JEZIORO ROśNOWSKIE (z uwzględnieniem Zbiornika Czchowskiego) Gmina Chełmiec Urządzenie ogólnodostępnych terenów rekreacyjno- sportowych (

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "JEZIORO ROśNOWSKIE (z uwzględnieniem Zbiornika Czchowskiego) Gmina Chełmiec Urządzenie ogólnodostępnych terenów rekreacyjno- sportowych ("

Transkrypt

1 Wariant I Wariant II Wariant III Uwaga powinien obejmować jedynie podstawowe elementy zagospodarowania terenu, a w szczególności: obiekty małej architektury, parkingi, zieleń urządzoną, trasy pieszorowerowe, trasy do narciarstwa biegowego zimą, place zabaw dla dzieci, pola biwakowe, itp. jest poszerzeniem zamierzeń inwestycyjnych opisanych w wariancie I. Powinien on uwzględniać potrzeby rekreacyjno-sportowe i obejmować m.in.: boiska (np. do piłki plaŝowej, piłki noŝnej), korty tenisowe, molo, ścianki wspinaczkowe, skyteparki, baseny, kąpieliska, pomosty dla Ŝaglówek i skuterów wodnych, plaŝe, stoiska handlu sezonowego, mini parki dinozaurów. powinien zawierać wszystkie proponowane zamierzenia inwestycyjne opisane w niniejszym załączniku do niniejszego formularza. Przedmiotowy wariant koncepcji w odróŝnieniu od wariantu I oraz wariantu II ma uwzględniać obiekty kubaturowe. NaleŜy załoŝyć budowę obiektów z zastosowaniem technologii niskoenergochłonnej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii bez względu na terminy określone w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (2010/31/UE) jako promowanie działań pro środowiskowych. podział na warianty wynika z konieczności wybrania do realizacji wariantu optymalnego, przede wszystkim z uwzględnieniem koniecznych do poniesienia kosztów realizacji inwestycji. Tak więc w celu ułatwienia podjęcia decyzji w przyszłości wariant I powinien być wariantem najtańszym natomiast wariant III najdroŝszym. Wskazane przez autora koncepcji rozwiązania muszą być racjonalne i optymalne ze względu na stosunek jakości do ceny. PoniŜej przedstawiamy propozycje zamierzeń dot. zagospodarowania otoczenia zbiorników / pustyni wskazane przez strony zainteresowane zagospodarowaniem: JEZIORO ROśNOWSKIE (z uwzględnieniem Zbiornika Czchowskiego) Gmina Chełmiec - Urządzenie ogólnodostępnych terenów rekreacyjno- sportowych (mini park dinozaurów; nasadzenia roślinności niskiej i wysokiej; plaŝa; staw wędkarski; wał dla wędkarzy; kąpielisko duŝe; kąpielisko małe; stanica wodna; kanał kajakowy; trasa dla quadów; pole do minigolfa; pas startowy dla modeli samolotów; plac zabaw; miasteczko rowerowe; ściana wspinaczkowa; parkingi; altanki; budynek gospodarczy; drogi i chodniki wewnętrzne; miejsce na kuchnie polową). Gmina Czchów - Ośrodek rekreacyjno-wypoczynkowy (boisko do siatkówki plaŝowej; grill wypoczynek; parking; plac rekreacji (fitness dla dorosłych); plac zabaw dla dzieci; pole namiotowo-kamperowocampingowe (domki campingowe 5 szt., stanowiska kamperowe 10szt, zaplecze recepcyjnosocjalne); odkryty mini basen kąpielowy (rekreacyjny) w tym brodzik dla dzieci; kort tenisowy; altana turystyczna; ścieŝki rekreacyjne; oświetlenie terenu (solarne lub tradycyjne energooszczędne), ławki, kosze, tablice informacyjne, zieleń. - Ośrodek rekreacyjno-wypoczynkowy (remont nawierzchni istniejącego parkingu). 1

2 - Zagospodarowanie juŝ zrekultywowanego poszerzonego brzegu (altany turystyczne; grill wypoczynek; oświetlenie terenu lampami solarnymi lub tradycyjne energooszczędne; plac zabaw dla dzieci; budynek usług turystycznych z zapleczem socjalnym z przyłączem energetycznym, wodociągowym oraz budową szamba lub przydomowej oczyszczalni ścieków; miejsca postojowe na 10 samochodów (lokalizacja obok przeprawy promowej oraz budynku sklepu); przyłącze energetyczne, wodociągowe oraz szambo lub przydomowa oczyszczalnia ścieków wraz z budynkiem sanitarnym (lokalizacja obok zamku Tropsztyn); ławki, kosze, tablice informacyjne, zieleń). - Zagospodarowanie nowo powstałego terenu w ciągi komunikacyjne (poszerzenie lewego brzegu zbiornika Czchowskiego w ramach zadania Rekultywacja zbiorników RoŜnów- Czchów) (miejsca postojowe; ścieŝki pieszo rowerowe (o dł. ok. 2 tys. mb); oświetlenie; mała architektura; utwardzenia terenu). Gmina Gródek nad Dunajcem - Obszar A - ogólnodostępne tereny rekreacyjno-sportowe (boisko do piłki plaŝowej; plac zabaw; kąpielisko z plaŝą piaszczystą (wydzielony basen na jeziorze- platforma pływająca); przystań jachtowa (marina); promenada spacerowa z pawilonem widokowym; budynek usługowo- handlowy (sklep, punkt pocztowy, bar/restauracja); zaplecze sanitarne (toalety, natryski); miejsca do ćwiczeń, itp.; basen z brodzikiem dla dzieci (otwarty); tereny utwardzone z kostki brukowej z przeznaczeniem na ogródki restauracyjne). - Obszar B - ogólnodostępne tereny rekreacyjno-sportowe (korty tenisowe kryte balonem; boisko do piłki plaŝowej (piłka noŝna); parkingi zielone; obiekty małej architektury (ścieŝki spacerowe, zieleńce, ławki); obiekty nisko kubaturowe (kioski/pawilony gastronomiczne). - Obszar C - ogólnodostępne tereny rekreacyjno-sportowe (obiekty małej architektury (ogród sensoryczny)- powierzchnia ok. 3,5 ha; kąpielisko z zapleczem sanitarnym (toalety, natryski), wydzielony basen na jeziorze- platforma pływająca (na pow. ok. 2 ha); obiekty niskokubaturowe w formie kiosków/pawilonów gastronomicznych). Gmina Łososina Dolna - Zagospodarowanie terenu w ciągi komunikacyjne i infrastrukturę turystyczno-rekreacyjnosportową (grill przy istniejącej altanie; kładka przez potok Świdnik; monitoring; oświetlenie terenu lampami solarnymi lub tradycyjne energooszczędne; ścieŝki rowerowe z elementami rekreacyjnymi; zieleń- drzewa, krzewy, kwiaty; molo; boisko do siatkówki plaŝowej; plac zabaw; pole namiotowe; miejsca parkingowe (ok. 40 miejsc); plac rekreacyjny dla dorosłych; trawiaste boisko do piłki noŝnej; boisko do koszykówki; boisko do badmintona; sanitariaty i prysznice; stół granitowy do tenisa stołowego; stoły granitowe do szachów; stoliki granitowe; ławki granitowe; fontanna; grill z altaną; plaŝa piaskowa; basen pływający; pomost dla Ŝaglówek i skuterów wodnych; miejsce na ognisko; kosze na śmieci; tablice informacyjne; altany zabudowane (zaplecze dla boiska trawiastego); ścianka wspinaczkowa wolnostojąca; skype park). ZBIORNIK ŚWINNA PORĘBA Gmina Lanckorona - Rewitalizacja lanckorońskiego zamku jako twierdzy Konfederatów Barskich (odtworzenie substancji budowlanej zamek (wieŝe, mury, ganek, schody, brama, most drewniany na filarach kamiennych, fosa) i fortyfikacje ziemne w technologii tradycyjnej z zastosowaniem optymalnych metod konserwatorskich; ciągi pieszo-jezdne, ścieŝki rowerowe, ciągi piesze, parkingi; amfiteatr 2

3 konstrukcja ziemna z siedziskami drewnianymi; oświetlenie terenu; iluminacja elementów kubaturowych, odtworzenie budynku koszar; mała architektura i zieleń, ławki, punkty informacyjne). Gmina Mucharz - Centrum Rekreacyjne JASZCZURÓWKA (parking; parking z małą architektura dla Centrum Rekreacyjnego; budynek wielofunkcyjny uŝyteczności publicznej; budynek dla: Informacji Turystycznej, Sklepiku; Baro- kawiarni; administracji; przystań (motorówki/ Ŝaglówki, itp. = obsługa); plaŝa; wypoŝyczalnia kajaków, rowerów, itp.; basen; boisko sportowe; drogi, ścieŝki rowerowospacerowe, z wyznaczonymi miejscami na piknik; muszla koncertowa). Gmina Stryszów - Centrum Kulturalno-turystyczne (amfiteatr na 1500 miejsc - obok dworu w którym działać będzie Centrum Kultury i Turystyki; parking; zagospodarowanie terenu ze stoiskami handlowymi i grillowania). - Centrum Nurkowe (komora hiperbaryczna; platformy nurkowe; zaplecze uŝytkowe (biuro, szatniesucha i mokra, kadzie do płukania, natryski). - Centrum rekreacji i sportu (marina dla Ŝaglówek, łodzi i innego sprzętu wodnego; hangar na sprzęt wodniarski; skip/ zjeŝdŝalnia dla pojazdów transportujących Ŝaglówki i łodzie; przystań dla Białej Floty; trapy, molo; basen na wodzie; plaŝa piaszczysta i trawiasta; fitness pod chmurką; boisko do piłki plaŝowej; boisko wielofunkcyjne typu ORLIK; korty tenisowe; minigolf; bulodrom; park linowy; park zabaw dla dzieci; parkingi; budynek wielofunkcyjny (pomieszczenia biurowe, magazyny, natryski, toalety, szatnie, ambulatorium i świetlica); tereny zielone i mała architektura). - Marina (molo; parkingi; marina z hangarami na sprzęt wodniarski, ze skipem, pomostami wraz z przystanią Białej Floty; plaŝa trawiasta i piaskowa; boisko do siatkówki plaŝowej; mała architektura). - Profesjonalny tor do BMX (budynek biurowo-socjalny (pomieszczenie biurowe, szatnie, biuro zawodów, spikera i sędziowskie, loŝe dla mediów, zawodników, ambulatorium, zaplecze techniczne); parking; stanowisko dla kamperów; tor BMX z trybunami; tor przeszkód do cyklotrialu i pantracku). Gmina Zembrzyce - Centrum rekreacyjne nad rzeką Paleczka (miejsce na plac rozrywki dla dzieci; basen dla dzieci; miejsce do plaŝowania; plac rekreacyjny, plac do biwakowania i wypoczynku na świeŝym powietrzu; wypoŝyczalnia rowerów; siłownia na powietrzu, muszla koncertowa; minigolf; parking). - Centrum rekreacyjne Skawa (parking, plac rekreacyjny z wiatami do biesiadowania, wypoŝyczalnia rowerów; deptak, ścieŝka rowerowa; plaŝa) - Plac rekreacyjny nad potokiem Tarnawka (parking, plac rekreacyjny, wypoŝyczalnia rowerów). ZBIORNIK CZORSZTYŃSKI Gmina Czorsztyn - Centrum rekreacyjne A- Zatoka w Maniowach przy potoku Limierzyska (urządzone plaŝe trawiaste i urządzone wejścia do wody kąpielisko; zespół budynków o funkcji sezonowych usług gastronomicznych i handlowych; budynek wypoŝyczalni sprzętu wodnego i obsługi WOPR; budynek zaplecza sanitarnego i socjalno-administracyjnego; pole biwakowe przystosowane dla namiotów oraz przyczep i kamperów; boisko sportowe wielofunkcyjne; elementy małej architektury jak ławki parkowe, śmietniki, latarnie, wiaty grillowe; miejsce pod stoiska handlu sezonowego; utwardzenie terenu (alejki parkowe) i urządzenie zieleni; lodowisko sezonowe, place trawiaste pod sezonowe 3

4 place zabaw w formie elementów pneumatycznych; urządzone place zielone pod organizację imprez terenowych). - Centrum rekreacyjne B- Półwysep w Mizernej- zaprojektowany na gruntach w Maniowach (urządzone plaŝe trawiaste i urządzone wejścia do wody kąpielisko; zespół budynków o funkcji sezonowych usług gastronomicznych i handlowych; budynek zaplecza sanitarnego i socjalnoadministracyjnego; pole biwakowe przystosowane dla namiotów oraz przyczep i kamperów; boisko sportowe wielofunkcyjne; elementy małej architektury jak ławki parkowe, śmietniki, latarnie, wiaty grillowe; miejsce pod stoiska handlu sezonowego; utwardzenie terenu (alejki parkowe) i urządzenie zieleni; lodowisko sezonowe, place trawiaste pod sezonowe place zabaw w formie elementów pneumatycznych; urządzone place zielone pod organizację imprez terenowych; budynek wypoŝyczalni sprzętu wodnego i obsługi WOPR). - Centrum rekreacyjne C- Zatoka w Mizernej przy ujęciu potoków Mizerzanka i Sigulina (urządzone plaŝe trawiaste i urządzone wejścia do wody kąpielisko; zespół budynków o funkcji sezonowych usług gastronomicznych i handlowych; budynek zaplecza sanitarnego i socjalnoadministracyjnego; pole biwakowe przystosowane dla namiotów oraz przyczep i kamperów; boisko sportowe wielofunkcyjne; elementy małej architektury jak ławki parkowe, śmietniki, latarnie, wiaty grillowe; miejsce pod stoiska handlu sezonowego; utwardzenie terenu (alejki parkowe) i urządzenie zieleni; lodowisko sezonowe, place trawiaste pod sezonowe place zabaw w formie elementów pneumatycznych; urządzone place zielone pod organizację imprez terenowych; budynek wypoŝyczalni sprzętu wodnego i obsługi WOPR). - Centrum rekreacyjne D- Zatoka w Kluszkowcach (urządzone plaŝe trawiaste i urządzone wejścia do wody - kąpielisko; zespół budynków o funkcji sezonowych usług gastronomicznych i handlowych; budynek zaplecza sanitarnego i socjalno-administracyjnego; pole biwakowe przystosowane dla namiotów oraz przyczep i kamperów; boisko sportowe wielofunkcyjne; elementy małej architektury jak ławki parkowe, śmietniki, latarnie, wiaty grillowe; miejsce pod stoiska handlu sezonowego; utwardzenie terenu (alejki parkowe) i urządzenie zieleni; lodowisko sezonowe, place trawiaste pod sezonowe place zabaw w formie elementów pneumatycznych; urządzone place zielone pod organizację imprez terenowych; budynek wypoŝyczalni sprzętu wodnego i obsługi WOPR; obiekt usługowy o charakterze turystycznym, zaplecze medyczno- sanitarne; budynki rekreacji indywidulanej- domki sezonowe lub całoroczne do wynajęcia). - Park rekreacyjny E- Zatoka w Czorsztynie pod zamkiem (urządzone plaŝe trawiaste i urządzone wejścia do wody kąpielisko; zespół budynków o funkcji sezonowych usług gastronomicznych i handlowych; budynek zaplecza sanitarnego i socjalno-administracyjnego; pole biwakowe przystosowane dla namiotów oraz przyczep i kamperów; boisko sportowe wielofunkcyjne; elementy małej architektury jak ławki parkowe, śmietniki, latarnie, wiaty grillowe; miejsce pod stoiska handlu sezonowego; utwardzenie terenu (alejki parkowe) i urządzenie zieleni; lodowisko sezonowe, place trawiaste pod sezonowe place zabaw w formie elementów pneumatycznych; urządzone place zielone pod organizację imprez terenowych; budynek wypoŝyczalni sprzętu wodnego i obsługi WOPR). - ŚcieŜka pieszo-rowerowa (sieć ścieŝek rowerowych i dla nart biegowych oraz joggingu o długości ok m). 4

5 Gmina Łapsze NiŜne - Trasa pieszo-rowerowa i narciarstwa biegowego (trasa asfaltowa o dł. ok. 12,5 km z oddzielonym pasem ruchu dla pieszych, z uwzględnieniem czterech miejsc odpoczynku dla pieszych i rowerzystów i narciarzy). Gmina Nowy Targ - ŚcieŜka rowerowa (ścieŝka rowerowa o łącznej długości ok. 9 km - na trasie ścieŝki lokalizację wiat przystankowych zadaszonych oraz ławek). ZBIORNIK KLIMKÓWKA Gmina Ropa - Centrum wypoczynku (miejsce pod pole namiotowe; plaŝa i kąpielisko; modernizacja stanicy wodnej; dostosowanie zapory wodnej do ruchu turystycznego (na czym polega). - Przyrodnicza ścieŝka spacerowa (ścieŝka spacerowa - ok. 4 km). - WieŜa widokowa na górze Kiczera. Powiat Gorlicki - ŚcieŜka pieszo-rowerowa (ok. 16 km) (drogi dojazdowe; parkingi aŝurowe; zadaszenia turystyczne i rowerowe; plaŝa Ŝwirowa i piaskowa; molo; kładka dla pieszych; pomosty dla jachtów i łodzi; deptak asfaltowy; ławki, stały i ławy, kosze na śmieci, stojaki na rowery, oznakowanie; ubikacje. PUSTYNIA BŁĘDOWSKA Gmina Klucze - Kompleks wypoczynkowo-rekreacyjny (dawne gospodarstwo rybne) (hala sportowa; miejsce na grilla; wybieg dla kucyków; boisko wielofunkcyjne; wypoŝyczalnia sprzętu wodnego; ścieŝka rowerowa; ścieŝka zdrowia (stacje do ćwiczeń); ścieŝka do nordicwalkingu i joggingu; ławki, kosze na śmieci; oświetlenie; nasadzenia zieleni; poprawa stanu technicznego dróg dojazdowych; poprawa stanu technicznego i budowa nowych parkingów; poprawa stanu technicznego szlaków turystycznych i ścieŝek dydaktycznych; kort tenisowy; hotel / restauracja / magazyn). - Sporty ekstremalne (stworzenie warunków do uprawiania paralotniarstwa; stworzenie warunków do organizacji rajdów samochodowych terenowych i motocyklowych). - Szlaki narciarstwa biegowego (wyznaczenie tras narciarstwa biegowego (z wykorzystaniem tras rowerowych); wypoŝyczalnia sprzętu dla narciarzy; biegowych; oznaczenie tras; obiekty gastronomiczne). - Szlaki turystyki konnej (nowe szlaki turystyki konnej (prowadzone skrajem pustyni z połączeniem do juŝ istniejących); rozwój istniejących i powstanie nowych stadnin) 5

GOLĘCIN - wizje przyszłości w opiniach głównych interesariuszy. prezentacja głównych wyników konsultacji społecznych Poznań, 16 września 2014

GOLĘCIN - wizje przyszłości w opiniach głównych interesariuszy. prezentacja głównych wyników konsultacji społecznych Poznań, 16 września 2014 GOLĘCIN - wizje przyszłości w opiniach głównych interesariuszy. prezentacja głównych wyników konsultacji społecznych Poznań, 16 września 2014 Konsultacje społeczne dotyczące Golęcina i Rusałki to jedno

Bardziej szczegółowo

Gmina Przechlewo ul. Człuchowska 26 77-320 Przechlewo tel. 59/83 34 301 fax 59/83 34 631 e-mail: ug@przechlewo.pl www.przechlewo.

Gmina Przechlewo ul. Człuchowska 26 77-320 Przechlewo tel. 59/83 34 301 fax 59/83 34 631 e-mail: ug@przechlewo.pl www.przechlewo. Gmina Przechlewo ul. Człuchowska 26 77-320 Przechlewo tel. 59/83 34 301 fax 59/83 34 631 e-mail: ug@przechlewo.pl www.przechlewo.pl Gmina Miejska Człuchów al. Wojska Polskiego 1 77-300 Człuchów tel. 59/83

Bardziej szczegółowo

ZASADY PLANOWANIA, FINANSE

ZASADY PLANOWANIA, FINANSE INWESTYCYJNY TORUŃ DZIAŁANIA, PLANY, ZAMIERZENIA DO ROKU 2022 ZASADY PLANOWANIA, FINANSE Spotkanie informacyjne, 31 stycznia 2013 r. Studium uwarunkowań i kierunków PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM

Bardziej szczegółowo

Przebudowa budynku dawnego Gimnazjum nr 1 przy ul. Żeromskiego we Włocławku na Zakład Opieki Pielęgnacyjnej.

Przebudowa budynku dawnego Gimnazjum nr 1 przy ul. Żeromskiego we Włocławku na Zakład Opieki Pielęgnacyjnej. PLANY ROZWOJOWE GMINY MIASTO WŁOCŁAWEK I. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Działanie 3.2. Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Informacje dla doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego RM w Łodzi o propozycjach zadań do budżetu obywatelskiego na 2014r.

Informacje dla doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego RM w Łodzi o propozycjach zadań do budżetu obywatelskiego na 2014r. Informacje dla doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego RM w Łodzi o propozycjach zadań do budżetu obywatelskiego na 2014r. w rejonie Bałuty Lp. 1. 2. Nazwa zadania, jego lokalizacja (o ile dotyczy)

Bardziej szczegółowo

OCENA PRZYGOTOWANIA DO SEZONU LETNIEGO W 2011 ROKU, TURYSTYCZNYCH. na terenie województwa śląskiego.

OCENA PRZYGOTOWANIA DO SEZONU LETNIEGO W 2011 ROKU, TURYSTYCZNYCH. na terenie województwa śląskiego. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Dział Nadzoru Sanitarnego Oddział Higieny Komunalnej i Środowiska OCENA PRZYGOTOWANIA DO SEZONU LETNIEGO W 211 ROKU, pod względem sanitarnym w

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju turystyki dla Miasta Przemyśla na lata 2008-2015

Strategia rozwoju turystyki dla Miasta Przemyśla na lata 2008-2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 58/2014 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 10 kwietnia 2014 r. Strategia rozwoju turystyki dla Miasta Przemyśla na lata 2008-2015 Warszawa, listopad 2007 Copyright by Polska

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/20/2011 RADY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM. z dnia 24 stycznia 2011 r.

UCHWAŁA NR V/20/2011 RADY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM. z dnia 24 stycznia 2011 r. UCHWAŁA NR V/20/2011 RADY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Gródek nad Dunajcem na lata 2008-2015 Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15

Bardziej szczegółowo

Wieloletni Plan Inwestycyjny dla Gminy Polanica Zdrój na lata 2008-2015

Wieloletni Plan Inwestycyjny dla Gminy Polanica Zdrój na lata 2008-2015 Wieloletni Plan Inwestycyjny dla Gminy Polanica Zdrój na lata 2008-2015 część opisowa załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI / 212 / 09 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 27 października 2009r. 1 1. Transport,

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BOGUCHWAŁA (tekst jednolity)

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BOGUCHWAŁA (tekst jednolity) STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BOGUCHWAŁA (tekst jednolity) ZAŁĄCZNIK NR 1. DO UCHWAŁY NR XLVII/512/09 RADY MIEJSKIEJ W BOGUCHWALE Z dnia 17 grudnia 2009 roku, w

Bardziej szczegółowo

informator inwestycyjny MiAstA LubAczowA 2005-2006

informator inwestycyjny MiAstA LubAczowA 2005-2006 informator inwestycyjny MiAstA LubAczowA 2005-2006 Lubaczów 2006 Przedstawiamy Państwu Informator Inwestycyjny Miasta Lubaczowa. Publikacja ta ma przybliżyć mieszkańcom zakres działań inwestycyjnych i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/157/2012 RADY GMINY ZĘBOWICE. z dnia 31 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XVII/157/2012 RADY GMINY ZĘBOWICE. z dnia 31 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA NR XVII/157/2012 RADY GMINY ZĘBOWICE z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi ZĘBOWICE Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XCI/1218/10 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 3 lutego 2010 r.

UCHWAŁA NR XCI/1218/10 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 3 lutego 2010 r. UCHWAŁA NR XCI/1218/10 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Dolina Prądnika. Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR Rady Miasta Szczecin z dnia

UCHWAŁA NR Rady Miasta Szczecin z dnia UCHWAŁA NR Rady Miasta Szczecin z dnia (PROJEKT) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Międzyodrze Wyspa Grodzka Łasztownia w Szczecinie Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 października 2014 r. Poz. 2803 UCHWAŁA NR XXXVI/308/14 RADY GMINY RADOMYŚL NAD SANEM. z dnia 10 września 2014 r.

Rzeszów, dnia 24 października 2014 r. Poz. 2803 UCHWAŁA NR XXXVI/308/14 RADY GMINY RADOMYŚL NAD SANEM. z dnia 10 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 października 2014 r. Poz. 2803 UCHWAŁA NR XXXVI/308/14 RADY GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 10 września 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZE ROZWOJU TURYSTYKI KRAINY JEZIORA MUCHARSKIEGO

SCENARIUSZE ROZWOJU TURYSTYKI KRAINY JEZIORA MUCHARSKIEGO Podniesienie jakości usług publicznych wokół zbiornika Świnna Poręba Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 SCENARIUSZE ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Maszoperia Pomorskich Lokalnych Grup Rybackich

Maszoperia Pomorskich Lokalnych Grup Rybackich Maszoperia Pomorskich Lokalnych Grup Rybackich Słowo wstępne Szanowni Państwo, Chcielibyśmy przedstawić Państwu publikację poświęconą działalności Lokalnych Grup Rybackich na terenie województwa pomorskiego.

Bardziej szczegółowo

Wyniki weryfikacji merytorycznej propozycji zadań złożonych w ramach Budżetu obywatelskiego miasta Krakowa 2014

Wyniki weryfikacji merytorycznej propozycji zadań złożonych w ramach Budżetu obywatelskiego miasta Krakowa 2014 l.p nazwa projektu skrócony opis projektu DZIELNICA I STARE MIASTO 1. W Starym Mieście, nowe książki w bibliotece Powiększenie księgozbioru Filii nr 4 i 8 Śródmiejskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE 5 ANALIZA I SELEKCJA HISTORYCZNEJ I WSPÓŁCZESNEJ SYMBOLIKI LOKALIZACJI I OTOCZENIA 48

I. WPROWADZENIE 5 ANALIZA I SELEKCJA HISTORYCZNEJ I WSPÓŁCZESNEJ SYMBOLIKI LOKALIZACJI I OTOCZENIA 48 Zawartość I. WPROWADZENIE 5 I.1 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 5 I.2 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 8 I.3 ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI MIASTA LUBLIN I WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 19 I.4 METODYKA

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA REJONU JULINEK-GRANICA ORAZ STWORZENIE PARKU ZWIERZĄT (ZAGRODY POKAZOWEJ)

KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA REJONU JULINEK-GRANICA ORAZ STWORZENIE PARKU ZWIERZĄT (ZAGRODY POKAZOWEJ) ROZWÓJ FUNKCJI EDUKACYJNO-TURYSTYCZNYCH KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA REJONU JULINEK-GRANICA ORAZ STWORZENIE PARKU ZWIERZĄT (ZAGRODY POKAZOWEJ) projekty ZAGRODY i Julinka obszar

Bardziej szczegółowo

Obustronna budowa chodników na ul. Dąbrowskiej. Opinia pozytywna Koszt inwestycji wyniesie ok. 130 tys.

Obustronna budowa chodników na ul. Dąbrowskiej. Opinia pozytywna Koszt inwestycji wyniesie ok. 130 tys. Numer Nazwa projektu Krótki opis projektu Opinie Uzasadnienie lub uwagi Budowa chodników na ul. Dąbrowskiej M 1 Dziesiąta Stara Obustronna budowa chodników na ul. Dąbrowskiej. Koszt inwestycji wyniesie

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ GIŻYCKA A N A L I Z A ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM MIASTA GIŻYCKO 2011-2014. Giżycko, kwiecień 2015r.

BURMISTRZ GIŻYCKA A N A L I Z A ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM MIASTA GIŻYCKO 2011-2014. Giżycko, kwiecień 2015r. BURMISTRZ GIŻYCKA A N A L I Z A ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM MIASTA GIŻYCKO 2011-2014 Giżycko, kwiecień 2015r. SPIS TREŚCI: I. Cel i podstawa opracowania II. Analiza studium uwarunkowań i kierunków

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKA. miasto nowy sącz oraz powiat. nowosądecki

MAŁOPOLSKA. miasto nowy sącz oraz powiat. nowosądecki MAŁOPOLSKA miasto nowy sącz oraz powiat nowosądecki Obchodzimy 10. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Naszemu wejściu do Wspólnoty towarzyszyły wielkie nadzieje na szybki rozwój i modernizację

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY GDÓW MARSZOWICE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SOŁECTWA M A R S Z O W I C E

WÓJT GMINY GDÓW MARSZOWICE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SOŁECTWA M A R S Z O W I C E WÓJT GMINY GDÓW MARSZOWICE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SOŁECTWA M A R S Z O W I C E TEKST PLANU MPZP sołectwa Marszowice sporządzony zgodnie z uchwałą Nr III /26 / 2002 Rady Gminy Gdów

Bardziej szczegółowo

... 3... 4 ... 18 ... 26... 29 ... 47... 49 ... 52

... 3... 4 ... 18 ... 26... 29 ... 47... 49 ... 52 Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Frombork na lata 2007-2015 Frombork, listopad 2007r. Spis treści WSTĘP... 3 CHARAKTERYSTYKA OBECNEJ SYTUACJI W MIEŚCIE... 4 POŁOŻENIE... 4 ZASOBY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NR 1 Uchwała nr Rady Miejskiej w GiŜycku z dnia września 2008 roku. w sprawie: zmiany budŝetu miasta na 2008 rok.

PROJEKT NR 1 Uchwała nr Rady Miejskiej w GiŜycku z dnia września 2008 roku. w sprawie: zmiany budŝetu miasta na 2008 rok. w sprawie: zmiany budŝetu miasta na 2008 rok. PROJEKT NR 1 Uchwała nr Rady Miejskiej w GiŜycku z dnia września 2008 roku Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Miastko, Wybory 2014. Samorządowca. To były bardzo pracowite cztery lata...

Miastko, Wybory 2014. Samorządowca. To były bardzo pracowite cztery lata... Głos, Wybory 2014 Samorządowca To były bardzo pracowite cztery lata... Rozmowa z burmistrzem Miastka Romanem Ramionem - Panie burmistrzu, kończy się kolejna kadencja sprawowania przez pana władzy. Czas

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie i bazie kultury fizycznej i sportu na terenie powiatu

Informacja o stanie i bazie kultury fizycznej i sportu na terenie powiatu Informacja o stanie i bazie kultury fizycznej i sportu na terenie powiatu tel. 62 747-15-96, fax (62) 747-33-37 e-mail: starostwo@powiat-jarocinski.pl www.powiat-jarocinski.pl Gmina Żerków 1. Stadion Sportowy

Bardziej szczegółowo

SPIS DOKUMENTÓW. INSTYTUT MORSKI W GDAŃSKU Zakład Oceanografii Operacyjnej Długi Targ 41/42, 80-830 Gdańsk www.im.gda.pl

SPIS DOKUMENTÓW. INSTYTUT MORSKI W GDAŃSKU Zakład Oceanografii Operacyjnej Długi Targ 41/42, 80-830 Gdańsk www.im.gda.pl SPIS DOKUMENTÓW II. Uzasadnienie do pilotaŝowego projektu planu zagospodarowania przestrzennego części morskich wód wewnętrznych Zatoki Gdańskiej 1. Stan istniejący zagospodarowania przestrzennego obszaru

Bardziej szczegółowo

B u r m i s t r z G m i n y W y s z k ó w

B u r m i s t r z G m i n y W y s z k ó w B u r m i s t r z G m i n y W y s z k ó w M i e j s c o w y P l a n Z a g o s p o d a r o w a n i a P r z e s t r z e n n e g o gminy Wyszków dla miejscowości Skuszew P R O J E K T Wyszków, Maj 2 0 1 2

Bardziej szczegółowo