SPRAWOZDANIE NR 40 /2014 Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA GMINY I MIASTA SIANÓW W OKRESIE OD 26 MAJA 2014 R. DO 20 CZERWCA 2014 R.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE NR 40 /2014 Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA GMINY I MIASTA SIANÓW W OKRESIE OD 26 MAJA 2014 R. DO 20 CZERWCA 2014 R."

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE NR 40 /2014 Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA GMINY I MIASTA SIANÓW W OKRESIE OD 26 MAJA 2014 R. DO 20 CZERWCA 2014 R. W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM BURMISTRZ GMINY I MIASTA SIANÓW: I. WYDAŁ ZARZĄDZENIA: 1. Zarządzenie Nr 1077/2014 w sprawie ustalenia ceny do sprzedaży działek nr 27 i 34 w Siecieminie. 2. Zarządzenie Nr 1078/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży dla działek nr 27 i 34 w Siecieminie. 3. Zarządzenie Nr 1079/2014 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy działek nr 35 w Sianowie, 136/2 w Grabówku oraz 113/2 w Skwierzynce. 4. Zarządzenie Nr 180/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dziarżawy dla działek nr 35 w Sianowie, 136/2 w Grabówku oraz 113/2 w Skwierzynce. 5. Zarządzenie Nr 1081/2014 w sprawie podania do publicznej wiadomości, informacji za 2013 r. wynikającej z art. 37 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych. 6. Zarządzenie Nr 1082/2014 w sprawie powierzenia spraw Gminy i Miasta Sianów Sekretarzowi Gminy i Miasta Sianów. 7. Zarządzenie Nr 1083/2014 w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu na 2014 r. 8. Zarządzenie Nr 1084/2014 w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sianowie. 9. Zarządzenie Nr 1085/2014 w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego w Sianowie ul. Tylna 52/ Zarządzenie Nr 186/2014 w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego w Sianowie ul. Koszalińska 2/ Zarządzenie Nr 1087/2014 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 283/3 w Wierciszewie. 1

2 12. Zarządzenie Nr 1088/2014 w sprawie nieodpłatnego nabycia na mienie działki nr 176/51 w Osiekach z przeznaczeniem pod drogę. 13. Zarządzenie nr 1089/2014 w sprawie przeprowadzenia postępowania przetargowego na wykonanie zadania Budowa ciągu pieszorowerowego w Skwierzynce I etap oraz Budowa ciągu pieszo rowerowego w Skwierzynce II etap. 14. Zarządzenie Nr 1090/2014 w sprawie przeprowadzenia postępowania przetargowego dla realizacji zadania Rewaloryzacja cmentarzy w miejscowościach: Osieki, Sucha Koszalińska, Dąbrowa. 15. Zarządzenie Nr 1091/2014 w sprawie przeprowadzenia postępowania przetargowego dla zadania Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego. 16. Zarządzenie Nr 1092/2014 w sprawie powołania komisji konkursowej. 17. Zarządzenie Nr 1093/2014 w sprawie nadania Urzędowi Gminy i Miasta w Sianowie Regulaminu Organizacyjnego. 18. Zarządzenie Nr 1094/2014 w sprawie zmiany szczegółowych zasad udzielania pomocy finansowej w ramach realizacji Gminnego Programu Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych w 2014 r. 19. Zarządzenie Nr 1094/2014 w sprawie zmiany szczegółowych zasad udzielania pomocy finansowej w ramach realizacji Gminnego Programu Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych w 2014 r. 20. Zarządzenie Nr 1095/2014 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Gminnego w Sianowie Renacie Bąk. 21. Zarządzenie Nr 1096/2014 w sprawie zmiany terminu przeprowadzenia kontroli doraźnej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sianowie. 22. Zarządzenie Nr 1097/2014 w sprawie ustalenia ceny do sprzedaży działki nr 283/3 w Wierciszewie wydał Zarządzenie Nr 1098/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości pzreznaczonych do sprzedaży w drodze ustnego przetargu dla działki nr 283/3 w Wierciszewie. 2

3 24. Zarządzenie Nr 1099/2014 w sprawie ustalenia ceny działek o łącznej powierzchni 18,7242 ha położonych w Sianowie przy ul. Łużyckiej w kwocie zł netto. 25. Zarządzenie nr 1100/204 w sprawie ustalenia ceny do sprzedaży działek gruntu do sprzedaży do II przetargu. 26. Zarządzenie Nr 1101/2014 w sprawie ustalenie ceny do sprzedaży działek w drodze I przetargu nieograniczonego. 27. Zarządzenie Nr 1102/2014 w sprawie ustalenia ceny do sprzedaży działek w drodze III przeatrgu nieograniczonego. II. ROZSTRZYGNĄŁ SPRAWY: Podczas posiedzenia w dniu 27 czerwca 2014 r.: 1. podpisał umowę z firmą HR KONSULTING Sp. z o.o. z Legnicy w sprawie świadczenia usług polegających na zapewnieniu obsługi osób niesłyszących i niedosłyszących w 5 jednostkach gminnych za kwotę 367,77 zł brutto miesięcznie. 2. wyraził zgodę na wynajęcie pomieszczenia gospodarczego w Sianowie ul. Tylna wyraził zgodę na przesunięcie do dnia r. terminu zawarcia aktu notarialnego związanego z zakupem lokalu mieszkalnego w Sianowie ul. Łużycka 44/2. 4. wyraził zgodę na wprowadzenie zmian w planie wydatków związanych z ochrona środowiska w związku z wyposażeniem terenu zielonego przy Centrum Kultury w Sianowie. 5. wyraził zgodę na dokonanie przesunięć w planie wydatków przeznaczonych na promocję i rozwój oraz upowszechnianie sportu i rekreacji. 6. podpisał z jedną osobą niepełnosprawną umowę w sprawie dofinansowania kosztów uczestnictwa w badaniach specjalistycznych. 7. postanowił o przygotowaniu przetargu na wyłonienie wykonawcy zadania Rewaloryzacja cmentarzy w miejscowościach: Osieki, Sucha Koszalińska, Dąbrowa. 8. przyjął ofertę Biura Projektowego Irena Bakalarska z Koszalina w sprawie pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego dla zadania Budowa 3

4 ciągu pieszo rowerowego w m. Skwierzynka I etap za kwotę zł brutto. Podczas posiedzenia w dniach 29 i 30 maja 2014 r.: 1. zatwierdził wyniki postępowania w sprawie wyboru wykonawcy zadania Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Skibnie. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Kazimierz Gozdal z Pomiłowa, która wykona zadanie za kwotę ,10 zł brutto. 2. unieważnił postępowanie przetargowe w sprawie wykonania zadania Budowa ścieżek pieszo rowerowych w Skibnie, Kłosie i Osiekach w części I Skibno z powodu utraty prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Podczas posiedzenia w dniu 3 czerwca 2014 r.: 1. zatwierdził plan rozbudowy oświetlenia drogowego wynikającego z umowy z Energą Oświetlenie dla miejscowości Szczeglino, Ratajki, Skwierzynka, Gorzebądz, Kłos i Sianów ul. Łużycka. 2. wyraził zgodę na umieszczenie w pasie drogi gminnej działce nr 516 w Sianowie przyłącza kanalizacji deszczowej. 3. na wniosek Orange Polska S.A. wyraził zgodę na przedłużenie umowy najmu lokalu użytkowego w Sierakowie Sławieńskim. 4. zlecił Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Wsi Sucha Koszalińska realizacji zadania Organizacja życia sportowego we wsi Sucha Koszalińska. 5. wyraził zgodę na dofinansowanie w kwocie 3200 zł kosztów organizacji przez Szkołę Podstawową w Iwięcinie Sejmiku Ekologicznego. Podczas posiedzenia w dniu 5 czerwca 2014 r : 1. zatwierdził treść ogłoszenia wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia dla zadania Budowa ciągu pieszo rowerowego w Skwierzynce I etap. 2. zatwierdził treść ogłoszenia wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia dla zadania Budowa ciągu pieszo rowerowego w Skwierzynce II etap. 4

5 3. zatwierdził treść ogłoszenia oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia dla zadania Rewaloryzacja cmentarzy w miejscowościach: Osieki, Sucha Koszalińska, Dąbrowa. 4. zatwierdził treść ogłoszenia oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia dla zadania Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności zamawiającego. Podczas posiedzenia w dniu 10 czerwca 2014 r.: 1. wyraził zgodę na zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego na działce nr 56/4w Sianowie. 2. wyraził zgodę na umowy najmu pomieszczenia gospodarczego na posesji przy ul. Tylnej podpisał z dwoma osobami niepełnosprawnymi umowy w sprawie dofinansowania kosztów uczestnictwa w badaniach specjalistycznych. 4. wyraził zgodę na sfinansowanie ze środków rezerwy ogólnej składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Koszaliński Bank Żywności w kwocie 5000 zł. 5. wyraził zgodę na sfinansowanie kosztów urządzenia boiska piłkarskiego w miejscowości Grabówko za kwotę 700 zł. 6. wyraził zgodę na przesunięcie terminu zawarcia aktu notarialnego dotyczącego wykupu lokalu użytkowego w Sianowie ul. Armii polskiej przyjął ofertę firmy P.P.U. H Mirosław Mospinek w sprawie realizacji zadania Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sianów, etap 2014 za cenę ,10 zł brutto. 8. przyjął ofertę firmy Kwiaciarnia i Projektowanie Irena Bakalarska z Koszalina w sprawie pełnienia nadzoru inwestorskiego dla zadania - Budowa scieżki pieszo-rowerowej w Skibnie za kwotę 2460 zł brutto. 9. przyjął ofertę firmy Kwiaciarnia i Projektowanie Irena Bakalarska z Koszalina w sprawie pełnienia nadzoru inwestorskiego dla zadania Budowa ścieżki pieszo rowerowej w Kłosie za kwotę 2152,50 zł brutto. 10. wyraził zgodę na umieszczenie w pasie drogi gminnej działce nr 108/1 położonej w Szczeglinie Nowym przyłącza kablowego 0,4 kv. 11. wyraził zgodę na umieszczenie w pasie drogi gminnej niebędącej publiczną, działce nr 82 w Szczeglinie kabla energetycznego 15 kv. 5

6 12. wyraził zgodę na umieszczenie w pasie drogi gminnej niebędącej publiczną działce nr 3/2 w Osiekach przyłącza kablowego 0,4 kv. 13. zatwierdził wyniki przetargu na wykonanie zadania Miejsce rekreacji przy ul. Słowackiego w Sianowie zagospodarowanie terenu, poprawa estetyki i stworzenie miejsca wypoczynku dla mieszkanców gminy Sianów oraz Miejsca parkingowe dla samochodów osobowych wraz z utwardzeniem terenu z dostępem do drogi publicznej ul. Mikołaja Kopernika w Sianowie. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Drogowe DROBET Tadeusz Broś ze Sławna, które wykona : - zadanie I - za kwotę zł brutto, - zadanie II za kwotę ,02 zł brutto. 14. przyjął wniosek w sprawie zmiany w planie dochodów przeznaczonych na realizację wydatków związanych z ochroną środowiska. 15. zatwierdził wykaz miejscowości w których na drogach gminnych zostaną wykonane prace sprzętu typu równiarka i walec. 16.przyjął wniosek w sprawie zmiany w planie wydatków majątkowych na 2014 r. Podczas posiedzenia w dniu 12 czerwca 2014 r.: 1. przyjął wniosek w sprawie przeprowadzenia postępowania przetargowego na realizację zadania Kapitał na przyszłość w zakresie zatrudnienia pedagogów, 2. w zwiazku z uzyskaniem dotacji w kwocie ,07 zł przyjął wniosek w sprawie wprowadzenia do wydatków majątkowych zadania Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy i Miasta Sianów, 3. w związku z uzyskaniem dotacji w kwocie ,00 zł w ramach programu Maluch edycja 2014 przyjął wniosek w sprawie zwiększenia dochodów budżetu Gminy o tą kwotę, 4. przyjął wniosek w sprawie zwiększenia o kwotę zł wydatków budżetowych przeznaczonych na dotację dla podmiotów prowadzących prace konserwatorskie i reatauratorskie przy zabytkach. 5. zatwierdził wyniki konkursu na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi 6

7 Sucha Koszalińska na realizację zadania Sianowski Ośrodek Wsparcia dla Organizacji Pozarządowych otrzyma dotację w kwocie 4750 zł, Stowarzyszenie Sianowska Akademia Seniora na zadanie Aqua edukacja otrzymała dotację w kwocie zł, Klub Sportowy Victoria Sianów na zadanie Sport to zdrowie otrzyma dotację 7000 zł. 6. wyraził zgodę na dofinansowanie w kwocie 500 zł kosztów organizacji Gminnego Konkursu Informatycznego w szkole Podstawowej Nr 2. Podczas posiedzenia w dniu 17 czerwca 2014 r: 1. przyjął ofertę firmy Usługi Projektowe Irena Bakalarska z Koszalina w sprawie pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania Budowa ścieżki pieszo rowerowej w Osiekach za kwotę zł brutto. 2. przyjął ofertę Muzeum w Koszalinie w sprawie przeprowadzenia interwencyjnych badań archeologicznych przy realizacji zadania Budowa chodnika w Siecieminie za kwotę zł brutto. 3. wyraził zgodę na umieszczenie w pasie drogi gminnej działce nr 439 w Sianowie przyłącza gazowego. 4. wyraził zgodę na umieszczenie w pasie drogi gminnej niebędącej publiczną, działce nr 150 w Kędzierzynie przyłącza wodociągowego. 5. wyraził zgodę na lokalizację budynku mieszkalnego w Wierciszewie w odległości 8 m i 13 m od dróg wewnętrznych. 6. wyraził zgodę na wydzierżawienie na okres 2 lat działki nr 179 o pow. 0,70 ha położonej w miejscowości Iwięcino. 7. przyjął wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu na lokale socjalne, wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu na lokale mieszkalne komunalne w celu poprawy warunków zamieszkaiwania spełniających kryterium dochodowe sporządzoany na rok 2014 r oraz wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu na lokale mieszkalne komunalne w celu poprawy warunków zamieszkiwania niespełniających kryterium dochodowego sporządzony na rok

8 8. przyjął ofertę firmy MBR PrintStyle Sp. z o.o. z Chorzowa w sprawie dostawy urzadzenia do kopiowania i drukowania marki KONICA Minolta c 253 za kwote 8499,30 zł brutto. 9. podpisał z dwoma osobami niepełnosprawnymi umowę w sprawie dofinansowania kosztów udziału w badaniach specjalistycznych. 10. podpisał z osobą niepełnosprawną umowę w sprawie dofinansowania kosztów związanych z likwidacją barier architektonicznych. 11. podpisał z osobą niepełnosprawną umowę w sprawie dofinansowania kosztów udziału w turnusie rehabilitacyjnym. 12. wyraził zgodę na przedłużenie na kolejne 3 lata umowy dzierżawy działki gruntu nr 806 w Sianowie ul. Łuzycka 14 z przeznaczeniem pod lokalizacje tyczasowego garażu. 13. zatwierdził podział środków przeznaczonych na stypendia za wyniki w nauce dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowej oraz I-III szkół gimnazjalnych. III. PRZYJĄŁ PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W SIANOWIE : 1. projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pn. Żłobek Gminny Skrzat w Sianowie oraz nadania jego statutu. Projekt został włączony do porządku obrad XLVI Sesji Rady Miejskiej w Sianowie w dniu 28 maja 2014 r. 2. projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy i Miasta Sianowa Kazimierzowi i Leokadii Trzeciakom. Projekt został przyjęty podczas XLVII Sesji Rady Miejskiej w Sianowie w dniu 12 czerwca 2014 r. 8

9 3. projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z kompleksu obiektów sportowych przy ul. Dębowej w Sianowie. 4. projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie zmieniający uchwałę w sprawie podziału Gminy i Miasta Sianów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 5. projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sianów w obrębach ewidencyjnych Dąbrowa i Karnieszewice. 6. projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie zmiany budżetu Gminy Sianów na 2014 r. 7. projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sianów na lata projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Gminnym Skrzat w Sianowie. IV. WYKONAŁ UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W SIANOWIE: 1) Uchwała Nr XLVI/344/2014 w sprawie określenia warunków udzielania pomocy de minimis dla przedsiębiorców w zakresie zwolnień w podatku od nieruchomości. Uchwałę przesłana do RIO ZZ Koszalin. 2) Uchwała Nr XLVI/345/2014 w sprawie przyjęcia od Powiatu Koszalińskiego zadania inwestycyjnego w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 3592Z na ulicy Mickiewicza w Sianowie. Uchwała została skierowana do realizacji przez Referat GKAPP. 3) Uchwała Nr XLVI/346/2014 w sprawie zmian budżetu Gminy Sianów na 2014 r. Uchwałę przesłana do RIO ZZ Koszalin. 9

10 4) Uchwała Nr XLVI/347/2014 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sianów na lata Uchwałę przesłana do RIO ZZ Koszalin. 5) Uchwała Nr XLVI/348/2014 w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej Żłobek Gminny Skrzat w Sianowie oraz nadania jego statutu. Uchwała została skierowana do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. V. W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM I MANDATOWYM WYDAŁ: decyzje administracyjne, 2. 9 postanowień, 3. 3 opinie, zaświadczenia, wypisów i wyrysów z planów zagospodarowania wpisów do CEIDG, upomnienia, tytułów wykonawczych, wezwań, deklaracji w sprawie opłat za odbiór odpadów, dowodów osobistych, wniosków o dowody osobiste, unieważnień dowodów osobistych, aktów stanu cywilnego, odpisy aktów stanu cywilnego, poświadczeń i powiadomień o aktach stanu cywilnego, postępowań mandatowych SM, postępowań sądowych SM, interwencji ze zgłoszeń. VI. UCZESTNICZYŁ W SPOTKANIACH : 1. z rodzicami dzieci sześcioletnich w sprawie przyjęcia do I klasy w SP Nr 2 w Sianowie, 2. w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej SGiPPŚ, 3. w Skwierzynce w zebraniu wiejskim mieszkańców, 10

11 4. w cyklicznej naradzie z dyrektorami szkół i przedszkola, 5. w zebraniu zarządu wspólnoty mieszkaniowej ul. Armii Polskiej 24-26, 6. w wernisażu wystawy pt. Dzień Dziecka w Galerii Kina Zorza w Sianowie, 7. w Jubileuszu 45 lecia rocznicy ślubu Państwa Wacławy i Ryszarda Mendyków, 8. w otwarciu obiektu sportowego przy ul. Dębowej z okazji Dnia Dziecka, 9. z Eweliną Starzak i Krzysztofem Plewą prowadzącymi XVII Dni Ziemi Sianowskiej, 10. w konferencji prasowej z w związku z XVII Dni Ziemi Sianowskiej, 11. z przedstawicielką Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koło w Sianowie, 12. z Mirosławem Trzeciakiem, 13. w sprawie strażackiego Dnia Skupienia, 14. w Iwięcinie w posiedzeniu Komisji Rolnej Rady Miejskiej z sołtysami i przewodniczącymi Zarządów Osiedli z okazji Dnia Sołtysa. 15. z Sebastianem Boberem w sprawie organizacji Olimpiady młodzieżowej z okazji XVII Dni Ziemi Sianowskiej, 16. z Tomaszem Ucińskim prezesem PGK Koszalin w sprawie parkingu przy ul. Słowackiego w ramach sponsoringu na rzecz Gminy Sianów, 17. z dyrektorem Przedszkola Gminnego w Sianowie Renatą Bąk w sprawie wyposażenia żłobka, 18. w Przytoku Pikniku Rodzinnym organizowanym przez Przedszkole Gminne w Sianowie, 19. we Mszy Świętej w związku ze strażackim Dniem Skupienia, 20. w wyścigu kolarskim Masters po latach, 21. w ognisku wspólnym dla rodzin przyjmujących dzieci z oraz delegacją z Rezekne, 22. w Urzędzie z dziećmi z Rezekne i ich opiekunami, 11

12 23. z Arturem Czechowskim w sprawie przystani na Jamnie, 24. z dyrektorem SP w Iwięcinie i prezesem stowarzyszenia prowadzącego tą szkołę w sprawie organizacji imprezy pn. W poszukiwaniu kwiatu paproci. 25. z prezesem firmy PBI KOBET Sp. z o.o. w Koszalinie Krzystofem Biczem, 26. z Eweliną Starzak i Krzystofem Plewą, 27. z ks. Tomaszem Środą w sprawie pielgrzymki rowerowej, 28. udzielił wywiadu TV MAX, 29. w Szczecinie odebrał nagrodę w konkursie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego na Samorządowego Lidera współpracy z NGO w powitaniu delegacji samorządowej z partnerskiej Gminy Biały Dunajec, 31. w uroczystej Sesji Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatelstwa Kazimierzowi i Leokadii Trzeciakom. 32. w Kinie Zorza w Sianowie w Konkursie Twórczości Karola Wojtyły. 33. w posiedzeniu Komisji Gospodarczej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Sianowie z udziałem Tomasza Ucińskiego prezesa PGK Koszalin. 34. w imprezach w ramach XVII Dni Ziemi Sianowskiej. 35. z dyrektorem ZAOO Heleną Zochniak w sprawie naboru personelu do nowo otwartego żłobka. 36. z wykonawcami ścieżki pieszo rowerowej w Osiekach. 37. w Darłowie w posiedzeniu Zarządu Zarządu DLGR. 38. w Koszalinie w Walnym Zgromadzeniu SGiPPŚ. 40. w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sianowie z Zarządem Gminnego Koła ZNP. 41. w cyklicznej naradzie dyrektorów szkół o przedszkola. 42. w Iwięcinie w XII Sejmiku Ekologicznym, 12

13 Sporządziła Teresa Soróbka SPRAWOZDANIE NR 39 / 2014 Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA GMINY I MIASTA SIANÓW ZA OKRES OD 26 KWIETNIA 2014 R. DO DNIA 2 5 MAJA 2014 R. W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM BURMISTRZ GMINY I MIASTA SIANÓW: I. WYDAŁ ZARZĄDZENIA: 1. Zarządzenie Nr 1055/2014 w sprawie eksmisji najemcy lokalu komunalnego w Węgorzewie Koszalińskim, 40/2. 2. Zarządzenie Nr 1056/2014 w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Sianów na rok Zarządzenie Nr 1057/2014 w sprawie ustalenia ceny do sprzedaży działek 25/7, 25/8 I 25/9 W Grabówku. 4. Zarządzenie Nr 1058/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu dla działek nr 25/7, 25/8 i 25/9 w Grabówku. 5. Zarządzenie Nr 1059/2014 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r. 6. Zarządzenie Nr 1060/2014 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego w Sianowie ul. Koszalińska 2/9. 7. Zarządzenie Nr 1061/2014 w sprawie odwołania ze składu Obwodowych Komisji Wyborczych. 8. Zarządzenie Nr 1062/2014 w sprawie zatwierdzenia zmiany w strukturze organizacyjnej Zakładu Budżetowego Administracja Budynków Komunalnych. 13

14 9. Zarządzenie Nr 1063/2014 w sprawie umorzenia należności z tytułu dostawy wody. 10. Zarządzenie Nr 1064/2014 w sprawie nieodpłatnego przekazania do Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Sianów zestawu hali namiotowej wraz z osprzętem. 11. Zarządzenie Nr 1065/2014 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działek nr 27 i 34 w Sieciemnie. 12. Zarządzenie Nr 1066/2014 w sprawie przeprowadzenia postępowania przetargowego dla zadania Miejsce rekreacji przy ul. Słowackiego w Sianowie zagospodarowanie terenu poprawa estetyki i stworzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców gminy Sianów. 13. Zarządzenie Nr 1067/2014 w sprawie upoważnienia kierownika MGOPS Haliny Iwanisik do prowadzenia postępowań wynikających z ustawy o wypłacie zasiłków dla opiekunów. 14. Zarządzenie Nr 1068/2014 w sprawie upoważnienia zastępcy kierownika MGOPS Elżbiety Ałtyn do prowadzenia postępowań wynikających z ustawy o wypłacie zasiłków dla opiekunów. 15. Zarządzenie Nr 1069/2014 w sprawie powołania do Obwodowych Komisji Wyborczych. 16. Zarządzenie Nr 1070/ 2014 w sprawie przeprowadzenia postępowania przetargowego dla wykonania zadania Budowa chodnika w Siecieminie. 17. Zarządzenie Nr 1071/2014 w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu na rok Zarządzenie Nr 1072/2014 w sprawie rozłożenia na raty zaległości w opłatach za lokal mieszkalny w Sianowie ul. Armii Polskiej 28/2A. 19. Zarządzenie Nr 1075/2014 w sprawie eksmisji w lokalu mieszkalnego w Sianowie ul. Koszalińska 24/ Zarządzenie Nr 1073/2014 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości oznacznej działkami nr 31 i 134 w Kłosie. 21. Zarządzenie Nr 1074/2014 w sprawie udzielenia bonifikaty przy zakupie lokalu mieszkalnego w Sianowie ul. Łużycka 44/3. 14

15 22. Zarządzenie Nr 1075/2014 w sprawie przeprowadzenia eksmisji z lokalu mieszkalnego w Sianowie ul. Koszalińska 24/ Zarządzenie Nr 1076/2014 w sprawie odwołania ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej. II. ROZSTRZYGNĄŁ SPRAWY: Podczas posiedzenia w dniu 29 kwietnia 2014r.: 1. zatwierdził wyniki przetargu na dostawę mikrobusu 9 cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich. Najkorzystniejszą ofertę złozyła firma INTER AUTO Wiesław Siwek Pękowice, która wykona zadanie za kwotę zł brutto. 2. podpisał z dwoma osobami niepełnosprawnymi umowy w sprawie dofinansowania kosztów udziału w badaniach specjalistycznych. 3. wyraził zgodę na dofinansowanie w kwocie 270 zł programu profilaktycznego pn. Alkohol wróg czy dobry kolega realizowanego przez Stowarzyszenie Refugium z Węgorzewa Koszalińskiego. 4. przyjął projekty : - wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu na lokale socjalne, - wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu na lokale mieszkalne komunalne w celu poprawy warunków zamieszkiwania spełniajacych kryterium dochodowe, - wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu na lokale mieszkalne komunalne w celu poprawy warunków zamieszkiwania niespełniających kryterium dochodowe, Podczas posiedzenia w dniu 06 maja2014 r.: 1. postanowił o przeznaczeniu do sprzedaży działki nr 34 położonej w Siecieminie. 15

16 2. wyraził zgodę na przedłużenie o kolejne 3 lata umowy dzierżawy działki nr 35 w Sianowie ul. Ogrodowa. 3. wyraził zgodę na zakup 8 ławek do Parku Miejskiego w Sianowie oraz 5 dodatkowych koszy ulicznych na ul. Dębową i ul. Słowackiego za łączną kwotę około zł. 4. wyraził zgodę na ujęcie w planie wydatków majątkowych stanowiącym załącznik do budżetu Gminy i Miasta Sianów następujących zadań - przebudowy ogrodzenia SKATE PARKU od ul. Mickiewicza koszt zł, - wykonanie ekspertyzy i projektu wykonawczego remontu bramy eklektycznej w Sianowie za kwotę zł. 5. wyraził zgodę na sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Sianów dla działki nr 77/2 w Kędzierzynie- na wniosek właściciela. 6. przyjął ofertę Iwony Maliszewskiej w sprawie remontu drogi gminnej nr działki 132 w Kędzierzynie za kwotę 3000 zł brutto. 7. postanowił o wszczęciu procedury przetargowej dla wykonania zadania pn. Miejsce rekreacji przy ul. Słowackiego, zagospodarowanie terenu, poprawa estetyki i stworzenie miejsca odpoczynku dla mieszkańców gminy Sianów. 8. przyjął ofertę Biura Usług Projektowych i Nadzoru Danuty Zubrzyskiej z Koszalina w sprawie pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania Zagospodarowanie centrum wsi Węgorzewo Koszalińskie. 9. przyjął Ofertę Agencji Reklamowej REPRO Sp. C z Koszalina w sprawie wykonania wymiany oznakowania Urzędu Gminy i Miasta, w tym wyminy tablic informacyjnych za kwotę zł brutto. 10. przyjął wniosek w sprawie zwiększenia o kwotę zł dotacji podmiotowej na działalność Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Sianów w roku przyjął ofertę Piotra Małachowskiego w sprawie remontu naprawy i malowania drzwi do pokoi biurowych w Urzędzie Gminy i Miasta -10 szt. za kwotę 1000 zł brutto. Podczas posiedzenia w dniu 8 maja 2014 r.: 16

17 1. wyraził zgodę na zakup 10 szt. koszy ulicznych oraz 15 szt wkładów do koszy za łączną kwotę 4 520,25 zł brutto. 2. przyjął ofertę Przedsiębiorstwa Usługowo Handlowo Produkcyjnego Pilawa Eugeniusz Pilawa z Kołobrzegu w sprawie konserwacji platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy i Miasta w Sianowie za kwote 221,40 zł brutto. Podczas posiedzenia w dniach 12 i 13 maja 2014 r.: 1. przeznaczył kwotę 700 zł na pokrycie kosztów związanych z przejazdem drużyny ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sianowie na eliminacje Wojewódzkie Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. 2. wyraził zgodę na ogłoszenie przetargu na wykonanie projektu na rozbudowę ujęcia wody ze stacją uzdatniania wody w Sianowie oraz wodociągiem magistralnym na trasie Sianów Osieki Rzepkowo. 3. zatwierdził zmiany do informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania azbestu stanowiącej część Programu usuwania azbestu i plan ochrony przed jego szkodliwością dla Gminy i Miasta Sianów. 4. zatwierdził treść ogłoszenia w sprawie konkursu ofert na realizację zadań Gminy Sianów w zakresie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 5. wyraził zgodę na dofinansowanie w kwocie z ł, ze środków rezerwy oświatowej kosztów remontu korytarza w Szkole Podstawowej w Szczeglinie. 6. wyraził zgodę na zwiększenie o kwotę zł kosztów organizacji wypoczynku wakacyjnego dzieci i młodzieży ( w drodze przesunięcia ze środkó w przeznaczonych na dowozy uczniów). 7. podpisał umowę w sprawie dofinansowania kosztów udziału osoby niepełnosprawnej w badaniach specjalistycznych. 8. wyraził zgodę na umieszczenie w pasie drogi gminnej działce nr 137/3 w Kędzierzynie linii kablowej. 9. wyraził zgodę na umieszczenie w pasie drogi gminnej niebędącej publiczną, działce nr 119/2 w Suchej Koszalińskiej linii kablowej. 10. nie zgłosił wniosków do zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w częściach obrębów 17

18 geodezyjnnych: Bartolino, Kusice, Przystawy, Grabowo, Sulechowo, Sulechówko, Drawsko, Lejkowo w gm. Malechowo. 11. postanowił o przeprowadzeniu postępowania przetargowego dla realizacji zadania Budowa chodnika w Siecieminie. 12. przyjął projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie przyjęcia od Starostwa Powiatu Koszalińskiego zadania inwestycyjnego w pasie drogi powiatowej Nr 3592 Z na ul. Mickiewicza w Sianowie. 13. wyraził zgodę na umieszczenie w pasie drogi gminnej działce nr 517 w Sianowie linii kablowej. Podczas posiedzenia w dniu 15 i 16 maja 2014 r.: 1. zatwierdził wyniki przetargu na wykonanie zadania Przebudowa dróg gminnych. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Drogowe DROBET Tadeusz Broś ze Sławna, które wykona poszczególne zadania za kwoty: część I ul. Klonowa, 1 mb drogi z płyt YOMB 207,85 zł brutto, część II Kłos, 1 mb drogi z płyt YOMB - 207,85 zł brutto, część III Mokre, 1 mb drogi z płyt YOMB - 207,85 zł brutto. 2. zatwierdził treść ogłoszenia oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia dla zadania Miejsce rekreacji przy ul. Słowackiego w Sianowie zagospodarowanie terenu poprawa estetyki i stworzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców gminy Sianów. 3. zatwierdził treść ogłoszenia oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia dla zadania Budowa chodnika w Siecieminie. Podczas posiedzenia w dniu 20 maja 2014 r.: 1. wyraził zgodę na dofinansowanie w kwocie 700 zł szkolenia Rady Pedagogicznej Gimnazjum Gminnego w Sianowie w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej. 2. wyraził zgodę na dzierżawę działki nr 238/3 w Sianowie z przeznaczeniem na ogród przydomowy. 3. podpisał z pięcioma osobami niepełnosprawnymi umowy w sprawie dofinansowania kosztów udziału w badaniach specjalistycznych. 18

19 4. wyraził zgodę na dofinansowanie w kwocie 1000 zł kosztów uczestnictwa rolników z terenu gminy w seminarium poświęconym r agroturystyce. 5. w związku ze zmianą trasy przyłącza telekomunikacyjnego na działce nr 47/9 w Suchej Koszalińskiej obniżył naliczoną z tego tytułu opłatę o kwotę 4 443,25 zł. 6. wprowadził do planu wydatków majątkowych zadanie Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowych nr 3592 Z na ul. Mickiewicza w Sianowie. 7. wyraził zgodę na utwardzenie części działki nr 263/4 w Sianowie ul. Mickiewicza. 8. nie zgłosił wniosków do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego części gm. Malechowo. 9. postanowił o przystąpieniu do realizacji zadania Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Skwierzynce I etap. 10. postanowił o przystąpieniu do realizacji zadania Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Skwierzynce II etap. 11. wyraził zgodę na dofinansowanie w kwocie 400 zł kosztów transportu uczestników spostkania rodzin zastępczych Rodzinalia. Środki z rezerwy ogólnej Burmistrza. Podczas posiedzenia w dniu 23 maja 2014 r.: 1. zatwierdził wyniki przetargu na wykonanie zadania Budowa ścieżek pieszo rowerowych w Skibnie, Kłosie oraz Osiekach. Najkorzystniejsze oferty złożyły nastepujące firmy: - Część I Skibno- Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Budowlane MAGRO Andrzej Grochowina, które wykona zadanie za kwotę ,88 zł brutto, - Część II Osieki DOMAR Kazimierz Domaracki Tatów gm.biesiekierz, który wykona zadanie za kwotę ,53 zł brutto, - Część III Kłos Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Budowlane MAGRO Andrzej Grochowina Koszalin, które wykona zadanie za kwotę ,03 zł brutto. 19

20 III. PRZYJĄŁ PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ : 1. projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie przyjęcia od Starostwa Powiatu Koszalińskiego zadania inwestycyjnego w pasie drogi powiatowej Nr 3592 Z na ul. Mickiewicza w Sianowie. 2. projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie określenia warunków udzielania pomocy de minimis dla przedsiebiorców w zakresie zwolnień w podatku od nieruchomości. 3. projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie zmiany w budżecie Gminy Sianów na rok projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sianów na lata IV. WYKONAŁ UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ: 1. Uchwała Nr XLV/339/2014 w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej Żłobek Gminny Skrzat w Sianowie oraz nadania jego statutu. Uchwała została skierowana do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.. 2. Uchwała Nr XLV/340/2014 w sprawie zmian budżetu Gminy Sianów na 2014 r. Uchwała przesłana do RIO ZZ Koszalin. 3. Uchwała Nr XLV/341/2014 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sianów na lata Uchwałę przesłana do RIO ZZ Koszalin. 4. Uchwała Nr XLV/342/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy i miasta Sianów. Uchwała została skierowana do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 20

Marzec 2014 r. Nr Zarządzenia i treść. wydania

Marzec 2014 r. Nr Zarządzenia i treść. wydania Marzec 2014 r. Nr Zarządzenia i treść ZARZĄDZENIE Nr 155/2014 w sprawie waloryzacji rocznego ryczałtu ulg w podatku od nieruchomości dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016

UCHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 UHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r.

Bardziej szczegółowo

w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczących Rady Gminy Wieprz

w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczących Rady Gminy Wieprz L.p. Nr uchwały Data podjęcia 1 I/1/10 29.11.2010 Tytuł uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczących Rady Gminy Wieprz Uwagi 2 I/2/10 29.11.2010

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności 1/5

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności 1/5 OR-I.0057.3.2016 Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności za okres od 20 stycznia 2016 roku do 15 lutego 2016 roku I. W zakresie gospodarowania mieniem komunalnym: 1. Uchylono zarządzenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MIĘDZYSESYJNE BURMISTRZA MIASTA ŚRODA WIELKOPOLSKA

SPRAWOZDANIE MIĘDZYSESYJNE BURMISTRZA MIASTA ŚRODA WIELKOPOLSKA Środa Wielkopolska, dnia 26 kwietnia 2010 roku BB.0055-3/10 SPRAWOZDANIE MIĘDZYSESYJNE BURMISTRZA MIASTA ŚRODA WIELKOPOLSKA W dniu 07.04.2010 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na przebudowę placu postojowego

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E S P R A W O Z D A N I E z działalności Burmistrza Miasta Nowy Staw za okres od 01 grudnia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku. W zakresie s p r a w, które należą do wyłącznej kompetencji Rady Miejskiej w

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/76/15 RADY MIASTA DYNÓW z dnia 9 grudnia 2015 roku. 1 W budżecie Miasta Dynowa na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany ;

UCHWAŁA NR XIII/76/15 RADY MIASTA DYNÓW z dnia 9 grudnia 2015 roku. 1 W budżecie Miasta Dynowa na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany ; UCHWAŁA NR XIII/76/15 RADY MIASTA DYNÓW z dnia 9 grudnia 2015 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art.40 ust. 1, art.42 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00 Wydatki majątkowe Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/735/2010 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/608/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2012 z dnia 14 marca 2012 r. Alkohol zezwolenia Alina Pluta

Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2012 z dnia 14 marca 2012 r. Alkohol zezwolenia Alina Pluta Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2012 z dnia 14 marca 2012 r. Alkohol zezwolenia Alina Pluta Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r.

Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r. BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA ul. Plac Sobieskiego 18 37-100 ŁAŃCUT OA.0050.114.2015 Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie układu wykonawczego Uchwały Nr VI/35/2015

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 30 lipca 2014 r.

Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 30 lipca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220. UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM. z dnia 20 marca 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220. UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM. z dnia 20 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220 UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r.

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 465/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25.08.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

Do zaproponowanego porządku obrad wprowadzono dodatkowe:

Do zaproponowanego porządku obrad wprowadzono dodatkowe: Protokół nr 32/2014 ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetowo Finansowej i Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska, Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji z dnia 24 lutego 2014

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W GMINIE ŚWIESZYNO W 2015 ROKU

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W GMINIE ŚWIESZYNO W 2015 ROKU INWESTYCJE ZREALIZOWANE W GMINIE ŚWIESZYNO W 2015 ROKU DOCHODY, WYDATKI GMINY ŚWIESZYNO W LATACH 2014-2015 LATA DOCHODY WYDATKI 2014 22 889 085,28 zł 22 799 107,06 zł 2015 24 951 593,56 zł 25 460 357,30

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011

UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY z dnia 31 marca w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4i pkt.9 lit. i Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Książa Wlkp. w okresie od 11 marca do 14 kwietnia 2008 r.

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Książa Wlkp. w okresie od 11 marca do 14 kwietnia 2008 r. Sesja Rady Miejskiej w Książu Wlkp. 14 kwietnia 2008 roku Sprawozdanie z działalności Burmistrza Książa Wlkp. w okresie od 11 marca do 14 kwietnia 2008 r. 1. 11 marca 2008 r. spotkanie z Dyrektorem Banku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 marca 2014 r. Poz. 3124

Warszawa, dnia 28 marca 2014 r. Poz. 3124 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 28 marca 2014 r. Poz. 3124 UCHWAŁA Nr XXVII.277.2012 RADY MIEJSKIEJ W BRWINOWIE w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr XVII.178.2011 z dnia 16.12.

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 30 października 2013 r. Poz. 6250 UCHWAŁA NR XI/66/2013 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI. z dnia 21 października 2013 r.

Kraków, dnia 30 października 2013 r. Poz. 6250 UCHWAŁA NR XI/66/2013 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI. z dnia 21 października 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 30 października 2013 r. Poz. 6250 UCHWAŁA NR XI/66/2013 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2013 rok.

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 7 kwietnia 2015 r. Poz. 1230 UCHWAŁA NR VII/40/2015 RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM. z dnia 26 marca 2015 r.

Szczecin, dnia 7 kwietnia 2015 r. Poz. 1230 UCHWAŁA NR VII/40/2015 RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM. z dnia 26 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 7 kwietnia 2015 r. Poz. 1230 UCHWAŁA NR VII/40/2015 RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie dokonania zmian

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE w sprawie zmiany uchwały Nr IV/26/2014 w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2015 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

1.202.000,00 1.202.000,00

1.202.000,00 1.202.000,00 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/87/ 2004 Rady Gminy w Łambinowicach z dnia 22 stycznia 2004r PLAN WYDATKOW NA 2004 ROK Dz. Rozdz. Nazwa Wydatki bieżące Razem W tym Wynagrodz. i pochodne Dotacje Obsługa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 8/2015 Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA GMINY I MIASTA SIANÓW ZA OKRES OD 13 SIERPNIA 2015 R. DO DNIA 25 WRZEŚNIA 2015R.

SPRAWOZDANIE NR 8/2015 Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA GMINY I MIASTA SIANÓW ZA OKRES OD 13 SIERPNIA 2015 R. DO DNIA 25 WRZEŚNIA 2015R. SPRAWOZDANIE NR 8/2015 Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA GMINY I MIASTA SIANÓW ZA OKRES OD 13 SIERPNIA 2015 R. DO DNIA 25 WRZEŚNIA 2015R. W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM BURMISTRZ GMINY I MIASTA SIANÓW : I. WYDAŁ ZARZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. Zębowice, 2014-listopad-12 MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. I DOCHODY Na 2015 r. planuje się dochody gminy w wysokości 12 891 788 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 10 172

Bardziej szczegółowo

Strona 2. Limit zobowiązań. Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 0,00 0,00 0,00 53 550 085,66 0,00 0,00 0,00 14 636 740,05 0,00 0,00 0,00 38 913 345,61

Strona 2. Limit zobowiązań. Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 0,00 0,00 0,00 53 550 085,66 0,00 0,00 0,00 14 636 740,05 0,00 0,00 0,00 38 913 345,61 Strona 2 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit zobowiązań 0,00 0,00 0,00 53 550 085,66 0,00 0,00 0,00 14 636 740,05 0,00 0,00 0,00 38 913 345,61 0,00 0,00 0,00 27 288 527,78 0,00 0,00 0,00 69 628,05 0,00

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Informacja międzysesyjna sesja VIII 25 maja 2015 r.

Informacja międzysesyjna sesja VIII 25 maja 2015 r. Informacja międzysesyjna sesja VIII 25 maja 2015 r. Informacja Gminny Zespół Obsługi Szkół: Zarządzeniem Nr 53/2015 z dnia 29.04.2015r. Wójt Gminy Bełchatów ogłosił konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 sierpnia 2015 r. Poz. 6842 UCHWAŁA NR VI.25.2015 RADY GMINY PRAŻMÓW. z dnia 15 kwietnia 2015 r.

Warszawa, dnia 4 sierpnia 2015 r. Poz. 6842 UCHWAŁA NR VI.25.2015 RADY GMINY PRAŻMÓW. z dnia 15 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 4 sierpnia 2015 r. Poz. 6842 UCHWAŁA NR VI.25.2015 RADY GMINY PRAŻMÓW z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od 26 października 2010 roku do 29 listopada 2010 roku

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od 26 października 2010 roku do 29 listopada 2010 roku Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od 26 października 2010 roku do 29 listopada 2010 roku W okresie między sesjami wydano 37 zarządzeń, zatwierdzono 17 wniosków, 44 wykazy

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r.

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu gminy (Uchwała Nr IV/53/99 Rady Gminy w Kruklankach z dnia 30 lipca 1999 r.) Wójt Gminy opracował projekt budżetu,

Bardziej szczegółowo

Po dogłębnej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Komisja Rewizyjna ustaliła:

Po dogłębnej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Komisja Rewizyjna ustaliła: 1 Protokół nr 14/09 z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego w zakresie wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Na podstawie uchwały nr XXVI/223/09 Rady

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 10727 UCHWAŁA NR XXXVIII/327/14 RADY GMINY IZABELIN. z dnia 25 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 10727 UCHWAŁA NR XXXVIII/327/14 RADY GMINY IZABELIN. z dnia 25 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 10727 UCHWAŁA NR XXXVIII/327/14 RADY GMINY IZABELIN w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 Gminy Izabelin Na

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Załącznik Nr 2a do uchwały budżetowej na 2012 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 150 Przetwórstwo przemysłowe

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Uchwały nr III/10/2014 Rady Miasta Mława z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława

Objaśnienia do Uchwały nr III/10/2014 Rady Miasta Mława z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława Objaśnienia do Uchwały nr III/10/2014 Rady Miasta Mława z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVII/322/10 RADY GMINY W BOGORII. z dnia 29 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 roku

UCHWAŁA NR XLVII/322/10 RADY GMINY W BOGORII. z dnia 29 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 roku UCHWAŁA NR XLVII/322/10 RADY GMINY W BOGORII z dnia 29 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 roku Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Stec otworzył obrady sesji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/286/09 w sprawie zmiany ogólnej kwoty dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 rok

Uchwała Nr XXXVII/286/09 w sprawie zmiany ogólnej kwoty dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 rok Uchwała Nr XXXVII/286/09 w sprawie zmiany ogólnej kwoty dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 rok Uchwała Nr XXXVII/286/09 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 24 września 2009 roku w sprawie: zmiany ogólnej

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 3 kwietnia 2014 r. Poz. 1429 UCHWAŁA NR ORN.0007.26.2014 RADY MIEJSKIEJ W OLECKU. z dnia 28 marca 2014 r.

Olsztyn, dnia 3 kwietnia 2014 r. Poz. 1429 UCHWAŁA NR ORN.0007.26.2014 RADY MIEJSKIEJ W OLECKU. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 3 kwietnia 2014 r. Poz. 1429 UCHWAŁA NR ORN.0007.26.2014 RADY MIEJSKIEJ W OLECKU z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach)

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach) REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Ogółem z tego: Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) zł % Struktura

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 2031 UCHWAŁA NR XL/815/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2014

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/68/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE

UCHWAŁA NR X/68/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE UCHWAŁA NR X/68/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 25 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/ /11 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 27 października 2011 r.

Uchwała Nr XIII/ /11 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 27 października 2011 r. Uchwała Nr XIII/ /11 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 27 października 2011 r. W sprawie: zmian w budżecie Gminy Śmigiel na rok 2011 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d, i, pkt 10 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLI/350/14 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 1 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2014 r.

UCHWAŁA Nr XLI/350/14 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 1 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2014 r. UCHWAŁA Nr XLI/35/14 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM z dnia 1 września 214 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 214 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE NA ROK 2010 WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA SOPOTU

PLANOWANE NA ROK 2010 WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA SOPOTU 600 Transport i łączność 60004 Lokalny transport zbiorowy Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr../2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 czerwca 2008r.

Uchwała Nr../2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 czerwca 2008r. Uchwała Nr../2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 czerwca 2008r. Projekt Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 03.06.2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 2786 UCHWAŁA NR RG - XXXII / 272 / 13 RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY. z dnia 26 czerwca 2013 r.

Kielce, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 2786 UCHWAŁA NR RG - XXXII / 272 / 13 RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY. z dnia 26 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 2786 UCHWAŁA NR RG - XXXII / 272 / 13 RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050.106.2015 BURMISTRZA WYRZYSKA z dnia 15 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050.106.2015 BURMISTRZA WYRZYSKA z dnia 15 czerwca 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 0050.106.2015 BURMISTRZA WYRZYSKA z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Wyrzysku w sprawie zasad korzystania z obiektów

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E. z działalności Wójta Gminy Szelków między sesjami od dnia 8 maja 2013r. do dnia 20 czerwca 2013r.

S P R A W O Z D A N I E. z działalności Wójta Gminy Szelków między sesjami od dnia 8 maja 2013r. do dnia 20 czerwca 2013r. S P R A W O Z D A N I E z działalności Wójta Gminy Szelków między sesjami od dnia 8 maja 2013r. do dnia 20 czerwca 2013r. W dniu 8 maja 2013r. wydano Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do oceny i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY GMINY W BAŁTOWIE. z dnia 26 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY GMINY W BAŁTOWIE. z dnia 26 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY GMINY W BAŁTOWIE z dnia 26 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(

Bardziej szczegółowo

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2015 roku Dział Rozdział Nazwa i lokalizacja inwestycji Termin realizacji

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2015 roku Dział Rozdział Nazwa i lokalizacja inwestycji Termin realizacji Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku Dział Rozdział Nazwa i lokalizacja inwestycji Termin realizacji 600 60014 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Przebudowa drogi wraz

Bardziej szczegółowo

IV sesja - 30.01.2003r.

IV sesja - 30.01.2003r. IV sesja - 30.01.2003r. IV/25/2003 - w sprawie przejęcia od Powiatu Piaseczńskiego darowizny nieruchomości połoŝonej w PraŜmowie, ul. Fr. Ryxa 41 zabudowanej budynkiem Gminnego Ośrodka Zdrowia. IV/26/2003

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR NR II(5)2010 RADY GMINY DYNÓW. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r.

UCHWAŁA NR NR II(5)2010 RADY GMINY DYNÓW. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. UCHWAŁA NR NR II(5)2010 RADY GMINY DYNÓW z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 25 września 2015 r.

Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 25 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2015 r. oraz zmiany uchwały w

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/193/09 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

UCHWAŁA NR XXV/193/09 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok UCHWAŁA NR XXV/193/09 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ z dnia 26 czerwca r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 101/XVII/03

U C H W A Ł A Nr 101/XVII/03 U C H W A Ł A Nr 101/XVII/03 Data utworzenia 2003-11-25 Numer aktu 101 Kadencja Kadencja 2002-2006 U C H W A Ł A Nr 101/XVII/03 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 listopada 2003 r w sprawie zmian w

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE. z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok

SPRAWOZDANIE ROCZNE. z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH - 10 203,2 tys. zł. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Łączne nakłady majątkowe

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015

UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015 UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE W ROKU 2011

INWESTYCJE W ROKU 2011 INWESTYCJE W ROKU 2011 Cząstkowy remont dróg gminnych Na cząstkowy remont wszystkich utwardzonych dróg gminnych w ciągu roku 2011 wydano kwotę 200.000,00 zł Nawierzchnie dróg z podbudową Łączny koszt 1.417.000,00

Bardziej szczegółowo

Informacja. o pracy Burmistrza w okresie między sesjami. za okres od 16 kwietnia 2014r. do dnia 26 czerwca 2014 r.

Informacja. o pracy Burmistrza w okresie między sesjami. za okres od 16 kwietnia 2014r. do dnia 26 czerwca 2014 r. Informacja o pracy Burmistrza w okresie między sesjami za okres od 16 kwietnia 2014r. do dnia 26 czerwca 2014 r. W minionym okresie zakres zrealizowanych spraw dotyczył: SPRAWY Z ZAKRESU GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/69/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 listopada 2015 r.

Uchwała Nr XIII/69/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 listopada 2015 r. Uchwała Nr XIII/69/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do Uchwały Nr VIII/76/2015 Rady Miasta Mława z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

UZASADNIENIE do Uchwały Nr VIII/76/2015 Rady Miasta Mława z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok UZASADNIENIE do Uchwały Nr VIII/76/2015 Rady Miasta Mława z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok I. DOCHODY (+652 863,36 zł) Dział 600 Transport i łączność (- 1 005 192,00

Bardziej szczegółowo

WYDATKI - WYJAŚNIENIE

WYDATKI - WYJAŚNIENIE WYDATKI Dział Rozdz. Paragr. Treść Zmiana Plan po zmianach Zmniejszenia 010 Rolnictwo i łowiectwo 01095 Pozostała działalność Zmniejszenie planu wydatków dot. zakupu materiałów i wyposażenia celem przeniesienia

Bardziej szczegółowo

o kwotę 52 266,00 zł, o kwotę 6 734,00 zł, ul. Krańcowa chodnik ul. Hallera chodnik b) zwiększa się:

o kwotę 52 266,00 zł, o kwotę 6 734,00 zł, ul. Krańcowa chodnik ul. Hallera chodnik b) zwiększa się: UZASADNIENIE Zmiana budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2015 r. podyktowana jest: I. Po stronie dochodów załącznik nr 1 1. Zwiększeniem dz. 600 Transport i łączność, rozdz. 60016 Drogi publiczne

Bardziej szczegółowo

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2015

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2015 WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2015 Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 107/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 Dział

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 11 września 2014 r. Poz. 3463 UCHWAŁA NR XXXIX/298/14 RADY GMINY DYGOWO. z dnia 5 września 2014 r.

Szczecin, dnia 11 września 2014 r. Poz. 3463 UCHWAŁA NR XXXIX/298/14 RADY GMINY DYGOWO. z dnia 5 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 11 września 2014 r. Poz. 3463 UCHWAŁA NR XXXIX/298/14 RADY GMINY DYGOWO z dnia 5 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIV/179/15. Rady Miejskiej w Niepołomicach. z dnia 2 grudnia 2015r.

Uchwała Nr XIV/179/15. Rady Miejskiej w Niepołomicach. z dnia 2 grudnia 2015r. Data utworzenia 2015-12-02 Numer aktu 179 Akt prawa miejscowego TAK Jednolity identyfikator aktu w dzienniku urzędowym Uchwała Nr XIV/179/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie:

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 stycznia 2014 r. Poz. 89 UCHWAŁA NR XL/318/2013 RADY MIASTA I GMINY W PILICY w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 15 listopada 2013 r. Poz. 6680 UCHWAŁA NR XXXV/366/13 RADY GMINY JASIENICA w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/271/12 Rady Gminy Jasienica z dnia 28

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/192/13 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY z dnia 5 września 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVII/192/13 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY z dnia 5 września 2013 r. UCHWAŁA NR XXVII/192/13 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY z dnia 5 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/504/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 2014r

UCHWAŁA NR XLIII/504/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 2014r UCHWAŁA NR XLIII/54/214 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY z dnia 18 czerwca 214 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 214r Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i pkt.9 lit.d, pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 199r o

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE AKCJI BEZPIECZNE WAKACJE W GMINIE I MIEŚCIE SIANÓW 2012

PODSUMOWANIE AKCJI BEZPIECZNE WAKACJE W GMINIE I MIEŚCIE SIANÓW 2012 PODSUMOWANIE AKCJI BEZPIECZNE WAKACJE W GMINIE I MIEŚCIE SIANÓW 2012 KRAJOZNAWCZA LOKOMOTYWA W zajęciach Krajoznawcza lokomotywa zorganizowano 4 turnusy, urozmaicanych zajęć w okresie od 2 do 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Rejestr Zarządzeń Burmistrza - styczeń 2004

Rejestr Zarządzeń Burmistrza - styczeń 2004 Rejestr Zarządzeń Burmistrza - styczeń 2004 dzierżawa- ogródek przydomowy - dot. wynajęcia pomieszczenia w budynku nr 23 przy ul.świdnickiej 38, na rzecz PPHU " Patra " w rozwiązanie umowy użyczenia nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Miasto Złotów na 2016 Złotów, grudzień 2015

Budżet Gminy Miasto Złotów na 2016 Złotów, grudzień 2015 Budżet Gminy Miasto Złotów na 2016 Złotów, grudzień 2015 Wieloletnia Prognoza Finansowa (w tys. zł) DOCHODY 2016 2017 2018 2019 2020 2021 dochody ogółem dochody bieżące dochody majątkowe 51.183 52.180

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LI/303/2014 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 21 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2014 rok

UCHWAŁA NR LI/303/2014 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 21 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2014 rok UCHWAŁA NR LI/303/2014 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 21 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 i 8 lit.d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.

Bardziej szczegółowo

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2014

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2014 WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2014 Załącznik nr 4 do Uchwały nr XLI/277/2014 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 07 listopada 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 Dział

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku.

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku. Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach z dnia 30 maja 2008 roku. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy i miasta na 2008 rok. Na podstawie: - art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej. w dniu 16 grudnia 2008 roku

P R O T O K Ó Ł. z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej. w dniu 16 grudnia 2008 roku 1 SE-PO.0063-3-11/08 P R O T O K Ó Ł z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej w dniu 16 grudnia 2008 roku Skład Komisji: 1. Władysław Oczkowicz Przewodniczący - obecny 2. Czesław Badura -

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVII/301/13 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 29 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XLVII/301/13 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 29 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XLVII/301/13 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/249/14 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2014

UCHWAŁA NR XLIII/249/14 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2014 UHWAŁA NR XLIII/249/14 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Dobromierz na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOBYŁCE. z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOBYŁCE. z dnia... 2013 r. Projekt z dnia 17 kwietnia 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOBYŁCE z dnia... 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 31 marca 2015 r. Poz. 1426 OBWIESZCZENIE NR VI/2/15 RADY MIEJSKIEJ W KAMIENNEJ GÓRZE. z dnia 26 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 31 marca 2015 r. Poz. 1426 OBWIESZCZENIE NR VI/2/15 RADY MIEJSKIEJ W KAMIENNEJ GÓRZE. z dnia 26 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 31 marca 2015 r. Poz. 1426 OBWIESZCZENIE NR VI/2/15 RADY MIEJSKIEJ W KAMIENNEJ GÓRZE z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do Uchwały Nr XLIII/428/2014 Rady Miasta Mława z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

UZASADNIENIE do Uchwały Nr XLIII/428/2014 Rady Miasta Mława z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok UZASADNIENIE do Uchwały Nr XLIII/428/2014 Rady Miasta Mława z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok Załącznik Nr 1 Dochody (+643 486,82 zł ) Dział 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA

BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA ZARZĄDZENIE Nr AO.0050.2.2015 BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Planu Wykorzystania Gminnego Zasobu Nieruchomości na lata 2015-2017 Na podstawie art. 30 ust.. 2

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH. z dnia 9 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2015 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH. z dnia 9 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2015 rok Projekt z dnia 31 sierpnia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH z dnia 9 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2015 rok Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo