Instrukcja obsługi HYDRAULICZNY SPRZĘT RATOWNICZY. Rozpieracze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi HYDRAULICZNY SPRZĘT RATOWNICZY. Rozpieracze"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi HYDRAULICZNY SPRZĘT RATOWNICZY Rozpieracze Przebadano zgodnie z EN i NFPA 1936 Hydrauliczny sprzęt ratowniczy (rozpieracze): Strona 1/36

2 Spis treści 1 Informacje ogólne Informacje na temat Instrukcji obsługi Objaśnienia symboli Ograniczenie odpowiedzialności Prawa autorskie Warunki gwarancji Serwis techniczny 6 2 Bezpieczeństwo Użycie zgodne z przeznaczeniem Odpowiedzialność użytkownika Osoby obsługujące urządzenie Środki ochrony osobistej Szczególne niebezpieczeństwa Zabezpieczenia Postępowanie w razie niebezpieczeństwa i przy wypadkach Tabliczki informacyjne 14 3 Dane techniczne Warunki użytkowania Tabliczka znamionowa 16 4 Budowa i działanie Widok urządzenia Krótki opis Zasilanie hydrauliczne Podłączanie urządzeń Obsługa uchwytu sterującego Wymiana końcówek rozpieracza (urządzenia wielofunkcyjne) 23 5 Zakres użycia Wskazówki bezpieczeństwa Rozpieranie Ciągnięcie Miażdżenie Podnoszenie Zdejmowanie poszycia 26 6 Transport, opakowanie i przechowywanie Wskazówki bezpieczeństwa Kontrola dostawy Symbole na opakowaniu Usuwanie opakowania Przechowywanie 28 7 Instalacja i pierwsze użycie Wskazówki bezpieczeństwa Kontrola Instalacja Wyłączanie (zakończenie pracy) 30 8 Obsługa techniczna Wskazówki bezpieczeństwa Czyszczenie i konserwacja Plan konserwacji 32 9 Usterki Wycofywanie z użytkowania / recykling Deklaracja zgodności WE 35 Hydrauliczny sprzęt ratowniczy (rozpieracze): Strona 2/36

3 Informacje ogólne 1 Informacje ogólne 1.1 Informacje na temat Instrukcji obsługi Niniejsza Instrukcja obsługi zawiera istotne wskazówki dotyczące pracy z hydraulicznymi nożycami ratowniczymi i urządzeniami wielofunkcyjnymi. Warunkiem bezpiecznej pracy jest przestrzeganie wszystkich podanych wskazówek bezpieczeństwa oraz zaleceń. Ponadto należy przestrzegać lokalnych przepisów BHP i ogólnych zasad bezpieczeństwa dotyczących sposoby użycia tego typu urządzeń. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac należy dokładnie przeczytać Instrukcję obsługi! Stanowi ona część produktu i musi być przechowywana w miejscu znanym i stale dostępnym dla pracowników. Niniejsza dokumentacja zawiera informacje na temat użycia tego urządzenia, niezależnie od jego typu. Dlatego Instrukcja zawiera również objaśnienia nieodnoszące się do danego typu urządzenia. Wszystkie informacje, dane techniczne, grafiki i rysunki zawarte w Instrukcji obsługi są oparte na najnowszych danych dostępnych w momencie utworzenia niniejszej Instrukcji. Dlatego oprócz przeczytania Instrukcji obsługi zalecamy, aby pracownicy odbyli szkolenie w zakresie obsługi (zakresu stosowania, metod użycia itp.) tego sprzętu ratowniczego, które jest przeprowadzane przez naszych wykwalifikowanych szkoleniowców. Hydrauliczny sprzęt ratowniczy (rozpieracze): Strona 3/36

4 Informacje ogólne 1.2 Objaśnienia symboli Ostrzeżenia Ostrzeżenia są oznaczone symbolami w niniejszej Instrukcji obsługi. Poszczególne wskazówki są sygnalizowane przez hasła informujące o stopniu zagrożenia. Należy bezwzględnie przestrzegać tych wskazówek, aby zapobiegać wypadkom oraz obrażeniom osób i stratom materialnym. NIEBEZPIECZEŃSTWO!... sygnalizuje sytuację bezpośredniego zagrożenia, mogącą prowadzić do śmierci lub ciężkich obrażeń, jeżeli nie zostaną podjęte odpowiednie środki zaradcze. UWAGA!... sygnalizuje sytuację potencjalnego zagrożenia, mogącą prowadzić do śmierci lub ciężkich obrażeń, jeżeli nie zostaną podjęte odpowiednie środki zaradcze. OSTROŻNIE!... sygnalizuje sytuację potencjalnego zagrożenia, mogącą prowadzić do lekkich obrażeń, jeżeli nie zostaną podjęte odpowiednie środki zaradcze. OSTRZEŻENIE!... sygnalizuje potencjalnie niebezpieczną sytuację mogącą prowadzić do strat materialnych w przypadku niepodjęcia odpowiednich środków zaradczych. Wskazówki i porady WSKAZÓWKA!... zawiera pożyteczne wskazówki i zalecenia oraz informacje ułatwiające wydajną i bezawaryjną eksploatację urządzenia. Hydrauliczny sprzęt ratowniczy (rozpieracze): Strona 4/36

5 Informacje ogólne 1.3 Ograniczenie odpowiedzialności Wszystkie informacje i wskazówki zawarte w niniejszej Instrukcji obsługi zostały zredagowane z uwzględnieniem obowiązujących norm i przepisów, zgodnie z aktualnym stanem techniki oraz w oparciu o nasze długoletnie obserwacje i doświadczenia. Producent nie odpowiada za szkody spowodowane: nieprzestrzeganiem Instrukcji obsługi użyciem niezgodnym z przeznaczeniem obsługą przez niewykwalifikowanych pracowników samowolną modyfikacją urządzenia zmianami technicznymi użyciem części zamiennych niezatwierdzonych przez producenta użyciem nieoryginalnych akcesoriów Rzeczywisty zakres dostawy może odbiegać od objaśnień i ilustracji w niniejszej Instrukcji w przypadku wersji specjalnych lub zmian technicznych. 1.4 Prawa autorskie Wszystkie teksty, rysunki, ilustracje i zdjęcia w niniejszej Instrukcji obsługi mogą być używane bez ograniczeń bez wcześniejszej zgody. WSKAZÓWKA! Więcej informacji, zdjęć i rysunków jest dostępnych na naszej stronie internetowej. Hydrauliczny sprzęt ratowniczy (rozpieracze): Strona 5/36

6 Informacje ogólne 1.5 Warunki gwarancji Warunki gwarancji zostały dołączone do dokumentacji sprzedaży jako oddzielny dokument. 1.6 Serwis techniczny Wszelkich informacji technicznych udziela nasz serwis. Niemcy Nazwisko: P. Tanja Haberkern Telefon: +49 (0) 7135 / Faks: +49 (0) 7135 / Austria Nazwisko: P. Robert Niederhofer Telefon: +43 (0) 7255 / Faks: +43 (0) 7255 / WSKAZÓWKA! Kontaktując się z naszym serwisem technicznym proszę podać nazwę, typ i rok produkcji urządzenia. Dane te znajdują się na tabliczce znamionowej urządzenia. Hydrauliczny sprzęt ratowniczy (rozpieracze): Strona 6/36

7 Bezpieczeństwo 2 Bezpieczeństwo Ten rozdział Instrukcji obsługi zawiera dokładny opis wszystkich aspektów bezpieczeństwa, które są niezbędne dla optymalnej ochrony pracowników obsługujących urządzenie oraz dla bezpiecznej i bezawaryjnej eksploatacji. Nieprzestrzeganie procedur i wskazówek bezpieczeństwa opisanych w niniejszej Instrukcji wiąże się z poważnym niebezpieczeństwem. 2.1 Użycie zgodne z przeznaczeniem Rozpieracze hydrauliczne zostały zaprojektowane i przebadane wyłącznie w zakresie zastosowań zgodnych z przeznaczeniem opisanych w niniejszej Instrukcji. Zabrania się wykonywania jakichkolwiek innych prac za pomocą tych urządzeń. Rozpieracze () Wszystkie rozpieracze zostały zaprojektowane tak, aby mogły być obsługiwane przez jedną osobę. Urządzenia te służą wyłącznie do otwierania drzwi, podnoszenia pojazdów lub innych ruchomych ciężarów, odpychania i przesuwania części pojazdów i ciężarów oraz do miażdżenia rur i słupków. Do miażdżenia należy używać w miarę możliwości końcówek rozpieracza. Końcówek rozpieracza można używać jako sprzętu do zdejmowania poszycia pojazdów. Zestaw łańcuchowy służy wyłącznie do ciągnięcia. UWAGA! Niebezpieczeństwo związane z użyciem niezgodnym z przeznaczeniem! Użycie urządzeń niezgodne z przeznaczeniem i / lub wykraczające poza zakres użycia zgodnego z przeznaczeniem może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji! Dlatego konieczne jest: - użycie urządzeń wyłącznie do celów opisanych powyżej. - Wszystkie inne informacje na temat fachowej obsługi urządzeń znajdują się w rozdziale 5 (Zakres użycia). Hydrauliczny sprzęt ratowniczy (rozpieracze): Strona 7/36

8 Bezpieczeństwo 2.2 Odpowiedzialność użytkownika Oprócz wskazówek BHP w niniejszej Instrukcji obsługi należy przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa, zapobiegania wypadkom oraz ochrony środowiska odnoszących się do urządzenia. W szczególności konieczne jest, aby: Użytkownik musi zasięgnąć informacji na temat obowiązujących przepisów BHP oraz dodatkowo poprzez ocenę zagrożeń na stanowisku pracy ustalił, jakie szczególne niebezpieczeństwa wiążą się z użyciem urządzeń w miejscu pracy. użytkownik jednoznacznie ustalił i przydzielił zakresy odpowiedzialności dotyczące instalacji, obsługi, konserwacji i czyszczenia urządzenia. użytkownik zadbał, aby wszystkie osoby obsługujące urządzenie przeczytały i zrozumiały całą Instrukcję obsługi. Ponadto musi on regularnie szkolić pracowników i informować ich o niebezpieczeństwach wiążących się z obsługą urządzeń. Ponadto użytkownik odpowiada za to, aby urządzenie było stale w nienagannym stanie technicznym. Dlatego obowiązują następujące warunki: Po każdym użyciu, jednak przynajmniej raz w roku, wyszkolona osoba musi przeprowadzić kontrolę wzrokową urządzenia (zgodnie z przepisami GUV-G 9102 lub zgodnie z rozporządzeniami krajów związkowych). Co trzy lata, lub w razie wątpliwości odnośnie bezpieczeństwa i niezawodności urządzenia, należy dodatkowo przeprowadzić kontrolę działania i udźwigu urządzenia (zgodnie z przepisami GUV-G 9102 lub rozporządzeniami krajów związkowych). Hydrauliczny sprzęt ratowniczy (rozpieracze): Strona 8/36

9 Bezpieczeństwo 2.3 Osoby obsługujące urządzenie W Instrukcji obsługi wymieniono następujące kwalifikacje niezbędne do wykonywania różnych czynności: Osoba przeszkolona Została przeszkolona przez użytkownika w zakresie powierzonych jej zadań oraz możliwych niebezpieczeństw w przypadku niefachowej obsługi. Specjalista ze względu na fachowe wykształcenie, wiedzę i doświadczenie oraz znajomość odpowiednich przepisów producenta jest w stanie wykonać powierzone mu zadania oraz samodzielnie rozpoznawać potencjalne zagrożenia. UWAGA! Niebezpieczeństwo doznania obrażeń ciała w przypadku niewystarczających kwalifikacji pracownika! Niewłaściwa obsługa urządzeń może prowadzić do poważnych obrażeń osób i strat materialnych. Dlatego konieczne jest: - przeprowadzanie określonych czynności wyłącznie przez osoby spełniające warunki wymienione w odpowiednich rozdziałach niniejszej Instrukcji. - niezwłoczne kontaktowanie się ze specjalistami w razie wątpliwości. WSKAZÓWKA! Urządzenie nie może być obsługiwane przez osoby będące pod wpływem alkoholu, leków ani narkotyków! Hydrauliczny sprzęt ratowniczy (rozpieracze): Strona 9/36

10 Bezpieczeństwo 2.4 Środki ochrony osobistej Podczas pracy z rozpieraczami hydraulicznymi należy bezwzględnie nosić środki ochrony osobistej (ŚOO), aby zminimalizować zagrożenia dla pracowników obsługujących urządzenie. Podczas wszelkich prac należy zasadniczo nosić następującą odzież ochronną: Ochronna odzież robocza Podczas pracy należy nosić odzież roboczą przylegającą do ciała, z obcisłymi rękawami, bez odstających części. Służy to ochronie pracownika przed pochwyceniem przez ruchome części urządzenia. Obuwie ochronne W celu ochrony przez ciężkimi, upadającymi częściami oraz przed poślizgnięciem się na śliskim podłożu należy stale nosić obuwie ochronne z podeszwą z gwoździami stalowymi. Rękawice robocze Dla ochrony przed ostrymi krawędziami i odłamkami szkła podczas użycia urządzeń należy nosić rękawice robocze. Kask z osłoną twarzy Dla ochrony przed wyrzucanymi lub spadającymi częściami lub odłamkami szkła należy nosić kask z osłoną twarzy. Okulary ochronne Oprócz osłony twarzy należy dodatkowo nosić okulary ochronne chroniące oczy przed odłamkami. Podczas prac specjalnych należy dodatkowo nosić: ochronniki słuchu Dla ochrony słuchu oprócz podstawowych środków ochrony osobistej należy nosić również ochronniki słuchu. Hydrauliczny sprzęt ratowniczy (rozpieracze): Strona 10/36

11 Bezpieczeństwo 2.5 Szczególne niebezpieczeństwa W następnym rozdziale wymieniono niebezpieczeństwa wynikające z oceny ryzyka. Należy przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa oraz ostrzeżeń w następnych rozdziałach niniejszej Instrukcji, aby zminimalizować potencjalne zagrożenia dla zdrowia i uniknąć sytuacji niebezpiecznych. Elektryczność NIEBEZPIECZEŃSTWO! Zagrożenie życia związane z elektrycznością! Zetknięcie z elementami przewodzącymi napięcie wiąże się z bezpośrednim zagrożeniem życia. Uszkodzenia izolacji lub poszczególnych podzespołów mogą być przyczyną śmierci. Dlatego należy: - w przypadku uszkodzenia izolacji natychmiast odłączyć zasilanie i zlecić naprawę. - zlecać prace przy instalacji elektrycznej wyłącznie specjalistom elektrykom. - odłączać zasilanie przed rozpoczęciem wszelkich prac przy instalacji elektrycznej oraz sprawdzić, czy instalacja faktycznie nie jest pod napięciem. - odłączać zasilanie przed rozpoczęciem konserwacji, czyszczenia lub naprawy oraz zabezpieczyć je przed ponownym włączeniem. - unikać mostkowania lub dezaktywowania bezpieczników. Bezpieczniki wymieniać na nowe o tym samym amperażu. - Części przewodzące prąd elektryczny należy chronić przed wilgocią. Może ona spowodować zwarcie. Hydrauliczny sprzęt ratowniczy (rozpieracze): Strona 11/36

12 Bezpieczeństwo Hałas UWAGA! Niebezpieczeństwo uszkodzenia słuchu przez hałas! Hałas występujący w miejscu pracy może spowodować poważne uszkodzenia słuchu. Dlatego należy: - nosić dodatkowo ochronniki słuchu podczas prac wiążących się ze szczególnym hałasem. - przebywać w strefie niebezpieczeństwa tylko tak długo, jak to konieczne. Energia hydrauliczna UWAGA! Niebezpieczeństwo związane z energią hydrauliczną! Uwalniające się siły hydrauliczne i wyciekający olej hydrauliczny mogą spowodować poważne obrażenia. Dlatego należy: - stale obserwować urządzenie podczas pracy i w razie potrzeby odłożyć. - po każdym użyciu sprawdzać, czy przewody hydrauliczne i urządzenia nie są uszkodzone. - chronić skórę przed strumieniem oleju pod wysokim ciśnieniem (nosić rękawice ochronne). - Natychmiast usunąć olej hydrauliczny z ran i skontaktować się z lekarzem. Hydrauliczny sprzęt ratowniczy (rozpieracze): Strona 12/36

13 Bezpieczeństwo 2.6 Zabezpieczenia Zawór bezpieczeństwa Jeżeli przewód powrotny nie jest prawidłowo podłączony, wskutek czego powrót oleju jest niemożliwy, uruchamia się zawór bezpieczeństwa chroniący urządzenie i operatora, zamontowany w uchwycie sterującym. Wskutek tego na końcu uchwytu wydostaje się w sposób bezpieczny olej hydrauliczny. Natychmiast ustawić zawór sterujący na agregacie hydraulicznym w pozycji 0 i prawidłowo połączyć ze sobą końcówki hydrauliczne. 2.7 Postępowanie w razie niebezpieczeństwa i przy wypadkach Działania zapobiegawcze Zawsze należy być przygotowanym na wypadek Sprzęt pierwszej pomocy (apteczka, koc itp.) musi być stale dostępny i gotowy do użycia Zaznajomić pracowników ze sprzętem ratowniczym, pierwszej pomocy i do sygnalizowania wypadków Nie blokować dróg dostępu dla pojazdów ratowniczych W razie wypadku natychmiast wyłączyć urządzenia udzielić pierwszej pomocy wynieść osoby ze strefy niebezpieczeństwa poinformować osobę odpowiedzialną na miejscu akcji powiadomić pogotowie ratunkowe i/lub straż pożarną nie blokować dróg dostępu dla pojazdów ratowniczych Hydrauliczny sprzęt ratowniczy (rozpieracze): Strona 13/36

14 Bezpieczeństwo 2.8 Tabliczki informacyjne Na urządzeniach znajdują się następujące symbole i tabliczki informacyjne. Odnoszą się one do bezpośredniego sąsiedztwa miejsca, w którym zostały umieszczone. Przestrzegać Instrukcji obsługi Użyć oznaczonego urządzenia dopiero po przeczytaniu całej Instrukcji obsługi. Ostrzeżenie przed obrażeniami rąk Podczas pracy z urządzeniami należy zwrócić uwagę, aby nie doszło do obrażeń dłoni wskutek zgniecenia lub kontaktu z ostrymi krawędziami. UWAGA! Niebezpieczeństwo doznania obrażeń wskutek nieczytelnych symboli! Z upływem czasu naklejki i symbole na urządzeniu mogą ulec zanieczyszczeniu lub stać się nieczytelne z innych powodów. Dlatego konieczne jest: - stałe utrzymanie wszystkich wskazówek bezpieczeństwa, ostrzeżeń i porad dot. obsługi na urządzeniu w czytelnym stanie. - niezwłoczne wymienianie uszkodzonych tabliczek i naklejek na nowe. Hydrauliczny sprzęt ratowniczy (rozpieracze): Strona 14/36

15 Dane techniczne 3 Dane techniczne SP 35 SP 49 SP 60 SP 80 SP 35 SP 49 SP 60 SP 80 Długość 830 mm 851 mm 916 mm 809 mm Szerokość 215 mm 245 mm 329 mm 329 mm Wysokość 208 mm 208 mm 213 mm 213 mm Ciężar 18,3 kg 20,1 kg 24,7 kg 25,0 kg Siła rozpierania w zakresie roboczym* kn kn kn kn Siła zwierania* 99 kn 101 kn 110 kn 102 kn Droga rozpierania 620 mm 710 mm 810 mm 620 mm Ciśnienie znamionowe 630 / 700 bar 630 / 700 bar 630 / 700 bar 630 / 700 bar Klasa EN AS 35/ AS 49/ BS 63/ CS 87/ Nr elementu * wg EN przy ciśnieniu 700 bar Hydrauliczny sprzęt ratowniczy (rozpieracze): Strona 15/36

16 Dane techniczne 3.1 Warunki użytkowania Dozwolony zakres temperatur roboczych dla rozpieraczy wynosi od -20 C do +80 C. Poza tym zakresem nie można zagwarantować, że urządzenie będzie działało prawidłowo. Praca pod wodą Rozpieracze mogą być również stosowane pod wodą. Nie należy przekraczać głębokości zanurzenia 40 m. Do tej głębokości ciśnienie wody nie ma wpływu na ciśnienie hydrauliczne w urządzeniach i przewodach hydraulicznych. WSKAZÓWKA! Po pracy pod wodą w przypadku wody słonej należy całkowicie rozłożyć urządzenie na części i oczyścić. W przypadku wody słodkiej wystarczy dokładne oczyszczenie urządzenia. 3.2 Tabliczka znamionowa Tabliczka znamionowa znajduje się na obudowie wszystkich rozpieraczy. Podano na niej numer seryjny, datę produkcji, ciśnienie znamionowe, nazwę urządzenia oraz normę EN. Hydrauliczny sprzęt ratowniczy (rozpieracze): Strona 16/36

17 Budowa i działanie 4 Budowa i działanie 4.1 Widok urządzenia 1 Końcówka rozpieracza 2 Ramię rozpieracza 3 Uchwyt 4 Przycisk 5 Połączenie hydrauliczne 6 Osłona ochronna 7 Obudowa urządzenia 8 Uchwyt sterujący 9 Przewody hydrauliczne 4.2 Krótki opis Rozpieracze hydrauliczne to urządzenia ratownicze o specjalnej formie, służące do rozpierania, pchania lub ciągnięcia. Służą one do ratowania przytrzaśniętych lub uwięzionych ofiar wypadków. Są one zasilane przez agregat hydrauliczny i służą do otwierania drzwi, podnoszenia pojazdów i innych ruchomych ciężarów, odpychania i przesuwania części pojazdów i innych przedmiotów oraz do miażdżenia rur i słupków. Prędkością ramion rozpieraczy można sterować wciskając mocniej lub słabiej przycisk na uchwycie sterującym. Maksymalną siłę rozpierania osiąga się wyłącznie poprzez całkowite wciśnięcie przycisku. Hydrauliczny sprzęt ratowniczy (rozpieracze): Strona 17/36

18 Budowa i działanie 4.3 Zasilanie hydrauliczne Agregaty i pompy Do zasilania rozpieraczy wolno używać wyłącznie agregatów i pomp ręcznych firmy WEBER-HYDRAULIK. Produkty innych producentów wolno stosować tylko warunkowo. Przed użyciem urządzenia z agregatem innego producenta prosimy bezwzględnie o zasięgnięcie informacji w firmie Weber! OSTRZEŻENIE! Przed użyciem pomp i agregatów innych producentów bezwzględnie skontaktować się z firmą WEBER- HYDRAULIK lub z autoryzowanym przedstawicielem. Niewłaściwe użycie może spowodować niebezpieczne sytuacje, za które nie możemy przejąć odpowiedzialności! Przewody hydrauliczne Urządzenie należy połączyć z agregatem za pomocą wysokociśnieniowych przewodów hydraulicznych. Dostępne są przewody o długości 5, 10 i 20 m. Wraz z rosnącą długością przewodu wzrasta również spadek ciśnienia. Przy długości przewodu 50 m ten spadek ciśnienia jest jeszcze do zaakceptowania i nie ma znacznego wpływu na działanie urządzenia. OSTROŻNIE! Nie używać uszkodzonych przewodów hydraulicznych! Użycie uszkodzonych przewodów hydraulicznych grozi wydostawaniu się medium pod ciśnieniem lub występowaniem drgań przewodów. Dlatego należy: - Poddawać przewody hydrauliczne po każdym użyciu, lecz co najmniej raz w roku kontroli wzrokowej (szczelność, uszkodzenia powierzchni, np. zagięcia) Hydrauliczny sprzęt ratowniczy (rozpieracze): Strona 18/36

19 Budowa i działanie - Co trzy lata, lub w razie wątpliwości odnośnie bezpieczeństwa i niezawodności, należy dodatkowo przeprowadzić kontrolę działania i udźwigu urządzenia (zgodnie z przepisami GUV- G 9102 lub rozporządzeniami krajów związkowych). - Wymieniać przewody hydrauliczne co 10 lat! Data (kod literowy oznaczający np. kwartał i rok) jest podana na osłonie przewodów hydraulicznych. - Przewody hydrauliczne nie mogą być poddawanie rozciąganiu lub skręcaniu. - Nie zginać przewodów hydraulicznych ani nie przeciągać ich przez krawędzie (minimalny promień zgięcia 40 mm). - Nie poddawać przewodów hydraulicznych działaniu wysokich temperatur. - Chronić przewody hydrauliczne przed kontaktem z substancjami chemicznymi, np. kwasami, zasadami lub rozpuszczalnikami, ponieważ mogą one spowodować uszkodzenie warstwy zewnętrznej. Olej hydrauliczny Wszystkie rozpieracze zostały zaprojektowane i przetestowane do użycia z olejem hydraulicznym AERO Shell Fluid 41. Olej ten charakteryzuje się znacznym stopniem czystości i działa bezproblemowo nawet przy temperaturach do -20 C. WSKAZÓWKA! Oprócz wyżej wymienionego oleju zalecamy również: Esso Univis HVI-13, Castrol Hydraulik DB i Fuchs Renolin MR 310. Hydrauliczny sprzęt ratowniczy (rozpieracze): Strona 19/36

20 Budowa i działanie 4.4 Podłączanie urządzeń Połączenie hydrauliczne SINGLE Przed połączeniem obu końcówek należy zdjąć osłony przeciwpyłowe (rys. 1). Następnie połączyć ze sobą końcówkę męską i żeńską i lekko wkręcić do zamknięcia zatrzaskowego (rys. 2). Następnie chwycić końcówkę żeńską za czarny, rowkowany pierścień i obrócić w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara (kierunek 1), aż połączenie zatrzaśnie się (rys. 3). Aby zapobiec zanieczyszczeniu, należy połączyć ze sobą obie osłony przeciwpyłowe (rys. 4). Rozłączanie połączenia odbywa się poprzez obrót w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (kierunek 0). Następnie należy znów założyć osłony przeciwpyłowe. Łączenie ze sobą urządzeń wyposażonych w połączenie hydrauliczne SINGLE może odbywać się również przy bezciśnieniowym obiegu oleju, o ile podłączone urządzenia nie są zasilane. Rys. 1 Rys. 2 Rys. 3 Rys. 4 WSKAZÓWKA! Przy użyciu połączenia hydraulicznego SINGLE niepotrzebna jest wtyczka odciążająca. Hydrauliczny sprzęt ratowniczy (rozpieracze): Strona 20/36

21 Budowa i działanie Złącze wtykowe (SKS) Przed połączeniem obu części złącza należy zdjąć osłony przeciwpyłowe. Następnie chwycić ręką tuleję końcówki żeńskiej, a drugą ręką trzymać końcówkę męską (czarną) za element sześciokątny. Połączyć obie końcówki i wcisnąć końcówkę żeńską lekko dociskając na końcówkę męską do zatrzaśnięcia (rys. 1). Aby rozłączyć, przytrzymać końcówkę męską (czarną) za uchwyt sześciokątny, a drugą ręką chwycić końcówkę żeńską za tuleję i wyciągnąć ją. Przy rozłączaniu zawsze wycieka kilka kropel oleju hydraulicznego. Aby zapobiec zanieczyszczeniu, należy natychmiast założyć nowe osłony ochronne. OSTROŻNIE! Podczas łączenia złączek SKS dźwignia na agregacie musi być bezwzględnie w pozycji 0. WSKAZÓWKA! Przy agregatach hydraulicznych i pompie ręcznej zamontowana jest wtyczka odciążająca, za pomocą której można spuścić z przewodu hydraulicznego kilka kropel oleju. W ten sposób możliwe jest łączenie rozłączonych urządzeń przy podwyższonym ciśnieniu. W tym celu należy po prostu włożyć wtyczkę odciążającą do końcówki żeńskiej i obrócić pokrętło w prawo, aż wycieknie nieco oleju. Hydrauliczny sprzęt ratowniczy (rozpieracze): Strona 21/36

22 Budowa i działanie WSKAZÓWKA! Poniżej opisano wyłącznie łączenie i rozłączanie połączeń SINGLE. Proszę pamiętać, że przy łączeniu połączeń SKS zawsze należy najpierw przełączyć dźwignię sterującą w pozycję 0! 4.5 Obsługa uchwytu sterującego Rozpieracz jest obsługiwany za pomocą przycisku na uchwycie sterującym. Prędkością ruchu ramion rozpieracza można sterować, wciskając mocniej lub słabiej przycisk na uchwycie sterującym. Maksymalną siłę rozpierania osiąga się wyłącznie całkowicie wciskając przycisk. Otwieranie rozpieracza Główny kierunek ruchu urządzenia (otwieranie) uruchamia się poprzez wciśnięcie dolnego wypukłego końca przycisku (w kształcie klina). Kierunek ruchu jest oznaczony na urządzeniu symbolem: Zamykanie rozpieracza Zamykanie rozpieracza uruchamia się górnym wklęsłym końcem przycisku, oznaczonym następującym symbolem: Układ czuwakowy Po zwolnieniu przycisku powraca on automatycznie do pozycji zerowej. Urządzenie zatrzymuje się w każdym położeniu (również pod obciążeniem). Hydrauliczny sprzęt ratowniczy (rozpieracze): Strona 22/36

23 Budowa i działanie 4.6 Wymiana końcówek rozpieracza Końcówki rozpieracza są przymocowane do ramion za pomocą sworzni ze spłaszczonym końcem. Aby wymienić końcówkę, należy wycisnąć sworzeń zabezpieczony kulką będącą pod naciskiem sprężyny. Po wymianie końcówek znów wcisnąć sworzeń z płaskim końcem. Zwrócić uwagę, aby sworzeń było całkowicie wciśnięty. W podobny sposób odbywa się mocowanie zestawu łańcuchowego. Zamek łańcucha należy zamontować z blokadą do góry. Hydrauliczny sprzęt ratowniczy (rozpieracze): Strona 23/36

24 Zakres użycia 5 Zakres użycia 5.1 Wskazówki bezpieczeństwa UWAGA! Nigdy nie wkładać dłoni między ramiona rozpieracza! UWAGA! Podczas wszelkich prac z rozpieraczami, naprężane części mogą złamać się lub zostać wyrzucone, powodując zagrożenie dla osób. Dlatego osoby nie biorące udziału w wykonywanych czynnościach muszą zachować bezpieczny odstęp lub przebywać w strefie niebezpieczeństwa tylko tak długo, jak jest to konieczne. 5.2 Rozpieranie Dzięki funkcji rozpierania można m.in. otwierać drzwi, podnosić pojazdy i inne ruchome części, odpychać części pojazdów oraz miażdżyć rury i słupki. Konieczne jest jednak stabilne zamocowanie urządzenia i podbudowanie pojazdu. Aby zapobiec wyślizgiwaniu się podczas rozpierania, ramiona i końcówki po stronie zewnętrznej i wewnętrznej są ząbkowane. Zaleca się przykładanie rozpieracza w tym miejscu, ponieważ siła rozpierania jest tam największa. Poprzez dosuwanie rozpieracza zapobiega się jego wyślizgnięciu. Samych końców należy w miarę możliwości używać tylko do powiększania szczelin. Hydrauliczny sprzęt ratowniczy (rozpieracze): Strona 24/36

25 Zakres użycia 5.3 Ciągnięcie Po zamontowaniu zestawu łańcuchowego na końcówkach rozpieracza (zgodnie z objaśnieniem w rozdziale 4.6), można używać rozpieracza również do ciągnięcia. Łańcuchy muszą być wówczas zawsze mocno napięte i wolno je obciążać tylko w kierunku ciągnięcia. Podczas naprężania łańcucha łańcuch, można wcisnąć odpowiednio po każdej stronie wcisnąć blokadę, aby można było wyciągnąć łańcuch przez uchwyt. Jeżeli droga ciągnięcia jest niewystarczająca, za pomocą łańcuchów napinających lub w inny sposób należy zapewnić, aby można było otworzyć ponownie rozpieracz i dodatkowo naprężyć łańcuch. OSTRZEŻENIE! Łańcuchy do ciągnięcia należy przechowywać z zamkami łańcuchowymi zamontowanymi ok cm od końca. Przed każdym użyciem należy sprawdzić łańcuchy. Należy zadbać, aby ciężar nie obciążał końcówki haka, lecz jego środek. Nie dokonywać samowolnych napraw urządzenia. Nie obciążać łańcuchów ponad przewidziany udźwig. Nie obciążać urządzenia w sposób gwałtowny. Nie cynkować ani nie malować łańcuchów bez zgody producenta. Nie skracać łańcuchów poprzez wiązanie na nich węzłów. Nie poddawać łańcuchów skrajnym temperaturom. Łańcuchy i osprzęt mogą być stosowane tylko w zakresie temperatur od 40 C do +200 C Podczas wszystkich prac konserwacyjnych należy przestrzegać obowiązujących przepisów BHP oraz norm DIN EN i DIN Łańcuchy mogą być wykorzystywane wyłącznie do ciągnięcia. Nie wolno za ich pomocą podnosić ładunków Należy zaprzestać używania łańcuchów, jeżeli: występują odkształcenia, pęknięcia, ubytki spowodowane przez korozję średnica drutu ogniwa zmniejszyła się 10% w stosunku do średnicy znamionowej. pojedyncze ogniwo łańcucha rozciągnęło się w sposób trwały pojedyncze ogniwo poszerzyło się o ponad 2%. na jednym z odcinków o długości 11 ogniw podział wewnętrzny zwiększył się o ponad 2% Hydrauliczny sprzęt ratowniczy (rozpieracze): Strona 25/36

26 Zakres użycia 5.4 Miażdżenie Rury i inne profile drążone można miażdżyć zamykając ramiona rozpieracza. Miażdżenie powinno się odbywać w miarę możliwości wyłącznie w strefie końcówek rozpieracza. W przypadku urządzenia SP35 można użyć również rowkowanej powierzchni ramion rozpieracza. OSTRZEŻENIE! Miażdżony element może nagle odskoczyć. Nie przebywać w strefie, w której używany jest rozpieracz! 5.5 Podnoszenie Rozpieracze mogą być wykorzystywane również do podnoszenia pojazdów i innych ruchomych ciężarów. Należy wówczas zabezpieczyć ładunek przed wyślizgnięciem się, a końcówki rozpieracza muszą być wsunięte na wystarczającą głębokość pod ładunek, aby zapobiec wyślizgnięciu. Podnoszony ładunek należy stale obserwować podczas podnoszenia (przechylanie, staczanie się i zmiany położenia). Ponadto podnoszony ładunek należy odpowiednio podbudowywać i podpierać. 5.6 Zdejmowanie poszycia Aby w czasie akcji ratowniczej uzyskać dostęp do wnętrza autobusów, wagonów kolejowych lub silosów, można użyć końcówek rozpieracza również do zdejmowania poszycia karoserii. Hydrauliczny sprzęt ratowniczy (rozpieracze): Strona 26/36

27 Transport, opakowanie i przechowywanie 6 Transport, opakowanie i przechowywanie 6.1 Wskazówki bezpieczeństwa OSTROŻNIE! Uszkodzenia wskutek niewłaściwego transportu! Niewłaściwy transport może spowodować poważne straty materialne. Dlatego należy: - zachować ostrożność podczas rozpakowywania części dostawy i stosować się do symboli na opakowaniu. - otwierać i usuwać opakowanie dopiero na właściwym miejscu przechowywania. 6.2 Kontrola dostawy Natychmiast po odbiorze dostawy należy sprawdzić ją pod kątem ewentualnych uszkodzeń transportowych, aby w razie potrzeby można było szybko podjąć odpowiednie kroki. W przypadku widocznych uszkodzeń zewnętrznych postępować zgodnie z poniższym opisem: Nie odbierać dostawy lub odebrać ją z odpowiednimi zastrzeżeniami. Zaprotokołować zakres uszkodzeń na dokumentacji transportowej lub na pokwitowaniu dostawy, którym dysponuje spedytor. Rozpocząć procedurę reklamacji. WSKAZÓWKA! Reklamować wszelkie usterki natychmiast po ich stwierdzeniu. Roszczenia odszkodowawcze należy kierować do naszego serwisu technicznego (zob. rozdział 1.6) Hydrauliczny sprzęt ratowniczy (rozpieracze): Strona 27/36

Instrukcja obsługi HYDRAULICZNY SPRZĘT RATOWNICZY. Siłowniki ratownicze

Instrukcja obsługi HYDRAULICZNY SPRZĘT RATOWNICZY. Siłowniki ratownicze Instrukcja obsługi HYDRAULICZNY SPRZĘT RATOWNICZY Siłowniki ratownicze Przebadano 814.244.0 zgodnie z EN 13204 i NFPA 1936 Hydrauliczny sprzęt ratowniczy (siłownik ratowniczy): Strona 1/36 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi HYDRAULICZNY SPRZĘT RATOWNICZY

Instrukcja obsługi HYDRAULICZNY SPRZĘT RATOWNICZY Instrukcja obsługi HYDRAULICZNY SPRZĘT RATOWNICZY Nożyce Przebadano zgodnie z EN 13204814.268.8 i NFPA 1936 Hydrauliczny sprzęt ratowniczy (nożyce): Strona 1/44 Spis treści 1 Informacje ogólne 4 1.1 Informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi HYDRAULICZNY SPRZĘT RATOWNICZY. Agregaty

Instrukcja obsługi HYDRAULICZNY SPRZĘT RATOWNICZY. Agregaty Instrukcja obsługi HYDRAULICZNY SPRZĘT RATOWNICZY Agregaty 814.252.1 Przebadano zgodnie z EN 13204 i NFPA 1936 Hydrauliczny sprzęt ratowniczy (agregaty): Strona 1/40 Spis treści 1 Informacje ogólne 4 1.1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Wydawca / producent Vaillant GmbH

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Wydawca / producent Vaillant GmbH Instrukcja obsługi Dla użytkownika Instrukcja obsługi Zasobnik buforowy allstor PL Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU

INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 1 INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 12-2015 BEZPIECZEŃSTWO I WŁAŚCIWE UŻYCIE W celu zapewnienia bezpieczeństwa i utrzymania wydajności urządzenia należy ściśle przestrzegać poniższych instrukcji.

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dotyczące uchwytów rzutnika komputerowego

Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dotyczące uchwytów rzutnika komputerowego Montaż Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dotyczące uchwytów rzutnika komputerowego Szanowna Klientko, Szanowny Kliencie! Uchwyty do rzutników komputerowych umożliwiają zamocowanie ich na różnych powierzchniach

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA ROBOCZA DO WÓZKA WIDŁOWEGO TYP 300

PLATFORMA ROBOCZA DO WÓZKA WIDŁOWEGO TYP 300 PLATFORMA ROBOCZA DO WÓZKA WIDŁOWEGO TYP 300 Strona 1 z 11 SPIS TREŚCI: 1. Uwagi ogólne 1.1 Przeznaczenie 1.2 Informacje o urządzeniu 2. Zasady bezpieczeństwa 2.1 Ogólne zasady bezpieczeństwa 2.2 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

VR 70. Instrukcja instalacji. Instrukcja instalacji. Dla instalatora. Wydawca / producent Vaillant GmbH

VR 70. Instrukcja instalacji. Instrukcja instalacji. Dla instalatora. Wydawca / producent Vaillant GmbH Instrukcja instalacji Dla instalatora Instrukcja instalacji VR 70 PL Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi przedłużek wideł w wersji zamkniętej (GVG) i otwartej (GVO)

Instrukcja obsługi przedłużek wideł w wersji zamkniętej (GVG) i otwartej (GVO) Instrukcja obsługi przedłużek wideł w wersji zamkniętej (GVG) i otwartej (GVO) 1 Zasady ogólne. 1 2 Deklaracja zgodności. 1 3 Użytkowanie przedłużek. 2 3.1 Użytkowanie przedłużek (wersja zamknięta) 2 3.2

Bardziej szczegółowo

Wózki z podnoszoną platformą. TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg

Wózki z podnoszoną platformą. TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg Wózki z podnoszoną platformą TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg Instrukcja obsługi i konserwacji TFE-111156/300 TFE-111158/500

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza Instrukcja obsługi Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Najprostszy w obsłudze Najprostszy w czyszczeniu; Cicha praca Automatyczny higrostat Automatyczny wyłącznik Dry-Pol

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l.

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l. INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00 carlo de giorgi s.r.l. UWAGA: w przypadku uszkodzenia lub awarii urządzenia w celu naprawy należy skontaktować się z serwisem: Sanitex

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Numatic NPR 1515

INSTRUKCJA OBSŁUGI Numatic NPR 1515 INSTRUKCJA OBSŁUGI Numatic NPR 1515 Szanowni Państwo Dziękujemy za zaufanie i zakup urządzenia Firmy Numatic Przekazujemy Państwu wyrób spełniający wysokie wymogi jakościowe i eksploatacyjne. Przekazane

Bardziej szczegółowo

BALANSER LINKOWY SB-2000 SB-5000

BALANSER LINKOWY SB-2000 SB-5000 2016 Przed użyciem należy przeczytać dokładnie i ze zrozumieniem instrukcję obsługi. Należy stosować środki ochrony oczu i twarzy. Należy stosować środki ochrony dłoni. Należy stosować ochronny kombinezon

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Armaturen GmbH Armatura, rury, elementy specjalne ze stali nierdzewnej

Instrukcja obsługi. Armaturen GmbH Armatura, rury, elementy specjalne ze stali nierdzewnej Armaturen GmbH Armatura, rury, elementy specjalne ze stali nierdzewnej Instrukcja obsługi Zawór dławiący gwint wewnętrzny/zewnętrzny (DIN) Artykuł M&S nr 65200 M&S Armaturen GmbH Industriestrasse 24-26

Bardziej szczegółowo

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite INSTRUKCJA OBSŁUGI Maszyna do baniek mydlanych Eurolite Produkt nr: 590796 Strona 1 z 5 WSTĘP Dziękujemy za wybranie produktu EUROLITE Bubble Machine. Przed rozruchem urządzenia, należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

TEC-11. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 INFORMACJE OGÓLNE

TEC-11. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 INFORMACJE OGÓLNE Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania TEC-11 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 Spust TEC-11 usuwa automatycznie kondensat z filtrów i np. małych

Bardziej szczegółowo

Reflektor halogenowy podwodny, IP68 Wersja 11/08. Strona 1 z 8

Reflektor halogenowy podwodny, IP68 Wersja 11/08. Strona 1 z 8 INSTRUKCJA OBSŁUGI Reflektor halogenowy podwodny, IP68 Wersja 11/08 Nr produktu : 551106 Strona 1 z 8 Przeznaczenie Reflektor halogenowy jest przeznaczony do oświetlania oczek wodnych i stawów. Produkt

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 EZ-1 jest ekonomicznym zaworem spustu kondensatu sterowanym czasowo.

Bardziej szczegółowo

PIR416. MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3

PIR416. MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3 PIR416 MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje

Bardziej szczegółowo

Agregaty elektryczno-hydrauliczne Instrukcja obsługi

Agregaty elektryczno-hydrauliczne Instrukcja obsługi Agregaty elektryczno-hydrauliczne Instrukcja obsługi Agregaty elektryczno-hydrauliczne Instrukcja obsługi Wersje Prąd przemienny Dane techniczne Pojedynczy noŝny przełącznik bezpieczeństwa Podwójny noŝny

Bardziej szczegółowo

ZESTAW DO PROSTOWANIA KAROSERII

ZESTAW DO PROSTOWANIA KAROSERII ZESTAW DO PROSTOWANIA KAROSERII INSTRUKCJA OBSŁUGI 0-TONOWEGO URZĄDZENIA HYDRAULICZNEGO PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI POMPY. WYPRODUKOWANO W TAJWANIE

Bardziej szczegółowo

PRZETOCZKA DŹWIGNIOWA

PRZETOCZKA DŹWIGNIOWA I N S T RU KC JA O B S Ł U G I PRZETOCZKA DŹWIGNIOWA PD-3500 TYP MANTA Zakład Sprzętu Nurkowego MANTA 45-054 OPOLE, ul. Grunwaldzka 38a E-mail: info@manta-tech.eu www.manta-tech.eu Tel./fax: +48 77 454

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Armaturen GmbH armatura, rury, elementy specjalne ze stali nierdzewnej. Zawór motylkowy BaseCom

Instrukcja obsługi. Armaturen GmbH armatura, rury, elementy specjalne ze stali nierdzewnej. Zawór motylkowy BaseCom Armaturen GmbH armatura, rury, elementy specjalne ze stali nierdzewnej Instrukcja obsługi Zawór motylkowy BaseCom M&S Armaturen GmbH Industriestraße 24-26 26446 Friedeburg Germany Tel.: +49(0)4465 807

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 v2.0-03.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Lutownicę oraz kolbę lutowniczą należy podłączyć tylko do napięcia sieciowego 230V~/50Hz używanego w gospodarstwach domowych.

Lutownicę oraz kolbę lutowniczą należy podłączyć tylko do napięcia sieciowego 230V~/50Hz używanego w gospodarstwach domowych. Lutownica transformatorowa Instrukcja obsługi Nr produktu: 58852 Przeznaczenie Zestaw lutowniczy zawiera wszystkie elementy niezbędne do przeprowadzenia wszystkich prac związanych z lutowaniem elementów

Bardziej szczegółowo

Ciśnieniowy, elektromechaniczny zawór przełączeniowy EM-U2

Ciśnieniowy, elektromechaniczny zawór przełączeniowy EM-U2 strona 1/9 Ciśnieniowy, elektromechaniczny zawór przełączeniowy EM-U2 strona 2/9 WSTĘP Słowo wstępne Podręcznik użytkownika został napisany z w celu zaznajomienia użytkownika z elektromechanicznym zaworem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego

Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego 1. Bezpieczeństwo użytkowania, Gwarancja 1.1. Zasady bezpiecznego użytkowania 1.2. Gwarancja 2. Parametry pracy 2.1. Parametry elektryczne 3. Montaż

Bardziej szczegółowo

NITOWNICA DO NITONAKRĘTEK

NITOWNICA DO NITONAKRĘTEK NITOWNICA DO NITONAKRĘTEK Air Power 4 Spis treści 1. Zasady BHP... 3 2. Opis narzędzia... 5 2.1. Podstawowe wymiary... 5 2.2. Charakterystyka... 6 2.3. Zastosowanie... 6 2.4. Praca z narzędziem... 6 3.

Bardziej szczegółowo

Kruszarka do lodu TRHB-12

Kruszarka do lodu TRHB-12 Kruszarka do lodu TRHB-12 Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI BEZPIECZNEJ PRACY Używając

Bardziej szczegółowo

Uniwersalna ładowarka solarna Voltcraft SL-2, NiMH, AA

Uniwersalna ładowarka solarna Voltcraft SL-2, NiMH, AA INSTRUKCJA OBSŁUGI Uniwersalna ładowarka solarna Voltcraft SL-2, NiMH, AA Nr produktu 200175 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Produkt ten przeznaczony jest do ładowania dwóch akumulatorów NiMH za pomocą zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZY NVQ-(200,370,470)

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZY NVQ-(200,370,470) INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZY NVQ-(200,370,470) Szanowni Państwo! Dziękujemy za zaufanie i zakup urządzenia Firmy N U M A T I C Przekazujemy Państwu wyrób spełniający wysokie wymogi jakościowe i eksploatacyjne.

Bardziej szczegółowo

Demontaż i montaż amortyzatora gazowego drzwi tyłu nadwozia TYP 168. 1 Amortyzator gazowy 2 Zabezpieczenie 3 Drzwi tyłu nadwozia

Demontaż i montaż amortyzatora gazowego drzwi tyłu nadwozia TYP 168. 1 Amortyzator gazowy 2 Zabezpieczenie 3 Drzwi tyłu nadwozia TYP 168 Demontaż i montaż amortyzatora gazowego drzwi tyłu nadwozia 1 Amortyzator gazowy 2 Zabezpieczenie 3 Drzwi tyłu nadwozia Wymontowanie, zamontowanie Uwaga! Niebezpieczeństwo urazu na skutek Demontaż

Bardziej szczegółowo

Łódź pontonowa dla dzieci 180 x 90 cm

Łódź pontonowa dla dzieci 180 x 90 cm Łódź pontonowa dla dzieci 180 x 90 cm Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup łodzi pontonowej dla dzieci. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji SOMFY niniejszym oświadcza, że urządzenie to zaprojektowane do zasilania napięciem 230V/50Hz spełnia zasadnicze wymagania oraz inne istotne postanowienia dyrektyw mających zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy, elektryczny spieniacz do mleka 3w1

Bezprzewodowy, elektryczny spieniacz do mleka 3w1 Bezprzewodowy, elektryczny spieniacz do mleka 3w1 Szanowny Kliencie, Dziękujemy za zakup spieniacza do mleka. Dzięki temu urządzeniu łatwo spienisz mleko i będziesz cieszyć się kawą z pianką z mleka lub

Bardziej szczegółowo

Pompy zębate z zazębieniem zewnętrznym Instrukcja montażu

Pompy zębate z zazębieniem zewnętrznym Instrukcja montażu Pompy zębate z zazębieniem zewnętrznym Instrukcja montażu WIELKOŚĆ 0 PGE100-25 PGE100-30 PGE100-50 PGE100-75 PGE100-100 PGE100-125 PGE100-150 PGE100-175 PGE100-200 WIELKOŚĆ 1 PGE101-100 PGE101-125 PGE101-10

Bardziej szczegółowo

Szklany czajnik z regulacją temperatury

Szklany czajnik z regulacją temperatury Szklany czajnik z regulacją temperatury Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup czajnika z wyłącznikiem bezpieczeństwa, możliwością wyboru temperatury, wskaźnikiem poziomu wody i sygnałem dźwiękowym. Prosimy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i konserwacji zraszacza

Instrukcja obsługi i konserwacji zraszacza Instrukcja obsługi i konserwacji zraszacza Typ: ZN23-3D oraz ZN23-3W ZN40-3D oraz ZN40-3W ZN45-3D oraz ZN45-3W PERROT TD025_pl.doc Strona 1 / 13 Spis treści 1. Informacje ogólne 2. Ogólne zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Pompa zasilająca do centrali deszczowej AquaMatic Complex

Pompa zasilająca do centrali deszczowej AquaMatic Complex Pompa zasilająca do centrali deszczowej AquaMatic Complex Instrukcja instalacji (wersja 10/2009) Przed instalacją urządzenia należy zapoznać się z niniejszą instrukcją. Należy przestrzegać wszystkich wskazówek

Bardziej szczegółowo

ZESTAW DO TESTOWANIA I NAPEŁNIANIA UKŁADU CHŁODZENIA kod 9776CZ. Instrukcja obsługi

ZESTAW DO TESTOWANIA I NAPEŁNIANIA UKŁADU CHŁODZENIA kod 9776CZ. Instrukcja obsługi -Wstęp- ZESTAW DO TESTOWANIA I NAPEŁNIANIA UKŁADU CHŁODZENIA kod 9776CZ Instrukcja obsługi Zestaw do diagnostyki i napełniania układu chłodzenia Nie wolno spuszczać cieczy chłodzącej z układu. Wymiary:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. ecolevel. Pompa kondensatu

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. ecolevel. Pompa kondensatu Instrukcja obsługi Dla użytkownika Instrukcja obsługi ecolevel Pompa kondensatu PL Spis treści 1 Wskazówki dotyczące dokumentacji Spis treści 1 Wskazówki dotyczące dokumentacji 1 Wskazówki dotyczące dokumentacji...2

Bardziej szczegółowo

Vacuum Classic. Instrukcja obsługi wykaz części. zestaw czyszczący. Art. nr Thoma Tel./Fax:

Vacuum Classic. Instrukcja obsługi wykaz części. zestaw czyszczący. Art. nr Thoma Tel./Fax: Art. nr. 593672 Instrukcja obsługi wykaz części Spis Treści Charakterystyka urządzenia 4 Instrukcja montażu 4 Czyszczenie urządzenia 5 Gwarancja 5 Instrukcja bezpieczeństwa 6 Objaśnienie piktogramów 6

Bardziej szczegółowo

Filtr do gazu. Instrukcja obsługi Strona 2 Instrukcja montażu Strona 6 Proszę przechowywać w pojeździe!

Filtr do gazu. Instrukcja obsługi Strona 2 Instrukcja montażu Strona 6 Proszę przechowywać w pojeździe! Filtr do gazu Instrukcja obsługi Strona 2 Instrukcja montażu Strona 6 Proszę przechowywać w pojeździe! Filtr do gazu Spis rzeczy Używane symbole... 2 Instrukcja obsługi Przeznaczenie... 3 Wymiana wkładu

Bardziej szczegółowo

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY APS-4600 PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ.

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY APS-4600 PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ. AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY APS-4600 PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ. 2 Spis treści I. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 II. CZYNNOŚCI PRZED URUCHOMIENIEM... 4 III. URUCHAMIANIE SILNIKA...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZ PRZENOŚNY ZB

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZ PRZENOŚNY ZB INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZ PRZENOŚNY ZB 500-28 Właściwości Zwarta konstrukcja Niewielki i zgrabny Duża siła ssania Wiele akcesoriów do różnorodnych zadań. Odkurzacz jest wyposażony w dwa rodzaje przystawek,

Bardziej szczegółowo

ŚCIĄGACZ 8/12 TON INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ściągacz hydrauliczny do montażu i demontażu łożysk. Maksymalna siła: ściąganie - 12 ton / pchanie - 8 ton

ŚCIĄGACZ 8/12 TON INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ściągacz hydrauliczny do montażu i demontażu łożysk. Maksymalna siła: ściąganie - 12 ton / pchanie - 8 ton ŚCIĄGACZ 8/12 TON INSTRUKCJA OBSŁUGI Ściągacz hydrauliczny do montażu i demontażu łożysk Maksymalna siła: ściąganie - 12 ton / pchanie - 8 ton Przed pracą z urządzeniem należy zapoznać się z instrukcją.

Bardziej szczegółowo

instrukcja montażu i użytkowania

instrukcja montażu i użytkowania instrukcja montażu i użytkowania Miarkownik ciągu FR 1 obowiązuje dla poniższych modeli: Art.-Nr nazwa 42 294 Miarkownik ciągu FR 1 2 Miarkownik ciągu FR 1 Spis treści 1 Objaśnienia do instrukcji montażu

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do odpowietrzania hamulców. Art. Nr

Urządzenie do odpowietrzania hamulców. Art. Nr Urządzenie do odpowietrzania hamulców Art. Nr 187593 Opis urządzenia Uniwersalne, mobilne, urządzenie do odpowietrzania układów hamulcowych wszystkich rodzajów pojazdów mechanicznych. Szyba, jednoosobowa

Bardziej szczegółowo

Instrukcje obchodzenia się z produktem

Instrukcje obchodzenia się z produktem [fibre C] BY RIEDER Instrukcje obchodzenia się z produktem Instrukcja dotycząca prawidłowego stosowania paneli fibrec dla uniknięcia uszkodzeń. Niniejsze wytyczne odnośnie postępowania z produktem są obowiązujące

Bardziej szczegółowo

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 Strona 1 z 6 Nr artykułu 21067 Kompresor programowalny Spis treści 1. Przeznaczenie do użycia 4 2. Specyfikacje 4 3. Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

Prześcieradło INSTRUKCJA OBSŁUGI. Podgrzewane prześcieradło, nietkane. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

Prześcieradło INSTRUKCJA OBSŁUGI. Podgrzewane prześcieradło, nietkane. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi. 11226321 Prześcieradło INSTRUKCJA OBSŁUGI Podgrzewane prześcieradło, nietkane. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi. 1 Wprowadzenie Dziękujemy, że zdecydowałeś się na zakup podgrzewanego

Bardziej szczegółowo

Końcówka do odkurzacza przeciw roztoczom ze sterylizacją UV

Końcówka do odkurzacza przeciw roztoczom ze sterylizacją UV Końcówka do odkurzacza przeciw roztoczom ze sterylizacją UV Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup końcówki do odkurzacza z funkcją sterylizacji UV. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ZASADY BHP ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 73

PODSTAWOWE ZASADY BHP ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 73 PODSTAWOWE ZASADY BHP ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 73 Urządzenia techniczne Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być tak konstruowane

Bardziej szczegółowo

ROZPIERAK HYDRAULICZNY 10 TON AE010010 [HD210B]

ROZPIERAK HYDRAULICZNY 10 TON AE010010 [HD210B] ROZPIERAK HYDRAULICZNY 10 TON AE010010 [HD210B] 1 Pompa hydrauliczna 2 Wąż hydrauliczny 1,5m 3 Siłownik 10ton 4 Rozpierak 5 Przedłużka rurowa 485mm 6 Przedłużka rurowa 350mm 7 Przedłużka rurowa 250mm 8

Bardziej szczegółowo

Vertex S.A. NIP 638-15-32-552 REGON 072275985 KRS 288773 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód VII Wydział Gospodarczy Wysokość kapitału zakładowego: 510.

Vertex S.A. NIP 638-15-32-552 REGON 072275985 KRS 288773 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód VII Wydział Gospodarczy Wysokość kapitału zakładowego: 510. Vertex S.A. NIP 638-15-32-552 REGON 072275985 KRS 288773 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód VII Wydział Gospodarczy Wysokość kapitału zakładowego: 510.000 PLN Użytkowanie i obsługa Roleta i jej elementy

Bardziej szczegółowo

DM-CN (Polish) Podręcznik sprzedawcy. Łańcuch (11-rzędowy) CN-9000 CN-6800 CN-HG CN-HG CN-HG CN-HG600-11

DM-CN (Polish) Podręcznik sprzedawcy. Łańcuch (11-rzędowy) CN-9000 CN-6800 CN-HG CN-HG CN-HG CN-HG600-11 (Polish) DM-CN0001-03 Podręcznik sprzedawcy Łańcuch (11-rzędowy) CN-9000 CN-6800 CN-HG900-11 CN-HG701-11 CN-HG700-11 CN-HG600-11 WAŻNA INFORMACJA Ten podręcznik sprzedawcy jest przeznaczony głównie dla

Bardziej szczegółowo

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Instrukcja montażu Strona 2

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Instrukcja montażu Strona 2 Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Instrukcja montażu Strona 2 Ultraheat elektryczne ogrzewanie dodatkowe Spis treści Stosowane symbole... 2 Instrukcja montażu Przeznaczenie... 3 Deklaracja

Bardziej szczegółowo

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l INSTRUKCJA OBSŁUGI Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l Nr produktu 755009 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Sejf jest używany do przechowywania wartościowych przedmiotów. Posiada on trwałą

Bardziej szczegółowo

Plan zabudowy. podnośnika 2-kolumnowego VLE 2130 E

Plan zabudowy. podnośnika 2-kolumnowego VLE 2130 E Plan zabudowy podnośnika 2-kolumnowego VLE 2130 E INSTRUKCJA MONTAŻ U VLE 2130 E Stosowane symbole 2 Spis treści 1. STOSOWANE SYMBOLE 2 1.1 W dokumentacji 2 1.1.1 Wskazówki ostrzegawcze 2 1.1.2 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Inhaltsverzeichnis 2008-07-21 Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Urządzenia tłoczące PFT Część 1 Bezpieczeństwo Numer artykułu Instrukcji użytkowania Ogólne Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Urządzenia

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania COMBO-D-LUX. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania COMBO-D-LUX. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania COMBO-D-LUX Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 COMBO-D-LUX jest kompaktowym zaworem spustowym kondensatu ze

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA. Instrukcja Obsługi

NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA. Instrukcja Obsługi NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA Instrukcja Obsługi SCHEMAT ELEKTRYCZNY L 1 L2 = promienniki podczerwieni Fuse = Bezpiecznik Blue = niebieski Brown = brązowy Rys. 1 Montaż GŁÓWNE KOMPONENTY BEZPIECZEŃSTWO!!!

Bardziej szczegółowo

SEJFY GABINETOWE KLASA II ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE PN-EN 1143-1:2006 CERTYFIKAT IMP

SEJFY GABINETOWE KLASA II ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE PN-EN 1143-1:2006 CERTYFIKAT IMP INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SEJFY GABINETOWE KLASA II ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE PN-EN 1143-1:2006 CERTYFIKAT IMP 1 zamek szyfrowy ( opcja) 3 zamek kluczowy 2 klamka 4 - zawias - 1 - Model 60 80 100 120

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PRZENOSZENIA, PRZECHOWYWANIA I KONSERWACJI

INSTRUKCJA PRZENOSZENIA, PRZECHOWYWANIA I KONSERWACJI INSTRUKCJA PRZENOSZENIA, PRZECHOWYWANIA I KONSERWACJI 1. WPROWADZENIE... 2 Informacja ogólna...2 OSTRZEŻENIE...2 2. PRZENOSZENIE (ORAZ ROZPAKOWYWANIE)... 3 3. PRZECHOWYWANIE... 5 4. INSTRUKCJE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy

INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy STALGAST Sp. z o.o. ul. Łubinowa 4a, 3-878 Warszawa tel. 22 517 15 75; fax 22 517 15 77 www.stalgast.com; e-mail:stalgast@stalgast.com INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy MODELE: 78113, 7813, 781113, 78113,

Bardziej szczegółowo

PODNOŚNIK HYDRAULICZNY 2t (model: TA820012)

PODNOŚNIK HYDRAULICZNY 2t (model: TA820012) PL PODNOŚNIK HYDRAULICZNY 2t (model: TA820012) INSTRUKCJA OBSŁUGI PL -1- Dziękujemy Państwu za zakup tego produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem użytkowania.

Bardziej szczegółowo

Jakiekolwiek użycie niezgodne z opisanym powyżej doprowadzi do uszkodzenia produktu, powstania zagrożenia zwarcia, pożaru, porażenia prądem, etc.

Jakiekolwiek użycie niezgodne z opisanym powyżej doprowadzi do uszkodzenia produktu, powstania zagrożenia zwarcia, pożaru, porażenia prądem, etc. Woltomierz samochodowy Equus Instrukcja obsługi Nr produktu: 842060 Produkt ten spełnia wymagania norm krajowych i europejskich. Przeznaczenie Woltomierz przeznaczony jest do wyświetlania na pokładzie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Wózek Transportowy Platforma 300kg. Wózek Transportowy 200kg Wózek Transportowy Składany 120kg. Instrukcja oryginalna

Instrukcja obsługi. Wózek Transportowy Platforma 300kg. Wózek Transportowy 200kg Wózek Transportowy Składany 120kg. Instrukcja oryginalna Instrukcja obsługi BEST-WTP150 BEST-WTP300 BEST-WT200 BEST-WTS60 BEST-WTS90 BEST-WTS120 Wózek Transportowy Platforma 150kg Wózek Transportowy Platforma 300kg Wózek Transportowy 200kg Wózek Transportowy

Bardziej szczegółowo

/2004 PL

/2004 PL 7 747 004 7 06/004 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Wymiana drzwiczek w kotłach na olej/gaz Logano S635 i Logano S735 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu! Spis treści Informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Charly 1

Instrukcja obsługi Charly 1 ww.inwema.pl www.agregatdofugowania.pl, www.agregatydlabudownictwa.pl Instrukcja obsługi Charly 1 Wskazówki bezpieczeństwa 1. Należy przy wszelkich czynnościach np. wymiana pojemnika na wodę lub wymiana

Bardziej szczegółowo

Wilk do mięsa HENDI 12 Profi Line

Wilk do mięsa HENDI 12 Profi Line Wilk do mięsa HENDI 12 Profi Line 210802 Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem urządzenia należy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Rys. 1 PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE MODEL

Bardziej szczegółowo

Profesjonalny tor kulkowy 193 elementy, świecący w nocy

Profesjonalny tor kulkowy 193 elementy, świecący w nocy 11269545 Profesjonalny tor kulkowy 193 elementy, świecący w nocy Drodzy Klienci, Dziękujemy za zakup tego zestawu do budowy Tory kulkowego dla początkujących. Ten spektakularny zestaw daje właściwie nieograniczone

Bardziej szczegółowo

POMPA HYDRAULICZNA TYP H_800

POMPA HYDRAULICZNA TYP H_800 INSTRUKCJA OBSŁUGI H_800 H_800-A H_800-M H_800-AM POMPA HYDRAULICZNA TYP H_800 #VH800050913 Dziękujemy za zakup naszego urządzenia. Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji użytkowania oraz zaleceń eksploatacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Słuchawki przewodowe Sennheiser. Instrukcja obsługi

Słuchawki przewodowe Sennheiser. Instrukcja obsługi Słuchawki przewodowe Sennheiser Instrukcja obsługi Istotne informacje nt. bezpieczeństwa Istotne informacje nt. bezpieczeństwa www RS 220 Manual Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy uważnie i

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa kotła z przyłączem do naczynia wzbiorczego GAK

Grupa bezpieczeństwa kotła z przyłączem do naczynia wzbiorczego GAK Kunda, Grupa bezpieczeństwa kotła z przyłączem do naczynia wzbiorczego GAK Instrukcja obsługi i montażu 77932: Grupa bezpieczeństwa kotła GAK z przyłączem do naczynia wzbiorczego o pojemności do 50 l AFRISO

Bardziej szczegółowo

Instrukcja oryginalna. Zestaw holowniczy CX T. Dodatek do serii instrukcji obsługi wózka PL - 02/2012

Instrukcja oryginalna. Zestaw holowniczy CX T. Dodatek do serii instrukcji obsługi wózka PL - 02/2012 Instrukcja oryginalna Zestaw holowniczy CX T Dodatek do serii instrukcji obsługi wózka holowniczego CX T 1050 51048070060 PL - 02/2012 Spis treści g 1 Wprowadzenie Informacje o dokumentacji... 2 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum ZNTK Mińsk Mazowiecki Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA ZAŁĄCZNIK NR 5

Konsorcjum ZNTK Mińsk Mazowiecki Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA ZAŁĄCZNIK NR 5 ZAŁĄCZNIK NR 5 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA AUTOBUSU SZYNOWEGO SA134 TYPU 218Md 218Md 0159-2 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor pojazdowy FK 40 Spis treści 1 OPIS KOMPRESORA POJAZDOWEGO FK 40 5 2 GŁÓWNE

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 5 Opis przedmiotu zamówienia 1. Informacje ogólne. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych urządzeń i wyposażenia warsztatowego stanowiących wyposażenie hali obsługowo-naprawczej

Bardziej szczegółowo

I-30-POL Seria 751, 756, 758, 764, 768 i 769

I-30-POL Seria 751, 756, 758, 764, 768 i 769 WAŻNE INFORMACJE OSTRZEŻENIE OSTRZEŻENIE Przed przystąpieniem do konserwacji produktów do instalacji rurowych firmy Victaulic należy przeczytać wszystkie zamieszczone w tym podręczniku instrukcje. Należy

Bardziej szczegółowo

Napęd łańcuchowy KA 32/50

Napęd łańcuchowy KA 32/50 Napęd łańcuchowy KA 32/50 Certyfikat nr 2401/2007 wysuw *) tylko do ciągnięcia (gdy cały ciężar okna na zawiasach) D+H zastrzega sobie prawo do zmian technicznych D+H Polska Sp. z o.o. ul. Polanowicka

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ISEO (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ISEO (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ISEO (PL 04308079) 2 3 4 5 6 Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Wskazówki montażowe Przed montażem urządzenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu oprawa halogenowa sufitowa LED line

Instrukcja montażu oprawa halogenowa sufitowa LED line Instrukcja montażu oprawa halogenowa sufitowa LED line Dziękujemy za zakup oprawy halogenowej sufitowej marki LED line. Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją i zachowaj ją dla dalszych informacji. Zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa zasobnika c.w.u. DN 15

Grupa bezpieczeństwa zasobnika c.w.u. DN 15 Kunda, Grupa bezpieczeństwa zasobnika c.w.u. DN 15 Instrukcja obsługi i montażu AN 77 976: Grupa bezpieczeństwa zasobnika c.w.u. DN 15 AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677 Czekanów Tel. 032

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI (tłumaczenie) Ciężki stół podnośny Typ 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2

INSTRUKCJA OBSŁUGI (tłumaczenie) Ciężki stół podnośny Typ 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2 1. Grupy użytkowników Zadania Operator Obsługa, kontrola wzrokowa Personel wykwalifikowany INSTRUKCJA OBSŁUGI (tłumaczenie) Ciężki stół podnośny Typ 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2 Montaż, demontaż, naprawa,

Bardziej szczegółowo

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel.: +358 29 006 260 Faks: +358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Urządzenie alarmowe do separatora smaru Prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi do wyłączników typu MSD K / MSRD K z pozystorowym zabezpieczeniem termicznym

Instrukcja Obsługi do wyłączników typu MSD K / MSRD K z pozystorowym zabezpieczeniem termicznym MSD K / MSRD K Spis treści Strona 1. Bezpieczeństwo 2 2. Ogólny opis 2 3. MontaŜ i podłączenie 3 4. Konserwacja 5 5. Adres producenta 6 Niniejsza instrukcja zawiera waŝne informacje techniczne i wskazówki

Bardziej szczegółowo

Mikser barowy (shaker) BB-10 P

Mikser barowy (shaker) BB-10 P Mikser barowy (shaker) BB-10 P Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI BEZPIECZNEJ PRACY Używając

Bardziej szczegółowo

Manometry różnicowe Model A2G-10/15

Manometry różnicowe Model A2G-10/15 Instrukcja obsługi Manometry różnicowe Model A2G-10/15 PL Manometr różnicowy air2guide P Model A2G-10 PL Manometry różnicowe Model A2G-10/15 Strona 1-9 2 Instrukcja obsługi WIKA air2guide Model A2G-10

Bardziej szczegółowo

OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA

OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA ewt OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA Instrukcja obsługi Przed użyciem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Proszę wpisać numer seryjny w wolne miejsce poniżej i zachować instrukcję

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

Łącznika pompa-silnik instrukcja montażu

Łącznika pompa-silnik instrukcja montażu D-807 Rheine 1010 PL 1 z 6 Łącznik aluminiowy jest elementem łączącym silnik elektryczny z pompą hydrauliczną. Łączniki pompa-silnik, w zależności od rozmiaru, mogą być wykonane z aluminium, żeliwa szarego,

Bardziej szczegółowo

1. Zawsze kontrolować napięcie sieciowe, czy jest zgodne z napięciem podanym na tabliczce znamionowej. W

1. Zawsze kontrolować napięcie sieciowe, czy jest zgodne z napięciem podanym na tabliczce znamionowej. W Art.-Nr.: 22.551.18 I.-Nr.: 01017 BT-EH 250 A Uwaga! Podczas użytkowania urządzenia należy przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa w celu uniknięcia zranień i uszkodzeń. Z tego względu proszę dokładnie zapoznać

Bardziej szczegółowo

Pompy głębinowe seria SF6

Pompy głębinowe seria SF6 Pompy głębinowe seria SF6 INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKA POMPY GŁĘBINOWE SF6 Instrukcja obsługi 1. DANE DOTYCZĄCE PRODUCENTA POMPY 1.1 DANE PRODUCENTA EBARA PUMPS EUROPE S.p.A. Adres głównego biura i fabryki:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY

INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY LIEBHERR MODEL CBNes 6256 Dystrybutor w Polsce: "AGED" Sp. z o.o. Millennium Logistic Park 05-800 Pruszków, ul. 3-go Maja 8, tel. (022) 738-31-111

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dodatkowa instalacji solarnej

Instrukcja dodatkowa instalacji solarnej 600 89 0/000 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja dodatkowa instalacji solarnej Sterownik Logamatic 07 (M) z modułem solarnym FM Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu i konserwacji Wstęp

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu kolumny kierowniczej dla:

Instrukcja montażu kolumny kierowniczej dla: TRW Automotive Aftermarket Instrukcja montażu kolumny kierowniczej dla: Vauxhall Corsa Mk III (D) PUBLICATION XZB1201PL NIEBEZPIECZEŃSTWO Możliwe przypadkowe wyzwolenie jednostki poduszki powietrznej!

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Instrukcja montażu i obsługi Regulacja R11/RT Regulacja R11-SB/RT ComfortLine FunctionLine Spis treści Spis treści...strona Normy/przepisy...3 Montaż...4 Połaczenie elektr./regulator temp. kotła...5 Widok

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 1 Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 BEZPIECZEŃSTWO I PRAWIDŁOWA EKSPLOATACJA Aby zapewnić długotrwałą i bezpieczną pracę drenu należy ściśle przestrzegać zaleceń niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo