ISTOTA I ZAPOBIEGANIE SYTUACJOM KRYZYSOWYM W PRZEDSIĘBIORSTWIE. Andrzej Marjański (54) Refleksyjnie. Sytuacje kryzysowe stanowią test dla autorytetu"

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ISTOTA I ZAPOBIEGANIE SYTUACJOM KRYZYSOWYM W PRZEDSIĘBIORSTWIE. Andrzej Marjański (54) Refleksyjnie. Sytuacje kryzysowe stanowią test dla autorytetu""

Transkrypt

1 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE ISTOTA I ZAPOBIEGANIE SYTUACJOM KRYZYSOWYM W PRZEDSIĘBIORSTWIE Andrzej Marjański Refleksyjnie Sytuacje kryzysowe stanowią test dla autorytetu" 2 J. Szczepański "W sytuacji kryzysowej, kiedy trzeba wybierać między różnymi możliwościami, większość ludzi wybierze najgorsze rozwiązanie" Prawo Rudina 1

2 Wprowadzenie 3 Każda organizacja, która rozpoczyna swoją działalność podejmuje działania mające na celu zabezpieczenie przed sytuacjami kryzysowymi. Niestety tylko nieliczne posiadają systematyczny i zintegrowany program działań w sytuacjach kryzysowych. CM crisis management zarządzanie w sytuacjach kryzysowych * Kryzys stały element funkcjonowania organizacji Kryzysy osobiste, rodzinne są na porządku dziennym. Ale ta sfera dotyczy także przedsiębiorstw i różnorodnych organizacji. Nie zawsze, niestety, zarządzający potrafią się z nimi uporać. Dobitnie pokazują to media, które coraz częściej prowadzą śledztwa obnażające problemy firm chowających w kłopotach głowę w piasek. Jakie są mechanizmy sytuacji kryzysowej? Jak ją rozpoznać? W którym momencie się rozpoczyna? 4 2

3 Sytuacje kryzysowe w przedsiębiorstwie istota, definicje P.F. Drucker:... kryzys organizacji jest konsekwencją faz cyklu życia sektorów, szczególnie dla przedsiębiorstw wyspecjalizowanych, ale inwestowanie w badania naukowe, które z założenia mają zapewnić innowacje, nie jest gwarancją na zniknięcie kryzysu i jego przetrwanie. I.I. Mitroff:...kryzys jest efektem pojawienia się nieoczekiwanych zakłóceń w działalności organizacji, w tym czynników wewnętrznych i zewnętrznych o losowym charakterze R. Oldcorn:...kryzys jest wynikiem nieplanowanych zdarzeń zakłócających lub zagrażających normalnemu funkcjonowaniu firmy. J.R. Caponigro: kryzysem jest każde wydarzenie lub działanie, które może mieć potencjalnie negatywne oddziaływanie na wiarygodność i sprawność biznesu i co jest typowe, pozostaje lub wkrótce będzie poza kontrolą tego biznesu. Sytuacje kryzysowe w przedsiębiorstwie istota, definicje 6 Ch.F. Hermann:...kryzys to stan, który zagraża przetrwaniu firmy, realizacji jej celów, ogranicza czas dostępny na podjęcie działań zaradczych i zaskakuje decydentów swoim pojawieniem się, stwarzając w ten sposób warunki silnej presji 3

4 Sytuacje kryzysowe w przedsiębiorstwie istota, definicje B. Wawrzyniak...kryzys w przedsiębiorstwie jest traktowany jako sytuacja wielkiego zagrożenia organizacji jako całości, w której na skutek spiętrzenia się różnorodnych trudności i nasilenia zjawisk konfliktowych zagrożona jest realizacja jej podstawowych funkcji E. Urbanowska Sojkin:...kryzys to patologia rozwoju, spowodowana często dysproporcją między celami i zasobami do ich osiągnięcia. Kryzys jako sytuacja patologiczna zagraża bytowi ekonomicznemu przedsiębiorstwa 7 Działalność człowieka jako nowy typ sytuacji kryzysowej Od drugiej połowy XX wieku obserwujemy nowy typ sytuacji kryzysowej wynik działalności człowieka Indie wydostanie się silnie toksycznego gazu w fabryce pestycydów śmierć i obrażenia dotknęły kilka tysięcy osób Czarnobyl wybuch reaktora atomowego elektrowni atomowej spowodował rozprzestrzenienie się chmury radioaktywnej na terenie całej Europy, powodując wiele zgonów i nieobliczalnych skutków dla przyszłych pokoleń. Prom kosmiczny Challenger wadliwy montaż pierścienia przyczyną śmierci siedmiu astronautów Działania terrorystyczne w Nowym Jorku Utrata reputacji korporacji Sears w wyniku wprowadzenia wygórowanych cen napraw samochodów... * 8 4

5 Pojęcie zarządzania kryzysem Zarządzanie kryzysem to zarządzanie sytuacją nagłą, niestandardową i w gruncie rzeczy niepowtarzalną - nigdy nie zdołamy się do niego w 100% przygotować, nie przećwiczymy wszystkich możliwych wariantów działania. Dlatego tak ważne jest niedopuszczenie do zaistnienia stanu krytycznego w firmie, a co za tym idzie określenie i ochrona najbardziej zagrożonych obszarów jej funkcjonowania. W zależności od branży zmieniają się miejsca szczególnego ryzyka, jednakże istnieje kilka punktów zapalnych, wspólnych dla większości przedsiębiorstw: wizerunek, komunikacja, IT zarządzanie bezpieczeństwem i ciągłością działania, kwestie prawne. * 9 Gdzie powstaje kryzys? Specjaliści twierdzą, że w kryzysie najczęściej zawodzi szeroko rozumiana komunikacja: z pracownikami, klientami, akcjonariuszami dziennikarzami. Poważne kłopoty może wywołać z pozoru błahe zdarzenie: plotka, niezadowolenie załogi, pogłoski o mobbingu w firmie, spadek akcji wadliwy produkt wypuszczony na rynek. 10 5

6 Taka sytuacja może doprowadzić przedsiębiorstwo do poważnych problemów, kłopotów z załogą, Gdzie powstaje kryzys? wielkich strat finansowych pogorszenia wizerunku. Zarządzający powinni być przygotowani na radzenie sobie z sytuacjami kryzysowymi, by móc błyskawicznie reagować na wszelkie symptomy złego dziania się w firmie. Zawsze lepiej zapobiegać, leczenie bardziej stresuje i zdecydowanie więcej kosztuje, a w niektórych, najbardziej zaniedbanych, przypadkach już niewiele pomaga. 11 Źródła kryzysów doświadczenia amerykańskie Podstawowe kategorie kryzysów w biznesie amerykańskim w latach 90-tych Kategoria spadek wzrost CZYNNIKI ZALEŻNE OD MENEDŻEMNTU Złe zarządzanie 24,1 % 6,0 % Dymisje zarządu 1,3 % 0,8 % Przestępstwa kadry kierowniczej 20,4 % 7,8 % Straty finansowe 4,2 % 5,0 % Wrogie przejęcia 2,6 % 0,7 % Zagrożenie bezpieczeństwa w miejscu pracy 3,8 % 12,3 % Negocjacje z pracownikami 10,3 % 12,4 % Wady i / lub wezwania do wymiany 5,4 % 14,9 % Molestowanie seksualne 0,4 % 0,8% Zły wizerunek w mediach 1,1 % 1,0 % - CZYNNIKI NIEZALEŻNE OD MENEDŻEMNTU Powództwo zbiorowe przeciw firmie 2,2 % 23,1 % Akcje konsumenckie 2,8 % 1,6 % Dyskryminacja konkurencyjna 3,3 % 2,7 % Katastrofy czynniki losowe 5,5 % 5,0 % Nieszczęśliwe wypadki 4,8 % 4,6 % - Problemy ekologiczne 7,8 % 1,8 % Źródło: Opracowanie własne na podstawie ICM Crisis Report. News Coverage of 2001 Business Crisis Events. Źródło: A. Zelek, Zarządzanie kryzysem w przedsiębiorstwie perspektywa strategiczna, Orgmasz, Warszawa

7 Czynniki kryzysogenne 13 Czynników kryzysogennych można poszukiwać w obszarach: makrootoczenia mikrootoczenia Wewnątrz organizacji Czynniki makrootoczenia 14 GRUPA I: Czynniki makrootoczenia silny wpływ słaby wpływ brak wpływu Recesja w gospodarce światowej 50% 50% Recesja w gospodarce krajowej 70% 20% Poziom stopy procentowej 20% 80% Kursy walut obcych 30% 70% Stopa inflacji 100% Poziom bezrobocia 70% 30% Koszty pracy 100% Stawki podatków pośrednich 40% 60% Stawki podatków bezpośrednich (CIT, PIT) 50% 40% 10% Stawki celne w imporcie 40% 50% 10% Stawki celne w eksporcie 20% 70% 10% Inne: Nierynkowy charakter regulacji; niesprawność systemu prawnego; nadmierny interwencjonizm gospodarczy; elementy otoczenia międzynarodowego; niestabilność polityczna; członkostwo w UE. 7

8 Czynniki mikrootoczenia 15 GRUPA II: Czynniki sektorowe silny wpływ słaby wpływ brak wpływu Recesja w sektorze 90% 10% Spadek popytu 90% 10% Wzrost stopnia konkurencji w sektorze 80% 10% 10% Napływ kapitału zagranicznego do sektora 40% 50% 10% Innowacje technologiczne 50% 30% 10% Powszechne zatory płatnicze 100% Inne: Silna konkurencja cenowa (wojny cenowe), stosowane strategie konkurencji, słabnąca atrakcyjność sektora. 16 Czynniki wewnętrzne GRUPA III: Czynniki wewnątrz-organizacyjne silny wpływ słaby wpływ brak wpływu Brak strategii działania 100% Błędna strategia działania 90% 10% Błędna polityka cenowa 50% 50% Błędne zarządzanie 90% 10% Brak kapitału lub innych zasobów strategicznych 90% 10% Niewłaściwa struktura kapitału 60% 40% Niska efektywność gospodarowania 100% Konflikty personalne wewnątrz organizacji 40% 50% 10% Częste zmiany na stanowiskach kierowniczych 50% 50% Braki / problemy kadrowe 50% 50% Zdarzenia losowe (wypadki, katastrofy, awarie) 60% 40% Starzenie się wyrobów 60% 40% Inne: Dezintegracja strategiczna między jednostkami biznesowymi; partykularyzm interesów, błędna komunikacja. 8

9 Każdy kryzys jest inny Każdy kryzys rządzi się trochę innymi prawami Inaczej przebiega i innymi skutkami grozi kryzys związany z wadliwym produktem, narastający kryzys wewnętrzny związany np.: z zachodzącymi zmianami, fuzją zwolnieniami pracowników złą komunikacją wewnętrzną. 17 Każdy kryzys jest inny Konflikty tego typu mają charakter przewlekły, one trwają w czasie i nie da się ich nie zauważyć. Informacje o tym, że coś się dzieje, docierają najpierw do kierowników, później do menedżerów i prezesów. W wielu przedsiębiorstwach są działy (np. personalny), do których mogą trafiać uwagi i skargi na pracowników. W dużych firmach powołuje się specjalistów ds. komunikacji wewnętrznej lub zewnętrznej. Wtedy istnieją zupełnie inne możliwości rozwiązywania konfliktów. * 18 9

10 Każdy kryzys jest inny Jeśli istnieją odpowiednie mechanizmy, to pracownicy (też anonimowo) mogą zwrócić uwagę na zagrożenie kryzysem wewnętrznym To zdrowy objaw, jeśli menedżerowie dowiadują się o jakimś problemie od pracowników. Znaczy to, że strony wykazują zainteresowanie rozwiązaniem konfliktu. Zdecydowanie gorzej, jeśli z problemem zgłaszają się media. I dopiero wtedy władze firmy, czy instytucji zauważają zagrożenie. A to już jest za późno. Na pewno za późno na zapobieżenie sytuacji kryzysowej. Wtedy pozostaje już tylko gaszenie pożaru tu straty są prawie pewne. * 19 Każdy kryzys jest inny Kryzys w firmie tak jak w medycynie jest momentem przełomowym, po którym albo nastąpi pogorszenie sytuacji, albo pacjent zacznie wracać do zdrowia. Często przy dobrym zarządzaniu na sytuacji kryzysowej można nawet skorzystać. Wszystko zależy jednak od ludzi, których trzeba odpowiednio przygotować do radzenia sobie z tak trudnymi momentami i którym trzeba umieć pomóc w momencie wystąpienia kryzysu. Niezbędne jest też gruntowne przeszkolenie tych, których zadaniem będzie rozwiązywanie problemów firmy. * 20 10

11 Rola lidera 21 Ludzie to najważniejszy strategiczny kapitał w firmie. W sytuacji kryzysowej widać to bardzo wyraźnie. Rola pracowników jest nie do przecenienia. Szczególne zadanie ma sztab antykryzysowy, na którego czele stoi lider. Skład sztabu antykryzysowego: zarząd, dyrektor personalny, prawnik, ekspert, rzecznik prasowy czy pracownik odpowiedzialny za komunikację i public relations. Od umiejętności i wiedzy tych ludzi zależy, jak będą przygotowani do występujących problemów, postępowania w kryzysie i wyciągania wniosków po zakończeniu działań. * Elementy działań sztabu antykryzysowego 22 I. Działania zarządu: -utworzenie sztabu antykryzysowego -identyfikacja problemów -opracowanie i wdrożenie planu działań antykryzysowych -przygotowanie komunikatów na zewnątrz Efektywna koordynacja i integracja działań trzech elementów systemu II. Działania operacyjne: -bieżąca ocena sytuacji -ochrona interesów firmy i pracowników -implementacja procedur na wypadek zagrożenia -ustanowienie kompetencji w zakresie komunikacji zewnętrznej III. System komunikacji: -komunikaty dla mediów -komunikaty dla pracowników -komunikaty dla inwestorów (akcjonariuszy) -komunikaty oficjalne do rządu, samorządu, i innych organizacji 11

12 Prewencja zapobieganie kryzysowi W zarządzaniu kryzysem najważniejsza jest prewencja Stałe należy się przygotowywać się na najgorsze Opracowywanie przykładowych scenariuszy działań, procedur i kanałów komunikacji pozwala wiele konfliktów zdusić w zarodku. Niestety, większość zarządzających uważa, że kryzys ich nie dotyczy, a ich działania skupiają się na próbie ratowania firmy, w momencie gdy znajdzie się pod ostrzałem niezadowolonych pracowników, klientów i mediów. Wtedy poważne straty są najczęściej nieuniknione * Kryzys w praktyce 12

13 Kryzys w produkcji uniknięcie kryzysu medialnego W połowie 1997 r. sytuacja kryzysowa dotknęła Stomil Olsztyn SA. W jej wyniku firma przeprowadziła wielką akcję wymiany wadliwych opon. Felerny towar znaleziono w trzech seriach opon. Ponieważ wad nie udało się wykryć za pomocą standardowych fabrycznych testów, towar trafił do sprzedaży. Kiedy klienci zaczęli reklamować opony, okazało się, że nie było sposobu, aby odróżnić złe produkty od dobrych. Dlatego też firma jako pierwsza na rynku polskim otwarcie przyznała się do błędu i kosztem 13,6 mln złotych wymieniła wszystkie źle wykonane wyroby. Do tego celu wyznaczono 700 punktów wymiany, powrastała też bezpłatna infolinia. Akcja trwała 2 miesiące, ale się opłaciła. Dzięki takiemu załatwieniu tej kłopotliwej sprawy producent zyskał lojalność klientów i jeszcze umocnił swoją pozycję na rynku. 25 Konflikty a sprawna komunikacja We wrześniu 1995 r. na mieliźnie osiadł prom firmy Stena Line. O zdarzeniu bardzo szybko poinformowały media, mimo że nikt w tym wypadku nie ucierpiał. Reakcja firmy była starannie przemyślana. W wyniku wprowadzonych działań antykryzysowych każdy znał swoje miejsce i wiedział, co do niego należy. Ludzie zostali tak wyszkoleni, by zadziałał informacyjny efekt domina. Zgodnie z procedurami zespół pracowników promu poprosił o pomoc centralę, a ta zgodnie z przećwiczonym planem działania przekazała niezbędne polecenia dalej. Po dwóch godzinach od zdarzenia media zostały skrupulatnie powiadomione o sytuacji ludzi na statku. Na bieżąco informowano, co się dzieje z załogą, jakie ma warunki i jak można się z nią kontaktować. Dzięki tej wzorowej akcji Stena Line przeżyła kryzys, ale wkrótce odnotowała nawet wzrost liczby pasażerów

14 Kryzys jakości (wykonawstwa) Kryzys medialny Kryzys wizerunku Na temat wykrycia skażonych produktów produkowanych przez WINIARY SA i CPC AMINO ukazało się w polskiej prasie w ciągu miesiąca ponad sto publikacji. Obie firmy zbyt późno uruchomiły kampanię antykryzysową, a błędy w sztuce PR, jakie przy tym popełniono, zaszkodziły także wizerunkom innych producentów. Choć nie można było zmienić faktów, można było zażegnać kryzys. Niedopuszczenie do powstania sytuacji kryzysowej jest bowiem skuteczniejsze niż naprawianie strat i odzyskiwanie utraconej pozycji. Żadna z omawianych firm nie sięgnęła po jedno z podstawowych i bardzo efektywnych w sytuacjach kryzysowych narzędzi public relations - zorganizowanie konferencji prasowej, pozwalającej przedstawić dokumenty na swoją obronę i uspokoić opinię publiczną. * 27 Kryzys jakości (wykonawstwa) Kryzys medialny Kryzys wizerunku Zupełnie inaczej postąpiła firma CONSTAR, w której w lecie 2005 roku media zdemaskowały poważne naruszenia przepisów sanitarnych w przetwórstwie mięsnym. Niemal natychmiast po ukazaniu się w TVN krytycznego reportażu o pracy firmy, szefostwo podjęło profesjonalne działania komunikacyjne, mające na celu wygaszenie niepokojów rynku i klientów. Po tej akcji nastąpiła seria zintegrowanych działań, przekonywujących opinię publiczną o ostrej reakcji zarządu firmy i natychmiastowym usunięciu wad produkcji. * 28 14

15 Brak prestiżu i wiarygodności Są kryzysy, które całkowicie pogrążają przedsiębiorstwo. W efekcie trudności firma traci bezcenny prestiż oraz wiarygodność. Odbudowanie tych wartości może trwać latami, a czasem jest niemożliwe. Jednak dzięki starannym przygotowaniom można wyjść prawie z każdego kryzysu. Rzecz jasna, nie da się przewidzieć wszystkich sytuacji, które mogą doprowadzić firmę do kłopotów. Ale stałe przygotowywanie się na najgorsze, szkolenie i wyczulenie na sygnały płynące z wewnątrz firmy i jej otoczenia zdecydowanie zwiększa szansę na wyjście obronną ręką z sytuacji kryzysowej. * 29 Co robić, jeżeli zarządzający nie są przygotowani do kryzysu? U kogo szukają wtedy pomocy? Gdyby jej szukali, byłoby dobrze. Najczęściej, niestety, szukają kozła ofiarnego. Złych zachowań jest mnóstwo. Albo bronią swoich racji lub swojej pozycji, i to bez względu na konsekwencje. Nie przyznają się też do błędów. Kryzys ma to do siebie, że trzeba zebrać wszystkie fakty, nawet najbardziej kompromitujące, pokazujące czyjeś niekompetencje lub obnażające pomyłkę. Dopiero po zebraniu wszystkich faktów można zadziałać sensownie. Chowanie głowy w piasek to wciąż popularne zachowanie, i najczęściej popełniany błąd. * 30 15

16 Sprawne działania komunikacyjne Dla powstrzymania kryzysów przedsiębiorstwa powinny ratować się mocnymi działami komunikacyjnymi. Najlepiej gdyby rzecznicy prasowi i piarowcy bezpośrednio podlegali prezesowi. PR tak naprawdę sprawdza się wtedy, gdy firmie grozi kryzys lub kiedy z nim walczy. Statystycznie kryzysy nie przytrafiają się często, ale jak ich nie ma, PR może wspomagać komunikację wewnętrzną, dział sprzedaży, może budować odpowiednie relacje i przygotowywać się na ewentualne trudności. Na co dzień, nawet podświadomie, szykujmy się do sytuacji kryzysowej zgodnie z hasłem, że lepiej zapobiegać niż leczyć. * 31 Zasady wewnętrznego PR Prostota i klarowność koncepcji (Think stright talk stright) - jasne formułowanie i prezentowanie opinii to najlepszy sposób, by złagodzić zniecierpliwienie i niepokój grup interesu. Często w warunkach kryzysu, firma po raz pierwszy otwarcie komunikuje strategię działania Utrzymywanie bieżącej komunikacji - systematyczne i wyczerpujące sprawozdania z postępów procesu naprawczego. Udziałowcy muszą osiągnąć przekonanie, że firma dostarcza rzetelnych informacji na podstawie, których mogą wyrobić własne opinie na temat bieżącej sytuacji. Otwarty styl zarządzania - wskazane jest pełne zaangażowanie grup interesu w proces zarządzania. Pamiętać należy jednak o racjonalnym rozkładzie kompetencji w grupie decyzyjnej. * 32 16

17 Zasady wewnętrznego PR Prowadzenie efektywnych negocjacji - podstawowym celem procesu negocjacyjnego jest uzyskanie wsparcia ze strony udziałowców niezbędnego do przeprowadzenia planowej restrukturyzacji czy programu naprawczego. Uwzględnienie ludzkiego aspektu procesu - wszystkie zasady zarządzania relacjami z udziałowcami powinny opierać się na zasadach kształtowania stosunków międzyludzkich. Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za kontakty z udziałowcami - warto rozważyć desygnowanie specjalnego przedstawiciela firmy lub zewnętrznego doradcy, który będzie pełnił funkcje mediacyjne w kontaktach z udziałowcami.* 33 Zasady zewnętrznego PR W literaturze przedstawia się na ogół jedenaście postulatów, które określają działania PR w kryzysie jako: systematyczne, zaplanowane, zorientowane na dialog, aktywne, zrozumiałe, rzeczowe, wiarygodne, zorientowane na rozwiązanie problemu, otwarte, jednolite w zawartości, długoterminowe * 34 17

18 Powiedz wszystko, szybko i otwarcie. 35 Najistotniejszą zasadą kryzysowego PR jest zasada akcentująca aspekt czasu Powiedz wszystko, szybko i otwarcie. Wskazane jest przy tym natychmiastowa reakcja organizacji i zabranie głosu jako pierwszej. W praktyce kryzysowego PR, szybkość oznacza podanie komunikatu w czasie nie dłuższym niż 3-4 godziny od wybuchu kryzysu (według innych poglądów od 45 minut do 12 godzin).* 36 Narzędzia kryzysowego PR konferencje prasowe, oficjalne komunikaty, spotkania z mediami, władzami, specjalna linia telefoniczna, wykorzystanie strony internetowej (hot page) 18

19 Typowe błędy kryzysowego PR Strategia bez komentarza Strategia nic nam na ten temat nie wiadomo Strategia zajmiemy się sprawą i ukaramy winnych Strategia wieża Babel Strategia to straszna tragedia Wystąpienia w złym stylu 37 Konstrukcja oficjalnego komunikatu na wypadek kryzysu Przedstawienie problemu krótko o faktach (bez opinii i komentarzy) Opis podjętych do tej pory działań Opis stanowiska firmy wobec problemu (ubolewanie, oburzenie, empatia, współczucie, zrozumienie, itp.) Apel o wsparcie, pomoc lub zrozumienie sytuacji Zakończenie, eksponujące dotychczasowe osiągnięcia firmy * 38 19

20 39 Kryzys pod kontrolą Kryzysów nie można całkowicie wyeliminować, ale można poprzez odpowiednie przygotowanie firmy - minimalizować ich skutki. Podstawowe znaczenie ma tu czas reakcji na tego typu sytuacje oraz podjęte działania. Zarządzanie sytuacją kryzysową obejmuje zarówno przygotowanie się przedsiębiorstwa na ewentualność zaistnienia kryzysu, jak i wyjście z trudnej sytuacji. Bardzo ważne jest możliwie jak najszybsze zdiagnozowanie kryzysu. Trzeba odpowiedzieć na pytania: na czym polega kryzys? kiedy się rozpoczął? z jakich przyczyn powstał? kogo dotyczy? Procedury w sytuacjach kryzysowych Sposoby postępowania oraz procedury możliwe do zastosowania w sytuacjach kryzysowych opracowuje się indywidualnie dla każdej firmy. Nie ma tu gotowych recept, gdyż specyfika każdego przedsiębiorstwa jest inna i ma na nią wpływ wiele różnych czynników. Przy opracowywaniu tego typu instrukcji bierze się pod uwagę: rodzaj kryzysu, którego ma dotyczyć procedura (np. pożar, włamanie, poważna awaria), rodzaj i specyfikę działalności firmy, wielkość firmy, położenie firmy, liczbę pracowników, wielkość i usytuowanie budynku (budynków). * 40 20

21 41 Sami czyz pomocą? Samodzielne opracowanie procedur kryzysowych Opracowanie procedur kryzysowych wewnątrz firmy pozwala z pewnością ograniczyć koszty, Rozwiązanie to ma jednak pewne wady: Po pierwsze - część managerów zaangażowana w taki projekt na jakiś czas oderwana jest od pracy. Po drugie opracowane w ten sposób instrukcje mogą zawierać błędy i niedociągnięcia, Nie mając doświadczenia w tym względzie - trudno dokładnie przewidzieć wszystkie prawdopodobne trudności i odpowiednio się przed nimi zabezpieczyć. * 42 Sami czyz pomocą? Zlecenie opracowania procedur kryzysowych Zlecenie opracowania procedur na wypadek kryzysu konsultantom zewnętrznym, jest z pewnością droższe, Lecz zwłaszcza w przypadku dużych firm - może okazać się korzystniejsze. Specjaliści z zewnątrz mając doświadczenie w tym zakresie, mogą zaproponować rozwiązania adekwatne do sytuacji danej firmy. Jednocześnie drobiazgowo i wyczerpująco przeanalizować kanon ewentualnych zagrożeń. * 21

22 Kryzys jako jeden z elementów teorii ewolucyjnej rozwoju organizacji Kryzys organizacji stanowi jedna z faz w ewolucyjnym rozwoju przedsiębiorstwa Jego pojawienie stwarza dla organizacji nową jakościowo sytuację decyzyjną Charakter procesowy kryzys będąc częścią procesu rozwoju organizacji sam jest procesem W sytuacjach kryzysowych da się zaobserwować charakterystyczny przebieg Oddziaływanie swe ujawniają różne źródła kryzysów * 43 Fazy reakcji organizacji w sytuacji kryzysowej 44 Stopień eskalacji kryzysu Błędna ocena sytuacji Zaślepienie - uśpienie Bezczynność Błędne działanie Kryzys właściwy Upadek - bankructwo 22

23 45 Udziałowcy kryzysu Udziałowcami są wszystkie podmioty gospodarcze i instytucjonalne zaangażowane bezpośrednio lub pośrednio w działanie firmy i w związku z tym są zainteresowane przebiegiem działań antykryzysowych. Można mówić o różnych typach udziałowców oraz różnych relacjach łączących ich z organizacją. Uogólniając tę charakterystykę, zasadniczo można wyróżnić dwie grupy udziałowców sytuacji kryzysowej: udziałowcy wewnętrzni akcjonariusze (udziałowcy, właściciele), kadra menedżerska, pracownicy, związki zawodowe, itp.; udziałowcy zewnętrzni instytucje finansujące, kooperanci, dostawcy, odbiorcy, władze centralne, władze lokalne, związki branżowe, związki konsumenckie, media, itp.* Zachowania udziałowców kryzysu Charakterystyczną cechą sytuacji kryzysowej w przedsiębiorstwie jest spadek zaufania udziałowców kryzysu do kierownictwa firmy i co za tym idzie spadek wsparcia z ich strony. Towarzyszy temu narastający niepokój o losy przedsiębiorstwa i pesymizm w ocenie realnych szans poprawy. Często w poszczególnych grupach interesu pojawia się przekonanie, że kierownictwo firmy stara się ukryć lub zafałszować niektóre informacje. W obliczu tych niepożądanych reakcji udziałowców kryzysu, centralnym elementem procesu zarządzania antykryzysowego musi być zarządzanie relacjami z udziałowcami. Zespół odpowiedzialny za działania naprawcze powinien dążyć do zaangażowania poszczególnych grup interesu w odbudowę firmy i poprawę jej wiarygodności zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. * 46 23

24 Pozycjonowanie udziałowców kryzysu 47 Stanowisko pewne (zmiana postaw niemożliwa) Rada nadzorcza Kadra menedżerska Dostawcy - wierzyciele Firma konsultingowa Siły hamujące Pracownicy Akcjonariusze Siły wspierające Związki zawodowe Media Stanowisko niepewne (zmiana postaw możliwa) Bank kredytujący Fazy rozwoju sytuacji kryzysowej ŹRÓDŁA KRYZYSU Zewnętrzne Wewnętrzne 48 KRYZYS POTENCJALNY KRYZYS UKRYTY KRYZYS WŁAŚCIWY (JAWNY) DZIAŁANIA ANTYKRYZYSOWE ESKALACJA KRYZYSU SANACJA UPADEK Źródło: A. Zelek, Zarządzanie kryzysem w przedsiębiorstwie perspektywa strategiczna, Orgmasz, Warszawa 2003, s

25 Kryzys potencjalny zagrożenie dla działalności przedsiębiorstwa i realizowania celów wynikających z niekorzystnych oddziaływań różnych zjawisk zewnętrznych i wewnętrznych. Nie podjęcie na tym wczesnym etapie działań identyfikujących źródła niepokoju powoduje przejście do tzw. kryzysu ukrytego * 49 Kryzys potencjalny Kryzys ukryty trudności w realizowaniu celów przedsiębiorstwa i gospodarowaniu zasobami Często określany jako chwilowe, przejściowe trudności Nie są patologią zdarzają się wszystkim przedsiębiorstwom i stanowią immanentną cechę działalności gospodarczej Zachodzi potrzeba podjęcia działań mających na celu neutralizację szkodliwych efektów kryzysu ukrytego. Nie podjęcie działań prowadzi do kryzysu jawnego. Kryzys jawny pojawienie się trudności w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, które z całą konsekwencją zagrażają bytowi ekonomicznemu * 50 Kryzys ukryty i jawny 25

26 51 Czas trwania poszczególnych faz kryzysu 4 fazy rozwoju sytuacji kryzysowej WYNIKI EKONOMICZNE / WIZERUNEK PRZEDSIĘBIORSTWA Negatywne Pozytywne Czynniki kryzysogenne Odkrycie zaniedbań podjęcie działań antycypacyjnych Strategie sanacji terapia oznaki poprawy sytuacji Znaczące rezultaty powrót do fazy wzrostu Czas FAZA I FAZA II FAZA III FAZA IV 52 Presja innowacyjności w sektorze Zapalniki sytuacji kryzysowej Przestarzała technologia wytwarzania Sfera marketingu Niska konkurencyjność produktu Spadek wielkości sprzedaży Spadek udziału w rynku Sfera produkcji i logistyki Sfera finansów Sfera organizacyjno - behawioralna Wzrost stanu zapasów Wzrost produkcji w toku Spadek wydajności produkcji Spadek przychodów ze sprzedaży Wzrost kosztów Utrata płynności finansowej Redukcja zatrudnienia Konflikty Spadek morale firmy 26

27 Literatura do wykładu Uprzedzić sytuację kryzysową, Gazeta Prawna Nr 178/2005 z dnia A. Zelek, Zarządzanie kryzysem w przedsiębiorstwie perspektywa strategiczna, Orgmasz, Warszawa 2003 A. Zelek, Psychologia zarządzania w warunkach kryzysu 53 P y t a n i a? Prawdziwym błędem jest błąd popełnić i nie naprawić go. Konfucjusz 27

MODEL ZARZĄDZANIA KRYZYSEM W ORGANIZACJI

MODEL ZARZĄDZANIA KRYZYSEM W ORGANIZACJI Aneta Zelek Katedra Ekonomii Menedżerskiej Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie MODEL ZARZĄDZANIA KRYZYSEM W ORGANIZACJI... W przyszłym tygodniu nie może być żadnych kryzysów. Mój kalendarz jest

Bardziej szczegółowo

KULTURA ORGANIZACYJNA W ZARZĄDZANIU ANTYKRYZYSOWYM W PRZEDSIĘBIORSTWIE

KULTURA ORGANIZACYJNA W ZARZĄDZANIU ANTYKRYZYSOWYM W PRZEDSIĘBIORSTWIE WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Anna Starosta KULTURA ORGANIZACYJNA W ZARZĄDZANIU ANTYKRYZYSOWYM W PRZEDSIĘBIORSTWIE ROZPRAWA DOKTORSKA Promotor: dr hab. Janusz Kraśniak Poznań 2014 Spis treści WSTĘP... 4 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAŃSKA. Wydział Zarządzania i Ekonomii UWARUNKOWANIA UPADŁOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW

POLITECHNIKA GDAŃSKA. Wydział Zarządzania i Ekonomii UWARUNKOWANIA UPADŁOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW POLITECHNIKA GDAŃSKA Wydział Zarządzania i Ekonomii Błażej Prusak, UWARUNKOWANIA UPADŁOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Z przedsiębiorstwem jest jak z miłością Nie sztuką jest czerpać z niego radość w okresie rozkwitu

Bardziej szczegółowo

ZJAWISKA KRYZYSOWE A DECYZJE FINANSOWE PRZEDSIĘBIORSTW

ZJAWISKA KRYZYSOWE A DECYZJE FINANSOWE PRZEDSIĘBIORSTW ZJAWISKA KRYZYSOWE A DECYZJE FINANSOWE PRZEDSIĘBIORSTW Studia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH ZJAWISKA KRYZYSOWE A DECYZJE FINANSOWE PRZEDSIĘBIORSTW Redaktor naukowy

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Poznań, czerwiec 2015 Spis treści I. Cel stworzenia wieloletniej strategii przedsiębiorstwa. s. 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Naprzeciw restrukturyzacji Lidia Ziaja Rafał Nowak Andrzej Jankowski

Naprzeciw restrukturyzacji Lidia Ziaja Rafał Nowak Andrzej Jankowski Naprzeciw restrukturyzacji Lidia Ziaja Rafał Nowak Andrzej Jankowski Bydgoszcz, marzec 2012 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt

Bardziej szczegółowo

Doradztwo gospodarcze PLUS. czerwiec 2010 r. PLUS 1

Doradztwo gospodarcze PLUS. czerwiec 2010 r. PLUS 1 Doradztwo gospodarcze czerwiec 2010 r. PLUS PLUS 1 Spis treści 4. Rozciąganie czy skracanie horyzontów planowania? 11. Rentowność a koniunktura gospodarcza 16. O czym należy pamiętać, gdy zdecydujemy się

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA ORGANIZACYJNA FIRMY

STRUKTURA ORGANIZACYJNA FIRMY STRUKTURA ORGANIZACYJNA FIRMY Struktura organizacyjna to ogół ustalonych zależności funkcjonalnych i hierarchicznych między elementami organizacji, zgrupowanymi w komórki i jednostki organizacyjne w sposób

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Firmy pod presją. Jak zarządzać ryzykiem, którego nie widać?

Rozdział 1. Firmy pod presją. Jak zarządzać ryzykiem, którego nie widać? Artykuł pochodzi z publikacji: Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych niepewności, (Red.) K. Kubiak, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2012 Rozdział 1. Firmy pod presją. Jak zarządzać ryzykiem, którego nie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA I SZKOLENIA

STRATEGIA I SZKOLENIA Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja! Spis treści STRATEGIA I SZKOLENIA Przedmowa... 2 Philippe Joffre, Perspektywiczne

Bardziej szczegółowo

W tym rozdziale skoncentrujemy się na rozwoju strategii marketingowej i funkcji planowania. Po przeczytaniu tego rozdziału będziesz umiał:

W tym rozdziale skoncentrujemy się na rozwoju strategii marketingowej i funkcji planowania. Po przeczytaniu tego rozdziału będziesz umiał: Rozdział 2 Audyt marketingowy CELE W tym rozdziale skoncentrujemy się na rozwoju strategii marketingowej i funkcji planowania. Po przeczytaniu tego rozdziału będziesz umiał: Wymienić i wyjaśnić składniki

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce. Raport Aon Polska

Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce. Raport Aon Polska Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Raport Aon Polska Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Raport Aon Polska Autorzy raportu Janusz Słobosz i Radosław Ziomko,

Bardziej szczegółowo

Umiejętności: przygotowanie menedżerskie, marketing, zasady współpracy, wizerunek firmy, sprzedaż, negocjacje

Umiejętności: przygotowanie menedżerskie, marketing, zasady współpracy, wizerunek firmy, sprzedaż, negocjacje Umiejętności: przygotowanie menedżerskie, marketing, zasady współpracy, wizerunek firmy, sprzedaż, negocjacje ZAGADNIENIA: Menedżer w małej i średniej firmie. Narzędzia skutecznego zarządzania. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 737 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 56 2012

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 737 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 56 2012 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 737 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 56 2012 ANDRZEJ CHAJĘCKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy CHALNISIA KRZAKIEWICZ Państwowa

Bardziej szczegółowo

Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ISBN 978-83-60510-95-4

Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ISBN 978-83-60510-95-4 Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537 77 90 www.gpw.pl Opracowanie graficzne, skład i druk: Wydawnictwo ART art@artdruk.pl Autor:

Bardziej szczegółowo

Znaczenie Public Relations dla bezpieczeństwa organizacji

Znaczenie Public Relations dla bezpieczeństwa organizacji AKADEMIA EKONOMICZNA im. Oskara Langego we Wrocławiu Wydział Gospodarki Narodowej Piotr Bielawski Znaczenie Public Relations dla bezpieczeństwa organizacji Praca doktorska Promotor: dr hab. Marian Jasiukiewicz

Bardziej szczegółowo

aktualnego systemu zarządzania organizacją, opracowaniem polityki i celów jakościowych, modelowaniem procesów, projektowaniem, weryfikacją i

aktualnego systemu zarządzania organizacją, opracowaniem polityki i celów jakościowych, modelowaniem procesów, projektowaniem, weryfikacją i SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 2 1. PROCES WDRAŻANIA SYSTEMÓW PROJAKOŚCIOWYCH... 4 1.1. Etapy procesu wdrażania systemów projakościowych... 4 1.1.1. Harmonogram procesu wdrażania systemów projakościowych...

Bardziej szczegółowo

BENCHMARKING. 1. Wstęp

BENCHMARKING. 1. Wstęp BENCHMARKING 1. Wstęp Koniecznym warunkiem rozwoju przedsiębiorstwa i podnoszenia jego pozycji konkurencyjnej jest wprowadzanie zmian. Nie zawsze wystarczają do osiągnięcia tego celu własne koncepcje i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRZEZ JAKOŚĆ (TOTAL QUALITY MANAGEMENT)

ZARZĄDZANIE PRZEZ JAKOŚĆ (TOTAL QUALITY MANAGEMENT) ZARZĄDZANIE PRZEZ JAKOŚĆ (TOTAL QUALITY MANAGEMENT) 1.POJĘCIE ZARZĄDZANIA PRZEZ JAKOŚĆ. Globalizacja rynków, wzrost oczekiwań klientów, rozszerzająca się konkurencja na wszystkich płaszczyznach relacji

Bardziej szczegółowo

WYSOKIE STANDARDY W CENIE Czynniki brane pod uwagę przez analityków przy tworzeniu rekomendacji

WYSOKIE STANDARDY W CENIE Czynniki brane pod uwagę przez analityków przy tworzeniu rekomendacji WYSOKIE STANDARDY W CENIE Czynniki brane pod uwagę przez analityków przy tworzeniu rekomendacji 2 3 WYSOKIE STANDARDY W CENIE 36 analityków z 13 domów maklerskich odpowiadając na 35 pytań opisało najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Raport Aon Polska 2013/2014. Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce

Raport Aon Polska 2013/2014. Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Raport Aon Polska 2013/2014 Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Raport Aon Polska 2013/2014 Autorzy raportu Mateusz Przywecki,

Bardziej szczegółowo

Rys.4. 1. Elementy zarządzania strategicznego

Rys.4. 1. Elementy zarządzania strategicznego Źródło: A. Zakrzewska Bielawska, Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwach wysokich technologii, [w:] J. Werewka (red.), Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie informatycznym. Metodologia i strategia

Bardziej szczegółowo

2011 Metodyka identyfikacji

2011 Metodyka identyfikacji Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Jak pozyskać kapitał z giełdy?

Jak pozyskać kapitał z giełdy? Poradnik dla przyszłych emitentów Bogdan Duszek Jak pozyskać kapitał z giełdy? Z myślą o firmach, których poziom rozwoju i kapitałów własnych uniemożliwia jeszcze skorzystanie z oferty giełdy, z inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Primum non prodigere. Recepta na sukces organizacji

Primum non prodigere. Recepta na sukces organizacji Primum non prodigere Recepta na sukces organizacji Wojtek Luciejewski Marzec, 2010 Wstęp Zmiany stały się dominującą częścią rzeczywistości a więc umiejętność wprowadzania zmian w organizacji i naszego

Bardziej szczegółowo

Raport Aon Polska 2011/2012. Badanie zarządzania ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce

Raport Aon Polska 2011/2012. Badanie zarządzania ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Raport Aon Polska 2011/2012 Badanie zarządzania ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Badanie zarządzania ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Raport Aon Polska 2011/2012 Autorzy raportu

Bardziej szczegółowo

Public relations w działaniach policji

Public relations w działaniach policji Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego Studia Podyplomowe Public Relations Alicja Zembrzuska Public relations w działaniach policji Praca dyplomowa Pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

człowiek najlepsza inwestycja Podręcznik outplacementu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki

człowiek najlepsza inwestycja Podręcznik outplacementu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki człowiek najlepsza inwestycja Podręcznik outplacementu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki Ministerstwo Rozwoju Regionalnego PODRĘCZNIK OUTPLACEMENTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ PRZEMYŚL 2002 1 ZESPÓŁ REDAKCYJNY: mgr Artur Jabłoński -Akademia Jakości sp. z o.o. Warszawa wiceprezes

Bardziej szczegółowo