Utworzenie sieci Leszczy skie smaki szans wzrostu innowacyjno ci firm sektora spo ywczego w po udniowo-zachodniej Wielkopolsce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Utworzenie sieci Leszczy skie smaki szans wzrostu innowacyjno ci firm sektora spo ywczego w po udniowo-zachodniej Wielkopolsce"

Transkrypt

1 Utworzenie sieci Leszczyskie smaki szans wzrostu innowacyjnoci firm sektora spoywczego w poudniowo-zachodniej Wielkopolsce Projekt wspófinansowany przez Uni Europejsk w ramach W. R. P. O. Priorytet I Konkurencyjno przedsibiorstw Dziaanie 1.6 Rozwój sieci i kooperacji WND-RPWP /10

2 CEL PROJEKTU Podniesienie innowacyjnoci przedsibiorstw w poudniowo-zachodniej Wielkopolsce poprzez wspóprac firm z szeroko rozumianego sektora spoywczego z instytucjami otoczenia biznesu, orodkami badawczo - rozwojowymi, szkoami wyszymi, wadzami samorzdowymi i innymi przedsibiorcami.

3 CEL PROJEKTU Firmy spoywcze Nauka Szkoy Innowacyjno rozwój - zyski Wadze Wsparcie biznesu

4 DLACZEGO WARTO BY W SIECI? S pienidze do wydania : 1. Koszty Kwalifikowalne: ,46 z - WRPO 85% ,05 z - Miasto Leszno 15% ,95 z 2. Koszty niekwalifikowalne ,46 z

5 CO MONA ZYSKA? Wizyta studyjna Wypracowanie strategii promocji i strategii marki Leszczyskie smaki Dziaania promocyjne Udzia w targach Badania i ekspertyzy Róne usugi doradcze Organizacja konferencji tematycznych Obsuga sieci: pracownik, ksigowa, Prowadzenie biura sieci

6 PRZEDMIOT PROJEKTU 01.I XII.2013 Spotkania robocze sieci - Raz w miesicu - Wymiana informacji - Ocena postpów w realizacji - Zgaszanie problemów - Zlecenie bada i ekspertyz - Doradztwo - Tematyka konferencji

7 PRZEDMIOT PROJEKTU II.2011 Wizyta studyjna w Linz Lebensmittelcluster, czyli jak robi to inni od 2001 roku? - Informacje dla partnerów klastra (www, kwartalnik tematyczny), - Warsztaty i szkolenia na potrzeby partnerów np. strategie marketingowe, opakowania, informacje o produktach na etykietach, higiena, kontrole weterynaryjne, - Granty na wspólne projekty technologiczne lub organizacyjne. - Nawizywanie wspópracy pomidzy firmami.

8 PRZEDMIOT PROJEKTU 01.IV 31.VIII Wypracowanie strategii promocji i strategii marki Leszczyskie smaki: - Wybór doradztwa zewntrznego - Zlecenie koniecznych bada lub ekspertyz, - Wspópraca uczestników w zakresie opracowania strategii promocji oraz strategii marki Leszczyskie smaki.

9 PRZEDMIOT PROJEKTU 01.IX XII Kampania promocyjna sieci 15 przedsiwzi promocyjnych, tj.: - Wykreowanie logo Leszczyskie smaki - Stworzenie strony internetowej - Udzia w 3 imprezach targowych lub promocyjnych - Wydawanie broszur, pyt CD - Reklamy w mediach - Pakiet dziaa z zakresu public relations

10 PRZEDMIOT PROJEKTU 01.I XII.2013 Badania i ekspertyzy na potrzeby sieci: - Najnowsze technologie w brany, - Nowoczesne metody zarzdzania, itp. - Badania potrzeb klientów, - Badanie skutecznoci prowadzonej kampanii promocyjnej, - Badanie barier przystpienia do sieci, itp.

11 PRZEDMIOT PROJEKTU 01.X XII.2013 Usugi doradcze - Warsztaty: produkt regionalny, opakowania, oznakowanie wyrobów, higiena - Zakres usug bdzie ustalany na spotkaniach roboczych sieci, uwzgldniajc jej biece potrzeby.

12 PRZEDMIOT PROJEKTU 01.I XII konferencji sucych wymianie wiedzy, organizowanych co pó roku w zakresie: - Marketing w brany spoywczej. Strategia marki. Produkty regionalne. Promocja. - Reklama produktów spoywczych,

13 PRZEDMIOT PROJEKTU 01.XII XII.2013 Obsuga sieci: - Przeszkolony pracownik - Obsuga ksigowa - Biuro i sala spotka z wyposaeniem i materiaami

14 PRZEKONANA/ Y? ZGOSZENIA - Dagmara Tkacz: tel Wicej informacji:

15 Dzikuj za uwag dr in. Alicja Szczepiska Tel

16 Strategia promocji i budowania marki na rynku zasady budowania strategii strategia promocji marka istota i wartoci emocjonalne pozycjonowanie marki zmienno marki podstaw jej trwaoci rola pracowników w budowaniu pozycji marki komunikacja marki nowe wyzwania literatura Leszno,

17 Zasady budowania strategii strategia ogó dziaa zmierzajcych do realizacji celu diagnoza otoczenia jako podstawa wyznaczenia celu segmentacja wiedza o klientach, ich oczekiwaniach analiza dziaa konkurencji oferowane produkty, wartoci, sposoby komunikowania si z rynkiem analiza wasnego potencjau silne i sabe strony, szanse, zagroenia sposoby pracy nad zbudowaniem strategii zespó, dobór, czas, narzdzia, wsparcie zarzdu identyfikacja barier oraz ograniczanie ich wpywu znaczenie abstrakcji w budowaniu strategii w sercu strategii powinno by serce, które wie, co zrobi ze strategi odpowiedzialno za wdraanie strategii

18 Strategia promocji wyznaczenie segmentów rynkowych, rynków, docelowych adresatów promocji okrelenie celów promocji konkretno, wymierno, terminowo analiza przekazów promocyjnych konkurentów ustalenie przekazu promocyjnego komunikaty, slogany wybór instrumentów promocji narzdzia ATL, BTL, TTL, reklama, promocja osobista, sprzeday, bezporednia, public relations dostosowanie instrumentów promocji do etapów procesu decyzyjnego ustalenie budetu na promocj korekty zamierze i budetu kontrola przebiegu dziaa promocyjnych analiza efektów strategii promocji

19 Marka - znak i wartoci marka jako znak czytamy i przetwarzamy znaki marka rodzaj metafory marka od symbolu odrónia j kontekst wizualny, fabua, historia, emocje marka symbol, który informuje o najwaniejszych waciwociach marka zamieszkuje w umysach klientów pozwala im wej w wyimaginowany wiat marka daje konsumentowi satysfakcj, wartoci, jako w otoczeniu nieznanego klient wybiera znane przykady - zamiana niskiej ceny na wartoci stereotypy ten sam, polski produkt, 20% droszy pod mark niemieck

20 Emocjonalne pozycjonowanie marki pozycjonowanie marki - miejsce w umysach pami pytka i gboka przypominanie opowie o marce ludzie lubi historie Adam i jego historie design estetyczna forma wzrok i dotyk gównie cena cicie cen moe zaszkodzi marce relacje z klientem kady jest wyjtkowy, ziarenko prawdy musi tkwi w komunikacie marka powinna nawiza wi emocjonaln klient nie rozróni, jeli kady mówi, ze jest najwaniejszy definiowanie warto, idei, szukanie nowych treci

21 Zmienno marki podstaw jej trwaoci dopasowanie caej organizacji do najwaniejszej funkcji marki dziay mówi jednym gosem! siganie do szczytu hierarchii Maslowa wysoka warto marki segmentacja a wartoci marka pozostanie staa w umysach klientów, jeli si bdzie zmienia zgodnie z ich pogldami zmieniaj si waciwoci fizyczne wartoci s stae zasada 30/70 trwaj organizmy wraliwe na zmiany reszta ginie w usugach to pracownicy stanowi o marce

22 Rola pracowników w budowaniu pozycji marki marka klient paci wicej, ale wie, e warto pomysy, komunikaty, funkcjonuj zwykle przez kilka lat wyrazisty przekaz oraz nowe, wiee pomysy gdzie, jak, kiedy, w jaki sposób si marka reklamuje ma znaczenie prawda o marce sytuacje krytyczne poczekaj, a zgubi twój baga przekonanie pracownika do marki wiadectwem dla konsumenta zmysy dodanie zmysu muzyka, zapach zwiksza pozycj marki marketing dowiadcze przywizanie do wasnoci, sprawdzenie produktu, usugi

23 Komunikacja marki nowe wyzwania prostota komunikatu jego si zarzdzanie uwag kiedy klient ma czas narzdzia komunikacji a segmenty BB (60+), pokolenie X (35-55), pokolenie Y (6 26) kontrowersje sprzedaj dobrze etyczne strony komunikacji marki dopasowanie narzdzi komunikacji do etapów procesu zakupu trudne i wane eye-tracking pomoc w komunikacji marki na póce wada staje si zalet rytua nalewania piwa komunikacja sytuacyjna preparat GaJol lojalno wobec marki mózg ceni oczekiwanie na nagrod ograniczono wyboru bogosawiestwem dla klienta

24 Literatura Amen D.G., Zmie swój mózg, zmie swoje ycie, MT Biznes, Warszawa 2009 Ariely D., Potga irracjonalnoci, Wyd. Dolnolskie, Wrocaw 2009 Goldstein N.J., Martin S.J., Cialdini R.B., Tak! 50 sekretów nauki perswazji, MT Biznes, Warszawa 2008 Lindstrom M., Zakupologia, Znak, Kraków 2009 Zweig J., Twój mózg, twoje pienidze, MT Biznes, Warszawa 2008 Anderson Ch., Dugi ogon, Media Rodzina, Pozna 2009 Hamlin S., Jak mówi aby nas suchali, Rebis, Pozna 2008 Gladwell M., Poza schematem, Ksika i Wiedza, Warszawa 2009 Healey M., Czym jest branding?, ABE Dom Wydawniczy, Warszawa 2008 Komunikowanie si w marketingu, praca zbiorowa pod red. H. Mruka, PWE, Warszawa 2004 Dzikuj za uwag prof. dr hab. Henryk Mruk Uniwersytet Ekonomiczny

25 Dolina Ekologicznej ywnoci ` Bogdan Kpka

26 O klastrze inicjatywa powoania na terenie województwa lubelskiego klastra pn. Dolina Ekologicznej ywnoci (DE). od I do VIII. 2006, realizowano projekt pt. Strategia Doliny Ekologicznej ywnoci, który m.in. mia na celu wypracowanie koncepcji organizacyjnej i programowej rozwoju klastra DE Jako eksperci projektu wspópracowali naukowcy z 4 szkó wyszych Lublina: Politechniki Lubelskiej, Akademii Rolniczej, Wyszej Szkoy Przedsibiorczoci i Administracji oraz Akademii Medycznej. Zainteresowane byy take: Uniwersytet Marii Curie- Skodowskiej i Katolicki Uniwersytet Lubelski.

27 O klastrze Dolina Ekologicznej ywnoci wpisana jest w Regionaln Strategi Innowacji Strategi Innowacji, Województwa Lubelskiego i Narodowy Plan Rozwoju.. Projekt Rozwój klastra Dolina Ekologicznej ywnoci zosta uznany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego za jeden z 25 wzorcowych, polskich projektów wspófinansowanych z funduszy strukturalnych i zosta zaprezentowany w albumie Polskie projekty 25 pomysów na rozwój.

28 Dlaczego Dolina na Wyynie Lubelskiej? Sowo Dolina w nazwie Dolina Ekologicznej ywnoci nie oznacza uksztatowania powierzchni, ale tzw. klaster gospodarczy -nowoczesn form wspópracy gospodarczej, skoncentrowanej na lokalnym terytorium. Przykad: Krzemowa Dolina w Kalifornii

29 Dlaczego ywno ekologiczna? wiatowy rynek ekologicznej ywnoci cechuje dynamiczny wzrost, który warto wykorzysta. Równie w Polsce istnieje ogromny potencja rozwoju tego rynku. ywno ekologiczna to smaczne, penowartociowe produkty przetwarzane i przechowywane wycznie w naturalny sposób. S produkowane na bazie zbó, warzyw, owoców, zió, jaj, misa, mleka, miodu i innych surowców pochodzcych z gospodarstw stosujcych naturalne metody wytwarzania, w tym nawoenia i ochrony rolin.

30 ywno ekologiczna Jest penowartociowa, o zbilansowanej zawartoci skadników pokarmowych; Nie zawiera szkodliwych dodatków chemii spoywczej (konserwantów, spulchniaczy, barwników) ani zanieczyszcze chemicznych Nie pochodzi z upraw modyfikowanych genetycznie Mimo wyszej ceny stanowi najtaszy i najskuteczniejszy sposób profilaktyki zdrowotnej. Jest korzystna dla zdrowia, poniewa jest wolna od rodków chemicznych, bdcych przyczyn wielu chorób: gastrycznych, nowotworowych oraz alergii.

31 Kategorie ekoywnoci Ekologiczne produkty rolne (zboa i inne surowce rolinne), mki, kasze Owoce i warzywa (surowe, mroone, suszone, liofilizowane) oraz ich przetwory Zioa, przyprawy, uywki (kawy, herbaty) Produkty korzenne, bakalie, miody Miso i wdliny, ryby, nabia i jaja Pieczywo, wyroby cukiernicze Napoje, wina, nalewki, piwo

32 Jak rozpozna ywno ekologiczn? Produkty zapakowane powinny by specjalnie oznakowane: obowizkowo nazw lub numerem upowanienia jednostki certyfikujcej, napisem PL rolnictwo ekologiczne system kontroli WE oraz ewentualnie logo produktów ekologicznych wytworzonych w Unii Europejskiej. Sprzedawcy produktów ekologicznych sprzedawanych luzem (sklepy detaliczne, rolnicy) powinni legitymowa si aktualnym certyfikatem.

33 Gospodarstwa ekologiczne

34 Cel ogólny projektu: Zbudowanie na terenie Polski Wschodniej ponadregionalnej platformy wspópracy w zakresie rozwoju i promowania eko-logicznych produktów ywnociowych.

35 Innowacje w DE Nowa forma organizacji biznesu, oparta na konkurencji i wspópracy (klaster gospodarczy) Podwyszenie norm produkcyjnych Nowe technologie: produkcji rolnej i przetwórstwa, produkcji opakowa itp.; dla rolników cakowita rewolucja w dotychczasowym gospodarowaniu (z 2-3 letnim okresem przestawiania) Nowe instrumenty i metody marketingu, nowe rynki (kreowanie popytu)

36 Cele klastra Upowszechnianie idei zdrowego ywienia Propagowanie rozwoju regionu w oparciu o produkcj ekologicznej ywnoci, przedsibiorczo i postp w rolnictwie ekologicznym Zwikszanie poday ywnoci ekologicznej, jak i pobudzanie popytu regionalnego, krajowego i zagranicznego. Rozwój wspópracy pomidzy orodkami naukowymi, podmiotami dziaajcymi na rzecz innowacyjnoci oraz przedsibiorcami zajmujcymi si produkcj, przetwórstwem i dystrybucj produktów ekologicznych. Podniesienie konkurencyjnoci i innowacyjnoci uczestników klastra poprzez wprowadzanie nowych lub udoskonalonych produktów i usug.

37 Cele klastra Zwikszenie skali produkcji ekologicznej oraz wzrost liczby miejsc pracy w sektorze produkcji ekoywnoci (m.in. poprzez blisk wspóprac sieciow i promowanie wspólnej oferty produktów i usug klastra). Poprawa dostpu uczestników klastra do kompleksowej informacji i wiedzy w zakresie produkcji, przetwórstwa i marketingu produktów ekologicznych (m.in. poprzez uruchomienie tematycznego portalu z systemem usug informatycznych). Zwikszenie popytu na produkty ekologiczne wród potencjalnych konsumentów (m.in. poprzez dziaania uwiadamiajce i promocyjne).

38 Strona podaowa DE Strona podaowa ekorynku, objta projektem, powinna by skoncentrowana na terenie województwa lubelskiego, natomiast strona popytowa moe by reprezentowana zarówno przez lokalnych, jak i krajowych oraz wiatowych nabywców. Strona podaowa rynku ekologicznej ywnoci to: rolnicy, przetwórcy, jednostki certyfikujce i kontrolne oraz inne firmy wiadczce usugi (transportowe, marketingowe), a take oferujce komplementarne produkty np. opakowania.

39 Strona popytowa i opiniotwórcza DE Potencjalni nabywcy: indywidualni i gospodarstwa domowe - osoby, które chc si zdrowo odywia dla dobrego samopoczucia, wygldu lub kondycji, kanay dystrybucji: sklepy ekologiczne i z tzw. zdrow ywnoci, sieci wielobranowych sklepów detalicznych, sklepiki szkolne, stoówki, bary i restauracje, firmy cateringowe, organizacje i rodowiska, portale internetowe popularyzujce prowadzenie zdrowego trybu ycia i odywiania si; rodowiska lekarskie w przychodniach zdrowia, szpitalach i prywatnych klinikach; sanatoria, orodki odnowy biologicznej, kluby fitness, szkoy rónych szczebli, rodowiska nauczycieli, media, zajmujce si tematyk ekologiczn, zdrowotn, rolnicz, rozwoju regionalnego, pozostaa spoeczno zainteresowana prowadzeniem zdrowego trybu ycia.

40 Strona popytowa i opiniotwórcza DE Potencjalni nabywcy: indywidualni i gospodarstwa domowe - osoby, które chc si zdrowo odywia dla dobrego samopoczucia, wygldu lub kondycji, kanay dystrybucji: sklepy ekologiczne i z tzw. zdrow ywnoci, sieci wielobranowych sklepów detalicznych, sklepiki szkolne, stoówki, bary i restauracje, firmy cateringowe, organizacje i rodowiska, portale internetowe popularyzujce prowadzenie zdrowego trybu ycia i odywiania si; rodowiska lekarskie w przychodniach zdrowia, szpitalach i prywatnych klinikach; sanatoria, orodki odnowy biologicznej, kluby fitness, szkoy rónych szczebli, rodowiska nauczycieli, media, zajmujce si tematyk ekologiczn, zdrowotn, rolnicz, rozwoju regionalnego, pozostaa spoeczno zainteresowana prowadzeniem zdrowego trybu ycia.

41 Wspópraca w ramach DE Udzia w tworzeniu oferty klastra: produkcja rolna, przetwarzanie, marketing, komplementarne produkty i usugi wspólna promocja, baza informacyjna, portal internetowy, udzia w targach i misjach gospodarczych, organizowanie kiermaszy ekoywnoci i innych produktów ekologicznych, organizowanie szkole, seminariów i konferencji, wydawanie wspólnych publikacji, starania o europejskie rodki pomocowe, wspólne prowadzenie bada i projektów innowacyjnych.

42

43 System identyfikacji wizualnej

44 System identyfikacji wizualnej

45 `

46 Cechy produktów lokalnych, regionalnych i tradycyjnych. Ich identyfikacja i rejestracja oraz znaczenie dla zrównoważonego rozwoju regionu Izabella Byszewska, Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego

47 Produkty regionalne Terytorium Kultura Ludzie warunki naturalne: klimat, gleba, ukształtowanie terenu roślinność, zwierzęta (specyficzne odmiany i gatunki występujące tylko na danym obszarze) umiejętności ludzi (przekazywane z pokolenia na pokolenie) dziedzictwo kulturowe (zwyczaje, nazewnictwo, obrzędy) Izabella Byszewska Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego

48 Produkty regionalne Terytorium warunki naturalne: klimat, gleba, ukształtowanie terenu roślinność, zwierzęta (specyficzne odmiany i gatunki występujące tylko na danym obszarze) róża pomorska Izabella Byszewska Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego

49 Ser oscypek - modelowy związek z regionem

50 Produkty regionalne Kultura dziedzictwo kulturowe (zwyczaje, nazewnictwo, obrzędy) sójki mazowieckie byśki Izabella Byszewska Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego

51 Produkty regionalne Kultura dziedzictwo kulturowe (zwyczaje, nazewnictwo, obrzędy) Izabella Byszewska Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego

52 Produkty regionalne Ludzie umiejętności ludzi (przekazywane z pokolenia na pokolenie) Izabella Byszewska Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego

53 Produkty regionalne Ludzie umiejętności ludzi (przekazywane z pokolenia na pokolenie) Izabella Byszewska Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego

54 Produkt lokalny wyrób lub usługa, z którą utożsamiają się mieszkańcy regionu, Produkowany w naturalny sposób, na małą skalę, z surowców lokalnie dostępnych. Produkt lokalny, dzięki specyficznym i niepowtarzalnym cechom może być wizytówką regionu Produkty inspirują mieszkańców do rozwoju przedsiębiorczości lokalnej. Marka Lokalna promocja tradycyjnej, lokalnej wytwórczości poprzez nadanie wyrobom regionalnego certyfikatu

55 Produkty lokalne, regionalne i tradycyjne

56 Specyfika produktów regionalnych i tradycyjnych Sposób wytwarzania Związek z regionem lub miejscem pochodzenia Tradycyjne surowce, często ekologiczne

57 tradycyjne surowce, często ekologiczne Owoce dawnych odmian (wiśnie odroślowe, śliwki węgierki)

58 tradycyjne surowce, często ekologiczne Owoce dawnych odmian(truskawki kaszubskie, jabłka: reneta, antonówka, kosztela)

59 tradycyjne surowce, często ekologiczne Stare odmiany roślin uprawnych (orkisz, płaskurka, lnianka)

60 tradycyjne surowce, często ekologiczne mięso, mleko i nabiał starych, rodzimych ras zwierząt (okrasa z gęsi pomorskiej)

61 tradycyjne surowce, często ekologiczne świnia złotnicka biała i pstra, krowa polska czerwona, kura zielononóżka, gęś biłgorajska

62 tradycyjne surowce, często ekologiczne sery z mleka krowy polskiej czerwonej, szynka z mięsa świni złotnickiej białej

63 tradycyjne surowce, często ekologiczne mąka i pieczywo z orkiszu, powidła ze śliwek węgierek

64 Unikatowe, historyczne nazewnictwo i technologie wytwarzania Wychopnie Dzionie Przyzucha Sołdra Żymlok Kumpia

65 Specyficzne, niepowtarzalne sposoby produkcji ser opalany kiełbasa palcem napychana pieczywo na zakwasie

66 Dawne receptury, często kilkusetletnie Oscypek (XIV w) Ser opalany (XIV w) Chleb prądnicki (XV w. Półgęsek (XVII w Sołdra (XVIII w.) Andruty kaliskie (XIX w.) Piwo kozicowe (XIX w.) Sójki mazowieckie (XIX w.) Fafernuchy (XIX )w.)

67 Związek z regionem (miejscem pochodzenia) Związek z warunkami klimatycznymi, tradycją, dziedzictwem kulturowym, umiejętnościami ludzi Bryndza i jagnięcina - podhalańska Andruty - kaliskie Powidła strzeleckie, świeckie, krzeszowskie Kiełbasa lisiecka, głogowska, tuchowska Ser smażony - z Wielkopolski Sery z Korycina i Wiżajn Miody - drahimskie, z Borów Dolnośląskich, z Podkarpacia, z Kurpi Fasola - korczyńska, wrzawska, z Doliny Dunajca Truskawki - z Kaszub, z Buska Jabłka - łąckie, sandomierskie, grójeckie Piróg - biłgorajski Sójki - mazowieckie

68 S5 Kulturowy związek z regionem - kultywowanie lokalnych tradycji

69 Kulturowy związek z regionem fafernuchy - Puszcza Biała i Zielona (Mazowsze) piwo kozicowe Kurpie oscypek Podhale kołocz - Śląsk

70 Znaczenie produktów regionalnych i tradycyjnych kulturowe podtrzymywanie tradycji i ochrona dziedzictwa kulturowego gospodarcze możliwość różnicowania produkcji rolnej i osiągania dodatkowych dochodów podnoszenie dochodów rolników i lokalnych przetwórców rozwój regionalny turystyka, promocja

71 Integracja społeczności lokalnych wokół produktu produkcja sąsiedzka tworzenie grup producentó w współpraca różnych podmiotów

72 Rozwój społeczności lokalnych wokół produktu produkcja sąsiedzka tworzenie grup producentów od hobbystów regionalnych przepisów do małych średnich firm masarnie mleczarnie piekarnie przetwórstwo owoców i warzyw gastronomia

73 Znaczenie regionalnych produktów Dla mieszkańców dodatkowe źródło dochodów dla rolników sprzedaż surowców najwyższej jakości sprzedaż produktów zamiast surowców możliwość różnicowania dochodów

74 Dla regionu promocja, budowanie marki (rogale świętomarcińskie, mazurskie i pomorskie ryby, miody (kurpiowskie, podkarpackie, dolnośląskie, drahimskie, powidła z Doliny Dolnej Wisły)) rozwój turystyki i usług rozwój obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania konsolidacja i aktywizacja społeczności lokalnych: grupy producenckie i stowarzyszenia (Wiżajny, Narew, Korycin, Dolna Wisła, Liszki, Zakliczyn, Szydłowiec); imprezy promujące region (święto śliwki, święto kapusty, święto sera, święto dorsza, dni truskawki, Chmielaki, święto kwitnącego sadu itp.)

75 . Oznaczanie jakości produktów Informacja dla konsumentów Pochodzenie Użyte surowce Technologia Warunki wytwarzania Izabella Byszewska Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego

76 Konsumenci a europejska polityka jakości mają pewność, że: kupują żywność bardzo wysokiej jakości kupują żywność wyprodukowaną wyjątkową, tradycyjną metodą kupują produkt autentyczny mają możliwość: identyfikacji i wyboru poszczególnych wyrobów poznania miejsca pochodzenia poznania tradycji związanych z produktem dotarcia do bezpośredniego producenta i jego środowiska Izabella Byszewska Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego

77 Cele polityki jakościowej WPR Wsparcie producentów. Pracochłonność i często trudne warunki wytwarzania nagrodzone certyfikatem jakości, zwiększającym sprzedaż produktu Inspiracja do szukania dodatkowych źródeł dochodu Wsparcie regionów poprzez renomę produktów Inspiracja do wspólnego działania tworzenie grup producentów, samokontrola, wspólna promocja i wspólne organizowanie rynków zbytu Izabella Byszewska Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego

78 Przykłady Systemów jakościowych: Produkty regionalne i tradycyjne Produkty ekologiczne System Jakość Tradycja Europejska Sieć Dziedzictwa Kulinarnego Izabella Byszewska Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego

79 Znak CHRONIONA NAZWA POCHODZENIA (CHNP) przyznawany jest produktom, które spełniają następujące warunki: nazwa nawiązuje do regionu, miejsca lub (wyjątkowo) kraju, w którym są wytwarzane (np. szynka parmeńska- z okolic Parmy, śliwowica Łącka, powidła świeckie cały proces wytwarzania tj. wyrób surowca, produktu oraz przygotowanie do sprzedaży odbywa się w tym miejscu cechy i specyfika produktu ściśle zależą od miejsca, w którym powstał Chroniona nazwa pochodzenia Izabella Byszewska Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego

80 Znak CHRONIONE OZNACZENIE GEOGRAFICZNE (CHOG) przyznawany jest produktom, które: wykorzystują nazwę regionu, w którym są produkowane ich reputacja związana jest ze specyficzną jakością, wynikającą z warunków geograficznych (np. klimatu, gleby, roślinności itp.) i lokalnej kultury co najmniej jeden etap produkcji musi odbywać się na obszarze, którego nazwę wykorzystuje producent Izabella Byszewska Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego

81 Znak GWARANTOWANA TRADYCYJNA SPECJALNOŚĆ (GTS) przyznawany jest produktom, które: mają specyficzną nazwę lub wytwarzane są ze specyficznego surowca odróżniają się od innych produktów z tej samej kategorii ich tradycyjny charakter wynika z użycia tradycyjnych surowców, receptury lub technologii. Izabella Byszewska Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego

82 System jakościowy Jakość Tradycja Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego wspólnie ze Związkiem Województw RP opracowała, na wzór systemów europejskich, pierwszy krajowy system wyróżniania i kontroli żywności wysokiej jakości Jakość Tradycja, uznany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. System służy wyróżnianiu produktów żywnościowych wysokiej jakości z uwzględnieniem produktów tradycyjnych. Izabella Byszewska Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego

83 System stawia na: Jakość produktu. Przyjmowane są wyłącznie produkty posiadające szczególną jakość, reputację lub inne cechy odróżniające je od innych należących do tej samej kategorii. Producent deklaruje zachowanie wyższych standardów produkcyjnych lub wyjątkowych cech produktów. Przed dopuszczeniem do uczestnictwa w systemie produkt będzie podlegał szczegółowej weryfikacji zgodnie z Regulaminem Znaku Kontrolę jakości. Producenci są zobowiązani do posiadania certyfikatu zgodności, potwierdzającego wytwarzanie produktu zgodnie ze specyfikacją. Producenci używający znaku jakościowego Jakość Tradycja będący w Systemie Jakości Żywności powinni poddawać swoje produkty kontroli, której celem jest zagwarantowanie, że stosowana metoda wytwarzania jest zgodna z metodą deklarowaną we wniosku. Wyboru jednostki kontrolnej dokonują sami producenci, koszty kontroli ponoszą uprawnieni do korzystania ze Znaku Izabella Byszewska Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego

84 Otwartość. Do systemu mogą przystąpić wszyscy rolnicy, producenci rolni, przetwórcy w kraju i za granicą, członkowie Izby i nie należący do niej. Jedynym kryterium przyjęcia do systemu produktu jest jego jakość. Uczestnictwo w systemie potwierdzania jakości żywności jest całkowicie dobrowolne Przejrzystość i identyfikowalność produktu. Używający znaku producenci są zobowiązani do określenia częstotliwości i zakresu kontroli oraz prowadzenia dokumentacji mającej na celu zapewnienie pełnej identyfikowalności produktu (traceability) Nadzór nad procesem produkcji sprawują jednostki certyfikujące akredytowane zgodnie z normą PN-EN i upoważnione przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Izabella Byszewska Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego

85 Krajowa Lista Produktów Tradycyjnych przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi utworzona została na mocy ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych Rejestruje produkty, których jakość lub wyjątkowe cechy i właściwości wynikają ze stosowania tradycyjnych metod produkcji Tradycja co najmniej 25 lat Wnioski przyjmują Marszałkowie województw Korzyści Reputacja, derogacje. Brak ochrony nazwy Izabella Byszewska Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego

86 Krajowa Lista Produktów Tradycyjnych poczekalnia, inkubator przed rejestracją w KE Wpisanych jest już ponad 800 produktów i potraw Zgłoszenia na Listę bezpłatne, po wypełnieniu wniosku Izabella Byszewska Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego

87 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Izabella Byszewska oduktyregionalne.pl

88 Bogna Pilarczyk Katedra Strategii Marketingowych Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu PROMOCJA YWNOCI TRADYCYJNEJ I REGIONALNEJ Leszno, 3 marca 2011

89 DWIE PRZECIWSTAWNE TENDENCJE NA RYNKU YWNOCI nasilajca si globalizacja denie do podkrelenia roli i tosamoci maych ojczyzn (regionalizacja) Produkty tradycyjne wyrabiane s tradycyjnymi metodami ze skadników najwyszej jakoci zgodnie z tradycj kulinarn lokalnej spoecznoci

90 PRZYCZYNY ROZWOJU RYNKU YWNOCI TRADYCYJNEJ I REGIONALNEJ: wspóczesny konsument ogranicza ilo nabywanej ywnoci na rzecz poprawy jej jakoci zwiksza si znaczenie takich wartoci jak modo, zdrowie, dobry wygld, sprawno fizyczna ronie wiadomo ekologiczna nabywców

91 REGIONALNA YWNO W MARKETINGOWEJ KONCEPCJI 4P PRODUKT MARKA - wysoka jako - naturalnie produkowany - niski stopie przetworzenia - opakowanie CENA - raczej wysoka - ograniczona mara ywno tradycyjna i regionalna PROMOCJA - reklama - promocja osobista - narzedzia aktywizacji sprzeday - targi, wydarzenia marketingowe DYSTRYBUCJA - selektywna - sklepy specjalistyczne -delikatesy - targowiska

92 Stosunek konsumentów do ywnoci regionalnej i tradycyjnej zaley od: osobowoci stylu ycia poziomu wiadomoci spoecznej neutralni TRZY GRUPY KONSUMENTÓW (nie przywizuj wagi do jakoci i pochodzenia produktów) otwarci na nowe dowiadczenia sensoryczne (w tym na ywno tradycyjn) konserwatywni (nieufni, krytycznie usposobieni do ywnoci innej ni spoywana codziennie))

93 CELE PROMOCJI YWNOCI REGIONALNEJ informowanie coraz wikszej grupy nabywców o walorach zdrowotnych i smakowych tej ywnoci przekonywanie i zachcanie konsumentów do próbowania i kupna tych produktów uwiadamianie konsumentów i caemu spoeczestwu znaczenia ywnoci tradycyjnej w zrównowaonym rozwoju budowanie zwizku midzy konsumpcj ywnoci tradycyjnej a pozytywnymi trendami (styl ycia, system wartoci, model rodziny)

94 CECHY YWNOCI REGIONALNEJ UWZGLDNIANE W BUDOWANIU PRZEKAZU PROMOCYJNEGO zwizane z kryterium czasu: to co od dawna si jado, tradycyjne bo od wielu pokole zwizane z pochodzeniem surowców i produktów oraz receptur tradycyjne jado, z wiejskiej wdzarni, swojskie wdzonki, sery zwizane ze stopniem przetworzenia np. tradycyjny to naturalny nieprzetworzony, zdrowy naturalny produkt, prawdziwie wdzona wdlina, bez konserwantów zwizane z sezonowoci np. pomidory tylko w sezonie, czekamy na wasne warzywa zwizane z tradycj, przekazywaniem z pokolenia na pokolenie (np. rogal witomarciski)

95

96 ZNAKOWANIE YWNOCI TRADYCYJNEJ Chronione oznaczenie geograficzne Chroniona nazwa pochodzenia Gwarantowana tradycyjna specjalno. Nazwa specyficznego charakteru Lista Produktów Tradycyjnych Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego

97 KANAY KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ OSOBOWE kanay handlowe kanay ekspertów kanay spoeczne NIEOSOBOWE rodki masowego przekazu media teleinformatyczne miejsce sprzeday wydarzenia marketingowe opakowanie

98 FORMY PROMOCJI organizacja festynów i imprez tematycznych organizacja targowisk i miejsc sprzeday bezporedniej konkursy kulinarne pokazy i degustacje wydawnictwa promocyjne (ulotki, foldery) cieki tematyczne czce aspekt dziedzictwa kulturowego, walorów krajobrazu naturalnego oraz produktów tradycyjnych i regionalnych

99

100

101 TENDENCJE W PROMOCJI indywidualizacja przekazu i kanaów komunikacji i marketingu wzrost znaczenia niestandardowych form promocji aktywizacja dziaa promocyjnych

Seminarium Produkty Lokalne - Szanse i Wyzwania października 2011 r. Łódź

Seminarium Produkty Lokalne - Szanse i Wyzwania października 2011 r. Łódź Seminarium Produkty Lokalne - Szanse i Wyzwania 14-15 października 2011 r. Łódź Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Prezentacja opracowana

Bardziej szczegółowo

Uczestnictwo producentów produktów regionalnych i tradycyjnych w systemach jakości żywności

Uczestnictwo producentów produktów regionalnych i tradycyjnych w systemach jakości żywności Uczestnictwo producentów produktów regionalnych i tradycyjnych w systemach jakości żywności Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt

Bardziej szczegółowo

Strażnik kulinarnego dziedzictwa i jakości żywności. Izabella Byszewska, Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego

Strażnik kulinarnego dziedzictwa i jakości żywności. Izabella Byszewska, Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego Strażnik kulinarnego dziedzictwa i jakości żywności Izabella Byszewska, Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego zrzesza: producentów tradycyjnej, lokalnej

Bardziej szczegółowo

Uczestnictwo producentów produktów regionalnych i tradycyjnych w systemach jakości żywności. Zasady wsparcia.

Uczestnictwo producentów produktów regionalnych i tradycyjnych w systemach jakości żywności. Zasady wsparcia. Uczestnictwo producentów produktów regionalnych i tradycyjnych w systemach jakości żywności. Zasady wsparcia. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary

Bardziej szczegółowo

W Polsce produkty tradycyjne znajdują się na Liście Produktów Tradycyjnych tworzonej przez:

W Polsce produkty tradycyjne znajdują się na Liście Produktów Tradycyjnych tworzonej przez: Produkt tradycyjny W Polsce produkty tradycyjne znajdują się na Liście Produktów Tradycyjnych tworzonej przez: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (1151 produktów z początkiem września 2013) Unia Europejska

Bardziej szczegółowo

Lokalne przetwórstwo w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej

Lokalne przetwórstwo w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej Lokalne przetwórstwo w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej Izabella Byszewska, prezes Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego Produkt lokalny Produkowany jest tradycyjnymi metodami, na małą

Bardziej szczegółowo

Systemy identyfikacji i oznaczeń żywności wysokiej jakości. Opole, 18 luty 2011 r.

Systemy identyfikacji i oznaczeń żywności wysokiej jakości. Opole, 18 luty 2011 r. Systemy identyfikacji i oznaczeń żywności wysokiej jakości Opole, 18 luty 2011 r. Systemy identyfikacji i oznaczeń żywności wysokiej jakości SYSTEMY KRAJOWE: Lista Produktów Tradycyjnych System : Jakość

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO WOBEC MAŁYCH GOSPODARSTW ROLNYCH LUBLIN 29.04.2014 R.

DORADZTWO WOBEC MAŁYCH GOSPODARSTW ROLNYCH LUBLIN 29.04.2014 R. DORADZTWO WOBEC MAŁYCH GOSPODARSTW ROLNYCH LUBLIN 29.04.2014 R. Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli LODR w Końskowoli zasięgiem swojej działalności obejmuje teren całego województwa lubelskiego,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE PRAWA DO UŻYWANIA WSPÓLNEGO ZNAKU TOWAROWEGO GWARANCYJNEGO JAKOŚĆ TRADYCJA JAKOŚĆ TRADYCJA

WNIOSEK O UDZIELENIE PRAWA DO UŻYWANIA WSPÓLNEGO ZNAKU TOWAROWEGO GWARANCYJNEGO JAKOŚĆ TRADYCJA JAKOŚĆ TRADYCJA WNIOSEK O UDZIELENIE PRAWA DO UŻYWANIA WSPÓLNEGO ZNAKU TOWAROWEGO GWARANCYJNEGO JAKOŚĆ TRADYCJA Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego decyzją Urzędu Patentowego RP nr Z-307821 z dnia 9 października

Bardziej szczegółowo

Warsztaty szkoleniowe dla producentów tradycyjnej żywności z warzyw Boguchwała, 27.03.2015

Warsztaty szkoleniowe dla producentów tradycyjnej żywności z warzyw Boguchwała, 27.03.2015 TRAFOON project is funded by the European Community's Seventh Framework Programme (FP7/2007-2013) under grant agreement no. 613912 Warsztaty szkoleniowe dla producentów tradycyjnej żywności z warzyw Boguchwała,

Bardziej szczegółowo

POLSKIE PRODUKTY TRADYCYJNE I REGIONALNE

POLSKIE PRODUKTY TRADYCYJNE I REGIONALNE POLSKIE PRODUKTY TRADYCYJNE I REGIONALNE mgr inż. Beata Skirgajłło PRODUKT REGIONALNY Jest to produkt żywnościowy związany z określonym obszarem geograficznym, oryginalny i specyficzny, obliczony na sprzedaż

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne Postanowienia ogólne Znak Jakościowy Jakość Tradycja Co wyróżniamy: 1. Produkty rolne- zgodnie z załącznikiem I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, załącznikiem II do Rozporządzenia Rady

Bardziej szczegółowo

PARTNERSTWO MIĘDZYREGIONALNE W DZIAŁANIACH NA RZECZ ŻYWNOŚCI WYSOKIEJ JAKOŚCI- PRZYKŁAD WSPÓŁPRACY Z REGIONAMI WARMII I MAZUR ORAZ POMORZEM

PARTNERSTWO MIĘDZYREGIONALNE W DZIAŁANIACH NA RZECZ ŻYWNOŚCI WYSOKIEJ JAKOŚCI- PRZYKŁAD WSPÓŁPRACY Z REGIONAMI WARMII I MAZUR ORAZ POMORZEM PARTNERSTWO MIĘDZYREGIONALNE W DZIAŁANIACH NA RZECZ ŻYWNOŚCI WYSOKIEJ JAKOŚCI- PRZYKŁAD WSPÓŁPRACY Z REGIONAMI WARMII I MAZUR ORAZ POMORZEM Kazimierz Sumisławski Departament Środowiska i Rolnictwa Urząd

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Poznaniu. www.cdr.gov.pl/poznan e-mail: poznan@cdr.gov.pl

Wydawca: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Poznaniu. www.cdr.gov.pl/poznan e-mail: poznan@cdr.gov.pl 1 Wydawca: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Poznaniu 61-659 Pozna, ul. Winogrady 63 www.cdr.gov.pl/poznan e-mail: poznan@cdr.gov.pl Projekt współfinansowany ze rodków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

KARTA PROJEKTU. 1.12.2010 do 31.12.2013 r.

KARTA PROJEKTU. 1.12.2010 do 31.12.2013 r. KARTA PROJEKTU Informacje o projekcie Tytuł projektu Okres realizacji Utworzenie sieci firm w sektorze budownictwa w południowo-zachodniej Wielkopolsce jako szansa wzrostu ich konkurencyjności i innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Oznakowanie żywności ekologicznej. Renata Lubas

Oznakowanie żywności ekologicznej. Renata Lubas Oznakowanie żywności ekologicznej Renata Lubas Postawy polskich konsumentów wobec żywności ekologicznej Postawy polskich konsumentów wobec żywności ekologicznej Motywy zakup żywności ekologicznaj walory

Bardziej szczegółowo

Znaczenie jakości żywności dla rozwoju MSP w sektorze rolno-spożywczym

Znaczenie jakości żywności dla rozwoju MSP w sektorze rolno-spożywczym Znaczenie jakości żywności dla rozwoju MSP w sektorze rolno-spożywczym Prof. dr hab. Stanisław Kowalczyk Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Oczekiwania współczesnych konsumentów*

Bardziej szczegółowo

Produkty o określonym pochodzeniu geograficznym i specyficznej, tradycyjnej jakości. Karpacz, 22.03.2013r.

Produkty o określonym pochodzeniu geograficznym i specyficznej, tradycyjnej jakości. Karpacz, 22.03.2013r. Produkty o określonym pochodzeniu geograficznym i specyficznej, tradycyjnej jakości Karpacz, 22.03.2013r. Definicje Produkty regionalne produkty rolne, przeznaczone do spożycia przez ludzi (np. świeże

Bardziej szczegółowo

Rynek Ŝywności naturalnej i tradycyjnej w aspekcie turystyki wiejskiej

Rynek Ŝywności naturalnej i tradycyjnej w aspekcie turystyki wiejskiej Rynek Ŝywności naturalnej i tradycyjnej w aspekcie turystyki wiejskiej Lek. wet. Dr n. rol. Grzegorz Russak Lek. wet. Igor Marek Hutnikiewicz Współprzewodnicz przewodniczący cy Komisji Doradczo Problemowej

Bardziej szczegółowo

Ochrona produktów regionalnych i tradycyjnych w Polsce

Ochrona produktów regionalnych i tradycyjnych w Polsce Ochrona produktów regionalnych i tradycyjnych w Polsce Cele ochrony produktów regionalnych i tradycyjnych: Promocja wysokiej jakości żywności Budowanie zaufania klienta Eliminowanie anonimowych producentów

Bardziej szczegółowo

Projekt zmiany Planu Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2010-2011

Projekt zmiany Planu Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2010-2011 Załącznik do Uchwały Nr 61/762/11/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 listopada 2011 r. Projekt zmiany Planu Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa

Bardziej szczegółowo

Program. Termin realizacji: 15-16.12.2014r, 25-26.03.2015r, 30-31. 03. 2015r, 14-15.05.2015r

Program. Termin realizacji: 15-16.12.2014r, 25-26.03.2015r, 30-31. 03. 2015r, 14-15.05.2015r Program Nazwa formy edukacyjnej: Przetwórstwo na poziomie gospodarstwa rolnego warunkiem dywersyfikacji dochodu rodzin rolniczych (zboża, owoce, mięso i mleko) oraz podstawy sprzedaży bezpośredniej Termin

Bardziej szczegółowo

Produkt tradycyjny i lokalny: promocja, marka, dystrybucja przykłady dobrych praktyk

Produkt tradycyjny i lokalny: promocja, marka, dystrybucja przykłady dobrych praktyk Produkt tradycyjny i lokalny: promocja, marka, dystrybucja przykłady dobrych praktyk Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany

Bardziej szczegółowo

Zmiany merytoryczne Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Zmiany merytoryczne Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Załącznik nr 4 do uchwały nr 21 Zmiany merytoryczne Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Lp. Dotyczy Tekst przed zmianą Tekst docelowy 1. Działania informacyjne i promocyjne Str. 228/229 Lista

Bardziej szczegółowo

5. Surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze

5. Surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze spis treści 3 Wstęp... 8 1. Żywność 1.1. Podstawowe definicje związane z żywnością... 9 1.2. Klasyfikacja żywności... 11 2. Przechowywanie i utrwalanie żywności 2.1. Zasady przechowywania żywności... 13

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO WOBEC MAŁYCH GOSPODARSTW ROLNYCH w LODR w KOŃSKOWOLI LUBLIN R.

DORADZTWO WOBEC MAŁYCH GOSPODARSTW ROLNYCH w LODR w KOŃSKOWOLI LUBLIN R. DORADZTWO WOBEC MAŁYCH GOSPODARSTW ROLNYCH w LODR w KOŃSKOWOLI LUBLIN 21.06.2013 R. Małe Gospodarstwa Rolne Powszechny Spis Rolny w 2010 roku Polska Gospodarstwa rolne od 1-10 ha 1 213 533 szt. Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

PROMOWANIE PRODUKTÓW NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI PROGRAM POZNAJ DOBRĄ ŻYWNOŚĆ

PROMOWANIE PRODUKTÓW NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI PROGRAM POZNAJ DOBRĄ ŻYWNOŚĆ PROMOWANIE PRODUKTÓW NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI PROGRAM POZNAJ DOBRĄ ŻYWNOŚĆ 1 Program PDŻ Poznaj Dobrą Żywność rozpoczął swoje działanie 1 maja 2004 r. Program jest narzędziem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Bardziej szczegółowo

Kaszubski Targ. w centrum Gdańska. Sprzedaż i promocja żywności naturalnej i tradycyjnej

Kaszubski Targ. w centrum Gdańska. Sprzedaż i promocja żywności naturalnej i tradycyjnej Kaszubski Targ w centrum Gdańska Sprzedaż i promocja żywności naturalnej i tradycyjnej Po 70 latach nieobecności, ponownie powstaje w Gdańsku TARG KASZUBSKI, który będzie wizytówką handlowo-kulturalną

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Priorytet 1. Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich 1a. Zwiększenie innowacyjności i bazy wiedzy na obszarach

Bardziej szczegółowo

Warsztaty - Wypracowania strategii marki i strategii promocji. Podsumowanie + sprawy bieżące sieci

Warsztaty - Wypracowania strategii marki i strategii promocji. Podsumowanie + sprawy bieżące sieci Leszno, 30.06.2011 Protokół ze spotkania roboczego sieci Leszczyńskie Smaki z dnia 29.06.2011. w ramach projektu Utworzenie sieci Leszczyńskie smaki szansą wzrostu innowacyjności firm sektora spożywczego

Bardziej szczegółowo

MAŁGORZATA SEROKA K OŃSKOWOLI

MAŁGORZATA SEROKA K OŃSKOWOLI WYSTĘPUJĄCE PROBLEMY PRZY PRODUKCJI ŻYWNOŚCI ORAZ MOŻLIWOŚCI ICH ROZWIĄZANIA NA PRZYKŁADZIE FUNKCJONUJĄCYCH PRZETWÓRNI W GOSPODARSTWACH WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO MAŁGORZATA SEROKA LUBELSKI OŚRODEK DORADZTWA

Bardziej szczegółowo

SIEĆ DZIEDZICTWA KULINARNEGO WIELKOPOLSKA REGULAMIN

SIEĆ DZIEDZICTWA KULINARNEGO WIELKOPOLSKA REGULAMIN Załącznik do uchwały Nr 1215/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 października 2015 r. SIEĆ DZIEDZICTWA KULINARNEGO WIELKOPOLSKA REGULAMIN 1. INFORMACJE OGÓLNE 1. Regulamin Sieci Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

PRODUKT TRADYCYJNY I LOKALNY: PROMOCJA, MARKA, DYSTRYBUCJA- PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK

PRODUKT TRADYCYJNY I LOKALNY: PROMOCJA, MARKA, DYSTRYBUCJA- PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK PRODUKT TRADYCYJNY I LOKALNY: PROMOCJA, MARKA, DYSTRYBUCJA- PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany

Bardziej szczegółowo

Ekologiczny smak sukcesu.

Ekologiczny smak sukcesu. www.ecropolis.eu Ekologiczny smak sukcesu. Walory sensoryczne i ich znaczenie w działalności przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku żywności ekologicznej. Dr inż. Mariusz Maciejczak Wydział Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Systemy jakoœci ywnoœci. dofinansowanie dzia³añ informacyjnych i promocyjnych w ramach PROW

Systemy jakoœci ywnoœci. dofinansowanie dzia³añ informacyjnych i promocyjnych w ramach PROW Systemy jakoœci ywnoœci dofinansowanie dzia³añ informacyjnych i promocyjnych w ramach PROW Konsumenci w Unii Europejskiej coraz częściej kierują się podczas zakupów żywności nie tylko ceną produktów, ale

Bardziej szczegółowo

Opis struktury zagadnień rozważanych w obszarach badawczych projektu Quality of Life w czasie spotkania #1 Perspektywa Dynamiki Systemów

Opis struktury zagadnień rozważanych w obszarach badawczych projektu Quality of Life w czasie spotkania #1 Perspektywa Dynamiki Systemów Opis struktury zagadnień rozważanych w obszarach badawczych projektu Quality of Life w czasie spotkania #1 Perspektywa Dynamiki Systemów Elementy określone przez liderów sekcji w obszarze Bezpieczna Żywność

Bardziej szczegółowo

Analiza tendencji w zakresie strategii marketingowych na zagranicznych rynkach mięsa wołowego - branding. Otwock, 19 października 2012r.

Analiza tendencji w zakresie strategii marketingowych na zagranicznych rynkach mięsa wołowego - branding. Otwock, 19 października 2012r. Analiza tendencji w zakresie strategii marketingowych na zagranicznych rynkach mięsa wołowego - branding Otwock, 19 października 2012r. Którą wołowinę wybierzesz? A teraz? Czym jest branding? Branding

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia z funkcjonowania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Małopolskim

Doświadczenia z funkcjonowania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Małopolskim Doświadczenia z funkcjonowania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Małopolskim Zasmakuj w Małopolsce - promocja małopolskich produktów regionalnych podczas cyklu

Bardziej szczegółowo

Plan działania. Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Opolskiego. na lata 2008-2009

Plan działania. Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Opolskiego. na lata 2008-2009 Plan działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Opolskiego na lata 008-009 Kwiecień 009 I. Plan działania dla Sekretariatu Regionalnego KSOW. Cele działań Celem działań

Bardziej szczegółowo

Produkty Tradycyjne i Regionalne. Szansą na Rozwój Twojej Gminy

Produkty Tradycyjne i Regionalne. Szansą na Rozwój Twojej Gminy Produkty Tradycyjne i Regionalne Szansą na Rozwój Twojej Gminy MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Szanowni Państwo, Tradycje kulinarne są ważnym elementem naszej tożsamości kulturowej. W ostatnich latach

Bardziej szczegółowo

Plan działania dla Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwo Podkarpackie

Plan działania dla Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwo Podkarpackie Plan działania dla Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwo Podkarpackie 1. Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów oraz przekazanie informacji

Bardziej szczegółowo

Misja i działania Agencji Rynku Rolnego w zakresie wspierania innowacji i promocji żywności wysokiej jakości

Misja i działania Agencji Rynku Rolnego w zakresie wspierania innowacji i promocji żywności wysokiej jakości Misja i działania Agencji Rynku Rolnego w zakresie wspierania innowacji i promocji żywności wysokiej jakości Kraków, 8 października 2015 r. Piotr Sendor Informacja o instytucji 1990 r. - Powstanie Agencji

Bardziej szczegółowo

Działania informacyjne i promocyjne w ramach PROW na lata 2007-2013

Działania informacyjne i promocyjne w ramach PROW na lata 2007-2013 Działania informacyjne i promocyjne w ramach PROW na lata 2007-2013 Działania informacyjne i promocyjne w ramach PROW na lata 2007-2013 Podejmując decyzję o zakupie żywności, konsumenci w Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

KLASTER TURYSTYKI MEDYCZNEJ I UZDROWISKOWEJ PRZYKŁADEM DZIAŁAŃ INTELIGENTNEJ SPECJALIZACJI

KLASTER TURYSTYKI MEDYCZNEJ I UZDROWISKOWEJ PRZYKŁADEM DZIAŁAŃ INTELIGENTNEJ SPECJALIZACJI KLASTER TURYSTYKI MEDYCZNEJ I UZDROWISKOWEJ PRZYKŁADEM DZIAŁAŃ INTELIGENTNEJ SPECJALIZACJI Kujawsko-Pomorska Organizacja Pracodawców Lewiatan KLASTRY JAKO CZYNNIK ROZWOJU REGIONU Współpraca Większa innowacyjność

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW. Stebnicka Huta

KRAKÓW. Stebnicka Huta KRAKÓW Stebnicka Huta Prezentacja obszaru Lokalna Grupa Działania Dolina Raby leży w południowo wschodniej Polsce około 40 km od Krakowa. Obejmuje 5 gmin wiejskich i jedną gminę miejsko-wiejską. LGD leży

Bardziej szczegółowo

PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020

PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 Dr inż. Dariusz Nieć Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Warszawa 28 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE Anna Grontkowska, Bogdan Klepacki SPIS TREŚCI Wstęp Rozdział 1. Miejsce rolnictwa w systemie agrobiznesu Pojęcie i funkcje agrobiznesu Ogniwa agrobiznesu

Bardziej szczegółowo

Krótkie łańcuchy dostaw

Krótkie łańcuchy dostaw Krótkie łańcuchy dostaw Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Fundację Rolniczej Różnorodności Biologicznej AgriNatura.

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNA POLITYKA ROLNA NA RZECZ ZAPEWNIENIENIA KONSUMENTOWI ŻYWNOŚCI WYSOKIEJ JAKOŚCI. Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

WSPÓLNA POLITYKA ROLNA NA RZECZ ZAPEWNIENIENIA KONSUMENTOWI ŻYWNOŚCI WYSOKIEJ JAKOŚCI. Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi WSPÓLNA POLITYKA ROLNA NA RZECZ ZAPEWNIENIENIA KONSUMENTOWI ŻYWNOŚCI WYSOKIEJ JAKOŚCI Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 09.09.2011 Wprowadzenie Ewolucja WPR - od zabezpieczenia potrzeb

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REGIONALNEJ SIECI DZIEDZICTWA KULINARNEGO DOLNEGO ŚLĄSKA

REGULAMIN REGIONALNEJ SIECI DZIEDZICTWA KULINARNEGO DOLNEGO ŚLĄSKA Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 1059/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 sierpnia 2011 r. REGULAMIN REGIONALNEJ SIECI DZIEDZICTWA KULINARNEGO DOLNEGO ŚLĄSKA Wymagania członkowskie dla podmiotów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Marka Doliny Karpia - wyzwania strategiczne. Olga Gałek Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych

Marka Doliny Karpia - wyzwania strategiczne. Olga Gałek Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych Marka Doliny Karpia - wyzwania strategiczne Olga Gałek Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych Budowanie marki lokalnej Wybór hasła, nazwy, znaku Pojawienie się nazwy Doliny Karpia Przygotowanie znaku słowno-graficznego

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

XIX SPOTKANIE NARODOWYCH SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH. Gdańsk, 11-13 września 2013 r.

XIX SPOTKANIE NARODOWYCH SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH. Gdańsk, 11-13 września 2013 r. XIX SPOTKANIE NARODOWYCH SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH Gdańsk, 11-13 września 2013 r. Realizacji zadań Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwa Pomorskiego ZAKRES PREZENTACJI: Realizacja zadań Sekretariatu

Bardziej szczegółowo

Samorz dy lokalne dla zdrowia mieszka ców program Zdrowe Miasta wiatowej Organizacji Zdrowia. Iwona Iwanicka Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich

Samorz dy lokalne dla zdrowia mieszka ców program Zdrowe Miasta wiatowej Organizacji Zdrowia. Iwona Iwanicka Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich Realizacja przez Iwona Iwanicka 1 z 6 Samorzdy lokalne dla zdrowia mieszkaców program Zdrowe Miasta wiatowej Organizacji Zdrowia Iwona Iwanicka Cele programu Zdrowe Miasta Poprawa warunków zdrowotnych

Bardziej szczegółowo

Rynek żywności naturalnej i tradycyjnej w aspekcie turystyki wiejskiej

Rynek żywności naturalnej i tradycyjnej w aspekcie turystyki wiejskiej Rynek żywności naturalnej i tradycyjnej w aspekcie turystyki wiejskiej Lek. wet. Dr n. rol. Grzegorz Russak Lek. wet. Igor Marek Hutnikiewicz Współprzewodnicz przewodniczący cy Komisji Doradczo Problemowej

Bardziej szczegółowo

Kto może ubiegać się o pomoc?

Kto może ubiegać się o pomoc? Działania informacyjne i promocyjne w ramach PROW na lata 2007-2013 Działania informacyjne i promocyjne w ramach PROW na lata 2007-2013 Unia Europejska wspiera grupy producentów żywności w działalności

Bardziej szczegółowo

Koncepcje poprawy transferu wiedzy z nauki do praktyki. Ewa Rembiałkowska Dorota Metera Renata Kazimierczak Monika Piwońska

Koncepcje poprawy transferu wiedzy z nauki do praktyki. Ewa Rembiałkowska Dorota Metera Renata Kazimierczak Monika Piwońska Koncepcje poprawy transferu wiedzy z nauki do praktyki Ewa Rembiałkowska Dorota Metera Renata Kazimierczak Monika Piwońska Wymiana informacji Wzmacnianie i ułatwianie nawiązywania kontaktów rolników z

Bardziej szczegółowo

ROLNICTWO EKOLOGICZNE

ROLNICTWO EKOLOGICZNE ROLNICTWO EKOLOGICZNE Michał Rzytki Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stara Kiszewa, 5 listopad 2015 r. 1 Liczba gospodarstw w systemie rolnictwa ekologicznego w latach 2003-2014 Liczba przetwórni w

Bardziej szczegółowo

Liczne konkursy i imprezy kulinarne a w nich m.in.: 1. Konkurs Nasze Kulinarne Dziedzictwo Smaki Regionów.

Liczne konkursy i imprezy kulinarne a w nich m.in.: 1. Konkurs Nasze Kulinarne Dziedzictwo Smaki Regionów. Liczne konkursy i imprezy kulinarne a w nich m.in.: 1. Konkurs Nasze Kulinarne Dziedzictwo Smaki Regionów. 2. Miodowe Lato. 3. Kaczka po naszymu. 4. Babska Biesiada Tradycji, Folkloru i Humoru. 5. Dożynki

Bardziej szczegółowo

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne Zagadnienia na egzamin dyplomowy na Wydziale Zarządzania Społecznej Akademii nauk Studia pierwszego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2012/2013 Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2014

REGULAMIN. Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2014 Załącznik: do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na organizację VIII edycji Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 080

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 080 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 080 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 2 września 2015 r. AC 080 Nazwa i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie...19

Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie...19 Spis treści Wstęp...13 CZĘŚĆ I. MODEL FUNKCJONOWANIA MARKETINGU Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie....19 1.1. Koncepcja modelu funkcjonowania marketingu........ 19 1.2.

Bardziej szczegółowo

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015 Strategia dla Klastra IT Styczeń 2015 Sytuacja wyjściowa Leszczyńskie Klaster firm branży Informatycznej został utworzony w 4 kwartale 2014 r. z inicjatywy 12 firm działających w branży IT i posiadających

Bardziej szczegółowo

Inteligentne instalacje BMS

Inteligentne instalacje BMS Inteligentne instalacje BMS Inteligentne jako przykład rozwiązań instalacje energooszczędnych BMS Inteligentne jako przykład rozwiązań instalacje energooszczędnych BMS 5 powodów dla których warto być w

Bardziej szczegółowo

ROLNIK z MOL MOL u ROLNIKA

ROLNIK z MOL MOL u ROLNIKA ROLNIK z MOL MOL u ROLNIKA RYNEK PRODUKTÓW LOKALNYCH województwo warmińsko-mazurskie 2006-2007 Produkty naturalne wytwarzane w oparciu o tradycję wprowadzone są na lokalny rynek pod marką Wiejskie Klimaty

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2013 1

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE MARKI I PRODUKTU LOKALNEGO

TWORZENIE MARKI I PRODUKTU LOKALNEGO TWORZENIE MARKI I PRODUKTU LOKALNEGO Olga Gałek Lanckorona, 19 czerwca 2011 Produkt lokalny Produkt posiadający oznaczenie geograficzne Rękodzieło ludowe Inicjatywy lokalne Produkt tradycyjny Produkt regionalny

Bardziej szczegółowo

BioCert Małopolska Sp. z o.o. 31-503 Kraków, ul. Lubicz 25A tel./fax 12 430-36-06 www.biocert.pl Certyfikacja ekologicznej produkcji rolnej

BioCert Małopolska Sp. z o.o. 31-503 Kraków, ul. Lubicz 25A tel./fax 12 430-36-06 www.biocert.pl Certyfikacja ekologicznej produkcji rolnej BioCert Małopolska Sp. z o.o. 31-503 Kraków, ul. Lubicz 25A tel./fax 12 430-36-06 www.biocert.pl Certyfikacja ekologicznej produkcji rolnej Beata Pietrzyk Dyrektor Biura Certyfikacji 1 Wstęp W Polsce wzrasta

Bardziej szczegółowo

Warsztaty - Wypracowania strategii marki i strategii promocji.

Warsztaty - Wypracowania strategii marki i strategii promocji. Leszno, 11.05.2011 Protokół ze spotkania roboczego sieci Leszczyńskie Smaki z dnia 09.05.2011. w ramach projektu Utworzenie sieci Leszczyńskie smaki szansą wzrostu innowacyjności firm sektora spożywczego

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS 1 Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil : Zawodowy Stopień studiów: I Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: Semestr: Forma studiów: II stacjonarne/niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Działania marketingowe

Działania marketingowe Działania marketingowe Czyli jak sprzedać produkt Urszula Kazalska 1 Marketing Nazwa- od słowa market- rynek. Czyli marketing związany jest z wszelkiego rodzaju interakcjami jakie zachodzą pomiędzy kupującymi

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PROMOCYJNY AGRO POLSKA. Opole 18 luty 2011 r.

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PROMOCYJNY AGRO POLSKA. Opole 18 luty 2011 r. OGÓLNOPOLSKI KONKURS PROMOCYJNY AGRO POLSKA Opole 18 luty 2011 r. Postanowienia ogólne Przedmiotem ogólnopolskiego konkursu jest godło promocyjne AGRO POLSKA prestiżowy symbol gospodarczy wyróżniający

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie środków na promocję produktów regionalnych

Pozyskiwanie środków na promocję produktów regionalnych Pozyskiwanie środków na promocję produktów regionalnych Bożena Pietras-Goc FUNDACJA PARTNERSTWO DLA ŚRODOWISKA Finansowanie promocji produktów regionalnych - możliwości Finansowanie promocji produktów

Bardziej szczegółowo

Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP

Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP Michał Kołodziejski Zespół Instytucjonalnego Systemu Wsparcia PARP Sieć współpracujących ze sobą ośrodków

Bardziej szczegółowo

Planowanie w przedsiębiorstwie handlowym

Planowanie w przedsiębiorstwie handlowym Planowanie strategiczne Etapy planowania Planowanie w przedsiębiorstwie handlowym Planowanie jest procesem podejmowania decyzji co do pożądanego przyszłego stanu przedsiębiorstwa i dzieli się na dwa podstawowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. 7. Aby wziąć udział w Promocji Uczestnik zobowiązany jest spełnić łącznie następujące warunki:

REGULAMIN PROMOCJI. 7. Aby wziąć udział w Promocji Uczestnik zobowiązany jest spełnić łącznie następujące warunki: REGULAMIN PROMOCJI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja będzie prowadzona pod nazwą Trzy Znaki Smaku. Poznaj polskie produkty z europejskimi znakami jakości (zwana dalej Promocją ). 2. Organizatorem promocji

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz przekazanie informacji na ich temat

Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz przekazanie informacji na ich temat Załącznik do uchwały Nr 239/3711/10 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 6 lipca 2010 r. Aktualizacja Planu Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich dla Województwa Podlaskiego

Bardziej szczegółowo

NIEZGODNE Z ZASADAMI OCHRONY PRZYRODY I OCHRONY ŚRODOWISKA UDZIELANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UE DLA ROLNICTWA W POLSCE

NIEZGODNE Z ZASADAMI OCHRONY PRZYRODY I OCHRONY ŚRODOWISKA UDZIELANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UE DLA ROLNICTWA W POLSCE Maria Staniszewska Polski Klub Ekologiczny NIEZGODNE Z ZASADAMI OCHRONY PRZYRODY I OCHRONY ŚRODOWISKA UDZIELANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UE DLA ROLNICTWA W POLSCE BAŁTYCKI PLAN DZIAŁANIA Nasze zobowiązania:

Bardziej szczegółowo

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Konferencja Wiejska Polska 25 26 maja 2013 r. Konin/Licheń Krajowe podstawy strategiczne polityki

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014 (pierwsza

Bardziej szczegółowo

Strategia Grupy Makarony Polskie na lata 2010-2012. 25 marca 2010 roku

Strategia Grupy Makarony Polskie na lata 2010-2012. 25 marca 2010 roku Strategia Grupy Makarony Polskie na lata 2010-2012 25 marca 2010 roku Misja Chcemy być najlepsi w dostarczaniu wysokiej jakości smacznych i zdrowych produktów 2 Strategiczne kierunki rozwoju w latach 2010-2012

Bardziej szczegółowo

L 204/26 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 31.7.2013

L 204/26 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 31.7.2013 L 204/26 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 31.7.2013 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 737/2013 z dnia 30 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 501/2008 ustanawiające szczegółowe zasady

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ

SPOTKANIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich SPOTKANIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania Gminy Powiatu

Bardziej szczegółowo

Ponadregionalna platforma współpracy - Klaster Dolina Ekologicznej Żywności

Ponadregionalna platforma współpracy - Klaster Dolina Ekologicznej Żywności Ponadregionalna platforma współpracy - Klaster Dolina Ekologicznej Żywności Dr Krzysztof Jończyk Projekt: Rozwój klastra Dolina Ekologicznej Żywności Beneficjent: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PODSTAWY TOWAROZNAWSTWA 11 WSTĘP 9

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PODSTAWY TOWAROZNAWSTWA 11 WSTĘP 9 SPIS TREŚCI WSTĘP 9 ROZDZIAŁ 1. PODSTAWY TOWAROZNAWSTWA 11 1. Podstawy towaroznawstwa 13 1.1. Zakres towaroznawstwa 13 1.2. Klasyf ikacja towarów 15 1.3. Kryteria podziału towarów (PKWiU) 15 1.4. Normalizacja

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Przasnysz, 18 maja 2015 r. Komunikat Komisji Europejskiej WPR do 2020 r. Wyzwania Europa 2020 3 cele polityki

Bardziej szczegółowo

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena to pieniądze lub inne środki wymienialne na własność lub użytkowanie produktu lub usługi Dla konsumenta cena to wyznacznik wartości

Bardziej szczegółowo

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne Podstawy Marketingu Marketing zagadnienia wstępne Definicje marketingu: Marketing to zyskowne zaspokajanie potrzeb konsumentów /Kotler 1994/. Marketing to kombinacja czynników, które należy brać pod uwagę

Bardziej szczegółowo

Naszyjnik Północy - czynnik integrujący grupę osób, marka promująca region, produkty i osoby.

Naszyjnik Północy - czynnik integrujący grupę osób, marka promująca region, produkty i osoby. Produkt lokalny wyrób lub usługa, z którą utożsamiają się mieszkańcy regionu, produkowana w sposób niemasowy i przyjazny dla środowiska, z surowców lokalnie dostępnych. Produkt lokalny staje się wizytówką

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ROLNIK LUBELSZCZYZNY

Regulamin Konkursu ROLNIK LUBELSZCZYZNY Regulamin Konkursu ROLNIK LUBELSZCZYZNY I. OPIS KONKURSU 1. Organizatorzy Konkursu: Targi Lublin S.A., Urząd Marszałkowski - Departament Rolnictwa i Środowiska. 2. Sekretariat Konkursu: Targi Lublin S.A.

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil : Zawodowy Stopień studiów: Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: Semestr: 1 Forma studiów: stacjonarne/niestacjonarne Moduł

Bardziej szczegółowo

Interaktywna Platforma Transferu Wiedzy Praktycznej i Kształcenia Ustawicznego dla absolwentów i młodych przedsibiorców z regionu Podkarpacia

Interaktywna Platforma Transferu Wiedzy Praktycznej i Kształcenia Ustawicznego dla absolwentów i młodych przedsibiorców z regionu Podkarpacia Numer referencyjny Projektu Nazwa Projektu Instytucja Realizujca SPPW/P/1.1/08/01 Interaktywna Platforma Transferu Wiedzy Praktycznej i Kształcenia Ustawicznego dla absolwentów i młodych przedsibiorców

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2012 (trzecia

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2012 1

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła Kryteria Wyboru Operacji przez Radę LGD Etap I ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Poniżej przedstawiono tabelę zawierającą cele ogólne i szczegółowe LSR. Operacja musi być zgodna przynajmniej

Bardziej szczegółowo