Przedmiar robót. Projekt zagospodarowania terenu CENTRALNEGO MUZEUM POŻARNICTWA w Mysłowicach - Aneks: oświetlenie terenu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedmiar robót. Projekt zagospodarowania terenu CENTRALNEGO MUZEUM POŻARNICTWA w Mysłowicach - Aneks: oświetlenie terenu"

Transkrypt

1 Przedmiar robót Mysłowicach - Aneks: oświetlenie terenu Budowa: Centralne Muzeum Pożarnictwa ul. Stadionowa 7A, Mysłowice Obiekt lub rodzaj robót: elektryczne Lokalizacja: j.w. Inwestor: Centralne Muzeum Pożarnictwa ul. Stadionowa 7A, Mysłowice Narzuty: Zysk 6,00%Kp(R) kosztorysu: zł Data opracowania:

2 strona nr: 2 Przedmiar robót J.m. Krot. Ilość Mysłowicach - Aneks: oświetlenie terenu 1 Rozbudowa istniejących tablic (GK-1, TB7) 1.1 KNR 403/1017/4 Mechaniczne wiercenie otworów w tworzywie sztucznym, otwór KNR 508/401/22 Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów, wywiercenie otworów w tekstolicie, do 4 otworów szt KNR 508/403/1 Mocowanie aparatów na gotowym podłożu z częściowym rozebraniem i złożeniem, bez podłączenia, szt KNR 508/206/1 Przewody izolowane jednożyłowe układane w gotowych korytkach, przewody do 2,5 mm2 m KNR 508/813/1 przekrój żył do 2,5 mm2 szt 15 Ogółem Rozbudowa istniejących tablic (GK-1, TB7) 2 Roboty instalacyjne (wewnętrzne) 2.1 KNR 403/1010/17 Mechaniczne wykucie wnęki, na podłożu betonowym o objętości do 1,00 dm3 szt KNR 403/1010/18 Mechaniczne wykucie wnęki, na podłożu betonowym, każdy następny do 5 dm3 szt KNR 508/302/1 Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowe Fi do 60 mm, mocowanie: gips - cement, szt KNR 508/303/1 Montaż na gotowym podłożu puszek z tworzywa sztucznego 75x75 x45 szt KNR 508/301/2 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, osprzęt przykręcany do kołków plastikowych rodzaj podłoża ceglany szt KNR 508/307/6 Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych z podłączeniem, łącznik n/t do przygotowanego podłoża, szt KNR 403/1004/17 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach betonowych, długość przebicia do 40 cm, rura Fi do 40 mm otwór KNR 403/1008/2 Montaż przepustów rurowych o długość przepustu do 1 m, na ścianie, rura Fi do 40 mm szt KNR 403/1001/1 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych mechanicznie, podłoże: cegła m KNR 508/210/4 Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawienia bruzd, m KNR 403/1012/2 Zaprawianie bruzd, o szerokości do 50 mm m KNR 508/813/4 przekrój żył do 16 mm2 szt 16 Ogółem Roboty instalacyjne (wewnętrzne) 3 Posadowienie latarń parkowych 3.1 KNR 201/706/3 Podkopy ręczne nieumocnione wraz z zasypaniem, kategoria gruntu IV, pod fundament prefabrykowany m KNR 510/302/1 Układanie betonowych fundamentów prefabtykowanych w gotowych wykopach R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 m KNR 201/501/2 Ręczne zasypywanie wykopów, kategoria gruntu IV m KNR 510/708/1 (1) Ręczne stawianie słupów oświetleniowych, do 250 kg, w gruncie kategorii I-III R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 13

3 strona nr: 3 J.m. Krot. Ilość 3.5 KNR 510/1001/3 Montaż złącza słupowego R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt KNR 510/1011/1 Montaż opraw oświetleniowych na słupach R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 kpl KNR 508/207/1 Przewody kabelkowe wciągane do słupa m KNR 508/813/1 przekrój żył do 2,5 mm2 szt 30 Ogółem Posadowienie latarń parkowych 4 Sieć kablowa 4.1 KNR 231/805/1 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, na podsypce piaskowej, ręcznie, wysokość kostki 8 cm m KNR 231/802/5 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego ręcznie, grubość podbudowy 15 cm m KNR 231/802/3 Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego mechanicznie, grubość podbudowy 10 cm m KNR 201/701/6 (2) Ręczne kopanie rowów dla kabli, szerokość dna do 0.6 m, kategoria gruntu IV, głębokość rowu do 0.8 m m KNR 403/1004/17 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych, długość przebicia do 40 cm, rura Fi do 40 mm otwór KNR 403/1008/2 Montaż przepustów rurowych o długość przepustu do 1 m, na ścianie, rura Fi do 40 mm szt KNR 508/608/7 Układanie bednarki, w rowach kablowych, przekrój bednarki do 120 mm2 m KNR 508/617/1 Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie, spawanie w wykopie, uziemienie z bednarki 120 mm2 szt KNR 508/618/1 Łączenie przewodów uziemiających za pomocą złączy skręcanych, uniwersalnych krzyżowych szt KNR 510/306/1 Przepychanie rur stalowych pod chodnikamii (3x2m) R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 m KNR 510/303/1 Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, (16x20m) R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 m KNR 510/114/2 Układanie przewodów kabelkowych w rurach ( w wykopie) R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 m KNR 201/704/6 (3) Ręczne zasypywanie rowów do kabli, szerokość dna wykopu do 0.6 m, kategoria gruntu IV, głębokość rowu do 0.8 m m KNR 508/813/2 przekrój żył do 4,0 mm2 szt KNR 403/1203/3 Badanie kabla odcinek KNR 231/201/1 Nawierzchnie gruntowe, grunt rodzimy piaszczysty, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm m KNR 231/1101/3 Remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych, zagęszczenie tłucznia mechaniczne, głębokość wyboi do 5 cm m KNR 231/1105/1 Remonty cząstkowe nawierzchni z płyt sześciokątnych lub kwadratowych, grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem m2 10 Ogółem Sieć kablowa 5 Chodnik z kostki brukowej 5.1 KNR 231/201/1 Nawierzchnie gruntowe, grunt rodzimy piaszczysty, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm m KNR 231/204/3 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 10 cm m2 22

4 strona nr: 4 J.m. Krot. Ilość 5.3 KNR 231/501/1 Chodniki z kostki kamiennej nieregularnej, klinkier, na płask na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem m2 22 Ogółem Chodnik z kostki brukowej 6 Pomiary 6.1 KNR 403/1201/3 Sprawdzenie punktu odbioru energii punkt KNR 403/1202/1 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia, 1-fazowego pomiar KNR 403/1204/2 Sprawdzenie i regulacja działania przekaźników różnicowych szt 2 Ogółem Pomiary Podsumowanie kosztorysu kosztorysu : Zestawienie robocizny Lp. Nazwa zawodu J.m. Ilość 1. Brukarze grupa II r-g 10, Brukarze grupa III r-g 6, Elektromonter grupa II r-g 123, Elektromonter grupa III r-g 115, Elektromonter grupa IV r-g 8,45 6. Robotnicy grupa I r-g 777, Robotnicy grupa II r-g 34,2032 (z dokładnością do zaokrągleń): 1 075,7311 Zestawienie materiałów Lp. Nazwa materiału J.m. Ilość 1. Bednarka ocynkowana St0S do 120 mm2 m 41,6 2. Fundament prefabrykowany pod latarnię szt 12, Kliniec 5-25 mm t 0,14 4. Klinkier drogowy 22x10x8 cm szt 954,58 5. Kołki rozporowe plastykowe szt 4 6. Lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 1,56 7. Łączniki instalacyjne n.t. schodowy hermetyczny (IP54) szt 2,04 8. Miał kamienny łamany (kruszyny) mm t 0,15 9. Obudowa aparatury modułowej S4/IP20 szt Oprawa do lamp parkowa na słupie z żarówką MH-70 szt Piasek do betonów zwykłych m3 1, Przewód YDY 450/750V 2x2,5 mm2 m 57,2 13. Przewód YDY 450/750V 3x2,5 mm2 m 135,2 14. Przewód YDY 450/750V 3x4,0 mm2 m Puszka izolacyjna p/t 75x75x45 z drzwiami szt 2, Puszka odgałęźna bakelitowa uniwersalna p.t. PU-60 szt 1, Rury PVC przepustowe 50 mm m 239,2 18. Rury stalowe do Fi 48 mm m 6, Słup oświetleniowy stalowy typu S-25, parkowy bez wysięgników lub koron szt 12, Stycznik prądu przemiennego SM r szt Śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i podkładkami kg 0, Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, łamany sortowany mm t 5, Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, niesortowany mm t 0, Woda m3 1, Wyłącznik różnicowo-prądowy P312, 2-biegunowy B6/30mA-AC szt Złącza uniwersalne szt Złącze słupowe z 1 gniazdem szt Złączka PVC ciśnieniowa do łączenia na klej Fi 50 mm szt 69

5 strona nr: 5 Zestawienie sprzętu Lp. Nazwa sprzętu J.m. Ilość 1. Dźwignik hydrauliczny przenośny z napędem spalinowym 250 t m-g 2, Podnośnik montażowy PHM samochodowy (2) m-g 13,44 3. Pompa wysokociśnieniowa elektryczna 250 atm m-g 2, Samochód dłużycowy 10 t (1) m-g 5,85 5. Samochód dostawczy do 0.9 t (1) m-g 3, Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-g 0, Spawarka elektryczna transformatorowa 500 A m-g 0, Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 0, Zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny 20 kva m-g 2, Żuraw samochodowy do 4 t (1) m-g 0,1131 m-g (z dokładnością do zaokrągleń): 32,5883

Przedmiar robót: CGR19-19-01-11.

Przedmiar robót: CGR19-19-01-11. Inwestor: ASP Katowice ul. Raciborska 37 40-074 Katowice Wykonawca: Przedmiar robót: CGR19-19-01-11. CPV: 45311100-1, 45311200-2, 45315500-3, 45315600-4, 45315700-5, 45317200-4, 45317300-5. Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. 43-309 Bielsko-Biała ul. Czołgistów 36 tel.: +48 33 8453036 e-mail: biuro@elkent-system.pl. 2014-04-15 Paweł Latek,...

Przedmiar robót. 43-309 Bielsko-Biała ul. Czołgistów 36 tel.: +48 33 8453036 e-mail: biuro@elkent-system.pl. 2014-04-15 Paweł Latek,... Przedmiar robót wraz z pompownią i kolektorem tłocznym dla odwodnienia terenów w rejonie budynku dydaktyczno-laboratoryjnego "C" na terenie Akademii Techniczno-Humanistycznej przy ulicy Willowej w Bielsku-Białej.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa instalacji elektrycznej oraz budowa instalacji teletechnicznej w Zespole Szkół w Dziaduszycach. Nazwa zadania: Inwestor:

PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa instalacji elektrycznej oraz budowa instalacji teletechnicznej w Zespole Szkół w Dziaduszycach. Nazwa zadania: Inwestor: Załącznik Nr 2 do SIWZ PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zadania: Przebudowa instalacji elektrycznej oraz budowa instalacji teletechnicznej w Zespole Szkół w Dziaduszycach Inwestor: Zespół Szkół w Dziaduszycach Dziaduszyce

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Gizela Bielawska DATA OPRACOWANIA : 01,02,2013. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : IV kw 2012

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Gizela Bielawska DATA OPRACOWANIA : 01,02,2013. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : IV kw 2012 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Nadbudowa pomieszczeń nad chłodnią dla celów poczekalni wraz z pomieszczeniem przygotowania dla pacjentów w Pracowni Diagnostyki Obrazowej- pracowni rezonansu magnetycznego

Bardziej szczegółowo

KosztBud 15-756 Białystok ul. Swobofna 58/24 tel./fax 85 654 38 44; 506 110 199 Kosztorysowanie FORTE 9.01 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK 45252000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów uzdatniania,

Bardziej szczegółowo

pfa Piotr Fortuna Architekci 81-310 Gdynia, ul. Ślęska 33/85 PRZEDMIAR

pfa Piotr Fortuna Architekci 81-310 Gdynia, ul. Ślęska 33/85 PRZEDMIAR pfa Piotr Fortuna Architekci 81-310 Gdynia, ul. Ślęska 33/85 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45314320-0 Instalowanie okablowania

Bardziej szczegółowo

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21 Biuro Projektów Instalacji Elektrycznych "MR" 46-070 Komprachcice, Ochodze ul. Górna 22-f 45100000-8 45113000-2 45232423-3 45231400-9 45310000-3 45316100-6 45317000-2 31000000-6 74200000-1 74260000-9 Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY - INSTALACJA ODDYMIANIA - DOSTOSO- WANIE KLATKI SCHODOWEJ DO WARUNKÓW PPOZ

KOSZTORYS OFERTOWY - INSTALACJA ODDYMIANIA - DOSTOSO- WANIE KLATKI SCHODOWEJ DO WARUNKÓW PPOZ KOSZTORYS OFERTOWY - INSTALACJA ODDYMIANIA - DOSTOSO- WANIE KLATKI SCHODOWEJ DO WARUNKÓW PPOZ. - PRZED- SZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1 BUDYNEK "A" PRZY ULICY CHO- CIMSKIEJ 17 NAZWA INWESTYCJI : PRZEDSZKOLE NR

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Projekt wewnętrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych przyziemia budynku "L". INSTALACJE TELETECHNICZNE

Przedmiar. Projekt wewnętrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych przyziemia budynku L. INSTALACJE TELETECHNICZNE Przedmiar Projekt wewnętrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych przyziemia budynku "L" INSTALACJE TELETECHNICZNE Data: 2011-02-25 Obiekt: Budynek Dydaktyczno-Laboratoryjny "L" Zamawiający: AKADEMIA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 15 październik 2013. Data zatwierdzenia. ul. Finlandzka 12 lok. 1, 03-903 Warszawa

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 15 październik 2013. Data zatwierdzenia. ul. Finlandzka 12 lok. 1, 03-903 Warszawa en-em Projekt, projektowanie architektoniczne - Norbert Sawicki ul. Finlandzka 12 lok. 1, 03-903 Warszawa PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA BUDYNKU KONTRASTY WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU U

PRZEBUDOWA BUDYNKU KONTRASTY WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU U generalny projektant: ATΞLIΞR XXI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA KRZYSZTOF KALERT 7 0 5 3 5 S Z C Z E C I N UL. OSIEK 1 / 4 NIP 851 1 1 9 21 05 T 048 9 1 4 6 4 3 7 6 3 M 695426810 E atelier_xxi@wp.pl Część

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z O.O. 20-481 LUBLIN UL. K. OLSZEWSKIEGO 5 KONTO BANKOWE Bank PEKAO SA III O/Lublin: 19 1240 2382 1111 0000 4553 2171 TEL. 081 745 35 21 do 22 TEL./ FAX 0-81

Bardziej szczegółowo

Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym projekt placu zabaw Działka nr 761/2

Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym projekt placu zabaw Działka nr 761/2 NAZWA OPRACOWANIA: INWESTOR: LOKALIZACJA: PROJEKTOWAŁ: Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym projekt placu zabaw Działka nr 761/2 Urząd Miejski w Żabnie ul. Władysława Jagiełły 1, 33-240

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inŝ. Norbert Walkiewicz DATA OPRACOWANIA : 10.07.2008. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inŝ. Norbert Walkiewicz DATA OPRACOWANIA : 10.07.2008. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : CENTRUM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLIGII ADRES INWESTYCJI : OLSZTYN UL.. OCZAPOWSKIEGO 7 INWESTOR : UNIWERSYSTET WARMIŃSKO MAZURSKI BRANśA : TELETECHNICZNA SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AKOR ANDRZEJ KORYNEK. 51-662 WROCŁAW UL.STEFCZYKA 69 10/1 tel. 71 3478406; 790486944; email:akor@ mm.

PRZEDMIAR PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AKOR ANDRZEJ KORYNEK. 51-662 WROCŁAW UL.STEFCZYKA 69 10/1 tel. 71 3478406; 790486944; email:akor@ mm. PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AKOR ANDRZEJ KORYNEK 5-66 WROCŁAW UL.STEFCZYKA 69 0/ tel. 7 478406; 790486944; email:akor@ mm.pl PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45400000- Roboty

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano wykonawczy dla realizacji remontu pt.:

Projekt budowlano wykonawczy dla realizacji remontu pt.: PRZEDSIĘBIORSTWO TRAF 10-693 OLSZTYN, UL. Zaruskiego 21, 089 5425423 Egz. nr 3/5 DOKUMENTACJA TECHNICZNA Projekt budowlano wykonawczy dla realizacji remontu pt.: Przystosowanie budynku oraz instalacji

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy P.B. PRZEBUDOWY DROGI LEŚNEJ

Kosztorys ofertowy P.B. PRZEBUDOWY DROGI LEŚNEJ Inwestor: Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo SARBIA z/s w Sarbka 46 64 700 CZARNKÓW Nr umowy: 203/2014 Data oprac.: 25.01.2015 r Podstawa opracowania: KNR 2-31I, KNR 2-01, KNR 2-01I, KNNR 6,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót na budowę monitoringu "podwórka kulturalnego" przy ul.wojska Polskiego i przejścia podziemnego pod ul.anny Łajming

Przedmiar robót na budowę monitoringu podwórka kulturalnego przy ul.wojska Polskiego i przejścia podziemnego pod ul.anny Łajming Przediar robót na budowę onitoringu "podwórka kulturalnego" przy ul.wojska Polskiego i przejścia podzienego pod ul.anny Łajing w Słupsku NAZWA ROBÓT BUDOWLANYCH : Budowa onitoringu "podwórka kulturalnego"

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIARY ROBÓT. REMONT OCZYSZCZALNI CIEKÓW W m.godzi BY GM.KRO NIEWICE

PRZEDMIARY ROBÓT. REMONT OCZYSZCZALNI CIEKÓW W m.godzi BY GM.KRO NIEWICE ROBÓT Przedmiot opracowania: REMONT OCZYSZCZALNI CIEKÓW W m.godzi BY GM.KRO NIEWICE Adres: Inwestor: DZ.NR EW.74/2 GODZI BY GMINA KRO NIEWICE, GMINA KRO NIEWICE 99-340 KRO NIEWICE Projektowal: Imie i Nazwisko,

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI CHOCZEWO GMINA CHOCZEWO INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE (Kod CPV 45315100-9) LINIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTOR SĄD REJONOWY POZNAŃ STARE MIASTO 61-729 Poznań ul. Młyńska 1a SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KOD CPV 45000000-7 SPIS TREŚCI: 1 WSTĘP... 3 1 1.1 PRZEDMIOT ST... 3 1.2 ZAKRES

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST I 02.03. INSTALACJE ELEKTRYCZNE Roboty w zakresie okablowania elektrycznego CPV 45311100-1 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Termomodernizacja budynku przy ul. Parkowa 3 w Lwówku Śląskim Obiekt : Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Lwówku Śląskim Roboty

Bardziej szczegółowo

Bielsko-Biała kwiecień 2010 2 SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 3 1.1.Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego... 3 1.2.Przedmiot ST... 3 1.3.Zakres stosowania ST... 3 1.4.Przedmiot i zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTOR SĄD REJONOWY W UL.KOŚCIUSZKI 18 62-100 WĄGROWIEC SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KOD CPV 45000000-7 1 SPIS TREŚCI: 1 WSTĘP... 4 1.1 PRZEDMIOT ST... 4 1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO- PRODUKCYJNE INWEL Sp. z o.o. BIURO PROJEKTOWE 45-429 OPOLE ul. WILSONA 90 tel./fax. 455-04- 69 godz. 8 oo 20 oo, e-mail: inwel@opole.mtl.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Hala sportowa z łącznikiem przy Gimnazjum nr 112 imienia Króla Jana III Sobieskiego

PRZEDMIAR ROBÓT. Hala sportowa z łącznikiem przy Gimnazjum nr 112 imienia Króla Jana III Sobieskiego PRZEDMIAR ROBÓT Hala sportowa z łącznikiem przy Gimnazjum nr imienia Króla Jana III Sobieskiego ADRES INWESTYCJI : ul. Solipska 7/9 0-8 Warszawa działka nr ewid. 0/ z obrębu -08-9 INWESTOR : Miasto Stołeczne

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres i przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie obiektu

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres i przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie obiektu CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA SPIS ZAWARTOŚCI 1. Strona tytułowa str. nr 1 2. Spis zawartości str. nr 2 3. Opis techniczny str. nr 3 4. Rysunki - Toalety - rzuty fundamentów uziomy fundamentowe rys. nr E1 - Toalety

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia Modernizacji istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Białowieża 1. W zakres modernizacji wchodzi: 1 KNNR 9 1005-03 Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgnik

Bardziej szczegółowo