K004 Fur diesen Expedienten keine Reisebestatigung gespeichert K005 Uberweisung nicht erlaubt, Anzahlungs-Quittungs-Nr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "K004 Fur diesen Expedienten keine Reisebestatigung gespeichert K005 Uberweisung nicht erlaubt, Anzahlungs-Quittungs-Nr."

Transkrypt

1 K001 Aktionscode ungultig K002 VERANSTALTER bzw. REISEART ungultig/fehlt K003 Aktionscode-Folge unzulassig, Vorgang erst darstellen K004 Fur diesen Expedienten keine Reisebestatigung gespeichert K005 Uberweisung nicht erlaubt, Anzahlungs-Quittungs-Nr. bereits vergeben K006 Restaurieren Bildschirmformular mit AKTION "?B"' K007 Veranstalter bietet z.zt. keine Druckfunktionen an K008 Veranstalter vorubergehend nicht verfügbar K009 AKTION wegen Programmfehler z.zt. nicht möglich K010 Veranstaltercode fehlt K011 AKTION bitte wiederholen K012 Aktionscode-Folge unzulassig, Inkasso-Vorgang erst darstellen K015 RZD erganzt K019 Blattern und Veranstalterwechsel nicht moglich K020 Blattern nicht moglich K021 Vorwartsblattern nicht moglich K022 Ruckwartsblattern nicht moglich K025 AKTION nur mit vollstandigem Formular moglich K026 Datumsangabe fehlt K027 Vorgangsnummer (VORG) fehlt K028 Leistungstabelle nicht luckenlos ausgefullt K029 Personentabelle nicht luckenlos ausgefullt K030 ANREDE ist falsch oder fehlt K031 Datenanderung in dieser Form nicht moglich K033 Die Felder ANREDE und NAME mussen ausgefullt sein K034 VORGANG ist falsch K035 "+" nur in belegten Positionen erlaubt K036 Markierung mit "+" in VORGANG, (M)ARKIERUNG oder ANREDE fehlt K037 Markierung mit "+" nur in VORGANG, (M)ARKIERUNG oder ANREDE erlaubt K038 Nachname zu lang K039 Nachname fehlt K040 Nachname falsch K041 VORNAME fehlt K042 VORNAME zu lang K043 VORNAME falsch K044 ALTER falsch oder fehlt K045 Anzahl eingetragene Personen stimmt nicht mit "PERS" uberein K046 Teilnehmer-Zuordnung stimmt nicht mit "PERS" uberein K047 Teilnehmer-Zuordnung nicht eindeutig K048 Teilnehmer-Zuordnung nicht aufsteigend K049 NAME/VORNAME/TITEL des Anmelders zu lang, bitte kurzen K050 Kundennummer fehlt K051 Kundennummer hat falsches Format K052 Kundennummer nicht numerisch K053 Kundennummer nicht gespeichert K054 Kundendaten fur Kunde dargestellt Nieprawidlowy kod akcji Brakujace lub bledne dane w polach Veran lub Reiseart Niepoprawna kolejnosc akcji, najpierw nalezy przedstawic rezerwacje Dla podanego kodu ekspedienta brak potwierdzenia rezerwacji Przelew niedozwolony, numer dowodu wplaty zostal nadany Odswiezenie maski przez akcje "?B"' Funkcje drukowania sa tymczasowo nieaktywne Touroperator jest tymczasowo niedostepny Z powodu bledu programu akcja chwilowo niemozliwa Brak kodu tour operatora Akcje nalezy powtorzyc Niepoprawna kolejnosc akcji, najpierw nalezy przedstawic rezerwacje inkasso Uzupelnione RZD Niemozliwe przegladanie stron i zmiana touroperatora Przegladanie stron jest niemozliwe Przegladanie kolejnych stron jest niemozliwe Przegladanie poprzednich stron jest niemozliwe Akcja mozliwa z pelnym formularzem Brak daty Brakujacy numer rezerwacji w polu Vorgang Tabela uslug wypelniona bez luk Tabela pasazerow wypelniona bez luk Bledne lub brakujace okreslenie typu pasazera Zmiana danych w tej formie jest niemozliwa Pola Anrede i Name musza byc wypelnione Bledny numer rezerwacji Znak "+" nalezy wstawic tylko przy zajetych pozycjach Brakujacy znak "+" w polach Vorgang, (M)arkierung lub Anrede Dopuszczalny znak "+" tylko w polach Vorgang, (M)arkierung lub Anrede Nazwisko jest za dlugie Brakujace nazwisko Bledne nazwisko Brakujace imie Imie jest za dlugie Bledne imie Bledne lub brakujace dane wieku Ilosc osob nie zgadza sie z danymi w polu Pers Przyporzadkowanie pasazerow nie jest zgodne z danymi w polu Pers Niedokladne przyporzadkowanie pasazerow Przyporzadkowanie pasazerow nie jest wzrastajace Dane w polach Name/Vorname/Titel sa za dlugie, prosze je skrocic Brakujacy numer klienta Bledny format numeru klienta Numer klienta nie jest alfanumeryczny Numer klienta nie zostal zapisany Dane klienta zostaly przedstawione

2 K055 ANZAHLUNG (ANZ) grosser GESAMTPREIS (GES) K056 Fur diesen VERANSTALTER gibt es noch keine TV-Berechtigung K057 Falsche Eingabe, bitte uberprufen Sie die Felder LB und TV K058 TV-Gruppe ist falsch oder fehlt K059 Falsche Eingabe, bitte uberprufen Sie die Felder LB und ZA K060 ZAHLUNGSART (ZA) unzulassig, bitte uberprufen K061 Anzahl Etiketten nicht numerisch, bitte uberprufen K062 Rest Etiketten nicht numerisch, bitte uberprufen K063 Bankleitzahl ungultig, bitte uberprufen K064 Falsche Eingabe, nur D oder BLANK im LB-Feld erlaubt K065 ANZAHLUNG (ANZ) unzulassig, bitte uberprufen K069 Bitte markieren K070 Nur eine (M)ARKIERUNG erlaubt K071 (M)ARKIERUNG falsch K072 ANFORDERUNG (ANF) falsch oder fehlt K073 Gebiets-, Ortscode unzulassig, bitte in der Form 999/9999 K074 Gebiets,- Ortscode bei dieser AKTION unzulassig K080 Keine Eingabe im Feld VERS erlaubt, bitte loschen K081 Eingabe "V" im LB-Feld nicht erlaubt, bitte korrigieren K082 Nur "J" oder "N" im Feld VERS erlaubt, bitte korrigieren K083 Veranstalter kann z.zt. von dieser Agentur nicht gebucht K200 Buchung ok K201 Option ok K202 Storno ok K203 Umbuchung ok K204 Festb.ok K205 Darst. ok K206 Auf Anfrage K207 Kreuzfa. ok K208 Anzahlung ok K209 Restzahlung ok K210 Namensan. ok K211 Zubuchung ok K220 Buch./RBE ok K221 Opt./RBE ok K222 Stor./RBE ok K223 Umbu./RBE ok K224 Festb/RBE ok K225 Darst/RBE ok K226 Zubu./RBE ok K240 Buch./VOU ok K241 Opt./VOU ok K242 Stor./VOU ok K243 Umbu./VOU ok K244 Festb/VOU ok K245 Darst/VOU ok K246 Zubu./VOU ok K250 Storno/VB ok Kwota w polu Anzahlung jest wieksza niz w polu Gesamt Ten tour operator nie ma uprawnien TV Bledne dane, prosze sprawdzic pola LB i TV Bledna lub brakujaca grupa TV Bledne dane, prosze sprawdzic pola LB i ZA Niedopuszczalne dane w polu Zahlungsart (ZA), prosze sprawdzic Ilosc etykiet nie jest alfanumeryczna, prosze sprawdzic Pozostala ilosc etykiet nie jest alfanumeryczna, prosze sprawdzic Niepoprawny kod bankowy, prosze sprawdzic Bledne dane, w polu LB tylko D lub puste Dane w polu Anzahlung (ANZ) niedozwolone, prosze sprawdzic Prosze zaznaczyc Dopuszczalne jest zaznaczenie tylko w jednym polu M Bledne zaznaczenie w polu M Bledny lub brakujacy typ uslugi w polu Anf Kod regionu lub miejscowosci jest niepoprawny, prosze wypelnic w formie 999/9999 Kod regionu lub miejscowosci przy tej akcji jest niepoprawny Pole Vers prosze pozostawic puste "V" w polu LB jest niepoprawne, prosze poprawic W polu Vers dopuszczalne "J" i "N", prosze poprawic Agentura nie moze chwilowo rezerwowac u tego touroperatora Rezerwacja ok Opcja ok Storno ok Zmiana rezerwacji ok Rezerwacja stala ok Przedstawienie rezerwacji ok Na zapytanie Podroz "Kreuzfahrt" ok Zaliczka ok Zaplata pozostalej kwoty ok Zmiana nazwiska ok Dodatkowa rezerwacja ok Rezerwacja/potwierdzenie ok Opcja/potwierdzenie ok Storno/potwierdzenie ok Zmiana rezerwacji/potwierdzenie Rezerwacja stala/potwierdzenie Przedstawienie rezerwacji/potw. Dorezerwowanie/potwiedzenie Rezerwacja/Voucher ok Opcja/Voucher ok Storno/Voucher ok Zmiana rezerwacji/voucher ok Rezerwacja/Voucher ok Przedstawienie/Voucher ok Dorezerwowanie/Voucher ok Storno/Voucher ok

3 K260 **Testb.**ok K261 **Testo.**ok K262 **Tests.**ok K263 **Testu.**ok K264 **Testf.**ok K265 **Testd.**ok K266 **Testz.**ok K280 Inkasso ok K281 D.Inkasso ok K300 *** Musterbuchung dargestellt *** K310 Aktionscode ist ungultig K311 Aktionscode fehlt K312 Aktionscode-Folge unzulassig, Vorgang erst darstellen K313 Sie haben keine Berechtigung fur die angeforderte AKTION K320 Reiseart ist falsch oder fehlt K321 Reiseart darf nicht geandert K322 Reiseart steht im Moment nicht zur Verfugung, bitte spater versuchen K330 Personenzahl ist falsch K331 Personenzahl weicht von der Anzahl der angeforderten Leistungen ab K332 Personenzahl, Anzahl Leistungen und Teilnehmerzuordnung uberprufen K333 Personenzahl weicht von den eingegebenen Namen der Teilnehmer ab K335 Personenangabe fehlt K336 Anzahl Kinder grosser als eingegebene Personenzahl K337 Personenzahl darf nicht verandert K338 Personenzahl kleiner oder gleich der im alten Vorgang K340 Agenturnummer ist falsch K341 Diese Agenturnummer ist uns nicht bekannt K342 Diese Agentur hat keine Buchungsberechtigung K343 Agenturnummer darf nicht verandert K350 Vorgangsnummer ist falsch K351 Unter der angegebenen Vorgangsnummer ist kein Vorgang gespeichert K352 Dieser Vorgang ist einer anderen Agentur zugeordnet K353 Pro Vorgang sind maximal 6 Leistungen buchbar K354 Pro Vorgang sind maximal 18 Leistungen buchbar K355 Pro Vorgang sind maximal 6 Personen buchbar K356 Pro Vorgang sind maximal 9 personen buchbar K357 Pro Vorgang sind maximal 18 Personen buchbar K358 "+" in VORGANG oder ANREDE nicht erlaubt Rezerwacja testowa ok Rezerwacja-opcja testowa ok Storno rezerwcji testowej ok Zmiana rezerwacji testowej ok Rezerwacja testowa ok Przedstawienie rezerwacji test. Dorezerwowanie do rez. test. ok Inkasso ok Przedstawienie inkasso ok Rezerwacja przykladowa przedstawiona Niepoprawny kod akcji Brakujacy kod akcji Niepoprawna kolejnosc akcji, najpierw nalezy przedstawic rezerwacje Brak uprawnien dla przeprowadzenia tej akcji Niepoprawne lub brakujace dane w polu Reiseart Dane w polu Reiseart nie moga byc zmieniane Reiseart jest chwilowo niedostepne, prosze sprobowac pozniej Bledna ilosc osob Podana ilosc osob nie zgadza sie z iloscia osob uczestniczacych w uslugach Nalezy sprawdzic ilosc osob, ilosc uslug oraz przyporzadkowanie pasazerow Podana ilosc osob nie zgadza sie od ilosci nazwisk uczestnikow podrozy Prosze podac ilosc osob Ilosc dzieci jest wieksza niz ilosc osob Ilosc osob nie moze byc zmieniana Ilosc osob jest mniejsza lub rowna ilosci osob z pierwotnej rezerwacji Niepoprawny numer agentury Touroperator nie zna podanego numeru agentury Ta agentura nie ma uprawnien do rezerwacji Numer agentury nie moze byc zmieniany Bledny numer rezerwacji Pod podanym numerem nie zapisano zadnej rezerwacji Rezerwacja ta jest przyporzadkowana innej agenturze W jednej rezerwacji mozna zarezerwowac max.6 uslug W jednej rezerwacji mozna zarezerwowac max.18 uslug W jednej rezerwacji mozna zarezerwowac max. 6 osob W jednej rezerwacji mozna zarezerwowac max. 9 osob W jednej rezerwacji mozna zarezerwowac max. 18 osob Znak "+" w polu Vorgang lub Anrede jest niedozwolony K359 "+" in VORGANG oder ANREDE erforderlich W polu Vorgang lub Anrede wymagany jest znak "+" K360 "+" in VORGANG erforderlich W polu Vorgang wymagany jest znak "+" K361 Unter der angegebenen Vorgangsnummer ist kein Vorgang gespeichert K363 Die Vorgangsnummer ist einer anderen Agentur zugeordnet K364 Vorg. kann bis auf weiteres nicht bearbeitet, bitte V-Info abwarten K365 Der Vorgang ist in Bearbeitung, bitte nochmals darstellen K366 Kein letzter Vorgang gespeichert Pod wskazanym numerem nie zapisano zadnej rezerwacji Ten numer rezerwacji zostal przyporzadkowany innej agenturze Dalsze opracowanie rezerwacji jest niemozliwe. Prosze zastosowac sie do wskazowek touroperatora! Opracowanie rezerwacji trwa. Prosze przedstawic ja jeszcze raz Ostatnio opracowywana rezerwacja nie zostala zapisana

4 K367 Buchungsinformation dargestellt K369 Vorgang kann nicht dargestellt K370 Vorgang kann nur noch vom Veranstalter geandert K371 Nach Anmeldeschluss kann ein Vorgang nur vom Veranstalter umgebucht K372 Dokumente schon gedruckt,vorgang kann nur vom Veranstalter umgebucht K373 Vorgangs-Nr darf nicht verandert K374 Dieser Vorgang wurde bereits gebucht - Doppelbuchung nicht moglich K375 Dieser Vorgang kann momentan nicht bearbeitet K376 Person(en) bereits storniert K377 Kein Vorgang vorhanden K380 BAUSTEINNUMMER ist falsch oder fehlt K382 Pro Baustein sind max. 6 Personen buchbar K390 Eingabe in der MULTIFUNKTIONSZEILE ist fehlerhaft K391 Eingabe in der MULTIFUNKTIONSZEILE ist nicht zulassig K392 Falsche Eingabe in der MULTIFUNKTIONSZEILE, bitte korrigieren K393 Bitte PKW-Typ und Kennzeichen im Feld BEMERKUNG (BEM) eingeben K394 Bitte Raucher (R) oder Nichtraucher (N) im Feld BEMERKUNG (BEM) eingeben K395 Bitte geben Sie Ihre Auswahl in der MULTIFUNKTIONSZEILE an K396 Bitte entsprechende Menuepunkte auswahlen K397 Selektion nicht moglich, Eingabe bitte wiederholen K400 BERATER-Nummer ist fehlerhaft K401 Bitte BERATER-Kurzzeichen eingeben K405 Vorwartsblattern nicht moglich K406 Ruckwartsblattern nicht moglich K407 Blattern nicht moglich K408 Angeforderte Seite nicht vorhanden K410 MARKIERUNG (M) ist fehlerhaft K411 Markieren bei diesem Aktionscode unzulassig K412 Eine Leistungsposition muss markiert K413 Maximal eine Leistungsposition darf markiert K414 Mindestens zwei Leistungspositionen sind zu markieren K420 ANFORDERUNG (ANF) ist falsch K421 ANFORDERUNG (ANF) ist zur Zeit nicht im Angebot K422 ANFORDERUNG (ANF) in dieser Saison nicht moglich K423 ANFORDERUNG (ANF) mit REISEART nicht kombinierbar K424 ANFORDERUNG (ANF) - pro Buchung max. 1-mal erlaubt K425 ANFORDERUNG (ANF) - pro Buchung max. 3-mal erlaubt K426 ANFORDERUNG (ANF) - pro Buchung min. 1-mal erforderlich K430 LEISTUNG - Verschlusselung ist falsch K431 LEISTUNG (Beforderung) zur Zeit nicht im Angebot Informacja o rezerwacji zostala wyswietlona Rezerwacja nie moze byc wyswietlona Rezerwacja moze byc zmieniona tylko przez touroperatora Po zakonczeniu rezerwacji moze byc ona zmieniona tylko przez touroperatora Dokumenty zostaly wydrukowane, rezerwacja moze byc zmieniona tylko przez tour operatora Numer rezerwacji nie moze byc zmieniony Podane uslugi zostaly juz zarezerwowane - ponowna rezerwacja jest niemozliwa Rezerwacja nie moze byc chwilowo opracowana Dane osoby (osob) zostaly juz anulowane Brak rezerwacji Brakujacy lub bledny numer miedzy polami Vorgang i Berater W jednej stronie rezerwacji mozna zarezerwowac max. 6 osob Bledne dane w linii wielofunkcyjnej Niedozwolone dane w linii wielofunkcyjnej Bledne dane w linii wielofunkcyjnej, prosze poprawic W polu Bem. nalezy podac marke i numer rejestracyjny samochodu W polu Bem. nalezy podac informacje: palacy (R) lub niepalacy (N) Prosze wypelnic linie wielofunkcyjna Nalezy wybrac odpowiednie punkty menu Selekcja jest niemozliwa, prosze wpisac nowe dane Numer w polu Berater jest niepoprawny W polu Berater nalezy wpisac skrot Przegladanie stron do przodu jest niemozliwe Przegladanie stron do tylu jest niemozliwe Przegladanie stron jest niemozliwe Brak wskazanej strony Bledny wpis w polu M Niedopuszczalne zaznaczenie przy tej akcji Jedna pozycja musi byc zaznaczona Maksymalnie jedna usluga moze byc zaznaczona Nalezy zaznaczyc conajmniej dwie pozycje Wpis w polu Anf jest bledny Usluga oznaczona w polu Anf jest chwilowo niedostepna Usluga oznaczona w polu Anf jest w tym sezonie niedostepna Usluga z pola Anf nie moze byc kombinowana z podana Reiseart Usluga oznaczona w polu Anf. moze byc wystepowac tylko 1 raz w rezerwacji Usluga oznaczona w polu Anf moze wystepowac w rezerwacji max. 3 razy Usluga oznaczona w polu Anf. powinna wystepowac w rezerwacji min. 1 raz Bledny kod uslugi Usluga (transportu) jest chwilowo niedostepna K432 LEISTUNG (Beforderung) in dieser Saison nicht moglich Usluga (transportu) jest niedostepna w tym sezonie K433 LEISTUNG (Beforderung) nicht buchbar K434 LEISTUNG (Beforderung) Typenauswahl Wohnmobil Usluga (transportu) jest niedostepna

5 K434 LEISTUNG (Beforderung) Typenauswahl Wohnmobil falsch oder fehlt K440 LEISTUNG (Beforderung) mit dieser REISEART nicht kombinierbar K441 LEISTUNG (Beforderung) nicht im Angebot K442 LEISTUNG (Beforderung) ist falsch K443 LEISTUNG (Flugstrecke) ist nicht vollstandig K444 LEISTUNG (Flugstrecke) Streckenverschlusselung ist falsch K445 LEISTUNG (Wohnmobil) ist falsch K450 LEISTUNG (Flug) der Flug ist ausgebucht K451 LEISTUNG (Flug) der Hinflug ist ausgebucht K452 LEISTUNG (Flug) der Ruckflug ist ausgebucht K453 LEISTUNG (Flug) der Flug ist nicht im K454 LEISTUNG (Flug) der Hinflug ist nicht im K455 LEISTUNG (Flug) der Ruckflug ist nicht im K456 LEISTUNG (Flug) der Flug wurde abgesagt K457 LEISTUNG (Flug) Hinflug und Ruckflug sind nicht kombinierbar K458 LEISTUNG (Flug) "Oneway" - Buchung nicht moglich K459 LEISTUNG (Flug) min. Aufenthaltsdauer unterschritten K460 LEISTUNG (Flug) max. Aufenthaltsdauer uberschritten K461 LEISTUNG (Flug) ausgebucht - bitte Alternativangebot K462 LEISTUNG (Flug) Hinflug ausgebucht - bitte K463 LEISTUNG (Flug) Ruckflug ausgebucht - bitte K464 LEISTUNG (Flug) mehrere Flugangebote, bitte Vakanz aufrufen K465 LEISTUNG (Flug) nur auf Warteliste buchbar K466 LEISTUNG (Flug) Hinflug nur on Request K467 LEISTUNG (Flug) Ruckflug nur on Request K468 LEISTUNG (Flug) Kategorienauswahl falsch oder fehlt K469 Anforderung F (Flug) nur in Kombination mit Anforderung H (Hotel) buchbar K470 LEISTUNG (Bahn) die Beforderungsart ist ausgebucht K471 LEISTUNG (Bahn) die Anreise ist ausgebucht K472 LEISTUNG (Bahn) die Ruckreise ist ausgebucht K473 LEISTUNG (Bahn) die Stecke/Abfahrt ist nicht im K474 LEISTUNG (Bahn) die Anreise ist nicht im K475 LEISTUNG (Bahn) die Ruckreise ist nicht im K476 LEISTUNG (Bahn) der Termin wurde abgesagt K477 LEISTUNG (Bahn) Hinreise und Ruckreise sind nicht kombinierbar K478 LEISTUNG (Bahn) "Oneway" - Buchung nicht moglich K479 LEISTUNG (Bahn) min. Aufenthaltsdauer unterschritten K480 LEISTUNG (Bahn) max. Aufenthaltsdauer überschritten K481 LEISTUNG (Bahn) ausgebucht - bitte Alternativangebot K482 LEISTUNG (Bahn) Anreise ausgebucht - bitte Alterantivangebot K483 LEISTUNG (Bahn) Ruckreise ausgebucht - bitte Bledny lub brak wyboru uslugi (transportu) Usluga (transportu) jest niedostepna z ta Reiseart Usluga (transportu) jest niedostepna Bledna usluga (transportu) Usluga (przelot) jest niekompletna Bledny kod uslugi (trasy przelotu) Niepoprawny kod uslugi (samochod mieszkalny) Usluga przelotu jest niedostepna - brak miejsc Usluga przelotu "tam" jest niedostepna - brak miejsc Usluga przelotu "z powrotem" jest niedostepna - brak miejsc Usluga (przelotu) nie jest w ofercie tour operatora Usluga przelotu "tam" nie jest w ofercie tour operatora Usluga przelotu "z powrotem" nie jest w ofercie tour operatora Przelot zostal odwolany Uslugi przelotow "tam" i "z powrotem" nie moga byc polaczone Usluga przelotu "Oneway" - rezerwacja niemozliwa Usluga przelotu - min.czas pobytu nie zostal przekroczony' Usluga przelotu - max. czas pobytu nie zostal przekroczony Usluga przelotu jest niedostepna, prosze wziac pod uwage oferty alternatywne Usluga przelotu "tam" jest niedostepna, prosze wziac pod uwage oferty alternatywne Usluga przelotu "z powrotem" jest niedostepna, prosze wziac pod uwage oferty alternatywne Dostepnych jest kilka ofert przelotu, nalezy wywolac liste ofert Usluga przelotu jest mozliwa do rezerwacji na liscie oczekujacych Usluga przelotu "tam" tylko na zapytanie ("on request") Usluga przelotu "z powrotem" tylko na zapytanie ("on request") Usluga przelotu - bledny lub brak wyboru kategorii Usluge typu F (przelot) mozna rezerwowac tylko z usluga typu H (hotel) Podroz koleja - usluga jest niedostepna Podroz koleja - oferta "tam" jest niedostepna Podroz koleja - oferta "z powrotem" jest niedostepna Podroz koleja - polaczenie/odjazd nie sa w ofercie tour operatora Podroz koleja - podroz "tam" nie jest w ofercie tour operatora Podroz koleja - podroz "z powrotem" nie jest w ofercie tour operatora Podroz koleja - termin zostal odwolany Podroz koleja - wskazana podroz "tam" i "z powrotem" nie moga byc laczone Podroz koleja "Oneway" - rezerwacja nie jest mozliwa Podroz koleja - min. czas pobytu nie zostal przekroczony Podroz koleja - max. czas pobytu zostal przekroczony Usluga jest niedostepna - brak miejsc! Oferty alternatywne Oferta podrozy "tam" niedostepna - brak miejsc! Oferty alternatywne Oferta podrozy "z powrotem" niedostepna - brak miejsc! Oferty

6 K483 LEISTUNG (Bahn) Ruckreise ausgebucht - bitte K484 LEISTUNG (Bahn) mehrere Abfahrten, bitte Vakanz aufrufen K490 LEISTUNG (Bus) die Beforderungsart ist ausgebucht K491 LEISTUNG (Bus) die Anreise ist ausgebucht K492 LEISTUNG (Bus) die Ruckreise ist ausgebucht K493 LEISTUNG (Bus) die Strecke/Abfahrt ist nicht im K494 LEISTUNG (Bus) die Anreise ist nicht im K495 LEISTUNG (Bus) die Ruckreise ist nicht im K496 LEISTUNG (Bus) der Termin wurde abgesagt K497 LEISTUNG (Bus) Hinreise und Ruckreise sind nicht kombinierbar K498 LEISTUNG (Bus) "Oneway" - Buchung nicht moglich K499 LEISTUNG (Bus) min. Aufenthaltsdauer unterschritten K500 LEISTUNG (Bus) max. Aufenthaltsdauer uberschritten K501 LEISTUNG (Bus) ausgebucht - bitte Alternativangebot K502 LEISTUNG (Bus) Anreise ausgebucht - bitte K503 LEISTUNG (Bus) Ruckreise ausgebucht - bitte K504 LEISTUNG (Bus) mehrere Abfahrten, bitte Vakanz aufrufen K505 LEISTUNG (Bus) der Zustieg fur die gewunschte LEISTUNG existiert nicht K506 LEISTUNG (Bus) der Zustieg ist nicht angelegt K507 LEISTUNG (Bus) fur die gewunschte LEISTUNG existieren keine Zustiege K508 LEISTUNG (Bus) - erfordert einen Zustieg K510 LEISTUNG - die Beforderungsart ist ausgebucht K511 LEISTUNG - die Anreise ist ausgebucht K512 LEISTUNG - die Ruckreise ist ausgebucht K513 LEISTUNG - die Strecke/Abfahrt ist nicht im K514 LEISTUNG - die Anreise ist nicht im K515 LEISTUNG - die Ruckreise ist nicht im K516 LEISTUNG - der Termin wurde abgesagt K517 LEISTUNG - Hinreise und Ruckreise sind nicht kombinierbar K518 LEISTUNG - "Oneway" - Buchung nicht moglich K519 LEISTUNG - min. Aufenthaltsdauer unterschritten K520 LEISTUNG - max. Aufenthaltsdauer uberschritten K521 LEISTUNG - ausgebucht - bitte Alternativangebot K522 LEISTUNG - Anreise ausgebucht - bitte K523 LEISTUNG - Ruckreise ausgebucht - bitte K524 LEISTUNG - mehrere Abfahrten, bitte Vakanz aufrufen K525 LEISTUNG - die Rundreise ist ausgebucht K526 LEISTUNG - der Kurs ist ausgebucht K527 LEISTUNG - der Kurs wurde abgesagt K528 LEISTUNG - der Reisetermin oder die Dauer ist nicht im Oferta podrozy "z powrotem" niedostepna - brak miejsc! Oferty alternatywne Dostepnych jest kilka ofert podrozy koleja. Prosze wyswietlic liste ofert! Usluga -podroz autokarem jest niedostepna (brak miejsc) Usluga-podroz autokarem "tam" jest niedostepna (brak miejsc) Usluga-podroz autokarem "z powrotem" jest niedostepna (brak miejsc) Usluga-podroz autokarem na wskazanej trasie nie jest w ofercie tour operatora Usluga-podroz autokarem "tam" nie jest w ofercie touroperatora Usluga-podroz autokarem "z powrotem" nie jest w ofercie touroperatora Termin uslugi (podroz autokarem) zostal odwolany Wskazane uslugi-podroz "tam" i "z powrotem" nie moga byc ze soba laczone Usluga-podroz autokarem "Oneway". Rezerwacja nie jest mozliwa Usluga-podroz autokarem. Min. czas pobytu nie zostal przekroczony Usluga-podroz autokarem. Max. czas pobytu zostal przekroczony Usluga-podroz autokarem-jest niedostepna. Oferty alternatywne Usluga-podroz autokarem "tam" jest niedostepna (brak miejsc). Oferty alternatywne Usluga-podroz autokarem "z powrotem" jest niedostepna (brak miejsc). Oferty alternatywne Usluga-podroz autokarem, kilka ofert. Wyswietlic liste ofert Usluga-podroz autokarem; miejsce dosiadki dla wskazanej uslugi nie istnieje Usluga-podroz autokarem; miejsce dosiadki nie zostalo okreslone Usluga-podroz autokarem; dla wskazanej uslugi nie istnieja zadne miejsca dosiadki Usluga-podroz autokarem; wymagana dosiadka Ten typ uslugi jest niedostepny-brak miejsc Na podroz "tam" brak miejsc Na podroz "z powrotem" brak miejsc Podanej trasy nie ma w ofercie touroperatora Polaczenie dla podrozy "tam" nie jest w ofercie touroperatora Polaczenie dla podrozy "z powrotem" nie jest w ofercie touroperatora Termin zostal odwolany Wskazana podroz "tam" nie moze byc laczona z poana podroza "z powrotem" Rezerwacja typu "Oneway" jest niemozliwa Min. czas pobytu nie zostal przekroczony Max. czas pobytu zostal przekroczony Brak miejsc-oferty alternatywne Brak miejsc dla podrozy "tam"-oferty alternatywne Brak miejsc dla podrozy "z powrotem"-oferty alternatywne Kilka mozliwosci odjazdu, prosze wywolac oferte Brak miejsc dla podrozy Brak miejsc na kursie Kurs zostal odwolany

7 K529 LEISTUNG - der Zielort oder die Dauer ist nicht im K530 LEISTUNG - pro Buchung nur ein Hotel erlaubt K531 LEISTUNG - pro Buchung nur ein Flug erlaubt K532 LEISTUNG - Eingabe im Feld nicht erlaubt K533 LEISTUNG - 3-Letter-Code ist ungultig K534 LEISTUNG zur angeforderten Leistungsart fehlt K535 LEISTUNG - Kombination nicht moglich K540 LEISTUNG (Hotel) ausgebucht - bitte Alternativangebot K541 LEISTUNG (Hotel) kein Kontingent - bitte K542 LEISTUNG (Hotel) falsch - nur vierstellig numerisch erlaubt K543 LEISTUNG (Hotel) falsch - mind. sechsstellig alphanumerisch K544 Anreise (Hotel) ist nicht im K545 Leistung (Hotel) nicht im K550 UNTERBRINGUNG ist falsch oder fehlt K551 UNTERBRINGUNG nicht im K553 UNTERBRINGUNG - Zimmerart in anfordertem Objekt nicht vorhanden K554 UNTERBRINGUNG - Ausstattung in angefordertem Objekt nicht vorhanden K555 UNTERBRINGUNG - Lage/Kategorie in angefordertem Objekt nicht vorhanden K556 UNTERBRINGUNG - Verpflegungsart in angefordertem Objekt nicht angeboten K557 UNTERBRINGUNG - Belegung in angefordertem Objekt nicht angeboten K558 UNTERBRINGUNG - gewunschte Klasse wird nicht angeboten K559 UNTERBRINGUNG - gewunschte Klasse ist ausgebucht K560 UNTERBRINGUNG - Kabinennummer passt nicht zum gewunschten Objekt K561 UNTERBRINGUNG - angeforderte Kabine ausgebucht K562 UNTERBRINGUNG - angeforderte Kategorie nicht vorhanden K563 UNTERBRINGUNG - angeforderte Kategorie ausgebucht K564 Maximale Belegung ist uberschritten K565 Minimale Belegung ist unterschritten K566 Zimmereintragung fehlt K567 Zimmerverschlusselung ist falsch K568 Zimmerbelegung stimmt nicht mit der Anzahl der Namen uberein K569 Zimmerbelegung ist falsch K570 Eingabe im Feld UNTERBRINGUNG ist bei Flügen nicht erlaubt K571 Pro Zimmer nicht mehr Babys als Erwachsene eingeben K572 Das Zimmer ist ausgebucht K573 Das Zimmerkontingent ist ausgebucht K574 Unterkunft - Zimmerart nicht im K575 Pro Zimmer nur eine Verpflegungsart moglich K576 Eingabe im Feld UNTERBR nicht erlaubt Oferta nie obejmuje tego terminu podrozy lub dlugosci pobytu Oferta nie obejmuje wskazanego miejsca docelowego lub dlugosci pobytu Mozna zarezerwowac tylko jeden hotel Mozna zarezerwowac tylko jeden przelot Dane sa niedozwolone w tym polu Niepoprawny kod 3-literowy Brakujace dane uslugi do wskazanego jej rodzaju Kombinacja jest niemozliwa Oferta hotelu jest wyrezerwowana - prosze sprawdzic oferty alternatywne' Brak kontyngentow w hotelu - prosze sprawdzic oferty alternatywne Niepoprawny kod hotelu - dopuszczalny kod 4-znakowy, numeryczny Niepoprawny kod hotelu - conajmniej 6-znakowy, alfanumeryczny Podroz "tam" (hotel) nie jest w ofercie tour operatora Usluga (hotel) nie jest w ofercie tour operatora Brakujacy lub bledny kod zakwaterowania Oferta nie obejmuje kodu zakwaterowania Zakwaterowanie - ten rodzaj pokoju we wskazanym obiekcie jest niedostepny Zakwaterowanie - takie wyposazenie we wskazanym objekcie jest niedostepne Zakwaterowanie - takie polozenie i kategoria we wskazanym obiekcie sa niedostepne Zakwaterowanie - taki rodzaj wyzywienia jest niedostepny we wskazanym obiekcie Zakwaterowanie - takie oblozenie pokoju we wskazanym objekcie jest niedostepne Zakwaterowanie - oferta nie obejmuje wskazanej klasy Zakwaterowanie - wskazana klasa zostala wyrezerwowana Zakwaterowanie - numer kabiny nie pasuje do wskazanego obiektu Zakwaterowanie - wskazany rodzaj kabiny jest wyrezerwowany Zakwaterowanie - wskazana kategoria jest niedostepna Zakwaterowanie - wskazana kategoria jest wyrezerwowana Max.wielkosc oblozenia pokoju zostala przekroczona Min. wielkosc oblozenia nie zostala przekroczona Brakuje kodu pokoju Bledny kod pokoju Wielkosc oblozenia pokoju nie jest zgodna z iloscia nazwisk Wielkosc oblozenia pokoju jest niepoprawna Pole "Unterbring." pozostaje przy przelotach puste Ilosc niemowlat nie moze byc wieksza od ilosci doroslych w jednym pokoju Pokoj jest wyrezerwowany Kontyngenty dla tego pokoju zostaly wyrezerwowane Zakwaterowanie - oferta nie obejmuje tego rodzaju Prosze podac tylko jeden rodzaj wyzywienia na jeden pokoj Niedozwolone dane w polu "Unterbring."

8 K577 UNTERBR - Belegung falsch, bitte loschen (Personenzahl = Belegung ) K578 Das Zimmerkontingent ist nicht mehr buchbar K579 Das Zimmerkontingent ist nur auf Warteliste buchbar K600 ANZAHL ist falsch oder fehlt K601 ANZAHL - angeforderte Anzahl ist ausgebucht K602 ANZAHL - das Feld darf nicht verwendet Zakwaterowanie - wielkosc oblozenia pokoju jest niepoprawna, prosze ja usunac (ilosc osob=oblozenie) Kontyngenty w pokoju sa niedostepne do rezerwacji Kontyngenty w pokoju sa dostepne tylko do rezerwacji na liste oczekujacych Ilosc osob w polu "Anz." jest niepoprawna Pole "Anz." - brak miejsc dla wskazanej ilosci pasazerow Pole "Anz." - pole nie ma zastosowania K603 ANZAHL - max. Anforderung = 1 Leistung Pole "Anz." - max. ilosc uslug = 1 K604 ANZAHL - max. Anforderung = 2 Leistungen Pole "Anz." - max. ilosc uslug = 2 K605 ANZAHL - max. Anforderung = 4 Leistungen Pole "Anz." - max. ilosc uslug = 4 K606 ANZAHL - max. Anforderung = 6 Leistungen Pole "Anz." - max. ilosc uslug = 6 K607 ANZAHL - max. Anforderung = 18 Leistungen Pole "Anz."- max.ilosc uslug = 18 K610 VON - Datum ist falsch K611 VON - Datum liegt vor dem VON - Datum der 1. Leistung K612 VON - Datum uberschneidet sich mit anderen Leistungsdaten K623 BIS - Datum liegt nach dem Ruckreisedatum K624 BIS - Datum liegt ausserhalb buchbarer Saison K630 TL-ZUORDNUNG ist falsch oder fehlt K631 TL-ZUORDNUNG ist nicht zulassig K632 TL-ZUORDNUNG - mehr Teilnehmer zugeordnet als Anzahl Personen K633 TL-ZUORDNUNG - alle Teilnehmer mussen eine Beforderungsleistung haben' K634 TL-ZUORDNUNG - alle Teilnehmer mussen mindestens 1 Leisung haben K650 ANREDE ist falsch K651 "+" in VORGANG und ANREDE nicht erlaubt K652 "+" in VORGANG oder ANREDE erforderlich K653 Erste ANREDE muss "H", "D" oder "G" sein K660 Namenseintragung ist falsch K661 Initial des Vornamens fehlt K662 Nachname in Feld NAME/VORNAME/TITEL fehlt K663 Anzahl der Namen und Personen stimmen nicht uberein K664 Bitte alle Namen eingeben K665 Bitte im Feld NAME/VORNAME/TITEL mindestens 3 Buchstaben eingeben K666 Nur Nachnamen eingeben K670 Alterseintragung (A/ERM) ist falsch oder fehlt K680 Diese Funktion steht noch nicht zur Verfugung K613 VON - Datum liegt ausserhalb buchbarer Saison K620 BIS - Datum ist falsch oder fehlt Bledna data VON Data VON jest wczesniejsza od daty VON uslugi nr 1 Data VON nie pokrywa sie z terminami innych uslug Data BIS wykracza poza termin powrotu Data BIS wykracza poza sezon rezerwacyjny Pole "Zuordnung" - bledne lub brakujace przyporzadkowanie pasazerow Pole "Zuordnung" - dane sa niedopuszczalne Pole "Zuordnung" - ilosc przyporzadkowanych pasazerow jest wieksza od ilosci osob w polu "Anz." Pole "Zuordnung" - usluga transportu musi obejmowac wszystkich uczestnikow podrozy Pole "Zuordnung" - kazdemu z pasazerow musi byc przyporzadkowana conajmniej 1 usluga Pole "A(nrede)" - dane sa bledne' Znak "+" jest niedopuszczalny w polach "Vorgang" i "A(nrede)" Nalezy wpisac znak "+" w polu "Vorgang" lub "A(nrede)" W pierwszym polu "A(nrede)" nalezy wpisac "H", "D" lub "G" Bledne dane nazwiska Brakuje inicjalu imienia Brakuje nazwiska w polu "Name/Vorname/Titel" Ilosc nazwisk i ilosc pasazerow nie zgadzaja sie ze soba Prosze wpisac wszystkie nazwiska W polu "Name/Vorname/Titel" nalezy wpisac conajmniej 3 litery Nalezy wpisac tylko nazwiska Brakujace lub bledne dane dotyczace wieku (pole A/Erm) Ta funkcja nie jest jeszcze dostepna Data VON wykracza poza sezon rezerwacyjny Bledna data BIS K621 BIS - Datum liegt vor dem VON - Datum der 1. Leistung Data BIS jest wczesniejsza od daty VON uslugi nr 1 K622 BIS - Datum uberschneidet sich mit anderen Leistungsdaten K681 Diese Funktion ist momentan nicht verfugbar K690 Stammdatenfehler, bitte Veranstalter verstandigen K692 Programmfehler, bitte Veranstalter benachrichtigen K693 Verarbeitungsfehler, Vorgang unbedingt beim Veranstalter prufen lassen K694 Achtung, bitte Rucksprache mit Veranstalter K695 Der gewunschte Veranstalter ist fur Sie nicht zum buchen freigegeben Data BIS nie pokrywa sie z terminami innych uslug Ta funkcja jest chwilowo niedostepna Blad danych, prosze sie skontaktowac z touroperatorem Blad w programie, prosze powiadomic tour operatora Blad przetworzenia, prosze koniecznie sprawdzic rezerwacje u touroperatora Uwaga, prosze skontaktowac sie z tour operatorem Wskazany tour operator nie jest odblokowany dla rezerwacji

9 K696 Bearbeitung nicht moglich, bitte Rucksprache mit Veranstalter K700 Das Objekt ist nicht im K701 Produkt ist nicht im K702 Die Unterkunft nicht im K710 Buchung wurde bereits komplett bezahlt K711 Buchung nur auf Anfrage! Alternativen! K712 Buchung moglich, bitte AKTION "B" verwenden K713 Eine Buchung ist zur Zeit nicht moglich K714 Buchung zu umfangreich, bitte teilen K715 Gewunschte Buchung nicht moglich, bitte Alternativen K716 Buchung moglich, bitte Veranstalter - INFO K717 Buchung evtl. auf Anfrage moglich, bitte rufen Sie den Veranstalter an K718 Festbuchung, Stornierung nur durch den Veranstalter moglich K719 Sie haben keine Buchungsberechtigung K720 Buchung wurde bereits storniert K722 Eine Buchung nach Anmeldeschluss ist nicht moglich K723 Eine Buchung nach Abreise ist nicht moglich K724 Eine abgesagte Buchung kann nicht mehr bearbeitet K725 Gruppenbuchungen wickeln Sie bitte z. Zt. kompl. uber den Veranstalter ab K726 Buchung moglich, bitte komplettieren K727 Buchung auf Anfrage moglich, bitte komplettieren K728 Diese Buchung ist nur beim Veranstalter direkt moglich K729 Kurzfristig nur uber Veranstalter moglich K730 Gewunschte Buchung nicht moglich, bitte Vakanz aufrufen K731 Buchung moglich, Sonderleistung falsch oder fehlt K732 Testbuchung moglich, bitte komplettieren K733 Buchung on Request moglich, bitte Aktion "BQ" verwenden K734 Buchung on request moglich, bitte komplettieren K740 Option moglich, bitte komplettieren K741 Option nicht moglich, bitte Termin K742 Option verfallen, Bearbeitung des Vorgangs nicht erlaubt K743 Option moglich, bitte Aktion "O" verwenden K744 Fur Optionen keine RBE moglich K750 Umbuchung nicht moglich, bitte Termin K751 Die Umbuchung dieses Feldes ist noch nicht verfugbar K752 Umbuchung moglich, bitte AKTION "U" verwenden K760 Stornierung moglich, bitte AKTION "S" verwenden K761 Eine Gruppenreise kann nur vom Veranstalter storniert K762 Option kann nur vom Veranstalter storniert K763 Dieser Vorgang kann nur noch vom Veranstalter storniert K764 Nach Anmeldeschluss kann ein Vorgang nur vom Veranstalter storniert K765 Dokumente schon gedruckt,vorgang kann nur vom Veranstalter storniert K766 Zusatzleistung darf nicht alleine storniert Edycja nie jest mozliwa, prosze skontaktowac sie z tour operatorem Oferta touroperatora nie obejmuje tego objektu Oferta touroperatora nie obejmuje tego produktu Oferta touroperatora nie obejmuje tego rodzaju zakwaterowania Kwota za rezerwacje zostala juz zaplacona Rezerwacja tylko na zapytanie! Oferty alternatywne! Rezerwacja mozliwa, prosze zastosowac akcje "B" Rezerwacja jest chwilowo niemozliwa Rezerwacja jest zbyt obszerna, prosze ja podzielic Rezerwacja jest niemozliwa, oferty alternatywne Rezerwacja mozliwa, prosze przeczytac informacje od touroperatora Ewentualna rezerwacja mozliwa na zapytanie, prosze skontaktowac sie z touroperatorem Rezerwacja stala, anulowanie mozliwe tylko przez touroperatora Brak uprawnien do rezerwacji Rezerwacja zostala wlasnie anulowana Po zamknieciu zgloszenia rezerwacja jest niemozliwa Po terminie odjazdu rezerwacja nie jest mozliwa Odwolana rezerwacja nie podlega dalszej edycji Rezerwacje grupowe prosze przeprowadzac tylko przez touroperatora Rezerwacja mozliwa, prosze uzupelnic dane Rezerwacja mozliwa na zapytanie, prosze uzupelnic dane Rezerwacja mozliwa tylko bezposrednio u touroperatora Krotkoterminowo mozliwe tylko u touroperatora Rezrewacja jest niemozliwa, prosze sprawdzic dostepnosc oferty Rezerwacja mozliwa, bledna lub brakujaca usluga specjalna Rezerwacja testowa mozliwa, prosze uzupelnic dane Rezerwacja na zapytanie mozliwa, zastosowac akcje "BQ" Rezerwacja na zapytanie mozliwa, prosze skompletowac dane Opcja mozliwa, prosze uzupelnic dane Opcja niemozliwa, prosze sprawdzic termin Termin opcji uplynal, edycja rezerwacji jest niedozwolona Opcja mozliwa, nalezy zastosowac akcje "O" Dla opcji potwierdzenie rezerwacji jest niemozliwe Zmiana rezerwacji jest niemozliwa, prosze sprawdzic termin Zmiana rezerwacji tego pola nie jest jeszcze niemozliwa Zmiana rezerwacji jest mozliwa, zastosowac akcje "U" Anulowanie rezerwacji mozliwe, zastosowac akcje "S" Rezerwacja grupowa moze byc anulowana tylko przez touroperatora Opcja moze byc anulowana tylko przez touroperatora Ta rezerwacja moze byc anulowana tylko przez touroperatora Po zamknieciu zgloszenia rezerwacja moze byc anulowana tylko przez touroperatora Dokumenty zostaly juz wydrukowane, rezerwacja moze byc anulowana tylko przez touroperatora Usluga dodatkowa nie moze byc samodzielnie anulowana

10 K767 Ein Zimmer kann nur vollstandig storniert K768 Das Zimmer wurde bereits storniert K769 Angeforderter Teilstorno entspricht einem Vollstorno K780 Keine Informationen uber Flugstrecke vorhanden K781 Keine Informationen uber Hotels vorhanden K782 Kreditkarten-Information dargestellt K783 Keine Information uber Kredit-Karte vorhanden K784 Inkasso dargestellt, nur Kreditkartenzahlung erlaubt K800 LEISTUNG (Flug) Ruckflug nach mehr als einem Jahr? K801 LEISTUNG (Flug) Aufenthaltsbeginn vor Hinflug? K802 LEISTUNG (Flug) Aufenthaltsende nach Ruckflug? K804 LEISTUNG (Flug) der Hinflug wurde abgesagt K805 LEISTUNG (Flug) der Ruckflug wurde abgesagt K806 LEISTUNG (Flug) mit Hotel nicht kombinierbar K807 LEISTUNG (Flug) Option fur diesen Flug nicht moglich K808 LEISTUNG (Flug) diesen Flug buchen Sie bitte direkt beim Veranstalter K809 LEISTUNG (Flug) die Flugstrecke ist nicht vollstandig K820 LEISTUNG (Hotel) Hotel geschlossen, bitte Veranstalter - INFO K821 LEISTUNG (Hotel) Hotel unbekannt, bitte korrigieren K822 LEISTUNG (Hotel) Hotel ausgebucht K823 LEISTUNG (Hotel) nicht alle gefundenen Hotels haben die gefragten Merkmale K824 LEISTUNG (Hotel) Produkt fur diesen Zeitraum nicht buchbar K825 LEISTUNG (Hotel) Buchung nur wochenweise moglich K826 LEISTUNG (Hotel) Kombination unzulassig, bitte korrigieren K827 LEISTUNG (Hotel) Buchung ohne Flugbuchung nicht moglich K828 LEISTUNG (Hotel) nur eine Hotelangabe erlaubt K829 LEISTUNG (Hotel) keine Objektbeschreibung vorhanden K830 Das Produkt im Objekt ist ausgebucht K831 Das Produkt ist nicht verfugbar K832 Das Produkt darf nicht mit Zusatzleistungen gebucht K833 Dieses Produkt kann momentan nicht verarbeitet K840 Strecke darf nicht verandert K841 Zielgebietseintragung ist falsch K842 Zielgebietseintragung ist nicht vollstandig K843 Zielcodierung nicht im Rezerwacja pokoju moze byc anulowana tylko w calosci Rezerwacja pokoju zostala juz anulowana Ta anulacja czesciowa odpowiada anulacji calkowitej Brak informacji o trasie przelotu Brak informacji o hotelu Informacja o kartach kredytowych zostala wyswietlona Brak informacji o karcie kredytowej Inkasso zostalo wyswietlone, tylko platnosc karta kredytowa jest dopuszczalna Usluga przelotu - przelot "z powrotem" po terminie dluzszym niz 1 rok? Usluga przelotu - poczatek pobytu przed data wylotu? Usluga przelotu - koniec pobytu po przelocie powrotnym? Usluga przelotu - przelot "tam" zostal odwolany Usluga przelotu - przelot powrotny zostal odwolany Kombinacja uslugi przelotu jest niemozliwa z hotelem Opcja dla tej uslugi przelotu jest niemozliwa Te usluge przelotu nalezy zarezerwowac bezposrednio u touroperatora Usluga przelotu - trasa przelotu nie jest kompletna Usluga zakwaterowania - hotel zamkniety, prosze przeczytac informacje touroperatora Usluga zakwaterowania - hotel nieznany, prosze skorygowac dane Usluga zakwaterowania - brak miejsc w hotelu Usluga zakwaterowania - nie wszystkie hotele posiadaja wskazane cechy Usluga zakwaterowania - w podanym terminie produkt jest niedostepny do rezerwacji Usluga zakwaterowania - rezerwacja mozliwa tylko w trybie tygodniowym Usluga zakwaterowania - ta kombinacja jest niedozwolona, prosze skorygowac dane Usluga zakwaterowania - rezerwacja bez rezerwacji przelotu jest niemozliwa Usluga zakwaterowania - dopuszczalne sa tylko dane hotelu Usluga zakwaterowania - brak opisu objektu Brak miejsc tego produktu w wybranym obiekcie Produkt jest niedostepny Produkt nie moze byc rezerwowany z uslugami dodatkowymi Ten produkt nie moze byc chwilowo rezerwowany Trasa nie moze byc zmieniona Bledne dane miejscowosci docelowej Niekompletne dane miejscowosci docelowej Oferta nie obejmuje kodu miejscowosci docelowej K844 Zielcodierung wird bearbeitet, Eingabe bitte wiederholen Kod miejscowosci docelowej jest w opracowaniu, prosze powtorzyc dane K845 Falsche EWO-Nummer im Feld LEISTUNG K846 In diesem Zielgebiet kein verfugbares Hotel gefunden K850 Die Rundreise ist ausgebucht K851 Die Rundreise ist nicht im K852 Die Rundreise wurde abgesagt K853 Rundreise - Zimmerart nicht im K854 Rundreise - Zimmerbelegung nicht moglich K855 Dauer der Rundreise ist falsch, bitte korrigieren K860 Nebenleistung nicht in gewunschter Anzahl buchbar Bledny numer w polu "Leistung" W tej miejscowosci brak wolnego hotelu Podroz jest wyrezerwowana Oferta touroperatora nie obejmuje tej podrozy Podroz odwolana Oferta touroperatora nie obejmuje tej podrozy - rodzaju pokoju Podroz - oblozenie pokoju niemozliwe Dlugosc trwania podrozy jest bledna, prosze skorygowac dane Wskazana ilosc uslug nie moze byc zarezerwowana

11 K862 Nebenleistung ist nicht buchbar K870 Maximale Belegung ist uberschritten K871 Minimale Belegung ist unterschritten K872 Unterbringungseintragung fehlt K873 Unterbringungsverschlusselung ist falsch K874 Belegung stimmt nicht mit der Anzahl der Namen uberein K875 Belegung ist falsch K876 Eingabe im Feld UNTERBR ist bei Flugen nicht erlaubt K877 Pro Unterbringung nicht mehr Babys als Erwachsene eingeben K878 Die Unterbringung ist ausgebucht K879 Das Zimmerkontingent ist ausgebucht K880 Unterkunft - Zimmerart nicht im K881 Pro Zimmer nur eine Verpflegungsart moglich K882 Ein Zimmer kann nur vollstandig storniert K883 Zimmer wurde bereits storniert K890 Gewunschte Verpflegungsart nicht verfugbar K891 Verpflegungsart ungultig K892 Verpflegungsart nicht fur den gesamten Zeitraum moglich K893 Pro Zimmer nur eine Verpflegungsart moglich K894 Pro Buchung nur eine Verpflegungsart moglich K900 Aufenthaltsbeginn vor Ankunft? K901 Mindestaufenthalt ist unterschritten K902 Maximalaufenthalt ist uberschritten K903 Unterkunft - minimale Aufenthaltsdauer unterschritten K910 Maximale Reisedauer von 99 Tagen uberschritten K911 Anreisetag nicht moglich K912 Abreisetag nicht moglich K913 Kein gultiger An- bzw. Abreisetag K914 Mietzeit / Dauer nicht zulassig K920 Uberweisungsbetrag ist falsch, siehe Buchungsinfo des Veranstalters K921 Fehler - bitte Buchungsinformation des Veranstalters K922 Bitte Buchungsinformationen an den Veranstalter durchgeben - Fehler K923 Bitte Buchungsinformation, bitte mit "BC" besttigen K924 Bitte Buchungsinformation, bitte mit "OC" bestatigen K925 Bitte Veranstalter-Info!!! K926 Bitte Veranstalter-Info auf dieser Seite!!! K927 Keine Vakanz vorhanden K930 Kind alter als 18 Jahre? K931 Kinder durfen nicht alleine reisen K932 In den Pos. 2-6 sind nur Kinderdaten zulassig K933 Gewunschte Anzahl Kinderbetten ist nicht moglich K934 Teilnehmer zu alt fur Kinderbett K935 Teilnehmer ist laut Alter kein Kind K936 Teilnehmer ist laut Alter kein Baby K937 Teilnehmer ist laut Alter kein Erwachsener K938 Bitte zuerst Erwachsene, dann Kinder eingeben Usluga nie moze byc zarezerwowana Max. wielkosc oblozenia zostala przekroczona Min. wielkosc oblozenia nie zostala przekroczona Dane zakwaterowania sa niepoprawne Kod zakwaterowania jest niepoprawny Wielkosc oblozenia nie jest zgodna z iloscia nazwisk Wielkosc oblozenia jest niepoprawna Prosze nie wypelniac pola "Unterbring." przy rezerwacji przelotow Ilosc niemowlat nie moze przekraczac ilosci doroslych w jednej usludze zakwaterowania Usluga zakwaterowania zostala wyrezerwowana Brak kontyngentow w pokojach Oferta touroperatora nie obejmuje tego rodzaju pokoju Prosze rezerwowac tylko jeden rodzaj wyzywienia na jeden pokoj Usluga zakwaterowania moze byc anulowana tylko w calosci Pokoj zostal wlasnie anulowany Wskazany rodzaj wyzywienia jest niedostepny Niepoprawny rodzaj wyzywienia Rezerwacja tego rodzaju wyzywienia jest niemozliwa dla calosci pobytu Mozna rezerwowac tylko jeden rodzaj wyzywienia na jeden pokoj Mozliwy jest tylko jeden rodzaj wyzywienia w jednej rezerwacji Poczatek pobytu przed przyjazdem? Min. dlugosc pobytu nie zostala przekroczona Max. dlugosc pobytu zostala przekroczona Usluga zakwaterowania - min. dlugosc pobytu nie zostala przekroczona Max. dlugosc podrozy przekroczyla 99 dni Dzien przyjazdu jest niepoprawny Dzien odjazdu jest niepoprawny Niepoprawny dzien przyjazdu i odjazdu Czas wynajmu/dlugosc pobytu jest niedopuszczalna Kwota przelewu jest niepoprawna, prosze przeczytac informacje tour operatora dotyczace rezerwacji Blad - prosze przeczytac informacje tour operatora dotyczace rezerwacji Prosze przekazac touroperatorowi dane rezerwacji - blad Prosze przeczytac informacje o rezerwacji, potwierdzic przez "BC" Prosze przeczytac informacje o rezerwacji, potwierdzic przez "OC" Prosze przeczytac informacje tour operatora!!! Prosze przeczytac informacje touroperatora na tej stronie!!! Brak miejsc Dziecko ma wiecej niz 18 lat? Dzieci nie moga podrozowac samodzielnie W pozycjach 2-6 dopuszczalne sa tylko dane dzieci Rezerwacja wskazanej ilosci lozek dla dzieci jest niemozliwa Pasazer przekroczyl granice wieku dla lozka dzieciecego Wiek pasazera nie odpowiada wiekowi dziecka Wiek pasazera nie odpowiada wiekowi niemowlecia Wiek pasazera nie odpowiada wiekowi doroslego Prosze wpisac najpierw dane doroslych, a nastepnie dane dzieci

12 K938 Bitte zuerst Erwachsene, dann Kinder eingeben K940 Adresseingaben falsch oder fehlt K950 Anzahl der Babys kann nicht großer als die Anzahl der Erwachsenen sein K951 Dieses Terminal ist uns nicht bekannt K952 Ankunft und/oder Abfahrt nur samstags moglich K953 Eingabe im Feld ANZAHL ist nicht erlaubt K954 Anzahlung muss mindestens 10% des Gesamtpreises betragen K955 Dieser Vorgang ist kein Buchungsvorgang K956 Vorgang nicht mit AKTION "R" bezahlbar K957 AKTION nur uber Veranstalter direkt moglich K958 AKTION zur Zeit nicht moglich, bitte wiederholen K959 Keine Objekte mit gewunschten Daten vorhanden K960 Keine Vorgange mit gewunschten Daten vorhanden K961 Der gewunschte Abdruck ist nicht moglich K963 Ihre Anfrage wird bearbeitet K964 Technischer Fehler, Eingabe bitte wiederholen K965 Zulassige Personenzahl uberschritten K966 Kein Kontingent vorhanden K967 FEWO ausgebucht! Zur Zeit keine Alternative in diesem Zielgebiet gefunden K968 "+" im Feld VORGANG erforderlich K969 Kontingent verfallen, bitte rufen Sie den Veranstalter an K970 Preis hoher als angeforderte Preislage K971 Der Katalog ist noch nicht zum Buchen freigegeben K972 Dieses Terminal ist nur fur T E S T - Buchungen zugelassen K973 Eintragung im Feld ZUSATZLEISTUNG ist falsch K974 Anschlussprogramm bitte wie bisher direkt beim Veranstalter buchen K975 Anfrage gespeichert, wir melden uns bei Ihnen K976 Kein Preis vorhanden K977 Das Reservierungssystem ist momentan nicht verfugbar K978 Kontingent verfallen, AKTION "BQ" moglich K979 Blattern mit VOR- oder RUCK-Taste moglich K980 Vorwartsblattern mit VOR-Taste moglich K981 Ruckwartsblattern mit RUCK-Taste moglich K998 FELD A/ERM: bitte Touristikerkurzel oder Alter der Kinder eintragen! Prosze wpisac najpierw dane doroslych, a nastepnie dane dzieci Bledne lub brakujace dane adresu Ilosc niemowlat nie moze byc wieksza niz ilosc doroslych Terminal nieznany Przyjazd i/lub wyjazd mozliwe tylko w soboty Niedopuszczalne dane w polu "Anz." Zaliczka musi wynosic co najmniej 10% lacznej ceny rezerwacji Ta rezerwacja nie jest mozliwa do dokonania Rezerwacji nie mozna oplacic przez akcje "R" Akcja jest mozliwa tylko bezposrednio przez touroperatora Akcja chwilowo niemozliwa, prosze powtorzyc Objekty ze wskazanymi danymi sa niedostepne Brak rezerwacji ze wskazanymi danymi Wydruk nie jest mozliwy Zapytanie jest w opracowaniu Blad techniczny, prosze powtorzyc Dopuszczalna ilosc osob zostala przekroczona Brak kontyngentow Miejsca w domku letniskowym wyrezerwowane! Chwilowo brak ofert alternatywnych Znak "+" jest konieczny w polu "Vorgang" Termin kontyngentu minal, prosze skontaktowac sie z touroperatorem Cena wyzsza od wskazanego limitu cenowego Katalog nie jest jeszcze przeznaczony do rezerwacji Terminal przeznaczony do rezerwacji testowych Bledne dane w polu "Zusatzleistung" Program konczacy prosze rezerwowac jak dotychczas bezposrednio u touroperatora Zapytanie zostalo zapisane, skontaktujemy sie z Panstwem Brak cen System rezerwacyjny jest chwilowo niedostepny Termin kontyngetu uplynal, mozliwa akcja "BQ" Przegladanie ofert przez przycisk "do przodu" lub "do tylu" Przegladanie do przodu za pomoca przycisku "do przodu" Przegladanie do tylu za pomoca przycisku "do tylu" Pole "A/Erm": prosze wstawic skrot branzowy lub wiek dzieci!

REZERWACJA KROK 1 WYBÓR Z MENU GŁÓWNEGO LUB WYSZUKIWARKA. Alle Reiseziele- wszystkie kierunki lub po kliknięciu na czarną strzałkę wybór kraju

REZERWACJA KROK 1 WYBÓR Z MENU GŁÓWNEGO LUB WYSZUKIWARKA. Alle Reiseziele- wszystkie kierunki lub po kliknięciu na czarną strzałkę wybór kraju KROK 1 WYBÓR Z MENU GŁÓWNEGO LUB WYSZUKIWARKA Alle Reiseziele- wszystkie kierunki lub po kliknięciu na czarną strzałkę wybór kraju Alle Abflughafen wszystkie lotniska, lub do wyboru jedno Alle Regionen

Bardziej szczegółowo

Firmenname / Nazwa firmy: Rechnungsadresse / Adres do wystawienia rachunku: Straße / Ulica: PLZ / Kod pocztowy: Ort / Miejscowość:

Firmenname / Nazwa firmy: Rechnungsadresse / Adres do wystawienia rachunku: Straße / Ulica: PLZ / Kod pocztowy: Ort / Miejscowość: Halle B7, Stand B7. 319 Anmeldeformular für den Polnischen Gemeinschafsstand auf der WindEnergy Hamburg 2016, 27.-30. September, Hamburg Formularz rejestracyjny na polskie wspólne stoisko podczas WindEnergy

Bardziej szczegółowo

Herzliche Einladung an alle Schüler der 1.-7. Klasse Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów klas 1-7

Herzliche Einladung an alle Schüler der 1.-7. Klasse Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów klas 1-7 Herzliche Einladung an alle Schüler der 1.-7. Klasse Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów klas 1-7 Kinderwallfahrt 2015 Pielgrzymka dzieci 2015 Religiöse Kinderwoche (RKW) 2015 Wakacje z Bogiem (RKW)

Bardziej szczegółowo

Anfrage. 95 Jahre 95 lat

Anfrage. 95 Jahre 95 lat Anfrage KONTAKT: Telefon +49 561 40090160 Fax 032223735277 email anfrage@24.pflegeteam.net Skype pflegeteam.net Internet www.24.pflegeteam.net Adres pocztowy: Wallensteinstr. 3 Doradztwo: Tylko po wcześniejszym

Bardziej szczegółowo

Z L E C E N I E Nazwa firmy (spółki)..

Z L E C E N I E Nazwa firmy (spółki).. Rejestracja podatkowa w Niemczech spółki kapitałowej z siedzibą w Polsce Rejestracja podatkowa w Niemczech jest obowiązkowa, jeżeli firma z siedzibą w Polsce ma wykonywać w Niemczech usługi, od których

Bardziej szczegółowo

EWT EWT. System informatyczny(portal ILB) Pod następującym linkiem znajduje się wniosek o dofinansowanie projektów: https://kundenportal.ilb.

EWT EWT. System informatyczny(portal ILB) Pod następującym linkiem znajduje się wniosek o dofinansowanie projektów: https://kundenportal.ilb. System informatyczny(portal ILB) Pod następującym linkiem znajduje się wniosek o dofinansowanie projektów: https://kundenportal.ilb.de 1 Logowanie do Portalu Strona Główna Tutaj znajdą Państwo Instrukcję

Bardziej szczegółowo

Offenburg Olsztyn. Einführung / Wprowadzenie. Wspolpraca mlodziezy / Zusammenarbeit. Zespol Szkol Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie

Offenburg Olsztyn. Einführung / Wprowadzenie. Wspolpraca mlodziezy / Zusammenarbeit. Zespol Szkol Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie Einführung / Wprowadzenie Nasze cele: Poznanie naszych odmiennych kultur Poznanie ludzi z innych krajow Porownanie naszych miast Zabawa Einführung / Wprowadzenie Wir wollen: Kennenlernen einer anderen

Bardziej szczegółowo

Einbau von Rauchwarnmeldern nach DIN 14676

Einbau von Rauchwarnmeldern nach DIN 14676 Einbau von Rauchwarnmeldern nach DIN 14676 Gesetzlich ist der Eigentümer für die Installation von Rauchwarnmeldern verantwortlich. Objekt: Einfamilienhaus mit insgesamt 3 Etagen. Objektanschrift: Beispielweg

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ DIAGNOSTYCZNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

MATERIAŁ DIAGNOSTYCZNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO dysleksja MATERIAŁ DIAGNOSTYCZNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Arkusz III POZIOM ROZSZERZONY Czas pracy 110 minut ARKUSZ III GRUDZIEŃ ROK 2005 Instrukcja dla ucznia 1. Sprawdź, czy arkusz zawiera 8 ponumerowanych

Bardziej szczegółowo

Steuerberaterin Ria Franke

Steuerberaterin Ria Franke Polnische Arbeitnehmer mit Wohnsitz in Polen Polscy pracownicy z miejscem zamieszkania w Polsce Steuerberaterin Ria Franke Verdienst > 450 / Monat Wynagrodzenie > 450 /miesięcznie Entscheidung über die

Bardziej szczegółowo

Sprawdź swoje kompetencje językowe

Sprawdź swoje kompetencje językowe Sprawdź swoje kompetencje językowe 1. Jaki to rok? Napisz cyframi. 2pkt achtzehnhundertzweiundneunzig zweitausendfünfzehn 2. Wybierz prawidłową odpowiedź. 5pkt Er (wohnt - schreibt - kommt) in Berlin.

Bardziej szczegółowo

I INSTRUKCJA OBSŁUGI MASKI REZERWACYJNEJ

I INSTRUKCJA OBSŁUGI MASKI REZERWACYJNEJ Spis treści I INSTRUKCJA OBSŁUGI MASKI REZERWACYJNEJ...3 1. OPIS MASKI REZERWACYJNEJ...3 2. SPRAWDZANIE OFERTY...6 2.1. TRANSPORT...6 2.2. ZAKWATEROWANIE...7 2.3. DODATKOWE UBEZPIECZENIA I USŁUGI...7 3.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Anfrage. Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o. w Polkowicach Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o. in Polkowice

Zapytanie ofertowe. Anfrage. Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o. w Polkowicach Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o. in Polkowice Zapytanie ofertowe Anfrage Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o. w Polkowicach Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o. in Polkowice Nr zapytania Data Anfragenummer Datum VWMP2013000090 03.12.2013 Miejscowość Ort

Bardziej szczegółowo

Pobranie makr firmy Rittal oraz wstawianie do projektu systemu EPLAN electric P8

Pobranie makr firmy Rittal oraz wstawianie do projektu systemu EPLAN electric P8 Pobranie makr firmy Rittal oraz wstawianie do projektu systemu EPLAN electric P8 Zgodność od wersji 1.8 Copyright 2007 EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG. Die EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG

Bardziej szczegółowo

Odc. 3. Oddział ratunkowy po wypadku w pracy

Odc. 3. Oddział ratunkowy po wypadku w pracy Odc. 3. Oddział ratunkowy po wypadku w pracy Lista dialogowa: Ała! Jeszcze trochę... Wiem że boli... Już jesteśmy. Guten Tag, wie kann ich Ihnen helfen? Mein Kollege hatte einen Unfall auf der Baustelle,

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja MJN-R2A1P-062 EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO POZIOM ROZSZERZONY Czas pracy 110 minut ARKUSZ III MAJ ROK 2006 Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę dysleksja MJN-R1_1P-092 EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO MAJ ROK 2009 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I

Bardziej szczegółowo

Zehnder ComfoCool. Karta katalogowa - informacje techniczne. Ogrzewanie Chłodzenie Świeże powietrze Czyste powietrze

Zehnder ComfoCool. Karta katalogowa - informacje techniczne. Ogrzewanie Chłodzenie Świeże powietrze Czyste powietrze ComfoCool Karta katalogowa - informacje techniczne Ogrzewanie Chłodzenie Świeże powietrze Czyste powietrze Opis Jednostka chłodząca ComfoCool zaprojektowana w celu zapewnienia schładzania oraz osuszania

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY ARKUSZ CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO 2013 JĘZYK NIEMIECKI

PRZYKŁADOWY ARKUSZ CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO 2013 JĘZYK NIEMIECKI PRZYKŁADOWY ARKUSZ CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO 201 JĘZYK NIEMIECKI KWIECIEŃ 201 ZESTAW ISN_0 1 minuty (Wersja dla zdającego) W czasie pobytu za granicą mieszkasz u znajomych. Z nimi odwiedziłeś/-łaś

Bardziej szczegółowo

Podróże Zakwaterowanie

Podróże Zakwaterowanie - Szukanie zakwaterowania Gdzie znajdę? Wo kann ich finden? Pytanie o wskazówki, jak znaleźć miejsce zakwaterowania... pokój do wynajęcia?... ein Zimmer zu vermieten?... hostel?... ein Hostel?... hotel?...

Bardziej szczegółowo

Podróże Zakwaterowanie

Podróże Zakwaterowanie - Szukanie zakwaterowania Wo kann ich finden? Gdzie znajdę? Pytanie o wskazówki, jak znaleźć miejsce zakwaterowania... ein Zimmer zu vermieten?... pokój do wynajęcia?... ein Hostel?... hostel?... ein Hotel?...

Bardziej szczegółowo

Cena franco szt. Dźwig/netto / 1.000szt. (obszar zastosowania: domki jednorodzinne, bliźniaki, domki szeregowe, wielorodzinne) 0,70 kg/dm³ 8

Cena franco szt. Dźwig/netto / 1.000szt. (obszar zastosowania: domki jednorodzinne, bliźniaki, domki szeregowe, wielorodzinne) 0,70 kg/dm³ 8 Unsere Homepage www.juwoe.de Kein Medium ist so aktuell wie das Internet In dieser Preisliste finden Sie alle unsere neuen und bekannten Produkte. Aber was ist mit Ziegeln, die erst nach dem Druck entwickelt

Bardziej szczegółowo

A500Flash. Skrócona instrukcja instalacji... 2 Quick Guide... 5 A500Flash Kurzanleitung... 8

A500Flash. Skrócona instrukcja instalacji... 2 Quick Guide... 5 A500Flash Kurzanleitung... 8 A500Flash Skrócona instrukcja instalacji... 2 Quick Guide... 5 A500Flash Kurzanleitung... 8 1 Skrócona instrukcja instalacji Proces podłączenia adaptera dokonujemy zawsze przy wyłączonym zasilaniu Amigi.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Anfrage. Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o. w Polkowicach Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o. in Polkowice

Zapytanie ofertowe. Anfrage. Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o. w Polkowicach Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o. in Polkowice Zapytanie ofertowe Anfrage Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o. w Polkowicach Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o. in Polkowice Nr zapytania Anfragenummer VW 2011 00 6208 VW 2012 00 2756 Data Datum 07.09.2011

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I LISTOPAD 2012 Instrukcja dla zdającego Czas pracy: 120 minut 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 (1) Miejsca kategorii

Załącznik nr 7 (1) Miejsca kategorii 40 Załącznik nr 7 (1) Opłaty IRT (w EUR) za bilety wg oferty specjalnej SparNight obowiązujące w pociągach EN 446/447 JAN KIEPURA kursujących w relacjach z/do Warszawy do/z Amsterdamu (w tym do stacji

Bardziej szczegółowo

Anfrage AGENCJA-KONTAKT: Telefon +49 561 40090160 Faks +49 32223735277 email anfrage@24.pflegeteam.net Skype pflegeteam.net Internet www.24.pflegeteam.net Adres pocztowy: Kassel, Niemcy Tłumaczenie Kobieta

Bardziej szczegółowo

Fragebogen zur steuerlichen Erfassung von polnischen Einzelunternehmen / Formularz podatkowej rejestracji polskich przedsiębiorstw jednoosobowych

Fragebogen zur steuerlichen Erfassung von polnischen Einzelunternehmen / Formularz podatkowej rejestracji polskich przedsiębiorstw jednoosobowych Fragebogen zur steuerlichen Erfassung von polnischen Einzelunternehmen / Formularz podatkowej rejestracji polskich przedsiębiorstw jednoosobowych Finanzamt Oranienburg Heinrich-Grüber-Platz 3 16515 Oranienburg

Bardziej szczegółowo

Montageanleitung Automatische Verriegelung Assembly Instructions - Automatic Locking Instrukcja Montażu - Zamknięcie Automatyczne

Montageanleitung Automatische Verriegelung Assembly Instructions - Automatic Locking Instrukcja Montażu - Zamknięcie Automatyczne Montageanleitung Automatische Verriegelung Assembly Instructions - Automatic Locking Instrukcja Montażu - Zamknięcie Automatyczne Container & Compactor Components Übersicht Overview Orientacja Schritt

Bardziej szczegółowo

Centrala Bank PKO BP o/ Choszczno Sąd Rejonowy Szczecin

Centrala Bank PKO BP o/ Choszczno Sąd Rejonowy Szczecin Es ist uns ein Vergnügen, Ihnen das von uns mitentwickelte Montagesystem für PV Module vorstellen zu dürfen. Wir empfehlen vor Beginn der Montage eine kurze Unterweisung bzw. Schulung bei unseren Fachleuten

Bardziej szczegółowo

Digitalizacja szlaku konnego w Borach Dolnośląskich i jego promocja. Digitalisierung Reitwege in Bory Dolnośląskie und deren Werbung

Digitalizacja szlaku konnego w Borach Dolnośląskich i jego promocja. Digitalisierung Reitwege in Bory Dolnośląskie und deren Werbung Digitalizacja szlaku konnego w Borach Dolnośląskich i jego promocja Digitalisierung Reitwege in Bory Dolnośląskie und deren Werbung Konferencja organizowana w ramach projektu Digitalizacja szlaku konnego

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK NIEMIECKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK NIEMIECKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK MIECKI

Bardziej szczegółowo

KOMPENSATA DLA OFIAR PRZESTĘPSTW AUSTRIA

KOMPENSATA DLA OFIAR PRZESTĘPSTW AUSTRIA Podręcznik 80/2004 AUSTRIA (pl) 1 KOMPENSATA DLA OFIAR PRZESTĘPSTW AUSTRIA 1. Prawo krajowe... 2 1.1. Wykonanie [art. 18]... 2 1.2. Krajowe systemy kompensaty [art. 12 ust. 2]... 2 2. Odpowiedzialne organy

Bardziej szczegółowo

Załącznik zagranica do wniosku o niemiecki zasiłek rodzinny z dnia.. Anlage Ausland zum Antrag auf deutsches Kindergeld vom

Załącznik zagranica do wniosku o niemiecki zasiłek rodzinny z dnia.. Anlage Ausland zum Antrag auf deutsches Kindergeld vom Nazwisko i imię osoby składającej wniosek Name und Vorname der antragstellenden Person Nr zasiłku rodzinnego F K Kindergeld-Nr. Załącznik zagranica do wniosku o niemiecki zasiłek rodzinny z dnia.. Anlage

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU - NIEMCY

ZWROT PODATKU - NIEMCY ZWROT PODATKU - NIEMCY W CELU REALIZACJI ZWROTU PODATKU Z NIEMIEC NALEŻY SKOMPLETOWAĆ NASTEPUJĄCE DOKUMENTY: 1. LOHNSTEUERBESCHEINIGUNG wszystkie LOHNSTEUERBESCHEINIGUNG za dany rok podatkowy lub OSTATNI

Bardziej szczegółowo

Zaświadczenie o zameldowaniu i stanie rodzinnym podatnika. Nazwisko Imię Data urodzenia Name Vorname Geburtsdatum

Zaświadczenie o zameldowaniu i stanie rodzinnym podatnika. Nazwisko Imię Data urodzenia Name Vorname Geburtsdatum Zaświadczenie o zameldowaniu i stanie rodzinnym podatnika Anmelde- und Familienstandbestätigung des Steuerpflichtigen Data i miejsce urodzenia Geburtsdatum und Geburtsort Adres zamieszkania Anschrift Kod,

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO część ustna

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO część ustna EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO część ustna 2012 Halina Wachowska Egzamin maturalny 2012 r. Część ustna 1 3 minuty Jesteś na wymianie młodzieżowej w Niemczech. Koleżankę / kolegę z Niemiec interesuje

Bardziej szczegółowo

www.mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl www.jezyki-mniejszosci.pl

www.mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl www.jezyki-mniejszosci.pl www.mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl www.jezyki-mniejszosci.pl Polski system oświaty umożliwia uczniom należącym do mniejszości narodowych i etnicznych podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej,

Bardziej szczegółowo

BASISDATEN 1. PERSÖNLICHE ANGABEN

BASISDATEN 1. PERSÖNLICHE ANGABEN BASISDATEN Status: Status kandydata w chwili rozpoczcia stypendium [Studierende studenci; Graduierte absolwenci, czyli osoby, które posiadaj ju dyplom (np. licencjat, inynier, magister); Doktoranden doktoranci;

Bardziej szczegółowo

Vertrag Nr. / Umowa nr:

Vertrag Nr. / Umowa nr: 1 Ort und Datum Vertrag Nr. / Umowa nr: zwischen: Suwałki Miejscowość i data / pomiędzy: der Jobagentur / agencją zatrudnienia: Lingua Germanica ul. Noniewicza 10/444 16 400 Suwałki Polska Nr. der Genehmigung

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie Szkody Komunikacyjnej / Kfz-Schadenanzeige OC / Haftpflichtschaden AC / Kaskoschaden

Zgłoszenie Szkody Komunikacyjnej / Kfz-Schadenanzeige OC / Haftpflichtschaden AC / Kaskoschaden Zgłoszenie Szkody Komunikacyjnej / Kfz-Schadenanzeige OC / Haftpflichtschaden AC / Kaskoschaden Data zdarzenia / Unfalldatum... Godzina /Uhrzeit... Miejscowośd / Unfallort... Paostwo / Staat... Osoby ranne

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę dysleksja MJN-R1_1P-091 PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO STYCZEŃ ROK 2009 POZIOM ROZSZERZONY

Bardziej szczegółowo

WSKAZANIA BEZPIECZEŃSTWA

WSKAZANIA BEZPIECZEŃSTWA WSKAZANIA BEZPIECZEŃSTWA - Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY ARKUSZ CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO 2013 JĘZYK NIEMIECKI

PRZYKŁADOWY ARKUSZ CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO 2013 JĘZYK NIEMIECKI PRZYKŁADOWY ARKUSZ CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO 201 JĘZYK NIEMIECKI KWIECIEŃ 201 ZESTAW ISN_0 1 minuty (Wersja dla zdającego) Wybierasz się ze znajomymi na pieszą wycieczkę po okolicy. Porozmawiaj

Bardziej szczegółowo

Propozycje przykładowych zadań przygotowujących do ustnego egzaminu maturalnego w nowej formule

Propozycje przykładowych zadań przygotowujących do ustnego egzaminu maturalnego w nowej formule Propozycje przykładowych zadań przygotowujących do ustnego egzaminu maturalnego w nowej formule Lektion 11 Kannst du mir bitte helfen? I. Ich kann das nicht! ABI SPRECHEN 1 (rozmowa z odgrywaniem roli)

Bardziej szczegółowo

dodatkowych opłat? Fragen, ob Gebühren anfallen, wenn man in einem bestimmten Land Geld abhebt

dodatkowych opłat? Fragen, ob Gebühren anfallen, wenn man in einem bestimmten Land Geld abhebt - Allgemeines Kann ich in [Land] gebührenfrei Geld abheben? Czy mogę podjąć gotówkę w [nazwa kraju] bez dodatkowych opłat? Fragen, ob Gebühren anfallen, wenn man in einem bestimmten Land Geld abhebt Welche

Bardziej szczegółowo

COMPUTER: Misja Berlin. 9 listopada, rok Jedenasta zero pięć. Masz 65 minut by wypełnić misję.

COMPUTER: Misja Berlin. 9 listopada, rok Jedenasta zero pięć. Masz 65 minut by wypełnić misję. ODCINEK 14 Powrót do przyszłości Anna widzi wehikuł czasu. Dowiaduje się, że gang terrorystów przemieszczających się w czasie chce wymazać z historii pewne wydarzenie. Ale które? Gracz mówi jej, by cofnęła

Bardziej szczegółowo

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. ODCINEK 03 W kierunku Kantstraße

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. ODCINEK 03 W kierunku Kantstraße ODCINEK 03 W kierunku Kantstraße Anna zmierza w kierunku Kantstraße. Traci jednak sporo czasu pytając o drogę. Zjawiają się mężczyźni na motorach i rozlegają się kolejne strzały, a zegar nieubłagalnie

Bardziej szczegółowo

Freiwillige Feuerwehr Reken Ochotnicza Straż Pożarna Reken

Freiwillige Feuerwehr Reken Ochotnicza Straż Pożarna Reken Ochotnicza Straż Pożarna Reken - Hilfeleistung bei Notständen und bei Unfällen -Pomoc w stanach zagrożenia i w wypadkach -Brandbekämpfung und Menschenrettung - Zwalczanie pożarów i ratownictwo ludzi -Brandschutzaufklärung

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO

WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO Kod ucznia Liczba punktów WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 19.01.2015 1. Test konkursowy zawiera 11 zadań. Są to zadania zamknięte i otwarte.

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę Wypełnia zespół nadzorujący KOD ZDAJĄCEGO dysleksja PESEL ZDAJĄCEGO MJN-R1_4P-091 PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

Anmeldung Familienzulagen für landwirtschaftliche Arbeitnehmende Wniosek o dodatek rodzinny dla osób zatrudnionych w sektorze rolnym

Anmeldung Familienzulagen für landwirtschaftliche Arbeitnehmende Wniosek o dodatek rodzinny dla osób zatrudnionych w sektorze rolnym Anmeldung Familienzulagen für landwirtschaftliche Arbeitnehmende Wniosek o dodatek rodzinny dla osób zatrudnionych w sektorze rolnym Bitte beachten Sie, dass wir nur vollständig ausgefüllte, unterschriebene

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK NIEMIECKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK NIEMIECKI Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK NIEMIECKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi SIERPIEŃ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Egzamin maturalny z języka niemieckiego Zadanie 1.

Bardziej szczegółowo

Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska

Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska - Wstęp polski Szanowny Panie Prezydencie, niemiecki Sehr geehrter Herr Präsident, Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska Szanowny Panie, Sehr geehrter Herr,

Bardziej szczegółowo

Auf der Internet-Suche nach Pressglas in Polen... mit Allegro und/oder ebay

Auf der Internet-Suche nach Pressglas in Polen... mit Allegro und/oder ebay Abb. 2007-3/472 Allegro Polen... http://www.allegro.pl/26013_antyki_i_sztuka.html... Suche nach Glas: Antyki i Sztuka... Antyki... Szkło SG September 2007 Auf der Internet-Suche nach Pressglas in Polen...

Bardziej szczegółowo

Przykładowy egzamin maturalny z języka niemieckiego część ustna. Przykładowy egzamin maturalny z języka niemieckiego (wersja dla egzaminującego)

Przykładowy egzamin maturalny z języka niemieckiego część ustna. Przykładowy egzamin maturalny z języka niemieckiego (wersja dla egzaminującego) Rozmowa wstępna Przykładowy egzamin maturalny z języka niemieckiego (wersja dla egzaminującego) Rozmowa wstępna ¹ 2 minuty Guten Tag./Guten Morgen. Mein Name ist, und das ist meine Kollegin/mein Kollege.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK NIEMIECKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK NIEMIECKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK NIEMIECKI

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ CZĘŚĆ 2. JĘZYK NIEMIECKI

SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ CZĘŚĆ 2. JĘZYK NIEMIECKI Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL miejsce na naklejkę SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ CZĘŚĆ 2. JĘZYK

Bardziej szczegółowo

REGELN. Horka e.v. Zum Weinberg 6 D Horka

REGELN. Horka e.v. Zum Weinberg 6 D Horka Regulamin polsko-niemieckiego Pucharu w skokach przez przeszkody EURO-CUP Neisse / Nysa 1. Organizatorami polsko-niemieckiego Pucharu EURO- CUP Neisse Nysa w skokach przez przeszkody są wspólnie: a) Starostwo

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę dysleksja MJN-R1_1P-082 EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO MAJ ROK 2008 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I

Bardziej szczegółowo

Przyimki. Präpositionen

Przyimki. Präpositionen Przyimki Präpositionen Przyimki to słowa współpracujące z rzeczownikiem lub z zaimkiem: pod stołem do szkoły w pokoju dla ciebie z rodzicami od babci Tak samo funkcjonują przyimki w języku niemieckim.

Bardziej szczegółowo

ul. Kościuszki 55 tel. fax. +48 (68) Gądków Wielki tel. kom woj. lubuskie Polska .

ul. Kościuszki 55 tel. fax. +48 (68) Gądków Wielki tel. kom woj. lubuskie Polska  . Nr.rej.08/07/1391 Materiał nasadzeniowy roślin ozdobnych objęty kontrolą PIORiN PL. Chciałbym przedstawić państwu ofertę dotyczącą zieleni ciętej (gałęzi) materiału z drzew i krzewów ozdobnych (świerk,

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. uczeń umie przetłumaczyć zdania, słowa i zwroty z języka niemieckiego na język polski i odwrotnie,

SCENARIUSZ LEKCJI. uczeń umie przetłumaczyć zdania, słowa i zwroty z języka niemieckiego na język polski i odwrotnie, SCENARIUSZ LEKCJI Nauczyciel prowadzący: Przedmiot: Klasa: Wymiar godzin tygodniowo: Czas trwania lekcji: Temat lekcji: Podręcznik: Cele lekcji: mgr Izabela Skórcz język niemiecki I 3 godziny 45 minut

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO POZIOM PODSTAWOWY KWIECIEŃ 2013. miejsce na naklejkę z kodem

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO POZIOM PODSTAWOWY KWIECIEŃ 2013. miejsce na naklejkę z kodem Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

Życie za granicą Studia

Życie za granicą Studia - Uczelnia Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia. Wyrażenie chęci zapisania się na uczelnię Chciałabym/Chciałabym zapisać się na. studia licencjackie studia magisterskie studia doktoranckie studia

Bardziej szczegółowo

Życie za granicą Studia

Życie za granicą Studia - Uczelnia Ich möchte mich an der Universität einschreiben. Wyrażenie chęci zapisania się na uczelnię Ich möchte mich für den anmelden. Grundkurs Aufbaukurs Doktorandenkurs Vollzeitkurs Teilzeitkurs Onlinekurs

Bardziej szczegółowo

Schiffsausflüge. Wycieczki statkiem. ab Swinemünde. ze Świnoujścia. Bansin Heringsdorf Ahlbeck Zinnowitz Rügen

Schiffsausflüge. Wycieczki statkiem. ab Swinemünde. ze Świnoujścia. Bansin Heringsdorf Ahlbeck Zinnowitz Rügen www.adler-schiffe.de Schiffsausflüge ab Swinemünde Wycieczki statkiem ze Świnoujścia Bansin Heringsdorf Ahlbeck Zinnowitz Rügen 01.04. - 31.10.2015 Papierlos an Bord! Tel. 00 48 91-32 24 288 swinoujscie@adler-schiffe.de

Bardziej szczegółowo

Egzamin gimnazjalny. Język niemiecki. poziom podstawowy i rozszerzony. Także w wersji online TRENING PRZED EGZAMINEM. Sprawdź, czy zdasz!

Egzamin gimnazjalny. Język niemiecki. poziom podstawowy i rozszerzony. Także w wersji online TRENING PRZED EGZAMINEM. Sprawdź, czy zdasz! Egzamin gimnazjalny 8 Język niemiecki poziom podstawowy i rozszerzony TRENING PRZED EGZAMINEM Także w wersji online Sprawdź, czy zdasz! Spis treści Poziom podstawowy Zestaw 1: Aller Anfang ist schwer 5

Bardziej szczegółowo

U M O W A. Klient. www.taxrefund.pl - biuro@taxrefund.pl - zwrot podatku dochodowego za pracę za granicą - www.pracabezgranic.info

U M O W A. Klient. www.taxrefund.pl - biuro@taxrefund.pl - zwrot podatku dochodowego za pracę za granicą - www.pracabezgranic.info U M O W A NIEMCY Klient (imię i nazwisko) Adres KLIENT oświadcza, że zleca Firmie Taxrefund Sp. z o.o. z siedzibą 59-900 Zgorzelec, ul. Francuska 39, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK NIEMIECKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK NIEMIECKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK NIEMIECKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów ze słuchu 1.1.

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji języka niemieckiego

Scenariusz lekcji języka niemieckiego Termin realizacji:. Czas trwania : 45 min. Klasa III gim Temat lekcji: Wie feierst du? Scenariusz lekcji języka niemieckiego Cele językowe: Uczeń zna słownictwo ze świętami Bożego Narodzenia Rozumie tekst

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I LISTOPAD 2013 Czas pracy: 120 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny

Bardziej szczegółowo

Moje prawa w opiece nad osobami starszymi: Wynagrodzenie i Czas pracy Spotkanie opiekunek ze Europy Środkowo- wschodniej w Zurychu, 15.11.

Moje prawa w opiece nad osobami starszymi: Wynagrodzenie i Czas pracy Spotkanie opiekunek ze Europy Środkowo- wschodniej w Zurychu, 15.11. Moje prawa w opiece nad osobami starszymi: Wynagrodzenie i Czas pracy Spotkanie opiekunek ze Europy Środkowo- wschodniej w Zurychu, 15.11.2015 Christine Michel, Sekretarz Branży opieki w domach prywatnych,

Bardziej szczegółowo

Zamość Rotunde im Museum des Martyriums

Zamość Rotunde im Museum des Martyriums Zamość Rotunde im Museum des Martyriums Geschichte Gedenkstätte zur Erinnerung an die Opfer deutscher Verbrechen im ehemaligen Artilleriegefechtsstand der Festung Zamość, an der ul. Męczenników [Straße

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I LISTOPAD 2011 Czas pracy: 120 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy ar kusz eg za mi

Bardziej szczegółowo

Życie za granicą Dokumenty

Życie za granicą Dokumenty - Ogólne Gdzie mogę znaleźć formularz? Pytanie o formularze Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]? Pytanie o datę wydania dokumentu Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]? Pytanie o miejsce wydania

Bardziej szczegółowo

Życie za granicą Dokumenty

Życie za granicą Dokumenty - Ogólne Wo kann ich das Formular für finden? Pytanie o formularze Wann wurde ihr [Dokument] ausgestellt? Pytanie o datę wydania dokumentu Wo wurde Ihr [Dokument] ausgestellt? Pytanie o miejsce wydania

Bardziej szczegółowo

Platforma Dostawców VW

Platforma Dostawców VW PROCES REJESTRACJI Proces rejestracji Dostawcy na światowej platformie dostawców Koncernu VW składa się z trzech etapów: informacja własna od dostawcy (SSR) akceptacja umowy ramowej B2B wypełnienie bazy

Bardziej szczegółowo

JAK WEJŚĆ NA STRONĘ DLA FIRM?

JAK WEJŚĆ NA STRONĘ DLA FIRM? JAK WEJŚĆ NA STRONĘ DLA FIRM? Aby uruchomić system HRS dla firm, otwórz link otrzymany od naszego przedstawiciela. Dzięki temu, możesz rezerwować hotele taniej, korzystając ze specjalnych stawek. Pole

Bardziej szczegółowo

Kościół okazuje się miejscem olśnienia. Pastor wyjaśnia, że melodia stanowi klucz do wehikułu czasu. Ale o jakiej maszynie mówi pastor?

Kościół okazuje się miejscem olśnienia. Pastor wyjaśnia, że melodia stanowi klucz do wehikułu czasu. Ale o jakiej maszynie mówi pastor? ODCINEK 13 Duszpasterska posługa Kościół okazuje się miejscem olśnienia. Pastor wyjaśnia, że melodia stanowi klucz do wehikułu czasu. Ale o jakiej maszynie mówi pastor? Anna i kobieta w czerwieni toczą

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY Poziom podstawowy Język niemiecki Język niemiecki. Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY Zadanie 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. F F F F R Zadanie 2. Za każde poprawne rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

EIGNUNGSFESTSTELLUNG FAHRER KWESTIONARIUSZ KWALIFIKACYJNY

EIGNUNGSFESTSTELLUNG FAHRER KWESTIONARIUSZ KWALIFIKACYJNY EIGNUNGSFESTSTELLUNG FAHRER KWESTIONARIUSZ KWALIFIKACYJNY UWAGA: w celu rozpoczęcia procesu kwalifikacyjnego wymagane jest wypełnienie wszystkich pól, lub wpisanie w nim informacji nie dotyczy ; Kwestionariusz

Bardziej szczegółowo

Nowa, przejrzysta, wygodna i szybka!!! Całkowicie zmieniona Travella na sezon Zima 2011/2012

Nowa, przejrzysta, wygodna i szybka!!! Całkowicie zmieniona Travella na sezon Zima 2011/2012 Nowa, przejrzysta, wygodna i szybka!!! Całkowicie zmieniona Travella na sezon Zima 2011/2012 Logowanie na https://www.rainbowtours.pl/logowaniedotravelli WEJŚCIE DO SYSTEMU Uruchom swoja przeglądarkę (sugerowana

Bardziej szczegółowo

HORN IMMOBILIEN ++mieszkanie z balkonem - centrum Neubrandenburga

HORN IMMOBILIEN ++mieszkanie z balkonem - centrum Neubrandenburga HORN IMMOBILIEN ++mieszkanie z balkonem - centrum Neubrandenburga Cennik Cena Zakupu 85.000,- Dla komisji Tak (Wewn?trzny) -brokerage po?rednika Nein, zaw. VAT Kupuzacy - Wysokosc 7,4% des Kaufpreises,

Bardziej szczegółowo

3 669 m 2. Informacje dodatkowe. Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak

3 669 m 2. Informacje dodatkowe. Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Obiekt na sprzedaż 9 000 000 PLN Nr oferty: 74/1850/OOS Przeznaczenie: Przemysłowo/Produkcyjne Rodzaj: Magazynowo-biurowy Rok budowy: 2012 Powierzchnia działki: 20 000 m 2 Kształt działki: Prostokąt Droga

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ BADANIE DIAGNOSTYCZNE CZĘŚĆ 2. JĘZYK NIEMIECKI

SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ BADANIE DIAGNOSTYCZNE CZĘŚĆ 2. JĘZYK NIEMIECKI Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2015 KOD UCZNIA UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL miejsce na naklejkę SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1 Zadanie 3. Zadanie 3. Rozdział 3. Przed obejrzeniem filmu: Schritt 1. Film ohne Ton. Schritt 2. Film mit Ton

Zadanie 1 Zadanie 3. Zadanie 3. Rozdział 3. Przed obejrzeniem filmu: Schritt 1. Film ohne Ton. Schritt 2. Film mit Ton .shock Fotolia Przed obejrzeniem filmu: Zadanie 1 Zadanie 3 Zadanie 1 Was stellt dieses Foto dar? Schreib deine Assoziationen auf. Napisz swoje skojarzenia z powyższym zdjęciem. Zadanie 2 Wie sieht die

Bardziej szczegółowo

JĘZYK NIEMIECKI DLA ABSOLWENTÓW KLAS DWUJĘZYCZNYCH

JĘZYK NIEMIECKI DLA ABSOLWENTÓW KLAS DWUJĘZYCZNYCH Egzamin maturalny maj 2009 JĘZYK NIEMIECKI DLA ABSOLWENTÓW KLAS DWUJĘZYCZNYCH KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ CZĘŚĆ I HÖRVERSTEHEN ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Poprawna odpowiedź (1 pkt) A. X B. X C. D. X E. X

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY DATA URODZENIA UCZNIA

ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY DATA URODZENIA UCZNIA ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ KOŁA NAUKOWEGO LINGWISTYCZNEGO prowadzonego w ramach projektu Uczeń OnLine

SCENARIUSZ ZAJĘĆ KOŁA NAUKOWEGO LINGWISTYCZNEGO prowadzonego w ramach projektu Uczeń OnLine SCENARIUSZ ZAJĘĆ KOŁA NAUKOWEGO LINGWISTYCZNEGO prowadzonego w ramach projektu Uczeń OnLine 1. Autor: Anna Jagiełło 2. Grupa docelowa: I klasa ZSZ 3. Liczba godzin: 2h 4. Temat zajęć: Was fehlt dir? choroby

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI Egzamin maturalny maj 2010 JĘZYK NIEMIECKI POZIOM PODSTAWOWY KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów ze słuchu 1.1. R 1.2. Zdający stwierdza, czy tekst zawiera określone

Bardziej szczegółowo

Einkommensteuergesetz Körperschaftsteuergesetz Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych

Einkommensteuergesetz Körperschaftsteuergesetz Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych Zweisprachige Textausgabe Tekst dwuj zyczny Einkommensteuergesetz Körperschaftsteuergesetz Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych T umaczenie Rödl &

Bardziej szczegółowo

HORN IMMOBILIEN ++ luksusowe mieszkanie w Koserow na wyspie Uznam

HORN IMMOBILIEN ++ luksusowe mieszkanie w Koserow na wyspie Uznam HORN IMMOBILIEN ++ luksusowe mieszkanie w Koserow na wyspie Uznam Cennik Cena Zakupu 275.000,- Dla komisji Tak (Wewn?trzny) -brokerage po?rednika Nein, zaw. VAT Kupuzacy - Wysokosc 7,14% des Kaufpreises,

Bardziej szczegółowo

Raport Ergotest. Raport Ergotest. Arbeit und Gesundheit Das polnische Forum für Arbeitssicherheit

Raport Ergotest. Raport Ergotest. Arbeit und Gesundheit Das polnische Forum für Arbeitssicherheit Arbeit und Gesundheit Das polnische Forum für Arbeitssicherheit Das Entscheider-Magazin für den polnischen Arbeitsschutz MEDIADATEN Titelporträt Kurzcharakteristik Arbeitsschutz in Polen Verstärkte Initiativen

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO POZIOM PODSTAWOWY GRUDZIEŃ 2011

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO POZIOM PODSTAWOWY GRUDZIEŃ 2011 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

Odzyskanie zapłaconego w Niemczech podatku od usług budowlanych (Bauabzugsteuer)

Odzyskanie zapłaconego w Niemczech podatku od usług budowlanych (Bauabzugsteuer) Odzyskanie zapłaconego w Niemczech podatku od usług budowlanych (Bauabzugsteuer) W przypadku gdy firma / osoba prowadząca działalność gospodarczą wykonuje w Niemczech usługi budowlane bez zwolnienia z

Bardziej szczegółowo

auch też brauchen potrzebować dauern trwać euch was, wami hier tutaj ihn go (jego) immer zawsze lesen; er liest czytać; on czyta mit

auch też brauchen potrzebować dauern trwać euch was, wami hier tutaj ihn go (jego) immer zawsze lesen; er liest czytać; on czyta mit www.niemiecki.co auch brauchen dauern euch hier ihn immer lesen; er liest mit Monat (der), die Monate noch schon sehr seit so Sohn (der), die Söhne też potrzebować trwać was, wami tutaj go (jego) zawsze

Bardziej szczegółowo

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

Opis obiektu. Cennik. Dla komisji (Wewn?trzny) -brokerage po?rednika. Nein, zaw. VAT

Opis obiektu. Cennik. Dla komisji (Wewn?trzny) -brokerage po?rednika. Nein, zaw. VAT Cennik Cena Zakupu 25.000,- Dla komisji Tak (Wewn?trzny) -brokerage po?rednika Nein, zaw. VAT Kupuzacy - Wysokosc 3570,00 EUR, zaw. VAT Opis obiektu Achtung: Es ist nur ein Grundstück von 192 m²! Also

Bardziej szczegółowo