Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat."

Transkrypt

1 Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 i szer.dna do 0.6 w gruncie kat. Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 na dno rowu kablowego o szer.do 0.6 Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 i szer. dna do 0.4 w Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 i szer.dna do 0.6 w Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypanie w Wywóz ziei saochodai saowyładowczyi na odległość do 1 k grunt.kat. Wywóz ziei saochodai saowyładowczyi - za każdy nast. 1 k - odzów na Mechaniczne przepychanie rur Arot SRS 110 pod drogai i nasypai etodą Mechaniczne przepychanie rur Arot SRS 110 pod drogai i nasypai - za każdą Układanie rur ochronnych Arot DVK 110 w wykopie ( 3 rury w ciągu kanalizacji) i Układanie rur ochronnych Arot DVK 110 w wykopie (jedna rura w ciągu kanalizacji) Budowa studni kablowych rozdzielczych prefabrykowanych SK-1/3 pogłębionych Budowa studni kablowych rozdzielczych SK 2 ( 1,20x0,8x1,35 ) z eleentów prefabrykowanych Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze Kosztorys inwestorski sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Chrzanowskiego z Polną w Ostrowcu Św. 1 Roboty ziene 1 KNR 2-01 d ) IV KNR 2-01 d ) IV KNR 5-10 d ) Krotność = KNR 5-10 d ) Krotność = KNR 2-01 d ) gruncie kat. III KNR 2-01 d ) gruncie kat. IV KNR 2-01 Zagęszczenie nasypów ubijakai echanicznyi; grunty spoiste kat. III-IV 3 d ) RAZEM KNNR 5 3 d ) gruncie nienawodniony kat.iii-iv RAZEM KNR 2-01 Wykop pod aszty sygnalizacyjne h=3,2 i 3,8 oraz i aparat sterowniczy 3 d ) RAZEM KNR 2-01 Wykop pod słup sygnalizacyjny z wysięgnikowe 3 d ) RAZEM KNR d ) III ( 50 % gruntu do wyiany ) RAZEM KNR d ) dalsża odległość wg Wykonawcy ( 50% gruntu do wyiany ) Krotność = RAZEM Montaż kabli i urządzeń ze złacze kablowy z poiare 13 KNR 5-10 d ) przecisku sterowanego- za pierwszą rurę RAZEM KNR 5-10 d ) następną rurę RAZEM KNR 5-10 d ) przykrycie folią kalandrytową niebieską 250x0, RAZEM KNR 5-10 d ) i przykrycie folią kalandrytową niebieską 250x0, RAZEM KNR 5-01 stud. d ) w gruncie kat.iv (06/06/1,25) pokrywa z wywietrznikie. 4 stud KNR 5-01 stud. d ) w gruncie kat.iv pokrywy z wywietrznikie Nora PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

2 Montaż złacza kablowo-poiarowego o ciężarze do 100 kg na gotowy fundaencie Montaż sterownika sygnalizacji ulicznej na fundaencie prefabrykowany, w Układanie kabli wielożyłowych o asie do 0.5 kg/ w rurach pustakach lub kanałach Układanie kabli wielożyłowych o asie do 1.0 kg/ w rurach pustakach lub kanałach Układanie kabli wielożyłowych o asie do 1.0 kg/ na nap. znaionowe poniżej Układanie kabli wielożyłowych o asie do 0.5 kg/ w rurach pustakach lub kanałach Układanie kabli wielożyłowych o asie do 0.5 kg/ w rurach pustakach lub kanałach Układanie kabli wielożyłowych o asie do 0.5 kg/ w rurach pustakach lub kanałach Montaż uzioów pozioych lub przew.uzie.przy głębok.wykopu 0.8 w gruncie Mechaniczne stawianie asztu sygnalizacyjnego wys. 3,2 z wnęką kablową dla Mechaniczne stawianie asztu sygnalizacyjnego wys. 3,8 z wnęką kablową dla Montaż wysięgników rurowych na słupie sygnalizacyjny - wysiegnik 8,5 ( ateriał Malowanie słupów stalowych oświetleniowych o wys.do 7 nalożenie farby Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 12 stud RAZEM KNR 5-10 d ) złacze poiarowe z zabezpieczenie przepięciowy typu B+C KNR 5-10 d ) obudowie etalowej wandaloodpornej, Vialis VTC 99 z funkcja ścieniania, wytycznyi zawartyi w projekcie wykonawczy z dodatkowy UPS do podtrzyania pracy przez okres 3h po zaniku napięcia. W cenie sterownika należy zawrzeć trzy dodatkowe przeprograowania KNR 5-10 d ) zakniętych - kabel YKY 3x2,52 zasilanie do kaer RAZEM KNR 5-10 d ) zakniętych - YKSY 19x1,52 (łacznie z zapasai przy każdy aszcie sygnalziacyjny długości 2,5 przypadajacy na kazdy odcinek) RAZEM KNR 5-10 d ) 110 kv w rurach pustakach lub kanałach zakniętych YKSY 14x1,52 (łacznie z zapasai przy kazdy aszcie sygnalizacyjny długosci 2,5 przypadajacy na każdy odcinek) RAZEM KNR 5-10 d ) zakniętych - kabel XzTKMXpw 6x2x0,8 do pętli i przycisków RAZEM KNR 5-10 d ) zakniętych kabel XzWDXpek 75-1,05/5,0 kaery RAZEM KNR 5-10 d ) zakniętych kabel zasilajacy YKY 5x RAZEM KNR-W 5-10 d ) kat. IV FeZn 25x RAZEM KNR 5-10 d ) ontażu dwupunktowego sygnalizatorów na fundaencie prefabrykowany KNR 5-10 d ) ontażu dwupunktowego sygnalizatorów, na fundaencie prefabrykowany RAZEM KNR 5-10 d ) o wys. 6,5 z wysięgnikie 5,5 II strefa wiatrowa, na fundaencie prefabrykowany RAZEM KNR 5-10 d ) o wys. 6,5 z wysięgnikie 8,5 II strefa wiatrowa, na fundaencie prefabrykowany KNR 5-10 d ) o wys. 6,5 z wysięgnikie 4,5 II strefa wiatrowa, na fundaencie prefabrykowany KNR 5-10 d ) w pozycji powyżej ) KNR 5-10 d ) ochronnej dwuskładnikowej koloru "srebrnego" Nora PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

3 Montaż konsol sygnalizatorów ulicznych na aszcie i słupie sygnalizacyjny - ocowanie Montaż zawiesi sygnalizatorów ulicznych na słupie wysięgnikowy konstrukcja dla Montaż konsol sygnalizatorów ulicznych na konstrukcji lub wysięgniku konstrukcja Montaż latarń sygnałów ulicznych na aszcie z głowicą wierzchołkową o ilości koór Montaż sygnalizatora 2x200 LUMILED piesi 42V ze ścienianie głowicą wierzchołkową Montaż sygnalizatora 3x300 LUMILED 42V ze ścienianie ogólny z głowicą Montaż latarń sygnałów ulicznych na aszcie z głowicą wierzchołkową o ilości koór Montaż sygnalizatora 3x300 LED 42V ze ścienianie ogólny i kierunkowy na wysięgniku Montaż kaer AUTOSCOPE na gotowy wysiegniku wraz z konstrukcja ocującą. Cięcie nawierzchni z as inerlano asfaltowych na głębokość 5 c - nacięcie nawierzchni Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 35 KNR d ) asztowe duwpunktowe etalowe RAZEM KNR d ) latarni kołowej wysięgnikowa KNR d ) dla kaer KNR 5-10 d ) do 4 Latrania 3x100 LED 42V ze ścienianie kopletna KNR 5-10 d ) na aszcie KNR 5-10 d ) wierzchołkową na aszcie RAZEM KNR 5-10 d ) do 2 latarnia 1x200 LUMILED 42V strzałka w prawo KNR 5-10 d ) KNR 5-10 Montaż ekranu kontrastowego na wysięgniku d ) KNR 5-10 d ) Wysokość zawieszenia kaery Kalkulacja Podłączenie sterownika do eksploatowanego przez zaawiającego systeu onitoringu d.2 własna sygnalizacji świetlnych ViewIt wraz z kartą SIM o statyczny adresie IP w usłudze APN na 24 iesiące. Transfer in. 2 GB KNR Montaż przewodów YDY 4x1,52 wciąganych do asztów d ) RAZEM KNR Montaż przewodów YDY 5x1,52 wciąganych do asztów d ) RAZEM KNR Montaż przewodów wciąganych do słupów i wysięgników YDY 3x2,52 zasilanie do kaer przew -1 d ) przew RAZEM KNR 5-14 Montaż listew zaciskowych do 20 obwodów - listwa zaciskowa WAGO. d ) KNR Montaż przycisków zgłoszeniowych z potwierdzenie zgłoszenia ( 24V ze sterownika ) i piktograe inforacyjny dla niewidoych oraz sygnałe akustyczny d ) naprowadzający KNR Montaż sygnalizatora akustycznego w obudowie S5 d ) KNR 4-03 d ) bituicznej Nora PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

4 Montaż w rowach uf przelotowych z żywic syntetycznych na kablach sygnalizacyjnych Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości Wypełnienie asa zalewowa szczelin głębokości 14 c i szerokości 2 c iędzy Montaż głowic kablowych - obróbka kabli sygnalizacyjnych wielożyłowych bez pancerza Układanie kabli wielożyłowych o asie do 0.5 kg/ w rurach pustakach lub kanałach Zarobienie na sucho końca kabla Al 3-żyłowego o przekroju do 16 2 na napięcie Oznakowanie grubowarstwowe cheoutwardzalne- linie segregacyjne i krawędziowe Oznakowanie grubowarstwowe cheoutwardzalne - linie na przejściach dla pieszych Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 -konstrukcje do ocowania Przyocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, inforacyjnych Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze RAZEM KNR 5-08 Ułożenie przewodu LgYd 2,52 w rowku w nawierchni asfalt. d ) RAZEM KNR 5-10 d ) do 4 żył - ufa terokurczliwa typu 99D1 3M KNR 4-03 otw. d ) przebicia do 10 c - śr. rury do 60. Analogia : wykonanie otworu w krawężniku 8 otw KNR 2-31 d ) szyną a nawierzchnią drogową - zalanie rowków z przewodai RAZEM KNR 5-10 d ) o ilości żył do RAZEM KNR 5-10 d ) zakniętych - kabel YKY 3x KNR 5-10 d ) do 1 kv o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - obórbka kabla 6x RAZEM KNR 4-03 Badanie linii kablowej sterowniczej o ilości żył do 20 odc. d ) 27 odc RAZEM KNP 18 D13 Poiar sygnalizacji skrzyżowania w zakresie do 32 grup sygnalizacyjnych d ) KNP 18 Poiar sterownika do 25 grup z podpięcie do sytseu zaawiajacego d ) Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu 63 KNR AT-04 2 ozn. d ) ciągłe ozn RAZEM KNR AT-04 2 ozn. d ) i skrzyżowaniach ozn RAZEM KNR AT-03 Usunięcie oznakowania - linie segregacyjne i krawędziowe przerywane 2 d ) RAZEM KNR 2-31 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 d ) RAZEM KNR 2-31 d ) na asztach sygnalziacyjnych profilowane KNR 2-31 d ) o powierzchni do 0.3-1,12 średnie typu II, znaki D-1; D-6; D-3;D-15; F-10; F16; A-7; C-9; C11; U-5a RAZEM KNR 2-31 Rozebranie słupków do znaków d ) Roboty drogowe Nora PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

5 Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce ceentowo-piaskowej Podbudowy betonowe pielęgnowane piaskie i wodą Chodniki z kostki brukowej betonowej na podsypce ceentowo-piaskowej z wypełnienie Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 70 KNNR 6 2 d ) RAZEM KNNR 6 2 d ) Krotność = RAZEM KNNR 6 2 d ) spoin piaskie - ateriał z deontażu RAZEM Kalkulacja Przygotowanie projektu tyczasowej organizacji ruchu, wraz z uzyskanie uzgodnień d.4 własna i wdrożenie na czas budowy Kalkulacja Obsługa geodezyjna d.4 własna OPISY PODSTAWY WYCENY Lp. Wydawnictwo 1 ORGBUD wyd.ii 1987 biuletyny do ORGBUD wyd.iii 1987,biuletyny do ORGBUD wyd.iii 1987 biuletyny do ORGBUD wyd.ii 1987,biuletyny do Kancelaria Prezesa Rady Ministrów ORGBUD wyd.i 1988,biuletyny do ORGBUD 1988, biuletyny do ORGBUD 1988,biuletyny do WACETOB wyd.ii KNR 11 ELEKTROPROJEKT wyd.iii 1987,biuletyny do ORGBUD 1989,biuletyny do ORGBUD wyd.iii 1986,biuletyny do ORGBUD wyd.iii 1993,biuletyny do ELEKTROMONTAŻ wyd.iv ATHENASOFT wyd.i ATHENASOFT wyd.i ORGBUD wyd.iii 1993 biuletyny do Nora PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21 Biuro Projektów Instalacji Elektrycznych "MR" 46-070 Komprachcice, Ochodze ul. Górna 22-f 45100000-8 45113000-2 45232423-3 45231400-9 45310000-3 45316100-6 45317000-2 31000000-6 74200000-1 74260000-9 Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót na budowę monitoringu "podwórka kulturalnego" przy ul.wojska Polskiego i przejścia podziemnego pod ul.anny Łajming

Przedmiar robót na budowę monitoringu podwórka kulturalnego przy ul.wojska Polskiego i przejścia podziemnego pod ul.anny Łajming Przediar robót na budowę onitoringu "podwórka kulturalnego" przy ul.wojska Polskiego i przejścia podzienego pod ul.anny Łajing w Słupsku NAZWA ROBÓT BUDOWLANYCH : Budowa onitoringu "podwórka kulturalnego"

Bardziej szczegółowo

KosztBud 15-756 Białystok ul. Swobofna 58/24 tel./fax 85 654 38 44; 506 110 199 Kosztorysowanie FORTE 9.01 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK 45252000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów uzdatniania,

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Grzegorz Domański DATA OPRACOWANIA : 01.2012. Stawka roboczogodziny : Poziom cen :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Grzegorz Domański DATA OPRACOWANIA : 01.2012. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa, Nadbudowa i Ziana Sposobu Użytkowania Istniejącego Budynku na Funkcje Biurowe z Garaże w Kondygnacji Podzienej ADRES INWESTYCJI : Poznań, ul.małachowskiego

Bardziej szczegółowo

pfa Piotr Fortuna Architekci 81-310 Gdynia, ul. Ślęska 33/85 PRZEDMIAR

pfa Piotr Fortuna Architekci 81-310 Gdynia, ul. Ślęska 33/85 PRZEDMIAR pfa Piotr Fortuna Architekci 81-310 Gdynia, ul. Ślęska 33/85 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45314320-0 Instalowanie okablowania

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. 43-309 Bielsko-Biała ul. Czołgistów 36 tel.: +48 33 8453036 e-mail: biuro@elkent-system.pl. 2014-04-15 Paweł Latek,...

Przedmiar robót. 43-309 Bielsko-Biała ul. Czołgistów 36 tel.: +48 33 8453036 e-mail: biuro@elkent-system.pl. 2014-04-15 Paweł Latek,... Przedmiar robót wraz z pompownią i kolektorem tłocznym dla odwodnienia terenów w rejonie budynku dydaktyczno-laboratoryjnego "C" na terenie Akademii Techniczno-Humanistycznej przy ulicy Willowej w Bielsku-Białej.

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji Ilość Jedn. miary. Poz. 5. KNR 201-0701-02-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa

Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji Ilość Jedn. miary. Poz. 5. KNR 201-0701-02-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa B u d o w a : BIAŁA PODLASKA O b i e k t : USUNIĘCIE KOLIZJI LINII ELEKTROENEREGETYCZNYCH A d r e s : DZ. NR EWID.2196/9 PL.RUBINA, BIAŁA PODLASKA Data : 2011-03-25 Str: 1 1. STAN : DEMONTAś LINII KABLOWEJ

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia Modernizacji istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Białowieża 1. W zakres modernizacji wchodzi: 1 KNNR 9 1005-03 Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgnik

Bardziej szczegółowo

"IZOTOP SERVICE" Sp. z o. o. 80-808 Gdańsk, ul. Biskupa Wronki 7. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tadeusz Piotrowski DATA OPRACOWANIA : 02.

IZOTOP SERVICE Sp. z o. o. 80-808 Gdańsk, ul. Biskupa Wronki 7. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tadeusz Piotrowski DATA OPRACOWANIA : 02. "IZOTOP SERVICE" Sp. z o. o. 80-808 Gdańsk, ul. Biskupa Wronki 7 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Instalacja onitoringu CCTV IP - odernizacja systeu ADRES INWESTYCJI : Budynek PKP S.A. przy ul. Dyrekcyjnej

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót: CGR19-19-01-11.

Przedmiar robót: CGR19-19-01-11. Inwestor: ASP Katowice ul. Raciborska 37 40-074 Katowice Wykonawca: Przedmiar robót: CGR19-19-01-11. CPV: 45311100-1, 45311200-2, 45315500-3, 45315600-4, 45315700-5, 45317200-4, 45317300-5. Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień P.U.H.Indo Mieczysław Tkaczyk 80-297 Banino ul.ogrodowa5 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robó wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45213221-8 Roboy budowlane w zakresie budowy agazynów NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Gizela Bielawska DATA OPRACOWANIA : 01,02,2013. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : IV kw 2012

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Gizela Bielawska DATA OPRACOWANIA : 01,02,2013. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : IV kw 2012 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Nadbudowa pomieszczeń nad chłodnią dla celów poczekalni wraz z pomieszczeniem przygotowania dla pacjentów w Pracowni Diagnostyki Obrazowej- pracowni rezonansu magnetycznego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 15 październik 2013. Data zatwierdzenia. ul. Finlandzka 12 lok. 1, 03-903 Warszawa

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 15 październik 2013. Data zatwierdzenia. ul. Finlandzka 12 lok. 1, 03-903 Warszawa en-em Projekt, projektowanie architektoniczne - Norbert Sawicki ul. Finlandzka 12 lok. 1, 03-903 Warszawa PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inŝ. Norbert Walkiewicz DATA OPRACOWANIA : 10.07.2008. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inŝ. Norbert Walkiewicz DATA OPRACOWANIA : 10.07.2008. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : CENTRUM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLIGII ADRES INWESTYCJI : OLSZTYN UL.. OCZAPOWSKIEGO 7 INWESTOR : UNIWERSYSTET WARMIŃSKO MAZURSKI BRANśA : TELETECHNICZNA SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIARY ROBÓT. REMONT OCZYSZCZALNI CIEKÓW W m.godzi BY GM.KRO NIEWICE

PRZEDMIARY ROBÓT. REMONT OCZYSZCZALNI CIEKÓW W m.godzi BY GM.KRO NIEWICE ROBÓT Przedmiot opracowania: REMONT OCZYSZCZALNI CIEKÓW W m.godzi BY GM.KRO NIEWICE Adres: Inwestor: DZ.NR EW.74/2 GODZI BY GMINA KRO NIEWICE, GMINA KRO NIEWICE 99-340 KRO NIEWICE Projektowal: Imie i Nazwisko,

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI CHOCZEWO GMINA CHOCZEWO INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE (Kod CPV 45315100-9) LINIE

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) CZĘŚĆ III SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) CZĘŚĆ III SIWZ UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. ul. Konstytucji 3-go Maja 19 05-250 Radzymin tel.: 048 22 786 53 96 fax: 048 22 786 50 49 e-mail: wodociagi@radzymin.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTOR SĄD REJONOWY W UL.KOŚCIUSZKI 18 62-100 WĄGROWIEC SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KOD CPV 45000000-7 1 SPIS TREŚCI: 1 WSTĘP... 4 1.1 PRZEDMIOT ST... 4 1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 53 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Nazwa Zadania Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowościach

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres i przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie obiektu

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres i przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie obiektu CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA SPIS ZAWARTOŚCI 1. Strona tytułowa str. nr 1 2. Spis zawartości str. nr 2 3. Opis techniczny str. nr 3 4. Rysunki - Toalety - rzuty fundamentów uziomy fundamentowe rys. nr E1 - Toalety

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PROJEKTOWANIE, POMIARY I WYKONAWSTWO INSTALACJI ELKTROENERGETYCZNYCH I SIECI ZASILAJĄCYCH Plac 700 lecia 4; 83-210 Zblewo tel. 602 576 299/783 978 504 PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY Branża : ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

E-PROJEKT. OBIEKT : Budowa publicznego budynku Ośrodka Zdrowia Smardzewice ul. Główna dz. Nr 411 i 412

E-PROJEKT. OBIEKT : Budowa publicznego budynku Ośrodka Zdrowia Smardzewice ul. Główna dz. Nr 411 i 412 E-PROJEKT Wiesław Baluta --------------------------------------------------------------------------------------- PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH OBIEKT : Budowa publicznego budynku

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY - INSTALACJA ODDYMIANIA - DOSTOSO- WANIE KLATKI SCHODOWEJ DO WARUNKÓW PPOZ

KOSZTORYS OFERTOWY - INSTALACJA ODDYMIANIA - DOSTOSO- WANIE KLATKI SCHODOWEJ DO WARUNKÓW PPOZ KOSZTORYS OFERTOWY - INSTALACJA ODDYMIANIA - DOSTOSO- WANIE KLATKI SCHODOWEJ DO WARUNKÓW PPOZ. - PRZED- SZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1 BUDYNEK "A" PRZY ULICY CHO- CIMSKIEJ 17 NAZWA INWESTYCJI : PRZEDSZKOLE NR

Bardziej szczegółowo

Projekt zawiera ; 1.Opis techniczny 2.Obliczenia techniczne 3.Rysunki : >schemat instalacji elektrycznych- rozdzielnica R01 NN

Projekt zawiera ; 1.Opis techniczny 2.Obliczenia techniczne 3.Rysunki : >schemat instalacji elektrycznych- rozdzielnica R01 NN Projekt zawiera ; 1.Opis techniczny 2.Obliczenia techniczne 3.Rysunki : >schemat instalacji elektrycznych- rozdzielnica R11 NN >schemat instalacji elektrycznych- rozdzielnica R12 NN >schemat instalacji

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I I. OPIS TECHNICZNY 1. Nazwa inwestycji i jej położenie. 2. Inwestor 3. Zakres opracowania. 4. Podstawa i materiały wykorzystane do opracowania. 5. Charakterystyka terenu zainwestowania.

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Termomodernizacja budynku przy ul. Parkowa 3 w Lwówku Śląskim Obiekt : Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Lwówku Śląskim Roboty

Bardziej szczegółowo

Odwodnienie budynku zaplecza szkółkarskiego Nadleśnictwa Strachocin

Odwodnienie budynku zaplecza szkółkarskiego Nadleśnictwa Strachocin Odwodnienie budynku zaplecza szkółkarskiego Nadleśnictwa Strachocin Zleceniodawca (inwestor) : Nadleśnictwo Strachocin Adres obiektu : Strachocin gmina Stronie Śląskie Odwodnienie budynku zaplecza szkółkarskiego

Bardziej szczegółowo

Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 PROJEKT WYKONAWCZY. Dla zadania pn.:

Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 PROJEKT WYKONAWCZY. Dla zadania pn.: Zarzadzanie i Doradztwo Budownictwo Ladowe Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 Egz. Nr 3... PROJEKT WYKONAWCZY Dla zadania pn.: Budowa parkingu od strony pd-zachodniej na około 28

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Hala sportowa z łącznikiem przy Gimnazjum nr 112 imienia Króla Jana III Sobieskiego

PRZEDMIAR ROBÓT. Hala sportowa z łącznikiem przy Gimnazjum nr 112 imienia Króla Jana III Sobieskiego PRZEDMIAR ROBÓT Hala sportowa z łącznikiem przy Gimnazjum nr imienia Króla Jana III Sobieskiego ADRES INWESTYCJI : ul. Solipska 7/9 0-8 Warszawa działka nr ewid. 0/ z obrębu -08-9 INWESTOR : Miasto Stołeczne

Bardziej szczegółowo