Plan finansowy dochodów i wydatków budżetu Powiatu Koszalińskiego na 2016 rok (wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Plan finansowy dochodów i wydatków budżetu Powiatu Koszalińskiego na 2016 rok (wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej)"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 Dział Rozdz. Wyszczególnienie (w złotych) 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4 000, , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 4 000, , zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 4 000,00 0, Zakup usług pozostałych 0, , LEŚNICTWO , , Gospodarka leśna , ,00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 2460 finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek ,00 0,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0, , Zakup usług pozostałych 0, , Nadzór nad gospodarką leśną 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 0, , Zakup usług pozostałych 0, , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , Drogi publiczne powiatowe , ,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa, jednostek lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 8 000,00 0,00 podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 1 500,00 0, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00 0, Plan finansowy dochodów i wydatków budżetu Powiatu Koszalińskiego na 2016 rok (wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej) Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami - Gmina Polanów na - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3550Z Domachowo-Bukowo-Jacinki - Gmina Będzino na - Przebudowa i remont dróg powiatowych nr 3518Z Mączno-Popowo, nr 3523Z Popowo-Parnowo-Laski-Dunowo oraz 3529Z Dunowo-Niedalino - Gmina Biesiekierz na - Przebudowa i remont dróg powiatowych nr 3518Z Mączno-Popowo, nr 3523Z Popowo-Parnowo-Laski-Dunowo oraz 3529Z Dunowo-Niedalino ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 - Gmina Biesiekierz na - Budowa odwodnienia wraz z infrastrukturą drogową w m. Kotłowo ,00 0, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 0, ,00 terytorialnego Gm. Będzino 0, ,00 Gm. Biesiekierz 0, ,00 Gm. Manowo 0, ,00 Gm. Mielno 0, ,00 Gm. Polanów 0, ,00 Gm. Sianów 0, , Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 0, ,00

2 4120 Składki na Fundusz Pracy 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 0, , Zakup energii 0, , Zakup usług remontowych 0, , Zakup usług zdrowotnych 0, , Zakup usług pozostałych 0, , Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 0, , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 0, ,00 Opłaty za administrowanie i czynsze z budynki, lokale i 4400 pomieszczenia garażowe 0, , Podróże służbowe krajowe 0, , Różne opłaty i składki 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0, , Podatek od nieruchomości 0, , Opłaty na rzecz budżetu państwa 0, , Opłaty na rzecz budżetów jednostek 0, , Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fiz. 0, , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 0, ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, ,00 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy 6610 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) 0, ,00 - Dotacja dla Gm. Sianów "Na zadanie inwestycyjne w pasie drogowym dróg gminnych Nr 3597Z (Plac pod Lipami), Nr 3594Z (ulica Spółdzielcza), Nr 3595Z (ulica Strzelecka), Nr 3596Z (ulica Tylna) w 0, ,00 Sianowie" 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 0770 użytkowania wieczystego nieruchomości ,00 0, zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami ,00 0, Dochody jednostek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ,00 0,00 zleconych ustawami 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , Składki na Fundusz Pracy 0, , Zakup usług pozostałych 0, , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 0, , Podatek od nieruchomości 0, , Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst. 0,00 500, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 0,00 500, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , Zadania z zakresu geodezji i kartografii , , Wpływy z różnych opłat ,00 0, zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 0, ,00

3 4120 Składki na Fundusz Pracy 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 0, , Zakup energii 0, , Zakup usług remontowych 0, , Zakup usług pozostałych 0, , Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 0, , Różne opłaty i składki 0, , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 0, ,00 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , Nadzór budowlany , , Wpływy z pozostałych odsetek 460,00 0, Wpływy z różnych dochodów 100,00 0, zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 0,00 450, Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , Składki na Fundusz Pracy 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 0, , Zakup energii 0, , Zakup usług remontowych 0, , Zakup usług zdrowotnych 0,00 600, Zakup usług pozostałych 0, , Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 0, ,00 Opłaty za administrowanie i czynsze z budynki, lokale i 4400 pomieszczenia garażowe 0, , Podróże służbowe krajowe 0, , Różne opłaty i składki 0,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0, , Opłaty na rzecz budżetu państwa 0,00 20, Szkolenia członków korpusu służby 0, , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. 0, ,00 0, , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , Urzędy wojewódzkie , , zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , Składki na Fundusz Pracy 0, , Rady powiatu 0, , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 0, , Zakup usług pozostałych 0, , Starostwa powiatowe , , Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności ,21 0, Wpływy z różnych opłat ,00 0,00

4 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa, jednostek lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o ,41 0,00 podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług ,00 0, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3 000,00 0, Wpływy z pozostałych odsetek ,00 0, Wpływy z różnych dochodów ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane dla powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0, , Honoraria 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , Składki na Fundusz Pracy 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 0, , Zakup energii 0, , Zakup usług remontowych 0, , Zakup usług zdrowotnych 0, , Zakup usług pozostałych 0, , Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 0, , Zakup usług obejmujących tłumaczenia 0, , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 0, , Podróże służbowe krajowe 0, , Podróże służbowe zagraniczne 0, , Różne opłaty i składki 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0, , Podatek od nieruchomości 0, ,00 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu 4500 terytorialnego 0, , Opłaty na rzecz budżetu państwa 0,00 500, Opłaty na rzecz budżetów jednostek 0, , Pozostałe odsetki 0, , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 0, , Kary i odszkodowania wypłacane na rzez osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 500, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 0, ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , Kwalifikacja wojskowa , , zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące na podstawie porozumień z organami 4 000,00 0,00 administracji rządowej 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , Składki na Fundusz Pracy 0,00 200, Wynagrodzenia bezosobowe 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 0, ,00

5 4280 Zakup usług zdrowotnych 0, ,00 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4400 pomieszczenia garażowe 0, , Promocja jednostek 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , Składki na Fundusz Pracy 0,00 500, Wynagrodzenia bezosobowe 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 0, , Zakup usług pozostałych 0, , Zakup usług obejmujących tłumaczenia 0, , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 0, , BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 0, , Komendy powiatowe policji 0, , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 0, ,00 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie 6170 lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 0, , Zarządzanie kryzysowe 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 0, , Zakup usług remontowych 0, , Zakup usług pozostałych 0, ,00 0, ,00 DOCHODY OD OSÓB PRAWNCH, OD OSÓB 756 FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ ,00 0,00 WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw ,00 0, Wpływy z opłaty komunikacyjnej ,00 0,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst.na 0490 podstawie odrębnych ustaw ,00 0, Wpływy z opłat za koncesje i licencje ,00 0, Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy ,00 0, Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,00 0, Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 0, Podatek dochodowy od osób prawnych ,00 0, OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 0, , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek 0, ,00 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub 8110 zaciągniętych przez jednostkę kredytów i 0, ,00 pożyczek 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 0, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów ,00 0, Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 0, Rezerwy ogólne i celowe 0, , Rezerwy 0, ,00 z tego: 1. rezerwa ogólna 0, ,00 2. rezerwa celowa 0, ,00

6 Dział Rozdz. Wyszczególnienie a) nagrody dla nauczycieli plac. oś. z okazji Dnia Edukacji Narodowej 0, ,00 b) zwiększone zadania w placówkach oświatowych 0, ,00 c) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 0, ,00 d) zadania z zakresu pomocy społecznej 0, ,00 e) zarządzanie kryzysowe 0, , Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów ,00 0, Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 0, OŚWIATA I WYCHOWANIE 0, , Szkoły podstawowe specjalne 0, , Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , Składki na Fundusz Pracy 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 0, , Zakup środków dydaktycznych i książek 0, , Zakup energii 0, , Zakup usług remontowych 0,00 800, Zakup usług zdrowotnych 0,00 700, Zakup usług pozostałych 0, , Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 0,00 200, Podróże służbowe krajowe 0,00 90, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0, , Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 0, , Gimnazja specjalne 0, , Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , Składki na Fundusz Pracy 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 0, , Zakup środków dydaktycznych i książek 0, , Zakup energii 0, , Zakup usług remontowych 0,00 700, Zakup usług zdrowotnych 0,00 500, Zakup usług pozostałych 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0,00 400, Podróże służbowe krajowe 0,00 90, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0, , Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 0, , Licea ogólnokształcące 0, ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu 2540 oświaty 0, ,00 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "NAUTA" w Bobolicach 0, , Szkoły zawodowe 0, ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu 2540 oświaty 0, ,00 Zasadnicza Szkoła Zawodowa "NAUTA" w Bobolicach 0, , Szkoły zawodowe specjalne 0, , Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , Składki na Fundusz Pracy 0, ,00

7 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0, , Zakup środków dydaktycznych i książek 0, , Zakup energii 0, , Zakup usług zdrowotnych 0,00 700, Zakup usług pozostałych 0,00 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0, , Pozostała działalność 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 500, Zakup materiałów i wyposażenia 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0, , OCHRONA ZDROWIA , , Szpitale ogólne 0, ,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 6300 na dofinansowanie własnych zadań 0, ,00 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Ratownictwo medyczne 8 000, , Wpływy z usług 8 000,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 0, , Zakup energii 0, , Zakup usług remontowych 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , , zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami ,00 0, Składki na ubezpieczenia zdrowotne 0, , Pozostała działalność , ,38 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu ,07 0,00 środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu ,31 0,00 środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , Składki na Fundusz Pracy 0,00 318, Składki na Fundusz Pracy 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 0, , Zakup usług zdrowotnych 0, , Zakup usług zdrowotnych 0, , Zakup usług pozostałych 0, , Zakup usług pozostałych 0, , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 0,00 600, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 0, ,00

8 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4406 pomieszczenia garażowe 0, ,96 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4407 pomieszczenia garażowe 0, , Podróże służbowe krajowe 0,00 814, Podróże służbowe krajowe 0, , POMOC SPOŁECZNA , , Placówki opiekuńczo-wychowawcze , , Wpływy z usług ,00 0,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 0, ,00 z tego dla: Powiat człuchowski 0, ,00 Powiat sępoleński 0, ,00 Powiat sławieński 0, , Świadczenia społeczne 0, , Zakup usług pozostałych 0,00 800,00 Zakup usług przez jednostki od innych 4330 jednostek 0, , Domy pomocy społecznej , ,51 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa, jednostek lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o ,00 0,00 podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług ,00 0, Wpływy z pozostałych odsetek 6 000,00 0,00 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci 0960 pieniężnej 1 000,00 0, Wpływy z różnych dochodów 3 942,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2130 bieżących zadań własnych powiatu ,00 0,00 Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o 2360 finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność 0, ,00 pożytku publicznego Prowincja Polska Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego (Siostry Pallotynki) w Warszawie - DPS w Bobolicach 0, , Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , Składki na Fundusz Pracy 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 0, , Zakup środków żywności 0, , Zakup leków i materiałów medycznych 0, , Zakup energii 0, , Zakup usług remontowych 0, , Zakup usług zdrowotnych 0, , Zakup usług pozostałych 0, , Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 0, , Podróże służbowe krajowe 0, , Podróże służbowe zagranicznej 0,00 500, Różne opłaty i składki 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0, ,00

9 4480 Podatek od nieruchomości 0, , Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst. 0, , Opłaty na rzecz budżetu państwa 0, , Opłaty na rzecz budżetów jednostek 0, ,00 0, , Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , Rodziny zastępcze , , Wpływy z usług ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami ,00 0, Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek oraz związków gmin lub związków ,00 0,00 powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 0, ,00 z tego dla : Powiat białogardzki 0, ,00 Powiat bolesławiecki 0, ,00 Powiat bytowski 0, ,00 Powiat chojnicki 0, ,00 Miasto Katowice 0, ,00 Powiat kołobrzeski 0, ,00 Powiat drawski 0, ,00 Powiat pilski 0, ,00 Powiat świdwiński 0, ,00 Miasto Słupsk 0, , Świadczenia społeczne 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , Składki na Fundusz Pracy 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 0, , Zakup usług pozostałych 0, ,00 Zakup usług przez jednostki od innych 4330 jednostek 0, , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , , zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 0, , Zakup usług pozostałych 0, , Powiatowe centra pomocy rodzinie 0, , Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , Składki na Fundusz Pracy 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 0, , Zakup energii 0, ,00

10 4270 Zakup usług remontowych 0, , Zakup usług zdrowotnych 0, , Zakup usług pozostałych 0, , Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 0, , Podróże służbowe krajowe 0, , Podróże służbowe zagranicznej 0, , Różne opłaty i składki 0,00 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0, , Podatek od nieruchomości 0, , Opłaty na rzecz budżetów jednostek 0, , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 0, ,00 0, , Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 0, , Zakup energii 0, , Zakup usług remontowych 0, , Zakup usług pozostałych 0, , Podatek od nieruchomości 0,00 500, Opłaty na rzecz budżetów jednostek 0,00 500,00 POZOSTAŁĘ ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 0, , Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 0, ,00 Dla Gminy/Miasta Koszalin na dofinansowanie kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu koszalińskiego biorących udział w warsztatach 0, ,00 terapii zajęciowej w Koszalinie Fundusz Pracy ,00 0, Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy ,00 0, Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 5 000,00 0, Wpływy z różnych dochodów 5 000,00 0, Powiatowe urzędy pracy , ,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , Składki na Fundusz Pracy 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 0, , Zakup energii 0, , Zakup usług remontowych 0, , Zakup usług zdrowotnych 0, , Zakup usług pozostałych 0, , Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 0, , Podróże służbowe krajowe 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0, ,00

11 4480 Podatek od nieruchomości 0, , Opłaty na rzecz budżetów jednostek 0, ,00 0, , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , , Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , ,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa, jednostek lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 6 000,00 0,00 podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , Składki na Fundusz Pracy 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 0, , Zakup środków żywności 0, , Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 0,00 200, Zakup środków dydaktycznych i książek 0, , Zakup energii 0, , Zakup usług remontowych 0, , Zakup usług zdrowotnych 0, , Zakup usług pozostałych 0, , Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 0, , Podróże służbowe krajowe 0,00 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0, , Podatek od nieruchomości 0,00 120,00 0, , Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne 0, , Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , Składki na Fundusz Pracy 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 0, , Zakup środków dydaktycznych i książek 0, , Zakup energii 0, , Zakup usług remontowych 0, , Zakup usług zdrowotnych 0,00 900, Zakup usług pozostałych 0, , Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 0, , Podróże służbowe krajowe 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0, ,00 0, , Szkolne schroniska młodzieżowe 0, ,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane 2310 na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 0, ,00 terytorialnego w tym dla: Gminy i Miasta Sianów na działalność Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Iwięcinie 0, ,00

12 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze 0, ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu 2540 oświaty 0, ,00 dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Bobolicach 0, , Młodzieżowe ośrodki wychowawcze , ,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa, jednostek lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 440,00 0,00 podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , Składki na Fundusz Pracy 0, , Nagrody konkursowe 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 0, , Zakup środków żywności 0, , Zakup leków i materiałów medycznych 0, , Zakup środków dydaktycznych i książek 0, , Zakup energii 0, , Zakup usług remontowych 0, , Zakup usług zdrowotnych 0, , Zakup usług pozostałych 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0, , Podróże służbowe krajowe 0,00 500, Różne opłaty i składki 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0, , Opłaty na rzecz budżetu państwa 0,00 100, Opłaty na rzecz budżetów jednostek 0, ,00 0, , Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 0, , Pozostała działalność 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,00 0, Wpływy z różnych opłat ,00 0, Pozostała działalność 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 0, , Zakup usług pozostałych 0, , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 0, , Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, ,00 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie 6170 lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 0, ,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 6230 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 0, ,00 niezaliczanych do sektora finansów publicznych 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 0, , Pozostałe instytucje kultury 0, , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 0, , Biblioteki 0, ,00

13 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 0, ,00 Dla Miasta Koszalina 0, , Ochrona i konserwacja zabytków 0, ,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac 2720 remontowych i konserwacyjnych obiektów zabytkowych przekazana jednostkom niezaliczanym do sektora finansów 0, ,00 publicznych Pozostała działalność 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 0, , Zakup usług pozostałych 0, , KULTURA FIZYCZNA 0, , Pozostała działalność 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 500, Składki na Fundusz Pracy 0,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 0, , Zakup usług pozostałych 0, ,00 OGÓŁEM , ,00 Dział Wyszczególnienie 2 016, ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4 000, , LEŚNICTWO , , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA DOCHODY OD OSÓB PRAWNCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD 0, , INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM ,00 0, OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 0, , RÓŻNE ROZLICZENIA , , OŚWIATA I WYCHOWANIE 0, , OCHRONA ZDROWIA , , POMOC SPOŁECZNA , , POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , , GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 0, , KULTURA FIZYCZNA 0, ,00 OGÓŁEM , ,00

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2015 rok Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 70 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Załącznik do zarządzenia Nr 1/2016 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 stycznia D O C H O D Y Klasyfikacja budżetowa Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Planowane dochody na 600 Transport

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy dochodów i wydatków budżetu Powiatu Koszalińskiego na 2015 rok (wg. jednostek organizacyjnych Powiatu)

Plan finansowy dochodów i wydatków budżetu Powiatu Koszalińskiego na 2015 rok (wg. jednostek organizacyjnych Powiatu) Plan finansowy dochodów i wydatków budżetu Powiatu Koszalińskiego na 2015 rok (wg. jednostek organizacyjnych Powiatu) Załącznik nr 2 Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l n i e n i e (w złotych) STAROSTWO POWIATOWE

Bardziej szczegółowo

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Wydatki na dzień 31.03.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 40 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 149 750,00

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Załącznik nr 1 ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Klasyfikacja Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % (6 : 5) 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 000,00 10 000,00 100,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU. z dnia 21 marca 2017 r.

Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU. z dnia 21 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz. 1283 UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r.

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Międzyrzeczu Nr z dnia. Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Rady Powiatu Słubickiego. z dnia r. Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 rok

Rady Powiatu Słubickiego. z dnia r. Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały N r... Rady Powiatu Słubickiego z dnia...2014 r. Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 rok Dział R ozdział P aragraf Treść W artość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01005

Bardziej szczegółowo

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p Załacznik Nr 1 2009 roku do sprawozdania Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:31-1 Dział Rozdziałaragraf Treść 1-09 2-09 Ogółem Ogółem Ogółem 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dochody na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 30 000,00 01095 Pozostała działalność 6 500,00

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok

Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok Załącznik nr 2 do uchwały nr III/15/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 grudnia 2010 r. Dział Rozdział Paragraf Treść ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dochody na dzień 31.05.2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 30 000,00 01095 Pozostała działalność 6 800,00

Bardziej szczegółowo

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 146 600,00

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu powiatu na rok 2016

Dochody budżetu powiatu na rok 2016 Załącznik nr 1 do Uchwały budżetowej na 2016 rok Dochody budżetu powiatu na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

DOCHODY POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W I PÓŁROCZU 2015 ROKU wg. jednostek organizacyjnych powiatu

DOCHODY POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W I PÓŁROCZU 2015 ROKU wg. jednostek organizacyjnych powiatu Załącznik Nr 1.3 POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W I PÓŁROCZU 2015 ROKU wg. jednostek organizacyjnych powiatu Dz. Rozdz. Wyszczególnienie STAROSTWO POWIATOWE - JEDNOSTKA 4 700 000,00 6 200 000,00 1 915 109,20 30,89

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku dział Klasyfikacja budżetowa rozdział paragraf Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Spis treści Część I...3 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w I półroczu 2014 roku...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 17/11 Starosty Kieleckiego z dnia 7 marca 2011r. PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Dział Rozdział Nazwa Wydatki 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 26.000 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok 2014. Transport i łączność 13 975 164 60014 Drogi publiczne powiatowe 13 975 164

Budżet na rok 2014. Transport i łączność 13 975 164 60014 Drogi publiczne powiatowe 13 975 164 DOCHODY Budżet na rok 2014 Dział 010 020 600 Rolnictwo i łowiectwo 38 000 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 38 000 38 000 Leśnictwo 113 000 02001 Gospodarka leśna 113 000 Środki

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 UCHWAŁA NR 52/272/2012 ZARZĄDU POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 20 marca 2012 r. przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Międzyrzeczu Nr z dnia. Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Zestawienie z realizacji wydatków budżetu Powiatu Łomżyńskiego za I półrocze 2016 roku

Zestawienie z realizacji wydatków budżetu Powiatu Łomżyńskiego za I półrocze 2016 roku Załącznik Nr 2 do informacji Zarządu Powiatu Łomżyńskiego o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2016 roku z dnia 29 sierpnia 2016 roku Rodzaj: Poroz. z JST Zestawienie z realizacji wydatków

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2016

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2016 Sprawozdanie przyjęte uchwałą Nr 110/155/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2017 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2016 Wąbrzeźno,

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 16 października 2014 r. Poz UCHWAŁA NR CCV/787/2014 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 28 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 16 października 2014 r. Poz UCHWAŁA NR CCV/787/2014 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 16 października 2014 r. Poz. 4376 UCHWAŁA NR CCV/787/2014 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Spis treści Część I...4 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2014 roku...4 1.1. Plan dochodów...4 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na rok 2015

Plan wydatków na rok 2015 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu Międzychodzkiego nr... z dnia 2015-01-15 wydatków na rok 2015 Rok budżetowy: 2015 Przepływ: Wydatki Strona 1 Dz. 020 - Leśnictwo 233 907,00 02001 - Gospodarka leśna

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 148/199/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 marca 2014 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Wąbrzeźno, 20

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 17/46/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 31 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 17/46/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 31 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 17/46/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2015 Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody na dzień 31.01.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 01095 Pozostała działalność 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 11 078,00 5 4 478,00 01030 Izby rolnicze 6 740,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21 czerwca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 76/2017 ZARZĄDU POWIATU LUBIŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 21 czerwca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 76/2017 ZARZĄDU POWIATU LUBIŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 21 czerwca 2017 r. Poz. 2895 UCHWAŁA NR 76/2017 ZARZĄDU POWIATU LUBIŃSKIEGO z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000,00 0,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000,00 0,00 Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr XIV/94/2015 z dnia 29.12.2015 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 rok Zmiany w planie dochodów, dotacji i wydatków związanych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 95 UCHWAŁA NR XIV/90/2015 RADY POWIATU W NIDZICY. z dnia 30 grudnia 2015 r.

Olsztyn, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 95 UCHWAŁA NR XIV/90/2015 RADY POWIATU W NIDZICY. z dnia 30 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 95 UCHWAŁA NR XIV/90/2015 RADY POWIATU W NIDZICY z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2012 Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 311 319,00 01008

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 15 lipca 2015 r. Poz. 1366. SPRAWOZDANIE Zarządu Powiatu Świebodzińskiego. z dnia 23 marca 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 15 lipca 2015 r. Poz. 1366. SPRAWOZDANIE Zarządu Powiatu Świebodzińskiego. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 15 lipca 2015 r. Poz. 1366 SPRAWOZDANIE Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 23 marca 2015 r. Z REALIZACJI BUDŻETU POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 37/137/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 11 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 37/137/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 11 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR 37/137/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za I półrocze 2016 roku Na podstawie art. 32

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r.

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Dz. Rozdz. Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 2 do projektu uchwały 01030 Izby rolnicze 42 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2017 rok

Wydatki budżetu na 2017 rok Wydatki budżetu na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 550 500,00

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0, 0, 000,00 00, 0,00 00 000,00 00 000,00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XLIV/225/204 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 204 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 30 sierpnia 2011 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krynica-Zdrój za 2011

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok

Zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/228/2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 19.12.2013 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 450 000,00 450 000,00 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 450 000,00 450 000,00

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2017 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/241/2017 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia

Wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2017 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/241/2017 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia Wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2017 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/241/2017 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 28.09.2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem

TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dział Rozdz. NAZWA w złotych w złotych Plan dochodów na 2015 rok Wykonanie dochodów na 30 w tym: w tym: % Zadania gminy 010

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2014 rok

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2014 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr 456/2014 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 12 czerwca 2014 r. Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 020 Leśnictwo 70 00

Bardziej szczegółowo

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r.

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r. Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr 112.2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. WYDATKI URZĄD GMINY Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 59 352,00 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr Rady Miasta Konina z dnia grudnia 2015 roku

Załącznik nr 1 do uchwały nr Rady Miasta Konina z dnia grudnia 2015 roku Załącznik nr 1 do uchwały nr Rady Miasta Konina z dnia grudnia 2015 u PROJEKT PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2016 ROK w złotych Przewidywane wykonanie planu dochodów na 2015 w złotych Projekt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 104/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 września 2015 r.

UCHWAŁA NR 104/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 września 2015 r. UCHWAŁA NR 14/215 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 września 215 r. zmieniająca uchwałę budżetową na 215 rok Na podstawie art.32 ust.2, pkt.4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK Załącznik nr 2 do uchwały nr 513/XXV/12 Sejmiku Woj. Pomorskiego z dnia 21.12.2012 r. Strona: 1 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 101 644 400 01004 Biura

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r.

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 65/14 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 24 marca 2014 r. Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan na Plan na

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO NA 2015 ROK

DOCHODY BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO NA 2015 ROK DOCHODY BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO NA 2015 ROK w złotych Dział Rozdział Paragraf DOCHODY BIEŻĄCE 39 149 718 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku Wydatki budżetu Gminy Świebodzin na 2012 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 400,00 4,664,70 1166,18% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0,00 22,06 -!- tytułu podatków i opłat

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 400,00 4,664,70 1166,18% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0,00 22,06 -!- tytułu podatków i opłat Informacja z dochodów na 30.04.2010 r. Procent 020 Leśnictwo 81,870,00 27,964,58 34,16% 02001 Gospodarka leśna 81,870,00 27,964,58 34,16% 2460 Środki otrzymane od pozostałych 81,870,00 27,964,58 34,16%

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2015

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2015 Sprawozdanie przyjęte uchwałą Nr 64/92/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 marca 2016 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2015 Wąbrzeźno,

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 31 sierpnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 94/44/2017 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 31 sierpnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 94/44/2017 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 31 sierpnia 2017 r. Poz. 3603 UCHWAŁA NR 94/44/2017 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ Plan na dzień 01.01.2014 r. Plan po zmianach Wykonanie % wykonania

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 494/49/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 26.11.2015r.

Uchwała nr 494/49/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 26.11.2015r. Uchwała nr 494/49/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 26.11.2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2015 r. Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2013 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2013 r. STAROSTWO POWIATOWE W POLKOWICACH ul. św. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice tel. 76 746 15 33, fax 76 746 15 01 Załącznik Nr 1 ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720. UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 14 marca 2013 r.

Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720. UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 14 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720 UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r.

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r. Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr 285/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 grudnia 2012 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 020 Leśnictwo 87 00 87

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2012 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI)

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI) 2406 UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2009 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 8/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 09 stycznia 2015 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2015 rok Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo