PRZEDMIAR ROBÓT MIRZEC-PODBORKI 37, MIRZEC BIURO PROJEKTOWE 'ARMAX'

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDMIAR ROBÓT MIRZEC-PODBORKI 37, 27-220 MIRZEC BIURO PROJEKTOWE 'ARMAX'"

Transkrypt

1 BIURO PROJEKTOWE 'ARMAX' MIRZEC-PODBORKI 37, MIRZEC PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień Roboty w zakresie burzenia Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziene Roboty budowlane w zakresie budynków Drogi piesze Roboty w zakresie nawierzchni dróg Wielofunkcyjne obiekty sportowe Roboty w zakresie budowy rzek i kontroli przeciwpowodziowej NAZWA INWESTYCJI : KOMPLEKSOWA REWITALIZACJA STOPNICY ADRES INWESTYCJI : Stopnica, G. Stopnica dz. nr ewid. 21, 29/1, 31, 32/1, 32/3, 33 INWESTOR : Gina Stopnica ADRES INWESTORA : ul. Kosciuszki Stopnica BRANśA : BUDOWLANA SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Dariusz Celuch DATA OPRACOWANIA : Wrzesień 2009 r. Ogółe wartość koorysowa robót : zł Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Wrzesień 2009 r. Data zatwierdzenia Dokuent został opracowany przy poocy prograu NORMA PRO

2 Kopleksowa rewitalizacja Stopnicy BUDYNEK SOCJALNY - ROZBIÓRKA 1 KNR 4-01 Uzupełnienie ścian lub zaurowanie otworów w ścianach na zaprawie 3 d ceentowo-wapiennej bloczkai z betonu koórkowego 0.38*( ) RAZEM KNR 4-01 Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie 3 d ceentowej dla otworów drzwiowych i okiennych 0.38*( ) RAZEM KNR 4-01 Rozebranie ścian, filarów i kolun z cegieł na zaprawie ceentowowapiennej 3 d *0.38*( * * * )+0.24*3*( *2+5.05*2)+0.12*3*(5.1* )-2.2*2*0.9*1.45*2-1.5*2-2*2* *2*2 RAZEM KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-ceentowych falistych d nie nadających się do uŝytku 6.42* * RAZEM opłaty za utylizację płyt azbestowo-ceentowych d RAZEM KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych ceentowych, lastrykowych d RAZEM PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE 7 KNR 2-01 Wykopy wykonywane spycharkai o ocy 74 kw (100 KM) w gruncie 3 d z.sz kat. I-II Praca spycharkai w gruncie sypki RAZEM KNR 2-02 Podkłady z ubitych ateriałów sypkich na podłoŝu gruntowy 3 d RAZEM KNR 2-01 d KNR 2-01 d z.sz KNR 4-01 d Zagęszcz.powierzchni pola wzlotów i koryt pod naw.pasów startowych walcai ciągnionyi w korytach pod drogi (grunt sypki kat.ii) 0.21 ha RAZEM Zasypywanie wykopów spycharkai z przeieszczenie gruntu na odl. 3 do 10 w gruncie kat. I-III Praca spycharkai w gruncie sypki RAZEM Odeskowanie wykopów szerokoprzestrzennych o szerokości do 2.5 na głębokość do / RAZEM ha - 2 -

3 12 KNR 2-02 d KNR 2-01 d KNR 2-02 d KNR 2-31 d Podkłady z ubitych ateriałów sypkich na podłoŝu gruntowy /3.5* RAZEM Wykopy liniowe pod fundaenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych 3 kat.iii-iv z wydobycie urobku łopatą lub wyciągie ręczny głębokość do szerokość *0.1*(23* * *2+3.9*2+5.54*2+9* ) RAZEM Podkłady z ubitych ateriałów sypkich na podłoŝu gruntowy *0.3* *0.3* RAZEM Nawierzchnia Ŝwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana echanicznie - grubość po zagęszczeniu 15 c 46.7* RAZEM ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDYNKÓW 16 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bituiczne pionowe - wykonywane d na zino z eulsji asfaltowej - druga i następna warstwa RAZEM KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe na d lepiku bez siatki etal.-styrodur 5CM /0.7* RAZEM KNR 2-02 d Podkłady z ubitych ateriałów sypkich na podłoŝu gruntowy zasypa-nie 19 KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR AT-27 d KNR 2-02 d *0.25*0.8* * * RAZEM Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 z bloczków z bet.koórków.grubości 24 c zewnętrzne do ocieplenia 46.71*3.8* *3.8*2-2.3* * *2.1*3-1.2*0.9* RAZEM Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 z bloczków z bet.koórków.grubości 24 c 3.5*(4.85* * * *3)+3.8*2*( )-2.1*( *6+1) RAZEM Dylatacje * RAZEM Izolacja podpłytkowa pionowa z reaktywnej Ŝywicy uszczelniającej (powłoki) wykonywana ręcznie - powłoka gr. 1,5 izolacja styku ścian z posadzką /3.5* RAZEM Otwory na okna w ścianach urowanych grubości 1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków RAZEM

4 24 KNR 2-02 d KNR 2-02 d Otwory w ścianach urowanych -ułoŝenie nadproŝy prefabrykowanych 33* RAZEM Podkłady betonowe na podłoŝu gruntowy * RAZEM KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bituiczne pozioe - wykonywane d na zino z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa RAZEM NNRNKB (z.v) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w poieszczeniach d o pow.ponad 5 2 Krotność = 2 28 KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d NNRNKB d NNRNKB d KNR AT-27 d RAZEM Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioa - dwie warstwy-folia PE RAZEM Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pozioe na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa RAZEM Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioa - jedna warstwa-folia RAZEM Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy ceentowej grubości 20 zatarte na gładko RAZEM Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy ceentowej - dodatek lub potrącenie za zianę grubości o 10 Krotność = RAZEM (z.vi) Posadzki jednobarwne z płytek cheoodpornych o wy. 30x30 c na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 w poieszczeniach o pow.do RAZEM (z.vi) Posadzki jednobarwne z płytek kaionkowych GRES o wy. 30x30 c na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 w poieszczeniach o pow.do RAZEM Pozioa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 z polierowej asy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie

5 36 NNRNKB d KNR-W 2- d KNR 0-30 d NNRNKB d a KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR-W 2- d KNR 2-17 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d (z.vi) Cokoliki z płytek kaionkowych GRES o wy. 12.5x25 c na zaprawie klejowej w poieszczeniach o pow.do 10 2-WYS.10CM RAZEM RAZEM Posadzki z wykładzin z tworzyw ucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe RAZEM Strop Ŝelbetowy gęstoŝebrowy typu LEIER wersja I,o rozpiętości 4,50-6,00 z pustaków lekkich 14.5*30+9.2*11.5+9* RAZEM (z.v) Belki i podciągi o stos.obw.do przekr.do 8 w desk."peri UZ"- 3 transp.ele.desk.ŝurawie,betonow.przy uŝyciu popy do bet.na saochodzie 0.5*0.4*(46.71*2+13.4*2) RAZEM Przygotowanie i ontaŝ zbrojenia eleentów budynków i budowli - t pręty Ŝebrowane *0.15 t RAZEM Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pozioe na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa RAZEM Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy ceentowej grubości 20 zatarte na gładko RAZEM Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy ceentowej - dodatek lub potrącenie za zianę grubości o 10 Krotność = RAZEM Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych decor 31* RAZEM Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiaździste o śr.do RAZEM Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 c 3.5*( * * * ) *1*12 RAZEM Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach * * RAZEM Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach - 5 -

6 49 KNR 2-02 d KNNR 2 d KNNR 7 d d.3 53 d RAZEM Licowanie ścian płytkai o wyiarach 20x20 c na klej etodą zwykłą 2*( *3-2*0.9+4*4*2+4.6*3+3.66*2+2* * *2+2.6*4-0.9*3+3.72*2) RAZEM Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą eulsyjną Maleinak Plus RAZEM Przegrody aluiniowe lub stalowe z profili cienkościennych powlekanych z drzwiai 1*63+1.2*6+1.3* RAZEM Dostarczenie ślusarki aluiniowej ścianek dzialowych kpl 1 kpl PODJAZD DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH KNR 2-02 Fundaenty ścianowo-raowe - płyta górna pełna o grubości 40 c z zastosowanie popy do betonu podjazd dla niepełnosprawnych KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-31 d d.4 kalk. własna 2.3*17* RAZEM Schody Ŝelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na 3 gotowy podłoŝu - z zastosowanie popy do betonu 2.3*0.5* RAZEM Dylatacje RAZEM Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 c na podsypce piaskowej 17* RAZEM dostarczenie i ontaŝ platfory przyschodowej dla niepełnosprawnych kpl 1 kpl STOLARKA DRZWIOWA Dostarczenie i ontaŝ drzwi wewn. 90x d.5 59 d.5 60 d RAZEM Dostarczenie i ontaŝ drzwi EI x RAZEM Dostarczenie i ontaŝ drzwi 1,2*

7 61 d.5 62 d.5 63 d.6 Dostarczenie i ontaŝ drzwi wejściowych. RAZEM RAZEM Dostarczenie i ontaŝ daszku systeowego STOLARKA OKIENNA KNR 2-02 Okna dwudzielne drewniane zespolone dwuszybowe wzocnione budownictwa ieszkaniowego fabrycznie wykończone o powierzchni do KNR 2-02 d d.6 66 NNRNKB d *1.2* RAZEM Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad RAZEM Dostarczenie parapetów wewn. 33*0.3* RAZEM (z.vi) Okna dachowe wyłaz dachowy kpl. 3 kpl RAZEM DACH 67 KNR 2-02 Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 z bloczków d z bet.koórków.grubości 24 c zewnętrzne do ocieplenia szczyty ( )* RAZEM KNR 2-02 d Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioa - jedna warstwa-folia 69 KNR 2-02 d KNR 2-02 d z.sz *14.7* *1.2*( )+8.95*6.7* RAZEM Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej RAZEM Pokrycie dachów papą na podłoŝu drewniany jednowarstwowo Nachylenie ponad 27 % RAZEM NNRNKB (z.iv) Pokrycie dachów dachówką bituiczną d KNR 2-02 d Murlaty - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 c2 z tarcicy nasyconej 3 drew. RAZEM

8 73 KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR-W 2- d NNRNKB d NNRNKB d NNRNKB d (14.7*2+11.3*2+8.7*2)*0.16* drew RAZEM Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni pozioych na lepiku na zino - pierwsza warstwa 0.888/0.08/0.16* *2* RAZEM Ray górne i platwie, długość ponad 3 - przekrój poprzeczny drewna 3 ponad 180 c2 z tarcicy nasyconej drew. (46.7* *4+9*2)*0.16* drew. RAZEM Kleszcze przekrój poprzeczny drewna do 180 c2 z tarcicy nasyconej 3 (9.5*9+3*6+1.5*13+4*9)*0.16* RAZEM Krokwie zwykłe, długość do 4.5 przekrój poprzeczny drewna ponad c2 z tarcicy nasyconej 3.75*11*2*0.16* RAZEM Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 przekrój poprzeczny drewna ponad c2 z tarcicy nasyconej 6.75*2*11*0.16* *33*2*0.16* RAZEM Słupy o długości ponad 2 - przekrój poprzeczny drewna ponad c2 z tarcicy nasyc. drew. 3.25*2*16*0.16* *16*0.16* drew. RAZEM Słupy o długości do 2 - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 c2 3 z tarcicy nasyc. drew. 2*4*3*16*0.16* drew. RAZEM Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr * RAZEM (z.viii) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 170 łączone na klej - ontaŝ lejów spustowych RAZEM (z.viii) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 170 łączone na klej - ontaŝ naroŝników RAZEM (z.viii) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr * RAZEM

9 84 NNRNKB d KNR 2-17 d (z.viii) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu - kolanka o śr * RAZEM Wywietrzaki dachowe kołowe typ A o śr.do RAZEM NNRNKB (z.vi) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 c d *2*2* *4* *0.3+4* RAZEM KNR 0-18 MontaŜ eleentów wykończeniowych typu "Siding" - podsufitka d (46.7*2+8.5* * )* RAZEM KNR 0-18 MontaŜ eleentów wykończeniowych typu "Siding" - listwy wykończeniowe d * RAZEM KNR K-05 MontaŜ kolektorów słonecznych Braas typ TK 2,5 nad połacią dachu - zestaw d zestaw 3xTK 2,5 50 zestaw RAZEM ELEWACJE 90 KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku ineralnego CERESIT - d nałoŝenie na podłoŝe farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa RAZEM KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku ineralnego CERESIT CT d o fakturze rustykalnej grubości 3.5 z gotowej suchej ieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowany podłoŝu na ścianach płaskich i powierzchniach pozioych RAZEM KNR 0-23 Ocieplenie ścian budynków płytai styropianowyi - syste STOPTER d przyklejenie płyt styropianowych do ścian RAZEM KNR 0-23 Ocieplenie ścian budynków płytai styropianowyi - syste STOPTER d przyklejenie płyt styropianowych do ościeŝy (33*0.9*2+33*1.2)* RAZEM KNR 0-23 d KNR 0-23 d Ocieplenie ścian budynków płytai styropianowyi - syste STOPTER - przyocowanie płyt styropianowych za poocą dybli plastikowych do ścian z cegły 10* * RAZEM Ocieplenie ścian budynków płytai styropianowyi - syste STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach RAZEM

10 96 KNR 0-23 d KNR 0-23 d KNR 0-23 d KNR 0-23 d KNR 0-23 d KNR 0-23 d KNR 0-17 d KNR 2-02 d.8 r.16 z.sz d KNR 2-01 d Ocieplenie ścian budynków płytai styropianowyi - syste STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ościeŝach RAZEM Ocieplenie ścian budynków płytai styropianowyi - syste STOPTER - ochrona naroŝników wypukłych kątownikie etalowy 19.8/ RAZEM Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłoŝu - nałoŝenie podkładowej asy tynkarskiej RAZEM Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłoŝu - ściany płaskie i powierzchnie pozioe RAZEM Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłoŝu - ościeŝa o szer. do 15 c RAZEM Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku ineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 wykonana ręcznie na uprzednio przygotowany podłoŝu - dodatek za pasy o innej barwie o szer. do 30 c RAZEM Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERE- SIT CT 69 grubości ok. 2.0 z gotowej suchej ieszanki Ŝywicznoineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowany podłoŝu - dodatek za pasy o innej barwie o szer. do 30 c RAZEM Czas pracy ruowań grupy 1 (poz.:19,20,23,24,39,40,44,46,47,48,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101) PRZEPOMPOWNIA KNR 2-01 Poiary przy wykopach fundaentowych w terenie równinny i nizinny RAZEM Roboty ziene wykon.koparkai przedsiębiernyi o poj.łyŝki w 3 gr.kat.i-ii z transp.urobku saochod.saowyładowczyi na odległość do 1 k 106 KNR 2-02 d *4.17* RAZEM Podkłady betonowe na podłoŝu gruntowy 3 0.1*118.9* RAZEM

11 107 KNR 0-32 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR-W 2- d KNR-W 2- d KNR 2-02 d KNR 2-02 d Izolowanie fundaentów asą Hydrostop - płyty fundaentowe RAZEM Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej pozioe podposadzkowe RAZEM Posadzki ceentowe wraz z cokolikai zatarte na ostro grubości 25 warstwa ochronna izolacji RAZEM Posadzki ceentowe wraz z cokolikai zatarte - pogrubienie posadzki o 1 c warstwa ochronna izolacji Krotność = RAZEM Płyty fundaentowe Ŝelbetowe wodoszczelne *18.7* RAZEM Płyty fundaentowe Ŝelbetowe wodoszczelne pogrubienie przy stopach 3 o 0,3 0.3*4*1.5* RAZEM Przygotowanie i ontaŝ zbrojenia ele.budynków i budowli - pręty Ŝebrowane t *0.12 t RAZEM Posadzki ceentowe wraz z cokolikai zatarte na ostro grubości 25 wylewka betonowa RAZEM KNR 2-02 Posadzki ceentowe wraz z cokolikai zatarte - pogrubienie posadzki d o 1 c wylewka betonowa Krotność = RAZEM KNR-W 2- Ściany Ŝelbetowe proste gr. 25 c wys. do 3 d KNR-W *(16.4*4+12.8*2+2.5*2+3.35) KNR-W 2- d KNR 0-32 d RAZEM Ściany Ŝelbetowe - dodatek za kaŝdy 1 c róŝnicy grubości ścian - z zastosowanie popy do betonu Krotność = RAZEM Izolowanie fundaentów asą Hydrostop -ściany fundaentowe 10.15*18.7* RAZEM

12 119 KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR AT-27 d KNR-W 2- d KNR-W 2- d KNR 2-02 d KNR 0-32 d KNR-W 2- d KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR-W 2- d Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe na lepiku bez siatki etal.-styrodur 8 CM 0.95*( * *2+5) RAZEM Przygotowanie i ontaŝ zbrojenia ele.budynków i budowli - pręty Ŝebrowane t *0.3*0.15 t RAZEM Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 3*(14.4*6+11.8*2+2.6*2-0.3*6)-1.8* RAZEM Pozioa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 z polierowej asy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie RAZEM śelbetowe płyty stropowe gr. 15 c płaskie 10.15* RAZEM śelbetowe płyty stropowe i dachowe - dodatek za kaŝdy 1 c róŝnicy grubości płyty - z zastosowanie popy do betonu Krotność = * RAZEM Przygotowanie i ontaŝ zbrojenia ele.budynków i budowli - pręty Ŝebrowane t 10.15*18.7*0.2*0.14 t RAZEM Izolowanie fundaentów asą Hydrostop - płyty fundaentowe 10.15* RAZEM Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - pozioe podposadzkowe 10.15* RAZEM Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pozioe na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 10.15* RAZEM Posadzki ceentowe wraz z cokolikai zatarte na ostro grubości 25 warstwa ochronna izolacji RAZEM Posadzki ceentowe wraz z cokolikai zatarte - pogrubienie posadzki o 1 c warstwa ochronna izolacji Krotność = RAZEM Posadzki ceentowe wraz z cokolikai - dopłata za zbrojenie siatką stalową 10.15* RAZEM

13 132 KNR 2-02 d Podkłady z ubitych ateriałów sypkich na stropie *18.7* RAZEM NNRNKB 231 Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej d gr. 6 i 8 c eleentów/ * KNR 2-01 d KNR 2-02 d KNR 0-32 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d RAZEM Roboty ziene wykon.koparkai przedsiębiernyi o poj.łyŝki w 3 gr.kat.i-ii z transp.urobku saochod.saowyładowczyi na odległość do 1 k 3.41*5.4*2.6* RAZEM Podkłady betonowe na podłoŝu gruntowy 3 0.1*2* RAZEM Izolowanie fundaentów asą Hydrostop - płyty fundaentowe 2*6* RAZEM Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej pozioe podposadzkowe RAZEM Posadzki ceentowe wraz z cokolikai zatarte na ostro grubości 25 warstwa ochronna izolacji RAZEM KNR 2-02 Posadzki ceentowe wraz z cokolikai zatarte - pogrubienie posadzki d o 1 c warstwa ochronna izolacji Krotność = RAZEM KNR-W 2- Schody Ŝelbetowe proste na płycie grub. 15 c d KNR-W * RAZEM KNR 2-02 śelbetowe płyty stropowe, grubości 15 c płaskie - z zastosowanie d popy do betonu 4.25* * RAZEM KNR 2-02 Przygotowanie i ontaŝ zbrojenia ele.budynków i budowli - pręty Ŝebrowane t d *0.15*2*0.15 t RAZEM ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE DRÓG PIESZYCH - OPASKA 143 KNR 4-01 Wykopy wąskoprzestrzenne,nieuocnione o szer.dna do 1.5 i 3 d głębok.do 1.5 w gr.kat. I-II 46.7*0.5*0.26*2+14.7*2*0.26* RAZEM

14 144 KNR 2-31 d KNR 2-31 d ObrzeŜa betonowe o wy. 20x6 c na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą ce. 46.7*2+14.7* RAZEM Nawierzchnia Ŝwirowa - chodnik rozścielany ręcznie - grubość po zagęszczeniu 20 c (46.7*2+14.7*2)* RAZEM NNRNKB 231 Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej d gr. 6 i 8 c - ponad 50 eleentów/2 opaska wokół budynku STOPNICA BOISKO KNR k 147 d KNR 2-31 d KNR 2-31 d KNR 2-31 d Roboty ziene wykon.koparkai podsiębiernyi o poj.łyŝki w gr.kat.iv z transp.urobku saochod.saowyładowczyi na odległość 10 3 RAZEM *4* *22* RAZEM Wyrownanie istniejącej podbudowy tłucznie kaienny sortowany z 3 zagęszczenie echaniczny - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10 c 0.3*4* RAZEM Nawierzchnia Ŝwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana echanicznie - grubość po zagęszczeniu 10 c 14* RAZEM Nawierzchnia Ŝwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana echanicznie - kaŝdy dalszy 1 c grubość po zagęszczeniu Krotność = 5 14* RAZEM KNR 2-31 Nawierzchnia z ŜuŜla paleniskowego - dolna warstwa jezdni - grubość d po zagęszczeniu 12 c 14* RAZEM KNR 9-11 Separacja warstw gruntu z jednoczesny wzocnienie geowłókninai d układanyi sposobe ręczny 14* RAZEM KNR 2-02 Podkłady z ubitych ateriałów sypkich na podłoŝu gruntowy podsyp-ka d pod ławę betonową 0.1*0.3*22* RAZEM KNR 2-02 Ławy fundaentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 - z 3 d zastosowanie popy do betonu 0.3*0.2*22*2+14*2*0.2* *0.1*22*2-14*2*0.1* RAZEM ŁAWKI PRZY BOISKU DO SIATKÓWKI 155 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkai podsiębiernyi d na odkład w gruncie kat.i-ii 0.23*20*3* RAZEM

15 156 KNR 2-01 d KNR 2-23 d KNR 2-37/ d.12 GEO KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-21 d KNR 2-23 d KNR 2-23 d KNR-W 2- d Ręczne wykopy ciągłe lub jaiste ze skarpai o szer.dna do 1.5 i 3 głębok.do 1.5 ze złoŝenie urobku na odkład (kat.gr.i-ii) 0.25*2.2*2.2* RAZEM Wykonanie podkładu z piasku 3 0.1*20*3* *0.1*0.25* RAZEM Mechaniczne wykonanie zagęszczonej warstwy tłucznia na gotowy 3 podtorzu; tłuczeń (kliniec) dostarczany saochodai saowyładowczyi 0.2*20*3* *2.2*0.25* RAZEM Ławy fundaentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6-3 ręczne układanie betonu 0.25*6*2.2* RAZEM Ściany betonowe proste grubości 25 c wysokości do 3 - z zastosowanie popy do betonu 6*1.6* RAZEM Układanie nawierzchni z płyt chodnikowych betonowych połaanych z pozostawienie przerw trawnikowych w odstępach c nawierzchnia z płyt aŝurowych 20* RAZEM MontaŜ eleentów prefabrykowanych Ŝelbetowych stopni schodów RAZEM MontaŜ listew siedzeń drewnianych 3*20* RAZEM Balustrady tarasowe z pochwyte stalowy RAZEM ŁAWKI PRZY KORTACH TENISOWYCH 165 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkai podsiębiernyi d na odkład w gruncie kat.i-ii 0.23*20*3* RAZEM KNR 2-01 Ręczne wykopy ciągłe lub jaiste ze skarpai o szer.dna do 1.5 i 3 d głębok.do 1.5 ze złoŝenie urobku na odkład (kat.gr.i-ii) 0.25*2.2*2.2* RAZEM KNR 2-23 d Wykonanie podkładu z piasku 3 0.1*20*3* *0.1*0.25* RAZEM

16 168 KNR 2-37/ d.13 GEO KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-21 d KNR 2-23 d KNR 2-23 d KNR-W 2- d Mechaniczne wykonanie zagęszczonej warstwy tłucznia na gotowy podtorzu; tłuczeń (kliniec) dostarczany saochodai saowyładowczyi 3 0.2*20*3* *2.2*0.25* RAZEM Ławy fundaentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6-3 ręczne układanie betonu 0.25*6*2.2* RAZEM Ściany betonowe proste grubości 25 c wysokości do 3 - z zastosowanie popy do betonu 6*1.6* RAZEM Układanie nawierzchni z płyt chodnikowych betonowych połaanych z pozostawienie przerw trawnikowych w odstępach c nawierzchnia z płyt aŝurowych 20* RAZEM MontaŜ eleentów prefabrykowanych Ŝelbetowych stopni schodów RAZEM MontaŜ listew siedzeń drewnianych 3*20* RAZEM Balustrady tarasowe z pochwyte stalowy RAZEM FUNDAMENTY POD BASEN 175 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkai podsiębiernyi d na odkład w gruncie kat.i-ii 18.3*36.15* *( ) RAZEM KNR 2-01 Ręczne wykopy ciągłe lub jaiste ze skarpai o szer.dna do 1.5 i 3 d głębok.do 1.5 ze złoŝenie urobku na odkład (kat.gr.i-ii) 0.1*(3.3* *12+2.3* * * * * * 6+2.9* * *5.7)+0.1*1.3*1.3*4+0.1*0.73* KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d Podkłady betonowe na podłoŝu gruntowy 3 RAZEM RAZEM Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bituiczne pozioe - wykonywane na zino z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa RAZEM Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni pozioych na lepiku na zino - druga i następna warstwa RAZEM

17 180 KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-37/ d.14 GEO KNR 9-11 d KNR 2-37/ d.14 GEO Ławy fundaentowe prostokątne Ŝelbetowe, szerokości do 0,8 - z 3 zastosowanie popy do betonu 6.07*0.63* RAZEM Ławy fundaentowe prostokątne Ŝelbetowe, szerokości do 1,3 - z 3 zastosowanie popy do betonu 1.2*5.7*1+1.15*1*12+1.2*5.7*1+1.3*24.31*1+6.57*1.3*1+1.3*22.59*1+1.2* *4*1.2 RAZEM Ławy fundaentowe prostokątne Ŝelbetowe, szerokości ponad 1,3-3 z zastosowanie popy do betonu 3.2*2.7*1+3.2*2.2*1+1.73*1.73*1+2.8*6*1+3.57* RAZEM Przygotowanie i ontaŝ zbrojenia ele.budynków i budowli - pręty Ŝebrowane t 0.15*( ) t RAZEM Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bituiczne pozioe - wykonywane na zino z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa / RAZEM Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bituiczne pozioe - wykonywane na zino z eulsji asfaltowej - druga i następna warstwa RAZEM Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bituiczne pionowe - wykonywane na zino z eulsji asfaltowej - pierwsza warstwa 2*(34.95*2+17.1*2+1.2*4*2+6.07) RAZEM Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bituiczne pionowe - wykonywane na zino z eulsji asfaltowej - druga i następna warstwa RAZEM Mechaniczne wykonanie zagęszczonej warstwy tłucznia na gotowy 3 podtorzu; tłuczeń (kliniec) dostarczany saochodai saowyładowczyi 0.2*(14.51* * *6-1.5* *1.2*4-2.05*1-2.05*1.5) RAZEM Separacja warstw gruntu z jednoczesny wzocnienie geowłókninai układanyi sposobe ręczny 89.62/ RAZEM Mechaniczne wykonanie zagęszczonej warstwy tłucznia na gotowy 3 podtorzu; tłuczeń (kliniec) dostarczany saochodai saowyładowczyi 0.05* RAZEM FUNDAMENTY POD BRODZIK KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkai podsiębiernyi na odkład w gruncie kat.i-ii 3.14*( )*( )* RAZEM d

18 192 KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-37/ d.15 GEO KNR 9-11 d KNR 2-37/ d.15 GEO Podkłady betonowe na podłoŝu gruntowy RAZEM Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bituiczne pozioe - wykonywane na zino z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa RAZEM Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni pozioych na lepiku na zino - druga i następna warstwa RAZEM Płyty fundaentowe Ŝelbetowe - wzocnienia i Ŝebra szerokości 50 3 c - z zastosowanie popy do betonu 3.14*4.1*4.1* RAZEM Przygotowanie i ontaŝ zbrojenia ele.budynków i budowli - pręty Ŝebrowane t 24.28*0.15 t RAZEM Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bituiczne pozioe - wykonywane na zino z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa RAZEM Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bituiczne pozioe - wykonywane na zino z eulsji asfaltowej - druga i następna warstwa 3.14*4.1* RAZEM Ławy fundaentowe prostokątne Ŝelbetowe, szerokości do 1,3 - z 3 zastosowanie popy do betonu 3.14*4.1*4.1* *3.2*3.2* *3.4*3.4* *0.85* RAZEM Przygotowanie i ontaŝ zbrojenia ele.budynków i budowli - pręty Ŝebrowane t 3.794*0.15 t RAZEM Mechaniczne wykonanie zagęszczonej warstwy tłucznia na gotowy 3 podtorzu; tłuczeń (kliniec) dostarczany saochodai saowyładowczyi 3.14*3.2*3.2*( )/ RAZEM Separacja warstw gruntu z jednoczesny wzocnienie geowłókninai układanyi sposobe ręczny 3.14*3.4* RAZEM Mechaniczne wykonanie zagęszczonej warstwy tłucznia na gotowy 3 podtorzu; tłuczeń (kliniec) dostarczany saochodai saowyładowczyi * RAZEM ALTANA

19 204 KNR 2-31 d KNR 2-31 d KNR 2-31 d KNR 2-31 d KNR 2-31 d KNR 2-31 d KNR 2-31 d KNR 2-31 d d d.16 kalk. własna 214 d.16 kalk. własna 215 d.17 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 23 c 0.23*3.14*5* RAZEM Mechanicze zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 c 0.1*3.14*5* RAZEM Podsypka ceentowo-piaskowa z zagęszczenie echaniczny - 3 c grubość warstwy po zagęszczeniu 0.03*3.14*5* RAZEM Nawierzchnia z kostki kaiennej ciętej o wysokości 10 c na podsypce ceentowo-piaskowej 3.14*5* RAZEM Ława pod krawęŝniki betonowa z opore *2*5* RAZEM KrawęŜniki kaienne wystające o wyiarach 20x35 c na podsypce ceentowo-piaskowej palisada betonowa 3.14*2* RAZEM Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II głębokości 20 c 0.2*2*3.14* RAZEM KrawęŜniki kaienne - dodatek za ustawienie na łukach o proieniu do RAZEM dostawa i ontaŝ altany drewnianej kpl 1 kpl dostawa i ontaŝ ławek drewnianych kpl 1 kpl grill ogrodowy dcostawa i ontaŝ kpl 1 kpl SKATE PARK KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 65 c RAZEM

20 216 KNR 2-31 d KNR 2-31 d KNR 9-11 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-31 d KNR 2-31 d KNR 0-33 d KNR-W 2- d d.17 kalk. własna Podbudowa z kruszywa łaanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 c RAZEM Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 c RAZEM Separacja warstw gruntu z jednoczesny wzocnienie geowłókninai układanyi sposobe ręczny RAZEM Podkłady betonowe na podłoŝu gruntowy 3 694* RAZEM Fundaenty pod aszyny - podłoŝe betonowe o grubości 15 c i pow. ponad z zastosowanie popy do betonu RAZEM Ława pod krawęŝniki betonowa z opore 3 ( )*0.1* RAZEM ObrzeŜa betonowe o wyiarach 30x8 c na podsypce ceentowo-piaskowej z wypełnienie spoin zaprawą ceentową na łukach o proieniu do RAZEM Wykonanie dylatacji przez ontaŝ taśy dylatacyjnej 30* RAZEM Wzocnienie i uodpornienie powierzchni betonowych RAZEM dostawa i ontaŝ urządzeń Skate parku kpl 1 kpl ZJEśDZALNIA 226 d.18 kalk. własna Dostawa i ontaŝ zjeŝdzalni kpl 1 kpl KOMUNIKACJA

PRZEDMIAR ROBÓT - Instalacje elektryczne w granicach ogrodzenia

PRZEDMIAR ROBÓT - Instalacje elektryczne w granicach ogrodzenia GEOKART - INTERNATIONAL Sp z o.o. ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów PRZEDMIAR ROBÓT - Instalacje elektryczne w granicach ogrodzenia NAZWA INWESTYCJI : OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI ŚWINIARY INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45313100-5 Instalowanie wind

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45313100-5 Instalowanie wind ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45313100-5 Instalowanie wind NAZWA INWESTYCJI : MONTAś PODNOŚNIKA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BUDYNKU MU- ZEUM IM. J. MALCZEWSKIEGO W RADOMIU ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Przedmiar/obmiar robót

Przedmiar/obmiar robót Str. 79 1. 1. 1. Obiekt: Zasilanie główne i tablicy rozdzielczej TK 1. 1. 1. KNNR 05-0103-040 Element: Zasilanie główne i tablicy rozdzielczej TK Rury winidurowe o śr.do 47 mm układane n.t. na betonie

Bardziej szczegółowo

Rozebranie drewnianych podłóg białych na półwpust - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym

Rozebranie drewnianych podłóg białych na półwpust - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym Przediar j.. Raze 1 KNR 4-04 0405-02 z.o.3.1. Rozebranie drewnianych podłóg białych na półwpust - Usytuowanie budynku unieożliwia dostęp osobo postronny,00 2 KNR 4-04 0405-04 z.o.3.1. Rozebranie drewnianych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Wiesław Baluta DATA OPRACOWANIA : 26.03.2013r WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 26.03.

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Wiesław Baluta DATA OPRACOWANIA : 26.03.2013r WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 26.03. NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia - instalacje elektryczne wnętrzowe ADRES INWESTYCJI : Liszno, g. Rejowiec Fabryczny, dz. nr 338, 1630, 329, 303, 71 INWESTOR : Gina Rejowiec Fabryczny

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Krzysztof Butkiewicz SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : techn. Stefan Butkiewicz DATA OPRACOWANIA : 14.05.

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Krzysztof Butkiewicz SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : techn. Stefan Butkiewicz DATA OPRACOWANIA : 14.05. ATD - Architekci s.c. Wrocław ul. Oleśnicka 15b NAZWA INWESTYCJI : Budynek produkcyjno-agazynowy ADRES INWESTYCJI : Rudna Wielka g. Wąsosz INWESTOR : Cheeko - Syste sp. z o.o. ADRES INWESTORA : Wrocław

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : 23.10.2014 WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia. Data opracowania 23.10.2014

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : 23.10.2014 WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia. Data opracowania 23.10.2014 ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 4540000-4 Tynkowanie 4540000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 4544000-7 Nakładanie powierzchni kryjących

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. NAZWA INWESTYCJI : Budowa szybu dźwigu osobowego zewnętrznego dobudowanego do budynku Ośrodka Zdrowia w Przecławiu

PRZEDMIAR ROBÓT. NAZWA INWESTYCJI : Budowa szybu dźwigu osobowego zewnętrznego dobudowanego do budynku Ośrodka Zdrowia w Przecławiu ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziene 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45310000-3 Roboty instalacyjne

Bardziej szczegółowo

Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości

Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości Odnowa Centru Krowiarki -uprosz. Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze Kosztorys na wykonanie robót zwiazanych z odnową Zielone Centru Krowiarek 1 45233253-7 CHODNIK W SEGMENCIE A-D 1 d.1 KNR

Bardziej szczegółowo

OBMIAR ROBÓT Z INWENTARYZACJI (POWYKONAWCZY)

OBMIAR ROBÓT Z INWENTARYZACJI (POWYKONAWCZY) BIURO PROJEKTOWE 'ARMAX' MIRZEC-PODBORKI 37, 27-220 MIRZEC OBMIAR ROBÓT Z INWENTARYZACJI (POWYKONAWCZY) NAZWA INWESTYCJI : KOMPLEKSOWA REWITALIZACJA STOPNICY JAKO PODSTAWA ROZWOJU TEJ MIEJSCOWOŚCI NA BAZIE

Bardziej szczegółowo

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyŝki 0.15 m3 w gr.kat. I-III

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyŝki 0.15 m3 w gr.kat. I-III Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze Rozbudowa sali wiejskiej. Roboty ziene d.. KNNR 00-0 Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 wyk.na odkład koparkai podsiębiernyi o poj.łyŝki 0.5 3 w gr.kat. I-III.0*.0*(3.80+*3.55)

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 KNR-W 4-01 0701-05

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 KNR-W 4-01 0701-05 Biblioteka Węgliniec elewacja PARTER KSIĄśKA PRZEDIARÓW Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 KNR-W 4-07-05 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy ceentowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 DemontaŜ instalacji elektrycznej istniejącej (kod CPV: ; )

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 DemontaŜ instalacji elektrycznej istniejącej (kod CPV: ; ) instalacje elektryczne-izba tradycji bez oddyiania Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 DeontaŜ instalacji elektrycznej istniejącej (kod CPV:45311100-1;453115200-2) 1 kalk. własna DeontaŜ tablic

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja budynku GaraŜu na pomieszczenia biurowe - 2009 DATA OPRACOWANIA : 20.01.2009

PRZEDMIAR. NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja budynku GaraŜu na pomieszczenia biurowe - 2009 DATA OPRACOWANIA : 20.01.2009 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja budynku GaraŜu na poieszczenia biurowe - 2009 DATA OPRACOWANIA : 20.01.2009 Ogółe wartość kosztorysowa robót : zł Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania

Bardziej szczegółowo

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com PRZEDMIAR ROBÓT

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com PRZEDMIAR ROBÓT PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Roozbudowa budynku szkoły o szyb windy dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Instalacje elektryczne. ADRES INWESTYCJI : 63-300 Pleszew, ul.poznańska 38, dz.nr

Bardziej szczegółowo

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 DEMONTAśE DemontaŜ tablic rozdzielczych o powierzchni do 0.5 m2

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 DEMONTAśE DemontaŜ tablic rozdzielczych o powierzchni do 0.5 m2 Lp Podst Opis i wyliczenia j Poszcz Raze 1 DEMONTAśE 1 KNNR 9 d1 0201-05 DeontaŜ tablic rozdzielczych o powierzchni do 05 2 1 1000 2 KNNR 9 d1 0402-05 DeontaŜ gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa zamówienia: Roboty remontowe w budynku hangaru technicznego nr 83 w kompleksie lotniskowym w Świdwinie

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa zamówienia: Roboty remontowe w budynku hangaru technicznego nr 83 w kompleksie lotniskowym w Świdwinie PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zaówienia: Roboty reontowe w budynku hangaru technicznego nr 83 w kopleksie lotniskowy w Świdwinie Grupa robót wg CPV: 452, 454 Nazwy i kody kategorii robót budowlanych: (nazwy i

Bardziej szczegółowo

Przedmiar dla termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Smardzowicach

Przedmiar dla termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Smardzowicach Novista Sp. z o.o. 00-834 Warszawa ul. Pańska 73 Przediar dla teroodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Sardzowicach NAZWA INWESTYCJI : Teroodernizacja budynku ADRES INWESTYCJI : Sardzowice INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45215500-2 Obiekty użyteczności społecznej

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45215500-2 Obiekty użyteczności społecznej Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45215500-2 Obiekty użyteczności społecznej NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA BUDYNKU O POCHYLNIĘ I WINDĘ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ADRES INWESTYCJI : NAGOSZYN,

Bardziej szczegółowo

INSTAL-ELEKTR [BEZ ODGROM].ath

INSTAL-ELEKTR [BEZ ODGROM].ath Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze Przebudowa (odernizacja) budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Środzie Śląskiej - instalacje elektryczne Deontaż. Rozdzielnice d.. KNNR 9 0202-07

Bardziej szczegółowo

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com PRZEDMIAR ROBÓT

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com PRZEDMIAR ROBÓT PROEKOBUD Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe 50-234 Wrocław, ul. Słowiańska 33/2 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Syste telewizji dozorowo-inforacyjnej CCTV ADRES INWESTYCJI : Jednostka Wojskowa 1245

Bardziej szczegółowo

Przedmiar/obmiar robót

Przedmiar/obmiar robót Str. 1 1. 1. 1. Obiekt: Dom pogrzebowy w Wiązownicy Element: Fundamenty 1. 1. 1. KNR 02-01-0126-0100 1. 1. 2. KNR 02-01-0228-0200 1. 1. 3. KNR 02-01-0310-0200 1. 1. 4. KNR 02-02-1101-0700 1. 1. 5. KNR

Bardziej szczegółowo

Instalacje elektryczne wewnętrzne strona nr: 2 PRZEDMIAR ROBÓT

Instalacje elektryczne wewnętrzne strona nr: 2 PRZEDMIAR ROBÓT Instalacje elektryczne wewnętrzne strona nr: 2 PRZEDMIAR ROBÓT 1 Nr STWiOR: ST pkt 1-10 DemontaŜe instalacji elektrycznej 1.1 Kalk. ind. demontaŝ instalacji elektrycznej przyjąć szacunkowo 10% robót montaŝowych

Bardziej szczegółowo

17/U4 PRZEDMIAR ROBÓT

17/U4 PRZEDMIAR ROBÓT Doino Grupa Architektoniczna 71-417 Szczecin, ul. Felczaka 17/U4 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 31625300-6 Alary antywłaaniowe 45314320-0 Instalowanie okablowania koputerowego

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy DATA OPRACOWANIA : 26.11.2012. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

Kosztorys nakładczy DATA OPRACOWANIA : 26.11.2012. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Kosztorys nakładczy NAZWA INWESTYCJI : Docieplenie budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Płońsku - roboty podstawowe (koszty kwalifikowane) ADRES INWESTYCJI : Płońsk, ul. Płocka 60 INWESTOR : Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Data utworzenia: 2010-06-25 Budowa wiaty na trociny na działce nr 50360

Przedmiar robót. Data utworzenia: 2010-06-25 Budowa wiaty na trociny na działce nr 50360 Data utworzenia: 2010-06-25 Budowa wiaty na trociny na działce nr 50360 Przedmiar robót Opis robót Dział nr 1. Budowa wiaty na trociny [CPV: 45223220-4 Roboty zadaszeniowe] Dział nr 1.1. Roboty ziemne

Bardziej szczegółowo

Biuro Projektów i Koordynacji Procesów Inwestycyjnych "ARPRO" mgr inŝ. Bohdan KRUSIE- WICZ 01-687 Warszawa ul. Lektykarska 17.

Biuro Projektów i Koordynacji Procesów Inwestycyjnych ARPRO mgr inŝ. Bohdan KRUSIE- WICZ 01-687 Warszawa ul. Lektykarska 17. Biuro Projektów i Koordynacji Procesów Inwestycyjnych "ARPRO" gr inŝ. Bohdan KRUSIE- WICZ 01-687 Warszawa ul. Lektykarska 17. PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY ELEWACYJNE związane z docieplenie

Bardziej szczegółowo

Komenda Wojewódzka Policji - Wydział Inwestycji i Remontów Katowice ul. Koszarowa 17

Komenda Wojewódzka Policji - Wydział Inwestycji i Remontów Katowice ul. Koszarowa 17 Koenda Wojewódzka Policji - Wydział Inwestycji i Reontów 40-068 Katowice ul. Koszarowa 17 PRZEDMIAR Nazwa inwestycji : Wykonanie ogrodzenia terenu wraz z parkingie Adres inwestycji : KPP Pszczyna Inwestor

Bardziej szczegółowo

ZP 16 - ATR23-10 ZAŁĄCZNIK NR 7C

ZP 16 - ATR23-10 ZAŁĄCZNIK NR 7C ZP 16 - ATR23-10 ZAŁĄCZNIK NR 7C PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Reont Dou Studenckiego Aicus ADRES INWESTYCJI : ul. Chopina 55, 71-450 Szczecin INWESTOR : ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY

Bardziej szczegółowo

URZĄD-SKAŁA-TERMO+CO Novista Sp. z o.o. 00-834 Warszawa ul. Pańska 73 WYKONAWCA : INWESTOR : 09.10.2014

URZĄD-SKAŁA-TERMO+CO Novista Sp. z o.o. 00-834 Warszawa ul. Pańska 73 WYKONAWCA : INWESTOR : 09.10.2014 Novista Sp. z o.o. 00-834 Warszawa ul. Pańska 73 Przediar na teroodernizację budynku Adinistracji Szkół Giny Skała NAZWA INWESTYCJI : Teroodernizacja budynku ADRES INWESTYCJI : Skała ul. Szkolna 4 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Biuro Usługowo-Projektowe "AKTE" mgr inŝ.anna Nowakowska. 98-300 Wieluń, Osiedle Stare Sady 46/18

PRZEDMIAR. Biuro Usługowo-Projektowe AKTE mgr inŝ.anna Nowakowska. 98-300 Wieluń, Osiedle Stare Sady 46/18 Biuro Usługowo-Projektowe "AKTE" gr inŝ.anna Nowakowska 98-00 Wieluń, Osiedle Stare Sady 6/8 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 500-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. 46-053 Suchy Bór, ul. Kasztanowa 15. Pracownia Projektowo Konserwatorska " PROKON"

PRZEDMIAR ROBÓT. 46-053 Suchy Bór, ul. Kasztanowa 15. Pracownia Projektowo Konserwatorska  PROKON Pracownia Projektowo Konserwatorska " PROKON" 46-053 Suchy Bór, ul. Kasztanowa 5 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Do Pobytu Dziennego OsóbStarych ADRES INWESTYCJI : 46-060 Prószków, ul. Zakowa 8 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT NR.4/E CPV45316100-6

PRZEDMIAR ROBÓT NR.4/E CPV45316100-6 BeMM Architekci Sp.Z o.o. ul. Dąbrowiecka 32.6-932 Warszawa PRZEDMIAR ROBÓT NR.4/E CPV45316100-6 NAZWA INWESTYCJI : Oświetlenie terenu boisk szkolnych ADRES INWESTYCJI : Warszawa ul. Staffa INWESTOR :

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Pracownia Usług Projektowych Mariusz Kłosowski Chojnice ul. Gdańska 54 89-604 Chojnice

Przedmiar robót. Pracownia Usług Projektowych Mariusz Kłosowski Chojnice ul. Gdańska 54 89-604 Chojnice Pracownia Usług Projektowych Mariusz Kłosowski Chojnice ul Gdańska 54 89-604 Chojnice Przediar robót NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa i ziana sposobu uŝytkowania poieszczeń bibliotecznych z przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT- ROBOTY ELEKTRYCZNE II ETAP BEZ SIECI TELEMETRYCZNYCH

PRZEDMIAR ROBÓT- ROBOTY ELEKTRYCZNE II ETAP BEZ SIECI TELEMETRYCZNYCH "DORBUD" Projektowanie,nadzorowanie i doradztwo techniczne w budownictwie gr.inŝ.z.kapłun 58-200 DzierŜoniów,.ul.Modrzewiowa 34 ROBÓT- ROBOTY ELEKTRYCZNE II ETAP BEZ SIECI TELEMETRYCZNYCH Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena jedn. Koszt jedn. m 160,000 o głębokości do 1,1 m; kat.gruntu IV - sztuczny uziom fundamentowy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena jedn. Koszt jedn. m 160,000 o głębokości do 1,1 m; kat.gruntu IV - sztuczny uziom fundamentowy 1SZTUCZNY UZIOM FUNDAMENTOWY I UZIEMIENIA 1KNNR 5 0605- MontaŜ uziomów poziomych w wykopie m 160,000 d.106 o głębokości do 1,1 m; kat.gruntu IV - sztuczny uziom fundamentowy 999 r-g 2,1600 1121099 bednarka

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Irena Lisek DATA OPRACOWANIA : 21.08.2011. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Irena Lisek DATA OPRACOWANIA : 21.08.2011. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Instalacje elektryczne wewnętrzne ADRES INWESTYCJI : Bodzanów, dz. nr ewid. 1106/9 gm. Biskupice INWESTOR : Gmina Biskupice SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Irena Lisek DATA OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W GORZYCACH - Nawierzchnia sportowa syntetyczna poliuretanowa EPDM

PRZEDMIAR ROBÓT - BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W GORZYCACH - Nawierzchnia sportowa syntetyczna poliuretanowa EPDM PRZEDMIAR ROBÓT - BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W GORZYCACH - Nawierzchnia sportowa syntetyczna poliuretanowa EPDM NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W GORZYCACH ADRES INWESTYCJI : Gorzyce,

Bardziej szczegółowo

W1 Przedmiar robót wyk.dn: 2009-03-16 str. 1 Nr Nazwa Jednostka Ilość

W1 Przedmiar robót wyk.dn: 2009-03-16 str. 1 Nr Nazwa Jednostka Ilość Reiza OSP w Bobrowej Woli - reont instalacji elektrycznej Identyfikator koorysu: UGZ01-Reiza OSP w Bobrowej Woli-reont inst-elektrycznej Koorysowanie FORTE 9.52 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK W1

Bardziej szczegółowo

PUH PROJEKT Agata Nowakowska 26-600 Radom ul. Żeromskiego 31 PRZEDMIAR ROBÓT

PUH PROJEKT Agata Nowakowska 26-600 Radom ul. Żeromskiego 31 PRZEDMIAR ROBÓT PUH PROJEKT Agata Nowakowska 26-600 Rado ul. Żeroskiego 31 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45212221-1 Roboty budowlane związane z obiektai na terenach sportowych NAZWA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Budynek tlenowni wraz z fundamentem zewnetrznym na zbiornik tlenu - Instalacje Elektryczne

Przedmiar robót. Budynek tlenowni wraz z fundamentem zewnetrznym na zbiornik tlenu - Instalacje Elektryczne Przedmiar robót Obiekt Budowa Inwestor Nowy Szpital w Olkuszu Sp. z o.o. ul. 1000-lecia 13, 32-300 Olkusz Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o. ul. Mazowiecka 13b/6, 70-526 Szczecin Przedmiar robót Strona 2/5

Bardziej szczegółowo

ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej.

ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej. ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej. Lp. Podstawa Opis Jedn.o bm. Ilość 1 ROBOTY FUNDAMENTOWE 1.1 KNR 2-01 0310-01 Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna

Bardziej szczegółowo

P. A.-U. ALMAPROJEKT 41-260 Sławków, ul. Wrzosowa 44 tel/fax (32) 2609 479 PRZEDMIAR

P. A.-U. ALMAPROJEKT 41-260 Sławków, ul. Wrzosowa 44 tel/fax (32) 2609 479 PRZEDMIAR P. A.-U. ALMAPROJEKT 41-260 Sławków, ul. Wrzosowa 44 tel/fax (32) 2609 479 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty

Bardziej szczegółowo

Sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojkowo - przedmiar robót

Sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojkowo - przedmiar robót Przedsiębiorstwo Usługowo - Budowlane "Inspec" sp. z o.o. ul. 1 aja 6, 10-8 Olsztyn Sieć kanalizacji sanitarnej w iejscowości Wojkowo - przediar robót NAZWA INWESTYCJI : Sieć kanalizacji sanitarnej w iejscowości

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT "MKG" PRACOWNIA PROJEKTOWO-USŁU- GOWA. ul. Z. Nałkowskiej 23/4, 58-309 Wałbrzych

PRZEDMIAR ROBÓT MKG PRACOWNIA PROJEKTOWO-USŁU- GOWA. ul. Z. Nałkowskiej 23/4, 58-309 Wałbrzych "MKG" PRACOWNIA PROJEKTOWO-USŁU- GOWA ul. Z. Nałkowskiej 23/4, 58-309 Wałbrzych ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45000000-7 Roboty budowlane 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania

Bardziej szczegółowo

KSIĄśKA PRZEDMIARÓW. DATA OPRACOWANIA : 2008 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Data opracowania 2008 r.

KSIĄśKA PRZEDMIARÓW. DATA OPRACOWANIA : 2008 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Data opracowania 2008 r. NAZWA INWESTYCJI : Dobudowa i reont elewacji oraz części poieszczeń Katedry Chorób Wewnętrznych i PasoŜytniczych z Kliniką Chorób Koni, Psów i Kotów - ETAP II ADRES INWESTYCJI : Wrocław pl. Grunwaldzki

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Agnieszka STRÓZIK SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : inż. Ryszard SIDOROWICZ DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2010

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Agnieszka STRÓZIK SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : inż. Ryszard SIDOROWICZ DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2010 Al. NMP 71 lok 6A 42-200 Częstochowa Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundaentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Lp. Kod wg Nazwa działu

Lp. Kod wg Nazwa działu Kod klasyfikacji robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień CPV 1 Lp. Kod wg Nazwa działu Od Do CPV Remont Pomieszczeń Laboratorium Analitycznego Śląskiego Szpitala Reumatologiczno-Rechabilitacyjnego w Ustroniu

Bardziej szczegółowo

ELPRO Warszawa ul. Ząbkowska 38a lok 17. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Dariusz Jaroń DATA OPRACOWANIA : grudzień.2014 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót :

ELPRO Warszawa ul. Ząbkowska 38a lok 17. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Dariusz Jaroń DATA OPRACOWANIA : grudzień.2014 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : ELPRO Warszawa ul. Ząbkowska 38a lok 17 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : POMIESZCZENIA CENTRUM DYSPOZYTORSKIEGO -INSTALACJE ELEKTRYCZNE ADRES INWESTYCJI : 00-685 WARSZAWA.UL.POZNAŃSKA 22/HOŻA 56 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa zamówienia: PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA WEJŚCIA GŁÓWNEGO DO BUDYNKU URZĘDU GMINY W SZULBORZU WIELKIM WRAZ Z BUDOWĄ PODJAZDU DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA DZ. NR 113/3, 114/3, 121 OBRĘB SZULBORZE

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. 95-030 Rzgów, ul. Guzewska 14. EKO-KOMPLEKS J. Fidrysiak, J. Budzińska Sp.J.

KOSZTORYS NAKŁADCZY. 95-030 Rzgów, ul. Guzewska 14. EKO-KOMPLEKS J. Fidrysiak, J. Budzińska Sp.J. EKO-KOMPLEKS J. Fidrysiak, J. Budzińska Sp.J. 95-030 Rzgów, ul. Guzewska 14 KOSZTORYS NAKŁADCZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji

Bardziej szczegółowo

Lp. Nr spec.techn. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Razem. Ręczne wykucie wnęki - dodatek za każdy następny 1 dm3 w podłożu ceglanym (do 5 dm3)

Lp. Nr spec.techn. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Razem. Ręczne wykucie wnęki - dodatek za każdy następny 1 dm3 w podłożu ceglanym (do 5 dm3) z koplekse zabiegowy OPAL PRZEDMIAR ROBÓT Str. 1 Lp. Nr spec.techn. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Raze Instalacje elektryczne w łączniku z koplekse zabiegowy OPAL 1 45311000-0 Instalacja elektryczna 1.1

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. 10,00*10,00 m 2 100,00. 1 Mechaniczne odspojenie skał w wykopach, grunt kat. VI m 3. (3,14*4,70*4,70)*0,30 m 3 20,81

PRZEDMIAR ROBÓT. 10,00*10,00 m 2 100,00. 1 Mechaniczne odspojenie skał w wykopach, grunt kat. VI m 3. (3,14*4,70*4,70)*0,30 m 3 20,81 1 ROBOTY ZIEMNE KNR 2-01 0126-01 1 1 Usunięcie warstwy ziei urodzajnej (huusu) o grubości do 15 c za poocą spycharek 10,00*10,00 100,00 2 KNR 2-01 0126-02 1 Usunięcie warstwy ziei urodzajnej (huusu) za

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO NAZWA INWESTYCJI : Centru Proocji Obszarów Natura 2000 ADRES INWESTYCJI : Budy Głogowskie Nr. Ew. 1181 INWESTOR : Caritas Diecezji Rzeszowskiej ADRES INWESTORA : Rzeszów ul. Jana Styki 21 BRANśA : Elektryczna

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Roboty rozbiórkowe-przygotowawcze 1

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Roboty rozbiórkowe-przygotowawcze 1 1 Roboty rozbiórkowe-przygotowawcze 1 Deontaż garażu z blachy trapezowej szt 1 szt 1.000 RAZEM 1.000 2 KNR 2-31 Rozebranie obrzeży 6x20 c na podsypce piaskowej 0814-01 13.15 13.150 RAZEM 13.150 3 KNR 2-31

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : WANDA GRIGORIAN DATA OPRACOWANIA : MARZEC 2007. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : WANDA GRIGORIAN DATA OPRACOWANIA : MARZEC 2007. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45212221-1 Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych 45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 45233260-9 Drogi piesze

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45213150-9 Roboty budowlane w zakresie biurowców

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45213150-9 Roboty budowlane w zakresie biurowców PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45213150-9 Roboty budowlane w zakresie biurowców NAZWA INWESTYCJI : GDYŃSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ADRES INWESTYCJI : GDYNIA UL.

Bardziej szczegółowo

93-312 Łódź ul. Tuszyńska 155. Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane "Ekobud" s.c. Ewa i Remigiusz Owczarek

93-312 Łódź ul. Tuszyńska 155. Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane Ekobud s.c. Ewa i Remigiusz Owczarek Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane "Ekobud" s.c. Ewa i Reigiusz Owczarek 93-312 Łódź ul. Tuszyńska 155 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45310000-3 Roboty instalacyjne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PRZEDMIAR INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEDMIAR INSTALACJE ELEKTRYCZNE Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 4530000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 453000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 4535000-8

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. KNR 2-02 1102/01 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro

Przedmiar. KNR 2-02 1102/01 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro Strona 1/7 Przediar 1 NOWO PROJEKTOWANE KLATKI SCHODOWE I GALERIA KLATKA I i II KNR 2-02 1101/07 Podkłady z ubitych ateriałów sypkich na podłożu gruntowy 2 KNR 2-02 1101/01 Podkłady betonowe na podłożu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

PRZEDMIAR. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) NAZWA INWESTYCJI : Reont poieszczeń w budynku Oddziału IMGW Poznań - po. piwnicy ADRES INWESTYCJI : Poznań, ul. Dabrowskiego 174/176 INWESTOR : INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ ODDZIAŁ W POZNANIU

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - sieć wod - kan

PRZEDMIAR ROBÓT - sieć wod - kan PRZEDMIAR ROBÓT - sieć wod - kan NAZWA INWESTYCJI : Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na przedłużeniu ul. Lipowej w Sulnowie w kierunku Skarszew dz. nr 10/7, 9/15, 8/11, 8/8, 8/15, 8/1, 7/9,

Bardziej szczegółowo

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com PRZEDMIAR ROBÓT. PROEKOBUD 50-234 Wrocław, ul. Grota Roweckiego 8/6

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com PRZEDMIAR ROBÓT. PROEKOBUD 50-234 Wrocław, ul. Grota Roweckiego 8/6 PROEKOBUD 50-234 Wrocław, ul. Grota Roweckiego 8/6 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Syste telewizji obserwacyjnej dla lekkiego hangraru ADRES INWESTYCJI : Kopleks Wojskowy Gydnia-Babie Doły INWESTOR

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY ślepy

KOSZTORYS OFERTOWY ślepy Załącznik B KOSZTORYS OFERTOWY ślepy Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 4530000-3 Roboty instalacyjne elektryczne TYTUŁ PROJEKTU: MODERNIZACJA ŚWIETLIC WIEJSKICH W LINOWIE I W ŻYTKIEJMACH

Bardziej szczegółowo

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - SST 001

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - SST 001 Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - SST 001 1 KNR 4-01 Rozbiórka eleentów konstrukcji betonowych zbrojonych - rozebranie płyty stropodachu 3 d.1 0212-03 budynku 30*0.25

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT Zakład Gospodarowania Nieruchoościai w Dzielnicy Wola. st. Warszawy SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT ul. Bea 70 KOD CPV NAZWA INWESTYCJI : reont pustostanu ADRES INWESTYCJI : Warszawa, ul. Okopowa 7 24 SPORZĄDZIŁ

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS - NAKŁADY RZECZOWE

KOSZTORYS - NAKŁADY RZECZOWE KOSZTORYS - NAKŁADY RZECZOWE Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJI INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA, ul.łączą- CA 53 EM-PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTO- WA TOMASZ MOSKALEWICZ

PRZEDMIAR ROBÓT. 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA, ul.łączą- CA 53 EM-PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTO- WA TOMASZ MOSKALEWICZ EM-PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTO- WA TOMASZ MOSKALEWICZ 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA, ul.łączą- CA 53 ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45000000-7 Roboty budowlane 45111100-9 Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych GMINA MIASTO PŁOCK ul. Stary Rynek 1 09-400 Płock Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i kliatyzacyjnych NAZWA INWESTYCJI : Budowa

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWSTORSKI - Przebudowa instalacji elektrycznych i teletechnicznych w pomieszczeniach piwnic w części południowozachodniej

KOSZTORYS INWSTORSKI - Przebudowa instalacji elektrycznych i teletechnicznych w pomieszczeniach piwnic w części południowozachodniej KOSZTORYS INWSTORSKI - Przebudowa instalacji elektrycznych i teletechnicznych w poieszczeniach piwnic w części południowozachodniej Zaku Ujazdowskigo NAZWA INWESTYCJI : Centru Sztuki Współczesnej - Zaek

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 450000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa z przebudową istniejacego boiska wraz z wykonanie urzadzeń budowlanych ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień. 45000000-7 Roboty budowlane

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień. 45000000-7 Roboty budowlane 45000000-7 Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień NAZWA INWESTYCJI : REMONT DACHU W PAWILONIE ORANGUTANÓW ADRES INWESTYCJI : Gdańsk Oliwa ul. Karwieńska 3 INWESTOR : Miejski

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY STUDIO ARCHITEKTURY REKREACYJNEJ OLAF CHMIELEWSKI 02-535 Warszawa, ul. Łowicka 51 / 31a e-ail: olafarch@o2.pl, tel/fax 0-22 849 57 01 0-607 100 588 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY BUDOWA BOISK SPORTOWYCH

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Strona 1/8. Nr Podstawa Nr ST Kod CPV Opis robót Jm Ilość

Przedmiar Strona 1/8. Nr Podstawa Nr ST Kod CPV Opis robót Jm Ilość Przedmiar Strona 1/8 1 KNR 2-25 0307/02 2 KNR 2-25 0307/04 3 KNR 4-01 0534/08 4 KNR 4-04 0509/03 5 KNR 4-04 0305/03 1. Roboty rozbiórkowe 1.1 Roboty przygotowawcze Budowa ogrodzenia z siatki na słupkach

Bardziej szczegółowo

DZIAŁY PRZEDMIARU ROBÓT

DZIAŁY PRZEDMIARU ROBÓT DZIAŁY PRZEDMIARU ROBÓT Lp. Nazwa działu Od Do 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE 1 21 2 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 22 36 3 ROBOTY TERMORENOWACYJNE 37 49 4 ELEMENTY ZEWNĘTRZNE 50 59-2 - 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 PROJEKT BUDOWLANY ZMIAN (2015.11) 1.1 Zewnętrzna kanalizacja techniczna 1 d.1.1

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 PROJEKT BUDOWLANY ZMIAN (2015.11) 1.1 Zewnętrzna kanalizacja techniczna 1 d.1.1 Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 PROJEKT BUDOWLANY ZMIAN (2015.11) 1.1 Zewnętrzna kanalizacja techniczna 1 d.1.1 KNR 2-01 0119-03 2 KNR 5-01 3 KNR 5-01 4 KNR 5-01 5 KNR 5-01 6 KNR 5-01

Bardziej szczegółowo

Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 2 cegieł w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 25mm

Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 2 cegieł w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 25mm Przedmiar robót Instalacje elektryczne oświetlenia, gniazd wtyczkowych, komputerowa, alarmowa ostrzegawcza, zasilająca Centrum Aktywizacji zawodowej w śywcu ul. Łączna 28 Obiekt Instalacje elektryczne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa inwestycji Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Zalesie, Gm. Tłuszcz. Inwestor

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa inwestycji Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Zalesie, Gm. Tłuszcz. Inwestor PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa inwestycji Budowa odcinka sieci wodociągowej w. Zalesie, G. Tłuszcz Inwestor Urząd Giny Tłuszcz Adres inwestora 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10 BranŜa inŝynieryjna Przediar sporządził

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. : zł. Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

PRZEDMIAR ROBÓT. : zł. Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ - PAWILON XI - CYTADELA ADRES INWESTYCJI : WARSZAWA - CYTADELA INWESTOR : Muzeu Niepodległości ADRES INWESTORA : Warszawa al Solidarności 62 WYKONAWCA

Bardziej szczegółowo

B-AS Kosztorysowanie FORTE 9.52

B-AS Kosztorysowanie FORTE 9.52 B-AS Koorysowanie FORTE 9.52 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK 45316100-6 Instalowanie zewnętrznego sprzętu oświetleniowego Zespół boisk sportowych "ORLIK 2012" 68-120 Iłowa ul. Piaskowa dz. nr 625/2

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 15 październik 2013. Data zatwierdzenia. ul. Finlandzka 12 lok. 1, 03-903 Warszawa

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 15 październik 2013. Data zatwierdzenia. ul. Finlandzka 12 lok. 1, 03-903 Warszawa en-em Projekt, projektowanie architektoniczne - Norbert Sawicki ul. Finlandzka 12 lok. 1, 03-903 Warszawa PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR NYSA OPAWSKA 6/6 PRACOWNIA PROJEKTOWA ALINA BA- NACH

PRZEDMIAR NYSA OPAWSKA 6/6 PRACOWNIA PROJEKTOWA ALINA BA- NACH PRACOWNIA PROJEKTOWA ALINA BA- NACH 48-304 NYSA OPAWSKA 6/6 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 12 marzec 2014. Data zatwierdzenia. Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 12 marzec 2014. Data zatwierdzenia. Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO B.I.P. BIPROJEKT Paweł Budziak ul. Kwatery Głównej 46/4, 04-94 Warszawa PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 4500- Roboty rozbiórkowe 4500-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : TEATR MUZYCZNY ROMA - SALA KAMERALNA ADRES INWESTYCJI : WARSZAWA, UL. NOWOGRODZKA 49 BRANŻA : INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : TEATR MUZYCZNY ROMA - SALA KAMERALNA ADRES INWESTYCJI : WARSZAWA, UL. NOWOGRODZKA 49 BRANŻA : INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : TEATR MUZYCZNY ROMA - SALA KAMERALNA ADRES INWESTYCJI : WARSZAWA, UL. NOWOGRODZKA 49 BRANŻA : INSTALACJE ELEKTRYCZNE DATA OPRACOWANIA : 11.2008 WYKONAWCA : INWESTOR : Data

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne NAZWA INWESTYCJI : INSTALACJA ELEKTRYCZNA. BUDYNEK WIELOFUNKCYJNEGO OBIEKTU USŁUGOWEGO INFRAS-

Bardziej szczegółowo

Z U H "UNIbud" 47-232 Kędzierzyn-Koźle ul. Królowej Jadwigi 10 PRZEDMIAR. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Z U H UNIbud 47-232 Kędzierzyn-Koźle ul. Królowej Jadwigi 10 PRZEDMIAR. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu Z U H "UNIbud" 47-232 Kędzierzyn-Koźle ul. Królowej Jadwigi 10 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45321000-3 Izolacja cieplna 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA - ADAPTACJA POMIESZCZEN PRZEDSZKOLA NA LOKALE MIESZKALNE UL. KOLEJOWA 4 ŁAZISKA GÓRNE - ROBOTY BUDOWLANE

PRZEDMIAR ROBÓT ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA - ADAPTACJA POMIESZCZEN PRZEDSZKOLA NA LOKALE MIESZKALNE UL. KOLEJOWA 4 ŁAZISKA GÓRNE - ROBOTY BUDOWLANE Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 1 d.1 KNR 4-01 0818-05 2 KNR 4-01 d.1 0819-15 3 KNR 4-01 d.1 0811-07 4 KNR 4-01 d.1 0354-07 5 KNR 4-01 d.1 0354-04 6 KNR 4-01 d.1 0802-06

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Inwestor : TARPIL Sp. z o.o. 64-920 Piła ul Rynkowa 42 Opracował : R.P. Data : 2015-09-04 SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU Lp. SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. "INWEST-SAN" INŻYNIERIA SANITARNA Zbigniew Łojewski. Sieroczyn 36D 77-300 Człuchów

PRZEDMIAR ROBÓT. INWEST-SAN INŻYNIERIA SANITARNA Zbigniew Łojewski. Sieroczyn 36D 77-300 Człuchów "INWEST-SAN" INŻYNIERIA SANITARNA Zbigniew Łojewski Sieroczyn 36D 77-300 Człuchów PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 4530000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45300- Roboty

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : luty 2009. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł. Słownie: zero i 00/100 zł

DATA OPRACOWANIA : luty 2009. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł. Słownie: zero i 00/100 zł PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Pogorzeli ADRES INWESTYCJI : Pogorzela, ul. Krobska 19, działka 1728/3 INWESTOR : Gina Pogorzela

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień PRZEDMIAR 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień NAZWA INWESTYCJI : ZABUDOWA TARASU W BUDYNKU CENTRUM REHABILITACJI ROLNIKÓW KRUS "NIWA" ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne Zakład Gospodarowania Nieruchoościai w Dzielnicy Wola st Warszawy 01-225 Warszawa ul Bea 70 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zaówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne NAZWA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Rozbudowa Zespołu Szkół nr 4 w Jarocinie - instalacje elektryczne

Przedmiar robót. Rozbudowa Zespołu Szkół nr 4 w Jarocinie - instalacje elektryczne Przedmiar robót Budowa: Obiekt lub rodzaj robót: Instalacje elektryczne Inwestor: Gmina Jarocin, Szkoła Podstawowa nr 4 w Jarocinie ul. Marii Curie Skłodowskiej 4, 63-200 Jarocin Data opracowania: 2016-07-08

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień PRZEDMIAR 45000000-7 Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ADRES INWESTYCJI : 95-070 Aleksandrów Łódzki ul. Marii Skłodowskiej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45262700-8 Przebudowa budynków

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45262700-8 Przebudowa budynków ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa pomieszczeń na węzeł cieplny ADRES INWESTYCJI : Łódź ul.wólczańska 157 INWESTOR : Agencja UŜytkowania i Poszanowania

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI ----~ KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI ADRES INWESTYCJI INWESTOR ADRES INWESTORA Kanalizacja dla yjni autobusowej - wariant z odwodnienie wewnętrzny 47-400 Racibórz ul. Adaczyka 0 Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. Wita Stwosza13/1, 50-148 Wrocław

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. Wita Stwosza13/1, 50-148 Wrocław OF PROJEKT ul. Wita Stwosza13/1, 50-148 Wrocław PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Uporządkowanie kanalizcji sanitarnej w szpitalu w Bystrzycy Kłodzkiej ADRES INWESTYCJI : Bystrzyca Kłodzka ul. Stefana

Bardziej szczegółowo

BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PRZEDMIAR ROBÓT (INSTALACJE ELEKTRYCZNE)

BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PRZEDMIAR ROBÓT (INSTALACJE ELEKTRYCZNE) PROJEKT BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PRZEDMIAR ROBÓT (INSTALACJE ELEKTRYCZNE) Przedmiar robót Kompleks boisk sportowych Moje boisko-orlik 2012 Data: 2011-04-30 Budowa: Kompleks boisk sportowych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - Instalacje elektryczne

PRZEDMIAR ROBÓT - Instalacje elektryczne PRZEDMIAR ROBÓT - Instalacje elektryczne Obiekt Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe Przebudowa łazienek w Internacie ZSS - łazienki męskie Instalacje elektryczne Zespołu Szkół SpoŜywczych im. Tadeusza Rylskiego

Bardziej szczegółowo

ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH. A d r e s : DZIAŁKA NR GEOD.70/1 UL.EKOLOGICZNA 1 BIAŁA PODLASKA Opis robót : ROBOTY ELEKTRYCZNE Data : 2014-07-25 Str: 1

ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH. A d r e s : DZIAŁKA NR GEOD.70/1 UL.EKOLOGICZNA 1 BIAŁA PODLASKA Opis robót : ROBOTY ELEKTRYCZNE Data : 2014-07-25 Str: 1 B u d o w a : BIAŁA PODLASKA O b i e k t : WIATA PRZYGOTOWANIA DO RECYKLINGU ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH A d r e s : DZIAŁKA NR GEOD.70/1 UL.EKOLOGICZNA 1 BIAŁA PODLASKA Data : 2014-07-25 Str: 1 1. STAN : INSTALACJE

Bardziej szczegółowo