Fluke 125. Podręcznik użytkownika. Skopometr przemysłowy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Fluke 125. Podręcznik użytkownika. Skopometr przemysłowy"

Transkrypt

1 Fluke 125 Skopometr przemysłowy Podręcznik użytkownika PL Jan 2007, Rev.1, 08/ Fluke Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie nazwy produktów są znakami towarowymi odpowiednich firm.

2

3 OGRANICZONA GWARANCJA I OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI Każdy produkt firmy Fluke jest wolny od wad materiałowych i produkcyjnych w warunkach normalnej eksploatacji i serwisowania. Okres gwarancji wynosi trzy lata i rozpoczyna się w dniu sprzedaży. Wymiana części, naprawy produktu oraz obsługa techniczna urządzenia w ramach gwarancji dokonywane są w ciągu 90 dni. Niniejsza gwarancja odnosi się tylko do pierwszego nabywcy lub użytkownika końcowego sprzętu, zakupionego od autoryzowanego sprzedawcy firmy Fluke. Nie ma natomiast zastosowania do bezpieczników, baterii wymiennych lub innych produktów, które zdaniem firmy Fluke były użytkowane w sposób niezgodny z przeznaczeniem, zostały zmodyfikowane, zaniedbane lub uszkodzone wskutek wypadku lub nieprawidłowego sposobu użytkowania lub transportu. Firma Fluke gwarantuje, ze oprogramowanie będzie działać zgodnie ze swoim opisem technicznym przez okres 90 dni oraz ze zostało w sposób poprawny zapisane na nośniku wolnym od wad. Firma Fluke nie gwarantuje, ze oprogramowanie jest pozbawione błędów, ani tego, ze będzie działało bez przerwy. Autoryzowani sprzedawcy produktów firmy Fluke są uprawnieni do udzielania niniejszej gwarancji na nowe i nieużywane produkty wyłącznie klientom będącym użytkownikami końcowymi, nie przysługuje im natomiast prawo do dokonywania w imieniu firmy Fluke rozszerzania lub zmiany brzmienia niniejszej gwarancji. Obsługa gwarancyjna jest dostępna tylko w przypadku, gdy produkt został zakupiony w autoryzowanej placówce sprzedaży firmy Fluke lub Nabywca zapłaci stosowną cenę międzynarodową. Firma Fluke zastrzega sobie prawo do obciążenia Nabywcy kosztami importu części zamiennych w przypadku, gdy produkt zakupiony w jednym kraju został oddany do naprawy w innym. Zobowiązania wynikające z gwarancji mogą, zależnie od uznania firmy Fluke, przybrać formę zwrotu kwoty zapłaconej za nabyty produktu, darmowej naprawy lub wymiany wadliwego produktu i jego dostawy podczas obowiązywania gwarancji do autoryzowanego centrum obsługi technicznej firmy Fluke. Aby uzyskać świadczenie gwarancyjne, należy skontaktować się z najbliższym centrum obsługi technicznej firmy Fluke lub wysłać pocztą produkt z dołączonym opisem wadliwego działania, uiszczoną z góry opłatą pocztową i ubezpieczeniem (FOB) do najbliższego autoryzowanego centrum obsługi technicznej firmy Fluke. Firma Fluke zakłada, że podczas transportu nie wystąpią żadne dodatkowe uszkodzenia produktu Po dokonaniu napraw gwarancyjnych produkt zostanie odesłany do Nabywcy, a opłaty pocztowe zostaną uiszczone z góry (FOB). W przypadku, gdy firma Fluke ustali, że wada została spowodowana przez niewłaściwe użytkowanie, nieuprawnione modyfikacje lub niewłaściwy sposób użytkowania bądź transportu, przedstawi on wycenę kosztu naprawy i nie rozpocznie naprawy przed uzyskaniem zgody Nabywcy. Po dokonaniu naprawy produkt zostanie dostarczony do Nabywcy. Opłaty pocztowe zostaną wniesione z góry, a Nabywca zostanie obciążony należnością za dokonane naprawy oraz opłaty przewozowe (FOB Shipping Point). NINIEJSZA GWARANCJA JEST JEDYNYM I WYŁĄCZNYM ŚRODKIEM ZARADCZYM I ZASTĘPUJE WSZYSTKIE INNE GWARANCJE WYRAŻONE WPROST LUB DOROZUMIANE, W TYM MIĘDZY INNYMI WSZELKIE DOROZUMIANE GWARANCJE I RĘKOJMIE ORAZ GWARANCJE PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. W ŻADNYM WYPADKU FIRMA FLUKE NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SPECJALNE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE SZKODY ANI STRATY, W TYM TAKŻE UTRATĘ DANYCH, POWSTAŁE BĄDŹ WSKUTEK NARUSZENIA GWARANCJI, BĄDŹ TEŻ WSKUTEK UMÓW, POPEŁNIONEGO PRZESTĘPSTWA, ZOBOWIĄZAŃ LUB Z INNEGO POWODU. Fluke Corporation, P.O. Box 9090, Everett, WA USA lub Fluke Industrial B.V., P.O. Box 90, 7600 AB, Almelo, Holandia

4 CENTRA OBSŁUGI TECHNICZNEJ Informacje na temat lokalizacji autoryzowanych centrów obsługi technicznej znajdują się na stronie internetowej; lub pod następującymi telefonicznymi numerami informacyjnymi: w U.S.A. i Kanadzie w Europie dla klientów z pozostałych krajów

5 Spis treści Rozdział Tytuł Strona Deklaracja zgodności Rozpakowanie zestawu miernika Rozpakowanie zestawu miernika Zasady bezpiecznego użytkowania miernika Zasady użytkowania miernika Wprowadzenie Przygotowanie do użycia Włączanie miernika Resetowanie miernika Zmiana podświetlenia Zmiana kontrastu Wybór opcji w Menu Sprawdzanie gniazd pomiarowych Wejście A i

6 Fluke 125 Podręcznik użytkownika Wejście B COM Sondy pomiarowe i ustawienia Funkcja oscyloskopu/multimetru Wprowadzenie Wybór trybu oscyloskopu/multimetru Odczytywanie zawartości ekranu Wyświetlanie nieznanego sygnału za pomocą funkcji Connect-and-View Wykonywanie pomiarów Podłączanie wejść Pomiary napięcia Pomiary rezystancji (Ω), ciągłości, testu diod i pojemności Pomiary prądu Pomiary temperatury Pomiary mocy Wybór funkcji pomiarowej Zatrzymywanie obrazu Przechwytywanie stabilnych odczytów Dokonywanie pomiarów względnych Automatyczne/ręczne ustalanie zakresu Zmiana ustawień wyświetlania grafiki na ekranie Zmiana amplitudy Zmiana podstawy czasu Pozycjonowanie przebiegu na ekranie Wygładzanie przebiegów i odczytów ii

7 iii Contents (continued) Wyświetlanie obwiedni przebiegu Akwizycja przebiegu Dokonywanie pojedynczej akwizycji Rejestracja sygnałów wolnozmiennych w długich przedziałach czasu Wybór sprzężenia AC Odwracanie biegunowości wyświetlanego przebiegu Wyzwalanie przebiegu Ustawianie poziomu wyzwalania i zbocza Ustawianie parametrów wyzwalania Wyzwalanie izolowane Wyzwalanie na podstawie sygnału wideo Wyzwalanie na podstawie określonej linii Pomiary kursorowe Używanie kursorów poziomych Używanie kursorów pionowych Używanie sondy 10:1 do pomiarów wysokiej częstotliwości Tłumienie sondy Ustawienia sondy Harmoniczne Wprowadzenie Pomiar harmonicznych Przeprowadzanie pomiarów harmonicznych Przybliżanie harmonicznych Używanie kursorów Odczyt harmonicznych z ekranu Pomiary magistrali Wprowadzenie

8 Fluke 125 Podręcznik użytkownika Przeprowadzanie testu magistrali Odczytywanie ekranu Przeglądanie ekranu z przebiegiem falowym magistrali Ustawianie limitów Zapisywanie i wczytywanie limitów testu Wykreślanie przebiegów w czasie (TrendPlot TM ) Wprowadzenie Rozpoczęcie/Zakończenie TrendPlot TM Zmiana odczytów funkcji TrendPlot Wykonanie pomiarów kursorowych TrendPlot Zapisywanie i wczytywanie zestawów danych Wprowadzenie Zapisywanie zestawów danych Przywoływanie, zmienianie nazwy i kasowanie zestawów danych Korzystanie z drukarki i FlukeView Wprowadzenie Korzystanie z drukarki Korzystanie z oprogramowania FlukeView Konserwacja miernika Wprowadzenie Czyszczenie miernika Przechowywanie miernika iv

9 v Contents (continued) Ładowanie pakietu akumulatorów Optymalne warunki działania akumulatorów Wymiana i utylizacja akumulatorów Użytkowanie i regulacja sond 10: Informacje dotyczące kalibracji Części i akcesoria Podręcznik obsługi Akcesoria standardowe Akcesoria opcjonalne Praktyczne porady i rozwiązywanie problemów Wprowadzenie Korzystanie z wychylanego stojaka Zmiana języka komunikatów Ustawianie linii siatki Zmiana ustawień daty i zegara Sposoby wydłużania czasu działania akumulatora Ustawianie licznika samoczynnego wyłączenia Zmiana opcji funkcji Auto Set Poprawne uziemienia Rozwiązywanie problemów z drukowaniem oraz problemów w komunikacji Testowanie stanu baterii używanych do akcesoriów Fluke Specyfikacje techniczne Wprowadzenie Oscyloskop dwukanałowy Oś pionowa Oś pozioma Wyzwalanie

10 Fluke 125 Podręcznik użytkownika Indeks Zaawansowane funkcje osylockopua Miernik dwukanałowy Wejście A i wejście B Gniazdo wejściowe A Zaawansowane funkcje multimetru Odczyty kursorowe Pomiary harmonicznych Test poprawnosci działania magistrali Pozostałe dane techniczne Dane środowiskowe Bezpieczeństwo vi

11 Deklaracja zgodności Deklaracja zgodności dla Fluke 125 Skopometru cyfrowego Producent Fluke Industrial B.V. Lelyweg EA Almelo Holandia Testy próbne Wykorzystane normy: EN : 2001 Wymagania bezpieczeństwa dotyczące urządzeń elektrycznych przeznaczonych do pomiaru, kontroli oraz zastosowań laboratoryjnych. EN (1992) Kompatybilność elektromagnetyczna Ogólna norma emisji EN55022 i EN Oświadczenie o zgodności W oparciu o wyniki standaryzowanych testów stwierdza się, że niniejszy produkt jest zgodny z normami zawartymi w dyrektywie o zgodności elektromagnetycznej 89/336/EEC oraz dyrektywie o niskich napięciach 2006/95/EEC EN (1992) Kompatybilność elektromagnetyczna. Ogólny standard ochrony IEC , -3, -4, -5 Testy zostały wykonane w typowej konfiguracji. Niniejsza deklaracja jest oznaczana za pomocą symbolu, tj. Conformité Européenne. 0-1

12 Fluke 125 Podręcznik użytkownika Rozpakowanie zestawu miernika Następujące akcesoria są zawarte w zakupionym zestawie (patrz Rysunek 1.): Uwaga Znajdujące się w nowo zakupionym zestawie akumulatory są tylko częściowo naładowane. Patrz Rozdział 2. # Opis Fluke 125 Fluke 125/S 1 Miernik Fluke Model 125 Model Zestaw akumulatorów NiMH 3 Zasilacz/Ładowarka akumulatora 4 Ekranowane przewody pomiarowe z czarnymi przewodami uziemiającymi 5 Czarny przewód pomiarowy (do uziemienia) 6 Zaciski hakowe (czerwony, szary) 7 Zaciski krokodylkowe (czerwony, szary, czarny) 8 Adapter Banan-BNC (czarny) (1x) (2x) 9 Podręcznik wprowadzający dla użytkowników miernika 10 Płyta CD z podręcznikami użytkownika 11 Sonda napięciowa 10:1 12 Cęgi prądowe 13 Karton 14 Optycznie izolowany kabel/adapter RS-232/USB 15 Oprogramowanie dla Windows FlukeView ScopeMeter Software 16 Twarda walizka 0-2

13 Rozpakowanie zestawu miernika (2x) 4 6 (2x) (3x) Rysunek 1. Zestaw pomiarowy Skopometru cyfrowego. 0-3

14 Fluke 125 Podręcznik użytkownika Zasady bezpiecznego użytkowania miernika Uwaga Przed przystąpieniem do użytkownika miernika zaleca się uważne zapoznanie się z poniższymi zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa. Środki ostrożności Wyjaśnienie znajduje się w instrukcji Postępowanie z odpadami Informacje o utylizacji Podwójna izolacja Wejścia o równych potencjałach Uziom Conformité Européenne Zgodność z normami Kanadyjskimi i USA. Szczegółowe ostrzeżenia i zalecenia dotyczące bezpieczeństwa pracy znajdują się w poszczególnych częściach niniejszej instrukcji. Napis Uwaga określa sytuacje i działania, wskutek których sprzęt może ulec uszkodzeniu. Napis Ostrzeżenie określa sytuacje i działania, które stanowią potencjalne zagrożenie dla użytkownika. W poniższej tabeli znajdują się objaśnienia symboli użytych w mierniku oraz niniejszej instrukcji.. Ostrzeżenie Aby zapobiec porażeniu elektrycznemu, jako źródła zasilania należy używać zasilacza produkcji Fluke Model PM8907 (zasilacz/ładowarka akumulatora). Nie należy wyrzucać tego urządzenia razem z innymi odpadami. Na stronie internetowej Fluke znajdują się szczegółowe informacje dotyczące utylizacji. Ostrzeżenie W przypadku, gdy miernik będzie dokonywał pomiarów za pomocą prądu przemiennego lub z włączonym ręcznym sterowaniem amplitudy, bądź też zakresu stałych czasowych, wyniki pomiarów wyświetlane na ekranie mogą nie być reprezentatywne dla całego sygnału. Może to doprowadzić do niewykrycia obecności niebezpiecznych napięć o wartościach szczytowych wyższych niż 42V (30Vrms). Bezpieczeństwo uzytkownika jest zapewnione, gdy wszystkie sygnały są mierzone za pomocą sprzężenia prądu stałego i w trybie w pełni zautomatyzowanym. 0-4

15 Zasady bezpiecznego użytkowania miernika Ostrzeżenie Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub zaprószenia ognia należy: Używać tylko zasilacza, model PM8907 (ładowarka/zasilacz). Przed użyciem sprawdź wybrany zakres napięcia na PM8907 zgodnie z lokalnym napięciem zasilającym i częstotliwością. Do uniwersalnego zasilacza/ładowarki PM8907/808 należy używać tylko przewodu zasilającego zgodnego lokalnymi normami bezpieczeństwa. Uwaga Aby zapewnić możliwość podłączenia do różnych gniazd zasilajacych, uniwersalny zasilacz/ładowarka jest wyposażony w męską wtyczkę, która musi być podłączona do przewodu zasilającego zgodnego z lokalnymi wymogami. Adapter jest izolowany dlatego przewód zasilajacy nie musi być podłączony do przewodu ochronnego. Ostrzeżenie Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym w przypadku podłączenia miernika do napięcia wyższego niż 42 V (30 V napięcia skutecznego) lub do obwodu powyżej 4800 VA należy: Używać tylko izolowanych sond napięciowych, przewodów pomiarowych i adapterów będących na wyposażeniu miernika lub określanych jako akcesoria rekomendowane do zastosowania z Fluke 125. Przed użyciem należy sprawdzić sondy napięciowe, przewody pomiarowe i akcesoria czy nie noszą mechanicznych uszkodzeń a w razie potrzeby wymienić je. Odłączyć wszystkie sondy, przewody pomiarowe i akcesoria, które nie są używane. Zawsze najpierw należy podłączyć zasilacz do gniazdka AC a następnie do miernika. NIe podłączać napięć wejściowych wyższych niż znamionowe dla miernika. Zachowaj ostrożność przy używaniu przewodów 1:1 ponieważ napięcie przyłożone do końcówek sond zostanie bezpośrednio przeniesione do miernika. Nie używać odkrytych metalowych wtyków bananowych i BNC. 0-5

16 Fluke 125 Podręcznik użytkownika Nie wkładać do gniazd wejściowych metalowych elementów. Zawsze używać miernika zgodnie ze specyfikacją. Maksymalne napięcia wejściowe Wejście A i B bezpośrednio V KAT III Wejscie A i B przez BB V KAT III Wejście A i B przez STL V KAT III Maksymalne napięcie pływające Z jakiegokolwiek gniazda wzgl. ziemi V KAT III Napięcia określone są jako napięcia pracy. Powinny być odczytywane jako wartość skuteczna Vac-rms (50-60Hz) dla przebiegów falowych AC i jako Vdc dla aplikacji DC. Kategoria pomiarowa III odnosi się do poziomu dystrybucji i stałych instalacji wewnątrz budynków. Określenia Izolowany lub Pływający są używane w niniejszej instrukcji do opisania pomiarów, w których bananowe gniazda wejściowe są podłączone do różnego napięcia względem ziemi Izolowane gniazda wejściowe nie mają odkrytych części metalowych i są całkowicie izolowane w celu zapewnienia ochrony przed porażeniem elektrycznym. Naruszenie zalecanych środków ostrożności Użycie miernika w sposób nieprzewidziany przez instrukcję może doprowadzić do uszkodzenia miernika i badanego sprzętu. Przed przystąpieniem do użytkowania zaleca się sprawdzić przewody testowe pod kątem uszkodzeń mechanicznych i w razie konieczności wymienić je! W przypadku naruszenia warunków bezpieczeństwa miernik należy wyłączyć i odłączyć od napięcia zasilajacego. Opis występującego problemu powinien zostać przekazany wykwalifkowanemu personelowi. Najprawdopodobniej warunki bezpieczeństwa są naruszone w przypadku, gdy miernik nie dokonuje poprawnych pomiarów lub widoczne są na nim uszkodzenia. 0-6

17 Rozdział 1 Zasady użytkowania miernika Wprowadzenie W niniejszym rozdziale przedstawiono krok po kroku podstawy użytkowania miernika. Przygotowanie do użycia Po dostawie akumulatory mogą być nie naładowane i muszą być ładowane przez przynajmniej 7 godzin. Mocno rozładowane akumulatory mogą uniemożliwić włączenie miernika nawet po podłączeniu zasilacza. Zapoznaj się z rozdziałem 8 zawierającym instrukcje ładowania. Włączanie miernika Postępuj zgodnie z procedurą (krok 1 do 3) na Rysunku 1-1 aby zasilić urządzenie pomiarowe ze standardowego gniazda AC. W rozdziale 8 zawarte są instrukcje dotyczące korzystania z akumulatora Po włączeniu miernik przechodzi do ostatnio ustawionej konfiguracji. Rysunek 1-1. Włączanie miernika Notka Kiedy miernik jest zasilany z akumulatora, wskaźnik naładowania informuje o stanie naładowania:. 1-1

18 Fluke 125 Podręcznik użytkownika Resetowanie miernika Aby przywrócić ustawienia fabryczne miernika, należy wykonać poniższe czynności: Wyłącz miernik. Naciśnij i przytrzymaj. Naciśnij i zwolnij. Miernik włącza się, a wyemitowanie podwójnego sygnału dźwiękowego oznacza, że przywrócono ustawienia fabryczne. Zwolnij. Wyświetlacz powinien wyglądać tak samo, jak ten przedstawiony na Rysunku 1-2. Rysunek 1-2. Ekran po zresetowaniu. 1-2

19 Zasady użytkowania miernika Zmiana podświetlenia 1 Zmiana podświetlenia Po włączeniu miernika wyświetlacz jest maksymalnie podświetlony. Aby oszczędzać akumulator miernik ma zdefiniowany tryb ekonomiczny, w którym podświetlenie jest umiarkowane podczas pracy z akumulatora (bez podłączonego zasilacza). Notka Używanie przyciemnionego wyświetlacza maksymalnie wydłuża pracę z akumulatora. Zmiana kontrastu Aby zmienić kontrast należy wykonać następujące czynności: Przyciśnij klawisz LIGHT- CONTRAST. Wybierz CONTRAST. Przyciśnij i przytrzymaj aby zwiększyć kontrast. Aby zmienić jasność wyświetlacza należy wokonać następujące czynności: Przyciśnij klawisz LIGHT- CONTRAST Wybierz LIGHT Zmniejsz lub zwiększ podświetlenie. Po podłączeniu zasilacza sieciowego jasność wyświetlacza zwiększa się. 1-3

20 Fluke 125 Podręcznik użytkownika Wybór opcji Menu Na poniższym przykładzie zilustrowano jak należy korzystać z menu oraz w jaki sposób dokonać wyboru konkretnej drukarki: Przyciśnij klawisz. Podświetl PRINTER SETUP (ustawienia drukarki). Otwórz menu PRINTER SETUP Podświetl wymagany typ drukarki. Zaakceptuj wybraną drukarkę. Podświetl wymaganą wartość bodów. Zaakceptuj wartość bodów. Menu zostanie zamknięte. Notka Przyciśnij ponownie aby zamknąć to menu i powrócić do normalnego trybu pomiarowego Możesz przejrzeć całe menu bez zmiany ustawień Kiedy nie chcesz dokonać żadnych zmian przy użyciu niebieskich strzałek przyciśnij wielokrotnie aby kolejno przechodzić przez funkcje bez zmiany ustawień urządzenia pomiarowego.. Szary tekst w menu lub na pasku z klawiszami informują, że funkcja jest nieaktywna.. 1-4

21 Zasady użytkowania miernika Sprawdzanie gniazd pomiarowych 1 Sprawdzanie gniazd pomiarowych Obejrzyj górną część miernika. Miernik jest wyposażony w 2 czteromilimetrowe ekranowane gniazda bananowe (czerwone gniazdo A i szare gniazdo B) oraz ekranowane 4 milimetrowe gniazdo bananowe (COM). (Patrz Rysunek 1-3.) Ostrzeżenie Aby uniknąć porażenia elektrycznego lub pożaru, używaj tylko jednego COM (wspólne) lub upewnij się, że wszystkie połączenia z COM mają ten sam potencjał. Input A (Wejście A) Za pomocą czerwonego gniazda wejściowego A można dokonywać wszystkich pojedynczych pomiarów, na które pozwala miernik. Input B (Wejście A) Do pomiarów dwóch odrębnych sygnałów można wykorzystać szare gniazdo B jednocześnie z czerwonym gniazdem A.. Rysunek 1-3. Gniazda pomiarowe. COM (Wspólne) Do pomiaru niskich częstotliwości, ciągłości obwodu, rezystancji (Ω), testu diod, pojemności, jako wspólną masę wykorzystuje się czarne gniazdo wspólne COM. 1-5

22 Fluke 125 Podręcznik użytkownika Sondy pomiarowe i ustawienia Dla trybu Oscyloskopu/Miernika i trybu pomiaru Harmonicznych mogą być wykorzystywane różne sondy pomiarowe, np. sonda napięciowa 10:1, sonda temperaturowa 1mV/ C lub cęgi prądowe 10 mv/a. Aby dostosować odczyt urządzenia do używanej sondy postępuj zgodnie z poniższym opisem: (A) (B) Pojawia się menu kanału A lub B MEASUREMENTS i pasek z klawiszami F1.F4. Otwórz menu INPUT Podświetl SELECT Otwórz menu PROBE on A (B) Podświetl wymagany typ sondy Zaakceptuj wybrany typ sondy. Menu zostanie zamknięte. 2x Zamknij menu INPUT 1-6

23 Rozdział 2 Funkcja oscyloskopu/multimetru Wprowadzenie Tryb oscyloskopu/multimetru oferuje: dwukanałowy oscyloskop cyfrowy 40 MHz Wybór trybu oscyloskopu/multimetru Aby wybrać tryb oscyloskopu/multimetru należy: Otworzyć menu aplikacji dwa cyfrowe multimetry True RMS o liczbie cyfr 5,000 Rozdział ten zawiera wprowadzenie krok po kroku w pomiary za pomocą skopometru i multimetru. Wprowadzenie nie zawiera wszystkich możliwości miernika ale ukazuje podstawowe przykłady wykorzystania menu w podstawowych operacjach. Podświetlić SCOPE/METER Zaznaczyć SCOPE/METER 2-1

24 Fluke 125 Podręcznik użytkownika Odczytywanie zawartości ekranu Ekran jest podzielony na trzy części: Okno odczytu, Okno przebiegów, Okno menu. Na Rysunku 2-1 przedstawione są elementy, o których będzie mowa dalej. jedno lub więcej menu z opcjami, do których możliwy jest dostęp poprzez klawisze strzałek: Okno odczytu (A): Wyświetla wartości pomiaru w postaci numerycznej. Ponieważ jedynie gniazdo wejściowe A jest włączone, wyświetlane są wartości pochodzące tylko z tego źródła. Okno przebiegów (B): Wyświetla przebieg. Znajdująca się u dołu linia przedstawia jednostki zakresu oraz symbol źródła zasilania (sieć lub akumulator). Ponieważ tylko gniazdo wejściowe jest włączone, wyświetlane są wartości pochodzące tylko z tego źródła Uwaga W przypadku zasilania z akumulatora, symbol zasilania z akumulatora przedstawia poziom jego naładowania:. Okno menu (C): Wyświetla menu, w którym znajdują się opcje dostępne po wybraniu niebieskich klawiszy funkcyjnych. Rysunek 2-1. Części ekranu. W przypadku zmiany ustawień część ekranu zostaje zasłonięta przez dostępne opcje. W oknie wyświetlone jest 2-2

25 Funkcja oscyloskopu/multimetru Wyświetlanie nieznanego sygnału za pomocą funkcji Connect-and-View 2 Wyświetlanie nieznanego sygnału za pomocą funkcji Connect-and-View Funkcja Connect-and-View umożliwia wyświetlanie nieznanych złożonych sygnałów bez udziału operatora. Funkcja ta optymalizuje parametry pomiaru takie, jak pozycja, zakres, podstawa czasu oraz wyzwalanie, dzięki czemu możliwe jest stabilne wyświetlanie prawie wszystkich możliwych form przebiegu sygnałów. W przypadku zmian sygnału ustawienia miernika uniwersalnego dostosują się do nich. Identyfikator przebiegu (A) jest pokazywany po lewej stronie okna przebiegu. Znacznik zera (-) określa bazowy poziom przebiegu. Aby włączyć funkcję Connect-and-View, należy wykonać następujące czynności: Podłącz czerwony przewód pomiarowy z czerwonego gniazda wejściowego A do źródła nieznanego sygnału. Przyciśnij aby wybrać AUTO (automatyczny) lub MANUAL (ręczny) tryb (przełącz funkcję). W następnym przykładzie na ekranie dużymi cyframi wyświetlana jest wartość 1.411, a mniejszymi cyframi wartość Na wyświetlaczu przedstawiona jest graficzna reprezentacja przebiegu sygnału. Rysunek 2-2. Ekran po włączeniu funkcji Auto Set 2-3

26 Fluke 125 Podręcznik użytkownika Wykonywanie pomiarów W oknie odczytu wyświetlane są numeryczne wartości przebiegu zmian wybranych wielkości sygnału podłączonego do gniazda wejściowego. Podłączanie wejść Pomiary napięcia Patrz Rysunek 2-3. W celu poprawnego podłączenia uziemienia podłącz krótkie przewody uziemiające do tego samego potencjału. Możesz również użyć przewodu do uziemienia. Zpoznaj się również z sekcją Wykorzystanie poprawnego uziemienia w Rozdziale 9. Pomiary rezystancji (Ω), ciągłości, testu diod i pojemności. Patrz Rysunek 2-4. Skorzystaj z czerwonego przewodu pomiarowego z gniazda A oraz czarnego nieekranowanego przewodu uziemiającego z gniazda COM (wspólnego) Pomiary temperatury Patrz Rysunek 2-6. Użyj przetwornika temperatury 1 mv/ C lub 1 mv/ F aby uzyskać poprawny odczyt temperatury. Pomiary mocy Patrz Rysunek 2-7. Wybierz odpowiednie ustawienia sondy prądowej przy pomiarze napięcia w kanale A oraz prądu w kanale B Pomiary prądu Patrz Rysunek 2-5. Wybierz ustawienia sondy, które odpowiadają wykorzystywanym cęgom prądowym i ich przełożeniu (np. 1mV/A), patrz Rozdział 1, Sondy Pomiarowe i Ustawienia. Rysunek 2-3. Ustawienia pomiaru napięcia 2-4

27 Funkcja oscyloskopu/multimetru Wykonywanie pomiarów 2 Rysunek 2-4. Pomiar rezystancji, ciągłości, test diod, pojemności BB120 Rysunek 2-6. Pomiar temperatury 10 mv/a - 1 mv/a BB mv/a - 1 mv/a Rysunek 2-5. Pomiar prądu Rysunek 2-7. Pomiar mocy 2-5

28 Fluke 125 Podręcznik użytkownika Wybór funkcji pomiarowej Aby wybrać częstotliwość pomiaru dla kanału A wykonaj poniższe instrukcje: Otwórz menu A MEASUREMENTS. Podświetl Hz Zatwierdź pomiar Hz. W pozycji odczytu głównego jest teraz Hz. Poprzedni odczyt główny przesunął się do niższej pozycji odczytu wtórnego. (Patrz Rysunek 2-8.) Podświetl Hz. Aby wybrać pomiar amplitudy całkowitej Peak-to-Peak na wejściu B należy wykonać następujące czynności: Otwórz menu B MEASUREMENTS. Rozwiń podmenu Hz RPM. Podświetl ON. Włącz wejście B. Zauważ, że podświetlenie przesuwa się teraz do pozycji pomiaru głównego. 2-6

29 Funkcja oscyloskopu/multimetru Wykonywanie pomiarów 2 Podświetl PEAK... Rozwiń podmenu PEAK. Podświetl PEAK-PEAK. Wybierz pomiar amplitudy całkowitej. Teraz ekran będzie wyglądał tak jak ten przedstawiony na Rysunku 2-8. Rysunek 2-8. Hz i Vpp jako główne wartości mierzone. 2-7

30 Fluke 125 Podręcznik użytkownika Zatrzymywanie obrazu W każdej chwili możesz zatrzymać obraz (wszystkie odczyty i przebiegi). Zatrzymaj ekran. U dołu okna odczytu pojawi się napis HOLD. Powróć do normalnego pomiaru. Przechwytywanie stabilnych odczytów Funkcja Touch Hold przechwytuje i zatrzymuje najbliższy stabilny wynik pomiaru. Sygnał dźwiękowy oznacza, że dokonano stabilnego pomiaru. Aby uruchomić funkcję Touch Hold należy postępować zgodnie z poniższą procedurą. Rozwiń menu INPUT A. U dołu ekranu pojawi się napis THOLD. BEEP ))) Czekaj na pojawienie się sygnału dźwiękowego: teraz powinien pojawić się stabilny obraz. Powróć do normalnego odczytu. 2-8

31 Funkcja oscyloskopu/multimetru Dokonywanie pomiarów względnych 2 Dokonywanie pomiarów względnych Funkcja Różnica Względna wyświetla wyniki pomiaru obliczone względem zdefiniowanej uprzednio wartości. Jest on przydatna w sytuacjach, gdy konieczne jest porównanie wartości aktualnie mierzonej do wartości ustalonej. Rozwiń menu INPUT A. Włącz pomiar względny (ZERO). Uwaga W funkcji pomiarowej OHM Ω klawisz funkcyjny F1 ZERO ON OFF umożliwia włączenie i wyłączenie pomiarów względnych. Rysynuek 2-9. Dokonywanie pomiarów względnych. Teraz pomiar względny staje się odczytem głównym, a poprzedni pomiar główny przesunął się na pozycje odczytu wtórnego. (Zobacz Rysunek 2-9.) Wykonaj krok 1 i krok 2 ponownie aby wyłączyć pomiar względny, 2-9

32 Fluke 125 Podręcznik użytkownika Automatyczne/ręczne ustalanie zakresu Przyciśnij aby wybrać automatyczne ustawianie parametrów pozycji, zakresu, podstawy czasu oraz wyzwalania pomiaru (Connect-and-View). Dzięki temu możliwe jest stabilne wyświetlanie niemal wszystkich możliwych form przebiegu sygnału. Linia u dołu okna przebiegu pokazuje zakres, podstawę czasu dla obu wejść jak również informacje dotyczące wyzwalania. Symbol AUTO pojawia się u dołu okna odczytu. Przyciśnij ponownie aby ustawić ręczne ustalanie zakresu. U dołu okna odczytu pojawi się napis MANUAL. Zmiana ustawień wyświetlania grafiki na ekranie Z trybu automatycznego za pomocą jasnoszarych przełączników można ręcznie zmianiać sposób wyświetlania przebiegów. W tym trybie zostanie wyłączona funkcja Connect-and-View! Zauważ, że zniknie napis AUTO z dołu okna odczytu. Zmiana amplitudy Powiększa przebieg. Pomniejsza przebieg. W trakcie używania przewodów pomiarowych dostępne wielkości podziałki wynoszą od 5 mv/dz. do 500 V/dz. Zmiana podstawy czasu Zwiększa ilość okresów. Zmniejsza ilość okresów. W normalnym trybie dostępne wartości wynoszą od 10 ns/dz do 5 s/dz. 2-10

33 Funkcja oscyloskopu/multimetru Zmiana ustawień wyświetlania grafiki na ekranie 2 Pozycjonowanie przebiegu na ekranie Dzięki możliwości przesuwania przebiegu na ekranie użytkownik może dopasować sposób jego prezentacji do własnych potrzeb. Naciskaj dopóki wszystkie menu nie zostaną zamknięte. Zwróć uwagę, że u dołu ekrnu pojawi się następujące menu główne. Wybierz A MOVE Zmień pozycję przebiegu sygnału INPUT A na ekranie. Rysunek Przesuwanie przebiegu. Zmiana miejsca wyświetlania przebiegu jest pokazana na Rysunku Zwróć uwagę, że ikona wyzwalania ( poziomo na ekranie. ) przesuwa się Uwaga: Dla pomiaru mocy 3-fazowej miejsca wyświetlania przebiegów są stałe. 2-11

34 Fluke 125 Podręcznik użytkownika Wygładzanie przebiegów i odczytów Aby wygładzić przebieg sygnału należy wykonać następujące czynności: Otwórz menu. Otwórz podmenu SMOOTH. WAVEFORM SMOOTH pomaga wygasić szumy bez straty pasma przenoszenia. Na Rysunku 2-11 pokazano przykłady przebiegów z wyłączonym i włączonym wygładzaniem. READING SMOOTH: długie uśrednianie, stabilny odczyt READING FAST: krótkie uśrednianie, szybka odpowiedź 2-12 Podświetl WAVEFORM: SMOOTH aby wygładzić przebieg z kanału A i kanału B. Potwierdź wygładzanie SMOOTH. Podświetl READING A: FAST NORMAL lub SMOOTH. Potwierdź swój wybór i powtórz i dla kanału B. Rysunek Wygładzanie przebiegu

35 Funkcja oscyloskopu/multimetru 2 Wyświetlanie obwiedni przebiegu Miernik może zapisywać obwiednie (maksimum i minimum) bieżących przebiegów z wejść A i B. Powtórz pierwsze dwie czynności Wygładzania przebiegu i wykonaj następujące czynności: Podświetl ENVELOPE. (3x) Rozpocznik monitorowanie obwiedni przebiegu. Uzyskana obwiednia przebiegu wyświetlana jest w postaci szarego przebiegu. Patrz Rysunek Funkcja ENVELOPE przydatna jest w sytuacjach, gdy konieczna jest obserwacja zmian amplitudy lub parametrów czasowych przebiegów rejestrowanych przez dłuższy okres czasu. Rysunek Wyświetlanie obwiedni przebiegu. 2-13

36 Fluke 125 Podręcznik użytkownika Akwizycja przebiegu Dokonywanie pojedynczej akwizycji Aby przechwycić pojedyncze zdarzenie należy wykonać pojedynczy strzał. Aby skonfigurować miernik na pojedynczy pomiar należy wykonać następujące kroki: Podłącz sondę do sygnału, który ma być mierzony. Otwórz menu. Wait: pojawia się w dolnej części ekranu informując, że miernik czeka na wyzwolenie. Run: pojawia się w dolnej części ekranu kiedy wyzwolona zostaje pojedyncza akwizycja. Hold: pojawia się w dolnej części ekranu kiedy pojedycza akwizycja zostaje zakończona. Otwórz submenu TRIGGER. Podświetl A. Zaakceptuj wejście: A. Podświetl SINGLE. (2x) Potwierdź ustawienia. Rysunek Dokonywanie pojedynczej akwizycji Aby dokonać następnej pojedynczej akwizycji należy wykonać następujące czynności: Poczekaj na kolejne wyzwolenie pojedynczej akwizycji. Na mierniku będzie widoczny ekran jak na Rysunku

Fluke 434 II /435 II /437 II

Fluke 434 II /435 II /437 II Fluke 434 II /435 II /437 II Trójfazowy analizator jakości energii PL Styczeń 2012 2012Fluke Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wydrukowano w UE Wszystkie nazwy produktów są zastrzeżonymi znakami

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Wersja 2009.02.27 Strona 1 I. ISTOTNE ZALECENIA...4 II. AKCESORIA...4 III. SPECYFIKACJA...4 IV. CECHY...5 V. WIDOK

Bardziej szczegółowo

Przeznaczenie. Aktualizacja. Znaki towarowe. Ekologia. Bezpieczeństwo

Przeznaczenie. Aktualizacja. Znaki towarowe. Ekologia. Bezpieczeństwo Dziękujemy za zakup dekodera PVR HD 7000. Prosimy o dokładne zapoznanie się z Instrukcją obsługi dzięki temu można będzie bez kłopotu i bezpiecznie skonfigurować urządzenie, a potem maksymalnie wykorzystywać

Bardziej szczegółowo

K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L. K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L

K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L. K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L Rejestrator Cyfrowy S E R I E: INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego użytku. Wersja PL 2011.06 Strona 1 / 81 BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Monitor LCD Podręcznik użytkownika XL2410T

Monitor LCD Podręcznik użytkownika XL2410T Monitor LCD Podręcznik użytkownika XL2410T Prawa autorskie Copyright 2010 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie, przekazywanie, przepisywanie, zapisywanie w jakikolwiek sposób lub

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej DVR-7400 HD

Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej DVR-7400 HD Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej EchoStar International Corporation Calle La Granja 100 Nave 1 Poligono Industrial de Alcobendas 28108 Alcobendas, Madryt (Hiszpania) www.echostareurope.com

Bardziej szczegółowo

LASER MFP SP 1000S. Instrukcja obsługi

LASER MFP SP 1000S. Instrukcja obsługi TELECOM LASER MFP SP 1000S Instrukcja obsługi Przed użyciem urządzenia należy przeczytać niniejszy podręcznik i zachować go, aby móc z niego korzystać w przyszłości. W celu bezpiecznego i prawidłowego

Bardziej szczegółowo

modeli: KPD-676, KPD-678

modeli: KPD-676, KPD-678 AV-Tech CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI modeli: KPD-676, KPD-678 Przed rozpoczęciem obsługi, dokładnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do późniejszego użytku. Wersja 2009-08-31. WAŻNE

Bardziej szczegółowo

Dla własnego bezpieczeństwa i komfortu, zachęcamy do uważnego przeczytania rozdziału Bezpieczeństwo przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia.

Dla własnego bezpieczeństwa i komfortu, zachęcamy do uważnego przeczytania rozdziału Bezpieczeństwo przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia. pagepro 1480MF Instrukcja obsługi Szanowny Kliencie Dla własnego bezpieczeństwa i komfortu, zachęcamy do uważnego przeczytania rozdziału Bezpieczeństwo przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia. Decydując

Bardziej szczegółowo

DLA SERII REJESTRATORÓW Z OBUDOWAMI: 1U: 31XX, 31XX-E, 31XX-H, LE-A/AS/AN, HF-A/AT/AS/AN, LF-A/AE 1,5U: LE-L/SL, LF-L/AL, HF-A/AL 2U: LF-S, HF-S/S-E,

DLA SERII REJESTRATORÓW Z OBUDOWAMI: 1U: 31XX, 31XX-E, 31XX-H, LE-A/AS/AN, HF-A/AT/AS/AN, LF-A/AE 1,5U: LE-L/SL, LF-L/AL, HF-A/AL 2U: LF-S, HF-S/S-E, DLA SERII REJESTRATORÓW Z OBUDOWAMI: 1U: 31XX, 31XX-E, 31XX-H, LE-A/AS/AN, HF-A/AT/AS/AN, LF-A/AE 1,5U: LE-L/SL, LF-L/AL, HF-A/AL 2U: LF-S, HF-S/S-E, LE-U, HE-T, HEL Witamy Dziękujemy za zakup rejestratora

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY DR4H-DVD / DR8H-DVD / DR16H-DVD UWAGA! Przy doborze dysków twardych należy stosować się do listy dysków kompatybilnych, zawartej w niniejszej instrukcji obsługi.

Bardziej szczegółowo

MITSUBISHI ELECTRIC. Seria MELSEC-L. Sterowniki programowalne. Podręcznik dla początkujących. 05102011 Wersja A INDUSTRIAL AUTOMATION

MITSUBISHI ELECTRIC. Seria MELSEC-L. Sterowniki programowalne. Podręcznik dla początkujących. 05102011 Wersja A INDUSTRIAL AUTOMATION MITSUBISHI ELECTRIC Seria MELSEC-L Sterowniki programowalne Podręcznik dla początkujących 05102011 Wersja A MITSUBISHI ELECTRIC INDUSTRIAL AUTOMATION O niniejszym podręczniku Teksty, ilustracje, wykresy

Bardziej szczegółowo

METRA HIT 16 I / L / T Multimetr cyfrowy z linijką analogową

METRA HIT 16 I / L / T Multimetr cyfrowy z linijką analogową Instrukcja obsługi METRA HIT 16 I / L / T Multimetr cyfrowy z linijką analogową 3-348-892-100 z opcją pomiaru izolacji 9/5.06 METRA HIT 16 I/L METRA HIT 16 T (1) (5/5a) (2) (3/3a) (4/4a) (5/5b) (2) (3)

Bardziej szczegółowo

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Panele operatorskie DOP11B. Podręcznik systemowy. Wydanie 11/2008 16666941 PL

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Panele operatorskie DOP11B. Podręcznik systemowy. Wydanie 11/2008 16666941 PL Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy Panele operatorskie DOP11B Wydanie 11/28 Podręcznik systemowy 16666941 PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Monitor UV-900. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego

Monitor UV-900. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego Monitor UV-900 Instrukcja obsługi Dokument przetłumaczony z języka angielskiego Strona celowo pozostawiona pusta Spis treści Spis treści Wprowadzenie.... Wymagania wstępne....2 Ważne informacje dla Użytkownika....3

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii HE-T Instrukcja obsługi

Rejestrator cyfrowy serii HE-T Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy serii HE-T Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą modyfikację

Bardziej szczegółowo

Drukarka fiskalna Posnet Thermal-A HS EJ

Drukarka fiskalna Posnet Thermal-A HS EJ Drukarka fiskalna Posnet Thermal-A HS EJ Wersja dokumentu 1.0 Prawa autorskie: Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa; tel. +48 (0) 22 8686888; faks +48 (0) 22 8686889; www.posnet.com;

Bardziej szczegółowo

Monitor LCD Podręcznik użytkownika GL940/GL940A GL941/GL941A GL2040/GL2040A GL2240/GL2240A

Monitor LCD Podręcznik użytkownika GL940/GL940A GL941/GL941A GL2040/GL2040A GL2240/GL2240A Monitor LCD Podręcznik użytkownika GL940/GL940A GL941/GL941A GL2040/GL2040A GL2240/GL2240A Prawa autorskie Copyright 2010 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie, przekazywanie, przepisywanie,

Bardziej szczegółowo

Sprzedawca i serwis kasy: Wersja dokumentu 1.05

Sprzedawca i serwis kasy: Wersja dokumentu 1.05 I N S T R U K C J A P O S N E T O B S Ł U G I R E V O Wersja dokumentu 105 Prawa autorskie: Posnet Polska SA ul Municypalna 33; 02-281 Warszawa; wwwposnetcom; posnet@posnetcom Uwaga: Instrukcja może ulec

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. DigiCorder ISIO S1. Cyfrowy odbiornik HD z dostępem do internetu

Instrukcja obsługi. DigiCorder ISIO S1. Cyfrowy odbiornik HD z dostępem do internetu Instrukcja obsługi DigiCorder ISIO S1 Cyfrowy odbiornik HD z dostępem do internetu Z czytnikiem kart CONAX i interfejsem PCMCIA do modułów Cl / Cl+ oraz funkcją rejestrowania DVR przez interfejs USB. Do

Bardziej szczegółowo

VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E. Instrukcja instalacji i obsługi

VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E. Instrukcja instalacji i obsługi VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E pl Instrukcja instalacji i obsługi VIP X1 XF Spis treści pl 3 Spis treści 1 Przedmowa 6 1.1 Informacje dotyczące niniejszej instrukcji 6 1.2 Konwencje przyjęte w instrukcji

Bardziej szczegółowo

System do badania krzepliwości pełnej krwi Instrukcja obsługi Język polski

System do badania krzepliwości pełnej krwi Instrukcja obsługi Język polski System do badania krzepliwości pełnej krwi Instrukcja obsługi Język polski SPIS TREŚCI PRZEZNACZENIE...2 STRESZCZENIE I OBJAŚNIENIA...2 ZASADA OBSŁUGI...2 NAKLEJKA OSTRZEGAWCZA...5 DANE TECHNICZNE...5

Bardziej szczegółowo

Rejestrator dźwięku Tascam DR-40

Rejestrator dźwięku Tascam DR-40 Rejestrator dźwięku Tascam DR-40 Instrukcja obsługi Urządzenie posiada numer seryjny zlokalizowany na dolnym panelu. Zapisz go i zachowaj. Nr seryjny: Strona 1 z 124 WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA 1.

Bardziej szczegółowo

Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika

Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika Informacje o prawach autorskich i znakach handlowych Copyright 2009 by BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie jakiejkolwiek części niniejszej

Bardziej szczegółowo

P O S N E T N E O E J

P O S N E T N E O E J I N S T R U K C J A O B S Ł U G I P O S N E T N E O E J Wersja dokumentu 2.02 Prawa autorskie: Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa; tel. +48 (0) 22 8686888; faks +48 (0) 22 8686889;

Bardziej szczegółowo

NIEBEZPIECZEŃSTWO Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować śmiercią.

NIEBEZPIECZEŃSTWO Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować śmiercią. SMA Solar Technology AG Solar Inverters FLX Series Instrukcja instalacji www.sma.de Bezpieczeństwo i zgodność Bezpieczeństwo i zgodność Rodzaje komunikatów dotyczących bezpieczeństwa W niniejszym dokumencie

Bardziej szczegółowo

KAMERA TERMOWIZYJNA KT-140

KAMERA TERMOWIZYJNA KT-140 INSTRUKCJA OBSŁUGI KAMERA TERMOWIZYJNA KT-140 1. Wyświetlacz LCD 4. Karta pamięci SD 8. Gniazdo USB 2. Wskaźnik naładowania (LED) 5. Uchwyt paska 9. Obiektyw podczerwieni 3. Przyciski funkcji 6. Osłona

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0)

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-V490 MFL68624816 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że tablet LG-V490 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

CP 50. oraz CP 50 Plus 12-odprowadzeniowy elektrokardiograf, do badań spoczynkowych. Instrukcja obsługi

CP 50. oraz CP 50 Plus 12-odprowadzeniowy elektrokardiograf, do badań spoczynkowych. Instrukcja obsługi CP 50 oraz CP 50 Plus 12-odprowadzeniowy elektrokardiograf, do badań spoczynkowych Instrukcja obsługi ii Welch Allyn CP 50 elektrokardiograf do badań spoczynkowych 2009 Welch Allyn, Inc. Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9

xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9 xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9 Spis treści 10.1 Lista źródeł 46 10.2 Z trybu gotowości 46 10.3 EasyLink 46 1 Instalacja 4 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Przeczytaj wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 4 Podstawa telewizora

Bardziej szczegółowo