Sprawozdanie z działalności gospodarczej Osiedla Stegny Południe za rok 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z działalności gospodarczej Osiedla Stegny Południe za rok 2011"

Transkrypt

1 Sprawozdanie z dziaalnoci gospodarczej Osiedla Stegny Poudnie za rok 2011 I. ZASOBY OSIEDLA W skad zasobw Osiedla znajdujcych si w eksploatacji w okresie sprawozdawczym 2011 roku wchodzio 54 budynkw mieszkalnych z 5173 lokalami mieszkalnymi i 3 budynki (pawilony) z lokalami uytkowymi. Na lokali mieszkalnych byo: - lokali z wasnociowym prawem do lokalu lokali z lokatorskim prawem do lokalu lokali z odrbn wasnoci lokali w najmie lokali zakadowych lokali bez tytuu prawnego - 12 Powierzchni uytkowa budynkw mieszkalnych wraz z powierzchni przynalen (399 m²) zgodnie z podjtymi uchwaami przez Zarzd Spdzielni wynosia m². Powierzchnia uytkowa lokali uytkowych cznie z powierzchni garay wynosia m², w tym garay m². II. ZATRUDNIENIE I FUNDUSZ PAC Zatrudnienie w okresie 12 m-cy zostao wykonane w 94% a fundusz pac w 97%. 1. Zatrudnienie Lp. Wyszczeglnienie Plan etaty Wykonanie etaty Wskaźnik 4: Eksploatacja podstawowa 69,00 65,50 0,95 - pracownicy umysowi 23,25 23,58 1,01 - dozorcy i sprztacze 45,25 41,42 0,92 - pracownicy obsugi 0,50 0,50 1,00 2. Konserwatorzy 8,00 7,08 0,89 3. Dziaalnoć spo-kulturalna 0,50 0,50 1,00 - pracownicy umysowi 0,50 0,50 1,00 Razem 77,50 73,08 0,94 2. Fundusz pac Lp. Wyszczeglnienie Plan tys. z Wykonanie tys. z Wskaźnik 4: Eksploatacja podstawowa 2 906, ,38 0,98 - pracownicy umysowi 1 396, ,76 1,01 - dozorcy i sprztacze 1 486, ,06 0,95 - pracownicy obsugi 23,07 23,56 1,02 2. Konserwatorzy 285,29 255,35 0,90 3. Dziaalnoć spo-kulturalna 18,82 17,45 0,93 - pracownicy umysowi 18,82 17,45 0,93 Razem 3 210, ,18 0,97 w tym umowy zlecenia 37,20 98,37 2,64 1

2 rednie wynagrodzenie osobowe wynosio z brutto. Wydatkowana kwota na wypaty z tytuu umw zlece w wysokoci 98,37 tys z (wysza od planowanej) wynika z zastpienia brakujcych etatw pracownikami zatrudnionymi na umowy zlecenia tj. nowo przyjtych dozorcw, pracownikw konserwacji, oraz zlecenia wykonania opinii ochrony przeciwpoarowej w zakresie dojazdu poarowego do 55 budynkw mieszkalnych oraz 2 budynkw z lokalami uytkowymi na terenie Osiedla (kwota 19,20 tys z). III. KOSZTY I PRZYCHODY ORAZ WYNIKI FINANSOWE Koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomoci w roku 2011 wyniosy ,91 tys. z, co stanowi 101,70% rocznych planowanych kosztw Zacznik Nr 2. Z kwoty tej ,03 tys. z dotyczy gospodarki zasobami mieszkaniowymi a 712,88 tys. z pozostaej dziaalnoci gospodarczej. Dodatkowo poniesiono 23,17 tys. z kosztw merytorycznej dziaalnoci spoeczno-wychowawczej (sportowej). Przychody na pokrycie kosztw w okresie 12 m-cy stanowi kwot ,86 tys. z w tym: - gospodarka zasobami mieszkaniowymi ,79 tys. z - pozostaa dziaalnoć gospodarcza 2 119,07 tys. z Wynik finansowy brutto wynosi: na dziaalnoci gospodarki zasobami mieszkaniowymi (GZM) 181,76 tys. z (w tym: niedobr 35,81 tys. z, nadwyka 217,57 tys. z) na pozostaej dziaalnoci 1 383,02 tys. z Po potrceniu podatku dochodowego w kwocie 237,09 tys. z otrzymujemy wynik finansowy netto na pozostaej dziaalnoci w kwocie 1 145,93 tys. z w tym: - z majtku wsplnego 1 076,36 tys. z - z powierzchni wsplnych nieruchomoci 69,57 tys. z Wynik na GZM zostanie rozliczony w roku 2012, co uwzgldniono w planie gospodarczofinansowym. Przychody oraz wyniki przedstawiono w zaczniku nr 3. 2

3 IV. GOSPODARKA RODKAMI NA REMONTY L.p. Wyszczeglnienie PLAN roczny WYKONANIE w okresie sprawozd. Wskaźnik wykon. planu 4: I STAN FUNDUSZU remontowego na 1.01./+/ /-/ 1 504, ,94 1,06 II PRZYCHODY RAZEM (1+2+3) 4 548, ,30 1,20 1 Odpisy na fundusz remontowy, z tego: 4 548, ,63 1, Od lokali mieszkalnych na: 4 479, ,30 1,02 a) spat poyczki termomodern.z CFR 845,26 844,42 1,00 b) pozostae remonty 3 634, ,88 1, Odpisy od lokali uytkowych wasnociowych 4,58 4,58 1, Odpisy od lok.uytk.dla potrzeb adminstracji Spdz. 12,73 11,76 0, Odpisy od garay wasnociowych 21,93 21,93 1, Odpisy dodatkowe z dodatniego wyniku w gzm w r.ub. 29,66 96,06 2 Inne wpywy bezporednie (np..odszkod. z PZU, wpaty za dewastacje, kary umowne) 3,90-3 Z rozliczenia nadwyki bilans. wg uchw. W.Z. z r.ub. 757,77 III RAZEM FUNDUSZ REMONTOWY (I+II) 6 052, ,24 1,16 4 Poyczki na ocieplenia z CFR - 5 Inne wpywy 43,40-6 Indywidualne poyczki budynkw z CFR 269,32 - IV OGEM RODKI NA REMONTY (III+4+5+6) 6 052, ,96 1,22 KOSZTY robt i innych wydatkw remontowych Nakady na remonty ogem: (od 1 do 7) 3 040, ,50 1,25 1 Usuwanie awarii 15,06-2 Remonty dachw 21,69-3 Remonty pawilonw uytk. i garay wolnostoj. 56,97-4 Remonty oglnoosiedlowe 505,00 586,82 1,16 5 Remonty gwne dźwigw 925, ,95 1,36 6 Remonty biece dźwigw 283,00 83,13 0,29 7 Pozostae remonty budynkw 1 327, ,88 1,34 8 Spata indywid.poyczek i oproc. (dot.poz.6. Przych.fund.) 0,00-9 Zwrot poyczek z CFR na termomodernizacj 845,24 844,42 1,00 10 Odsetki od poyczek z CFR na termomodern. 106,01 106,01 1,00 V WYDATKI RAZEM (1do10), z tego obcia: 3 992, ,93 1,19 a) fundusz remontowy 3 984, ,07 1,18 b) koszty eksploatacji lokali uytk. wynajm. 7,69 50,86 6,61 VI STAN FUNDUSZU na koniec roku (IV-Va) 2 068, ,89 1,29 3

4 W Spdzielni stosuje si zasad, e prace remontowe planuje si w oparciu o rodki planowane na funduszu remontowym budynkw w danym roku z uwzgldnieniem nadwyek lub niedoborw z okresw poprzednich. Jedynie prace, ktre s konieczne do wykonania ze wzgldu na bezpieczestwo mieszkacw i decyzje kontrolnych organw pastwowych (PSP, PINB itp.) s wykonywane bez wzgldu na stan funduszu remontowego w tym budynku. Na sfinansowanie tych prac mieszkacy budynku, nie posiadajcego wystarczajcych rodkw na funduszu remontowym, korzystaj z poyczki z Centralnego Funduszu Remontowego. Na dzie r. pozostao 2 705,22 tys. z do zwrotu z tytuu poyczki zacignitej na prace termomodernizacyjne z Centralnego Funduszu Remontowego we wczeniejszym okresie. W okresie sprawozdawczym spacono 844,42 tys. z W okresie I-XII 2011 r. wykonano plan finansowy remontw w 118%. W ramach funduszu remontowego wykonano modernizacj instalacji elektrycznych w klatkach schodowych piciu budynkw, polegajcej na montau opraw na wietlwki energooszczdne i czujki ruchu, oraz wymieniono stalowe kanay instalacyjne na nowoczesne wykonane z tworzywa sztucznego. W budynku 11-to kondygnacyjnym przy ul. Barceloskiej 5 zainstalowano owietlenie awaryjne w kl. schodowych. Modernizacja instalacji owietleniowej klatek schodowych pozwolia na zmniejszenie kosztw eksploatacji i zwikszenie bezpieczestwa zamieszkiwania. Wymalowano klatki schodowe w 4 budynkach podnoszc standard zamieszkiwania w tych budynkach. W kilku budynkach wykonano modernizacj instalacji domofonowych przez wymian starych centrali analogowych na cyfrowe wraz z okablowaniem budynku. Nowe instalacje domofonowe s energooszczdne i mniej zawodne. W kilku klatkach schodowych rozdzielono obwody elektryczne domofonw od instalacji owietleniowej klatek schodowych. W wielu budynkach wyremontowano balkony i loggie, ktre zagraay bezpieczestwu mieszkacw, co wpyno na poprawienie estetyki budynkw. W budynku przy ul. Egejskiej 13 na korytarzach wymieniono posadzk wykonan z pytek PCV na estetyczn wykadzin podogow typu TARKETT. W budynku przy ulicy Korsykaskiej 5 wymieniono piony instalacji ciepej wody do V pitra. Powodem wymiany pionw byy czste awarie instalacji. Dokonano wymiany 8 dźwigw (w 7 budynkach), natomiast w 5 dźwigach (3 budynki) wymieniono instalacje elektryczne wraz ze sterowaniem. Zwikszono tym samym bezpieczestwo uytkowania oraz zmniejszono awaryjnoć dźwigw. Zamontowane zespoy napdowe bez reduktorowe odznaczaj si mniejsz energochonnoci, co bdzie widoczne w niszych kosztach eksploatacji dźwigw. Dźwigi wyposaono w nowoczesne i estetyczne 4

5 kabiny. Nie wykonano remontu 2 dźwigw w budynku przy ul. Sardyskiej 6 ze wzgldu na rezygnacj Rady Domu - Nieruchomoci. Wymieniono okna piwniczne w 12 budynkach, co wpyno na zmniejszenie zuycie ciepa, oraz poprawio estetyk budynkw. Na wszystkich niskich budynkach (12 szt.) wykonano instalacj odgromow zwikszajc bezpieczestwo mieszkacw. 1. Roboty elektryczne i domofony ,51 z w tym remonty instalacji elektrycznych m.in. instalacji owietleniowych klatek schodowych L.P. BUDYNEK Roboty elektryczne + domofony 1 EGEJSKA ,62 2 IBERYJSKA ,59 3 IBERYJSKA ,78 4 KARTAGINY ,93 5 KORSYKASKA ,82 6 EGEJSKA ,31 7 EGEJSKA ,64 8 CAPRI ,00 9 CAPRI ,00 RAZEM ,51 2. Roboty malarskie ,96 z L.P. BUDYNEK Roboty malarskie, 1 EGEJSKA ,00 2 IBERYJSKA 7 950,48 3 KORSYKASKA ,00 4 EGEJSKA ,03 5 EGEJSKA ,44 6 KORSYKASKA ,01 RAZEM ,96 3. Remonty kapitalne i biece dźwigw ,69 z. L.P. BUDYNEK Remonty kapitalne dźwigw 5 Remonty biece dźwigw 1 BARCELOSKA ,78 2 BARCELOSKA ,07 3 BARCELOSKA ,75 193,29 4 BARCELOSKA 9 851,13 9 IBERYJSKA 4 367,53 10 IBERYJSKA ,68 11 IBERYJSKA ,14 12 IBERYJSKA ,15 13 KATALOSKA 1 44,95

6 L.P. BUDYNEK Remonty kapitalne dźwigw Remonty biece dźwigw 14 KATALOSKA 3 634,04 15 KATALOSKA 5 727,45 17 KARTAGINY , ,72 18 KORSYKASKA 1 144,03 20 MALTASKA ,25 21 MALTASKA 5 49,40 22 MALTASKA 6 315,69 23 MARSYLSKA 3 375,80 25 MARSYLSKA 7 979,94 26 MARSYLSKA ,75 615,46 27 NICEJSKA , ,45 28 PORTOFINO ,08 609,20 29 PORTOFINO ,95 238,24 30 PORTOFINO ,07 193,29 32 SARDYSKA ,41 34 SARDYSKA ,54 35 SARDYSKA ,38 37 SYCYLIJSKA 2 511,59 38 EGEJSKA ,60 41 EGEJSKA ,40 42 EGEJSKA ,00 43 EGEJSKA ,24 44 KORSYKASKA ,75 305,07 45 KORSYKASKA ,19 46 MALTASKA 1 59,37 47 MALTASKA 3 305,31 RAZEM , ,78 4. Remonty instalacji sanitarnych (ZW, CW, CO, Kanalizacji) ,29 z 5. Wymiana okien piwnicznych, remont balkonw i loggi ,63 z 6. Instalacja piorunochronna ,00 z 7. Monta drzwi stalowych wejciowych do klatek schodowych ,02 z Szczegowy wykaz robt z pkt. 4-7 w podziale na budynki przedstawia zacznik nr Roboty oglnoosiedlowe ,32 z W ramach robt oglnoosiedlowych tak jak w poprzednich latach czć rodkw z funduszu remontowego przeznaczono na likwidacj ubytkw po zimie, w drogach osiedlowych i miejscach postojowych. Wykonano modernizacj placu zabaw przy ul. Iberyjskiej; doposaono w nowe urzdzenia zabawowe, wykonano nawierzchni wirow w strefach bezpieczestwa, przebudowano piaskownic, wykonano renowacj trawnika i dosadzono drzewa. Na udronienie kanalizacji deszczowej na terenie caego osiedla tj. frezowanie wrastajcych korzeni, oraz zabezpieczenie kanaw poprzez wykonanie rkawa epoksydowego wydatkowano ponad z. Wyremontowano studnie rewizyjne w gwnych cigach 6

7 kanalizacji deszczowej. Wykonano studnie chonne, zapewniajc prawidowy odpyw wd opadowych. Zestawienie robt wykonanych w Osiedlu przedstawiono w tabeli poniej. L.p. Remonty oglnoosiedlowe Kwota 1 Roboty drogowe ,96 2 Roboty elektryczne 6 639,08 Roboty - plac zabaw ,60 3 Modernizacja boiska 4 Naprawy instalacji wodno - kanalizacyjnej ,64 5 Udronienie kanalizacji deszczowej ,83 6 Inne roboty 4 301,21 RAZEM ,32 V. KONSERWACJA Prace konserwacyjne w Osiedlu byy wykonywane przez pracownikw Administracji i Firmy zewntrzne. Administracja otrzymaa cznie 4545 zgosze dotyczcych prac konserwacyjnych hydraulicznych, elektrycznych, oglnobudowlanych, gazowych. Szczegowy wykaz zgosze przedstawia ponisza tabela. l.p. Rodzaj instalac./rodz. robt konserwac. Opis wykonanych prac Iloć zgosze Wykonawca 1 2 Roboty hydrauliczne instalacji (wod-kan) Roboty hydrauliczne ( instalacja c.o.) 1 usuwanie, zbezpieczanie i lokalizacja przeciekw 2 wymiana wodomierzy w lokalach 3 wymiana czciowa instalacji w lokalach wymiana sanitariatw w pomieszczeniach 4 administracyjnych. 5 konserwacja zbiornikw retencyjnych (hydrauliczne) 6 wymiana uszkodzonych pionw i poziomw wody wymiana uszkodzonych pionw i poziomw kanalizacji 7 wymiana uszkodzonych wodomierzy w lokalach 8 prace wynikajce z protokw przegldw technicznych 9 udranianie wywiewek dachowych - sanitarnych 10 udranianie cyrkulacji c.w.u. 11 czyszczenie filtrw w wzach 12 regulacja automatw c.w.u. podstaw pionw 13 udranianie i przepychanie odpyww 14 wymiana zaworw w budynku i lokalach 1 usuwanie przeciekw 2 uzupenianie wody w instalacji 3 centralne odpowietrzanie instalacji c.o. 4 wymiana zaworw i gowic termostatycznych 5 czyszczenie filtrw w wzach i lokalach 895 "SANIT" 987 Firma zewntrzna "SANIT" Ryszard Ponka 7

8 4 Roboty oglnobudowlane( roboty lusarskie, murarskie, szklarskie, stolarskie) 6 udzia w komisjach z udziaem A.O. 7 wymiana zaworw podpionowych 8 udranianie instalacji c.o. 9 wymiana skorodowanych elementw grzejnych 10 wymiana odpowietrznikw korkowych i pionowych 11 regulacja instalacji 12 naprawa dopustw 13 wymiana rozdzielaczy c.o. w wzach 1 prace wynikajce z protokow przegldw technicznych 2 naprawa i regulacja drzwi 3 wymiana zamkw i okuć drzwiowych 4 naprawa zawiasw 5 monta brakujcych drzwi 6 naprawa i regulacja okien 7 uzupenienie okuć i klamek okiennych 8 szklenie okien 9 czyszczenie zbiornikw retencyjnych 10 naprawa i spawanie krat 11 naprawa wyjć i drabinek dachowych monta znakw drogowych, barierek, koszy na odpady, 12 awek 13 skadanie awek osiedlowych z elementw malowanie pasw w miejscach odbioru odpadw, przejć 14 dla pieszych, karmnikw 15 naprawa porczy przyokiennych i ich mocowanie 16 odgrzybianie zapleniaych cian 17 likwidacja ogrodze starych 18 czyszczenie daszkw wiatroapw 19 wycinka zbdnego rurarzu instalacji c.o. 20 naprawa i wymiana balustrad balkonowych w lokalach 21 wymiana i naprawa samozamykaczy 22 naprawa nadproy cianek piwnicznych cementowanie dziur, ubytkw tynkw z czciowym 23 malowaniem 24 zamalowywanie grafitti na elewacji budynkw 25 naprawa uszkodzonych pytek i zapadlin cigw pieszych wykonanie i monta krat okienek piwnicznych i wyjć na 26 dach 27 uszczelnianie piank pionw elektrycznych 28 wykonanie i monta zjazdw na wzki w kl. schodowych 1781 Konserwatorzy Administracji Osiedla. 29 naprawa szuflad zsypowych i balustrad przyokiennych 1 prace wynikajce z protokow przegldw technicznych 2 wymiana arwek w budynkach 5 Roboty elektryczne (instalacja elektryczna) 3 wymiana arwek i zestaww owietlenia ulicznego 4 regulacja owietlenia naprawa i wymiana automatw i zegarw w instalacjach 5 owietleniowych 6 naprawa instalacji odgromowej 7 uzupenienie i wymiana owietlenia ulicznego 8 wymiana uszkodzonych przewodw elektrycznych 9 naprawa czciowa pionw elektrycznych 10 wymiana rozet pitrowych 11 naprawa i przegld tablic gwnych 12 wymiana przyciskw, wycznikw, puszek, opraw 13 zabezpieczenie przyciskw i klap dymnych p.po. 792 Firma zewntrzna Krzysztof.Seliwiak Zakad Instalacji Elektrycznej 8

9 14 wymiana tablic w lokalach po zalaniu 15 wymiana instalacji w lokalach po zalaniu konserwacja instalacji elektrycznej zbiornikw 16 retencyjnych 17 konserwacja piecw grzewczych hydroforni, zbiornikw retencyjnych 18 wymiana nie dziaajcych wentylatorw 6 Roboty hydrauliczne (instalacja zestaww hydroforowych) 1 konserwacja i przegld zaworw odcinajcych 2 ustawienie i regulacja zestaww 3 sprawdzenie stanu powietrza w zbiornikach przeponowych 4 konserwacja kurkw magnetycznych 5 sprawdzanie szczelnoci instalacji 6 sprawdzanie cinie zestaww pompowych 7 czyszczenie filtrw 8 odpowietrzanie pomp 9 sprawdzenie skutecznoci pracy zaworw 10 sprawdzenie dziaania amortyzatorw 12 Firma Zewntrzna Dariusz Ledkiewicz Instalatorstwo Sanitarne i Ogrzewania 7 Instalacja gazowa 11 czyszczenie eber i wirnikw silnikw w zestawach 1 roczny przegld szczelnoci instalacji gazowej w lokalach przegld szczelnoci instalacji gazowej w czciach 2 wsplnych budynkw 3 sprawdzenie szczelnoci wlotw gazu 4 usuwanie nieszczelnoci w lokalach powiadomienie gazowni o wyczeniach i nagazowania 5 budynkw 78 Firma zewntrzna Jerzy Grzejszczyk Zakad Instalacji Sanitarnych i Gazowych Konserwacj dźwigw w nowych budynkach prowadzia firma KONE, natomiast w starych zasobach firma WINDA-WARSZAWA. Przekroczenie planu finansowego konserwacji spowodowane byo dodatkowym udzieleniem zlece firmom zewntrznym na konserwacje: instalacji p.po w nowych budynkach (bramy garaowe, system wykrywania tlenku wgla, klapy dymowe, bramy p.po. w garaach), nawodnionych pionw hydrantowych w 6 budynkach 16-to kondygnacyjnych, instalacji c.o. ( w latach wczeniejszych instalacje te byy konserwowane tylko w sezonie grzewczym. Od maja 2011r. w celu zmniejszenia awaryjnoci instalacji i lepszego przygotowania do sezonu grzewczego konserwacja odbywa si przez cay rok), instalacji wod-kan, wczeniej konserwowanych przez pracownikw Administracji. Podpisano dodatkowo umow na penienie obowizkw caodobowego pogotowia technicznego w brany sanitarnej (wod-kan i c.o.) Ponadto zatrudniono dodatkowo specjalist ds. zieleni, co skutkowao wikszym profesjonalizmem w wykonywaniu pielgnacji zieleni. 9

10 KONSERWACJA ZIELENI Konserwacja terenw zielonych w osiedlu wykonywana bya przez pracownikw Administracji Osiedla. W zakresie konserwacji zieleni byo: nasadzanie krzeww i drzew, rekultywacja trawnikw, koszenie trawnikw, cicia pielgnacyjne krzeww w tym ywopotw, cicia pielgnacyjne i wycinka drzew nie wymagajce podnonika samochodowego z platform. Prace wymagajce podnonika samochodowego zlecane byy firmom zewntrznym. Po konsultacjach z Radami Domw-Nieruchomoci ustawiono i obsadzono nowo zakupione gazony betonowe (kwietniki) rolinnoci jednoroczn. cznie obsadzono 230 szt. gazonw. Zagospodarowano nieuytkowan piaskownic przy budynku Capri 5 na klomb z ranecznikami. Zlikwidowano uporczywe chwasty wieloletnie z trawnikw na terenie osiedla. Wykonano cztery pene koszenia trawnikw oraz dwa pene cicia ywopotw w caym osiedlu. Wykonano przewietlenia 188 drzew. Na podstawie decyzji Wydziau Ochrony rodowiska wycito 27 drzew ze wzgldu na bezpieczestwo, obumieranie bdź ograniczanie dostpu wiata do mieszka. Przycito i odmodzono najstarsze krzewy oraz ywopoty przy cigach pieszych i budynkach. W ramach rekompensaty usunitych drzew nasadzono 20 dbw. Kierownictwo Administracji Osiedla po konsultacjach z Radami Domw-Nieruchomoci podpisao umow ze Stowarzyszeniem Niepenosprawni dla rodowiska EKON na bezpatny odbir surowcw wtrnych i odpadw (karton, papier, folia) bezporednio z gospodarstw domowych w 23 budynkach. W celu poprawienia bezpieczestwa w zakresie p.po opracowano opini ochrony przeciwpoarowej w zakresie dojazdu poarowego do wszystkich budynkw na terenie osiedla, oraz wykonano projekt organizacji ruchu na terenie drg wewntrznych osiedla zgodnie z obowizujcymi przepisami. W celu poprawy estetyki osiedla i odzyskania blokowanych miejsc postojowych podjto dziaania i doprowadzono do usunicia z osiedla 24 wrakw pojazdw. 10

11 VI. ZADUŻENIE CZYNSZOWE Zaduenia z tytuu opat czynszowych (bez kosztw sdowych i adwokackich) na dzie wyniosy: 1 920,71 tys. z w tym: - lokale mieszkalne 1 840,98 tys. z - lokale uytkowe 79,73 tys. z Lokale mieszkalne (w z) L.p. Wyszczeglnienie r r 1. Naliczenie przychodw , ,75 2. Zaduenia czynszowe , ,45 z tego: a/ biece razem , ,47 w tym: - do 2 m-cy , , m-ce , ,07 - ponad 3 m-ce , ,56 b/ skierowane do sdu , ,50 c/ zasdzone , ,65 d/ odpisy aktualizujce nalenoci , ,17 3. % zaduenie 7,3 6,4 Lokale uytkowe (tys. z) L.p. Wyszczeglnienie r r 1. Naliczenie przychodw , ,35 2. Zaduenia czynszowe , ,64 z tego: a/ biece razem , ,02 w tym: - do 2 m-cy , , m-ce 1 917, ,64 - ponad 3 m-ce , ,14 b/ skierowane do sdu ,98 c/ zasdzone , ,75 d/ bye lokale uytkowe zasdzone 2 107,15 248,22 e/ odpisy aktualizujce nalenoci , ,33 3. % zaduenia 2,7 3,0 11

12 VII. WINDYKACJA NALEŻNOCI Czynnoci windykacyjne podjte przez Administracj w okresie stycze grudzie 2011r 1. Wysano do dunikw 5849 wezwa do zapaty 2. Przekazano 171 spraw (poprzez Zesp Radcw prawnych) na kwot ,83 z do windykacji sdowej, 3. Otrzymano nakazy i wyroki sdowe w 158 sprawach z tego 147 z okresu sprawozdawczego i 11 spraw z roku poprzedniego na ogln kwot ,62 z, 4. Wykluczono 4 czonkw z czonkostwa w Spdzielni. 5. Przeprowadzono 4 eksmisje. 6. Przekazano 91 spraw do Radcy Prawnego o skierowanie postpowa do egzekucji komorniczej. Przekazano zalegoci 24 osb posiadajcych odrbn wasnoć do Zespou Radcw Prawnych o dokonanie wpisu do hipoteki. 7. Skierowano 9 osb do KRD 8. Z oglnej kwoty spraw zasdzonych z lat poprzednich i okresu sprawozdawczego w roku 2011 spacono ,44 z Lokale posiadajce wyroki eksmisyjne z prawem do lokali socjalnych. zaduenia wymienionych lokali (bez odsetek) 1) Kataloska ,41 z spaca zaduenie 2) Egejska ,69 z 3) Maltaska ,22 z 4) Iberyjska ,10 z 5) Kartaginy ,61 z Razem ,03 z Lokale posiadajce wyroki eksmisyjne bez prawa do lokalu socjalnego. - zaduenia wymienionych lokali (bez odsetek) 1) Iberyjska ,51 z 2) Kataloska ,95 z Razem ,46 z 12

13 - lokale zaduone skierowane do licytacji (bez odsetek) 1) Capri ,70 z 2) Barceloska ,95 z 3) Barceloska ,46 z (przyczenie do licytacji) 4) Barceloska ,19 z 5) Egejska ,44 z 6) Egejska ,28 z 7) Egejska ,63 z (przyczenie do licytacji) 8) Iberyjska ,82 z 9) Kataloska ,78 z 10) Maltaska ,71 z 11) Maltaska ,01 z (przyczenie do licytacji, lokal sprzedany w drodze licytacji) 12) Maltaska ,57 z 13) Portofino ,95 z (pierwsza licytacja nie dosza do skutku czciowa spata zalegoci) 14) Sardyska ,62 z (przyczenie do licytacji, pierwsza licytacja nie dosza do skutku, drugi termin r 15) Portofino ,21 z 16) Kartaginy ,62 z (sprzedane spata zaduenia II/12r) 17) Marsylska ,08 z 18) Kartaginy ,06 z (czciowa spata zaduenia) 19) Egejska ,64 z + miejsce postojowe 3.930,19 z 20) Sardyska ,32 z Razem ,23 z Sprawy skierowane do sdu o wyroki eksmisyjne: 1) Marsylska ,25 z 2) Maltaska ,87 z Razem ,12 z Zaduenie na dzie wynosi: - lokale mieszkalne ,62 z lokali - garae ,55 z - 50 lokali ,17 z 13

14 lokale zaduone w przedziale od 0 2 tys lokali na kwot ,07 z - 49 garae 7.757,36 z lokale zaduone w przedziale od 2 10 tys lokali na kwot ,83 z - 1 gara 3.930,19 z lokale zaduone w przedziale od tys lokale na kwot ,37 z Lokale zaduone powyej 20 tys lokali na kwot ,35 z Z oglnej kwoty zaduenia na dzie r - 23 spraw jest w postpowaniu sdowym ,48 z lokali posiada nakazy i wyroki sdowe ,59 z - zaduenie biece ,10 z ,17 z VIII. DZIAALNOĆ KULTURALNO SPORTOWA Dziaalnoć sportow w osiedlu prowadzi pracownik Administracji Osiedla, ktry by zatrudniony na ½ etatu. Zajcia ograniczay si do dziaa nie generujcych wikszych kosztw. Byy prowadzone zajcia gimnastyki relaksacyjno-zdrowotnej z 4 grupami osb dorosych. Prowadzone byy rwnie treningi piki nonej z chopcami z rocznika 1999 i r. Zajcia odbyway si 2 razy w tygodniu po 2,5 godz. W okresie rozgrywek pikarskich na naszym boisku odbyo si 8 meczw ligi Oldbojw. Mecze rozgrywane byy w poniedziaki lub wtorki w okresie od kwietnia do 15 czerwca. W maju 2011 r. na naszym boisku sportowym odby si rwnie turniej szk rednich w pik non dzielnicy Mokotw. Turniej trwa 5 dni. Od 27.VI do 26.VIII.2011 r. codziennie 12-to osobowa grupa dzieci uczestniczya w zajciach sportowych w ramach akcji "Lato w miecie". Wydzia Sportu Dzielnicy Mokotw umoliwi dzieciom bezpatne przejazdy rodkami komunikacji miejskiej. We wtorki i czwartki dzieci jeździy na basen pywacki na Warszawiance oraz bray udzia w zajciach sportowych na boisku Orlik przy 14

15 ul. Kazimierzowskiej. Byy rozgrywane mecze w pik non oraz tenisa stoowego. Zwiedzano Zamek Krlewski oraz Muzeum Powstania Warszawskiego. Udzia dzieci we wszystkich zajciach by bezpatny. Dodatkowo dziaalnoć w zakresie edukacji, kultury i sportu dzieci, modziey i osb dorosych prowadzio Stowarzyszenie Aktywni dla Stegien ktre jest pozarzdow organizacj. Stowarzyszenie prowadzi odpatn i nieodpatn dziaalnoć poytku publicznego non profit. Oznacza to, e wszystkie dziaania prowadzone s po kosztach a dochody przeznaczane na realizacje dziaa statutowych (w tym poszerzenie oferty, organizacj festynw, utrzymanie pomieszcze, opacenie czynszu za wynajmowanie pomieszczenia i innych opat eksploatacyjnych, obsug biurow i rachunkow Stowarzyszenia). W dniu 8 stycznia 2011 odbyo si spotkanie opatkowe dla Seniorw w Centrum Aktywnoci przy ul. Barceloskiej 1. Modzie przedstawia przygotowany przez siebie spektakl i wsplnie z goćmi piewaa koldy. W dniach lutego odby si obz narciarsko-snowboardowy w Zwardoniu, w ktrym uczestniczyo okoo 40 dzieci. W okresie stycze czerwiec Stowarzyszenie prowadzio w Centrum Aktywnoci zajcia dla najmodszych i ich rodzicw (grupa zabawowa, Klub Mam, Pierwsza Pitka, Regularne zajcia Montessori), zajcia dla dzieci i modziey (umuzykalnianie z elementami baletu, nauka gry na gitarze, nauka gry na pianinie, nauka piewu, twrcze zabawy ze sztuk, klub gier strategiczno-logicznych), zajcia dla dorosych (fitness, papierowe szalestwo, decoupage). 21 maja Stowarzyszenie uczestniczyo w Festynie Bo ssiadw takich mam na Mokotowie. 29 maja Stowarzyszenie, razem z mieszkacami, zorganizowao w trzech miejscach na Osiedlu Stegny Poudnie Dzie Ssiada. By to czas zabawy i integracji mieszkacw blokw przy ul. Egejskiej, ul. Portofino i ul. Barceloskiej. 4 czerwca Stowarzyszenie zorganizowao na boisku Szkoy Integracyjnej przy ul. Bonifacego Festyn z Okazji Dnia Dziecka, w ktrym uczestniczyo ponad 800 osb. W okresie 28 czerwca 9 lipca 2011r. w godzinach w Centrum Aktywnoci prowadzona bya bezpatnie Letnia Szkoa Szalonego Historyka, w ktrej uczestniczyo ponad 30 dzieci. W okresie lipca odby si obz letni w Raciskim Mynie, w ktrym uczestniczyo okoo 50 dzieci. W dniach sierpnia odby si spyw rzek Wd dla modziey ze Stegien. 15

16 W okresie wrzesie-grudzie 2011 w Centrum Aktywnoci prowadzone byy nastpujce zajcia dla dzieci, modziey i dorosych: nauka gry na gitarze, nauka gry na pianinie, nauka piewu, balet, gry strategiczno-logiczne, twrcze zabawy z plastyk, bajkowe gotowanie, Popoudnia dla Malucha, fitness. 1 wrzenia 2011r. Stowarzyszenie otworzyo Punkt Przedszkolny Wspaniae Ziarenko, w ktrym prowadzone s zajcia dla 15 dzieci wedug pedagogiki Marii Montessori. Punkt Przedszkolny prowadzony jest po kosztach, a ze wzgldu na wysokoć opaty, ktra jest porwnywalna z opatami za przedszkola pastwowe, sta si dostpny dla mieszkajcych na Stegnach rodzin, ktrych nie stać na niepubliczn edukacj. W dniach 26 i 29 listopada odbyy si Listopadki, czyli tradycyjna zabawa koca miesica dla dzieci i modziey. W okresie przedwitecznym 6 klas z pobliskiej Szkoy Podstawowej nr 307 uczestniczyo w warsztatach robienia pierniczkw. Warszawa, dnia 27 luty 2012 r. Kierownictwo Administracji Osiedla 16

17 Ż Ą Ż ć

18 Ć Ż Ż Ż Ż Ę Ż

19 Ę Ż Ż Ż Ą Ż Ż

20 Ę ź Ę Ę ć ź Ę ź ź Ę Ę Ę Ę

21 Ę Ę Ę Ć Ę

22 Ą Ą Ą Ą Ą Ą Ż Ą ź ź Ż Ą Ą Ę

23 Ż Ą ć ć Ą Ą

24 Ą

25 Ż

26 Ą Ę Ą Ż Ż Ż

27 Ź ź Ż

28 Ć Ę Ą Ę Ą Ż Ż

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI S.M. Gwarek W WOŁOMINIE ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI S.M. Gwarek W WOŁOMINIE ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI S.M. Gwarek W WOŁOMINIE ZA ROK 2013 Zarząd S.M. Gwarek w Wołominie w okresie sprawozdawczym pracował w następującym składzie: Antoni Harlej - Prezes Zarządu Bożena Sikorska

Bardziej szczegółowo

POZ. RODZAJ ROBÓT KOSZT PLANOWANY

POZ. RODZAJ ROBÓT KOSZT PLANOWANY PLAN REMONTÓW NA ROK 2014 Tabelaryczny wykaz robót POZ. RODZAJ ROBÓT KOSZT PLANOWANY I. Roboty instalacyjne 295 000,00 II. Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody oraz 50 000,00 instalacji wodociągowej

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA FUNDUSZEM REMONTOWYM S P R A W O Z D A N I E z wykonania robót remontowych w 2011 roku AO-2

GOSPODARKA FUNDUSZEM REMONTOWYM S P R A W O Z D A N I E z wykonania robót remontowych w 2011 roku AO-2 GOSPODARKA FUNDUSZEM REMONTOWYM S P R A W O Z D A N I E z wykonania robót remontowych w 2011 roku AO-2 Nieruchomość Planowana Wykonanie Roboty Ogółem Wysokość odpisu Saldo na Lp. (wysokość odpisu Zakres

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA FUNDUSZEM REMONTOWYM S P R A W O Z D A N I E z wykonania robót remontowych w 2010 roku AO-2

GOSPODARKA FUNDUSZEM REMONTOWYM S P R A W O Z D A N I E z wykonania robót remontowych w 2010 roku AO-2 GOSPODARKA FUNDUSZEM REMONTOWYM S P R A W O Z D A N I E z wykonania robót remontowych w 2010 roku AO-2 Plan Wykonanie Roboty Ogółem Wysokość odpisu Saldo na Lp. Nieruchomość Zakres robót remontów planu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W 2014 ROKU SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA MEDYK UL. UŁANÓW 25 20-554 LUBLIN SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W 2014 ROKU Marzec 2015 r. 1 1. INFORMACJE OGÓLNE Spółdzielnia Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

lp wyszczególnienie koszty przychody wynik

lp wyszczególnienie koszty przychody wynik PRZYCHODY, KOSZTY, WYNIK ZA 2015 R. Gospodarka zasobami mieszkaniowymi - spółdzielnia ogółem Załącznik nr 1 lp wyszczególnienie koszty przychody wynik 1podatek od nieruchomości 31 852,40 34 201,63 2 349,23

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/242/2013 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 25 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/242/2013 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 25 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVII/242/2013 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Książ Wlkp. na lata 2014 2018 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO KĄCIK WE WROCŁAWIU. 1. Postanowienia ogólne 1.1 Podstawa prawna:

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO KĄCIK WE WROCŁAWIU. 1. Postanowienia ogólne 1.1 Podstawa prawna: 1 REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CICHY KĄCIK WE WROCŁAWIU Na podstawie 177 Statutu Spółdzielni i w związku z artykułem 6 ust.

Bardziej szczegółowo

Plan remontów AO-2 na rok 2013 w rozbiciu na nieruchomości

Plan remontów AO-2 na rok 2013 w rozbiciu na nieruchomości Zał. Nr 2 do Uchwały RN Nr /2012 Lp. Nieruchomość (wysokość odpisu na remonty zł/m2) Plan remontów AO-2 na rok 2013 w rozbiciu na nieruchomości Zakres robót Planowana wartość robót zł Środki do dyspozycji

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E z wykonania robót remontowych w 2014 roku AO-2

S P R A W O Z D A N I E z wykonania robót remontowych w 2014 roku AO-2 S P R A W O Z D A N I E z wykonania robót remontowych w 2014 roku AO-2 Nieruchomość Planowana Wykonanie Roboty Ogółem Wysokość odpisu Saldo na Lp. (wysokość odpisu Zakres robót wartość robót robót planowych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY WYSZKÓW NA LATA 2008-2012

PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY WYSZKÓW NA LATA 2008-2012 ZAŁĄCZNIK NR 1 do Uchwały NrXVII/111/2007 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 listopada 2007r. PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY WYSZKÓW NA LATA 2008-2012 Rozdział I Prognoza wielkości

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALAMI W ZŁOTOWIE 77-400 ZŁOTÓW ALEJA PIASTA 15A

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALAMI W ZŁOTOWIE 77-400 ZŁOTÓW ALEJA PIASTA 15A MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALAMI W ZŁOTOWIE 77-400 ZŁOTÓW ALEJA PIASTA 15A INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO ZAKŁADU GOSPODARKI LOKALAMI W ZŁOTOWIE W 2014 ROKU I PRZEDSTAWIENIE ZADAŃ I PLANÓW REMONTOWO-INWESTYCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA ADMINISTRACJI OSIEDLA STEGNY POŁUDNIE. O zdarzeniach i sprawach mogących mieć wpływ na działalność Osiedla od 16.05.2015 do 17.06.2015r.

INFORMACJA ADMINISTRACJI OSIEDLA STEGNY POŁUDNIE. O zdarzeniach i sprawach mogących mieć wpływ na działalność Osiedla od 16.05.2015 do 17.06.2015r. INFORMACJA ADMINISTRACJI OSIEDLA STEGNY POŁUDNIE O zdarzeniach i sprawach mogących mieć wpływ na działalność Osiedla od 16.5.215 do 17.6.215r. 1. Zdarzenia losowe, które spowodowały straty materialne lub

Bardziej szczegółowo

RAZEM 17794,06 1,21 296609,06-105532,62 187851,00 378927,44

RAZEM 17794,06 1,21 296609,06-105532,62 187851,00 378927,44 I. REMONTY BIEŻĄCE PLAN REMONTÓW NA ROK 24 LISTOPADA 2008 Lp adres ilość m 2 funduszu w roku naliczenia w Stawka wartość odpisu Przewidywany BZ 31.12.2008 2008 Przewidywana wartość środków dostępnych w

Bardziej szczegółowo

Regulamin podziału obowiązków Spółdzielni i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali

Regulamin podziału obowiązków Spółdzielni i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali Regulamin podziału obowiązków Spółdzielni i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali REGULAMIN PODZIAŁU OBOWIĄZKÓW SPÓŁDZIELNI I CZŁONKÓW W ZAKRESIE NAPRAW WEWNĄTRZ LOKALI 1. Naprawami w rozumieniu niniejszych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu

Sprawozdanie Zarządu Sprawozdanie Zarządu z działalności Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za okres : od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r. / wyciąg / Zabrzańska Spółdzielnia Mieszkaniowa Sierpień 2014 r. Tabela Nr 5 STAN

Bardziej szczegółowo

RAZEM Stare Miasto 190 000 3 337 500 2 613 500 249 000 62 000

RAZEM Stare Miasto 190 000 3 337 500 2 613 500 249 000 62 000 TABELA NR 2 Projekt niezbędnych nakładów finansowych na remonty nieruchomości zarządzanych przez ZGL w latach 2004-2008 Koszt szacunkowy Lp Adres Zakres robót 2004 2005 2006 2007 2008 1 Centrum Miasta

Bardziej szczegółowo

OBIEKTY KOMUNALNE REMONTY DACHÓW I KOMINÓW NA BUDYNKACH KOMUNALNYCH

OBIEKTY KOMUNALNE REMONTY DACHÓW I KOMINÓW NA BUDYNKACH KOMUNALNYCH OBIEKTY KOMUNALNE Komunalny zasób gminy stanowi 8 budynków mieszkalnych z 36 lokalami mieszkalnymi, z tego 5 lokali socjalnych o obniżonym standardzie, 5 budynków użytkowych oraz 9 budynków gospodarczych

Bardziej szczegółowo

PLAN REMONTÓW NA 2012 r BUDYNKI MIESZKALNE

PLAN REMONTÓW NA 2012 r BUDYNKI MIESZKALNE PLAN REMONTÓW NA 2012 r BUDYNKI MIESZKALNE BLOK nr 1 4 (ul. Murarska 1,ul. Murarska 3, ul. Kochanowskiego 5, ul. Kochanowskiego 9) powierzchnia uŝytkowa eksploatowana 13.109,41 m2 L.p. Nr bl. Rodzaj robót

Bardziej szczegółowo

Lp. Rodzaj wyposażenia Liczba lokali 1. Centralne ogrzewanie 142 2. Instalacja gazowa 15

Lp. Rodzaj wyposażenia Liczba lokali 1. Centralne ogrzewanie 142 2. Instalacja gazowa 15 UCHWAŁA NR XLVII/362/13 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE z dnia 30 października 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tuszyn na lata 2013 2017 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. obowiązków LWSM Wrzeszcz i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasad rozliczeń spółdzielni z członkami zwalniającymi lokale.

REGULAMIN. obowiązków LWSM Wrzeszcz i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasad rozliczeń spółdzielni z członkami zwalniającymi lokale. REGULAMIN obowiązków LWSM Wrzeszcz i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasad rozliczeń spółdzielni z członkami zwalniającymi lokale. 1. Naprawami w rozumieniu niniejszego Regulaminu są remonty,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/476/12 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 25 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXI/476/12 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 25 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXI/476/12 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 25 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Katowice na lata

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/37/15 RADY GMINY ŻAGAŃ. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żagań

UCHWAŁA NR VII/37/15 RADY GMINY ŻAGAŃ. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żagań UCHWAŁA NR VII/37/15 RADY GMINY ŻAGAŃ z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żagań Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia r. Projekt z dnia 18 września 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

Bardziej szczegółowo

Realizacja wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni w 2013 roku

Realizacja wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni w 2013 roku wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni w 2013 roku. W głosowaniu jawnym do realizacji przyjętych zostało 34 wnioski. Zgodnie z protokołem komisji wnioskowej do realizacji przyjęto

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N tworzenia funduszy remontowych oraz zasad gospodarowania ich środkami

R E G U L A M I N tworzenia funduszy remontowych oraz zasad gospodarowania ich środkami R E G U L A M I N tworzenia funduszy remontowych oraz zasad gospodarowania ich środkami PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 4 poz. 27) z

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Znak sprawy: KA-2/097/2009 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Konserwacja techniczna Domów Studenckich nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, hydroforni, oświetlenia terenu Osiedla Studenckiego

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU PLANU GOSPODARCZO- FINANSOWEGO, KIERUNKU POLITYKI GOSPODARCZEJ ORAZ WYDATKOWANIU ŚRODKÓW SPÓŁDZIELNI NA ROK 2013

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU PLANU GOSPODARCZO- FINANSOWEGO, KIERUNKU POLITYKI GOSPODARCZEJ ORAZ WYDATKOWANIU ŚRODKÓW SPÓŁDZIELNI NA ROK 2013 [Wpisz tekst] ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU PLANU GOSPODARCZO- FINANSOWEGO, KIERUNKU POLITYKI GOSPODARCZEJ ORAZ WYDATKOWANIU ŚRODKÓW SPÓŁDZIELNI NA ROK 2013 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ŚWIECIU Świecie październik

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ SPOŁECZNEJ I KULTURALNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NOWY DWÓR we Wrocławiu w latach

KIERUNKI ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ SPOŁECZNEJ I KULTURALNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NOWY DWÓR we Wrocławiu w latach KIERUNKI ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ SPOŁECZNEJ I KULTURALNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NOWY DWÓR we Wrocławiu w latach 2016-2020 I. TERMORENOWACJA NIERUCHOMOŚCI (KONTYNUACJA). 1. Remont elewacji

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY TARNAWATKA NA LATA

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY TARNAWATKA NA LATA Załącznik do Uchwały Nr XIII/92/2016 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 13 czerwca 2016 roku WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY TARNAWATKA NA LATA 2016-2020 Opracowanie Wieloletniego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XIII/127/08 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 czerwca 2008 r.

UCHWAŁA nr XIII/127/08 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 czerwca 2008 r. UCHWAŁA nr XIII/127/08 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kowalewo Pomorskie.

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdnicy - Wykonanie remontów 2012 rok

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdnicy - Wykonanie remontów 2012 rok Remonty dachów Waryńskiego 33 Waryńskiego 35 Waryńskiego 41 Waryńskiego 45 Zamenhofa 62 Prądzyńskiego 99-105 Rolnicza 8-10 Kopernika 21-31 Kilińskiego 1-11 Kilińskiego 23-29 Słobódzkiego 35-39 Zamenhofa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 29 maja 2012 r. Poz. 2192 UCHWAŁA NR XXI/476/12 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 25 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Katowice w sprawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE. z dnia... 2015 r. w sprawie Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Siedlce na lata 2015-2020.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE. z dnia... 2015 r. w sprawie Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Siedlce na lata 2015-2020. Projekt z dnia 15 czerwca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE z dnia... 2015 r. w sprawie Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Siedlce na lata 2015-2020. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

GOSPODARSTWO POMOCNICZE

GOSPODARSTWO POMOCNICZE F. GOSPODARSTWO POMOCNICZE W skład jednostek organizacyjnych miasta wchodzi równieŝ Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej, ul. Mostowa 1. Działalność gospodarstwa pomocniczego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 28 stycznia 2015 r. Poz. 241 UCHWAŁA NR IV/18/15 RADY GMINY LUBOCHNIA z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym

Bardziej szczegółowo

termomodernizacja budynku - wydatki w ciężar kredytu planowany kredyt do kwoty 1.053.539

termomodernizacja budynku - wydatki w ciężar kredytu planowany kredyt do kwoty 1.053.539 1 remonty instalacji c.o. 11 Os.84 legalizacja okresowa podzielników kosztów ogrzewania 25350 okresowa obowiązkowa razem: 25350 Nieruchomość N1 RN1 2 remonty instalacji c.c.w./z.w. 21 Kom.10 legalizacja

Bardziej szczegółowo

W 2011 roku wykonano szereg robót remontowych i konserwatorskich celem poprawy stanu technicznego budynków.

W 2011 roku wykonano szereg robót remontowych i konserwatorskich celem poprawy stanu technicznego budynków. Piekary Śląskie dn. 09.02.2012 r. Sprawozdanie z wykonania w 2011 roku robót remontowych i konserwatorskich oraz robót inwestycyjnych w zasobach komunalnych i Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez

Bardziej szczegółowo

5 LETNI PRZEGLĄD TECHNICZNY

5 LETNI PRZEGLĄD TECHNICZNY Załącznik Nr 11 do SIWZ Strona 1 z 27 5 LETNI PRZEGLĄD TECHNICZNY budynku przy ulicy: w Warszawie KARTA OBIEKTU BUDOWLANEGO BUDYNEK:(mieszkalny / użytkowy / inny) ZARZĄDCA: Zarząd Budynków Komunalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU NA REMONTY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GRONIE W śywcu.

REGULAMIN. TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU NA REMONTY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GRONIE W śywcu. REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU NA REMONTY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GRONIE W śywcu. 1 Niniejszy Regulamin tworzenia i wykorzystania funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 5 września 2014 r. Poz UCHWAŁA NR 438/2014 RADY MIASTA ZGORZELEC. z dnia 26 sierpnia 2014 r.

Wrocław, dnia 5 września 2014 r. Poz UCHWAŁA NR 438/2014 RADY MIASTA ZGORZELEC. z dnia 26 sierpnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 5 września 2014 r. Poz. 3698 UCHWAŁA NR 438/2014 RADY MIASTA ZGORZELEC z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Protokół z ogólnej kontroli miesięcznej budynku w zakresie prac konserwacyjnych przy ul.

Protokół z ogólnej kontroli miesięcznej budynku w zakresie prac konserwacyjnych przy ul. Załącznik nr 3 do umowy Protokół z ogólnej kontroli miesięcznej budynku w zakresie prac konserwacyjnych przy ul. WYKONAWCA: Data i Podpis Skontrolowane elementy budynku: Stwierdzony stan techniczny (w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO

REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO I. Postanowienia ogólne 1 Spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych i lokali stanowiących odrębną własność na podstawie przepisów art. 6 ust 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA ADMINISTRACJI OSIEDLA STEGNY POŁUDNIE

INFORMACJA ADMINISTRACJI OSIEDLA STEGNY POŁUDNIE INFORMACJA ADMINISTRACJI OSIEDLA STEGNY POŁUDNIE Warszawa, dn. 16.10.2015r. O zdarzeniach i sprawach mogących mieć wpływ na działalność Osiedla od 21.09.2015 do 16.10.2015r. 1. Zdarzenia losowe, które

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 13 czerwca 2014 r. Poz. 2181 UCHWAŁA NR XL/263/14 RADY GMINY ADAMÓW. z dnia 16 maja 2014 r.

Lublin, dnia 13 czerwca 2014 r. Poz. 2181 UCHWAŁA NR XL/263/14 RADY GMINY ADAMÓW. z dnia 16 maja 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 13 czerwca 2014 r. Poz. 2181 UCHWAŁA NR XL/263/14 RADY GMINY ADAMÓW z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

1. W mieszkaniowym zasobie Gminy pozostaje, wg stanu na dzień 31.12.2013 r., 10 060 lokali mieszkalnych, w tym 917 lokali socjalnych.

1. W mieszkaniowym zasobie Gminy pozostaje, wg stanu na dzień 31.12.2013 r., 10 060 lokali mieszkalnych, w tym 917 lokali socjalnych. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Chorzów z dnia...2014 r. I Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy 1. W mieszkaniowym zasobie Gminy pozostaje, wg stanu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XI/63/2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 25 czerwca 2015 r.

Załącznik do Uchwały Nr XI/63/2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 25 czerwca 2015 r. Załącznik do Uchwały Nr XI/63/2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 25 czerwca 2015 r. Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Siedlce na lata 2015-2020 Wieloletni program gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Ą Ł Ą Ł Ł ć Ę Ń ć Ń ć Ł ć ć Ń ć ć Ł ć ć Ł ć ć Ę Ą ć ć ć Ę Ę Ń Ą Ę Ę Ł Ń Ł Ę Ę ć Ń Ń Ń Ę Ł Ń Ę Ń 10. Energia cieplna. Kosy energii cieplnej na pottzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody ustalane

Bardziej szczegółowo

Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy OPATÓW w latach 2013 2017

Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy OPATÓW w latach 2013 2017 Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/5/0 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 0 stycznia 0r. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy OPATÓW w latach 0 07 Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI NA LATA 2014-2017 WG STANU NA DZIEŃ 01.12.2015R.

STRATEGIE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI NA LATA 2014-2017 WG STANU NA DZIEŃ 01.12.2015R. STRATEGIE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI NA LATA 2014-2017 WG STANU NA DZIEŃ 01.12.2015R. L.P. ADRES NIERUCHOMOŚCI UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ 1. ul. Wieczorka 20 4/2015 31/2015 PYSKOWICE STRATEGIA REMONTOWA NA LATA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. określający zasady akumulacji i wydatkowania środków z funduszy remontowych

REGULAMIN. określający zasady akumulacji i wydatkowania środków z funduszy remontowych REGULAMIN określający zasady akumulacji i wydatkowania środków z funduszy remontowych Tekst ujednolicony obejmujący: 1. tekst pierwotny Regulaminu uchwalony uchwałą Rady Nadzorczej nr 14/11 z dnia 09.05.2011

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr1 do uchwały Rady Nadzorczej Nr 82/KAD/2014/2017 z dnia18.02.2016r Wrocław Plan Remontów na rok 2016

Załącznik nr1 do uchwały Rady Nadzorczej Nr 82/KAD/2014/2017 z dnia18.02.2016r Wrocław Plan Remontów na rok 2016 Sienkiewicza 57-75 powierzchnia użytkowa mieszkań w m² 5 330,00 Saldo na dzień 3 grudnia 205r. 26 460,8 zł Wpływy z funduszu remontowego [ odpis I-III ],25 9 987,50 zł Wpływy z funduszu remontowego - członkowie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NAPRAW I KONSERWACJI PODLEGAJĄCYCH SPÓŁDZIELNI

WYKAZ NAPRAW I KONSERWACJI PODLEGAJĄCYCH SPÓŁDZIELNI Załącznik Nr 1 do Regulaminu Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi WYKAZ NAPRAW I KONSERWACJI PODLEGAJĄCYCH SPÓŁDZIELNI I. LOKALE. 1. Instalacje centralnego ogrzewania: 1) wymiana uszkodzonych i skorodowanych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/43/07 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27 luty 2007 r.

Uchwała Nr IV/43/07 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27 luty 2007 r. projekt Uchwała Nr IV/43/07 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27 luty 2007 r. w sprawie przyjęcia pięcioletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2007-2011 Na podstawie art. 21

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY REMONTOWYCH w Spółdzielni Mieszkaniowej Mamry w Giżycku

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY REMONTOWYCH w Spółdzielni Mieszkaniowej Mamry w Giżycku 1 REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY REMONTOWYCH w Spółdzielni Mieszkaniowej Mamry w Giżycku I. PODSTAWA PRAWNA 1. Podstawę tworzenia funduszy stanowi Statut Spółdzielni ( 144) oraz rzeczowy

Bardziej szczegółowo

KOMENDA MlEJSKA PAŃSTWOWEJ STRA POŹARNEJ GL'cp- aniu H,8l,2pl"Z", w Gliwicach woj lskie PBoToI(oL ustale z czynnoci kontrolno-rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpoarowej sl,ti q ; r\

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr L/275/2010 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 9 czerwca 2010 r.

UCHWAŁA Nr L/275/2010 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 9 czerwca 2010 r. 1574 UCHWAŁA Nr L/275/2010 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Stare Juchy na lata 2010-2014. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. gospodarowania środkami funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Krzemionki w Ostrowcu Św.

REGULAMIN. gospodarowania środkami funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Krzemionki w Ostrowcu Św. REGULAMIN gospodarowania środkami funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Krzemionki w Ostrowcu Św. 1. Spółdzielnia tworzy fundusz remontowy, na który składają się: 1 1) wyodrębnione ewidencyjnie

Bardziej szczegółowo

PLAN. naprawa posadzki betonowej w osłonie śmietnikowej

PLAN. naprawa posadzki betonowej w osłonie śmietnikowej PLAN REMONTÓW BUDYNKÓW MIESZKALNYCH ORAZ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ OSTROŁĘCKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ na 2015r. DZIAŁ I : REMONTY OGÓLNOBUDOWLANE - budynki mieszkalne nr nierucho mości ADRES/rok

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 lutego 2014 r. Poz. 696 UCHWAŁA NR 186/XLIX/2014 RADY GMINY OPATÓW z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z D Z I A Ł A L N O Ś C I

S P R A W O Z D A N I E Z D Z I A Ł A L N O Ś C I S P R A W O Z D A N I E Z D Z I A Ł A L N O Ś C I Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej ROMET Obejmuje okres sprawozdawczy 2013r 2 Przedstawiane sprawozdanie obejmuje ostatni rok działalności Spółdzielni.

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY ZŁOTÓW NA LATA ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY ZŁOTÓW NA LATA ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr XX/216/12 Rady Gminy Złotów z dnia 24 maja 2012 r. WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY ZŁOTÓW NA LATA 2012 2016 ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Uchwalony

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WŁODARZEWSKA ZA PARKIEM W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2015 ROKU.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WŁODARZEWSKA ZA PARKIEM W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2015 ROKU. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WŁODARZEWSKA ZA PARKIEM W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2015 ROKU. I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Określenie podmiotu. Spółdzielnia Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarczy Spółdzielni Mieszkaniowej Włodarzewska Za Parkiem na 2013 rok

Plan gospodarczy Spółdzielni Mieszkaniowej Włodarzewska Za Parkiem na 2013 rok Plan gospodarczy Spółdzielni Mieszkaniowej Włodarzewska Za Parkiem na Wstęp. I. Elementy składowe 1. Plan przychodów i kosztów eksploatacji budynków usytuowanych przy ul. Włodarzewskiej 51 F G H J. 2 Plan

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV.15.2015 RADY GMINY KOLSKO. z dnia 23 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR IV.15.2015 RADY GMINY KOLSKO. z dnia 23 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR IV.15.2015 RADY GMINY KOLSKO z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kolsko na lata 2015-2019 Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 16 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/104/15 RADY MIEJSKIEJ W RYMANOWIE. z dnia 10 lipca 2015 r.

Rzeszów, dnia 16 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/104/15 RADY MIEJSKIEJ W RYMANOWIE. z dnia 10 lipca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 16 lipca 2015 r. Poz. 2161 UCHWAŁA NR IX/104/15 RADY MIEJSKIEJ W RYMANOWIE z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I ZASAD USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I ZASAD USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I ZASAD USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ENERGETYK W KRAKOWIE Rozdział I PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

Wykaz wykonanych ważniejszych zadań remontowych sfinansowanych w 2010 roku. Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE RODZAJ ROBÓT WYKONANIE. -Szkoły podstawowe 37 869,42

Wykaz wykonanych ważniejszych zadań remontowych sfinansowanych w 2010 roku. Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE RODZAJ ROBÓT WYKONANIE. -Szkoły podstawowe 37 869,42 Wykaz wykonanych ważniejszych zadań remontowych sfinansowanych w 2010 roku Załącznik nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE RODZAJ ROBÓT WYKONANIE 1. PLACÓWKI OŚWIATOWE

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 6 /XII/2015 Rady Nadzorczej Gostyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia roku

Uchwała Nr 6 /XII/2015 Rady Nadzorczej Gostyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia roku Gostyń, dnia 16.12.2015r. Uchwała Nr 6 /XII/2015 Rady Nadzorczej Gostyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 16.12.2015 roku w sprawie: opłat za lokale mieszkalne, garaże, piwnice, tereny oraz odpisów

Bardziej szczegółowo

Pułtusk, 08.03.2013r. Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej Ogrody Mickiewicza 36VA ul. A. Mickiewicza 36VA w Pułtusku

Pułtusk, 08.03.2013r. Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej Ogrody Mickiewicza 36VA ul. A. Mickiewicza 36VA w Pułtusku str. 1/17 Pułtusk, 08.03.2013r. Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej Ogrody Mickiewicza 36VA ul. A. Mickiewicza 36VA w Pułtusku Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r o własności lokali

Bardziej szczegółowo

Raport z działalności Komisji Rewizyjnej SBM Kwitnąca za okres od czerwca 2014r. do czerwca 2015r. Warszawa, 23.06.2015 r.

Raport z działalności Komisji Rewizyjnej SBM Kwitnąca za okres od czerwca 2014r. do czerwca 2015r. Warszawa, 23.06.2015 r. Raport z działalności Komisji Rewizyjnej SBM Kwitnąca za okres od czerwca 2014r. do czerwca 2015r. Warszawa, 23.06.2015 r. Zespół Komisja Rewizyjna pracowała w pełnym, trzyosobowym składzie: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Wieloletni program Gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Krzywiń.

Wieloletni program Gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Krzywiń. Załącznik do Uchwały Nr VI/32/2011 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 22.02.2011 r. Wieloletni program Gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Krzywiń. I. Analiza wielkości oraz stanu technicznego istniejącego

Bardziej szczegółowo

4,79 0, , ,93 0,00 0,00 0, ,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,56 0,42

4,79 0, , ,93 0,00 0,00 0, ,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,56 0,42 mieszkaniowa 10-266 Olsztyn, ul. Okrzei 20 Strona 1 z 2 KOSZTY ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCI WSPÓLNEJ w 2017 r. w ujęciu analitycznym Nazwa operacji KOSZTY BIEŻĄCE - SALDO POCZĄTKOWE w dniu 1 I 2017 r. ZALICZKI

Bardziej szczegółowo

I. Główne cele i zadania priorytetowe oraz zadania kontynuowane w roku 2014

I. Główne cele i zadania priorytetowe oraz zadania kontynuowane w roku 2014 ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU PLANU GOSPODARCZO-FINANSOWEGO, KIERUNKU POLITYKI GOSPODARCZEJ ORAZ WYDATKOWANIU ŚRODKÓW SPÓŁDZIELNI NA ROK 2014 Świecie, dnia 25.10.2013 r. 2014 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świeciu

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr Rady Gminy Tczew z dnia... uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tczew.

Uchwała nr Rady Gminy Tczew z dnia... uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tczew. PROJEKT Uchwała nr Rady Gminy Tczew z dnia... w sprawie: uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tczew. Na podstawie art. 21 ust.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY NA LATA 2014-2019.

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY NA LATA 2014-2019. Załącznik do uchwały Nr 226/XXIX/2014 Rady Gminy w Irządzach z dnia 4 czerwca 2014 r. WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY NA LATA 2014-2019. 1. Prognoza dotycząca wielkości oraz

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2014 r.

INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2014 r. INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2014 r. I. BILANS Zmiany w okresie sprawozdawczym ważniejszych grup aktywów i pasywów AKTYWA AKTYWA TRWAŁE, bilans poz. A 39 698 085,60 zł 1. Wartości

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N TWORZENIA I WYKORZYSTYWANIA FUNDUSZY

R E G U L A M I N TWORZENIA I WYKORZYSTYWANIA FUNDUSZY R E G U L A M I N TWORZENIA I WYKORZYSTYWANIA FUNDUSZY Zaopiniowany pozytywnie uchwał Walnego Zgromadzenia nr 8/2005 z dnia 18-05-2005r. oraz uchwalony przez Rad Nadzorcz uchwała nr 4/2005 z dnia 29.06.2005r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. Rady Gminy Lubasz z dnia 12 kwietnia 2016 roku

Uchwała Nr. Rady Gminy Lubasz z dnia 12 kwietnia 2016 roku PROJEKT Uchwała Nr. Rady Gminy Lubasz z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubasz na lata 2016-2020. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN remontów i konserwacji w zasobach Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej,,Ruda w Warszawie.

REGULAMIN remontów i konserwacji w zasobach Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej,,Ruda w Warszawie. REGULAMIN remontów i konserwacji w zasobach Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej,,Ruda w Warszawie. (tekst jednolity) Niniejszy regulamin określa obowiązki i uprawnienia SBM,,Ruda, jej członków oraz innych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Józefów, ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, Józefów, woj. mazowieckie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Józefów, ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, Józefów, woj. mazowieckie, tel , faks POŚ.271.58.2013 Józefów: ROBOTY KONSERWACYJNE, REMONTOWE, PORZĄDKOWE I USŁUGI DORADCZE W BUDYNKACH KOMUNALNYCH ORAZ W ZARZĄDZIE MIASTA JÓZEFOWA ADMINISTROWANYCH PRZEZ TBS W JÓZEFOWIE SP. Z O. O. Numer

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Podstawa prawna:

R E G U L A M I N. Podstawa prawna: R E G U L A M I N rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomoci oraz ustalania stawek opłat i czynszu za uywanie lokali mieszkalnych, uytkowych, garay, miejsc postojowych w wielostanowiskowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI NR XXVIII/204/09

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI NR XXVIII/204/09 UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI NR XXVIII/204/09 z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta Gryfów Śląski na lata

Bardziej szczegółowo

TEKST UJEDNOLICONY REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO W FORDOŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

TEKST UJEDNOLICONY REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO W FORDOŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ TEKST UJEDNOLICONY REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO W FORDOŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ 1 Zasady funkcjonowania funduszu remontowego określone są na podstawie art. 4 ust. 4 1, art. 6 ust. 3 Ustawy z

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 13.11.2015r.

Warszawa, dn. 13.11.2015r. Warszawa, dn. 13.11.2015r. INFORMACJA ADMINISTRACJI OSIEDLA STEGNY POŁUDNIE O zdarzeniach i sprawach mogących mieć wpływ na działalność Osiedla od 17.10.2015 do 13.11.2015r. 1. Zdarzenia losowe, które

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu.

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu. REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu. Rozdział I Podstawa prawna. 1 1. Ustawa z 16.09.1982 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zarządu Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach w 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Zarządu Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach w 2013 roku Sprawozdanie z działalności Zarządu Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach w 0 roku Podstawowym celem utworzonej Spółdzielni było powołanie jednostki gospodarczej do eksploatacji zasobów mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

I. Podział obowiązków napraw wewnątrz lokali na Spółdzielnię oraz użytkowników lokali mieszkalnych i użytkowych.

I. Podział obowiązków napraw wewnątrz lokali na Spółdzielnię oraz użytkowników lokali mieszkalnych i użytkowych. Załącznik do Uchwały Nr 19/2012 RN LSM z dnia 11 grudnia 2012 r. ------------------------------------------- R E G U L A M I N NAPRAW WEWNĄTRZ LOKALI ORAZ DOKONYWANIA ROZLICZEŃ Z OSOBAMI ZAMIESZKUJĄCYMI

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR W.0050.75.2012 WÓJTA GMINY GASZOWICE. z dnia 29 maja 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR W.0050.75.2012 WÓJTA GMINY GASZOWICE. z dnia 29 maja 2012 r. ZARZĄDZENIE NR W.0050.75.2012 WÓJTA GMINY GASZOWICE z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 244/XXXI/2014 RADY GMINY IRZĄDZE. z dnia 11 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR 244/XXXI/2014 RADY GMINY IRZĄDZE. z dnia 11 listopada 2014 r. UCHWAŁA NR 244/XXXI/2014 RADY GMINY IRZĄDZE z dnia 11 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Irządze w latach 2014-2019 Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Łaziskach Górnych za rok 2013.

Sprawozdanie roczne Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Łaziskach Górnych za rok 2013. Sprawozdanie roczne Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Łaziskach Górnych za rok 2013. W okresie sprawozdawczym działalnością Spółdzielni kierował 3 osobowy Zarząd w składzie : Franciszek

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALAMI W ZŁOTOWIE 77-400 ZŁOTÓW ALEJA PIASTA 15A

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALAMI W ZŁOTOWIE 77-400 ZŁOTÓW ALEJA PIASTA 15A MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALAMI W ZŁOTOWIE 77-400 ZŁOTÓW ALEJA PIASTA 15A INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO ZAKŁADU GOSPODARKI LOKALAMI W ZŁOTOWIE W 2015 ROKU I PRZEDSTAWIENIE ZADAŃ I PLANÓW REMONTOWO-INWESTYCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zarządu SM w Słubicach za 2009 r.

Sprawozdanie z działalności Zarządu SM w Słubicach za 2009 r. Sprawozdanie z działalności Zarządu SM w Słubicach za 2009 r. Autor: Administrator 05.08.2010. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Słubicach Sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Słubicach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LIII / 404 / 14 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 30 września 2014 r.

UCHWAŁA NR LIII / 404 / 14 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 30 września 2014 r. UCHWAŁA NR LIII / 404 / 14 RADY GMINY CHEŁMŻA z dnia 30 września 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Chełmża na lata 2014-2018 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E. z działalności spółdzielni w roku obrotowym 2010

S P R A W O Z D A N I E. z działalności spółdzielni w roku obrotowym 2010 S P R A W O Z D A N I E z działalności spółdzielni w roku obrotowym 2010 Wstęp. Podstawowym celem działania Spółdzielni jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych członków i ich rodzin, we wszystkich formach

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA I STANDARD WYKONANIA KLONOWY ZAKĄTEK UL. OCHOCKA 1, WARSZAWA

TECHNOLOGIA I STANDARD WYKONANIA KLONOWY ZAKĄTEK UL. OCHOCKA 1, WARSZAWA Warszawa, 29.09.2016 TECHNOLOGIA I STANDARD WYKONANIA KLONOWY ZAKĄTEK UL. OCHOCKA 1, WARSZAWA TECHNOLOGIA I STANDARD WYKONANI A INWESTYCJI KLONOWY ZAKĄTEK 1 STAN SUROWY Konstrukcja i fundamenty: Konstrukcja

Bardziej szczegółowo

Remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej, przy ul. Kąteckiej 59 w Gniechowicach.

Remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej, przy ul. Kąteckiej 59 w Gniechowicach. Remont budynku świetlicy wiejskiej w Gądowie. W sierpniu 2011r rozpoczęto prace remontowe. Roboty obejmowały: remont dachu, wzmocnienie ścian konstrukcyjnych budynku i remont sanitariatów. Pomoc finansowa

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: REGULAMIN ROZDZIAŁU OBOWIĄZKÓW MIĘDZY SPÓŁDZIELNIĄ A MIESZKAŃCAMI I UŻYTKOWNIKAMI LOKALI W ZAKRESIE REMONTÓW DOTYCZĄCYCH BUDYNKÓW ORAZ ZASADY TWORZENIA I WYKORZYSTYWANIA FUNDUSZY NA REMONTY ROZDZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO ZAKŁADU ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM ZA 2008 ROK. I. Zagadnienia ogólne.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO ZAKŁADU ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM ZA 2008 ROK. I. Zagadnienia ogólne. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO ZAKŁADU ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM ZA 2008 ROK I. Zagadnienia ogólne. 1. PZZN powstał na mocy uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XIX/295/2001

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MAKOSZOWIANKA W ZABRZU

REGULAMIN PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MAKOSZOWIANKA W ZABRZU REGULAMIN PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MAKOSZOWIANKA W ZABRZU 2 I. WPROWADZENIE 1. Przedmiot, cel i zakres opracowania. Przedmiotem opracowania jest

Bardziej szczegółowo