SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Etap 1: Analiza aktualnego i oczekiwanego stanu marki Analiza i diagnoza czynników strategicznych miasta Rzeszowa w oparciu o Strategię Marki Rzeszów na lata oraz Program Promocji Miasta Rzeszowa na lata , Strategia Promocji Międzynarodowej Miasta Rzeszowa na lata , Strategia Rozwoju Miasta Rzeszowa i Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata , Regionalna Strategia Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3) projekt, badanie Uniwersytetu Rzeszowskiego: Postrzeganie Rzeszowa jako marki terytorialnej, Logo Manual, Brand Manual, System Identyfikacji Wizualnej Komunikacji Miejskiej Rzeszowa, Strategia kreacji i promocji marki województwa podkarpackiego z planem wdrożenia strategii w latach oraz innymi strategicznymi dokumentami miasta i województwa podkarpackiego. Diagnoza sytuacji dokonanie za pomocą badań socjologicznych (ilościowych i jakościowych) analizy dotychczasowego i pożądanego wizerunku Rzeszowa: o Desk research analiza istniejących danych dotyczących aktualnego wizerunku miasta oraz działań podejmowanych dla jego kreowania, o Badanie ilościowe badanie przeprowadzone za pomocą kwestionariusza CAWI/PAPI na próbie obejmującej grupy respondentów: mieszkańców miasta (próba n=100 lub próba reprezentatywna pod względem płci i wieku 383 osoby), odwiedzających je turystów (100 osób), działających na jego terenie od 5 lat przedsiębiorców (50 przedsiębiorców), przedsiębiorców działających na terenach uznanych za miasta konkurencyjne, którzy założyli działalność 2 3 lata temu (20 przedsiębiorstw), przedstawicieli klastrów działających na terenie Rzeszowa (10 osób) oraz firmy, które od więcej niż 5 lat funkcjonują na terenie Rzeszowa (działają na terenie miasta, w Podkarpackim Parku Naukowo

2 Technologicznym Aeropolis, w Podstrefie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro Park Mielec (Rzeszów, Jasionka Rogoźnica), o Zogniskowane wywiady grupowe badanie FGI (Focus group interview z moderatorem) dotyczące aktualnego oraz pożądanego wizerunku miasta, przeprowadzone na próbie obejmującej lokalnych liderów opinii, przedsiębiorców, przedstawiciele organizacji pozarządowych (kulturowych, turystycznych), IOB (Instytucje otoczenia biznesu) oraz administracji publicznej. Przeprowadzonych zostanie 5 spotkań, w każdym z nich udział weźmie od 8 do 10 osób. Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym przygotuje listy osób do badania. o Badanie delfickie badanie delfickie z udziałem ekspertów reprezentujących różne dziedziny, których wiedza i doświadczenie mogą być podstawą do dokonania diagnozy aktualnego wizerunku miasta, prognozy jego zmian w przyszłości oraz działań, które powinny zostać podjęte by wizerunek ten był jak najlepszy. W badaniu weźmie udział 30 ekspertów. Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym przygotuje listy osób do badania. o Wywiady pogłębione wywiady indywidualne przeprowadzone będą w oparciu o scenariusz, przygotowany wcześniej przez Wykonawcę. Badanie będzie przeprowadzone na próbie 10 osób, wybranych ze względu na swoją wiedzę o mieście i roli, jaką odgrywają w kreowaniu jego wizerunku (przedstawiciele administracji publicznej, mediów lokalnych, organizacji pozarządowych etc). Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym przygotuje listy osób do badania. o Badanie ilościowe badanie przeprowadzone za pomocą kwestionariusza CAWI/PAPI na ogólnokrajowej próbie dorosłych zróżnicowanych pod względem: grupa 1 (miasta Polski): Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław, Lublin, Trójmiasto, Białystok, Kielce, Olsztyn, Katowice; grupa 2 (region Podkarpacia): Sanok, Krosno, Przemyśl, Rzeszów, Mielec. studenci: 110 wywiadów, po 10 wywiadów w każdym z 10 miast grupy 1 (miasta Polski) oraz 5 miast grupy 2 (region podkarpacki)

3 młode małżeństwa: 110 wywiadów, po 10 wywiadów w każdym z 10 miast grupy 1 (miasta Polski) oraz 5 miast grupy 2 (region podkarpacki) Przygotowanie raportu otwarcia (m.in. Analiza SWOT ) Etap 2: Aktualizacja strategii marki miasta Zaktualizowanie grup docelowych: ustalenie hierarchii ważności grup docelowych Analiza i diagnoza sytuacji konkurencyjnej (zdefiniowanie konkurentów, kierunki działań potencjalnych konkurentów) Opracowanie wizji marki w szczególności zdefiniowanie celów marki, tożsamości marki, wartości marki, pozycjonowanie marki Aktualizacja założeń, koncepcji i opisu Systemu Identyfikacji Wizualnej marki Rzeszowa ze szczególnym uwzględnieniem następujących elementów (wraz z wersją językową: angielską, niemiecką, francuską, chińską, ukraińską). Skorzystanie z dokumentów Logo Manual, Brand Manual, System Identyfikacji Wizualnej Komunikacji Miejskiej Rzeszowa : o logotyp, herb o kolorystyka logotypu i herbu według obowiązujących skal: PANTON, CMYK, RAL, o użycie logotypu i herbu: - papier korespondencyjny (z uwzględnieniem dodatkowych obszarów na znaki używane przez Urząd Miasta), - druki (wizytówki, koperty, teczki, itp.), - oznakowanie zewnętrznych siedzib urzędów, departamentów, biur, witaczy urzędowych, słupów i tablic miejskich - pojazdy służbowe (aktualizacja) - witacze drogowe, oznaczenie szlaków turystycznych i ważnych obiektów architektonicznych, - serwis WWW oraz na portale społecznościowe, - moduł sponsorski (prasa, internet, TV), - nośniki reklamy zewnętrznej, telewizyjnej, prasowej oraz internetowej.

4 Etap 3: Aktualizacja programu promocji Analiza materiałów promocyjnych i wizerunkowych miasta z lat Aktualizacja strategicznych celów promocyjnych atrakcyjność idei przewodniej/wizji marki oraz zdolność oddziaływania i przyciągania tożsamości marki w grupach docelowych, dopasowanie i atrakcyjność identyfikacji wizualnej i werbalnej marki oraz rozwiązań koncepcyjnych kreatywnych w grupach docelowych Zdefiniowanie założeń programów promocyjnych wdrażania strategii z celami określonymi dla perspektyw czasowych: o krótkookresowych (lata ) wraz z przykładami rozwiązań koncepcyjnych i kreatywnych, harmonogramem, priorytetami, strukturą budżetu, o długookresowych na lata o Zarys kampanii promocyjnej skierowanej do krajowych oraz międzynarodowych grup docelowych (po min. 1 dla każdej ze wskazanych w dokumencie głównym grup docelowych) wraz z działaniami promocyjnymi. Wskazania na.: grupy docelowe m.in.: mieszkańcy, potencjalni mieszkańcy, inwestorzy, studenci, specjalistyczne kadry, turyści (m.in. Rzeszów jako brama w Bieszczady, międzynarodowa promocja przy wykorzystaniu miast partnerskich Rzeszowa, krajów transgranicznych oraz Partnerstwa Wschodniego), wydarzenia promocyjne m.in.: promocja gospodarcza: kierunki rozwoju miasta poprzez udział w lokalnych oraz międzynarodowych targach i konferencjach (wskazanie kluczowych wydarzeń),

5 promocja potencjału naukowego miasta, promocja poprzez wydarzenia kulturalne (wskazanie kluczowych wydarzeń kulturalnych), promocja przez sport (wskazanie kluczowych wydarzeń sportowych), promocja turystyczna. działania m.in.: wykorzystanie tradycji przemysłowych, kulturalnych i sportowych regionu przy promocji miasta, wykorzystanie w działaniach promocyjnych blogosfer/blogerów, vlogerów, social media, działań PR oraz nowych mediów, wykorzystanie miejskiej strony internetowej, miejskiego profilu na portalach: Facebook, YouTube, Pinterest, określenie sposobów i form komunikacji z definiowanymi grupami docelowymi. Opracowanie metodologii monitorowania i controllingu postępów wdrażania strategii i programu promocji (z uwzględnieniem harmonogramu, weryfikacji oraz metod i wskaźników pomiaru efektów) Opracowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjno informacyjnej projektu w ramach, którego realizowana jest aktualizacja Strategii Marki Rzeszowa na lata oraz Programu Promocji Miasta Rzeszowa na lata , uwzględniającej różne grupy docelowe i sytuacje kryzysowe, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców miasta Rzeszowa. Opracowanie prezentacji oraz dokumentacji zbiorczej, podsumowującej każdy z zakończonych etapów prac nad projektem. Przygotowane dokumenty powinny zawierać scenariusz konferencji prasowej dla każdego etapu. Przygotowanie linii gadżetów promocyjnych odpowiadającej marce Rzeszowa Etap 4: Przekazanie materiałów

Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020

Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020 Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020 PLAN OPERACYJNY PROMOCJI MARKI ZAKOPANE (Załącznik nr 2 do Strategii) V ETAP PROJEKTU Projekt realizowany na zlecenie Biura Promocji Zakopanego Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Strategia Public Relations Gminy Mielec

Strategia Public Relations Gminy Mielec Strategia Public Relations wykonana w ramach projektu Inwestycje i turystyka szansą na dynamiczny rozwój gmin z województw Polski Wschodniej współfinansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Bardziej szczegółowo

Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 dla rozwoju Polski Wschodniej Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Dokument zaktualizowany 11 czerwca 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 2. Uwarunkowania planowanych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE DO 2020 ROKU Białystok 2015 Podlaskie Otwarte projekt realizowany przez OWOP w Białymstoku we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020

Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020 Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020 DOKUMENT STRATEGICZNY III ETAP PROJEKTU Projekt realizowany na zlecenie Biura Promocji Zakopanego Warszawa, marzec 2012 Spis treści I. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 I. Charakterystyka projektu... 4 1. Główne założenia... 6 2. Analiza trendów w obszarze rozwoju technologii... 7 3. Analiza szans i zagrożeń... 7 4. Cele...10 Cel strategiczny...10

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość

Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość Propozycje rozwiązań i wyjaśnienia do założonych elementów kampanii promującej inwestowanie w Zamościu, w oparciu o dane z przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Strategia promocji Miasta Pruszkowa

Strategia promocji Miasta Pruszkowa 2013-20 2013-20 Strategia promocji Miasta Pruszkowa Opracowanie: AGERON Polska na zlecenie Urzędu Miejskiego w Pruszkowie 1 Biura Promocji i Kultury Miasta Maj, 2013 Spis treści 3 6 9 Wprowadzenie Synteza

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA LOKALIZACJI STREF ZWIĘKSZONEJ AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ NA TERENIE RZESZOWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO

KONCEPCJA LOKALIZACJI STREF ZWIĘKSZONEJ AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ NA TERENIE RZESZOWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO KONCEPCJA LOKALIZACJI STREF ZWIĘKSZONEJ AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ NA TERENIE RZESZOWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO Rzeszów, 2015 dr Paweł Kretowicz (kierownik) Cezary Gołębiowski Sylwia Łękawska Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Promocja jako element komunikacji JTS z otoczeniem

Promocja jako element komunikacji JTS z otoczeniem 27 ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS Paweł Dziekański* Promocja jako element komunikacji JTS z otoczeniem Promotion as part of the JTS s communication with the environment Wstęp Jednostki Samorządu

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Wykonawca:

Zamawiający: Wykonawca: Gdańsk, maj 2015 Zamawiający: Miasto Kolno ul. Wojska Polskiego 20 18-500 Kolno Wykonawca: EU-CONSULT Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.eu-consult.pl Strona 2 z 150 Spis treści 1. WYKAZ

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PROMOCJI POWIATU NOWODWORSKIEGO NA LATA 2012-2014

STRATEGIA PROMOCJI POWIATU NOWODWORSKIEGO NA LATA 2012-2014 Załącznik 'I.'" "~o' do Uchwały Nr~'~f:':.( 1..-...,-: ; '"),A..., > ( / c. Li! I Rady Powiatu Nowodworskiego z dni nla,29.12.2011r'. ;. STRATEGIA PROMOCJI POWIATU NOWODWORSKIEGO NA LATA 2012-2014 Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

PROCES AKTUALIZACJI STRATEGII STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020 38

PROCES AKTUALIZACJI STRATEGII STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020 38 Artykuł opracowany w Wydziale Planowania Strategicznego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego pod kierunkiem MIROSŁAWY SIEJDY PROCES AKTUALIZACJI STRATEGII STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw PLAN OPERACYJNY Dokument zawiera opis metodologii, streszczenie diagnozy, analizę

Bardziej szczegółowo

AUDYT SYTUACJI ZASTANEJ oraz ANALIZA KAPITAŁÓW w aspekcie kreacji marki miasta i strategii promocji dla Miasta Koszalina

AUDYT SYTUACJI ZASTANEJ oraz ANALIZA KAPITAŁÓW w aspekcie kreacji marki miasta i strategii promocji dla Miasta Koszalina AUDYT SYTUACJI ZASTANEJ oraz ANALIZA KAPITAŁÓW w aspekcie kreacji marki miasta i strategii promocji dla Miasta Koszalina Wrocław, 9 czerwca 2008 r. WSTĘP Niezwykle intensywny, rozwój miast i regionów powoduje,

Bardziej szczegółowo

www.szklarskaporeba.pl

www.szklarskaporeba.pl STRATEGIA PROMOCJI MIASTA SZKLARSKA PORÊBA NA LATA 2010-2020 www.szklarskaporeba.pl STRATEGIA PROMOCJI MIASTA SZKLARSKA PORĘBA NA LATA 2010 2020 Dr Andrzej Raszkowski Szklarska Poręba 2010 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego na przykładzie Gminy Lublin.

Uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego na przykładzie Gminy Lublin. Uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego na przykładzie Gminy Lublin. Raport częściowy nr 1. 30/06/2012 Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

Analiza potencjalnych sektorów kreatywnych Mazowsza wskazanie 5 najważniejszych sektorów/branż w aspekcie budowania inicjatyw klastrowych

Analiza potencjalnych sektorów kreatywnych Mazowsza wskazanie 5 najważniejszych sektorów/branż w aspekcie budowania inicjatyw klastrowych Analiza potencjalnych sektorów kreatywnych Mazowsza wskazanie 5 najważniejszych sektorów/branż w aspekcie budowania inicjatyw klastrowych w ramach projektu pn. Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo-Informacyjnych

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STRATEGIA ROZWOJU MIASTA TARNÓW 2020 AKTYWNY, KOMFORTOWY, SILNY Tarnów 2011 Strategia Rozwoju Miasta WSTĘP Strategia jest kluczowym dokumentem z punktu widzenia rozwoju miasta. Stanowi ona punkt wyjścia

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Dotychczasowe działania promocyjne miasta Łodzi nie były realizowane zgodnie z powyższym postulatem. Brakowało w nich

Wstęp. Dotychczasowe działania promocyjne miasta Łodzi nie były realizowane zgodnie z powyższym postulatem. Brakowało w nich Spis treści Wstęp 3 1. Analiza SWOT 7 1.1. Wprowadzenie do analizy SWOT 7 1.2. O analizie SWOT 7 1.3. Analiza SWOT (gospodarka) 10 1.4. Analiza SWOT (kultura) 12 1.5. Analiza SWOT (edukacja) 14 1.6. Analiza

Bardziej szczegółowo

Badania wizerunkowe Polski i polskiej gospodarki w krajach głównych partnerów gospodarczych RAPORT Z BADANIA DESK-RESEARCH

Badania wizerunkowe Polski i polskiej gospodarki w krajach głównych partnerów gospodarczych RAPORT Z BADANIA DESK-RESEARCH Badania wizerunkowe Polski i polskiej gospodarki w krajach głównych partnerów gospodarczych RAPORT Z BADANIA DESK-RESEARCH Projekt realizowany na zlecenie Ministerstwa Gospodarki Projekt jest współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej dla rozwoju Polski Wschodniej Broszura informacyjna Program Operacyjny Ministerstwo Rozwoju Regionalnego PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ Program Operacyjny (PO RPW) jest jednym z instrumentów

Bardziej szczegółowo

REGION Z SILNĄ MARKĄ. Adam Mikołajczyk Jarosław Górski Magdalena Florek

REGION Z SILNĄ MARKĄ. Adam Mikołajczyk Jarosław Górski Magdalena Florek REGION Z SILNĄ MARKĄ Adam Mikołajczyk Jarosław Górski Magdalena Florek Plan prezentacji 1. Markowy region czy region potrzebuje marki, czy dobrej polityki rozwoju? 2. Regiony z silną marką przykłady działań

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA NA LATA. 2011-2012 (grudzieo 2010)

PLAN DZIAŁANIA NA LATA. 2011-2012 (grudzieo 2010) PLAN DZIAŁANIA NA LATA 2011-2012 (grudzieo 2010) 1 Spis treści 1. Wstęp trendy... 4 2. Budżet zadaniowy a Plan działania... 6 3. Zadanie 6.4. Wsparcie i promocja turystyki... 10 3.1. Podzadanie 6.4.1.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO PI MODEL ADAPTACYJNEGO TRANSFERU ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH I EKSPERCKICH: MATRIX

STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO PI MODEL ADAPTACYJNEGO TRANSFERU ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH I EKSPERCKICH: MATRIX Strona - 0 - STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO PI MODEL ADAPTACYJNEGO TRANSFERU ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH I EKSPERCKICH: MATRIX Temat innowacyjny: Wzmocnienie współpracy przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Marketing terytorialny. SZCZECIN 2013 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Marketing terytorialny. SZCZECIN 2013 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGRAM STRATEGICZNY Marketing terytorialny SZCZECIN 2013 r. SPIS TREŚCI Wstęp... 2 Aktualne podstawy prawne... 4 Dokumenty regionalne, krajowe i unijne... 4 Część

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały nr XLVII-443-14 Rady Miejskiej z dnia 29.05.2014 Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Andrychów, maj 2014 1 Podręczny słowniczek trudniejszych terminów wybranych z tekstu

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY OBYWATELSKIE

WARSZTATY OBYWATELSKIE WARSZTATY OBYWATELSKIE 29 listopada 14 grudnia 2013 r. PREZENTACJA DOKUMENTÓW WYPRACOWANYCH PRZEZ MIESZKAŃCÓW TARNOWA Projekt Obywatel 2.0. Działam i pomagam jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji kampanii promocyjnej klastra budowlanego oraz jej realizację

REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji kampanii promocyjnej klastra budowlanego oraz jej realizację Załącznik do Zarządzenia nr 396/2011 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 24.11.2011 REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji kampanii promocyjnej klastra budowlanego oraz jej realizację Podstawa Prawna

Bardziej szczegółowo