DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 3 września 2002 r. Nr 43 UCHWAŁY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 3 września 2002 r. Nr 43 UCHWAŁY"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 3 września 2002 r. Nr 43 TREŚĆ: Poz. UCHWAŁY Str. 987 Nr L/409/02 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2002 r. 988 Nr LII/536/02 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2002 r. 989 Nr LIII/552/02 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2002 r. 990 Nr 211/XXXVI/02 Rady Miasta Grajewo z dnia 4 kwietnia 2002 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2002 r. 991 Nr XXXIX/200/02 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 28 kwietnia 2002 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2002 rok 992 Nr XXXIV/217/02 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 28 kwietnia 2002 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2002 r. 993 Nr 215/XXXVII/02 Rady Miasta Grajewo z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2002 r. 994 Nr XXXV/188/02 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 11 czerwca 2002 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2002 rok 995 Nr XXXV/189/02 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 11 czerwca 2002 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2002 rok 996 Nr XXXIV/205/02 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 12 czerwca 2002 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2002 r. 997 Nr XXXIX/235/02 Rady Miasta Sejny z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Sejny na 2002 r. 998 Nr XL/241/02 Rady Miasta Sejny z dnia 20 sierpnia 2002 r. w sprawie obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w mieście Sejny 999 Nr XLVII/252/02 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 sierpnia 2002 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych 1000 Nr XXXIV/167/02 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 14 lutego 2002 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2002 rok

2 Województwa Podlaskiego Nr Poz Nr XXIV/158/02 Rady Gminy Rudka z dnia 19 marca 2002 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2002 r Nr XXI/192/02 Rady Gminy Poświętne z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2002 rok Nr XXXIV/174/02 Rady Gminy Radziłów z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2002 r Nr XXXIII/181/02 Rady Gminy Łomża z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie zmian w budżecie na 2002 r Nr 177/XXXVII/02 Rady Gminy Szumowo z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2002 rok 1006 Nr XXIV/201/02 Rady Gminy Narewka z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2002 r Nr XXXVI/190/02 Rady Gminy Michałowo z dnia 9 sierpnia 2002 r. w sprawie zmian w podziale gminy Michałowo na obwody głosowania 1008 Nr XXVII/179/02 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 9 sierpnia 2002 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 1009 Nr XXVII/181/02 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 9 sierpnia 2002 r. w sprawie zmiany uchwały o podziale gminy Siemiatycze na obwody głosowania 1010 Nr XXXVII/194/02 Rady Gminy Szypliszki z dnia 12 sierpnia 2002 r. w sprawie podziału gminy Szypliszki na obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych DECYZJA 1011 Nr OWA-820/3850-A/6/2002/I/AS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 19 sierpnia 2002 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetycznego MVV ESCO Polska S.A. w Warszawie 5264 POROZUMIENIA 1012 zawarte w dniu 13 sierpnia 2002 r. pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Zarządem Gminy Narewka w sprawie powierzenia do realizacji zadań związanych z renowacją obiektów cmentarnictwa wojennego 1013 zawarte w dniu 13 sierpnia 2002 r. pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Zarządem Gminy Nowy Dwór w sprawie powierzenia do realizacji zadań związanych z renowacją obiektów cmentarnictwa wojennego 1014 zawarte w dniu 21 sierpnia 2002 r. pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Zarządem Gminy Bielsk Podlaski w sprawie powierzenia do realizacji zadań związanych z renowacją obiektów cmentarnictwa wojennego 1015 zawarte dnia 8 sierpnia 2002 r. pomiędzy Powiatem Augustowskim a Gminą Bargłów Kościelny w sprawie przejęcia zadania z zakresu zarządu drogami powiatowymi

3 Województwa Podlaskiego Nr Poz Uchwała Nr L/409/02 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 200 r. Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 2002 r. o samorządzie województwa /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590; zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 200/ Sejmik Województwa uchwala, co następuje: 1 1. Zwiększyć dochody budżetu w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale o kwotę zł. 2. Zwiększyć wydatki budżetu w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale o kwotę zł Zmniejszyć dochody budżetu w dziale 851 Ochrona zdrowia rozdział o kwotę zł 2. Zwiększyć dochody budżetu w dziale 750 Administracja publiczna rozdział o kwotę zł. 3 Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Budżet Województwa po dokonanych zmianach przedstawia się następująco: 1/ dochody budżetu ogółem zł w tym: a/ dział 750 po zmianach zł b/ dział 851 po zmianach zł c/ dział 900 po zmianach zł 2/ wydatki budżetu ogółem zł w tym: a/ dział 900 po zmianach zł. 4 5 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podlaskiego. 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wiceprzewodniczący Sejmiku Edmund Józef Suchodolski Załącznik do uchwały Nr L/409/02

4 Województwa Podlaskiego Nr Poz.... Uzasadnienie Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 24 kwietnia 2002 r. Ad. 1 pkt 1 i 2. Zwiększenia dochodów i wydatków w kwocie zł dokonano na podstawie umowy dotacji Nr 014/02/B-EE/ol-999A/D z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w kwocie zł z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą XVII edycja Olimpiady Wiedzy Ekologicznej organizacja etapów podstawowego, rejonowego i wojewódzkiego. W wyniku realizacji zadań planowane jest osiągnięcie efektu rzeczowego w postaci zakupu nagród, dyplomów, pamiątek, materiałów biurowych a także efektu ekologicznego w postaci wzrostu świadomości ekologicznej i poziomu wiedzy młodzieżowej biorącej udział w Olimpiadzie. Ad. 2 pkt 1 i 2. Zmniejszenia i zwiększenia dochodów w kwocie 130.ooo zł w zakresie wpływów w opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu dokonano w związku z błędną klasyfikacją ujętą w uchwale budżetowej Uchwała Nr LII/536/02 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2002 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220/ oraz art. 109 i art , 2 i ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 155 poz. 1014; zm. z 1999 r. Nr 49, poz. 485; Nr 38, poz. 360; Nr 70, poz. 778; Nr 110, poz. 1255; z 2000 r. Nr 6, poz. 69; Nr 12, poz. 135; Nr 48, poz. 550; Nr 95, poz. 1041; Nr 119, poz. 1251; Nr 122, poz. 1315; z 2001 r. Nr 45, poz. 497; Nr 46, poz. 499; Nr 88, poz. 961; Nr 98, po. 1070; Nr 100, poz. 1082; Nr 102, poz. 1116; Nr 125, poz. 1368; Nr 145, poz. 1623/ Rada Miejska w Suwałkach wprowadza następujące zmiany w uchwale Nr L/457/01 z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie budżetu miasta na 2002 rok. Zwiększa się plan po stronie dochodów w tym: - zadania gminy o kwotę ,00 zł A.zadania własne o kwotę ,00 zł 1. dz. 750 rozdział o kwotę ,00 zł 2. dz. 853 rozdział o kwotę ,00 zł 3. dz. 900 rozdział o kwotę ,00 zł rozdział O96 o kwotę 7 583,00 zł - zadania powiatu o kwotę ,00 zł A.zadania własne o kwotę ,00 zł 1. dz. 853 rozdział o kwotę ,00 zł B.zadania zlecone 1. dz. 754 rozdział O96 o kwotę 4 000,00 zł 2. dz. 921 rozdział o kwotę ,00 zł 1

5 Województwa Podlaskiego Nr Poz.... Zmniejsza się plan po stronie wydatków o kwotę ,00 zł w tym: - zadania gminy o kwotę ,00 zł A. zadania własne o kwotę ,00 zł 1. dz. 750 rozdział o kwotę 5 000,00 zł 2. dz. 754 rozdział o kwotę 5 000,00 zł 3. dz. 851 rozdział o kwotę ,00 zł 4. dz. 853 rozdział o kwotę ,00 zł 5. dz. 921 rozdział o kwotę ,00 zł - zadania powiatu ,00 zł A. zadania własne ,00 zł 1. dz. 853 rozdział o kwotę 363,00 zł 3030 o kwotę 3 640,00 zł 4010 o kwotę ,00 zł 4040 o kwotę 9 424,00 zł 4110 o kwotę ,00 zł 4120 o kwotę 2 947,00 zł 4210 o kwotę 1 205,00 zł 4260 o kwotę 200,00 zł 4300 o kwotę 3 000,00 zł 4410 o kwotę 200,00 zł 4430 o kwotę 1 700,00 zł 4440 o kwotę 4 693,00 zł 2 Zwiększa się plan po stronie wydatków w tym: o kwotę ,00 zł - zadania gminy o kwotę ,00 zł A. zadania własne o kwotę ,00 zł 1. dz. 750 rozdział o kwotę ,00 zł 2. dz. 801 rozdział o kwotę 4 155,00 zł 4110 o kwotę 743,00 zł 4120 o kwotę 102,00 zł 3. dz. 853 rozdział o kwotę ,00 zł 4. dz. 900 rozdział o kwotę ,00 zł rozdział o kwotę 7 583,00 zł 5. dz. 921 rozdział o kwotę ,00 zł - zadania powiatu o kwotę ,00 zł A.zadania własne o kwotę ,00 zł 1. dz. 853 rozdział o kwotę 363,00 zł 3030 o kwotę ,00 zł 4010 o kwotę ,00 zł 4040 o kwotę 9 424,00 zł 4110 o kwotę ,00 zł 4120 o kwotę 2 912,00 zł 4210 o kwotę ,00 zł 3

6 Województwa Podlaskiego Nr Poz o kwotę 1 104,00 zł 4270 o kwotę 3 600,00 zł 4300 o kwotę ,00 zł 4410 o kwotę 520,00 zł 4430 o kwotę 2 250,00 zł 4440 o kwotę 4 693,00 zł B.zadania zlecone ,00 zł 1. dz. 754 rozdział o kwotę 4 000,00 zł 2. dz. 853 rozdział o kwotę ,00 zł 3. dz. 921 rozdział o kwotę ,00 zł Budżet miasta na 2002 r. wynosi 4 1. Po stronie dochodów zł 2. Po stronie wydatków zł 3. Dochody budżetowe w kwocie zł przeznacza się na spłatę kredytów bankowych zaciągniętych w 2001 roku na zadania inwestycyjne. 4. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie zł są przychody pochodzące z kredytu bankowego. 5 Wysokość wydatków na zadania inwestycyjne w 2002 r. wynosi zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 6 Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 7 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta. 8 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Kolenkiewicz

7 Województwa Podlaskiego Nr Poz.... załączniki 7

8 Województwa Podlaskiego Nr Poz....

9 Województwa Podlaskiego Nr Poz....

10 Województwa Podlaskiego Nr Poz....

11 Województwa Podlaskiego Nr Poz....

12 Województwa Podlaskiego Nr Poz....

13 Województwa Podlaskiego Nr Poz

14 Województwa Podlaskiego Nr Poz.... załączniki 2

15 Województwa Podlaskiego Nr Poz Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta

16 Województwa Podlaskiego Nr Poz Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. i wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Kolenkiewicz

17 Województwa Podlaskiego Nr Poz.... załączników 6

18 Województwa Podlaskiego Nr Poz....

19 Województwa Podlaskiego Nr Poz....

20 Województwa Podlaskiego Nr Poz....

21 Województwa Podlaskiego Nr Poz....

22 Województwa Podlaskiego Nr Poz.... Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L III/552/02 Rady Miejskiej w Suwałkach

23 Województwa Podlaskiego Nr Poz.... z dnia 27 marca 2002 r. UZASADNIENIE Do 1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę zł związane jest z : - w dziale 853 Opieka społeczna porozumieniami zawartymi pomiędzy Miastem Suwałki a Powiatami: Augustowskim, Sejneńskim i Suwalskim. Do 2. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę zł związane jest z : - w dziale 600 Transport i łączność przesunięciami wewnętrznymi środków budżetowych zgodnie z zapotrzebowaniem Miejskiej Dyrekcji Inwestycji i Komunikacji. Do 3. Zwiększenie planu wydatków o kwotę zł związane jest z przesunięciami środków budżetowych omówionych w 1 i 2 i dotyczy: - w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zł, - w dziale 853 Opieka społeczna zł Uchwała Nr 211/XXXVI/02 Rady Miasta Grajewo z dnia 4 kwietnia 2002 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2002 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220/ i art. 109, art. 111, ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 155 poz. 1014; zm. z 1999 r. Nr 49, poz. 485; Nr 38, poz. 360; Nr 70, poz. 778; Nr 110, poz. 1255; z 2000 r. Nr 6, poz. 69; Nr 12, poz. 135; Nr 48, poz. 550; Nr 95, poz. 1041; Nr 119, poz. 1251; Nr 122, poz. 1315; z 2001 r. Nr 45, poz. 497; Nr 46, poz. 499; Nr 88, poz. 961; Nr 98, po. 1070; Nr 100, poz. 1082; Nr 102, poz. 1116; Nr 125, poz. 1368; Nr 145, poz. 1623/ Rada Miasta uchwala, co następuje: 1 W budżecie Miasta na 2002 r. wprowadza się następujące zmiany: 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę ,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę ,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 4. Źródłem pokrycia deficytu w kwocie ,00 zł. z tytułu zwiększenia wydatków są wolne środki z roku poprzedniego. Po dokonanych zmianach:

24 Województwa Podlaskiego Nr Poz Plan dochodów wynosi ogółem: ,00 zł. 2. Plan wydatków wynosi ogółem: ,00 zł. 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Miasta Grzegorz Curyło Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 211/XXXVI/2002 Rady Miasta Grajewo z dnia 4 kwietnia 2002 r. DOCHODY - zwiększenia Dział Rozdział Kwota ,00 Razem: ,00 Objaśnienie zmian w budżecie 1. Zwiększenie dotyczy ponadplanowych dochodów z tytułu opłaty targowej o ,00 zł., w budżecie zaplanowano kwotę ,00 zł., a w miesiącu lutym dochody wynoszą ,50 zł. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr211/XXXVI/2002 Rady Miasta Grajewo z dnia 4 kwietnia 2002 roku

25 Województwa Podlaskiego Nr Poz.... WYDATKI - zwiększenie Dział Rozdział Kwota , , , , ,000, ,00 Razem: ,00 Objaśnienie zmian w budżecie 1. Zwiększenie wydatków o kwotę ,00 zł. dotyczy wypłaty za administrowanie targowicą. 2. Zwiększenie wydatków dotyczy zabezpieczenia dodatkowych środków w budżecie: - kwota 1.500,00 zł. na sfinansowanie dostawy wody do zdrojów ulicznych, - kwota 4.500,00 zł. na sfinansowanie bieżącego utrzymania i konserwacji grobów wojennych, - kwota ,00 zł. na sfinansowanie remontów nawierzchni bitumicznych jezdni ulic: Szkolnej, 9 Pułku Strzelców Konnych, Strażackiej, Koszarowej, I. Krasickiego, Targowej, - kwota ,00 zł. na inwestycje pn. budowa kanalizacji sanitarnej w ul.kopernika, - kwota ,00 zł. na inwestycje pn. budowę sieci wodociągowej w ul. Kopernika. Zwiększenie środków na inwestycje, związane jest z planowaną przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych w Warszawie Oddział Północno-Wschodni w Białymstoku, budowę nawierzchni ulicy Kopernika na odcinku od Pl. Niepodległości do mostu na rzece Ełk. Miasto musi wykonać brakujące elementy infrastruktury technicznej: sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Środki finansowe, którymi dysponuje się w budżecie są niewystarczające na zagwarantowanie realizacji w pełnym zakresie ww inwestycji Uchwała Nr XXXIX/200/02 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 28 kwietnia 2002 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2002 rok.

26 Województwa Podlaskiego Nr Poz.... Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, e, i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 142, poz. 1591/ oraz art. 48 ust. 1, art. 52, 116, 122, 124, 128 ust. 2 i art. 134 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych /Dz. U. Nr 155, poz z późniejszymi zmianami/ Rada Miejska uchwala, co następuje : 1 Zmienić treść załączników Nr 2, 3, 5 do uchwały Nr XXXVIII/194/02 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 14 marca 2002 roku w sprawie budżetu gminy na 2002 rok w ten sposób, że otrzymują brzmienie : 1/ Plan wydatków budżetu gminy na 2002 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały 2/ Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały 3/ Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2002 roku - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2002 roku i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Jadwiga Zajkowska załączniki 5

27 Województwa Podlaskiego Nr Poz....

28 Województwa Podlaskiego Nr Poz....

29 Województwa Podlaskiego Nr Poz....

30 Województwa Podlaskiego Nr Poz....

31 Województwa Podlaskiego Nr Poz....

32 Województwa Podlaskiego Nr Poz.... załączniki 3

33 Województwa Podlaskiego Nr Poz....

34 Województwa Podlaskiego Nr Poz Uchwała Nr XXXIV/217/02 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 28 kwietnia 2002 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2002 r.

35 Województwa Podlaskiego Nr Poz.... Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220/ oraz art. 109 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 155 poz. 1014; zm. z 1999 r. Nr 49, poz. 485; Nr 38, poz. 360; Nr 70, poz. 778; Nr 110, poz. 1255; z 2000 r. Nr 6, poz. 69; Nr 12, poz. 135; Nr 48, poz. 550; Nr 95, poz. 1041; Nr 119, poz. 1251; Nr 122, poz. 1315; z 2001 r. Nr 45, poz. 497; Nr 46, poz. 499; Nr 88, poz. 961; Nr 98, po. 1070; Nr 100, poz. 1082; Nr 102, poz. 1116; Nr 125, poz. 1368; Nr 145, poz. 1623/ Rada Miejska uchwala, co następuje: 1 Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę zł, w tym: Dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, 292 subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę zł. Dz. 853 Opieka społeczna o kwotę zł, w tym: rozdz zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami o kwotę zł, rozdz dodatki mieszkaniowe, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/ ustawami o kwotę zł. 2 Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę zł, w tym: Dz. 750 Administracja publiczna, rozdz spis powszechny i inne, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami o kwotę zł. Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, rozdz wpływy w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób fizycznych o kwotę zł. Dz Różne rozliczenia, rozdz część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin, 292 subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 335 zł. Dz. 853 Opieka społeczna, rozdz ośrodki pomocy społecznej, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami o kwotę zł. 3

36 Województwa Podlaskiego Nr Poz.... Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę zł, w tym: Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdz infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę zł, w tym: 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 500 zł, 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł. Dz Administracja publiczna, rozdz urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ o kwotę zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia zł, zakup usług pozostałych zł. Dz Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej, dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę zł. Dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz licea ogólnokształcące, dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę zł. Dz Ochrona zdrowia, rozdz pozostała działalność, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwotę zł. Dz. 853 Opieka społeczna o kwotę zł, w tym: rozdz zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, świadczenia społeczne o kwotę zł, rozdz dodatki mieszkaniowe, zasiłki i pomoc w naturze o kwotę zł. Dz Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz przedszkola, dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego o kwotę zł. Dz Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę zł, w tym: rozdz gospodarka odpadami, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę zł, rozdz Oświetlenie ulic, placów i dróg, zakup usług pozostałych o kwotę zł, rozdz pozostała działalność o kwotę zł, w tym: zakup usług pozostałych zł, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zł. Dz Kultura fizyczna i sport, rozdz pozostała działalność, zakup usług pozostałych o kwotę zł. 4

37 Województwa Podlaskiego Nr Poz.... Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę zł, w tym: Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdz infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zakup usług pozostałych o kwotę zł. Dz. 750 Administracja publiczna o kwotę zł w tym: rozdz urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/, zakup energii o kwotę zł; rozdz pozostała działalność o kwotę zł, w tym: 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników zł, składki na ubezpieczenia społeczne zł, składki na Fundusz Pracy zł. Dz Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz ochotnicze straże pożarne, dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę zł. Dz Opieka społeczna o kwotę zł, w tym: rozdz ośrodki pomocy społecznej, zakup usług pozostałych o kwotę zł, rozdz pozostała działalność, zakup usług pozostałych o kwotę zł. 5 Budżet po dokonanych zmianach wynosi: plan dochodów zł plan wydatków zł. Źródło faktycznego pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości zł stanowią następujące przychody: - wolne środki zł, - zaciągnięta pożyczka długoterminowa /transza z 2001 r./ zł, - zaciągnięta pożyczka długoterminowa zł. 6 Przyjmuje się prognozę długu gminy stanowiącą załącznik Nr 1. 7 Wprowadza się następujące zmiany w zał. Nr 4 do uchwały Nr XXXIII/208/02 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 26 marca 2002 r. w poz. 3 dotyczącej Budowa międzygminnego zakładu utylizacji składowania odpadów stałych w Poświętnym. I etap Budowa międzygminnego składowania odpadów stałych w Poświętnym : - wprowadza się pożyczkę długoterminową w wysokości zł, - zwiększa się środki własne budżetowe o kwotę zł, - zmniejsza się środki pozabudżetowe planowane do pozyskania w 2002 r. o kwotę zł.

38 Województwa Podlaskiego Nr Poz Objaśnienia do uchwały stanowi załącznik Nr 2. 9 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu w Suchowoli. 10 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Jacek Kaczorowski Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/217/02 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 28 kwietnia 2002 r. Prognoza kwoty długu na dzień 31 grudnia 2002 r. L.p. Wyszczególnienie kwota zł I Stan długu na dzień 31 grudnia 2001 r Emisja papierów wartościowych - 2. Zaciągnięte kredyty Zaciągnięte pożyczki Przyjęte depozyty - w tym: depozyty zbywalne - 5. Zobowiązania wymagalne: - a/ z tytułu poręczeń i gwarancji - b/ jednostek budżetowych - w tym z tytułu: - dostawy towarów i usług - składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy c/ pozostałych jednostek sektora finansów publicznych - II Planowane zwiększenie długu w 2002 r Kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki długoterminowej Kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki /transza z 2001 r./ Zobowiązania wymagalne na koniec 2001 r. - a/ jednostek budżetowych - b/ pozostałych jednostek sektora finansów publicznych - Wartość długu ogółem /I+II/

39 Województwa Podlaskiego Nr Poz.... III Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2002 r Kwoty spłaconych rat kredytów Kwoty spłaconych rat pożyczek Kwoty zwróconych /rozliczonych/ depozytów - 4. Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych - IV Ogółem dług na 31 grudnia 2002 r. I+II-III V Planowane dochody na 2002 r % /IV:V/ 7,5 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/217/02 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 28 kwietnia 2002 r. Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2002 r. W dziale 758 zwiększono plan dochodów o kwotę zł na podstawie pisma Ministra Finansów zwiększającego część oświatową subwencji ogólnej. Powyższa kwota subwencji została rozdysponowana na wydatki inwestycyjne gminy, ponieważ przy konstrukcji budżetu szkół na 2002 r. na wydatki oświatowe przeznaczono zł z własnych środków budżetowych. W dziale 853 zwiększono plan dochodów i wydatków na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.II /02 o kwotę zł na zasiłki i pomoc w naturze oraz na podstawie pisma Nr FB.II /02 o kwotę zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych na II. kw r. W dziale 750 zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę zł na podstawie pisma Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego zmniejszającego dotację przyznaną na przeprowadzenie spisu powszechnego ludności i mieszkań. W dziale 756 zmniejszono plan dochodów z udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę zł. W dziale 758 zmniejszono subwencję wyrównawczą o kwotę 335 zł zgodnie z dyspozycją zawartą w piśmie Ministra Finansów. W dziale 853 dokonano zmniejszenia planu dochodów i wydatków w ośrodku pomocy społecznej o kwotę zł na podstawie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.II /02. W dziale 750 zwiększono plan wydatków przeznaczeniem na utrzymanie administracji. W dziale 754 zmian w planie wydatków dokonano ze względu na nieprawidłową podziałkę klasyfikacji budżetowej. W dziale 801 w ramach porozumienia przeznacza się dotacje w wysokości zł dla Starostwa Powiatowego Sokółce z przeznaczeniem dla orkiestry dętej przy Zespole Szkół w Suchowoli. W dziale 851 przeznacza się kwotę zł na remont pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia w Suchowoli przeznaczonych na utworzenie punktu stacjonowania wyjazdowego zespołu ratowniczego /karetki pogotowia/. Z uwagi na trudną sytuację materialną ZOZ-u w Sokółce oraz mając na uwadze dobro pacjentów Urząd we własnym zakresie będzie przeprowadzał remont.

40 Województwa Podlaskiego Nr Poz.... W dziale 854 zwiększa się o kwotę zł dotację dla Przedszkola Samorządowego Suchowoli z przeznaczeniem na remont dachu i drzwi. W dziale 900 zwiększenia planu wydatków dokonano z przeznaczeniem na: - budowę wysypiska we wsi Poświętne zł /w tym zł stanowi pożyczka/, - opracowanie dokumentacji dotyczącej przeglądu ekologicznego i eksploatacji wysypiska zł, - zakup pompy do przepompowni przy ul. Polnej zł, - konserwację oświetlenia ulicznego zł. Zmian w pozostałych działach między paragrafami dokonano z uwagi na nieprzewidziane wydatki, które wystąpiły po uchwaleniu budżetu Uchwała Nr 215/XXXVII/02 Rady Miasta Grajewo z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2002 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220/ oraz art. 109 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 155 poz. 1014; zm. z 1999 r. Nr 49, poz. 485; Nr 38, poz. 360; Nr 70, poz. 778; Nr 110, poz. 1255; z 2000 r. Nr 6, poz. 69; Nr 12, poz. 135; Nr 48, poz. 550; Nr 95, poz. 1041; Nr 119, poz. 1251; Nr 122, poz. 1315; z 2001 r. Nr 45, poz. 497; Nr 46, poz. 499; Nr 88, poz. 961; Nr 98, po. 1070; Nr 100, poz. 1082; Nr 102, poz. 1116; Nr 125, poz. 1368; Nr 145, poz. 1623/ Rada Miasta uchwala, co następuje: 1 W budżecie Miasta na 2002 r. wprowadza się następujące zmiany: 1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę ,00 zł w tym: dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6050 wydatki inwestycyjne p.n. rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Grajewie 2. Źródło sfinansowania zwiększonych wydatków /deficytu/ w kwocie ,00 zł stanowi: - pożyczka długoterminowa ,00 zł 2 Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie zawiera załącznik Nr 1. 3 Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu miasta na koniec 2002 r. stanowiącą załącznik Nr 2.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 25 września 2003 r. Nr 100 1 8 2 5 ZARZĄDZENIE NR 15/03 BURMISTRZA SUCHOWOLI. z dnia 28 marca 2003 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 25 września 2003 r. Nr 100 1 8 2 5 ZARZĄDZENIE NR 15/03 BURMISTRZA SUCHOWOLI. z dnia 28 marca 2003 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 25 września 2003 r. Nr 100 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA 1825 Nr 15/03 Burmistrza Suchowoli z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 1678 UCHWAŁA NR XXXVIII/217/14 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU. z dnia 26 marca 2014 r.

Białystok, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 1678 UCHWAŁA NR XXXVIII/217/14 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU. z dnia 26 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 1678 UCHWAŁA NR XXXVIII/217/14 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2013 r. Poz. 4191 UCHWAŁA NR XXXVII/393/13 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 5 czerwca 2015 r. Poz. 2263 UCHWAŁA NR VIII/59/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU. z dnia 28 maja 2015 r.

Szczecin, dnia 5 czerwca 2015 r. Poz. 2263 UCHWAŁA NR VIII/59/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU. z dnia 28 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 5 czerwca 2015 r. Poz. 2263 UCHWAŁA NR VIII/59/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIII/276/13 Rady Gminy Branice z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy

Uchwała Nr XXXIII/276/13 Rady Gminy Branice z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Uchwała Nr XXXIII/276/13 w sprawie zmiany w budżecie gminy Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) w związku z art. 211, art. 212,

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 30 listopada 2015 roku

Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 30 listopada 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r Poz 7994 UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY SZAFLARY z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 9 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok

UCHWAŁA NR XXIII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 9 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok UCHWAŁA NR XXIII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 9 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok Na podstawie art. 94, 211, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.13.2013 RADY GMINY LYSKI. z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2013 rok

UCHWAŁA NR RG.0007.13.2013 RADY GMINY LYSKI. z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2013 rok UCHWAŁA NR RG.0007.13.2013 RADY GMINY LYSKI z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, art. 51 ust. 1 i 2, art. 58 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 18 marca 2014 r. Poz. 1146 UCHWAŁA NR XXXII/179/14 RADY MIASTA KOLNO. z dnia 14 lutego 2014 r.

Białystok, dnia 18 marca 2014 r. Poz. 1146 UCHWAŁA NR XXXII/179/14 RADY MIASTA KOLNO. z dnia 14 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 18 marca 2014 r. Poz. 1146 UCHWAŁA NR XXXII/179/14 RADY MIASTA KOLNO z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kolno na 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015

UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015 UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 4 019 4 019

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 4 019 4 019 Załącznik Nr 1 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW - ZADANIA WŁASNE Dział Rozdział Określenie Zwiększenie Zmniejszenie 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 4 019 4 019 75023 Urzędy gmin 4 019 4 019 2440 6260 Dotacje otrzymane

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ. Dział Rolnictwo i łowiectwo 1.000,-

DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ. Dział Rolnictwo i łowiectwo 1.000,- Załącznik Nr 1 Do uchwały budżetowej na rok 2004 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 18 lutego 2004 roku NR XIX / 107 / 2004 DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU. z dnia 30 maja 2016 roku

Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU. z dnia 30 maja 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz. 3520 UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XIII / 91 / Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę ,- zł tj. do kwoty ,- zł w następujący sposób :

Uchwała nr XIII / 91 / Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę ,- zł tj. do kwoty ,- zł w następujący sposób : Uchwała nr XIII / 91 / 2003 Rady Gminy Żórawina z dnia 17 pażdziernika 2003 roku w sprawie zmiany budżetu na rok 2003 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt.9 litera c i d, art. 51, 55 i 57 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220. UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM. z dnia 20 marca 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220. UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM. z dnia 20 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220 UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/294/2014 RADY GMINY BESTWINA. z dnia 13 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/294/2014 RADY GMINY BESTWINA. z dnia 13 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/294/2014 RADY GMINY BESTWINA w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bestwina na rok 2014 Nr XXXV/278/2013 Rady Gminy Bestwina z dnia 05 grudnia 2013 roku Na podstawie art. 211 i art.

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015.

UCHWAŁA NR IX/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015. UCHWAŁA NR IX/8/205 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 28 kwietnia 205 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 205. Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 0 ustawy

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 3 czerwca 2015 r. Poz. 2230 UCHWAŁA NR IX/66/2015 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU. z dnia 21 maja 2015 r.

Szczecin, dnia 3 czerwca 2015 r. Poz. 2230 UCHWAŁA NR IX/66/2015 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU. z dnia 21 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 3 czerwca 2015 r. Poz. 2230 UCHWAŁA NR IX/66/2015 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA. z dnia r.

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok uchwalonej Uchwałą Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr IV/12/2014 z dnia 30 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE w sprawie zmiany uchwały Nr IV/26/2014 w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2015 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.

UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok. UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK z dnia 27 marca 214 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 214 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d i pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r.

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący sposób: Przy określeniu dochodów własnych gminy posługiwano

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2011r. (w zł) Dz. Rozdz. Treść Plan Wyk. % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 950.046,66 408.299,04 42,98 01010 594.994,00 53.230,00 8,95 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VIII/54/07 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 26 kwietnia 2007 r.

UCHWAŁA Nr VIII/54/07 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 26 kwietnia 2007 r. UCHWAŁA Nr VIII/54/07 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Makowa Mazowieckiego na 2007 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/504/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 2014r

UCHWAŁA NR XLIII/504/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 2014r UCHWAŁA NR XLIII/54/214 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY z dnia 18 czerwca 214 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 214r Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i pkt.9 lit.d, pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 199r o

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIV/179/15. Rady Miejskiej w Niepołomicach. z dnia 2 grudnia 2015r.

Uchwała Nr XIV/179/15. Rady Miejskiej w Niepołomicach. z dnia 2 grudnia 2015r. Data utworzenia 2015-12-02 Numer aktu 179 Akt prawa miejscowego TAK Jednolity identyfikator aktu w dzienniku urzędowym Uchwała Nr XIV/179/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.39.2015 RADY GMINY LYSKI. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2015 rok

UCHWAŁA NR RG.0007.39.2015 RADY GMINY LYSKI. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2015 rok UCHWAŁA NR RG.0007.39.2015 RADY GMINY LYSKI z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, art. 51 ust. 1 i 2, art. 58 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/69/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 listopada 2015 r.

Uchwała Nr XIII/69/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 listopada 2015 r. Uchwała Nr XIII/69/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej nr XXV/140/2016 Rady Miasta Poręba na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/16/14 RADY GMINY LUBARTÓW. z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014

UCHWAŁA NR III/16/14 RADY GMINY LUBARTÓW. z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014 UCHWAŁA NR III/16/14 RADY GMINY LUBARTÓW z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/129/2016 RADY GMINY JAKUBÓW z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

UCHWAŁA NR XIX/129/2016 RADY GMINY JAKUBÓW z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok UCHWAŁA NR XIX/129/2016 RADY GMINY JAKUBÓW z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 72.2013 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI. z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 72.2013 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI. z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 72.2013 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok Na podstawie art. 44 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH. z dnia 9 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2015 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH. z dnia 9 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2015 rok Projekt z dnia 31 sierpnia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH z dnia 9 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2015 rok Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 12 listopada 2013 r. Poz. 6469 UCHWAŁA NR XXVIII/238/2013 RADY GMINY CHYBIE z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za 2009 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za 2009 rok Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za 2009 rok Budżet Gminy na 2009 rok, uchwalony został w dniu 22 grudnia 2008 roku, Uchwałą Nr XXIX/64/2008 Rady Miejskiej w Zbąszynku. W trakcie całego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/286/09 w sprawie zmiany ogólnej kwoty dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 rok

Uchwała Nr XXXVII/286/09 w sprawie zmiany ogólnej kwoty dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 rok Uchwała Nr XXXVII/286/09 w sprawie zmiany ogólnej kwoty dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 rok Uchwała Nr XXXVII/286/09 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 24 września 2009 roku w sprawie: zmiany ogólnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/155/07 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 28 grudnia 2007 r.

UCHWAŁA NR XIII/155/07 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 28 grudnia 2007 r. UCHWAŁA NR XIII/155/07 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2007 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/389/2014 RADY POWIATU W OLKUSZU. z dnia 9 lipca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/389/2014 RADY POWIATU W OLKUSZU. z dnia 9 lipca 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVI/389/214 RADY POWIATU W OLKUSZU z dnia 9 lipca 214 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 214 r. Na podstawie art.12 pkt 5 i pkt 8 lit. b oraz art. 61

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Uchwała Budżetowa Gminy Mieroszów na 2015 rok

Uchwała Budżetowa Gminy Mieroszów na 2015 rok Uchwała Budżetowa Gminy Mieroszów na 2015 rok Nr / /.. Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia. - projekt- Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Kraków, dnia 17 maja 2012 r. Poz. 2443 UCHWAŁA NR XVI/135/12 RADY GMINY SIEPRAW. z dnia 25 kwietnia 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Kraków, dnia 17 maja 2012 r. Poz. 2443 UCHWAŁA NR XVI/135/12 RADY GMINY SIEPRAW. z dnia 25 kwietnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 17 maja 2012 r. Poz. 2443 UCHWAŁA NR XVI/135/12 RADY GMINY SIEPRAW z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/23/2015 RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH. z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR V/23/2015 RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH. z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR V/23/2015 RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 26 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/269/14 RADY GMINY KOŁOBRZEG. z dnia 14 maja 2014 r.

Szczecin, dnia 26 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/269/14 RADY GMINY KOŁOBRZEG. z dnia 14 maja 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 26 maja 2014 r. Poz. 2254 UCHWAŁA NR XLI/269/14 RADY GMINY KOŁOBRZEG w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVIII/300/09 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 10 listopada 2009 roku. w sprawie zmian budżetu na rok 2009

UCHWAŁA Nr XXXVIII/300/09 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 10 listopada 2009 roku. w sprawie zmian budżetu na rok 2009 UCHWAŁA Nr XXXVIII/300/09 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 10 listopada 2009 roku w sprawie zmian budżetu na rok 2009 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

BUDŻET. jest to plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, uchwalany na rok kalendarzowy w formie uchwały budżetowej PRZYCHODY

BUDŻET. jest to plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, uchwalany na rok kalendarzowy w formie uchwały budżetowej PRZYCHODY Przedstawiamy Państwu krótki informator dotyczący gospodarki finansowej gminy JelczLaskowice. Dane w nim zawarte dotyczą lat 2003 2005. Dane liczbowe dotyczące lat 2003 i 2004 pochodzą ze sprawozdań z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/400/2014 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE. z dnia 19 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIII/400/2014 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE. z dnia 19 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XLIII/400/2014 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE z dnia 19 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr XLII/391/2014 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rzgów na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/287/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXV/287/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXV/287/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY w 2005 r. 010 Rolnictwo 400,00. w tym: - dochody z dzierżaw terenów łowieckich 400,00. 600 Transport i łączność 3 000,00

DOCHODY BUDŻETU GMINY w 2005 r. 010 Rolnictwo 400,00. w tym: - dochody z dzierżaw terenów łowieckich 400,00. 600 Transport i łączność 3 000,00 Zał. Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/224/2005 Rady Gminy Psary z dnia 31.01.2005 r. DOCHODY BUDŻETU GMINY w 2005 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2005 r. /w zł/ 010 Rolnictwo 400,00 dochody z dzierżaw terenów

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 101/XVII/03

U C H W A Ł A Nr 101/XVII/03 U C H W A Ł A Nr 101/XVII/03 Data utworzenia 2003-11-25 Numer aktu 101 Kadencja Kadencja 2002-2006 U C H W A Ł A Nr 101/XVII/03 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 listopada 2003 r w sprawie zmian w

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXI / 202 /2005 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 25 maja 2005 r.

Uchwała Nr XXXI / 202 /2005 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 25 maja 2005 r. Uchwała Nr XXXI / 202 /2005 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie : zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzesko na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, art.57 i art.58 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/196/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM. z dnia 23 marca 2016 roku

Kraków, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/196/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM. z dnia 23 marca 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 2117 UCHWAŁA NR XVIII/196/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok

Bardziej szczegółowo

885 Rady Miejskiej w Górze z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Góra na rok 2005... 3227

885 Rady Miejskiej w Górze z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Góra na rok 2005... 3227 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 4 marca 2005 r. Nr 39 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD M IEJSKICH: 885 Rady Miejskiej w Górze z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Góra na

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXXVII/427/2005 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 maja 2005 r.

Uchwała nr XXXVII/427/2005 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 maja 2005 r. Uchwała nr XXXVII/427/2005 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U.

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

PLAN BUDŻETU GMINY RAWICZ NA 2005 ROK D O C H O D Y

PLAN BUDŻETU GMINY RAWICZ NA 2005 ROK D O C H O D Y Załącznik nr 1 do uchwały nr XXII/217/04 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 29 grudnia 2004 roku PLAN BUDŻETU GMINY RAWICZ NA 2005 ROK D O C H O D Y Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2005 rok 010

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 370/XXXIII/2013 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 17 grudnia 2013 r. Uchwała Budżetowa Gminy Radzymin na rok 2014

UCHWAŁA NR 370/XXXIII/2013 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 17 grudnia 2013 r. Uchwała Budżetowa Gminy Radzymin na rok 2014 UCHWAŁA NR 370/XXXIII/2013 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia 17 grudnia 2013 r. Uchwała Budżetowa Gminy Radzymin na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/269/16 RADY MIASTA ZGIERZA. z dnia 23 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIII/269/16 RADY MIASTA ZGIERZA. z dnia 23 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXIII/269/16 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Zgierza za 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/22/15 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR V/22/15 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR V/22/15 RADY GMINY W BĘDZINIE z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na 2003 rok. Na podstawie art. 126 ust 2, 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK PREZYDENT MIASTA KALISZA BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK KALISZ GRUDZIEŃ 2014 ROK Uchwała Nr V/28/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

0830 Wpływy z usług 56.500,00 zł. Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 22.

0830 Wpływy z usług 56.500,00 zł. Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 22. UCHWAŁA NR XIII/89/15 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW na 2006 rok

PLAN DOCHODÓW na 2006 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/38/5 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 3 grudnia 25 r. PLAN DOCHODÓW na 26 rok dzia rozdz plan w tym: par. treść plan 26 ł. 25 zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 7 1 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645,

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII / 634 / 14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 7 listopada 2014 r. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU Dział Nazwa działu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIV/128/2008 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 października 2008 r.

UCHWAŁA Nr XXIV/128/2008 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 października 2008 r. UCHWAŁA Nr XXIV/128/2008 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 października 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008rok Działając na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo