PRZEDMIAR ROBÓT. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD

Save this PDF as:
Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDMIAR ROBÓT. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD"

Transkrypt

1 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budowa podstacji trakcyjnej ŁACHÓW 110/15/3 kv - Drogi i place ADRES INWESTYCJI : Łachów gm. Włoszczowa. nr ewid. działki 375/7 INWESTOR : PKP ENERGETYKA S.A. - Zakład Świętokrzyski ADRES INWESTORA : Paderewskiego 43/45, Kielce BRANŻA : budowlano-drogowa Stawka roboczogodziny : NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Koszty zakupu [Kz]... % M Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł Słownie: Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD

2 TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Kz Z RAZEM 1 ROBOTY PRZYGOTO- WAWCZE 2 ROBOTY ZIEMNE 3 PODBUDOWY 4 NAWIERZCHNIE 5 ELEMENTY ULIC 6 ZIELEŃ RAZEM Słownie: - 2 -

3 PRZEDMIAR Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 KNR 2-01 d Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe i lotniska ha 0.35 ha RAZEM KNR 2-01 d Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych ha 0.35 ha RAZEM KNR 2-21 d Ścinanie drzew miękkich o średnicy pnia cm szt. 5 szt RAZEM KNR 2-21 d Karczowanie drzew miękkich o średnicy pnia cm szt. 5 szt RAZEM ROBOTY ZIEMNE 5 KNR 2-01 d KNR KNR 2-01 d KNR 2-01 d KNR 2-01 d Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 40 cm za pomocą spycharek RAZEM Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.i-iii uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km * * RAZEM Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.iii z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km RAZEM Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.iii-iv Krotność = RAZEM t 9 Rozporz.w Koszt utylizacji ziemi d.2 sprawie opłat za korzystanie ze środ.na 2014 r. (M. P. poz. 729) wycena indywidualna 10 KNR 2-01 d KNR 2-01 d PODBUDOWY 12 d *1.8 t RAZEM Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II ( piasek z dowozu) RAZEM Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi; grunt sypki kat. I-III RAZEM Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 15 cm place i drogi wewnętrzne i zjazd publiczny chodniki naw. COMPASS chodniki żwirowe RAZEM

4 PRZEDMIAR Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 13 KNR 2-01 d Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.i-iii uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km 1406* RAZEM KNR 2-01 d Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.iii-iv Krotność = * RAZEM Rozporz.w d.3 sprawie opłat za korzystanie ze środ.na 2014 r. (M. P. poz. 729) wycena indywidualna Koszt utylizacji ziemi t 210.9*1.8 t RAZEM d d d d d d d Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV place i drogi wewnętrzne i zjazd publiczny chodniki naw. COMPASS chodniki żwirowe RAZEM Wzmocnienie podłoża z kruszywa naturalnego - warstwa górna z domieszkami ulepszającymi z cementu 3 % - grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm place i drogi wewnętrzne i zjazd publiczny naw. COMPASS RAZEM Podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego - warstwa górna z domieszkami ulepszającymi z cementu 3 % - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm place i drogi wewnętrzne i zjazd publiczny RAZEM Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna z domieszkami ulepszającymi z cementu 3 % - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm chodniki RAZEM Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego cementem place i drogi wewnętrzne i zjazd publiczny * naw. COMPASS RAZEM Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 12 cm place i drogi wewnętrzne i zjazd publiczny naw. COMPASS RAZEM Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - 4 -

5 PRZEDMIAR Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem place i drogi wewnętrzne i zjazd publiczny naw. COMPASS RAZEM d d Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm chodniki żwirowe RAZEM Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm chodniki żwirowe RAZEM NAWIERZCHNIE 25 d d d Nawierzchnia z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm chodniki żwirowe RAZEM Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej place i drogi wewnętrzne i zjazd publiczny RAZEM Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm barwionej na podsypce cementowo-piaskowej chodniki naw. COMPASS RAZEM ELEMENTY ULIC 28 d Ława pod krawężniki betonowa z oporem 398.0* RAZEM d d d d d Ława pod krawężniki - dodatek za wykonanie ławy betonowej na łukach o promieniu do 40 m ( *2+9.4*2+6.9*3+9.7)* ( )* RAZEM Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowopiaskowej m *2+9.4*2+6.9*3+9.7 m ( )* RAZEM Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m m *2+9.4*2+6.9*3+9.7 m RAZEM Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 40 m m ( )* RAZEM Ława pod obrzeża betonowa z oporem 435.0* RAZEM d Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową m m RAZEM ZIELEŃ - 5 -

6 PRZEDMIAR Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 35 KNR 2-21 d Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim * RAZEM KNR 2-21 d Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia RAZEM KNR 2-21 d Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim RAZEM

7 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha d ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe i lotniska przedmiar = ha 35*0.955=33.425r-g/ha 2* słupki drewniane iglaste śr.70mm 0.07 /ha 3* słupki drewniane iglaste śr.120mm 0.04 /ha 4* Samochód dostaw.do 0.9t (1) 1.53m-g/ha 2 KNR 2-01 d Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych przedmiar = ha 57.8*0.955=55.199r-g/ha 2* słupki drewniane iglaste śr.70mm 0.04 /ha 3* słupki drewniane iglaste śr.120mm 0.16 /ha 4* Drut stal.okrągły miękki fi 0,5-0,8mm 18kg/ha 5* Samochód dostaw.do 0.9t (1) 2.3m-g/ha 3 KNR 2-21 d Ścinanie drzew miękkich o średnicy pnia cm przedmiar = szt. 4.02*0.955=3.8391r-g/szt. 2* Piła motor.łańcuch.3,1kw/4,2km 1.18m-g/szt. 4 KNR 2-21 d Karczowanie drzew miękkich o średnicy pnia cm przedmiar = szt. 6.37*0.955= r-g/szt. 2* Ziemia urodzajna - humus z odzysku 0.1 /szt. 3* Piła motor.łańcuch.3,1kw/4,2km 1.15m-g/szt. 2 ROBOTY ZIEMNE KNR KNR d.2 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 40 cm za pomocą spycharek przedmiar = r-g m-g ha r-g kg m-g szt. r-g m-g szt. r-g m-g r-g m-g ( =0.015)*0.955= r-g/ 2* Spych.gąsienicowa 74kW (1) =0.0065m-g/ 7

8 6 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi d m3 w ziemi kat.i-iii uprzednio zma- gazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km przedmiar = r-g r-g/ 2* Kop.j-nacz.na p.gąs.0.60m3 (1) m-g/ 3* Spych.gąsienicowa 74kW (1) 0.02m-g/ 4* Samochód samowyład.do 5t (1) m-g/ 7 KNR 2-01 d Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.iii z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km przedmiar = r-g m-g m-g r-g/ 2* Kop.j-nacz.na p.gąs.0.60m3 (1) m-g/ 3* Samochód samowyład.5-10t (1) m-g/ KNR 2-01 Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte d km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.iii-iv Krotność = 18 przedmiar = * Samochód samowyład.5-10t (1) m-g *18=0.1926m-g/ 9 d.2 Rozporz.w sprawie opłat za korzystanie ze środ.na 2014 r. (M. P. poz. 729) wycena indywidualna Koszt utylizacji ziemi przedmiar = t 1* utylizacja ziemi 1t/t 10 KNR 2-01 d Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II ( piasek z dowozu) przedmiar = t t r-g m-g r-g/ 2* Piasek 1 / 3* Spych.gąsienicowa 55kW (1) m-g/ 11 KNR 2-01 d Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi; grunt sypki kat. I-III przedmiar =

9 0.0325r-g/ 2* Walec statycz.samoj.4-6t(1) m-g/ 3* Ciągnik gąsienicowy 55kW (1) m-g/ 4* Beczkowóz ciągniony 2500 dm m-g/ 3 PODBUDOWY 12 d Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 15 cm przedmiar = r-g m-g m-g =0.0371r-g/ 2* Spych.gąsienicowa 74kW (1) =0.0026m-g/ 3* Walec wibrac.samojezd.7,5t (1) m-g/ 13 KNR 2-01 d Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.i-iii uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km przedmiar = r-g m-g m-g m-g r-g/ 2* Kop.j-nacz.na p.gąs.0.60m3 (1) m-g/ 3* Spych.gąsienicowa 74kW (1) 0.02m-g/ 4* Samochód samowyład.do 5t (1) m-g/ KNR 2-01 Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte d km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.iii-iv Krotność = 18 przedmiar = * Samochód samowyład.5-10t (1) m-g *18=0.1926m-g/ 15 d.3 Rozporz.w sprawie opłat za korzystanie ze środ.na 2014 r. (M. P. poz. 729) wycena indywidualna Koszt utylizacji ziemi przedmiar = t 1* utylizacja ziemi 1t/t 16 d Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV przedmiar = t t

10 0.0028r-g/ 2* Woda z rurociągów / 3* Walec wibrac.samojezd.7,5t (1) m-g/ 4* Spych.gąsienicowa 55kW (1) m-g/ 17 d Wzmocnienie podłoża z kruszywa naturalnego - warstwa górna z domieszkami ulepszającymi z cementu 3 % - grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm przedmiar = r-g t =0.3003r-g/ 2* Pospółka = / / 4* Cement portl,zwykły b.dod.cem I 32,5-luzem = t/ 5* Krawędziaki iglaste kl.ii / 6* Woda z rurociągów =0.025 / 7* materiały pomocnicze 8* Ciągnik gąsienicowy 55kW (1) m-g =0.0546m-g/ 9* Skr.do bit.z mech.pom.1500dm3 m-g m-g/ 10* Brona talerzowa (bez ciągnika) m-g =0.0546m-g/ 11* Walec statycz.samoj.10t (1) m-g =0.0212m-g/ 18 d Podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego - warstwa górna z domieszkami ulepszającymi z cementu 3 % - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm przedmiar = r-g t =0.2343r-g/ 2* Pospółka = / / 4* Cement portl,zwykły b.dod.cem I 32,5-luzem = t/ 5* Krawędziaki iglaste kl.ii / 6* Woda z rurociągów =0.015 / 7* materiały pomocnicze 8* Ciągnik gąsienicowy 55kW (1) m-g =0.0376m-g/ 9* Skr.do bit.z mech.pom.1500dm3 m-g m-g/ 10* Brona talerzowa (bez ciągnika) m-g =0.0376m-g/ 11* Walec statycz.samoj.10t (1) m-g =0.0162m-g/ 10

11 19 d Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna z domieszkami ulepszającymi z cementu 3 % - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm przedmiar = r-g t =0.2343r-g/ 2* Pospółka = / / 4* Cement portl,zwykły b.dod.cem I 32,5-luzem = t/ 5* Krawędziaki iglaste kl.ii / 6* Woda z rurociągów =0.015 / 7* materiały pomocnicze 8* Ciągnik gąsienicowy 55kW (1) m-g =0.0376m-g/ 9* Skr.do bit.z mech.pom.1500dm3 m-g m-g/ 10* Brona talerzowa (bez ciągnika) m-g =0.0376m-g/ 11* Walec statycz.samoj.10t (1) m-g =0.0162m-g/ 20 d Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego cementem przedmiar = r-g r-g/ 2* Piasek / 3* Woda z rurociągów 0.07 / 4* materiały pomocnicze 21 d Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 12 cm przedmiar = r-g t =0.03r-g/ 2* Kruszywo łamane 0-31,5 mm niesortowane =0.2546t/ 3* Woda z rurociągów =0.012 / 4* materiały pomocnicze 5* Równiarka samojezdna 74kW (1) m-g =0.0021m-g/ 6* Walec statycz.samoj.10t (1) m-g =0.0348m-g/ 22 d Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm przedmiar =

12 0.0304r-g/ 2* Kruszywo łamane 0-31,5 mm niesortowane t/ 3* Miał kamienny łamany (kruszyny) t/ 4* Woda z rurociągów / 5* materiały pomocnicze 6* Równiarka samojezdna 74kW (1) m-g m-g/ 7* Walec statycz.samoj.10t (1) m-g m-g/ 23 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa d.3 dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm r-g przedmiar = r-g/ 2* Pospółka / 3* Woda z rurociągów 0.02 / 4* materiały pomocnicze 5* Równiarka samojezdna 74kW (1) m-g m-g/ 6* Walec statycz.samoj.10t (1) m-g m-g/ 24 d Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm przedmiar = r-g =0.0126r-g/ 2* Pospółka = / 3* Woda z rurociągów =0.01 / 4* materiały pomocnicze 5* Równiarka samojezdna 74kW (1) m-g =0.0025m-g/ 6* Walec statycz.samoj.10t (1) m-g =0.0131m-g/ 4 NAWIERZCHNIE 25 d Nawierzchnia z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm przedmiar = r-g t t =0.0381r-g/ 2* Kruszywo łamane 0-31,5 mm niesortowane =0.3181t/ 3* Miał kamienny łamany (kruszyny) t/ 12

13 4* Woda z rurociągów =0.015 / 5* materiały pomocnicze 6* Równiarka samojezdna 74kW (1) m-g m-g/ 7* Walec statycz.samoj.10t (1) m-g =0.0347m-g/ 8* Równiarka samojezdna 74kW (1) m-g m-g/ 26 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość d cm na podsypce cementowo-piaskowej przedmiar = r-g r-g/ 2* Kostka brukowa z betonu 8 cm, szara / / 4* Cement portl,zwykły b.dod.cem I 32,5-luzem t t/ 5* Woda z rurociągów / 6* materiały pomocnicze 7* Wibrator powierz.elek.do 225kg m-g m-g/ 8* piła do cięcia kostki m-g m-g/ 27 d Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm barwionej na podsypce cementowopiaskowej przedmiar = r-g t r-g/ 2* Kostka brukowa z betonu 8 cm, kolorowa / / 4* Cement portl,zwykły b.dod.cem I 32,5-luzem t/ 5* Woda z rurociągów / 6* materiały pomocnicze 0.5%(od M2+M3+M4) 7* Wibrator powierz.elek.do 225kg m-g m-g/ 8* piła do cięcia kostki m-g m-g/ 5 ELEMENTY ULIC 28 d Ława pod krawężniki betonowa z oporem przedmiar = r-g r-g/ 2* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.iii 0.04 / 0.27 / 4* Woda z rurociągów 0.47 / 13

14 5* materiały pomocnicze 0.5%(od M2+M3+M4) 6* Beton zwykły C12/15 (B-15) / 29 Ława pod krawężniki - dodatek za wykonanie ławy d betonowej na łukach o promieniu do 40 m przedmiar = r-g r-g/ 30 d r-g/m Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej przedmiar = m 2* Krawężnik bet.prostok.ścięty-100x30x15cm 1.02m/m /m 4* Cement portl,zwykły b.dod.cem I 32,5-luzem t/m 5* Woda z rurociągów /m 6* materiały pomocnicze 31 Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie na d.5 łukach o promieniu do 10 m r-g/m 32 d przedmiar = m r-g/m 33 d Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 40 m przedmiar = m Ława pod obrzeża betonowa z oporem przedmiar = m r-g m t m r-g m r-g r-g r-g/ 2* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.iii 0.04 / 0.27 / 4* Woda z rurociągów 0.47 / 5* materiały pomocnicze 0.5%(od M2+M3+M4) 6* Beton zwykły C12/15 (B-15) / 34 d r-g/m Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową przedmiar = m m r-g

15 2* Obrzeże trawnikowe x30x8 cm,kolorowe m m/m /m 4* Cement portl,zwykły b.dod.cem I 32,5-luzem t t/m 5* Woda z rurociągów /m 6* materiały pomocnicze 6 ZIELEŃ 35 KNR 2-21 Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem d taczkami na terenie płaskim przedmiar = r-g 1.67*0.955= r-g/ 2* Ziemia urodzajna - humus z odzysku 1 / 36 KNR 2-21 d Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia przedmiar = r-g kg *0.955= r-g/ 2* nasiona traw 0.02kg/ 37 KNR 2-21 d Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim przedmiar = r-g kg t *0.955= r-g/ 2* nasiona traw 0.002kg/ 3* azofoska t/ 4* Woda z rurociągów 0.48 / 15

16 ZESTAWIENIE ROBOCIZNY Lp. Nazwa Jm Ilość Cena Wartość 1. robocizna r-g RAZEM Słownie: ZESTAWIENIE SPRZĘTU Lp. Nazwa Jm Ilość Cena Wartość 1. Kop.j-nacz.na p.gąs.0.60m3 (1) m-g Spych.gąsienicowa 55kW (1) m-g Spych.gąsienicowa 74kW (1) m-g Równiarka samojezdna 74kW (1) m-g Równiarka samojezdna 74kW (1) m-g Walec statycz.samoj.4-6t(1) m-g Walec statycz.samoj.10t (1) m-g Walec wibrac.samojezd.7,5t (1) m-g Piła motor.łańcuch.3,1kw/4,2km m-g Brona talerzowa (bez ciągnika) m-g Ciągnik gąsienicowy 55kW (1) m-g Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g Samochód samowyład.do 5t (1) m-g Samochód samowyład.5-10t (1) m-g Beczkowóz ciągniony 2500 dm3 m-g Wibrator powierz.elek.do 225kg m-g Skr.do bit.z mech.pom.1500dm3 m-g piła do cięcia kostki m-g RAZEM Słownie: ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Lp. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena 1. utylizacja ziemi t Drut stal.okrągły miękki fi 0,5-0,8mm kg azofoska t Kruszywo łamane 0-31,5 mm niesortowane t Miał kamienny łamany (kruszyny) t Piasek Pospółka Cement portl,zwykły b.dod.cem I 32,5-luzem t Kostka brukowa z betonu 8 cm, kolorowa Krawężnik bet.prostok.ścięty-100x30x15cm m Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.iii nasiona traw kg Obrzeże trawnikowe x30x8 cm,kolorowe m Kostka brukowa z betonu 8 cm, szara Beton zwykły C12/15 (B-15) Krawędziaki iglaste kl.ii Woda z rurociągów słupki drewniane iglaste śr.70mm słupki drewniane iglaste śr.120mm Ziemia urodzajna - humus z odzysku materiały pomocnicze zł RAZEM Słownie: Wartość Grupa

PRZEDMIAR ROBÓT. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : UTWARDZENIE TERENU I MONTAZ ZANAKÓW DROGO- WYCH PRZY PRZEDSZKOLU NR 40 ADRES INWESTYCJI : 93-472 ŁODŹ, UL. UROCZYSKO 17, Działki 367/3, 367/4, 367/6, 367/7 obręb G-23

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. II ETAP

KOSZTORYS NAKŁADCZY. II ETAP Łódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Jaracza 77/79 Łódź KOSZTORYS NAKŁADCZY. II ETAP NAZWA INWESTYCJI : Utwardzenie terenu części działki nr 106/7 ADRES INWESTYCJI : ul. Broniewskiego 26A, Łódź INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Kosztorys 6. Wartość kosztorysowa Słownie:

Kosztorys 6. Wartość kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys 6 Obiekt Budowa budynku biurowo-socjalnego oraz budynku warsztatowego, wewnętrznych dróg dojazdowych, placu manewrowego, placu utwardzonego Budowa Zawiercie ul Podmiejska

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Kosztorys nakładczy

Kosztorys Kosztorys nakładczy Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Kosztorys nakładczy Obiekt Budowa Inwestor Darłowo, ul.wieniawskiego Gmina Miasto Darłowo Darłowo wrzesień 2010 Przedmiar Strona 2/10

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Marcin Matysiak mgr Bartłomiej Siekierkowski. Bydgoszcz 14 styczeń 2013 r.

PRZEDMIAR ROBÓT. Marcin Matysiak mgr Bartłomiej Siekierkowski. Bydgoszcz 14 styczeń 2013 r. PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt BUDYNEK LEŚNICZÓWKI Z BUDYNKIEM GOSPODARCZYM - Zagospodarowanie terenu Kod CPV 45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni Budowa ul.sportowa, dz. nr 2007/6 obręb 000 Skwierzyna-2,oraz

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Prace drogowe

Przedmiar. Prace drogowe Przedmiar Data: 2014-04-05 Budowa: Zaplecze Techniczne Sekcji Zasilania Elektroenergetycznego w Nowym Sączu Obiekt: Nowy Sącz Zamawiający: PKP Energetyka Kraków ul. Kamienna 14 Sprawdzający:... Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY/PRZEDMIAR ROBÓT

KOSZTORYS OFERTOWY/PRZEDMIAR ROBÓT KOSZTORYS OFERTOWY/PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000- Roboty budowlane 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY RONMARK

KOSZTORYS NAKŁADCZY RONMARK RONMARK KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : REMONT NAWIERZCHNI PODWÓRKA ADRES INWESTYCJI : ŁÓDŹ, UL. Wólczańska 169 INWESTOR : Administracja Nieruchomościami Łódź-Polesie "Radwańska" ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót ROBOTY DROGOWE - ETAP I (BEZ NAWIERZCHNI ŚCIEŻEK ŻWIROWYCH I SCHODKÓW TERENOWYCH)

Przedmiar robót ROBOTY DROGOWE - ETAP I (BEZ NAWIERZCHNI ŚCIEŻEK ŻWIROWYCH I SCHODKÓW TERENOWYCH) Przedmiar robót ROBOTY DROGOWE - ETAP I (BEZ NAWIERZCHNI ŚCIEŻEK ŻWIROWYCH I SCHODKÓW TERENOWYCH) Data: 2015-03-05 Budowa: Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, ul. Katedralna 8, 14-530 Frombork Kody

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Roboty drogowe.

Przedmiar robót. Roboty drogowe. Przedmiar robót Budowa: Obiekt produkcyjno-magazynowy wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną w Targowisku dz. nr 550/26, 550/21 Obiekt lub rodzaj robót: Zagospodarowanie-roboty

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty drogowe

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty drogowe KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233140-2 Roboty drogowe NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W OBRĘBIE WSI WA- LERIANÓW ADRES INWESTYCJI : Walerianów, gmina

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY Szczecin ul. Monte Cassino 18 BIURO ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANE ''ROZWARSKI I SPŁAWSKI''

KOSZTORYS NAKŁADCZY Szczecin ul. Monte Cassino 18 BIURO ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANE ''ROZWARSKI I SPŁAWSKI'' BIURO ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANE ''ROZWARSKI I SPŁAWSKI'' 70-467 Szczecin ul. Monte Cassino 18 KOSZTORYS NAKŁADCZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Roboty budowlane Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

PRZEDMIAR Roboty budowlane Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne Biuro Projektów i Nadzoru Proinwest Sp z o.o. ul. Sidorska 117, 21-500 Biała Podlaska PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45231000-5

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar Obiekt Budowa Kołobrzeg ul. Tarnowskiego dz. nr 10/50 obręb 14 Gmina Miejska Kołobrzeg Inwestor Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY RONMARK

KOSZTORYS NAKŁADCZY RONMARK RONMARK KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : REMONT NAWIERZCHNI PODWÓRKA ADRES INWESTYCJI : ŁÓDŹ, ul. Radwańska 31 INWESTOR : Administracja Nieruchomościami Łódź-Polesie "Radwańska" ADRES INWESTORA :

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. NAZWA INWESTYCJI : Sala sportowa z zapleczem socjalnym przy Publicznym Gimnazjum w Marcinkowicach

PRZEDMIAR. NAZWA INWESTYCJI : Sala sportowa z zapleczem socjalnym przy Publicznym Gimnazjum w Marcinkowicach ŚLĄSKIE KONSORCJUM EKOLOGICZNE 41-250 Czeladz ul. Francuska 4 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Sala sportowa z zapleczem socjalnym przy Publicznym Gimnazjum w Marcinkowicach ADRES INWESTYCJI : Drzymałowice

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0,00 zł

KOSZTORYS OFERTOWY. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0,00 zł KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa ulicy Władysława Reymonta w Kolbuszowej na odcinku o długości 160,5 mb ADRES INWESTYCJI : Kolbuszowa INWESTOR : Gmina Kolbuszowa ADRES INWESTORA : 36-100

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS BUDOWLANY. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S)

KOSZTORYS BUDOWLANY. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Budowa nawierzchni dla ulicy Nadmorskiej we Władysławowie

Przedmiar robót. Budowa nawierzchni dla ulicy Nadmorskiej we Władysławowie Przedmiar robót Budowa nawierzchni dla ulicy Nadmorskiej we Władysławowie Obiekt Budowa Inwestor ul. Nadmorska, gm. Władysławowo Gmina Miasta Władysławowo Sporządził mgr inż. Ewa Trybulska Bytów, grudzień

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Artur Pogorzelski DATA OPRACOWANIA : Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie:

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Artur Pogorzelski DATA OPRACOWANIA : Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45220-6 Roboty w zakresie budowy dróg NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Remont i przebudowa podstacji trakcyjnej w Tarnowie

Przedmiar Remont i przebudowa podstacji trakcyjnej w Tarnowie Przedmiar Data: 2013-09-02 Budowa: Tarnów al. Tarnowskich dz. 1/20 Obiekt: PT Tarnów - prace drogowe Zamawiający: PKP Energetyka SA Warszawa ul. HoŜa 63/67 strona nr: 2 Przedmiar 1 Roboty drogowe 2 Roboty

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Budowa szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu

Kosztorys ofertowy. Budowa szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu Kosztorys ofertowy Budowa szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu Data: 2011-06-20 Obiekt: Mały plac zabaw Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami

Bardziej szczegółowo

Kosztorys wzorcowy. Wartość kosztorysowa 0,00 Podatek VAT 23% 0,00 Cena kosztorysowa 0,00 Słownie: zł

Kosztorys wzorcowy. Wartość kosztorysowa 0,00 Podatek VAT 23% 0,00 Cena kosztorysowa 0,00 Słownie: zł Wartość kosztorysowa Podatek VAT 23% Cena kosztorysowa Słownie: zł Kosztorys wzorcowy Obiekt Budowa Wzorcowy kosztorys na roboty drogowe z kostki betonowej polbruk i płyt otworowych MEBA gr. 10 cm SPÓŁDZIELNIA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień DETAL Piotr Iskrzyński 97-500 Radomsko ul Ciepła 56 45233140-2 Roboty drogowe PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Budowa parkingu wraz z oświetleniem na działce

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. ul. 11 Listopada 11e/ Radomsko FIRMA PRODUKCYJNO-USŁUGOWO- HANDLOWA "VITARO"

PRZEDMIAR. ul. 11 Listopada 11e/ Radomsko FIRMA PRODUKCYJNO-USŁUGOWO- HANDLOWA VITARO FIRMA PRODUKCYJNO-USŁUGOWO- HANDLOWA "VITARO" ul. 11 Listopada 11e/39 97-500 Radomsko PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - roboty drogowe

PRZEDMIAR ROBÓT - roboty drogowe Zakład Remontowo - Budowlany WAM Sp. z o.o. 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Paderewskiego 6 PRZEDMIAR ROBÓT - roboty drogowe NAZWA INWESTYCJI : Roboty budowlane ADRES INWESTYCJI : Hangar nr 23 w Mińsku

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. PDF created with pdffactory Pro trial version WIKO Irena Kuznowicz-Bil Wojciech Ładecki

PRZEDMIAR ROBÓT. PDF created with pdffactory Pro trial version  WIKO Irena Kuznowicz-Bil Wojciech Ładecki WIKO Irena Kuznowicz-Bil Wojciech Ładecki 61-716 Poznań ul. Kosciuszki 112 a/12 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 45233260-9

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : NARZUTY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł

KOSZTORYS ŚLEPY DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : NARZUTY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł KOSZTORYS ŚLEPY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 4523-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei;

Bardziej szczegółowo

TOM 4/K - Drogi wewnętrzne i niwelacja terenu. Zestawienie nakładów rzeczowych. (obejmuje tom B.6)

TOM 4/K - Drogi wewnętrzne i niwelacja terenu. Zestawienie nakładów rzeczowych. (obejmuje tom B.6) ELFEKO S.A. 81-061 Gdynia, ul Hutnicza 20a TOM 4/K - Drogi wewnętrzne i niwelacja terenu. Zestawienie nakładów rzeczowych. (obejmuje tom B.6) NAZWA INWESTYCJI : STACJA ELEKTROENERGETYCZNA 110/15 kv GPZ

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Stawka roboczogodziny : Poziom cen :

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Budowa budynku gospodarczego z dwoma garaŝami, pomieszczeniem gospodarczym oraz wiatą na drewno dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Leonowie ADRES INWESTYCJI : 63-810

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Branża drogowa. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej stanowiącej ul. Bolesława Prusa w Mogilnie. Kod CPV

PRZEDMIAR ROBÓT. Branża drogowa. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej stanowiącej ul. Bolesława Prusa w Mogilnie. Kod CPV PRZEDMIAR ROBÓT Branża drogowa Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe 259/44, 326/1, 323 - obręb Mogilno Gmina Mogilnoul. Narutowicza 188-300 Mogilno NORMAN Bartłomiej Siekierkowski ul. Koronowska

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ZEROWY. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) Podatek Vat [PV]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

KOSZTORYS ZEROWY. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) Podatek Vat [PV]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) KOSZTORYS ZEROWY NAZWA INWESTYCJI : Układanie chodników z kostki betonowej ul. Wałowa ADRES INWESTYCJI : Miejska Górka INWESTOR : Gmina Miejscka Górka ADRES INWESTORA : Rynek 33, 93-910 Miejska Górka BRANśA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ZEROWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD

KOSZTORYS ZEROWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD KOSZTORYS ZEROWY NAZWA INWESTYCJI : Układanie chodników z kostki betonowej ul. Górków ADRES INWESTYCJI : Miejska Górka INWESTOR : Gmina Miejscka Górka ADRES INWESTORA : Rynek 33, 93-910 Miejska Górka BRANśA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Zagospodarowanie terenu

PRZEDMIAR ROBÓT Zagospodarowanie terenu Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: zł PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt: ZAGOSPODAROWANIE TERENU - CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W MIELNIE Budowa: MIELNO gm. MIELNO, DZ. NR 140/2, OBR. NR 0012 Inwestor: KRAJOWE ZRZESZENIE

Bardziej szczegółowo

NAKŁADY RMS. Lp. Alt. Gr. / Symbol KMB / Producent Inw. Opis czynnika R,M,S Ilość J.m Robocizna 1 124,04122 r-g

NAKŁADY RMS. Lp. Alt. Gr. / Symbol KMB / Producent Inw. Opis czynnika R,M,S Ilość J.m Robocizna 1 124,04122 r-g N A K Ł A D Y R, M, S Temat nr : MK_-15_-03_ NAKŁADY RMS Lp. Alt. Gr. / Symbol KMB / Producent Inw. Opis czynnika R,M,S Ilość J.m. Robocizna 1. 999 Robocizna 1 124,04122 r-g Materiały Nakład robocizny

Bardziej szczegółowo

RONMARK DATA OPRACOWANIA : 12. 2011. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł

RONMARK DATA OPRACOWANIA : 12. 2011. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł RONMARK KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : REMONT NAWIERZCHNI PODWÓRKA ADRES INWESTYCJI : ŁÓDŹ, ul. Radwańska 31 INWESTOR : Administracja Nieruchomościami Łódź-Polesie "Radwańska" ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty w zakresie nawierzchni dróg

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty w zakresie nawierzchni dróg Zakład Budowlany KLIER 54-030 WROCŁAW, UL. PRZEMYSKA 16A KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg NAZWA INWESTYCJI : Budowa miejsc

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA PLACU MANEWROWEGO NA TERENIE MZK w KROTOSZYNIE

PRZEBUDOWA PLACU MANEWROWEGO NA TERENIE MZK w KROTOSZYNIE Wartość kosztorysowa Podatek VAT 23,00% Cena kosztorysowa Słownie: KOSZTORYS OFERTOWY PRZEBUDOWA PLACU MANEWROWEGO NA TERENIE MZK w KROTOSZYNIE Inwestor Wykonawca Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Rzeczoznawca SKB nr upr. 171/04 inż. Wojciech Ładecki DATA OPRACOWANIA : listopad 2012 r.

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Rzeczoznawca SKB nr upr. 171/04 inż. Wojciech Ładecki DATA OPRACOWANIA : listopad 2012 r. PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 000000- Roboty budowlane 00- Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów budowlanych NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa zespołu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

PRZEDMIAR. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) FIRMA PRODUKCYJNO-USŁUGOWO- HANDLOWA "VITARO" ul. 11 Listopada 11e/39 97-500 Radomsko PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45111200-0

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : UTWARDZENIE TERENU I MONTAZ URZĄDZEN KOMUNAL- NYCH W REJONIE KRAŃCÓWKI AUTOBUSOWEJ PRZY UL. RZGOWSKIEJ ADRES INWESTYCJI : ŁODŹ, UL. RZGOWSKA, Działki 401/3,401/4 obręb

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : sierpień 2014 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia

DATA OPRACOWANIA : sierpień 2014 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja boisk szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia dla następujących lokalizacji: Część A - Zespół Szkół nr 34 ADRES INWESTYCJI : Toruń,

Bardziej szczegółowo

Rodos [7709] 1. Droga. 2. Parkingi

Rodos [7709] 1. Droga. 2. Parkingi Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN Przedmiar robót Obiekt Budowa Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu Sp. z o.o. 78-100 Kołobrzeg ul. Kołłątaja 3 Inwestor Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : 21 marzec Stawka roboczogodziny : NARZUTY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł

DATA OPRACOWANIA : 21 marzec Stawka roboczogodziny : NARZUTY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury Pl. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 7 40-940 Katowice PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Utwardzenie nawierzchni ADRES INWESTYCJI : UP Gorzyce, ul. Kościelna 25 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. Słownie: KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Budowa wiaty rekreacyjnej w Donimierzu- Etap I ADRES INWESTYCJI : Donimierz działka nr 120 INWESTOR : GMINA SZEMUD ADRES INWESTORA : UL. KARTUSKA 13, 84-217 SZEMUD

Bardziej szczegółowo

Modernizacja ul. Słonecznej w Czarnej Wodzie

Modernizacja ul. Słonecznej w Czarnej Wodzie Modernizacja ul. Słonecznej w Czarnej Wodzie NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja ul. Slonecznej w Czarnej Wodzie ADRES INWESTYCJI : Czarna Woda INWESTOR : Gmina Miejska Czarna Woda ADRES INWESTORA : ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 14c/06/2011

Przedmiar robót 14c/06/2011 Przedmiar robót 14c/06/2011 Obiekt Budowa Inwestor SZKOLNY PLAC ZABAW DLA DZIECI MŁODSZYCH w ramach rządowego programu wspierania w latach 2009 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 NAWIERZCHNIA Z POLBRUKU Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grub.

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 NAWIERZCHNIA Z POLBRUKU Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grub. KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 NAWIERZCHNIA Z POLBRUKU 1 KNR 2-31 d.1 0801-01 Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grub. 12 cm m 2 22.70*7.70-(3.80+1.20)/2*6.00

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kosztorys opracowali: mgr inż. Monika STANISZ, projektant... Sprawdzający:

Przedmiar robót. Kosztorys opracowali: mgr inż. Monika STANISZ, projektant... Sprawdzający: Przedmiar robót Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 964 polegająca na budowie chodnika prawostronnego na odcinku ref. 050 od km 3+438,95 do km 3+672,97 w miejscowości Poznachowice Dolne Data: 2010-08-26 Budowa:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEDMIAR ROBÓT PRZEDMIAR ROBÓT 2016-03-083 Obiekt BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH DLA POJAZDÓW OSOBOWYCH - Zadanie 1 Kod CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę Budowa Przecław, osiedle Zielone Pole, działki nr 2/26,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Kod Wspólnego Słownika Zamówień: , , , , ,

PRZEDMIAR ROBÓT. Kod Wspólnego Słownika Zamówień: , , , , , Obiekt: Stacja Uzdatniania Wody w Krzepicach Kod Wspólnego Słownika Zamówień: 45300-, 4537300-5, 45300-, 45300-9, 4533-0, 453600-6 Temat opracowania: Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Krzepicach

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar Robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar Robót Obiekt Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY,PRZEDMIARY

KOSZTORYS NAKŁADCZY,PRZEDMIARY KOSZTORYS NAKŁADCZY,PRZEDMIARY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Kosztorysant - Józef Konieczny DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Kosztorysant - Józef Konieczny DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Projekt boiska wielofunkcyjnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Puszczykowie przy ul. Kasprowicza 3 ADRES INWESTYCJI : ul. Kasprowicza 3, Puszczykowa INWESTOR

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI Data opracowania: 2011-05-25 KOSZTORYS INWESTORSKI Nazwa zadania: Budowa i przebudowa infrastruktury rekreacyjno-sportowo-kulturalnej na terenie Gminy Skołyszyn - Zagospodarowanie terenu wokół budynku

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

PRZEDMIAR. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) Urząd Gminy Starogard Gdański ul. Sikorskiego 9, 83-2 Starogard Gd. PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45-7 Roboty budowlane 451-8 Przygotowanie terenu pod budowę NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Kosztorys opracowali: mgr inż. Stanisław Wlezień,...

Przedmiar. Kosztorys opracowali: mgr inż. Stanisław Wlezień,... Przedmiar Data: 2008-04-12 Budowa: Budynek Administracyjno Biurowy Sądu Okręgowego i Rejonowego raz Prokuratury Okręgowej i Rejonowej przy ul. Dąbrowskiego w Tarnowie Kody CPV: 45216112-2 Sądy Obiekt:

Bardziej szczegółowo

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIAR ROBÓT

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIAR ROBÓT Przedmiar sporządził: Data opracowania przedmiaru: 30-03-2016 SPIS DZIAŁÓW DZIAŁ N A Z W A D Z I A Ł U 1 Roboty przygotowawcze 2 Roboty ziemne 3 Podbudowy 4 Nawierzchnie 5 Elementy ulic 6 Roboty wykończeniowe

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Budowa parkingu w m. Rzeczenica ADRES INWESTYCJI : Rzeczenica INWESTOR : Gmina Rzeczenica

KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Budowa parkingu w m. Rzeczenica ADRES INWESTYCJI : Rzeczenica INWESTOR : Gmina Rzeczenica KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Budowa parkingu w m. Rzeczenica ADRES INWESTYCJI : Rzeczenica INWESTOR : Gmina Rzeczenica DATA OPRACOWANIA : 24.03.2010 Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. P.U.P. Antropex tel 602488186 70-503 Szczecin ul Szczerbcowa 2-1A

PRZEDMIAR ROBÓT. P.U.P. Antropex tel 602488186 70-503 Szczecin ul Szczerbcowa 2-1A P.U.P. Antropex tel 60248886 70-50 Szczecin ul Szczerbcowa 2-A PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 450000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45000-6 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY/PRZEDMIAR ROBÓT

KOSZTORYS OFERTOWY/PRZEDMIAR ROBÓT KOSZTORYS OFERTOWY/PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. Słownie: KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych NAZWA INWESTYCJI : Budowa drogi osiedlowej pieszo - jezdnej ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓL W KROBI STAREJ - INFRASTRUKTURA ZEWNĘTRZNA

Kosztorys ofertowy BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓL W KROBI STAREJ - INFRASTRUKTURA ZEWNĘTRZNA Kosztorys ofertowy BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓL W KROBI STAREJ - INFRASTRUKTURA ZEWNĘTRZNA Data: 2009-05-16 Budowa: INFRASTRUKTURA ZEWNĘTRZNA Obiekt: Zespół Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy. 45213312-3 Utwardzenie terenu.

Kosztorys nakładczy. 45213312-3 Utwardzenie terenu. Kosztorys nakładczy 45213312-3 Utwardzenie terenu. Data: 2011-09-27 Budowa: Zespół Szkół Rolniczych w Starym Brześciu. Obiekt/Rodzaj robót: Utwardzenie terenu i kształtowanie terenów zielonych. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW RAZEM KNR 0-11 RAZEM KRAWĘŻNIKI 8 KNR m

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW RAZEM KNR 0-11 RAZEM KRAWĘŻNIKI 8 KNR m KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 NAWIERZCHNIA Z POLBRUKU 1 KNR 2-31 d.1 0101-01 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.i-iv

Bardziej szczegółowo

master projekt JEDNOSTKA PROJEKTOWA SZKOLNY PLAC ZABAW W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA ( mały plac zabaw ) OBIEKT / INWESTYCJA

master projekt JEDNOSTKA PROJEKTOWA SZKOLNY PLAC ZABAW W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA ( mały plac zabaw ) OBIEKT / INWESTYCJA JEDNOSTKA PROJEKTOWA AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA master projekt A g n i e s z k a P o d e m s k a 92 318 Łódź, Al. Piłsudskiego 133 D lokal nr 217A NIP: 732 196 14 39 REGON: 100638700 t el.: 0-42

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEDMIAR ROBÓT PRZEDMIAR ROBÓT 068-02-200 NAZWA INWESTYCJI : Świetlica wiejska w Jasinie,gm.Swarzędz ADRES INWESTYCJI : Jasin ul.sołecka, dz. nr 169/5 INWESTOR : Gmina Swarzędz WYKONAWCA ROBÓT : Projekt-architektura

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. DROGA GOSPODARCZA W PARKU ZAMKOWYM W śywcu

Przedmiar. DROGA GOSPODARCZA W PARKU ZAMKOWYM W śywcu Przedmiar Data: 2007-10-01 Budowa: BRANśA DROGOWA Obiekt: DROGA GOSPODARCZA DO NOWEJ STAJNI PARKOWEJ Zamawiający: URZĄD MIEJSKI W śywcu, RYNEK 2, 34-300 śywiec Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:......

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Plac zabaw z chodnikami i ogrodzeniem

Przedmiar robót. Plac zabaw z chodnikami i ogrodzeniem Przedmiar robót Budowa: Zespół Szkolno Przedszkolny nr 4 Lokalizacja: Kraków ul. Urzędnicza 65 Inwestor: ZEO Kraków Wartość kosztorysu: zł Data opracowania: 2012-10-24 strona nr: 2 Przedmiar robót 1 Plac

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Budowa chodnika przy ul Spiski Wierch w Bukowinie Tatrzańskiej

Przedmiar. Budowa chodnika przy ul Spiski Wierch w Bukowinie Tatrzańskiej Przedmiar Data: 2010-08-30 Zamawiający: Gmina Bukowina Tatrzańska ul. Długa 144 34-530 Bukowina Tatrzańska Przedmiar Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 1 Roboty ziemne

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI Samolicz KOSZTORYS INWESTORSKI Poziomy cen: poziom... cen... robót... poziom... cen... robocizny... stawka... robocizny. kalkulacyjnej. poziom... cen... materiałów... poziom... cen... sprzętu... narzuty...

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. remont chodników przy ul. Kochanowskiego 16,18,20, ul. Ogrodowa 13 w Sanoku

Przedmiar robót. remont chodników przy ul. Kochanowskiego 16,18,20, ul. Ogrodowa 13 w Sanoku Przedmiar robót 16,18,20, ul. w Sanoku Budowa: remont chodników i utwardzenie powierzchni gruntu Obiekt lub rodzaj robót: ul. Kochanowskiego 16,18,20, ul. Ogrodowej 13 w Sanoku Inwestor: Sanocka Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

33 Baza Lotnictwa Transportowego Powidz ul.witkowska 8

33 Baza Lotnictwa Transportowego Powidz ul.witkowska 8 33 Baza Lotnictwa Transportowego 62-430 Powidz ul.witkowska 8 NAZWA INWESTYCJI : Roboty nawierzchniowe ADRES INWESTYCJI : Kompleks 6015 przy bud. nr 89, 33 Baza Lotnictwa Transportowego INWESTOR : 33 Baza

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. ul. Piłsudskiego 21E/ Szczecinek. mgr inż. Janusz Raczyński. Szczecinek luty 2012r.

Przedmiar robót. ul. Piłsudskiego 21E/ Szczecinek. mgr inż. Janusz Raczyński. Szczecinek luty 2012r. Przedmiar robót Obiekt Inwestor Biuro kosztorysowe Sieć wodociągowa wraz z przyłączami, kanalizacja ściekowa wraz z przykanalikami, pompownie i przewody tłoczne, kanalizacja deszczowa wraz z wpustami branża

Bardziej szczegółowo

Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys. Szkoła w Tymieniu

Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys. Szkoła w Tymieniu Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys Obiekt Budowa Inwestor Szkoła w Tymieniu Gmina Będzino Będzino Czerwiec 2009 Przedmiar Strona 2/7 Nr Podstawa, opis robót Jm Ilość 1. Roboty rozbiórkowe 1 KNR 2-31

Bardziej szczegółowo

GREG-BUD PROJEKTOWANIE, NADZOROWANIE, USŁUGI BUDOWLANE

GREG-BUD PROJEKTOWANIE, NADZOROWANIE, USŁUGI BUDOWLANE Przedmiar robót Nazwa obiektu lub robót: Zamawiający: Gmin Czchów 32-860 Czchów Rynek 12 Jednostka opracowująca: GREG-BUD PROJEKTOWANIE, NADZOROWANIE, USŁUGI BUDOWLANE Grzegorz Gryz 32-861 Iwkowa 455 Data

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR/KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEDMIAR/KOSZTORYS OFERTOWY PRZEDMIAR/KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 453350-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg NAZWA INWESTYCJI : WYKONANIE DRÓG WEWNĘTRZNYCH I CHODNIKÓW NA TERENIE

Bardziej szczegółowo

chodnik Zuzia10 (C) Datacomp (lic. 625) strona nr: 1 Kosztorys ofertowy

chodnik Zuzia10 (C) Datacomp (lic. 625) strona nr: 1 Kosztorys ofertowy strona nr: 1 Kosztorys ofertowy J.m. Norma Ilość Cena jedn. 1 Roboty rozbiórkowe 1.1 KNR 401/212/2 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości ponad 15 cm 7.73*0.3 = 2,319000 6.32*(0.3+0.0)*0.5

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia o. Mechaniczne rozebranie podbudowy z betonu o

Przedmiar robót. Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia o. Mechaniczne rozebranie podbudowy z betonu o Przedmiar robót Lp. Podstawa ustalenia 1. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze Opis robót Jedn. miary Ilość 1 KNNR 60805-- 2 KNNR 60802-- 3 KNNR 60802-020- Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach

Bardziej szczegółowo

Nowy Staw. Kosztorys wykonano w SEKO 6.2 1 OWEOB "Promocja" Sp. z o.o. Lp Podstawa Opis Jm Cj/ Kbj R_brutto/ M+Kz/ M S_brutto/

Nowy Staw. Kosztorys wykonano w SEKO 6.2 1 OWEOB Promocja Sp. z o.o. Lp Podstawa Opis Jm Cj/ Kbj R_brutto/ M+Kz/ M S_brutto/ Lp Podstawa Opis Jm Cj/ Kbj R_brutto/ M+Kz/ M S_brutto/ R_netto S_netto 1 2 3 4 5 6 7 8 P1 KNR 2-01 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej- humusu,za m2 0126-0100 pomocą spycharek.grubość warstwy do 15 cm.

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : - Inwestor : Białogardzki Park Inwestycyjny INVEST-PARK Sp. z o.o. Białogard 78-200 ul. Kołobrzeska 58 Jednostka autorska : KONTUR

Bardziej szczegółowo

Usługi Projektowania Krzysztof Struczyk Bolesławiec ul. Kresów II RP nr 15. PRZEDMIAR ROBÓT

Usługi Projektowania Krzysztof Struczyk Bolesławiec ul. Kresów II RP nr 15. PRZEDMIAR ROBÓT Usługi Projektowania Krzysztof Struczyk Bolesławiec ul. Kresów II RP nr 5. PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 452723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw NAZWA

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Witold Krygier Konstantynów Łódzki, ul. Piłsudskiego 16 m 14 SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

mgr inż. Witold Krygier Konstantynów Łódzki, ul. Piłsudskiego 16 m 14 SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: mgr inż. Witold Krygier 95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Piłsudskiego 16 m 14 KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Budowa boiska sportowego ADRES INWESTYCJI : 93-030 Łódź ul. Bednarska 15 INWESTOR : Dom

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty drogowe Roboty odwadniające

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty drogowe Roboty odwadniające KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233140-2 Roboty drogowe 45232452-5 Roboty odwadniające NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA ULICY POLNEJ W KOŹMINIE WLKP. ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

OBMIAR. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł WYKONAWCA : INWESTOR :

OBMIAR. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł WYKONAWCA : INWESTOR : 62-095 Murowana Goślina" "ul. Wojska Polskiego 11/12" "NIP 777-151-16-82 " "REGON 639708891 OBMIAR NAZWA INWESTYCJI : Budowa placu zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej w Stołpiu

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY/PRZEDMIAR ROBÓT

KOSZTORYS OFERTOWY/PRZEDMIAR ROBÓT KOSZTORYS OFERTOWY/PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Antoni Auguścik SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Dariusz Kordziński DATA OPRACOWANIA : r.

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Antoni Auguścik SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Dariusz Kordziński DATA OPRACOWANIA : r. KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : Zagospodarowanie turystyczne terenu wokół zbiornika wodnego w Przedborzu - etap I - Skatepark ADRES INWESTYCJI : Przedbórz, ul. Turystyczna (dz. nr 140/2 obręb 2) INWESTOR

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS BEZ CEN. Al.Zwycięstwa 2, Nowa Dęba

KOSZTORYS BEZ CEN. Al.Zwycięstwa 2, Nowa Dęba Ekspert s.c. Al.Zwycięstwa 2, 39-460 Nowa Dęba KOSZTORYS BEZ CEN Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45236000-0 Wyrównywanie terenu 45236250-7 Wyrównywanie terenu parków 45236290-9 Naprawa

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót roboty drogowe

Przedmiar robót roboty drogowe Przedmiar robót roboty drogowe Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Wykonawca 45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych

Bardziej szczegółowo

Kosztorys rozpatrywać wspólnie z projektem technicznym. Kosztorys nakładczy. Budowa budynku KRUS. Drogi

Kosztorys rozpatrywać wspólnie z projektem technicznym. Kosztorys nakładczy. Budowa budynku KRUS. Drogi Kosztorys rozpatrywać wspólnie z projektem technicznym Kosztorys nakładczy Data: 2010-08-05 Budowa: Budowa budynku KRUS Aleksandrów Kujawski. Przyłącza Kody CPV: 45233140-2 Roboty drogowe Obiekt: Drogi

Bardziej szczegółowo

SIM PROJEKT S.C Bolszewo ul. Zbożowa 11 PRZEDMIAR ROBÓT

SIM PROJEKT S.C Bolszewo ul. Zbożowa 11 PRZEDMIAR ROBÓT SIM PROJEKT S.C. 84-239 Bolszewo ul. Zbożowa 11 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 45233200-1 Roboty w zakresie różnych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT

SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Utwardzenie drogi dojazdowej do miejsca spotkań w Dobrzankowie ADRES INWESTYCJI : Dobrankowo, gm. Przasnysz (działka nr 163/9) INWESTOR : Gmina Przasnysz

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Modernizacja chodnika do budynku edukacji leśnej

Kosztorys Ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Modernizacja chodnika do budynku edukacji leśnej Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Ofertowy Modernizacja chodnika do budynku edukacji leśnej Obiekt Budowa Piła ul.kalina Inwestor Nadleśnictwo Kaczory ul.kościelna 17

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY (bez rozbiórek)

KOSZTORYS ŚLEPY (bez rozbiórek) NAZWA INWESTYCJI : Łososina Dolna- lotnisko DATA OPRACOWANIA : 2014 KOSZTORYS ŚLEPY (bez rozbiórek) Stawka roboczogodziny : 0.00 zł NARZUTY Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł WYKONAWCA : INWESTOR

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Grzegorz Kurela DATA OPRACOWANIA : Marzec Stawka roboczogodziny : 0.00 zł Poziom cen : I kw 2011 NARZUTY

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Grzegorz Kurela DATA OPRACOWANIA : Marzec Stawka roboczogodziny : 0.00 zł Poziom cen : I kw 2011 NARZUTY KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : "Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Chechło Drugie" ADRES INWESTYCJI : dz. nr 117/16 obr. 3 Chechło Drugie INWESTOR : Gmina Dobroń

Bardziej szczegółowo

ul. T. Kościuszki 14 PRZEDMIAR ROBÓT

ul. T. Kościuszki 14 PRZEDMIAR ROBÓT GMINA DĄBRÓWKA 05-252 Dąbrówka, ul. T. Kościuszki 14 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233260-9 Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 45236290-9

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót / kosztorys ślepy PRZEBUDOWA ULICY KUŚNIERSKIEJ I ULICY BAYSTAKA W KOŁACZYCACH

Przedmiar robót / kosztorys ślepy PRZEBUDOWA ULICY KUŚNIERSKIEJ I ULICY BAYSTAKA W KOŁACZYCACH Przedmiar robót / kosztorys ślepy PRZEBUDOWA ULICY KUŚNIERSKIEJ I ULICY BAYSTAKA W KOŁACZYCACH Data: 2013-09-10 Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic 45233222-1

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT DROGOWYCH

PRZEDMIAR ROBÓT DROGOWYCH PPDUi UT" PROKOM" s.c.k. Szmidt, B.Kwiatkowski, J.Chwieroś Białystok ul. Zwycięstwa 26 c DROGOWYCH Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 45233220-7

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski. Przedszkole Samorządowe nr. 179 w Krakowie przy ul. Sanocka 4

Kosztorys inwestorski. Przedszkole Samorządowe nr. 179 w Krakowie przy ul. Sanocka 4 Kosztorys inwestorski Budowa: Remont tarasu i wykonanie muru oporowego Inwestor: ZEO w Krakowie Stawka r-g: 10,00 zł Narzuty: Koszty pośrednie 60,00%R+ 60,00%S Zysk 10,00%(R+Kp(R))+10,00%(S+Kp(S)) VAT

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. remont chodników przy ul. Kochanowskiego 18,20,28 w Sanoku

Przedmiar robót. remont chodników przy ul. Kochanowskiego 18,20,28 w Sanoku Przedmiar robót Budowa: remont chodników i utwardzenie powierzchni gruntu Obiekt lub rodzaj robót: ul. Kochanowskiego Inwestor: Sanocka Spółdzielnia Mieszkaniowa, 38-500 Sanok, ul. Sienkiewicza 1 strona

Bardziej szczegółowo