W numerze: Darmowy fragment Kwartalnik Literacki nr 4 (94) 2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W numerze: Darmowy fragment www.bezkartek.pl. Kwartalnik Literacki nr 4 (94) 2013"

Transkrypt

1 W numerze: Kwartalnik Literacki nr POTENCJALNOŚĆ Anna Kałuża 3 Jak konstytuuje się dziś poezja? Katarzyna Szkaradnik 10 W obliczu pustki. Magdaleny Tulli poszukiwania transcendencji Maciej Jakubowiak 25 Nieskończona możliwość. O Dzieciństwie Jezusa Johna Maxwella Coetzeego Wit Pietrzak 33 Gdzie między ciałem a językiem wydarza się życie. O poezji Jerzego Jarniewicza Marek Mikołajec 48 Morfina, czyli o potencjalności 55 Recenzje Marta Syrwid: Bogactwo_Jan Szaket Jerzy Pilch: Drugi dziennik. 21 czerwca czerwca 2013_Olga Knapek Szczepan Twardoch: Wieczny Grunwald. Powieść zza końca czasów _ Ryszard Knapek Marek Krajewski: W otchłani mroku_ Piotr Gorliński-Kucik Orhan Pamuk: Pisarz naiwny i sentymentalny. Wykłady harwardzkie. Przeł. Tomasz Kunz_Grzegorz Tomicki Grzegorz Kwiatkowski: Radości_ Eliza Kącka Szymon Domagała-Jakuć: Hotel Jahwe_ Dawid Kujawa Joanna Mueller: Powlekać rosnące. Apokryfy prenatalne_ Katarzyna Szopa Roland Barthes: Dziennik żałobny. Przeł. Kajetan Maria Jaksender_ Paweł Jasnowski Maryla Hopfinger: Literatura i media po 1989 roku_ Kinga Kasperek Małgorzata Tusk: Między nami_ Kinga Kasperek rocznica powstania kwartalnika literackiego FA-art fotorelacja Krzysztof Uniłowski 108 Fantastyka i realizm Piotr Gorliński-Kucik 119 Jak zrobiony jest Lód Jacka Dukaja Ludmyła Taran 130 Wiersze (z języka ukraińskiego przełożyła Aneta Kamińska) Marie Šťastná 135 Wiersze (z języka czeskiego przełożyła Zofia Bałdyga) Lidija Dimkovska 141 Wiersze (z języka macedońskiego przełożyła Agnieszka Będkowska-Kopczyk) Cezary K. Kęder 151 Rurand. Prequel (fragment powieści) Marek K.E. Baczewski 159 Kot mówi Krzysztof Uniłowski 165 Karolina w mieście Grzegorz Tomicki 169 Ameryka Adam Wiedemann 181 Wiersze 186 Noty o autorach Nadesłano nam Table of Contents

2 2 Rada: Bogdan Baran, Jacek Łukasiewicz, Tadeusz Komendant, Ewa Rewers, Jan Tomkowski. Redagują: Konrad C. Kęder (redaktor naczelny), Krzysztof Uniłowski (z ca redaktora naczelnego), Marta Baron, Małgorzata Nadwadowska, Robert Ostaszewski. Współpracują: Marek K.E. Baczewski, Adam Dziadek, Tomasz Gerszberg, Anna Kałuża, Eliza Kącka, Agnieszka Kozłowska, Sabina Kwak, Marta Mizuro, Józef Olejniczak, Grzegorz Olszański, Karolina Pospiszil, Andrzej Szuba, Joanna Soćko, Dariusz Tkaczewski, Grzegorz Tomicki, Adam Ubertowski, Isabelle Vonlanthen, Andreas Volk, Anna Węgrzyniak. Projekt okładki: Monika Juroszek. Korekta i adiustacja: Małgorzata Nadwadowska. Redakcja tekstów w języku angielskim: Małgorzata Matyjasek, Aleksandra Pajda. Adres redakcji: Katowice, pl. Sejmu Śląskiego 1, pok. 012 tel Adres do korespondencji: Katowice, skryt. poczt. 401 e mail: FA art.pl, www: art.pl Materiałów niezamówionych nie odsyłamy. Redakcja zastrzega sobie prawo ewentualnych skrótów w tekstach i zmian tytułów. Prenumerata roczna krajowa i zagraniczna: 64, zł (wysyłka pocztą zwykłą). Konto Wydawnictwa FA art: PKO BP S.A. CBE Inteligo Inne oferty prenumeraty, w tym możliwość zapłacenia kartą lub przelewem internetowym: Prenumeratę prowadzą także firmy RUCH S.A., Kolporter S.A. oraz Garmond Press S.A Wydawca: Wydawnictwo FA art Konrad C. Kęder, Katowice, pl. Sejmu Śląskiego 2, p. 205 Współpraca: Towarzystwo Literackie im. Teodora Parnickiego, Katowice, pl. Sejmu Śląskiego 1, p. 409; Fundacja Otwarty Kod Kultury, Warszawa. Druk: TextPartner sp.j., Katowice ISSN Nakład: 900 egz. Nr indeksu: Cena: 20 zł Numer zamknięto: r. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Numer ukazał się dzięki wsparciu Samorządu Województwa Śląskiego

3 Anna Kałuża Jak konstytuuje się dziś poezja? 3 Od dawna, a szczególnie intensywnie po 1989 roku, mówimy o zmianie kulturowej, o procesach przeobrażania sztuki, które doprowadziły z jednej strony do impasu jej tradycyjnego ujmowania, a z drugiej nie przyniosły, jak się wydaje, żadnych pozytywnych rozstrzygnięć. Próbując odpowiedzieć na pytanie o to, w jaki sposób aktualnie, na naszych oczach, ustanawia się poezja lub lepiej: pewna forma kulturowa zwana tradycyjnie poezją warto ponownie przemyśleć relacje między, najogólniej mówiąc, sztuką a kulturą, czyli między wytwarzaniem, produkcją a rozpowszechnianiem i komunikowaniem 1, procesami zwyczajowo rozdzielanymi, które stają się dziś coraz trudniejsze do odróżnienia. Chciałabym przedstawić scenariusz możliwego pozycjonowania się poezji we współczesnym uniwersum kulturowym. Do rozważań na ten temat szczególnie zachęciła mnie medialna przygoda duńskiego poety, która wydała mi się symptomatyczna dla współczesnej poezji i jej kulturowych kłopotów. W październiku 2013 roku w Danii rozpętała się medialna burza. Wywołała ją publikacja zbioru wierszy osiemnastoletniego muzułmanina Yahyi Hassana. Książka sprzedała się w siedemnastu tysiącach egzemplarzy, przez tak zwaną lewicową i rdzennie duńską krytykę została przyjęta bardzo przychylnie głównie z tego powodu, że ostrze języka Hassana wymierzone było w jego własne, muzułmańsko-arabskie 1 W ten sposób Jean-Luc Godard sformułował różnicę między sztuką a kulturą. Zob. P. Mościcki: Wydarzenia i gramatyka. Polityka sztuki w dobie kapitalizmu kognitywnego. W zbiorze: Manifest nooawangardy. Sztuka w dobie kapitalizmu kognitywnego, posthumanizmu i nauk o złożoności. Red. Ł. Ronduda. Warszawa 2010, s. 57.

4 4 środowisko 2. Hassan udzielał wywiadów, odpowiadał na polityczne pytania, a krytycy komentujący jego wystąpienie podzielili się na tych, którzy używali argumentów polityczno-społecznych, i tych, których interesowały kwestie literacko-estetyczne. Duńska krytyczka Lilian Munk Rösing pisała, że otrzymujemy historię życia Yahyi Hassana: od wczesnego dzieciństwa wypełnionego obrazami ojcowskiej przemocy aż do obecnej sytuacji poety jako ucznia szkoły pisarskiej, który pozostaje cały czas na bakier z wymiarem sprawiedliwości 3. Krytycy podkreślali, że to sytuacja bez precedensu: wypowiedź Hassana uznana za poetycką zapoczątkowała nowy etap w debacie dotyczącej tematów imigracyjnych, bo jak wskazywała Sara Hornum Inanloo w przeszłości debata ta w dużej mierze pozostawała w rękach DF (Dansk Folkeparti) i pozostałych ugrupowań prawicowych, teraz jednak rozprzestrzeniła się poza ten krajobraz polityczny 4. Bardzo szybko, niemal równocześnie, pojawiły się komentarze dotyczące spektakularnej widzialności tekstu w przestrzeni publicznej. Niektórzy twierdzili, że Hassan stał się częścią gry medialnej, gdzie wszystkie role są z góry zdefiniowane 5. Obawy te były formułowane w związku z literackim aspektem jego wierszy: Można jednak się zastanowić, czy uczestnicy debaty dbają o literacki wydźwięk tych utworów pisała jedna z recenzentek, jednocześnie uznając, że Yahya Hassan nie napisał pamfletu, nie napisał manifestu, dał nam za to słowa i obrazy, opowiedział, jak to jest być Yahyą Hassanem, synem uchodźców z bliskowschodniego Langeland, synem dwóch języków, synem Danii 6. Członkini kolegium redakcyjnego duńskiego czasopisma Politiken tu jako jedna z rozgrywających tak zwaną dramaturgię mediów stwierdziła, że Liczy się to, że jego sztuka otwiera zupełnie nowy kanał w publicznej dyskusji i że musimy się do tego jakoś ustosunkować 7. 2 Zob. Digter: Jeg er fucking vred på mine forældres generation. Dostęp online: (data dostępu: ). Korzystam z przekładu Grzegorza Wróblewskiego: Poeta: jestem wkurwiony na generację moich rodziców. Wywiad z Y. Hassanem. W wywiadzie osiemnastoletni poeta z Aarhus Yahya Hassan wyjaśnia, że jest częścią pokolenia osieroconego generacji, która zawiodła się na własnych rodzicach. Bardzo ostro krytykuje islam i środowiska imigranckie, atakuje poprawność polityczną lewicy, naiwnych utopistów kultury, Kościoła i biznesu. 3 L.M. Rösing: Yahya Hassans digte er fyldt med ild og nyskabelse. Dostęp online: dk/kultur/boger/ece /yahya-hassans-digte-er-fyldt-med-ild-og-nyskabelse/ (data dostępu: ). Korzystam z przekładu Grzegorza Wróblewskiego: Wiersze Hassana to ogień i inwencja. Wspomniany w cytowanym tekście Langeland to jedna z duńskich wysp, będąca popularnym miejscem wakacyjnych wyjazdów. 4 S.H. Inanloo: Digteren som urban legend. Dostęp online: (data dostępu: ). Korzystam z przekładu Grzegorza Wróblewskiego: Poeta jako legenda miejska. 5 Tamże. 6 L.M. Rösing: Wiersze Hassana to ogień i inwencja, dz. cyt. 7 S.H. Inanloo: Poeta jako legenda miejska, dz. cyt.

5 5 No właśnie, spróbujmy zatem jakoś się ustosunkować. Oczywiście można powiedzieć, że gdyby lewicowa prasa nie wprowadziła w przestrzeń publiczną wypowiedzi antyislamskich skonstruowanych przez reprezentanta arabskiej mniejszości, chcąc wykorzystać jego krytykę do swojej imigranckiej polityki, to wzmocniony tym poparciem głos Hassana nie byłby słyszalny i w efekcie on sam nie stałby się ofiarą przemocy. Potraktujmy tę historię jednak w mniej dosłowny sposób, czyli uwolnijmy ją od kontekstu muzułmańsko- -imigranckiego. I zastanówmy się, co z niej wynika: czy to, że jak zwykle media uniemożliwiły zaistnienie estetycznie niewinnej narracji o literaturze? I że jak zwykle literatura przegrała z polityką? Wydaje się, że to podwójne związanie jeśli w przestrzeni publicznej pojawia się informacja o poezji, to źle, bo na pewno zostanie zredukowana do doraźnej politycznej agitki, źle także, gdy poezja w przestrzeni publicznej się nie pojawia, bo to skazuje ją na nieistotność nie tłumaczy w pełni historii muzułmańskiego poety. Sytuacja ta pozwala nam, jak sądzę, na innego rodzaju opowieść. Na razie powiedzmy tylko tyle, że obserwując stawanie się faktem kulturowym pewnej wiązki słów i obrazów, nie sposób uznać za ustanawiającą ów fakt kulturowy ani narracji promującej literackość tych tekstów, ani narracji stawiającej na polityczną debatę, choć ani jednego, ani drugiego wymiaru nie należy lekceważyć. Chodzi o to, że z perspektywy przygody medialnej Hassana trudno byłoby uzasadnić ważność jego poezji rewolucyjnymi rozwiązaniami językowymi, doskonaleniem medium języka i wiersza, doniosłością kulturową dla imigranckich środowisk, bo imigranckie środowiska odczytały publikację zbioru jako plemienną zdradę. Nie można się godzić na gest ustanawiania poezji za sprawą debat politycznych czy też medialno-towarowej obróbki. Nie należy jednak ani jednego, ani drugiego sposobu konstytuowania faktów kulturowych bagatelizować, żadnego z nich nie można także uczynić rozstrzygającym. Zwróćmy uwagę na to, iż poezja Hassana zyskała rozgłos z tego powodu, że bardzo wyraźnie prezentowała ideologiczne stanowisko, że eksponowała jednoznacznie pewne wartości, krytykowała inne zachowywała się więc dokładnie tak jak system, w ramach którego operowała. Tymczasem najbardziej znane sposoby konstytuowania się tego, co nazywamy sztuką w nowoczesnej kulturze, polegały na zupełnie odwrotnych procesach: na wywłaszczaniu obiektów z macierzystych kontekstów. Wystarczy odwołać się do zainteresowania sztuką pierwotną i przyjrzeć się jej przyswajaniu w społeczeństwach nowoczesnych. Shelly Errington w The Death of Authentic Primitive Art And Other Tales of Progress, rozważając sposoby konstruowania przez nowoczesność narracji o sztuce prymitywnej, podkreśla w tym procesie przywłaszczania sobie pewnych obiektów jako

6 6 dzieł sztuki ważne rozróżnienie między tym, co zostaje uznane za przedmiot zainteresowania antropologii, a tym, co staje się dziedziną badań estetyki: W galeriach pokazywano konkretne obiekty z uwagi na ich walory formalne i estetyczne, zmieniając w ten sposób dawne»fetysze«w»rzeźby«. W muzeach etnograficznych prezentowano je przede wszystkim w kontekście kulturowym,»fetysz«zyskiwał dzięki temu miano obiektu rytualnego (»artefaktu«) należącego do konkretnej grupy tubylczej. ( ) Jasne zatem staje się to, że aby konkretny obiekt mógł wejść w przestrzeń ocen estetycznych, musiał być uprzednio pozbawiony śladów tożsamości swojego naturalnego środowiska społecznego 8. To praktyka arcynowoczesna: obiekt staje się dziełem sztuki za cenę odcięcia go od kulturowych odniesień i wyłączenia ze sfery kulturowej praktyczności. Dopiero po tym wyłączeniu może on pełnić rozmaite funkcje społeczno-polityczne. Przypadek Hassana świadczy nie tylko o tym, że nastąpiło odwrócenie porządku konstytuowania się przedmiotu sztuki: najpierw obiekt, wiązka słów i znaków, wchodzi w przestrzeń kulturowej praktyczności, najpierw jest komunikowany i dystrybuowany, a późnej produkowany (w sensie ustanawiania jego estetycznej postaci); przypadek Hassana świadczy raczej o tym, że w procesie dystrybucji obiekt uznawany za przedmiot sztuki może być utylizowany i dlatego może nie zdążyć się ukonstytuować. Znaczące wydaje się, że historia Hassana skończyła się jego pobiciem, i jest to niestety również symptomatyczne, jeśli pamiętamy o płonących tęczach czy innych aktach wandalizmu dokonywanych na dziełach sztuki. Czy więc ta historia dowodzi, że poezja/sztuka skazana jest na utylizację, jeśli nie zgodzi się na istnienie na tak zwanych cudzych warunkach, wyznaczanych przez polityczno-medialne konteksty? Spróbujmy spojrzeć na ten problem z perspektywy historycznej. Do tej pory mogliśmy mówić przynajmniej o dwóch wielkich narracjach źródłowych, które ustalały zespół przeświadczeń konstytuujących poezję: metafizycznej i estetycznej. Nie zawsze były one odrębne, choć nowoczesność dążyła do ich odróżnienia, nie zawsze też metafizyczna górowała nad estetyczną, bo ta druga zdobywała przewagę zwłaszcza w awangardowych koncepcjach poezji. Pierwsza narracja ustalała zespól odniesień dla poezji najpierw w rytuale, a następnie w rozmaicie rozumianej sferze transcendentnej. W ramach drugiej narracji poezja była definiowana przede wszystkim poprzez odnoszenie jej do funkcjonujących w danym czasie przekonań na temat sztuki: stanowiła ich zaprzeczenie (anty-poezja i anty-sztuka), najwyższe spełnienie (i zarazem zniesienie w filozofii Hegla), uzgadniała się z nimi etc. 8 S. Errington: The Death of Authentic Primitive Art And Other Tales of Progress. London Cyt. za: C. Freeland: Czy to jest sztuka? Wprowadzenie do teorii sztuki. Przeł. R. Bartołd. Poznań 2004, s. 166.

7 7 Te dwie narracje nie tyle się wyczerpały, ile zmieniły swoją postać pod koniec XX wieku. Proces zmiany postaci trwał dosyć długo. Składały się na niego różne przetasowania koncepcyjne dotyczące idei sztuki estetycznej, będące reakcją także na postępujące zeświecczenie idei sztuki. Ich punkt kulminacyjny stanowiły gesty samozaprzeczania sztuki, objawiające się w dążeniu przedmiotów i znaków do bycia anty-sztuką, nie-sztuką, a-sztuką, w pozbywaniu się patosu i powagi, ponownym ustanawianiu się poprzez ironię i komizm, które są nakierowane na samą ideę sztuki. Doprowadziły one do kryzysu rozumienia sztuki jako estetycznej. Ale też na co chciałabym szczególnie zwrócić uwagę wyłoniły nową postać estetyki i przede wszystkim estetyczności. I odnowiona postać estetyczności wydaje się tym, czego poezja po wyczerpaniu się narracji tradycyjnie metafizycznych i tradycyjnie estetycznych może się uchwycić jako swojej szansy. Na czym jednak miałaby ona polegać? Trzeba pamiętać, że estetyczny porządek wiąże się przede wszystkim z dystrybucją widzialności, słyszalności i odpowiednio ustrukturyzowanej postrzeżeniowości 9. Ponieważ dzisiaj pewna wiązka znaków i słów konstytuuje się jako poezja nie tyle w procesach produkcji czy wytwarzania, ile w procesach dystrybucji, które niekoniecznie są tożsame z medialnością, nie możemy zapominać, że nie tylko dystrybuowana jest ich estetyczność (to tradycyjne ujęcie) estetyczny jest również sam proces dystrybuowania. Teksty Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego, Szczepana Kopyta, Konrada Góry, Kiry Pietrek lub Ilony Witkowskiej poetów i poetek niezwykle wyrazistych wyłaniają się jako forma kulturowa nie dlatego, że można odebrać im antropologiczno-etnograficzne czy polityczne podłoże, ale dlatego że konstytuują się one właśnie za sprawą etnograficznie, antropologicznie, politycznie dystrybuowanego porządku estetycznego. Ta dystrybucja sprawia, że teksty mogą działać w rozmaitych kontekstach: politycznych, społecznych. Chodzi mi o to, że, mówiąc ostrożnie, wiązka znaków coraz rzadziej staje się wierszem zgodnie z tradycyjnie pomyślanym reżimem estetycznym (jako dzieło sztuki). Nie do utrzymania jest także etyczny porządek rozumienia poezji jako wspólnotowego rytuału w znaczeniu, jakie nadaje mu Jacques Rancière chodzi o poszukiwanie kontaktu poprzez sztukę z tak zwaną wyższą rzeczywistością, bóstwami czy duchami przodków. Choć oczywiście taka postać poezji nie jest wykluczona i nie należy jej lekceważyć, co dobitnie pokazuje przykład Jarosława Marka Rymkiewicza. To, że sztuka konstytuuje się nie tylko w ramach tych dwóch wielkich narracji, teoretycznie wiedzieliśmy od lat sześćdziesiątych, kiedy okazało się, że teorie tworzą sztukę (teoria przemienia, jak pisał Arthur 9 Odwołuję się tu oczywiście i przede wszystkim do koncepcji estetyki i estetyczności Jacques a Rancière a.

8 8 C. Danto, zwykłe przedmioty w przedmioty sztuki) 1 0. Taką teorią tworzącą poezję mógł być na przykład strukturalizm (w przypadku nurtu lingwistycznego), a potem dekonstrukcja (tu na przykład wczesna poezja Andrzeja Sosnowskiego, późniejsza Krzysztofa Siwczyka). Pewne teksty stają się wierszami także za sprawą instytucji sztuki, czyli zinternalizowanej w nas wiedzy na temat sztuki 11. Wypada chyba się jednak zgodzić na to, że poezja staje się coraz częściej zgodnie z porządkiem produkowania innych znaków (także jako towar). Ta wiązka znaków konstytuuje się jako poezja, będąc przedmiotem cyrkulacji, przechodząc przez różne sfery: materialne, społeczne, polityczne, psychiczne. Dopiero cyrkulacja taka właśnie, jaka uwidoczniła się w przypadku tekstów Hassana wytwarza wartość dodatkową dzięki przemieszczaniu się, wymianie, funkcjonowaniu w różnych kanałach komunikacyjnych. W polu mediacji i translacji wiązka znaków nabiera znaczeń. Należy więc najpierw przyglądać się temu, jak ta materialność języka staje się czymś innym niż wiązką znaków, zanim uzna się, że w określony sposób postrzegane znaki są tym, czym są, czyli najogólniej jak proponuje etnoestetyk Richard Anderson w swojej książce Calliope s Sisters kulturowo istotnym znaczeniem, umiejętnie zakodowanym w poruszającym, oddziałującym na zmysły medium 12. To, że poezja przestaje być odnoszona do idei sztuki czy idei religijno-metafizycznych co oczywiście nie przeczy istnieniu poezji metafizycznej czy religijnej (Wojciech Bonowicz) lub tradycyjnie estetycznej (Jacek Dehnel) nie oznacza, że doszło do ujednolicenia poszczególnych sztuk, w dalszym ciągu bowiem trwa proces różnicowania praktyki artystycznej i w dalszym ciągu dzieje się to w porządku estetycznym, co chciałabym mocno podkreślić. Zmiana polega na tym, że przy uzasadnianiu ważności takiej czy innej propozycji trudno się odwoływać wyłącznie do wartości estetycznych; co więcej, estetyczna redukcja do mniej lub bardziej wyrafinowanej formy wizualnej (na przykład zbiór Hassana odczytany jako niezwykle błyskotliwe eksperymenty językowe) może być rozpoznana jako próba dostosowania tekstu do wypracowanych przez określone środowiska kryteriów wartościowania, słowem: może świadczyć o protekcjonalnym stosunku. Oznacza to, że poezja przestała być pojmowana jako ponadczasowa, niezmiennie wartościowa idea, a stała się medium, które podlega rozmaitym użyciom i którego nic nie zabezpiecza przed tymi użyciami. W procesie konstytuowania się poezji nadal biorą udział właściwości samego obiektu, ale nie 10 Na temat koncepcji transfiguracji u A.C. Danto zob. T. Załuski: Modernizm artystyczny i powtórzenie. Próba reinterpretacji. Kraków 2012, s G. Dziamski: Przełom konceptualny i jego wpływ na praktykę i teorię sztuki. Poznań 2010, s Cyt. za C. Freeland: Czy to jest sztuka?, dz. cyt., s. 96.

9 9 możemy się odwołać do ustanawiającej, absolutnej idei (sztuki jako prawdy, jako zwierciadła życia, pośredniczki w kontaktach z bogami, pięknej formy etc.), żeby uwiarygodnić pewne obiekty jako kulturowo istotne. Częściej co najbardziej zauważalne, choć to inna kwestia pewne obiekty są a priori uznane za dzieła sztuki. Być może to właśnie dogłębne zdanie sobie sprawy z tego, jak dziś społecznie i politycznie pracują estetyzacja oraz estetyczność i jakie reguły rządzą porządkiem estetycznym (lub jakie reguły widzialności i słyszalności on wspiera), ułatwi interpretację wielu problemów, przede wszystkim: lokalnych polityczno-ekonomicznych wydarzeń, ewolucji znaczeń kulturowych i wartości estetycznych, oraz uniemożliwi (powstrzyma) całkowitą adaptację procesów konstytuowania się sztuki do istniejących warunków globalnego rynku i globalnej kultury.

10 10 Katarzyna Szkaradnik W obliczu pustki Magdaleny Tulli poszukiwania transcendencji Zachwytowi części krytyki nad kolejnymi mikropowieściami Magdaleny Tulli od początku towarzyszyły także opinie sceptyczne 1, sytuujące jej książki w kręgu autotematycznej i pastiszowej twórczości postmodernistycznej, skupionej na igraszkach konceptami i kliszami literackimi, a w rezultacie jak gdyby zasklepionej w immanencji 2. Jednak abstrahowanie od rzeczywistości nie wydaje się tutaj pustą grą z mimesis, lecz konsekwencją zdiagnozowania rzeczywistości jako pustki (znaczącego braku) 3, a konstatacja ta przekłada się na specyficzne ukształtowanie motywacji postaci: ich dążenia wydobywają się z pustki i zwracają przeciwko niej. Ona właśnie okazuje się absolutnie realna dla postaci oraz dla narratora zwierzającego 1 Zob. np. M. Mizuro: Śmieszne ruchy. FA-art 2003, nr 1-2, s ; D. Nowacki: Raz lepiej, raz gorzej. W: tegoż: Zawód: czytelnik. Notatki o prozie polskiej lat 90. Kraków Najnowszy zbiór opowiadań Włoskie szpilki (2011) znacząco zmienił nastawienie do Tulli także bardziej nieufnych krytyków, odsłoniwszy autobiograficzne (również w znaczeniu pokoleniowym) zaplecze tego, co uznawano za literackie rekwizyty czy jałowe igraszki z formą. Zasadniczy trzon niniejszego tekstu powstał jednak przed ukazaniem się tej książki i postanowiłam nie włączać do swojej analizy bardziej antyfikcyjnych Włoskich szpilek, gdyż akurat do podejmowanej tu problematyki nie wnoszą one zbyt wiele, przeciwnie właśnie w autonomicznych światach pierwszych opowieści kwestia poszukiwania transcendencji wydaje się szczególnie intrygująca. Uprzedzając dalsze rozważania, warto jednak dodać, iż nowa proza Tulli potwierdza tezy, że wszyscy naznaczeni są brakiem i że opowiadanie daje szansę spożytkowania owego braku. 3 Najpełniejszy przegląd znaczeń i konotacji pojęcia pustki oraz pokrewnych ( próżnia, nicość etc.) zawierają teksty z tomu: Człowiek i pustka. Problemy wakuumologii. Red. Z. Hull, W. Tulibacki. Olsztyn 2000.

Łukasz Guzek. Performatywność. kon cep tual nej. sztuki

Łukasz Guzek. Performatywność. kon cep tual nej. sztuki Performatywność sztuki kon cep tual nej 11 189 W historii sztuki sztuka performance i sztuka konceptualna to dwie odrębne historie. Obie mają swoje linie genealogiczne wywodzące się z historii awangard

Bardziej szczegółowo

Zeszyty PRASOZNAWCZE RZECZ O PRZYSZŁOŚCI PRASY

Zeszyty PRASOZNAWCZE RZECZ O PRZYSZŁOŚCI PRASY R E C E N Z J E, O M Ó W I E N I A, N O T Y Zeszyty PRASOZNAWCZE Kraków 2012 R. LV, nr 4 (212) s. 151 167 RZECZ O PRZYSZŁOŚCI PRASY Bernard Poulet: ŚMIERĆ PRASY I PRZY- SZŁOŚĆ INFORMACJI 1. Przeł. Oskar

Bardziej szczegółowo

1. WPROWADZENIE 3 2. WSTĘP METODOLOGICZNY 5

1. WPROWADZENIE 3 2. WSTĘP METODOLOGICZNY 5 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 3 2. WSTĘP METODOLOGICZNY 5 3. GŁÓWNE WYNIKI PRZEPROWADZONYCH BADAŃ. Karol Wittels 10 4. SKLEP POTRZEB KULTURALNYCH. TEATR W WARSZAWIE NA MAPIE INNYCH PRAKTYK KONSUMENCKICH.

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA W NADZORZE PEDAGOGICZNYM

EWALUACJA W NADZORZE PEDAGOGICZNYM EWALUACJA W NADZORZE PEDAGOGICZNYM Program Wzmocnienia Efektywności Systemu Nadzoru Pedagogicznego i Oceny Jakości Pracy Szkoły Etap III w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Bardziej szczegółowo

reformy, gdyż niepożądane zmiany, zamiast wspomagać rozwój, mogą przynieść odwrotny skutek. Tymczasem trwa praca na uczelni. O tej codzienności

reformy, gdyż niepożądane zmiany, zamiast wspomagać rozwój, mogą przynieść odwrotny skutek. Tymczasem trwa praca na uczelni. O tej codzienności Polskie środowisko naukowe zostało postawione wobec wyzwania, jakim jest nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, którą poprzedziło wiele dyskusji i debat na temat zasadności zmian i ich zakresu.

Bardziej szczegółowo

Studies of Polish Philosophy

Studies of Polish Philosophy Studies of Polish Philosophy vol. 7(2012) Edited by Marka Rembierza Krzysztofa Ślezińskiego Bielsko-Biała Kraków 2012 ISSN 1897-8584 tom 7(2012) Pod redakcją Marka Rembierza Krzysztofa Ślezińskiego Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

Ruchy społeczne: sztuka gniewu czy siła spokoju? Ruchy społeczne jako partycypacja dla demokracji. Obywatel władza: outsiderzy czy współuczestnicy?

Ruchy społeczne: sztuka gniewu czy siła spokoju? Ruchy społeczne jako partycypacja dla demokracji. Obywatel władza: outsiderzy czy współuczestnicy? Ruchy społeczne jako partycypacja dla demokracji Obywatel władza: outsiderzy czy współuczestnicy? Agenda, pakty, rozwój lokalny i jeden z Siedmiu Cudów Natury Ruchy społeczne: sztuka gniewu czy siła spokoju?

Bardziej szczegółowo

JĘZYKOWY OBRAZ ŚWIATA GUARANÍ W POLSKICH TŁUMACZENIACH PROZY AUGUSTO ROA BASTOSA

JĘZYKOWY OBRAZ ŚWIATA GUARANÍ W POLSKICH TŁUMACZENIACH PROZY AUGUSTO ROA BASTOSA JĘZYKOWY OBRAZ ŚWIATA GUARANÍ W POLSKICH TŁUMACZENIACH PROZY AUGUSTO ROA BASTOSA Biblioteka Iberoromańska Editor: Piotr Sawicki Coeditoras: Teresa Jaromin, Małgorzata Kolankowska Consejo Editorial Sławomir

Bardziej szczegółowo

Filologiczne kontek!y. w"ółczesności: język, literatura, dydaktyka

Filologiczne kontek!y. wółczesności: język, literatura, dydaktyka Ogólnopolska Konferencja Doktorantów-Filologów Filologiczne kontek!y w"ółczesności: język, literatura, dydaktyka Książka abstraktów, 24.09.2010 1 1. Językoznaw!wo i nauki pokre'e Katarzyna Bachórz Promotor:

Bardziej szczegółowo

Mit Stanisława Moniuszki jako wieszcza narodowego. Studium na podstawie polskiego piśmiennictwa w latach 1858-1989

Mit Stanisława Moniuszki jako wieszcza narodowego. Studium na podstawie polskiego piśmiennictwa w latach 1858-1989 Uniwersytet Warszawski Wydział Historyczny Agnieszka Topolska Nr albumu: 199 887 Mit Stanisława Moniuszki jako wieszcza narodowego. Studium na podstawie polskiego piśmiennictwa w latach 1858-1989 Praca

Bardziej szczegółowo

Film i media przeszłość i przyszłość. Kontynuacje

Film i media przeszłość i przyszłość. Kontynuacje Film i media przeszłość i przyszłość. Kontynuacje Film i media przeszłość i przyszłość. Kontynuacje Pod redakcją Andrzeja Gwoździa i Magdaleny Kempnej-Pieniążek Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk Warszawa

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI KULTURALNE POLAKÓW. Rafał Drozdowski, Barbara Fatyga, Mirosław Filiciak, Marek Krajewski, Tomasz Szlendak

PRAKTYKI KULTURALNE POLAKÓW. Rafał Drozdowski, Barbara Fatyga, Mirosław Filiciak, Marek Krajewski, Tomasz Szlendak PRAKTYKI KULTURALNE POLAKÓW Rafał Drozdowski, Barbara Fatyga, Mirosław Filiciak, Marek Krajewski, Tomasz Szlendak TORUŃ 2014 Printed in Poland Copyright by Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY FILOZOFICZNE NR 14 15

ZESZYTY FILOZOFICZNE NR 14 15 ZESZYTY FILOZOFICZNE NR 14 15 Redakcja naukowa: Danuta Michałowska, Sławomir Krzyśka Zamieszczone w zbiorze teksty zostały wygłoszone podczas Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej Filozofi a a edukacja.

Bardziej szczegółowo

PIOSENKA ROCZNIK 2014 NR 2

PIOSENKA ROCZNIK 2014 NR 2 1 PIOSENKA ROCZNIK 2014 NR 2 ISSN 2353-4761 www.muzeumpiosenki.pl/piosenka REDAKCJA Teresa Drozda Jan Kondrak Anita Koszałkowska Jan Poprawa (redaktor naczelny) Tadeusz Skoczek Jarosław Wasik WSPÓŁPRACOWNICY

Bardziej szczegółowo

Komunikacja językowa w public relations

Komunikacja językowa w public relations KARKONOSKA PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA W JELENIEJ GÓRZE Komunikacja językowa w public relations Jerzy Widerski Komunikacja językowa w public relations Jerzy Widerski Jelenia Góra 2015 RADA WYDAWNICZA KARKONOSKIEJ

Bardziej szczegółowo

J. Williams, Understanding, s.6. 42 J. Derrida, Koniec człowieka, w: tegoż, Pismo filozofii.

J. Williams, Understanding, s.6. 42 J. Derrida, Koniec człowieka, w: tegoż, Pismo filozofii. Wprowadzenie 21 Z przyjmowanej na potrzeby pracy perspektywy obraz poststrukturalizmu prezentuje się inaczej, niż to zwykle przyjęte. Gdyby na potrzeby definicji zastosować któreś z przyjmowanych tradycyjnie

Bardziej szczegółowo

Problem agatologii w eseju Czego nie wiemy o wartościach Romana Ingardena

Problem agatologii w eseju Czego nie wiemy o wartościach Romana Ingardena WYŻSZA SZKOŁA FILOZOFICZNO-PEDAGOGICZNA IGNATIANUM W KRAKOWIE Wydział Filozoficzny Instytut Filozofii Krzysztof Michalski SJ Problem agatologii w eseju Czego nie wiemy o wartościach Romana Ingardena Praca

Bardziej szczegółowo

Praca socjalna. ku zmianie

Praca socjalna. ku zmianie 03 pod redakcją Marii Mendel Bohdana Skrzypczaka Praca socjalna jako edukacja ku zmianie Od edukacji do polityki Praca socjalna jako edukacja ku zmianie Od edukacji do polityki Warszawa 2013 03 Słowo

Bardziej szczegółowo

Czasopismo Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. bezpieczeństwo. teoria i praktyka

Czasopismo Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. bezpieczeństwo. teoria i praktyka Czasopismo Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego bezpieczeństwo teoria i praktyka numer 1 2 (I) Kraków 2008 Bezpieczeństwo teoria i praktyka Czasopismo Krakowskiej Szkoły Wyższej

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY im. Komisji Edukacji Narodowej W KRAKOWIE Wydział Humanistyczny Instytut Filologii polskiej Kierunek Filologia polska, Specjalność edytorstwo i komunikacja medialna JOANNA MICIAK

Bardziej szczegółowo

Przegląd. Socjologii Jakościowej. Tom VIII Numer 2 Ciało w przestrzeni społecznej. 31 lipca 2012. pod redakcją Anny Kacperczyk i Dominiki Byczkowskiej

Przegląd. Socjologii Jakościowej. Tom VIII Numer 2 Ciało w przestrzeni społecznej. 31 lipca 2012. pod redakcją Anny Kacperczyk i Dominiki Byczkowskiej 31 lipca 2012 Przegląd Socjologii Jakościowej Tom VIII Numer 2 Ciało w przestrzeni społecznej pod redakcją Anny Kacperczyk i Dominiki Byczkowskiej Polskie Towarzystwo Socjologiczne www.przegladsocjologiijakosciowej.org

Bardziej szczegółowo

Wrzesień/Październik 2014 Nr 5 SPIS TREŚCI

Wrzesień/Październik 2014 Nr 5 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 4 SPIS TREŚCI 5 6 SPIS TREŚCI AKTUALNOŚCI 4 Sławomir Iwasiów Falowanie przeszłości 4 WYWIAD 5 Sławomir Iwasiów Jesteśmy coraz bardziej samotni razem Rozmowa z Krzysztofem Łuszczkiem 5 Refleksje

Bardziej szczegółowo

Pod redakcją Martyny Śliwy

Pod redakcją Martyny Śliwy Pod redakcją Martyny Śliwy 219 Strategie dla kultury. Kultura dla rozwoju Strategie dla kultury. Kultura dla rozwoju Zarządzanie strategiczne instytucją kultury Pod redakcją Martyny Śliwy Wydawca: Współpraca:

Bardziej szczegółowo

TEORIA W PRAKTYCE/ PRAKTYKA W TEORII

TEORIA W PRAKTYCE/ PRAKTYKA W TEORII DIGITALNE DOTKNIĘCIA TEORIA W PRAKTYCE/ PRAKTYKA W TEORII Redakcja Piotr Zawojski Szczecin 2010 Spis treści Od redaktora...5 Ryszard W. Kluszczyński Przedmowa. W stronę (odnowionej) trzeciej kultury...9

Bardziej szczegółowo

MEDIA A REPREZENTACJA ORAZ INTEGRACJA IMIGRANTÓW

MEDIA A REPREZENTACJA ORAZ INTEGRACJA IMIGRANTÓW BADANIA EKSPERTYZY REKOMENDACJE ARTUR LIPIŃSKI MEDIA A REPREZENTACJA ORAZ INTEGRACJA IMIGRANTÓW Artur Lipiński 1 Trwający od 2008 roku kryzys ekonomiczny, pogłębiające się bezrobocie w wielu krajach Europy

Bardziej szczegółowo

DZIEŁO - PRODUKT -KOLEKCJA, A PRAWO AUTORSKIE------------- DI/1/2010

DZIEŁO - PRODUKT -KOLEKCJA, A PRAWO AUTORSKIE------------- DI/1/2010 DZIEŁO - PRODUKT -KOLEKCJA, A PRAWO AUTORSKIE------------- DI/1/2010 1/ PRAWO AUTORSKIE. MARIAŻ SZTUKI Z PRAWEM. / KAROLINA WOJCIECHOWSKA 2/ DEKONSTRUKCJE OBRAZU A ŚMIERĆ AUTORA. / KINGA ELIASZ 3/ O WYCENIE

Bardziej szczegółowo

Odbywające się w Warszawie już po raz trzeci Script Forum to przedsięwzięcie zdobywające sobie z roku

Odbywające się w Warszawie już po raz trzeci Script Forum to przedsięwzięcie zdobywające sobie z roku Szanowni Państwo Odbywające się w Warszawie już po raz trzeci Script Forum to przedsięwzięcie zdobywające sobie z roku na rok coraz większe uznanie. Jak pokazały poprzednie edycje zapotrzebowanie na tego

Bardziej szczegółowo

Społeczne reprezentacje polityki. Cezary Trutkowski

Społeczne reprezentacje polityki. Cezary Trutkowski Społeczne reprezentacje polityki Cezary Trutkowski ! " # $ OPEN SOCIETY INSTITUTE Open Society Institute Higher Education Support Program Nádor u. 11 H-1051 Budapest Hungary www.osi.hu/hesp This research

Bardziej szczegółowo

Recenzenci prof. dr hab. Iwona Nowakowska-Kempna prof. dr hab. Aniela Korzon

Recenzenci prof. dr hab. Iwona Nowakowska-Kempna prof. dr hab. Aniela Korzon Akademia Ignatianum w Krakowie, 2015 ul. Kopernika 26 31-501 Kraków tel. 12 39 99 620 faks 12 39 99 501 wydawnictwo@ignatianum.edu.pl http://www.wydawnictwo.ignatianum.edu.pl Recenzenci prof. dr hab. Iwona

Bardziej szczegółowo

Czy wszystko już było?

Czy wszystko już było? Czy wszystko już było? Między repetycją a nowością w sztukach wizualnych pod redakcją Aurelii Nowak Doroty Dolaty Marcina Markowskiego E-naukowiec Lublin 2014 Czy wszystko już było? Między repetycją a

Bardziej szczegółowo