SPRAWOZDANIE NR 40 /2014 Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA GMINY I MIASTA SIANÓW W OKRESIE OD 26 MAJA 2014 R. DO 20 CZERWCA 2014 R.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE NR 40 /2014 Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA GMINY I MIASTA SIANÓW W OKRESIE OD 26 MAJA 2014 R. DO 20 CZERWCA 2014 R."

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE NR 40 /2014 Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA GMINY I MIASTA SIANÓW W OKRESIE OD 26 MAJA 2014 R. DO 20 CZERWCA 2014 R. W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM BURMISTRZ GMINY I MIASTA SIANÓW: I. WYDAŁ ZARZĄDZENIA: 1. Zarządzenie Nr 1077/2014 w sprawie ustalenia ceny do sprzedaży działek nr 27 i 34 w Siecieminie. 2. Zarządzenie Nr 1078/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży dla działek nr 27 i 34 w Siecieminie. 3. Zarządzenie Nr 1079/2014 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy działek nr 35 w Sianowie, 136/2 w Grabówku oraz 113/2 w Skwierzynce. 4. Zarządzenie Nr 180/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dziarżawy dla działek nr 35 w Sianowie, 136/2 w Grabówku oraz 113/2 w Skwierzynce. 5. Zarządzenie Nr 1081/2014 w sprawie podania do publicznej wiadomości, informacji za 2013 r. wynikającej z art. 37 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych. 6. Zarządzenie Nr 1082/2014 w sprawie powierzenia spraw Gminy i Miasta Sianów Sekretarzowi Gminy i Miasta Sianów. 7. Zarządzenie Nr 1083/2014 w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu na 2014 r. 8. Zarządzenie Nr 1084/2014 w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sianowie. 9. Zarządzenie Nr 1085/2014 w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego w Sianowie ul. Tylna 52/ Zarządzenie Nr 186/2014 w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego w Sianowie ul. Koszalińska 2/ Zarządzenie Nr 1087/2014 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 283/3 w Wierciszewie. 1

2 12. Zarządzenie Nr 1088/2014 w sprawie nieodpłatnego nabycia na mienie działki nr 176/51 w Osiekach z przeznaczeniem pod drogę. 13. Zarządzenie nr 1089/2014 w sprawie przeprowadzenia postępowania przetargowego na wykonanie zadania Budowa ciągu pieszorowerowego w Skwierzynce I etap oraz Budowa ciągu pieszo rowerowego w Skwierzynce II etap. 14. Zarządzenie Nr 1090/2014 w sprawie przeprowadzenia postępowania przetargowego dla realizacji zadania Rewaloryzacja cmentarzy w miejscowościach: Osieki, Sucha Koszalińska, Dąbrowa. 15. Zarządzenie Nr 1091/2014 w sprawie przeprowadzenia postępowania przetargowego dla zadania Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego. 16. Zarządzenie Nr 1092/2014 w sprawie powołania komisji konkursowej. 17. Zarządzenie Nr 1093/2014 w sprawie nadania Urzędowi Gminy i Miasta w Sianowie Regulaminu Organizacyjnego. 18. Zarządzenie Nr 1094/2014 w sprawie zmiany szczegółowych zasad udzielania pomocy finansowej w ramach realizacji Gminnego Programu Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych w 2014 r. 19. Zarządzenie Nr 1094/2014 w sprawie zmiany szczegółowych zasad udzielania pomocy finansowej w ramach realizacji Gminnego Programu Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych w 2014 r. 20. Zarządzenie Nr 1095/2014 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Gminnego w Sianowie Renacie Bąk. 21. Zarządzenie Nr 1096/2014 w sprawie zmiany terminu przeprowadzenia kontroli doraźnej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sianowie. 22. Zarządzenie Nr 1097/2014 w sprawie ustalenia ceny do sprzedaży działki nr 283/3 w Wierciszewie wydał Zarządzenie Nr 1098/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości pzreznaczonych do sprzedaży w drodze ustnego przetargu dla działki nr 283/3 w Wierciszewie. 2

3 24. Zarządzenie Nr 1099/2014 w sprawie ustalenia ceny działek o łącznej powierzchni 18,7242 ha położonych w Sianowie przy ul. Łużyckiej w kwocie zł netto. 25. Zarządzenie nr 1100/204 w sprawie ustalenia ceny do sprzedaży działek gruntu do sprzedaży do II przetargu. 26. Zarządzenie Nr 1101/2014 w sprawie ustalenie ceny do sprzedaży działek w drodze I przetargu nieograniczonego. 27. Zarządzenie Nr 1102/2014 w sprawie ustalenia ceny do sprzedaży działek w drodze III przeatrgu nieograniczonego. II. ROZSTRZYGNĄŁ SPRAWY: Podczas posiedzenia w dniu 27 czerwca 2014 r.: 1. podpisał umowę z firmą HR KONSULTING Sp. z o.o. z Legnicy w sprawie świadczenia usług polegających na zapewnieniu obsługi osób niesłyszących i niedosłyszących w 5 jednostkach gminnych za kwotę 367,77 zł brutto miesięcznie. 2. wyraził zgodę na wynajęcie pomieszczenia gospodarczego w Sianowie ul. Tylna wyraził zgodę na przesunięcie do dnia r. terminu zawarcia aktu notarialnego związanego z zakupem lokalu mieszkalnego w Sianowie ul. Łużycka 44/2. 4. wyraził zgodę na wprowadzenie zmian w planie wydatków związanych z ochrona środowiska w związku z wyposażeniem terenu zielonego przy Centrum Kultury w Sianowie. 5. wyraził zgodę na dokonanie przesunięć w planie wydatków przeznaczonych na promocję i rozwój oraz upowszechnianie sportu i rekreacji. 6. podpisał z jedną osobą niepełnosprawną umowę w sprawie dofinansowania kosztów uczestnictwa w badaniach specjalistycznych. 7. postanowił o przygotowaniu przetargu na wyłonienie wykonawcy zadania Rewaloryzacja cmentarzy w miejscowościach: Osieki, Sucha Koszalińska, Dąbrowa. 8. przyjął ofertę Biura Projektowego Irena Bakalarska z Koszalina w sprawie pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego dla zadania Budowa 3

4 ciągu pieszo rowerowego w m. Skwierzynka I etap za kwotę zł brutto. Podczas posiedzenia w dniach 29 i 30 maja 2014 r.: 1. zatwierdził wyniki postępowania w sprawie wyboru wykonawcy zadania Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Skibnie. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Kazimierz Gozdal z Pomiłowa, która wykona zadanie za kwotę ,10 zł brutto. 2. unieważnił postępowanie przetargowe w sprawie wykonania zadania Budowa ścieżek pieszo rowerowych w Skibnie, Kłosie i Osiekach w części I Skibno z powodu utraty prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Podczas posiedzenia w dniu 3 czerwca 2014 r.: 1. zatwierdził plan rozbudowy oświetlenia drogowego wynikającego z umowy z Energą Oświetlenie dla miejscowości Szczeglino, Ratajki, Skwierzynka, Gorzebądz, Kłos i Sianów ul. Łużycka. 2. wyraził zgodę na umieszczenie w pasie drogi gminnej działce nr 516 w Sianowie przyłącza kanalizacji deszczowej. 3. na wniosek Orange Polska S.A. wyraził zgodę na przedłużenie umowy najmu lokalu użytkowego w Sierakowie Sławieńskim. 4. zlecił Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Wsi Sucha Koszalińska realizacji zadania Organizacja życia sportowego we wsi Sucha Koszalińska. 5. wyraził zgodę na dofinansowanie w kwocie 3200 zł kosztów organizacji przez Szkołę Podstawową w Iwięcinie Sejmiku Ekologicznego. Podczas posiedzenia w dniu 5 czerwca 2014 r : 1. zatwierdził treść ogłoszenia wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia dla zadania Budowa ciągu pieszo rowerowego w Skwierzynce I etap. 2. zatwierdził treść ogłoszenia wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia dla zadania Budowa ciągu pieszo rowerowego w Skwierzynce II etap. 4

5 3. zatwierdził treść ogłoszenia oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia dla zadania Rewaloryzacja cmentarzy w miejscowościach: Osieki, Sucha Koszalińska, Dąbrowa. 4. zatwierdził treść ogłoszenia oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia dla zadania Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności zamawiającego. Podczas posiedzenia w dniu 10 czerwca 2014 r.: 1. wyraził zgodę na zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego na działce nr 56/4w Sianowie. 2. wyraził zgodę na umowy najmu pomieszczenia gospodarczego na posesji przy ul. Tylnej podpisał z dwoma osobami niepełnosprawnymi umowy w sprawie dofinansowania kosztów uczestnictwa w badaniach specjalistycznych. 4. wyraził zgodę na sfinansowanie ze środków rezerwy ogólnej składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Koszaliński Bank Żywności w kwocie 5000 zł. 5. wyraził zgodę na sfinansowanie kosztów urządzenia boiska piłkarskiego w miejscowości Grabówko za kwotę 700 zł. 6. wyraził zgodę na przesunięcie terminu zawarcia aktu notarialnego dotyczącego wykupu lokalu użytkowego w Sianowie ul. Armii polskiej przyjął ofertę firmy P.P.U. H Mirosław Mospinek w sprawie realizacji zadania Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sianów, etap 2014 za cenę ,10 zł brutto. 8. przyjął ofertę firmy Kwiaciarnia i Projektowanie Irena Bakalarska z Koszalina w sprawie pełnienia nadzoru inwestorskiego dla zadania - Budowa scieżki pieszo-rowerowej w Skibnie za kwotę 2460 zł brutto. 9. przyjął ofertę firmy Kwiaciarnia i Projektowanie Irena Bakalarska z Koszalina w sprawie pełnienia nadzoru inwestorskiego dla zadania Budowa ścieżki pieszo rowerowej w Kłosie za kwotę 2152,50 zł brutto. 10. wyraził zgodę na umieszczenie w pasie drogi gminnej działce nr 108/1 położonej w Szczeglinie Nowym przyłącza kablowego 0,4 kv. 11. wyraził zgodę na umieszczenie w pasie drogi gminnej niebędącej publiczną, działce nr 82 w Szczeglinie kabla energetycznego 15 kv. 5

6 12. wyraził zgodę na umieszczenie w pasie drogi gminnej niebędącej publiczną działce nr 3/2 w Osiekach przyłącza kablowego 0,4 kv. 13. zatwierdził wyniki przetargu na wykonanie zadania Miejsce rekreacji przy ul. Słowackiego w Sianowie zagospodarowanie terenu, poprawa estetyki i stworzenie miejsca wypoczynku dla mieszkanców gminy Sianów oraz Miejsca parkingowe dla samochodów osobowych wraz z utwardzeniem terenu z dostępem do drogi publicznej ul. Mikołaja Kopernika w Sianowie. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Drogowe DROBET Tadeusz Broś ze Sławna, które wykona : - zadanie I - za kwotę zł brutto, - zadanie II za kwotę ,02 zł brutto. 14. przyjął wniosek w sprawie zmiany w planie dochodów przeznaczonych na realizację wydatków związanych z ochroną środowiska. 15. zatwierdził wykaz miejscowości w których na drogach gminnych zostaną wykonane prace sprzętu typu równiarka i walec. 16.przyjął wniosek w sprawie zmiany w planie wydatków majątkowych na 2014 r. Podczas posiedzenia w dniu 12 czerwca 2014 r.: 1. przyjął wniosek w sprawie przeprowadzenia postępowania przetargowego na realizację zadania Kapitał na przyszłość w zakresie zatrudnienia pedagogów, 2. w zwiazku z uzyskaniem dotacji w kwocie ,07 zł przyjął wniosek w sprawie wprowadzenia do wydatków majątkowych zadania Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy i Miasta Sianów, 3. w związku z uzyskaniem dotacji w kwocie ,00 zł w ramach programu Maluch edycja 2014 przyjął wniosek w sprawie zwiększenia dochodów budżetu Gminy o tą kwotę, 4. przyjął wniosek w sprawie zwiększenia o kwotę zł wydatków budżetowych przeznaczonych na dotację dla podmiotów prowadzących prace konserwatorskie i reatauratorskie przy zabytkach. 5. zatwierdził wyniki konkursu na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi 6

7 Sucha Koszalińska na realizację zadania Sianowski Ośrodek Wsparcia dla Organizacji Pozarządowych otrzyma dotację w kwocie 4750 zł, Stowarzyszenie Sianowska Akademia Seniora na zadanie Aqua edukacja otrzymała dotację w kwocie zł, Klub Sportowy Victoria Sianów na zadanie Sport to zdrowie otrzyma dotację 7000 zł. 6. wyraził zgodę na dofinansowanie w kwocie 500 zł kosztów organizacji Gminnego Konkursu Informatycznego w szkole Podstawowej Nr 2. Podczas posiedzenia w dniu 17 czerwca 2014 r: 1. przyjął ofertę firmy Usługi Projektowe Irena Bakalarska z Koszalina w sprawie pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania Budowa ścieżki pieszo rowerowej w Osiekach za kwotę zł brutto. 2. przyjął ofertę Muzeum w Koszalinie w sprawie przeprowadzenia interwencyjnych badań archeologicznych przy realizacji zadania Budowa chodnika w Siecieminie za kwotę zł brutto. 3. wyraził zgodę na umieszczenie w pasie drogi gminnej działce nr 439 w Sianowie przyłącza gazowego. 4. wyraził zgodę na umieszczenie w pasie drogi gminnej niebędącej publiczną, działce nr 150 w Kędzierzynie przyłącza wodociągowego. 5. wyraził zgodę na lokalizację budynku mieszkalnego w Wierciszewie w odległości 8 m i 13 m od dróg wewnętrznych. 6. wyraził zgodę na wydzierżawienie na okres 2 lat działki nr 179 o pow. 0,70 ha położonej w miejscowości Iwięcino. 7. przyjął wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu na lokale socjalne, wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu na lokale mieszkalne komunalne w celu poprawy warunków zamieszkaiwania spełniających kryterium dochodowe sporządzoany na rok 2014 r oraz wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu na lokale mieszkalne komunalne w celu poprawy warunków zamieszkiwania niespełniających kryterium dochodowego sporządzony na rok

8 8. przyjął ofertę firmy MBR PrintStyle Sp. z o.o. z Chorzowa w sprawie dostawy urzadzenia do kopiowania i drukowania marki KONICA Minolta c 253 za kwote 8499,30 zł brutto. 9. podpisał z dwoma osobami niepełnosprawnymi umowę w sprawie dofinansowania kosztów udziału w badaniach specjalistycznych. 10. podpisał z osobą niepełnosprawną umowę w sprawie dofinansowania kosztów związanych z likwidacją barier architektonicznych. 11. podpisał z osobą niepełnosprawną umowę w sprawie dofinansowania kosztów udziału w turnusie rehabilitacyjnym. 12. wyraził zgodę na przedłużenie na kolejne 3 lata umowy dzierżawy działki gruntu nr 806 w Sianowie ul. Łuzycka 14 z przeznaczeniem pod lokalizacje tyczasowego garażu. 13. zatwierdził podział środków przeznaczonych na stypendia za wyniki w nauce dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowej oraz I-III szkół gimnazjalnych. III. PRZYJĄŁ PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W SIANOWIE : 1. projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pn. Żłobek Gminny Skrzat w Sianowie oraz nadania jego statutu. Projekt został włączony do porządku obrad XLVI Sesji Rady Miejskiej w Sianowie w dniu 28 maja 2014 r. 2. projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy i Miasta Sianowa Kazimierzowi i Leokadii Trzeciakom. Projekt został przyjęty podczas XLVII Sesji Rady Miejskiej w Sianowie w dniu 12 czerwca 2014 r. 8

9 3. projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z kompleksu obiektów sportowych przy ul. Dębowej w Sianowie. 4. projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie zmieniający uchwałę w sprawie podziału Gminy i Miasta Sianów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 5. projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sianów w obrębach ewidencyjnych Dąbrowa i Karnieszewice. 6. projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie zmiany budżetu Gminy Sianów na 2014 r. 7. projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sianów na lata projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Gminnym Skrzat w Sianowie. IV. WYKONAŁ UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W SIANOWIE: 1) Uchwała Nr XLVI/344/2014 w sprawie określenia warunków udzielania pomocy de minimis dla przedsiębiorców w zakresie zwolnień w podatku od nieruchomości. Uchwałę przesłana do RIO ZZ Koszalin. 2) Uchwała Nr XLVI/345/2014 w sprawie przyjęcia od Powiatu Koszalińskiego zadania inwestycyjnego w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 3592Z na ulicy Mickiewicza w Sianowie. Uchwała została skierowana do realizacji przez Referat GKAPP. 3) Uchwała Nr XLVI/346/2014 w sprawie zmian budżetu Gminy Sianów na 2014 r. Uchwałę przesłana do RIO ZZ Koszalin. 9

10 4) Uchwała Nr XLVI/347/2014 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sianów na lata Uchwałę przesłana do RIO ZZ Koszalin. 5) Uchwała Nr XLVI/348/2014 w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej Żłobek Gminny Skrzat w Sianowie oraz nadania jego statutu. Uchwała została skierowana do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. V. W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM I MANDATOWYM WYDAŁ: decyzje administracyjne, 2. 9 postanowień, 3. 3 opinie, zaświadczenia, wypisów i wyrysów z planów zagospodarowania wpisów do CEIDG, upomnienia, tytułów wykonawczych, wezwań, deklaracji w sprawie opłat za odbiór odpadów, dowodów osobistych, wniosków o dowody osobiste, unieważnień dowodów osobistych, aktów stanu cywilnego, odpisy aktów stanu cywilnego, poświadczeń i powiadomień o aktach stanu cywilnego, postępowań mandatowych SM, postępowań sądowych SM, interwencji ze zgłoszeń. VI. UCZESTNICZYŁ W SPOTKANIACH : 1. z rodzicami dzieci sześcioletnich w sprawie przyjęcia do I klasy w SP Nr 2 w Sianowie, 2. w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej SGiPPŚ, 3. w Skwierzynce w zebraniu wiejskim mieszkańców, 10

11 4. w cyklicznej naradzie z dyrektorami szkół i przedszkola, 5. w zebraniu zarządu wspólnoty mieszkaniowej ul. Armii Polskiej 24-26, 6. w wernisażu wystawy pt. Dzień Dziecka w Galerii Kina Zorza w Sianowie, 7. w Jubileuszu 45 lecia rocznicy ślubu Państwa Wacławy i Ryszarda Mendyków, 8. w otwarciu obiektu sportowego przy ul. Dębowej z okazji Dnia Dziecka, 9. z Eweliną Starzak i Krzysztofem Plewą prowadzącymi XVII Dni Ziemi Sianowskiej, 10. w konferencji prasowej z w związku z XVII Dni Ziemi Sianowskiej, 11. z przedstawicielką Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koło w Sianowie, 12. z Mirosławem Trzeciakiem, 13. w sprawie strażackiego Dnia Skupienia, 14. w Iwięcinie w posiedzeniu Komisji Rolnej Rady Miejskiej z sołtysami i przewodniczącymi Zarządów Osiedli z okazji Dnia Sołtysa. 15. z Sebastianem Boberem w sprawie organizacji Olimpiady młodzieżowej z okazji XVII Dni Ziemi Sianowskiej, 16. z Tomaszem Ucińskim prezesem PGK Koszalin w sprawie parkingu przy ul. Słowackiego w ramach sponsoringu na rzecz Gminy Sianów, 17. z dyrektorem Przedszkola Gminnego w Sianowie Renatą Bąk w sprawie wyposażenia żłobka, 18. w Przytoku Pikniku Rodzinnym organizowanym przez Przedszkole Gminne w Sianowie, 19. we Mszy Świętej w związku ze strażackim Dniem Skupienia, 20. w wyścigu kolarskim Masters po latach, 21. w ognisku wspólnym dla rodzin przyjmujących dzieci z oraz delegacją z Rezekne, 22. w Urzędzie z dziećmi z Rezekne i ich opiekunami, 11

12 23. z Arturem Czechowskim w sprawie przystani na Jamnie, 24. z dyrektorem SP w Iwięcinie i prezesem stowarzyszenia prowadzącego tą szkołę w sprawie organizacji imprezy pn. W poszukiwaniu kwiatu paproci. 25. z prezesem firmy PBI KOBET Sp. z o.o. w Koszalinie Krzystofem Biczem, 26. z Eweliną Starzak i Krzystofem Plewą, 27. z ks. Tomaszem Środą w sprawie pielgrzymki rowerowej, 28. udzielił wywiadu TV MAX, 29. w Szczecinie odebrał nagrodę w konkursie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego na Samorządowego Lidera współpracy z NGO w powitaniu delegacji samorządowej z partnerskiej Gminy Biały Dunajec, 31. w uroczystej Sesji Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatelstwa Kazimierzowi i Leokadii Trzeciakom. 32. w Kinie Zorza w Sianowie w Konkursie Twórczości Karola Wojtyły. 33. w posiedzeniu Komisji Gospodarczej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Sianowie z udziałem Tomasza Ucińskiego prezesa PGK Koszalin. 34. w imprezach w ramach XVII Dni Ziemi Sianowskiej. 35. z dyrektorem ZAOO Heleną Zochniak w sprawie naboru personelu do nowo otwartego żłobka. 36. z wykonawcami ścieżki pieszo rowerowej w Osiekach. 37. w Darłowie w posiedzeniu Zarządu Zarządu DLGR. 38. w Koszalinie w Walnym Zgromadzeniu SGiPPŚ. 40. w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sianowie z Zarządem Gminnego Koła ZNP. 41. w cyklicznej naradzie dyrektorów szkół o przedszkola. 42. w Iwięcinie w XII Sejmiku Ekologicznym, 12

13 Sporządziła Teresa Soróbka SPRAWOZDANIE NR 39 / 2014 Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA GMINY I MIASTA SIANÓW ZA OKRES OD 26 KWIETNIA 2014 R. DO DNIA 2 5 MAJA 2014 R. W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM BURMISTRZ GMINY I MIASTA SIANÓW: I. WYDAŁ ZARZĄDZENIA: 1. Zarządzenie Nr 1055/2014 w sprawie eksmisji najemcy lokalu komunalnego w Węgorzewie Koszalińskim, 40/2. 2. Zarządzenie Nr 1056/2014 w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Sianów na rok Zarządzenie Nr 1057/2014 w sprawie ustalenia ceny do sprzedaży działek 25/7, 25/8 I 25/9 W Grabówku. 4. Zarządzenie Nr 1058/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu dla działek nr 25/7, 25/8 i 25/9 w Grabówku. 5. Zarządzenie Nr 1059/2014 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r. 6. Zarządzenie Nr 1060/2014 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego w Sianowie ul. Koszalińska 2/9. 7. Zarządzenie Nr 1061/2014 w sprawie odwołania ze składu Obwodowych Komisji Wyborczych. 8. Zarządzenie Nr 1062/2014 w sprawie zatwierdzenia zmiany w strukturze organizacyjnej Zakładu Budżetowego Administracja Budynków Komunalnych. 13

14 9. Zarządzenie Nr 1063/2014 w sprawie umorzenia należności z tytułu dostawy wody. 10. Zarządzenie Nr 1064/2014 w sprawie nieodpłatnego przekazania do Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Sianów zestawu hali namiotowej wraz z osprzętem. 11. Zarządzenie Nr 1065/2014 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działek nr 27 i 34 w Sieciemnie. 12. Zarządzenie Nr 1066/2014 w sprawie przeprowadzenia postępowania przetargowego dla zadania Miejsce rekreacji przy ul. Słowackiego w Sianowie zagospodarowanie terenu poprawa estetyki i stworzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców gminy Sianów. 13. Zarządzenie Nr 1067/2014 w sprawie upoważnienia kierownika MGOPS Haliny Iwanisik do prowadzenia postępowań wynikających z ustawy o wypłacie zasiłków dla opiekunów. 14. Zarządzenie Nr 1068/2014 w sprawie upoważnienia zastępcy kierownika MGOPS Elżbiety Ałtyn do prowadzenia postępowań wynikających z ustawy o wypłacie zasiłków dla opiekunów. 15. Zarządzenie Nr 1069/2014 w sprawie powołania do Obwodowych Komisji Wyborczych. 16. Zarządzenie Nr 1070/ 2014 w sprawie przeprowadzenia postępowania przetargowego dla wykonania zadania Budowa chodnika w Siecieminie. 17. Zarządzenie Nr 1071/2014 w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu na rok Zarządzenie Nr 1072/2014 w sprawie rozłożenia na raty zaległości w opłatach za lokal mieszkalny w Sianowie ul. Armii Polskiej 28/2A. 19. Zarządzenie Nr 1075/2014 w sprawie eksmisji w lokalu mieszkalnego w Sianowie ul. Koszalińska 24/ Zarządzenie Nr 1073/2014 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości oznacznej działkami nr 31 i 134 w Kłosie. 21. Zarządzenie Nr 1074/2014 w sprawie udzielenia bonifikaty przy zakupie lokalu mieszkalnego w Sianowie ul. Łużycka 44/3. 14

15 22. Zarządzenie Nr 1075/2014 w sprawie przeprowadzenia eksmisji z lokalu mieszkalnego w Sianowie ul. Koszalińska 24/ Zarządzenie Nr 1076/2014 w sprawie odwołania ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej. II. ROZSTRZYGNĄŁ SPRAWY: Podczas posiedzenia w dniu 29 kwietnia 2014r.: 1. zatwierdził wyniki przetargu na dostawę mikrobusu 9 cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich. Najkorzystniejszą ofertę złozyła firma INTER AUTO Wiesław Siwek Pękowice, która wykona zadanie za kwotę zł brutto. 2. podpisał z dwoma osobami niepełnosprawnymi umowy w sprawie dofinansowania kosztów udziału w badaniach specjalistycznych. 3. wyraził zgodę na dofinansowanie w kwocie 270 zł programu profilaktycznego pn. Alkohol wróg czy dobry kolega realizowanego przez Stowarzyszenie Refugium z Węgorzewa Koszalińskiego. 4. przyjął projekty : - wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu na lokale socjalne, - wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu na lokale mieszkalne komunalne w celu poprawy warunków zamieszkiwania spełniajacych kryterium dochodowe, - wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu na lokale mieszkalne komunalne w celu poprawy warunków zamieszkiwania niespełniających kryterium dochodowe, Podczas posiedzenia w dniu 06 maja2014 r.: 1. postanowił o przeznaczeniu do sprzedaży działki nr 34 położonej w Siecieminie. 15

16 2. wyraził zgodę na przedłużenie o kolejne 3 lata umowy dzierżawy działki nr 35 w Sianowie ul. Ogrodowa. 3. wyraził zgodę na zakup 8 ławek do Parku Miejskiego w Sianowie oraz 5 dodatkowych koszy ulicznych na ul. Dębową i ul. Słowackiego za łączną kwotę około zł. 4. wyraził zgodę na ujęcie w planie wydatków majątkowych stanowiącym załącznik do budżetu Gminy i Miasta Sianów następujących zadań - przebudowy ogrodzenia SKATE PARKU od ul. Mickiewicza koszt zł, - wykonanie ekspertyzy i projektu wykonawczego remontu bramy eklektycznej w Sianowie za kwotę zł. 5. wyraził zgodę na sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Sianów dla działki nr 77/2 w Kędzierzynie- na wniosek właściciela. 6. przyjął ofertę Iwony Maliszewskiej w sprawie remontu drogi gminnej nr działki 132 w Kędzierzynie za kwotę 3000 zł brutto. 7. postanowił o wszczęciu procedury przetargowej dla wykonania zadania pn. Miejsce rekreacji przy ul. Słowackiego, zagospodarowanie terenu, poprawa estetyki i stworzenie miejsca odpoczynku dla mieszkańców gminy Sianów. 8. przyjął ofertę Biura Usług Projektowych i Nadzoru Danuty Zubrzyskiej z Koszalina w sprawie pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania Zagospodarowanie centrum wsi Węgorzewo Koszalińskie. 9. przyjął Ofertę Agencji Reklamowej REPRO Sp. C z Koszalina w sprawie wykonania wymiany oznakowania Urzędu Gminy i Miasta, w tym wyminy tablic informacyjnych za kwotę zł brutto. 10. przyjął wniosek w sprawie zwiększenia o kwotę zł dotacji podmiotowej na działalność Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Sianów w roku przyjął ofertę Piotra Małachowskiego w sprawie remontu naprawy i malowania drzwi do pokoi biurowych w Urzędzie Gminy i Miasta -10 szt. za kwotę 1000 zł brutto. Podczas posiedzenia w dniu 8 maja 2014 r.: 16

17 1. wyraził zgodę na zakup 10 szt. koszy ulicznych oraz 15 szt wkładów do koszy za łączną kwotę 4 520,25 zł brutto. 2. przyjął ofertę Przedsiębiorstwa Usługowo Handlowo Produkcyjnego Pilawa Eugeniusz Pilawa z Kołobrzegu w sprawie konserwacji platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy i Miasta w Sianowie za kwote 221,40 zł brutto. Podczas posiedzenia w dniach 12 i 13 maja 2014 r.: 1. przeznaczył kwotę 700 zł na pokrycie kosztów związanych z przejazdem drużyny ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sianowie na eliminacje Wojewódzkie Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. 2. wyraził zgodę na ogłoszenie przetargu na wykonanie projektu na rozbudowę ujęcia wody ze stacją uzdatniania wody w Sianowie oraz wodociągiem magistralnym na trasie Sianów Osieki Rzepkowo. 3. zatwierdził zmiany do informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania azbestu stanowiącej część Programu usuwania azbestu i plan ochrony przed jego szkodliwością dla Gminy i Miasta Sianów. 4. zatwierdził treść ogłoszenia w sprawie konkursu ofert na realizację zadań Gminy Sianów w zakresie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 5. wyraził zgodę na dofinansowanie w kwocie z ł, ze środków rezerwy oświatowej kosztów remontu korytarza w Szkole Podstawowej w Szczeglinie. 6. wyraził zgodę na zwiększenie o kwotę zł kosztów organizacji wypoczynku wakacyjnego dzieci i młodzieży ( w drodze przesunięcia ze środkó w przeznaczonych na dowozy uczniów). 7. podpisał umowę w sprawie dofinansowania kosztów udziału osoby niepełnosprawnej w badaniach specjalistycznych. 8. wyraził zgodę na umieszczenie w pasie drogi gminnej działce nr 137/3 w Kędzierzynie linii kablowej. 9. wyraził zgodę na umieszczenie w pasie drogi gminnej niebędącej publiczną, działce nr 119/2 w Suchej Koszalińskiej linii kablowej. 10. nie zgłosił wniosków do zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w częściach obrębów 17

18 geodezyjnnych: Bartolino, Kusice, Przystawy, Grabowo, Sulechowo, Sulechówko, Drawsko, Lejkowo w gm. Malechowo. 11. postanowił o przeprowadzeniu postępowania przetargowego dla realizacji zadania Budowa chodnika w Siecieminie. 12. przyjął projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie przyjęcia od Starostwa Powiatu Koszalińskiego zadania inwestycyjnego w pasie drogi powiatowej Nr 3592 Z na ul. Mickiewicza w Sianowie. 13. wyraził zgodę na umieszczenie w pasie drogi gminnej działce nr 517 w Sianowie linii kablowej. Podczas posiedzenia w dniu 15 i 16 maja 2014 r.: 1. zatwierdził wyniki przetargu na wykonanie zadania Przebudowa dróg gminnych. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Drogowe DROBET Tadeusz Broś ze Sławna, które wykona poszczególne zadania za kwoty: część I ul. Klonowa, 1 mb drogi z płyt YOMB 207,85 zł brutto, część II Kłos, 1 mb drogi z płyt YOMB - 207,85 zł brutto, część III Mokre, 1 mb drogi z płyt YOMB - 207,85 zł brutto. 2. zatwierdził treść ogłoszenia oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia dla zadania Miejsce rekreacji przy ul. Słowackiego w Sianowie zagospodarowanie terenu poprawa estetyki i stworzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców gminy Sianów. 3. zatwierdził treść ogłoszenia oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia dla zadania Budowa chodnika w Siecieminie. Podczas posiedzenia w dniu 20 maja 2014 r.: 1. wyraził zgodę na dofinansowanie w kwocie 700 zł szkolenia Rady Pedagogicznej Gimnazjum Gminnego w Sianowie w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej. 2. wyraził zgodę na dzierżawę działki nr 238/3 w Sianowie z przeznaczeniem na ogród przydomowy. 3. podpisał z pięcioma osobami niepełnosprawnymi umowy w sprawie dofinansowania kosztów udziału w badaniach specjalistycznych. 18

19 4. wyraził zgodę na dofinansowanie w kwocie 1000 zł kosztów uczestnictwa rolników z terenu gminy w seminarium poświęconym r agroturystyce. 5. w związku ze zmianą trasy przyłącza telekomunikacyjnego na działce nr 47/9 w Suchej Koszalińskiej obniżył naliczoną z tego tytułu opłatę o kwotę 4 443,25 zł. 6. wprowadził do planu wydatków majątkowych zadanie Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowych nr 3592 Z na ul. Mickiewicza w Sianowie. 7. wyraził zgodę na utwardzenie części działki nr 263/4 w Sianowie ul. Mickiewicza. 8. nie zgłosił wniosków do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego części gm. Malechowo. 9. postanowił o przystąpieniu do realizacji zadania Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Skwierzynce I etap. 10. postanowił o przystąpieniu do realizacji zadania Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Skwierzynce II etap. 11. wyraził zgodę na dofinansowanie w kwocie 400 zł kosztów transportu uczestników spostkania rodzin zastępczych Rodzinalia. Środki z rezerwy ogólnej Burmistrza. Podczas posiedzenia w dniu 23 maja 2014 r.: 1. zatwierdził wyniki przetargu na wykonanie zadania Budowa ścieżek pieszo rowerowych w Skibnie, Kłosie oraz Osiekach. Najkorzystniejsze oferty złożyły nastepujące firmy: - Część I Skibno- Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Budowlane MAGRO Andrzej Grochowina, które wykona zadanie za kwotę ,88 zł brutto, - Część II Osieki DOMAR Kazimierz Domaracki Tatów gm.biesiekierz, który wykona zadanie za kwotę ,53 zł brutto, - Część III Kłos Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Budowlane MAGRO Andrzej Grochowina Koszalin, które wykona zadanie za kwotę ,03 zł brutto. 19

20 III. PRZYJĄŁ PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ : 1. projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie przyjęcia od Starostwa Powiatu Koszalińskiego zadania inwestycyjnego w pasie drogi powiatowej Nr 3592 Z na ul. Mickiewicza w Sianowie. 2. projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie określenia warunków udzielania pomocy de minimis dla przedsiebiorców w zakresie zwolnień w podatku od nieruchomości. 3. projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie zmiany w budżecie Gminy Sianów na rok projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sianów na lata IV. WYKONAŁ UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ: 1. Uchwała Nr XLV/339/2014 w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej Żłobek Gminny Skrzat w Sianowie oraz nadania jego statutu. Uchwała została skierowana do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.. 2. Uchwała Nr XLV/340/2014 w sprawie zmian budżetu Gminy Sianów na 2014 r. Uchwała przesłana do RIO ZZ Koszalin. 3. Uchwała Nr XLV/341/2014 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sianów na lata Uchwałę przesłana do RIO ZZ Koszalin. 4. Uchwała Nr XLV/342/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy i miasta Sianów. Uchwała została skierowana do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 20

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 maja 2013 r. Poz. 2542 UCHWAŁA NR XXIV/164/12 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r.

Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

3. GOSPODARKA MIENIEM KOMUNALNYM I ROLNICTWO 29 6. KULTURA FIZYCZNA, SPORT, TURYSTYKA I PROMOCJA GMINY 34

3. GOSPODARKA MIENIEM KOMUNALNYM I ROLNICTWO 29 6. KULTURA FIZYCZNA, SPORT, TURYSTYKA I PROMOCJA GMINY 34 1 SPIS TREŚCI STRONA CZĘŚĆ I SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE ZA 2003 ROK 1.1 WPROWADZENIE 2 1.2 REALIZACJA BUDŻETU GMINY 3 2.1 DOCHODY 4 2.2 DOTACJE CELOWE 8 3.1 WYDATKI 10 3.2

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy Urzędu Miasta i Gminy Siewierz za okres od dn. 2października 2014 r. do dn. 29 października 2014 r.

Sprawozdanie z pracy Urzędu Miasta i Gminy Siewierz za okres od dn. 2października 2014 r. do dn. 29 października 2014 r. Sprawozdanie z pracy Urzędu Miasta i Gminy Siewierz za okres od dn. 2października 2014 r. do dn. 29 października 2014 r. W poszczególnych komórkach organizacyjnych urzędu zrealizowano m.in. następujące

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 26 rok. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 25 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/25 w sprawie budżetu na 26

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok. SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok. Planowany budżet Gminy Ropczyce na 2009 rok wyniósł po stronie dochodów 66.574.161,65 zł, zaś po stronie wydatków 68.126.161,65 zł. Różnica

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy Burmistrza 25.06.2009r. - 30.11.2009r.

Sprawozdanie z pracy Burmistrza 25.06.2009r. - 30.11.2009r. Zał. do uchwały Nr XXXVII/291/09 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 9 grudnia 2009 roku S. 06/2009 Sprawozdanie z pracy Burmistrza 25.06.2009r. - 30.11.2009r. Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO DRUK XLVII/1/2014 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO I N F O R M A C J A Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO /za okres od 9-27 czerwca 2014 r./ Lublin 2014 Spis treści I. Działalność uchwałodawcza Zarządu

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2013

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 45/2015. Wójt Gminy Ostróda. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok

Zarządzenie Nr 45/2015. Wójt Gminy Ostróda. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok Zarządzenie Nr 45/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE WYDATKÓW. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Zrealizowane wydatki w 2012 r. wyniosły 122.135,16 zł, to jest 98,15 %.

WYKONANIE WYDATKÓW. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Zrealizowane wydatki w 2012 r. wyniosły 122.135,16 zł, to jest 98,15 %. WYKONANIE WYDATKÓW Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Zrealizowane wydatki w 2012 r. wyniosły 122.135,16 zł, to jest 98,15 %. Melioracje wodne Rozdział 01008 Wydatkowano 97.690 zł. Zaplanowane na rok 2012

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ W OKRESIE OD 12 LUTEGO DO 11 MARCA 2008 R.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ W OKRESIE OD 12 LUTEGO DO 11 MARCA 2008 R. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ W OKRESIE OD 12 LUTEGO DO 11 MARCA 2008 R. I. GOSPODARKA PRZESTRZENNA I ARCHITEKTURA 1. Wszczęto 9 postępowań w sprawie ustalenia warunków zabudowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY NAROL

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY NAROL Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Narol Strona 1 z 30 Zarządzenie nr 89/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Narol z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r.

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE. Arkadiusz Śliwa. Burmistrz Miasta Sulejówek

I. WPROWADZENIE. Arkadiusz Śliwa. Burmistrz Miasta Sulejówek RAPORT O STANIE MIASTA ZA OKRES 2010 2014 VI KADENCJA SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE.... 3 II. OCENA STANU MIASTA... 4 1. Dane dotyczące demografii i zaludnienia... 4 2. Dane Urzędu Stanu Cywilnego... 8 3.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa)

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa) Budżet gminy Kołbaskowo na 2010 rok zakładał dochody w wysokości 33.087.983 zł, zaś wydatki 38.776.132 zł. Po dokonanych

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR RZ-80/2013 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA. z dnia 30 sierpnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR RZ-80/2013 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA. z dnia 30 sierpnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR RZ-80/2013 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA z dnia 30 sierpnia w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Sławkowa za I półrocze 2013 roku Na podstawie art. 30 ust. 1

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 20 maja 2004 r. Nr 63

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 20 maja 2004 r. Nr 63 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 20 maja 2004 r. Nr 63 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1048 Nr XIII/89/04 Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie likwidacji

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie planowanych wydatków budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2015 tj. załącznika nr 4 do projektu uchwały budżetowej na rok 2015

Uzasadnienie planowanych wydatków budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2015 tj. załącznika nr 4 do projektu uchwały budżetowej na rok 2015 11 Uzasadnienie planowanych wydatków budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2015 tj. załącznika nr 4 do projektu uchwały budżetowej na rok 2015 Na rok 2015 zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 22.333.600 zł

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI Planowane na rok 2014 dochody budżetowe własne, środki pochodzące z funduszy unijnych, udziały z Urzędów Skarbowych, subwencja oświatowa, udziały w podatku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku

Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002 w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r.

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 1 CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 2 Budżet miasta na 2011 r. zakłada: - dochody w kwocie 229.421.101,00 zł w tym: - na zadania zlecone 11.707.119,00 zł - wydatki w wysokości 248.918.471,00

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I N F O R M A C J A o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I. Uchwała budżetowa i jej zmiany w okresie sprawozdawczym 1. Budżet gminy Strzelin na rok 2009 zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

NASZE JUTRO. W zimowej szacie. Nr 235 styczeń 2010 r. ISSN 1425-4735

NASZE JUTRO. W zimowej szacie. Nr 235 styczeń 2010 r. ISSN 1425-4735 WŁOSZAKOWICE Karol Kurpiński 1785-1857 NASZE JUTRO Nr 235 styczeń 2010 r. ISSN 1425-4735 MIESIĘCZNIK INFORMACYJNO - SPOŁECZNO - KULTURALNY Gminnego Ośrodka Kultury we Włoszakowicach W zimowej szacie 2

Bardziej szczegółowo

1. Wydatki majątkowe 22.512.299,00 zł

1. Wydatki majątkowe 22.512.299,00 zł II. WYDATKI A. Informacje ogólne Uchwałą Nr XL/360/2009 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 18 grudnia 2009 r. zostały zaplanowane wydatki na ogólną kwotę 64.804.445,00 zł. Ujęto w nich, między innymi, następujące

Bardziej szczegółowo

Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 13 (144) / 2005 SPIS TREŚCI. Uchwała Nr LX/685/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r.

Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 13 (144) / 2005 SPIS TREŚCI. Uchwała Nr LX/685/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r. SPIS TREŚCI Poz. 514 Uchwała Nr LX/683/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego. Poz. 515 Uchwała Nr LX/684/2005 Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp.

Bardziej szczegółowo