S. C. ADRES DO KORESPONDENCJI:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S. C. ADRES DO KORESPONDENCJI:"

Transkrypt

1 Krzysztof Żarkow Elżbieta Żarkow Bydgoszcz, ul. Tucholska 7/55 NIP: Regon: S. C. ADRES DO KORESPONDENCJI: agador s. c. Pracownia Projektowa Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 19 b tel./fax: PROJEKT WYKONAWCZY Inwestor: URZĄD MIEJSKI W BARCINIE ul. Artylerzystów Barcin Temat: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZWIĄZANEGO Z BUDOWĄ CHODNIKA WZDŁUŻ UL. PAKOSKIEJ W BARCINIE Adres: ul. J. Wojciechowskiego, ul. Pakoska (DW 254), ul. Powstańców Wielkopolskich (DW 251), ul. Dworcowa dz. nr 81/78, 81/90, 81/91, 81/92, 81/93 obręb 4 Barcin dz. 109 obręb Krotoszyn Opracowanie: PRZEDMIAR ROBÓT Projektant: inż. Krzysztof Żarkow nr uprawnienia: GP-KZ-7342/570/94 Projekty dróg i nawierzchni lotniskowych bez ograniczeń podpis: Data sporządzenia projektu: 29 maj 2015

2 PODSTAWA Lp. WYCENY I. ROBOTY PORZĄDKOWE Tab KNR 2-01 Tab Tab KNR 2-01 Tab WYKAZ ROBÓT JEDN. MIARY ILOŚĆ Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu, śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy, załadowanie i wywiezienie samochodami samowyładowczymi poza teren budowy. m 3 208,70 II. ROBOTY ZWIĄZANE Z UPRAWĄ GLEBY Mechaniczne i ręczne zdjęcie warstwy rodzimego nieurodzajnego gruntu kat. IVb- VI, zadarnionego (10436,00 m 2 x 0,20 m) z odwozem urobku poza teren budowy. m ,20 Zakupienie i transport gliny samochodami samowyładowczymi z załadunkiem koparkami przedsiębiernymi (10436,00 m 2 x 0,05 m). m 3 521,80 Ręczne rozrzucenie gliny na terenie płaskim (warstwa 5,00 cm). Mechaniczne wymieszanie nawiezionej gliny z gruntem macierzystym kat. IVb-VI (przy użyciu glebogryzarki) na terenie płaskim wraz z modelowaniem terenu i plantowaniem (głębokość cm). Zakupienie i transport ziemi urodzjanej wymieszanej z nawozami wieloskładnikowymi samochodami samowyładowczymi z załadunkiem koparkami przedsiębiernymi (ziemia do rozścielenia na terenie 1565,40 m 3 + ziemia do zaprawy dołów pod nasadzenia roślin 520,00 m 3 ). 7. Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z transportem taczkami na terenie płaskim Tab (0,15 m x 10436,00 m 2 ). 8. Mechaniczne wymieszanie nawiezionej ziemi urodzajnej z podłożem istniejącym (przy użyciu glebogryzarki) na terenie płaskim (głębokość ok. 20 cm) wraz z plantowaniem. III. MAŁA ARCHITEKTURA 9. Zakupienie i montaż ławek. 10. Zakupienie i montaż leżaków miejskich jednoosobowych. 11. Zakupienie i montaż leżaków miejskich dwuosobowych. 12. Zakupienie i montaż koszy na śmieci. 13. Zakupienie i montaż stojaków na rowery (1 szt. po 3-elementy). IV. SADZENIE ROŚLIN 14. Sadzenie drzew liściastych (z bryłą korzeniową) na terenie płaskim w gruncie kat. I- Tab II, z zaprawą dołów (0,7 m) Tab Tab Tab Tab KNR 2-01 Tab PRZEDMIAR ROBÓT Barcin, ul. Pakoska ciąg pieszo-rowerowy - zieleń i mała architektura Sadzenie krzewów liściastych (bez bryły korzeniowej) na terenie płaskim w gruncie kat. I-II, z całkowitą zaprawą dołów (0,3 m). Sadzenie krzewów liściastych (z bryłą korzeniową) i pnączy na terenie płaskim w gruncie kat. I-II, z zaprawą dołów (0,5 m). Sadzenie krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II, z zaprawą dołów (0,5 m). Sadzenie traw ozdobnych w ilosci 3 szt/m 2 (1795 szt.), w gruncie kat. I-II. Sadzenie traw ozdobnych w ilosci 5 szt/m 2 (724 szt.), w gruncie kat. I-II. Sadzenie bylin w ilosci 9 szt/m 2 (7931 szt.), w gruncie kat. I-II. Zakupienie i transport kory sosnowej samochodami samowyładowczymi z załadunkiem koparkami przedsiębiernymi (4021,90 m 2 x 0,06 m warstwa x 2,33 przestrzeń) ha 1,044 m ,00 m ,40 m ,40 m ,00 szt. 30 szt. 9 szt. 5 szt. 16 szt. 8 szt. 157 szt szt szt m 2 598,33 m 2 144,80 m 2 881,22 mp 562,30

3 22. Tab Ściółkowanie korą sosnową na terenie płaskim grup roślin (warstwa 0,06 m). V. ZAKŁADANIE TRAWNIKÓW Zakładanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem na terenie płaskim, przy 23. Tab uprawie ręcznej, grunt kat. I-II. VI. PRACE PIELĘGNACYJNE Pielęgnacja drzew liściastych w okresie gwarancyjnym. 24. Tab Tab Tab Tab Tab Pielęgnacja krzewów liściastych i pnączy w okresie gwarancyjnym. Pielęgnacja krzewów liściastych żywopłotowych w okresie gwarancyjnym. Pielęgnacja krzewów iglastych w okresie gwarancyjnym. Pielęgnacja traw ozdobnych sadzonych w ilości 3 szt/m 2 (1795 szt.), w okresie gwarancyjnym. Pielęgnacja traw ozdobnych sadzonych w ilości 5 szt/m 2 (724 szt.), w okresie gwarancyjnym. Pielęgnacja bylin sadzonych w ilości 9 szt/m 2 (7931 szt.), w okresie gwarancyjnym. Pielęgnacja ręczna (przy użyciu kosiarki) trawników na terenie płaskim w okresie gwarancyjnym. m ,90 m ,10 szt. 157 szt szt szt m 2 598,33 m 2 144,80 m 2 881,22 m ,10

4 Barcin, ul. Pakoska Budowa chodnioka Przedmiar - drogi agador Przedmiar robót roboty drogowe Budowa chodnika wzdłuż ul. Pakoskiej w Barcinie Lp. KNR Wyszczególnienie Jedn. I. Przygotowanie terenu pod budowę , Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych Usunięcie warstwy humusu gr. 20 cm z załadunkiem i odwozem na wysypisko (2088 m 3 ) Wykonanie wykopów koparką z odspojeniem i załadunkiem gruntu na samochody wywrotki i przewozem na wysypisko Dowóz gruntu na nasypu z dokopu z załadunkiem na samochody wywrotki i przewozem w strefę nasypów Formowanie i zagęszczanie nasypów warstwami cm km 0,7 m m m m II. Roboty rozbiórkowe Rozebranie krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 4 cm na chodnikach Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 4 cm na zjazdach, zatokach postojowych, parkingach na podbudowie betonowej Demontaż znaków pionowych z przewozem na składowisko Urzędu Miasta mb 234 m m szt Przestawienie znaku istniejącego kpl Rozebranie obrzeża betonowego mb 62 Odwóz gruzu m 3 44 III. Wykonanie nawierzchni drogowych Profilowanie podłoża m /3

5 Barcin, ul. Pakoska Budowa chodnioka Przedmiar - drogi Ustawienie krawężników betonowych 15x30 cm wystających na podsypce cementowo- piaskowej 3 cm, na ławie betonowej C12/15 z oporem, z wykonaniem rowka Ustawienie krawężników betonowych najazdowych 15x22 cm na podsypce cementowo- piaskowej 3 cm, na ławie betonowej C12/15 z oporem, z wykonaniem rowka Ustawienie oporników betonowych 12x25 cm na podsypce cementowo- piaskowej 3 cm, na ławie betonowej C12/15 z oporem, z wykonaniem rowka Ustawienie krawężników betonowych skośnych na podsypce cementowo- piaskowej 3 cm, na ławie betonowej C12/15 z oporem, z wykonaniem rowka Obrzeże betonowe 8x30 cm na ławie betonowej C12/15 z oporem mb 25 mb 87 mb 123 mb 8 mb 2878 agador Warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm m Warstwa odsączająca z piasku gr. 20 cm m Stabilizacja piasku cementem Rm=1,5MPa gr. 10 m Podbudowa betonowa C12/15 grub. 20 cm m Podbudowa betonowa C8/10 grub. 10 cm m Wykonanie nawierzchni drogi dojazdowej z kostki brukowej betonowej szarej bezfazowej, gr. 8 cm na podsypce cem.-piaskowej 1:4 gr.4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem Wykonanie nawierzchni drogi dojazdowej z kostki brukowej betonowej szarej bezfazowej płukanej, gr. 8 cm na podsypce cem.-piaskowej 1:4 gr.4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem Wykonanie nawierzchni drogi dojazdowej z kostki brukowej betonowej czerwonej bezfazowej, gr. 8 cm na podsypce cem.- piaskowej 1:4 gr.4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem Wykonanie nawierzchni ścieżki rowerowej z kostki brukowej betonowej czerwonej bezfazowej, gr. 8 cm na podsypce cem.- piaskowej 1:4 gr.4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem Wykonanie nawierzchni ścieżki rowerowej z kostki brukowej betonowej szarej bezfazowej płukanej, gr. 8 cm na podsypce cem.-piaskowej 1:4 gr.4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem m m 2 20 m 2 42 m m Wykonanie nawierzchni chodników z kostki m /3

6 Barcin, ul. Pakoska Budowa chodnioka Przedmiar - drogi brukowej betonowej płukanej, gr. 8 cm w kolorze szarym na podsypce cem.-piaskowej 1:4 gr.4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem Wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej płukanej, gr. 8 cm w kolorze czerwonym na podsypce cem.-piaskowej 1:4 gr.4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem Wykonanie nawierzchni chodników i ścieżek rowerowych z kostki brukowej betonowej płukanej, gr. 8 cm w kolorze grafitowym na podsypce cem.-piaskowej 1:4 gr.4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem Wykonanie nawierzchni drogi dojazdowej z kostki brukowej betonowej płukanej, gr. 8 cm w kolorze grafitowym na podsypce cem.-piaskowej 1:4 gr.4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem IV. Roboty pozostałe m m m 2 24 agador Regulacja wysokościowa studzienek i włazów szt , Ułożenie rur ochronnych na przewodach z wykonaniem robót ziemnych zgodnie z uzgodnieniami gestorów sieci V. Oznakowanie Ustawienie słupków stalowych o śr. 70 mm wraz z tarczami znaków Wykonanie oznakowania poziomego na jezdni, grubowarstwowego m 245 kpl. 19 m 2 56,90 VI. Inwentaryzacja powykonawcza Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza km 0,7 3/3

7 Lp. 1 Podstawa 1.1 E OŚWIETLENIE PARKOWE I AKCENTOWE WRAZ Z ZASILANIEM - PRZEDMIAR ROBÓT Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV szt./m m 1263,5 1.2 E Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m( 20cm) m E Układanie rur ochronnych o średnicy do 110 mm w wykopie m E Układanie rur ochronnych o średnicy do 50 mm w wykopie m 320 Opis ZIEMNE ROBOTY KABLOWE I UKŁADANIE RUR OCHRONNYCH 1.5 E Mechaniczne przepychanie rur SRS 110mm pod drogami i nasypami m E Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III- IV m 1263,5 Razem dział: UKŁADANIE RUR OCHRONNYCH DLA MAGISTRALI jm Lp. 2 Podstawa Opis UKŁADANIE KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH jm szt./m 2.1 E Ręczne układanie kabli wielożyłowych typu YAKY 4x50mm2 w rowach kablowych m 208,5 2.3 E Układanie kabli wielożyłowych YAKY 4x50mm2 w rurach ochronnych m 41,5 2.4 E Ręczne układanie kabli wielożyłowych typyu YKY 5x10mm2w rowach kablowych m E Układanie kabli wielożyłowych YKY 5x10mm2 w rurach ochronnych m E Ręczne układanie kabli wielożyłowych typu YKY 5x4mm2 w rowach kablowych m E Układanie kabli wielożyłowych typu YKY 5x4mm2 w rurach ochronnych m E Ręczne układanie kabli wielożyłowych typu YKY 3x2,5mm2 w rowach kablowych m E Układanie kabli wielożyłowych typu YKY 3x2,5mm2 w rurach ochronnych m E Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych w gruncie kat. III 3m m 5 Razem dział: UKŁADANIE RUR OCHRONNYCH DLA MAGISTRALI Lp. 3 Podstawa 3.1 E E MONTAŻ OŚWIETLENIA PARKOWEGO I AKCENTOWEGO Montaż i stawianie słupów oświetleniowych wraz z fundamentem betonowym wysokość zawieszenia punktu świetlnego 5m Montaż i stawianie słupów oświetleniowych wraz z fundamentem betonowym wysokość zawieszenia punktu świetlnego 7m szt./m szt. 24 szt E Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego 48W ze źródłem światła LED szt E Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego 36W ze źródłem światła LED szt E Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego - akcentowe 10W ze źródłem światła LED szt E Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego - oprawa dla oświetlenia UV 450W szt E Montaż złączy fazowych z bezpiecznikiem szt E Montaż złączy fazowych szt E Montaż złączy typu..n" szt E Wciąganie przewodów YKY 3x1,5mm2z udziałem podnośnika samochodowego m 120 Opis Razem dział: MONTAŻ OŚWIETLENIA PARKOWEGO I AKCENTOWEGO jm Lp. Podstawa Opis jm 4 MONTAŻ SZAFEK OŚWIETLENIOWYCH szt./m 4.1 E Montaż szafki oświetleniowej z fundamentem szt. 1 Razem dział: MONTAŻ SZAFEK OŚWIETLENIOWYCH

8 Lp. Podstawa Opis jm 5 POMIARY ELEKTRYCZNE szt./m 5.1 E Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywanych na stanowisku kpl.pom E Badanie skrzynek pojedynczych lub zestawu rozdzielnicy skrzynkowej szt E Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar E Badanie linii kablowej o ilości żył do 4 odc E Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy odc. 35 Razem dział: POMIARY ELEKTRYCZNE RAZEM OŚWIETLENIE PARKOWE I AKCENTOWE WRAZ Z ZASILANIEM

9 Krzysztof Żarkow Elżbieta Żarkow Bydgoszcz, ul. Tucholska 7/55 NIP: Regon: S. C. ADRES DO KORESPONDENCJI: agador s. c. Pracownia Projektowa Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 19 b tel./fax: PROJEKT WYKONAWCZY Inwestor: URZĄD MIEJSKI W BARCINIE ul. Artylerzystów Barcin Temat: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZWIĄZANEGO Z BUDOWĄ CHODNIKA WZDŁUŻ UL. PAKOSKIEJ W BARCINIE Adres: ul. J. Wojciechowskiego, ul. Pakoska (DW 254), ul. Powstańców Wielkopolskich (DW 251), ul. Dworcowa dz. nr 81/78, 81/90, 81/91, 81/92, 81/93 obręb 4 Barcin dz. 109 obręb Krotoszyn Opracowanie: KOSZTORYS OFERTOWY Projektant: inż. Krzysztof Żarkow nr uprawnienia: GP-KZ-7342/570/94 Projekty dróg i nawierzchni lotniskowych bez ograniczeń podpis: Data sporządzenia projektu: 29 maj 2015

10 KOSZTORYS OFERTOWY Nazwa zadania: Budowa chodnika wzdłuż ul. Pakoskiej w Barcinie drogi, zieleń Lp D ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1.1 ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH. D Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym km 0, D ZDJĘCIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ (HUMUSU) CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe. Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubość 20 cm ze spryzmowaniem w bliskości robót D ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW CPV: Roboty w zakresie rozbiórek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod budowę m , Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na chodnikach m 2 250, Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm na podsypce cem.-piask. m 234, Rozebranie ławy betonowej pod krawężniki m 234, Rozebranie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 na podsypce piask. m 62, Wywiezienie gruzu z rozbiórek z utylizacją m 3 44, Rozebranie znaków pionowych wraz ze słupkami i odwóz na składowisko ZDW szt Przestawienie istniejących znaków pionowych szt. 1 2 D ROBOTY ZIEMNE 2.1 D WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KATEGORII CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe Wykonanie wykopów w gruntach kat. III z transportem na wysypisko m Załadunek i wywóz humusu - na składowisko Wykonawcy m D WYKONANIE NASYPÓW CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe Formowanie i zagęszczanie nasypów wraz z pozyskaniem i transportem gruntu z dokopu m D PODBUDOWY 4.1 PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA. D Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m ,0 4.2 WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE D Wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 10 cm m , Wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 20 cm m 2 492, Podstawy Element scalony - rodzaj robót Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM D autostrad, dróg Wykonanie warstwy wzmacniającej podłoże z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 1,5 Mpa gr. 10 cm - materiał wytworzony w mieszarkach stacjonarnych PODBUDOWA BETONOWA D autostrad, dróg m , Wykonanie podbudowy z betonu C12/15 gr. 20 cm m 2 492, Wykonanie podbudowy z chudego betonu C8/10 gr. 10 cm m ,0 7 D OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 7.1 OZNAKOWANIE POZIOME. D Wykonanie oznakowania poziomego jezdni materiałami grubowarstwowymi (masy termoplastyczne) m 2 56, OZNAKOWANIE PIONOWE. D Ustawienie słupków z rur stalowych śr. 70 mm szt Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków szt D ELEMENTY ULIC 8.1 KRAWĘŻNIKI BETONOWE. D Ustawienie oporników betonowych 12x25 z wykonaniem ław betonowych z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm m 123, Ustawienie krawężników betonowych 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm m 25, Ustawienie krawężników betonowych najazdowych 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm m 87, Ustawienie krawężników betonowych skośnych z wykonaniem ław betonowych z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm m 8,0 8.3 NAWIERZCHNIA Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ D Wykonanie nawierzchni drogi dojazdowej z kostki brukowej betonowej szarej bezfazowej, gr. 8 cm na podsypce cem.-piaskowej 1:4 gr.4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem m 2 406, Wykonanie nawierzchni drogi dojazdowej z kostki brukowej betonowej szarej bezfazowej płukanej, gr. 8 cm na podsypce cem.-piaskowej 1:4 gr.4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem m 2 20, Wykonanie nawierzchni drogi dojazdowej z kostki brukowej betonowej czerwonej bezfazowej, gr. 8 cm na podsypce cem.-piaskowej 1:4 gr.4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem m 2 42, Wykonanie nawierzchni ścieżki rowerowej z kostki brukowej betonowej czerwonej bezfazowej, gr. 8 cm na podsypce cem.-piaskowej 1:4 gr.4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem m , Wykonanie nawierzchni ścieżki rowerowej z kostki brukowej betonowej szarej bezfazowej płukanej, gr. 8 cm na podsypce cem.-piaskowej 1:4 gr.4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem m 2 52, Wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej płukanej, gr. 8 cm w kolorze szarym na podsypce cem.-piaskowej 1:4 gr.4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem m ,0 Jm Cena jednostkowa Wartość

11 Lp. Podstawy Element scalony - rodzaj robót Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości Wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej płukanej, gr. 8 cm w kolorze m 2 630,0 czerwonym na podsypce cem.-piaskowej 1:4 gr.4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem Wykonanie nawierzchni chodników i ścieżek rowerowych z kostki brukowej betonowej płukanej, gr. 8 cm w kolorze grafitowym na podsypce cem.-piaskowej 1:4 gr.4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem Wykonanie nawierzchni drogi dojazdowej z kostki brukowej betonowej płukanej, gr. 8 cm w kolorze grafitowym na podsypce cem.-piaskowej 1:4 gr.4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem Jm m 2 171,0 m 2 24,0 Cena jednostkowa 8.4 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE. D Ustawianie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej gr. 3 cm i ławie betonowej C12/15 z oporem, spoiny wypełnione zaprawą cementową m 2 878,0 9 D ZIELEŃ DROGOWA 9.2 ZIELEŃ DROGOWA CPV: Roboty porządkowe i przygotowawcze Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu, śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy, załadowanie i wywiezienie samochodami samowyładowczymi poza teren budowy. Zakupienie i transport gliny samochodami samowyładowczymi z załadunkiem koparkami przedsiębiernymi (10436,00 m 2 x 0,05 m). m 3 208,70 m 3 521, Ręczne rozrzucenie gliny na terenie płaskim (warstwa 5,00 cm). ha 1, Mechaniczne wymieszanie nawiezionej gliny z gruntem macierzystym kat. IVb-VI (przy użyciu glebogryzarki) na terenie płaskim wraz z modelowaniem terenu i plantowaniem (głębokość cm). Zakupienie i transport ziemi urodzjanej wymieszanej z nawozami wieloskładnikowymi samochodami samowyładowczymi z załadunkiem koparkami przedsiębiernymi (ziemia do rozścielenia na terenie 1565,40 m3 + ziemia do zaprawy dołów pod nasadzenia roślin 520,00 m3). Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z transportem taczkami na terenie płaskim (0,15 m x 10436,00 m2). Mechaniczne wymieszanie nawiezionej ziemi urodzajnej z podłożem istniejącym (przy użyciu glebogryzarki) na terenie płaskim (głębokość ok. 20 cm) wraz z plantowaniem. ZIELEŃ DROGOWA CPV: Sadzenie drzew, krzewów, krzewinek i bylin Sadzenie drzew liściastych (z bryłą korzeniową) na terenie płaskim w gruncie kat. I-II, z zaprawą dołów (0,7 m). Sadzenie krzewów liściastych (bez bryły korzeniowej) na terenie płaskim w gruncie kat. I-II, z całkowitą zaprawą dołów (0,3 m). Sadzenie krzewów liściastych (z bryłą korzeniową) i pnączy na terenie płaskim w gruncie kat. I-II, z zaprawą dołów (0,5 m). m ,00 m ,40 m ,40 m ,00 szt. 157 szt szt Sadzenie krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II, z zaprawą dołów (0,5 m). szt Sadzenie traw ozdobnych w ilosci 3 szt/m2 (1795 szt.), w gruncie kat. I-II. m Sadzenie traw ozdobnych w ilosci 5 szt/m2 (724 szt.), w gruncie kat. I-II. m Sadzenie bylin w ilosci 9 szt/m2 (7931 szt.), w gruncie kat. I-II. m Zakupienie i transport kory sosnowej samochodami samowyładowczymi z załadunkiem koparkami przedsiębiernymi (4021,90 m2 x 0,06 m warstwa x 2,33 przestrzeń) mp 562, Ściółkowanie korą sosnową na terenie płaskim grup roślin (warstwa 0,06 m). m , ZIELEŃ DROGOWA CPV: Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym Pielęgnacja drzew liściastych w okresie gwarancyjnym. szt Pielęgnacja krzewów liściastych i pnączy w okresie gwarancyjnym. szt Pielęgnacja krzewów liściastych żywopłotowych w okresie gwarancyjnym. szt Pielęgnacja krzewów iglastych w okresie gwarancyjnym. szt Pielęgnacja traw ozdobnych sadzonych w ilości 3 szt/m2 (1795 szt.), w okresie gwarancyjnym. m Pielęgnacja traw ozdobnych sadzonych w ilości 5 szt/m2 (724 szt.), w okresie gwarancyjnym. m Pielęgnacja bylin sadzonych w ilości 9 szt/m2 (7931 szt.), w okresie gwarancyjnym. m Pielęgnacja ręczna (przy użyciu kosiarki) trawników na terenie płaskim w okresie gwarancyjnym. m ZIELEŃ DROGOWA CPV: Mała architektura Zakupienie i montaż ławek szt Zakupienie i montaż koszy na śmieci szt Zakup, transport i ustawienie stojaków na rowery szt Zakupienie i montaż leżaków miejskich jednoosobowych. szt Zakupienie i montaż leżaków miejskich dwuosobowych. szt ZIELEŃ DROGOWA CPV: Zakładanie trawników Zakładanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem na terenie płaskim, przy uprawie ręcznej, grunt kat. I-II. m ,10 10 INNE ROBOTY 10.2 D Rury ochronne CPV: układanie rur ochronnych Ułożenie rur ochronnych na istniejących sieciach m 245, Regulacja wysokościowa studzienek D Wykonanie regulacji wysokościowej pokryw studzienek i zasuw sieci podziemnych szt GG GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA 12.1 GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA GG CPV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg Wykonanie robót pomiarowych dla inwentaryzacji powykonawczej wraz z wykonaniem mapy powykonawczej i włączeniem jej do zasobów geodezyjnych km 0,70 Wartość Razem wartość netto VAT 23% Razem wartość brutto

12 Lp. 1 Podstawa 1.1 E OŚWIETLENIE PARKOWE I AKCENTOWE WRAZ Z ZASILANIEM - KOSZTORYS OFERTOWY Opis ZIEMNE ROBOTY KABLOWE I UKŁADANIE RUR OCHRONNYCH Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV Koszt jedn. Wartość zł szt./m zł m 1263,5 1.2 E Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m( 20cm) m E Układanie rur ochronnych o średnicy do 110 mm w wykopie m E Układanie rur ochronnych o średnicy do 50 mm w wykopie m E Mechaniczne przepychanie rur SRS 110mm pod drogami i nasypami m E Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III- IV m 1263,5 Razem dział: UKŁADANIE RUR OCHRONNYCH DLA MAGISTRALI jm Lp. 2 Podstawa Opis UKŁADANIE KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH jm Koszt jedn. Wartość zł szt./m zł 2.1 E Ręczne układanie kabli wielożyłowych typu YAKY 4x50mm2 w rowach kablowych m 208,5 2.3 E Układanie kabli wielożyłowych YAKY 4x50mm2 w rurach ochronnych m 41,5 2.4 E Ręczne układanie kabli wielożyłowych typyu YKY 5x10mm2w rowach kablowych m E Układanie kabli wielożyłowych YKY 5x10mm2 w rurach ochronnych m E Ręczne układanie kabli wielożyłowych typu YKY 5x4mm2 w rowach kablowych m E Układanie kabli wielożyłowych typu YKY 5x4mm2 w rurach ochronnych m E Ręczne układanie kabli wielożyłowych typu YKY 3x2,5mm2 w rowach kablowych m E Układanie kabli wielożyłowych typu YKY 3x2,5mm2 w rurach ochronnych m E Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych w gruncie kat. III 3m m 5 Razem dział: UKŁADANIE RUR OCHRONNYCH DLA MAGISTRALI Lp. 3 Podstawa 3.1 E Montaż i stawianie słupów oświetleniowych wraz z fundamentem betonowym wysokość zawieszenia punktu świetlnego 5m 3.2 E Montaż i stawianie słupów oświetleniowych wraz z fundamentem betonowym wysokość zawieszenia punktu świetlnego 7m Opis MONTAŻ OŚWIETLENIA PARKOWEGO I AKCENTOWEGO Koszt jedn. Wartość zł szt./m zł szt. 24 szt E Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego 48W ze źródłem światła LED szt E Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego 36W ze źródłem światła LED szt E Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego - akcentowe 10W ze źródłem światła LED szt E Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego - oprawa dla oświetlenia UV 450W szt E Montaż złączy fazowych z bezpiecznikiem szt E Montaż złączy fazowych szt E Montaż złączy typu..n" szt E Wciąganie przewodów YKY 3x1,5mm2z udziałem podnośnika samochodowego m 120 Razem dział: MONTAŻ OŚWIETLENIA PARKOWEGO I AKCENTOWEGO jm Lp. Podstawa Opis jm 4 MONTAŻ SZAFEK OŚWIETLENIOWYCH Koszt jedn. Wartość zł szt./m zł 4.1 E Montaż szafki oświetleniowej z fundamentem szt. 1 Razem dział: MONTAŻ SZAFEK OŚWIETLENIOWYCH Lp. Podstawa Opis jm Koszt jedn. Wartość zł szt./m zł E POMIARY ELEKTRYCZNE Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywanych na stanowisku kpl.pom E Badanie skrzynek pojedynczych lub zestawu rozdzielnicy skrzynkowej szt E Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar E Badanie linii kablowej o ilości żył do 4 odc E Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy odc. 35 Razem dział: POMIARY ELEKTRYCZNE RAZEM OŚWIETLENIE PARKOWE I AKCENTOWE WRAZ Z ZASILANIEM

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21 Biuro Projektów Instalacji Elektrycznych "MR" 46-070 Komprachcice, Ochodze ul. Górna 22-f 45100000-8 45113000-2 45232423-3 45231400-9 45310000-3 45316100-6 45317000-2 31000000-6 74200000-1 74260000-9 Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym projekt placu zabaw Działka nr 761/2

Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym projekt placu zabaw Działka nr 761/2 NAZWA OPRACOWANIA: INWESTOR: LOKALIZACJA: PROJEKTOWAŁ: Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym projekt placu zabaw Działka nr 761/2 Urząd Miejski w Żabnie ul. Władysława Jagiełły 1, 33-240

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy P.B. PRZEBUDOWY DROGI LEŚNEJ

Kosztorys ofertowy P.B. PRZEBUDOWY DROGI LEŚNEJ Inwestor: Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo SARBIA z/s w Sarbka 46 64 700 CZARNKÓW Nr umowy: 203/2014 Data oprac.: 25.01.2015 r Podstawa opracowania: KNR 2-31I, KNR 2-01, KNR 2-01I, KNNR 6,

Bardziej szczegółowo

Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 PROJEKT WYKONAWCZY. Dla zadania pn.:

Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 PROJEKT WYKONAWCZY. Dla zadania pn.: Zarzadzanie i Doradztwo Budownictwo Ladowe Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 Egz. Nr 3... PROJEKT WYKONAWCZY Dla zadania pn.: Budowa parkingu od strony pd-zachodniej na około 28

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Hala sportowa z łącznikiem przy Gimnazjum nr 112 imienia Króla Jana III Sobieskiego

PRZEDMIAR ROBÓT. Hala sportowa z łącznikiem przy Gimnazjum nr 112 imienia Króla Jana III Sobieskiego PRZEDMIAR ROBÓT Hala sportowa z łącznikiem przy Gimnazjum nr imienia Króla Jana III Sobieskiego ADRES INWESTYCJI : ul. Solipska 7/9 0-8 Warszawa działka nr ewid. 0/ z obrębu -08-9 INWESTOR : Miasto Stołeczne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIARY ROBÓT. REMONT OCZYSZCZALNI CIEKÓW W m.godzi BY GM.KRO NIEWICE

PRZEDMIARY ROBÓT. REMONT OCZYSZCZALNI CIEKÓW W m.godzi BY GM.KRO NIEWICE ROBÓT Przedmiot opracowania: REMONT OCZYSZCZALNI CIEKÓW W m.godzi BY GM.KRO NIEWICE Adres: Inwestor: DZ.NR EW.74/2 GODZI BY GMINA KRO NIEWICE, GMINA KRO NIEWICE 99-340 KRO NIEWICE Projektowal: Imie i Nazwisko,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA opracowana dla remontu ulicy Markowskiej na terenie w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy Spis treści: I. OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (OST) str. 3 II. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE

Bardziej szczegółowo

ST - WYMAGANIA OGÓLNE 00.00.00

ST - WYMAGANIA OGÓLNE 00.00.00 ST - WYMAGANIA OGÓLNE 00.00.00 1. Wstęp 1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. 43-309 Bielsko-Biała ul. Czołgistów 36 tel.: +48 33 8453036 e-mail: biuro@elkent-system.pl. 2014-04-15 Paweł Latek,...

Przedmiar robót. 43-309 Bielsko-Biała ul. Czołgistów 36 tel.: +48 33 8453036 e-mail: biuro@elkent-system.pl. 2014-04-15 Paweł Latek,... Przedmiar robót wraz z pompownią i kolektorem tłocznym dla odwodnienia terenów w rejonie budynku dydaktyczno-laboratoryjnego "C" na terenie Akademii Techniczno-Humanistycznej przy ulicy Willowej w Bielsku-Białej.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Załącznik nr 11 do SIWZ Gmina Kołbaskowo 72-001 Kołbaskowo SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Projekt

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Termomodernizacja budynku przy ul. Parkowa 3 w Lwówku Śląskim Obiekt : Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Lwówku Śląskim Roboty

Bardziej szczegółowo

EGZ. nr: Temat: projekt budowlano-wykonawczy. Powiat Strzelecko-Drezdenecki ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7, 66-500 Strzelce Krajeńskie.

EGZ. nr: Temat: projekt budowlano-wykonawczy. Powiat Strzelecko-Drezdenecki ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7, 66-500 Strzelce Krajeńskie. EGZ. nr: Temat: Projekt boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku przy ulicy M. Konopnickiej 2, działka nr 1064/7, obręb 0001 Drezdenko. Faza: projekt budowlano-wykonawczy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO LOKALIZACJA: m. Daleszyce,dz. Nr 2134, 2135, 2153 INWESTOR: Gmina Daleszyce, ul. Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce AUTORZY PROJEKTU: Branża Imię i

Bardziej szczegółowo

III KWARTAŁ 2010 R. WYDAWNICTWO BEZPŁATNE SYSTEM. www.sekocenbud.pl

III KWARTAŁ 2010 R. WYDAWNICTWO BEZPŁATNE SYSTEM. www.sekocenbud.pl WYDAWNICTWO BEZPŁATNE Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno - Organizacyjnych Budownictwa Promocja Sp. z o.o. 02-769 Warszawa, ul. Migdałowa 4 SYSTEM www.sekocenbud.pl BIULETYN CEN ROBÓT REMONTOWYCH PO KLĘSKACH

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) CZĘŚĆ III SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) CZĘŚĆ III SIWZ UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. ul. Konstytucji 3-go Maja 19 05-250 Radzymin tel.: 048 22 786 53 96 fax: 048 22 786 50 49 e-mail: wodociagi@radzymin.pl

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych Piotr Czyszczoń, Renata Półtorak S.C. 28-136 Nowy Korczyn, ul. Farna 6 tel./fax 41 377-11-53 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych BranŜa SANITARNA Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBOT. Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR 4-01, KNR 2-18, KNR 2-18W, KNNR 4, KNR 2-19W, KNR 2-28, KNR 2-19, KNNR 11, KNNR 1 Waluta: PLN

PRZEDMIAR ROBOT. Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR 4-01, KNR 2-18, KNR 2-18W, KNNR 4, KNR 2-19W, KNR 2-28, KNR 2-19, KNNR 11, KNNR 1 Waluta: PLN Inwestor: Gmina Niwiska 36-147 Niwiska 430 PRZEDMIAR ROBOT Nazwa budowy: Wykonanie sieci wodociągowej dn 90 oraz kanalizacji sanitarnej dn 200 w miejscowości Niwiska Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR

Bardziej szczegółowo

owalczyk SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum Nr 16 w Katowicach Uczestnicy procesu inwestycyjnego.

owalczyk SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum Nr 16 w Katowicach Uczestnicy procesu inwestycyjnego. owalczyk A R C H I T E K C I 90-562 Łódź ul. Łąkowa 11 tel. (042) 63 43 699 www.e-architekci.com kowalczyk@architekci.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY I. Projekt zagospodarowania działki II. Projekt architektoniczno budowlany

PROJEKT BUDOWLANY I. Projekt zagospodarowania działki II. Projekt architektoniczno budowlany 42-218 Częstochowa ul. Elsnera 4 h kom. 502 086 906 www.attyka-architekci.com.pl e-mail: attyka@poczta.fm, attykabiuro@poczta.fm PROJEKT BUDOWLANY I. Projekt zagospodarowania działki II. Projekt architektoniczno

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I I. OPIS TECHNICZNY 1. Nazwa inwestycji i jej położenie. 2. Inwestor 3. Zakres opracowania. 4. Podstawa i materiały wykorzystane do opracowania. 5. Charakterystyka terenu zainwestowania.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt drogowy

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt drogowy Adnotacje Inwestor Jednostka projektowa GMINA ZAMBRÓW ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów ul. Mazowiecka 14/11 18-300 Zambrów tel. 500 722 714 Branża DROGOWA Nr tomu TOM 1 Temat PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI

Bardziej szczegółowo

KosztBud 15-756 Białystok ul. Swobofna 58/24 tel./fax 85 654 38 44; 506 110 199 Kosztorysowanie FORTE 9.01 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK 45252000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów uzdatniania,

Bardziej szczegółowo

dz. nr ewid. 1578/56, 1578/77, 1578/78, 1578/79, 1578/80

dz. nr ewid. 1578/56, 1578/77, 1578/78, 1578/79, 1578/80 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH R O Z B I Ó R K A 9 B U D Y N K Ó W O R AZ P O Z O S T AŁ Y C H O B I E K T Ó W B U D O W L AN Y C H W R AZ Z U P O R ZĄD K O W AN I E M T

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ TEKSTOWA: CZĘŚĆ GRAFICZNA: Rysunki do projektu zagospodarowania terenu Rysunki do projektowanego zjazdu publicznego

CZĘŚĆ TEKSTOWA: CZĘŚĆ GRAFICZNA: Rysunki do projektu zagospodarowania terenu Rysunki do projektowanego zjazdu publicznego Spis zawartości projektu: CZĘŚĆ TEKSTOWA: Rozdział 1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU Rozdział 2. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWY ZJAZDU PUBLICZNEGO I CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH CZĘŚĆ GRAFICZNA:

Bardziej szczegółowo

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU WYPOCZYNKU LETNIEGO Lewin Brzeski ul. Nysańska dz. nr 414/57, 414/45, 404 CPV-45212221-1 Roboty w zakresie budowy boisk sportowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTOR SĄD REJONOWY W UL.KOŚCIUSZKI 18 62-100 WĄGROWIEC SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KOD CPV 45000000-7 1 SPIS TREŚCI: 1 WSTĘP... 4 1.1 PRZEDMIOT ST... 4 1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST...

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA cz. 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA cz. 1 TEMAT OPRACOWANIA: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO I REMONT ZAPLECZA SPORTOWEGO DLA MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII NR 2 W ŁODZI UL. SPADKOWA 11 (Projekt realizowany w ramach budżetu obywatelskiego na

Bardziej szczegółowo

Odcinek 5 Odcinek 6 Odcinek 7 Odcinek 8

Odcinek 5 Odcinek 6 Odcinek 7 Odcinek 8 Specyfikacja techniczna robót remontowych nawierzchni chodników, zewnętrznych elementów konstrukcyjnych schodów oraz wykonania daszków nad wejściami przy budynku Poradni Chorób Zakaźnych, Poradni i Oddziału

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25 Projektowanie Doradztwo Techniczne Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 48 61/prefiks/8740681 Nazwa inwestycji Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24

Bardziej szczegółowo

T-1 1 : 500 T-2 1 : 25 T-3

T-1 1 : 500 T-2 1 : 25 T-3 Spis rysunków T-1 Plan sytuacyjno-wysokościowy zagospodarowania terenu 1 : 500 T-2 Wylot kanalizacji deszczowej do potoku 1 : 25 T-3 Profil kanału deszczowego 1 : 100/500 Opis techniczny 1. Część ogólna.

Bardziej szczegółowo