Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Tester Pull-Off TPO-W00

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Tester Pull-Off TPO-W00"

Transkrypt

1 Dokumentacja Techniczno-Ruchowa TPO-W00 Morzeszczyn 2013

2 Spis treści 1 Bezpieczeństwo i odpowiedzialność Bezpieczeństwo i środki ostrożności użytkowania Odpowiedzialność Instrukcja bezpieczeństwa Zgodność z normami Zastosowanie Opis urządzenia Standardy i wybór testera Zestawienie najważniejszych norm dla badań pull-off Wybór testera Obsługa testera Ładowanie akumulatora Elementy obsługi Panel miernika cyfrowego Tryby pracy miernika cyfrowego Tryb odczytu Tryb programowania Zerowanie toru pomiaru siły Rejestr maksymalnej siły / naprężenia Korzystanie z diodowego wskaźnika przyrostu naprężenia Pomiar siły przyczepności Przygotowanie do testów przyczepności Wykonanie testu przyczepności Akcesoria dodatkowe Płytki testowe Praca z dużymi płytkami testowymi Pozostałe akcesoria rozszerzające obszar zastosowań testera Dane techniczne Konserwacja i obsługa techniczna Gwarancja

3 1 Bezpieczeństwo i odpowiedzialność 1.1 Bezpieczeństwo i środki ostrożności użytkowania Ta instrukcja zawiera ważne informacje na temat bezpieczeństwa, użytkowania i konserwacji Testera Pull-Off. Przed pierwszym użyciem urządzenia należy przeczytać niniejszy podręcznik. 1.2 Odpowiedzialność Gwarancja i odpowiedzialność za roszczenia wynikające z uszkodzenia ciała i uszkodzenia mienia nie mogą zostać uwzględnione, jeżeli wynikły z powodu następujących przyczyn: Wykorzystywania tego przyrządu niezgodnie z jego przeznaczeniem, opisanym w niniejszej dokumentacji. Nieprawidłowa obsługa i konserwacja urządzenia oraz jego komponentów. Nieautoryzowane modyfikacje konstrukcyjne instrumentu i jego komponentów. Poważne uszkodzenia wynikające z wpływu ciał obcych, upadków, aktów wandalizmu i siły wyższej. Wszystkie informacje zawarte w tej dokumentacji przedstawione są w dobrej wierze i uważa się je za prawidłowe. F.P.U. Ar Ho nie ponosi żadnej odpowiedzialności za kompletności i dokładności informacji. 1.3 Instrukcja bezpieczeństwa Urządzenie nie może być obsługiwane przez dzieci lub osoby pod wpływem alkoholu, leków lub preparatów farmaceutycznych. Każdy, kto nie zna tej instrukcji musi być nadzorowany podczas używania urządzenia. 1.4 Zgodność z normami Urządzenie jest w pełni zgodne z normami wymienionymi w następnych rozdziałach. Normy mogą zawierać wymagania dotyczące dokładności. jest kalibrowany zgodnie z EN klasa1 i tym samym przekracza wymagania dotyczące dokładności określone w wymienionych poniżej normach

4 2 Zastosowanie przeznaczony jest do pomiaru przyczepności warstw zapraw, obrzutek tynkowych, klejów do płytek ceramicznych, powłok malarskich, powłok izolacyjnych, klejów epoksydowych itp. położonych na podłożu bazowym oraz wytrzymałości powierzchniowych warstw betonu na odrywanie. W połączeniu z odpowiednim wyposażeniem pozwala na kontrolę przyczepności międzywarstwowej w systemach ociepleniowych. 3 Opis urządzenia Zasadniczym elementem przyrządu jest aluminiowa płyta nośna. W płycie osadzone są trzy stopki posiadające możliwość regulacji ich wysokości. Zapewnia to możliwość takiego ustawienia testera by siła odrywająca próbkę działała prostopadle do jej powierzchni. Centralnie pomiędzy nóżkami umieszczony jest siłownik wywierający naprężenie, a w jego otworze umieszczone jest cięgno. Dolny koniec cięgna zaopatrzony jest w zaczep przegubowy służący do łączenia z płytką testową. Do sterowania pracą siłownika oraz zadawania naprężenia zastosowano pompkę tłokową z korbą, której obracanie przesuwa tłok i powoduje zmianę objętości oleju w cylindrze pompki. W układzie hydraulicznym testera umieszczony jest również akumulator sprężynowy, którego zadaniem jest wyrównanie przyrostu naprężenia w zakresie wysokich ciśnień. Do odczytu mierzonych sił zastosowany jest miernik cyfrowy z funkcją zapamiętywania maksymalnej wartości oraz pozwalający na zerowanie testera. Ponadto przetwornik wyposażony jest w programowalny wskaźnik przyrostu obciążenia w czasie, co ułatwia utrzymanie właściwego przyrostu obciążenia. Prezentacja wyników możliwa jest w jednostkach siły kn lub lbf oraz jako naprężenie wyrażone w MPa lub psi odniesione do płytek testowych o średnicy 20, 50, 75, 100 mm i kwadratowych o boku 50, 40, 100 mm. 1 widok ogólny miernik cyfrowy 2 siłownik 3 płyta nośna 4 stopka 5 akumulator hydrauliczny 6 pompka 7 cięgno

5 4 Standardy i wybór testera 4.1 Zestawienie najważniejszych norm dla badań pull-off Norma EN 1542 EN EN 1348 ISO 4624 ETAG 004 p BS 1881 Part 207 ASTM D 4541 ASTM C 1583 ASTM D ASTM D 7522 ZTV-SIB 90 Opis Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - Pomiar przyczepności przez odrywanie Metody badań zapraw do murów - Określenie przyczepności do podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania Kleje do płytek - Oznaczanie przyczepności dla klejów cementowych Farby i lakiery - Próba odrywania do oceny przyczepności Test przyczepności międzywarstwowej w systemach ociepleniowych Recommendations for the assessment of concrete strength by near-to surface tests Standard test method for pull-off strength of coatings using portable adhesion testers Standard test method for tensile strength of concrete surfaces and the bond strength or tensile strength of concrete repair and overlay materials by direct tension (Pull-off method) Standard test method for pull-off adhesion strength of coatings on concrete using portable pull-off adhesion testers Standard test method for pulloff strength of FRP bonded to concrete substrate Der Bundesminister für Verkehr. Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Schutz und Instandsetzung von Betonbauteilen Płytka testowa Ø 50mm Ø 50mm 50x50mm Ø 20mm 50x50mm 100x100mm Ø 50mm Prędkość obciążania 0.05 ± 0.01 Mpa/s MPa/s 250 ± 50 N/s < 1 MPa/s ± 0.03 MPa/s - < 1 MPa/s Ø 50mm Ø 20mm Ø 50mm Ø 75mm Ø 50mm Ø 75mm Ø100mm Ø 50mm 5±2 psi/s 0.035±0.015 MPa/s < 0.2MPa/s 30psi/s < 60 MPa/min, < 150 psi/min 100 N/s, 300N/s 4.2 Wybór testera Dostępne są dwie wielkości przyrządu zróżnicowane maksymalną siłą wywieraną na badaną powierzchnię. TPO-W06 bardzo wysoka dokładność przy niskich wytrzymałościach. TPO-W16 szeroki zakres pomiarowy do wielu różnych zastosowań

6 Poniższa tabela przedstawia zakres pomiarowy w odniesieniu do popularnych płytek testowych, i powinna pomóc w wyborze odpowiedniego testera dla danego zastosowania. TPO-W06 TPO-W16 Siła rozciągająca Płytka testowa Ø 20mm Płytka testowa Ø 50mm Płytka testowa 50x50mm 0,4 6 kn 1,3 19,1 MPa 0,20 3,06 MPa 0,16 2,40 MPa lbf psi psi psi 2 16 kn 6,4 50,9 MPa 1,02 8,15 MPa 0,80 6,40 MPa lbf psi psi psi Tester wyświetla i rejestruje wartości siły i naprężeń od zera. Podane w tabeli wartości siły rozciągającej i naprężeń dotyczą zakresu pomiarowego. 5 Obsługa testera 5.1 Ładowanie akumulatora Tester zasilany jest za pomocą akumulatora typu blok 9V NiMH 280 mah, umieszczonego wewnątrz obudowy przetwornika. W pełni naładowany akumulator pozwala na nieprzerwaną pracę miernika w ciągu około 5 godzin. Stan rozładowania sygnalizowany jest przez pojawienie się na wyświetlaczu słowa < Battery! > co świadczy o konieczności ładowania. Aby naładować akumulator należy przewód dostarczonej ładowarki wsunąć do gniazda pod przełącznikiem z prawej strony obudowy przetwornika, następnie ładowarkę podłączyć do sieci zasilającej 230V ~ 50Hz. Tryb ładowania sygnalizowany czerwoną diodą CHARGE/READY. Po naładowaniu ładowarka automatycznie rozpocznie tryb podtrzymania, co sygnalizuje zielona dioda CHARGE/READY. W trybie podtrzymania tester może pozostawać dowolnie długo, akumulator jest zasilany 1/10 prądu ładowania i nie podlega samorozładowaniu. W przypadku użycia akumulatora typu NiCd każdorazowo po podłączeniu ładowarki zaleca się naciśnięcie żółtego przycisku na obudowie ładowarki. Zainicjuje to tryb automatycznego rozładowania akumulatora sygnalizowany żółtą diodą DISCHARGE, i pozwoli uniknąć tzw. efektu pamięciowego, zmniejszającego pojemność akumulatora. W trakcie ładowania użytkowanie testera nie jest możliwe. Proces ładowania akumulatora o pojemności 280 mah trwa około 5 godzin. W pełni naładowany i sprawny akumulator pozwala na nieprzerwaną pracę testera w ciągu około 6 godzin, jednak przy eksploatacji urządzenia w niskich temperaturach czas pracy może się skrócić. W wyjątkowych sytuacjach akumulator można zastąpić baterią alkaiczną 9V 6F22, przy czym niedopuszczalne jest ładowanie baterii ładowarką

7 5.2 Elementy obsługi Główne elementy obsługowe obrazuje poniższa ilustracja elementy obsługi. 1 włącznik zasilania miernika cyfrowego 2 gniazdo ładowarki 3 pokrętło regulacyjne cięgna 4 korba pompy zadającej naprężenie 5 stopka regulowana 6 zaczep przegubowy cięgna Panel miernika cyfrowego Miernik cyfrowy wyposażony jest w diodowy wskaźnik przyrostu naprężenia. Wskaźnik zbudowany jest w formie linijki złożonej z szeregu diod LED. Poniżej wskaźnika znajduje się ośmiosegmentowy wyświetlacz tekstowy, służący do prezentacji wyników oraz umożliwiający definiowanie parametrów pracy miernika Panel miernika cyfrowego 1 wskaźnik przyrostu naprężenia 2 wyświetlacz 3 przycisk < MAX/ZERO > 4 przycisk < PROG/ENTER > Diodowy wskaźnik przyrostu naprężenia jest jedynie pomocą w obsłudze testera, tym samym nie gwarantuje zachowania żądanego tempa obciążania

8 Pod wyświetlaczem umieszczone zostały dwa przyciski membranowe. Przycisk < MAX/ZERO > realizuje funkcje: zerowanie toru pomiaru siły włączanie i wyłączanie rejestru maksymalnej siły / naprężenia w trybie programowania służy do przemieszczenia się do kolejnej pozycji menu miernika Przycisk < PROG/ENTER > realizuje funkcje: kasowanie rejestru maksymalnej siły / naprężenia przejście w tryb programowania wybór poszczególnych opcji w menu miernika 5.3 Tryby pracy miernika cyfrowego Miernik cyfrowy może pracować w trybie odczytu lub w trybie programowania Tryb odczytu Po włączeniu zasilania miernika, na wyświetlaczu pojawi się zgłoszenie < EPC-2013 >, zapalą się po kolei wszystkie diody wskaźnika przyrostu naprężenia, następnie miernik samoczynnie rozpocznie pracę w trybie odczytu. W tym trybie wyświetlane są poniższe informacje: Na pierwszym segmencie z lewej strony wyświetlacza mogą pojawć się: - znak < > (minus) gdy wartość siły / naprężenia przyjmie wartość ujemną - pulsujący znak < * > świadczący o włączaniu rejestru maksymalnej siły / naprężenia - duża litera < A B C G > symbolizująca wybraną płytkę testową. Cztery lub pięć kolejnych segmentów wyświetlacza wskazuje aktualną wartości siły / naprężenia. Ostatnie dwa lub trzy segmenty z prawej strony informują o aktualnie wybranej jednostce. Przykłady stanu wyświetlacza. < kN > < *12.35kN > < B2.07MPa > < A1725psi > < *2460Lbf > Jeżeli wybrane zostały jednostki naprężenia MPa lub psi i jednocześnie jest włączony rejestr maksymalnego naprężenia, wówczas znak < * > pulsuje naprzemiennie z literą < A B C G >, symbolizującą wybraną płytkę testową. Jeżeli rejestr maksymalnej siły / naprężenia jest włączony, wówczas znak (minus) nie wyświetla się

9 5.3.2 Tryb programowania Tryb programowania włącza się naciśnięciem przycisku < PROG/ENTER >, gdy miernik jest w trybie odczytu. Tryb ten zawiera menu składające się z czterech głównych pozycji: < Units > (jednostki) umożliwia wybór sposobu prezentacji wyników testu przyczepności. Mogą to być jednostki siły kn, lbf, albo naprężenie wyrażone w MPa lub psi. < TestDisc > (płytka testowa) umożliwia wybór rozmiaru płytki testowej. Do wyboru są płytki <dia>meter (okrągłe) lub <sq>uared (kwadratowe). Wymiary płytek podane są w centymetrach. < LoadRate > (tempo obciążania) umożliwia określenie < Minimum > i < Maximum > tempa obciążania na 1 sekundę. Jednostki przyrostu są zgodne z wyborem w menu Units. < Exit > (wyjście) pozwala przejść do trybu odczytu. Przejście w tryb programowania jest niemożliwe, jeżeli włączony jest rejestr maksymalnej siły / naprężenia. Struktura menu miernika cyfrowego Units TestDisc LoadRate Exit kn dia2.0 A lbf dia5.0 B Minimum MPa psi Exit dia7.5 C dia 10 D sq 5x5 E Maximum E MPa sq 4x4 F E MPa sq10x10g Exit Exit Linie niebieskie symbolizują naciśnięcie przycisku < MAX/ZERO >. Linie czerwone symbolizują naciśnięcie przycisku < PROG/ENTER >. Symbol pulsującej dekady

10 Powyższy diagram przestawia strukturę menu miernika. Do poruszania się pomiędzy poszczególnymi pozycjami menu służy przycisk < MAX/ZERO >. Zatwierdzenie wyświetlonej opcji dokonywane jest przyciskiem < PROG/ENTER >. Wprowadzanie tempa obciążania przebiega nieco inaczej. Po wyświetleniu wartości Minimum lub Maximum, na wyświetlaczu pojawi się podobny zapis < E MPa >. Litera <E> pulsuje, co świadczy o jej aktywności. Naciśnięcie < MAX/ZERO > aktywuje pulsowanie kolejnej dekady. Przycisk < PROG/ENTER > zmienia ustawienie pulsującej dekady, każde naciśnięcie powiększa jej wartość od 0 do 9. Naciśnięcie przycisku < PROG/ENTER > gdy pulsuje litera <E>xit (wyjście), spowoduje przejście do wyższego poziomu menu i zapamiętanie wprowadzonych wartości. Przy wpisywaniu wartości przyrostu należy pamiętać by wartość Minimum była mniejsza niż Maximum oraz by wartości były adekwatne do zakresu pomiarowego, w przeciwnym razie działanie wskaźnika będzie nieprawidłowe. Zmiana jednostek nie powoduje automatycznego przeliczenia wcześniej wpisanych wartości tempa obciążania. Każda pozycja menu TestDisc zawiera z prawej strony literowy symbol wybranej płytki A B C G. Symbol ten wyświetlony jest w trybie odczytu z lewej strony wyświetlacza jeżeli jako jednostka zostało wybrane naprężenie MPa lub psi. Wprowadzone parametry zostaną zachowane po wyłączeniu zasilania miernika. 5.4 Zerowanie toru pomiaru siły Przed przystąpieniem do pomiarów konieczne jest sprawdzenie i ewentualne zerowanie toru pomiaru siły. Sprawdzenie należy wykonać co najmniej raz dziennie oraz w przypadku wyraźnej zmiany temperatury otoczenia. Aby poprawnie ustawić zero należy wykonać czynności wymienione poniżej: Obracając korbką pompki w lewo do oporu opuścić siłownik. Wykonać 5-7 obrotów korbki w prawo i nie cofając jej odczekać około 10 sekund. Nacisnąć i nie zwalniać przycisk < MAX/ZERO > do czasu wyświetlenia < *000000* >. Podczas zerowania przyrządu, rejestr maksymalnej siły / naprężenia należy wyłączyć. Podczas szybkiego obracania korbki w prawą stronę wyświetlacz może wskazywać niewielką wartość dodatnią a po zatrzymaniu korbki wskazanie wróci do zera. Jest to normalne zjawisko spowodowane tarciem uszczelek siłownika. W trakcie pomiaru tarcie uszczelek nie wpływa na dokładność, ponieważ nie występują wówczas przesunięcia siłownika

11 5.5 Rejestr maksymalnej siły / naprężenia Aby umożliwić odczyt sił lub naprężeń występujących w momencie zerwania próbki, tester został wyposażony w rejestr maksymalnej siły / naprężenia. Rejestr włącza się w trybie odczytu przyciskiem < MAX/ZERO >. Włączenie rejestru sygnalizowane jest przez wyświetlenie pulsującej < * > po lewej stronie wyświetlacza. Przycisk < PROG/ENTER > kasuje zapamiętaną wartość. Wyłączenie funkcji nastąpi po naciśnięciu przycisku < MAX/ZERO >. Zapamiętana wartość ulegnie skasowaniu po wyłączeniu rejestru oraz po wyłączeniu zasilania miernika. Wynik badania należy niezwłoczne zanotować w notatniku. 5.6 Korzystanie z diodowego wskaźnika przyrostu naprężenia Miernik cyfrowy wyposażony jest w diodowy wskaźnik przyrostu naprężenia. Jego zadaniem jest umożliwienie użytkownikowi utrzymanie żądanego tempa narastania obciążenia. Wskaźnik zbudowany jest w formie linijki złożonej z szeregu diod LED. Skrajne czerwone diody informują o przekroczeniu w górę lub w dół zadanych granic, diody zielone świadczą o przyroście siły we wcześniej zdefiniowanych granicach. Operator chcąc zachować właściwe tempo obciążania powinien obracać korbę pompy z taką prędkością by paliły się diody zielone. Przed korzystaniem ze wskaźnika konieczne jest wprowadzenie < Minimum > i < Maximum > tempa obciążania na 1 sekundę. Przykład: Norma EN 1348 Kleje do płytek - Oznaczanie przyczepności dla klejów cementowych, zaleca obciążać próbkę w tempie 250 ± 50 N/s, przy użyciu płytki testowej o wymiarach 50x50 mm. Jeżeli w menu Units wybraną jednostką będzie kn wówczas: Minimum przyjmie wartość =200N, zapis na wyświetlaczu < E0.200kN > Maximum przyjmie wartość =300N, zapis na wyświetlaczu < E0.300kN > Jeżeli w menu Units wybraną jednostką będzie MPa, a w menu TestDisc zostanie wybrana płytka testowa 5x5 to wartość przyrostu należy przeliczyć na MPa za pomocą wzoru: naprężenie MPa = Siła N / pole powierzchni próbki mm² Pole powierzchni próbki wynosi 50x50=2500 mm², Minimum przyjmie wartość (250-50)/2500=0,08, zapis na wyświetlaczu < E0.08MPa > Maximum przyjmie wartość (250+50)/2500=0,12, zapis na wyświetlaczu < E0.12MPa > Zmiana jednostek nie powoduje przeliczenia wcześniej wpisanych wartości tempa obciążania

12 6 Pomiar siły przyczepności Badanie pull-off stosowane jest dla wielu różnych rodzajów materiałów. Parametry testów powinny być zgodne z normami dotyczącymi konkretnych badań. Poniżej przedstawiony jest typowy przebieg przygotowań i przeprowadzania testu. 6.1 Przygotowanie do testów przyczepności Typowe przygotowanie do testu pull-off polega na: Wyizolowaniu fragmentu badanej powierzchni przez: - nacięcie za pomocą szlifierki kątowej wyposażonej w tarczę diamentową w przypadku kwadratowych płytek testowych, - nawiercenie za pomocą wiertarki wyposażonej w diamentowe wiertło koronowe dla okrągłych płytek testowych. Podczas wiercenia nie można stosować udaru. W zależności od badanego materiału, aby zapewnić dobrą przyczepność może być konieczne zszorstkowanie powierzchni za pomocą papieru ściernego. Wskazane jest również usunięcie wszelkich zanieczyszczeń, szczególnie pyłów mogących ograniczyć przyczepność kleju. Klejenie płytki testowej do badanej powierzchni za pomocą kleju epoksydowego np. Loctite 3430, Loctite 3473, Poxipol, Distal rapid itp. Powierzchnię płytki testowej należy odtłuścić przed nałożeniem kleju. Po upływie czasu niezbędnego do związania kleju można przystąpić do wykonania testu. Wyizolowany fragment powierzchni przy użyciu wiertła koronowego. Płytka testowa przyklejona do wyizolowanego fragmentu badanej powierzchni

13 6.2 Wykonanie testu przyczepności Przed właściwym pomiarem przyczepności konieczny jest wybór jednostek, rodzaju i wielkości płytki testowej oraz wprowadzenie właściwego tempa obciążania. Poza tym należy sprawdzić zerowanie testera i w razie konieczności wyzerować oraz włączyć rejestr maksymalnej siły / naprężenia. Po wstępnych przygotowaniach można przystąpić do właściwego testu pull-off wykonując czynności opisane poniżej: Obracając korbą w lewo do oporu, opuścić siłownik w skrajne dolne położenie. Założyć zaczep przegubowy cięgna na główkę płytki testowej, po czym tak wyregulować długość nóżek testera by zapewnić prostopadłe działanie siły na powierzchnię próbki. Za pomocą pokrętła regulacyjnego cięgna wybrać luz, zwracając przy tym uwagę by tester przyjął centralną pozycję nad próbką. Po poprawnym wykonaniu tej czynności na wyświetlaczu pojawi się niewielkie wskazanie, a tester jest przyciśnięty do podłoża z niewielką siłą. Obracając korbą w prawą stronę spowodować wzrost naprężenia aż do zerwania próbki. Tempo narastania siły jest uzależnione od prędkości obracania korby. Należy obserwować wskaźnik przyrostu naprężenia i tak dostosować prędkość obracania korby aby paliły się zielone diody wskaźnika. Po zerwaniu próbki należy odczytać i zanotować wskazanie a następnie nacisnąć przycisk <PROG/ENTER > co skasuje zapamiętaną wartość siły. Obracając korbką w lewo opuścić siłownik do pozycji wyjściowej. Tester podczepiony do płytki testowej Przed wykonaniem testu konieczne jest wycofanie siłownika w skrajne dolne położenie przez obracanie korby w lewą stronę do oporu oraz poprawne wybranie luzu cięgna pokrętłem regulacyjnym. W przeciwnym wypadku zakres pracy pompy może okazać się niewystarczający do wykonania testu. Pojawienie się gwałtownie narastającego oporu korby świadczy o osiągnięciu końca zakresu pracy pompy, który wynosi około 35 obrotów. Próba pokonania oporu na siłę nie spowoduje dokończenia testu, a jedynie doprowadzi do uszkodzenia urządzenia

14 7 Akcesoria dodatkowe 7.1 Płytki testowe Standardowo tester dostarczony jest z 10 płytkami testowymi. Jeżeli potrzeby użytkownika wykraczają poza zakres dostawy, dostępne są płytki testowe o wymiarach: stalowa z zaczepem Ø 20 mm stalowa z zaczepem Ø 50 mm aluminiowa z zaczepem Ø 50 mm aluminiowa z zaczepem Ø 75 mm aluminiowa z zaczepem Ø 100 mm stalowa z zaczepem 50x50 mm stalowa z zaczepem 40x40 mm aluminiowa z zaczepem 100x100 mm aluminiowa z zaczepem 200x200 mm 7.2 Praca z dużymi płytkami testowymi Standardowo może być używany z płytkami testowymi do średnicy 75 mm lub kwadratowymi 50 x 50 mm. W celu umożliwienia pracy z dużymi płytkami dostępne jest wyposażenie dodatkowe: Adapter A-100 umożliwia odrywanie płytek do średnicy 100 mm i kwadratowe 100 x 100 mm. Adapter A-200 umożliwia odrywanie płytek kwadratowych 200 x 200 mm, przy badaniu przyczepności między wełną mineralną a warstwą zewnętrzną w systemach ociepleniowych. 7.3 Pozostałe akcesoria rozszerzające obszar zastosowań testera Przystawka PR-200 badanie przyczepności międzywarstwowej w ociepleniach zgodnie z PN-EN Przystawka PZ-40 zginanie beleczki 40x40x

15 8 Dane techniczne Maksymalna siła rozciągająca TP-O-W06 TP-O-W16 Zakres pomiarowy TP-O-W06 TP-O-W16 6 kn, 1349 lbf 16 kn, 3597 lbf 0,400.6,000 kn, lbf 1,00.16,00 kn, lbf Klasa dokładności TP-O-W06 TP-O-W16 Parametry akumulatora Masa urządzenia Wymiary gabarytowe przyrządu Wymiary skrzynki transportowej ±1% mierzonej wartości w zakresie pomiarowym ±1% mierzonej wartości w zakresie 2,00.16,00 kn ±2% w zakresie 1,00.2,00 kn blok 9V NiMH 280 mah, (6 godzin pracy ciągłej) 3,2 kg 195x215x230 mm 310x285x380 mm Temperatura pracy ºC, ºF Temperatura przechowywania ºC, ºF 9 Konserwacja i obsługa techniczna Aby zapewnić niezawodną, dokładną i długotrwałą eksploatację, zaleca się, coroczny przegląd i wzorcowanie urządzenia. Użytkownicy mogą jednak ustalić własne terminy przeglądów i wtórnego wzorcowania, w zależności od intensywności użytkowania i żądanego poziomu ufności do przyrządu. F.P.U. Ar Ho jest zobowiązana do zapewnienia kompleksowej obsługi technicznej dla tego instrumentu, zarówno w okresie gwarancji jak i po jego upływie. Do przeglądu lub ewentualnej naprawy przyrząd należy dostarczyć za pośrednictwem firmy kurierskiej, zapakowany w skrzynkę transportową zabezpieczoną przed ingerencją do jej wnętrza osób niepowołanych

16 10 Gwarancja Urządzenie jest objęte 24 miesięczną gwarancją poprawnego działania, zgodnie z niniejszą dokumentacją. Roszczenia gwarancyjne nie zostaną uwzględnione jeżeli wynikły z powodu następujących przyczyn: Wykorzystywania tego przyrządu niezgodnie z jego przeznaczeniem, opisanym w niniejszej dokumentacji. Nieprawidłowej obsługi i konserwacji urządzenia oraz jego komponentów. Przeróbek i modyfikacji konstrukcyjnych instrumentu i jego komponentów. Uszkodzeń wynikających z wpływu ciał obcych, upadków, aktów wandalizmu i siły wyższej. Z zakresu gwarancji wyłączone jest wtórne wzorcowanie, z wyjątkiem sytuacji gdy jest ono konieczne w związku przeprowadzaną naprawą gwarancyjną. Akumulator zastosowany w urządzeniu jest typowym produktem rynkowym i nie jest objęty gwarancją. Do naprawy gwarancyjnej przyrząd należy dostarczyć za pośrednictwem firmy kurierskiej, zapakowany w skrzynkę transportową zabezpieczoną przed ingerencją do jej wnętrza osób niepowołanych. Klient zobowiązany jest zapakować urządzenie i wydrukować etykietę adresową, dostarczoną pocztą elektroniczną. Zlecenie transportu firmie kurierskiej składa F.P.U. Ar Ho. Firma Produkcyjno-Usługowa Ar Ho Artur Hołosiewicz ul. 22 Lipca 17, Morzeszczyn tel./fax: gsm:

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Interfejs analogowy LDN-...-AN Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 Panel sterujący MT-5 miernik cyfrowy z wyświetlaczem LCD. Wskazuje informacje systemu, oznaczenia wykrytych błędów i aktualne parametry pracy. Duże i czytelne symbole i

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL4 AUTO AL <> FE

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL4 AUTO AL <> FE INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL4 AUTO AL FE www.elmarco.net.pl .. - 2 - Miernik do pomiaru grubości lakieru na karoserii samochodu z pamięcią 20 pomiarów z sondą na przewodzie. MGL4

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA POZIOMU SYGNAŁU. Wersja 1.1

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA POZIOMU SYGNAŁU. Wersja 1.1 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA POZIOMU SYGNAŁU Wersja 1.1 WAŻNA UWAGA Jeśli miernik zamarzł lub w wyniku wadliwej pracy wyświetla pomiary nieprawidłowo, należy go ponownie uruchomić, postępując następująco:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Informacje ogólne 1.1. Normy 1.2. Zakres dostawy 1.3. Zawartość instrukcji

SPIS TREŚCI. 1. Informacje ogólne 1.1. Normy 1.2. Zakres dostawy 1.3. Zawartość instrukcji INSTRUKCJA OBSŁUGI TESTER TŁOCZNOŚCI ELCOMETER 1620 SciTeeX Sp z o.o. 1 SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne 1.1. Normy 1.2. Zakres dostawy 1.3. Zawartość instrukcji 2. Uruchomienie 2.1. Części składowe 2.2.

Bardziej szczegółowo

AX-850 Instrukcja obsługi

AX-850 Instrukcja obsługi AX-850 Instrukcja obsługi Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

Miernik Cęgowy Extech EX730, CAT III 600 V

Miernik Cęgowy Extech EX730, CAT III 600 V Miernik Cęgowy Extech EX730, CAT III 600 V Instrukcja obsługi Nr produktu: 121642 Opis Opis miernika (model EX730) 1. Miernik cęgowy 2. Przycisk otwierający miernik 3. Przyciski sterowania Zapamiętywanie

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

strona 1 MULTIMETR CYFROWY M840D INSTRUKCJA OBSŁUGI

strona 1 MULTIMETR CYFROWY M840D INSTRUKCJA OBSŁUGI strona 1 MULTIMETR CYFROWY M840D INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. WPROWADZENIE. Prezentowany multimetr cyfrowy jest zasilany bateryjnie. Wynik pomiaru wyświetlany jest w postaci 3 1 / 2 cyfry. Miernik może być stosowany

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY LICZNIK CZASU PRACY

MIKROPROCESOROWY LICZNIK CZASU PRACY MIKROPROCESOROWY LICZNIK CZASU PRACY CREATEIN.PL PRACA? PAUZA? BACK MENU INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 1 SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...4 ZALECENIA MONTAŻOWE...4 DANE TECHNICZNE...5 ZASTOSOWANIE...5

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-2. do kontrolerów serii EPIPC-COM

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-2. do kontrolerów serii EPIPC-COM INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-2 do kontrolerów serii EPIPC-COM Panel sterujący MT-2 miernik cyfrowy z wyświetlaczem LCD. Wskazuje informacje systemu, wykryte błędy i aktualne parametry pracy. Duże i czytelne

Bardziej szczegółowo

1. Przeznaczenie testera.

1. Przeznaczenie testera. 1. Przeznaczenie testera. Q- tester jest przeznaczony do badania kwarcowych analogowych i cyfrowych zegarków i zegarów. Q- tester służy do mierzenia odchyłki dobowej (s/d), odchyłki miesięcznej (s/m),

Bardziej szczegółowo

LOKALIZATOR PRZENOŚNY KDZ-3C.

LOKALIZATOR PRZENOŚNY KDZ-3C. LOKALIZATOR PRZENOŚNY KDZ-3C. System kontroli doziemienia KDZ-3 1. Wstęp Wczesne wykrycie zakłóceń w pracy lub awarii w obiektach elektro-energetycznych pozwala uniknąć poważnych strat finansowych lub

Bardziej szczegółowo

LICZARKA WARTOŚCIOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI

LICZARKA WARTOŚCIOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI LICZARKA WARTOŚCIOWA DO BILONU Glover HCS-20 INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 Glover HCS-20 Spis treści: 1. Wprowadzenie 2. Zasady bezpieczeństwa 3. Specyfikacja 4. Opis funkcji zasada działania 4.1 Opis przycisków

Bardziej szczegółowo

testo 460 Instrukcja obsługi

testo 460 Instrukcja obsługi testo 460 Instrukcja obsługi pl 2 Krótka instrukcja obsługi Krótka instrukcja obsługi testo 460 1 Nakładka ochronna: Pozycja wyjściowa 2 Fototranzystor 3 Wyświetlacz 4 Przyciski sterujące 5 Przedział na

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SAUTER GmbH Schmiechastr. 147-151, D-72458 Albstadt Tel: +49 (0) 7431 938 666 irmi.russo@sauter.eu www.sauter.eu Instrukcja użytkownika Ultradźwiękowy grubościomierz Sauter TD 225-0.1 US Spis treści: 1.

Bardziej szczegółowo

wersja 07 Instrukcja obsługi urządzenia sterującego do biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków ROTH MICRO-STEP

wersja 07 Instrukcja obsługi urządzenia sterującego do biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków ROTH MICRO-STEP wersja 07 Instrukcja obsługi urządzenia sterującego do biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków ROTH MICRO-STEP Instrukcja obsługi urządzenia sterującego do biologicznych przydomowych oczyszczalni

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK CĘGOWY #5490 DT-3368

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK CĘGOWY #5490 DT-3368 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK CĘGOWY #5490 DT-3368 Charakterystyka: wyświetlacz 4 cyfry kategoria bezpieczeństwa CAT III 600V pomiar True RMS automatyczna zmiana zakresu pomiar prądu zmiennego i stałego do

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 1 2 SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...4 ZALECENIA MONTAŻOWE...4 DANE TECHNICZNE...4 ZASTOSOWANIE...5 ZASADA DZIAŁANIA...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Loggicar R v1.2. Spis treści

Instrukcja obsługi Loggicar R v1.2. Spis treści v1,2 Spis treści Wstęp... 2 Opis działania... 2 Dane techniczne... 2 Parametry toru radiowego... 2 Pierwsze kroki... 4 Uruchomienie... 5 Konfiguracja... 5 Wyświetlacz... 6 Menu... 7 Menu Ustawienia...

Bardziej szczegółowo

1. UWAGI!!! CAS POLSKA Przy instalacji pin bezpieczeństwa w haku powinien być tak zamocowany aby zapobiegać wypadnięciu haka z trzonu oczka.

1. UWAGI!!! CAS POLSKA Przy instalacji pin bezpieczeństwa w haku powinien być tak zamocowany aby zapobiegać wypadnięciu haka z trzonu oczka. 1. UWAGI!!! Przy instalacji pin bezpieczeństwa w haku powinien być tak zamocowany aby zapobiegać wypadnięciu haka z trzonu oczka. 1. Sprawdzić stabilność i poprawność zamocowania wagi 2. Nie wystawiać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Elektroniczna waga precyzyjna HW945

Instrukcja obsługi. Elektroniczna waga precyzyjna HW945 1 9 Spis treści Instal a cj a...4 Obsł u g a...5 Czys z c z e n i e i kon s e r w a c j a...8 Ozn a c z e n i e CE i deklara cj a zgo d n oś ci...9 Dan e tech ni c z n e...9 2 9 Elementy i funkcje Uwaga:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Monitor serwisowy MS-35P

Instrukcja obsługi. Monitor serwisowy MS-35P Instrukcja obsługi Monitor serwisowy MS-35P Przed uruchomieniem urządzenia przeczytaj uważnie poniższą instrukcję. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ Towarzystwo Produkcyjno Handlowe Spółka z o.o. 05-462 Wiązowna, ul. Turystyczna 4 Tel. (22) 6156356, 6152570 Fax.(22) 6157078 http://www.peltron.pl e-mail: peltron@home.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII

Bardziej szczegółowo

MIERNIK CĘGOWY AC AX-202. Instrukcja obsługi

MIERNIK CĘGOWY AC AX-202. Instrukcja obsługi MIERNIK CĘGOWY AC AX-202 Instrukcja obsługi Bezpieczeństwo Międzynarodowe symbole bezpieczeństwa Ten symbol w odniesieniu do innego symbolu lub gniazda oznacza, że użytkownik musi odnieść się do instrukcji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK WILGOTNOŚCI

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK WILGOTNOŚCI INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK WILGOTNOŚCI (do drewna i materiałów budowlanych) EM 4807 OPIS OGÓLNY Ten przyrząd może być stosowany do pomiaru poziomu wilgotności piłowanego drewna, tarcicy, parkietu (także

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK REZYSTANCJI PĘTLI ZWARCIA DT-5301

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK REZYSTANCJI PĘTLI ZWARCIA DT-5301 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK REZYSTANCJI PĘTLI ZWARCIA DT-5301 Wydanie LS 13/07 UWAGI ODNOŚNIE BEZPIECZEŃSTWA Przed próbą uruchomienia miernika lub jego serwisowaniem uważnie przeczytaj poniższe informacje

Bardziej szczegółowo

Detektor Laserowy Dla Maszyn Budowlanych BME200 Zestaw Na Ciężki Sprzęt Budowlany

Detektor Laserowy Dla Maszyn Budowlanych BME200 Zestaw Na Ciężki Sprzęt Budowlany 1 V.I.P WOJCIECHOWICZ - Detektor Laserowy Dla Maszyn Budowlanych BME200 Detektor Laserowy Dla Maszyn Budowlanych BME200 Zestaw Na Ciężki Sprzęt Budowlany Instrukcja Obsługi 2 V.I.P WOJCIECHOWICZ - Detektor

Bardziej szczegółowo

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI 6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI WSTĘP Miernik ten jest łatwym w użyciu, przenośnym 3 ½ cyfrowym megaomomierzem zaprojektowanym do łatwego pomiaru rezystancji izolacji przy użyciu tylko

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Opis miernika i zakres dostawy. 2. Opis funkcji miernika. 3. Pierwsze uruchomienie. 4. Podłączenie sondy. 5. Wykonywanie pomiarów

SPIS TREŚCI. 1. Opis miernika i zakres dostawy. 2. Opis funkcji miernika. 3. Pierwsze uruchomienie. 4. Podłączenie sondy. 5. Wykonywanie pomiarów INSTRUKCJA OBSŁUGI ELCOMETER 456C MIERNIK GRUBOŚCI SUCHYCH POWŁOK SPIS TREŚCI 1. Opis miernika i zakres dostawy 2. Opis funkcji miernika 3. Pierwsze uruchomienie 4. Podłączenie sondy 5. Wykonywanie pomiarów

Bardziej szczegółowo

SAMOCHODOWY REJESTRATOR

SAMOCHODOWY REJESTRATOR SAMOCHODOWY REJESTRATOR v.1.6 MIKSTER Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 tel. 32 763 77 77 fax. 32 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl Spis treści: Przeznaczenie...2 Dane techniczne......2

Bardziej szczegółowo

1. Przeznaczenie. SPIS TREŚCI. 2. Skład kompletu. 3. Dane techniczne.

1. Przeznaczenie. SPIS TREŚCI. 2. Skład kompletu. 3. Dane techniczne. 1. Przeznaczenie. SPIS TREŚCI 1. Przeznaczenie...2 2. Skład kompletu...2 3. Dane techniczne....2 4. Znamionowe warunki użytkowania....4 5. Cechu użytkowe....4 6. Opis działania...4 7. Wykonywanie pomiarów

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Sterownik mikroklimatu FAG25-III

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Sterownik mikroklimatu FAG25-III DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Sterownik mikroklimatu FAG25-III 1 Spis treści 1. Opis głównych opcji... 2 2. Tryb konfiguracji A... 3 3. Tryb konfiguracji B... 5 4. Dane techniczne... 6 1. Opis głównych

Bardziej szczegółowo

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD 3 WYJŚCIOWY KLASA LABORATORYJNA INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Informacje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3. Ogólne wskazówki 4. Specyfikacje 5. Regulatory

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. inteo Soliris RTS. Soliris RTS. 1. Dane techniczne Soliris RTS. 2. Podłączenia. Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa

INSTRUKCJA OBSŁUGI. inteo Soliris RTS. Soliris RTS. 1. Dane techniczne Soliris RTS. 2. Podłączenia. Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa INSTRUKCJA OBSŁUGI Soliris RTS Czujnik Soliris Odbiornik Pilot W celu optymalnego wykorzystania możliwości Sterownika Soliris RTS, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

kratki.pl Mikroprocesorowy sterownik pomp MSP instrukcja obsługi

kratki.pl Mikroprocesorowy sterownik pomp MSP instrukcja obsługi kratki.pl Mikroprocesorowy sterownik pomp MSP instrukcja obsługi Mikroprocesorowy sterownik pomp jest urządzeniem, które w sposób ciągły monitoruje temperaturę w płaszczu wodnym kominka i na podstawie

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR POZIOMU MRP5 INSTRUKCJA OBSŁUGI

MIKROPROCESOROWY REGULATOR POZIOMU MRP5 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKROPROCESOROWY REGULATOR POZIOMU MRP5 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKROMAD ZAKŁAD AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ mgr inż. Mariusz Dulewicz ul. Królowej Jadwigi 9 B/5 76-150 DARŁOWO tel / fax ( 0 94 ) 314 67 15 www.mikromad.com

Bardziej szczegółowo

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001170728 Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 Strona 1 z 7 Przeznaczenie produktu Regulacja wilgotności powietrza, pomiar wilgotności za pomocą zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy zegar sterujący Nr art

Tygodniowy zegar sterujący Nr art Tygodniowy zegar sterujący Nr art. 610376 Zastosowanie. Tygodniowy zegar sterujący do zastosowania w domu, w pracy, w dziedzinach hobbystycznych itp. Zasilanie napięciem zmiennym 230 V, 50 Hz. Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Miernik wilgotności drewna ECO10

Miernik wilgotności drewna ECO10 Miernik wilgotności drewna ECO10 Instrukcja obsługi Prosimy przeczytać uważnie przed rozpoczęciem eksploatacji. 2 1. Opis przyrządu Miernik wilgotności drewna ECO10 jest elektronicznym przyrządem służącym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY 9612 tel: 91 880 88 80 www.thermopomiar.pl info@thermopomiar.pl Spis treści Strona 1. WSTĘP...3 2. BEZPIECZEŃSTWO...3 3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA...4 3.1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji www.somfy.com ILT 2 Instrukcja instalacji Ref : 5057173A PL Instrukcja instalacji Somfy oświadcza niniejszym, że urządzenie jest zgodne z podstawowymi wymogami i innymi stosownymi przepisami dyrektywy

Bardziej szczegółowo

WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino

WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino UZUPEŁNIENIE DO INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA DOTYCZĄCE STEROWNIKA /z wyświetlaczem LCD/ DLA ROWERU ELEKTRYCZNEGO WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino 1 Opis funkcji sterownika z wyświetlaczem LCD dla modeli rowerów

Bardziej szczegółowo

1. Przeznaczenie urządzenia... 2 2. Umiejscowienie... 2 3. Rozpoczęcie użytkowania... 2. 4. Konserwacja... 7 5. Dane techniczne...

1. Przeznaczenie urządzenia... 2 2. Umiejscowienie... 2 3. Rozpoczęcie użytkowania... 2. 4. Konserwacja... 7 5. Dane techniczne... Naświetlarka UV Podręcznik użytkownika Wszelkie kopiowanie, odtwarzanie i rozpowszechnianie niniejszej instrukcji wymaga pisemnej zgody firmy Transfer Multisort Elektronik. 1. Przeznaczenie urządzenia...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGA I EKSPLOATACJA SAMOCHODU WYPOSAŻONEGO W SYSTEM SEKWENCYJNEGO WTRYSKU GAZU. Diego G3 / NEVO

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGA I EKSPLOATACJA SAMOCHODU WYPOSAŻONEGO W SYSTEM SEKWENCYJNEGO WTRYSKU GAZU. Diego G3 / NEVO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGA I EKSPLOATACJA SAMOCHODU WYPOSAŻONEGO W SYSTEM SEKWENCYJNEGO WTRYSKU GAZU Diego G3 / NEVO Strona 2 z 7 Spis treści 1. URUCHAMIANIE SILNIKA... 3 2. PANEL STERUJĄCY... 3 2.1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Precyzyjny miliomomierz stołowy Modele 380560 oraz 380562. Wstęp

Instrukcja Obsługi. Precyzyjny miliomomierz stołowy Modele 380560 oraz 380562. Wstęp Instrukcja Obsługi Precyzyjny miliomomierz stołowy Modele 380560 oraz 380562 Wstęp Gratulujemy zakupu precyzyjnego miliomomierza Extech 380560 (117V) lub 380562 (220V). Urządzenie to posiada siedem zakresów

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja obsługi testo 610

Krótka instrukcja obsługi testo 610 Krótka instrukcja obsługi testo 610 1. Nasadka ochronna: Pozycja parkingowa 2. Czujnik wilgotności/temperatury 3. Wyświetlacz 4. Przyciski kontrolne 5. Komora baterii (z tyłu) Ustawienia podstawowe Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 INSTRUKCJA OBSŁUGI Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 Strona 1 z 14 Amperomierz EPM04A/EPM-4C/EPM-4D/EPM-4P EPM-4D (amperomierz z zapotrzebowaniem) : EPM-4D służy do pomiarów wartości RMS prądu AC płynącego

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK/NADAJNIK AUDIO BLUETOOTH

ODBIORNIK/NADAJNIK AUDIO BLUETOOTH ODBIORNIK/NADAJNIK AUDIO BLUETOOTH Przewodnik szybkiej instalacji DA-30501 Spis treści Przed użyciem... 2 1. O DA-30501... 2 2. Wymagania systemowe... 2 3. Przegląd... 2 Pierwsze kroki... 3 1. Ładowanie

Bardziej szczegółowo

HART-COM - modem / przenośny komunikator HART

HART-COM - modem / przenośny komunikator HART CECHY Kalibracja przyrządów obiektowych wyposażonych w protokół HART Praca jako przenośny komunikator HART lub modem HART / USB Wbudowany zasilacz przetworników 2-przew. Wbudowana funkcja rezystora 250Ω

Bardziej szczegółowo

TESTER GNIAZD I WTYKÓW

TESTER GNIAZD I WTYKÓW TESTER GNIAZD I WTYKÓW PRZENOŚNY TESTER DO KONTROLI ZŁĄCZA ELEKTRYCZNEGO POJAZD PRZYCZEPA 12V MODEL PTGW - 4 INSTRUKCJA OBSŁUGI TEST-POL Zakład Mechaniki Precyzyjnej, Elektromechaniki i Automatyki 30-149

Bardziej szczegółowo

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Lago SD1 Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Przed uruchomieniem urządzenia należy zastosować się do wskazówek bezpieczeństwa i dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

PIROMETR AX Instrukcja obsługi

PIROMETR AX Instrukcja obsługi PIROMETR AX-6520 Instrukcja obsługi Spis treści 1. Informacje dotyczące bezpieczeństwa.. 3 2. Uwagi... 3 3. Opis elementów miernika.. 3 4. Opis wyświetlacza LCD. 4 5. Sposób pomiaru 4 6. Obsługa pirometru..

Bardziej szczegółowo

Ładowarka UAC-01. Przeznaczenie. Parametry Techniczne

Ładowarka UAC-01. Przeznaczenie. Parametry Techniczne Ładowarka UAC-01 Przeznaczenie Ładowarka UAC - 01 jest nowoczesnym mikroprocesorowym urządzeniem przeznaczonym do ładowania wszystkich typów lamp górniczych produkowanych przez FASER S.A. w Tarnowskich

Bardziej szczegółowo

DWUKIERUNKOWY REGULATOR SILNIKA DC VDC 20A

DWUKIERUNKOWY REGULATOR SILNIKA DC VDC 20A DWUKIERUNKOWY REGULATOR SILNIKA DC 12-24 VDC 20A Regulator przeznaczony do silników prądu stałego DC o napięciu 12-24V i prądzie max 20A. Umożliwia płynną regulację prędkości obrotowej, zmianę kierunku

Bardziej szczegółowo

Sterownik napędów 4AC

Sterownik napędów 4AC Instrukcja instalacji Sterownik napędów 4AC Sterownik do montażu natynkowego Sterownik do montażu na szynie DIN ref. 1860049 ref. 1860081 Przed wykonaniem instalacji urządzenia prosimy uważnie zapoznać

Bardziej szczegółowo

NASTROJOWA LAMPA LED Z GŁOŚNIKIEM BLUETOOTH

NASTROJOWA LAMPA LED Z GŁOŚNIKIEM BLUETOOTH NASTROJOWA LAMPA LED Z GŁOŚNIKIEM BLUETOOTH Instrukcja obsługi 33040 Podczas używania lampy 33040 należy stosować się do poniższych wskazówek. 1. Aby włączyćć urządzenie, użyj przełącznika znajdującego

Bardziej szczegółowo

ŁADOWARKA TECHNOLINE BC-450 INSTRUKCJA

ŁADOWARKA TECHNOLINE BC-450 INSTRUKCJA ŁADOWARKA TECHNOLINE BC-450 INSTRUKCJA Przed użyciem ładowarki BC450, przeczytaj dokładnie instrukcję obsługi. Zachowaj ją w bezpiecznym miejscu, gdyż może być przydatna w przyszłości UWAGA: należy postępować

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYCZNY REGULATOR OŚWIETLENIA ARO 2010

AUTOMATYCZNY REGULATOR OŚWIETLENIA ARO 2010 AUTOMATYCZNY REGULATOR OŚWIETLENIA ARO 2010 MOŻLIWOŚCI: Dzięki temu produktowi mają Państwo następujące możliwości: 1. Maksymalnie 6 przełączeń na 24 godziny. 2. Czas rozświetlania żarówek regulowany między

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 1. DANE TECHNICZNE. 1 wejście pomiaru temperatury (czujnik temperatury NTC R25=5k, 6x30mm, przewód 2m) 1 wejście sygnałowe dwustanowe (styk zwierny) 1

Bardziej szczegółowo

WE200P3 M. Max 150kg e= 0,1kg Min 2kg T=-150kg. Rys 1 Widok klawiatury (przykład) Rys.2 Boczny widok obudowy

WE200P3 M. Max 150kg e= 0,1kg Min 2kg T=-150kg. Rys 1 Widok klawiatury (przykład) Rys.2 Boczny widok obudowy INSTRUKCJA Waga medyczna osobowa z mechanicznym wzrostomierzem 06 1440 1434 Certyfikat zatwierdzenia typu WE nr PL 06 003 wydany przez Główny Urząd Miar (numer jednostki notyfikowanej 1440) Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Glow Plug 2 Podtrzymanie żarzenia świecy

Glow Plug 2 Podtrzymanie żarzenia świecy 1 Glow Plug 2 Podtrzymanie żarzenia świecy Moduł podtrzymania żarzenia świecy z funkcją rozruchu silnika. Urządzenie przeznaczone do zabudowy wewnątrz modelu. Tryb zwiększonego prądu podgrzewania świecy

Bardziej szczegółowo

DTR.BPA..01. Manometr cyfrowy BPA. Wydanie LS 15/01

DTR.BPA..01. Manometr cyfrowy BPA. Wydanie LS 15/01 Manometr cyfrowy BPA Wydanie LS 15/01 SPIS TREŚCI DTR.BPA..01 1. Ustawienie manometru w tryb pomiaru...3 1.1 Wyłączenie manometru...3 1.2 Komunikaty...3 1.3 Ustawienie kontrastu wyświetlacza...3 2. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA Nazwa: Miliomomierz EM480C 0.1mOhm EnergyLab Typ: EG-EM480C

KARTA KATALOGOWA Nazwa: Miliomomierz EM480C 0.1mOhm EnergyLab Typ: EG-EM480C KARTA KATALOGOWA Nazwa: Miliomomierz EM480C 0.1mOhm EnergyLab Typ: EG-EM480C CECHY 1. Pomiar bardzo małej rezystancji jedną, cztero-przewodową izolowaną parą zacisków. 2. Przydatny pomiar rezystancji,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS 1. Uwagi o bezpieczeństwie 2. Zasady pracy: 1. Normalny tryb pracy 2. Awaryjny tryb pracy 3. Akumulator i ładowanie 3. Główne cechy: 1. Bezobsługowa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Licznik amperogodzin ETM-01.1. ELEKTROTECH Dzierżoniów. 1. Zastosowanie

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Licznik amperogodzin ETM-01.1. ELEKTROTECH Dzierżoniów. 1. Zastosowanie 1. Zastosowanie INSTRUKCJA OBSŁUGI Licznik amperogodzin ETM-01.1 Licznik ETM jest licznikiem ładunku elektrycznego przystosowanym do współpracy z prostownikami galwanizerskimi unipolarnymi. Licznik posiada

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI LAMP BŁYSKOWYCH SERII OCTALIGHT

INSTRUKCJA OBSŁUGI LAMP BŁYSKOWYCH SERII OCTALIGHT INSTRUKCJA OBSŁUGI LAMP BŁYSKOWYCH SERII OCTALIGHT Wstęp. Lampę błyskową należy zasilać z gniazda z kołkiem ochronnym. Ze względu na wysokie napięcie pozostające na kondensatorach, wszelkie ingerencje

Bardziej szczegółowo

Wersja polska PROLIGHT 2006 www.prolight.com.pl

Wersja polska PROLIGHT 2006 www.prolight.com.pl - 1 - Kolorado MK3 2500 Spis treści: Zawartość opakowania... 3 Ostrzeżenie... 3 Instalacja... 4 Montaż lampy... 4 Pozycje montażowe... 5 Montaż oddzielnego balastu... 5 Montaż urządzenia... 6 Montaż skrzydełek

Bardziej szczegółowo

WYŚWIETLACZ UNIWERSALNY

WYŚWIETLACZ UNIWERSALNY WYŚWIETLACZ UNIWERSALNY WP-1 Dokumentacja techniczno ruchowa V1.0 Wrocław, luty 2012 Wyświetlacz uniwersalny WP-1 v1.0 Strona 1 z 8 Spis treści dokumentacji wyświetlacza uniwersalnego WP-1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny

Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny INSTRUKCJA OBSŁUGI Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny Nr produktu 710018 Strona 1 z 7 Używać zgodnie z instrukcjami producenta. Produkt jest stosowany jako odstraszasz zwierząt za pomocą strumienia

Bardziej szczegółowo

A-DTR-100-52(1) 2010 Sony Corporation

A-DTR-100-52(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C Tutaj opisano nowe funkcje oferowane przez zaktualizowane oprogramowanie sprzętowe i ich działanie. Szczegółowe informacje można znaleźć w Instrukcja obsługi i Podręcznik α znajdujących

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-07L

Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-07L 1. Informacje ogólne Miernik MU-07L umożliwia pomiary napięć stałych (do 600V) i przemiennych (do 600V), natężenia prądu stałego (do 10A), oporności (do 2MΩ) oraz sprawdzanie diod półprzewodnikowych, ciągłości

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI U700

INSTRUKCJA OBSŁUGI U700 INSTRUKCJA OBSŁUGI U700 Nr referencyjny JW00* Promaster SST Nr kalibru U70* Cechy: Zasilany światłem Czas światowy Chronograf do 24h Tarcza analogowa i wyświetlacz cyfrowy Odliczanie czasu (timer) do 99

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 26/2010

Deklaracja zgodności nr 26/2010 Deklaracja zgodności nr 26/2010 Firma TEH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-21 230V, 50Hz spełnia wymagania Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programowania wieratko-frezarki BFKO, sterowanej odcinkowo (Sinumerik 802C)

Instrukcja programowania wieratko-frezarki BFKO, sterowanej odcinkowo (Sinumerik 802C) Instrukcja programowania wieratko-frezarki BFKO, sterowanej odcinkowo (Sinumerik 802C) Stan na dzień Gliwice 10.12.2002 1.Przestrzeń robocza maszyny Rys. Układ współrzędnych Maksymalne przemieszczenia

Bardziej szczegółowo

Dotykowy/bezdotykowy tachometr cyfrowy AX Instrukcja obsługi

Dotykowy/bezdotykowy tachometr cyfrowy AX Instrukcja obsługi Dotykowy/bezdotykowy tachometr cyfrowy AX-2901 Instrukcja obsługi Wstęp Urządzenie to może być wykorzystywane do dokładnego pomiaru prędkości obrotowej (Obr/min) i prędkości liniowej. Żeby wykonać pomiar

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Mówiący po angielsku Budzik/zegarek jabłuszko HAPTIME YGH-351 (płaskie jabłuszko)

Instrukcja obsługi Mówiący po angielsku Budzik/zegarek jabłuszko HAPTIME YGH-351 (płaskie jabłuszko) Instrukcja obsługi Mówiący po angielsku Budzik/zegarek jabłuszko HAPTIME YGH-351 (płaskie jabłuszko) Funkcje: 1. Wyświetlanie czasu (godzina i minuty) oraz temperatury powietrza w stopniach Fahrenheita

Bardziej szczegółowo

- 1 - Obrotomierz OBD-104 przeznaczony jest do pomiarów prędkości obrotowej silników wysokopręŝnych (ZS) oraz silników z zapłonem iskrowym (ZI).

- 1 - Obrotomierz OBD-104 przeznaczony jest do pomiarów prędkości obrotowej silników wysokopręŝnych (ZS) oraz silników z zapłonem iskrowym (ZI). - 1 - I. WPROWADZENIE Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla personelu warsztatowego uprawnionego do obsługi obrotomierza OBD-104. Przed podjęciem jakichkolwiek czynności związanych z obrotomierzem

Bardziej szczegółowo

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco 3. Sieć PLAN Wszystkie urządzenia podłączone do sieci plan są identyfikowane za pomocą swoich adresów. Ponieważ terminale użytkownika i płyty główne pco wykorzystują ten sam rodzaj adresów, nie mogą posiadać

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Prasa laboratoryjna TZB-130

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Prasa laboratoryjna TZB-130 Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Prasa laboratoryjna Morzeszczyn 2009 Spis treści 1 Warunki instalacji i bezpieczeństwa... 4 2 Opis Techniczny... 5 2.1 Przeznaczenie... 5 2.2 Zakres dostawy... 5 2.3 Parametry

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D 1. Wprowadzenie...3 1.1. Funkcje urządzenia...3 1.2. Charakterystyka urządzenia...3 1.3. Warto wiedzieć...3 2. Dane techniczne...4

Bardziej szczegółowo

ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania

ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania Wersja 2.0 Aritech jest częścią firmy Interlogix. 2001 Interlogix B.V. Wszystkie prawa zastrzeżone. Firma Interlogix B.V. udziela prawa

Bardziej szczegółowo

STRAŻNIK MOCY UMOWNEJ

STRAŻNIK MOCY UMOWNEJ Instrukcja obsługi STRAŻNIKA MOCY UMOWNEJ w wersji STANDARD 1 Instrukcja obsługi urządzenia STRAŻNIK MOCY UMOWNEJ w wersji STANDARD Instrukcja obsługi STRAŻNIKA MOCY UMOWNEJ w wersji STANDARD 2 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Xelee Mini IR / DMX512

Xelee Mini IR / DMX512 Xelee Mini IR / DMX512 Sterowniki LED do modułów napięciowych Xelee Mini IR to trzykanałowy sterownik przystosowany do pracy z napięciowymi modułami LED, takimi jak popularne taśmy LED. Wbudowany układ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Alkomat cyfrowy DA-3000M

Instrukcja obsługi. Alkomat cyfrowy DA-3000M Instrukcja obsługi Alkomat cyfrowy DA-3000M Alkomat cyfrowy DA-3000M Alkomat DA-3000 AlcoScent jest małym testerem o zakresie pomiarowym (do 4 promili) i dokładności do dziesiętnych części promila. Wykonuje

Bardziej szczegółowo

CHY 386P MANOMETR DWUKANAŁOWY RÓŻNICOWY

CHY 386P MANOMETR DWUKANAŁOWY RÓŻNICOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI CHY 386P MANOMETR DWUKANAŁOWY RÓŻNICOWY Producent: CHY FIREMATE Co., LTD., TAIWAN -2- Spis treści Strona 1. BEZPIECZEŃSTWO POMIARÓW...4 2. CHARAKTERYSTYKA MANOMETRU...5 2.1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

PRODUKCJA, SPRZEDAŻ, URUCHAMIANIE, SERWIS, APLIKACJE

PRODUKCJA, SPRZEDAŻ, URUCHAMIANIE, SERWIS, APLIKACJE PRODUKCJA, SPRZEDAŻ, URUCHAMIANIE, SERWIS, APLIKACJE 1 OŚRODEK BADAWCZO ROZWOJOWY URZĄDZEŃ STEROWANIA NAPĘDÓW 87-100 Toruń, ul.batorego 107 tel. (056) 6234021 do 6234025 fax (056) 6234425, 6232535 E-mail:

Bardziej szczegółowo

Ładowanie akumulatorów kwasowo- ołowiowych

Ładowanie akumulatorów kwasowo- ołowiowych Prostownik Voltcraft VCW 12000 Instrukcja obsługi Nr produktu: 855980 Opis urządzenia 1 Uchwyt do przenoszenia urządzenia 2 Komora na kable (z tyłu prostownika) 3 Wyświetlacz 4 Gniazdko 12 V (z tyłu prostownika)

Bardziej szczegółowo

ORGANIZER NA BIURKO ZEGAR, BUDZIK, KALENDARZ, TERMOMETR

ORGANIZER NA BIURKO ZEGAR, BUDZIK, KALENDARZ, TERMOMETR WT70 ORGANIZER NA BIURKO ZEGAR, BUDZIK, KALENDARZ, TERMOMETR Instrukcja obsługi 1 z 6 Wyświetlacz ( rys.1 ) Panel sterowania ( rys.2 ) 2 z 6 1. Wstęp Przeznaczona dla mieszkańców Unii Europejskiej. Ważne

Bardziej szczegółowo

Energia odnawialna. Wprowadzenie do Miernika Energii LEGO

Energia odnawialna. Wprowadzenie do Miernika Energii LEGO Energia odnawialna Wprowadzenie do Miernika Energii LEGO LEGO EDUCATION w Polsce 1 Spis treści 1 Rzut oka na Miernik Energii 3 2 Montaż akumulatora 3 3 Ładowanie i rozładowywanie miernika 4 31Ładowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi ładowarek KOP602 24V/17A, KOP602E 48V/9A, KOP V/18A Piktronik

Instrukcja obsługi ładowarek KOP602 24V/17A, KOP602E 48V/9A, KOP V/18A Piktronik Instrukcja obsługi ładowarek KOP602 24V/17A, KOP602E 48V/9A, KOP1001 48V/18A Piktronik Wstęp Sterowana mikroprocesorem, do pracy ciągłej, w pełni programowalna, multi-ładowarka do ładowania akumulatorów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zasilaczy KORAD KD 3005D

Instrukcja obsługi Zasilaczy KORAD KD 3005D Instrukcja obsługi Zasilaczy KORAD KD 3005D Dziękujemy Państwu za zakup zasilacza KORAD Prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi przed użyciem urządzenia. Prosimy o zachowanie instrukcji do ewentualnego

Bardziej szczegółowo

Akumulator mobilny mah

Akumulator mobilny mah Akumulator mobilny 10000 mah Instrukcja obsługi 31888 I. Wprowadzenie Ten produkt to lekki, wydajny, stylowy i ekologiczny akumulator mobilny do większości urządzeń przenośnych, który można stosować zawsze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi 1

Instrukcja obsługi 1 Instrukcja obsługi 1 ST-21 SLAR Deklaracja zgodności nr 92/2013 Firma TEH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-21

Bardziej szczegółowo

Sterownik Spid Pant 8 i Ant 8. Podręcznik użytkowania

Sterownik Spid Pant 8 i Ant 8. Podręcznik użytkowania Sterownik Spid Pant 8 i Ant 8 Podręcznik użytkowania Spis treści Spis treści...2 Wprowadzenie...3 Komplet...3 Dane techniczne...3 Panel sterujący...4 Panel tylny...5 Obsługa sterownika...6 Zmiana trybu

Bardziej szczegółowo

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO S t r o n a 1 A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO A-100IMWP jest autonomicznym zamkiem szyfrowym przeznaczonym do zastosowań na zewnątrz budynków. Zbudowany

Bardziej szczegółowo

LICZARKA DO BILONU. Glover CC-20 INSTRUKCJA OBSŁUGI

LICZARKA DO BILONU. Glover CC-20 INSTRUKCJA OBSŁUGI LICZARKA DO BILONU INSTRUKCJA OBSŁUGI OPIS URZĄDZENIA: 1. Zasobnik zasypowy 11 2. Wyświetlacz 3. Pierścień podtrzymujący worek 10 4. Wylot monet odliczonych 5. Wylot monet odrzuconych 6. Zasobnik na monety

Bardziej szczegółowo

Ładowarka AA i AAA Voltcraft CM410, NiCd, NiMH, NiZn

Ładowarka AA i AAA Voltcraft CM410, NiCd, NiMH, NiZn Ładowarka AA i AAA Voltcraft CM410, NiCd, NiMH, NiZn Instrukcja obsługi Numer produktu: 202410 Strona 1 z 11 1. Wyświetlacz i elementy obsługi 1. Gniazda ładowania S1-S4 2. Wyświetlacz: Menu danych wejściowych

Bardziej szczegółowo