Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Tester Pull-Off TPO-W00

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Tester Pull-Off TPO-W00"

Transkrypt

1 Dokumentacja Techniczno-Ruchowa TPO-W00 Morzeszczyn 2013

2 Spis treści 1 Bezpieczeństwo i odpowiedzialność Bezpieczeństwo i środki ostrożności użytkowania Odpowiedzialność Instrukcja bezpieczeństwa Zgodność z normami Zastosowanie Opis urządzenia Standardy i wybór testera Zestawienie najważniejszych norm dla badań pull-off Wybór testera Obsługa testera Ładowanie akumulatora Elementy obsługi Panel miernika cyfrowego Tryby pracy miernika cyfrowego Tryb odczytu Tryb programowania Zerowanie toru pomiaru siły Rejestr maksymalnej siły / naprężenia Korzystanie z diodowego wskaźnika przyrostu naprężenia Pomiar siły przyczepności Przygotowanie do testów przyczepności Wykonanie testu przyczepności Akcesoria dodatkowe Płytki testowe Praca z dużymi płytkami testowymi Pozostałe akcesoria rozszerzające obszar zastosowań testera Dane techniczne Konserwacja i obsługa techniczna Gwarancja

3 1 Bezpieczeństwo i odpowiedzialność 1.1 Bezpieczeństwo i środki ostrożności użytkowania Ta instrukcja zawiera ważne informacje na temat bezpieczeństwa, użytkowania i konserwacji Testera Pull-Off. Przed pierwszym użyciem urządzenia należy przeczytać niniejszy podręcznik. 1.2 Odpowiedzialność Gwarancja i odpowiedzialność za roszczenia wynikające z uszkodzenia ciała i uszkodzenia mienia nie mogą zostać uwzględnione, jeżeli wynikły z powodu następujących przyczyn: Wykorzystywania tego przyrządu niezgodnie z jego przeznaczeniem, opisanym w niniejszej dokumentacji. Nieprawidłowa obsługa i konserwacja urządzenia oraz jego komponentów. Nieautoryzowane modyfikacje konstrukcyjne instrumentu i jego komponentów. Poważne uszkodzenia wynikające z wpływu ciał obcych, upadków, aktów wandalizmu i siły wyższej. Wszystkie informacje zawarte w tej dokumentacji przedstawione są w dobrej wierze i uważa się je za prawidłowe. F.P.U. Ar Ho nie ponosi żadnej odpowiedzialności za kompletności i dokładności informacji. 1.3 Instrukcja bezpieczeństwa Urządzenie nie może być obsługiwane przez dzieci lub osoby pod wpływem alkoholu, leków lub preparatów farmaceutycznych. Każdy, kto nie zna tej instrukcji musi być nadzorowany podczas używania urządzenia. 1.4 Zgodność z normami Urządzenie jest w pełni zgodne z normami wymienionymi w następnych rozdziałach. Normy mogą zawierać wymagania dotyczące dokładności. jest kalibrowany zgodnie z EN klasa1 i tym samym przekracza wymagania dotyczące dokładności określone w wymienionych poniżej normach

4 2 Zastosowanie przeznaczony jest do pomiaru przyczepności warstw zapraw, obrzutek tynkowych, klejów do płytek ceramicznych, powłok malarskich, powłok izolacyjnych, klejów epoksydowych itp. położonych na podłożu bazowym oraz wytrzymałości powierzchniowych warstw betonu na odrywanie. W połączeniu z odpowiednim wyposażeniem pozwala na kontrolę przyczepności międzywarstwowej w systemach ociepleniowych. 3 Opis urządzenia Zasadniczym elementem przyrządu jest aluminiowa płyta nośna. W płycie osadzone są trzy stopki posiadające możliwość regulacji ich wysokości. Zapewnia to możliwość takiego ustawienia testera by siła odrywająca próbkę działała prostopadle do jej powierzchni. Centralnie pomiędzy nóżkami umieszczony jest siłownik wywierający naprężenie, a w jego otworze umieszczone jest cięgno. Dolny koniec cięgna zaopatrzony jest w zaczep przegubowy służący do łączenia z płytką testową. Do sterowania pracą siłownika oraz zadawania naprężenia zastosowano pompkę tłokową z korbą, której obracanie przesuwa tłok i powoduje zmianę objętości oleju w cylindrze pompki. W układzie hydraulicznym testera umieszczony jest również akumulator sprężynowy, którego zadaniem jest wyrównanie przyrostu naprężenia w zakresie wysokich ciśnień. Do odczytu mierzonych sił zastosowany jest miernik cyfrowy z funkcją zapamiętywania maksymalnej wartości oraz pozwalający na zerowanie testera. Ponadto przetwornik wyposażony jest w programowalny wskaźnik przyrostu obciążenia w czasie, co ułatwia utrzymanie właściwego przyrostu obciążenia. Prezentacja wyników możliwa jest w jednostkach siły kn lub lbf oraz jako naprężenie wyrażone w MPa lub psi odniesione do płytek testowych o średnicy 20, 50, 75, 100 mm i kwadratowych o boku 50, 40, 100 mm. 1 widok ogólny miernik cyfrowy 2 siłownik 3 płyta nośna 4 stopka 5 akumulator hydrauliczny 6 pompka 7 cięgno

5 4 Standardy i wybór testera 4.1 Zestawienie najważniejszych norm dla badań pull-off Norma EN 1542 EN EN 1348 ISO 4624 ETAG 004 p BS 1881 Part 207 ASTM D 4541 ASTM C 1583 ASTM D ASTM D 7522 ZTV-SIB 90 Opis Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - Pomiar przyczepności przez odrywanie Metody badań zapraw do murów - Określenie przyczepności do podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania Kleje do płytek - Oznaczanie przyczepności dla klejów cementowych Farby i lakiery - Próba odrywania do oceny przyczepności Test przyczepności międzywarstwowej w systemach ociepleniowych Recommendations for the assessment of concrete strength by near-to surface tests Standard test method for pull-off strength of coatings using portable adhesion testers Standard test method for tensile strength of concrete surfaces and the bond strength or tensile strength of concrete repair and overlay materials by direct tension (Pull-off method) Standard test method for pull-off adhesion strength of coatings on concrete using portable pull-off adhesion testers Standard test method for pulloff strength of FRP bonded to concrete substrate Der Bundesminister für Verkehr. Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Schutz und Instandsetzung von Betonbauteilen Płytka testowa Ø 50mm Ø 50mm 50x50mm Ø 20mm 50x50mm 100x100mm Ø 50mm Prędkość obciążania 0.05 ± 0.01 Mpa/s MPa/s 250 ± 50 N/s < 1 MPa/s ± 0.03 MPa/s - < 1 MPa/s Ø 50mm Ø 20mm Ø 50mm Ø 75mm Ø 50mm Ø 75mm Ø100mm Ø 50mm 5±2 psi/s 0.035±0.015 MPa/s < 0.2MPa/s 30psi/s < 60 MPa/min, < 150 psi/min 100 N/s, 300N/s 4.2 Wybór testera Dostępne są dwie wielkości przyrządu zróżnicowane maksymalną siłą wywieraną na badaną powierzchnię. TPO-W06 bardzo wysoka dokładność przy niskich wytrzymałościach. TPO-W16 szeroki zakres pomiarowy do wielu różnych zastosowań

6 Poniższa tabela przedstawia zakres pomiarowy w odniesieniu do popularnych płytek testowych, i powinna pomóc w wyborze odpowiedniego testera dla danego zastosowania. TPO-W06 TPO-W16 Siła rozciągająca Płytka testowa Ø 20mm Płytka testowa Ø 50mm Płytka testowa 50x50mm 0,4 6 kn 1,3 19,1 MPa 0,20 3,06 MPa 0,16 2,40 MPa lbf psi psi psi 2 16 kn 6,4 50,9 MPa 1,02 8,15 MPa 0,80 6,40 MPa lbf psi psi psi Tester wyświetla i rejestruje wartości siły i naprężeń od zera. Podane w tabeli wartości siły rozciągającej i naprężeń dotyczą zakresu pomiarowego. 5 Obsługa testera 5.1 Ładowanie akumulatora Tester zasilany jest za pomocą akumulatora typu blok 9V NiMH 280 mah, umieszczonego wewnątrz obudowy przetwornika. W pełni naładowany akumulator pozwala na nieprzerwaną pracę miernika w ciągu około 5 godzin. Stan rozładowania sygnalizowany jest przez pojawienie się na wyświetlaczu słowa < Battery! > co świadczy o konieczności ładowania. Aby naładować akumulator należy przewód dostarczonej ładowarki wsunąć do gniazda pod przełącznikiem z prawej strony obudowy przetwornika, następnie ładowarkę podłączyć do sieci zasilającej 230V ~ 50Hz. Tryb ładowania sygnalizowany czerwoną diodą CHARGE/READY. Po naładowaniu ładowarka automatycznie rozpocznie tryb podtrzymania, co sygnalizuje zielona dioda CHARGE/READY. W trybie podtrzymania tester może pozostawać dowolnie długo, akumulator jest zasilany 1/10 prądu ładowania i nie podlega samorozładowaniu. W przypadku użycia akumulatora typu NiCd każdorazowo po podłączeniu ładowarki zaleca się naciśnięcie żółtego przycisku na obudowie ładowarki. Zainicjuje to tryb automatycznego rozładowania akumulatora sygnalizowany żółtą diodą DISCHARGE, i pozwoli uniknąć tzw. efektu pamięciowego, zmniejszającego pojemność akumulatora. W trakcie ładowania użytkowanie testera nie jest możliwe. Proces ładowania akumulatora o pojemności 280 mah trwa około 5 godzin. W pełni naładowany i sprawny akumulator pozwala na nieprzerwaną pracę testera w ciągu około 6 godzin, jednak przy eksploatacji urządzenia w niskich temperaturach czas pracy może się skrócić. W wyjątkowych sytuacjach akumulator można zastąpić baterią alkaiczną 9V 6F22, przy czym niedopuszczalne jest ładowanie baterii ładowarką

7 5.2 Elementy obsługi Główne elementy obsługowe obrazuje poniższa ilustracja elementy obsługi. 1 włącznik zasilania miernika cyfrowego 2 gniazdo ładowarki 3 pokrętło regulacyjne cięgna 4 korba pompy zadającej naprężenie 5 stopka regulowana 6 zaczep przegubowy cięgna Panel miernika cyfrowego Miernik cyfrowy wyposażony jest w diodowy wskaźnik przyrostu naprężenia. Wskaźnik zbudowany jest w formie linijki złożonej z szeregu diod LED. Poniżej wskaźnika znajduje się ośmiosegmentowy wyświetlacz tekstowy, służący do prezentacji wyników oraz umożliwiający definiowanie parametrów pracy miernika Panel miernika cyfrowego 1 wskaźnik przyrostu naprężenia 2 wyświetlacz 3 przycisk < MAX/ZERO > 4 przycisk < PROG/ENTER > Diodowy wskaźnik przyrostu naprężenia jest jedynie pomocą w obsłudze testera, tym samym nie gwarantuje zachowania żądanego tempa obciążania

8 Pod wyświetlaczem umieszczone zostały dwa przyciski membranowe. Przycisk < MAX/ZERO > realizuje funkcje: zerowanie toru pomiaru siły włączanie i wyłączanie rejestru maksymalnej siły / naprężenia w trybie programowania służy do przemieszczenia się do kolejnej pozycji menu miernika Przycisk < PROG/ENTER > realizuje funkcje: kasowanie rejestru maksymalnej siły / naprężenia przejście w tryb programowania wybór poszczególnych opcji w menu miernika 5.3 Tryby pracy miernika cyfrowego Miernik cyfrowy może pracować w trybie odczytu lub w trybie programowania Tryb odczytu Po włączeniu zasilania miernika, na wyświetlaczu pojawi się zgłoszenie < EPC-2013 >, zapalą się po kolei wszystkie diody wskaźnika przyrostu naprężenia, następnie miernik samoczynnie rozpocznie pracę w trybie odczytu. W tym trybie wyświetlane są poniższe informacje: Na pierwszym segmencie z lewej strony wyświetlacza mogą pojawć się: - znak < > (minus) gdy wartość siły / naprężenia przyjmie wartość ujemną - pulsujący znak < * > świadczący o włączaniu rejestru maksymalnej siły / naprężenia - duża litera < A B C G > symbolizująca wybraną płytkę testową. Cztery lub pięć kolejnych segmentów wyświetlacza wskazuje aktualną wartości siły / naprężenia. Ostatnie dwa lub trzy segmenty z prawej strony informują o aktualnie wybranej jednostce. Przykłady stanu wyświetlacza. < kN > < *12.35kN > < B2.07MPa > < A1725psi > < *2460Lbf > Jeżeli wybrane zostały jednostki naprężenia MPa lub psi i jednocześnie jest włączony rejestr maksymalnego naprężenia, wówczas znak < * > pulsuje naprzemiennie z literą < A B C G >, symbolizującą wybraną płytkę testową. Jeżeli rejestr maksymalnej siły / naprężenia jest włączony, wówczas znak (minus) nie wyświetla się

9 5.3.2 Tryb programowania Tryb programowania włącza się naciśnięciem przycisku < PROG/ENTER >, gdy miernik jest w trybie odczytu. Tryb ten zawiera menu składające się z czterech głównych pozycji: < Units > (jednostki) umożliwia wybór sposobu prezentacji wyników testu przyczepności. Mogą to być jednostki siły kn, lbf, albo naprężenie wyrażone w MPa lub psi. < TestDisc > (płytka testowa) umożliwia wybór rozmiaru płytki testowej. Do wyboru są płytki <dia>meter (okrągłe) lub <sq>uared (kwadratowe). Wymiary płytek podane są w centymetrach. < LoadRate > (tempo obciążania) umożliwia określenie < Minimum > i < Maximum > tempa obciążania na 1 sekundę. Jednostki przyrostu są zgodne z wyborem w menu Units. < Exit > (wyjście) pozwala przejść do trybu odczytu. Przejście w tryb programowania jest niemożliwe, jeżeli włączony jest rejestr maksymalnej siły / naprężenia. Struktura menu miernika cyfrowego Units TestDisc LoadRate Exit kn dia2.0 A lbf dia5.0 B Minimum MPa psi Exit dia7.5 C dia 10 D sq 5x5 E Maximum E MPa sq 4x4 F E MPa sq10x10g Exit Exit Linie niebieskie symbolizują naciśnięcie przycisku < MAX/ZERO >. Linie czerwone symbolizują naciśnięcie przycisku < PROG/ENTER >. Symbol pulsującej dekady

10 Powyższy diagram przestawia strukturę menu miernika. Do poruszania się pomiędzy poszczególnymi pozycjami menu służy przycisk < MAX/ZERO >. Zatwierdzenie wyświetlonej opcji dokonywane jest przyciskiem < PROG/ENTER >. Wprowadzanie tempa obciążania przebiega nieco inaczej. Po wyświetleniu wartości Minimum lub Maximum, na wyświetlaczu pojawi się podobny zapis < E MPa >. Litera <E> pulsuje, co świadczy o jej aktywności. Naciśnięcie < MAX/ZERO > aktywuje pulsowanie kolejnej dekady. Przycisk < PROG/ENTER > zmienia ustawienie pulsującej dekady, każde naciśnięcie powiększa jej wartość od 0 do 9. Naciśnięcie przycisku < PROG/ENTER > gdy pulsuje litera <E>xit (wyjście), spowoduje przejście do wyższego poziomu menu i zapamiętanie wprowadzonych wartości. Przy wpisywaniu wartości przyrostu należy pamiętać by wartość Minimum była mniejsza niż Maximum oraz by wartości były adekwatne do zakresu pomiarowego, w przeciwnym razie działanie wskaźnika będzie nieprawidłowe. Zmiana jednostek nie powoduje automatycznego przeliczenia wcześniej wpisanych wartości tempa obciążania. Każda pozycja menu TestDisc zawiera z prawej strony literowy symbol wybranej płytki A B C G. Symbol ten wyświetlony jest w trybie odczytu z lewej strony wyświetlacza jeżeli jako jednostka zostało wybrane naprężenie MPa lub psi. Wprowadzone parametry zostaną zachowane po wyłączeniu zasilania miernika. 5.4 Zerowanie toru pomiaru siły Przed przystąpieniem do pomiarów konieczne jest sprawdzenie i ewentualne zerowanie toru pomiaru siły. Sprawdzenie należy wykonać co najmniej raz dziennie oraz w przypadku wyraźnej zmiany temperatury otoczenia. Aby poprawnie ustawić zero należy wykonać czynności wymienione poniżej: Obracając korbką pompki w lewo do oporu opuścić siłownik. Wykonać 5-7 obrotów korbki w prawo i nie cofając jej odczekać około 10 sekund. Nacisnąć i nie zwalniać przycisk < MAX/ZERO > do czasu wyświetlenia < *000000* >. Podczas zerowania przyrządu, rejestr maksymalnej siły / naprężenia należy wyłączyć. Podczas szybkiego obracania korbki w prawą stronę wyświetlacz może wskazywać niewielką wartość dodatnią a po zatrzymaniu korbki wskazanie wróci do zera. Jest to normalne zjawisko spowodowane tarciem uszczelek siłownika. W trakcie pomiaru tarcie uszczelek nie wpływa na dokładność, ponieważ nie występują wówczas przesunięcia siłownika

11 5.5 Rejestr maksymalnej siły / naprężenia Aby umożliwić odczyt sił lub naprężeń występujących w momencie zerwania próbki, tester został wyposażony w rejestr maksymalnej siły / naprężenia. Rejestr włącza się w trybie odczytu przyciskiem < MAX/ZERO >. Włączenie rejestru sygnalizowane jest przez wyświetlenie pulsującej < * > po lewej stronie wyświetlacza. Przycisk < PROG/ENTER > kasuje zapamiętaną wartość. Wyłączenie funkcji nastąpi po naciśnięciu przycisku < MAX/ZERO >. Zapamiętana wartość ulegnie skasowaniu po wyłączeniu rejestru oraz po wyłączeniu zasilania miernika. Wynik badania należy niezwłoczne zanotować w notatniku. 5.6 Korzystanie z diodowego wskaźnika przyrostu naprężenia Miernik cyfrowy wyposażony jest w diodowy wskaźnik przyrostu naprężenia. Jego zadaniem jest umożliwienie użytkownikowi utrzymanie żądanego tempa narastania obciążenia. Wskaźnik zbudowany jest w formie linijki złożonej z szeregu diod LED. Skrajne czerwone diody informują o przekroczeniu w górę lub w dół zadanych granic, diody zielone świadczą o przyroście siły we wcześniej zdefiniowanych granicach. Operator chcąc zachować właściwe tempo obciążania powinien obracać korbę pompy z taką prędkością by paliły się diody zielone. Przed korzystaniem ze wskaźnika konieczne jest wprowadzenie < Minimum > i < Maximum > tempa obciążania na 1 sekundę. Przykład: Norma EN 1348 Kleje do płytek - Oznaczanie przyczepności dla klejów cementowych, zaleca obciążać próbkę w tempie 250 ± 50 N/s, przy użyciu płytki testowej o wymiarach 50x50 mm. Jeżeli w menu Units wybraną jednostką będzie kn wówczas: Minimum przyjmie wartość =200N, zapis na wyświetlaczu < E0.200kN > Maximum przyjmie wartość =300N, zapis na wyświetlaczu < E0.300kN > Jeżeli w menu Units wybraną jednostką będzie MPa, a w menu TestDisc zostanie wybrana płytka testowa 5x5 to wartość przyrostu należy przeliczyć na MPa za pomocą wzoru: naprężenie MPa = Siła N / pole powierzchni próbki mm² Pole powierzchni próbki wynosi 50x50=2500 mm², Minimum przyjmie wartość (250-50)/2500=0,08, zapis na wyświetlaczu < E0.08MPa > Maximum przyjmie wartość (250+50)/2500=0,12, zapis na wyświetlaczu < E0.12MPa > Zmiana jednostek nie powoduje przeliczenia wcześniej wpisanych wartości tempa obciążania

12 6 Pomiar siły przyczepności Badanie pull-off stosowane jest dla wielu różnych rodzajów materiałów. Parametry testów powinny być zgodne z normami dotyczącymi konkretnych badań. Poniżej przedstawiony jest typowy przebieg przygotowań i przeprowadzania testu. 6.1 Przygotowanie do testów przyczepności Typowe przygotowanie do testu pull-off polega na: Wyizolowaniu fragmentu badanej powierzchni przez: - nacięcie za pomocą szlifierki kątowej wyposażonej w tarczę diamentową w przypadku kwadratowych płytek testowych, - nawiercenie za pomocą wiertarki wyposażonej w diamentowe wiertło koronowe dla okrągłych płytek testowych. Podczas wiercenia nie można stosować udaru. W zależności od badanego materiału, aby zapewnić dobrą przyczepność może być konieczne zszorstkowanie powierzchni za pomocą papieru ściernego. Wskazane jest również usunięcie wszelkich zanieczyszczeń, szczególnie pyłów mogących ograniczyć przyczepność kleju. Klejenie płytki testowej do badanej powierzchni za pomocą kleju epoksydowego np. Loctite 3430, Loctite 3473, Poxipol, Distal rapid itp. Powierzchnię płytki testowej należy odtłuścić przed nałożeniem kleju. Po upływie czasu niezbędnego do związania kleju można przystąpić do wykonania testu. Wyizolowany fragment powierzchni przy użyciu wiertła koronowego. Płytka testowa przyklejona do wyizolowanego fragmentu badanej powierzchni

13 6.2 Wykonanie testu przyczepności Przed właściwym pomiarem przyczepności konieczny jest wybór jednostek, rodzaju i wielkości płytki testowej oraz wprowadzenie właściwego tempa obciążania. Poza tym należy sprawdzić zerowanie testera i w razie konieczności wyzerować oraz włączyć rejestr maksymalnej siły / naprężenia. Po wstępnych przygotowaniach można przystąpić do właściwego testu pull-off wykonując czynności opisane poniżej: Obracając korbą w lewo do oporu, opuścić siłownik w skrajne dolne położenie. Założyć zaczep przegubowy cięgna na główkę płytki testowej, po czym tak wyregulować długość nóżek testera by zapewnić prostopadłe działanie siły na powierzchnię próbki. Za pomocą pokrętła regulacyjnego cięgna wybrać luz, zwracając przy tym uwagę by tester przyjął centralną pozycję nad próbką. Po poprawnym wykonaniu tej czynności na wyświetlaczu pojawi się niewielkie wskazanie, a tester jest przyciśnięty do podłoża z niewielką siłą. Obracając korbą w prawą stronę spowodować wzrost naprężenia aż do zerwania próbki. Tempo narastania siły jest uzależnione od prędkości obracania korby. Należy obserwować wskaźnik przyrostu naprężenia i tak dostosować prędkość obracania korby aby paliły się zielone diody wskaźnika. Po zerwaniu próbki należy odczytać i zanotować wskazanie a następnie nacisnąć przycisk <PROG/ENTER > co skasuje zapamiętaną wartość siły. Obracając korbką w lewo opuścić siłownik do pozycji wyjściowej. Tester podczepiony do płytki testowej Przed wykonaniem testu konieczne jest wycofanie siłownika w skrajne dolne położenie przez obracanie korby w lewą stronę do oporu oraz poprawne wybranie luzu cięgna pokrętłem regulacyjnym. W przeciwnym wypadku zakres pracy pompy może okazać się niewystarczający do wykonania testu. Pojawienie się gwałtownie narastającego oporu korby świadczy o osiągnięciu końca zakresu pracy pompy, który wynosi około 35 obrotów. Próba pokonania oporu na siłę nie spowoduje dokończenia testu, a jedynie doprowadzi do uszkodzenia urządzenia

14 7 Akcesoria dodatkowe 7.1 Płytki testowe Standardowo tester dostarczony jest z 10 płytkami testowymi. Jeżeli potrzeby użytkownika wykraczają poza zakres dostawy, dostępne są płytki testowe o wymiarach: stalowa z zaczepem Ø 20 mm stalowa z zaczepem Ø 50 mm aluminiowa z zaczepem Ø 50 mm aluminiowa z zaczepem Ø 75 mm aluminiowa z zaczepem Ø 100 mm stalowa z zaczepem 50x50 mm stalowa z zaczepem 40x40 mm aluminiowa z zaczepem 100x100 mm aluminiowa z zaczepem 200x200 mm 7.2 Praca z dużymi płytkami testowymi Standardowo może być używany z płytkami testowymi do średnicy 75 mm lub kwadratowymi 50 x 50 mm. W celu umożliwienia pracy z dużymi płytkami dostępne jest wyposażenie dodatkowe: Adapter A-100 umożliwia odrywanie płytek do średnicy 100 mm i kwadratowe 100 x 100 mm. Adapter A-200 umożliwia odrywanie płytek kwadratowych 200 x 200 mm, przy badaniu przyczepności między wełną mineralną a warstwą zewnętrzną w systemach ociepleniowych. 7.3 Pozostałe akcesoria rozszerzające obszar zastosowań testera Przystawka PR-200 badanie przyczepności międzywarstwowej w ociepleniach zgodnie z PN-EN Przystawka PZ-40 zginanie beleczki 40x40x

15 8 Dane techniczne Maksymalna siła rozciągająca TP-O-W06 TP-O-W16 Zakres pomiarowy TP-O-W06 TP-O-W16 6 kn, 1349 lbf 16 kn, 3597 lbf 0,400.6,000 kn, lbf 1,00.16,00 kn, lbf Klasa dokładności TP-O-W06 TP-O-W16 Parametry akumulatora Masa urządzenia Wymiary gabarytowe przyrządu Wymiary skrzynki transportowej ±1% mierzonej wartości w zakresie pomiarowym ±1% mierzonej wartości w zakresie 2,00.16,00 kn ±2% w zakresie 1,00.2,00 kn blok 9V NiMH 280 mah, (6 godzin pracy ciągłej) 3,2 kg 195x215x230 mm 310x285x380 mm Temperatura pracy ºC, ºF Temperatura przechowywania ºC, ºF 9 Konserwacja i obsługa techniczna Aby zapewnić niezawodną, dokładną i długotrwałą eksploatację, zaleca się, coroczny przegląd i wzorcowanie urządzenia. Użytkownicy mogą jednak ustalić własne terminy przeglądów i wtórnego wzorcowania, w zależności od intensywności użytkowania i żądanego poziomu ufności do przyrządu. F.P.U. Ar Ho jest zobowiązana do zapewnienia kompleksowej obsługi technicznej dla tego instrumentu, zarówno w okresie gwarancji jak i po jego upływie. Do przeglądu lub ewentualnej naprawy przyrząd należy dostarczyć za pośrednictwem firmy kurierskiej, zapakowany w skrzynkę transportową zabezpieczoną przed ingerencją do jej wnętrza osób niepowołanych

16 10 Gwarancja Urządzenie jest objęte 24 miesięczną gwarancją poprawnego działania, zgodnie z niniejszą dokumentacją. Roszczenia gwarancyjne nie zostaną uwzględnione jeżeli wynikły z powodu następujących przyczyn: Wykorzystywania tego przyrządu niezgodnie z jego przeznaczeniem, opisanym w niniejszej dokumentacji. Nieprawidłowej obsługi i konserwacji urządzenia oraz jego komponentów. Przeróbek i modyfikacji konstrukcyjnych instrumentu i jego komponentów. Uszkodzeń wynikających z wpływu ciał obcych, upadków, aktów wandalizmu i siły wyższej. Z zakresu gwarancji wyłączone jest wtórne wzorcowanie, z wyjątkiem sytuacji gdy jest ono konieczne w związku przeprowadzaną naprawą gwarancyjną. Akumulator zastosowany w urządzeniu jest typowym produktem rynkowym i nie jest objęty gwarancją. Do naprawy gwarancyjnej przyrząd należy dostarczyć za pośrednictwem firmy kurierskiej, zapakowany w skrzynkę transportową zabezpieczoną przed ingerencją do jej wnętrza osób niepowołanych. Klient zobowiązany jest zapakować urządzenie i wydrukować etykietę adresową, dostarczoną pocztą elektroniczną. Zlecenie transportu firmie kurierskiej składa F.P.U. Ar Ho. Firma Produkcyjno-Usługowa Ar Ho Artur Hołosiewicz ul. 22 Lipca 17, Morzeszczyn tel./fax: gsm:

Drukarka fiskalna Posnet Thermal-A HS EJ

Drukarka fiskalna Posnet Thermal-A HS EJ Drukarka fiskalna Posnet Thermal-A HS EJ Wersja dokumentu 1.0 Prawa autorskie: Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa; tel. +48 (0) 22 8686888; faks +48 (0) 22 8686889; www.posnet.com;

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs ugi. Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P

Instrukcja obs ugi. Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P Instrukcja obs ugi Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P Widok ogólny halogenowego analizatora zawartości wilgoci HR83 27 28 29 30 31 32 33 26 25 24 23 33 22 21 12 13 14 20 19 18 17 16 15 6 7 8

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY I INSTRUKCJA OBSŁUGI WAGI POMOSTOWEJ TP 60/1 TP 150/1

OPIS TECHNICZNY I INSTRUKCJA OBSŁUGI WAGI POMOSTOWEJ TP 60/1 TP 150/1 OPIS TECHNICZNY I INSTRUKCJA OBSŁUGI WAGI POMOSTOWEJ TP 60/1 TP 150/1 "Rubin" LUBELSKIE FABRYKI WAG "FAWAG" S.A. 20-954 LUBLIN, ul. Łęczyńska 58 tel. (0-81) 746-10-41, 745-06-40 tel./ fax (0-81) 745-06-38,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kasy fiskalnej INNOVA PRESTO

Instrukcja obsługi kasy fiskalnej INNOVA PRESTO Instrukcja obsługi kasy fiskalnej INNOVA PRESTO Instrukcja obsługi kasy INNOVA PRESTO 2/121 Uwagi dotyczące formy instrukcji, informacje o zauważonych błędach proszę kierować na adres dokumentacja@innova-sa.pl.

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

ISP - 010. Automatyczny nastawnik grubości cięcia do traków taśmowych

ISP - 010. Automatyczny nastawnik grubości cięcia do traków taśmowych ISP - 010 Automatyczny nastawnik grubości cięcia do traków taśmowych Instrukcja montażu i użytkowania Automatyczny nastawnik grubości cięcia ISP-010 przeznaczony jest do zamontowania w traku taśmowym poziomym.

Bardziej szczegółowo

KAMERA TERMOWIZYJNA KT-140

KAMERA TERMOWIZYJNA KT-140 INSTRUKCJA OBSŁUGI KAMERA TERMOWIZYJNA KT-140 1. Wyświetlacz LCD 4. Karta pamięci SD 8. Gniazdo USB 2. Wskaźnik naładowania (LED) 5. Uchwyt paska 9. Obiektyw podczerwieni 3. Przyciski funkcji 6. Osłona

Bardziej szczegółowo

Sprzedawca i serwis kasy: Wersja dokumentu 1.05

Sprzedawca i serwis kasy: Wersja dokumentu 1.05 I N S T R U K C J A P O S N E T O B S Ł U G I R E V O Wersja dokumentu 105 Prawa autorskie: Posnet Polska SA ul Municypalna 33; 02-281 Warszawa; wwwposnetcom; posnet@posnetcom Uwaga: Instrukcja może ulec

Bardziej szczegółowo

ELE ac 16/18/20. Instrukcji obsługi 08.02- 50249850 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set

ELE ac 16/18/20. Instrukcji obsługi 08.02- 50249850 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 0 ELE ac 16/18/20 08.02- Instrukcji obsługi p 50249850 04.03 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINLNEJ INSTRUKCJI

Bardziej szczegółowo

Montaż i obsługa serwisowa

Montaż i obsługa serwisowa P L Dokument przetłumaczony z języka angielskiego 208115-PL 14-02-2013 A002 Firma Systemair nie ponosi odpowiedzialności ani nie ciążą na niej zobowiązania z tytułu gwarancji, w razie nieprzestrzegania

Bardziej szczegółowo

LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRYLATOR INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRYLATOR INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRYLATOR INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRYLATOR INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Ważne informacje Rejestracja defibrylatora Defibrylator należy zarejestrować za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

"ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm. Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice

ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm. Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice IT GB ES PL RO RU Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice "ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm UWAGI OGÓLNE 1. Niniejsza broszura stanowi

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Posnet Polska SA; ul Municypalna 33; 02-28 Warszawa wwwposnetcom; bezpłatna infolinia: 080020322 wersja tekstu: 0 Spis treści Ważne zalecenia4 2 Wprowadzenie6 2 Korzystanie z niniejszego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Drukarki Hbot 3D 1.1

Instrukcja Obsługi Drukarki Hbot 3D 1.1 Instrukcja Obsługi Drukarki Hbot 3D 1.1 1 Strona Hbot3D Instrukcja Obsługi wer. 5.11 1. Opis ogólny... 3 1.1. Przeznaczenie urządzenia... 3 1.2. Bezpieczeństwo pracy... 4 1.3. Specyfikacja techniczna urządzenia...

Bardziej szczegółowo

Status Check TM Przewodnik Szybkiego Startu i Instrukcja Obsługi

Status Check TM Przewodnik Szybkiego Startu i Instrukcja Obsługi Status Check TM Przewodnik Szybkiego Startu i Instrukcja Obsługi Status Check TM Przewodnik Szybkiego Startu i Instrukcja Obsługi Zrzeczenie się: Niniejsza instrukcja ma charakter informacyjny. Firma Timken

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Redakcja 1.4

Spis treści. Redakcja 1.4 Spis treści Redakcja 1.4 1. Wprowadzenie 4 2. Zawartość opakowania 4 3. Opis ogólny 5 3.1. Budowa 5 3.2. Rozmieszczenie i oznaczenia części i zespołów 5 3.3. Sposób identyfikacji akcesoriów i dodatkowych

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

Kasa fiskalna TIPO. Dokumentacja techniczno-serwisowa

Kasa fiskalna TIPO. Dokumentacja techniczno-serwisowa Kasa fiskalna TIPO Dokumentacja techniczno-serwisowa NOVITUS SA -00 Nowy Sącz Ul. Nawojowska Tel. (+) 0 0 Strona Nowy Sącz 9..00 wersja 0 Spis treści PARAMETRY TECHNICZNE... WARUNKI EKSPLOATACJI... OPIS

Bardziej szczegółowo

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009 str.0 DWUFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 JEDNOFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009

Bardziej szczegółowo

Program obsługi wagi samochodowej Jonkar

Program obsługi wagi samochodowej Jonkar 1 Automatyka Serwis E.Majdański Sp.J. Program obsługi wagi samochodowej Jonkar Wersja 1.0x Dariusz Glina 2014-03-10 Zawartość 1. Wstęp... 4 1.1 Ogólne zasady obsługi okien programu... 4 2. Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

CA-5 Wersja programowa 1.09

CA-5 Wersja programowa 1.09 Centrala alarmowa CA-5 Wersja programowa 1.09 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GDAŃSK ca5u_pl 06/05 OSTRZEŻENIA Aby uniknąć problemów w eksploatacji centrali alarmowej zalecane jest zapoznanie się z instrukcją przed

Bardziej szczegółowo

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2 Roteo 20V/25/35/35G User Manual Version 1.2 A B C D E F 1 4 2 3 6 5 11 10 7 8 9 2 4 6 5 3 7 8 9 1 8 7 6 2 3 9 1 4 5 1 6 3 4 5 2 RRC350 RRC350 1 2 3 4 5 6 7 12 11 5 7 9 3 1 10 4 6 8 13 2 Roteo 35/35G: 12

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UśYTKOWANIA POMP STRZYKAWKOWYCH

INSTRUKCJA UśYTKOWANIA POMP STRZYKAWKOWYCH INSTRUKCJA UśYTKOWANIA POMP STRZYKAWKOWYCH 0197 Model: AP 14 Nr fabryczny: INSTRUKCJA UśYTKOWANIA POMPA STRZYKAWKOWA AP 14 Szanowni Państwo, Kupując sprzęt medyczny firmy ASCOR S.A. wybrali Państwo wysoką

Bardziej szczegółowo

P O S N E T N E O E J

P O S N E T N E O E J I N S T R U K C J A O B S Ł U G I P O S N E T N E O E J Wersja dokumentu 2.02 Prawa autorskie: Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa; tel. +48 (0) 22 8686888; faks +48 (0) 22 8686889;

Bardziej szczegółowo

P r z e n o ś n a K a s a F i s k a l n a

P r z e n o ś n a K a s a F i s k a l n a I n s t r u k c j a o b s ł u g i P r z e n o ś n a K a s a F i s k a l n a COMP S.A. ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa Oddział Nowy Sącz, NOVITUS - Centrum Technologii Sprzedaży, ul. Nawojowska 118,

Bardziej szczegółowo

Fluke 434 II /435 II /437 II

Fluke 434 II /435 II /437 II Fluke 434 II /435 II /437 II Trójfazowy analizator jakości energii PL Styczeń 2012 2012Fluke Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wydrukowano w UE Wszystkie nazwy produktów są zastrzeżonymi znakami

Bardziej szczegółowo

drukarka fiskalna INNOVA DF-1

drukarka fiskalna INNOVA DF-1 drukarka fiskalna INNOVA DF-1 INNOVA SA, Izabelin 2009 Instrukcja obsługi drukarki INNOVA DF-1 Uwagi dotyczące formy instrukcji, informacje o zauważonych błędach proszę kierować na adres dokumentacja@innova-sa.pl.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Mobile HS EJ Podręcznik użytkownika Wersja dokumentu 1.4 Prawa autorskie: Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa; tel. +48 (0) 22 8686888; f aks +48 (0) 22 8686889; www.posnet.com; posnet@posnet.com

Bardziej szczegółowo

CA-10 Wersja programowa 5.11

CA-10 Wersja programowa 5.11 Centrala alarmowa CA-10 Wersja programowa 5.11 INSTRUKCJA INSTALATORA GDAŃSK ca10i_pl 05/09 OSTRZEŻENIA Ze względów bezpieczeństwa system alarmowy powinien być instalowany przez wykwalifikowanych specjalistów.

Bardziej szczegółowo

Drukarka fiskalna Delio Prime / Delio Prime E Delio / Delio E Delio Apteka / Delio Apteka E Dokumentacja techniczno-serwisowa

Drukarka fiskalna Delio Prime / Delio Prime E Delio / Delio E Delio Apteka / Delio Apteka E Dokumentacja techniczno-serwisowa Drukarka fiskalna Delio Prime / Delio Prime E Delio / Delio E Delio Apteka / Delio Apteka E Dokumentacja techniczno-serwisowa NOVITUS SA -00 Nowy Sącz ul. Nawojowska Tel. (+) 0 0 wersja 0 Strona Nowy Sącz.0.00

Bardziej szczegółowo