Sprawozdanie z działalności gospodarczej Osiedla Stegny Południe za rok 2011

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z działalności gospodarczej Osiedla Stegny Południe za rok 2011"

Transkrypt

1 Sprawozdanie z dziaalnoci gospodarczej Osiedla Stegny Poudnie za rok 2011 I. ZASOBY OSIEDLA W skad zasobw Osiedla znajdujcych si w eksploatacji w okresie sprawozdawczym 2011 roku wchodzio 54 budynkw mieszkalnych z 5173 lokalami mieszkalnymi i 3 budynki (pawilony) z lokalami uytkowymi. Na lokali mieszkalnych byo: - lokali z wasnociowym prawem do lokalu lokali z lokatorskim prawem do lokalu lokali z odrbn wasnoci lokali w najmie lokali zakadowych lokali bez tytuu prawnego - 12 Powierzchni uytkowa budynkw mieszkalnych wraz z powierzchni przynalen (399 m²) zgodnie z podjtymi uchwaami przez Zarzd Spdzielni wynosia m². Powierzchnia uytkowa lokali uytkowych cznie z powierzchni garay wynosia m², w tym garay m². II. ZATRUDNIENIE I FUNDUSZ PAC Zatrudnienie w okresie 12 m-cy zostao wykonane w 94% a fundusz pac w 97%. 1. Zatrudnienie Lp. Wyszczeglnienie Plan etaty Wykonanie etaty Wskaźnik 4: Eksploatacja podstawowa 69,00 65,50 0,95 - pracownicy umysowi 23,25 23,58 1,01 - dozorcy i sprztacze 45,25 41,42 0,92 - pracownicy obsugi 0,50 0,50 1,00 2. Konserwatorzy 8,00 7,08 0,89 3. Dziaalnoć spo-kulturalna 0,50 0,50 1,00 - pracownicy umysowi 0,50 0,50 1,00 Razem 77,50 73,08 0,94 2. Fundusz pac Lp. Wyszczeglnienie Plan tys. z Wykonanie tys. z Wskaźnik 4: Eksploatacja podstawowa 2 906, ,38 0,98 - pracownicy umysowi 1 396, ,76 1,01 - dozorcy i sprztacze 1 486, ,06 0,95 - pracownicy obsugi 23,07 23,56 1,02 2. Konserwatorzy 285,29 255,35 0,90 3. Dziaalnoć spo-kulturalna 18,82 17,45 0,93 - pracownicy umysowi 18,82 17,45 0,93 Razem 3 210, ,18 0,97 w tym umowy zlecenia 37,20 98,37 2,64 1

2 rednie wynagrodzenie osobowe wynosio z brutto. Wydatkowana kwota na wypaty z tytuu umw zlece w wysokoci 98,37 tys z (wysza od planowanej) wynika z zastpienia brakujcych etatw pracownikami zatrudnionymi na umowy zlecenia tj. nowo przyjtych dozorcw, pracownikw konserwacji, oraz zlecenia wykonania opinii ochrony przeciwpoarowej w zakresie dojazdu poarowego do 55 budynkw mieszkalnych oraz 2 budynkw z lokalami uytkowymi na terenie Osiedla (kwota 19,20 tys z). III. KOSZTY I PRZYCHODY ORAZ WYNIKI FINANSOWE Koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomoci w roku 2011 wyniosy ,91 tys. z, co stanowi 101,70% rocznych planowanych kosztw Zacznik Nr 2. Z kwoty tej ,03 tys. z dotyczy gospodarki zasobami mieszkaniowymi a 712,88 tys. z pozostaej dziaalnoci gospodarczej. Dodatkowo poniesiono 23,17 tys. z kosztw merytorycznej dziaalnoci spoeczno-wychowawczej (sportowej). Przychody na pokrycie kosztw w okresie 12 m-cy stanowi kwot ,86 tys. z w tym: - gospodarka zasobami mieszkaniowymi ,79 tys. z - pozostaa dziaalnoć gospodarcza 2 119,07 tys. z Wynik finansowy brutto wynosi: na dziaalnoci gospodarki zasobami mieszkaniowymi (GZM) 181,76 tys. z (w tym: niedobr 35,81 tys. z, nadwyka 217,57 tys. z) na pozostaej dziaalnoci 1 383,02 tys. z Po potrceniu podatku dochodowego w kwocie 237,09 tys. z otrzymujemy wynik finansowy netto na pozostaej dziaalnoci w kwocie 1 145,93 tys. z w tym: - z majtku wsplnego 1 076,36 tys. z - z powierzchni wsplnych nieruchomoci 69,57 tys. z Wynik na GZM zostanie rozliczony w roku 2012, co uwzgldniono w planie gospodarczofinansowym. Przychody oraz wyniki przedstawiono w zaczniku nr 3. 2

3 IV. GOSPODARKA RODKAMI NA REMONTY L.p. Wyszczeglnienie PLAN roczny WYKONANIE w okresie sprawozd. Wskaźnik wykon. planu 4: I STAN FUNDUSZU remontowego na 1.01./+/ /-/ 1 504, ,94 1,06 II PRZYCHODY RAZEM (1+2+3) 4 548, ,30 1,20 1 Odpisy na fundusz remontowy, z tego: 4 548, ,63 1, Od lokali mieszkalnych na: 4 479, ,30 1,02 a) spat poyczki termomodern.z CFR 845,26 844,42 1,00 b) pozostae remonty 3 634, ,88 1, Odpisy od lokali uytkowych wasnociowych 4,58 4,58 1, Odpisy od lok.uytk.dla potrzeb adminstracji Spdz. 12,73 11,76 0, Odpisy od garay wasnociowych 21,93 21,93 1, Odpisy dodatkowe z dodatniego wyniku w gzm w r.ub. 29,66 96,06 2 Inne wpywy bezporednie (np..odszkod. z PZU, wpaty za dewastacje, kary umowne) 3,90-3 Z rozliczenia nadwyki bilans. wg uchw. W.Z. z r.ub. 757,77 III RAZEM FUNDUSZ REMONTOWY (I+II) 6 052, ,24 1,16 4 Poyczki na ocieplenia z CFR - 5 Inne wpywy 43,40-6 Indywidualne poyczki budynkw z CFR 269,32 - IV OGEM RODKI NA REMONTY (III+4+5+6) 6 052, ,96 1,22 KOSZTY robt i innych wydatkw remontowych Nakady na remonty ogem: (od 1 do 7) 3 040, ,50 1,25 1 Usuwanie awarii 15,06-2 Remonty dachw 21,69-3 Remonty pawilonw uytk. i garay wolnostoj. 56,97-4 Remonty oglnoosiedlowe 505,00 586,82 1,16 5 Remonty gwne dźwigw 925, ,95 1,36 6 Remonty biece dźwigw 283,00 83,13 0,29 7 Pozostae remonty budynkw 1 327, ,88 1,34 8 Spata indywid.poyczek i oproc. (dot.poz.6. Przych.fund.) 0,00-9 Zwrot poyczek z CFR na termomodernizacj 845,24 844,42 1,00 10 Odsetki od poyczek z CFR na termomodern. 106,01 106,01 1,00 V WYDATKI RAZEM (1do10), z tego obcia: 3 992, ,93 1,19 a) fundusz remontowy 3 984, ,07 1,18 b) koszty eksploatacji lokali uytk. wynajm. 7,69 50,86 6,61 VI STAN FUNDUSZU na koniec roku (IV-Va) 2 068, ,89 1,29 3

4 W Spdzielni stosuje si zasad, e prace remontowe planuje si w oparciu o rodki planowane na funduszu remontowym budynkw w danym roku z uwzgldnieniem nadwyek lub niedoborw z okresw poprzednich. Jedynie prace, ktre s konieczne do wykonania ze wzgldu na bezpieczestwo mieszkacw i decyzje kontrolnych organw pastwowych (PSP, PINB itp.) s wykonywane bez wzgldu na stan funduszu remontowego w tym budynku. Na sfinansowanie tych prac mieszkacy budynku, nie posiadajcego wystarczajcych rodkw na funduszu remontowym, korzystaj z poyczki z Centralnego Funduszu Remontowego. Na dzie r. pozostao 2 705,22 tys. z do zwrotu z tytuu poyczki zacignitej na prace termomodernizacyjne z Centralnego Funduszu Remontowego we wczeniejszym okresie. W okresie sprawozdawczym spacono 844,42 tys. z W okresie I-XII 2011 r. wykonano plan finansowy remontw w 118%. W ramach funduszu remontowego wykonano modernizacj instalacji elektrycznych w klatkach schodowych piciu budynkw, polegajcej na montau opraw na wietlwki energooszczdne i czujki ruchu, oraz wymieniono stalowe kanay instalacyjne na nowoczesne wykonane z tworzywa sztucznego. W budynku 11-to kondygnacyjnym przy ul. Barceloskiej 5 zainstalowano owietlenie awaryjne w kl. schodowych. Modernizacja instalacji owietleniowej klatek schodowych pozwolia na zmniejszenie kosztw eksploatacji i zwikszenie bezpieczestwa zamieszkiwania. Wymalowano klatki schodowe w 4 budynkach podnoszc standard zamieszkiwania w tych budynkach. W kilku budynkach wykonano modernizacj instalacji domofonowych przez wymian starych centrali analogowych na cyfrowe wraz z okablowaniem budynku. Nowe instalacje domofonowe s energooszczdne i mniej zawodne. W kilku klatkach schodowych rozdzielono obwody elektryczne domofonw od instalacji owietleniowej klatek schodowych. W wielu budynkach wyremontowano balkony i loggie, ktre zagraay bezpieczestwu mieszkacw, co wpyno na poprawienie estetyki budynkw. W budynku przy ul. Egejskiej 13 na korytarzach wymieniono posadzk wykonan z pytek PCV na estetyczn wykadzin podogow typu TARKETT. W budynku przy ulicy Korsykaskiej 5 wymieniono piony instalacji ciepej wody do V pitra. Powodem wymiany pionw byy czste awarie instalacji. Dokonano wymiany 8 dźwigw (w 7 budynkach), natomiast w 5 dźwigach (3 budynki) wymieniono instalacje elektryczne wraz ze sterowaniem. Zwikszono tym samym bezpieczestwo uytkowania oraz zmniejszono awaryjnoć dźwigw. Zamontowane zespoy napdowe bez reduktorowe odznaczaj si mniejsz energochonnoci, co bdzie widoczne w niszych kosztach eksploatacji dźwigw. Dźwigi wyposaono w nowoczesne i estetyczne 4

5 kabiny. Nie wykonano remontu 2 dźwigw w budynku przy ul. Sardyskiej 6 ze wzgldu na rezygnacj Rady Domu - Nieruchomoci. Wymieniono okna piwniczne w 12 budynkach, co wpyno na zmniejszenie zuycie ciepa, oraz poprawio estetyk budynkw. Na wszystkich niskich budynkach (12 szt.) wykonano instalacj odgromow zwikszajc bezpieczestwo mieszkacw. 1. Roboty elektryczne i domofony ,51 z w tym remonty instalacji elektrycznych m.in. instalacji owietleniowych klatek schodowych L.P. BUDYNEK Roboty elektryczne + domofony 1 EGEJSKA ,62 2 IBERYJSKA ,59 3 IBERYJSKA ,78 4 KARTAGINY ,93 5 KORSYKASKA ,82 6 EGEJSKA ,31 7 EGEJSKA ,64 8 CAPRI ,00 9 CAPRI ,00 RAZEM ,51 2. Roboty malarskie ,96 z L.P. BUDYNEK Roboty malarskie, 1 EGEJSKA ,00 2 IBERYJSKA 7 950,48 3 KORSYKASKA ,00 4 EGEJSKA ,03 5 EGEJSKA ,44 6 KORSYKASKA ,01 RAZEM ,96 3. Remonty kapitalne i biece dźwigw ,69 z. L.P. BUDYNEK Remonty kapitalne dźwigw 5 Remonty biece dźwigw 1 BARCELOSKA ,78 2 BARCELOSKA ,07 3 BARCELOSKA ,75 193,29 4 BARCELOSKA 9 851,13 9 IBERYJSKA 4 367,53 10 IBERYJSKA ,68 11 IBERYJSKA ,14 12 IBERYJSKA ,15 13 KATALOSKA 1 44,95

6 L.P. BUDYNEK Remonty kapitalne dźwigw Remonty biece dźwigw 14 KATALOSKA 3 634,04 15 KATALOSKA 5 727,45 17 KARTAGINY , ,72 18 KORSYKASKA 1 144,03 20 MALTASKA ,25 21 MALTASKA 5 49,40 22 MALTASKA 6 315,69 23 MARSYLSKA 3 375,80 25 MARSYLSKA 7 979,94 26 MARSYLSKA ,75 615,46 27 NICEJSKA , ,45 28 PORTOFINO ,08 609,20 29 PORTOFINO ,95 238,24 30 PORTOFINO ,07 193,29 32 SARDYSKA ,41 34 SARDYSKA ,54 35 SARDYSKA ,38 37 SYCYLIJSKA 2 511,59 38 EGEJSKA ,60 41 EGEJSKA ,40 42 EGEJSKA ,00 43 EGEJSKA ,24 44 KORSYKASKA ,75 305,07 45 KORSYKASKA ,19 46 MALTASKA 1 59,37 47 MALTASKA 3 305,31 RAZEM , ,78 4. Remonty instalacji sanitarnych (ZW, CW, CO, Kanalizacji) ,29 z 5. Wymiana okien piwnicznych, remont balkonw i loggi ,63 z 6. Instalacja piorunochronna ,00 z 7. Monta drzwi stalowych wejciowych do klatek schodowych ,02 z Szczegowy wykaz robt z pkt. 4-7 w podziale na budynki przedstawia zacznik nr Roboty oglnoosiedlowe ,32 z W ramach robt oglnoosiedlowych tak jak w poprzednich latach czć rodkw z funduszu remontowego przeznaczono na likwidacj ubytkw po zimie, w drogach osiedlowych i miejscach postojowych. Wykonano modernizacj placu zabaw przy ul. Iberyjskiej; doposaono w nowe urzdzenia zabawowe, wykonano nawierzchni wirow w strefach bezpieczestwa, przebudowano piaskownic, wykonano renowacj trawnika i dosadzono drzewa. Na udronienie kanalizacji deszczowej na terenie caego osiedla tj. frezowanie wrastajcych korzeni, oraz zabezpieczenie kanaw poprzez wykonanie rkawa epoksydowego wydatkowano ponad z. Wyremontowano studnie rewizyjne w gwnych cigach 6

7 kanalizacji deszczowej. Wykonano studnie chonne, zapewniajc prawidowy odpyw wd opadowych. Zestawienie robt wykonanych w Osiedlu przedstawiono w tabeli poniej. L.p. Remonty oglnoosiedlowe Kwota 1 Roboty drogowe ,96 2 Roboty elektryczne 6 639,08 Roboty - plac zabaw ,60 3 Modernizacja boiska 4 Naprawy instalacji wodno - kanalizacyjnej ,64 5 Udronienie kanalizacji deszczowej ,83 6 Inne roboty 4 301,21 RAZEM ,32 V. KONSERWACJA Prace konserwacyjne w Osiedlu byy wykonywane przez pracownikw Administracji i Firmy zewntrzne. Administracja otrzymaa cznie 4545 zgosze dotyczcych prac konserwacyjnych hydraulicznych, elektrycznych, oglnobudowlanych, gazowych. Szczegowy wykaz zgosze przedstawia ponisza tabela. l.p. Rodzaj instalac./rodz. robt konserwac. Opis wykonanych prac Iloć zgosze Wykonawca 1 2 Roboty hydrauliczne instalacji (wod-kan) Roboty hydrauliczne ( instalacja c.o.) 1 usuwanie, zbezpieczanie i lokalizacja przeciekw 2 wymiana wodomierzy w lokalach 3 wymiana czciowa instalacji w lokalach wymiana sanitariatw w pomieszczeniach 4 administracyjnych. 5 konserwacja zbiornikw retencyjnych (hydrauliczne) 6 wymiana uszkodzonych pionw i poziomw wody wymiana uszkodzonych pionw i poziomw kanalizacji 7 wymiana uszkodzonych wodomierzy w lokalach 8 prace wynikajce z protokw przegldw technicznych 9 udranianie wywiewek dachowych - sanitarnych 10 udranianie cyrkulacji c.w.u. 11 czyszczenie filtrw w wzach 12 regulacja automatw c.w.u. podstaw pionw 13 udranianie i przepychanie odpyww 14 wymiana zaworw w budynku i lokalach 1 usuwanie przeciekw 2 uzupenianie wody w instalacji 3 centralne odpowietrzanie instalacji c.o. 4 wymiana zaworw i gowic termostatycznych 5 czyszczenie filtrw w wzach i lokalach 895 "SANIT" 987 Firma zewntrzna "SANIT" Ryszard Ponka 7

8 4 Roboty oglnobudowlane( roboty lusarskie, murarskie, szklarskie, stolarskie) 6 udzia w komisjach z udziaem A.O. 7 wymiana zaworw podpionowych 8 udranianie instalacji c.o. 9 wymiana skorodowanych elementw grzejnych 10 wymiana odpowietrznikw korkowych i pionowych 11 regulacja instalacji 12 naprawa dopustw 13 wymiana rozdzielaczy c.o. w wzach 1 prace wynikajce z protokow przegldw technicznych 2 naprawa i regulacja drzwi 3 wymiana zamkw i okuć drzwiowych 4 naprawa zawiasw 5 monta brakujcych drzwi 6 naprawa i regulacja okien 7 uzupenienie okuć i klamek okiennych 8 szklenie okien 9 czyszczenie zbiornikw retencyjnych 10 naprawa i spawanie krat 11 naprawa wyjć i drabinek dachowych monta znakw drogowych, barierek, koszy na odpady, 12 awek 13 skadanie awek osiedlowych z elementw malowanie pasw w miejscach odbioru odpadw, przejć 14 dla pieszych, karmnikw 15 naprawa porczy przyokiennych i ich mocowanie 16 odgrzybianie zapleniaych cian 17 likwidacja ogrodze starych 18 czyszczenie daszkw wiatroapw 19 wycinka zbdnego rurarzu instalacji c.o. 20 naprawa i wymiana balustrad balkonowych w lokalach 21 wymiana i naprawa samozamykaczy 22 naprawa nadproy cianek piwnicznych cementowanie dziur, ubytkw tynkw z czciowym 23 malowaniem 24 zamalowywanie grafitti na elewacji budynkw 25 naprawa uszkodzonych pytek i zapadlin cigw pieszych wykonanie i monta krat okienek piwnicznych i wyjć na 26 dach 27 uszczelnianie piank pionw elektrycznych 28 wykonanie i monta zjazdw na wzki w kl. schodowych 1781 Konserwatorzy Administracji Osiedla. 29 naprawa szuflad zsypowych i balustrad przyokiennych 1 prace wynikajce z protokow przegldw technicznych 2 wymiana arwek w budynkach 5 Roboty elektryczne (instalacja elektryczna) 3 wymiana arwek i zestaww owietlenia ulicznego 4 regulacja owietlenia naprawa i wymiana automatw i zegarw w instalacjach 5 owietleniowych 6 naprawa instalacji odgromowej 7 uzupenienie i wymiana owietlenia ulicznego 8 wymiana uszkodzonych przewodw elektrycznych 9 naprawa czciowa pionw elektrycznych 10 wymiana rozet pitrowych 11 naprawa i przegld tablic gwnych 12 wymiana przyciskw, wycznikw, puszek, opraw 13 zabezpieczenie przyciskw i klap dymnych p.po. 792 Firma zewntrzna Krzysztof.Seliwiak Zakad Instalacji Elektrycznej 8

9 14 wymiana tablic w lokalach po zalaniu 15 wymiana instalacji w lokalach po zalaniu konserwacja instalacji elektrycznej zbiornikw 16 retencyjnych 17 konserwacja piecw grzewczych hydroforni, zbiornikw retencyjnych 18 wymiana nie dziaajcych wentylatorw 6 Roboty hydrauliczne (instalacja zestaww hydroforowych) 1 konserwacja i przegld zaworw odcinajcych 2 ustawienie i regulacja zestaww 3 sprawdzenie stanu powietrza w zbiornikach przeponowych 4 konserwacja kurkw magnetycznych 5 sprawdzanie szczelnoci instalacji 6 sprawdzanie cinie zestaww pompowych 7 czyszczenie filtrw 8 odpowietrzanie pomp 9 sprawdzenie skutecznoci pracy zaworw 10 sprawdzenie dziaania amortyzatorw 12 Firma Zewntrzna Dariusz Ledkiewicz Instalatorstwo Sanitarne i Ogrzewania 7 Instalacja gazowa 11 czyszczenie eber i wirnikw silnikw w zestawach 1 roczny przegld szczelnoci instalacji gazowej w lokalach przegld szczelnoci instalacji gazowej w czciach 2 wsplnych budynkw 3 sprawdzenie szczelnoci wlotw gazu 4 usuwanie nieszczelnoci w lokalach powiadomienie gazowni o wyczeniach i nagazowania 5 budynkw 78 Firma zewntrzna Jerzy Grzejszczyk Zakad Instalacji Sanitarnych i Gazowych Konserwacj dźwigw w nowych budynkach prowadzia firma KONE, natomiast w starych zasobach firma WINDA-WARSZAWA. Przekroczenie planu finansowego konserwacji spowodowane byo dodatkowym udzieleniem zlece firmom zewntrznym na konserwacje: instalacji p.po w nowych budynkach (bramy garaowe, system wykrywania tlenku wgla, klapy dymowe, bramy p.po. w garaach), nawodnionych pionw hydrantowych w 6 budynkach 16-to kondygnacyjnych, instalacji c.o. ( w latach wczeniejszych instalacje te byy konserwowane tylko w sezonie grzewczym. Od maja 2011r. w celu zmniejszenia awaryjnoci instalacji i lepszego przygotowania do sezonu grzewczego konserwacja odbywa si przez cay rok), instalacji wod-kan, wczeniej konserwowanych przez pracownikw Administracji. Podpisano dodatkowo umow na penienie obowizkw caodobowego pogotowia technicznego w brany sanitarnej (wod-kan i c.o.) Ponadto zatrudniono dodatkowo specjalist ds. zieleni, co skutkowao wikszym profesjonalizmem w wykonywaniu pielgnacji zieleni. 9

10 KONSERWACJA ZIELENI Konserwacja terenw zielonych w osiedlu wykonywana bya przez pracownikw Administracji Osiedla. W zakresie konserwacji zieleni byo: nasadzanie krzeww i drzew, rekultywacja trawnikw, koszenie trawnikw, cicia pielgnacyjne krzeww w tym ywopotw, cicia pielgnacyjne i wycinka drzew nie wymagajce podnonika samochodowego z platform. Prace wymagajce podnonika samochodowego zlecane byy firmom zewntrznym. Po konsultacjach z Radami Domw-Nieruchomoci ustawiono i obsadzono nowo zakupione gazony betonowe (kwietniki) rolinnoci jednoroczn. cznie obsadzono 230 szt. gazonw. Zagospodarowano nieuytkowan piaskownic przy budynku Capri 5 na klomb z ranecznikami. Zlikwidowano uporczywe chwasty wieloletnie z trawnikw na terenie osiedla. Wykonano cztery pene koszenia trawnikw oraz dwa pene cicia ywopotw w caym osiedlu. Wykonano przewietlenia 188 drzew. Na podstawie decyzji Wydziau Ochrony rodowiska wycito 27 drzew ze wzgldu na bezpieczestwo, obumieranie bdź ograniczanie dostpu wiata do mieszka. Przycito i odmodzono najstarsze krzewy oraz ywopoty przy cigach pieszych i budynkach. W ramach rekompensaty usunitych drzew nasadzono 20 dbw. Kierownictwo Administracji Osiedla po konsultacjach z Radami Domw-Nieruchomoci podpisao umow ze Stowarzyszeniem Niepenosprawni dla rodowiska EKON na bezpatny odbir surowcw wtrnych i odpadw (karton, papier, folia) bezporednio z gospodarstw domowych w 23 budynkach. W celu poprawienia bezpieczestwa w zakresie p.po opracowano opini ochrony przeciwpoarowej w zakresie dojazdu poarowego do wszystkich budynkw na terenie osiedla, oraz wykonano projekt organizacji ruchu na terenie drg wewntrznych osiedla zgodnie z obowizujcymi przepisami. W celu poprawy estetyki osiedla i odzyskania blokowanych miejsc postojowych podjto dziaania i doprowadzono do usunicia z osiedla 24 wrakw pojazdw. 10

11 VI. ZADUŻENIE CZYNSZOWE Zaduenia z tytuu opat czynszowych (bez kosztw sdowych i adwokackich) na dzie wyniosy: 1 920,71 tys. z w tym: - lokale mieszkalne 1 840,98 tys. z - lokale uytkowe 79,73 tys. z Lokale mieszkalne (w z) L.p. Wyszczeglnienie r r 1. Naliczenie przychodw , ,75 2. Zaduenia czynszowe , ,45 z tego: a/ biece razem , ,47 w tym: - do 2 m-cy , , m-ce , ,07 - ponad 3 m-ce , ,56 b/ skierowane do sdu , ,50 c/ zasdzone , ,65 d/ odpisy aktualizujce nalenoci , ,17 3. % zaduenie 7,3 6,4 Lokale uytkowe (tys. z) L.p. Wyszczeglnienie r r 1. Naliczenie przychodw , ,35 2. Zaduenia czynszowe , ,64 z tego: a/ biece razem , ,02 w tym: - do 2 m-cy , , m-ce 1 917, ,64 - ponad 3 m-ce , ,14 b/ skierowane do sdu ,98 c/ zasdzone , ,75 d/ bye lokale uytkowe zasdzone 2 107,15 248,22 e/ odpisy aktualizujce nalenoci , ,33 3. % zaduenia 2,7 3,0 11

12 VII. WINDYKACJA NALEŻNOCI Czynnoci windykacyjne podjte przez Administracj w okresie stycze grudzie 2011r 1. Wysano do dunikw 5849 wezwa do zapaty 2. Przekazano 171 spraw (poprzez Zesp Radcw prawnych) na kwot ,83 z do windykacji sdowej, 3. Otrzymano nakazy i wyroki sdowe w 158 sprawach z tego 147 z okresu sprawozdawczego i 11 spraw z roku poprzedniego na ogln kwot ,62 z, 4. Wykluczono 4 czonkw z czonkostwa w Spdzielni. 5. Przeprowadzono 4 eksmisje. 6. Przekazano 91 spraw do Radcy Prawnego o skierowanie postpowa do egzekucji komorniczej. Przekazano zalegoci 24 osb posiadajcych odrbn wasnoć do Zespou Radcw Prawnych o dokonanie wpisu do hipoteki. 7. Skierowano 9 osb do KRD 8. Z oglnej kwoty spraw zasdzonych z lat poprzednich i okresu sprawozdawczego w roku 2011 spacono ,44 z Lokale posiadajce wyroki eksmisyjne z prawem do lokali socjalnych. zaduenia wymienionych lokali (bez odsetek) 1) Kataloska ,41 z spaca zaduenie 2) Egejska ,69 z 3) Maltaska ,22 z 4) Iberyjska ,10 z 5) Kartaginy ,61 z Razem ,03 z Lokale posiadajce wyroki eksmisyjne bez prawa do lokalu socjalnego. - zaduenia wymienionych lokali (bez odsetek) 1) Iberyjska ,51 z 2) Kataloska ,95 z Razem ,46 z 12

13 - lokale zaduone skierowane do licytacji (bez odsetek) 1) Capri ,70 z 2) Barceloska ,95 z 3) Barceloska ,46 z (przyczenie do licytacji) 4) Barceloska ,19 z 5) Egejska ,44 z 6) Egejska ,28 z 7) Egejska ,63 z (przyczenie do licytacji) 8) Iberyjska ,82 z 9) Kataloska ,78 z 10) Maltaska ,71 z 11) Maltaska ,01 z (przyczenie do licytacji, lokal sprzedany w drodze licytacji) 12) Maltaska ,57 z 13) Portofino ,95 z (pierwsza licytacja nie dosza do skutku czciowa spata zalegoci) 14) Sardyska ,62 z (przyczenie do licytacji, pierwsza licytacja nie dosza do skutku, drugi termin r 15) Portofino ,21 z 16) Kartaginy ,62 z (sprzedane spata zaduenia II/12r) 17) Marsylska ,08 z 18) Kartaginy ,06 z (czciowa spata zaduenia) 19) Egejska ,64 z + miejsce postojowe 3.930,19 z 20) Sardyska ,32 z Razem ,23 z Sprawy skierowane do sdu o wyroki eksmisyjne: 1) Marsylska ,25 z 2) Maltaska ,87 z Razem ,12 z Zaduenie na dzie wynosi: - lokale mieszkalne ,62 z lokali - garae ,55 z - 50 lokali ,17 z 13

14 lokale zaduone w przedziale od 0 2 tys lokali na kwot ,07 z - 49 garae 7.757,36 z lokale zaduone w przedziale od 2 10 tys lokali na kwot ,83 z - 1 gara 3.930,19 z lokale zaduone w przedziale od tys lokale na kwot ,37 z Lokale zaduone powyej 20 tys lokali na kwot ,35 z Z oglnej kwoty zaduenia na dzie r - 23 spraw jest w postpowaniu sdowym ,48 z lokali posiada nakazy i wyroki sdowe ,59 z - zaduenie biece ,10 z ,17 z VIII. DZIAALNOĆ KULTURALNO SPORTOWA Dziaalnoć sportow w osiedlu prowadzi pracownik Administracji Osiedla, ktry by zatrudniony na ½ etatu. Zajcia ograniczay si do dziaa nie generujcych wikszych kosztw. Byy prowadzone zajcia gimnastyki relaksacyjno-zdrowotnej z 4 grupami osb dorosych. Prowadzone byy rwnie treningi piki nonej z chopcami z rocznika 1999 i r. Zajcia odbyway si 2 razy w tygodniu po 2,5 godz. W okresie rozgrywek pikarskich na naszym boisku odbyo si 8 meczw ligi Oldbojw. Mecze rozgrywane byy w poniedziaki lub wtorki w okresie od kwietnia do 15 czerwca. W maju 2011 r. na naszym boisku sportowym odby si rwnie turniej szk rednich w pik non dzielnicy Mokotw. Turniej trwa 5 dni. Od 27.VI do 26.VIII.2011 r. codziennie 12-to osobowa grupa dzieci uczestniczya w zajciach sportowych w ramach akcji "Lato w miecie". Wydzia Sportu Dzielnicy Mokotw umoliwi dzieciom bezpatne przejazdy rodkami komunikacji miejskiej. We wtorki i czwartki dzieci jeździy na basen pywacki na Warszawiance oraz bray udzia w zajciach sportowych na boisku Orlik przy 14

15 ul. Kazimierzowskiej. Byy rozgrywane mecze w pik non oraz tenisa stoowego. Zwiedzano Zamek Krlewski oraz Muzeum Powstania Warszawskiego. Udzia dzieci we wszystkich zajciach by bezpatny. Dodatkowo dziaalnoć w zakresie edukacji, kultury i sportu dzieci, modziey i osb dorosych prowadzio Stowarzyszenie Aktywni dla Stegien ktre jest pozarzdow organizacj. Stowarzyszenie prowadzi odpatn i nieodpatn dziaalnoć poytku publicznego non profit. Oznacza to, e wszystkie dziaania prowadzone s po kosztach a dochody przeznaczane na realizacje dziaa statutowych (w tym poszerzenie oferty, organizacj festynw, utrzymanie pomieszcze, opacenie czynszu za wynajmowanie pomieszczenia i innych opat eksploatacyjnych, obsug biurow i rachunkow Stowarzyszenia). W dniu 8 stycznia 2011 odbyo si spotkanie opatkowe dla Seniorw w Centrum Aktywnoci przy ul. Barceloskiej 1. Modzie przedstawia przygotowany przez siebie spektakl i wsplnie z goćmi piewaa koldy. W dniach lutego odby si obz narciarsko-snowboardowy w Zwardoniu, w ktrym uczestniczyo okoo 40 dzieci. W okresie stycze czerwiec Stowarzyszenie prowadzio w Centrum Aktywnoci zajcia dla najmodszych i ich rodzicw (grupa zabawowa, Klub Mam, Pierwsza Pitka, Regularne zajcia Montessori), zajcia dla dzieci i modziey (umuzykalnianie z elementami baletu, nauka gry na gitarze, nauka gry na pianinie, nauka piewu, twrcze zabawy ze sztuk, klub gier strategiczno-logicznych), zajcia dla dorosych (fitness, papierowe szalestwo, decoupage). 21 maja Stowarzyszenie uczestniczyo w Festynie Bo ssiadw takich mam na Mokotowie. 29 maja Stowarzyszenie, razem z mieszkacami, zorganizowao w trzech miejscach na Osiedlu Stegny Poudnie Dzie Ssiada. By to czas zabawy i integracji mieszkacw blokw przy ul. Egejskiej, ul. Portofino i ul. Barceloskiej. 4 czerwca Stowarzyszenie zorganizowao na boisku Szkoy Integracyjnej przy ul. Bonifacego Festyn z Okazji Dnia Dziecka, w ktrym uczestniczyo ponad 800 osb. W okresie 28 czerwca 9 lipca 2011r. w godzinach w Centrum Aktywnoci prowadzona bya bezpatnie Letnia Szkoa Szalonego Historyka, w ktrej uczestniczyo ponad 30 dzieci. W okresie lipca odby si obz letni w Raciskim Mynie, w ktrym uczestniczyo okoo 50 dzieci. W dniach sierpnia odby si spyw rzek Wd dla modziey ze Stegien. 15

16 W okresie wrzesie-grudzie 2011 w Centrum Aktywnoci prowadzone byy nastpujce zajcia dla dzieci, modziey i dorosych: nauka gry na gitarze, nauka gry na pianinie, nauka piewu, balet, gry strategiczno-logiczne, twrcze zabawy z plastyk, bajkowe gotowanie, Popoudnia dla Malucha, fitness. 1 wrzenia 2011r. Stowarzyszenie otworzyo Punkt Przedszkolny Wspaniae Ziarenko, w ktrym prowadzone s zajcia dla 15 dzieci wedug pedagogiki Marii Montessori. Punkt Przedszkolny prowadzony jest po kosztach, a ze wzgldu na wysokoć opaty, ktra jest porwnywalna z opatami za przedszkola pastwowe, sta si dostpny dla mieszkajcych na Stegnach rodzin, ktrych nie stać na niepubliczn edukacj. W dniach 26 i 29 listopada odbyy si Listopadki, czyli tradycyjna zabawa koca miesica dla dzieci i modziey. W okresie przedwitecznym 6 klas z pobliskiej Szkoy Podstawowej nr 307 uczestniczyo w warsztatach robienia pierniczkw. Warszawa, dnia 27 luty 2012 r. Kierownictwo Administracji Osiedla 16

17 Ż Ą Ż ć

18 Ć Ż Ż Ż Ż Ę Ż

19 Ę Ż Ż Ż Ą Ż Ż

20 Ę ź Ę Ę ć ź Ę ź ź Ę Ę Ę Ę

21 Ę Ę Ę Ć Ę

22 Ą Ą Ą Ą Ą Ą Ż Ą ź ź Ż Ą Ą Ę

23 Ż Ą ć ć Ą Ą

24 Ą

25 Ż

26 Ą Ę Ą Ż Ż Ż

27 Ź ź Ż

28 Ć Ę Ą Ę Ą Ż Ż

Sprawozdanie z działalności Zarządu SM Mistrzejowice-Północ w Krakowie za 2009r

Sprawozdanie z działalności Zarządu SM Mistrzejowice-Północ w Krakowie za 2009r Kraków dnia, 2010-5-2625 marzec 2010r Sprawozdanie z działalności Zarządu SM Mistrzejowice-Północ w Krakowie za 2009r Spółdzielnia w roku 2009 zgodnie ze swoim przedmiotem działalności zarządzała mieniem

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ ATEŃSKA W WARSZAWIE ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ ATEŃSKA W WARSZAWIE ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ ATEŃSKA W WARSZAWIE ZA ROK 2012 WSTĘP 1. REALIZACJA PRAC ZWIĄZANYCH Z USTANOWIENIEM ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI 2. SPRAWY CZŁONKOWSKO-MIESZKANIOWE

Bardziej szczegółowo

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Dyskutujmy zgodnie z procedurą 1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę każdemu mówcy, jeżeli odbiega on od zagadnienia będącego

Bardziej szczegółowo

materiały na WZ WSM 2015 r.

materiały na WZ WSM 2015 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI WARSZAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ROKU 2014 Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Elbląska 14 01-737 Warszawa KRS: 0000074605, REGON: 000489811 Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy za 2014 rok Warszawa, marzec 2015 r.

Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy za 2014 rok Warszawa, marzec 2015 r. załącznik nr 1 do uchwały Nr 774/2015 Zarządu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 24 marca 2015 r. Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy za

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 17/10 Burmistrza Czechowic-Dziedzic. z dnia 19 marca 2010r.

ZARZĄDZENIE Nr 17/10 Burmistrza Czechowic-Dziedzic. z dnia 19 marca 2010r. ZARZĄDZENIE Nr 17/10 Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia 19 marca 2010r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czechowice Dziedzice za 2009 rok Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 27/ 09. Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia 18 marca 2009r.

ZARZĄDZENIE Nr 27/ 09. Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia 18 marca 2009r. ZARZĄDZENIE Nr 27/ 09 Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia 18 marca 2009r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czechowice Dziedzice za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

PLAN ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIĄ

PLAN ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIĄ PLAN ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIĄ Wspólnoty Mieszkaniowej Opracował: Warszawa, maj 2006 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 1.1. Podsumowanie dla kierownictwa... 1.2. Cele opracowania i oczekiwania właściciela...

Bardziej szczegółowo

Kolportaż bezpłatny. Rozprowadzanie do każdego mieszkania

Kolportaż bezpłatny. Rozprowadzanie do każdego mieszkania Kolportaż bezpłatny. Rozprowadzanie do każdego mieszkania na osiedlu, oraz w placówkach handlowych w naszych zasobach. Nakład: 5.600 egz. Numer 135 MAJ - LIPIEC 2011 r. W majowo - lipcowym numerze przedstawiamy:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W CHEŁMIE ZA ROK OBROTOWY 2011.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W CHEŁMIE ZA ROK OBROTOWY 2011. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W CHEŁMIE ZA ROK OBROTOWY 2011. CHEŁM, MARZEC 2012 Spis treści 1. Informacje ogólne 3 2. Władze Spółki 4

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 maja 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 maja 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 maja 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku XXXV sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył Przewodniczący Waldemar Ślusarczyk

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO Z ENIA OFERTY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTO CI SZACUNKOWEJ PONI EJ 14 000 EURO

ZAPROSZENIE DO Z ENIA OFERTY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTO CI SZACUNKOWEJ PONI EJ 14 000 EURO Projekt,,Szansa na lepsze jutro wspófinansowany przez Uni Europejsk z Europejskiego Funduszu Spoecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki Dziaanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r.

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 1 CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 2 Budżet miasta na 2011 r. zakłada: - dochody w kwocie 229.421.101,00 zł w tym: - na zadania zlecone 11.707.119,00 zł - wydatki w wysokości 248.918.471,00

Bardziej szczegółowo

ZWIERZYNIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA 2011 ROK

ZWIERZYNIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA 2011 ROK ZWIERZYNIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA 2011 ROK Zarząd Zwierzynieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Krakowie KRAKÓW, MARZEC 2012 ROK. 2

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY GRUDZIEŃ 2014 1902 2012 Spółdzielnia Mieszkaniowa STRZECHA w Bielsku-Białej Pomnik na rogu ul. Wiśniowej i Jesionowej, przedstawiający matkę z malutkim dzieckiem, potocznie zwany

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. Rozdział II / Ocena stanu ilościowego i technicznego posiadanego przez Miasto zasobu mieszkaniowego/

I N F O R M A C J A. Rozdział II / Ocena stanu ilościowego i technicznego posiadanego przez Miasto zasobu mieszkaniowego/ I N F O R M A C J A o realizacji Uchwały Nr 466/XLVI/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Ostrołęki w latach 2013

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Załącznik nr 4 Część opisowa do wykonania planu wydatków budżetu Gminy Świebodzin za 2008 rok DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdział 01008 Melioracje wodne 4300 Zakup usług pozostałych Plan 76 200,00

Bardziej szczegółowo

Rozdział I przepisy ogólne

Rozdział I przepisy ogólne REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami lokalowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnobrzegu Podstawa prawna: ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY GDÓW

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY GDÓW 2014 BIULETYN INFORMACYJNY GMINY GDÓW PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W GDOWIE KOMPLEKS SPORTOWY ORLIK W NIEGOWICI PARK PRZYGODY I ROZRYWKI NA GDOWSKIM ZARABIU SALA GIMNASTYCZNA W PIERZCHOWIE. BLOK KOMUNALNY DLA

Bardziej szczegółowo

Poniej przedstawiam odpowiedzi na pytania radnych, zadane na sesji Rady Miasta w dniu 20 padziernika 2009 r.:

Poniej przedstawiam odpowiedzi na pytania radnych, zadane na sesji Rady Miasta w dniu 20 padziernika 2009 r.: PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra tel. 068 45 64 110-111, faks: 068 45 64 155 NIP: 929 000 53 92 REGON: 000654233 OR.II.00570-13/09 id. 1274528 Zielona Góra,. padziernika

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 maja 2013 r. Poz. 2542 UCHWAŁA NR XXIV/164/12 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o nieodpatnej pomocy prawnej, nieodpatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej spoeczestwa. Rozdzia 1.

U S T AWA. z dnia. o nieodpatnej pomocy prawnej, nieodpatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej spoeczestwa. Rozdzia 1. U S T AWA Projekt z dnia o nieodpatnej pomocy prawnej, nieodpatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej spoeczestwa Rozdzia 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa okrela zasady udzielania nieodpatnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EKSPLOATACJI ZASOBÓW RYBNICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

REGULAMIN EKSPLOATACJI ZASOBÓW RYBNICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ REGULAMIN EKSPLOATACJI ZASOBÓW RYBNICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ Zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej nr 5/19/2013 z dnia 26.11.2013r. zawiera zapisy Aneksu nr 1 zatwierdzonego uchwałą Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

Definicja poj^c uzytych w Regulaminie

Definicja poj^c uzytych w Regulaminie REGULAMIN projekt uchwalony.24.04.2012 PORZADKU DOMOWEGO I ZASAD KORZYSTANIA Z LOKALI obowiqzujqcy w zasobach mieszkaniowych SM im. Tadeusza Kosciuszki w Krakowie. 1- Podstawa prawn a Regulaminu Regulamin

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr XXXIX/271/09 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 marca 2009 roku. Strategia Rozwoju Oświaty w Gminie Bielawa na lata 2009-2015

Załącznik do uchwały nr XXXIX/271/09 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 marca 2009 roku. Strategia Rozwoju Oświaty w Gminie Bielawa na lata 2009-2015 Załącznik do uchwały nr XXXIX/271/09 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 marca 2009 roku Strategia Rozwoju Oświaty w Gminie Bielawa na lata 2009-2015 SPIS TREŚCI Rozdział I Wstęp str 3 11Charakterystyka miasta

Bardziej szczegółowo

A. Część ogólna. 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu. Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku

A. Część ogólna. 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu. Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU Zgodnie z art. 198 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA MIASTA I GMINY KRZYWIŃ

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA MIASTA I GMINY KRZYWIŃ 1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA MIASTA I GMINY KRZYWIŃ ZA 2009 ROK W roku 2009 Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń wydał 73 Zarządzenia, które dotyczyły miedzy innymi: - budżetu miasta i gminy, -

Bardziej szczegółowo

Protok61 z lustracji pelnej przeprowadzonej w Sp61dzielni Mieszkaniowej "PIAST" w Katowicach, nl. Zawiszy Czarnego 8

Protok61 z lustracji pelnej przeprowadzonej w Sp61dzielni Mieszkaniowej PIAST w Katowicach, nl. Zawiszy Czarnego 8 Protok61 z lustracji pelnej przeprowadzonej w Sp61dzielni Mieszkaniowej "PIAST" w Katowicach, nl. Zawiszy Czarnego 8 Telefon 1fax 2546505/254 1025 Regon 001053234 NIP 6340136084 Stosownie do zapisu art.

Bardziej szczegółowo