INFORMATOR NA ROK AKADEMICKI 2010/2011

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMATOR NA ROK AKADEMICKI 2010/2011"

Transkrypt

1 Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział Humanistyczny Instytut Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa INFORMATOR NA ROK AKADEMICKI 2010/2011 KIELCE

2 OPRACOWANIE: DR ADAM JACHIMCZYK Instytut Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa ul. Leśna 16 B, Kielce tel fax

3 SPIS TREŚCI WCZORAJ I DZIŚ INSTYTUTU BIBLIOTEKOZNAWSTWA I DZIENNIKARSTWA... 8 STRUKTURA INSTYTUTU BADANIA NAUKOWE Wykaz przedmiotów wraz z punktami ECTS INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA SEMESTR: 1 (SEMESTR ZIMOWY ROK 1) Bibliografia Bibliotekarstwo Historia filozofii Historia i teoria kultury Historia książki do XVIII w Historia powszechna Język łacioski Logika Socjologia Wybrane zagadnienia literatury polskiej i powszechnej Wychowanie fizyczne Zagadnienia wydawnicze i księgarskie SEMESTR: 2 (SEMESTR LETNI ROK 1) Bibliografia Bibliotekarstwo Elementy statystyki Historia książki XIX i XX w Historia Polski po 1945 r Język łacioski Język nowożytny Komunikacja społeczna Praktyka zawodowa Technologia informacyjna Wychowanie fizyczne SEMESTR: 3 (SEMESTR ZIMOWY ROK 2) Bibliografia Elementy statystyki Historia prasy, radia i TV Język nowożytny Komunikacja medialna Metodyka pracy bibliotek szkolnych, pedagogicznych i publicznych Nauka o informacji Naukoznawstwo Opracowanie rzeczowe zbiorów Pedagogika Relacyjne bazy danych Technologia informacyjna (wyszukiwanie informacji) SEMESTR: 4 (SEMESTR LETNI ROK 2) Agencje informacyjne Bibliotekarstwo współczesne Biblioteki cyfrowe Biblioteki cyfrowe Język nowożytny Język wypowiedzi dziennikarskiej Literatura dla dzieci i młodzieży

4 Metodyka pracy bibliotek szkolnych, pedagogicznych i publicznych Nauka o książce i bibliotece Opracowanie zbiorów specjalnych Organizacja i zarządzanie biblioteką Organizacja i zarządzanie instytucją Pedagogika Prasa współczesna Relacyjne bazy danych Sieci komputerowe Technologia informacyjna (projektowanie serwisów WWW) Wprowadzenie do biblioterapii SEMESTR: 5 (SEMESTR ZIMOWY ROK 3) Analiza danych Czytelnictwo Języki informacyjno-wyszukiwawcze Język nowożytny Media lokalne Metodyka pracy bibliotek szkolnych, pedagogicznych i publicznych Organizacja i zarządzanie biblioteką Podstawy ochrony własności intelektualnej Psychologia Seminarium dyplomowe Wykład monograficzny Źródła informacji SEMESTR: 6 (SEMESTR LETNI ROK 3) Automatyczne systemy biblioteczno-informacyjne Czytelnictwo Emisja głosu Ergonomia i BHP Informacja biznesowa Informacja medyczna Informacja prawnicza Metodyka pracy bibliotek szkolnych, pedagogicznych i publicznych Seminarium dyplomowe Techniki pracy dziennikarskiej Wydawnicze i graficzne programy komputerowe INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE SEMESTR: 7 (SEMESTR ZIMOWY ROK 4) Automatyczne systemy biblioteczno-informacyjne Badania prasoznawcze i dokumentacja prasowa Edytorstwo prasowe Język wypowiedzi dziennikarskiej Media lokalne Metodyka pracy bibliotek szkolnych Metodyka pracy bibliotek szkolnych Metody i kierunki badao współczesnej bibliologii Pracownia prasowa Pracownia radiowa Praktyka zawodowa Praktyka zawodowa Praktyka zawodowa Prawo prasowe Programowanie Seminarium magisterskie

5 Sieci komputerowe Techniki pracy dziennikarskiej Technologia informacyjna Technologia informacyjna Wydawnicze i graficzne programy komputerowe Wydawnicze i graficzne programy komputerowe Wykład monograficzny SEMESTR: 8 (SEMESTR LETNI ROK 4) Emisja głosu Etyka Etyka dziennikarska Historia filozofii Język wypowiedzi dziennikarskiej Literatura dla dzieci i młodzieży Literatura popularna Metodyka pracy bibliotek szkolnych Metodyka pracy bibliotek szkolnych Pracownia prasowa Pracownia radiowa Praktyka zawodowa Praktyka zawodowa Praktyka zawodowa w szkole Seminarium magisterskie Techniki pracy dziennikarskiej Technologie internetowe Wprowadzenie do systemów baz danych SEMESTR: 9 (SEMESTR ZIMOWY ROK 5) Bezpieczeostwo i higiena pracy oraz nauki Ekonomika przedsiębiorstw wydawniczo-prasowych Historia i kultura regionu Metodyka pracy bibliotek szkolnych Metodyka pracy bibliotek szkolnych Pracownia prasowa Pracownia radiowa Prawo opiekuocze Seminarium magisterskie SEMESTR: 10 (SEMESTR LETNI ROK 5) Seminarium magisterskie INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROK: Bibliografia Bibliotekarstwo Elementy statystyki Historia filozofii Historia i teoria kultury Historia książki do XVIII w Historia Polski po 1945 r Historia powszechna Język łacioski Komunikacja społeczna Logika Przysposobienie BHP Przysposobienie biblioteczne Socjologia

6 Technologia informacyjna Wybrane zagadnienia literatury polskiej i powszechnej Zagadnienia wydawnicze i księgarskie ROK: Agencje informacyjne Bibliografia Bibliotekarstwo współczesne Biblioteki cyfrowe Elementy statystyki Historia książki XIX i XX w Historia prasy, radia i TV Język angielski Język niemiecki Język rosyjski Język wypowiedzi dziennikarskiej Komunikacja medialna Literatura dla dzieci i młodzieży Metodyka pracy bibliotek szkolnych, pedagogicznych i publicznych Nauka o informacji Nauka o książce i bibliotece Naukoznawstwo Opracowanie rzeczowe zbiorów Opracowanie zbiorów specjalnych Organizacja i zarządzanie instytucją Pedagogika Prasa współczesna Technologia informacyjna (projektowanie serwisów WWW) Technologia informacyjna (wyszukiwanie informacji) Wprowadzenie do biblioterapii ROK: Analiza danych Automatyczne systemy biblioteczno-informacyjne Czytelnictwo Emisja głosu Ergonomia i BHP Języki informacyjno-wyszukiwawcze Język nowożytny Media lokalne Metodyka pracy bibliotek szkolnych, pedagogicznych i publicznych Organizacja i zarządzanie biblioteką Podstawy ochrony własności intelektualnej Praktyka zawodowa Psychologia Seminarium dyplomowe Techniki pracy dziennikarskiej Wydawnicze i graficzne programy komputerowe Wykład monograficzny Źródła informacji ROK: Automatyczne systemy biblioteczno-informacyjne Badania prasoznawcze i dokumentacja prasowa Edytorstwo prasowe Emisja głosu Etyka Etyka dziennikarska

7 Historia filozofii Język angielski Literatura dla dzieci i młodzieży Literatura popularna Media lokalne Metodyka pracy bibliotek szkolnych Metodyka pracy bibliotek szkolnych Metody i kierunki badao współczesnej bibliologii Pedagogika ogólna Pracownia prasowa Pracownia radiowa Praktyka zawodowa Praktyka zawodowa Praktyka zawodowa Praktyka zawodowa Prawo prasowe Programowanie Seminarium magisterskie Sieci komputerowe Techniki pracy dziennikarskiej Technologia informacyjna Technologia informacyjna Technologie internetowe Wprowadzenie do systemów baz danych Wydawnicze i graficzne programy komputerowe Wydawnicze i graficzne programy komputerowe Wykład monograficzny ROK: Automatyczne systemy biblioteczno-informacyjne Historia i kultura regionu Metodyka pracy bibliotek szkolnych Metodyka pracy bibliotek szkolnych Pracownia prasowa Pracownia radiowa Prawo opiekuocze Seminarium magisterskie Wprowadzenie do systemów baz danych

8 Wczoraj i dziś Instytutu Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa Kierunek bibliotekoznawstwo i informacja naukowo-techniczna został utworzony w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach w roku akademickim 1975/76. Przez pierwsze szesnaście lat Zakład Bibliotekoznawstwa wchodził w skład Instytutu Filologii Polskiej, Instytutu Historii i przez bardzo krótki okres czasu także Instytutu Pedagogiki i Psychologii. Długoletnim, pełniącym obowiązki dyrektora był prof. dr hab. A. Massalski, którego w roku akademickim 1989/90 zastąpiła dr E. Kubicka. Rok 1991 był dla Zakładu Bibliotekoznawstwa czasem reorganizacji. Dzięki ówczesnemu dyrektorowi prof. dr hab. M. Adamczykowi Zakład przekształcono w Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowo-Technicznej. Ośmiu samodzielnych pracowników naukowych zatrudnionych w Instytucie pozwoliło utrzymać studia na poziomie magisterskim. Kolejnymi dyrektorami Instytutu byli: prof. dr hab. U. Jakubowska i prof. dr hab. T. Mielczarek, prof. dr hab. Danuta Hombek i prof. dr hab. Stanisław Kondek. Obecnie dyrektorem Instytutu jest prof. dr hab. Tomasz Mielczarek. W Instytucie pracowali wybitni naukowcy m.in. prof. J. Baumgart, prof. A. Wiercińska, prof. B. Szyndler, prof. S. Nawrot, prof. E. Kozłowski, prof. A. Notkowski, prof. B. Bieńkowska, prof. J. Tomkowski, prof. S. A. Kondek współorganizator Zakładu Bibliotekoznawstwa. Z Instytutem współpracowali również pracownicy naukowi Uniwersytetu Jagiellońskiego: prof. J. Wojciechowski i prof. M. Stolzman. Instytut utrzymywał bliskie kontakty z Instytutem Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowo-Technicznej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, obecnie Akademią Pedagogiczną. Dyrektor Instytutu prof. zw. dr hab. Jerzy Jarowiecki, służył radą i pomocą w sprawach nie tylko naukowych i dydaktycznych, ale także przy tworzeniu Instytutu Bibliotekoznawstwa w Kielcach. Pracę naukową wspierała także Pracownia Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego XIX i XX w. Polskiej Akademii Nauk pod kierownictwem prof. zw. dr hab. J. Myślińskiego. Dzięki opiece naukowej profesorów J. Jarowieckiego, J. Myślińskiego oraz A. Notkowskiego powstało kilka doktoratów i habilitacji obecnych pracowników Instytutu Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa. Z Instytutem związani byli także antykwariusze, pracownicy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, Biblioteki Głównej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, Biblioteki Politechniki Świętokrzyskiej, Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach. Od kilku lat z Instytutem współpracują także dziennikarze z kieleckich mediów. Uchwałą Państwowej Komisji Akredytacyjnej z 2 września 2009 r. Instytut Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa otrzymał pozytywną ocenę kształcenia na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. Instytut Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracodawców, często zmieniał specjalizacje, w ramach których studenci mogli się kształcić. Do początku lat dziewięćdziesiątych dominowały specjalizacje: biblioteki szkolne, biblioteki publiczne i oświatowe oraz informacja naukowa. W roku akademickim 1994/95 wprowadzono specjalność prasoznawczą, która cieszy się dużym zainteresowaniem wśród studentów. Obecnie kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne trzyletnie mogą wybierać między trzema specjalnościami: - prasoznawstwo z elementami dziennikarstwa, - zarządzanie informacją, - biblioteki szkolne i publiczne Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu świadectw. Pod uwagę brane są oceny z egzaminu maturalnego z języka polskiego i języka obcego. Absolwent specjalności prasoznawstwo z elementami dziennikarstwa jest przygotowany do podjęcia pracy w placówkach związanych z szeroko pojętą komunikacją społeczną: różnych typach bibliotek, ośrodkach informacji, lokalnych i środowiskowych redakcjach gazet i czasopism, rozgłośniach radiowych. Dysponuje wiedzą z zakresu: 8

9 współczesnych systemów komunikowania masowego w Polsce i na świecie, prawnych aspektów funkcjonowania mediów, gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji za pomocą nowoczesnych technologii informacyjnych. Umie posługiwać się różnymi technikami dziennikarskimi. Program specjalności obejmuje następujące zagadnienia: - współczesne media w Polsce i na świecie, - współczesne systemy komunikowania masowego, - prawne aspekty funkcjonowania mediów: prawo autorskie, prawo prasowe, etyka pracy dziennikarskiej. - metody badań prasoznawczych, - techniki dziennikarskie, - zajęcia doskonalące sprawność językową, - komputerowe redagowanie tekstów przy użyciu oprogramowania DTP oraz laboratoria uczące technik montażu radiowego. Absolwent specjalności zarządzanie informacją jest przygotowany do podjęcia pracy w różnych typach bibliotek oraz w ośrodkach zajmujących się gromadzeniem i przetwarzaniem informacji. Dysponuje wiedzą z zakresu technologii informacyjnych, obejmującą: administrowanie siecią komputerową, projektowanie baz danych, projektowanie witryn internetowych, przygotowanie dokumentów w programach DTP, znajomość oprogramowania bibliotecznego. W programie specjalności kładzie się nacisk na następujące zagadnienia: - administrowanie siecią komputerową, - tworzenie dynamicznych witryn internetowych, - opanowanie umiejętności projektowania elektronicznych baz danych i ich udostępniania w sieci Internet, - zapoznanie z różnymi rodzajami elektronicznych źródeł informacji oraz wykształcenie umiejętności tworzenia strategii wyszukiwawczych, - zapoznanie z nowoczesnymi programami bibliotecznymi, - przygotowanie dokumentów w programach DTP. Absolwent specjalności biblioteki szkolne i publiczne posiada przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do prowadzenia zajęć bibliotekarskich w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych. Jest przygotowany do podjęcia pracy w różnych typach bibliotek, w szczególności w bibliotekach publicznych i szkolnych. Posiada szeroką znajomość problematyki edukacji czytelniczej i medialnej, organizacji i zarządzania biblioteką, różnorodnych źródeł wykorzystywanych w działalności informacyjnej oraz nowych technologii informacyjnych stosowanych w pracy biblioteki. Instytut zapewnia studentom praktyki w bibliotekach naukowych, publicznych i szkolnych. Studentów pierwszego roku wszystkich specjalności obowiązuje 150 godzin praktyki zawodowej w bibliotekach naukowych po pierwszym roku studiów. Studenci, którzy wybrali specjalności biblioteki szkolne i publiczne oraz zarządzanie informacją na studiach jednolitych magisterskich odbywają praktykę zawodową w bibliotece publicznej w wymiarze 75 godzin oraz w bibliotece szkolnej w wymiarze 150 godzin. Studenci specjalności prasoznawstwo z elementami dziennikarstwa na studiach jednolitych magisterskich odbywają praktyki w redakcji lokalnego dziennika (75 godzin) oraz w lokalnej rozgłośni radiowej (75 godzin). Instytut kształci studentów również w systemie niestacjonarnym na poziomie magisterskim. Prowadzi także studia magisterskie uzupełniające po licencjacie dla absolwentów kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo. Dużą popularnością cieszą się również prowadzone w Instytucie podyplomowe studia bibliotekoznawcze dla absolwentów innych kierunków. Od roku akademickiego 2008/2009 jest prowadzone także rekrutacja na podyplomowe studia Broker informacji. W Instytucie działa Studenckie Koło Naukowe Bibliologów, które powstało w 1977 r. i zawsze cieszyło się wśród żaków dużą popularnością. Przez 13 lat obowiązki opiekuna naukowego pełnił dr Cz. Erber. Po nim funkcję tę sprawowali: dr J. Kępa, dr W. Witek, dr A. Jachimczyk i dr T. Chrząstek. Obecnie opiekunem jest dr J. Perczak 9

10 Pod kierunkiem dr Cz. Erbera Koło Naukowe Bibliologów zorganizowało kilkanaście wystaw prezentujących małe formy graficzne i sztukę ludową Kielecczyzny. Zaprezentowano prace ponad 200 artystów. Do każdej wystawy sporządzano katalogi i plakaty. Działalność wystawienniczą prowadzono wspólnie z Wojewódzką Biblioteką Publiczną, Kołem Przyjaciół Biblioteki w Kielcach oraz oddziałem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. W kręgu zainteresowań Koła znajduje się również problematyka obsługi bibliotecznej osób niepełnosprawnych. W ostatnim czasie studenci kierują swoją uwagę w stronę zagadnień prasoznawczych oraz technik pracy dziennikarskiej. Wyrazem zainteresowań dziennikarskich było również rozpoczęcie wydawania w 1999 r. przez Koło Bibliologów nieregularnika pt. BiD-a, który opisywał studencką codzienność uczelni. Koło Naukowe zorganizowało kilka obozów i wyjazdów naukowych, m.in. do Ośrodka Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych w Toruniu, Kałkowa, Sandomierza, Poznania. W czasie tych wyjazdów studenci zbierali materiały do referatów i reportaży, które później prezentowano podczas dorocznych sesji studenckich kół naukowych. Członkowie kół byli wielokrotnie nagradzani za prezentowane referaty. W r. działało Studenckie Koło Naukowe Żurnalistów, którego opiekunem był dr Adam Jachimczyk. Koło największą aktywność wykazywało w latach Zaznaczyła się ona organizacją obozu naukowego w Kazimierzu Dolnym w 2002 r. oraz obozu naukowego w Ośrodku Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych w Toruniu w 2003 r., czynnym udziałem w dwóch sesjach studenckich kół naukowych (XII i XIII sesja w 2003 i 2004 r.), w czasie których studenci zaprezentowali m.in. referaty nawiązujące do wspomnianych wyjazdów naukowych. W 2003 r. pierwszą nagrodę w czasie XII Sesji Studenckich Kół Naukowych zdobył student III roku Marcin Kozera z SKN Żurnalistów. Instytut regularnie wydaje periodyk Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy. Wraz z Kieleckim Towarzystwem Naukowym przygotowuje również Studia Kieleckie. Serię Bibliologiczno-Prasoznawczą. Dla potrzeb studentów w Instytucie udostępniono trzy pracownie komputerowe ze stałym dostępem do Internetu, łącznie ponad 30 stanowisk. Dla studentów specjalności prasoznawstwo z elementami dziennikarstwa utworzono nowocześnie wyposażoną pracownię radiową. W pracowniach komputerowych do dyspozycji środowiska studenckiego oddano nowoczesne oprogramowanie DTP (Adobe, Corel). W pracowniach zainstalowane jest także oprogramowanie biblioteczne (MAK, SOWA, Greenstone Software Digital Library). Instytut Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa podpisał umowy o charakterze edukacyjnym z dwoma zagranicznymi serwisami informacyjnymi online Dialog-Proquest (program Graduate Education Program od lutego 2005 r.) i STN International (od października 2008 r.). Na ich mocy Instytut otrzymał prawo do nieodpłatnego korzystania z różnego rodzaju źródeł informacji: komercyjnych baz danych bibliograficznych, pełnotekstowych, numerycznych do celów edukacyjnych. W zależności od potrzeb dydaktycznych Instytut uczestniczy także w programie edukacyjnym, który dla studentów kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo prowadzi serwis informacji biznesowej Factiva. Unikalną w skali uczelni jest komputerowa baza prac magisterskich [http://creator.zoho.com/ibibdb/baza-pracmagisterskich/view-perma/baza_prac_magisterskich_form_view/] Baza obejmuje prace magisterskie powstałe w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa od 1979 r. do chwili obecnej. Rejestruje prace powstałe na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych oraz dwuletnich studiach policencjackich. Bazę opracowano na podstawie trzech bibliografii autorstwa pracowników Instytutu Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa. W 1986 r. Grażyna Gulińska opublikowała wykaz prac magisterskich powstałych między 1979 a 1985 r. Kontynuacją tej bibliografii był spis opracowany przez G. Gulińską oraz Barbarę Gierszewską obejmujący lata Natomiast w 2002 r. Monika Olczak-Kardas opublikowała bibliografię rejestrującą prace magisterskie obronione w Instytucie w latach Baza zapewnia zaawansowane możliwości wyszukiwania opisów według: autora pracy, promotora, roku obrony, typu studiów, tytułu, hasła przedmiotowego. Kryteria wyszukiwania mogą być również łączone. 10

11 Struktura Instytutu Dyrekcja Instytutu - Dyrektor: Prof. zw. dr hab. Tomasz Mielczarek - Zastępca dyrektora d/s ogólnych: dr Jolanta Chwastyk - Kowalczyk - Zastępca dyrektora d/s dydaktycznych: dr Maria Siuda Rada Instytutu - Prof. zw. dr hab. Danuta Hombek - Prof. zw. dr hab. Tomasz Mielczarek - dr hab. prof. UJK Danuta Adamczyk - dr hab. prof. UJK Ewa Danowska - dr hab. prof. UJK Barbara Gierszewska - dr hab. prof. UJK Wojciech Kęder - dr hab. prof. UJK Stefan Pastuszka - dr hab. prof. UJK Jolanta Chwastyk - Kowalczyk - dr Maria Siuda - mgr Ewa Wilczkowska Administracja - mgr Jakub Chałupczak - mgr Justyna Szczygielska-Brzoza - mgr Ewa Wilczkowska Zakłady Pracownia Informacji Naukowej i Technologii Informacyjnych Pokój: 32 Tel.: Kierownik: dr Adam Jachimczyk dr Tomasz Chrząstek dr Grażyna Gulińska dr Adam Jachimczyk dr Maria Siuda mgr inż. Andrzej Bednarz Zakład Bibliotekoznawstwa i Czytelnictwa Pokój: 40 Tel.: Kierownik: dr hab. Prof. UJK Danuta Adamczyk dr hab. prof. UJK Danuta Adamczyk dr hab. prof. UJK Ewa Danowska 11

12 dr hab. Jolanta Dzieniakowska dr Izabela Krasińska dr Aleksandra Lubczyńska dr Monika Olczak-Kardas Zakład Prasoznawstwa Pokój: 31 Tel.: Kierownik: Prof. zw dr hab. Tomasz Mielczarek prof. zw. dr hab. Tomasz Mielczarek dr Jolanta Kępa-Mętrak dr Jolanta Chwastyk - Kowalczyk dr Renata Piasecka - Strzelec dr Olga Cendrowska-Dąbrowska dr Janusz Wróblewski Zakład Historii Książki i Prasy Pokój: 44 Tel.: Kierownik: Prof. zw. dr hab. Danuta Hombek Prof. zw. dr hab. Danuta Hombek dr hab. prof. UJK Wojciech Kęder dr Barbara Dąbrowska dr Andrzej Kaleta Zakład Teorii i Historii Kultury Pokój: 47 Tel.: Kierownik: dr hab. prof. UJK Barbara Gierszewska dr hab. prof. UJK Barbara Gierszewska dr hab. prof. UJK Stefan Pastuszka dr Judyta Perczak dr Jacek Rodzeń 12

13 Badania naukowe Badania naukowe w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa generalnie koncentrują się wokół dwóch zasadniczych zagadnień: problemów prasoznawczych i historii prasy oraz zagadnień bibliologicznych. Problematyka prasoznawcza i historycznoprasowa znajduje odzwierciedlenie w takich tematach badawczych, jak: - Współczesne polskie czasopisma społeczno-kulturalne. - Środki komunikowania masowego w Polsce w XX i XXI w. - Życie filmowe w Polsce do roku 1939 przez pryzmat czasopiśmiennictwa filmowego. - Polska reklama socjalistyczna Współczesne media lokalne. - Działalność społeczna i religijna Kościoła na łamach prasy katolickiej w latach Rola agencji informacyjnych w systemie prasowym PRL. - Czasopisma pedagogiczne i metodyczne w Polsce Emigracyjna prasa społeczno-kulturalna w Wielkiej Brytanii w latach Zagadnienia bibliologiczne są związane z następującymi tematami: - Prospekty wydawnicze XVIII wieku. Edycja tekstów. - Biblioteki cyfrowe w społeczeństwie informacyjnym. - Korespondencja między autorami a s półką nakładową Książka w latach Poczet bibliofilów polskich XX wieku. - Biblioteki pedagogiczne w Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym. - Ruch wydawniczy, księgarski i antykwaryczny w Polsce w latach Życie kulturalne w Polskich Siłach Zbrojnych w czasie II wojny światowej. 13

14 Wykaz przedmiotów wraz z punktami ECTS Wydział Humanistyczny Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Studia: stacjonarne, pierwszego stopnia, nauczycielskie Program obowiązuje od 2009 r. do 2012 r. Specjalnośd: Bez specjalności Lp. Nazwa przedmiotu Punkty ECTS Semestr 1 Bibliografia Bibliotekarstwo Historia filozofii Historia i teoria kultury Historia książki do XVIII w Historia powszechna Język łacioski Logika Socjologia Wybrane zagadnienia literatury polskiej i powszechnej Wychowanie fizyczne Zagadnienia wydawnicze i księgarskie Bibliografia Bibliotekarstwo Elementy statystyki Historia książki XIX i XX w Historia Polski po 1945 r Język łacioski Język nowożytny Komunikacja społeczna Praktyka zawodowa Technologia informacyjna Wychowanie fizyczne Bibliografia Elementy statystyki Język nowożytny Komunikacja medialna Metodyka pracy bibliotek szkolnych, pedagogicznych i publicznych

15 29 Nauka o informacji Naukoznawstwo Opracowanie rzeczowe zbiorów Technologia informacyjna (wyszukiwanie informacji) Bibliotekarstwo współczesne Język nowożytny Metodyka pracy bibliotek szkolnych, pedagogicznych i publicznych Nauka o książce i bibliotece Opracowanie zbiorów specjalnych Organizacja i zarządzanie biblioteką Organizacja i zarządzanie instytucją Prasa współczesna Technologia informacyjna (projektowanie serwisów WWW) Wprowadzenie do biblioterapii Czytelnictwo Języki informacyjno-wyszukiwawcze Język nowożytny Organizacja i zarządzanie biblioteką Podstawy ochrony własności intelektualnej Seminarium dyplomowe Wykład monograficzny Źródła informacji Automatyczne systemy biblioteczno-informacyjne Czytelnictwo Ergonomia i BHP Seminarium dyplomowe Wydawnicze i graficzne programy komputerowe 1 6 Specjalnośd: Biblioteki szkolne i publiczne Lp. Nazwa przedmiotu Punkty ECTS Semestr 1 Pedagogika Biblioteki cyfrowe Literatura dla dzieci i młodzieży Pedagogika Metodyka pracy bibliotek szkolnych, pedagogicznych i publicznych Psychologia Emisja głosu Metodyka pracy bibliotek szkolnych, pedagogicznych i publicznych

16 Specjalnośd: Prasoznawstwo z elementami dziennikarstwa Lp. Nazwa przedmiotu Punkty ECTS Semestr 1 Historia prasy, radia i TV Agencje informacyjne Język wypowiedzi dziennikarskiej Media lokalne Techniki pracy dziennikarskiej 1 6 Specjalnośd: Zarządzanie informacją Lp. Nazwa przedmiotu Punkty ECTS Semestr 1 Relacyjne bazy danych Biblioteki cyfrowe Relacyjne bazy danych Sieci komputerowe Analiza danych Informacja biznesowa Informacja medyczna Informacja prawnicza 2 6 Wydział Humanistyczny Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Studia: stacjonarne, jednolite magisterskie, nauczycielskie Program obowiązuje od 2009 r. do 2014 r. Specjalnośd: Bez specjalności Lp. Nazwa przedmiotu Punkty ECTS Semestr 1 Język angielski Naukoznawstwo Organizacja i zarządzanie biblioteką Pedagogika ogólna Podstawy ochrony własności intelektualnej Agencje informacyjne Czytelnictwo Język angielski Metodyka pracy z czytelnikiem niepełnosprawnym Pedagogika ogólna Prasa współczesna Reklama i public relations

17 13 Seminarium magisterskie Wydawnicze i graficzne programy komputerowe Seminarium magisterskie Wykład monograficzny Emisja głosu Etyka Historia filozofii Seminarium magisterskie Bezpieczeostwo i higiena pracy oraz nauki Ekonomika przedsiębiorstw wydawniczoprasowych Historia i kultura regionu Prawo opiekuocze Seminarium magisterskie Seminarium magisterskie Lp. Nazwa przedmiotu Specjalnośd: Biblioteki szkolne i publiczne Punkty ECTS Semestr 1 Historia bibliografii Języki informacyjno-wyszukiwawcze Technologia informacyjna Bibliografie specjalne Organizacja bibliotek publicznych Technologia informacyjna Wydawnicze i graficzne programy komputerowe Metodyka pracy bibliotek szkolnych Metody i kierunki badao współczesnej bibliologii Praktyka zawodowa Technologia informacyjna Wydawnicze i graficzne programy komputerowe Literatura dla dzieci i młodzieży Literatura popularna Metodyka pracy bibliotek szkolnych Praktyka zawodowa Metodyka pracy bibliotek szkolnych 4 9 Specjalnośd: Prasoznawstwo z elementami dziennikarstwa 17

18 Lp. Nazwa przedmiotu Punkty ECTS Semestr 1 Historia prasy, radia i TV Technologia informacyjna Historia prasy, radia i TV Technologia informacyjna Wydawnicze i graficzne programy komputerowe Badania prasoznawcze i dokumentacja prasowa Edytorstwo prasowe Język wypowiedzi dziennikarskiej Media lokalne Pracownia prasowa Pracownia radiowa Praktyka zawodowa Prawo prasowe Techniki pracy dziennikarskiej Technologia informacyjna Etyka dziennikarska Język wypowiedzi dziennikarskiej Pracownia prasowa Pracownia radiowa Praktyka zawodowa Techniki pracy dziennikarskiej Pracownia prasowa Pracownia radiowa 2 9 Specjalnośd: Zarządzanie informacją Lp. Nazwa przedmiotu Punkty ECTS Semestr 1 Analiza danych Automatyczne systemy bibliotecznoinformacyjne Źródła informacji w naukach humanistyczno-społecznych Automatyczne systemy bibliotecznoinformacyjne Języki informacyjno-wyszukiwawcze Wydawnicze i graficzne programy komputerowe Źródła informacji w naukach matematyczno-przyrodniczych Automatyczne systemy biblioteczno

19 informacyjne 9 Metodyka pracy bibliotek szkolnych Praktyka zawodowa Programowanie Sieci komputerowe Wydawnicze i graficzne programy komputerowe Metodyka pracy bibliotek szkolnych Praktyka zawodowa w szkole Technologie internetowe Wprowadzenie do systemów baz danych Metodyka pracy bibliotek szkolnych

20 Wydział Humanistyczny Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Studia: niestacjonarne, pierwszego stopnia, nienauczycielskie Program obowiązuje od 2009 r. do 2012 r. Specjalnośd: Bez specjalności Lp. Nazwa przedmiotu Punkty ECTS Rok 1 Bibliografia Bibliotekarstwo Elementy statystyki Historia filozofii Historia i teoria kultury Historia książki do XVIII w Historia Polski po 1945 r Historia powszechna Język łacioski Komunikacja społeczna Logika Przysposobienie BHP Przysposobienie biblioteczne Socjologia Technologia informacyjna Wybrane zagadnienia literatury polskiej i powszechnej Zagadnienia wydawnicze i księgarskie Bibliografia Bibliotekarstwo współczesne Elementy statystyki Historia książki XIX i XX w Język angielski Język niemiecki Język rosyjski Komunikacja medialna Metodyka pracy bibliotek szkolnych, pedagogicznych i publicznych Nauka o informacji Nauka o książce i bibliotece Naukoznawstwo Opracowanie rzeczowe zbiorów Opracowanie zbiorów specjalnych

MODUŁ IV: SPECJALNOŚĆ EDYTORSKO-MEDIALNA IV A. MODUŁ PRZEDMIOTÓW Z ZAKRESU EDYTORSTWA

MODUŁ IV: SPECJALNOŚĆ EDYTORSKO-MEDIALNA IV A. MODUŁ PRZEDMIOTÓW Z ZAKRESU EDYTORSTWA FP, studia 1. stopnia MODUŁ IV: SPECJALNOŚĆ EDYTORSKO-MEDIALNA IV A. MODUŁ PRZEDMIOTÓW Z ZAKRESU EDYTORSTWA IVA1. Historia książki Nazwa przedmiotu Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU

OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Specjalność/specjalizacja Społeczeństwo informacji i wiedzy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE Nr Kod Nazwa przedmiotu Liczba godzin ECTS Uwagi 1. MK1 Systemy medialne w Polsce i na świecie

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE Nr Kod Nazwa przedmiotu Liczba godzin ECTS Uwagi 1. MK1 Systemy medialne w Polsce i na świecie PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: dziennikarstwo sportowe FORMA STUDIÓW : niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA : I stopnia PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU (PRZEDMIOTU), PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU (PRZEDMIOTU), PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA OPIS MODUŁU (PRZEDMIOTU), PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS MODUŁU (PRZEDMIOTU) Administracji i Nauk Społecznych Specjalność/specjalizacja

Bardziej szczegółowo

FILOLOGIA POLSKA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA PLAN STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015. Ćwiczenia (semestr) Forma zaliczenia. 30 (1) Zal.

FILOLOGIA POLSKA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA PLAN STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015. Ćwiczenia (semestr) Forma zaliczenia. 30 (1) Zal. FILOLOGIA POLSKA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA PLAN STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 Przedmioty podstawowe i kierunkowe pięć grup (wyjątki zaznaczono w uwagach) Ćwiczenia Forma zaliczenia Rok studiów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: SPECJALIZACJA: DZIENNIKARSTWO SPOROTWE

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: SPECJALIZACJA: DZIENNIKARSTWO SPOROTWE Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/2010 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 stycznia 2010 r. PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: SPECJALIZACJA: DZIENNIKARSTWO

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Źródła informacji 1400 IN12ZI-SP. Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra

OPIS PRZEDMIOTU. Źródła informacji 1400 IN12ZI-SP. Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Źródła informacji 1400 IN12ZI-SP Wydział Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii Kierunek Informacja

Bardziej szczegółowo

Forma zajęć** Liczba godzin. Bazy danych w Internecie O L 30 3 Z. 2 Podstawy bibliologii O W 15 5 E. 3 Edytorstwo współczesne O W 15 0 Z

Forma zajęć** Liczba godzin. Bazy danych w Internecie O L 30 3 Z. 2 Podstawy bibliologii O W 15 5 E. 3 Edytorstwo współczesne O W 15 0 Z Studia licencjackie (I stopnia) od 2010/11 I ROK STUDIÓW I semestr Lp. Nazwa przedmiotu O/F * 1 Bazy danych w Internecie O L 30 3 Z 2 Podstawy bibliologii O W 15 5 E 3 Edytorstwo współczesne O W 15 0 Z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.../2015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 17 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA Nr.../2015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 17 kwietnia 2015 r. PSP.0-5/15 (projekt) UCHWAŁA Nr.../015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 17 kwietnia 015 r. w sprawie uchwalenia programu kształcenia dla specjalności Bibliotekoznawstwo i

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU

OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU pieczątka jednostki organizacyjnej OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Wstęp

Bardziej szczegółowo

Ramowy Program Studiów Kierunek: Kulturoznawstwo Studia I stopnia: stacjonarne. Pensum: 180 ECTS i 1810 godz

Ramowy Program Studiów Kierunek: Kulturoznawstwo Studia I stopnia: stacjonarne. Pensum: 180 ECTS i 1810 godz Ramowy Program Studiów Kierunek: Kulturoznawstwo Studia I stopnia: stacjonarne. Pensum: 180 ECTS i 1810 godz. Legenda: E egzamin; Z zaliczenie; ZO zaliczenie z oceną; O ocena; PP praca pisemna; w wykład;

Bardziej szczegółowo

Plan studiów ZIiB. Wydział Nauk Historycznych

Plan studiów ZIiB. Wydział Nauk Historycznych Plan studiów ZIiB Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: (nazwa kierunku musi być adekwatna do zawartości programu kształcenia a zwłaszcza do zakładanych efektów kształcenia) Poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA Wydział: FILOLOGICZNO - HISTORYCZNY Piotrków Tryb. dn. 30.09.2013 Kierunek: FILOLOGIA POLSKA Zatwierdzono na RW w dniu 30.09.2013 Rodzaj zajęć: I W/WS II C/K/L/P/

Bardziej szczegółowo

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. (projekt programu modułowego)

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. (projekt programu modułowego) Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Wydział Zamiejscowy w Poznaniu Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (projekt programu modułowego) Na studiach stacjonarnych należy zrealizować 2100 godzin zajęć uzyskując

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA Wydział: FILOLOGICZNO-HISTORYCZNY Piotrków Tryb. dn Kierunek: FILOLOGIA POLSKA

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA Wydział: FILOLOGICZNO-HISTORYCZNY Piotrków Tryb. dn Kierunek: FILOLOGIA POLSKA Lp. Rodzaj zajęć: I W/WS II C/K/L/P/P Z/S III PW/PE/ KZ E ZO Z I II III ECTS I II III ECTS I II III ECTS I II III ECTS I II III ECTS I II III ECTS 2. Wychowanie fizyczne 1,2 30 1 30 1 60 60 2 Technologia

Bardziej szczegółowo

Plan studiów ZIiB. studia niestacjonarne Biblioterapia Dziedzictwo kulturowe książki Specjalność:

Plan studiów ZIiB. studia niestacjonarne Biblioterapia Dziedzictwo kulturowe książki Specjalność: Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: studiów: Plan studiów ZIiB Wydział Nauk Historycznych Zarządzanie informacją i bibliologia studia drugiego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. dr Katarzyna Wodniak

OPIS PRZEDMIOTU. dr Katarzyna Wodniak Załącznik Nr 1.11 pieczątka jednostki organizacyjnej OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Obsługa użytkowników w bibliotece

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Efekty kształcenia dla kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo P R O J E K T Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 674 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 188 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 w sprawie w sprawie zmiany Uchwały

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH (WIECZOROWYCH) I STOPNIA NA KIERUNKU EUROPEISTYKA (obowiązuje od roku akademickiego 2010/2011)

PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH (WIECZOROWYCH) I STOPNIA NA KIERUNKU EUROPEISTYKA (obowiązuje od roku akademickiego 2010/2011) PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH (WIECZOROWYCH) I STOPNIA NA KIERUNKU EUROPEISTYKA (obowiązuje od roku akademickiego 2010/2011) I. Obligatoryjne przedmioty kształcenia ogólnego (zgodnie

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU Załącznik nr do Uchwały Nr 0/00 z dnia czerwca 00 r. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU PLAN NAUCZANIA LATA STUDIÓW: 009 00 00 0 0-0 STUDIA STACJONARNE KIERUNEK: SOCJOLOGIA (PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /01 z dnia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU PLAN NAUCZANIA LATA STUDIÓW: 01 01 01 01 01-016 STUDIA STACJONARNE KIERUNEK: SOCJOLOGIA (PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO,

Bardziej szczegółowo

Moduł Przedmiot Status modułu Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Konwersatorium ECTS

Moduł Przedmiot Status modułu Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Konwersatorium ECTS Rok I Program studiów stacjonarnych I stopnia dla kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo, specjalność public relations i marketing medialny dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Plan studiów w formie stacjonarnej. Zal. Egzamin 30 Ograniczonego 2. 3 Wykład Egzamin 30 Obowiązkowe 2. 3 Wykład Zal.

Plan studiów w formie stacjonarnej. Zal. Egzamin 30 Ograniczonego 2. 3 Wykład Egzamin 30 Obowiązkowe 2. 3 Wykład Zal. Program studiów 2012/2013 Kierunek: dziennikarstwo i komunikacja społeczna Studia I stopnia Specjalność: fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza Profil: praktyczny Plan studiów w formie stacjonarnej

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie informacją i bibliologia studia drugiego stopnia, tryb stacjonarny

Zarządzanie informacją i bibliologia studia drugiego stopnia, tryb stacjonarny Załącznik nr 2 do wytycznych dla rad wydziałów w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać programy kształcenia, programy i plany studiów wyższych Program studiów Zarządzanie informacją i bibliologia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/2010 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 stycznia 2010 r. PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: PUBLIC RELATIONS SPECJALIZACJA:

Bardziej szczegółowo

ul. Krakowskie Przedmieście 1 00-927 Warszawa tel. 022 552 01 25 :: fax 022 552 29 03 ifk@uw.edu.pl :: www.ifk.uw.edu.pl

ul. Krakowskie Przedmieście 1 00-927 Warszawa tel. 022 552 01 25 :: fax 022 552 29 03 ifk@uw.edu.pl :: www.ifk.uw.edu.pl INSTYTUT FILOLOGII KLASYCZNEJ WYDZIAŁ POLONISTYKI UW ul. Krakowskie Przedmieście 1 00-7 Warszawa tel. 0 55 01 5 :: fax 0 55 03 ifk@uw.edu.pl :: www.ifk.uw.edu.pl Minimum programowe dla studentów MISH na

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA. OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Po ukończeniu studiów absolwent: WIEDZA

EFEKTY KSZTAŁCENIA. OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Po ukończeniu studiów absolwent: WIEDZA EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo poziom kształcenia studia pierwszego stopnia Profil ogólnoakademicki II. KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Symbol K_W01 K_W02 K_W03 K_W04

Bardziej szczegółowo

PLAN NAUCZANIA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 110/2006 LATA STUDIÓW: 2004 2005 2005 2006

PLAN NAUCZANIA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 110/2006 LATA STUDIÓW: 2004 2005 2005 2006 PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU PLAN NAUCZANIA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 110/2006 LATA STUDIÓW: 2004 2005 2005 2006 2006-2007 STUDIA STACJONARNE KIERUNEK: SOCJOLOGIA (PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Program opracowały: Barbara Derewiecka, Halina Szpak Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej

Program opracowały: Barbara Derewiecka, Halina Szpak Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej Program opracowały: Barbara Derewiecka, Halina Szpak Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej Przysposobienie do korzystania ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do efektów kształcenia w obszarze (obszarach)

Odniesienie do efektów kształcenia w obszarze (obszarach) Załącznik nr 42 do Uchwały Nr 54/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 czerwca 2012 r. Nazwa wydziału: Wydział Filologiczny Nazwa kierunku studiów: informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Obszar

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r. PSP.40- /13 (projekt) UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia specjalności kształcenia Nauczyciel języka angielskiego w

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne. Specjalność: wychowanie fizyczne w służbach mundurowych 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia

Bardziej szczegółowo

PLAN NAUCZANIA LATA STUDIÓW:

PLAN NAUCZANIA LATA STUDIÓW: PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU PLAN NAUCZANIA LATA STUDIÓW: 2005 2006 2006 2007 2007-2008 STUDIA STACJONARNE Załącznik do Uchwały Nr 121/2006 z dnia 27 09 2006 r. KIERUNEK: SOCJOLOGIA (PRZEDMIOTY

Bardziej szczegółowo

FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne pierwszego stopnia rok akademicki 2015/2016

FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne pierwszego stopnia rok akademicki 2015/2016 FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne pierwszego stopnia rok akademicki 2015/2016 Z E - zaliczenie - egzamin I rok nazwa przedmiotu 09.2 Wprowadzenie do nauki o literaturze 15 Z 30 Z 5 - - - 09.2 Historia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iv semestr

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iii semestr

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia z filozofii i etyki (wybieralny) - opis przedmiotu

Wybrane zagadnienia z filozofii i etyki (wybieralny) - opis przedmiotu Wybrane zagadnienia z filozofii i etyki (wybieralny) - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Wybrane zagadnienia z filozofii i etyki (wybieralny) Kod przedmiotu 06.4-WI-ArchKP-wyb.zag.z filozofii-

Bardziej szczegółowo

Moduł Przedmiot Status modułu Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Konwersatorium ECTS. Filozofia obowiązkowe 30 2 egz. Współczesne systemy polityczne

Moduł Przedmiot Status modułu Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Konwersatorium ECTS. Filozofia obowiązkowe 30 2 egz. Współczesne systemy polityczne Rok I Program studiów stacjonarnych I stopnia dla kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo, specjalność fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku DZIENNIKARSTWO i KOMUNIKACJA SPOŁECZNA (tryb stacjonarny, nabór 2010/2011)

Plan studiów na kierunku DZIENNIKARSTWO i KOMUNIKACJA SPOŁECZNA (tryb stacjonarny, nabór 2010/2011) Plan studiów na kierunku DZIENNIKARSTWO i KOMUNIKACJA SPOŁECZNA (tryb stacjonarny, nabór 2010/2011) Studia I stopnia Czas trwania studiów: 3 lata, 6 semestrów Lp. 1. Wstęp do filozofii 2. Historia Polski

Bardziej szczegółowo

I ROK Forma zajęć/ liczba godzin Sposób zaliczenia ECTS. seminarium/ 60h zaliczenie na ocenę 15. seminarium/ 60h zaliczenie na ocenę 15

I ROK Forma zajęć/ liczba godzin Sposób zaliczenia ECTS. seminarium/ 60h zaliczenie na ocenę 15. seminarium/ 60h zaliczenie na ocenę 15 Program i plan studiów II stopnia (magisterskich) stacjonarnych i niestacjonarnych (wieczorowych) z podziałem na etapy i punktacją obowiązuje od 1 X 2010 r. Seminarium magisterskie I I ROK liczba godzin

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA. SPECJALNOŚĆ: dziennikarstwo radiowe i telewizyjne

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA. SPECJALNOŚĆ: dziennikarstwo radiowe i telewizyjne PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: dziennikarstwo radiowe i telewizyjne FORMA STUDIÓW : niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA : I stopnia PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY

Bardziej szczegółowo

Filologia polska specjalność projektowanie komunikacji

Filologia polska specjalność projektowanie komunikacji Filologia polska specjalność projektowanie komunikacji studia stacjonarne licencjackie nabór 2014/2015 wykaz przedmiotów 2. Nauki pomocnicze filologii polskiej 3. Historia filozofii 4. Język obcy 5. Wychowanie

Bardziej szczegółowo

60 h seminarium - Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta

60 h seminarium - Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta Lp. Element Opis 1 Nazwa Seminarium dyplomowe 2 Typ obowiązkowy 3 Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki 4 Kod PPWSZ -FP-1-510-s Kierunek, kierunek: filologia polska 5 specjalność, specjalność:

Bardziej szczegółowo

I. Część ogólna programu studiów

I. Część ogólna programu studiów I Część ogólna programu studiów Wstęp Studia na kierunku pedagogika umiejscowione są w obszarze nauk humanistycznych(h) i społecznych (S) Program studiów dla prowadzonej w uczelni specjalności praca kulturalno-oświatowa

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Nazwa modułu/przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin

PLAN STUDIÓW. Nazwa modułu/przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin PLAN STUDIÓW Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Specjalność: semestrów: 6 : 180

Bardziej szczegółowo

FILOLOGIA POLSKA (I, II, III, IVa lub IVb lub IVc, V) PROGRAM STUDIÓW W SYSTEMIE ECTS. STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA

FILOLOGIA POLSKA (I, II, III, IVa lub IVb lub IVc, V) PROGRAM STUDIÓW W SYSTEMIE ECTS. STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA FILOLOGIA POLSKA (I, II, III, IVa lub IVb lub IVc, V) PROGRAM STUDIÓW W SYSTEMIE ECTS. STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA PRZEDMIOTY SEMESTR 1 SEMESTR 2 SEMESTR 3 SEMESTR 4 SEMESTR 5 SEMESTR 6 G Liczba

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/01 Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

INFORMACJA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ INFORMACJA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ PROFIL PRAKTYCZNY STUDIA STACJONARNE MODUŁ PODSTAWOWY/KIERUNKOWY Automatyczne systemy biblioteczno-informacyjne Biblioteki w procesie komunikacji społecznej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

I. Część ogólna programu studiów.

I. Część ogólna programu studiów. I. Część ogólna programu studiów.. Wstęp: Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych jest umiejscowiony w obszarze sztuki (Sz). Program studiów dla prowadzonych w uczelni specjalności

Bardziej szczegółowo

studia niestacjonarne I stopnia

studia niestacjonarne I stopnia PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO studia niestacjonarne I stopnia Zatwierdzony przez Radę Wydziału w dniu 17.06.2009; zmieniony: 28.09.2009; 21.05.2010

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU (PRZEDMIOTU), PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A * (opis modułu (przedmiotu) i programu nauczania)

OPIS MODUŁU (PRZEDMIOTU), PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A * (opis modułu (przedmiotu) i programu nauczania) pieczątka jednostki organizacyjnej OPIS MODUŁU (PRZEDMIOTU), PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A * (opis modułu (przedmiotu) i programu nauczania) OPIS MODUŁU (PRZEDMIOTU)

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW K_W04, K_W06, K_W07, K_W12, K_U01, K_U02, K_U09, K_U10, K_U12, K_U15, K_U18, K_U19, K_K01, K_K04, K_K05, K_K06

PROGRAM STUDIÓW K_W04, K_W06, K_W07, K_W12, K_U01, K_U02, K_U09, K_U10, K_U12, K_U15, K_U18, K_U19, K_K01, K_K04, K_K05, K_K06 PROGRAM STUDIÓW I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny, Wydział Pedagogiki i Psychologii 2. Nazwa kierunku: Kulturoznawstwo 3. Oferowane specjalności: Media

Bardziej szczegółowo

Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku Socjologia forma studiów stacjonarne nabór 2013 2016

Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku Socjologia forma studiów stacjonarne nabór 2013 2016 Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku Socjologia forma studiów stacjonarne nabór 2013 2016 Semestr I (limit 30) I. Przedmioty obowiązkowe (limit 28) 1 Wstęp do filozofii 4 30 15 E 08.1 2 Pracownia komputerowa

Bardziej szczegółowo

FILOZOFIA. Studia stacjonarne

FILOZOFIA. Studia stacjonarne FILOZOFIA Studia stacjonarne I stopnia Studia filozoficzne I stopnia na kierunku filozofia prowadzone są w ramach dwóch specjalności: Filozofia teoretyczna Kognitywistyka Studia na każdej specjalności

Bardziej szczegółowo

Rok I, semestr I (zimowy)

Rok I, semestr I (zimowy) Studia stacjonarne w systemie Rok I, semestr I (zimowy) Lp. Nazwa przedmiotu zajęć zaliczenia 1. Vademecum studiów 5 ćwiczenia 0 zaliczenie historycznych. Nauki pomocnicze historii wykład 0 zaliczenie

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: STUDIA HISTORYCZNO-SPOŁECZNE

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: STUDIA HISTORYCZNO-SPOŁECZNE Załącznik nr 16 do Uchwały nr 21/2012 Senatu UPJPII z dnia 21 maja 2012 r., wprowadzony Uchwałą nr 6/2014 Senatu UPJPII z dnia 20 stycznia 2014 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH)

Bardziej szczegółowo

Program studiów podyplomowych z zakresu etnologii, edycja 2014/2015

Program studiów podyplomowych z zakresu etnologii, edycja 2014/2015 Program studiów podyplomowych z zakresu etnologii, edycja 2014/2015 Ogólna charakterystyka studiów podyplomowych Wydział prowadzący studia podyplomowe: Nazwa studiów podyplomowych: Nazwa studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi

Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Humanistyczny Studia wyższe na kierunku

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2011/2012

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2011/2012 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2011/2012 WydziałPsychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

STUDIA ZAWODOWE NA SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIEJ

STUDIA ZAWODOWE NA SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIEJ STUDIA ZAWODOWE NA SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIEJ 1. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Są to dzienne, bezpłatne wyższe studia zawodowe. Program studiów wypełnia aktualne standardy nauczania Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. Standardy nauczania dla kierunku studiów: filologia STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE

Załącznik Nr 4. Standardy nauczania dla kierunku studiów: filologia STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Załącznik Nr 4 Standardy nauczania dla kierunku studiów: filologia STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia magisterskie na kierunku filologia trwają nie mniej niż 5 lat (10 semestrów). Łączna liczba

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2007/2008. Wydział Humanistyczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2007/2008. Wydział Humanistyczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2007/2008 data zatwierdzenia przez Radę ydziału w SID pieczęć i podpis dziekana ydział Humanistyczny Studia wyższe prowadzone na kierunku w

Bardziej szczegółowo

Pielęgniarstwo. Kod przedmiotu P-1-K-BwP studia stacjonarne w/sem. Zajęcia zorganizowane: 20h/20h - 1,7 Praca własna studenta: 10h - 0,3

Pielęgniarstwo. Kod przedmiotu P-1-K-BwP studia stacjonarne w/sem. Zajęcia zorganizowane: 20h/20h - 1,7 Praca własna studenta: 10h - 0,3 Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające/wymagania wstępne: Pielęgniarstwo Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku Pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

III. GRUPY PRZEDMIOTÓW I MINIMALNE OBCIĄŻENIA GODZINOWE

III. GRUPY PRZEDMIOTÓW I MINIMALNE OBCIĄŻENIA GODZINOWE Załącznik Nr 17 Standardy nauczania dla kierunku studiów: malarstwo STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia magisterskie na kierunku malarstwo trwają nie mniej niż 5 lat (10 semestrów). Łączna liczba

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU

OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU pieczątka jednostki organizacyjnej OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A (opis i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Nazwa Administracji i Nauk Społecznych

Bardziej szczegółowo

Czapnik Grzegorz, dr. adiunkt. Dane kontaktowe. pok tel / 8

Czapnik Grzegorz, dr. adiunkt. Dane kontaktowe. pok tel / 8 adiunkt Dane kontaktowe e-mail: gczapnik@uni.lodz.pl pok. 2.12 tel. +48 509-074-019 1 / 8 Wykształcenie zawodowe - 1995-2001 studia wyższe magisterskie na kierunku: Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa

Bardziej szczegółowo

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012 Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 11/12 Uprawnienia: Studia kwalifikacyjne, tzn. nadające kwalifikacje do zajmowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie informacją i bibliologia studia pierwszego stopnia, tryb stacjonarny

Zarządzanie informacją i bibliologia studia pierwszego stopnia, tryb stacjonarny Załącznik nr 2 do wytycznych dla rad wydziałów w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać programy kształcenia, programy i plany studiów wyższych Program studiów: Zarządzanie informacją i bibliologia

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE DO NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO Niniejszy program studiów podyplomowych przygotowano zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 7 września 2004 r.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Seminarium dyplomowe 08.01/o,1,V,VI. Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Polskiej Kulturoznawstwo

OPIS PRZEDMIOTU. Seminarium dyplomowe 08.01/o,1,V,VI. Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Polskiej Kulturoznawstwo OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Seminarium dyplomowe 08.01/o,1,V,VI Wydział Instytut/Katedra Kierunek Specjalizacja/specjalność Poziom organizacyjny studiów System studiów Wydział Humanistyczny

Bardziej szczegółowo

Studia licencjackie (I stopnia)

Studia licencjackie (I stopnia) FILOLOGIA POLSKA Studia licencjackie (I stopnia) Program studiów I stopnia Obejmuje następujące przedmioty: Treści podstawowe: język łaciński z elementami kultury antycznej, wiedza o kulturze, nauki pomocnicze

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Wstęp do informacji naukowej 1400-IN11WIN-SP. Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra

OPIS PRZEDMIOTU. Wstęp do informacji naukowej 1400-IN11WIN-SP. Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Wstęp do informacji naukowej 1400-IN11WIN-SP Wydział Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii

Bardziej szczegółowo

ROK STUDIÓW: I TOK STUDIÓW

ROK STUDIÓW: I TOK STUDIÓW SPECJALNOŚĆ: filologia angielska germańska SPECJALIZACJA: nauczycielska literaturoznawstwo / tłumaczenia z i elementami języki specjalistyczne kulturoznawstwa ROK STUDIÓW: I STOPIEŃ STUDIÓW: I Ilość godzin

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: HISTORIA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: HISTORIA Załącznik nr 2 do Uchwały nr 21/2012 Senatu UPJPII z dnia 21 maja 2012 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: HISTORIA Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Pielęgniarstwo. Nauki społeczne

Pielęgniarstwo. Nauki społeczne Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające/wymagania wstępne: Nazwa modułu / przedmiotu (przedmiot lub grupa przedmiotów) Osoby prowadzące:

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Kierunek. Ćwiczenia (Ćw) S/ 30 NS/ 18

Ekonomiczny Kierunek. Ćwiczenia (Ćw) S/ 30 NS/ 18 Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów Studia drugiego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Program studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia angielska Studia niestacjonarne Od 2013/2014

Program studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia angielska Studia niestacjonarne Od 2013/2014 Program studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia angielska Studia niestacjonarne Od 2013/2014 Studia niestacjonarne licencjackie trwają 6 semestrów. Plan studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu KIERUNEK: SOCJOLOGIA STUDIA LICENCJACKIE SEMESTR I ECTS. Liczba godzin w semestrze

Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu KIERUNEK: SOCJOLOGIA STUDIA LICENCJACKIE SEMESTR I ECTS. Liczba godzin w semestrze SEMESTR I Studia stacjonarne 1. Podstawy socjologii egzamin w II sem Z 30 30 4 2. Historia myśli socjologicznej Z 30 3 3. Ekonomia E 30 3 4. Antropologia kulturowa E 30 3 5. Psychologia społeczna Z 30

Bardziej szczegółowo

Dr Barbara Klassa Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii Instytut Historii Uniwersytet Gdański

Dr Barbara Klassa Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii Instytut Historii Uniwersytet Gdański Dr Barbara Klassa Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii Instytut Historii Uniwersytet Gdański 1. Przedmiot: Historia historiografii Rok: IV Semestr: VII Studia: stacjonarne 2. Ilość godzin:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012. Wydział Filologiczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012. Wydział Filologiczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2011/2012 kod w SID data zatwierdzenia przez Radę ydziału pieczęć i podpis dziekana ydział Filologiczny Studia wyższe prowadzone na kierunku

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW

Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego Ramowy Program Studiów Podyplomowych w specjalności nauczycielskiej

Bardziej szczegółowo

Wprowadza się następujący program stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego:

Wprowadza się następujący program stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego: Uchwała nr 87/IV/2014 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 kwietnia 2014 roku w sprawie programu stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

Nauki w zakresie podstaw pielęgniarstwa. Polski OGÓŁEM LICZBA GODZIN 45 godz. ROK II SEMESTR III 15 godz. ROK III SEMESTR V i VI 30 godz.

Nauki w zakresie podstaw pielęgniarstwa. Polski OGÓŁEM LICZBA GODZIN 45 godz. ROK II SEMESTR III 15 godz. ROK III SEMESTR V i VI 30 godz. KARTA PRZEDMIOTU CECHA PRZEDMIOTU OPIS INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIOCIE Jednostka realizująca Instytut Nauk o Zdrowiu Kierunek Pielęgniarstwo Profil kształcenia Praktyczny Poziom realizacji Studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW (STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA) Semestr I, II, III - wszystkie specjalności obowiązują jednakowe przedmioty

WYKAZ PRZEDMIOTÓW (STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA) Semestr I, II, III - wszystkie specjalności obowiązują jednakowe przedmioty WYKAZ PRZEDMIOTÓW (STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA) Semestr I, II, III - wszystkie specjalności obowiązują jednakowe przedmioty Semestr I zimowy rok 1 Pedagogika ogólna Psychologia ogólna Socjologia ogólna

Bardziej szczegółowo

45 h wykład, 15 h laboratorium 6 ECTS egzamin, zal. z oceną Przedmioty z zakresu nauk podstawowych

45 h wykład, 15 h laboratorium 6 ECTS egzamin, zal. z oceną Przedmioty z zakresu nauk podstawowych Załącznik Nr 1.11 pieczątka jednostki organizacyjnej OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Nazwa

Bardziej szczegółowo

Program kulturoznawstwa, studia I stopnia WNH UKSW w roku akademickim 2014/2015. Konwers./ćwicz./ semestr. Forma zaliczenia.

Program kulturoznawstwa, studia I stopnia WNH UKSW w roku akademickim 2014/2015. Konwers./ćwicz./ semestr. Forma zaliczenia. Program kulturoznawstwa, studia I stopnia WNH UKSW w roku akademickim 014/015 I ROK Lp Przedmiot Wykłady /semestr Konwers./ćwicz./ semestr Forma zaliczenia punkty uwagi 1. Warsztat kulturoznawcy 0 (1)

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE SYLABUS PRZEDMIOTU. Seminarium. Instytut Humanistyczny. kierunek stopień tryb język status przedmiotu

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE SYLABUS PRZEDMIOTU. Seminarium. Instytut Humanistyczny. kierunek stopień tryb język status przedmiotu PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE 1. NAZWA PRZEDMIOTU SYLABUS PRZEDMIOTU Seminarium 2. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT Instytut Humanistyczny 3. STUDIA kierunek stopień tryb język status

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: TURYSTYKA HISTORYCZNA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: TURYSTYKA HISTORYCZNA Załącznik nr 18 do Uchwały nr 21/2012 Senatu UPJPII z dnia 21 maja 2012 r., wprowadzony Uchwałą nr 6/2014 Senatu UPJPII z dnia 20 stycznia 2014 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH)

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA NA KIERUNKU F i l o z o f i a W UNIWERSYTECIE RZESZOWSKIM (studia niestacjonarne)

PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA NA KIERUNKU F i l o z o f i a W UNIWERSYTECIE RZESZOWSKIM (studia niestacjonarne) PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA NA KIERUNKU F i l o z o f i a W UNIWERSYTECIE RZESZOWSKIM (studia niestacjonarne) Obowiązujący od roku akadem. 2009/2010 I. INFORMACJE OGÓLNE Niestacjonarne studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

P O D S T A W Y S O C J O L O G I I

P O D S T A W Y S O C J O L O G I I P O D S T A W Y S O C J O L O G I I Kod UTH/HES/ST/I Nazwa w języku polskim Podstawy socjologii w języku angielskim Introduction to sociology Wersja Kolejna Rok akadem icki rok akademicki 2014/2015 Wydział

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Kategoria przedmiotu

OBJAŚNIENIA Kategoria przedmiotu PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH 2-STOPNIA (ECTS WEDŁUG WYMAGAŃ KRAJOWYCH RAM KWALIFIKACJI DLA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO) KIERUNEK: SOCJOLOGIA Specjalność Studia miejskie OBJAŚNIENIA Kategoria MODUŁY: P podstawowy

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Program dla MISHuS na rok akademicki 2012/2013

KIERUNEK: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Program dla MISHuS na rok akademicki 2012/2013 KIERUNEK: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Program dla MISHuS na rok akademicki 2012/2013 Lp. Nazwa przedmiotu Semestr Liczba godz. w sem. I Forma zal./ Punkty ECTS Liczba

Bardziej szczegółowo

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk)

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk) Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Wydział Pedagogiczny Studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja II finansowana z Europejskiego Funduszu Socjalnego-EFS Uprawnienia:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU

OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Załącznik Nr 1.11 pieczątka jednostki organizacyjnej OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Poziom

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK FILOLOGIA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK FILOLOGIA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK FILOLOGIA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Filologia Sylwetka absolwenta Absolwent kierunku Filologia otrzymuje tytuł zawodowy

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Specjalność:

PLAN STUDIÓW. Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Specjalność: PLAN STUDIÓW Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: studiów: Specjalność: semestrów: 6 : 180 Łączna liczba dydaktycznych: 1800 Wydział Politologii

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA ŚCIEŻKA ARCHITEKTURA INFORMACJI I WIEDZY. NAZWA PRZEDMIOTU L. godzin ECTS Forma ST NST

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA ŚCIEŻKA ARCHITEKTURA INFORMACJI I WIEDZY. NAZWA PRZEDMIOTU L. godzin ECTS Forma ST NST PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA ŚCIEŻKA ARCHITEKTURA INFORMACJI I WIEDZY NAZWA PRZEDMIOTU L. godzin ECTS Forma ST NST zaliczenia Blok I: seminaria magisterskie Seminarium magisterskie 0 80 0 egzamin magisterski

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Pedagogika, studia pierwszego stopnia Opis kierunku i specjalności Studia na kierunku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/2010 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 stycznia 2010 r. PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: DZIENNIKARSTWO RADIOWE

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Środowiska obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Inżynieria Środowiska

Bardziej szczegółowo