Wspólna wizytówka Grupy BPS i Banku BPS w Internecie. Magazyn Grupy BPS. str. 7 Z MŚP na dobre i na złe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wspólna wizytówka Grupy BPS i Banku BPS w Internecie. Magazyn Grupy BPS. str. 7 Z MŚP na dobre i na złe"

Transkrypt

1 Przed nami wiele pracy rozmowa z Prezes KZBS str. 22 Wspólna wizytówka Grupy BPS i Banku BPS w Internecie str. 28 Konkursy w programie TalentowiSKO wystartowały str. 26 Magazyn Grupy BPS str. 7 Z MŚP na dobre i na złe Rozmawiamy z Aliną Rakowską, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Cieszynie ISSN Nr 10/2013 PAŹDZIERNIK

2 2 10/2013 BANK WSPÓLNYCH SIŁ

3 Spis treści: TEMAT NUMERU 4 Rozwój gospodarki w rękach małych firm ROZMOWA BWS 7 22 AKTUALNOŚCI Z MŚP na dobre i na złe Przed nami wiele pracy Banki spółdzielcze dobry partner dla MŚP Poszukiwania systemowych rozwiązań Przyszłość informatyki w Zrzeszeniu BPS: jedność i lokalność E-nauka dla pracownika Konkursy w programie TalentowiSKO wystartowały Wspólna wizytówka w Internecie Nowe zabezpieczenia w polskich banknotach Prezes Mironczuk na lubuskiej Gali biznesu Łucznik ze wsparciem Banku Spółdzielczego w Tworogu 115 lat Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej Od Hexa Banku dla pierwszoklasistów Teatr z Bukowiny Łąckie bankomaty drive pierwsze w Polsce BS w Tworogu otrzymał nagrodę Dąb Biznesu Ambasador w PS Banku Modernizacja Roku 2012 Banku Spółdzielczego w Miliczu Hexa Bank pomógł kupić fortepian Dożynki z Bankiem Spółdzielczym w Skoczowie Warmiński Bank na rajdzie Najlepszy produkt lata 2013 rodem z Namysłowa Rajd Rowerowy z Bankiem Spółdzielczym w Miliczu Tramwaj wodny Vistula w Wyszogrodzie Bank Spółdzielczy w Zgierzu sponsorem pikniku Razem bezpiecznie, również na drodze 100 lat Banku Spółdzielczego w Łańcucie GBS Bank na Lubuskim Święcie Chleba Banki razem na dożynkach NASZA GRUPA 32 Reklama TV materiały promocyjne do wykorzystania w placówkach EDUKACJA 33 Bankowiec wzbudzający zaufanie SUKCES Z BANKIEM SPÓŁDZIELCZYM 35 Duży może więcej nawet gdy współpracuje z małym NASZE BANKI PRAWO 49 Biura informacji gospodarczej a tajemnica bankowa ROZWÓJ Zapraszamy do projektu Emisariusz Zmian Nie zlecaj deleguj! KWESTIONARIUSZ 53 Adam Jaroszyński Nadsański Bank Spółdzielczy w Warszawie WBS także na Targówku Placówka Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu-Zdroju MEDIA O NAS 54 Media o nas Kontakt z redakcją: 10/2013 BANK WSPÓLNYCH SIŁ 3

4 TEMAT NUMERU Rozwój gospodarki w rękach małych firm Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) są solą polskiej i europejskiej gospodarki. Według danych GUS za 2011 rok, w Polsce jest ich 1,78 mln, z czego 99% stanowią małe firmy. Wytwarzają one ponad połowę PKB i zatrudniają 70% wszystkich pracujących w sektorze MŚP. Tworzą i utrzymują ok. 8 mln miejsc pracy. Działają przede wszystkim w handlu i usługach, budownictwie i przetwórstwie przemysłowym. Prawie 2/3 podmiotów sektora MŚP działa na rynku nieprzerwanie ponad pięć lat. Czynią to mimo recesji, pogarszających się warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Coraz większa ilość nakazów, zakazów, kontroli i innych form ingerencji państwa w działanie tego najmniejszego organizmu gospodarczego powoduje, że Polska znajduje się na dalekim, 75. miejscu w rankingu wolności gospodarczej na świecie. Większość, bo 92% wszystkich małych i średnich przedsiębiorstw, są to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Pozostałą część stanowią spółki i jednostki bez osobowości prawnej. Chociaż wkład sektora MŚP do gospodarki narodowej w Polsce jest znaczący, to jest jednak mniejszy niż w wysoko rozwiniętych krajach europejskich. Według danych Komisji Europejskiej polska gospodarka zajmuje pod tym względem 6. miejsce w Unii Europejskiej. W sektorze MŚP nie jest łatwo Analizy, w tym Ministerstwa Gospodarki, wykazują, że firmom sektora MŚP w Polsce działa się bardzo trudno, a ich sytuacja pogarsza się od 2011 r. Przede wszystkim brakuje kapitału. Spada poziom i tak niewielkich inwestycji. Jest to skutek recesji i wynikającej z niej restrykcyjnej polityki banków w zakresie dostępu do kapitału, zwłaszcza dla firm, które mają problem z zabezpieczeniami, a także dla firm nowo powstałych, działających krócej niż trzy lata. Całkowicie też zawiodły istniejące mechanizmy pożyczkowo-gwarancyjne oparte na środkach pochodzących ze źródeł unijnych, a przeznaczonych na wsparcie MŚP. Na przykład na Mazowszu udzielono przez minionych kilka lat mniej niż 100 poręczeń i gwarancji pozwalających firmie otrzymać kredyt. Mniej niż 100, czyli prawie nic, w porównaniu do liczby MŚP działających i próbujących przetrwać na tym terenie. Na marginesie zresztą rodzi się pytanie o koszty działania tych instytucji. Prawdopodobnie istotnie przewyższają one wartość udzielonych gwarancji. A więc powtórzmy: istniejący system wsparcia MŚP oparty na redystrybucji środków unijnych jest nieskuteczny. Słaby, kosztochłonny. Sytuacja jest więc trudna i ma niestety tendencję do pogarszania się. Wie o tym każdy mikro i mały przedsiębiorca. W tym środowisku panuje zresztą powiedzenie: Umiesz liczyć do dwóch, to licz na siebie i na siebie. W skali makro jest to jednak zjawisko groźne dla całej gospodarki. Wymaga starannej analizy i szukania rozwiązań odwracających złe tendencje. Banki spółdzielcze mają podstawy, by uczestniczyć w tym poszukiwaniu. Banki spółdzielcze naturalni partnerzy MŚP Zrozumienie sytuacji sektora tak znaczącego dla gospodarki otwiera przed bankowością spółdzielczą interesujący obszar. Istnieje bowiem wiele podobieństw w sposobie działania tych dwóch sektorów. Mikro i małe firmy ze swej natury działają lokalnie, a więc na obszarach znanych bankom spółdzielczym. Banki spółdzielcze odróżniają się od komercyjnych m.in. tym, że mają większą zdolność oceny ryzyka finansowania podmiotu, który działa na ich terenie. Mają lub mogą mieć, jeśli PONAD 2/3 MAŁYCH FIRM NIE ZMIENIŁO SWOJEGO BANKU PODSTAWOWEGO OD POCZĄTKU DZIAŁALNOŚCI. GŁÓWNĄ PRZYCZYNĄ JEST OBAWA PRZED BIURO- KRATYCZNYMI UCIĄŻLIWOŚCIAMI ZWIĄZA- NYMI Z EWENTUALNĄ ZMIANĄ tylko zechcą, unikalną wiedzę wynikającą nie tylko z analizy dokumentacji, ale także z ogólnej, środowiskowej znajomości pozycji przedsiębiorcy jego aktywności, uczciwości i zdolności do prowadzenia działalności gospodarczej. Relatywnie łatwiej więc, niż banki komercyjne, mogą wchodzić z nim w dialog, a nawet służyć poradą. Patrząc z tej perspektywy, wydaje się, że warto szukać obszarów współpracy. Może nawet o charakterze szerszym niż dwustronne relacje typu kredytobiorca- -kredytodawca. Można szukać rozwiązań dodatkowych poprzez angażowanie się we współpracę z władzami gmin. Gminy mają obowiązek dbania o rozwój gospodarczy swojego obszaru, angażowania się w lokalne fundusze pożyczkowe i gwarancyjne. Aktualnie na ogół tego nie czynią. Nie wiedzą jak. Gdyby we współpracy z bankami spółdzielczymi przyjęły program wsparcia lokalnego biznesu oparty na rozeznaniu jego realnych potrzeb, mogłyby zwiększyć bezpieczeństwo działalności gospodarczej MŚP na terenie gminy i regionu oraz zdolność korzystania z finansowania działalności ze źródeł bankowych. Wzajemność interesów jest oczywista. Wzrost aktywności MŚP na danym terenie przynosi większe wpływy z lokalnych podatków. Korzyści są oczywiste dla wszystkich. Warto więc być może zastanowić się nad rozwijaniem przez banki spółdzielcze systemów doradztwa dla MŚP, a także usług księgowych powiązanych z prowadzeniem konta. Kierunek wydaje się tym bardziej ciekawy, że w nadchodzącej perspek- 4 10/2013 BANK WSPÓLNYCH SIŁ

5 TEMAT NUMERU Mali i średni przedsiębiorcy to ważni partnerzy dla banków spółdzielczych. fot. Shutterstock tywie finansowej UE, w której Polska otrzyma niemałe środki przeznaczone na rozwój przedsiębiorczości, większy nacisk położony zostanie na wsparcie działalności gospodarczej MŚP poprzez szersze zastosowanie instrumentów zwrotnych (preferencyjne kredyty, pożyczki, gwarancje itp.) niż dotacyjnych. Adresatami potencjalnymi beneficjentami będzie grupa przedsiębiorców ulokowanych na terenie naturalnej aktywności banków spółdzielczych. Jeżeli np. tylko połowa aktywnych MŚP powiedzmy 1 milion podmiotów zechce aplikować o środki na rozwój rzędu 10 tys. euro, tj. ok. 50 tys. zł, to w skali makro zapotrzebowanie na akcję kredytowo-gwarancyjną wyniesie 50 mld zł. Jak być operatorem tych środków? Inwestycje z kredytu Z raportów o sytuacji mikro i małych firm wynika, że trzy czwarte firm tego sektora w Polsce opiera swoją działalność na środkach własnych. Tylko 15% deklaruje, że wykorzystuje także zewnętrzne źródła finansowania, w tym kredyty i pożyczki. W konsekwencji inwestycje realizowane przez MŚP są niewielkie. Blisko 30% mikro i małych firm inwestuje rocznie mniej niż 10 tys. zł. Tylko ok. 50% lokuje w swój rozwój kwoty większe, nieprzekraczające jednak 100 tys. zł. Jedynie niewielka grupa firm, których jest ok. 5%, inwestuje więcej niż 500 tys. zł. Tempo przyrostu inwestycji MŚP, jak wynika z raportu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, jest niższe niż tempo inwestycji w dużych firmach. Taki poziom inwestycji i dynamika ich wzrostu odzwierciedla trudności w dostępie małych firm do kapitału. Firmy wskazały na pogorszenie się w minionych latach dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania, takich jak: kredyty, leasing czy środki unijne. Wyniki badań są podobne we wszystkich województwach i branżach. Sektor MŚP charakteryzuje się niską innowacyjnością i z coraz większym trudem utrzymuje swoją konkurencyjność. Także przewidywania firm sektora MŚP w zakresie kształtowania się koniunktury na ich Wykres 1. Najczęściej wymieniane banki podstawowe zestawienie porównawcze ( ) Źródło: CBM Indicator i Warszawski Instytut Bankowości. Raport: Małe firmy o usługach bankowych. Marzec br. 10/2013 BANK WSPÓLNYCH SIŁ 5

6 TEMAT NUMERU produkty i usługi nie są optymistyczne. Wprawdzie prawie połowa spodziewa się koniunktury przeciętnej, ale blisko 36% przewiduje regres. Szanse na rozwój i wzrost widzi jedynie ok. 15% badanych. Dobre trzecie miejsce W raporcie firmy CBM Indicator i Warszawskiego Instytutu Bankowości zatytułowanym Małe firmy o usługach bankowych (marzec br.) badano firmy mające obroty mniejsze niż 3,6 mln zł rocznie. Pytano je o rozpoznawalność banków, rozmiar współpracy z bankami, ofertową aktywność banków wobec sektora MŚP, poziom wykorzystania i popyt na produkty oraz usługi bankowe, kierunki lokowania wolnych środków oraz poziom zadowolenia ze współpracy z bankiem. Ocenie poddano także opinie o wszystkich bankach, w tym także bankach spółdzielczych. Oddzielnym fragmentem badań było zebranie opinii małych firm o dostępności kredytów, a także analiza okoliczności skorzystania z pomocy banku przy pozyskiwaniu środków z funduszy europejskich. W pierwszej dziesiątce rozpoznawalności znalazły się banki: PKO BP, Pekao SA, ING oraz banki spółdzielcze. Jako bank podstawowy, a więc ten, z którym współpraca ma największe znaczenie, respondenci wskazali 34 różne banki. Banki spółdzielcze zostały Wykres 2. Czynniki decydujące o wyborze banku wymienione na trzecim miejscu, po PKO BP i Pekao SA. To silny atut do wykorzystania w staraniach o nowych klientów. Znakomita większość małych firm współpracuje tylko z jednym bankiem. Jedynie co piąta badana firma ma rachunek dodatkowy w innych bankach. Najczęściej są to: PKO BP, WBK oraz ING. Pytane o to, na który bank podstawowy wymieniliby swój obecny bank, małe firmy wskazują PKO BP, ING, Pekao SA, BZ WBK, Alior i Millenium. Brak w tych wskazaniach istotnej pozycji banków spółdzielczych. W świetle cytowanych badań, przeszło dwie trzecie małych firm nie zmieniło swojego banku podstawowego od początku działalności. Główną przyczyną trwania w banku, w którym rozpoczynało się działalność, jest obawa przed biurokratycznymi uciążliwościami związanymi z ewentualną zmianą. Mali przedsiębiorcy pracują dużo i ciężko. Cenią i optymalizują swój czas poświęcany firmie, przeznaczają na pracę więcej czasu, niżby wynikało to z kodeksu pracy. W codziennej działalności muszą pokonywać wiele biurokratycznych trudności, które funduje im państwo, unikać różnego rodzaju nieproduktywnych aktywności. Może więc warto, by banki spółdzielcze rozważyły zachęcenie małych firm do migracji do siebie, pomagając np. w prowadzeniu księgowości. Trzeba przy tym pamiętać, że mali przedsiębiorcy kierują się przede wszystkim kryterium kosztowym. Zachęcić ofertą obsługi bankowej Korzystanie z kredytu w rachunku bieżącym deklaruje ok. 40% firm. To mniej niż wskazują badania prowadzone w latach poprzednich. Z kredytami obrotowymi i inwestycyjnymi jest jeszcze gorzej. Zaledwie ok. 12% zainteresowanych. Zamiar sięgania po takie kredyty w 2013 r. i dalszej przyszłości deklaruje mniejsza o ponad połowę liczba firm. Spadek jest więc dramatyczny. Oznacza to, że dwie trzecie badanych firm deklaruje brak planów inwestycyjnych na kolejne lata. Wynika to także z oceny, iż spodziewają się one niższych zysków niż w latach poprzednich. Przyczyną jest także uciążliwość w relacjach z bankami, stały wzrost kosztów usług bankowych i biurokracja. A zatem do zmiany banku podstawowego mogłaby zachęcić przedsiębiorców stosowna oferta w zakresie stałych kosztów obsługi bankowej. Ponad 80% badanych firm nie korzystała ze wsparcia ze środków unijnych. Jest to ciekawy przyczynek do dyskusji nad sposobem zarządzania funduszami w nadchodzącej perspektywie budżetowej UE. Banki spółdzielcze jawią się jako unikalny kanał dystrybucji środków unijnych do firm sektora MŚP. Są bowiem najbliżej nich. Mają najlepsze rozpoznanie i zdolności do elastycznego proponowania dobrze dobranych produktów. Rozpoznawalność banków spółdzielczych przez małe i średnie przedsiębiorstwa, ich bliskie relacje, działalność na podobnym geograficznie obszarze, tworzą przesłanki dla wzrostu znaczenia banków spółdzielczych w stymulowaniu rozwoju sektora MŚP, a w konsekwencji całej gospodarki narodowej. Źródło: CBM Indicator i Warszawski Instytut Bankowości. Raport: Małe firmy o usługach bankowych. Marzec br. Marek Nowakowski Ekspert ds. MŚP 6 10/2013 BANK WSPÓLNYCH SIŁ

7 ROZMOWA BWS Z MŚP na dobre i na złe Bank Spółdzielczy w Cieszynie jest jednym z tych banków, które dobrze poradziły sobie w kryzysie. Choć w tym roku wyniki finansowe wielu banków są gorsze, Bank Spółdzielczy w Cieszynie cały czas rozwija akcję kredytową. Przede wszystkim rośnie liczba kredytów udzielonych przedsiębiorcom, mimo że w obecnej sytuacji małe firmy ciągle nie są zainteresowane korzystaniem z bankowych pożyczek. Rozmowa z Aliną Rakowską Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Cieszynie Igor Morye: Mniej firm niż w latach ubiegłych deklaruje, że weźmie kredyt w rachunku bieżącym. Z kredytami obrotowymi i inwestycyjnymi jest jeszcze gorzej. Przyczyną może być kryzys, a co za tym idzie obniżona zdolność kredytowa firm. Co można zrobić? Alina Rakowska: Obecnie koszty finansowe dla firm są niższe z uwagi na znaczące obniżki referencyjnych stóp procentowych, co przekłada się na wysokość rynkowych stawek pieniężnych takich jak WIBOR, od których jest uzależnione oprocentowanie większości udzielanych kredytów na cele gospodarcze. Wydaje się, że panują sprzyjające warunki do zaciągania kredytów, jednakże przedsiębiorcy z pewnymi obawami patrzą na sytuację gospodarczą naszego kraju i na możliwości rozwoju własnych firm, wobec czego ograniczają się w zaciąganiu kolejnych zobowiązań kredytowych czy to obrotowych, czy też inwestycyjnych. Pewnym rozwiązaniem jest stosowanie gwarancji de minimis BGK, które stanowią odpowiedź rządu na spowolnienie gospodarcze i pogarszającą się sytuację na rynku kredytów. W naszym Banku oferujemy to rozwiązanie, ale nie jest to propozycja dla wszystkich klientów, wobec czego nie znalazło u nas powszechnego zastosowania. Jakie jeszcze rozwiązania proponują Państwo klientom? Tym, którzy mają kłopoty wynikające ze spadku przychodów, proponujemy kredyty obrotowe na poprawę płynności, również z poręczeniem Alina Rakowska, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Cieszynie od 2002 roku. Do bankowości spółdzielczej przeszła z Górnośląskiego Banku Gospodarczego S.A. (obecnie Getin Bank), w którym była dyrektor oddziału. Ukończyła Wydział Prawa na Uniwersytecie Śląskim. fot. Bartek Barczyk/BWS BGK. W trudniejszych sytuacjach możemy przystąpić do restrukturyzacji zadłużenia, zmiany warunków spłaty, np. wydłużenia okresu kredytowania. W przypadku przedsiębiorców, którzy posiadają kredyty niedostosowane do swoich możliwości finansowych (przez banki komercyjne powszechnie stosowana jest praktyka finansowania kredytem krótkoterminowym inwestycji klientów z sektora MŚP), proponujemy konsolidację tych kredytów, refinansowanie zakończonych inwestycji. Staramy się dobrać korzystny kredyt dla klienta, oczywiście z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie standardów. Przedsiębiorcom pomaga poprawiająca się powoli sytuacja gospodarcza? Klientów naszego Banku, czyli lokalnych przedsiębiorców, nie ominął kryzys i dzisiaj nie można jeszcze zauważyć znacznego ożywienia gospodarczego. Ostatnio pojawiły się jednak sygnały o poprawie wyników oraz wzroście zamówień wśród firm produkujących na rynki niemiecki i skandynawski. Czy sygnały docierające do nas z niektórych sektorów gospodarki mają jakiś wpływ na poprawę sytuacji banków spółdzielczych? Zupełnie nie. Bieżący rok jest dla banków spółdzielczych zdecydowanie trudniejszy, o czym mówi głośno KNF. Wyniki finansowe naszego Banku są także gorsze niż w analogicznym okresie minionego roku. W realiach tak niskich stóp procentowych jeszcze nie działaliśmy, musimy się więc dostosować do zmienionych warunków makroekonomicznych. 10/2013 BANK WSPÓLNYCH SIŁ 7

8 ROZMOWA BWS Jakie są główne przeszkody dla przedsiębiorców w korzystaniu z produktów oferowanych przez banki spółdzielcze? Sądzę, że główną przeszkodę stanowi stereotypowe myślenie przekładające się na brak właściwego postrzegania bankowości spółdzielczej. Wynika to z braku wiedzy o funkcjonowaniu tego sektora, jego niewątpliwych zaletach oraz ofercie produktowej. Dlatego od wielu lat prowadzimy działania reklamowe i promocyjne wskazujące na to, że nasz Bank Spółdzielczy jest bankiem przyjaznym przedsiębiorcy i potrafi sprostać wymaganiom klienta lepiej niż bank komercyjny. Mimo tego czasami spotykam się z sytuacją, że ktoś jest zaskoczony, słysząc, iż bank spółdzielczy współpracuje również z przedsiębiorcami. Z roku na rok rośnie nam rzesza zadowolonych klientów, którzy są naszymi ambasadorami w lokalnym środowisku biznesu, a jak wiemy najlepszą rekomendacją banku jest opinia zadowolonego klienta. Jakie problemy mogą pojawić się przy obsłudze szybko rozwijających się firm z sektora MŚP? Pewną barierą dla dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstw, które tworzą nowe oddziały swoich firm, może być ograniczona terytorialnie liczba placówek obsługującego banku spółdzielczego. Aby obsłużyć kasowo klientów otwierających swoje placówki na terenie działania innego banku spółdzielczego, zawieramy umowy o zastępczą obsługę kasową z lokalnym BS-em. Nie zdarzyło się, aby zarząd któregoś banku spółdzielczego odmówił nam zawarcia takich umów albo stwarzał problemy w zastępczej obsłudze naszego klienta. Również potrzeby kredytowe dynamicznie rozwijającego się klienta czasem rosną szybciej niż kapitały banku spółdzielczego, co przekłada się na wysokość maksymalnego zaangażowania kredytowego banku wobec jednego klienta lub grupy klientów. W takich przypadkach dobrym rozwiązaniem są konsorcja kredytowe z innymi bankami spółdzielczymi lub bankiem zrzeszającym. Jak w ostatnich latach wygląda współpraca Banku Spółdzielczego w Cieszynie z MŚP? Nasz Bank od wielu lat współpracuje z sektorem przedsiębiorstw, oczywiście współpracuje również z sektorem rolno- -spożywczym, rolnikami, którzy są z bankiem spółdzielczym kojarzeni od zawsze. Bank oferuje kredyty obrotowe, płatnicze, w rachunku bieżącym, kredyty inwestycyjne, a klienci współpracujący z Bankiem mogą korzystać z gwarancji. Prowadzone są rachunki bieżące, pomocnicze, zarówno w złotówkach, jak i w kilku obcych walutach, realizowane są rozliczenia złotowe, walutowe. Klienci mają możliwość korzystania z rozwiązań bankowości internetowej. Doradcy klienta biznesowego regularnie uczestniczą w szkoleniach, aby zapewnić kompleksową obsługę i doradztwo i dobrać właściwe dla firm finansowanie. Naszych klientów traktujemy indywidualnie. Staramy się budować trwałą, wieloletnią współpracę opartą na wzajemnym zaufaniu. Taka polityka spowodowała, że w ostatnich latach pozyskaliśmy do współpracy wielu przedsiębiorców z regionu cieszyńskiego. Wielu klientów przyznało wtedy, że jesteśmy Bankiem nie tylko na dobre, ale też na trudne, niepewne czasy. Prezes Alina Rakowska. W sali obsługi klienta, na tle zdjęcia starego Cieszyna. fot. Bartek Barczyk/BWS Potwierdzają to wyniki obrazujące skalę rozwoju Banku w odniesieniu do początku kryzysu finansowego w 2008 roku. W tym czasie wartość depozytów w Banku wzrosła prawie o 48%, wartość portfela kredytowego zwiększyła się o ponad 60%, a fundusze własne wzrosły aż o 69%. Bank jest więc silny i umacnia swoją pozycję, a to z kolei zwiększa jego bezpieczeństwo i daje możliwość dalszego rozwoju. W minionych latach angażowaliśmy się także w duże milionowe kredyty inwestycyjne, również w organizowanych konsorcjach kredytowych głównie z Bankiem BPS. Co skłoniło bank do finansowania klientów sektora MŚP? Bank Spółdzielczy w Cieszynie należy do tego sektora. Jego naturalnym partnerem są małe i średnie przedsiębiorstwa posiadające siedzibę na terenie działania Banku. Nasze kapitały są na takim poziomie, że możemy z większością naszych klientów współpracować samodzielnie od strony zaangażowania kredytowego. Z powodzeniem realizujemy zasadę, że lokalne pieniądze zbierane na cieszyńskim rynku w pierwszej kolejności finansują lokalne inicjatywy gospodarcze i społeczne. W strategii naszego Banku sektor MŚP jest wskazany jako jeden z głównych obszarów zainteresowania. Nasz Bank, podejmując decyzje o zakupach różnych produktów i usług dla własnych potrzeb, analizuje, czy dany produkt lub usługę mogą nam dostarczyć nasz klient bądź lokalna firma. Staramy się własnym przykładem promować rozsądny, ekonomiczny, lokalny patriotyzm. Wielu naszych 8 10/2013 BANK WSPÓLNYCH SIŁ

9 ROZMOWA BWS W BANKU KOMERCYJNYM UDZIELAJĄCY KREDYTU NIE PATRZY, CZY NIE WPĘDZA KLIENTA W KŁOPOTY. TACY KLIENCI TRAFIAJĄ CZĘSTO DO NAS I SĄ ZDUMIENI FACHOWYM DORADZTWEM, WSKAZANIEM POTENCJALNIE MOŻLIWYCH ROZWIĄZAŃ PROBLEMÓW klientów również podkreśla swój patriotyzm lokalny jako jedną z przesłanek współpracy z nami. Na zaangażowanie w sprawy gospodarcze regionu ma wpływ nasza bogata historia oraz misja sformułowana w okresie powstawania Banku, która brzmi: Służba narodowa na posterunku gospodarczym, bez rozróżniania czy to wyznań religijnych, czy stronnictw lub partyj politycznych, czy wreszcie warstw lub klas społecznych służba swemu społeczeństwu w potrzebie gospodarczej oto stanowisko przez Twórców i Przewodników tej instytucji ustanowione, oto kierunek działalności, jakiemu wierną pozostać ma ona obecnie i na przyszłość najdalszą. To wypis ze sprawozdania Towarzystwa Oszczędności i Zaliczek w Cieszynie z 7 września 1921 roku. Zakres usług świadczonych MŚP to jednak nie tylko proste kredytowanie klienta. Z całą pewnością nie ograniczamy się do prostego kredytowania, chociaż klienci chętnie korzystają z kredytów udzielanych według uproszczonej procedury kredytowania. Udzielamy także kredytów inwestycyjnych na skomplikowane inwestycje, w tym kredytów na finansowanie projektów objętych dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej. Klienci Banku z sektora MŚP mogą również uzyskać u nas gwarancje bankowe, tj. gwarancje dobrego wykonania umowy lub gwarancje przetargowe. Oprócz finansowania oferujemy przedsiębiorcom pełną obsługę depozytową, która obejmuje prowadzenie różnych rodzajów rachunków bieżących w wersji standardowej lub internetowej, a także rachunki lokat terminowych. Niskie stopy procentowe chyba nie wpływają dobrze na rentowność biznesu obsługi MŚP? Produktami generującymi największą część dochodów dla banków są produkty kredytowe, dlatego spółdzielczy sektor bankowy bardzo źle się czuje w środowisku niskich stóp procentowych, co potwierdzają dane finansowe opublikowane przez KNF. Sądzę, że w perspektywie najbliższych kilku lat oczekiwać należy zmiany struktury dochodów uzyskiwanych przez banki z tytułu obsługi MŚP, w tym przede wszystkim spadku znaczenia dochodu odsetkowego na rzecz wzrostu przychodów z tytułu prowizji lub z zakresu rozliczeń pieniężnych. Współpraca z segmentem MŚP nie jest rozpatrywana przez cieszyński Bank jedynie poprzez pryzmat maksymalizacji zysku. Rynkowy sukces Banku Spółdzielczego w Cieszynie wynika z budowania długofalowych relacji opartych na kom- pleksowej obsłudze finansowej swoich klientów. Owa dywersyfikacja źródeł dochodów przy racjonalnym zarządzaniu kosztami oraz poziomem ryzyka sprawia, że Bank jest bezpieczną instytucją finansową, która potrafi oferować bardzo atrakcyjny wachlarz usług skrojony na miarę potrzeb i oczekiwań coraz bardziej wymagających przedsiębiorców. Co jeszcze jest potrzebne, żeby zdobywać klientów z MŚP? Czego oczekuje się od banku? Bezawaryjnie funkcjonujących internetowych rachunków w dobrej czyli niskiej cenie. Prostych i przejrzystych procedur kredytowych oraz profesjonalnego doradztwa w zakresie finansowania przedsiębiorców, szczególnie w zakresie kredytów inwestycyjnych. Ważny jest sprawny i szybki proces decyzyjny w zakresie transakcji kredytowych oraz ewentualnych zmian w zawartych transakcjach. Umożliwianie klientowi negocjacji warunków cenowych, pewnej elastyczności i indywidualnego traktowania klienta, dostrzeganie jego potrzeb i problemów. Choć nasi klienci nie korzystają z tej możliwości często, to podkreślają, że duże znaczenie ma możliwość indywidualnej rozmowy z osobami decydującymi w banku, czego nie może swoim klientom zaoferować żaden bank komercyjny. Klienci doceniają również stabilność kadrową obsługujących ich pracowników. Czasem rozmowy o finansowaniu danego pomysłu lub projektu rozciągają się w czasie i sporym ułatwieniem dla przedsiębiorcy jest świadomość, że pracownik zna temat i możliwości finansowe firmy. Bank BPS może pomóc bankom spółdzielczym zwiększać skuteczność w pozyskiwaniu przedsiębiorców? Oczywiście, nasz Bank oczekuje konkretnych działań od banku zrzeszającego i wsparcia w pozyskiwaniu nowych klientów. Bez wątpienia potrzebna jest ogólnopolska kampania reklamowa wskazująca, że banki spółdzielcze to naturalny partner finansowy dla lokalnych i małych firm z sektora MŚP. Bardzo mnie cieszy ostatnia wspólna kampania reklamowa obu zrzeszeń, mająca na celu wzmacnianie marki bank spółdzielczy. Zmiany technologiczne postępują bardzo szybko. Liczymy, że uda się wdrożenie nowoczesnej bankowości internetowej w banku zrzeszającym, z czego będziemy mogli skorzystać. Interesuje nas ograniczenie dotychczasowych wysokich kosztów tej usługi. Nowoczesna bankowość elektroniczna może stanowić dodatkową zachętę do wybrania banku spółdzielczego na partnera finansowego. Kolejnym obszarem, w którym widzę rolę banku zrzeszającego, są propozycje nowych produktów dla sektora MŚP, które moglibyśmy bez większego 10/2013 BANK WSPÓLNYCH SIŁ 9

10 ROZMOWA BWS Alina Rakowska z pamiątkowymi Sprawozdaniami Towarzystwa Oszczędności i Zaliczek. fot. Bartek Barczyk/BWS nakładu pracy wdrożyć w naszym Banku. Staramy się inwestować w rozwój naszych pracowników, kierując ich na różne szkolenia, niezbędne w profesjonalnej obsłudze klienta. W obszarze szkolenia kadr banków spółdzielczych jest również miejsce dla banku zrzeszającego. Banki komercyjne niechętnie wspierają drobnych przedsiębiorców. Czy bankom spółdzielczym jest dzięki temu łatwiej wygrywać z konkurencją? Na rynku usług finansowych toczy się walka dosłownie o każdego klienta, również o drobnego przedsiębiorcę. Obserwujemy bardzo dużą aktywność dużych banków w celu pozyskania i obsłużenia drobnego przedsiębiorcy, nie zaobserwowałam niechęci do tego sektora ze strony banków komercyjnych, ale zauważalne jest inne podejście. Banki komercyjne drobnego przedsiębiorcę traktują najczęściej jako osobę fizyczną, jako konsumenta starającego się o kredyt. Ocenę zdolności kredytowej przeprowadzają w oparciu o modele scoringowe gdy klient wykazuje dochody, to zaoferują mu produkt, w którym się zmieści, według obowiązujących w banku procedur. W banku komercyjnym najważniejsza jest sprzedaż produktów kredytowych, bo z tego pracownicy są rozliczani. Przy udzielaniu kredytów na działalność gospodarczą nikt nie patrzy na to, czy oferując konkretny produkt, nie wpędza się klienta w kłopoty, które wystąpią np. za kilka lat. Znamy wiele przypadków, kiedy klientom finansowano inwestycje krótkoterminowymi kredytami obrotowymi, nie analizując struktury bilansu przedsiębiorcy, jego przepływów pieniężnych oraz innych wskaźników ekonomiczno-finansowych. Tacy klienci trafiają często do nas i są zdumieni fachowym doradztwem, wskazaniem potencjalnie możliwych rozwiązań problemów. Jakie inwestycje realizowali klienci Pani banku? Poprzez udzielanie kredytów Bank uczestniczył w finansowaniu wielu projektów inwestycyjnych realizowanych przez lokalnych przedsiębiorców oraz rolników. Projekty były związane z budową, rozbudową lub remontem siedziby firmy, wymianą parku maszynowego czy floty samochodowej. Były to inwestycje realizowane w różnych branżach, np. hotelarskiej, restauracyjnej, handlowej (np. budowa centrum logistycznego dla firmy zajmującej się handlem częściami zamiennymi do samochodów na rynki polski, czeski i słowacki), produkcyjnej (np. budowa siedziby i hal produkcyjnych dla wyrobu grilli oraz sanek skandynawskich), opieki zdrowotnej, rolniczej (np. budowa porodówki dla trzody chlewnej). W branży turystycznej ciekawa jest inwestycja w rozbudowę kempingu. Bank Spółdzielczy w Cieszynie kończy w tym roku 140 lat. Czego mu życzyć z tej okazji? Z okazji jubileuszu proszę życzyć Bankowi Spółdzielczemu w Cieszynie powiększania się grona zadowolonych klientów, których sytuacja finansowa i majątkowa korzystnie się rozwija, a także działalności przez kolejne 140 lat w warunkach rosnących obrotów, a małych kłopotów. Tego serdecznie Pani i Bankowi życzę. Igor Morye Dziennikarz 10 10/2013 BANK WSPÓLNYCH SIŁ

11 AKTUALNOŚCI Banki spółdzielcze dobry partner dla MŚP Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach oprócz przedsiębiorców gościł także przedstawicieli bankowości spółdzielczej. Bankowcy debatowali m.in. o problemach współpracy spółdzielczych instytucji finansowych z firmami. Wiele czasu poświęcili także dyskusji o tym, jak poprawić efektywność banków spółdzielczych w tym zakresie. Tytuł jednego z paneli Kongresu brzmiał: Banki spółdzielcze partnerem finansowym małych i średnich przedsiębiorstw. Jego uczestnikami byli Alina Rakowska, Prezes Banku Spółdzielczego w Cieszynie, Marcin Kołtun, Dyrektor Oddziału Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Katowicach. Józef Myrczek, Prezes Banku Spółdzielczego Silesia w Katowicach, Jerzy Woźniczko, Prezes Banku Spółdzielczego w Trzebnicy, oraz Tomasz Mironczuk, Prezes Banku BPS. Kryzys jest czy go nie ma? Na Forum Ekonomicznym w Krynicy Premier Donald Tusk odwołał kryzys zaczął prowadzący panel Paweł Czuryło, kierownik działu ekonomicznego Rzeczpospolitej. Premier wskazał dane mające świadczyć o tym, że następuje przyspieszenie w gospodarce. Tymczasem Czuryło pytał uczestników panelu, czy banki spółdzielcze dostrzegają poprawę sytuacji. Alina Rakowska, Prezes Banku Spółdzielczego w Cieszynie, potwierdziła, że w niektórych sektorach gospodarki widać pozytywne zmiany. Czy kryzys jest, czy go nie ma, to zależy od przedsiębiorcy i od tego, w jakim obszarze działa. Od przedstawiciela branży budowlanej, który działa na rynku niemieckim, usłyszałam, że wzrosła liczba zamówień, ale już szef firmy budowlanej o innym profilu narzeka, że tak źle jeszcze nie było. W bankowości sytuacja wygląda podobnie. Obniżka stóp procentowych uderzyła w banki, wyniki są niższe niż w latach ubiegłych. Ponieważ ostatnio dochodziło do upadłości przedsiębiorstw, a przepisy powodują pewien poślizg, w roku bieżącym musimy tworzyć rezerwy, więc będziemy nadal odczuwać kryzys tłumaczy Prezes Rakowska. Trwa kryzys permanentny twierdzi Jerzy Woźniczko, którego Bank oprócz małych i średnich przedsiębiorstw obsługuje także rolników. W takich warunkach muszą radzić sobie instytucje finansowe na Dolnym Śląsku. Nawet kiedy klienci banków będą już stawali na nogi, banki będą dopiero na etapie czyszczenia złych portfeli, które pozostaną po kryzysie, bo zauważalnie wzrosła liczba upadłości, a restrukturyzacje firm trwają mówi Prezes Woźniczko. Tomasz Mironczuk, Prezes Banku BPS, potwierdza, że prognozy ekonomistów wykazują lekki optymizm. Sytuacja w bankach spółdzielczych trochę się poprawia, bo banki coraz częściej przychodzą z inicjatywami finansowania lokalnego, co znaczy, że popyt na kredyty powoli rusza. Problemem pozostają stopy procentowe. Banki spółdzielcze nie potrafią, w odróżnieniu od komercyjnych, skutecznie działać w warunkach niskich stóp procentowych. Banki komercyjne stosują więcej trików na wyciąganie od klienta prowizji. Banki spółdzielcze przegrywają uczciwością, czasem swoją bezpretensjonalnością ekonomiczną, ale za to w długim horyzoncie procentują ich dobre relacje z klientami podkreśla Prezes Mironczuk. Antycyklicznie dla małych i średnich Według danych KNF finansowanie sektora MŚP przez sektor bankowy do września ub.r. (167 mld zł) rosło, ale od tego czasu praktycznie ustało. Najnowsze dane z lipca br. mówią, że w dalszym ciągu panuje stagnacja. Nie widać zwiększonego zapotrzebowania na kredyty w rachunku bieżącym podkreśla Józef Myrczek, Prezes Banku Spółdzielczego Silesia w Katowicach. Jednocześnie Prezes Myrczek dodaje, że lepiej jest w bankach spółdzielczych. KIEDY PRZYSZEDŁ KRYZYS, NAGLE W BANKACH KOMERCYJNYCH POJAWIŁY SIĘ PEWNEGO RODZAJU LIMITY NA BRANŻE. MY TAKIEGO LIMITU NIE STOSUJEMY. PRZYGLĄDAMY SIĘ NASZYM PRZEDSIĘBIORCOM INDYWIDUALNIE, PATRZYMY, W JAKI SPOSÓB PROWADZĄ BIZNES, I ROZMAWIAMY Z NIMI Banki spółdzielcze w Polsce i całej Europie działają trochę antycyklicznie. Kiedy nawet ograniczany jest dostęp do finansowania z innych źródeł, to finansowanie sektora MŚP przez banki spółdzielcze cały czas rośnie. Patrząc na Bank Spółdzielczy w Katowicach, finansujący kwotą ok. 250 mln zł sektor MŚP, widzimy pierwsze oznaki poprawy, ale ogólnie rzecz biorąc, obraz jest jeszcze ponury twierdzi Prezes Myrczek. Marcin Kołtun, Dyrektor Oddziału Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Katowicach, uważa, że wzrost finansowania przez banki spółdzielcze małych i średnich przedsiębiorstw wynika z bardziej przyjaznego niż w bankach komercyjnych nastawienia do przedsiębiorców. Jesteśmy bliżej klienta, staramy się wiedzieć o nim więcej i dostosować się do jego potrzeb. Z perspektywy Podkarpackiego Banku Spółdzielczego można powiedzieć, że kryzys był odczuwalny, natomiast ciągle notujemy wzrost w finansowaniu małych i średnich przedsiębiorstw. Wydaje się więc, że kryzys faktycznie powoli się kończy mówi Dyrektor Kołtun. 10/2013 BANK WSPÓLNYCH SIŁ 11

12 AKTUALNOŚCI Przedsiębiorcy i przedstawiciele banków spółdzielczych podczas panelu. fot. Bartek Barczyk/BWS Zrobić wspólnie biznes Aby trend wzrostowy w bankach spółdzielczych mógł zostać utrzymany, potrzebne są nie tylko dobre i dostępne produkty. Klienci oczekują także profesjonalnego doradztwa, indywidualnego podejścia, szybkości w podejmowaniu decyzji kredytowych. O to zadbała na swoim terenie Alina Rakowska. Bank, którym zarządza, przez ostatnie pięć lat pozyskał rzeszę klientów sektora małych i średnich przedsiębiorstw, którzy z różnych przyczyn nie uzyskali finansowania na swoje projekty w bankach komercyjnych. Jednym z przykładów jest firma z branży motoryzacyjnej, której odmówiono finansowania. BANKI SPÓŁDZIELCZE DZIAŁAJĄ ANTYCYKLICZNIE. KIEDY OGRANICZANY JEST DOSTĘP DO FINANSOWANIA Z INNYCH ŹRÓDEŁ, TO FINANSOWANIE SEKTORA MŚP PRZEZ BANKI SPÓŁDZIELCZE CAŁY CZAS ROŚNIE Kiedy przyszedł kryzys, nagle w bankach komercyjnych pojawiły się pewnego rodzaju limity na branże. My takiego limitu nie stosujemy. Przyglądamy się naszym przedsiębiorcom indywidualnie, patrzymy, w jaki sposób prowadzą biznes, i rozmawiamy z nimi. Jeśli da się jakiś biznes zrobić wspólnie, to go po prostu robimy mówi Prezes Rakowska. Jerzy Woźniczko dodaje, że banki spółdzielcze starają się też realizować coraz więcej projektów wychodzących naprzeciw oczekiwaniom małych i średnich przedsiębiorstw. Bank Spółdzielczy w Trzebnicy jest jednym z trzech banków z terenu Dolnego Śląska, który udziela pożyczek w ramach programu JEREMIE. Dla Prezesa Mironczuka istotne są działania, które mogą być zrealizowane przez banki wspólnie. Być może potrzeba więcej zsynchronizowanego grania o klienta? zastanawia się Tomasz Mironczuk. Banki to nie tylko instytucje, które udzielają kredytu, bank robi znacznie więcej, chociażby w zakresie rozrachunku. Nie jesteśmy postrzegani przez klientów jako oferent świadczący zsieciowane usługi, więc o to trzeba walczyć. W Polsce eksport rośnie, co świadczy o tym, że jesteśmy w stanie wybić się na tle Europy. Pytanie: jaką pozycję zajmują tutaj banki spółdzielcze? Musimy nauczyć się iść za naszym klientem wszędzie, gdziekolwiek on pójdzie. Mimo że banki spółdzielcze potrafią doskonale kredytować, to nie potrafią tak sprawnie jak banki komercyjne żonglować paletą produktową: kredyt, leasing, faktoring. To są trzy różne formy finansowania o innym profilu ryzyka, w których stosowaniu banki komercyjne doszły do lepszej od nas sprawności dodaje. Doradzać zagubionemu klientowi Cztery lata temu udział banków spółdzielczych w finansowaniu sektora MŚP wynosił zaledwie 7%, a obecnie zbliża się do 10%. Józef Myrczek uważa, że wzrost zależy nie tylko od produktów, ale od bliskich relacji z klientami. Dla małego lub średniego przedsiębiorcy w banku pojawiają się dwa rodzaje barier: bariera finansowa (koszt kredytu, prowizje, opłaty, oprocentowanie) i bariera mentalności organizacji. To bariera pozafinansowa. W wielu małych i średnich przedsiębiorstwach nie ma służb ekonomicznych czy ekspertów przygotowujących biznesplany. Tu jest miejsce na przewagę banków spółdzielczych w obsłudze klienta. My jesteśmy bliżej klienta, możemy mu doradzać. Jesteśmy też bardziej elastyczni, co rekompensuje często fakt, że nasze produkty są trochę droższe, bo przecież koszty przy mniejszej skali działania muszą być wyższe. Sukces podkreśla Prezes Myrczek zależy więc nie tylko od oferowanych aktualnie produktów, lecz także od otwarcia na rozszerzenie działania o obsługę aktywności klientów, także 12 10/2013 BANK WSPÓLNYCH SIŁ

13 AKTUALNOŚCI Od lewej: Jerzy Woźniczko, Prezes Banku Spółdzielczego w Trzebnicy, Marcin Kołtun, Dyrektor Oddziału PBS w Katowicach. fot. Bartek Barczyk/BWS tych współpracujących z zagranicą, o np. odpowiedni kurs wymiany walut, faktoring czy leasing. W tym kierunku idziemy. To, co chcielibyśmy państwu świadczyć, to usługi finansowe, ale z ludzką twarzą dodaje. Niekiedy tylko prosty produkt bankowy jest możliwy do zrozumienia dla małego i średniego przedsiębiorstwa twierdzi Marcin Kołtun, Dyrektor Oddziału w Katowicach Podkarpackiego Banku Spółdzielczego. Dlatego powinniśmy zająć się edukacją: uczyć, czym jest faktoring, leasing i jak wykorzystać inne źródła finansowania mówi. Żeby bank był cool Dla Marcina Kołtuna ważny jest także dalszy rozwój usług elektronicznych, umożliwiających klientom detalicznym, małym czy średnim przedsiębiorcom wykonywanie operacji bankowych w firmie czy w domu. Podkarpacki Bank Spółdzielczy, w którym pracuje Marcin Kołtun, jest pionierem w zakresie biometrii, ma bankomaty biometryczne, gdzie można wypłacić pieniądze, nie używając karty. Na problem z rozwijaniem usług dodatkowych przez małe banki zwrócił uwagę Prezes Jerzy Woźniczko, który chciałby zapewniać np. profesjonalne usługi doradcze swoim klientom. Mały bank nie ma możliwości kształcenia odpowiednich specjalistów, bo liczba zobowiązań nakładanych przez nadzorcę pochłania całe zasoby intelektualne, które powinno poświęcić się na rozwój działalności, doradztwo czy tworzenie większej liczby dodatkowych produktów martwi się Prezes Woźniczko. Ale na pewno trzeba się starać sprostać wymaganiom, które zrodziły się w kryzysie. Myślę, że musimy dojrzeć do sytuacji, w której banki spółdzielcze staną się cool. Jeżeli tak będzie, to nasz udział w rynku i jego obsłudze okaże się większy. Silniejsza będzie baza gospodarki, jaką stanowią małe i średnie przedsiębiorstwa dodaje. Co zrobić, żeby bankowość spółdzielcza była cool? Nie trzeba wielkich zmian, bo to tak jak ze starymi rowerami. Kiedyś młodzież nie chciała na nich jeździć, a teraz są modne odpowiedział Prezes Mironczuk. Banki dla najmłodszych O tym, co zrobić, żeby do banków spółdzielczych zaczęli przychodzić młodzi klienci, mówiła Alina Rakowska, która Tomasz Mironczuk, Prezes Banku BPS, Alina Rakowska, Prezes Banku Spółdzielczego w Cieszynie. fot. Bartek Barczyk/BWS stara się pokazywać młodzieży bank od atrakcyjnej strony i przybliżać jej idee spółdzielczości. Za pomocą konkursu Kurs na zysk Bank Spółdzielczy w Cieszynie pokazał młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, jak funkcjonuje nowoczesny bank. Żeby nauczyć oszczędzania najmłodszych, stworzył też rachunek Junior. Klienci Banku często podkreślają, że są lokalnymi patriotami i chętniej współpracują z bankami spółdzielczymi, okazując jednocześnie niechęć do dużych korporacji. Wiele banków oferuje konta dla juniorów czy studentów, ale ważniejsze jest uświadamianie, że bank spółdzielczy to nowoczesny bank, zapewnia łatwą obsługę konta i dostępność do środków zgadza się Jerzy Woźniczko. Tylko że małe banki spółdzielcze nie są w stanie oferować np. płatności przez telefon czy tablet, bo są to gadżety dla nich za drogie. Stać na nie tylko większe banki. Dlatego przyciąganie młodych ludzi do bankowości spółdzielczej stanowi głębszy problem. Młodzież trzeba zachęcać do działań na szerszą skalę nie tylko gadżetami, ale przede wszystkim ideą. Tymczasem banki spółdzielcze mogą mieć z tym kłopot, bo stawiają głównie na wartości historyczne, a nie na gadżety. W takim wypadku cenne staje się myślenie na pograniczu biznesu i reklamy, na co zwraca uwagę Józef Myrczek. Bank Spółdzielczy Silesia w Katowicach uruchomił specjalny kredyt dla wdów po górnikach i członków ich rodzin. To przykład produktu skierowanego do odpowiedniej grupy przedsiębiorców. Okazało się, że produkt ma spory odzew w środowisku górniczym opowiada Józef Myrczek. Edukacja dzieci, młodzieży czy dorosłych, zarówno na poziomie przedszkolnym, szkolnym, jak i uniwersyteckim, jest ważna. Dlatego zaczynamy od najmłodszych, chcemy wspierać działalność SKO. To ważny projekt, którego ostoją są banki spółdzielcze dodaje Prezes Mironczuk. Agnieszka Barbrich Departament Komunikacji Bank BPS S.A. 10/2013 BANK WSPÓLNYCH SIŁ 13

14 AKTUALNOŚCI Poszukiwania systemowych rozwiązań Tradycyjnie już w warszawskim hotelu Gromada obradowało Forum Liderów Banków Spółdzielczych, na które przybyło niemal 500 osób. Wypowiedzi i opinie czołowych reprezentantów resortów, regulatora i instytucji nadzorczych, Komisji Nadzoru Finansowego oraz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego dawały okazję do licznych pytań i wypowiedzi o polemicznym charakterze. Program tegorocznego spotkania dotyczył wyzwań, jakie przed bankami spółdzielczymi stawia nie tylko nowy ład regulacyjny, zarówno europejski, jak i krajowy, ale też procesy zachodzące na rynku, w obrębie sektora i w sferze gospodarki realnej oraz zachowania klientów. Bez wątpienia nową jakość stanowi konieczność funkcjonowania w środowisku niskich stóp procentowych. Kontrowersyjne unijne rozwiązania W imieniu organizatorów gości Forum przywitał Prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz, zaś z upoważnienia partnerów generalnych Mariusz Cholewa, Prezes Zarządu BIK S.A. Przedpołudniową sesję prezentacji pierwszego dnia Forum otworzył Piotr Piłat, Dyrektor Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego w Ministerstwie Finansów, który dokonał oceny w zakresie postępu prac nad dostosowaniem regulacyjnym sektora banków spółdzielczych do CRD, a w szczególności oszacował poprawę sumy bilansowej, wskaźników płynności i zarządzania ryzykiem. Mecenas Jerzy Bańka, Wiceprezes Zarządu ZBP, omówił stosowanie zasady proporcjonalności. Podkreślił, że zaprezentowane rekomendacje w głównej mierze sprowadzają się do tego, aby nie wdrażać rozwiązań, które ze względu na zakres i skalę regulacji nie tylko naruszałyby podmiotowość banku spółdzielczego jako struktury funkcjonującej lokalnie, lecz także eliminowałyby możliwość samodzielnego podejmowania decyzji w obszarze zarządzania ryzykiem, nakładając jednocześnie na bank dodatkowe wymogi w zakresie adekwatności kapitałowej i płynności, co nie ma uzasadnienia w naszych realiach. Wątpliwości budzą również oczekiwania, by równolegle ze świadczeniem na rzecz uporządkowanej upadłości wdrażać system ochrony instytucjonalnej. Ze względów systemowych są to alternatywne rozwiązania. Emocjonalną reakcję obecnych na sali wywołało oczekiwane wystąpienie Zastępcy Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Wojciecha Kwaśniaka, który odniósł się do prac wdrożeniowych nad Dyrektywą CRD IV i rozporządzeniem CRR. Czas, który pozostał na wypełnienie europejskich regulacji, należy wykorzystać efektywniej niż dotąd, a integracja i wzmocnienia sektora to jedyne sposoby na utrzymanie pozycji rynkowej i sprostanie wymogom konkurencji mówił Wojciech Kwaśniak. W odpowiedzi usłyszał, że brakuje formalnych i merytorycznych przesłanek do tak radykalnych rekomendacji i ocen, bo środowisko rozumie istotę i niezbędność wdrożenia rekomendowanych standardów i pracuje nad własnymi rozwiązaniami. Mają one wypełnić założenia i funkcje nowych regulacji, pozwalając zachować autonomię poszczególnych banków. Tak wypowiadali się Prezesi Banków Spółdzielczych w: Giżycku Tadeusz Tur, Ostrowi Mazowieckiej Od lewej: Maciej Obrębski, Wiceprezes Zarządu BS Poddębice, Bartosz Kublik, Prezes BS Ostrów Mazowiecka, Adam Dudek, Prezes BS Limanowa, Alicja Huczyńska, Prezes BS Koronowo, Tomasz Mironczuk, Prezes Banku BPS, Adam Skowroński, Wiceprezes SGB-Bank, Dariusz Twardowski, Dyrektor w KNF. fot. BWS 14 10/2013 BANK WSPÓLNYCH SIŁ

15 AKTUALNOŚCI Bartosz Kublik, Limanowej Adam Dudek. Natomiast Jerzy Błochowiak, Prezes Zarządu Pa-Co-Banku w Pabianicach, wskazywał, że banki spółdzielcze oczekują od regulatora życzliwej rady i wsparcia zmierzającego do wypracowania optymalnych rozwiązań oraz wynegocjowania z europejskim nadzorem możliwie długiego okresu wdrażania zmian, zgodnie z dynamiką i potrzebami rozwojowymi rodzimego rynku, a nie przez arbitralne narzucanie rozwiązań, które nie zawsze znajdują odniesienie do naszych realiów. Drogi rozwoju O dojrzałości środowiska i zrozumieniu procesów, jakim podlega rynek usług finansowych w Polsce, a w szczególności sektor bankowy, świadczy tytuł sesji: Konieczne zmiany regulacyjne w bankowości spółdzielczej korzyści i koszty dla sektora. Obecnie nikt już nie kwestionuje zasadności tych zmian, jednak otwarte pozostaje pytanie o ich cenę i możliwe korzyści. Tomasz Mironczuk, Prezes Zarządu Banku BPS i jednocześnie Przewodniczący Rady Związku Banków Polskich, w swoim wystąpieniu wskazał na postęp, jaki dokonał się w ostatnich miesiącach, kiedy to dyskusja z fazy emocji i uzasadnionych obaw przeszła do poszukiwania optymalnej drogi rozwoju. Prezes Banku BPS podkreślił potrzebę zachowania relacyjnego charakteru bankowości spółdzielczej. Budowa zaufania, rozpoznawalność marki, otwarcie na potrzeby klienta to atrybuty stanowiące fundament rozwoju. Nie ulega wątpliwości, że modernizacja kanałów komunikacji z klientem, wsparcie IT dla tradycyjnej bankowości transakcyjnej, przy jednoczesnym postępie w obszarze usług mobilnych stawiają nowe wymogi w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania ryzykiem i monitoringu mówił Prezes Mironczuk. Standaryzacja procedur i danych, w tym coraz wyższa jakość informatycznych narzędzi wsparcia biznesu i zarządzania, prowadzą do wniosku, że środowisko sprosta wyzwaniom regulacyjnym i rynkowym. Tomasz Mironczuk zwrócił uwagę na stopniowe ujednolicanie standardów w zakresie jakości danych, przy zachowaniu autonomii decyzyjnej w obrębie zrzeszonych banków. Proces ma charakter interaktywny. Wynikająca z optymalizacji kosztów synergia pozwala na większą efektywność również w zakresie komunikacji marketingowej. Przykładem jest właśnie zainicjowana kampania reklamowa w mediach realizowana przez oba Zrzeszenia. Bezpiecznie, bo bez ryzyka Podczas sesji poświęconej zarządzaniu ryzykiem w banku spółdzielczym poruszono kwestię wykorzystania potencjału baz danych w ramach Systemu Informacji BIK. Marcin Kot z Departamentu Rynku Bankowego BIK S.A. wskazał, że synergia wynika z poprawy jakości danych przekazywanych do systemu, przydatności oferowanych raportów do rozpoznania potrzeb i preferencji klienta oraz do budowy relacji, której trwały charakter opiera się na lojalności, wielostronnym charakterze świadczonych usług, od ROR-ów, przez kredytowanie, depozyty, biznes kartowy, po usługi bankowości internetowej etc. Kontynuacja i rozwinięcie tego tematu miały miejsce podczas panelu na temat optymalizacji ryzyka kredytowego i poprawy wolumenu portfela kredytowego. W dyskusji z udziałem reprezentantów banków spółdzielczych Grupa BPS miała silne przedstawicielstwo w osobach Izabeli Ochojskiej, Tomasz Mironczuk, Prezes Banku BPS, podczas wystąpienia na FLBS. fot. BWS Wiceprezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu-Zdroju, Janusza Matusza, Wiceprezesa Zarządu Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku, których z poziomu Zrzeszenia wspierał Robert Rodek, Dyrektor Zarządzania Ryzykiem Kredytowym w Banku BPS. Grono panelistów uzupełniał Zbigniew Bodzioch, Prezes Zarządu Krakowskiego Banku Spółdzielczego, współpracującego z BPS. Otwierając debatę, moderator przypomniał, że zaletą Bankowego Rejestru administrowanego w imieniu ZBP przez Centrum Prawa Bankowego i Informacji jest abonamentowy charakter opłaty z tytułu uczestnictwa. Sprawia to, że efekt skali rzutuje na koszty jego funkcjonowania, przekładając się wprost proporcjonalnie na wysokość składki od liczby interesariuszy. Tymczasem, jak wynika z sondy prowadzonej wśród banków spółdzielczych od marca br., aż 28% respondentów nie posiadało wiedzy na temat stałego poziomu opłaty z tytułu korzystania z zasobu informacyjnego Bankowego Rejestru, niezależnie od liczby pobranych raportów. Jednocześnie użytkownicy systemu w 96% udzielonych wypowiedzi potwierdzają fakt zmniejszania ryzyka po stronie banku. Rolę i znaczenie systemu odnotowuje Bank Gospodarstwa Krajowego, rekomendując bankom spółdzielczym, które podpisały umowę na udzielanie kredytów w ramach gwarancji de minimis, korzystanie z zasobu Bankowego Rejestru jako bazy referencyjnej niezbędnej do uczestnictwa w programie. Te obserwacje potwierdziła Izabela Ochojska, odwołując się do doświadczeń Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu-Zdroju, który od 2005 roku uczestniczy w systemie Bankowy Rejestr. Zbigniew Bodzioch, nawiązując do dorobku Banku, którym kieruje, odwołał się do potrzeby zharmonizowania rozwoju struktury organizacyjnej (KBS liczy obecnie 75 oddziałów) z wdrażanymi procedurami. Architektura bezpieczeństwa jest w tym względzie sprawą kluczową, 10/2013 BANK WSPÓLNYCH SIŁ 15

16 AKTUALNOŚCI zaś korzystanie z baz danych ma charakter komplementarny w odniesieniu do różnych obszarów zarządzania ryzykiem. Janusz Matusz przypomniał, że Podkarpacki Bank Spółdzielczy, wchodząc w finansowanie instytucji będącej znaczącym dla miasta i regionu pracodawcą, podjął wyzwanie, które wymagało wdrożenia nowych standardów, poczynając od narzędzi z obszaru IT, a na nowoczesnych modelach kończąc. Nowe rozwiązania zapewniają bezpieczniejsze zarządzanie danymi w sytuacji, gdy rozwój i złożoność rynku generują kolejne zagrożenia. Ich monitorowanie składające się na SWOZ System Wymiany Ostrzeżeń o Zagrożeniach pozwala na praktyczne podniesienie poziomu bezpieczeństwa. Jerzy Pruski, Prezes BFG. fot. BWS Wojciech Kwaśniak, Wiceprzewodniczący KNF. fot. BWS Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes ZBP. fot. BWS Z politykami o przyszłości Ostatnia sesja poświęcona była roli polskiej bankowości i perspektywom rozwojowym na przyszłość. Zapraszając panelistów: prof. Małgorzatę Zaleską, Członka Zarządu NBP, prof. Jerzego Pietrewicza, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Cezarego Olejniczaka, Posła SLD, i Piotra Piłata, Dyrektora z Ministerstwa Gospodarki, moderujący debatę Prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz postawił pytanie o stan obecny i perspektywy rozwoju sektora bankowego w Polsce. Jeśli chodzi o relację funduszy własnych do PKB, jesteśmy na jednym z ostatnich miejsc w Europie, a stosunek wartości udzielonych kredytów do PKB plasuje nas na drugim od końca bądź ostatnim miejscu. Jak w tym stanie rzeczy, w sytuacji, gdy suma udzielonych kredytów zamyka się w kwocie 900 mld zł wobec wartości krajowych depozytów rzędu 800 mld, planować rozwój sektora? Jak będzie wyglądał potencjał wzrostu gospodarki, która po roku 2020 nie będzie otrzymywała unijnego zasilania w takiej skali jak obecnie? Prof. Pietrewicz przypomniał, że siła naszej gospodarki i jej odporność na wstrząsy pozwalają na optymizm. Odpowiedzi wymaga pytanie o rolę banków w stymulowaniu skłonności rodaków do oszczędzania. Na razie sektor rozwija się w warunkach nadpłynności, co nie zawsze skłania do premiowania klienta. Podobnie banki spółdzielcze w sposób naturalny wspierają MŚP i start-upy, w czym też naśladują banki komercyjne. Potencjału upatruję w różnorodności i dywersyfikacji ścieżek rozwoju konkludował. Prof. Małgorzata Zaleska wskazała, że wiele procesów, czego przejawem jest przyjęcie dyrektywy CRD IV, ma wymiar europejski i niezależnie od skutków tej regulacji, przyjdzie się zmierzyć z wynikającymi z tego faktu wymogami. Ujednolicenie standardów, zwłaszcza w zakresie zarządzania ryzykiem, stworzenie mechanizmów kontroli na poziomie grupy, w zamian za wsparcie płynności, to warunek przyjęcia rozwiązań w ramach IPS. Jeśli chodzi o sektor bankowy, odpowiedzi wymaga pytanie o skalę wzrostu instytucji, tak by nie oderwały się od fundamentów, przez co zaczęłyby żyć własnym życiem. Poseł Cezary Olejniczak przedstawił punkt widzenia nie tylko polityka, ale też rolnika i udziałowca Banku Ziemi Łowickiej. Polemizując z tezą Wiceministra Gospodarki, przypomniał, że kredyty z dopłatami ARiMR to domena banków spółdzielczych, zatem teza o naśladownictwie komercji nie znajduje potwierdzenia w praktyce. Co do postulatów w zakresie ładu regulacyjnego, wskazał na konieczność stabilizowania rozwiązań prawnych oraz implementowania unijnych rozstrzygnięć w sposób funkcjonalny w polskich realiach. Ta ostatnia kwestia zależy od urzędników naszej administracji /2013 BANK WSPÓLNYCH SIŁ

17 AKTUALNOŚCI Priorytetem efektywność Kolejny dzień prezentacji, paneli i debat zainaugurowało wystąpienie Jerzego Pruskiego, Prezesa Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Prezes Pruski, analizując wskaźniki makroekonomiczne, rekomendacje nadzorcze oraz wnioski i konkluzje z obszaru resolutions, dostrzegł wyraźny postęp, jaki dokonał się w bankach spółdzielczych w takich obszarach, jak: poprawa jakości kadr, optymalizacja kosztów, poprawa komunikacji marketingowej i wreszcie zarządzanie ryzykiem. To krok we właściwym kierunku, ale w obliczu wyzwań, jakie stwarza konkurencja w warunkach spowolnienia gospodarczego i niskich stóp procentowych, to nadal za mało, zbyt wolno i nie dość kompleksowo mówił Prezes Pruski, rekomendując spółdzielcom wypracowanie możliwie efektywnego modelu biznesowego, którego naturalną konsekwencją byłyby ewentualne przekształcenia natury instytucjonalnej. Psychologia w służbie bankowców Teresa Kudlicka, Prezes Banku Spółdzielczego w Płońsku, zabierając głos w dyskusji na temat: Pożądane kierunki działań w celu poprawy efektywności funkcjonowania banków spółdzielczych, zainteresowała słuchaczy wynikami badań dotyczących zachowania klientów, które zostały opublikowane w książce Geralda Zaltmana Jak myślą klienci. Wskazała na konieczność wykorzystania ich w działalności marketingowej banków spółdzielczych. Zwróciła uwagę na brak dostępnej wiedzy o potrzebach klientów banków spółdzielczych. W celu uzyskania przewagi konkurencyjnej Prezes Kudlicka zaproponowała wykorzystanie zasobów niematerialnych jako zasobów strategicznych sektora do których zaliczyła: relacje z członkami banków (warunkiem jest wskazanie im korzyści psychologicznych i emocjonalnych wynikających z członkostwa), wiedzę, doświadczenie i umiejętności personelu bankowego oraz działalność marketingową wykorzystującą najnowszą wiedzę interdyscyplinarną o zachowaniu i procesie podejmowania decyzji przez konsumentów. Na zakończenie wystąpienia zwróciła szczególną uwagę na wyniki badań, z których wynika, że decyzje zakupowe to skomplikowane procesy, angażujące myśli i uczucia w większym stopniu nieświadome niż świadome. Dodała, że uwzględnienie tej wiedzy jest konieczne w prowadzeniu skutecznej polityki marketingowej przez bankowość spółdzielczą. Usprawnić współpracę z sektorem publicznym Druga z debat analizujących uwarunkowania współpracy sektora banków spółdzielczych z jednostkami samorządu terytorialnego zgromadziła reprezentantów resortu finansów, Związku Gmin Wiejskich oraz Banku Gospodarstwa Krajowego, wraz z p.o. Prezesem Zarządu Dariuszem Kacprzykiem. Przywołując liczne przykłady nowych rozwiązań z zakresu inżynierii finansowej, Prezes Kacprzyk wskazał na aktywne uczestnictwo banków spółdzielczych w programie kredytowania z udziałem gwarancji de minimis. W jego opinii to potwierdzenie pozycji rynkowej i mobilności banków spółdzielczych. Sławomir Czopur, Dyrektor Biura Strategii i Rozwoju Banku BPS, przypomniał, że opracowując zmianę modelu biznesowego, należy pozostawić decyzyjność na poziomie banku spółdzielczego, bo tylko tam można rozpoznać, jakie naprawdę jest ryzyko finansowania potrzeb samorządów. Jeśli ta decyzyjność zostanie Grażyna Wilmańska, Naczelnik w Wydziale Instytucji Finansowych Banku BPS. fot. BWS Bartosz Kublik, Prezes Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej. fot. BWS Teresa Kudlicka, Prezes Banku Spółdzielczego w Płońsku. fot. BWS 10/2013 BANK WSPÓLNYCH SIŁ 17

18 AKTUALNOŚCI Uczestnicy Forum. fot. BWS przeniesiona na wyższy szczebel, to rzeczywiście wiele jednostek znajdujących się w dość trudnej sytuacji może zostać pozbawionych finansowania mówił Dyrektor Czopur. Moderujący debatę Wiceprezes Zarządu ZBP Mieczysław Groszek w podsumowaniu stwierdził, że współpracę banków spółdzielczych z JST należy ocenić jako modelową w relacji nakłady efekty, w tej mierze również społeczne. W tym stanie rzeczy pożądane wydaje się wzmacnianie strumieni finansowych uzyskiwanych z niewykorzystanych nadwyżek na poziomie centralnym, za pośrednictwem lokalnych banków, które pozostają w trwałych relacjach z samorządami i znają uwarunkowania, w jakich będą realizowały statutowe zadania. Banki spółdzielcze chętnie pomogą Nowa unijna perspektywa finansowania na lata była przedmiotem ostatniej debaty. Zmiana alokacji i roli instrumentów finansowych wymaga starannego przygotowania ze strony bankowości spółdzielczej i współdziałania zwłaszcza z resortami odpowiedzialnymi za PROW, jak Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, czy polityki strukturalne zarządzane przez Ministerstwo Gospodarki i Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Wykorzystanie funduszy w kończącym się okresie programowania daje nadzieję na właściwe przygotowanie się do nadchodzącej perspektywy. Warunek powodzenia to ewaluacja sposobu zarządzania programami, skutecznego aplikowania o środki, wdrażania nowych rozwiązań z udziałem partnerów prywatnych współdziałających w realizacji projektów z sektorem publicznym. Doświadczenia i zaplecze organizacyjno-techniczne oraz kadry sektora banków spółdzielczych to dodatkowe atuty w grze o unijne środki. W tym panelu głos zabrała także Grażyna Wilmańska, Naczelnik w Wydziale Instytucji Finansowych w Banku BPS, która zwróciła uwagę słuchaczy na to, że banki spółdzielcze mają unikalne doświadczenie w rozmowach na tematy finansowe z mieszkańcami małych miejscowości. Znają doskonale realia, w których funkcjonują ich klienci, ponieważ bardzo często pracownikami banków spółdzielczych są mieszkańcy tych społeczności. Jeśli chcemy, aby w nowej perspektywie uczestniczyli przedsiębiorcy, rolnicy czy bezrobotni z małych miejscowości, to banki spółdzielcze mają największą możliwość udzielania informacji i inicjowania składania wniosków, ale nie są w PROW wymienione jako instytucja wspierająca. Tylko uwzględniając w tym programie banki spółdzielcze i wygospodarowując środki na działania informacyjne czy szkoleniowe, damy potencjalnym beneficjentom optymalny system dystrybucji środków unijnych mówiła Grażyna Wilmańska. Trzeba odwagi, konsekwencji i namysłu Jak stwierdził w słowie końcowym Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich, ocena dokonujących się przemian wymaga odwagi i rozwagi, konsekwencji w działaniu, przy zachowaniu roztropnego namysłu co do skali, zasięgu i czasu wdrażania niezbędnych zmian, na miarę potrzeb i potencjału środowiska, oraz oczekiwań klientów, którym służymy i których środki finansowe nam powierzono. Wyrażam nadzieję, że kolejne Forum już za rok będzie okazją do oceny tego, co przyniesie nadchodzący czas. Życzę zebranym, by nie ustawali w wysiłkach na rzecz podnoszenia efektywności działania, umacniania relacji na rynku i sprostania wyzwaniom konkurencji w warunkach niskich stóp procentowych, co dla wszystkich instytucji obecnych na polskim rynku finansowym stanowi nową jakość zakończył Forum Prezes Pietraszkiewicz. Maciej Małek Dziennikarz 18 10/2013 BANK WSPÓLNYCH SIŁ

19 AKTUALNOŚCI Przyszłość informatyki w Zrzeszeniu BPS: jedność i lokalność Już po raz dziewiąty liderzy IT z Banków Spółdzielczych Zrzeszenia BPS spotkali się na konferencji zorganizowanej przez IT BPS z inicjatywy i pod patronatem Banku BPS, by dyskutować nad przyszłością branży. Wniosek płynący z dwudniowej konferencji odbywającej się pod hasłem Własna chmura Zrzeszenia BPS, co warto robić razem jest jasny w jedności siła. Aby uzyskać przewagę konkurencyjną, wszystkie banki spółdzielcze muszą działać razem. Celem konferencji była nie tylko wymiana doświadczeń z dziedziny IT czy prezentacja nowych projektów, ale przede wszystkim wypracowanie wspólnych rozwiązań i strategii w sytuacji zmieniającego się otoczenia rynkowego. Dwudniowe spotkanie w hotelu Windsor w Jachrance otworzył Sławomir Domżał, Prezes IT BPS, zachęcając uczestników, by razem robili wszystko, co sprzyja budowie przewagi konkurencyjnej całego Zrzeszenia. W konferencji uczestniczyło blisko 200 liderów IT, a także osoby odpowiedzialne za wdrażanie nowych technologii w Bankach Spółdzielczych należących do Zrzeszenia BPS. 3B i call center Referat programowy zatytułowany Strategia IT w Zrzeszeniu: wspólne problemy wspólne rozwiązania poprowadził Krzysztof Kokot, Wiceprezes Zarządu Banku BPS. Przedstawił też zarys strategii w zakresie technologii, która powinna opierać się na zasadzie 3B: Biznes-Bezpieczeństwo-Budżet. W jego opinii strategię informatyczną można budować tylko wtedy, gdy jest przyjęta jasna strategia biznesowa. Bez określenia, czy i jakie cele chcemy osiągać wspólnie jako całe Zrzeszenie, jakiekolwiek poważne rozmowy o strategii IT Zrzeszenia nie mają sensu. Przykładów niewykorzystanego potencjału Zrzeszenia BPS nie brakuje. Bank BPS i zrzeszone banki spółdzielcze mają łącznie sieć prawie 3 tys. placówek, ale dla klienta firmowego niewiele z tego faktu wynika. Przy braku wspólnej platformy bankowości elektronicznej nie ma możliwości zorganizowania usługi typu zarządzanie spływem należności z udziałem kilkunastu banków spółdzielczych mówił Krzysztof Kokot. Banki zrzeszone deklarują chęć odmłodzenia bazy klientów. Trudno to osiągnąć w większej skali, jeżeli do sprawnej obsługi w placówce banku nie damy klientowi sprawnie działającej bankowości internetowej i mobilnej oraz całodobowego przez siedem dni w tygodniu wsparcia przez centrum telekomunikacyjne (na razie przynajmniej telefon, ale wkrótce czat i czat na wizji). Klient chce mieć poczucie tego, że ktoś w każdej chwili zajmie się jego problemem. Mamy w Zrzeszeniu przestarzałą strukturę przychodów podkreślał Wiceprezes Kokot. Bardzo wysoki jest udział odsetek i prowizji od kredytów, a znacznie niższy niż u liderów rynku dochodów z operacji walutowych i pozycji wymiany. Powinniśmy więc wspólnie zainwestować w technologie i produkty, które pozwolą na poprawę tej proporcji po to, byśmy nie brali na siebie ogromnego ryzyka kredytowego, pozwalając jednocześnie innym bankom na zbieranie wisienek Krzysztof Kokot, Wiceprezes Zarządu Banku BPS. fot. BWS z tortu. Technologia tworzy szanse, ale powoduje też nowe, do niedawna nieznane ryzyka. Ryzyko wycieku danych, kradzieży elektronicznej, utraty danych w wyniku katastrofy to ogromne wyzwania. Ograniczanie tych ryzyk jest niezbędne, ale też skuteczne środki zapewnienia bezpieczeństwa są coraz bardziej kosztowne. Działając w pojedynkę, banki prędzej czy później staną przed dylematem: pokazać udziałowcom dobry wynik finansowy czy zaoszczędzić na bezpieczeństwie informatycznym banku, ryzykując dobrem swoich klientów, a więc i własnym. Im więcej wspólnych rozwiązań w dziedzinie technologii przyjmiemy, tym zapewnienie wysokich standardów bezpieczeństwa będzie operacyjnie łatwiejsze i kosztowo optymalne. Jeżeli strategię biznesową i wspierającą ją strategię IT już określimy, jeżeli ustalimy, jakie standardy bezpieczeństwa nas interesują to przyglądamy się kosztom wdrożenia, eksploatacji i rozwoju systemów IT oraz świadczenia usług. Wróćmy do przykładu telefonicznego centrum wsparcia dla klientów mówił Wiceprezes Kokot. Znany bank komercyjny mający ok. 2,5 mln klientów zatrudnia w całodobowym centrum telefonicznym 550 agentów. Załóżmy, że my, mając w Zrzeszeniu 1,3 mln rachunków i jedno wspólne centrum telefoniczne, potrzebowalibyśmy 300 agentów. Każdy ze zrzeszonych banków, organizując własne centrum telefoniczne, potrze- 10/2013 BANK WSPÓLNYCH SIŁ 19

20 AKTUALNOŚCI bowałby minimum pięciu agentów, co pomnożone przez 366 banków daje 1830 pracowników. A gdzie koszty infrastruktury telekomunikacyjnej, oprogramowania? Tylko razem! zachęcał Krzysztof Kokot. Bank BPS pracuje nad wdrożeniem nowego systemu bankowości internetowej i mobilnej. Dzięki takiemu rozwiązaniu klient, logując się do systemu, będzie miał dostęp do swoich środków we wszystkich bankach spółdzielczych, z których korzysta, o ile przyłączą się one do wspólnego systemu. Przewagą banków spółdzielczych jest bankowość relacyjna. Klient nie jest anonimowy. Banki spółdzielcze doskonale wykorzystują lokalny potencjał. Lokalne relacje banków spółdzielczych z klientami są olbrzymią wartością, którą za wszelką cenę trzeba zachować. Warto jednak uzupełnić nasze rozwiązania o takie, które pozwolą wspólnie eksploatować możliwości, jakie tkwią w potencjale naszego Zrzeszenia jako całości dodał na zakończenie Wiceprezes Kokot. Wspólne wyzwania, wspólne projekty Kolejną prezentację przedstawili Dyrektor Małgorzata Baranowska-Ożarska oraz Wicedyrektor Jarosław Grochowski z Departamentu Zarządzania Informatyką i Projektami Banku BPS. Prelegenci przekazali informacje na temat portfela projektów realizowanych dla Zrzeszenia BPS, prezentując jako pierwszy szczególnie ważny projekt Szyna Danych, który ma zostać zakończony w I kwartale 2014 roku. Jego celem jest uporządkowanie architektury systemów informatycznych w Banku BPS. Wpłynie to na istotną poprawę integracji rozwiązań informatycznych Zrzeszenia BPS, przede wszystkim na lepsze dopasowanie IT do potrzeb biznesu. Po zakończeniu tego projektu będzie możliwe m.in. szybsze podłączanie nowych i wymiana istniejących systemów. Można powiedzieć, że szyna usług integracyjnych jest kręgosłupem niezbędnym w architekturze systemów, który łączy rozwiązania informatyczne. Stanowi fundament dla implementowanego systemu bankowości internetowej i mobilnej w ramach prowadzonego strategicznego projektu pod nazwą Platforma Usług Internetowych (PUI). Małgorzata Baranowska-Ożarska zwróciła też uwagę na synergię osiąganą poprzez dostarczanie rozwiązań technologicznych wspólnie wykorzystywanych, a w konsekwencji optymalizację kosztów ponoszonych w Zrzeszeniu BPS, w obszarze IT. Uczestnicy IX Forum Liderów IT w Jachrance. fot. BWS Małgorzata Baranowska-Ożarska, Dyrektor Departamentu Zarządzania Informatyką i Projektami Banku BPS. fot. BWS Tak, jesteśmy bezpieczni! Panel Wsparcie Banków Spółdzielczych przez Bank BPS i IT BPS we wdrożeniu Rekomendacji D dotyczył zapewnienia zgodności z regulacją w bankach. Prelegentami byli: Kazimierz Łabno, Wiceprezes IT BPS, prezentujący produkty spółki IT BPS, ułatwiające wprowadzenie Rekomendacji D, i Wicedyrektor Jarosław Grochowski, który przedstawił obszary, w jakich Bank BPS wesprze banki spółdzielcze. Kazimierz Łabno opowiedział o pomyśle świadczenia usług dla banków spółdzielczych, takich jak centrum przetwarzania danych, który zapewni klientom bezpieczeństwo ich danych i dostępność w każdym wymaganym momencie. Przed utratą danych ochroni centralny backup, w którym dane będą znajdowały się jednocześnie w dwóch miejscach: w serwerowni danego banku i w centralnym repozytorium IT, służącym do ich odtworzenia na wypadek awarii. Równocześnie przedstawił katalog usług, które mogą być świadczone dla banków spółdzielczych. Wiceprezesa Łabno martwi jednak, że zbyt wielu menedżerów przestaje niepokoić się o dane swojej firmy, jeśli usłyszy od administratora IT komunikat: Tak jesteśmy bezpieczni, mamy backup danych. Niepokoi fakt, że ta odpowiedź nie brzmi: Jesteśmy bezpieczni, ponieważ przeprowadzamy regularne testy odtworzeniowe, uwzględniające różne scenariusze awarii. Stwierdzenie mamy backup nie daje gwarancji odtwarzalności biznesu. Nieważne jest prawdopodobieństwo awarii, ponieważ niezależnie od tego, kiedy ona nastąpi, naszą jedyną linię obrony stanowi nasz dział IT, jego wiedza i backup, który wykonał. Biznes potrzebuje 100% gwarancji odtwarzalności w sytuacji awarii od swojego IT, dlatego proponujemy wspólne centrum przetwarzania danych, a przynajmniej konsolidację Disaster Recovery Site. Utrata danych w bankach nie jest tylko kłopotem administratorów IT, ale także problemem dla biznesu mówił Wiceprezes Łabno. IT BPS wspierając Bank BPS, w zapewnieniu zgodności z Rekomendacją D, proponuje pomoc bankom w tworzeniu wewnętrznych procedur, pozwalających na bezpieczną organizację procesu Disaster Recovery. Banki zamiast inwestować w drogie rozwiązania, które później wykorzystają zaledwie w 10% czy podpisywać umowy z firmami zewnętrznymi na pomoc w Disaster Recovery, 20 10/2013 BANK WSPÓLNYCH SIŁ

Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS

Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS Departament Zarządzania Informatyką i Projektami BPS S.A. IX Spotkanie Liderów Informatyki Zrzeszenia

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności gospodarczej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Finansowanie działalności gospodarczej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Finansowanie działalności gospodarczej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Mirosław Potulski Prezes Zarządu BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. AGENDA Sytuacja finansowa Banku BPS S.A. Analiza portfela

Bardziej szczegółowo

Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego

Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego Dolnośląskie Spotkania Biznesowe, maj 2014 r. ZESPÓŁ PRODUKTÓW KREDYTOWYCH KLIENTA

Bardziej szczegółowo

700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE

700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE ŚNIADANIE PRASOWE: 700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE 29 października 2013r. Warszawa, Klub Bankowca, ul. Smolna 6 0 KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY

Bardziej szczegółowo

BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary

BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary Spis treści 1. Kim jesteśmy 2. Zalety leasingu jako formy finansowania 3. Leasing operacyjny, leasing finansowy 3. Co oferujemy Klientowi 4. Przewagi konkurencyjne

Bardziej szczegółowo

Atuty współpracy banków lokalnych i samorządów. Mirosław Potulski Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Atuty współpracy banków lokalnych i samorządów. Mirosław Potulski Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Atuty współpracy banków lokalnych i samorządów Mirosław Potulski Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Bankowość spółdzielcza w Polsce 576 banków spółdzielczych Ponad 4,4 tys. placówek, tj. ok. 30% wszystkich

Bardziej szczegółowo

Banki Spółdzielcze naturalnym partnerem do współpracy z samorządami lokalnymi

Banki Spółdzielcze naturalnym partnerem do współpracy z samorządami lokalnymi Banki Spółdzielcze naturalnym partnerem do współpracy z samorządami lokalnymi Potencjał bankowości spółdzielczej w Polsce 562 Banki Spółdzielcze tj. 89% wszystkich banków w Polsce ponad 4,4 tys. placówek

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2015 Grzegorz Piwowar, Wiceprezes Zarządu Warszawa, 28 stycznia 2016 Szósty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm 6 904 wywiady z właścicielami

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Forum Liderów Banków Spółdzielczych Model polskiej bankowości spółdzielczej w świetle zmian regulacji unijnych Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Jerzy Pruski Prezes Zarządu BFG Warszawa, 18 września

Bardziej szczegółowo

Finansowanie wdrażania innowacji przez banki

Finansowanie wdrażania innowacji przez banki III Forum Gospodarcze InvestExpo Finansowanie wdrażania innowacji przez banki Dr inż. Jerzy Małkowski Związek Banków Polskich Chorzów, 8 kwietnia 2011 r. 1 CZYM JEST INNOWACJA? Efekty wszelkich działań

Bardziej szczegółowo

LIMIT KREDYTOWY WIELOCELOWY

LIMIT KREDYTOWY WIELOCELOWY LIMIT KREDYTOWY WIELOCELOWY Konin, 24.02.2015r. Regionalne Centrum Korporacyjne w Kaliszu Agenda Definicja i podstawowe cechy produktu Funkcjonowanie produktu Analiza przykładowego rozwiązania Korzyści

Bardziej szczegółowo

Dobrze służy ludziom. Nowa odsłona Banku BGŻ. Warszawa, 13 marca, 2012 r.

Dobrze służy ludziom. Nowa odsłona Banku BGŻ. Warszawa, 13 marca, 2012 r. Dobrze służy ludziom Nowa odsłona Banku BGŻ Warszawa, 13 marca, 2012 r. Kim jesteśmy dziś Prawie 400 oddziałów w 90 proc. powiatów w Polsce Bank lokalnych społeczności, wspierający rozwój polskich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Obligatariusze Banku Spółdzielczego w Płońsku

Szanowni Państwo, Obligatariusze Banku Spółdzielczego w Płońsku Zarząd Banku Spółdzielczego w Płońsku: Teresa Kudlicka - Prezes Zarządu Dariusz Konofalski - Wiceprezes Zarządu Barbara Szczypińska - Wiceprezes Zarządu Alicja Plewińska - Członek Zarządu Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Jak zdobywać rynki zagraniczne

Jak zdobywać rynki zagraniczne Jak zdobywać rynki zagraniczne Nagroda Emerging Market Champions 2014 *Cytowanie bez ograniczeń za podaniem źródła: Jak zdobywać rynki zagraniczne. Badanie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy zrealizowane

Bardziej szczegółowo

Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy?

Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy? Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy? Wyniki badania eksperckiego Klub Polska 2025+, Klub Bankowca 30.09.2015 r. Informacje o badaniu Czyje to stanowisko? eksperci - znawcy systemów

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

Do 15 mln zł dla Twojej firmy na preferencyjnych warunkach!

Do 15 mln zł dla Twojej firmy na preferencyjnych warunkach! Do 15 mln zł dla Twojej firmy na preferencyjnych warunkach! + darmowe doradztwo JAK POZYSKAĆ DOTACJĘ Z UE DLA KOGO SKIEROWANY JEST PROJEKT? Projekt skierowany jest do mikro, małych oraz średnich firm z

Bardziej szczegółowo

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie.

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Oferta dla rolników O BANKU Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Działa w Polsce od ponad 80 lat

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja na rynku kredytowym dla firm w Polsce i możliwe scenariusze na przyszłość

Aktualna sytuacja na rynku kredytowym dla firm w Polsce i możliwe scenariusze na przyszłość Aktualna sytuacja na rynku kredytowym dla firm w Polsce i możliwe scenariusze na przyszłość Tomasz Kierzkowski Departament Klienta Biznesowego 23 maja 2013 Plan prezentacji Fundusze unijne i kredyty dla

Bardziej szczegółowo

Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP

Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP Prof. Anna Zielińska-Głębocka Uniwersytet Gdański Rada Polityki Pieniężnej 1.Dynamika wzrostu gospodarczego spowolnienie

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji MŚP przez instrumenty zwrotne rekomendacje dla perspektywy finansowej 2014-2020 w oparciu o programy UE

Finansowanie inwestycji MŚP przez instrumenty zwrotne rekomendacje dla perspektywy finansowej 2014-2020 w oparciu o programy UE Finansowanie inwestycji MŚP przez instrumenty zwrotne rekomendacje dla perspektywy finansowej 2014-2020 w oparciu o programy UE realizowane przez Bank Pekao SA Katowice, 16 maja 2014 Dużo większa rola

Bardziej szczegółowo

Perspektywy dla polskiego eksportu w 2012 roku

Perspektywy dla polskiego eksportu w 2012 roku Perspektywy dla polskiego eksportu w 20 roku Rok 20 był bardzo udany dla polskiego eksportu Polski eksport w 20 roku osiągnął wartość 135,8 mld euro i był wyższy o,8 proc. niż rok wcześniej wynika z opracowania

Bardziej szczegółowo

Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców. Gdańsk, 26 luty 2015r.

Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców. Gdańsk, 26 luty 2015r. Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców Gdańsk, 26 luty 2015r. Przewagi konkurencyjne Banku Pekao S.A. co nas wyróżnia? 5 Centra Bankowości dla Firm

Bardziej szczegółowo

BANK ZACHODNI WBK STRATEGIA, CELE I SUKCESY

BANK ZACHODNI WBK STRATEGIA, CELE I SUKCESY BANK ZACHODNI WBK STRATEGIA, CELE I SUKCESY GRUPA BANKU ZACHODNIEGO WBK BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BZ WBK Asset Management BZ WBK Leasing BZ WBK Faktor BZ WBK Aviva W oparciu o współpracę

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Webcast r. 1 1 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto na poziomie 12 mln zł, a zysk brutto 22 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku dr Jacek Płocharz Warunki działania przedsiębiorstw! Na koniec 2003 roku działało w Polsce 3.581,6

Bardziej szczegółowo

MIROSŁAWA CAPIGA. m #

MIROSŁAWA CAPIGA. m # MIROSŁAWA CAPIGA m # Katowice 2008 SPIS TREŚCI WSTĘP 11 CZĘŚĆ I DWUSZCZEBLOWOŚĆ SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE Rozdział 1 SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO 15 1.1. System bankowy jako element rynkowego systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci biura pośrednictwa kredytowego / 4 2. Cele i zasoby

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa JEREMIE. Poza dotacyjna forma wsparcia szansą rozwoju dla przedsiębiorców.

Inicjatywa JEREMIE. Poza dotacyjna forma wsparcia szansą rozwoju dla przedsiębiorców. Inicjatywa JEREMIE Tytuł prezentacji Poza dotacyjna forma wsparcia szansą rozwoju dla przedsiębiorców. BGK Miasto, data Co to jest JEREMIE? Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises Wspólne

Bardziej szczegółowo

Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców. Poznań, 27 listopada 2014 r.

Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców. Poznań, 27 listopada 2014 r. Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców Poznań, 27 listopada 2014 r. Bank Pekao S.A. dostosowujemy się do zmian w otoczeniu rynkowym Klientów Przedsiębiorca

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce. Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska

Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce. Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska Struktura prezentacji Banki spółdzielcze charakterystyka Konkurencja

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Inicjatywy JEREMIE

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Inicjatywy JEREMIE Poręczenia Tytuł kredytowe prezentacji udzielane przez Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Inicjatywy JEREMIE BGK Dolnośląski Fundusz Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Polskie banki osiągnęły w I półroczu łączny zysk netto na poziomie 8,04 mld zł, po wzroście

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2015 w Polsce i województwie świętokrzyskim

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2015 w Polsce i województwie świętokrzyskim Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2015 w Polsce i województwie świętokrzyskim Jakub Fulara, Departament Klienta Biznesowego Warszawa, 18 marca 2016 Plan prezentacji Wyniki ogólnopolskie Raportu

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

Bankowa jakość obsługi sektora MSP. Badania benchmarkingowe w ramach IX edycji konkursu Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców.

Bankowa jakość obsługi sektora MSP. Badania benchmarkingowe w ramach IX edycji konkursu Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców. Bankowa jakość obsługi sektora MSP. Badania benchmarkingowe w ramach IX edycji konkursu Bank Przyjazny dla. Ewa Jakubowska-Krajewska, Członek Zarządu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Doradztwa dla Małych

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski. Wykład nr 5

Narodowy Bank Polski. Wykład nr 5 Narodowy Bank Polski Wykład nr 5 NBP podstawy prawne NBP reguluje ustawa z dn.29.08.1997 roku o Narodowym Banku Polskim (Dz.U nr 140 z późn.zm). Cel działalności NBP Podstawowym celem działalności NBP

Bardziej szczegółowo

Krajowy System Usług. oferta perspektywy rozwoju współpraca z regionami. Agata Wieruszewska 14 czerwiec 2011

Krajowy System Usług. oferta perspektywy rozwoju współpraca z regionami. Agata Wieruszewska 14 czerwiec 2011 2011 Krajowy System Usług oferta perspektywy rozwoju współpraca z regionami Agata Wieruszewska 14 czerwiec 2011 Krajowy System Usług (KSU) to oferta usług dla osób przedsiębiorczych w kraju - firm z sektora

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Fundusz Powierniczy szansa rozwoju dla mikro, mały i średnich firm na Dolnym Śląsku

Dolnośląski Fundusz Powierniczy szansa rozwoju dla mikro, mały i średnich firm na Dolnym Śląsku Dolnośląski Fundusz Powierniczy szansa rozwoju dla mikro, mały i średnich firm na Dolnym Śląsku Bank Gospodarstwa Krajowego Wrocław, dn. 21.09.2011 r. Co to jest JEREMIE? Joint European Resources for Micro-to-Medium

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE INWESTORÓW POLSKICH NA RYNKI OBCE

WPROWADZANIE INWESTORÓW POLSKICH NA RYNKI OBCE WPROWADZANIE INWESTORÓW POLSKICH NA RYNKI OBCE SEKRETEM BIZNESU JEST WIEDZIEĆ TO, CZEGO NIE WIEDZĄ INNI Arystoteles Onassis SZANOWNI PAŃSTWO, Lubelskie Centrum Consultingu sp. z o. o. powstało w 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa JEREMIE instrumenty zwrotne dla rozwoju MŚP

Inicjatywa JEREMIE instrumenty zwrotne dla rozwoju MŚP Inicjatywa JEREMIE instrumenty zwrotne dla rozwoju MŚP Konin, 24 marca 2014 r. BGK jedyny Bank Państwowy w Polsce założony w 1924 r. www.jeremie.com.pl 2 Bank Gospodarstwa Krajowego, utworzony w 1924 r.,

Bardziej szczegółowo

Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy?

Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy? Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy? Wyniki badania eksperckiego Polskie Towarzystwo Ekonomiczne 28.01.2016 r. Informacje o badaniu Czyje to stanowisko? eksperci znawcy systemów bankowych

Bardziej szczegółowo

Gwarancja de minimis

Gwarancja de minimis Gwarancja de minimis wsparcie dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw Bank Gospodarstwa Krajowego, utworzony w 1924 r., jest jedynym bankiem państwowym w Polsce Misją BGK jest sprawna i efektywna

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r.

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r. FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jelenia Góra, grudzień 2014 r. I. Fundusz pożyczkowy dla kobiet... 3 1. Termin przyjmowania wniosków... 3 2. Limity

Bardziej szczegółowo

Co to jest poręczenie? Dolnośląskie Spotkanie Biznesowe. Wrocław, 21 maja 2014

Co to jest poręczenie? Dolnośląskie Spotkanie Biznesowe. Wrocław, 21 maja 2014 Dolnośląskie Spotkanie Biznesowe la Pracowników D Wrocław, 21 maja 2014 Co to jest poręczenie? Poręczenie POLFUND to zabezpieczenie spłaty kredytuustanawiane na podstawie przepisów kodeksu cywilnego W

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

WIELKIE SPRAWY MAŁYCH FIRM. Preferencyjne finansowanie bankowe z udziałem funduszy UE dla firm

WIELKIE SPRAWY MAŁYCH FIRM. Preferencyjne finansowanie bankowe z udziałem funduszy UE dla firm Preferencyjne finansowanie bankowe z udziałem funduszy UE dla firm Preferencyjne finansowanie dla firm z udziałem funduszy UE Kredyt Technologiczny Kredyty z poręczeniem EFI Finansowanie działalności inwestycyjnej

Bardziej szczegółowo

I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy

I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy PROGRAM BLOKU FINANSOWEGO* PIENIĄDZ ROBI PIENIĄDZ czyli rola i wsparcie instytucji finansowych w procesie wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Warunki do rozwoju finansowania zwrotnego dla instytucji ekonomii społecznej w Polsce. Zaproszenie do dyskusji. Anna Królikowska

Warunki do rozwoju finansowania zwrotnego dla instytucji ekonomii społecznej w Polsce. Zaproszenie do dyskusji. Anna Królikowska Warunki do rozwoju finansowania zwrotnego dla instytucji ekonomii społecznej w Polsce Zaproszenie do dyskusji Anna Królikowska Warunki do rozwoju finansowania zwrotnego dla instytucji ekonomii społecznej

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

Polscy przedsiębiorcy o usługach bankowych. Materiały prasowe

Polscy przedsiębiorcy o usługach bankowych. Materiały prasowe Polscy przedsiębiorcy o usługach bankowych Materiały prasowe Dane z bieżącej fali badania syndykatowego Mikro, małe i średnie firmy o usługach bankowych AUTORZY RAPORTU PARTNER RAPORTU OPIS BADANIA Badanie

Bardziej szczegółowo

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Agnieszka Alińska. Zwrotne instrumenty finansowe w procesie stymulowania rozwoju regionalnego

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Agnieszka Alińska. Zwrotne instrumenty finansowe w procesie stymulowania rozwoju regionalnego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Agnieszka Alińska Zwrotne instrumenty finansowe w procesie stymulowania rozwoju regionalnego Plan prezentacji System finansowy a sfera realna Rozwój w ujęciu krajowym,

Bardziej szczegółowo

STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA

STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA dla mikro- i małych przedsiębiorców Opracowane przez: Departament Rozwoju Instytucji

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA EKSPORTU POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

OBSŁUGA EKSPORTU POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW OBSŁUGA EKSPORTU POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SEKRETEM BIZNESU JEST WIEDZIEĆ TO, CZEGO NIE WIEDZĄ INNI Arystoteles Onassis SZANOWNI PAŃSTWO, Lubelskie Centrum Consultingu sp. z o. o. powstało w 2009 roku w

Bardziej szczegółowo

Rynek faktoringu w Polsce rośnie szybciej niż w Europie

Rynek faktoringu w Polsce rośnie szybciej niż w Europie Rynek faktoringu w Polsce rośnie szybciej niż w Europie Z opublikowanych na początku kwietnia tego roku danych wynika, że obroty firm faktoringowych zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów (PZF) wzrosły

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA OBLIGACJI KOMUNALNYCH I KOMERCYJNYCH DLA STRATEGICZNYCH KLIENTÓW BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH

OBSŁUGA OBLIGACJI KOMUNALNYCH I KOMERCYJNYCH DLA STRATEGICZNYCH KLIENTÓW BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH OBSŁUGA OBLIGACJI KOMUNALNYCH I KOMERCYJNYCH DLA STRATEGICZNYCH KLIENTÓW BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH Jachranka, 19 stycznia 2010 r. www.sgb.pl PLAN PREZENTACJI Samorządy i przedsiębiorstwa strategicznymi partnerami

Bardziej szczegółowo

pozycji rynkowej napotyka na jedną

pozycji rynkowej napotyka na jedną STAN SYSTEMU POŻYCZKOWO-GWARANCYJNEGO DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW szanse i wyzwania Finansowanie polskich przedsiębiorstw w okresie spowolnienia gospodarczego Warszawa 10. grudnia 2008 Sektor

Bardziej szczegółowo

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r.

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 201 r. W dniu 22 marca

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Wrocław, 19 marca 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Wrocław, 19 marca 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Wrocław, 19 marca 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910 wywiadów

Bardziej szczegółowo

Do końca roku łatwiej o kredyt mieszkaniowy

Do końca roku łatwiej o kredyt mieszkaniowy Do końca roku łatwiej o kredyt mieszkaniowy Na rynku kredytów hipotecznych od początku 2010 r. odnotowano poprawę sytuacji w porównaniu z rokiem ubiegłym. Dalszy wzrost zainteresowania rządowym programem

Bardziej szczegółowo

człowiek najlepsza inwestycja Ocena ex-ante instrumentów finansowych w zakresie wsparcia podmiotów ekonomii społecznej i osób młodych

człowiek najlepsza inwestycja Ocena ex-ante instrumentów finansowych w zakresie wsparcia podmiotów ekonomii społecznej i osób młodych człowiek najlepsza inwestycja Ocena ex-ante instrumentów finansowych w zakresie wsparcia podmiotów ekonomii społecznej i osób młodych OCENA EX-ANTE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH W ZAKRESIE WSPARCIA PODMIOTÓW

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny

Kredyt technologiczny Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii Andrzej Janicki Departament Programów Europejskich Gdańsk, czerwiec 2011 1. BGK jako instytucja zaangażowana we wdrażanie środków unijnych. 2. Działanie

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć

Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć Maciej Cieślik Korzyści płynące z wprowadzania strategii społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwach mają wymiar nie tylko wizerunkowy.

Bardziej szczegółowo

Jak zdobywać rynki zagraniczne

Jak zdobywać rynki zagraniczne Jak zdobywać rynki zagraniczne Nagroda Emerging Market Champions 2014 *Cytowanie bez ograniczeń za podaniem źródła: Jak zdobywać rynki zagraniczne. Badanie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy zrealizowane

Bardziej szczegółowo

T. Łuczka Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomii

T. Łuczka Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomii Teresa Łuczka Godziny konsultacji: 12 13.30 poniedziałek 15 16 wtorek p. 306 Strzelecka T. Łuczka Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomii WYKŁAD 1 (26.02)

Bardziej szczegółowo

Wieloletni Program Rozwoju - Strategia Banku Gospodarstwa Krajowego na lata 2014-2017. Wspieramy rozwój społeczno-gospodarczy Polski

Wieloletni Program Rozwoju - Strategia Banku Gospodarstwa Krajowego na lata 2014-2017. Wspieramy rozwój społeczno-gospodarczy Polski Wieloletni Program Rozwoju - Strategia Banku Gospodarstwa Krajowego na lata 2014-2017 Wspieramy rozwój społeczno-gospodarczy Polski Misja i wartości BGK MISJA BGK Wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Wiosenny optymizm słabnie

Wiosenny optymizm słabnie PENGAB = 11. +1.9 6- Wiosenny optymizm słabnie Maj 1 Index Pengab / 7/ 9/ 11/ 1/ / / 7/ 9/ 11/ 1/ / / 7/ 9/ 11/ 1/6 /6 /6 7/6 9/6 11/6 1/7 /7 /7 7/7 9/7 11/7 1/8 /8 /8 7/8 9/8 11/8 1/9 /9 /9 7/9 9/9 11/9

Bardziej szczegółowo

Wybrane wyniki badań dotyczących perspektyw rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce do 2015 roku zrealizowanych przez IBnGR

Wybrane wyniki badań dotyczących perspektyw rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce do 2015 roku zrealizowanych przez IBnGR Wybrane wyniki badań dotyczących perspektyw rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce do 2015 roku zrealizowanych przez IBnGR Gdańsk, marzec 2013 Scenariusz rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r. wideokonferencja 13 sierpnia 2015 r. 1 2 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto 5 mln zł, zysk brutto 15 mln zł Wyniki Koszty Jakość Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Mikroprzedsiębiorczość w Polsce

Mikroprzedsiębiorczość w Polsce Mikroprzedsiębiorczość w Polsce Analizabarier rozwoju i dostępu do finansowania* Bd Badanie Fundacji jikronenberga przy Citi Handlowy we współpracy merytorycznej Microfinance Centre *cytowanie bez ograniczeń

Bardziej szczegółowo

Wspieranie eksportowej działalności MSP w Banku Gospodarstwa Krajowego

Wspieranie eksportowej działalności MSP w Banku Gospodarstwa Krajowego 2010 Wspieranie eksportowej działalności MSP w Banku Gospodarstwa Krajowego Jerzy Kurella Wiceprezes Zarządu Warszawa, 20 października 2010 BGK podstawowe informacje o Banku (1/2) Warszawa, 20 października

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Zielona Góra, 22 kwietnia 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Zielona Góra, 22 kwietnia 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Zielona Góra, 22 kwietnia 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6

Bardziej szczegółowo

Wyniki Banku BPH za I kw r.

Wyniki Banku BPH za I kw r. Wyniki Banku BPH za I kw. 2014 r. Koncentracja na sprzedaży kluczowych produktów 12 maja 2014 r. 12 maja 2014 r. Koncentracja na sprzedaży kluczowych produktów 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie

Bardziej szczegółowo

RAPORT: MMP a sposoby finansowania działalności w sytuacji zatorów płatniczych

RAPORT: MMP a sposoby finansowania działalności w sytuacji zatorów płatniczych RAPORT: MMP a sposoby finansowania działalności w sytuacji zatorów płatniczych Wyniki badania dotyczącego sposobów radzenia sobie z utratą płynności przez polskie mikro- i małe przedsiębiorstwa, udzielające

Bardziej szczegółowo

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego Zasady udzielania pożyczek i poręczeń finansowych z Funduszy Europejskich Agnieszka Karłowicz Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego Centrum Wspierania Biznesu Augustów

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015 19 marca 2012 roku / mln zł / / mln zł / wyniki podsumowanie Rozwój biznesu SEGMENT KORPORACYJNY Transakcje walutowe

Bardziej szczegółowo

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. Warszawa, dn. 30.06.2010 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. Warszawa, dn. 30.06.2010 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. Warszawa, dn. 30.06.2010 r. Wyniki BOŚ S.A. na tle konkurencji Zmiana 2009/2008 Wynik odsetkowy Wynik prowizyjny Suma bilansowa Zysk netto -18% -26% -16% -2% -32%

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Sopot, 13 marca 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910 wywiadów

Bardziej szczegółowo

Współpraca przedsiębiorstwa z bankiem [paradygmaty współpracy] dr Robert Zajkowski Zakład Bankowości

Współpraca przedsiębiorstwa z bankiem [paradygmaty współpracy] dr Robert Zajkowski Zakład Bankowości Współpraca przedsiębiorstwa z bankiem [paradygmaty współpracy] dr Robert Zajkowski Zakład Bankowości www.robert.zajkowski.umcs.lublin.pl robik@hektor.umcs.lublin.pl 1 Instrumenty finansowania przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Szczecin, 16 kwietnia 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Szczecin, 16 kwietnia 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Szczecin, 16 kwietnia 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910

Bardziej szczegółowo

POŻYCZKA WSPARCIE NA STARCIE

POŻYCZKA WSPARCIE NA STARCIE POŻYCZKA WSPARCIE NA STARCIE PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Jelenia Góra, grudzień 2014 r. I. Pożyczki wsparcie na starcie - podjęcie działalności gospodarczej...

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Olsztyn, 24 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Olsztyn, 24 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Olsztyn, 24 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R.

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego (DBK 1) Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, W dniu 9 kwietnia r.

Bardziej szczegółowo

IX edycja, Warszawa Sala Notowañ GPW 12 grudnia 2013

IX edycja, Warszawa Sala Notowañ GPW 12 grudnia 2013 Patronat Honorowy IX edycja, Warszawa Sala Notowañ GPW 12 grudnia 2013 Wspó³organizatorzy R PROGRAM KONGRESU 12 grudnia 2013 09.00-09.30 Rejestracja 09.30-09.40 Otwarcie Kongresu Leszek Pawłowicz, Dyrektor

Bardziej szczegółowo

KSU - usługi dla firm i osób pragnących je założyć

KSU - usługi dla firm i osób pragnących je założyć KSU - usługi dla firm i osób pragnących je założyć Opracowano w CIiPKZ w Tarnowie na podstawie: 1 SPIS TREŚCI: KSU usługi dla firmy i osób pragnących je założyć O KSU 3 Rodzaje usług 4 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

w całości (97,1%) podmiotom sektora niefinansowego, nieznacznie powiększając w analizowanym okresie swój udział w tym segmencie rynku (o 1,1 pkt

w całości (97,1%) podmiotom sektora niefinansowego, nieznacznie powiększając w analizowanym okresie swój udział w tym segmencie rynku (o 1,1 pkt Wyniki finansowe banków w 2008 r. [1] Warszawa, 2009.05.08 W końcu 2008 r. działalność prowadziło 70 banków komercyjnych (o 6 więcej niż rok wcześniej), w tym 60 z przewagą kapitału zagranicznego lub całkowicie

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. KWIECIEŃ 2013 r.

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. KWIECIEŃ 2013 r. RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. KWIECIEŃ 2013 r. Białystok, 13 maj 2013 r. 1 z 6 Spis treści: 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie mogą mieć

Bardziej szczegółowo

Gwarancje i poręczenia BGK wspierające rozwój przedsiębiorczości na szczeblu regionalnym. Centrum Poręczeń i Gwarancji Warszawa, 2012 r.

Gwarancje i poręczenia BGK wspierające rozwój przedsiębiorczości na szczeblu regionalnym. Centrum Poręczeń i Gwarancji Warszawa, 2012 r. Gwarancje i poręczenia BGK wspierające rozwój przedsiębiorczości na szczeblu regionalnym Centrum Poręczeń i Gwarancji Warszawa, 2012 r. Oferta Banku Gospodarstwa Krajowego dla Przedsiębiorców, Fundacji

Bardziej szczegółowo

Raport BIG - specjalny dodatek. Kobiecy punkt widzenia

Raport BIG - specjalny dodatek. Kobiecy punkt widzenia Raport BIG - specjalny dodatek Kobiecy punkt widzenia Wstęp Szanowni Państwo, Przedstawiamy specjalny dodatek do. edycji Raportu BIG o nastrojach wśród polskich przedsiębiorców, jest on poświęcony opiniom

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Wrocław, 9 kwietnia 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Wrocław, 9 kwietnia 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Wrocław, 9 kwietnia 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Obecnie 7 największych banków udziela 92 proc. wszystkich kredytów unijnych.

Obecnie 7 największych banków udziela 92 proc. wszystkich kredytów unijnych. Obecnie 7 największych banków udziela 92 proc. wszystkich kredytów unijnych. ING Bank Śląski jest najbardziej aktywnym bankiem na rynku kredytów unijnych - wynika z badań Instytutu Badań nad Gospodarką

Bardziej szczegółowo

KRYZYS - GOSPODARKA SPOŁECZEŃSTWO

KRYZYS - GOSPODARKA SPOŁECZEŃSTWO KRYZYS - GOSPODARKA SPOŁECZEŃSTWO Sławomir Żygowski I Wiceprezes Zarządu ds. bankowości korporacyjnej Nordea Bank Polska S.A. SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM W POLSCE UWARUNKOWANIA KRYZYSU Wina banków? Globalna

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

Czynniki sukcesu przy transakcjach fuzji i przejęć. Rynki Kapitałowe

Czynniki sukcesu przy transakcjach fuzji i przejęć. Rynki Kapitałowe Czynniki sukcesu przy transakcjach fuzji i przejęć Rynki Kapitałowe Warszawa, 24 września 2008 1 A. Bankowość Inwestycyjna BZWBK Obszar Rynków Kapitałowych B. Wybrane aspekty badania C. Wnioski i rekomendacje

Bardziej szczegółowo