PLAN STRATEGICZNY ROZWOJU GMINY NOWA SÓL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN STRATEGICZNY ROZWOJU GMINY NOWA SÓL"

Transkrypt

1 PLAN STRATEGICZNY ROZWOJU GMINY NOWA SÓL Zeszyt IV Plan przedsięwzięć realizacyjnych dla priorytetowych zamierzeń Strategii Rozwoju Gminy NOWA SÓL, listopad 1999

2 SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE...3 II. ORGANIZACJA RACY...7 III. KOSZTY I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ...11 IV. OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ...15 V. ZAŁĄCZNIKI: Załącznik nr 1 Sieć wodociągowa lokalizacja, koszty...52 Załącznik nr 2 Sieć kanalizacji sanitarnej lokalizacja, koszty...55 Załącznik nr 3 Drogi lokalizacja, koszty...58 Załącznik nr 4 Sieć gazowa lokalizacja, koszty...64 RES CONSULTING Belsk Duży 2

3 I. WPROWADZENIE 1. Skład zespołów roboczych opracowujących plan realizacyjny: Zespół Nr 1 ds. Infrastruktury 1. Włodzimierz Szlachetka 2. Andrzej Narosz 3. Jerzy Pawlik 4. Edward Hajder 5. Bogusłąwa Popiołek 6. Elżbieta Markowiak 7. Krzysztof Frąckowiak 8. Kazimierz Sokołowski Zespół Nr 2 ds. bazy sportowo rekreacyjnej i kulturalnej 1. Bogusław Sielicki 2. Dorota Napieralska 3. Halina Janiak 4. Jarosław Ceglarz 5. Andrzej Ziarek 6. Władysław Ziemianek 7. Elżbieta Markowiak 8. Krzysztof Frąckowiak 9. Kazimierz Sokołowski Zespół Nr3 ds. społecznych 1. Krzysztof Frąckowiak 2. Kazimierz Sokołowski 3. Jarosław Ceglarz 4. Bogusław Sielicki 5. Andrzej Ziarek 6. Ewa Jackiewicz Zespół Nr 4 ds. gospodarczych 1. Zuzanna Szczypta 2. Dorota Napieralska 3. Waldemar Wilk 4. Henryk Wilk 5. Ryszard Majer 6. Andrzej Pogorzelski 7. Wiesław Wieczór Szczerbowicz 8. Tadeusz Owczarz 9. Tadeusz Posyniak 10. Eugeniusz Kmita 11. Zbigniew Kmita 12. Józef Owczarz 13. Krzysztof Frąckowiak 14. Kazimierz Sokołowski 15. Andrzej Narosz 2. Skład zespołu konsultantów: Jacek Dębczyński główny konsultant Grażyna Raduła Dorota Zbińkowska 3. Czas i miejsce opracowania planu Plan realizacyjny był opracowywany od dnia 1 października do 30 listopada 1999 roku. Prace były prowadzone w: Urzędzie Gminy w Nowej Soli biurze RES Consulting w Belsku Dużym. RES CONSULTING Belsk Duży 3

4 4. Założenia do planu Tematy przedsięwzięć realizacyjnych zostały zaproponowane przez Urząd Gminy Zakres planowanych działań został wstępnie zaproponowany przez Urząd Gminy, następnie konsultanci podzielili wszystkie przedsięwzięcia na cztery grupy przedsięwzięć realizacyjnych: projekty, programy, zadania i polityki gminy (zdefiniowane w punkcie 5). Ostatecznego określenia tematów przedsięwzięć realizacyjnych i ich zakresu, dokonały zespoły robocze w trakcie przeprowadzonych spotkań. Wszystkie koszty realizacji projektów zostały przyjęte na poziomie cen roku 1999 i będą wymagały indeksowania w kolejnych latach realizacji planu. W zależności od rodzaju przedsięwzięcia przyjmowano ceny normatywne albo faktycznie ponoszone przy podobnych przedsięwzięciach. Wszystkie koszty podane są w cenach brutto. Koszty poszczególnych przedsięwzięć zostały zaplanowane na podstawie średnich cen, występujących w regionie i były konsultowane i przyjęte w zespole roboczym. Szczegółowe założenia dla konkretnych projektów zostały zapisane (tam gdzie było to uzasadnione) w ich opisie w rozdziale IV. Wszystkie przedsięwzięcia realizacyjne są zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy Nowa Sól. Zakres planu ma charakter otwarty i będzie mógł być rozwinięty w kolejnych etapach jego realizacji. W szczególności dotyczy to działań, które będą poprzedzone wykonaniem specjalistycznych, szczegółowych analiz, badań studialnych i koncepcji, które są zaplanowane w pierwszym etapie. Z tego też względu całkowity koszt realizacji ujętych w planie przedsięwzięć może być w przyszłości korygowany. Numery, rodzaje i tematy przedsięwzięć są jednakowe w rozdziale III, IV i V, co ułatwia korzystanie z dokumentu. RES CONSULTING Belsk Duży 4

5 5. Definicje głównych pojęć stosowanych w planie. Poszczególne przedsięwzięcia realizacyjne zostały podzielone na cztery następujące grupy działań: Projekty - to przedsięwzięcia określające jednoznacznie, z użyciem obiektywnych kryteriów, cele szczegółowe projektu, jednocześnie czas i koszty realizacji obciążone są niepewnością co do trafności ich planowania. Tego typu przedsięwzięcia często wymagają współdziałania różnych jednostek organizacyjnych, budżetowych i agend gminy, a także innych niezależnych podmiotów gospodarczych i poza gospodarczych. W związku z tym wymagają one rozbudowanej struktury oraz odpowiedniej procedury przygotowania. W pracy nad projektami grupy robocze koncentrowały się w opracowaniu następujących punktów: temat projektu założenia projektu cel główny projektu grupy celów cele szczegółowe w grupach celów rezultaty projektu podmioty i jednostki organizacyjne zaangażowane w realizację projektu zakres prac lub wykaz czynności realizacyjnych planowany czas trwania etapy planu ryzyko związane z projektem planowane koszty Programy to przedsięwzięcia, które jednoznacznie określają czas trwania i koszty realizacji programu. Jednocześnie planowane cele określone są najczęściej jako niemierzalne i obciążone są trudnością zmierzenia stopnia ich realizacji. Tego typu przedsięwzięcia często wymagają współdziałania różnych jednostek organizacyjnych, budżetowych i agend gminy, a także innych niezależnych podmiotów gospodarczych i poza gospodarczych. W związku z tym tego typu przedsięwzięcia wymagają nadania struktury oraz odpowiedniej procedury przygotowania programu. W pracy nad programami grupy robocze koncentrowały się w opracowaniu następujących punktów: temat programu założenia programu cel główny programu cele szczegółowe programu RES CONSULTING Belsk Duży 5

6 oczekiwane rezultaty programu podmioty i jednostki organizacyjne zaangażowane w realizację programu harmonogram działań realizacyjnych etapy planu ryzyko związane z programem planowane koszty Zadania to przedsięwzięcia które nie wymagają rozbudowanej struktury i procedury przygotowania działań i mogą być przypisane do realizacji pojedynczej jednostce organizacyjnej lub osobie, której doświadczenia, wiedza i kompetencje powinny wystarczyć do wykonania tego zadania. Polityki szczegółowe - to względnie trwały system zasad odnoszących się do konkretnej dziedziny życia gminy na którą chcemy wpływać w dłuższym okresie czasu w celu kształtowania pożądanych (zgodnych ze strategią) zachowań bezpośrednich uczestników podejmowanych działań. RES CONSULTING Belsk Duży 6

7 II. PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZACYJNE organizacja prac RES CONSULTING Belsk Duży 7

8 RES CONSULTING Belsk Duży 8

9 RES CONSULTING Belsk Duży 9

10 RES CONSULTING Belsk Duży 10

11 III. PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZACYJNE koszty i źródła finansowania RES CONSULTING Belsk Duży 11

12 RES CONSULTING Belsk Duży 12

13 RES CONSULTING Belsk Duży 13

14 RES CONSULTING Belsk Duży 14

15 IV. OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ RES CONSULTING Belsk Duży 15

16 1. PROJEKT Temat: Stworzenie bazy umożliwiającej funkcjonowanie bloku żywieniowego w szkołach gminnych Założenia: 1. Posiłki w szkołach będą wydawane przez 200 dni w roku. 2. Koszt 1 posiłku dla 1 dziecka określono na 3 złote. 3. Po utworzeniu bazy, blok żywieniowy w szkołach będzie prowadzony przez wszystkie lata planu to jest Przystosuje się istniejące zaplecze kuchenne do wydawania i przygotowywania krótkich posiłków w szkołach: Szkole Podstawowej w Przyborowie - dla około 150 uczniów Szkole Podstawowej w Lubieszowie - dla około 120 uczniów Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Lubięcinie dla około 200 uczniów Cel główny: Dożywianie dzieci w szkołach gminnych. Cele szczegółowe: Cele społeczne: 1. poprawa zdrowotności dzieci w wieku szkolnym. 2. Zmniejszenie skali niedożywienia dzieci z rodzin ubogich i patologicznych. Cele techniczne: Przyborów Założenie: 1. Na realizację zadania szkoła przeznaczy następujące pomieszczenia na zwrot naczyń i ich mycie pomieszczenie o powierzchni ok.15 m 2 na podgrzewanie i wydawanie posiłków pomieszczenie około 18 m 2 na jadalnię pomieszczenie ok. 30 m 2 2. Jednorazowo ze stołówki będzie korzystać 50 dzieci. 3. Zakres modernizacji, określenie potrzebnych zakupów i przewidywane koszty: Malowanie Zakup i montaż lamp 400 Meble: 10 ław i 8 stołów Wymiana wykładziny Wymiana okien Wyposażenie 100 kompletów W sumie zł RES CONSULTING Belsk Duży 16

17 Lubięcin Założenie: 1. Na realizację zadania szkoła przeznaczy następujące pomieszczenia na przygotowanie posiłków pomieszczenie o powierzchni ok.20 m 2 na jadalnię pomieszczenie ok. 45 m 2 2. Jednorazowo ze stołówki będzie korzystać 75 osób 1. Zakres modernizacji, określenie potrzebnych zakupów i przewidywane koszty: Malowanie Zakup i montaż lamp 600 Meble: 16 ław i 12 stołów Wymiana wykładziny Wymiana okien Wyposażenie 150 kompletów W sumie zł Lubieszów Założenie: 1. Na realizację zadania szkoła przeznaczy następujące pomieszczenia kuchnia pomieszczenie o powierzchni ok. 30 m 2 stołówka pomieszczenie ok. 40 m 2 5. Jednorazowo ze stołówki będzie korzystać 66 osób 6. Zakres modernizacji, określenie potrzebnych zakupów i przewidywane koszty: Malowanie Zakup wyposażenia Meble: 14 ław i 10 stołów Wymiana wykładziny W sumie zł Koszt projektu w pierwszym roku zł, w tym: Koszt prac remontowych i modernizacyjnych (budżet gminy) Koszt posiłków Roczny koszt w następnych latach będzie wynosił zł, z czego 25% pokryje budżet gminy a 75% będzie pochodziła z innych źródeł np. wpłat od rodziców dzieci. W roku 2006 zostaną wykonane prace remontowe oraz zostanie zakupione nowe wyposażenie, tak samo jak na początku projektu, to jest na kwotę RES CONSULTING Belsk Duży 17

18 2. PROJEKT Temat Świetlice socjoterapeutyczne w Gminie Nowa Sól Założenia: 1. Przystosowanie i wyremontowanie pomieszczeń dla celów prowadzenia świetlic powinno nastąpić w pierwszym etapie realizacji strategii tzn. do 2003 r. 2. Prowadzenie świetlic przewidziane jest do ciągłej realizacji do 2010 roku. 3. Całe zadanie bazuje na adaptacji istniejących pomieszczeń gminnych 4. Administratorem powstałej świetlicy jest jego terapeuta 5. Każda świetlica będzie prowadzona przez jednego terapeutę zatrudnionego w niepełnym wymiarze godzin ½ etatu. Cel główny: Stworzenie bazy do prowadzenia świetlic socjoterapeutycznych Cele szczegółowe: Cele społeczne: 1. Zapobieganie patologiom społecznym. 2. Objęcie opieką i pomocą psychoterapeutyczną dzieci zagrożone. 3. Rozwijanie zachowań pro społecznych u dzieci. 4. Zagospodarowanie części czasu wolnego dzieci i młodzieży. Cele techniczne: Miejsca wytypowane do zlokalizowania świetlicy socjoterapeutycznej: 1. Przyborów I etap 2. Kiełcz II etap 3. Lubieszów II etap 4. Lipiny II etap 5. Lubięcin I etap 6. Wrociszów II etap Zakres potrzebnych prac remontowych i modernizacyjnych: Ad. 1. Przyborów Adaptacja pomieszczenia w byłym przedszkolu w Przyborowie. W pomieszczeniu o powierzchni około 100 m 2 przewiduje się zlokalizowanie gminnej biblioteki z czytelnią ok. 60 m 2 oraz świetlicy o powierzchni około 40 m 2 Pomieszczenie powinno być wielkością przystosowane do jednoczesnego przebywania do 20 osób, tzn. pomiędzy 40 m 2 a 60 m 2 Zakres prac remontowych i koszty Malowanie 4.000,- Wymiana okien 6.000,- Wykładzina 1.100,- Oświetlenie 400,- Drzwi wejściowe i wewnętrzne 1.500,- Sanitariaty 2.600,- Wymiana podłogi 2.500,- Koszty remontu ,- RES CONSULTING Belsk Duży 18

19 Wyposażenie: stoły z dostępem dla 25 osób 300 zł x 6 szt ,- składane krzesła 50 zł x 25 szt 1.250,-. materace gimnastyczne 400 zł x 12 szt ,- kącik socjalny: szafka na szklanki, czajnik 400,- magnetofon 800,- magnetowid 1.000,- komputer multimedialny 5.000,- telefon 200,- xero 5.000,- kamera video 2.000,- zabezpieczenie pomieszczenia 2.500,- odkurzacz 500,- Łącznie koszty wyposażenia ,- Koszty roczne funkcjonowania świetlicy: Wynagrodzenie terapeuty 0,5 etatu zł x ,- Utrzymanie sali i zakup materiałów 500 zł x ,- Łącznie rocznie koszty funkcjonowania ,- RAZEM, w pierwszym roku funkcjonowania: ,- Ad. 2. Kiełcz Lokalizacja świetlicy socjoterapeutycznej wymaga adaptacji pomieszczenia w szkole podstawowej w Kiełczu. Koszty adaptacji pomieszczenia Wyposażenie: stoły z dostępem dla 25 osób 300 zł x 6 szt ,- składane krzesła 50 zł x 25 szt 1.250,- materace gimnastyczne 400 zł x 12 szt ,- kącik socjalny: szafka na szklanki, czajnik 400,- telewizor 1.000,- magnetofon 800,- magnetowid 1.000,- komputer multimedialny 5.000,- telefon 200,- kamera video 2.000,- zabezpieczenie pomieszczenia 2.500,- odkurzacz 500,- Łącznie koszty wyposażenia ,- Koszty roczne funkcjonowania świetlicy: Wynagrodzenie terapeuty 0,5 etatu zł x ,- Utrzymanie sali i zakup materiałów 500 zł x ,- Łącznie rocznie koszty funkcjonowania ,- RAZEM, w pierwszym roku funkcjonowania: ,- RES CONSULTING Belsk Duży 19

20 Ad. 3. Lubieszów Planuje się, zlokalizowanie świetlica socjoterapeutycznej w Szkole Podstawowej w Lubieszowie. Remont świetlicy: Malowanie 4.000,- Wymiana okien 6.000,- Wykładzina 1.100,- Oświetlenie 400,- Koszty remontu ,- Wyposażenie: stoły z dostępem dla 25 osób 300 zł x 6 szt ,- składane krzesła 50 zł x 25 szt ,-. materace gimnastyczne 400 zł x 12 szt ,- kącik socjalny: szafka na szklanki, czajnik 400,- magnetofon 800,- magnetowid 1.000,- komputer multimedialny 5.000,- telefon 200,- kamera video 2.000,- zabezpieczenie pomieszczenia 2.500,- odkurzacz 500,- Łącznie koszty wyposażenia ,- Koszty roczne funkcjonowania świetlicy: Wynagrodzenie terapeuty 0,5 etatu zł x ,- Utrzymanie sali i zakup materiałów 500 zł x ,- Łącznie rocznie koszty funkcjonowania ,- RAZEM, w pierwszym roku funkcjonowania: ,- Ad. 4 Lipiny Planuje się zlokalizowanie świetlicy socjaterapeutycznej w budynku byłej szkoły. W budynku przewiduje się jednocześnie lokalizację gminnej biblioteki z czytelnią Remont: Malowanie 4.000,- Wymiana okien 6.000,- Wykładzina 1.100,- Oświetlenie 400,- Koszty remontu ,- Wyposażenie: stoły z dostępem dla 25 osób 300 zł x 6 szt ,- składane krzesła 50 zł x 25 szt 1.250,-. materace gimnastyczne 400 zł x 12 szt ,- kącik socjalny: szafka na szklanki, czajnik 400,- magnetofon 800,- magnetowid 1.000,- komputer multimedialny 5.000,- RES CONSULTING Belsk Duży 20

21 telefon 200,- xero 5.000,- kamera video 2.000,- zabezpieczenie pomieszczenia 2.500,- odkurzacz 500,- Łącznie koszty wyposażenia ,- Koszty roczne funkcjonowania świetlicy: Wynagrodzenie terapeuty 0,5 etatu zł x ,- Utrzymanie sali i zakup materiałów 500 zł x ,- Łącznie rocznie koszty funkcjonowania ,- RAZEM, w pierwszym roku funkcjonowania: ,- Ad. 5 Lubięcin Planuje się przeniesienie świetlicy (zmianę pomieszczenia) w obrębie szkoły w 2001 roku. Koszty przeniesienia ,- Koszty doposażenia sprzętowego ,- Koszty roczne funkcjonowania świetlicy: Wynagrodzenie terapeuty 0,5 etatu zł x ,- Utrzymanie sali i zakup materiałów 500 zł x ,- Łącznie rocznie koszty funkcjonowania ,- RAZEM, w pierwszym roku funkcjonowania: ,- Ad. 6 Wrociszów Zorganizowanie świetlicy we Wrociszowie wymaga remontu kapitalnego, istniejącego budynku komunalnego o powierzchni 170 m2. Koszty remonty wstępnie oszacowano na zł. W budynku będą zlokalizowane: - świetlica socjoterapeutyczna 60 m2 - sala wiejska 70 m2 - punkt biblioteczny 40 m2 Udział w kosztach remontu kapitalnego budynku w proporcji do planowanej powierzchni świetlicy: ,- Wyposażenie: stoły z dostępem dla 25 osób 300 zł x 6 szt ,- składane krzesła 50 zł x 25 szt 1.250,-. materace gimnastyczne 400 zł x 12 szt ,- kącik socjalny: szafka na szklanki, czajnik 400,- RES CONSULTING Belsk Duży 21

22 magnetofon 800,- magnetowid 1.000,- komputer multimedialny 5.000,- telefon 200,- xero 5.000,- kamera video 2.000,- zabezpieczenie pomieszczenia 2.500,- odkurzacz 500,- Łącznie koszty wyposażenia ,- Koszty roczne funkcjonowania świetlicy: Wynagrodzenie terapeuty 0,5 etatu zł x ,- Utrzymanie sali i zakup materiałów 500 zł x ,- Łącznie rocznie koszty funkcjonowania ,- RAZEM, w pierwszym roku funkcjonowania: ,- Projekt będzie finansowany z środków przeznaczonych na program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. RES CONSULTING Belsk Duży 22

23 3. ZADANIE Temat: Stworzenie bazy do objęcia opieką medyczną mieszkańców Gminy Nowa Sól Cel główny: Zwiększenie dostępności, na terenie gminy, podstawowej opieki lekarskiej. Cel społeczny: Skrócenie czasu niezbędnego do skorzystania z podstawowej opieki lekarskiej. Cel organizacyjny: Zapewnienie miejsc do pracy i mieszkań lekarzom rodzinnym w miejscowościach: Lubięcin, Przyborów, Lubieszów. Ad. 1. Gminny Ośrodek Zdrowia w Lubięcinie został zbudowany przez mieszkańców gminy w czynie społecznym. Jest własnością Skarbu Państwa i pozostaje w gestii starosty. Działania gminy polegać będą w pierwszej kolejności na odzyskaniu ośrodka oraz położonych bezpośrednio nad nim mieszkań. Po prawnym odzyskaniu budynku, gmina przeprowadzi w nim remont kapitalny. Planowany zakres remontu: - remont dachu - wymiana okien i drzwi - wymiana instalacji grzewczej - wymiana instalacji elektrycznej - remont pomieszczeń (malowanie, wymiana wykładzin, położenie glazury) - remont elewacji budynku - ocieplenie podług im ścian Planowany koszt remontu: zł Remont będzie finansowany w 50% z budżetu gminy. Pozostałe środki będą pochodziły z innych źródeł. Okres realizacji tego zadania wynosi 12 miesięcy. Koszty eksploatacyjne będą pokrywane przez prowadzących tam praktykę lekarzy. Ad. 2. i 3. Budowa mieszkań i gabinetów w Przyborowie i Lubieszowie przewidziana jest do realizacji w ramach projektu: budowa mieszkań komunalnych ( w tym projekcie ulokowane są również koszty realizacji tego zadania). Zgodnie z tym projektem realizacja planowana jest: Przyborów II etap Lubieszów III etap Zakłada się następujące pomieszczenia i ich powierzchnie w ramach gabinetu lekarskiego: gabinet lekarski zabiegowy 24 m2 gabinet zabiegowy 24 m2 toaleta 2 m2 poczekalnia 12 m2 RES CONSULTING Belsk Duży 23

24 4. PROJEKT Temat: Zorganizowanie lub modernizacja boisk przyszkolnych w Lubieszowie, Przyborowie, Lubięcinie, Kiełczu, Lipinach. Cel główny: Poprawa warunków prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego pozalekcyjnej aktywności ruchowej dzieci i młodzieży. oraz Cele szczegółowe: Cele społeczne: 1. Zwiększenie możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież. 2. Rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie. Cele techniczne: Lubieszów Ogrodzenie betonowe Renowacja płyty do mini piłki nożnej Boisko do siatkówki i kosza m2x40 zł/m2 nawierzchni Renowacja wałów okalających Razem Przyborów Ogrodzenie betonowe Renowacja płyty do mini piłki nożnej Boisko do siatkówki i kosza m2x40 zł/m2 nawierzchni Budowa bieżni i skoczni w dal m2x43,5 zł/m2 nawierzchni Razem Lubięcin Boisko do siatkówki i kosza 600 m2x40 zł/m2 nawierzchni Bieżnia - 60m x 5m x 43,5zł/m2 nawierzchni Skocznia w dal - 30m x 1,5m x 43zł/m2 nawierzchni 1950 Razem Kiełcz Boisko do siatkówki i kosza 600 m2x40 zł/m2 nawierzchni Boisko przyszkolne w Kiełczu jest/będzie połączone w jeden obiekt z boiskiem pełnowymiarowym do piłki nożnej. Lipiny Boisko do siatkówki i kosza 600 m2x40 zł/m2 nawierzchni Łącznie RES CONSULTING Belsk Duży 24

25 5. ZADANIE Temat: Miejsca i place zabaw dla dzieci w każdej miejscowości Cel główny: Udostępnienie wszystkim dzieciom w gminie wytyczonych i urządzonych placów zabaw. Wyznaczono 18 miejsc na place zabaw dla dzieci: Wrociszów, Lelechów, Stary Staw, Lubieszów, Ciepielów, Nowe Źabno, Kiełcz, Stara Wieś, Przyborów, Lipiny, Stany, Lubięcin, Chełmek, Jeziorna, Dąbrówno, Jodłów, Rudno, Buczków. Koszt organizacji każdego z nich został określony na Koszt zadania 18 miejsc x zł zł zł Środki: Gminny fundusz zapobiegania i przeciwdziałania alkoholizmowi. 6. ZADANIE Temat: Utworzenie schroniska młodzieżowego PTSM w Lubięcinie Założenie: 1. Zakłada się możliwość wykorzystania istniejącej świetlicy w Lubięcinie. 2. Należy sprawdzić możliwość realizacji projektu w porozumieniu z PTSM. 3. Zakłada się całoroczne wykorzystanie budynku Cele techniczne: Standard schroniska: Pokoje 4-5 osobowe Łączna ilość łóżek 30 Kuchnia do samodzielnego przygotowania posiłków. Mini świetlica WC, prysznice Potrzebny zakres prac: Remont z rozszerzeniem węzła sanitarnego Wyposażenie schroniska Adaptacja sali Łączny koszt remontu zł RES CONSULTING Belsk Duży 25

26 7. PROJEKT Temat: Budowa crossu rowerowego Cel główny: Powszechna dostępność bazy rekreacyjno sportowej i kulturalnej dla turystów i mieszkańców gminy. Założenie: 1. Realizacja projektu będzie opierać się na wykorzystaniu istniejących warunków naturalnych w gminie. 2. Realizacja projektu wymaga porozumienia z Dyrekcją Lasów Państwowych- Nadleśnictwo Sława. Cele szczegółowe: Cele społeczne: 1. Rozszerzenie oferty zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży. 2. Zwiększenie integracji mieszkańców poprzez udział we wspólnych imprezach. Cele techniczne: 1. Długość trasy crossu 3 km. 2. Wytyczenie i przygotowanie miejsca do parkowania dla co najmniej 50 samochodów. 3. Wybudowanie 6 przeszkód na trasie. 4. Wybudowanie 3 odcinków o nawierzchni szutrowej o łącznej długości 200 m. 5. Urządzenie 2przeszkód wodnych. Po wybudowaniu crossu nadzór i eksploatacja będzie w gestii LZS Błękitni Lubięcin. Cele organizacyjne: 1. Opracowanie projektu. 2. Wytyczenie crossu. 3. Wykonanie prac zgodnie z projektem. Partnerzy do współpracy: 1. Nadleśnictwo Sława - udostępnienie terenu. 2. Rada Gminna LZS oferta programowa. 3. Rada Sołecka bieżące utrzymanie. 4. Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Lubięcinie udział w pracach wykonawczych. Planowany koszt: zł RES CONSULTING Belsk Duży 26

27 8. PROJEKT Temat: Zorganizowanie kąpielisk strzeżonych w gminie w Jodłowie, Jeziornej i Lubieszowie. Cel główny: Lepsze wykorzystanie walorów przyrodniczych do wypoczynku i rekreacji dla turystów i mieszkańców gminy. Założenia: 1. Koszty potrzebnego uzbrojenia działek niezbędnych do realizacji projektu zostaną uwzględnione w projektach infrastrukturalnych. 2. Zakłada się możliwość całorocznego wykorzystania turystycznych walorów jeziora w Jodłowie poprzez wybudowanie hotelu. 3. Urząd gminy będzie prowadził politykę wspierania tej inwestycji. Cele szczegółowe: Cele społeczne: Podniesienie bezpieczeństwa korzystania ze zbiorników wodnych w gminie. Uzyskanie dodatkowego zatrudnienia i dochodów dla mieszkańców. Cele ekologiczne: Podniesienie stanu czystości zbiorników wodnych w gminie, w tym w szczególności Jeziora Lubięcińskiego i Jeziora Kochanowo. Cele ekonomiczne: Podniesienie atrakcyjności gminy dla mieszkańców i turystów Cele organizacyjne: Wykorzystanie jeziora w Jodłowie do uprawiania sportów zimowych Lokalizacja i cele techniczne: Jodłów Stan obecny: Istnieje sezonowe kąpielisko niestrzeżone oraz jest dostępne miejsce na pole namiotowe. Cele techniczne: Pomost klasyczny drewniany Pomost do cumowania łodzi Stanowisko wędkarskie Urządzenie pola namiotowego, przystosowanego do jednoczesnego biwakowania 200 osób, w tym 25 miejsc do carrawaningu, wyposażonego w sanitariaty i łazienki kontenerowe (10 kompaktów + 5 pojedyńczych toalet). Parking wyłożony płytą ażurową 750m m 2 drogi (łącznie zł) Pole biwakowe dla 50 osób Boisko do gier i zabaw plażowych Uzbrojenie terenu przeznaczonego na realizację projektu. RES CONSULTING Belsk Duży 27

28 Koszt projektu określa się na ok koszty urządzenia parkingu tj. ok , łącznie zł. Lubieszów Stan obecny Jezioro - glinianka stanowi tradycyjne kąpielisko Miasta Nowa Sól, obecnie niewykorzystywane ze względu na zanieczyszczenie wody. Warunkiem realizacji zadania jest oczyszczenie wód zbiornika, skanalizowanie wsi Lubieszów i budowa oczyszczalni ścieków na potrzeby jej mieszkańców i turystów. W zależności od stanu prawnego własności gruntów realizacja zadania może mieć formę zadania własnego gminy lub polityki gminy, która zachęci prywatnego właściciela inwestora do jego realizacji. Cele techniczne: 1. Uzbrojenie terenu w podstawowe media: woda, prąd, kanalizacja, telefon. 2. Budowa pływającego basenu (drewnianego pomostu) o wymiarach około 15x12 m (250 m 2 ). 3. Zakup i zainstalowanie kontenerowych sanitariatów i przebieralni. 4. Urządzenie plaży przystosowanej do jednoczesnego przebywania 300 osób. 5. Budowa wolnostojących prysznicy z zimną wodą 6 sztuk. 6. Zorganizowanie parkingu (100 miejsc parkingowych). 7. Budowa pomieszczenia dla ratowników. 8. Wyznaczenie terenów wygodnych do prowadzenia małej gastronomii. 9. Wydzielony plac do biwakowania (miejsce na ognisko, miejsce do biesiadowania dla 50 osób-stoły, ławki) Cele organizacyjne 1. Kąpielisko będzie czynne od 15 czerwca do 15 września 2. W sezonie zatrudnieni będą ratownicy 3 ratowników. 3. Godziny otwarcia kąpieliska Gospodarzem kąpieliska będzie Samorząd Wiejski Rada Sołecka. Ryzyko związane z organizacją kąpieliska Brak zdolności do podniesienia czystości wody Stan własności gruntów przyległych Brak środków do sfinansowania projektu Lubięcin Cele techniczne: Pomost klasyczny drewniany Pomost do cumowania łodzi Stanowisko wędkarskie Urządzenie pola namiotowego, przystosowanego do jednoczesnego biwakowania 200 osób, w tym 25 miejsc do carrawaningu, wyposażonego w sanitariaty i łazienki kontenerowe (10 kompaktów + 5 pojedyńczych toalet). Parking wyłożony płytą ażurową 750m m 2 drogi (łącznie zł) Pole biwakowe dla 50 osób Boisko do gier i zabaw plażowych Kąpieliska w Lubięcinie i Lubieszowie są zlokalizowane na terenach prywatnych. Gmina powinna wspierać działania zgodne z powyższymi założeniami. RES CONSULTING Belsk Duży 28

29 9. PROJEKT Temat: Budowa sal sportowych w trzech miejscowościach: Lubięcinie, Przyborowie i Lubieszowie Założenia: Hala będzie pełniła następujące funkcje : - Sala szkolna służąca realizacji programów wychowania fizycznego, - Sala do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych, - Sala sportowa dla mieszkańców gminy, - Widowiskową dla mieszkańców gminy, - Miejsce spotkań dla dużych grup mieszkańców. Sale będą zlokalizowane w następujących miejscach: Lubięcinie na działce...o powierzchni...m 2 Przyborowie na działce...o powierzchni...m 2 Lubieszowie na działce...o powierzchni...m 2 Działka przeznaczona na budowę sali sportowej wielofunkcyjnej, powinna mieć wielkość, która uwzględnia następujące elementy: - powierzchnię zabudowy sali, - powierzchnię dróg i dojść (należy dążyć do zapewnienia jednego wjazdu na działkę, w niektórych przypadkach usprawiedliwiony będzie drugi wjazd techniczny), - powierzchnię parkingów, - powierzchnię zieleni (należy dążyć do zapewnienia 60% zieleni na działce w stosunku do powierzchni zabudowy i powierzchni utwardzonej), - powierzchnię ewentualnych boisk zewnętrznych, - rezerwę na rozbudowę (działka pod budowę sali sportowej powinna w miarę możliwości, zapewniać teren na rozbudowę. Na terenie tym można utrzymywać trawniki, tymczasowy parking itp.). Koszty budowy sal przyjęte są na podstawie analizy kosztów ponoszonych w kraju przy realizacji tego typu inwestycji. Wskaźnik kosztów na 1 m 2 powierzchni obiektu: zł. Wskaźnik kosztów na 1 m 2 powierzchni areny: zł. Dyrektorzy szkół zajmą się uzyskaniem dokumentacji i lokalizacją sal. Sale powinny być zbudowane zgodnie z przyjętymi normami Unii Europejskiej. Cel główny: Zapewnienie bazy do uprawiania sportu oraz innych form aktywności ruchowej i kulturalnej dla młodzieży i uczniów szkół gminy oraz pozostałych mieszkańców. Cele społeczne: 1. Zmniejszenie liczby dzieci i młodzieży z wadami postawy. 2. Zagwarantowanie dzieciom i młodzieży i dorosłym bazy do uprawiania sportu. 3. Wzmocniona więź społeczności lokalnej. 4. Zwiększenie dostępności obiektów publicznych dla osób niepełnosprawnych. 5. Zwiększenie możliwości aktywnego wypoczynku i rekreacji dla wszystkich mieszkańców. 6. Zwiększenie stopnia atrakcyjności gminy dla mieszkańców. 7. Zwiększenie aktywnego uczestnictwa w kulturze. Wyrównywanie szans dzieci z gminy w możliwościach rozwoju psychofizycznego. RES CONSULTING Belsk Duży 29

30 Lubieszów Cele techniczne: Parametry sali sportowej - boisko o wymiarach 20,0m x 20,0m x 6,6m - Ruchoma widownia dla 100 kibiców - powierzchnia areny: 400 m 2 - kubatura areny: m 3 - powierzchnia obiektu: 600 m 2 - zaplecze sanitarne zdolne do przyjęcia 200 osób - wyposażenie w sprzęt do rehabilitacji - Węzeł sanitarny, szatnie Możliwość użytkowania sali przez niepełnosprawnych, zarówno w części sportowej, jak i widowiskowej. Sala ogrzewana z możliwością uprawiania następujących sportów: koszykówka, siatkówka, badminton, mini piłka ręczna, mini piłka nożna halowa, tenis, unihokej. Przyborów Cele techniczne: Parametry sali sportowej - boisko o wymiarach 30,0m x 18,0m x 7,5m - Ruchoma widownia dla 100 kibiców - powierzchnia areny: 540 m 2 - kubatura areny: m 3 - powierzchnia obiektu: 1000 m 2 - zaplecze sanitarne zdolne do przyjęcia 200 osób - wyposażenie w sprzęt do rehabilitacji - Siłownia - Węzeł sanitarny, szatnie Możliwość użytkowania sali przez niepełnosprawnych, zarówno w części sportowej, jak i widowiskowej. Sala ogrzewana z możliwością uprawiania następujących sportów: koszykówka, siatkówka, badminton, mini piłka ręczna, mini piłka nożna halowa, tenis, unihokej. Lubięcin Cele techniczne: Parametry sali sportowej - boisko o wymiarach 30,0m x 18,0m x 7,5m - Ruchoma widownia dla 100 kibiców - powierzchnia areny: 540 m 2 - kubatura areny: m 3 - powierzchnia obiektu: 1000 m 2 - zaplecze sanitarne zdolne do przyjęcia 200 osób - wyposażenie w sprzęt do rehabilitacji - Siłownia - Węzeł sanitarny, szatnie Możliwość użytkowania sali przez niepełnosprawnych, zarówno w części sportowej, jak i widowiskowej. RES CONSULTING Belsk Duży 30

31 Sala ogrzewana z możliwością uprawiania następujących sportów: koszykówka, siatkówka, badminton, mini piłka ręczna, mini piłka nożna halowa, tenis, unihokej. Główne czynności realizacyjne 1. Opracowanie koncepcji budowy hali 2. Uzgodnienie warunków zagospodarowania terenu 3. Przetarg na projekt 4. Opracowanie projektu architektoniczno budowlanego 5. Uzyskanie pozwolenia na budowę 6. Przetarg na wykonanie inwestycji 7. Realizacja inwestycji 8. Przekazanie do użytku Podmioty i jednostki organizacyjne zaangażowane w realizację projektu: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp., Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Ryzyko związane z projektem: Trudności z pozyskaniem środków własnych i zewnętrznych na finansowanie inwestycji. Planowane koszty jednej sali sportowej: Lubieszów zł realizacja I etap Przyborów zł realizacja II etap Lubięcin zł realizacja III etap RES CONSULTING Belsk Duży 31

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

V a. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stryków.

V a. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stryków. V a Plan Rozwoju Lokalnego Gminy. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Strykowie z dnia.. Planowane projekty i zadania inwestycyjne długoterminowe. Sytuacja Gminy ulega ciągłej zmianie. Skrzyżowanie

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata KONSULTACJE SPOŁECZNE

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata KONSULTACJE SPOŁECZNE Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata 2015-2020 KONSULTACJE SPOŁECZNE CELE OPERACYJNE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I AKTYWIZACJA ZAWODOWA ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ I DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach

Dodatkowe informacje Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach Dodatkowe informacje Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach Centrum Kultury i Sportu jest samorządową instytucją kultury, posiada osobowość prawną i jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością.

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością. Wizja 1. Roztoczańskie Centrum Rekreacyjne wykorzystujące położenie transgraniczne, walory przyrodnicze i gospodarcze dla poszerzania oferty turystycznowypoczynkowej. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013

PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013 PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013 INWSTYCJE W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ 1. Budowa Sali Sportowej w Mikstacie (inwestycja w trakcie realizacji). Sala sportowa będzie w pełni wyposażona,

Bardziej szczegółowo

OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNEGO

OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNEGO OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNEGO Nazwa zadania objętego interwencją Planu Rozwoju Lokalnego Wskaźniki osiągnięć planu Produkt Rezultat Oddziaływa - nie Budowa kanalizacji sanitarnej

Bardziej szczegółowo

Cel główny A Gmina o wysokim poziomie rozwoju gospodarczego

Cel główny A Gmina o wysokim poziomie rozwoju gospodarczego V. PLAN OPERACYJNY Plan operacyjny to element strategii, który szczegółowo określa sposób jej realizacji poprzez przypisanie wyznaczonym celom głównym odpowiednich celów operacyjnych oraz konkretnych zadań.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik Nr 9 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY dla obiektu kubaturowego o funkcji sportowo-oświatowej zlokalizowanego w miejscowości Węgierka. Zamawiający Gmina Roźwienica Adres: 37-565 Roźwienica Roźwienica

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2012 rok w złotych

Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2012 rok w złotych Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2012 rok w złotych Załącznik nr 6 Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego Plan na 2012 rok Plan po zmianach 2012 rok Wydatki poniesione w 2012 roku Opis inwestycji

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne ANKIETA Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata

Bardziej szczegółowo

Możliwości powiększenia terenu: Powiększenie o kolejne ha działka P1 i działka P3 o pow ha (własność Agencji Nieruchomości Rolnej)

Możliwości powiększenia terenu: Powiększenie o kolejne ha działka P1 i działka P3 o pow ha (własność Agencji Nieruchomości Rolnej) Burmistrz Międzyrzecza w imieniu własnym i Partnerów Burmistrza Skwierzyny i Wójta Przytocznej zaprasza inwestorów do składania propozycji na zakup działek inwestycyjnych. Burmistrz Międzyrzecza w imieniu

Bardziej szczegółowo

VI. OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNMEGO GMINY SŁUPCA. Lp. Nazwa planowanego zadania 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Razem 1,2 6,339

VI. OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNMEGO GMINY SŁUPCA. Lp. Nazwa planowanego zadania 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Razem 1,2 6,339 VI. OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNMEGO GMINY SŁUPCA. KANALIZACJA SANITARNA Lp. Nazwa planowanego zadania 2008 2009 200 20 202 203 Razem Budowa sieci kanalizacyjnej z przykanalikami

Bardziej szczegółowo

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany zakres całego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejność

Bardziej szczegółowo

10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej

10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej 10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej INWESTYCJE REALIZOWANE W GMINIE PŁONIAWY-BRAMURA DOFINANSOWANE ZE SRODKÓW UE Rozbudowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz infrastruktury

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VIII/55/15 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 23 września 2015r.

UCHWAŁA Nr VIII/55/15 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 23 września 2015r. UCHWAŁA Nr VIII/55/15 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 23 września 2015r. w sprawie przyjęcia zadań w zakresie inwestycji, remontów i modernizacji w poszczególnych placówkach oświatowych na

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM REMONTOWY DLA NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH ZLOKALIZOWANYCH W STREFIE WIELKOMIEJSKIEJ ŁODZI NA LATA 2011-2014 OBSZAR DZIAŁANIA Programem objęty

Bardziej szczegółowo

A. W ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013:

A. W ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Gmina Nowe Miasto nad Wartą realizuje następujące

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZY UL. KALINOWEJ I AZALIOWEJ W GDAŃSKU

BUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZY UL. KALINOWEJ I AZALIOWEJ W GDAŃSKU BUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZY UL. KALINOWEJ I AZALIOWEJ W GDAŃSKU GDAŃSK ośrodek gospodarczy, naukowy, kulturalny Rozwój infrastruktury szansą szybkiego rozwoju miasta. Dynamiczny rozwój dzielnicy Kokoszki

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM współpracy gminy Drawsko Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności

ROCZNY PROGRAM współpracy gminy Drawsko Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności ROCZNY PROGRAM współpracy gminy Drawsko Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Słońsk nr XVIII/101/07 z dnia 21 grudnia 2007r. Załącznik Nr 1 do Planu Rozwoju Lokalnego

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Słońsk nr XVIII/101/07 z dnia 21 grudnia 2007r. Załącznik Nr 1 do Planu Rozwoju Lokalnego Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Słońsk nr XVIII/101/07 z dnia 21 grudnia 2007r PLAN FINANSOWY I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTÓW NA LATA 2007-2013 w PLN Lp. Zadanie Okres realizacji Uczestnictwo w targach,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/206/2004 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 10 listopada 2004r.

UCHWAŁA NR XXVII/206/2004 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 10 listopada 2004r. UCHWAŁA NR XXVII/206/2004 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 10 listopada 2004r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI /93/2003 Rady Gminy Leżajsk z dnia 11 września 2003 r w sprawie uchwalenia wieloletniego programu

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. Zębowice, 2014-listopad-12 MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. I DOCHODY Na 2015 r. planuje się dochody gminy w wysokości 12 891 788 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 10 172

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca realizacji projektu pn.: Budowa budynku dydaktycznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej wraz ze stołówką w miejscowości Bełżec

Informacja dotycząca realizacji projektu pn.: Budowa budynku dydaktycznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej wraz ze stołówką w miejscowości Bełżec Informacja dotycząca realizacji projektu pn.: Budowa budynku dydaktycznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej wraz ze stołówką w miejscowości Bełżec Lokalizacja inwestycji: Bełżec, ul. Świerczewskiego 75,

Bardziej szczegółowo

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła Kryteria Wyboru Operacji przez Radę LGD Etap I ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Poniżej przedstawiono tabelę zawierającą cele ogólne i szczegółowe LSR. Operacja musi być zgodna przynajmniej

Bardziej szczegółowo

Zdrowe i wysportowane dzieci i młodzież przyszłością Gminy Wyrzysk

Zdrowe i wysportowane dzieci i młodzież przyszłością Gminy Wyrzysk Zdrowe i wysportowane dzieci i młodzież przyszłością Gminy Wyrzysk W ciągu kilku ostatnich lat w Gminie Wyrzysk położono nacisk na rozwój i remont istniejącej infrastruktury sportowej z myślą o najmłodszych

Bardziej szczegółowo

150 Przetwórstwo przemysłowe ,00

150 Przetwórstwo przemysłowe ,00 Załącznik nr 2 do uchwały nr XXII/110/12 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 23 lutego 2012 rok w sprawie dokonania zmiany budżetu gminy Łagiewniki na rok 2012 Plan wydatków majątkowych na 2012 rok według działów,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ MIĘDZYRZEC PODLASKI NA DZIEŃ 15.11.2004r. CZEŚĆ OPISOWA

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ MIĘDZYRZEC PODLASKI NA DZIEŃ 15.11.2004r. CZEŚĆ OPISOWA INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ MIĘDZYRZEC PODLASKI NA DZIEŃ 5..2004r. CZEŚĆ OPISOWA W wyniku komunalizacji mienia ogólnonarodowego trwającego od czerwca 990 r. oraz w wyniku obrotu

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r.

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 465/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25.08.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

Inwestycje kadencji 2006 2010

Inwestycje kadencji 2006 2010 W listopadzie br. samorząd obecnej kadencji kończy pracę. Czas więc na podsumowanie czteroletnich wzmagań związanych z zadaniami realizowanymi w poszczególnych wioskach. Brzyska Wola 1. Zakończenie remontu

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 30 lipca 2014 r.

Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 30 lipca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ W mijającej kadencji samorządu Miasto i Gmina Grabów nad Prosną osiągnęła znaczne postępy w rozwoju infrastruktury społeczno-kulturalnej,

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Krupski Młyn

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Krupski Młyn Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Krupski Młyn Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 0050/34/14 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 31 marca 2014 roku W skład mienia komunalnego wchodzą grunty, budynki

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Odnowa i rozwój wsi Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/282/2012 RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM. z dnia 29 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/282/2012 RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM. z dnia 29 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR XXVIII/282/2012 RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie rocznego programu współpracy gminy Drawsko Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi

Bardziej szczegółowo

Strona 1 SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W RAMACH AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY PODEDWÓRZE

Strona 1 SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W RAMACH AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY PODEDWÓRZE Strona 1 SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W RAMACH AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY PODEDWÓRZE Podedwórze, październik 2014 1. WSTĘP W dniu 24.10.2014 w Urzędzie Gminy w Podedwórzu odbyły się

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola.

Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola. Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do uchwały nr.. Rady Gminy Wińsko z dnia.. PROJEKT Program współpracy Gminy Wińsko z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

ALEJE dzielnica nr 10

ALEJE dzielnica nr 10 LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW ALEJE dzielnica nr 10 Kwota dla dzielnicy: 358 249,60 zł Liczba złożonych projektów: 15 Liczba projektów do głosowania :

Bardziej szczegółowo

Inwestycje zrealizowane w latach 2011 2014 na terenie Gminy Boleszkowice

Inwestycje zrealizowane w latach 2011 2014 na terenie Gminy Boleszkowice JEDNOSTKI I PROGRAMY, Z KTÓRYCH UZYSKANO DOTACJE NA REALIZACJĘ INWESTYCJI ORAZ JEDNOSTKI, Z KTÓRYMI PROWADZONO WSPÓŁPRACĘ W CELU REALIZACJI INWESTYCJI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Do projektu zagospodarowania terenu. 1. Dane ogólne : budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA. 2. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. Do projektu zagospodarowania terenu. 1. Dane ogólne : budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA. 2. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY Do projektu zagospodarowania terenu 1. Dane ogólne : INWESTOR : OBIEKT : LOKALIZACJA : STADIUM : GMINA KOŹMINEK budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA Dąbrowa gm. Koźminek PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ JEDNORODZINNĄ I LETNISKOWĄ w WILKOWYJI, dz. nr ewid. 110, 111, 168 gm. KŁECKO

Bardziej szczegółowo

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2015

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2015 Załącznik nr 12 do Uchwały Nr VII/51/ Rady Gminy z dnia 21 kwietnia r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na r. L.p. ZDNI INWESTYYJNE W z budżetu 1 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zakrzewku, Gmina

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XXVIII/311/10 Rady Gminy w Lubaszu z dnia r. Opracowanie Rada Sołecka wsi Prusinowo

Załącznik do uchwały Nr XXVIII/311/10 Rady Gminy w Lubaszu z dnia r. Opracowanie Rada Sołecka wsi Prusinowo ZMIANY W PLANIE ODNOWY MIEJSCOWOŚCI PRUSINOWO NA LATA 2009 2016 Załącznik do uchwały Nr XXVIII/311/10 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 30.06.2010 r. Opracowanie Rada Sołecka wsi Prusinowo Czerwiec 2010 1. Na

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W GMINIE ŚWIESZYNO W 2015 ROKU

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W GMINIE ŚWIESZYNO W 2015 ROKU INWESTYCJE ZREALIZOWANE W GMINIE ŚWIESZYNO W 2015 ROKU DOCHODY, WYDATKI GMINY ŚWIESZYNO W LATACH 2014-2015 LATA DOCHODY WYDATKI 2014 22 889 085,28 zł 22 799 107,06 zł 2015 24 951 593,56 zł 25 460 357,30

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 170 /2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 stycznia 2015 r.

Uchwała Nr 170 /2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 stycznia 2015 r. Uchwała Nr 170 /2015 w sprawie: określenia warunków obejmujących zasady, priorytety oraz kryteria konieczne do opracowania Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Obiektów Sportowych Województwa Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

3.4.2.2. EDUKACJA I NAUKA

3.4.2.2. EDUKACJA I NAUKA 3.4.2.2. EDUKACJA I NAUKA Akademia Sztuki w Szczecinie Wydział Kultury i Ochrony Zabytków Wsparcie finansowe Akademii Sztuki zgodnie z uchwałą Rady Miasta Szczecin. 1. Modernizacja obiektu przy ul. Grodzkiej.

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE INWESTYCJIE WYKONANYCHW ROKU 2011

PODSUMOWANIE INWESTYCJIE WYKONANYCHW ROKU 2011 PODSUMOWANIE INWESTYCJIE WYKONANYCHW ROKU 2011 INWESTYCJE W ZAKRESIE REMONTÓW WIEJSKICH DOMÓW KULTURY 1. Wiejski Dom Kultury w Kaliszkowicach Kaliskich. Inwestycja dotyczyła głównie remontu wnętrza Wiejskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Zamawiający Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku-Zdroju Lokalizacja inwestycji : 28-100 Busko-Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 120 Nazwa nadana Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Hala produkcyjna w Namysłowie do sprzedania

Hala produkcyjna w Namysłowie do sprzedania Hala produkcyjna w Namysłowie do sprzedania Charakter: produkcyjny Powierzchnia hali: 1.282,38 m 2 Media: prąd, siła, woda, kanalizacja, gaz, telefon, Internet Powierzchnia działki: 7.835 m2 Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVII/322/10 RADY GMINY W BOGORII. z dnia 29 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 roku

UCHWAŁA NR XLVII/322/10 RADY GMINY W BOGORII. z dnia 29 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 roku UCHWAŁA NR XLVII/322/10 RADY GMINY W BOGORII z dnia 29 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 roku Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/249/14 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2014

UCHWAŁA NR XLIII/249/14 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2014 UHWAŁA NR XLIII/249/14 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Dobromierz na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010

KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010 KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010 Wrzesień 2005 ROZDZIAŁ I Definicje i określenia 1. Definicje: - działalność pożytku publicznego jest to działalność społecznie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/38/15 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/38/15 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/38/15 RADY GMINY W BAĆKOWICACH z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

do STRATEGII ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO GMINY CZERMIN NA LATA 04-00 SOŁECTWO : Breń Osuchowski CZYSZCZENIE ROWÓW MELIORACYJNYCH Zarośnięte rowy powodują podtapianie pól i duże straty w uprawach. KANALIZACJA

Bardziej szczegółowo

1 STRONA TYTUŁOWA 1 3 SPIS RYSUNKÓW 4 DANE OGÓLNE 3 4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 3 4.2 INWESTOR. 3 4.3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 3 4.

1 STRONA TYTUŁOWA 1 3 SPIS RYSUNKÓW 4 DANE OGÓLNE 3 4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 3 4.2 INWESTOR. 3 4.3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 3 4. 2 SPIS TREŚCI 1 STRONA TYTUŁOWA 1 2 SPIS TREŚCI 2 3 SPIS RYSUNKÓW 2 4 DANE OGÓLNE 3 4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 3 4.2 INWESTOR. 3 4.3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 3 4.4 LOKALIZACJA 3 5 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Bardziej szczegółowo

Dział Administracji i Kadr. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu r.

Dział Administracji i Kadr. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu r. Dział Administracji i Kadr Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu w 2010 r. Dział Administracji i Kadr Wśród zadań przydzielonych do realizacji w 2010 r. przez Dział Administracji i Kadr na szczególną

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/298/14 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ. z dnia 4 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014

UCHWAŁA NR XLV/298/14 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ. z dnia 4 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014 UCHWAŁA NR XLV/298/14 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 4 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2011-2014. Niechlów, październik 2014 rok

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2011-2014. Niechlów, październik 2014 rok INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2011-2014 Niechlów, październik 2014 rok 1 Symbol klas.budż. Realizacja zadań inwestycyjnych w latach 2011-2014 Klasyfikacja działów Wykonanie 2011 2012 2013 30.09.2014

Bardziej szczegółowo

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE Załącznik 1 Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości

Bardziej szczegółowo

2, powierzchni użytkowej 181,55 m

2, powierzchni użytkowej 181,55 m Świetlica w Ostrowie Adam Kozłowski, 3.06.2011 Budowa świetlicy wiejskiej w Ostrowie, Gmina Opoczno Zrealizowane działania 1. Umowa Nr 40/2009 zawarta w dniu 30.09.2009 r. w Opocznie na opracowanie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. Powierzchnia nieruchomości. Drogi 1 285 762 2 653 767,42. Ogródki działkowe 111 000 222 000,00. Grunty szkolne 103 233 878 484,86

I N F O R M A C J A. Powierzchnia nieruchomości. Drogi 1 285 762 2 653 767,42. Ogródki działkowe 111 000 222 000,00. Grunty szkolne 103 233 878 484,86 I N F O R M A C J A dot. stanu mienia komunalnego Gminy Turek według stanu na dzień 31.12.2015 r. Ogółem stan gruntów na terenie Gminy Turek ( mienia komunalnego) wynosi 3 128 466 m 2. Stan ten : a/ zwiększył

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE 2013. 1. Remont chodnika na ul. Szkolnej. Środki własne Miasta i Gminy Grabów nad Prosną w kwocie 37.091,45 zł.

INWESTYCJE 2013. 1. Remont chodnika na ul. Szkolnej. Środki własne Miasta i Gminy Grabów nad Prosną w kwocie 37.091,45 zł. INWESTYCJE 2013 Luty 1. W lutym zawarto umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego dotyczącą udzielenia Gminie Grabów nad Prosną dotacji celowej w kwocie 187.500,00 zł na dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie PROW 2007-2013

Podsumowanie PROW 2007-2013 Podsumowanie PROW 2007-2013 Całkowita alokacja PROW 2007-2013 dla województwa lubuskiego wynosi ok. 550 mln zł. 1789 podpisane umowy w ramach PROW 2007-2013 na kwotę: 496 825 537,29 mln zł. Stan zawartych

Bardziej szczegółowo

6) załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ozorków.

6) załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ozorków. UCHWAŁA NR XXV/198/16 RADY GMINY OZORKÓW z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/165/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ozorków na 2016 rok Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Scalanie gruntów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WÓLKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2014 ROKU

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WÓLKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2014 ROKU P R O J E K T PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WÓLKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2014 ROKU I. CELE PROGRAMU WSPÓŁAPRACY 1. Cel główny Głównym

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 sierpnia 2015 r. Poz. 6842 UCHWAŁA NR VI.25.2015 RADY GMINY PRAŻMÓW. z dnia 15 kwietnia 2015 r.

Warszawa, dnia 4 sierpnia 2015 r. Poz. 6842 UCHWAŁA NR VI.25.2015 RADY GMINY PRAŻMÓW. z dnia 15 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 4 sierpnia 2015 r. Poz. 6842 UCHWAŁA NR VI.25.2015 RADY GMINY PRAŻMÓW z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE ANKIETA OCENY POTRZEB REALIZACJI DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH W ZAKRESIE REWITALIZACJI MIASTA PRUSZKOWA

KONSULTACJE SPOŁECZNE ANKIETA OCENY POTRZEB REALIZACJI DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH W ZAKRESIE REWITALIZACJI MIASTA PRUSZKOWA KONSULTACJE SPOŁECZNE ANKIETA OCENY POTRZEB REALIZACJI DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH W ZAKRESIE REWITALIZACJI MIASTA PRUSZKOWA Czy Pana(i)/Państwa zdaniem naszemu miastu potrzebny jest program ożywienia gospodarczego,

Bardziej szczegółowo

Plan odnowy miejscowości KRUCZYN

Plan odnowy miejscowości KRUCZYN Załącznik do uchwały nr XXXV/ 219 / 2010 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 14 stycznia 2010 r. Plan odnowy miejscowości KRUCZYN w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju

Bardziej szczegółowo

OFERTA INWESTYCYJNA,,STREFY GOSPODARCZEJ GMINY PAKOSŁAW

OFERTA INWESTYCYJNA,,STREFY GOSPODARCZEJ GMINY PAKOSŁAW OFERTA INWESTYCYJNA,,STREFY GOSPODARCZEJ GMINY PAKOSŁAW PAKOSŁAW 2011 Tu chcemy się uczyć,, pracować,, mieszkać i wypoczywać GMINA PAKOSŁAW Pakosław leży na południu Ziemi Rawickiej, w dorzeczu rzeki Orli.

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020.

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem aktualizacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Gospodarka wodno-ściekowa miasta Nowa Sól i gmin ościennych

PROJEKT Gospodarka wodno-ściekowa miasta Nowa Sól i gmin ościennych Projekt współ finansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko i przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy

Bardziej szczegółowo

VI. OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNMEGO GMINY SŁUPCA

VI. OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNMEGO GMINY SŁUPCA VI. OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNMEGO GMINY SŁUPCA. KANALIZACJA SANITARNA i OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW Lp. Nazwa planowanego zadania 2008 2009 200 20 202 203 Razem Budowa sieci kanalizacyjnej

Bardziej szczegółowo

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach "małych projektów" beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład)

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach małych projektów beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Harmonogram szkolenia: 16:00-16:15 "Małe projekty" - definicja (wykład) 16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 31 grudnia 2014r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 31 grudnia 2014r. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 3 grudnia 204r. Ogólna charakterystyka gminy Lp. 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 Wyszczególnienie Powierzchnia gminy Ludność Niepubliczny Zakład Opieki

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE... 2 II. CEL PROGRAMU... 2 III. ADRESACI PROGRAMU... 2 IV. REALIZATORZY PROGRAMU... 3 V. FORMY WSPÓŁPRACY... 3

I. WPROWADZENIE... 2 II. CEL PROGRAMU... 2 III. ADRESACI PROGRAMU... 2 IV. REALIZATORZY PROGRAMU... 3 V. FORMY WSPÓŁPRACY... 3 Załącznik do Uchwały Nr... Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 2015r. Roczny Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA PRZYGOTOWANIE AKTUALIZACJI ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE

OFERTA NA PRZYGOTOWANIE AKTUALIZACJI ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE OFERTA NA PRZYGOTOWANIE AKTUALIZACJI ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE 2 z 5 Szanowni Państwo, Urzędy gmin i miast będąc gospodarzami na swoim terenie, poprzez

Bardziej szczegółowo

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2014

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2014 WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2014 Załącznik nr 4 do Uchwały nr XLI/277/2014 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 07 listopada 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 Dział

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w rozwój sportu i rekreacji w gminie Psary 2011-2014

Inwestycje w rozwój sportu i rekreacji w gminie Psary 2011-2014 Inwestycje w rozwój sportu i rekreacji w gminie Psary 2011-2014 W latach 2011-2014 gmina Psary realizuje inwestycje sportowe o wartości ponad 6,8 mln zł. W latach 2011-2014 Gmina Psary pozyskała ponad

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 6 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VI/38/2015 RADY GMINY KROŚNICE. z dnia 24 czerwca 2015 r.

Wrocław, dnia 6 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VI/38/2015 RADY GMINY KROŚNICE. z dnia 24 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 6 lipca 2015 r. Poz. 2930 UCHWAŁA NR VI/38/2015 RADY GMINY KROŚNICE z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR NR II(5)2010 RADY GMINY DYNÓW. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r.

UCHWAŁA NR NR II(5)2010 RADY GMINY DYNÓW. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. UCHWAŁA NR NR II(5)2010 RADY GMINY DYNÓW z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ DLA POTRZEB BUDOWY KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY UL. ASNYKA W KATOWICACH

OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ DLA POTRZEB BUDOWY KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY UL. ASNYKA W KATOWICACH OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ DLA POTRZEB BUDOWY KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY UL. ASNYKA W KATOWICACH LOKALIZACJA TERENÓW SPORTOWYCH W SKALI MIASTA Opracowywany obszar graniczy od

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: 1. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich 2. Scalanie

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie inwestycji gminy Szydłowo w 2011 roku

Podsumowanie inwestycji gminy Szydłowo w 2011 roku Podsumowanie inwestycji gminy Szydłowo w 2011 roku Rok 2011 dobiegł końca, był on okresem intensywnej pracy. Najbardziej namacalnym przejawem działalności samorządu są inwestycje, dlatego też chciałbym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011

UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY z dnia 31 marca w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4i pkt.9 lit. i Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Istniejąca baza sportowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie.

Istniejąca baza sportowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie. Istniejąca baza sportowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie. Nie ulega wątpliwości, że wychowanie fizyczne jest przedmiotem wymagającym. Do prowadzenia zajęć potrzebne są różnego typu obiekty

Bardziej szczegółowo

2. REJON URBANISTYCZNY Teren objęty opracowaniem znajduje się w Gminie Krasne.. 3. KOMUNIKACJA

2. REJON URBANISTYCZNY Teren objęty opracowaniem znajduje się w Gminie Krasne.. 3. KOMUNIKACJA Załącznik nr 5 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY HALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W MALAWIE WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM, ZAPLECZEM I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ. 1. CEL PRZEDSIĘWZIĘCIA Celem przedsięwzięcia jest budowa

Bardziej szczegółowo

ORGANIZATOR POWIATOWY URZĄD PRACY W KOZIENICACH

ORGANIZATOR POWIATOWY URZĄD PRACY W KOZIENICACH ORGANIZATOR POWIATOWY URZĄD PRACY W KOZIENICACH KOZIENICKIE CENTRUM SZKOLENIOWO - KONFERENCYJNE DIAGNOZA PROBLEMU BRAK NA TERENIE POWIATU KOMPLESKOWEJ BAZY SZKOLENIOWO KONFERENCYJNEJ Z MIEJSCAMI NOCLEGOWYMI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE w sprawie zmiany uchwały Nr IV/26/2014 w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2015 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Budynek szkolny w Pobiedniku Małym Gmina Igołomnia-Wawrzeńczyce

Budynek szkolny w Pobiedniku Małym Gmina Igołomnia-Wawrzeńczyce OBIEKT: Remont i przebudowa wnętrz budynku szkolnego na potrzeby osób TEMAT: Koncepcja architektonicza ADRES: Budynek szkolny w Pobiedniku Małym Gmina Igołomnia-Wawrzeńczyce INWESTOR: Chrześcijańskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

samorząd województwa Wniosek złożono w... w dniu... Nr sprawy... Wniosek kompletny przyjęto w dniu... CZĘŚĆ A - wypełnia wnioskodawca

samorząd województwa Wniosek złożono w... w dniu... Nr sprawy... Wniosek kompletny przyjęto w dniu... CZĘŚĆ A - wypełnia wnioskodawca Wniosek o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób korzystających z dofinansowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorząd województwa

Bardziej szczegółowo