R eligia. w kontekście społecznym

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "R eligia. w kontekście społecznym"

Transkrypt

1 R eligia w kontekście społecznym

2

3

4 Tytuł oryginału: Religion: The Social Context. Fifth Edition Copyright 2002 by Meredith B. McGuire The English language edition of this book is published by Waveland Press, Inc IL Route 83, Suite 101, Long Grove, Illinois United States of America Copyright for Polish edition by Zakład Wydawniczy»NOMOS«, 2012 Wszelkie prawa zastrzeżone. Książka ani żadna jej część nie może być przedrukowywana, ani w jakikolwiek inny sposób reprodukowana czy powielana mechanicznie, fotooptycznie, zapisywana elektronicznie lub magnetycznie, ani odczytywana w środkach publicznego przekazu bez pisemnej zgody wydawcy. Podręcznik akademicki dotowany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Redakcja naukowa serii Socjologia religii: prof. dr hab. Irena Borowik Komitet redakcyjny serii: prof. dr hab. Maria Libiszowska-Żółtkowska ks. prof. dr hab. Janusz Mariański prof. dr hab. Włodzimierz Pawluczuk Redakcja naukowa tomu: dr Agnieszka Dyczewska Redakcja wydawnicza: Magdalena Pawłowicz II korekta: Anna Grochowska-Piróg Redakcja techniczna: Dariusz Piskulak Projekt okładki serii Socjologia religii: Kompania Graficzna Joanna i Wojciech Jedlińscy ISBN Wydanie I Kraków 2012 Zakład Wydawniczy»NOMOS« Kraków, ul. Kluczborska 25/3u; tel./fax Objętość: ark. wyd. 34, nakład: 1000 egz.

5 Spis treści Irena Borowik, Agnieszka Dyczewska: Meredith McGuire i jej socjologia religii Przedmowa Rozdział 1: Socjologiczne ujęcie religii Religijne kontury wspólnoty Charakter perspektywy socjologicznej Definicje religii Definicja jako strategia Definicje substancjalne Definicje funkcjonalne Definicje religii jako sporne granice Aspekty religii Wierzenia religijne Rytuał religijny Doświadczenie religijne Wspólnota religijna Rozwój socjologii religii Podsumowanie Rozdział 2: Dostarczanie poczucia sensu i przynależności Religia i systemy znaczeń Znaczenia w grupie społecznej System znaczeń jednostki Kryzys poczucia sensu Teodycee Anomia Wspólnota i przynależność religijna Religia jako wyraz jedności społecznej Struktury wiarygodności poczucia sensu Problem szczegółowy: millenaryzm i dualizm we współczesnych ruchach społecznych Dwie przeciwstawne zasady: Dobro i Zło

6 6 Spis treści Bliskość Millenium Dualizm i millenaryzm w ruchach społecznych Podsumowanie Rozdział 3: Religia jednostki Kształtowanie religii jednostki Znaczenie, przynależność i tożsamość Dzieciństwo, rodzina i wspólnota Dojrzewanie Małżeństwo, seksualność i prokreacja Wiek średni Starość Konwersja Konceptualizacje konwersji Wyjaśnianie konwersji Predyspozycje do konwersji Interakcje początkowe Symbolizacja konwersji Zaangażowanie Wycofanie z konkurencyjnych lojalności Przywiązanie Wycofanie Etapy wycofania Wyjście przymusowe i dobrowolne Zbiorowe formy wycofania Podsumowanie Rozdział 4: Religia oficjalna i nieoficjalna Oficjalny model religii Doktryna Etyka Przejawy kultu Organizacja instytucjonalna Przesunięcia strukturalne w religii oficjalnej Religijność indywidualna w modelu oficjalnym Badanie religii i religijności oficjalnej Religia i religijność nieoficjalna Ujęcia historyczne: społeczne konstruowanie religii Religia ludowa w społeczeństwach nowoczesnych Ludowe chrześcijaństwo Wierzenia i praktyki magiczne Zjawiska paranormalne i okultyzm Religijność indywidualna w modelu nieoficjalnym

7 Spis treści 7 Badanie nieoficjalnej religii i religijności Problem szczegółowy: religia i role płciowe kobiet Definicje ról płciowych Legitymizacja religijna Władza i seksualność Tożsamość religijna kobiet Alternatywne definicje statusu i ról kobiet Wnioski Podsumowanie Rozdział 5: Dynamika zbiorowości religijnych Grupy religijne w stosunku do środowiska społecznego Rozwój teorii Kościół sekta Przydatność typologii Typy stanowisk kolektywistycznych Orientacja religijna Typy orientacji religijnych Sprzeczne orientacje i geneza ruchów religijnych Jak powstają i jak zmieniają się zbiorowości religijne Powstawanie grup religijnych Organizacje ruchu Przemiany organizacyjne Implikacje przemian organizacyjnych Problem szczegółowy: nowe ruchy religijne Różnorodność nowych ruchów religijnych Sekty i religie kultowe w społeczeństwie nowoczesnym Implikacje nowych ruchów religijnych Podsumowanie Rozdział 6: Religia, spójność społeczna i konflikt Religia i spójność społeczna Religia jako przejaw spójności społecznej: Durkheim Religijne przedstawienia narodu Religia i konflikt społeczny Konflikt jako przeciwieństwo spójności Społeczne źródła konfliktu Źródła tkwiące w naturze religii Problem szczegółowy: konflikt w Irlandii Północnej Konflikt religijny? Konkurencyjne religie obywatelskie Kontekst społeczny Zarys tła historycznego Katolicka religia obywatelska

8 8 Spis treści Protestancka religia obywatelska Nacjonalizm bez procesu narodowotwórczego Podsumowanie Rozdział 7: Wpływ religii na zmianę społeczną Czynniki zmiany społecznej Religia wspiera status quo Teorie interesu: Marks i Engels Teorie interesu: Weber Legitymizacja religijna Socjalizacja religijna Kontrola społeczna Religia wspiera zmianę społeczną Religia i dynamika społeczna: poza Marksem Religijne idee i znaczenia Przywództwo religijne Grupa religijna Czynniki kształtujące współzależność między religią a zmianą społeczną Cechy wierzeń i praktyk Poznawcze ramy danej kultury Społeczne umiejscowienie religii Wewnętrzna struktura organizacji i ruchów religijnych Problem szczegółowy: ekspresja religijna Afroamerykanów Ludowe korzenie afrochrześcijaństwa Tworzenie własnych organizacji Kwietyzm, prześladowanie i tworzenie instytucji Religia i ruch na rzecz praw obywatelskich Zróżnicowanie religijne wśród Afroamerykanów Zmiany efektywności społeczno-religijnej aktywności Afroamerykanów. 329 Podsumowanie Rozdział 8: Religia w świecie nowoczesnym Cztery narracje w socjologii religii Sekularyzacja Reorganizacja religijna Indywidualizacja religijna Podaż na rynkach religijnych Poza narracjami Interpretowanie społeczeństw nowoczesnych Związek między jednostką a społeczeństwem Autorytet i legitymizacja Religia, władza i ład w świecie nowoczesnym Problemy religii, władzy i legitymizacji w Europie Napięcia w stosunkach państwo Kościół w Stanach Zjednoczonych

9 Spis treści 9 Władza i ład w kontekście globalnym Socjologia religii w świecie nowoczesnym Podsumowanie Dodatek: Prowadzenie badań terenowych Przewodnik dla rozpoczynających obserwacje w lokalnych grupach religijnych Przewodnik po obserwacji Słownik pojęć Bibliografia Indeks autorów Indeks rzeczowy

10 10

11 11 Irena Borowik Agnieszka Dyczewska Meredith McGuire i jej socjologia religii 1. O AUTORCE Meredith McGuire, amerykańska socjolożka, od początku swojej naukowej kariery przejawiała zainteresowanie kwestiami religijnymi. Jej praca doktorska, przygotowana w znanej The New School for Social Research, gdzie też wcześniej ukończyła studia magisterskie, dotyczyła inspirowanych pentakostalizmem charyzmatycznych praktyk wśród amerykańskich katolików. Efektem tych zainteresowań były jej pierwsze artykuły z lat 70. XX wieku, publikowane w renomowanych czasopismach, takich jak Sociological Analysis, Review of Religious Research czy Journal for the Scientific Study of Religion, a wyrazem wysokiej oceny jej książkowego debiutu była prestiżowa nagroda amerykańskiego Society for the Scientific Study of Religion w 1984 roku, uznająca Pentacostal Catholics: Power, Charisma and Order in a Religious Movement (1982) za najlepszą pracę w dziedzinie spośród opublikowanych w okresie minionych dwóch lat 1. Innym wyrazem wysokiej pozycji, jaką zdobyła Meredith McGuire, są piastowane stanowiska w naukowych stowarzyszeniach badających religię. Była prezydentem dwóch najważniejszych amerykańskich stowarzyszeń naukowych, skupiających zainteresowanych społecznymi aspektami religii Association for Sociology of Religion ( ) i Society for the Scientific Study of Religion ( ). Z kolei w trzech innych, międzynarodowych organizacjach International Society for Sociology of Religion, International Sociological Association, Sociology of Religion Research Committe była członkinią zarządu, co dopełnia obrazu aktywności tej autorki i uznania, jakie zdobyła nie tylko na forum amerykańskim, ale także na międzynarodowym. Tym bardziej można się cieszyć, że niniejsza książka, która weszła do kanonu nauczania socjologii religii w wielu krajach, ukaże się także w języku polskim. 1 Dla odniesienia: laureatem tej nagrody w 2004 roku był np. znany w Polsce José Casanova, za książkę Public Religions in the Modern World, przetłumaczoną na język polski i wydaną przez Nomos w serii Socjologia religii.

12 12 Irena Borowik, Agnieszka Dyczewska 2. OGÓLNE RAMY KONCEPCJI MEREDITH MCGUIRE W zasadzie od pierwszych publikacji, w sposobie traktowania religii przez McGuire daje się zauważyć kilka charakterystycznych rysów, które w pełni rozwiną się w jej późniejszych badaniach. Po pierwsze we własnych projektach badawczych zawsze bardziej interesują ją ludzie, ich osobiste doświadczanie religii, znaczenia, jakie tym doświadczeniom przypisują, niż wymiar organizacyjny, instytucjonalny, kościelny. Przeżywanie religii, tego, co ktoś uważa za religię, określone sposoby praktykowania, działań podejmowanych pod wpływem religijnych motywacji, religijnych emocji, jest tym, co porusza Meredith McGuire i w czym widzi także sens swoich badań. Druga kwestia to szerokie rozumienie religii, wyrażające się najpierw w penetrowaniu pogranicza religii z innymi obszarami, takimi jak medycyna czy sztuka. W ten nurt szerokiego, antyinstytucjonalnego rozumienia religii wpisują się jej książki Ritual Healing in Suburban America (1988), Health, Illness and the Social Body: a Critical Sociology (1995) a także, w sposób być może najbardziej wszechstronny, Lived Religion: Faith and Practice in Everyday Life (2008). Trzecią zauważalną cechą jej twórczości, szczególnie obecną w książce chlubiącej się pięcioma wydaniami, której tłumaczenie udostępniane jest właśnie polskiemu Czytelnikowi jest wysokiej próby teoretyczna abstrakcja i erudycja. Tradycję charakterystycznego dla McGuire, szerokiego i zindywidualizowanego rozumienia religii, zainicjował Thomas Luckmann w latach 60. XX wieku. Wychodząc od negacji dominującego i fałszującego zmieniające się społeczne reprezentacje religii ujmowania tego zjawiska wyłącznie od strony jego instytucjonalnych form, Luckmann postulował szerokie rozumienie religii, obejmujące zjawiska, które jego zdaniem pełnią funkcje religijne, a nie są za takie uznane przez socjologów. Twierdził on, że w nowoczesnych, zachodnich społeczeństwach obok tradycyjnych form religijności, związanych z Kościołami, pojawiają się nowe tematy religijne, takie jak np. turystyka, rodzinność, psychoterapia, które pełnić mogą takie same funkcje, tj. transcendowania biologicznej natury człowieka. Dla Luckmanna transcendentny charakter ma wszelkie społeczne konstruowanie znaczeń. Efektem tego procesu jest budowanie światopoglądu wszechobejmującego systemu znaczeniowego, w którym społecznie istotne kategorie czasu, przestrzeni, przyczynowości i celu są podporządkowane bardzo konkretnym schematom interpretacyjnym, w których z kolei rzeczywistość jest podzielona na odcinki, mające ze sobą określone związki (Luckmann 1996: 57). Ta tradycja, zapoczątkowana przez Luckmanna, zyskała wiele różnostronnych kontynuacji. W jej ramach pojawiły się ujęcia, które próbują sprostać zmieniającym się formom religii. Ich cechą wspólną jest odchodzenie od ograniczania religii i jej przejawów do kontekstu instytucjonalizacji. Danièle Hervieu-Léger (1999) mówi zatem o religii jako emocji, religii jako pamięci, która w nowoczesności nie tylko nawiązuje do istniejących w przeszłości form, ale wręcz może być wynaleziona, poprzez swoiste wykreowanie powiązań z przeszłością. Taką formą religii może być sport, muzyka i rozmaite inne działania, o ile w uzasadnieniach ich podejmowania pojawią się jakieś odniesienia do duchowości. Podobnie Grace Davie (2010), oponując przeciwko tezie o sekularyzacji i twierdząc, że w społeczeństwach Zachodu pojawia się wiele nowych form, powie

13 Meredith McGuire i jej socjologia religii 13 o religii zastępczej. James Beckford z kolei jest przekonany, że nie ma sensu aprioryczne, abstrakcyjne konceptualizowanie religii i że przejawia się ona w określonym kontekście jako swoista praktyka społeczna religią jest więc to, co określona grupa za religię w owej praktyce uznaje. Podobnie powie Włodzimierz Pawluczuk religią jest to, co ludzie za religię uznają (1991). Ostatnio zaś właśnie Meredith McGuire powołała do życia kolejne określenie lived religion, co można tłumaczyć jako religię życia. Także ona w kolejnych rozdziałach książki, zatytułowanej znamiennie Lived Religion, podaje niekończące się przykłady wysoce zindywidualizowanych praktyk religijnych, czy też powiedzielibyśmy takich, którym jej badani nadają religijne znaczenie. Znajdziemy tu przygotowywanie zdrowej żywności, prowadzenie ogrodu, wytwarzanie wyrobów z gliny, rzeźbienie, taniec. Motywem przewodnim, do którego wraca nieustannie z pasją, jest krytyka tradycyjnego ujęcia religii, to jest takiego, które połączone jest z typowymi elementami rozumienia religijności: wierzeń i praktyk powiązanych z religijnymi instytucjami. Religia życia, o której mówi, jest konstytuowana oddolnie, pełna nieoczekiwanych pomysłów i działań, interpretowana przez podejmujących je aktorów społecznych w kategoriach duchowości. Tworzona jest jak pisze przez praktyki ludzi, podejmowane przez nich po to, by pamiętać, podzielać, tworzyć, adaptować, układać historie, którymi żyją (McGuire 2008: 98). Również w niniejszej książce autorka kładzie nacisk na przesunięcie akcentów w rozumieniu religii od przyglądania się jej wyłącznie przez pryzmat organizacji czy instytucji religijnych, w kierunku ukazania roli perspektywy jednostkowej. Stąd także tu znajdziemy jako ilustracje problemów liczne indywidualne studia przypadku, mające ukazać znaczenie religii w konkretnych biografiach i życiu codziennym. Życie codzienne jak to już utrwaliło się dzięki dorobkowi fenomenologicznego nurtu w socjologii, jest traktowane jako podstawowa dziedzina znaczeń (obok świata nauki, religii, snu czy fantazji), a do jego głównych wyznaczników zalicza się: 1) świadomość skupioną na życiu; 2) wyłączenie wątpienia w realność świata doświadczanego; 3) pracę jako podstawową formę działania, zależną od planu i chęci zrealizowania; 4) bezpośrednie kontakty twarzą w twarz z Innym jako podstawową formę komunikacji; 5) socjalizację do życia codziennego, opartą na intersubiektywnym uczestnictwie w podzielanym zbiorowo świecie znaczeń poprzez komunikację i określone działania społeczne (Schütz 1962: ). Wszystkie kręgi kulturowe posiadają swoiste wzory codzienności, stąd doświadczanie życia codziennego wiązane jest też z poczuciem zadomowienia, które angażuje cielesność i emocje. Religia może być sytuowana jako przeciwieństwo codzienności, odrębna dziedzina znaczeń sacrum umieszczane bywa wówczas w opozycji do świeckości i codzienności świata profanum, albo i tak przyjęła autorka religia uwidacznia się na planie życia codziennego jednostek, może, choć nie musi, być istotną częścią tej codzienności. Znaczenie, jakie McGuire przydaje perspektywie indywidualnej, uwidacznia się również w strukturze książki Religia: kontekst społeczny. W rozdziale pierwszym autorka wprowadza Czytelnika w aspekty teoretyczne związane z socjologicznymi ujęciami religii, a następnie, już w rozdziale drugim, prezentuje religię od strony jednej z najważniejszych, jej zdaniem, funkcji, jaką jest dostarczanie poczucia sensu i przynależności zarówno grupom, jak i jednostkom. Rozdział trzeci w całości poświęcony

14 14 Irena Borowik, Agnieszka Dyczewska jest znaczeniu religii jednostki. Dopiero kolejne rozdziały poszerzają analizę religii o kontekst życia zbiorowego, procesy instytucjonalizacji oraz różnego rodzaju relacje pomiędzy społeczeństwem a religią od spójności, poprzez integrację, aż po konflikty. Rozdział siódmy jest zapisem swoistej metarefleksji i badawczego namysłu nad relacjami pomiędzy religią a społeczeństwem i jej wpływem na zmianę społeczną. Ostatni rozdział jest próbą diagnozy stanu religii we współczesnym świecie głównie poprzez charakterystykę dominujących w socjologii narracji, a także związki pomiędzy religią, władzą, autorytetem oraz ładem w świecie nowoczesnym. Zatem religia, na najogólniejszym poziomie, jest traktowana przez autorkę jako to, co łączy jednostkę ze społeczeństwem swoisty spinacz z jednej strony włącza ją w jego obieg, a z drugiej utrwala społeczne struktury. Uczestnictwo w religii jest bowiem tożsame z uspołecznieniem jednostki. Wchodząc do wspólnoty, wyznawcy jednocześnie potwierdzają swoje określone role i społeczne funkcje: jest się oto np. ochrzczonym dzieckiem w określonej rodzinie, małżonką lub małżonkiem poprzez ceremonię ślubu, chorym członkiem społeczności, otrzymującym ostatnie namaszczenie. Religijna legitymizacja tych ról społecznych czyni świat zrozumialszym i łatwiejszym do przyswojenia, a jednocześnie, co oczywiste, na pewien sposób pozwala jednostkę kontrolować i skłaniać ją do konformizmu wobec grupy społecznej, w której role są realizowane. 3. ZNACZENIE DEFINIOWANIA RELIGII Nie dziwi, że podręcznik do socjologii religii rozpoczynają kwestie związane z problemami definicyjnymi. Jednak już tu, podobnie jak w całości pracy, autorka czyni duży krok w stronę zdystansowanego namysłu nad sensem definiowania religii w ogóle, a w każdym pojedynczym przypadku w szczególności. Jak podkreśla, łatwiej, choć wcale nie tak łatwo, zdefiniować ptaka czy krzesło, niż takie kategorie, jak np. naród, grupa etniczna, ideologia, język czy religia właśnie wszystkie je charakteryzują sporne granice (s ). Po co zatem w ogóle definiować religię? Jak różne sposoby definiowania religii wpływają na efekt badań? Dlaczego krytyczny namysł nad definiowaniem religii pomaga zrozumieć przede wszystkim własne stanowisko badawcze? Jakie podejścia metodologiczne mogą dać nam efektywniejsze, czyli bardziej dogłębne zbadanie danego tematu? McGuire uwrażliwia Czytelnika na niejednoznaczność wszelkich sposobów definicji religii i stara się pokazać zmiany zależne m.in. od określonego kontekstu, perspektyw badawczych czy poziomów analizy. Oczywistością, którą jednak warto powtarzać, jest to, iż przyjmowane definicje wpływają na rozumienie i ocenę danego zjawiska stąd: problem ze znalezieniem satysfakcjonującej definicji religii polega częściowo na tym, że to, co jest «swoiście religijne», stanowi w nowoczesnych społeczeństwach przedmiot trwałego sporu (s. 40). Autorka uwrażliwia Czytelnika na znaczenie wyboru określonych strategii definicyjnych ze względu na ich przydatność w konkretnym zadaniu badawczym i ich możliwości interpretacyjne. Prezentując różne sposoby definiowania religii, kładzie nacisk na konsekwencje badawcze dokonywanych wyborów.

15 Meredith McGuire i jej socjologia religii 15 McGuire w wielu miejscach ukazuje również znaczenie sporów wokół definicji religii poza polem dysput akademickich w przestrzeni publicznej, przede wszystkim w orzeczeniach sądów i wynikach prac organów ustawodawczych nowoczesnych społeczeństw pluralistycznych. Omawiając znaczenie miarodajnego formułowania definicji religii, badaczka porusza również kwestie bezpośrednio wiązane z naukową refleksją nad religią: podział na sacrum i profanum, rozróżnienie na religię oficjalną i prywatną, wymiary religijności poznawczy, doświadczeniowy, wspólnotowy, kultowy, oraz podkreśla znaczenie takich kategorii, jak czas i przestrzeń. Przy czym stale w refleksję nad badaniem zjawisk religijnych McGuire wprzęga główne kategorie analizy socjologicznej, m.in. takie jak: społeczeństwo, grupa, jednostka, kultura, symbole, język, podział inny swój, tożsamość, internalizacja, wspólnoty wyobrażone, światopogląd, racjonalizacja, czy dyferencjacja społeczna. Proces definiowania widzi ona w szerszym kontekście nie tylko jako obszar zainteresowania różnych nauk, w tym w szczególności socjologii religii, ale jako historycznie uwikłany proces społeczny. W odniesieniu do tego drugiego wątku szczególnie interesujące i innowacyjne są jej rozważania dotyczące tego, jak Reformacja wpłynęła na rozumienie religii, tworząc i legitymizując ostry podział przyporządkowujący religię do sfery sacrum, oddzieloną i usadowioną poza sferą profanum (2008: 131). Wyrazem praktycznym tego podziału było, jej zdaniem, wykluczenie praktyk uzdrawiających z obszaru religii, pomimo tego, że w XIX wieku, a więc w okresie formowania się socjologii i antropologii jako dyscyplin akademickich, praktyki takie były obecne, a nawet rozkwitały, zarówno w katolickich jak i protestanckich popularnych ekspresjach. To wówczas ustanowiona została klarowna granica definicyjna pomiędzy religią i medycyną i zaakceptowano ją w dyskursie naukowym (tamże). Medycyna jednak, jak argumentuje gdzie indziej, chociaż coraz lepiej radzi sobie z bakteriami, wirusami, bólem jest bezradna, gdy przychodzi do wyjaśnienia przyczyn cierpienia, odpowiedzi na fundamentalne dla człowieka pytanie dlaczego ja?. I to religia poprzez teodyceę (tu McGuire oczywiście odwołuje się do rozważań Maxa Webera) nie znosząc tego cierpienia, potrafi je wyjaśnić, przywołując dla osoby wierzącej skuteczne uzasadnienie, zakorzenione w boskim ustanowieniu porządku (Freund i McGuire 1995: 139). Swoistą ofiarą tego dziedzictwa Reformacji są też, jej zdaniem, nauki społeczne, wtłoczone w swoim myśleniu o religii w ramy podziału na sacrum i profanum, usuwającego z pola religii w jej definiowaniu szereg przejawów, jak np. wyżej wspomniane duchowe uzdrawianie. Konsekwencje tak interpretowanego historycznego procesu trwają po dziś dzień. Widoczne są także w polskiej socjologii religii, w której dominują ujęcia skoncentrowane na instytucjonalnych formach religii, wynikające właśnie z tradycyjnego podziału na sacrum i profanum, gdzie sacrum utożsamiane jest z religią kościelną. Trochę może w ostatnich latach ta jednostronność jest naprawiana przez rosnącą popularność pojęcia duchowość. Z drugiej jednak strony, często właśnie duchowość jest ujmowana jako coś odmiennego od religii, a nie jako jedna z jej form. Wydaje się, że warto tu wspomnieć o jeszcze jednej kwestii ponieważ socjologia religii rozwijała się przez długi okres w środowiskach wyznaniowych, najpierw protestanckich, a potem katolickich, wspominany przez McGuire podział na sacrum i profanum był w pewnym sensie w interesie i po drodze badaczom identyfikującym się

16 16 Irena Borowik, Agnieszka Dyczewska ze wspieraniem własnych Kościołów, służeniem gruntowaniu ich pozycji w społeczeństwie, wskazywaniem zjawisk wymagających od Kościołów reakcji. W ten sposób zinstrumentalizowana socjologia 2 bez wątpienia przyczyniała się do zawężenia rozumienia religii, zarówno koncepcyjnie, jak i poprzez określone badania, skoncentrowane np. na socjologii parafii, religijności parafian, badaniu grup wyznaniowych identyfikowanych przez ich związek z religijnymi instytucjami. W przypadku McGuire jest inaczej ze względu na wspominane już: szczególne zainteresowanie tym, co jednostki uznają za religijnie znaczące (s. 46), w omawianej książce zaprezentowane zostają także te zjawiska, które jedynie z perspektywy stanowisk funkcjonalnych można uznać za religijne. Takie podejście ma na celu przede wszystkim poszerzenie spektrum badawczego, dając możliwość podniesienia niezwykle ciekawych kwestii teoretycznych. Wśród funkcji religii, na jakie McGuire zwraca uwagę, takich jak przede wszystkim: integrowanie i legitymizacja systemu społecznego, personifikowanie i projekcja ludzkich znaczeń oraz wzorców społecznych na jakąś wyższą całość, a także podejmowanie najistotniejszych problemów ludzkiej egzystencji szczególne miejsce przypada funkcji sensotwórczej, bezpośrednio powiązanej z symbolicznym nadawaniem znaczeń i ich hierarchizacją. Przyjmując, że definiowanie w socjologii służy porządkowaniu zjawisk społecznych poprzez wskazywanie ich granic, autorka podążając za klasycznym podziałem na definicje substancjalne i funkcjonalne prezentuje ich główne zalety i wady w aplikacji teoretycznej oraz w zastosowaniu do badań konkretnych aspektów, zachęcając jednocześnie czytelników, aby próbowali tworzyć własne, robocze ujęcia religii. Tym samym, McGuire w rozumieniu religii wydaje się podążać drogą konstruktywizmu. Konstruowanie religii, podobnie jak wspominany wcześniej Beckford, autorka traktuje jako złożony proces społeczny. Jest to zatem propozycja refleksyjnego spojrzenia na debatę socjologiczną, dotyczącą religii i jej funkcji społecznych. Stanowisko to nie umniejsza trudu zgłębiania i teoretycznego namysłu nad fenomenami religijnymi, jednak punktem dojścia nie ma być tu stworzenie najlepszej definicji religii i jej uzasadnianie, ale poznawanie różnych możliwych sposobów definiowania ich ograniczeń i potencjału. 2 To właśnie tak zorientowaną socjologię poddali ostrej krytyce Berger i Luckmann już w latach 60. (por. Berger, Luckmann 2007). Trzeba przyznać, że w Stanach Zjednoczonych odwrót od konfesyjnego zorientowania socjologów religii nastąpił wcześniej niż w Europie. Wydaje się, że kluczowe znaczenie dla tego procesu miał nieporównywalny do innych krajów pluralizm religijny, sprzyjający poszukiwaniu takich sposobów rozumienia religii, które pozwolą odnosić je do jej zróżnicowanych przejawów. Dobrym przykładem na to jest wielowymiarowa koncepcja religijności Rodneya Starka i Charlesa Glocka (1970), mająca charakter uniwersalny. Ponadkonfesyjność koncepcji wyraża się między innymi w tym, że nie utożsamiają oni procesu religijnej instytucjonalizacji z rozwojem organizacji religijnej, czego nie można powiedzieć o adaptacjach ich teorii w Polsce, gdzie takie utożsamienie nastąpiło w całej rozciągłości, co możemy obserwować w konceptualizacjach Władysława Piwowarskiego (por. 1995) i jego badaniach, prowadzonych później w podobny sposób przez pokolenia socjologów.

17 Meredith McGuire i jej socjologia religii WSPÓŁCZESNE MANIFESTACJE RELIGII I IMPLIKACJE DLA BADAŃ NA GRUNCIE SOCJOLOGII Klasycy socjologii i znakomici socjologowie religii na przełomie poprzednich wieków zapowiadali osłabienie religii. W koncepcjach Émila Durkheima i Maxa Webera obecne są mocne przesłanki, mówiące o ograniczeniu znaczenia religii w warunkach przemiany społeczeństwa tradycyjnego w nowoczesne. W rozbudowanych teoriach sekularyzacji wątki te były i nadal są rozwijane na wiele sposobów (por. Zielińska 2009), w kierunku wskazującym na zmniejszającą się rolę religii i coraz dalej idące ograniczanie jej znaczenia na poziomie ogólnospołecznym. Ostatnie dekady przyniosły mocną, teoretyczną i empiryczną kontestację tego sposobu interpretacji. Świat dzisiaj jest jak to stwierdza Peter Berger (1999), odwołując swoje koncepcje sprzed 30 lat bardziej niż kiedykolwiek religijny. Poszukując odpowiedzi na pytania o to, co dzieje się z religią dziś, na ile religia jest w stanie upadku, a na ile posiada wpływ na życie codzienne, jaka będzie religia w przyszłości, trzeba mieć świadomość tego, że religia nie jest bytem społecznie izolowanym. Chcąc ją badać, rozumieć przemiany, którym podlega, proponować prognozy jej miejsca w przyszłości, socjolog musi brać pod uwagę tytułowy kontekst społeczny. McGuire, podobnie jak wielu badaczy, zauważa, iż głównym kontekstem dla religii w nowoczesnym świecie są wielostronne i złożone zmiany. Dokonują się one we wszystkich obszarach życia społecznego: w kulturze i polityce, w wartościach i stylach życia, w modelu konsumpcji, strukturze zatrudnienia, edukacji, mobilności itd. Nie ma takiego obszaru życia społecznego, który byłby wolny od wpływu i przekształceń, związanych z nowoczesnością, globalizacją, a w Europie Środkowo-Wschodniej z transformacją postkomunistyczną. Zmiany strukturalne w organizacji życia społecznego przekładają się m.in. na nowe można powiedzieć pozycjonowanie religii i to na różnych poziomach. Jeden z nich wiąże się z poziomem instytucji religijnych, inny z obecnością religijnych wartości w życiu publicznym i obywatelskim, jeszcze inny z relacjami pomiędzy systemem religijnym a innymi systemami, takimi jak np. edukacja albo kultura. Instytucjonalny kontekst działania związków wyznaniowych określają w pierwszej kolejności stosunki między państwem a organizacjami religijnymi, w uproszczeniu najczęściej na gruncie socjologii religii określane mianem stosunków między państwem a Kościołem. Przykładowo, José Casanova (2005) twierdzi, że w wieku obecnym, po dekadach deprecjacji, w państwach demokratycznych religia odzyskuje żywotność na poziomie społeczeństwa obywatelskiego, włączając się w najważniejsze spory współczesności i prowokując stawianie pytań ważnych dla ludzkiej kondycji. Być może Casanova ma rację, a konsekwencje jego konstatacji, szczególnie, jeżeli aktywność fundamentalistów religijnych różnych tradycji także zaliczyć do przejawów społeczeństwa obywatelskiego, winny skłaniać socjologów do namysłu i dalszych badań. Wysoki poziom niepewności, braku bezpieczeństwa i procesy anomii w społeczeństwach transformujących się, a także w krajach III świata 3, sprawiają, że oczekiwania 3 Nieprzypadkowo podobna jest wysoka religijność jak to pokazali Pippa Norris i Ronald Inglehart (2006) w tych wszystkich krajach, w których poziom bezpieczeństwa socjalnego jest niski.

18 18 Irena Borowik, Agnieszka Dyczewska społeczne wobec wyznań są wysokie i sprzeczne. Z jednej strony, oczekuje się, że Kościoły będą pomagać biednym, prowadzić działalność charytatywną, wspierać chorych i niedołężnych, z drugiej zaś, indywidualizacja i prywatyzacja religii powodują, że tymże instytucjom religijnym odmawia się wpływu na dokonywane wybory, przedkładając własne decyzje nad jasne i jednoznaczne, ale nieakceptowane przez wielu religijne drogowskazy. Ci, którzy jednak chcą takiej jasności w swoim życiu, często zwracają się w stronę nietradycyjnych form religii. I chociaż nie ma to jakiegoś istotnego statystycznie wymiaru, to jednak trzeba powiedzieć, że o ile są obecne starania o ekumeniczny dialog pomiędzy Kościołami tradycyjnymi, o tyle owe Kościoły na ogół ze zgodną niechęcią traktują nowsze wyznania, niezakorzenione na terenie ich własnych krajów. Religia w tej globalnej perspektywie to także zdecydowanie więcej niż określona wiara i praktyki, podzielane przez jakąś grupę ludzi, a także więcej niż popularne we wschodniej Europie określenie mentalność, nawiązujące do narodowo-religijnych predyspozycji psychiczno-charakterologicznych, czy nawet duchowość. To także fundament kultury, a nawet cywilizacji. Jawne i ukryte wartości religii nasycają treści, wartości, normy, materialne i niematerialne symbole i język oraz służą jako drogowskazy w poruszaniu się na światowej scenie, nadając kierunek dokonywanym wyborom i podejmowanym działaniom. Także wówczas, kiedy niekoniecznie są werbalizowane. Zmiany religijne wpisują się w całokształt stosunków społecznych, również wtedy, gdy nie mają one wyraźnego charakteru. Przejawianie się zmian, szczególnie w odniesieniu do tego subiektywnego wymiaru, jakim jest religijność, jest mało klarowne. Na przykład w przypadku wielu krajów Europy Środkowo-Wschodniej zmianę można widzieć w ożywieniu zainteresowania religią, niezależnie od tego, jakie motywy je rodzą. Pomimo tego, że jednoznaczna interpretacja nastręcza sporo trudności, wydaje się, że kierunek tego rozwoju to upodabnianie się do Europy Zachodniej przemawiałyby za tym eklektyzm tej religijności, niski poziom praktyk religijnych w wielu krajach, popularność magii. W Polsce być może tak można to nazwać toczy się przyczajona, lub jak to ujmował Hubert Knoblauch (2006), pełzająca prywatyzacja religii. Także tu, pomimo dalej wysokich globalnych deklaracji przynależności i wiary, obserwujemy sygnały zmian. Między innymi przemiany w dziedzinie obyczajowości wydają się być bardzo istotne, a szczególnie zwraca uwagę międzypokoleniowe uzgodnienie liberalizacji podejścia do spraw zakładania rodziny, współżycia seksualnego, stosowania antykoncepcji itp. Nie jest wykluczone, że w którymś momencie utrzymujące się na wysokim poziomie deklaracje religijności, w dużym stopniu warunkowane kulturowo a nie motywowane indywidualnymi potrzebami, zostaną uniesione przez przemiany jako zbędne, niczemu już niesłużące. Są także inne przesłanki zapowiadające zmiany w dłuższej perspektywie czasowej: spadek powołań kapłańskich i zakonnych, odchodzenie od religijności dużej części spośród rzeszy Polaków emigrujących do Europy Zachodniej w poszukiwaniu atrakcyjnej pracy, spadek praktyk religijnych wśród młodzieży, sięgający 20% w ciągu ostatnich 20 lat, krytycyzm w stosunku do formy nauczania religii i wzrastająca niechęć młodzieży gimnazjalnej do katolickiej ortodoksji (por. Borowik 2012). Z kolei to, co cechuje dominujący nurt zmian we współczesnej Europie Zachodniej, to jednoczesne dalsze osłabianie religii instytucjonalnej, a przy tym przenikanie treści religijnych do kultury popularnej, ich obecność w sferze rynku,

19 Meredith McGuire i jej socjologia religii 19 reklamie, narastającym konsumpcjonizmie, stylu życia nastawionym na samorealizację i kulturę przeżyć, przeciwstawioną kulturze zobowiązania (Mariański 2012: ). Biorąc te cechy pod uwagę, konieczne jest, by socjologowie religii w Polsce w większym stopniu zwrócili uwagę na niewystarczająco dotychczas doceniane w badaniach zjawiska spoza religii kościelnej i mamy wrażenie, że książka McGuire może być w nowych poszukiwaniach cennym drogowskazem. Od religijnego obrazu Europy Zachodniej zdecydowanie odbiega sytuacja w Stanach Zjednoczonych przy jednoczesnym zaawansowaniu technologicznym, modernizacji, ugruntowaniu demokratycznych tradycji, społeczeństwo amerykańskie cechuje się najwyższymi wskaźnikami religijnej żywotności (Davie 2002). Czym tłumaczyć tę odmienność? I ogólniej co jest podstawą i sednem zachodzących zmian? Zdaniem McGuire, pojęcie zmiany odnosi się w pierwszej kolejności do przemian więzi, charakteryzujących jednostkowy i społeczny wymiar religii, stąd też : każde omówienie charakteru zmiany religijnej musi być zakorzenione w zrozumieniu innych ważnych zmian w strukturze społeczeństwa a wręcz całego świata (s. 333). Autorka w poszczególnych rozdziałach pracy bada przeobrażenia zachodzące w naturze religii w wierzeniach i praktykach, ruchach i organizacjach oraz indywidualnej religijności. Klasycy socjologii oraz ich następcy nadawali duże znaczenie procesom zmiany społecznej w wyjaśnianiu zjawisk religijnych. Jednak, zdaniem McGuire, ukazanie różnicy pomiędzy tym, co było, a tym, co jest i tym, co będzie postrzegane jako religia bynajmniej nie oznacza zgodności co do jej interpretacji. Określone koncepcje i hipotezy konkurują w tym względzie ze sobą na naukowym rynku. Autorka szczegółowo omawia cztery dominujące w socjologii, jej zdaniem, metanarracje interpretujące zmianę społeczną w odniesieniu do religii: sekularyzację, reorganizację, indywidualizację oraz rynkową koncepcję podaży i popytu 4. Wewnętrznie w jakimś stopniu spójne, choć odmienne, a nawet niekiedy wzajemnie sprzeczne opowieści, ukazują różniące się od siebie obrazy religii oraz snują odmienne scenariusze co do jej miejsca i roli w przyszłości. McGuire konstatuje, że choć współcześnie zmienia się posadowienie sacrum, religia: [...] wciąż jednak pozostaje cennym obiektem rozważań socjologicznych, i to po części z tych samych powodów, dla których koncentrowali się na niej klasycy socjologii: miejsca religii w więzi między jednostką a społeczeństwem, jej roli w dostarczaniu poczucia sensu i przynależności, jej funkcji jako uprawomocnienia władzy i stratyfikacji, jej podwójnej roli w życiu publicznym oraz prywatnym wyrażaniu i doświadczaniu, i tak dalej. Tym samym, socjologia religii pomaga nam zrozumieć samo społeczeństwo, a nie tylko jego religijne aspekty (s. 334). McGuire w tym krótkim fragmencie ujawnia swój swoisty manifest naukowy, uwidaczniający się w twierdzeniu, iż socjologia religii umożliwia nam zrozumienie społeczeństwa jako takiego i tego, w jaki sposób jednostki są z nim powiązane, co w socjologii zajmowało klasyków, ale później rzadko było przedmiotem twórczych analiz. Autorka odwołując się zarówno do klasycznych, jak i najnowszych teorii socjologicznych wielowymiarowo analizuje przesuwanie się granic tego, co obecnie społeczeństwa skłonne 4 Współautor 8. rozdziału, James Spickard, w jednym ze swoich nowszych artykułów obok tych czterech narracji omawia jeszcze dwie inne: o fundamentalizmie i o reorganizacji religii w kierunku jej ulokalnienia (Spickard 2006).

20 20 Irena Borowik, Agnieszka Dyczewska są uznać za religijne i wynikające z tego problematyczne konsekwencje, np. dla sądownictwa czy polityki. 5. AKADEMICKA SOCJOLOGIA RELIGII Historię socjologii religii jako odrębnej subdyscypliny społecznych badań na religią można porządkować na rozmaite sposoby. Władysław Piwowarski dzieli jej rozwój na trzy okresy: okres klasyczny formowania dyscypliny; okres kościelnej socjologii religii i okres neoklasycznej socjologii religii (Piwowarski 1998: 10-12). Irena Borowik (2011), podobnie jak Piwowarski, a także Sabino Acquaviva i Enzo Pace (1994) czy Roberto Cipriani (2000), za pierwszy okres przyjmuje klasyczny, a następnie postklasyczny i współczesny, jej zdaniem datujący się od przełomu lat 80. i 90., wprowadzający nowe wątki w teoretyzowaniu na temat religii. Wydaje się, że McGuire można zaliczyć do kształtującego się naszych oczach grona przedstawicieli okresu współczesnego. Wpisuje się ona w nurt, który cechuje szeroka, ponadlokalna perspektywa w ujmowaniu religii. Po pierwsze, wiąże się to z krokiem w stronę refleksyjności zdystansowanej nie tylko do przedmiotu badań, ale i do samych narzędzi badawczych socjologa kategorii, pojęć, metod, perspektyw, teorii i koncepcji. Przy czym postawie tej nie towarzyszą sceptycyzm, sarkazm czy ironia wobec religii. To raczej wcielanie do naukowej praktyki postulatu Bergera z lat 60. (Berger 2005), nawołującego do metodologicznego ateizmu. Po drugie, ten styl uprawiania socjologii religii to nie tyle rezygnacja z różnego rodzaju centryzmów : chrystianocentryzmu czy amerykanocentryzmu, ile uwzględnienie innych kontekstów kulturowych. Poszerzenie pola analiz nie jest podyktowane chęcią ubarwienia wywodu czy wskazania na analogiczne zjawiska, ale przyświeca mu potrzeba prezentacji szeregu błędów i ślepych uliczek, do jakich prowadzi bezpodstawne uogólnianie wniosków płynących z określonych koncepcji. Biorąc pod uwagę socjologię religii w Polsce, książka Meredith McGuire to pierwsze tego rodzaju kompendium o przeznaczeniu zdecydowanie akademickim. Studenci w Polsce mieli dotychczas możliwość korzystania z nielicznych publikacji, np. wydanej niedawno pracy Grace Davie (2010) czy dwóch zbiorów antologii tekstów z socjologii religii (Adamski 1983; Piwowarski 2007), jednak po raz pierwszy Czytelnicy mają do dyspozycji podręcznik w klasycznym tego słowa znaczeniu. Również w odniesieniu do zagranicznych publikacji (por. Christiano, Kivisto, Swatos 2008; Cipriani 2000; Hamilton 2001; Johnston 2008; Zuckerman 2003) książka ta stanowi swego rodzaju ewenement, o czym mogą świadczyć jej liczne wznowienia. To, co wydaje się być największą zaletą książki McGuire, może być równocześnie wskazane jako jej wada. Chodzi o ilustrowanie naukowego wywodu szeregiem przykładów z różnych kontynentów, epok, dokumentów, kultur, poprzez odwołanie się do wyników zróżnicowanych badań zarówno ilościowych, jak i jakościowych. Zatem dla studenta rozpoczynającego przygodę z socjologią religii to zróżnicowanie będzie owocne, zaś dla Czytelnika nieco bardziej zaawansowanego w tej dziedzinie przyjęta szeroka perspektywa może wydawać się miejscami zbyt powierzchowna. Owo nienasycenie zawsze

Być i działać w społeczeństwie

Być i działać w społeczeństwie Być i działać w społeczeństwie Katarzyna Iwińska Być i działać w społeczeństwie Dyskusje wokół teorii podmiotowego sprawstwa NOMOS 2015 Copyright by Katarzyna Iwińska & Zakład Wydawniczy»NOMOS«Wszelkie

Bardziej szczegółowo

O POTRZEBIE EWALUACJI W POMOCY SPOŁECZNEJ. Opracowanie zbiorowe

O POTRZEBIE EWALUACJI W POMOCY SPOŁECZNEJ. Opracowanie zbiorowe O POTRZEBIE EWALUACJI W POMOCY SPOŁECZNEJ Opracowanie zbiorowe O POTRZEBIE EWALUACJI W POMOCY SPOŁECZNEJ Redakcja Joanna Staręga-Piasek Agnieszka Hryniewicka Instytut Rozwoju Służb Społecznych Warszawa

Bardziej szczegółowo

SPÓR O SPOŁECZNE ZNACZENIE SPOŁECZNYCH NIERÓWNOŚCI

SPÓR O SPOŁECZNE ZNACZENIE SPOŁECZNYCH NIERÓWNOŚCI SPÓR O SPOŁECZNE ZNACZENIE SPOŁECZNYCH NIERÓWNOŚCI UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU SERIA SOCJOLOGIA NR 65 SPÓR O SPOŁECZNE ZNACZENIE SPOŁECZNYCH NIERÓWNOŚCI Redakcja naukowa KRZYSZTOF PODEMSKI

Bardziej szczegółowo

Czasopismo Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. bezpieczeństwo. teoria i praktyka

Czasopismo Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. bezpieczeństwo. teoria i praktyka Czasopismo Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego bezpieczeństwo teoria i praktyka numer 1 2 (I) Kraków 2008 Bezpieczeństwo teoria i praktyka Czasopismo Krakowskiej Szkoły Wyższej

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁ SPOŁECZNY I EDUKACJA

KAPITAŁ SPOŁECZNY I EDUKACJA Badanie porównawcze pomiędzy Polską i Islandią Raport podsumowujący Piotr Mikiewicz Jon Torfi Jonasson Gestur Gudmundsson Kristjana Stella Blondal Dagmara Margiela Korczewska red. Piotr Mikiewicz Wrocław

Bardziej szczegółowo

rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w wymiarze jednostkowym i społecznym

rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w wymiarze jednostkowym i społecznym rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w wymiarze jednostkowym i społecznym rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w wymiarze jednostkowym i społecznym pod redakcją Martyny Plucińskiej Poznań 2014 Komitet

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY KSZTAŁCENIA ELIT.

PROBLEMY KSZTAŁCENIA ELIT. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Pedagogicznych Anna Maria Kola PROBLEMY KSZTAŁCENIA ELIT. PRZYPADEK STUDIÓW DOKTORANCKICH W POLSCE Praca doktorska napisana pod kierunkiem Prof. zw.

Bardziej szczegółowo

NOWE UJĘCIA ZNANYCH PROBLEMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ

NOWE UJĘCIA ZNANYCH PROBLEMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ NOWE UJĘCIA ZNANYCH PROBLEMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ Pod redakcją Agnieszki Skowrońskiej Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego NOWE UJĘCIA ZNANYCH

Bardziej szczegółowo

Mit Stanisława Moniuszki jako wieszcza narodowego. Studium na podstawie polskiego piśmiennictwa w latach 1858-1989

Mit Stanisława Moniuszki jako wieszcza narodowego. Studium na podstawie polskiego piśmiennictwa w latach 1858-1989 Uniwersytet Warszawski Wydział Historyczny Agnieszka Topolska Nr albumu: 199 887 Mit Stanisława Moniuszki jako wieszcza narodowego. Studium na podstawie polskiego piśmiennictwa w latach 1858-1989 Praca

Bardziej szczegółowo

ydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa ul. Grunwaldzka 11, 60-782 Poznań tel. 0-61 855 35 37 e-mail: wydawnictwo@wsb.net.pl www.wsb.net.

ydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa ul. Grunwaldzka 11, 60-782 Poznań tel. 0-61 855 35 37 e-mail: wydawnictwo@wsb.net.pl www.wsb.net. WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU PRZEGLĄD NAUKOWO-METODYCZNY EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA ROK I NUMER 1 Poznań 2008 Rada Programowa Edward Hajduk (przewodniczący) Dominika Czajkowska-Ziobrowska

Bardziej szczegółowo

ANNA WYKA BADACZ SPOŁECZNY WOBEC DOŚWIADCZENIA

ANNA WYKA BADACZ SPOŁECZNY WOBEC DOŚWIADCZENIA ANNA WYKA BADACZ SPOŁECZNY WOBEC DOŚWIADCZENIA Pamięci Jana Strzeleckiego WPROWADZENIE Zazwyczaj my, socjologowie, używamy pojęcia doświadczenie" nieuważnie, niejako mimochodem, traktując je jako oczywisty

Bardziej szczegółowo

redakcja naukowa Maria Romanowska Joanna Cygler GRANICE ZARZĄDZANIA

redakcja naukowa Maria Romanowska Joanna Cygler GRANICE ZARZĄDZANIA GRANICE ZARZĄDZANIA redakcja naukowa Maria Romanowska Joanna Cygler GRANICE ZARZĄDZANIA OFICYNA WYDAWNICZA SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE WARSZAWA 2014 Recenzent Rafał Krupski Redaktor Krystyna Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Praca socjalna. ku zmianie

Praca socjalna. ku zmianie 03 pod redakcją Marii Mendel Bohdana Skrzypczaka Praca socjalna jako edukacja ku zmianie Od edukacji do polityki Praca socjalna jako edukacja ku zmianie Od edukacji do polityki Warszawa 2013 03 Słowo

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY FILOZOFICZNE NR 14 15

ZESZYTY FILOZOFICZNE NR 14 15 ZESZYTY FILOZOFICZNE NR 14 15 Redakcja naukowa: Danuta Michałowska, Sławomir Krzyśka Zamieszczone w zbiorze teksty zostały wygłoszone podczas Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej Filozofi a a edukacja.

Bardziej szczegółowo

DOLNOŚLĄSKA SZKOŁA WYŻSZA

DOLNOŚLĄSKA SZKOŁA WYŻSZA DOLNOŚLĄSKA SZKOŁA WYŻSZA WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH mgr Anna Bilon PORADNICTWO KARIERY W HOLANDII ZAŁOŻENIA, ORGANIZACJA, PERSPEKTYWY APLIKACJI W POLSCE Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem prof.

Bardziej szczegółowo

Marketing współtworzenia wartości z klientem

Marketing współtworzenia wartości z klientem Marketing współtworzenia wartości z klientem Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Marketing współtworzenia wartości z klientem Społecznotwórcza rola marketingu

Bardziej szczegółowo

Krzywdzenie dziecka w rodzinie. Sp ołeczne uwar unkowania i próby rozwiązań - na podstawie gdyńskich działań profilaktycznych

Krzywdzenie dziecka w rodzinie. Sp ołeczne uwar unkowania i próby rozwiązań - na podstawie gdyńskich działań profilaktycznych M A C I E J D Ę B S K I Krzywdzenie dziecka w rodzinie Sp ołeczne uwar unkowania i próby rozwiązań - na podstawie gdyńskich działań profilaktycznych Krzywdzenie dziecka w rodzinie Społeczne uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-927859-1-0

ISBN 978-83-927859-1-0 Przygotowanie podręcznika naukowego z odejściem od historyczno-instytucjonalnego ujęcia na rzecz podejścia problemowego oraz analizy krytycznej było jak najlepszym rozwiązaniem to przysłowiowe trafienie

Bardziej szczegółowo

WOKÓŁ EKONOMII SPOŁECZNEJ

WOKÓŁ EKONOMII SPOŁECZNEJ ~ WOKÓŁ EKONOMII SPOŁECZNEJ pod redakcją naukową Macieja Frączka, Jerzego Hausnera i Stanisława Mazura [es] WOKÓŁ EKONOMII SPOŁECZNEJ pod redakcją naukową Macieja Frączka, Jerzego Hausnera i Stanisława

Bardziej szczegółowo

Inercja czy rozwój dialogu społecznego w Polsce? Generalia i detale

Inercja czy rozwój dialogu społecznego w Polsce? Generalia i detale Inercja czy rozwój dialogu społecznego w Polsce? Generalia i detale Inercja czy rozwój dialogu społecznego w Polsce? Generalia i detale Monika Gładoch Jarosław Kulbat Michał Kuszyk Maciej Olejnik Jacek

Bardziej szczegółowo

PIOTR PETRYKOWSKI SPOŁECZNO KULTUROWE ASPEKTY PODSTAW WYCHOWANIA

PIOTR PETRYKOWSKI SPOŁECZNO KULTUROWE ASPEKTY PODSTAW WYCHOWANIA PIOTR PETRYKOWSKI SPOŁECZNO KULTUROWE ASPEKTY PODSTAW WYCHOWANIA SPIS TREŚCI Wstęp 3 1. Kontekst teoretyczny 7 2. Istota socjalizacji 18 3. Pojęcie wychowania 32 4. Koncepcje osobowości a wychowanie 55

Bardziej szczegółowo

W górę. to jedyna droga! Poradnik Rozwoju zawodowego dla Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

W górę. to jedyna droga! Poradnik Rozwoju zawodowego dla Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie W górę to jedyna droga! Poradnik Rozwoju zawodowego dla Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie W górę to jedyna droga! Poradnik Rozwoju zawodowego dla Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Bardziej szczegółowo

ISSN 2300-5491 e-issn 2449-948X

ISSN 2300-5491 e-issn 2449-948X ISSN 2300-5491 e-issn 2449-948X CZASOPISMO NAUKOWE RYNEK KULTURA temat numeru: Kultura i Gospodarka Culture and Economy Współczesny świat staje się coraz bardziej wielopłaszczyznowy i złożony wymagając

Bardziej szczegółowo

Społeczne reprezentacje polityki. Cezary Trutkowski

Społeczne reprezentacje polityki. Cezary Trutkowski Społeczne reprezentacje polityki Cezary Trutkowski ! " # $ OPEN SOCIETY INSTITUTE Open Society Institute Higher Education Support Program Nádor u. 11 H-1051 Budapest Hungary www.osi.hu/hesp This research

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego. Warszawa, 2013 r.

Fundacja Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego. Warszawa, 2013 r. ę ę ö Fundacja Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego Warszawa, 2013 r. Spis treści Wstęp... 4 I. Dziecko jako obywatel ramy teoretyczne... 5 Wprowadzenie: wyobrażenie dziecka... 5 Perspektywa dzieci próba

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK TRENERSKI ZARZĄDZANIE FIRMĄ RÓWNYCH SZANS

PODRĘCZNIK TRENERSKI ZARZĄDZANIE FIRMĄ RÓWNYCH SZANS PODRĘCZNIK TRENERSKI ZARZĄDZANIE FIRMĄ RÓWNYCH SZANS PODRĘCZNIK TRENERSKI ZARZĄDZANIE FIRMĄ RÓWNYCH SZANS Publikacja została przygotowana w ramach projektu Gender Index przy udziale środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Antologia kluczowych tekstów PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE

Antologia kluczowych tekstów PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE Antologia kluczowych tekstów PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE SPIS TREŚCI Przedmowa... Jan Jakub Wygnański Wprowadzenie... Katarzyna Kubin Część I: Kontekst przedsiębiorstwa społecznego: ewolucja i definicje....

Bardziej szczegółowo

Ruchy społeczne: sztuka gniewu czy siła spokoju? Ruchy społeczne jako partycypacja dla demokracji. Obywatel władza: outsiderzy czy współuczestnicy?

Ruchy społeczne: sztuka gniewu czy siła spokoju? Ruchy społeczne jako partycypacja dla demokracji. Obywatel władza: outsiderzy czy współuczestnicy? Ruchy społeczne jako partycypacja dla demokracji Obywatel władza: outsiderzy czy współuczestnicy? Agenda, pakty, rozwój lokalny i jeden z Siedmiu Cudów Natury Ruchy społeczne: sztuka gniewu czy siła spokoju?

Bardziej szczegółowo

Studia Biura Analiz Sejmowych kancelarii sejmu

Studia Biura Analiz Sejmowych kancelarii sejmu Studia Biura Analiz Sejmowych kancelarii sejmu ISSN 2080-2404 2(26) 2011 Zasada równości i zasada niedyskryminacji Studia BAS Nr 2(26) 2011 Zasada równości i zasada niedyskryminacji pod redakcją Bożeny

Bardziej szczegółowo

Komunikacja językowa w public relations

Komunikacja językowa w public relations KARKONOSKA PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA W JELENIEJ GÓRZE Komunikacja językowa w public relations Jerzy Widerski Komunikacja językowa w public relations Jerzy Widerski Jelenia Góra 2015 RADA WYDAWNICZA KARKONOSKIEJ

Bardziej szczegółowo