DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W ZAMBROWIE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W CENTRUM KULTURY W ZAMBROWIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W ZAMBROWIE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W CENTRUM KULTURY W ZAMBROWIE"

Transkrypt

1 DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W ZAMBROWIE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W CENTRUM KULTURY W ZAMBROWIE 1. STARSZY INSTRUKTOR DS. UPOWSZECHNIANIA KINA. FILMOGRAF - prowadzenie bieżących spraw Centrum Kultury związanych z upowszechnianiem kinematografii na terenie miasta Zambrów - planowanie i realizacja repertuaru kina - planowanie działań promocyjno reklamowych Kina - prowadzenie upowszechniania kultury filmowej wśród mieszkańców miasta - prowadzenie Dyskusyjnego Klubu Filmowego - prowadzenie spraw związanych z organizacją i prowadzeniem festiwalów filmowych, maratonów filmowych - budowanie filmoteki kina - prowadzenie strony internetowej kina - wykształcenia wyższego magisterskiego (mile widziane studia związane z filmem) - przynajmniej 8-letniego doświadczenia na rynku pracy poprzedzonego świadectwami pracy - bardzo dobrej znajomości obsługi pakietu MS-Office - wysokiej kultury osobistej - szerokiej wiedzy z zakresu filmu i kinematografii - dokładności, zaangażowania w powierzone obowiązki - prawa jazdy kat. B - dyspozycyjności Forma zatrudnienia: umowa o pracę, 1 etat 2. AUTOMATYK. OPERATOR DS. OBSŁUGI I KONSERWACJI URZĄDZEŃ ELEKTROTECHNICZNYCH, AUDIOWIZUALNYCH, TECHNICZNYCH, SANITARNYCH, SCENY I OBSŁUGI WIDOWNI obsługa i konserwacja urządzeń elektronicznych, elektrycznych, audiowizualnych i automatycznych nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem urządzeń sanitarnych i technicznych w budynku dbałość o prawidłowy i niezakłócony przebieg projekcji filmów lub występów teatralnych (techniczny przegląd projektorów, urządzeń i kotar przed każdą projekcją filmu lub spektaklem) natychmiastową naprawę urządzeń należących do kina nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem i konserwacją instalacji i urządzeń należących do sali widowiskowo - kinowej obsługa systemów oświetleniowych oprawa wizualna imprez kulturalnych czuwanie nad sprawnym działaniem wszystkich punktów świetlnych znajdujących się wewnątrz oraz wokół budynku, wymiana uszkodzonych i uzupełnianie brakujących źródeł światła, dbałość o powierzone stanowisko pracy, wyposażenie, oraz urządzenia techniczne, opieka nad bezpieczeństwem budynku i całością sprzętu oraz nad urządzeniami instalacyjnymi,

2 usuwanie usterek znajdujących się na terenie budynku i wokół niego oraz zapobieganie im, w nagłych wypadkach serwis interwencyjny po godzinach pracy. sprawdzanie ważności biletów przy wpuszczaniu widzów na salę, udzielanie widzom informacji, wskazywanie miejsca, które widz powinien zająć, przedstawianie zainteresowanym widzom repertuaru kina, dbanie o bezpieczeństwo widzów, utrzymanie porządku wśród publiczności, organizacja i pomoc widzom przy ewentualnej ewakuacji, wykształcenia technicznego dyspozycyjność, komunikatywność, doświadczenia w obsłudze urządzeń elektronicznych i elektrycznych znajomości obsługi komputera Forma zatrudnienia: umowa o pracę,1 etat 3. OPERATOR SPRZĘTU PROJEKCYJNO-DŹWIĘKOWEGO W KINIE dbałość o prawidłową obsługę sprzętu projekcyjno-dźwiękowego dbałość o prawidłowy i niezakłócony przebieg projekcji filmów (techniczny przegląd kopii filmowej przed projekcją dla publiczności) obsługę projektorów cyfrowych terminowe i dokładne wypełnianie obowiązującej w projektowni dokumentacji organizacyjno-obsługowej dotyczącej sprzętu projekcyjno- dźwiękowego oraz filmów, zwiastunów i reklam naprawę sprzętu projekcyjno-dźwiękowego nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem i konserwacją instalacji i urządzeń technicznych - wykształcenia minimum średniego technicznego (np. elektryka, elektronika) - ukończonego kursu na kinooperatora - doświadczenia w obsłudze urządzeń elektronicznych i elektrycznych - ogólnej znajomości obsługi komputera oraz znajomości programów MS Office - sumienności Forma zatrudnienia: umowa o pracę, 1 etat 4. KSIĘGOWA - KASJER prowadzenie kasy, prowadzenie i ewidencja druków ścisłego zarachowania, przyjmowanie wpłat dowód KPi ich rozliczanie w książce druków ścisłego zarachowania, wystawienie faktur wewnętrznych za sprzedane usługi, materiały i towary, wystawienie faktur za usługi płatne w formie gotówkowej, sporządzanie raportu kasowego, prowadzenie całej dokumentacji rozliczeniowej związanej z obrotem gotówkowym, kasowym,

3 przyjmowanie i wypłata rozliczenia zaliczek, przygotowywanie i realizacja przelewów bankowych, przygotowanie raportów, analiz, zestawień. znajomości programu Płatnik i innych wymaganych w celu realizacji zadań wynikających z zakresu czynności, znajomości pakietu MS Office, znajomości prawa pracy, przepisów ZUS oraz prawa podatkowego, wykształcenia minimum średniego o kierunku ekonomicznym, doświadczenia w dziale księgowości, dobrej organizacji pracy, doskonałego rozwiniętego myślenia analitycznego i łatwości interpretacji danych. znajomości kasy fiskalnej 5. BILETER, SPECJALISTA DS. WIDOWNI prowadzenie rezerwacji i sprzedaż biletów dla gości indywidualnych i grup zorganizowanych, sprawdzanie ważności biletów przy wpuszczaniu widzów na salę, udzielanie widzom informacji, wskazywanie miejsca, które widz powinien zająć, przedstawianie zainteresowanym widzom repertuaru kina, wywieszanie afiszy, dbanie o bezpieczeństwo widzów, utrzymanie porządku wśród publiczności, organizacja i pomoc widzom przy ewentualnej ewakuacji, rozliczanie utargu. dobrej umiejętności obsługi komputera, umiejętności obsługi programu do rezerwacji i sprzedaży biletów (mile widziana), przeszkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy, dokładności, 6. SPRZĄTACZKA sprzątanie wszystkich pomieszczeń znajdujących się wewnątrz budynku (biurowych, korytarzy, piwnic, pracowni, toalet, pomieszczeń socjalnych, galerii, pomieszczeń kinowych), sprzątanie wszystkich schodów oraz klatek schodowych znajdujących się wewnątrz budynku, sprzątanie i odśnieżanie wszystkich schodów oraz klatek schodowych znajdujących się na zewnątrz budynku, mycie ram i szyb okiennych oraz drzwiowych, mycie balustrad, ścian, drzwi oraz parapetów, utrzymywanie w czystości i mebli znajdujących się w budynku, usuwanie nieaktualnych ogłoszeń, plakatów, afiszy z gablot i tablic ogłoszeniowych mieszczących się na terenie Centrum Kultury. Utrzymywanie gablot i tablic w czystości.

4 codzienna wymiana worków na śmieci oraz wynoszenie śmieci z koszy znajdujących się na terenie budynku, podlewanie, przesadzanie i dbałość o estetyczny wygląd kwiatów, opieka nad bezpieczeństwem budynku i całością sprzętu oraz nad urządzeniami instalacyjnymi, sprawdzanie zamknięć drzwi, okien i kurków wodociągowych oraz wygaszanie świateł w całym budynku po zakończeniu pracy Centrum Kultury dbałość o powierzony sprzęt i narzędzia pracy. opróżnianie koszy na śmieci znajdujących się wokół budynku, dezynfekcja kontenerów na śmieci, zamawianie wywozu śmieci. dokładności, dyspozycyjności, zaangażowania w powierzone obowiązki, aktualnej książeczki Sanepidu, Forma zatrudnienia: umowa o pracę, 2 etaty 7. PORTIER - SZATNIARZ dbanie o prawidłową eksploatację szatni oraz portierni, wydawanie kluczy oraz prowadzenie ewidencji pobierania i zwrotu kluczy, wywieszanie i zdejmowanie flagi państwowej na święta narodowe oraz na zlecenie dyrektora, sprawdzanie zamknięć drzwi, okien i kurków wodociągowych oraz wygaszanie świateł w całym budynku po zakończeniu pracy Centrum Kultury, sprawdzanie aby na terenie budynku nie pozostawały osoby postronne, legitymowanie osób, które chce wejść do budynku po godzinach pracy i dokonywanie wpisu do książki ewidencji, dbałość o powierzone stanowisko pracy i jego wyposażenie. dyspozycyjności, komunikatywności, schludnego wyglądu, aktualnej książeczki Sanepidu. 8. SPECJALISTA DS. NAGŁOŚNIENIA, AKUSTYK - obsługa techniczna w zakresie audio - zarządzanie sprzętem nagłośnieniowym - rozwiązanie problemów związanych ze sprzętem - znajomości sprzętu nagłaśniającego

5 - doświadczenia w pracy przy obsłudze imprez, eventów, konferencji itp. - doświadczenia w pracy w dziale pomocy technicznej - nagłośnienie, projekcja, prezentacje - znajomości obsługi urządzeń studyjnych, - znajomości systemów nagłośnienia estradowego, - umiejętności obsługi komputera, - sumienności i odpowiedzialności Forma zatrudnienia: umowa cywilno - prawna Wymagane dokumenty: 1. list motywacyjny; 2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej; 3. kserokopie świadectw pracy; 4. kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) 5. potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe 6. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, referencje Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2002 roku Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U.z 2008 r. Nr 223, poz. 1458).. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie od dnia r. do r. na adres: Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie, ul. Grunwaldzka 1, Zambrów w zaklejonych kopertach z dopiskiem: Nabór na wolne stanowisko w Centrum Kultury w Zambrowie Aplikacje, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Otwarcie ofert nastąpi w Miejskim Ośrodku Kultury w Zambrowie Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną dopuszczeni do II etapu. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowani telefonicznie i drogą mailową. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy informacyjnej Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie na ul. Grunwaldzkiej 1.

ZARZĄDZENIE NR 15 /2012 DYREKTORA OŚRODKA KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM. z dnia 31 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 15 /2012 DYREKTORA OŚRODKA KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM. z dnia 31 grudnia 2012 r. Załącznik do Zarządzenia nr 207/2012 BURMISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO z dnia 31 grudnia 2013r. ZARZĄDZENIE NR 15 /2012 DYREKTORA OŚRODKA KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu

Bardziej szczegółowo

Nabór na stanowisko. specjalisty do spraw kadr i płac w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Szczecinie DYREKTOR

Nabór na stanowisko. specjalisty do spraw kadr i płac w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Szczecinie DYREKTOR Nabór na stanowisko specjalisty do spraw kadr i płac w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Szczecinie DYREKTOR PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA IM. TADEUSZA SZELIGOWSKIEGO W SZCZECINIE 70-483

Bardziej szczegółowo

REFERENT LUB SAMODZIELNY REFERENT

REFERENT LUB SAMODZIELNY REFERENT DYREKTOR GIMNAZJUM IM. KOMBATANTÓW ZIEMI GRYFOWSKIEJ W GRYFOWIE ŚLĄSKIM OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY I. Wymagania niezbędne: REFERENT LUB SAMODZIELNY REFERENT /nazwa stanowiska pracy/ 1. Wykształcenie

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 2/2013 z dnia 27.05.2013r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie ogłasza nabór na wolne stanowisko

Bardziej szczegółowo

Do podstawowych obowiązków na stanowisku główny księgowy należy:

Do podstawowych obowiązków na stanowisku główny księgowy należy: KONKURS NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W PRZEDSZKOLU NR 10 Leszczynowa Górka Koninie w wymiarze 1/1 etatu p.o. Dyrektor Przedszkola nr 10 z oddziałami integracyjnymi Leszczynowa Górka w Koninie ogłasza

Bardziej szczegółowo

NABÓR KANDYDATA NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - GŁÓWNY SPECJALISTA DS. BHP W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM IM. JANUSZA KORCZAKA W KONINIE

NABÓR KANDYDATA NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - GŁÓWNY SPECJALISTA DS. BHP W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM IM. JANUSZA KORCZAKA W KONINIE NABÓR KANDYDATA NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - GŁÓWNY SPECJALISTA DS. BHP W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM IM. JANUSZA KORCZAKA W KONINIE Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im.

Bardziej szczegółowo

Nr 16/2014 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 18 marca 2014 r.

Nr 16/2014 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 18 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 16/2014 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Kwilczu oraz określenia Regulaminu pracy komisji przeprowadzającej

Bardziej szczegółowo

: Nowoczesny system doskonalenia zawodowego nauczycieli na terenie Powiatu Chrzanowskiego

: Nowoczesny system doskonalenia zawodowego nauczycieli na terenie Powiatu Chrzanowskiego Ogłoszenie dotyczy projektu: Nowoczesny system doskonalenia zawodowego nauczycieli na terenie Powiatu Chrzanowskiego realizowanego w ramach Działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W STĄPORKOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W STĄPORKOWIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 18 /2014 Dyrektora MGOKiS w Stąporkowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W STĄPORKOWIE Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Stąporkowie

Bardziej szczegółowo

I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych. Dział Administracyjno-Gospodarczy CM

I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych. Dział Administracyjno-Gospodarczy CM I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych Dział Administracyjno-Gospodarczy CM Załącznik do Zarządzenia nr 66 Rektora UMK z dnia 30 czerwca 2010 r. 1) prowadzenie całości spraw związanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny oraz Schemat Struktury Organizacyjnej Ośrodka Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Regulamin Organizacyjny oraz Schemat Struktury Organizacyjnej Ośrodka Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Regulamin Organizacyjny oraz Schemat Struktury Organizacyjnej Ośrodka Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Stargard Szczeciński, kwiecień 2015 1. Spółka nosi nazwę:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Opery Wrocławskiej

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Opery Wrocławskiej REGULAMIN ORGANIZACYJNY Opery Wrocławskiej nadany Zarządzeniem nr 3/09 Dyrektora Opery Wrocławskiej z dnia 23.01.2009 r. TEKST JEDNOLITY ze zmianami: 1. Zarządzenie nr 32 Dyrektora Opery Wrocławskiej z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA RYBACKA OBRA - WARTA

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA RYBACKA OBRA - WARTA REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA RYBACKA OBRA - WARTA 2011-2015 Kwiecień 2012 Rozdział I Postanowienia ogólne Str. 2 1 1. Regulamin określa zasady ady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Lokalna

Bardziej szczegółowo

1. Specjalista ds. nadzoru nad inwestycją koordynator zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego

1. Specjalista ds. nadzoru nad inwestycją koordynator zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku, w związku z realizacją Projektu Centrum Konserwacji Wraków Statków wraz z Magazynem Studyjnym w Tczewie budowa nowej infrastruktury kultury Narodowego Muzeum Morskiego

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny Elektryk ogniwem zrównoważonego rozwoju rynku pracy

Innowacyjny Elektryk ogniwem zrównoważonego rozwoju rynku pracy Innowacyjny Elektryk ogniwem zrównoważonego rozwoju rynku pracy Białystok, 14.10.2013 r. ZSE-IE.KP/1/2013 Miasto Białystok ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok w imieniu którego działała pełnomocnik: Pani

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY NAROL

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY NAROL Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Narol Strona 1 z 30 Zarządzenie nr 89/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Narol z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 402/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 kwietnia 2015 r.

Uchwała nr 402/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 kwietnia 2015 r. Uchwała nr 402/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie: zaopiniowania nowego regulaminu organizacyjnego Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu

Regulamin organizacyjny Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu Regulamin organizacyjny Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Instytut Niskich Temperatur i badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu działa

Bardziej szczegółowo

STATUT NR 2 W ZAMOŚCIU

STATUT NR 2 W ZAMOŚCIU 1 STATUT PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 2 W ZAMOŚCIU ZAMOŚĆ marzec 2014 2 SPIS TREŚCI 1. Nazwa i typ placówki... str.3 2. Cele i zadania przedszkola... str.4 3. Organy przedszkola i ich kompetencje... str.9

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dnia 14.04. r. ZAPROSZENIE do udziału w rozeznaniu rynku dot. zorganizowania i przeprowadzenia 24 kursów i szkoleń zawodowych dla uczestników projektu Nowe możliwości W związku z zamiarem udzielenia zamówienia

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny. Zarządzenie Nr 5/ 10 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2010 roku

Uniwersytet Medyczny. Zarządzenie Nr 5/ 10 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2010 roku Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu DOP -15/10 Zarządzenie Nr 5/ 10 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2010 roku w sprawie Regulaminu

Bardziej szczegółowo

usługi ochrony osób i mienia w Muzeum Historii Żydów Polskich, postępowanie nr ADM.271.16/2014

usługi ochrony osób i mienia w Muzeum Historii Żydów Polskich, postępowanie nr ADM.271.16/2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: usługi ochrony osób i mienia w Muzeum Historii Żydów Polskich,

Bardziej szczegółowo

I. 1 System wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP)

I. 1 System wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP) zapytanie ofertowe - numer sprawy: ZKM/MJ/925/2014 Biała Podlaska, dnia 5 listopada 2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę Systemu finansowo-księgowego współpracującego z systemem MUNICOM do Zarządu Komunikacji

Bardziej szczegółowo

O g ł o s z e n i e nr DelC/10/15. Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ poszukuje kandydatów na stanowisko:

O g ł o s z e n i e nr DelC/10/15. Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ poszukuje kandydatów na stanowisko: O g ł o s z e n i e nr DelC/10/15 Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ poszukuje kandydatów na stanowisko: Miejsce wykonywania pracy: Ciechanów Liczba etatów: 1 Główne obowiązki: Referent/Starszy

Bardziej szczegółowo

Utrzymanie czystości w hali Ergo Arena. oraz terenu przyległego CPV 90919200-4 CPV 90620000-9

Utrzymanie czystości w hali Ergo Arena. oraz terenu przyległego CPV 90919200-4 CPV 90620000-9 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Utrzymanie czystości w hali Ergo Arena oraz terenu przyległego CPV 90919200-4 CPV 90620000-9 1 NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. Hala Gdańsk - Sopot Spółką

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej WYKONAWCĄ - o następującej treści:

zwaną dalej WYKONAWCĄ - o następującej treści: UMOWA SPRZEDAŻY NR SKM -./15 PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE SP. Z O.O. zawarta w dniu..2015 roku w Gdyni pomiędzy : PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. adres: 81-002 Gdynia, ul. Morska

Bardziej szczegółowo

NABÓR NA STANOWISKA W CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

NABÓR NA STANOWISKA W CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH Strona znajduje się w archiwum. NABÓR NA STANOWISKA W CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH Dyrektor instytucji gospodarki budżetowej "Centrum Usług Logistycznych" konkurs na stanowiska: głównego księgowego, kierownika

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W CIESZYNIE 43-400 Cieszyn, Plac Wolności 6, tel./fax: (33) 851 49 91, e-mail: poczta@pup.cieszyn.pl, www.pup.cieszyn.

POWIATOWY URZĄD PRACY W CIESZYNIE 43-400 Cieszyn, Plac Wolności 6, tel./fax: (33) 851 49 91, e-mail: poczta@pup.cieszyn.pl, www.pup.cieszyn. POWIATOWY URZĄD PRACY W CIESZYNIE 43-400 Cieszyn, Plac Wolności 6, tel./fax: (33) 851 49 91, e-mail: poczta@pup.cieszyn.pl, www.pup.cieszyn.pl CAZ DU 9419-1/MZ/13 Cieszyn, 08.01.2013r. Zapytanie na przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Regulamin Organizacyjny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 201/14-15 z dnia 11 lutego 2015 Regulamin Organizacyjny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo