Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Tester Pull-Off TPO-W00

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Tester Pull-Off TPO-W00"

Transkrypt

1 Dokumentacja Techniczno-Ruchowa TPO-W00 Morzeszczyn 2013

2 Spis treści 1 Bezpieczeństwo i odpowiedzialność Bezpieczeństwo i środki ostrożności użytkowania Odpowiedzialność Instrukcja bezpieczeństwa Zgodność z normami Zastosowanie Opis urządzenia Standardy i wybór testera Zestawienie najważniejszych norm dla badań pull-off Wybór testera Obsługa testera Ładowanie akumulatora Elementy obsługi Panel miernika cyfrowego Tryby pracy miernika cyfrowego Tryb odczytu Tryb programowania Zerowanie toru pomiaru siły Rejestr maksymalnej siły / naprężenia Korzystanie z diodowego wskaźnika przyrostu naprężenia Pomiar siły przyczepności Przygotowanie do testów przyczepności Wykonanie testu przyczepności Akcesoria dodatkowe Płytki testowe Praca z dużymi płytkami testowymi Pozostałe akcesoria rozszerzające obszar zastosowań testera Dane techniczne Konserwacja i obsługa techniczna Gwarancja

3 1 Bezpieczeństwo i odpowiedzialność 1.1 Bezpieczeństwo i środki ostrożności użytkowania Ta instrukcja zawiera ważne informacje na temat bezpieczeństwa, użytkowania i konserwacji Testera Pull-Off. Przed pierwszym użyciem urządzenia należy przeczytać niniejszy podręcznik. 1.2 Odpowiedzialność Gwarancja i odpowiedzialność za roszczenia wynikające z uszkodzenia ciała i uszkodzenia mienia nie mogą zostać uwzględnione, jeżeli wynikły z powodu następujących przyczyn: Wykorzystywania tego przyrządu niezgodnie z jego przeznaczeniem, opisanym w niniejszej dokumentacji. Nieprawidłowa obsługa i konserwacja urządzenia oraz jego komponentów. Nieautoryzowane modyfikacje konstrukcyjne instrumentu i jego komponentów. Poważne uszkodzenia wynikające z wpływu ciał obcych, upadków, aktów wandalizmu i siły wyższej. Wszystkie informacje zawarte w tej dokumentacji przedstawione są w dobrej wierze i uważa się je za prawidłowe. F.P.U. Ar Ho nie ponosi żadnej odpowiedzialności za kompletności i dokładności informacji. 1.3 Instrukcja bezpieczeństwa Urządzenie nie może być obsługiwane przez dzieci lub osoby pod wpływem alkoholu, leków lub preparatów farmaceutycznych. Każdy, kto nie zna tej instrukcji musi być nadzorowany podczas używania urządzenia. 1.4 Zgodność z normami Urządzenie jest w pełni zgodne z normami wymienionymi w następnych rozdziałach. Normy mogą zawierać wymagania dotyczące dokładności. jest kalibrowany zgodnie z EN klasa1 i tym samym przekracza wymagania dotyczące dokładności określone w wymienionych poniżej normach

4 2 Zastosowanie przeznaczony jest do pomiaru przyczepności warstw zapraw, obrzutek tynkowych, klejów do płytek ceramicznych, powłok malarskich, powłok izolacyjnych, klejów epoksydowych itp. położonych na podłożu bazowym oraz wytrzymałości powierzchniowych warstw betonu na odrywanie. W połączeniu z odpowiednim wyposażeniem pozwala na kontrolę przyczepności międzywarstwowej w systemach ociepleniowych. 3 Opis urządzenia Zasadniczym elementem przyrządu jest aluminiowa płyta nośna. W płycie osadzone są trzy stopki posiadające możliwość regulacji ich wysokości. Zapewnia to możliwość takiego ustawienia testera by siła odrywająca próbkę działała prostopadle do jej powierzchni. Centralnie pomiędzy nóżkami umieszczony jest siłownik wywierający naprężenie, a w jego otworze umieszczone jest cięgno. Dolny koniec cięgna zaopatrzony jest w zaczep przegubowy służący do łączenia z płytką testową. Do sterowania pracą siłownika oraz zadawania naprężenia zastosowano pompkę tłokową z korbą, której obracanie przesuwa tłok i powoduje zmianę objętości oleju w cylindrze pompki. W układzie hydraulicznym testera umieszczony jest również akumulator sprężynowy, którego zadaniem jest wyrównanie przyrostu naprężenia w zakresie wysokich ciśnień. Do odczytu mierzonych sił zastosowany jest miernik cyfrowy z funkcją zapamiętywania maksymalnej wartości oraz pozwalający na zerowanie testera. Ponadto przetwornik wyposażony jest w programowalny wskaźnik przyrostu obciążenia w czasie, co ułatwia utrzymanie właściwego przyrostu obciążenia. Prezentacja wyników możliwa jest w jednostkach siły kn lub lbf oraz jako naprężenie wyrażone w MPa lub psi odniesione do płytek testowych o średnicy 20, 50, 75, 100 mm i kwadratowych o boku 50, 40, 100 mm. 1 widok ogólny miernik cyfrowy 2 siłownik 3 płyta nośna 4 stopka 5 akumulator hydrauliczny 6 pompka 7 cięgno

5 4 Standardy i wybór testera 4.1 Zestawienie najważniejszych norm dla badań pull-off Norma EN 1542 EN EN 1348 ISO 4624 ETAG 004 p BS 1881 Part 207 ASTM D 4541 ASTM C 1583 ASTM D ASTM D 7522 ZTV-SIB 90 Opis Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - Pomiar przyczepności przez odrywanie Metody badań zapraw do murów - Określenie przyczepności do podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania Kleje do płytek - Oznaczanie przyczepności dla klejów cementowych Farby i lakiery - Próba odrywania do oceny przyczepności Test przyczepności międzywarstwowej w systemach ociepleniowych Recommendations for the assessment of concrete strength by near-to surface tests Standard test method for pull-off strength of coatings using portable adhesion testers Standard test method for tensile strength of concrete surfaces and the bond strength or tensile strength of concrete repair and overlay materials by direct tension (Pull-off method) Standard test method for pull-off adhesion strength of coatings on concrete using portable pull-off adhesion testers Standard test method for pulloff strength of FRP bonded to concrete substrate Der Bundesminister für Verkehr. Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Schutz und Instandsetzung von Betonbauteilen Płytka testowa Ø 50mm Ø 50mm 50x50mm Ø 20mm 50x50mm 100x100mm Ø 50mm Prędkość obciążania 0.05 ± 0.01 Mpa/s MPa/s 250 ± 50 N/s < 1 MPa/s ± 0.03 MPa/s - < 1 MPa/s Ø 50mm Ø 20mm Ø 50mm Ø 75mm Ø 50mm Ø 75mm Ø100mm Ø 50mm 5±2 psi/s 0.035±0.015 MPa/s < 0.2MPa/s 30psi/s < 60 MPa/min, < 150 psi/min 100 N/s, 300N/s 4.2 Wybór testera Dostępne są dwie wielkości przyrządu zróżnicowane maksymalną siłą wywieraną na badaną powierzchnię. TPO-W06 bardzo wysoka dokładność przy niskich wytrzymałościach. TPO-W16 szeroki zakres pomiarowy do wielu różnych zastosowań

6 Poniższa tabela przedstawia zakres pomiarowy w odniesieniu do popularnych płytek testowych, i powinna pomóc w wyborze odpowiedniego testera dla danego zastosowania. TPO-W06 TPO-W16 Siła rozciągająca Płytka testowa Ø 20mm Płytka testowa Ø 50mm Płytka testowa 50x50mm 0,4 6 kn 1,3 19,1 MPa 0,20 3,06 MPa 0,16 2,40 MPa lbf psi psi psi 2 16 kn 6,4 50,9 MPa 1,02 8,15 MPa 0,80 6,40 MPa lbf psi psi psi Tester wyświetla i rejestruje wartości siły i naprężeń od zera. Podane w tabeli wartości siły rozciągającej i naprężeń dotyczą zakresu pomiarowego. 5 Obsługa testera 5.1 Ładowanie akumulatora Tester zasilany jest za pomocą akumulatora typu blok 9V NiMH 280 mah, umieszczonego wewnątrz obudowy przetwornika. W pełni naładowany akumulator pozwala na nieprzerwaną pracę miernika w ciągu około 5 godzin. Stan rozładowania sygnalizowany jest przez pojawienie się na wyświetlaczu słowa < Battery! > co świadczy o konieczności ładowania. Aby naładować akumulator należy przewód dostarczonej ładowarki wsunąć do gniazda pod przełącznikiem z prawej strony obudowy przetwornika, następnie ładowarkę podłączyć do sieci zasilającej 230V ~ 50Hz. Tryb ładowania sygnalizowany czerwoną diodą CHARGE/READY. Po naładowaniu ładowarka automatycznie rozpocznie tryb podtrzymania, co sygnalizuje zielona dioda CHARGE/READY. W trybie podtrzymania tester może pozostawać dowolnie długo, akumulator jest zasilany 1/10 prądu ładowania i nie podlega samorozładowaniu. W przypadku użycia akumulatora typu NiCd każdorazowo po podłączeniu ładowarki zaleca się naciśnięcie żółtego przycisku na obudowie ładowarki. Zainicjuje to tryb automatycznego rozładowania akumulatora sygnalizowany żółtą diodą DISCHARGE, i pozwoli uniknąć tzw. efektu pamięciowego, zmniejszającego pojemność akumulatora. W trakcie ładowania użytkowanie testera nie jest możliwe. Proces ładowania akumulatora o pojemności 280 mah trwa około 5 godzin. W pełni naładowany i sprawny akumulator pozwala na nieprzerwaną pracę testera w ciągu około 6 godzin, jednak przy eksploatacji urządzenia w niskich temperaturach czas pracy może się skrócić. W wyjątkowych sytuacjach akumulator można zastąpić baterią alkaiczną 9V 6F22, przy czym niedopuszczalne jest ładowanie baterii ładowarką

7 5.2 Elementy obsługi Główne elementy obsługowe obrazuje poniższa ilustracja elementy obsługi. 1 włącznik zasilania miernika cyfrowego 2 gniazdo ładowarki 3 pokrętło regulacyjne cięgna 4 korba pompy zadającej naprężenie 5 stopka regulowana 6 zaczep przegubowy cięgna Panel miernika cyfrowego Miernik cyfrowy wyposażony jest w diodowy wskaźnik przyrostu naprężenia. Wskaźnik zbudowany jest w formie linijki złożonej z szeregu diod LED. Poniżej wskaźnika znajduje się ośmiosegmentowy wyświetlacz tekstowy, służący do prezentacji wyników oraz umożliwiający definiowanie parametrów pracy miernika Panel miernika cyfrowego 1 wskaźnik przyrostu naprężenia 2 wyświetlacz 3 przycisk < MAX/ZERO > 4 przycisk < PROG/ENTER > Diodowy wskaźnik przyrostu naprężenia jest jedynie pomocą w obsłudze testera, tym samym nie gwarantuje zachowania żądanego tempa obciążania

8 Pod wyświetlaczem umieszczone zostały dwa przyciski membranowe. Przycisk < MAX/ZERO > realizuje funkcje: zerowanie toru pomiaru siły włączanie i wyłączanie rejestru maksymalnej siły / naprężenia w trybie programowania służy do przemieszczenia się do kolejnej pozycji menu miernika Przycisk < PROG/ENTER > realizuje funkcje: kasowanie rejestru maksymalnej siły / naprężenia przejście w tryb programowania wybór poszczególnych opcji w menu miernika 5.3 Tryby pracy miernika cyfrowego Miernik cyfrowy może pracować w trybie odczytu lub w trybie programowania Tryb odczytu Po włączeniu zasilania miernika, na wyświetlaczu pojawi się zgłoszenie < EPC-2013 >, zapalą się po kolei wszystkie diody wskaźnika przyrostu naprężenia, następnie miernik samoczynnie rozpocznie pracę w trybie odczytu. W tym trybie wyświetlane są poniższe informacje: Na pierwszym segmencie z lewej strony wyświetlacza mogą pojawć się: - znak < > (minus) gdy wartość siły / naprężenia przyjmie wartość ujemną - pulsujący znak < * > świadczący o włączaniu rejestru maksymalnej siły / naprężenia - duża litera < A B C G > symbolizująca wybraną płytkę testową. Cztery lub pięć kolejnych segmentów wyświetlacza wskazuje aktualną wartości siły / naprężenia. Ostatnie dwa lub trzy segmenty z prawej strony informują o aktualnie wybranej jednostce. Przykłady stanu wyświetlacza. < kN > < *12.35kN > < B2.07MPa > < A1725psi > < *2460Lbf > Jeżeli wybrane zostały jednostki naprężenia MPa lub psi i jednocześnie jest włączony rejestr maksymalnego naprężenia, wówczas znak < * > pulsuje naprzemiennie z literą < A B C G >, symbolizującą wybraną płytkę testową. Jeżeli rejestr maksymalnej siły / naprężenia jest włączony, wówczas znak (minus) nie wyświetla się

9 5.3.2 Tryb programowania Tryb programowania włącza się naciśnięciem przycisku < PROG/ENTER >, gdy miernik jest w trybie odczytu. Tryb ten zawiera menu składające się z czterech głównych pozycji: < Units > (jednostki) umożliwia wybór sposobu prezentacji wyników testu przyczepności. Mogą to być jednostki siły kn, lbf, albo naprężenie wyrażone w MPa lub psi. < TestDisc > (płytka testowa) umożliwia wybór rozmiaru płytki testowej. Do wyboru są płytki <dia>meter (okrągłe) lub <sq>uared (kwadratowe). Wymiary płytek podane są w centymetrach. < LoadRate > (tempo obciążania) umożliwia określenie < Minimum > i < Maximum > tempa obciążania na 1 sekundę. Jednostki przyrostu są zgodne z wyborem w menu Units. < Exit > (wyjście) pozwala przejść do trybu odczytu. Przejście w tryb programowania jest niemożliwe, jeżeli włączony jest rejestr maksymalnej siły / naprężenia. Struktura menu miernika cyfrowego Units TestDisc LoadRate Exit kn dia2.0 A lbf dia5.0 B Minimum MPa psi Exit dia7.5 C dia 10 D sq 5x5 E Maximum E MPa sq 4x4 F E MPa sq10x10g Exit Exit Linie niebieskie symbolizują naciśnięcie przycisku < MAX/ZERO >. Linie czerwone symbolizują naciśnięcie przycisku < PROG/ENTER >. Symbol pulsującej dekady

10 Powyższy diagram przestawia strukturę menu miernika. Do poruszania się pomiędzy poszczególnymi pozycjami menu służy przycisk < MAX/ZERO >. Zatwierdzenie wyświetlonej opcji dokonywane jest przyciskiem < PROG/ENTER >. Wprowadzanie tempa obciążania przebiega nieco inaczej. Po wyświetleniu wartości Minimum lub Maximum, na wyświetlaczu pojawi się podobny zapis < E MPa >. Litera <E> pulsuje, co świadczy o jej aktywności. Naciśnięcie < MAX/ZERO > aktywuje pulsowanie kolejnej dekady. Przycisk < PROG/ENTER > zmienia ustawienie pulsującej dekady, każde naciśnięcie powiększa jej wartość od 0 do 9. Naciśnięcie przycisku < PROG/ENTER > gdy pulsuje litera <E>xit (wyjście), spowoduje przejście do wyższego poziomu menu i zapamiętanie wprowadzonych wartości. Przy wpisywaniu wartości przyrostu należy pamiętać by wartość Minimum była mniejsza niż Maximum oraz by wartości były adekwatne do zakresu pomiarowego, w przeciwnym razie działanie wskaźnika będzie nieprawidłowe. Zmiana jednostek nie powoduje automatycznego przeliczenia wcześniej wpisanych wartości tempa obciążania. Każda pozycja menu TestDisc zawiera z prawej strony literowy symbol wybranej płytki A B C G. Symbol ten wyświetlony jest w trybie odczytu z lewej strony wyświetlacza jeżeli jako jednostka zostało wybrane naprężenie MPa lub psi. Wprowadzone parametry zostaną zachowane po wyłączeniu zasilania miernika. 5.4 Zerowanie toru pomiaru siły Przed przystąpieniem do pomiarów konieczne jest sprawdzenie i ewentualne zerowanie toru pomiaru siły. Sprawdzenie należy wykonać co najmniej raz dziennie oraz w przypadku wyraźnej zmiany temperatury otoczenia. Aby poprawnie ustawić zero należy wykonać czynności wymienione poniżej: Obracając korbką pompki w lewo do oporu opuścić siłownik. Wykonać 5-7 obrotów korbki w prawo i nie cofając jej odczekać około 10 sekund. Nacisnąć i nie zwalniać przycisk < MAX/ZERO > do czasu wyświetlenia < *000000* >. Podczas zerowania przyrządu, rejestr maksymalnej siły / naprężenia należy wyłączyć. Podczas szybkiego obracania korbki w prawą stronę wyświetlacz może wskazywać niewielką wartość dodatnią a po zatrzymaniu korbki wskazanie wróci do zera. Jest to normalne zjawisko spowodowane tarciem uszczelek siłownika. W trakcie pomiaru tarcie uszczelek nie wpływa na dokładność, ponieważ nie występują wówczas przesunięcia siłownika

11 5.5 Rejestr maksymalnej siły / naprężenia Aby umożliwić odczyt sił lub naprężeń występujących w momencie zerwania próbki, tester został wyposażony w rejestr maksymalnej siły / naprężenia. Rejestr włącza się w trybie odczytu przyciskiem < MAX/ZERO >. Włączenie rejestru sygnalizowane jest przez wyświetlenie pulsującej < * > po lewej stronie wyświetlacza. Przycisk < PROG/ENTER > kasuje zapamiętaną wartość. Wyłączenie funkcji nastąpi po naciśnięciu przycisku < MAX/ZERO >. Zapamiętana wartość ulegnie skasowaniu po wyłączeniu rejestru oraz po wyłączeniu zasilania miernika. Wynik badania należy niezwłoczne zanotować w notatniku. 5.6 Korzystanie z diodowego wskaźnika przyrostu naprężenia Miernik cyfrowy wyposażony jest w diodowy wskaźnik przyrostu naprężenia. Jego zadaniem jest umożliwienie użytkownikowi utrzymanie żądanego tempa narastania obciążenia. Wskaźnik zbudowany jest w formie linijki złożonej z szeregu diod LED. Skrajne czerwone diody informują o przekroczeniu w górę lub w dół zadanych granic, diody zielone świadczą o przyroście siły we wcześniej zdefiniowanych granicach. Operator chcąc zachować właściwe tempo obciążania powinien obracać korbę pompy z taką prędkością by paliły się diody zielone. Przed korzystaniem ze wskaźnika konieczne jest wprowadzenie < Minimum > i < Maximum > tempa obciążania na 1 sekundę. Przykład: Norma EN 1348 Kleje do płytek - Oznaczanie przyczepności dla klejów cementowych, zaleca obciążać próbkę w tempie 250 ± 50 N/s, przy użyciu płytki testowej o wymiarach 50x50 mm. Jeżeli w menu Units wybraną jednostką będzie kn wówczas: Minimum przyjmie wartość =200N, zapis na wyświetlaczu < E0.200kN > Maximum przyjmie wartość =300N, zapis na wyświetlaczu < E0.300kN > Jeżeli w menu Units wybraną jednostką będzie MPa, a w menu TestDisc zostanie wybrana płytka testowa 5x5 to wartość przyrostu należy przeliczyć na MPa za pomocą wzoru: naprężenie MPa = Siła N / pole powierzchni próbki mm² Pole powierzchni próbki wynosi 50x50=2500 mm², Minimum przyjmie wartość (250-50)/2500=0,08, zapis na wyświetlaczu < E0.08MPa > Maximum przyjmie wartość (250+50)/2500=0,12, zapis na wyświetlaczu < E0.12MPa > Zmiana jednostek nie powoduje przeliczenia wcześniej wpisanych wartości tempa obciążania

12 6 Pomiar siły przyczepności Badanie pull-off stosowane jest dla wielu różnych rodzajów materiałów. Parametry testów powinny być zgodne z normami dotyczącymi konkretnych badań. Poniżej przedstawiony jest typowy przebieg przygotowań i przeprowadzania testu. 6.1 Przygotowanie do testów przyczepności Typowe przygotowanie do testu pull-off polega na: Wyizolowaniu fragmentu badanej powierzchni przez: - nacięcie za pomocą szlifierki kątowej wyposażonej w tarczę diamentową w przypadku kwadratowych płytek testowych, - nawiercenie za pomocą wiertarki wyposażonej w diamentowe wiertło koronowe dla okrągłych płytek testowych. Podczas wiercenia nie można stosować udaru. W zależności od badanego materiału, aby zapewnić dobrą przyczepność może być konieczne zszorstkowanie powierzchni za pomocą papieru ściernego. Wskazane jest również usunięcie wszelkich zanieczyszczeń, szczególnie pyłów mogących ograniczyć przyczepność kleju. Klejenie płytki testowej do badanej powierzchni za pomocą kleju epoksydowego np. Loctite 3430, Loctite 3473, Poxipol, Distal rapid itp. Powierzchnię płytki testowej należy odtłuścić przed nałożeniem kleju. Po upływie czasu niezbędnego do związania kleju można przystąpić do wykonania testu. Wyizolowany fragment powierzchni przy użyciu wiertła koronowego. Płytka testowa przyklejona do wyizolowanego fragmentu badanej powierzchni

13 6.2 Wykonanie testu przyczepności Przed właściwym pomiarem przyczepności konieczny jest wybór jednostek, rodzaju i wielkości płytki testowej oraz wprowadzenie właściwego tempa obciążania. Poza tym należy sprawdzić zerowanie testera i w razie konieczności wyzerować oraz włączyć rejestr maksymalnej siły / naprężenia. Po wstępnych przygotowaniach można przystąpić do właściwego testu pull-off wykonując czynności opisane poniżej: Obracając korbą w lewo do oporu, opuścić siłownik w skrajne dolne położenie. Założyć zaczep przegubowy cięgna na główkę płytki testowej, po czym tak wyregulować długość nóżek testera by zapewnić prostopadłe działanie siły na powierzchnię próbki. Za pomocą pokrętła regulacyjnego cięgna wybrać luz, zwracając przy tym uwagę by tester przyjął centralną pozycję nad próbką. Po poprawnym wykonaniu tej czynności na wyświetlaczu pojawi się niewielkie wskazanie, a tester jest przyciśnięty do podłoża z niewielką siłą. Obracając korbą w prawą stronę spowodować wzrost naprężenia aż do zerwania próbki. Tempo narastania siły jest uzależnione od prędkości obracania korby. Należy obserwować wskaźnik przyrostu naprężenia i tak dostosować prędkość obracania korby aby paliły się zielone diody wskaźnika. Po zerwaniu próbki należy odczytać i zanotować wskazanie a następnie nacisnąć przycisk <PROG/ENTER > co skasuje zapamiętaną wartość siły. Obracając korbką w lewo opuścić siłownik do pozycji wyjściowej. Tester podczepiony do płytki testowej Przed wykonaniem testu konieczne jest wycofanie siłownika w skrajne dolne położenie przez obracanie korby w lewą stronę do oporu oraz poprawne wybranie luzu cięgna pokrętłem regulacyjnym. W przeciwnym wypadku zakres pracy pompy może okazać się niewystarczający do wykonania testu. Pojawienie się gwałtownie narastającego oporu korby świadczy o osiągnięciu końca zakresu pracy pompy, który wynosi około 35 obrotów. Próba pokonania oporu na siłę nie spowoduje dokończenia testu, a jedynie doprowadzi do uszkodzenia urządzenia

14 7 Akcesoria dodatkowe 7.1 Płytki testowe Standardowo tester dostarczony jest z 10 płytkami testowymi. Jeżeli potrzeby użytkownika wykraczają poza zakres dostawy, dostępne są płytki testowe o wymiarach: stalowa z zaczepem Ø 20 mm stalowa z zaczepem Ø 50 mm aluminiowa z zaczepem Ø 50 mm aluminiowa z zaczepem Ø 75 mm aluminiowa z zaczepem Ø 100 mm stalowa z zaczepem 50x50 mm stalowa z zaczepem 40x40 mm aluminiowa z zaczepem 100x100 mm aluminiowa z zaczepem 200x200 mm 7.2 Praca z dużymi płytkami testowymi Standardowo może być używany z płytkami testowymi do średnicy 75 mm lub kwadratowymi 50 x 50 mm. W celu umożliwienia pracy z dużymi płytkami dostępne jest wyposażenie dodatkowe: Adapter A-100 umożliwia odrywanie płytek do średnicy 100 mm i kwadratowe 100 x 100 mm. Adapter A-200 umożliwia odrywanie płytek kwadratowych 200 x 200 mm, przy badaniu przyczepności między wełną mineralną a warstwą zewnętrzną w systemach ociepleniowych. 7.3 Pozostałe akcesoria rozszerzające obszar zastosowań testera Przystawka PR-200 badanie przyczepności międzywarstwowej w ociepleniach zgodnie z PN-EN Przystawka PZ-40 zginanie beleczki 40x40x

15 8 Dane techniczne Maksymalna siła rozciągająca TP-O-W06 TP-O-W16 Zakres pomiarowy TP-O-W06 TP-O-W16 6 kn, 1349 lbf 16 kn, 3597 lbf 0,400.6,000 kn, lbf 1,00.16,00 kn, lbf Klasa dokładności TP-O-W06 TP-O-W16 Parametry akumulatora Masa urządzenia Wymiary gabarytowe przyrządu Wymiary skrzynki transportowej ±1% mierzonej wartości w zakresie pomiarowym ±1% mierzonej wartości w zakresie 2,00.16,00 kn ±2% w zakresie 1,00.2,00 kn blok 9V NiMH 280 mah, (6 godzin pracy ciągłej) 3,2 kg 195x215x230 mm 310x285x380 mm Temperatura pracy ºC, ºF Temperatura przechowywania ºC, ºF 9 Konserwacja i obsługa techniczna Aby zapewnić niezawodną, dokładną i długotrwałą eksploatację, zaleca się, coroczny przegląd i wzorcowanie urządzenia. Użytkownicy mogą jednak ustalić własne terminy przeglądów i wtórnego wzorcowania, w zależności od intensywności użytkowania i żądanego poziomu ufności do przyrządu. F.P.U. Ar Ho jest zobowiązana do zapewnienia kompleksowej obsługi technicznej dla tego instrumentu, zarówno w okresie gwarancji jak i po jego upływie. Do przeglądu lub ewentualnej naprawy przyrząd należy dostarczyć za pośrednictwem firmy kurierskiej, zapakowany w skrzynkę transportową zabezpieczoną przed ingerencją do jej wnętrza osób niepowołanych

16 10 Gwarancja Urządzenie jest objęte 24 miesięczną gwarancją poprawnego działania, zgodnie z niniejszą dokumentacją. Roszczenia gwarancyjne nie zostaną uwzględnione jeżeli wynikły z powodu następujących przyczyn: Wykorzystywania tego przyrządu niezgodnie z jego przeznaczeniem, opisanym w niniejszej dokumentacji. Nieprawidłowej obsługi i konserwacji urządzenia oraz jego komponentów. Przeróbek i modyfikacji konstrukcyjnych instrumentu i jego komponentów. Uszkodzeń wynikających z wpływu ciał obcych, upadków, aktów wandalizmu i siły wyższej. Z zakresu gwarancji wyłączone jest wtórne wzorcowanie, z wyjątkiem sytuacji gdy jest ono konieczne w związku przeprowadzaną naprawą gwarancyjną. Akumulator zastosowany w urządzeniu jest typowym produktem rynkowym i nie jest objęty gwarancją. Do naprawy gwarancyjnej przyrząd należy dostarczyć za pośrednictwem firmy kurierskiej, zapakowany w skrzynkę transportową zabezpieczoną przed ingerencją do jej wnętrza osób niepowołanych. Klient zobowiązany jest zapakować urządzenie i wydrukować etykietę adresową, dostarczoną pocztą elektroniczną. Zlecenie transportu firmie kurierskiej składa F.P.U. Ar Ho. Firma Produkcyjno-Usługowa Ar Ho Artur Hołosiewicz ul. 22 Lipca 17, Morzeszczyn tel./fax: gsm:

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Interfejs analogowy LDN-...-AN Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 Panel sterujący MT-5 miernik cyfrowy z wyświetlaczem LCD. Wskazuje informacje systemu, oznaczenia wykrytych błędów i aktualne parametry pracy. Duże i czytelne symbole i

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL4 AUTO AL <> FE

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL4 AUTO AL <> FE INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL4 AUTO AL FE www.elmarco.net.pl .. - 2 - Miernik do pomiaru grubości lakieru na karoserii samochodu z pamięcią 20 pomiarów z sondą na przewodzie. MGL4

Bardziej szczegółowo

AX-850 Instrukcja obsługi

AX-850 Instrukcja obsługi AX-850 Instrukcja obsługi Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

LOKALIZATOR PRZENOŚNY KDZ-3C.

LOKALIZATOR PRZENOŚNY KDZ-3C. LOKALIZATOR PRZENOŚNY KDZ-3C. System kontroli doziemienia KDZ-3 1. Wstęp Wczesne wykrycie zakłóceń w pracy lub awarii w obiektach elektro-energetycznych pozwala uniknąć poważnych strat finansowych lub

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SAUTER GmbH Schmiechastr. 147-151, D-72458 Albstadt Tel: +49 (0) 7431 938 666 irmi.russo@sauter.eu www.sauter.eu Instrukcja użytkownika Ultradźwiękowy grubościomierz Sauter TD 225-0.1 US Spis treści: 1.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ Towarzystwo Produkcyjno Handlowe Spółka z o.o. 05-462 Wiązowna, ul. Turystyczna 4 Tel. (22) 6156356, 6152570 Fax.(22) 6157078 http://www.peltron.pl e-mail: peltron@home.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII

Bardziej szczegółowo

LICZARKA WARTOŚCIOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI

LICZARKA WARTOŚCIOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI LICZARKA WARTOŚCIOWA DO BILONU Glover HCS-20 INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 Glover HCS-20 Spis treści: 1. Wprowadzenie 2. Zasady bezpieczeństwa 3. Specyfikacja 4. Opis funkcji zasada działania 4.1 Opis przycisków

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK REZYSTANCJI PĘTLI ZWARCIA DT-5301

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK REZYSTANCJI PĘTLI ZWARCIA DT-5301 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK REZYSTANCJI PĘTLI ZWARCIA DT-5301 Wydanie LS 13/07 UWAGI ODNOŚNIE BEZPIECZEŃSTWA Przed próbą uruchomienia miernika lub jego serwisowaniem uważnie przeczytaj poniższe informacje

Bardziej szczegółowo

wersja 07 Instrukcja obsługi urządzenia sterującego do biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków ROTH MICRO-STEP

wersja 07 Instrukcja obsługi urządzenia sterującego do biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków ROTH MICRO-STEP wersja 07 Instrukcja obsługi urządzenia sterującego do biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków ROTH MICRO-STEP Instrukcja obsługi urządzenia sterującego do biologicznych przydomowych oczyszczalni

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 1 2 SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...4 ZALECENIA MONTAŻOWE...4 DANE TECHNICZNE...4 ZASTOSOWANIE...5 ZASADA DZIAŁANIA...5

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK WILGOTNOŚCI

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK WILGOTNOŚCI INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK WILGOTNOŚCI (do drewna i materiałów budowlanych) EM 4807 OPIS OGÓLNY Ten przyrząd może być stosowany do pomiaru poziomu wilgotności piłowanego drewna, tarcicy, parkietu (także

Bardziej szczegółowo

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI 6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI WSTĘP Miernik ten jest łatwym w użyciu, przenośnym 3 ½ cyfrowym megaomomierzem zaprojektowanym do łatwego pomiaru rezystancji izolacji przy użyciu tylko

Bardziej szczegółowo

SAMOCHODOWY REJESTRATOR

SAMOCHODOWY REJESTRATOR SAMOCHODOWY REJESTRATOR v.1.6 MIKSTER Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 tel. 32 763 77 77 fax. 32 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl Spis treści: Przeznaczenie...2 Dane techniczne......2

Bardziej szczegółowo

1. Przeznaczenie. SPIS TREŚCI. 2. Skład kompletu. 3. Dane techniczne.

1. Przeznaczenie. SPIS TREŚCI. 2. Skład kompletu. 3. Dane techniczne. 1. Przeznaczenie. SPIS TREŚCI 1. Przeznaczenie...2 2. Skład kompletu...2 3. Dane techniczne....2 4. Znamionowe warunki użytkowania....4 5. Cechu użytkowe....4 6. Opis działania...4 7. Wykonywanie pomiarów

Bardziej szczegółowo

MIERNIK CĘGOWY AC AX-202. Instrukcja obsługi

MIERNIK CĘGOWY AC AX-202. Instrukcja obsługi MIERNIK CĘGOWY AC AX-202 Instrukcja obsługi Bezpieczeństwo Międzynarodowe symbole bezpieczeństwa Ten symbol w odniesieniu do innego symbolu lub gniazda oznacza, że użytkownik musi odnieść się do instrukcji

Bardziej szczegółowo

Detektor Laserowy Dla Maszyn Budowlanych BME200 Zestaw Na Ciężki Sprzęt Budowlany

Detektor Laserowy Dla Maszyn Budowlanych BME200 Zestaw Na Ciężki Sprzęt Budowlany 1 V.I.P WOJCIECHOWICZ - Detektor Laserowy Dla Maszyn Budowlanych BME200 Detektor Laserowy Dla Maszyn Budowlanych BME200 Zestaw Na Ciężki Sprzęt Budowlany Instrukcja Obsługi 2 V.I.P WOJCIECHOWICZ - Detektor

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino

WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino UZUPEŁNIENIE DO INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA DOTYCZĄCE STEROWNIKA /z wyświetlaczem LCD/ DLA ROWERU ELEKTRYCZNEGO WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino 1 Opis funkcji sterownika z wyświetlaczem LCD dla modeli rowerów

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja obsługi testo 610

Krótka instrukcja obsługi testo 610 Krótka instrukcja obsługi testo 610 1. Nasadka ochronna: Pozycja parkingowa 2. Czujnik wilgotności/temperatury 3. Wyświetlacz 4. Przyciski kontrolne 5. Komora baterii (z tyłu) Ustawienia podstawowe Urządzenie

Bardziej szczegółowo

1. Przeznaczenie urządzenia... 2 2. Umiejscowienie... 2 3. Rozpoczęcie użytkowania... 2. 4. Konserwacja... 7 5. Dane techniczne...

1. Przeznaczenie urządzenia... 2 2. Umiejscowienie... 2 3. Rozpoczęcie użytkowania... 2. 4. Konserwacja... 7 5. Dane techniczne... Naświetlarka UV Podręcznik użytkownika Wszelkie kopiowanie, odtwarzanie i rozpowszechnianie niniejszej instrukcji wymaga pisemnej zgody firmy Transfer Multisort Elektronik. 1. Przeznaczenie urządzenia...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji www.somfy.com ILT 2 Instrukcja instalacji Ref : 5057173A PL Instrukcja instalacji Somfy oświadcza niniejszym, że urządzenie jest zgodne z podstawowymi wymogami i innymi stosownymi przepisami dyrektywy

Bardziej szczegółowo

HART-COM - modem / przenośny komunikator HART

HART-COM - modem / przenośny komunikator HART CECHY Kalibracja przyrządów obiektowych wyposażonych w protokół HART Praca jako przenośny komunikator HART lub modem HART / USB Wbudowany zasilacz przetworników 2-przew. Wbudowana funkcja rezystora 250Ω

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Opis miernika i zakres dostawy. 2. Opis funkcji miernika. 3. Pierwsze uruchomienie. 4. Podłączenie sondy. 5. Wykonywanie pomiarów

SPIS TREŚCI. 1. Opis miernika i zakres dostawy. 2. Opis funkcji miernika. 3. Pierwsze uruchomienie. 4. Podłączenie sondy. 5. Wykonywanie pomiarów INSTRUKCJA OBSŁUGI ELCOMETER 456C MIERNIK GRUBOŚCI SUCHYCH POWŁOK SPIS TREŚCI 1. Opis miernika i zakres dostawy 2. Opis funkcji miernika 3. Pierwsze uruchomienie 4. Podłączenie sondy 5. Wykonywanie pomiarów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 1. DANE TECHNICZNE. 1 wejście pomiaru temperatury (czujnik temperatury NTC R25=5k, 6x30mm, przewód 2m) 1 wejście sygnałowe dwustanowe (styk zwierny) 1

Bardziej szczegółowo

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001170728 Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 Strona 1 z 7 Przeznaczenie produktu Regulacja wilgotności powietrza, pomiar wilgotności za pomocą zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGA I EKSPLOATACJA SAMOCHODU WYPOSAŻONEGO W SYSTEM SEKWENCYJNEGO WTRYSKU GAZU. Diego G3 / NEVO

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGA I EKSPLOATACJA SAMOCHODU WYPOSAŻONEGO W SYSTEM SEKWENCYJNEGO WTRYSKU GAZU. Diego G3 / NEVO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGA I EKSPLOATACJA SAMOCHODU WYPOSAŻONEGO W SYSTEM SEKWENCYJNEGO WTRYSKU GAZU Diego G3 / NEVO Strona 2 z 7 Spis treści 1. URUCHAMIANIE SILNIKA... 3 2. PANEL STERUJĄCY... 3 2.1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Precyzyjny miliomomierz stołowy Modele 380560 oraz 380562. Wstęp

Instrukcja Obsługi. Precyzyjny miliomomierz stołowy Modele 380560 oraz 380562. Wstęp Instrukcja Obsługi Precyzyjny miliomomierz stołowy Modele 380560 oraz 380562 Wstęp Gratulujemy zakupu precyzyjnego miliomomierza Extech 380560 (117V) lub 380562 (220V). Urządzenie to posiada siedem zakresów

Bardziej szczegółowo

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 INSTRUKCJA OBSŁUGI Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 Strona 1 z 14 Amperomierz EPM04A/EPM-4C/EPM-4D/EPM-4P EPM-4D (amperomierz z zapotrzebowaniem) : EPM-4D służy do pomiarów wartości RMS prądu AC płynącego

Bardziej szczegółowo

Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny

Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny INSTRUKCJA OBSŁUGI Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny Nr produktu 710018 Strona 1 z 7 Używać zgodnie z instrukcjami producenta. Produkt jest stosowany jako odstraszasz zwierząt za pomocą strumienia

Bardziej szczegółowo

DWUKIERUNKOWY REGULATOR SILNIKA DC VDC 20A

DWUKIERUNKOWY REGULATOR SILNIKA DC VDC 20A DWUKIERUNKOWY REGULATOR SILNIKA DC 12-24 VDC 20A Regulator przeznaczony do silników prądu stałego DC o napięciu 12-24V i prądzie max 20A. Umożliwia płynną regulację prędkości obrotowej, zmianę kierunku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programowania wieratko-frezarki BFKO, sterowanej odcinkowo (Sinumerik 802C)

Instrukcja programowania wieratko-frezarki BFKO, sterowanej odcinkowo (Sinumerik 802C) Instrukcja programowania wieratko-frezarki BFKO, sterowanej odcinkowo (Sinumerik 802C) Stan na dzień Gliwice 10.12.2002 1.Przestrzeń robocza maszyny Rys. Układ współrzędnych Maksymalne przemieszczenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS 1. Uwagi o bezpieczeństwie 2. Zasady pracy: 1. Normalny tryb pracy 2. Awaryjny tryb pracy 3. Akumulator i ładowanie 3. Główne cechy: 1. Bezobsługowa

Bardziej szczegółowo

DTR.BPA..01. Manometr cyfrowy BPA. Wydanie LS 15/01

DTR.BPA..01. Manometr cyfrowy BPA. Wydanie LS 15/01 Manometr cyfrowy BPA Wydanie LS 15/01 SPIS TREŚCI DTR.BPA..01 1. Ustawienie manometru w tryb pomiaru...3 1.1 Wyłączenie manometru...3 1.2 Komunikaty...3 1.3 Ustawienie kontrastu wyświetlacza...3 2. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

STRAŻNIK MOCY UMOWNEJ

STRAŻNIK MOCY UMOWNEJ Instrukcja obsługi STRAŻNIKA MOCY UMOWNEJ w wersji STANDARD 1 Instrukcja obsługi urządzenia STRAŻNIK MOCY UMOWNEJ w wersji STANDARD Instrukcja obsługi STRAŻNIKA MOCY UMOWNEJ w wersji STANDARD 2 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

WYŚWIETLACZ UNIWERSALNY

WYŚWIETLACZ UNIWERSALNY WYŚWIETLACZ UNIWERSALNY WP-1 Dokumentacja techniczno ruchowa V1.0 Wrocław, luty 2012 Wyświetlacz uniwersalny WP-1 v1.0 Strona 1 z 8 Spis treści dokumentacji wyświetlacza uniwersalnego WP-1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Wersja polska PROLIGHT 2006 www.prolight.com.pl

Wersja polska PROLIGHT 2006 www.prolight.com.pl - 1 - Kolorado MK3 2500 Spis treści: Zawartość opakowania... 3 Ostrzeżenie... 3 Instalacja... 4 Montaż lampy... 4 Pozycje montażowe... 5 Montaż oddzielnego balastu... 5 Montaż urządzenia... 6 Montaż skrzydełek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi 1

Instrukcja obsługi 1 Instrukcja obsługi 1 ST-21 SLAR Deklaracja zgodności nr 92/2013 Firma TEH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-21

Bardziej szczegółowo

A-DTR-100-52(1) 2010 Sony Corporation

A-DTR-100-52(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C Tutaj opisano nowe funkcje oferowane przez zaktualizowane oprogramowanie sprzętowe i ich działanie. Szczegółowe informacje można znaleźć w Instrukcja obsługi i Podręcznik α znajdujących

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI U700

INSTRUKCJA OBSŁUGI U700 INSTRUKCJA OBSŁUGI U700 Nr referencyjny JW00* Promaster SST Nr kalibru U70* Cechy: Zasilany światłem Czas światowy Chronograf do 24h Tarcza analogowa i wyświetlacz cyfrowy Odliczanie czasu (timer) do 99

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D 1. Wprowadzenie...3 1.1. Funkcje urządzenia...3 1.2. Charakterystyka urządzenia...3 1.3. Warto wiedzieć...3 2. Dane techniczne...4

Bardziej szczegółowo

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco 3. Sieć PLAN Wszystkie urządzenia podłączone do sieci plan są identyfikowane za pomocą swoich adresów. Ponieważ terminale użytkownika i płyty główne pco wykorzystują ten sam rodzaj adresów, nie mogą posiadać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Licznik amperogodzin ETM-01.1. ELEKTROTECH Dzierżoniów. 1. Zastosowanie

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Licznik amperogodzin ETM-01.1. ELEKTROTECH Dzierżoniów. 1. Zastosowanie 1. Zastosowanie INSTRUKCJA OBSŁUGI Licznik amperogodzin ETM-01.1 Licznik ETM jest licznikiem ładunku elektrycznego przystosowanym do współpracy z prostownikami galwanizerskimi unipolarnymi. Licznik posiada

Bardziej szczegółowo

ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania

ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania Wersja 2.0 Aritech jest częścią firmy Interlogix. 2001 Interlogix B.V. Wszystkie prawa zastrzeżone. Firma Interlogix B.V. udziela prawa

Bardziej szczegółowo

S e r i a 4 0 0 ( R 4 2 x, N 4 2 x ) Wskaźnik Cyfrowy I n s t r u k c j a o p e r a t o r a

S e r i a 4 0 0 ( R 4 2 x, N 4 2 x ) Wskaźnik Cyfrowy I n s t r u k c j a o p e r a t o r a Seria 400 (R42x, N42x) Wskaźnik Cyfrowy Instrukcja operatora do użycia z wersjami oprogramowania 1.0 i wyżej 1. WSTĘP... 4 WŁAŚCIWOŚCI... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 OPTYMALNE ŚRODOWISKO POPRAWNEGO DZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA MAK PLUS

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA MAK PLUS INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA MAK PLUS 1. INFORMACJE OGÓLNE Pilot uniwersalny MAK Plus może obsługiwać równocześnie 2 urządzenia: TV (odbiornik telewizyjny) oraz SAT (tuner satelitarny). Przed użyciem pilota

Bardziej szczegółowo

Firma Produkcyjno-Usługowa. Aparat PERFOTEST. Instrukcja obsługi. ul. 22 Lipca 17, 83-132 Morzeszczyn. tel./fax 58 536 27 48

Firma Produkcyjno-Usługowa. Aparat PERFOTEST. Instrukcja obsługi. ul. 22 Lipca 17, 83-132 Morzeszczyn. tel./fax 58 536 27 48 Firma Produkcyjno-Usługowa ul. 22 Lipca 17, 83-132 Morzeszczyn tel./fax 58 536 27 48 Aparat PERFOTEST Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. Opis techniczny...2 1.1 Przeznaczenie...2 1.2 Budowa...2 1.3 Wyposażenie...3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Alkomat cyfrowy DA-3000M

Instrukcja obsługi. Alkomat cyfrowy DA-3000M Instrukcja obsługi Alkomat cyfrowy DA-3000M Alkomat cyfrowy DA-3000M Alkomat DA-3000 AlcoScent jest małym testerem o zakresie pomiarowym (do 4 promili) i dokładności do dziesiętnych części promila. Wykonuje

Bardziej szczegółowo

LICZARKA DO BILONU Glover CC-70 INSTRUKCJA OBSŁUGI

LICZARKA DO BILONU Glover CC-70 INSTRUKCJA OBSŁUGI LICZARKA DO BILONU INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. WSTĘP Urządzenia do liczenia i pakowania monet, charakteryzują się zwartą konstrukcją, lekkością i prostotą obsługi, gwarantując przy tym bardzo dużą szybkość i

Bardziej szczegółowo

Montaż, sprawdzenie i oddanie do użytku podłączeń ~230V powinno być przeprowadzane wyłącznie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami!

Montaż, sprawdzenie i oddanie do użytku podłączeń ~230V powinno być przeprowadzane wyłącznie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami! Sterownik Centralis Uno IB INSTRUKCJA OBSŁUGI W celu optymalnego wykorzystania możliwości Sterownika Centralis Uno IB, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. W przypadku jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO S t r o n a 1 A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO A-100IMWP jest autonomicznym zamkiem szyfrowym przeznaczonym do zastosowań na zewnątrz budynków. Zbudowany

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 26/2010

Deklaracja zgodności nr 26/2010 Deklaracja zgodności nr 26/2010 Firma TEH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-21 230V, 50Hz spełnia wymagania Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Dynatel 2573E-iD, Dynatel 2573E Uniwersalny lokalizator podziemnej infrastruktury, uszkodzeń powłoki kabli i rur oraz znaczników EMS i EMS-iD

Dynatel 2573E-iD, Dynatel 2573E Uniwersalny lokalizator podziemnej infrastruktury, uszkodzeń powłoki kabli i rur oraz znaczników EMS i EMS-iD Lokalizator Dynatel 2573E-iD, Dynatel 2573E Opis techniczny Dynatel 2573E-iD zestaw oraz panel sterowania z trybem wizualizacji trasy kabla Odbiornik Częstotliwości pracy odbiornika od 50hZ do 133kHz Częstotliwości

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja

BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja Dziękujemy za zakup videodomofonu firmy REER ELECTRONICS Prosimy o zapoznanie się z instrukcją przed podłączeniem videodomofonu Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Ładowarka AA i AAA Voltcraft CM410, NiCd, NiMH, NiZn

Ładowarka AA i AAA Voltcraft CM410, NiCd, NiMH, NiZn Ładowarka AA i AAA Voltcraft CM410, NiCd, NiMH, NiZn Instrukcja obsługi Numer produktu: 202410 Strona 1 z 11 1. Wyświetlacz i elementy obsługi 1. Gniazda ładowania S1-S4 2. Wyświetlacz: Menu danych wejściowych

Bardziej szczegółowo

Kontroler LED programowalny czasowo 12V 20A 5 kanałów

Kontroler LED programowalny czasowo 12V 20A 5 kanałów S t r o n a 1 Kontroler LED programowalny czasowo 12V 20A 5 kanałów Programowalny kontroler LED pozwala zaplanować pracę system świetlnego opartego o LED. Użytkownik może zaprogramować godziny włączenia,

Bardziej szczegółowo

Energia odnawialna. Wprowadzenie do Miernika Energii LEGO

Energia odnawialna. Wprowadzenie do Miernika Energii LEGO Energia odnawialna Wprowadzenie do Miernika Energii LEGO LEGO EDUCATION w Polsce 1 Spis treści 1 Rzut oka na Miernik Energii 3 2 Montaż akumulatora 3 3 Ładowanie i rozładowywanie miernika 4 31Ładowanie

Bardziej szczegółowo

Compaction measurement for vibrating rollers. CompactoBar ALFA-040-050H/P

Compaction measurement for vibrating rollers. CompactoBar ALFA-040-050H/P Compaction measurement for vibrating rollers CompactoBar ALFA-040-050H/P Spis treści Spis treści...1 1 Wstęp...2 2 Włączanie urządzenia...2 3 Konfiguracja...2 3.1 Próg CMV...2 3.2 Intensywność wyświetlacza...2

Bardziej szczegółowo

PressoMess - Miernik odporności na ścinanie

PressoMess - Miernik odporności na ścinanie BODENPROFI ul. Głowackiego 5B 44-100 Gliwice tel : 502500780 fax: 32 279 34 04 bodenprofi@wp.pl Instrukcja użytkowania PressoMess - Miernik odporności na ścinanie Przyrząd do pomiarów powierzchniowych

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

KF-10 KALIBRATOR FOTOMETRYCZNY INSTRUKCJA OBSŁUGI. pomocnicze źródło światła do okresowej kontroli luksomierzy pomiędzy wzorcowaniami

KF-10 KALIBRATOR FOTOMETRYCZNY INSTRUKCJA OBSŁUGI. pomocnicze źródło światła do okresowej kontroli luksomierzy pomiędzy wzorcowaniami PPUH SONOPAN Sp. z o.o. 15-950 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/2 tel./fax: (85) 742 36 62 http://www.sonopan.com.pl KALIBRATOR FOTOMETRYCZNY KF-10 pomocnicze źródło światła do okresowej kontroli luksomierzy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi termostatu W1209

Instrukcja obsługi termostatu W1209 Instrukcja obsługi termostatu W1209 1. Obsługa menu termostatu. Po włączeniu zasilania termostatu, na wyświetlaczu pojawia się aktualnie zmierzona temperatura przez czujnik NTC. (Jeżeli czujnik nie jest

Bardziej szczegółowo

Niania elektroniczna Motorola Babyphone

Niania elektroniczna Motorola Babyphone INSTRUKCJA OBSŁUGI Niania elektroniczna Motorola Babyphone Nr produktu 260051 Strona 1 z 8 1. Zakres dostawy: 1 x Jednostka rodzica 1 x Jednostka dziecka 2 x akumulator AAA dla jednostki rodzica 1 x zasilacz

Bardziej szczegółowo

Dystrybutor energii elektrycznej w systemie przedpłatowym z obsługą czterech gniazd sieciowych 230V~ AMPS RFID Instrukcja obsługi

Dystrybutor energii elektrycznej w systemie przedpłatowym z obsługą czterech gniazd sieciowych 230V~ AMPS RFID Instrukcja obsługi Dystrybutor energii elektrycznej w systemie przedpłatowym z obsługą czterech gniazd sieciowych 230V~ AMPS RFID Instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Przeznaczenie 2. Opis techniczny 2.1 Dane techniczne 2.2

Bardziej szczegółowo

Sterownik Spid Pant 8 i Ant 8. Podręcznik użytkowania

Sterownik Spid Pant 8 i Ant 8. Podręcznik użytkowania Sterownik Spid Pant 8 i Ant 8 Podręcznik użytkowania Spis treści Spis treści...2 Wprowadzenie...3 Komplet...3 Dane techniczne...3 Panel sterujący...4 Panel tylny...5 Obsługa sterownika...6 Zmiana trybu

Bardziej szczegółowo

TWRS-21 TABLICOWY WYŚWIETLACZ CYFROWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, listopad 1999 r.

TWRS-21 TABLICOWY WYŚWIETLACZ CYFROWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, listopad 1999 r. TABLICOWY WYŚWIETLACZ CYFROWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, listopad 1999 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S.JARACZA 57-57A TEL. 0-602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI 1.OPIS TECHNICZNY...3

Bardziej szczegółowo

Termostat pomieszczeniowy z ekranem dotykowym i komunikacją Modbus

Termostat pomieszczeniowy z ekranem dotykowym i komunikacją Modbus Termostat pomieszczeniowy z ekranem dotykowym i komunikacją Modbus Spis treści 1. Informacje o produkcie... 3 2. Dane techniczne... 3 3. Wyświetlacz LCD... 4 4. Instrukcja obsługi... 4 5. Wymiary... 9

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI LUKSOMIERZA L-50. SONOPAN Sp. z o.o. 15-950 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/2 tel., fax (0 85) 742 36 62 www.sonopan.com.

INSTRUKCJA OBSŁUGI LUKSOMIERZA L-50. SONOPAN Sp. z o.o. 15-950 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/2 tel., fax (0 85) 742 36 62 www.sonopan.com. INSTRUKCJA OBSŁUGI LUKSOMIERZA L-50 SONOPAN Sp. z o.o. 15-950 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/2 tel., fax (0 85) 742 36 62 www.sonopan.com.pl - 1 - INFORMACJE O NORMACH Cyfrowy luksomierz L-50 spełnia wymagania

Bardziej szczegółowo

Polski. Podręcznik Użytkownika BT-03i

Polski. Podręcznik Użytkownika BT-03i Podręcznik Użytkownika BT-03i 1 Omówienie Indeks Poznawanie funkcji słuchawek Odpowiadanie na telefon Dane techniczne 2 1. Omówienie A B E D F 1-1 Funkcje przycisków C A B C D E F Miejsce na zawieszenie

Bardziej szczegółowo

LUPS-11ME LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 2003 r.

LUPS-11ME LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 2003 r. LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, kwiecień 2003 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S. Jaracza 57-57a TEL. 0-602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

do 200 m w terenie otwartym 4 przyciski + wyświetlacz Zadana wartość temperatury TX Histereza temperatury ht Wartości ustawiane:

do 200 m w terenie otwartym 4 przyciski + wyświetlacz Zadana wartość temperatury TX Histereza temperatury ht Wartości ustawiane: RADIOWY CZUJNIK TEMPERATURY I NATĘŻENIA OŚWIETLENIA RCL-02 DANE TECHNICZNE Znamionowe napięcie zasilania: Typ baterii: Transmisja: Sposób transmisji: Zasięg: Współpraca z odbiornikami systemu: Współpraca

Bardziej szczegółowo

Płyta wiórowa, papier Beton,cegła,pustaki. Dodatek 2. Gęstość materiału i kody materiałów trybu SEARCH (w celu porównania)

Płyta wiórowa, papier Beton,cegła,pustaki. Dodatek 2. Gęstość materiału i kody materiałów trybu SEARCH (w celu porównania) 7. Uwagi Ni niejszy miernik ma bardzo wysoką rezystancję wejściową Każdy jego element ma bardzo dobrą izolację. Urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu wolnym od kurzu i zapyleń. Wyniki pomiaru

Bardziej szczegółowo

LOZAMEt LINIA 390 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wyrób dopuszczony do obrotu na terenie R.P. przez Państwowy Zakład Higieny nr atestu: HŻ 7208/93

LOZAMEt LINIA 390 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wyrób dopuszczony do obrotu na terenie R.P. przez Państwowy Zakład Higieny nr atestu: HŻ 7208/93 LOZAMEt Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. 91-202 Łódź, ul.warecka 5 Skr. pocztowa 42, 91-101 Łódź telefon: (042) 613 40 01 fax: (042) 613 40 09 fax: (042) 613 40 10 internet: e-mail: www.lozamet.com.pl

Bardziej szczegółowo

Sinus 3000 Instrukcja Obsługi

Sinus 3000 Instrukcja Obsługi Sinus 3000 Instrukcja Obsługi zasilanie 24/48 V K&K 60-277 Poznań, ul. Grochowska 15, tel/fax.: 61 867 45 34 www.przetwornice.eu mail: info@przetwornice.eu Wstęp Dziękujemy Państwu za wybór wyprodukowanego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Diagnostyka

Instrukcja obsługi Diagnostyka Instrukcja obsługi Diagnostyka Dziękujemy za nabycie artykułu i zaufaniu do naszego asortymentu produktów. Compact 3.0 N&D jest urządzeniem klimatyzacyjnym niezależnym od wyłączonego lub włączonego silnika,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA SMI-20W wersja 1.01

INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA SMI-20W wersja 1.01 od 1983 r. SSA PROJEKTOWANIE KOMPLETACJA SPRZEDAŻ MONTAŻ SERWIS http://www.ssa.pl e-mail: ssa@ssa.pl SSA Systemy automatyki - projekty elektryczne, - sterowniki PLC, - HMI, - wizualizacja procesów. Przetworniki

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

EDO-uP nowoczesny mikroprocesorowy ściemniacz oświetlenia wnętrza auta.

EDO-uP nowoczesny mikroprocesorowy ściemniacz oświetlenia wnętrza auta. EDO-uP nowoczesny mikroprocesorowy ściemniacz oświetlenia wnętrza auta. EDO-uP (ściemniacz, sterownik oświetlenia) został zaprojektowany z myślą o jak największym komforcie użytkownika samochodu. Dzięki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR-12B/DP

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR-12B/DP Instrukcja obsługi Sterownik ścienny KJR-12B/DP Wyłączny importer IO0024A032015 Spis treści Parametry sterownika... 3 Parametry sterownika... 3 Nazwy i funkcje wyświetlacza sterownika ściennego... 4 Przyciski

Bardziej szczegółowo

MAXIMISER 3800 - Instrukcja obsługi

MAXIMISER 3800 - Instrukcja obsługi MAXIMISER 3800 - Instrukcja obsługi WSTĘP Urządzenie MAXIMISER 3800 jest profesjonalnym urządzeniem ładującym, o automatycznie zmieniających się trybach ładowania dzięki czemu wydłuża żywotność akumulatorów

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY I INSTRUKCJA OBSŁUGI WAGI ELEKTRONICZNE POMOSTOWE TP- 30/1 TP- 50/1 TP- 60/1 (POCZTA)

OPIS TECHNICZNY I INSTRUKCJA OBSŁUGI WAGI ELEKTRONICZNE POMOSTOWE TP- 30/1 TP- 50/1 TP- 60/1 (POCZTA) OPIS TECHNICZNY I INSTRUKCJA OBSŁUGI WAGI ELEKTRONICZNE POMOSTOWE TP- 30/1 TP- 50/1 TP- 60/1 (POCZTA) LUBELSKIE FABRYKI WAG "FAWAG" S.A. 20-954 LUBLIN, ul. Łęczyńska 58 tel. 081-746-10-41, 081-745-06-40

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZENOŚNY PIROMETR SCAN TEMP 440

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZENOŚNY PIROMETR SCAN TEMP 440 INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZENOŚNY PIROMETR SCAN TEMP 440 Wydanie LS 13/07 OPIS Pirometr przenośny typu ScanTemp 440 służy do bezdotykowego pomiaru temperatury, obsługa urządzenia jest bardzo prosta, wystarczy

Bardziej szczegółowo

INDU-21. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie Masownice próżniowe, mieszałki

INDU-21. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie Masownice próżniowe, mieszałki Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-21 Przeznaczenie Masownice próżniowe, mieszałki Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77, Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK CĘGOWY DT-362

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK CĘGOWY DT-362 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK CĘGOWY DT-362 Wydanie LS 13/07 Bezpieczeństwo DTR.MC-01 Międzynarodowe Znaki Bezpieczeństwa: Symbol ten oznacza konieczność zapoznania się z instrukcja obsługi przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Przedpłatowy System Radiowy IVP (PSR IVP)

Przedpłatowy System Radiowy IVP (PSR IVP) Przedpłatowy System Radiowy IVP (PSR IVP) www.amps.com.pl 1 ver. 1.00 SPIS TREŚCI: 1. OBSŁUGA MENU ADMINISTRATORA SYSTEMU PSR IVP... 3 Menu Administratora... 3 Pozycja 0 Doładowanie... 3 Pozycja 1 Jednostki...

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Prasa transferowa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Prasa transferowa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Prasa transferowa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B wersja. www.grawerton.pl infolinia: 080 88 99 27 serwis@grawerton.pl / 6 Zastosowanie Prasa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA LABORATORYJNA NR 4-EW ELEKTROWNIA WIATROWA

INSTRUKCJA LABORATORYJNA NR 4-EW ELEKTROWNIA WIATROWA LABORATORIUM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII Katedra Aparatury i Maszynoznawstwa Chemicznego Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej INSTRUKCJA LABORATORYJNA NR 4-EW ELEKTROWNIA WIATROWA ELEKTROWNIA WIATROWA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania

Instrukcja użytkowania Instrukcja użytkowania Stół do obróbki termicznej płyt z tworzyw mineralnych SG-125x60 Edycja 1.0 Spis treści : 1. Przeznaczenie str. 3 2. Opis urządzenia str. 4 3. Praca z urządzeniem str. 7 4. Dane techniczne

Bardziej szczegółowo

Laser FLS 90. Instrukcja obsługi

Laser FLS 90. Instrukcja obsługi Laser FLS 90 pl Instrukcja obsługi L SE R R DI TIO N DO NO T ST R E IN TO BE M L SE R CL S S 2 5 1 2 4 3 3 6 7 B1 B2 1 C1 C2 C3 S1 =S2 = 90 C4 S1 90 S2 D1 D2 D3 D4 D5 D6 E1 S=10m 32 10 E2 C L 1 B E3 L

Bardziej szczegółowo

7 747 006 080 05/2006 PL

7 747 006 080 05/2006 PL 7 747 006 080 05/2006 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny SM10 Moduł solarny do EMS Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Spis treści 1 Bezpieczeństwo użytkownika.......................

Bardziej szczegółowo

LABCONTROL EASYLAB. The art of handling air

LABCONTROL EASYLAB. The art of handling air 5.3/4/PL/1 LABCONTROL EASYLAB Moduły rozbudowy elektronicznego sterownika EASYLAB Moduł zasilania / moduł zasilania z UPS Typ Typ -USV The art of handling air TROX Austria GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego

Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego 1. Bezpieczeństwo użytkowania, Gwarancja 1.1. Zasady bezpiecznego użytkowania 1.2. Gwarancja 2. Parametry pracy 2.1. Parametry elektryczne 3. Montaż

Bardziej szczegółowo

Kalibrator K-20 Instrukcja obsługi "EMSON-MAT"

Kalibrator K-20 Instrukcja obsługi EMSON-MAT Kalibrator K-20 Instrukcja obsługi "EMSON-MAT" Ul. Za Górą 5, 32-050 Skawina Tel/fax: 48 12 267-04-72 Wersja 4-08.10.2011 r. Spis treści 1. Przeznaczenie i właściwości 2. Dane techniczne 3. Wyposażenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. dla użytkownika instalacji. Vitotrol PT10 VITOTROL PT10

Instrukcja obsługi. dla użytkownika instalacji. Vitotrol PT10 VITOTROL PT10 Instrukcja obsługi dla użytkownika instalacji Vitotrol PT10 VITOTROL PT10 Spis treści Opis wyświetlacza........................................... 3 Opis przycisków.............................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja QuickStart

Instrukcja QuickStart Instrukcja QuickStart Przyciski i łączność 1. Włącznik urządzenia: Przytrzymaj przycisk, aby włączyć urządzenie. Krótkie naciśnięcie włącza urządzenie, gdy znajduje się trybie gotowości. 2. Przyciski głośności:

Bardziej szczegółowo