LS.PLAN-ARCHITEKCI LAMBERT-STANISZEWSKI ARCHITEKCI, ŁÓDŹ, PLAC ZWYCIĘSTWA 2 TEL FAX TEL

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LS.PLAN-ARCHITEKCI LAMBERT-STANISZEWSKI ARCHITEKCI, 90-312 ŁÓDŹ, PLAC ZWYCIĘSTWA 2 TEL. 042 6764914 FAX 042 6763952 TEL. 0601 380894 LSPLAN@LSPLAN."

Transkrypt

1 LS.PLAN-ARCHITEKCI LAMBERT-STANISZEWSKI ARCHITEKCI, ŁÓDŹ, PLAC ZWYCIĘSTWA 2 TEL FAX TEL BRANŻA NAZWA PROJEKTU FAZA INWESTYCJA INSTALACJA SANITARNA PROJEKT INSTALACJI BASENÓW PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWA PŁYWALNI SPORTOWEJ W STANISŁAWOWIE PIERWSZYM NPB-PW-TB Funkcja Imię i nazwisko Nr uprawnień Podpis Projektant: mgr inż. Mirosław Caban 18/97/WŁ Sprawdzający: inż. Mirosław Sadulski 304/75/ŁM Inwestor Gmina Nieporęt, Plac Wolności 1, Nieporęt Adres budowy Stanisławów Pierwszy, dz. nr 113/3, 114/7, 115/8 obręb 13 Data Marzec 2008r.

2 SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA PODSTAWA OPRACOWANIA INWESTOR BEZPOŚREDNI TECHNOLOGIA UZDATNIANIA WODY BASENOWEJ CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA TECHNOLOGII CHARAKTERYSTYKI BASENÓW DANE TECHNICZNE INSTALACJI DANE TECHNOLOGICZNE OBIEGU WODY BASENOWEJ Basen do pływania Basen rekreacyjny Wanna z hydromasażem SPECYFIKACJA URZĄDZEŃ INSTALACJI UZDATNIANIA WODY BASENOWEJ Basen do pływania Basen rekreacyjny Wanna z hydromasażem SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA WYPOSAŻENIA NIECEK ODPADY I EMISJE UKŁAD STEROWANIA UZUPEŁNIENIE WODĄ WODOCIĄGOWĄ WARUNKI SKŁADOWANIA CHEMIKALIÓW CZYSZCZENIE BASENÓW DROGA TRANSPORTOWA WYMAGANIA JAKOŚCIOWE WODY NAPEŁNIAJĄCEJ I UZUPEŁNIAJĄCEJ PERSONEL OBSŁUGUJĄCY WYTYCZNE BRANŻOWE Wytyczne budowlane Wytyczne dla instalacji wod-kan Wytyczne dla instalacji ciepła technologicznego Wytyczne dla branży elektrycznej Instalacja basenu do pływania Instalacja basenu rekreacyjnego Instalacja wanny z hydromasażem Wytyczne dla wentylacji Wytyczne bhp dla stacji uzdatniania wody MONTAŻ APARATÓW I RUROCIĄGÓW...14 Gimnazjum Basen: Stanisławów 1 gm. Nieporęt 2

3 CZĘŚĆ GRAFICZNA Rys. nr B-1 Instalacja technologiczna wody basenowej. Rzut Parteru w skali 1:100 Rys. nr B-2 Instalacja technologiczna wody basenowej. Rzut Piwnic w skali 1:100 Rys. nr B-2.1 Instalacja technologiczna wody basenowej. Przekroje poprzeczne w skali 1:100 Rys. nr B-3 Basen do pływania. Schemat technologiczny uzdatniania wody basenowej Rys. nr B-4 Basen rekreacyjny. Schemat technologiczny uzdatniania wody basenowej Rys. nr B-5 Wanna z hydromasażem. Schemat technologiczny uzdatniania wody basenowej Gimnazjum Basen: Stanisławów 1 gm. Nieporęt 3

4 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji uzdatniania wody basenowej i wyposażenia dla basenów krytych w Gimnazjum z Halą sportową Stanisławów I gmina Nieporęt 2. PODSTAWA OPRACOWANIA Projekt niniejszy wykonano na podstawie wytycznych zamieszczonych w projekcie architektonicznym, oraz uzgodnień z inwestorem. 3. INWESTOR BEZPOŚREDNI Inwestorem jest Urząd Gminy Nieporęt Pl. Wolności 1 4. TECHNOLOGIA UZDATNIANIA WODY BASENOWEJ Projektuje się rozwiązanie basenów oraz stacji uzdatniania wody zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normą niemiecką DIN Przewiduje się zastosowanie niezależnych systemów uzdatniania wody dla basenów krytych: - do pływania (obieg nr a) - rekreacyjnego (obieg nr b) - wanny z hydromasażem (obieg nr c) Stacje uzdatniania wody basenowej zlokalizowano na poziomie piwnicy budynku basenu. Każdy niezależny system uzdatniania wody będzie w obiegu zamkniętym z czynnym przelewem polegającym na odprowadzeniu wody kanałami przelewowymi do niezależnych zbiorników przelewowych. Wlot wody obiegowej do basenów odbywać się będzie za pomocą dysz napływowych dennych. Odprowadzenie wody obiegowej z basenów od zbiorników przelewowych w ilości 100%, będzie przez wyloty w kanałach przelewowych. Opisany powyżej sposób wprowadzania i odbioru wody z basenu zapewnia dobre wymieszanie wody w basenie oraz szybkie ujednorodnienie jej własności fizyko-chemicznych i bakteriologicznych. Ze zbiorników przelewowych ZP woda będzie pobierana zespołami pompowymi P z łapaczami włosów i włókien a następnie podawana na filtry wielowarstwowe F z wspomagającym dawkowaniem koagulanta ZDk, dla optymalizacji procesów filtracyjnych. Po filtrach woda będzie podgrzewana w wymiennikach ciepła WC zasilanych z lokalnej kotłowni. Pobór wody z basenów do komór pomiarowych JW pozwoli do sterowania układami dozowania środkami chemicznymi korektora ph ZDpH oraz środka dezynfekcyjnego ZDśd. Po uzdatnieniu woda jest kierowana dalej do dysz napływowych w nieckach basenowych. Płukanie filtrów odbywać się będzie wodą pobieraną ze zbiorników przelewowych oraz basenów. Z instalacji uzdatniania wody basenowej basenu ze zjeżdżalnią wewnętrzną zasilane są brodziki do dezynfekcji stóp i dla wózków dla niepełnosprawnych przy wejściu na basen. Przepływ wody zapewnia jej całkowitą wymianę w brodziku w ciągu godziny. Woda z brodzika kierowana jest do kanalizacji sanitarnej. Średnice rurociągów dobrano tak, aby szybkość przepływu wody utrzymać w granicach 1-2 m/s. W instalacji uzdatniania zastosowano rurociągi z PVC lub stali kwasoodpornej. 5. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA TECHNOLOGII Filtrowanie Wstępne Filtrowanie wstępne odbywa się przy użyciu łapaczy włókien, w które wyposażone są pompy obiegowe P. Wychwytują one większe zanieczyszczenia mechaniczne i zabezpieczają pompy przed uszkodzeniem. Konstrukcja pomp umożliwia łatwy dostęp do łapaczy włókien i szybkie ich oczyszczanie. Koagulacja Rodzaj koagulanta np. roztwór chlorku glinu Zakres ph Dawka koagulanta - dawka rzeczywista zostanie dobrana w próbnym okresie eksploatacji basenu. Miejsce dozowania - za pompami wody obiegowej, przed filtrami. Sposób dozowania - za pomocą pompy dozującą ZDk. Gimnazjum Basen: Stanisławów 1 gm. Nieporęt 4

5 Dopuszcza się zastosowanie innego środka przeznaczonego do koagulacji i posiadającego atest PZH w tym zakresie. Filtrowanie przez filtry wielowarstwowe Filtrowanie F przez piasek kwarcowy, węgiel aktywowany i mikroporowate silikaty ma za zadanie usunięcie z wody obiegowej zanieczyszczeń mechanicznych, zawiesiny i cząstek koloidowych. Efektywność filtrowania jest zwiększona przez proces koagulacji. Filtrowanie przez granulowany węgiel aktywowany ma za zadanie usunięcie z wody rozpuszczalnych związków chemicznych. Zastosowane wielowarstwowe złoże filtracyjne umożliwia wysoką szybkość filtracji. Szybkość filtrowania przyjęto poniżej 30 m/h. Woda do płukania filtra pobierana jest z części przelewowej zbiornika ZP albo niecki basenowej i odprowadzana do kanalizacji sanitarnej zewnętrznej. Podgrzewanie Podgrzewanie wody obiegowej odbywa się w płytowych wymiennikach ciepła WC zasilanym wodą gorącą. Uwaga: zasilanie wymiennika wodą gorącą, a także zawór regulujący po stronie gorącej nie wchodzą w zakres projektu technologicznego. Korekta ph Środki korygujące obniżenie ph - np. roztwór wodosiarczanu sodowego Roztwór dozowany jest do rurociągu wody obiegowej za filtrem. Sterowanie pompą dozującą automatycznie ZDpH. Średnie zużycie środków korygujących ph zostanie ustalone w czasie rozruchu technologicznego. Dopuszcza się zastosowanie innego środka przeznaczonego do korekty ph wody basenowej i posiadającego atest PZH w tym zakresie. Chlorowanie dezynfekcyjne Środek chlorujący: - np. roztwór podchlorynu sodowego Stężenie chloru wolnego - nie mniejsze niż 0.2 g Cl2/m 3 na odpływie wody z basenu Miejsce dozowania - rurociąg zasilający wloty denne do basenu Sposób dozowania - za pomocą pomp dozujących ZDśd. Sterowanie pompą automatyczne. Dawka chloru wolnego g/m 3 Rzeczywiste dobowe zapotrzebowanie chloru zostanie ustalone w czasie rozruchu technologicznego. Dopuszcza się zastosowanie innego środka przeznaczonego do dezynfekcji wody basenowej i posiadającego atest PZH w tym zakresie. 6. CHARAKTERYSTYKI BASENÓW Przeznaczenie Basenu Lustro Wody (m 2 ) Wymiary (m) Głębokość (m) Objętość (m 3 ) Temperatura wody min. ( 0 C) Obciążenie (osób/h) Wydatek wody obiegowej (m 3 /h) Ilość wymian wody na dobę Basen do pływania x Ok. 7 Basen rekreacyjny 82.8 nieregularne (dodatek na zjeżdżalnię) = 120 Wanna z hydromasażem Ok φ2.5m Praca okresowa 7. DANE TECHNICZNE INSTALACJI Instalacja uzdatniania wody basenowej pracują w ruchu ciągłym. W trybie pracy normalnej przewiduje się zatrzymanie pracy instalacji w czasie płukania filtra przerwa ok. 0,5 h. W ciągu roku przewiduje się co najmniej jedno zatrzymanie pracy instalacji w celu wymiany wody, oczyszczenia niecki basenowej, konserwacji urządzeń technologicznych i wykładzin ceramicznych. Współczynnik wykorzystania obiektu: 0.95 w skali w skali roku. Zakłada się, że całkowite dobowe obciążenie basenu jest równe maksymalnemu obciążeniu przez 14 godzin. Gimnazjum Basen: Stanisławów 1 gm. Nieporęt 5

6 8. DANE TECHNOLOGICZNE OBIEGU WODY BASENOWEJ 8.1. Basen do pływania Wyszczególnienie Charakterystyka techniczna Filtry Wielowarstwowy φ szt. Wydatek wody obiegowej 139 m 3 /h Prędkość filtracji 27.4 m/h Dawka koagulanta Do ustalenia w trakcie rozruchu Dawka chloru 0.3 g Cl2/m 3 Dawka kolektora Ph Do ustalenia w trakcie rozruchu Wydatek wód popłucznych 77 m 3 /h Prędkość płukania filtrów 30 m/h Objętość wody potrzebna do płukania zespołu filtrów Ok. 30 m 3 Częstotliwość płukania filtrów Każdy filtr dwa razy w tygodniu Woda uzupełniająca-przepływ przy średniej pracy basenu przez Qdśr=16.8 m 3 /d Qdmax=21.8 m 3 /d Qhmax=4.7 m 3 /h 14 h Woda uzupełniająca do płukania filtrów 7 m 3 /h (uzupełniana przez 4 h w nocy) Woda napełniająca basen 9.9 m 3 /h (wymiana wody w basenie przy napełnianiu w ciągu 50h) 8.2. Basen rekreacyjny Wyszczególnienie Charakterystyka techniczna Filtry Wielowarstwowy φ szt. Wydatek wody obiegowej 128 m 3 /h Prędkość filtracji 25.2 m/h Dawka koagulanta Do ustalenia w trakcie rozruchu Dawka chloru 0.3 g Cl2/m 3 Dawka kolektora ph Do ustalenia w trakcie rozruchu Wydatek wód popłucznych 70 m 3 /h Prędkość płukania filtrów 27.6 m/h Objętość wody potrzebna do płukania zespołu filtrów Ok. 30 m 3 Częstotliwość płukania filtrów Każdy filtr dwa razy w tygodniu Woda uzupełniająca-przepływ przy średniej pracy basenu przez Qdśr=12.6 m 3 /d Qdmax=16.4 m 3 /d Qhmax=3.5 m 3 /h 14 h Woda uzupełniająca do płukania filtrów 7 m 3 /h (uzupełniana przez 4 h w nocy) Woda napełniająca basen 3.8 m 3 /h (wymiana wody w basenie przy napełnianiu w ciągu 24h) 8.3. Wanna z hydromasażem Wyszczególnienie Charakterystyka techniczna Filtry Wielowarstwowy φ szt. Wydatek wody obiegowej 33.9 m 3 /h Prędkość filtracji 30 m/h Dawka koagulanta Do ustalenia w trakcie rozruchu Dawka chloru 0.3 g Cl2/m 3 Dawka kolektora ph Do ustalenia w trakcie rozruchu Wydatek wód popłucznych 34 m 3 /h Prędkość płukania filtrów 30 m/h Objętość wody potrzebna do płukania zespołu filtrów Ok. 2.9 m 3 Częstotliwość płukania filtrów Filtr dwa razy w tygodniu Woda uzupełniająca-przepływ przy średniej pracy basenu przez Qdśr=2.5 m 3 /d Qdmax=3.3 m 3 /d Qhmax=0.4 m 3 /h 14 h Woda uzupełniająca do płukania filtrów 2 m 3 /h (uzupełniana przez 2 h w nocy) Woda napełniająca basen 3.6 m 3 /h (wymiana wody w basenie przy napełnianiu w ciągu 0.5h) Gimnazjum Basen: Stanisławów 1 gm. Nieporęt 6

7 9. SPECYFIKACJA URZĄDZEŃ INSTALACJI UZDATNIANIA WODY BASENOWEJ Uwaga: Dopuszczalna jest zamiana materiałowa poszczególnych elementów wyposażenia pod warunkiem spełnienia założonych parametrów technologicznych oraz utrzymania tego samego poziomu technicznego Basen do pływania Oznaczenie Charakterystyka techniczna ZPa Zbiornik przelewowo-kontaktowy, szczelny, kryty Wyposażenie: króćce instalacyjne, włazy obsługowe. Wymiary wewnętrzne: 9.50 x 1.60 x 2.00m (wys.) Zbiornik przeznaczony jest do magazynowania nadmiaru wody odpływającej z basenu przez rynny przelewowe oraz dla zapewnienia niezbędnej ilości wody do płukania filtrów. Zbiornik wykonany jest w konstrukcji z płyt PP gr.10mm. W górnej części zbiornika wykonane są: właz rewizyjny zamykany pokrywą, umożliwiający czyszczenie zbiornika oraz otwory wentylacyjne, dopływu wody świeżej oraz wody przelewowej. Wymagane przyłącza w ściankach zostają wykonane na stałe w trakcie realizacji zbiornika. Konstrukcja i montaż zbiornika w gestii Dostawcy instalacji basenowej. Zbiornik posiadać powinien regulator poziomu 6/4 czyli zestaw pięciu sond z wyposażeniem do automatycznego uzupełniania instalacji świeżej wody, regulacji poziomu wody w zbiorniku oraz zabezpieczenia pompy cyrkulacyjnej przed suchobiegiem na wypadek opróżnienia zbiornika. Elektrody umieszczane są w przezroczystej rurze z tworzywa sztucznego. Długość przewodów elektrod musi być tak dobrana, aby po zamontowaniu miały one ciągły kontakt z lustrem wody w zbiorniku wyrównawczym. Montaż i eksploatacja regulatora poziomu wg instrukcji Producenta. F1a, F2a Zespół filtracyjny wydajność Q=139 m 3 /h Filtr warstwowy pośpieszny ASTRAL z tworzywa sztucznego φ1800 szt.2 (DIN 19643) H=2540 mm. Wlot i wylot d=200mm, PN10; wyposażenie wewnętrzne i orurowanie zewnętrzne: dysze, złoże 1.20m, tablica manometrów, zawory poboru próbek, zestaw pięciu zaworów; m=7825 kg (ze złożem i wodą) P1a, P2a Zespół pomp obiegowych Q=77 m 3 /h; H=17 m H2O typ UNIBAD 10/100X szt.2 N=7.5kW króćce: DN150/100, PN10; wyposażenie: Łapacz włosów, manometr, wakuometr, spust, zawory regulacyjne, zawór zwrotny, kompensatory mieszkowe; masa=187 kg ZDka Zestaw dozujący koagulanta z pompą dozującą MEDO II Q=6 dm 3 /h szt.1 Zbiornik-kanister; pompa dozująca membranowa 20W, przewód ssawny, przewód i zawór dozujący ZDpHa Zestaw dozujący korektora ph MEDOMAT FP 100 z pompą dozującą MEDO II Q=6 dm 3 /h szt.1 Zbiornik PE 100 dm 3 ; pompa dozująca membranowa 22W, przewód ssawny, przewód i zawór dozujący, mieszadło ręczne. ZDśda Zestaw dozujący podchlorynu sodu MEDOMAT FP 100 z pompą dozującą Q=6 dm 3 /h szt.1 Zbiornik PE 100 dm 3 ; pompa dozująca membranowa 22W, przewód ssawny, przewód i zawór dozujący, mieszadło ręczne. WCa Wymiennik ciepła płytowy moc 260 kw np. typ TS6-MFM/18 Alfa Laval szt.2 Zasilanie wodą ciepłą 50 0 C Ta Regulator temperatury z sondami do sterowania zasilania wody basenowej w ciepło szt.1 JWa Automatyczne urządzenie kontrolno-pomiarowe typu MSR szt.1 przeznaczone do ciągłego pomiaru stężenia wolnego chloru, wartości ph, potencjału REDOX służące do sterowania pracą pompek dozujących chemikalia PWa Wodomierz wody obiegowej, śrubowy MZ150mm kołnierzowy o przepływie m 3 /h POWOGAZ. Montaż w pozycji poziomej wg instrukcji Producenta Basen rekreacyjny Oznaczenie Charakterystyka techniczna ZPb Zbiornik przelewowo-kontaktowy, szczelny, kryty Wyposażenie: króćce instalacyjne, włazy obsługowe. Wymiary wewnętrzne: 2.00 x 2.50 x 2.00m (wys.) Zbiornik przeznaczony jest do magazynowania nadmiaru wody odpływającej z basenu przez rynny przelewowe oraz dla zapewnienia niezbędnej ilości wody do płukania filtrów. Zbiornik wykonany jest przykładowo w konstrukcji z płyt PP gr.10mm. W górnej części zbiornika wykonane są: właz rewizyjny zamykany pokrywą, umożliwiający czyszczenie zbiornika oraz otwory wentylacyjne, dopływu wody świeżej oraz wody przelewowej. Wymagane przyłącza w ściankach zostają wykonane na stałe w trakcie realizacji zbiornika. Gimnazjum Basen: Stanisławów 1 gm. Nieporęt 7

8 Konstrukcja i montaż zbiornika w gestii Dostawcy instalacji basenowej. Zbiornik posiadać powinien regulator poziomu 6/4 czyli zestaw pięciu sond z wyposażeniem do automatycznego uzupełniania instalacji świeżej wody, regulacji poziomu wody w zbiorniku oraz zabezpieczenia pompy cyrkulacyjnej przed suchobiegiem na wypadek opróżnienia zbiornika. Elektrody umieszczane są w przezroczystej rurze z tworzywa sztucznego. Długość przewodów elektrod musi być tak dobrana, aby po zamontowaniu miały one ciągły kontakt z lustrem wody w zbiorniku wyrównawczym. Montaż i eksploatacja regulatora poziomu wg instrukcji Producenta. F1b, F2b Zespół filtracyjny wydajność Q=120 m 3 /h Filtr warstwowy pośpieszny ASTRAL z tworzywa sztucznego φ1800 szt.2 (DIN 19643) H=2540 mm. Wlot i wylot d=200mm, PN10; wyposażenie wewnętrzne i orurowanie zewnętrzne: dysze, złoże 1.20m, tablica manometrów, zawory poboru próbek, zestaw pięciu zaworów; m=7825 kg (ze złożem i wodą) P1b, P2b Zespół pomp obiegowych Q=70 m 3 /h; H=17.5 m H2O typ UNIBAD 10/100X szt.2 N=7.5kW króćce: DN150/100, PN10; wyposażenie: Łapacz włosów, manometr, wakuometr, spust, zawory regulacyjne, zawór zwrotny, kompensatory mieszkowe; masa=187 kg ZDkb Zestaw dozujący koagulanta z pompą dozującą MEDO II Q=6 dm 3 /h szt.1 Zbiornik-kanister; pompa dozująca membranowa 20W, przewód ssawny, przewód i zawór dozujący ZDpHb Zestaw dozujący korektora ph MEDOMAT FP 100 z pompą dozującą MEDO II Q=6 dm 3 /h szt.1 Zbiornik PE 100 dm 3 ; pompa dozująca membranowa 22W, przewód ssawny, przewód i zawór dozujący, mieszadło ręczne. ZDśdb Zestaw dozujący podchlorynu sodu MEDOMAT FP 100 z pompą dozującą Q=6 dm 3 /h szt.1 Zbiornik PE 100 dm 3 ; pompa dozująca membranowa 22W, przewód ssawny, przewód i zawór dozujący, mieszadło ręczne. WCb Wymiennik ciepła płytowy moc 130 kw typ TS6-MFM/14 Alfa Laval szt.2 Zasilanie wodą ciepłą 50 0 C Tb Regulator temperatury z sondami do sterowania zasilania wody basenowej w ciepło szt.1 JWb Automatyczne urządzenie kontrolno-pomiarowe typu MSR szt.1 przeznaczone do ciągłego pomiaru stężenia wolnego chloru, wartości ph, potencjału REDOX służące do sterowania pracą pompek dozujących chemikalia PWb Wodomierz wody obiegowej, śrubowy MZ150mm kołnierzowy o przepływie m 3 /h POWOGAZ. Montaż w pozycji pionowej wg instrukcji Producenta. GPb Gejzer powietrzny umieszczony w dnie basenu 1 kpl. Do płytki napowietrzającej doprowadzone jest powietrze z dmuchawy Q=70 m 3 /h N=1.1kW np. typ SC20A110T BWT, która czerpie je z przestrzeni podbasenia. Zestaw obejmuje kompletne urządzenie dmuchawy + orurowanie + dmuchawa MKWb Masaż karku wąski. Q=50 m 3 /h; Zasilanie pompą 2.6kW np. typ UNIBLOCK /0304-GF Woda jest pobierana z kolektora ssawnego umieszczonego w dnie basenu. Zestaw obejmuje komplet orurowania + pompa MKSb Masaż karku szeroki. Q=50 m 3 /h; Zasilanie pompą 3.0kW np. typ UNIBLOCK /0304-GF Woda jest pobierana z kolektora ssawnego umieszczonego w dnie basenu. Zestaw obejmuje komplet orurowania + pompa KP5b Kanapa masażu powietrznego 5 osobowa. Powietrze Q=300 m 3 /h dostarczane dmuchawą 4kW np. typ SC40A400T BWT oraz woda Q=34 m 3 /h dostarczane pompą 2.2kW np. UNIBLOCK /0224-GF Powietrze z dmuchawy, która czerpie je z przestrzeni podbasenia oraz woda czerpana z kolektora ssawnego umiszczonego w dnie basenu. Zestaw obejmuje komplet orurowania + dmuchawa PZb Pompa zjeżdżalni wodnej o wydajności 2000 l/min realizowana pompą typ UNIBAD 10/125X 1szt. Q=120 m 3 /h, H=13m, DN150/125, N=7.5kW, m=202kg. Woda jest pobierana z kolektora ssawnego umieszczonego w dnie basenu. Wyposażenie: łapacz włosów, manometr, spust, zawory regulacyjne ZDśdz Zestaw dozujący podchlorynu sodu MEDOMAT FP 100 z pompą dozującą Q=6 dm 3 /h szt.1 Zbiornik PE 100 dm 3 ; pompa dozująca membranowa 22W, przewód ssawny, przewód i zawór dozujący, mieszadło ręczne. PC 9.3. Wanna z hydromasażem Oznaczenie Charakterystyka techniczna Zbiornik przelewowo-kontaktowy, pojemność 2m 3, kryty. Wyposażenie: króćce instalacyjne. Wymiary wewnętrzne: 2.0 x 1.0 x 1.0m (wys.) Zbiornik przeznaczony jest do magazynowania nadmiaru wody odpływającej z wanny przez rynnę przelewową oraz dla zapewnienia niezbędnej ilości wody do płukania filtrów. Gimnazjum Basen: Stanisławów 1 gm. Nieporęt 8

9 Zbiornik wykonany jest w konstrukcji z tworzywa sztucznego. Zbiornik jest przykryty lekką konstrukcją z płyt np. poliwęglanowych. Zbiornik posiada otwory wentylacyjne, a także otwory dopływu wody świeżej oraz odpływu wody przelewowej i spustu. Wymagane przyłącza w ściankach zostają wykonane na stałe w trakcie realizacji zbiornika. Konstrukcja i montaż zbiornika w gestii Dostawcy instalacji basenowej. Zbiornik posiadać powinien np. regulator poziomu 6/4 czyli zestaw pięciu sond z wyposażeniem do automatycznego uzupełniania instalacji świeżej wody, regulacji poziomu wody w zbiorniku oraz zabezpieczenia pompy cyrkulacyjnej przed suchobiegiem na wypadek opróżnienia zbiornika. Długość przewodów elektrod musi być tak dobrana, aby po zamontowaniu miały one ciągły kontakt z lustrem wody w zbiorniku wyrównawczym. Montaż i eksploatacja zbiornika przelewowego oraz regulatora poziomu wg instrukcji Producenta. Fc Zespół filtracyjny wydajność Q=33.9 m 3 /h Filtr warstwowy pośpieszny z tworzywa sztucznego φ1250 szt.1 H= 1300mm. Wlot i wylot d=90mm, PN10; wyposażenie wewnętrzne i orurowanie zewnętrzne: dysze, złoże 1.0m, tablica manometrów, zawór wielodrożny; m=2500 kg (ze złożem i wodą) Montaż i eksploatacja wg instrukcji Producenta. Uwaga: ze względów lokalizacyjnych dobrano filtr spoza zestawu PC Zespół pomp obiegowych i atrakcji wodnych zamontowanych na standardowej palecie o wymiarach 100 x 150cm Pompa filtracji szt.2 N=1.1kW Pompa hydromasażu PH szt.2 N=1.1kW Dmuchawa powietrza DP szt.1 N=1.3kW ZDpHc ZDśdc JWc WCc Maksymalny pobór mocy N=5.7Kw Automatyczna stacja dozowania chemii z dozowaniem korektora ph oraz środka dezynfekcyjnego kpl.1 wraz z automatycznym urządzeniem kontrolno-pomiarowym przeznaczonym do ciągłego pomiaru stężenia wolnego chloru, wartości ph, potencjału REDOX służące do sterowania pracą pompek dozujących chemikalia Wymiennik ciepła moc 79 kw Zasilanie wodą ciepłą 50 0 C Uwaga: zestawienie przykładowe do zmiany po wyborze Dostawcy przez Inwestora 10. SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA WYPOSAŻENIA NIECEK Specyfikacja materiałowa wyposażenia technologicznego niecek według oddzielnego opracowania technologicznego niecek stalowych. 11. ODPADY I EMISJE Odpady stałe Odpady stałe w procesie uzdatniania wody basenowej to: - zanieczyszczenia mechaniczne zbierane w łapaczach włosów przed pompami obiegowymi i napędowymi - opakowania po chemikaliach: pojemniki z tworzywa sztucznego i worki papierowe Odpady stałe poza wymiennymi opakowaniami będą wywożone na wysypisko śmieci. Odpady ciekłe Wyszczególnienie Czas występowania Ilość Skład Woda po płukaniu filtrów Każdy filtr dwa razy w tyg. Średnio 73.4 m 3 /tydz. Wg tabeli niżej (w sumie 12 płukań ) Woda po opróżnieniu basenów 1 x na rok Ok. 576 m 3 Jak dla wody czystej Woda po opróżnieniu Yakuzzi 1 x na dzień Ok. 1.8 m 3 Jak dla wody czystej Wskaźniki zanieczyszczeń wody po płukaniu filtrów Parametr Jednostka Wartość Uwagi Utlenialność mg O2/l 123 OWO mg/l 148 Azot organiczny mg N/l 8.9 Fosfor organiczny mg P/l 2.2 Zawiesina ogólna mg/l 395 Glin mg Al/l 168 Gimnazjum Basen: Stanisławów 1 gm. Nieporęt 9

10 Żelazo ogólne mg Fe/l 1.85 Mangan mg Mn/l 0.37 Chlorki mg/l 250 Azot amonowy mg N/l < 0.5 PH 6,5-8,5 Temperatura 0 C < 30 Wobec powyższego, woda z płukania filtrów oraz spuszczana z basenu, nie będzie przekraczała niżej podanych wskaźników zanieczyszczeń: Parametr Jednostka Wartość Uwagi ChZT mg O2/l < 1000 BZT5 mg O2/l < 700 Azot amonowy mg NNH4/l < 30 Azot ogólny mg N/l < 60 Fosfor ogólny Mg P/l < 12 Z uwagi na warunki techniczne podłączenia instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej Urzędu Gminy Nieporęt z dnia r. znak: KOŚ 18/2007 w których podano maksymalny odpływ ścieków technologicznych w ilości nie większej niż 50m 3/d, przy płukaniu filtrów i spuszczaniu wody z basenu należy przestrzegać poniższych zaleceń: w ciągu jednego dnia można przeprowadzić płukanie filtrów tylko dla jednego obiegu basenowego, przy okresowym spuście wody z basenu pływackiego, wody czyste kierować przez spinkę do kanalizacji deszczowej, natomiast wody z mycia ścian basenu do kanalizacji sanitarnej, przy okresowym spuście wody z basenu rekreacyjnego należy go rozłożyć w czasie na minimum dwa dni, wody technologiczne z wanny z hydromasażem są kierowane do kanalizacji sanitarnej. Poziom hałasu i drgań Urządzenie przewidziane w instalacji uzdatniania wody basenowej są urządzeniami wysokiej jakości i zapewniają nie przekraczanie dopuszczalnego poziomu drgań i hałasu. 12. UKŁAD STEROWANIA Układ sterowania realizuje wszystkie wynikające z technologii regulacje i blokady. Zlokalizowany jest wewnątrz szaf sterowniczych. Zasilanie urządzeń zlokalizowane jest w szafie zasil. Podstawowe pomiary to: 1. Sygnalizacja poziomów w zbiorniku przelewowym Zbiornik przelewowy ZP jest wyposażony następujące elementy zabezpieczające: przelew awaryjny oraz spust wody do kanalizacji doprowadzenie wody uzupełniającej do zbiornika z zaworem elektromagnetycznym sterowanym poziomami wody w zbiorniku, czujniki poziomu wody umieszczone w zewnętrznej rurze pomiarowej sygnalizujące następujące poziomy wody: przy poziomie L1 MAX sygnalizacja działania przelewu stan awaryjny przy poziomie L2 MID wyłączany jest zawór wody uzupełniającej przy poziomie L3 MID załączany jest zawór wody uzupełniającej przy poziomie L4 MID załączana jest ponownie pompa wody obiegowej, przy poziomie L5 MIN automatyka wyłącza pompy wody obiegowej, sygnalizowany jest stan awaryjny suchobiegu, ponowne załączenie może mieć miejsce po osiągnięciu poziomu L4 Przelew awaryjny oraz przewód spustowy z zaworem odcinającym podłączone są do kanalizacji sanitarnej poprzez kratki odwodnieniowe. 2. Lokalne wskazania ciśnienia za filtrem Funkcja: Gimnazjum Basen: Stanisławów 1 gm. Nieporęt 10

11 - określenie straty ciśnienia na złożu, kontrola pracy filtra (wyposażenie fabryczne filtra) 3. Lokalne wskazania ciśnienia przed filtrem Funkcja: - określenie straty ciśnienia na złożu, kontrola pracy filtra (wyposażenie fabryczne filtra) 4. Pomiar i regulacja ph wody basenowej Funkcja: - pomiar ph - regulacja wydajności dozownika ZDpH - sygnalizacja przekroczenia zadanych wartości granicznych. 5. Pomiar i regulacja stężenia wolnego chloru w wodzie w niecce basenowej Funkcja: - pomiar stężenia wolnego chloru - regulacja wydajności dozownika ZDśd - sygnalizacja przekroczenia zadanych wartości granicznych 6. Pomiar i regulacja temperatury wody wlotowej do niecki basenowej Funkcja: - pomiar temperatury T - wartość zmierzona w obwodzie regulacji temperatury wody basenowej - regulacja temperatury poprzez sterowanie zaworu regulacyjnego (sam zawór regulacyjny nie jest w zakresie projektu technologicznego) - dodatkowy termostat zamyka zawór regulacyjny w przypadku przekroczenia temperatury na wyjściu wymiennika. 13. UZUPEŁNIENIE WODĄ WODOCIĄGOWĄ Objętość świeżej wody wodociągowej uzupełniającej obieg wynosi 0.03 m 3 /osobę. Całkowitą wymianę wody w basenie uzależnia się od czystości ścian, dna i przelewów niecek. Napełnianie basenów i uzupełnianie ubytków eksploatacyjnych wodą wodociągową, powinno odbywać się przy pomocy własnych stacji uzdatniania wody. Woda napełniająca basen wodą i woda uzupełniająca pobierana jest z sieci wodociągowej z przerwą powietrzną (w nawiązaniu do normy PN 92/B 01706/Az1:1999 dla zabezpieczenie wody w sieci wodociągowej przed wtórnym zanieczyszczeniem) i kierowana do zbiornika przelewowego ZP. 14. WARUNKI SKŁADOWANIA CHEMIKALIÓW Pomieszczenia magazynowe pozwalają na tworzenie zapasu chemikaliów na ok. 14 dni. Pomieszczenia magazynowe chemikaliów muszą spełniać wymagania Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie BHP przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków Dz. Ust. Nr 21 poz. 73 z r. Pomieszczenia chemikaliów są dostępne tylko dla przeszkolonej obsługi, magazyn podchlorynu ma odrębne wejście z zewnątrz budynku. Transport i przygotowanie środków chemicznych dla potrzeb instalacji uzdatniania wody basenowej może być dokonywane tylko przez przeszkolonych pracowników wyposażonych w ubiór ochronny (okulary, rękawice, fartuchy) i odpowiednie narzędzia (pompy ręczne do przetłaczania cieczy). 15. CZYSZCZENIE BASENÓW W celu prawidłowej eksploatacji basenu oraz spełnienia norm jakości wody należy zachować odpowiedni reżim czystości basenu w trakcie jego użytkowania. Koryta przelewowe, kratki przelewowe oraz podłogę plaży wokół basenów należy codziennie czyścić. Dno i ściany basenu, wnętrza zbiornika ZP należy czyścić co najmniej raz w tygodniu. Do czyszczenia basenów projektuje się stosować odkurzacz podwodny umożliwiający dokładne oczyszczenie ścian i dna basenu bez konieczności spuszczania wody z basenu. W powyższych warunkach woda w basenie będzie wymieniana nie częściej niż dwa razy w roku. Gimnazjum Basen: Stanisławów 1 gm. Nieporęt 11

12 W wannie rekreacyjnej woda będzie wymieniana codziennie po zajęciach, z płukaniem filtra. 16. DROGA TRANSPORTOWA Do budynku chemikalia dostarczane będą przez odrębne wejście z zewnątrz. Zabrania się transportu chemikaliów inną drogą. Należy przewidzieć drogę transportową dla filtrów (co najmniej szerokości i wysokości 2.0 m) 17. WYMAGANIA JAKOŚCIOWE WODY NAPEŁNIAJĄCEJ I UZUPEŁNIAJĄCEJ Jakość wody napełniającej i uzupełniającej dla obiegów basenowych musi spełniać wymagania stawiane przez Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie warunków, jakim powinna odpowiadać woda do picia i na potrzeby gospodarcze, woda w kąpieliskach, oraz zasad sprawowania kontroli jakości wody przez organy Inspekcji Sanitarnej z dn r. (Dz. Ustaw nr 82 poz.937). 18. PERSONEL OBSŁUGUJĄCY Do obsługi urządzeń stacji uzdatniania wody basenowej przewiduje się dwie osoby na zmianę, przeszkolone w zakresie obsługi urządzeń technologicznych i pracy z chemikaliami. Pożądane jest średnie wykształcenie techniczne (elektryk, mechanik). Konieczne przeszkolenie prowadzone będzie w czasie rozruchu instalacji przez dostawców. Instalacja uzdatniania wody nie wymaga ciągłego nadzoru i jej obsługę można połączyć z innymi instalacjami obiektu. 19. WYTYCZNE BRANŻOWE Wytyczne budowlane 1. Droga transportowa dla urządzeń stacji uzdatniania na miejsce posadowienia: dla drzwi albo otworu montażowego - szerokość 2.1 m oraz wysokość 2.2 m (dla filtrów Ø1800) 2. Pod filtry i pompy oraz zbiorniki przelewowe należy wykonać fundamenty żelbetowe. Rozmieszczenie i ciężary przedstawiono na rysunku rozstawienia urządzeń. 3. Podłogę w całym pomieszczeniu stacji uzdatniania wykonać ze spadkami do kratek kanalizacji sanitarnej (mowa o kratkach porządkowych rozmieszczonych w podbaseniu ) 4. Pomieszczenie magazynowe podchlorynu sodu wykonać z odrębnym wejściem z zewnątrz budynku zgodnie z Rozporządzeniem Min. Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn Dz.Ust.nr 21 poz Pomieszczenie magazynowe kwasu siarkowego (korektora ph) należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Min. Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn Dz.Ust.nr 21 poz Woda wprowadzana jest do niecek basenowych systemem wlotów dennych. 7. Wykonać kanały wód popłucznych obok miejsca posadowienia filtrów - szerokość i głębokość 0.5m (kanały wyniesione nad posadzkę). 8. Pomieszczenie kwasu i podchlorynu wykonać z posadzką wyłożoną wykładziną kwasoodporną 9. Do budynku chemikalia dostarczane będą przez odrębne wejście z zewnątrz. Zabrania się transportu chemikaliów inną drogą Wytyczne dla instalacji wod-kan 1. Maksymalny wydatek wód popłucznych z płukania filtrów wynosi 77m 3 /h. Filtry płukany są w godzinach nocnych. Częstotliwość płukania filtra dwa razy w tygodniu. Dokładny czas i częstotliwość płukania filtra zostanie ustalony w czasie rozruchu technologicznego. Płukanie nie może zostać przerwane. 2. Spust wody z mycia ścian basenów z basenu odbywa się grawitacyjnie do kanalizacji sanitarnej (do kanału popłuczyn lub wpustów zlokalizowanych w pobliżu najgłębszego miejsca basenów). 3. Woda świeża wodociągowa do uzupełniania obiegu wody basenowej kierowana jest do zbiorników ZPa, ZPb, ZPc w ilości około 5 m 3 /h. 4. Objętość świeżej wody wodociągowej uzupełniającej obiegi wynosi 0,03 m 3 /osobę, co daje max. 42 m 3 /d (przy max. obciążeniu wszystkich basenów). Całkowitą wymianę wody w basenach uzależnia się w od czystości ścian, dna i przelewów niecek. Gimnazjum Basen: Stanisławów 1 gm. Nieporęt 12

13 5. Woda świeża wodociągowa do napełniania basenu w ilości max. 10m 3 /h odbywa się przez zbiorniki ZPa, ZPb, ZPc. Przewody wodociągowe wody zimnej doprowadzić w pobliże ZPa (DN50), ZPb (DN50) i ZPc (DN32) kończąc zaworami odcinającymi. 6. Woda uzupełniająca pobierana jest z sieci wodociągowej i z przerwą powietrzną kierowana do zbiorników ZPa, ZPb, ZPc. 7. Woda z brodzików do stóp skierowana jest do kanalizacji sanitarnej. 8. W pomieszczeniu stacji uzdatniania należy przewidzieć zawór czerpalny wody zimnej z możliwością podłączenia węża elastycznego do spłukiwania i mycia pomieszczenia. 9. Magazyny chemikaliów należy wyposażyć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn r. DZ. U. Nr 21 poz. 73. Pojemność jednostkowa pojemników ze stężonym kwasem do 10 l. Pojemność jednostkowa pojemników ze stężonym podchlorynem do 15 l. 10. Pomieszczenia magazynowe chemikaliów należy wyposażyć w zlew kwasoodporny albo umywalki, stosownie do obowiązujących przepisów, i zawór czerpalny ze złączką do węża służące do zmywania pomieszczenia i przygotowywania roztworów. W pomieszczeniu korektora ph należy zainstalować natrysk ratunkowy i kanalizację z zabezpieczeniem przed wpływem kwasu Wytyczne dla instalacji ciepła technologicznego Zasilanie wymienników wodą gorącą oraz zawory regulacyjne - poza zakresem projektu technologicznego. Regulacja temperatury wody w nieckach basenowych leży po stronie automatyki instalacji technologii basenowej. Zawór regulacyjny powinien zamykać się samoczynnie w przypadku zaniku zasilania elektrycznego. Regulacja temperatury w niecce z dokładnością ±0.5 stopnia. Maksymalna temperatura wody podgrzanej w wymiennikach wynosi 50 0C. Parametry pracy wymienników: 1. wymiennik WCa basenu pływackiego: moc maksymalna 260kW (napełnianie basenu i uzupełnianie wody po płukaniu filtra); eksploatacja bieżąca około 120 kw. 2. woda basenowa zasilanie 28 0 C (na wlocie do niecki), powrót 27 0 C. 3. wymiennik WCb basenu rekreacyjnego, zjeżdżalni wodnej : moc maksymalna 130kW (napełnianie basenów i uzupełnianie wody po płukaniu filtra); eksploatacja bieżąca około 80kW. 4. woda basenowa zasilanie 30 0 C (na wlocie do niecki), powrót 29 0 C. 5. wymiennik WCc wanny rekreacyjnej: moc zainstalowana maksymalna 79kW Wytyczne dla branży elektrycznej Instalacja basenu do pływania Projekt instalacji elektrycznej obejmuje doprowadzenie zasilania do szafy zasilająco sterującej TBSa (łączna moc elektryczna 15.3 kw). Szafa z układem elektrycznym i układem AKPiA jest integralną częścią instalacji i dostarczona będzie przez wykonawcę tej instalacji. P1a, P2a 2 x 7.5 kw Dozowniki chemikaliów 0.3 kw Razem 15.3 kw (praca przez 24h/dobę) Oświetlenie podwodne należy do wyposażenia niecek stalowych Instalacja basenu rekreacyjnego Projekt instalacji elektrycznej obejmuje doprowadzenie zasilania do szafy zasilająco sterującej TBSb (łączna moc elektryczna 11.3 kw). Szafa z układem elektrycznym i układem AKPiA jest integralną częścią instalacji i dostarczona będzie przez wykonawcę tej instalacji. P1b, P2b 2 x 7.5 kw Dozowniki chemikaliów 0.3 kw Razem 15.3 kw (praca przez 24h/dobę) Gimnazjum Basen: Stanisławów 1 gm. Nieporęt 13

14 Oświetlenie podwodne należy do wyposażenia niecek stalowych. Urządzenia rekreacyjne (zasilanie i sterowanie włącz/wyłącz w ramach proj. elektrycznego) GPb (gejzer powietrzny) 1.1 kw MKWb (masaż karku wąski) 2.6 kw MKSb (masaż karku szeroki) 3.0 kw KP5 (dmuchawa powietrza) 4.0 kw KP5 (pompa wody) 2.2 kw PZb (zjeżdżalnia wodna) 7.5 kw ZDśdz (dozownik chemikaliów) 0.1 kw (wspólna praca z pompą PZb) Razem 20.5 kw (praca przez 16h ze współczynnikiem równoczesności 0.8, sterowanie włącz/wyłącz z pomieszczenia ratownika) Instalacja wanny z hydromasażem Projekt instalacji elektrycznej obejmuje doprowadzenie zasilania do szafy zasilająco sterującej TBSc (łączna moc elektryczna 5.9 kw). Szafa z układem elektrycznym i układem AKPiA jest integralną częścią instalacji i dostarczona będzie przez wykonawcę tej instalacji (szafa montowana wraz z odbiornikami pompy, dmuchawy na wspólnej płycie). Pompy filtracji 2x1.1 kw Pompy hydromasażu 2x1.1 kw Dmuchawa powietrza 1.3 kw Dozowniki chemikaliów 0.2 kw Razem 5.9 kw (praca przez 24h/dobę) Oświetlenie podwodne należy do wyposażenia niecek stalowych Wytyczne dla wentylacji Stacja uzdatniania wody, a szczególnie pomieszczenia chemikaliów muszą być wentylowane grawitacyjnie i mechanicznie na zasadach zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn r. DZ. U. Nr 21 poz Wytyczne bhp dla stacji uzdatniania wody Należy spełnić wszystkie wymagania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Dz. U. Nr 21 poz. 73 z dn r. Przygotowywanie chemikaliów dla potrzeb stacji uzdatniania może być dokonywane tylko przez przeszkolonych pracowników wyposażonych w okulary i rękawice ochronne, fartuchy, pompy ręczne do przetłaczania cieczy. Obsługa urządzeń stacji uzdatniania tylko przez przeszkolony personel.. Stacja uzdatniania wody basenowej wymaga zmianowego dyżuru personelu technicznego. Transport chemikaliów (kwas siarkowy, siarczan glinu, podchloryn sodu) musi odbywać się z zachowaniem szczególnej ostrożności i może być dokonywany tylko przez osoby przeszkolone i wyposażone w fartuch, rękawice i okulary ochronne. Transport najkrótszą drogą z zewnątrz budynku tylko w obrębie podbasenia. Uwaga: szczegółowa instrukcja obsługi instalacji zostanie opracowana przez jej wykonawcę i przekazana użytkownikowi po przeprowadzonym rozruchu technologicznym. 20. MONTAŻ APARATÓW I RUROCIĄGÓW - montaż aparatów i urządzeń przeprowadzić na podstawie rysunków, - urządzenia technologiczne zamocować na przygotowanych wcześniej fundamentach, - pompy zamocować do podłoża śrubami z kołkami rozprężnymi, - filtry wprowadzić do budynku przez wejście transportowe, - wykaz i charakterystyka aparatów wg specyfikacji aparatów, Gimnazjum Basen: Stanisławów 1 gm. Nieporęt 14

15 - montaż rurociągów należy prowadzić zgodnie ze schematem technologicznym i rysunkami orurowania (projekt wykonawczy), - montaż i próby instalacji prowadzić w oparciu o W. T. W i O Rurociągów technologicznych z PVC, - projektowane rurociągi technologiczne są wykonane z PVC. Wyjątek stanowią: zawory mocowane bezpośrednio na króćcach stalowych należących do konstrukcji żelbetowych tj. niecki basenów, zbiornik kontaktowo-przelewowy itp. Rurociągi należy układać na podporach wykonanych z kształtowników stalowych i obejm do rur z wkładkami gumowymi (rurociągi przeznaczone do zabetonowania w dnach niecek mocować do konstrukcji obejmami stalowymi-ocynkowanymi bez wkładek gumowych). Podpory (podwieszenia) należy mocować do konstrukcji niecek, elementów konstrukcji budynku tj. słupy, podciągi, a w uzasadnionych przypadkach do podłogi (dla rurociągów przebiegających nisko-w pobliżu posadzki). Rurociągi wody biegnące z kanałów przelewowych niecki należy układać ze spadkiem w kierunku zbiornika kontaktowo-przelewowego. Zawory wymagające obsługi montować na rurociągach na wysokości nie przekraczającej 2m. Zachować wysokość przejść ewakuacyjnych 2,20m, pozostałych 1,90m. Dane do specyfikacji rurociągów. Rurociągi: PVC PN10, stal 304 AISI, stal 316 AISI, PE, Zawory odcinające dla DN PVC kulowe z napędem ręcznym, dla DN 65 i większych, przepustnice (zawory klapowe) z napędem ręcznym, Zawory zwrotne: dla DN PVC kulowe, dla większych klapowe stalowe, Zawory odpowietrzające: stal 304 AISI, Uszczelnienia: guma ozonoodporna teflon, hypalon, EPDM, Viton, Połączenia kołnierzowe: PN10, Połączenia klejone: PN10 klej agresywny do PVC, Połączenia gwintowane: uszczelnienie teflonowe, Izolacja: brak Zagadnienia BHP Należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo ludzi przy montażu ciężkich aparatów. Należy zachować ostrożność przy klejeniu PVC (patrz W. T. W. I O Rurociągów technologicznych z PVC). Należy zapewnić środki pierwszej pomocy (apteczka) w miejscu wykonywania prac. Opracował: mgr inż. Mirosław Caban Gimnazjum Basen: Stanisławów 1 gm. Nieporęt 15

I OPIS TECHNICZNY TECHNOLOGII BASENÓW DLA OBIEKTU KORTOWO...2

I OPIS TECHNICZNY TECHNOLOGII BASENÓW DLA OBIEKTU KORTOWO...2 I OPIS TECHNICZNY TECHNOLOGII BASENÓW DLA OBIEKTU KORTOWO...2 1.Wstęp...2 1.1 Podstawa opracowania...2 2.Założenia i dane wyjściowe...2 3.Schemat technologiczny...3 4.Technologia uzdatniania wody...3 4.1.Usuwanie

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń.

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń. PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO INWESTYCYJNE ul. Ogrodowa 3 64-800 Chodzież tel. 602 82 82 81 Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ą PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY MODERNIZACJA ZAKŁADU PRODUKCJI WODY W TYM: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Modernizacja Zakładu Produkcji Wody w tym: - Zmiana napowietrzania (aeratory)

Bardziej szczegółowo

INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW

INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW Zakład Ogólnobudowlany 50-251 WROCŁAW NIP 895-000-23-77 UL. Św. Wincentego 35 REGON 006046233 PRACOWNIA PROJEK TOWA INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW PRZEDSIĘWZIĘCIE: przebudowa

Bardziej szczegółowo

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan.

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan. I. Opis techniczny A. Instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej B. Instalacja wentylacji i klimatyzacji C. Instalacja centralnego ogrzewania II. Załączniki Karta katalogowa ogrzewacza wentylacyjnego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opis Przedmiotu Zamówienia Strona 1 z 35 Nazwa zamówienia: ZABUDOWA ISTNIEJĄCEGO PLACU DOJRZEWANIA, MAGAZYNOWANIA I OBRÓBKI KOŃCOWEJ KOMPOSTU/STABILIZATU ZAMKNIĘTĄ HALĄ WRAZ Z MASZYNOWNIĄ ORAZ SYSTEMEM

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE Nazwa inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU SĄDU W ZGORZELCU Adres inwestycji 59-900 Zgorzelec, ul.armii Krajowej 104 Inwestor instalacje sanitarne Projektant Sprawdzający

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA - NR CPV 45000000-0 ROZBUDOWA I MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ DZ. NR 213/5 W JESZKOWICACH PRZY UL. GŁÓWNEJ, GMINA CZERNICA. INWESTOR: Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa nr 2;

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA. Oczyszczalnia ścieków typ LK-30AS

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA. Oczyszczalnia ścieków typ LK-30AS DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA / Oczyszczalnia ścieków typ ROK WYDANIA:... PIECZĄTKA I PODPIS... Korporacja Budowlana Budmax Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny WARMA Ul. Lotnicza 21, 86-300 Grudziądz Tel.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8

PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8 PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8 OBIEKT : Budynek ZLU Gryf ul. Solankowa 8, 78-320 Połczyn Zdrój INWETOR : Uzdrowisko

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA. z dnia 27 stycznia 1994 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA. z dnia 27 stycznia 1994 r. Dz.U.94.21.73 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA z dnia 27 stycznia 1994 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC Strona 1 z 9 Definicje 1. Spółka GPEC, Orchis Energia Sopot, STAR-PEC, ZEC TCZEW. 2. Wykonawca GPEC Serwis. Przepisy, normy i standardy: Kotłownia gazowa musi spełniać wymagania normy PN-B-02431-1;1999

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA)

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) INWESTYCJI POD NAZWĄ: UZBROJENIE TERENU OSIEDLA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH W CIEPŁOWODACH ADRES : 57-211 Ciepłowody

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

B. SPIS ZAWARTOŚCI. A. STRONA TYTUŁOWA... str. 1. B SPIS ZAWARTOŚCI... str. 2

B. SPIS ZAWARTOŚCI. A. STRONA TYTUŁOWA... str. 1. B SPIS ZAWARTOŚCI... str. 2 - 2 - B. SPIS ZAWARTOŚCI SPECYFIKACJA : INSTALACJE SANITARNE A. STRONA TYTUŁOWA... str. 1 B SPIS ZAWARTOŚCI... str. 2 1. WYMAGANIA OGÓLNE str. nr 3-6 2. PRZYŁĄCZE WODY..str. nr 7-11 3. INSTALACJA WODNA..str.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 2 /IV./s

SPIS TREŚCI. 2 /IV./s SPIS TREŚCI 1. CZEŚĆ OGÓL A...3 1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH:...3 1.2. NAZWY I KODY (CPV)....3 1.3. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ...3 1.4. ORGANIZACJA BUDOWY....3 1.5. ZABEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kunowie Adres obiektu budowlanego: 27-415 Kunów ul. Łąkowa 5 Nazwy i kody robót

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni STADIUM: Dokumentacja wykonawcza INWESTOR: Szpital Psychiatryczny w Toszku, Ul. Gliwicka 5 TEMAT: Adaptacja budynku archiwum na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE mgr inż.bogna Tomaszewska 1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem Specyfikacji Technicznych są

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka BPBK BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka W R O C Ł A W 52-00 Wrocław, ul. Opolska -9 lok. Znak rej. S8-2/203 Zleceniodawca (Inwestor): Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

KEUV. INSTRUKCJA EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ DO UZDATNIANIA WODY EuroClean KEUV-TV, KEUV-LV INSTRUKCJA NUMER. Opracowanie: Zatwierdził: mgr inż.

KEUV. INSTRUKCJA EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ DO UZDATNIANIA WODY EuroClean KEUV-TV, KEUV-LV INSTRUKCJA NUMER. Opracowanie: Zatwierdził: mgr inż. KEUV INSTRUKCJA EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ DO UZDATNIANIA WODY EuroClean KEUV-TV, KEUV-LV INSTRUKCJA NUMER Opracowanie: mgr inż. Anna Szewc Zatwierdził: Petr Daniš EuroClean Polska Sp. z o.o. Ul. Feliksa Szlachtowskiego

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP. Instrukcja Montażu i Obsługi

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP. Instrukcja Montażu i Obsługi Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP Instrukcja Montażu i Obsługi Spis treści 1. Wiadomości ogólne 3 2. Dane techniczne/budowa.... 5 3. Podłączenie pompy ciepła do instalacji elektrycznej.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA OBIELTU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ KRYTA PYWANIA OŁAWA. ul. 11-go Listopada 1-go Maja,

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA OBIELTU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ KRYTA PYWANIA OŁAWA. ul. 11-go Listopada 1-go Maja, Opis techniczny do instrukcji bezpieczeń stwa poż arowego. Strona 1 INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA OBIELTU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ KRYTA PYWANIA OŁAWA. ul. 11-go Listopada 1-go Maja, Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) Dla inwestycji: Budowa systemu emisji i rejestracji audio-video w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej na dz. działkach o Nr:

Bardziej szczegółowo

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 1 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009 str.0 DWUFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 JEDNOFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny OBIEKT: ADRES: INWESTOR: TEMAT : STADIUM: BRANśA: Budynek A0 AGH Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny Akademia Górniczo

Bardziej szczegółowo

WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w zakresie bran y sanitarnej

WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w zakresie bran y sanitarnej DOM POGRZEBOWY, RAKONIEWICE S-1 WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w RAKONIEWICACH, ul.zamkowa w zakresie bran y sanitarnej DOM POGRZEBOWY,

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo