Przedmiar do kosztorysu nr SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ I-SZY ETAP DLA PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI M: TOMASZOWA LUB. [2-GI ETAP ROBÓT]

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedmiar do kosztorysu nr -0011-2 SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ I-SZY ETAP DLA PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI M: TOMASZOWA LUB. [2-GI ETAP ROBÓT]"

Transkrypt

1 Przedmiar do kosztorysu nr SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ I-SZY ETAP DLA PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI M: TOMASZOWA LUB. [2-GI ETAP ROBÓT] ODCINKI KANAŁÓW: St. Nr 11A 50 Dn 500 Lk=513m; St. Nr RZEKA, Dn 400 KANAŁ PŁUCZNY Lk=23,50m L.P. Nr specyfikacji technicznej Podstawa wyceny Opis pozycji przedmiaru CPV Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inŝynierii lądowej i wodnej 1 ROBOTY DROGOWE -- rozbiórkowo-naprawcze 1 d.1 SST B d.1 SST B d.1 SST B d.1 SST B d.1 SST B d.1 SST B d.1 SST B KNR d.1 SST B d.1 SST B d.1 SST B d.1 SST B d.1 SST B d.1 SST B d.1 SST B d.1 SST B d.1 SST B d.1 SST B Jedn. obm. Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3 cm - [ŁĄCZNA Gr. 8cm] m2 37 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - za kaŝdy dalszy 1 cm grubości Krotność = 5 m2 37 Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubość podbudowy 15 cm - [ŁĄCZNA Gr. 25cm] m2 37 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za kaŝdy dalszy 1 cm grubości podbudowy - [ŁĄCZNA Gr. 25cm] Krotność = 10 m2 37 Rozebranie krawęŝników betonowych 15x30 cm na podsypce cem. piaskowej m 10 Rozebranie ogrodzeń z siatki na linkach - [Z PÓŹNIEJSZĄ NAPRAWĄ] 1* r-g x 2,2 2* siatka ogrodzeniowa = 0,75m2/m m 10 Rozebranie słupków do znaków- [SŁUPKI OGRODZENIOWE - Z PÓŹNIEJSZĄ NAPRAWĄ] 1* r-g x 2,2 2* Beton B 10 = 0,06m3/szt szt 4 Wywóz samochodami skrzyniowymi, do 1 km, gruz z konstrukcji Ŝelbetowych i Ŝwirobetonowych - [WYWÓZ MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI JEZDNI] m3 12,2 KrawęŜniki betonowe bez ław, wystające 15x30 cm, podsypka cementowo-piaskowa - [krawęŝniki odzysk z rozbiórki 80%] m 10 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm [tłuczeń kamienny sortowany mm (norma wg katalogu)] m2 37 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm - [ŁĄCZNA GRUBOŚĆ 10 cm [tłuczeń kamienny sortowany 25/40-mm (norma wg katalogu)] m2 37 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za kaŝdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu - Krotność = 2 [tłuczeń kamienny sortowany mm (norma wg katalogu)] m Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 37 Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa wiąŝąca), mieszanka grysowo-ŝwirowa, grubość warstwy 2 cm - [ŁĄCZNA gr. 4 cm] m2 37 Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa wiąŝąca), mieszanka grysowo-ŝwirowa, dodatek za kaŝdy dalszy 1 cm Krotność = 2 m2 37 Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa ścieralna), mieszanka grysowo-ŝwirowa, grubość warstwy 2 cm - [ŁĄCZNĄ gr. 4 cm] m2 37 Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa ścieralna), mieszanka grysowo-ŝwirowa, dodatek za kaŝdy dalszy 1 cm Krotność = 2 m2 37 Ilość 2 ROBOTY ZIEMNE + odwodnienia i zasypki ponad geotkaniną. 18 d.2 SST B Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym km 0,445 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 19 d.2 SST B [GRUBOŚĆ ŁĄCZNA 25 cm] m2 674 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za kaŝde 20 d.2 SST B dalsze 5 cm grubości Krotność = 2 m d.2 SST B Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. I-II m d.2 SST B Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. III m d.2 SST B (2) Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, koparka 0,60 m3, grunt kategorii I-II, samochód 5-10 t m d.2 SST B (2) Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, koparka 0,60 m3, grunt kategorii III, samochód 5-10 t m3 442 Nakłady uzupełniające do tablic za kaŝde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości transportu, ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, 25 d.2 SST B (2) grunt kategorii I-II, samochód 5-10 t Krotność = 2 m d.2 SST B (2) Nakłady uzupełniające do tablic za kaŝde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości transportu, ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód 5-10 t Krotność = 2 m3 442

2 Przedmiar do kosztorysu nr Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych, do 1 m3 ziemi leŝącej 27 d.2 SST B (2) wzdłuŝ krawędzi na długości 1 m wykopu, kategoria gruntu I-IV - [ROZPLANTOWANIE GRUNTU NA ODKŁADZIE Z ODWÓZKI] m d.2 SST B (1) Wykopy liniowe o ścianach pion. wykonane w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem, głębokość do 3.0 m, kategoria gruntu I-II, szerokość wykopu m m d.2 SST B (2) Wykopy liniowe o ścianach pion. wykonane w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem, głębokość do 3.0 m, kategoria gruntu I-II, szerokość wykopu m m d.2 SST B Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie grunt I-III m d.2 SST B (2) Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odległość do 10 m, grunt kategorii I-II, spycharka 74 kw (100 KM) - [GRUNT Z WYKOPÓW POZA KRAWĘDŹ WYKOPÓW] m d.2 SST B Umocnienie ścian wykopów pod obiekty specjalne w gruntach suchych wraz z rozbiórką, umocnienie balami drewnianymi, głębokość wykopu do 3.0 m, kategoria gruntu I-II - [NAROśNIKI OBUDOWY WYKOPÓW STUDNI] m d.2 SST B d.2 SST B d.2 SST B d.2 SST B d.2 SST B d.2 SST B d.2 SST B-01 SST B Umocnienie ścian wykopów pod obiekty specjalne w gruntach suchych wraz z rozbiórką, umocnienie balami drewnianymi, głębokość wykopu do 6.0 m, kategoria gruntu I-II - [NAROśNIKI OBUDOWY WYKOPÓW STUDNI] m2 7 Umocnienie ścian wykopów pod obiekty specjalne w gruntach suchych wraz z rozbiórką, umocnienie balami drewnianymi, głębokość wykopu do 3.0 m, kategoria gruntu III-IV - [NAROśNIKI OBUDOWY WYKOPÓW STUDNI] m2 26 Umocnienie ścian wykopów pod obiekty specjalne w gruntach suchych wraz z rozbiórką, umocnienie balami drewnianymi, głębokość wykopu do 6.0 m, kategoria gruntu III-IV - [NAROśNIKI OBUDOWY WYKOPÓW STUDNI] m2 5 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szal. stalowymi (wypraskami) w gr. suchych, szer. do 1 m, umocnienie pełne w gr. kat. I-IV, gł. do 3 m - [OBUDOWA z EL. SYSTEMOWYCH przy Bd - do 1,5m] 1* r-g x 0,8] liniowego np: "BOX szer. rozpór do 1,5 m - 0,95m2/m2 3* Stalowe obudowy skrzyniowe z rozparciem brzegowym typu segmentowego lub prowadnicowego np:"dielekammer" o szer. rozpór do 1,5 m - 0,05m2/m2 4* Koparka jednonacz. na podw. gąsienicowym 0,60-m3-0,02m-g/m2 5* śuraw samoj. gąsienicowy t - 0,06 m-g/m2 6* Ciągnik gąsienicowy 55-kW(75KM) t - 0,06 m-g/m2 7* Przyczepa skrzyniowa 6-t - 0,06 m-g/m2 m Umocnienie ścian wyk. wraz z rozbiórką palami szal. stal.(wypraskami) w gr. suchych, dod. za kaŝdy dalszy rozpoczęty 1 m szer. wyk. umoc. pełne w gr. kat. I-IV, gł. do 3 m - [OBUDOWA z EL. SYSTEMOWYCH przy Bd - 1,5m] 1* r-g x 0,8 2* Koparka jednonacz. na podw. gąsienicowym 0,60-m3-0,01 m-g/m2 3* śuraw samoj. gąsienicowy t - 0,02 m-g/m2 4* Ciągnik gąsienicowy 55-kW(75KM) t - 0,02 m-g/m2 5* Przyczepa skrzyniowa 6-t - 0,02 m-g/m2 m Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szal. stalowymi (wypraskami) w gr. suchych, szer. do 1 m, umocnienie pełne w gr. kat. I-IV, gł. do 6 m - [OBUDOWA z EL. SYSTEMOWYCH przy Bd - do 2 m] 1* r-g x 0,8 liniowego np: "BOX" o szer. rozpór do 2,0 m - 0,95m2/m2 3* Stalowe obudowy skrzyniowe z rozparciem brzegowym typu segmentowego lub prowadnicowego np:"dielekammer" o szer. rozpór do 2,0 m - 0,05m2/m2 4* Koparka jednonacz. na podw. gąsienicowym 0,60-m3-0,04 m-g/m2 5* śuraw samoj. gąsienicowy t - 0,09 m-g/m2 6* Ciągnik gąsienicowy 55-kW(75KM) t - 0,09 m-g/m2 7* Przyczepa skrzyniowa 6-t - 0,09 m-g/m m Umocnienie ścian wyk. wraz z rozbiórką palami szal. stal.(wypraskami) w gr. suchych, dod. za kaŝdy dalszy rozpoczęty 1 m szer. wyk. umoc. pełne w gr. kat. I-IV, gł. do 6 m - [OBUDOWA z EL. SYSTEMOWYCH przy Bd - do 2 m] 1* r-g x 0,8 2* Koparka jednonacz. na podw. gąsienicowym 0,60-m3-0,015 m-g/m2 3* śuraw samoj. gąsienicowy t - 0,03 m-g/m2 4* Ciągnik gąsienicowy 55-kW(75KM) t - 0,03 m-g/m2 5* Przyczepa skrzyniowa 6-t - 0,03 m-g/m2 m Umocnienie ścian wykopów pod, komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gr. suchych kat. I-IV wraz z rozbiórką, palami szal. stalowymi, głębokość wykopu do 3,0 m - [OBUDOWA z EL. SYSTEMOWYCH przy Bs - do 3m] 1* r-g x 0,8 liniowego np: "BOX" o szer. rozpór do 3 m - 0,80m2/m2

3 Przedmiar do kosztorysu nr d.2 SST B d.2 SST B d.2 SST B d.2 SST B d.2 SST B d.2 SST B d.2 SST B d.2 SST B d.2 SST B d.2 SST B d.2 SST-SI 51 d.2 SST-SI 52 d.2 SST-SI 53 d.2 SST-SI 54 d.2 SST B d.2 SST B d.2 SST B d.2 SST-SI (2) 3* Stalowe obudowy skrzyniowe z rozparciem brzegowym typu segmentowego lub prowadnicowego np:"dielekammer" o szer. rozpór do 3 m - 0,20m2/m2 4* Koparka jednonacz. na podw. gąsienicowym 0,60-m3-0,02 m-g/m2 5* śuraw samoj. gąsienicowy t - 0,06 m-g/m2 6* Ciągnik gąsienicowy 55-kW(75KM) t - 0,06 m-g/m2 7* Przyczepa skrzyniowa 6-t - 0,06 m-g/m m2 294 Umocnienie ścian wykopów pod, komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gr. suchych kat. I-IV wraz z rozbiórką, palami szal. stalowymi, głębokość wykopu do 6,0 m - [OBUDOWA z EL. SYSTEMOWYCH przy Bs- do 3 m] 1* r-g x 0,8 liniowego np: "BOX" o szer. rozpór do 3 m - 0,80m2/m2 3* Stalowe obudowy skrzyniowe z rozparciem brzegowym typu segmentowego lub prowadnic. np:"dielekammer" o szer. rozpór do 3 m - 0,20m2/m2 4* Koparka jednonacz. na podw. gąsienicowym 0,60-m3-0,04 m-g/m2 5* śuraw samoj. gąsienicowy t - 0,09 m-g/m2 6* Ciągnik gąsienicowy 55-kW(75KM) t - 0,09 m-g/m2 7* Przyczepa skrzyniowa 6-t - 0,09 m-g/m m2 122 Zasypanie wykopów fundamentowych podłuŝnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, ubijaki, grubość w stanie luźnym 35 cm, kat. gr. I-II - [ZASYPKA WYKOPÓW KANAŁÓW PIASKIEM NAD LOTRAKIEM I WOKÓŁ STUDNI, KOMORA MONTAśOWA i WYROBISKO TORFOWE z ZAGĘSZCZENIEM] piasek do nawierzchni drogowych - 1,08 m3/m3 m3 312 Zasypanie wykopów fundamentowych podłuŝnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, zagęszczarki, grubość w stanie luźnym 40 cm, kategoria gruntu I-II (2) [ZASYPKA GRUNTEM z WYKOPÓW z ZAGĘSZCZENIEM] m3 574 Zasypanie wykopów fundamentowych podłuŝnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, ubijaki, grubość w stanie luźnym 25 cm, kategoria gruntu III-(IV) - [ZASYPKA (2) GRUNTEM Z WYKOPÓW] m3 383 Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami, wysokość do 3,0 m, grunt kategorii I-II, (2) spycharka 74 kw (100 KM) - [NASYP W OBRĘBIE STUDNI - 11H, 49A, 50 i 12] m3 24 Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami, wysokość do 3,0 m, grunt kat. III-(IV), (2) spycharka 74 kw (100 KM) - [NASYP W OBRĘBIE STUDNI - 11H, 49A, 50 i 12] m3 16 Wykonanie i konserwacja materaców drewnianych pod koparki, przedsiębierne pojemności łyŝki 0.6 m3 m Igłofiltry o średnicy do Fi 50 mm, montowane w uprzednio wpłukanej rurze obsadowej, z obsypką do głębokości 4 m szt. 485 Igłofiltry o średnicy do Fi 50 mm, montowane w uprzednio wpłukanej rurze obsadowej, z obsypką do głębokości 8 m szt Studzienki połączeniowe drenaŝowe w dnie wykopu, z rur betonowych, Fi 500 mm szt Studnie wpłukiwane, wbudowany filtr (studnia) Dn 150 mm, głębokość graniczna do 6,0 m szt Studnie wpłukiwane, wbudowany filtr (studnia) Dn 150 mm, głębokość graniczna do 9,0 m szt Studnie wpłukiwane, wbudowany filtr (studnia) Dn 150 mm, głębokość graniczna do 12,0 m szt analogia analogia Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające, otwór Fi mm - [ODPOMPOWYWANIE WODY ZE STUDNI ODWADNIAJĄCYCH W DNIE WYKOPÓW] r-g x 0,10 godz. 250 Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające, otwór Fi mm - [ODPOMPOWYWANIE WODY ZE STUDNI WPŁUKIWANYCH] r-g x 0,10 godz Iłowanie otworów odwierconych studni, otwór Dn mm m (2) Rurociągi (Ŝeliwne) kielichowe tymczasowe, Dn 100 mm - [PVC-U ciśnieniowe] m 36 3 ROBOTY INSTALACYJNO - MONTAśOWE KANAŁU. 58 d.3 SST-SI 59 d.3 SST-SI 60 d.3 SST-SI 61 d.3 SST-SI 62 d.3 SST-SI 63 d.3 SST-SI Umocnienia czaszy i skarp składowisk, włókniną syntetyczną - LATRAK 25/25 -[ułoŝenie z wywinięciem i zamknięciem geotkaniny nad obsypką rurociągów] - Lotrak 25/25 1,20m2/m2 - Linka PE-HD "TENSAR" 0,10m/m2 m2 935 Umocnienia czaszy i skarp składowisk, włókniną syntetyczną - LATRAK 45/45 -[ułoŝenie z wywinięciem i zamknięciem geotkaniny nad obsypką rurociągów] - Lotrak 45/45 1,20m2/m2 - Linka PE-HD "TENSAR" 0,10m/m2 m Izolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pozioma, 1 warstwa - [ułoŝenie georusztów SS 30 pod zbrojenie gruntów] - Georuszty z grupy dwukierunkowych "TENSAR" SS30-1,20m2/m2 KNR Linka PE-HD "TENSAR" 0,10m/m2 m ANALOGIA: PodłoŜe z materiałów sypkich o gr. 10 cm - [ POSPÓŁKA fr. 0/63 - POD RUROCIĄGI - GRUBOŚĆ WARSTWY 5 cm] Krotność = 0,5 m PodłoŜe z materiałów sypkich o gr. 15 cm - [ POSPÓŁKA fr POD RUROCIĄGI] m PodłoŜa z materiałów sypkich, grubość 20 cm - [POSPÓŁKA fr NA DNIE W WYROBISKU TORFOWYM] m2 81

4 Przedmiar do kosztorysu nr PodłoŜa z materiałów sypkich, grubość 15 cm - [PODBUDOWA Z KRUSZYWA WIELOFRA- 64 d.3 SST-SI KCYJNEGO fr.0/63 piaskowo-ŝwirowe - POD STUDNIE W GEORUSZTACH i POD PIERŚCIENIE ODCIĄśAJĄCE] m d.3 SST-SI PodłoŜa z materiałów sypkich, grubość 15 cm - [PODBUDOWA Z KRUSZYWA WIELOFRA- KCYJNEGO fr.0/63 piaskowo-ŝwirowe - POD STUDNIE W GEORUSZTACH] m d.3 SST-SI PodłoŜe z materiałów sypkich o gr. 10 cm - [POD RUROCIĄGI - PIASEK - "G 1" - wg. ATV -A 127] m d.3 SST-SI PodłoŜe z materiałów sypkich o gr. 15 cm - [POD RUROCIĄGI - PIASEK - "G 1" - wg. ATV -A 127] m d.3 SST-SI (1) Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, piasek "G 1"- wg. ATV -A [do zamknię- cia "LOTRAKA" w strefie rury i ponad rurą z zagęszczeniem] - dodaj ubijak spalinowy 100kg; 0,52 m-g/m3] m3 429 KNR-W 2-18 MontaŜ i demontaŝ konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, typ 69 d.3 SST B lekki, montaŝ: rozpiętość 4 m -/ELEKTRYCZNYCH/. kpl. 2 KNR-W 2-18 MontaŜ i demontaŝ konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, typ 70 d.3 SST B lekki, demontaŝ: rozpiętość 4 m kpl. 2 KNR-W 2-18 MontaŜ i demontaŝ konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów, montaŝ: rozpiętość 4,0 m 71 d.3 SST B [W-A 150] kpl. 1 KNR-W 2-18 MontaŜ i demontaŝ konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów, demontaŝ: rozpiętość 72 d.3 SST B ,0 m - [W-A 150] kpl. 1 KNR-W d.3 SST-SI (1) Rury ochronne (osłonowe), Fi 160 mm, PE - [R.O. AROT - NA KABLACH] m 6 74 d.3 SST-SI (1) Przewierty maszyną do wierceń poziomych WP 80/120 o Fi nom mm w gruntach kat [PRZEWIERT KONTROLOWANY RURĄ STALOWĄ W IZOLACJI Z02/[N1/U/C- AG] Dz-711/14,2; [P-6] pod ul. Zamojską m d.3 SST-SI (2) Przeciąganie rurociągów przewodowych w rurach ochronnych o Fi nominalnej mm - / Dn -500 /.Opaski dystansowe PE-HD Dn-500 mm 15szt m d.3 SST-SI KNR-W (1) Kanały z rur kcyjnych poliestrowych typu "GRP", Dn 500 mm -/Sn-10000/ m d.3 SST-SI KNR-W (1) Kanały z rur kcyjnych poliestrowych typu "GRP", Dn 500 mm -/Sn-5000/ m 193 KNR-W 2-18 Kanały z rur typu PVC-U Kl-S łączone na wcisk, Fi 250/7,3 mm - [ Z WYDŁUśONYM 78 d.3 SST-SI KIELICHEM] m 6 KNR-W 2-18 Kanały z rur typu PVC-U Kl-S łączone na wcisk, Fi 400/11,7 mm - [ Z WYDŁUśONYM 79 d.3 SST-SI KIELICHEM] m d.3 SST-SI KNR-W Rurociągi ciśnieniowe z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi 400 mm, Pn 10 - [ St.12 - Z2] m 8 81 d.3 SST-SI KNR MontaŜ rurociągów stalowych łączonych na kołnierze, na ciśnienie nominalne do 1,6 MPa (16kG/cm2), Fi do mm - [Z2 - RZEKA] Rury stalowe 2-kołnierzowe emaliowane Fi- 406x12,5 2 odcinki po 2m czytaj profil rys. 31 m 4 82 d.3 SST-SI Kształtki stalowe kołn. o Fi zewn / [KOŁNIERZ CZERPALNY Z KRATKĄ WLOTOWĄ - STALOWY EMALIOWANY] czytaj profil rys. 31 szt. 1 KNR-W 2-18 Kształtki PVC-S kcji zewnętrznej dwukielichowe łączone na wcisk, Fi 250 mm - 83 d.3 SST-SI [kolano PVC-S 250/15-2 szt; korek PVC szt] szt 4 KNR-W 2-18 Kształtki PVC ciśnieniowe, jednokielichowe łączone na wcisk, Fi 400 mm 84 d.3 SST-SI [Łuk PVC ciśnieniowych Pn 1 MPa Fi-400/60 ] szt 1 KNR-W 2-18 Zasuwa kołnierzowa z obudową montowana na rurociągach PVC i PE, Fi 400 mm 85 d.3 SST-SI [1.0 MPa nr kat. 111or Fi-400 mm] kpl d.3 SST-SI KNR Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa - [MATERAC IZOLACYJNY NAD KANAŁEM gr. 8 cm] czytaj profil rys. 31 m2 4 Izolacja powierzchni poziomych i pionowych z materiałów rolowych powierzchni bet. i murowych izolowana powierzchnia papa na lepiku asfaltowym pozioma - dwuwarstwowa - 87 d.3 SST-SI 88 d.3 SST-SI 89 d.3 SST-SI 90 d.3 SST-SI (1) -[MATERAC IZOLACYJNY] czytaj profil rys. 31 m2 9 KNR 2-19 Uszczelnianie końców rur ochronnych o śr.nom.700 mm [Manszety termokurczliwe PE-HD z zamkiem Dn-700/500] szt (2) Próba szczelności kanałów rurowych o Fi 400 mm m 22, (2) Próba szczelności kanałów rurowych o Fi 500 mm m STUDNIE I ELEMENTY STUDNI 91 d.4 SST-SI (2) Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi 1500 mm, głębokość 3 m, z pierścieniem odciąŝającym - [z prefabrykowanym dnem z wklejonymi tulejami szczelnymi - Typu "BS" lub równowaŝne] materiały podstawowe (dla elementów Typu BS lub równowaŝne) : 2* Dna studni "BS" E4-1500/1500 szt-1 3* Tuleje szczelne PE-HD - długie L-240 ø 200 -(z montaŝem) szt-4 4* Mufy szczelne GRP ø500, Sn z montaŝem szt-2 5* Kręgi Ŝelbetowe "BS" SR-07, 1500/500 szt-6 6* Kręgi Ŝelbetowe bez górnego zamka "BS" SR-06/1, 1500/180 szt-1 7* Uszczelki "BS" Fi-1500 "FORSHDEDA" szt-6 8* Pierścienie odciąŝające Ŝelbetowe PO-260/190 szt-1 9* Pokrywy nadstudzienne Ŝelbetowe PP-226/60/15 szt-1 10* Pierścienie dystansowe "BS" AR-02, 625/865 H= 8cm szt-2 szt 1

5 Przedmiar do kosztorysu nr Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi 1500 mm, głębokość 3 m - [ - z prefabrykowanym dnem z wklejonymi tulejami szczelnymi - [Typu "BS" lub równowaŝne] - bez pierścieni odciąŝających materiały podstawowe (dla elementów Typ BS lub równowaŝne): 2* Dna studni "BS" E4-1500/1500 szt-6 3* Kręgi Ŝelbetowe "BS" SR-06, 1500/250 szt-3 4* Kręgi Ŝelbetowe "BS" SR-07, 1500/500 szt-9 5* Mufy szczelne GRP ø 500, Sn 5000 z montaŝem szt-1 6* Mufy szczelne GRP ø 500, Sn z montaŝem szt-8 7* Tuleje szczelne PE-HD - długie L-240 ø (z montaŝem) szt - 3 8* Tuleje szczelne PE-HD - długie L-240 ø (z montaŝem) szt - 4 9* Tuleje szczelne PE-HD - długie L-240 ø (z montaŝem) szt * Tuleje szczelne PE-HD - długie L-240 ø (z montaŝem) szt * Uszczelki "BS" Fi-1500 "FORSHDEDA" szt-18 12* Płyty pokrywowe "BS" AP-04, 1500/625/180 szt- 6 13* Pierścienie dystansowe "BS" AR-01, 625/865 H= 6cm szt-1 14* Pierścienie dystansowe "BS" AR-02, 625/865 H= 8cm szt-2 92 d.4 SST-SI (1) 15* Pierścienie dystansowe "BS" AR-03, 625/865 H=10cm szt-6 szt 6 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi 1500 mm, za kaŝde 0,5 m 93 d.4 SST-SI róŝnicy głębokości ponad 3 m 0.5 m 2,56 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi 1200 mm, głębokość 3 m - [ - z prefabrykowanym dnem z wklejonymi tulejami szczelnymi - [Typu "BS" lub równowaŝne] - bez pierścieni odciąŝających materiały podstawowe (dla elementów Typ BS lub równowaŝne): 2* Dna studni "BS" D4-1200/1300 szt-4 3* Mufy szczelne GRP ø 500, Sn 5000 z montaŝem szt-6 4* Mufy szczelne GRP ø 500, Sn z montaŝem szt-2 5* Kręgi Ŝelbetowe "BS" SR-04, 1200/250 szt-1 6* Kręgi Ŝelbetowe "BS" SR-05, 1200/500 szt-5 7* Uszczelki "BS" Fi-1200 "FORSHDEDA szt-11 8* Płyty pokrywowe "BS" AP-03, 1200/625/180 szt- 4 KNR-W * Pierścienie dystansowe "BS" AR-01, 625/865 H= 6cm szt-2 94 d.4 SST-SI (1) 10* Pierścienie dystansowe "BS" AR-03, 625/865 H=10cm szt-3 szt 4 KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi 1200 mm, za kaŝde 0,5 m 95 d.4 SST-SI róŝnicy głębokości poniŝej 3 m 0.5 m -3,62 KNR 2-20 Płyty kanałowe płaskie prefabrykowane typu PP, 50x90 cm - [50x85x8 - POD SPADY 96 d.4 SST B KASKADOWE] szt. 4 KNR-W d.4 SST-SI Kanały z rur typu PVC-S łączone na wcisk, Fi 160 mm - [ODGAŁĘZIENIA PRZYŁĄCZY] m 1 98 d.4 SST-SI KNR-W Kanały z rur typu PVC-S łączone na wcisk, Fi 200 mm - [ODGAŁĘZIENIA] m 7,3 KNR-W 2-18 Kształtki PVC kcji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk, Fi 160 mm 99 d.4 SST-SI [Korek PVC Fi 160 mm] szt 1 KNR-W 2-18 Kształtki PVC-S kcji zewnętrznej kielichowe łączone na wcisk, Fi 200 mm 100 d.4 SST-SI [1*zł. dwuk.-4szt; 2*korek -4szt; 3*trójnik POLIPLAST 200/200/90-4 szt; 4*kolano 200/88,5-4szt] szt d.4 SST-SI Klapy w studni rewizyjnej murowanej o Fi 400 mm [Zastawka przeciwzwrotna "ECO-CELKON" Dn zmodyfikowana wg. rys.76] - łańcuch st nierdz. o ogniwach długich 11x72 "FASING" kg-10 - zawiesie łańcucha ze stali M-20 emaliowane kpl-1 - uchwyt ciągowy łańcucha ze stali M-20 - emaliowany kpl-1 - klej epoksydowy - Ŝywica poliestrowa - 0,8 kg kpl 1 KNR-W 2-16 Owinięcie tkaniną lub welonem szklanym izolacji rurociągów, í ponad 114 mm 102 d.4 SST-SI [Owinięcie rury spadowej folią PE gr 0,2mm] m d.4 SST-SI Obetonowanie kanałów, otulina betonowa kanałów - [Obetonowanie spadów kaskadowych - B10] m3 1, d.4 SST-SI Powłokowe izolacje pionowych powierzchni betonowych i murowych, jednowarstwowa, z emulsji lub roztworu asfaltowego - gruntowanie - [na obetonowaniach spadów kaskadowych "ABIZOL R"] m d.4 SST-SI Powłokowe izolacje pionowych powierzchni betonowych i murowych, dwuwarstwowa, z lepiku asfaltowego na zimno - [na obetonowaniach spadów kaskadowych 2 - krotnie "ABIZOL G"] m d.4 SST-SI 107 d.4 SST-SI 108 d.4 SST-SI 109 d.4 SST-SI 110 d.4 SST-SI KNR-W analogia KNR-W analogia KNR-W KNR-W analogia KNR-W analogia 111 d.4 SST-SI (1) d.4 SST B-01 analogia Izolacje styków rurociągów stalowych taśmą POLYCEN - na klej, rurociągi Fi 150 mm - [Obwiednie ochronne rur tworzywowych i tuleii przed izolacją asfaltową studni lub elementów betonowych - szerokość pasków = 5 cm] szt. 1 Izolacje styków rurociągów stalowych taśmą POLYCEN - na klej, rurociągi Fi 200 mm - [Obwiednie ochronne rur tworzywowych i tuleii przed izolacją asfaltową studni lub elementów betonowych - szerokość pasków = 5 cm] styk 8 Izolacje styków rurociągów stalowych taśmą POLYCEN - na klej, rurociągi Fi 250 mm - [Obwiednie ochronne rur tworzywowych i tuleii przed izolacją asfaltową studni lub elementów betonowych - szerokość pasków = 5 cm] styk 2 Izolacje styków rurociągów stalowych taśmą POLYCEN - na klej, rurociągi Fi 400 mm - [Obwiednie ochronne rur tworzywowych i tuleii przed izolacją asfaltową studni lub elementów betonowych - szerokość pasków = 5 cm] styk 4 Izolacje styków rurociągów stalowych taśmą POLYCEN - na klej, rurociągi Fi 500 mm - [Obwiednie ochronne rur tworzywowych i tuleii przed izolacją asfaltową studni lub elementów betonowych - szerokość pasków = 5 cm] styk 19 Izolacja z materiałów rolowych powierzchni betonowych i murowych, powierzchnia pionowa, papa na lepiku asfaltowym - jednowarstwowo - [paski papy z powłoką lub taśmą alum. H=0,33m, na złączach kręgów i w miejscach kontaktu z LOTRAKIEM] m2 49 Wykładziny kanałów - cegłą klinkierowa - [wyłoŝenie kinet i spoczników studni kostką granitową (5*5*5 cm) - 0,14 t/m2; zaprawa cem M7] m2 13,3

6 Przedmiar do kosztorysu nr Powłokowe izolacje pionowych pow. bet. i murowych z emulsji lub roztworu asfaltowego - gruntowanie dwuwarstwowe - [Litoryn I + II wewnętrzne powierzchnie ścian studni] - [Litoryn I 0,30dm3/m2; 113 d.4 SST-SI [Litoryn II 0,25dm3/m2; m d.4 SST-SI Powłokowe izolacje poziomych pow. i bet. i Ŝelbet. z emulsji lub roztworu asfaltowego - gruntowanie dwuwarstwowa - [Litoryn I + II spoczniki i kinety studni] - [Litoryn I 0,30dm3/m2; - [Litoryn II 0,25dm3/m2; m d.4 SST B-01 Kalk. własna DODATEK ZA UMOCOWANIE WŁAZU DO PŁYTY POKRYWOWEJ - (opasanie i przewiązanie włazu za haki montaŝowe oraz obetonowanie drutu) 1* r-g 0,5 2* Beton B 10-0,01m3/szt 3* Stal zbrojeniowa St0S Fi 8 mm 3kg/szt 4* Środek transportowy - 0,01 m-g/szt szt 11 5 ROBOTY REKULTYWACYJNE NA RZECE 116 d.5 SST B d.5 SST B d.5 SST-SI 119 d.5 SST-SI 120 d.5 SST B d.5 SST B d.5 SST B d.5 SST B d.5 SST B d.5 SST B d.5 SST B d.5 SST B d.5 SST B d.5 SST B d.5 SST B d.5 SST B KNR KNR-W (1) (1) (2) KNR KNR Grodze ziemne o wysokości do 1,5 m, przy umocnieniu stopy skarpy darniną na płask-[z PÓŹNIEJSZĄ ROZBIÓRKĄ]. m3 26 Wbijanie kołków o średnicy cm, głębokość wbicia 1.50 m, grunt kategorii III - [zabezpieczenie ułoŝenia rur tymczasowych -(przepustowych)- na skarpach] szt 24 PodłoŜa z kruszyw naturalnych, o grubości 10 cm, piasek -[pod kanał ø600- tymczasowy] m2 50 Kanały z rur kcyjnych poliestrowych typu "GRP", Dn 500 mm Sn-5000 z jednostronną mufą -[RUROCIĄGI TYMCZASOWE NA SKARPACH Z PÓŹNIEJSZYM DEMONTAśEM] - r-g x 1,4 - (tymczasowe odwodnienie koryta rzeki) - docelowo M - rury na kanał liczyć w poz.76 ]. m 72 ANALOGIA; Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające, otwór Fi mm - [ODPOMPOWYWANIE WODY ZE STUDNI WPŁUKIWANYCH] m-g 72 Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,40 m3 na odkład, grunt kategorii III - [POGŁĘBIENIE DNA RZEKI] m3 21 Wykopy rowów i kanałów po koparkach, kategoria gruntu III, grubość nadmiaru gruntu do ścinania do 15 cm m3 7 Plantowanie skarp, dna rowów oraz skarp i korony nasypów przy robotach wodno inŝynieryjnych, wykopy, kategoria gruntu III m2 96 Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych, dodatek za kaŝdy dalszy rozpoczęty 1 m3 ziemi leŝącej na długości 1 m krawędzi wykopu, kategoria gruntu I-IV m3 28 Wykonanie narzutu kamiennego luzem, z brzegu, wyładunek ręczny, narzut podwodny z kamienia cięŝkiego lub średniego - tłuczeń kam. 40/63mm - 40% nakładu podst. - kamień łamany mrozoodporny nieobrobionych. skał twardych 50/100mm - 60 % nakładu podst. m3 12,7 UłoŜenie krawęŝników betonowych na podsypce grub. 10 cm z pospółki - WKOPANIE WYSOKOŚCIĄ nakład M - krawęŝnik bet. prostokątny 100x30x15cm - 3,5m/m m 27 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm -[PODŁOśE z TŁUCZNIA i KLIŃCA - POD PŁYTY IOMB NA SKARPACH KORYTA RZEKI] - tłuczeń kamienny 40/60mm - 60% nakładu podstawy - kliniec do naw. dr. 16/25mm - 40% nakładu podstawy m2 69 Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi - [PŁYTY "IOMB"] m2 81 Układanie mieszanki betonowej ręczne w konstrukcjach - ławy fundamentowe, bloki oporowe - [ZABETONOWANIE OTWORÓW W PŁYTACH beton B 10] m3 2,46 Brukowanie skarp przekopów i nasypów, na podsypce z pospółki lub piasku z zalaniem zaprawą cementową - [UZUPEŁNIENIA PŁYT W MIEJSCACH NIEFOREMNOŚCI] m2 6 Płotki pojedyncze o wysokości 50 cm - [ na dł. 40 m przed utwardzeniem dna koryta rzeki - około 15 m przed zakrętem rzeki] m d.5 SST B Humusowanie skarp z obsianiem przy grub. warstwy humusu 5 cm m d.5 SST B Oczyszczanie rowu z namułu, bez naruszania skarp, grubość namułu 30 cm - [OCZYSZCZENIE KORYTA RZEKI POD MOSTEM Z KAMIENI I NAROSTÓW] m 15 Koniec przedmiaru

7 Przedmiar do kosztorysu nr SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ I-SZY ETAP DLA PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI M: TOMASZOWA LUB. [2-GI ETAP ROBÓT] ODCINKI KANAŁÓW: St. Nr Dn 400 Lk=662m; St. Nr Dn 300 Lk=362m; St. Nr 51 51K Dn 200 Lk=221m; L.P. Nr specyfikacji technicznej Podstawa wyceny Opis pozycji przedmiaru CPV Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inŝynierii lądowej i wodnej 1 ROBOTY DROGOWE -- rozbiórkowo-naprawcze Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych mechanicznie, grubość 1 d.1 SST B nawierzchni 3 cm [ŁĄCZNA Gr. 8cm] Krotność = 2 m2 8,5 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych mechanicznie, dodatek za 2 d.1 SST B kaŝdy dalszy 1 cm Krotność = 2 m2 8,5 3 d.1 SST B Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubość podbudowy 15 cm [ŁĄCZNA Gr. 25cm] m2 8,5 Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za kaŝdy dalszy 1 4 d.1 SST B cm grubości podbudowy [ŁĄCZNA Gr. 25cm] Krotność = 10 m2 8,5 Rozebranie krawęŝników betonowych 15x30 cm na podsypce cem. piaskowej 5 d.1 SST B m 6 6 d.1 SST B Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, płyty betonowe 35x35x5 cm na podsypce piaskowej m2 5 7 d.1 SST B Rozebranie ogrodzeń z siatki na linkach - [Z PÓŹNIEJSZĄ NAPRAWĄ] 1* r-g x 2,2 2* siatka ogrodzeniowa = 0,75m2/m m 16 Rozebranie słupków do znaków- [SŁUPKI OGRODZENIOWE - Z PÓŹNIEJSZĄ NAPRAWĄ] 8 d.1 SST B * r-g x 2,2 2* beton B 10.= 0,06m3/szt szt 10 9 d.1 KNR 4-01 SST B Wywóz samochodami skrzyniowymi, do 1 km, gruz z konstrukcji Ŝelbetowych i Ŝwirobetonowych - [WYWÓZ MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI JEZDNI] m3 2,8 10 d.1 SST B KrawęŜniki betonowe bez ław, wystające 15x30 cm, podsypka cementowo-piaskowa - M-- [krawęŝniki odzysk z rozbiórki 80%] m 6 11 d.1 SST B Chodniki z płyt betonowych, 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową m d.1 SST B Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm M-- [tłuczeń kamienny sortowany mm (norma wg katalogu)] m2 8,5 13 d.1 SST B Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm - [ŁĄCZNA GRUBOŚĆ 10 cm M-- [tłuczeń kamienny sortowany mm (norma wg katalogu)] m2 8,5 14 d.1 SST B Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za kaŝdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 2 M-- [tłuczeń kamienny sortowany mm (norma wg katalogu)] m2 8,5 15 d.1 SST B Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 8,5 16 d.1 SST B Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa wiąŝąca), mieszanka grysowo-ŝwirowa, grubość warstwy 2 cm - [ŁACZNA gr. 4 cm] m2 8,5 Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa wiąŝąca), mieszanka grysowo-ŝwirowa, 17 d.1 SST B dodatek za kaŝdy dalszy 1 cm Krotność = 2 m2 8,5 18 d.1 SST B Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa ścieralna), mieszanka grysowo-ŝwirowa, grubość warstwy 2 cm - [ŁĄCZNĄ gr. 4 cm] m2 8,5 Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa ścieralna), mieszanka grysowo-ŝwirowa, 19 d.1 SST B dodatek za kaŝdy dalszy 1 cm Krotność = 2 m2 8,5 Jedn. obm. Ilość 2 ROBOTY ZIEMNE - odwodnienia i zasypki ponad geotkaniną. 20 d.2 SST B Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym km 1, d.2 SST B Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek [GRUBOŚĆ ŁĄCZNA 25 cm] m2 992 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za kaŝde 22 d.2 SST B dalsze 5 cm grubości Krotność = 2 m d.2 SST B Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,60 m3, grunt kategorii I-II m d.2 SST B Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,60 m3, grunt kategorii III m d.2 SST B (2) Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, koparka 0,60 m3, grunt kategorii I-II, samochód 5-10 t m d.2 SST B (2) Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, koparka 0,60 m3, grunt kategorii III, samochód 5-10 t m3 502 Nakłady uzupełniające do tablic za kaŝde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości transportu, ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, 27 d.2 SST B (2) grunt kategorii I-II, samochód 5-10 t Krotność = 2 m3 1170

8 Przedmiar do kosztorysu nr Nakłady uzupełniające do tablic za kaŝde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości transportu, ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, 28 d.2 SST B (2) grunt kategorii III-IV, samochód 5-10 t Krotność = 2 m3 502 Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych, do 1 m3 ziemi leŝącej 29 d.2 SST B (2) wzdłuŝ krawędzi na długości 1 m wykopu, kategoria gruntu I-IV - [ROZPLANTOWANIE GRUNTU NA ODKŁADZIE Z ODWÓZKI] m Wykopy liniowe o ścianach pion. wykonane w gruntach suchych z wydobyciem urobku 30 d.2 SST B d.2 SST B d.2 SST B (1) (2) (1) 33 d.2 SST B (2) 34 d.2 SST B d.2 SST B (2) 36 d.2 SST B (2) 37 d.2 SST B d.2 SST B d.2 SST B (2) 40 d.2 SST B d.2 SST B d.2 SST B d.2 SST B d.2 SST B d.2 SST B d.2 SST B d.2 SST B łopatą lub wyciągiem, głębokość do 3.0 m, kategoria grunt I-II, szerokość wykopu m m3 149 Wykopy liniowe o ścianach pion. wykonane w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem, głębokość do 3.0 m, kategoria gr. I-II, szerokość wykopu m m3 37 Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 3.0 m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu m m3 64 Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 3.0 m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu m m3 16 Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie grunt I-III m Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych, do 1 m3 ziemi leŝącej wzdłuŝ krawędzi na długości 1 m wykopu, kategoria gruntu I-IV - [ODCINEK St. 51A 52 WYKOPY 100% NA ODKŁAD] m3 598 Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych, dodatek za kaŝdy dalszy rozpoczęty 1 m3 ziemi leŝącej na długości 1 m krawędzi wykopu, kategoria gr. I-IV m3 598 Wykopy szybów tunelowych z umocnieniem ścian, głębokość szybu do 6 m, kategoria gruntu I-IV - [ St I] m3 25 Zasypywanie szybów tunelowych z rozbiórką umocnień ścian, głębokość szybu do 6 m, kategoria gruntu I-IV - [ ZASYPKA PIASKIEM] M-- piasek do nawierzchni drogowych 1,08m3/m3 m3 25 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odległość do 10 m, grunt kategorii I-II, spycharka 74 kw (100 KM) -[GRUNT Z WYKOPÓW POZA KRAWĘDŹ WYKOPÓW] m Umocnienie ścian wykopów pod obiekty specjalne w gruntach suchych wraz z rozbiórką, umocnienie balami drewnianymi, głębokość wykopu do 3.0 m, kategoria gruntu I-II - [NAROśNIKI OBUDOWY WYKOPÓW STUDNI] m2 117 Umocnienie ścian wykopów pod obiekty specjalne w gruntach suchych wraz z rozbiórką, umocnienie balami drewnianymi, głębokość wykopu do 6.0 m, kategoria gruntu I-II - [NAROśNIKI OBUDOWY WYKOPÓW STUDNI] m2 67 Umocnienie ścian wykopów pod obiekty specjalne w gruntach suchych wraz z rozbiórką, umocnienie balami drewnianymi, głębokość wykopu do 3.0 m, kategoria gruntu III-IV - [NAROśNIKI OBUDOWY WYKOPÓW STUDNI] m2 50 Umocnienie ścian wykopów pod obiekty specjalne w gruntach suchych wraz z rozbiórką, umocnienie balami drewnianymi, głębokość wykopu do 6.0 m, kategoria gruntu III-IV - [NAROśNIKI OBUDOWY WYKOPÓW STUDNI] m2 29 Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych balami drewnianymi w gruntach suchych wraz z rozbiórką, szerokość wykopu do 1.0 m i głębokość do 3.0 m, kategoria gruntu I-II - [KANAŁ NA ODNODZE Dn-200] m2 403 Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych balami drewnianymi w gruntach suchych wraz z rozbiórką, szerokość wykopu do 1.0 m i głębokość do 3.0 m, kategoria gruntu III-IV - [KANAŁ NA ODNODZE Dn-200] m2 134 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szal. stalowymi (wypraskami) w gr. suchych, szer. do 1 m, umocnienie pełne w gr. kat. I-IV, gł. do 3 m - [OBUDOWA z EL. SYSTEMOWYCH przy Bd - do 1,5m] 1* r-g x 0,8] liniowego np: "BOX szer. rozpór do 1,5 m - 0,95m2/m2 3* Stalowe obudowy skrzyniowe z rozparciem brzegowym typu segmentowego lub prowadnicowego np:"dielekammer" o szer. rozpór do 1,5 m - 0,05m2/m2 4* Koparka jednonacz. na podw. gąsienicowym 0,60-m3-0,02m-g/m2 5* śuraw samoj. gąsienicowy t - 0,06 m-g/m2 6* Ciągnik gąsienicowy 55-kW(75KM) t - 0,06 m-g/m2 7* Przyczepa skrzyniowa 6-t - 0,06 m-g/m2 m Umocnienie ścian wyk. wraz z rozbiórką palami szal. stal.(wypraskami) w gr. suchych, dod. za kaŝdy dalszy rozpoczęty 1 m szer. wyk. umoc. pełne w gr. kat. I-IV, gł. do 3 m - [OBUDOWA z EL. SYSTEMOWYCH przy Bd - 1,5m] 1* r-g x 0,8 2* Koparka jednonacz. na podw. gąsienicowym 0,60-m3-0,01 m-g/m2 3* śuraw samoj. gąsienicowy t - 0,02 m-g/m2 4* Ciągnik gąsienicowy 55-kW(75KM) t - 0,02 m-g/m2 5* Przyczepa skrzyniowa 6-t - 0,02 m-g/m2 m2 2648

9 Przedmiar do kosztorysu nr Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szal. stalowymi (wypraskami) w gr. suchych, szer. do 1 m, umocnienie pełne w gr. kat. I-IV, gł. do 3 m - [OBUDOWA z EL. SYSTEMOWYCH przy Bd - do 2,0m] 1* r-g x 0,8] 48 d.2 SST B d.2 SST B d.2 SST B d.2 SST B d.2 SST B d.2 SST B liniowego np: "BOX szer. rozpór do 2,0 m - 0,95m2/m2 3* Stalowe obudowy skrzyniowe z rozparciem brzegowym typu segmentowego lub prowadnicowego np:"dielekammer" o szer. rozpór do 2,0 m - 0,05m2/m2 4* Koparka jednonacz. na podw. gąsienicowym 0,60-m3-0,02m-g/m2 5* śuraw samoj. gąsienicowy t - 0,06 m-g/m2 6* Ciągnik gąsienicowy 55-kW(75KM) t - 0,06 m-g/m2 7* Przyczepa skrzyniowa 6-t - 0,06 m-g/m2 m2 590 Umocnienie ścian wyk. wraz z rozbiórką palami szal. stal.(wypraskami) w gr. suchych, dod. za kaŝdy dalszy rozpoczęty 1 m szer. wyk. umoc. pełne w gr. kat. I-IV, gł. do 3 m - [OBUDOWA z EL. SYSTEMOWYCH przy Bd - 1,5m] 1* r-g x 0,8 2* Koparka jednonacz. na podw. gąsienicowym 0,60-m3-0,01 m-g/m2 3* śuraw samoj. gąsienicowy t - 0,02 m-g/m2 4* Ciągnik gąsienicowy 55-kW(75KM) t - 0,02 m-g/m2 5* Przyczepa skrzyniowa 6-t - 0,02 m-g/m2 m2 590 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szal. stalowymi (wypraskami) w gr. suchych, szer. do 1 m, umocnienie pełne w gr. kat. I-IV, gł. do 6 m - [OBUDOWA z EL. SYSTEMOWYCH przy Bd - do 1,5 m] 1* r-g x 0,8] liniowego np: "BOX szer. rozpór do 1,5 m - 0,95m2/m2 3* Stalowe obudowy skrzyniowe z rozparciem brzegowym typu segmentowego lub prowadnicowego np:"dielekammer" o szer. rozpór do 1,5 m - 0,05m2/m2 4* Koparka jednonacz. na podw. gąsienicowym 0,60-m3-0,04m-g/m2 5* śuraw samoj. gąsienicowy t - 0,09 m-g/m2 6* Ciągnik gąsienicowy 55-kW(75KM) t - 0,09 m-g/m2 7* Przyczepa skrzyniowa 6-t - 0,09 m-g/m2 m Umocnienie ścian wyk. wraz z rozbiórką palami szal. stal.(wypraskami) w gr. suchych, dod. za kaŝdy dalszy rozpoczęty 1 m szer. wyk. umoc. pełne w gr. kat. I-IV, gł. do 6 m - [OBUDOWA z EL. SYSTEMOWYCH przy Bd - 1,5m] 1* r-g x 0,8 2* Koparka jednonacz. na podw. gąsienicowym 0,60-m3-0,015 m-g/m2 3* śuraw samoj. gąsienicowy t - 0,03 m-g/m2 4* Ciągnik gąsienicowy 55-kW(75KM) t - 0,03 m-g/m2 5* Przyczepa skrzyniowa 6-t - 0,03 m-g/m2 m Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szal. stalowymi (wypraskami) w gr. suchych, szer. do 1 m, umocnienie pełne w gr. kat. I-IV, gł. do 6 m - [OBUDOWA z EL. SYSTEMOWYCH przy Bd - do 2,0m] 1* r-g x 0,8] liniowego np: "BOX szer. rozpór do 2,0 m - 0,95m2/m2 3* Stalowe obudowy skrzyniowe z rozparciem brzegowym typu segmentowego lub prowadnicowego np:"dielekammer" o szer. rozpór do 2,0 m - 0,05m2/m2 4* Koparka jednonacz. na podw. gąsienicowym 0,60-m3-0,04m-g/m2 5* śuraw samoj. gąsienicowy t - 0,09 m-g/m2 6* Ciągnik gąsienicowy 55-kW(75KM) t - 0,09 m-g/m2 7* Przyczepa skrzyniowa 6-t - 0,09 m-g/m2 m2 214 Umocnienie ścian wyk. wraz z rozbiórką palami szal. stal.(wypraskami) w gr. suchych, dod. za kaŝdy dalszy rozpoczęty 1 m szer. wyk. umoc. pełne w gr. kat. I-IV, gł. do 6 m - [OBUDOWA z EL. SYSTEMOWYCH przy Bd 2,0 m] 1* r-g x 0,8 2* Koparka jednonacz. na podw. gąsienicowym 0,60-m3-0,015 m-g/m2 3* śuraw samoj. gąsienicowy t - 0,03 m-g/m2 4* Ciągnik gąsienicowy 55-kW(75KM) t - 0,03 m-g/m2 5* Przyczepa skrzyniowa 6-t - 0,03 m-g/m2 m2 214 Umocnienie ścian wykopów pod, komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gr. suchych kat. I-IV wraz z rozbiórką, palami szal. stalowymi, głębokość wykopu do 3,0 m - [OBUDOWA z EL. SYSTEMOWYCH przy Bs - do 3,0 m] 1* r-g x 0,8 liniowego np: "BOX" o szer. rozpór do 3 m - 0,80m2/m2 3* Stalowe obudowy skrzyniowe z rozparciem brzegowym typu segmentowego lub prowadnicowego np:"dielekammer" o szer. rozpór do 3 m - 0,20m2/m2

10 Przedmiar do kosztorysu nr d.2 SST B d.2 SST B d.2 SST B d.2 SST B d.2 SST B d.2 SST B d.2 SST B d.2 SST B d.2 SST B d.2 SST B d.2 SST B d.2 SST-SI 66 d.2 SST-SI 67 d.2 SST-SI 68 d.2 SST B d.2 SST B d.2 SST B d.2 SST-SI 72 d.2 SST B d.2 SST B (2) (2) (2) (2) 4* Koparka jednonacz. na podw. gąsienicowym 0,60-m3-0,02 m-g/m2 5* śuraw samoj. gąsienicowy t - 0,06 m-g/m2 6* Ciągnik gąsienicowy 55-kW(75KM) t - 0,06 m-g/m2 7* Przyczepa skrzyniowa 6-t - 0,06 m-g/m m2 271 Umocnienie ścian wykopów pod, komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gr. suchych kat. I-IV wraz z rozbiórką, palami szal. stalowymi, głębokość wykopu do 6,0 m - [OBUDOWA z EL. SYSTEMOWYCH przy Bs - do 3 m] 1* r-g x 0,8 liniowego np: "BOX" o szer. rozpór do 3 m - 0,80m2/m2 3* Stalowe obudowy skrzyniowe z rozparciem brzegowym typu segmentowego lub prowadnic. np:"dielekammer" o szer. rozpór do 3 m - 0,20m2/m2 4* Koparka jednonacz. na podw. gąsienicowym 0,60-m3-0,04 m-g/m2 5* śuraw samoj. gąsienicowy t - 0,09 m-g/m2 6* Ciągnik gąsienicowy 55-kW(75KM) t - 0,09 m-g/m2 7* Przyczepa skrzyniowa 6-t - 0,09 m-g/m m2 468 Zasypanie wykopów fundamentowych podłuŝnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych - ubijaki, grunt w stanie luźnym 35 cm, kat. gr. I-II - [ZASYP WYKOPÓW PIASKIEM NAD LOTRAKIEM; WOKÓŁ STUDNI; WYROBISKO TORFOWE i NAD STREFĄ OBSYPKI RUR NA ODNODZE Dn-200] piasek do nawierzchni drogowych - 1,08 m3/m3 m3 656 Zasypanie wykopów fundamentowych podłuŝnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, zagęszczarki, grubość w stanie luźnym 40 cm, kategoria gruntu I-II - [ZASYPKA GRUNTEM z WYKOPÓW z ZAGĘSZCZENIEM] m Zasypanie wykopów fundamentowych podłuŝnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, ubijaki, grubość w stanie luźnym 25 cm, kategoria gruntu III-(IV) - [ZASYPKA GRUNTEM z WYKOPÓW z ZAGĘSZCZENIEM] m3 892 Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami, wysokość do 3,0 m, grunt kategorii I-II, spycharka 74 kw (100 KM) -/NASYP W OBRĘBIE STUDNI -50A, B i MIĘDZY Studniami 51E-52] m3 44 Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami, wysokość do 3,0 m, grunt kat. III-(IV), spycharka 74 kw (100 KM) [NASYP W OBRĘBIE STUDNI -50A, 50 B i między Studniami 51E-52] m3 19 Wykonanie i konserwacja materaców drewnianych pod koparki, przedsiębierne o pojemności łyŝki 0.6 m3 m Igłofiltry o średnicy do Fi 50 mm, montowane w uprzednio wpłukanej rurze obsadowej, z obsypką do głębokości 4 m szt 618 Igłofiltry o średnicy do Fi 50 mm, montowane w uprzednio wpłukanej rurze obsadowej, z obsypką do głębokości 6 m szt 409 Igłofiltry o średnicy do Fi 50 mm, montowane w uprzednio wpłukanej rurze obsadowej, z obsypką do głębokości 8 m szt (1) Studzienki połączeniowe drenaŝowe w dnie wykopu, z rur betonowych, Fi 400 mm szt Studnie wpłukiwane, wbudowany filtr (studnia) Dn 150 mm, głębokość graniczna do 9,0 m szt Studnie wpłukiwane, wbudowany filtr (studnia) Dn 150 mm, głębokość graniczna do 12,0 m szt 1 Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające, otwór Fi mm [ODPOMPOWYWANIE WODY ZE STUDNI ODWADNIAJĄCYCH W DNIE WYKOPÓW] analogia r-g x 0,10 m-g analogia Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające, otwór Fi mm - [ODPOMPOWYWANIE WODY ZE STUDNI WPŁUKIWANYCH] r-g x 0,10 m-g Iłowanie otworów dowierconych studni, otwór Dn mm m (2) Rurociągi (Ŝeliwne) kielichowe tymczasowe, Dn 100 mm - [PVC-U ciśnieniowe] m Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew cm szt Ręczne ścinanie i karczowanie, zagajniki gęste ha 0,01 3 ROBOTY INSTALACYJNO - MONTAśOWE KANAŁU. 74 d.3 SST-SI 75 d.3 SST-SI 76 d.3 SST-SI 77 d.3 SST-SI 78 d.3 SST-SI KNR Umocnienia czaszy i skarp składowisk, włókniną syntetyczną - LATRAK 25/25 -[ułoŝenie z wywinięciem i zamknięciem geotkaniny nad obsypką rurociągów] - Lotrak 25/25 1,20m2/m2 - Linka PE-HD "TENSAR" 0,10m/m2 m Umocnienia czaszy i skarp składowisk, włókniną syntetyczną - LATRAK 45/45 -[ułoŝenie z wywinięciem i zamknięciem geotkaniny nad obsypką rurociągów] - Lotrak 45/45 1,20m2/m2 - Linka PE-HD "TENSAR" 0,10m/m2 m Izolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pozioma, 1 warstwa - [ułoŝenie georusztów SS 30 pod zbrojenie gruntów] - Georuszty z grupy dwukierunkowych "TENSAR" SS30-1,20m2/m2 - Linka PE-HD "TENSAR" 0,10m/m2 m PodłoŜe z materiałów sypkich o gr. 10 cm - [ POSPÓŁKA fr. 0/63 - POD RUROCIĄGI - GRUBOŚĆ WARSTWY 5 cm] Krotność = 0,5 m2 907 ANALOGIA: PodłoŜe z materiałów sypkich o gr. 15 cm - [ POSPÓŁKA fr. 0/63 - POD RUROCIĄGI] m2 907

11 Przedmiar do kosztorysu nr d.3 SST-SI PodłoŜa z materiałów sypkich, grubość 20 cm - / POSPÓŁKA NA DNIE W WYROBISKU TORFOWYM/ m d.3 SST-SI PodłoŜa z materiałów sypkich, grubość 15 cm - [PODBUDOWA Z KRUSZYWA WIELOFRA- KCYJNEGO fr.0/63 piaskowo-ŝwirowe - POD STUDNIE W GEORUSZTACH i POD PIERŚCIENIE ODCIĄśAJĄCE] m d.3 SST-SI PodłoŜa z materiałów sypkich, grubość 15 cm - [PODBUDOWA Z KRUSZYWA WIELOFRA- KCYJNEGO fr.0/63 piaskowo-ŝwirowe - POD STUDNIE W GEORUSZTACH] m d.3 SST-SI PodłoŜe z materiałów sypkich o gr. 10 cm - [POD RUROCIĄGI - PIASEK - "G 1" - wg. ATV -A 127] m d.3 SST-SI PodłoŜe z materiałów sypkich o gr. 15 cm - [POD RUROCIĄGI - PIASEK - "G 1" - wg. ATV -A 127] m d.3 SST-SI (1) Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, piasek "G 1"- wg. ATV -A [do zamknięcia "LOTRAKA" w strefie rury i ponad rurą z zagęszczeniem] - dodaj ubijak spalinowy 100kg; 0,52 m-g/m3] m3 844 MontaŜ i demontaŝ konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, typ 85 d.3 SST B lekki, montaŝ: rozpiętość (4,0 m) 2 m Krotność = 0,5 kpl 2 MontaŜ i demontaŝ konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, typ 86 d.3 SST B lekki, demontaŝ: rozpiętość (4,0 m) 2 m Krotność = 0,5 kpl 2 MontaŜ i demontaŝ konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów, montaŝ: rozpiętość (4,0 m) 2 m - [W-A + 3 x GAZ] Krotność = 0,5 87 d.3 SST B kpl 4 MontaŜ i demontaŝ konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów, demontaŝ: rozpiętość 88 d.3 SST B (4,0 m) 2 m Krotność = 0,5 kpl 4 89 d.3 SST-SI KNR Układanie rur ochronnych stalowych w wykopie, rura stalowa o średnicy do 100 mm - [R.O. NA KOŃCóWCE KABLA TELEFONICZNEGO w ul. ZIELONEJ] m 6 Rurociągi ciśnieniowe z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi 500 mm - [R.O. PVC Dz-450x16,9 90 d.3 SST-SI w ROZKOPIE - [SKRZYśOWANIA Z GAZOCIĄGIEM] m 6 MontaŜ rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi 450 mm [R.O. PE100 Dz- 91 d.3 SST-SI x26,7 w ROZKOPIE - SKRZYśOWANIA Z GAZOCIĄGAMI] m 8 92 d. 3 SST-SI (4) Przewierty maszyna do wierceń poziomych WP 30/60 rurami o Fi nominalnej mm dł. przewiertu do 20 m w gruntach kat [PRZEWIERT RURĄ Dz-610/14,2 - [P-7] przez ul. Gen. WŁ.SIKORSKIEGO] m d.3 SST-SI (3) Przewierty maszyna do wierceń poziomych WP 30/60 rurami o Fi nominalnej mm dł. przewiertu do 20 m w gruntach kat [PRZEWIERT RURĄ Dz-508x16 - [P-7C]; [POD BUD. GOSPODARCZYM - MIĘDZY St. Nr 53A--53B] m d.3 SST-SI (1) Przeciąganie rurociągów przewodowych w rurach ochronnych o Fi nominalnej mm- /Fi-400/.Opaski dystansowe PE-HD Dn-400 mm 11szt m d.3 SST-SI (3) Przeciąganie rurociągów przewodowych w rurach ochronnych o Fi nominalnej mm -/ Fi-315/.Opaski dystansowe PE-HD Dn-300 mm 20szt m 26 Kanały z rur typu PVC-U Kl-S łączone na wcisk, Fi 400/11,7 mm - [ Z WYDŁUśONYM 96 d.3 SST-SI KIELICHEM] m 662 Kanały z rur typu PVC-U Kl-S łączone na wcisk, Fi 315/9,2 mm - [ Z WYDŁUśONYM 97 d.3 SST-SI KIELICHEM] m 351 Kanały z rur typu PVC-U Kl-S łączone na wcisk, Fi 200/5,9 mm - [ Z WYDŁUśONYM 98 d.3 SST-SI 99 d.3 SST-SI 100 d.3 SST-SI 101 d.3 SST-SI 102 d.3 SST-SI 103 d.3 SST-SI 104 d.3 SST-SI 105 d.3 SST-SI 106 d.3 SST-SI KIELICHEM] m 221 MontaŜ rurociągów z rur polietylenowych (PE, PE-HD), PE 80 (Pn 0,63 MPa) Fi 315 x15 mm [MIĘDZY St. Nr 52D 52.1] m analogia Kształtki Ŝeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Fi 400 mm - [ZŁĄCZA RUROWE: STREAUB - FLEX 2 XS; C=90, B=148] szt 4 KNR 2-19 Uszczelnienie końców rur ochronnych, Dn 600 mm [Manszety termokurczliwe PE-HD z zamkiem Dn-600/400] szt 2 KNR 2-19 Uszczelnienie końców rur ochronnych, Dn 500 mm - [Dz-450] [Manszety termokurczliwe PE-HD z zamkiem Dn-450/300] szt 4 KNR 2-19 Uszczelnienie końców rur ochronnych, Dn 500 mm [Manszety termokurczliwe PE-HD z zamkiem Dn-500/300] szt (2) Próba szczelności kanałów rurowych o Fi 400 mm m (2) Próba szczelności kanałów rurowych o Fi 300 mm m (2) Próba szczelności kanałów rurowych o Fi 200 mm m STUDNIE I ELEMENTY STUDNI Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi 1500 mm, głębokość 3 m, z pierścieniem odciąŝającym - [Typu "BS" lub równowaŝne] materiały podstawowe (dla elementów Typu BS lub równowaŝne) : 2* Dna studni "BS" E4-1500/1500 szt-4 3* Tuleje szczelne PE-HD - długie L-240 ø (z montaŝem) szt 1 4* Tuleje szczelne PE-HD - długie L-240 ø (z montaŝem) szt 5 5* Tuleje szczelne PE-HD - długie L-240 ø (z montaŝem) szt - 1 6* Tuleje szczelne PE-HD - długie L-240 ø (z montaŝem) szt 6 7* Tuleje szczelne PE-HD - długie L-240 ø (z montaŝem) szt - 2 8* Kręgi Ŝelbetowe "BS" SR-03, 1000/1000 szt-1

12 Przedmiar do kosztorysu nr d.4 SST-SI 108 d.4 SST-SI 109 d.4 SST-SI 110 d.4 SST-SI 111 d.4 SST-SI 112 d.4 SST-SI 113 d.4 SST-SI 114 d.4 SST B d.4 SST-SI 116 d.4 SST-SI 117 d.4 SST-SI 118 d.4 SST-SI 119 d.4 SST-SI 120 d.4 SST-SI SST B-02 9* Kręgi Ŝelbetowe "BS" SR-07, 1500/500 szt-11 10* Płyty redukcyjne "BS" UP-04, 1500/1000/260 szt 1 11* Kręgi Ŝelbetowe bez górnego zamka "BS" SR-01/1, 1000/180 szt-1 12* Kręgi Ŝelbetowe bez górnego zamka "BS" SR-06/1, 1500/180 szt-1 13* Kręgi Ŝelbetowe bez górnego zamka "BS" SR-07/1, 1500/430 szt-2 14* Uszczelki "BS" Fi-1500 "FORSHDEDA" szt-15 15* Uszczelki "BS" Fi-1000 "FORSHDEDA" szt-2 16* Pierścienie odciąŝające Ŝelbetowe PO-200/130 szt-1 17* Pierścienie odciąŝające Ŝelbetowe PO-260/190 szt-3 18* Pokrywy nadstudzienne Ŝelbetowe PP-164/60/14 szt-1 19* Pokrywy nadstudzienne Ŝelbetowe PP-226/60/15 szt-3 20* Pierścienie dystansowe "BS" AR-01, 625/865 H= 6cm szt-2 21* Pierścienie dystansowe "BS" AR-02, 625/865 H= 8cm szt-2 22* Płyty redukcyjne "BS" UP-04, 1500/1000/260 szt-1 szt (2) Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi 1500 mm, za kaŝde 0,5 m róŝnicy głębokości ponad 3 m 0.5 m 7,7 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi 1200 mm, głębokość 3 m, z pierścieniem odciąŝającym - [Typu "BS" lub równowaŝne] materiały podstawowe (dla elementów Typu BS lub równowaŝne) : 2* Dna studni "BS" D4-1200/1300 szt-7 3* Tuleje szczelne PE-HD - długie L-240 ø (z montaŝem) szt - 6 4* Tuleje szczelne PE-HD - długie L-240 ø (z montaŝem) szt - 2 5* Tuleje szczelne PE-HD - długie L-240 ø (z montaŝem) szt - 2 6* Tuleje szczelne PE-HD - długie L-240 ø (z montaŝem) szt * Kręgi Ŝelbetowe "BS" SR-05, 1200/500 szt-21 8* Kręgi Ŝelbetowe bez górnego zamka "BS" SR-04/1, 1200/180 szt-3 9* Kręgi Ŝelbetowe bez górnego zamka "BS" SR-05/1, 1200/430 szt-4 10* Uszczelki "BS" Fi-1200 "FORSHDEDA" szt-29 11* Pierścienie odciąŝające Ŝelbetowe PO-220/150 szt-7 12* Pokrywy nadstudzienne Ŝelbetowe PP-186/60/15 szt-7 13* Pierścienie dystansowe "BS" AR-01, 625/865 H= 6cm szt-4 14* Pierścienie dystansowe "BS" AR-02, 625/865 H= 8cm szt (2) 15* Pierścienie dystansowe "BS" AR-03, 625/865 H= 10cm szt-2 szt 7 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi 1200 mm, głębokość 3 m, -bez pierścieni odciąŝających - z prefabrykowanym dnem z wklejonymi tulejami szczelnymi - [Typu "BS" lub równowaŝne] materiały podstawowe (dla elementów Typu BS lub równowaŝne) : 2* Dna studni "BS" D4-1200/1200 szt-1 3* Dna studni "BS" D4-1200/1300 szt-12 4* Tuleje szczelne PE-HD - długie L-240 ø (z montaŝem) szt - 1 5* Tuleje szczelne PE-HD - długie L-240 ø (z montaŝem) szt - 6 6* Tuleje szczelne PE-HD - długie L-240 ø (z montaŝem) szt * Tuleje szczelne PE-HD - długie L-240 ø (z montaŝem) szt * Kręgi Ŝelbetowe "BS" SR-04, 1200/250 szt-9 9* Kręgi Ŝelbetowe "BS" SR-05, 1200/500 szt-23 10* Uszczelki "BS" Fi-1200 "FORSHDEDA" szt-50 11* Płyty pokrywowe "BS" AP-03, 1200/625/180 szt-13 12* Pierścienie dystansowe "BS" AR-01, 625/865 H= 6cm szt-9 13* Pierścienie dystansowe "BS" AR-03, 625/865 H= 10cm szt-1 szt (1) Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi 1200 mm, za kaŝde 0,5 m róŝnicy głębokości ponad 3 m 0.5 m 0,54 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi 1000 mm, głębokość 3 m - bez pierścieni odciąŝających - z prefabrykowanym dnem z wklejonymi tulejami szczelnymi- [Typu "BS" lub równowaŝne] materiały podstawowe (dla elementów Typu BS lub równowaŝne) : 2* Dna studni "BS" C -1000/950 szt-4 3* Tuleje szczelne PE-HD - długie L-240 ø (z montaŝem) szt - 3 4* Tuleje szczelne PE-HD - długie L-240 ø (z montaŝem) szt - 8 5* Kręgi Ŝelbetowe "BS" SR-01, 1000/250 szt - 3 6* Kręgi Ŝelbetowe "BS" SR-02, 1000/500 szt - 3 7* Kręgi Ŝelbetowe "BS" SR-03, 1000/1000 szt - 1 8* Uszczelki "BS" Fi-1000 "FORSHDEDA" szt-11 9* Płyty pokrywowe "BS" KP-01, 1000/625/230 szt 3 10* Pierścienie dystansowe "BS" AR-01, 625/865 H= 6cm szt (1) 11* Pierścienie dystansowe "BS" AR-02, 625/865 H= 8cm szt-2 szt 4 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi 1000 mm, za kaŝde 0,5 m róŝnicy głębokości poniŝej 3m 0.5 m -6,34 KNRW 2-20 Płyty kanałowe płaskie prefabrykowane typu PP, 50x90 cm - [50x85x8 - POD SPADY KASKADOWE] szt 5 KNR-W Kanały z rur typu PVC-S łączone na wcisk, Fi 160 mm - [ODGAŁĘZIENIA] m 18 KNR-W Kanały z rur typu PVC-S łączone na wcisk, Fi 200 mm - [ODGAŁĘZIENIA] m Kanały z rur typu PVC-S łączone na wcisk, Fi 315 mm - [ODGAŁĘZIENIA] m 1 KNR-W 2-18 Kształtki PVC kcji zewnętrznej dwukielichowe łączone na wcisk Fi 160: [1*złączki dwukiel. -4 szt; 2* trójnik 160/160/90-3 szt; 3*kolano 160/67-4 szt; 4*korek szt] szt 15 KNR-W Kształtki PVC kcji zewnętrznej dwukielichowe łączone na wcisk, kolano kcyjne 200/88,5-4 szt; korek szt. [1*złączki dwukiel. -4 szt; 2* trójnik 200/200/90-4 szt; 3*kolano 200/88,5-4 szt; 4*korek -5szt] szt 17 Kształtki PVC-S kcji zewnętrznej dwukielichowe łączone na wcisk, Fi 315 mm: złączki dwukielichowe -1 szt; trójnik315/200/90-1 szt; trójnik315/160/90-1 szt; korek szt. [1*złączka dwuk. -1 szt; 2* trójnik 315/160/90-1 szt; 3* trójnik 315/200/90-1 szt; 4*korek -1szt] szt 4 Klapy w studni rewizyjnej murowanej o Fi 300 mm [Zastawka przeciwzwrotna "ECO-CELKON" Dn zmodyfikowana wg. rys.76] kpl-2 - łańcuch st nierdz. o ogniwach długich 11x72 "FASING" kg-8,5/szt - zawiesie łańcucha ze stali M-20 emaliowane kpl-2

13 Przedmiar do kosztorysu nr d.4 SST B uchwyt ciągowy łańcucha ze stali M-20 - emaliowany kpl-2 - klej epoksydowy - Ŝywica poliestrowa - 0,6 kg/szt szt d.4 SST-SI KNRW 2-16 Owinięcie tkaniną lub welonem szklanym izolacji rurociągów, í ponad 114 mm (4) -[Owinięcie rury spadowej folią PE gr 0,2mm] m d.4 SST-SI Wykonanie otuliny betonowej kanałów, otulina - [Obetonowanie spadów kaskadowych - B10] m3 2,1 124 d.4 SST-SI Izolacje powłokowe pionowych powierzchni murowanych i betonowych, z emulsji lub roztworu asfaltowego - gruntowanie, pierwsza warstwa - [Na obetonowaniach spadów kaskadowych "ABIZOL R"] m2 18,4 125 d.4 SST-SI Izolacje powłokowe pionowych powierzchni murowanych i betonowych, z emulsji lub roztworu asfaltowego - gruntowanie, kolejna warstwa - [Na obetonowaniach spadów kaskadowych 2 - krotnie "ABIZOL G"] m2 18,4 126 d.4 SST-SI 127 d.4 SST-SI 128 d.4 SST-SI 129 d.4 SST-SI 130 d.4 SST-SI KNR-W analogia KNR-W analogia KNR-W analogia KNR-W analogia KNR-W analogia Izolacje styków rurociągów stalowych taśmą POLYCEN - na klej, rurociągi Fi 150 mm - [Obwiednie ochronne rur tworzywowych i tuleii przed izolacją asfaltową studni lub elementów betonowych - szerokość pasków = 5 cm] styk 8 Izolacje styków rurociągów stalowych taśmą POLYCEN - na klej, rurociągi Fi 200 mm - [Obwiednie ochronne rur tworzywowych i tuleii przed izolacją asfaltową studni lub elementów betonowych - szerokość pasków = 5 cm] styk 8 Izolacje styków rurociągów stalowych taśmą POLYCEN - na klej, rurociągi Fi 250 mm - [Obwiednie ochronne rur tworzywowych i tuleii przed izolacją asfaltową studni lub elementów betonowych - szerokość pasków = 5 cm] styk 1 Izolacje styków rurociągów stalowych taśmą POLYCEN - na klej, rurociągi Fi 300 mm - [Obwiednie ochronne rur tworzywowych i tuleii przed izolacją asfaltową studni lub elementów betonowych - szerokość pasków = 5 cm] styk 21 Izolacje styków rurociągów stalowych taśmą POLYCEN - na klej, rurociągi Fi 400 mm - [Obwiednie ochronne rur tworzywowych i tuleii przed izolacją asfaltową studni lub elementów betonowych - szerokość pasków = 5 cm] styk 26 Izolacja z materiałów rolowych powierzchni betonowych i murowych, powierzchnia pionowa, papa na lepiku asfaltowym - jednowarstwowo - [paski papy z powłoką lub taśmą alum. H=0,33m, na złączach kręgów i w miejscach kontaktu z LOTRAKIEM] m d.4 SST-SI (1) Wykładziny kanałów - cegłą klinkierową 132 d.4 SST B-02 analogia - [wyłoŝenie kinet i spoczników studni kostką granitową (5*5*5 cm) - 0,14 t/m2; zaprawa cem M10] m2 15,2 Powłokowe izolacje pionowych pow. bet. i murowych z emulsji lub roztworu asfaltowego - gruntowanie dwuwarstwowe - [Litoryn I + II wewnętrzne powierzchnie ścian studni] - [Litoryn I 0,30dm3/m2; 133 d.4 SST-SI [Litoryn II 0,25dm3/m2; m2 330 Powłokowe izolacje poziomych pow. i bet. i Ŝelbet. z emulsji lub roztworu asfaltowego - gruntowanie dwuwarstwowa - [Litoryn I + II spoczniki i kinety studni] - [Litoryn I 0,30dm3/m2; 134 d.4 SST-SI [Litoryn II 0,25dm3/m2; m2 37 DODATEK ZA UMOCOWANIE WŁAZU DO PŁYTY POKRYWOWEJ - (opasanie i przewiązanie włazu za haki montaŝowe oraz obetonowanie drutu). 1* r-g 0,5 2* Beton B 10-0,01m3/szt 3* Stal zbrojeniowa St0S Fi 8 mm 3kg/szt 135 d.4 SST B-02 Kalk. własna 4* Środek transportowy - 0,01 m-g/szt szt 28 5 ODWODNIENIE DZIAŁKI nr 33 i 34 (poz ) i ZABIEGI AGROTECHNICZNE ( poz ) 136 d.5 SST B d.5 SST B d.5 SST B d.5 SST B d.5 SST B d.5 SST B d.5 SST B d.5 SST B d.5 SST B d.5 SST-SI 146 d.5 SST-SI 147 d.5 SST-SI 148 d.5 SST-SI Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach (1) suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 1.5 m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu m m3 24 Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 1.5 m, (1) kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu m m3 22 Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów, leŝącej na długości 1 m wzdłuŝ krawędzi, kategoria gruntu III m Ręczne formowanie nasypów z ziemi leŝącej na odkładzie, kategoria gruntu III-IV m3 15 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m ze złoŝeniem urobku na odkład, wykopy o głębokości do 1,5 m, kategoria gruntu III - [REKULTYWACJA ISTNIEJĄCEGO ROWU NA DŁUGOŚCI 100 m] m3 40 Plantowanie skarp, dna rowów oraz skarp i korony nasypów przy robotach wodno inŝynie nieryjnych, wykopy, kategoria gruntu III m2 100 Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów, leŝącej na długości 1 m wzdłuŝ krawędzi, kategoria gruntu III m3 40 Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów, dodatek za kaŝde 0.2 m3 zmniejszenia lub zwiększenia objętości na 1 m krawędzi wykopu od m3, kategoria gruntu III Krotność = 2 m3 40 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew cm -[WIERZBY ROSOCHATE] szt 3 Studzienki ściekowe z gotowych elementów - uliczna betonowa o Fi 500 mm z osadnikiem bez syfonu Z PIERŚCIENIEM ODCIĄśAJĄCYM WPUST szt Kanały z rur typu PVC-S łączone na wcisk, Fi 200 mm m Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi - 40 cm [Fi 30 cm] m Przepusty rurowe pod zjazdami, ławy fundamentowe betonowe [OBETONOWANIE RUR PRZEPUSTOWYCH I WYLOT RURY PVC DO ROWU] m3 2,24

14 Przedmiar do kosztorysu nr KNR (1) 149 d.5 SST B-01 Analogia Sadzenie drzew i krzewów liściastych form piennych na terenie płaskim grunt kategorii III, z zaprawą dołów całkowitą, średnica i gł. dołów 0.3 m - [Odtworzenie drzewostanu drzewek owocowych na dz. nr - 33, 34, 61, 62 i 257] szt d.5 SST B d.5 SST B-01 KNR Analogia KNR (2) Analogia Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III, bez zaprawy dołów, średnica i głębokość dołów 0.3 m - [Odtworzenie zagonów porzeczek na działkach nr 33, 61/3 i 65/3] sadz. 94 Obsadzenie kwietników roślinami kwietnikowymi, 9 szt/m2 - [Odtworzenie zagonów truskawek na działkach nr - 33, 62 i szt/m2] m2 300 Koniec przedmiaru

15 Przedmiar do kosztorysu nr SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ I-SZY ETAP - DLA PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI m. TOMASZOWA LUB. [2-GI ETAP R-T] ODCINKI KANAŁÓW: St. Nr Dn 250 Lk=904m; St.nr-57.1 Trójnik na sieci, pomiędzy-57e/57f Dn 200 Lk=5m L.P. Nr specyfikacji technicznej Podstawa wyceny Opis pozycji przedmiaru CPV Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inŝynierii lądowej i wodnej 1 ROBOTY DROGOWE - rozbiórkowe. 1 d.1 SST B d.1 SST B d.1 SST B d.1 SST B d.1 SST B d.1 SST B d.1 SST B KNR d.1 SST B Jedn. obm. Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych mechanicznie, grubość nawierzchni 3 cm -/ŁĄCZNA Gr. 8cm/. Krotność = 2 m2 782 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych mechanicznie, dodatek za kaŝdy dalszy 1 cm Krotność = 5 m2 782 Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubość podbudowy 15 cm m2 782 Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za kaŝdy dalszy 1 cm grubości podbudowy -/ŁĄCZNA Gr. 25cm/ Krotność = 10 m2 782 Rozebranie krawęŝników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowopiaskowej m 10 ANALOGIA - ANALIZA: Rozebranie ogrodzeń z siatki na linkach - /Z PÓŹNIEJSZĄ NAPRAWĄ/. m 4 ANALOGIA - ANALIZA: Rozebranie słupków do znaków /SŁUPKI OGRODZENIOWE - Z PÓŹNIEJSZĄ NAPRAWĄ/. szt 2 Wywóz samochodami skrzyniowymi, do 1 km, gruz z konstrukcji Ŝelbetowych i Ŝwirobetonowych -/WYWÓZ MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI JEZDNI/. m3 258 Ilość 2 ROBOTY ZIEMNE - odwodnienia i zasypki ponad geotkaniną. 9 d.2 SST B d.2 SST B d.2 SST B d.2 SST B d.2 SST B d.2 SST B d.2 SST B d.2 SST B d.2 SST B d.2 SST B d.2 SST B d.2 SST B d.2 SST B d.2 SST B d.2 SST B d.2 SST B d.2 SST B d.2 SST B Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym km Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15 cm /GRUBOŚĆ ŁĄCZNA - 25 CM/ m2 245 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek dodatek za kaŝde dalsze 5 cm grubości Krotność = 2 m2 245 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,60 m3, grunt kategorii I-II m3 183 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,60 m3, grunt kategorii III, głębokość do 3 m m3 78 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, koparka 0,60 m3, grunt kategorii I-II, samochód 5-10 t m Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, koparka 0,60 m3, grunt kategorii III, samochód 5-10 t m3 919 Nakłady uzupełniające do tablic za kaŝde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości transportu, ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii I-II, samochód 5-10 t Krotność = 2 m Nakłady uzupełniające do tablic za kaŝde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości transportu, ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód 5-10 t Krotność = 2 m Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych, do 1 m3 ziemi leŝącej wzdłuŝ krawędzi na długości 1 m wykopu, kategoria gruntu I-IV - /ROZPLANTOWANIE GRUNTU NA ODKŁADZIE Z ODWÓZKI/. m Wykopy liniowe o ścianach pion. wykonane w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem, głębokość do 3.0 m, kategoria gruntu I-II, szerokość wykopu m m3 44 Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 3.0 m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu m m3 19 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, kategoria gruntu I-II m3 215 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, kategoria gruntu III m3 92 Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie grunt I-III m Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odległość do 10 m, grunt kategorii I-II, spycharka 74 kw (100 KM) -/GRUNT Z WYKOPÓW POZA KRAWĘDŹ WYKOPÓW/. m3 324 ANALOGIA: Umocnienie ścian wykopów pod obiekty specjalne w gruntach suchych wraz z rozbiórką, umocnienie balami drewnianymi, głębokość wykopu do 6.0 m, kategoria gruntu I- II /NAROśNIKI OBUDOWY WYKOPÓW STUDNI/. m2 296 Umocnienie ścian wykopów pod obiekty specjalne w gruntach suchych wraz z rozbiórką, umocnienie balami drewnianymi, głębokość wykopu do 6.0 m, kategoria gruntu III-IV /NAROśNIKI OBUDOWY WYKOPÓW STUDNI/. m2 126

16 Przedmiar do kosztorysu nr d.2 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szal. stalowymi (wypraskami) w gr. suchych, szer. do 1 m, umocnienie pełne w gr. kat. I-IV, gł. do 6 m - [OBUDOWA z EL. SYSTEMOWYCH przy Bd - do 1,0 m] 1* r-g x 0,8] liniowego np: "BOX szer. rozpór do 1,0 m - 0,95m2/m2 3* Stalowe obudowy skrzyniowe z rozparciem brzegowym typu segmentowego lub prowadnicowego np:"dielekammer" o szer. rozpór do 1,0 m - 0,05m2/m2 4* Koparka jednonacz. na podw. gąsienicowym 0,60-m3-0,04m-g/m * śuraw samoj. gąsienicowy t - 0,09 m-g/m2 6* Ciągnik gąsienicowy 55-kW(75KM) t - 0,09 m-g/m2 SST B-01 7* Przyczepa skrzyniowa 6-t - 0,09 m-g/m2 m d.2 SST B d.2 SST B Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szal. stalowymi (wypraskami) w gr. suchych, szer. do 1 m, umocnienie pełne w gr. kat. I-IV, gł. do 6 m - [OBUDOWA z EL. SYSTEMOWYCH przy Bd - do 1,5 m] 1* r-g x 0,8] liniowego np: "BOX szer. rozpór do 1,5 m - 0,70m2/m2 3* Stalowe obudowy skrzyniowe z rozparciem brzegowym typu segmentowego lub prowadnicowego np:"dielekammer" o szer. rozpór do 1,5 m - 0,30m2/m2 4* Koparka jednonacz. na podw. gąsienicowym 0,60-m3-0,04m-g/m2 5* śuraw samoj. gąsienicowy t - 0,09 m-g/m2 6* Ciągnik gąsienicowy 55-kW(75KM) t - 0,09 m-g/m2 7* Przyczepa skrzyniowa 6-t - 0,09 m-g/m2 m Umocnienie ścian wyk. wraz z rozbiórką palami szal. stal.(wypraskami) w gr. suchych, dod. za kaŝdy dalszy rozpoczęty 1 m szer. wyk. umoc. pełne w gr. kat. I-IV, gł. do 6 m - [OBUDOWA z EL. SYSTEMOWYCH przy Bd - 1,05m] Krotność = 0,3 1* r-g x 0,8 2* Koparka jednonacz. na podw. gąsienicowym 0,60-m3-0,015 m-g/m2 3* śuraw samoj. gąsienicowy t - 0,03 m-g/m2 4* Ciągnik gąsienicowy 55-kW(75KM) t - 0,03 m-g/m2 5* Przyczepa skrzyniowa 6-t - 0,03 m-g/m2 m Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szal. stalowymi (wypraskami) w gr. suchych, szer. do 1 m, umocnienie pełne w gr. kat. I-IV, gł. do 6 m -/OBUDOWA z EL. SYSTEMOWYCH przy Bs- do 3m - STUDNIE/. 1* r-g x 0,8] liniowego np: "BOX szer. rozpór do 3,0 m - 0,7m2/m2 3* Stalowe obudowy skrzyniowe z rozparciem brzegowym typu segmentowego lub prowadnicowego np:"dielekammer" o szer. rozpór do 3,0 m - 0,3m2/m2 30 d.2 4* Koparka jednonacz. na podw. gąsienicowym 0,60-m3-0,04m-g/m * śuraw samoj. gąsienicowy t - 0,09 m-g/m2 6* Ciągnik gąsienicowy 55-kW(75KM) t - 0,09 m-g/m2 SST B-01 7* Przyczepa skrzyniowa 6-t - 0,09 m-g/m2 m2 781 Umocnienie ścian wyk. wraz z rozb. palami stal.(wypraskami) w gr. suchych, dod. za kaŝdy dalszy rozpoczęty 1 m szer. wyk. umoc. pełne w gr. kat. I-IV, gł. do 6 m - /OBUDOWA z EL. SYSTEMOWYCH przy Bs- do 3m - STUDNIE/. Krotność = 2 1* r-g x 0,8 2* Koparka jednonacz. na podw. gąsienicowym 0,60-m3-0,015 m-g/m * śuraw samoj. gąsienicowy t - 0,03 m-g/m2 4* Ciągnik gąsienicowy 55-kW(75KM) t - 0,03 m-g/m2 31 d.2 SST B-01 5* Przyczepa skrzyniowa 6-t - 0,03 m-g/m2 m2 781 Zasypanie wykopów fundamentowych podł., punktowych, rowów, wykopów obiektowych, ubijaki, gr. w stanie luźnym 35 cm, kat. gr. I-II - [ZASYP WYKOPÓW PIASKIEM 214- DOWIEZIONYM NAD LOTRAKIEM i WOKÓŁ STUDNI] 32 d.2 SST B-01 4 (2) piasek do nawierzchni drogowych - 1,08 m3/m3 m KNNR Zasypanie wykopów fundamentowych podłuŝnych, punktowych, rowów, wykopów 33 d.2 SST B-01 1/214/3 (1) obiektowych, zagęszczarki, grubość w stanie luźnym 40 cm, kategoria gruntu I-II m3 227 KNNR Zasypanie wykopów fundamentowych podłuŝnych, punktowych, rowów, wykopów 34 d.2 SST B-01 1/214/5 (1) obiektowych, ubijaki, grubość w stanie luźnym 25 cm, kategoria gruntu III-IV m3 97 Igłofiltry o średnicy do Fi 50 mm, wpłukiwane w grunt w grunt, z obsypką do głębokości 4 m 35 d.2 SST B szt 118 Igłofiltry o średnicy do Fi 50 mm, wpłukiwane w grunt w grunt, z obsypką do głębokości 6 m 36 d.2 SST B szt 90 Rurociągi stalowe kołnierzowe tymczasowe, Dn 80 mm 37 d.2 SST-SI (1) m 12 3 ROBOTY INSTALACYJNO - MONTAśOWE KANAŁU. 38 d.3 SST-SI Umocnienia czaszy i skarp składowisk, włókniną syntetyczną - LATRAK 25/25 -[ułoŝenie z wywinięciem i zamknięciem geotkaniny nad obsypką rurociągów] - Lotrak 25/25 1,20m2/m2 - Linka PE-HD "TENSAR" 0,10m/m2 m2 2979

17 Przedmiar do kosztorysu nr Umocnienia czaszy i skarp składowisk, włókniną syntetyczną - LATRAK 45/45 -[ułoŝenie z wywinięciem i zamknięciem geotkaniny nad obsypką rurociągów] 39 d.3 SST-SI Lotrak 45/45 1,20m2/m2 - Linka PE-HD "TENSAR" 0,10m/m2 m d.3 SST-SI 41 d.3 SST-SI 42 d.3 SST-SI 43 d.3 SST-SI 44 d.3 SST-SI 45 d.3 SST-SI 46 d.3 SST-SI KNR KNR d.3 SST-SI (1) 48 d.3 SST B d.3 SST B d.3 SST B d.3 SST B KNRW d.3 SST-SI (1) 53 d.3 SST-SI d.3 SST-SI d.3 SST-SI 56 d.3 SST-SI 57 d.3 SST-SI 58 d.3 SST-SI (1) Izolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pozioma, 1 warstwa - [ułoŝenie georusztów SS 20 pod zbrojenie gruntów] - Georuszty z grupy dwukierunkowych "TENSAR" SS20-1,20m2/m2 - Linka PE-HD "TENSAR" 0,10m/m2 m2 835 Izolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pozioma, 1 warstwa - [ułoŝenie georusztów SS 30 pod zbrojenie gruntów] - Georuszty z grupy dwukierunkowych "TENSAR" SS30-1,20m2/m2 - Linka PE-HD "TENSAR" 0,10m/m2 m PodłoŜe z materiałów sypkich o gr. 10 cm - [ POSPÓŁKA fr. 0/63 - POD RUROCIĄGI - GRUBOŚĆ WARSTWY 5 cm] Krotność = 0,5 m2 953 ANALOGIA: PodłoŜe z materiałów sypkich o gr. 15 cm - [ POSPÓŁKA fr. 0/63 - POD RUROCIĄGI] m2 953 PodłoŜa z materiałów sypkich, grubość 15 cm - [PODBUDOWA Z KRUSZYWA WIELOFRA- KCYJNEGO fr.0/63 piaskowo-ŝwirowe - POD STUDNIE W GEORUSZTACH i POD PIERŚCIENIE ODCIĄśAJĄCE] m2 162 PodłoŜa z materiałów sypkich, grubość 20 cm - [PODBUDOWA Z KRUSZYWA WIELOFRA- KCYJNEGO fr.0/63 piaskowo-ŝwirowe - POD STUDNIE W GEORUSZTACH] m2 263 PodłoŜe z materiałów sypkich o gr. 10 cm - /POD RUROCIĄGI - PIASEK - "G 1" - wg.atv -A 127/. m2 953 Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, piasek "G 1"- wg. ATV -A [do zamknięcia "LOTRAKA" w strefie rury i ponad rurą z zagęszczeniem] - dodaj ubijak spalinowy 100kg; 0,52 m-g/m3] m3 480 MontaŜ i demontaŝ konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, typ lekki, montaŝ: rozpiętość 4,0 m Krotność = 0.5 kpl 15 MontaŜ i demontaŝ konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, typ lekki, demontaŝ: rozpiętość 4,0 m Krotność = 0.5 kpl 15 MontaŜ i demontaŝ konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów, montaŝ: rozpiętość 4,0 m - [W-A, GAZ]. Krotność = 0.5 kpl 21 MontaŜ i demontaŝ konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów, demontaŝ: rozpiętość 4,0 m Krotność = 0.5 kpl 21 Rury ochronne (osłonowe), Fi 110 mm, PE -/R.O. AROT - NA KABLACH/. m 15 Kanały z rur typu PVC-U Kl-S łączone na wcisk, Fi 250 mm - [ Z WYDŁUśONYM KIELICHEM] m 904 Kanały z rur typu Kanały z rur typu PVC-U Kl-N łączone na wcisk, Fi 200 mm m 5 Kształtki PVC-S kcji zewnętrznej dwukielichowe łączone na wcisk, Fi 250 mm [1*złączki dwukiel. -1 szt; 2* trójnik 250/200/90-1 szt; 2.1* trójnik 250/160/90-2 szt; 3*korek szt] szt 5 Kształtki PVC-S kcji zewnętrznej dwukielichowe łączone na wcisk, Fi 200 mm [1*kolano 200/88,5-2 szt; szt 2 Próba szczelności kanałów rurowych o Fi 250 mm Próba szczelności kanałów rurowych o Fi 200 mm m 904 m 5 4 STUDNIE I ELEMENTY STUDNI 59 d.4 SST-SI 60 d.4 SST-SI 61 d.4 SST-SI (2) (2) Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi 1500 mm, głębokość 3 m, z pierścieniem odciąŝającym - [Typu "BS" lub równowaŝne] materiały podstawowe (dla elementów Typu BS lub równowaŝne) : 2* Dna studni "BS" E4-1500/1500 szt-2 3* Tuleje szczelne PE-HD ø (z montaŝem) szt 2 4* Tuleje szczelne PE-HD ø (z montaŝem) szt 1 5* Kręgi Ŝelbetowe "BS" SR-03, 1000/1000 szt-4 6* Kręgi Ŝelbetowe bez górnego zamka "BS" SR-06/1, 1500/180 szt-1 7* Kręgi Ŝelbetowe bez górnego zamka "BS" SR-07/1, 1500/430 szt-1 8* Uszczelki "BS" Fi-1500 "FORSHDEDA" szt-6 9* Pierścienie odciąŝające Ŝelbetowe PO-260/190 szt-2 10* Pokrywy nadstudzienne Ŝelbetowe PP-226/60/15 szt-3 11* Pierścienie dystansowe "BS" AR-01, 625/865 H= 6cm szt-2 12* Pierścienie dystansowe "BS" AR-02, 625/865 H= 8cm szt-2 szt 2 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi 1500 mm, za kaŝde 0,5 m róŝnicy głębokości -/"BS" fi gł. ponad 3 m/. 0.5 m 1.48 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi 1200 mm, głębokość 3 m, z pierścieniem odciąŝającym - [Typu "BS" lub równowaŝne] materiały podstawowe (dla elementów Typu BS lub równowaŝne) : 2* Dna studni "BS" D4-1200/1300 szt-15 3* Tuleje szczelne PE-HD - długie L-240 ø (z montaŝem) szt - 6 4* Tuleje szczelne PE-HD - ø (z montaŝem) szt * Tuleje szczelne PE-HD - ø (z montaŝem) szt - 6 6* Kręgi Ŝelbetowe "BS" SR-05, 1200/500 szt-42 7* Kręgi Ŝelbetowe bez górnego zamka "BS" SR-04/1, 1200/180 szt-9 8* Kręgi Ŝelbetowe bez górnego zamka "BS" SR-05/1, 1200/430 szt-6 9* Uszczelki "BS" Fi-1200 "FORSHDEDA" szt-63 10* Pierścienie odciąŝające Ŝelbetowe PO-220/150 szt-15 11* Pokrywy nadstudzienne Ŝelbetowe PP-186/60/15 szt-15 12* Pierścienie dystansowe "BS" AR-01, 625/865 H= 6cm szt-9 13* Pierścienie dystansowe "BS" AR-02, 625/865 H= 8cm szt-6 14* Pierścienie dystansowe "BS" AR-03, 625/865 H= 10cm szt-1 szt 15

18 Przedmiar do kosztorysu nr d.4 SST-SI Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi 1200 mm, za kaŝde 0,5 m róŝnicy głębokości -[TYPU "BS"]. 0.5 m d.4 SST-SI (2) Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi 1200 mm, głębokość 3 m, z pierścieniem odciąŝającym- [TRADYCYJNE]. szt d.4 SST-SI Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi 1200 mm, za kaŝde 0,5 m róŝnicy głębokości - [TRADYCYJNE]. 0.5 m KNRW 2-20 Płyty kanałowe płaskie prefabrykowane typu PP o wymiarach 50*90 cm - [50x85x8 - POD 65 d.4 SST B SPADY KASKADOWE].. szt 2 Kanały z rur typu PVC-S łączone na wcisk, Fi 160 mm -/ODGAŁĘZIENIA/. 66 d.4 SST-SI m 4.5 Kanały z rur typu PVC-S łączone na wcisk, Fi 200 mm -/ODGAŁĘZIENIA/. 67 d.4 SST-SI m 7 68 d.4 SST-SI Kształtki PVC-S kcji zewnętrznej dwukielichowe łączone na wcisk, Fi 160mm [1*kolano 160/67-2 szt] szt 2 69 d.4 SST-SI Kształtki PVC-S kcji zewnętrznej dwukielichowe łączone na wcisk, Fi 200mm [1*złączki dwukiel. -1 szt; 2*kolano 200/88,5-1 szt; 3*korek -5szt] szt 7 Klapy w studni rewizyjnej murowanej o Fi 300 mm [dn 200] [Zastawka przeciwzwrotna "ECO-CELKON" Dn zmodyfikowana wg. rys.76] kpl-1 - łańcuch st nierdz. o ogniwach długich 9x59 "FASING" kg-8,5/szt - zawiesie łańcucha ze stali M-16 emaliowane kpl-1 - uchwyt ciągowy łańcucha ze stali M-16 - emaliowany kpl-1 70 d.4 SST B klej epoksydowy - Ŝywica poliestrowa - 0,25 kg/szt szt 1 71 d.4 SST B Klapy w studni rewizyjnej murowanej o Fi 300 mm [Dn-250] [Zastawka przeciwzwrotna "ECO-CELKON" Dn zmodyfikowana wg. rys.76] kpl-1 - łańcuch st nierdz. o ogniwach długich 9x59 "FASING" kg-8,5/szt - zawiesie łańcucha ze stali M-16 emaliowane kpl-1 - uchwyt ciągowy łańcucha ze stali M-16 - emaliowany kpl-1 - klej epoksydowy - Ŝywica poliestrowa - 0,35 kg/szt szt 1 KNRW 2-16 Owinięcie tkaniną lub welonem szklanym izolacji rurociągów, í ponad 114 mm - 72 d.4 SST-SI (4) -[Owinięcie rury spadowej folią PE gr. 0,2mm] m d.4 SST-SI 74 d.4 SST-SI 75 d.4 SST-SI 76 d.4 SST-SI 77 d.4 SST-SI 78 d.4 SST-SI 79 d.4 SST-SI 80 d.4 SST B d.4 SST-SI 82 d.4 SST-SI (1) d.4 SST B-02 Kalk. własna Wykonanie otuliny betonowej kanałów, otulina - [Obetonowanie spadów kaskadowych - B10] m Izolacje powłokowe pionowych powierzchni murowanych i betonowych, z emulsji lub roztworu asfaltowego - gruntowanie, pierwsza warstwa - [NA OBETONOWANIACH SPADÓW KASKADOWYCH]. m2 3.2 Izolacje powłokowe pionowych powierzchni murowanych i betonowych, z emulsji lub roztworu asfaltowego - gruntowanie, kolejna warstwa - [NA OBETONOWANIACH SPADÓW KASKADOWYCH 2- KROTNIE]. Krotność = 2 m2 3.2 Izolacje styków rurociągów stalowych taśmą POLYCEN - na klej, rurociągi Fi 150 mm - [Obwiednie ochronne rur tworzywowych i tulei przed izolacją asfaltową studni lub elementów betonowych - szerokość pasków = 5 cm] styk 2 Izolacje styków rurociągów stalowych taśmą POLYCEN - na klej, rurociągi Fi 200 mm - [Obwiednie ochronne rur tworzywowych i tulei przed izolacją asfaltową studni lub elementów betonowych - szerokość pasków = 5 cm] styk 8 Izolacje styków rurociągów stalowych taśmą POLYCEN - na klej, rurociągi Fi 250 mm - [Obwiednie ochronne rur tworzywowych i tulei przed izolacją asfaltową studni lub elementów betonowych - szerokość pasków = 5 cm] styk 63 Izolacja z materiałów rolowych powierzchni betonowych i murowych, powierzchnia pionowa, papa na lepiku asfaltowym - jednowarstwowo - [paski papy z powłoką lub taśmą alum. H=0,33m, na złączach kręgów i w miejscach kontaktu z LOTRAKIEM] m2 66 ANALIZA: Dodatek za wykonanie kinet głównych w studniach przelotowych - prostych z rur kanałowych PVC-S z wycięciem rury kanałowej piłą do wymaganego profilu spocznika w studni i rur dopływowych - KINETA Fi [wstaw nakład czasowy dla rg] m2 23 Powłokowe izolacje pionowych pow. bet. i murowych z emulsji lub roztworu asfaltowego - gruntowanie dwuwarstwowe - [Litoryn I + II wewnętrzne powierzchnie ścian studni] - [Litoryn I 0,30dm3/m2; - [Litoryn II 0,25dm3/m2; m2 442 Powłokowe izolacje poziomych pow. i bet. i Ŝelbet. z emulsji lub roztworu asfaltowego - gruntowanie dwuwarstwowa - [Litoryn I + II spoczniki i kinety studni] - [Litoryn I 0,30dm3/m2; - [Litoryn II 0,25dm3/m2; m2 43 DODATEK ZA UMOCOWANIE WŁAZU DO PŁYTY POKRYWOWEJ - (opasanie i przewiązanie włazu za haki montaŝowe oraz obetonowanie drutu). 1* r-g 0,5 2* Beton B 10-0,01m3/szt 3* Stal zbrojeniowa St0S Fi 8 mm 3kg/szt 4* Środek transportowy - 0,01 m-g/szt szt 32 5 R-TY DROGOWE NAPRAWCZE i zabudowa krawęŝnika w ul. W. Polskiego. 84 d.5 SST B d.5 SST B d.5 SST B KNNR 6 87 d.5 SST B d.5 SST B Warstwy odsączające na poszerzeniach, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm /Z POSPÓŁKI dolna w-wa - ul. Wojska Polskiego/. m2 132 Warstwy odsączające na poszerzeniach, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm /Z POSPÓŁKI dolna górna - ul. Wojska Polskiego/. m2 126 KrawęŜniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowopiaskowej m 10 KrawęŜniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x30 cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa - /ul. Wojska Polskiego - nowa zabudowa krawęŝnika/. m 177 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm M-- [tłuczeń kamienny sortowany mm (norma wg katalogu)] m2 782

19 Przedmiar do kosztorysu nr Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm 89 d.5 SST B /ŁĄCZNA GRUBOŚĆ 10 cm/. M-- [tłuczeń kamienny sortowany mm (norma wg katalogu)] m d.5 SST B Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, dodatek za kaŝdy dalszy 1 cm grubości Krotność = 2 m2 782 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 91 d.5 SST B m d.5 SST B Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa wiąŝąca), mieszanka grysowo-ŝwirowa, grubość warstwy 2 cm - [ŁACZNA gr. 4 cm] m2 782 Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa wiąŝąca), mieszanka grysowo-ŝwirowa, 93 d.5 SST B dodatek za kaŝdy dalszy 1 cm Krotność = 2 m d.5 SST B Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa ścieralna), mieszanka grysowo-ŝwirowa, grubość warstwy 2 cm - [ŁACZNA gr. 4 cm] m2 782 Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa ścieralna), mieszanka grysowo-ŝwirowa, 95 d.5 SST B dodatek za kaŝdy dalszy 1 cm Krotność = CHODNIK Z ZIELEŃCEM I WJAZDAMI W UL. W. POLSKIEGO Koryta wykonywane na poszerzeniach, na chodnikach, grunt kategorii II-IV, głębokość 10 SST B d cm Koryta wykonywane na poszerzeniach, na chodnikach, grunt kategorii II-IV, dodatek kaŝde SST B d dalsze 5 cm głębokości - POD WJAZDY Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, grubość SST B d warstwy po zagęszczeniu 10 cm - POD WJAZDY Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne grubość warstwy po SST B d zagęszczeniu 3 cm - POD CHODNIK Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne dodatek za kaŝdy SST B d następny 1 cm grubości warstwy - POD CHODNIK - łączna gr. 5 cm. Krotność = 2 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie ręczne, grubość SST B d warstwy po zagęszczeniu 3 cm - POD OBRZEśA TRAWNIKOWE Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie ręczne, dodatek za SST B-01 kaŝdy następny 1 cm grubości warstwy - POD OBRZEśA TRAWNIKOWE - łączna gr. 5 cm d.6 Krotność = d d d d d d d d.6 SST B SST B SST B SST B SST B SST B SST B SST B m2 479 m2 125 m2 125 m2 354 m2 354 m2 72 m2 72 Ławy pod krawęŝniki, z pospółki - POD WJAZDY m3 3.4 KrawęŜniki betonowe, wystające 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej m 84 Wjazdy do bram z płyt drogowych betonowych, sześciokątnych 12 cm z wypełnieniem spoin piaskiem ObrzeŜa betonowe, 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową Chodniki z płyt betonowych, 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem Ławy pod krawęŝniki, betonowa zwykła - OPÓR POD OBRZEśA OD STRONY POŁUDNIOWEJ CHODNIKA m2 125 m 362 m2 354 m Humusowanie i obsianie skarp przy grubości warstwy humusu 5 cm - ZIELEŃCE m2 117 Dodatek za kaŝde następne 5 cm warstwy humusu przy humusowaniu skarp -ZIELEŃCE m2 117 Koniec przedmiaru

20 Przedmiar do kosztorysu nr SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ I-SZY ETAP - DLA PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI m. TOMASZOWA LUB. [2-GI ETAP R-T] ODCINKI KANAŁÓW: KOLEKTOR S-6; St. Nr 3 18 Dn 315 Lk=401m; L.P. Nr specyfikacji technicznej Podstawa wyceny Opis pozycji przedmiaru CPV Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inŝynierii lądowej i wodnej 1 ROBOTY DROGOWE - rozbórkowe. 1.1 SST B SST B SST B SST B KNR SST B Jedn. obm. Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych mechanicznie, grubość nawierzchni 3 cm -/ŁĄCZNA Gr. 8cm/. m2 234 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych mechanicznie, dodatek za kaŝdy dalszy 1 cm Krotność = 5 m2 234 Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubość podbudowy 15 cm m2 234 Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za kaŝdy dalszy 1 cm grubości podbudowy -/ŁĄCZNA Gr. 25cm/ Krotność = 10 m2 234 Wywóz samochodami skrzyniowymi, do 1 km, gruz z konstrukcji Ŝelbetowych i Ŝwirobetonowych -/WYWÓZ MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI JEZDNI/. m3 77 Ilość 2 ROBOTY ZIEMNE - odwodnienia i zasypki ponad geotkaniną. 2.1 SST B SST B SST B SST B SST B SST B (2) 2.7 SST B (2) 2.8 SST B SST B SST B SST B (2) (2) (2) (1) 2.12 SST B (1) 2.13 SST B SST B SST B SST B (2) 2.17 SST B SST B SST B SST B SST B SST B Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym km 0,401 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek grubość warstwy do 15 cm /GRUBOŚĆ ŁĄCZNA 25 cm/. m2 153 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek dodatek za kaŝde dalsze 5 cm grubości Krotność = 2 m2 153 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,60 m3, grunt kategorii I-II m3 135 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,60 m3, grunt kategorii III m3 34 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, koparka 0,60 m3, grunt kategorii I-II, samochód 5-10 t m3 749 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, koparka 0,60 m3, grunt kategorii III, samochód 5-10 t m3 187 Nakłady uzupełniające do tablic za kaŝde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości transportu, ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii I-II, samochód 5-10 t Krotność = 2 m3 866 Nakłady uzupełniające do tablic za kaŝde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości transportu, ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód 5-10 t Krotność = 2 m3 206 Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych, do 1 m3 ziemi leŝącej wzdłuŝ krawędzi na długości 1 m wykopu, kategoria gruntu I-IV - /ROZPLANTOWANIE GRUNTU NA ODKŁADZIE Z ODWÓZKI/. m Wykopy liniowe o ścianach pion. wykonane w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem, głębokość do 3.0 m, kategoria gruntu I-II, szerokość wykopu m m3 28 Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 3.0 m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu m m3 7 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, kategoria gruntu I-II m3 73 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, kategoria gruntu III m3 19 Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie grunt I-III m2 451 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odległość do 10 m, grunt kategorii I-II, spycharka 74 kw (100 KM) -/GRUNT Z WYKOPÓW POZA KRAWĘDŹ WYKOPÓW/. m3 204 Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w gruntach suchych kategorii I-IV, szerokość 1 m, głębokość do 3 m m2 192 Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w gruntach suchych kategorii I-IV, dodatek za kaŝdy dalszy 1 m szerokości, głębokość do 3 m -[ przy Bd-1,10m] Krotność = 0.3 m2 192 Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych balami drewnianymi w gruntach suchych wraz z rozbiórką, dodatek za kaŝdy dalszy 1 m szerokości wykopu, głębokość do 3 m, kategoria gruntu I-IV Krotność = 2 m2 13 ANALOGIA: Umocnienie ścian wykopów pod obiekty specjalne w gruntach suchych wraz z rozbiórką, umocnienie balami drewnianymi, głębokość wykopu do 6.0 m, kategoria gruntu I- II /NAROśNIKI OBUDOWY WYKOPÓW STUDNI/. m2 26 Umocnienie ścian wykopów pod obiekty specjalne w gruntach suchych wraz z rozbiórką, umocnienie balami drewnianymi, głębokość wykopu do 6.0 m, kategoria gruntu III-IV- /NAROśNIKI OBUDOWY WYKOPÓW STUDNI/. m2 7 Umocnienie ścian wykopów pod obiekty specjalne w gruntach suchych wraz z rozbiórką, umocnienie balami drewnianymi, głębokość wykopu do 3.0 m, kategoria gruntu I-II- /NAROśNIKI OBUDOWY WYKOPÓW STUDNI/. m2 58

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y. Kanalizacja sanitarna i rurociąg tłoczny wraz z przepompownią

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y. Kanalizacja sanitarna i rurociąg tłoczny wraz z przepompownią K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Kanalizacja sanitarna i rurociąg tłoczny wraz z przepompownią Lp. 1 2 3 4 5 6 7 1 S I E Ć G R A W I T A C Y J N A K A N A L I Z A C J I S A N I T A R N E J 1.1 R o b o

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. mgr inŝ. Michał Münnich SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : sierpień 2009. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT. mgr inŝ. Michał Münnich SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : sierpień 2009. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Pracownia Projektowo - Wykonawcza Niestachów 21, 26-021 Daleszyce PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami w miejscowości Krzczonów - PRZYŁĄCZA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Pstrągowa popr.2

Przedmiar robót Pstrągowa popr.2 Przedmiar robót Pstrągowa popr.2 Data: 2012-12-11 Budowa: ZABEZPIECZENIE PSTRĄGOWA OSUWISKA Obiekt: ZABEZPIECZENIE OSUWISKA,PSTRĄGOWA Zamawiający: POWIAT STRZYśOWSKI UL.PRZECŁAWICKA 15 38-100 STRZYśÓW

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. ZABEZPIECZENIE OSUWISKA GLINIK POW. STRZYśÓW

PRZEDMIAR ROBÓT. ZABEZPIECZENIE OSUWISKA GLINIK POW. STRZYśÓW PRZEDMIAR ROBÓT Data: 2012-12-11 Budowa: Obiekt: ZABEZPIECZENIE OSUWISKA GLINIK Zamawiający: POWIAT STRZYśOWSKI UL.PRZECŁAWICKA 15 38-100 Jednostka opracowująca kosztorys: Agencja Technik Ekologicznych

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Budowa przepompowni ścieków "Zagłoba" wraz z rurociagiem tłocznym, i rurociągiem kanalizacji sanitarnej w Zbąszyniu Obiekt : Przepompownia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Przebudowa placu na zapleczu Urzedu Miasta w Inowrocławiu - odwodnienie

PRZEDMIAR. Przebudowa placu na zapleczu Urzedu Miasta w Inowrocławiu - odwodnienie PRZEDMIAR Nr poz. Przebudowa placu na zapleczu Urzedu Miasta w Inowrocławiu - odwodnienie Opis robót Katalog Jedn. Ilość KANALIZACJA DESZCZOWA 1 Roboty ziemne 1. mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBOT. Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR 4-01, KNR 2-18, KNR 2-18W, KNNR 4, KNR 2-19W, KNR 2-28, KNR 2-19, KNNR 11, KNNR 1 Waluta: PLN

PRZEDMIAR ROBOT. Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR 4-01, KNR 2-18, KNR 2-18W, KNNR 4, KNR 2-19W, KNR 2-28, KNR 2-19, KNNR 11, KNNR 1 Waluta: PLN Inwestor: Gmina Niwiska 36-147 Niwiska 430 PRZEDMIAR ROBOT Nazwa budowy: Wykonanie sieci wodociągowej dn 90 oraz kanalizacji sanitarnej dn 200 w miejscowości Niwiska Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR

Bardziej szczegółowo

Rurociąg tłoczny D 160 mm - Stara Krobia - śychlewo. Podatek VAT... % :... zł. Słownie :... ... Podstawa wyceny :... Poziom cen :...

Rurociąg tłoczny D 160 mm - Stara Krobia - śychlewo. Podatek VAT... % :... zł. Słownie :... ... Podstawa wyceny :... Poziom cen :... K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa : Kanalizacja sanitarna Aglomeracja Krobia Obiekt : Kanalizacja snitarna z przykanalikami Adres : gmina Krobia Inwestor : Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

ZAPEWNIENIE PRAWIDŁOWEJ GOSPODARKI WODNO - ŚCIEKOWEJ MIASTA MIKOŁÓW.

ZAPEWNIENIE PRAWIDŁOWEJ GOSPODARKI WODNO - ŚCIEKOWEJ MIASTA MIKOŁÓW. Inwestor / Zamawiający: Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. ul. Kolejowa 4, 43-190 Mikołów Jednostka projektowa: Scott Wilson Sp. z o.o. ul. Rejtana 17, 02-516 Warszawa Biuro Kraków ul. Słowicza 3,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót CON 128-12-2014

Przedmiar robót CON 128-12-2014 Przedmiar robót CON 128-12-2014 Obiekt Budowa Zamawiający (Inwestor) Biuro kosztorysowe Renowacja przyłącza kanalizacji deszczowej PVC do budynku biurowego przy ul. Niedźwiedziej 6E w Warszawie INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Budowa ulic Chełmońskiego i Malczewskiego na os. Stare Stawy w Oświęcimiu

Przedmiar. Budowa ulic Chełmońskiego i Malczewskiego na os. Stare Stawy w Oświęcimiu Przedmiar Budowa: Obiekt: Roboty drogowe - Etap I Zamawiający: Urząd Miasta w Oświęcimiu ul. Zaborska 2 32-600 Oświęcim strona nr: 2 Wyliczenie ilości robót Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Odwodnienie drogi powiatowej nr 1958B iterenów przyległych w miejscowości Zaruzie gm. Miastkowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Odwodnienie drogi powiatowej nr 1958B iterenów przyległych w miejscowości Zaruzie gm. Miastkowo PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Odwodnienie drogi powiatowej nr 1958B iterenów przyległych w miejscowości Zaruzie gm. Miastkowo Adres inwestycji: Zaruzie gm. Miastkowo Zamawiający: Powiatowy Zarzad Dróg

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Remont sieci wodociągowej na terenie miejscowości: Przeciszów wzdłuż ul. Długiej

Kosztorys ofertowy. Remont sieci wodociągowej na terenie miejscowości: Przeciszów wzdłuż ul. Długiej Kosztorys ofertowy Remont sieci wodociągowej na terenie miejscowości: Przeciszów wzdłuż ul. Długiej Data: 2010-04-23 Obiekt: Przeciszów - ul. Długa Zamawiający: Gmina Przeciszów, ul. Podlesie 1, 32-600

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami gminy Borek Obiekt : Borek ul. Powstańców, Dworcowa Adres : 63-810 Borek ul. Dworcowa, Powstańców Wlkp. Inwestor : Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM :... zł

WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM :... zł F O R M U L A R Z K O S Z T O R Y S Budowa :. Obiekt :. Inwestor : Urząd Gminy w Godzieszach Wielkich ul. 11-go listopada 10 62-872 GODZIESZE Wykonawca :... Adres :... Wartość kosztorysowa robót : Podatek

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT / TABELA OFERTOWA

PRZEDMIAR ROBÓT / TABELA OFERTOWA PRZEDMIAR ROBÓT / TABELA OFERTOWA KOD CPV 45232150-8. ŚIEĆ WODOCIĄGOWA DO BUDYNKÓW SOCJALNO-TECHNICZNYCH I MIESZKALNYCH STOPNIA WODNEGO "ROGÓW", m. ODROWĄŻ, gm. GOGOLIN Kod pozycji Nr Specyfikacji Lp Opis

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Gminna sieć wodociągowa Obiekt : Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej o nową sieć wodociągową do budynków we wsi Turów, Gm. Pęcław Adres : Pęcław, m.turów P R Z E D M I A R R O B Ó T Data : 2008-07-28

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. 00-204 Warszawa ul.słomińskiego 1 p.30. ABA Autorskie Biuro Architektoniczne Architekci Barbara i Janusz Targowscy

PRZEDMIAR ROBÓT. 00-204 Warszawa ul.słomińskiego 1 p.30. ABA Autorskie Biuro Architektoniczne Architekci Barbara i Janusz Targowscy ABA Autorskie Biuro Architektoniczne Architekci Barbara i Janusz Targowscy 00-204 Warszawa ul.słomińskiego 1 p.30 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111100-9 Roboty w

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. REKONSTRUKCJA I REWITALIZACJA PRZEDPOLA DZIEDZIŃCA WILANOWSKIEGO MIĘDZY FOSĄ A UL. kostki-potockiego I PRZYCZÓŁKOWSKĄ

Przedmiar robót. REKONSTRUKCJA I REWITALIZACJA PRZEDPOLA DZIEDZIŃCA WILANOWSKIEGO MIĘDZY FOSĄ A UL. kostki-potockiego I PRZYCZÓŁKOWSKĄ Przedmiar robót MIĘDZY FOSĄ A UL. kostki-potockiego I Data: 2011-03-15 Obiekt: Muzeum Pałac w Wilanowie, 02-958 Warszawa ul. Kostki Potockiego 10/16 Zamawiający: Muzeum Pałac w Wilanowie, 02-958 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Słownie:

Przedmiar robót Słownie: Przedmiar robót NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci wodociągowej z przyłączami ADRES INWESTYCJI : wsie: Studzianek, Gołyń, Antoninów INWESTOR : Gmina i Miasto Biała Rawska ADRES INWESTORA : Biała Rawska DATA

Bardziej szczegółowo

Lp Normatyw Opis Obmiar Cena Razem jedn. 1 D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Lp Normatyw Opis Obmiar Cena Razem jedn. 1 D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE KOSZTORYS OFERTOWY BRANśA DROGOWA PRZEBUDOWA DROGI NR 1528 L od dr. gminnej Lubartów ( Słowackiego ) Kamionka - Kierzkówka - do dr. wojewódzkiej 809 km 2+364.78-4+300.00 Lp Normatyw Opis Obmiar Cena Razem

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Narzuty: Koszty pośrednie. 65,50%R+ 65,50%S 10.00%(R+Kp(R))+10.00%(S+Kp(S)) VAT 22,00%

Przedmiar. Narzuty: Koszty pośrednie. 65,50%R+ 65,50%S 10.00%(R+Kp(R))+10.00%(S+Kp(S)) VAT 22,00% Przedmiar Data: 2010-02-03 Budowa: KANALIZACJA SANITARNA Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45122000-8 Próbne wykopy 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Budowa wodociągu Zębowo - II etap Inwestor : Gmina Lwówek ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek Wykonawca : Zostanie wyłoniony w drodze przetargu?

Bardziej szczegółowo

Przedmiar IZOLACJA TRERMICZNA

Przedmiar IZOLACJA TRERMICZNA Przedmiar IZOLACJA TRERMICZNA Izolacja termiczna - P Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 12255) Przedmiar 1 Izolacja przeciwwilgociowa i termiczna fundamentów. 1.1 KNR 1901/639/3 Oczyszczenie powierzchni

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Przebudowa istniejącego wodociągu w ul. Nowodworskiej w Lubartowie

Przedmiar. Przebudowa istniejącego wodociągu w ul. Nowodworskiej w Lubartowie Przedmiar Obiekt Kod CPV 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków Budowa Inwestor Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 21-100 Lubartów

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W CELU ROZDZIAŁU WÓD OPADOWYCH NA TERENIE MIASTA BIECZ

PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W CELU ROZDZIAŁU WÓD OPADOWYCH NA TERENIE MIASTA BIECZ Przedmiar robót Nazwa kosztorysu: PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W CELU ROZDZIAŁU WÓD OPADOWYCH NA TERENIE MIASTA BIECZ Budowa: SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ, SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

Roboty inŝynieryjne. Data : 2012-12-14 Str: 1. Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary. 2 KNNR 006-0802-02-00 MRRiB 488,500 m2

Roboty inŝynieryjne. Data : 2012-12-14 Str: 1. Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary. 2 KNNR 006-0802-02-00 MRRiB 488,500 m2 Budowa : Budowa sieci kanalizacji tłocznej w ul. Leśnej i Bunkrowej w Świdnicy gm. Świdnica woj. lubuskie Obiekt : Sieć kanalizacji tłocznej Adres : Obręb Świdnica dz.nr: 633/1; dr.633/2; 1957; 1939dr;

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Obiekt Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe Osiedle PRZY LESIE Urząd Miejski w Słupsku Zakład Budownictwa Ogolnego mgr inŝ. Michał

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Biuro Usługowo-Projektowe "AKTE" mgr inŝ.anna Nowakowska. 98-300 Wieluń, Osiedle Stare Sady 46/18

PRZEDMIAR. Biuro Usługowo-Projektowe AKTE mgr inŝ.anna Nowakowska. 98-300 Wieluń, Osiedle Stare Sady 46/18 Biuro Usługowo-Projektowe "AKTE" gr inŝ.anna Nowakowska 98-00 Wieluń, Osiedle Stare Sady 6/8 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 500-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Gmina Lipno Obiekt : Lipno Adres : Lipno, ul. Ogrodowa Kod CPV : 45232130-2 Rurociągi do odprowadzania wody burzowej Inwestor : Gmina

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Obiekt Inwestor Przebudowa drogi powiatowej Nr 2279R Baligród - Wołkowyja polegającej na budowie chodnika w km 13+770 km 13+970

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy roboty drogowe

Kosztorys ofertowy roboty drogowe Kosztorys ofertowy roboty drogowe Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ] Roboty przygotowawcze Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych D.01.01.01

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kosztorys spotrządzono dnia 02.11. 2014 r.

Przedmiar robót. Kosztorys spotrządzono dnia 02.11. 2014 r. Przedmiar robót Obiekt Inwestor Biuro kosztorysowe Kanalizacja sanitarna dla miejscowości Borzyszkowy i Gliśno Wielkie oraz nad Jaziorem Borzyszkowskim - V etap Gmina Lipnica, ul. Słomińskiego 19, 77-130

Bardziej szczegółowo

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. Przedmiar. Sośnicowice-droga1

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. Przedmiar. Sośnicowice-droga1 Przedmiar Budowa: Infrastruktura techniczna dla terenu położonego w Sośnicowicach Obiekt: Sośnicowice ul.smolnicka i Gimnazialna Zamawiający: Urząd Miasta Sośnicowice Sośnicowice 19 Jednostka opracowująca

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS LEPY - OFERTOWY NARZUTY Słownie: zero i 00/100 zł

KOSZTORYS LEPY - OFERTOWY NARZUTY Słownie: zero i 00/100 zł - - KOSZTORYS ŚLEPY - OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa kanalizacji w ul. Stawowej i Krotoszyńskiej w m. Koźmin Wlkp. PRZYKANALIKI DO WPUSTÓW ULICZNYCH ADRES INWESTYCJI : ul. Stawowa - ul. Krotoszyńska

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Kanalizacja deszczowa. Data opracowania: 2014-04-04. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. Kanalizacja deszczowa. Data opracowania: 2014-04-04. Nazwa zamówienia: Data opracowania: 24-04-04 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Adres inwestycji: Łomża, ul. Strusia Zamawiający: Miasto Łomża, Urząd Miejski w Łomży, ul. Stary Rynek 4, 8-400 Łomża Rodzaje robót według Wspólnego

Bardziej szczegółowo

Zamienny przedmiar robót

Zamienny przedmiar robót Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Zamienny przedmiar robót Obiekt Kod CPV Budowa 45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych dz nr 659/178 obr 3 Myślenice Poziom

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Budowa drogi gminnej Nowa Wioska-Bucze od skrzyżowania z drogą powiatową Lubrza-Mostki Obiekt : Kanalizacja deszczowa z separatorami Adres : Gmina Lubrza pow. Świebodzin P R Z E D M I A R R O

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. 18-400 Łomża ul. Mickiewicza 6 - Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr 7 18-400 Łomża ul. Mickiewicza 6

PRZEDMIAR ROBÓT. 18-400 Łomża ul. Mickiewicza 6 - Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr 7 18-400 Łomża ul. Mickiewicza 6 Data opracowania: 2007-09-10 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Drenaż opaskowy Adres inwestycji: Zamawiającyr: 18-400 Łomża ul. Mickiewicza 6 - Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr 7 18-400 Łomża

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Projektowanie i Nadzór w Budownictwie Andrzej. 71-220 Bezrzecze, ul.nowowiejska 61a

PRZEDMIAR. Projektowanie i Nadzór w Budownictwie Andrzej. 71-220 Bezrzecze, ul.nowowiejska 61a Projektowanie i Nadzór w Budownictwie Andrzej Bartczak 71-220 Bezrzecze, ul.nowowiejska 61a NAZWA INWESTYCJI : Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej ADRES INWESTYCJI : Budynek mieszkalny, Szczecin,

Bardziej szczegółowo

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH. Jedn. miary. Nazwa Uproszczone Wartość zł. Wskaźnik na jednostkę. Ilość jedn. Udzi ał procentowy.

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH. Jedn. miary. Nazwa Uproszczone Wartość zł. Wskaźnik na jednostkę. Ilość jedn. Udzi ał procentowy. K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 45232410-9 Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM :... zł. Roboty budowlano montaŝowe. Wartość kosztorysowa robót :... zł. Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski

WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM :... zł. Roboty budowlano montaŝowe. Wartość kosztorysowa robót :... zł. Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa : KANALIZACJA SANITARNA AGLOMERACJA KROBIA Obiekt : Kanalizacja sanitarna z przykanalikami Pudliszki Adres : Pudliszki pow. Gostyń woj. wielkopolskie Roboty budowlano

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Remont odwodnienia drogi powiatowej w Lwówku Kod CPV : 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Kanalizacja sanitarna w ul. Radosnej w Skórzewie. Budowa : Kanalizacja sanitarna w ul. Radosnej w Skórzewie

PRZEDMIAR ROBÓT. Kanalizacja sanitarna w ul. Radosnej w Skórzewie. Budowa : Kanalizacja sanitarna w ul. Radosnej w Skórzewie STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Budowa : Adres : Skórzewo, ul. Radosna PRZEDMIAR ROBÓT Inwestor : Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. Adres : ul. Wyzwolenia 15, 62-070 Dopiewo Budowa : Adres : Skórzewo,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT NR 262/2/S6-K

PRZEDMIAR ROBÓT NR 262/2/S6-K PRZEDMIAR ROBÓT NR 262/2/S6-K na wykonanie : przekładki wodociągu oraz przyłącza w ramach realizacji inwestycji pt; Budowa budynku Szkoły Podstawowej z urządzeniami budowlanymi i niezbędną infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inŝ. Przemysław Skręta DATA OPRACOWANIA : styczeń 2011 WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inŝ. Przemysław Skręta DATA OPRACOWANIA : styczeń 2011 WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 4590-7 Roboty przygotowawcze do świadczenia usług 4500-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kanalizacja sanitarna dla gminy Nowy Targ - etap I rurociagi dn 200

Przedmiar robót. Kanalizacja sanitarna dla gminy Nowy Targ - etap I rurociagi dn 200 Przedmiar robót Data: 2011-03-25 Budowa: Kanalizacja sanitarna dla miejscowości Klikuszowa, Lasek, Trute, Morawczyna i Pyzówka gm. Nowy Targ - etap I obejmujacy Lasek, część Trutego i część Klikuszowej

Bardziej szczegółowo

Kosztorys OFERTOWY. Odnowa centrum wsi w miejscowości Pobiedno - etap I Wieś Pobiedno. Biuro InŜynierii Drogowej S.C w Sanoku. Wojciech Radwański

Kosztorys OFERTOWY. Odnowa centrum wsi w miejscowości Pobiedno - etap I Wieś Pobiedno. Biuro InŜynierii Drogowej S.C w Sanoku. Wojciech Radwański Kosztorys OFERTOWY Remont chodników wraz z placem manewrowym i odnową istniejącej nawierzchni bitumicznej przy drodze wojewódzkiej Sieniawa - Szczawne w miejscowości Pobiedno. Obiekt Budowa Inwestor Biuro

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Obiekt Sieć wodociągowa Kod CPV 45131300-8 Budowa Tuchółka - Siciny Inwestor Gmina Kęsowo. listopad 2007 r.

Przedmiar robót. Obiekt Sieć wodociągowa Kod CPV 45131300-8 Budowa Tuchółka - Siciny Inwestor Gmina Kęsowo. listopad 2007 r. Przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45131300-8 Budowa Tuchółka - Siciny Inwestor Gmina Kęsowo listopad 2007 r. Sporządził Ryszard Lisiński - Biuro Obsługi Inwestora ABOL Bytów Tabela przedmiaru robót Strona

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : 2014-09-30. Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : 2014-09-30. Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych z drogami dojazdowymi ADRES INWESTYCJI : Elbląg ul. Gwiezdna -0, Robotnicza 88-96, Płk. Dąbka, 5 INWESTOR : Elbląska

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y DROGA KRAJOWA S-22 - odwodnienie do Kosztorysu Ofertowego Data: 2010-11-28 Budowa: ODWODNIENIE DROGI KRAJOWEJ S-22, KANALIZACJA DESZCZOWA Obiekt: DROGA GRONOWO- BEZLEDY

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Budowa chodnika przy ul Spiski Wierch w Bukowinie Tatrzańskiej

Przedmiar. Budowa chodnika przy ul Spiski Wierch w Bukowinie Tatrzańskiej Przedmiar Data: 2010-08-30 Zamawiający: Gmina Bukowina Tatrzańska ul. Długa 144 34-530 Bukowina Tatrzańska Przedmiar Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 1 Roboty ziemne

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Inwestor : Gmina Piaski ul. 6-go Stycznia 1, 63-820 Piaski Wykonawca :... Adres :... Wartość kosztorysowa robót :... zł Podatek VAT... % :... zł Wartość robót ogółem :...

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. kolejowa 1 78-123 Dygowo. mgr inż. Andrzej Wencel. Kołobrzeg 31 maj 2010 r.

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. kolejowa 1 78-123 Dygowo. mgr inż. Andrzej Wencel. Kołobrzeg 31 maj 2010 r. PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków Działki nr 4/41, 4/42, 9/25, 9/28, 9/29,

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Remont boiska sportowego w Bukowsku. Boisko sportowe w Bukowsku. 38-505 Bukowsko. Sprawdzający:... ...

Kosztorys ofertowy. Remont boiska sportowego w Bukowsku. Boisko sportowe w Bukowsku. 38-505 Bukowsko. Sprawdzający:... ... Kosztorys ofertowy Remont boiska sportowego w Bukowsku Obiekt: Zamawiający: Boisko sportowe w Bukowsku Gmina Bukowsko 38-505 Bukowsko Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... Przedmiar robót Podstawa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Michał Münnich DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2011. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Michał Münnich DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2011. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Pracownia Projektowo - Wykonawcza Niestachów 1, 6-01 Daleszyce PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami - PRZYKANALIKI ADRES INWESTYCJI : Gózd, Łączna, Czerwona

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Inwestor : Gminny Zakład Komunalny 64-305 Bolewice ul. Polna1 SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU Data : 2012-02-24 Str: 1 Lp. Kod

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Obiekt:_Kanalizacja deszczowa. Adres:_Gliwice, ul. Ligocka 59. Inwestor:_ZBM II TBS Sp. z o.o. ul. Warszawska 35B 44-100 Gliwice

PRZEDMIAR ROBÓT. Obiekt:_Kanalizacja deszczowa. Adres:_Gliwice, ul. Ligocka 59. Inwestor:_ZBM II TBS Sp. z o.o. ul. Warszawska 35B 44-100 Gliwice Strona 1 z 12 Instalprojekt ul. Świętojańska 5c/7 44-102 Gliwice tel.: 32 726 54 54 PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt:_Kanalizacja deszczowa Adres:_Gliwice, ul. Ligocka 59 Inwestor:_ZBM II TBS Sp. z o.o. ul. Warszawska

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Kosztorys Inwestorski

Przedmiar robót Kosztorys Inwestorski Przedmiar robót Kosztorys Inwestorski Obiekt ZESPÓŁ OPIEKUŃCZY W GDYNI - STANOWISKA POSTOJOWE POJAZDÓW DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Budowa Gdynia ul. Fredry 3 Inwestor Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Gdynia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Temat : ZEWNĘTRZNA KANALIZACJA SANITARNA

PRZEDMIAR ROBÓT. Temat : ZEWNĘTRZNA KANALIZACJA SANITARNA PRZEDMIAR ROBÓT Temat : ZEWNĘTRZNA KANALIZACJA SANITARNA Grupa robót: Klasy robót:: Kategorie robót: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. ul. Rybickiego 8 pok 402 ;96-100 Skierniewice

KOSZTORYS OFERTOWY. ul. Rybickiego 8 pok 402 ;96-100 Skierniewice EUROBUD ul. Rybickiego 8 pok 40 ;96-00 Skierniewice KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 450-6 Roboty w zakresie budowy dróg NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi powiatowej

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kosztorys opracowali: inŝ. Stanisław Chumikowski, Projektant... Sprawdzający:... Wykonawca: Zamawiający: ...

Przedmiar robót. Kosztorys opracowali: inŝ. Stanisław Chumikowski, Projektant... Sprawdzający:... Wykonawca: Zamawiający: ... Przedmiar robót PRZEBUDOWA ŁĄCZNIKA ULICY KRASIŃSKIEGO Z ULICĄ RZEŹNICZĄ W GORLICACH Wyciąg z kosztorysu podstawowego w zakresie pasa drogowego w km 0+000 - km 0+140 dla zadania j.w. opracowanego przez

Bardziej szczegółowo

1. Droga powiatowa nr 2132 C Sitno - Mazowsze - ODCINEK A-C

1. Droga powiatowa nr 2132 C Sitno - Mazowsze - ODCINEK A-C 1.2. Roboty nawierzchniowe: 1. Droga powiatowa nr 2132 C Sitno - Mazowsze - ODCINEK A-C 1.1. Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe 1 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - drogi. Trasa drogi w terenie

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania zespołu garaży na archiwum zakładowe UMiG Szamotuły wraz z infrastrukturą towarzyszącą Obiekt

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. 2013-12-28 Grzegorz Gawlik, kosztorysant...

Przedmiar robót. 2013-12-28 Grzegorz Gawlik, kosztorysant... Przedmiar robót Budowa: Remont kanalizacji deszczowej - ETAP Ia Nazwa obiektu lub robót: Gimnazjum nr4 i Szkoła Podstawowa nr4 Lokalizacja: Knurów uljana Kilińskiego 6 Nazwy i kody CPV: 45231300-8 Roboty

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ofertowy. Budowa Pomnika Sybiraków w Rzeszowie. Strona 1 z 8. Wartość netto (zł)

Kosztorys Ofertowy. Budowa Pomnika Sybiraków w Rzeszowie. Strona 1 z 8. Wartość netto (zł) Budowa Pomnika Sybiraków w Rzeszowie Kosztorys Ofertowy Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie elementów robót Jednostka Cena Jednostkowa 1 Roboty przygotowawcze 1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej

Bardziej szczegółowo

Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R+S Zysk [Z]... % R+S+Kp(R+S)

Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R+S Zysk [Z]... % R+S+Kp(R+S) PGKiM Toaszów Lubelski ullwowska 37a, 22-600 Toaszów lub PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zaówień 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kopletnych obiektów budowlanych lub

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przyłącze wodociągowe

Przedmiar robót. Przyłącze wodociągowe Przedmiar robót Data: 2011-03-19 Budowa: BUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO FI 90 MM PE ZLOKALIZOWANEGO UL. ŚLĄSKA CHRZANÓW Kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do

Bardziej szczegółowo

Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca: ...

Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca: ... P R Z E D M I A R R O B Ó T Poprawa jakości i zaopatrzenia Mierzei Wiślanej w wodę pitną poprzez budowę zbiorników wody czystej wraz z podłączeniem do sieci CWś w miejscowości Stegna Data: 2009-11-29 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Arkusz1 A R N E J. Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.

Arkusz1 A R N E J. Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr. Lp. Podstawa Nr spec.techn. Opis i wyliczenia S I E Ć G R A W I T A C Y J N A K A N A L I Z A C J I S A N I T j.. Poszcz Raze 1.1 R o b o t y z i e n e A R N E J Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkai

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. TARASY OBSERWACYJNE - Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku

Przedmiar robót. TARASY OBSERWACYJNE - Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku Przedmiar robót TARASY OBSERWACYJNE - Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku Data: 2013-07-01 Budowa: TARASY OBSERWACYJNE - Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku 45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia 45421160-3

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kompostownia odpadów biologicznie rozkładalnych w Oświęcimiu ul. Nadwiślańska 36

Przedmiar robót. Kompostownia odpadów biologicznie rozkładalnych w Oświęcimiu ul. Nadwiślańska 36 Przedmiar robót Kompostownia odpadów biologicznie rozkładalnych w Oświęcimiu ul. Nadwiślańska 36 Data: 2014-02-05 Budowa: Pgr nr 1084/1, 1084/2, 1083/4, 1083/6, 1095/1, 1096/3, 1096/6, 1097/1, 1098/1 Kody

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Branża drogowa

Przedmiar robót Branża drogowa Przedmiar robót Branża drogowa Obiekt Kod CPV 45233200-1 Budowa Koszalin ul. Mieszka I 39, dz. nr 7 obr. 7 oraz dz. nr 1/5 i 1/7 obr. 9 Inwestor Zachodniopomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Koszalinie Biuro

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Obiekt Inwestor Powiat Sanocki 38-500 Sanok, ul. Rynek 1 Koszty zakupu Sanok Styczeń 2014 "Rekomendacja Jakości"dla programu

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Remont ogrodzenia, placu manewrowego oraz wejścia do budynku od strony wschodniej

Przedmiar Remont ogrodzenia, placu manewrowego oraz wejścia do budynku od strony wschodniej Przedmiar Remont ogrodzenia, placu manewrowego oraz wejścia do budynku od strony wschodniej Data: 2008-03-16 Kody CPV: 45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 45233251-3 Wymiana nawierzchni

Bardziej szczegółowo

Rodos 6.0.18.5 [6059] - Rekomendacja SKB ROBOTY POMIAROWE ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE RUROCIĄGI, SEPARATOR, STUDNIE

Rodos 6.0.18.5 [6059] - Rekomendacja SKB ROBOTY POMIAROWE ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE RUROCIĄGI, SEPARATOR, STUDNIE Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: KOSZTORYS Obiekt Inwestor SEPARATOR SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH NA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W PARKU MIEJSKIM W PILE URZĄD MIASTA PIŁY Poziom cen

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Kosztorys inwestorski Roboty melioracyjne w szkółce leśnej Rzeczyca Budowa: Szkółka leśna Obiekt: Melioracje szczegółowe Zamawiający: Nadleśnictwo Krosno z siedzibą w Osiecznicy Jednostka opracowująca

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T PRZEBUDOWA DROGI LEŚNEJ UL. PĘTKOWICKA, LEŚNICTWO BIAŁA Kod CPV : 45213310-9 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy BUDOWA PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH WRAZ Z BUDOWĄ ODWODNIENIA /PRZY OŚRODKU ZDROWIA / W MIEJSCOWOŚCI CHYBIE

Kosztorys ofertowy BUDOWA PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH WRAZ Z BUDOWĄ ODWODNIENIA /PRZY OŚRODKU ZDROWIA / W MIEJSCOWOŚCI CHYBIE Kosztorys ofertowy BUDOWA PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH WRAZ Z BUDOWĄ ODWODNIENIA /PRZY OŚRODKU ZDROWIA / W MIEJSCOWOŚCI CHYBIE Data: 2008-10-13 Budowa: BUDOWA PARKINGU, BUDOWA ODWODNIENIA Kody CPV:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT wg KNR

PRZEDMIAR ROBÓT wg KNR PRZEDMIAR ROBÓT wg KNR BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GŁUCHÓW - PASTWISKO na dz. nr ew.gr. 362/2, 362/5, 362/6, 362/9, 362/10, 362/11, 362/12, 362/15, 362/16, 362/18, 362/19,

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Obiekt Inwestor Przebudowa drogi gminnej Nr 118173R (ul. Słowackiego) w km 0+012-1+408 w miejscowości Lesko (1396mb) Gmina

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Lwówek. Miejscowość Komorowo i Grońsko Zadanie : ZADANIE NR 2 Inwestor : Gmina Lwówek ul. Ratuszowa

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa : SIEĆ WODOCIĄGOWA Z PRZYŁĄCZAMI W UTRÓWCE Obiekt : Sieć wodociągowa z przyłączami w Utrówce Adres : m. Utrówka gm. Międzyrzec Podlaski Inwestor : Gmina Międzyrzec

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT (KOSZTORYS

PRZEDMIAR ROBÓT (KOSZTORYS PRZEDMIAR ROBÓT (KOSZTORYS OFERTOWY) I. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA LP Podstawa OPIS ROBÓT wyceny 1 PODBUDOWY. 1 1 KNR 201 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa w terenie. 0119-02

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Strona 1/7. Nr Podstawa, opis robót Jm Ilość

Przedmiar Strona 1/7. Nr Podstawa, opis robót Jm Ilość Przedmiar Strona 1/7 I. ROBOTY DROGOWE D.01.00.00. ROBOTY BPRZYGOTOWAWCZE D.01.01.01. Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z koszt organizacji

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Obiekt Inwestor Przebudowa drogi gminnej nr 119225R - ulica Wyzwolenia na odcinku od ulicy Rynek do połaczenia z ulica Pionierską Gmina

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : UTWARDZENIE PLACU PRZY ULICY UL. STRZELECKIEJ

KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : UTWARDZENIE PLACU PRZY ULICY UL. STRZELECKIEJ KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : UTWARDZENIE PLACU PRZY ULICY UL. STRZELECKIEJ INWESTOR : ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. JÓZEFA MARCIŃ- CA W KOŹMINIE WLKP. Stawka roboczogodziny : NARZUTY Koszty

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inŝ. Marcin Czapiewski SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inŝ. Łukasz StrzyŜ DATA OPRACOWANIA : 6.09.

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inŝ. Marcin Czapiewski SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inŝ. Łukasz StrzyŜ DATA OPRACOWANIA : 6.09. BłaŜej Binienda VERTIKAL ul. Droga Hrabska 8D, 05-090 Falenty Nowe Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45111100-9

Bardziej szczegółowo

I. ELEMENT : Zjazd i droga dojazdowa do przedszkola

I. ELEMENT : Zjazd i droga dojazdowa do przedszkola B u d o w a : Roboty drogowe O b i e k t : Droga gminna Data : 2008-03-27 Str: 1 I. ELEMENT : Zjazd i droga dojazdowa do przedszkola Poz. 1. KNR 201-0119-03-00 IOZiEPB ORGBUD W-wa 0,100 km...... Roboty

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Utwardzenie nawierzchni placu przy Zespole Szkół w m. Jabłowo Kod CPV 45110000-1, 45233000-9

Przedmiar robót. Utwardzenie nawierzchni placu przy Zespole Szkół w m. Jabłowo Kod CPV 45110000-1, 45233000-9 Przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45110000-1, 45233000-9 Budowa Jabłowo Inwestor Gmina Starogard Gdański Biuro kosztorysowe Pracownia Projektowa ELBI Sporządził mgr inŝ. Katarzyna Rydzik Koszalin grudzień

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Obiekt : Adres : droga powiatowa nr 1600P w m. Rybowo Rybowo Inwestor : Powiatowy Zarzad Dróg w Wągrowcu ul. Gnieźnieńska 53, 62-100 Wągrowiec

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY PRZETARGOWE

MATERIAŁY PRZETARGOWE Inwestor: Adres obiektu budowlanego: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Miejscowość: Brzezna, Stadła, Podegrodzie ul. Głowackiego 56 Powiat: nowosądecki 30-085 Kraków Województwo: małopolskie Nazwa obiektu

Bardziej szczegółowo

P. A.-U. ALMAPROJEKT 41-260 Sławków, ul. Wrzosowa 44 tel/fax (32) 2609 479 PRZEDMIAR

P. A.-U. ALMAPROJEKT 41-260 Sławków, ul. Wrzosowa 44 tel/fax (32) 2609 479 PRZEDMIAR P. A.-U. ALMAPROJEKT 41-260 Sławków, ul. Wrzosowa 44 tel/fax (32) 2609 479 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI KOSZTORYS INWESTORSKI Nazwa zadania: Pniewo, ul.lipowa Adres inwestycji: ul. Lipowa, Pniewo; Gmina Łomża Zamawiający: Urząd Gminy Łomża, ul. Marii Curie-Skłdowskiej 1A,18-400 Łomża Założone wskazniki R

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Strona 1/36. Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

Przedmiar Strona 1/36. Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość Przedmiar Strona 1/36 1 KNNR 1 0113/01 2 KNNR 1 0113/02 3 KNR 2-01 0129/01 4 KNR 2-01 0129/02 5 KNR 2-01 0129/06 6 KNR 2-01 0129/11 7 KNR 2-01 0129/10 1. Roboty przygotowawcze Usunięcie za pomocą spycharek

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Kanalizacja deszczowa zewnętrzna-odwodnienie dachu

Przedmiar robót Kanalizacja deszczowa zewnętrzna-odwodnienie dachu Przedmiar robót Kanalizacja deszczowa zewnętrzna-odwodnienie dachu Obiekt Budowa ul. Bema, 87-100 Toruń Inwestor Urząd Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń Biuro kosztorysowe THERMIT

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Wojciech Jagodziński (SANITARNA) DATA OPRACOWANIA : 2012-09. Ogółem wartość kosztorysowa robót :

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Wojciech Jagodziński (SANITARNA) DATA OPRACOWANIA : 2012-09. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Wojskowy Zarząd Infrastruktury ul. Kościuszki 92/98, 60-967 Poznań PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Strona tytułowa dla przedmiaru. Sieć wodociagowa z przyłącz ami w miejscowości Zagórz e gm. Dz iałoszyce W odociag dla wsi Zagórze

PRZEDMIAR ROBÓT. Strona tytułowa dla przedmiaru. Sieć wodociagowa z przyłącz ami w miejscowości Zagórz e gm. Dz iałoszyce W odociag dla wsi Zagórze Strona tytułowa dla przedmiaru PRZEDMIAR ROBÓT BranŜa kosztorysu: Sanitarna Inwestycja: Sieć wodociagowa z przyłącz ami w miejscowości Zagórz e gm. Dz iałoszyce W odociag dla wsi Zagórze Adres: Kod CPV

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR OFERTA. ZADANIE INWESTYCYJNE : Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Drzewcach. ADRES BUDOWY : Drzewce działka nr 281/1

PRZEDMIAR OFERTA. ZADANIE INWESTYCYJNE : Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Drzewcach. ADRES BUDOWY : Drzewce działka nr 281/1 1 PRZEDMIAR OFERTA ZADANIE INWESTYCYJNE : Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Drzewcach ADRES BUDOWY : Drzewce działka nr 281/1 OBIEKT: Stacja uzdatniania wody BRANśA: Technologia ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

1. Roboty przygotowawcze i ziemne

1. Roboty przygotowawcze i ziemne 3. Chodnik 1. Roboty przygotowawcze i ziemne 1 Obsługa geodezyjna: wytyczenie trasy chodnika, dodatkowe po, inwentaryzacja powykonawcza: 3255,50m 2 Mechaniczne karczowanie krzaków - gęste powyŝej 60% powierzchni

Bardziej szczegółowo