Fluke 125. Podręcznik użytkownika. Skopometr przemysłowy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Fluke 125. Podręcznik użytkownika. Skopometr przemysłowy"

Transkrypt

1 Fluke 125 Skopometr przemysłowy Podręcznik użytkownika PL Jan 2007, Rev.1, 08/ Fluke Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie nazwy produktów są znakami towarowymi odpowiednich firm.

2

3 OGRANICZONA GWARANCJA I OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI Każdy produkt firmy Fluke jest wolny od wad materiałowych i produkcyjnych w warunkach normalnej eksploatacji i serwisowania. Okres gwarancji wynosi trzy lata i rozpoczyna się w dniu sprzedaży. Wymiana części, naprawy produktu oraz obsługa techniczna urządzenia w ramach gwarancji dokonywane są w ciągu 90 dni. Niniejsza gwarancja odnosi się tylko do pierwszego nabywcy lub użytkownika końcowego sprzętu, zakupionego od autoryzowanego sprzedawcy firmy Fluke. Nie ma natomiast zastosowania do bezpieczników, baterii wymiennych lub innych produktów, które zdaniem firmy Fluke były użytkowane w sposób niezgodny z przeznaczeniem, zostały zmodyfikowane, zaniedbane lub uszkodzone wskutek wypadku lub nieprawidłowego sposobu użytkowania lub transportu. Firma Fluke gwarantuje, ze oprogramowanie będzie działać zgodnie ze swoim opisem technicznym przez okres 90 dni oraz ze zostało w sposób poprawny zapisane na nośniku wolnym od wad. Firma Fluke nie gwarantuje, ze oprogramowanie jest pozbawione błędów, ani tego, ze będzie działało bez przerwy. Autoryzowani sprzedawcy produktów firmy Fluke są uprawnieni do udzielania niniejszej gwarancji na nowe i nieużywane produkty wyłącznie klientom będącym użytkownikami końcowymi, nie przysługuje im natomiast prawo do dokonywania w imieniu firmy Fluke rozszerzania lub zmiany brzmienia niniejszej gwarancji. Obsługa gwarancyjna jest dostępna tylko w przypadku, gdy produkt został zakupiony w autoryzowanej placówce sprzedaży firmy Fluke lub Nabywca zapłaci stosowną cenę międzynarodową. Firma Fluke zastrzega sobie prawo do obciążenia Nabywcy kosztami importu części zamiennych w przypadku, gdy produkt zakupiony w jednym kraju został oddany do naprawy w innym. Zobowiązania wynikające z gwarancji mogą, zależnie od uznania firmy Fluke, przybrać formę zwrotu kwoty zapłaconej za nabyty produktu, darmowej naprawy lub wymiany wadliwego produktu i jego dostawy podczas obowiązywania gwarancji do autoryzowanego centrum obsługi technicznej firmy Fluke. Aby uzyskać świadczenie gwarancyjne, należy skontaktować się z najbliższym centrum obsługi technicznej firmy Fluke lub wysłać pocztą produkt z dołączonym opisem wadliwego działania, uiszczoną z góry opłatą pocztową i ubezpieczeniem (FOB) do najbliższego autoryzowanego centrum obsługi technicznej firmy Fluke. Firma Fluke zakłada, że podczas transportu nie wystąpią żadne dodatkowe uszkodzenia produktu Po dokonaniu napraw gwarancyjnych produkt zostanie odesłany do Nabywcy, a opłaty pocztowe zostaną uiszczone z góry (FOB). W przypadku, gdy firma Fluke ustali, że wada została spowodowana przez niewłaściwe użytkowanie, nieuprawnione modyfikacje lub niewłaściwy sposób użytkowania bądź transportu, przedstawi on wycenę kosztu naprawy i nie rozpocznie naprawy przed uzyskaniem zgody Nabywcy. Po dokonaniu naprawy produkt zostanie dostarczony do Nabywcy. Opłaty pocztowe zostaną wniesione z góry, a Nabywca zostanie obciążony należnością za dokonane naprawy oraz opłaty przewozowe (FOB Shipping Point). NINIEJSZA GWARANCJA JEST JEDYNYM I WYŁĄCZNYM ŚRODKIEM ZARADCZYM I ZASTĘPUJE WSZYSTKIE INNE GWARANCJE WYRAŻONE WPROST LUB DOROZUMIANE, W TYM MIĘDZY INNYMI WSZELKIE DOROZUMIANE GWARANCJE I RĘKOJMIE ORAZ GWARANCJE PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. W ŻADNYM WYPADKU FIRMA FLUKE NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SPECJALNE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE SZKODY ANI STRATY, W TYM TAKŻE UTRATĘ DANYCH, POWSTAŁE BĄDŹ WSKUTEK NARUSZENIA GWARANCJI, BĄDŹ TEŻ WSKUTEK UMÓW, POPEŁNIONEGO PRZESTĘPSTWA, ZOBOWIĄZAŃ LUB Z INNEGO POWODU. Fluke Corporation, P.O. Box 9090, Everett, WA USA lub Fluke Industrial B.V., P.O. Box 90, 7600 AB, Almelo, Holandia

4 CENTRA OBSŁUGI TECHNICZNEJ Informacje na temat lokalizacji autoryzowanych centrów obsługi technicznej znajdują się na stronie internetowej; lub pod następującymi telefonicznymi numerami informacyjnymi: w U.S.A. i Kanadzie w Europie dla klientów z pozostałych krajów

5 Spis treści Rozdział Tytuł Strona Deklaracja zgodności Rozpakowanie zestawu miernika Rozpakowanie zestawu miernika Zasady bezpiecznego użytkowania miernika Zasady użytkowania miernika Wprowadzenie Przygotowanie do użycia Włączanie miernika Resetowanie miernika Zmiana podświetlenia Zmiana kontrastu Wybór opcji w Menu Sprawdzanie gniazd pomiarowych Wejście A i

6 Fluke 125 Podręcznik użytkownika Wejście B COM Sondy pomiarowe i ustawienia Funkcja oscyloskopu/multimetru Wprowadzenie Wybór trybu oscyloskopu/multimetru Odczytywanie zawartości ekranu Wyświetlanie nieznanego sygnału za pomocą funkcji Connect-and-View Wykonywanie pomiarów Podłączanie wejść Pomiary napięcia Pomiary rezystancji (Ω), ciągłości, testu diod i pojemności Pomiary prądu Pomiary temperatury Pomiary mocy Wybór funkcji pomiarowej Zatrzymywanie obrazu Przechwytywanie stabilnych odczytów Dokonywanie pomiarów względnych Automatyczne/ręczne ustalanie zakresu Zmiana ustawień wyświetlania grafiki na ekranie Zmiana amplitudy Zmiana podstawy czasu Pozycjonowanie przebiegu na ekranie Wygładzanie przebiegów i odczytów ii

7 iii Contents (continued) Wyświetlanie obwiedni przebiegu Akwizycja przebiegu Dokonywanie pojedynczej akwizycji Rejestracja sygnałów wolnozmiennych w długich przedziałach czasu Wybór sprzężenia AC Odwracanie biegunowości wyświetlanego przebiegu Wyzwalanie przebiegu Ustawianie poziomu wyzwalania i zbocza Ustawianie parametrów wyzwalania Wyzwalanie izolowane Wyzwalanie na podstawie sygnału wideo Wyzwalanie na podstawie określonej linii Pomiary kursorowe Używanie kursorów poziomych Używanie kursorów pionowych Używanie sondy 10:1 do pomiarów wysokiej częstotliwości Tłumienie sondy Ustawienia sondy Harmoniczne Wprowadzenie Pomiar harmonicznych Przeprowadzanie pomiarów harmonicznych Przybliżanie harmonicznych Używanie kursorów Odczyt harmonicznych z ekranu Pomiary magistrali Wprowadzenie

8 Fluke 125 Podręcznik użytkownika Przeprowadzanie testu magistrali Odczytywanie ekranu Przeglądanie ekranu z przebiegiem falowym magistrali Ustawianie limitów Zapisywanie i wczytywanie limitów testu Wykreślanie przebiegów w czasie (TrendPlot TM ) Wprowadzenie Rozpoczęcie/Zakończenie TrendPlot TM Zmiana odczytów funkcji TrendPlot Wykonanie pomiarów kursorowych TrendPlot Zapisywanie i wczytywanie zestawów danych Wprowadzenie Zapisywanie zestawów danych Przywoływanie, zmienianie nazwy i kasowanie zestawów danych Korzystanie z drukarki i FlukeView Wprowadzenie Korzystanie z drukarki Korzystanie z oprogramowania FlukeView Konserwacja miernika Wprowadzenie Czyszczenie miernika Przechowywanie miernika iv

9 v Contents (continued) Ładowanie pakietu akumulatorów Optymalne warunki działania akumulatorów Wymiana i utylizacja akumulatorów Użytkowanie i regulacja sond 10: Informacje dotyczące kalibracji Części i akcesoria Podręcznik obsługi Akcesoria standardowe Akcesoria opcjonalne Praktyczne porady i rozwiązywanie problemów Wprowadzenie Korzystanie z wychylanego stojaka Zmiana języka komunikatów Ustawianie linii siatki Zmiana ustawień daty i zegara Sposoby wydłużania czasu działania akumulatora Ustawianie licznika samoczynnego wyłączenia Zmiana opcji funkcji Auto Set Poprawne uziemienia Rozwiązywanie problemów z drukowaniem oraz problemów w komunikacji Testowanie stanu baterii używanych do akcesoriów Fluke Specyfikacje techniczne Wprowadzenie Oscyloskop dwukanałowy Oś pionowa Oś pozioma Wyzwalanie

10 Fluke 125 Podręcznik użytkownika Indeks Zaawansowane funkcje osylockopua Miernik dwukanałowy Wejście A i wejście B Gniazdo wejściowe A Zaawansowane funkcje multimetru Odczyty kursorowe Pomiary harmonicznych Test poprawnosci działania magistrali Pozostałe dane techniczne Dane środowiskowe Bezpieczeństwo vi

11 Deklaracja zgodności Deklaracja zgodności dla Fluke 125 Skopometru cyfrowego Producent Fluke Industrial B.V. Lelyweg EA Almelo Holandia Testy próbne Wykorzystane normy: EN : 2001 Wymagania bezpieczeństwa dotyczące urządzeń elektrycznych przeznaczonych do pomiaru, kontroli oraz zastosowań laboratoryjnych. EN (1992) Kompatybilność elektromagnetyczna Ogólna norma emisji EN55022 i EN Oświadczenie o zgodności W oparciu o wyniki standaryzowanych testów stwierdza się, że niniejszy produkt jest zgodny z normami zawartymi w dyrektywie o zgodności elektromagnetycznej 89/336/EEC oraz dyrektywie o niskich napięciach 2006/95/EEC EN (1992) Kompatybilność elektromagnetyczna. Ogólny standard ochrony IEC , -3, -4, -5 Testy zostały wykonane w typowej konfiguracji. Niniejsza deklaracja jest oznaczana za pomocą symbolu, tj. Conformité Européenne. 0-1

12 Fluke 125 Podręcznik użytkownika Rozpakowanie zestawu miernika Następujące akcesoria są zawarte w zakupionym zestawie (patrz Rysunek 1.): Uwaga Znajdujące się w nowo zakupionym zestawie akumulatory są tylko częściowo naładowane. Patrz Rozdział 2. # Opis Fluke 125 Fluke 125/S 1 Miernik Fluke Model 125 Model Zestaw akumulatorów NiMH 3 Zasilacz/Ładowarka akumulatora 4 Ekranowane przewody pomiarowe z czarnymi przewodami uziemiającymi 5 Czarny przewód pomiarowy (do uziemienia) 6 Zaciski hakowe (czerwony, szary) 7 Zaciski krokodylkowe (czerwony, szary, czarny) 8 Adapter Banan-BNC (czarny) (1x) (2x) 9 Podręcznik wprowadzający dla użytkowników miernika 10 Płyta CD z podręcznikami użytkownika 11 Sonda napięciowa 10:1 12 Cęgi prądowe 13 Karton 14 Optycznie izolowany kabel/adapter RS-232/USB 15 Oprogramowanie dla Windows FlukeView ScopeMeter Software 16 Twarda walizka 0-2

13 Rozpakowanie zestawu miernika (2x) 4 6 (2x) (3x) Rysunek 1. Zestaw pomiarowy Skopometru cyfrowego. 0-3

14 Fluke 125 Podręcznik użytkownika Zasady bezpiecznego użytkowania miernika Uwaga Przed przystąpieniem do użytkownika miernika zaleca się uważne zapoznanie się z poniższymi zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa. Środki ostrożności Wyjaśnienie znajduje się w instrukcji Postępowanie z odpadami Informacje o utylizacji Podwójna izolacja Wejścia o równych potencjałach Uziom Conformité Européenne Zgodność z normami Kanadyjskimi i USA. Szczegółowe ostrzeżenia i zalecenia dotyczące bezpieczeństwa pracy znajdują się w poszczególnych częściach niniejszej instrukcji. Napis Uwaga określa sytuacje i działania, wskutek których sprzęt może ulec uszkodzeniu. Napis Ostrzeżenie określa sytuacje i działania, które stanowią potencjalne zagrożenie dla użytkownika. W poniższej tabeli znajdują się objaśnienia symboli użytych w mierniku oraz niniejszej instrukcji.. Ostrzeżenie Aby zapobiec porażeniu elektrycznemu, jako źródła zasilania należy używać zasilacza produkcji Fluke Model PM8907 (zasilacz/ładowarka akumulatora). Nie należy wyrzucać tego urządzenia razem z innymi odpadami. Na stronie internetowej Fluke znajdują się szczegółowe informacje dotyczące utylizacji. Ostrzeżenie W przypadku, gdy miernik będzie dokonywał pomiarów za pomocą prądu przemiennego lub z włączonym ręcznym sterowaniem amplitudy, bądź też zakresu stałych czasowych, wyniki pomiarów wyświetlane na ekranie mogą nie być reprezentatywne dla całego sygnału. Może to doprowadzić do niewykrycia obecności niebezpiecznych napięć o wartościach szczytowych wyższych niż 42V (30Vrms). Bezpieczeństwo uzytkownika jest zapewnione, gdy wszystkie sygnały są mierzone za pomocą sprzężenia prądu stałego i w trybie w pełni zautomatyzowanym. 0-4

15 Zasady bezpiecznego użytkowania miernika Ostrzeżenie Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub zaprószenia ognia należy: Używać tylko zasilacza, model PM8907 (ładowarka/zasilacz). Przed użyciem sprawdź wybrany zakres napięcia na PM8907 zgodnie z lokalnym napięciem zasilającym i częstotliwością. Do uniwersalnego zasilacza/ładowarki PM8907/808 należy używać tylko przewodu zasilającego zgodnego lokalnymi normami bezpieczeństwa. Uwaga Aby zapewnić możliwość podłączenia do różnych gniazd zasilajacych, uniwersalny zasilacz/ładowarka jest wyposażony w męską wtyczkę, która musi być podłączona do przewodu zasilającego zgodnego z lokalnymi wymogami. Adapter jest izolowany dlatego przewód zasilajacy nie musi być podłączony do przewodu ochronnego. Ostrzeżenie Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym w przypadku podłączenia miernika do napięcia wyższego niż 42 V (30 V napięcia skutecznego) lub do obwodu powyżej 4800 VA należy: Używać tylko izolowanych sond napięciowych, przewodów pomiarowych i adapterów będących na wyposażeniu miernika lub określanych jako akcesoria rekomendowane do zastosowania z Fluke 125. Przed użyciem należy sprawdzić sondy napięciowe, przewody pomiarowe i akcesoria czy nie noszą mechanicznych uszkodzeń a w razie potrzeby wymienić je. Odłączyć wszystkie sondy, przewody pomiarowe i akcesoria, które nie są używane. Zawsze najpierw należy podłączyć zasilacz do gniazdka AC a następnie do miernika. NIe podłączać napięć wejściowych wyższych niż znamionowe dla miernika. Zachowaj ostrożność przy używaniu przewodów 1:1 ponieważ napięcie przyłożone do końcówek sond zostanie bezpośrednio przeniesione do miernika. Nie używać odkrytych metalowych wtyków bananowych i BNC. 0-5

16 Fluke 125 Podręcznik użytkownika Nie wkładać do gniazd wejściowych metalowych elementów. Zawsze używać miernika zgodnie ze specyfikacją. Maksymalne napięcia wejściowe Wejście A i B bezpośrednio V KAT III Wejscie A i B przez BB V KAT III Wejście A i B przez STL V KAT III Maksymalne napięcie pływające Z jakiegokolwiek gniazda wzgl. ziemi V KAT III Napięcia określone są jako napięcia pracy. Powinny być odczytywane jako wartość skuteczna Vac-rms (50-60Hz) dla przebiegów falowych AC i jako Vdc dla aplikacji DC. Kategoria pomiarowa III odnosi się do poziomu dystrybucji i stałych instalacji wewnątrz budynków. Określenia Izolowany lub Pływający są używane w niniejszej instrukcji do opisania pomiarów, w których bananowe gniazda wejściowe są podłączone do różnego napięcia względem ziemi Izolowane gniazda wejściowe nie mają odkrytych części metalowych i są całkowicie izolowane w celu zapewnienia ochrony przed porażeniem elektrycznym. Naruszenie zalecanych środków ostrożności Użycie miernika w sposób nieprzewidziany przez instrukcję może doprowadzić do uszkodzenia miernika i badanego sprzętu. Przed przystąpieniem do użytkowania zaleca się sprawdzić przewody testowe pod kątem uszkodzeń mechanicznych i w razie konieczności wymienić je! W przypadku naruszenia warunków bezpieczeństwa miernik należy wyłączyć i odłączyć od napięcia zasilajacego. Opis występującego problemu powinien zostać przekazany wykwalifkowanemu personelowi. Najprawdopodobniej warunki bezpieczeństwa są naruszone w przypadku, gdy miernik nie dokonuje poprawnych pomiarów lub widoczne są na nim uszkodzenia. 0-6

17 Rozdział 1 Zasady użytkowania miernika Wprowadzenie W niniejszym rozdziale przedstawiono krok po kroku podstawy użytkowania miernika. Przygotowanie do użycia Po dostawie akumulatory mogą być nie naładowane i muszą być ładowane przez przynajmniej 7 godzin. Mocno rozładowane akumulatory mogą uniemożliwić włączenie miernika nawet po podłączeniu zasilacza. Zapoznaj się z rozdziałem 8 zawierającym instrukcje ładowania. Włączanie miernika Postępuj zgodnie z procedurą (krok 1 do 3) na Rysunku 1-1 aby zasilić urządzenie pomiarowe ze standardowego gniazda AC. W rozdziale 8 zawarte są instrukcje dotyczące korzystania z akumulatora Po włączeniu miernik przechodzi do ostatnio ustawionej konfiguracji. Rysunek 1-1. Włączanie miernika Notka Kiedy miernik jest zasilany z akumulatora, wskaźnik naładowania informuje o stanie naładowania:. 1-1

18 Fluke 125 Podręcznik użytkownika Resetowanie miernika Aby przywrócić ustawienia fabryczne miernika, należy wykonać poniższe czynności: Wyłącz miernik. Naciśnij i przytrzymaj. Naciśnij i zwolnij. Miernik włącza się, a wyemitowanie podwójnego sygnału dźwiękowego oznacza, że przywrócono ustawienia fabryczne. Zwolnij. Wyświetlacz powinien wyglądać tak samo, jak ten przedstawiony na Rysunku 1-2. Rysunek 1-2. Ekran po zresetowaniu. 1-2

19 Zasady użytkowania miernika Zmiana podświetlenia 1 Zmiana podświetlenia Po włączeniu miernika wyświetlacz jest maksymalnie podświetlony. Aby oszczędzać akumulator miernik ma zdefiniowany tryb ekonomiczny, w którym podświetlenie jest umiarkowane podczas pracy z akumulatora (bez podłączonego zasilacza). Notka Używanie przyciemnionego wyświetlacza maksymalnie wydłuża pracę z akumulatora. Zmiana kontrastu Aby zmienić kontrast należy wykonać następujące czynności: Przyciśnij klawisz LIGHT- CONTRAST. Wybierz CONTRAST. Przyciśnij i przytrzymaj aby zwiększyć kontrast. Aby zmienić jasność wyświetlacza należy wokonać następujące czynności: Przyciśnij klawisz LIGHT- CONTRAST Wybierz LIGHT Zmniejsz lub zwiększ podświetlenie. Po podłączeniu zasilacza sieciowego jasność wyświetlacza zwiększa się. 1-3

20 Fluke 125 Podręcznik użytkownika Wybór opcji Menu Na poniższym przykładzie zilustrowano jak należy korzystać z menu oraz w jaki sposób dokonać wyboru konkretnej drukarki: Przyciśnij klawisz. Podświetl PRINTER SETUP (ustawienia drukarki). Otwórz menu PRINTER SETUP Podświetl wymagany typ drukarki. Zaakceptuj wybraną drukarkę. Podświetl wymaganą wartość bodów. Zaakceptuj wartość bodów. Menu zostanie zamknięte. Notka Przyciśnij ponownie aby zamknąć to menu i powrócić do normalnego trybu pomiarowego Możesz przejrzeć całe menu bez zmiany ustawień Kiedy nie chcesz dokonać żadnych zmian przy użyciu niebieskich strzałek przyciśnij wielokrotnie aby kolejno przechodzić przez funkcje bez zmiany ustawień urządzenia pomiarowego.. Szary tekst w menu lub na pasku z klawiszami informują, że funkcja jest nieaktywna.. 1-4

21 Zasady użytkowania miernika Sprawdzanie gniazd pomiarowych 1 Sprawdzanie gniazd pomiarowych Obejrzyj górną część miernika. Miernik jest wyposażony w 2 czteromilimetrowe ekranowane gniazda bananowe (czerwone gniazdo A i szare gniazdo B) oraz ekranowane 4 milimetrowe gniazdo bananowe (COM). (Patrz Rysunek 1-3.) Ostrzeżenie Aby uniknąć porażenia elektrycznego lub pożaru, używaj tylko jednego COM (wspólne) lub upewnij się, że wszystkie połączenia z COM mają ten sam potencjał. Input A (Wejście A) Za pomocą czerwonego gniazda wejściowego A można dokonywać wszystkich pojedynczych pomiarów, na które pozwala miernik. Input B (Wejście A) Do pomiarów dwóch odrębnych sygnałów można wykorzystać szare gniazdo B jednocześnie z czerwonym gniazdem A.. Rysunek 1-3. Gniazda pomiarowe. COM (Wspólne) Do pomiaru niskich częstotliwości, ciągłości obwodu, rezystancji (Ω), testu diod, pojemności, jako wspólną masę wykorzystuje się czarne gniazdo wspólne COM. 1-5

22 Fluke 125 Podręcznik użytkownika Sondy pomiarowe i ustawienia Dla trybu Oscyloskopu/Miernika i trybu pomiaru Harmonicznych mogą być wykorzystywane różne sondy pomiarowe, np. sonda napięciowa 10:1, sonda temperaturowa 1mV/ C lub cęgi prądowe 10 mv/a. Aby dostosować odczyt urządzenia do używanej sondy postępuj zgodnie z poniższym opisem: (A) (B) Pojawia się menu kanału A lub B MEASUREMENTS i pasek z klawiszami F1.F4. Otwórz menu INPUT Podświetl SELECT Otwórz menu PROBE on A (B) Podświetl wymagany typ sondy Zaakceptuj wybrany typ sondy. Menu zostanie zamknięte. 2x Zamknij menu INPUT 1-6

23 Rozdział 2 Funkcja oscyloskopu/multimetru Wprowadzenie Tryb oscyloskopu/multimetru oferuje: dwukanałowy oscyloskop cyfrowy 40 MHz Wybór trybu oscyloskopu/multimetru Aby wybrać tryb oscyloskopu/multimetru należy: Otworzyć menu aplikacji dwa cyfrowe multimetry True RMS o liczbie cyfr 5,000 Rozdział ten zawiera wprowadzenie krok po kroku w pomiary za pomocą skopometru i multimetru. Wprowadzenie nie zawiera wszystkich możliwości miernika ale ukazuje podstawowe przykłady wykorzystania menu w podstawowych operacjach. Podświetlić SCOPE/METER Zaznaczyć SCOPE/METER 2-1

24 Fluke 125 Podręcznik użytkownika Odczytywanie zawartości ekranu Ekran jest podzielony na trzy części: Okno odczytu, Okno przebiegów, Okno menu. Na Rysunku 2-1 przedstawione są elementy, o których będzie mowa dalej. jedno lub więcej menu z opcjami, do których możliwy jest dostęp poprzez klawisze strzałek: Okno odczytu (A): Wyświetla wartości pomiaru w postaci numerycznej. Ponieważ jedynie gniazdo wejściowe A jest włączone, wyświetlane są wartości pochodzące tylko z tego źródła. Okno przebiegów (B): Wyświetla przebieg. Znajdująca się u dołu linia przedstawia jednostki zakresu oraz symbol źródła zasilania (sieć lub akumulator). Ponieważ tylko gniazdo wejściowe jest włączone, wyświetlane są wartości pochodzące tylko z tego źródła Uwaga W przypadku zasilania z akumulatora, symbol zasilania z akumulatora przedstawia poziom jego naładowania:. Okno menu (C): Wyświetla menu, w którym znajdują się opcje dostępne po wybraniu niebieskich klawiszy funkcyjnych. Rysunek 2-1. Części ekranu. W przypadku zmiany ustawień część ekranu zostaje zasłonięta przez dostępne opcje. W oknie wyświetlone jest 2-2

25 Funkcja oscyloskopu/multimetru Wyświetlanie nieznanego sygnału za pomocą funkcji Connect-and-View 2 Wyświetlanie nieznanego sygnału za pomocą funkcji Connect-and-View Funkcja Connect-and-View umożliwia wyświetlanie nieznanych złożonych sygnałów bez udziału operatora. Funkcja ta optymalizuje parametry pomiaru takie, jak pozycja, zakres, podstawa czasu oraz wyzwalanie, dzięki czemu możliwe jest stabilne wyświetlanie prawie wszystkich możliwych form przebiegu sygnałów. W przypadku zmian sygnału ustawienia miernika uniwersalnego dostosują się do nich. Identyfikator przebiegu (A) jest pokazywany po lewej stronie okna przebiegu. Znacznik zera (-) określa bazowy poziom przebiegu. Aby włączyć funkcję Connect-and-View, należy wykonać następujące czynności: Podłącz czerwony przewód pomiarowy z czerwonego gniazda wejściowego A do źródła nieznanego sygnału. Przyciśnij aby wybrać AUTO (automatyczny) lub MANUAL (ręczny) tryb (przełącz funkcję). W następnym przykładzie na ekranie dużymi cyframi wyświetlana jest wartość 1.411, a mniejszymi cyframi wartość Na wyświetlaczu przedstawiona jest graficzna reprezentacja przebiegu sygnału. Rysunek 2-2. Ekran po włączeniu funkcji Auto Set 2-3

26 Fluke 125 Podręcznik użytkownika Wykonywanie pomiarów W oknie odczytu wyświetlane są numeryczne wartości przebiegu zmian wybranych wielkości sygnału podłączonego do gniazda wejściowego. Podłączanie wejść Pomiary napięcia Patrz Rysunek 2-3. W celu poprawnego podłączenia uziemienia podłącz krótkie przewody uziemiające do tego samego potencjału. Możesz również użyć przewodu do uziemienia. Zpoznaj się również z sekcją Wykorzystanie poprawnego uziemienia w Rozdziale 9. Pomiary rezystancji (Ω), ciągłości, testu diod i pojemności. Patrz Rysunek 2-4. Skorzystaj z czerwonego przewodu pomiarowego z gniazda A oraz czarnego nieekranowanego przewodu uziemiającego z gniazda COM (wspólnego) Pomiary temperatury Patrz Rysunek 2-6. Użyj przetwornika temperatury 1 mv/ C lub 1 mv/ F aby uzyskać poprawny odczyt temperatury. Pomiary mocy Patrz Rysunek 2-7. Wybierz odpowiednie ustawienia sondy prądowej przy pomiarze napięcia w kanale A oraz prądu w kanale B Pomiary prądu Patrz Rysunek 2-5. Wybierz ustawienia sondy, które odpowiadają wykorzystywanym cęgom prądowym i ich przełożeniu (np. 1mV/A), patrz Rozdział 1, Sondy Pomiarowe i Ustawienia. Rysunek 2-3. Ustawienia pomiaru napięcia 2-4

27 Funkcja oscyloskopu/multimetru Wykonywanie pomiarów 2 Rysunek 2-4. Pomiar rezystancji, ciągłości, test diod, pojemności BB120 Rysunek 2-6. Pomiar temperatury 10 mv/a - 1 mv/a BB mv/a - 1 mv/a Rysunek 2-5. Pomiar prądu Rysunek 2-7. Pomiar mocy 2-5

28 Fluke 125 Podręcznik użytkownika Wybór funkcji pomiarowej Aby wybrać częstotliwość pomiaru dla kanału A wykonaj poniższe instrukcje: Otwórz menu A MEASUREMENTS. Podświetl Hz Zatwierdź pomiar Hz. W pozycji odczytu głównego jest teraz Hz. Poprzedni odczyt główny przesunął się do niższej pozycji odczytu wtórnego. (Patrz Rysunek 2-8.) Podświetl Hz. Aby wybrać pomiar amplitudy całkowitej Peak-to-Peak na wejściu B należy wykonać następujące czynności: Otwórz menu B MEASUREMENTS. Rozwiń podmenu Hz RPM. Podświetl ON. Włącz wejście B. Zauważ, że podświetlenie przesuwa się teraz do pozycji pomiaru głównego. 2-6

29 Funkcja oscyloskopu/multimetru Wykonywanie pomiarów 2 Podświetl PEAK... Rozwiń podmenu PEAK. Podświetl PEAK-PEAK. Wybierz pomiar amplitudy całkowitej. Teraz ekran będzie wyglądał tak jak ten przedstawiony na Rysunku 2-8. Rysunek 2-8. Hz i Vpp jako główne wartości mierzone. 2-7

30 Fluke 125 Podręcznik użytkownika Zatrzymywanie obrazu W każdej chwili możesz zatrzymać obraz (wszystkie odczyty i przebiegi). Zatrzymaj ekran. U dołu okna odczytu pojawi się napis HOLD. Powróć do normalnego pomiaru. Przechwytywanie stabilnych odczytów Funkcja Touch Hold przechwytuje i zatrzymuje najbliższy stabilny wynik pomiaru. Sygnał dźwiękowy oznacza, że dokonano stabilnego pomiaru. Aby uruchomić funkcję Touch Hold należy postępować zgodnie z poniższą procedurą. Rozwiń menu INPUT A. U dołu ekranu pojawi się napis THOLD. BEEP ))) Czekaj na pojawienie się sygnału dźwiękowego: teraz powinien pojawić się stabilny obraz. Powróć do normalnego odczytu. 2-8

31 Funkcja oscyloskopu/multimetru Dokonywanie pomiarów względnych 2 Dokonywanie pomiarów względnych Funkcja Różnica Względna wyświetla wyniki pomiaru obliczone względem zdefiniowanej uprzednio wartości. Jest on przydatna w sytuacjach, gdy konieczne jest porównanie wartości aktualnie mierzonej do wartości ustalonej. Rozwiń menu INPUT A. Włącz pomiar względny (ZERO). Uwaga W funkcji pomiarowej OHM Ω klawisz funkcyjny F1 ZERO ON OFF umożliwia włączenie i wyłączenie pomiarów względnych. Rysynuek 2-9. Dokonywanie pomiarów względnych. Teraz pomiar względny staje się odczytem głównym, a poprzedni pomiar główny przesunął się na pozycje odczytu wtórnego. (Zobacz Rysunek 2-9.) Wykonaj krok 1 i krok 2 ponownie aby wyłączyć pomiar względny, 2-9

32 Fluke 125 Podręcznik użytkownika Automatyczne/ręczne ustalanie zakresu Przyciśnij aby wybrać automatyczne ustawianie parametrów pozycji, zakresu, podstawy czasu oraz wyzwalania pomiaru (Connect-and-View). Dzięki temu możliwe jest stabilne wyświetlanie niemal wszystkich możliwych form przebiegu sygnału. Linia u dołu okna przebiegu pokazuje zakres, podstawę czasu dla obu wejść jak również informacje dotyczące wyzwalania. Symbol AUTO pojawia się u dołu okna odczytu. Przyciśnij ponownie aby ustawić ręczne ustalanie zakresu. U dołu okna odczytu pojawi się napis MANUAL. Zmiana ustawień wyświetlania grafiki na ekranie Z trybu automatycznego za pomocą jasnoszarych przełączników można ręcznie zmianiać sposób wyświetlania przebiegów. W tym trybie zostanie wyłączona funkcja Connect-and-View! Zauważ, że zniknie napis AUTO z dołu okna odczytu. Zmiana amplitudy Powiększa przebieg. Pomniejsza przebieg. W trakcie używania przewodów pomiarowych dostępne wielkości podziałki wynoszą od 5 mv/dz. do 500 V/dz. Zmiana podstawy czasu Zwiększa ilość okresów. Zmniejsza ilość okresów. W normalnym trybie dostępne wartości wynoszą od 10 ns/dz do 5 s/dz. 2-10

33 Funkcja oscyloskopu/multimetru Zmiana ustawień wyświetlania grafiki na ekranie 2 Pozycjonowanie przebiegu na ekranie Dzięki możliwości przesuwania przebiegu na ekranie użytkownik może dopasować sposób jego prezentacji do własnych potrzeb. Naciskaj dopóki wszystkie menu nie zostaną zamknięte. Zwróć uwagę, że u dołu ekrnu pojawi się następujące menu główne. Wybierz A MOVE Zmień pozycję przebiegu sygnału INPUT A na ekranie. Rysunek Przesuwanie przebiegu. Zmiana miejsca wyświetlania przebiegu jest pokazana na Rysunku Zwróć uwagę, że ikona wyzwalania ( poziomo na ekranie. ) przesuwa się Uwaga: Dla pomiaru mocy 3-fazowej miejsca wyświetlania przebiegów są stałe. 2-11

34 Fluke 125 Podręcznik użytkownika Wygładzanie przebiegów i odczytów Aby wygładzić przebieg sygnału należy wykonać następujące czynności: Otwórz menu. Otwórz podmenu SMOOTH. WAVEFORM SMOOTH pomaga wygasić szumy bez straty pasma przenoszenia. Na Rysunku 2-11 pokazano przykłady przebiegów z wyłączonym i włączonym wygładzaniem. READING SMOOTH: długie uśrednianie, stabilny odczyt READING FAST: krótkie uśrednianie, szybka odpowiedź 2-12 Podświetl WAVEFORM: SMOOTH aby wygładzić przebieg z kanału A i kanału B. Potwierdź wygładzanie SMOOTH. Podświetl READING A: FAST NORMAL lub SMOOTH. Potwierdź swój wybór i powtórz i dla kanału B. Rysunek Wygładzanie przebiegu

35 Funkcja oscyloskopu/multimetru 2 Wyświetlanie obwiedni przebiegu Miernik może zapisywać obwiednie (maksimum i minimum) bieżących przebiegów z wejść A i B. Powtórz pierwsze dwie czynności Wygładzania przebiegu i wykonaj następujące czynności: Podświetl ENVELOPE. (3x) Rozpocznik monitorowanie obwiedni przebiegu. Uzyskana obwiednia przebiegu wyświetlana jest w postaci szarego przebiegu. Patrz Rysunek Funkcja ENVELOPE przydatna jest w sytuacjach, gdy konieczna jest obserwacja zmian amplitudy lub parametrów czasowych przebiegów rejestrowanych przez dłuższy okres czasu. Rysunek Wyświetlanie obwiedni przebiegu. 2-13

36 Fluke 125 Podręcznik użytkownika Akwizycja przebiegu Dokonywanie pojedynczej akwizycji Aby przechwycić pojedyncze zdarzenie należy wykonać pojedynczy strzał. Aby skonfigurować miernik na pojedynczy pomiar należy wykonać następujące kroki: Podłącz sondę do sygnału, który ma być mierzony. Otwórz menu. Wait: pojawia się w dolnej części ekranu informując, że miernik czeka na wyzwolenie. Run: pojawia się w dolnej części ekranu kiedy wyzwolona zostaje pojedyncza akwizycja. Hold: pojawia się w dolnej części ekranu kiedy pojedycza akwizycja zostaje zakończona. Otwórz submenu TRIGGER. Podświetl A. Zaakceptuj wejście: A. Podświetl SINGLE. (2x) Potwierdź ustawienia. Rysunek Dokonywanie pojedynczej akwizycji Aby dokonać następnej pojedynczej akwizycji należy wykonać następujące czynności: Poczekaj na kolejne wyzwolenie pojedynczej akwizycji. Na mierniku będzie widoczny ekran jak na Rysunku

MIERNIK CĘGOWY AC AX-202. Instrukcja obsługi

MIERNIK CĘGOWY AC AX-202. Instrukcja obsługi MIERNIK CĘGOWY AC AX-202 Instrukcja obsługi Bezpieczeństwo Międzynarodowe symbole bezpieczeństwa Ten symbol w odniesieniu do innego symbolu lub gniazda oznacza, że użytkownik musi odnieść się do instrukcji

Bardziej szczegółowo

Miernik Cęgowy Extech EX730, CAT III 600 V

Miernik Cęgowy Extech EX730, CAT III 600 V Miernik Cęgowy Extech EX730, CAT III 600 V Instrukcja obsługi Nr produktu: 121642 Opis Opis miernika (model EX730) 1. Miernik cęgowy 2. Przycisk otwierający miernik 3. Przyciski sterowania Zapamiętywanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-07L

Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-07L 1. Informacje ogólne Miernik MU-07L umożliwia pomiary napięć stałych (do 600V) i przemiennych (do 600V), natężenia prądu stałego (do 10A), oporności (do 2MΩ) oraz sprawdzanie diod półprzewodnikowych, ciągłości

Bardziej szczegółowo

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI 6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI WSTĘP Miernik ten jest łatwym w użyciu, przenośnym 3 ½ cyfrowym megaomomierzem zaprojektowanym do łatwego pomiaru rezystancji izolacji przy użyciu tylko

Bardziej szczegółowo

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Interfejs analogowy LDN-...-AN Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Precyzyjny miliomomierz stołowy Modele 380560 oraz 380562. Wstęp

Instrukcja Obsługi. Precyzyjny miliomomierz stołowy Modele 380560 oraz 380562. Wstęp Instrukcja Obsługi Precyzyjny miliomomierz stołowy Modele 380560 oraz 380562 Wstęp Gratulujemy zakupu precyzyjnego miliomomierza Extech 380560 (117V) lub 380562 (220V). Urządzenie to posiada siedem zakresów

Bardziej szczegółowo

Przystawka oscyloskopowa z analizatorem stanów logicznych. Seria DSO-29xxA&B. Skrócona instrukcja użytkownika

Przystawka oscyloskopowa z analizatorem stanów logicznych. Seria DSO-29xxA&B. Skrócona instrukcja użytkownika Przystawka oscyloskopowa z analizatorem stanów logicznych Seria DSO-29xxA&B Skrócona instrukcja użytkownika Zawartość zestawu: Przystawka DSO-29XXA lub DSO-29XXB Moduł analizatora stanów logicznych Sondy

Bardziej szczegółowo

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100 Instrukcja obsługi Wstęp Rejestrator temperatury i wilgotności wyposażony jest w bardzo dokładny czujnik temperatury i wilgotności. Głównymi zaletami rejestratora

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK CĘGOWY #5490 DT-3368

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK CĘGOWY #5490 DT-3368 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK CĘGOWY #5490 DT-3368 Charakterystyka: wyświetlacz 4 cyfry kategoria bezpieczeństwa CAT III 600V pomiar True RMS automatyczna zmiana zakresu pomiar prądu zmiennego i stałego do

Bardziej szczegółowo

Compaction measurement for vibrating rollers. CompactoBar ALFA-040-050H/P

Compaction measurement for vibrating rollers. CompactoBar ALFA-040-050H/P Compaction measurement for vibrating rollers CompactoBar ALFA-040-050H/P Spis treści Spis treści...1 1 Wstęp...2 2 Włączanie urządzenia...2 3 Konfiguracja...2 3.1 Próg CMV...2 3.2 Intensywność wyświetlacza...2

Bardziej szczegółowo

strona 1 MULTIMETR CYFROWY M840D INSTRUKCJA OBSŁUGI

strona 1 MULTIMETR CYFROWY M840D INSTRUKCJA OBSŁUGI strona 1 MULTIMETR CYFROWY M840D INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. WPROWADZENIE. Prezentowany multimetr cyfrowy jest zasilany bateryjnie. Wynik pomiaru wyświetlany jest w postaci 3 1 / 2 cyfry. Miernik może być stosowany

Bardziej szczegółowo

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD 3 WYJŚCIOWY KLASA LABORATORYJNA INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Informacje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3. Ogólne wskazówki 4. Specyfikacje 5. Regulatory

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA TM-600

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA TM-600 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA TM-600 Przyciski i wskaźniki... 2 Pomiar kanałów... 3 Jak dokonywać pomiarów?... 4 Menu Główne... 5 Zakres... 5 Widmo... 6 Nachylenie... 7 Ustawienia... 8 Specyfikacja techniczna:...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-02D

Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-02D Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-02D 1. Informacje ogólne Miernik MU-02D umożliwia pomiary napięć stałych (do 1000V) i przemiennych (do 750V), natężenia prądu stałego (do 10A), oporności (do

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Lago SD1 Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Przed uruchomieniem urządzenia należy zastosować się do wskazówek bezpieczeństwa i dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA POZIOMU SYGNAŁU. Wersja 1.1

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA POZIOMU SYGNAŁU. Wersja 1.1 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA POZIOMU SYGNAŁU Wersja 1.1 WAŻNA UWAGA Jeśli miernik zamarzł lub w wyniku wadliwej pracy wyświetla pomiary nieprawidłowo, należy go ponownie uruchomić, postępując następująco:

Bardziej szczegółowo

AX-850 Instrukcja obsługi

AX-850 Instrukcja obsługi AX-850 Instrukcja obsługi Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. MULTIMETR CYFROWY AteX UT 93

INSTRUKCJA OBSŁUGI. MULTIMETR CYFROWY AteX UT 93 INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR CYFROWY AteX UT 93 #02955 PRZED URUCHOMIENIEM PRZYRZĄDU DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI Nie zastosowanie się do tego polecenia jak i do innych uwag zawartych w

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA Nazwa: Miliomomierz EM480C 0.1mOhm EnergyLab Typ: EG-EM480C

KARTA KATALOGOWA Nazwa: Miliomomierz EM480C 0.1mOhm EnergyLab Typ: EG-EM480C KARTA KATALOGOWA Nazwa: Miliomomierz EM480C 0.1mOhm EnergyLab Typ: EG-EM480C CECHY 1. Pomiar bardzo małej rezystancji jedną, cztero-przewodową izolowaną parą zacisków. 2. Przydatny pomiar rezystancji,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Monitor serwisowy MS-35P

Instrukcja obsługi. Monitor serwisowy MS-35P Instrukcja obsługi Monitor serwisowy MS-35P Przed uruchomieniem urządzenia przeczytaj uważnie poniższą instrukcję. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNY MIERNIK MOCY RF-1000

PRZENOŚNY MIERNIK MOCY RF-1000 PRZENOŚNY MIERNIK MOCY RF-1000 1. Dane techniczne Zakresy pomiarowe: Dynamika: Rozdzielczość: Dokładność pomiaru mocy: 0.5 3000 MHz, gniazdo N 60 db (-50dBm do +10dBm) dla zakresu 0.5 3000 MHz 0.1 dbm

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji Nr produktu 351595 Strona 1 z 14 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 1. Przechowuj radio z dala od źródeł ciepła

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D 1. Wprowadzenie...3 1.1. Funkcje urządzenia...3 1.2. Charakterystyka urządzenia...3 1.3. Warto wiedzieć...3 2. Dane techniczne...4

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CHY 804. Dwukanałowy termometr laboratoryjny do sond Pt100 -RTD

INSTRUKCJA OBSŁUGI CHY 804. Dwukanałowy termometr laboratoryjny do sond Pt100 -RTD INSTRUKCJA OBSŁUGI CHY 804 Dwukanałowy termometr laboratoryjny do sond Pt100 -RTD WPROWADZENIE CHY804 to 4 1 / 2 cyfrowy, kompaktowy, przenośny przyrząd pomiarowy przeznaczony do współpracy z zewnętrznymi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Podwójny miernik temperatury K/J/T/E/N/R/S TES-1314

INSTRUKCJA OBSŁUGI Podwójny miernik temperatury K/J/T/E/N/R/S TES-1314 INSTRUKCJA OBSŁUGI Podwójny miernik temperatury K/J/T/E/N/R/S TES-1314 Wydanie grudzień 2007 PRZEDSIĘBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW INTROL Sp. z o.o. ul. Kościuszki 112, 40-519 Katowice tel. 032/ 205

Bardziej szczegółowo

S e r i a 4 0 0 ( R 4 2 x, N 4 2 x ) Wskaźnik Cyfrowy I n s t r u k c j a o p e r a t o r a

S e r i a 4 0 0 ( R 4 2 x, N 4 2 x ) Wskaźnik Cyfrowy I n s t r u k c j a o p e r a t o r a Seria 400 (R42x, N42x) Wskaźnik Cyfrowy Instrukcja operatora do użycia z wersjami oprogramowania 1.0 i wyżej 1. WSTĘP... 4 WŁAŚCIWOŚCI... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 OPTYMALNE ŚRODOWISKO POPRAWNEGO DZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

SAMOCHODOWY MULTIMETR CYFROWY TES 1550 #02969 INSTRUKCJA OBSŁUGI

SAMOCHODOWY MULTIMETR CYFROWY TES 1550 #02969 INSTRUKCJA OBSŁUGI SAMOCHODOWY MULTIMETR CYFROWY TES 1550 #02969 INSTRUKCJA OBSŁUGI! 1. WSTĘP. Miernik jest przenośnym multimetrem cyfrowym zaprojektowanym do pomiarów: obrotów silnika spalinowego (tachometr indukcyjny);

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 Panel sterujący MT-5 miernik cyfrowy z wyświetlaczem LCD. Wskazuje informacje systemu, oznaczenia wykrytych błędów i aktualne parametry pracy. Duże i czytelne symbole i

Bardziej szczegółowo

Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi

Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi POLSKI Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi Konftel 55Wx to urządzenie konferencyjne, które można połączyć z telefonem stacjonarnym, komórkowym oraz z komputerem. Wykorzystując jedyną w swoim rodzaju

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 1 2 SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...4 ZALECENIA MONTAŻOWE...4 DANE TECHNICZNE...4 ZASTOSOWANIE...5 ZASADA DZIAŁANIA...5

Bardziej szczegółowo

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 INSTRUKCJA OBSŁUGI Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 Strona 1 z 14 Amperomierz EPM04A/EPM-4C/EPM-4D/EPM-4P EPM-4D (amperomierz z zapotrzebowaniem) : EPM-4D służy do pomiarów wartości RMS prądu AC płynącego

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR PRZEMYSŁOWY DT-9931

INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR PRZEMYSŁOWY DT-9931 INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR PRZEMYSŁOWY DT-9931 Wydanie LS 13/01 OPIS DT-9931 to przemysłowy multimetr RLC rozbudowany o wiele funkcji pomiarowych. Mierzy napięcie i prąd AC/DC, rezystancję, indukcyjność,

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Instrukcja obsługi Numer produktu: 611762 Strona 1 z 11 Przed podłączeniem programatora do urządzeń elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja obsługi testo 610

Krótka instrukcja obsługi testo 610 Krótka instrukcja obsługi testo 610 1. Nasadka ochronna: Pozycja parkingowa 2. Czujnik wilgotności/temperatury 3. Wyświetlacz 4. Przyciski kontrolne 5. Komora baterii (z tyłu) Ustawienia podstawowe Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Miernik Analogowo - Cyfrowy AX-7030. Instrukcja obsługi

Miernik Analogowo - Cyfrowy AX-7030. Instrukcja obsługi Miernik Analogowo - Cyfrowy AX-7030 Instrukcja obsługi Spis treści 1. Informacje dotyczące bezpieczeństwa... 4 1.1. Wstęp... 5 1.2. Podczas wykonywania pomiarów... 5 1.3. Po zakończeniu pomiarów... 5 2.

Bardziej szczegółowo

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe:

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe: 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ2 umożliwia konfigurację, wizualizację i rejestrację danych pomiarowych urządzeń produkcji APAR wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS232/485 oraz protokół MODBUS-RTU. Aktualny

Bardziej szczegółowo

Licznik prądu EM 231 Nr produktu 000103693

Licznik prądu EM 231 Nr produktu 000103693 INSTRUKCJA OBSŁUGI Licznik prądu EM 231 Nr produktu 000103693 Strona 1 z 6 4.2 Widok z przodu Ekran 4.3 Lokalizacja elementów sterowania, funkcje i ekrany 1 Zasobnik baterii Zasobnik baterii znajduje się

Bardziej szczegółowo

Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5"

Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5 Brelok do kluczy Deluxe Cyfrowa ramka na zdjęcia Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5" Instrukcja obsługi Drodzy klienci! Cyfrowa ramka 1,5 umożliwia Państwu oglądanie i zapisywanie zdjęć w formacie JPG lub BMP.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UNIWERSALNY MULTIMETR Z DETEKTOREM PRZEWODÓW LA-1014

INSTRUKCJA OBSŁUGI UNIWERSALNY MULTIMETR Z DETEKTOREM PRZEWODÓW LA-1014 INSTRUKCJA OBSŁUGI UNIWERSALNY MULTIMETR Z DETEKTOREM PRZEWODÓW I TESTEREM linii LA-1014 Wydanie LS 13/01 Bezpieczeństwo Międzynarodowe Znaki Bezpieczeństwa: Symbol ten oznacza konieczność zapoznania się

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika

Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika http://www.apek.pl e-mail. Biuro@apek.pl tel. 022 6447970 Systemy monitorowania programem APEK Użytkownik. 1.1 Wiadomości wstępne: Podgląd danych i ustawianie.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi TCC-1280. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi TCC-1280. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi TCC-1280 Rejestrator samochodowy Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MIERNIK SAMOCHODOWY NR. KATALOGOWY 50024

CYFROWY MIERNIK SAMOCHODOWY NR. KATALOGOWY 50024 CYFROWY MIERNIK SAMOCHODOWY NR. KATALOGOWY 50024 INSTRUKCJA OBSŁUGI Uwaga: Przed użyciem miernika należy wpierw zapoznać się z instrukcją obsługi. WSTĘP Cyfrowy miernik samochodowy idealny do pracy i do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej MR-2E OSTRZEŻENIE: PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST KONIECZNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB MONTUJĄCYCH ORAZ UŻYTKUJĄCYCH AUTOMATYCZNY NAPĘD DLA

Bardziej szczegółowo

Ładowanie akumulatorów kwasowo- ołowiowych

Ładowanie akumulatorów kwasowo- ołowiowych Prostownik Voltcraft VCW 12000 Instrukcja obsługi Nr produktu: 855980 Opis urządzenia 1 Uchwyt do przenoszenia urządzenia 2 Komora na kable (z tyłu prostownika) 3 Wyświetlacz 4 Gniazdko 12 V (z tyłu prostownika)

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator i kamera w zegarku MCL-1.3R MCL-1.3B

Instrukcja obsługi. Rejestrator i kamera w zegarku MCL-1.3R MCL-1.3B Instrukcja obsługi Rejestrator i kamera w zegarku MCL-1.3R MCL-1.3B Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC

Bardziej szczegółowo

Fluke 43B. Analizator jakości energii. Skrócona instrukcja obsługi. PL Czerwiec 2008

Fluke 43B. Analizator jakości energii. Skrócona instrukcja obsługi. PL Czerwiec 2008 Fluke 43B Analizator jakości energii PL Czerwiec 2008 2008 Fluke Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wydrukowano w Holandii. Wszystkie nazwy produktów są zastrzeżonymi znakami towarowymi firm, do

Bardziej szczegółowo

Różnicowy przetwornik ciśnienia EL-PS-xxx

Różnicowy przetwornik ciśnienia EL-PS-xxx Różnicowy przetwornik ciśnienia EL-PS-xxx 1. Dane techniczne Wymiary: 95 x 104 x 55mm Różnicowy pomiar ciśnienia w zakresie: EL-PS-2.5: -2.5 2.5 kpa EL-PS-7.5: -7.5 7.5 kpa EL-PS-35: -35 35 kpa EL-PS-100:

Bardziej szczegółowo

Ładowanie akumulatora. Wymiana akumulatora

Ładowanie akumulatora. Wymiana akumulatora Ładowanie akumulatora UWAGA: Gdy używa się zasilacza prądu przemiennego, wszystkie akumulatory korzystają z Dell ExpressCharge. Gdy system jest wyłączony, akumulator naładuje się do 80% pojemności w ciągu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Loggicar R v1.2. Spis treści

Instrukcja obsługi Loggicar R v1.2. Spis treści v1,2 Spis treści Wstęp... 2 Opis działania... 2 Dane techniczne... 2 Parametry toru radiowego... 2 Pierwsze kroki... 4 Uruchomienie... 5 Konfiguracja... 5 Wyświetlacz... 6 Menu... 7 Menu Ustawienia...

Bardziej szczegółowo

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter.

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter. OPIS PROGRAMU TPREZENTER. Program TPrezenter przeznaczony jest do pełnej graficznej prezentacji danych bieżących lub archiwalnych dla systemów serii AL154. Umożliwia wygodną i dokładną analizę na monitorze

Bardziej szczegółowo

Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika

Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika Poznań 2012 Instalacja Fuugo... 3 Wstępne ustawienia... 4 Wyszukiwanie kanałów... 4 Przełączanie kanałów... 5 Funkcje specjalne programu... 6 Przewodnik po programach...

Bardziej szczegółowo

testo 460 Instrukcja obsługi

testo 460 Instrukcja obsługi testo 460 Instrukcja obsługi pl 2 Krótka instrukcja obsługi Krótka instrukcja obsługi testo 460 1 Nakładka ochronna: Pozycja wyjściowa 2 Fototranzystor 3 Wyświetlacz 4 Przyciski sterujące 5 Przedział na

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Bufor danych DL 111K Nr produktu

Bufor danych DL 111K Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Bufor danych DL 111K Nr produktu 000100034 Strona 1 z 7 Elementy sterowania 1 Wtyczka USB 4 Zielona dioda (REC) 2 Przycisk bufora danych Data 5 Pokrywa zasobnika baterii 3 Czerwona dioda

Bardziej szczegółowo

System operacyjny Android wersja 4.2.2 Język polski

System operacyjny Android wersja 4.2.2 Język polski ENDEAVOUR 800QC Skrócona instrukcja obsługi tabletu System operacyjny Android wersja 4.2.2 Język polski Dziękujemy wybranie produktu firmy Blaupunkt. Dokonali Państwo dobrego wyboru. Oczywiście będziemy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC V1.0.0 (10.14.2015) 1 (7) INSTALACJA UWAGA: Produkt działa jako urządzenie nadrzędne Modbus. Dlatego w przypadku podłączania narzędzia do istniejącej sieci Modbus konieczne może okazać się odłączenie innego

Bardziej szczegółowo

Mobilne przyrządy pomiarowe. Skopometry firmy Hantek

Mobilne przyrządy pomiarowe. Skopometry firmy Hantek 1 Mobilne przyrządy pomiarowe. Skopometry firmy Hantek, Marcin Zając Mobilne przyrządy pomiarowe. Skopometry firmy Hantek Złożoność nowoczesnych urządzeń elektronicznych stawia przyrządom pomiarowym nowe

Bardziej szczegółowo

Kontroler LED programowalny czasowo 12V 20A 5 kanałów

Kontroler LED programowalny czasowo 12V 20A 5 kanałów S t r o n a 1 Kontroler LED programowalny czasowo 12V 20A 5 kanałów Programowalny kontroler LED pozwala zaplanować pracę system świetlnego opartego o LED. Użytkownik może zaprogramować godziny włączenia,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEJŚCIÓWKI VGA EURO

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEJŚCIÓWKI VGA EURO INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEJŚCIÓWKI VGA EURO 1 SPIS TREŚCI 1. Instalacja programu PowerStrip...3 2. Przygotowanie profilu dla monitora...3 4. Określenie rozdzielczości...5 5. Zmiana trybu wyświetlania...7

Bardziej szczegółowo

Rejestratory Sił, Naprężeń.

Rejestratory Sił, Naprężeń. JAS Projektowanie Systemów Komputerowych Rejestratory Sił, Naprężeń. 2012-01-04 2 Zawartość Typy rejestratorów.... 4 Tryby pracy.... 4 Obsługa programu.... 5 Menu główne programu.... 7 Pliki.... 7 Typ

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy programator czasowy Nr produktu

Cyfrowy programator czasowy Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy programator czasowy Nr produktu 000552455 Strona 1 z 9 Instrukcja obsługi cyfrowego programatora czasowego Artykuł: EMT757 A. Funkcje 1. Za pomocą cyfrowego programatora czasowego

Bardziej szczegółowo

WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino

WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino UZUPEŁNIENIE DO INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA DOTYCZĄCE STEROWNIKA /z wyświetlaczem LCD/ DLA ROWERU ELEKTRYCZNEGO WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino 1 Opis funkcji sterownika z wyświetlaczem LCD dla modeli rowerów

Bardziej szczegółowo

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 Interfejs RS485-TTL v.1.0 KOD: PL Wydanie: 3 z dnia 05.12.2013 Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny.... 3 2. Rozmieszczenie elementów.... 3 3. Przyłączenie do magistrali RS485....

Bardziej szczegółowo

FLUKE. 80PK-1 Sonda typ K

FLUKE. 80PK-1 Sonda typ K FLUKE 80PK-1 Sonda typ K Wszelkie kopiowanie, odtwarzanie i rozpowszechnianie niniejszej instrukcji wymaga pisemnej zgody firmy Transfer Multisort Elektronik. Uwaga! W celu uniknięcia porażenia elektrycznego

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

Sterownik Spid Pant 8 i Ant 8. Podręcznik użytkowania

Sterownik Spid Pant 8 i Ant 8. Podręcznik użytkowania Sterownik Spid Pant 8 i Ant 8 Podręcznik użytkowania Spis treści Spis treści...2 Wprowadzenie...3 Komplet...3 Dane techniczne...3 Panel sterujący...4 Panel tylny...5 Obsługa sterownika...6 Zmiana trybu

Bardziej szczegółowo

ADVANCE ELECTRONIC. Instrukcja obsługi aplikacji. Modbus konfigurator. Modbus konfigurator. wersja 1.1

ADVANCE ELECTRONIC. Instrukcja obsługi aplikacji. Modbus konfigurator. Modbus konfigurator. wersja 1.1 Instrukcja obsługi aplikacji 1 1./ instalacja aplikacji. Aplikacja służy do zarządzania, konfigurowania i testowania modułów firmy Advance Electronic wyposażonych w RS485 pracujących w trybie half-duplex.

Bardziej szczegółowo

Mini kamera HD AC-960.hd

Mini kamera HD AC-960.hd Mini kamera HD AC-960.hd Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery HD. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, abyście mogli Państwo optymalnie korzystać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY 9612 tel: 91 880 88 80 www.thermopomiar.pl info@thermopomiar.pl Spis treści Strona 1. WSTĘP...3 2. BEZPIECZEŃSTWO...3 3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA...4 3.1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

CYFROWY TESTER IZOLACJI AX-T2400. Instrukcja obsługi

CYFROWY TESTER IZOLACJI AX-T2400. Instrukcja obsługi CYFROWY TESTER IZOLACJI AX-T2400 Instrukcja obsługi INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Przeczytaj poniższe informacje dotyczące bezpieczeństwa przed przystąpieniem do pracy lub serwisowania miernika.

Bardziej szczegółowo

SSP-7080. Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu. Instrukcja obsługi

SSP-7080. Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu. Instrukcja obsługi SSP-7080 Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. Ostrzeżenia, uwagi i warunki pracy 2. Wstęp 3. Regulatory i wskaźniki zasilacza 4. Praca w trybie

Bardziej szczegółowo

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć Z uwagi na bezpieczeństwo: Niniejszy podręcznik należy przeczytać, aby zapewnić właściwe użytkowanie produktu i uniknąć niebezpieczeństwa lub szkód materialnych. Odtwarzacza należy używać we właściwy sposób,

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji MP3 z radiem UKF, zegarem i alarmem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

Spis treści Look on our website www.velleman.eu for more info and updated manual

Spis treści Look on our website www.velleman.eu for more info and updated manual www.hps140.com Spis treści PL Informacje dotyczące bezpieczeństwa... 3 Użytkowanie... 3 Specyfikacje i właściwości... 4 Szybkie zastosowanie oscyloskopu... 4 Wykaz złączy i kontrolek... 5 Ładowanie oscyloskopu...

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 28. Badanie oscyloskopu analogowego

Ćwiczenie nr 28. Badanie oscyloskopu analogowego Ćwiczenie nr 28 Badanie oscyloskopu analogowego 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie budowy i zasady działania oraz nabycie umiejętności posługiwania się oscyloskopem analogowym. 2. Dane znamionowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147 Instrukcja obsługi Kamera szybkoobrotowa IP UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności od danego modelu

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10 Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300 Instrukcja obsługi Nr produktu: 672395 Strona 1 z 10 1. ELEMENTY OBSŁUGI a) Stacja bazowa 1. Przycisk SNOOZE/LIGHT dla trybu drzemki/podświetlenia

Bardziej szczegółowo

Środowisko użytkowania - Temperatura: 5 C do 40 C - Max. wilgotność 90% - Należy używać tylko w domu

Środowisko użytkowania - Temperatura: 5 C do 40 C - Max. wilgotność 90% - Należy używać tylko w domu Koszty zużycia energii Przejdź przez następujące kroki, aby ustawić cenę energii. 1. Naciśnij klawisz PRICE zacznie migać pierwsza cyfra. 2. Naciśnij UP lub DOWN, aby ustawić pierwszą cyfrę. 3. Naciśnij

Bardziej szczegółowo

SKOMPUTERYZOWANY INSTRUKCJA OBSŁUGI WSPÓŁDZIAŁAJĄCY Z SIECIĄ SERIA DN PRZED UŻYCIEM PROSZĘ UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZY PODRĘCZNIK OBSŁUGI.

SKOMPUTERYZOWANY INSTRUKCJA OBSŁUGI WSPÓŁDZIAŁAJĄCY Z SIECIĄ SERIA DN PRZED UŻYCIEM PROSZĘ UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZY PODRĘCZNIK OBSŁUGI. SKOMPUTERYZOWANY PS WSPÓŁDZIAŁAJĄCY Z SIECIĄ SERIA DN Cyfrowy wyświetlacz LCD PRZED UŻYCIEM PROSZĘ UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZY PODRĘCZNIK OBSŁUGI. INSTRUKCJA OBSŁUGI WPROWADZENIE: Seria DN, współdziałająca

Bardziej szczegółowo

T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika

T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika Spis treści Zawartość opakowania... 3 Instalowanie... 4 Przyłączanie monitora do komputera PC... 4 Regulowanie ustawień monitora...

Bardziej szczegółowo

SAMOCHODOWY REJESTRATOR

SAMOCHODOWY REJESTRATOR SAMOCHODOWY REJESTRATOR v.1.6 MIKSTER Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 tel. 32 763 77 77 fax. 32 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl Spis treści: Przeznaczenie...2 Dane techniczne......2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CARCAM-1080. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi CARCAM-1080. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi CARCAM-1080 Rejestrator samochodowy Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Licznik amperogodzin ETM-01.1. ELEKTROTECH Dzierżoniów. 1. Zastosowanie

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Licznik amperogodzin ETM-01.1. ELEKTROTECH Dzierżoniów. 1. Zastosowanie 1. Zastosowanie INSTRUKCJA OBSŁUGI Licznik amperogodzin ETM-01.1 Licznik ETM jest licznikiem ładunku elektrycznego przystosowanym do współpracy z prostownikami galwanizerskimi unipolarnymi. Licznik posiada

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Uwaga! Nowa wersja oprogramowania oznaczona numerem 1.03v jest przeznaczona tylko dla routerów mających współpracować z modemem

Bardziej szczegółowo

SOL10UC2. REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI

SOL10UC2. REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI SOL10UC2 REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI * nie załączone Instrukcja obsługi 1. Wstęp Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Opis Ogólny ----------------------------------------------------------------------------------------------1. OPIS INTERFEJSU POMIAROWEGO AL154SAV5.

Opis Ogólny ----------------------------------------------------------------------------------------------1. OPIS INTERFEJSU POMIAROWEGO AL154SAV5. ----------------------------------------------------------------------------------------------1. OPIS INTERFEJSU POMIAROWEGO AL154SAV5.K Przyrząd umożliwia pomiar, przesłanie do komputer oraz pamiętanie

Bardziej szczegółowo

Interfejs USB-RS485 KOD: INTUR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012

Interfejs USB-RS485 KOD: INTUR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 Interfejs USB-RS485 v.1.0 KOD: PL Wydanie: 3 z dnia 05.12.2013 Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny.... 3 2. Instalacja interfejsu w systemie operacyjnym.... 4 3. Przyłączenie

Bardziej szczegółowo

MIERNIK SM-800 DVB-S/S2 Instrukcja obsługi

MIERNIK SM-800 DVB-S/S2 Instrukcja obsługi MIERNIK SM-800 DVB-S/S2 Instrukcja obsługi Przyciski i wskaźniki... 2 Jak dokonywać pomiarów?... 3 Menu pomiaru... 3 Menu Główne... 4 Ustawienia konwertera... 4 Edycja satelity... 6 Zakres widma... 7 Konstelacja...

Bardziej szczegółowo

UNI-T UT33B/C/D Multimetr cyfrowy Numer katalogowy UT33B - # 5281 UT33C - # UT33D - #

UNI-T UT33B/C/D Multimetr cyfrowy Numer katalogowy UT33B - # 5281 UT33C - # UT33D - # UNI-T UT33B/C/D Multimetr cyfrowy Numer katalogowy UT33B - # 5281 UT33C - # UT33D - # INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY Niestosowanie się do zaleceń

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK CĘGOWY DT-362

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK CĘGOWY DT-362 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK CĘGOWY DT-362 Wydanie LS 13/07 Bezpieczeństwo DTR.MC-01 Międzynarodowe Znaki Bezpieczeństwa: Symbol ten oznacza konieczność zapoznania się z instrukcja obsługi przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SAUTER GmbH Schmiechastr. 147-151, D-72458 Albstadt Tel: +49 (0) 7431 938 666 irmi.russo@sauter.eu www.sauter.eu Instrukcja użytkownika Ultradźwiękowy grubościomierz Sauter TD 225-0.1 US Spis treści: 1.

Bardziej szczegółowo

VIDEO REKORDER 4-KANAŁOWY (STAND-ALONE) model : DVR-4/25U INSTRUKCJA OBSŁUGI

VIDEO REKORDER 4-KANAŁOWY (STAND-ALONE) model : DVR-4/25U INSTRUKCJA OBSŁUGI VIDEO REKORDER -KANAŁOWY (STAND-ALONE) model : DVR-/25U INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści 1. Opis podstawowy 2. Wygląd 2.1.Panel przedni 2.2.Panel tylny 3. Instalacja 3.2.Podłączenie kamer i monitorów 3.3.Podłączenie

Bardziej szczegółowo

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE!

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! Pl_Omicron Addendum.fm Page 68 Wednesday, September 17, 2003 12:23 PM WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! W przypadku każdego urządzenia magazynującego, które wykorzystuje nośniki cyfrowe, należy regularnie

Bardziej szczegółowo