Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. KOMPLEKSOWA OBSŁUGA TECHNICZNA - numer sprawy 259/ZP/2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. KOMPLEKSOWA OBSŁUGA TECHNICZNA - numer sprawy 259/ZP/2014"

Transkrypt

1 Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, Kraków Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Kraków, 30 września 2014 r. DZPiZ 259/ZP/2014 Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. KOMPLEKSOWA OBSŁUGA TECHNICZNA - numer sprawy 259/ZP/2014 I. Zarząd Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. w związku z prowadzoną procedurą o zamówienie publiczne, w trybie przetargu nieograniczonego, numer sprawy 259/ZP/2014, odpowiada na zapytanie uczestników postępowania o następującej treści: Pytanie 1: Zgodnie z treścią umowy załączonej do specyfikacji w paragrafie drugim, podpunkcie siódmym widnieje informacja iż Materiały eksploatacyjne filtry dla instalacji wentylacji i klimatyzacji żarówki i świetlówki zapewni Zleceniodawca. Pozostałe materiały niezbędne do wykonania usługi zapewnia Zleceniobiorca. Prosimy o skonkretyzowanie definicji pozostałych materiałów, czy z racji opisanego zakresu materiały takie jak farby lub inne potrzebne w zakresie branży remontowo- budowlanej również są po stronie Wykonawcy? Podobny zapis znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie IV, 11 Odpowiedź 1: Zamawiający informuje, że wszystkie materiały niezbędne do wykonania zlecenia (np. farby, wężyki, uszczelki, smary itd.) z wykluczeniem filtrów dla układów wentylacji i klimatyzacji oraz żarówek i świetlówek, zapewnia Wykonawca. Pytanie 2: Prosimy o sprecyzowanie przeglądów oraz pomiarów jakie musimy wykonać w obiekcie. Czy po naszej stronie są również przeglądy budowlane jak i elektryczne wymagane prawem? Jeśli tak prosimy ponadto o informację kiedy miał miejsce ostatni przegląd pięcioletni? Odpowiedź 2: Zamawiający informuje, że w zakres usługi nie wchodzą przeglądy budowlane. Takie przeglądy Zamawiający wykonuje na własny koszt ( mowa o przeglądach przeprowadzanych zgodnie z prawem budowlanym z art. 62 pkt. 1.1, 1.2, 1.3 ). W zakres usługi stanowiącej przedmiot zamówienia wchodzą natomiast roczne przeglądy instalacji elektrycznej - każdy punkt. str. 1

2 Pytanie 3: Czy w obiekcie znajdują się urządzenia będące na gwarancji producenta? Czy w kwocie Wykonawcy zawierać ma się kwota dokonywanych przez gwaranta przeglądów? Czy szpital ma odrębne umowy zawarte z gwarantami? Odpowiedź 3: Zamawiający informuje, że w obiektach Szpitala znajdują się urządzenia podlegające gwarancji. Szpital ma zawarte z dostawcami umowy na serwis w trakcie trwania gwarancji. Ważniejszymi urządzeniami podlegającymi gwarancji są: 67 szt. central wentylacyjno klimatyzacyjnych (nawiewnych i wywiewnych), 3 agregaty wody lodowej śrubowe - 860KW, 1 agregat wody lodowej turbocore - 850KW, 1 agregat absorpcyjny - 250KW, 2 agregaty kogeneracyjne 240e/360cKW Pytanie 4: Czy Zamawiający posiada zestawienia ilościowe wraz z podanymi producentami oraz typami urządzeń instalacji niskoprądowych takich jak: instalacja przyzywowa, domofonowa, wideodomofonowa, kontroli dostępu, systemów dozorowych, RTV, instalacji nagłaśniającej, monitoringu i TV przemysłowej. Jeśli Zamawiający posiada takie zestawienia prosimy o ich udostępnienie. Odpowiedź 4: Zamawiający informuje, że nie posiada takiego zestawienia. Pytanie 5: Zgodnie z Opisem przedmiotu zlecenia w Rozdziale II, punkcie 1. podpunkcie h) Wykonywanie konserwacji wszystkich UPS-ów, agregatów prądotwórczych oraz baterii akumulatorów do: UPS-ów, agregatów prądotwórczych i sterowania automatyką stacji ST-1, proszę o udzielenie informacji po czyjej stronie leży zakup paliwa do agregatu, poprosimy również o zestawienie ilościowe UPS-ów. Odpowiedź 5: Zamawiający informuje, że zakup paliwa znajduje się po stronie Zamawiającego. Zestawienie liczbowe wraz z rodzajem UPS ów stanowi załącznik nr 1 do niniejszych odpowiedzi. Pytanie 6: W związku z zapisem w opicie przedmiotu zlecenia w punkcie 4, podpunkcie k) terminowe wykonywanie czynności wynikających z DTR i wymagań producenta proszę o zestawienie urządzeń wentylacji i klimatyzacji wraz z podaniem producenta. Odpowiedź 6: Zamawiający informuje, że posiada łącznie 115 central wentylacji i klimatyzacji (43 centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne, 72 centrale wentylacyjne).producenci central: Klimor, Klimator, Frapol, Clima Gold, Weisstechnik, Cp Clima, VTS, Hestor. Pytanie 7: Punkt 6.3. wzoru Umowy czy wartość zlecenia / oferty będzie musiała zostać przygotowana w oparciu o kalkulację w programie KNR? str. 2

3 Odpowiedź 7: Zamawiający informuje, że nie wymaga obliczania ofert na podstawie K.N.R. Oferty powinny być odwzorowaniem średnich cen rynkowych, najlepiej przygotowywane w oparciu o trzy niezależne wyceny. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji wyliczeń celem wykluczenia manipulacji ofertowych. Pytanie 8: OPZ p. 2.a. naprawa elementów sprzętu medycznego - o jaki konkretnie sprzęt chodzi? Odpowiedź 8: Zamawiający informuje, że są to w głównej mierze proste naprawy ślusarskie i malarskie jak np. naprawa mechanicznego podnośnika łóżka, prostowanie podpórek, łóżek, leżanek, kozetek, spawanie szczebli łóżek, malowanie stojaków na kroplówki, parawanów, łóżek, szafek przy łóżkowych, elementów konstrukcyjnych aparatury, dokręcanie bądź wymiana uszkodzonych śrub, smarowanie elementów ruchomych. Z umowy wykluczone są naprawy specjalistycznego sprzętu medycznego, w szczególności: kardiomonitory, respiratory, dializatory, tomografy, rezonans, aparaty USG, mammografy, rentgeny, aparaty EKG, ssaki, wirówki, digestoria, komory laminarne, mikroskopy. Pytanie 9: OPZ p. 2.e. czy wszystkie wymienione tu materiały stanowią koszt Zleceniobiorcy? Odpowiedź 9: Zamawiający informuje, że wszystkie materiały są kosztem Wykonawcy z wykluczeniem filtrów dla instalacji wentylacji oraz źródeł światła. Zamawiający zwraca uwagę na zasadę opisaną w 6 ust. 3 projektu umowy (załącznik nr 6 do SIWZ). Pytanie 10: OPZ p. 2.d. czy w sytuacji uszkodzenia np. nogi łóżka, Zamawiający będzie oczekiwać malowania całego łóżka czy tylko uszkodzonego elementu? Odpowiedź 10: Zamawiający informuje, że nie wymaga za każdym razem malowania całych zespołów jak np. łóżko w przypadku uszkodzenia jednego elementu, niemniej naprawę należy wykonać starannie przy odpowiednim doborze farby (celem niwelacji rażących różnic w kolorze) stosując właściwe równe odcięcia w miejscach nie widocznych (np. pod materacem, w narożnikach itd.) W przypadku bardzo (rozlegle) pobijanych sprzętów zlecone zostanie całościowe malowanie. Pytanie 11: OPZ p. 2.f. prosimy o podanie wielkości powierzchni, która musiała zostać odtworzona w ostatnich dwóch latach Odpowiedz 11: Zamawiający informuje, że na przestrzeni roku 2013 i 2014 wykonał 7 napraw odtworzeniowych w terenie, o łącznej powierzchni m2. str. 3

4 Pytanie 12: OPZ p. 3.h. jakiego rodzaju gazu dotyczy ten punkt? Zapis ten znalazł się w części z zakresu branży instalacji sanitarnych. Odpowiedź 12: Zamawiający informuje, że zapis dotyczy gazu ziemnego. Pytanie 13: Kto jest producentem central wentylacyjnych? Odpowiedź 13: Zamawiający informuje, że większość central na obiekcie jest firmy Frapol, część firmy Klimor, Klimator (producent już nie istnieje), Clima Gold, VTS, Hestor, Weisstechnic. Pytanie 14: OPZ p. 4.h. o jakie komory chodzi? Odpowiedź 14: Zamawiający informuje, że chodzi o komory w centralach wentylacyjnych, inna nazwa to sekcje. Pytanie 15: OPZ p. 5.h. czego Zamawiający oczekuje przy obsłudze i naprawie rozprężanli butlowej z podtlenkiem azotu? Odpowiedź 15: Zamawiający informuje, że oczekuje utrzymywania pełnej szczelności i sprawności instalacji (ze szczególnym naciskiem na zawory odcinające i reduktory) oraz wymiany butli z gazami medycznymi. Pytanie 16: OPZ p. 5.g czego Zamawiający oczekuje przy obsłudze zbiorników z ciekłym tlenem i ciekłym azotem? Odpowiedź 16: Zamawiający informuje, że oczekuje dozoru zbiornika, tj. sprawdzenie ilości gazów w zbiorniku, kontrola szczelności zbiornika, asekuracja i pomoc przy tankowaniu zbiornika, prowadzenie książki tankowania zbiornika, usuwania nadmiernego oblodzenia z rozprężacza oraz instalacji, dbanie o porządek w pobliżu zbiornika, dbanie o czytelność urządzeń pomiarowych (czystość szkieł manometrów, wyświetlaczy), kontrola zasilania zbiornika (gniazdo siłowe, oświetlenie). Pytanie 17: OPZ p. 7.d. których konkretnie mediów dotyczyć będzie codzienny odczyt zużycia? Odpowiedź 17: Zamawiający informuje, że odczyty dotyczą następujących mediów: woda, gaz ziemny, ciepło dostarczane przez MPEC, energia elektryczna, ciepło technologiczne. str. 4

5 Pytanie 18: OPZ p. 7.d. co Zamawiający rozumie poprzez niezbędne dokumenty z zakresu prowadzonej działalności? Odpowiedz 18: Zamawiający informuje, że chodzi o protokoły z dokonywanych przeglądów, pomiarów itp. wymaganych prawem i przepisami. Zamawiający wymaga dokumentów potwierdzających wykonanie powyższych czynności. Pytanie 19: OPZ IV.4.b. - kto jest producentem dwóch agregatów kogeneracyjnych i na czym polegać ma ich obsługa przez Zleceniobiorcę? Odpowiedź 19: Zamawiający informuje, że producentem jest firma Viessmann, obsługa polegać będzie na utrzymywaniu agregatów w ciągłej pracy, regulacji parametrów, odczycie parametrów pracy, czyszczeniu filtrów na instalacji, utrzymywaniu w czystości urządzeń i instalacji, czyszczeniu awaryjnych chłodnic typu dry cooler, oraz wykonywaniu czynności wynikających z DTR urządzenia, nie będące serwisem specjalistycznym bądź okresowym przeglądem. Pytanie 20: OPZ IV.4.2. ile jest czujek gazu? Odpowiedź 20: Zamawiający informuje, że czujniki gazu ziemnego zlokalizowane są w budynku kotłowni na hali kotłów oraz na hali agregatów kogeneracyjnych w liczbie 7 sztuk. Pytanie 21: OPZ V.p.37 czy zapis z tego punktu dotyczy instalacji gazów medycznych? Odpowiedź 21: Zamawiający informuje, że punkt dotyczy instalacji gazów medycznych. Pytanie 22: Ile w tej chwili jest w szpitalu central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych? Odpowiedz 22: Zamawiający informuje, że w Szpitalu jest łącznie 115 central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (43 sztuki central wentylacyjno - klimatyzacyjnych, 72 sztuki central wentylacyjnych). Pytanie 23: OPZ II 1.f. jakiego rodzaju są to źródła zasilania? Kto ponosi koszty ich zakupu? Odpowiedź 23: Zamawiający informuje, że chodzi o wszelkiego typu baterie i akumulatorki, koszt zakupu ponosi Wykonawca. str. 5

6 Pytanie 24: OPZ II Czy w przypadku naprawy oświetlenia zewnętrznego koszt materiałów będzie stanowić obciążenia Zamawiającego czy Zleceniobiorcy? Odpowiedź 24: Zamawiający informuje, że koszt materiałów obciąża Wykonawcę, z zastrzeżeniem zasad wynagrodzenia, szczegółowo opisanym w OPZ- cie i projekcie przedmiotowej umowy. Pytanie 25: Czy w przypadku konieczności odtworzenia nawierzchni Zamawiający będzie oczekiwać ułożenia płyt chodnikowych starego typu czy zgodzi się na kostkę Bauma? Odpowiedź 25: Zamawiający wymaga odtworzenia nawierzchni z zastosowaniem materiałów podobnych do zastosowanych. Jeśli nawierzchnia np. przed wejściem głównym do Szpitala jest wykonana z kostki tzw. Bauma należy użyć istniejącej pochodzącej z demontażu lub w przypadku jej zniszczenia odtworzyć z podobnej. Jeśli rozebraniu uległ chodnik z płyt chodnikowych betonowych 50x50,należy użyć płyt pochodzących z demontażu lub zakupić nowe podobne o zbliżonych lub identycznych wymiarach. W przypadku odtworzenia powierzchni dróg Zamawiający wymaga odtwarzania dróg zgodnie ze sztuką przy użyciu materiału samoklinującego się kruszywa (tzw. kliniec ) o odpowiedniej gradacji, odpowiednio zagęszczonego jako warstwy końcowej. Pytanie 26: OPZ II.2.c. czy pod określeniem montaż lekkich ścian działowych należy rozumieć ścianki GK? Odpowiedź 26: Zamawiający informuje, że tak, ścianki z tzw. GK na odpowiedniej konstrukcji wypełnionych wełną mineralną, budowanych zgodnie z zaleceniami producenta danego systemu Pytanie 27: OPZ V rozumiemy, że Zamawiający nie oczekuje w ramach umowy czyszczenia całości kanałów wentylacyjnych Odpowiedź 27: Zamawiający informuje, że nie wymaga czyszczenia całej instalacji wentylacji mechanicznej, a jedynie odcinki końcowe (za kratkami wentylacyjnymi), łatwo dostępne kanały, odcinki za centralami, czerpnie, komory filtracyjne, skrzynki rozprężne, dyfuzory. Pytanie 28: Prosimy o wymienienie ilości i rodzaju urządzeń instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz zakresu czynności, do których zobowiązany jest Zleceniobiorca. Ponadto prosimy o informację czy nowo zainstalowane urządzenia w wyniku modernizacji instalacji wentylacji i klimatyzacji w Szpitalu również wchodzą w zakres obowiązków Zleceniobiorcy. Jeśli tak, to jakie są to obowiązki, na jakich urządzeniach i przy jakich ilościach sztuk? Kto jest ich producentem i na jaki okres została udzielona gwarancja? str. 6

7 Odpowiedź 28: Zamawiający informuję, że posiada łącznie 115 central wentylacji i klimatyzacji (43 centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne, 72 centrale wentylacyjne). W większości przypadków do układów nawiewnych które stanowią ok. 50% wszystkich central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych przypisane są urządzenia typu: zawory trójdrożne lub dwudrogowe, armatura odcinająca i filtracyjna, pompy obiegowe CT, czujniki, presostaty, termometry, manometry, przepustnice mechaniczne bądź z siłownikiem, klapy p.poż, wytwornice pary dla układów nawilżania, jonizatory, nagrzewnice i chłodnice kanałowe, moduły recyrkulacyjne (5szt.) regulatory ciśnienia typu: VAV (kilka szt.) Ponadto urządzenia wchodzące w skład odzysku ciepła jak armatura filtracyjna czy odcinająca, zawory z siłownikami, pompy, zestaw do stabilizacji ciśnienia, wymienniki, czujniki, przepływomierze, manometry termometry, zbiornik glikolu. Zakres czynności przeglądowych bądź konserwacyjnych wynikać będzie z DTR danego urządzenia, w większości przypadków, jest to: wymiana filtrów, czyszczenie wnętrza central, czyszczenie i dezynfekcja nagrzewnicy, chłodnicy, wymiennika odzysku, czyszczenie turbiny, sprawdzenie bądź korekta zaciągów pasów napędowych, wymiana zużytych pasów napędowych, wymiana uszkodzonych łożysk, smarowanie łożysk oraz elementów ruchomych - wykonawczych, wymiana oświetlenia komór sekcji centrali, czyszczenie piór przepustnicy, czyszczenie filtrów na instalacji hydraulicznej (np. CT lub WL), czyszczenie zbiorników wytwornic pary, czyszczenie syfonów instalacji odprowadzania skroplin bądź instalacji spustowej z wytwornic pary, czyszczenie poszycia zewnętrznego centrali, utrzymywania w czystości osprzętu centrali oraz pomieszczenia w którym znajdują się urządzenia, czyszczenie wszelkiego typu czerpni powietrza, krat czerpalnych, komór kurzowych komór filtracyjnych, dostępnych odcinków kanałów wentylacyjnych. Naprawie podlegają wszystkie urządzenia wchodzące na skład instalacji wentylacji i klimatyzacji w wykluczeniem tych które są na gwarancji. Konserwacji obsłudze podlegają wszystkie urządzenia należące do Zamawiającego. Warunkom umowy podlegają wszystkie nabyte czy zmodernizowane podczas trwania umowy układy, instalacje bądź urządzenia. Szpital w 2014 roku dokonał modernizacji (wymiany) 67 szt. central wentylacyjno klimatyzacyjnych wraz z osprzętem, oraz układem odzysku ciepła opartym o instalacje glikolową z centralną przepompownią oraz siecią wymienników. Te urządzenia podlegają 3 letniej gwarancji (gwarancja biegnie od listopada 2014). Producentem większości urządzeń jest: firma Frapol, Klimor, Klimator centrale wentylacyjno klimatyzacyjne, Danfoss zawory regulacyjne, Wilo, Danfoss, Pompy Grudziądz pompy, Carel, Trend, Klimatronic automatyka, Smay, Frapol, Trox, klap p. poż. Pytanie 29: OPZ V.2.17 na czym polegać ma kontrola szczelności instalacji gazów medycznych? Odpowiedź 29: Zamawiający informuje, że kontrola szczelności instalacji gazów medycznych polegać ma na wizualnej kontroli instalacji, obserwacji urządzeń pomiarowych i wychwytywanie ponad normatywnego zużycia, kontroli szczelności punktów poboru gazów med. str. 7

8 Pytanie 30: OPZ V.2.47 na czym polegać ma przegląd i czyszczenie sieci kanalizacyjnych ogólnospławnych zewnętrznych i wewnętrznych? Odpowiedź 30: Zamawiający informuje, że przegląd ma na celu zdiagnozowanie wszelkich nieszczelności, bądź niedrożności, a w przypadku stwierdzenia niedrożności należy instalację wyczyścić - udrożnić. Pytanie 31: OPZ V.3.1. jaka jest powierzchnia zabudowy Szpitala? Czy Zamawiający będzie oczekiwać wpisów do KOB? Odpowiedz 31: Zamawiający informuje, że łączna powierzchnia obiektów używanych to ok m2. Zamawiający nie wymaga wpisów do książek obiektowych Pytanie 32: OPZ V.2.20 co Zamawiający rozumie przez czyszczenie przepompowni wody uzdatnionej wraz z doszczelnieniem układów pompowych? Odpowiedz 32: Zamawiający przez powyższy zapis rozumie czyszczenie armatury filtracyjnej, zbiornika wody uzdatnionej, instalacji podległej oraz pomieszczeń. Zaś doszczelnienie układów pompowych rozumie się przez to czynności likwidujące wycieki z pomp, głównie z dławików (czyszczenie dławic, smarowanie dławic, uszczelnienie dławic, dokręcenie dławic). Pytanie 33: Prosimy o potwierdzenie, że wkłady filtracyjne tak samo jak filtry stanowią koszt Zamawiającego. Odpowiedź 33: Zamawiający potwierdza. Pytanie 34: OPZ V.2.39 co Zamawiający rozumie przez przegląd i pomiar szczelności sieci gazowych zewnętrznych i wewnętrznych gazu nisko i średnioprężnego? Jakie urządzenia są do kontroli i jaki jest jej zakres? Dlaczego w zakres wchodzi zewnętrzna część instalacji skoro za tę część odpowiada lokalna spółka gazownictwa? Odpowiedź 34: Zamawiający posiada w swoich budynkach oraz na własnym terenie sieć gazu niskoprężnego i średnioprężnego. Zamawiający jest właścicielem sieci wewnętrznych (w budynkach) jak również tych które są sieciami zewnętrznymi ale biegnącymi na terenie (na działkach) Zamawiającego aż do układu pomiarowego lokalnej spółki gazowniczej i za te instalacje odpowiada. Lokalna spółka gazownicza odpowiada za sieci za układem pomiarowym. Na instalacji zamontowane są gazomierze zaś w pomieszczeniach kotłowni czujniki gazu. Obowiązkiem Wykonawcy jest utrzymywanie instalacji str. 8

9 Zamawiającego w pełnej szczelności, przez to rozumie się wszelkie czynności wynikające z tego obowiązku. Pytanie 35: Czy Zamawiający oczekuje odrębnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla swojego kontraktu? Odpowiedź 35: Zamawiający informuje, że zgodnie z poz. XVI pkt. 4 SIWZ - Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia umowy przedłoży Zamawiającemu dowód ubezpieczenia OC Wykonawca zobowiązany jest przedstawić polisę ubezpieczenia OC od prowadzonej działalności w zakresie związanym z przedmiotem zamówienia, ważną w okresie realizacji zamówienia zapewniającą ochronę ubezpieczeniową z limitem minimum ,00 zł (słownie: jeden milion złotych) zł bez sublimitu ograniczającego wypłatę w wypadku szeregu szkód wynikających z jednego zdarzenia. Pytanie 36: Rozumiemy, że Zamawiającym jest Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie i przetarg dotyczy tylko budynków i budowli znajdujących się przy terenie os. Złotej Jesieni 1. Skąd zatem w p. VII.2., 3 i 4 w zapisach dotyczących zabezpieczenia należytego wykonania umowy, pojawia się nowe określenie Partner Wiodący? Odpowiedź 36: Zamawiający informuje, że doszło do omyłki pisarskiej. Zamawiającym jest Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. Os. Złotej Jesieni 1. Pytanie 37: Oczekują Państwo spełnienia warunku świadczenia usług konserwatorskich, obsługowych oraz napraw urządzeń i instalacji gazów medycznych i technicznych. Wprowadzenie zapisu o konieczności wykazania się takim doświadczeniem ogranicza możliwość udziału w niniejszym przetargu i jego konkurencyjność do możliwych ofert wyłącznie od firm, które obsługują szpitale. Ze względu na fakt, iż wiele jednostek opieki zdrowotnej, nie wykorzystało dotąd możliwości outsourcingu obsługi technicznej, rynek tych firm jest dużo bardziej ograniczony od całego rynku obsługi technicznej obejmującego wszelkiego rodzaju nieruchomości. Można w nich znaleźć wiele bardzo trudnych instalacji, ale nie instalację gazów medycznych i technicznych. Zatem wnosimy o rozważenie możliwości usunięcia warunku wykazania się dotychczasową obsługą instalacji gazów medycznych i technicznych przez Wykonawcę. Odpowiedź 37: Zamawiający informuje, że modyfikacją zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 1 września 2014 r., usunął powyższy wymóg. str. 9

10 Pytanie 38: W przypadku Państwa negatywnej decyzji do naszej propozycji z punktu 1 powyżej, wnosimy o potraktowanie warunku jako rozłączny, czyli instalacji gazów medycznych lub gazów technicznych. Odpowiedź 38: Zamawiający informuje, że modyfikacją zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 1 września 2014 r., usunął wymóg wykazania się przez Wykonawcę doświadczeniem. Pytanie 39: P. II.1.s.OPZ Co oznacza nadzór i kontrola nad agregatami prądotwórczymi i urządzeniami UPS w sytuacjach awaryjnych? Odpowiedź 39: Przez sytuacje awaryjną rozumie się pracę anormalną instalacji elektrycznej, jak np. zanik napięcia czy uszkodzenie instalacji podstawowej. Wtedy podstawowe źródło zasilania zostaje zastąpione źródłami awaryjnymi jak UPS y czy agregaty prądotwórcze. Do czasu usunięcia awarii sieci podstawowej należy nadzorować pracę w/w. urządzeń. Urządzenia podczas normalnej eksploatacji sieci nie pracują i nie wymagany jest ich stały dozór, a jedynie okresowy. Pytanie 40: P. II.4.h. OPZ Czy wymienione materiały eksploatacyjne (pasy napędowe, łożyska, smary, oświetlenie komór) stanowią koszt Wykonawcy? Odpowiedź 40: Tak z wykluczeniem źródeł światła. Pytanie 41: Pomiędzy zapisami SIWZ a projektu umowy zachodzi nieścisłość dotycząca terminu przygotowania harmonogramu wykonywania usługi. W SIWZ jest to zapis nie później niż do chwili rozpoczęcia świadczenia usługi (p. IV.8) natomiast w projekcie umowy do 30 dni od rozpoczęcia świadczenia usługi (p.2.4.). Prosimy o wyjaśnienie. Odpowiedź 41: Harmonogram należy dostarczyć do 30 dni od rozpoczęcia świadczenia usługi. Pytanie 42: Z uwagi na konieczność właściwego oszacowania kosztów dotyczących robót ziemnych i odtworzenia nawierzchni (p.2.f. OPZ) prosimy o informację w oparciu o okres ostatnich 2-óch lat jakiego rodzaju są to roboty oraz jakiej wielkości powierzchni dotyczyły. Odpowiedź 42: Prace dotyczyły powierzchni ok m2 i w zależności od miejsca wystąpienia awarii były to prace ziemne odkopanie rurociągu, rozebranie kostki, zabezpieczenie terenu wykopu, wywóz mokrej ziemi, odtworzenie do stanu poprzedniego nawierzchni, z wykorzystaniem materiału str. 10

11 pochodzącego z demontażu oraz materiału nowego, lub odtworzenie terenów zielonych (zasianie trawy). Pytanie 43: Czy Zamawiający zapewni części zamienne do posiadanych punktów poboru celem ich naprawy, a w razie braku takiej możliwości zleci ich wymianę na nowe na podstawie osobnej wyceny Wykonawcy? (p. II.5.c. OPZ). Odpowiedź 43: Zamawiający nie zapewnia części. Wykonawca ma we własnym zakresie zakupywać materiały niezbędne do napraw. Zamawiający zwraca uwagę na zasadę opisaną w 6 ust. 3 projektu umowy (załącznik nr 6 do SIWZ). Pytanie 44: Zamawiający wymaga prowadzenia "obsługi, naprawy i konserwacji sprężarek powietrza medycznego, osuszaczy, pomp próżni medycznej wraz z odwadnianiem sieci instalacji". W celu utrzymania sprawności technicznej wskazanych urządzeń konieczne jest wykonywanie co ok. 6 miesięcy ich przeglądów wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych. Prace te powinny być wykonywane przez serwis producenta lub firmy/osoby posiadające jego autoryzację, co generuje znaczące koszty. Czy koszt przeglądów okresowych stacji sprężarek i pomp próżni wraz z dostawą niezbędnych materiałów eksploatacyjnych należy wycenić w ofercie? Odpowiedź 44: Serwis powinien być prowadzony przez osoby posiadające uprawnienia i niezbędną wiedzę do poprawnego serwisowania w/w. urządzeń. Materiały eksploatacyjne należy wymieniać zgodnie z zaleceniami producenta czyli zgodnie z DTR urządzenia. Materiały eksploatacyjne są kosztem Wykonawcy. Pytanie 45: Ponadto prosimy o enumeratywne wyspecyfikowanie czego nie obejmuje przedmiotowa usługa. Odpowiedź 45: Zamawiający informuje, że brak jest możliwości, z obiektywnych względów, udzielenia odpowiedzi na tak postawione pytanie. Umowa obejmuje swoim zakresem czynności określone w OPZ cie. Pytanie 46: Ilość central wentylacyjnych wraz z nazwą producenta Odpowiedź 46: Zamawiający informuje, że większość central na obiekcie jest firmy Frapol, część firmy Klimor, Klimator (producent już nie istnieje), w liczbie 72 sztuki. Pytanie 47: Średnia ilość uzupełnianych Kradzieże (rocznie) wyposażeni łazienek zawory, umywalki itp. str. 11

12 Odpowiedź 47: W roku 2014 Zamawiający odnotował 5 drobnych kradzieży, w szczególności: zaworów, syfonów, głowic termostatycznych). Pytanie 48: Producenci bram i szlabanów Odpowiedź 48: Zamawiający informuje, że jest to firma Came. Pytanie 49: Główni producenci baterii akumulatorów i UPS Odpowiedź 49: Zestawienie ilościowe wraz z rodzajem UPS ów stanowi załącznik do niniejszych odpowiedzi. Pytanie 50: Producent drzwi zamykanych automatycznie Odpowiedź 50: Zamawiający informuje, że są to firmy Geze i Dorma. Pytanie 51: Producent agregatów prądotwórczych Odpowiedź 51: Zamawiający informuje, że posiada 2 agregaty producent: F.G Wilson (z silnikiem Perkinsa), 1 agregat producent: Wytwórnia Silników Wysokoprężnych TZL z siedzibą w Andrychowie. Pytanie 52: Ilość sygnalizatorów gazów medycznych Odpowiedź 52: Zamawiający informuje, że jest ich 76 sztuk. Pytanie 53: Ilość lamp oświetlenia zewnętrznego, ewakuacyjnego, awaryjnego itp. Odpowiedź 53: Oświetlenie zewnętrzne w liczbie 120 sztuk, oświetlenie ewakuacyjne i kierunkowe w liczbie 725 sztuk. Pytanie 54: Ilość punktów pomiarowych (rozdz. II pkt 1p Opisu przedmiotu zlecenia) Odpowiedź 54: Zamawiający informuje, że posiada punktów pomiarowych. str. 12

13 Pytanie 55: Zalecenia i kwalifikacje osób w branży dyspozytorów Odpowiedź 55: Zamawiający informuje, że powinny być to osoby odpowiedzialne, umiejące sobie poradzić w sytuacjach kryzysowych i posiadające uprawnienia wymagane przepisami prawa. Pytanie 56: Proszę o potwierdzenie usunięcia poz. IX pkt. 1.2 SIWZ z zakresu wymagań do oferty: Odpowiedź 56: Zamawiający potwierdza, że w dniu 1 września 2014 roku, dokonał modyfikacji zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w poz. IX pkt. 1.2 b czyli w zakresie wykazania się przez Wykonawcę doświadczeniem o treści: wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie załącznik nr 5 do SIWZ. W celu potwierdzenia spełniania tego warunku Zamawiający żąda od Wykonawcy wykazania, że w sposób należyty potwierdzony stosownymi dokumentami (np.: referencjami, poświadczeniami), wykonał lub wykonuje co najmniej jedno porównywalne zamówienie. Za porównywalne zamówienia Zamawiający uzna zamówienie spełniające łącznie następujące wymagania: a) okres świadczenia usługi nie krótszy niż rok; b) wartość usługi nie mniejsza niż ,00 zł (brutto) rocznie; c) usługa obejmowała/obejmuje zakresem wykonywanie prac: konserwatorskich, obsługowych oraz napraw urządzeń i instalacji elektrycznych; konserwatorskich, obsługowych oraz napraw urządzeń i instalacji gazów medycznych i technicznych; konserwatorskich, obsługowych oraz napraw urządzeń i instalacji ciepłej i zimnej wody, centralnego ogrzewania; II. Pozostałe wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian. str. 13

Samorządowa Instytucja Kultury Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy Toruń, ul. Władysława Łokietka 5, Telefon (56) 690 49 90 http://centrumnowo.kei.

Samorządowa Instytucja Kultury Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy Toruń, ul. Władysława Łokietka 5, Telefon (56) 690 49 90 http://centrumnowo.kei. Samorządowa Instytucja Kultury Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy Toruń, ul. Władysława Łokietka 5, Telefon (56) 690 49 90 http://centrumnowo.kei.pl/ Załącznik nr 1 do SIWZ I. Do zakresu przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia są: Usługi konserwacyjno-naprawcze w branżach elektrycznej, sanitarnej, ślusarsko stolarskiej, ogólnobudowlanej oraz

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 2 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy obiektu położonego w Warszawie przy ul. Terespolskiej 15A; 03-830 Warszawa. Rozdział I. Dane techniczne obiektu. Kompleks sądowy powstał w

Bardziej szczegółowo

SZPITAL GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY im. Krysi Niżyńskiej - "Zakurzonej"

SZPITAL GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY im. Krysi Niżyńskiej - Zakurzonej SZPITAL GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY im. Krysi Niżyńskiej - "Zakurzonej" "INFLANCKA" SP ZOZ Warszawa, 02.lc.

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest: Usługa utrzymania w stałej sprawności technicznej urządzeń, instalacji i systemów technicznych obsługujących serwerownie

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

BZP 45/2/2010 Bydgoszcz, 27.09.2010 r.

BZP 45/2/2010 Bydgoszcz, 27.09.2010 r. UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz, tel. 52 341 91 00 fax 52 360 82 06 NIP 554 264 75 68 REGON 340057695 BZP 45/2/2010 Bydgoszcz, 27.09.2010 r. Do wszystkich

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Wrocław: Modernizacja wraz z przystosowaniem do obowiązujących przepisów p. poż. klatek K1, K2, K3 obejmująca przygotowanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekty wykonawcze w zakresie

Bardziej szczegółowo

ul. Gen. J. Filipowicza 9, 05-400 Otwock

ul. Gen. J. Filipowicza 9, 05-400 Otwock Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Gen. J. Filipowicza 9, 05-400 Otwock Otwock, dnia 04.04.2014r. LO342.1.2014 Dotyczy przetargu nr LO342.1.2014 na : Wykonanie robót budowlanych w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE DLA ZADANIA PN. SERWEROWNI DOTACJE NA INNOWACJE

ZAPYTANIE OFERTOWE DLA ZADANIA PN. SERWEROWNI DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE DLA ZADANIA PN. DOSTAWA, ROZMIESZCZENIE, INSTALACJA I URUCHOMIENIE KOMPLETNEJ SERWEROWNI WROCŁAW, DNIA 08.07.2015 R. DOTACJE NA INNOWACJE Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kraków, dnia 23 październik 2013r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Przetarg nieograniczony na roboty budowlane o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

Usługę konserwacji w budynku mieszkalnym położonym w Radomiu przy ul. Planowej 17

Usługę konserwacji w budynku mieszkalnym położonym w Radomiu przy ul. Planowej 17 ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGĘ KONSERWACJI W BUDYNKU MIESZKALNYM POŁOŻONYM W RADOMIU PRZY ULICY PLANOWEJ 17 1. Zamawiający Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Wspólnej położonej w Radomiu przy ulicy Planowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-10 Rozruch oczyszczalni ścieków, Wyposażenie BHP, PPOŻ, Szkolenia Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45252200-0 Wyposażenie oczyszczalni ścieków 45252100-9 Roboty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.12.2015 Zielona Góra, 16.03.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia Sekcja Zamówień Publicznych i Funduszy Strukturalnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH:

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: MODERNIZACJA BASENU WEWNĘTRZNEGO W ODDZIALE LECZNICZO REHABILITACYJNYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W JAWORZU ULICA WAPIENICKA 142 Sierpień 2011

Bardziej szczegółowo

ZAKRESY CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH I PRZEGLĄDÓW WYBRANYCH URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH. (publikacja pobrana ze strony www.ochronaprzeciwpozarowa.

ZAKRESY CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH I PRZEGLĄDÓW WYBRANYCH URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH. (publikacja pobrana ze strony www.ochronaprzeciwpozarowa. ZAKRESY CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH I PRZEGLĄDÓW WYBRANYCH URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH (publikacja pobrana ze strony www.ochronaprzeciwpozarowa.pl ) PRZECIWPOŻAROWA INSTALACJA WODOCIĄGOWA (zakres czynności

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Specyfikacja istotnych warunków zamówienia I. Zamawiający: Miasto Oświęcim ul. Zaborska nr 2 32-600 Oświęcim www.um.oswiecim.pl II. Tryb udzielenia

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE REMONTU SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. KŁOBUCKIEJ 21

WYKONANIE REMONTU SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. KŁOBUCKIEJ 21 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ RÓWNOWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia I Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na konserwację instalacji alarmowych, sygnalizacyjnych i audiowizualnych oraz pogotowie techniczne w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CZEGEKO CZEGEKO Sp. z O.O. 31-115 Kraków Pl. gen. Wł. Sikorskiego 2 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla projektów wielobranżowych, budowlano-wykonawczych; Budowa szklarni

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin Centrum Kształcenia Sportowego 70-424 Szczecin, ul. Mazurska 40 mazurska@cks.szczecin.pl ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie modernizacji 3 pasażerskich wagonów kolejowych ZATWIERDZAM:.. Warszawa 2015 rok 1

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert

Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert Warszawa, dnia 07.11.2014 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie i wdrożenie systemu zarządzania, archiwizacji i

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 1 z 7 2015-05-08 14:55 Warszawa: Modernizacja i adaptacja budynku Markoniówki wpisanego do rejestru zabytków jako pałac królewski z łazienką Lubomirskiej (zw. Markoniówką) pod nr 639-2, wchodzącego w skład

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kunowie Adres obiektu budowlanego: 27-415 Kunów ul. Łąkowa 5 Nazwy i kody robót

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI W ENERGETYCE CIEPLNEJ

BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI W ENERGETYCE CIEPLNEJ BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI W ENERGETYCE CIEPLNEJ Spis treści Wstęp... 4 1. Podstawowe pojęcia... 6 2. Obowiązki osób odpowiadających za eksploatację urządzeń... 8 3. Ogólne

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na przebudowę budynku dydaktycznego numer Zp/pn/44/2015

Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na przebudowę budynku dydaktycznego numer Zp/pn/44/2015 Dęblin, dnia 29.05.2015 r. Do Wykonawców postepowania numer Zp/pn/44/2015 Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na przebudowę budynku dydaktycznego numer Zp/pn/44/2015

Bardziej szczegółowo