Wspólna wizytówka Grupy BPS i Banku BPS w Internecie. Magazyn Grupy BPS. str. 7 Z MŚP na dobre i na złe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wspólna wizytówka Grupy BPS i Banku BPS w Internecie. Magazyn Grupy BPS. str. 7 Z MŚP na dobre i na złe"

Transkrypt

1 Przed nami wiele pracy rozmowa z Prezes KZBS str. 22 Wspólna wizytówka Grupy BPS i Banku BPS w Internecie str. 28 Konkursy w programie TalentowiSKO wystartowały str. 26 Magazyn Grupy BPS str. 7 Z MŚP na dobre i na złe Rozmawiamy z Aliną Rakowską, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Cieszynie ISSN Nr 10/2013 PAŹDZIERNIK

2 2 10/2013 BANK WSPÓLNYCH SIŁ

3 Spis treści: TEMAT NUMERU 4 Rozwój gospodarki w rękach małych firm ROZMOWA BWS 7 22 AKTUALNOŚCI Z MŚP na dobre i na złe Przed nami wiele pracy Banki spółdzielcze dobry partner dla MŚP Poszukiwania systemowych rozwiązań Przyszłość informatyki w Zrzeszeniu BPS: jedność i lokalność E-nauka dla pracownika Konkursy w programie TalentowiSKO wystartowały Wspólna wizytówka w Internecie Nowe zabezpieczenia w polskich banknotach Prezes Mironczuk na lubuskiej Gali biznesu Łucznik ze wsparciem Banku Spółdzielczego w Tworogu 115 lat Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej Od Hexa Banku dla pierwszoklasistów Teatr z Bukowiny Łąckie bankomaty drive pierwsze w Polsce BS w Tworogu otrzymał nagrodę Dąb Biznesu Ambasador w PS Banku Modernizacja Roku 2012 Banku Spółdzielczego w Miliczu Hexa Bank pomógł kupić fortepian Dożynki z Bankiem Spółdzielczym w Skoczowie Warmiński Bank na rajdzie Najlepszy produkt lata 2013 rodem z Namysłowa Rajd Rowerowy z Bankiem Spółdzielczym w Miliczu Tramwaj wodny Vistula w Wyszogrodzie Bank Spółdzielczy w Zgierzu sponsorem pikniku Razem bezpiecznie, również na drodze 100 lat Banku Spółdzielczego w Łańcucie GBS Bank na Lubuskim Święcie Chleba Banki razem na dożynkach NASZA GRUPA 32 Reklama TV materiały promocyjne do wykorzystania w placówkach EDUKACJA 33 Bankowiec wzbudzający zaufanie SUKCES Z BANKIEM SPÓŁDZIELCZYM 35 Duży może więcej nawet gdy współpracuje z małym NASZE BANKI PRAWO 49 Biura informacji gospodarczej a tajemnica bankowa ROZWÓJ Zapraszamy do projektu Emisariusz Zmian Nie zlecaj deleguj! KWESTIONARIUSZ 53 Adam Jaroszyński Nadsański Bank Spółdzielczy w Warszawie WBS także na Targówku Placówka Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu-Zdroju MEDIA O NAS 54 Media o nas Kontakt z redakcją: 10/2013 BANK WSPÓLNYCH SIŁ 3

4 TEMAT NUMERU Rozwój gospodarki w rękach małych firm Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) są solą polskiej i europejskiej gospodarki. Według danych GUS za 2011 rok, w Polsce jest ich 1,78 mln, z czego 99% stanowią małe firmy. Wytwarzają one ponad połowę PKB i zatrudniają 70% wszystkich pracujących w sektorze MŚP. Tworzą i utrzymują ok. 8 mln miejsc pracy. Działają przede wszystkim w handlu i usługach, budownictwie i przetwórstwie przemysłowym. Prawie 2/3 podmiotów sektora MŚP działa na rynku nieprzerwanie ponad pięć lat. Czynią to mimo recesji, pogarszających się warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Coraz większa ilość nakazów, zakazów, kontroli i innych form ingerencji państwa w działanie tego najmniejszego organizmu gospodarczego powoduje, że Polska znajduje się na dalekim, 75. miejscu w rankingu wolności gospodarczej na świecie. Większość, bo 92% wszystkich małych i średnich przedsiębiorstw, są to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Pozostałą część stanowią spółki i jednostki bez osobowości prawnej. Chociaż wkład sektora MŚP do gospodarki narodowej w Polsce jest znaczący, to jest jednak mniejszy niż w wysoko rozwiniętych krajach europejskich. Według danych Komisji Europejskiej polska gospodarka zajmuje pod tym względem 6. miejsce w Unii Europejskiej. W sektorze MŚP nie jest łatwo Analizy, w tym Ministerstwa Gospodarki, wykazują, że firmom sektora MŚP w Polsce działa się bardzo trudno, a ich sytuacja pogarsza się od 2011 r. Przede wszystkim brakuje kapitału. Spada poziom i tak niewielkich inwestycji. Jest to skutek recesji i wynikającej z niej restrykcyjnej polityki banków w zakresie dostępu do kapitału, zwłaszcza dla firm, które mają problem z zabezpieczeniami, a także dla firm nowo powstałych, działających krócej niż trzy lata. Całkowicie też zawiodły istniejące mechanizmy pożyczkowo-gwarancyjne oparte na środkach pochodzących ze źródeł unijnych, a przeznaczonych na wsparcie MŚP. Na przykład na Mazowszu udzielono przez minionych kilka lat mniej niż 100 poręczeń i gwarancji pozwalających firmie otrzymać kredyt. Mniej niż 100, czyli prawie nic, w porównaniu do liczby MŚP działających i próbujących przetrwać na tym terenie. Na marginesie zresztą rodzi się pytanie o koszty działania tych instytucji. Prawdopodobnie istotnie przewyższają one wartość udzielonych gwarancji. A więc powtórzmy: istniejący system wsparcia MŚP oparty na redystrybucji środków unijnych jest nieskuteczny. Słaby, kosztochłonny. Sytuacja jest więc trudna i ma niestety tendencję do pogarszania się. Wie o tym każdy mikro i mały przedsiębiorca. W tym środowisku panuje zresztą powiedzenie: Umiesz liczyć do dwóch, to licz na siebie i na siebie. W skali makro jest to jednak zjawisko groźne dla całej gospodarki. Wymaga starannej analizy i szukania rozwiązań odwracających złe tendencje. Banki spółdzielcze mają podstawy, by uczestniczyć w tym poszukiwaniu. Banki spółdzielcze naturalni partnerzy MŚP Zrozumienie sytuacji sektora tak znaczącego dla gospodarki otwiera przed bankowością spółdzielczą interesujący obszar. Istnieje bowiem wiele podobieństw w sposobie działania tych dwóch sektorów. Mikro i małe firmy ze swej natury działają lokalnie, a więc na obszarach znanych bankom spółdzielczym. Banki spółdzielcze odróżniają się od komercyjnych m.in. tym, że mają większą zdolność oceny ryzyka finansowania podmiotu, który działa na ich terenie. Mają lub mogą mieć, jeśli PONAD 2/3 MAŁYCH FIRM NIE ZMIENIŁO SWOJEGO BANKU PODSTAWOWEGO OD POCZĄTKU DZIAŁALNOŚCI. GŁÓWNĄ PRZYCZYNĄ JEST OBAWA PRZED BIURO- KRATYCZNYMI UCIĄŻLIWOŚCIAMI ZWIĄZA- NYMI Z EWENTUALNĄ ZMIANĄ tylko zechcą, unikalną wiedzę wynikającą nie tylko z analizy dokumentacji, ale także z ogólnej, środowiskowej znajomości pozycji przedsiębiorcy jego aktywności, uczciwości i zdolności do prowadzenia działalności gospodarczej. Relatywnie łatwiej więc, niż banki komercyjne, mogą wchodzić z nim w dialog, a nawet służyć poradą. Patrząc z tej perspektywy, wydaje się, że warto szukać obszarów współpracy. Może nawet o charakterze szerszym niż dwustronne relacje typu kredytobiorca- -kredytodawca. Można szukać rozwiązań dodatkowych poprzez angażowanie się we współpracę z władzami gmin. Gminy mają obowiązek dbania o rozwój gospodarczy swojego obszaru, angażowania się w lokalne fundusze pożyczkowe i gwarancyjne. Aktualnie na ogół tego nie czynią. Nie wiedzą jak. Gdyby we współpracy z bankami spółdzielczymi przyjęły program wsparcia lokalnego biznesu oparty na rozeznaniu jego realnych potrzeb, mogłyby zwiększyć bezpieczeństwo działalności gospodarczej MŚP na terenie gminy i regionu oraz zdolność korzystania z finansowania działalności ze źródeł bankowych. Wzajemność interesów jest oczywista. Wzrost aktywności MŚP na danym terenie przynosi większe wpływy z lokalnych podatków. Korzyści są oczywiste dla wszystkich. Warto więc być może zastanowić się nad rozwijaniem przez banki spółdzielcze systemów doradztwa dla MŚP, a także usług księgowych powiązanych z prowadzeniem konta. Kierunek wydaje się tym bardziej ciekawy, że w nadchodzącej perspek- 4 10/2013 BANK WSPÓLNYCH SIŁ

5 TEMAT NUMERU Mali i średni przedsiębiorcy to ważni partnerzy dla banków spółdzielczych. fot. Shutterstock tywie finansowej UE, w której Polska otrzyma niemałe środki przeznaczone na rozwój przedsiębiorczości, większy nacisk położony zostanie na wsparcie działalności gospodarczej MŚP poprzez szersze zastosowanie instrumentów zwrotnych (preferencyjne kredyty, pożyczki, gwarancje itp.) niż dotacyjnych. Adresatami potencjalnymi beneficjentami będzie grupa przedsiębiorców ulokowanych na terenie naturalnej aktywności banków spółdzielczych. Jeżeli np. tylko połowa aktywnych MŚP powiedzmy 1 milion podmiotów zechce aplikować o środki na rozwój rzędu 10 tys. euro, tj. ok. 50 tys. zł, to w skali makro zapotrzebowanie na akcję kredytowo-gwarancyjną wyniesie 50 mld zł. Jak być operatorem tych środków? Inwestycje z kredytu Z raportów o sytuacji mikro i małych firm wynika, że trzy czwarte firm tego sektora w Polsce opiera swoją działalność na środkach własnych. Tylko 15% deklaruje, że wykorzystuje także zewnętrzne źródła finansowania, w tym kredyty i pożyczki. W konsekwencji inwestycje realizowane przez MŚP są niewielkie. Blisko 30% mikro i małych firm inwestuje rocznie mniej niż 10 tys. zł. Tylko ok. 50% lokuje w swój rozwój kwoty większe, nieprzekraczające jednak 100 tys. zł. Jedynie niewielka grupa firm, których jest ok. 5%, inwestuje więcej niż 500 tys. zł. Tempo przyrostu inwestycji MŚP, jak wynika z raportu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, jest niższe niż tempo inwestycji w dużych firmach. Taki poziom inwestycji i dynamika ich wzrostu odzwierciedla trudności w dostępie małych firm do kapitału. Firmy wskazały na pogorszenie się w minionych latach dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania, takich jak: kredyty, leasing czy środki unijne. Wyniki badań są podobne we wszystkich województwach i branżach. Sektor MŚP charakteryzuje się niską innowacyjnością i z coraz większym trudem utrzymuje swoją konkurencyjność. Także przewidywania firm sektora MŚP w zakresie kształtowania się koniunktury na ich Wykres 1. Najczęściej wymieniane banki podstawowe zestawienie porównawcze ( ) Źródło: CBM Indicator i Warszawski Instytut Bankowości. Raport: Małe firmy o usługach bankowych. Marzec br. 10/2013 BANK WSPÓLNYCH SIŁ 5

6 TEMAT NUMERU produkty i usługi nie są optymistyczne. Wprawdzie prawie połowa spodziewa się koniunktury przeciętnej, ale blisko 36% przewiduje regres. Szanse na rozwój i wzrost widzi jedynie ok. 15% badanych. Dobre trzecie miejsce W raporcie firmy CBM Indicator i Warszawskiego Instytutu Bankowości zatytułowanym Małe firmy o usługach bankowych (marzec br.) badano firmy mające obroty mniejsze niż 3,6 mln zł rocznie. Pytano je o rozpoznawalność banków, rozmiar współpracy z bankami, ofertową aktywność banków wobec sektora MŚP, poziom wykorzystania i popyt na produkty oraz usługi bankowe, kierunki lokowania wolnych środków oraz poziom zadowolenia ze współpracy z bankiem. Ocenie poddano także opinie o wszystkich bankach, w tym także bankach spółdzielczych. Oddzielnym fragmentem badań było zebranie opinii małych firm o dostępności kredytów, a także analiza okoliczności skorzystania z pomocy banku przy pozyskiwaniu środków z funduszy europejskich. W pierwszej dziesiątce rozpoznawalności znalazły się banki: PKO BP, Pekao SA, ING oraz banki spółdzielcze. Jako bank podstawowy, a więc ten, z którym współpraca ma największe znaczenie, respondenci wskazali 34 różne banki. Banki spółdzielcze zostały Wykres 2. Czynniki decydujące o wyborze banku wymienione na trzecim miejscu, po PKO BP i Pekao SA. To silny atut do wykorzystania w staraniach o nowych klientów. Znakomita większość małych firm współpracuje tylko z jednym bankiem. Jedynie co piąta badana firma ma rachunek dodatkowy w innych bankach. Najczęściej są to: PKO BP, WBK oraz ING. Pytane o to, na który bank podstawowy wymieniliby swój obecny bank, małe firmy wskazują PKO BP, ING, Pekao SA, BZ WBK, Alior i Millenium. Brak w tych wskazaniach istotnej pozycji banków spółdzielczych. W świetle cytowanych badań, przeszło dwie trzecie małych firm nie zmieniło swojego banku podstawowego od początku działalności. Główną przyczyną trwania w banku, w którym rozpoczynało się działalność, jest obawa przed biurokratycznymi uciążliwościami związanymi z ewentualną zmianą. Mali przedsiębiorcy pracują dużo i ciężko. Cenią i optymalizują swój czas poświęcany firmie, przeznaczają na pracę więcej czasu, niżby wynikało to z kodeksu pracy. W codziennej działalności muszą pokonywać wiele biurokratycznych trudności, które funduje im państwo, unikać różnego rodzaju nieproduktywnych aktywności. Może więc warto, by banki spółdzielcze rozważyły zachęcenie małych firm do migracji do siebie, pomagając np. w prowadzeniu księgowości. Trzeba przy tym pamiętać, że mali przedsiębiorcy kierują się przede wszystkim kryterium kosztowym. Zachęcić ofertą obsługi bankowej Korzystanie z kredytu w rachunku bieżącym deklaruje ok. 40% firm. To mniej niż wskazują badania prowadzone w latach poprzednich. Z kredytami obrotowymi i inwestycyjnymi jest jeszcze gorzej. Zaledwie ok. 12% zainteresowanych. Zamiar sięgania po takie kredyty w 2013 r. i dalszej przyszłości deklaruje mniejsza o ponad połowę liczba firm. Spadek jest więc dramatyczny. Oznacza to, że dwie trzecie badanych firm deklaruje brak planów inwestycyjnych na kolejne lata. Wynika to także z oceny, iż spodziewają się one niższych zysków niż w latach poprzednich. Przyczyną jest także uciążliwość w relacjach z bankami, stały wzrost kosztów usług bankowych i biurokracja. A zatem do zmiany banku podstawowego mogłaby zachęcić przedsiębiorców stosowna oferta w zakresie stałych kosztów obsługi bankowej. Ponad 80% badanych firm nie korzystała ze wsparcia ze środków unijnych. Jest to ciekawy przyczynek do dyskusji nad sposobem zarządzania funduszami w nadchodzącej perspektywie budżetowej UE. Banki spółdzielcze jawią się jako unikalny kanał dystrybucji środków unijnych do firm sektora MŚP. Są bowiem najbliżej nich. Mają najlepsze rozpoznanie i zdolności do elastycznego proponowania dobrze dobranych produktów. Rozpoznawalność banków spółdzielczych przez małe i średnie przedsiębiorstwa, ich bliskie relacje, działalność na podobnym geograficznie obszarze, tworzą przesłanki dla wzrostu znaczenia banków spółdzielczych w stymulowaniu rozwoju sektora MŚP, a w konsekwencji całej gospodarki narodowej. Źródło: CBM Indicator i Warszawski Instytut Bankowości. Raport: Małe firmy o usługach bankowych. Marzec br. Marek Nowakowski Ekspert ds. MŚP 6 10/2013 BANK WSPÓLNYCH SIŁ

7 ROZMOWA BWS Z MŚP na dobre i na złe Bank Spółdzielczy w Cieszynie jest jednym z tych banków, które dobrze poradziły sobie w kryzysie. Choć w tym roku wyniki finansowe wielu banków są gorsze, Bank Spółdzielczy w Cieszynie cały czas rozwija akcję kredytową. Przede wszystkim rośnie liczba kredytów udzielonych przedsiębiorcom, mimo że w obecnej sytuacji małe firmy ciągle nie są zainteresowane korzystaniem z bankowych pożyczek. Rozmowa z Aliną Rakowską Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Cieszynie Igor Morye: Mniej firm niż w latach ubiegłych deklaruje, że weźmie kredyt w rachunku bieżącym. Z kredytami obrotowymi i inwestycyjnymi jest jeszcze gorzej. Przyczyną może być kryzys, a co za tym idzie obniżona zdolność kredytowa firm. Co można zrobić? Alina Rakowska: Obecnie koszty finansowe dla firm są niższe z uwagi na znaczące obniżki referencyjnych stóp procentowych, co przekłada się na wysokość rynkowych stawek pieniężnych takich jak WIBOR, od których jest uzależnione oprocentowanie większości udzielanych kredytów na cele gospodarcze. Wydaje się, że panują sprzyjające warunki do zaciągania kredytów, jednakże przedsiębiorcy z pewnymi obawami patrzą na sytuację gospodarczą naszego kraju i na możliwości rozwoju własnych firm, wobec czego ograniczają się w zaciąganiu kolejnych zobowiązań kredytowych czy to obrotowych, czy też inwestycyjnych. Pewnym rozwiązaniem jest stosowanie gwarancji de minimis BGK, które stanowią odpowiedź rządu na spowolnienie gospodarcze i pogarszającą się sytuację na rynku kredytów. W naszym Banku oferujemy to rozwiązanie, ale nie jest to propozycja dla wszystkich klientów, wobec czego nie znalazło u nas powszechnego zastosowania. Jakie jeszcze rozwiązania proponują Państwo klientom? Tym, którzy mają kłopoty wynikające ze spadku przychodów, proponujemy kredyty obrotowe na poprawę płynności, również z poręczeniem Alina Rakowska, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Cieszynie od 2002 roku. Do bankowości spółdzielczej przeszła z Górnośląskiego Banku Gospodarczego S.A. (obecnie Getin Bank), w którym była dyrektor oddziału. Ukończyła Wydział Prawa na Uniwersytecie Śląskim. fot. Bartek Barczyk/BWS BGK. W trudniejszych sytuacjach możemy przystąpić do restrukturyzacji zadłużenia, zmiany warunków spłaty, np. wydłużenia okresu kredytowania. W przypadku przedsiębiorców, którzy posiadają kredyty niedostosowane do swoich możliwości finansowych (przez banki komercyjne powszechnie stosowana jest praktyka finansowania kredytem krótkoterminowym inwestycji klientów z sektora MŚP), proponujemy konsolidację tych kredytów, refinansowanie zakończonych inwestycji. Staramy się dobrać korzystny kredyt dla klienta, oczywiście z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie standardów. Przedsiębiorcom pomaga poprawiająca się powoli sytuacja gospodarcza? Klientów naszego Banku, czyli lokalnych przedsiębiorców, nie ominął kryzys i dzisiaj nie można jeszcze zauważyć znacznego ożywienia gospodarczego. Ostatnio pojawiły się jednak sygnały o poprawie wyników oraz wzroście zamówień wśród firm produkujących na rynki niemiecki i skandynawski. Czy sygnały docierające do nas z niektórych sektorów gospodarki mają jakiś wpływ na poprawę sytuacji banków spółdzielczych? Zupełnie nie. Bieżący rok jest dla banków spółdzielczych zdecydowanie trudniejszy, o czym mówi głośno KNF. Wyniki finansowe naszego Banku są także gorsze niż w analogicznym okresie minionego roku. W realiach tak niskich stóp procentowych jeszcze nie działaliśmy, musimy się więc dostosować do zmienionych warunków makroekonomicznych. 10/2013 BANK WSPÓLNYCH SIŁ 7

8 ROZMOWA BWS Jakie są główne przeszkody dla przedsiębiorców w korzystaniu z produktów oferowanych przez banki spółdzielcze? Sądzę, że główną przeszkodę stanowi stereotypowe myślenie przekładające się na brak właściwego postrzegania bankowości spółdzielczej. Wynika to z braku wiedzy o funkcjonowaniu tego sektora, jego niewątpliwych zaletach oraz ofercie produktowej. Dlatego od wielu lat prowadzimy działania reklamowe i promocyjne wskazujące na to, że nasz Bank Spółdzielczy jest bankiem przyjaznym przedsiębiorcy i potrafi sprostać wymaganiom klienta lepiej niż bank komercyjny. Mimo tego czasami spotykam się z sytuacją, że ktoś jest zaskoczony, słysząc, iż bank spółdzielczy współpracuje również z przedsiębiorcami. Z roku na rok rośnie nam rzesza zadowolonych klientów, którzy są naszymi ambasadorami w lokalnym środowisku biznesu, a jak wiemy najlepszą rekomendacją banku jest opinia zadowolonego klienta. Jakie problemy mogą pojawić się przy obsłudze szybko rozwijających się firm z sektora MŚP? Pewną barierą dla dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstw, które tworzą nowe oddziały swoich firm, może być ograniczona terytorialnie liczba placówek obsługującego banku spółdzielczego. Aby obsłużyć kasowo klientów otwierających swoje placówki na terenie działania innego banku spółdzielczego, zawieramy umowy o zastępczą obsługę kasową z lokalnym BS-em. Nie zdarzyło się, aby zarząd któregoś banku spółdzielczego odmówił nam zawarcia takich umów albo stwarzał problemy w zastępczej obsłudze naszego klienta. Również potrzeby kredytowe dynamicznie rozwijającego się klienta czasem rosną szybciej niż kapitały banku spółdzielczego, co przekłada się na wysokość maksymalnego zaangażowania kredytowego banku wobec jednego klienta lub grupy klientów. W takich przypadkach dobrym rozwiązaniem są konsorcja kredytowe z innymi bankami spółdzielczymi lub bankiem zrzeszającym. Jak w ostatnich latach wygląda współpraca Banku Spółdzielczego w Cieszynie z MŚP? Nasz Bank od wielu lat współpracuje z sektorem przedsiębiorstw, oczywiście współpracuje również z sektorem rolno- -spożywczym, rolnikami, którzy są z bankiem spółdzielczym kojarzeni od zawsze. Bank oferuje kredyty obrotowe, płatnicze, w rachunku bieżącym, kredyty inwestycyjne, a klienci współpracujący z Bankiem mogą korzystać z gwarancji. Prowadzone są rachunki bieżące, pomocnicze, zarówno w złotówkach, jak i w kilku obcych walutach, realizowane są rozliczenia złotowe, walutowe. Klienci mają możliwość korzystania z rozwiązań bankowości internetowej. Doradcy klienta biznesowego regularnie uczestniczą w szkoleniach, aby zapewnić kompleksową obsługę i doradztwo i dobrać właściwe dla firm finansowanie. Naszych klientów traktujemy indywidualnie. Staramy się budować trwałą, wieloletnią współpracę opartą na wzajemnym zaufaniu. Taka polityka spowodowała, że w ostatnich latach pozyskaliśmy do współpracy wielu przedsiębiorców z regionu cieszyńskiego. Wielu klientów przyznało wtedy, że jesteśmy Bankiem nie tylko na dobre, ale też na trudne, niepewne czasy. Prezes Alina Rakowska. W sali obsługi klienta, na tle zdjęcia starego Cieszyna. fot. Bartek Barczyk/BWS Potwierdzają to wyniki obrazujące skalę rozwoju Banku w odniesieniu do początku kryzysu finansowego w 2008 roku. W tym czasie wartość depozytów w Banku wzrosła prawie o 48%, wartość portfela kredytowego zwiększyła się o ponad 60%, a fundusze własne wzrosły aż o 69%. Bank jest więc silny i umacnia swoją pozycję, a to z kolei zwiększa jego bezpieczeństwo i daje możliwość dalszego rozwoju. W minionych latach angażowaliśmy się także w duże milionowe kredyty inwestycyjne, również w organizowanych konsorcjach kredytowych głównie z Bankiem BPS. Co skłoniło bank do finansowania klientów sektora MŚP? Bank Spółdzielczy w Cieszynie należy do tego sektora. Jego naturalnym partnerem są małe i średnie przedsiębiorstwa posiadające siedzibę na terenie działania Banku. Nasze kapitały są na takim poziomie, że możemy z większością naszych klientów współpracować samodzielnie od strony zaangażowania kredytowego. Z powodzeniem realizujemy zasadę, że lokalne pieniądze zbierane na cieszyńskim rynku w pierwszej kolejności finansują lokalne inicjatywy gospodarcze i społeczne. W strategii naszego Banku sektor MŚP jest wskazany jako jeden z głównych obszarów zainteresowania. Nasz Bank, podejmując decyzje o zakupach różnych produktów i usług dla własnych potrzeb, analizuje, czy dany produkt lub usługę mogą nam dostarczyć nasz klient bądź lokalna firma. Staramy się własnym przykładem promować rozsądny, ekonomiczny, lokalny patriotyzm. Wielu naszych 8 10/2013 BANK WSPÓLNYCH SIŁ

9 ROZMOWA BWS W BANKU KOMERCYJNYM UDZIELAJĄCY KREDYTU NIE PATRZY, CZY NIE WPĘDZA KLIENTA W KŁOPOTY. TACY KLIENCI TRAFIAJĄ CZĘSTO DO NAS I SĄ ZDUMIENI FACHOWYM DORADZTWEM, WSKAZANIEM POTENCJALNIE MOŻLIWYCH ROZWIĄZAŃ PROBLEMÓW klientów również podkreśla swój patriotyzm lokalny jako jedną z przesłanek współpracy z nami. Na zaangażowanie w sprawy gospodarcze regionu ma wpływ nasza bogata historia oraz misja sformułowana w okresie powstawania Banku, która brzmi: Służba narodowa na posterunku gospodarczym, bez rozróżniania czy to wyznań religijnych, czy stronnictw lub partyj politycznych, czy wreszcie warstw lub klas społecznych służba swemu społeczeństwu w potrzebie gospodarczej oto stanowisko przez Twórców i Przewodników tej instytucji ustanowione, oto kierunek działalności, jakiemu wierną pozostać ma ona obecnie i na przyszłość najdalszą. To wypis ze sprawozdania Towarzystwa Oszczędności i Zaliczek w Cieszynie z 7 września 1921 roku. Zakres usług świadczonych MŚP to jednak nie tylko proste kredytowanie klienta. Z całą pewnością nie ograniczamy się do prostego kredytowania, chociaż klienci chętnie korzystają z kredytów udzielanych według uproszczonej procedury kredytowania. Udzielamy także kredytów inwestycyjnych na skomplikowane inwestycje, w tym kredytów na finansowanie projektów objętych dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej. Klienci Banku z sektora MŚP mogą również uzyskać u nas gwarancje bankowe, tj. gwarancje dobrego wykonania umowy lub gwarancje przetargowe. Oprócz finansowania oferujemy przedsiębiorcom pełną obsługę depozytową, która obejmuje prowadzenie różnych rodzajów rachunków bieżących w wersji standardowej lub internetowej, a także rachunki lokat terminowych. Niskie stopy procentowe chyba nie wpływają dobrze na rentowność biznesu obsługi MŚP? Produktami generującymi największą część dochodów dla banków są produkty kredytowe, dlatego spółdzielczy sektor bankowy bardzo źle się czuje w środowisku niskich stóp procentowych, co potwierdzają dane finansowe opublikowane przez KNF. Sądzę, że w perspektywie najbliższych kilku lat oczekiwać należy zmiany struktury dochodów uzyskiwanych przez banki z tytułu obsługi MŚP, w tym przede wszystkim spadku znaczenia dochodu odsetkowego na rzecz wzrostu przychodów z tytułu prowizji lub z zakresu rozliczeń pieniężnych. Współpraca z segmentem MŚP nie jest rozpatrywana przez cieszyński Bank jedynie poprzez pryzmat maksymalizacji zysku. Rynkowy sukces Banku Spółdzielczego w Cieszynie wynika z budowania długofalowych relacji opartych na kom- pleksowej obsłudze finansowej swoich klientów. Owa dywersyfikacja źródeł dochodów przy racjonalnym zarządzaniu kosztami oraz poziomem ryzyka sprawia, że Bank jest bezpieczną instytucją finansową, która potrafi oferować bardzo atrakcyjny wachlarz usług skrojony na miarę potrzeb i oczekiwań coraz bardziej wymagających przedsiębiorców. Co jeszcze jest potrzebne, żeby zdobywać klientów z MŚP? Czego oczekuje się od banku? Bezawaryjnie funkcjonujących internetowych rachunków w dobrej czyli niskiej cenie. Prostych i przejrzystych procedur kredytowych oraz profesjonalnego doradztwa w zakresie finansowania przedsiębiorców, szczególnie w zakresie kredytów inwestycyjnych. Ważny jest sprawny i szybki proces decyzyjny w zakresie transakcji kredytowych oraz ewentualnych zmian w zawartych transakcjach. Umożliwianie klientowi negocjacji warunków cenowych, pewnej elastyczności i indywidualnego traktowania klienta, dostrzeganie jego potrzeb i problemów. Choć nasi klienci nie korzystają z tej możliwości często, to podkreślają, że duże znaczenie ma możliwość indywidualnej rozmowy z osobami decydującymi w banku, czego nie może swoim klientom zaoferować żaden bank komercyjny. Klienci doceniają również stabilność kadrową obsługujących ich pracowników. Czasem rozmowy o finansowaniu danego pomysłu lub projektu rozciągają się w czasie i sporym ułatwieniem dla przedsiębiorcy jest świadomość, że pracownik zna temat i możliwości finansowe firmy. Bank BPS może pomóc bankom spółdzielczym zwiększać skuteczność w pozyskiwaniu przedsiębiorców? Oczywiście, nasz Bank oczekuje konkretnych działań od banku zrzeszającego i wsparcia w pozyskiwaniu nowych klientów. Bez wątpienia potrzebna jest ogólnopolska kampania reklamowa wskazująca, że banki spółdzielcze to naturalny partner finansowy dla lokalnych i małych firm z sektora MŚP. Bardzo mnie cieszy ostatnia wspólna kampania reklamowa obu zrzeszeń, mająca na celu wzmacnianie marki bank spółdzielczy. Zmiany technologiczne postępują bardzo szybko. Liczymy, że uda się wdrożenie nowoczesnej bankowości internetowej w banku zrzeszającym, z czego będziemy mogli skorzystać. Interesuje nas ograniczenie dotychczasowych wysokich kosztów tej usługi. Nowoczesna bankowość elektroniczna może stanowić dodatkową zachętę do wybrania banku spółdzielczego na partnera finansowego. Kolejnym obszarem, w którym widzę rolę banku zrzeszającego, są propozycje nowych produktów dla sektora MŚP, które moglibyśmy bez większego 10/2013 BANK WSPÓLNYCH SIŁ 9

10 ROZMOWA BWS Alina Rakowska z pamiątkowymi Sprawozdaniami Towarzystwa Oszczędności i Zaliczek. fot. Bartek Barczyk/BWS nakładu pracy wdrożyć w naszym Banku. Staramy się inwestować w rozwój naszych pracowników, kierując ich na różne szkolenia, niezbędne w profesjonalnej obsłudze klienta. W obszarze szkolenia kadr banków spółdzielczych jest również miejsce dla banku zrzeszającego. Banki komercyjne niechętnie wspierają drobnych przedsiębiorców. Czy bankom spółdzielczym jest dzięki temu łatwiej wygrywać z konkurencją? Na rynku usług finansowych toczy się walka dosłownie o każdego klienta, również o drobnego przedsiębiorcę. Obserwujemy bardzo dużą aktywność dużych banków w celu pozyskania i obsłużenia drobnego przedsiębiorcy, nie zaobserwowałam niechęci do tego sektora ze strony banków komercyjnych, ale zauważalne jest inne podejście. Banki komercyjne drobnego przedsiębiorcę traktują najczęściej jako osobę fizyczną, jako konsumenta starającego się o kredyt. Ocenę zdolności kredytowej przeprowadzają w oparciu o modele scoringowe gdy klient wykazuje dochody, to zaoferują mu produkt, w którym się zmieści, według obowiązujących w banku procedur. W banku komercyjnym najważniejsza jest sprzedaż produktów kredytowych, bo z tego pracownicy są rozliczani. Przy udzielaniu kredytów na działalność gospodarczą nikt nie patrzy na to, czy oferując konkretny produkt, nie wpędza się klienta w kłopoty, które wystąpią np. za kilka lat. Znamy wiele przypadków, kiedy klientom finansowano inwestycje krótkoterminowymi kredytami obrotowymi, nie analizując struktury bilansu przedsiębiorcy, jego przepływów pieniężnych oraz innych wskaźników ekonomiczno-finansowych. Tacy klienci trafiają często do nas i są zdumieni fachowym doradztwem, wskazaniem potencjalnie możliwych rozwiązań problemów. Jakie inwestycje realizowali klienci Pani banku? Poprzez udzielanie kredytów Bank uczestniczył w finansowaniu wielu projektów inwestycyjnych realizowanych przez lokalnych przedsiębiorców oraz rolników. Projekty były związane z budową, rozbudową lub remontem siedziby firmy, wymianą parku maszynowego czy floty samochodowej. Były to inwestycje realizowane w różnych branżach, np. hotelarskiej, restauracyjnej, handlowej (np. budowa centrum logistycznego dla firmy zajmującej się handlem częściami zamiennymi do samochodów na rynki polski, czeski i słowacki), produkcyjnej (np. budowa siedziby i hal produkcyjnych dla wyrobu grilli oraz sanek skandynawskich), opieki zdrowotnej, rolniczej (np. budowa porodówki dla trzody chlewnej). W branży turystycznej ciekawa jest inwestycja w rozbudowę kempingu. Bank Spółdzielczy w Cieszynie kończy w tym roku 140 lat. Czego mu życzyć z tej okazji? Z okazji jubileuszu proszę życzyć Bankowi Spółdzielczemu w Cieszynie powiększania się grona zadowolonych klientów, których sytuacja finansowa i majątkowa korzystnie się rozwija, a także działalności przez kolejne 140 lat w warunkach rosnących obrotów, a małych kłopotów. Tego serdecznie Pani i Bankowi życzę. Igor Morye Dziennikarz 10 10/2013 BANK WSPÓLNYCH SIŁ

11 AKTUALNOŚCI Banki spółdzielcze dobry partner dla MŚP Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach oprócz przedsiębiorców gościł także przedstawicieli bankowości spółdzielczej. Bankowcy debatowali m.in. o problemach współpracy spółdzielczych instytucji finansowych z firmami. Wiele czasu poświęcili także dyskusji o tym, jak poprawić efektywność banków spółdzielczych w tym zakresie. Tytuł jednego z paneli Kongresu brzmiał: Banki spółdzielcze partnerem finansowym małych i średnich przedsiębiorstw. Jego uczestnikami byli Alina Rakowska, Prezes Banku Spółdzielczego w Cieszynie, Marcin Kołtun, Dyrektor Oddziału Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Katowicach. Józef Myrczek, Prezes Banku Spółdzielczego Silesia w Katowicach, Jerzy Woźniczko, Prezes Banku Spółdzielczego w Trzebnicy, oraz Tomasz Mironczuk, Prezes Banku BPS. Kryzys jest czy go nie ma? Na Forum Ekonomicznym w Krynicy Premier Donald Tusk odwołał kryzys zaczął prowadzący panel Paweł Czuryło, kierownik działu ekonomicznego Rzeczpospolitej. Premier wskazał dane mające świadczyć o tym, że następuje przyspieszenie w gospodarce. Tymczasem Czuryło pytał uczestników panelu, czy banki spółdzielcze dostrzegają poprawę sytuacji. Alina Rakowska, Prezes Banku Spółdzielczego w Cieszynie, potwierdziła, że w niektórych sektorach gospodarki widać pozytywne zmiany. Czy kryzys jest, czy go nie ma, to zależy od przedsiębiorcy i od tego, w jakim obszarze działa. Od przedstawiciela branży budowlanej, który działa na rynku niemieckim, usłyszałam, że wzrosła liczba zamówień, ale już szef firmy budowlanej o innym profilu narzeka, że tak źle jeszcze nie było. W bankowości sytuacja wygląda podobnie. Obniżka stóp procentowych uderzyła w banki, wyniki są niższe niż w latach ubiegłych. Ponieważ ostatnio dochodziło do upadłości przedsiębiorstw, a przepisy powodują pewien poślizg, w roku bieżącym musimy tworzyć rezerwy, więc będziemy nadal odczuwać kryzys tłumaczy Prezes Rakowska. Trwa kryzys permanentny twierdzi Jerzy Woźniczko, którego Bank oprócz małych i średnich przedsiębiorstw obsługuje także rolników. W takich warunkach muszą radzić sobie instytucje finansowe na Dolnym Śląsku. Nawet kiedy klienci banków będą już stawali na nogi, banki będą dopiero na etapie czyszczenia złych portfeli, które pozostaną po kryzysie, bo zauważalnie wzrosła liczba upadłości, a restrukturyzacje firm trwają mówi Prezes Woźniczko. Tomasz Mironczuk, Prezes Banku BPS, potwierdza, że prognozy ekonomistów wykazują lekki optymizm. Sytuacja w bankach spółdzielczych trochę się poprawia, bo banki coraz częściej przychodzą z inicjatywami finansowania lokalnego, co znaczy, że popyt na kredyty powoli rusza. Problemem pozostają stopy procentowe. Banki spółdzielcze nie potrafią, w odróżnieniu od komercyjnych, skutecznie działać w warunkach niskich stóp procentowych. Banki komercyjne stosują więcej trików na wyciąganie od klienta prowizji. Banki spółdzielcze przegrywają uczciwością, czasem swoją bezpretensjonalnością ekonomiczną, ale za to w długim horyzoncie procentują ich dobre relacje z klientami podkreśla Prezes Mironczuk. Antycyklicznie dla małych i średnich Według danych KNF finansowanie sektora MŚP przez sektor bankowy do września ub.r. (167 mld zł) rosło, ale od tego czasu praktycznie ustało. Najnowsze dane z lipca br. mówią, że w dalszym ciągu panuje stagnacja. Nie widać zwiększonego zapotrzebowania na kredyty w rachunku bieżącym podkreśla Józef Myrczek, Prezes Banku Spółdzielczego Silesia w Katowicach. Jednocześnie Prezes Myrczek dodaje, że lepiej jest w bankach spółdzielczych. KIEDY PRZYSZEDŁ KRYZYS, NAGLE W BANKACH KOMERCYJNYCH POJAWIŁY SIĘ PEWNEGO RODZAJU LIMITY NA BRANŻE. MY TAKIEGO LIMITU NIE STOSUJEMY. PRZYGLĄDAMY SIĘ NASZYM PRZEDSIĘBIORCOM INDYWIDUALNIE, PATRZYMY, W JAKI SPOSÓB PROWADZĄ BIZNES, I ROZMAWIAMY Z NIMI Banki spółdzielcze w Polsce i całej Europie działają trochę antycyklicznie. Kiedy nawet ograniczany jest dostęp do finansowania z innych źródeł, to finansowanie sektora MŚP przez banki spółdzielcze cały czas rośnie. Patrząc na Bank Spółdzielczy w Katowicach, finansujący kwotą ok. 250 mln zł sektor MŚP, widzimy pierwsze oznaki poprawy, ale ogólnie rzecz biorąc, obraz jest jeszcze ponury twierdzi Prezes Myrczek. Marcin Kołtun, Dyrektor Oddziału Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Katowicach, uważa, że wzrost finansowania przez banki spółdzielcze małych i średnich przedsiębiorstw wynika z bardziej przyjaznego niż w bankach komercyjnych nastawienia do przedsiębiorców. Jesteśmy bliżej klienta, staramy się wiedzieć o nim więcej i dostosować się do jego potrzeb. Z perspektywy Podkarpackiego Banku Spółdzielczego można powiedzieć, że kryzys był odczuwalny, natomiast ciągle notujemy wzrost w finansowaniu małych i średnich przedsiębiorstw. Wydaje się więc, że kryzys faktycznie powoli się kończy mówi Dyrektor Kołtun. 10/2013 BANK WSPÓLNYCH SIŁ 11

12 AKTUALNOŚCI Przedsiębiorcy i przedstawiciele banków spółdzielczych podczas panelu. fot. Bartek Barczyk/BWS Zrobić wspólnie biznes Aby trend wzrostowy w bankach spółdzielczych mógł zostać utrzymany, potrzebne są nie tylko dobre i dostępne produkty. Klienci oczekują także profesjonalnego doradztwa, indywidualnego podejścia, szybkości w podejmowaniu decyzji kredytowych. O to zadbała na swoim terenie Alina Rakowska. Bank, którym zarządza, przez ostatnie pięć lat pozyskał rzeszę klientów sektora małych i średnich przedsiębiorstw, którzy z różnych przyczyn nie uzyskali finansowania na swoje projekty w bankach komercyjnych. Jednym z przykładów jest firma z branży motoryzacyjnej, której odmówiono finansowania. BANKI SPÓŁDZIELCZE DZIAŁAJĄ ANTYCYKLICZNIE. KIEDY OGRANICZANY JEST DOSTĘP DO FINANSOWANIA Z INNYCH ŹRÓDEŁ, TO FINANSOWANIE SEKTORA MŚP PRZEZ BANKI SPÓŁDZIELCZE CAŁY CZAS ROŚNIE Kiedy przyszedł kryzys, nagle w bankach komercyjnych pojawiły się pewnego rodzaju limity na branże. My takiego limitu nie stosujemy. Przyglądamy się naszym przedsiębiorcom indywidualnie, patrzymy, w jaki sposób prowadzą biznes, i rozmawiamy z nimi. Jeśli da się jakiś biznes zrobić wspólnie, to go po prostu robimy mówi Prezes Rakowska. Jerzy Woźniczko dodaje, że banki spółdzielcze starają się też realizować coraz więcej projektów wychodzących naprzeciw oczekiwaniom małych i średnich przedsiębiorstw. Bank Spółdzielczy w Trzebnicy jest jednym z trzech banków z terenu Dolnego Śląska, który udziela pożyczek w ramach programu JEREMIE. Dla Prezesa Mironczuka istotne są działania, które mogą być zrealizowane przez banki wspólnie. Być może potrzeba więcej zsynchronizowanego grania o klienta? zastanawia się Tomasz Mironczuk. Banki to nie tylko instytucje, które udzielają kredytu, bank robi znacznie więcej, chociażby w zakresie rozrachunku. Nie jesteśmy postrzegani przez klientów jako oferent świadczący zsieciowane usługi, więc o to trzeba walczyć. W Polsce eksport rośnie, co świadczy o tym, że jesteśmy w stanie wybić się na tle Europy. Pytanie: jaką pozycję zajmują tutaj banki spółdzielcze? Musimy nauczyć się iść za naszym klientem wszędzie, gdziekolwiek on pójdzie. Mimo że banki spółdzielcze potrafią doskonale kredytować, to nie potrafią tak sprawnie jak banki komercyjne żonglować paletą produktową: kredyt, leasing, faktoring. To są trzy różne formy finansowania o innym profilu ryzyka, w których stosowaniu banki komercyjne doszły do lepszej od nas sprawności dodaje. Doradzać zagubionemu klientowi Cztery lata temu udział banków spółdzielczych w finansowaniu sektora MŚP wynosił zaledwie 7%, a obecnie zbliża się do 10%. Józef Myrczek uważa, że wzrost zależy nie tylko od produktów, ale od bliskich relacji z klientami. Dla małego lub średniego przedsiębiorcy w banku pojawiają się dwa rodzaje barier: bariera finansowa (koszt kredytu, prowizje, opłaty, oprocentowanie) i bariera mentalności organizacji. To bariera pozafinansowa. W wielu małych i średnich przedsiębiorstwach nie ma służb ekonomicznych czy ekspertów przygotowujących biznesplany. Tu jest miejsce na przewagę banków spółdzielczych w obsłudze klienta. My jesteśmy bliżej klienta, możemy mu doradzać. Jesteśmy też bardziej elastyczni, co rekompensuje często fakt, że nasze produkty są trochę droższe, bo przecież koszty przy mniejszej skali działania muszą być wyższe. Sukces podkreśla Prezes Myrczek zależy więc nie tylko od oferowanych aktualnie produktów, lecz także od otwarcia na rozszerzenie działania o obsługę aktywności klientów, także 12 10/2013 BANK WSPÓLNYCH SIŁ

13 AKTUALNOŚCI Od lewej: Jerzy Woźniczko, Prezes Banku Spółdzielczego w Trzebnicy, Marcin Kołtun, Dyrektor Oddziału PBS w Katowicach. fot. Bartek Barczyk/BWS tych współpracujących z zagranicą, o np. odpowiedni kurs wymiany walut, faktoring czy leasing. W tym kierunku idziemy. To, co chcielibyśmy państwu świadczyć, to usługi finansowe, ale z ludzką twarzą dodaje. Niekiedy tylko prosty produkt bankowy jest możliwy do zrozumienia dla małego i średniego przedsiębiorstwa twierdzi Marcin Kołtun, Dyrektor Oddziału w Katowicach Podkarpackiego Banku Spółdzielczego. Dlatego powinniśmy zająć się edukacją: uczyć, czym jest faktoring, leasing i jak wykorzystać inne źródła finansowania mówi. Żeby bank był cool Dla Marcina Kołtuna ważny jest także dalszy rozwój usług elektronicznych, umożliwiających klientom detalicznym, małym czy średnim przedsiębiorcom wykonywanie operacji bankowych w firmie czy w domu. Podkarpacki Bank Spółdzielczy, w którym pracuje Marcin Kołtun, jest pionierem w zakresie biometrii, ma bankomaty biometryczne, gdzie można wypłacić pieniądze, nie używając karty. Na problem z rozwijaniem usług dodatkowych przez małe banki zwrócił uwagę Prezes Jerzy Woźniczko, który chciałby zapewniać np. profesjonalne usługi doradcze swoim klientom. Mały bank nie ma możliwości kształcenia odpowiednich specjalistów, bo liczba zobowiązań nakładanych przez nadzorcę pochłania całe zasoby intelektualne, które powinno poświęcić się na rozwój działalności, doradztwo czy tworzenie większej liczby dodatkowych produktów martwi się Prezes Woźniczko. Ale na pewno trzeba się starać sprostać wymaganiom, które zrodziły się w kryzysie. Myślę, że musimy dojrzeć do sytuacji, w której banki spółdzielcze staną się cool. Jeżeli tak będzie, to nasz udział w rynku i jego obsłudze okaże się większy. Silniejsza będzie baza gospodarki, jaką stanowią małe i średnie przedsiębiorstwa dodaje. Co zrobić, żeby bankowość spółdzielcza była cool? Nie trzeba wielkich zmian, bo to tak jak ze starymi rowerami. Kiedyś młodzież nie chciała na nich jeździć, a teraz są modne odpowiedział Prezes Mironczuk. Banki dla najmłodszych O tym, co zrobić, żeby do banków spółdzielczych zaczęli przychodzić młodzi klienci, mówiła Alina Rakowska, która Tomasz Mironczuk, Prezes Banku BPS, Alina Rakowska, Prezes Banku Spółdzielczego w Cieszynie. fot. Bartek Barczyk/BWS stara się pokazywać młodzieży bank od atrakcyjnej strony i przybliżać jej idee spółdzielczości. Za pomocą konkursu Kurs na zysk Bank Spółdzielczy w Cieszynie pokazał młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, jak funkcjonuje nowoczesny bank. Żeby nauczyć oszczędzania najmłodszych, stworzył też rachunek Junior. Klienci Banku często podkreślają, że są lokalnymi patriotami i chętniej współpracują z bankami spółdzielczymi, okazując jednocześnie niechęć do dużych korporacji. Wiele banków oferuje konta dla juniorów czy studentów, ale ważniejsze jest uświadamianie, że bank spółdzielczy to nowoczesny bank, zapewnia łatwą obsługę konta i dostępność do środków zgadza się Jerzy Woźniczko. Tylko że małe banki spółdzielcze nie są w stanie oferować np. płatności przez telefon czy tablet, bo są to gadżety dla nich za drogie. Stać na nie tylko większe banki. Dlatego przyciąganie młodych ludzi do bankowości spółdzielczej stanowi głębszy problem. Młodzież trzeba zachęcać do działań na szerszą skalę nie tylko gadżetami, ale przede wszystkim ideą. Tymczasem banki spółdzielcze mogą mieć z tym kłopot, bo stawiają głównie na wartości historyczne, a nie na gadżety. W takim wypadku cenne staje się myślenie na pograniczu biznesu i reklamy, na co zwraca uwagę Józef Myrczek. Bank Spółdzielczy Silesia w Katowicach uruchomił specjalny kredyt dla wdów po górnikach i członków ich rodzin. To przykład produktu skierowanego do odpowiedniej grupy przedsiębiorców. Okazało się, że produkt ma spory odzew w środowisku górniczym opowiada Józef Myrczek. Edukacja dzieci, młodzieży czy dorosłych, zarówno na poziomie przedszkolnym, szkolnym, jak i uniwersyteckim, jest ważna. Dlatego zaczynamy od najmłodszych, chcemy wspierać działalność SKO. To ważny projekt, którego ostoją są banki spółdzielcze dodaje Prezes Mironczuk. Agnieszka Barbrich Departament Komunikacji Bank BPS S.A. 10/2013 BANK WSPÓLNYCH SIŁ 13

14 AKTUALNOŚCI Poszukiwania systemowych rozwiązań Tradycyjnie już w warszawskim hotelu Gromada obradowało Forum Liderów Banków Spółdzielczych, na które przybyło niemal 500 osób. Wypowiedzi i opinie czołowych reprezentantów resortów, regulatora i instytucji nadzorczych, Komisji Nadzoru Finansowego oraz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego dawały okazję do licznych pytań i wypowiedzi o polemicznym charakterze. Program tegorocznego spotkania dotyczył wyzwań, jakie przed bankami spółdzielczymi stawia nie tylko nowy ład regulacyjny, zarówno europejski, jak i krajowy, ale też procesy zachodzące na rynku, w obrębie sektora i w sferze gospodarki realnej oraz zachowania klientów. Bez wątpienia nową jakość stanowi konieczność funkcjonowania w środowisku niskich stóp procentowych. Kontrowersyjne unijne rozwiązania W imieniu organizatorów gości Forum przywitał Prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz, zaś z upoważnienia partnerów generalnych Mariusz Cholewa, Prezes Zarządu BIK S.A. Przedpołudniową sesję prezentacji pierwszego dnia Forum otworzył Piotr Piłat, Dyrektor Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego w Ministerstwie Finansów, który dokonał oceny w zakresie postępu prac nad dostosowaniem regulacyjnym sektora banków spółdzielczych do CRD, a w szczególności oszacował poprawę sumy bilansowej, wskaźników płynności i zarządzania ryzykiem. Mecenas Jerzy Bańka, Wiceprezes Zarządu ZBP, omówił stosowanie zasady proporcjonalności. Podkreślił, że zaprezentowane rekomendacje w głównej mierze sprowadzają się do tego, aby nie wdrażać rozwiązań, które ze względu na zakres i skalę regulacji nie tylko naruszałyby podmiotowość banku spółdzielczego jako struktury funkcjonującej lokalnie, lecz także eliminowałyby możliwość samodzielnego podejmowania decyzji w obszarze zarządzania ryzykiem, nakładając jednocześnie na bank dodatkowe wymogi w zakresie adekwatności kapitałowej i płynności, co nie ma uzasadnienia w naszych realiach. Wątpliwości budzą również oczekiwania, by równolegle ze świadczeniem na rzecz uporządkowanej upadłości wdrażać system ochrony instytucjonalnej. Ze względów systemowych są to alternatywne rozwiązania. Emocjonalną reakcję obecnych na sali wywołało oczekiwane wystąpienie Zastępcy Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Wojciecha Kwaśniaka, który odniósł się do prac wdrożeniowych nad Dyrektywą CRD IV i rozporządzeniem CRR. Czas, który pozostał na wypełnienie europejskich regulacji, należy wykorzystać efektywniej niż dotąd, a integracja i wzmocnienia sektora to jedyne sposoby na utrzymanie pozycji rynkowej i sprostanie wymogom konkurencji mówił Wojciech Kwaśniak. W odpowiedzi usłyszał, że brakuje formalnych i merytorycznych przesłanek do tak radykalnych rekomendacji i ocen, bo środowisko rozumie istotę i niezbędność wdrożenia rekomendowanych standardów i pracuje nad własnymi rozwiązaniami. Mają one wypełnić założenia i funkcje nowych regulacji, pozwalając zachować autonomię poszczególnych banków. Tak wypowiadali się Prezesi Banków Spółdzielczych w: Giżycku Tadeusz Tur, Ostrowi Mazowieckiej Od lewej: Maciej Obrębski, Wiceprezes Zarządu BS Poddębice, Bartosz Kublik, Prezes BS Ostrów Mazowiecka, Adam Dudek, Prezes BS Limanowa, Alicja Huczyńska, Prezes BS Koronowo, Tomasz Mironczuk, Prezes Banku BPS, Adam Skowroński, Wiceprezes SGB-Bank, Dariusz Twardowski, Dyrektor w KNF. fot. BWS 14 10/2013 BANK WSPÓLNYCH SIŁ

15 AKTUALNOŚCI Bartosz Kublik, Limanowej Adam Dudek. Natomiast Jerzy Błochowiak, Prezes Zarządu Pa-Co-Banku w Pabianicach, wskazywał, że banki spółdzielcze oczekują od regulatora życzliwej rady i wsparcia zmierzającego do wypracowania optymalnych rozwiązań oraz wynegocjowania z europejskim nadzorem możliwie długiego okresu wdrażania zmian, zgodnie z dynamiką i potrzebami rozwojowymi rodzimego rynku, a nie przez arbitralne narzucanie rozwiązań, które nie zawsze znajdują odniesienie do naszych realiów. Drogi rozwoju O dojrzałości środowiska i zrozumieniu procesów, jakim podlega rynek usług finansowych w Polsce, a w szczególności sektor bankowy, świadczy tytuł sesji: Konieczne zmiany regulacyjne w bankowości spółdzielczej korzyści i koszty dla sektora. Obecnie nikt już nie kwestionuje zasadności tych zmian, jednak otwarte pozostaje pytanie o ich cenę i możliwe korzyści. Tomasz Mironczuk, Prezes Zarządu Banku BPS i jednocześnie Przewodniczący Rady Związku Banków Polskich, w swoim wystąpieniu wskazał na postęp, jaki dokonał się w ostatnich miesiącach, kiedy to dyskusja z fazy emocji i uzasadnionych obaw przeszła do poszukiwania optymalnej drogi rozwoju. Prezes Banku BPS podkreślił potrzebę zachowania relacyjnego charakteru bankowości spółdzielczej. Budowa zaufania, rozpoznawalność marki, otwarcie na potrzeby klienta to atrybuty stanowiące fundament rozwoju. Nie ulega wątpliwości, że modernizacja kanałów komunikacji z klientem, wsparcie IT dla tradycyjnej bankowości transakcyjnej, przy jednoczesnym postępie w obszarze usług mobilnych stawiają nowe wymogi w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania ryzykiem i monitoringu mówił Prezes Mironczuk. Standaryzacja procedur i danych, w tym coraz wyższa jakość informatycznych narzędzi wsparcia biznesu i zarządzania, prowadzą do wniosku, że środowisko sprosta wyzwaniom regulacyjnym i rynkowym. Tomasz Mironczuk zwrócił uwagę na stopniowe ujednolicanie standardów w zakresie jakości danych, przy zachowaniu autonomii decyzyjnej w obrębie zrzeszonych banków. Proces ma charakter interaktywny. Wynikająca z optymalizacji kosztów synergia pozwala na większą efektywność również w zakresie komunikacji marketingowej. Przykładem jest właśnie zainicjowana kampania reklamowa w mediach realizowana przez oba Zrzeszenia. Bezpiecznie, bo bez ryzyka Podczas sesji poświęconej zarządzaniu ryzykiem w banku spółdzielczym poruszono kwestię wykorzystania potencjału baz danych w ramach Systemu Informacji BIK. Marcin Kot z Departamentu Rynku Bankowego BIK S.A. wskazał, że synergia wynika z poprawy jakości danych przekazywanych do systemu, przydatności oferowanych raportów do rozpoznania potrzeb i preferencji klienta oraz do budowy relacji, której trwały charakter opiera się na lojalności, wielostronnym charakterze świadczonych usług, od ROR-ów, przez kredytowanie, depozyty, biznes kartowy, po usługi bankowości internetowej etc. Kontynuacja i rozwinięcie tego tematu miały miejsce podczas panelu na temat optymalizacji ryzyka kredytowego i poprawy wolumenu portfela kredytowego. W dyskusji z udziałem reprezentantów banków spółdzielczych Grupa BPS miała silne przedstawicielstwo w osobach Izabeli Ochojskiej, Tomasz Mironczuk, Prezes Banku BPS, podczas wystąpienia na FLBS. fot. BWS Wiceprezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu-Zdroju, Janusza Matusza, Wiceprezesa Zarządu Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku, których z poziomu Zrzeszenia wspierał Robert Rodek, Dyrektor Zarządzania Ryzykiem Kredytowym w Banku BPS. Grono panelistów uzupełniał Zbigniew Bodzioch, Prezes Zarządu Krakowskiego Banku Spółdzielczego, współpracującego z BPS. Otwierając debatę, moderator przypomniał, że zaletą Bankowego Rejestru administrowanego w imieniu ZBP przez Centrum Prawa Bankowego i Informacji jest abonamentowy charakter opłaty z tytułu uczestnictwa. Sprawia to, że efekt skali rzutuje na koszty jego funkcjonowania, przekładając się wprost proporcjonalnie na wysokość składki od liczby interesariuszy. Tymczasem, jak wynika z sondy prowadzonej wśród banków spółdzielczych od marca br., aż 28% respondentów nie posiadało wiedzy na temat stałego poziomu opłaty z tytułu korzystania z zasobu informacyjnego Bankowego Rejestru, niezależnie od liczby pobranych raportów. Jednocześnie użytkownicy systemu w 96% udzielonych wypowiedzi potwierdzają fakt zmniejszania ryzyka po stronie banku. Rolę i znaczenie systemu odnotowuje Bank Gospodarstwa Krajowego, rekomendując bankom spółdzielczym, które podpisały umowę na udzielanie kredytów w ramach gwarancji de minimis, korzystanie z zasobu Bankowego Rejestru jako bazy referencyjnej niezbędnej do uczestnictwa w programie. Te obserwacje potwierdziła Izabela Ochojska, odwołując się do doświadczeń Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu-Zdroju, który od 2005 roku uczestniczy w systemie Bankowy Rejestr. Zbigniew Bodzioch, nawiązując do dorobku Banku, którym kieruje, odwołał się do potrzeby zharmonizowania rozwoju struktury organizacyjnej (KBS liczy obecnie 75 oddziałów) z wdrażanymi procedurami. Architektura bezpieczeństwa jest w tym względzie sprawą kluczową, 10/2013 BANK WSPÓLNYCH SIŁ 15

16 AKTUALNOŚCI zaś korzystanie z baz danych ma charakter komplementarny w odniesieniu do różnych obszarów zarządzania ryzykiem. Janusz Matusz przypomniał, że Podkarpacki Bank Spółdzielczy, wchodząc w finansowanie instytucji będącej znaczącym dla miasta i regionu pracodawcą, podjął wyzwanie, które wymagało wdrożenia nowych standardów, poczynając od narzędzi z obszaru IT, a na nowoczesnych modelach kończąc. Nowe rozwiązania zapewniają bezpieczniejsze zarządzanie danymi w sytuacji, gdy rozwój i złożoność rynku generują kolejne zagrożenia. Ich monitorowanie składające się na SWOZ System Wymiany Ostrzeżeń o Zagrożeniach pozwala na praktyczne podniesienie poziomu bezpieczeństwa. Jerzy Pruski, Prezes BFG. fot. BWS Wojciech Kwaśniak, Wiceprzewodniczący KNF. fot. BWS Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes ZBP. fot. BWS Z politykami o przyszłości Ostatnia sesja poświęcona była roli polskiej bankowości i perspektywom rozwojowym na przyszłość. Zapraszając panelistów: prof. Małgorzatę Zaleską, Członka Zarządu NBP, prof. Jerzego Pietrewicza, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Cezarego Olejniczaka, Posła SLD, i Piotra Piłata, Dyrektora z Ministerstwa Gospodarki, moderujący debatę Prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz postawił pytanie o stan obecny i perspektywy rozwoju sektora bankowego w Polsce. Jeśli chodzi o relację funduszy własnych do PKB, jesteśmy na jednym z ostatnich miejsc w Europie, a stosunek wartości udzielonych kredytów do PKB plasuje nas na drugim od końca bądź ostatnim miejscu. Jak w tym stanie rzeczy, w sytuacji, gdy suma udzielonych kredytów zamyka się w kwocie 900 mld zł wobec wartości krajowych depozytów rzędu 800 mld, planować rozwój sektora? Jak będzie wyglądał potencjał wzrostu gospodarki, która po roku 2020 nie będzie otrzymywała unijnego zasilania w takiej skali jak obecnie? Prof. Pietrewicz przypomniał, że siła naszej gospodarki i jej odporność na wstrząsy pozwalają na optymizm. Odpowiedzi wymaga pytanie o rolę banków w stymulowaniu skłonności rodaków do oszczędzania. Na razie sektor rozwija się w warunkach nadpłynności, co nie zawsze skłania do premiowania klienta. Podobnie banki spółdzielcze w sposób naturalny wspierają MŚP i start-upy, w czym też naśladują banki komercyjne. Potencjału upatruję w różnorodności i dywersyfikacji ścieżek rozwoju konkludował. Prof. Małgorzata Zaleska wskazała, że wiele procesów, czego przejawem jest przyjęcie dyrektywy CRD IV, ma wymiar europejski i niezależnie od skutków tej regulacji, przyjdzie się zmierzyć z wynikającymi z tego faktu wymogami. Ujednolicenie standardów, zwłaszcza w zakresie zarządzania ryzykiem, stworzenie mechanizmów kontroli na poziomie grupy, w zamian za wsparcie płynności, to warunek przyjęcia rozwiązań w ramach IPS. Jeśli chodzi o sektor bankowy, odpowiedzi wymaga pytanie o skalę wzrostu instytucji, tak by nie oderwały się od fundamentów, przez co zaczęłyby żyć własnym życiem. Poseł Cezary Olejniczak przedstawił punkt widzenia nie tylko polityka, ale też rolnika i udziałowca Banku Ziemi Łowickiej. Polemizując z tezą Wiceministra Gospodarki, przypomniał, że kredyty z dopłatami ARiMR to domena banków spółdzielczych, zatem teza o naśladownictwie komercji nie znajduje potwierdzenia w praktyce. Co do postulatów w zakresie ładu regulacyjnego, wskazał na konieczność stabilizowania rozwiązań prawnych oraz implementowania unijnych rozstrzygnięć w sposób funkcjonalny w polskich realiach. Ta ostatnia kwestia zależy od urzędników naszej administracji /2013 BANK WSPÓLNYCH SIŁ

17 AKTUALNOŚCI Priorytetem efektywność Kolejny dzień prezentacji, paneli i debat zainaugurowało wystąpienie Jerzego Pruskiego, Prezesa Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Prezes Pruski, analizując wskaźniki makroekonomiczne, rekomendacje nadzorcze oraz wnioski i konkluzje z obszaru resolutions, dostrzegł wyraźny postęp, jaki dokonał się w bankach spółdzielczych w takich obszarach, jak: poprawa jakości kadr, optymalizacja kosztów, poprawa komunikacji marketingowej i wreszcie zarządzanie ryzykiem. To krok we właściwym kierunku, ale w obliczu wyzwań, jakie stwarza konkurencja w warunkach spowolnienia gospodarczego i niskich stóp procentowych, to nadal za mało, zbyt wolno i nie dość kompleksowo mówił Prezes Pruski, rekomendując spółdzielcom wypracowanie możliwie efektywnego modelu biznesowego, którego naturalną konsekwencją byłyby ewentualne przekształcenia natury instytucjonalnej. Psychologia w służbie bankowców Teresa Kudlicka, Prezes Banku Spółdzielczego w Płońsku, zabierając głos w dyskusji na temat: Pożądane kierunki działań w celu poprawy efektywności funkcjonowania banków spółdzielczych, zainteresowała słuchaczy wynikami badań dotyczących zachowania klientów, które zostały opublikowane w książce Geralda Zaltmana Jak myślą klienci. Wskazała na konieczność wykorzystania ich w działalności marketingowej banków spółdzielczych. Zwróciła uwagę na brak dostępnej wiedzy o potrzebach klientów banków spółdzielczych. W celu uzyskania przewagi konkurencyjnej Prezes Kudlicka zaproponowała wykorzystanie zasobów niematerialnych jako zasobów strategicznych sektora do których zaliczyła: relacje z członkami banków (warunkiem jest wskazanie im korzyści psychologicznych i emocjonalnych wynikających z członkostwa), wiedzę, doświadczenie i umiejętności personelu bankowego oraz działalność marketingową wykorzystującą najnowszą wiedzę interdyscyplinarną o zachowaniu i procesie podejmowania decyzji przez konsumentów. Na zakończenie wystąpienia zwróciła szczególną uwagę na wyniki badań, z których wynika, że decyzje zakupowe to skomplikowane procesy, angażujące myśli i uczucia w większym stopniu nieświadome niż świadome. Dodała, że uwzględnienie tej wiedzy jest konieczne w prowadzeniu skutecznej polityki marketingowej przez bankowość spółdzielczą. Usprawnić współpracę z sektorem publicznym Druga z debat analizujących uwarunkowania współpracy sektora banków spółdzielczych z jednostkami samorządu terytorialnego zgromadziła reprezentantów resortu finansów, Związku Gmin Wiejskich oraz Banku Gospodarstwa Krajowego, wraz z p.o. Prezesem Zarządu Dariuszem Kacprzykiem. Przywołując liczne przykłady nowych rozwiązań z zakresu inżynierii finansowej, Prezes Kacprzyk wskazał na aktywne uczestnictwo banków spółdzielczych w programie kredytowania z udziałem gwarancji de minimis. W jego opinii to potwierdzenie pozycji rynkowej i mobilności banków spółdzielczych. Sławomir Czopur, Dyrektor Biura Strategii i Rozwoju Banku BPS, przypomniał, że opracowując zmianę modelu biznesowego, należy pozostawić decyzyjność na poziomie banku spółdzielczego, bo tylko tam można rozpoznać, jakie naprawdę jest ryzyko finansowania potrzeb samorządów. Jeśli ta decyzyjność zostanie Grażyna Wilmańska, Naczelnik w Wydziale Instytucji Finansowych Banku BPS. fot. BWS Bartosz Kublik, Prezes Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej. fot. BWS Teresa Kudlicka, Prezes Banku Spółdzielczego w Płońsku. fot. BWS 10/2013 BANK WSPÓLNYCH SIŁ 17

18 AKTUALNOŚCI Uczestnicy Forum. fot. BWS przeniesiona na wyższy szczebel, to rzeczywiście wiele jednostek znajdujących się w dość trudnej sytuacji może zostać pozbawionych finansowania mówił Dyrektor Czopur. Moderujący debatę Wiceprezes Zarządu ZBP Mieczysław Groszek w podsumowaniu stwierdził, że współpracę banków spółdzielczych z JST należy ocenić jako modelową w relacji nakłady efekty, w tej mierze również społeczne. W tym stanie rzeczy pożądane wydaje się wzmacnianie strumieni finansowych uzyskiwanych z niewykorzystanych nadwyżek na poziomie centralnym, za pośrednictwem lokalnych banków, które pozostają w trwałych relacjach z samorządami i znają uwarunkowania, w jakich będą realizowały statutowe zadania. Banki spółdzielcze chętnie pomogą Nowa unijna perspektywa finansowania na lata była przedmiotem ostatniej debaty. Zmiana alokacji i roli instrumentów finansowych wymaga starannego przygotowania ze strony bankowości spółdzielczej i współdziałania zwłaszcza z resortami odpowiedzialnymi za PROW, jak Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, czy polityki strukturalne zarządzane przez Ministerstwo Gospodarki i Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Wykorzystanie funduszy w kończącym się okresie programowania daje nadzieję na właściwe przygotowanie się do nadchodzącej perspektywy. Warunek powodzenia to ewaluacja sposobu zarządzania programami, skutecznego aplikowania o środki, wdrażania nowych rozwiązań z udziałem partnerów prywatnych współdziałających w realizacji projektów z sektorem publicznym. Doświadczenia i zaplecze organizacyjno-techniczne oraz kadry sektora banków spółdzielczych to dodatkowe atuty w grze o unijne środki. W tym panelu głos zabrała także Grażyna Wilmańska, Naczelnik w Wydziale Instytucji Finansowych w Banku BPS, która zwróciła uwagę słuchaczy na to, że banki spółdzielcze mają unikalne doświadczenie w rozmowach na tematy finansowe z mieszkańcami małych miejscowości. Znają doskonale realia, w których funkcjonują ich klienci, ponieważ bardzo często pracownikami banków spółdzielczych są mieszkańcy tych społeczności. Jeśli chcemy, aby w nowej perspektywie uczestniczyli przedsiębiorcy, rolnicy czy bezrobotni z małych miejscowości, to banki spółdzielcze mają największą możliwość udzielania informacji i inicjowania składania wniosków, ale nie są w PROW wymienione jako instytucja wspierająca. Tylko uwzględniając w tym programie banki spółdzielcze i wygospodarowując środki na działania informacyjne czy szkoleniowe, damy potencjalnym beneficjentom optymalny system dystrybucji środków unijnych mówiła Grażyna Wilmańska. Trzeba odwagi, konsekwencji i namysłu Jak stwierdził w słowie końcowym Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich, ocena dokonujących się przemian wymaga odwagi i rozwagi, konsekwencji w działaniu, przy zachowaniu roztropnego namysłu co do skali, zasięgu i czasu wdrażania niezbędnych zmian, na miarę potrzeb i potencjału środowiska, oraz oczekiwań klientów, którym służymy i których środki finansowe nam powierzono. Wyrażam nadzieję, że kolejne Forum już za rok będzie okazją do oceny tego, co przyniesie nadchodzący czas. Życzę zebranym, by nie ustawali w wysiłkach na rzecz podnoszenia efektywności działania, umacniania relacji na rynku i sprostania wyzwaniom konkurencji w warunkach niskich stóp procentowych, co dla wszystkich instytucji obecnych na polskim rynku finansowym stanowi nową jakość zakończył Forum Prezes Pietraszkiewicz. Maciej Małek Dziennikarz 18 10/2013 BANK WSPÓLNYCH SIŁ

19 AKTUALNOŚCI Przyszłość informatyki w Zrzeszeniu BPS: jedność i lokalność Już po raz dziewiąty liderzy IT z Banków Spółdzielczych Zrzeszenia BPS spotkali się na konferencji zorganizowanej przez IT BPS z inicjatywy i pod patronatem Banku BPS, by dyskutować nad przyszłością branży. Wniosek płynący z dwudniowej konferencji odbywającej się pod hasłem Własna chmura Zrzeszenia BPS, co warto robić razem jest jasny w jedności siła. Aby uzyskać przewagę konkurencyjną, wszystkie banki spółdzielcze muszą działać razem. Celem konferencji była nie tylko wymiana doświadczeń z dziedziny IT czy prezentacja nowych projektów, ale przede wszystkim wypracowanie wspólnych rozwiązań i strategii w sytuacji zmieniającego się otoczenia rynkowego. Dwudniowe spotkanie w hotelu Windsor w Jachrance otworzył Sławomir Domżał, Prezes IT BPS, zachęcając uczestników, by razem robili wszystko, co sprzyja budowie przewagi konkurencyjnej całego Zrzeszenia. W konferencji uczestniczyło blisko 200 liderów IT, a także osoby odpowiedzialne za wdrażanie nowych technologii w Bankach Spółdzielczych należących do Zrzeszenia BPS. 3B i call center Referat programowy zatytułowany Strategia IT w Zrzeszeniu: wspólne problemy wspólne rozwiązania poprowadził Krzysztof Kokot, Wiceprezes Zarządu Banku BPS. Przedstawił też zarys strategii w zakresie technologii, która powinna opierać się na zasadzie 3B: Biznes-Bezpieczeństwo-Budżet. W jego opinii strategię informatyczną można budować tylko wtedy, gdy jest przyjęta jasna strategia biznesowa. Bez określenia, czy i jakie cele chcemy osiągać wspólnie jako całe Zrzeszenie, jakiekolwiek poważne rozmowy o strategii IT Zrzeszenia nie mają sensu. Przykładów niewykorzystanego potencjału Zrzeszenia BPS nie brakuje. Bank BPS i zrzeszone banki spółdzielcze mają łącznie sieć prawie 3 tys. placówek, ale dla klienta firmowego niewiele z tego faktu wynika. Przy braku wspólnej platformy bankowości elektronicznej nie ma możliwości zorganizowania usługi typu zarządzanie spływem należności z udziałem kilkunastu banków spółdzielczych mówił Krzysztof Kokot. Banki zrzeszone deklarują chęć odmłodzenia bazy klientów. Trudno to osiągnąć w większej skali, jeżeli do sprawnej obsługi w placówce banku nie damy klientowi sprawnie działającej bankowości internetowej i mobilnej oraz całodobowego przez siedem dni w tygodniu wsparcia przez centrum telekomunikacyjne (na razie przynajmniej telefon, ale wkrótce czat i czat na wizji). Klient chce mieć poczucie tego, że ktoś w każdej chwili zajmie się jego problemem. Mamy w Zrzeszeniu przestarzałą strukturę przychodów podkreślał Wiceprezes Kokot. Bardzo wysoki jest udział odsetek i prowizji od kredytów, a znacznie niższy niż u liderów rynku dochodów z operacji walutowych i pozycji wymiany. Powinniśmy więc wspólnie zainwestować w technologie i produkty, które pozwolą na poprawę tej proporcji po to, byśmy nie brali na siebie ogromnego ryzyka kredytowego, pozwalając jednocześnie innym bankom na zbieranie wisienek Krzysztof Kokot, Wiceprezes Zarządu Banku BPS. fot. BWS z tortu. Technologia tworzy szanse, ale powoduje też nowe, do niedawna nieznane ryzyka. Ryzyko wycieku danych, kradzieży elektronicznej, utraty danych w wyniku katastrofy to ogromne wyzwania. Ograniczanie tych ryzyk jest niezbędne, ale też skuteczne środki zapewnienia bezpieczeństwa są coraz bardziej kosztowne. Działając w pojedynkę, banki prędzej czy później staną przed dylematem: pokazać udziałowcom dobry wynik finansowy czy zaoszczędzić na bezpieczeństwie informatycznym banku, ryzykując dobrem swoich klientów, a więc i własnym. Im więcej wspólnych rozwiązań w dziedzinie technologii przyjmiemy, tym zapewnienie wysokich standardów bezpieczeństwa będzie operacyjnie łatwiejsze i kosztowo optymalne. Jeżeli strategię biznesową i wspierającą ją strategię IT już określimy, jeżeli ustalimy, jakie standardy bezpieczeństwa nas interesują to przyglądamy się kosztom wdrożenia, eksploatacji i rozwoju systemów IT oraz świadczenia usług. Wróćmy do przykładu telefonicznego centrum wsparcia dla klientów mówił Wiceprezes Kokot. Znany bank komercyjny mający ok. 2,5 mln klientów zatrudnia w całodobowym centrum telefonicznym 550 agentów. Załóżmy, że my, mając w Zrzeszeniu 1,3 mln rachunków i jedno wspólne centrum telefoniczne, potrzebowalibyśmy 300 agentów. Każdy ze zrzeszonych banków, organizując własne centrum telefoniczne, potrze- 10/2013 BANK WSPÓLNYCH SIŁ 19

20 AKTUALNOŚCI bowałby minimum pięciu agentów, co pomnożone przez 366 banków daje 1830 pracowników. A gdzie koszty infrastruktury telekomunikacyjnej, oprogramowania? Tylko razem! zachęcał Krzysztof Kokot. Bank BPS pracuje nad wdrożeniem nowego systemu bankowości internetowej i mobilnej. Dzięki takiemu rozwiązaniu klient, logując się do systemu, będzie miał dostęp do swoich środków we wszystkich bankach spółdzielczych, z których korzysta, o ile przyłączą się one do wspólnego systemu. Przewagą banków spółdzielczych jest bankowość relacyjna. Klient nie jest anonimowy. Banki spółdzielcze doskonale wykorzystują lokalny potencjał. Lokalne relacje banków spółdzielczych z klientami są olbrzymią wartością, którą za wszelką cenę trzeba zachować. Warto jednak uzupełnić nasze rozwiązania o takie, które pozwolą wspólnie eksploatować możliwości, jakie tkwią w potencjale naszego Zrzeszenia jako całości dodał na zakończenie Wiceprezes Kokot. Wspólne wyzwania, wspólne projekty Kolejną prezentację przedstawili Dyrektor Małgorzata Baranowska-Ożarska oraz Wicedyrektor Jarosław Grochowski z Departamentu Zarządzania Informatyką i Projektami Banku BPS. Prelegenci przekazali informacje na temat portfela projektów realizowanych dla Zrzeszenia BPS, prezentując jako pierwszy szczególnie ważny projekt Szyna Danych, który ma zostać zakończony w I kwartale 2014 roku. Jego celem jest uporządkowanie architektury systemów informatycznych w Banku BPS. Wpłynie to na istotną poprawę integracji rozwiązań informatycznych Zrzeszenia BPS, przede wszystkim na lepsze dopasowanie IT do potrzeb biznesu. Po zakończeniu tego projektu będzie możliwe m.in. szybsze podłączanie nowych i wymiana istniejących systemów. Można powiedzieć, że szyna usług integracyjnych jest kręgosłupem niezbędnym w architekturze systemów, który łączy rozwiązania informatyczne. Stanowi fundament dla implementowanego systemu bankowości internetowej i mobilnej w ramach prowadzonego strategicznego projektu pod nazwą Platforma Usług Internetowych (PUI). Małgorzata Baranowska-Ożarska zwróciła też uwagę na synergię osiąganą poprzez dostarczanie rozwiązań technologicznych wspólnie wykorzystywanych, a w konsekwencji optymalizację kosztów ponoszonych w Zrzeszeniu BPS, w obszarze IT. Uczestnicy IX Forum Liderów IT w Jachrance. fot. BWS Małgorzata Baranowska-Ożarska, Dyrektor Departamentu Zarządzania Informatyką i Projektami Banku BPS. fot. BWS Tak, jesteśmy bezpieczni! Panel Wsparcie Banków Spółdzielczych przez Bank BPS i IT BPS we wdrożeniu Rekomendacji D dotyczył zapewnienia zgodności z regulacją w bankach. Prelegentami byli: Kazimierz Łabno, Wiceprezes IT BPS, prezentujący produkty spółki IT BPS, ułatwiające wprowadzenie Rekomendacji D, i Wicedyrektor Jarosław Grochowski, który przedstawił obszary, w jakich Bank BPS wesprze banki spółdzielcze. Kazimierz Łabno opowiedział o pomyśle świadczenia usług dla banków spółdzielczych, takich jak centrum przetwarzania danych, który zapewni klientom bezpieczeństwo ich danych i dostępność w każdym wymaganym momencie. Przed utratą danych ochroni centralny backup, w którym dane będą znajdowały się jednocześnie w dwóch miejscach: w serwerowni danego banku i w centralnym repozytorium IT, służącym do ich odtworzenia na wypadek awarii. Równocześnie przedstawił katalog usług, które mogą być świadczone dla banków spółdzielczych. Wiceprezesa Łabno martwi jednak, że zbyt wielu menedżerów przestaje niepokoić się o dane swojej firmy, jeśli usłyszy od administratora IT komunikat: Tak jesteśmy bezpieczni, mamy backup danych. Niepokoi fakt, że ta odpowiedź nie brzmi: Jesteśmy bezpieczni, ponieważ przeprowadzamy regularne testy odtworzeniowe, uwzględniające różne scenariusze awarii. Stwierdzenie mamy backup nie daje gwarancji odtwarzalności biznesu. Nieważne jest prawdopodobieństwo awarii, ponieważ niezależnie od tego, kiedy ona nastąpi, naszą jedyną linię obrony stanowi nasz dział IT, jego wiedza i backup, który wykonał. Biznes potrzebuje 100% gwarancji odtwarzalności w sytuacji awarii od swojego IT, dlatego proponujemy wspólne centrum przetwarzania danych, a przynajmniej konsolidację Disaster Recovery Site. Utrata danych w bankach nie jest tylko kłopotem administratorów IT, ale także problemem dla biznesu mówił Wiceprezes Łabno. IT BPS wspierając Bank BPS, w zapewnieniu zgodności z Rekomendacją D, proponuje pomoc bankom w tworzeniu wewnętrznych procedur, pozwalających na bezpieczną organizację procesu Disaster Recovery. Banki zamiast inwestować w drogie rozwiązania, które później wykorzystają zaledwie w 10% czy podpisywać umowy z firmami zewnętrznymi na pomoc w Disaster Recovery, 20 10/2013 BANK WSPÓLNYCH SIŁ

Zarządzali bankiem na warsztatach. Magazyn Grupy BPS. str. 12 Sukces zasługa konsekwentnej strategii działania

Zarządzali bankiem na warsztatach. Magazyn Grupy BPS. str. 12 Sukces zasługa konsekwentnej strategii działania Strategia wyznaczona na cztery lata str. 9 Zarządzali bankiem na warsztatach str. 33 Sukces z bankiem spółdzielczym Nasz rodzinny browar str. 38 Magazyn Grupy BPS str. 12 Sukces zasługa konsekwentnej strategii

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy klasyką bankowości. Rozmawiamy z Bartoszem Kublikiem Prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej.

Jesteśmy klasyką bankowości. Rozmawiamy z Bartoszem Kublikiem Prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej. Bankowość spółdzielcza jest unikalna - Zgromadzenie Prezesów Grupy BPS Obrali Kurs i dotarli do celu - finał konkursu Kurs na zysk Sukces z Bankiem Spółdzielczym - Stałe łącze z Bankiem str. 10 str. 22

Bardziej szczegółowo

Banków spółdzielczych nic nie zastąpi

Banków spółdzielczych nic nie zastąpi Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku BPS str. 8 Obchody Święta Bankowości Spółdzielczej w Bankach Spółdzielczych Grupy BPS str. 11 Sukces z Bankiem Przyjazny szpital z rodzinną atmosferą str. 30 Magazyn

Bardziej szczegółowo

Bank w jednym palcu. magazyn. Rozmowa. nowych technologiach. Rozmowa. Stanisławem. Matejkiewiczem, Prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Kielcach

Bank w jednym palcu. magazyn. Rozmowa. nowych technologiach. Rozmowa. Stanisławem. Matejkiewiczem, Prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Kielcach Sukces z bankiem narty, miniatury i inne atrakcje Ocena wyników Banków Spółdzielczych Grupy BPS Odrębność decyzji, ale wspólny wizerunek rozmowa z Tomaszem Mironczukiem, Prezesem Banku BPS S.A. magazyn

Bardziej szczegółowo

Bezpiecznie. WSPÓLNYCH SIŁ ISSN 1427-8162 Nr 5/2012 październik. na drodze do zmian. magazyn. Temat numeru. Nasza. Wydarzenia

Bezpiecznie. WSPÓLNYCH SIŁ ISSN 1427-8162 Nr 5/2012 październik. na drodze do zmian. magazyn. Temat numeru. Nasza. Wydarzenia Nasza Grupa Nowe pakiety Banku BPS Temat numeru Rozmowa z posłanką Krystyną Skowrońską Wydarzenia O spółdzielczości w Kancelarii Prezydenta magazyn BANKgrupy bps WSPÓLNYCH SIŁ ISSN 1427-8162 Nr 5/2012

Bardziej szczegółowo

Rozmawiamy z Michałem Królem, Prezesem Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie

Rozmawiamy z Michałem Królem, Prezesem Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie Bankowcy zebrali na pomoc dla dzieci z domu dziecka ponad 30 tys. zł str. 8 Wyniki finansowe Sytuacja w Zrzeszeniu BPS str. 17 Sukces z Bankiem Turystyka to nasza pasja str. 20 Magazyn Grupy BPS str. 4

Bardziej szczegółowo

Raport Kapitał dla Firm 2008

Raport Kapitał dla Firm 2008 RAPORT KAPITAŁ DLA FIRM 2008 Raport Kapitał dla Firm 2008 SPIS TREŚCI Eksperci o rynku kapitałowym w Polsce 4 Potrzeby kapitałowe przedsiębiorstw 5 Dotacje unijne: Kto może skorzystać z dotacji unijnych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KONKLUZJE, ZADANIA

SPRAWOZDANIE KONKLUZJE, ZADANIA SPRAWOZDANIE KONKLUZJE, ZADANIA I Część Kongresu Gospodarki Elektronicznej Wpływ instytucji finansowych na rozwój gospodarki elektronicznej 21 marzec 2006 Kongres rozpoczął się przemówieniem p. Krzysztofa

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNycH SIŁ. Nie boję się działać w Grupie. Rozmowa ze Zbigniewem Baryłą, Prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarosławiu.

WSPÓLNycH SIŁ. Nie boję się działać w Grupie. Rozmowa ze Zbigniewem Baryłą, Prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarosławiu. Zajęcie Osiemnastu rachunków uszczęśliwionych Rok Sukces na giełdzie! z bankiem. Pierwsza rocznica bankowych marzycieli w czy ramach komornik akcji debiutu Pieniądze Centrum jak kompost Finansowego rozmowa

Bardziej szczegółowo

ZŁOTA SETKA. 100 najlepszych i 50 najbardziej dynamicznych. instytucji finansowych. Nagrody przyznane:

ZŁOTA SETKA. 100 najlepszych i 50 najbardziej dynamicznych. instytucji finansowych. Nagrody przyznane: ZŁOTA SETKA 100 najlepszych i 50 najbardziej dynamicznych 1 7 marca 2013 r. 19 instytucji finansowych Nagrody przyznane: Europejski Fundusz Leasingowy w kategorii: leasing Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Poznań, czerwiec 2015 Spis treści I. Cel stworzenia wieloletniej strategii przedsiębiorstwa. s. 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Jaki wiek?! Liczy się człowiek! O doświadczeniach w pracy opowiada m.in. Katarzyna Książek, najmłodsza Pani Prezes Banku Spółdzielczego w Grupie BPS

Jaki wiek?! Liczy się człowiek! O doświadczeniach w pracy opowiada m.in. Katarzyna Książek, najmłodsza Pani Prezes Banku Spółdzielczego w Grupie BPS str. 10 Nowa reklama Banków Spółdzielczych w radiu i TV str. 16 Kredyty na domy energooszczędne już dostępne str. 12 Magazyn Grupy BPS IT 25-27 wrzesnia Grupy BPS str. 4 Jaki wiek?! Liczy się człowiek!

Bardziej szczegółowo

Business Growth. Uczmy się dbać o swoje pieniądze. Finanse z ludzką twarzą. Świadome planowanie płynności. Drukarka w firmie

Business Growth. Uczmy się dbać o swoje pieniądze. Finanse z ludzką twarzą. Świadome planowanie płynności. Drukarka w firmie Na drodze do rozwoju małej i średniej firmy Business Growth F I N A N S E Z A R Z Ą D Z A N I E S T R A T E G I E LISTOPAD / GRUDZIEŃ 2009 WWW.BUSINESSGROWTH.PL Uczmy się dbać o swoje pieniądze RELACJA

Bardziej szczegółowo

Efektywne zarz¹dzanie finansami przedsiêbiorstwa

Efektywne zarz¹dzanie finansami przedsiêbiorstwa FAKTORING czym różni się od kredytu obrotowego czy kasy fiskalne napedzą koniunkturę w branży leasingowej profesjonalne zarządzanie flotą optymalizuje firmowe budżety KREDYT TECHNOLOGICZNY FAKTORING LEASING

Bardziej szczegółowo

Nowa siedziba Grupy BPS oficjalnie otwarta. Magazyn Grupy BPS

Nowa siedziba Grupy BPS oficjalnie otwarta. Magazyn Grupy BPS Bank niepełnosprawnym przyjazny Rozmowa z Prezes PFON str. 11 Nowa siedziba Grupy BPS oficjalnie otwarta str. 16 Sukces z bankiem spółdzielczym Bank pierwszego kontaktu str. 30 Magazyn Grupy BPS str. 7

Bardziej szczegółowo

przed nami kolejne wyzwania rozwijamy się Nasza drużyna wydarzenia Bps najlepszym i najbardziej dynamicznym Bankiem 2011 r.

przed nami kolejne wyzwania rozwijamy się Nasza drużyna wydarzenia Bps najlepszym i najbardziej dynamicznym Bankiem 2011 r. rozwijamy się Nasza drużyna wydarzenia 100 lat Banku Spółdzielczego w Węgierskiej Górce mistrzostwo kraju, Puchar Polski i V miejsce w Europie Bps najlepszym i najbardziej dynamicznym Bankiem 2011 r. przed

Bardziej szczegółowo

Razem czy osobno? Rozmawiamy z Piotrem Kaczyńskim, Prezesem Hexa Banku Spółdzielczego i Katarzyną Misiak, Prezes Banku Spółdzielczego w Miliczu

Razem czy osobno? Rozmawiamy z Piotrem Kaczyńskim, Prezesem Hexa Banku Spółdzielczego i Katarzyną Misiak, Prezes Banku Spółdzielczego w Miliczu Zmiany w kartach płatniczych Grupy BPS str. 20 Sytuacja banków spółdzielczych u progu zmian regulacyjnych str. 30 Polski bank wspiera polskiego przedsiębiorcę str. 33 Magazyn Grupy BPS str. 4 Razem czy

Bardziej szczegółowo

Magazyn Grupy BPS. ludzie i pieniądze. po godzinach. nasza drużyna. Wspomnienia o Ojcu Świętym Janie Pawle II

Magazyn Grupy BPS. ludzie i pieniądze. po godzinach. nasza drużyna. Wspomnienia o Ojcu Świętym Janie Pawle II po godzinach Wspomnienia o Ojcu Świętym Janie Pawle II ludzie i pieniądze BPS 25 nowa marka bankowości internetowej Banku BPS nasza drużyna BPS Bank Muszynianka Fakro zdobyła Puchar Polski w siatkówce

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital RAPORT Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital KRAKÓW LUTY 2012 Spis treści I. WSTĘP... 3 II. RYNEK PRIVATE EQUITY/VENTURE CAPITAL W EUROPIE ŚRODKOWO WSCHODNIEJ... 8 III. JAKI BYŁ ROK 2011?...

Bardziej szczegółowo

EWA S.A. Słodka recepta na sukces. Nowa droga Zmiany w strategii BRE Banku. Blanka Chmurzyńska-Brown Na straży kosmetycznego biznesu.

EWA S.A. Słodka recepta na sukces. Nowa droga Zmiany w strategii BRE Banku. Blanka Chmurzyńska-Brown Na straży kosmetycznego biznesu. Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 8 / jesień 2012 Nowa droga Zmiany w strategii BRE Banku Blanka Chmurzyńska-Brown Na straży kosmetycznego biznesu Jan Pytlewski EWA S.A. Słodka recepta na

Bardziej szczegółowo

9 15 maja 2014 r. 25 ZŁOTA SETKA 0100 NAJWIĘKSZYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH 0 25 NAJCENNIEJSZYCH MENEDŻERÓW ŚWIATA FINANSÓW.

9 15 maja 2014 r. 25 ZŁOTA SETKA 0100 NAJWIĘKSZYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH 0 25 NAJCENNIEJSZYCH MENEDŻERÓW ŚWIATA FINANSÓW. 9 15 maja 2014 r. 25 ZŁOTA SETKA fot: fotolia 0100 NAJWIĘKSZYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH 0 25 NAJCENNIEJSZYCH MENEDŻERÓW ŚWIATA FINANSÓW 26 9 15 maja 2014 r. ZŁOTA SETKA RANKING 100 NAJWIĘKSZYCH INSTYTUCJI

Bardziej szczegółowo

sieci szkieletowe program e-pionier Internet rzeczy cyfrowego Program Operacyjny Polska Cyfrowa FUNDUSZE UNIJNE rynek ICT Big Data

sieci szkieletowe program e-pionier Internet rzeczy cyfrowego Program Operacyjny Polska Cyfrowa FUNDUSZE UNIJNE rynek ICT Big Data start-upy metadane sieci szkieletowe profil zaufany kierunki techniczne studia zamawiane usługi program e-pionier komunikacja M2M klastry technologiczne interdyscyplinarność platforma epuap Europejska

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE Kierunek: Finanse i bankowość Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Krzysztof Borawski Nr albumu: 23059 Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I połowie 2005 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I połowie 2005 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I połowie 2005 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I poł. 2005 roku

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu Drodzy Czytelnicy, Z przyjemnością oddajemy do Waszych rąk kolejny numer Magazynu Twój Bank. Ostatnie miesiące to okres intensywnej pracy, podejmowanej w trudnych warunkach, jakie stwarza nam gospodarcze

Bardziej szczegółowo

Faktoring. Almanach Polskiego Związku Faktorów

Faktoring. Almanach Polskiego Związku Faktorów 2013 R OK III Faktoring Almanach Polskiego Związku Faktorów W Almanachu między innymi: Branża faktoringowa w USA, Rosji, Wielkiej Brytanii i Niemczech w 2012 roku Rynek faktoringu w Polsce w 2012 roku

Bardziej szczegółowo

wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego

wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego 2 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa wrzesień 2012 Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu. Jedynka wczoraj i dziś. Dr Michał Buszko o ryzyku w inwestowaniu

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu. Jedynka wczoraj i dziś. Dr Michał Buszko o ryzyku w inwestowaniu Szanowny Czytelniku, oddajemy do Twoich rąk kolejny numer magazynu Twój Bank. Pozytywne recenzje, jakimi podzielili się z nami czytelnicy poprzedniego numeru, sprawiły nam bardzo dużo radości. Za wszystkie

Bardziej szczegółowo

OKLADKA_bankowoscdetal-wybrana.indd 1

OKLADKA_bankowoscdetal-wybrana.indd 1 OKLADKA_bankowoscdetal-wybrana.indd 1 6/8/15 1:56 PM Wyzwania bankowości detalicznej pod redakcją Zbigniewa Jagiełły Gdańsk 2015 Opracowanie redakcyjne: Aleksandra Gibała Projekt graficzny: TOFU Studio

Bardziej szczegółowo

cash MAnAGeMenT SpoSóB na optymalizację kosztów

cash MAnAGeMenT SpoSóB na optymalizację kosztów NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ Finansowanie Potrzeby, możliwości, instrumenty Kontrola należności Ochrona przepływów gotówkowych Analiza płynności Zbadaj kondycję Twojej

Bardziej szczegółowo