Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. KOMPLEKSOWA OBSŁUGA TECHNICZNA - numer sprawy 259/ZP/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. KOMPLEKSOWA OBSŁUGA TECHNICZNA - numer sprawy 259/ZP/2014"

Transkrypt

1 Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, Kraków Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Kraków, 30 września 2014 r. DZPiZ 259/ZP/2014 Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. KOMPLEKSOWA OBSŁUGA TECHNICZNA - numer sprawy 259/ZP/2014 I. Zarząd Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. w związku z prowadzoną procedurą o zamówienie publiczne, w trybie przetargu nieograniczonego, numer sprawy 259/ZP/2014, odpowiada na zapytanie uczestników postępowania o następującej treści: Pytanie 1: Zgodnie z treścią umowy załączonej do specyfikacji w paragrafie drugim, podpunkcie siódmym widnieje informacja iż Materiały eksploatacyjne filtry dla instalacji wentylacji i klimatyzacji żarówki i świetlówki zapewni Zleceniodawca. Pozostałe materiały niezbędne do wykonania usługi zapewnia Zleceniobiorca. Prosimy o skonkretyzowanie definicji pozostałych materiałów, czy z racji opisanego zakresu materiały takie jak farby lub inne potrzebne w zakresie branży remontowo- budowlanej również są po stronie Wykonawcy? Podobny zapis znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie IV, 11 Odpowiedź 1: Zamawiający informuje, że wszystkie materiały niezbędne do wykonania zlecenia (np. farby, wężyki, uszczelki, smary itd.) z wykluczeniem filtrów dla układów wentylacji i klimatyzacji oraz żarówek i świetlówek, zapewnia Wykonawca. Pytanie 2: Prosimy o sprecyzowanie przeglądów oraz pomiarów jakie musimy wykonać w obiekcie. Czy po naszej stronie są również przeglądy budowlane jak i elektryczne wymagane prawem? Jeśli tak prosimy ponadto o informację kiedy miał miejsce ostatni przegląd pięcioletni? Odpowiedź 2: Zamawiający informuje, że w zakres usługi nie wchodzą przeglądy budowlane. Takie przeglądy Zamawiający wykonuje na własny koszt ( mowa o przeglądach przeprowadzanych zgodnie z prawem budowlanym z art. 62 pkt. 1.1, 1.2, 1.3 ). W zakres usługi stanowiącej przedmiot zamówienia wchodzą natomiast roczne przeglądy instalacji elektrycznej - każdy punkt. str. 1

2 Pytanie 3: Czy w obiekcie znajdują się urządzenia będące na gwarancji producenta? Czy w kwocie Wykonawcy zawierać ma się kwota dokonywanych przez gwaranta przeglądów? Czy szpital ma odrębne umowy zawarte z gwarantami? Odpowiedź 3: Zamawiający informuje, że w obiektach Szpitala znajdują się urządzenia podlegające gwarancji. Szpital ma zawarte z dostawcami umowy na serwis w trakcie trwania gwarancji. Ważniejszymi urządzeniami podlegającymi gwarancji są: 67 szt. central wentylacyjno klimatyzacyjnych (nawiewnych i wywiewnych), 3 agregaty wody lodowej śrubowe - 860KW, 1 agregat wody lodowej turbocore - 850KW, 1 agregat absorpcyjny - 250KW, 2 agregaty kogeneracyjne 240e/360cKW Pytanie 4: Czy Zamawiający posiada zestawienia ilościowe wraz z podanymi producentami oraz typami urządzeń instalacji niskoprądowych takich jak: instalacja przyzywowa, domofonowa, wideodomofonowa, kontroli dostępu, systemów dozorowych, RTV, instalacji nagłaśniającej, monitoringu i TV przemysłowej. Jeśli Zamawiający posiada takie zestawienia prosimy o ich udostępnienie. Odpowiedź 4: Zamawiający informuje, że nie posiada takiego zestawienia. Pytanie 5: Zgodnie z Opisem przedmiotu zlecenia w Rozdziale II, punkcie 1. podpunkcie h) Wykonywanie konserwacji wszystkich UPS-ów, agregatów prądotwórczych oraz baterii akumulatorów do: UPS-ów, agregatów prądotwórczych i sterowania automatyką stacji ST-1, proszę o udzielenie informacji po czyjej stronie leży zakup paliwa do agregatu, poprosimy również o zestawienie ilościowe UPS-ów. Odpowiedź 5: Zamawiający informuje, że zakup paliwa znajduje się po stronie Zamawiającego. Zestawienie liczbowe wraz z rodzajem UPS ów stanowi załącznik nr 1 do niniejszych odpowiedzi. Pytanie 6: W związku z zapisem w opicie przedmiotu zlecenia w punkcie 4, podpunkcie k) terminowe wykonywanie czynności wynikających z DTR i wymagań producenta proszę o zestawienie urządzeń wentylacji i klimatyzacji wraz z podaniem producenta. Odpowiedź 6: Zamawiający informuje, że posiada łącznie 115 central wentylacji i klimatyzacji (43 centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne, 72 centrale wentylacyjne).producenci central: Klimor, Klimator, Frapol, Clima Gold, Weisstechnik, Cp Clima, VTS, Hestor. Pytanie 7: Punkt 6.3. wzoru Umowy czy wartość zlecenia / oferty będzie musiała zostać przygotowana w oparciu o kalkulację w programie KNR? str. 2

3 Odpowiedź 7: Zamawiający informuje, że nie wymaga obliczania ofert na podstawie K.N.R. Oferty powinny być odwzorowaniem średnich cen rynkowych, najlepiej przygotowywane w oparciu o trzy niezależne wyceny. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji wyliczeń celem wykluczenia manipulacji ofertowych. Pytanie 8: OPZ p. 2.a. naprawa elementów sprzętu medycznego - o jaki konkretnie sprzęt chodzi? Odpowiedź 8: Zamawiający informuje, że są to w głównej mierze proste naprawy ślusarskie i malarskie jak np. naprawa mechanicznego podnośnika łóżka, prostowanie podpórek, łóżek, leżanek, kozetek, spawanie szczebli łóżek, malowanie stojaków na kroplówki, parawanów, łóżek, szafek przy łóżkowych, elementów konstrukcyjnych aparatury, dokręcanie bądź wymiana uszkodzonych śrub, smarowanie elementów ruchomych. Z umowy wykluczone są naprawy specjalistycznego sprzętu medycznego, w szczególności: kardiomonitory, respiratory, dializatory, tomografy, rezonans, aparaty USG, mammografy, rentgeny, aparaty EKG, ssaki, wirówki, digestoria, komory laminarne, mikroskopy. Pytanie 9: OPZ p. 2.e. czy wszystkie wymienione tu materiały stanowią koszt Zleceniobiorcy? Odpowiedź 9: Zamawiający informuje, że wszystkie materiały są kosztem Wykonawcy z wykluczeniem filtrów dla instalacji wentylacji oraz źródeł światła. Zamawiający zwraca uwagę na zasadę opisaną w 6 ust. 3 projektu umowy (załącznik nr 6 do SIWZ). Pytanie 10: OPZ p. 2.d. czy w sytuacji uszkodzenia np. nogi łóżka, Zamawiający będzie oczekiwać malowania całego łóżka czy tylko uszkodzonego elementu? Odpowiedź 10: Zamawiający informuje, że nie wymaga za każdym razem malowania całych zespołów jak np. łóżko w przypadku uszkodzenia jednego elementu, niemniej naprawę należy wykonać starannie przy odpowiednim doborze farby (celem niwelacji rażących różnic w kolorze) stosując właściwe równe odcięcia w miejscach nie widocznych (np. pod materacem, w narożnikach itd.) W przypadku bardzo (rozlegle) pobijanych sprzętów zlecone zostanie całościowe malowanie. Pytanie 11: OPZ p. 2.f. prosimy o podanie wielkości powierzchni, która musiała zostać odtworzona w ostatnich dwóch latach Odpowiedz 11: Zamawiający informuje, że na przestrzeni roku 2013 i 2014 wykonał 7 napraw odtworzeniowych w terenie, o łącznej powierzchni m2. str. 3

4 Pytanie 12: OPZ p. 3.h. jakiego rodzaju gazu dotyczy ten punkt? Zapis ten znalazł się w części z zakresu branży instalacji sanitarnych. Odpowiedź 12: Zamawiający informuje, że zapis dotyczy gazu ziemnego. Pytanie 13: Kto jest producentem central wentylacyjnych? Odpowiedź 13: Zamawiający informuje, że większość central na obiekcie jest firmy Frapol, część firmy Klimor, Klimator (producent już nie istnieje), Clima Gold, VTS, Hestor, Weisstechnic. Pytanie 14: OPZ p. 4.h. o jakie komory chodzi? Odpowiedź 14: Zamawiający informuje, że chodzi o komory w centralach wentylacyjnych, inna nazwa to sekcje. Pytanie 15: OPZ p. 5.h. czego Zamawiający oczekuje przy obsłudze i naprawie rozprężanli butlowej z podtlenkiem azotu? Odpowiedź 15: Zamawiający informuje, że oczekuje utrzymywania pełnej szczelności i sprawności instalacji (ze szczególnym naciskiem na zawory odcinające i reduktory) oraz wymiany butli z gazami medycznymi. Pytanie 16: OPZ p. 5.g czego Zamawiający oczekuje przy obsłudze zbiorników z ciekłym tlenem i ciekłym azotem? Odpowiedź 16: Zamawiający informuje, że oczekuje dozoru zbiornika, tj. sprawdzenie ilości gazów w zbiorniku, kontrola szczelności zbiornika, asekuracja i pomoc przy tankowaniu zbiornika, prowadzenie książki tankowania zbiornika, usuwania nadmiernego oblodzenia z rozprężacza oraz instalacji, dbanie o porządek w pobliżu zbiornika, dbanie o czytelność urządzeń pomiarowych (czystość szkieł manometrów, wyświetlaczy), kontrola zasilania zbiornika (gniazdo siłowe, oświetlenie). Pytanie 17: OPZ p. 7.d. których konkretnie mediów dotyczyć będzie codzienny odczyt zużycia? Odpowiedź 17: Zamawiający informuje, że odczyty dotyczą następujących mediów: woda, gaz ziemny, ciepło dostarczane przez MPEC, energia elektryczna, ciepło technologiczne. str. 4

5 Pytanie 18: OPZ p. 7.d. co Zamawiający rozumie poprzez niezbędne dokumenty z zakresu prowadzonej działalności? Odpowiedz 18: Zamawiający informuje, że chodzi o protokoły z dokonywanych przeglądów, pomiarów itp. wymaganych prawem i przepisami. Zamawiający wymaga dokumentów potwierdzających wykonanie powyższych czynności. Pytanie 19: OPZ IV.4.b. - kto jest producentem dwóch agregatów kogeneracyjnych i na czym polegać ma ich obsługa przez Zleceniobiorcę? Odpowiedź 19: Zamawiający informuje, że producentem jest firma Viessmann, obsługa polegać będzie na utrzymywaniu agregatów w ciągłej pracy, regulacji parametrów, odczycie parametrów pracy, czyszczeniu filtrów na instalacji, utrzymywaniu w czystości urządzeń i instalacji, czyszczeniu awaryjnych chłodnic typu dry cooler, oraz wykonywaniu czynności wynikających z DTR urządzenia, nie będące serwisem specjalistycznym bądź okresowym przeglądem. Pytanie 20: OPZ IV.4.2. ile jest czujek gazu? Odpowiedź 20: Zamawiający informuje, że czujniki gazu ziemnego zlokalizowane są w budynku kotłowni na hali kotłów oraz na hali agregatów kogeneracyjnych w liczbie 7 sztuk. Pytanie 21: OPZ V.p.37 czy zapis z tego punktu dotyczy instalacji gazów medycznych? Odpowiedź 21: Zamawiający informuje, że punkt dotyczy instalacji gazów medycznych. Pytanie 22: Ile w tej chwili jest w szpitalu central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych? Odpowiedz 22: Zamawiający informuje, że w Szpitalu jest łącznie 115 central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (43 sztuki central wentylacyjno - klimatyzacyjnych, 72 sztuki central wentylacyjnych). Pytanie 23: OPZ II 1.f. jakiego rodzaju są to źródła zasilania? Kto ponosi koszty ich zakupu? Odpowiedź 23: Zamawiający informuje, że chodzi o wszelkiego typu baterie i akumulatorki, koszt zakupu ponosi Wykonawca. str. 5

6 Pytanie 24: OPZ II Czy w przypadku naprawy oświetlenia zewnętrznego koszt materiałów będzie stanowić obciążenia Zamawiającego czy Zleceniobiorcy? Odpowiedź 24: Zamawiający informuje, że koszt materiałów obciąża Wykonawcę, z zastrzeżeniem zasad wynagrodzenia, szczegółowo opisanym w OPZ- cie i projekcie przedmiotowej umowy. Pytanie 25: Czy w przypadku konieczności odtworzenia nawierzchni Zamawiający będzie oczekiwać ułożenia płyt chodnikowych starego typu czy zgodzi się na kostkę Bauma? Odpowiedź 25: Zamawiający wymaga odtworzenia nawierzchni z zastosowaniem materiałów podobnych do zastosowanych. Jeśli nawierzchnia np. przed wejściem głównym do Szpitala jest wykonana z kostki tzw. Bauma należy użyć istniejącej pochodzącej z demontażu lub w przypadku jej zniszczenia odtworzyć z podobnej. Jeśli rozebraniu uległ chodnik z płyt chodnikowych betonowych 50x50,należy użyć płyt pochodzących z demontażu lub zakupić nowe podobne o zbliżonych lub identycznych wymiarach. W przypadku odtworzenia powierzchni dróg Zamawiający wymaga odtwarzania dróg zgodnie ze sztuką przy użyciu materiału samoklinującego się kruszywa (tzw. kliniec ) o odpowiedniej gradacji, odpowiednio zagęszczonego jako warstwy końcowej. Pytanie 26: OPZ II.2.c. czy pod określeniem montaż lekkich ścian działowych należy rozumieć ścianki GK? Odpowiedź 26: Zamawiający informuje, że tak, ścianki z tzw. GK na odpowiedniej konstrukcji wypełnionych wełną mineralną, budowanych zgodnie z zaleceniami producenta danego systemu Pytanie 27: OPZ V rozumiemy, że Zamawiający nie oczekuje w ramach umowy czyszczenia całości kanałów wentylacyjnych Odpowiedź 27: Zamawiający informuje, że nie wymaga czyszczenia całej instalacji wentylacji mechanicznej, a jedynie odcinki końcowe (za kratkami wentylacyjnymi), łatwo dostępne kanały, odcinki za centralami, czerpnie, komory filtracyjne, skrzynki rozprężne, dyfuzory. Pytanie 28: Prosimy o wymienienie ilości i rodzaju urządzeń instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz zakresu czynności, do których zobowiązany jest Zleceniobiorca. Ponadto prosimy o informację czy nowo zainstalowane urządzenia w wyniku modernizacji instalacji wentylacji i klimatyzacji w Szpitalu również wchodzą w zakres obowiązków Zleceniobiorcy. Jeśli tak, to jakie są to obowiązki, na jakich urządzeniach i przy jakich ilościach sztuk? Kto jest ich producentem i na jaki okres została udzielona gwarancja? str. 6

7 Odpowiedź 28: Zamawiający informuję, że posiada łącznie 115 central wentylacji i klimatyzacji (43 centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne, 72 centrale wentylacyjne). W większości przypadków do układów nawiewnych które stanowią ok. 50% wszystkich central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych przypisane są urządzenia typu: zawory trójdrożne lub dwudrogowe, armatura odcinająca i filtracyjna, pompy obiegowe CT, czujniki, presostaty, termometry, manometry, przepustnice mechaniczne bądź z siłownikiem, klapy p.poż, wytwornice pary dla układów nawilżania, jonizatory, nagrzewnice i chłodnice kanałowe, moduły recyrkulacyjne (5szt.) regulatory ciśnienia typu: VAV (kilka szt.) Ponadto urządzenia wchodzące w skład odzysku ciepła jak armatura filtracyjna czy odcinająca, zawory z siłownikami, pompy, zestaw do stabilizacji ciśnienia, wymienniki, czujniki, przepływomierze, manometry termometry, zbiornik glikolu. Zakres czynności przeglądowych bądź konserwacyjnych wynikać będzie z DTR danego urządzenia, w większości przypadków, jest to: wymiana filtrów, czyszczenie wnętrza central, czyszczenie i dezynfekcja nagrzewnicy, chłodnicy, wymiennika odzysku, czyszczenie turbiny, sprawdzenie bądź korekta zaciągów pasów napędowych, wymiana zużytych pasów napędowych, wymiana uszkodzonych łożysk, smarowanie łożysk oraz elementów ruchomych - wykonawczych, wymiana oświetlenia komór sekcji centrali, czyszczenie piór przepustnicy, czyszczenie filtrów na instalacji hydraulicznej (np. CT lub WL), czyszczenie zbiorników wytwornic pary, czyszczenie syfonów instalacji odprowadzania skroplin bądź instalacji spustowej z wytwornic pary, czyszczenie poszycia zewnętrznego centrali, utrzymywania w czystości osprzętu centrali oraz pomieszczenia w którym znajdują się urządzenia, czyszczenie wszelkiego typu czerpni powietrza, krat czerpalnych, komór kurzowych komór filtracyjnych, dostępnych odcinków kanałów wentylacyjnych. Naprawie podlegają wszystkie urządzenia wchodzące na skład instalacji wentylacji i klimatyzacji w wykluczeniem tych które są na gwarancji. Konserwacji obsłudze podlegają wszystkie urządzenia należące do Zamawiającego. Warunkom umowy podlegają wszystkie nabyte czy zmodernizowane podczas trwania umowy układy, instalacje bądź urządzenia. Szpital w 2014 roku dokonał modernizacji (wymiany) 67 szt. central wentylacyjno klimatyzacyjnych wraz z osprzętem, oraz układem odzysku ciepła opartym o instalacje glikolową z centralną przepompownią oraz siecią wymienników. Te urządzenia podlegają 3 letniej gwarancji (gwarancja biegnie od listopada 2014). Producentem większości urządzeń jest: firma Frapol, Klimor, Klimator centrale wentylacyjno klimatyzacyjne, Danfoss zawory regulacyjne, Wilo, Danfoss, Pompy Grudziądz pompy, Carel, Trend, Klimatronic automatyka, Smay, Frapol, Trox, klap p. poż. Pytanie 29: OPZ V.2.17 na czym polegać ma kontrola szczelności instalacji gazów medycznych? Odpowiedź 29: Zamawiający informuje, że kontrola szczelności instalacji gazów medycznych polegać ma na wizualnej kontroli instalacji, obserwacji urządzeń pomiarowych i wychwytywanie ponad normatywnego zużycia, kontroli szczelności punktów poboru gazów med. str. 7

8 Pytanie 30: OPZ V.2.47 na czym polegać ma przegląd i czyszczenie sieci kanalizacyjnych ogólnospławnych zewnętrznych i wewnętrznych? Odpowiedź 30: Zamawiający informuje, że przegląd ma na celu zdiagnozowanie wszelkich nieszczelności, bądź niedrożności, a w przypadku stwierdzenia niedrożności należy instalację wyczyścić - udrożnić. Pytanie 31: OPZ V.3.1. jaka jest powierzchnia zabudowy Szpitala? Czy Zamawiający będzie oczekiwać wpisów do KOB? Odpowiedz 31: Zamawiający informuje, że łączna powierzchnia obiektów używanych to ok m2. Zamawiający nie wymaga wpisów do książek obiektowych Pytanie 32: OPZ V.2.20 co Zamawiający rozumie przez czyszczenie przepompowni wody uzdatnionej wraz z doszczelnieniem układów pompowych? Odpowiedz 32: Zamawiający przez powyższy zapis rozumie czyszczenie armatury filtracyjnej, zbiornika wody uzdatnionej, instalacji podległej oraz pomieszczeń. Zaś doszczelnienie układów pompowych rozumie się przez to czynności likwidujące wycieki z pomp, głównie z dławików (czyszczenie dławic, smarowanie dławic, uszczelnienie dławic, dokręcenie dławic). Pytanie 33: Prosimy o potwierdzenie, że wkłady filtracyjne tak samo jak filtry stanowią koszt Zamawiającego. Odpowiedź 33: Zamawiający potwierdza. Pytanie 34: OPZ V.2.39 co Zamawiający rozumie przez przegląd i pomiar szczelności sieci gazowych zewnętrznych i wewnętrznych gazu nisko i średnioprężnego? Jakie urządzenia są do kontroli i jaki jest jej zakres? Dlaczego w zakres wchodzi zewnętrzna część instalacji skoro za tę część odpowiada lokalna spółka gazownictwa? Odpowiedź 34: Zamawiający posiada w swoich budynkach oraz na własnym terenie sieć gazu niskoprężnego i średnioprężnego. Zamawiający jest właścicielem sieci wewnętrznych (w budynkach) jak również tych które są sieciami zewnętrznymi ale biegnącymi na terenie (na działkach) Zamawiającego aż do układu pomiarowego lokalnej spółki gazowniczej i za te instalacje odpowiada. Lokalna spółka gazownicza odpowiada za sieci za układem pomiarowym. Na instalacji zamontowane są gazomierze zaś w pomieszczeniach kotłowni czujniki gazu. Obowiązkiem Wykonawcy jest utrzymywanie instalacji str. 8

9 Zamawiającego w pełnej szczelności, przez to rozumie się wszelkie czynności wynikające z tego obowiązku. Pytanie 35: Czy Zamawiający oczekuje odrębnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla swojego kontraktu? Odpowiedź 35: Zamawiający informuje, że zgodnie z poz. XVI pkt. 4 SIWZ - Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia umowy przedłoży Zamawiającemu dowód ubezpieczenia OC Wykonawca zobowiązany jest przedstawić polisę ubezpieczenia OC od prowadzonej działalności w zakresie związanym z przedmiotem zamówienia, ważną w okresie realizacji zamówienia zapewniającą ochronę ubezpieczeniową z limitem minimum ,00 zł (słownie: jeden milion złotych) zł bez sublimitu ograniczającego wypłatę w wypadku szeregu szkód wynikających z jednego zdarzenia. Pytanie 36: Rozumiemy, że Zamawiającym jest Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie i przetarg dotyczy tylko budynków i budowli znajdujących się przy terenie os. Złotej Jesieni 1. Skąd zatem w p. VII.2., 3 i 4 w zapisach dotyczących zabezpieczenia należytego wykonania umowy, pojawia się nowe określenie Partner Wiodący? Odpowiedź 36: Zamawiający informuje, że doszło do omyłki pisarskiej. Zamawiającym jest Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. Os. Złotej Jesieni 1. Pytanie 37: Oczekują Państwo spełnienia warunku świadczenia usług konserwatorskich, obsługowych oraz napraw urządzeń i instalacji gazów medycznych i technicznych. Wprowadzenie zapisu o konieczności wykazania się takim doświadczeniem ogranicza możliwość udziału w niniejszym przetargu i jego konkurencyjność do możliwych ofert wyłącznie od firm, które obsługują szpitale. Ze względu na fakt, iż wiele jednostek opieki zdrowotnej, nie wykorzystało dotąd możliwości outsourcingu obsługi technicznej, rynek tych firm jest dużo bardziej ograniczony od całego rynku obsługi technicznej obejmującego wszelkiego rodzaju nieruchomości. Można w nich znaleźć wiele bardzo trudnych instalacji, ale nie instalację gazów medycznych i technicznych. Zatem wnosimy o rozważenie możliwości usunięcia warunku wykazania się dotychczasową obsługą instalacji gazów medycznych i technicznych przez Wykonawcę. Odpowiedź 37: Zamawiający informuje, że modyfikacją zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 1 września 2014 r., usunął powyższy wymóg. str. 9

10 Pytanie 38: W przypadku Państwa negatywnej decyzji do naszej propozycji z punktu 1 powyżej, wnosimy o potraktowanie warunku jako rozłączny, czyli instalacji gazów medycznych lub gazów technicznych. Odpowiedź 38: Zamawiający informuje, że modyfikacją zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 1 września 2014 r., usunął wymóg wykazania się przez Wykonawcę doświadczeniem. Pytanie 39: P. II.1.s.OPZ Co oznacza nadzór i kontrola nad agregatami prądotwórczymi i urządzeniami UPS w sytuacjach awaryjnych? Odpowiedź 39: Przez sytuacje awaryjną rozumie się pracę anormalną instalacji elektrycznej, jak np. zanik napięcia czy uszkodzenie instalacji podstawowej. Wtedy podstawowe źródło zasilania zostaje zastąpione źródłami awaryjnymi jak UPS y czy agregaty prądotwórcze. Do czasu usunięcia awarii sieci podstawowej należy nadzorować pracę w/w. urządzeń. Urządzenia podczas normalnej eksploatacji sieci nie pracują i nie wymagany jest ich stały dozór, a jedynie okresowy. Pytanie 40: P. II.4.h. OPZ Czy wymienione materiały eksploatacyjne (pasy napędowe, łożyska, smary, oświetlenie komór) stanowią koszt Wykonawcy? Odpowiedź 40: Tak z wykluczeniem źródeł światła. Pytanie 41: Pomiędzy zapisami SIWZ a projektu umowy zachodzi nieścisłość dotycząca terminu przygotowania harmonogramu wykonywania usługi. W SIWZ jest to zapis nie później niż do chwili rozpoczęcia świadczenia usługi (p. IV.8) natomiast w projekcie umowy do 30 dni od rozpoczęcia świadczenia usługi (p.2.4.). Prosimy o wyjaśnienie. Odpowiedź 41: Harmonogram należy dostarczyć do 30 dni od rozpoczęcia świadczenia usługi. Pytanie 42: Z uwagi na konieczność właściwego oszacowania kosztów dotyczących robót ziemnych i odtworzenia nawierzchni (p.2.f. OPZ) prosimy o informację w oparciu o okres ostatnich 2-óch lat jakiego rodzaju są to roboty oraz jakiej wielkości powierzchni dotyczyły. Odpowiedź 42: Prace dotyczyły powierzchni ok m2 i w zależności od miejsca wystąpienia awarii były to prace ziemne odkopanie rurociągu, rozebranie kostki, zabezpieczenie terenu wykopu, wywóz mokrej ziemi, odtworzenie do stanu poprzedniego nawierzchni, z wykorzystaniem materiału str. 10

11 pochodzącego z demontażu oraz materiału nowego, lub odtworzenie terenów zielonych (zasianie trawy). Pytanie 43: Czy Zamawiający zapewni części zamienne do posiadanych punktów poboru celem ich naprawy, a w razie braku takiej możliwości zleci ich wymianę na nowe na podstawie osobnej wyceny Wykonawcy? (p. II.5.c. OPZ). Odpowiedź 43: Zamawiający nie zapewnia części. Wykonawca ma we własnym zakresie zakupywać materiały niezbędne do napraw. Zamawiający zwraca uwagę na zasadę opisaną w 6 ust. 3 projektu umowy (załącznik nr 6 do SIWZ). Pytanie 44: Zamawiający wymaga prowadzenia "obsługi, naprawy i konserwacji sprężarek powietrza medycznego, osuszaczy, pomp próżni medycznej wraz z odwadnianiem sieci instalacji". W celu utrzymania sprawności technicznej wskazanych urządzeń konieczne jest wykonywanie co ok. 6 miesięcy ich przeglądów wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych. Prace te powinny być wykonywane przez serwis producenta lub firmy/osoby posiadające jego autoryzację, co generuje znaczące koszty. Czy koszt przeglądów okresowych stacji sprężarek i pomp próżni wraz z dostawą niezbędnych materiałów eksploatacyjnych należy wycenić w ofercie? Odpowiedź 44: Serwis powinien być prowadzony przez osoby posiadające uprawnienia i niezbędną wiedzę do poprawnego serwisowania w/w. urządzeń. Materiały eksploatacyjne należy wymieniać zgodnie z zaleceniami producenta czyli zgodnie z DTR urządzenia. Materiały eksploatacyjne są kosztem Wykonawcy. Pytanie 45: Ponadto prosimy o enumeratywne wyspecyfikowanie czego nie obejmuje przedmiotowa usługa. Odpowiedź 45: Zamawiający informuje, że brak jest możliwości, z obiektywnych względów, udzielenia odpowiedzi na tak postawione pytanie. Umowa obejmuje swoim zakresem czynności określone w OPZ cie. Pytanie 46: Ilość central wentylacyjnych wraz z nazwą producenta Odpowiedź 46: Zamawiający informuje, że większość central na obiekcie jest firmy Frapol, część firmy Klimor, Klimator (producent już nie istnieje), w liczbie 72 sztuki. Pytanie 47: Średnia ilość uzupełnianych Kradzieże (rocznie) wyposażeni łazienek zawory, umywalki itp. str. 11

12 Odpowiedź 47: W roku 2014 Zamawiający odnotował 5 drobnych kradzieży, w szczególności: zaworów, syfonów, głowic termostatycznych). Pytanie 48: Producenci bram i szlabanów Odpowiedź 48: Zamawiający informuje, że jest to firma Came. Pytanie 49: Główni producenci baterii akumulatorów i UPS Odpowiedź 49: Zestawienie ilościowe wraz z rodzajem UPS ów stanowi załącznik do niniejszych odpowiedzi. Pytanie 50: Producent drzwi zamykanych automatycznie Odpowiedź 50: Zamawiający informuje, że są to firmy Geze i Dorma. Pytanie 51: Producent agregatów prądotwórczych Odpowiedź 51: Zamawiający informuje, że posiada 2 agregaty producent: F.G Wilson (z silnikiem Perkinsa), 1 agregat producent: Wytwórnia Silników Wysokoprężnych TZL z siedzibą w Andrychowie. Pytanie 52: Ilość sygnalizatorów gazów medycznych Odpowiedź 52: Zamawiający informuje, że jest ich 76 sztuk. Pytanie 53: Ilość lamp oświetlenia zewnętrznego, ewakuacyjnego, awaryjnego itp. Odpowiedź 53: Oświetlenie zewnętrzne w liczbie 120 sztuk, oświetlenie ewakuacyjne i kierunkowe w liczbie 725 sztuk. Pytanie 54: Ilość punktów pomiarowych (rozdz. II pkt 1p Opisu przedmiotu zlecenia) Odpowiedź 54: Zamawiający informuje, że posiada punktów pomiarowych. str. 12

13 Pytanie 55: Zalecenia i kwalifikacje osób w branży dyspozytorów Odpowiedź 55: Zamawiający informuje, że powinny być to osoby odpowiedzialne, umiejące sobie poradzić w sytuacjach kryzysowych i posiadające uprawnienia wymagane przepisami prawa. Pytanie 56: Proszę o potwierdzenie usunięcia poz. IX pkt. 1.2 SIWZ z zakresu wymagań do oferty: Odpowiedź 56: Zamawiający potwierdza, że w dniu 1 września 2014 roku, dokonał modyfikacji zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w poz. IX pkt. 1.2 b czyli w zakresie wykazania się przez Wykonawcę doświadczeniem o treści: wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie załącznik nr 5 do SIWZ. W celu potwierdzenia spełniania tego warunku Zamawiający żąda od Wykonawcy wykazania, że w sposób należyty potwierdzony stosownymi dokumentami (np.: referencjami, poświadczeniami), wykonał lub wykonuje co najmniej jedno porównywalne zamówienie. Za porównywalne zamówienia Zamawiający uzna zamówienie spełniające łącznie następujące wymagania: a) okres świadczenia usługi nie krótszy niż rok; b) wartość usługi nie mniejsza niż ,00 zł (brutto) rocznie; c) usługa obejmowała/obejmuje zakresem wykonywanie prac: konserwatorskich, obsługowych oraz napraw urządzeń i instalacji elektrycznych; konserwatorskich, obsługowych oraz napraw urządzeń i instalacji gazów medycznych i technicznych; konserwatorskich, obsługowych oraz napraw urządzeń i instalacji ciepłej i zimnej wody, centralnego ogrzewania; II. Pozostałe wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian. str. 13

Swarożyn, dnia 27.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Swarożyn, dnia 27.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Swarożyn, dnia 27.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Prowadzone w trybie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z póź.

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : luty Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

DATA OPRACOWANIA : luty Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Prace konserwacyjne w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu ADRES INWESTYCJI : Poznań, ul Juraszów 7/19 INWESTOR : Szpital Wojewódzki w Poznaniu ADRES INWESTORA : 60-479 Poznań,

Bardziej szczegółowo

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie Dział Zamówień Publicznych Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13 znak sprawy: ZP/220/106/14

Bardziej szczegółowo

I. Wykonywanie przeglądów okresowych i konserwacji oraz dokonanie prób ruchowych agregatu prądotwórczego:

I. Wykonywanie przeglądów okresowych i konserwacji oraz dokonanie prób ruchowych agregatu prądotwórczego: Wykonywanie usług utrzymania i obsługi, tj. okresowych przeglądów i konserwacji systemu gwarantowanego zasilania i klimatyzacji, w tym z UPS i systemem wizualizacji i sterowania (BMS) I. Wykonywanie przeglądów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia publicznego. 1.1 Przedmiotem zamówienia publicznego jest Eksploatacja kotłowni oraz konserwacja i eksploatacja zespołów

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zaproszenie do udziału w konkursie ofert Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa Fax (22) 459-08-08, tel. (22) 459-06-17. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia ZP/UR/163/2014 Załącznik nr 1.1 do Siwz Opis przedmiotu zamówienia Usługa przeglądów technicznych, konserwacji i awaryjnych napraw urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynkach Uniwersytetu Rzeszowskiego

Bardziej szczegółowo

O F E R T A WENTYLACJA- KLIMATYZACJA- WYMIENNIKOWNIA-KOTŁOWNIA

O F E R T A WENTYLACJA- KLIMATYZACJA- WYMIENNIKOWNIA-KOTŁOWNIA Firma tsystem powstała z myślą świadczenia profesjonalnych usług serwisowych w branży systemów grzewczo-wentylacyjnych. Aktualnie firma realizuje długoterminową umowę serwisową sieci niemieckich marketów

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Termomodernizacje budynku Urzędu Miasta i Gminy Ogrodzieniec

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Termomodernizacje budynku Urzędu Miasta i Gminy Ogrodzieniec AP.271.2.4.2013/5 Ogrodzieniec 04.03.2013 r. SZANOWNI OFERENCI Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Termomodernizacje budynku Urzędu Miasta i Gminy Ogrodzieniec Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 Mińsk Mazowiecki dnia 05.01.2016r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawców usług w zakresie przeglądów i konserwacji obiektów, urządzeń i instalacji

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pod nazwą:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pod nazwą: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 dla części I i II 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pod nazwą: Serwis, konserwacja i naprawa systemów klimatyzacji i wentylacji

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie, Dział Organizacyjno - Prawny, 31-913 Kraków, os. Na Skarpie 66, nr pok.

Bardziej szczegółowo

Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. DOSTAWA KLIMATYZATORÓW WRAZ Z MONTAŻEM - numer sprawy 82/ZP/2014

Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. DOSTAWA KLIMATYZATORÓW WRAZ Z MONTAŻEM - numer sprawy 82/ZP/2014 Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Kraków, 21 marca 2014 r. DZPiZ 82/ZP/2014

Bardziej szczegółowo

Arkusz1. Strona 1. Nazwa zespołu (urządzenia) N1 Centrala wentylacyjna nawiewna

Arkusz1. Strona 1. Nazwa zespołu (urządzenia) N1 Centrala wentylacyjna nawiewna Raport okresowy z czynności serwisowych dla urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zainstalowanych w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski Nazwa zespołu (urządzenia) Miesiąc styczeń Uwagi N1

Bardziej szczegółowo

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie CERTYFIKAT ISO 9001 : 2008 os. Na Skarpie 66 Skrytka pocztowa 9 kod pocztowy 31-913 Kraków, dnia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr do SIWZ Przedmiotem Zamówienia jest świadczenie usług utrzymania, i konserwacji systemów wentylacji i klimatyzacji na wybranych dworcach Zarządzanych

Bardziej szczegółowo

WYCENA OFERTOWA ZADANIE 1 (KIELCE)

WYCENA OFERTOWA ZADANIE 1 (KIELCE) WYCENA OFERTOWA ZADANIE 1 (KIELCE) 1. Zakres obsługi i konserwacji w kotłowni gazowej w budynku nr.8 Kielce ul. Wojska Polskiego 300-cały okres umowy. a) sprawdzenie układu automatycznej temperatury -...zł

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do SIWZ Sprawa nr AZP-26/2011 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp. OBIEKT OPIS 1. 2. 3. 4. 5. Centrala wentylacyjna CKV4-P-O-O - wydatek 1000-2500 m 3 /h Budynek Dydaktyczny AWF ul. Witelona 25,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Pacanów, 02.04.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE. Pacanów, 02.04.2014 Pacanów, 02.04.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie zwraca się z zapytaniem dotyczącym wyceny usług związanych z prowadzeniem bieżących konserwacji i przeglądów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ (po podpisaniu umowy staje się załącznikiem nr 1 do umowy)

Załącznik nr 2 do SIWZ (po podpisaniu umowy staje się załącznikiem nr 1 do umowy) Załącznik nr 2 do SIWZ (po podpisaniu umowy staje się załącznikiem nr 1 do umowy) Opis przedmiotu zamówienia w zakresie serwisowania i konserwacji instalacji i urządzeń wentylacji, wody lodowej, ciepła

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2014-01-23 15:02 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nzozpcz.pl Poddębice: Usługa wykonywania przeglądów sprzętu medycznego

Bardziej szczegółowo

2. Obowiązki gwarancyjne pełni Gwarant lub Autoryzowany Serwis Gwaranta.

2. Obowiązki gwarancyjne pełni Gwarant lub Autoryzowany Serwis Gwaranta. WARUNKI GWARANCJI 1. Clima Produkt zwany Gwarantem udziela gwarancji na sprzedane urządzenia, pod warunkiem eksploatacji urządzeń zgodnej z warunkami określonymi w DTR i na warunkach określonych poniżej.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /16. zawarta w dniu...lipca 2016 r. pomiędzy:

UMOWA Nr /16. zawarta w dniu...lipca 2016 r. pomiędzy: UMOWA Nr /16 zawarta w dniu...lipca 2016 r. pomiędzy: Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa, NIP 526 128 16 38, REGON: 000063880, reprezentowanym przez...., zwanym w dalszej

Bardziej szczegółowo

Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.

Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Kraków, 9 lipca 2014 r. DZPiZ 171/ZP/2014 Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Poprawa efektywności energetycznej poprzez

Bardziej szczegółowo

UMOWA USŁUGI / UU / NR... / 2011 SZPITALEM OGÓLNYM W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM, WYSOKIE MAZOWIECKIE, UL.SZPITALNA

UMOWA USŁUGI / UU / NR... / 2011 SZPITALEM OGÓLNYM W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM, WYSOKIE MAZOWIECKIE, UL.SZPITALNA UMOWA USŁUGI / UU / NR... / 2011 zawarta w dniu.... pomiędzy : SZPITALEM OGÓLNYM W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM, 18-200 WYSOKIE MAZOWIECKIE, UL.SZPITALNA 5 reprezentowanym przez : 1. Dyrektora Szpitala mgr inż.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Spółdzielni Mieszkaniowej w Wąbrzeźnie w zakresie napraw wnętrz lokali.

REGULAMIN Spółdzielni Mieszkaniowej w Wąbrzeźnie w zakresie napraw wnętrz lokali. REGULAMIN Spółdzielni Mieszkaniowej w Wąbrzeźnie w zakresie napraw wnętrz lokali. 1 Naprawami w rozumieniu niniejszego Regulaminu są roboty konserwacyjne i remontowe. 2 Do obowiązków Spółdzielni w zakresie

Bardziej szczegółowo

tel. sekr. (12) 64 68 502, fax (12) 64 68 930, e-mail: rydygier@rydygierkrakow.pl

tel. sekr. (12) 64 68 502, fax (12) 64 68 930, e-mail: rydygier@rydygierkrakow.pl Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Kraków, 21 stycznia 2013 r. DZPiZ

Bardziej szczegółowo

Rypin, dn. 29.10.2014 r

Rypin, dn. 29.10.2014 r P.P.H.U. PROTECH Sp. z o.o. ul. Mleczarska 18A 87-500 Rypin Rypin, dn. 29.10.2014 r POTENCJALNI WYKONAWCY Dotyczy: Zapytania ofertowego pn. Wytworzenie/zakup, dostarczenie, zainstalowanie i uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Specyfikacji. 1. Przedmiot Umowy

Załącznik nr 1 do Specyfikacji. 1. Przedmiot Umowy Załącznik nr 1 do Specyfikacji 1. Przedmiot Umowy Przedmiotem umowy są usługi serwisowe przy trzech biogazowych agregatach prądotwórczych produkcji DEUTZ AG (obecnie MWM) o mocy znamionowi 933 kw zainstalowanych

Bardziej szczegółowo

Nasz znak: MCSiR.2615.25.2014 Nowy Targ, dnia 15.07.2014

Nasz znak: MCSiR.2615.25.2014 Nowy Targ, dnia 15.07.2014 Nasz znak: MCSiR.2615.25.2014 Nowy Targ, dnia 15.07.2014 Zapytanie ofertowe na wykonywanie okresowych przeglądów serwisowych urządzeń wentylacyjnych w Pływalni Miejskiej w Nowym Targu I. WPROWADZENIE Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia.

Opis przedmiotu zamówienia. Opis przedmiotu zamówienia. Załącznik nr 2 do DIWZ i umowy. Wykonanie przeglądów serwisowo technicznych i bieżących napraw klimatyzacji i wentylacji mechanicznych w budynkach Poczty Polskiej administrowanych

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 1 z 6 2013-07-11 13:06 Busko-Zdrój: Wykonanie przeglądów okresowych central wentylacyjnych i klimatyzatorów oraz ich serwis i naprawa Numer ogłoszenia: 140621-2013; data zamieszczenia: 11.07.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 7 Prace stanowiące przedmiot zamówienia I. Podstawowe informacje o przedmiocie zamówienia a. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konserwacji,

Bardziej szczegółowo

Instytut Nawozów Sztucznych Puławy. Tytuł opracowania: Wymiana armatury regulacyjnej, odcinającej i zabezpieczającej

Instytut Nawozów Sztucznych Puławy. Tytuł opracowania: Wymiana armatury regulacyjnej, odcinającej i zabezpieczającej INSTYTUT Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-110 Puławy Tel. 081 473 14 00, fax. 081 473 14 10 e-mail: ins@ins.pulawy.pl, www.ins.pulawy.pl Regon: 000041619, NIP: 716-000-20-98 Nr projektu /zadania

Bardziej szczegółowo

Zakres przedmiotowy działań inwestycyjnych w Szpitalu im. L. Rydygiera w Krakowie obejmuje:

Zakres przedmiotowy działań inwestycyjnych w Szpitalu im. L. Rydygiera w Krakowie obejmuje: Począwszy od lipca 2012r. Szpital im. L. Rydygiera w Krakowie uczestniczy jako Parter w realizacji projektu Poprawa efektywności energetycznej poprzez wprowadzenie systemów energii odnawialnej oraz modernizacja

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gumed.edu.pl Gdańsk: ZP/146/2014 Konserwacja systemów wentylacji, klimatyzacji i instalacji im

Bardziej szczegółowo

DO WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

DO WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA 8 www.bip.szpital-brodnowski.waw.pl FAX /22/ 326 58 34 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH TEL. /22/

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres czynności konserwacyjnych urządzeń klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, grzewczych, chłodniczych

Szczegółowy zakres czynności konserwacyjnych urządzeń klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, grzewczych, chłodniczych Załącznik nr 5 do ZDR Szczegółowy zakres czynności konserwacyjnych urządzeń klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, grzewczych, chłodniczych 1) Centrale wentylacyjne i aparaty grzewczo wentylacyjne przepustnice

Bardziej szczegółowo

emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl

emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJI MECHANICZNEJ POMIESZCZENIA GENERATORA W.CZ. W BUDYNKU CYKLOTORONU WERSJA_00 CZĘŚĆ INSTALACYJNA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.su.krakow.pl/dzial-zamowien-publicznych

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.su.krakow.pl/dzial-zamowien-publicznych Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.su.krakow.pl/dzial-zamowien-publicznych Kraków: Remont Oddziału Klinicznego Endokrynologii na

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert KCZ/ORG/ZM/400/2014 Krapkowice, 17.03.2014r. Zaproszenie do składania ofert Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Przegląd i konserwację źródeł zasilania gazów

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacja K2 B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych

Kwalifikacja K2 B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych Kwalifikacja K2 B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych 1. Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu dla wybranych umiejętności z kwalifikacji B.9. Wykonywanie

Bardziej szczegółowo

Opracowanie koncepcji wymiany centralnego ogrzewania

Opracowanie koncepcji wymiany centralnego ogrzewania Opracowanie koncepcji wymiany centralnego ogrzewania Nazwa: Opracowanie koncepcji projektowej: wymiana instalacji c.o. na potrzeby ogrzewania oraz ciepła technologicznego w budynku nr 14-1 zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

Dlaczego MY? Korzyści

Dlaczego MY? Korzyści Dlaczego MY? Spółka Serwis Wrocław zajmuje się kompleksowym serwisem stacji paliw od 1999 roku. Cechuje nas najwyższa jakość oferowanych usług, wykonywanych przez specjalistów z wieloletnim doświadczeniem

Bardziej szczegółowo

UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ DO TREŚCI SIWZ

UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ DO TREŚCI SIWZ Ars Medical Sp. z o.o. Aleja Wojska Polskiego 43 64-920 Piła adres do korespondencji: j.w. Piła, 20 czerwca 2012 r. DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZAMÓWIENIE UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ DO TREŚCI

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PPNT.400.25.2014 Załącznik nr 6 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej obsługi technicznej poniższych instalacji oraz wszystkich urządzeń wchodzących

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: Budowa kotłowni w budynku KS Raba w Dobczycach.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: Budowa kotłowni w budynku KS Raba w Dobczycach. Dobczyce, dnia 08.03.2013r. RI.271.188.2013.II Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: Budowa kotłowni w budynku KS Raba w Dobczycach. W związku z otrzymanymi zapytaniami dotyczącymi prowadzonego postępowania

Bardziej szczegółowo

Okresowe przeglądy obiektów budowlanych Opis przedmiotu zamówienia

Okresowe przeglądy obiektów budowlanych Opis przedmiotu zamówienia Okresowe przeglądy obiektów budowlanych Opis przedmiotu zamówienia Akademia im. Jana Długosza posiada następujące obiekty : - przy ul. Waszyngtona 4/8 - Obiekt Dydaktyczno - Biurowy Kubatura obiektu :

Bardziej szczegółowo

PLAN ZABIEGÓW EKSPLOATACYJNYCH NA 2010 ROK

PLAN ZABIEGÓW EKSPLOATACYJNYCH NA 2010 ROK PLAN ZABIEGÓW EKSPLOATACYJNYCH NA 2010 ROK Osoba(y) 1. Przegląd budynków. Przegląd budynków,a w szczególności: sprawdzenie szczelności instalacji gazowej GZ-50. Sprawdzenie wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej.

Bardziej szczegółowo

WYKONYWANIE KONSERWACJI ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU KONTROLI DOST

WYKONYWANIE KONSERWACJI ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU KONTROLI DOST Warszawa: WYKONYWANIE KONSERWACJI ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU, ALARMOWANIA I NAPADU ORAZ SYSTEMU TELEWIZJI DOZOROWEJ W BUDYNKACH MINISTERSTWA TRANSPORTU PRZY UL. CHAŁUBIŃSKIEGO 4/6 Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Pacanów, 08.04.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE. Pacanów, 08.04.2015 Pacanów, 08.04.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie ogłasza postępowanie na świadczenie usług związanych z prowadzeniem bieżących konserwacji i przeglądów

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA NR 3. Z jakiego materiału należy wykonać kołnierze luźne w zestawie pompowym i na wymienianych rurociągach ssawnym i tłocznym?

WYJAŚNIENIA NR 3. Z jakiego materiału należy wykonać kołnierze luźne w zestawie pompowym i na wymienianych rurociągach ssawnym i tłocznym? Konin, dnia 24.05.2016 r. WYJAŚNIENIA NR 3 Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Modernizację pompowni II stopnia Stacji Uzdatniania Wody (SUW) zlokalizowanej w Koninie przy ulicy Łąkowej 1. Nr referencyjny

Bardziej szczegółowo

CENNIK PRZEGLĄDÓW I PRAC SERWISOWYCH

CENNIK PRZEGLĄDÓW I PRAC SERWISOWYCH CENNIK PRZEGLĄDÓW I PRAC SERWISOWYCH 2015 Cennik przeglądów urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz agregatów chłodniczych L.p. Nazwa Cena netto 1 Przegląd central o wydajności do 5.000 m3/h (bez

Bardziej szczegółowo

PLAN ZABIEGÓW EKSPLOATACYJNYCH NA 2013 ROK

PLAN ZABIEGÓW EKSPLOATACYJNYCH NA 2013 ROK PLAN ZABIEGÓW EKSPLOATACYJNYCH NA 2013 ROK L.p. 1. Przegląd budynków. Przegląd budynków,a w szczególności: sprawdzenie szczelności instalacji gazowej. Sprawdzenie wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ipn.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ipn.gov.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ipn.gov.pl Warszawa: Konserwacja, serwis urządzeń i instalacji klimatyzacji, wentylacji,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH INSTALACJA WENTYLACJI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH INSTALACJA WENTYLACJI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH INSTALACJA WENTYLACJI Kod CPV 45331200 8 - Instancja cieplna, wentylacyjna i konfekcjonowania powietrza Kod CPV

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 1 do Umowy TE.2022/70/21/ /2013

Zał. Nr 1 do Umowy TE.2022/70/21/ /2013 I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia są - Przeglądy techniczne i konserwacja oraz świadczenie usług naprawczych instalacji sygnalizacji pożarowej Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

tel./fax.: (0-75) 71-30-256, 71-30-698 NIP-611-23-69-914 Konto : PKO BP SA O/Kowary 44 1020 2124 0000 8902 0074 8715

tel./fax.: (0-75) 71-30-256, 71-30-698 NIP-611-23-69-914 Konto : PKO BP SA O/Kowary 44 1020 2124 0000 8902 0074 8715 KT 344/10/ /11 Łomnica 07.10.2011r. Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy Łomnica, ul. Świerczewskiego 160, 58-508 Jelenia Góra 14 tel./fax.: (0-75) 71-30-256, 71-30-698 NIP-611-23-69-914

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Postępowanie nr AD/ZP/98/11 WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Centrum Dydaktyczne Wydziału

Bardziej szczegółowo

Audyt Węzła Cieplnego

Audyt Węzła Cieplnego Nie dotyczy Dobry Naprawa Wymiana Audyt Węzła Cieplnego Właściciel węzła Adres węzła Rodzaj węzła 1-funkcyjny 2-funkcyjny -funkcyjny Grupowy Indywidualny Inny. Numer zlecenia Audytor Data wykonania Centralne

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty zwane w dalszej części zaproszeniem

Zaproszenie do złożenia oferty zwane w dalszej części zaproszeniem Zaproszenie do złożenia oferty zwane w dalszej części zaproszeniem Zamawiający: Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy ul. Podskarbińska 2 03-833 Warszawa tel. 22 277 08 20

Bardziej szczegółowo

Uzdrowisko Busko-Zdrój Spółka Akcyjna 28-100 Busko-Zdrój ul. Gen. F. Rzewuskiego 1 ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Uzdrowisko Busko-Zdrój Spółka Akcyjna 28-100 Busko-Zdrój ul. Gen. F. Rzewuskiego 1 ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU PZ/54/2015 Busko Zdrój, dnia 28 lipca 2015 roku ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Zarząd Uzdrowisko Busko Zdrój S.A. zaprasza do udziału w postępowaniu, którego przedmiotem jest świadczenie usługi

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Radomsko: Obsługa i konserwacja systemów niskoprądowych oraz obsługa stacji Trafo w Szpitalu Powiatowym w Radomsku Numer ogłoszenia: 153061-2014; data zamieszczenia: 14.07.2014

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. 2 Konserwacja wykonywana będzie 1 raz w miesiącu oraz obsługa na każde wezwanie Zamawiającego (do 12 godzin od zgłoszenia).

WZÓR UMOWY. 2 Konserwacja wykonywana będzie 1 raz w miesiącu oraz obsługa na każde wezwanie Zamawiającego (do 12 godzin od zgłoszenia). WZÓR UMOWY zawarta w dniu...r w Krakowie pomiędzy: Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Krakowie z siedzibą przy ul. Prądnickiej 80, 31-202 Kraków - wpisanym do rejestru stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15, 61-866 Poznań, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15, 61-866 Poznań, woj. Poznań: Okresowe przeglądy i konserwacja urządzeń wentylacji mechanicznej i klimatyzacji Numer ogłoszenia: 97619-2010; data zamieszczenia: 26.04.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI

2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI STRONA: 16. 2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI 7.C.2.1 Część opisowa 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. Projekt niniejszy opracowano na podstawie następujących materiałów: - Projekt architektoniczno

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZAD.IV PW 3/3 INSTALACJE WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

PROJEKT WYKONAWCZY ZAD.IV PW 3/3 INSTALACJE WENTYLACJI I KLIMATYZACJI 1.4 ZESTAWIENIE ELEMENTÓW I URZĄDZEŃ WENTYLACYJNYCH I KLIMATYZACYJNYCH Uwaga: 1. Projekt został wykonany w oparciu o urządzenia podane w poniższym wykazie. Zastosowanie urządzeń innych producentów jest

Bardziej szczegółowo

UMOWA o świadczenie usług (projekt umowy) NR... zawarta w dniu r. w Krakowie pomiędzy:

UMOWA o świadczenie usług (projekt umowy) NR... zawarta w dniu r. w Krakowie pomiędzy: Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie Dział Organizacyjny, Sekcja Zamówień Publicznych Os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków tel. (12) 622-94-87, fax: (12) 644-47-56 e-mail: zpubl@interia.pl

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚĆ DATA: LICZBA STRON: 6

WIADOMOŚĆ DATA: LICZBA STRON: 6 DO: OD: Wykonawców Zamawiającego WIADOMOŚĆ DATA: 04.07.2013 LICZBA STRON: 6 DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne na usługę ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej w Centrum Medycznym

Bardziej szczegółowo

DA/MB/-232-50/15 Załącznik nr 1

DA/MB/-232-50/15 Załącznik nr 1 DA/MB/-232-50/15 Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA konserwacja n/w urządzeń dźwigowych od 01.11.2015 r. do 31.12.2017 r. Nazwa urządzenia Typ Producent Miejsce użytkowania DŹWIG OSOBOWY

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /2012. zawarta w dniu.. maja 2012 r. pomiędzy:

UMOWA Nr /2012. zawarta w dniu.. maja 2012 r. pomiędzy: UMOWA Nr /2012 zawarta w dniu.. maja 2012 r. pomiędzy: Filharmonią Świętokrzyską im. O. Kolberga z siedzibą w Kielcach przy ul. Żeromskiego 12, 25-369 Kielce, zarejestrowaną w Rejestrze Instytucji Kultury

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Węzły cieplne WOSzK

Przedmiar robót. Węzły cieplne WOSzK Przedmiar robót Budowa: Remont węzłów cieplnych obiektów zasilanych z centralnej kotłowni WOSzK Zakopane Obiekt lub rodzaj robót: Budynek nr 15 Lokalizacja: Kościelisko ul. Strzelców Podhalańskich 4, 34-511

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rydygierkrakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rydygierkrakow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rydygierkrakow.pl Kraków: Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno-użytkowy stanowiący

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: RSS /ZPFSiZ /P-05/.../ 2012 Radom, dnia

Znak sprawy: RSS /ZPFSiZ /P-05/.../ 2012 Radom, dnia RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej i ekonomicznej na przykładzie zakładu metalurgicznego

Poprawa efektywności energetycznej i ekonomicznej na przykładzie zakładu metalurgicznego Poprawa efektywności energetycznej i ekonomicznej na przykładzie zakładu metalurgicznego Krzysztof Szymański k.szymanski@cieplej.pl Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Dane geometryczne budynku Użytkowa

Bardziej szczegółowo

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ B.9. Wykonywanie robót związanych instalacji sanitarnych z montażem i remontem 1. Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu dla wybranych umiejętności

Bardziej szczegółowo

STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Temat nr : 789-001-001 KOBRA wer. 11 PRZEDMIAR ROBÓT. Modernizacja kotłowni gazowej w Gimnazjum nr 1 w Nisku

STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Temat nr : 789-001-001 KOBRA wer. 11 PRZEDMIAR ROBÓT. Modernizacja kotłowni gazowej w Gimnazjum nr 1 w Nisku STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań PRZEDMIAR ROBÓT OPIS ROBÓT WYMIANA PALNIKA Z ZABEZPIECZENIEM TEMPERATURY POWROTU KOTŁA W kotle należy wymienić istniejący, awaryjny palnik kotła i zainstalować nowy,

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/user/appdata/local/microsoft/windows/temporary%20internet%20...

Strona 1 z 5 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/user/appdata/local/microsoft/windows/temporary%20internet%20... Strona 1 z 5 Warszawa: Usługi konserwacji i naprawy elektrycznych systemów ppoż. i systemów oddymiania w budynkach WAT: Akademik Wojskowy Nr 1 przy ul. gen. S. Kaliskiego 17, Dom Studencki Nr 1 przy ul.

Bardziej szczegółowo

KONSERWACJA INSTALACJI WENTYLACJI BUD 9A

KONSERWACJA INSTALACJI WENTYLACJI BUD 9A KONSERWACJA INSTALACJI WENTYLACJI BUD 9A I. ZAKRES CZYNNOŚCI: 1. Okresowe wizyty kontrolne i przeglądy: Zakres czynności obejmuje wszelkie prace zgodne z DTR producenta urządzeń, a w szczególności: 1.1.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Al. Racławickie 1, 20-059 Lublin, woj. lubelskie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Al. Racławickie 1, 20-059 Lublin, woj. lubelskie, Lublin: Usługa konserwacji urządzeń wentylacji, klimatyzacji i automatyki w obiektach Uniwersytetu Medycznego; UM-ZP-262-26/10 Numer ogłoszenia: 62468-2010; data zamieszczenia: 08.03.2010 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Zakopane: Dostawa gazów medycznych - A.ZP-271-12/15 Numer ogłoszenia: 303280-2015; data zamieszczenia: 10.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zakopane: Dostawa gazów medycznych - A.ZP-271-12/15 Numer ogłoszenia: 303280-2015; data zamieszczenia: 10.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 5 2015-11-10 12:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalsokolowski.pl Zakopane: Dostawa gazów medycznych - A.ZP-271-12/15

Bardziej szczegółowo

Centrala będzie utrzymywać w pomieszczeniu wymaganą temperaturę i stężenie CO 2 przez cały rok.

Centrala będzie utrzymywać w pomieszczeniu wymaganą temperaturę i stężenie CO 2 przez cały rok. KLUB: Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna z recyrkulacją, wymiennikiem krzyżowym, nagrzewnicą wodną i (opcja do późniejszego zamontowania w przypadku zainstalowania w budynku agregatu wody lodowej)

Bardziej szczegółowo

REFERENCJE DOTYCZĄCE INSTALACJI HVACR

REFERENCJE DOTYCZĄCE INSTALACJI HVACR Oddział we Wrocławiu,, REFERENCJE DOTYCZĄCE INSTALACJI HVACR Firma PARTNER SERWIS Sp. z o.o. wykonała na zakładzie produkcyjnym ALSTOM POWER Sp. z o.o. O/Wrocław szereg instalacji z zakresu wentylacji,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa: Obsługa techniczna, konserwacja systemów i instalacji znajdujących się w budynkach położonych w kompleksie Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego przy ulicach: Dobra 56/66 (BUW), Dobra 72 oraz

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA dla robót SERWISOWYCH kotłowni wodnej (gazowo-olejowej):,,serwisowanie kotłowni wodnej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju Opracował: mgr inŝ. Tomasz Lalewicz

Bardziej szczegółowo

Ciepło z lokalnych źródeł gazowych

Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Kotłownie gazowe to alternatywne rozwiązanie dla Klientów, którzy nie mają możliwości przyłączenia się do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2 do zaproszenia- opis przedmiotu zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia I. Zakres przeglądów konserwacyjnych urządzeń klimatyzacyjnych: 1. Wykonawca, o ile zalecenia producenta urządzenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cba.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cba.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cba.gov.pl Warszawa: Zakup usługi w zakresie konserwacji i usuwania awarii urządzeń klimatyzacyjnych

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. W związku z wpłynięciem zapytań do SIWZ w postępowaniu prowadzonym w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r, poz.2164) pn. Termomodernizacja budynków użyteczności

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA A. Opis techniczny B. Rysunki ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Rzut przyziemia skala 1 : 100 2. Rzut balkonu skala 1 : 100 3. Rzut balkonu - instalacja wywiewna skala 1 : 100 4. Rzut maszynowni skala 1 : 100 5.

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, 18 19 marca 2014 r. tel. 60 70 62 700 / biuro@idwe.pl / www.idwe.pl

Szanowni Państwo, 18 19 marca 2014 r. tel. 60 70 62 700 / biuro@idwe.pl / www.idwe.pl Pompy,, ssawy,, wentyllatory ii dmuchawy ((oraz iich regullacjja ii aparattura konttrollno pomiiarowa)) 18 19 marca 2014 r. Szanowni Państwo, maszyny przepływowe są elementem większych systemów i to, czego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego Oznaczenie sprawy: KTT-486/2016 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp. OBIEKT OPIS 1. 2. 3. 4. 5. Centrala wentylacyjna CKV4-P-O-O - wydatek 1000-2500 m 3 /h Budynek Dydaktyczny

Bardziej szczegółowo

Strona 2 z 5 konstrukcyjnych, -rozbicie betonowych elementów nośnych, -demontaż płytek ściennych i podłogowych w miejscach zdemontowanych dygestoriów

Strona 2 z 5 konstrukcyjnych, -rozbicie betonowych elementów nośnych, -demontaż płytek ściennych i podłogowych w miejscach zdemontowanych dygestoriów Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.uokik.gov.pl/ Warszawa: Dostawa i montaż dwóch dygestoriów z podłączeniem

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA SYSTEM CHŁODZĄCY. Łódź, 28.03.2013

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA SYSTEM CHŁODZĄCY. Łódź, 28.03.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA SYSTEM CHŁODZĄCY Łódź, 28.03.2013 1. Nazwa i adres Zamawiającego. NIP: 7261014163 REGON: 470972354 adres: ul. Stalowa 17, 91-859 Łódź tel. (042)659 95 50 fax

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Centralne Biuro Antykorupcyjne, Al. Ujazdowskie 9, 00-583 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 437 13 00, faks 22 437 13 90.

I. 1) NAZWA I ADRES: Centralne Biuro Antykorupcyjne, Al. Ujazdowskie 9, 00-583 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 437 13 00, faks 22 437 13 90. Warszawa: Zakup usługi w zakresie przeglądu (konserwacji), usuwania awarii i usterek (pogotowie serwisowe i utrzymania w pełnej sprawności technicznej urządzeń klimatyzacyjnych, w tym dostawie części zamiennych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WENTYLACJ MECHANICZNEJ DLA SALI GIMNASTYCZNEJ W GIMNAZIUM NR 1 W SŁUPSKU UL. DEOTYMY 15A

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WENTYLACJ MECHANICZNEJ DLA SALI GIMNASTYCZNEJ W GIMNAZIUM NR 1 W SŁUPSKU UL. DEOTYMY 15A SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WENTYLACJ MECHANICZNEJ DLA SALI GIMNASTYCZNEJ W GIMNAZIUM NR 1 W SŁUPSKU UL. DEOTYMY 15A 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy błąd wystąpił w Rozdz. I pkt. 3 ust. 4 oraz Rozdz. I pkt. 5 ust. 5 powyższe w związku ze zmianą otrzymuje brzmienie:

Przedmiotowy błąd wystąpił w Rozdz. I pkt. 3 ust. 4 oraz Rozdz. I pkt. 5 ust. 5 powyższe w związku ze zmianą otrzymuje brzmienie: Odpowiedzi na pytania do przetargu nieograniczonego pn.: Usługa w zakresie ochrony osób i mienia Numer ogłoszenia: 21220-2016 ; data zamieszczenia: 01.02.2016 Pytanie 1: Proszę o wyjaśnienie : Zał. nr

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA KOGENERACJI

INSTALACJA KOGENERACJI W Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera sp. z o.o. nieprzerwanie trwają prace przy modernizacji centralnych źródeł ciepła, systemów grzewczych, klimatyzacyjnowentylacyjnych, elektrycznych oraz

Bardziej szczegółowo

Mobilna Energia Chłodnicza i Elektryczna w Przemyśle Spożywczym

Mobilna Energia Chłodnicza i Elektryczna w Przemyśle Spożywczym Mobilna Energia Chłodnicza i Elektryczna w Przemyśle Spożywczym Utrzymanie Ruchu w Przemyśle Spożywczym V Konferencja Naukowo-Techniczna 18-19 marca 2013 r. Światowy lider wynajmu generatorów i urządzeń

Bardziej szczegółowo

Automatyka chłodnicza

Automatyka chłodnicza POLITECHNIKA GDAŃSKA Automatyka chłodnicza Temat: Układy automatyki nowoczesnych central klimatyzacyjnych bez odzysku ciepła Jakub Ryń Katedra Techniki Cieplnej Systemy, Urządzenia Chłodnicze i Klimatyzacyjne

Bardziej szczegółowo