PROJEKT. sanitarny. Projekt remontu budynku mieszkalnego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT. sanitarny. Projekt remontu budynku mieszkalnego"

Transkrypt

1 1 PROJEKT sanitarny Projekt remontu budynku mieszkalnego Inwestor: Skarb Państwa-Państwowe Gospodarstwo Leśne-Lasy Państwowe-Nadleśnictwo Browsk Narewka, Gruszki 10. Adres budowy: Waśki 111 Gm. Narew Projektant: Józef Tarasiewicz upr bud. BŁ 3/78 Opracował: mgr inŝ. Pawel Patejuk Hajnówka Czerwiec 2012r.

2 2 Zawartość opracowania L.p Opis Strona 1 Strona tytułowa 1 2 Zawartość opracowania 2 3 Oświadczenie projektanta 3 4 Opis techniczny 4 5 Rzut piwnic 1:100 instalacja co. 8 6 Rzut przyziemia 1:100 instalacja co. 9 7 Rzut poddasza 1:100 instalacja co Rozwinięcie instalacja co. 1: Schemat technologiczny kotłowni Rzut piwnic 1:100 instalacja co Rzut przyziemia 1:100 instalacja wod. kan Rzut poddasza 1:100 instalacja wod. kan. 15

3 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA Oświadczam, Ŝe niniejszy projekt sanitarny remontu budynku mieszkalnego znajdującego się w miejscowości, Waśki Gm. Narew, został sporządzony, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Józef Tarasiewicz upr bud. BŁ 3/78 3

4 4 OPIS TECHNICZNY do projektu remontu budynku mieszkalnego część sanitarna Inwestor: Skarb Państwa-Państwowe Gospodarstwo Leśne-Lasy Państwowe-Nadleśnictwo Browsk Narewka, Gruszki 10. Adres budowy: Waśki 111 Gm. Narew 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt remontu, instalacji sanitarnych wewnętrznych: w tym: zimnej i ciepłej wody uŝytkowej, kanalizacji, ogrzewania. 2. Podstawa opracowania Podstawę opracowania stanowią: uzgodnienia z inwestorem, projekt architektoniczny remontu budynku, obowiązujące normy i przepisy. 3. Zakres opracowania W zakres niniejszego opracowania wchodzą następujące instalacje: - remont instalacji sanitarnych przy remoncie budynku mieszkalnego. 4. Opis instalacji zimnej i ciepłej wody Projektuje się częściowy demontaŝ instalacji wodociągowej w pomieszczeniach sanitarnych z rur stalowych spawanych i wykonaniu nowej instalacji z rur z polietylenu. Istniejąca instalacja wodociągowa zasilana ze studni wierconej i istniejący zbiornik hydroforowy w piwnicy budynku. Projektuje się w celu wykonania dodatkowego zasilania wc na parterze i łazienki na poddaszu zrobienie wcinki tuŝ za hydroforem z rur stalowych w kotłowni. Rozprowadzeni wody w pomieszczeniach kotłowni rurami stalowymi łączonymi na złączki gwintowane. Projektuje się dodatkową instalację z rozdziałem dolnym w posadzce, przewody wewnętrznej instalacji wodociągowej wykonać z rur polietylenowych łączonych za pomocą zgrzewania lub na złączki zaprasowywane w peszlu, podejścia do odbiorników wody montowane na ścianach bądź w bruzdach ściennych.

5 5 Podłączenie do odbiorników wody wykonać indywidualne. Punkty stałe, podpory przesuwne wykonać zgodnie z wytycznymi i instrukcją montaŝu producenta rur. Ciepła woda uŝytkowa będzie uzyskiwana poprzez istniejący zasobnik wody o poj. 120l zlokalizowany w łazience parteru.. Wszystkie przewody ciepłej i zimnej wody w celu nie dopuszczenia do zamarznięcia wody w rurach naleŝy izolować pianką poliuretanową bądź spienionym polietylenem. Instalację ciepłej wody wykonać z rur polietylenowych w peszlu łączonych poprzez zgrzewanie, podejścia do odbiorników wody montowane na ścianach. Rozprowadzenie do punktów czerpalnych w posadzkach za pomocą kształtek z pierścieniem pełnym. Kompensacja poziomów za pomocą samokompensacji na załamaniach przewodów. Po zakończeniu robót montaŝowych naleŝy przeprowadzić próbę szczelności, do której naleŝy stosować wodę wolną od zanieczyszczeń mechanicznych. Dodatkowo projektuje się wymianę baterii umywalkowych, zlewozmywakowych i natryskowych w łazience poddasza i kuchni. 5. Opis instalacji kanalizacji sanitarnej i projektowanego przyłącza. Projektuje się częściowy demontaŝ rur kanalizacyjnych Ŝeliwnych. Ścieki z projektowanego budynku będą odprowadzane na zewnątrz budynku poprzez włączenie w pomieszczeniu wc parteru do istniejącego przyłącza do zbiornika bezodpływowego. W pomieszczeniu łazienki parteru nie przewiduje się zamian w instalacji kanalizacyjnej. Piony i poziomy kanalizacji sanitarnej wykonać z rur i kształtek PVC-U kielichowych łączonych przy pomocy uszczelki gumowej zamocowanej fabrycznie w kielichy. U podstawy pionów montuje się rewizje, umoŝliwiające awaryjne przepychanie przewodów. Pion kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniu łazienki poddasza zaworem napowietrzającym Dn 110 PVC. Mocowanie podejść kanalizacyjnych w zaleŝności od lokalizacji przy pomocy firmowych obejm z tworzywa sztucznego lub obejm stalowych, ocynkowanych. Obejmy uchwytów powinny mocować rury kielichowe pod kielichem. Odgałęzienia przewodów odpływowych (poziomów) naleŝy wykonać za pomocą trójników o kacie rozwarcia nie większym niŝ 45%. Przejścia pionów w poziomy naleŝy wykonać za pomocą kolan o kącie rozwarcia nie większym niŝ 45%. Projektuje się wymianę armatury sanitarnej miski ustępowe, wanna, umywalki oraz montaŝ nowoprojektowanej armatury. 6. Instalacja centralnego ogrzewania. Projektuje się demontaŝ istniejącej instalacji z rur stalowych łączonych poprzez spawanie wraz z wymianą kotła na paliwo stałe. I demontaŝem grzejników płytowych, i wykonanie nowej instalacji co. zasilanej kotłem na paliwo stałe (węgiel, drewno, brykiet).

6 6 Projektowany budynek leŝy w obszarze IV strefy klimatycznej. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń, otoczenia budynku, współczynniki przenikania ciepła oraz zapotrzebowanie ciepła przyjęto i obliczono wg obowiązujących norm: - PN -82/B Temperatury obliczeniowe zewnętrzne - PN-82/B Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach - PN-EN ISO 6946 Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła - PN-94/B Obliczenia zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o kubaturze do 600m 3 Przyjęta temperatura zewnętrzna IV tej strefy klimatycznej -22 C Przyjęte temperatury wewnętrzne dla grup pomieszczeń: WC, pokoje, kancelaria +20 C Łazienki +25 C Kuchnia +20 C Wiatrołap +12 C Zapotrzebowanie na ciepło budynku 13,475kW Przewody instalacji centralnego ogrzewania zaprojektowano w kotłowni rur z stalowych czarnych ze szwem łącznych przez spawanie, przewody w kotłowni zaizolować otuliną z pianki poliuretanowej. Zasilanie rozdzielaczy z rur z miedzianych łączonych łącznikami miedzianymi do lutowania kapilarnego lutem twardym z topnikiem. Przewody będą rozprowadzone poprzez wykorzystanie rozdzielaczy, do których podłączone będą poszczególne grzejniki. Przewody układać na folii izolującej w posadzce (rura osłonowa peszel). Przewody wody grzewczej zaizolować otuliną gr. 6mm. Poszczególne pętle mają moŝliwość odcięcia poprzez zawory zamontowane w szafkach rozdzielaczowych. Rozprowadzenie rur z rozdzielaczy do poszczególnych grzejników odbywać się będzie przy pomocy rur PEX-C 16x2,0 w peszlu w warstwie posadzkowej. Średnice rur ich przebieg wg części graficznej opracowania. Ogrzewanie pomieszczeń będzie odbywać się przy pomocy stalowych grzejników płytowych firmy PURMO lub równowaŝnych, wyposaŝonych w zawory regulujące z zaworami termostatycznymi. Parametry obliczeniowe wody w obiegu grzejników płytowych wynoszą tz/tp=90/70 C. W łazienkach zastosowano grzejniki drabinkowe firmy INSTAL-PROJEKT lub równowaŝne. W łazience przyziemia grzejnik istniejący drabinkowy do podłączenia do nowej instalacji co.. Rozmieszczenie grzejników ich typy i wielkości wg części graficznej. Przed dokonaniem nastaw zaworów naleŝy instalację kilkakrotnie przepłukać woda o prędkości 1,5m/s. następnie naleŝy przeprowadzić próbę na zimno min. 0,3MPa i na gorąco po uruchomieniu źródła ciepła. Po uzyskaniu pozytywnych prób przewody zaizolować termicznie. 7. Kotłownia. Zaprojektowano dla potrzeb c.o.. kocioł na paliwo stałe o mocy znamionowej 20,5KW firmy Narmet lub równowaŝny. Rurociągi w kotłowni wykonać z rur stalowych czarnych łączonych przez

7 7 spawanie i izolować otulinami ze spienionego poliuretanu oraz częściowo Do obiegu CO. zaprojektowano pompę UPS Grundfos lub równowaŝną. Armaturę odcinającą stanowią zawory kulowe o nominalnym ciśnieniu pracy PN6. Mogą być stosowane dowolne zawory dostępne na rynku pod warunkiem posiadania dopuszczenia dostosowania w budownictwie. Układ grzewczy będzie zabezpieczony naczyniem wzbiorczym typu A o pojemności całkowitej 30dm 3 zgodnie z PN-91/B Rurę bezpieczeństwa Dn25 przyłączyć poniŝej zaworu odcinającego kocioł. Zaprojektowano rurę wzbiorczą Dn 15mm, rurę przelewową Dn 20mm odprowadzić nad istniejący zlewozmywak w kuchni. Wywiew kratką wentylacyjną w kominie wentylacyjnym o wymiarach 15x20cm istniejący. Odprowadzenie spalin kominem murowanym wyprowadzonym ponad dach istniejącym. 8. Instalacja wentylacyjna. W pomieszczeniu łazienkowym poddasza wentylacja mechaniczna za pomocą wentylatora Np. STYL -120 WC firmy Dospel lub równowaŝne w pozostałych pomieszczeniach wentylacja grawitacyjna kanałami murowanymi wyprowadzonymi ponad dach. Współpraca: Projektant: Józef Tarasiewicz upr bud. BŁ 3/78

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI , P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń.

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń. PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO INWESTYCYJNE ul. Ogrodowa 3 64-800 Chodzież tel. 602 82 82 81 Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny OBIEKT: ADRES: INWESTOR: TEMAT : STADIUM: BRANśA: Budynek A0 AGH Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny Akademia Górniczo

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y JEDNOSTKA AUTORSKA: MIEJSCE I DATA OPRACOWANIA: STADIUM OPRACOWANIA: Pracownia Projektowa inż. Jadwiga Łuczak 75-456 Koszalin, ul. Lelewela 21/3 Koszalin maj 2010 r. P R O J E K T B U D O W L A N Y OPRACOWANIE:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE Nazwa inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU SĄDU W ZGORZELCU Adres inwestycji 59-900 Zgorzelec, ul.armii Krajowej 104 Inwestor instalacje sanitarne Projektant Sprawdzający

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE i WENTYLACJA

INSTALACJE SANITARNE i WENTYLACJA PROJEKT WYKONAWCZY Dostosowania budynku Domu Dziecka Nr 16 przy ul. Międzyparkowej 5 w Warszawie do wymogów p. poŝ. wraz z adaptacją poddasza na pomieszczenia uŝytkowe INSTALACJE SANITARNE i WENTYLACJA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY LUBIATOWO, DZIAŁKA NR 303, OBR. EW. KIERZKOWO, GMINA CHOCZEWO

PROJEKT WYKONAWCZY LUBIATOWO, DZIAŁKA NR 303, OBR. EW. KIERZKOWO, GMINA CHOCZEWO JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROJEKT WYKONAWCZY INWESTYCJA: Projekt przebudowy i rozbudowy budynku hali rakiet z adaptacja na cele ośrodka terapii dziennej osób niepełnosprawnych, z instalacjami wewnętrznymi (elektryką,

Bardziej szczegółowo

WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w zakresie bran y sanitarnej

WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w zakresie bran y sanitarnej DOM POGRZEBOWY, RAKONIEWICE S-1 WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w RAKONIEWICACH, ul.zamkowa w zakresie bran y sanitarnej DOM POGRZEBOWY,

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA - NR CPV 45000000-0 ROZBUDOWA I MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ DZ. NR 213/5 W JESZKOWICACH PRZY UL. GŁÓWNEJ, GMINA CZERNICA. INWESTOR: Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa nr 2;

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Instalacje sanitarne Nr IS 01.01 rozdział III INWEOR : AROWO POWIATOWE W LUBLIŃCU 42-700 Lubliniec Ul. Paderewskiego 7 Rozbudowa ZSZ w Lublińcu ul. Klonowej

Bardziej szczegółowo

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan.

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan. I. Opis techniczny A. Instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej B. Instalacja wentylacji i klimatyzacji C. Instalacja centralnego ogrzewania II. Załączniki Karta katalogowa ogrzewacza wentylacyjnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBÓT SANITARNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBÓT SANITARNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBÓT SANITARNYCH D.M.00.00.02 INSTALACJA WODOCIĄGOWO-KANALIZCYJNA I INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA; WĘZŁA CIEPLNEGO; INSTALCJI GAZU KOD CPV 45330000-9; 45331000-6 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY WSPOMAGANIA PODGRZEWU C.W.U SYSTEMEM SOLARNYM

PROJEKT WYKONAWCZY WSPOMAGANIA PODGRZEWU C.W.U SYSTEMEM SOLARNYM SOLARTIME Sp. z o.o. Miłocin 284 36-062 Zaczernie PROJEKT WYKONAWCZY WSPOMAGANIA PODGRZEWU C.W.U SYSTEMEM SOLARNYM Adres inwestycji: Przedszkole Samorządowe 38-460 Jedlicze ul. Rejtana Nazwa i adres inwestora:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

6.2. ODBIÓR TECHNICZNY KO

6.2. ODBIÓR TECHNICZNY KO Warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu, Zagęszczenia gruntu, Usytuowanie w planie, rzędnych i głębokości ułoŝenia, Jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymogami

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych PROJEKT ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ 111 i 112 W SPKSO W WARSZAWIE INSTALACJA WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA BRANŻA :INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

Systemy Inżynierskie PROJEKTANT

Systemy Inżynierskie PROJEKTANT Systemy Inżynierskie PROJEKTANT 46-100 Namysłów, Plac Wolności 6c/3, tel./fax +48 077 4039325 M E T R Y K A OBIEKT : Zespół Sportowy Orlik 2012. ADRES : 48-318 Łambinowice ul.powstańcó Śląskich nr działki

Bardziej szczegółowo

Modernizacja linii kolejowej E 65 na odcinku Warszawa - Gdynia, etap I w Polsce w ramach umowy FS 2004/PL/16/C/PT/006-04. km 26.

Modernizacja linii kolejowej E 65 na odcinku Warszawa - Gdynia, etap I w Polsce w ramach umowy FS 2004/PL/16/C/PT/006-04. km 26. Modernizacja linii kolejowej E 65 na odcinku Warszawa - Gdynia, etap I w Polsce w ramach umowy FS 2004/PL/16/C/PT/006-04 LCS GDYNIA od km 8.300 do km 26.310 linii 202 km 26.310 linii 202 E 65 E 59 km 8.300

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 3 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH im KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO Instalacja wody zimnej i ciepłej ADRES: ul. Szkolna 21A 38-200 Jasło INWESTOR : ZESPÓŁ

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

B. SPIS ZAWARTOŚCI. A. STRONA TYTUŁOWA... str. 1. B SPIS ZAWARTOŚCI... str. 2

B. SPIS ZAWARTOŚCI. A. STRONA TYTUŁOWA... str. 1. B SPIS ZAWARTOŚCI... str. 2 - 2 - B. SPIS ZAWARTOŚCI SPECYFIKACJA : INSTALACJE SANITARNE A. STRONA TYTUŁOWA... str. 1 B SPIS ZAWARTOŚCI... str. 2 1. WYMAGANIA OGÓLNE str. nr 3-6 2. PRZYŁĄCZE WODY..str. nr 7-11 3. INSTALACJA WODNA..str.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 2 /IV./s

SPIS TREŚCI. 2 /IV./s SPIS TREŚCI 1. CZEŚĆ OGÓL A...3 1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH:...3 1.2. NAZWY I KODY (CPV)....3 1.3. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ...3 1.4. ORGANIZACJA BUDOWY....3 1.5. ZABEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8

PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8 PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8 OBIEKT : Budynek ZLU Gryf ul. Solankowa 8, 78-320 Połczyn Zdrój INWETOR : Uzdrowisko

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH Temat: Przebudowa budynku ZOZ w Łowiczu Adres inwestycji: 99-400 Łowicz ul. Ułańska 28 Projekt : Wewnętrzne instalacje sanitarne Branża : Sanitarna

Bardziej szczegółowo

Projekt aktualizacji projektu istniejącego budynku dla psów słuŝbowych StraŜy Granicznej na Drogowym Przejściu Granicznym w Grzechotkach S - 2

Projekt aktualizacji projektu istniejącego budynku dla psów słuŝbowych StraŜy Granicznej na Drogowym Przejściu Granicznym w Grzechotkach S - 2 Projekt aktualizacji projektu istniejącego budynku dla psów słuŝbowych StraŜy Granicznej na Drogowym Przejściu Granicznym w Grzechotkach S - 2 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE INSTALACJA WODOCIĄGOWA

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA CASUS Spółka z o.o. 86-300 Grudziądz L.dz. 1/2009 rok. Załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 14.12.2009 r. polegającego na: KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA Budowie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE mgr inż.bogna Tomaszewska 1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem Specyfikacji Technicznych są

Bardziej szczegółowo

I-3 PODKŁADY Z MATERIAŁÓW SYPKICH POD RUROCIĄGI

I-3 PODKŁADY Z MATERIAŁÓW SYPKICH POD RUROCIĄGI I-1 WYKOPY RĘCZNE WEWNĄTRZ BUDYNKU I-2 ZASYPKI RĘCZNE Z ZAGĘSZCZENIEM WYKONYWANE WEWNĄRZ BUDYNKU MATERIAŁEM UZYSKANYM Z WYKOPÓW I-3 PODKŁADY Z MATERIAŁÓW SYPKICH POD RUROCIĄGI I-4 RUROCIĄGI Z PCW O ŚREDNICY

Bardziej szczegółowo

INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW

INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW Zakład Ogólnobudowlany 50-251 WROCŁAW NIP 895-000-23-77 UL. Św. Wincentego 35 REGON 006046233 PRACOWNIA PROJEK TOWA INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW PRZEDSIĘWZIĘCIE: przebudowa

Bardziej szczegółowo

Rodzaj projektu: Projekt budowlany. Instalacje Sanitarne

Rodzaj projektu: Projekt budowlany. Instalacje Sanitarne Rodzaj projektu: Projekt budowlany Branża: Instalacje Sanitarne Temat: Instalacja oddymiania mechanicznego oraz przebudowa wodnej instalacji hydrantowej i centralnego ogrzewania klatek schodowych w budynku

Bardziej szczegółowo