Dokumentacja techniczna urzą dzenia nadzoru pł omienia F250

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dokumentacja techniczna urzą dzenia nadzoru pł omienia F250"

Transkrypt

1 urzą dzenia nadzoru pł omienia F250 Znormalizowana obudowa 19 (3HE, 14TE) Dwukanałowy system przetwarzania z układem samokontroli. Cyfrowa obróbka sygnału częstotliwości migotania płomienia. Zewnętrzne ustawianie zakresu częstotliwości i czułości. Sygnalizowanie stanu pracy diodami LED. Wskaźnik intensywności płomienia i wyjście analogowe 4 (0) - 20 ma. Możliwość zastosowania dla różnych paliw. Ustawianie opóźnienia zadziałania (1-3 s). Urządzenie sprawdzone przez Numery certyfikatów DIN EN 230 dla palników olejowych DIN-CERTCO Reg.-Nr.: 5F060/99 DIN EN 298 dla palników gazowych DIN-DVGW -Nr. : NG-2530AP1025 wymogami pracy 72 godz. TRD 604 Prod.-Ident-Nr: CE-0085AQ0813 LAMTEC Leipzig Schlesierstr. 55, D Leipzig, Telefon (+49) / , Telefax (+49) /

2 Strona: 2 Spis treśki 0 Zakres opracowania 1 Przeznaczenie 2 Dane techniczne 2.1 Parametry 2.2 Pozostałe dane 3 Budowa 4 Zasada działania 5 Warunki pracy 6 Wytyczne do montażu i instalacji 6.1 Montaż Ogólne wytyczne Czujnik FFS Urządzenie nadzoru płomienia F Instalacja Instalacja zewnętrzna Podłączenie urządzenia nadzoru płomienia 7 Uruchomienie układu i jego obsługa techniczna 7.1 Uruchomienie Wskazówki ogólne Przygotowanie do pracy Stan płomienia nie ma Stan płomień jest Kontrola działania układu sygnalizacji t AUS 7.2 Obsługa techniczna Wskazówki ogólne Usuwanie usterek 8 Warunki gwarancji i dostaw 9 Schemat ideowy 10 Rozmieszczenie elementów kontrolnych 11 Zabudowa czujnika płomienia 12 Rysunki wymiarowe i połączenia zewnetrzne 12.1 Urządzenie nadzoru płomienia 12.2 Czujnik płomienia 13 Osprzęt dodatkowy 13.1 FN Wykonanie Wykonanie 20 TE Wykonanie 16TE Wykonanie 20 TE 13.3 Uchwyty montażowe FS 19-3, FS 20-1, FS 36 i FS Puszka pośrednicząca FG 21 i FG 25

3 Strona: 3 0 Zakres opracowania Niniejsze opracowanie zawiera wskazówki odnośnie zastosowania urządzenia nadzoru płomienia F 250, składającego się z czujnika płomienia (opcjonalnie) FFS 05, FFS 05 Ex, FFS 05-1, FFS 05-1 Ex, FFS 05 UV1, FFS 05 UV1 Ex, FFS 05 UV2, FFS 05 UV2 Ex i przetwornika F Przeznaczenie urządzenia Urządzenie nadzoru płomienia jest przeznaczone do zabudowy w instalacjach palnikowych. Dzięki selektywnemu działaniu urządzenie może nadzorować płomień palnika nie widząc przy tym płomieni pochodzących z innych obok zainstalowanych palników. Zastosowanie urządzenia umożliwia odcięcie strumienia paliwa do instalacji palnikowej w przypadku zgaśnięcia płomienia (zmiana położenia styku wyjściowego). Urządzenie przeznaczone jest dla elektrowni, elektrociepłowni, zakładów chemicznych spalających w instalacjach: - olej, - gaz, - pył węglowy, - pył i wióry drewna oraz paliwa mieszane. W urządzeniu nadzoru płomienia F 250 / FFS zastosowano: - cyfrowe przetwarzanie sygnału - układ dynamicznej samokontroli - optymalną dla prawidłowego działania ilość elementów kontrolnych Powyższe zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa pracy układu zabezpieczeń jego dużą dyspozycyjność oraz łatwy serwis. Urządzenie jest wyposażone w styk wyjściowy. Ze względu na dwukanałową budowę i zastosowanie układu samokontroli urządzenie spełnia wymagania norm dla układów pracujących w układach zabezpieczeń DIN VDE 0116, TRD 604 oraz TRD 413 pkt i Dane techniczne 2.1 Parametry Czujnik płomienia - parametry wejściowe Zakres parametrów płomienia przy których czujnik wykaże jego obecność. - widmo promieniowania = nm (FFS 05 UV1, FFS 05 UV1 Ex) - widmo promieniowania = nm (FFS 05 UV2, FFS 05 UV2 Ex) - widmo promieniowania = nm (FFS 05-1, FFS 05-1 Ex) - widmo promieniowania = nm (FFS 05, FFS 05 Ex) - częstotliwość pulsacji płomienia ok Hz

4 Strona: 4 Urządzenie nadzoru płomienia - parametry wyjściowe - Styk wyjściowy styk zwierny - Napięcie łączeniowe max. 250 V AC, 30 V DC min. 6 V AC / DC - Prąd łączeniowy max. 0.5 A min. 1.0 ma - Bezpiecznik topikowy 0.5 A (TR 5-T/Wickmann) - Moc łączeniowa przy napięciu stałym max. 15 W przy napięciu przemiennym max. 50 VA (cos ϕ = 0.4) Czas zadziałania zabezpieczenia na zamówienie t AUS 1 s t AUS 3 s Parametry dynamiczne Cykl własny t TAKT ok. 1.5 s dla t AUS 1 s t TAKT ok. 4.5 s dla t AUS 3 s 2.2 Pozostałe dane Układ samokontroli - W urządzeniu nadzoru płomienia przetwarzanie sygnału z czujnika odbywa się w dwóch niezależnych torach. - Sygnały wyjściowe z obu torów porównywane są ze sobą w celu wykrycia różnicy między nimi. Strojenie parametrów urządzenia nadzoru płomienia Dzięki zabudowaniu styku bezpotencjałowego na urządzeniu F 250 (złącze X 1 styki A18 / C18) możliwa jest praca w dwóch trybach (różna czułość urządzenia) przełączanych w zależności od potrzeb eksploatacji (dla układu z czujnikiem FFS 05, FFS 05 Ex). Praca urządzenia w obu trybach sygnalizowana jest żółtą diodą zabudowaną na elewacji przedniej F 250 (1.1 - min., max. patrz punkt 10). W każdym z wyżej wymienionych trybów pracy możliwe jest ustawienie trzech wariantów (zmiana płożenia przełącznika 6, 8 patrz punkt 10). Tryb I Tryb II wariant Hz 1) Hz 1) Hz 1) Hz 2) Hz 1) Hz 2) 1) strefa tłumiona Hz. i Hz 3) 2) strefa tłumiona Hz 3) 3) aktualne dla częstotliwości zasilania 50 Hz

5 Strona: 5 3 Budowa (patrz punkt 11 - budowa standartowa) Urządzenie nadzoru płomienia składa się z: - czujnika płomienia FFS uchwytu montażowego FS 19, FS 20, FS 36, FS 41 - przetwornika F 250 Przetwornik F 250 składa się następujących układów: - centralnego układu cyfrowego FAD 15 - wzmacniacza FSW 15 - układu zasilania FVE 15 Czujnik płomienia FFS Elementy elektroniczne czujnika (zabudowane na płytce drukowanej) umieszczone są osiowo w cylindrycznej obudowie o stopniu szczelności IP 65. Przetwornik F 250 Elementy z których zbudowane jest urządzenie zgrupowane są na elementach konstrukcyjnych (elementy mechaniczne) i płytkach drukowanych (elementy elektryczne i elektroniczne). Rozwiązanie konstrukcyjne umożliwia umieszczenie urządzenia w standardowej obudowie 19. Urządzenie nadzoru płomienia F 250 jest zasilane przy pomocy wtyku (3HE, 14 TE) Złącze wtykowe (D) umieszczone z tyłu służy do podłączenia urządzenia. Rozmieszczenie elementów kontrolnych przedstawiono w punkcie Zasada działania (schemat ideowy punkt nr 9) Czujnik FFS przetwarza pulsacje płomienia na sygnał elektryczny. Sygnał ten jest na przemian kierowany do dwóch torów cyfrowej obróbki sygnału (proces próbkowania sygnału). Sygnałem wyjściowym z toru obróbki cyfrowej jest sygnał impulsowy, którego okres proporcjonalny jest do częstotliwości drgań płomienia. Centralny układ cyfrowy FAD 15 Sygnał z czujnika płomienia wprowadzony jest na układ wejściowy i tam porównywany z sygnałem odniesienia. Dalszej obróbce podlega sygnał o odpowiedniej częstotliwości, bez względu na poziom jego amplitudy. Obróbka sygnału odbywa się w dwóch niezależnych torach. Zakres częstotliwości przenoszonego sygnału jest zależny od wybranego trybu pracy urządzenia (patrz strojenie parametrów urządzenia nadzoru płomienia).

6 Strona: 6 Wzmacniacz FSW 15 Zbudowany jest z dwóch niezależnych od siebie kanałów przetwarzania sygnałów. W układzie tym na podstawie sygnału cyfrowego pochodzącego z układu FAD 15 następuje wyznaczenie jego amplitudy. W przypadku pracy urządzenia w ww. trybach i wariantach możliwe jest ustawienie opóźnienia odpowiednio do warunków technologicznych pracy instalacji palnikowej. Standardowo opóźnienie można ustawić w granicach s. Urządzenie umożliwia również tłumienie sygnałów o częstotliwościach, które nie powinny podlegać dalszej obróbce. Tłumienie w zakresie % można regulować potencjometrem znajdującym się na elewacji tylnej urządzenia (patrz punkt nr 17). Na wyjściu kanałów przetwarzania zabudowany jest układ samokontroli porównujący sygnały z obu torów. W przypadku pojawienia się zbyt dużych odchyłek w ich poziomie lub opóźnieniu pojawia się na wyjściu urządzenia nadzoru płomienia sygnał płomienia nie ma. Po zidentyfikowaniu przez urządzenie stanu płomienia nie ma osiągnięcie ponownej gotowości do pracy wymaga zwarcia styku X1 / A16, C16 ew. X3 / 24, 25. Układ zasilania FVE 15 Układ zawiera podzespoły i przyłącza umożliwiające dołączenie: - zasilania 24 V DC - uziemienia roboczego - czujnika płomienia - sygnału gotowości - przełączanie trybu pracy - przełączania czułości urządzenia - zewnętrznego układu wskazującego intensywność płomienia 5 Warunki pracy Zasilanie urządzenia nadzoru płomienia - napięcie zasilania U H1 = 24 V DC (+20%, -15%) - dopuszczalny spadek napięcia 0.85 U H1 / 20 ms - nominalny prąd A - bezpiecznik topikowy 0.5 A (TR 5 - T / Wickmann) Zasilanie czujnika płomienia - napięcie 26/40 V DC - dopuszczalne natężenie prądu 15 ma - prąd zwarcia 20 ma

7 Strona: 7 Wyjście pomiarowe intensywności płomienia - wyjście prądowe ma opcjonalnie na zamówienie ma - obciążenie 500 Ω - napięcie V - klasa ± 2 % - rezystancja wewnętrzna 1 k Ω Przełączanie rodzaju pracy zaciski X1: A / C 20 ew. X3: 22 / 23 napięcie natężenie prądu V ma Styk gotowości do pracy zaciski X1: A / C 16 ew. X3: 24 / 25 napięcie V natężenie prądu ma min. czas przełączania 0.1 s Przełączanie czułości zaciski X1: A / C 18 ew. X3: 26 / 27 napięcie natężenie prądu V ma Obciążalność techniczna Rodzaj pracy: DB Wrażliwość na zakłócenia IEC 801 część 2, 3, 4, 6. Klimatyczne warunki pracy FFS temperatura C wilgotność względna (przy 35 C) 80% FFS 05 UV 2 temperatura C max. wilgotność względna (przy 35 C) 80% FFS temperatura C wilgotność względna (przy 35 C) 80% Szczelność FFS IP 65 (także w wersji Ex.) F 250 IP 20 1) 1) Obudowa, w której umieszczone będzie urządzenie nadzoru płomienia musi za pewniać min. IP 40.

8 Strona: 8 Ciężar FFS w wykonaniu Ex F 250 0,40 kg 1,30 kg 1,00 kg Długości kabla łączącego czujnik z urządzeniem nadzoru płomienia Wykonanie standardowe 3 m. Na żądanie klienta możliwe jest dostarczenie kabla o długości max. 500 m. Warunki przechowywania i transportu - przechowywać (przewozić) w zamkniętym opakowaniu - temperatura otoczenia C - max. wilgotność względna (przy 35 C) 80% Test producenta Urządzenie nadzoru płomienia sprawdzone jest przez TUV Bayern Sachsen. Raport z badań dla instalacji zasilanej olejem opałowym FO 62, gazem FGE 134. DIN - DVGW - Nr badań NG-2530AP1025 DIN - DGWK - Nr rej. 5F060/99 Nr identyfikacyjny wyrobu CE AQ 0813 Części zamienne Nie dotyczy 6 Wytyczne do montażu i instalacji 6.1 Montaż Ogólne wytyczne Procesy zachodzące podczas spalania powodują pulsowanie i migotanie płomienia. Częstotliwość pulsowania płomienia jest stosunkowo duża przy gardzieli palnika i zmniejsza się wraz z oddalaniem się od niej. W celu zapewnienia selektywności działania urządzenia nadzoru płomienia (w układzie wielopalnikowym) czujnik płomienia powinien być skierowany w określoną strefę nadzorowanego płomienia. Do montażu czujnika zalecane są uchwyty umożliwiające regulację położenia FS 19, FS 20, FS 31, FS 41 (patrz punkt 13.3). W celu zapewnienia poprawnej pracy urządzenia nadzoru płomienia czujnik powinien być skierowany tak aby: - przy zapalony palniku widział rdzeń płomienia - przy wygaszonym palniku widział promieniowanie szczątkowe o niskiej częstotliwości

9 Strona: 9 Spełnienie ww. wymagań w połączeniu z możliwością regulacji F 250 umożliwi precyzyjne określanie stanów płomień jest / płomienia nie ma. Właściwe usytuowanie czujnika płomienia jest decydującym warunkiem poprawnej pracy urządzenia nadzoru płomienia. UWAGA Kabel łączący czujnik z urządzeniem nadzoru płomienia nie może być układany w pobliżu kabli zasilających, układów i urządzeń (o ile płynie w nich duży prąd) Czujnik FFS wymiary czujnika patrz pkt typ kabla połączeniowego kabel ekranowany LiYCY 5x1x0.5 mm² Czujnik dostarczany jest z kablem przyłączeniowym długości 3 m. Możliwe jest zamówienie kabla o długości do 500 m. W przypadku łączenia czujnika z urządzeniem nadzoru płomienia kablem dłuższym niż standardowy zalecane jest zastosowanie puszki pośredniczącej o symbolu FG 21. Czujnik musi być zamontowany tak aby widział instalację palnikową dla której zabezpieczenia jest przewidziany. W celu zapewnienia selektywności działania czujnik należy skierować w podstawę płomienia (gardziel wylotowa palnika) tak aby widział on płomień. Otwór wziernikowy powinien być zabezpieczony przesłoną szklaną Urządzenie nadzoru płomienia F Wymiary przedstawiono w pkt Urządzenie nadzoru płomienia należy montować tak aby: - nie było ono narażone na wstrząsy - w czasie pracy można było obserwować elementy kontrolne umieszczone na elewacji przedniej panelu Po uszkodzeniu wymieniać go na identyczne urządzenie. Urządzenie nadzoru płomienia należy montować w takim miejscu aby temperatura otocznia nie przekraczała 60 C. 6.2 Instalacja Instalacja zewnętrzna Sygnalizacja stanu płomień jest / nie ma wyprowadzona jest na styk beznapięciowy. Styk ten można wykorzystać w układzie sterowania instalacją palnikową. Po zidentyfikowaniu przez urządzenie nadzoru płomienia stanu płomienia nie ma należy każdorazowo mostkować styk X1 / A16, C 16 ew. X3 / 24, 25. Jeżeli urządzenie nie jest wykorzystywane w układzie sterowania styk ten może być na stałe zmostkowany.

10 Strona: 10 Do przełączania trybu pracy (tryb I, II) F 250 służą zaciski X1 / A20, C20 ew. X3 / 22, 23. Do zmiany czułości układu służą zaciski X1 / A10, C10 ew. X3 / 26, 27. Zabezpieczenie przeciwzakłóceniowe styków wyjściowych (wykonywane przez użytkownika) musi zapewnić dotrzymanie parametrów obciążenia styków w przypadku jego uszkodzenia Podłączenie urządzenia nadzoru płomienia Patrz schemat. 7 Uruchomienie układu i jego obsługa techniczna 7.1 Uruchomienie Wskazówki ogólne Przed uruchomieniem urządzenia należy: - sprawdzić ustawienie czujnika płomienia - sprawdzić połączenia elektryczne z obwodami zewnętrznymi Przygotowanie do pracy W zależności od przyjętego trybu pracy przełącznikiem 7 lub 9 wybrać jeden z trzech wariantów pracy urządzenia Stan płomienia nie ma Po 10 s od podania napięcia zasilania urządzenie nadzoru płomienia jest gotowe do pracy. Stan płomienia nie ma sygnalizowany jest zapaleniem czerwonej diody. Tryb pracy urządzenia sygnalizowany jest jedną z dwóch żółtych diod: - tryb I dioda nr 7 (patrz punkt 10) jeżeli połączone są zaciski X1/ A20, C20 ew. X3/22, 23 - tryb II dioda nr 9 (patrz punkt 10) Zakres przenoszonej częstotliwości drgań płomienia w zależności od wybranego trybu i wariantu pracy urządzenia: Tryb I Tryb II wariant Hz Hz Hz Hz Hz Hz

11 Strona: Stan płomień jest Po pojawieniu się płomienia (przy prawidłowym ustawieniu czujnika) dioda czerwona 2 gaśnie, zapala się dioda zielona 3. Częstotliwość pulsowania diody zielonej jest proporcjonalna do intensywności płomienia. Sygnalizowany jest tryb pracy diodą żółtą oraz intensywność płomienia na wskaźniku diodowym (słupek złożony z trzech diod zielonych i dwóch czerwonych) Kontrola działania układu sygnalizacji płomienia nie ma W celu kontroli prawidłowości działania układu podczas zaniku płomienia należy sprawdzić czas pojawienia się sygnału płomienia nie ma. Układ jest sprawny jeżeli sygnalizacja zadziała w czasie T S 1 s od momentu zaniku płomienia. Zanik płomienia sygnalizowany jest zapaleniem czerwonych diod na wskaźniku. 7.2 Obsługa techniczna Wskazówki ogólne - wziernik w którym zamontowany jest czujnik należy czyścić zależnie od warunków pracy instalacji (czujnik musi widzieć płomień) - regularnie kontrolować działanie styku sygnalizacyjnego - urządzenie nadzoru płomienia F 250 nie wymaga obsługi (urządzenie bezobsługowe) Usuwanie usterek Urządzenie nadzoru płomienia zabezpiecza instalację palnikową, z tego względu naprawy powinny być wykonywane przez służby producenta lub jednostki posiadające jego autoryzację. 8 Warunki gwarancji i dostaw Obowiązują warunki gwarancji określone przez producenta. Świadczenia gwarancyjne wygasają po określonym czasie oraz w przypadku ingerencji w dostarczone układy (czujnik, przetwornik).

12 Strona: 12 9 Schemat ideowy

13 Strona: Rozmieszczenie elementów kontrolnych 3 2 Złącze 4 wtykowe D Czułość min. 1.2 Czułość max. 2 LED (czerwona) wskazanie płomień wyłączony 3 LED (zielona) wskazanie rodzaj pracy płomień istnieje 4 Wskazanie intensywności 5 Regulacja intensywności 6 Regulator zakresu częstotliwości / rodzaj pracy (np. gaz, pył węglowy, drewno) 7 LED (żółta) wskazanie / rodzaj pracy I 8 Regulator zakresu częstotliwości / rodzaj pracy II (np. olej) 9 LED (żółta) indikace / rodzaj pracy II 11 Opóźnienie 12 Wskaźnik (wł./wył. podczas ustawiania opóźnienia) 13 Tłumienie

14 Strona: Zabudowa czujnika płomienia Komora palnikowa Palnik Paliwo Przegub kulowy Regulowany ± 20 st. Uchwyt regulacyjny (z przegubem kulowym) FS 20 (bez przegubu kulowego) FS 19 Czujnik płomienia Sterowanie Powietrze przepłukujące Czułość (min., max.) Przełączanie Rodzajów pracy gotowaść do pracy Energia pomocnicza 24 V DC

15 Strona: Rysunki wymiarowe i połączenia zewnętrzne 12.1 Urządzenie nadzoru płomienia Łącznik wtykowy D 32 Położenie zabudowy łącznika Wtykowego GTE przesunięte, obrócone o 180

16 LAMTEC Leipzig Strona: 16 Obłożenie przyłączy Blokada wysokiej częstotliwości 24 V GND Kanal B Kanal A sn Sygnał + 24 V intensywności GND Takt Obudowa ekranująca Ograniczenie prądu zwarcia Kanal A rt + 24 V Kanal B M L N 24 V AC FPE Uziemienie robocze Gotowość FPE Łącznik Łącznik pomocniczy pomocniczy Gotowość rozwierny zwierny do pracy Przełączanie czułości Zewętrzne przełączanie rodzaju pracy Wyjście pomiarowe intensywności PE Czujnik płomienia FFS 05

17 Strona: Czujnik płomienia FFS Wlot światła Ø 22 Ø 40 ± 0,2 Ochronny przewód przyłączeniowy M4 Promień zagięcia Przewodu Fm min. 25 Tabliczka znamionowa Montażowy przewód Pleciony LiYCY 5 x 1 x 0,5 mm² Ekran 1 1 czarna 2 niebieska 3 czerwona 4 zielona biała żółta

18 Strona: Osprzęt dodatkowy 13.1 FN 01 Do podłączenia urządzenia kontrolnego płomienia do sieciowego zasilania prądem zmiennym przewidziane jest zasilanie prądowe FN 01. W wykonaniu jako element wsuwano-wtykowy 19 służy ono do zasilania w potrzebną urządzenia kontrolnego płomienia F 250. Połączenie elektryczne następuje bezpośrednio albo za pomocą istniejącego na odwrocie drukowanego układu połączeń (wariant nośnik podzespołów, lub obudowa ścienna, patrz punkt ). Dane techniczne uziemienie robocze U B +10 % 230 V AC -15 % Sieciowe zasilanie zmienne Częstotliwość sieciowa Pobór mocy Przyporządkowany bezpiecznik topikowy w urządzeniu Ausgangsgleichspannung Max. pobór prądu Rodzaj pracy +10 % 230 V - 15 % Hz 10 VA 0,1 A 22, V 0,35 A DB Klasa zastosowania odpowiadająca Urządzeniu kontrolnemu płomienia F 250

19 Strona: Wykonanie Wykonanie 20 TE W zakresie dostawy jest zawarta płyta przewodów z odwrotnym drukowanym układem połączeń FRV 15. Nośnik podzespołów (20 TE)

20 Strona: 20 Obudowa ścienna (20 TE) rodzaj ochrony IP 65

21 Strona: 21 Obłożenie zacisków dla nośnika podzespołów, względnie obudowy ściennej Zestyki Intensywność Sieć wyjściowe 0/ ma 230 V AC Czujnik z FN 01 płomienia 1) Gotowość do pracy Przełączanie Czułość 24 V DC zakresu (min., max.) pracy 1) Anschluß 3 ist unbedingt zu erden przy podłączeniu 230 V AC zacisku 17 nie wolno podłączać

22 Strona: Wykonanie 16TE Wykrój tablicy rozdzielczej: 92,0 +0,8 x 138,0 +1,0 Rodzaj ochrony: IP 54 (drzwi frontowe) Układ połączeń: patrz str. 20 IP 20 (przestrzeń do połączeń) Listwa spężynująca z wkrętami Kształt konstrukcyjny D 32

23 Strona: Wykonanie 20 TE Wykrój tablicy rozdzielczej: 137,0 +1,0 x 141,0 +1,0 Rodzaj ochrony: IP 65 (drzwi frontowe) Układ połączeń: patrz str. 25 IP 20 (przestrzeń do połączeń)

24 Strona: Uchwyty montażowe FS 19-3, FS 20-1, FS 36 i FS 41 FS 19-3 (bez przegubu kulowego, z przyłączeniem powietrza przepłukującego) Część izolująca Gwint wewnętrzny 1 Powietrze przepłukujące FS 20-1 (z przegubem kulowym i przyłączem powietrza i przepłukującego) Przegub kulowy regulowany we wszystkich płaszczyznach Część izolująca Czujnik płomienia Zamocowanie pierścieniem zaciskowym Króciec węża Widok A Powietrze przepłukujące

25 Strona: 25 FS 36 (z regulowanym urządzeniem do zawieszenia i podłączeniem powietrza przepłukującego) Obudowa chłodząca z obsadą czujnika płomienia Uchwyt wyjmowany i nastawialny Przyłącze kabla Czujnik płomienia Przyłącze powietrza przepłukującego (ERMETO C 15) Zewnętrzny zarys kołnierza l układ otworów do mocowania 2 x MB ( 11,5) 1 x M 10 ( 14) FS 41 (z przegubem kulowym powietrza i obudową chłodzącą) Obudowa chłodząca z obsadą czujnika płomienia Przyłącze kabla Czujnik płomienia Przyłącze powietrza przepłukującego (ERMETO C 15) Widok A

26 Strona: Puszka pośrednicząca FG 21 FG 21 (aluminium) Wysokość zabudowy masa (ciężar): rodzaj ochrony: IP 65 cca. 0,43 kg zakres zastosowania: -30 C / +90 C względna wilgotność powietrza 50 % przy 40 C 100 % przy 25 C (krótkotrwale) Oznaczenia zamówieniowe - obudowa przyłączowa FG 21 Wskazówka: Przy zamawianiu obudowy przyłączowej należy stosować przynależny czujnik o oznaczeniu zamówieniowym czujnik płomienia FFS z wtyczką FG 21.

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA

1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA 1. ZASTOSOWANIE PS-1 służy do optycznej sygnalizacji zadziałania zabezpieczeń, a także sygnalizuje awarię i zakłócenie w pracy urządzeń elektroenergetycznych. Sygnalizacja zapewnia personelowi precyzyjną

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI II.SZB2v1.01 ZASILACZ BUFOROWY SZB2v1. Strona: Stron: 1 6 INSTRUKCJA INSTALACJI ZASILACZ BUFOROWY SZB2v1 13,8V 2,2A V1.0 Opracował Sprawdził Zatwierdził Imię i nazwisko Podpis Data

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 MPL Power Elektro sp. z o.o. 44-119 Gliwice, ul. Wschodnia 40 tel +48 32/ 440-03-02...05 ; fax +48 32/ 440-03-00...01 ; email: power@mplpower.pl, http://www.mplpower.pl

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 DTR_2011_11_PS-1

Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 DTR_2011_11_PS-1 Przekaźnik sygnalizacyjny 1. ZASTOSOWANIE Przekaźnik sygnalizacyjny przeznaczony jest do użytku w układach automatyki i zabezpieczeń. Urządzenie umożliwia wizualizację i powielenie jednego sygnału wejściowego.

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE. strona 440

PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE. strona 440 PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE 440 SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE W SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE WSKAŹNIK PRACY

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik sygnalizacyjny typu PS-1

Przekaźnik sygnalizacyjny typu PS-1 Przekaźnik sygnalizacyjny typu PS-1 Zastosowanie Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 przeznaczony jest do użytku w układach automatyki i zabezpieczeń. Urządzenie umożliwia wizualizację i powielenie jednego

Bardziej szczegółowo

LABCONTROL EASYLAB. The art of handling air

LABCONTROL EASYLAB. The art of handling air 5.3/4/PL/1 LABCONTROL EASYLAB Moduły rozbudowy elektronicznego sterownika EASYLAB Moduł zasilania / moduł zasilania z UPS Typ Typ -USV The art of handling air TROX Austria GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-201B, PWS-201RB

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-201B, PWS-201RB INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-201B, PWS-201RB Spis treści 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY 3. INSTALOWANIE, OBSŁUGA, EKSPLOATACJA Strona 2 z 8 POLWAT IO-PWS-201B 1. WSTĘP Zasilacz PWS-201B jest podzespołem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-500B

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-500B INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-500B Spis treści 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY 3. INSTALOWANIE, OBSŁUGA, EKSPLOATACJA POLWAT IO-PWS-500B Strona 2 z 8 1. WSTĘP Zasilacz PWS-500B jest podzespołem wg normy

Bardziej szczegółowo

LUPS-11ME LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 2003 r.

LUPS-11ME LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 2003 r. LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, kwiecień 2003 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S. Jaracza 57-57a TEL. 0-602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Siłowniki elektryczne

Siłowniki elektryczne 4 863 Siłowniki elektryczne do zaworów VVI46..., VXI46..., VVS46... i VXS46... SFA21/18 SFA21/18 napięcie zasilania 230 V AC, sygnał sterujący 2-stawny napięcie zasilania 24 V AC, sygnał sterujący 2-stawny

Bardziej szczegółowo

Napięcie zasilania 24 V AC Sygnały wejściowe V DC Sygnał wyjściowy V DC

Napięcie zasilania 24 V AC Sygnały wejściowe V DC Sygnał wyjściowy V DC 1 959 1959P02 Konwerter sygnału zapotrzebowania na wentylację do czujników CO 2 /VOC typu QPA63... AQP63.1 Napięcie zasilania 24 V AC Sygnały wejściowe 0...10 V DC Sygnał wyjściowy 0...10 V DC Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14 DTR Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: +48 (32)

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14 DTR Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: +48 (32) HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: +48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14 DTR Katowice, 2001 r. 1 1. Wstęp. Przekażnik elektroniczny RTT-14

Bardziej szczegółowo

Maks. zawartość oleju w sprężonym powietrzu Wytrzymałość na uderzenia max. (Kierunek XYZ) Wytrzymałość na drgania (Kierunek XYZ)

Maks. zawartość oleju w sprężonym powietrzu Wytrzymałość na uderzenia max. (Kierunek XYZ) Wytrzymałość na drgania (Kierunek XYZ) Systemy czujników Czujniki ciśnienia Ciśnienie sterujące: - - 2 bar elektroniczny sygnał wyjściowy cyfrowy: 2 wyjścia - wyjście IO-Link Przyłącze elektr.: Wtyczka, M2x, 4-stykowy 233 Certyfikaty Wielkość

Bardziej szczegółowo

Siłowniki elektryczne

Siłowniki elektryczne 4 865 Siłowniki elektryczne do zaworów VVP47..., VXP47..., VMP47... SFP21/18 SFP21/18 napięcie zasilania 230 V AC, sygnał sterujący 2-stawny napięcie zasilania 24 V AC, sygnał sterujący 2-stawny Siła pozycjonowania

Bardziej szczegółowo

DTR.ZSP-41.SP-11.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI

DTR.ZSP-41.SP-11.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI DTR.ZSP-41.SP-11.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ SEPARATOR PRZETWORNIK SYGNAŁÓW ZSP-41 ZASILACZ SEPARATOR PRZETWORNIK SYGNAŁÓW

Bardziej szczegółowo

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r.

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r. LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, kwiecień 1999 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S. Jaracza 57-57a TEL. 602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI 1.OPIS

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALATORA

INSTRUKCJA INSTALATORA -1- Zakład Elektroniki COMPAS 05-110 Jabłonna ul. Modlińska 17 B tel. (+48 22) 782-43-15 fax. (+48 22) 782-40-64 e-mail: ze@compas.com.pl INSTRUKCJA INSTALATORA MTR 105 STEROWNIK BRAMKI OBROTOWEJ AS 13

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia OPIS: EHC 1 jest mikroprocesorowym sterownikiem nagrzewnic elektrycznych z funkcją regulacji PID. Sterownik umożliwia

Bardziej szczegółowo

NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi

NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi 0 Przed rozpoczęciem montażu i eksploatacji uważnie przeczytać instrukcję. Norma: IEC 60947-5-1 NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi 1. Przeznaczenie Przekaźniki utraty i kolejności

Bardziej szczegółowo

TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY

TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32 327 14 57 e-mail: poczta@kessa.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji modułów wejść M910E M920E, modułu wejść/wyjść M921E oraz modułu wyjść M901E.

Instrukcja instalacji modułów wejść M910E M920E, modułu wejść/wyjść M921E oraz modułu wyjść M901E. 1 Instrukcja instalacji modułów wejść M910E M920E, modułu wejść/wyjść M921E oraz modułu wyjść M901E. Informacje ogólne: Seria 900 jest rodziną mikroprocesorowych urządzeń służących do monitorowania stanów

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI TYPU P18L

PRZETWORNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI TYPU P18L PRZETWORNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI TYPU P18L ZASILANY Z PĘTLI PRĄDOWEJ INSTRUKCJA OBS UGI Spis treści 1. Zastosowanie... 5 2. Bezpieczeństwo użytkowania... 5 3. Instalacja... 5 3.1. Montaż... 5 3.2.

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

Nadajnik położenia przełącznika zaczepów

Nadajnik położenia przełącznika zaczepów Nadajnik położenia przełącznika zaczepów 1. ZASTOSOWANIE Nadajnik NPPZ-1 wysyła informacje o aktualnym położeniu przełącznika zaczepów transformatora. Nadajnik jest sprzężony mechanicznie z przełącznikiem

Bardziej szczegółowo

APS Właściwości. ZASILACZ BUFOROWY aps-412_pl 04/15

APS Właściwości. ZASILACZ BUFOROWY aps-412_pl 04/15 APS-412 ZASILACZ BUFOROWY aps-412_pl 04/15 Impulsowy zasilacz buforowy APS-412 umożliwia zasilanie urządzeń wymagających napięcia stałego 12 V. Posiada dedykowane złącze pozwalające na integrację z urządzeniami

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SEPARATORA SYGNAŁÓW BINARNYCH. Typ DKS-32

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SEPARATORA SYGNAŁÓW BINARNYCH. Typ DKS-32 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SEPARATORA SYGNAŁÓW BINARNYCH Typ DKS-32 ENERGOAUTOMATYKA s.c. 52-215 Wrocław ul. Nefrytowa 35 tel/fax (+48) 071 368 13 91 www.energoautomatyka.com.pl 2 1. ZASTOSOWANIE

Bardziej szczegółowo

Urządzenie wykonane jest w obudowie aluminiowej przystosowanej do montażu zatablicowego. Wymiary urządzenia przedstawiono na rys.1, 2.

Urządzenie wykonane jest w obudowie aluminiowej przystosowanej do montażu zatablicowego. Wymiary urządzenia przedstawiono na rys.1, 2. 1. ZASTOSOWANIE Urządzenie CSA-16 służy do optycznej i akustycznej sygnalizacji zadziałania zabezpieczeń, oraz sygnalizowanie awarii i zakłóceń w pracy urządzeń elektroenergetycznych. Sygnalizacja zapewnia

Bardziej szczegółowo

RIT-430A KARTA KATALOGOWA PRZEKAŹNIK NADPRĄDOWO-CZASOWY

RIT-430A KARTA KATALOGOWA PRZEKAŹNIK NADPRĄDOWO-CZASOWY PRZEKAŹNIK NADPRĄDOWO-CZASOWY Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32 327 14 57 e-mail: poczta@kessa.com.pl,

Bardziej szczegółowo

1. Przeznaczenie. 2. Właściwości techniczne. 3. Przyłącza

1. Przeznaczenie. 2. Właściwości techniczne. 3. Przyłącza 2 Transformatory sieciowe serii - stan: 04-2010 1. Przeznaczenie W transformatorach sieciowych obwód wtórny oddzielony jest od obwodu pierwotnego galwanicznie. Transformatory sieciowe serii spełniają wymagania

Bardziej szczegółowo

Przetwornik temperatury RT-01

Przetwornik temperatury RT-01 Przetwornik temperatury RT-01 Wydanie LS 13/01 Opis Głowicowy przetwornik temperatury programowalny za pomoca PC przetwarzający sygnał z czujnika Pt100 na skalowalny analogowy sygnał wyjściowy 4 20 ma.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA HTC-VR, HTC-VVR-RH, HTC-VVR-T, HTC-VVVR, HTC-VR-P, HTC-VVR-RH-P

SPECYFIKACJA HTC-VR, HTC-VVR-RH, HTC-VVR-T, HTC-VVVR, HTC-VR-P, HTC-VVR-RH-P SPECYFIKACJA HTC-VR, HTC-VVR-RH, HTC-VVR-T, HTC-VVVR, HTC-VR-P, HTC-VVR-RH-P Naścienny przetwornik CO2 z ustawianym progiem przekaźnikowym oraz pomiarem temperatury i wilgotności powietrza 2016-02-22 HOTCOLD

Bardziej szczegółowo

Moduł Zasilacza Buforowego MZB-02

Moduł Zasilacza Buforowego MZB-02 EL-TEC Sp. z o.o. e-mail: info@el-tec.com.pl http://www.el-tec.com.pl Moduł Zasilacza Buforowego Dokumentacja Techniczno Ruchowa Spis treści 1. Opis działania...2 1.1. Dane techniczne...3 1.2 Instalacje

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa dwustanowych typu ES-23 WYDANIE: 1.01 DATA: 16.08.2006 NR DOK: 2 / 2 EWIDENCJA ZMIAN Zmiana Autor zmiany Podpis Data INFORMACJA O WYCOFANIU DOKUMENTACJI Data Przyczyna Nr dok./nr wyd. dokumentacji zastępującej

Bardziej szczegółowo

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną Instrukcja obsługi i instalacji 1 Spis treści: 1. Ważne wskazówki. 2 1.1. Wskazówki bezpieczeństwa....2 1.2. Wskazówki dot. utrzymania

Bardziej szczegółowo

Zasilacze z serii MDR Instrukcja obsługi

Zasilacze z serii MDR Instrukcja obsługi Zasilacze z serii MDR Instrukcja obsługi Spis treści 1. Opis techniczny... 2 2. Obsługa... 4 2.1 Połączenia z obwodami zewnętrznymi... 4 2.2 Sygnalizacja optyczna stanu pracy... 4 2.3 Połączenia zdalnej

Bardziej szczegółowo

Tyrystorowy przekaźnik mocy

Tyrystorowy przekaźnik mocy +44 1279 63 55 33 +44 1279 63 52 62 sales@jumo.co.uk www.jumo.co.uk Tyrystorowy przekaźnik mocy ze zintegrowanym radiatorem do montażu na szynie DIN lub powierzchniach płaskich Karta katalogowa 70.9020

Bardziej szczegółowo

Pobór mocy praca w spoczynku moc znamionowa. Styk pomocniczy. silnik. sprężyna powrotna

Pobór mocy praca w spoczynku moc znamionowa. Styk pomocniczy. silnik. sprężyna powrotna Karta katalogowa SF230A-S2 Siłownik ze sprężyną powrotną, do przestawiania przepustnic powietrza w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynkach. Do przepustnic o powierzchni do ok. 4 m 2 Moment

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00

INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00 INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00 data publikacji kwiecień 2010 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka ogólna... 3 1.1 Sygnalizacja... 3 1.2 Obudowa... 3 2. Zastosowanie...

Bardziej szczegółowo

Modem radiowy MR10-GATEWAY-S

Modem radiowy MR10-GATEWAY-S Modem radiowy MR10-GATEWAY-S - instrukcja obsługi - (dokumentacja techniczno-ruchowa) Spis treści 1. Wstęp 2. Budowa modemu 3. Parametry techniczne 4. Parametry konfigurowalne 5. Antena 6. Dioda sygnalizacyjna

Bardziej szczegółowo

Pobór mocy Sprężyna powrotna Utrzymywanie położenia Moc znamionowa. Moment obrotowy (znamionowy) Silnik Min. 2 Nm przy napięciu znamionowymmin.

Pobór mocy Sprężyna powrotna Utrzymywanie położenia Moc znamionowa. Moment obrotowy (znamionowy) Silnik Min. 2 Nm przy napięciu znamionowymmin. Karta katalogowa Siłownik obrotowy TRF24-2 (-O) Siłownik 3-punktowy z funkcją bezpieczeństwa do zaworów kulowych z kryzą regulacyjną 2- oraz 3-drogowych Moment obrotowy 2 Nm Napięcie znamionowe 24 VAC

Bardziej szczegółowo

DTR.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

DTR.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA DTR.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SEPARATOR SYGNAŁÓW PRĄDOWYCH BEZ ENERGII POMOCNICZEJ TYPU SP-02 WARSZAWA, STYCZEŃ 2004r. 1 DTR.SP-02

Bardziej szczegółowo

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD 3 WYJŚCIOWY KLASA LABORATORYJNA INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Informacje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3. Ogólne wskazówki 4. Specyfikacje 5. Regulatory

Bardziej szczegółowo

STX. Advanced Audio Technology. Instrukcja obsługi: Korektora Graficznego: STX EQ-215 STX EQ-231 STX STX

STX. Advanced Audio Technology. Instrukcja obsługi: Korektora Graficznego: STX EQ-215 STX EQ-231 STX STX STX Advanced Audio Technology Instrukcja obsługi: Korektora Graficznego: STX STX EQ-215 STX STX EQ-231 Dziękujemy za zakup produktów naszej firmy. Informacja zawarte w poniższej instrukcji obsługi mogą

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY

PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY KARTA KATALGWA PREKAŹNIK NAPIĘCIW-CASWY ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 e-mail: poczta@kessa.com.pl, www.kessa.com.pl KARTA KATALGWA Przekaźnik napięciowo

Bardziej szczegółowo

VIGOTOR VZO-12 1. OPIS OGÓLNY: 2. ZASTOSOWANIA 3. OBUDOWY. Bloki zasilająco odczytująco sterujące. J+J AUTOMATYCY Janusz Mazan

VIGOTOR VZO-12 1. OPIS OGÓLNY: 2. ZASTOSOWANIA 3. OBUDOWY. Bloki zasilająco odczytująco sterujące. J+J AUTOMATYCY Janusz Mazan Bloki zasilająco odczytująco sterujące 1. OPIS OGÓLNY: Bloki VZO 12 są wielofunkcyjnymi urządzeniami elektronicznymi zasilanymi z sieci prądu zmiennego 230 V 50 Hz, przeznaczonymi do współpracy z przetwornikami

Bardziej szczegółowo

Siłownik do zaworów obrotowych L&S o średnicach do DN50

Siłownik do zaworów obrotowych L&S o średnicach do DN50 Siłownik do zaworów obrotowych L&S o średnicach do D50 SQK349.00 Sterowanie 3-punktowe Elektryczny silnik rewersyjny Znamionowy kąt obrotu 90 Możliwość wyposażenia w 1 przełącznik pomocniczy Do zaworów

Bardziej szczegółowo

Wibracyjny sygnalizator poziomu WSP-1C

Wibracyjny sygnalizator poziomu WSP-1C Wibracyjny sygnalizator poziomu WSP-1C - dokumentacja techniczno-ruchowa - Spis treści 1. Zastosowanie 2. Budowa 3. Dane techniczne 4. Uruchomienie 5. Zamocowanie 6. Panel przyłączeniowyy 7. Tryby pracy

Bardziej szczegółowo

Sterownik przekaźników S4P-01

Sterownik przekaźników S4P-01 EL-TEC Sp. z o.o. ul. Wierzbowa 46/48 93-133 Łódź tel: +48 42 663 89 05 fax: +48 42 663 89 04 e-mail: info@el-tec.com.pl http://www.el-tec.com.pl Sterownik przekaźników Dokumentacja Techniczno Ruchowa

Bardziej szczegółowo

2-stopniowy przełącznik trójfazowy typ 30051/

2-stopniowy przełącznik trójfazowy typ 30051/ 2-stopniowy przełącznik trójfazowy typ 30051/1500051 Instalacja i obsługa Przechowywać starannie! Wydanie I012/02/02/5PL Spis treści! Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem! Ważne informacje Spis treści

Bardziej szczegółowo

Zasilacz Niestabilizowany LZN60 model 1203

Zasilacz Niestabilizowany LZN60 model 1203 Zasilacz Niestabilizowany LZN60 model 1203 IOT - Instrukcja Obsługi - Informacja Techniczna Aktualizacja 2014-04-14 11:28 www.lep.pl biuro@lep.pl 32-300 Olkusz, ul. Wspólna 9, tel/fax (32) 754 54 54, 754

Bardziej szczegółowo

Przetworniki pomiarowe liniowego przesunięcia Enkoder linkowy A50

Przetworniki pomiarowe liniowego przesunięcia Enkoder linkowy A50 Wysoka żywotność Przyśpieszenie Temperatura pracy Odporność na wibracje Wysoki stopień ochrony Zabezp. polaryzacji Niezawodny - obudowa z anodowanego aluminium pokryta tytanem chroni przed czynnikami środowiska

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D 1. Wprowadzenie...3 1.1. Funkcje urządzenia...3 1.2. Charakterystyka urządzenia...3 1.3. Warto wiedzieć...3 2. Dane techniczne...4

Bardziej szczegółowo

RET-350 PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWY KARTA KATALOGOWA

RET-350 PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWY KARTA KATALOGOWA RET-350 PREKAŹNIK NAPIĘCIWY KARTA KATALGWA RET-350 KARTA KATALGWA Przekaźnik napięciowy REt- 350 ASTSWANIE Przekaźniki napięciowe, typu REt-350, przeznaczone są głównie do stosowania w układach automatyki

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny wyświetlacz cyfrowy

Uniwersalny wyświetlacz cyfrowy 5 312 5312P01 Uniwersalny wyświetlacz cyfrowy Programowalny sygnał wejściowy BAU200 Uniwersalny jednokanałowy wyświetlacz cyfrowy Przystosowany do montażu na elewacji szafy sterowniczej Z wyświetlaczem

Bardziej szczegółowo

Falownik FP 400. IT - Informacja Techniczna

Falownik FP 400. IT - Informacja Techniczna Falownik FP 400 IT - Informacja Techniczna IT - Informacja Techniczna: Falownik FP 400 Strona 2 z 6 A - PRZEZNACZENIE WYROBU Falownik FP 400 przeznaczony jest do wytwarzania przemiennego napięcia 230V

Bardziej szczegółowo

Szybkie siłowniki do przepustnic powietrza Wersja obrotowa, bardzo krótki czas przebiegu, AC/DC 24 V

Szybkie siłowniki do przepustnic powietrza Wersja obrotowa, bardzo krótki czas przebiegu, AC/DC 24 V 4 608 OpenAir TM Szybkie siłowniki do przepustnic powietrza Wersja obrotowa, bardzo krótki czas przebiegu, GAP19 Siłownik z silnikiem elektrycznym do regulacji 2-stawnej, 3-stawnej, lub analogowej, nominalny

Bardziej szczegółowo

Przetworniki pomiarowe liniowego przesunięcia Enkoder linkowy B80

Przetworniki pomiarowe liniowego przesunięcia Enkoder linkowy B80 Wysoka żywotność Przyśpieszenie Temperatura pracy Odporność na wibracje Wysoki stopień ochrony Zabezp. polaryzacji Niezawodny - obudowa z anodowanego aluminium pokryta tytanem chroni przed czynnikami środowiska

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Transformator izolacyjny 2000W 115/230V 18/ 9A 3600W 115/230V 32/16A 3600W Auto 115/230V 32/16A

Instrukcja. Transformator izolacyjny 2000W 115/230V 18/ 9A 3600W 115/230V 32/16A 3600W Auto 115/230V 32/16A Instrukcja PL Transformator izolacyjny 2000W 115/230V 18/ 9A 3600W 115/230V 32/16A 3600W Auto 115/230V 32/16A Copyrights 2008 Victron Energy B.V. Wszystkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja nie może

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowy regulator temperatury

Pomieszczeniowy regulator temperatury 3 331 Synco 100 Pomieszczeniowy regulator temperatury dwa wyjścia 0...10 V DC RLA162 Regulator temperatury w pomieszczeniu stosowany w instalacjach wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i grzewczych. Zwarta

Bardziej szczegółowo

Z 1 POZIOMEM ŁADOWANIA

Z 1 POZIOMEM ŁADOWANIA STRONA 18-2 Z 1 POZIOMEM ŁADOWANIA Tylko do baterii ołowiowo-kwasowych, do 150Ah wartości znamionowej. Znamionowy prąd wyjścia: 3A, 6A, 12A przy 12VDC 2.5, 5A, 10A przy 24VDC. Ochrona na wejściu i wyjściu.

Bardziej szczegółowo

ORVALDI 520/620/820 PL/GE/Black INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

ORVALDI 520/620/820 PL/GE/Black INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA ORVALDI 520/620/820 PL/GE/Black INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 1 Środki ostrożności. Niniejsza instrukcja obsługi UPS-a ORVALDI omawia instalację i użytkowanie urządzenia. Przed rozpakowaniem i uruchomieniem urządzenia

Bardziej szczegółowo

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS)

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS) ORVALDI ATS Automatic Transfer Switch (ATS) 1. Wprowadzenie ORVALDI ATS pozwala na zasilanie krytycznych odbiorów z dwóch niezależnych źródeł. W przypadku zaniku zasilania lub wystąpienia zakłóceń podstawowego

Bardziej szczegółowo

Regulator napięcia transformatora

Regulator napięcia transformatora Regulator napięcia transformatora Zastosowanie Regulator RNTr-1 Wykorzystywany jest do stabilizacji napięcia na stacjach elektroenergetycznych lub końcach energetycznych linii przesyłowych. Przeznaczony

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYCZNE ŁADOWARKI AKUMULATORÓW (12VDC/24VDC) BCE

AUTOMATYCZNE ŁADOWARKI AKUMULATORÓW (12VDC/24VDC) BCE PL I48 PL GB 0202 AUTOMATYCZNE ŁADOWARKI AKUMULATORÓW (12VDC/24VDC) BCE UWAGA! W celu uniknięcia uszkodzeń i zagrożenia urządzenia te muszą być instalowane przez wykwalifikowany personel, zgodnie z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

RSC-04 konwerter RS485 SEM 04.2006 Str. 1/7 RSC-04 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie porażenia elektrycznego.

RSC-04 konwerter RS485 SEM 04.2006 Str. 1/7 RSC-04 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie porażenia elektrycznego. RSC-04 konwerter RS485 SM 04.2006 Str. 1/7 RSC-04 INSTRUKCJA OBSŁUGI Stosowane oznaczenia: SYMBOL OPIS Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie porażenia elektrycznego. Ostrzeżenie o konieczności ścisłego stosowania

Bardziej szczegółowo

Zasilacz wielokanałowy do kamer CCTV: ZK-65. Instrukcja obsługi

Zasilacz wielokanałowy do kamer CCTV: ZK-65. Instrukcja obsługi Zasilacz wielokanałowy do kamer CCTV: ZK-65 Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. Bezpieczeństwo...3 1.1. Ogólne środki bezpieczeństwa...3 2. Najważniejsze cechy urządzenia...3 3. Specyfikacja techniczna...4

Bardziej szczegółowo

POWERSYS INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKI DO POMIARU I KONTROLI REZYSTANCJI DOZIEMIENIA ORAZ NAPIĘCIA BATERII

POWERSYS INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKI DO POMIARU I KONTROLI REZYSTANCJI DOZIEMIENIA ORAZ NAPIĘCIA BATERII Miernik Doziemienia MDB-01 Instrukcja obsługi IO-8/2008 POWERSYS INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKI DO POMIARU I KONTROLI REZYSTANCJI DOZIEMIENIA ORAZ NAPIĘCIA BATERII MDB-01v.24V do baterii 24V MDB-01v.220V

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWY

PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWY KARTA KATALGWA KARTA KATALGWA PREKAŹNIK NAPIĘCIWY PREKAŹNIK NAPIĘCIWY Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32

Bardziej szczegółowo

Czujnik magneto-indukcyjny Czujnik magneto-indukcyjny BIM-EG08-Y1X

Czujnik magneto-indukcyjny Czujnik magneto-indukcyjny BIM-EG08-Y1X ATEX kategoria II 1 G, strefa Ex 0 ATEX kategoria II 1 D, strefa Ex 20 SIL2 zgodny z IEC 61508 Gwintowany cylinder M8x1 stal nierdzewna 1.4301 Nominalny zakres detekcji 78 mm z magnesem DMR31-15-5 2-przewodowy

Bardziej szczegółowo

REGULATORY TRÓJFAZOWE PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ Z SERII FCS FIRMYY CAREL

REGULATORY TRÓJFAZOWE PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ Z SERII FCS FIRMYY CAREL REGULATORY TRÓJFAZOWE PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ Z SERII FCS FIRMYY CAREL Charakterystyka Regulatory z serii FCS wyposażone są w trójfazową elektroniczną napięciową regulację działającą na zasadzie obcinania

Bardziej szczegółowo

System sygnalizacji pożaru > Adresowalne > Sygnalizatory > SO-Pd13 Sygnalizator optyczny. elshop

System sygnalizacji pożaru > Adresowalne > Sygnalizatory > SO-Pd13 Sygnalizator optyczny. elshop System sygnalizacji pożaru > Adresowalne > Sygnalizatory > Model : - Producent : Inny Przeznaczenie: Sygnalizator przeznaczony jest do sygnalizacji optycznej w wewnętrznych systemach sygnalizacji pożaru.

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowy regulator temperatury

Pomieszczeniowy regulator temperatury 3 331 Synco 100 Pomieszczeniowy regulator temperatury z 2 wyjściami 0... DC RLA162 Pomieszczeniowy regulator temperatury stosowany w instalacjach wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i grzewczych. Zwarta konstrukcja.

Bardziej szczegółowo

LIN-31 wskaźnik linijkowy Str. 1/6. wskaźnik linijkowy INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie porażenia elektrycznego.

LIN-31 wskaźnik linijkowy Str. 1/6. wskaźnik linijkowy INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie porażenia elektrycznego. LIN-31 wskaźnik linijkowy 03.2006 Str. 1/6 LIN-31 wskaźnik linijkowy INSTRUKCJA OBSŁUGI Stosowane oznaczenia: SYMBOL OPIS Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie porażenia elektrycznego. Ostrzeżenie o konieczności

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WZMACNIACZY AKUSTYCZNYCH TYPU: MW-3 MW-5

INSTRUKCJA OBSŁUGI WZMACNIACZY AKUSTYCZNYCH TYPU: MW-3 MW-5 INSTRUKCJA OBSŁUGI WZMACNIACZY AKUSTYCZNYCH TYPU: MW-3 MW-5 1. Uwagi dla użytkownika. - Przed włączeniem wzmacniacza do sieci 230V prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi. - Dokonywanie

Bardziej szczegółowo

SQL35.00 SQL85.00 SQL36E65 SQL36E110. Siłowniki elektryczne. Siemens Building Technologies HVAC Products. do klap odcinających VKF46...

SQL35.00 SQL85.00 SQL36E65 SQL36E110. Siłowniki elektryczne. Siemens Building Technologies HVAC Products. do klap odcinających VKF46... 4 505 SQL35.00 Siłowniki elektryczne do klap odcinających VKF46... SQL35.00 SQL35..., SQL36E... napięcie zasilania 230 V AC, 3-stawny sygnał sterujący SQL85... napięcie zasilania 24 V AC, 3-stawny sygnał

Bardziej szczegółowo

Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych

Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych 3 015 1 Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych Termostaty pomieszczeniowe z ręcznym przełącznikiem funkcji ogrzewanie lub chłodzenie i przełącznikiem biegów wentylatora

Bardziej szczegółowo

Termometr bimetaliczny z urządzeniem kontaktowym Wykonanie ze stali CrNi, model 55

Termometr bimetaliczny z urządzeniem kontaktowym Wykonanie ze stali CrNi, model 55 Mechatroniczny Pomiar Temperatury Termometr bimetaliczny z urządzeniem kontaktowym Wykonanie ze stali CrNi, model 55 Karta katalogowa WIKA TV 25.01 Zastosowanie Sterowanie i regulacja procesami przemysłowymi

Bardziej szczegółowo

Siłowniki elektryczne do zaworów o skoku 5,5 mm

Siłowniki elektryczne do zaworów o skoku 5,5 mm 4 573 SQS35.50, SQS35.53, SQS65.5 ze sprężyną powrotną / bez sterowania ręcznego SQS35.00, SQS35.03, SQS65, SQS65.2 SQS85.00, SQS85.03 bez sprężyny powrotnej / ze sterowaniem ręcznym Siłowniki elektryczne

Bardziej szczegółowo

Przetworniki ciśnienia do zastosowań ogólnych typu MBS 1700 i MBS 1750

Przetworniki ciśnienia do zastosowań ogólnych typu MBS 1700 i MBS 1750 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Karta katalogowa Przetworniki ciśnienia do zastosowań ogólnych typu MBS 1700 i MBS 1750 Kompaktowe przetworniki ciśnienia typu MBS 1700 i MBS 1750 przeznaczone są do pracy

Bardziej szczegółowo

+ 7.39 WTYKI I GNIAZDA W WYKONANIU PRZECIWWYBUCHOWYM. od 16 A do 125 A Wersja wykonana z tworzywa sztucznego

+ 7.39 WTYKI I GNIAZDA W WYKONANIU PRZECIWWYBUCHOWYM. od 16 A do 125 A Wersja wykonana z tworzywa sztucznego WTYKI I GNIAZDA W WYKONANIU PRZECIWWYBUCHOWYM od 1 A do 125 A Wersja wykonana z tworzywa sztucznego i i gniazda w wykonaniu przeciwwybuchowym zapewniają dystrybucję energii elektrycznej wszędzie tam, gdzie

Bardziej szczegółowo

Seria LS. Elektryczny sygnalizator pozycji do napędów obrotowych

Seria LS. Elektryczny sygnalizator pozycji do napędów obrotowych 0 Elektryczny sygnalizator pozycji do napędów obrotowych Montaż Elektryczne sygnalizatory pozycji GEMÜ serii LS służą do sygnalizacji i kontroli pozycji armatur obrotowych.w zależności od wersji wyposażone

Bardziej szczegółowo

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP EPPL 1-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14 DTR

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14 DTR HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: +48 (32) 353 41 31 + 48 (32) 601 20 60 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14 DTR Katowice, 2001 r. V01.01.2015 1 2 1. Wstęp.

Bardziej szczegółowo

Termostat pomieszczeniowy do instalacji z samym ogrzewaniem lub samym chłodzeniem

Termostat pomieszczeniowy do instalacji z samym ogrzewaniem lub samym chłodzeniem 3 562 Termostat pomieszczeniowy do instalacji z samym ogrzewaniem lub samym chłodzeniem RAA21 Regulacja 2-stawna Napięcie przełączania Zastosowanie Termostaty pomieszczeniowe RAA21 stosowane są w instalacjach

Bardziej szczegółowo

Układ pomiarowy CoachLab II

Układ pomiarowy CoachLab II Układ pomiarowy CoachLab II Warszawa, 2003 Wprowadzenie CoachLab II jest wielofunkcyjnym układem pomiarowym, który posiada szerokie możliwości w zakresie wykonywania pomiarów wspomaganych komputerowo i

Bardziej szczegółowo

EUROSTER INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 EUROSTER 1316

EUROSTER INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 EUROSTER 1316 EUROSTER 1316 -INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. ZASTOSOWANIE EUROSTER 1316 Euroster E1316 to nowoczesny regulator temperatury przeznaczony do regulacji temperatury w pomieszczeniach mieszkalnych w zakresie temperatur

Bardziej szczegółowo

Moduł CON014. Wersja na szynę 35mm. Przeznaczenie. Użyteczne właściwości modułu

Moduł CON014. Wersja na szynę 35mm. Przeznaczenie. Użyteczne właściwości modułu Moduł CON014 Wersja na szynę 35mm RS232 RS485 Pełna separacja galwaniczna 3.5kV. Zabezpiecza komputer przed napięciem 220V podłączonym od strony interfejsu RS485 Kontrolki LED stanu wejść i wyjść na

Bardziej szczegółowo

Wyprowadzenia sygnałow i wejścia zasilania na DB15

Wyprowadzenia sygnałow i wejścia zasilania na DB15 Przedsiębiorstwo Przemysłowo - Handlowe BETA-ERG Sp. z o. o. BIURO TECHNICZNO - HANDLOWE 04-851 Warszawa, ul. Zabrzańska 1 tel: (48) 22615 75 16, fax: (48) 226156034, tel: +48601208135, +48601376340 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Siłowniki elektryczne do zaworów

Siłowniki elektryczne do zaworów 4 895 SSC81, SSC61... Siłowniki elektryczne do zaworów SSC81 SSC61... o skoku nominalnym 5,5 mm SSC81 SSC61 SSC61 napięcie zasilania 24 V AC sygnał sterujący 3-stawny napięcie zasilania 24 V AC sygnał

Bardziej szczegółowo

ZASILACZ SEPARATOR ZS-30 DTR.ZS-30 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

ZASILACZ SEPARATOR ZS-30 DTR.ZS-30 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA 0 DTR.ZS-30 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA ZASILACZ SEPARATOR ZS-30 WARSZAWA, KWIECIEŃ 2014 APLISENS S.A. 03-192 Warszawa ul. Morelowa

Bardziej szczegółowo

Brak zasilania Wyłączony / Awaria. Ctrl +S Ctrl - S +24V. Uszkodz. zas. Ctrl +S Ctrl - S +24V MZT-924 B. Zasilacz nieczynny.

Brak zasilania Wyłączony / Awaria. Ctrl +S Ctrl - S +24V. Uszkodz. zas. Ctrl +S Ctrl - S +24V MZT-924 B. Zasilacz nieczynny. Przykładowy schemat połączeń dwóch równolegle pracujących zasilaczy. MZT-92A + sygnal. Zanik nap. zas. "1" Zanik nap. zas. "2" Wyłączony / Awaria sygnały np. do MSA-9 Nap. zasilania "1" Listwa zasilania

Bardziej szczegółowo

Moduł CON012. Wersja biurkowa. Przeznaczenie. Użyteczne właściwości modułu

Moduł CON012. Wersja biurkowa. Przeznaczenie. Użyteczne właściwości modułu Moduł CON012 Wersja biurkowa RS232 RS485 Pełna separacja galwaniczna 3.5kV. Zabezpiecza komputer przed napięciem 220V podłączonym od strony interfejsu RS485 Kontrolki LED stanu wejść i wyjść na płycie

Bardziej szczegółowo

DTR.P-PC..01. Pirometr PyroCouple. Wydanie LS 14/01

DTR.P-PC..01. Pirometr PyroCouple. Wydanie LS 14/01 Pirometr PyroCouple Wydanie LS 14/01 SPIS TREŚCI 1. OPIS...3 1.1. Specyfikacja...3 2. AKCESORIA...5 3. OPCJE...5 4. INSTALACJA...5 5. PRZYGOTOWANIE...6 5.1. Temperatura otoczenia...6 5.2. Jakość (czystość)

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8

STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8 STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8 Przeznaczenie i ogólna charakterystyka Sterownik modułów przekaźnikowych SMP-8 jest urządzeniem mogącym pracować w dwóch niezależnych trybach pracy: Master lub Slave.

Bardziej szczegółowo

Sterownik napędów 4AC

Sterownik napędów 4AC Instrukcja instalacji Sterownik napędów 4AC Sterownik do montażu natynkowego Sterownik do montażu na szynie DIN ref. 1860049 ref. 1860081 Przed wykonaniem instalacji urządzenia prosimy uważnie zapoznać

Bardziej szczegółowo

Szybkie siłowniki do przepustnic powietrza Wersja obrotowa z funkcją bezpieczeństwa, bardzo krótki czas przebiegu, AC/DC 24 V

Szybkie siłowniki do przepustnic powietrza Wersja obrotowa z funkcją bezpieczeństwa, bardzo krótki czas przebiegu, AC/DC 24 V 4 609 OpenAir TM Szybkie siłowniki do przepustnic powietrza GNP19 Wersja obrotowa z funkcją bezpieczeństwa, bardzo krótki czas przebiegu, Siłownik z silnikiem elektrycznym do regulacji 2-stawnej, 3-stawnej,

Bardziej szczegółowo

Siłowniki elektryczne do zaworów obrotowych i klap odcinających

Siłowniki elektryczne do zaworów obrotowych i klap odcinających 4 506 SQL33.00 Siłowniki elektryczne do zaworów obrotowych i klap odcinających SQL33... SQL83... z kątem obrotu 90 Napięcie zasilania 230 V AC SQL33.0... Napięcie zasilania 230 V AC Napięcie zasilania

Bardziej szczegółowo