PRZEDMIAR ROBÓT - roboty sanitarne -

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDMIAR ROBÓT - roboty sanitarne -"

Transkrypt

1 URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA WROCŁAW, pl. NOWY TARG 1/8 PRZEDMIAR ROBÓT - roboty sanitarne -, Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień NAZWA INWESTYCJI : Roboty reontowe w zakresie robót instalacyjnych w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia ADRES INWESTYCJI : obiekty Urzędu Miejskiego INWESTOR : Gina Wrocław - Urząd Miejski Wrocławia; Wrocław, pl. Nowy Targ 1/8 ADRES INWESTORA : Wrocław, pl. Nowy Targ 1/8 BRANśA : SANITARNA Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia Dokuent został opracowany przy poocy prograu NORMA PRO

2 przetarg instalacje Przediar Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 Wykonanie reontów bieŝących w zakresie robót instalacyjnych : kanalizacja 1 KNR-W 4-02 Wyiana odcinka rury z PVC o śr. 50 z uszczelnienie pierścieniai guowyi d lub za poocą klejenia 10 10,00 2 KNR 2-15/ analogia 3 KNR 2-15/ analogia 4 KNR 2-15/ analogia 5 KNR 2-15/ analogia 6 KNR 2-15/ KNR 2-15/ KNR 2-15/ KNR 2-15/ KNR 2-15 d KNR-W 4-02 d KNR-W 4-02 d KNR-W 4-02 d KNR-W 4-02 d ,00 DeontaŜ - bez ateriałów, korekta R - Urządzenia sanitarne na eleencie ontaŝowy - ustęp Geberit 1 1,00 Deontaz - bez urządzeń i korekta R - Urządzenia sanitarne na eleencie ontaŝowy - pisuar Geberit 1 1,00 DeontaŜ - bez urządzeń, korekta R - Urządzenia sanitarne na eleencie ontaŝowy - bidet Geberit 1 1,00 Deontaz - bez ateriałów, korekta R - Przyciski do spłuczek podtynkowych publicznych Geberit 2 2,00 Montaz - Urządzenia sanitarne na eleencie ontaŝowy - ustęp Geberit 1 1,00 MontaŜ - Urządzenia sanitarne na eleencie ontaŝowy - pisuar Geberit 1 1,00 Montaz - Urządzenia sanitarne na eleencie ontaŝowy - bidet Geberit 1 1,00 Montaz - Przyciski do spłuczek podtynkowych publicznych Geberit 3 3,00 MontaŜ ustępów pojedynczych z płuczkai z porcelany 'kopakt' 5 5,00 Wyiana ustępu z iską porcelanową 'Kopakt' 10 10,00 DeontaŜ urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z iską porcelanową 5 5,00 Wyiana uywalki porcelanowej bez wsporników z syfone z tworzywa 10 10,00 Wyiana odcinka rury z PVC o śr. 75 z uszczelnienie pierścieniai guowyi lub za poocą klejenia 10 10,00 4 4,00 RAZEM 4, Nora PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: UŜytkownik: UMW

3 przetarg instalacje Przediar Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 15 KNR-W 4-02 Wyiana odcinka rury z PVC o śr. 110 z uszczelnienie pierścieniai guowyi d lub za poocą klejenia 50 50,00 16 KNR-W 4-02 d z.o. 17 KNR-W 4-02 d z.o. 18 KNR-W 2-15 d KNR-W 2-15 d KNR-W 2-15 d KNR 2-01 d KNR 2-01 d KNR 4-05I d KNR 2-18 d KNR-W 2-18 d KNR-W 2-18 d KNR-W 2-18 d KNR-W 2-18 d KNR 4-01 d KNR 2-01 d KNR 2-01 d ,00 DeontaŜ deolacyjny podejścia odpływowego z rur Ŝeliwnych o śr ,00 RAZEM 4,00 DeontaŜ deolacyjny rurociągu Ŝeliwnego kanalizacyjnego o śr na ścianach budynku 20 20,00 Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 na ścianach w budynkach nieieszkalnych o połączeniach wciskowych 3,0*12 36,00 RAZEM 36,00 Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 na ścianach w budynkach nieieszkalnych o połączeniach wciskowych 40 40,00 RAZEM 40,00 Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 na ścianach w budynkach nieieszkalnych o połączeniach wciskowych 10 10,00 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkai podsiębiernyi na odkład 3 w gruncie kat.iii 35,0*1,8*0,9*0,7 3 39,69 RAZEM 39,69 Ręczne wykopy ciągłe lub jaiste ze skarpai o szer.dna do 1.5 i głębok.do ze złoŝenie urobku na odkład (kat.gr.iii) 35,0*1,8*0,9*0,3 3 17,01 RAZEM 17,01 DeontaŜ rurociągu kaionkowego kielichowego o średnicy noinalnej 200 uszczelnionego ceente - kolizyjne uzbrojenie podziene 20 20,00 Kanały rurowe - podłoŝa z ateriałów sypkich o grubości 20 c -- piasek zwykły 2 35*0,9 2 31,50 RAZEM 31,50 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn ,00 RAZEM 35,00 Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. szt zewn szt 8,00 RAZEM 8,00 Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej dwukielichowe łączone na wcisk o śr. szt zewn szt 8,00 RAZEM 8,00 Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.noinalnej korekta odc. -1 za długośc rurociągu 10 prób. 1 odc. -1 1,00 prób. Zasypanie wykopów zieią z ukopów z przerzute ziei na odległość do 3 3 i ubicie warstwai co 15 c w gruncie kat. I-II -- obsypka rurociagu piaskie 35*(0,2+0,2)*0,9-3,14*0,2*0,2*35 3 8,20 RAZEM 8,20 Zasypywanie wykopów spycharkai z przeieszczenie gruntu na odl. do 10 3 w gruncie kat. I-III 35*0,9*1,8-31,5*0,2-35,0*0,9*0,4 3 37,80 RAZEM 37,80 Zagęszczenie ubijakai echanicznyi; grunty spoiste kat. III-IV 3 37, ,80 RAZEM 37, Nora PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: UŜytkownik: UMW

4 przetarg instalacje Przediar Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 32 KNR 2-01 Roboty ziene wykonywane koparkai przedsiębiernyi w ziei kat. 3 d I-III uprzednio zagazynowanej w hałdach z transporte urobku saochodai saowyładowczyi na odl.do 1 k -- wywóz nadiaru bez spycharki. 35,0*1,8*0,9-37, ,80 33 KNR 2-01 d KNR-W 4-02 d KNR-W 4-02 d KNR-W 4-02 d KNR-W 4-02 d KNR-W 4-02 d KNR-W 4-02 d KNR 4-05II d /02 41 KNR 4-05II d KNR 4-05II d KNR 4-05II d KNR 4-05II d KNR-W 4-02 d KNR-W 4-02 d KNR-W 4-02 d KNR-W 4-02 d KNR 4-01 d Nakłady uzupełniające za kaŝde dalsze rozpoczęte 0.5 k transportu ponad 1 3 k saochodai saowyładowczyi po drogach utwardzonych ziei kat.iii- IV Krotność = 14 18, ,80 RAZEM 18,80 RAZEM 18,80 Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego pionowego o śr ręczne sc. spiralą 10 sc. 10,00 Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego pozioego o śr ręczne sc. 10 sc. 10,00 Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego pionowego o śr ręczne sc. 10 sc. 10,00 Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego pozioego o śr ręczne sc. 10 sc. 10,00 Przeczyszczenie podejścia odpływowego o śr. do ,00 Przeczyszczenie podejścia odpływowego o śr. do ,00 Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych sieci zewnętrznej o śr. 0.2 wypełnionych osade do 2/3 wysokości kanału - ekstrapolacja ,00 RAZEM 200,00 Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych sieci zewnętrznej o śr wypełnionych osade do 2/3 wysokości kanału 60 60,00 RAZEM 60,00 Mechaniczne czyszczenie studzienek ściekowych z usunięcie osadów 15 15,00 RAZEM 15,00 Mechaniczne czyszczenie przykanalików z usunięcie osadów 30 30,00 RAZEM 30,00 Mechaniczne czyszczenie kanalizacji w obiektach nieieszkalnych - rury deszczowe z osadnikie i kolane 5 5,00 Wyiana rury deszczowej o śr ,00 Wyiana eleentów rury deszczowej o śr osadniki Ŝeliwne 1 1,00 Wyiana eleentów rury deszczowej o śr kolana Ŝeliwne 1 1,00 Wyiana rury deszczowej z osadnikie i kolane fi ,00 Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej 10 10, Nora PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: UŜytkownik: UMW

5 przetarg instalacje Przediar Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 50 KNR 4-01 Zaurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg. d ,00 51 KNR 4-01 d KNR 4-01 d d.1 kalk. własna 54 d.1 kalk. własna 55 d.2 Przebicie otworów o powierzchni do w eleentach z betonu Ŝwirowego o grubości do 20 c 6 6,00 RAZEM 6,00 Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do przy głębokości ponad 10 c 6 6,00 RAZEM 6,00 Sprawdzenie kaerą przyłączy i odpływów kanalizacyjnych - wraz z przekazanie Zaawiająceu płyty z file i opise dokuentujący sprawdzenie ,00 RAZEM 50,00 Sprawdzenie kaerą przewodową instalacji wewnętrznych , wodociągi KNR 4-02 Wyiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr Obiar dodatkowy 75 75,00 sc. 56 KNR 4-02 d KNR 4-02 d KNR 4-02 d KNR 4-02 d KNR 4-02 d KNR 4-02 d KNR 4-02 d KNR 4-02 d KNR 4-02 d sc. 10,00 Wyiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr sc ,00 5 sc. 5,00 Wyiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr sc. 7,5 7,50 2 sc. 2,00 Wyiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 65 sc. 7,5 7,50 2 sc. 2,00 Wyiana trójnika z Ŝeliwa ciągliwego ocynkowanego o śr ,00 Wyiana trójnika z Ŝeliwa ciągliwego ocynkowanego o śr ,00 Wyiana trójnika z Ŝeliwa ciągliwego ocynkowanego o śr ,00 Wyiana trójnika z Ŝeliwa ciągliwego ocynkowanego o śr ,00 Wyiana trójnika z Ŝeliwa ciągliwego ocynkowanego o śr ,00 Wyiana podejścia dopływowego pod zawór czerpalny, hydrant i baterie o śr. 15 Obiar dodatkowy 12,8 12, , Nora PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: UŜytkownik: UMW

6 przetarg instalacje Przediar Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze RAZEM 16,00 65 KNR 4-02 Wyiana podejścia dopływowego pod zawór czerpalny, hydrant i baterie o śr. d ,00 66 KNR 4-02 d KNR 4-02 d KNR 4-02 d KNR 4-02 d KNR 2-15 d KNR 0-13 d z.o a) KNR 0-13 d ,00 Wyiana zaworu przelotowego o śr ,00 Wyiana zaworu przelotowego o śr ,00 RAZEM 11,00 Wyiana zaworu przelotowego o śr ,00 Wyiana zaworu przelotowego o śr ,00 Proba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach nieieszkalnych (rurociąg o śr.do 65 ) 20 20,00 Rurociągi o śr wykonanie bruzd dla rurociągów w podejściach 10 10,00 Rurociągi o śr ,00 3 centralne ogrzewanie 73 KNR-W 4-02 Wyiana odcinka rury stalowej o połączeniach spawanych o śr.noinalnej 25 sc. d ,00 74 KNR-W 4-02 d KNR-W 4-02 d d.3 kalk. własna 77 KNR-W 4-02 d KNR-W 4-02 d z.o. 2 sc. 2,00 Wyiana odcinka rury stalowej o połączeniach spawanych o śr.noinalnej 32 sc ,00 1 sc. 1,00 Wyiana odcinka rury stalowej o połączeniach spawanych o śr.noinalnej 50 sc. 5 5,00 1 sc. 1,00 ZaroŜenie rur zaraŝarką w celu wykonania napraw szt 3 szt 3,00 Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych o śr ,00 DeontaŜ deolacyjny rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr , Nora PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: UŜytkownik: UMW

7 przetarg instalacje Przediar Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 79 KNR-W 4-02 DeontaŜ deolacyjny rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. d z.o ,00 80 KNR-W 4-02 d z.o. 81 KNR-W 4-02 d z.o. 82 KNR-W 4-02 d KNR-W 4-02 d KNR-W 4-02 d d.3 kalk. własna 86 KNR-W 4-02 d z.o. 87 KNR-W 4-02 d z.o. 88 KNR-W 2-15 d KNR-W 2-15 d KNR-W 4-02 d KNR 4-07 d z.o KNR 4-07 d z.o KNR-W 4-02 d KNR-W 4-02 d DeontaŜ deolacyjny rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr ,00 DeontaŜ deolacyjny rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr ,00 Wyiana zaworu przelotowego lub dwuzłączki o śr ,00 Wyiana zaworu grzejnikowego lub złączki grzejnikowej o śr ,00 Wyiana zaworu grzejnikowego lub złączki grzejnikowej o śr ,00 DeontaŜ, płukanie i powtórny ontaz grzejnika, z napełnienie i odpowietrzenie szt 3 szt 3,00 DeontaŜ deolacyjny grzejnika Ŝeliwnego członowego - wielkość 1 - typ T,TA - ilość eleentów do ,00 RAZEM 15,00 DeontaŜ deolacyjny grzejnika Ŝeliwnego członowego - wielkość 0 - typ ST - ilość eleentów do ,00 Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości i długości do ,00 RAZEM 12,00 Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości i długości do ,00 RAZEM 45,00 Wyiana grzejnika Ŝeliwnego członowego; wielkość 1; typ T,TA. Do 12 eleentów. 1 1,00 Wyiana odpowietrznika autoatycznego do instalacji c.o. o śr. noinalnej 15 - całkowita pracochłonność zadania do 25 roboczogodzin 30 30,00 RAZEM 30,00 Wyiana zaworu terostatycznego o śr. noinalnej 15 - całkowita pracochłonność zadania do 25 roboczogodzin 25 25,00 RAZEM 25,00 Wyiana rur przyłącznych do grzejnika Ŝeliwnego członowego, stalowego płytowego i konwektora o złączach spawanych o śr ,00 2 2,00 Wyiana rur przyłącznych do grzejnika Ŝeliwnego członowego, stalowego płytowego i konwektora o złączach spawanych o śr , Nora PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: UŜytkownik: UMW

8 przetarg instalacje Przediar Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 2 2,00 95 KNR-W 4-02 d KNR-W 4-02 d KNR 0-35 d KNR 0-35 d KNR 0-35 d KNR 4-07 d z.o Wyiana rur przyłącznych do grzejnika Ŝeliwnego członowego, stalowego płytowego i konwektora o złączach gwintowanych o śr ,00 2 2,00 Wyiana rur przyłącznych do grzejnika Ŝeliwnego członowego, stalowego płytowego i konwektora o złączach gwintowanych o śr ,00 2 2,00 Otuliny teroizolacyjne z pianki PE z nacięcie wzdłuŝny gr. 9 ; śr. zewn. rurociągu ,00 Otuliny teroizolacyjne z pianki PE z nacięcie wzdłuŝny gr. 9 ; śr. zewn. rurociągu ,00 Otuliny teroizolacyjne z pianki PE z nacięcie wzdłuŝny gr. 9 ; śr. zewn. rurociągu ,00 Sprawdzenie działania instalacji c.o. - próby na gorąco z dokonanie regulacji urządz. - całkowita pracochłonność zadania do 25 roboczogodzin --- odpowietrzenie grzejnikow i pionów 20 urządz. 20, KNR INSTAL Płukanie instalacji c.o. d KNR-W 2-15 d KNR 4-02 d KNR 4-02 d KNR-W 2-15 d ,00 Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i iedzianych w budynkach nieieszkalnych Obiar dodatkowy 1 próba 1,00 5 5,00 Próba szczelności grzejnika o powierzchni ogrzewalnej do ,00 RAZEM 4,00 Próba szczelności grzejnika o powierzchni ogrzewalnej do ,00 Próby z dokonanie regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) urz. 30 urz. 30,00 RAZEM 30, Nora PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: UŜytkownik: UMW

PRZEDMIAR ROBOT. Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR 4-01, KNR 2-18, KNR 2-18W, KNNR 4, KNR 2-19W, KNR 2-28, KNR 2-19, KNNR 11, KNNR 1 Waluta: PLN

PRZEDMIAR ROBOT. Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR 4-01, KNR 2-18, KNR 2-18W, KNNR 4, KNR 2-19W, KNR 2-28, KNR 2-19, KNNR 11, KNNR 1 Waluta: PLN Inwestor: Gmina Niwiska 36-147 Niwiska 430 PRZEDMIAR ROBOT Nazwa budowy: Wykonanie sieci wodociągowej dn 90 oraz kanalizacji sanitarnej dn 200 w miejscowości Niwiska Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Gizela Bielawska DATA OPRACOWANIA : 01,02,2013. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : IV kw 2012

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Gizela Bielawska DATA OPRACOWANIA : 01,02,2013. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : IV kw 2012 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Nadbudowa pomieszczeń nad chłodnią dla celów poczekalni wraz z pomieszczeniem przygotowania dla pacjentów w Pracowni Diagnostyki Obrazowej- pracowni rezonansu magnetycznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Instalacje sanitarne Nr IS 01.01 rozdział III INWEOR : AROWO POWIATOWE W LUBLIŃCU 42-700 Lubliniec Ul. Paderewskiego 7 Rozbudowa ZSZ w Lublińcu ul. Klonowej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AKOR ANDRZEJ KORYNEK. 51-662 WROCŁAW UL.STEFCZYKA 69 10/1 tel. 71 3478406; 790486944; email:akor@ mm.

PRZEDMIAR PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AKOR ANDRZEJ KORYNEK. 51-662 WROCŁAW UL.STEFCZYKA 69 10/1 tel. 71 3478406; 790486944; email:akor@ mm. PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AKOR ANDRZEJ KORYNEK 5-66 WROCŁAW UL.STEFCZYKA 69 0/ tel. 7 478406; 790486944; email:akor@ mm.pl PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45400000- Roboty

Bardziej szczegółowo

KosztBud 15-756 Białystok ul. Swobofna 58/24 tel./fax 85 654 38 44; 506 110 199 Kosztorysowanie FORTE 9.01 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK 45252000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów uzdatniania,

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Remont Pomieszczeń socjalnych parteru budynku administracyjnego Oczyszczalnia ścieków w Lęborku ul. Kod CPV : 45453000-7 Roboty remontowe i

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 15 październik 2013. Data zatwierdzenia. ul. Finlandzka 12 lok. 1, 03-903 Warszawa

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 15 październik 2013. Data zatwierdzenia. ul. Finlandzka 12 lok. 1, 03-903 Warszawa en-em Projekt, projektowanie architektoniczne - Norbert Sawicki ul. Finlandzka 12 lok. 1, 03-903 Warszawa PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania

Bardziej szczegółowo

Systemy Inżynierskie PROJEKTANT

Systemy Inżynierskie PROJEKTANT Systemy Inżynierskie PROJEKTANT 46-100 Namysłów, Plac Wolności 6c/3, tel./fax +48 077 4039325 M E T R Y K A OBIEKT : Zespół Sportowy Orlik 2012. ADRES : 48-318 Łambinowice ul.powstańcó Śląskich nr działki

Bardziej szczegółowo

I-3 PODKŁADY Z MATERIAŁÓW SYPKICH POD RUROCIĄGI

I-3 PODKŁADY Z MATERIAŁÓW SYPKICH POD RUROCIĄGI I-1 WYKOPY RĘCZNE WEWNĄTRZ BUDYNKU I-2 ZASYPKI RĘCZNE Z ZAGĘSZCZENIEM WYKONYWANE WEWNĄRZ BUDYNKU MATERIAŁEM UZYSKANYM Z WYKOPÓW I-3 PODKŁADY Z MATERIAŁÓW SYPKICH POD RUROCIĄGI I-4 RUROCIĄGI Z PCW O ŚREDNICY

Bardziej szczegółowo

pfa Piotr Fortuna Architekci 81-310 Gdynia, ul. Ślęska 33/85 PRZEDMIAR

pfa Piotr Fortuna Architekci 81-310 Gdynia, ul. Ślęska 33/85 PRZEDMIAR pfa Piotr Fortuna Architekci 81-310 Gdynia, ul. Ślęska 33/85 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45314320-0 Instalowanie okablowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE mgr inż.bogna Tomaszewska 1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem Specyfikacji Technicznych są

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIARY ROBÓT. REMONT OCZYSZCZALNI CIEKÓW W m.godzi BY GM.KRO NIEWICE

PRZEDMIARY ROBÓT. REMONT OCZYSZCZALNI CIEKÓW W m.godzi BY GM.KRO NIEWICE ROBÓT Przedmiot opracowania: REMONT OCZYSZCZALNI CIEKÓW W m.godzi BY GM.KRO NIEWICE Adres: Inwestor: DZ.NR EW.74/2 GODZI BY GMINA KRO NIEWICE, GMINA KRO NIEWICE 99-340 KRO NIEWICE Projektowal: Imie i Nazwisko,

Bardziej szczegółowo

6.2. ODBIÓR TECHNICZNY KO

6.2. ODBIÓR TECHNICZNY KO Warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu, Zagęszczenia gruntu, Usytuowanie w planie, rzędnych i głębokości ułoŝenia, Jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymogami

Bardziej szczegółowo

B. SPIS ZAWARTOŚCI. A. STRONA TYTUŁOWA... str. 1. B SPIS ZAWARTOŚCI... str. 2

B. SPIS ZAWARTOŚCI. A. STRONA TYTUŁOWA... str. 1. B SPIS ZAWARTOŚCI... str. 2 - 2 - B. SPIS ZAWARTOŚCI SPECYFIKACJA : INSTALACJE SANITARNE A. STRONA TYTUŁOWA... str. 1 B SPIS ZAWARTOŚCI... str. 2 1. WYMAGANIA OGÓLNE str. nr 3-6 2. PRZYŁĄCZE WODY..str. nr 7-11 3. INSTALACJA WODNA..str.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTOR SĄD REJONOWY W UL.KOŚCIUSZKI 18 62-100 WĄGROWIEC SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KOD CPV 45000000-7 1 SPIS TREŚCI: 1 WSTĘP... 4 1.1 PRZEDMIOT ST... 4 1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST...

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA - NR CPV 45000000-0 ROZBUDOWA I MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ DZ. NR 213/5 W JESZKOWICACH PRZY UL. GŁÓWNEJ, GMINA CZERNICA. INWESTOR: Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa nr 2;

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE Nazwa inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU SĄDU W ZGORZELCU Adres inwestycji 59-900 Zgorzelec, ul.armii Krajowej 104 Inwestor instalacje sanitarne Projektant Sprawdzający

Bardziej szczegółowo

Projekt aktualizacji projektu istniejącego budynku dla psów słuŝbowych StraŜy Granicznej na Drogowym Przejściu Granicznym w Grzechotkach S - 2

Projekt aktualizacji projektu istniejącego budynku dla psów słuŝbowych StraŜy Granicznej na Drogowym Przejściu Granicznym w Grzechotkach S - 2 Projekt aktualizacji projektu istniejącego budynku dla psów słuŝbowych StraŜy Granicznej na Drogowym Przejściu Granicznym w Grzechotkach S - 2 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE INSTALACJA WODOCIĄGOWA

Bardziej szczegółowo

INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW

INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW Zakład Ogólnobudowlany 50-251 WROCŁAW NIP 895-000-23-77 UL. Św. Wincentego 35 REGON 006046233 PRACOWNIA PROJEK TOWA INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW PRZEDSIĘWZIĘCIE: przebudowa

Bardziej szczegółowo

S.O. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH

S.O. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH S.O. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH S.O. I. WSTĘP 1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST) Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) są wymagania techniczne wykonania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBÓT SANITARNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBÓT SANITARNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBÓT SANITARNYCH D.M.00.00.02 INSTALACJA WODOCIĄGOWO-KANALIZCYJNA I INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA; WĘZŁA CIEPLNEGO; INSTALCJI GAZU KOD CPV 45330000-9; 45331000-6 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR OBSŁUGA PROCESU BUDOWLANEGO LUCYNA AWIER BIAŁYSTOK UL.M.SKŁODOWSKIEJ-CURIE 19/13

PRZEDMIAR OBSŁUGA PROCESU BUDOWLANEGO LUCYNA AWIER BIAŁYSTOK UL.M.SKŁODOWSKIEJ-CURIE 19/13 OBSŁUGA PROCESU BUDOWLANEGO LUCYNA AWIER BIAŁYSTOK UL.M.SKŁODOWSKIEJ-CURIE 19/13 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : REMONT ELEWACJI BUDYNEK GŁÓWNY BEZ PIWNIC ADRES INWESTYCJI : UL.ZŁOTA 4 BIAŁYSTOK INWESTOR

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) CZĘŚĆ III SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) CZĘŚĆ III SIWZ UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. ul. Konstytucji 3-go Maja 19 05-250 Radzymin tel.: 048 22 786 53 96 fax: 048 22 786 50 49 e-mail: wodociagi@radzymin.pl

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych Piotr Czyszczoń, Renata Półtorak S.C. 28-136 Nowy Korczyn, ul. Farna 6 tel./fax 41 377-11-53 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych BranŜa SANITARNA Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO- PRODUKCYJNE INWEL Sp. z o.o. BIURO PROJEKTOWE 45-429 OPOLE ul. WILSONA 90 tel./fax. 455-04- 69 godz. 8 oo 20 oo, e-mail: inwel@opole.mtl.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.03.01.01 KANALIZACJA DESZCZOWA *

3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.03.01.01 KANALIZACJA DESZCZOWA * 3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.03.01.01 KANALIZACJA DESZCZOWA * Opracowanie: mgr inŝ. Tomasz Lewkowicz Mikroterm S.C. 58-500 Jelenia Góra 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KONTRAPUNKT a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a K O N T R A P U N K T V - P R O J E K T Z E S P Ó Ł P R O J E K T O W O - I N W E S T Y C Y J N Y u l. Z a b ł o c i

Bardziej szczegółowo

Nadzory projektowanie wycena nieruchomości opinie wykonawstwo

Nadzory projektowanie wycena nieruchomości opinie wykonawstwo AKonsult Sp. z o.o. mgr inŝ. Adam Kluj EGZ. Nadzory projektowanie wycena nieruchomości opinie wykonawstwo Lipowo, 05-408 Glinianka, Nr konta PEKAO S.A. O/Warszawa ul. Jeździecka 2 79 1240 6322 1111 0000

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Roboty w zakresie kanalizacji deszczowej. SST S 02.05.00

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Roboty w zakresie kanalizacji deszczowej. SST S 02.05.00 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Roboty w zakresie kanalizacji deszczowej. SST S 02.05.00 Budowa budynku basenu wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Królewicza

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 3 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH im KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO Instalacja wody zimnej i ciepłej ADRES: ul. Szkolna 21A 38-200 Jasło INWESTOR : ZESPÓŁ

Bardziej szczegółowo