ISTOTA I ZAPOBIEGANIE SYTUACJOM KRYZYSOWYM W PRZEDSIĘBIORSTWIE. Andrzej Marjański (54) Refleksyjnie. Sytuacje kryzysowe stanowią test dla autorytetu"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ISTOTA I ZAPOBIEGANIE SYTUACJOM KRYZYSOWYM W PRZEDSIĘBIORSTWIE. Andrzej Marjański (54) Refleksyjnie. Sytuacje kryzysowe stanowią test dla autorytetu""

Transkrypt

1 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE ISTOTA I ZAPOBIEGANIE SYTUACJOM KRYZYSOWYM W PRZEDSIĘBIORSTWIE Andrzej Marjański Refleksyjnie Sytuacje kryzysowe stanowią test dla autorytetu" 2 J. Szczepański "W sytuacji kryzysowej, kiedy trzeba wybierać między różnymi możliwościami, większość ludzi wybierze najgorsze rozwiązanie" Prawo Rudina 1

2 Wprowadzenie 3 Każda organizacja, która rozpoczyna swoją działalność podejmuje działania mające na celu zabezpieczenie przed sytuacjami kryzysowymi. Niestety tylko nieliczne posiadają systematyczny i zintegrowany program działań w sytuacjach kryzysowych. CM crisis management zarządzanie w sytuacjach kryzysowych * Kryzys stały element funkcjonowania organizacji Kryzysy osobiste, rodzinne są na porządku dziennym. Ale ta sfera dotyczy także przedsiębiorstw i różnorodnych organizacji. Nie zawsze, niestety, zarządzający potrafią się z nimi uporać. Dobitnie pokazują to media, które coraz częściej prowadzą śledztwa obnażające problemy firm chowających w kłopotach głowę w piasek. Jakie są mechanizmy sytuacji kryzysowej? Jak ją rozpoznać? W którym momencie się rozpoczyna? 4 2

3 Sytuacje kryzysowe w przedsiębiorstwie istota, definicje P.F. Drucker:... kryzys organizacji jest konsekwencją faz cyklu życia sektorów, szczególnie dla przedsiębiorstw wyspecjalizowanych, ale inwestowanie w badania naukowe, które z założenia mają zapewnić innowacje, nie jest gwarancją na zniknięcie kryzysu i jego przetrwanie. I.I. Mitroff:...kryzys jest efektem pojawienia się nieoczekiwanych zakłóceń w działalności organizacji, w tym czynników wewnętrznych i zewnętrznych o losowym charakterze R. Oldcorn:...kryzys jest wynikiem nieplanowanych zdarzeń zakłócających lub zagrażających normalnemu funkcjonowaniu firmy. J.R. Caponigro: kryzysem jest każde wydarzenie lub działanie, które może mieć potencjalnie negatywne oddziaływanie na wiarygodność i sprawność biznesu i co jest typowe, pozostaje lub wkrótce będzie poza kontrolą tego biznesu. Sytuacje kryzysowe w przedsiębiorstwie istota, definicje 6 Ch.F. Hermann:...kryzys to stan, który zagraża przetrwaniu firmy, realizacji jej celów, ogranicza czas dostępny na podjęcie działań zaradczych i zaskakuje decydentów swoim pojawieniem się, stwarzając w ten sposób warunki silnej presji 3

4 Sytuacje kryzysowe w przedsiębiorstwie istota, definicje B. Wawrzyniak...kryzys w przedsiębiorstwie jest traktowany jako sytuacja wielkiego zagrożenia organizacji jako całości, w której na skutek spiętrzenia się różnorodnych trudności i nasilenia zjawisk konfliktowych zagrożona jest realizacja jej podstawowych funkcji E. Urbanowska Sojkin:...kryzys to patologia rozwoju, spowodowana często dysproporcją między celami i zasobami do ich osiągnięcia. Kryzys jako sytuacja patologiczna zagraża bytowi ekonomicznemu przedsiębiorstwa 7 Działalność człowieka jako nowy typ sytuacji kryzysowej Od drugiej połowy XX wieku obserwujemy nowy typ sytuacji kryzysowej wynik działalności człowieka Indie wydostanie się silnie toksycznego gazu w fabryce pestycydów śmierć i obrażenia dotknęły kilka tysięcy osób Czarnobyl wybuch reaktora atomowego elektrowni atomowej spowodował rozprzestrzenienie się chmury radioaktywnej na terenie całej Europy, powodując wiele zgonów i nieobliczalnych skutków dla przyszłych pokoleń. Prom kosmiczny Challenger wadliwy montaż pierścienia przyczyną śmierci siedmiu astronautów Działania terrorystyczne w Nowym Jorku Utrata reputacji korporacji Sears w wyniku wprowadzenia wygórowanych cen napraw samochodów... * 8 4

5 Pojęcie zarządzania kryzysem Zarządzanie kryzysem to zarządzanie sytuacją nagłą, niestandardową i w gruncie rzeczy niepowtarzalną - nigdy nie zdołamy się do niego w 100% przygotować, nie przećwiczymy wszystkich możliwych wariantów działania. Dlatego tak ważne jest niedopuszczenie do zaistnienia stanu krytycznego w firmie, a co za tym idzie określenie i ochrona najbardziej zagrożonych obszarów jej funkcjonowania. W zależności od branży zmieniają się miejsca szczególnego ryzyka, jednakże istnieje kilka punktów zapalnych, wspólnych dla większości przedsiębiorstw: wizerunek, komunikacja, IT zarządzanie bezpieczeństwem i ciągłością działania, kwestie prawne. * 9 Gdzie powstaje kryzys? Specjaliści twierdzą, że w kryzysie najczęściej zawodzi szeroko rozumiana komunikacja: z pracownikami, klientami, akcjonariuszami dziennikarzami. Poważne kłopoty może wywołać z pozoru błahe zdarzenie: plotka, niezadowolenie załogi, pogłoski o mobbingu w firmie, spadek akcji wadliwy produkt wypuszczony na rynek. 10 5

6 Taka sytuacja może doprowadzić przedsiębiorstwo do poważnych problemów, kłopotów z załogą, Gdzie powstaje kryzys? wielkich strat finansowych pogorszenia wizerunku. Zarządzający powinni być przygotowani na radzenie sobie z sytuacjami kryzysowymi, by móc błyskawicznie reagować na wszelkie symptomy złego dziania się w firmie. Zawsze lepiej zapobiegać, leczenie bardziej stresuje i zdecydowanie więcej kosztuje, a w niektórych, najbardziej zaniedbanych, przypadkach już niewiele pomaga. 11 Źródła kryzysów doświadczenia amerykańskie Podstawowe kategorie kryzysów w biznesie amerykańskim w latach 90-tych Kategoria spadek wzrost CZYNNIKI ZALEŻNE OD MENEDŻEMNTU Złe zarządzanie 24,1 % 6,0 % Dymisje zarządu 1,3 % 0,8 % Przestępstwa kadry kierowniczej 20,4 % 7,8 % Straty finansowe 4,2 % 5,0 % Wrogie przejęcia 2,6 % 0,7 % Zagrożenie bezpieczeństwa w miejscu pracy 3,8 % 12,3 % Negocjacje z pracownikami 10,3 % 12,4 % Wady i / lub wezwania do wymiany 5,4 % 14,9 % Molestowanie seksualne 0,4 % 0,8% Zły wizerunek w mediach 1,1 % 1,0 % - CZYNNIKI NIEZALEŻNE OD MENEDŻEMNTU Powództwo zbiorowe przeciw firmie 2,2 % 23,1 % Akcje konsumenckie 2,8 % 1,6 % Dyskryminacja konkurencyjna 3,3 % 2,7 % Katastrofy czynniki losowe 5,5 % 5,0 % Nieszczęśliwe wypadki 4,8 % 4,6 % - Problemy ekologiczne 7,8 % 1,8 % Źródło: Opracowanie własne na podstawie ICM Crisis Report. News Coverage of 2001 Business Crisis Events. Źródło: A. Zelek, Zarządzanie kryzysem w przedsiębiorstwie perspektywa strategiczna, Orgmasz, Warszawa

7 Czynniki kryzysogenne 13 Czynników kryzysogennych można poszukiwać w obszarach: makrootoczenia mikrootoczenia Wewnątrz organizacji Czynniki makrootoczenia 14 GRUPA I: Czynniki makrootoczenia silny wpływ słaby wpływ brak wpływu Recesja w gospodarce światowej 50% 50% Recesja w gospodarce krajowej 70% 20% Poziom stopy procentowej 20% 80% Kursy walut obcych 30% 70% Stopa inflacji 100% Poziom bezrobocia 70% 30% Koszty pracy 100% Stawki podatków pośrednich 40% 60% Stawki podatków bezpośrednich (CIT, PIT) 50% 40% 10% Stawki celne w imporcie 40% 50% 10% Stawki celne w eksporcie 20% 70% 10% Inne: Nierynkowy charakter regulacji; niesprawność systemu prawnego; nadmierny interwencjonizm gospodarczy; elementy otoczenia międzynarodowego; niestabilność polityczna; członkostwo w UE. 7

8 Czynniki mikrootoczenia 15 GRUPA II: Czynniki sektorowe silny wpływ słaby wpływ brak wpływu Recesja w sektorze 90% 10% Spadek popytu 90% 10% Wzrost stopnia konkurencji w sektorze 80% 10% 10% Napływ kapitału zagranicznego do sektora 40% 50% 10% Innowacje technologiczne 50% 30% 10% Powszechne zatory płatnicze 100% Inne: Silna konkurencja cenowa (wojny cenowe), stosowane strategie konkurencji, słabnąca atrakcyjność sektora. 16 Czynniki wewnętrzne GRUPA III: Czynniki wewnątrz-organizacyjne silny wpływ słaby wpływ brak wpływu Brak strategii działania 100% Błędna strategia działania 90% 10% Błędna polityka cenowa 50% 50% Błędne zarządzanie 90% 10% Brak kapitału lub innych zasobów strategicznych 90% 10% Niewłaściwa struktura kapitału 60% 40% Niska efektywność gospodarowania 100% Konflikty personalne wewnątrz organizacji 40% 50% 10% Częste zmiany na stanowiskach kierowniczych 50% 50% Braki / problemy kadrowe 50% 50% Zdarzenia losowe (wypadki, katastrofy, awarie) 60% 40% Starzenie się wyrobów 60% 40% Inne: Dezintegracja strategiczna między jednostkami biznesowymi; partykularyzm interesów, błędna komunikacja. 8

9 Każdy kryzys jest inny Każdy kryzys rządzi się trochę innymi prawami Inaczej przebiega i innymi skutkami grozi kryzys związany z wadliwym produktem, narastający kryzys wewnętrzny związany np.: z zachodzącymi zmianami, fuzją zwolnieniami pracowników złą komunikacją wewnętrzną. 17 Każdy kryzys jest inny Konflikty tego typu mają charakter przewlekły, one trwają w czasie i nie da się ich nie zauważyć. Informacje o tym, że coś się dzieje, docierają najpierw do kierowników, później do menedżerów i prezesów. W wielu przedsiębiorstwach są działy (np. personalny), do których mogą trafiać uwagi i skargi na pracowników. W dużych firmach powołuje się specjalistów ds. komunikacji wewnętrznej lub zewnętrznej. Wtedy istnieją zupełnie inne możliwości rozwiązywania konfliktów. * 18 9

10 Każdy kryzys jest inny Jeśli istnieją odpowiednie mechanizmy, to pracownicy (też anonimowo) mogą zwrócić uwagę na zagrożenie kryzysem wewnętrznym To zdrowy objaw, jeśli menedżerowie dowiadują się o jakimś problemie od pracowników. Znaczy to, że strony wykazują zainteresowanie rozwiązaniem konfliktu. Zdecydowanie gorzej, jeśli z problemem zgłaszają się media. I dopiero wtedy władze firmy, czy instytucji zauważają zagrożenie. A to już jest za późno. Na pewno za późno na zapobieżenie sytuacji kryzysowej. Wtedy pozostaje już tylko gaszenie pożaru tu straty są prawie pewne. * 19 Każdy kryzys jest inny Kryzys w firmie tak jak w medycynie jest momentem przełomowym, po którym albo nastąpi pogorszenie sytuacji, albo pacjent zacznie wracać do zdrowia. Często przy dobrym zarządzaniu na sytuacji kryzysowej można nawet skorzystać. Wszystko zależy jednak od ludzi, których trzeba odpowiednio przygotować do radzenia sobie z tak trudnymi momentami i którym trzeba umieć pomóc w momencie wystąpienia kryzysu. Niezbędne jest też gruntowne przeszkolenie tych, których zadaniem będzie rozwiązywanie problemów firmy. * 20 10

11 Rola lidera 21 Ludzie to najważniejszy strategiczny kapitał w firmie. W sytuacji kryzysowej widać to bardzo wyraźnie. Rola pracowników jest nie do przecenienia. Szczególne zadanie ma sztab antykryzysowy, na którego czele stoi lider. Skład sztabu antykryzysowego: zarząd, dyrektor personalny, prawnik, ekspert, rzecznik prasowy czy pracownik odpowiedzialny za komunikację i public relations. Od umiejętności i wiedzy tych ludzi zależy, jak będą przygotowani do występujących problemów, postępowania w kryzysie i wyciągania wniosków po zakończeniu działań. * Elementy działań sztabu antykryzysowego 22 I. Działania zarządu: -utworzenie sztabu antykryzysowego -identyfikacja problemów -opracowanie i wdrożenie planu działań antykryzysowych -przygotowanie komunikatów na zewnątrz Efektywna koordynacja i integracja działań trzech elementów systemu II. Działania operacyjne: -bieżąca ocena sytuacji -ochrona interesów firmy i pracowników -implementacja procedur na wypadek zagrożenia -ustanowienie kompetencji w zakresie komunikacji zewnętrznej III. System komunikacji: -komunikaty dla mediów -komunikaty dla pracowników -komunikaty dla inwestorów (akcjonariuszy) -komunikaty oficjalne do rządu, samorządu, i innych organizacji 11

12 Prewencja zapobieganie kryzysowi W zarządzaniu kryzysem najważniejsza jest prewencja Stałe należy się przygotowywać się na najgorsze Opracowywanie przykładowych scenariuszy działań, procedur i kanałów komunikacji pozwala wiele konfliktów zdusić w zarodku. Niestety, większość zarządzających uważa, że kryzys ich nie dotyczy, a ich działania skupiają się na próbie ratowania firmy, w momencie gdy znajdzie się pod ostrzałem niezadowolonych pracowników, klientów i mediów. Wtedy poważne straty są najczęściej nieuniknione * Kryzys w praktyce 12

13 Kryzys w produkcji uniknięcie kryzysu medialnego W połowie 1997 r. sytuacja kryzysowa dotknęła Stomil Olsztyn SA. W jej wyniku firma przeprowadziła wielką akcję wymiany wadliwych opon. Felerny towar znaleziono w trzech seriach opon. Ponieważ wad nie udało się wykryć za pomocą standardowych fabrycznych testów, towar trafił do sprzedaży. Kiedy klienci zaczęli reklamować opony, okazało się, że nie było sposobu, aby odróżnić złe produkty od dobrych. Dlatego też firma jako pierwsza na rynku polskim otwarcie przyznała się do błędu i kosztem 13,6 mln złotych wymieniła wszystkie źle wykonane wyroby. Do tego celu wyznaczono 700 punktów wymiany, powrastała też bezpłatna infolinia. Akcja trwała 2 miesiące, ale się opłaciła. Dzięki takiemu załatwieniu tej kłopotliwej sprawy producent zyskał lojalność klientów i jeszcze umocnił swoją pozycję na rynku. 25 Konflikty a sprawna komunikacja We wrześniu 1995 r. na mieliźnie osiadł prom firmy Stena Line. O zdarzeniu bardzo szybko poinformowały media, mimo że nikt w tym wypadku nie ucierpiał. Reakcja firmy była starannie przemyślana. W wyniku wprowadzonych działań antykryzysowych każdy znał swoje miejsce i wiedział, co do niego należy. Ludzie zostali tak wyszkoleni, by zadziałał informacyjny efekt domina. Zgodnie z procedurami zespół pracowników promu poprosił o pomoc centralę, a ta zgodnie z przećwiczonym planem działania przekazała niezbędne polecenia dalej. Po dwóch godzinach od zdarzenia media zostały skrupulatnie powiadomione o sytuacji ludzi na statku. Na bieżąco informowano, co się dzieje z załogą, jakie ma warunki i jak można się z nią kontaktować. Dzięki tej wzorowej akcji Stena Line przeżyła kryzys, ale wkrótce odnotowała nawet wzrost liczby pasażerów

14 Kryzys jakości (wykonawstwa) Kryzys medialny Kryzys wizerunku Na temat wykrycia skażonych produktów produkowanych przez WINIARY SA i CPC AMINO ukazało się w polskiej prasie w ciągu miesiąca ponad sto publikacji. Obie firmy zbyt późno uruchomiły kampanię antykryzysową, a błędy w sztuce PR, jakie przy tym popełniono, zaszkodziły także wizerunkom innych producentów. Choć nie można było zmienić faktów, można było zażegnać kryzys. Niedopuszczenie do powstania sytuacji kryzysowej jest bowiem skuteczniejsze niż naprawianie strat i odzyskiwanie utraconej pozycji. Żadna z omawianych firm nie sięgnęła po jedno z podstawowych i bardzo efektywnych w sytuacjach kryzysowych narzędzi public relations - zorganizowanie konferencji prasowej, pozwalającej przedstawić dokumenty na swoją obronę i uspokoić opinię publiczną. * 27 Kryzys jakości (wykonawstwa) Kryzys medialny Kryzys wizerunku Zupełnie inaczej postąpiła firma CONSTAR, w której w lecie 2005 roku media zdemaskowały poważne naruszenia przepisów sanitarnych w przetwórstwie mięsnym. Niemal natychmiast po ukazaniu się w TVN krytycznego reportażu o pracy firmy, szefostwo podjęło profesjonalne działania komunikacyjne, mające na celu wygaszenie niepokojów rynku i klientów. Po tej akcji nastąpiła seria zintegrowanych działań, przekonywujących opinię publiczną o ostrej reakcji zarządu firmy i natychmiastowym usunięciu wad produkcji. * 28 14

15 Brak prestiżu i wiarygodności Są kryzysy, które całkowicie pogrążają przedsiębiorstwo. W efekcie trudności firma traci bezcenny prestiż oraz wiarygodność. Odbudowanie tych wartości może trwać latami, a czasem jest niemożliwe. Jednak dzięki starannym przygotowaniom można wyjść prawie z każdego kryzysu. Rzecz jasna, nie da się przewidzieć wszystkich sytuacji, które mogą doprowadzić firmę do kłopotów. Ale stałe przygotowywanie się na najgorsze, szkolenie i wyczulenie na sygnały płynące z wewnątrz firmy i jej otoczenia zdecydowanie zwiększa szansę na wyjście obronną ręką z sytuacji kryzysowej. * 29 Co robić, jeżeli zarządzający nie są przygotowani do kryzysu? U kogo szukają wtedy pomocy? Gdyby jej szukali, byłoby dobrze. Najczęściej, niestety, szukają kozła ofiarnego. Złych zachowań jest mnóstwo. Albo bronią swoich racji lub swojej pozycji, i to bez względu na konsekwencje. Nie przyznają się też do błędów. Kryzys ma to do siebie, że trzeba zebrać wszystkie fakty, nawet najbardziej kompromitujące, pokazujące czyjeś niekompetencje lub obnażające pomyłkę. Dopiero po zebraniu wszystkich faktów można zadziałać sensownie. Chowanie głowy w piasek to wciąż popularne zachowanie, i najczęściej popełniany błąd. * 30 15

16 Sprawne działania komunikacyjne Dla powstrzymania kryzysów przedsiębiorstwa powinny ratować się mocnymi działami komunikacyjnymi. Najlepiej gdyby rzecznicy prasowi i piarowcy bezpośrednio podlegali prezesowi. PR tak naprawdę sprawdza się wtedy, gdy firmie grozi kryzys lub kiedy z nim walczy. Statystycznie kryzysy nie przytrafiają się często, ale jak ich nie ma, PR może wspomagać komunikację wewnętrzną, dział sprzedaży, może budować odpowiednie relacje i przygotowywać się na ewentualne trudności. Na co dzień, nawet podświadomie, szykujmy się do sytuacji kryzysowej zgodnie z hasłem, że lepiej zapobiegać niż leczyć. * 31 Zasady wewnętrznego PR Prostota i klarowność koncepcji (Think stright talk stright) - jasne formułowanie i prezentowanie opinii to najlepszy sposób, by złagodzić zniecierpliwienie i niepokój grup interesu. Często w warunkach kryzysu, firma po raz pierwszy otwarcie komunikuje strategię działania Utrzymywanie bieżącej komunikacji - systematyczne i wyczerpujące sprawozdania z postępów procesu naprawczego. Udziałowcy muszą osiągnąć przekonanie, że firma dostarcza rzetelnych informacji na podstawie, których mogą wyrobić własne opinie na temat bieżącej sytuacji. Otwarty styl zarządzania - wskazane jest pełne zaangażowanie grup interesu w proces zarządzania. Pamiętać należy jednak o racjonalnym rozkładzie kompetencji w grupie decyzyjnej. * 32 16

17 Zasady wewnętrznego PR Prowadzenie efektywnych negocjacji - podstawowym celem procesu negocjacyjnego jest uzyskanie wsparcia ze strony udziałowców niezbędnego do przeprowadzenia planowej restrukturyzacji czy programu naprawczego. Uwzględnienie ludzkiego aspektu procesu - wszystkie zasady zarządzania relacjami z udziałowcami powinny opierać się na zasadach kształtowania stosunków międzyludzkich. Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za kontakty z udziałowcami - warto rozważyć desygnowanie specjalnego przedstawiciela firmy lub zewnętrznego doradcy, który będzie pełnił funkcje mediacyjne w kontaktach z udziałowcami.* 33 Zasady zewnętrznego PR W literaturze przedstawia się na ogół jedenaście postulatów, które określają działania PR w kryzysie jako: systematyczne, zaplanowane, zorientowane na dialog, aktywne, zrozumiałe, rzeczowe, wiarygodne, zorientowane na rozwiązanie problemu, otwarte, jednolite w zawartości, długoterminowe * 34 17

18 Powiedz wszystko, szybko i otwarcie. 35 Najistotniejszą zasadą kryzysowego PR jest zasada akcentująca aspekt czasu Powiedz wszystko, szybko i otwarcie. Wskazane jest przy tym natychmiastowa reakcja organizacji i zabranie głosu jako pierwszej. W praktyce kryzysowego PR, szybkość oznacza podanie komunikatu w czasie nie dłuższym niż 3-4 godziny od wybuchu kryzysu (według innych poglądów od 45 minut do 12 godzin).* 36 Narzędzia kryzysowego PR konferencje prasowe, oficjalne komunikaty, spotkania z mediami, władzami, specjalna linia telefoniczna, wykorzystanie strony internetowej (hot page) 18

19 Typowe błędy kryzysowego PR Strategia bez komentarza Strategia nic nam na ten temat nie wiadomo Strategia zajmiemy się sprawą i ukaramy winnych Strategia wieża Babel Strategia to straszna tragedia Wystąpienia w złym stylu 37 Konstrukcja oficjalnego komunikatu na wypadek kryzysu Przedstawienie problemu krótko o faktach (bez opinii i komentarzy) Opis podjętych do tej pory działań Opis stanowiska firmy wobec problemu (ubolewanie, oburzenie, empatia, współczucie, zrozumienie, itp.) Apel o wsparcie, pomoc lub zrozumienie sytuacji Zakończenie, eksponujące dotychczasowe osiągnięcia firmy * 38 19

20 39 Kryzys pod kontrolą Kryzysów nie można całkowicie wyeliminować, ale można poprzez odpowiednie przygotowanie firmy - minimalizować ich skutki. Podstawowe znaczenie ma tu czas reakcji na tego typu sytuacje oraz podjęte działania. Zarządzanie sytuacją kryzysową obejmuje zarówno przygotowanie się przedsiębiorstwa na ewentualność zaistnienia kryzysu, jak i wyjście z trudnej sytuacji. Bardzo ważne jest możliwie jak najszybsze zdiagnozowanie kryzysu. Trzeba odpowiedzieć na pytania: na czym polega kryzys? kiedy się rozpoczął? z jakich przyczyn powstał? kogo dotyczy? Procedury w sytuacjach kryzysowych Sposoby postępowania oraz procedury możliwe do zastosowania w sytuacjach kryzysowych opracowuje się indywidualnie dla każdej firmy. Nie ma tu gotowych recept, gdyż specyfika każdego przedsiębiorstwa jest inna i ma na nią wpływ wiele różnych czynników. Przy opracowywaniu tego typu instrukcji bierze się pod uwagę: rodzaj kryzysu, którego ma dotyczyć procedura (np. pożar, włamanie, poważna awaria), rodzaj i specyfikę działalności firmy, wielkość firmy, położenie firmy, liczbę pracowników, wielkość i usytuowanie budynku (budynków). * 40 20

21 41 Sami czyz pomocą? Samodzielne opracowanie procedur kryzysowych Opracowanie procedur kryzysowych wewnątrz firmy pozwala z pewnością ograniczyć koszty, Rozwiązanie to ma jednak pewne wady: Po pierwsze - część managerów zaangażowana w taki projekt na jakiś czas oderwana jest od pracy. Po drugie opracowane w ten sposób instrukcje mogą zawierać błędy i niedociągnięcia, Nie mając doświadczenia w tym względzie - trudno dokładnie przewidzieć wszystkie prawdopodobne trudności i odpowiednio się przed nimi zabezpieczyć. * 42 Sami czyz pomocą? Zlecenie opracowania procedur kryzysowych Zlecenie opracowania procedur na wypadek kryzysu konsultantom zewnętrznym, jest z pewnością droższe, Lecz zwłaszcza w przypadku dużych firm - może okazać się korzystniejsze. Specjaliści z zewnątrz mając doświadczenie w tym zakresie, mogą zaproponować rozwiązania adekwatne do sytuacji danej firmy. Jednocześnie drobiazgowo i wyczerpująco przeanalizować kanon ewentualnych zagrożeń. * 21

22 Kryzys jako jeden z elementów teorii ewolucyjnej rozwoju organizacji Kryzys organizacji stanowi jedna z faz w ewolucyjnym rozwoju przedsiębiorstwa Jego pojawienie stwarza dla organizacji nową jakościowo sytuację decyzyjną Charakter procesowy kryzys będąc częścią procesu rozwoju organizacji sam jest procesem W sytuacjach kryzysowych da się zaobserwować charakterystyczny przebieg Oddziaływanie swe ujawniają różne źródła kryzysów * 43 Fazy reakcji organizacji w sytuacji kryzysowej 44 Stopień eskalacji kryzysu Błędna ocena sytuacji Zaślepienie - uśpienie Bezczynność Błędne działanie Kryzys właściwy Upadek - bankructwo 22

23 45 Udziałowcy kryzysu Udziałowcami są wszystkie podmioty gospodarcze i instytucjonalne zaangażowane bezpośrednio lub pośrednio w działanie firmy i w związku z tym są zainteresowane przebiegiem działań antykryzysowych. Można mówić o różnych typach udziałowców oraz różnych relacjach łączących ich z organizacją. Uogólniając tę charakterystykę, zasadniczo można wyróżnić dwie grupy udziałowców sytuacji kryzysowej: udziałowcy wewnętrzni akcjonariusze (udziałowcy, właściciele), kadra menedżerska, pracownicy, związki zawodowe, itp.; udziałowcy zewnętrzni instytucje finansujące, kooperanci, dostawcy, odbiorcy, władze centralne, władze lokalne, związki branżowe, związki konsumenckie, media, itp.* Zachowania udziałowców kryzysu Charakterystyczną cechą sytuacji kryzysowej w przedsiębiorstwie jest spadek zaufania udziałowców kryzysu do kierownictwa firmy i co za tym idzie spadek wsparcia z ich strony. Towarzyszy temu narastający niepokój o losy przedsiębiorstwa i pesymizm w ocenie realnych szans poprawy. Często w poszczególnych grupach interesu pojawia się przekonanie, że kierownictwo firmy stara się ukryć lub zafałszować niektóre informacje. W obliczu tych niepożądanych reakcji udziałowców kryzysu, centralnym elementem procesu zarządzania antykryzysowego musi być zarządzanie relacjami z udziałowcami. Zespół odpowiedzialny za działania naprawcze powinien dążyć do zaangażowania poszczególnych grup interesu w odbudowę firmy i poprawę jej wiarygodności zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. * 46 23

24 Pozycjonowanie udziałowców kryzysu 47 Stanowisko pewne (zmiana postaw niemożliwa) Rada nadzorcza Kadra menedżerska Dostawcy - wierzyciele Firma konsultingowa Siły hamujące Pracownicy Akcjonariusze Siły wspierające Związki zawodowe Media Stanowisko niepewne (zmiana postaw możliwa) Bank kredytujący Fazy rozwoju sytuacji kryzysowej ŹRÓDŁA KRYZYSU Zewnętrzne Wewnętrzne 48 KRYZYS POTENCJALNY KRYZYS UKRYTY KRYZYS WŁAŚCIWY (JAWNY) DZIAŁANIA ANTYKRYZYSOWE ESKALACJA KRYZYSU SANACJA UPADEK Źródło: A. Zelek, Zarządzanie kryzysem w przedsiębiorstwie perspektywa strategiczna, Orgmasz, Warszawa 2003, s

25 Kryzys potencjalny zagrożenie dla działalności przedsiębiorstwa i realizowania celów wynikających z niekorzystnych oddziaływań różnych zjawisk zewnętrznych i wewnętrznych. Nie podjęcie na tym wczesnym etapie działań identyfikujących źródła niepokoju powoduje przejście do tzw. kryzysu ukrytego * 49 Kryzys potencjalny Kryzys ukryty trudności w realizowaniu celów przedsiębiorstwa i gospodarowaniu zasobami Często określany jako chwilowe, przejściowe trudności Nie są patologią zdarzają się wszystkim przedsiębiorstwom i stanowią immanentną cechę działalności gospodarczej Zachodzi potrzeba podjęcia działań mających na celu neutralizację szkodliwych efektów kryzysu ukrytego. Nie podjęcie działań prowadzi do kryzysu jawnego. Kryzys jawny pojawienie się trudności w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, które z całą konsekwencją zagrażają bytowi ekonomicznemu * 50 Kryzys ukryty i jawny 25

26 51 Czas trwania poszczególnych faz kryzysu 4 fazy rozwoju sytuacji kryzysowej WYNIKI EKONOMICZNE / WIZERUNEK PRZEDSIĘBIORSTWA Negatywne Pozytywne Czynniki kryzysogenne Odkrycie zaniedbań podjęcie działań antycypacyjnych Strategie sanacji terapia oznaki poprawy sytuacji Znaczące rezultaty powrót do fazy wzrostu Czas FAZA I FAZA II FAZA III FAZA IV 52 Presja innowacyjności w sektorze Zapalniki sytuacji kryzysowej Przestarzała technologia wytwarzania Sfera marketingu Niska konkurencyjność produktu Spadek wielkości sprzedaży Spadek udziału w rynku Sfera produkcji i logistyki Sfera finansów Sfera organizacyjno - behawioralna Wzrost stanu zapasów Wzrost produkcji w toku Spadek wydajności produkcji Spadek przychodów ze sprzedaży Wzrost kosztów Utrata płynności finansowej Redukcja zatrudnienia Konflikty Spadek morale firmy 26

27 Literatura do wykładu Uprzedzić sytuację kryzysową, Gazeta Prawna Nr 178/2005 z dnia A. Zelek, Zarządzanie kryzysem w przedsiębiorstwie perspektywa strategiczna, Orgmasz, Warszawa 2003 A. Zelek, Psychologia zarządzania w warunkach kryzysu 53 P y t a n i a? Prawdziwym błędem jest błąd popełnić i nie naprawić go. Konfucjusz 27

! BIURO DORADCZE JENERALSKI! PROFESJONALNA OPIEKA PUBLIC RELATIONS NA WYPADEK KRYZYSU! ZA KILKASET ZŁOTYCH MIESIĘCZNIE!! TO MOŻLIWE!

! BIURO DORADCZE JENERALSKI! PROFESJONALNA OPIEKA PUBLIC RELATIONS NA WYPADEK KRYZYSU! ZA KILKASET ZŁOTYCH MIESIĘCZNIE!! TO MOŻLIWE! BIURO DORADCZE JENERALSKI PROFESJONALNA OPIEKA PUBLIC RELATIONS NA WYPADEK KRYZYSU ZA KILKASET ZŁOTYCH MIESIĘCZNIE TO MOŻLIWE POGOTOWIE KRYZYSOWE PUBLIC RELATIONS W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH OFERTA MAŁE PODMIOTY

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi. dr Magdalena Daszkiewicz Instytut Marketingu Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi. dr Magdalena Daszkiewicz Instytut Marketingu Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi dr Magdalena Daszkiewicz Instytut Marketingu Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Kryzysem jest każda sytuacja, która: może wpłynąć negatywnie na wizerunek firmy zagraża

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIE KONFLIKTU JEST W ZASIĘGU. www.strefadialogu.com kontakt@strefadialogu.com tel. 535 353 354

ROZWIĄZANIE KONFLIKTU JEST W ZASIĘGU. www.strefadialogu.com kontakt@strefadialogu.com tel. 535 353 354 ROZWIĄZANIE KONFLIKTU JEST W ZASIĘGU www.strefadialogu.com kontakt@strefadialogu.com tel. 535 353 354 Badania dowodzą, że średnio: pracowników zmieniających pracę wskazuje na konflikty personalne jako

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy?

Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy? Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy? Wyniki badania eksperckiego Polskie Towarzystwo Ekonomiczne 28.01.2016 r. Informacje o badaniu Czyje to stanowisko? eksperci znawcy systemów bankowych

Bardziej szczegółowo

Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy?

Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy? Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy? Wyniki badania eksperckiego Klub Polska 2025+, Klub Bankowca 30.09.2015 r. Informacje o badaniu Czyje to stanowisko? eksperci - znawcy systemów

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie służbami sprzedaży firmy_2013/12. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski

Zarządzanie służbami sprzedaży firmy_2013/12. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Zarządzanie służbami sprzedaży firmy_2013/12 Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Zarządzanie służbami sprzedaży firmy 1. Rola i zadania personelu sprzedażowego

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) obowiązuje od 01.10.2015 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte: Launch przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów

Bardziej szczegółowo

O czym dzisiaj? Czym jest kryzys? Symptomy Plastry i działania profilaktyczne Rola HR. World Class HR

O czym dzisiaj? Czym jest kryzys? Symptomy Plastry i działania profilaktyczne Rola HR. World Class HR O czym dzisiaj? Czym jest kryzys? Symptomy Plastry i działania profilaktyczne Rola HR Kryzys W języku japońskim (i chińskim) : 1. niebezpieczeństwo, bliska nieunikniona ruina, 2. okazja, możliwość, nowe

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

MODEL DOSKONAŁOŚCI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

MODEL DOSKONAŁOŚCI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Wykład 2. MODEL DOSKONAŁOŚCI ORGANIZACJI I ZASADY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 1 1. Systematyka zarządzania jakością w organizacji: Systematyka zarządzania jakością jest rozumiana jako: system pojęć składających

Bardziej szczegółowo

System Zachowania Ciągłości Funkcjonowania Grupy KDPW

System Zachowania Ciągłości Funkcjonowania Grupy KDPW System Zachowania Ciągłości Funkcjonowania Grupy KDPW Dokument Główny Polityka SZCF (wyciąg) Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Założenia ogólne SZCF... 3 2.1. Przypadki

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. ŚW. WOJCIECHA W KRAKOWIE

POLITYKA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. ŚW. WOJCIECHA W KRAKOWIE Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 15/2013/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. św. Wojciecha w Krakowie z dnia 21. stycznia 2014 r. POLITYKA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. ŚW.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ W KRYZYSIE SKUTECZNA BUDOWA WIARYGODNOŚCI

ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ W KRYZYSIE SKUTECZNA BUDOWA WIARYGODNOŚCI ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ W KRYZYSIE SKUTECZNA BUDOWA WIARYGODNOŚCI KRYZYS: OKRES SILNEGO POGORSZENIA SIĘ SYTUACJI W DANEJ DZIEDZINIE RÓWNIEŻ NAGŁE POGORSZENIE WIZERUNKU W OTOCZENIU KOMUNIKACYJNYM FIRMY PŁASZCZYZNY

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia 1 Co to jest biznesplan? Biznes plan można zdefiniować jako długofalowy i kompleksowy plan działalności organizacji gospodarczej lub realizacji przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH DAG MARA LEWICKA ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Metody, narzędzia, mierniki WYDAWNICTWA PROFESJONALNE PWN WARSZAWA 2010 Wstęp 11 ROZDZIAŁ 1. Zmiany w zakresie funkcji personalnej

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń dla przedsiębiorstw i firm

Oferta szkoleń dla przedsiębiorstw i firm Oferta szkoleń dla przedsiębiorstw i firm I. Doskonalenie umiejętności interpersonalnych 1. Komunikowanie interpersonalne w miejscu pracy Istota i prawidłowości procesu komunikowania się między ludźmi

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz 2012 Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne Maciej Bieńkiewicz Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - istota koncepcji - Nowa definicja CSR: CSR - Odpowiedzialność przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PODYPLOMOWYCH STUDIÓW STUDIA MENADŻERSKIE Rok akademicki 2011/2012

PROGRAM PODYPLOMOWYCH STUDIÓW STUDIA MENADŻERSKIE Rok akademicki 2011/2012 PROGRAM PODYPLOMOWYCH STUDIÓW STUDIA MENADŻERSKIE Rok akademicki 2011/2012 Wybrane zagadnienia zarządzania Makro i mikroekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstwa 2 godz. Nowoczesne koncepcje

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE SZKOLENIE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO PRZEDSIĘBIORSTW BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W WPROWADZENIE W dobie silnej konkurencji oraz wzrastającej świadomości

Bardziej szczegółowo

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015 Strategia dla Klastra IT Styczeń 2015 Sytuacja wyjściowa Leszczyńskie Klaster firm branży Informatycznej został utworzony w 4 kwartale 2014 r. z inicjatywy 12 firm działających w branży IT i posiadających

Bardziej szczegółowo

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Struktura klastrowa M. Porter - klastry to geograficzne koncentracje wzajemnie powiązanych przedsiębiorstw, wyspecjalizowanych dostawców (w tym dostawców

Bardziej szczegółowo

Ryzyko i zarządzanie ryzykiem w projektach

Ryzyko i zarządzanie ryzykiem w projektach Wykład objęty jest prawami autorskimi Prof.dr hab. Małgorzata Duczkowska-Piasecka Przedmiot: Zarządzanie projektami biznesowymi Ryzyko i zarządzanie ryzykiem w projektach Ryzyko może być definiowane jako

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Zarządzanie ryzykiem dr Grzegorz Głód Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 14.10.2013 r. Kto chce mieć absolutną pewność przed podjęciem decyzji nigdy decyzji nie podejmie 1

Bardziej szczegółowo

MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT I-A PRAWNO-TEORETYCZNE PODSTAWY PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH Czym jest innowacja? Możliwe źródła Wewnętrzne i zewnętrzne źródła informacji o innowacji w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Istota i rodzaje kryzysów z punktu widzenia public relations - podstawy teorii i przykłady. z praktyki

Istota i rodzaje kryzysów z punktu widzenia public relations - podstawy teorii i przykłady. z praktyki Istota i rodzaje kryzysów z punktu widzenia public relations - podstawy teorii i przykłady z praktyki dr hab Marek Szczepaoski Politechnika Poznaoska 1 Agenda Miejsce komunikacji kryzysowej w Public Relations

Bardziej szczegółowo

Akademia Menedżera GŁÓWNE CELE PROJEKTU:

Akademia Menedżera GŁÓWNE CELE PROJEKTU: Akademia Menedżera Dobre zarządzanie to nie to, co dzieje się w firmie, gdy jesteś obecny, ale to, co się w niej dzieje, gdy cię nie ma. Ken Blanchard GŁÓWNE CELE PROJEKTU: Główne cele projektu to zdobycie

Bardziej szczegółowo

Ekoinnowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Ekoinnowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem Ekoinnowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman, prof. nadzw. UEP Poznań, 17 listopada 2014 r. AGENDA Innowacyjne podejście do zarządzania przedsiębiorstwem Warunki i

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o.

KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o. WSTĘP Wśród jednakowo efektywnych

Bardziej szczegółowo

Pakiet Przedsiębiorca abonamentowe usługi wsparcia biznesu. Oszczędzamy czas i pieniądze Przedsiębiorców

Pakiet Przedsiębiorca abonamentowe usługi wsparcia biznesu. Oszczędzamy czas i pieniądze Przedsiębiorców Pakiet Przedsiębiorca abonamentowe usługi wsparcia biznesu Planowanie sukcesji to system zabezpieczeń prawnych i finansowych, którego celem jest zminimalizowanie ryzyk i zagrożeń związanych ze śmiercią

Bardziej szczegółowo

Narzędzia PMR do analizy sektora transportu drogowego

Narzędzia PMR do analizy sektora transportu drogowego Narzędzia PMR do analizy sektora transportu drogowego Wspomaganie zarządzania relacjami z dostawcami w branży transportowej Analizy bieżącej i przyszłej sytuacji w branży transportu drogowego, rzetelne

Bardziej szczegółowo

Wyróżniający Standard Obsługi Klienta (SOK)

Wyróżniający Standard Obsługi Klienta (SOK) (SOK) Zyskaj trwałą przewagę na konkurencyjnym rynku dzięki doskonałej obsłudze Klienta Oferta procesu wdrożenia SOK Kłopoty, koszty, utrata Klientów Brak standardów obsługi powoduje kłopoty, a potem dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013 Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii

Bardziej szczegółowo

PR to nie potwór. Po co firmie PR?

PR to nie potwór. Po co firmie PR? Oferta W swojej codziennej pracy pomagamy firmom w budowaniu dobrego wizerunku i wzmocnieniu pozycji marki. Staramy się wykorzystać jak najwięcej dostępnych form i narzędzi komunikacji, aby dotrzeć z informacją

Bardziej szczegółowo

BION w bankach mapa klas ryzyka i ich definicje

BION w bankach mapa klas ryzyka i ich definicje BION w bankach mapa klas ryzyka i ich definicje Ryzyko kredytowe ryzyko nieoczekiwanego niewykonania zobowiązania lub pogorszenia się zdolności kredytowej zagrażającej wykonaniu zobowiązania. Ryzyko kontrahenta

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka kontraktu. Krzysztof Piłat Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej

Ocena ryzyka kontraktu. Krzysztof Piłat Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej Ocena ryzyka kontraktu Krzysztof Piłat Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej Plan prezentacji Główne rodzaje ryzyka w działalności handlowej i usługowej przedsiębiorstwa Wpływ udzielania

Bardziej szczegółowo

Wykład Zarządzanie projektami Zajęcia 7 Zarządzanie ryzykiem. dr Stanisław Gasik s.gasik@vistula.edu.pl

Wykład Zarządzanie projektami Zajęcia 7 Zarządzanie ryzykiem. dr Stanisław Gasik s.gasik@vistula.edu.pl 04--7 Wykład Zarządzanie projektami Zajęcia 7 Zarządzanie ryzykiem dr Stanisław Gasik s.gasik@vistula.edu.pl www.sybena.pl/uv/04-wyklad-eko-zp-9-pl/wyklad7.pdf Budowa autostrady Możliwe sytuacje Projekt

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 Planowanie rozwoju technologii - Aleksander Buczacki 4.1. Wstęp 4.2. Proces planowania rozwoju technologii

Rozdział 4 Planowanie rozwoju technologii - Aleksander Buczacki 4.1. Wstęp 4.2. Proces planowania rozwoju technologii Spis treści Wprowadzenie Rozdział 1 Pojęcie i klasyfikacja produktów oraz ich miejsce w strategii firmy - Jerzy Koszałka 1.1. Wstęp 1.2. Rynek jako miejsce oferowania i wymiany produktów 1.3. Pojęcie produktu

Bardziej szczegółowo

Nie o narzędziach a o rezultatach. czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT. Władysławowo, 6 października 2011 r.

Nie o narzędziach a o rezultatach. czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT. Władysławowo, 6 października 2011 r. Nie o narzędziach a o rezultatach czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT Władysławowo, 6 października 2011 r. Dlaczego taki temat? Ci którzy wykorzystują technologie informacyjne

Bardziej szczegółowo

Jak zaprezentować pomysł przed inwestorem

Jak zaprezentować pomysł przed inwestorem Jak zaprezentować pomysł przed inwestorem Katarzyna Duda Pomorskie Forum Przedsiębiorczości Gdynia 2012 Dotacje na innowacje Spis treści: Czego oczekuje inwestor i jakich pomysłów szuka Biznesplan jak

Bardziej szczegółowo

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE MODELU LBG W FUNDACJACH KORPORACYJNYCH Warszawa, 11 września 2014r. Małgorzata Greszta, SGS Polska NASZA EKSPERCKA WIEDZA W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław)

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław) STUDIA PODYPLOMOWE Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Celem studiów jest przygotowanie specjalistów z zakresu administrowania kadrami i płacami. Studia mają pogłębić wiedzę z dziedziny

Bardziej szczegółowo

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze 16.10. 2014, Konstantynów Łódzki AGENDA EDIT VALUE TOOL Narzędzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

SKŁADOWE SUKCESU. Wiedza. Doświadczenie. Relacje. Zaangażowanie. Kreatywność. Współpraca

SKŁADOWE SUKCESU. Wiedza. Doświadczenie. Relacje. Zaangażowanie. Kreatywność. Współpraca Leaders Try More O NAS Jesteśmy prężną agencją PR. Zajmujemy się budowaniem efektywnej komunikacji oraz promocją firm i instytucji. Stawiamy na innowacyjne i skuteczne narzędzia. Ponad 10-letnie doświadczenie

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji

Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji 1 Najwyższa jakość działania [kultura osobista, lojalność, prawość i uczciwość, dbałość o ład i porządek, terminowość] Wyznacza oczekiwania dbając o ład

Bardziej szczegółowo

Ekonomika Transportu. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe

Ekonomika Transportu. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe Ekonomika Transportu każda zorganizowana postać podażowej strony rynku usług przemieszczania, mająca swoją nazwę i oferującą specyficzny produkt - usługę transportową Cechy: odrębność ekonomiczna odrębność

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie informacją i angażująca komunikacja w procesie łączenia spółek - integracja Grupy Aster z UPC Polska

Zarządzanie informacją i angażująca komunikacja w procesie łączenia spółek - integracja Grupy Aster z UPC Polska Beata Stola Dyrektor Personalny i Administracji Magdalena Selwant Różycka Kierownik ds. Komunikacji Biznesowej Zarządzanie informacją i angażująca komunikacja w procesie łączenia spółek - integracja Grupy

Bardziej szczegółowo

AKTYWNA SPRZEDAŻ. Jak fachowo i skutecznie sprzedawać produkty i usługi?

AKTYWNA SPRZEDAŻ. Jak fachowo i skutecznie sprzedawać produkty i usługi? AKTYWNA SPRZEDAŻ Jak fachowo i skutecznie sprzedawać produkty i usługi? Potrzebna jest odpowiednia baza, polegająca na odpowiednim nastawieniu sprzedawcy do swojego zawodu, oraz nabyciu i skorygowaniu

Bardziej szczegółowo

Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress

Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress Agencja Public Relations ComPress zrealizowała badanie mające na celu poznanie opinii dziennikarzy zajmujących się nowymi technologiami na temat preferowanych

Bardziej szczegółowo

Innowacja. Innowacja w przedsiębiorczości. Innowacją jest wprowadzenie do praktyki nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do

Innowacja. Innowacja w przedsiębiorczości. Innowacją jest wprowadzenie do praktyki nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do Innowacja w przedsiębiorczości Andrzej Zakrzewski Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości andrzej.zakrzewski@inkubatory.pl Innowacja Innowacją jest wprowadzenie do praktyki nowego lub znacząco ulepszonego

Bardziej szczegółowo

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych.

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych. Norma PN-EN ISO 9001:2009 System Zarządzania Jakością w usługach medycznych Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych. www.isomed.pl Grzegorz Dobrakowski Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek pok. 1018 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Początkiem kryzysu najczęściej jest konkretne wydarzenie w organizacji, czyli czynnikiem bezpośrednio wywołującym sytuację kryzysową.

Początkiem kryzysu najczęściej jest konkretne wydarzenie w organizacji, czyli czynnikiem bezpośrednio wywołującym sytuację kryzysową. Piotr Miller Początkiem kryzysu najczęściej jest konkretne wydarzenie w organizacji, czyli czynnikiem bezpośrednio wywołującym sytuację kryzysową. W przypadku przedsiębiorstwa sytuacja kryzysowa może być

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA. Plan dydaktyczny. Klasa II nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20 Rok szkolny... Przewidywane osiągnięcia ucznia. Uwagi.

EKONOMIKA. Plan dydaktyczny. Klasa II nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20 Rok szkolny... Przewidywane osiągnięcia ucznia. Uwagi. Plan dydaktyczny EKONOMIKA Klasa II nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20 Rok szkolny... Lp. Temat zajęć Przewidywane osiągnięcia ucznia Uczeń zna, wie, rozumie Uczeń potrafi Uwagi 1 DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA,

Bardziej szczegółowo

SPECJALNOŚĆ: Menedżer finansowy

SPECJALNOŚĆ: Menedżer finansowy SPECJALNOŚĆ: Menedżer finansowy Nowa sytuacja gospodarki polskiej i europejskiej po kryzysie: Bussines as usual is impossible ( generuje nierównowagi finansowe, gospodarcze, środowiskowe i społeczne) Nowe

Bardziej szczegółowo

Coaching systemowy. Aureliusz Leżeński Dyrektor Działu Coachingu Systemowego

Coaching systemowy. Aureliusz Leżeński Dyrektor Działu Coachingu Systemowego Coaching systemowy Aureliusz Leżeński Dyrektor Działu Coachingu Systemowego Coaching systemowy Coaching Instytutu Rozwoju Biznesu wyróżnia się systemowym podejściem - partnerem jest zarówno klient (menedżer),

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy OŜywienie i recesja w gospodarce Wahania koniunktury gospodarczej prof. ElŜbieta Adamowicz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 9 października 2012 r. Program wykładu Co

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN W PRAKTYCE

BIZNES PLAN W PRAKTYCE BIZNES PLAN W PRAKTYCE Biznes Plan Biznes Plan jest to dokument, dzięki któremu możemy sprzedać naszą fascynację prowadzoną działalnością oraz nadzieje, jakie ona rokuje, potencjalnym źródłom wsparcia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2012 DOBRY PROGRAM NAPRAWCZY Jak przygotować i wdrożyć proces restrukturyzacji naprawczej? Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw Wspieramy dobre zarządzanie Marcin Salski Warszawa, 18 kwietnia 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Biznesplan. Budowa biznesplanu

Biznesplan. Budowa biznesplanu BIZNESPLAN Biznesplan dokument zawierający ocenę opłacalności przedsięwzięcia gospodarczego [. Sporządzany na potrzeby wewnętrzne przedsiębiorstwa, jest także narzędziem komunikacji zewnętrznej m.in. w

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Zarządzanie pytania podstawowe 1. Funkcje zarządzania 2. Otoczenie organizacji

Bardziej szczegółowo

Marta Woźniak *, Bernard Maj ** Stan podaży szkoleń antykryzysowych w latach 2009 2010

Marta Woźniak *, Bernard Maj ** Stan podaży szkoleń antykryzysowych w latach 2009 2010 2012 nr 3 (VIII) BEZPIECZEŃSTWO TEORIA I PRAKTYKA Marta Woźniak *, Bernard Maj ** Stan podaży szkoleń antykryzysowych w latach 2009 2010 Wprowadzenie Kryzys gospodarczy, zapoczątkowany zapaścią na amerykańskim

Bardziej szczegółowo

III KONFERENCJA INTERIM MANAGEMENT 2011

III KONFERENCJA INTERIM MANAGEMENT 2011 III KONFERENCJA INTERIM MANAGEMENT 2011 INTERIM MANAGEMENT JAKO ROZWIĄZANIE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Prowadzący: Zbigniew Brzeziński, Prezes Zarządu, Simple Solution, Robert Loranc, Wiceprezes

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ AUDITU TECHNOLOGICZNEGO

FORMULARZ AUDITU TECHNOLOGICZNEGO F7/8.2.1/8.5.10806 1/5 Załącznik nr 19b do SIWZ FORMULARZ AUDITU TECHNOLOGICZNEGO Auditorzy: Data auditu: Osoby zaangażowane w audit ze strony firmy: F7/8.2.1/8.5.10806 2/5 A. INFORMACJE OGÓLNE Firma:

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy i przedsięwzięcia w placówce medycznej. Jak pozyskać niezbędne fundusze? Elżbieta Brzozowska

Inicjatywy i przedsięwzięcia w placówce medycznej. Jak pozyskać niezbędne fundusze? Elżbieta Brzozowska Inicjatywy i przedsięwzięcia w placówce medycznej. Jak pozyskać niezbędne fundusze? Elżbieta Brzozowska PR jest bezpłatny PRowiec bez budżetu PRowiec rzecznik prasowy, ktoś, kto się tłumaczy, reaguje na

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA INTERIM MANAGEMENT 2009 RESTRUKTURYZACJA PRZY UTRACIE PŁYNNOŚCI. Ewa Rytka - Interim Manager. Warszawa, 24 listopada 2009 r.

KONFERENCJA INTERIM MANAGEMENT 2009 RESTRUKTURYZACJA PRZY UTRACIE PŁYNNOŚCI. Ewa Rytka - Interim Manager. Warszawa, 24 listopada 2009 r. KONFERENCJA INTERIM MANAGEMENT 2009 RESTRUKTURYZACJA PRZY UTRACIE PŁYNNOŚCI Ewa Rytka - Interim Manager Warszawa, 24 listopada 2009 r. Najlepszy moment na restrukturyzację - czas prosperity Są fundusze

Bardziej szczegółowo

DOSKONALENIE PROCESÓW

DOSKONALENIE PROCESÓW KATALOG SZKOLEŃ DOSKONALENIE PROCESÓW - Tworzenie projektów ciągłego doskonalenia - Konsultacje z ekspertami - Poprawa jakości oraz produktywności - Eliminacja marnotrawstwa - Redukcja kosztów - Metody

Bardziej szczegółowo

Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą

Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą 2012 Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą Usługi PK KSU jako pierwowzór nowych usług PK DIAGNOZA POTRZEB KLIENTA

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach:

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach: PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie) SPECJALNOŚĆ: branding PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu magisterskiego na kierunku Ekonomia II stopień PYTANIA NA OBRONĘ

Bardziej szczegółowo

Czy odpowiedzialny biznes zmieni polskie firmy? Prezentacja wyników badania kondycji dużych przedsiębiorstw

Czy odpowiedzialny biznes zmieni polskie firmy? Prezentacja wyników badania kondycji dużych przedsiębiorstw Prezentacja wyników badania kondycji dużych przedsiębiorstw Jeszcze przed kryzysem opinie liderów światowego biznesu wskazywały rosnący potencjał tego obszaru zarządzania. Odpowiedzialne zarządzanie (CR)

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych. 2. Profil kształcenia: ogólnoakademicki.

Bardziej szczegółowo

Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć

Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć Maciej Cieślik Korzyści płynące z wprowadzania strategii społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwach mają wymiar nie tylko wizerunkowy.

Bardziej szczegółowo

Ocena sytuacji w transporcie krajowym i międzynarodowym z punktu widzenia operatora logistycznego

Ocena sytuacji w transporcie krajowym i międzynarodowym z punktu widzenia operatora logistycznego Logistyka na 5 Ocena sytuacji w transporcie krajowym i międzynarodowym z punktu widzenia operatora logistycznego Schenker Sp. z o.o. Andrzej Wierzbicki Konferencja: Polski transport drogowy 1.03.2013 Agenda

Bardziej szczegółowo

Coaching moda czy potrzeba?

Coaching moda czy potrzeba? Coaching moda czy potrzeba? Łukasz Dąbrówka Coach MLC, Trener, Doradca ds. partnerstw JST w projekcie MF EOG projekt realizowany przez ZMP, ZPP, ZG RP mgr Łukasz Dąbrówka coach MLC, trener, konsultant

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotów podstawowych

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotów podstawowych Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotów podstawowych 1. Pojęcie i rodzaje benchmarkingu 2. Wady i zalety stosowania outsourcingu 3. Metoda zarządzania KAIZEN 4. Rynek pracy i bezrobocie 5. Polityka pieniężna

Bardziej szczegółowo

Skuteczność => Efekty => Sukces

Skuteczność => Efekty => Sukces O HBC Współczesne otoczenie biznesowe jest wyjątkowo nieprzewidywalne. Stała w nim jest tylko nieustająca zmiana. Ciągłe doskonalenie się poprzez reorganizację procesów to podstawy współczesnego zarządzania.

Bardziej szczegółowo

Współpraca w zespole i z klientem w sytuacjach stanowiących wyzwanie

Współpraca w zespole i z klientem w sytuacjach stanowiących wyzwanie Strona 1 Dwudniowy program szkoleniowy dla kadry zarządzającej Współpraca w zespole i z klientem w sytuacjach stanowiących wyzwanie inspirowany Porozumieniem Bez Przemocy wg Marshalla Rosenberga Co wpływa

Bardziej szczegółowo

Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu

Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu Obecnie w Polsce funkcjonuje ponad 3800 agencji zatrudnienia, które działają w różnym obszarze usług i w różnym zasięgu geograficznym. Najwięcej dostawców

Bardziej szczegółowo

Program Podyplomowych Studiów Akademia Liderów Samorządowych III edycja

Program Podyplomowych Studiów Akademia Liderów Samorządowych III edycja Program Podyplomowych Studiów Akademia Liderów Samorządowych III edycja Lp. Tematyka Forma zajęć Liczba BLOK OGÓLNY/WSPÓLNY 10 I. Sprawne zarządzanie w JST 1. Podstawy teorii organizacji i zarządzania

Bardziej szczegółowo

Znaczenie badania due diligence w transakcjach fuzji i przejęć 1 7. 0 4. 2 0 1 2

Znaczenie badania due diligence w transakcjach fuzji i przejęć 1 7. 0 4. 2 0 1 2 Znaczenie badania due diligence w transakcjach fuzji i przejęć D Z I E Ń M Ł O D E G O N A U K O W C A 1 7. 0 4. 2 0 1 2 E W A W R Ó B E L Istota badania due diligence Definicja Due diligence = należyta

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Kryzys i co dalej? Prof. dr hab. Piotr Banaszyk Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 19 listopada 2015 r. Kryzys co to jest? Kryzys to stan potencjalnej albo realnej groźby pogorszenia

Bardziej szczegółowo

Bariery i stymulanty rozwoju rynku Venture Capital w Polsce

Bariery i stymulanty rozwoju rynku Venture Capital w Polsce Bariery i stymulanty rozwoju rynku Szymon Bula Wiceprezes Zarządu Association of Business Angels Networks 25 maja 2012 Fazy rozwoju biznesu Zysk Pomysł Seed Start-up Rozwój Dojrzałość Zysk Czas Strata

Bardziej szczegółowo

Finanse i Rachunkowość

Finanse i Rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Finanse i Rachunkowość 1 Zestaw pytań

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) obowiązuje od 01.01.2016 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA SYLWETKA ABSOLWENTA

Kierunek studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA SYLWETKA ABSOLWENTA Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Specjalność międzynarodowe stosunki ekonomiczne skierowana jest do osób, które pragną aktywnie działać na rynkach międzynarodowych,

Bardziej szczegółowo

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING Przedmioty OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Absolwent studiów podyplomowych - ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING:

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara Rudego - Ursynów

Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara Rudego - Ursynów RAPORT OCENA KONTROLI ZARZĄDCZEJ Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara Rudego - Ursynów raport za rok: 2015 Strona 1 z 12 I. WSTĘP: Kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi

Bardziej szczegółowo

Spis treści WPROWADZENIE JAK POWSTAŁA TA KSIĄŻKA... 15 SŁOWO O KSIĄŻCE... 17 WSTĘP... 21 I RYNEK... 25

Spis treści WPROWADZENIE JAK POWSTAŁA TA KSIĄŻKA... 15 SŁOWO O KSIĄŻCE... 17 WSTĘP... 21 I RYNEK... 25 Sylwetka Autora Spis treści WPROWADZENIE JAK POWSTAŁA TA KSIĄŻKA... 15 SŁOWO O KSIĄŻCE... 17 WSTĘP... 21 I RYNEK... 25 1. W jakiej rzeczywistości przyszło nam świadczyć usługi prawne?... 27 2. Jak wygląda

Bardziej szczegółowo