VA. Instrukcja obsługi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "500 700-1200VA. Instrukcja obsługi"

Transkrypt

1 VA Instrukcja obsługi

2 Spis treści 1 Ważne ostrzeżenia oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa 4 2 Wstęp 6 3 Zasada działania 7 4 Instalowanie i eksploatacja zasilacza Panel przedni i tylny zasilacza Graficzny wyświetlacz LCD: Instalowanie: Sygnalizacja stanu i alarmów: 11 5 Przechowywanie i transport 12 6 Obsługa techniczna oraz identyfikacja i usuwanie niesprawności Problemy ogólne: Działania zaradcze: 13 7 Specyfikacja techniczna 15 8 Parametry bezpiecznika 17 9 Warunki gwarancji Wykaz autoryzowanych punktów serwisowych: 20

3 Porady i zalecenia Przed rozpoczęciem użytkowania zasilacza przeczytaj starannie tę Instrukcję. Trzymaj Instrukcję pod ręką, żebyś mógł z niej korzystać, jeśli zajdzie taka potrzeba. Gniazdo drukarki służy do przyłączania drukarki laserowej.(brak sygnału wyjściowego przy braku napięcia w sieci elektrycznej). Zabrania się zasilania z zasilacza takich obciążeń jak elektryczne wentylatory, suszarki czy wiertarki. Przed zamianą akumulatorów na akumulatory innej marki i innego typu należy upewnić się czy ich napięcie ładowania odpowiada napięciu ładowania zasilacza (akumulatory różnią się napięciami ładowania). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o skonsultowanie się z przedstawicielem producenta. Wszelkie zmiany konfiguracji systemu, jego budowy i składu wpływają na parametry użytkowe zasilacza; z tego względu przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian należy skonsultować się z przedstawicielem producenta. 3

4 1 Ważne ostrzeżenia oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa OSTRZEŻENIE! NIE STOSOWAĆ DO ZASILANIA URZĄDZEŃ PODTRZYMUJĄCYCH ŻYCIE Ta seria jest przeznaczona do zasilania urządzeń domowych i komercyjnych komputerów PC, nie należy jej więc stosować do zasilania urządzeń podtrzymujących życie lub innych urządzeń o krytycznym znaczeniu. OSTRZEŻENIE! ZAGROŻENIE PORAŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM Wyjściowe zaciski lub gniazdo mogą znajdować się pod napięciem, nawet gdy zasilacz jest odłączony od sieci elektrycznej. W zasilaczu tym występują potencjalnie niebezpieczne napięcia. Nie należy otwierać jego obudowy. Wewnątrz nie znajdują się żadne elementy podlegające obsłudze przez użytkownika. Oprócz wymiany akumulatorów, wszystkie czynności z zakresu obsługi technicznej oraz serwisowej mogą być wykonywane jedynie przez personel posiadający stosowne uprawnienia. Przed przystąpieniem do wymiany akumulatorów należy wyłączyć zasilacz i wyciągnąć jego kabel z gniazdka sieciowego. Nie wolno podłączać zasilacza do gniazdka sieciowego bez prawidłowego uziemienia. Nie wolno usuwać styku uziemienia ze wtyku sieciowego zasilacza. W zasilaczu znajduje się bateria akumulatorów i kondensatory elektrolityczne. W związku z tym przed przystąpieniem do prac obsługowych, wymagających otwarcia obudowy, po wyłączeniu zasilacza należy jeszcze odczekać 5 minut. 4

5 WYBÓR MIEJSCA PRACY ZASILACZA I JEGO PRZYŁĄCZENIE Zasilacz należy zainstalować w czystym środowisku, w pomieszczeniu, z dala od źródeł nadmiernej wilgoci lub gorąca, pyłu, bezpośredniego promieniowania słonecznego, łatwopalnych gazów lub oparów. Zasilacz należy umieścić i użytkować w miejscu, w którym temperatura otoczenia zawiera się w zakresie od -5 C do 40 C. Optymalną trwałość eksploatacyjną akumulatorów uzyskuje się, gdy temperatura nie przekracza 30 C Zasilacz musi być zasilany z jednofazowego gniazdka sieciowego z uziemieniem, należy go więc zainstalować w pobliżu takiego gniazdka. Zasilacz musi stać na płaskiej, stabilnej powierzchni, z zachowaniem dostatecznej wolnej przestrzeni wokół do celów wentylacji. Nie blokować otworów wentylacyjnych. Nie stawiać żadnych napojów na zasilaczu - ich rozlanie grozi porażeniem. Nie wolno użytkować zasilacza w miejscach, w których jest on narażony na kontakt z gazami łatwopalnymi, substancjami o działaniu korozyjnym, silnym zapyleniem, udarami mechanicznymi ani na zewnątrz budynków. OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BATERII AKUMULATORÓW W skład zasilacza wchodzi bateria akumulatorów kwasowo-ołowiowych. NIE WOLNO otwierać akumulatorów. NIE WOLNO zwierać ani łączyć ze sobą wyprowadzeń baterii. W ciągu 80 dni od otrzymania zasilacza należy przeprowadzić ładowanie baterii. Po pierwszym naładowaniu, jeżeli UPS nadal nie będzie używany, należy ją doładowywać przez godzin nie rzadziej niż raz na 3 miesiące; w przeciwnym razie bateria może ulec uszkodzeniu. Podczas normalnej pracy zasilacza baterie są doładowywane automatycznie. Gdy bateria nie nadaje się do dalszego użytku, należy ją zutylizować zgodnie ze stosownymi przepisami. 5

6 2 Wstęp Zasilacze bezprzerwowe (UPS) z serii VIPER chronią urządzenia elektryczne przed wszelkimi problemami z zasilaniem, takimi jak zaniki czy spadki napięcia, przepięcia, zakłócenia itp. Są one przeznaczone do zasilania urządzeń elektronicznych takich jak komputery i sprzęt telekomunikacyjny. Główne cechy: Niski poziom harmonicznych na wyjściu Przebieg wyjściowy jest sinusoidalny. Inteligentna technologia MCU Inteligentny blok MCU automatycznie monitoruje napięcie wejściowe, przepięcia, spadki napięcia, przerwy w zasilaniu, obciążenia na wyjściu oraz stan baterii, tym samym zapewniając dobrą ochronę urządzeń. Wysoka niezawodność Zasilacz chroni skutecznie przed wejściowymi przepięciami, spadkami napięcia, przeciążeniem, zwarciami, przeładowaniem i niedoładowaniem baterii, dzięki czemu zwiększa niezawodność pracy zasilanych z niego urządzeń. Start w trybie pracy z baterii i ponowny start Zasilacz można uruchomić w trybie pracy z baterii przy braku napięcia w sieci lub uruchomić ponownie po pojawieniu się tego napięcia. 6

7 Zarządzanie jakością zasilania przyjazne dla użytkownika Opcjonalne oprogramowanie inteligentne umożliwia, za pośrednictwem portu RS232 lub USB automatyczne zapisanie danych i wyłączenie komputerów, a także zdalne monitorowanie stanu zasilacza w czasie rzeczywistym. Zielona moc (Green power) Ta seria zasilaczy charakteryzuje się wysoką sprawnością, klasą A i spełnia standard zielonej mocy. 3 Zasada działania Gdy parametry sieci elektrycznej są prawidłowe, zasilacz UPS z serii VIPER zapewnia zasilanie obciążenia bezpośrednio z sieci, natomiast gdy napięcie sieci jest niższe od 190 V lub wyższe niż 265 V, zasilacz przełącza się na tryb zasilania z baterii w celu ochrony obciążenia. Po powrocie napięcia do normalnego poziomu, ładowarka zasilacza automatycznie przechodzi do ładowania baterii. Pełne naładowanie baterii trwa około 12 godzin. 7

8 4 Instalowanie i eksploatacja zasilacza 4.1 Panel przedni i tylny zasilacza RS232 Two communication interface are optional AUTO START AUTO START USB USB ON OFF ON OFF AC OUTPUT 220V/230V/240V AC OUTPUT 220V/230V/240V AC INPUT 220V-240V 2.0A AC INPUT 220V-240V 2.0A FUSE F5AL 250V FUSE F5AL 250V VIPER front panel VIPER IEC rear panel VIPER SCHUKO rear panel 1. Graficzny wyświetlacz LCD 2. Wyłącznik zasilania 3. Port komunikacyjny RS232 lub USB 4. Wyłącznik automatycznego startu 5. Gniazdo wyjściowe 6. Gniazdo wejściowe z bezpiecznikiem 8

9 4.2 Graficzny wyświetlacz LCD: Wskazanie nieprawidłowości Sygnalizacja trybu pracy Wejściowe napięcie/ częstotliwość Sygnalizacja poziomu naładowania baterii Wyjściowe napięcie/ częstotliwość Sygnalizacja wykorzystania obciążenia 4.3 Instalowanie: 1) Po rozpakowaniu zasilacza należy sprawdzić czy nie uległ on uszkodzeniu mechanicznemu podczas transportu. Wszelkie uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić sprzedawcy. 2) Zasilacz powinien stać na płaskiej, stabilnej powierzchni, z zachowaniem odpowiedniej wolnej przestrzeni wokół niego dla zapewnienia należytej wentylacji. Nie blokować otworów wentylacyjnych. 3) Domyślne znamionowe napięcie wejściowe i wyjściowe zasilacza wynosi 230 V (przy użyciu specjalnego oprogramowania napięcie wyjściowe można ustawić na 220 V lub 240 V). Kabel wyjściowy jest typu IEC, dla gniazda IEC (niemiecki kabel dla wyjścia Schuko). Obudowa powinna być uziemiona. Sprawdzić czy przewód uziemiający zapewnia dobre połączenie. 4) Przed wykonaniem jakichkolwiek połączeń i załączeniem zasilacza należy sprawdzić czy spełniane są następujące warunki: 9

10 wszystkie urządzenia przyłączone do zasilacza nie przekraczają jego maksymalnej obciążalności (podanej na tylnej ścianie zasilacza i w specyfikacji). 5) Przyłączyć kabel sieciowy zasilacza do sprawnego gniazda sieciowego z uziemieniem. Gdy w sieci jest napięcie, automatycznie rozpocznie się ładowanie baterii. Schemat gniazda wejściowego jest następujący: L N L - faza, N - zero 6) Przyłączyć komputer i monitor do wyjściowego gniazda przemiennoprądowego na tylnej ścianie zasilacza. 7) Przed pierwszym załączeniem zasilacza należy przeprowadzić ładowanie jego baterii przez 24 godziny. Nawet przy wyłączonym zasilaczu przyłączone do niego urządzenia będą zasilane. Jeśli bateria nie zostanie najpierw naładowana, czas podtrzymania może się skrócić. 8) W celu załączenia należy lekko wcisnąć wyłącznik zasilania zasilacza na 1 sekundę, a po jego pełnym uruchomieniu się załączyć przyłączone komputery. 9) W celu wyłączenia należy lekko wcisnąć wyłącznik zasilania zasilacza na 1 sekundę, aż do wyłączenia się zasilacza. Uwaga: sposób instalowania oprogramowania monitorującego podano w instrukcji tego oprogramowania. 10

11 4.4 Sygnalizacja stanu i alarmów: Stan zasilacza Parametry sieci normalne - Obciążenia są zasilane z sieci - Bateria jest ładowana Parametry sieci normalne - Obciążenia są zasilane z sieci - Bateria jest całkowicie naładowana Brak napięcia lub nieprawidłowe parametry sieci - Zasilacz pracuje w trybie podtrzymania z baterii Całkowicie rozładowana bateria zasilacza - Niezwłocznie zapisać dane i wyłączyć komputer Przeciążenie wyjścia zasilacza - Zmniejszyć obciążenie Wyświetlacz LCD Pokazuje napięcie wejściowe/wyjściowe, poziom obciążenia, poziom naładowania baterii (segmenty zapalają się kolejno) Świeci cały 5-segmentowy wskaźnik poziomu naładowania baterii Pokazuje nieprawidłowe napięcie i częstotliwość na wejściu, prawidłowe napięcie i częstotliwość wyjściowe. Wskaźnik trybu pracy wskazuje pracę z baterii. Migocze najniższy segment wskaźnika poziomu naładowania baterii Cały wskaźnik poziomu obciążenia migocze Alarm dźwiękowy Nie dotyczy Nie dotyczy Sygnał dźwiękowy co 4 sekundy, a po upływie 30 sekund co 8 sekund Sygnał dźwiękowy co 0,5 sekundy Sygnał dźwiękowy co 1 sekundę albo ciągły 11

12 5 Przechowywanie i transport Zasilacze z serii VIPER są precyzyjnymi urządzeniami, w związku z czym należy im zapewnić odpowiednie opakowanie podczas transportu i przechowywania, chroniące przed wilgocią, pyłem, udarami, wibracją oraz korozją chemiczną. Stosować karton odpowiedniej wielkości i wkładkę wypełniającą ze styropianu. 12

13 6 Obsługa techniczna oraz identyfikacja i usuwanie niesprawności 6.1 Problemy ogólne: Problem 1: Zasilacz nie załącza się po naciśnięciu wyłącznika zasilania. Czynności: Sprawdzić czy kabel sieciowy jest prawidłowo przyłączony do gniazda sieci lub czy nie zadziałał bezpiecznik wejścia przemiennoprądowego. Problem 2: Odłączenie wejściowego przewodu sieciowego, gdy zasilacz jest załączony, nie powoduje jego przełączenia się na pracę z baterii. Czynności: Istnieje kilka możliwych przyczyn takiego stanu rzeczy: rozładowana bateria albo przeciążenia lub zwarcie wyjścia. Naładować całkowicie lub wymienić baterię albo sprawdzić wyjście pod kątem jego przeciążenia lub zwarcia. Zmniejszyć obciążenie jeśli występuje przeciążenie lub usunąć zwarcie. 6.2 Działania zaradcze: Jeśli zasilacz nie jest używany przez długi czas, należy doładowywać baterię co 3 miesiące, przez godzin, o ile jest to możliwe, przed załączeniem; jako obciążenia do rozładowywania przez 1-3 minuty można użyć komputera lub żarówki 100 W. Nieużywana przez długi czas i niedoładowywana bateria ulega samorozładowaniu; długotrwałe pozostawanie baterii w stanie niecałkowicie naładowanym jest dla niej szkodliwe. 13

14 Obsługiwać lub wymieniać baterie zgodnie z następującymi sugestiami: Temperatura otoczenia Trwałość eksploatacyjna baterii 20 C 3-5 lat 30 C 2-3 lata Naładować/ rozładować co 6 miesięcy Przez 18 miesięcy po nabyciu Przez 10 miesięcy po nabyciu Comiesięczna obsługa techniczna Jeśli nie występują zaniki napięcia w sieci, rozładowywać baterię przez 1-3 minuty W przypadku niesprawności zasilacza należy skontaktować się z przedstawicielem producenta. 14

15 7 Specyfikacja techniczna VIPER VIPER Model zasilacza VIPER Napięcie wejścia V Wejście Częstotliwość wejścia 50 Hz/60Hz ±10% P.F. (VA/W) = 0,6 300 W 420 W 720 W Wyjście Ochrona Napięcie wyjścia Częstotliwość wyjścia Zabezpieczenie przed spadkiem napięcia sieci Zabezpieczenie przed przepięciami w sieci Zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem baterii Zabezpieczenie przed przeciążeniem i zwarciem V (w trybie podtrzymania bateryjnego) Przy prawidłowych parametrach sieci, w trybie pracy z baterii częstotliwość wyjściowa jest taka sama jak wejściowa, tj. 50/60 Hz ±0,1; tę samą częstotliwość zapewnia praca z baterii Gdy napięcie sieci <190 V, zasilacz przełącza się w tryb podtrzymania bateryjnego Gdy napięcie sieci >265 V, zasilacz przełącza się w tryb podtrzymania bateryjnego Zasilacz wyłącza się automatycznie, gdy napięcie baterii jest zbyt niskie Praca z baterii: gdy 105%<obciążenie<150%, po upływie 5 sekund następuje wyłączenie; gdy obciążenie 150%, po upływie 200 ms następuje wyłączenie; przy zwarciu wyłączenie następuje natychmiast. Praca z sieci: gdy 105%<obciążenie<130%, uruchamia się tylko alarm, bez wyłączenia; gdy 130% obciążenie<150%, wyłączenie następuje po upływie 5 minut; gdy obciążenie 150%, wyłączenie następuje po upływie 5 sekund 15

16 Inne Czas zmiany trybu pracy 8 ms (wartość typowa) Wyświetlacz LCD Informacje przekazywane za pośrednictwem wyświetlacza opisano w rozdziale 3.1 Przy pracy z baterii sygnał rozbrzmiewa co 8 sekund, przy rozładowanej baterii - co 0,5 sekundy 8s; Jeśli przy pracy z baterii wystąpi przeciążenie, informuje o Alarm dźwiękowy tym sygnał ciągły. Sygnał rozbrzmiewający co 1,5 sekundy oznacza niewielkie przeciążenie przy pracy z sieci; sygnał ciągły oznacza przeciążenie średnie lub duże. Masa, kg 5,0 8,0 8,0 Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość) Temperatura pracy -5 do +40 Wilgotność < 90% (bez kondensacji) Uwaga: specyfikacja ulega zmianom bez powiadomienia. 16

17 8 Parametry bezpiecznika Model zasilacza Miejsce Oznaczenie Model bezpiecznika Charakterystyka bezpiecznika Prąd Bezpiecznik VIPER 500 Panel tylny FUSE 50CT-050H φ5 *20 250V 5A V T H DE ROHS Bezpiecznik VIPER 700 Panel tylny FUSE 50CT-080H φ5 *20 250V 8A V T H DE ROHS Bezpiecznik VIPER 1200 Panel tylny FUSE 50CT-100H φ5 *20 250V 10A T H VDE ROHS T: zwłoczny H: wysokoprądowy 17

18 9 Warunki gwarancji Udzielamy gwarancji na okres 24 miesięcy od daty sprzedaży UPS, jednak nie dłużej niż 36 miesięcy od daty produkcji. Ujawnione w tym okresie wady będą usuwane bezpłatnie w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od daty dostarczenia do autoryzowanego punktu serwisowego. Gwarancją nie są objęte: - uszkodzenia spowodowane użytkowaniem produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami instrukcji obsługi, - uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego transportu lub niewłaściwej obsługi, - uszkodzenia mechaniczne, zawilgocenie, zalanie cieczą i wywołane nimi wady, - uszkodzenia wynikłe wskutek samowolnych, dokonywanych przez użytkownika lub inne nieuprawnione osoby napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych, - czynności przewidziane w instrukcji obsługi, do których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt, np.: zainstalowanie, uruchomienie, sprawdzenie działania, wymiana bezpiecznika sieciowego. W przypadku wystąpienia wady produktu prosimy o kontakt ze sprzedawcą lub autoryzowanym serwisem w celu ustalenia szczegółów naprawy. 18

19 Adnotacje o naprawach gwarancyjnych Lp Data zgłoszenia Data wykonania Opis naprawy Podpis wykonawcy 1 2 Nr seryjny, data produkcji... Data sprzedaży... Sprzedawca... 19

20 10 Wykaz autoryzowanych punktów serwisowych: Fideltronik Inigo Sp. z o.o. ul. Obrońców 25, Warszawa tel./faks:

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS 1. Uwagi o bezpieczeństwie 2. Zasady pracy: 1. Normalny tryb pracy 2. Awaryjny tryb pracy 3. Akumulator i ładowanie 3. Główne cechy: 1. Bezobsługowa

Bardziej szczegółowo

500 700 1000 1600VA. Instrukcja obsługi

500 700 1000 1600VA. Instrukcja obsługi 500 700 1000 1600VA Instrukcja obsługi Spis treści Opis... 3 Zasada działania... 4 Instalacja i użytkowanie... 4 Przednia i tylna płyta UPSa... 4 Instalacja i użytkowanie... 5 Komunikaty wskaźników LED,

Bardziej szczegółowo

ORVALDI 520/620/820 PL/GE/Black INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

ORVALDI 520/620/820 PL/GE/Black INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA ORVALDI 520/620/820 PL/GE/Black INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 1 Środki ostrożności. Niniejsza instrukcja obsługi UPS-a ORVALDI omawia instalację i użytkowanie urządzenia. Przed rozpakowaniem i uruchomieniem urządzenia

Bardziej szczegółowo

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP EPPL 1-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS)

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS) ORVALDI ATS Automatic Transfer Switch (ATS) 1. Wprowadzenie ORVALDI ATS pozwala na zasilanie krytycznych odbiorów z dwóch niezależnych źródeł. W przypadku zaniku zasilania lub wystąpienia zakłóceń podstawowego

Bardziej szczegółowo

AVANSA PREMIUM STAŁE ŹRÓDŁO ZASILANIA DLA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH. Czyste napięcie sinusoidalne

AVANSA PREMIUM STAŁE ŹRÓDŁO ZASILANIA DLA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH. Czyste napięcie sinusoidalne AVANSA STAŁE ŹRÓDŁO ZASILANIA AVANSA PREMIUM STAŁE ŹRÓDŁO ZASILANIA DLA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH Czyste napięcie sinusoidalne 300W/500 VA-12 V DC 500W/800 VA-12 V DC 700W/1000 VA-12 V DC

Bardziej szczegółowo

Zasilacz awaryjny LUPUS - seria KI -

Zasilacz awaryjny LUPUS - seria KI - Zasilacz awaryjny LUPUS - seria KI - 1000 2000 3000 VA Spis treści Wykaz autoryzowanych punktów serwisowych:... 2 Przedmowa... 3 Uwagi wstępne... 3 Opis urządzenia... 3 Wygląd urządzenia... 4 Instalacja

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ZABEZPIECZENIA

CHARAKTERYSTYKA ZABEZPIECZENIA GWARANTUJEMY CIĄGŁOŚĆ ZASILANIA KARTA PRODUKTOWA ROZBUDOWANY PANEL LCD (EVS) UPS zabezpiecza urządzenia do niego podłączone przed spadkami oraz zanikami napięcia w sieci, a także eliminuje możliwość uszkodzeń

Bardziej szczegółowo

Sinus 3000 Instrukcja Obsługi

Sinus 3000 Instrukcja Obsługi Sinus 3000 Instrukcja Obsługi zasilanie 24/48 V K&K 60-277 Poznań, ul. Grochowska 15, tel/fax.: 61 867 45 34 www.przetwornice.eu mail: info@przetwornice.eu Wstęp Dziękujemy Państwu za wybór wyprodukowanego

Bardziej szczegółowo

SSP-7080. Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu. Instrukcja obsługi

SSP-7080. Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu. Instrukcja obsługi SSP-7080 Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. Ostrzeżenia, uwagi i warunki pracy 2. Wstęp 3. Regulatory i wskaźniki zasilacza 4. Praca w trybie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 MPL Power Elektro sp. z o.o. 44-119 Gliwice, ul. Wschodnia 40 tel +48 32/ 440-03-02...05 ; fax +48 32/ 440-03-00...01 ; email: power@mplpower.pl, http://www.mplpower.pl

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

ORVALDI RBS 10A/16A. (Redundant Backup Switch) Podręcznik użytkownika

ORVALDI RBS 10A/16A. (Redundant Backup Switch) Podręcznik użytkownika ORVALDI RBS 10A/16A (Redundant Backup Switch) Podręcznik użytkownika ORVALDI Power Protection Sp. z o.o. Centrum Logistyki i Serwisu ul. Wrocławska 33d; 55-090 Długołęka k/wrocławia www.orvaldi.com.pl

Bardziej szczegółowo

DX400E-FR / DX600E-FR / DX800E-FR Instrukcja obsługi

DX400E-FR / DX600E-FR / DX800E-FR Instrukcja obsługi PL DX400E-FR / DX600E-FR / DX800E-FR Instrukcja obsługi 17 WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA Niniejsza instrukcja zawiera ważne wskazówki, które należy stosować podczas instalacji oraz obsługi zasilacza

Bardziej szczegółowo

Obecnie na rynku przeważają dwa rodzaje zasilaczy awaryjnych. Noszą one nazwy według układu połączeń swoich elementów składowych.

Obecnie na rynku przeważają dwa rodzaje zasilaczy awaryjnych. Noszą one nazwy według układu połączeń swoich elementów składowych. chesia@paset te 74 873 54 63 ZASILACZE AWARYJNE Zasilacze awaryjne (UPS) są urządzeniami gwarantującymi pracę podłączonego do nich sprzętu w momentach zaniku prądu. Urządzenia podtrzymujące mają dosłownie

Bardziej szczegółowo

ORVALDI MBS-PDU 1U. Maintenance Bypass Switch (MBS) ORVALDI Power Protection Sp. z o.o. Centrum Logistyki i Serwisu

ORVALDI MBS-PDU 1U. Maintenance Bypass Switch (MBS) ORVALDI Power Protection Sp. z o.o. Centrum Logistyki i Serwisu ORVALDI MBS-PDU 1U Maintenance Bypass Switch (MBS) ORVALDI Power Protection Sp. z o.o. Centrum Logistyki i Serwisu ul. Wrocławska 33d; 55-090 Długołęka k/wrocławia www.sklep.orvaldi.pl www.orvaldi.com

Bardziej szczegółowo

SOL10UC2. REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI

SOL10UC2. REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI SOL10UC2 REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI * nie załączone Instrukcja obsługi 1. Wstęp Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Sterownik wymiennika gruntowego

Sterownik wymiennika gruntowego Sterownik wymiennika gruntowego Instrukcja obsługi i montażu WPROWADZENIE Urządzenie jest przeznaczone do sterowania pracą wymiennika gruntowego w systemach wentylacji mechanicznej. Głównym celem sterownika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB

PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp INSTRUKCJA OBSŁUGI Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

SINUS 500. Instrukcja Obsługi. K&K Poznań ul. Grochowska 15, tel/fax.:

SINUS 500. Instrukcja Obsługi. K&K Poznań ul. Grochowska 15, tel/fax.: SINUS 500 Instrukcja Obsługi 60-277 Poznań ul. Grochowska 15, tel/fax.: 061 867 45 34 www.przetwornice.eu mail: info@przetwornice.eu Wstęp Dziękujemy Państwu za wybór wyprodukowanego przez naszą firmę

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Moc wyjściowa 0,6-2kVA SERIA TM-LI. Seria TM-LI. Jednofazowe zasilacze UPS o podwójnym przetwarzaniu typu Line-interactive.

Instrukcja obsługi. Moc wyjściowa 0,6-2kVA SERIA TM-LI. Seria TM-LI. Jednofazowe zasilacze UPS o podwójnym przetwarzaniu typu Line-interactive. Instrukcja obsługi Seria TM-LI Jednofazowe zasilacze UPS o podwójnym przetwarzaniu typu Line-interactive. Moc wyjściowa 0,6-2kVA Opracował: Adrian Woźniak 1 Dziękujemy za wybór urządzania marki IPS. Prosimy

Bardziej szczegółowo

AWO 432 Blacha KD v.1.0

AWO 432 Blacha KD v.1.0 AWO 432 Blacha KD v.1.0 Zestaw montażowy do kontroli dostępu. PL Wydanie: 1 z dnia 31.08.2009 IM 432 Zastępuje wydanie: ---------- 1. Przeznaczenie: Blacha, adapter przeznaczona jest do montażu PCB kontroli

Bardziej szczegółowo

GŁOWICA RUCHOMA LED 144W. Instrukcja Obsługi. www.flash-butrym.pl Strona 1

GŁOWICA RUCHOMA LED 144W. Instrukcja Obsługi. www.flash-butrym.pl Strona 1 GŁOWICA RUCHOMA LED 144W Instrukcja Obsługi 1. Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa UWAGA Proszę zapoznać się uważnie z instrukcją, która zawiera ważne informacje dotyczące instalacji, użytkowania i konserwacji

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 09 listopad 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 09 listopad 2014 Model : - Producent : - Zasilacz awaryjny 1500VA APC Smart-UPS 230V SMT1500I Zalety Intuicyjny interfejs z wyświetlaczem LCD Dostarcza przejrzystych i precyzyjnych informacji w wielu językach, umożliwia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA INSTALACYJNE DLA UPS-ów. W ZAKRESIE MOCY OD 100 kva DO 120kVA. seria MASTERYS MC oraz GP

WYMAGANIA INSTALACYJNE DLA UPS-ów. W ZAKRESIE MOCY OD 100 kva DO 120kVA. seria MASTERYS MC oraz GP 1 SYSTEMY ZASILANIA REZERWOWEGO WYMAGANIA INSTALACYJNE DLA UPS-ów W ZAKRESIE MOCY OD 100 kva DO 120kVA seria MASTERYS MC oraz GP 2 Zawartość opracowania. 1. Ochrona przeciwprzepięciowa str. 3 2. Widok

Bardziej szczegółowo

UPS. Daker DK JEDNOFAZOWY od 1000 do 10000 VA SYSTEMY ZASILANIA GWARANTOWANEGO

UPS. Daker DK JEDNOFAZOWY od 1000 do 10000 VA SYSTEMY ZASILANIA GWARANTOWANEGO SYSTEMY ZASILANIA GWARANTOWANEGO UPS JEDNOFAZOWY od 1000 do 10000 VA LEGRAND IS THE GLOBAL SPECIALIST IN ELECTRICAL AND DIGITAL BUILDING INFRASTRUCTURES UPS konwencjonalny jednofazowy UPS o podwójnej konwersji

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za zakup naszego produktu.

Dziękujemy za zakup naszego produktu. instrukcja obsługi MISTRAL Dziękujemy za zakup naszego produktu. Jesteśmy przekonani, że jego użytkowanie dostarczy Państwu wiele p r z y j e m n o ś c i. P r z e d u ż y c i e m urządzenia, prosimy zapoznać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00

INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00 INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00 data publikacji kwiecień 2010 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka ogólna... 3 1.1 Sygnalizacja... 3 1.2 Obudowa... 3 2. Zastosowanie...

Bardziej szczegółowo

AX-850 Instrukcja obsługi

AX-850 Instrukcja obsługi AX-850 Instrukcja obsługi Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zasilaczy serii ECO LCD SPIS TREŚCI

Instrukcja obsługi zasilaczy serii ECO LCD SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ZASILACZA... 3 INSTRUKCJA BHP... 4 INSTALACJA ZASILACZA... 5 ROZPAKOWANIE... 5 WYBÓR MIEJSCA INSTALACJI... 5 BUDOWA ZASILACZA... 6 ELEMENTY NA PANELU CZOŁOWYM

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Odstraszacz szkodników SOLAR VARIO TIERVERTRE

Odstraszacz szkodników SOLAR VARIO TIERVERTRE INSTRUKCJA OBSŁUGI Odstraszacz szkodników SOLAR VARIO TIERVERTRE Nr produktu 405168 Szanowny Kliencie, Gratulujemy Ci wyboru naszego wysokiej jakości produktu. Prosimy, aby uważnie przeczytać poniższe

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 23 listopad 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 23 listopad 2014 Model : - Producent : - BE400-CP Zalety Powiadomienie o awarii akumulatora Analiza uszkodzeń akumulatorów z funkcją wczesnego ostrzegania, co pozwala na podjęcie prewencyjnych czynności konserwacyjnych

Bardziej szczegółowo

DX400E / DX600E / DX800E Podręcznik Użytkownika

DX400E / DX600E / DX800E Podręcznik Użytkownika PL DX400E / DX600E / DX800E Podręcznik Użytkownika K01-xxxxxxx-00 WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA Ten podręcznik zawiera ważne instrukcje z którymi powinno się zapoznać i kierować podczas instalacji i

Bardziej szczegółowo

Zasilacz UPS typu Line Interactive

Zasilacz UPS typu Line Interactive PL Zasilacz UPS typu Line Interactive PowerMust 636 LCD (650VA), Line Int., Schuko PowerMust 848 LCD (850VA), Line Int., Schuko PowerMust 636 LCD (650VA), Line Int., IEC PowerMust 848 LCD (850VA), Line

Bardziej szczegółowo

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001170728 Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 Strona 1 z 7 Przeznaczenie produktu Regulacja wilgotności powietrza, pomiar wilgotności za pomocą zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Zasilacze z serii MDR Instrukcja obsługi

Zasilacze z serii MDR Instrukcja obsługi Zasilacze z serii MDR Instrukcja obsługi Spis treści 1. Opis techniczny... 2 2. Obsługa... 4 2.1 Połączenia z obwodami zewnętrznymi... 4 2.2 Sygnalizacja optyczna stanu pracy... 4 2.3 Połączenia zdalnej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza Instrukcja obsługi Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Najprostszy w obsłudze Najprostszy w czyszczeniu; Cicha praca Automatyczny higrostat Automatyczny wyłącznik Dry-Pol

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zasilaczy UPS z serii KR-J (1~3 kva) Zasilacze UPS OnLine 1 3 kva z serii KR J. Instrukcja użytkowania

Instrukcja obsługi zasilaczy UPS z serii KR-J (1~3 kva) Zasilacze UPS OnLine 1 3 kva z serii KR J. Instrukcja użytkowania Zasilacze UPS OnLine 1 3 kva z serii KR J Instrukcja użytkowania UWAGA Prosimy o staranne zapoznanie się z niniejszą Instrukcją przed przystąpieniem do użytkowania zasilacza, aby uniknąć błędów w jego

Bardziej szczegółowo

WARUNKI INSTALACYJNE. Spektrometry ICP serii Integra. www.gbcpolska.pl

WARUNKI INSTALACYJNE. Spektrometry ICP serii Integra. www.gbcpolska.pl WARUNKI INSTALACYJNE Spektrometry ICP serii Integra www.gbcpolska.pl Pomieszczenie Spektrometr ICP powinien być zainstalowany w oddzielnym pomieszczeniu, gwarantującym niekorozyjną i niezapyloną atmosferę

Bardziej szczegółowo

Zasilanie rezerwowe - UPS

Zasilanie rezerwowe - UPS power solutions 2011 Zasilanie rezerwowe - UPS Urządzenia tego typu stosowane są najczęściej do zasilania komputerów, a zwłaszcza serwerów. Dzięki ich zastosowaniu, w przypadku awarii zasilania zmniejsza

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja instalacji oprogramowania WinPower

Skrócona instrukcja instalacji oprogramowania WinPower 2012/09/05 Pomoc Techniczna, tel.: +48 61 6500 400 www.ever.eu 1 WinPower INSTALACJA I KONFIGURACJA A. Po uruchomieniu pliku instalacyjnego należy kierować się wskazówkami podczas instalacji. Podczas instalacji

Bardziej szczegółowo

ZASILACZE BEZPRZERWOWE

ZASILACZE BEZPRZERWOWE ZASILACZE BEZPRZERWOWE seria falowników FM, FPM, FPTM FALOWNIKI PRZEZNACZENIE Nowoczesne przemysłowo-energetyczne zasilacze bezprzerwowe przystosowane do współpracy z zewnętrzną baterią 220 V (340 V) zapewniają

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA www.4sun.eu e-mail: biuro@4sun.eu Seria LS-E Solarny Regulator Ładowania INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Nominalne Napięcie Systemu Maksymalne Napięcie Wejściowe PV Nominalny Prąd Ładowania / Rozładowania LS0512E/LS1012E

Bardziej szczegółowo

Zasilacz UPS typu Line Interactive

Zasilacz UPS typu Line Interactive Zasilacz UPS typu Line Interactive PowerMust 636 (650VA), Line Int.,IEC PowerMust 848 (850VA), Line Int., IEC PowerMust 424EG (450VA), Line Int., Schuko PowerMust 636EG (650VA), Line Int.,Schuko PowerMust

Bardziej szczegółowo

Tester akumulatorów 12/24 V Profi Power. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 857400

Tester akumulatorów 12/24 V Profi Power. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 857400 Tester akumulatorów 12/24 V Profi Power Instrukcja obsługi Nr produktu: 857400 Tester z wyświetlaczem LCD przeznaczony do wszystkich rodzajów akumulatorów kwasowo- ołowiowych. Jedno urządzenie, trzy opcje

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNE URZĄDZENIE AUDIO. Wzmacniacz mocy 100V

PROFESJONALNE URZĄDZENIE AUDIO. Wzmacniacz mocy 100V PROFESJONALNE URZĄDZENIE AUDIO Wzmacniacz mocy 100V AUDC Instrukcja instalacji i użytkowania AUDAC PROFESJONALNE URZĄDZENIA AUDIO Instrukcja instalacji i użytkowania Spis treści Wstęp...3 Środki ostrożności...4

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l.

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l. INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00 carlo de giorgi s.r.l. UWAGA: w przypadku uszkodzenia lub awarii urządzenia w celu naprawy należy skontaktować się z serwisem: Sanitex

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR PRACY POMPY W UKŁADZIE C.O. MR

MIKROPROCESOROWY REGULATOR PRACY POMPY W UKŁADZIE C.O. MR P.P.H.U. Diko-Tech 42-202 Częstochowa, ul. Banachiewicza 11 tel. 034 3226196, kom. 600 016 557 NIP 577-104-68-24 www.diko-tech.pl diko-tech@diko-tech.pl Instrukcja obsługi MIKROPROCESOROWY REGULATOR PRACY

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE

Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE Rev: 1.0.0 7106500684 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK AUDIO BLUETOOTH

ODBIORNIK AUDIO BLUETOOTH ODBIORNIK AUDIO BLUETOOTH Podręcznik użytkownika DA-30500 Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 2.0 Specyfikacja... 3 3.0 Zawartość opakowania... 3 4.0 Opisy paneli... 4 5.0 Podłączanie i obsługa... 5 1 Odbiornik

Bardziej szczegółowo

Gwarancja i wsparcie. Wsparcie techniczne. Stopery wielokrotnego ładowania

Gwarancja i wsparcie. Wsparcie techniczne. Stopery wielokrotnego ładowania Gwarancja i wsparcie Niniejszy produkt jest dostarczany wraz z roczną gwarancją obejmującą usterki wykryte podczas normalnego użytkowania. Gwarancja traci ważnośćw przypadku korzystania ze Rechargeable

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-02D

Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-02D Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-02D 1. Informacje ogólne Miernik MU-02D umożliwia pomiary napięć stałych (do 1000V) i przemiennych (do 750V), natężenia prądu stałego (do 10A), oporności (do

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ FORMACYJNY TAPF3-xxxV/yyyA

ZESPÓŁ FORMACYJNY TAPF3-xxxV/yyyA ZESPÓŁ FORMACYJNY TAPF3-xxxV/yyyA INSTRUKCJA OBSŁUGI EKSPLOATACYJNEJ S I E Ć BATERIA LAD. EKSPLOAT. LAD. PODTRZYM. START STOP Pulpit nastawczo-kontrolny zespołu prostownikowego Zespół prostownikowy przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Środowisko użytkowania - Temperatura: 5 C do 40 C - Max. wilgotność 90% - Należy używać tylko w domu

Środowisko użytkowania - Temperatura: 5 C do 40 C - Max. wilgotność 90% - Należy używać tylko w domu Koszty zużycia energii Przejdź przez następujące kroki, aby ustawić cenę energii. 1. Naciśnij klawisz PRICE zacznie migać pierwsza cyfra. 2. Naciśnij UP lub DOWN, aby ustawić pierwszą cyfrę. 3. Naciśnij

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zasilacza Impulsowego SP-320 2/6

Instrukcja obsługi Zasilacza Impulsowego SP-320 2/6 Zasilacz IMPULSOWY SP-320 Instrukcja obsługi Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Opis techniczny... 2 2.1 Przeznaczenie... 2 2.2 Opis panelu przyłączy... 2 3. Zależność obciążenia od temperatury otoczenia...

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja

BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja Dziękujemy za zakup videodomofonu firmy REER ELECTRONICS Prosimy o zapoznanie się z instrukcją przed podłączeniem videodomofonu Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek

INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek MF6-05 J276501 0 DANE TECHNICZNE MF6-05 L- promiennik P- wyłącznik Przyłącze elektryczne Rys. 1 Rys. 2 Szanowny nabywco, Dziękujemy za zaufanie,

Bardziej szczegółowo

Sterownik kotła nadmuchowego Fx25.1

Sterownik kotła nadmuchowego Fx25.1 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik kotła nadmuchowego Fx25.1 "Fenix" Krzysztof Skowroński, 62-230 Witkowo, ul. Jasna 36 tel. 531 750 252, e-mail: fenix@sterowniki.co, www.sterowniki.co I. Zasady

Bardziej szczegółowo

Zasilacz awaryjny LUPUS KR Pro 1/2/3 kva Rack

Zasilacz awaryjny LUPUS KR Pro 1/2/3 kva Rack FIDELTRONIK I N I G O sp. z o.o. www.fideltronik-inigo.com.pl Biuro Handlowe : WARSZAWA 03-933 Obrońców 25 tel. 22 871 43 36..38, NIP 552-14-27-790 Zasilacz awaryjny LUPUS KR Pro 1/2/3 kva Rack Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Smart PowerBank. Rev.: 1.1. Instrukcja Użytkownika

Smart PowerBank. Rev.: 1.1. Instrukcja Użytkownika Smart PowerBank Rev.: 1.1 Instrukcja Użytkownika SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Bezpieczeństwo użytkowania 3. Zasady bezpieczeństwa 4. Zawartość opakowania 5. Opis ogólny, zasada działania 6. Podłączanie 7. Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA

OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA ewt OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA Instrukcja obsługi Przed użyciem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Proszę wpisać numer seryjny w wolne miejsce poniżej i zachować instrukcję

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Żary 07.2009 Wprowadzenie Zadaniem automatyki Samoczynnego Załączenia Rezerwy (SZR) jest przełączenie zasilania podstawowego na rezerwowe w przypadku zaniku

Bardziej szczegółowo

Double Conversion On-Line UPS Zasilacze pracujące w trybie on-line (true) Delta Conversion On-Line UPS

Double Conversion On-Line UPS Zasilacze pracujące w trybie on-line (true) Delta Conversion On-Line UPS JAKOŚĆ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Analiza pracy bezprzerwowych układów zasilania UPS z wykorzystaniem rejestratora TOPAS 1000 dr inż. Andrzej Firlit 11.06.2014 1 Rodzaje UPS-ów Standby UPS Zasilacze pracujące

Bardziej szczegółowo

APC Power-Saving Back-UPS ES 8 Outlet 550VA 230V CEE 7/5. BE550G-CP Zalety:

APC Power-Saving Back-UPS ES 8 Outlet 550VA 230V CEE 7/5. BE550G-CP Zalety: Awaria zasilania jest jedną z najczęstszych przyczyn utraty danych na komputerze. Użytkownicy wybierają proste w obsłudze zasilacze awaryjne, które poza podtrzymaniem napięcia oferują wiele dodatkowych

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 1 2 SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...4 ZALECENIA MONTAŻOWE...4 DANE TECHNICZNE...4 ZASTOSOWANIE...5 ZASADA DZIAŁANIA...5

Bardziej szczegółowo

Kontroler LED programowalny czasowo 12V 20A 5 kanałów

Kontroler LED programowalny czasowo 12V 20A 5 kanałów S t r o n a 1 Kontroler LED programowalny czasowo 12V 20A 5 kanałów Programowalny kontroler LED pozwala zaplanować pracę system świetlnego opartego o LED. Użytkownik może zaprogramować godziny włączenia,

Bardziej szczegółowo

ZASILACZ SEPARATOR ZS-30 DTR.ZS-30 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

ZASILACZ SEPARATOR ZS-30 DTR.ZS-30 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA 0 DTR.ZS-30 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA ZASILACZ SEPARATOR ZS-30 WARSZAWA, KWIECIEŃ 2014 APLISENS S.A. 03-192 Warszawa ul. Morelowa

Bardziej szczegółowo

ZASILACZE TYPU ZSC INSTRUKCJA OBS UGI

ZASILACZE TYPU ZSC INSTRUKCJA OBS UGI ZASILACZE TYPU ZSC INSTRUKCJA OBS UGI 1 Spis treści 1. Zastosowanie...5 2. Zestaw zasilacza...5 3. Wymagania podstawowe, bezpieczeñstwo u ytkowania...6 4. widok p yty czo³owej...7 5. Funkcje wyjścia Power

Bardziej szczegółowo

WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino

WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino UZUPEŁNIENIE DO INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA DOTYCZĄCE STEROWNIKA /z wyświetlaczem LCD/ DLA ROWERU ELEKTRYCZNEGO WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino 1 Opis funkcji sterownika z wyświetlaczem LCD dla modeli rowerów

Bardziej szczegółowo

Słuchawki przewodowe Sennheiser. Instrukcja obsługi

Słuchawki przewodowe Sennheiser. Instrukcja obsługi Słuchawki przewodowe Sennheiser Instrukcja obsługi Istotne informacje nt. bezpieczeństwa Istotne informacje nt. bezpieczeństwa www RS 220 Manual Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy uważnie i

Bardziej szczegółowo

CP1300/1500EPFCLCD Instrukcja obsługi

CP1300/1500EPFCLCD Instrukcja obsługi PL CP1300/1500EPFCLCD Instrukcja obsługi K01-0000197-00 WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA Niniejsza instrukcja zawiera ważne wskazówki, które należy stosować podczas instalacji oraz obsługi zasilacza UPS

Bardziej szczegółowo

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r.

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r. LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, kwiecień 1999 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S. Jaracza 57-57a TEL. 602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI 1.OPIS

Bardziej szczegółowo

Lokalizator, rejestrator GPS GT-750, 13 h, Czarny, Bluetooth, USB

Lokalizator, rejestrator GPS GT-750, 13 h, Czarny, Bluetooth, USB INSTRUKCJA OBSŁUGI Lokalizator, rejestrator GPS GT-750, 13 h, Czarny, Bluetooth, USB Nr produktu 000372738 Strona 1 z 5 Uwaga: Przeczytaj przed użyciem: - Globalny system pozycji (GPS) jest uzyskiwany

Bardziej szczegółowo

Eaton 5130 Modele: 1250 1750-2500 - 3000 VA

Eaton 5130 Modele: 1250 1750-2500 - 3000 VA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Eaton 5130 Modele: 1250 1750-2500 - 3000 VA DANE OGÓLNE Topologia (klasyfikacja IEC 62040-3) Line Interactive (VI) Model rackowy lub wolnostojący (2 w 1) Moc wyjściowa VA 1250 1750

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi VOMS 26. Przenośny Monitor Kolorowy LCD 2,5. Instrukcja obsługi przenośnego monitora kolorowego 1

Instrukcja obsługi VOMS 26. Przenośny Monitor Kolorowy LCD 2,5. Instrukcja obsługi przenośnego monitora kolorowego 1 Instrukcja obsługi Przenośny Monitor Kolorowy LCD 2,5 VOMS 26 Instrukcja obsługi przenośnego monitora kolorowego 1 Dystrybucja: Volta Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa tel. (22) 572 90 20,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK REZYSTANCJI PĘTLI ZWARCIA DT-5301

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK REZYSTANCJI PĘTLI ZWARCIA DT-5301 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK REZYSTANCJI PĘTLI ZWARCIA DT-5301 Wydanie LS 13/07 UWAGI ODNOŚNIE BEZPIECZEŃSTWA Przed próbą uruchomienia miernika lub jego serwisowaniem uważnie przeczytaj poniższe informacje

Bardziej szczegółowo

MIERNIK CĘGOWY AC AX-202. Instrukcja obsługi

MIERNIK CĘGOWY AC AX-202. Instrukcja obsługi MIERNIK CĘGOWY AC AX-202 Instrukcja obsługi Bezpieczeństwo Międzynarodowe symbole bezpieczeństwa Ten symbol w odniesieniu do innego symbolu lub gniazda oznacza, że użytkownik musi odnieść się do instrukcji

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Prasa transferowa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Prasa transferowa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Prasa transferowa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B wersja. www.grawerton.pl infolinia: 080 88 99 27 serwis@grawerton.pl / 6 Zastosowanie Prasa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv

Bardziej szczegółowo

Interaktywny Powiat Tarnowski. Pocket Power 6000T UNIWERSALNA ŁADOWARKA SOLARNA USB 5V. Instrukcja Obsługi

Interaktywny Powiat Tarnowski. Pocket Power 6000T UNIWERSALNA ŁADOWARKA SOLARNA USB 5V. Instrukcja Obsługi Pocket Power 6000T UNIWERSALNA ŁADOWARKA SOLARNA USB Interaktywny Powiat Tarnowski Instrukcja Obsługi 1. Wstęp Przeznaczona dla mieszkańców Unii Europejskiej. Ważne informacje dotyczące środowiska. Ten

Bardziej szczegółowo

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Zalecenia bezpieczeństwa W celu zapewnienia stałego bezpieczeństwa i niskiego ryzyka porażenia prądem elektrycznym, należy przestrzegać

Bardziej szczegółowo

STL MF Instrukcja montażowa

STL MF Instrukcja montażowa STL MF Instrukcja montażowa Elektroniczny wielofunkcyjny regulator prędkości obrotowej, silników jednofazowych (230V, 50Hz) przystosowanych do regulacji napięciowej. Dane techniczne Napięcie 230V 50Hz

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II. spawana

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II. spawana Załącznik nr 2 do zapytania z dnia 10.12.2014 r. Kody CPV: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Dostawa sprzętu serwerowego i akcesoriów sieciowych 32520000-4 Sprzęt i kable telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Regulator ładowania Steca Tarom MPPT MPPT 6000

Regulator ładowania Steca Tarom MPPT MPPT 6000 Regulator ładowania Steca Tarom MPPT MPPT 6000 Regulator ładowania Steca Tarom MPPT 6000 wyznacza nowe standardy w obszarze regulatorów MPPT. Nadzwyczajna sprawność z unikalnymi cechami bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14 DTR

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14 DTR HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: +48 (32) 353 41 31 + 48 (32) 601 20 60 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14 DTR Katowice, 2001 r. V01.01.2015 1 2 1. Wstęp.

Bardziej szczegółowo

HART-COM - modem / przenośny komunikator HART

HART-COM - modem / przenośny komunikator HART CECHY Kalibracja przyrządów obiektowych wyposażonych w protokół HART Praca jako przenośny komunikator HART lub modem HART / USB Wbudowany zasilacz przetworników 2-przew. Wbudowana funkcja rezystora 250Ω

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZASILANIA AWARYJNEGO UPS

SYSTEMY ZASILANIA AWARYJNEGO UPS SYSTEMY ZASILANIA AWARYJNEGO UPS SERIA Z MODYFIKOWANĄ SINUSOIDĄ AKTYWOWANE SIECIĄ (LINE-INTERACTIVE) obudowa wolnostojąca (Tower), obudowa leżąca (Desktop) jednofazowe wejście / wyjście, 230 V AC, 50 Hz,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 v2.0-03.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Podręcznik skrócony Prestigio MultiPhone PAP4322 DUO

Podręcznik skrócony Prestigio MultiPhone PAP4322 DUO 1. Zawartość opakowania 1. Telefon 2. Adapter AC 3. Słuchawki 4. Kabel USB 5. 6. Karta gwarancyjna 7. Uwagi dotyczące kwestii prawnych i bezpieczeństwa 8. Akumulator 9. Pokrowiec 2. Przegląd 1 2 3 4 5

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 DTR_2011_11_PS-1

Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 DTR_2011_11_PS-1 Przekaźnik sygnalizacyjny 1. ZASTOSOWANIE Przekaźnik sygnalizacyjny przeznaczony jest do użytku w układach automatyki i zabezpieczeń. Urządzenie umożliwia wizualizację i powielenie jednego sygnału wejściowego.

Bardziej szczegółowo

Zasilacz UPS 3105 Podręcznik użytkownika

Zasilacz UPS 3105 Podręcznik użytkownika Zasilacz UPS 3105 Podręcznik użytkownika Zasilacz UPS 3105 Podręcznik użytkownika Wprowadzenie... 4 Cechy:... 4 Inspekcja jednostki... 4 Świadectwo CE... 4 Instrukcja bezpieczeństwa... 5 PRZED UŻYCIEM

Bardziej szczegółowo

Niania elektroniczna Motorola Babyphone

Niania elektroniczna Motorola Babyphone INSTRUKCJA OBSŁUGI Niania elektroniczna Motorola Babyphone Nr produktu 260051 Strona 1 z 8 1. Zakres dostawy: 1 x Jednostka rodzica 1 x Jednostka dziecka 2 x akumulator AAA dla jednostki rodzica 1 x zasilacz

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

STX. Advanced Audio Technology. Instrukcja obsługi: Subwooferów aktywnych STX

STX. Advanced Audio Technology. Instrukcja obsługi: Subwooferów aktywnych STX STX Advanced Audio Technology Instrukcja obsługi: Subwooferów aktywnych STX 1 Dziękujemy za zakup produktów naszej firmy. Informacja zawarte w poniższej instrukcji obsługi mogą ulec zmianie bez powiadomienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi niszczarki CS 2418 CD

Instrukcja obsługi niszczarki CS 2418 CD Instrukcja obsługi niszczarki CS 2418 CD Uwaga! Karta gwarancyjna znajduje się na końcu instrukcji obsługi Zasady bezpieczeństwa Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem, należy zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo