Instrukcja obsługi HYDRAULICZNY SPRZĘT RATOWNICZY. Rozpieracze

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi HYDRAULICZNY SPRZĘT RATOWNICZY. Rozpieracze"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi HYDRAULICZNY SPRZĘT RATOWNICZY Rozpieracze Przebadano zgodnie z EN i NFPA 1936 Hydrauliczny sprzęt ratowniczy (rozpieracze): Strona 1/36

2 Spis treści 1 Informacje ogólne Informacje na temat Instrukcji obsługi Objaśnienia symboli Ograniczenie odpowiedzialności Prawa autorskie Warunki gwarancji Serwis techniczny 6 2 Bezpieczeństwo Użycie zgodne z przeznaczeniem Odpowiedzialność użytkownika Osoby obsługujące urządzenie Środki ochrony osobistej Szczególne niebezpieczeństwa Zabezpieczenia Postępowanie w razie niebezpieczeństwa i przy wypadkach Tabliczki informacyjne 14 3 Dane techniczne Warunki użytkowania Tabliczka znamionowa 16 4 Budowa i działanie Widok urządzenia Krótki opis Zasilanie hydrauliczne Podłączanie urządzeń Obsługa uchwytu sterującego Wymiana końcówek rozpieracza (urządzenia wielofunkcyjne) 23 5 Zakres użycia Wskazówki bezpieczeństwa Rozpieranie Ciągnięcie Miażdżenie Podnoszenie Zdejmowanie poszycia 26 6 Transport, opakowanie i przechowywanie Wskazówki bezpieczeństwa Kontrola dostawy Symbole na opakowaniu Usuwanie opakowania Przechowywanie 28 7 Instalacja i pierwsze użycie Wskazówki bezpieczeństwa Kontrola Instalacja Wyłączanie (zakończenie pracy) 30 8 Obsługa techniczna Wskazówki bezpieczeństwa Czyszczenie i konserwacja Plan konserwacji 32 9 Usterki Wycofywanie z użytkowania / recykling Deklaracja zgodności WE 35 Hydrauliczny sprzęt ratowniczy (rozpieracze): Strona 2/36

3 Informacje ogólne 1 Informacje ogólne 1.1 Informacje na temat Instrukcji obsługi Niniejsza Instrukcja obsługi zawiera istotne wskazówki dotyczące pracy z hydraulicznymi nożycami ratowniczymi i urządzeniami wielofunkcyjnymi. Warunkiem bezpiecznej pracy jest przestrzeganie wszystkich podanych wskazówek bezpieczeństwa oraz zaleceń. Ponadto należy przestrzegać lokalnych przepisów BHP i ogólnych zasad bezpieczeństwa dotyczących sposoby użycia tego typu urządzeń. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac należy dokładnie przeczytać Instrukcję obsługi! Stanowi ona część produktu i musi być przechowywana w miejscu znanym i stale dostępnym dla pracowników. Niniejsza dokumentacja zawiera informacje na temat użycia tego urządzenia, niezależnie od jego typu. Dlatego Instrukcja zawiera również objaśnienia nieodnoszące się do danego typu urządzenia. Wszystkie informacje, dane techniczne, grafiki i rysunki zawarte w Instrukcji obsługi są oparte na najnowszych danych dostępnych w momencie utworzenia niniejszej Instrukcji. Dlatego oprócz przeczytania Instrukcji obsługi zalecamy, aby pracownicy odbyli szkolenie w zakresie obsługi (zakresu stosowania, metod użycia itp.) tego sprzętu ratowniczego, które jest przeprowadzane przez naszych wykwalifikowanych szkoleniowców. Hydrauliczny sprzęt ratowniczy (rozpieracze): Strona 3/36

4 Informacje ogólne 1.2 Objaśnienia symboli Ostrzeżenia Ostrzeżenia są oznaczone symbolami w niniejszej Instrukcji obsługi. Poszczególne wskazówki są sygnalizowane przez hasła informujące o stopniu zagrożenia. Należy bezwzględnie przestrzegać tych wskazówek, aby zapobiegać wypadkom oraz obrażeniom osób i stratom materialnym. NIEBEZPIECZEŃSTWO!... sygnalizuje sytuację bezpośredniego zagrożenia, mogącą prowadzić do śmierci lub ciężkich obrażeń, jeżeli nie zostaną podjęte odpowiednie środki zaradcze. UWAGA!... sygnalizuje sytuację potencjalnego zagrożenia, mogącą prowadzić do śmierci lub ciężkich obrażeń, jeżeli nie zostaną podjęte odpowiednie środki zaradcze. OSTROŻNIE!... sygnalizuje sytuację potencjalnego zagrożenia, mogącą prowadzić do lekkich obrażeń, jeżeli nie zostaną podjęte odpowiednie środki zaradcze. OSTRZEŻENIE!... sygnalizuje potencjalnie niebezpieczną sytuację mogącą prowadzić do strat materialnych w przypadku niepodjęcia odpowiednich środków zaradczych. Wskazówki i porady WSKAZÓWKA!... zawiera pożyteczne wskazówki i zalecenia oraz informacje ułatwiające wydajną i bezawaryjną eksploatację urządzenia. Hydrauliczny sprzęt ratowniczy (rozpieracze): Strona 4/36

5 Informacje ogólne 1.3 Ograniczenie odpowiedzialności Wszystkie informacje i wskazówki zawarte w niniejszej Instrukcji obsługi zostały zredagowane z uwzględnieniem obowiązujących norm i przepisów, zgodnie z aktualnym stanem techniki oraz w oparciu o nasze długoletnie obserwacje i doświadczenia. Producent nie odpowiada za szkody spowodowane: nieprzestrzeganiem Instrukcji obsługi użyciem niezgodnym z przeznaczeniem obsługą przez niewykwalifikowanych pracowników samowolną modyfikacją urządzenia zmianami technicznymi użyciem części zamiennych niezatwierdzonych przez producenta użyciem nieoryginalnych akcesoriów Rzeczywisty zakres dostawy może odbiegać od objaśnień i ilustracji w niniejszej Instrukcji w przypadku wersji specjalnych lub zmian technicznych. 1.4 Prawa autorskie Wszystkie teksty, rysunki, ilustracje i zdjęcia w niniejszej Instrukcji obsługi mogą być używane bez ograniczeń bez wcześniejszej zgody. WSKAZÓWKA! Więcej informacji, zdjęć i rysunków jest dostępnych na naszej stronie internetowej. Hydrauliczny sprzęt ratowniczy (rozpieracze): Strona 5/36

6 Informacje ogólne 1.5 Warunki gwarancji Warunki gwarancji zostały dołączone do dokumentacji sprzedaży jako oddzielny dokument. 1.6 Serwis techniczny Wszelkich informacji technicznych udziela nasz serwis. Niemcy Nazwisko: P. Tanja Haberkern Telefon: +49 (0) 7135 / Faks: +49 (0) 7135 / Austria Nazwisko: P. Robert Niederhofer Telefon: +43 (0) 7255 / Faks: +43 (0) 7255 / WSKAZÓWKA! Kontaktując się z naszym serwisem technicznym proszę podać nazwę, typ i rok produkcji urządzenia. Dane te znajdują się na tabliczce znamionowej urządzenia. Hydrauliczny sprzęt ratowniczy (rozpieracze): Strona 6/36

7 Bezpieczeństwo 2 Bezpieczeństwo Ten rozdział Instrukcji obsługi zawiera dokładny opis wszystkich aspektów bezpieczeństwa, które są niezbędne dla optymalnej ochrony pracowników obsługujących urządzenie oraz dla bezpiecznej i bezawaryjnej eksploatacji. Nieprzestrzeganie procedur i wskazówek bezpieczeństwa opisanych w niniejszej Instrukcji wiąże się z poważnym niebezpieczeństwem. 2.1 Użycie zgodne z przeznaczeniem Rozpieracze hydrauliczne zostały zaprojektowane i przebadane wyłącznie w zakresie zastosowań zgodnych z przeznaczeniem opisanych w niniejszej Instrukcji. Zabrania się wykonywania jakichkolwiek innych prac za pomocą tych urządzeń. Rozpieracze () Wszystkie rozpieracze zostały zaprojektowane tak, aby mogły być obsługiwane przez jedną osobę. Urządzenia te służą wyłącznie do otwierania drzwi, podnoszenia pojazdów lub innych ruchomych ciężarów, odpychania i przesuwania części pojazdów i ciężarów oraz do miażdżenia rur i słupków. Do miażdżenia należy używać w miarę możliwości końcówek rozpieracza. Końcówek rozpieracza można używać jako sprzętu do zdejmowania poszycia pojazdów. Zestaw łańcuchowy służy wyłącznie do ciągnięcia. UWAGA! Niebezpieczeństwo związane z użyciem niezgodnym z przeznaczeniem! Użycie urządzeń niezgodne z przeznaczeniem i / lub wykraczające poza zakres użycia zgodnego z przeznaczeniem może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji! Dlatego konieczne jest: - użycie urządzeń wyłącznie do celów opisanych powyżej. - Wszystkie inne informacje na temat fachowej obsługi urządzeń znajdują się w rozdziale 5 (Zakres użycia). Hydrauliczny sprzęt ratowniczy (rozpieracze): Strona 7/36

8 Bezpieczeństwo 2.2 Odpowiedzialność użytkownika Oprócz wskazówek BHP w niniejszej Instrukcji obsługi należy przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa, zapobiegania wypadkom oraz ochrony środowiska odnoszących się do urządzenia. W szczególności konieczne jest, aby: Użytkownik musi zasięgnąć informacji na temat obowiązujących przepisów BHP oraz dodatkowo poprzez ocenę zagrożeń na stanowisku pracy ustalił, jakie szczególne niebezpieczeństwa wiążą się z użyciem urządzeń w miejscu pracy. użytkownik jednoznacznie ustalił i przydzielił zakresy odpowiedzialności dotyczące instalacji, obsługi, konserwacji i czyszczenia urządzenia. użytkownik zadbał, aby wszystkie osoby obsługujące urządzenie przeczytały i zrozumiały całą Instrukcję obsługi. Ponadto musi on regularnie szkolić pracowników i informować ich o niebezpieczeństwach wiążących się z obsługą urządzeń. Ponadto użytkownik odpowiada za to, aby urządzenie było stale w nienagannym stanie technicznym. Dlatego obowiązują następujące warunki: Po każdym użyciu, jednak przynajmniej raz w roku, wyszkolona osoba musi przeprowadzić kontrolę wzrokową urządzenia (zgodnie z przepisami GUV-G 9102 lub zgodnie z rozporządzeniami krajów związkowych). Co trzy lata, lub w razie wątpliwości odnośnie bezpieczeństwa i niezawodności urządzenia, należy dodatkowo przeprowadzić kontrolę działania i udźwigu urządzenia (zgodnie z przepisami GUV-G 9102 lub rozporządzeniami krajów związkowych). Hydrauliczny sprzęt ratowniczy (rozpieracze): Strona 8/36

9 Bezpieczeństwo 2.3 Osoby obsługujące urządzenie W Instrukcji obsługi wymieniono następujące kwalifikacje niezbędne do wykonywania różnych czynności: Osoba przeszkolona Została przeszkolona przez użytkownika w zakresie powierzonych jej zadań oraz możliwych niebezpieczeństw w przypadku niefachowej obsługi. Specjalista ze względu na fachowe wykształcenie, wiedzę i doświadczenie oraz znajomość odpowiednich przepisów producenta jest w stanie wykonać powierzone mu zadania oraz samodzielnie rozpoznawać potencjalne zagrożenia. UWAGA! Niebezpieczeństwo doznania obrażeń ciała w przypadku niewystarczających kwalifikacji pracownika! Niewłaściwa obsługa urządzeń może prowadzić do poważnych obrażeń osób i strat materialnych. Dlatego konieczne jest: - przeprowadzanie określonych czynności wyłącznie przez osoby spełniające warunki wymienione w odpowiednich rozdziałach niniejszej Instrukcji. - niezwłoczne kontaktowanie się ze specjalistami w razie wątpliwości. WSKAZÓWKA! Urządzenie nie może być obsługiwane przez osoby będące pod wpływem alkoholu, leków ani narkotyków! Hydrauliczny sprzęt ratowniczy (rozpieracze): Strona 9/36

10 Bezpieczeństwo 2.4 Środki ochrony osobistej Podczas pracy z rozpieraczami hydraulicznymi należy bezwzględnie nosić środki ochrony osobistej (ŚOO), aby zminimalizować zagrożenia dla pracowników obsługujących urządzenie. Podczas wszelkich prac należy zasadniczo nosić następującą odzież ochronną: Ochronna odzież robocza Podczas pracy należy nosić odzież roboczą przylegającą do ciała, z obcisłymi rękawami, bez odstających części. Służy to ochronie pracownika przed pochwyceniem przez ruchome części urządzenia. Obuwie ochronne W celu ochrony przez ciężkimi, upadającymi częściami oraz przed poślizgnięciem się na śliskim podłożu należy stale nosić obuwie ochronne z podeszwą z gwoździami stalowymi. Rękawice robocze Dla ochrony przed ostrymi krawędziami i odłamkami szkła podczas użycia urządzeń należy nosić rękawice robocze. Kask z osłoną twarzy Dla ochrony przed wyrzucanymi lub spadającymi częściami lub odłamkami szkła należy nosić kask z osłoną twarzy. Okulary ochronne Oprócz osłony twarzy należy dodatkowo nosić okulary ochronne chroniące oczy przed odłamkami. Podczas prac specjalnych należy dodatkowo nosić: ochronniki słuchu Dla ochrony słuchu oprócz podstawowych środków ochrony osobistej należy nosić również ochronniki słuchu. Hydrauliczny sprzęt ratowniczy (rozpieracze): Strona 10/36

11 Bezpieczeństwo 2.5 Szczególne niebezpieczeństwa W następnym rozdziale wymieniono niebezpieczeństwa wynikające z oceny ryzyka. Należy przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa oraz ostrzeżeń w następnych rozdziałach niniejszej Instrukcji, aby zminimalizować potencjalne zagrożenia dla zdrowia i uniknąć sytuacji niebezpiecznych. Elektryczność NIEBEZPIECZEŃSTWO! Zagrożenie życia związane z elektrycznością! Zetknięcie z elementami przewodzącymi napięcie wiąże się z bezpośrednim zagrożeniem życia. Uszkodzenia izolacji lub poszczególnych podzespołów mogą być przyczyną śmierci. Dlatego należy: - w przypadku uszkodzenia izolacji natychmiast odłączyć zasilanie i zlecić naprawę. - zlecać prace przy instalacji elektrycznej wyłącznie specjalistom elektrykom. - odłączać zasilanie przed rozpoczęciem wszelkich prac przy instalacji elektrycznej oraz sprawdzić, czy instalacja faktycznie nie jest pod napięciem. - odłączać zasilanie przed rozpoczęciem konserwacji, czyszczenia lub naprawy oraz zabezpieczyć je przed ponownym włączeniem. - unikać mostkowania lub dezaktywowania bezpieczników. Bezpieczniki wymieniać na nowe o tym samym amperażu. - Części przewodzące prąd elektryczny należy chronić przed wilgocią. Może ona spowodować zwarcie. Hydrauliczny sprzęt ratowniczy (rozpieracze): Strona 11/36

12 Bezpieczeństwo Hałas UWAGA! Niebezpieczeństwo uszkodzenia słuchu przez hałas! Hałas występujący w miejscu pracy może spowodować poważne uszkodzenia słuchu. Dlatego należy: - nosić dodatkowo ochronniki słuchu podczas prac wiążących się ze szczególnym hałasem. - przebywać w strefie niebezpieczeństwa tylko tak długo, jak to konieczne. Energia hydrauliczna UWAGA! Niebezpieczeństwo związane z energią hydrauliczną! Uwalniające się siły hydrauliczne i wyciekający olej hydrauliczny mogą spowodować poważne obrażenia. Dlatego należy: - stale obserwować urządzenie podczas pracy i w razie potrzeby odłożyć. - po każdym użyciu sprawdzać, czy przewody hydrauliczne i urządzenia nie są uszkodzone. - chronić skórę przed strumieniem oleju pod wysokim ciśnieniem (nosić rękawice ochronne). - Natychmiast usunąć olej hydrauliczny z ran i skontaktować się z lekarzem. Hydrauliczny sprzęt ratowniczy (rozpieracze): Strona 12/36

13 Bezpieczeństwo 2.6 Zabezpieczenia Zawór bezpieczeństwa Jeżeli przewód powrotny nie jest prawidłowo podłączony, wskutek czego powrót oleju jest niemożliwy, uruchamia się zawór bezpieczeństwa chroniący urządzenie i operatora, zamontowany w uchwycie sterującym. Wskutek tego na końcu uchwytu wydostaje się w sposób bezpieczny olej hydrauliczny. Natychmiast ustawić zawór sterujący na agregacie hydraulicznym w pozycji 0 i prawidłowo połączyć ze sobą końcówki hydrauliczne. 2.7 Postępowanie w razie niebezpieczeństwa i przy wypadkach Działania zapobiegawcze Zawsze należy być przygotowanym na wypadek Sprzęt pierwszej pomocy (apteczka, koc itp.) musi być stale dostępny i gotowy do użycia Zaznajomić pracowników ze sprzętem ratowniczym, pierwszej pomocy i do sygnalizowania wypadków Nie blokować dróg dostępu dla pojazdów ratowniczych W razie wypadku natychmiast wyłączyć urządzenia udzielić pierwszej pomocy wynieść osoby ze strefy niebezpieczeństwa poinformować osobę odpowiedzialną na miejscu akcji powiadomić pogotowie ratunkowe i/lub straż pożarną nie blokować dróg dostępu dla pojazdów ratowniczych Hydrauliczny sprzęt ratowniczy (rozpieracze): Strona 13/36

14 Bezpieczeństwo 2.8 Tabliczki informacyjne Na urządzeniach znajdują się następujące symbole i tabliczki informacyjne. Odnoszą się one do bezpośredniego sąsiedztwa miejsca, w którym zostały umieszczone. Przestrzegać Instrukcji obsługi Użyć oznaczonego urządzenia dopiero po przeczytaniu całej Instrukcji obsługi. Ostrzeżenie przed obrażeniami rąk Podczas pracy z urządzeniami należy zwrócić uwagę, aby nie doszło do obrażeń dłoni wskutek zgniecenia lub kontaktu z ostrymi krawędziami. UWAGA! Niebezpieczeństwo doznania obrażeń wskutek nieczytelnych symboli! Z upływem czasu naklejki i symbole na urządzeniu mogą ulec zanieczyszczeniu lub stać się nieczytelne z innych powodów. Dlatego konieczne jest: - stałe utrzymanie wszystkich wskazówek bezpieczeństwa, ostrzeżeń i porad dot. obsługi na urządzeniu w czytelnym stanie. - niezwłoczne wymienianie uszkodzonych tabliczek i naklejek na nowe. Hydrauliczny sprzęt ratowniczy (rozpieracze): Strona 14/36

15 Dane techniczne 3 Dane techniczne SP 35 SP 49 SP 60 SP 80 SP 35 SP 49 SP 60 SP 80 Długość 830 mm 851 mm 916 mm 809 mm Szerokość 215 mm 245 mm 329 mm 329 mm Wysokość 208 mm 208 mm 213 mm 213 mm Ciężar 18,3 kg 20,1 kg 24,7 kg 25,0 kg Siła rozpierania w zakresie roboczym* kn kn kn kn Siła zwierania* 99 kn 101 kn 110 kn 102 kn Droga rozpierania 620 mm 710 mm 810 mm 620 mm Ciśnienie znamionowe 630 / 700 bar 630 / 700 bar 630 / 700 bar 630 / 700 bar Klasa EN AS 35/ AS 49/ BS 63/ CS 87/ Nr elementu * wg EN przy ciśnieniu 700 bar Hydrauliczny sprzęt ratowniczy (rozpieracze): Strona 15/36

16 Dane techniczne 3.1 Warunki użytkowania Dozwolony zakres temperatur roboczych dla rozpieraczy wynosi od -20 C do +80 C. Poza tym zakresem nie można zagwarantować, że urządzenie będzie działało prawidłowo. Praca pod wodą Rozpieracze mogą być również stosowane pod wodą. Nie należy przekraczać głębokości zanurzenia 40 m. Do tej głębokości ciśnienie wody nie ma wpływu na ciśnienie hydrauliczne w urządzeniach i przewodach hydraulicznych. WSKAZÓWKA! Po pracy pod wodą w przypadku wody słonej należy całkowicie rozłożyć urządzenie na części i oczyścić. W przypadku wody słodkiej wystarczy dokładne oczyszczenie urządzenia. 3.2 Tabliczka znamionowa Tabliczka znamionowa znajduje się na obudowie wszystkich rozpieraczy. Podano na niej numer seryjny, datę produkcji, ciśnienie znamionowe, nazwę urządzenia oraz normę EN. Hydrauliczny sprzęt ratowniczy (rozpieracze): Strona 16/36

17 Budowa i działanie 4 Budowa i działanie 4.1 Widok urządzenia 1 Końcówka rozpieracza 2 Ramię rozpieracza 3 Uchwyt 4 Przycisk 5 Połączenie hydrauliczne 6 Osłona ochronna 7 Obudowa urządzenia 8 Uchwyt sterujący 9 Przewody hydrauliczne 4.2 Krótki opis Rozpieracze hydrauliczne to urządzenia ratownicze o specjalnej formie, służące do rozpierania, pchania lub ciągnięcia. Służą one do ratowania przytrzaśniętych lub uwięzionych ofiar wypadków. Są one zasilane przez agregat hydrauliczny i służą do otwierania drzwi, podnoszenia pojazdów i innych ruchomych ciężarów, odpychania i przesuwania części pojazdów i innych przedmiotów oraz do miażdżenia rur i słupków. Prędkością ramion rozpieraczy można sterować wciskając mocniej lub słabiej przycisk na uchwycie sterującym. Maksymalną siłę rozpierania osiąga się wyłącznie poprzez całkowite wciśnięcie przycisku. Hydrauliczny sprzęt ratowniczy (rozpieracze): Strona 17/36

18 Budowa i działanie 4.3 Zasilanie hydrauliczne Agregaty i pompy Do zasilania rozpieraczy wolno używać wyłącznie agregatów i pomp ręcznych firmy WEBER-HYDRAULIK. Produkty innych producentów wolno stosować tylko warunkowo. Przed użyciem urządzenia z agregatem innego producenta prosimy bezwzględnie o zasięgnięcie informacji w firmie Weber! OSTRZEŻENIE! Przed użyciem pomp i agregatów innych producentów bezwzględnie skontaktować się z firmą WEBER- HYDRAULIK lub z autoryzowanym przedstawicielem. Niewłaściwe użycie może spowodować niebezpieczne sytuacje, za które nie możemy przejąć odpowiedzialności! Przewody hydrauliczne Urządzenie należy połączyć z agregatem za pomocą wysokociśnieniowych przewodów hydraulicznych. Dostępne są przewody o długości 5, 10 i 20 m. Wraz z rosnącą długością przewodu wzrasta również spadek ciśnienia. Przy długości przewodu 50 m ten spadek ciśnienia jest jeszcze do zaakceptowania i nie ma znacznego wpływu na działanie urządzenia. OSTROŻNIE! Nie używać uszkodzonych przewodów hydraulicznych! Użycie uszkodzonych przewodów hydraulicznych grozi wydostawaniu się medium pod ciśnieniem lub występowaniem drgań przewodów. Dlatego należy: - Poddawać przewody hydrauliczne po każdym użyciu, lecz co najmniej raz w roku kontroli wzrokowej (szczelność, uszkodzenia powierzchni, np. zagięcia) Hydrauliczny sprzęt ratowniczy (rozpieracze): Strona 18/36

19 Budowa i działanie - Co trzy lata, lub w razie wątpliwości odnośnie bezpieczeństwa i niezawodności, należy dodatkowo przeprowadzić kontrolę działania i udźwigu urządzenia (zgodnie z przepisami GUV- G 9102 lub rozporządzeniami krajów związkowych). - Wymieniać przewody hydrauliczne co 10 lat! Data (kod literowy oznaczający np. kwartał i rok) jest podana na osłonie przewodów hydraulicznych. - Przewody hydrauliczne nie mogą być poddawanie rozciąganiu lub skręcaniu. - Nie zginać przewodów hydraulicznych ani nie przeciągać ich przez krawędzie (minimalny promień zgięcia 40 mm). - Nie poddawać przewodów hydraulicznych działaniu wysokich temperatur. - Chronić przewody hydrauliczne przed kontaktem z substancjami chemicznymi, np. kwasami, zasadami lub rozpuszczalnikami, ponieważ mogą one spowodować uszkodzenie warstwy zewnętrznej. Olej hydrauliczny Wszystkie rozpieracze zostały zaprojektowane i przetestowane do użycia z olejem hydraulicznym AERO Shell Fluid 41. Olej ten charakteryzuje się znacznym stopniem czystości i działa bezproblemowo nawet przy temperaturach do -20 C. WSKAZÓWKA! Oprócz wyżej wymienionego oleju zalecamy również: Esso Univis HVI-13, Castrol Hydraulik DB i Fuchs Renolin MR 310. Hydrauliczny sprzęt ratowniczy (rozpieracze): Strona 19/36

20 Budowa i działanie 4.4 Podłączanie urządzeń Połączenie hydrauliczne SINGLE Przed połączeniem obu końcówek należy zdjąć osłony przeciwpyłowe (rys. 1). Następnie połączyć ze sobą końcówkę męską i żeńską i lekko wkręcić do zamknięcia zatrzaskowego (rys. 2). Następnie chwycić końcówkę żeńską za czarny, rowkowany pierścień i obrócić w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara (kierunek 1), aż połączenie zatrzaśnie się (rys. 3). Aby zapobiec zanieczyszczeniu, należy połączyć ze sobą obie osłony przeciwpyłowe (rys. 4). Rozłączanie połączenia odbywa się poprzez obrót w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (kierunek 0). Następnie należy znów założyć osłony przeciwpyłowe. Łączenie ze sobą urządzeń wyposażonych w połączenie hydrauliczne SINGLE może odbywać się również przy bezciśnieniowym obiegu oleju, o ile podłączone urządzenia nie są zasilane. Rys. 1 Rys. 2 Rys. 3 Rys. 4 WSKAZÓWKA! Przy użyciu połączenia hydraulicznego SINGLE niepotrzebna jest wtyczka odciążająca. Hydrauliczny sprzęt ratowniczy (rozpieracze): Strona 20/36

21 Budowa i działanie Złącze wtykowe (SKS) Przed połączeniem obu części złącza należy zdjąć osłony przeciwpyłowe. Następnie chwycić ręką tuleję końcówki żeńskiej, a drugą ręką trzymać końcówkę męską (czarną) za element sześciokątny. Połączyć obie końcówki i wcisnąć końcówkę żeńską lekko dociskając na końcówkę męską do zatrzaśnięcia (rys. 1). Aby rozłączyć, przytrzymać końcówkę męską (czarną) za uchwyt sześciokątny, a drugą ręką chwycić końcówkę żeńską za tuleję i wyciągnąć ją. Przy rozłączaniu zawsze wycieka kilka kropel oleju hydraulicznego. Aby zapobiec zanieczyszczeniu, należy natychmiast założyć nowe osłony ochronne. OSTROŻNIE! Podczas łączenia złączek SKS dźwignia na agregacie musi być bezwzględnie w pozycji 0. WSKAZÓWKA! Przy agregatach hydraulicznych i pompie ręcznej zamontowana jest wtyczka odciążająca, za pomocą której można spuścić z przewodu hydraulicznego kilka kropel oleju. W ten sposób możliwe jest łączenie rozłączonych urządzeń przy podwyższonym ciśnieniu. W tym celu należy po prostu włożyć wtyczkę odciążającą do końcówki żeńskiej i obrócić pokrętło w prawo, aż wycieknie nieco oleju. Hydrauliczny sprzęt ratowniczy (rozpieracze): Strona 21/36

22 Budowa i działanie WSKAZÓWKA! Poniżej opisano wyłącznie łączenie i rozłączanie połączeń SINGLE. Proszę pamiętać, że przy łączeniu połączeń SKS zawsze należy najpierw przełączyć dźwignię sterującą w pozycję 0! 4.5 Obsługa uchwytu sterującego Rozpieracz jest obsługiwany za pomocą przycisku na uchwycie sterującym. Prędkością ruchu ramion rozpieracza można sterować, wciskając mocniej lub słabiej przycisk na uchwycie sterującym. Maksymalną siłę rozpierania osiąga się wyłącznie całkowicie wciskając przycisk. Otwieranie rozpieracza Główny kierunek ruchu urządzenia (otwieranie) uruchamia się poprzez wciśnięcie dolnego wypukłego końca przycisku (w kształcie klina). Kierunek ruchu jest oznaczony na urządzeniu symbolem: Zamykanie rozpieracza Zamykanie rozpieracza uruchamia się górnym wklęsłym końcem przycisku, oznaczonym następującym symbolem: Układ czuwakowy Po zwolnieniu przycisku powraca on automatycznie do pozycji zerowej. Urządzenie zatrzymuje się w każdym położeniu (również pod obciążeniem). Hydrauliczny sprzęt ratowniczy (rozpieracze): Strona 22/36

23 Budowa i działanie 4.6 Wymiana końcówek rozpieracza Końcówki rozpieracza są przymocowane do ramion za pomocą sworzni ze spłaszczonym końcem. Aby wymienić końcówkę, należy wycisnąć sworzeń zabezpieczony kulką będącą pod naciskiem sprężyny. Po wymianie końcówek znów wcisnąć sworzeń z płaskim końcem. Zwrócić uwagę, aby sworzeń było całkowicie wciśnięty. W podobny sposób odbywa się mocowanie zestawu łańcuchowego. Zamek łańcucha należy zamontować z blokadą do góry. Hydrauliczny sprzęt ratowniczy (rozpieracze): Strona 23/36

24 Zakres użycia 5 Zakres użycia 5.1 Wskazówki bezpieczeństwa UWAGA! Nigdy nie wkładać dłoni między ramiona rozpieracza! UWAGA! Podczas wszelkich prac z rozpieraczami, naprężane części mogą złamać się lub zostać wyrzucone, powodując zagrożenie dla osób. Dlatego osoby nie biorące udziału w wykonywanych czynnościach muszą zachować bezpieczny odstęp lub przebywać w strefie niebezpieczeństwa tylko tak długo, jak jest to konieczne. 5.2 Rozpieranie Dzięki funkcji rozpierania można m.in. otwierać drzwi, podnosić pojazdy i inne ruchome części, odpychać części pojazdów oraz miażdżyć rury i słupki. Konieczne jest jednak stabilne zamocowanie urządzenia i podbudowanie pojazdu. Aby zapobiec wyślizgiwaniu się podczas rozpierania, ramiona i końcówki po stronie zewnętrznej i wewnętrznej są ząbkowane. Zaleca się przykładanie rozpieracza w tym miejscu, ponieważ siła rozpierania jest tam największa. Poprzez dosuwanie rozpieracza zapobiega się jego wyślizgnięciu. Samych końców należy w miarę możliwości używać tylko do powiększania szczelin. Hydrauliczny sprzęt ratowniczy (rozpieracze): Strona 24/36

25 Zakres użycia 5.3 Ciągnięcie Po zamontowaniu zestawu łańcuchowego na końcówkach rozpieracza (zgodnie z objaśnieniem w rozdziale 4.6), można używać rozpieracza również do ciągnięcia. Łańcuchy muszą być wówczas zawsze mocno napięte i wolno je obciążać tylko w kierunku ciągnięcia. Podczas naprężania łańcucha łańcuch, można wcisnąć odpowiednio po każdej stronie wcisnąć blokadę, aby można było wyciągnąć łańcuch przez uchwyt. Jeżeli droga ciągnięcia jest niewystarczająca, za pomocą łańcuchów napinających lub w inny sposób należy zapewnić, aby można było otworzyć ponownie rozpieracz i dodatkowo naprężyć łańcuch. OSTRZEŻENIE! Łańcuchy do ciągnięcia należy przechowywać z zamkami łańcuchowymi zamontowanymi ok cm od końca. Przed każdym użyciem należy sprawdzić łańcuchy. Należy zadbać, aby ciężar nie obciążał końcówki haka, lecz jego środek. Nie dokonywać samowolnych napraw urządzenia. Nie obciążać łańcuchów ponad przewidziany udźwig. Nie obciążać urządzenia w sposób gwałtowny. Nie cynkować ani nie malować łańcuchów bez zgody producenta. Nie skracać łańcuchów poprzez wiązanie na nich węzłów. Nie poddawać łańcuchów skrajnym temperaturom. Łańcuchy i osprzęt mogą być stosowane tylko w zakresie temperatur od 40 C do +200 C Podczas wszystkich prac konserwacyjnych należy przestrzegać obowiązujących przepisów BHP oraz norm DIN EN i DIN Łańcuchy mogą być wykorzystywane wyłącznie do ciągnięcia. Nie wolno za ich pomocą podnosić ładunków Należy zaprzestać używania łańcuchów, jeżeli: występują odkształcenia, pęknięcia, ubytki spowodowane przez korozję średnica drutu ogniwa zmniejszyła się 10% w stosunku do średnicy znamionowej. pojedyncze ogniwo łańcucha rozciągnęło się w sposób trwały pojedyncze ogniwo poszerzyło się o ponad 2%. na jednym z odcinków o długości 11 ogniw podział wewnętrzny zwiększył się o ponad 2% Hydrauliczny sprzęt ratowniczy (rozpieracze): Strona 25/36

26 Zakres użycia 5.4 Miażdżenie Rury i inne profile drążone można miażdżyć zamykając ramiona rozpieracza. Miażdżenie powinno się odbywać w miarę możliwości wyłącznie w strefie końcówek rozpieracza. W przypadku urządzenia SP35 można użyć również rowkowanej powierzchni ramion rozpieracza. OSTRZEŻENIE! Miażdżony element może nagle odskoczyć. Nie przebywać w strefie, w której używany jest rozpieracz! 5.5 Podnoszenie Rozpieracze mogą być wykorzystywane również do podnoszenia pojazdów i innych ruchomych ciężarów. Należy wówczas zabezpieczyć ładunek przed wyślizgnięciem się, a końcówki rozpieracza muszą być wsunięte na wystarczającą głębokość pod ładunek, aby zapobiec wyślizgnięciu. Podnoszony ładunek należy stale obserwować podczas podnoszenia (przechylanie, staczanie się i zmiany położenia). Ponadto podnoszony ładunek należy odpowiednio podbudowywać i podpierać. 5.6 Zdejmowanie poszycia Aby w czasie akcji ratowniczej uzyskać dostęp do wnętrza autobusów, wagonów kolejowych lub silosów, można użyć końcówek rozpieracza również do zdejmowania poszycia karoserii. Hydrauliczny sprzęt ratowniczy (rozpieracze): Strona 26/36

27 Transport, opakowanie i przechowywanie 6 Transport, opakowanie i przechowywanie 6.1 Wskazówki bezpieczeństwa OSTROŻNIE! Uszkodzenia wskutek niewłaściwego transportu! Niewłaściwy transport może spowodować poważne straty materialne. Dlatego należy: - zachować ostrożność podczas rozpakowywania części dostawy i stosować się do symboli na opakowaniu. - otwierać i usuwać opakowanie dopiero na właściwym miejscu przechowywania. 6.2 Kontrola dostawy Natychmiast po odbiorze dostawy należy sprawdzić ją pod kątem ewentualnych uszkodzeń transportowych, aby w razie potrzeby można było szybko podjąć odpowiednie kroki. W przypadku widocznych uszkodzeń zewnętrznych postępować zgodnie z poniższym opisem: Nie odbierać dostawy lub odebrać ją z odpowiednimi zastrzeżeniami. Zaprotokołować zakres uszkodzeń na dokumentacji transportowej lub na pokwitowaniu dostawy, którym dysponuje spedytor. Rozpocząć procedurę reklamacji. WSKAZÓWKA! Reklamować wszelkie usterki natychmiast po ich stwierdzeniu. Roszczenia odszkodowawcze należy kierować do naszego serwisu technicznego (zob. rozdział 1.6) Hydrauliczny sprzęt ratowniczy (rozpieracze): Strona 27/36

EFX 410/413. Instrukcja eksploatacji 10.04- 52027317 03.10 EFX 410 EFX 413

EFX 410/413. Instrukcja eksploatacji 10.04- 52027317 03.10 EFX 410 EFX 413 EX 410/413 10.04- Instrukcja eksploatacji p 52027317 03.10 EX 410 EX 413 Deklaracja zgodności Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent albo jego przedstawiciel na terenie Wspólnoty Typ

Bardziej szczegółowo

TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR

TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emoi Használati utasítás Instrukcja obsługi Инструкция по зксплуатации Návod k obsluze Návod na obsluhu Upute

Bardziej szczegółowo

GVW. Skraplacz R134a, R404a, R410a,... www.guentner.de GVW 2010-09

GVW. Skraplacz R134a, R404a, R410a,... www.guentner.de GVW 2010-09 GVW Linia produktów: Opis serii: Seria: Skraplacz Skraplacz R134a, R404a, R410a,... Skraplacz typu W GVW www.guentner.de Strona 2 / 62 Spis treści 1 Ważne informacje podstawowe... 5 1.1 Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

HORSCH Terrano 6-12 FG

HORSCH Terrano 6-12 FG 09/2008 Specjaliści w nowoczesnej technologii uprawy i siewu HORSCH Terrano 6-12 FG Art.: 80270502 pl Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem maszyny zapoznaj się z instrukcją obsługi! Zachowaj instrukcję

Bardziej szczegółowo

ORYGINALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI FM 50 VM

ORYGINALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI FM 50 VM ORYGINALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI FM 50 VM Wydanie 12/2010 COPYRIGHT 2010 PWA HandelsgesmbH [PWA Spółka Handlowa z o. o.] Zmiany i powielanie (także fragmentów) wyłącznie za pisemną zgodą firmy PWA HandelsgesmbH.

Bardziej szczegółowo

EJC/EJC-Z 14/16. Instrukcji obsługi 06.98 - 10004461 01.06

EJC/EJC-Z 14/16. Instrukcji obsługi 06.98 - 10004461 01.06 EJC/EJC-Z 14/16 06.98 - Instrukcji obsługi p 10004461 01.06 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z inormacjami podanymi w niniejszej ORYGINLNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI. Inormacje

Bardziej szczegółowo

System operacyjny 350

System operacyjny 350 System operacyjny 350 BS350 V2.200 Release 2010-04 Polski Pomoc online 2/192 Bosch Rexroth AG Technologia wkrętarska Tytuł System operacyjny 350 Rodzaj dokumentacji Pomoc online Cel dokumentacji W niniejszej

Bardziej szczegółowo

9 10 1 3 4 1 2 11 12 6-M TE 1 L R

9 10 1 3 4 1 2 11 12 6-M TE 1 L R 9 10 1 3 4 1 2 11 12 TE 16-M L R Hilti Corporation FL-9494 Schaan Tel.: +423 / 234 2111 Fax: +423 / 234 29 65 www.hilti.com Hilti = registered trademark of Hilti Corp., Schaan W 2934 0604 110-Pos. 8 1

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

CombiTherm INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pompa odśrodkowa do tłoczenia oleju grzewczego lub gorącej wody

CombiTherm INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pompa odśrodkowa do tłoczenia oleju grzewczego lub gorącej wody INSTRUKCJA OBSŁUGI CombiTherm Pompa odśrodkowa do tłoczenia oleju grzewczego lub gorącej wody CT/PL (1406) 1.0 Tłumaczenie oryginalnych instrukcji Przed uruchomieniem lub serwisowaniem tego produktu należy

Bardziej szczegółowo

MODEL LT12DAB SPECJALISTYCZNA WIEŻA OŚWIETLENIOWA (SILNIK WYSOKOPRĘŻNY LOMBARDINI LDW 1003)

MODEL LT12DAB SPECJALISTYCZNA WIEŻA OŚWIETLENIOWA (SILNIK WYSOKOPRĘŻNY LOMBARDINI LDW 1003) INSTRUKCJA OBSŁUGI SERIA NIGHTHAWK MODEL LT12DAB SPECJALISTYCZNA WIEŻA OŚWIETLENIOWA (SILNIK WYSOKOPRĘŻNY LOMBARDINI LDW 1003) Aktualizacja #0 (03.06.11) Aby uzyskać najnowszą wersję tej publikacji zapraszamy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster INSTRUKCJA EKSPLOATACJI Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue BlueMaster PL INSTRUKCJA EKSPLOATACJI DWUPŁASZCZOWYCH ZBIORNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO NAZIEMNEGO

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI OBIERACZKA DO ZIMNIAKÓW PROFI LINE

INSTRUKCJA OBSŁUGI OBIERACZKA DO ZIMNIAKÓW PROFI LINE INSTRUKCJA OBSŁUGI OBIERACZKA DO ZIMNIAKÓW PROFI LINE Spis treści 1. O NINIEJSZYM PODRĘCZNIKU 5 1.1 Zakres i cel 5 1.2 Dla kogo podręcznik jest przeznaczony 5 1.3 Zastrzeżenia 5 1.4 Użyte konwencje 5 2.

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190 IMMERWATER 190 Instrukcja montażu i obsługi Kod: IW-190 1 Spis treści 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6

Bardziej szczegółowo

ELE ac 16/18/20. Instrukcji obsługi 08.02- 50249850 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set

ELE ac 16/18/20. Instrukcji obsługi 08.02- 50249850 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 0 ELE ac 16/18/20 08.02- Instrukcji obsługi p 50249850 04.03 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINLNEJ INSTRUKCJI

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 v.2 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI...3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA...5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA...6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA...6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2 Roteo 20V/25/35/35G User Manual Version 1.2 A B C D E F 1 4 2 3 6 5 11 10 7 8 9 2 4 6 5 3 7 8 9 1 8 7 6 2 3 9 1 4 5 1 6 3 4 5 2 RRC350 RRC350 1 2 3 4 5 6 7 12 11 5 7 9 3 1 10 4 6 8 13 2 Roteo 35/35G: 12

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI NUOS EVO Szanowny kliencie Pragniemy podziękować,że dokonaliście zakupu naszego podgrzewacza wody z pompą ciepła. Mamy nadzieję, że spełni ono

Bardziej szczegółowo

WF80F5E2Q WF80F5E1Q WF80F5E0Q WF80F5E2W WF80F5E1W WF80F5E0W. Pralka automatyczna. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie możliwości

WF80F5E2Q WF80F5E1Q WF80F5E0Q WF80F5E2W WF80F5E1W WF80F5E0W. Pralka automatyczna. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie możliwości WF80F5E2Q WF80F5E1Q WF80F5E0Q WF80F5E2W WF80F5E1W WF80F5E0W WF70F5E2Q WF70F5E1Q WF70F5E0Q WF70F5E2W WF70F5E1W WF70F5E0W WF60F4E2Q WF60F4E1Q WF60F4E0Q WF60F4E2W WF60F4E1W WF60F4E0W Pralka automatyczna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Monitor UV-900. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego

Monitor UV-900. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego Monitor UV-900 Instrukcja obsługi Dokument przetłumaczony z języka angielskiego Strona celowo pozostawiona pusta Spis treści Spis treści Wprowadzenie.... Wymagania wstępne....2 Ważne informacje dla Użytkownika....3

Bardziej szczegółowo

Sartorius WM Modelle. Instrukcja obsługi. Ważenie w ruchu. Przechowywać celem późniejszego wykorzystania. Oryginał Instrukcji obsługi Satorius AG

Sartorius WM Modelle. Instrukcja obsługi. Ważenie w ruchu. Przechowywać celem późniejszego wykorzystania. Oryginał Instrukcji obsługi Satorius AG Instrukcja obsługi Sartorius WM Modelle Ważenie w ruchu Przechowywać celem późniejszego wykorzystania. Oryginał Instrukcji obsługi Satorius AG 98648-018-89 98648-018-89 Tabliczka znamionowa Tabliczka znamionowa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL STP5-10TL-20-BE-pl-13 Wersja 1.3 POLSKI Przepisy prawne SMA Solar Technology AG Przepisy prawne Informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i bezpieczeństwa

Instrukcja obsługi i bezpieczeństwa Instrukcja obsługi i bezpieczeństwa Pierwotne instrukcje - Ta instrukcja powinna zawsze znajdować się w maszynie Modele 1930ES/2030ES/2630ES/ 2646ES/3246ES ANSI P/N 3122783 January 18, 2011 Polish Operation

Bardziej szczegółowo

Bedienungsanleitung Vakuum-Verpackungsmaschine 400M Seiten 1 bis 29. Instruction manual Vacuum packaging machine 400M from page 31 to 59

Bedienungsanleitung Vakuum-Verpackungsmaschine 400M Seiten 1 bis 29. Instruction manual Vacuum packaging machine 400M from page 31 to 59 300435 Bedienungsanleitung Vakuum-Verpackungsmaschine 400M Seiten 1 bis 29 Instruction manual Vacuum packaging machine 400M from page 31 to 59 Mode d emploi Conditionneuse sous vide 400M de page 61 à page

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI Dla instalatora / dla użytkownika Instrukcja obsługi i instalacji atmomag Podgrzewacze gazowe atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi atmomag Spis tre ci Informacje

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości WF0604N WF0602N WF0600N WF0608N WF0504N WF0502N WF0500N WF0508N Pralka automatyczna instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung. Aby otrzymać kompletną pomoc

Bardziej szczegółowo

1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381807-POL-12.05-0.03 Printed in Germany

1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381807-POL-12.05-0.03 Printed in Germany INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43381807-POL-12.05-0.03 Printed in Germany 33 Nowy silnik wysokoprężny firmy HATZ Silnik jest przeznaczony tylko i wyłącznie do celu określonego i sprawdzonego

Bardziej szczegółowo

unistor Instrukcja instalacji i konserwacji Instrukcja instalacji i konserwacji Dla instalatora VIH Q 75 B Wydawca / producent Vaillant GmbH

unistor Instrukcja instalacji i konserwacji Instrukcja instalacji i konserwacji Dla instalatora VIH Q 75 B Wydawca / producent Vaillant GmbH Instrukcja instalacji i konserwacji Dla instalatora Instrukcja instalacji i konserwacji unistor VIH Q 75 B Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax

Bardziej szczegółowo

"ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm. Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice

ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm. Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice IT GB ES PL RO RU Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice "ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm UWAGI OGÓLNE 1. Niniejsza broszura stanowi

Bardziej szczegółowo

Granulatory serii 20 typu Beside-the-Press Modele 2025, 2035, 2045

Granulatory serii 20 typu Beside-the-Press Modele 2025, 2035, 2045 Granulatory serii 20 typu Beside-the-Press Modele 2025, 2035, 2045 Nr katalogowy części Numer biuletynu: Data wejścia w życie: 8.13.2008 Proszę tutaj zapisać numery seryjne swojego urządzenia, do wykorzystania

Bardziej szczegółowo