MARKETING POLITYCZNY: PRAGMATYZM I RYTUAŁ JAKO PODSTAWY RELACJI POLITCY - OBYWATELE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MARKETING POLITYCZNY: PRAGMATYZM I RYTUAŁ JAKO PODSTAWY RELACJI POLITCY - OBYWATELE"

Transkrypt

1 MARKETING POLITYCZNY: TEORIA I PRAKTYKA Wydział Politologii UMCS, Lublin, MARKETING POLITYCZNY: PRAGMATYZM I RYTUAŁ JAKO PODSTAWY RELACJI POLITCY - OBYWATELE Prof. SWPS dr hab. Wojciech Cwalina Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

2 Zacieranie się różnic ideologicznych jest immanentnie zawarte w sytuacji, gdy partie polityczne funkcjonują w warunkach powszechnego prawa wyborczego. Zgoda co do spraw fundamentalnych coraz częściej obejmuje stanowiska wobec spraw niegdyś ostro dzielących lewicę od prawicy. Ta zgodność ideologiczna, którą można określić mianem konserwatywnego socjalizmu stała się właśnie ideologią głównych partii w państwach Europy i Ameryki. Seymour M. Lipset (1995; 1st ed. 1960). Homo politicus. Społeczne podstawy polityki. Warszawa: PWN. Politycy tkwią w biznesie sprzedawania ludziom nadziei! Wyzwaniem dla specjalistów od marketingu politycznego jest umiejętność powiązania słów, działań i wizji polityków w realistyczną transformację marzeń i aspiracji elektoratu. Transformacja ta przybiera, w umyśle obywateli, formę wizerunku polityka. A polityka wkracza w wiek fabrykowanych wizerunków. Bruce I. Newman. (1999). The mass marketing of politics: Democracy in an age of manufactured images. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

3 Współczesna polityka (zwłaszcza w okresie wyborów) w coraz większym stopniu odchodzi od rzeczowej debaty problemowej, tym samym ograniczając szanse na wykształcenie się u obywateli spójnych i funkcjonalnych systemów przekonań politycznych. Dyskurs polityczny ulega spłyceniu, a coraz większego znaczenia nabierają, mniej lub bardziej sfabrykowane (zob. Newman, 1999), wizerunki kandydatów na urzędy polityczne, natomiast to, co mają do zaproponowania obywatelom jest coraz bardziej mgliste i niedookreślone (Cwalina, Falkowski, 2000, 2005; Cwalina, Koniak, 2007). Można wręcz stwierdzić, że celem współczesnych kampanii marketingu politycznego jest, jak to ujmuje Erich Fromm (1993) paraliżowanie krytycznego myślenia czy co podkreśla w swojej teorii refleksyjności/bezrefleksyjności Ellen Langer (1990) zwolnienie ludzi z myślenia.

4 Konsekwencje rozpowszechnienia się takiego sposobu komunikowania się polityków ze społeczeństwem mają: 1. perspektywę krótkoterminową: odniesienie sukcesu w wyborach lecz również - z reguły nie braną przez nich pod uwagę: 2. perspektywę długoterminową: negatywne konsekwencje dla demokracji, wiedzy obywateli o rzeczywistości społeczno-politycznej i ich aktywności na tym polu, brak stabilnego poparcia w kolejnych wyborach

5 MARKETING POLITYCZNY: Definicja relacja transakcja Marketing polityczny odnosi się do procesów wymiany oraz ustanawiania, utrzymywania i wzmacniania związków (relacji) pomiędzy obiektami na rynku politycznym (politykami, partiami politycznymi, wyborcami, grupami interesów, instytucjami), których celem jest identyfikacja i zaspokojenie ich potrzeb oraz rozwijanie przywództwa politycznego Wojciech Cwalina, Andrzej Falkowski, Bruce I. Newman (2009). Political management and marketing. In D.W. Johnson (ed.), Routledge handbook of political management, (67-80). New York: Routledge; s.70

6 TRANSAKCJA krótkotrwały kontakt (stan) pojedynczy akt poparcia RELACJA długotrwała więź (proces) ponawiany akt poparcia

7 ZAUFANIE W RELACJI POLITYK - OBYWATEL Zaufanie jest podstawą dla rozwoju zaangażowania się w związek, gdzie partner wymiany wierzy, że rozwijająca się relacja z drugą stroną jest tak ważna, że warto jest poświęcić maksimum wysiłku w jej utrzymanie. Robert M. Morgan and Shelby D. Hunt (1994). The commitment-trust theory of relationship marketing. Journal of Marketing, 58(3), 20-38; s.23 Wymiary i konsekwencje zaangażowania się w związek (relację) San Martín, S., Gutiérrez, J., Camarero, C. (2004). Trust as the key to relational commitment. Journal of Relationship Marketing, 3(1), BEHAWIORALNY Głosowanie Lojalność Inwestowanie w relację (np. informowanie innych obywateli) AFEKTYWNY Zaangażowanie w relację Identyfikacja z politykiem lub partią Intensywność relacji TEMPORALNY Intencja popierania w przyszłości LECZ Gdy obietnica nie zostanie dotrzymana nie ma szans na utrzymanie i wzmocnienie relacji. Pojawia się brak zaufania i zerwanie więzi.

8 NIEDOTRZYMANIE OBIETNICY: DOPPELGÄNGER BRAND IMAGE Jedną z konsekwencji załamania się relacji i zerwania emocjonalnej więzi z marką jest rozpowszechnianie się tzw. doppelgänger brand image. Jest to cała rodzina ośmieszających wizerunków (obrazów) i historii dotyczących marki, które krążą w kulturze popularnej poprzez luźno powiązane ze sobą sieci konsumentów, przeciwników marki, blogerów oraz liderów opinii społecznej w mediach informacyjnych i rozrywkowych. Craig J. Thompson, Aric Rindfleisch & Zeynep Arsel (2006). Emotional branding and the strategic value of the doppelgänger brand image. Journal of Marketing, 70, 50-64; s.50 Z upływem czasu, te karykatury i parodie oraz krytycyzm wobec marki mogą połączyć się w spójny przekaz, który uderza w markę, podważa jej wiarygodność i podkopuje zaufanie do niej. Jest zwierciadlanym, wykrzywionym odbiciem wizerunku marki. Jej sobowtórem.

9

10 Produktem w polityce jest platforma kampanii czy platforma wyborcza coraz mniej mająca wspólnego z platformą partyjną. Bruce I. Newman (1994). The marketing of the president: Political marketing as campaign strategy. Thousand Oaks, CA: Sage. PRODUKT W MARKETINGU POLITYCZNYM Produkt w polityce to zachowanie partii w całej jego złożoności, które przejawia się cały czas (nie tylko podczas wyborów) na wszystkich poziomach działalności partii. Produkt ten obejmuje: przywódcę, parlamentarzystów (i kandydatów), przedstawicieli w rządzie, członków, urzędników partyjnych, symbole, statut oraz działania takie jak: konferencje partyjne i prowadzenie określonej polityki. Jennifer Lees-Marshment (2003). Political marketing: How to reach that pot of gold. Journal of Political Marketing, 2(1), Newman (1994) Posługując się analogią komercyjną kandydatowi politycznemu znacznie bliżej jest do dostawcy usług, który wymaga specyficznej promocji niż do produktu. Jako dostawca usług kandydat oferuje swoim konsumentom (wyborcom) określone usługi w podobny sposób, jak czyni to np. agent ubezpieczeniowy sprzedający polisę.

11 PRODUKT W MARKETINGU POLITYCZNYM W. Lance Bennett (1977). The ritialistic and pragmatic bases of political campaign discourse. Querterly Journal of Speech, 63, Produkt polityczny podlega dwóm ograniczeniom: 1. Rytualistyczne Kandydaci muszą mieć program. Muszą zajmować stanowiska wobec różnych problemów. Kandydat, który tego nie uczyni łamie rytualistyczne oczekiwania i ponosi ryzyko utraty poparcia. 2. Pragmatyczne Głoszenie jasnego i konkretnego programu wyborczego jest ryzykowne, gdyż może polaryzować elektorat i zniechęcać niezdecydowanych wyborców do udzielenia poparcia. Konkretny program jest nudny. Większość wyborców nie jest nim zainteresowana i/lub nie rozumie go.

12 POZYCJE PARTII W KONTEKŚCIE STRATEGICZNEGO MARKETINGU POLITYCZNEGO Stephan C. Henneberg (2006a). Leading or following? A theoretical analysis of political marketing postures. Journal of Political Marketing, 5(3), Stephan C. Henneberg (2006b). Strategic postures of political marketing: An exploratory operationalization. Journal of Public Affairs, 6(1), Wysokie PRZEWODZENIE (kierowanie rynkiem) Przekonany (zadeklarowany) ideolog Budowniczy relacji (związków) Polityczna waga lekka Taktyczny populista Niskie Niskie PODĄŻANIE ZA (bycie kierowanym przez rynek) Wysokie

13 METAFORYCZNA POLITYKA Richard L. Lau & Mark Schlesinger (2005). Policy frames, metaphorical reasoning, and support for public policies. Political Psychology, 26(1), Rozumienie, interpretacja i ocena propozycji politycznych opiera się nie tyle spójnym systemie przekonań, co raczej na posługiwaniu się przez obywateli (i polityków) określonymi metaforami politycznymi czy ramami poznawczymi (np. prawa społeczne, obligacja wspólnotowa, prawa rynku, profesjonalizm). Przy czym, wnioskowanie metaforyczne nie musi gwarantować obywatelom podejmowania lepszych decyzji politycznych. Obywatele nie dbają o szczegóły proponowanych rozwiązań politycznych, lecz raczej o ogólny ich kierunek, zwłaszcza wyrażony metaforycznie. Polska Mesjaszem narodów! Zbudujemy drugą Japonię! Zbudujemy drugą Irlandię! Zbudujemy IV Rzeczpospolitą!

14 TEORIA ALOKACJI NACISKU W ODNIESIENIU DO WIELOZNACZNOŚCI (EMPHASIS ALLOCATION THEORY OF AMBIGUITY) Benjamin I. Page (1976). The theory of political ambiguity. American Political Science Review, 70(3), Kandydaci strategicznie wybierają wieloznaczność głównie po to, aby odwrócić uwagę wyborców od szczególnie kontrowersyjnych problemów politycznych i skierować ją na kwestie czy cele, w odniesieniu do których panuje większa zgoda (np. uczciwość, rozwój, pokój, wzrost gospodarczy). Inaczej mówiąc, politycy starają się raczej przekonać wyborców, że są uczciwi i zapewnią krajowi rozwój niż, że mają konkretny program naprawy sytuacji w służbie zdrowia. Świadomie niejasno przedstawiają swoje stanowiska i jednocześnie z pełną rozwagą poświęcają mało wysiłku, aby je wypracować. Z drugiej strony, nie dysponują oni z reguły wystarczającymi zasobami, które pozwoliłyby im na dokładne i precyzyjne omówienie własnych poglądów. Również wyborcy nie są zainteresowani takimi szczegółowymi komunikatami, gdyż ich analiza i zrozumienie wymaga od nich dużego wysiłku.

15 STRATEGIA WIELOZNACZNOŚCI James Enelow & Melvin J. Hinich (1981). A new approach to voter uncertainty in the Downsian spatial model. American Journal of Political Science, 25(3), W sytuacji niejasnych komunikatów politycznych, wyborcy starają się upraszczać i redukować wszystkie wyrażone w nich poglądy do wymiaru ideologicznego. Tym samym kluczowe staje się nie tyle to, co mówi kandydat, ile czy wyborca jest w stanie z określonym stopniem pewności stwierdzić, że jest on np. liberałem lub konserwatystą. Enriqueta Aragonès & Andrew Postlewaite (2002). Ambiguity in election games. Review of Economic Design, 7(3), Strategia wieloznaczności pozwala na zwiększenie liczby odbiorców, do których apeluje taki komunikat, ponieważ zwolennicy różnych rozwiązań mogą odczytywać go jako poparcie dla swojego stanowiska lub przynajmniej spostrzegać go jako wyraz stanowiska stosunkowo bliskiego własnym przekonaniom.

16

17 Gdy dojdę do władzy, wprowadzę całkowity zakaz aborcji lub Gdy dojdę do władzy, zniosę zakaz aborcji ucieczka ucieczka polaryzacja polaryzacja ucieczka

18 Gdy dojdę do władzy, zajmę się kwestią aborcji poparcie?

19 RYTUAŁ + PRAGMATYZM = WIELOZNACZNOŚĆ

20 MODEL MARKETINGU POLITYCZNEGO Wojciech Cwalina, Andrzej Falkowski & Bruce I. Newman (w druku). Political marketing: Theoretical and Strategic Foundations. Armonk: M.E. Sharpe Kandydat ORIENTACJA DOMINUJĄCA W DEMOKRACJI Lider partyjny Partia Rząd PERMANENTNA KAMPANIA POLITYCZNA Przed kampanią Kampania Po kampanii Określenie segmentów wyborców PROCES MARKETINGU POLITYCZNEGO Rozwijanie przekazu Pozycjonowanie kandydata/partii i rynki docelowe (branding) Rozpowszechnianie przekazu Budowanie relacji A. Segmentacja pierwotna B. Segmentacja wtórna (pomiar potrzeb wyborców) C. Profile wyborców D. Identyfikacja segmentów wyborców E. Identyfikacja segmentów docelowych A. Pomiar wizerunku kandydata/partii oraz mocnych i słabych stron stanowisk programowych B. Analiza konkurencji C. Pozycjonowanie kandydata w segmentach docelowych D. Opracowanie platformy kampanii (wizerunek, program, obietnice) A. Kampania osobista (bezpośrednia) (wolontariusze, wydarzenia i spotkania wyborcze) B. Kampania poprzez media (pośrednia) (materiały drukowane i elektroniczne) C. Public Relations D. Rozwój kampanii i jej monitorowanie (sondaże wyborcze) E. Social networking A. Dostarczenie platformy (wdrożenie polityki, usługi sektora publicznego) B. Budowanie wzajemnego zaufania C. Permanentna komunikacja D. Lobbing

21 Marketing polityczny to forma, która może być wykorzystywana w różnych celach. Może niszczyć demokrację lub ją wzmacniać. Decydują o tym jednak (jeszcze?) raczej politycy niż obywatele Dlatego: WARTO MYŚLEĆ!!!

Strategie w kampanii wyborczej rodzaje, znaczenie, zastosowanie

Strategie w kampanii wyborczej rodzaje, znaczenie, zastosowanie VOL. 16 STUDIA POLITOLOGICZNE Bartłomiej Biskup Strategie w kampanii wyborczej rodzaje, znaczenie, zastosowanie STUDIA I ANALIZY SŁOWA KLUCZOWE: strategia polityczna, strategia wyborcza, kampania polityczna,

Bardziej szczegółowo

Marketing polityczny pytania i kontrowersje

Marketing polityczny pytania i kontrowersje Olgierd Annusewicz Marketing polityczny pytania i kontrowersje Główne zagadnienia podejmowane w angielskiej i amerykańskiej literaturze przedmiotu W Polsce marketing polityczny znany jest od około 15 lat

Bardziej szczegółowo

3 Wykorzystanie technik i metod public relations przez partie polityczne

3 Wykorzystanie technik i metod public relations przez partie polityczne 3 Wykorzystanie technik i metod public relations przez partie polityczne 3.1. Zastosowanie mechanizmu public relations w polityce Public relations jest odrębnym mechanizmem wykorzystywanym w marketingu

Bardziej szczegółowo

(e-mail: kasiaulatowska@interia.pl)

(e-mail: kasiaulatowska@interia.pl) Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Wydział Psychologii Katarzyna Ulatowska Nr indeksu: 19215 (e-mail: kasiaulatowska@interia.pl) ZNACZENIE DRASTYCZNOŚCI REKLAMY SPOŁECZNEJ I POLITYCZNEJ W ZMIANIE POSTAW

Bardziej szczegółowo

Przyczyny klęsk wyborczych błędy popełniane podczas organizacji i prowadzenia kampanii wyborczych w Polsce

Przyczyny klęsk wyborczych błędy popełniane podczas organizacji i prowadzenia kampanii wyborczych w Polsce Sebastian Drobczyński Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa Przyczyny klęsk wyborczych błędy popełniane podczas organizacji i prowadzenia kampanii wyborczych w Polsce Podstawowe założenie

Bardziej szczegółowo

Strategie komunikowania politycznego

Strategie komunikowania politycznego Strategie komunikowania politycznego 1 2 NR 2654 Mariusz Kolczyñski 3 Strategie komunikowania politycznego Wydanie drugie Wydawnictwo Uniwersytetu Œl¹skiego Katowice 2008 4 Redaktor serii: Nauki Polityczne

Bardziej szczegółowo

I. TEORETYCZNE PROBLEMY MARKETINGU PRASOWEGO. 1. Specyfika marketingu prasowego i rynek mediów

I. TEORETYCZNE PROBLEMY MARKETINGU PRASOWEGO. 1. Specyfika marketingu prasowego i rynek mediów 9 I. TEORETYCZNE PROBLEMY MARKETINGU PRASOWEGO 1. Specyfika marketingu prasowego i rynek mediów Z punktu widzenia marketingu na rynku prasy dogodnym jest jego ujmowanie jako procesu działań, którym można

Bardziej szczegółowo

Zeszyty naukowe nr 1

Zeszyty naukowe nr 1 Zeszyty naukowe nr 1 Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni 2003 Katarzyna Przybylska Marketing polityczny jako narzędzie zdobycia i utrzymania władzy Marketing polityczny zawdzięcza swoje początki potrzebom

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY ROZWOJU MARKETINGU POLITYCZNEGO

PERSPEKTYWY ROZWOJU MARKETINGU POLITYCZNEGO Michał Jaśniok Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach PERSPEKTYWY ROZWOJU MARKETINGU POLITYCZNEGO Wprowadzenie Przewidywanie rozwoju wydarzeń to zagadnienie fascynujące nie tylko w odniesieniu do procesów

Bardziej szczegółowo

II. Proces formułowania strategii marketingowej na rynku prasowym. 1. Istota strategii marketingowej

II. Proces formułowania strategii marketingowej na rynku prasowym. 1. Istota strategii marketingowej 51 II. Proces formułowania strategii marketingowej na rynku prasowym 1. Istota strategii marketingowej Dynamika współczesnych rynkowych zmian sprawia, że coraz większe znaczenie przypisywane jest ich antycypowaniu

Bardziej szczegółowo

Perspektywy i wyzwania marketingu w administracji publicznej w Polsce

Perspektywy i wyzwania marketingu w administracji publicznej w Polsce Radosław Folga Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Perspektywy i wyzwania marketingu w administracji publicznej w Polsce Wprowadzenie W historii ewolucji marketingu odnotowano wiele punktów zwrotnych

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe w politycznych kampaniach wyborczych

Badania marketingowe w politycznych kampaniach wyborczych 677 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2005 Katedra Marketingu Badania marketingowe w politycznych kampaniach wyborczych 1. Segmentacja elektoratu. Badanie potrzeb i preferencji wyborców Przygotowanie zwycięskiej

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I EKOLOGII z siedzibą w Suchej Beskidzkiej

WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I EKOLOGII z siedzibą w Suchej Beskidzkiej WSTiE WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I EKOLOGII z siedzibą w Suchej Beskidzkiej KIERUNEK: Politologia SPECJALNOŚĆ: Komunikacja społeczna RENATA STĘPIEŃ KREOWANIE WIZERUNKU PLACÓWKI OCHRONY ZDROWIA NA PRZYKŁADZIE

Bardziej szczegółowo

Pod redakcją Martyny Śliwy

Pod redakcją Martyny Śliwy Pod redakcją Martyny Śliwy 219 Strategie dla kultury. Kultura dla rozwoju Strategie dla kultury. Kultura dla rozwoju Zarządzanie strategiczne instytucją kultury Pod redakcją Martyny Śliwy Wydawca: Współpraca:

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012 MAŁGORZATA KIEŻEL ANNA KWIECIEŃ Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach KAPITAŁ RELACYJNY I CUSTOMER RELATIONSHIP

Bardziej szczegółowo

ISSN 2300-5491 e-issn 2449-948X

ISSN 2300-5491 e-issn 2449-948X ISSN 2300-5491 e-issn 2449-948X CZASOPISMO NAUKOWE RYNEK KULTURA temat numeru: Przedsiębiorstwa wyzwania Companies and Challenges Współczesny świat staje się coraz bardziej wielopłaszczyznowy i złożony

Bardziej szczegółowo

ISSN 2300-5491 e-issn 2449-948X

ISSN 2300-5491 e-issn 2449-948X ISSN 2300-5491 e-issn 2449-948X CZASOPISMO NAUKOWE RYNEK KULTURA temat numeru: Urynkowienie Economic Liberalization Współczesny świat staje się coraz bardziej wielopłaszczyznowy i złożony wymagając tym

Bardziej szczegółowo

Dariusz Tworzydło PUBLIC RELATIONS W POLITYCE. KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z PROCESU BUDOWANIA RELACJI ORAZ BŁĘDY W INTERPRETACJI DEFINICJI

Dariusz Tworzydło PUBLIC RELATIONS W POLITYCE. KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z PROCESU BUDOWANIA RELACJI ORAZ BŁĘDY W INTERPRETACJI DEFINICJI 26 DARIUSZ TWORZYDŁO ARTYKUŁY Polityka i Społeczeństwo 1(11) / 2013 Dariusz Tworzydło PUBLIC RELATIONS W POLITYCE. KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z PROCESU BUDOWANIA RELACJI ORAZ BŁĘDY W INTERPRETACJI DEFINICJI Wstęp

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ludzkimi i kapitałem ludzkim

Zarządzanie zasobami ludzkimi i kapitałem ludzkim Zarządzanie zasobami ludzkimi i kapitałem ludzkim Wiesław Harasim Abstrakt Każdy produkt, usługa, idea, działanie powstaje dzięki człowiekowi. W przypadku przedsiębiorstw pojawia się termin zasoby ludzkie,

Bardziej szczegółowo

Marketing polityczny a Internet

Marketing polityczny a Internet Jarosław Zieliński Marketing polityczny a Internet Marketing polityczny wydaje się być zabawą, rodzajem wstążki, którą obwiązany jest pakunek: tak naprawdę to wiemy przecież, że ważny jest pakunek, nie

Bardziej szczegółowo

marketing w praktyce Mirko Düssel praktyka (i teoria) biznesu

marketing w praktyce Mirko Düssel praktyka (i teoria) biznesu wiedzy, jest skierowany przede wszystkim do osób zajmujących się praktyką marketingową. Mogą z niego korzystać także studenci, którzy chcieliby pogłębić nie tylko wiedzę teoretyczną, lecz także praktyczną.

Bardziej szczegółowo

Marketing i zarządzanie jakością w administracji publicznej... jako procesy identyfikowania potrzeb klienta i doskonalenia organizacji

Marketing i zarządzanie jakością w administracji publicznej... jako procesy identyfikowania potrzeb klienta i doskonalenia organizacji ZESZYTY NAUKOWE MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE, T. 21, NR 2, GRUDZIEŃ 2012 Barbara Bobińska* Marketing i zarządzanie jakością w administracji publicznej... jako procesy identyfikowania

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji

Wprowadzenie. Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji Spis treści Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji.............. 4 Wprowadzenie................................................... 5 Zarządzanie strategiczne i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Diagnoza modelu zarządzania jakością w administracji rządowej

Diagnoza modelu zarządzania jakością w administracji rządowej Tomasz Skierniewski Diagnoza modelu zarządzania jakością w administracji rządowej Raport z I etapu badania Warszawa, listopad 2008 r. ISBN: 978-83-910638-0-4 Copyright by Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

PUBLIC RELATIONS JAKO ZARZĄDZANIE ZAUFANIEM. PROLEGOMENA

PUBLIC RELATIONS JAKO ZARZĄDZANIE ZAUFANIEM. PROLEGOMENA Teoretické štúdie PUBLIC RELATIONS JAKO ZARZĄDZANIE ZAUFANIEM. PROLEGOMENA PUBLIC RELATIONS IN THE TRUST MANAGEMENT. PROLEGOMENA Michał KACZMARCZYK PhD Michał Kaczmarczyk Humanitas Univeristy Kilinskiego

Bardziej szczegółowo

Koncepcja marketingu partnerskiego w działalności usługowej publicznego operatora pocztowego

Koncepcja marketingu partnerskiego w działalności usługowej publicznego operatora pocztowego Zeszyty Naukowe nr 694 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2006 Studium Doktoranckie Wydziału Zarządzania Koncepcja marketingu partnerskiego w działalności usługowej publicznego operatora pocztowego 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Jak uczyć. o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym rozwoju. Przewodnik dla nauczycieli

Jak uczyć. o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym rozwoju. Przewodnik dla nauczycieli Jak uczyć o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym rozwoju Przewodnik dla nauczycieli ZESPÓŁ DO SPRAW SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Jak uczyć o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym

Bardziej szczegółowo

Rys.4. 1. Elementy zarządzania strategicznego

Rys.4. 1. Elementy zarządzania strategicznego Źródło: A. Zakrzewska Bielawska, Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwach wysokich technologii, [w:] J. Werewka (red.), Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie informatycznym. Metodologia i strategia

Bardziej szczegółowo

Weronika Kumańska 1 Agnieszka Ślęzak 2 Uniwersytet Jana Kochanowskiego Kielcach SKN LIDER

Weronika Kumańska 1 Agnieszka Ślęzak 2 Uniwersytet Jana Kochanowskiego Kielcach SKN LIDER 1 Weronika Kumańska 1 Agnieszka Ślęzak 2 Uniwersytet Jana Kochanowskiego Kielcach SKN LIDER Społeczna odpowiedzialność biznesu-jako czynnik przewagi konkurencyjnej. Streszczenie: Niniejszy artykuł ma na

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU

PRZEDMIOT: NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE PRZEDMIOT: NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU (MATERIAŁ POMOCNICZY PRZEDMIOT SPECJALNOŚCIOWY ) Łódź Spis treści Moduł 1 Rozwój koncepcji marketingu.

Bardziej szczegółowo