INFORMATOR NA ROK AKADEMICKI 2010/2011

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMATOR NA ROK AKADEMICKI 2010/2011"

Transkrypt

1 Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział Humanistyczny Instytut Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa INFORMATOR NA ROK AKADEMICKI 2010/2011 KIELCE

2 OPRACOWANIE: DR ADAM JACHIMCZYK Instytut Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa ul. Leśna 16 B, Kielce tel fax

3 SPIS TREŚCI WCZORAJ I DZIŚ INSTYTUTU BIBLIOTEKOZNAWSTWA I DZIENNIKARSTWA... 8 STRUKTURA INSTYTUTU BADANIA NAUKOWE Wykaz przedmiotów wraz z punktami ECTS INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA SEMESTR: 1 (SEMESTR ZIMOWY ROK 1) Bibliografia Bibliotekarstwo Historia filozofii Historia i teoria kultury Historia książki do XVIII w Historia powszechna Język łacioski Logika Socjologia Wybrane zagadnienia literatury polskiej i powszechnej Wychowanie fizyczne Zagadnienia wydawnicze i księgarskie SEMESTR: 2 (SEMESTR LETNI ROK 1) Bibliografia Bibliotekarstwo Elementy statystyki Historia książki XIX i XX w Historia Polski po 1945 r Język łacioski Język nowożytny Komunikacja społeczna Praktyka zawodowa Technologia informacyjna Wychowanie fizyczne SEMESTR: 3 (SEMESTR ZIMOWY ROK 2) Bibliografia Elementy statystyki Historia prasy, radia i TV Język nowożytny Komunikacja medialna Metodyka pracy bibliotek szkolnych, pedagogicznych i publicznych Nauka o informacji Naukoznawstwo Opracowanie rzeczowe zbiorów Pedagogika Relacyjne bazy danych Technologia informacyjna (wyszukiwanie informacji) SEMESTR: 4 (SEMESTR LETNI ROK 2) Agencje informacyjne Bibliotekarstwo współczesne Biblioteki cyfrowe Biblioteki cyfrowe Język nowożytny Język wypowiedzi dziennikarskiej Literatura dla dzieci i młodzieży

4 Metodyka pracy bibliotek szkolnych, pedagogicznych i publicznych Nauka o książce i bibliotece Opracowanie zbiorów specjalnych Organizacja i zarządzanie biblioteką Organizacja i zarządzanie instytucją Pedagogika Prasa współczesna Relacyjne bazy danych Sieci komputerowe Technologia informacyjna (projektowanie serwisów WWW) Wprowadzenie do biblioterapii SEMESTR: 5 (SEMESTR ZIMOWY ROK 3) Analiza danych Czytelnictwo Języki informacyjno-wyszukiwawcze Język nowożytny Media lokalne Metodyka pracy bibliotek szkolnych, pedagogicznych i publicznych Organizacja i zarządzanie biblioteką Podstawy ochrony własności intelektualnej Psychologia Seminarium dyplomowe Wykład monograficzny Źródła informacji SEMESTR: 6 (SEMESTR LETNI ROK 3) Automatyczne systemy biblioteczno-informacyjne Czytelnictwo Emisja głosu Ergonomia i BHP Informacja biznesowa Informacja medyczna Informacja prawnicza Metodyka pracy bibliotek szkolnych, pedagogicznych i publicznych Seminarium dyplomowe Techniki pracy dziennikarskiej Wydawnicze i graficzne programy komputerowe INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE SEMESTR: 7 (SEMESTR ZIMOWY ROK 4) Automatyczne systemy biblioteczno-informacyjne Badania prasoznawcze i dokumentacja prasowa Edytorstwo prasowe Język wypowiedzi dziennikarskiej Media lokalne Metodyka pracy bibliotek szkolnych Metodyka pracy bibliotek szkolnych Metody i kierunki badao współczesnej bibliologii Pracownia prasowa Pracownia radiowa Praktyka zawodowa Praktyka zawodowa Praktyka zawodowa Prawo prasowe Programowanie Seminarium magisterskie

5 Sieci komputerowe Techniki pracy dziennikarskiej Technologia informacyjna Technologia informacyjna Wydawnicze i graficzne programy komputerowe Wydawnicze i graficzne programy komputerowe Wykład monograficzny SEMESTR: 8 (SEMESTR LETNI ROK 4) Emisja głosu Etyka Etyka dziennikarska Historia filozofii Język wypowiedzi dziennikarskiej Literatura dla dzieci i młodzieży Literatura popularna Metodyka pracy bibliotek szkolnych Metodyka pracy bibliotek szkolnych Pracownia prasowa Pracownia radiowa Praktyka zawodowa Praktyka zawodowa Praktyka zawodowa w szkole Seminarium magisterskie Techniki pracy dziennikarskiej Technologie internetowe Wprowadzenie do systemów baz danych SEMESTR: 9 (SEMESTR ZIMOWY ROK 5) Bezpieczeostwo i higiena pracy oraz nauki Ekonomika przedsiębiorstw wydawniczo-prasowych Historia i kultura regionu Metodyka pracy bibliotek szkolnych Metodyka pracy bibliotek szkolnych Pracownia prasowa Pracownia radiowa Prawo opiekuocze Seminarium magisterskie SEMESTR: 10 (SEMESTR LETNI ROK 5) Seminarium magisterskie INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROK: Bibliografia Bibliotekarstwo Elementy statystyki Historia filozofii Historia i teoria kultury Historia książki do XVIII w Historia Polski po 1945 r Historia powszechna Język łacioski Komunikacja społeczna Logika Przysposobienie BHP Przysposobienie biblioteczne Socjologia

6 Technologia informacyjna Wybrane zagadnienia literatury polskiej i powszechnej Zagadnienia wydawnicze i księgarskie ROK: Agencje informacyjne Bibliografia Bibliotekarstwo współczesne Biblioteki cyfrowe Elementy statystyki Historia książki XIX i XX w Historia prasy, radia i TV Język angielski Język niemiecki Język rosyjski Język wypowiedzi dziennikarskiej Komunikacja medialna Literatura dla dzieci i młodzieży Metodyka pracy bibliotek szkolnych, pedagogicznych i publicznych Nauka o informacji Nauka o książce i bibliotece Naukoznawstwo Opracowanie rzeczowe zbiorów Opracowanie zbiorów specjalnych Organizacja i zarządzanie instytucją Pedagogika Prasa współczesna Technologia informacyjna (projektowanie serwisów WWW) Technologia informacyjna (wyszukiwanie informacji) Wprowadzenie do biblioterapii ROK: Analiza danych Automatyczne systemy biblioteczno-informacyjne Czytelnictwo Emisja głosu Ergonomia i BHP Języki informacyjno-wyszukiwawcze Język nowożytny Media lokalne Metodyka pracy bibliotek szkolnych, pedagogicznych i publicznych Organizacja i zarządzanie biblioteką Podstawy ochrony własności intelektualnej Praktyka zawodowa Psychologia Seminarium dyplomowe Techniki pracy dziennikarskiej Wydawnicze i graficzne programy komputerowe Wykład monograficzny Źródła informacji ROK: Automatyczne systemy biblioteczno-informacyjne Badania prasoznawcze i dokumentacja prasowa Edytorstwo prasowe Emisja głosu Etyka Etyka dziennikarska

7 Historia filozofii Język angielski Literatura dla dzieci i młodzieży Literatura popularna Media lokalne Metodyka pracy bibliotek szkolnych Metodyka pracy bibliotek szkolnych Metody i kierunki badao współczesnej bibliologii Pedagogika ogólna Pracownia prasowa Pracownia radiowa Praktyka zawodowa Praktyka zawodowa Praktyka zawodowa Praktyka zawodowa Prawo prasowe Programowanie Seminarium magisterskie Sieci komputerowe Techniki pracy dziennikarskiej Technologia informacyjna Technologia informacyjna Technologie internetowe Wprowadzenie do systemów baz danych Wydawnicze i graficzne programy komputerowe Wydawnicze i graficzne programy komputerowe Wykład monograficzny ROK: Automatyczne systemy biblioteczno-informacyjne Historia i kultura regionu Metodyka pracy bibliotek szkolnych Metodyka pracy bibliotek szkolnych Pracownia prasowa Pracownia radiowa Prawo opiekuocze Seminarium magisterskie Wprowadzenie do systemów baz danych

8 Wczoraj i dziś Instytutu Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa Kierunek bibliotekoznawstwo i informacja naukowo-techniczna został utworzony w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach w roku akademickim 1975/76. Przez pierwsze szesnaście lat Zakład Bibliotekoznawstwa wchodził w skład Instytutu Filologii Polskiej, Instytutu Historii i przez bardzo krótki okres czasu także Instytutu Pedagogiki i Psychologii. Długoletnim, pełniącym obowiązki dyrektora był prof. dr hab. A. Massalski, którego w roku akademickim 1989/90 zastąpiła dr E. Kubicka. Rok 1991 był dla Zakładu Bibliotekoznawstwa czasem reorganizacji. Dzięki ówczesnemu dyrektorowi prof. dr hab. M. Adamczykowi Zakład przekształcono w Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowo-Technicznej. Ośmiu samodzielnych pracowników naukowych zatrudnionych w Instytucie pozwoliło utrzymać studia na poziomie magisterskim. Kolejnymi dyrektorami Instytutu byli: prof. dr hab. U. Jakubowska i prof. dr hab. T. Mielczarek, prof. dr hab. Danuta Hombek i prof. dr hab. Stanisław Kondek. Obecnie dyrektorem Instytutu jest prof. dr hab. Tomasz Mielczarek. W Instytucie pracowali wybitni naukowcy m.in. prof. J. Baumgart, prof. A. Wiercińska, prof. B. Szyndler, prof. S. Nawrot, prof. E. Kozłowski, prof. A. Notkowski, prof. B. Bieńkowska, prof. J. Tomkowski, prof. S. A. Kondek współorganizator Zakładu Bibliotekoznawstwa. Z Instytutem współpracowali również pracownicy naukowi Uniwersytetu Jagiellońskiego: prof. J. Wojciechowski i prof. M. Stolzman. Instytut utrzymywał bliskie kontakty z Instytutem Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowo-Technicznej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, obecnie Akademią Pedagogiczną. Dyrektor Instytutu prof. zw. dr hab. Jerzy Jarowiecki, służył radą i pomocą w sprawach nie tylko naukowych i dydaktycznych, ale także przy tworzeniu Instytutu Bibliotekoznawstwa w Kielcach. Pracę naukową wspierała także Pracownia Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego XIX i XX w. Polskiej Akademii Nauk pod kierownictwem prof. zw. dr hab. J. Myślińskiego. Dzięki opiece naukowej profesorów J. Jarowieckiego, J. Myślińskiego oraz A. Notkowskiego powstało kilka doktoratów i habilitacji obecnych pracowników Instytutu Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa. Z Instytutem związani byli także antykwariusze, pracownicy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, Biblioteki Głównej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, Biblioteki Politechniki Świętokrzyskiej, Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach. Od kilku lat z Instytutem współpracują także dziennikarze z kieleckich mediów. Uchwałą Państwowej Komisji Akredytacyjnej z 2 września 2009 r. Instytut Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa otrzymał pozytywną ocenę kształcenia na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. Instytut Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracodawców, często zmieniał specjalizacje, w ramach których studenci mogli się kształcić. Do początku lat dziewięćdziesiątych dominowały specjalizacje: biblioteki szkolne, biblioteki publiczne i oświatowe oraz informacja naukowa. W roku akademickim 1994/95 wprowadzono specjalność prasoznawczą, która cieszy się dużym zainteresowaniem wśród studentów. Obecnie kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne trzyletnie mogą wybierać między trzema specjalnościami: - prasoznawstwo z elementami dziennikarstwa, - zarządzanie informacją, - biblioteki szkolne i publiczne Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu świadectw. Pod uwagę brane są oceny z egzaminu maturalnego z języka polskiego i języka obcego. Absolwent specjalności prasoznawstwo z elementami dziennikarstwa jest przygotowany do podjęcia pracy w placówkach związanych z szeroko pojętą komunikacją społeczną: różnych typach bibliotek, ośrodkach informacji, lokalnych i środowiskowych redakcjach gazet i czasopism, rozgłośniach radiowych. Dysponuje wiedzą z zakresu: 8

9 współczesnych systemów komunikowania masowego w Polsce i na świecie, prawnych aspektów funkcjonowania mediów, gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji za pomocą nowoczesnych technologii informacyjnych. Umie posługiwać się różnymi technikami dziennikarskimi. Program specjalności obejmuje następujące zagadnienia: - współczesne media w Polsce i na świecie, - współczesne systemy komunikowania masowego, - prawne aspekty funkcjonowania mediów: prawo autorskie, prawo prasowe, etyka pracy dziennikarskiej. - metody badań prasoznawczych, - techniki dziennikarskie, - zajęcia doskonalące sprawność językową, - komputerowe redagowanie tekstów przy użyciu oprogramowania DTP oraz laboratoria uczące technik montażu radiowego. Absolwent specjalności zarządzanie informacją jest przygotowany do podjęcia pracy w różnych typach bibliotek oraz w ośrodkach zajmujących się gromadzeniem i przetwarzaniem informacji. Dysponuje wiedzą z zakresu technologii informacyjnych, obejmującą: administrowanie siecią komputerową, projektowanie baz danych, projektowanie witryn internetowych, przygotowanie dokumentów w programach DTP, znajomość oprogramowania bibliotecznego. W programie specjalności kładzie się nacisk na następujące zagadnienia: - administrowanie siecią komputerową, - tworzenie dynamicznych witryn internetowych, - opanowanie umiejętności projektowania elektronicznych baz danych i ich udostępniania w sieci Internet, - zapoznanie z różnymi rodzajami elektronicznych źródeł informacji oraz wykształcenie umiejętności tworzenia strategii wyszukiwawczych, - zapoznanie z nowoczesnymi programami bibliotecznymi, - przygotowanie dokumentów w programach DTP. Absolwent specjalności biblioteki szkolne i publiczne posiada przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do prowadzenia zajęć bibliotekarskich w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych. Jest przygotowany do podjęcia pracy w różnych typach bibliotek, w szczególności w bibliotekach publicznych i szkolnych. Posiada szeroką znajomość problematyki edukacji czytelniczej i medialnej, organizacji i zarządzania biblioteką, różnorodnych źródeł wykorzystywanych w działalności informacyjnej oraz nowych technologii informacyjnych stosowanych w pracy biblioteki. Instytut zapewnia studentom praktyki w bibliotekach naukowych, publicznych i szkolnych. Studentów pierwszego roku wszystkich specjalności obowiązuje 150 godzin praktyki zawodowej w bibliotekach naukowych po pierwszym roku studiów. Studenci, którzy wybrali specjalności biblioteki szkolne i publiczne oraz zarządzanie informacją na studiach jednolitych magisterskich odbywają praktykę zawodową w bibliotece publicznej w wymiarze 75 godzin oraz w bibliotece szkolnej w wymiarze 150 godzin. Studenci specjalności prasoznawstwo z elementami dziennikarstwa na studiach jednolitych magisterskich odbywają praktyki w redakcji lokalnego dziennika (75 godzin) oraz w lokalnej rozgłośni radiowej (75 godzin). Instytut kształci studentów również w systemie niestacjonarnym na poziomie magisterskim. Prowadzi także studia magisterskie uzupełniające po licencjacie dla absolwentów kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo. Dużą popularnością cieszą się również prowadzone w Instytucie podyplomowe studia bibliotekoznawcze dla absolwentów innych kierunków. Od roku akademickiego 2008/2009 jest prowadzone także rekrutacja na podyplomowe studia Broker informacji. W Instytucie działa Studenckie Koło Naukowe Bibliologów, które powstało w 1977 r. i zawsze cieszyło się wśród żaków dużą popularnością. Przez 13 lat obowiązki opiekuna naukowego pełnił dr Cz. Erber. Po nim funkcję tę sprawowali: dr J. Kępa, dr W. Witek, dr A. Jachimczyk i dr T. Chrząstek. Obecnie opiekunem jest dr J. Perczak 9

10 Pod kierunkiem dr Cz. Erbera Koło Naukowe Bibliologów zorganizowało kilkanaście wystaw prezentujących małe formy graficzne i sztukę ludową Kielecczyzny. Zaprezentowano prace ponad 200 artystów. Do każdej wystawy sporządzano katalogi i plakaty. Działalność wystawienniczą prowadzono wspólnie z Wojewódzką Biblioteką Publiczną, Kołem Przyjaciół Biblioteki w Kielcach oraz oddziałem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. W kręgu zainteresowań Koła znajduje się również problematyka obsługi bibliotecznej osób niepełnosprawnych. W ostatnim czasie studenci kierują swoją uwagę w stronę zagadnień prasoznawczych oraz technik pracy dziennikarskiej. Wyrazem zainteresowań dziennikarskich było również rozpoczęcie wydawania w 1999 r. przez Koło Bibliologów nieregularnika pt. BiD-a, który opisywał studencką codzienność uczelni. Koło Naukowe zorganizowało kilka obozów i wyjazdów naukowych, m.in. do Ośrodka Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych w Toruniu, Kałkowa, Sandomierza, Poznania. W czasie tych wyjazdów studenci zbierali materiały do referatów i reportaży, które później prezentowano podczas dorocznych sesji studenckich kół naukowych. Członkowie kół byli wielokrotnie nagradzani za prezentowane referaty. W r. działało Studenckie Koło Naukowe Żurnalistów, którego opiekunem był dr Adam Jachimczyk. Koło największą aktywność wykazywało w latach Zaznaczyła się ona organizacją obozu naukowego w Kazimierzu Dolnym w 2002 r. oraz obozu naukowego w Ośrodku Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych w Toruniu w 2003 r., czynnym udziałem w dwóch sesjach studenckich kół naukowych (XII i XIII sesja w 2003 i 2004 r.), w czasie których studenci zaprezentowali m.in. referaty nawiązujące do wspomnianych wyjazdów naukowych. W 2003 r. pierwszą nagrodę w czasie XII Sesji Studenckich Kół Naukowych zdobył student III roku Marcin Kozera z SKN Żurnalistów. Instytut regularnie wydaje periodyk Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy. Wraz z Kieleckim Towarzystwem Naukowym przygotowuje również Studia Kieleckie. Serię Bibliologiczno-Prasoznawczą. Dla potrzeb studentów w Instytucie udostępniono trzy pracownie komputerowe ze stałym dostępem do Internetu, łącznie ponad 30 stanowisk. Dla studentów specjalności prasoznawstwo z elementami dziennikarstwa utworzono nowocześnie wyposażoną pracownię radiową. W pracowniach komputerowych do dyspozycji środowiska studenckiego oddano nowoczesne oprogramowanie DTP (Adobe, Corel). W pracowniach zainstalowane jest także oprogramowanie biblioteczne (MAK, SOWA, Greenstone Software Digital Library). Instytut Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa podpisał umowy o charakterze edukacyjnym z dwoma zagranicznymi serwisami informacyjnymi online Dialog-Proquest (program Graduate Education Program od lutego 2005 r.) i STN International (od października 2008 r.). Na ich mocy Instytut otrzymał prawo do nieodpłatnego korzystania z różnego rodzaju źródeł informacji: komercyjnych baz danych bibliograficznych, pełnotekstowych, numerycznych do celów edukacyjnych. W zależności od potrzeb dydaktycznych Instytut uczestniczy także w programie edukacyjnym, który dla studentów kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo prowadzi serwis informacji biznesowej Factiva. Unikalną w skali uczelni jest komputerowa baza prac magisterskich [http://creator.zoho.com/ibibdb/baza-pracmagisterskich/view-perma/baza_prac_magisterskich_form_view/] Baza obejmuje prace magisterskie powstałe w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa od 1979 r. do chwili obecnej. Rejestruje prace powstałe na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych oraz dwuletnich studiach policencjackich. Bazę opracowano na podstawie trzech bibliografii autorstwa pracowników Instytutu Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa. W 1986 r. Grażyna Gulińska opublikowała wykaz prac magisterskich powstałych między 1979 a 1985 r. Kontynuacją tej bibliografii był spis opracowany przez G. Gulińską oraz Barbarę Gierszewską obejmujący lata Natomiast w 2002 r. Monika Olczak-Kardas opublikowała bibliografię rejestrującą prace magisterskie obronione w Instytucie w latach Baza zapewnia zaawansowane możliwości wyszukiwania opisów według: autora pracy, promotora, roku obrony, typu studiów, tytułu, hasła przedmiotowego. Kryteria wyszukiwania mogą być również łączone. 10

11 Struktura Instytutu Dyrekcja Instytutu - Dyrektor: Prof. zw. dr hab. Tomasz Mielczarek - Zastępca dyrektora d/s ogólnych: dr Jolanta Chwastyk - Kowalczyk - Zastępca dyrektora d/s dydaktycznych: dr Maria Siuda Rada Instytutu - Prof. zw. dr hab. Danuta Hombek - Prof. zw. dr hab. Tomasz Mielczarek - dr hab. prof. UJK Danuta Adamczyk - dr hab. prof. UJK Ewa Danowska - dr hab. prof. UJK Barbara Gierszewska - dr hab. prof. UJK Wojciech Kęder - dr hab. prof. UJK Stefan Pastuszka - dr hab. prof. UJK Jolanta Chwastyk - Kowalczyk - dr Maria Siuda - mgr Ewa Wilczkowska Administracja - mgr Jakub Chałupczak - mgr Justyna Szczygielska-Brzoza - mgr Ewa Wilczkowska Zakłady Pracownia Informacji Naukowej i Technologii Informacyjnych Pokój: 32 Tel.: Kierownik: dr Adam Jachimczyk dr Tomasz Chrząstek dr Grażyna Gulińska dr Adam Jachimczyk dr Maria Siuda mgr inż. Andrzej Bednarz Zakład Bibliotekoznawstwa i Czytelnictwa Pokój: 40 Tel.: Kierownik: dr hab. Prof. UJK Danuta Adamczyk dr hab. prof. UJK Danuta Adamczyk dr hab. prof. UJK Ewa Danowska 11

12 dr hab. Jolanta Dzieniakowska dr Izabela Krasińska dr Aleksandra Lubczyńska dr Monika Olczak-Kardas Zakład Prasoznawstwa Pokój: 31 Tel.: Kierownik: Prof. zw dr hab. Tomasz Mielczarek prof. zw. dr hab. Tomasz Mielczarek dr Jolanta Kępa-Mętrak dr Jolanta Chwastyk - Kowalczyk dr Renata Piasecka - Strzelec dr Olga Cendrowska-Dąbrowska dr Janusz Wróblewski Zakład Historii Książki i Prasy Pokój: 44 Tel.: Kierownik: Prof. zw. dr hab. Danuta Hombek Prof. zw. dr hab. Danuta Hombek dr hab. prof. UJK Wojciech Kęder dr Barbara Dąbrowska dr Andrzej Kaleta Zakład Teorii i Historii Kultury Pokój: 47 Tel.: Kierownik: dr hab. prof. UJK Barbara Gierszewska dr hab. prof. UJK Barbara Gierszewska dr hab. prof. UJK Stefan Pastuszka dr Judyta Perczak dr Jacek Rodzeń 12

13 Badania naukowe Badania naukowe w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa generalnie koncentrują się wokół dwóch zasadniczych zagadnień: problemów prasoznawczych i historii prasy oraz zagadnień bibliologicznych. Problematyka prasoznawcza i historycznoprasowa znajduje odzwierciedlenie w takich tematach badawczych, jak: - Współczesne polskie czasopisma społeczno-kulturalne. - Środki komunikowania masowego w Polsce w XX i XXI w. - Życie filmowe w Polsce do roku 1939 przez pryzmat czasopiśmiennictwa filmowego. - Polska reklama socjalistyczna Współczesne media lokalne. - Działalność społeczna i religijna Kościoła na łamach prasy katolickiej w latach Rola agencji informacyjnych w systemie prasowym PRL. - Czasopisma pedagogiczne i metodyczne w Polsce Emigracyjna prasa społeczno-kulturalna w Wielkiej Brytanii w latach Zagadnienia bibliologiczne są związane z następującymi tematami: - Prospekty wydawnicze XVIII wieku. Edycja tekstów. - Biblioteki cyfrowe w społeczeństwie informacyjnym. - Korespondencja między autorami a s półką nakładową Książka w latach Poczet bibliofilów polskich XX wieku. - Biblioteki pedagogiczne w Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym. - Ruch wydawniczy, księgarski i antykwaryczny w Polsce w latach Życie kulturalne w Polskich Siłach Zbrojnych w czasie II wojny światowej. 13

14 Wykaz przedmiotów wraz z punktami ECTS Wydział Humanistyczny Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Studia: stacjonarne, pierwszego stopnia, nauczycielskie Program obowiązuje od 2009 r. do 2012 r. Specjalnośd: Bez specjalności Lp. Nazwa przedmiotu Punkty ECTS Semestr 1 Bibliografia Bibliotekarstwo Historia filozofii Historia i teoria kultury Historia książki do XVIII w Historia powszechna Język łacioski Logika Socjologia Wybrane zagadnienia literatury polskiej i powszechnej Wychowanie fizyczne Zagadnienia wydawnicze i księgarskie Bibliografia Bibliotekarstwo Elementy statystyki Historia książki XIX i XX w Historia Polski po 1945 r Język łacioski Język nowożytny Komunikacja społeczna Praktyka zawodowa Technologia informacyjna Wychowanie fizyczne Bibliografia Elementy statystyki Język nowożytny Komunikacja medialna Metodyka pracy bibliotek szkolnych, pedagogicznych i publicznych

15 29 Nauka o informacji Naukoznawstwo Opracowanie rzeczowe zbiorów Technologia informacyjna (wyszukiwanie informacji) Bibliotekarstwo współczesne Język nowożytny Metodyka pracy bibliotek szkolnych, pedagogicznych i publicznych Nauka o książce i bibliotece Opracowanie zbiorów specjalnych Organizacja i zarządzanie biblioteką Organizacja i zarządzanie instytucją Prasa współczesna Technologia informacyjna (projektowanie serwisów WWW) Wprowadzenie do biblioterapii Czytelnictwo Języki informacyjno-wyszukiwawcze Język nowożytny Organizacja i zarządzanie biblioteką Podstawy ochrony własności intelektualnej Seminarium dyplomowe Wykład monograficzny Źródła informacji Automatyczne systemy biblioteczno-informacyjne Czytelnictwo Ergonomia i BHP Seminarium dyplomowe Wydawnicze i graficzne programy komputerowe 1 6 Specjalnośd: Biblioteki szkolne i publiczne Lp. Nazwa przedmiotu Punkty ECTS Semestr 1 Pedagogika Biblioteki cyfrowe Literatura dla dzieci i młodzieży Pedagogika Metodyka pracy bibliotek szkolnych, pedagogicznych i publicznych Psychologia Emisja głosu Metodyka pracy bibliotek szkolnych, pedagogicznych i publicznych

16 Specjalnośd: Prasoznawstwo z elementami dziennikarstwa Lp. Nazwa przedmiotu Punkty ECTS Semestr 1 Historia prasy, radia i TV Agencje informacyjne Język wypowiedzi dziennikarskiej Media lokalne Techniki pracy dziennikarskiej 1 6 Specjalnośd: Zarządzanie informacją Lp. Nazwa przedmiotu Punkty ECTS Semestr 1 Relacyjne bazy danych Biblioteki cyfrowe Relacyjne bazy danych Sieci komputerowe Analiza danych Informacja biznesowa Informacja medyczna Informacja prawnicza 2 6 Wydział Humanistyczny Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Studia: stacjonarne, jednolite magisterskie, nauczycielskie Program obowiązuje od 2009 r. do 2014 r. Specjalnośd: Bez specjalności Lp. Nazwa przedmiotu Punkty ECTS Semestr 1 Język angielski Naukoznawstwo Organizacja i zarządzanie biblioteką Pedagogika ogólna Podstawy ochrony własności intelektualnej Agencje informacyjne Czytelnictwo Język angielski Metodyka pracy z czytelnikiem niepełnosprawnym Pedagogika ogólna Prasa współczesna Reklama i public relations

17 13 Seminarium magisterskie Wydawnicze i graficzne programy komputerowe Seminarium magisterskie Wykład monograficzny Emisja głosu Etyka Historia filozofii Seminarium magisterskie Bezpieczeostwo i higiena pracy oraz nauki Ekonomika przedsiębiorstw wydawniczoprasowych Historia i kultura regionu Prawo opiekuocze Seminarium magisterskie Seminarium magisterskie Lp. Nazwa przedmiotu Specjalnośd: Biblioteki szkolne i publiczne Punkty ECTS Semestr 1 Historia bibliografii Języki informacyjno-wyszukiwawcze Technologia informacyjna Bibliografie specjalne Organizacja bibliotek publicznych Technologia informacyjna Wydawnicze i graficzne programy komputerowe Metodyka pracy bibliotek szkolnych Metody i kierunki badao współczesnej bibliologii Praktyka zawodowa Technologia informacyjna Wydawnicze i graficzne programy komputerowe Literatura dla dzieci i młodzieży Literatura popularna Metodyka pracy bibliotek szkolnych Praktyka zawodowa Metodyka pracy bibliotek szkolnych 4 9 Specjalnośd: Prasoznawstwo z elementami dziennikarstwa 17

18 Lp. Nazwa przedmiotu Punkty ECTS Semestr 1 Historia prasy, radia i TV Technologia informacyjna Historia prasy, radia i TV Technologia informacyjna Wydawnicze i graficzne programy komputerowe Badania prasoznawcze i dokumentacja prasowa Edytorstwo prasowe Język wypowiedzi dziennikarskiej Media lokalne Pracownia prasowa Pracownia radiowa Praktyka zawodowa Prawo prasowe Techniki pracy dziennikarskiej Technologia informacyjna Etyka dziennikarska Język wypowiedzi dziennikarskiej Pracownia prasowa Pracownia radiowa Praktyka zawodowa Techniki pracy dziennikarskiej Pracownia prasowa Pracownia radiowa 2 9 Specjalnośd: Zarządzanie informacją Lp. Nazwa przedmiotu Punkty ECTS Semestr 1 Analiza danych Automatyczne systemy bibliotecznoinformacyjne Źródła informacji w naukach humanistyczno-społecznych Automatyczne systemy bibliotecznoinformacyjne Języki informacyjno-wyszukiwawcze Wydawnicze i graficzne programy komputerowe Źródła informacji w naukach matematyczno-przyrodniczych Automatyczne systemy biblioteczno

19 informacyjne 9 Metodyka pracy bibliotek szkolnych Praktyka zawodowa Programowanie Sieci komputerowe Wydawnicze i graficzne programy komputerowe Metodyka pracy bibliotek szkolnych Praktyka zawodowa w szkole Technologie internetowe Wprowadzenie do systemów baz danych Metodyka pracy bibliotek szkolnych

20 Wydział Humanistyczny Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Studia: niestacjonarne, pierwszego stopnia, nienauczycielskie Program obowiązuje od 2009 r. do 2012 r. Specjalnośd: Bez specjalności Lp. Nazwa przedmiotu Punkty ECTS Rok 1 Bibliografia Bibliotekarstwo Elementy statystyki Historia filozofii Historia i teoria kultury Historia książki do XVIII w Historia Polski po 1945 r Historia powszechna Język łacioski Komunikacja społeczna Logika Przysposobienie BHP Przysposobienie biblioteczne Socjologia Technologia informacyjna Wybrane zagadnienia literatury polskiej i powszechnej Zagadnienia wydawnicze i księgarskie Bibliografia Bibliotekarstwo współczesne Elementy statystyki Historia książki XIX i XX w Język angielski Język niemiecki Język rosyjski Komunikacja medialna Metodyka pracy bibliotek szkolnych, pedagogicznych i publicznych Nauka o informacji Nauka o książce i bibliotece Naukoznawstwo Opracowanie rzeczowe zbiorów Opracowanie zbiorów specjalnych

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział Humanistyczny Instytut Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa Program studiów Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Rok akademicki 2011/2012 Spis treści

Bardziej szczegółowo

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZENA

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZENA Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział Humanistyczny Instytut Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa Kierunek: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZENA Sylabus na rok

Bardziej szczegółowo

SYLABUSY PRZEDMIOTÓW INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO STUDIA UZUPEŁNIAJĄCE MAGISTERSKIE, NIESTACJONARNE

SYLABUSY PRZEDMIOTÓW INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO STUDIA UZUPEŁNIAJĄCE MAGISTERSKIE, NIESTACJONARNE SYLABUSY PRZEDMIOTÓW INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO STUDIA UZUPEŁNIAJĄCE MAGISTERSKIE, NIESTACJONARNE 1. Nazwa u Badania rynku książki Wydział Filologiczny, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa

Bardziej szczegółowo

Wydział. Filologiczny. Informator rekrutacyjny

Wydział. Filologiczny. Informator rekrutacyjny Wydział Filologiczny Informator rekrutacyjny 2014 2015 wydział filologiczny 90-514 Łódź al. Kościuszki 65 tel.: (42) 665 52 53 665 52 60 fax: (42) 665 52 54 e-mail: filolog@uni.lodz.pl www.filolog.uni.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI STUDIA PODYPLOMOWE I N F O R M A T O R 2007/ 2008

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI STUDIA PODYPLOMOWE I N F O R M A T O R 2007/ 2008 UNIWERSYTET WROCŁAWSKI STUDIA PODYPLOMOWE I N F O R M A T O R 2007/ 2008 Wrocław 2007 Słowo wstępne Kształcenie ustawicznie staje się coraz powszechniej nieodłącznym elementem edukacji naszego społeczeństwa.

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. informator 2015/16. o studiach podyplomowych

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. informator 2015/16. o studiach podyplomowych Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informator o studiach podyplomowych 2015/16 Spis treści 3 WstęP 4-9 WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY 4 Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją 4 Broker informacji 5 Dziennikarstwo

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. INFORMATOR ECTS na rok akademicki 2011/2012. semestr letni

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. INFORMATOR ECTS na rok akademicki 2011/2012. semestr letni Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego INFORMATOR ECTS na rok akademicki 2011/2012 semestr letni DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 2 Informacje o wydziale: ADRES WYDZIAŁU Wydział Politologii

Bardziej szczegółowo

DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia. w zakresie seminariów dyplomowych

DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia. w zakresie seminariów dyplomowych Wydział Pedagogiki i Psychologii INSTYTUT PEDAGOGIKI ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia w zakresie

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty wspólne

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty wspólne TURYSTYKA I REKREACJA Przedmioty wspólne 1. Socjologia i metodologia badań socjologicznych... 2 2. Etyka zawodu i kultura pracy... 6 3. Nowe trendy w turystyce... 9 4. Techniki negocjacji... 12 5. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów I stopnia na kierunku filologia Specjalność: język angielski, język niemiecki, język niemiecki z językiem włoskim, język włoski

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator o jednolitych studiach magisterskich, studiach II stopnia, podyplomowych, MBA oraz seminariach doktorskich 2010 www.ka.edu.pl Nasza uczelnia

Bardziej szczegółowo

Program nauczania. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny. Kierunek studiów: Kulturoznawstwo

Program nauczania. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny. Kierunek studiów: Kulturoznawstwo Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny Kierunek studiów: Kulturoznawstwo Program nauczania Specjalność: Turystyka kulturowa, Media i komunikowanie, Reklama i public relations Forma

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

STUDIA PODYPLOMOWE UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE STUDIA PODYPLOMOWE UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Olsztyn 1 Spis WYDZIAŁ BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT...6 STUDIA PODYPLOMOWE PRODUKCJA I MARKETING PASZ PRZEMYSŁOWYCH...7 WYDZIAŁ BIOLOGII...8 STUDIA

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu są doskonałą inwestycją we własną przyszłość dla ludzi ambitnych i żądnych wiedzy.

Studia podyplomowe w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu są doskonałą inwestycją we własną przyszłość dla ludzi ambitnych i żądnych wiedzy. Studia podyplomowe w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu są doskonałą inwestycją we własną przyszłość dla ludzi ambitnych i żądnych wiedzy. Biologii Wydział Biologii 61-614 Poznań, ul. Umultowska

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. INFORMATOR ECTS na rok akademicki 2011/2012. semestr zimowy

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. INFORMATOR ECTS na rok akademicki 2011/2012. semestr zimowy Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego INFORMATOR ECTS na rok akademicki 2011/2012 semestr zimowy Semestr letni DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 2 Informacje o wydziale: ADRES WYDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

podyplomowe 2011/2012

podyplomowe 2011/2012 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu STUDIA podyplomowe 2011/2012 WYDZIAŁ BIOLOGII WYDZIAŁ CHEMII WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ WYDZIAŁ FIZYKI WYDZIAŁ HISTORYCZNY WYDZIAŁ MATEMATYKI I

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU. Informator. dla kandydatów na I rok studiów. rok akademicki 2015/2016

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU. Informator. dla kandydatów na I rok studiów. rok akademicki 2015/2016 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU Informator dla kandydatów na I rok studiów rok akademicki 2015/2016 NOWY SĄCZ 2015 Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym

Bardziej szczegółowo

Zasady Rekrutacji. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia:

Zasady Rekrutacji. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia: Zasady Rekrutacji Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia: 1. ankieta osobowa kandydata oraz podanie (formularze ankiety oraz podania zamieszczone są na stronie

Bardziej szczegółowo

BEZPŁatne Studia Informator 2012/2013. www.pwszzamosc.pl. studia stacjonarne i studia niestacjonarne. www.pwszzamosc.pl

BEZPŁatne Studia Informator 2012/2013. www.pwszzamosc.pl. studia stacjonarne i studia niestacjonarne. www.pwszzamosc.pl BEZPŁatne Studia Informator 2012/2013 studia stacjonarne i studia niestacjonarne Studia licenc jackie Studia inżynierskie 1 Studia podyplomowe Informator dla kandydatów na studia rok akademicki 2012/2013

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR STUDIA PODYPLOMOWE

INFORMATOR STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATOR STUDIA PODYPLOMOWE 2015/2016 Informator Studia Podyplomowe 2015/2016 Warszawa 2015 Szanowni Państwo, Drodzy Kandydaci We współczesnym świecie wiedza jest siłą napędową rozwoju społeczeństw.

Bardziej szczegółowo

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK o nadanie Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu uprawnienia do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ŚLĄSKI Wydział Nauk Społecznych Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Marzena Kletke Milejska

UNIWERSYTET ŚLĄSKI Wydział Nauk Społecznych Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Marzena Kletke Milejska UNIWERSYTET ŚLĄSKI Wydział Nauk Społecznych Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Marzena Kletke Milejska Zreformowany system edukacji i jego wpływ na kształcenie i wychowanie dzieci w publicznych

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim 2013 pwsz.pl 2014 1 Spis treści 2 O Uczelni... 2 Dlaczego warto u nas studiować?... 3 Władze Uczelni... 4 Instytut Administracji i Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Collegium Polonicum Collegium Polonicum

Collegium Polonicum Collegium Polonicum 1 informator akademicki 2 Spis treści Przedmowa...3 Memoriał...5 Uniwersytety partnerskie...6 Z historii...8 Budynki...9 Źródła finansowania przedsięwzięcia...10 Studia w...10 Bachelor and Master of German

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Barbara Płotkowiak Poznań, 2013-06-26

Dyrektor Barbara Płotkowiak Poznań, 2013-06-26 V L KONCEPCJA PRACY V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Klaudyny Potockiej w POZNANIU (2013 2018) Dyrektor Barbara Płotkowiak Poznań, 2013-06-26 Spis treści Misja szkoły... 3 Wizja szkoły... 3 Główne cele

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA. w Jarocinie. kierunek: ADMINISTRACJA

WIELKOPOLSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA. w Jarocinie. kierunek: ADMINISTRACJA WIELKOPOLSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA w Jarocinie kierunek: ADMINISTRACJA (specjalność: administracja bezpieczeństwa i zarządzanie kryzysowe) studia zawodowe stacjonarne Plan studiów i program

Bardziej szczegółowo

Planowane formy walidacji efektów kształcenia: zaliczenie na ocenę

Planowane formy walidacji efektów kształcenia: zaliczenie na ocenę Nazwa modułu: MK_1 Kształcenie ogólne Kierunek i specjalność: Historia Opis modułu, planowane efekty kształcenia: Uświadomienie korzyści płynących z szeroko pojętej wiedzy filozoficznej. Uwrażliwienie

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA

RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA WZÓR RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA Nazwa szkoły wyższej: Uniwersytet Szczeciński powołany na mocy Ustawy z dnia 1 lipca 1984 r. o utworzeniu Uniwersytetu Szczecińskiego (Dz. U. Nr 36, poz.190).

Bardziej szczegółowo

ydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa ul. Grunwaldzka 11, 60-782 Poznań tel. 0-61 855 35 37 e-mail: wydawnictwo@wsb.net.pl www.wsb.net.

ydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa ul. Grunwaldzka 11, 60-782 Poznań tel. 0-61 855 35 37 e-mail: wydawnictwo@wsb.net.pl www.wsb.net. WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU PRZEGLĄD NAUKOWO-METODYCZNY EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA ROK I NUMER 1 Poznań 2008 Rada Programowa Edward Hajduk (przewodniczący) Dominika Czajkowska-Ziobrowska

Bardziej szczegółowo