CO TYDZIEŃ KONIEC KORKÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CO TYDZIEŃ KONIEC KORKÓW"

Transkrypt

1 List otwarty w sprawie budowy kopalni Mariola Najlepsze Życzenia dla Górniczej Braci oraz dla ich Rodzin z okazji święta ich Patronki Barbary składają redakcje gazety CT, portalu jaw.pl oraz CTv NIECH ŻYJE NAM GÓRNICZY STAN Jaworzno prawa miejskie 1901 r. Tygodnik Lokalny 30 listopada 6 grudnia 2011 r. nr 48/1053 rok XXI cena 2,00 zł w tym 8% VAT nr indeksu Tytuł pojawił się w roku 1798 aby nasze miasto było lepsze CO TYDZIEŃ KONIEC KORKÓW 14 grudnia grudnia mają się zakończyć prace przy budowie nowych dróg na Osiedlu Stałym i Leopoldzie, aby 14 grudnia w pełni oddać drogę do dyspozycji kierowców. Przepięliśmy ostatnie odcinki ciepłociągu, wodociągu, w tej chwili trwa przepisanie kanału wód dołowych. Dwa i pół tygodnia i droga będzie dostępna dla ruchu. Na początku dla komunikacji publicznej, kilka dni później dla wszystkich kierowców mówi Tomasz Tosza z wydziału inwestycji miejskich na placu budowanej drogi na Osiedlu. Dobiega końca III etap projektu Miasto Twarzą do Autostrady. Zniknęło rondo i teraz, jadąc w stronę Katowic, będziemy płynnie wjeżdżać w dwujezdniową drogę o szerokości 20 metrów omijającą Dąbrowę Narodową. Asfaltowanie ostatniego odcinka ulicy Wojska Polskiego. Po wielu miesiącach, kiedy rozwieje się ostatni dym gorącego asfaltu, ukaże się niczym Afrodyta powstająca z piany nowa szeroka droga, której parametry wytrzymałościowe pozwolą korzystać z niej zarówno nam, jak i naszym dzieciom i wnukom Kończą się także prace budowlane na Leopoldzie. Z wykonaniem nawierzchni trzeba było czekać do momentu, aż będzie gotowa konstrukcja nowego przejścia podziemnego na wysokości targowiska. Przejście już zostało zrobione i asfalt zostanie położony do końca tego tygodnia. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że wykończone przejście podziemne i przebudowane skrzyżowanie ulicy Grunwaldzkiej z aleją Piłsudskiego mają być oddane do użytku mieszkańców w drugim tygodniu grudnia. Tym samym kończą się dwie największe i najważniejsze inwestycje drogowe w mieście. Jednak kierowcom nie będzie dane długo cieszyć się z dróg bez objazdów. Już w styczniu rozpocznie się przebudowa kolejnego, 1,5-kilometrowego odcinka ulicy Grunwaldzkiej, w tym skrzyżowania ze Szczakowską. j.grzesik/p.jamróz ISNN Zła wola, niekompetencja, arogancja? Do masowej akcji ratowania lasu wokół rezerwatu doliny Żabnika jaworznian wciągnął mgr inż. leśnik, pan Władysław Rak, który 27 lipca br. opublikował w naszej gazecie obszerny list w tej sprawie. Było to już jego kolejne pismo skierowane do prezydenta z apelem o ratunek dla kilkuset hektarów lasu, w którym występuje cała gama roślin chronionych prawem. Władysław Rak podjął się tej walki w 2009 roku, po uzyskaniu informacji, że DB Schenker zamierza eksploatować tu piasek podsadzkowy, wycinając wcześniej las. Do akcji włączyło się stowarzyszenie EkoFan i już w tydzień po publikacji zredagowano treść projektu obywatelskiej uchwały oraz zebrano pod nią ponad 1200 podpisów. 11 sierpnia br. prezes stowarzyszenia Adam Bisztyga wręczył przewodniczącemu RM Pawłowi Bańkowskiemu komplet dokumentów przygotowanych do stworzenia ustawowej ochrony zagrożonego lasu jako tzw. użytek ekologiczny. Prawnicy urzędu dwukrotnie wnosili uwagi do projektu i te zostały natychmiast przyjęte. Pozostało uzgodnienie treści uchwały przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ). Ten, wg naszych prawników, nie uzgodnił projektu... a jakoby uzgodnił. Dziwne, co? Dyrektor RDOŚ bowiem, zamiast wydać w tej sprawie postanowienie, na które służy prawo poskarżenia się, napisał coś przypominającego list. W nim, prześlizgując się po temacie, wyraził dezaprobatę dla pomysłu mieszkańców. Szczególnie zaś co do wybranej przez nich formy ochrony jako użytku ekologicznego. Radni, zamiast domagać się od RDOŚ formy postanowienia, przyjęli od niego list, uznając jego treść za negatywne stanowisko wobec uchwały. Na sesji 27 września br. większość radnych się wystraszyła, że uchwała jest jakoby prawnie wadliwa i głosowała przeciw. Był to swoisty policzek dla inicjatywy mieszkańców, a także potencjalny zamach na las wokół Żabnika. Prawnicy wspierający mieszkańców uznali, że władze miasta naruszyły prawo i wezwały 19 października br. radę miejską do usunięcia naruszenia prawa. Ta, 24 listopada br., nie bacząc na interes mieszkańców, a także błędnie interpretując przepisy prawa, pismo mieszkańców odrzuciła, uznając je za bezzasadne. Wymierzyła zatem mieszkańcom drugi policzek. Jak wyjaśnić takie zachowanie rady? Zła wola, niekompetencja, arogancja? Czytelnicy sami mogą to osądzić. Na szczęście mieszkańców w tej sprawie będzie reprezentował młody jaworznicki adwokat Maciej Zwierzycki, który jest przekonany, że mieszkańcy w sądzie powinni sprawę wygrać. Na co z nadzieją będziemy cierpliwie czekać. Józef Matysik

2 2 Aktualności Co Tydzień nr 48/1053 o 15% wzrośnie w przyszłym roku podatek od nieruchomości Gminy łupią mieszkańców Ten wstęp to na szczęście tylko tytuł artykułu z Rzeczpospolitej z 2 listopada 2011 roku, w którym autor opisuje sytuacje gmin, które aby załatać dziurę w budżecie miejskim, próbują szukać środków w kieszeniach podatników. To może być skutek pewnych rozwiązań rządu, dającego większą odpowiedzialność i swobodę w działaniu gminom, za czym jednak nie idą fundusze. W czasach kryzysu to zjawisko wydaje się normalne, a wysokie obciążenia dla mieszkańców są obecnie gwarantem funkcjonowania dla całej społeczności w mieście. Zeszłotygodniowa sesja rady miejskiej przebiegła w spokojnej atmosferze, choć nie zabrakło problematycznych kwestii dotyczących naszego miasta, a najwięcej emocji wzbudziły stawki podatku od nieruchomości. Radni debatowali między innymi nad określeniem wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok Radny Wacław Chudzikiewicz podkreśli, że podniesienie podatku o 15 proc. będzie niekorzystne dla obecnej sytuacji miasta. Prezydent Silbert, odpowiadając radnemu, dał do zrozumienia, że podniesienie stawki podatku zagwarantuje dodatkowy wpływ subsydiów do kasy miejskiej. Większością głosów projekt uchwały został przyjęty. Podatki wzrosną nie tylko dla przedsiębiorców, ale również dla zwykłych obywateli. W przyszłym roku z tego powodu do budżetu gminy ma wpłynąć ok. 5 mln zł. Już są plany na wydanie tej kwoty. W sąsiednich miastach podatek od nieruchomości został również podwyższony. Projekt uchwały w kwestii zmian w uchwale budżetowej w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata został przyjęty większością głosów, bez szerszej dyskusji na ten temat. W sprawie finansów radni głosowali również nad zmianą budżetu Podatek od nieruchomości obowiązujący od 2012 roku w Mysłowicach, Sosnowcu oraz Jaworznie. lp Podatek od nieruchomości obowiązujący na terenie miasta od: gruntów Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m 2 powierzchni Mysłowice Sosnowiec Jaworzno 0,81 zł 0,84 zł 0,81 zł Pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni 4,16 zł 4,33 zł 4,24 zł Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m 2 powierzchni budynków lub ich części 0,41 zł 0,43 0,24 zł 4 Mieszkalnych od 1 m 2 powierzchni użytkowej 0,67 zł 0,70 zł 0,66 zł Związanych prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m 2 powierzchni użytkowej Zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m 2 powierzchni użytkowej Związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1m 2 powierzchni użytkowej Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m 2 powierzchni użytkowej dla miasta na rok 2011 tu również większość głosów zdecydowała za przyjęciem zmian. Mieszkańców Dąbrowy Narodowej zapewne zainteresuje kwestia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów tej dzielnicy. Radny Chudzikiewicz wraz z radną Gacek spierali się głównie w kwestii ulicy Brzozowej. Radny stwierdził poza tym, że z jego informacji wynika, iż nie odbyło się żadne spotkanie z mieszkańcami tej dzielnicy i zabrakło elementarnych rozmów. Radna Renata Gacek podkreśliła, że takie spotkanie miało miejsce i była jego uczestniczką. Rada podjęła również decyzję w sprawie wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Jaworzna, tu z kolei zastępca prezydenta Tadeusz Kaczmarek przybliżył zgromadzonym możliwości, jakie daje podjęcie tej uchwały. Kolejny z istotnych projektów, to uchwała Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Jaworzna, w prawo własności przeszedł jednogłośnie. Nie zabrakło wielu pytań ze strony mieszkańców, dotyczyły między innymi szkód górniczych i zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego w niektórych obszarach naszego miasta. Piotr Magiera 21,06 zł 21,94 zł 21,68 zł 9,83 zł 10,24 zł 10,10 zł 4,27 zł 4,45 zł 4,37 zł 7,07 zł 7,36 zł 7,26 zł Mysłowice Sosnowiec Jaworzno Pełny porządek obrad sesji w dniu 24 listopada br.: Uchwała w sprawie ustanowienia dyplomu honorowego Za zasługi dla miasta Jaworzna. Uchwała w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok. Uchwała w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok. Informacja o działalności Muzeum Miasta Jaworzna. Informacja o działalności Orkiestry Kameralnej ARCHETTI. Informacja o działalności Miejskiej Orkiestry Rozrywkowej em Band. Zmiana wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata Zmiana w uchwale budżetowej na 2011 rok miasta Jaworzna. Wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Szpitala za 2011 rok. List w sprawie... listów Panie Redaktorze! Z dużym zainteresowaniem przeczytałem opublikowany list, w którym pan Jerzy Kołodziej wypowiada się na temat sposobu informowania przez Pana Redaktora o zmianach w funkcjonowaniu kultury w Jaworznie. Pragnę zacytować fragment tego listu: Spotykam wielu ludzi, którzy są dumni z tego, że w naszym mieście działają orkiestry Archetti i em- Band oraz Teatr Sztuk. Oj coś z wiedzą tego pana w temacie, na który się wypowiada nie tak. Przecież dzisiaj nie istnieje instytucja, z której działania, jak można wnioskować z kontekstu, jest pan Kołodziej dumny. Z relacji z sesji w telewizji CTv wynika, że instytucja Teatr Sztuk, na mocy uchwały Rady Miasta, powstaje dnia 1 stycznia 2012 roku! Wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego MCKiS za 2011 rok. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów Dąbrowy Narodowej. Projekt w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn.: Szyb Grzegorz Byczyna. Sprawa zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, stanowiących własność gminy, w prawo własności. Informacja Prezydenta Miasta o międzysesyjnej działalności. Interpelacje i wnioski radnych. Wnioski mieszkańców. Rowerem na Arktykę Piotr Mitko i Marcin Nowak z Katowic przejechali wzdłuż 4 mórz, okrążyli Bałtyk i przeżyli 23 dni za kołem podbiegunowym. Dotarli na Arktykę, do końca najdalszej drogi świata i szczęśliwie wrócili. Podróż była połączeniem przyjemności z walką, strachu z humorem, satysfakcji ze zmęczeniem. Piotr Mitko opowie nam o tej niesamowitej przygodzie podczas spotkania 7 grudnia 2011 r. (środa) o godzinie w Muzeum. Towarzystwo Przyjaciół Miasta Jaworzna, Muzeum Miasta Jaworzna Foto: piotrmitko.com Miejsce na przylądku Vestrahorn (Islandia) niedaleko bazy NATO Jeżeli wielu ludzi jest dumnych z tego, czego nie ma, to dopiero jak to powstanie, to zachwyty zapewne będą nieograniczone. Jeszcze zabawniej się robi po przeczytaniu wypowiedzi Pani Ewy Sałużanki, która rozpoczyna swoją wypowiedź: Panie Redaktorze, w imieniu pracowników Teatru Sztuk. Z tego co wiem, dzisiaj nie ma przecież takiej instytucji, nie ma dyrektora, nie ma pracowników Zresztą, z tego co mogę wywnioskować, to wypowiedzi pana redaktora nie odnoszą się do poziomu działalności orkiestr i przyszłego Teatru Sztuk, ale dotyczą sposobu i wielkości finansowania przez gminę tych instytucji a to już zupełnie inna bajka. Adam Czekaj Od redakcji: Wykres porównawczy na podstawie tabeli W samej rzeczy Panie Adamie, w samej rzeczy.

3 Co Tydzień nr 48/1053 Aktualności 3 dzięki głosom mieszkańców Nivea wybuduje w Jaworznie aż 2 place zabaw Dzielna staruszka Pani Zofia mieszka samotnie przy ulicy Pasternik. Pomimo swojego wieku jest ciągle energiczną osobą, która nie potrafi siedzieć bezczynnie, ale nie ze wszystkimi sprawami jest w stanie sobie poradzić sama. Dom pani Zofii Wróbel jest bardzo stary, ogrzewany piecami opalanymi węglem. Trzeba przynieść węgiel, porąbać drzewo i wykonywać inne domowe prace. W młodości pracowała w jaworznickich kopalniach. Dzisiaj staruszka prawie wszystko robi sama. A kto ma mi pomagać, krasnoludki? Wróblowa i ja, we dwie robimy. Albo Zośka i Wróblowa mówi z uśmiechem. Rodzina przynosi jej zakupy i czasem pomada w domowych pracach. Panią Zofię znają też strażnicy miejscy, odwiedzają ją co pewien czas. Za tę wrażliwość wesoła staruszka pragnie podziękować za naszym pośrednictwem. Samotnej osobie z pewnymi sprawami jednak czasem ciężko sobie poradzić. Żebym miała kręgosłup zdrowy, to wszystko byłoby dobrze. Dzisiaj rąbałam drzewo i tu mnie szyja boli narzeka pani Zofia. Śmieje się, że z łatwością przeżyje ponad 100 lat. Życzymy dwustu lat życia i dalej takiego poczucia humoru. Obawiamy się jednak o zdrowie pani Zofii, bo rozpoczyna się kolejna zima. Aktualnie największym problemem jest stary piec kaflowy, który jest nieszczelny i zniszczony. Jego użytkowanie może zagrażać życiu. Sklejone taśmą klejąca kafle mogą być przyczyną zaczadzenia. Z opieki społecznej pani Zofia korzystać nie chce. Czasem jest Pani Zofia w życiu nie próżnowała, z dumą pokazuje dziennikarzom swoje zaświadczenia z pracy w kopalni tak, że ludzie nie chcą zgłaszać się po pomoc do instytucji. Szukają raczej zwykłej osoby, która potrafi wysłuchać i zrozumieć trudną sytuację. Apelujemy do czytelników, jeśli ktoś ma pomysł jak pomóc tej miłej staruszce, prosimy o kontakt z naszą redakcją. Jeśli nawet nie będzie to pomoc materialna, to na pewno w tym przedświątecznym okresie można pomyśleć o jakimś dobrym uczynku. Choćby rozmowie z osobami, które są samotne i ich ciężka sytuacja spycha ich poza główny nurt życia społecznego. f.matysik/p.jamróz Mieszkańcy województwa śląskiego wygrali nowoczesne place zabaw w konkursie NIVEA Dwa nowe place zabaw Zakończył się ogólnopolski konkurs 100 placów zabaw na 100 lat NIVEA organizowany przez firmę NIVEA Polska. Spośród ponad 1800 zgłoszonych lokalizacji w całej Polsce, ponad 600 tysięcy głosujących wybrało 100 miejsc, w których NIVEA ufunduje i wybuduje place zabaw dla dzieci. Na zgłoszone lokalizacje w kraju oddano łącznie blisko 15 milionów głosów, w tym ponad 700 tysięcy na Śląsku. W trakcie trwającej 5 miesięcy akcji mieszkańcy województwa śląskiego wybrali 10 miejsc, w których NIVEA wybuduje place zabaw. Zwycięskie gminy to: Częstochowa, Jaworzno, Krzyżanowice, Knurów, Pyskowice, Skrzyszów, Siewierz oraz Tychy. Najbardziej aktywni byli mieszkańcy gmin Częstochowa i Jaworzno NIVEA Polska wybuduje tam po dwa place zabaw. NIVEA zdecydowała się wybudować place zabaw, ponieważ miejsca te spełniają kilka ważnych, pod względem rozwojowym, funkcji w życiu dziecka: Wywołują spontaniczny śmiech, który jak wiadomo jest najlepszym lekarstwem, działa rozluźniająco na układ mięśniowy i nerwowy. Dostarczają wielu różnorodnych bodźców, które pomagają tworzyć przestrzenną mapę własnego ciała. Stopniują poziom trudności zadania. Uczą podejmowania kontrolowanego ryzyka i odpowiedzialności za własne poczynania. Pobudzają wyobraźnię małych odkrywców. Dają możliwość zetknięcia się ze wszystkimi siłami fizyki: siłą grawitacji i przeciążeniami, siłą odśrodkową, przyspieszeniem, hamowaniem, wibracjami i drganiami o różnej częstotliwości czy wreszcie siłą tarcia. W imieniu NIVEA Polska: Wioleta Dłużewska, Edyta Szyszło Metalfest 2012 Jaworzno Ustalenia dotyczące organizacji festiwalu Metalfest 2012 w Jaworznie są w fazie finalnej. Kolejne zespoły potwierdzają swój udział w pierwszej polskiej edycji festiwalu muzyki metalowej. Umowa organizatorów agencji Knock Out Productions z władzami miasta Jaworzna ma zostać podpisana na początku grudnia. Festiwal niewątpliwe będzie ogromnym wydarzeniem w naszym mieście. Na terenie Sosiny przez trzy dni będą odbywać się koncerty zespołów takich jak Kreator, W.A.S.P., Dark Tranquility, In Extremo, Ensiferum, Death Angel, Hypocrisy, Vader, Alestorm, Legion Of The Damned, Powerwolf oraz Fleshgod Apocalypse. Rusza sprzedaż biletów na Metalfest Ceny trzydniowych karnetów układają się od 230 do 300 zł. Do dyspozycji uczestników festiwalu będzie parking, pole namiotowe i camping z dostępnymi kontenerami prysznicowymi oraz toaletami. Metalfest to ważne międzynarodowe wydarzenie muzyczne, które po raz pierwszy odbędzie się w Polsce. Na terenie Sosiny zostanie zorganizowany festiwal, na który przybędą fani mrocznych brzmień z całego kraju i zza granicy. Czy miasto Jaworzno udźwignie bagaż ciężkiej muzyki? j.grzesik Jubileusze pożycia małżeńskiego Młodzi uczcie się od swoich babć i dziadków jak wytrwać w małżeństwie przez lata. Przeżyli ze sobą 40, 50 a nawet 60 lat i ciągle się kochają. 25 listopada we własnym gronie dyskutowali o swoim życiu. Jubileusz par zorganizował jaworznicki oddział Polskiego Związku Emerytów i Rencistów. W siedzibie przy ulicy Grunwaldzkiej najwytrwalsze pary odebrały gratulacje i drobne upominki z rąk zastępcy prezydenta Dariusza Starzyckiego. Receptą na to, by przez tyle lat wspólnie iść przez życie, są: miłość, życzliwość, wielka cierpliwość i wyrozumiałość wobec siebie. Jubileusz 60 lat pożycia obchodzili: Maria i Stanisław Radziwolscy. 55 lat ze sobą przeżyli: Stanisława i Ludwik Pierzchalscy, Stefania i Stanisław Panek. Jubileusz 50 lat małżeństwa obchodzili: Teresa i Zbigniew Wójciowie, Alicja i Marian Wójciko- Wśród jubilatów, pierwsza od prawej, pani Maria Radziwolska wie, Janina i Władysław Przała, Barbara i Józef Nicpoń natomiast jubileusz 45 lat wspólnego życia w małżeństwie obchodzili: Maria i Stanisław Jakóbik, Franciszka i Ferdynand Gębala, Maria i Henryk Kawka, Zofia i Jan Ryncarzowie, Stanisława i Tadeusz Papieżowie, Irena i Stanisław Kołodziejczykowie. Wszystkim jubilatom życzymy kolejnych wspólnie spędzonych lat w miłości i zdrowiu. FM

4 4 Serwis informacyjny Co Tydzień nr 48/1053 INFORMATOR P O L I C J A Komenda Miejska, ul Narutowicza 1...tel. 997, S T R A Ż P O Ż A R N A Komenda Miejska, ul. Krakowska 22...tel. 998, S T R A Ż M I E J S K A Straż Miejska Plac Górników 5... tel P O G O T O W I A Pogotowie ratunkowe, ul. Chełmońskiego 28...tel. 999, Pogotowie gazowe, Jaworzno, ul. Matejki tel. 992 Pogotowie energetyczne, ul. Wojska Polskiego 2...tel Pogotowie wodociągowe, ul. Św. Wojciecha tel. 994 Pogotowie ciepłownicze, Al. Tysiąclecia 7... tel. 993 Karetka R...tel. 999, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, ul. Krakowska 22...tel P R Z E W O Z Y, P O S T O J E T A X I Pomoc drogowa holowanie... tel Podłęże, ul. Piłsudskiego, dojazd gratis...tel TAXI Centrum dojazd gratis... tel , Osiedle Stałe, dojazd gratis...tel Szczakowa, ul. Kolejarzy, dojazd gratis...tel RADIO TAXI bezpłatne zamawianie... tel , Leopold, drobne zakupy, dojazd gratis... tel TAXI Gigant, dojazd w I strefie gratis...tel , TAXI HALA...tel U R Z Ę D Y Urząd Miejski Jaworzno, ul. Grunwaldzka 33 centrala...tel fax strona internetowa:...www.jaworzno.pl strona biuletynu Informacji publicznej (BIP):... Wydział SO działalność gospodarcza Plac Górników 5... tel Wydział SO dowody osobiste ul. Grunwaldzka 33...tel Wydział SO paszporty ul. Grunwaldzka 33...tel Wydział SO meldunki ul. Grunwaldzka 33...tel Wydział SO prawa jazdy ul. Grunwaldzka tel Wydział SO rejestracja pojazdów ul. Grunwaldzka tel MOPS świadczenia rodzinne ul. Północna 9b... tel MOPS świadczenia alimentacyjne ul. Północna 9b...tel Miejski Rzecznik Konsumentów Plac Górników 5... tel Urząd Skarbowy, ul. Grunwaldzka tel , , , , , , Powiatowy Urząd Pracy Jaworzno, ul. Północna 9b... tel Poczta Główna, ul. Pocztowa 9... tel Prokuratura Rejonowa, ul. Inwalidów Wojennych 5...tel Rejonowy Urząd Telekomunikacyjny, ul. Pocztowa 9... tel Sąd Rejonowy, ul. Grunwaldzka 28...tel ZUS Jaworzno, ul. Grunwaldzka tel , Miejski Zarząd Dróg i Mostów, ul. Krakowska 9... tel , fax I N F O R M A C J A D L A P O D R Ó Ż N Y C H PKM Centrala... tel PKM Rozkład jazdy (całodobowo)... tel PKS (Chrzanów)...tel PKP kasa biletowa...tel , Z D R O W I E Centrum Promocji Zdrowia, ul. Paderewskiego 43...tel , ELVITA JAWORZNO III CMT, ul. Promienna tel ELVITA JAWORZNO III GZLA, ul. Gwarków 1... tel , Promocja Zdrowia, ul. H. Sawickiej 2... tel Szpital Miejski, ul. Chełmońskiego 28...tel ZOZ, ul. Grunwaldzka tel C E N T R A L E Z A K Ł A D Ó W P R A C Y PKE S.A. Elektrownia Jaworzno III, ul. Promienna tel plus Huta Szkła Szczakowa, ul. Kolejarzy 81...tel PCC Rail Szczakowa...tel , MPWiK, ul. Św. Wojciecha tel , Netia Informacja...tel PKM, ul. Krakowska 9... tel Zakłady Chemiczne Organika Azot SA., ul. Szopena...tel Południowy Koncern Węglowy SA., ul. Grunwaldzka 37...tel Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ul. Galmany 1...tel B A N K I Bank Przemysłowo-Handlowy SA,ul. Sądowa 5...tel do 39 Bank Spółdzielczy, ul. Stojałowskiego 10...tel Bank Spółdzielczy, ul. Grunwaldzka tel Bank Śląski, ul. Narutowicza 1a...tel Bank Zachodni WBK SA, ul. Farna 8...tel PEKAO SA, ul. Mickiewicza 15...tel PKO BP SA, ul. Grunwaldzka 55...tel , K A S Y SKOK Jaworzno, ul. Gwarków 2... tel M I E J S K I E I N S T Y T U C J E Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Rynek Główny tel Biblioteka Pedagogiczna...tel Muzeum Miasta Jaworzna, ul. Pocztowa 5...tel Miejskie Centrum Kultury i Sportu, ul. Grunwaldzka 80...tel Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS), ul. Północna 9b... tel Miejski Rzecznik Konsumentów Plac Górników 5... tel Miejskie Zakłady Drogowe, ul. Górnośląska 39...tel S P O Ł E C Z N E I N S T Y T U C J E Hospicjum, ul. Górniczej 30, tel Hospicjum 24h/dobę... tel. (601) Stowarzyszenie Diabetyków, ul. Grunwaldzka 35 wt 10-13, pt 10-12; Telefon zaufania dla rodziny pn-pt godz tel Poradnia życia rodzinnego os. Stałe wtorek tel A P T E K I Damian, ul. Mickiewicza 19, czynne od 7.00 do tel Apteka Gnom pn-sob , nd ul. Pocztowa tel Eskulap codziennie od 7.00 do ul. Grunwaldzka 229b... tel , Apteka Blisko Ciebie całodobowo ul. Grunwaldzka tel S P O T K A N I A A A Os. Stałe (salka przy kościele): pn (przych.-podłęże)-wt , sob , czw (o/mimoza) Ośrodek Profilaktyki Uzależnień od Alkoholu i Pobytu Nietrzeźwych ul. Olszewskiego 28 - pt. od I N N E Hotel Pańska Góra, ul. Krakowska 1 (Recepcja całodobowo)... tel listopada Policjanci drogówki o godzinie 9.55, na ul. Piaskowej zatrzymali do kontroli samochód osobowy marki Daewoo Matiz, którego 52-letni kierujący znajdował się w stanie po użyciu alkoholu (0,29 promila). 22 listopada Jadący rowerem 42-letni mieszkaniec Mysłowic na ul. Koszutskiej w Jeleniu spowodował kolizję z prawidłowo jadącym samochodem osobowym marki Volkswagen Golf, kierowanym przez 28-letniego mieszkańca Jaworzna. Po badaniu okazało się, że rowerzysta jechał, będąc w stanie nietrzeźwym (1,4 promila w wydychanym powietrzu). Na jednej z ulic na Podwalu doszło do awantury między kierowcami dwóch samochodów. Jeden z panów tak się zdenerwował, Biuro ogłoszeń przy ul. św. Barbary 7, tel fax , Adres redakcji: Co Tydzień, Jaworzno, ul. św. Barbary 7, Red. naczelny: tel Wydawca: Wydawnictwo GM sp. z o.o. Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada. Materiałów niezamówionych nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo dokonywania w nich skrótów, nadawania własnych tytułów itp. Z notatnika policmajstra Z okazji imienin Barbarze Barbarze Ciołczyk z okazji Komorowskiej-Czerwonka imienin samych pięknych, radosnych moc najlepszych życzeń składają i szczęśliwych dni oraz wolontariusze Wielkiej Orkiestry wszelkiej pomyślności w życiu Świątecznej Pomocy i cały życzą rodzice, teściowa oraz zespół redakcyjny. Mirka i Józef Matysikowie. Andrzejowi Kosterowi, byłemu dziennikarzowi działu sportowego naszej gazety z okazji imienin najlepsze życzenia składają dziennikarze Co Tydzień. że w furii kopnął w tylny zderzak forda należącego do 47-letniego jaworznianina. Straty zostały wycenione na około zł. Mieszkanka Pieczysk zawiadomiła, że nieznany sprawca dokonał włamania do zbiornika z paliwem w jej samochodzie i ukradł około 20 litrów paliwa. Straty wynoszą około 600 zł. Policjanci ustalili i zatrzymali sprawców włamania. Jest to dwóch 21-letnich mężczyzn nie posiadających stałego miejsca zamieszkania. Do podobnego zdarzenia doszło w dzielnicy Dąbrowa Narodowa. Nieznany sprawca włamał się poprzez zerwanie korka wlewu do zbiornika paliwa w samochodzie ciężarowym. Złodziej wypompował z baku 200 litrów oleju napędowego o wartości zł. 23 listopada Na parkingu przy ul. Wandy miało miejsce włamanie do Volkswagena Golfa poprzez dopasowanie klucza do drzwi. Następnie z wnętrza skradziono odtwarzacz mp3 o wartości 300 zł. W Osiedlu Stałym doszło do włamania do altany na terenie Pracowniczych Ogródków Działkowych, złodziej ukradł wyposażenie w tym sprzęt rtv. Straty zł. Osiedle Podłęże. Złodziej, wykorzystując nieuwagę domowników, ukradł z mieszkania portfel z dokumentami, kartami bankomatowymi i pieniędzmi w kwocie 600 zł. Takie samo zdarzenie miało miejsce w mieszkaniu przy ulicy Gwarków. Wykorzystując nieuwagę domowników, złodziej wszedł do mieszkania i ukradł pozostawiony w przedpokoju portfel z dokumentami osobistymi i pieniędzmi. Miłej i sympatycznej Pani Barbarze Okólskiej z okazji imienin tylko radości i wszelkiej pomyślności oraz spełnienia marzeń życzy Anna, klientka apteki Damian Obiekt handlowo-usługowy Hala Agora Centrum, ul. Sienkiewicza 6 c Kocia oferuje do wynajęcia stanowisko dla branży niespożywczej Informacje pod numerem tel ; Józef Matysik (red. naczelny), Mirosława Matysik, Grażyna Haska, Piotr Jamróz. Współpracownicy: Ryszard Czerwonka, Piotr Grzegorzek, Paweł Jędrusik, Maria Runicka, Zofia Żak, Rafał Jarząbek, Bartosz Długajczyk, Piotr Pierzchała (korekta). Biuro reklamy i ogłoszeń: Katarzyna Kwarcińska (kier. biura), Ewelina Jachymczyk. DTP: Kazimierz Gruszowski. Druk: Drukarnia Agora Poligrafia, Tychy, ul. Towarowa 4 Policjanci podczas kontroli pojazdu zatrzymanego w Pieczyskach ujawnili przy 24-letnim mieszkańcu Jaworzna dwa opakowania z zawartością marihuany. 24 listopada Przy ul. Cyprysowej nieznany sprawca dokonał uszkodzenia samochodu marki Citroen poprzez porysowanie powłoki lakierniczej. Straty 600 zł. 25 listopada Mieszkaniec Osiedla Stałego zgłosił, że po wylicytowaniu na aukcji internetowej karty graficznej dokonał wpłaty 245 zł na konto sprzedającego. Do chwili obecnej nie otrzymał towaru. Policjanci Pogotowia Policji 997 zatrzymali w Byczynie 31-letniego mieszkańca Jaworzna, który dokonał włamania do domu jednorodzinnego i ukradł telewizor LCD i dekoder Cyfry plus o wartości zł. Funkcjonariusze odzyskali w całości skradzione przedmioty. 27 listopada Policjanci Pogotowia Policji 997 zatrzymali na Podwalu 19-letnią kobietę i 18-letniego mężczyznę, którzy uderzając pięściami i kopiąc, dokonali uszkodzenia karoserii samochodu marki Renault. Straty 400 zł. Policjanci drogówki zatrzymali 23-letniego mieszkańca Krzeszowic, który pomimo prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w Krakowie (zakazu prowadzenia pojazdów) kierował samochodem marki Volkswagen. Dodatkowo kierowca był w stanie nietrzeźwym (1,3 promila). Wiązankę najpiękniejszych życzeń z okazji urodzin Pani Grażynie Hasce dużo dobrego zdrowia, szczęścia, wszelkiej pomyślności na długie lata w życiu osobistym, rodzinnym, zawodowym. Zadowolenia i uśmiechu na co dzień, licznych powodów do satysfakcji, sił i energii w pokonywaniu trudnych wyzwań oraz wytrwałości i optymizmu w realizowaniu zamierzonych przedsięwzięć składają: pracownicy i współpracownicy gazety Co tydzień i telewizji CTv Jaworzna Zakład Pogrzebowy Misja Jaworzno ul. Sławkowska 16a tel. 32/ , 032/ Czynne całą dobę bezpłatna kaplica pożegnalna Orfeusz Całodobowe Kompleksowe Usługi Pogrzebowe Jaworzno ul. Łukasiewicza 2 (Os. Stałe) telefony całodobowe 32/ , ,

5 Co Tydzień nr 48/1053 Aktualności 5 Szkoła Podstawowa nr 15 rozpoczęła swoją działalność w 1970 r. SP nr 15 uratowana W piątek zastępca prezydenta Tadeusz Kaczmarek spotkał się z rodzicami uczniów, członkami trójek klasowych ze Szkoły Podstawowej nr 15. Kolejny raz przekonywał, że nie ma planów likwidacji szkoły. Dzieci z SP nr 15 nie zaznają stresu przeprowadzki Droga Redakcjo! Piszę do Państwa, ponieważ jestem poruszony tym, w jaki sposób została zinterpretowana moja prośba, mój apel o to, aby Szkoła Podstawowa nr 15 mogła funkcjonować w takiej samej formie jak obecnie w przyszłym roku szkolnym. W ostatni czwartek października byłem u wiceprezydenta pana Kaczmarka. Umawiając mnie na rozmowę, pani sekretarka zapisała, że petent przychodzi w sprawie scalenia bądź likwidacji Szkoły Podstawowej nr 15. Zanim rozpocząłem działania w obronie szkoły, poszedłem do źródła, aby sprawdzić, czy wieści o jej likwidacji, jakie doszły do mnie pocztą pantoflową są prawdziwe. Pan Prezydent nie powiedział mi wprost, że do likwidacji bądź scalenia szkoły dojdzie, ale też nie zaprzeczył. Potwierdził jedynie, że prowadzone są rozmowy na temat tego, które szkoły w mieście są nierentowne i stwierdził, że o tym, jak będzie wyglądać sieć szkół w przyszłym roku szkolnym zadecyduje rachunek ekonomiczny. Uzyskałem też informację, że do końca tego roku kalendarzowego zostanie podjęta decyzja co do przyszłości Szkoły Podstawowej nr 15, bo tego wymaga procedura zgłaszania likwidacji szkół do kuratorium. Przedstawiłem również panu prezydentowi Kaczmarkowi swoje argumenty, które jasno i klarownie pokazały, że z korzyścią, może nie finansową, ale społeczną będzie utrzymanie tej placówki. Poinformowałem również, że jako rodzic ucznia SP 15 będę robił wszystko, aby szkoła ta nadal funkcjonowała. Jak powiedziałem, tak zrobiłem. Poszedłem do p. dyrektor szkoły i przedstawiłem przebieg rozmowy Przypomnijmy. W ubiegłym tygodniu wśród rodziców dzieci uczących się w piętnastce pojawiła się informacja o planowanej likwidacji lub scaleniu szkoły z inną. Na korytarzach zostały wywieszone plakaty nawołujące do podpisywania się pod petycją w celu obrony szkoły. Wiceprezydent zapewnił, że spotka się z rodzicami, by wyjaśnić sytuację. Kaczmarek mówił podczas spotkania, że usytuowanie piętnastki i liczba uczniów, w tym oddziałów w pierwszych klasach przemawiają za tym, by placówka pracowała w niezmienionej formie. z panem Kaczmarkiem, a następnie napisałem petycję w sprawie obrony placówki, która zamieszczona została na stronie Sposób, w jaki ją sformułowałem, z pewnością pozostawia wiele do życzenia, ale piszę w niej wprost o tym, co mi leży na sercu. Rozesłałem ją znajomym, rodzicom uczniów SP 15, aby uprzedzić pewne decyzje, które nie chcielibyśmy, żeby zapadły bez nas. Bardzo cieszę się z tego, że tak szybko zadziałał mój apel, że przedstawiciele władz dobrze rozważą za i przeciw. Mam tylko nadzieję, że polityka oświatowa prowadzona w naszej gminie nie będzie krótkowzroczna. Jako rodzic niepokoję się tym, że rachunek ekonomiczny, który może w dobie kryzysu jako jedyny jest brany pod uwagę, może okazać się z perspektywy czasu wcale nie taki ekonomiczny. Chciałbym się z Państwem podzielić swoimi obawami, sami osądzicie, czy są one zasadne. Kilka lat temu likwidowano przedszkola. Dziś na terenie miasta nie może korzystać z opieki przedszkolnej prawie dwieście dziewięćdziesięcioro dzieci- tylu rodziców otrzymało odmowę przyjęcia ich dziecka do przedszkola. Nie każdego rodzica stać na to, by oddawać dziecko do prywatnego przedszkola, część woli w tej sytuacji wynająć nianię, która jest tańsza. Z drugiej strony wiem, że tylko mały procent dzieci, odkąd jest wprowadzona opłata za korzystanie z przedszkola poza realizacją tzw. podstawy programowej, pozostaje w nim powyżej pięciu godzin. Może zatem kryteria przyjęcia do przedszkola ujednolicone w tym roku przez gminę wymagają poprawki? Co będzie za kilka lat w szkołach podstawowych, jeśli teraz dla tylu dzieci nie ma miejsca w przedszkolach? Myślę, że nie jest Żałował, że wcześniej nie doszło do tego spotkania, zanim sprawa urosła do takich rozmiarów. Plakaty nawołujące do protestu, które kilka dni temu rozklejono na terenie szkoły, według niego spowodowały duże zamieszanie i niepokój, zwłaszcza wśród dzieci. Poniżej publikujemy list jednego z rodziców ucznia piętnastki i autora petycji w obronie szkoły. Jednocześnie pan Robert Kozina zastrzegł, że nie jest autorem plakatów rozwieszonych w szkole. PJ rozwiązaniem praca na dwie lub trzy zmiany. Ci, którzy znają psychologię rozwoju dziecka, dobrze wiedzą, w jakich godzinach, w jakich porach dnia dzieciom najłatwiej się skupić, w jakich najlepiej przyswajają wiadomości. Na pewno nie są to godziny popołudniowe. Jakie są skutki nauki i pracy w systemie zmianowym w szkole średniej wiedzą dobrze ci, którzy uczą się i pracują w szkołach przy ulicy Północnej i Promiennej. Nie jest rozwiązaniem także zwiększanie liczby uczniów do trzydziestu lub nawet czterdziestu w poszczególnych oddziałach. Nie da się ogarnąć takiej rzeszy uczniów, efektywnie uczyć się i efektywnie nauczać. Tu rachunek ekonomiczny daje wbrew matematyce bilans ujemny. Nie wspomnę już o tym, że w szkołach, które są molochami, nie zna się wszystkich uczniów, są oni numerami w dzienniku, a brak personalizacji ma wpływ na rozwój problemów wychowawczych, na wzrost agresji i frustracji wśród młodych osób. Jeśli nie wydamy pieniędzy na mniej liczne klasy w mniejszych szkołach, wydamy je na pedagogów, psychologów, terapeutów i całą rzeszę ludzi, urzędników i urzędów, różnych instytucji, bo ktoś z pieniędzy podatników będzie musiał się zająć teraz i w przyszłości tymi tworami rachunków ekonomicznych. Właśnie tego się najbardziej obawiam. Przy krótkowzroczności naszych władz, przyjdzie nam płacić duże koszty. Poza tym pytam, jak się ma hasło z kampanii samorządowej pana Tuska Nie róbmy polityki, budujmy szkoły do tego, co prezentują władze naszej gminy z panem posłem i senatorem z jedynie słusznej opcji na czele? Pełny obaw o przyszłość edukacji w mieście Robert Kozina Z konferencji prasowej prezydenta Instytut na rzecz Ekorozwoju wybrał pięć powiatów, dla których wykona badanie śladu węglowego. Wśród nich znalazło się Jaworzno. Niebawem dowiemy się, ile nasze miasto emituje dwutlenku węgla do atmosfery. Ile emitujemy CO 2 Instytut na rzecz Ekorozwoju to organizacja pozarządowa, której celem jest tworzenie proekologicznych rozwiązań dla zrównoważonego rozwoju społecznego i gospodarczego. We wrześniu ubiegłego roku Instytut rozpoczął projekt Dobry Klimat dla Powiatów, którego celem jest zbadanie śladu węglowego pięciu wytypowanych powiatów. Chęć przystąpienia do tego działania wyraziło 114 powiatów w tym Jaworzno. Wstępnie wyselekcjonowano 37. Po ocenach dokonanych przez ekspertów Jaworzno znalazło się w pierwszej piątce (4. lokata) i tym samym zakwalifikowało do przeprowadzenia badań. Oprócz naszego miasta badanie śladu węglowego będzie przeprowadzone w Płocku, powiatach: poddębickim, kwidzyńskim i starogardzkim. Powiaty zostały wybrane na podstawie oceny dostępności danych do obliczeń, wykonanej przez ekspertów w czterech tematach: przemysł, odpady, transport i rolnictwo. Brana była również pod uwagę wyraźna chęć powiatu do współpracy przy wykonywaniu obliczeń oraz współpracy w całym projekcie. Czym jest ślad węglowy? Najprościej mówiąc, jest to całkowita Wiceprezydent Tadeusz Kaczmarek (z lewej) na konferencji prasowej emisja gazów cieplarnianych wywołanych bezpośrednio i pośrednio przez daną osobę, organizację, wydarzenie, region lub produkt. Każde z naszych działań wywołuje emisję dwutlenku węgla i innych gazów do atmosfery: od jazdy samochodem po czytanie książki. Bo przecież lampa, która świeci obok, jest zasilana prądem z elektrowni spalającej węgiel. Obliczenie tego wskaźnika pozwala samorządom sprawdzić, na ile obciążają one atmosferę. Znając wielkość swojego śladu węglowego, powiaty mogą szukać sposobów na redukcję emisji szkodliwych gazów. Pierwsze badania będą prowadzone w Jaworznie jeszcze w tym roku. Obliczanie śladu węglowego wiąże się ze zgromadzeniem i przeanalizowaniem wielu danych z kilku lat i z kilku różnych dziedzin. Wśród nich znajdują się między innymi: wielkość zużycia energii elektrycznej, liczebność różnych typów budynków, liczba zarejestrowanych pojazdów, informacja o rodzaju drzewostanów na terenach leśnych, pogłowie zwierząt gospodarskich, powierzchnia gleb organicznych, ilość ścieków komunalnych oraz sposoby ich oczyszczania. Ilość danych podlegających weryfikacji powoduje, że obliczenie śladu węglowego jest dla jednostki samorządowej dość dużym obciążeniem. Koszt badania wynosi od 20 do 50 tys. złotych. Dzięki zakwalifikowaniu naszego miasta do projektu zespół programu Dobry Klimat dla Powiatów wykonadla nas te badania bezpłatnie tłumaczy zastępca prezydenta Tadeusz Kaczmarek. Obecnie tego typu obliczenia posiadają jedynie cztery miasta w Polsce: Poznań, Warszawa, Bielsko-Biała i Bydgoszcz. W ramach projektu badania zostaną wykonane dwukrotnie: w 2011 i 2015 r. Do oceny śladu węglowego zostanie wykorzystana uproszczona metodologia wypracowana przez Instytut na rzecz Ekorozwoju. Do czego nam się przyda to badanie? Wyniki będą opracowane w formie raportów i zawierać będą analizę śladu węglowego oraz rekomendacje działań zmierzających do jego zmniejszenia. Czyli jakie kroki gminy mają podejmować, by stać się bardziej ekologicznymi. Raporty z wykonanych w Jaworznie badań będą wykorzystane m.in. jako element zachęcający także inne jednostki samorządu do wykonania obliczeń swojego śladu węglowego. Dzięki temu istnieje szansa, że więcej miast i powiatów zdecyduje się na przeprowadzenie analiz, które mogą wpłynąć na poprawę stanu środowiska w całej Polsce mówi prezydent Kaczmarek. p.jamróz

6 6 Aktualności 4 grudnia obchodzimy Barbórkę, święto górnicze Co Tydzień nr 48/1053 zarządzającym centrum Co Tydzień Dom Handlowy Górnik Wchodząc do Domu Handlowego Górnik nie trzeba otwierać drzwi, same się rozsuwają, zapraszając klientów do wnętrza sklepu. wszystko do pieczenia, wody mineralne i różne mrożonki. W jednym z działów sklepu jest chemia. Mydło, proszki, dezodoranty, papier toaletowy, pasty do zębów i wiele innych potrzebnych w domu środków czystości. Nie zapomniano w sklepie także o kotach. Sklep oferuje szeroki wybór karmy dla nich. Świeżo, zdrowo i tanio Rozmowa z Wojciechem Wójcikiem, partnerem handlowym Agora przy ulicy Sienkiewicza 6c. CT: Dlaczego powstało Centrum Handlowe Agora? Wojciech Wójcik: Było to kontynuacją tradycji kupieckich. W 1990 roku powstał tu pierwszy plac targowy, kioski były skromne, budowane w systemie gospodarczym. Aby polepszyć warunki klientom i sprzedającym, w 2001 wybudowaliśmy piętrowe centrum. Ze starych kioski kupcy przenieśli się do nowoczesnego budynku z dwoma kondygnacjami i ruchomymi schodami. Czy oprócz komfortu klienci mogą liczyć na coś więcej? Dla nas ważne są relacje klient sprzedawca. Budujemy charakter tego miejsca poprzez bliski kontakt z ludźmi. Proszę mi wierzyć, że duża grupa sprzedawców prowadzi swoją działalność w tym miejscu już ponad 20 lat. Znają swoich klientów i ich przyzwyczajenia i gusty. Często te sympatie przenoszą się na grunt prywatny. Klientom jest miło kiedy są rozpoznawani przez sprzedawców na odwiedzanych stoiskach. Czy da się scharakteryzować sprzedawany asortyment? Nasi kupcy to przedstawiciele niewielkich rodzinnych firm, oni Centrum Handlowe Agora przy ulicy Sienkiewicza 6c wiedzą, że jakość produktów nie może zawieść klientów których dobrze znają. Dostawy są realizowane praktycznie codziennie i pochodzą od drobnych producentów sprzedających swoje towary na giełdach spożywczych. Nie znajdziemy tutaj ani towarów z masowej produkcji ani produktów słabej jakości, za ich jakość przed Klientem odpowiadają sami sprzedający. Czy w takim razie ceny nie są wyższe niż w supermarketach? Handlowcy starają się konkurować również i na tym polu. Ponadto handel tutaj jest bardziej uczciwy co doceniają nasi Klienci. Nie ma miejsca na tak szeroko obecnie rozpowszechnione marketingowe sztuczki. Ważne jest to, aby towar był codziennie świeży, tani i wysokiej jakości, bo to wartości na których budujemy wizerunek naszej hali. Ale Centrum Agora to nie tylko branża spożywcza? Dokładnie, na handel artykułami niespożywczymi przeznaczona jest druga kondygnacja. Tam kupcy łącznie w 14 stanowiskach oferują odzież,art. dziecięce, obuwie, biżuterię artykuły chemii gospodarczej wraz z kosmetykami oraz innym asortymentem. Chciałbym zauważyć, że na każdym stoisku Klient traktowany jest indywidualnie, i może liczyć na fachową doradę. Dzięki temu, że sprzedawcy kupują krótkie serie produktów i sami je wybierają, towary są przez nich sprawdzane. Tu nie ma tandety, artykułów o dyskusyjnej jakości, które niszczą się już po kilkukrotnym użyciu, nie ma też obawy że co druga osoba będzie nosić tą samą garderobę. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Tekst sponsorowany Bogusława Golczyk kierownik Domu Handlowy Górnik (z prawej) i Barbara Nowak na stoisku cukierniczym Sklep a raczej market wpisał się na trwale w architekturę jaworznickiego rynku oraz handlu w mieście. Budynek w rynku jest własnością PSS Społem. Na dole znajduje się market, w którym na powierzchni ponad 300 m. kw. każdy znajdzie to, co potrzebuje. Gdy wchodzimy, po prawej stronie witają nas uśmiechnięte ekspedientki pracujące na stoisku ze słodyczami i artykułami alkoholowymi. Na stoisku można także wykonać wszystkie opłaty: prąd, telefon, gaz, TV i inne. Na ladzie leży gazeta Co Tydzień, którą PSS Społem sprzedaje w różnych punktach od dwudziestu lat. Z boku jest pojemnik na zużyte baterie. Na małe zakupy można wziąć koszyk a na większe wózek. Za bramkami na klientów czekają warzywa i różne owoce, pieczywo, szeroki wybór konserw. Na końcu znajduje się rozbudowane stoisko z nabiałem, wędlinami i mięsem. Ale to nie wszystko. W poszczególnych, szerokich alejkach można zaopatrzyć się się w kawę, herbatę, soki, słodycze, Długo trzeba byłoby się zastanawiać, czego w sklepie nie można kupić. Po prostu jest wszystko. Klient za zrobione zakupy może zapłacić kartą lub gotówką w trzech kasach. W sklepie zawsze są jakieś promocje i okolicznościowe stoiska np. na Mikołaja. Promocje na bieżąco przedstawiane są w dwóch gazetkach Gama, wydawana przez Spółdzielnie Społem i w drugiej gazetce wewnętrznej jaworznickiego PSS-u. Obecnie w sklepie pracuje 15 ekspedientek a od początku czyli od 13 lat kieruje Górnikiem pani Bogusława Golczyk. Dom Handlowy Górnik w październiku obchodził 13 lat działalności. Sklep zaprasza swoich klientów od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 20.00, w sobotę od 7.00 do a w niedzielę od 9.00 do Z okazji zbliżającego się święta górników składamy im serdeczne życzenia. Życzenia kierujemy także do kierownictwa i ekspedientek Domu Handlowego Górnik, który przypomina nam swoją nazwą, górnicze tradycje panujące w Jaworznie. Mirosława Matysik Adwokat Maciej Zwierzycki odpowiada na pytania czytelników Kilka miesięcy temu wobec mnie orzeczono wyrok za kradzież cudzej rzeczy ruchomej o wartości poniżej 250 zł (art kodeksu wykroczeń). Po jakim czasie wyrok taki zniknie mi z akt, czyli kiedy będę mógł znowu wyciągnąć zaświadczenie o niekaralności? Zgodnie z art. 46 kodeksu wykroczeń ukaranie uważa się za niebyłe po upływie 2 lat od wykonania, darowania lub przedawnienia wykonania kary. Jeśli zatem przykładowo orzeczono karę grzywny, to zatarcie skazania nastąpi pod dwóch latach od zapłacenia grzywny. Jeżeli jednak ukarany przed upływem okresu przewidzianego dla zatarcia skazania popełnił nowe wykroczenie, za które wymierzono mu karę aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny, ukaranie za oba wykroczenia uważa się za niebyłe po upływie 2 lat od wykonania, darowania albo od przedawnienia wykonania kary za nowe wykroczenie (art kodeksu wykroczeń). Ponadto jeżeli orzeczono środek karny, uznanie ukarania za niebyłe nie może nastąpić przed jego wykonaniem, darowaniem albo przedawnieniem wykonania (art kodeksu wykroczeń). W tym miejscu należy zaznaczyć, że w Krajowym Rejestrze Karnym, który wydaje zaświadczenia o niekaralności (np. dla pracodawcy), rejestrowane są tylko te wyroki, które są wydane w związku z popełnieniem wykroczenia, jeśli orzeczono w nich karę aresztu. Tym samym, jeśli nie orzeczono kary aresztu za wykroczenie, to skazanego w takim wypadku uważa się za niekaranego. adwokat Maciej Zwierzycki BEZPŁATNE PORADY PRAWNE ADWOKATA Adwokat Maciej Zwierzycki w siedzibie naszej redakcji udziela bezpłatnych porad prawnych w każdy piątek w godz Zapisy w redakcji gazety pod nr. telefonu

7 Co Tydzień nr 48/1053 Zakłady usługowe 7 Transport wszystko od 1t 12 t HDS załadunek, rozładunek, łyżką, hakiem, piasek, ziemia, kamień, żwir, skalniaki. Kostka brukowa sprzedaż, układanie, ażury, transport Koparka wyburzenia, wywóz: gruzu, śmieci Drewno opałowe cięte z dowozem. Sprzątanie posesji, wycinka drzew Tel PAT-BRUK kostka brukowa najlepszych firm Ułożenie 1m 2 kostki już od 110 zł SPUH Spektra oferuje: usługi: wywóz nieczystości płynnych beczkowozem 6 tys. l, usługi rolnicze, koszenie, pielęgnacja terenów zielonych dla firm i ogrodów przydomowych USŁUGI KOPARKO-ŁADOWARKĄ CATERPILLAR sprzedaż: pasz, zbóż, siana, słomy, ziemi ogrodniczej, torfu, kory, nawozów rolniczych i ogrodniczych. Nowość: brykiet drzewny do kominków i CO Do wynajęcia hale magazynowe i garażowe i miejsca parkingowe dla samochodów ciężarowych Jaworzno ul. Dąbrowska 22a tel. 32/ , AGD Serwis NARES Pralki, lodówki, piece. Naprawy w domu klienta. Tel ; ; Udzielamy gwarancji 12 miesięcy na naprawy. Serwis AGD Amica i inne Tel ; (32) BEK-POL wywóz nieczystości ciekłych pojemność 11 m 3 tel Batix Tel , żaluzje poziome i pionowe, rolety zew. i wew. dekoracyjne, szycie firan i zasłon Próby szczelności instalacji gazowych sprzedaż, transport, układanie. Długoletnia praktyka. Faktury VAT. Krótkie terminy wykonania. Artystyczne układanie kostki brukowej. Własne maszyny. Największe rabaty. Gwarancje. Tel , SZAFY ZABUDOWY DRZWI PRZESUWNE Rzemieślnicza 15A, tel roczne i sezonowe, konserwacja i naprawy. Projektowanie montaż instalacji gazu, co, wody, kanalizacji. Ekspertyzy kotłów, gaz, węgiel Montaż wkładów kominowych kwasoodpornych i węglowych. Inst Gaz ul. Szelonka 1 tel , ROLETY ZEWNĘTRZNE 180 zł/m 2 brutto Bramy rolowane-automatyka. Rolety wewnętrzne, żaluzje dojazd, pomiar, montaż GRATIS Instalacje wod-kan., c.o. gaz. Remonty MEBLE RATTAN, RĘKODZIEŁO ORIENTALNE FACHBUD J-no ul. Grunwaldzka 82 (przystanek centrum), tel , LAT TRADYCJI NAJTAŃSZE W MIEŚCIE TV LCD, PLAZMA GWARANCJA, RATY ul. Paderewskiego 8 pon. pt. od 9.00 do 18.00; sob do Mechanika pojazdowa, diagnostyka, geometria kół Adam Frączek ul. Poprzeczna 5, Jaworzno tel Mercedes wywrotka o ładowności 6,5 tony przewóz materiałów sypkich i innych tel , MEBLE KUCHENNE Jaworzno Rzemieślnicza 15A, tel Zakład kamieniarski wykonuje nagrobki, napisy, parapety, elewacje granitowe. Ul. Sobieskiego 30 (obok Zakładów Dolomitowych) tel PAT-DAM PRODUCENT Poleca: żaluzje, rolety, moskitiery, markizy, plisy, folie ochronne przeciwsłoneczne Super ceny! Zapraszamy! Jaworzno ul. Słowackiego 1, tel Wywóz nieczystości płynnych. Jednorazowo wywozimy do 12 m 3. Tel ; GOTA kompleksowe remonty wnętrz. Systemy tapet natryskowych (gotele). Elewacje, malowanie, docieplenia. Tel./fax ; Tłumiki, katalizatory, strumienice, złącza elastyczne, sportowe, układy wydechowe. Balin, ul. Zaułek 11 Tel. 32/ ; ; SERWIS OPON Pompowanie kół azotem Sprzedaż i montaż opon TIR. ul. Matejki 43, tel ; czynne od pn. pt., sobota Instalacje elektryczne, systemy alarmowe, pomiary, odbiory, faktury VAT, tel , Usługi remontowo budowlane Serwis okien PCV i drewnianych, Promocja wymiana szkła, uszczelek, doszczelnianie, regulacje tel , NAGROBKI GRANITOWE Jaworzno ul. Martyniaków 8 tel , remonty wnętrz i wykonywanie robót ogólnobudowlanych, Michtex Strus-Bud tel tel Profesjonalne wykończenia wnętrz MAL-BUD Malowanie, gładź, remonty łazienek, sufity podwieszane, panele. Adaptacje poddaszy itp. Wykształcenie budowlane umożliwia nam realizację zleceń zgodnie ze sztuką budowlaną. Tel ; ALARMOWE SYSTEMY ANTENY RTV, SAT domofony, wideodomofony, tv obserwacyjna montaż, naprawa. tel./fax , Z.I.A. i A. PREWEN Zakład Krawiecki damsko-męski Wszelkie przeróbki wszywanie zamków. ul. Mickiewicza 2 B tel. (32) SCHODY BALUSTRADY PARKIETY produkcja sprzedaż montaż Zadzwoń Pogotowie Instalacji Antenowych TV-SAT DVB-T Digital Video Broadcasting Terestrial na każdy TV naziemna cyfrowa. Bajkoland, tel , (32) , (32) Zakład elektroniczny ul. Mały Rynek 1 tel , kom AUTOHOLOWANIE Jarosław Gregorczyk ul. Wolności 14, tel , , Szczakowa TŁUMIKI sprzedaż montaż ekspresowo ul. Grunwaldzka 236 (przeniesione z ul. Matejki 59) tel , 32/ BEK-POL I wywóz nieczystości ciekłych pojemność 11 m 3 tel Autokonserwacja Promocja Osłony pod silnik i skrzynię, chlapacze, nadkola tel , GAZ W BUTLACH EKSPRESOWA DOSTAWA GAZU NA TELEFON Propan-butan w butlach 11 i 33 kg. Gazy techniczne: tlen acetylen, CO 2 i inne. ul. Krakowska 9 tel , MIR-GAZ Czynne 7 dni w tygodniu pn pt niedzielę i święta propan butan do kuchenek gazowych w butlach 11 kg + gazy techniczne, skup butli tel. 32/ ; Kompleksowe wykończenia wnętrz, tynki dekoracyjne, tapety natryskowe gwarancja tel Jarmark firan od do r. Wielka wyprzedaż! Ceny Hurtowe! Rafania Najtańsze firany ul. Rzemieślnicza 16 budynek na przeciwko stacji paliw tel. (32) pn. wt do 16.00; sob do 13.00

8 8 Reklama Co Tydzień nr 48/1053 GABINET KOSMETOLOGICZNY kosmetyka, masaże, medycyna estetyczna GABINET KOSMETOLOGICZNY w Mini-Klinice powstał z myślą o tych, którzy chcą dbać o swoją urodę, zdrowie i relaks, oddając się w ręce profesjonalistów Naszym celem jest, aby każda kobieta wychodziła od nas olśniewająca i zrelaksowana. Dlatego proponujemy szeroki wachlarz zabiegów z zakresu: MEDYCYNY ESTETYCZNEJ redukcja zmarszczek, modelowanie ust, mezoterapia igłowa, peelingi medyczne NOWOŚĆ INTROLIPOTERAPIA niechirurgiczny sposób redukcji cellulitu i miejscowych otłuszczeń KOSMETYKI PIELĘGNACYJNEJ twarzy dłoni stóp KOSMETYKI LECZNICZE korygujące niedoskonałości skóry: mikrodermabrazja, mezoterapia bezigłowa, peelingi chemiczne itp MASAŻE klasyczne, relaksacyjne, odchudzające, antycellulitowe makijaż pernamentny i wizaż sprzedaż kosmetyków profesjonalnych W naszym gabinecie poczujesz się wyjątkowo ponieważ nasza praca jest naszą pasją. Dla nas ważny jest każdy klient, dlatego co miesiąc oferujemy nowe ciekawe promocje, aby każdą kobietę było stać na relaks i luksus. Promocje nie łączą się ze sobą Z TYM OGŁOSZENIEM OTRZYMASZ 20% RABATU NA ZABIEGI KOSMETYCZNE NA TWARZ Wymarzony prezent dla kobiety BON NA ZABIEG niebanalny prezent na każdą okazję. Dla ofiarodawcy również prezent od Gabinetu. PODARUJ PIĘKNO SOBIE I INNYM Mysłowice Brzęczkowice ul. Gen. J. Ziętka 74c, tel , tel

9 Co Tydzień nr 48/1053 Dla koneserów 9 Międzynarodowy Dzień Wolontariusza obchodzimy 5 grudnia Tak wyszło Kiedy na korytarzu sądu stanęli twarzą w twarz, 18-latkowi oskarżonemu o zabójstwo bezdomnego nawet nie drgnęła powieka. Nie zamierzał się tłumaczyć ani prosić o wybaczenie. Choć synowi już nic nie wróci życia, wierzę w sprawiedliwość. Chcę, by poniósł karę za to, co zrobił mówiła później matka 48-letniego bezdomnego, którego oskarżony pobił na śmierć. Makabryczna zbrodnia wstrząsnęła społecznością osiedla. Po awanturze z matką wzburzony nią młodzieniec postanowił wyżyć się na dwóch bezdomnych, którzy tej nocy koczowali na klatce schodowej w jednym z wieżowców. Bezdomnych bił po całym ciele, uderzając gdzie popadnie. Jedno z uderzeń rozjuszonego młodzieńca dla 48-letniego Artura G. okazało się śmiertelne. Drugi z mężczyzn, 31-letni Mariusz Z., miał dużo więcej szczęścia. Udało mu się uciec. W efekcie pobicia doznał wstrząśnięcia mózgu, miał złamany nos i krwawe ślady na całym ciele. Przed sądem 18-latek przyznał się do pobicia obu bezdomnych, tłumaczył jednak, że nie miał zamiaru i nie chciał nikogo zabić. Feralnego dnia od rana chłopak pił z kolegami alkohol. Wieczorem wrócił do domu, Z szafy prokuratora BLIŻEJ PRAWA Umowa najmu lokalu zjadł obiad i chciał wrócić do kumpli czekających pod blokiem. Gdy już wychodziłem, zawołała mnie matka. Postanowiłem schować się przed nią i wszedłem na dziesiąte piętro po to, żeby przejść korytarzem do drugiej klatki. Tam zaczepiło mnie dwóch brudasów. Daj cygara powiedział jeden. Wołali o pieniądze. Uderzyłem jednego pięścią w twarz, aż osunął się na podłogę. Zrobiłem to, bo byłem zdenerwowany, że mnie zaczepili tumaczył. Dalej zdarzenia potoczyły się błyskawicznie. Razy wymierzone przez rozwścieczonego młodzieńca poczuł również drugi z bezdomnych. Bił go pięścią po twarzy, kopał po całym ciele. Po rozprawieniu się z mężczyznami chłopak zjechał windą na czwarte piętro. Po chwili postanowił jednak, że sprawdzi, w jakim bezdomni są stanie. Chciałem ich podnieść i wyprowadzić, ale gdy wróciłem na miejsce, było tam już mnóstwo sąsiadów przekonywał przed sądem oskarżony. Faktem jest jednak, że napastnik odczekał chwilę, aż na klatce schodowej będzie pusto i wtedy wrócił jeszcze raz. Pobici mężczyźni schodzili akurat w dół. Młodzieniec uderzył jednego pięścią w twarz. 48-latek upadł, uderzając głową o posadzkę. Upadek okazał się śmiertelny. Zanim policjanci zatrzymali następnego dnia podejrzanego o pobicie i zabójstwo nastolatka, ten zdążył pochwalić się wcześniej swym wyczynem wszystkim kolegom. Mówił, że pobił i skopał brudasów. Takimi też słowami określał bezdomnych podczas składania zeznań w prokuraturze. Mówił o nich z pogardą, używając słów brudasy, trolle. Podczas pierwszej rozprawy 18-latek przeprosił Mariusza Z. i rodzinę bezdomnego, który zmarł. Młodzieniec nie uważa jednak, że dopuścił się zabójstwa. On tylko po kłótni z matką po prostu wyładował stres. On nie zabił, mówił tak wyszło. Nastolatek nie zdaje sobie chyba sprawy, co zrobił i że za zabójstwo grozi mu kara nawet dożywotniego więzienia. Gdy podczas rozprawy przewodnicząca składu sędziowskiego zapytała oskarżonego, jaką wymierzyłby sobie karę, gdyby miał taką możliwość, jego odpowiedź była bardzo zaskakująca. Karę w zawieszeniu i dozór policyjny odparł 18-latek. W sprawiedliwość i o wiele większą karę wierzy natomiast matka zmarłego Artura G., która przyznała, że choć żadna kara nie wróci jej synowi życia, jest przekonana, że wyrok będzie adekwatny do czynu popełnionego przez 18-latka. Pitawal Jesteśmy właścicielami lokalu mieszkalnego w bloku. Od lat ani ja ani mój małżonek nie zamieszkujemy w tym miejscu. Postanowiliśmy zatem lokal wynająć obcym ludziom. Była to rodzina z dwójką dzieci. Cieszyliśmy się, że mieszkanie nie będzie stało puste i ktoś będzie z niego rozsądnie korzystał. Mieliśmy nawet nadzieję, że tak będzie bezpieczniej i ktoś zadba o lokal, poczyni konieczne naprawy i zawiadomi o ewentualnych kłopotach. Lecz gorzko się rozczarowaliśmy. Pierwsze sygnały spłynęły od sąsiadów, którzy zaczęli uskarżać się na naszych lokatorów. My nic nie wiedzieliśmy, ponieważ mieszkamy w innej miejscowości. Pieniądze miały przychodzić na konto. Pierwsze skargi zaczęły napływać po pół roku od wprowadzenia się nowych mieszkańców. Jednocześnie zalegali oni z czynszem za dwa poprzednie miesiące, lecz telefonicznie twierdzili, że wszystko uregulują. W końcu udałam się z mężem do tego mieszkania i to, co zobaczyliśmy, przerosło nasze wyobrażenie. W domu było brudno, porozrzucane butelki i puszki po piwie, ogólny nieład. Lokatorzy twierdzili, że nic się złego nie dzieje. Natomiast od sąsiadów dowiedzieliśmy się, że do tego mieszkania przychodzą różni obcy ludzie i robią sobie całonocne imprezy. O tym nie mieliśmy pojęcia. Na pierwszy rzut oka spokojna rodzina wzbudzała nasze zaufanie. Było jednak inaczej. Natychmiast podjęliśmy kroki w celu pozbycia się uciążliwych lokatorów. Nie było to jednak takie proste. Przez ponad dwa lata trwała sprawa o eksmisję, a potem jeszcze trzeba było wskazać lokal, do którego ma się przenieść niezdyscyplinowana rodzina. Wreszcie udało się, lecz szkody pozostały. Mieszkanie praktycznie nadawało się do remontu. Nie mówiąc już o problemach z odzyskaniem zaległego czynszu. Moje pytanie zatem dotyczy tego, jak zabezpieczyć się przed takimi sytuacjami w świetle prawa? Chcielibyśmy znowu wynająć mieszkanie, lecz po tym, co przeszliśmy mamy duże opory. Ostatecznie bowiem jesteśmy stratni, choć chcieliśmy dobrze. Państwa położenie było nie do pozazdroszczenia. Co prawda każdy najem łączy się z pewnym ryzykiem, lecz nigdy nie zakładamy takiej sytuacji, jaka zdarzyła się w Państwa przypadku. Najwłaściwszym zabezpieczeniem jest przede wszystkim faktyczny wywiad na temat przyszłego najemcy, być może warto przyjąć ludzi z polecenia. Jeżeli kogoś nie znamy, to zawsze próbujmy dowiedzieć się czegoś bliższego na jego temat. Druga sprawa to właściwie, korzystnie spisana umowa najmu lokalu mieszkalnego. Warto zawierać ją najpierw na krótki okres, a ewentualnie po jego upływie podpisać dłuższą umowę. Koniecznie trzeba w niej podkreślić, że lokal będzie używany zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami współżycia społecznego. Ponadto trzeba zaznaczyć, że po opuszczeniu mieszkania ma ono pozostać w takim stanie, w jakim zostało objęte w posiadanie. Oczywiście pewne uprawnienia wynikają wprost z Kodeksu Cywilnego, jednakże umowa jest najważniejszą podstawą roszczenia cywilno-prawnego. I oczywiście warto pomyśleć przy zawieraniu umowy o kaucji, z której moglibyśmy choćby po części pokryć ewentualne szkody. Kaucja jest ustanawiana w interesie właściciela lokalu i ma chronić jego słuszny interes majątkowy. Zaproszenie Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych porad dr. Marka Niechwieja do siedziby redakcji Co Tydzień przy ul. św. Barbary 7 w każdą środę w godz Z konsultacji może skorzystać każdy, kto zapisze się wcześniej, dzwoniąc pod numer telefonu dr Marek Niechwiej Kancelaria Prawna w Jaworznie przy ul. Mikołaja Reja 47, Jaworzno (Stara Huta) tel. kom czynna: poniedziałek, wtorek i piątek w godz PRZYRODA WOKÓŁ NAS Śmieci Piotr Grzegorzek Kustosz Muzeum w Chrzanowie Korzystając z tak zwanej obwodnicy, poprowadzonej śladem byłej linii kolejowej, nie sposób rozglądać się po bokach ze względu na ustawione wzdłuż trasy ekrany dźwiękochłonne. Niedawno zobaczyłem, co znajduje się po południowej stronie obwodnicy na odcinku pomiędzy ulicami Chopina oraz Olszewskiego. Tradycyjnie w tym tekście zasygnalizuję pewne problemy, pełen fotoreportaż jak zwykle w sieci. Śmieci i palący Proponuję od razu mocne uderzenie. Oczywiście łatwo się domyślić, co może znajdować się w miejscu zasłoniętym przed oczyma ciekawskich sąsiadującym z zabudową jednorodzinną oraz terenami przemysłowymi. Po prostu śmieci ci tutaj dostatek i to na całej długości wspomnianego odcinka. Dominuje gruz i inne rodzaje z kategorii budują, remontują, urządzają. Kolejną grupę stanowią papierki, butelki, opakowania po produktach spożywczych, konsumowanych w trakcie przejścia. Są też i takie, które znalazły się tutaj wskutek celowej dostawy, tak jak na przykład kilka opakowań po mrożonej pizzy. No chyba, że komuś nie chciało się nieść do domu kartoników i produkt częściowo rozpakował po drodze. Do tego dochodzą firmowe reklamówki pobliskich marketów. W sumie nie jest tego zbyt dużo i przejście się jednego sprzątającego raz w tygodniu mogłoby poprawić estetykę tej okolicy. Być może pewne utrudnienie dla tych, którzy pozbywają się z premedytacją swoich śmieci w takich okolicach, stanowi grab dogodnego dojazdu w głąb omawianego obszaru. Trudność w dojeździe do centrum tego terenu stanowi poważny problem w związku z tym, że jest tutaj co podpalić. Ja trafiłem na spaloną altanę oraz trawy wypalone na krótko przez zrzuceniem liści z drzew. Pożar nie rozprzestrzenił się, ale jakby co straż pożarna miałaby poważy kłopot z ratowaniem mienia okolicznych mieszkańców. Coś z przyrody Za ekranem Błyskoporek podkorowy Jeżyna i spalona altana Teren ten penetrowałem ze względu na chęć uzupełnienia swojego zbioru grzybów nie tylko pasożytniczych. Największą ciekawostka było spotkanie z młodą brzozą brodawkowata, na której wyrastał sterylny owocnik błyskoporka podkorowego, czyli słynnej huby brzozowej o działaniu przeciwnowotworowym. Oczywiście aż takie cudo to on nie jest. Zresztą wiele wskazuje na to, że zainteresowanie tym grzybowym lekiem ostatnio wygasa. Teraz przyszedł czas na lakownicę. Spora część tego terenu została opanowana przez brzozę brodawkowatą. Póki co większość młodych drzewek ma mniej niż pięć lat, co by świadczyło o tym, że ekrany spowodowały opadnięcie niesionych wiatrem nasion w swoim sąsiedztwie. Tym samy sposobem doszło do kumulacji młodych topól osik. Z krzewów trafia się amorfa krzewiasta, tawlina jarzębinolistna oraz róża dzika. Z okazałych drzew o cięższych nasionach trzeba odnotować obecność dębu szypułkowego oraz dębu czerwonego. Z roślinności zielnej największe połacie zajmują trawy, trzcinnik piaskowy oraz nawłoć kanadyjska. Jest też okazała bylina, czyli rdestowiec ostrokończysty. Tu i ówdzie rządzą jeżyny. Dominuje łatwa do rozpoznania popielica. Był też gatunek o liściach złożonych z pięciu listków, wyraźnie dwubarwnych, czyli górą ciemnozielonych, spodem prawie białych. Wychodzi mi, że jest to jeżyna bukietowa, ale nie jestem w stu procentach pewny. Zresztą tutaj bez interwencji dobrego batologa się nie obejdzie. Jeżeli chodzi o grzyby, to zebrałem kilka mączniaków, w tym gatunki porażające nawłoć, babkę zwyczajną, kozłek lekarski, kuklik pospolity. W sumie przejście przez ten teren dostarczyło mi sporo ciekawych materiałów. Uwaga, 10 grudnia kolejna wycieczka. Tym razem pod hasłem Poszukiwacze zaginionej pustyni. Czekam w Muzeum w Chrzanowie. Zapisy mile widziane.

10 10 Reklama Co Tydzień nr 48/1053 Darmowa cyfrowa telewizja naziemna MPEG4 Autoryzowany Dealer Hyundai ZAPRASZAMY SALON Jaworzno, ul. Grunwaldzka 2 tel. (32) , fax.(32) , SERWIS Jaworzno, ul. Grunwaldzka 274 tel. (32) , fax(32) , Anteny, akcesoria, wszelkie konfiguracje do telewizji cyfrowej i możliwość przeprowadzenia testu i pokazu odbioru ZAKŁAD SZKLARSKI Gadżety reklamowe, nadruk na odzieży (koszulki, kubki, smycze, breloki itp.) wyrób pieczątek tel/fax 32/ , AUTO SERWIS mechanika samochodowa, diagnostyka, geometria kół, serwis ogumienia, klimatyzacja, części zamienne, ul. Górnośląska 41 (G Ó RA PIASKU) tel. 32/ Pn-Pt 7-17 Sob NAGROBKI największy wybór Ponad 100 nagrobków na ekspozycji Różnorodność wzorów i kolorów granitu Zakład Kamieniarski ul. Czwartaków 2 przy cmentarzu na Łubowcu tel./ fax ŚWIĄTECZNA POŻYCZKA DLA KAŻDEGO! rata tylko 22 zł miesięcznie za każdy 1000 zł pożyczki 0% prowizji możliwość konsolidacji kilku drogich kredytów w jeden tani (do 150 tys. zł bez zabezpieczeń) GLIMOS opony bieżnikowane, nowe Sprzedaż, montaż, ul. Rzemieślnicza 16, tel Zapraszamy do oddziału: Jaworzno, ul. Olszewskiego 2a (w kostkach ) Zapraszamy do placówki partnerskiej: ul. Św. M. Kolbego 11 Osiedle Stałe POŻYCZKI POD ZASTAW RTV, AGD, bizuteria, samochody, nieruchomości itp. skup złota Jaworzno ul. Paderewskiego 8 RRSO dla pożyczki w wysokości 8000 zł spłacanej w 12 równych ratach oraz dla pożyczki w wysokości 1000 zł spłacanej w 96 równych ratach miesięcznych z uwzględnieniem kosztów obowiązkowego ubezpieczenia na życie wynosi odpowiednio 23,53% i 23,43%. Ostateczne warunki kredytowania zależą do daty wypłaty pożyczki oraz daty płatności pierwszej raty. Warunki oferty - wg stanu na r.

11 Co Tydzień nr 48/1053 Historia Zgromadzono tu 40 fotografii z Drabikowskimi dekoracjami. Fotografie wykonane przez Stanisława Brzozowskiego i Jana Malarskiego pochodzą z albumu wydanego w 1936 roku staraniem Komitetu Uczczenia Pamięci W. Drabika. Dorobek artystyczny utalentowanego jaworznianina jest imponujący. Katalog wystawy pośmiertnej, obejmuje 555 pozycji w tym 67 prac malarskich (portrety, pejzaż, ilustracje), jest to zaledwie część jego prac. iw Fotografie dekoracji Drabika 11 ks. Stanisław Stojałowski zmarł 23 października 1911 r. Ksiądz redaktor i nasi dziadkowie Jaworznianie jadą na pogrzeb (cz. 2) Między śmiercią księdza Stojałowskiego a pogrzebem. Trzy dni bogate w wydarzenia. Siedemnastowieczny krakowski kościół Kapucynów miał stać się miejscem, w którym zwłoki księdza zostaną wystawione na widok publiczny. Tak chciała jego rodzina, to starał się do skutku doprowadzić poseł Jan Zamorski, organizator pogrzebu i kontynuator politycznej działalności Stojałowskiego. Ojcowie kapucyni przychylnie odnieśli się do tej prośby, zgodzili się umieścić trumnę w kaplicy Loretańskiej, bogatej i obszernej. Tu wszyscy składający cześć księdzu Stojałowskiemu zmieściliby się bez trudu. Kapucyński kościół Najświętszej Marii Panny oto miejsce godne dla pogrzebu wybitnego kapłana. Wydawałoby się, iż rzecz bezdyskusyjna. `A tymczasem prezydent Krakowa, doktor Juliusz Leo oraz przedstawiciel magistratu, fizyk (tak się w tej epoce mówiło o urzędowym lekarzu miejskim), zabronili wniesienia trumny do kościoła. Prezydent powoływał się na zarządzenia magistratu krakowskiego, jednoznacznie stwierdzające, że zakazuje się wystawiania zwłok w kościołach. Magistrat pobierał opłaty za wystawianie zwłok w domu pośmiertnym na cmentarzu stąd pewno zakaz, bez wyjątku przestrzegany. Dla pieniędzy. Pachołkowie magistraccy decyzję prezydenta Leo komentowali krakowianie. Poseł Zamorski wysłał telegram do namiestnictwa we Lwowie, prosząc o anulowanie krakowskich decyzji. Namiestnikiem był wówczas znakomity uczony, profesor Michał Bobrzyński, którego Stojałowski nazywał w swoich artykułach łajdakiem i złodziejem. Nie należało więc może spodziewać się na ten telegram odpowiedzi, toteż poseł Zamorski (choć opłacił telegraficzną odpowiedź zwrotną), żadnych rozstrzygnięć się nie doczekał. Zadowala się przeto innym wyjściem: Jednakże rodzina Zmarłego zgodziła Ksiądz Stanisław Stojałowski się wkrótce, aby wystawić zwłoki w przytulisku świętego Rafała, gdzie ksiądz Stojałowski umarł. Domek to mizerny i ubogi, ale też i życie nieboszczyka było mizerne i ubogie, bo wszystko, co miał, poświęcał dla ludu. Ścigany i prześladowany, nie miał przez kilkadziesiąt lat gdzie głowy skłonić, więc przystoi dla niego, aby w przytulisku ubogich wystawić jego zwłoki. Zdanie Zamorskiego, iż ksiądz Stojałowski nie miał gdzie głowy skłonić, wprowadza stylizację ewangelijną, skojarzenia wręcz z tragicznym losem Chrystusa. Pogrzeb wyznaczono na 26 października, z mszą w kościele św. Floriana. I znów przeszkoda. Dokuczali jak mogli. Fizyk magistracki zabronił wniesienia trumny do kościoła ze względów, jak utrzymywał, zdrowotnych. Poseł Zamorski nie zgodził się z urzędniczą motywacją; uważał, że kapłan po śmierci ma mieć mszę w kościele. I nie zamierzał ustępować. Komentował tę jakoby kompetentną fachowo decyzję: Nie wiem, co zdrowiu ludzkiemu może zaszkodzić nieboszczyk, który umarł nie na zaraźliwą chorobę, który nie był nigdy tłusty, a umarł z wycieńczenia czyli z głodu i miał leżeć w trumnie metalowej i zalutowanej. Sprawy poszły już całkiem na ostre. Fizyk szykował się W Miejskiej Bibliotece Publicznej, Filia w Jeleniu można obejrzeć scenografie Wincentego Drabika. do karania nieposłusznych. Ukarać posła nie miał prawa; księdza Kulinowskiego, proboszcza u świętego Floriana też nie bardzo mógł (chociaż się odgrażał); ale przedsiębiorcę pogrzebowego to już jak najbardziej. Zamorski pisał: Musiałem przedsiębiorcy bronić, więc zarządziłem, żeby karawan zajechał dopiero pod kościół, a nie pod dom i żeby z domu trumnę wynieśli górnicy z Jaworzna, a nie karawaniarze najęci przez przedsiębiorcę. Ksiądz proboszcz Kulinowski musiał się sam bronić za to, że umarłemu księdzu oddał przysługę kościelną. To, co się działo wokół pogrzebu księdza Stojałowskiego, rozniosło się po mieście; gazety z oburzeniem opisały postanowienie władzy. Już zaczął się burzyć lud, a tego ludu przyjeżdżało na pogrzeb coraz więcej i więcej. Mogło dojść do rozruchów, kamienie poleciałyby na magistrat. W nocy ze środy na czwartek nadeszła z magistratu wiadomość, że pogrzeb księdza Stojałowskiego może się odbyć w kościele. No. Anonimowa dla nas mieszkanka Jaworzna, czytelniczka Niewiasty rozsyłanej wraz z Wieńcem Pszczółką, relacjonowała po miesiącu: [ ] kto mógł tylko, spieszył od nas, by mu ostatnią oddać przysługę. A było nas z Jaworzna 160, w tym kobiet 40. Jaworznianie znaleźli się na dworcu krakowskim już o siódmej trzydzieści i wyruszyli do przytułku św. Rafała. Szli czwórkami: najpierw mężczyźni, potem kobiety. [ ] spał snem wiecznym nasz ukochany ksiądz i mieliśmy, kochane Siostry, to szczęście boleśne, widzieć te drogie zwłoki męczennika i obrońcy biednych ludzi. [...] ból ścisnął nasze dusze. Płakaliśmy gorącymi łzami szczerego żalu, płynącymi wraz Drabik w Jeleniu z żarliwą modlitwą. Za trumną poszliśmy do kościoła świętego Floriana. Z domu żałoby do kościoła kondukt prowadził ksiądz kanonik Kulinowski. Sumę żałobną celebrował kapucyn, ksiądz Honorat, spowiednik zmarłego. Inni księża odprawiali msze przy bocznych ołtarzach. Mowę żałobną wygłosił ksiądz dr Kopyciński, kanonik. Mówił: Praca jego dla ludu i miłość ku niemu nie miały równych w naszym kraju. Pogrzeb jego [Stojałowskiego] zgromadził olbrzymie tłumy ludzi jeszcze po wielu latach wspominał Wincenty Witos. * * * * W poprzednim artykule tego cyklu rozgospodarował się stary znajomy dziennikarzy, Chochlik Drukarniany, i spróbował pokazać co potrafi. Tam, gdzie powiedziane było o Stojałowskim siadywał w więzieniu, Chochlik umieścił słowo siedział. Nie lubi on widać księdza Stojałowskiego (czego innego zresztą spodziewać się po piekielnym pomiocie?) i trochę rozmazał jego rocznicowy portret. Bo kto siedział, to siedział. Raz. Einmal ist keinmal. A tymczasem historycy wyliczyli Stojałowskiemu, że był aresztowany trzydziestosześciokrotnie. To już nie przypadek i nawet nie skłonność wrodzona. To skutek olbrzymiej odwagi (oraz bezinteresowności) tego wielkiego człowieka, który nie oszczędzał siebie, wszystko poświęcając z wolnością osobistą włącznie na rzecz wielkiej sprawy, jakiej postanowił służyć. W dwa pokolenia później tacy odważni jak on zadeklarowali Polsce: Na stos rzuciliśmy swój życia los, na stos. Barbara Sikora

12 12 Ogłoszenia Co Tydzień nr 48/1053 Krzagolec Band V Zabawa Sylwestrowa bez alkoholu pod patronatem gazety: Koszt: 360 zł/para. Zapisy: (32) ; PROMOCJA od do koszt 370 zł/pary

13 Co Tydzień nr 48/1053 Życzenia dla górników 13 Z okazji nadchodzącej Barbórki składam Górniczej Braci najserdeczniejsze życzenia bezpiecznej i spokojnej pracy w kopalni, wszystkiego najlepszego w życiu zawodowym i prywatnym Mariusz Burczy Z okazji Barbórki pragnę złożyć wszystkim Górnikom, Pracownikom Kopalń i Ich Rodzinom życzenia wszelkiej pomyślności oraz wytrwałości w ciężkiej i niebezpiecznej pracy. Niech Święta Barbara nieustannie otacza Was i Wasze Rodziny ochronnymi ramionami, zapewniając poczucie bezpieczeństwa, komfortu życia i pewności dnia jutrzejszego. Szczęść Boże Wojciech Saługa Poseł na Sejm RP Sklep z pamiątkami górniczymi IVA

14 14 Aktualności Co Tydzień nr 48/ grudnia 1978 r. zmarł dr Bolesław Spisak, który zorganizował w Jaworznie stację krwiodawstwa Dzień Honorowego Krwiodawstwa Dar krwi darem serca to hasło jest drogowskazem dla tych, którzy dobrowolnie oddają bliźniemu cząstkę siebie Pomaganie innym jest tak ważne i uskrzydla ludzi powiedziała Helena Kupka, dyr. Śląskiego Okręgu PCK w Katowicach na uroczystym spotkaniu z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa. Spotkanie odbyło się 24 listopada w sali teatralnej MCKiS i wiązało się z uchwałą Prezydium Krajowej Rady Honorowego Krwiodawstwa PCK nadającą Klubowi HDK działającemu przy zarządzie PCK w Jaworznie imię dr. Bolesława Spisaka, który zorganizował w Jaworznie Stację Krwiodawstwa. Uroczystość zaszczycili swą obecnością rodzina dr. Bolesława Spisaka, syn Andrzej Spisak i Halina Spisak. Wśród zaproszonych gości byli: Helena Kupka, dyr. Śląskiego Okręgu PCK, Henryk Krupa, prezes Zarządu Rejonowego PCK w Chorzowie, Stanisław Dyląg, dyr. Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Kazimierz Kielski, Magdalena Tomaszewska, pracownik Dr Bolesław Spisak Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UM, Barbara Koleżyńska, przełożona pielęgniarek SP ZOZ szpitala, Władysław Witek, wieloletni prezes PCK oraz Anna Kępka, przewodnicząca PTP. Za wspieranie i propagowanie krwiodawstwa wręczono monety pamiątkowe wybite z okazji Roku św. Maksymiliana Kolbe, który jest patronem Honorowych Dawców Krwi Z rąk Anny Grelowskiej otrzymali je: Paweł Silbert, Stanisław Dyląg, Krzysztof Lehnort, Jan Bitniok oraz Mirosława Ma- tysik. Podczas uroczystości odznaczono honorowych dawców krwi. Złoty Krzyż Zasługi otrzymał Antoni Rutkowski, Srebrny Krzyż Zasługi Andrzej Medalion. Wręczono Odznaki Zasłużony Honorowy Dawca Krwi. Odznakę I stopnia otrzymali: Artur Furmanek, Andrzej Nowak, Mieczysław Migacz i Zbigniew Kasza. Odznaki II stopnia zostały wręczone: Władysławowi Młynarzowi, Robertowi Bętkowskiemu, Markowi Pawlikowi i Marcinowi Stolarczykowi. Natomiast Odznakę III stopnia otrzymał: Mariusz Hartleb. W części artystycznej dedykowaną honorowym dawcom krwi wystąpili artyści ze Studia Poezji i Piosenki Zbigniewa Rutkowskiego: Magdalena Ples, Anna Dul i Dominik Socha. W 2011 roku przeprowadzono na terenie Jaworzna 27 akcji krwiodawczych, w czasie których uzyskano 277 litrów krwi od 615 dawców w tym 106 kobiet. Odnotowano 73 osoby, które po raz pierwszy oddały krew. A akcję oddawania krwi włącza się młodzież ze ZSP nr 1 i 3, gdzie założono koła HDK. Wszystkim krwiodawców za ich dar serca serdecznie dziękujemy. (iw) Bolesław Spisak urodził się 2 czerwca 1914 roku w Wieliczce. Tu ukończył szkołę podstawową i średnią. Studiowa na Uniwersytecie Jagiellońskim początkowo na Wydziale Prawa, a następnie Wydziale Lekarskim. Studia zakłócone przez działania wojenne ukończył w maju 1945 r., choć już wcześniej udzielał pomocy rannym partyzantom w miejscowości Stryszów w Małopolsce. Po studiach pracował w Krakowie, a potem przez kilka lat w Dobrodzieniu Śląskim. II stopień specjalizacji z chirurgii uzyskał, pracując w Chrzanowie. Po objęciu funkcji ordynatora Oddziału Chirurgii Urazowej w Jaworznie, związał się z miastem na stałe. W związku z poważną chorobą dyrektora Kalitowskiego, wkrótce został szefem Szpitala w Jaworznie. Brał bardzo aktywny udział w staraniach o budowę nowego szpitala miejskiego, co mimo wielu problemów zakończyło się powodzeniem. 2 grudnia 1971 roku zostaje otwarty nowy szpital, w którym dr Spisak pełni funkcję zastępcy dyrektora ds. lecznictwa, a w latach funkcję Dyrektora Naczelnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Jaworznie. W tym okresie uzyskuje drugą specjalizację, z zakresu organizacji ochrony zdrowia. Jako ordynator Oddziału Chirurgii Urazowej leczył i operował wielu pacjentów, ratował życie osób po ciężkich wypadkach najczęściej związanych z pracą w górnictwie. Szkolił wielu młodych lekarzy. Jako chirurg tzw. starej szkoły był bardzo wszechstronny, miał w swoim repertuarze skomplikowane zabiegi z zakresu chirurgii urazowej, ogólnej i dziecięcej. Od podstaw zorganizował w Jaworznie Stację Krwiodawstwa oraz propagował honorowe krwiodawstwo. Przez cały okres pracy zawodowej pracował społecznie w PCK i Polskim Towarzystwie Lekarskim, pełniąc przez szereg lat funkcje kierownicze z wyboru w tych organizacjach. Jako Prezes PCK w szpitalu organizował szkolenia z zakresu pierwszej pomocy, szkolił Oddziały Pierwszej Pomocy Medycznej (OPPM). Przewodniczył w komisjach konkursowych Eskulapiad w szkołach. Był osobą nadzwyczaj skromną i bardzo lubianą zarówno przez pacjentów, jak i personel. Za swoją pracą odznaczony m. innymi: Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Zasłużony dla Miasta Jaworzna, Odznaką Za zasługi dla województwa krakowskiego i katowickiego. Zmarł w wyniku ciężkiej choroby na rok przed emeryturą, 31 grudnia 1978 roku, niemal do końca pracując. W roku 1989 Zarząd Główny PCK nadał imię dr Bolesława Spisaka Klubowi Honorowych Dawców Krwi przy Kopalni Węgla Kamiennego Komuna Paryska w Jaworznie. W poszukiwaniu św. Mikołaja 5 grudnia o godzinie 16:00 w Centrum Handlowo - Usługowym Manhattan Jak co roku Centrum Handlowo Usługowe Manhattan zaprasza na mikołajkowe spotkanie z wieloma atrakcjami. Pomocnicy św. Mikołaja będą zabawiać dzieci i ich rodziców. Będą wesołe piosenki, konkursy i moc nagród ufundowanych przez kupców. Aby wziąć udział w loterii należy zrobić zakupy w Centrum Manhattan i wrzucić paragon z danymi osobowymi do urny znajdującej się przy bocznym wejściu. Paragony należy wrzucać do 4 grudnia. Co roku atrakcyjne świąteczne nagrody sprawiają radość nie tylko dzieciom ale również rodzicom. Dla każdego dziecka wata cukrowa gratis KONKURSY - NAGRODY - ZABAWA Informacja dla rodziców: Biuro św. Mikołaja już czynne Regulamin konkursu dostępny w Centrum Manhattan. Zapraszamy na zakupy oraz do wspólnej zabawy

15 Nr 322 (1053) 30 listopada 2011 r. Co Tydzień Międzynarodowy Turniej Gimnastyki Artystycznej czytaj str. 16 Foto: Paweł Jędrusik

16 Sport Sport Co Tydzień nr 48/ dni pozostało do rozpoczęcia Euro 2012 w Międzynarodowym Turnieju Gimnastyki Artystycznej wystartowało 80 zawodniczek FUTSAL KS Energetyk PKE LKS Strzelec Gorzyczki 8:5 (6:2) Goryczka i Bartyzel z hattrickami Po nieudanej inauguracji II ligi KS Energetyk bardzo dobrze zaprezentował się we własnej hali w meczu ze Strzelcem Gorzyczki. Już przed meczem trener jaworznickiej drużyny Jakub Komander przestrzegał swoich piłkarzy, że na kolejną porażkę nie można sobie pozwolić. W spotkaniu ze Strzelcem gra naszych piłkarzy wyglądała znacznie lepiej niż w meczu z GAF em. Już po dwóch minutach Energetyk prowadził 2:0 po golach Michała Goryczki i Krzysztofa Bartyzela. I w zasadzie pierwsza część gry przesądziła o losach spotkania. Dwa gole dołożył Paweł Jaromin i także po kolejnym golu Goryczka i Bartyzel. Rywale zdołali trafić do bramki Energetyka dwukrotnie i pierwsza część spotkania skończyła się rezultatem 6:2. W drugiej połowie hattricki skompletowali Goryczka i Bartyzel. Dla ekipy z Gorzyczek trafili Pokorny, Procek i Pawłowski i spotkanie zakończyło się wynikiem 8:5 oraz wywalczeniem kompletu punktów przez Energetyka. W drugim meczu II ligi KS Futsal Siechnice bardzo wysoko przegrał z GAF em Jasna Gliwice 3:11 (2:6). Następne spotkanie Energetyk zagra znów przed własną publicznością w niedzielę o godzinie 19:30 z KS Futsal Siechnice. Bramki: Goryczka (3), Bartyzel (3), Jaromin (2) Paweł Jędrusik GIMNASTYKA Międzynarodowy Turniej Gimnastyki Artystycznej 11 drużyn zgłosiło się do Międzynarodowego Turnieju Gimnastyki Artystycznej o Puchar Dyrektora MCKiS. Wystartowały: UKS Gwiazda Olesno, PTG Sokół Kraków, MKS Krakus Kraków, SGAiS Olimpia Kraków, UKS Irina Warszawa, DTSiW Lwów, UKS Dąb 19 Katowice, UKS Carramba Katowice, UKS 62 Katowice, SGA Bielsko- Biała i oczywiście MCKiS Jaworzno. W zawodach wystartowało 80 zawodniczek w sześciu kategoriach. Na początek zaprezentowały się najmłodsze uczestniczki, 5-6-letnie. Po ich występach na macie pojawiły się ich starsze koleżanki, które prezentowały już bardziej zaawansowane układy z przyrządami. Na zawody gimnastyczne przychodzili także rodzice, którzy z całych sił dopingowali swoje pociechy. Rodzice dziewczynek z MCKiS Jaworzno pragną podziękować trenerkom Alinie Dulębie i Beacie Goldzie za przygotowanie do turnieju. Miło nam poinformować, że najlepszą wśród najmłodszych zawodniczek okazała się Weronika Brandys z Jaworzna. W innych kategoriach zwyciężyły Swietłana Prochowa ze Lwowa, Laura Emurka z Katowic, Magdalena Ślęczka z Krakowa, Weronika Mleczko z Bielska-Białej oraz Sofia Kulikowska ze Lwowa. Dobrze zaprezentowały się też: Tatiana Sysak (6 miejsce), Paulina Sorek (7 miejsce), Agata Trzetrzelewska, Jessika Schwartz (8 miejsca), Natalia Chrapek (9 miejsce) i Julia Banaś (10 miejsce). Turniej nie mógłby się odbyć, gdyby nie pomoc sponsorów: firmy Colgate, Kredyt Chwilówka Krzysztof Dziergacz, Mega Pizza, LABOO, Biuro-Land, drogeria Juvena, Auto-Handel R. Trzetrzelewski, MOODO, PHU Kucharz, Salon Fryzjerski Joanna, a także radnych: Grzegorza Przybyłki, Mariusza Burczego, posła na Sejm RP Wojciecha Saługi. Do pomocy przyczynili się także Fundacja na Rzecz Polski Południowej, Klub Energetyk, Jadwiga Kowalczyk, Monika Zięba, Agnieszka Wąsowicz i Marcin Pająk. Paweł Jędrusik LEKKOATLETYKA Westenholz drugi w maratonie Listopad to miesiąc, w którym w Polsce jest organizowanych wiele imprez biegowych na różnych dystansach, które powoli kończą sezon W sobotę 19 listopada zawodnicy klubu Biegacza MCKiS Jaworzno wystartowali w dwóch z nich. W 9. ECOL Maratonie Energetyków w Rybniku doskonale zaprezentował się Piotr Westenholz, zajmując po 2 godzinach 57 minutach i 32 sekundach biegu drugie miejsce w klasyfikacji generalnej, natomiast Robert Chmielewski z czasem zajął miejsce 15. Naszego zawodnika wyprzedził jedynie Czech Roman Balaz z Ostrawy z czasem W tym samym dniu grupa 10 naszych zawodników startowała w 15. Ogólnopolskim biegu ulicznym Bełchatowska Piętnastka. Norbert Jachymczyk i Mateusz Głowacz ukończyli bieg w dobrym czasie poniżej godziny. Czas Jachymczyka pozwolił mu na zajęcie 26 miejsca w klasyfikacji generalnej i 7 w kategorii wiekowej, natomiast SIATKÓWKA Piotr Westenholz na podium Głowacz z czasem zajął 51 miejsce w generalce i 18 w kategorii M20. Pozostali nasi uczestnicy bełchatowskiej 15-tki wbiegli na metę w następującej kolejności: Michalski Rafał (rekord życiowy), Cisłak Arkadiusz, Pieczara Krzysztof, Brzozowski Piotr (rekord życiowy), Dyląg Marek, Warszawski Włodzimierz, Brzozowska Teresa i Król Tadeusz. Zwycięzcą biegu w Bełchatowie został Henryk Szost- utytułowany polski biegacz i maratończyk, który w sierpniu zwyciężył również w biegu na 15 km organizowanym przez MCKiS w naszym mieście. Powyższe imprezy zakończyły sezon 2011 biegaczy MCKiS. Foto: Bartek Długajczyk Foto: Wojciech Zuber Foto: Paweł Jędrusik Krzysztof Bartyzel ustrzelił hattricka Dla nas to karkołomne figury dla nich chleb powszedni. Na zdjęciu Paulina Sorek MKS Świdnica MCKiS Jaworzno 1:3 (-18, 24, -22, -16) Siatkarki nie zwalniają tempa PIŁKA NOŻNA Nieudany debiut Moskala W październikowym dodatku sportowym Co Tydzień przeczytać można było m.in. o podjętej przez Roberta Moskala pracy w IV-ligowym MKSie Trzebinia-Siersza. W obecnej chwili ze wspomnianym klubem łączy go już nie kontrakt, a przeszłość. Podczas swojej niespełna dwumiesięcznej przygody z MKSem, Moskal sprawował opiekę nad zespołem w sześciu ligowych spotkaniach. Drużyna pod jego wodzą zdobyła 13 punktów, na co złożyły się cztery zwycięstwa, remis oraz porażka. Trzebinia ostatecznie zakończyła rundę jesienną na 8. pozycji z dorobkiem 22 punktów. Zgodnie z umową zawartą z IV-ligowcem Robert Moskal SIATKÓWKA MKS Cuprum Lubin Energetyk Jaworzno 0:3 (27:29, 20:25, 21:25) Jesteśmy w gazie Energetyk nie zwalnia tempa. Śmiało można użyć stwierdzenia, iż rewelacja rozgrywek pewnie zdobywa kolejne punkty i nie zamierza w najbliższym czasie spocząć na laurach. Tym razem jaworznianie pokonali bez straty seta drużynę MKS-u Cuprum Lubin, spychając ją jednocześnie na koniec tabeli. Dużym echem w mediach odbiła się wiadomość o dołączeniu do zespołu z Lubina nietuzinkowej postaci polskiej siatkówki, wielokrotnego reprezentanta Polski, m.in. mistrza świata i europy juniorów, Roberta Szczerbaniuka. Dodatkowo drużyna z Lubina przed spotkaniem z Energetykiem pokonała w spotkaniu sparingowym wicemistrza Niemiec! Te informacje jakiś ślad na siatkarzach z Jaworzna pozostawiły, gdyż Energetyczni na początku seta wydawali się nieco przestraszeni, co zresztą w pomeczowej wypowiedzi podkreślał trener gospodarzy, Dominik Frister. Początek okazał się faktycznie ciężką przeprawą. Lubinianie dyktowali warunki gry aż do wyniku 23:21. Wtedy to jednak do głosu wreszcie doszli reprezentanci naszego miasta i po skutecznych atakach m.in. Pawła Adamajtisa, który notabene został uznany najlepszym graczem meczu, Energetyk ostatecznie wygrał 27:29. W dwóch kolejnych partiach Cuprum poza początkami setów nie miał już za wiele do powiedzenia. Jaworznianie po raz kolejny, co nie zdarzało się często w ubiegłym sezonie, okazywali się lepsi w końcówkach, wywalczając kolejne punkty w kluczowych akcjach meczu. Po dosyć szybkim trzysetowym pojedynku, gracze drużyny gospodarzy wraz z byłym rozgrywającym Energetyka Krzysztofem Antosikiem schodzili z parkietu w roli przegranych. Teraz przed Energetycznymi ostatnie spotkanie we własnej hali z drużyną spadkowicza z Plusligi, Siatkarza Wieluń. O komentarz i prognozę do tego meczu został poproszony Dominik Żmuda, co ciekawe były gracz zespołu z Wielunia. Nasz przyjmujący odpowiedział jednak ze spokojem: Wygramy, jesteśmy w gazie! Rafał Jarząbek PIŁKA NOŻNA Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej Halowej Foto: Paweł Jędrusik Trener Robert Moskal mógł odejść do innego klubu, gdy otrzyma atrakcyjną ofertę z wyższej klasy rozgrywkowej. I taka też się pojawiła. Nowymstarym pracodawcą trenera z Jaworzna od 15 listopada jest I-ligowa Sandecja Nowy Sącz. Dla byłego piłkarza m.in. Victorii i Szczakowianki Jaworzno nie były to jednak przenosiny w nieznane, gdyż Robert Moskal zasiadał już kiedyś na ławce trenerskiej klubu z Małopolski. Zapamiętany został jako ten, który w sezonie 2008/2009 awansował z drużyną Sandecji do I ligi. Efekt nowej miotły w Nowym Sączu nie zadziałał i w debiutanckim pojedynku znanego w naszym mieście szkoleniowca Sączersi ulegli na wyjeździe Arce Gdynia 2:0. Po rundzie jesiennej biało-czarni zajmują 11. miejsce z dystansem 3 oczek do strefy spadkowej. Bartek Długajczyk KS Górnik Jaworzno zaprasza rodziców oraz wszystkich sympatyków piłki nożnej na Mikołajkowy Turniej, w którym zagrają chłopcy z rocznika 2001 oraz Początek zawodów w niedzielę 4 grudnia o godzinie 8:30 w miejskiej hali sportowej przy ulicy Inwalidów Wojennych 18. W turnieju udział wezmą: Górnik Jaworzno 2001, Górnik Jaworzno 2002, Szczakowianka Jaworzno, Czarni Sosnowiec, MCKiS Czeladź, Rozwój Katowice. Sponsorami turnieju są: Biuro Turystyki Emaus, Pizzeria Fabryka Smaku, Pizzeria Mega Pizza, Ciastkarnia Puchatek oraz firma Fast z Zielonej Góry. Zapraszamy raz jeszcze a zawodnikom życzymy walki opartej na grze fair play i sportowej rywalizacji. Dawid Bąba Takiej formy siatkarek w tym sezonie nie spodziewaliśmy się Podopieczne trenera Mariusza Łozińskiego zanotowały szóste zwycięstwo w ostatnich siedmiu meczach. Tym razem jaworznianki nie dały szans MKS-owi Świdnica, wygrywając na wyjeździe 1:3 (-18, 24, -22, -16). Tym samym nasze siatkarki nadal plasują się w czołówce tabeli na 4. miejscu. MCKiS traci do lidera AZS u AWF Sokoła 43 Katowice dwa punkty. W sobotę siatkarki zagrają na wyjeździe z SPS Politechniką Częstochowską. MCKiS: Kuryło K., Zawiślak M., Borończyk J., Skalska M., Lipka A., Ficek A., Samul O. (libero) oraz Stolarczyk K., Patryarcha M., Świerkot J., Trebert M. Paweł Jędrusik

17 18 Sport 8 goli zdobył w rundzie jesiennej Marcin Kondzielnik Co Tydzień nr 48/1053 PIŁKA NOŻNA Podsumowanie rundy jesiennej sezonu 2011/12 w wykonaniu Szczakowianki Jaworzno Sezon ten, a właściwie pierwsza runda dla każdego kibica białoczerwonych była wielką niewiadomą. Każdy bowiem zdawał sobie sprawę, że jest to już piłka o poziom wyższa i trudno było się spodziewać dziesięciu wygranych z rzędu. Szczakowianka jednak wypadła całkiem pozytywnie na tle reszty stawki. Duże wahania formy z udanym finiszem takie pierwsze skojarzenie nasuwać się może kibicowi po piętnastu meczach tego sezonu w wykonaniu Szczakowianki. Zaczęło się nieciekawie, od przegranej na własne życzenie w meczu, z dodatkowym podtekstem, z drużyną Skry Częstochowa. Następnie przeboleć trzeba było zremisowane spotkanie ze Startem Bogdanowice, gdzie w kosmicznym meczu bramki zdobywało się po wyrzutach piłki z autu. Po obowiązkowych wygranych nad Victoriami z Chrościc i Częstochowy przyszło nam się zmierzyć w prestiżowym meczu z Odrą Opole. Opolanie po tym spotkaniu powinni na kolanach udać się na Jasną Górę w podziękowaniu za przebieg tego meczu. Odra nie istniała na boisku, a przez KOSZYKÓWKA Foto: Paweł Jędrusik Drużyna Szczakowianki Jaworzno na sezon 2011/12 pierwszą połowę nie potrafiła nawet wyjść z własnej połowy. Słupek, poprzeczka po uderzeniach Kmiecika, do tego trzykrotne wybicie piłki z linii bramkowej to fakty, które świadczą o dramaturgii tego meczu. Po Opolu przyszły już jednak trzy zwycięstwa kolejno z: Przyszłością Rogów, LZS Leśnicą oraz TOR-em Dobrzeń Wielki. Zniżka formy przydarzyła się Szczakowiance w meczu z BKSem Bielsko-Biała, gdzie została zresztą odnotowana rekordowa frekwencja tego sezonu, gdyż na trybunach stadionu przy ul. Krakowskiej zasiadło około 1300 kibiców. Kiepska forma pozostała już potem na długo, gdyż AZS AGH Alstom Kraków MCKiS Termo-Rex Jaworzno 76:83 (21:22, 21:19, 10:22, 24:22) Koszykarze ponownie zwyciężyli Foto: Paweł Jędrusik Trener Tomasz Jędros Jaworzniccy koszykarze wygrali swój drugi mecz z rzędu. Po dosyć niespodziewanej, wysokiej wygranej w poprzedniej kolejce z drużyną z Ostrowa Wielkopolskiego tym razem MCKiS Termo-Rex był lepszy od akademików z Krakowa, z którymi wygrał 76:83. Pierwsze dwie kwarty to zażarta walka punkt za punkt. Kwarty, w których żadna z drużyn nie osiągnęła jakiejkolwiek znaczącej przewagi. Dowodem tego mogą być wyniki dwóch pierwszych odsłon, gdyż w pierwszych 10 minutach jaworznianie wygrali jednym punktem, by po połowie meczu przegrywać zaś tylko jednym oczkiem, 42:41. Decydująca wydaje się być kwarta trzecia, w której to jaworzniccy koszykarze tym razem byli zdecydowani lepsi. Wygrana 10:22 pozwoliła realnie myśleć o zwycięstwie w całym spotkaniu. Gospodarze próbowali gonić wynik, ale w żaden sposób nie pomogły punktowe akcje Bryzka czy Dudzika. Krakowianie co prawda wygrali ostatnią kwartę, ale zaledwie dwoma punktami i to jaworznianie ostatecznie mogli cieszyć się ze zwycięstwa. Na pochwałę w tym meczu szczególnie zasługuje Radosław Lemański, zdobywca 18 punktów, który swój dorobek punktowy zawdzięcza swojej znakomitej skuteczności w rzutach z dystansu (5/6 trafień!). Bardzo dobrze spisał się też nominalny rezerwowy, Michał Matysiak, zdobywca 12 punktów. W obronie natomiast doskonale radzili sobie Środa oraz Krupa, którzy razem zanotowali dwanaście zbiórek, a więc połowę całej liczby skutecznych zagrań w obronie całej drużyny. W najbliższej kolejce, już w niedzielę o godzinie 20:00, MCKiS Termo-Rex Jaworzno zmierzy się w prestiżowym meczu z drużyną WKS-u Śląsk Wrocław. Być może nasi koszykarze sprawią nam kolejną niespodziankę, czy tym razem wręcz sensację i skutecznie zrewanżują się drużynie z Dolnego Śląska za wysoką przegraną w rozgrywkach Pucharu Polski. Skład: Klocek, Grochowski, Lemański, Krupa, Remin. Grali także: Bączyński, Środa, Matysiak Rafał Jarząbek oprócz zwycięstwa ze Skałką Żabnica, przegraliśmy z drużynami z czołówki tabeli, Pniówkiem Pawłowice Śląskie i Polonią Łaziska Górne. Do tego przydarzył się też Szczaksie remis z ostatnim w tabeli Startem Namysłów. Potencjał i możliwości drużyny zostały jednak zaprezentowane w spotkaniu z liderem Rozwojem Katowice, gdzie po fenomenalnym meczu katowiczanie przegrali swoje pierwsze i jedyne jak do tej pory starcie w tym sezonie, otrzymując dodatkowo zapas czterech goli. Na koniec podopieczni Sermaka wygrali jeszcze z drużyną LZS-u Piotrówka i na półmetku sezonu zajmują czwartą lokatę, tracąc do lidera z Katowic sześć punktów. Statystyki Szczakowianki: 8 zwycięstw, 4 remisy, 3 porażki Bilans bramkowy: Szczakowianka strzela średnio 2 bramki na mecz i traci 0,8 bramki na mecz Najwyższa wygrana: 7:0 z Victorią Chrościce; najwyższa przegrana: 2:3 z Pniówkiem Pawłowice Śląskie Najlepsi strzelcy (ilość goli): M. Kondzielnik (8), Sylwester Dębowski (7), Grzegorz Kmiecik (6) Rafał Jarząbek SZACHY SP 6 wygrała Szkoła Podstawowa nr 6 zwyciężyła w Szachowych Mistrzostwach Szkół Podstawowych Jaworzno Drugie miejsce przypadło SP nr 7, a trzecie SP nr 1. Klasyfikacja indywidualna: Dziewczęta: (do lat 9) Ismena Sargsyan SP 7 Aleksandra Kolka SP 6 Daria Kozłowska SP 6 (do lat 11) Klaudia Kurowska SP 7 Katarzyna Haska SP 7 Aleksandra Wilk SP 7 (do lat 13) Natalia Pluta SP 6 Karolina Smalcerz SP 20 Sara Rutka SP 7 Chłopcy: (do lat 9) Tomasz Guzik SP 1 Przemysław Wadowski SP 7 Karol Kustra SP 6 (do lat 11) Mateusz Pluta SP 6 Kacper Szymajda SP 15 Szymon Bryl SP 7 (do lat 13) Mateusz Nowak SP 1 Dominik Siuda SP 7 Wojciech Orzeł SP 20 IW TABELE I liga siatkówki mężczyzn 1. BBTS Bielsko-Biała :11 2. Pekpol Ostrołęka :14 3. AZS Stal Nysa :16 4. Energetyk Jaworzno :14 5. Ślepsk Suwałki :18 6. MUKS Joker Rodło Piła :17 7. MKS MOS Będzin :19 8. Siatkarz Wieluń :20 9. KPS Jadar Siedlce : GTPS Gorzów Wlkp : Wanda Kraków : MKS Cuprum Lubin :23 9. kolejka 26 listopada Wanda Kraków 3 2 Pekpol Ostrołęka Ślepsk Suwałki 0 3 Joker Piła GTPS Gorzów Wlkp. 2 3 BBTS Bielsko-Biała Jadar Siedlce 3 2 AZS Stal Nysa Siatkarz Wieluń 3 2 MKS MOS Będzin Cuprum Lubin 0 3 Energetyk Jaworzno 10. kolejka 3 grudnia Cuprum Lubin Wanda Kraków Energetyk Jaworzno Siatkarz Wieluń MKS MOS Będzin Jadar Siedlce AZS Stal Nysa GTPS Gorzów Wlkp. BBTS Bielsko-Biała Ślepsk Suwałki Joker Piła Pekpol Ostrołęka II liga siatkówki kobiet 1. AZS AWF Sokół 43 Katowice :11 2. AZS Politechnika Gliwice :12 3. Silesia Volley II :12 4. MCKiS Jaworzno :15 5. AJD Częstochowianka :16 6. GS UKS Krzanowice :21 7. SPS Politechnika Częstochowska :19 8. MKS Świdnica :26 9. SMS II PZPS Sosnowiec : SMS LO2 Opole : kolejka 26 listopada AZS Politechnika Gliwice 3 1 SMS PZPS II Sosnowiec Silesia Volley II 3 0 SMS LO2 Opole MKS Świdnica 1 3 MCKiS Jaworzno AZS Politechnika Częstochowska 3 0 UKS Krzanowice AWF Sokół 43 Katowice 3 0 AJD Częstochowianka 11. kolejka 3 grudnia Silesia Volley II AZS Politechnika Gliwice MKS Świdnica SMS LO2 Opole AZS Politechnika Częstochowska MCKiS Jaworzno Sokół 43 Katowice UKS Krzanowice AJD Częstochowianka SMS PZPS II Sosnowiec III liga siatkówki mężczyzn etap I 1. MTS Winner Czechowice-Dziedzice :9 2. UKS Kazimierz Płomień Sosnowiec :21 3. MCKiS II Jaworzno :27 4. MTS As Myszków :26 5. UKS Quo-Vadis Makoszowy :30 6. UKS PIK Katowice :31 7. TKKF Czarni Katowice :31 8. SiKReT Gliwice : kolejka 26 listopada UKS PIK Katowice 0 3 MTS As Myszków TKKF Czarni Katowice 3 1 UKS Quo-Vadis Makoszowy SiKReT Gliwice 0 3 MTS Winner Czechowice-Dziedzice MCKiS II Jaworzno 1 3 UKS Kazimierz Płomień Sosnowiec 20. kolejka zakończyła I etap rywalizacji w III lidze II liga koszykówki mężczyzn 1. Śląsk Wrocław :2 2. Alba Chorzów :2 3. Stal Ostrów Wielkopolski :3 4. AZS AWF Katowice :3 5. Pogoń Prudnik :3 6. GTK Gliwice :4 7. WKK Wrocław :4 8. MCKiS Termo-Rex Jaworzno :5 9. HK Żory :5 10. AZS AGH Kraków :6 11. MKS Skierniewice :7 12. Doral Kłodzko :8 13. KKS Mickiewicz Katowice :8 14. Piotrcovia Piotrków Trybunalski : kolejka 26 listopada Stal Ostrów Wielkopolski KKS Mickiewicz Katowice Alba Chorzów Pogoń Prudnik MKS Skierniewice GTK Gliwice WKS Śląsk Wrocław WKK Wrocław HK Żory Doral Kłodzko AZS AGH Kraków MCKiS Termo-Rex Jaworzno AZS AWF Katowice Piotrcovia Piotrków Trybunalski 11. kolejka 3 grudnia Piotrcovia Piotrówka Trybunalski HK Żory MCKiS Termo-Rex Jaworzno WKS Śląsk Wrocław Doral Kłodzko MKS Skierniewice WKK Wrocław UKS Alba Chorzów GTK Gliwice Stal Ostrów Wielkopolski Pogoń Prudnik AZS AWF Katowice KKS Mickiewicz Katowice AZS AGH Kraków Bartek Długajczyk

18 Co Tydzień nr 48/1053 Ogłoszenia 19 SALON OKIEN I DRZWI

19 20 Co Tydzień nr 48/1053 Ogłoszenia ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK w Jaworznie Al. Tysiąclecia 2-14 ogłasza przetarg nieograniczony dotyczący pierwszeństwa ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego w Jaworznie przy: ul. O. Langego 22/14 pow. użytk. 39,00 m², 1 pokój + kuchnia, I piętro, c.o., c.w., cena wywoławcza ,- zł Przetarg odbędzie się w Administracji Domów Spółdzielczych przy ul. Paderewskiego 15 w Jaworznie w dniu r o godz Istnieje możliwość obejrzenia mieszkania w dniu r. w godzinach DW Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w terminie do dnia r. (data stempla) na konto Spółdzielni w PKO BP S.A. O/C Tychy nr Regulamin przetargu do wglądu w siedzibie Zarządu Spółdzielni Dział Członkowsko Mieszkaniowy/pokój nr 2/. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo wycofania mieszkania z przetargu lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. Informacji udziela Dział Członkowsko Mieszkaniowy pokój nr 2/ tel DW Przegrywanie taśm VHS na płyty DVD Przegrywamy również kasety magnetofonowe i płyty winylowe Przegranie kasety VHS 30,00 zł Przegranie płyty winylowej 12,20 zł Przegranie kasety magnetofonowej 15,00 zł Chcesz zachować nagranie dla potomnych skorzystaj z naszej oferty Redakcja Co tydzień Jaworzno ul. św. Barbary 7 tel DW 3U]HGVLĊELRUVWZR :LHOREUDQĪRZH Ä$-3 ]DWUXGQL RSHUDWRUyZ VS\FKDF]\ L VS\FKDUHN RUD] SLHNDU]D ± FXNLHUQLND WHO D #HCESZ REKLAMOWAÃ SIÇ W INTERNECIE 0OKA EMY #I NASZE MO LIWOyCI NA TEL DW OG OSZENIE W ASNE

20 Co Tydzień nr 48/1053 Ogłoszenie 21

Protokół Nr 12/15. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Roman Kubiś, witając członków Komisji, jak i zaproszonych gości.

Protokół Nr 12/15. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Roman Kubiś, witając członków Komisji, jak i zaproszonych gości. Protokół Nr 12/15 z posiedzenia Komisji Rodziny i Spraw Społecznych odbytego w dniu 3 listopada 2015 r. w lokalu Urzędu Miasta Zduńska Wola (Urząd Stanu Cywilnego, pokój nr 109) przy ul. S. Złotnickiego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 maja 01 r. Poz. 183 UCHWAŁA NR XIX/4/01 RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE z dnia 9 marca 01 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/155/011 Rady Miejskiej w

Bardziej szczegółowo

DNI ZAMKNIĘTE DLA INTERESANTÓW: WTOREK I CZWARTEK

DNI ZAMKNIĘTE DLA INTERESANTÓW: WTOREK I CZWARTEK Wydział Architektury i Budownictwa p.o. Naczelnik Aleksandra Marczak pokój: 118 a telefon: 58 773 12 27, 58 683 54 09, fax. 58 683 48 99 e-mail: budownictwo@powiat-gdanski.pl DNI ZAMKNIĘTE DLA INTERESANTÓW:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1. Rok

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1. Rok INRL-1 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/94/2012 Rady Gminy Drelów z dnia 28 września 2012 r. INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1. Rok Podstawa prawna: Składający: Termin składania:

Bardziej szczegółowo

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO Załącznik Nr 4do Uchwały Nr XIV/102/11 Rady Gminy Santok z dnia 28.11.2011r. IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Miejsce

Bardziej szczegółowo

KSSE - Podstrefa Tyska OFERTA NR 1/2011. teren inwestycyjny nieruchomość gruntowa w Lędzinach

KSSE - Podstrefa Tyska OFERTA NR 1/2011. teren inwestycyjny nieruchomość gruntowa w Lędzinach KSSE - Podstrefa Tyska Szanowni Państwo, Mamy przyjemność przedstawić: OFERTA NR 1/2011 teren inwestycyjny nieruchomość gruntowa w Lędzinach Przedmiotem oferty jest sprzedaż całości lub części niezabudowanej

Bardziej szczegółowo

PODATKI I INNE OPŁATY W GMINIE w 2013 r.

PODATKI I INNE OPŁATY W GMINIE w 2013 r. PODATKI I INNE OPŁATY W GMINIE w 2013 r. Uchwały określające wysokość stawek podatkowych i opłat lokalnych zamieszczone są na stronie internetowej, pod adresem www.bip.gminaterespol.pl w zakładce Uchwały

Bardziej szczegółowo

projekt Prezydenta Miasta Krakowa UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia

projekt Prezydenta Miasta Krakowa UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia druk nr projekt Prezydenta Miasta Krakowa UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

Pułtusk, 08.03.2013r. Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej Ogrody Mickiewicza 36VA ul. A. Mickiewicza 36VA w Pułtusku

Pułtusk, 08.03.2013r. Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej Ogrody Mickiewicza 36VA ul. A. Mickiewicza 36VA w Pułtusku str. 1/17 Pułtusk, 08.03.2013r. Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej Ogrody Mickiewicza 36VA ul. A. Mickiewicza 36VA w Pułtusku Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r o własności lokali

Bardziej szczegółowo

2 grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymipłynacymi jezior i z zbiorników sztucznych -od 1 ha powierzchni

2 grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymipłynacymi jezior i z zbiorników sztucznych -od 1 ha powierzchni STAWKI PODATKOWE NA 2016 ROK Podatek od nieruchomości (na podstawie Uchwały Nr XV/116/2015 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach zdnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (30.) w dniu 14 maja 2013 r. VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (30.) w dniu 14 maja 2013 r. VIII kadencja ZAPIS STENOGRAFICZNY Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (30.) w dniu 14 maja 2013 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Opinia komisji o formalnej poprawności oświadczenia senatora

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 2/08. Ad. 1 Przewodniczący Komisji wystąpił o przyjęcie protokołu nr 1/08 z poprzedniego posiedzenia Komisji.

PROTOKÓŁ Nr 2/08. Ad. 1 Przewodniczący Komisji wystąpił o przyjęcie protokołu nr 1/08 z poprzedniego posiedzenia Komisji. PROTOKÓŁ Nr 2/08 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta, Handlu, Rolnictwa i Przekształceń Własnościowych - Komisji IV Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach pod przewodnictwem Jerzego Matuszczyka Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce.

Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. www.czarnkow.pl Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. Pragniemy przedstawić państwu

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku Obrady XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Żuk, witając przybyłych

Bardziej szczegółowo

Jaworzno Elektryków. Opis nieruchomości:

Jaworzno Elektryków. Opis nieruchomości: Opis nieruchomości: Jaworzno Elektryków Strona 1 1) O Jaworznie Jaworzno jest miastem położonym we wschodniej części województwa śląskiego, na pograniczu regionów Górnego Śląska i Małopolski. miasta. Obecnie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PODATKOWA GMINY KWILCZ NA LATA 2012-2014

POLITYKA PODATKOWA GMINY KWILCZ NA LATA 2012-2014 RADA GMINY KWILCZ ul. Kard.St.Wyszyńskiego 23 64-420 Kwilcz POLITYKA PODATKOWA GMINY KWILCZ NA LATA 2012-2014 Rada gminy posiadając uprawnienia ustala w drodze uchwały stawki podatkowe na dany rok podatkowy

Bardziej szczegółowo

www.dzielnica24.pl ZAWODZIE Światowy Dzień Książki Kupony Dla Mieszkańców Katowice Jazzart Festival nr 5 (114) / Kwiecień 2013 Katowice

www.dzielnica24.pl ZAWODZIE Światowy Dzień Książki Kupony Dla Mieszkańców Katowice Jazzart Festival nr 5 (114) / Kwiecień 2013 Katowice ZAWODZIE nr 5 (114) / Kwiecień 2013 Katowice EGZAMPLARZ BEZPŁATNY ISSN: 2084-77423 Światowy Dzień Książki Kupony Dla Mieszkańców Katowice Jazzart Festival 4 5 8 reklamy 2 Komenda Miejska Policji tel. 997

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Grójecka 66 w Warszawie NIP : 526 22 41 167 REGON : 013231784 grojecka66.waw.pl. Szanowni Państwo

ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Grójecka 66 w Warszawie NIP : 526 22 41 167 REGON : 013231784 grojecka66.waw.pl. Szanowni Państwo ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Grójecka 66 w Warszawie NIP : 526 22 41 167 REGON : 013231784 grojecka66.waw.pl Warszawa 02.02.2010 r. Właściciele lokali Wspólnoty Mieszkaniowej Grójecka 66 Szanowni Państwo

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

DBAMY O CIEBIE DBAMY O ŚWIAT

DBAMY O CIEBIE DBAMY O ŚWIAT DBAMY O CIEBIE DBAMY O ŚWIAT ZAANGAŻOWANIE DLA ŚRODOWISKA Woda jest jednym z najcenniejszych zasobów Ziemi i jednocześnie naszym głównym produktem. Dlatego jesteśmy wysoce świadomi tego, jak ważna jest

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 23 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 366 RADY MIASTA KONINA. z dnia 12 września 2016 r.

Poznań, dnia 23 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 366 RADY MIASTA KONINA. z dnia 12 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 23 września 2016 r. Poz. 5625 UCHWAŁA NR 366 RADY MIASTA KONINA z dnia 12 września 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Ad 2. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu.

Ad 2. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu. Protokół nr 8/2011 z posiedzenia Komisji handlu, usług, rolnictwa, ładu i porządku publicznego Rady Miejskiej w Chełmku, odbytego w dniu 8 listopada 2011 roku Obecni: wg załączonej listy obecności. (załącznik

Bardziej szczegółowo

3) dot. posiadania wykształcenia wyższego technicznego i uprawnień budowlanych przez osobę wybraną na stanowisko Zastępcy Dyrektora:

3) dot. posiadania wykształcenia wyższego technicznego i uprawnień budowlanych przez osobę wybraną na stanowisko Zastępcy Dyrektora: OA-I.0003.3.2016.AN Koszalin, dnia 13 kwietnia 2016 r. Pan Mariusz Krajczyński Radny Rady Miejskiej Odpowiadając na Pana zapytania zgłoszone na sesji Rady Miejskiej w dniu 24 marca 2016 r. w poniższych

Bardziej szczegółowo

Oferta najmu powierzchni handlowej.

Oferta najmu powierzchni handlowej. Oferta najmu powierzchni handlowej. Szanowni Państwo, Niniejszym mam przyjemność zaproponować Państwu wynajem powierzchni handlowych w nowoczesnym budynku zlokalizowanym w Świeciu n/w przy ul. Wojska Polskiego.

Bardziej szczegółowo

Ustala się cztery okręgi podatkowe, do których zalicza się gminy oraz miasta w zależności od warunków ekonomicznych i produkcyjno-klimatycznych.

Ustala się cztery okręgi podatkowe, do których zalicza się gminy oraz miasta w zależności od warunków ekonomicznych i produkcyjno-klimatycznych. Podatek rolny W 2015 r. podatek rolny wynosi: - 153,4250 zł (od 1 ha przeliczeniowego gruntów), - 306,85 zł (od 1 ha gruntów fizycznych). Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi: 1) dla gruntów

Bardziej szczegółowo

I. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

I. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1. Rok Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Miejsce składania: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

Bardziej szczegółowo

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1.

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1. 1 Protokół Nr VI/2015 z obrad VI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stężyca, które odbyły się w dniu 29 kwietnia 2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Stężycy. Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni

Bardziej szczegółowo

poniedziałek, 25 maja 2015 97/15

poniedziałek, 25 maja 2015 97/15 poniedziałek, 25 maja 2015 97/15 AKTUALNOŚCI: PLANY, PROGRAM OSŁONOWY, EGZEKUCJA KOMORNICZA 27 maja (w środę) o godz. 13:00 rozpocznie się 14. sesja Rady Miasta Krakowa. W porządku obrad znalazło się 57

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

INFORMACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIV/92/2015 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 29 grudnia 2015 r. IN 1 INFORMACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI na rok Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pozwolenie na budowę 1)

Wniosek o pozwolenie na budowę 1) Wydział Architektury pok. 304 tel. 32 283 63 04 41-902 Bytom, ul. Parkowa 2 tel. 32 281 20 51, www.bytom.pl Urząd Miejski w Bytomiu... Bytom, dnia... / nr rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia

Bardziej szczegółowo

Tytuł ogłoszenia ma znaczenie!

Tytuł ogłoszenia ma znaczenie! Tytuł ogłoszenia ma znaczenie! Dawałeś kiedyś ogłoszenie swojej firmy albo działalności? To nie popełniaj tego samego błędu co wszyscy! Przedstawię Tobie teraz sposób jak ustrzec się błędu który jest dość

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ODPOWIEDZI NA WNIOSKI I INTERPELACJE

ZESTAWIENIE ODPOWIEDZI NA WNIOSKI I INTERPELACJE BURMISTRZ MIASTA Bielsk Podlaski, 2014-09-09 BIELSK PODLASKI 17-100 Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1 Br.0003.9.2014 ZESTAWIENIE ODPOWIEDZI NA WNIOSKI I INTERPELACJE ZGŁOSZONE PRZEZ RADNYCH PODCZAS OBRAD

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

R E G U L A M I N - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R E G U L A M I N finansowania budowy i użytkowania garaży w Gdańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bardziej szczegółowo

Inwestycje realizowane przez Jaworznicki TBS Sp. z o.o. (stan na maj 2015 r.)

Inwestycje realizowane przez Jaworznicki TBS Sp. z o.o. (stan na maj 2015 r.) Inwestycje realizowane przez Jaworznicki TBS Sp. z o.o. (stan na maj 2015 r.) Jaworzno, maj 2015 Inwestycja ul. Św. Wojciecha Geneza: 1) Jaworznickie TBS Sp. z o.o. ostatni budynek z mieszkaniami na wynajem

Bardziej szczegółowo

Rozmowa ze sklepem przez telefon

Rozmowa ze sklepem przez telefon Rozmowa ze sklepem przez telefon - Proszę Pana, chciałam Panu zaproponować opłacalny interes. - Tak, słucham, o co chodzi? - Dzwonię w imieniu portalu internetowego AmigoBONUS. Pan ma sklep, prawda? Chciałam

Bardziej szczegółowo

OTWARCIE 01.09.2012 r.

OTWARCIE 01.09.2012 r. OTWARCIE 01.09.2012 r. Szanowni Państwo dziękuję za zainteresowanie naszą ofertą wynajmu powierzchni handlowych w nowopowstającym centrum handlowo-usługowym GALERIA PÓŁNOC zlokalizowanym w północnej części

Bardziej szczegółowo

VI. UWAGI: W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w pokoju nr 10.

VI. UWAGI: W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w pokoju nr 10. K A R T A I N F O R M A C Y J N A Zgłoszenie nieruchomości, gruntów rolnych i leśnych do opodatkowania i ustalenie wymiaru podatku od osób fizycznych URZĄD GMINY Organ właściwy: Wójt Gminy Nowe Miasto

Bardziej szczegółowo

Chemia i kosmetyki w sklepie spożywczym

Chemia i kosmetyki w sklepie spożywczym Chemia i kosmetyki w sklepie spożywczym data aktualizacji: 2015.11.25 Ten asortyment bywa traktowany przez detalistów jako mniej ważny czy drugiej kategorii. Nasi rozmówcy, praktycy, nie popełniają tego

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA PFRN. Kontakt z PFRN: 22 654 58 69 (71); e-mail: federacja@pfrn.pl; http://www.pfrn.pl

SZKOLENIA PFRN. Kontakt z PFRN: 22 654 58 69 (71); e-mail: federacja@pfrn.pl; http://www.pfrn.pl SZKOLENIA PFRN UMOWY POŚREDNICTWA ZAWIERANE Z DEWELOPEREM zagadnienia prawne, wzajemne relacje deweloper pośrednik, właściwa treść umowy pośrednictwa i załączników do umowy a odpowiedzialność pośrednika

Bardziej szczegółowo

... ale najpierw trzeba mieć te pieniądze...

... ale najpierw trzeba mieć te pieniądze... Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta na 2009 rok w pigułce. Budżet miasta - co to jest?? W budżecie spotkacie Państwo takie pojęcia, jak: dochody, wydatki, przychody i rozchody.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR W.0050.155.2014 WÓJTA GMINY GASZOWICE. z dnia 15 października 2014 r. w sprawie konsultacji projektów uchwał podatkowych

ZARZĄDZENIE NR W.0050.155.2014 WÓJTA GMINY GASZOWICE. z dnia 15 października 2014 r. w sprawie konsultacji projektów uchwał podatkowych ZARZĄDZENIE NR W.0050.155.2014 WÓJTA GMINY GASZOWICE z dnia 15 października 2014 r. w sprawie konsultacji projektów uchwał podatkowych Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Katowice wczoraj i dziś

Katowice wczoraj i dziś Katowice wczoraj i dziś Modernizacja infrastruktury ul. Bocheńskiego -1998 Modernizacja infrastruktury Modernizacja infrastruktury Przebudowa ul.bocheńskiego oddano 2002 Ul. Chorzowska w 2003 roku Modernizacja

Bardziej szczegółowo

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Wysokość rocznych stawek Zwalnia się z podatku: Termin płatności

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Wysokość rocznych stawek Zwalnia się z podatku: Termin płatności WYKAZ STAWEK, ZWOLNIEŃ ORAZ TERMINÓW PŁATNOŚCI PODATKI LOKALNE NA 2015 ROK PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Wysokość rocznych stawek Zwalnia się z podatku: Termin płatności 1) od gruntów: 1) grunty i budynki lub

Bardziej szczegółowo

MURAPOL S. A. Tychy, Osiedle Cztert Pory Roku

MURAPOL S. A. Tychy, Osiedle Cztert Pory Roku MURAPOL S. A. Tychy, Osiedle Cztert Pory Roku Murapol S.A. docenili nas Dedykowana opieka Posiadamy funkcję Opiekuna Klienta. Jest nim Doradca, który prowadzi Klienta przez cały proces sprzedaży mieszkania

Bardziej szczegółowo

Oferta wynajmu. lokalu biurowego o powierzchni 468,80 m² położonego w Płocku. przy ul. Padlewskiego 18 C

Oferta wynajmu. lokalu biurowego o powierzchni 468,80 m² położonego w Płocku. przy ul. Padlewskiego 18 C Oferta wynajmu lokalu biurowego o powierzchni 468,80 m² położonego w Płocku przy ul. Padlewskiego 18 C Płock dnia, 5 grudnia 2016 roku Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Ścinawskiej i M. Wołodyjowskiego w Poznaniu - 2. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZDROWA ŻYWNOŚĆ ZDROWE ŻYCIE

ZDROWA ŻYWNOŚĆ ZDROWE ŻYCIE ZDROWA ŻYWNOŚĆ ZDROWE ŻYCIE Zdrowa żywność zdrowe życie pod takim hasłem realizowaliśmy w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Grodzicznie Program Ekozespołów w mojej szkole. Przystępując w listopadzie 2005 r.

Bardziej szczegółowo

Płeć respondentów 34% A.kobieta. B. Mężczyzna 66%

Płeć respondentów 34% A.kobieta. B. Mężczyzna 66% Płeć respondentów 34% A.kobieta B. Mężczyzna 66% Wiek respondentów 5% 39% A, do 20 lat B. 21-25 lat 38% C. 26-35 lat D. 36-59 lat E. Powyżej 60 lat 9% 9% Wykształcenie respondentów 25% 25% 9% A. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 249/2007 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 17.12.2007r.

UCHWAŁA NR 249/2007 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 17.12.2007r. Druk nr 208 UCHWAŁA NR 249/2007 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 17.12.2007r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Zakład Usług Komunalnych w Radomiu poprzez przekształcenie likwidowanego

Bardziej szczegółowo

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO w KRAKOWIE TECHNIKUM PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO NR 22, TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE DLA DOROSŁYCH NR 19, ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 23 31-157 Kraków, Pl. Matejki 11, tel. 12

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU. Spis dokumentów niezbędnych do podpisania umowy pośrednictwa w sprzedaży

SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU. Spis dokumentów niezbędnych do podpisania umowy pośrednictwa w sprzedaży SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU Przydział ze spółdzielni lub akt notarialny będący podstawą nabycia, lub inne dokumenty będące podstawą nabycia (postanowienie sądu o nabyciu spadku, umowa darowizny).

Bardziej szczegółowo

STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO I OPŁAT LOKALNYCH NA 2013 ROK. Stawka maksymalna na rok 2012. przez RG na rok 2012 r.

STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO I OPŁAT LOKALNYCH NA 2013 ROK. Stawka maksymalna na rok 2012. przez RG na rok 2012 r. STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO I OPŁAT LOKALNYCH NA 2013 ROK Lp. Wyszczególnienie: Rodzaj podatku / opłaty / typ powierzchni podlegającej opodatkowaniu Stawka na rok 2012 Stawka

Bardziej szczegółowo

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Miejsce 1. Rok Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t.dz.

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA do budżetu na 2005 rok w zakresie dochodów według poszczególnych źródeł

OBJAŚNIENIA do budżetu na 2005 rok w zakresie dochodów według poszczególnych źródeł OBJAŚNIENIA do budżetu na 2005 rok w zakresie dochodów według poszczególnych źródeł 0310- podatek od nieruchomości od osób fizycznych w planowanych stawkach podatku od nieruchomości na 2005 rok zastosowano

Bardziej szczegółowo

13. Kraj 14. Województwo 15. Powiat. 16. Gmina 17. Ulica 18. Nr domu 19. Nr lok. 20. Miejscowość 21. Kod pocztowy 22. Poczta 23. Telefon kontaktowy*

13. Kraj 14. Województwo 15. Powiat. 16. Gmina 17. Ulica 18. Nr domu 19. Nr lok. 20. Miejscowość 21. Kod pocztowy 22. Poczta 23. Telefon kontaktowy* IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1. Rok Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Miejsce Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Liczą się proste rozwiązania wizyta w warsztacie

Liczą się proste rozwiązania wizyta w warsztacie Liczą się proste rozwiązania wizyta w warsztacie Zdaję się na to Was. I zawsze się udaje. Specjalista w dziedzinie konstrukcji metalowych, Harry Schmidt, w rozmowie o terminach i planowaniu. Liczą się

Bardziej szczegółowo

postawy mieszkańców woj. śląskiego wobec ekologii

postawy mieszkańców woj. śląskiego wobec ekologii postawy mieszkańców woj. śląskiego wobec ekologii wyniki badania sondażowego Katowice, styczeń 2013 www.bcmm.com.pl WSTĘP Metodologia badawcza: sondaż wśród mieszkańców województwa śląskiego, przeprowadzony

Bardziej szczegółowo

7. NIP 8. PESEL 9. PKD/EKD. D.1.2 ADRES ZAMIESZKANIA 13. Kraj 14. Województwo 15. Powiat. 16. Gmina 17. Ulica 18. Nr domu 19. Nr lok.

7. NIP 8. PESEL 9. PKD/EKD. D.1.2 ADRES ZAMIESZKANIA 13. Kraj 14. Województwo 15. Powiat. 16. Gmina 17. Ulica 18. Nr domu 19. Nr lok. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Czerwonak z dnia IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1. Rok Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Miejsce składania: Ustawa

Bardziej szczegółowo

Załatw sprawę - poradnik interesanta

Załatw sprawę - poradnik interesanta Załatw sprawę - poradnik interesanta Załatwianie spraw w urzędzie reguluje ustawa kodeks postępowania administracyjnego. W ramach wewnętrznych regulacji w administracji, sposób i tryb prowadzenia spraw

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 1.Identyfikator podatkowy * Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Szczytno Nr XIV/130/2011 z dnia 30 listopada 2011 DN 1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI na 2. Rok... Podstawa prawna: Art.. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 12 grudnia 2012 r. Poz. 5651 UCHWAŁA NR XXXIX/504/12 PEŁNIĄCEJ FUNKCJE ORGANÓW MIASTA BYTOM DZIAŁAJĄCEJ ZA RADĘ MIEJSKĄ z dnia 27 sierpnia 2012 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/21/98 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 1998 r.

UCHWAŁA NR IV/21/98 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 1998 r. UCHWAŁA NR IV/21/98 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 1998 r. o podatkach i opłatach lokalnych na terenie miasta Opola Na podstawie art. 40 ust. 1, art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wniosek w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 oraz terminu ich realizacji.

Wniosek w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 oraz terminu ich realizacji. Łomża,dnia 17.12.2009 r Rada Miejska Łomży Wniosek w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 oraz terminu ich realizacji. Proszę o uchwalenie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

Wykaz przetwarzanych zbiorów danych osobowych. Podstawa prawna: art. 23 ust 1 pkt lub art. 27 ust. 2

Wykaz przetwarzanych zbiorów danych osobowych. Podstawa prawna: art. 23 ust 1 pkt lub art. 27 ust. 2 Wykaz przetwarzanych zbiorów danych osobowych lp. 1 Nazwa zbioru danych osobowych Nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni Podstawa prawna: art. ust 1 pkt lub art. 7 ust. Nauczyciele mianowani

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XX/210/2003 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 listopada 2003 roku

Uchwała Nr XX/210/2003 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 listopada 2003 roku Uchwała Nr XX/210/2003 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 listopada 2003 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek i zasad poboru podatku od nieruchomości na terenie miasta Gorzowa Wlkp. w 2004 roku Na

Bardziej szczegółowo

0,76 zł./m 2. 4,11 zł./ha. 0,17 zł./m 2. 0,57 zł./m 2. 19,66 zł./m 2. 9,41 zł./m 2. 3,95 zł./m 2. 4,49 zł./m 2

0,76 zł./m 2. 4,11 zł./ha. 0,17 zł./m 2. 0,57 zł./m 2. 19,66 zł./m 2. 9,41 zł./m 2. 3,95 zł./m 2. 4,49 zł./m 2 STAWKI PODATKOWE NA 2015 ROK Podatek od nieruchomości (na podstawie Uchwały Nr XXIX/224/2012 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach zdnia 27 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Raport z badań ankietowych uczestników zajęć w ramach projektu Tydzień próby - mój sposób na rozwój zrównoważony

Raport z badań ankietowych uczestników zajęć w ramach projektu Tydzień próby - mój sposób na rozwój zrównoważony Raport z badań ankietowych uczestników zajęć w ramach projektu Tydzień próby - mój sposób na rozwój zrównoważony Opracowanie: Agata Rudnicka Łódź 2014 1 Badania ankietowe przeprowadzone zostały we wrześniu

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO RADY GMINY KWILCZ. z dnia 12 listopada 2007 r. W SPRAWIE POLITYKI PODATKOWEJ GMINY KWILCZ NA LATA

STANOWISKO RADY GMINY KWILCZ. z dnia 12 listopada 2007 r. W SPRAWIE POLITYKI PODATKOWEJ GMINY KWILCZ NA LATA RADA GMINY KWILCZ STANOWISKO RADY GMINY KWILCZ z dnia 12 listopada 2007 r. W SPRAWIE POLITYKI PODATKOWEJ GMINY KWILCZ NA LATA 2008-2010 Rada gminy posiadając uprawnienia ustala w drodze uchwały stawki

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Stec otworzył obrady sesji

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 1.Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklaracjęjeżeli go obowiązuje... Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XX/131/11 Rady z dnia 10 listopada 2011 r. DN 1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI... Podstawa

Bardziej szczegółowo

Nr 11/2012. Przewodniczący Rady Powiatu Włoszczowskiego Jarosław Ratusznik. Starosta Włoszczowski Zbigniew Matyśkiewicz

Nr 11/2012. Przewodniczący Rady Powiatu Włoszczowskiego Jarosław Ratusznik. Starosta Włoszczowski Zbigniew Matyśkiewicz ISSN 1429-8589 Nr 11/2012 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia oraz osobistej i zawodowej pomyślności. Niech te najpiękniejsze w roku święta

Bardziej szczegółowo

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA INFORMACJI

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA INFORMACJI Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/97/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 listopada 2015 r. IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO Podstawa prawna: 1. Rok Ustawa z

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (103.) w dniu 8 sierpnia 2013 r. VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (103.) w dniu 8 sierpnia 2013 r. VIII kadencja ZAPIS STENOGRAFICZNY Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (103.) w dniu 8 sierpnia 2013 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 38. posiedzeniu Senatu do

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XI/12. XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR XI/12. XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR XI/12 XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie nieruchomością

Zarządzanie nieruchomością Zarządzanie nieruchomością Mieszkaniową/ Usługową/ Komercyjną OFERTA DLA DEWELOPERÓW Bardzo dziękujemy za możliwość przedstawienia naszej oferty. Mamy nadzieję, że spełni ona Państwa oczekiwania. W przypadku

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 13.08.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2015 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr L/275/2010 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 9 czerwca 2010 r.

UCHWAŁA Nr L/275/2010 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 9 czerwca 2010 r. 1574 UCHWAŁA Nr L/275/2010 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Stare Juchy na lata 2010-2014. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 14 grudnia 2011 r. U C H W A Ł Y R A D G M I N :

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 14 grudnia 2011 r. U C H W A Ł Y R A D G M I N : DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 14 grudnia 2011 r. Nr 142 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y R A D G M I N : 1765 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle nr XV/192/11 z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO. 1. Rok. 3. Imię ojca 4. Imię matki 5. Data urodzenia 6. NIP 7. Pesel 9.

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO. 1. Rok. 3. Imię ojca 4. Imię matki 5. Data urodzenia 6. NIP 7. Pesel 9. Załącznik Nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Zatory Nr 78/XIII/2015 z dnia 30 listopada 2015r Podstawa prawna: Składający: INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO na Ustawa z dnia 12 stycznia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Ad. 2. Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty 12 głosami.

Ad. 2. Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty 12 głosami. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów, Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 01 Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. JASIEŃ W GDAŃSKU W DNIU 20 i 24.02.2012 R.

PROTOKÓŁ NR 01 Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. JASIEŃ W GDAŃSKU W DNIU 20 i 24.02.2012 R. PROTOKÓŁ NR 01 Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. JASIEŃ W GDAŃSKU W DNIU 20 i 24.02.2012 R. W zebraniu udział wzięli: - Członkowie Rady Nadzorczej 5 osób zgodnie z listą obecności - Prezes Zarządu Wojciech

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/96/2011 RADY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM. z dnia 30 listopada 2011 r.

UCHWAŁA NR XVII/96/2011 RADY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM. z dnia 30 listopada 2011 r. UCHWAŁA NR XVII/96/2011 RADY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wydanie bieżące i numery archiwalne dostępne są w Biurze Informacji, w Barczewie przy ul. Mickiewicza 12

Wydanie bieżące i numery archiwalne dostępne są w Biurze Informacji, w Barczewie przy ul. Mickiewicza 12 Luty br., według oceny komendanta Komisariatu Policji w Barczewie podkomisarza Marka Dumki, był łaskawy. Po raz drugi z rzędu zaobserwowaliśmy spadek przestępczości w gminie. To cieszy. Chronologia wydarzeń

Bardziej szczegółowo

Budżet partycypacyjny co to takiego? Budżet partycypacyjny to proces, w trakcie którego mieszkańcy decydują o wydatkowaniu części budżetu dzielnicy.

Budżet partycypacyjny co to takiego? Budżet partycypacyjny to proces, w trakcie którego mieszkańcy decydują o wydatkowaniu części budżetu dzielnicy. Budżet partycypacyjny co to takiego? Budżet partycypacyjny to proces, w trakcie którego mieszkańcy decydują o wydatkowaniu części budżetu dzielnicy. Budżet partycypacyjny najważniejsze cechy 1. publiczna

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2012 z dnia 14 marca 2012 r. Alkohol zezwolenia Alina Pluta

Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2012 z dnia 14 marca 2012 r. Alkohol zezwolenia Alina Pluta Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2012 z dnia 14 marca 2012 r. Alkohol zezwolenia Alina Pluta Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XIX/12 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 28 marca 2012r. godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda

Protokół nr XIX/12 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 28 marca 2012r. godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Protokół nr XIX/12 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 28 marca 2012r. godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Obrady XIX Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 13:00 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu

W N I O S E K o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie... pieczęć firmowa organizatora Tarnów, dnia 5.02.2014 R. W N I O S E K o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu 1. Dane dotyczące organizatora: - nazwa jednostki organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY Inwestycja Elsnera 9 w Warszawie

PROSPEKT INFORMACYJNY Inwestycja Elsnera 9 w Warszawie PROSPEKT INFORMACYJNY Inwestycja Elsnera 9 w Warszawie Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego, tj. 08.05.2012r. CZĘŚĆ OGÓLNA Inwestycja Elsnera 9 w Warszawie I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA PODSUMOWANIE I WNIOSKI

BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA PODSUMOWANIE I WNIOSKI BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA PODSUMOWANIE I WNIOSKI 1 DEBATA SPOŁECZNA dotycząca bezpieczeństwa w sezonie letnim 2013 na terenie Miasta i Gminy Szczawnica

Bardziej szczegółowo

Oferta dla jednostek samorządu terytorialnego

Oferta dla jednostek samorządu terytorialnego Oferta dla jednostek samorządu terytorialnego Nasza działalność skupia się na zagadnieniach z dziedziny energetyki, w szczególności efektywności energetycznej, zarządzania energią oraz ochrony środowiska.

Bardziej szczegółowo

Kolejny udany, rodzinny przeszczep w Klinice przy ulicy Grunwaldzkiej w Poznaniu. Mama męża oddała nerkę swojej synowej.

Kolejny udany, rodzinny przeszczep w Klinice przy ulicy Grunwaldzkiej w Poznaniu. Mama męża oddała nerkę swojej synowej. Kolejny udany, rodzinny przeszczep w Klinice przy ulicy Grunwaldzkiej w Poznaniu. Mama męża oddała nerkę swojej synowej. 34-letnia Emilia Zielińska w dniu 11 kwietnia 2014 otrzymała nowe życie - nerkę

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/89/16 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 26 lutego 2016 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/89/16 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 26 lutego 2016 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/89/16 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 26 lutego 2016 r. INRL - INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1 Nr telefonu kontaktowego ; e -mail

Bardziej szczegółowo

ul. Rolna w Katowicach dzielnica Brynów Miejsce, gdzie chcielibyście zamieszkać...

ul. Rolna w Katowicach dzielnica Brynów Miejsce, gdzie chcielibyście zamieszkać... ul. Rolna w Katowicach dzielnica Brynów Miejsce, gdzie chcielibyście zamieszkać... Lokalizacja ul. Rolna w Katowicach, dzielnica Brynów Blisko tętniącego życiem centrum miasta Atrium Geo to nowa inwestycja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/37/11 RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH. z dnia 23 lutego 2011 r.

UCHWAŁA NR V/37/11 RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH. z dnia 23 lutego 2011 r. UCHWAŁA NR V/37/11 RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie: zasad przyznawania dotacji na inwestycje związane z ochroną środowiska, obejmujących w szczególności kryteria wyboru

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Wiesław Kozielewicz (przewodniczący) SSN Józef Dołhy (sprawozdawca) SSA del. do SN Dariusz Kala

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Wiesław Kozielewicz (przewodniczący) SSN Józef Dołhy (sprawozdawca) SSA del. do SN Dariusz Kala Sygn. akt IV KK 162/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 7 października 2015 r. SSN Wiesław Kozielewicz (przewodniczący) SSN Józef Dołhy (sprawozdawca) SSA del. do

Bardziej szczegółowo