Utworzenie sieci Leszczy skie smaki szans wzrostu innowacyjno ci firm sektora spo ywczego w po udniowo-zachodniej Wielkopolsce

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Utworzenie sieci Leszczy skie smaki szans wzrostu innowacyjno ci firm sektora spo ywczego w po udniowo-zachodniej Wielkopolsce"

Transkrypt

1 Utworzenie sieci Leszczyskie smaki szans wzrostu innowacyjnoci firm sektora spoywczego w poudniowo-zachodniej Wielkopolsce Projekt wspófinansowany przez Uni Europejsk w ramach W. R. P. O. Priorytet I Konkurencyjno przedsibiorstw Dziaanie 1.6 Rozwój sieci i kooperacji WND-RPWP /10

2 CEL PROJEKTU Podniesienie innowacyjnoci przedsibiorstw w poudniowo-zachodniej Wielkopolsce poprzez wspóprac firm z szeroko rozumianego sektora spoywczego z instytucjami otoczenia biznesu, orodkami badawczo - rozwojowymi, szkoami wyszymi, wadzami samorzdowymi i innymi przedsibiorcami.

3 CEL PROJEKTU Firmy spoywcze Nauka Szkoy Innowacyjno rozwój - zyski Wadze Wsparcie biznesu

4 DLACZEGO WARTO BY W SIECI? S pienidze do wydania : 1. Koszty Kwalifikowalne: ,46 z - WRPO 85% ,05 z - Miasto Leszno 15% ,95 z 2. Koszty niekwalifikowalne ,46 z

5 CO MONA ZYSKA? Wizyta studyjna Wypracowanie strategii promocji i strategii marki Leszczyskie smaki Dziaania promocyjne Udzia w targach Badania i ekspertyzy Róne usugi doradcze Organizacja konferencji tematycznych Obsuga sieci: pracownik, ksigowa, Prowadzenie biura sieci

6 PRZEDMIOT PROJEKTU 01.I XII.2013 Spotkania robocze sieci - Raz w miesicu - Wymiana informacji - Ocena postpów w realizacji - Zgaszanie problemów - Zlecenie bada i ekspertyz - Doradztwo - Tematyka konferencji

7 PRZEDMIOT PROJEKTU II.2011 Wizyta studyjna w Linz Lebensmittelcluster, czyli jak robi to inni od 2001 roku? - Informacje dla partnerów klastra (www, kwartalnik tematyczny), - Warsztaty i szkolenia na potrzeby partnerów np. strategie marketingowe, opakowania, informacje o produktach na etykietach, higiena, kontrole weterynaryjne, - Granty na wspólne projekty technologiczne lub organizacyjne. - Nawizywanie wspópracy pomidzy firmami.

8 PRZEDMIOT PROJEKTU 01.IV 31.VIII Wypracowanie strategii promocji i strategii marki Leszczyskie smaki: - Wybór doradztwa zewntrznego - Zlecenie koniecznych bada lub ekspertyz, - Wspópraca uczestników w zakresie opracowania strategii promocji oraz strategii marki Leszczyskie smaki.

9 PRZEDMIOT PROJEKTU 01.IX XII Kampania promocyjna sieci 15 przedsiwzi promocyjnych, tj.: - Wykreowanie logo Leszczyskie smaki - Stworzenie strony internetowej - Udzia w 3 imprezach targowych lub promocyjnych - Wydawanie broszur, pyt CD - Reklamy w mediach - Pakiet dziaa z zakresu public relations

10 PRZEDMIOT PROJEKTU 01.I XII.2013 Badania i ekspertyzy na potrzeby sieci: - Najnowsze technologie w brany, - Nowoczesne metody zarzdzania, itp. - Badania potrzeb klientów, - Badanie skutecznoci prowadzonej kampanii promocyjnej, - Badanie barier przystpienia do sieci, itp.

11 PRZEDMIOT PROJEKTU 01.X XII.2013 Usugi doradcze - Warsztaty: produkt regionalny, opakowania, oznakowanie wyrobów, higiena - Zakres usug bdzie ustalany na spotkaniach roboczych sieci, uwzgldniajc jej biece potrzeby.

12 PRZEDMIOT PROJEKTU 01.I XII konferencji sucych wymianie wiedzy, organizowanych co pó roku w zakresie: - Marketing w brany spoywczej. Strategia marki. Produkty regionalne. Promocja. - Reklama produktów spoywczych,

13 PRZEDMIOT PROJEKTU 01.XII XII.2013 Obsuga sieci: - Przeszkolony pracownik - Obsuga ksigowa - Biuro i sala spotka z wyposaeniem i materiaami

14 PRZEKONANA/ Y? ZGOSZENIA - Dagmara Tkacz: tel Wicej informacji:

15 Dzikuj za uwag dr in. Alicja Szczepiska Tel

16 Strategia promocji i budowania marki na rynku zasady budowania strategii strategia promocji marka istota i wartoci emocjonalne pozycjonowanie marki zmienno marki podstaw jej trwaoci rola pracowników w budowaniu pozycji marki komunikacja marki nowe wyzwania literatura Leszno,

17 Zasady budowania strategii strategia ogó dziaa zmierzajcych do realizacji celu diagnoza otoczenia jako podstawa wyznaczenia celu segmentacja wiedza o klientach, ich oczekiwaniach analiza dziaa konkurencji oferowane produkty, wartoci, sposoby komunikowania si z rynkiem analiza wasnego potencjau silne i sabe strony, szanse, zagroenia sposoby pracy nad zbudowaniem strategii zespó, dobór, czas, narzdzia, wsparcie zarzdu identyfikacja barier oraz ograniczanie ich wpywu znaczenie abstrakcji w budowaniu strategii w sercu strategii powinno by serce, które wie, co zrobi ze strategi odpowiedzialno za wdraanie strategii

18 Strategia promocji wyznaczenie segmentów rynkowych, rynków, docelowych adresatów promocji okrelenie celów promocji konkretno, wymierno, terminowo analiza przekazów promocyjnych konkurentów ustalenie przekazu promocyjnego komunikaty, slogany wybór instrumentów promocji narzdzia ATL, BTL, TTL, reklama, promocja osobista, sprzeday, bezporednia, public relations dostosowanie instrumentów promocji do etapów procesu decyzyjnego ustalenie budetu na promocj korekty zamierze i budetu kontrola przebiegu dziaa promocyjnych analiza efektów strategii promocji

19 Marka - znak i wartoci marka jako znak czytamy i przetwarzamy znaki marka rodzaj metafory marka od symbolu odrónia j kontekst wizualny, fabua, historia, emocje marka symbol, który informuje o najwaniejszych waciwociach marka zamieszkuje w umysach klientów pozwala im wej w wyimaginowany wiat marka daje konsumentowi satysfakcj, wartoci, jako w otoczeniu nieznanego klient wybiera znane przykady - zamiana niskiej ceny na wartoci stereotypy ten sam, polski produkt, 20% droszy pod mark niemieck

20 Emocjonalne pozycjonowanie marki pozycjonowanie marki - miejsce w umysach pami pytka i gboka przypominanie opowie o marce ludzie lubi historie Adam i jego historie design estetyczna forma wzrok i dotyk gównie cena cicie cen moe zaszkodzi marce relacje z klientem kady jest wyjtkowy, ziarenko prawdy musi tkwi w komunikacie marka powinna nawiza wi emocjonaln klient nie rozróni, jeli kady mówi, ze jest najwaniejszy definiowanie warto, idei, szukanie nowych treci

21 Zmienno marki podstaw jej trwaoci dopasowanie caej organizacji do najwaniejszej funkcji marki dziay mówi jednym gosem! siganie do szczytu hierarchii Maslowa wysoka warto marki segmentacja a wartoci marka pozostanie staa w umysach klientów, jeli si bdzie zmienia zgodnie z ich pogldami zmieniaj si waciwoci fizyczne wartoci s stae zasada 30/70 trwaj organizmy wraliwe na zmiany reszta ginie w usugach to pracownicy stanowi o marce

22 Rola pracowników w budowaniu pozycji marki marka klient paci wicej, ale wie, e warto pomysy, komunikaty, funkcjonuj zwykle przez kilka lat wyrazisty przekaz oraz nowe, wiee pomysy gdzie, jak, kiedy, w jaki sposób si marka reklamuje ma znaczenie prawda o marce sytuacje krytyczne poczekaj, a zgubi twój baga przekonanie pracownika do marki wiadectwem dla konsumenta zmysy dodanie zmysu muzyka, zapach zwiksza pozycj marki marketing dowiadcze przywizanie do wasnoci, sprawdzenie produktu, usugi

23 Komunikacja marki nowe wyzwania prostota komunikatu jego si zarzdzanie uwag kiedy klient ma czas narzdzia komunikacji a segmenty BB (60+), pokolenie X (35-55), pokolenie Y (6 26) kontrowersje sprzedaj dobrze etyczne strony komunikacji marki dopasowanie narzdzi komunikacji do etapów procesu zakupu trudne i wane eye-tracking pomoc w komunikacji marki na póce wada staje si zalet rytua nalewania piwa komunikacja sytuacyjna preparat GaJol lojalno wobec marki mózg ceni oczekiwanie na nagrod ograniczono wyboru bogosawiestwem dla klienta

24 Literatura Amen D.G., Zmie swój mózg, zmie swoje ycie, MT Biznes, Warszawa 2009 Ariely D., Potga irracjonalnoci, Wyd. Dolnolskie, Wrocaw 2009 Goldstein N.J., Martin S.J., Cialdini R.B., Tak! 50 sekretów nauki perswazji, MT Biznes, Warszawa 2008 Lindstrom M., Zakupologia, Znak, Kraków 2009 Zweig J., Twój mózg, twoje pienidze, MT Biznes, Warszawa 2008 Anderson Ch., Dugi ogon, Media Rodzina, Pozna 2009 Hamlin S., Jak mówi aby nas suchali, Rebis, Pozna 2008 Gladwell M., Poza schematem, Ksika i Wiedza, Warszawa 2009 Healey M., Czym jest branding?, ABE Dom Wydawniczy, Warszawa 2008 Komunikowanie si w marketingu, praca zbiorowa pod red. H. Mruka, PWE, Warszawa 2004 Dzikuj za uwag prof. dr hab. Henryk Mruk Uniwersytet Ekonomiczny

25 Dolina Ekologicznej ywnoci ` Bogdan Kpka

26 O klastrze inicjatywa powoania na terenie województwa lubelskiego klastra pn. Dolina Ekologicznej ywnoci (DE). od I do VIII. 2006, realizowano projekt pt. Strategia Doliny Ekologicznej ywnoci, który m.in. mia na celu wypracowanie koncepcji organizacyjnej i programowej rozwoju klastra DE Jako eksperci projektu wspópracowali naukowcy z 4 szkó wyszych Lublina: Politechniki Lubelskiej, Akademii Rolniczej, Wyszej Szkoy Przedsibiorczoci i Administracji oraz Akademii Medycznej. Zainteresowane byy take: Uniwersytet Marii Curie- Skodowskiej i Katolicki Uniwersytet Lubelski.

27 O klastrze Dolina Ekologicznej ywnoci wpisana jest w Regionaln Strategi Innowacji Strategi Innowacji, Województwa Lubelskiego i Narodowy Plan Rozwoju.. Projekt Rozwój klastra Dolina Ekologicznej ywnoci zosta uznany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego za jeden z 25 wzorcowych, polskich projektów wspófinansowanych z funduszy strukturalnych i zosta zaprezentowany w albumie Polskie projekty 25 pomysów na rozwój.

28 Dlaczego Dolina na Wyynie Lubelskiej? Sowo Dolina w nazwie Dolina Ekologicznej ywnoci nie oznacza uksztatowania powierzchni, ale tzw. klaster gospodarczy -nowoczesn form wspópracy gospodarczej, skoncentrowanej na lokalnym terytorium. Przykad: Krzemowa Dolina w Kalifornii

29 Dlaczego ywno ekologiczna? wiatowy rynek ekologicznej ywnoci cechuje dynamiczny wzrost, który warto wykorzysta. Równie w Polsce istnieje ogromny potencja rozwoju tego rynku. ywno ekologiczna to smaczne, penowartociowe produkty przetwarzane i przechowywane wycznie w naturalny sposób. S produkowane na bazie zbó, warzyw, owoców, zió, jaj, misa, mleka, miodu i innych surowców pochodzcych z gospodarstw stosujcych naturalne metody wytwarzania, w tym nawoenia i ochrony rolin.

30 ywno ekologiczna Jest penowartociowa, o zbilansowanej zawartoci skadników pokarmowych; Nie zawiera szkodliwych dodatków chemii spoywczej (konserwantów, spulchniaczy, barwników) ani zanieczyszcze chemicznych Nie pochodzi z upraw modyfikowanych genetycznie Mimo wyszej ceny stanowi najtaszy i najskuteczniejszy sposób profilaktyki zdrowotnej. Jest korzystna dla zdrowia, poniewa jest wolna od rodków chemicznych, bdcych przyczyn wielu chorób: gastrycznych, nowotworowych oraz alergii.

31 Kategorie ekoywnoci Ekologiczne produkty rolne (zboa i inne surowce rolinne), mki, kasze Owoce i warzywa (surowe, mroone, suszone, liofilizowane) oraz ich przetwory Zioa, przyprawy, uywki (kawy, herbaty) Produkty korzenne, bakalie, miody Miso i wdliny, ryby, nabia i jaja Pieczywo, wyroby cukiernicze Napoje, wina, nalewki, piwo

32 Jak rozpozna ywno ekologiczn? Produkty zapakowane powinny by specjalnie oznakowane: obowizkowo nazw lub numerem upowanienia jednostki certyfikujcej, napisem PL rolnictwo ekologiczne system kontroli WE oraz ewentualnie logo produktów ekologicznych wytworzonych w Unii Europejskiej. Sprzedawcy produktów ekologicznych sprzedawanych luzem (sklepy detaliczne, rolnicy) powinni legitymowa si aktualnym certyfikatem.

33 Gospodarstwa ekologiczne

34 Cel ogólny projektu: Zbudowanie na terenie Polski Wschodniej ponadregionalnej platformy wspópracy w zakresie rozwoju i promowania eko-logicznych produktów ywnociowych.

35 Innowacje w DE Nowa forma organizacji biznesu, oparta na konkurencji i wspópracy (klaster gospodarczy) Podwyszenie norm produkcyjnych Nowe technologie: produkcji rolnej i przetwórstwa, produkcji opakowa itp.; dla rolników cakowita rewolucja w dotychczasowym gospodarowaniu (z 2-3 letnim okresem przestawiania) Nowe instrumenty i metody marketingu, nowe rynki (kreowanie popytu)

36 Cele klastra Upowszechnianie idei zdrowego ywienia Propagowanie rozwoju regionu w oparciu o produkcj ekologicznej ywnoci, przedsibiorczo i postp w rolnictwie ekologicznym Zwikszanie poday ywnoci ekologicznej, jak i pobudzanie popytu regionalnego, krajowego i zagranicznego. Rozwój wspópracy pomidzy orodkami naukowymi, podmiotami dziaajcymi na rzecz innowacyjnoci oraz przedsibiorcami zajmujcymi si produkcj, przetwórstwem i dystrybucj produktów ekologicznych. Podniesienie konkurencyjnoci i innowacyjnoci uczestników klastra poprzez wprowadzanie nowych lub udoskonalonych produktów i usug.

37 Cele klastra Zwikszenie skali produkcji ekologicznej oraz wzrost liczby miejsc pracy w sektorze produkcji ekoywnoci (m.in. poprzez blisk wspóprac sieciow i promowanie wspólnej oferty produktów i usug klastra). Poprawa dostpu uczestników klastra do kompleksowej informacji i wiedzy w zakresie produkcji, przetwórstwa i marketingu produktów ekologicznych (m.in. poprzez uruchomienie tematycznego portalu z systemem usug informatycznych). Zwikszenie popytu na produkty ekologiczne wród potencjalnych konsumentów (m.in. poprzez dziaania uwiadamiajce i promocyjne).

38 Strona podaowa DE Strona podaowa ekorynku, objta projektem, powinna by skoncentrowana na terenie województwa lubelskiego, natomiast strona popytowa moe by reprezentowana zarówno przez lokalnych, jak i krajowych oraz wiatowych nabywców. Strona podaowa rynku ekologicznej ywnoci to: rolnicy, przetwórcy, jednostki certyfikujce i kontrolne oraz inne firmy wiadczce usugi (transportowe, marketingowe), a take oferujce komplementarne produkty np. opakowania.

39 Strona popytowa i opiniotwórcza DE Potencjalni nabywcy: indywidualni i gospodarstwa domowe - osoby, które chc si zdrowo odywia dla dobrego samopoczucia, wygldu lub kondycji, kanay dystrybucji: sklepy ekologiczne i z tzw. zdrow ywnoci, sieci wielobranowych sklepów detalicznych, sklepiki szkolne, stoówki, bary i restauracje, firmy cateringowe, organizacje i rodowiska, portale internetowe popularyzujce prowadzenie zdrowego trybu ycia i odywiania si; rodowiska lekarskie w przychodniach zdrowia, szpitalach i prywatnych klinikach; sanatoria, orodki odnowy biologicznej, kluby fitness, szkoy rónych szczebli, rodowiska nauczycieli, media, zajmujce si tematyk ekologiczn, zdrowotn, rolnicz, rozwoju regionalnego, pozostaa spoeczno zainteresowana prowadzeniem zdrowego trybu ycia.

40 Strona popytowa i opiniotwórcza DE Potencjalni nabywcy: indywidualni i gospodarstwa domowe - osoby, które chc si zdrowo odywia dla dobrego samopoczucia, wygldu lub kondycji, kanay dystrybucji: sklepy ekologiczne i z tzw. zdrow ywnoci, sieci wielobranowych sklepów detalicznych, sklepiki szkolne, stoówki, bary i restauracje, firmy cateringowe, organizacje i rodowiska, portale internetowe popularyzujce prowadzenie zdrowego trybu ycia i odywiania si; rodowiska lekarskie w przychodniach zdrowia, szpitalach i prywatnych klinikach; sanatoria, orodki odnowy biologicznej, kluby fitness, szkoy rónych szczebli, rodowiska nauczycieli, media, zajmujce si tematyk ekologiczn, zdrowotn, rolnicz, rozwoju regionalnego, pozostaa spoeczno zainteresowana prowadzeniem zdrowego trybu ycia.

41 Wspópraca w ramach DE Udzia w tworzeniu oferty klastra: produkcja rolna, przetwarzanie, marketing, komplementarne produkty i usugi wspólna promocja, baza informacyjna, portal internetowy, udzia w targach i misjach gospodarczych, organizowanie kiermaszy ekoywnoci i innych produktów ekologicznych, organizowanie szkole, seminariów i konferencji, wydawanie wspólnych publikacji, starania o europejskie rodki pomocowe, wspólne prowadzenie bada i projektów innowacyjnych.

42

43 System identyfikacji wizualnej

44 System identyfikacji wizualnej

45 `

46 Cechy produktów lokalnych, regionalnych i tradycyjnych. Ich identyfikacja i rejestracja oraz znaczenie dla zrównoważonego rozwoju regionu Izabella Byszewska, Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego

47 Produkty regionalne Terytorium Kultura Ludzie warunki naturalne: klimat, gleba, ukształtowanie terenu roślinność, zwierzęta (specyficzne odmiany i gatunki występujące tylko na danym obszarze) umiejętności ludzi (przekazywane z pokolenia na pokolenie) dziedzictwo kulturowe (zwyczaje, nazewnictwo, obrzędy) Izabella Byszewska Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego

48 Produkty regionalne Terytorium warunki naturalne: klimat, gleba, ukształtowanie terenu roślinność, zwierzęta (specyficzne odmiany i gatunki występujące tylko na danym obszarze) róża pomorska Izabella Byszewska Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego

49 Ser oscypek - modelowy związek z regionem

50 Produkty regionalne Kultura dziedzictwo kulturowe (zwyczaje, nazewnictwo, obrzędy) sójki mazowieckie byśki Izabella Byszewska Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego

51 Produkty regionalne Kultura dziedzictwo kulturowe (zwyczaje, nazewnictwo, obrzędy) Izabella Byszewska Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego

52 Produkty regionalne Ludzie umiejętności ludzi (przekazywane z pokolenia na pokolenie) Izabella Byszewska Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego

53 Produkty regionalne Ludzie umiejętności ludzi (przekazywane z pokolenia na pokolenie) Izabella Byszewska Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego

54 Produkt lokalny wyrób lub usługa, z którą utożsamiają się mieszkańcy regionu, Produkowany w naturalny sposób, na małą skalę, z surowców lokalnie dostępnych. Produkt lokalny, dzięki specyficznym i niepowtarzalnym cechom może być wizytówką regionu Produkty inspirują mieszkańców do rozwoju przedsiębiorczości lokalnej. Marka Lokalna promocja tradycyjnej, lokalnej wytwórczości poprzez nadanie wyrobom regionalnego certyfikatu

55 Produkty lokalne, regionalne i tradycyjne

56 Specyfika produktów regionalnych i tradycyjnych Sposób wytwarzania Związek z regionem lub miejscem pochodzenia Tradycyjne surowce, często ekologiczne

57 tradycyjne surowce, często ekologiczne Owoce dawnych odmian (wiśnie odroślowe, śliwki węgierki)

58 tradycyjne surowce, często ekologiczne Owoce dawnych odmian(truskawki kaszubskie, jabłka: reneta, antonówka, kosztela)

59 tradycyjne surowce, często ekologiczne Stare odmiany roślin uprawnych (orkisz, płaskurka, lnianka)

60 tradycyjne surowce, często ekologiczne mięso, mleko i nabiał starych, rodzimych ras zwierząt (okrasa z gęsi pomorskiej)

61 tradycyjne surowce, często ekologiczne świnia złotnicka biała i pstra, krowa polska czerwona, kura zielononóżka, gęś biłgorajska

62 tradycyjne surowce, często ekologiczne sery z mleka krowy polskiej czerwonej, szynka z mięsa świni złotnickiej białej

63 tradycyjne surowce, często ekologiczne mąka i pieczywo z orkiszu, powidła ze śliwek węgierek

64 Unikatowe, historyczne nazewnictwo i technologie wytwarzania Wychopnie Dzionie Przyzucha Sołdra Żymlok Kumpia

65 Specyficzne, niepowtarzalne sposoby produkcji ser opalany kiełbasa palcem napychana pieczywo na zakwasie

66 Dawne receptury, często kilkusetletnie Oscypek (XIV w) Ser opalany (XIV w) Chleb prądnicki (XV w. Półgęsek (XVII w Sołdra (XVIII w.) Andruty kaliskie (XIX w.) Piwo kozicowe (XIX w.) Sójki mazowieckie (XIX w.) Fafernuchy (XIX )w.)

67 Związek z regionem (miejscem pochodzenia) Związek z warunkami klimatycznymi, tradycją, dziedzictwem kulturowym, umiejętnościami ludzi Bryndza i jagnięcina - podhalańska Andruty - kaliskie Powidła strzeleckie, świeckie, krzeszowskie Kiełbasa lisiecka, głogowska, tuchowska Ser smażony - z Wielkopolski Sery z Korycina i Wiżajn Miody - drahimskie, z Borów Dolnośląskich, z Podkarpacia, z Kurpi Fasola - korczyńska, wrzawska, z Doliny Dunajca Truskawki - z Kaszub, z Buska Jabłka - łąckie, sandomierskie, grójeckie Piróg - biłgorajski Sójki - mazowieckie

68 S5 Kulturowy związek z regionem - kultywowanie lokalnych tradycji

69 Kulturowy związek z regionem fafernuchy - Puszcza Biała i Zielona (Mazowsze) piwo kozicowe Kurpie oscypek Podhale kołocz - Śląsk

70 Znaczenie produktów regionalnych i tradycyjnych kulturowe podtrzymywanie tradycji i ochrona dziedzictwa kulturowego gospodarcze możliwość różnicowania produkcji rolnej i osiągania dodatkowych dochodów podnoszenie dochodów rolników i lokalnych przetwórców rozwój regionalny turystyka, promocja

71 Integracja społeczności lokalnych wokół produktu produkcja sąsiedzka tworzenie grup producentó w współpraca różnych podmiotów

72 Rozwój społeczności lokalnych wokół produktu produkcja sąsiedzka tworzenie grup producentów od hobbystów regionalnych przepisów do małych średnich firm masarnie mleczarnie piekarnie przetwórstwo owoców i warzyw gastronomia

73 Znaczenie regionalnych produktów Dla mieszkańców dodatkowe źródło dochodów dla rolników sprzedaż surowców najwyższej jakości sprzedaż produktów zamiast surowców możliwość różnicowania dochodów

74 Dla regionu promocja, budowanie marki (rogale świętomarcińskie, mazurskie i pomorskie ryby, miody (kurpiowskie, podkarpackie, dolnośląskie, drahimskie, powidła z Doliny Dolnej Wisły)) rozwój turystyki i usług rozwój obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania konsolidacja i aktywizacja społeczności lokalnych: grupy producenckie i stowarzyszenia (Wiżajny, Narew, Korycin, Dolna Wisła, Liszki, Zakliczyn, Szydłowiec); imprezy promujące region (święto śliwki, święto kapusty, święto sera, święto dorsza, dni truskawki, Chmielaki, święto kwitnącego sadu itp.)

75 . Oznaczanie jakości produktów Informacja dla konsumentów Pochodzenie Użyte surowce Technologia Warunki wytwarzania Izabella Byszewska Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego

76 Konsumenci a europejska polityka jakości mają pewność, że: kupują żywność bardzo wysokiej jakości kupują żywność wyprodukowaną wyjątkową, tradycyjną metodą kupują produkt autentyczny mają możliwość: identyfikacji i wyboru poszczególnych wyrobów poznania miejsca pochodzenia poznania tradycji związanych z produktem dotarcia do bezpośredniego producenta i jego środowiska Izabella Byszewska Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego

77 Cele polityki jakościowej WPR Wsparcie producentów. Pracochłonność i często trudne warunki wytwarzania nagrodzone certyfikatem jakości, zwiększającym sprzedaż produktu Inspiracja do szukania dodatkowych źródeł dochodu Wsparcie regionów poprzez renomę produktów Inspiracja do wspólnego działania tworzenie grup producentów, samokontrola, wspólna promocja i wspólne organizowanie rynków zbytu Izabella Byszewska Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego

78 Przykłady Systemów jakościowych: Produkty regionalne i tradycyjne Produkty ekologiczne System Jakość Tradycja Europejska Sieć Dziedzictwa Kulinarnego Izabella Byszewska Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego

79 Znak CHRONIONA NAZWA POCHODZENIA (CHNP) przyznawany jest produktom, które spełniają następujące warunki: nazwa nawiązuje do regionu, miejsca lub (wyjątkowo) kraju, w którym są wytwarzane (np. szynka parmeńska- z okolic Parmy, śliwowica Łącka, powidła świeckie cały proces wytwarzania tj. wyrób surowca, produktu oraz przygotowanie do sprzedaży odbywa się w tym miejscu cechy i specyfika produktu ściśle zależą od miejsca, w którym powstał Chroniona nazwa pochodzenia Izabella Byszewska Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego

80 Znak CHRONIONE OZNACZENIE GEOGRAFICZNE (CHOG) przyznawany jest produktom, które: wykorzystują nazwę regionu, w którym są produkowane ich reputacja związana jest ze specyficzną jakością, wynikającą z warunków geograficznych (np. klimatu, gleby, roślinności itp.) i lokalnej kultury co najmniej jeden etap produkcji musi odbywać się na obszarze, którego nazwę wykorzystuje producent Izabella Byszewska Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego

81 Znak GWARANTOWANA TRADYCYJNA SPECJALNOŚĆ (GTS) przyznawany jest produktom, które: mają specyficzną nazwę lub wytwarzane są ze specyficznego surowca odróżniają się od innych produktów z tej samej kategorii ich tradycyjny charakter wynika z użycia tradycyjnych surowców, receptury lub technologii. Izabella Byszewska Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego

82 System jakościowy Jakość Tradycja Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego wspólnie ze Związkiem Województw RP opracowała, na wzór systemów europejskich, pierwszy krajowy system wyróżniania i kontroli żywności wysokiej jakości Jakość Tradycja, uznany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. System służy wyróżnianiu produktów żywnościowych wysokiej jakości z uwzględnieniem produktów tradycyjnych. Izabella Byszewska Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego

83 System stawia na: Jakość produktu. Przyjmowane są wyłącznie produkty posiadające szczególną jakość, reputację lub inne cechy odróżniające je od innych należących do tej samej kategorii. Producent deklaruje zachowanie wyższych standardów produkcyjnych lub wyjątkowych cech produktów. Przed dopuszczeniem do uczestnictwa w systemie produkt będzie podlegał szczegółowej weryfikacji zgodnie z Regulaminem Znaku Kontrolę jakości. Producenci są zobowiązani do posiadania certyfikatu zgodności, potwierdzającego wytwarzanie produktu zgodnie ze specyfikacją. Producenci używający znaku jakościowego Jakość Tradycja będący w Systemie Jakości Żywności powinni poddawać swoje produkty kontroli, której celem jest zagwarantowanie, że stosowana metoda wytwarzania jest zgodna z metodą deklarowaną we wniosku. Wyboru jednostki kontrolnej dokonują sami producenci, koszty kontroli ponoszą uprawnieni do korzystania ze Znaku Izabella Byszewska Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego

84 Otwartość. Do systemu mogą przystąpić wszyscy rolnicy, producenci rolni, przetwórcy w kraju i za granicą, członkowie Izby i nie należący do niej. Jedynym kryterium przyjęcia do systemu produktu jest jego jakość. Uczestnictwo w systemie potwierdzania jakości żywności jest całkowicie dobrowolne Przejrzystość i identyfikowalność produktu. Używający znaku producenci są zobowiązani do określenia częstotliwości i zakresu kontroli oraz prowadzenia dokumentacji mającej na celu zapewnienie pełnej identyfikowalności produktu (traceability) Nadzór nad procesem produkcji sprawują jednostki certyfikujące akredytowane zgodnie z normą PN-EN i upoważnione przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Izabella Byszewska Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego

85 Krajowa Lista Produktów Tradycyjnych przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi utworzona została na mocy ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych Rejestruje produkty, których jakość lub wyjątkowe cechy i właściwości wynikają ze stosowania tradycyjnych metod produkcji Tradycja co najmniej 25 lat Wnioski przyjmują Marszałkowie województw Korzyści Reputacja, derogacje. Brak ochrony nazwy Izabella Byszewska Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego

86 Krajowa Lista Produktów Tradycyjnych poczekalnia, inkubator przed rejestracją w KE Wpisanych jest już ponad 800 produktów i potraw Zgłoszenia na Listę bezpłatne, po wypełnieniu wniosku Izabella Byszewska Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego

87 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Izabella Byszewska oduktyregionalne.pl

88 Bogna Pilarczyk Katedra Strategii Marketingowych Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu PROMOCJA YWNOCI TRADYCYJNEJ I REGIONALNEJ Leszno, 3 marca 2011

89 DWIE PRZECIWSTAWNE TENDENCJE NA RYNKU YWNOCI nasilajca si globalizacja denie do podkrelenia roli i tosamoci maych ojczyzn (regionalizacja) Produkty tradycyjne wyrabiane s tradycyjnymi metodami ze skadników najwyszej jakoci zgodnie z tradycj kulinarn lokalnej spoecznoci

90 PRZYCZYNY ROZWOJU RYNKU YWNOCI TRADYCYJNEJ I REGIONALNEJ: wspóczesny konsument ogranicza ilo nabywanej ywnoci na rzecz poprawy jej jakoci zwiksza si znaczenie takich wartoci jak modo, zdrowie, dobry wygld, sprawno fizyczna ronie wiadomo ekologiczna nabywców

91 REGIONALNA YWNO W MARKETINGOWEJ KONCEPCJI 4P PRODUKT MARKA - wysoka jako - naturalnie produkowany - niski stopie przetworzenia - opakowanie CENA - raczej wysoka - ograniczona mara ywno tradycyjna i regionalna PROMOCJA - reklama - promocja osobista - narzedzia aktywizacji sprzeday - targi, wydarzenia marketingowe DYSTRYBUCJA - selektywna - sklepy specjalistyczne -delikatesy - targowiska

92 Stosunek konsumentów do ywnoci regionalnej i tradycyjnej zaley od: osobowoci stylu ycia poziomu wiadomoci spoecznej neutralni TRZY GRUPY KONSUMENTÓW (nie przywizuj wagi do jakoci i pochodzenia produktów) otwarci na nowe dowiadczenia sensoryczne (w tym na ywno tradycyjn) konserwatywni (nieufni, krytycznie usposobieni do ywnoci innej ni spoywana codziennie))

93 CELE PROMOCJI YWNOCI REGIONALNEJ informowanie coraz wikszej grupy nabywców o walorach zdrowotnych i smakowych tej ywnoci przekonywanie i zachcanie konsumentów do próbowania i kupna tych produktów uwiadamianie konsumentów i caemu spoeczestwu znaczenia ywnoci tradycyjnej w zrównowaonym rozwoju budowanie zwizku midzy konsumpcj ywnoci tradycyjnej a pozytywnymi trendami (styl ycia, system wartoci, model rodziny)

94 CECHY YWNOCI REGIONALNEJ UWZGLDNIANE W BUDOWANIU PRZEKAZU PROMOCYJNEGO zwizane z kryterium czasu: to co od dawna si jado, tradycyjne bo od wielu pokole zwizane z pochodzeniem surowców i produktów oraz receptur tradycyjne jado, z wiejskiej wdzarni, swojskie wdzonki, sery zwizane ze stopniem przetworzenia np. tradycyjny to naturalny nieprzetworzony, zdrowy naturalny produkt, prawdziwie wdzona wdlina, bez konserwantów zwizane z sezonowoci np. pomidory tylko w sezonie, czekamy na wasne warzywa zwizane z tradycj, przekazywaniem z pokolenia na pokolenie (np. rogal witomarciski)

95

96 ZNAKOWANIE YWNOCI TRADYCYJNEJ Chronione oznaczenie geograficzne Chroniona nazwa pochodzenia Gwarantowana tradycyjna specjalno. Nazwa specyficznego charakteru Lista Produktów Tradycyjnych Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego

97 KANAY KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ OSOBOWE kanay handlowe kanay ekspertów kanay spoeczne NIEOSOBOWE rodki masowego przekazu media teleinformatyczne miejsce sprzeday wydarzenia marketingowe opakowanie

98 FORMY PROMOCJI organizacja festynów i imprez tematycznych organizacja targowisk i miejsc sprzeday bezporedniej konkursy kulinarne pokazy i degustacje wydawnictwa promocyjne (ulotki, foldery) cieki tematyczne czce aspekt dziedzictwa kulturowego, walorów krajobrazu naturalnego oraz produktów tradycyjnych i regionalnych

99

100

101 TENDENCJE W PROMOCJI indywidualizacja przekazu i kanaów komunikacji i marketingu wzrost znaczenia niestandardowych form promocji aktywizacja dziaa promocyjnych

VADEMECUM PRODUKTU REGIONALNEGO

VADEMECUM PRODUKTU REGIONALNEGO Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie VADEMECUM PRODUKTU REGIONALNEGO Poradnik dla doradców Czerwiec 2010 r. Autor: Klaudia Kieljan Spis zawartości: I. Identyfikacja regionalnych

Bardziej szczegółowo

ZARYS KAMPANII INFORMACYJNEJ ORAZ INFORMACJE DODATKOWE

ZARYS KAMPANII INFORMACYJNEJ ORAZ INFORMACJE DODATKOWE ZARYS KAMPANII INFORMACYJNEJ ORAZ INFORMACJE DODATKOWE Kampania informacyjna dotycząca wspólnotowego systemu oznaczeń produktów regionalnych i tradycyjnych Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat 6/12, 00-400

Bardziej szczegółowo

Systemy jakoœci ywnoœci. dofinansowanie dzia³añ informacyjnych i promocyjnych w ramach PROW

Systemy jakoœci ywnoœci. dofinansowanie dzia³añ informacyjnych i promocyjnych w ramach PROW Systemy jakoœci ywnoœci dofinansowanie dzia³añ informacyjnych i promocyjnych w ramach PROW Konsumenci w Unii Europejskiej coraz częściej kierują się podczas zakupów żywności nie tylko ceną produktów, ale

Bardziej szczegółowo

Przedsi biorczo akademicka w praktyce

Przedsi biorczo akademicka w praktyce Przedsibiorczo akademicka w praktyce Wydawnictwo SWSPiZ ód 2011 1 Projekt wspófinansowany przez Uni Europejsk w ramach rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego WND-POKL.08.02.01-10-030/09 Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

Artykuły. menu pod kontrolą str. 13. Jakość handlowa. zafałszowane str. 17. Regionalne i tradycyjne

Artykuły. menu pod kontrolą str. 13. Jakość handlowa. zafałszowane str. 17. Regionalne i tradycyjne INSPEKCJA JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH WIEDZA I JAKOŚĆ NR 3 (23)/2011 ISSN 1896-9569 Artykuły zafałszowane str. 17 Jakość handlowa przetworów mlecznych str. 6 świeżych owoców i warzyw

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE PRODUKTÓW REGIONALNYCH I TRADYCYJNYCH DO PRODUKCJI I SPRZEDAŻY NA RYNKU

WDRAŻANIE PRODUKTÓW REGIONALNYCH I TRADYCYJNYCH DO PRODUKCJI I SPRZEDAŻY NA RYNKU Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży WDRAŻANIE PRODUKTÓW REGIONALNYCH I TRADYCYJNYCH DO PRODUKCJI I SPRZEDAŻY NA RYNKU Łomża, styczeń 2008 Projekt Centrum Zielonych Technologii realizowany przy udziale środków

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 14.7.2011 KOM(2011) 436 wersja ostateczna ZIELONA KSIĘGA

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 14.7.2011 KOM(2011) 436 wersja ostateczna ZIELONA KSIĘGA KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 14.7.2011 KOM(2011) 436 wersja ostateczna ZIELONA KSIĘGA w sprawie działań promocyjnych i informacyjnych dotyczących produktów rolnych: strategia o dużej europejskiej

Bardziej szczegółowo

Szkolenie 3. 06 08.06.2008 Chałupy

Szkolenie 3. 06 08.06.2008 Chałupy Szkolenie 3 06 08.06.2008 Chałupy Szanse dla polskiego rybołówstwa w Unii Europejskiej. Nawiązywanie współpracy międzynarodowej. Podnoszenie konkurencyjności i atrakcyjności. Przetwórstwo i marketing produktami

Bardziej szczegółowo

Promocja jako element komunikacji JTS z otoczeniem

Promocja jako element komunikacji JTS z otoczeniem 27 ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS Paweł Dziekański* Promocja jako element komunikacji JTS z otoczeniem Promotion as part of the JTS s communication with the environment Wstęp Jednostki Samorządu

Bardziej szczegółowo

BRANŻOWEGO CENTRUM KOMPETENCJI

BRANŻOWEGO CENTRUM KOMPETENCJI PRACOWNIA MARKETINGOWA dr Marzena Frankowska ul. Dolomitów 15 71-784 Szczecin tel: (48) 91 880 35 04 fax: (48) 91 880 35 17 kom: (48) 606 280 653 e-mail: office@promarket.pl www.promarket.pl Strategia

Bardziej szczegółowo

Leszczyńskie smaki. Strategia marki. Poznań, 06 czerwca 2011 roku

Leszczyńskie smaki. Strategia marki. Poznań, 06 czerwca 2011 roku Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Analiza strategiczna... 4 2.1. Wprowadzenie... 4 2.2. Region... 5 2.3. Konkurencja... 6 2.4. Klient... 7 3. Pozycjonowanie... 10 3.1. Wprowadzenie... 10 3.2. Grupa docelowa...

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość

Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość Propozycje rozwiązań i wyjaśnienia do założonych elementów kampanii promującej inwestowanie w Zamościu, w oparciu o dane z przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu działalności ZODR w Barzkowicach za rok 2014 Barzkowice 2015 www.zodr.pl e-mail: barzkowice@home.

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu działalności ZODR w Barzkowicach za rok 2014 Barzkowice 2015 www.zodr.pl e-mail: barzkowice@home. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu działalności w Barzkowicach za rok 2014 Barzkowice 2015 www.zodr.pl e-mail: barzkowice@home.pl Spis treści Wstęp... 3 1. Informacje ogólne... 5 2. Działalność

Bardziej szczegółowo

KLASTRY I INICJATYWY KLASTROWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM. Inicjatywa klastra spożywczego

KLASTRY I INICJATYWY KLASTROWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM. Inicjatywa klastra spożywczego KLASTRY I INICJATYWY KLASTROWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Inicjatywa klastra spożywczego Redakcja: Jaek Drożdżal Paweł Mieczan Patrycja Mikuła Joanna Niemcewicz Opracowanie i korekta: Jaek Drożdżal

Bardziej szczegółowo

Stosowanie narzędzi marketingu w działalności podmiotu gospodarczego 341[02].Z1.03

Stosowanie narzędzi marketingu w działalności podmiotu gospodarczego 341[02].Z1.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Mazurkiewicz Stosowanie narzędzi marketingu w działalności podmiotu gospodarczego 341[02].Z1.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL Zespół opracowujący: Monika Kępka Bogdan Kępka Magdalena Kępka Warszawa 2012 Strona2 2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Podstawowe pojęcia i zagadnienia

Bardziej szczegółowo

30/31/2014 Cena 10 zł (w tym 8% VAT) BIZNES EKOLOGIA JAKOŚĆ STRATEGIE GOSPODARCZE ZARZĄDZANIE 50 LAT INSTYTUTU CHEMII ORGANICZNEJ PAN

30/31/2014 Cena 10 zł (w tym 8% VAT) BIZNES EKOLOGIA JAKOŚĆ STRATEGIE GOSPODARCZE ZARZĄDZANIE 50 LAT INSTYTUTU CHEMII ORGANICZNEJ PAN 30/31/2014 Cena 10 zł (w tym 8% VAT) BIZNES EKOLOGIA JAKOŚĆ STRATEGIE GOSPODARCZE ZARZĄDZANIE 50 LAT INSTYTUTU CHEMII ORGANICZNEJ PAN instytut włókien Naturalnych i roślin zielarskich ul. wojska Polskiego

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Turystyka i rekreacja A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Turystyka i rekreacja A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 108 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Turystyka i rekreacja A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia licencjackie trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH W POLSCE

PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH W POLSCE PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH W POLSCE WARSZAWA, MAJ 2015 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez

Bardziej szczegółowo

www.szklarskaporeba.pl

www.szklarskaporeba.pl STRATEGIA PROMOCJI MIASTA SZKLARSKA PORÊBA NA LATA 2010-2020 www.szklarskaporeba.pl STRATEGIA PROMOCJI MIASTA SZKLARSKA PORĘBA NA LATA 2010 2020 Dr Andrzej Raszkowski Szklarska Poręba 2010 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim Regionalna Strategia Innowacyjności Strona 1 z 83 Regionalna Strategia Innowacyjności opracowana w ramach Projektu Analiza, opracowanie i doskonalenie regionalnej strategii innowacyjności w regionie zachodniopomorskim

Bardziej szczegółowo

Wies aw Dzwonkowski Wies aw opaciuk Marcin Krzemi ski IERiG -PIB

Wies aw Dzwonkowski Wies aw opaciuk Marcin Krzemi ski IERiG -PIB Wiesaw Dzwonkowski Wiesaw opaciuk Marcin Krzemiski IERiG-PIB Wpyw uwarunkowa prawnych, ekonomicznych, rodowiskowych oraz zmian zachodzcych na wiatowym rynku na rozwój rynku zbó, rolin oleistych i wysokobiakowych

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA. Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12.

PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA. Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12. PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12.01 Centrum Obsugi Inwestora przy Rzeszowskiej Agencji Rozwoju

Bardziej szczegółowo

STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ

STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ Redaktor tomu: prof. dr hab. Janusz Kacprzyk Komitet Redakcyjny: prof. dr hab. inż. Olgierd Hryniewicz prof. dr hab. Andrzej Straszak Polskie

Bardziej szczegółowo

Marketing terytorialny

Marketing terytorialny ZAŁOŻENIA PROGRAMU STRATEGICZNEGO Marketing terytorialny Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, lipiec 2012 r. Strona 1 ZAŁOŻENIA DO PROGRAMU STRATEGICZNEGO MARKETING TERYTORIALNY KIERUNKI POLITYKI

Bardziej szczegółowo

Strategia marki dla sieci firm w sektorze budownictwa w południowo-zachodniej Wielkopolsce

Strategia marki dla sieci firm w sektorze budownictwa w południowo-zachodniej Wielkopolsce Strategia marki dla sieci firm w sektorze budownictwa w południowo-zachodniej Wielkopolsce Poznań, 1 czerwca 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Strategia Promocji Miasta Sandomierza

Strategia Promocji Miasta Sandomierza PROGRAM REGIONALNY WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Promocji Miasta Sandomierza 31.01.2010 dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego Strategia Promocji Miasta

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź Ocena funkcjonowania klastrów województwa łódzkiego studia przypadków w kontekście realizacji RPO WŁ. RAPORT KOŃCOWY Policy & Action

Bardziej szczegółowo

O WZORNICTWIE PRZEMYSŁOWYM definicje, procedury, korzyści

O WZORNICTWIE PRZEMYSŁOWYM definicje, procedury, korzyści Wzornictwo przemysłowe element wzrostu konkurencyjności gospodarki The Industrial Design Part of the Growth of a Competitive Economy O WZORNICTWIE PRZEMYSŁOWYM definicje, procedury, korzyści O WZORNICTWIE

Bardziej szczegółowo

Grupy Producenckie KROK PO KROKU Kodeks dobrych praktyk

Grupy Producenckie KROK PO KROKU Kodeks dobrych praktyk Grupy Producenckie KROK PO KROKU Kodeks dobrych praktyk Publikacja powstała na potrzeby projektu Grupy producenckie i skuteczne doradztwo rolnicze szansą dla rozwoju Prowincji Szirak, dofinansowanego ze

Bardziej szczegółowo