HU Használati útmutató 2 PL Instrukcja obsługi 20. Tűzhely Kuchenka ZCV560M

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "HU Használati útmutató 2 PL Instrukcja obsługi 20. Tűzhely Kuchenka ZCV560M"

Transkrypt

1 HU Használati útmutató 2 PL Instrukcja obsługi 20 Tűzhely Kuchenka ZCV560M

2 Tartalomjegyzék Biztonsági információk _ 2 Biztonsági előírások 3 Termékleírás 6 Az első használat előtt _ 7 Főzőlap - Napi használat _ 7 Főzőlap - Hasznos javaslatok és tanácsok _ 8 Biztonsági információk Főzőlap - Ápolás és tisztítás 8 Sütő - Napi használat _ 8 Sütő - Hasznos javaslatok és tanácsok 9 Sütő - Ápolás és tisztítás _ 14 Mit tegyek, ha Üzembe helyezés _ 17 Környezetvédelmi tudnivalók _ 18 A változtatások jogát fenntartjuk. Az üzembe helyezés és használat előtt gondosan olvassa el a mellékelt útmutatót. A nem megfelelő üzembe helyezés vagy használat által okozott károkért nem vállal felelősséget a gyártó. További tájékozódás érdekében tartsa elérhető helyen az útmutatót. Gyermekek és fogyatékkal élő személyek biztonsága Vigyázat Fulladás, sérülés vagy tartós rokkantság kockázata. A készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent fizikai, értelmi vagy mentális képességű, illetve megfelelő tapasztalatok és ismeretek híján lévő személyek a biztonságukért felelős személy felügyelete mellett használhatják. Ne hagyja, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel. Minden csomagolóanyagot tartson távol a gyermekektől. A gyermekeket és kedvenc háziállatokat tartsa távol a készüléktől működés közben, és működés után, lehűléskor. A készülék elérhető részei forróak. Ha rendelkezik gyermekbiztonsági zárral a készülék, akkor célszerű azt bekapcsolni. Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek tisztítási vagy karbantartási tevékenységet. Általános biztonság Használat közben a készülék és az elérhető részek nagyon felforrósodhatnak. Ne érintse meg a fűtőelemeket. 2

3 Ne működtesse a készüléket külső időzítővel vagy külön távirányító rendszerrel. Főzőlapon történő főzéskor az olaj vagy zsír felügyelet nélkül hagyása veszélyes lehet, és tűz keletkezhet. A tüzet ne próbálja meg eloltani vízzel, hanem kapcsolja ki a készüléket, és takarja le a lángokat például egy fedővel vagy tűzálló takaróval. Ne tároljon semmit sem a főzőfelületeken. A készülék tisztításához ne használjon gőzölős takarítógépet. Soha ne tegyen a főzőfelületre fémtárgyakat (fedők, kések, kanalak), mert azok felforrósodhatnak. Ha repedést lát az üvegkerámia felületen, kapcsolja ki a készüléket, nehogy áramütés érjen valakit. Ne használjon súrolószert vagy éles fém kaparóeszközt a sütőajtó üvegének tisztítására, mivel ezek megkarcolhatják a felületet, ami az üveg megrepedését eredményezheti. Biztonsági előírások Üzembe helyezés Vigyázat A készüléket csak képesített személy helyezheti üzembe. Távolítsa el az összes csomagolóanyagot. Ne helyezzen üzembe, és ne is használjon sérült készüléket. Tartsa be a készülékhez mellékelt üzembe helyezési útmutatóban foglaltakat. Súlyos a készülék, ezért legyen körültekintő a mozgatásakor. Mindig viseljen munkavédelmi kesztyűt. Soha ne húzza a készüléket a fogantyújánál fogva. Tartsa meg a minimális távolságot a többi készüléktől és egységtől. A készüléket biztonságos szerkezetek alá és mellé helyezze. A készüléket azonos magasságú készülékek vagy egységek mellett helyezze el. Ne telepítse a készüléket lábazatra. Ne telepítse a készüléket ajtó mellé vagy ablak alá. Ezzel elkerülhető, hogy az ajtó vagy ablak kinyitásával leverje a forró főzőedényt a készülékről. Elektromos csatlakoztatás Vigyázat Tűz- és áramütésveszély. Minden elektromos csatlakoztatást szakképzett villanyszerelőnek kell elvégeznie. A készüléket kötelező földelni. Ellenőrizze, hogy az adattáblán szereplő elektromos adatok megfelelnek-e a háztartási hálózati áram paramétereinek. Amennyiben nem, forduljon szakképzett villanyszerelőhöz. Mindig megfelelően felszerelt, áramütés ellen védett aljzatot használjon. Ne használjon hálózati elosztót és hosszabbító kábelt. 3

4 Ügyeljen a hálózati csatlakozódugó és a hálózati kábel épségére. Ha a hálózati kábel cserére szorul, forduljon a márkaszervizhez vagy villanyszerelőhöz. Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábelek ne érjenek hozzá a készülék ajtajához, különösen akkor, ha az forró. A feszültség alatt álló és szigetelt alkatrészek érintésvédelmi részeit úgy kell rögzíteni, hogy szerszám nélkül ne lehessen eltávolítani azokat. Csak az üzembe helyezés befejezése után csatlakoztassa a hálózati csatlakozódugót a hálózati csatlakozóaljzatba. Ügyeljen arra, hogy a hálózati dugasz üzembe helyezés után is könnyen elérhető legyen. Amennyiben a hálózati konnektor rögzítése laza, ne csatlakoztassa a csatlakozódugót hozzá. A készülék csatlakozásának bontására, soha ne a hálózati kábelnél fogva húzza ki a csatlakozódugót. A kábelt mindig a csatlakozódugónál fogva húzza ki. Kizárólag megfelelő szigetelőberendezést alkalmazzon: hálózati túlterhelésvédő megszakítót, biztosítékot (a tokból eltávolított csavaros típusú biztosítékot), földzárlatkioldót és védőrelét. Az elektromos készüléket egy szigetelőberendezéssel kell ellátni, amely lehetővé teszi, hogy minden ponton leválassza a készüléket az elektromos hálózatról. A szigetelőberendezésnek legalább 3 mm-es érintkezőtávolsággal kell rendelkeznie. Használat Vigyázat Sérülés-, égés- és áramütésveszély. A készüléket háztartási környezetben használja. Ne változtassa meg a készülék műszaki jellemzőit. Ellenőrizze, hogy a készülék szellőzőnyílásai nincsenek-e lezárva. Működés közben tilos a készüléket felügyelet nélkül hagyni. Minden használat után kapcsolja ki a készüléket. A készülék belseje használat közben felforrósodik. Ne érintse meg a készülék belsejében lévő fűtőelemeket. Amikor a sütőből kiveszi vagy behelyezi az edényeket, mindig használjon konyhai edényfogó kesztyűt. Körültekintően járjon el, ha működés közben kinyitja a készülék ajtaját. Forró levegő távozhat a készülékből. Ne működtesse a készüléket nedves kézzel, vagy amikor az vízzel érintkezik. Ne gyakoroljon nyomást a nyitott ajtóra. Ne működtesse a készüléket külső időzítővel vagy külön távirányító rendszerrel. Működés közben mindig tartsa csukva a készülék ajtaját. Soha ne tegyen a főzőzónákra evőeszközöket vagy fedőket. Ezek üzem közben forróvá válnak. Használat után kapcsolja ki a főzőzónákat. Ne használja a készüléket munka- vagy tárolófelületként. Amennyiben a készülék felülete megrepedt, azonnal válassza le a készüléket az elektromos hálózatról. Ez a lépés az áramütés elkerüléséhez szükséges. Vigyázat Tűz- és robbanásveszély. A felforrósított zsírok és olajok gyúlékony gőzöket bocsáthatnak ki. Zsírral vagy olajjal való főzéskor tartsa azoktól távol a nyílt lángot és a forró tárgyakat. A nagyon forró olaj által kibocsátott gőzök öngyulladást okozhatnak. Az ételmaradékot tartalmazó használt olaj az első használatkor alkalmazott hőfoknál alacsonyabb értéken is tüzet okozhat. Ne tegyen gyúlékony anyagot vagy gyúlékony anyaggal szennyezett tárgyat a készülékbe, annak közelébe, illetve annak tetejére. Ügyeljen arra, hogy szikra vagy nyílt láng ne legyen a készülék közelében, amikor kinyitja az ajtót. 4

5 Óvatosan nyissa ki a készülék ajtaját. Az alkoholtartalmú alkotóelemek alkoholos levegőelegyet hozhatnak létre. Az esetleges tüzet ne próbálja vízzel oltani. Húzza ki a készüléket a hálózatból, és takarja le a lángokat egy fedővel vagy tűzálló takaróval. Vigyázat A készülék károsodásának veszélye áll fenn. A zománc elszíneződésének vagy károsodásának megakadályozása érdekében: Ne tegyen edényt vagy egyéb tárgyat közvetlenül a készülék sütőterének aljára. Ne tegyen alufóliát közvetlenül a készülék sütőterének aljára. Ne engedjen vizet a forró készülékbe. a főzés befejezése után ne tárolja a nedves edényeket vagy az ételt a készülékben. A tartozékok kivételekor vagy berakásakor óvatosan járjon el. A zománc elszíneződése nincs hatással a készülék teljesítményére. Ez a garanciajog szempontjából nem számít hibának. A nagy nedvességtartalmú sütemények esetében mély tepsit használjon a sütéshez. A gyümölcsök leve maradandó foltokat ejthet. Ne helyezzen forró főzőedényt a kezelőpanelre. Ne hagyja, hogy a főzőedényből elforrjon a folyadék. Ügyeljen arra, hogy ne ejtsen tárgyat vagy főzőedényt a készülékre. A készülék felülete megsérülhet. Üres főzőedénnyel vagy főzőedény nélkül ne kapcsolja be a főzőzónákat. Ne tegyen alufóliát a készülékre. Az öntöttvasból vagy alumínium öntvényből készült, illetve sérült aljú edények megkarcolhatják az üvegkerámia felületet. Az ilyen tárgyakat mindig emelje fel, ha a főzőfelületre szeretné helyezni ezeket. Vigyázat Szereljen fel egy stabilizáló eszközt a készülék megbillenésének megakadályozására. Olvassa el az Üzembe helyezés c. szakaszt. Ápolás és tisztítás Vigyázat Személyi sérülés, tűz vagy a készülék károsodásának veszélye áll fenn. Karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati csatlakozódugót a csatlakozóaljzatból. Ellenőrizze, hogy lehűlt-e a készülék. Máskülönben fennáll a veszély, hogy az üvegtáblák eltörnek. A sütőajtó sérült üvegtábláját haladéktalanul cserélje ki. Forduljon a márkaszervizhez. Legyen óvatos, amikor az ajtót leszereli a készülékről. Az ajtó nehéz! Rendszeresen tisztítsa meg a készüléket, hogy elkerülje a felületének rongálódását. A készülékben maradt zsír vagy étel tüzet okozhat. A készüléket puha, nedves ruhával tisztítsa. Csak semleges tisztítószert használjon. Ne használjon súrolószert, súrolószivacsot, oldószert vagy fém tárgyat. Amennyiben tűzhelytisztító aeroszolt használ, tartsa be a tisztítószer csomagolásán feltüntetett biztonsági utasításokat. Ne tisztítsa a katalitikus zománcréteget (ha van) semmilyen mosószerrel. Belső világítás Az izzó, illetve halogén lámpa olyan típusú, amely kizárólag háztartási készülékekhez használható. Otthona kivilágítására ne használja. Vigyázat Vigyázat! Áramütés-veszély. A lámpa cseréje előtt húzza ki a hálózati dugaszt a hálózati aljzatból. Kizárólag az eredetivel megegyező műszaki jellemzőkkel rendelkező lámpát használjon. 5

6 Ártalmatlanítás Vigyázat Sérülés- vagy fulladásveszély. Bontsa a készülék hálózati csatlakozását. Vágja le a hálózati tápkábelt, és helyezze a hulladékba. Szerelje le az ajtókilincset, hogy megakadályozza gyermekek és kedvenc állatok készülékben rekedését. Termékleírás Szerviz A készülék javítását bízza márkavizre. Kizárólag eredeti alkatrészek használatát javasoljuk. Általános áttekintés A főzőlap kezelőszervei 2 Sütőhőmérséklet szabályozógomb 5 3 Hőmérséklet-visszajelző 4 Főzőlap vezérlés-visszajelző Sütőfunkciók szabályozógombja 6 Fűtőelem Sütőlámpa 8 Ventilátor 9 Adattábla 10 Polcszintek Főzőfelület elrendezése mm 180 mm 180 mm 140 mm 1 Főzőzóna 1200 W 2 Főzőzóna 1700 W 3 Főzőzóna 1200 W 4 Maradékhő visszajelző 5 Főzőzóna 1700 W

7 Sütő tartozékai Sütőpolc Edényekhez, tortaformákhoz, tepsikhez Lapos sütőtepsi Tortákhoz és süteményekhez. Lapos alumínium tepsi Tortákhoz és süteményekhez. Az első használat előtt Vigyázat Lásd a Biztonságról szóló részt. Figyelem A sütő ajtajának kinyitásához mindig középen fogja meg a sütőajtó fogantyúját. A legelső tisztítás Távolítson el minden alkatrészt a készülékből. Az első használat előtt tisztítsa ki a készüléket. Figyelem Ne használjon súrolószert a tisztításhoz! Ez kárt okozhat a készülékben. Olvassa el az "Ápolás és tisztítás" című fejezetet. Főzőlap - Napi használat Vigyázat Lásd a Biztonságról szóló részt. Hőfokbeállítások Szabályozógomb 1-6 Kikapcsolt állás Funkció Hőfokbeállítások 1 = legalacsonyabb hőfokbeállítás; 6 = legmagasabb hőfokbeállítás 1. Forgassa el a gombot a kívánt hőfokozatra. A főzőlap szabályozójának visszajelzője világítani kezd. Tárolórekesz A sütőtér alatt tárolórekesz található. A rekesz használatához emelje fel és hajtsa le az ajtót. Vigyázat A tárolótér felforrósodhat, amikor a készülék működik. Előmelegítés Üres készülékkel végezzen előmelegítést, hogy kiégesse a visszamaradt zsírt. 1. Állítsa be a funkciót és a maximális hőmérsékletet. 2. Hagyja 45 percig működni a készüléket. 3. Állítsa be a funkciót. E funkció maximális hőmérséklete 210 C. 4. Hagyja 15 percig működni a készüléket. A szokottnál forróbbak lehetnek a tartozékok. Szagot és füstöt bocsáthat ki a készülék. Ez normális jelenség. Gondoskodjon a megfelelő légáramlásról. 2. A sütés leállítására fordítsa helyzetbe a gombot. Amikor valamennyi főzőzóna kikapcsolt, a tűzhely szabályozójának visszajelzője kialszik. A maradékhőt használja az energiafogyasztás csökkentésére. A sütés befejezése előtt körülbelül 5-10 perccel kapcsolja ki a főzőzónát. Maradékhő-jelzőfény A maradékhő jelzőfénye felgyullad, amikor egy főzőzóna forró. Vigyázat Maradékhő miatti égési sérülések veszélye! 7

8 Főzőlap - Hasznos javaslatok és tanácsok Sütőedények Az edény alja legyen minél vastagabb és laposabb. A zománcozott acél-, illetve az alumínium- vagy rézaljú edények az üvegkerámia felület elszíneződését válthatják ki. Energiatakarékosság Lehetőség szerint mindig tegyen fedőt az edényekre. Az edényt már elindítás előtt tegye rá a főzőzónára. A főzőzónákat a főzési ciklus befejeződése előtt zárja el, hogy a maradékhőt is fel tudja használni. Főzőlap - Ápolás és tisztítás Vigyázat Lásd a Biztonságról szóló részt. Fontos Maradékhő miatti égési sérülés veszélye áll fenn! Hagyja lehűlni a készüléket. Minden használat után tisztítsa meg a készüléket. Mindig olyan edényeket használjon, amelyeknek tiszta az alja. Az üvegkerámián megjelenő karcolások vagy sötét foltok nem befolyásolják a készülék működését. A szennyeződés eltávolítása: 1. Azonnal távolítsa el:a megolvadt műanyagot vagy folpackot, illetve a Sütő - Napi használat Vigyázat Lásd a Biztonságról szóló részt. A készülék be- és kikapcsolása 1. A sütőfunkció szabályozó gombját forgassa a kívánt funkcióra. Az edényaljak és a főzőzónák méretének mindig meg kell egyezniük. Példák különböző főzési alkalmazásokra Hő Használat: beállítás: 1 Melegen tartás 2 Lassú párolás 3 Párolás 4 Sütés / pirítás 5 Felforralás 6 Felforralás / hirtelen sütés / olajfürdőben sütés cukros ételmaradványt. Ha ezt nem teszi meg, a szennyeződés károsíthatja a készüléket. Használjon üvegfelületekhez tervezett speciális kaparóeszközt. Állítsa éles szögben az üvegkerámia felületre a kaparót, majd csúsztassa végig a pengét a felületen. Akkor távolítsa el, ha a készülék már megfelelően lehűlt:vízkő foltokat, vízmaradványokat, zsírfoltokat, fémes elszíneződéseket. Használjon üvegkerámiához vagy rozsdamentes acélhoz való tisztítószert. 2. Tisztítsa meg a készüléket enyhén mosószeres nedves ruhával. 3. Végül törölje szárazra a készüléket tiszta ruhával. 2. Forgassa a hőmérséklet-szabályozó gombot a kívánt hőmérsékletre. Amíg a készülék hőmérséklete emelkedik, a hőmérséklet-visszajelző világít. 8

9 Sütőfunkciók 3. A sütő kikapcsolásához fordítsa sütőfunkció szabályozó gombját és a hőmérséklet-szabályozó gombot Ki pozícióra. Biztonsági termosztát A biztonsági termosztát egy hőkioldó, mely a termosztátban működik. A sütő termosztátjának a túlmelegedésből adódó károsodása elkerüléséhez a sütő biztonsági termosztáttal rendelkezik, amely megszakítja az áramellátást. A sütő a hőmérséklet csökkenése után automatikusan újra bekapcsol. Vigyázat A biztonsági termosztát kizárólag akkor lép működésbe, ha a sütőtermosztát nem működik megfelelően. Ilyen esetben a sütő nagyon felforrósodik, és megégetheti az ételeket. Ekkor haladéktalanul cseréltesse ki a márkaszervizzel a sütőtermosztátot. Sütőfunkció KIKAPCSOLT állás Alkalmazás A készülék kikapcsolt állapotban van. Alsó + felső sütés Teljes grill Alsó fűtőelem Légkeveréses sütés Pizza eco Egyszerre melegíti a sütő felső és alsó részét. Egyetlen sütőszinten történő sütéshez. A teljes grillező elem be van kapcsolva. Nagyobb mennyiségű lapos élelmiszer grillezéséhez. Pirítós készítéséhez. Vigyázat E funkció használatakor a maximális hőmérséklet 210 C lehet. Kizárólag a sütő alsó részét melegíti. Ropogós alapú sütemények készítéséhez. Egynél több sütőpolc használatával azonos hőmérsékleten történő hússütéshez, illetve hús- és tésztaféle egyidejű sütéséhez anélkül, hogy az egyik átvenné a másik zamatát. A grill és az alsó fűtőelem, valamint a ventiltor használatával történő hússütéshez, illetve egyszerre hús és tésztaféle sütéséhez. Sütő - Hasznos javaslatok és tanácsok Figyelem A nagy nedvességtartalmú sütemények esetében mély tepsit használjon a sütéshez. A gyümölcslevek maradandó foltokat okozhatnak a zománcon. A sütőben négy polcszint található. A polcszintek számozása a sütő aljától felfele történik. Süthet különböző ételeket egyszerre, két szinten. Tegye a polcokat az 1. és a 3. szintre. Nedvesség csapódhat le a készülék belsejében vagy az üvegajtókon. Ez normális jelenség. Mindig álljon hátrébb a készüléktől, amikor sütés közben kinyitja a készülék ajtaját. A páralecsapódás csökkentése érdekében a sütés előtt legalább 10 percig üzemeltesse a készüléket. Törölje le a nedvességet a készülék minden használata után. Ne helyezzen semmilyen tárgyat közvetlenül a készülék aljára, és alkatrészeit ne takarja le sütés közben alufóliával. Ez hatással lehet a sütés eredményére, és a sütő zománcát is károsíthatja. 9

10 Sütemények sütése Melegítse elő a sütőt kb. 10 percig a sütés előtt. Ne nyissa ki addig a sütő ajtaját, amíg a sütési idő 3/4-e el nem telt. Ha egyszerre két tepsit használ, legyen egy üres szint közöttük. Húsok és halak sütése Ne süssön 1 kg-nél kevesebb húst. Ennél kevesebb mennyiség esetén a hús kiszárad. Nagyon zsíros húsok sütésekor használjon zsírfogó tálcát, hogy megóvja a sütőt a zsírfoltoktól, amelyek esetleg rá is éghetnek. Felső/alsó sütés Hagyja a húst kb. 15 percig állni a szeletelés előtt, hogy a szaftja ne folyjon ki. A hús sütése közben a túlzott füstképződés megelőzése érdekében öntsön egy kis vizet a zsírfogó tálcába. A füstkondenzáció megelőzése érdekében mindig pótolja az elpárolgott vizet. Sütési időtartamok A sütés időtartama az étel fajtájától, annak állagától és mennyiségétől függ. Kezdetben figyelje a teljesítményt sütés közben. Találja meg a legjobb beállításokat (hőmérséklet-beállítás, sütési idő stb.) sütőedényeihez, receptjeihez és mennyiségeihez, miközben használja a készüléket. Étel Péksütemények (250 g) Tepsi típusa és polcszint 3. polcmagasság Lepény (1000 g) 2. polcmagasság Kelt almás sütemény (2000 g) Almás pite ( g) Kis édes sütemények (500 g) Piskóta (zsiradék nélkül) (350 g) Tepsis sütemény (1 500 g) Csirke egészben (1 350 g) Fél csirke (1 300 g) Sertésborda (600 g) Gyümölcskosár (800 g) 3. polcmagasság 2 kerek, alumíniumbevonatú tepsi (átmérő: 20 cm), 1. polcmagasság 2. polcmagasság 1 kerek alumínium bevonatú tepsi (átmérő: 26 cm), 1. polcmagasság 2. polcmagasság sütőpolc a 2. szintre, tésztasütő tálca az 1. szintre sütőpolc a 3. szintre, tésztasütő tálca az 1. szintre sütőpolc a 3. szintre, tésztasütő tálca az 1. szintre 2. polcmagasság Előmelegítési idő (perc) Hőmérséklet ( C) Sütési idő (perc) )

11 Étel Kelt tészta töltelékkel (1200 g) Tepsi típusa és polcszint 2. polcmagasság Pizza (1000 g) 2. polcmagasság Sajttorta (2600 g) 2. polcmagasság Svájci almás lepény (1900 g) Karácsonyi püspökkenyér (2400 g) Quiche Lorraine (1000 g) Parasztkenyér ( g) Üres kalács ( g) Üres kalács hagyományos ( g) 1. polcmagasság 2. polcmagasság 1 kerek tepsi (átmérő: 26 cm), 1. polcmagasság 2 kerek, alumíniumbevonatú tepsi (átmérő: 20 cm), 1. polcmagasság 2 kerek, alumíniumbevonatú tepsi (hossz: 25 cm), 2. polcmagasság 2 kerek, alumíniumbevonatú tepsi (hossz: 20 cm), 2. polcmagasság Zsemle (800 g) 2. polcmagasság Keksztekercs (500 g) 1. polcmagasság Habcsók (400 g) 2. polcmagasság Morzsasütemény (1500 g) Piskótatészta (600 g) Vajas sütemény (600 g) 3. polcmagasság 3. polcmagasság 2. polcmagasság Előmelegítési idő (perc) 1) Miután kikapcsolta a sütőt, hagyja benn a süteményt további 7 percig. 2) Miután kikapcsolta a sütőt, hagyja benn a süteményt további 10 percig. 3) Előmelegítéshez állítsa a hőmérsékletet 250 C-ra. Légbefúvásos sütés Hőmérséklet ( C) Sütési idő (perc) ) ) Étel Péksütemények (250 g) Tepsi típusa és polcszint 3. polcmagasság Előmelegítés időtartama (perc) Hőmérséklet ( C) Főzés/sütés időtartama (perc)

12 Étel Péksütemények ( g) Péksütemények ( g) Lepény (500 g) Lepény ( g) Lepény ( g) Kelt almás sütemény (2000 g) Almás pite ( g) Kis édes sütemények (500 g) Kis édes sütemények ( g) Kis édes sütemények ( g) Piskóta (zsiradék nélkül) (350 g) Tepsis sütemény (1 200 g) Csirke egészben (1 300 g) Sertés roston (800 g) Kelt tészta töltelékkel (1200 g) Tepsi típusa és polcszint 1. és 3. polcmagasság 1., 2. és 3. polcmagasság 2. polcmagasság 1. és 3. polcmagasság 1., 2. és 4. polcmagasság 1) 3. polcmagasság 2 kerek, alumíniumbevonatú tepsi (átmérő: 20 cm), 2. polcmagasság 2. polcmagasság 1. és 3. polcmagasság 1., 2. és 4. polcmagasság 1) 1 kerek alumínium bevonatú tepsi (átmérő: 26 cm), 1. polcmagasság 2. polcmagasság sütőpolc a 2. szintre, tésztasütő tálca az 1. szintre sütőpolc a 2. szintre, tésztasütő tálca az 1. szintre 2. polcmagasság Előmelegítés időtartama (perc) Hőmérséklet ( C) Főzés/sütés időtartama (perc) )

13 Étel Pizza ( g) Pizza (1000 g) Sajttorta (2600 g) Svájci almás lepény (1900 g) Karácsonyi püspökkenyér (2400 g) Quiche Lorraine (1000 g) Parasztkenyér ( g) Üres kalács ( g) Üres kalács hagyományos ( g) Zsemle (800 g) Zsemle ( g) Keksztekercs (500 g) Habcsók (400 g) Habcsók ( g) Habcsók ( g) Morzsasütemény (1500 g) Tepsi típusa és polcszint 1. és 3. polcmagasság 2. polcmagasság 1. polcmagasság 2. polcmagasság 2. polcmagasság 1 kerek tepsi (átmérő: 26 cm), 2. polcmagasság 2 kerek, alumíniumbevonatú tepsi (átmérő: 20 cm), 1. polcmagasság 2 kerek, alumíniumbevonatú tepsi (átmérő: 25 cm), 2. polcmagasság 2 kerek, alumíniumbevonatú tepsi (átmérő: 20 cm), 2. polcmagasság 3. polcmagasság 1. és 3. polcmagasság 3. polcmagasság 2. polcmagasság 1. és 3. polcmagasság 1., 2. és 4. polcmagasság 1) 3. polcmagasság Előmelegítés időtartama (perc) Hőmérséklet ( C) Főzés/sütés időtartama (perc) ) )

14 Étel Piskótatészta (600 g) Vajas sütemény ( g) Tepsi típusa és polcszint 2. polcmagasság 1. és 3. polcmagasság Előmelegítés időtartama (perc) Hőmérséklet ( C) Főzés/sütés időtartama (perc) ) Ha a 4. szinten lévő sütemény megsült, vegye ki, és tegye a helyére az 1. szinten lévőt. Süsse további tíz percig. 2) Miután kikapcsolta a sütőt, hagyja benn a süteményt további 7 percig. 3) Előmelegítéshez állítsa a hőmérsékletet 250 C-ra. Pizza eco Étel Pizza (1000 g) Pizza ( g) Tepsi típusa és polcszint 1. polcmagasság zománcozott tepsi: 2. polcmagasság, alumíniumbevonatú tepsi: 1/2 polcmagasság 1) 1) 20 perc után cserélje meg az eltérő szinten lévő két tálcát. Sütő - Ápolás és tisztítás Hőmérséklet ( C) Sütési idő (perc) Vigyázat Lásd a Biztonságról szóló részt. A készülék elejét meleg vizes és tisztítószeres puha ruhával tisztítsa meg. A fém felületek megtisztítását végezze a szokásos tisztítószerrel. Minden használat után alaposan tisztítsa meg a sütő belsejét. Ily módon könnyen el tudja távolítani a szennyeződéseket, és azok később nem égnek rá a felületre. A makacs szennyeződéseket célirányos sütőtisztító szerrel tisztítsa meg. Minden használat után tisztítsa meg az összes tartozékot (meleg vizes és tisztítószeres puha ruhával), majd hagyja őket megszáradni. Ha nem tapadó felületű tartozékai vannak, ne tisztítsa őket marószerekkel, éles szélű tárgyakkal vagy mosogatógépben. Tönkreteheti a nem tapadó bevonatot! A sütőajtó tisztítása A sütő ajtajában két üveglap van egymás mögé beépítve. A tisztítás megkönnyítése céljából vegye le a sütő ajtaját és a belső üveglapot. Vigyázat A sütőajtó bezáródhat, ha úgy próbálja kiszerelni a belső üveglapot, hogy az ajtó nincs levéve. Vigyázat Mielőtt az üvegajtó tisztításához hozzáfogna, győződjön meg arról, hogy az üveglapok lehűltek. Fennáll a veszély, hogy az üveg eltörik. Vigyázat Ha azt ajtó üveglapjai megsérültek, vagy karcolások vannak rajtuk, az üveg meggyengül és eltörhet. Ezt elkerülendő ki kell cserélnie őket. További útmutatásért forduljon a szakszervizhez. 14

15 A sütőajtó és az üveglap leszerelése 1 Nyissa ki teljesen az ajtót, és tartsa meg az ajtó két zsanérját. 3 Csukja be a sütőajtót az első nyitási pozícióig (félig). Ezután húzza előre és emelje ki a helyéről. 2 Emelje meg és fordítsa el a két zsanéron lévő kart. 1 4 Helyezze az ajtót egy stabil felületre, és védje egy puha ronggyal. Csavarhúzóval csavarja ki az ajtó alsó peremén lévő 2 csavart. Fontos Ne lazítsa meg a csavarokat A belső ajtó nyitásához fából, műanyagból vagy azzal egyenértékű anyagból készült spatulát használjon. Tartsa meg a külső ajtót, és nyomja a belső ajtót az alsó felső pereme felé. 2 6 Emelje meg a belső ajtót. 7 Tisztítsa meg az ajtó belső oldalát. Tisztítsa meg az üveglapot mosószeres vízzel. Óvatosan törölje szárazra. Vigyázat Csak mosószeres vízzel tisztítsa az üveglapot. A súrolószerek, a folteltávolítók és az éles tárgyak (pl. kések vagy kaparóeszközök) kárt okozhatnak az üvegben. A sütőajtó és az üveglap visszaszerelése Amikor befejeződött a tisztítás, szerelje vissza a sütőajtót. Ehhez fordított sorrendben hajtsa végre a fenti lépéseket Sütőlámpa Vigyázat Legyen óvatos, amikor a sütőlámpát cseréli. A lámpa cseréje előtt mindig kapcsolja ki a készüléket. Áramütés veszélye áll fenn. 15

16 Vigyázat Az ebben a készülékben működő izzólámpák kizárólag háztartási eszközökhöz kifejlesztett fényforrások! Ne használja ezeket helyiségek vagy azok részeinek megvilágítására. Ha az izzólámpa cseréje szükségessé válik, az eredetivel azonos teljesítményű, háztartási készülékekhez tervezett izzót használjon. A sütőlámpa cseréje előtt: Kapcsolja ki a készüléket. Vegye ki a biztosítékokat a biztosítékdobozból, vagy kapcsolja ki a megszakítót. Tegyen egy kendőt a sütő belsejének az aljára. Ez megakadályozza a sütővilágítás izzójának és üvegbúrájának a sérülését. A sütőlámpa cseréje: 1. A sütővilágítás üveg lámpabúrája a sütőtér hátsó részén található. Mit tegyek, ha... Az üveg lámpaburkolat eltávolításához fordítsa azt az óramutató járásával ellentétes irányba. 2. Tisztítsa meg az üveg lámpaburkolatot. 3. Cserélje ki a sütőlámpát egy megfelelő, 300 C-ig hőálló sütőlámpára. Használjon az eredetivel megegyező típusú sütőlámpa izzót. Olyan új izzót használjon, melynek teljesítménye ugyanakkora, mint az eredeti izzóé, és háztartási készülékekben való használatra tervezték. 4. Szerelje fel az üveg lámpaburkolatot. Jelenség Lehetséges ok Javítási mód A maradékhő visszajelzők nem világítanak A készülék egyáltalán nem működik A főzőzóna még nem forrósodott fel, mert csak rövid ideje van működésben A biztosítódobozban kioldott a biztosító Ha a főzőzónának forrónak kellene lennie, forduljon az ügyfélszolgálathoz Ellenőrizze a biztosítékot. Ha a biztosíték ismételten kiold, forduljon szakképzett villanyszerelőhöz. A sütő nem melegszik fel A sütő nincs bekapcsolva Kapcsolja be a sütőt A sütő nem melegszik fel A szükséges értékek nincsenek Ellenőrizze a beállításokat beállítva Nem működik a sütővilágítás Meghibásodott a sütőlámpa Cserélje ki a sütővilágítás izzóját Gőz- és páralecsapódás észlelhető az ételen és a sütőtérben Túl hosszú ideig hagyta az edényt a sütőben A sütés befejezése után az edényeket ne hagyja percnél hosszabb ideig a sütőben Ha nem talál egyedül megoldást a problémára, forduljon a márkakereskedőhöz vagy a szervizhez. A szerviz számára szükséges adatok az adattáblán találhatók. Az adattábla a sütőtér elülső keretén található. Javasoljuk, hogy az adatokat jegyezze fel ide: Típus (MOD.)... Termékszám (PNC)

17 Sorozatszám (S.N.)... Üzembe helyezés Vigyázat Lásd a Biztonságról szóló részt. A készülék elhelyezése A szabadon álló készülékét üzembe helyezheti úgy, hogy egyik vagy mindkét oldalán szekrények vannak, illetve sarokban is. Frekvencia 50 Hz Vízszintbe állítás A készülék alján található lábak beállításával a tűzhely felületét a többi felület magasságához igazíthatja A B Billenésgátló Vigyázat Szereljen fel billenésgátlót a készülék helytelen terhelés miatti billenésének megakadályozására. Minimális távolságok Méretek mm A 690 B 150 Műszaki adatok Magasság Szélesség Mélység Teljes elektromos teljesítmény Feszültség Méretek 858 mm 500 mm 600 mm 8685 W 230V Fontos Ellenőrizze, hogy a helyes magasságban szerelte-e fel a billenésgátlót. 17

18 A billenésgátló felszerelése 1. Állítsa be a helyes magasságot és területet a készülék számára, mielőtt felszereli a billenésgátlót. 2. Ügyeljen arra, hogy a tűzhely mögötti felület sima legyen. 3. A készülék tetejétől lefelé számítva mm-re és a készülék oldalától mm-es távolságra, a tartón lévő kör alakú nyílásba szerelje be a billenésgátlót. Csavarozza szilárd anyagba vagy alkalmazzon (fali) megerősítést. Egy nyílás található a készülék hátulján, a bal oldalon. Lásd az alábbi ábrát. 4. Amennyiben módosulnak a tűzhely méretei, a billenésgátlót ismét be kell állítani mm mm szélességét, akkor a készülék középre állításához módosítania kell az oldalméretet. Elektromos üzembe helyezés A gyártó semmilyen felelősséget nem nem vállal, ha a Biztonsági információk c. fejezetben található óvintézkedéseket nem tartja be. A készülék dugasz és csatlakozókábel nélkül kerül szállításra. Alkalmazható kábeltípusok: H05 RR-F megfelelő keresztmetszettel. Vigyázat Mielőtt csatlakoztatja a készülék tápkábelét a hálózati konnektorhoz, mérje meg az épület elektromos hálózatában a fázisok közötti feszültséget. Ezután tekintse meg a készülék hátulján található bekötési rajzot a megfelelő elektromos üzembe helyezés érdekében A lépések ilyen sorrendben való elvégzésével kiküszöbölhetőek az üzembe helyezési hibák és a készülék elektromos alkatrészeinek károsodása. A tápkábel nem érintkezhet a készülék ábrán jelzett részével. Fontos Ha a konyhaszekrények közötti tér nagysága meghaladja a készülék Környezetvédelmi tudnivalók A következő jelzéssel ellátott anyagokat hasznosítsa újra:. Újrahasznosításhoz tegye a megfelelő konténerekbe a csomagolást. Járuljon hozzá környezetünk és egészségünk védelméhez, és hasznosítsa újra az elektromos és elektronikus hulladékot. A tiltó szimbólummal ellátott készüléket ne dobja a háztartási hulladék közé. Juttassa el a készüléket a helyi újrahasznosító telepre, vagy lépjen kapcsolatba a hulladékkezelésért felelős hivatallal. 18

19 Csomagolóanyag A csomagolóanyag környezetbarát és újrahasznosítható. A műanyag részeket olyan belső rövidítések jelölik, mint PE, PS stb. A készülék csomagolását az erre kijelölt konténerekbe dobja ki a helyi szelektív hulladékgyűjtő telepeken. Vigyázat Kiselejtezése előtt a készüléket működésképtelenné kell tenni, hogy ne jelenthessen veszélyforrást. Ehhez húzza ki a csatlakozódugót a hálózati aljzatból, majd vágja le a készülékről a hálózati vezetéket. 19

20 Spis treści Informacje dotyczące bezpieczeństwa 20 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa _ 22 Opis urządzenia _ 25 Przed pierwszym użyciem 26 Płyta grzejna codzienna eksploatacja _ 26 Płyta grzejna przydatne rady i wskazówki 26 Płyta grzejna konserwacja i czyszczenie 27 Piekarnik codzienna eksploatacja _ 27 Piekarnik przydatne rady i wskazówki _ 28 Piekarnik konserwacja i czyszczenie 33 Co zrobić, gdy _ 35 Instalacja _ 36 Ochrona środowiska _ 38 Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego powiadomienia. Informacje dotyczące bezpieczeństwa Przed instalacją i rozpoczęciem eksploatacji urządzenia należy dokładnie przeczytać dołączoną instrukcję obsługi. Producent nie odpowiada za uszkodzenia i obrażenia ciała spowodowane nieprawidłową instalacją i eksploatacją. Należy zachować instrukcję wraz z urządzeniem do wykorzystania w przyszłości. Bezpieczeństwo dzieci i osób o ograniczonych zdolnościach ruchowych, sensorycznych lub umysłowych Ostrzeżenie! Występuje zagrożenie uduszeniem lub odniesieniem obrażeń mogących skutkować trwałym kalectwem. Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu ósmego roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych bądź nieposiadające odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, jeśli będą one nadzorowane przez dorosłą osobę lub osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Nie należy pozwalać, aby dzieci bawiły się urządzeniem. Wszystkie opakowania należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. 20

21 Dzieci i zwierzęta nie powinny zbliżać się do pracującego lub stygnącego urządzenia. Łatwo dostępne elementy urządzenia mocno się nagrzewają. Jeśli urządzenie jest wyposażone w blokadę uruchomienia, zaleca się jej włączenie. Czyszczeniem i konserwacją nie mogą zajmować się dzieci bez nadzoru dorosłych. Ogólne zasady bezpieczeństwa Urządzenie oraz jego nieosłonięte elementy nagrzewają się podczas pracy do wysokiej temperatury. Nie dotykać elementów grzejnych. Nie sterować urządzeniem za pomocą zewnętrznego zegara ani niezależnego układu zdalnego sterowania. Pozostawienie bez nadzoru potraw zawierających tłuszcz lub olej na włączonej płycie grzejnej może być przyczyną pożaru. Nie gasić pożaru wodą należy wyłączyć urządzenie, a następnie przykryć płomień pokrywą lub kocem gaśniczym. Nie przechowywać żadnych przedmiotów na powierzchni gotowania. Nie czyścić urządzenia za pomocą myjek parowych. Na powierzchni płyty grzejnej nie wolno kłaść przedmiotów metalowych, takich jak sztućce lub pokrywki do garnków, ponieważ mogą one bardzo się rozgrzać. Jeśli na powierzchni szkła ceramicznego pojawią się pęknięcia, należy wyłączyć urządzenie, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym. Do czyszczenia szyb w drzwiach nie należy używać ściernych środków czyszczących ani ostrych, metalowych myjek, ponieważ mogą one porysować powierzchnię, co może skutkować pęknięciem szkła. 21

22 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Instalacja Ostrzeżenie! Urządzenie może zainstalować wyłącznie wykwalifikowana osoba. Usunąć wszystkie elementy opakowania. Nie instalować ani nie używać uszkodzonego urządzenia. Postępować zgodnie z instrukcją instalacji dostarczoną wraz z urządzeniem. Zachować ostrożność podczas przenoszenia urządzenia, ponieważ jest ono ciężkie. Zawsze używać rękawic ochronnych. Nigdy nie ciągnąć urządzenia za uchwyt. Zachować minimalne odstępy od innych urządzeń i mebli. Należy zadbać o to, aby meble itp. znajdujące się obok urządzenia i nad nim spełniały odpowiednie wymogi bezpieczeństwa. Boki urządzenia powinny sąsiadować z urządzeniami lub meblami o tej samej wysokości. Nie instalować urządzenia na platformie. Nie instalować urządzenia przy drzwiach ani pod oknem. Zapobiegnie to możliwości strącenia gorącego naczynia z urządzenia przy otwieraniu okna lub drzwi. Podłączenie do sieci elektrycznej Ostrzeżenie! Występuje zagrożenie pożarem i porażeniem prądem elektrycznym. Wykwalifikowany elektryk powinien wykonać wszystkie połączenia elektryczne. Urządzenie musi być uziemione. Należy upewnić się, że informacje o podłączeniu elektrycznym podane na tabliczce znamionowej są zgodne z parametrami instalacji zasilającej. W przeciwnym razie należy skontaktować się z elektrykiem. Należy zawsze używać prawidłowo zamontowanych gniazd elektrycznych z uziemieniem. Nie stosować rozgałęźników ani przedłużaczy. Należy zwrócić uwagę, aby nie uszkodzić wtyczki ani przewodu zasilającego. Wymianę uszkodzonego przewodu zasilającego należy zlecić przedstawicielowi serwisu lub wykwalifikowanemu elektrykowi. Przewody zasilające nie mogą dotykać drzwi urządzenia, zwłaszcza gdy drzwi są mocno rozgrzane. Zarówno w przypadku elementów znajdujących się pod napięciem, jak zaizolowanych części zabezpieczenie przed porażeniem prądem należy zamocować w taki sposób, aby nie można go było odłączyć bez użycia narzędzi. Podłączyć wtyczkę do gniazda elektrycznego dopiero po zakończeniu instalacji. Należy zadbać o to, aby po zakończeniu instalacji urządzenia wtyczka przewodu zasilającego była łatwo dostępna. Jeśli gniazdo elektryczne jest obluzowane, nie wolno podłączać do niego wtyczki. Przy odłączaniu urządzenia nie ciągnąć za przewód zasilający. Zawsze ciągnąć za wtyczkę. Konieczne jest zastosowanie odpowiednich wyłączników obwodu zasilania: wyłączników automatycznych, bezpieczników topikowych (typu wykręcanego wyjmowanych z oprawki), wyłączników różnicowo-prądowych (RCD) oraz styczników. W instalacji elektrycznej należy zastosować wyłącznik obwodu umożliwiający odłączenie urządzenia od zasilania na wszystkich biegunach. Wyłącznik obwodu musi mieć rozwarcie styków wynoszące minimum 3 mm. Przeznaczenie Ostrzeżenie! Zagrożenie odniesieniem obrażeń ciała, oparzeniem, porażeniem prądem. 22

23 Urządzenie należy używać w warunkach domowych. Nie zmieniać parametrów technicznych urządzenia. Upewnić się, że otwory wentylacyjne są drożne. Nie pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru. Wyłączać urządzenie po każdym użyciu. Podczas pracy urządzenia jego wnętrze mocno się nagrzewa. Nie dotykać elementów grzejnych w urządzeniu. Podczas wyjmowania i wkładania akcesoriów lub naczyń należy zawsze używać rękawic kuchennych. Podczas pracy urządzenia należy zachować ostrożność przy otwieraniu jego drzwi. Może dojść do uwolnienia gorącego powietrza. Nie obsługiwać urządzenia mokrymi rękami lub jeśli ma ono kontakt z wodą. Nie opierać się na otwartych drzwiach urządzenia. Nie używać zewnętrznego zegara ani niezależnego układu zdalnego sterowania do sterowania urządzeniem. Gdy urządzenie jest wyłączone, jego drzwi powinny być zamknięte. Nie kłaść sztućców ani pokrywek naczyń na polach grzejnych. Pola grzejne mocno się nagrzewają. Po każdym użyciu wyłączyć pole grzejne. Nie używać urządzenia jako powierzchni roboczej ani miejsca do przechowywania przedmiotów. Jeśli na powierzchni urządzenia pojawią się pęknięcia, należy natychmiast odłączyć je od zasilania. Pozwoli to uniknąć zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym. Ostrzeżenie! Występuje zagrożenie pożarem lub eksplozją. Pod wpływem wysokiej temperatury tłuszcze i olej mogą uwalniać łatwopalne opary. Podczas podgrzewania tłuszczów i oleju nie wolno zbliżać do nich źródeł ognia ani rozgrzanych przedmiotów. Opary uwalniane przez gorący olej mogą ulec samoczynnemu zapłonowi. Zużyty olej zawierający pozostałości produktów spożywczych ma niższą temperaturę zapłonu niż świeży olej. Nie umieszczać w urządzeniu, na nim ani w jego pobliżu łatwopalnych substancji ani przedmiotów nasączonych łatwopalnymi substancjami. Podczas otwierania drzwi urządzenia nie wolno zbliżać do niego iskrzących przedmiotów ani otwartego płomienia. Należy ostrożnie otwierać drzwi urządzenia. Stosowanie składników zawierających alkohol może spowodować powstanie mieszanki alkoholu i powietrza. Nie gasić pożaru wodą. Odłączyć urządzenie i przykryć płomień pokrywką lub kocem gaśniczym. Ostrzeżenie! Występuje ryzyko uszkodzenia urządzenia. Aby zapobiec uszkodzeniu lub odbarwieniu się emalii: Nie należy kłaść naczyń ani innych przedmiotów bezpośrednio na dnie urządzenia. Nie należy kłaść folii aluminiowej bezpośrednio na dnie urządzenia. Nie należy wlewać wody bezpośrednio do rozgrzanego urządzenia. Nie należy pozostawiać wilgotnych naczyń ani potraw w urządzeniu po zakończeniu pieczenia. Należy zachować ostrożność podczas wyjmowania i wkładania akcesoriów. Odbarwienie emalii nie ma wpływu na działanie urządzenia. Nie stanowi to wady w rozumieniu warunków gwarancji. Do pieczenia wilgotnych ciast należy używać głębokiej blachy. Sok z owoców może trwale zaplamić emalię. Nie stawiać gorących naczyń na panelu sterowania. 23

24 Nie dopuszczać do wygotowania się potraw. Nie dopuszczać do upadku naczyń lub innych przedmiotów na powierzchnię urządzenia. Może to spowodować jej uszkodzenie. Nie włączać pól grzejnych bez naczyń ani z pustymi naczyniami. Nie kłaść na urządzeniu folii aluminiowej. Naczynia żeliwne, aluminiowe lub ze zniszczonym spodem mogą spowodować zarysowanie szkła ceramicznego. Dlatego nie należy przesuwać ich po powierzchni gotowania. Ostrzeżenie! Aby zapobiec przewróceniu się urządzenia, należy je odpowiednio ustabilizować. Patrz rozdział Instalacja. Konserwacja i czyszczenie Ostrzeżenie! Występuje zagrożenie odniesieniem obrażeń, pożarem lub uszkodzeniem urządzenia. Przed przystąpieniem do konserwacji należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego. Upewnić się, że urządzenie ostygło. Występuje zagrożenie pęknięcia szyb w drzwiach urządzenia. W przypadku pęknięcia szyb należy je niezwłocznie wymienić. Należy skontaktować się z punktem serwisowym. Przy zdejmowaniu drzwi urządzenia należy zachować ostrożność. Drzwi są ciężkie! Aby zapobiec uszkodzeniu powierzchni urządzenia, należy regularnie ją czyścić. Pozostałości tłuszczu lub potraw w urządzeniu mogą stać się przyczyną pożaru. Czyścić urządzenie za pomocą wilgotnej szmatki. Stosować wyłącznie neutralne środki czyszczące. Nie używać produktów ściernych, myjek do szorowania, rozpuszczalników ani metalowych przedmiotów. W przypadku stosowania aerozolu do piekarników należy przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa umieszczonych na opakowaniu. Nie używać do czyszczenia emalii katalitycznej (jeśli dotyczy) żadnych detergentów. Wewnętrzne oświetlenie piekarnika Żarówka zwykła lub halogenowa zastosowana w tym urządzeniu jest przeznaczona wyłącznie do urządzeń domowych. Nie należy używać jej do oświetlania pomieszczeń. Ostrzeżenie! Niebezpieczeństwo porażenia prądem. Przed przystąpieniem do wymiany żarówki należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania. Używać wyłącznie żarówek tego samego typu. Utylizacja Ostrzeżenie! Występuje zagrożenie odniesieniem obrażeń lub uduszeniem. Odłączyć urządzenie od źródła zasilania. Odciąć przewód zasilający i wyrzucić go. Wymontować zatrzask drzwi, aby uniemożliwić zamknięcie się dziecka lub zwierzęcia w urządzeniu. Serwis Aby zlecić naprawę urządzenia, należy skontaktować się z serwisem. Zaleca się stosowanie wyłącznie oryginalnych części zamiennych. 24

25 Opis urządzenia Informacje ogólne Pokrętła płyty grzejnej 2 Pokrętło regulacji temperatury piekarnika 5 3 Wskaźnik temperatury 4 Kontrolka płyty grzejnej Pokrętło wyboru funkcji piekarnika 6 Grzałka Oświetlenie piekarnika 8 Wentylator 9 Tabliczka znamionowa 10 Poziomy umieszczania potraw Układ powierzchni gotowania mm 180 mm 180 mm 140 mm 1 Pole grzejne o mocy 1200 W 2 Pole grzejne o mocy 1700 W 3 Pole grzejne o mocy 1200 W 4 Wskaźnik ciepła resztkowego 5 Pole grzejne o mocy 1700 W Akcesoria piekarnika Ruszt piekarnika Do naczyń, form do ciast, oraz do pieczenia mięsa i grillowania Płytka blacha do pieczenia Do pieczenia ciast i ciastek. Płytka blacha do pieczenia z powłoką aluminiową Do pieczenia ciast i ciastek. Schowek Pod piekarnikiem znajduje się schowek na przybory kuchenne. Aby uzyskać dostęp do schowka, należy unieść przednie dolne drzwi, a następnie pociągnąć je w dół. Ostrzeżenie! Podczas pracy urządzenia schowek może się nagrzewać. 25

26 Przed pierwszym użyciem Ostrzeżenie! Patrz rozdział dotyczący bezpieczeństwa. Uwaga! W celu otwarcia drzwi należy zawsze trzymać za uchwyt na środku. Czyszczenie wstępne Wyjąć wszystkie akcesoria z urządzenia. Przed pierwszym użyciem należy wyczyścić urządzenie. Uwaga! Nie stosować ściernych środków czyszczących! Może to uszkodzić powierzchnię. Zapoznać się z rozdziałem "Konserwacja i czyszczenie". Wstępne nagrzewanie Należy wstępnie nagrzać puste urządzenie w celu wypalenia pozostałości smaru. Płyta grzejna codzienna eksploatacja Ostrzeżenie! Patrz rozdział dotyczący bezpieczeństwa. Ustawienie mocy grzania Pokrętło sterowania 1-6 Funkcja Położenie wyłączenia Ustawienie mocy grzania 1 najmniejsza moc grzania; 6 największa moc grzania 1. Obrócić pokrętło do położenia żądanej mocy grzania. Włączy się kontrolka płyty grzejnej. Płyta grzejna przydatne rady i wskazówki 1. Ustawić funkcję i temperaturę maksymalną. 2. Pozostawić włączone urządzenie na 45 minut. 3. Włączyć funkcję. Maksymalna temperatura dla tej funkcji wynosi 210 C. 4. Pozostawić włączone urządzenie na 15 minut. Akcesoria mogą rozgrzać się mocniej niż zwykle. Z urządzenia może wydobywać się nieprzyjemny zapach i dym. Jest to normalne zjawisko. Należy zapewnić wystarczający dopływ świeżego powietrza. 2. Aby przerwać gotowanie, obrócić pokrętło w położenie. Gdy zostaną wyłączone wszystkie pola grzejne, zgaśnie kontrolka płyty grzejnej. Wykorzystanie ciepła resztkowego pozwala ograniczyć zużycie energii. Wyłączyć pole grzejne około 5-10 minut przed zakończeniem gotowania. Lampka kontrolna ciepła resztkowego Wskaźnik ciepła resztkowego włącza się, gdy pole grzejne jest gorące. Ostrzeżenie! Niebezpieczeństwo poparzenia ciepłem resztkowym! Naczynia kuchenne Dno naczynia powinno być jak najbardziej grube i płaskie. Naczynia wykonane ze stali emaliowanej lub z dnem aluminiowym lub miedzianym mogą pozostawiać przebarwienia na płycie ceramicznej; Oszczędność energii W miarę możliwości zawsze przykrywać naczynie pokrywką. Naczynie do gotowania postawić na polu grzejnym przed jego włączeniem. 26

27 Wyłączyć pola grzejne na kilka minut przed zakończeniem gotowania, aby wykorzystać ciepło resztkowe. Rozmiar dna naczynia powinien być dobrany do wielkości pola grzejnego. Przykłady zastosowania w gotowaniu Ustawienie Zastosowanie: mocy grzania: 1 Utrzymywanie temperatury Ustawienie Zastosowanie: mocy grzania: 2 Delikatne powolne gotowanie 3 Powolne gotowanie 4 Smażenie/zapiekanie 5 Gotowanie 6 Zagotowywanie/szybkie smażenie/ smażenie w głębokim tłuszczu Płyta grzejna konserwacja i czyszczenie Ostrzeżenie! Patrz rozdział dotyczący bezpieczeństwa. Ważne! Zagrożenie poparzeniem ciepłem resztkowym! Zaczekać, aż urządzenie ostygnie. Urządzenie należy czyścić po każdym użyciu. Zawsze używać naczyń z czystym dnem. Zarysowania lub ciemne plamy na płycie ceramicznej nie mają wpływu na działanie urządzenia. Usuwanie zabrudzeń: 1. Usunąć natychmiast: stopiony plastik, folię oraz potrawy zawierające cukier. W przeciwnym razie zabrudzenia mogą Piekarnik codzienna eksploatacja spowodować uszkodzenie urządzenia. Użyć specjalnego skrobaka do szkła. Skrobak należy przyłożyć pod kątem ostrym do powierzchni szklanej i przesuwać po niej ostrzem. Usunąć, gdy urządzenie wystarczająco ostygnie: ślady osadu kamienia i wody, plamy tłuszczu, odbarwienia metaliczne. Używać specjalnego środka czyszczącego do płyt ceramicznych lub stali nierdzewnej. 2. Wytrzeć urządzenie wilgotną szmatką z dodatkiem detergentu. 3. Na koniec wytrzeć urządzenie do sucha czystą ściereczką. Ostrzeżenie! Patrz rozdział dotyczący bezpieczeństwa. Włączanie i wyłączanie urządzenia 1. Obrócić pokrętło wyboru funkcji piekarnika na żądaną funkcję. 2. Obrócić pokrętło regulacji temperatury na żądaną temperaturę. Wskaźnik temperatury włącza się gdy temperatury w urządzeniu wzrasta. 3. Aby wyłączyć urządzenie, należy obrócić pokrętło wyboru funkcji piekarnika oraz pokrętło regulacji temperatury do położenia wyłączenia. Termostat bezpieczeństwa Termostat bezpieczeństwa to zabezpieczenie termiczne w termostacie urządzenia. Aby zapobiec uszkodzeniu termostatu piekarnika na skutek przegrzania, piekarnik wyposażono w termostat bezpieczeństwa odcinający dopływ zasilania. Po obniżeniu temperatury piekarnik automatycznie włączy się ponownie. 27

28 Ostrzeżenie! Termostat bezpieczeństwa uruchamia się tylko wtedy, gdy termostat piekarnika działa nieprawidłowo. W takiej sytuacji temperatura w piekarniku jest bardzo Funkcje piekarnika wysoka i może dojść do przypalenia potraw. Należy natychmiast skontaktować się z serwisem w celu dokonania wymiany termostatu. Funkcje piekarnika Położenie WYŁĄCZENIA Urządzenie jest wyłączone. Zastosowanie Pieczenie tradycyjne Duży grill Dolna grzałka Pieczenie konwekcyjne Pizza ekonomiczna Ciepło dochodzi jednocześnie z dołu i z góry piekarnika. Do pieczenia mięsa lub ciasta na jednym poziomie. Włączona jest cała grzałka grilla. Do grillowania płaskich potraw w dużych ilościach. Do przyrządzania tostów. Ostrzeżenie! Maksymalna temperatura dla tej funkcji wynosi 210 C. Ciepło dochodzi tylko z dolnej części piekarnika. Do pieczenia ciast z kruchym spodem. Do pieczenia mięsa oraz do pieczenia mięsa i ciast wymagających jednakowej temperatury, na więcej niż jednym poziomie, bez przenikania zapachów. Do szybkiego pieczenia potraw na jednym poziomie przy użyciu grilla i dolnej grzałki z jednoczesnym nawiewem powietrza. Piekarnik przydatne rady i wskazówki Uwaga! W przypadku pieczenia bardzo wilgotnych ciast należy stosować głęboką blachę do pieczenia. Sok z owoców może trwale zaplamić emalię. Urządzenie posiada cztery poziomy umieszczania potraw. Poziomy umieszczania potraw są liczone od dołu. Możliwe jest pieczenie różnych potraw jednocześnie na dwóch poziomach. Umieścić blachy na poziomach 1 i 3. Wewnątrz urządzenia lub na szybie drzwi może skraplać się wilgoć. Jest to normalne zjawisko. Zawsze należy odsunąć się od urządzenia otwierając drzwi podczas pieczenia. Aby ograniczyć zjawisko kondensacji pary wodnej, należy rozgrzewać urządzenie przez 10 minut przed rozpoczęciem pieczenia. Wycierać nadmiar wilgoci po każdym użyciu urządzenia. Podczas pieczenia nie należy kłaść przedmiotów bezpośrednio na dnie urządzenia ani nie zakrywać jego elementów folią aluminiową. Może to wpłynąć na efekty pieczenia i spowodować uszkodzenie emaliowanej powłoki. Pieczenie ciast Przed rozpoczęciem pieczenia piekarnik należy rozgrzewać przez około 10 minut Drzwi piekarnika nie należy otwierać przed upływem co najmniej 3/4 ustawionego czasu pieczenia W przypadku wykorzystywania dwóch blach do pieczenia jednocześnie, należy pozostawić jeden pusty poziom między nimi 28

HU Használati útmutató 2 PL Instrukcja obsługi 18. Tűzhely Kuchenka ZCV560N

HU Használati útmutató 2 PL Instrukcja obsługi 18. Tűzhely Kuchenka ZCV560N HU Használati útmutató 2 PL Instrukcja obsługi 18 Tűzhely Kuchenka ZCV560N Tartalomjegyzék Biztonsági információk _ 2 Biztonsági előírások 3 Termékleírás 6 Az első használat előtt _ 7 Főzőlap - Napi használat

Bardziej szczegółowo

Használati utasítás Instrukcja obs?ugi Návod k pouïití Návod na obsluhu

Használati utasítás Instrukcja obs?ugi Návod k pouïití Návod na obsluhu Használati utasítás Instrukcja obs?ugi Návod k pouïití Návod na obsluhu 136LiC Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyoezoedjön meg róla, hogy megértette azt, mieloett a gépet használatba

Bardziej szczegółowo

Használati utasítás Instrukcja obs ugi Návod k pouïití Návod na obsluhu 235R 235FR

Használati utasítás Instrukcja obs ugi Návod k pouïití Návod na obsluhu 235R 235FR Használati utasítás Instrukcja obs ugi Návod k pouïití Návod na obsluhu 235R 235FR Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba

Bardziej szczegółowo

Felvétel az EPG (elektromos műsorújság) Teletext... 31 képernyő segítségével... 14 Tanácsok... 31 Műsor opciók... 14 Első beüzemelés...

Felvétel az EPG (elektromos műsorújság) Teletext... 31 képernyő segítségével... 14 Tanácsok... 31 Műsor opciók... 14 Első beüzemelés... Tartalomjegyzék Jellemzõk... 2 Állomások kezelése: Kedvencek... 17 Bevezető... 2 Gombfunkciók... 18 Előkészítés... 2 Állomások kezelése: Csatornalista válogatása... 18 Biztonsági előírások... 3 Képernyőinformációk...

Bardziej szczegółowo

PL Instrukcja obsługi 2. Płyta ceramiczna ZC6685X

PL Instrukcja obsługi 2. Płyta ceramiczna ZC6685X PL Instrukcja obsługi 2 Płyta ceramiczna ZC6685X Spis treści Informacje dotyczące bezpieczeństwa 2 Instalacja 3 Opis urządzenia 5 Obsługa urządzenia 5 Informacje dotyczące bezpieczeństwa Przydatne wskazówki

Bardziej szczegółowo

30178 GT passion 取 扱 説 明 書 조립과 작동 방법. Montaj ve işletme kılavuzu Инструкция по монтажу и эксплуатации 安 装 和 使 用 说 明

30178 GT passion 取 扱 説 明 書 조립과 작동 방법. Montaj ve işletme kılavuzu Инструкция по монтажу и эксплуатации 安 装 和 使 用 说 明 0 GT passion Montage- und Betriebsanleitung Assembly and operating instructions Instructions de montage et d utilisation Instrucciones de uso y montaje Instruções de montagem e modo de utilização Istruzioni

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PIEKARNIKA ELEKTRYCZNEGO

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PIEKARNIKA ELEKTRYCZNEGO HAIER INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PIEKARNIKA ELEKTRYCZNEGO MODEL NR: HHB-18 Przed użyciem piekarnika prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi. OPIS ELEMENTÓW: f g e d c b a a. Lampka sygnalizacyjna

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kuchenka indukcyjna MODEL: 770270

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kuchenka indukcyjna MODEL: 770270 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kuchenka indukcyjna MODEL: 770270 v2.0 -.11.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó H12 FORM NO. 769-08349 jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó Magyar Polski Česky Slovensky Româneşte Slovensko Hrvatski 15 26 38 49 60 71 82 2 hu pl cs sk ro sl hr ISMERKEDJEN MEG A GÉPÉVEL

Bardziej szczegółowo

10110 2,4 GHz WIRELESS+ SET SINGLE

10110 2,4 GHz WIRELESS+ SET SINGLE 00, GHz WIRELESS+ SINGLE Montage- und Betriebsanleitung Assembly and operating instructions Instructions de montage et d utilisation Instrucciones de uso y montaje Instruções de montagem e modo de utilização

Bardziej szczegółowo

ENTRAsys GD. Oryginalna instrukcja montażu i obsługi. Eredeti szerelési és üzemeltetési útmutató

ENTRAsys GD. Oryginalna instrukcja montażu i obsługi. Eredeti szerelési és üzemeltetési útmutató ENTRAsys GD H Oryginalna instrukcja montażu i obsługi Eredeti szerelési és üzemeltetési útmutató Koniecznie przestrzegać: Pierwszy odcisk palca, który zostanie zeskanowany, od razu zostanie zapisany jako

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 v2.0-03.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza Instrukcja obsługi Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Najprostszy w obsłudze Najprostszy w czyszczeniu; Cicha praca Automatyczny higrostat Automatyczny wyłącznik Dry-Pol

Bardziej szczegółowo

TERMOWENTYLATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI

TERMOWENTYLATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI PL TERMOWENTYLATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI Uważnie przeczytaj instrukcję przed instalacją i uruchomieniem urządzenia lub wykonywaniem czynności konserwacyjnych. Należy przestrzegać wszystkich wskazówek bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kuchenka indukcyjna MODEL:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kuchenka indukcyjna MODEL: INSTRUKCJA OBSŁUGI Kuchenka indukcyjna MODEL: 770351 v1.0-03.2010 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Zalecenia bezpieczeństwa W celu zapewnienia stałego bezpieczeństwa i niskiego ryzyka porażenia prądem elektrycznym, należy przestrzegać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. SUSZARKA DO WŁOSÓW model: MSW-02. MSW-02 instr POL.indd :39:39

INSTRUKCJA OBSŁUGI. SUSZARKA DO WŁOSÓW model: MSW-02. MSW-02 instr POL.indd :39:39 INSTRUKCJA OBSŁUGI SUSZARKA DO WŁOSÓW model: MSW-02 PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI MSW-02 instr POL.indd 1 2009-11-17 10:39:39 MSW-02 instr POL.indd 2 2009-11-17 10:39:39 WSKAZÓWKI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62

Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62 Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62 Przed pierwszym użyciem Przed pierwszym użyciem prosimy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi, która dostarcza dokładnych informacji

Bardziej szczegółowo

Szklany czajnik z regulacją temperatury

Szklany czajnik z regulacją temperatury Szklany czajnik z regulacją temperatury Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup czajnika z wyłącznikiem bezpieczeństwa, możliwością wyboru temperatury, wskaźnikiem poziomu wody i sygnałem dźwiękowym. Prosimy

Bardziej szczegółowo

EGU6647 PL PŁYTA GRZEJNA INSTRUKCJA OBSŁUGI

EGU6647 PL PŁYTA GRZEJNA INSTRUKCJA OBSŁUGI EGU6647 PL PŁYTA GRZEJNA INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 www.electrolux.com SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA...3 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA...5 3. OPIS URZĄDZENIA...8 4. CODZIENNA EKSPLOATACJA...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERÓW BAROWYCH TYPU BLENDER DLA MODELI TRB-15, TRBI-15, TRBI-25 BP2-10 BP-10 TRHB-12 BP-10 BB-10,GR3B

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERÓW BAROWYCH TYPU BLENDER DLA MODELI TRB-15, TRBI-15, TRBI-25 BP2-10 BP-10 TRHB-12 BP-10 BB-10,GR3B INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERÓW BAROWYCH TYPU BLENDER DLA MODELI TRB-15, TRBI-15, TRBI-25 BP2-10 BP-10 TRHB-12 BP-10 BB-10,GR3B 1 Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Suszarka do włosów

Instrukcja obsługi. Suszarka do włosów Instrukcja obsługi Suszarka do włosów PL 8 1 7 6 2 3 4 5 2 PL Suszarka do włosów Podłączenie do sieci zasilającej Urządzenie należy podłączyć do sieci elektrycznej wyłącznie do gniazdka z uziemieniem,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy

INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy STALGAST Sp. z o.o. ul. Łubinowa 4a, 3-878 Warszawa tel. 22 517 15 75; fax 22 517 15 77 www.stalgast.com; e-mail:stalgast@stalgast.com INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy MODELE: 78113, 7813, 781113, 78113,

Bardziej szczegółowo

Mobilna płyta indukcyjna

Mobilna płyta indukcyjna Mobilna płyta indukcyjna Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mobilnej płyty indukcyjnej. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, abyście mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

GRZEJNIK ŁAZIENKOWY STYLA 2

GRZEJNIK ŁAZIENKOWY STYLA 2 ODPADY ELEKTROTECHNICZNE NIE MOGĄ BYĆ WYRZUCANE WRAZ Z ODPADAMI DOMOWYMI. MUSZĄ BYĆ PRZEKAZANE INSTYTUCJI ZAJMUJĄCEJ SIĘ RECYKLINGIEM. GRZEJNIK ŁAZIENKOWY STYLA 2 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Nr produktu 000676422

Nr produktu 000676422 INSTRUKCJA OBSŁUGI Myjka ultradźwiękowa Nr produktu 000676422 Strona 1 z 7 Profesjonalna myjka ultradźwiękowa Nr art.: 43675 Instrukcja obsługi Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup myjki ultradźwiękowej.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ekspres do kawy

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ekspres do kawy INSTRUKCJA OBSŁUGI Ekspres do kawy MODEL: 752286 v2.0-03.2014 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 22 517 15 75 fax: 22 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com SPIS

Bardziej szczegółowo

8. Gdy stwierdzisz, że urządzenie pracuje w sposób niewłaściwy odłącz je od sieci i zwróć się do autoryzowanego serwisu. Tylko po-sprzedażowy serwis

8. Gdy stwierdzisz, że urządzenie pracuje w sposób niewłaściwy odłącz je od sieci i zwróć się do autoryzowanego serwisu. Tylko po-sprzedażowy serwis UWAGA! W celu zmniejszenia ryzyka pożaru, porażenia pradem lub obrażeń cielesnych, przed użyciem grzejnika należy przeczytać całą instrukcję oraz zatrzymać ją do wykorzystania w przyszłości. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Maszynki do mięsa PI-12, PI-22-M, PI-22-T, PI-22-U-M, PI-22-U-T, PI-22-TU-T, PI-32-T, PI-32-TU-T PA-12, PA-22-T, PA-22-M, PA-22-TU-T

Maszynki do mięsa PI-12, PI-22-M, PI-22-T, PI-22-U-M, PI-22-U-T, PI-22-TU-T, PI-32-T, PI-32-TU-T PA-12, PA-22-T, PA-22-M, PA-22-TU-T Maszynki do mięsa PI-12, PI-22-M, PI-22-T, PI-22-U-M, PI-22-U-T, PI-22-TU-T, PI-32-T, PI-32-TU-T PA-12, PA-22-T, PA-22-M, PA-22-TU-T Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została

Bardziej szczegółowo

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Uwaga! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym Należy podłączyć trzy stykową wtyczkę do gniazda z uziemieniem Nie należy stosować przedłużaczy czy rozdzielaczy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji. BEMAR Kitchen Line. Kod produktu: ,

Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji. BEMAR Kitchen Line. Kod produktu: , Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji BEMAR Kitchen Line Kod produktu: 238905, 238912 Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. 1 Szanowny Kliencie,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO KCH 1560 NP/KCH 1590 NP

INSTRUKCJA OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO KCH 1560 NP/KCH 1590 NP 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO KCH 1560 NP/KCH 1590 NP www.kernau.com 2 Parametry techniczne Wydajność Napięcie znamionowe Moc ogólna Moc żarówek Wylot powietrza 520m³/h 230V-50Hz 180 W 2x35W (Max

Bardziej szczegółowo

GENUS PREMIUM EVO SOLAR FS

GENUS PREMIUM EVO SOLAR FS GENUS PREMIUM EVO SOLAR FS PL - Instrukcje techniczne dotyczące instalacji i obsługi HU - Beszerelési kézikönyv STOJ CY POJEMNO CIOWY KONDENZÁCIÓS PADLÓKAZÁN TÁROLÓTARTÁLLYAL GENUS PREMIUM EVO FS 8/25/35

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu oprawa halogenowa sufitowa LED line

Instrukcja montażu oprawa halogenowa sufitowa LED line Instrukcja montażu oprawa halogenowa sufitowa LED line Dziękujemy za zakup oprawy halogenowej sufitowej marki LED line. Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją i zachowaj ją dla dalszych informacji. Zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

........ EKI54500O PL KUCHENKA INSTRUKCJA OBSŁUGI

........ EKI54500O PL KUCHENKA INSTRUKCJA OBSŁUGI EKI54500O...... PL KUCHENKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 www.electrolux.com SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA............................................ 3 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA............................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji

Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji ELEKTRYCZNE URZĄDZENIE DO GOTOWANIA NA PARZE 274118 WYSOKA JAKOŚĆ, NISKA CENA Parowar uniwersalny Naczynie do gotowania - Naczynie do grzania w jednym urządzeniu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ GWARANCJA

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ GWARANCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ GWARANCJA 2 IN 1 STEAM & SWEEPER MODEL NO. XY-201 Prosimy o zachowanie tej instrukcji na przyszłość. Ten dokument będzie też potwierdzał gwarancję produktu. SPIS TREŚCI WAŻNE WSKAZÓWKI

Bardziej szczegółowo

BAHIA grzejnik łazienkowy

BAHIA grzejnik łazienkowy ODPADY ELEKTROTECHNICZNE NIE MOGĄ BYĆ WYRZUCANE WRAZ Z ODPADAMI DOMOWYMI. MUSZĄ BYĆ PRZEKAZANE INSTYTUCJI ZAJMUJĄCEJ SIĘ RECYKLINGIEM. BAHIA grzejnik łazienkowy -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

BergHOFF. CJA OBSŁUGI BergHOFF TRONIC. INSTRUKCJA OBSŁUGI Pozycja nr 1810119 KUCHENKA INDUKCYJNA PODWÓJNA. Szanowni Państwo!

BergHOFF. CJA OBSŁUGI BergHOFF TRONIC. INSTRUKCJA OBSŁUGI Pozycja nr 1810119 KUCHENKA INDUKCYJNA PODWÓJNA. Szanowni Państwo! CJA OBSŁUGI BergHOFF TRONIC INSTRUKCJA OBSŁUGI Pozycja nr 1810119 Szanowni Państwo! KUCHENKA INDUKCYJNA PODWÓJNA Aby uniknąć uszkodzenia produktu oraz konsekwencji związanych z niewłaściwym użytkowaniem,

Bardziej szczegółowo

IMPORTER: Webasto Petemar Sp.z o.o. ul. Warszawska 205/219 05-092 Łomianki tel: 22 732 7320 fax: 22 732 7321 e-mail: webasto.petemar@webasto.

IMPORTER: Webasto Petemar Sp.z o.o. ul. Warszawska 205/219 05-092 Łomianki tel: 22 732 7320 fax: 22 732 7321 e-mail: webasto.petemar@webasto. IMPORTER: Webasto Petemar Sp.z o.o. ul. Warszawska 205/219 05-092 Łomianki tel: 22 732 7320 fax: 22 732 7321 e-mail: webasto.petemar@webasto.pl Nr instrukcji: I0018 INSTRUKCJA OBSŁUGI CZAJNIKA SAMOCHODWEGO

Bardziej szczegółowo

Kuchenki indukcyjne do zabudowy

Kuchenki indukcyjne do zabudowy Kuchenki indukcyjne do zabudowy IWE-35 Instrukcja obsługi i instalacji PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO EKSPLOATACJI URZĄDZENIA NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z CAŁĄ TREŚCIĄ INSTRUKCJI 1. Do zasilania płyty stosować niezależne

Bardziej szczegółowo

Maszyna do popcornu. Szanowny Kliencie,

Maszyna do popcornu. Szanowny Kliencie, Maszyna do popcornu Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup maszyny do popcornu. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, abyście mogli Państwo optymalnie korzystać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi AirQlean H sufitowy system filtracji powietrza

Instrukcja obsługi AirQlean H sufitowy system filtracji powietrza Instrukcja obsługi AirQlean H sufitowy system filtracji powietrza Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 ROZDZIAŁ 1 Zasady bezpieczeństwa 1.1. Wstęp Niniejszy rozdział zawiera zasady bezpieczeństwa. System

Bardziej szczegółowo

FRYTOWNIAC FRY SYSTEM

FRYTOWNIAC FRY SYSTEM Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji FRYTOWNIAC FRY SYSTEM 205105 205112 WYSOKA JAKOŚĆ, NISKA CENA Przepisy bezpieczeństwa Podłączać urządzenie tylko do gniazdka elektrycznego 230V z uziemieniem.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Warunki eksploatacji. Zebra PDP 3M Wirtualne przejście dla pieszych

Instrukcja obsługi. Warunki eksploatacji. Zebra PDP 3M Wirtualne przejście dla pieszych Instrukcja obsługi Warunki eksploatacji Wirtualne przejście dla pieszych Ogólne warunki eksploatacji Symulatora 1. Przed rozpoczęciem eksploatacji symulatora prosimy o dokładne zapoznanie się z Instrukcją

Bardziej szczegółowo

GRILL CERAMICZNY (płyta ryflowana i gładka) INSTRUKCJA OBSŁUGI

GRILL CERAMICZNY (płyta ryflowana i gładka) INSTRUKCJA OBSŁUGI STALGAST Sp. z o.o. ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa tel. 022 517 15 75; fax 022 517 15 77 www.stalgast.com; e-mail:stalgast@stalgast.com GRILL CERAMICZNY (płyta ryflowana i gładka) INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Podgrzewacz-termos

Instrukcja obsługi. Podgrzewacz-termos Instrukcja obsługi Podgrzewacz-termos Produkt posiada certyfikat na CE Dziękujemy za zakup sprzętu firmy «Maestro». Funkcjonalność, design i standardów jakości gwarantują Państwu niezawodność i łatwość

Bardziej szczegółowo

PURLINE. Instrukcja obsługi. Nawilżacz ciepła mgiełka HGC 3

PURLINE. Instrukcja obsługi. Nawilżacz ciepła mgiełka HGC 3 PURLINE Instrukcja obsługi Nawilżacz ciepła mgiełka HGC 3 Gratulacje Dokonując zakupu nawilżacza Purline wybrali Państwo jedno z najlepszych tego typu urządzeń dostępnych obecnie na rynku. PROSIMY PRZECZYTAĆ

Bardziej szczegółowo

HALOGEN OVEN - INSTRUKCJA OBSŁUGI

HALOGEN OVEN - INSTRUKCJA OBSŁUGI HALOGEN OVEN - INSTRUKCJA OBSŁUGI Szanowny Kliencie, Dziękujemy za zakup wysokiej jakości piekarnika - kombiwaru Halogen Oven. W celu uniknięcia niepożądanych uszkodzeń i wypadków, spowodowanych przez

Bardziej szczegółowo

Kruszarka do lodu TRHB-12

Kruszarka do lodu TRHB-12 Kruszarka do lodu TRHB-12 Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI BEZPIECZNEJ PRACY Używając

Bardziej szczegółowo

Prześcieradło INSTRUKCJA OBSŁUGI. Podgrzewane prześcieradło, nietkane. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

Prześcieradło INSTRUKCJA OBSŁUGI. Podgrzewane prześcieradło, nietkane. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi. 11226321 Prześcieradło INSTRUKCJA OBSŁUGI Podgrzewane prześcieradło, nietkane. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi. 1 Wprowadzenie Dziękujemy, że zdecydowałeś się na zakup podgrzewanego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. OKAP DO PIECÓW SERII LineMiss

INSTRUKCJA OBSŁUGI. OKAP DO PIECÓW SERII LineMiss INSTRUKCJA OBSŁUGI OKAP DO PIECÓW SERII LineMiss INSTRUKCJE DLA SERWISANTA Dziękujemy Państwu za zakup jednego z produktów firmy UNOX. Poniższe instrukcje i zalecenia dotyczą prawidłowej instalacji jak

Bardziej szczegółowo

OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA

OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA ewt OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA Instrukcja obsługi Przed użyciem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Proszę wpisać numer seryjny w wolne miejsce poniżej i zachować instrukcję

Bardziej szczegółowo

PERKOLATOR DO KAWY SERIA PC

PERKOLATOR DO KAWY SERIA PC INSTRUKCJA OBSŁUGI PERKOLATOR DO KAWY SERIA PC Jedno urządzenie, dwie funkcje Perkolator do kawy lub warnik do wody U45PC167 U45PC188 U45PC190 Wprowadzenie Dziękujemy Państwu za zakup perkolatora do kawy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Stół prasowalniczy Rotondi 388

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Stół prasowalniczy Rotondi 388 INSTRUKCJA OBSŁUGI Stół prasowalniczy Rotondi 388 Przed przystąpieniem do pracy z urządzeniem naleŝy uwaŝnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Instrukcję naleŝy przechowywać w bezpiecznym miejscu,

Bardziej szczegółowo

TABLICZKA ZNAMIONOWA DANE TECHNICZNE

TABLICZKA ZNAMIONOWA DANE TECHNICZNE TABLICZKA ZNAMIONOWA DANE TECHNICZNE Przy produkcji urządzenia nie używano azbestu. 2 1. Wstęp Prosimy utrzymywać tą instrukcję w dobrym stanie i przechowywać w łatwo dostępnym miejscu razem z instrukcją

Bardziej szczegółowo

EGT6342. PL Płyta grzejna Instrukcja obsługi

EGT6342. PL Płyta grzejna Instrukcja obsługi EGT6342 PL Płyta grzejna Instrukcja obsługi 2 www.electrolux.com SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 2 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 5 3. OPIS URZĄDZENIA... 8 4. CODZIENNA

Bardziej szczegółowo

Oczyszczacz powietrza

Oczyszczacz powietrza Oczyszczacz powietrza Lavender 1224 BAP-HC-I1224-U16X Instrukcja obsługi 21 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI W trakcie korzystania z urządzeń elektrycznych należy zachować podstawowe środki ostrożności, aby zmniejszyć

Bardziej szczegółowo

Kominek elektryczny Bianco Instrukcja obsługi

Kominek elektryczny Bianco Instrukcja obsługi 11241031 Kominek elektryczny Bianco Kominek elektryczny Bianco Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem kominka należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi i zachować ją, aby móc do niej zajrzeć w

Bardziej szczegółowo

EZB3400 PL PIEKARNIK INSTRUKCJA OBSŁUGI

EZB3400 PL PIEKARNIK INSTRUKCJA OBSŁUGI EZB3400 PL PIEKARNIK INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 www.electrolux.com SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA...3 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA...4 3. OPIS URZĄDZENIA...7 4. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM...

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA PRZY INSTALACJI I KONSERWACJI...4 PRZEPISY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA...6

PRZEPISY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA PRZY INSTALACJI I KONSERWACJI...4 PRZEPISY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA...6 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRZEPISY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA PRZY INSTALACJI I KONSERWACJI...4 PRZEPISY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA...6 WPROWADZENIE UWAGI OGÓLNE...11 INSTALACJA CZYNNOŚCI WSTĘPNE...12

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI LAMPA OWADOBÓJCZA

INSTRUKCJA OBSŁUGI LAMPA OWADOBÓJCZA INSTRUKCJA OBSŁUGI LAMPA OWADOBÓJCZA v3.0-06.2013 MODEL: 692211, 692216, 692221 Stalgast Sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 22 517 15 75 fax: 22 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBŁSUGI OKAPU KTH 10.260 / KTH 10.250

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBŁSUGI OKAPU KTH 10.260 / KTH 10.250 1 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBŁSUGI OKAPU KTH 10.260 / KTH 10.250 www.kernau.com 2 SZANOWNI KLIENCI, staliście się Państwo użytkownikami najnowszej generacji okapu kuchennego KTH 10.260 / KTH 10.250. Okap ten

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi ultradźwiękowego nawilżacza. Model HYB-58

Instrukcja obsługi ultradźwiękowego nawilżacza. Model HYB-58 Instrukcja obsługi ultradźwiękowego nawilżacza Model HYB-58 Gratulujemy zakupu wysokiej jakości produktu. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi przed rozpoczęciem użytkowania. Poniżej

Bardziej szczegółowo

EGG6243 EGG6343 EGG

EGG6243 EGG6343 EGG EGG6243 EGG6343 EGG16343...... PL PŁYTA GRZEJNA INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 www.electrolux.com SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA............................................ 3 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Płyta indukcyjna (GB) 3 5

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Płyta indukcyjna (GB) 3 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI Płyta indukcyjna (GB) 3 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI Elektryczna płyta indukcyjna ETA 0110 OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA Kupione przez Państwa urządzenie odpowiada najnowszym wymogom technologicznym

Bardziej szczegółowo

My ka nádobí Mosogatógép Zmywarka Máquina de lavar loiça Umýva ka Pomivalni stroj

My ka nádobí Mosogatógép Zmywarka Máquina de lavar loiça Umýva ka Pomivalni stroj CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 17 PL Instrukcja obs ugi 32 PT Manual de instruções 8 SK Návod na používanie 62 SL Navodila za uporabo 75 My ka nádobí Mosogatógép Zmywarka Máquina de lavar

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PRZED UŻYCIEM SZKLANO - CERAMICZNEJ PŁYTY KUCHENNEJ INSTALACJA PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE PORADY DOTYCZĄCE OSZCZĘDZANIA ENERGII OCHRONA ŚRODOWISKA CZYSZCZENIE

Bardziej szczegółowo

23605 SPORTSCAR DUEL + WIRELESS

23605 SPORTSCAR DUEL + WIRELESS 05 SPORTSAR UL + WIRLSS 05 SPORTSAR UL x x x A x 8x x B x x x x 8x 8x x x x G 7x 7x I x N I B I K L I O M G P G I I A x cm/7. inch M x 0 /7 cm/9. inch N x 80 /78 cm/70.08 inch O x 0 / cm/9. inch P x 5x

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO KCH 3560 B / KCH 3590 B

INSTRUKCJA OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO KCH 3560 B / KCH 3590 B 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO KCH 3560 B / KCH 3590 B www.kernau.com 2 S3 S1 S4 S2 S5 3 SZANOWNI KLIENCI, staliście się Państwo użytkownikami najnowszej generacji okapu kuchennego typu KCH 3560

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi wersja 1.0 kwiecień 2013

Instrukcja obsługi wersja 1.0 kwiecień 2013 Instrukcja obsługi 10023- wersja 1.0 kwiecień 2013 LED-BEAMER - Derby 2 LED x 9W trójkolorowy 1 Zasady bezpieczeństwa Ważne informacje dot. bezpieczeństwa Produkt jest przeznaczony do stosowania w suchym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ISEO (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ISEO (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ISEO (PL 04308079) 2 3 4 5 6 Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Wskazówki montażowe Przed montażem urządzenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBŁSUGI OKAPU KCH 2790 B

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBŁSUGI OKAPU KCH 2790 B 1 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBŁSUGI OKAPU KCH 2790 B www.kernau.com 2 160 70 5mm A 150 PW8x40 343 180 PW8x40 S1 HS4,0x45-2x 3,9x9,5-6xPW8x40-6xHS4,0x45 S3 S2 S4 S5 3 SZANOWNI KLIENCI, staliście się Państwo

Bardziej szczegółowo

PRZESTROGA: Ogólne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. BEZPIECZEŃSTWO: Ogólne informacje dotyczące bezpieczeństwa

PRZESTROGA: Ogólne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. BEZPIECZEŃSTWO: Ogólne informacje dotyczące bezpieczeństwa PRZESTROGA: Ogólne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa Aby zapewnić sobie bezpieczeństwo i zabezpieczyć urządzenie oraz środowisko pracy przed możliwością uszkodzenia, należy przestrzegać następujących

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

Zestaw mikrofonowy SingStar Instrukcja obsługi. SCEH-0001 7010523 2010 Sony Computer Entertainment Europe

Zestaw mikrofonowy SingStar Instrukcja obsługi. SCEH-0001 7010523 2010 Sony Computer Entertainment Europe Zestaw mikrofonowy SingStar Instrukcja obsługi SCEH-0001 7010523 2010 Sony Computer Entertainment Europe 2 Dziękujemy za zakup zestawu mikrofonowego SingStar. Przed skorzystaniem z tego produktu należy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. SensuAir. Nawilżacz powietrza z odświeżaczem

Instrukcja obsługi. SensuAir. Nawilżacz powietrza z odświeżaczem Instrukcja obsługi SensuAir Nawilżacz powietrza z odświeżaczem 3359 1 Szanowna Klientko, Szanowny Kliencie! Gratulujemy Ci z okazji zakupu Twojego nowego filtra do powietrza i do aromaterapii SensuAir.

Bardziej szczegółowo

Urządzenia przemysłowe Konica Minolta. Środki ostrożności

Urządzenia przemysłowe Konica Minolta. Środki ostrożności Urządzenia przemysłowe Konica Minolta Środki ostrożności Symbole bezpieczeństwa Symbole stosowane w tej instrukcji mają za zadanie zapobiegać wypadkom powodowanym niewłaściwym użytkowaniem urządzeń. Symbol

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości CTN264TA Seria CTN264EA Seria CTN264NA Seria CTN264DA Seria CTN264KA Seria Płyta indukcyjna instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości POLSKA Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung. Aby korzystać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOWENTYLATOR / WENTYLATOR, NAWILŻACZ, OCZYSZCZACZ POWIETRZA, JONIZATOR

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOWENTYLATOR / WENTYLATOR, NAWILŻACZ, OCZYSZCZACZ POWIETRZA, JONIZATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOWENTYLATOR / WENTYLATOR, NAWILŻACZ, OCZYSZCZACZ POWIETRZA, JONIZATOR 1 PRZECZYTAJ I ZAPAMIĘTAJ PONIŻSZĄ INSTRUKCJĘ Przeczytaj uważnie instrukcję przed przystąpieniem do montażu,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZ PRZENOŚNY ZB

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZ PRZENOŚNY ZB INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZ PRZENOŚNY ZB 500-28 Właściwości Zwarta konstrukcja Niewielki i zgrabny Duża siła ssania Wiele akcesoriów do różnorodnych zadań. Odkurzacz jest wyposażony w dwa rodzaje przystawek,

Bardziej szczegółowo

Texi Champion S. Instrukcja obsługi

Texi Champion S. Instrukcja obsługi Texi Champion S Instrukcja obsługi WAśNE! Niniejsza instrukcja obsługi zawiera waŝne wskazówki o tym jak bezpiecznie, prawidłowo i ekonomicznie uŝywać urządzenia. Stosowanie się do jej zaleceń pozwoli

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI FIXO (PL 04308321)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI FIXO (PL 04308321) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI FIXO (PL 04308321) *otwór w szafce 2 3 4 Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Wskazówki montażowe Przed montażem

Bardziej szczegółowo

STALGAST Radom sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 22 517 15 75 fax: 55 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.

STALGAST Radom sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 22 517 15 75 fax: 55 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast. tel.: 22 517 15 75 fax: 55 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com 1. INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA. 2. PRZEZNACZENIE URZĄDZENIA.. 3. DANE TECHNICZNE. 4. CHARAKTERYSTYKA BUDOWY URZĄDZENIA...

Bardziej szczegółowo

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY APS-4600 PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ.

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY APS-4600 PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ. AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY APS-4600 PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ. 2 Spis treści I. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 II. CZYNNOŚCI PRZED URUCHOMIENIEM... 4 III. URUCHAMIANIE SILNIKA...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI MODEL: CR 325A

INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI MODEL: CR 325A INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI MODEL: CR 325A Przedstawiciel na Polskę: DOM BIANCO Sp. z o.o., Al. Krakowska 5, 05-090 Raszyn k/warszawy, tel.: 0 22 720 11 99 Spis treści: 1. Przed uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

T30 DC/AC. Przenośna lodówka termoelektryczna Instrukcja obsługi

T30 DC/AC. Przenośna lodówka termoelektryczna Instrukcja obsługi T30 DC/AC Przenośna lodówka termoelektryczna Instrukcja obsługi T30 DC/AC Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję. Instrukcję należy zachować. W razie przekazywania

Bardziej szczegółowo

Stacja ładowania i suszenia

Stacja ładowania i suszenia Stacja ładowania i suszenia INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa NINIEJSZE URZĄDZENIE MOŻE BYĆ UŻYWANE PRZEZ DZIECI W WIEKU OD 8 LAT I OSOBY O OGRANICZENIACH RUCHOWYCH, SENSORYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi niszczarki CS 2418 CD

Instrukcja obsługi niszczarki CS 2418 CD Instrukcja obsługi niszczarki CS 2418 CD Uwaga! Karta gwarancyjna znajduje się na końcu instrukcji obsługi Zasady bezpieczeństwa Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem, należy zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Wstęp Klimatyzator jest drogim urządzeniem i dlatego też zalecamy, aby został zainstalowany przez doświadczonych instalatorów. W przeciwnym wypadku mogą wystąpić nie tylko straty materialne, lecz również

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STOŁÓW BANKIETOWYCH GRZEWCZYCH

INSTRUKCJA OBSŁUGI STOŁÓW BANKIETOWYCH GRZEWCZYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI STOŁÓW BANKIETOWYCH GRZEWCZYCH MODELE: MC-120 MC-180 MCP-120 MPC-180 Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI GK

INSTRUKCJA OBSŁUGI GK INSTRUKCJA OBSŁUGI GK-12-150 Przetwornica napięcia DC AC 150W Genius Power, Drow Enterprise Co., LTD., TAIWAN 1. OPIS -2- 2. ZŁĄCZA WEJŚCIOWE Przetwornica wyposażona jest w zamontowany na stałe przewód

Bardziej szczegółowo

Czajnik elektryczny. Instrukcja obsługi SWK 1001 PL-1

Czajnik elektryczny. Instrukcja obsługi SWK 1001 PL-1 Instrukcja obsługi Przed włączeniem tego urządzenia prosimy o dokładne zaznajomienie się z niniejszą instrukcją nawet jeżeli używają Państwo produkt podobnego typu. Urządzenie należy wykorzystywać tylko

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi VAC 2050

Instrukcja obsługi VAC 2050 Instrukcja obsługi PL VAC 2050 9 6 WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA Należy przeczytać wszystkie wskazówki i przepisy. Błędy w przestrzeganiu poniższych wskazówek mogą spowodować porażenie prądem, pożar i/lub ciężkie

Bardziej szczegółowo

Szafa chłodnicza podblatowa

Szafa chłodnicza podblatowa INSTRUKCJA OBSŁUGI Szafa chłodnicza podblatowa v1.0-06.2008 MODEL: 880110 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Zestaw 4 gorących kamieni do masażu

Zestaw 4 gorących kamieni do masażu Zestaw 4 gorących kamieni do masażu Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup gorących kamieni do masażu. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30

Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30 Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30 Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI BEZPIECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika BROTHER HL-2030

Twoja instrukcja użytkownika BROTHER HL-2030 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla BROTHER HL-2030. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla BROTHER HL-2030 (informacje,

Bardziej szczegółowo

TTW 25000 S / TTW 35000 S

TTW 25000 S / TTW 35000 S TTW 25000 S / TTW 35000 S PL INSTRUKCJA OBSŁUGI DMUCHAWA TRT-BA-TTW25000S35000S-TC-001-PL SPIS TREŚCI 01. Informacje ogólne....................... 01 02. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa...... 01 03.

Bardziej szczegółowo