VA. Instrukcja obsługi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "500 700-1200VA. Instrukcja obsługi"

Transkrypt

1 VA Instrukcja obsługi

2 Spis treści 1 Ważne ostrzeżenia oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa 4 2 Wstęp 6 3 Zasada działania 7 4 Instalowanie i eksploatacja zasilacza Panel przedni i tylny zasilacza Graficzny wyświetlacz LCD: Instalowanie: Sygnalizacja stanu i alarmów: 11 5 Przechowywanie i transport 12 6 Obsługa techniczna oraz identyfikacja i usuwanie niesprawności Problemy ogólne: Działania zaradcze: 13 7 Specyfikacja techniczna 15 8 Parametry bezpiecznika 17 9 Warunki gwarancji Wykaz autoryzowanych punktów serwisowych: 20

3 Porady i zalecenia Przed rozpoczęciem użytkowania zasilacza przeczytaj starannie tę Instrukcję. Trzymaj Instrukcję pod ręką, żebyś mógł z niej korzystać, jeśli zajdzie taka potrzeba. Gniazdo drukarki służy do przyłączania drukarki laserowej.(brak sygnału wyjściowego przy braku napięcia w sieci elektrycznej). Zabrania się zasilania z zasilacza takich obciążeń jak elektryczne wentylatory, suszarki czy wiertarki. Przed zamianą akumulatorów na akumulatory innej marki i innego typu należy upewnić się czy ich napięcie ładowania odpowiada napięciu ładowania zasilacza (akumulatory różnią się napięciami ładowania). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o skonsultowanie się z przedstawicielem producenta. Wszelkie zmiany konfiguracji systemu, jego budowy i składu wpływają na parametry użytkowe zasilacza; z tego względu przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian należy skonsultować się z przedstawicielem producenta. 3

4 1 Ważne ostrzeżenia oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa OSTRZEŻENIE! NIE STOSOWAĆ DO ZASILANIA URZĄDZEŃ PODTRZYMUJĄCYCH ŻYCIE Ta seria jest przeznaczona do zasilania urządzeń domowych i komercyjnych komputerów PC, nie należy jej więc stosować do zasilania urządzeń podtrzymujących życie lub innych urządzeń o krytycznym znaczeniu. OSTRZEŻENIE! ZAGROŻENIE PORAŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM Wyjściowe zaciski lub gniazdo mogą znajdować się pod napięciem, nawet gdy zasilacz jest odłączony od sieci elektrycznej. W zasilaczu tym występują potencjalnie niebezpieczne napięcia. Nie należy otwierać jego obudowy. Wewnątrz nie znajdują się żadne elementy podlegające obsłudze przez użytkownika. Oprócz wymiany akumulatorów, wszystkie czynności z zakresu obsługi technicznej oraz serwisowej mogą być wykonywane jedynie przez personel posiadający stosowne uprawnienia. Przed przystąpieniem do wymiany akumulatorów należy wyłączyć zasilacz i wyciągnąć jego kabel z gniazdka sieciowego. Nie wolno podłączać zasilacza do gniazdka sieciowego bez prawidłowego uziemienia. Nie wolno usuwać styku uziemienia ze wtyku sieciowego zasilacza. W zasilaczu znajduje się bateria akumulatorów i kondensatory elektrolityczne. W związku z tym przed przystąpieniem do prac obsługowych, wymagających otwarcia obudowy, po wyłączeniu zasilacza należy jeszcze odczekać 5 minut. 4

5 WYBÓR MIEJSCA PRACY ZASILACZA I JEGO PRZYŁĄCZENIE Zasilacz należy zainstalować w czystym środowisku, w pomieszczeniu, z dala od źródeł nadmiernej wilgoci lub gorąca, pyłu, bezpośredniego promieniowania słonecznego, łatwopalnych gazów lub oparów. Zasilacz należy umieścić i użytkować w miejscu, w którym temperatura otoczenia zawiera się w zakresie od -5 C do 40 C. Optymalną trwałość eksploatacyjną akumulatorów uzyskuje się, gdy temperatura nie przekracza 30 C Zasilacz musi być zasilany z jednofazowego gniazdka sieciowego z uziemieniem, należy go więc zainstalować w pobliżu takiego gniazdka. Zasilacz musi stać na płaskiej, stabilnej powierzchni, z zachowaniem dostatecznej wolnej przestrzeni wokół do celów wentylacji. Nie blokować otworów wentylacyjnych. Nie stawiać żadnych napojów na zasilaczu - ich rozlanie grozi porażeniem. Nie wolno użytkować zasilacza w miejscach, w których jest on narażony na kontakt z gazami łatwopalnymi, substancjami o działaniu korozyjnym, silnym zapyleniem, udarami mechanicznymi ani na zewnątrz budynków. OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BATERII AKUMULATORÓW W skład zasilacza wchodzi bateria akumulatorów kwasowo-ołowiowych. NIE WOLNO otwierać akumulatorów. NIE WOLNO zwierać ani łączyć ze sobą wyprowadzeń baterii. W ciągu 80 dni od otrzymania zasilacza należy przeprowadzić ładowanie baterii. Po pierwszym naładowaniu, jeżeli UPS nadal nie będzie używany, należy ją doładowywać przez godzin nie rzadziej niż raz na 3 miesiące; w przeciwnym razie bateria może ulec uszkodzeniu. Podczas normalnej pracy zasilacza baterie są doładowywane automatycznie. Gdy bateria nie nadaje się do dalszego użytku, należy ją zutylizować zgodnie ze stosownymi przepisami. 5

6 2 Wstęp Zasilacze bezprzerwowe (UPS) z serii VIPER chronią urządzenia elektryczne przed wszelkimi problemami z zasilaniem, takimi jak zaniki czy spadki napięcia, przepięcia, zakłócenia itp. Są one przeznaczone do zasilania urządzeń elektronicznych takich jak komputery i sprzęt telekomunikacyjny. Główne cechy: Niski poziom harmonicznych na wyjściu Przebieg wyjściowy jest sinusoidalny. Inteligentna technologia MCU Inteligentny blok MCU automatycznie monitoruje napięcie wejściowe, przepięcia, spadki napięcia, przerwy w zasilaniu, obciążenia na wyjściu oraz stan baterii, tym samym zapewniając dobrą ochronę urządzeń. Wysoka niezawodność Zasilacz chroni skutecznie przed wejściowymi przepięciami, spadkami napięcia, przeciążeniem, zwarciami, przeładowaniem i niedoładowaniem baterii, dzięki czemu zwiększa niezawodność pracy zasilanych z niego urządzeń. Start w trybie pracy z baterii i ponowny start Zasilacz można uruchomić w trybie pracy z baterii przy braku napięcia w sieci lub uruchomić ponownie po pojawieniu się tego napięcia. 6

7 Zarządzanie jakością zasilania przyjazne dla użytkownika Opcjonalne oprogramowanie inteligentne umożliwia, za pośrednictwem portu RS232 lub USB automatyczne zapisanie danych i wyłączenie komputerów, a także zdalne monitorowanie stanu zasilacza w czasie rzeczywistym. Zielona moc (Green power) Ta seria zasilaczy charakteryzuje się wysoką sprawnością, klasą A i spełnia standard zielonej mocy. 3 Zasada działania Gdy parametry sieci elektrycznej są prawidłowe, zasilacz UPS z serii VIPER zapewnia zasilanie obciążenia bezpośrednio z sieci, natomiast gdy napięcie sieci jest niższe od 190 V lub wyższe niż 265 V, zasilacz przełącza się na tryb zasilania z baterii w celu ochrony obciążenia. Po powrocie napięcia do normalnego poziomu, ładowarka zasilacza automatycznie przechodzi do ładowania baterii. Pełne naładowanie baterii trwa około 12 godzin. 7

8 4 Instalowanie i eksploatacja zasilacza 4.1 Panel przedni i tylny zasilacza RS232 Two communication interface are optional AUTO START AUTO START USB USB ON OFF ON OFF AC OUTPUT 220V/230V/240V AC OUTPUT 220V/230V/240V AC INPUT 220V-240V 2.0A AC INPUT 220V-240V 2.0A FUSE F5AL 250V FUSE F5AL 250V VIPER front panel VIPER IEC rear panel VIPER SCHUKO rear panel 1. Graficzny wyświetlacz LCD 2. Wyłącznik zasilania 3. Port komunikacyjny RS232 lub USB 4. Wyłącznik automatycznego startu 5. Gniazdo wyjściowe 6. Gniazdo wejściowe z bezpiecznikiem 8

9 4.2 Graficzny wyświetlacz LCD: Wskazanie nieprawidłowości Sygnalizacja trybu pracy Wejściowe napięcie/ częstotliwość Sygnalizacja poziomu naładowania baterii Wyjściowe napięcie/ częstotliwość Sygnalizacja wykorzystania obciążenia 4.3 Instalowanie: 1) Po rozpakowaniu zasilacza należy sprawdzić czy nie uległ on uszkodzeniu mechanicznemu podczas transportu. Wszelkie uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić sprzedawcy. 2) Zasilacz powinien stać na płaskiej, stabilnej powierzchni, z zachowaniem odpowiedniej wolnej przestrzeni wokół niego dla zapewnienia należytej wentylacji. Nie blokować otworów wentylacyjnych. 3) Domyślne znamionowe napięcie wejściowe i wyjściowe zasilacza wynosi 230 V (przy użyciu specjalnego oprogramowania napięcie wyjściowe można ustawić na 220 V lub 240 V). Kabel wyjściowy jest typu IEC, dla gniazda IEC (niemiecki kabel dla wyjścia Schuko). Obudowa powinna być uziemiona. Sprawdzić czy przewód uziemiający zapewnia dobre połączenie. 4) Przed wykonaniem jakichkolwiek połączeń i załączeniem zasilacza należy sprawdzić czy spełniane są następujące warunki: 9

10 wszystkie urządzenia przyłączone do zasilacza nie przekraczają jego maksymalnej obciążalności (podanej na tylnej ścianie zasilacza i w specyfikacji). 5) Przyłączyć kabel sieciowy zasilacza do sprawnego gniazda sieciowego z uziemieniem. Gdy w sieci jest napięcie, automatycznie rozpocznie się ładowanie baterii. Schemat gniazda wejściowego jest następujący: L N L - faza, N - zero 6) Przyłączyć komputer i monitor do wyjściowego gniazda przemiennoprądowego na tylnej ścianie zasilacza. 7) Przed pierwszym załączeniem zasilacza należy przeprowadzić ładowanie jego baterii przez 24 godziny. Nawet przy wyłączonym zasilaczu przyłączone do niego urządzenia będą zasilane. Jeśli bateria nie zostanie najpierw naładowana, czas podtrzymania może się skrócić. 8) W celu załączenia należy lekko wcisnąć wyłącznik zasilania zasilacza na 1 sekundę, a po jego pełnym uruchomieniu się załączyć przyłączone komputery. 9) W celu wyłączenia należy lekko wcisnąć wyłącznik zasilania zasilacza na 1 sekundę, aż do wyłączenia się zasilacza. Uwaga: sposób instalowania oprogramowania monitorującego podano w instrukcji tego oprogramowania. 10

11 4.4 Sygnalizacja stanu i alarmów: Stan zasilacza Parametry sieci normalne - Obciążenia są zasilane z sieci - Bateria jest ładowana Parametry sieci normalne - Obciążenia są zasilane z sieci - Bateria jest całkowicie naładowana Brak napięcia lub nieprawidłowe parametry sieci - Zasilacz pracuje w trybie podtrzymania z baterii Całkowicie rozładowana bateria zasilacza - Niezwłocznie zapisać dane i wyłączyć komputer Przeciążenie wyjścia zasilacza - Zmniejszyć obciążenie Wyświetlacz LCD Pokazuje napięcie wejściowe/wyjściowe, poziom obciążenia, poziom naładowania baterii (segmenty zapalają się kolejno) Świeci cały 5-segmentowy wskaźnik poziomu naładowania baterii Pokazuje nieprawidłowe napięcie i częstotliwość na wejściu, prawidłowe napięcie i częstotliwość wyjściowe. Wskaźnik trybu pracy wskazuje pracę z baterii. Migocze najniższy segment wskaźnika poziomu naładowania baterii Cały wskaźnik poziomu obciążenia migocze Alarm dźwiękowy Nie dotyczy Nie dotyczy Sygnał dźwiękowy co 4 sekundy, a po upływie 30 sekund co 8 sekund Sygnał dźwiękowy co 0,5 sekundy Sygnał dźwiękowy co 1 sekundę albo ciągły 11

12 5 Przechowywanie i transport Zasilacze z serii VIPER są precyzyjnymi urządzeniami, w związku z czym należy im zapewnić odpowiednie opakowanie podczas transportu i przechowywania, chroniące przed wilgocią, pyłem, udarami, wibracją oraz korozją chemiczną. Stosować karton odpowiedniej wielkości i wkładkę wypełniającą ze styropianu. 12

13 6 Obsługa techniczna oraz identyfikacja i usuwanie niesprawności 6.1 Problemy ogólne: Problem 1: Zasilacz nie załącza się po naciśnięciu wyłącznika zasilania. Czynności: Sprawdzić czy kabel sieciowy jest prawidłowo przyłączony do gniazda sieci lub czy nie zadziałał bezpiecznik wejścia przemiennoprądowego. Problem 2: Odłączenie wejściowego przewodu sieciowego, gdy zasilacz jest załączony, nie powoduje jego przełączenia się na pracę z baterii. Czynności: Istnieje kilka możliwych przyczyn takiego stanu rzeczy: rozładowana bateria albo przeciążenia lub zwarcie wyjścia. Naładować całkowicie lub wymienić baterię albo sprawdzić wyjście pod kątem jego przeciążenia lub zwarcia. Zmniejszyć obciążenie jeśli występuje przeciążenie lub usunąć zwarcie. 6.2 Działania zaradcze: Jeśli zasilacz nie jest używany przez długi czas, należy doładowywać baterię co 3 miesiące, przez godzin, o ile jest to możliwe, przed załączeniem; jako obciążenia do rozładowywania przez 1-3 minuty można użyć komputera lub żarówki 100 W. Nieużywana przez długi czas i niedoładowywana bateria ulega samorozładowaniu; długotrwałe pozostawanie baterii w stanie niecałkowicie naładowanym jest dla niej szkodliwe. 13

14 Obsługiwać lub wymieniać baterie zgodnie z następującymi sugestiami: Temperatura otoczenia Trwałość eksploatacyjna baterii 20 C 3-5 lat 30 C 2-3 lata Naładować/ rozładować co 6 miesięcy Przez 18 miesięcy po nabyciu Przez 10 miesięcy po nabyciu Comiesięczna obsługa techniczna Jeśli nie występują zaniki napięcia w sieci, rozładowywać baterię przez 1-3 minuty W przypadku niesprawności zasilacza należy skontaktować się z przedstawicielem producenta. 14

15 7 Specyfikacja techniczna VIPER VIPER Model zasilacza VIPER Napięcie wejścia V Wejście Częstotliwość wejścia 50 Hz/60Hz ±10% P.F. (VA/W) = 0,6 300 W 420 W 720 W Wyjście Ochrona Napięcie wyjścia Częstotliwość wyjścia Zabezpieczenie przed spadkiem napięcia sieci Zabezpieczenie przed przepięciami w sieci Zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem baterii Zabezpieczenie przed przeciążeniem i zwarciem V (w trybie podtrzymania bateryjnego) Przy prawidłowych parametrach sieci, w trybie pracy z baterii częstotliwość wyjściowa jest taka sama jak wejściowa, tj. 50/60 Hz ±0,1; tę samą częstotliwość zapewnia praca z baterii Gdy napięcie sieci <190 V, zasilacz przełącza się w tryb podtrzymania bateryjnego Gdy napięcie sieci >265 V, zasilacz przełącza się w tryb podtrzymania bateryjnego Zasilacz wyłącza się automatycznie, gdy napięcie baterii jest zbyt niskie Praca z baterii: gdy 105%<obciążenie<150%, po upływie 5 sekund następuje wyłączenie; gdy obciążenie 150%, po upływie 200 ms następuje wyłączenie; przy zwarciu wyłączenie następuje natychmiast. Praca z sieci: gdy 105%<obciążenie<130%, uruchamia się tylko alarm, bez wyłączenia; gdy 130% obciążenie<150%, wyłączenie następuje po upływie 5 minut; gdy obciążenie 150%, wyłączenie następuje po upływie 5 sekund 15

16 Inne Czas zmiany trybu pracy 8 ms (wartość typowa) Wyświetlacz LCD Informacje przekazywane za pośrednictwem wyświetlacza opisano w rozdziale 3.1 Przy pracy z baterii sygnał rozbrzmiewa co 8 sekund, przy rozładowanej baterii - co 0,5 sekundy 8s; Jeśli przy pracy z baterii wystąpi przeciążenie, informuje o Alarm dźwiękowy tym sygnał ciągły. Sygnał rozbrzmiewający co 1,5 sekundy oznacza niewielkie przeciążenie przy pracy z sieci; sygnał ciągły oznacza przeciążenie średnie lub duże. Masa, kg 5,0 8,0 8,0 Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość) Temperatura pracy -5 do +40 Wilgotność < 90% (bez kondensacji) Uwaga: specyfikacja ulega zmianom bez powiadomienia. 16

17 8 Parametry bezpiecznika Model zasilacza Miejsce Oznaczenie Model bezpiecznika Charakterystyka bezpiecznika Prąd Bezpiecznik VIPER 500 Panel tylny FUSE 50CT-050H φ5 *20 250V 5A V T H DE ROHS Bezpiecznik VIPER 700 Panel tylny FUSE 50CT-080H φ5 *20 250V 8A V T H DE ROHS Bezpiecznik VIPER 1200 Panel tylny FUSE 50CT-100H φ5 *20 250V 10A T H VDE ROHS T: zwłoczny H: wysokoprądowy 17

18 9 Warunki gwarancji Udzielamy gwarancji na okres 24 miesięcy od daty sprzedaży UPS, jednak nie dłużej niż 36 miesięcy od daty produkcji. Ujawnione w tym okresie wady będą usuwane bezpłatnie w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od daty dostarczenia do autoryzowanego punktu serwisowego. Gwarancją nie są objęte: - uszkodzenia spowodowane użytkowaniem produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami instrukcji obsługi, - uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego transportu lub niewłaściwej obsługi, - uszkodzenia mechaniczne, zawilgocenie, zalanie cieczą i wywołane nimi wady, - uszkodzenia wynikłe wskutek samowolnych, dokonywanych przez użytkownika lub inne nieuprawnione osoby napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych, - czynności przewidziane w instrukcji obsługi, do których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt, np.: zainstalowanie, uruchomienie, sprawdzenie działania, wymiana bezpiecznika sieciowego. W przypadku wystąpienia wady produktu prosimy o kontakt ze sprzedawcą lub autoryzowanym serwisem w celu ustalenia szczegółów naprawy. 18

19 Adnotacje o naprawach gwarancyjnych Lp Data zgłoszenia Data wykonania Opis naprawy Podpis wykonawcy 1 2 Nr seryjny, data produkcji... Data sprzedaży... Sprzedawca... 19

20 10 Wykaz autoryzowanych punktów serwisowych: Fideltronik Inigo Sp. z o.o. ul. Obrońców 25, Warszawa tel./faks:

Instrukcja obsługi. Polski. APC Smart-UPS. 750 VA/1000 VA/1500 VA 100/120/230 V 2U Awaryjny zasilacz bezprzerwowy do montażu w stojaku 990-1194, 5/02

Instrukcja obsługi. Polski. APC Smart-UPS. 750 VA/1000 VA/1500 VA 100/120/230 V 2U Awaryjny zasilacz bezprzerwowy do montażu w stojaku 990-1194, 5/02 Instrukcja obsługi Polski APC Smart-UPS 750 VA/1000 VA/1500 VA 100/120/230 V 2U Awaryjny zasilacz bezprzerwowy do montażu w stojaku 990-1194, 5/02 Wstęp Ten awaryjny zasilacz bezprzerwowy (UPS) firmy

Bardziej szczegółowo

GE Digital Energy. Opis Produktu. LanPro 11/31T. UPS LanPro 11/31T Technology for The Digital World. v. 2.06 - PL

GE Digital Energy. Opis Produktu. LanPro 11/31T. UPS LanPro 11/31T Technology for The Digital World. v. 2.06 - PL Opis Produktu LanPro 11/31T UPS LanPro 11/31T Technology for The Digital World. v. 2.06 - PL OPIS TECHNICZNY / WARUNKI INSTALACYJNE Systemów zasilania gwarantowanego UPS ze statycznym systemem obejściowym

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c i E535

Podręcznik użytkownika. ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c i E535 Podręcznik użytkownika ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c i E535 Uwagi: Przed wykorzystaniem informacji zawartych w niniejszym dokumencie lub przed użyciem produktu, którego dotyczą, należy przeczytać

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP. Instrukcja Montażu i Obsługi

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP. Instrukcja Montażu i Obsługi Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP Instrukcja Montażu i Obsługi Spis treści 1. Wiadomości ogólne 3 2. Dane techniczne/budowa.... 5 3. Podłączenie pompy ciepła do instalacji elektrycznej.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. wybierz wersję: WIFI ZM7WIFI 3G ZM73G

Instrukcja obsługi. wybierz wersję: WIFI ZM7WIFI 3G ZM73G Instrukcja obsługi wybierz wersję: 1 2 WIFI ZM7WIFI 3G ZM73G Instrukcja obsługi WIFI ZM7WIFI Spis treści Wprowadzenie Zawartość Budowa urządzenia Pozycja i podłączenie do zasilania Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

VCI-20 Instrukcja instalacji PL 1

VCI-20 Instrukcja instalacji PL 1 VCI-20 WIZUALIZATOR INFORMACJI TEKSTOWYCH Instrukcja instalacji Rozdziały I. Wstęp...4 II. Instalacja...6 III. Wymagania eksploatacyjne...12 IV. Specyfikacje techniczne....13 VCI-20 Instrukcja instalacji

Bardziej szczegółowo

Fluke 434 II /435 II /437 II

Fluke 434 II /435 II /437 II Fluke 434 II /435 II /437 II Trójfazowy analizator jakości energii PL Styczeń 2012 2012Fluke Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wydrukowano w UE Wszystkie nazwy produktów są zastrzeżonymi znakami

Bardziej szczegółowo

19-calowy Kolorowy monitor Ciekłokrystaliczny (LCD)

19-calowy Kolorowy monitor Ciekłokrystaliczny (LCD) 19-calowy Kolorowy monitor Ciekłokrystaliczny (LCD) Instrukcja obsługi Copyright 2005, Wszystkie prawa zastrzeżone. Niniejszy podręcznik chroniony jest prawem autorskim. Znaki towarowe: MS-DOS i Windows

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

Przeznaczenie. Aktualizacja. Znaki towarowe. Ekologia. Bezpieczeństwo

Przeznaczenie. Aktualizacja. Znaki towarowe. Ekologia. Bezpieczeństwo Dziękujemy za zakup dekodera PVR HD 7000. Prosimy o dokładne zapoznanie się z Instrukcją obsługi dzięki temu można będzie bez kłopotu i bezpiecznie skonfigurować urządzenie, a potem maksymalnie wykorzystywać

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU!!!UWAGA!!! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac montażowych, serwisowych oraz użytkowania urządzenia należy dokładnie

Bardziej szczegółowo

Domowy Alarm Gazowy DAG-11

Domowy Alarm Gazowy DAG-11 Domowy Alarm Gazowy DAG-11 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU!!!UWAGA!!! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac montażowych, serwisowych oraz użytkowania urządzenia należy dokładnie zapoznać się z poniższą instrukcją.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster INSTRUKCJA EKSPLOATACJI Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue BlueMaster PL INSTRUKCJA EKSPLOATACJI DWUPŁASZCZOWYCH ZBIORNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO NAZIEMNEGO

Bardziej szczegółowo

MAXDATA Notebook ECO 4500 A. Podręcznik użytkownika

MAXDATA Notebook ECO 4500 A. Podręcznik użytkownika MAXDATA Notebook ECO 4500 A Podręcznik użytkownika PL 92 Spis treści Wskazówka 95 Ważne Wskazówki bezpieczeństwa 99 Wireless LAN...101 Dodatkowe informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania sprzętu

Bardziej szczegółowo

Podrecznik użytkownika PROTECT A. PROTECT A. 500 PROTECT A. 700

Podrecznik użytkownika PROTECT A. PROTECT A. 500 PROTECT A. 700 Podrecznik użytkownika PROTECT A. PROTECT A. 500 PROTECT A. 700 1.Właściwości pracy i Seria urządzeń UPS (uninterruptible power supply ) PROTECT A. znajduje zastosowanie w domowych I biurowych komputerach

Bardziej szczegółowo

METRA HIT 16 I / L / T Multimetr cyfrowy z linijką analogową

METRA HIT 16 I / L / T Multimetr cyfrowy z linijką analogową Instrukcja obsługi METRA HIT 16 I / L / T Multimetr cyfrowy z linijką analogową 3-348-892-100 z opcją pomiaru izolacji 9/5.06 METRA HIT 16 I/L METRA HIT 16 T (1) (5/5a) (2) (3/3a) (4/4a) (5/5b) (2) (3)

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

Monitor UV-900. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego

Monitor UV-900. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego Monitor UV-900 Instrukcja obsługi Dokument przetłumaczony z języka angielskiego Strona celowo pozostawiona pusta Spis treści Spis treści Wprowadzenie.... Wymagania wstępne....2 Ważne informacje dla Użytkownika....3

Bardziej szczegółowo

Notebook Belinea b.book 2.1 Podręcznik użytkownika

Notebook Belinea b.book 2.1 Podręcznik użytkownika Notebook Belinea b.book 2.1 Podręcznik użytkownika b2.1pl1.1 2 Spis treści Wskazówka 5 Informacje na temat zwrotu zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych... 8 Ważne Wskazówki bezpieczeństwa 9

Bardziej szczegółowo

MAXDATA Notebook ECO 4011 IW. Podręcznik użytkownika

MAXDATA Notebook ECO 4011 IW. Podręcznik użytkownika MAXDATA Notebook ECO 4011 IW Podręcznik użytkownika PL 46 Spis treści Wskazówka 49 Informacje na temat zwrotu zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych... 52 Ważne Wskazówki bezpieczeństwa 53 Wireless

Bardziej szczegółowo

Komputer firmy Acer serii Aspire S3. Podręcznik użytkownika

Komputer firmy Acer serii Aspire S3. Podręcznik użytkownika Komputer firmy Acer serii Aspire S3 Podręcznik użytkownika 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik użytkownika Komputer firmy Acer serii Aspire S3 Wydanie oryginalne: 02/2012 Oznaczenie modelu: Numer

Bardziej szczegółowo

CP 50. oraz CP 50 Plus 12-odprowadzeniowy elektrokardiograf, do badań spoczynkowych. Instrukcja obsługi

CP 50. oraz CP 50 Plus 12-odprowadzeniowy elektrokardiograf, do badań spoczynkowych. Instrukcja obsługi CP 50 oraz CP 50 Plus 12-odprowadzeniowy elektrokardiograf, do badań spoczynkowych Instrukcja obsługi ii Welch Allyn CP 50 elektrokardiograf do badań spoczynkowych 2009 Welch Allyn, Inc. Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190 IMMERWATER 190 Instrukcja montażu i obsługi Kod: IW-190 1 Spis treści 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. ThinkPad E550, E555 i E550c

Podręcznik użytkownika. ThinkPad E550, E555 i E550c Podręcznik użytkownika ThinkPad E550, E555 i E550c Informacja: Przed wykorzystaniem informacji zawartych w niniejszym dokumencie lub przed użyciem produktu, którego dotyczą, należy przeczytać ze zrozumieniem:

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SIŁOWNIA SI24-30

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SIŁOWNIA SI24-30 DTR SI24-30 strona/stron: 1 /15 MERAWEX DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SIŁOWNIA SI24-30 22.02.2005r Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: Nr dokumentacyjny: 0290.00.91-01-0 DTR SI24-30 strona/stron: 2 /15

Bardziej szczegółowo

OnyX Dream CENTRALA WENTYLACYJNA Z ODZYSKIEM CIEPŁA INSTRUKCJA OBSŁUGI I SERWISU

OnyX Dream CENTRALA WENTYLACYJNA Z ODZYSKIEM CIEPŁA INSTRUKCJA OBSŁUGI I SERWISU OnyX Dream CENTRALA WENTYLACYJNA Z ODZYSKIEM CIEPŁA INSTRUKCJA OBSŁUGI I SERWISU Spis treści 1. INFORMACJE TECHNICZNE... 4 1.1. Rysunki urządzenia... 4 1.2. Tabele i wykresy... 5 1.3. Pobór energii elektrycznej...

Bardziej szczegółowo

Projektor Acer. Seria X1160/X1260 Podręcznik użytkownika

Projektor Acer. Seria X1160/X1260 Podręcznik użytkownika Projektor Acer Seria X1160/X1260 Podręcznik użytkownika Copyright 2007. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik użytkownika projektora Acer serii X1160/X1260 Wydanie oryginalne: 8/2007

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 v.2 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI...3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA...5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA...6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA...6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L. K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L

K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L. K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L Rejestrator Cyfrowy S E R I E: INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego użytku. Wersja PL 2011.06 Strona 1 / 81 BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Komputer Aspire Serii 4715Z/4315. Instrukcja Obsługi

Komputer Aspire Serii 4715Z/4315. Instrukcja Obsługi Komputer Aspire Serii 4715Z/4315 Instrukcja Obsługi Copyright 2007. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Aspire 4715Z/4315 Wydanie oryginalne: 08/2007 Publikacja

Bardziej szczegółowo