DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 3 września 2002 r. Nr 43 UCHWAŁY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 3 września 2002 r. Nr 43 UCHWAŁY"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 3 września 2002 r. Nr 43 TREŚĆ: Poz. UCHWAŁY Str. 987 Nr L/409/02 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2002 r. 988 Nr LII/536/02 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2002 r. 989 Nr LIII/552/02 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2002 r. 990 Nr 211/XXXVI/02 Rady Miasta Grajewo z dnia 4 kwietnia 2002 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2002 r. 991 Nr XXXIX/200/02 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 28 kwietnia 2002 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2002 rok 992 Nr XXXIV/217/02 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 28 kwietnia 2002 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2002 r. 993 Nr 215/XXXVII/02 Rady Miasta Grajewo z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2002 r. 994 Nr XXXV/188/02 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 11 czerwca 2002 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2002 rok 995 Nr XXXV/189/02 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 11 czerwca 2002 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2002 rok 996 Nr XXXIV/205/02 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 12 czerwca 2002 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2002 r. 997 Nr XXXIX/235/02 Rady Miasta Sejny z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Sejny na 2002 r. 998 Nr XL/241/02 Rady Miasta Sejny z dnia 20 sierpnia 2002 r. w sprawie obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w mieście Sejny 999 Nr XLVII/252/02 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 sierpnia 2002 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych 1000 Nr XXXIV/167/02 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 14 lutego 2002 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2002 rok

2 Województwa Podlaskiego Nr Poz Nr XXIV/158/02 Rady Gminy Rudka z dnia 19 marca 2002 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2002 r Nr XXI/192/02 Rady Gminy Poświętne z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2002 rok Nr XXXIV/174/02 Rady Gminy Radziłów z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2002 r Nr XXXIII/181/02 Rady Gminy Łomża z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie zmian w budżecie na 2002 r Nr 177/XXXVII/02 Rady Gminy Szumowo z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2002 rok 1006 Nr XXIV/201/02 Rady Gminy Narewka z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2002 r Nr XXXVI/190/02 Rady Gminy Michałowo z dnia 9 sierpnia 2002 r. w sprawie zmian w podziale gminy Michałowo na obwody głosowania 1008 Nr XXVII/179/02 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 9 sierpnia 2002 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 1009 Nr XXVII/181/02 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 9 sierpnia 2002 r. w sprawie zmiany uchwały o podziale gminy Siemiatycze na obwody głosowania 1010 Nr XXXVII/194/02 Rady Gminy Szypliszki z dnia 12 sierpnia 2002 r. w sprawie podziału gminy Szypliszki na obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych DECYZJA 1011 Nr OWA-820/3850-A/6/2002/I/AS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 19 sierpnia 2002 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetycznego MVV ESCO Polska S.A. w Warszawie 5264 POROZUMIENIA 1012 zawarte w dniu 13 sierpnia 2002 r. pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Zarządem Gminy Narewka w sprawie powierzenia do realizacji zadań związanych z renowacją obiektów cmentarnictwa wojennego 1013 zawarte w dniu 13 sierpnia 2002 r. pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Zarządem Gminy Nowy Dwór w sprawie powierzenia do realizacji zadań związanych z renowacją obiektów cmentarnictwa wojennego 1014 zawarte w dniu 21 sierpnia 2002 r. pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Zarządem Gminy Bielsk Podlaski w sprawie powierzenia do realizacji zadań związanych z renowacją obiektów cmentarnictwa wojennego 1015 zawarte dnia 8 sierpnia 2002 r. pomiędzy Powiatem Augustowskim a Gminą Bargłów Kościelny w sprawie przejęcia zadania z zakresu zarządu drogami powiatowymi

3 Województwa Podlaskiego Nr Poz Uchwała Nr L/409/02 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 200 r. Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 2002 r. o samorządzie województwa /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590; zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 200/ Sejmik Województwa uchwala, co następuje: 1 1. Zwiększyć dochody budżetu w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale o kwotę zł. 2. Zwiększyć wydatki budżetu w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale o kwotę zł Zmniejszyć dochody budżetu w dziale 851 Ochrona zdrowia rozdział o kwotę zł 2. Zwiększyć dochody budżetu w dziale 750 Administracja publiczna rozdział o kwotę zł. 3 Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Budżet Województwa po dokonanych zmianach przedstawia się następująco: 1/ dochody budżetu ogółem zł w tym: a/ dział 750 po zmianach zł b/ dział 851 po zmianach zł c/ dział 900 po zmianach zł 2/ wydatki budżetu ogółem zł w tym: a/ dział 900 po zmianach zł. 4 5 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podlaskiego. 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wiceprzewodniczący Sejmiku Edmund Józef Suchodolski Załącznik do uchwały Nr L/409/02

4 Województwa Podlaskiego Nr Poz.... Uzasadnienie Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 24 kwietnia 2002 r. Ad. 1 pkt 1 i 2. Zwiększenia dochodów i wydatków w kwocie zł dokonano na podstawie umowy dotacji Nr 014/02/B-EE/ol-999A/D z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w kwocie zł z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą XVII edycja Olimpiady Wiedzy Ekologicznej organizacja etapów podstawowego, rejonowego i wojewódzkiego. W wyniku realizacji zadań planowane jest osiągnięcie efektu rzeczowego w postaci zakupu nagród, dyplomów, pamiątek, materiałów biurowych a także efektu ekologicznego w postaci wzrostu świadomości ekologicznej i poziomu wiedzy młodzieżowej biorącej udział w Olimpiadzie. Ad. 2 pkt 1 i 2. Zmniejszenia i zwiększenia dochodów w kwocie 130.ooo zł w zakresie wpływów w opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu dokonano w związku z błędną klasyfikacją ujętą w uchwale budżetowej Uchwała Nr LII/536/02 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2002 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220/ oraz art. 109 i art , 2 i ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 155 poz. 1014; zm. z 1999 r. Nr 49, poz. 485; Nr 38, poz. 360; Nr 70, poz. 778; Nr 110, poz. 1255; z 2000 r. Nr 6, poz. 69; Nr 12, poz. 135; Nr 48, poz. 550; Nr 95, poz. 1041; Nr 119, poz. 1251; Nr 122, poz. 1315; z 2001 r. Nr 45, poz. 497; Nr 46, poz. 499; Nr 88, poz. 961; Nr 98, po. 1070; Nr 100, poz. 1082; Nr 102, poz. 1116; Nr 125, poz. 1368; Nr 145, poz. 1623/ Rada Miejska w Suwałkach wprowadza następujące zmiany w uchwale Nr L/457/01 z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie budżetu miasta na 2002 rok. Zwiększa się plan po stronie dochodów w tym: - zadania gminy o kwotę ,00 zł A.zadania własne o kwotę ,00 zł 1. dz. 750 rozdział o kwotę ,00 zł 2. dz. 853 rozdział o kwotę ,00 zł 3. dz. 900 rozdział o kwotę ,00 zł rozdział O96 o kwotę 7 583,00 zł - zadania powiatu o kwotę ,00 zł A.zadania własne o kwotę ,00 zł 1. dz. 853 rozdział o kwotę ,00 zł B.zadania zlecone 1. dz. 754 rozdział O96 o kwotę 4 000,00 zł 2. dz. 921 rozdział o kwotę ,00 zł 1

5 Województwa Podlaskiego Nr Poz.... Zmniejsza się plan po stronie wydatków o kwotę ,00 zł w tym: - zadania gminy o kwotę ,00 zł A. zadania własne o kwotę ,00 zł 1. dz. 750 rozdział o kwotę 5 000,00 zł 2. dz. 754 rozdział o kwotę 5 000,00 zł 3. dz. 851 rozdział o kwotę ,00 zł 4. dz. 853 rozdział o kwotę ,00 zł 5. dz. 921 rozdział o kwotę ,00 zł - zadania powiatu ,00 zł A. zadania własne ,00 zł 1. dz. 853 rozdział o kwotę 363,00 zł 3030 o kwotę 3 640,00 zł 4010 o kwotę ,00 zł 4040 o kwotę 9 424,00 zł 4110 o kwotę ,00 zł 4120 o kwotę 2 947,00 zł 4210 o kwotę 1 205,00 zł 4260 o kwotę 200,00 zł 4300 o kwotę 3 000,00 zł 4410 o kwotę 200,00 zł 4430 o kwotę 1 700,00 zł 4440 o kwotę 4 693,00 zł 2 Zwiększa się plan po stronie wydatków w tym: o kwotę ,00 zł - zadania gminy o kwotę ,00 zł A. zadania własne o kwotę ,00 zł 1. dz. 750 rozdział o kwotę ,00 zł 2. dz. 801 rozdział o kwotę 4 155,00 zł 4110 o kwotę 743,00 zł 4120 o kwotę 102,00 zł 3. dz. 853 rozdział o kwotę ,00 zł 4. dz. 900 rozdział o kwotę ,00 zł rozdział o kwotę 7 583,00 zł 5. dz. 921 rozdział o kwotę ,00 zł - zadania powiatu o kwotę ,00 zł A.zadania własne o kwotę ,00 zł 1. dz. 853 rozdział o kwotę 363,00 zł 3030 o kwotę ,00 zł 4010 o kwotę ,00 zł 4040 o kwotę 9 424,00 zł 4110 o kwotę ,00 zł 4120 o kwotę 2 912,00 zł 4210 o kwotę ,00 zł 3

6 Województwa Podlaskiego Nr Poz o kwotę 1 104,00 zł 4270 o kwotę 3 600,00 zł 4300 o kwotę ,00 zł 4410 o kwotę 520,00 zł 4430 o kwotę 2 250,00 zł 4440 o kwotę 4 693,00 zł B.zadania zlecone ,00 zł 1. dz. 754 rozdział o kwotę 4 000,00 zł 2. dz. 853 rozdział o kwotę ,00 zł 3. dz. 921 rozdział o kwotę ,00 zł Budżet miasta na 2002 r. wynosi 4 1. Po stronie dochodów zł 2. Po stronie wydatków zł 3. Dochody budżetowe w kwocie zł przeznacza się na spłatę kredytów bankowych zaciągniętych w 2001 roku na zadania inwestycyjne. 4. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie zł są przychody pochodzące z kredytu bankowego. 5 Wysokość wydatków na zadania inwestycyjne w 2002 r. wynosi zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 6 Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 7 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta. 8 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Kolenkiewicz

7 Województwa Podlaskiego Nr Poz.... załączniki 7

8 Województwa Podlaskiego Nr Poz....

9 Województwa Podlaskiego Nr Poz....

10 Województwa Podlaskiego Nr Poz....

11 Województwa Podlaskiego Nr Poz....

12 Województwa Podlaskiego Nr Poz....

13 Województwa Podlaskiego Nr Poz

14 Województwa Podlaskiego Nr Poz.... załączniki 2

15 Województwa Podlaskiego Nr Poz Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta

16 Województwa Podlaskiego Nr Poz Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. i wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Kolenkiewicz

17 Województwa Podlaskiego Nr Poz.... załączników 6

18 Województwa Podlaskiego Nr Poz....

19 Województwa Podlaskiego Nr Poz....

20 Województwa Podlaskiego Nr Poz....

21 Województwa Podlaskiego Nr Poz....

22 Województwa Podlaskiego Nr Poz.... Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L III/552/02 Rady Miejskiej w Suwałkach

23 Województwa Podlaskiego Nr Poz.... z dnia 27 marca 2002 r. UZASADNIENIE Do 1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę zł związane jest z : - w dziale 853 Opieka społeczna porozumieniami zawartymi pomiędzy Miastem Suwałki a Powiatami: Augustowskim, Sejneńskim i Suwalskim. Do 2. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę zł związane jest z : - w dziale 600 Transport i łączność przesunięciami wewnętrznymi środków budżetowych zgodnie z zapotrzebowaniem Miejskiej Dyrekcji Inwestycji i Komunikacji. Do 3. Zwiększenie planu wydatków o kwotę zł związane jest z przesunięciami środków budżetowych omówionych w 1 i 2 i dotyczy: - w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zł, - w dziale 853 Opieka społeczna zł Uchwała Nr 211/XXXVI/02 Rady Miasta Grajewo z dnia 4 kwietnia 2002 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2002 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220/ i art. 109, art. 111, ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 155 poz. 1014; zm. z 1999 r. Nr 49, poz. 485; Nr 38, poz. 360; Nr 70, poz. 778; Nr 110, poz. 1255; z 2000 r. Nr 6, poz. 69; Nr 12, poz. 135; Nr 48, poz. 550; Nr 95, poz. 1041; Nr 119, poz. 1251; Nr 122, poz. 1315; z 2001 r. Nr 45, poz. 497; Nr 46, poz. 499; Nr 88, poz. 961; Nr 98, po. 1070; Nr 100, poz. 1082; Nr 102, poz. 1116; Nr 125, poz. 1368; Nr 145, poz. 1623/ Rada Miasta uchwala, co następuje: 1 W budżecie Miasta na 2002 r. wprowadza się następujące zmiany: 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę ,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę ,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 4. Źródłem pokrycia deficytu w kwocie ,00 zł. z tytułu zwiększenia wydatków są wolne środki z roku poprzedniego. Po dokonanych zmianach:

24 Województwa Podlaskiego Nr Poz Plan dochodów wynosi ogółem: ,00 zł. 2. Plan wydatków wynosi ogółem: ,00 zł. 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Miasta Grzegorz Curyło Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 211/XXXVI/2002 Rady Miasta Grajewo z dnia 4 kwietnia 2002 r. DOCHODY - zwiększenia Dział Rozdział Kwota ,00 Razem: ,00 Objaśnienie zmian w budżecie 1. Zwiększenie dotyczy ponadplanowych dochodów z tytułu opłaty targowej o ,00 zł., w budżecie zaplanowano kwotę ,00 zł., a w miesiącu lutym dochody wynoszą ,50 zł. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr211/XXXVI/2002 Rady Miasta Grajewo z dnia 4 kwietnia 2002 roku

25 Województwa Podlaskiego Nr Poz.... WYDATKI - zwiększenie Dział Rozdział Kwota , , , , ,000, ,00 Razem: ,00 Objaśnienie zmian w budżecie 1. Zwiększenie wydatków o kwotę ,00 zł. dotyczy wypłaty za administrowanie targowicą. 2. Zwiększenie wydatków dotyczy zabezpieczenia dodatkowych środków w budżecie: - kwota 1.500,00 zł. na sfinansowanie dostawy wody do zdrojów ulicznych, - kwota 4.500,00 zł. na sfinansowanie bieżącego utrzymania i konserwacji grobów wojennych, - kwota ,00 zł. na sfinansowanie remontów nawierzchni bitumicznych jezdni ulic: Szkolnej, 9 Pułku Strzelców Konnych, Strażackiej, Koszarowej, I. Krasickiego, Targowej, - kwota ,00 zł. na inwestycje pn. budowa kanalizacji sanitarnej w ul.kopernika, - kwota ,00 zł. na inwestycje pn. budowę sieci wodociągowej w ul. Kopernika. Zwiększenie środków na inwestycje, związane jest z planowaną przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych w Warszawie Oddział Północno-Wschodni w Białymstoku, budowę nawierzchni ulicy Kopernika na odcinku od Pl. Niepodległości do mostu na rzece Ełk. Miasto musi wykonać brakujące elementy infrastruktury technicznej: sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Środki finansowe, którymi dysponuje się w budżecie są niewystarczające na zagwarantowanie realizacji w pełnym zakresie ww inwestycji Uchwała Nr XXXIX/200/02 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 28 kwietnia 2002 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2002 rok.

26 Województwa Podlaskiego Nr Poz.... Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, e, i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 142, poz. 1591/ oraz art. 48 ust. 1, art. 52, 116, 122, 124, 128 ust. 2 i art. 134 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych /Dz. U. Nr 155, poz z późniejszymi zmianami/ Rada Miejska uchwala, co następuje : 1 Zmienić treść załączników Nr 2, 3, 5 do uchwały Nr XXXVIII/194/02 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 14 marca 2002 roku w sprawie budżetu gminy na 2002 rok w ten sposób, że otrzymują brzmienie : 1/ Plan wydatków budżetu gminy na 2002 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały 2/ Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały 3/ Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2002 roku - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2002 roku i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Jadwiga Zajkowska załączniki 5

27 Województwa Podlaskiego Nr Poz....

28 Województwa Podlaskiego Nr Poz....

29 Województwa Podlaskiego Nr Poz....

30 Województwa Podlaskiego Nr Poz....

31 Województwa Podlaskiego Nr Poz....

32 Województwa Podlaskiego Nr Poz.... załączniki 3

33 Województwa Podlaskiego Nr Poz....

34 Województwa Podlaskiego Nr Poz Uchwała Nr XXXIV/217/02 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 28 kwietnia 2002 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2002 r.

35 Województwa Podlaskiego Nr Poz.... Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220/ oraz art. 109 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 155 poz. 1014; zm. z 1999 r. Nr 49, poz. 485; Nr 38, poz. 360; Nr 70, poz. 778; Nr 110, poz. 1255; z 2000 r. Nr 6, poz. 69; Nr 12, poz. 135; Nr 48, poz. 550; Nr 95, poz. 1041; Nr 119, poz. 1251; Nr 122, poz. 1315; z 2001 r. Nr 45, poz. 497; Nr 46, poz. 499; Nr 88, poz. 961; Nr 98, po. 1070; Nr 100, poz. 1082; Nr 102, poz. 1116; Nr 125, poz. 1368; Nr 145, poz. 1623/ Rada Miejska uchwala, co następuje: 1 Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę zł, w tym: Dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, 292 subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę zł. Dz. 853 Opieka społeczna o kwotę zł, w tym: rozdz zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami o kwotę zł, rozdz dodatki mieszkaniowe, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/ ustawami o kwotę zł. 2 Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę zł, w tym: Dz. 750 Administracja publiczna, rozdz spis powszechny i inne, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami o kwotę zł. Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, rozdz wpływy w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób fizycznych o kwotę zł. Dz Różne rozliczenia, rozdz część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin, 292 subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 335 zł. Dz. 853 Opieka społeczna, rozdz ośrodki pomocy społecznej, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami o kwotę zł. 3

36 Województwa Podlaskiego Nr Poz.... Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę zł, w tym: Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdz infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę zł, w tym: 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 500 zł, 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł. Dz Administracja publiczna, rozdz urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ o kwotę zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia zł, zakup usług pozostałych zł. Dz Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej, dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę zł. Dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz licea ogólnokształcące, dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę zł. Dz Ochrona zdrowia, rozdz pozostała działalność, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwotę zł. Dz. 853 Opieka społeczna o kwotę zł, w tym: rozdz zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, świadczenia społeczne o kwotę zł, rozdz dodatki mieszkaniowe, zasiłki i pomoc w naturze o kwotę zł. Dz Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz przedszkola, dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego o kwotę zł. Dz Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę zł, w tym: rozdz gospodarka odpadami, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę zł, rozdz Oświetlenie ulic, placów i dróg, zakup usług pozostałych o kwotę zł, rozdz pozostała działalność o kwotę zł, w tym: zakup usług pozostałych zł, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zł. Dz Kultura fizyczna i sport, rozdz pozostała działalność, zakup usług pozostałych o kwotę zł. 4

37 Województwa Podlaskiego Nr Poz.... Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę zł, w tym: Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdz infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zakup usług pozostałych o kwotę zł. Dz. 750 Administracja publiczna o kwotę zł w tym: rozdz urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/, zakup energii o kwotę zł; rozdz pozostała działalność o kwotę zł, w tym: 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników zł, składki na ubezpieczenia społeczne zł, składki na Fundusz Pracy zł. Dz Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz ochotnicze straże pożarne, dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę zł. Dz Opieka społeczna o kwotę zł, w tym: rozdz ośrodki pomocy społecznej, zakup usług pozostałych o kwotę zł, rozdz pozostała działalność, zakup usług pozostałych o kwotę zł. 5 Budżet po dokonanych zmianach wynosi: plan dochodów zł plan wydatków zł. Źródło faktycznego pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości zł stanowią następujące przychody: - wolne środki zł, - zaciągnięta pożyczka długoterminowa /transza z 2001 r./ zł, - zaciągnięta pożyczka długoterminowa zł. 6 Przyjmuje się prognozę długu gminy stanowiącą załącznik Nr 1. 7 Wprowadza się następujące zmiany w zał. Nr 4 do uchwały Nr XXXIII/208/02 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 26 marca 2002 r. w poz. 3 dotyczącej Budowa międzygminnego zakładu utylizacji składowania odpadów stałych w Poświętnym. I etap Budowa międzygminnego składowania odpadów stałych w Poświętnym : - wprowadza się pożyczkę długoterminową w wysokości zł, - zwiększa się środki własne budżetowe o kwotę zł, - zmniejsza się środki pozabudżetowe planowane do pozyskania w 2002 r. o kwotę zł.

38 Województwa Podlaskiego Nr Poz Objaśnienia do uchwały stanowi załącznik Nr 2. 9 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu w Suchowoli. 10 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Jacek Kaczorowski Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/217/02 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 28 kwietnia 2002 r. Prognoza kwoty długu na dzień 31 grudnia 2002 r. L.p. Wyszczególnienie kwota zł I Stan długu na dzień 31 grudnia 2001 r Emisja papierów wartościowych - 2. Zaciągnięte kredyty Zaciągnięte pożyczki Przyjęte depozyty - w tym: depozyty zbywalne - 5. Zobowiązania wymagalne: - a/ z tytułu poręczeń i gwarancji - b/ jednostek budżetowych - w tym z tytułu: - dostawy towarów i usług - składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy c/ pozostałych jednostek sektora finansów publicznych - II Planowane zwiększenie długu w 2002 r Kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki długoterminowej Kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki /transza z 2001 r./ Zobowiązania wymagalne na koniec 2001 r. - a/ jednostek budżetowych - b/ pozostałych jednostek sektora finansów publicznych - Wartość długu ogółem /I+II/

39 Województwa Podlaskiego Nr Poz.... III Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2002 r Kwoty spłaconych rat kredytów Kwoty spłaconych rat pożyczek Kwoty zwróconych /rozliczonych/ depozytów - 4. Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych - IV Ogółem dług na 31 grudnia 2002 r. I+II-III V Planowane dochody na 2002 r % /IV:V/ 7,5 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/217/02 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 28 kwietnia 2002 r. Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2002 r. W dziale 758 zwiększono plan dochodów o kwotę zł na podstawie pisma Ministra Finansów zwiększającego część oświatową subwencji ogólnej. Powyższa kwota subwencji została rozdysponowana na wydatki inwestycyjne gminy, ponieważ przy konstrukcji budżetu szkół na 2002 r. na wydatki oświatowe przeznaczono zł z własnych środków budżetowych. W dziale 853 zwiększono plan dochodów i wydatków na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.II /02 o kwotę zł na zasiłki i pomoc w naturze oraz na podstawie pisma Nr FB.II /02 o kwotę zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych na II. kw r. W dziale 750 zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę zł na podstawie pisma Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego zmniejszającego dotację przyznaną na przeprowadzenie spisu powszechnego ludności i mieszkań. W dziale 756 zmniejszono plan dochodów z udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę zł. W dziale 758 zmniejszono subwencję wyrównawczą o kwotę 335 zł zgodnie z dyspozycją zawartą w piśmie Ministra Finansów. W dziale 853 dokonano zmniejszenia planu dochodów i wydatków w ośrodku pomocy społecznej o kwotę zł na podstawie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.II /02. W dziale 750 zwiększono plan wydatków przeznaczeniem na utrzymanie administracji. W dziale 754 zmian w planie wydatków dokonano ze względu na nieprawidłową podziałkę klasyfikacji budżetowej. W dziale 801 w ramach porozumienia przeznacza się dotacje w wysokości zł dla Starostwa Powiatowego Sokółce z przeznaczeniem dla orkiestry dętej przy Zespole Szkół w Suchowoli. W dziale 851 przeznacza się kwotę zł na remont pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia w Suchowoli przeznaczonych na utworzenie punktu stacjonowania wyjazdowego zespołu ratowniczego /karetki pogotowia/. Z uwagi na trudną sytuację materialną ZOZ-u w Sokółce oraz mając na uwadze dobro pacjentów Urząd we własnym zakresie będzie przeprowadzał remont.

40 Województwa Podlaskiego Nr Poz.... W dziale 854 zwiększa się o kwotę zł dotację dla Przedszkola Samorządowego Suchowoli z przeznaczeniem na remont dachu i drzwi. W dziale 900 zwiększenia planu wydatków dokonano z przeznaczeniem na: - budowę wysypiska we wsi Poświętne zł /w tym zł stanowi pożyczka/, - opracowanie dokumentacji dotyczącej przeglądu ekologicznego i eksploatacji wysypiska zł, - zakup pompy do przepompowni przy ul. Polnej zł, - konserwację oświetlenia ulicznego zł. Zmian w pozostałych działach między paragrafami dokonano z uwagi na nieprzewidziane wydatki, które wystąpiły po uchwaleniu budżetu Uchwała Nr 215/XXXVII/02 Rady Miasta Grajewo z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2002 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220/ oraz art. 109 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 155 poz. 1014; zm. z 1999 r. Nr 49, poz. 485; Nr 38, poz. 360; Nr 70, poz. 778; Nr 110, poz. 1255; z 2000 r. Nr 6, poz. 69; Nr 12, poz. 135; Nr 48, poz. 550; Nr 95, poz. 1041; Nr 119, poz. 1251; Nr 122, poz. 1315; z 2001 r. Nr 45, poz. 497; Nr 46, poz. 499; Nr 88, poz. 961; Nr 98, po. 1070; Nr 100, poz. 1082; Nr 102, poz. 1116; Nr 125, poz. 1368; Nr 145, poz. 1623/ Rada Miasta uchwala, co następuje: 1 W budżecie Miasta na 2002 r. wprowadza się następujące zmiany: 1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę ,00 zł w tym: dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6050 wydatki inwestycyjne p.n. rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Grajewie 2. Źródło sfinansowania zwiększonych wydatków /deficytu/ w kwocie ,00 zł stanowi: - pożyczka długoterminowa ,00 zł 2 Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie zawiera załącznik Nr 1. 3 Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu miasta na koniec 2002 r. stanowiącą załącznik Nr 2.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1271 Nr XXIV/136/06 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie budżetu Gminy na 2006

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 13 grudnia 2004 r. Nr 192

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 13 grudnia 2004 r. Nr 192 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 13 grudnia 2004 r. Nr 192 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 2597 Nr XXI/106/04 Rady Miasta Kolno z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie stawek podatku od środków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK UCHWAŁA NR XVII/211/2007 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 1 grudnia 2005 r. Nr 246 ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE UCHWAŁY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 1 grudnia 2005 r. Nr 246 ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE UCHWAŁY DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 1 grudnia 2005 r. Nr 246 TREŚĆ: Poz.: ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE 2724 Nr 1/05 Wojewody Podlaskiego z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie zakazu

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 20 maja 2004 r. Nr 63

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 20 maja 2004 r. Nr 63 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 20 maja 2004 r. Nr 63 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1048 Nr XIII/89/04 Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie likwidacji

Bardziej szczegółowo

Gliwice, marzec 2012 r.

Gliwice, marzec 2012 r. PREZYDENT MIASTA GLIWICE Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta G l i w i c e za 2011 r. oraz informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2011 r. Gliwice, marzec 2012

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr.2011. u c h w a l a co następuje:

U C H W A Ł A Nr.2011. u c h w a l a co następuje: U C H W A Ł A Nr.2011 RADY MIEJSKIEJ W PRASZCE z dnia. 2011 rok w sprawie zmian do Miejsko Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień w Praszce na 2011 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, ustawy z

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2013

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok.

Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok. Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 26 rok. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 25 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/25 w sprawie budżetu na 26

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r.

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 1 CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 2 Budżet miasta na 2011 r. zakłada: - dochody w kwocie 229.421.101,00 zł w tym: - na zadania zlecone 11.707.119,00 zł - wydatki w wysokości 248.918.471,00

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013 Samorząd Województwa Łódzkiego PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013 Łódź, listopad 2012 roku. Opracowano: Departament Finansów, Urząd Marszałkowski w Łodzi Spis treści UCHWAŁA BUDśETOWA...

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZABRZE

PREZYDENT MIASTA ZABRZE PREZYDENT MIASTA ZABRZE INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZABRZE ORAZ INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ I SAMORZĄDOWYCH

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 30 października 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 30 października 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok dnia 30 października 2007 r. Nr 236 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ: 2428 Nr X/76/07 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 15 października 2007 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 45/2015. Wójt Gminy Ostróda. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok

Zarządzenie Nr 45/2015. Wójt Gminy Ostróda. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok Zarządzenie Nr 45/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2015 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 29 września 2005r. Nr 233

Kielce, dnia 29 września 2005r. Nr 233 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 29 września 2005r. Nr 233 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y: 2822 Nr XXV/30/05 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 czerwca 2005r. w sprawie zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r.

Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r. Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r. Zgodnie z uchwałami Rady Gminy Żelechlinek plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2003 r. wynosił: Planowane dochody 5.368.110,00 zł Planowane

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r.

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r.

Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2012 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2012 ROK Zgodnie z art. 267 ustawy o finansach publicznych Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu za okres od 1 stycznia do 31

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie planowanych wydatków budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2015 tj. załącznika nr 4 do projektu uchwały budżetowej na rok 2015

Uzasadnienie planowanych wydatków budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2015 tj. załącznika nr 4 do projektu uchwały budżetowej na rok 2015 11 Uzasadnienie planowanych wydatków budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2015 tj. załącznika nr 4 do projektu uchwały budżetowej na rok 2015 Na rok 2015 zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 22.333.600 zł

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLII/205/2001 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 28 grudnia 2001 r.

Uchwała Nr XLII/205/2001 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 28 grudnia 2001 r. Uchwała Nr XLII/205/2001 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie zmian w budŝecie Powiatu na 2001 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I N F O R M A C J A o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I. Uchwała budżetowa i jej zmiany w okresie sprawozdawczym 1. Budżet gminy Strzelin na rok 2009 zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW Na koniec I półrocza plan dochodów budżetu Miasta Rzeszowa, po korektach wyniósł 794 434 138 zł. Wykonanie dochodów zamknęło się kwotą 370 587 776,03 zł, co stanowi 46,65 % planowanej

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O. za 2013 rok

S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O. za 2013 rok ZARZĄD POWIATU Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 420/2014 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 24 marca 2014 r. S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I

Bardziej szczegółowo