PLAN STRATEGICZNY ROZWOJU GMINY NOWA SÓL

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN STRATEGICZNY ROZWOJU GMINY NOWA SÓL"

Transkrypt

1 PLAN STRATEGICZNY ROZWOJU GMINY NOWA SÓL Zeszyt IV Plan przedsięwzięć realizacyjnych dla priorytetowych zamierzeń Strategii Rozwoju Gminy NOWA SÓL, listopad 1999

2 SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE...3 II. ORGANIZACJA RACY...7 III. KOSZTY I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ...11 IV. OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ...15 V. ZAŁĄCZNIKI: Załącznik nr 1 Sieć wodociągowa lokalizacja, koszty...52 Załącznik nr 2 Sieć kanalizacji sanitarnej lokalizacja, koszty...55 Załącznik nr 3 Drogi lokalizacja, koszty...58 Załącznik nr 4 Sieć gazowa lokalizacja, koszty...64 RES CONSULTING Belsk Duży 2

3 I. WPROWADZENIE 1. Skład zespołów roboczych opracowujących plan realizacyjny: Zespół Nr 1 ds. Infrastruktury 1. Włodzimierz Szlachetka 2. Andrzej Narosz 3. Jerzy Pawlik 4. Edward Hajder 5. Bogusłąwa Popiołek 6. Elżbieta Markowiak 7. Krzysztof Frąckowiak 8. Kazimierz Sokołowski Zespół Nr 2 ds. bazy sportowo rekreacyjnej i kulturalnej 1. Bogusław Sielicki 2. Dorota Napieralska 3. Halina Janiak 4. Jarosław Ceglarz 5. Andrzej Ziarek 6. Władysław Ziemianek 7. Elżbieta Markowiak 8. Krzysztof Frąckowiak 9. Kazimierz Sokołowski Zespół Nr3 ds. społecznych 1. Krzysztof Frąckowiak 2. Kazimierz Sokołowski 3. Jarosław Ceglarz 4. Bogusław Sielicki 5. Andrzej Ziarek 6. Ewa Jackiewicz Zespół Nr 4 ds. gospodarczych 1. Zuzanna Szczypta 2. Dorota Napieralska 3. Waldemar Wilk 4. Henryk Wilk 5. Ryszard Majer 6. Andrzej Pogorzelski 7. Wiesław Wieczór Szczerbowicz 8. Tadeusz Owczarz 9. Tadeusz Posyniak 10. Eugeniusz Kmita 11. Zbigniew Kmita 12. Józef Owczarz 13. Krzysztof Frąckowiak 14. Kazimierz Sokołowski 15. Andrzej Narosz 2. Skład zespołu konsultantów: Jacek Dębczyński główny konsultant Grażyna Raduła Dorota Zbińkowska 3. Czas i miejsce opracowania planu Plan realizacyjny był opracowywany od dnia 1 października do 30 listopada 1999 roku. Prace były prowadzone w: Urzędzie Gminy w Nowej Soli biurze RES Consulting w Belsku Dużym. RES CONSULTING Belsk Duży 3

4 4. Założenia do planu Tematy przedsięwzięć realizacyjnych zostały zaproponowane przez Urząd Gminy Zakres planowanych działań został wstępnie zaproponowany przez Urząd Gminy, następnie konsultanci podzielili wszystkie przedsięwzięcia na cztery grupy przedsięwzięć realizacyjnych: projekty, programy, zadania i polityki gminy (zdefiniowane w punkcie 5). Ostatecznego określenia tematów przedsięwzięć realizacyjnych i ich zakresu, dokonały zespoły robocze w trakcie przeprowadzonych spotkań. Wszystkie koszty realizacji projektów zostały przyjęte na poziomie cen roku 1999 i będą wymagały indeksowania w kolejnych latach realizacji planu. W zależności od rodzaju przedsięwzięcia przyjmowano ceny normatywne albo faktycznie ponoszone przy podobnych przedsięwzięciach. Wszystkie koszty podane są w cenach brutto. Koszty poszczególnych przedsięwzięć zostały zaplanowane na podstawie średnich cen, występujących w regionie i były konsultowane i przyjęte w zespole roboczym. Szczegółowe założenia dla konkretnych projektów zostały zapisane (tam gdzie było to uzasadnione) w ich opisie w rozdziale IV. Wszystkie przedsięwzięcia realizacyjne są zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy Nowa Sól. Zakres planu ma charakter otwarty i będzie mógł być rozwinięty w kolejnych etapach jego realizacji. W szczególności dotyczy to działań, które będą poprzedzone wykonaniem specjalistycznych, szczegółowych analiz, badań studialnych i koncepcji, które są zaplanowane w pierwszym etapie. Z tego też względu całkowity koszt realizacji ujętych w planie przedsięwzięć może być w przyszłości korygowany. Numery, rodzaje i tematy przedsięwzięć są jednakowe w rozdziale III, IV i V, co ułatwia korzystanie z dokumentu. RES CONSULTING Belsk Duży 4

5 5. Definicje głównych pojęć stosowanych w planie. Poszczególne przedsięwzięcia realizacyjne zostały podzielone na cztery następujące grupy działań: Projekty - to przedsięwzięcia określające jednoznacznie, z użyciem obiektywnych kryteriów, cele szczegółowe projektu, jednocześnie czas i koszty realizacji obciążone są niepewnością co do trafności ich planowania. Tego typu przedsięwzięcia często wymagają współdziałania różnych jednostek organizacyjnych, budżetowych i agend gminy, a także innych niezależnych podmiotów gospodarczych i poza gospodarczych. W związku z tym wymagają one rozbudowanej struktury oraz odpowiedniej procedury przygotowania. W pracy nad projektami grupy robocze koncentrowały się w opracowaniu następujących punktów: temat projektu założenia projektu cel główny projektu grupy celów cele szczegółowe w grupach celów rezultaty projektu podmioty i jednostki organizacyjne zaangażowane w realizację projektu zakres prac lub wykaz czynności realizacyjnych planowany czas trwania etapy planu ryzyko związane z projektem planowane koszty Programy to przedsięwzięcia, które jednoznacznie określają czas trwania i koszty realizacji programu. Jednocześnie planowane cele określone są najczęściej jako niemierzalne i obciążone są trudnością zmierzenia stopnia ich realizacji. Tego typu przedsięwzięcia często wymagają współdziałania różnych jednostek organizacyjnych, budżetowych i agend gminy, a także innych niezależnych podmiotów gospodarczych i poza gospodarczych. W związku z tym tego typu przedsięwzięcia wymagają nadania struktury oraz odpowiedniej procedury przygotowania programu. W pracy nad programami grupy robocze koncentrowały się w opracowaniu następujących punktów: temat programu założenia programu cel główny programu cele szczegółowe programu RES CONSULTING Belsk Duży 5

6 oczekiwane rezultaty programu podmioty i jednostki organizacyjne zaangażowane w realizację programu harmonogram działań realizacyjnych etapy planu ryzyko związane z programem planowane koszty Zadania to przedsięwzięcia które nie wymagają rozbudowanej struktury i procedury przygotowania działań i mogą być przypisane do realizacji pojedynczej jednostce organizacyjnej lub osobie, której doświadczenia, wiedza i kompetencje powinny wystarczyć do wykonania tego zadania. Polityki szczegółowe - to względnie trwały system zasad odnoszących się do konkretnej dziedziny życia gminy na którą chcemy wpływać w dłuższym okresie czasu w celu kształtowania pożądanych (zgodnych ze strategią) zachowań bezpośrednich uczestników podejmowanych działań. RES CONSULTING Belsk Duży 6

7 II. PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZACYJNE organizacja prac RES CONSULTING Belsk Duży 7

8 RES CONSULTING Belsk Duży 8

9 RES CONSULTING Belsk Duży 9

10 RES CONSULTING Belsk Duży 10

11 III. PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZACYJNE koszty i źródła finansowania RES CONSULTING Belsk Duży 11

12 RES CONSULTING Belsk Duży 12

13 RES CONSULTING Belsk Duży 13

14 RES CONSULTING Belsk Duży 14

15 IV. OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ RES CONSULTING Belsk Duży 15

16 1. PROJEKT Temat: Stworzenie bazy umożliwiającej funkcjonowanie bloku żywieniowego w szkołach gminnych Założenia: 1. Posiłki w szkołach będą wydawane przez 200 dni w roku. 2. Koszt 1 posiłku dla 1 dziecka określono na 3 złote. 3. Po utworzeniu bazy, blok żywieniowy w szkołach będzie prowadzony przez wszystkie lata planu to jest Przystosuje się istniejące zaplecze kuchenne do wydawania i przygotowywania krótkich posiłków w szkołach: Szkole Podstawowej w Przyborowie - dla około 150 uczniów Szkole Podstawowej w Lubieszowie - dla około 120 uczniów Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Lubięcinie dla około 200 uczniów Cel główny: Dożywianie dzieci w szkołach gminnych. Cele szczegółowe: Cele społeczne: 1. poprawa zdrowotności dzieci w wieku szkolnym. 2. Zmniejszenie skali niedożywienia dzieci z rodzin ubogich i patologicznych. Cele techniczne: Przyborów Założenie: 1. Na realizację zadania szkoła przeznaczy następujące pomieszczenia na zwrot naczyń i ich mycie pomieszczenie o powierzchni ok.15 m 2 na podgrzewanie i wydawanie posiłków pomieszczenie około 18 m 2 na jadalnię pomieszczenie ok. 30 m 2 2. Jednorazowo ze stołówki będzie korzystać 50 dzieci. 3. Zakres modernizacji, określenie potrzebnych zakupów i przewidywane koszty: Malowanie Zakup i montaż lamp 400 Meble: 10 ław i 8 stołów Wymiana wykładziny Wymiana okien Wyposażenie 100 kompletów W sumie zł RES CONSULTING Belsk Duży 16

17 Lubięcin Założenie: 1. Na realizację zadania szkoła przeznaczy następujące pomieszczenia na przygotowanie posiłków pomieszczenie o powierzchni ok.20 m 2 na jadalnię pomieszczenie ok. 45 m 2 2. Jednorazowo ze stołówki będzie korzystać 75 osób 1. Zakres modernizacji, określenie potrzebnych zakupów i przewidywane koszty: Malowanie Zakup i montaż lamp 600 Meble: 16 ław i 12 stołów Wymiana wykładziny Wymiana okien Wyposażenie 150 kompletów W sumie zł Lubieszów Założenie: 1. Na realizację zadania szkoła przeznaczy następujące pomieszczenia kuchnia pomieszczenie o powierzchni ok. 30 m 2 stołówka pomieszczenie ok. 40 m 2 5. Jednorazowo ze stołówki będzie korzystać 66 osób 6. Zakres modernizacji, określenie potrzebnych zakupów i przewidywane koszty: Malowanie Zakup wyposażenia Meble: 14 ław i 10 stołów Wymiana wykładziny W sumie zł Koszt projektu w pierwszym roku zł, w tym: Koszt prac remontowych i modernizacyjnych (budżet gminy) Koszt posiłków Roczny koszt w następnych latach będzie wynosił zł, z czego 25% pokryje budżet gminy a 75% będzie pochodziła z innych źródeł np. wpłat od rodziców dzieci. W roku 2006 zostaną wykonane prace remontowe oraz zostanie zakupione nowe wyposażenie, tak samo jak na początku projektu, to jest na kwotę RES CONSULTING Belsk Duży 17

18 2. PROJEKT Temat Świetlice socjoterapeutyczne w Gminie Nowa Sól Założenia: 1. Przystosowanie i wyremontowanie pomieszczeń dla celów prowadzenia świetlic powinno nastąpić w pierwszym etapie realizacji strategii tzn. do 2003 r. 2. Prowadzenie świetlic przewidziane jest do ciągłej realizacji do 2010 roku. 3. Całe zadanie bazuje na adaptacji istniejących pomieszczeń gminnych 4. Administratorem powstałej świetlicy jest jego terapeuta 5. Każda świetlica będzie prowadzona przez jednego terapeutę zatrudnionego w niepełnym wymiarze godzin ½ etatu. Cel główny: Stworzenie bazy do prowadzenia świetlic socjoterapeutycznych Cele szczegółowe: Cele społeczne: 1. Zapobieganie patologiom społecznym. 2. Objęcie opieką i pomocą psychoterapeutyczną dzieci zagrożone. 3. Rozwijanie zachowań pro społecznych u dzieci. 4. Zagospodarowanie części czasu wolnego dzieci i młodzieży. Cele techniczne: Miejsca wytypowane do zlokalizowania świetlicy socjoterapeutycznej: 1. Przyborów I etap 2. Kiełcz II etap 3. Lubieszów II etap 4. Lipiny II etap 5. Lubięcin I etap 6. Wrociszów II etap Zakres potrzebnych prac remontowych i modernizacyjnych: Ad. 1. Przyborów Adaptacja pomieszczenia w byłym przedszkolu w Przyborowie. W pomieszczeniu o powierzchni około 100 m 2 przewiduje się zlokalizowanie gminnej biblioteki z czytelnią ok. 60 m 2 oraz świetlicy o powierzchni około 40 m 2 Pomieszczenie powinno być wielkością przystosowane do jednoczesnego przebywania do 20 osób, tzn. pomiędzy 40 m 2 a 60 m 2 Zakres prac remontowych i koszty Malowanie 4.000,- Wymiana okien 6.000,- Wykładzina 1.100,- Oświetlenie 400,- Drzwi wejściowe i wewnętrzne 1.500,- Sanitariaty 2.600,- Wymiana podłogi 2.500,- Koszty remontu ,- RES CONSULTING Belsk Duży 18

19 Wyposażenie: stoły z dostępem dla 25 osób 300 zł x 6 szt ,- składane krzesła 50 zł x 25 szt 1.250,-. materace gimnastyczne 400 zł x 12 szt ,- kącik socjalny: szafka na szklanki, czajnik 400,- magnetofon 800,- magnetowid 1.000,- komputer multimedialny 5.000,- telefon 200,- xero 5.000,- kamera video 2.000,- zabezpieczenie pomieszczenia 2.500,- odkurzacz 500,- Łącznie koszty wyposażenia ,- Koszty roczne funkcjonowania świetlicy: Wynagrodzenie terapeuty 0,5 etatu zł x ,- Utrzymanie sali i zakup materiałów 500 zł x ,- Łącznie rocznie koszty funkcjonowania ,- RAZEM, w pierwszym roku funkcjonowania: ,- Ad. 2. Kiełcz Lokalizacja świetlicy socjoterapeutycznej wymaga adaptacji pomieszczenia w szkole podstawowej w Kiełczu. Koszty adaptacji pomieszczenia Wyposażenie: stoły z dostępem dla 25 osób 300 zł x 6 szt ,- składane krzesła 50 zł x 25 szt 1.250,- materace gimnastyczne 400 zł x 12 szt ,- kącik socjalny: szafka na szklanki, czajnik 400,- telewizor 1.000,- magnetofon 800,- magnetowid 1.000,- komputer multimedialny 5.000,- telefon 200,- kamera video 2.000,- zabezpieczenie pomieszczenia 2.500,- odkurzacz 500,- Łącznie koszty wyposażenia ,- Koszty roczne funkcjonowania świetlicy: Wynagrodzenie terapeuty 0,5 etatu zł x ,- Utrzymanie sali i zakup materiałów 500 zł x ,- Łącznie rocznie koszty funkcjonowania ,- RAZEM, w pierwszym roku funkcjonowania: ,- RES CONSULTING Belsk Duży 19

20 Ad. 3. Lubieszów Planuje się, zlokalizowanie świetlica socjoterapeutycznej w Szkole Podstawowej w Lubieszowie. Remont świetlicy: Malowanie 4.000,- Wymiana okien 6.000,- Wykładzina 1.100,- Oświetlenie 400,- Koszty remontu ,- Wyposażenie: stoły z dostępem dla 25 osób 300 zł x 6 szt ,- składane krzesła 50 zł x 25 szt ,-. materace gimnastyczne 400 zł x 12 szt ,- kącik socjalny: szafka na szklanki, czajnik 400,- magnetofon 800,- magnetowid 1.000,- komputer multimedialny 5.000,- telefon 200,- kamera video 2.000,- zabezpieczenie pomieszczenia 2.500,- odkurzacz 500,- Łącznie koszty wyposażenia ,- Koszty roczne funkcjonowania świetlicy: Wynagrodzenie terapeuty 0,5 etatu zł x ,- Utrzymanie sali i zakup materiałów 500 zł x ,- Łącznie rocznie koszty funkcjonowania ,- RAZEM, w pierwszym roku funkcjonowania: ,- Ad. 4 Lipiny Planuje się zlokalizowanie świetlicy socjaterapeutycznej w budynku byłej szkoły. W budynku przewiduje się jednocześnie lokalizację gminnej biblioteki z czytelnią Remont: Malowanie 4.000,- Wymiana okien 6.000,- Wykładzina 1.100,- Oświetlenie 400,- Koszty remontu ,- Wyposażenie: stoły z dostępem dla 25 osób 300 zł x 6 szt ,- składane krzesła 50 zł x 25 szt 1.250,-. materace gimnastyczne 400 zł x 12 szt ,- kącik socjalny: szafka na szklanki, czajnik 400,- magnetofon 800,- magnetowid 1.000,- komputer multimedialny 5.000,- RES CONSULTING Belsk Duży 20

21 telefon 200,- xero 5.000,- kamera video 2.000,- zabezpieczenie pomieszczenia 2.500,- odkurzacz 500,- Łącznie koszty wyposażenia ,- Koszty roczne funkcjonowania świetlicy: Wynagrodzenie terapeuty 0,5 etatu zł x ,- Utrzymanie sali i zakup materiałów 500 zł x ,- Łącznie rocznie koszty funkcjonowania ,- RAZEM, w pierwszym roku funkcjonowania: ,- Ad. 5 Lubięcin Planuje się przeniesienie świetlicy (zmianę pomieszczenia) w obrębie szkoły w 2001 roku. Koszty przeniesienia ,- Koszty doposażenia sprzętowego ,- Koszty roczne funkcjonowania świetlicy: Wynagrodzenie terapeuty 0,5 etatu zł x ,- Utrzymanie sali i zakup materiałów 500 zł x ,- Łącznie rocznie koszty funkcjonowania ,- RAZEM, w pierwszym roku funkcjonowania: ,- Ad. 6 Wrociszów Zorganizowanie świetlicy we Wrociszowie wymaga remontu kapitalnego, istniejącego budynku komunalnego o powierzchni 170 m2. Koszty remonty wstępnie oszacowano na zł. W budynku będą zlokalizowane: - świetlica socjoterapeutyczna 60 m2 - sala wiejska 70 m2 - punkt biblioteczny 40 m2 Udział w kosztach remontu kapitalnego budynku w proporcji do planowanej powierzchni świetlicy: ,- Wyposażenie: stoły z dostępem dla 25 osób 300 zł x 6 szt ,- składane krzesła 50 zł x 25 szt 1.250,-. materace gimnastyczne 400 zł x 12 szt ,- kącik socjalny: szafka na szklanki, czajnik 400,- RES CONSULTING Belsk Duży 21

22 magnetofon 800,- magnetowid 1.000,- komputer multimedialny 5.000,- telefon 200,- xero 5.000,- kamera video 2.000,- zabezpieczenie pomieszczenia 2.500,- odkurzacz 500,- Łącznie koszty wyposażenia ,- Koszty roczne funkcjonowania świetlicy: Wynagrodzenie terapeuty 0,5 etatu zł x ,- Utrzymanie sali i zakup materiałów 500 zł x ,- Łącznie rocznie koszty funkcjonowania ,- RAZEM, w pierwszym roku funkcjonowania: ,- Projekt będzie finansowany z środków przeznaczonych na program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. RES CONSULTING Belsk Duży 22

23 3. ZADANIE Temat: Stworzenie bazy do objęcia opieką medyczną mieszkańców Gminy Nowa Sól Cel główny: Zwiększenie dostępności, na terenie gminy, podstawowej opieki lekarskiej. Cel społeczny: Skrócenie czasu niezbędnego do skorzystania z podstawowej opieki lekarskiej. Cel organizacyjny: Zapewnienie miejsc do pracy i mieszkań lekarzom rodzinnym w miejscowościach: Lubięcin, Przyborów, Lubieszów. Ad. 1. Gminny Ośrodek Zdrowia w Lubięcinie został zbudowany przez mieszkańców gminy w czynie społecznym. Jest własnością Skarbu Państwa i pozostaje w gestii starosty. Działania gminy polegać będą w pierwszej kolejności na odzyskaniu ośrodka oraz położonych bezpośrednio nad nim mieszkań. Po prawnym odzyskaniu budynku, gmina przeprowadzi w nim remont kapitalny. Planowany zakres remontu: - remont dachu - wymiana okien i drzwi - wymiana instalacji grzewczej - wymiana instalacji elektrycznej - remont pomieszczeń (malowanie, wymiana wykładzin, położenie glazury) - remont elewacji budynku - ocieplenie podług im ścian Planowany koszt remontu: zł Remont będzie finansowany w 50% z budżetu gminy. Pozostałe środki będą pochodziły z innych źródeł. Okres realizacji tego zadania wynosi 12 miesięcy. Koszty eksploatacyjne będą pokrywane przez prowadzących tam praktykę lekarzy. Ad. 2. i 3. Budowa mieszkań i gabinetów w Przyborowie i Lubieszowie przewidziana jest do realizacji w ramach projektu: budowa mieszkań komunalnych ( w tym projekcie ulokowane są również koszty realizacji tego zadania). Zgodnie z tym projektem realizacja planowana jest: Przyborów II etap Lubieszów III etap Zakłada się następujące pomieszczenia i ich powierzchnie w ramach gabinetu lekarskiego: gabinet lekarski zabiegowy 24 m2 gabinet zabiegowy 24 m2 toaleta 2 m2 poczekalnia 12 m2 RES CONSULTING Belsk Duży 23

24 4. PROJEKT Temat: Zorganizowanie lub modernizacja boisk przyszkolnych w Lubieszowie, Przyborowie, Lubięcinie, Kiełczu, Lipinach. Cel główny: Poprawa warunków prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego pozalekcyjnej aktywności ruchowej dzieci i młodzieży. oraz Cele szczegółowe: Cele społeczne: 1. Zwiększenie możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież. 2. Rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie. Cele techniczne: Lubieszów Ogrodzenie betonowe Renowacja płyty do mini piłki nożnej Boisko do siatkówki i kosza m2x40 zł/m2 nawierzchni Renowacja wałów okalających Razem Przyborów Ogrodzenie betonowe Renowacja płyty do mini piłki nożnej Boisko do siatkówki i kosza m2x40 zł/m2 nawierzchni Budowa bieżni i skoczni w dal m2x43,5 zł/m2 nawierzchni Razem Lubięcin Boisko do siatkówki i kosza 600 m2x40 zł/m2 nawierzchni Bieżnia - 60m x 5m x 43,5zł/m2 nawierzchni Skocznia w dal - 30m x 1,5m x 43zł/m2 nawierzchni 1950 Razem Kiełcz Boisko do siatkówki i kosza 600 m2x40 zł/m2 nawierzchni Boisko przyszkolne w Kiełczu jest/będzie połączone w jeden obiekt z boiskiem pełnowymiarowym do piłki nożnej. Lipiny Boisko do siatkówki i kosza 600 m2x40 zł/m2 nawierzchni Łącznie RES CONSULTING Belsk Duży 24

25 5. ZADANIE Temat: Miejsca i place zabaw dla dzieci w każdej miejscowości Cel główny: Udostępnienie wszystkim dzieciom w gminie wytyczonych i urządzonych placów zabaw. Wyznaczono 18 miejsc na place zabaw dla dzieci: Wrociszów, Lelechów, Stary Staw, Lubieszów, Ciepielów, Nowe Źabno, Kiełcz, Stara Wieś, Przyborów, Lipiny, Stany, Lubięcin, Chełmek, Jeziorna, Dąbrówno, Jodłów, Rudno, Buczków. Koszt organizacji każdego z nich został określony na Koszt zadania 18 miejsc x zł zł zł Środki: Gminny fundusz zapobiegania i przeciwdziałania alkoholizmowi. 6. ZADANIE Temat: Utworzenie schroniska młodzieżowego PTSM w Lubięcinie Założenie: 1. Zakłada się możliwość wykorzystania istniejącej świetlicy w Lubięcinie. 2. Należy sprawdzić możliwość realizacji projektu w porozumieniu z PTSM. 3. Zakłada się całoroczne wykorzystanie budynku Cele techniczne: Standard schroniska: Pokoje 4-5 osobowe Łączna ilość łóżek 30 Kuchnia do samodzielnego przygotowania posiłków. Mini świetlica WC, prysznice Potrzebny zakres prac: Remont z rozszerzeniem węzła sanitarnego Wyposażenie schroniska Adaptacja sali Łączny koszt remontu zł RES CONSULTING Belsk Duży 25

26 7. PROJEKT Temat: Budowa crossu rowerowego Cel główny: Powszechna dostępność bazy rekreacyjno sportowej i kulturalnej dla turystów i mieszkańców gminy. Założenie: 1. Realizacja projektu będzie opierać się na wykorzystaniu istniejących warunków naturalnych w gminie. 2. Realizacja projektu wymaga porozumienia z Dyrekcją Lasów Państwowych- Nadleśnictwo Sława. Cele szczegółowe: Cele społeczne: 1. Rozszerzenie oferty zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży. 2. Zwiększenie integracji mieszkańców poprzez udział we wspólnych imprezach. Cele techniczne: 1. Długość trasy crossu 3 km. 2. Wytyczenie i przygotowanie miejsca do parkowania dla co najmniej 50 samochodów. 3. Wybudowanie 6 przeszkód na trasie. 4. Wybudowanie 3 odcinków o nawierzchni szutrowej o łącznej długości 200 m. 5. Urządzenie 2przeszkód wodnych. Po wybudowaniu crossu nadzór i eksploatacja będzie w gestii LZS Błękitni Lubięcin. Cele organizacyjne: 1. Opracowanie projektu. 2. Wytyczenie crossu. 3. Wykonanie prac zgodnie z projektem. Partnerzy do współpracy: 1. Nadleśnictwo Sława - udostępnienie terenu. 2. Rada Gminna LZS oferta programowa. 3. Rada Sołecka bieżące utrzymanie. 4. Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Lubięcinie udział w pracach wykonawczych. Planowany koszt: zł RES CONSULTING Belsk Duży 26

27 8. PROJEKT Temat: Zorganizowanie kąpielisk strzeżonych w gminie w Jodłowie, Jeziornej i Lubieszowie. Cel główny: Lepsze wykorzystanie walorów przyrodniczych do wypoczynku i rekreacji dla turystów i mieszkańców gminy. Założenia: 1. Koszty potrzebnego uzbrojenia działek niezbędnych do realizacji projektu zostaną uwzględnione w projektach infrastrukturalnych. 2. Zakłada się możliwość całorocznego wykorzystania turystycznych walorów jeziora w Jodłowie poprzez wybudowanie hotelu. 3. Urząd gminy będzie prowadził politykę wspierania tej inwestycji. Cele szczegółowe: Cele społeczne: Podniesienie bezpieczeństwa korzystania ze zbiorników wodnych w gminie. Uzyskanie dodatkowego zatrudnienia i dochodów dla mieszkańców. Cele ekologiczne: Podniesienie stanu czystości zbiorników wodnych w gminie, w tym w szczególności Jeziora Lubięcińskiego i Jeziora Kochanowo. Cele ekonomiczne: Podniesienie atrakcyjności gminy dla mieszkańców i turystów Cele organizacyjne: Wykorzystanie jeziora w Jodłowie do uprawiania sportów zimowych Lokalizacja i cele techniczne: Jodłów Stan obecny: Istnieje sezonowe kąpielisko niestrzeżone oraz jest dostępne miejsce na pole namiotowe. Cele techniczne: Pomost klasyczny drewniany Pomost do cumowania łodzi Stanowisko wędkarskie Urządzenie pola namiotowego, przystosowanego do jednoczesnego biwakowania 200 osób, w tym 25 miejsc do carrawaningu, wyposażonego w sanitariaty i łazienki kontenerowe (10 kompaktów + 5 pojedyńczych toalet). Parking wyłożony płytą ażurową 750m m 2 drogi (łącznie zł) Pole biwakowe dla 50 osób Boisko do gier i zabaw plażowych Uzbrojenie terenu przeznaczonego na realizację projektu. RES CONSULTING Belsk Duży 27

28 Koszt projektu określa się na ok koszty urządzenia parkingu tj. ok , łącznie zł. Lubieszów Stan obecny Jezioro - glinianka stanowi tradycyjne kąpielisko Miasta Nowa Sól, obecnie niewykorzystywane ze względu na zanieczyszczenie wody. Warunkiem realizacji zadania jest oczyszczenie wód zbiornika, skanalizowanie wsi Lubieszów i budowa oczyszczalni ścieków na potrzeby jej mieszkańców i turystów. W zależności od stanu prawnego własności gruntów realizacja zadania może mieć formę zadania własnego gminy lub polityki gminy, która zachęci prywatnego właściciela inwestora do jego realizacji. Cele techniczne: 1. Uzbrojenie terenu w podstawowe media: woda, prąd, kanalizacja, telefon. 2. Budowa pływającego basenu (drewnianego pomostu) o wymiarach około 15x12 m (250 m 2 ). 3. Zakup i zainstalowanie kontenerowych sanitariatów i przebieralni. 4. Urządzenie plaży przystosowanej do jednoczesnego przebywania 300 osób. 5. Budowa wolnostojących prysznicy z zimną wodą 6 sztuk. 6. Zorganizowanie parkingu (100 miejsc parkingowych). 7. Budowa pomieszczenia dla ratowników. 8. Wyznaczenie terenów wygodnych do prowadzenia małej gastronomii. 9. Wydzielony plac do biwakowania (miejsce na ognisko, miejsce do biesiadowania dla 50 osób-stoły, ławki) Cele organizacyjne 1. Kąpielisko będzie czynne od 15 czerwca do 15 września 2. W sezonie zatrudnieni będą ratownicy 3 ratowników. 3. Godziny otwarcia kąpieliska Gospodarzem kąpieliska będzie Samorząd Wiejski Rada Sołecka. Ryzyko związane z organizacją kąpieliska Brak zdolności do podniesienia czystości wody Stan własności gruntów przyległych Brak środków do sfinansowania projektu Lubięcin Cele techniczne: Pomost klasyczny drewniany Pomost do cumowania łodzi Stanowisko wędkarskie Urządzenie pola namiotowego, przystosowanego do jednoczesnego biwakowania 200 osób, w tym 25 miejsc do carrawaningu, wyposażonego w sanitariaty i łazienki kontenerowe (10 kompaktów + 5 pojedyńczych toalet). Parking wyłożony płytą ażurową 750m m 2 drogi (łącznie zł) Pole biwakowe dla 50 osób Boisko do gier i zabaw plażowych Kąpieliska w Lubięcinie i Lubieszowie są zlokalizowane na terenach prywatnych. Gmina powinna wspierać działania zgodne z powyższymi założeniami. RES CONSULTING Belsk Duży 28

29 9. PROJEKT Temat: Budowa sal sportowych w trzech miejscowościach: Lubięcinie, Przyborowie i Lubieszowie Założenia: Hala będzie pełniła następujące funkcje : - Sala szkolna służąca realizacji programów wychowania fizycznego, - Sala do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych, - Sala sportowa dla mieszkańców gminy, - Widowiskową dla mieszkańców gminy, - Miejsce spotkań dla dużych grup mieszkańców. Sale będą zlokalizowane w następujących miejscach: Lubięcinie na działce...o powierzchni...m 2 Przyborowie na działce...o powierzchni...m 2 Lubieszowie na działce...o powierzchni...m 2 Działka przeznaczona na budowę sali sportowej wielofunkcyjnej, powinna mieć wielkość, która uwzględnia następujące elementy: - powierzchnię zabudowy sali, - powierzchnię dróg i dojść (należy dążyć do zapewnienia jednego wjazdu na działkę, w niektórych przypadkach usprawiedliwiony będzie drugi wjazd techniczny), - powierzchnię parkingów, - powierzchnię zieleni (należy dążyć do zapewnienia 60% zieleni na działce w stosunku do powierzchni zabudowy i powierzchni utwardzonej), - powierzchnię ewentualnych boisk zewnętrznych, - rezerwę na rozbudowę (działka pod budowę sali sportowej powinna w miarę możliwości, zapewniać teren na rozbudowę. Na terenie tym można utrzymywać trawniki, tymczasowy parking itp.). Koszty budowy sal przyjęte są na podstawie analizy kosztów ponoszonych w kraju przy realizacji tego typu inwestycji. Wskaźnik kosztów na 1 m 2 powierzchni obiektu: zł. Wskaźnik kosztów na 1 m 2 powierzchni areny: zł. Dyrektorzy szkół zajmą się uzyskaniem dokumentacji i lokalizacją sal. Sale powinny być zbudowane zgodnie z przyjętymi normami Unii Europejskiej. Cel główny: Zapewnienie bazy do uprawiania sportu oraz innych form aktywności ruchowej i kulturalnej dla młodzieży i uczniów szkół gminy oraz pozostałych mieszkańców. Cele społeczne: 1. Zmniejszenie liczby dzieci i młodzieży z wadami postawy. 2. Zagwarantowanie dzieciom i młodzieży i dorosłym bazy do uprawiania sportu. 3. Wzmocniona więź społeczności lokalnej. 4. Zwiększenie dostępności obiektów publicznych dla osób niepełnosprawnych. 5. Zwiększenie możliwości aktywnego wypoczynku i rekreacji dla wszystkich mieszkańców. 6. Zwiększenie stopnia atrakcyjności gminy dla mieszkańców. 7. Zwiększenie aktywnego uczestnictwa w kulturze. Wyrównywanie szans dzieci z gminy w możliwościach rozwoju psychofizycznego. RES CONSULTING Belsk Duży 29

30 Lubieszów Cele techniczne: Parametry sali sportowej - boisko o wymiarach 20,0m x 20,0m x 6,6m - Ruchoma widownia dla 100 kibiców - powierzchnia areny: 400 m 2 - kubatura areny: m 3 - powierzchnia obiektu: 600 m 2 - zaplecze sanitarne zdolne do przyjęcia 200 osób - wyposażenie w sprzęt do rehabilitacji - Węzeł sanitarny, szatnie Możliwość użytkowania sali przez niepełnosprawnych, zarówno w części sportowej, jak i widowiskowej. Sala ogrzewana z możliwością uprawiania następujących sportów: koszykówka, siatkówka, badminton, mini piłka ręczna, mini piłka nożna halowa, tenis, unihokej. Przyborów Cele techniczne: Parametry sali sportowej - boisko o wymiarach 30,0m x 18,0m x 7,5m - Ruchoma widownia dla 100 kibiców - powierzchnia areny: 540 m 2 - kubatura areny: m 3 - powierzchnia obiektu: 1000 m 2 - zaplecze sanitarne zdolne do przyjęcia 200 osób - wyposażenie w sprzęt do rehabilitacji - Siłownia - Węzeł sanitarny, szatnie Możliwość użytkowania sali przez niepełnosprawnych, zarówno w części sportowej, jak i widowiskowej. Sala ogrzewana z możliwością uprawiania następujących sportów: koszykówka, siatkówka, badminton, mini piłka ręczna, mini piłka nożna halowa, tenis, unihokej. Lubięcin Cele techniczne: Parametry sali sportowej - boisko o wymiarach 30,0m x 18,0m x 7,5m - Ruchoma widownia dla 100 kibiców - powierzchnia areny: 540 m 2 - kubatura areny: m 3 - powierzchnia obiektu: 1000 m 2 - zaplecze sanitarne zdolne do przyjęcia 200 osób - wyposażenie w sprzęt do rehabilitacji - Siłownia - Węzeł sanitarny, szatnie Możliwość użytkowania sali przez niepełnosprawnych, zarówno w części sportowej, jak i widowiskowej. RES CONSULTING Belsk Duży 30

31 Sala ogrzewana z możliwością uprawiania następujących sportów: koszykówka, siatkówka, badminton, mini piłka ręczna, mini piłka nożna halowa, tenis, unihokej. Główne czynności realizacyjne 1. Opracowanie koncepcji budowy hali 2. Uzgodnienie warunków zagospodarowania terenu 3. Przetarg na projekt 4. Opracowanie projektu architektoniczno budowlanego 5. Uzyskanie pozwolenia na budowę 6. Przetarg na wykonanie inwestycji 7. Realizacja inwestycji 8. Przekazanie do użytku Podmioty i jednostki organizacyjne zaangażowane w realizację projektu: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp., Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Ryzyko związane z projektem: Trudności z pozyskaniem środków własnych i zewnętrznych na finansowanie inwestycji. Planowane koszty jednej sali sportowej: Lubieszów zł realizacja I etap Przyborów zł realizacja II etap Lubięcin zł realizacja III etap RES CONSULTING Belsk Duży 31

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020 Załącznik do Uchwały nr IV/22/11 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 26 stycznia 2011 r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020 ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązywania problemów

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015

STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015 Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/70/07 z dnia 10 października 2007 roku Gmina Wieprz STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015 Wieprz 2007 1 Spis treści Gmina Wieprz...1 1. Wstęp... 2 2. Przyjęta

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY TURAWA NA LATA 2015-2022 (projekt październik 2014) Opole - Turawa 2014 r.

STRATEGIA ROZWOJU GMINY TURAWA NA LATA 2015-2022 (projekt październik 2014) Opole - Turawa 2014 r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY TURAWA NA LATA 2015-2022 (projekt październik 2014) Opole - Turawa 2014 r. Osoby biorące udział w opracowaniu Strategii Rozwoju Gminy Turawa na lata 2015-2022 Moderatorzy, opieka

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Charakterystyka Gminy

ROZDZIAŁ I Charakterystyka Gminy Strategia Rozwoju GMINY DZIWNÓW wrzesień 2007 GMINY DZIWNÓW ROZDZIAŁ I Charakterystyka Gminy 1.1 WPROWADZENIE I DEFINICJE Niniejsze opracowanie zostało przygotowane na zlecenie Gminy Dziwnów. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji

7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji VII. REALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA 7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji Realizacja zadań wytyczonych w Programie Ochrony Środowiska i Programie Gospodarki Odpadami wiąże się z wysokimi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/20/2011 RADY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM. z dnia 24 stycznia 2011 r.

UCHWAŁA NR V/20/2011 RADY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM. z dnia 24 stycznia 2011 r. UCHWAŁA NR V/20/2011 RADY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Gródek nad Dunajcem na lata 2008-2015 Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 2020

RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 2020 RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 Marzec 2009 20 2 0 Szanowni Państwo! Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny na lata 2007 została przyjęta

Bardziej szczegółowo

Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025

Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025 Projekt Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025 Józefów, 2015 Wykonanie zlecił: 1 S t r o n a Burmistrz Stanisław Kruszewski ul. Kardynała Wyszyńskiego 1 05 420 Józefów Wykonawca Główni autorzy

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA REDA DO 2015 ROKU

AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA REDA DO 2015 ROKU AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA REDA DO 2015 ROKU REDA, CZERWIEC 2007 r. 1 I Wprowadzenie 2 II Zasady aktualizacji Strategii 3 2.1 Założenia aktualizacji Strategii 3 2.2 Proces aktualizacji 4 2.3

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr XXXIX/271/09 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 marca 2009 roku. Strategia Rozwoju Oświaty w Gminie Bielawa na lata 2009-2015

Załącznik do uchwały nr XXXIX/271/09 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 marca 2009 roku. Strategia Rozwoju Oświaty w Gminie Bielawa na lata 2009-2015 Załącznik do uchwały nr XXXIX/271/09 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 marca 2009 roku Strategia Rozwoju Oświaty w Gminie Bielawa na lata 2009-2015 SPIS TREŚCI Rozdział I Wstęp str 3 11Charakterystyka miasta

Bardziej szczegółowo

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO,

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, FUNDACJA na rzecz EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII MATERIAŁY METODYCZNE JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINACH PORADNIK Zespół autorski: Karol Niedziela, Piotr

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 GMINA KURZĘTNIK W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KLIMATYCZNE OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - PROJEKT - Kurzętnik, 2015 Spis treści STRESZCZENIE... 4 CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Chrzanów do 2015r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY CHRZANÓW NA LATA 2004-2015

Strategia Rozwoju Gminy Chrzanów do 2015r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY CHRZANÓW NA LATA 2004-2015 do 2015r. SST-Consult STRATEGIA ROZWOJU GMINY CHRZANÓW NA LATA 2004-2015 Grudzień 2004 1 do 2015r. SST-Consult Prowadzenie warsztatów Firma SST-Consult s.c. z Krakowa Moderatorzy: Rafał Stanek Adam Stachel

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ Opole, lipiec 2010 r. Spis treści I. Wstęp 3 II. Informacja o realizacji zadań 3 1. Sieć

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie

ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Rozdział 4 str. 1 ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie Spis treści: 4.1. Finansowanie ochrony środowiska w gminie i w powiecie... 3

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW. na lata 2015 2025

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW. na lata 2015 2025 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW na lata 2015 2025 OPRACOWANIE Urząd Miasta Czarnków WSPÓŁPRACA Grupa Ergo Sp. z o.o., ul. Strzegomska 3B/3C l. 91, 53-611 Wrocław URZĄD MIASTA CZARNKÓW PL. WOLNOŚCI 6,

Bardziej szczegółowo

STRATEGII ROZWOJU MIASTA PIŁY NA LATA 2005-2015

STRATEGII ROZWOJU MIASTA PIŁY NA LATA 2005-2015 Załącznik do Uchwały Nr XLI/485/09 Rady Miasta Piły z dnia 29 listopada 2009 r. STRATEGII ROZWOJU MIASTA PIŁY NA LATA 2005-2015 (MODYFIKACJA) SPIS TREŚCI 1. METODOLOGIA OPRACOWANIA MODYFIKACJI STRATEGII

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r.

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za

Bardziej szczegółowo

PDF created with FinePrint pdffactory trial version www.pdffactory.com. Strategia Rozwoju Gminy Obrzycko

PDF created with FinePrint pdffactory trial version www.pdffactory.com. Strategia Rozwoju Gminy Obrzycko obecność rzek Warty i Samy, które wraz z przyległymi dolinami stanowią dużą atrakcję turystyczną. Rzeki te są wykorzystywane jako miejsca wędkowania, a lasy są miejscem, gdzie amatorzy owoców runa leśnego

Bardziej szczegółowo

GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W

GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W Załącznik Nr 1 do Uchwały NR XVIII/130/08 Rady Gminy w Jarocinie z dnia 29 grudnia 2008r. GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE JAROCIN w latach 2008 2015 1 1. Wstęp Ustawa a konkretnie

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Opracowało konsorcjum firm:

Opracowało konsorcjum firm: Ekspertyza dotycząca możliwości adaptacji budynku położonego w Czaplinku przy ul.pławieńskiej 5, stanowiącego własność "INTEL" Sp. z o.o. z siedzibą w Czaplinku, na cele: mieszkaniowe, administracji publicznej,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w 2011 r.

INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w 2011 r. PREZYDENT MIASTA KROSNA INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w r. Krosno, sierpień 2012 r. Informacja zawiera sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna na lata

Bardziej szczegółowo

Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI

Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI Data utworzenia Numer aktu Kadencja Planowane na 2002 r. wydatki budżetu Województwa Małopolskiego wynoszą 246 418 945 zł, z tego

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Społeczno Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020

Strategia Rozwoju Społeczno Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020 Załącznik do Uchwały Nr XVIII/129/12 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 27.03.2012r. Strategia Rozwoju Społeczno Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020 Szczecin, październik 2011r. dokument

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. Znak sprawy: PM/r.0210-1/06 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. Oświęcim, lipiec 2006 r. S P

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚ L ĄSKIEGO

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚ L ĄSKIEGO Załącznik do Uchwały Nr XLVIII/649/2005 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2005 roku STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚ L ĄSKIEGO DO 2020 ROKU WROCŁAW, LISTOPAD 2005 Spis treści WSTĘP...3

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Wykonawca:

Zamawiający: Wykonawca: Gdańsk, maj 2015 Zamawiający: Miasto Kolno ul. Wojska Polskiego 20 18-500 Kolno Wykonawca: EU-CONSULT Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.eu-consult.pl Strona 2 z 150 Spis treści 1. WYKAZ

Bardziej szczegółowo

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Sięgnij po euro Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Autorzy: Inga Czerny, Gazeta Samorządu i Administracji, korespondentka w Brukseli Adam Kaliszuk, Euroinfo Warszawa Koordynacja: Iwona

Bardziej szczegółowo