KARTA OBSŁUGI TECHNICZNEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KARTA OBSŁUGI TECHNICZNEJ"

Transkrypt

1 1 z 8 KARTA OBSŁUGI TECHNICZNEJ Dotyczy : Tramwaju (przyjęcie) Zakres A Zakresy łącznie wykonywane Nr 1 A 1. Czynności związane z przyjęciem tramwaju Przyjąć tramwaj (pociąg) od motorniczego, Sprawdzić kartę drogową i zgłoszone w niej usterki pod kątem konieczności wykonania napraw sporadycznych, Sprawdzić, czy tramwaj (pociąg) nie posiada śladów uszkodzeń będących następstwem zdarzeń drogowych, kradzieży lub wandalizmu; w przypadku stwierdzenia takich śladów należy postępować zgodnie z procedurą przyjętą w tym zakresie Zakończenie Zakresu Czynności Karty Nr 1 A KARTA OBSŁUGI TECHNICZNEJ Dotyczy : Nadwozia Zakres A Zakresy łącznie wykonywane Nr 2 A 3. Czynności związane ze sprawdzaniem nadwozia Sprawdzić działanie wszystkich świateł zewnętrznych, w które obsługiwany tramwaj jest wyposażony. Do świateł zewnętrznych tramwaju zalicza się światła: - drogowe, - mijania, - jazdy dziennej, - kierunkowskazy, - hamowania stop, - pozycyjne przednie, - pozycyjne tylne, - pozycyjne boczne, - awaryjne, - przeciwmgłowe tylne, - przeciwmgłowe przednie, - cofania, - odblaskowe tylne, - odblaskowe boczne, - odblaskowe przednie,

2 2 z 8 - obrysowe, - oświetlenie tablic informacyjnych UWAGA: Jeśli przeprowadzone były jakiekolwiek prace przy reflektorach mogące mieć wpływ na ustawienie świateł, należy skontrolować to ustawienie i w razie potrzeby skorygować. Sprawdzić działanie wszystkich świateł oświetlenia wnętrza (obwód główny i zastępczy) oraz tablic informacyjnych, (jeżeli w takie oświetlenie tramwaj jest wyposażony), Sprawdzić działanie mechanizmów drzwiowych, a w tym: stan blokady jazdy (przy prawidłowo wyregulowanym układzie tramwaj nie powinien ruszyć przy otwartych drzwiach oraz wtedy, gdy między niedomkniętymi skrzydłami drzwi znajduje się wałek o średnicy 50 mm), układ rewersowania (gdy tramwaj jest w niego wyposażony) - drzwi powinny rewersować na przeszkodę co najmniej wynoszącą 50 mm (mierzona jako średnica wałka), Nr 2 A - układ blokady fotokomórkowej (gdy tramwaj jest w nią wyposażony) drzwi nie powinny się zamykać przy przysłoniętej fotokomórce, gdy załączona jest funkcja otwierania drzwi przez pasażera, - skuteczność sterowania drzwi ze stanowiska motorniczego oraz z przycisków pasażerskich (jeżeli tramwaj jest w nie wyposażony), - funkcjonowanie mechanizmów wysuwania i wsuwania automatycznie działającej platformy dla inwalidy (gdy tramwaj jest w nią wyposażony), Sprawdzić działanie wycieraczek, sygnalizacji dźwiękowej (obwód zewnętrzny i wewnętrzny) oraz w zależności od wyposażenia tramwaju działanie spryskiwaczy szyb, stan luster i działanie mechanizmów ich składania, działanie kamer, Sprawdzić działanie urządzeń sterowniczych i sygnalizacyjnych na pulpitach motorniczego oraz urządzeń sterowniczych na stanowisku motorniczego poza pulpitami (pedały, nawrotnik w podłodze, urządzenia w szafie aparaturowej), Sprawdzić działanie urządzeń grzewczych na stanowisku motorniczego i w części pasażerskiej (zakres sprawdzania należy dostosować do wykorzystywania poszczególnych urządzeń uwarunkowanego porą roku, tj. czynnikami pogodowymi zgodnie z wydawanymi poleceniami, Sprawdzić działanie rezerwowych i dodatkowych układów zadziałania hamulców szynowych: a) AHS (gdy tramwaj jest w niego wyposażony): - nawrotnik ustawić do przodu,

3 3 z 8 - włączyć baterię i przetwornicę, - wagon pozostawić w stanie zaparkowanym, - odłączyć hebelki baterii przetwornica pracuje, - odłączyć odbierak prądu od sieci wystąpi brak napięcia 40V, co spowoduje włączenie się układu AHS i opadnięcie hamulców szynowych. b) rezerwowy układ hamulców szynowych(gdy tramwaj jest w niego wyposażony): - włączyć baterię, - nawrotnik ustawić do przodu, - włączyć stacyjkę, wcisnąć pedał czuwaka przetwornica wyłączona, - wcisnąć pedał hamowania poza ogranicznik spowoduje to opadnięcie hamulców szynowych, co sygnalizowane jest dzwonieniem dzwonka zewnętrznego, c) ręczny włącznik hamulców szynowych (hebelek) - (gdy tramwaj jest w niego wyposażony): - sprawdzić działanie poprzez wyciągnięcie dźwigni uruchamiającej hamulce szynowe, Sprawdzić działanie klimatyzatorów (gdy tramwaj jest wyposażony w agregat klimatyzacyjny): Przy wyposażeniu w agregat wyłącznie z funkcją schładzania : a) w okresie całego roku: - sprawdzić wizualnie kratki wylotowe i panel wewnętrzny (czy nie ma uszkodzeń mechanicznych), b) w okresie użytkowania (gdy temperatura zewnętrzna w dzień przekracza 18 o C): - sprawdzić przełącznik nawiewu (czy nie jest uszkodzony mechanicznie), - sprawdzić działanie klimatyzatora poprzez załączenie i sprawdzenie prawidłowości pracy na wszystkich zakresach, - sprawdzić, czy powietrze jest wydmuchiwane przez wszystkie kratki nawiewu, - wizualnie sprawdzić, czy nie ma uszkodzeń mechanicznych wyświetlacza i czy nie są wyświetlane kody błędów (gdy klimatyzator jest wyposażony w wyświetlacz). W przypadku wyświetlania kodu błędu należy zgłosić klimatyzator do naprawy Przy wyposażeniu w agregat grzewczo-chłodzący: - włączyć klimatyzator i sprawdzić jego działanie na poszczególnych Nr 2 A

4 4 z 8 zakresach, - wizualnie sprawdzić klatki wylotowe (czy nie ma pęknięć, uszkodzeń mechanicznych), - sprawdzić czy powietrze wydmuchiwane jest przez wszystkie kratki nawiewu, - sprawdzić działanie regulatora temperatury, Sprawdzić działanie mechanizmu do podnoszenia i opuszczania odbieraka prądu (gdy tramwaj jest w niego wyposażony) lub stan linki do opuszczania odbieraka prądu pod kątem czy nie występują naderwania lub rozplecenia), a w okresach zimowych, czy nie występuje sztywność mrozowa Sprawdzić napięcie baterii akumulatorów: - odczytać wskazania woltomierza przy wyłączonej przetwornicy. Napięcie to powinno utrzymywać się w granicach: 32 do 38 V dla tramwajów 13 Np, 13 Nm, 30 do 35 V dla tramwajów 105 N i pochodnych, 112 N oraz 123 N, 21,6 do 25,2 V dla tramwajów 116 N i 116 Na oraz 120 N, - w tramwajach 116 N i 105N2K/2000/B dokonywać pomiarów za pomocą próbnika akumulatorów typ BAT 1 (brak woltomierza na pulpicie motorniczego), - w tramwajch 116 Na po włączeniu dokonywany jest test tramwaju, m.in. opadają hamulce szynowe w czasie testu nie powinna zaświecić się czerwona dioda w jednostce zobrazowania rejestratora zdarzeń. Lampka kontrolna przetwornicy na pulpicie motorniczego powinna zgasnąć. O prawidłowości napięcia baterii świadczy świecenie zielonej diody w jednostce zobrazowania oraz zgaśnięcie lampki kontrolnej przetwornicy, - sprawdzić napięcie prądnicy (gdy tramwaj jest wyposażony w przetwornicę wirującą): włączyć przetwornicę i odczytać wskazania woltomierza na pulpicie motorniczego, napięcie powinno utrzymywać się w granicach od 38 do 42V, - sprawdzić napięcie wyjściowe DC przewornicy statycznej (gdy tramwaj jest w nią wyposażony): włączyć przetwornicę i odczytać na woltomierzu na pulpicie motorniczego, napięcie powinno wynosić 40 V +/- 1 V, Sprawdzić zamocowanie kolumn, uchwytów, poręczy i siedzeń oraz prawidłowe zamknięcie wszystkich zamków, Sprawdzić kompletność wyposażenia. Nr 2 A

5 5 z 8 Sprawdzić działanie sygnalizacji alarmowej, uruchamianej linką alarmową lub przyciskami, w zależności od wyposażenia tramwaju Sprawdzić stan stosowanych plomb. Jeżeli plomba jest zerwana sprawdzić działanie urządzenia i ponownie zaplombować, Uzupełnić materiały eksploatacyjne: płyn w spryskiwaczu (jeżeli tramwaj jest w niego wyposażony), piasek w zbiornikach piasecznicy (jeżeli tramwaj jest w nią wyposażony), środek smarny w urządzeniu Rebs (jeżeli tramwaj jest wyposażony w to urządzenie), Sprawdzić w drugim wagonie pociągu skuteczność zamknięcia drzwi do kabiny oraz zabezpieczenie (osłony) pulpitu motorniczego Zakończenie Zakresu Czynności Karty Nr 2 A KARTA OBSŁUGI TECHNICZNEJ Dotyczy: Dachu Zakres A Zakresy łącznie wykonywane Nr 3 A 1. Sprawdzić wizualnie stan ogólny odbieraka prądu: czy nie występują oderwania i odkształcenia elementów odbieraka prądu czy nie występują nadmierne wyszczerbienia nakładek ślizgowych (dopuszczalne wyszczerbienie do 5 mm), czy nie występują pęknięcia izolatorów odbieraka prądu 2. Sprawdzić czy nie występują widoczne uszkodzenia mechaniczne urządzeń zamontowanych na dachu, takich jak: anteny, klimatyzator, wyłącznik szybki, odgromnik (stosownie do wyposażenia tramwaju), 3. Sprawdzić wizualnie czy nie występują widoczne ślady uszkodzeń okablowania oraz czy nie zalegają na dachu elementy pochodzące spoza tramwaju, takie jak: gałęzie, podwieszki sieci trakcyjnej itp. UWAGA:

6 6 z 8 Sprawdzenia można dokonywać z pomostu obsługowego lub za pośrednictwem systemu wykorzystującego kamery Zakończenie Zakresu Czynności Karty Nr 3 A KARTA OBSŁUGI TECHNICZNEJ Dotyczy : Podwozia Zakres A Zakresy łącznie wykonywane Nr 4 A 1. Sprawdzić odgarniacz lub pług (w zależności od wyposażenia tramwaju), czy nie występują pęknięcia lub zerwanie gumy oraz czy odległość dolnej krawędzi od główki szyny zawarta jest w przedziale mm. 2. W tramwajach wyposażonych w piasecznicę: a. Sprawdzić drożność dysz i węży gumowych pomiędzy zbiornikiem a dyszą, ewentualne zanieczyszczenia usunąć, b. Sprawdzić stan węży gumowych czy nie występuje: zerwanie, pęknięcie, nadmierne rozciągnięcie, c. Gdy zbiorniki na piasek umieszczone są pod podłogą tramwaju sprawdzić wizualnie stan zbiorników czy nie występują: wgniecenia, uszkodzenia mechaniczne, d. Gdy sprężarka umieszczona jest pod podłogą tramwaju, sprawdzić wizualnie, czy nie występują mechaniczne jej uszkodzenia, e. Sprawdzić wizualnie czy nie występują uszkodzenia przewodów elektrycznych oraz ich mocowania,

7 7 z 8 f. Sprawdzić skuteczność sypania piasku używając w zależności od wyposażenia: - pedału piasecznicy umieszczonego na podłodze w kabinie motorniczego, - przycisku piasecznicy umieszczonego na pulpicie motorniczego. 3. W tramwajach wyposażonych w instalację smarowania obrzeży kół: 3.1. Sprawdzić dysze, przewody elastyczne, system rur pod kątem, czy nie występują uszkodzenia mechaniczne, pęknięcia, wycieki środka smarnego, 3.2. Sprawdzić prawidłowość ustawienia dysz (rozstaw między końcówkami dysz 45 mm, odstęp między końcówkami dysz a kołem od 4 mm do 7 mm), 3.3. Sprawdzić działanie układu (poprzez załączenie układu i obserwację dysz czy rozpylany jest środek smarny), 4. Sprawdzić stan przewodów i połączeń uziemienia: nadwozia tramwaju, wózków i kół. Nr 4 A 5. Dokonać wizualnie sprawdzenia połączeń śrubowych i ich zabezpieczeń, szczególnie wałów napędowych, zawieszenia silników trakcyjnych i przekładni, zamocowania luzowników (gdy tramwaj jest w nie wyposażony), 6. Sprawdzić zawieszenia hamulców szynowych i stan ich przewodów zasilających (czy nie występują poluzowania i uszkodzenia mechaniczne). Powierzchnie cierne hamulców powinny być ustawione równolegle do powierzchni szyny, a ich odległość od główki szyny powinna wynosić od 8 mm do 12 mm. Dla wagonów typu 116N odległość powierzchni ciernych od główki szyny powinno wynosić od 6 mm do 8mm. 7. W tramwajach wyposażonych w hamulce szczękowe: 7.1. Sprawdzić czy w stanie odłączonym (luzownik odpięty) bęben hamulca zamocowany na wale silnika napędowego daje się swobodnie obrócić w granicach międzyzębnego luzu przekładni napędowej, 7.2. Sprawdzić czy w stanie zahamowanym (luzownik zapięty) bęben hamulca nie daje się obrócić po przyłożeniu momentu obrotowego rzędu 240 Nm, zadawanego przez wprowadzenie w otwory bębna hamulcowego drążka o długości około 55cm i działania na jego koniec siłą ok. 250N. W przypadku, gdy bęben hamulca daje się obrócić, należy dokonać regulacji, a w przypadku braku możliwości jej wykonania z powodu nadmiernie zużytych okładzin hamulcowych poprzedzić ją wymianą okładzin hamulcowych. Grubość okładziny ciernej nie może być mniejsza niż 4 mm. UWAGA: W tramwajach wyposażonych w hamulce szczękowe z samoregulacją nie przeprowadza się regulacji, a jedynie dokonuje się wymiany okładzin hamulcowych.

8 8 z Sprawdzić wizualnie czy szczęki hamulca obejmują bęben hamulca całą powierzchnią W przypadku konieczności dokonania regulacji, o której mowa w pkt należy postępować w niżej podany sposób. Przed przystąpieniem do regulacji hamulca szczękowego należy zluzować nakrętkę kontrującą. Regulacja hamulca szczękowego polega na ustawieniu szczęk hamulca tak, aby wielkość luzu pomiędzy powierzchnią cierną szczęk hamulcowych a powierzchnią bębna na całej powierzchni ich współpracy wynosiła 0,1 0,2 mm (przy zwolnionym luzowniku). Uzyskuje się to poprzez wkręcanie (zmniejszanie luzu) lub wykręcanie (zwiększanie luzu) śrub regulacyjnych. Po wyregulowaniu szczęk hamulca należy śruby regulacyjne zabezpieczyć nakrętkami kontrującymi. Regulację docisku szczęk hamulca dokonuje się poprzez regulację krzywki, skracając lub wydłużając cięgło łączące hamulec z luzownikiem. Krzywka powinna być ustawiona tak, aby rolka dźwigni znajdowała się przy hamowaniu w najwyższym punkcie krzywki (na garbie ) Zakończenie Zakresu Czynności Karty Nr 4 A

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 111 a ZAKŁAD RUCHU DROGOWEGO MATERIAŁY DYDAKTYCZNE Marian Łojek Justyna Setniewska WYBRANE AKTY WYKONAWCZE Z ZAKRESU KONTROLI RUCHU DROGOWEGO CENTRUM SZKOLENIA POLICJI Legionowo 2014 1 Zakład Ruchu Drogowego

Bardziej szczegółowo

Tłumaczył z języka francuskiego mgr inż. Wacław Sobolewski

Tłumaczył z języka francuskiego mgr inż. Wacław Sobolewski NISSAN ALMERA Tłumaczył z języka francuskiego mgr inż. Wacław Sobolewski WYDAWNICTWA KOMUNIKACJI I ŁĄCZNOŚCI WARSZAWA Dane o oryginale: Etudes & Documentation de la Revue Technique automobile Nissan Almera

Bardziej szczegółowo

TWOJA INSTRUKCJA OBSŁUGI W INTERNECIE!

TWOJA INSTRUKCJA OBSŁUGI W INTERNECIE! TWOJA INSTRUKCJA OBSŁUGI W INTERNECIE! Citroën umożliwia przeglądanie w sposób prosty i nieodpłatny dokumentacji pokładowej Twojego samochodu w systemie "on-line" oraz dostęp do historii pojazdu i ostatnich

Bardziej szczegółowo

EJC/EJC-Z 14/16. Instrukcji obsługi 06.98 - 10004461 01.06

EJC/EJC-Z 14/16. Instrukcji obsługi 06.98 - 10004461 01.06 EJC/EJC-Z 14/16 06.98 - Instrukcji obsługi p 10004461 01.06 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z inormacjami podanymi w niniejszej ORYGINLNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI. Inormacje

Bardziej szczegółowo

Państwa samochód żyje w Internecie! Prosimy sprawdzić najnowsze dostępne informacje.

Państwa samochód żyje w Internecie! Prosimy sprawdzić najnowsze dostępne informacje. Instrukcja obsługi Państwa samochód żyje w Internecie! Prosimy sprawdzić najnowsze dostępne informacje. Na stronie Internetowej SERVICE BOX PEUGEOT umożliwia bezpłatne i łatwe przeglądanie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

TWOJA INSTRUKCJA OBSŁUGI W INTERNECIE!

TWOJA INSTRUKCJA OBSŁUGI W INTERNECIE! TWOJA INSTRUKCJA OBSŁUGI W INTERNECIE! Citroën umożliwia przeglądanie w sposób prosty i nieodpłatny dokumentacji pokładowej Twojego samochodu w systemie "on-line" oraz dostęp do historii pojazdu i ostatnich

Bardziej szczegółowo

bezpieczeństwo osób; integralność samochodu; ochrona środowiska.

bezpieczeństwo osób; integralność samochodu; ochrona środowiska. F I A T 5 0 0 I N S T R U K C J A O B S U G I Szanowni Klienci, Dziękujemy za wybór marki Fiat i gratulujemy nowego samochodu. Opracowaliśmy niniejszą instrukcję, aby umożliwić nabywcy poznanie w pełni

Bardziej szczegółowo

EFX 410/413. Instrukcja eksploatacji 10.04- 52027317 03.10 EFX 410 EFX 413

EFX 410/413. Instrukcja eksploatacji 10.04- 52027317 03.10 EFX 410 EFX 413 EX 410/413 10.04- Instrukcja eksploatacji p 52027317 03.10 EX 410 EX 413 Deklaracja zgodności Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent albo jego przedstawiciel na terenie Wspólnoty Typ

Bardziej szczegółowo

FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO

FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO G60 - G100 FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO 9001/2000= WAŻNE INFORMACJE DLA INSTALATORA OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 1) UWAGA! Przeczytanie poniższych zaleceń jest bardzo ważne dla zapewnienia

Bardziej szczegółowo

TOM III. Opis techniczny dostaw

TOM III. Opis techniczny dostaw PROJEKT: Czysta woda dla Krakowa uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Myślenice NAZWA ZAMÓWIENIA: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Głogoczów IV etap Kontrakt nr 31 Nr

Bardziej szczegółowo

FORD MONDEO Instrukcja obsługi

FORD MONDEO Instrukcja obsługi FORD MONDEO Instrukcja obsługi Informacje zawarte w tej publikacji były poprawne w chwili oddawania do druku. Zgodnie z naszą dewizą zakładającą stały rozwój i doskonalenie naszych produktów, zastrzegamy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ Wymagania techniczne dla samochodu z drabiną mechaniczną o wysokości ratowniczej min. 30 m

Załącznik nr 6 do SIWZ Wymagania techniczne dla samochodu z drabiną mechaniczną o wysokości ratowniczej min. 30 m Załącznik nr 6 do SIWZ Wymagania techniczne dla samochodu z drabiną mechaniczną o wysokości ratowniczej min. 30 m Lp. Wymagane parametry techniczno użytkowe Uwagi I Warunki ogólne Wypełnia Oferent podając

Bardziej szczegółowo

Na zewnątrz. Wyposażenie profesjonalne - Akcesoria. Legenda. : numer rozdziału. : numer strony

Na zewnątrz. Wyposażenie profesjonalne - Akcesoria. Legenda. : numer rozdziału. : numer strony 1WPROWADZENIE 5 Na zewnątrz 6 Klucze - Pilot zdalnego sterowania Odryglowanie selektywne kabiny i przestrzeni ładunkowej. Zaryglowanie wyłącznie przestrzeni ładunkowej. Zaryglowanie całego samochodu. a

Bardziej szczegółowo

Dz.U.2003.32.262 ROZPORZĄDZENIE

Dz.U.2003.32.262 ROZPORZĄDZENIE 03.0. 9 z m. Dz.U.03. 30 Dz.U.003.3.6 ROZPORZĄDZENIE ) ) MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 grudnia 00 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z dnia

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

380-430-480-530. Druk Nr 87366126

380-430-480-530. Druk Nr 87366126 380-430-480-530 Druk Nr 87366126 1- INFORMACJE OGÓLNE... 1 WOLNOBIEŻNE NOŚNIKI NARZĘDZI STEIGER SERII STX... 3 NUMERY IDENTYFIKACYJNE I SERYJNE... 4 MONTAŻ ZBIORNIKA NA CHEMIKALIA... 7 SYSTEM ŁĄCZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190 IMMERWATER 190 Instrukcja montażu i obsługi Kod: IW-190 1 Spis treści 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla trzech batalionowych samochodów dowodzenia i łączności

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla trzech batalionowych samochodów dowodzenia i łączności OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla trzech batalionowych samochodów dowodzenia i łączności Zakup realizowany w ramach projektu pn.: Wsparcie techniczne ratownictwa ekologicznego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE Spis treści 1. Przedmiot zamówienia 2. Zgodność konstrukcji Pojazdów z wymaganiami prawnymi 3. Wymagania zasadnicze. 4. Urządzenia bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Informator Użytkownika pojazdu YOU DRIVE, WE CARE

Informator Użytkownika pojazdu YOU DRIVE, WE CARE Informator Użytkownika pojazdu YOU DRIVE, WE CARE Spis treści Ważne telefony:... 2 Wstęp... 3 Odbiór pojazdu... 4 Obowiązki Użytkownika... 5 Obsługa codzienna pojazdu... 6 Przeglądy / naprawy / awarie

Bardziej szczegółowo

Informator Użytkownika pojazdu YOU DRIVE, WE CARE

Informator Użytkownika pojazdu YOU DRIVE, WE CARE Informator Użytkownika pojazdu YOU DRIVE, WE CARE Spis treści Ważne telefony:... 2 Wstęp... 3 Odbiór pojazdu... 4 Obowiązki Użytkownika... 5 Obsługa codzienna pojazdu... 6 Przeglądy / naprawy / awarie

Bardziej szczegółowo

Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta

Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta 2 Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta do klienta. Spis treści Dane podstawowe 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster INSTRUKCJA EKSPLOATACJI Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue BlueMaster PL INSTRUKCJA EKSPLOATACJI DWUPŁASZCZOWYCH ZBIORNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO NAZIEMNEGO

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 v.2 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI...3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA...5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA...6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA...6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

DROGI UŻYTKOWNIKU SAMOCHODU VOLVO DZIĘKUJEMY ZA WYBRANIE SAMOCHODU VOLVO

DROGI UŻYTKOWNIKU SAMOCHODU VOLVO DZIĘKUJEMY ZA WYBRANIE SAMOCHODU VOLVO WEB EDITION INSTRUKCJA OBSŁUGI DROGI UŻYTKOWNIKU SAMOCHODU VOLVO DZIĘKUJEMY ZA WYBRANIE SAMOCHODU VOLVO Mamy nadzieję, że samochód ten przez długie lata będzie dostarczał wielu powodów do radości. Został

Bardziej szczegółowo

FordFocus Instrukcja obsługi. Feel the difference

FordFocus Instrukcja obsługi. Feel the difference FordFocus Instrukcja obsługi Feel the difference Informacje zawarte w niniejszej publikacji były prawidłowe w chwili przekazywania jej do druku. Ze względu na potrzebę ciągłego rozwoju, zastrzegamy sobie

Bardziej szczegółowo

Bank pytań egzaminacyjnych do egzaminowania kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych

Bank pytań egzaminacyjnych do egzaminowania kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych Dział 1 D002 799 W tej sytuacji dopuszczalna prędkość autobusu wynosi: A. 100 km/h Nie B. 80 km/h Nie C. 70 km/h Tak D004 801 W tej sytuacji dopuszczalna prędkość autobusu, spełniającego dodatkowe warunki

Bardziej szczegółowo

EOLO SUPERIOR 32 kw PLUS

EOLO SUPERIOR 32 kw PLUS EOLO SUPERIOR 32 kw PLUS KOCIOŁ GRZEWCZY GAZOWY JEDNOFUNKCYJNY WISZĄCY Z ZAMKNIĘTĄ KOMORĄ SPALANIA INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Szanowny Kliencie Gratulujemy dokonania wyboru wysokiej jakości produktu firmy IMMERGAS,

Bardziej szczegółowo

SKANER SUPER VAG K+CAN

SKANER SUPER VAG K+CAN SKANER SUPER VAG K+CAN INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Bezpieczeństwo Pracy: Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. (c)www.viaken.pl Strona 1 5. Urządzenie przeznaczone

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo