Załącznik do Uchwały Nr XXIII/225/2009 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 20 marca 2009r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI CZCHÓW NA LATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik do Uchwały Nr XXIII/225/2009 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 20 marca 2009r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI CZCHÓW NA LATA 2009-2015"

Transkrypt

1

2 Załącznik do Uchwały Nr XXIII/225/2009 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 20 marca 2009r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI CZCHÓW NA LATA Czchów

3 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI Położenie w obszarze gminy Czchów Powierzchnia i liczba ludności Osobliwości krajobrazu przyrodniczego i kulturowego miasta Czchów na tle gminy Czchów STAN INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ Infrastruktura wodociągowa i sanitarna Infrastruktura gazociągowa Infrastruktura drogowa i dostępność komunikacyjna Infrastruktura telekomunikacyjna Struktura gruntów STAN INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ RZECZYWISTY I POSTULOWANY STAN ODNOWY CZCHOWA W OPINII MIESZKAŃCÓW WIZJA ODNOWY MIEJSCOWOŚCI CZCHÓW CEL REALIZCAJI PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI PRIORYTETY I DZIAŁANIA NA LATA WYBÓR PROJEKTU DO REALIZACJI WDRAŻANIE PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI CZCHÓW PODSUMOWANIE BIBLIOGRAFIA

4 KRÓLEWSKIE MIASTO CZCHÓW RZĄDZI PO KRÓLEWSKU Hasło promocyjne miejscowości Czchów 1. WSTĘP Pojawienie się w ramach Funduszy Strukturalnych działania Odnowa wsi oraz ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego otwarło małym społecznościom nowe możliwości finansowe. W ramach tego działania mogą być realizowane projekty, których celem jest podniesienie atrakcyjności turystycznej, inwestycyjnej i kulturowej obszarów wiejskich, jak również projekty nakierowane na poprawę standardu i jakości życia mieszkańców. Realizowane projekty oprócz wymiernych efektów w postaci wyremontowanych budynków, wybudowanych chodników, parkingów, tras turystycznych itp. muszą uwzględniać szersze, pozamaterialne aspekty związane z odnową i ochroną takich wartości jak: tożsamość i dziedzictwo kulturowe. Miejscowość, bowiem coraz bardziej zatraca swój charakterystyczny koloryt. Niszczeją zabytki, giną tradycje, rozluźniają się więzi międzyludzkie. Mieszkańcy muszą sami znaleźć odpowiedź na pytanie: Jak budować przyszłość, nie gubiąc przeszłości? Uwarunkowania Planu Odnowy Miejscowości polegają na tym, że ma on zdecentralizowany, lokalny charakter obejmuje ograniczony teren jednej miejscowości i przygotowany jest ( przy udziale przedstawicieli gminy) z inicjatywy i przez mieszkańców miejscowości. Specyfika planu polega na tym, że jest on ukierunkowany na zagadnienia cywilizacyjno kulturowe, koncentruje się na prostych, lokalnych przedsięwzięciach, które prowadzić mają do poprawy standardu i jakości życia mieszkańców. Ma mniej pro gospodarczy, a bardziej pro społeczny i pro kulturowy charakter. I dzięki temu może stanowić doskonałe uzupełnienie strategii rozwoju całej gminy, która zazwyczaj koncentruje się na zagadnieniach infrastrukturalnych i gospodarczych. Obszarem realizacji Planu Odnowy Miejscowości Czchów jest obszar tej miejscowości. Niniejsze opracowanie zawiera charakterystykę miejscowości, inwentaryzację zasobów służących ujęciu stanu rzeczywistego, analizę SWOT, czyli mocne i słabe strony 3

5 miejscowości, planowane kierunki rozwoju, przedsięwzięcia wraz z szacunkowym kosztorysem i harmonogramem. Plan Odnowy Miejscowości Czchów to dokument, który określa strategię działań w sferze społeczno gospodarczej na lata Podstawą opracowania planu jest Plan Rozwoju Miejscowości Czchów na lata przyjęty Uchwałą Nr XXXI/337/2005 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 27 października 2005r. oraz Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Czchów na lata przyjęty Uchwałą Nr XXV/287/2005 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 31 stycznia 2005r. Niniejszy plan jest planem otwartym stwarzającym możliwość aktualizacji w zależności od potrzeb społecznych i uwarunkowań finansowych. Oznacza to, że mogą być dopisywane nowe zadania, a także to, że może zmienić się kolejność ich realizacji w zależności od uruchomienia i dostępu do funduszy UE. Projekt wprowadzonych do Planu zadań powstał w oparciu o wytyczne środowiska lokalnego i konsultacji społecznych. 2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI 2.1. Położenie w obszarze gminy Czchów Czchów znajduje się w granicach administracyjnych gminy Czchów jako jedyne miasto w gminie. 1 stycznia 2000 roku Czchów odzyskał utracone 72 lata wcześniej prawa miejskie. Miejscowość położona jest na lewym brzegu rzeki Dunajec, z którą graniczy od wschodu. Od strony północnej sąsiaduje z wsiami Tymowa, Tworkowa i Jurków, natomiast od południa graniczy z wsiami Będzieszyna i Wytrzyszczka. Z kolei od zachodu graniczy z gminą Iwkowa. W Czchowie występują przysiółki takie jak: Granice, Kozieniec, Machulec, Kwaśniówka, Trawniki, Pęchry, Czchów Zapora, Piaski, Owsiska. 4

6 Rys. 1 Położenie miejscowości w granicach administracyjnych gminy Czchów. Jego centralne położenie w spośród wszystkich miejscowości gminy wpływa na łatwą dostępność oferowanych tam usług. Czchów jest siedzibą władz gminy i tutaj są zlokalizowane najważniejsze instytucje gminne. Tutaj siedzibę ma Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejska Biblioteka Publiczna wraz z redakcją lokalnego miesięcznika Czas Czchowa i Miejski Ośrodek Kultury. Znajdują się tutaj również szpital i ośrodek zdrowia, oddział pogotowia ratunkowego, Ochotnicza Straż Pożarna, poczta, bank a także przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych oraz pełnowymiarowa hala sportowa i znajdujący się w pobliskiej odległości stadion sportowy. 5

7 2.2.Powierzchnia i liczba ludności Powierzchnia miejscowości Czchów wynosi 14,8 km 2, co stanowi ok. 21 % ogólnej powierzchni gminy. Liczba ludności wynosi 2300 osób. Na tle gminy miejscowość zajmuje pierwsze miejsce tak pod względem powierzchni jak i liczby ludności. Obrazują to wykresy 1 oraz 2a i 2b Wykres 1. Ludność miejscowości Czchów na tle gminy Czchów [dane Urzędu Miejskiego] Będzieszyna Biskupice Melsztyńskie Czchów Domosławice Jurków Piaski Drużków Tworkowa Tymowa Wytrzyszczka Złota 6

8 Wykres 2a. Powierzchnia miejscowości Czchów na tle gminy Czchów w km2 [dane Urzędu Miejskiego] ,08 13, ,13 8 7,02 6,52 6 5,01 4, ,99 2,26 2,69 0 Będzieszyna Biskupice Melsztyńskie Czchów Domosławice Jurków Piaski Drużków Tworkowa Tymowa Wytrzyszczka Złota Wykres 2b. Powierzchnia miejscowości Czchów w % na tle gminy Czchów [dane Urzędu Miejskiego] 7% 12% 3% 3% 21% Czchów Będzieszyna Biskupice Melsztyńskie Czchów Domosławice Jurków Piaski Drużków 21% 10% 11% 8% 4% Tworkowa Tymowa Wytrzyszczka Złota 7

9 2.3. Osobliwości krajobrazu przyrodniczego i kulturowego miejscowości Czchów na tle gminy. Dziedzictwo historyczne i kulturowe oraz wyjątkowe walory środowiska przyrodniczego kształtują atrakcyjność turystyczną gminy Czchów czyniąc z niej jedno z najatrakcyjniejszych miejsc wypoczynkowych w Małopolsce. Gmina Czchów wraz z należącymi do niej dziesięcioma miejscowościami rozlokowana jest na malowniczych wzgórzach w środkowym biegu Dunajca, gdzie Pogórze Wiśnickie styka się z Pogórzem Rożnowskim. Ze względu na szczególne walory krajobrazowe teren gminy znajduje się w obszarze krajobrazu chronionego. Znaczna część gminy została włączona w obszar dwóch parków krajobrazowych: Wiśnicko Lipnickiego oraz Ciężkowicko Rożnowskiego Parku Krajobrazowego. Najstarsza pisana wiadomość odnosząca się do Czchowa dotyczy lat między 1208 a Stąd też Czchów w 2008 roku obchodzi Jubileusz 800 lecia swojego istnienia. Ziemia Czchowska wpisała się w pradawną historię Polski. Przebiegał tędy dawny, historyczny szlak handlowy prowadzący na południową stronę Karpat, dlatego też Czchów nazywany był Bramą Gór. Jego kontynuacją jest obecna trasa E 4 z Krakowa do Brzeska a następnie krajowa droga nr 75 z Brzeska przez Jurków do Nowego Sącza. W gminie Czchów zbiegają się dwa szlaki komunikacyjne: z zachodu na wschód (Kraków Tarnów) i z północy na południe (Kraków Nowy Sącz). Centrum układu staromiejskiego Czchowa stanowi rynek o formie zbliżonej do prostokąta, wydłużony zgodnie z osią układu, tj. w linii południowy zachód północny wschód. Całość układu posiada wyraźną dyspozycję owalnicową, wyznaczoną przez dwie pary ulic zbiegających się na krańcach północno zachodniej i południowo wschodniej. Tradycyjna, pierwotnie drewniana zabudowa miasteczka zachowana jest jedynie fragmentarycznie, nie tworząc już dziś zwartego zespołu. W obrębie rynku oraz przy ul. Królowej Jadwigi ma ona jeszcze zasadniczo charakter zwarty, przy rynku zachowała się zrekonstruowana częściowo po pożarze z r jako murowana zabudowa szczytowa z podcieniami i przedprożami, przy pozostałych ulicach dominuje zabudowa kalenicowa. Zespół urbanistyczny Czchowa posiada trzy dominanty, wpływające w decydującym stopniu na sylwetkę miasta, eksponowaną najpełniej od strony doliny Dunajca. Dwie z nich bryła kościoła parafialnego i baszta zamkowa na wzgórzu mają charakter historyczny, trzecia budynek szkoły, wzniesiony w okresie międzywojennym na szkarpie miejskiej, po 8

10 północnej stronie kościoła, przy ul. Szkolnej - przekracza swą skalą nie tylko zabudowę miasteczka, lecz również obie dominanty historyczne, będąc głównym akcentem w panoramie. Szczególną spuściznę gminy Czchów stanowią liczne obiekty architektury sakralnej i świeckiej rozproszone w różnych miejscowościach gminy, a szczególnie dużo jest ich w Czchowie. Są one niepowtarzalnym produktem turystycznym podkreślającym tożsamość poszczególnych miejscowości. Obiekty dziedzictwa kulturowego wpisanego w rejestr lub wykaz Konserwatora Zabytków to: 1. Czchów Kapliczki, figury i krzyże przydrożne - kapliczka p w. Jezusa Miłosiernego na Kozieńcu - kapliczka na Zapotoczu, murowana, I poł. XIX w. - Kapliczka św. Jana Nepomucena, kam. drewn., pocz. XIX w. Cmentarze - komunalny z końca XIX w., 0, 3 ha - parafialny (nieczynny) z poł. XIX w., 0,14 ha Kaplica p w. św. Anny, murowana, 1773 r. Kościół parafialny p w. Narodzenia NPM, murowany, 1264, XV - XVII, nr rej, XII-37/30 z ; A-9 z ; plebania z 1928 r., murowana Ruiny zamku z basztą z XII / XIV w.; nr rej. 27 z Układ urbanistyczny miasta Czchowa. Rynek Czchowski w swym historycznym kształcie przetrwał do dziś. Zachowała się małomiasteczkowa architektura XVIII wieczna z podcieniowymi domami, nr rej.; A 95 z Architektura miejska i zagrodowa: domy nr: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 23, 46, 62, 89, 203; chałupy nr 299 i Domosławice Kapliczki, figury i krzyże przydrożne Kościół parafialny p w. Nawiedzenia N P M, 1789 r. 9

11 Plebania murowana z 1864 r. Cmentarz parafialny z poł. XIX w. (czynny), 0,63 ha Browar murowany z 1838 r. Spichlerz murowany 3. Jurków Kapliczki, figury i krzyże przydrożne Kaplica p w. Podwyższenia św. Krzyża, drewniana, XVIII w. Cmentarz parafialny z 1932 r., 0,32 ha Chałupa nr 12, drewniana, XIX XX w 4. Piaski Drużków Figura św. Jana Nepomucena, kamienna, 1756 r. Dworek drewniany z pocz. XIX w. z parkiem Dom nr 55, drewniany z 1921 r. 5. Tymowa Kaplica drewniana z XVIII XIX w / 1975 r. (Tymowa Nagórze) Kościół św. Mikołaja, drewniany, 1767 / 1913 r. Kościół parafialny p w. św. Mikołaja Bp - a, drewniany, 1764 r. Dzwonnica przykościelna, drewniana, XIX / XX w. Cmentarz parafialny z poł. XIX w. (czynny), 0,6 ha Dwór murowany z końca XIX w. - stodoła - spichlerz - park Chałupa nr Wytrzyszczka Kapliczki, figury i krzyże przydrożne Ruiny średniowiecznego zamku Tropsztyn z XIX w. 10

12 7. Złota Kapliczki, figury i krzyże przydrożne Kościół parafialny pw. św. Michała, drewniany, 1649 r., budynki gospodarskie przy plebani, drewniane, XIX XX w. Cmentarz parafialny z II poł. XIX w., 0,99 ha Czchów leży w obszarze chronionego krajobrazu Pogórza Wiślickiego na lewym brzegu rzeki Dunajec. Miejscowość ta posiada wysokie walory przyrodnicze i kulturowe wynikające z lesistego krajobrazu oraz ekologicznie czystego terenu. Wskazuje na to obecność zwierząt i roślin charakterystycznych dla obszaru ekologicznego. Wartościowe elementy krajobrazu przyrodniczego, które znajdują się w obrębie Czchowa to m in. - krajobraz doliny Dunajca - zespoły leśne południowej i zachodniej części miejscowości (Góra Machulec) - wzgórza o charakterze dominant przestrzennych - pomniki przyrody - dęby znajdujące się przy budynku szkoły i na rynku Krajobraz kulturowy miejscowości jest równie urozmaicony. Kształtują go zarówno materialne obiekty architektoniczne jak również kultywowane tradycje i liczne imprezy kulturalno-rozrywkowe organizowane na terenie tej miejscowości. Obecnie w tradycję Czchowa na stałe wpisał się Baszta Jazz Festiwal przyciągający licznych gości z kraju i zagranicy, powitanie Lata w Czchowie z licznymi atrakcjami zarówno dla dzieci jak i dla starszych, którzy kibicują swoim drużynom w rozgrywanym w tym dniu na stadionie w Czchowie Międzyzakładowym Turnieju Piłki Nożnej. Kolejnymi imprezami cieszącymi się popularnością wśród mieszkańców Gminy i przyjezdnych turystów są Dni Czchowa wraz z organizowaną przez Miejską Bibliotekę Publiczną akcją Kup książkę dla Biblioteki, Pożegnanie Lata, także zawody wędkarskie, strażackie i inne okolicznościowe imprezy takie jak Dzień Dziecka, Bieg Floriański czy Dożynki Gminne. Czchów posiada najwięcej zabytków spośród pozostałych miejscowości położonych na terenie gminy. Najważniejsze obiekty to: rynek wraz z kapliczką św. Jana Nepomucena z pocz. XIX w. i figurą św. Floriana, zabudowa rynku domy z zabytkowymi podcieniami, pochodzący z XV w. parafialny kościół gotycki, murowany kościółek św. Anny, ruiny zamku wraz z basztą (w trakcie renowacji) gdzie obecnie znajduje się punkt widokowy i muzeum archeologiczne prezentujące liczne eksponaty wydobyte podczas prac wykopaliskowych. 11

13 Mieszkańcy bardzo dbają o pozytywny wizerunek swojej miejscowości, która dzięki temu uzyskuje miano miejscowości czystej, zadbanej, ładnej i gościnnej. Dzięki aktywności mieszkańców wsi kultywowane są tradycje i obrzędy, głównie religijne. Dwa razy w roku odbywają się odpusty parafialne z uroczystą procesją, na których zobaczyć można tradycyjne stroje regionalne i charakterystyczne kramy z odpustowymi drobiazgami. Czchów ze względu na swoje walory przyrodnicze i kulturowe znajduje się na trasie wielu szlaków turystycznych i krajoznawczych. Niewątpliwą atrakcję stanowić może szlak zamków średniowiecznych i innych budowli z tego okresu. Na trasie znajdują się zamki: Tropsztyn w Wytrzyszczce, zamek w Czchowie ze zrekonstruowaną basztą, w sąsiedniej gminie Zakliczyn ruiny zamku w Melsztynie, skąd przez Domosławice, Biskupice Melsztyńskie i Złotą można dotrzeć do zamku w Dębnie położonego przy trasie E 4. Przy okazji można podziwiać średniowieczne rynki w Czchowie i Zakliczynie oraz dwór klasycystyczny w Biskupicach Melsztyńskich i sanktuarium maryjne w Domosławicach. Obecnie można podziwiać uroki Czchowskiej Ziemi płynąc liczącym 11 km spływem rzeki Dunajec. Czchów znajduje się także na Małopolskim Szlaku Architektury Drewnianej. Turyści mogą zwiedzić rynek w Czchowie wraz z zabytkowymi podcieniami, drewniane kościoły w Jurkowie, Tymowej i Złotej oraz w sąsiedniej gminie Gródek nad Dunajcem kościoły znajdujące się w Podolu i Przydonicy, a także w miejscowości Gosprzydowa w gminie Gnojnik. Na terenie Czchowa znaleźć można również obiekty małej architektury sakralnej tj. krzyże przydrożne, figury i kapliczki. Miłośnikom sportu Czchów proponuje liczne szlaki rowerowe i piesze przebiegające przez tą miejscowość. Wiją się one wśród malowniczych lasów, wzgórz nie omijając przy tym ciekawych miejsc widokowych i znajdujących się tam zabytków. Zwolennicy piłki mają możliwość skorzystać z nowo wybudowanej hali sportowej gdzie można zagrać w siatkówkę, koszykówkę i piłkę nożną. Czchów posiada także strzeżone, czynne w okresie letnim kąpielisko na rzece Dunajec, gdzie również ma swój początek spływ tratwami flisackimi po rzece. Z kolei na Jeziorze Czchowskim zlokalizowana jest przystań z gondolami i rowerkami wodnymi. Jako miejscowość turystyczna Czchów ma rozbudowaną bazę noclegową i gastronomiczną. Funkcjonuje tutaj całoroczny ośrodek wczasowy Łaziska oferujący gościom komfortowe warunki noclegowe wraz z wyżywieniem oraz zlokalizowane głównie w pobliżu jeziora domki letniskowe będące własnością mieszkańców 12

14 głównie Krakowa i Śląska. Można także skorzystać z pola namiotowego usytuowanego w pobliżu rzeki Dunajec. W Czchowie znajduje się wiele lokali gastronomicznych oferujących smaczne posiłki. Wymienić tutaj można oprócz wcześnie wspomnianych ośrodków wczasowych, restaurację Grodzką, gospodę flisacką, bary Taurus i Pod Sosną. Poniżej przedstawiamy dwa zdjęcia pokazujące historyczny układ urbanistyczny miasta Czchowa oraz Kościół parafialny P.W. Narodzenia N.P.M. Zdjęcie Nr 1. Układ urbanistyczny miasta Czchowa [ Źródło Czas Czchowa ] 13

15 Zdjęcie Nr 2. Kościół parafialny P.W. Narodzenia N.P.M. [ Źródło ] 3. STAN INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 3.1. Infrastruktura wodociągowa i sanitarna. Czchów posiada sieć sanitarną o długości 11,5 km. Długość przyłączy wynosi 5,6 km. Podłączonych do kanalizacji jest 240 budynków mieszkalnych. Istnieją 4 przepompownie sieciowe. Ścieki odprowadzane są do biologiczno - mechanicznej oczyszczalni ścieków w Jurkowie. Długość rozdzielczej sieci wodociągowej wynosi 32,2 km. Długość przyłączy 19,4 km. Ilość podłączonych budynków do sieci wodociągowej wynosi 530 szt. Istnieje ujęcie wody z 4 studniami kopanymi z 4 przepompowniami Infrastruktura gazociągowa. Miejscowość Czchów jest w pełni zgazyfikowana Infrastruktura drogowa i dostępność komunikacyjna. Infrastruktura drogowa na terenie Czchowa jest dobrze rozwinięta, niemniej jednak nawierzchnie dróg wymagają ciągłych remontów. 14

16 Czchów położony jest przy ważnym szlaku komunikacyjnym z północy na południe, który zapewnia dogodne połączenie. Generalnie układ drogowy miejscowości Czchów tworzą drogi krajowe, powiatowe, gminne. Drogi krajowe to: nr 75 Brzesko Czchów Nowy Sącz Krynica; Drogi wojewódzkie to: nr 966 Tymowa Wieliczka nr Jurków Biecz Drogi powiatowe to: nr Zdonia Czchów; nr Czchów Iwkowa; nr Gnojnik Złota, Drogi gminne łączna długość wynosi 120 km Długość dróg gminnych w Czchowie: o nawierzchni bitumicznej wynosi 22,1km o nawierzchni żwirowej wynosi 1 km o nawierzchni gruntowej 6,8 km o nawierzchni betonowej 0,1 km Wszystkie drogi krajowe i większość dróg wojewódzkich jest oświetlona. Znaczna ilość dróg powiatowych i gminnych jest również oświetlona a stan ten ulega ciągłej poprawie Infrastruktura telekomunikacyjna. Można przyjąć, że wszyscy zainteresowani mieszkańcy posiadają telefon. Obsługę sieci telekomunikacyjnej prowadzi dwóch operatorów: Telekomunikacja Polska S.A. oraz Przedsiębiorstwo Multimedia Polska Brzesko S.A. Ponadto istnieje bardzo dobra łączność sieci telefonii komórkowej. 15

17 3.5. Struktura gruntów. Ogólna powierzchnia gruntów gminy wynosi 6642,66 ha. Zróżnicowanie poszczególnych miejscowości pod względem wielkości gruntów jest dość duże. Największą powierzchnię zajmuje miejscowość Czchów tj. 1408,35, z czego 62,4 % stanowią grunty osób fizycznych. Jak przedstawia tabela 1, miejscowość Czchów pod względem wielkości powierzchni ogólnej jest na pierwszym miejscu wśród miejscowości wchodzących w skład gminy. Według danych tabeli 2 udział powierzchni użytków rolnych w powierzchni ogółem wynosi 51,7% i Czchów jest na 7 pozycji wśród poszczególnych miejscowości gminy. Na pierwszym miejscu jest Złota 82,7% na drugim miejscu miejscowość Tworkowa 81,7%. Wielkości przeciętne dla gminy wynoszą 61,6%. Udział powierzchni gruntów ornych dla miejscowości Czchów wynosi 39,2 % powierzchni ogólnej. Udział w strukturze użytkowania gruntów powierzchni sadów wynosi 7,6 % i jest najwyższy w gminie. Udział powierzchni trwałych użytków zielonych wynosi 4,9 %. Powierzchnia lasów, gruntów leśnych i zadrzewionych w strukturze użytkowania gruntów wynosi 38,1% i jest około 10% wyższa niż średnia dla gminy. Struktura agrarna gospodarstw rolnych jest niekorzystna. Tylko 2 gospodarstwa posiadają użytki rolne o powierzchni 7-10 ha, 4 gospodarstwa posiadają użytki rolne o powierzchni 5-7 ha, 70 gospodarstwa w przedziale 2-5 ha. Większość gospodarstw rolnych tj. 15 znajduje się w przedziale obszarowym do 1-2 ha użytków rolnych. Kilkadziesiąt gospodarstw rolnych ma określony profil produkcji tj. uprawa fasoli Piękny Jaś oraz uprawa warzyw i kwiatów pod osłonami. Kilka gospodarstw prowadzi intensywny tucz trzody chlewnej w oparciu o suche pasze. 16

18 Tabela 1. Struktura użytkowania gruntów we miejscowości Czchów na tle gminy Czchów w ha [Dane Urzędu Miejskiego w Czchowie ] Miejscowość Powierzchnia ogólna Razem Użytki rolne Grunty orne Sady Łąki i pastwiska Lasy, grunty leśne i zadrzewio ne Grunty pod wodami Grunty pozostałe - tereny zabudowane, drogi, nieużytki Będzieszyna 199,94 64,98 48,84 3,89 11,76 71,76 53,76 9,93 Biskupice Melsztyńskie 269,46 221,15 186,39 13,74 20,02 16,37 11,68 21,26 Czchów 1408,35 727,57 551,45 107,57 68,55 537,13 40,88 102,74 Domosławice 226,07 167,64 150,69 9,77 7,18 31,64 8,12 18,67 Jurków 501,37 381,40 332,02 22,84 26,54 48,43 16,82 54,72 Piaski Drużków 702,28 287,89 217,66 26,34 43,89 335,86 49,51 29,02 Tymowa 1385,78 860,79 599,42 64,48 196,89 413,43 6,58 104,98 Tworkowa 652,68 533,52 401,44 39,00 93,08 56,88 3,95 58,33 Wytrzyszczka 483,34 172,97 116,76 14,94 41,27 273,21 18,2 18,96 Złota 813,39 672,47 526,71 38,61 107,15 78,81 1,18 60,93 Ogółem gmina 6642, , ,38 341,18 616, ,55 210,68 479,54 17

19 Tabela 2. Struktura użytkowania gruntów w miejscowości Czchów na tle gminy Czchów w %[Dane Urzędu Miejskiego w Czchowie] Miejscowość Powierzchnia ogólna Razem Użytki rolne Grunty orne Sady Łąki i pastwiska Lasy, grunty leśne i zadrzewione Grunty pod wodami Grunty pozostałe: tereny zabudowane, drogi, nieużytki Będzieszyna ,3 24,5 1,9 5,9 35,9 27,0 4,8 Biskupice Melsztyńskie ,7 69,2 5,1 7,4 6,0 4,3 8,0 Czchów ,7 39,2 7,6 4,9 38,1 2,9 7,3 Domosławice ,1 66,6 4,3 3,2 14,0 3,6 8,3 Jurków ,1 66,2 4,6 5,3 9,6 3,4 10,9 Piaski Drużków ,1 31,1 3,7 6,3 47,8 7,0 4,1 Tymowa ,1 43,2 4,7 14,2 29,8 0,5 7,6 Tworkowa ,7 61,5 6,0 14,2 8,7 0,6 9,0 Wytrzyszczka ,8 24,2 3,1 8,5 56,5 3,8 3,9 Złota ,7 64,8 4,7 13,2 9,7 0,1 7,5 Ogółem gmina ,6 47,1 5,1 9,4 28,0 3,2 7,2 4. STAN INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ. Infrastruktura społeczna miejscowości Czchów to przede wszystkim: Urząd Miejski, klub sportowy Baszta, Ochotnicza Straż Pożarna licząca 40 czynnych strażaków, remiza strażacka gdzie mieści się obecnie punkt Pogotowia Ratunkowego i przedszkole; Stowarzyszenie Akcja Katolicka i Caritas, Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Czchowskiej, Rada Dzielnicy Czchowa. W Czchowie siedziby swoje mają także Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejski Ośrodek Kultury, w którym znajduje się kino, Miejska Biblioteka 18

20 Publiczna, gdzie można skorzystać z Internetu do celów naukowych. Biblioteka redaguje także lokalny miesięcznik Czas Czchowa. Mieszkańcy Gminy bardzo cenią sobie to czasopismo gdyż uzyskują informacje o własnym otoczeniu i mają wpływ na jego redagowanie. W Czchowie znajduje się również poczta, bank, piekarnia. Co czwartek odbywa się tutaj targ. Miejscowość posiada także dwa duże sklepy spożywcze, oraz liczne mniejsze sklepiki w tym również obuwnicze, odzieżowe, gospodarcze i inne. Mieszkańcy Czchowa świadczą także usługi. Znajduje się tutaj zakład krawiecki, fryzjerski, tartak, zakłady stolarskie, ślusarskie, pogrzebowe, mechaniki pojazdowej i inne. Czchów posiada też najwięcej w okolicy placówek oświatowych przedszkole, szkołę podstawową, gimnazjum, Zakład Doskonalenia Zawodowego, który kształci i przygotowuje młodzież do zawodu murarza, ślusarza i stolarza. W nowo wybudowanym budynku mieści się Zespół Szkół obejmujący szkoły: Liceum Ekonomiczne, Liceum Ogólnokształcące, Technikum Żywienia, Zasadniczą Szkołę Zawodową o profilu wielozawodowym, Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych, Uzupełniające Technikum Żywienia dla dorosłych, Policealną Szkołę o profilu finanse i rachunkowość oraz o profilu informatycznym. Mieszkańcy Czchowa poczynając od tych najmłodszych udzielają się w zespołach folklorystycznych Mali Czchowianie i Czchowiacy prezentując swe umiejętności taneczno-wokalno-aktorskie podczas licznych imprez odbywających się w Czchowie i okolicy. Na terenie miasta czynnie działa Koło Gospodyń. Członkinie, co roku przygotowują wieniec dożynkowy i reprezentują swoją miejscowość na Gminnych Dożynkach, biorą udział w Przepatrzowinach Teatrów Regionalnych Małopolski i przygotowują przedstawienia (np. wyskubek, oczepiny) ukazujące dawne obyczaje, które starają się kultywować i przekazywać młodym pokoleniom. Panie z Koła Gospodyń organizują także wieczorki połączone z nauką haftu, szydełkowania, sztuką zdobienia pisanek i ozdób choinkowych, nierzadko przy tym czytają wiersze własnej twórczości. Zostało utworzone również Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Czchowskiej, które jest głównym organizatorem konkursu na najpiękniejszą posesję Ziemi Czchowskiej. Niektórzy z mieszkańców należą do Klubu Sportowego Baszta, uczestniczącego w rozgrywkach ligowych podokręgu brzeskiego w klasie B. Klub bierze udział różnych pozaligowych spotkaniach sparingowych z sąsiednimi klubami sportowymi np. z Kątami, Witowicami czy Złotą. Miejski Ośrodek Kultury organizuje wystawy artystyczne: malarstwa, hafciarstwa i konkursy dla dzieci związane głównie z tematyką Czchowa. Udział w nich biorą nie tylko 19

21 mieszkańcy Czchowa i okolic, ale także mieszkańcy Krakowa i innych miast. Swoje wystawy ma tutaj też Muzeum Okręgowe w Tarnowie. Należy wspomnieć również działający od kilkudziesięciu lat chór kościelny, który swym śpiewem uświetnia każdą uroczystość kościelną. 5. RZECZYWISTY I POSTULOWANY STAN ROZWOJU CZCHOWA W OPINII MIESZKAŃCÓW. Analiza zasobów Czchów w wymiarze materialnym, społecznym i kulturowym została dokonana na podstawie dostępnych materiałów statystycznych będących w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Czchowie. Nieodzownym uzupełnieniem była informacja żywa, uzyskana od mieszkańców w trakcie spotkań warsztatowych i konsultacji prowadzonych z liderami miejscowości. Dyskusja z mieszkańcami przebiegała w formie prostych pytań, które dotyczyły sytuacji rzeczywistej i postulowanej, czyli: - Jakie jest miasto Czchów dzisiaj? - Jaki ma być Czchów za kilka lat? CO WYRÓŻNIA MIEJSCOWOŚĆ CZCHÓW OD INNYCH MIEJSCOWOŚCI POŁOŻONYCH W GMINIE CZCHÓW I CO JEST JEJ ATRYBUTEM? sytuacja aktualna: targ, szpital, szkoły, położenie nad rzeką i jeziorem, baza noclegowa i turystyczna, ruiny zamku, stadion sportowy, szlaki turystyczne, zakłady usługowe, firmy produkcyjne, przyjazne nastawienie turystów korzystne położenie komunikacyjne zabytki architektoniczne siedziba gminy dobra infrastruktura techniczna i społeczna walory krajobrazowe - duża lesistość, górzysty krajobraz rolnictwo specjalistyczne 20

22 centrum szkolnictwa ponadpodstawowego sytuacja postulowana dalszy rozwój bazy noclegowej, budowa ścieżki spacerowej, ścieżek rowerowych duża estetyka posesji urządzanych w harmonii z przyrodą i krajobrazem rozwinięcie bazy hotelowej (pola biwakowe, baza noclegowa wraz z łazienką i WC rozwinięcie agroturystyki powstanie ośrodka jazdy konnej stworzenie skansenowego osiedla możliwego do wypoczynkowego zamieszkania przez turystów utworzenie bezpiecznych przejść dla pieszych budowa basenu letniego rozwój rzemiosła i usług nacisk na dbałość o czystość wokół jeziora i rzeki zagospodarowanie Grodziska JAKIE FUNKCJE PEŁNI MIEJSCOWOŚĆ CZCHÓW? sytuacja aktualna: turystyczna, wypoczynkowa i rekreacyjna, rolnicza - uprawa fasoli, uprawy pod osłonami, administracyjną dla gminy i mieszkańców usługowo-produkcyjną oświatowo-kulturalną sytuacja postulowana: większe znaczenie funkcji turystycznej, rekreacyjnej i wypoczynkowej, stworzenie warunków do dalszego rozwoju przedsiębiorczości pozarolniczej i stworzenie nowych miejsc pracy rozbudowa infrastruktury w celu zwiększenia inwestycji o charakterze dochodowym powstanie centrum kultury i rekreacji dla mieszkańców regionu gminy Czchów zapewnić warunki do rozwoju rolnictwa 21

23 KTO ZAMIESZKUJE CZCHÓW? sytuacja aktualna: pokolenie młode wykształcone, ale bez pracy część pracuje w miejscu zamieszkania lub poza granicami gminy i państwa, ludzie przyjaźnie nastawieni do otoczenia, ogrodnicy, rolnicy, drobni przedsiębiorcy, pracownicy umysłowi, służba zdrowia oraz bezrobotni powrót mieszkańców dotąd pracujących w dużych miastach sytuacja postulowana: przedsiębiorcy funkcjonujący w branży turystycznej i innej pozarolniczej, aktywni zawodowo i społecznie, młodzież powinna dążyć do podnoszenia kwalifikacji wiązać przyszłość z regionem, dwuzawodowcy zachowujący dotychczasowe tradycje kulturowych, utworzenie miejsc pracy dla młodych, ma zachęcić ich to do pozostania w Czchowie przyciągnięcie ludzi z przemysłowych aglomeracji do zamieszkania w małej miejscowości przez budowę infrastruktury rozwinięcie agroturystyki ŹRÓDŁO UTRZYMANIA MIESZKAŃCÓW CZCHOWA. sytuacja aktualna: praca najemna poza rolnictwem, renty i emerytury, gospodarstwa ogrodnicze oraz plantacje fasoli, część mieszkańców z własnej działalności gospodarczej, praca zawodowa, handel, rolnictwo, rzemiosło, świadczenia społeczne i zasiłki, praca za granicą i w innych miejscowościach sytuacja postulowana: wykorzystanie aktualnej struktury gospodarstw do rozwoju agroturystyki i ekoturystyki, uaktywnienie mieszkańców pozostających bez pracy, rozwój firm usługowych 22

24 stworzyć warunki celem inwestowania w tworzenie nowych miejsc pracy CZY MIESZKAŃCY CZCHOWA UDZIELAJĄ SIĘ SPOŁECZNIE I W JAKICH ORGANIZACJACH DZIAŁAJĄ? sytuacja aktualna: na terenie Czchowa działa: Koło Gospodyń, Straż Pożarna, Stowarzyszenie Akcja Katolicka, Caritas, Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Czchowskiej, Klub Sportowy, chór kościelny, zespół folklorystyczny Mali Czchowianie, mieszkańcy są średnioaktywni Komitet Renowacji Ruin Baszty klub ekologa przy Gimnazjum w Czchowie ZHP sytuacja postulowana: wznowienie działalności teatru, powstanie dziecięcych i młodzieżowych klubów sportowych, organizacja wystaw rękodzieła mieszkańców Czchowa wprowadzenie dorocznej tradycji obchodów wydarzeń związanych z historycznymi dziejami Czchowa np. korowód w strojach różnych epok rozwój Klubu Sportowego wciągnięcie młodzieży i pozostałych mieszkańców do pracy na rzecz społeczeństwa stworzenie i uaktywnienie grup zawodowych np. nauczycieli, służby zdrowia, seniora, organizacji młodzieżowych, kościelnych i świeckich W JAKI SPOSÓB MIESZKAŃCY CZCHOWA ROZWIĄZUJĄ SWOJE PROBLEMY? sytuacja aktualna: na zebraniach mieszkańców, na zebraniach rady dzielnicy, bezkonfliktowo, potrafią się porozumieć i wypracować kompromis, przy pomocy UM, MOPS 23

Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola.

Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola. Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /453/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Kujawy, październik

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa

Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa 3. Analiza SWOT Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa Silne strony - Położenie w Rudawskim Parku Krajobrazowym bogata flora i fauna, walory krajobrazowo przyrodnicze - Położenie wsi - baza wypadowa

Bardziej szczegółowo

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań II warsztat strategiczny gmina Gorzków Część I. Opracowanie Misji i Wizji gminy MISJA Grupa 1: 1. Bezpieczne przejścia szlaki komunikacyjne (ścieżka rowerowa, szlaki konne, trasy spacerowe, chodniki łączące

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020.

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022

ANKIETA. do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 ANKIETA do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 W związku z prowadzonymi pracami nad Strategią Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 zachęcamy

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Plan odnowy miejscowości KRUCZYN

Plan odnowy miejscowości KRUCZYN Załącznik do uchwały nr XXXV/ 219 / 2010 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 14 stycznia 2010 r. Plan odnowy miejscowości KRUCZYN w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW Szanowni Państwo Urząd Gminy rozpoczął prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju. istotnym elementem, niezbędnym dla stworzenia strategii jest poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU. LGD Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem. za rok

ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU. LGD Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem. za rok Załącznik nr 1 do uchwały 12/2011 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD Doliną Wieprza i leśnym szlakiem z dnia 10.06.2011 ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LGD Doliną

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ustka Nr XV/162/2008 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA ZIMOWISKA 2008 ROK RYS HISTORYCZNY Zimowiska to wieś w granicach sołectwa Grabno, połoŝona przy drodze krajowej

Bardziej szczegółowo

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013:

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 jest realizowany

Bardziej szczegółowo

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła Kryteria Wyboru Operacji przez Radę LGD Etap I ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Poniżej przedstawiono tabelę zawierającą cele ogólne i szczegółowe LSR. Operacja musi być zgodna przynajmniej

Bardziej szczegółowo

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością.

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością. Wizja 1. Roztoczańskie Centrum Rekreacyjne wykorzystujące położenie transgraniczne, walory przyrodnicze i gospodarcze dla poszerzania oferty turystycznowypoczynkowej. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Gminy Prudnik

Charakterystyka Gminy Prudnik AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINIE PRUDNIK Część 03 Charakterystyka Gminy Prudnik W 835.03 2/8 SPIS TREŚCI 3.1 Charakterystyka Gminy

Bardziej szczegółowo

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Charakterystyka miejscowości, opis planowanych zadań inwestycyjnych, inwentaryzacja zasobów

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KRASOWICE

Plan Odnowy Miejscowości KRASOWICE Plan Odnowy Miejscowości KRASOWICE na lata 2008-2015 I. Charakterystyka miejscowości 1. PołoŜenie Powierzchnia: ok. 984 hektary Województwo: Opolskie Powiat: Namysłowski Gmina: Namysłów 2. Rys historyczny

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kłecko na lata 2015-2020 - Konsultacje społeczne

ANKIETA. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kłecko na lata 2015-2020 - Konsultacje społeczne 1 ANKIETA Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kłecko na lata 2015-2020 - Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Kłecko na lata

Bardziej szczegółowo

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD Rozdział IV.1 OKREŚLENIE WSKAŹNIKÓW REALIZACJI CELÓW ORAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej Przedsięwzięcia Produktu Cel

Bardziej szczegółowo

Ankieta przeznaczona jest dla. mieszkańców gminy, podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy, radnych miasta i gminy.

Ankieta przeznaczona jest dla. mieszkańców gminy, podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy, radnych miasta i gminy. W związku z przystąpieniem Urzędu Gminy w Czempiniu do opracowania Strategii Rozwoju na lata 2007-2013, zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców naszej gminy o współuczestniczenie w tworzeniu dokumentu.

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Rola Samorządu Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 201/XX/12 RADY MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN Z DNIA 20 LIPCA 2012 ROKU

UCHWAŁA NR 201/XX/12 RADY MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN Z DNIA 20 LIPCA 2012 ROKU w sprawie UCHWAŁA NR 201/XX/12 RADY MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN Z DNIA 20 LIPCA 2012 ROKU zatwierdzenia zmiany w Planie Odnowy Miejscowości Licheń Stary na lata 2012-2019 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI NOWY DWÓR. na lata 2013-2020

STRATEGIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI NOWY DWÓR. na lata 2013-2020 Załącznik. do Uchwały nr / /2013 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia kwietnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia,,strategii Rozwoju Miejscowości Nowy Dwór STRATEGIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI NOWY DWÓR na lata 2013-2020

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata KONSULTACJE SPOŁECZNE

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata KONSULTACJE SPOŁECZNE Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata 2015-2020 KONSULTACJE SPOŁECZNE CELE OPERACYJNE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I AKTYWIZACJA ZAWODOWA ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ I DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Wodzisław na lata 2000-2015

Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Wodzisław na lata 2000-2015 Cel: 1 Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Wodzisław na lata 2000-2015 Poprawa efektywności gospodarstw rolnych m.in. poprzez specjalizację produkcji rolniczej, tworzenie zorganizowanych

Bardziej szczegółowo

Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej

Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej 1 Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013. Program Samorządu Województwa Wielkopolskiego Wielkopolska Odnowa Wsi. Program Operacyjny Zrównoważony

Bardziej szczegółowo

PROSIMY O WYPEŁNIENIE ANKIETY DO 29.05.2015 r.

PROSIMY O WYPEŁNIENIE ANKIETY DO 29.05.2015 r. W związku z przystąpieniem do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Cedry Wielkie na lata 2016-2030 zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej oceny stanu oraz potencjału Gminy Cedry Wielkie. Dla uzyskania

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: 1. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich 2. Scalanie

Bardziej szczegółowo

Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska MOCNE STRONY

Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska MOCNE STRONY Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania MOCNE STRONY 1. Walory środowiska naturalnego potencjał dla rozwoju turystyki i rekreacji 2. Zaangażowanie liderów i społeczności

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Pokrzywnica

Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Pokrzywnica Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Pokrzywnica Szanowni Państwo! Ankieta, którą kierujemy do Państwa, jest istotną częścią prac

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRABNO

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRABNO Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ustka Nr XV/162/2008 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRABNO Grabno 2008 rok RYS HISTORYCZNY Grabno towieś sołecka, obejmująca miejscowość Zimowiska, połoŝona na płaskiej morenie

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne ANKIETA Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Scalanie gruntów

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXIII/222 /2009 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 20 marca 2009r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI DOMOSŁAWICE NA LATA

Załącznik do Uchwały Nr XXIII/222 /2009 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 20 marca 2009r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI DOMOSŁAWICE NA LATA Załącznik do Uchwały Nr XXIII/222 /2009 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 20 marca 2009r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI DOMOSŁAWICE NA LATA 2009-2015 Domosławice 2009 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...3 2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Badaniu podlegają 3 podstawowe obszary aktywności: gospodarka, środowisko (zarówno przyrodnicze, jak i przestrzenne) oraz społeczeństwo.

Badaniu podlegają 3 podstawowe obszary aktywności: gospodarka, środowisko (zarówno przyrodnicze, jak i przestrzenne) oraz społeczeństwo. Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad tworzeniem Strategii Rozwoju Gminy Jasieniec na lata 2014-2020, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Badaniu podlegają 3

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

Analiza SWOT. Plan rewitalizacji Miasta Nałęczów

Analiza SWOT. Plan rewitalizacji Miasta Nałęczów Plan rewitalizacji Miasta Nałęczów Ewelina Szantyka Cel strategiczny: Osiągnięcie trwałego rozwoju społecznego i gospodarczego, przy utrzymaniu uzdrowiskowego charakteru Nałęczowa, poprzez wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie PROW 2007-2013

Podsumowanie PROW 2007-2013 Podsumowanie PROW 2007-2013 Całkowita alokacja PROW 2007-2013 dla województwa lubuskiego wynosi ok. 550 mln zł. 1789 podpisane umowy w ramach PROW 2007-2013 na kwotę: 496 825 537,29 mln zł. Stan zawartych

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategia Rozwoju Gminy Kleczew na lata 2014-2020 - Konsultacje społeczne

ANKIETA. Strategia Rozwoju Gminy Kleczew na lata 2014-2020 - Konsultacje społeczne ANKIETA Strategia Rozwoju Gminy Kleczew na lata 2014-2020 - Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Kleczew na lata 2014-2020, zwracamy

Bardziej szczegółowo

II. Poprawa jakości życia, w tym dostępu do kultury i rekreacji, nauki i pracy.

II. Poprawa jakości życia, w tym dostępu do kultury i rekreacji, nauki i pracy. Opracowanie informacji o możliwości realizacji projektów przez beneficjentów z terenu działania LGD Między Dalinem i Gościbią w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Miejscowości Kłopot. Gmina Inowrocław Plan Rozwoju Miejscowości Kłopot

Plan Rozwoju Miejscowości Kłopot. Gmina Inowrocław  Plan Rozwoju Miejscowości Kłopot Gmina Inowrocław www.inowroclaw.ug.pl Plan Rozwoju Miejscowości Kłopot Kłopot, 2005 1 Spis treści I. Opis stanu istniejącego i opis kierunków rozwoju 3 1. Charakterystyka wsi 3 2. Zasoby miejscowości Kłopot

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA STRATEGII ROZWOJU GMINY CZEMPIŃ

ANKIETA DOTYCZĄCA STRATEGII ROZWOJU GMINY CZEMPIŃ Czempiń, 22 października 2013 roku ANKIETA DOTYCZĄCA STRATEGII ROZWOJU GMINY CZEMPIŃ Szanowni Państwo! Od 22 października 2013r, w Gminie Czempiń, rozprowadzana jest ankieta dotycząca Strategii Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Ocena zadowolenia mieszkańca z życia w swojej miejscowości ( 1- jestem bardzo niezadowolony/a, 6- jestem bardzo zadowolony/a)

Ocena zadowolenia mieszkańca z życia w swojej miejscowości ( 1- jestem bardzo niezadowolony/a, 6- jestem bardzo zadowolony/a) RAPORT Z ANKIETY ANALIZY POTRZEB przeprowadzonej na grupie 119 mieszkańców z terenu powiatu nowodworskiego i malborskiego w terminie maj- czerwiec 2015 r. Pkt. 1 W skali od 1 do 6 proszę ocenić swoje ogólne

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BUKOWA ŚLĄSKA NA LATA 2008-2015

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BUKOWA ŚLĄSKA NA LATA 2008-2015 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BUKOWA ŚLĄSKA NA LATA 2008-2015 I. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI 1. PołoŜenie Bukowa Śląska o powierzchni 647 ha leŝy w powiecie namysłowskim. Administracyjnie naleŝy do Gminy Namysłów,

Bardziej szczegółowo

Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim

Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim STRATEGIA ROZWOJU POWIATU DĄBROWSKIEGO NA LATA 2014 2020 Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim 1. Czy według Pani/Pana Powiatowi Dąbrowskiemu potrzebna jest strategia rozwoju mająca

Bardziej szczegółowo

Autor: Wenanta Anna Rolka

Autor: Wenanta Anna Rolka Autor: Wenanta Anna Rolka Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 2013 źródło dotacji gmin wiejskich Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 powstał z myślą o samorządach wiejskich i jest największym

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI KAWKI

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI KAWKI Załącznik do Uchwały nr IV/32/11 Rady Bobrowo z dnia 7 marca 2011 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI KAWKI Opracowujący: Sołtys Wsi Kawki Rada Sołecka Zatwierdzający: Mieszkańcy sołectwa Kawki Obecni na zebraniu

Bardziej szczegółowo

II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY GIŻYCKO NA LATA 2015-2022

II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY GIŻYCKO NA LATA 2015-2022 II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY GIŻYCKO NA LATA 2015-2022 KONSULTACJE SPOŁECZNE WYNIKI ANKIETY DLA MIESZKAŃCÓW GMINY GIŻYCKO PRZESTRZEŃ I INFRASTRUKTURA GOSPODARKA SPOŁECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

GMINA CHOJNICE CHOJNICZKI PLAN ODNOWY SOŁECTWA

GMINA CHOJNICE CHOJNICZKI PLAN ODNOWY SOŁECTWA GMINA CHOJNICE CHOJNICZKI PLAN ODNOWY SOŁECTWA CZĘŚĆ I OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO I WYBRANYCH KIERUNKÓW ROZWOJU SOŁECTWA 1. Charakterystyka sołectwa Chojniczki Sołectwo Chojniczki zamieszkiwane jest przez

Bardziej szczegółowo

OFERTA INWESTYCYJNA,,STREFY GOSPODARCZEJ GMINY PAKOSŁAW

OFERTA INWESTYCYJNA,,STREFY GOSPODARCZEJ GMINY PAKOSŁAW OFERTA INWESTYCYJNA,,STREFY GOSPODARCZEJ GMINY PAKOSŁAW PAKOSŁAW 2011 Tu chcemy się uczyć,, pracować,, mieszkać i wypoczywać GMINA PAKOSŁAW Pakosław leży na południu Ziemi Rawickiej, w dorzeczu rzeki Orli.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 03. Ogólny opis gminy

Rozdział 03. Ogólny opis gminy ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA DDĘĘBBIICCAA Rozdział 03 Ogólny opis gminy X-2796.03

Bardziej szczegółowo

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach i analizy SWOT powiatu MOCNE STRONY 1. Atrakcyjne walory krajobrazowo przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

PROW 2007-2013. Oś 4 LEADER. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

PROW 2007-2013. Oś 4 LEADER. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 Oś 4 LEADER Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Małe projekty Beneficjenci tzw. Małych projektów : osoby fizyczne zameldowane na obszarze działania LGD osoby fizyczne prowadzących działalność

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dotycząca STRATEGII ROZWOJU GMINY BIAŁA NA LATA 2014-2020

ANKIETA dotycząca STRATEGII ROZWOJU GMINY BIAŁA NA LATA 2014-2020 ANKIETA dotycząca STRATEGII ROZWOJU GMINY BIAŁA NA LATA 2014-2020 1. Jak Pan/Pani ocenia warunki życia w Gminie Biała? (Prosimy wpisać x w odpowiednich polach) Zagadnienie Oferta inwestycyjna gminy (dzięki,

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM REMONTOWY DLA NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH ZLOKALIZOWANYCH W STREFIE WIELKOMIEJSKIEJ ŁODZI NA LATA 2011-2014 OBSZAR DZIAŁANIA Programem objęty

Bardziej szczegółowo

Gminy łączą siły. Na www.lca.pl napisali:

Gminy łączą siły. Na www.lca.pl napisali: Na www.lca.pl napisali: Gminy łączą siły 2008-05-09 12:05:47 Podlegnickie gminy chcą wspólnie sięgnąć po unijne pieniądze. Wójtowie czterech gmin podpisali w piątek deklarację współpracy. Deklaracje współpracy

Bardziej szczegółowo

Polska Sieć Najciekawszych Wsi europejski pomysł i nowa idea w odnowie wsi. Ryszard Wilczyński Wojewoda Opolski

Polska Sieć Najciekawszych Wsi europejski pomysł i nowa idea w odnowie wsi. Ryszard Wilczyński Wojewoda Opolski Polska Sieć Najciekawszych Wsi europejski pomysł i nowa idea w odnowie wsi Ryszard Wilczyński Wojewoda Opolski Rekomendacje dla odnowy wsi, jako metody rozwoju: budowanie specjalizacji, łączenie potencjałów

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SWOT GMINA PLEŚNA

ANALIZA SWOT GMINA PLEŚNA ANALIZA SWOT GMINA PLEŚNA Analiza SWOT stanowi jedną z najpopularniejszych metod diagnozy sytuacji, w jakiej znajduje się wspólnota samorządowa. Służy porządkowaniu i segregacji informacji, dzięki czemu

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Odnowa i rozwój wsi Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI DRĄŻNO

PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI DRĄŻNO Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 stycznia 2005 r. PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI DRĄŻNO Mrocza, wrzesień 2004 rok 2 I. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO I WYBRANY KIERUNEK DZIAŁAŃ SOŁECTWA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. RAPORT część III. przeprowadzonego w ramach projektu

Załącznik nr 3. RAPORT część III. przeprowadzonego w ramach projektu RAPORT część III Delimitacja obszarów kryzysowych, sfery i dziedziny współpracy, SWOT, wdrażanie i komunikacja społeczna przeprowadzonego w ramach projektu Diagnoza społecznego zapotrzebowania na usługi

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Gminy Opalenica

Charakterystyka Gminy Opalenica AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY OPALENICA Część 03 Charakterystyka Gminy Opalenica W 854.03 2/9 SPIS TREŚCI 3.1 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Walory przyrodnicze i krajobrazowe idealne do uprawiania turystyki Bogate dziedzictwo kulturowe, spora grupa twórców ludowych Atrakcyjne położenie

Walory przyrodnicze i krajobrazowe idealne do uprawiania turystyki Bogate dziedzictwo kulturowe, spora grupa twórców ludowych Atrakcyjne położenie Walory przyrodnicze i krajobrazowe idealne do uprawiania turystyki Bogate dziedzictwo kulturowe, spora grupa twórców ludowych Atrakcyjne położenie komunikacyjne- bliskość granicy słowackiej, dobre połączenie

Bardziej szczegółowo

ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru?

ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru? Gmina:.. Sektor: Turystyka obiekty, obszary funkcjonowania ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru? Jakie są

Bardziej szczegółowo

do STRATEGII ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO GMINY CZERMIN NA LATA 04-00 SOŁECTWO : Breń Osuchowski CZYSZCZENIE ROWÓW MELIORACYJNYCH Zarośnięte rowy powodują podtapianie pól i duże straty w uprawach. KANALIZACJA

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA RYGLICE

FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA RYGLICE FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA RYGLICE 29.10.2014 r. dr Stanisław Sorys Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 z wyłączeniem Osi Priorytetowej

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA BIŁGORAJ GORAJ - XXI KRESOWYCH. www.bilgoraj21.pl

FUNDACJA BIŁGORAJ GORAJ - XXI KRESOWYCH. www.bilgoraj21.pl FUNDACJA BIŁGORAJ GORAJ - XXI www.bilgoraj21.pl MIASTO NA SZLAKU KULTUR KRESOWYCH KRESOWYCH 2 KIM JESTEŚMY? lipca 2005 roku ustanowiona została aktem notarialnym Fundacja Obywatelska Przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

Uroczystość rozpoczęła się korowodem wieńców dożynkowych przygotowanych przez reprezentacje poszczególnych sołectw.

Uroczystość rozpoczęła się korowodem wieńców dożynkowych przygotowanych przez reprezentacje poszczególnych sołectw. Projekt Dożynki Gminne 2014 został zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. W ramach projektu w dniu 31 sierpnia

Bardziej szczegółowo

II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY OSIEK NA LATA 2015-2022

II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY OSIEK NA LATA 2015-2022 II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY OSIEK NA LATA 2015-2022 2022 WYNIKI ANKIETY DLA MIESZKAŃCÓW GMINY OSIEK OCENA STANU INFRASTRUKTURY NA TERENIE GMINY OSIEK OCENA SYTUACJI GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

GMINA CHOJNICE NIEŻYCHOWICE ''PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NA LATA

GMINA CHOJNICE NIEŻYCHOWICE ''PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NA LATA Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LI/599/10 z dnia 20.10.2010r. GMINA CHOJNICE NIEŻYCHOWICE ''PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NA LATA 2010-2017'' CZĘŚĆ I OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO I WYBRANYCH KIERUNKÓW ROZWOJU WSI Podstawowe

Bardziej szczegółowo

ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Turośl do 2025 roku

ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Turośl do 2025 roku PB KONSULTING Piotr Bochenko GMINA TUROŚL ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Turośl do 2025 roku Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac dotyczących

Bardziej szczegółowo

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94 Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2014 r. Zadania inwestycyjne w 2014 roku (w tym w ramach programów finansowanych z udziałem środków z art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

OKREŚLENIE CELÓW OGÓLNYCH I SZCZEGÓŁOWYCH LSR ORAZ WSKAZANIE PLANOWANYCH W RAMACH LSR PRZEDSIĘWZIĘĆ

OKREŚLENIE CELÓW OGÓLNYCH I SZCZEGÓŁOWYCH LSR ORAZ WSKAZANIE PLANOWANYCH W RAMACH LSR PRZEDSIĘWZIĘĆ Lokalna Strategia Rozwoju DIROW na lata 2009-2015 Załącznik nr 2 do Uchwały nr./2013 w sprawie zmian do uchwały nr 15/2009 z dnia 4 maja 2009 roku w sprawie przyjęcia Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej

Bardziej szczegółowo

Procesy Zachodzące w Agroturystyce

Procesy Zachodzące w Agroturystyce Procesy Zachodzące w Agroturystyce Agroturystyka jest to forma wypoczynku na obszarach wiejskich o charakterze rolniczym, oparta o bazę noclegową i aktywność rekreacyjną związaną z gospodarstwem rolnym

Bardziej szczegółowo

Cel główny A Gmina o wysokim poziomie rozwoju gospodarczego

Cel główny A Gmina o wysokim poziomie rozwoju gospodarczego V. PLAN OPERACYJNY Plan operacyjny to element strategii, który szczegółowo określa sposób jej realizacji poprzez przypisanie wyznaczonym celom głównym odpowiednich celów operacyjnych oraz konkretnych zadań.

Bardziej szczegółowo

OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA GMINA ANDRESPOL GMINA ROKICINY GMINA NOWOSOLNA GMINA BRÓJCE W RAMACH PROW 2007-2013

OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA GMINA ANDRESPOL GMINA ROKICINY GMINA NOWOSOLNA GMINA BRÓJCE W RAMACH PROW 2007-2013 GMINA ROKICINY GMINA ANDRESPOL LGD GMINA NOWOSOLNA OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STER W RAMACH PROW 2007-2013 GMINA BRÓJCE

Bardziej szczegółowo

Ankieta Strategia Rozwoju Gminy Miedziana Góra do roku 2025

Ankieta Strategia Rozwoju Gminy Miedziana Góra do roku 2025 Szanowni Mieszkańcy Gminy Miedziana Góra! Miedziana Góra, 30 czerwca 2014r. Z dniem 19 maja 2014r. Gmina Miedziana Góra przystąpiła do prac nad dokumentem pod nazwą Strategia Rozwoju Gminy Miedziana Góra

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska

Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska Analiza SWOT Wrzesień 2015 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Zadanie współfinansowane

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/196/09 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 25 marca 2009r. Marzec 2009

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/196/09 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 25 marca 2009r. Marzec 2009 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ALOJZÓW NA LATA 2009-2016 Marzec 2009 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/196/09 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 25 marca 2009r. SPIS TREŚCI: I WSTĘP... 3 II OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/108/2008 z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Jaworów

Uchwała Nr XV/108/2008 z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Jaworów Uchwała Nr XV/108/2008 z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Jaworów Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

ODNOWA I ROZWÓJ WSI - operacje zrealizowane

ODNOWA I ROZWÓJ WSI - operacje zrealizowane ODNOWA I ROZWÓJ WSI - operacje zrealizowane LP. BENEFICJENT TYTUŁ OPERACJI CELE OPERACJI I JEJ ZAKRES 1. Samorządowa Instytucja Kultury Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleocu Wyposażenie świetlicy przy Zabytkowym

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ROZOJU STOWARZYSZENIA GOŚCINIEC 4 ŻYWIOŁY

LOKALNA STRATEGIA ROZOJU STOWARZYSZENIA GOŚCINIEC 4 ŻYWIOŁY LOKALNA STRATEGIA ROZOJU STOWARZYSZENIA GOŚCINIEC 4 ŻYWIOŁY LSR Jest podstawowym dokumentem działania każdej Lokalnej Grupy Działania w Polsce. LSR JEST spójna ze strategią gminną i wojewódzką. Fundamentem

Bardziej szczegółowo

INTERREG IIIA Polska-Czechy Priorytety i działania

INTERREG IIIA Polska-Czechy Priorytety i działania INTERREG IIIA Polska-Czechy Priorytety i działania Departament Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO Priorytety i działania Priorytet 1 Dalszy rozwój i modernizacja infrastruktury dla zwiększenia konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 Strategią rozwoju nazywa się rozmaite sposoby oddziaływania w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

A. STREFA GOSPODARCZA

A. STREFA GOSPODARCZA III część strategii 3.1 Analiza SWOT Mając na uwadze wcześniejsze uwarunkowania LGD w ramach 2 spotkań i wymiany w formie elektronicznej wraz ze wsparciem eksperckim określiło poszczególne elementy analizy

Bardziej szczegółowo

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI. Fot. Michał Szelest

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI. Fot. Michał Szelest PIOTRKÓW TRYBUNALSKI Piotrków Trybunalski jest drugim w województwie łódzkim centrum przemysłowym, usługowym, edukacyjnym i kulturalnym. Miasto liczy 76 tysięcy mieszkańców. Największym atutem Piotrkowa

Bardziej szczegółowo

1. Poprawa bezpieczeństwa ciągu pieszego łączącego ulicę Prusa i Krasickiego Działanie 9.1, Priorytet 9 RPO WD 2007-2013

1. Poprawa bezpieczeństwa ciągu pieszego łączącego ulicę Prusa i Krasickiego Działanie 9.1, Priorytet 9 RPO WD 2007-2013 Projekty zrealizowane w Gminie Świebodzice w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji, dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Projekty zakończone:

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI ŚWINIEC

STRATEGIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI ŚWINIEC Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLVIII/256/2014 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia,,strategii Rozwoju Miejscowości Świniec STRATEGIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI ŚWINIEC NA

Bardziej szczegółowo

Ankieta w ramach konsultacji społecznych dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Czerniewice na latach 2015-2020

Ankieta w ramach konsultacji społecznych dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Czerniewice na latach 2015-2020 Szanowni Państwo! Czerniewice, dnia 6 maja 2015 roku W związku z prowadzonymi pracami nad Strategią Rozwoju Gminy Czerniewice na lata 2015-2020 zwracam się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety,

Bardziej szczegółowo

ODNOWA I ROZWÓJ WSI ZALESIE WIELKIE

ODNOWA I ROZWÓJ WSI ZALESIE WIELKIE ODNOWA I ROZWÓJ WSI ZALESIE WIELKIE PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI ZALESIE WIELKIE 2011 2020 Wstęp Plan odnowy miejscowości stanowi istotną przesłankę pozytywnych zmian, ułatwiając władzy samorządowej podejmowanie

Bardziej szczegółowo

GMINA ŁASK ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ GMINY ŁASK

GMINA ŁASK ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ GMINY ŁASK Projekt Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Gminy Łask jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE Spotkania konsultacyjne współfinansowane są przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach "małych projektów" beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład)

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach małych projektów beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Harmonogram szkolenia: 16:00-16:15 "Małe projekty" - definicja (wykład) 16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania

Bardziej szczegółowo