istotne dla Spółki Szpital Powiatowy w Jarocinie. Z informacji, które posiadam jest zgoda na budowę lądowiska przez Jednostkę Wojskową w Jarocinie po kosztach własnych. W związku z tym mam pytanie, kto wyłoży środki finansowe i ewentualnie, jaka to może być kwota po tych kosztach własnych? Dziękuję bardzo. P. T. Paczkowski, Prezes Zarządu Spółki Szpital Powiatowy w Jarocinie Spółka z o.o.- może ja odpowiem, bo na wniosek pana Starosty nawiązałem kontakt z Jednostką Wojskową, dostałem kalkulację i ten koszt, po kosztach własnych przewyższa kosztorys inwestorski. Niestety Jednostka funkcjonuje w oparciu o własne wskaźniki, które musi spełniać, taką kalkulację otrzymałem o ile pamiętam to było ponad zł. Radna H. Czerniak Panie Przewodniczący, Państwo Radni, Panie Prezesie, chciałam się dowiedzieć, czy istnieje konieczność prowadzenia odpłatnej szkoły rodzenia? Czy ona nie mogłaby działać w ramach poradni położniczej czy ginekologicznej? Wydaje mi się, że to jest zasadne, bo nie wszystkich kobiet będzie na to stać. P. T. Paczkowski, Prezes Zarządu Spółki Szpital Powiatowy w Jarocinie Spółka z o.o.- Pani Radna powiem tak, szkoła rodzenia była prowadzona przez wiele lat, uruchomiona przez nas jeszcze w SPZOZ-ie i była bezpłatna. Natomiast formuła Spółki trochę nas determinuje do szukania wszystkich możliwych przychodów i staramy się, aby ustalona cena, żeby niebyła dotkliwa dla przyszłych matek, pokrywa koszty materiałów przekazywanych w ramach tej szkoły rodzenia, z tego, co się orientujemy w okolicznych szpitalach wszędzie takie szkoły rodzenia są prowadzone odpłatnie, aczkolwiek ceny tak ustalone wyższe niż u nas w szpitalu. P. L. Kalinowska, Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Jarocinie ja chciałabym zadać pytanie, czy w ramach istniejącej Poradni Zdrowia Psychicznego, zatrudnieni są specjaliści dla dzieci i młodzieży? A jeżeli nie czy takie rozwiązania się przewiduje na przyszłość? P. T. Paczkowski, Prezes Zarządu Spółki Szpital Powiatowy w Jarocinie Spółka z o.o.- Pani Dyrektor szczerze odpowiem, że nie wiem, wiem, że jest tam zatrudniony lekarz, który ma uprawnienia i którego kwalifikacje są determinowane przez warunki narzucone przez Narodowy Fundusz Zdrowia, który podpisuje z nami umowę. To tyle mogę na gorąco, ale oczywiście mogę to sprawdzić i przekazać taką informację. P. Cz. Nowak, Przewodniczący Powiatowej Rady OPZZ w Jarocinie Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, przede wszystkim dziękuję za udzielenie głosu, mam tutaj trzy pytania do pana Prezesa. Pierwszą sprawę, sprawę parkingu przyszpitalnego. Uważam, że nie wszystkie wzory z Pleszewa, czy z Ostrowa należy przenosić do Jarocina. Biednych ludzi w Jarocinie jest więcej niż w Pleszewie czy w Ostrowie, a więc drugą opłatę będą musieli uiszczać przy szpitalu. My już to przerabialiśmy, kiedy były płatne parkingi w Jarocinie. Delikwent idzie na zabieg i nie wie czy będzie godzinę, dwie, czy trzy, nie dość, że są ludzie biedni to trzeba jeszcze wprowadzać płatne parkingi i na to zł trzeba przeznaczyć, żeby to uruchomić. Panie Prezesie ja to protestuję 4

5 jako związkowiec, uważam, że trzeba się zastanowić nad tym, żeby akurat przy szpitalu robić, bo nie długo ksiądz proboszcz przy Kościele też zrobi parkingi płatne i będziemy musieli płacić. Druga sprawa, nie słyszałem tu ani jednego zdania i nie wiem, dlaczego, jest cukrzyków w Jarocinie, nie wiem dlaczego zniesiono poradnię przeciwcukrzycową nie wiem czy to się tak nazywa czy inaczej, ale Ci ludzie muszą jeździć do Pleszewa po poradę, przecież można tak jak było kiedyś przy szpitalu. Trzecia sprawa, którą podnosił już pan radny Wolski, te 28 osób czy etaty, które zostały zwolnione zostały zastąpione zleceniem zewnętrznym, tzn. zlecam usługi na zewnątrz i likwiduję 28 etatów. Dziękuję bardzo. P. T. Paczkowski, Prezes Zarządu Spółki Szpital Powiatowy w Jarocinie Spółka z o.o.- zacznę od trzeciego i odpowiedź brzmi nie. Przejdę do pytania drugiego dotyczącego cukrzyków, pytanie jest źle skierowane, poradni diabetologicznej nie prowadził szpital tylko NZOZ, który miał podpisaną umowę z NFZ i złożył ofertę na Jarocin, więc to jest temat nie do Spółki Szpitalnej. Pytanie pierwsze, mówiłem na temat tego parkingu, nie kierujemy się wzorcami w okolicach, mamy zarabiać jakieś pieniądze, z tego, co wiem większość szpitali pobiera opłaty. W poniedziałek miałem okazję być w Szpitalu Uniwersyteckim w Gdańsku, za wjazd i wyjazd po pół godzinie zapłaciłem 8 zł. Tak mniej więcej jest skala, a po drugie połowa samochodów stojących przy szpitalu to nie są samochody osób, które mają interes w szpitalu tylko to jest tzw. parking miejski tak bym to określił. Ludzie przyjeżdżają, stają i idą do miasta. P. Cz. Nowak, Przewodniczący Powiatowej Rady OPZZ w Jarocinie dla ludzi bogatych to nie ma problemu, ale dla ludzi biednych jest. P. T. Paczkowski, Prezes Zarządu Spółki Szpital Powiatowy w Jarocinie Spółka z o.o.- ja tylko odpowiadam na tak sformułowane pytanie. Przewodniczący Rady, p. J. Łukasiewicz Panie Czesławie, mam nadzieję, ze ta pana opinia, propozycja nie wycieknie z tej sali i nie trafi do księży, proszę wszystkich o zachowanie tajemnicy. P. M. Szymczak, Starosta jedno zdanie jeszcze, w gwoli informacji, dobra informacja dla pana Prezesa, mianowicie to, co wspomniał pan Zygmunt Meisnerowski, otóż Zastępca Szefa Sztabu Wojska Polskiego podpisał zgodę i tą informację dostałem wczoraj od pana Płk Borowiaka Dowódcy Jednostki w Jarocinie, Zastępca Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego podpisał zgodę na wykonanie przez Jednostkę lądowiska, nie po kosztach własnych, ale po kosztach materiałowych, także to jest ta różnica i mam nadzieję, że panie Prezesie, bo to jest kwestia materiałów, cementu, dachu, kostki plus paliwo. Mam nadzieję, że to uskutecznimy. P. T. Paczkowski, Prezes Zarządu Spółki Szpital Powiatowy w Jarocinie Spółka z o.o.- ja się bardzo cieszę, bo w sumie taki pomysł wykorzystania Jednostki, która tym się zajmuje on się urodził w rozmowie z panem Pułkownikiem parę miesięcy temu, natomiast ja zwracam jeszcze uwagę, że istnieją różne procedury, które musimy stosować i to też nie jest tak, że jest zgoda to od razu możemy ten temat realizować, musimy te procedury zachowywać. Mówię tutaj o ustawie o zamówieniach publicznych. Przewodniczący Rady, p. J. Łukasiewicz dziękuję bardzo, nie widzę już głosów w dyskusji. Dziękuję bardzo panu Prezesowi za przedstawienie tego punktu i jeszcze ostatni punkt przed przerwą. Ad.pkt.6 Przewodniczący Rady, p. J. Łukasiewicz przedkładam do rozpatrzenia projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane przez Prezesa Zarządu Funduszu Powiatowi Jarocińskiemu na 2012 r. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 5

6 P. P. Masłowski, Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przedstawił projekt uchwały. Art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz.721) nakłada na Radę Powiatu obowiązek podjęcia uchwały w sprawie określenia zadań i ustalenia planu finansowego środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych przez Prezesa Zarządu PFRON Powiatowi Jarocińskiemu w 2012 r. w wysokości ,00 zł. Zadania, które mogą być realizowane ze środków Funduszu są ustalone w ustawie oraz rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 96, poz. 861 ze zm.) Zadania przewidziane w projekcie uchwały są zgodne z zadaniami określonymi w przepisach. Wysokość przeznaczonych na ich realizację środków wynika z analizy rozeznanych potrzeb. Z tych względów podjęcie uchwały jest uzasadnione. Przewodniczący Rady, p. J. Łukasiewicz dziękuję bardzo. Proszę o przedstawienie opinii Komisji. Radny J. Wolski - Komisja Budżetu i Rozwoju na posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2012 roku, jednogłośnie 6 głosami za pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane przez Prezesa Zarządu Funduszu Powiatowi Jarocińskiemu na 2012 r. Radna M. Lisiecka - Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych na posiedzeniu w dniu 23 kwietnia, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane przez Prezesa Zarządu Funduszu Powiatowi Jarocińskiemu na 2012 r. Przewodniczący Rady, p. J. Łukasiewicz dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos w dyskusji? Nie widzę, zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały? Kto jest, za, kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Wysoka Rada w obecności 16 radnych jednogłośnie przyjęła uchwałę. Uchwała nr XXIII/130/12 Przewodniczący Rady, p. J. Łukasiewicz w tej chwili poproszę członków Komisji Budżetu i Rozwoju o pozostanie w sali, ponieważ będziemy opiniować wniosek. Natomiast ja ogłaszam pół godzinną przerwę w sesji Rady Powiatu. Po przerwie Przewodniczący Rady, p. J. Łukasiewicz wznawiam obrady, stwierdzam, że Rada zachowuje quorum i jest nadal władna do podejmowania prawomocnych rozstrzygnięć. Na obrady przybył pan radny Andrzej Dworzyński. Ad.pkt.7 Przewodniczący Rady, p. J. Łukasiewicz przedkładam do rozpatrzenia projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości zabudowanej położonej w Kotlinie z przeznaczeniem na dom pomocy społecznej. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu. Na Komisji budżetu zostało to wnikliwie omówione. Przejdziemy do opinii komisji Radny J. Wolski - Komisja Budżetu i Rozwoju na posiedzeniu w dniu dzisiejszym, pozytywnie 4 głosami za, przy 2 głosach przeciw i 1 głosie wstrzymującym się zaopiniowała projekt 6

7 uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w Kotlinie z przeznaczeniem na dom pomocy społecznej. Radna M. Lisiecka - Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych na posiedzeniu w dniu 23 kwietnia 2012 r., pozytywnie przy 8 głosach za i 1 głosie wstrzymującym się zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w Kotlinie z przeznaczeniem na dom pomocy społecznej. Przewodniczący Rady, p. J. Łukasiewicz dziękuję bardzo, otwieram dyskusję. W dyskusji udział wzięli: Radny Z. Meisnerowski tak dla zasady nie dla złośliwości, dwie rzeczy na forum Rady chciałem powtórzyć. Pierwsza taka, jeśli Rada przyjmuje uchwałę to przyjmuje ją niezgodnie z prawem samorządowym z tego względu, że na moment podjęcia tej uchwały nie ma pokrycia w środkach budżetowych w budżecie na sfinansowanie tej uchwały. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa chciałbym, żeby to było w protokole, druga sprawa stawiam wniosek formalny na posiedzeniu Rady ten sam, który stawiałem na posiedzeniu Komisji Budżetu i Rozwoju, żeby z uwagi na to, ze radni nie mieli możliwości, żeby zapoznać się z dokumentacją, z wyceną, z wszelkimi okolicznościami dokonania tej transakcji, żeby podjęcie tej uchwały opóźnić o dwa tygodnie. Dziękuję bardzo. Przewodniczący Rady, p. J. Łukasiewicz został złożony wniosek formalny i panie radco wniosek formalny powinien zostać od razu przegłosowany tak? P. T. Kuderski, Radca Prawny tak. Przewodniczący Rady, p. J. Łukasiewicz proszę bardzo wobec tego, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem wniosku formalnego sformułowanego przez pana radnego Zygmunta Meisnerowskiego? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest, za, kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. 8 radnych za, 9 przeciw. Stwierdzam, że wniosek nie uzyskał akceptacji. Radny T. Grobelny dziękuję bardzo za udzielenie głosu, Panie Przewodniczący, Panie Starosto, Szanowni Radni, z tej dyskusji, która się odbywała i na komisjach i na poprzedniej zakończonej komisji budżetu i tutaj na sesji, muszę wysnuć wniosek, że negocjacje, że całość procedury, ewentualnego kupna jest nadal bardzo niejasna dla nas, bo właściwie nie ma żadnego protokołu rozmów, gdzie konkretnie jest to napisane i podpisane przez byłych właścicieli, że wymagają wyprowadzenia się pensjonariuszy z domu pomocy społecznej, że musimy opuścić już za rok dom pomocy społecznej w Zakrzewie, dla nas jest to nadal bardzo niejasne przy tak dużym ryzyku, przy tak dużych kwotach, które chcemy tutaj przegłosować to po pierwsze. Po drugie trzeba przyznać szczerze, że odwleczenie się o jakiś miesiąc nie byłoby tutaj żadnym problemem, przegłosowaliście, że nie, że już mamy podejmować w tej chwili tą bardzo ważną decyzję. Musze jeszcze dopowiedzieć, ze koszty, które pan Starosta przedstawia są bardzo duże, no zł na kupno co najmniej, zł. Uważam, ze tam się nie zamknie w zł adaptacja i być może około kilku milionów jeszcze na wyposażenie, bo ja nie sądzę żeby ten sprzęt, który stał w Zakrzewie przenosić, z całym dobytkiem przechodzić tu. Trzeba wszystko kupić od nowa, bo jak się wprowadzamy to na nowo, więc to pociągnie około zł proszę Państwa. Muszę powiedzieć, że my byliśmy z radnym Karolem Matuszakiem na wszystkich zebraniach wiejskich, uczestniczę we wszystkich naradach i sesjach Rady Gminy w Jaraczewie i tam nie było nigdy mowy na temat DPS-u, nikt się nie domagał jakiś przeprowadzek, łożenia tak dużych kwot. Muszę powiedzieć, że głosy naszych wyborców, mieszkańców gminy Jaraczewo, co również potwierdzi wójt Kwaśniewski, który jest z Kotlina, że głosy wyborców i oczekiwania są zupełnie inne, wyborcom chodzi głównie o drogi, pobocza, rowy o całą infrastrukturę drogową, na to nacisk kładą. Obawiam się, że głosując za bylibyśmy z radnym Matuszakiem członkiem również Polskiego Stronnictwa Ludowego przeciw tym dążeniom i oczekiwaniom naszych wyborców, byśmy tych oczekiwań nie spełnili. Jesteśmy raczej za 7

8 utrzymaniem Zakrzewa, podjęcie dalszych jeszcze negocjacji z właścicielami i być może jeszcze sprawa nie jest przesądzona, tym bardziej, że mamy pobudowane pawilony i dom pomocy społecznej mógłby tam daje prosperować w Zakrzewie, tym bardziej, że jak wspominałem negocjacje, wycena, jak i obiektów w Kotlinie i koszt adaptacji i wyposażenia jest jedynie podany w postaci kwoty, być może gdzieś wycena jest, ale potwierdzam to, cały szacunek, ale to nie było powiedziane na żadnej komisji, której ja bywałem, bo przecież bywałem na komisji zdrowia, komisji budżetu, która została nagle przerwana ze względu na nieobecność członków zarządu i stwierdzam obiektywnie, nie chcę być kłodą, która by zapierała się, ale na stan obecny jesteśmy przeciw i będziemy tak głosować. Dziękuję. Radny J. Szczerbań Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, powiem, dlaczego ja głosuję za. Po pierwsze od dłuższego czasu były dyskusje tutaj, gdzie Państwo męczyliście pytania zarząd, co planujecie, było kilka rozwiązań, co Zarząd przedstawiał. Na dzień dzisiejszy, co przemawia za tą decyzją, a nie inną, za która podnoszę rękę. Po pierwsze wyklarowała się sytuacja, że nie mamy to nie nasza własność. Po drugie rozumiem, że ta posiadłość jest w tak dobrym stanie, że może inaczej przyjąłbym tą decyzję Państwa, że rozmawiamy z właścicielami i płacimy tylko dzierżawę, na Boga proszę Państwa tam są milionowe nakłady w remontach i na dzień dzisiejszy wziąć remonty i do tego wziąć jeszcze płacić dzierżawę, to ja się pytam proszę Państwa, kogo na to stać, ja wiem jak by to się skończyło, że Zarząd w tym momencie jest nieudolny tak? Następna kwestia, moją kadencję zacząłem względem uczciwości względem wyborców, ze po raz pierwszy w tej kadencji postawiłem i tak wybory wygrałem na człowieka, gdzie moje hasło było nie asfalty po raz pierwszy, jeżeli zmarnuję szansę ze szpitalem, jeżeli zmarnuję w tej chwili z Zakrzewem to nie mam czego szukać i to ludzie rozumieją, dlaczego jeszcze z Zakrzewem tu wrócę na chwilę. Ta sytuacja się cały czas nowa rodziła, wiemy wszyscy, że były jeszcze drogi sądowe i o ile mi wiadomo to marzec czy kwiecień nam się dopiero wyklarowało, że właściciele definitywnie odzyskują ten majątek, ale jeszcze jedna kwestia. Proszę zobaczyć ile my dokładamy do funkcjonowania bieżącego Zakrzewa i teraz proszę zauważyć, bieżące funkcjonowanie, do tego milionowe nakłady na remonty, do tego trudno sobie wyobrazić, żeby właściciele nam dali za Bóg zapłać, to ja nie wiem czy nas będzie stać? Następna kwestia, jeżeli ja sobie przeanalizuję niektóre nieruchomości, mieszkania, gdzie kosztuje chata w Poznaniu, gdziekolwiek, miliony się płaci za mieszkania, a my mamy obiekt parę tysięcy m 2, gdzie zwiększamy maksymalnie do 150 pensjonariuszek, gdzie według nowego portfela my już nie dokładamy, czyli zbliżamy się powoli do finansowania się Zakrzewa. Nie mam powodu, żeby moim kolegom z Zarządu nie wierzyć, natomiast Ci, co byli właścicielami krótka piłka rozmowy są suche, nie ma negocjacji żadnych z nami to są rozmowy suche. Ja rozumiem panowie radni możecie przez rok, dwa prowadzić Zakrzew, nie ma żadnego problemu. My zrobimy, my będziemy prowadzić Zakrzew zrobimy jak trzeba 5 gwiazdkowy ja wiem, za jaką cenę, my dokładamy dzisiaj, a oni jako prywatni działacze chcą zysk. Jak się spóźnimy z tą decyzją nawet miesiąc to się obudzimy z ręką w nocniku, że tej nieruchomości nie mam. Będą nam kazać się wynosić z Zakrzewa i co? Dlatego z czystym sumieniem zagłosuję za tą decyzją dzisiaj. Nawet dwie ręce podniosę. Dziękuję. Przewodniczący Rady Jarosław Łukasiewicz jedna wystarczy. Proszę pan radny Matkowski. Radny M. Matkowski Panie Przewodniczący składam wniosek formalny na zmianę tytułu uchwały nie na wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości, tylko na upoważnienie Zarządu do prowadzenia negocjacji w sprawie zakupu nieruchomości. P. T. Kuderski, Radca Prawny treść tej uchwały może być tylko jedna. Ustawa o samorządzie powiatowym, zarówno i ustawa o samorządzie gminnym przewiduje pewien podział kompetencji pomiędzy organy gminy i powiatu. Zgodnie z ustawą Rada Powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym, jeżeli mówimy o kompetencji stanowiącej to Rada podejmuje uchwały w oparciu o konkretny przepis prawa. Przepisem prawa zarówno jest ustawa o samorządzie powiatowym jak i przepisy szczególne. Trudno mi w tej chwili znaleźć podstawę prawną do podjęcia uchwały o tej treści. Ustawa o samorządzie powiatowym mówi, że do wyłącznej kompetencji Rady należy 8

9 podejmowanie uchwał w sprawie wyrażania zgody na nabycie bądź zbycie nieruchomości. Ustawodawstwo polskie nie przewiduje, żeby Rada udzielała kompetencji Zarządowi do prowadzenia negocjacji to oznacza, że dla mnie ta uchwała nie ma konkretnej podstawy prawnej. Przewodniczący Rady Jarosław Łukasiewicz dziękuję bardzo. A jeżeli chodzi o to drugie pytanie, co pan radny Meisnerowski na samym początku zadał tzn. o pokryciu środków. P. T. Kuderski, Radca Prawny trudno sobie wyobrazić sytuację, ze w tym samym czasie podejmowane są uchwały o tej samej treści, żeby nie naruszyć dyscypliny finansów publicznych, Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta, czy Zarząd Powiatu dokonując wydatków, czyli podpisując umowy o nabyciu, czyli wydatkowaniu środków z jednej strony w przypadku nieruchomości musi mieć zgodę Rady na nabycie, z drugiej strony musi mieć zagwarantowane ściśle na ten cel środki w budżecie. Zdarza się często tak, że najpierw podejmuje się uchwałę wyrażającą zgodę na nabycie, natomiast w dniu podpisania aktu notarialnego organ wykonawczy musi mieć środki zagwarantowane w budżecie, ja tutaj nie dostrzegam naruszenia, o którym pan mówi, tym bardziej, że na dzisiejszej sesji Rada zdaje się w projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie takie zmiany będzie prowadziła. Radny Z. Meisnerowski ja mogę się mylić. Mam prawo do tego, nie do końca wszystko znam. Wiem tylko jedno, zgodnie z ustawą o finansach publicznych nie można podjąć tego typu uchwały, jeśli nie ma zabezpieczonych środków finansowych. Procedura polega, na czym innym najpierw zmiana budżetowa, żeby zabezpieczyć środki, potem podnieść uchwałę o zakupie. To jest jedna sprawa. A druga tak na marginesie, bo ta dyskusja nie ma sensu tutaj, to przepychanie się. Pan Starosta na komisji budżetu tłumaczył, że nie mógł prowadzić negocjacji, bo nie miał upoważnienia Rady, pan radca twierdzi, że takie upoważnienie jest niepotrzebne. No to kupujemy bez negocjacji. Dziękuję, bez komentarza. P. M. Szymczak, Starosta jedno zdanie, nie mogłem prowadzić negocjacji oficjalnych protokołowanych i być wiarygodnym dopóki nie ma tej uchwały o sprzedaży, bo jeżeli mamy upoważnienia, umowa kupna sprzedaży, my jesteśmy kupującym, ewentualnym, jeżeli nim będziemy. Jeżeli nie ma tej uchwały o zgodzie Rady dla Zarządu na kupno to ja jestem niewiarygodnym kontrahentem, siadam do stołu i mówię: wiecie panowie negocjujmy a na końcu negocjacji powiem: przepraszam, ale Rada nie wyraziła zgody to oni powiedzą, że zabraliście nam na przykład cztery miesiące na negocjacje to teraz dajcie odszkodowanie, bo w tym czasie spadła cena na przykład. Panie radny na logikę proszę to brać. Radny A. Dworzyński jak zawsze na logikę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja nie przypominam sobie, może była taka uchwała, która by upoważniała Zarząd do negocjacji z Draheimami, nie wiem, z właścicielami Zakrzewa, jeżeli idziemy na logikę. Druga sprawa też istotna ja bym prosił jakąś sytuację finansową, jeśli chodzi o Wieloletnią Prognozę Finansową, czy my jesteśmy w stanie jako powiat temu zadaniu podołać w następnych latach panie Skarbniku? Nie wiem nie byłem na komisji budżetu, więc trudno mi się tu ustosunkować do członków komisji i do tego, co tam mieliście, natomiast wydaje mi się, że dobrze by było również jak to będzie rzutowało na nasze finanse powiatowe w następnych latach? Jak w ogóle zaplanowany jest remont tego nowego obiektu? Czy myśli się o pozyskiwaniu środków zewnętrznych czy tylko wszystko będziemy opierać na finansach powiatu? Z tego, co widzę to zadłużenie za chwilę nie będzie mogło funkcjonować, z tego względu, że ono nie będzie się mogło dalej zwiększać i tutaj nie jest uwzględnione w prognozie finansowej olbrzymie zadłużenie, bo na dzień dzisiejszy my mamy wyartykułowane wszystkie środki i wszystkie możliwości finansowe. i tu się od razu pojawia coś nowego, ja nie wiem czy nas będzie stać na to zadanie? Czy nie będziemy przekraczać potem progu zadłużenia? Dziękuję. P. P. Musielak, Członek Zarządu Powiatu Panie Przewodniczący, Wysoka Rado ja tylko chciałem przypomnieć panu Andrzejowi Dworzyńskiemu i panu Meisnerowkiemu jako członkom 9

10 poprzedniej kadencji Rady podejmowali dokładnie w taki sam sposób i takie same działania jak my podejmujemy dzisiaj w przypadku zakupu obiektu na ulicy Zacisznej, też nie było kosztorysu, też nie było kosztów remontu, też nie było zabezpieczenia środków na wykonanie tej inwestycji. Dziękuję. Radny A. Dworzyński chciałem tylko tutaj powiedzieć panu Członkowi Zarządu, nie wiem czy ma pan jakieś złe zwyczaje w tym momencie, wydaje mi się, że gwarantem tego, że procedura była bardzo dobrze przeprowadzona, na pewno jest uchwała o zakupie, Rady zgoda na zakup, tutaj nie można mówić, że nie było, nie rozumiem, co pan ma na myśli, cena tego zakupu jest prawie 20 krotnie mniejsza niż cena zakupu tego obiektu, o którym my mówimy. Trzecia sprawa my już mieliśmy zabezpieczone środki, zagwarantowane na remont tego obiektu i to nie budżecie powiatu, tylko środki, które czekały tylko, żebyśmy się stali właścicielem, przecież termomodernizacja była robiona na tym, obiekcie momentalnie po zakupie. Na pewno pan wie, jakie były koszty ogólne powiatu adaptacji Powiatowego Urzędu Pracy i Wydziału Komunikacji. Na to są dokumenty, proszę mi nie imputować takich rzeczy, bo mija się pan z prawdą w tym momencie. P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu jeżeli chodzi o Wieloletnią Prognozę Finansową to na rok bieżący mamy zaplanowane zł tak jak Państwo wiecie. Prognoza finansowa jest obowiązująca, bo jest teraz jak najbardziej w mocy na rok 2012 przewidujemy tak jak Państwo też wiecie te inwestycje, które są zapisane. Rzeczywiście remont nie jest zapisany w tym roku w budżecie, natomiast, jeżeli chodzi o lata następne to w samym w WPF-ie nie są imiennie wymienione zadania, które będą realizowane. Mogę powiedzieć, że na przykład w roku 2013 są przewidziane inwestycje na poziomie zł i w latach następnych po zł, po zł przewidziane i w wydatkach bieżących jeszcze chociaż to nie jest imiennie wskazane ile na poszczególne remonty czy na drogach czy w innych obiektach znajdują się również środki. Myślę, że te środki trzeba będzie skumulować może nie wszystkie, ale w odpowiednich wysokościach na dokonanie remontu. Przewodniczący Rady Jarosław Łukasiewicz zamykam dyskusję. Wysoka Rado przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały? Kto jest, za, kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Wysoka Rada w obecności 17 radnych przy 9 głosach za, 6 przeciw i 2 głosach wstrzymujących się przyjęła uchwałę. Salę obrad opuścił pan radny Karol Matuszak. Uchwała nr XXIII/131/12 Ad.pkt.8 Przewodniczący Rady, p. J. Łukasiewicz przedkładam do rozpatrzenia projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w Tarcach. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu. P. A. Staniszewska, Zastępca Dyrektora Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - Szanowni Państwo Radni, proszę o wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości położonej w Tarcach oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 32/9 o pow. 1,47 ha, która stanowi własność powiatu Jarocińskiego. Projekt uchwały dotyczy zbycia w drodze przetargu w uchwale nie zawiera się tego zapisu, jednakże z uwagi na powierzchnię i samo usytuowanie tej nieruchomości nieruchomość ta będzie w drodze przetargu zbyta. Wspomnę, że wartość rynkowa tej nieruchomości wynosi zł, średnia cena m 2 ustalona przez rzeczoznawcę wynosi 16, 47 zł/m 2. O nabycie tej nieruchomości wystąpiła z wnioskiem p. Szczepańska Nożewnik, która jest właścicielką gospodarstwa w Tarcach sąsiaduje z tą nieruchomością i swoje nabycie tej działki uzasadnia tym, że na wnioskowanej nieruchomości znajduje się instalacja, która wpływa na system drenacki, która wymaga utrzymania, konserwacji i związku z tym ona byłaby zainteresowana nabyciem tej nieruchomości. 10

11 Przewodniczący Rady, p. J. Łukasiewicz dziękuję bardzo. Proszę o przedstawienie opinii komisji budżetu i rozwoju. Radny J. Wolski - Komisja Budżetu i Rozwoju na posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2012 roku, jednogłośnie 6 głosami za pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w Tarcach. Przewodniczący Rady, p. J. Łukasiewicz dziękuję bardzo, otwieram dyskusję. Radny Z. Meisnerowski ja tylko dopowiem Panie Przewodniczący, bo to jest to, co na komisji budżetu dochodziliśmy, pani Alicja nam tłumaczyła, że ta duża działka będzie sprzedana, bo to z ustawy wynika o prawie przetargowym. Dziękuję bardzo. Przewodniczący Rady, p. J. Łukasiewicz dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos w dyskusji? Nie widzę, zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały? Kto jest, za, kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Wysoka Rada w obecności 16 radnych jednogłośnie przyjęła uchwałę. Uchwała nr XXIII/132/12 Ad.pkt.9 Przewodniczący Rady, p. J. Łukasiewicz przedkładam do rozpatrzenia projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Tarcach. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do protokołu. P. A. Staniszewska, Zastępca Dyrektora Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, proszę również o wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej, ta nieruchomość jest o powierzchni 162 m 2 i ta nieruchomość bezpośrednio przylega do pani Szczepańskiej Nożewnik, która jak wspomniałam jest właścicielką gospodarstwa, dlaczego w drodze bezprzetargowej. Ustawa o gospodarce nieruchomościami z art.37 ust.1 pkt 2 wynika, że w sytuacji, kiedy nieruchomość nie może być sprzedana jako samodzielna działka ewidencyjna może być sprzedana w drodze bezprzetargowej, a wpłynie ona na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych. W związku z usytuowaniem tej nieruchomości uprzejmie proszę o wyrażenie zgody na podjęcie tej uchwały. Przewodniczący Rady, p. J. Łukasiewicz dziękuję bardzo. Proszę o przedstawienie opinii komisji budżetu i rozwoju. Radny J. Wolski - Komisja Budżetu i Rozwoju na posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2012 roku, jednogłośnie 6 głosami za pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Tarcach. Przewodniczący Rady, p. J. Łukasiewicz dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos w dyskusji? Nie widzę, zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały? Kto jest, za, kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Wysoka Rada w obecności 16 radnych jednogłośnie przyjęła uchwałę. Ad.pkt.10 Uchwała nr XXIII/133/12 11

12 Przewodniczący Rady, p. J. Łukasiewicz przedkładam do rozpatrzenia projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod firmą: Szpital Powiatowy w Jarocinie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jarocinie pokrycia podwyższonego kapitału zakładowego wkładem niepieniężnym oraz objęcia przez Powiat Jarociński wszystkich nowoutworzonych udziałów Spółce. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do protokołu. P. P. Musielak, Członek Zarządu Powiatu Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, tomograf, który stał się własnością Powiatu Jarocińskiego po przekształceniu szpitala, zostały spłacone wszystkie raty, stał się własnością powiatu Jarocińskiego, w tej chwili możemy go przekazać spółce, jednocześnie nie podnosząc kosztów związanych z VAT-em, dlatego ten termin jest tak odległy. Jednocześnie pozwoli to Spółce obniżyć koszty, gdyż nie będzie musiała płacić dzierżawy za to urządzenie. W związku z tym zwracam się o przyjęcie powyższej uchwały. Przewodniczący Rady, p. J. Łukasiewicz dziękuję bardzo. Proszę o przedstawienie opinii komisji. Radny J. Wolski - Komisja Budżetu i Rozwoju na posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2012 roku, jednogłośnie 6 głosami za pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod firmą: Szpital Powiatowy w Jarocinie Spólka z o.o. z siedzibą w Jarocinie, pokrycia podwyższonego kapitału zakładowego wkładem niepieniężnym oraz objęcia przez Powiat Jarociński wszystkich nowoutworzonych udziałów w Spółce. Radna M. Lisiecka - Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych na posiedzeniu w dniu 23 kwietnia 2012 r., pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod firmą: Szpital Powiatowy w Jarocinie Spółka z o.o. z siedzibą w Jarocinie, pokrycia podwyższonego kapitału zakładowego wkładem niepieniężnym oraz objęcia przez Powiat Jarociński wszystkich nowoutworzonych udziałów w Spółce. Przewodniczący Rady, p. J. Łukasiewicz dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos w dyskusji? Nie widzę, zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały? Kto jest, za, kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Wysoka Rada w obecności 16 radnych jednogłośnie przyjęła uchwałę. Na obrady przybył pan radny Karol Matuszak. Uchwała nr XXIII/134/12 Ad.pkt.11 Przewodniczący Rady, p. J. Łukasiewicz przedkładam do rozpatrzenia projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu na 2012 rok. P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu omówił zmiany w budżecie. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do protokołu. Przewodniczący Rady, p. J. Łukasiewicz dziękuję bardzo. Proszę o przedstawienie opinii komisji. Radny J. Wolski - Komisja Budżetu i Rozwoju na posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2012 roku, jednogłośnie 6 głosami za pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu na 2012 r. w zakresie działania komisji. 12

13 Radny T. Kosiński - Komisja Edukacji i Kultury na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2012 roku, pozytywnie, zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu na 2012 rok. Radna M. Lisiecka - Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych na posiedzeniu w dniu 23 kwietnia 2012 r., pozytywnie 8 głosami za i przy 1 głosie przeciw zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu na 2012 r. w zakresie działania komisji. Przewodniczący Rady, p. J. Łukasiewicz dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos w dyskusji? Nie widzę, zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały? Kto jest, za, kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Wysoka Rada w obecności 17 radnych przy 16 głosach za i 1 przeciw przyjęła uchwałę. Uchwała nr XXIII/135/12 Ad.pkt.12 Interpelacje i zapytania radnych Przewodniczący Rady Jarosław Łukasiewicz - między sesjami nie wpłynęła żadna interpelacja. Proszę pan radny Teodor Grobelny. Radny Teodor Grobelny ja tylko krótkie pytanie, odnośnie tego pisma, które otrzymałem na temat pałacu w Porębie, czy ja dobrze rozumiem z tego, że roczny dochód z czynszu wynosi ,74 zł, natomiast na to pytanie, które ja zadałem przez ile lat jakie były nakłady to tutaj w latach przez cały ten okres nakłady powiatu były zł, więc tutaj uprzejmie informuję wszystkich zebranych, że tu jest czysty zysk na tym pałacu, ponieważ roczny budżet, roczny czynsz pokrył nakłady inwestycyjne, remontowe z 6 lat, jeśli tak rozumiem, jeśli to jest wszystko wiarygodne, także tutaj będę ten temat drążył, dlatego, że to jest bardzo dochodowy budynek dla powiatu, nie przynosi straty, tylko duże zyski, niech tak wszystkie budynki powiatowe przynoszą takie zyski. Dziękuję bardzo. Radny Z. Meisnerowski Panie Przewodniczący, pan pozwoli, że ustną interpelację złożę, z uwagi na to, że wczoraj była sesja w Żerkowie, pan sołtys z Brzóstkowa prosi bardzo o usunięcie drzewa na drodze Żerków Brzóstków, które zagraża bezpieczeństwu na drodze. Ja dzisiaj byłem do południa zobaczyć i faktycznie jest tam taki konar pochylony niesamowicie i panie dyrektorze Kaczmarek to jest mniej więcej naprzeciwko wysypiska śmieci w Brzóstkowie pod lasem, jakby pan patrolował to proszę zobaczyć i obiecałem sołtysowi, ze przekażę. Dziękuję bardzo. Przewodniczący Rady Jarosław Łukasiewicz dobrze, już zostało przekazane, proszę pan radny Wróbel. Radny B. Wróbel Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja mam takie zapytanie, kto jest gospodarzem drogi krajowej nr 11 i drogi wojewódzkiej przy ulicy Św. Ducha? Chodzi mi o to skrzyżowanie na światłach. Jedni mówią, że w Środzie Wielkopolskiej jedni mówią, że w Poznaniu. Dla mnie sprawa jest tego typu, że zbliża się EURO 2012 impreza duża, a to skrzyżowanie jest brudne, chodnik od strony parku jest zanieczyszczony odchodami ptaków, przewracające się ogrodzenie, dziura w chodniku na moście, piasek po akcji zimowej przy krawężnikach, gospodarza tych dróg nie widać, za chwilę, miesiąc czasu zostało do uroczystości, pewnie będziemy gościli wielu gości w hotelu w Jarocie i ludzie stają na światłach, wszyscy się temu przyglądają i nikt z radnych nie reaguje. Nie wiem czy to pytanie jest w tym momencie zasadne, ale ta sprawa mnie zainteresowała tym bardziej, że ostatnio kilka osób zwróciło się do mnie jako do nowego radnego, że zostali dokładnie oznakowani przez ptaki idąc tym chodnikiem. Albo trzeba wyciąć wzdłuż chodników albo drzewa opiłować, żeby te gałęzie na chodnik nie wystawały, coś trzeba z tym tematem zrobić. Dziękuję. 13

14 Przewodniczący Rady Jarosław Łukasiewicz dziękuję bardzo. Nie są to nasze ulice, ale sądzę, że możemy poinformować Straż Miejską, ponieważ jest to teren miasta Jarocin i faktycznie pana uwaga może być przekazana do Straży Miejskiej. Radny Z. Meisnerowski Rada może wysłać wniosek do Krajowej Dyrekcji Dróg i Autostrad. Przewodniczący Rady Jarosław Łukasiewicz dobrze, to wyślemy pana wniosek, pan panie radny sformułuje ten wniosek. Czy jeszcze zapytania i interpelacje w tym punkcie? Nie widzę, w takim razie przechodzimy do kolejnego punktu. Ad.pkt.13 Wnioski i oświadczenia radnych Przewodniczący Rady Jarosław Łukasiewicz dzisiaj na moje ręce wpłynęła obszerna teczka od naszego kolegi Jerzego Wolskiego, dzisiaj na sesję pozwoliłem sobie zaprosić pana prezesa Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, ale niestety nie dotarł do nas. Ja w tej chwili oddaję głos panu Jerzemu Wolskiemu i jest to oświadczenia radnych taki punkt. Salę obrad opuścił pan radny Andrzej Dworzyński. Radny Jerzy Wolski Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, na samym początku chciałbym bardzo serdecznie podziękować, ze umożliwiliście mi Państwo złożenie swojego oświadczenia, stanowiska na zarzuty, które zostały przedstawione mi przez pana Tomasza Wawrockiego pełniącego czasowe obowiązki Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji po moim odwołaniu. Chciałbym powiedzieć jedną rzecz, za nim przystąpię do składania wyjaśnienia, ze tutaj zawsze na tej sali sesji Rady Powiatu zawsze była prezentowana zawsze bardzo wysoka kultura osobista przez wszystkich, sprzeczaliśmy się wielokrotnie w wielu tematach, ale to były sprawy merytoryczne i nigdy nie było przynajmniej sobie nie przypominam w tej karierze samorządowej, że komukolwiek nie pozwolono na złożenie oświadczenia, czy udzielenia głosu. To proszę Państwa, co się stało wczoraj na komisji budżetu w gminie połączonych Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy Jarocin, gdzie zostałem zaproszony przez obu przewodniczących jako były prezes, ponieważ był prezentowany nowy wniosek taryfowy na cenę wody i ścieków przez nowy Zarząd. Przypomnę, że wniosek taryfowy, który ja złożyłem w grudniu został wycofany przez pana Tomasza Wawrockiego to był przypuszczam jeden z powodów mojego odwołania, ale odmówiłem wówczas p.o. Burmistrzowi p. Martuzalskiemu, odmówiłem podpisania tego wniosku nie, dlatego, że miałem taki kaprys, ale dlatego, ze groziło to konsekwencjami finansowymi dla przedsiębiorstwa i dzisiaj te konsekwencje firma ponosi. Natomiast podczas tych obrad uniemożliwiono mi wypowiedzenie się, radny Półrolniczak oświadczył, że w PWiK-u są martwe dusze. Radny Kołodziej powiedział, że nie mam prawa przemawiać, radni rozpoczynali dyskusję, przedstawiali swoje racje, uniemożliwiano im to. Uniemożliwiono mi przedstawienie racji na zarzuty pod moim adresem. Przyszedłem w dobrej wierze, ponieważ dotyczyło to okresu, kiedy byłem prezesem PWiKu, którym zarządzałem przez 8 lat. Dzisiaj rano złożyłem oświadczenie do mediów lokalnych z prośbą o opublikowanie tego, jeden z zarzutów dotyczył tego, że siedzę w domu i nic nie robię i za to biorę pieniądze. Chciałem Państwu przedstawić dowody na to, ze jest inaczej niż niektórzy radni próbują mówić. W dniu 27 stycznia 2012 r. zostałem odwołany ze stanowiska prezesa PWiK-u, 28 stycznia br. złożyłem pisemną informację do Zarządu PWiK-u, że jako pracownik stawiam się do pracy i deklaruję pewną gotowość do świadczenia pracy. Odpowiedzią na to, poprosiłem o dokumenty finansowe za styczeń 2012 r., żeby zobaczyć, jaka jest sytuacja finansowa przedsiębiorstwa i zacząć normalne działania związane z moją pracą. W dniu 29 lutego pan Tomasz Wawrocki wydał zarządzenie do pracowników, w którym informuje, że zabrania przekazywania i wypożyczania jakichkolwiek dokumentów p. Jerzemu Wolskiemu. W tym momencie zostałem odsunięty od jakichkolwiek spraw. 1 marca, dzień później otrzymałem pismo, którym pan Tomasz Wawrocki zwalnia mnie z obowiązku świadczenia pracy za wypowiedzeniem, z dniem 2 marca. Podstawą prawną pan Tomasz Wawrocki powołuje się na art. 81 kodeksu pracy, w którym to jest napisane, że pracownik zgłosił gotowość do świadczenia pracy jednak z przyczyn go 14

15 niedotyczących, świadczenie pracy przez pracownika jest niemożliwe. Proszę Państwa ja nie jestem z własnej woli w takiej sytuacji, jakiej jestem, zgłosiłem chęć pracy i wykonywania obowiązków. Sądzę, że posiadam dużą wiedze i kompetencję, żeby służyć temu przedsiębiorstwu. Wydaje mi się, że nie taki powinien być tok działania, uważam, ze powinno to wyglądać inaczej. To chciałem wczoraj powiedzieć, ale uniemożliwiono mi to i przedstawienia tych dokumentów. Załączam te dokumenty do mojego oświadczenia i odpowiedzi na zarzuty. Chciałem Państwa radnych poprosić, aby obejrzeli prezentację, ja wiem, że jesteście bardzo zmęczeni, ale nigdy nie miałem możliwości zaprezentowania, co w przedsiębiorstwie zostało zrobione, postaram się najkrócej jak to możliwe przedstawić. Prezentacja multimedialna przedstawiona przez pana radnego Jerzego Wolskiego stanowi załącznik nr 14 do protokołu. Następnie pan radny Jerzy Wolski przeczytał oświadczenie. (Cała dokumentacja znajduje się w teczce OB-R ŁS). Radny K. Matuszak Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Państwo Radni, każdy z was jest fachowcem w swojej dziedzinie, ale tylko ja i Jurek mieliśmy okazje w życiu kierować spółkami prawa handlowego. To jest ciężki chleb i nawet tak duże pieniądze, jakie tam są w oczach społeczeństwa czasami nie oddają pracy i pracy społecznej, jaką człowiek tam ponosi. Jeszcze jedna rzecz, mnie też 14 lat temu chciano odwoływać na forum Rady Powiatu, ale nie miałem w sobie tyle siły, co Jurek i złamałem się i poszedłem do Przewodniczącego Rady i wycofałem się, pojechałem do swoje firmy i tak to się wszystko skończyło. Było to dzień przed Wigilią, tych świąt nie zapomnę nigdy, tych dni, miesięcy też nie zapomnę nigdy. Wie też pani doktor Maria Lisiecka, bo mnie ratowała, dawała mi zastrzyki na uspokojenie przez wiele tygodni. Emocje wracają, tamte tygodnie wracają, Jurek jesteśmy z Tobą i nie ma takiej siły na ziemi, żeby nas od tego odciągnęła. Przewodniczący Rady Jarosław Łukasiewicz Szanowni Państwo, z doświadczenia Przewodniczącego Rad różnych wiem, że poprzednio w gminie, gdy byłem przewodniczącym też była taka prośba, czy wniosek o odwołanie radnego to przygotowaliśmy się do tego merytorycznie, bo to o to chodzi przede wszystkim, żeby to było merytoryczne przygotowanie. Dlatego taka jest prośba do Państwa, żebyśmy w tej chwili skierowali do Komisji Rewizyjnej te materiały, które pan radny Wolski przedstawił i dodatkowe wyjaśnienia, gdyby były potrzebne to właśnie komisja Rewizyjna do najbliższej sesji powinna wypracować już jakieś stanowisko i nas o tym stanowisku poinformować i przygotować stosowny projekt uchwały wg tego, co Komisja ustali. Taka jest moja prośba i dlatego pytam Państwa, kto z Państwa radnych jest za tym, abyśmy właśnie do Komisji Rewizyjnej skierowali zbadanie tej sprawy i przeanalizowanie. Kto jest, za, kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Wysoka Rada jednogłośnie była za skierowaniem tej sprawy do Komisji Rewizyjnej. P. T. Kuderski, Radca Prawny jeżeli jest zgoda, że nie będzie to przekazane w formie uchwały to. W poprzedniej kadencji była taka praktyka, ale jeżeli jest zgoda, co do zasady proceduralnej... Przewodniczący Rady Jarosław Łukasiewicz tak zgoda jest jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Proszę się napić panie Jurku, bo sucho w gardle. Ad.pkt.14 Komunikaty Przewodniczący Rady Jarosław Łukasiewicz Wysoka Rado do Biura Rady wpłynęły następujące pisma: - w dniu 20 kwietnia br. wpłynęło pismo od Powiatowego Lekarza Weterynarii w Jarocinie, który zwraca się z prośbą o przekazanie na czas nieokreślony w trwały zarząd nieruchomości gruntowej o pow ha położonej w Jarocinie, przy ulicy gen. Hallera 8. - w dniu 2 kwietnia br. Regionalna Izba Obrachunkowa zawiadamia, że umarza postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XVIII/105/2012 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 26 stycznia w sprawie zmian budżetu powiatu na 2012 rok. - w dniu 12 kwietnia br. Regionalna Izba Obrachunkowa przekazała pismo dotyczące przekazywania wg właściwości uchwały. 15

16 Wysoka Rado msza pogrzebowa naszego radnego odbędzie się w sobotę o godz. 9:00 w Kościele p.w. Matki Boskiej Fatimskiej w Jarocinie, natomiast pogrzeb na cmentarzu o godz. 10:00 w sobotę. Na nowym. P. M. Szymczak, Starosta Szanowni Państwo jutro jest piątek 27 kwietnia, ale już jutro obchodzimy święto 3 maja, ponieważ jest to połączone ze świętem jednostki o godz. 10:00 msza św. w Kościele Garnizonowym p.w. Św. Antoniego, o godz. 11:00 odbędzie się uroczystość na terenie koszar, jednocześnie, kto z Państwa mógłby to zapraszam do uczestnictwa w zakończeniu klas maturalnych, które odbędą się o godz. 8:45 ZSP nr 2, o godz. 12:00 ZSP nr 1, o godz. 13:00 w Tarcach, o godz. 15:00 ZSO. Dzisiaj o godz. 16:00 było już w Społecznym. Przewodniczący Rady Jarosław Łukasiewicz dziękuję bardzo. Nie ma pana Andrzeja Dworzyńskiego, tutaj jeszcze jeden komunikat, ostatnio też zgłaszał taką sprawę odnośnie uczennicy. Odczytał pismo z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie (pismo znajduje się w teczce OB-R PA). Tak jak pan Starosta powiedział zbliża się 1 maja, 2 maja dzień flagi, zaapelujmy do swoich sąsiadów, znajomych, żeby pokazać tą naszą polskość, żeby nie wstydzić się wywiesić tej flagi i żeby rzeczywiście przejeżdżając przez nasz powiat można było naocznie zobaczyć, ze coś ważnego w naszej ojczyźnie się dzieje. Ad. pkt. 20. Przewodniczący Rady, p. J. Łukasiewicz - z uwagi na to, że tematyka posiedzenia została wyczerpana, zamykam obrady XXIII sesji Rady Powiatu Jarocińskiego, o godz Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Łukasiewicz Protokołowała: Agnieszka Przymusińska 16

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r.

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. 1 PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. Sesja odbyła się w Urzędzie Gminy w Kamienicy i trwała od godz. 9 30 do godz. 10 38. W sesji uczestniczyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku WRZ.0002.1.2016 Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego rozpoczęła się w dniu 28 stycznia 2016 roku o godz. 14.00. Miejscem

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku.

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

XLIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA

XLIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA STENOGRAM XLIX SESJI RADY MIASTA KRAKOWA VII KADENCJI odbytej w dniu Lp. SPIS TREŚCI Temat Numer strony 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany. 3 2. Interpelacje Radnych. 3

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XVIII/2012 XVIII sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 10 lipca 2012 r.

P R O T O K Ó Ł Nr XVIII/2012 XVIII sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 10 lipca 2012 r. P R O T O K Ó Ł Nr XVIII/2012 XVIII sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 10 lipca 2012 r. Obrady XVIII sesji Rady Miejskiej w Pasymiu otworzyła Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Elżbieta Dyrda, witając

Bardziej szczegółowo

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1.

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1. 1 Protokół Nr VI/2015 z obrad VI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stężyca, które odbyły się w dniu 29 kwietnia 2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Stężycy. Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku.

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 18 radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r.

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Ad.1. Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji

Bardziej szczegółowo

ZA 15 P 0 W 0. Ad. 3/ Przyjęcie protokołu Nr VII/2015 z sesji Rady Powiatu w Środzie Śląskiej.

ZA 15 P 0 W 0. Ad. 3/ Przyjęcie protokołu Nr VII/2015 z sesji Rady Powiatu w Środzie Śląskiej. PROTOKÓŁ Nr VIII/2015 kadencji 2014-2018 Z SESJI RADY POWIATU W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ odbytej w dniu 28 maja 2015 roku, o godz. 14. 00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej przy ul.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 12/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie w dniu 29 stycznia 2015 r. po sesji

Protokół Nr 12/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie w dniu 29 stycznia 2015 r. po sesji Protokół Nr 12/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie w dniu 29 stycznia 2015 r. po sesji Termin posiedzenia Zarządu na dzień 29 stycznia 2015 r. został ustalony wcześniej przez p. Starostę. W obradach

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski o godz. 14:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). RADA POWIATU w Siedlcach BR.0002.7.2015 PROTOKÓŁ z IX Sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach, odbytej w dniu 11 sierpnia 2015 roku w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom pan Zbigniew Wołcerz Przewodniczący Rady Powiatu, który

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XLVIII/13. z Sesji Rady Miejskiej w Warce. odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r.

Protokół nr XLVIII/13. z Sesji Rady Miejskiej w Warce. odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r. Protokół nr XLVIII/13 z Sesji Rady Miejskiej w Warce odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r. Przewodniczący Rady Pan Łukasz Celejewski o godz. 16:06 otworzył XLVIII Sesję, witając radnych i gości. Poinformował,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r.

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (8 radnych) stanowi

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 3 /15 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 3 /15 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 maja 2015 r. O-R.0012.4.2015.MS PROTOKÓŁ NR 3 /15 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 maja 2015 r. Godzina rozpoczęcia 10.00 Miejsce Urząd Gminy Terespol, sala Nr 31 W posiedzeniu udział wzięli: Komisja Rewizyjna

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 4/10. Komisję prowadził Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej - Krzysztof Rąkowski

Protokół Nr 4/10. Komisję prowadził Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej - Krzysztof Rąkowski Protokół Nr 4/10 Z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, które odbyło się dnia 28.12.2010r. o godz.14.00 w sali Nr 4, Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16. Obecni wg. załączonej listy obecności.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r. Sesja trwała od godz. 14.05 do godz. 14.25. PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r. Na ogólną liczbę 15 radnych obecnych było 15, zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 OG.0002.3.2011 PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 odbytej dnia 29 grudnia 2010 roku w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu Ad.1. Otwarcie III

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13. z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r

P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13. z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13 z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r Obrady XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali narad Urzędu Gminy w godzinach od 8.00 do 9.30.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r.

Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r. Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r. Przewodnicząca Rady Powiatu Bożena Worek o godzinie 13:00 otworzyła XXXII sesję Rady Powiatu. Po powitaniu radnych i

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XV/2003 z Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 22 grudnia 2003r.

PROTOKÓŁ Nr XV/2003 z Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 22 grudnia 2003r. PROTOKÓŁ Nr XV/2003 z Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 22 grudnia 2003r. Obrady rozpoczęto o godz. 10.00, zakończono o godz. 11.35. Podjęto uchwały od Nr XV/86/2003 do Nr XV/89/2003. W sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku Miejsce obrad - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego. Czas trwania obrad - godz.13 30 14 30

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku.

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło szesnastu

Bardziej szczegółowo

(W trakcie omawiania tego punktu do sali obrad przybyła radna Zofia Kotecka. Od tej pory Rada obradowała w obecności 15 radnych).

(W trakcie omawiania tego punktu do sali obrad przybyła radna Zofia Kotecka. Od tej pory Rada obradowała w obecności 15 radnych). Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Neter poinformował Radę, że Komisja analizowała szczegółowo dokumenty, które pozwolą na przedstawienie organowi stanowiącemu wniosku w sprawie absolutorium. Zastępca

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Rakoniewicach

Rada Miejska w Rakoniewicach Rada Miejska w Rakoniewicach PROTOKÓŁ Nr IX/2007 z IX Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Rakoniewicach, która odbyła się w dniu 22 czerwca 2007r., w sali Wielkopolskiego Muzeum PoŜarnictwa w Rakoniewicach,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/1/2015

Protokół Nr X/1/2015 Protokół Nr X/1/2015 z X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 7 maja 2015 r. w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1. Na ustawowy stan 25 radnych w X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 27 stycznia 2015 roku

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 27 stycznia 2015 roku Protokół Nr 11/15 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 27 stycznia 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli: Roman Konieczny Wacław Krawczyk Damian Biskup Krzysztof Strzyż Alicja Wosik Krystyna

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr III/2006

PROTOKÓŁ Nr III/2006 PROTOKÓŁ Nr III/2006 z przebiegu III zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Zbąszynku odbytej w dniu 12 grudnia 2006 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zbąszynku Przewodniczący Rady Wioleta Muszyńska

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r.

Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r. ROI-0012.3.13.2011 kat. arch. A Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 35 /13 z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2013r.

PROTOKÓŁ Nr 35 /13 z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2013r. PROTOKÓŁ Nr 35 /13 z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2013r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz. 16 00. Wszyscy radni byli obecni.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 18/V/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie

Protokół nr 18/V/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie Protokół nr 18/V/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie W dniu 22 kwietnia 2015 r. w godz. od 8 00 do 10 20 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło się posiedzenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 z XVII Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 30/XXX z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 29 lipca 2013 r.

Protokół nr 30/XXX z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 29 lipca 2013 r. Protokół nr 30/XXX z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 29 lipca 2013 r. Ad.1 Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/13. z posiedzenia Komisji Dróg, Komunikacji i Budownictwa. w dniu 13 marca 2013 roku godzina 12.00

Protokół Nr 15/13. z posiedzenia Komisji Dróg, Komunikacji i Budownictwa. w dniu 13 marca 2013 roku godzina 12.00 Protokół Nr 15/13 z posiedzenia Komisji Dróg, Komunikacji i Budownictwa w dniu 13 marca 2013 roku godzina 12.00 Obrady rozpoczęły się o godzinie 12.00 i trwały do godziny 13.05. Posiedzeniu przewodniczył

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 z obrad XXVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie, odbytej w dniu 15 marca 2013 roku w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie w godz. 10 05 11 25 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia XI Sesji Rady Gminy w dniu 28 października 2011 roku

Protokół z posiedzenia XI Sesji Rady Gminy w dniu 28 października 2011 roku Protokół z posiedzenia XI Sesji Rady Gminy w dniu 28 października 2011 roku Posiedzenie XI Sesji Rady Gminy otworzył Przewodniczący Pan Dariusz Mądrecki. Przewodniczący Rady Gminy przywitał przybyłych

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku.

P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. Obrady rozpoczęto się o godzinie od 9.00 zakończono o godzinie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r.

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. Obecni : Według załączonej listy obecności ( załącznik nr 1 protokołu ). Porządek posiedzenia : 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 21/2010 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 20 maja 2010 r.

Protokół Nr 21/2010 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 20 maja 2010 r. Protokół Nr 21/2010 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 20 maja 2010 r. W posiedzeniu udział wzięli: Wacław Krawczyk Andrzej Radwański Stanisław Gołda Roman Konieczny Krystyna Chrząszcz Marian

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (103.) w dniu 8 sierpnia 2013 r. VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (103.) w dniu 8 sierpnia 2013 r. VIII kadencja ZAPIS STENOGRAFICZNY Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (103.) w dniu 8 sierpnia 2013 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 38. posiedzeniu Senatu do

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VIII/ 2011 z Sesji Rady Miejskiej w Mogielnicy w dniu 14 marca 2011 r

PROTOKÓŁ Nr VIII/ 2011 z Sesji Rady Miejskiej w Mogielnicy w dniu 14 marca 2011 r PROTOKÓŁ Nr VIII/ 2011 z Sesji Rady Miejskiej w Mogielnicy w dniu 14 marca 2011 r Przewodniczący obrad Jarosław Zawalich otworzył obrady VIII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej. Powitał zebranych Radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r.

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XXII sesji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 16/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Żninie w dniu 29 czerwca 2015r. godz. 9:00

PROTOKÓŁ Nr 16/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Żninie w dniu 29 czerwca 2015r. godz. 9:00 PROTOKÓŁ Nr 16/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Żninie w dniu 29 czerwca 2015r. godz. 9:00 Otwieram posiedzenie Zarządu Powiatu, witam członków Zarządu, Przewodniczącą Rady Powiatu, Skarbnika i Sekretarza

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku Obrady XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Żuk, witając przybyłych

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie quorum.

1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie quorum. OAB.AM 0052 5 /3/07 Protokół Nr 3/07 ze wspólnego posiedzenia: Komisji Oświaty, Komisji Budżetu i Gospodarki oraz Komisji Spraw Społecznych które odbyło się w dniu 18 kwietnia 2007 r. w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Ad 2. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu.

Ad 2. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu. Protokół nr 8/2011 z posiedzenia Komisji handlu, usług, rolnictwa, ładu i porządku publicznego Rady Miejskiej w Chełmku, odbytego w dniu 8 listopada 2011 roku Obecni: wg załączonej listy obecności. (załącznik

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXI/2015

PROTOKÓŁ Nr XXI/2015 PROTOKÓŁ Nr XXI/2015 z obrad XXI sesji Rady Gminy w Grębocicach, która odbyła się 15 grudnia 2015 roku w sali świetlicy wiejskiej w Krzydłowicach Godzina rozpoczęcia sesji 13.45, godzina zakończenia 14.30

Bardziej szczegółowo

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r.

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy Protokół nr X/1/11 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy O godz. 11.15.00 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański dokonał otwarcia obrad X sesji Rady

Bardziej szczegółowo

Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu

Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu W okresie między sesjami odbyło się 5 posiedzeń Zarządu Powiatu. Na posiedzeniu w dniu 30.09.2008

Bardziej szczegółowo

XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r.

XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r. Dz.18.0020.1.31.2013 Podsumowanie: XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji. 4. Roczne Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r.

Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r. Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r. Posiedzenie odbyło się w budynku A Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wlkp. W posiedzeniu udział wzięli

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu spółki Centrum Medyczne ENEL-MED Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Regulamin Zarządu spółki Centrum Medyczne ENEL-MED Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Regulamin Zarządu spółki Centrum Medyczne ENEL-MED Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie I Postanowienia Ogólne 1 Zarząd spółki Centrum Medyczne ENEL-MED Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, zwanej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 12/15. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Roman Kubiś, witając członków Komisji, jak i zaproszonych gości.

Protokół Nr 12/15. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Roman Kubiś, witając członków Komisji, jak i zaproszonych gości. Protokół Nr 12/15 z posiedzenia Komisji Rodziny i Spraw Społecznych odbytego w dniu 3 listopada 2015 r. w lokalu Urzędu Miasta Zduńska Wola (Urząd Stanu Cywilnego, pokój nr 109) przy ul. S. Złotnickiego

Bardziej szczegółowo

Starosta Przywitał przybyłych na posiedzenie członków Zarządu, a następnie przedstawił porządek posiedzenia:

Starosta Przywitał przybyłych na posiedzenie członków Zarządu, a następnie przedstawił porządek posiedzenia: Protokół Nr 68/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Środzie Śląskiej odbytego w dniu 17 października 2012 r. o godz. 12:00 w Starostwie Powiatowym w Środzie Śląskiej Obecni: Sebastian Burdzy Mieczysław

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 51/09. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Komisji. 2. Informacja nt. protokołu Nr 50/09 z posiedzenie Komisji z dnia 25.11.2009r.

Protokół Nr 51/09. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Komisji. 2. Informacja nt. protokołu Nr 50/09 z posiedzenie Komisji z dnia 25.11.2009r. Protokół Nr 51/09 z posiedzenia Komisji Edukacji i Spraw Obywatelskich, które odbyło się w dniu 09.12.2009r. godz. 12.00 14.00 w sali nr 4 Urzędu Miejskiego w Pabianicach. Posiedzeniu przewodniczył Jarosław

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr III/2010 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 29 grudnia 2010 roku

Protokół Nr III/2010 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 29 grudnia 2010 roku 1 Protokół Nr III/2010 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 29 grudnia 2010 roku Posiedzenie Rady Gminy Drelów odbyło się w świetlicy Urzędu Gminy Drelów, rozpoczęło się o godz. 10 00 i trwało do godz. 13

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr II/06 Z II SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO

PROTOKÓŁ nr II/06 Z II SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO PROTOKÓŁ nr II/06 Z II SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO która odbyła się w dniu 12 grudnia 2006r. o godz. 10.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a. Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

Żnińskiego za pierwszy kwartał 2015 roku. budżetu między rozdziałami i paragrafami.

Żnińskiego za pierwszy kwartał 2015 roku. budżetu między rozdziałami i paragrafami. PROTOKÓŁ Nr 11/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Żninie w dniu 24 kwietnia 2015r. godz. 12:00 Otwieram posiedzenie Zarządu Powiatu, witam członków Zarządu, Przewodniczącą Rady Powiatu, Skarbnika i Sekretarza

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. sesji nadzwyczajnej odbytej w dniu 24 marca 2010 roku Urzędzie Gminy w Sońsku

PROTOKÓŁ. sesji nadzwyczajnej odbytej w dniu 24 marca 2010 roku Urzędzie Gminy w Sońsku PROTOKÓŁ sesji nadzwyczajnej odbytej w dniu 24 marca 2010 roku Urzędzie Gminy w Sońsku W dniu 24 marca 2010 roku w Urzędzie Gminy w Sońsku odbyła się sesja nadzwyczajna Rady Gminy Sońsk. W sesji wzięło

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR LXV/10. Stan radnych 23 Obecnych 19

PROTOKÓŁ NR LXV/10. Stan radnych 23 Obecnych 19 PROTOKÓŁ NR LXV/10 PROTOKÓŁ Z LXV SESJI RADY POWIATU PABIANICKIEGO która odbyła się 29 lipca 2010 roku o godzinie 10.00 w Sali Kominkowej Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2. Stan radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do 10.40. Obradom przewodniczy Przewodniczący Rady Gminy Anna Kosela Protokolant

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo.

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Protokół Nr 4/15 z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Początek posiedzenia - godzina 10.00, zakończenie - godzina 11.35.

Bardziej szczegółowo

Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 12 radnych, 2 radnych ( Słomiński i Szałwiński ) wstrzymało się od

Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 12 radnych, 2 radnych ( Słomiński i Szałwiński ) wstrzymało się od P r o t o k ó ł Nr VIII/04 z obrad XIX sesji Rady Gminy w Rogowie odbytej w dniu 29 grudnia 2004r pod przewodnictwem przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Długokęckiego. Na obrady sesji przybyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku

PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 13/15. W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział: Przewodniczący: - Jan Zalewski. -Edward Zaremba - Jan Markiewicz - Wiesław Klepacki

Protokół Nr 13/15. W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział: Przewodniczący: - Jan Zalewski. -Edward Zaremba - Jan Markiewicz - Wiesław Klepacki Protokół Nr 13/15 Z posiedzenia Zarządu Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 25 marca 2015 roku, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, godzinach 14 00-15 20. W posiedzeniu Zarządu

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 52/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 15 grudnia 2015 roku

P R O T O K Ó Ł NR 52/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 15 grudnia 2015 roku P R O T O K Ó Ł NR 52/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 15 grudnia 2015 roku W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 6/15 POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I GOSPODARKI z dnia 11.05.2015 r.

PROTOKÓŁ NR 6/15 POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I GOSPODARKI z dnia 11.05.2015 r. PROTOKÓŁ NR 6/15 POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I GOSPODARKI z dnia 11.05.2015 r. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 13.30 i trwało do 14.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku

Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 8 00 a zakończyło o godz. 10 10. Obecni (lista obecności

Bardziej szczegółowo

Obecność: Posiedzenie Komisji odbyło się w 6-osobowym składzie, wg. listy obecności, stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu.

Obecność: Posiedzenie Komisji odbyło się w 6-osobowym składzie, wg. listy obecności, stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu. Protokół Nr 53-10/2014 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia Rady Miasta Gdańska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w Nowym Ratuszu, przy ul. Wały Jagiellońskie 1, w sali nr 208 Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr X/11. z sesji Rady Gminy Łubnice odbytej dnia 29 czerwca 2011 roku

PROTOKÓŁ Nr X/11. z sesji Rady Gminy Łubnice odbytej dnia 29 czerwca 2011 roku PROTOKÓŁ Nr X/11 z sesji Rady Gminy Łubnice odbytej dnia 29 czerwca 2011 roku W sesji udział wzięli wszyscy radni. Ponadto w sesji uczestniczyli: 1. Anna Grajko Wójt Gminy 2. Leszek Ziółek Sekretarz Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu:

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu: AB.0002.12.2015 Protokół XII/15 XII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 06 listopada 2015 roku, która odbyła się w Ośrodku Kultury w Młynarach. Na ogólną liczbę 15 radnych w sesji udział

Bardziej szczegółowo

BRM P r o t o k ó ł nr XI/2015 sesji Rady Miejskiej Inowrocławia, odbytej 27 sierpnia 2015 r. w Urzędzie Miasta Inowrocławia...

BRM P r o t o k ó ł nr XI/2015 sesji Rady Miejskiej Inowrocławia, odbytej 27 sierpnia 2015 r. w Urzędzie Miasta Inowrocławia... BRM.0002.2.7.2015 P r o t o k ó ł nr XI/2015 sesji Rady Miejskiej Inowrocławia, odbytej 27 sierpnia 2015 r. w Urzędzie Miasta Inowrocławia... Ad.1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. Tomasz Marcinkowski,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 47/10 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbytego w dniu 4 listopada 2010 roku w godzinach od 12 00 do 13 40

PROTOKÓŁ NR 47/10 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbytego w dniu 4 listopada 2010 roku w godzinach od 12 00 do 13 40 1 z 5 PROTOKÓŁ NR 47/10 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbytego w dniu 4 listopada 2010 roku w godzinach od 12 00 do 13 40 Komisja Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbyła

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (259) 25. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w dniu 7 czerwca 2006 r.

Zapis stenograficzny (259) 25. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w dniu 7 czerwca 2006 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (259) 25. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w dniu 7 czerwca 2006 r. VI kadencja Porządek obrad:

Bardziej szczegółowo

POPRZĄDEK OBRAD I WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO KLUBU ORLIKA WILKI W ZAWOI

POPRZĄDEK OBRAD I WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO KLUBU ORLIKA WILKI W ZAWOI (załącznik nr 4 do Protokołu Walnego Zebrania Sprawozdawczego w dniu 16.09.2012) POPRZĄDEK OBRAD I WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO KLUBU ORLIKA WILKI W ZAWOI odbytego w dniu 16 września 2012 r. w Zespole

Bardziej szczegółowo

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 R A D A G M I N Y M A Ł A W I E Ś VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 29 czerwca 2015 r. 0 Protokół Nr VII / 2015 z obrad Sesji Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 czerwca 2015r.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r.

PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r. PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r. Sesja odbywała się od godz.10.00 do godz. 10.45 Sesji przewodniczyła Przewodnicząca Rady Miasta Pani Halina Skorek-Kawka. W sesji

Bardziej szczegółowo

Ad. 2. Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty 12 głosami.

Ad. 2. Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty 12 głosami. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów, Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 3.2015. Ad. 3 Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie, za 11 głosami.

Protokół Nr 3.2015. Ad. 3 Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie, za 11 głosami. Protokół Nr 3.2015 z posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Ełckiego, odbytego w dniu 25 marca 2015 r. w sali konferencyjnej nr 18 Starostwa Powiatowego w Ełku W posiedzeniu,

Bardziej szczegółowo

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3.

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. PROTOKÓŁ Z 136/2008 POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. W posiedzeniu uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr V/2015. Przewodniczący przedstawił porządek obrad, a mianowicie: PORZĄDEK OBRAD:

PROTOKÓŁ Nr V/2015. Przewodniczący przedstawił porządek obrad, a mianowicie: PORZĄDEK OBRAD: PROTOKÓŁ Nr V/2015 z obrad sesji Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 22 stycznia 2015r., która odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ulicy Białostockiej 7. Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 9/2011 PORZĄDEK POSIEDZENIA:

PROTOKÓŁ NR 9/2011 PORZĄDEK POSIEDZENIA: PROTOKÓŁ NR 9/2011 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MYSZKOWIE W DNIU 9 LUTEGO 2011 ROKU W POSIEDZENIU UDZIAŁ WZIĘLI: Członkowie: Jan Kieras w zastępstwie Przewodniczącego Zarządu, który był nieobecny Jadwiga

Bardziej szczegółowo

Przyjęto następujący porządek obrad:

Przyjęto następujący porządek obrad: P R O T O K Ó Ł NR 15/2012 ze wspólnego posiedzenia: Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Terenami z Komisją Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego odbytego w dniu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/2016 posiedzenia Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 20 września 2016 roku

Protokół Nr 16/2016 posiedzenia Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 20 września 2016 roku OR-II.R.0012.3.16.2016 Protokół Nr 16/2016 posiedzenia Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 20 września 2016 roku Pan Grzegorz Grabowski przewodniczący Komisji po stwierdzeniu

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł XXXIII/2014 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Ostrówek odbytej w dniu 12 lutego 2014r.

P r o t o k ó ł XXXIII/2014 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Ostrówek odbytej w dniu 12 lutego 2014r. P r o t o k ó ł XXXIII/2014 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Ostrówek odbytej w dniu 12 lutego 2014r. W sesji uczestniczyło 14 radnych wg załączonej listy obecności : 1. Maria Bąk 2. Wioletta Dzioba 3.

Bardziej szczegółowo

Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy radny Jan Mirosław Kulasik. Na stan rady (15 radnych), obecnych było 15 radnych.

Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy radny Jan Mirosław Kulasik. Na stan rady (15 radnych), obecnych było 15 radnych. P R O T O K Ó Ł N R XIV / 2015 z sesji Rady Gminy w Kadzidle, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2015 roku o godz 9 00 w lokalu Urzędu Gminy (sala narad) w Kadzidle Obradom przewodniczył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (21.) w dniu 12 kwietnia 2016 r. IX kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (21.) w dniu 12 kwietnia 2016 r. IX kadencja ZAPIS STENOGRAFICZNY Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (21.) w dniu 12 kwietnia 2016 r. IX kadencja Porządek obrad: 1. Opinia komisji o petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych)

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) odbytego w dniu 28 grudnia 2011 r. W posiedzeniu udział wzięło 9 członków komisji

Bardziej szczegółowo

Porządek ten został w obecności 5 członków przyjęty jednogłośnie.

Porządek ten został w obecności 5 członków przyjęty jednogłośnie. Protokół Nr 115/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu Świebodzińskiego odbytego dnia 18 lutego 2013 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świebodzinie, ul. Kolejowa 2. Posiedzenie Zarządu Powiatu otworzył

Bardziej szczegółowo