Dokumentacja techniczna urzą dzenia nadzoru pł omienia F250

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dokumentacja techniczna urzą dzenia nadzoru pł omienia F250"

Transkrypt

1 urzą dzenia nadzoru pł omienia F250 Znormalizowana obudowa 19 (3HE, 14TE) Dwukanałowy system przetwarzania z układem samokontroli. Cyfrowa obróbka sygnału częstotliwości migotania płomienia. Zewnętrzne ustawianie zakresu częstotliwości i czułości. Sygnalizowanie stanu pracy diodami LED. Wskaźnik intensywności płomienia i wyjście analogowe 4 (0) - 20 ma. Możliwość zastosowania dla różnych paliw. Ustawianie opóźnienia zadziałania (1-3 s). Urządzenie sprawdzone przez Numery certyfikatów DIN EN 230 dla palników olejowych DIN-CERTCO Reg.-Nr.: 5F060/99 DIN EN 298 dla palników gazowych DIN-DVGW -Nr. : NG-2530AP1025 wymogami pracy 72 godz. TRD 604 Prod.-Ident-Nr: CE-0085AQ0813 LAMTEC Leipzig Schlesierstr. 55, D Leipzig, Telefon (+49) / , Telefax (+49) /

2 Strona: 2 Spis treśki 0 Zakres opracowania 1 Przeznaczenie 2 Dane techniczne 2.1 Parametry 2.2 Pozostałe dane 3 Budowa 4 Zasada działania 5 Warunki pracy 6 Wytyczne do montażu i instalacji 6.1 Montaż Ogólne wytyczne Czujnik FFS Urządzenie nadzoru płomienia F Instalacja Instalacja zewnętrzna Podłączenie urządzenia nadzoru płomienia 7 Uruchomienie układu i jego obsługa techniczna 7.1 Uruchomienie Wskazówki ogólne Przygotowanie do pracy Stan płomienia nie ma Stan płomień jest Kontrola działania układu sygnalizacji t AUS 7.2 Obsługa techniczna Wskazówki ogólne Usuwanie usterek 8 Warunki gwarancji i dostaw 9 Schemat ideowy 10 Rozmieszczenie elementów kontrolnych 11 Zabudowa czujnika płomienia 12 Rysunki wymiarowe i połączenia zewnetrzne 12.1 Urządzenie nadzoru płomienia 12.2 Czujnik płomienia 13 Osprzęt dodatkowy 13.1 FN Wykonanie Wykonanie 20 TE Wykonanie 16TE Wykonanie 20 TE 13.3 Uchwyty montażowe FS 19-3, FS 20-1, FS 36 i FS Puszka pośrednicząca FG 21 i FG 25

3 Strona: 3 0 Zakres opracowania Niniejsze opracowanie zawiera wskazówki odnośnie zastosowania urządzenia nadzoru płomienia F 250, składającego się z czujnika płomienia (opcjonalnie) FFS 05, FFS 05 Ex, FFS 05-1, FFS 05-1 Ex, FFS 05 UV1, FFS 05 UV1 Ex, FFS 05 UV2, FFS 05 UV2 Ex i przetwornika F Przeznaczenie urządzenia Urządzenie nadzoru płomienia jest przeznaczone do zabudowy w instalacjach palnikowych. Dzięki selektywnemu działaniu urządzenie może nadzorować płomień palnika nie widząc przy tym płomieni pochodzących z innych obok zainstalowanych palników. Zastosowanie urządzenia umożliwia odcięcie strumienia paliwa do instalacji palnikowej w przypadku zgaśnięcia płomienia (zmiana położenia styku wyjściowego). Urządzenie przeznaczone jest dla elektrowni, elektrociepłowni, zakładów chemicznych spalających w instalacjach: - olej, - gaz, - pył węglowy, - pył i wióry drewna oraz paliwa mieszane. W urządzeniu nadzoru płomienia F 250 / FFS zastosowano: - cyfrowe przetwarzanie sygnału - układ dynamicznej samokontroli - optymalną dla prawidłowego działania ilość elementów kontrolnych Powyższe zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa pracy układu zabezpieczeń jego dużą dyspozycyjność oraz łatwy serwis. Urządzenie jest wyposażone w styk wyjściowy. Ze względu na dwukanałową budowę i zastosowanie układu samokontroli urządzenie spełnia wymagania norm dla układów pracujących w układach zabezpieczeń DIN VDE 0116, TRD 604 oraz TRD 413 pkt i Dane techniczne 2.1 Parametry Czujnik płomienia - parametry wejściowe Zakres parametrów płomienia przy których czujnik wykaże jego obecność. - widmo promieniowania = nm (FFS 05 UV1, FFS 05 UV1 Ex) - widmo promieniowania = nm (FFS 05 UV2, FFS 05 UV2 Ex) - widmo promieniowania = nm (FFS 05-1, FFS 05-1 Ex) - widmo promieniowania = nm (FFS 05, FFS 05 Ex) - częstotliwość pulsacji płomienia ok Hz

4 Strona: 4 Urządzenie nadzoru płomienia - parametry wyjściowe - Styk wyjściowy styk zwierny - Napięcie łączeniowe max. 250 V AC, 30 V DC min. 6 V AC / DC - Prąd łączeniowy max. 0.5 A min. 1.0 ma - Bezpiecznik topikowy 0.5 A (TR 5-T/Wickmann) - Moc łączeniowa przy napięciu stałym max. 15 W przy napięciu przemiennym max. 50 VA (cos ϕ = 0.4) Czas zadziałania zabezpieczenia na zamówienie t AUS 1 s t AUS 3 s Parametry dynamiczne Cykl własny t TAKT ok. 1.5 s dla t AUS 1 s t TAKT ok. 4.5 s dla t AUS 3 s 2.2 Pozostałe dane Układ samokontroli - W urządzeniu nadzoru płomienia przetwarzanie sygnału z czujnika odbywa się w dwóch niezależnych torach. - Sygnały wyjściowe z obu torów porównywane są ze sobą w celu wykrycia różnicy między nimi. Strojenie parametrów urządzenia nadzoru płomienia Dzięki zabudowaniu styku bezpotencjałowego na urządzeniu F 250 (złącze X 1 styki A18 / C18) możliwa jest praca w dwóch trybach (różna czułość urządzenia) przełączanych w zależności od potrzeb eksploatacji (dla układu z czujnikiem FFS 05, FFS 05 Ex). Praca urządzenia w obu trybach sygnalizowana jest żółtą diodą zabudowaną na elewacji przedniej F 250 (1.1 - min., max. patrz punkt 10). W każdym z wyżej wymienionych trybów pracy możliwe jest ustawienie trzech wariantów (zmiana płożenia przełącznika 6, 8 patrz punkt 10). Tryb I Tryb II wariant Hz 1) Hz 1) Hz 1) Hz 2) Hz 1) Hz 2) 1) strefa tłumiona Hz. i Hz 3) 2) strefa tłumiona Hz 3) 3) aktualne dla częstotliwości zasilania 50 Hz

5 Strona: 5 3 Budowa (patrz punkt 11 - budowa standartowa) Urządzenie nadzoru płomienia składa się z: - czujnika płomienia FFS uchwytu montażowego FS 19, FS 20, FS 36, FS 41 - przetwornika F 250 Przetwornik F 250 składa się następujących układów: - centralnego układu cyfrowego FAD 15 - wzmacniacza FSW 15 - układu zasilania FVE 15 Czujnik płomienia FFS Elementy elektroniczne czujnika (zabudowane na płytce drukowanej) umieszczone są osiowo w cylindrycznej obudowie o stopniu szczelności IP 65. Przetwornik F 250 Elementy z których zbudowane jest urządzenie zgrupowane są na elementach konstrukcyjnych (elementy mechaniczne) i płytkach drukowanych (elementy elektryczne i elektroniczne). Rozwiązanie konstrukcyjne umożliwia umieszczenie urządzenia w standardowej obudowie 19. Urządzenie nadzoru płomienia F 250 jest zasilane przy pomocy wtyku (3HE, 14 TE) Złącze wtykowe (D) umieszczone z tyłu służy do podłączenia urządzenia. Rozmieszczenie elementów kontrolnych przedstawiono w punkcie Zasada działania (schemat ideowy punkt nr 9) Czujnik FFS przetwarza pulsacje płomienia na sygnał elektryczny. Sygnał ten jest na przemian kierowany do dwóch torów cyfrowej obróbki sygnału (proces próbkowania sygnału). Sygnałem wyjściowym z toru obróbki cyfrowej jest sygnał impulsowy, którego okres proporcjonalny jest do częstotliwości drgań płomienia. Centralny układ cyfrowy FAD 15 Sygnał z czujnika płomienia wprowadzony jest na układ wejściowy i tam porównywany z sygnałem odniesienia. Dalszej obróbce podlega sygnał o odpowiedniej częstotliwości, bez względu na poziom jego amplitudy. Obróbka sygnału odbywa się w dwóch niezależnych torach. Zakres częstotliwości przenoszonego sygnału jest zależny od wybranego trybu pracy urządzenia (patrz strojenie parametrów urządzenia nadzoru płomienia).

6 Strona: 6 Wzmacniacz FSW 15 Zbudowany jest z dwóch niezależnych od siebie kanałów przetwarzania sygnałów. W układzie tym na podstawie sygnału cyfrowego pochodzącego z układu FAD 15 następuje wyznaczenie jego amplitudy. W przypadku pracy urządzenia w ww. trybach i wariantach możliwe jest ustawienie opóźnienia odpowiednio do warunków technologicznych pracy instalacji palnikowej. Standardowo opóźnienie można ustawić w granicach s. Urządzenie umożliwia również tłumienie sygnałów o częstotliwościach, które nie powinny podlegać dalszej obróbce. Tłumienie w zakresie % można regulować potencjometrem znajdującym się na elewacji tylnej urządzenia (patrz punkt nr 17). Na wyjściu kanałów przetwarzania zabudowany jest układ samokontroli porównujący sygnały z obu torów. W przypadku pojawienia się zbyt dużych odchyłek w ich poziomie lub opóźnieniu pojawia się na wyjściu urządzenia nadzoru płomienia sygnał płomienia nie ma. Po zidentyfikowaniu przez urządzenie stanu płomienia nie ma osiągnięcie ponownej gotowości do pracy wymaga zwarcia styku X1 / A16, C16 ew. X3 / 24, 25. Układ zasilania FVE 15 Układ zawiera podzespoły i przyłącza umożliwiające dołączenie: - zasilania 24 V DC - uziemienia roboczego - czujnika płomienia - sygnału gotowości - przełączanie trybu pracy - przełączania czułości urządzenia - zewnętrznego układu wskazującego intensywność płomienia 5 Warunki pracy Zasilanie urządzenia nadzoru płomienia - napięcie zasilania U H1 = 24 V DC (+20%, -15%) - dopuszczalny spadek napięcia 0.85 U H1 / 20 ms - nominalny prąd A - bezpiecznik topikowy 0.5 A (TR 5 - T / Wickmann) Zasilanie czujnika płomienia - napięcie 26/40 V DC - dopuszczalne natężenie prądu 15 ma - prąd zwarcia 20 ma

7 Strona: 7 Wyjście pomiarowe intensywności płomienia - wyjście prądowe ma opcjonalnie na zamówienie ma - obciążenie 500 Ω - napięcie V - klasa ± 2 % - rezystancja wewnętrzna 1 k Ω Przełączanie rodzaju pracy zaciski X1: A / C 20 ew. X3: 22 / 23 napięcie natężenie prądu V ma Styk gotowości do pracy zaciski X1: A / C 16 ew. X3: 24 / 25 napięcie V natężenie prądu ma min. czas przełączania 0.1 s Przełączanie czułości zaciski X1: A / C 18 ew. X3: 26 / 27 napięcie natężenie prądu V ma Obciążalność techniczna Rodzaj pracy: DB Wrażliwość na zakłócenia IEC 801 część 2, 3, 4, 6. Klimatyczne warunki pracy FFS temperatura C wilgotność względna (przy 35 C) 80% FFS 05 UV 2 temperatura C max. wilgotność względna (przy 35 C) 80% FFS temperatura C wilgotność względna (przy 35 C) 80% Szczelność FFS IP 65 (także w wersji Ex.) F 250 IP 20 1) 1) Obudowa, w której umieszczone będzie urządzenie nadzoru płomienia musi za pewniać min. IP 40.

8 Strona: 8 Ciężar FFS w wykonaniu Ex F 250 0,40 kg 1,30 kg 1,00 kg Długości kabla łączącego czujnik z urządzeniem nadzoru płomienia Wykonanie standardowe 3 m. Na żądanie klienta możliwe jest dostarczenie kabla o długości max. 500 m. Warunki przechowywania i transportu - przechowywać (przewozić) w zamkniętym opakowaniu - temperatura otoczenia C - max. wilgotność względna (przy 35 C) 80% Test producenta Urządzenie nadzoru płomienia sprawdzone jest przez TUV Bayern Sachsen. Raport z badań dla instalacji zasilanej olejem opałowym FO 62, gazem FGE 134. DIN - DVGW - Nr badań NG-2530AP1025 DIN - DGWK - Nr rej. 5F060/99 Nr identyfikacyjny wyrobu CE AQ 0813 Części zamienne Nie dotyczy 6 Wytyczne do montażu i instalacji 6.1 Montaż Ogólne wytyczne Procesy zachodzące podczas spalania powodują pulsowanie i migotanie płomienia. Częstotliwość pulsowania płomienia jest stosunkowo duża przy gardzieli palnika i zmniejsza się wraz z oddalaniem się od niej. W celu zapewnienia selektywności działania urządzenia nadzoru płomienia (w układzie wielopalnikowym) czujnik płomienia powinien być skierowany w określoną strefę nadzorowanego płomienia. Do montażu czujnika zalecane są uchwyty umożliwiające regulację położenia FS 19, FS 20, FS 31, FS 41 (patrz punkt 13.3). W celu zapewnienia poprawnej pracy urządzenia nadzoru płomienia czujnik powinien być skierowany tak aby: - przy zapalony palniku widział rdzeń płomienia - przy wygaszonym palniku widział promieniowanie szczątkowe o niskiej częstotliwości

9 Strona: 9 Spełnienie ww. wymagań w połączeniu z możliwością regulacji F 250 umożliwi precyzyjne określanie stanów płomień jest / płomienia nie ma. Właściwe usytuowanie czujnika płomienia jest decydującym warunkiem poprawnej pracy urządzenia nadzoru płomienia. UWAGA Kabel łączący czujnik z urządzeniem nadzoru płomienia nie może być układany w pobliżu kabli zasilających, układów i urządzeń (o ile płynie w nich duży prąd) Czujnik FFS wymiary czujnika patrz pkt typ kabla połączeniowego kabel ekranowany LiYCY 5x1x0.5 mm² Czujnik dostarczany jest z kablem przyłączeniowym długości 3 m. Możliwe jest zamówienie kabla o długości do 500 m. W przypadku łączenia czujnika z urządzeniem nadzoru płomienia kablem dłuższym niż standardowy zalecane jest zastosowanie puszki pośredniczącej o symbolu FG 21. Czujnik musi być zamontowany tak aby widział instalację palnikową dla której zabezpieczenia jest przewidziany. W celu zapewnienia selektywności działania czujnik należy skierować w podstawę płomienia (gardziel wylotowa palnika) tak aby widział on płomień. Otwór wziernikowy powinien być zabezpieczony przesłoną szklaną Urządzenie nadzoru płomienia F Wymiary przedstawiono w pkt Urządzenie nadzoru płomienia należy montować tak aby: - nie było ono narażone na wstrząsy - w czasie pracy można było obserwować elementy kontrolne umieszczone na elewacji przedniej panelu Po uszkodzeniu wymieniać go na identyczne urządzenie. Urządzenie nadzoru płomienia należy montować w takim miejscu aby temperatura otocznia nie przekraczała 60 C. 6.2 Instalacja Instalacja zewnętrzna Sygnalizacja stanu płomień jest / nie ma wyprowadzona jest na styk beznapięciowy. Styk ten można wykorzystać w układzie sterowania instalacją palnikową. Po zidentyfikowaniu przez urządzenie nadzoru płomienia stanu płomienia nie ma należy każdorazowo mostkować styk X1 / A16, C 16 ew. X3 / 24, 25. Jeżeli urządzenie nie jest wykorzystywane w układzie sterowania styk ten może być na stałe zmostkowany.

10 Strona: 10 Do przełączania trybu pracy (tryb I, II) F 250 służą zaciski X1 / A20, C20 ew. X3 / 22, 23. Do zmiany czułości układu służą zaciski X1 / A10, C10 ew. X3 / 26, 27. Zabezpieczenie przeciwzakłóceniowe styków wyjściowych (wykonywane przez użytkownika) musi zapewnić dotrzymanie parametrów obciążenia styków w przypadku jego uszkodzenia Podłączenie urządzenia nadzoru płomienia Patrz schemat. 7 Uruchomienie układu i jego obsługa techniczna 7.1 Uruchomienie Wskazówki ogólne Przed uruchomieniem urządzenia należy: - sprawdzić ustawienie czujnika płomienia - sprawdzić połączenia elektryczne z obwodami zewnętrznymi Przygotowanie do pracy W zależności od przyjętego trybu pracy przełącznikiem 7 lub 9 wybrać jeden z trzech wariantów pracy urządzenia Stan płomienia nie ma Po 10 s od podania napięcia zasilania urządzenie nadzoru płomienia jest gotowe do pracy. Stan płomienia nie ma sygnalizowany jest zapaleniem czerwonej diody. Tryb pracy urządzenia sygnalizowany jest jedną z dwóch żółtych diod: - tryb I dioda nr 7 (patrz punkt 10) jeżeli połączone są zaciski X1/ A20, C20 ew. X3/22, 23 - tryb II dioda nr 9 (patrz punkt 10) Zakres przenoszonej częstotliwości drgań płomienia w zależności od wybranego trybu i wariantu pracy urządzenia: Tryb I Tryb II wariant Hz Hz Hz Hz Hz Hz

11 Strona: Stan płomień jest Po pojawieniu się płomienia (przy prawidłowym ustawieniu czujnika) dioda czerwona 2 gaśnie, zapala się dioda zielona 3. Częstotliwość pulsowania diody zielonej jest proporcjonalna do intensywności płomienia. Sygnalizowany jest tryb pracy diodą żółtą oraz intensywność płomienia na wskaźniku diodowym (słupek złożony z trzech diod zielonych i dwóch czerwonych) Kontrola działania układu sygnalizacji płomienia nie ma W celu kontroli prawidłowości działania układu podczas zaniku płomienia należy sprawdzić czas pojawienia się sygnału płomienia nie ma. Układ jest sprawny jeżeli sygnalizacja zadziała w czasie T S 1 s od momentu zaniku płomienia. Zanik płomienia sygnalizowany jest zapaleniem czerwonych diod na wskaźniku. 7.2 Obsługa techniczna Wskazówki ogólne - wziernik w którym zamontowany jest czujnik należy czyścić zależnie od warunków pracy instalacji (czujnik musi widzieć płomień) - regularnie kontrolować działanie styku sygnalizacyjnego - urządzenie nadzoru płomienia F 250 nie wymaga obsługi (urządzenie bezobsługowe) Usuwanie usterek Urządzenie nadzoru płomienia zabezpiecza instalację palnikową, z tego względu naprawy powinny być wykonywane przez służby producenta lub jednostki posiadające jego autoryzację. 8 Warunki gwarancji i dostaw Obowiązują warunki gwarancji określone przez producenta. Świadczenia gwarancyjne wygasają po określonym czasie oraz w przypadku ingerencji w dostarczone układy (czujnik, przetwornik).

12 Strona: 12 9 Schemat ideowy

13 Strona: Rozmieszczenie elementów kontrolnych 3 2 Złącze 4 wtykowe D Czułość min. 1.2 Czułość max. 2 LED (czerwona) wskazanie płomień wyłączony 3 LED (zielona) wskazanie rodzaj pracy płomień istnieje 4 Wskazanie intensywności 5 Regulacja intensywności 6 Regulator zakresu częstotliwości / rodzaj pracy (np. gaz, pył węglowy, drewno) 7 LED (żółta) wskazanie / rodzaj pracy I 8 Regulator zakresu częstotliwości / rodzaj pracy II (np. olej) 9 LED (żółta) indikace / rodzaj pracy II 11 Opóźnienie 12 Wskaźnik (wł./wył. podczas ustawiania opóźnienia) 13 Tłumienie

14 Strona: Zabudowa czujnika płomienia Komora palnikowa Palnik Paliwo Przegub kulowy Regulowany ± 20 st. Uchwyt regulacyjny (z przegubem kulowym) FS 20 (bez przegubu kulowego) FS 19 Czujnik płomienia Sterowanie Powietrze przepłukujące Czułość (min., max.) Przełączanie Rodzajów pracy gotowaść do pracy Energia pomocnicza 24 V DC

15 Strona: Rysunki wymiarowe i połączenia zewnętrzne 12.1 Urządzenie nadzoru płomienia Łącznik wtykowy D 32 Położenie zabudowy łącznika Wtykowego GTE przesunięte, obrócone o 180

16 LAMTEC Leipzig Strona: 16 Obłożenie przyłączy Blokada wysokiej częstotliwości 24 V GND Kanal B Kanal A sn Sygnał + 24 V intensywności GND Takt Obudowa ekranująca Ograniczenie prądu zwarcia Kanal A rt + 24 V Kanal B M L N 24 V AC FPE Uziemienie robocze Gotowość FPE Łącznik Łącznik pomocniczy pomocniczy Gotowość rozwierny zwierny do pracy Przełączanie czułości Zewętrzne przełączanie rodzaju pracy Wyjście pomiarowe intensywności PE Czujnik płomienia FFS 05

17 Strona: Czujnik płomienia FFS Wlot światła Ø 22 Ø 40 ± 0,2 Ochronny przewód przyłączeniowy M4 Promień zagięcia Przewodu Fm min. 25 Tabliczka znamionowa Montażowy przewód Pleciony LiYCY 5 x 1 x 0,5 mm² Ekran 1 1 czarna 2 niebieska 3 czerwona 4 zielona biała żółta

18 Strona: Osprzęt dodatkowy 13.1 FN 01 Do podłączenia urządzenia kontrolnego płomienia do sieciowego zasilania prądem zmiennym przewidziane jest zasilanie prądowe FN 01. W wykonaniu jako element wsuwano-wtykowy 19 służy ono do zasilania w potrzebną urządzenia kontrolnego płomienia F 250. Połączenie elektryczne następuje bezpośrednio albo za pomocą istniejącego na odwrocie drukowanego układu połączeń (wariant nośnik podzespołów, lub obudowa ścienna, patrz punkt ). Dane techniczne uziemienie robocze U B +10 % 230 V AC -15 % Sieciowe zasilanie zmienne Częstotliwość sieciowa Pobór mocy Przyporządkowany bezpiecznik topikowy w urządzeniu Ausgangsgleichspannung Max. pobór prądu Rodzaj pracy +10 % 230 V - 15 % Hz 10 VA 0,1 A 22, V 0,35 A DB Klasa zastosowania odpowiadająca Urządzeniu kontrolnemu płomienia F 250

19 Strona: Wykonanie Wykonanie 20 TE W zakresie dostawy jest zawarta płyta przewodów z odwrotnym drukowanym układem połączeń FRV 15. Nośnik podzespołów (20 TE)

20 Strona: 20 Obudowa ścienna (20 TE) rodzaj ochrony IP 65

21 Strona: 21 Obłożenie zacisków dla nośnika podzespołów, względnie obudowy ściennej Zestyki Intensywność Sieć wyjściowe 0/ ma 230 V AC Czujnik z FN 01 płomienia 1) Gotowość do pracy Przełączanie Czułość 24 V DC zakresu (min., max.) pracy 1) Anschluß 3 ist unbedingt zu erden przy podłączeniu 230 V AC zacisku 17 nie wolno podłączać

22 Strona: Wykonanie 16TE Wykrój tablicy rozdzielczej: 92,0 +0,8 x 138,0 +1,0 Rodzaj ochrony: IP 54 (drzwi frontowe) Układ połączeń: patrz str. 20 IP 20 (przestrzeń do połączeń) Listwa spężynująca z wkrętami Kształt konstrukcyjny D 32

23 Strona: Wykonanie 20 TE Wykrój tablicy rozdzielczej: 137,0 +1,0 x 141,0 +1,0 Rodzaj ochrony: IP 65 (drzwi frontowe) Układ połączeń: patrz str. 25 IP 20 (przestrzeń do połączeń)

24 Strona: Uchwyty montażowe FS 19-3, FS 20-1, FS 36 i FS 41 FS 19-3 (bez przegubu kulowego, z przyłączeniem powietrza przepłukującego) Część izolująca Gwint wewnętrzny 1 Powietrze przepłukujące FS 20-1 (z przegubem kulowym i przyłączem powietrza i przepłukującego) Przegub kulowy regulowany we wszystkich płaszczyznach Część izolująca Czujnik płomienia Zamocowanie pierścieniem zaciskowym Króciec węża Widok A Powietrze przepłukujące

25 Strona: 25 FS 36 (z regulowanym urządzeniem do zawieszenia i podłączeniem powietrza przepłukującego) Obudowa chłodząca z obsadą czujnika płomienia Uchwyt wyjmowany i nastawialny Przyłącze kabla Czujnik płomienia Przyłącze powietrza przepłukującego (ERMETO C 15) Zewnętrzny zarys kołnierza l układ otworów do mocowania 2 x MB ( 11,5) 1 x M 10 ( 14) FS 41 (z przegubem kulowym powietrza i obudową chłodzącą) Obudowa chłodząca z obsadą czujnika płomienia Przyłącze kabla Czujnik płomienia Przyłącze powietrza przepłukującego (ERMETO C 15) Widok A

26 Strona: Puszka pośrednicząca FG 21 FG 21 (aluminium) Wysokość zabudowy masa (ciężar): rodzaj ochrony: IP 65 cca. 0,43 kg zakres zastosowania: -30 C / +90 C względna wilgotność powietrza 50 % przy 40 C 100 % przy 25 C (krótkotrwale) Oznaczenia zamówieniowe - obudowa przyłączowa FG 21 Wskazówka: Przy zamawianiu obudowy przyłączowej należy stosować przynależny czujnik o oznaczeniu zamówieniowym czujnik płomienia FFS z wtyczką FG 21.

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SIŁOWNIA SI24-30

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SIŁOWNIA SI24-30 DTR SI24-30 strona/stron: 1 /15 MERAWEX DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SIŁOWNIA SI24-30 22.02.2005r Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: Nr dokumentacyjny: 0290.00.91-01-0 DTR SI24-30 strona/stron: 2 /15

Bardziej szczegółowo

PumpDrive. Instrukcja obsługi. Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników

PumpDrive. Instrukcja obsługi. Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników Instrukcja obsługi 4070.81/7--61 PumpDrive Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników przeznaczona do: montażu nasilniku(mm) montażu naścianie (WM) montażu w szafie rozdzielczej

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

GEZE RWA. Urządzenia do usuwania ciepła i dymu. Zasady doboru i projektowania

GEZE RWA. Urządzenia do usuwania ciepła i dymu. Zasady doboru i projektowania GEZE RWA Urządzenia do usuwania ciepła i dymu Zasady doboru i projektowania 1 Str.2 2 Spis Treści 1 Cel stosowania urządzeń oddymiających (RWA) 4 2 Wiadomości podstawowe i właściwości wyrobu 6 2.1 Przykladowe

Bardziej szczegółowo

JSC FORTEZA FORTEZA PC (50m 100m 200m)

JSC FORTEZA FORTEZA PC (50m 100m 200m) Mikrofalowa bariera Bistatyczna Forteza 50, 100, 200 PC Instrukcja obsługi i Instrukcja serwisowa 2012-04-12 2012 Odwiedź naszą stronę internetową: www.forteza.pl Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Zastosowanie...

Bardziej szczegółowo

PRODUCENT ELEKTRONICZNYCH ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I STEROWNIKÓW MIKROPROCESOROWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI

PRODUCENT ELEKTRONICZNYCH ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I STEROWNIKÓW MIKROPROCESOROWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI PRODUCENT ELEKTRONICZNYCH ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I STEROWNIKÓW MIKROPROCESOROWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI Centrala sterująca urządzeniami oddymiającymi i przewietrzającymi typu: AFG-2004 AFG-2004/2A,

Bardziej szczegółowo

Detektor wycieku wody WM 5

Detektor wycieku wody WM 5 Kunda, Detektor wycieku wody WM 5 Instrukcja obsługi i montażu CE 44 508: Detektor wycieku wody WM 5 44 503: Optoelektroniczna sonda do wykrywania wody AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677

Bardziej szczegółowo

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009 str.0 DWUFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 JEDNOFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster INSTRUKCJA EKSPLOATACJI Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue BlueMaster PL INSTRUKCJA EKSPLOATACJI DWUPŁASZCZOWYCH ZBIORNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO NAZIEMNEGO

Bardziej szczegółowo

NADCIŚNIENIOWY DETEKTOR WYCIEKU EUROPRESS LAD-10 08.2010 KARTA KATALOGOWA

NADCIŚNIENIOWY DETEKTOR WYCIEKU EUROPRESS LAD-10 08.2010 KARTA KATALOGOWA 1 Detekcja wycieków metodą suchą w zbiornikach dwupłaszczowych Ciągła kontrola szczelności zbiorników Alarm optyczny i akustyczny Możliwość jednoczesnego nadzoru kilku zbiorników Niezawodność działania

Bardziej szczegółowo

Zakład Automatyki Przemysłowej. INTEC Sp. z o. o.

Zakład Automatyki Przemysłowej. INTEC Sp. z o. o. Zakład Automatyki Przemysłowej INTEC Sp. z o. o. Serwosterownik napędów regulacyjnych SERVOSTER-04 Serwosterownik uniwersalny SERVOSTER-05 Moduł sterowania analogowego SVA-01 Moduł sterowania trójstawnego

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIK NIESYMETRII NAPIĘCIOWEJ

PRZEKAŹNIK NIESYMETRII NAPIĘCIOWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA PRZEKAŹNIK NIESYMETRII NAPIĘCIOWEJ Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32 327

Bardziej szczegółowo

Lista Referencyjna SYSTEMY VAV. Projektowanie i obszary zastosowania. Montaż. Uruchamianie. Obsługa. Elementy sterujące.

Lista Referencyjna SYSTEMY VAV. Projektowanie i obszary zastosowania. Montaż. Uruchamianie. Obsługa. Elementy sterujące. SYSTEMY VAV Lista Referencyjna Projektowanie i obszary zastosowania Montaż Uruchamianie Obsługa Elementy sterujące Karty techniczne Projektowanie i obszary zastosowania Projektowanie i obszary zastosowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL*

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Instrukcja obsługi PL CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Immergas Polska Sp. z o.o. uchyla się od odpowiedzialności spowodowanej błędami w druku. Immergas Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian.

Bardziej szczegółowo

inwestycja: PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SYSTEMU ODDYMIANIA

inwestycja: PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SYSTEMU ODDYMIANIA inwestycja: PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SYSTEMU ODDYMIANIA faza: PROJEKT WYKONAWCZY branża: INSTALACJE ELEKTRYCZNE SOD temat: INSTALACJA SYSTEMU ODDYMIANIA W SZPITALU POWIATOWYM IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU!!!UWAGA!!! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac montażowych, serwisowych oraz użytkowania urządzenia należy dokładnie

Bardziej szczegółowo

produkt WM 30 olejowe, gazowe i dwupaliwowe Panlniki monarch Brenner WM 30 (350 5700 kw) Mocne i uniwersalne

produkt WM 30 olejowe, gazowe i dwupaliwowe Panlniki monarch Brenner WM 30 (350 5700 kw) Mocne i uniwersalne produkt Informacja na temat palników olejowich, gazowych i dwupaliwowych WM 30 olejowe, gazowe i dwupaliwowe Panlniki monarch Brenner WM 30 (350 5700 kw) Mocne i uniwersalne Tradycja i postęp: Nowe palniki

Bardziej szczegółowo

Podręcznik techniczny Wejście binarne

Podręcznik techniczny Wejście binarne 2CDC 550 002 D4001 06.2014 Podręcznik techniczny Wejście binarne Wejście binarne BI-F-2.0.1 (6241/2.0U) BI-F-4.0.1 (6241/4.0U) BI-M-4.0.1 (6241/4.0) Spis treści 1 Wskazówki dotyczące instrukcji 3 2 Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI NUOS EVO Szanowny kliencie Pragniemy podziękować,że dokonaliście zakupu naszego podgrzewacza wody z pompą ciepła. Mamy nadzieję, że spełni ono

Bardziej szczegółowo

SIMATIC. Rozproszony system wejść/wyjść ET200M. Przedmowa. Opis produktu. Szybkie uruchomienie. Planowanie zastosowania. Montaż.

SIMATIC. Rozproszony system wejść/wyjść ET200M. Przedmowa. Opis produktu. Szybkie uruchomienie. Planowanie zastosowania. Montaż. s Przedmowa Opis produktu 1 Szybkie uruchomienie 2 Planowanie zastosowania 3 Montaż 4 Podłączanie 5 Uruchomienie 6 Konserwacja i serwis 7 Funkcje 8 Alarmy, błędy i komunikaty systemowe 9 Specyfikacja techniczna

Bardziej szczegółowo

Kaseta Sygnalizacyjna KSR-16. Typ: KSR-16-A-24-XXX. Instrukcja użytkowania. (wersja 2.06)

Kaseta Sygnalizacyjna KSR-16. Typ: KSR-16-A-24-XXX. Instrukcja użytkowania. (wersja 2.06) Spółka z o.o. 80-180 Gdańsk Kowale, ul. Kwiatowa 3/1, tel.(058)32 282 31, fax.(058)32 282 33, www.kared.com.pl, e-mail: kared@kared.com.pl, KRS:0000140099, NIP: 583-001-80-84, Regon: 008103751, BZWBK S.A.

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP. Instrukcja Montażu i Obsługi

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP. Instrukcja Montażu i Obsługi Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP Instrukcja Montażu i Obsługi Spis treści 1. Wiadomości ogólne 3 2. Dane techniczne/budowa.... 5 3. Podłączenie pompy ciepła do instalacji elektrycznej.

Bardziej szczegółowo

RTD-20. realtime. Instrukcja montażu. realtime. polski. Instrukcja montażu RTD-20. RTD-20 Retail Economiser 100.00 100.00 22.00. Control Systems 0V +V

RTD-20. realtime. Instrukcja montażu. realtime. polski. Instrukcja montażu RTD-20. RTD-20 Retail Economiser 100.00 100.00 22.00. Control Systems 0V +V LED3 LED1 LED2 SW1 LED4 LED5 LED6 RTD-20 Instrukcja montażu 0V +V POWER 15-24VDC 0V S1 S2 S3 0V S4 S5 S6 polski Instrukcja montażu RTD-20 100.00 RTD-20 Retail Economiser realtime Control Systems 24VAC/30VDC,

Bardziej szczegółowo

SANITARNA WENTYLACJA MECHANICZNA OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, budynek

Bardziej szczegółowo

EN 12101-10 : 2005/AC:2007

EN 12101-10 : 2005/AC:2007 RZN 4503-T G 509006 0786 - CPD - 50435 Dopuszczenie nr. EN 12101-10 : 2005/AC:2007 (pomarańczowy) conform B 08 08 22802 025 Certyfikat Nr. certificate-no. CNBOP-PIB CNBOP-PIB 0846/2010 2727/2010 AT-0401-0263/2009

Bardziej szczegółowo

Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40

Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40 Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40 Instrukcje instalowania, konserwacji oraz użytkowania kotła Przed instalowaniem i/lub użytkowaniem urządzenia przeczytaj uważnie instrukcję. Postępuj zgodnie z

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14 DTR

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14 DTR HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: +48 (32) 353 41 31 + 48 (32) 601 20 60 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14 DTR Katowice, 2001 r. V01.01.2015 1 2 1. Wstęp.

Bardziej szczegółowo

SI 6TU SI 8TU SI 11TU SI 14TU SI 18 TU

SI 6TU SI 8TU SI 11TU SI 14TU SI 18 TU SI 6TU SI 8TU SI 11TU SI 14TU SI 18 TU Instrukcja montażu i użytkowania Polski Pompa ciepła typu solanka/ woda do instalacji wewnętrznej Nr zamówienia: 452235.66.05 FD 9205 Spis treści 1 Należy niezwłocznie

Bardziej szczegółowo

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r.

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r. LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, kwiecień 1999 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S. Jaracza 57-57a TEL. 602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI 1.OPIS

Bardziej szczegółowo