Celem pracy jest przedstawienie, dokładny opis co najmniej kilku modeli wygładzania wykładniczego, zilustrowanie ich na przykładach.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Celem pracy jest przedstawienie, dokładny opis co najmniej kilku modeli wygładzania wykładniczego, zilustrowanie ich na przykładach."

Transkrypt

1 23 październik :58 w języku Modele wygładzania wykładniczego - opis przykładowych modeli i ich zastosowań Exponential smoothing prognostic models - examples of models and their applications dr Agata Gołaszewska Celem pracy jest przedstawienie, dokładny opis co najmniej kilku modeli wygładzania wykładniczego, zilustrowanie ich na przykładach. Do studenta Wybór modeli należy do również pracy, opis wykonanie modeli, prognoz staranne w dobranie oparciu o przykładów opisywane ilustrujących modele przy użyciu wybrane odpowiedniego modele, wykonanie oprogramowania prognoz w komputerowego. oparciu o wybrane modele 1. D. Witkowska, przy użyciu A. odpowiedniego Matuszewska-Janica, oprogramowania K. Kompa "Wprowadzenie komputerowegodo ekonometrii dynamicznej i finansowej" S. M. Kot, J. Jakubowski, A. Sokołowski "Statystyka" A. Zeliaś, B. Pawełek, S. Wanat "Prognozowanie ekonomiczne. Teoria, przykłady, zadania" 4. M. Trusz I. Arcimowicz "Analiza statystyczna procesþów losowych" w języku w języku w języku Analiza przeżycia w naukach przyrodniczych przy użyciu oprogramowania SAS Survival analysis in the natural sciences using SAS software dr Agata Gołaszewska Celem pracy jest przedstawienie analizy przeżycia, czym ona jest i w jaki sposób jest wykorzystywana w naukach przyrodniczych. Opis analizy przeżycia-dokładne teoretyczne wprowadzenie, dobór odpowiednich przykładów z wybranych nauk przyrodniczych (nauki biologiczne, S. M. Kot, J. nauki Jakubowski, chemiczne, A. Sokołowski nauki medyczne), "Statystyka" przedstawienie wybranych przykładów i dokonanie obliczeń w oparciu o oprogramowanie SAS A. Zeliaś, B. Pawełek, S. Wanat "Prognozowanie ekonomiczne. Teoria, przykłady, zadania" M. Trusz I. Arcimowicz "Analiza statystyczna procesþów losowych" A. J. Bailer "Statistical Programming in SAS" Model SARIMA - analiza i zastosowania SARIMA Model - analysis of model and some applications dr Agata Gołaszewska Celem pracy jest wprowadzenie i szeroka analiza modelu SARIMA, jak również przedstawienie przykładów zastosowań modelu w wybranych dziedzinach Wprowadzenie życia i dokładna (np. nauki analiza ekonomiczne, modelu SARIMA, nauki przyrodnicze). dobór przykładów Celem zastosowania jest również tego wykonanie modelu, prognoz wykonanie przy prognoz pomocy przy tego pomocy modelu z tego użyciem modelu i przy S. M. użyciu Kot, J. odpowiedniego Jakubowski, A. oprogramowania Sokołowski "Statystyka" komputerowego A. Zeliaś, B. Pawełek, S. Wanat "Prognozowanie ekonomiczne. Teoria, przykłady, zadania" M. Trusz I. Arcimowicz "Analiza statystyczna procesþów losowych" Analiza modelu GARCH i przykłady jego zastosowania przy użyciu oprogramowania SAS Analysis of model GARCH and its applications using SAS software dr Agata Gołaszewska Celem pracy jest wprowadzenie i analiza modelu GARCH, dobranie odpowiednich przykładów zastosowań tego modelu, wykonanie prognoz przy pomocy Opis modelu tego GARCH, modelu oraz dobór przy przekładów użyciu oprogramowania zastosowań modelu SAS GARCH, wykonanie prognoz przy pomocy tego modelu oraz przy użyciu oprogramowania SAS

2 w języku w języku w języku w języku angielskim 1. D. Witkowska, A. Matuszewska-Janica, K. Kompa "Wprowadzenie do ekonometrii dynamicznej i finansowej" S. M. Kot, J. Jakubowski, A. Sokołowski "Statystyka" A. Zeliaś, B. Pawełek, S. Wanat "Prognozowanie ekonomiczne. Teoria, przykłady, zadania" 4. M. Trusz I. Arcimowicz "Analiza statystyczna procesþów losowych" 5. A. J. Bailer "Statistical Programming in SAS" Analiza modelu ARCH i przykłady jego zastosowania przy użyciu oprogramowania SAS ARCH model analysis and its application examples using SAS software dr Agata Gołaszewska Celem pracy jest wprowadzenie i dokładny opis modelu ARCH, przykłady jego zastosowań w różnych dziedzinach życia (np. nauki ekonomiczne, nauki Wprowadzenie przyrodnicze) i dokładny przy użyciu teoretyczny oprogramowania opis modelu SAS ARCH, dobór przykładów jego zastosowań i wykonanie prognoz przy pomocy tego modelu w S. oparciu M. Kot, o oprogramowanie J. Jakubowski, A. SAS Sokołowski "Statystyka" A. Zeliaś, B. Pawełek, S. Wanat "Prognozowanie ekonomiczne. Teoria, przykłady, zadania" M. Trusz I. Arcimowicz "Analiza statystyczna procesþów losowych" A. J. Bailer "Statistical Programming in SAS" Analiza modelu ARIMA i przykłady jego zastosowania przy użyciu oprogramowania SAS Analysis of ARIMA model and its applications using SAS software dr Agata Gołaszewska Celem pracy jest wprowadzenie i dokładny opis modelu ARIMA, dobór przykładów ilustrujących zastosowanie tego modelu w różnych dziedzinach życia Wprowadzenie (np. nauki i dokładny ekonomiczne, teoretyczny nauki przyrodnicze), opis modelu ARIMA, wykonanie analiza prognoz modelu, przy dobór pomocy odpowiednich tego modelu przykładów, użyciu wykonanie oprogramowania prognoz SAS. przy pomocy tego S. M. modelu Kot, J. Jakubowski, przy użyciu oprogramowania A. Sokołowski "Statystyka" SAS A. Zeliaś, B. Pawełek, S. Wanat "Prognozowanie ekonomiczne. Teoria, przykłady, zadania" M. Trusz I. Arcimowicz "Analiza statystyczna procesþów losowych" A. J. Bailer "Statistical Programming in SAS" Właściwości luminscencyjne szkieł telurowych domieszkowanych kryształami LaF3:RE. Luminescent properties of tellurite based glasses doped by LaF3: RE crystals. dr hab. inż. Barbara Kościelska Celem pracy jest zbadanie przegląd literatury oraz zbadanie luminecencji w szkłach telurowych domieszkowanych kryształami NaF3:RE. 1. Przegląd literatury. Wytworzenie próbek i zbadanie ich struktury, Zbadanie luminescencji w wytworzonych próbkach. Publikacje w języku angielskim Właściwości termiczne szkieł manganianowo-boranowych. The thermal properties of manganese - borate glasses.

3 Opiekun pracy w języku angielskim Opiekun pracy w języku dr hab. inż. Barbara Kościelska Celem pracy jest zbadanie właściwości termicznych szkieł manganianowo-boranowych. 1. Przegląd literatury. Wykonanie pomiarów DSC-TG w wytworzonych próbkach. Publikacje naukowe w języku angielskim. Właściwości termiczne szkieł manganianowo-fosforanowych. The thermal properties of manganese- phosphate glasses. dr hab. inż. Barbara Kościelska Celem pracy jest zbadanie właściwości termicznych szkieł manganianowo-fosforanowych. 1. Przegląd literatury. Wykonanie pomiarów DSC-TG w wytworzonych próbkach. Publikacje naukowe w języku angielskim. Elementy teorii homologii i homotopii Elements of homology and homotopy theory dr hab. Grzegorz Graff, prof. nadzw. PG Przedstawienie wybranych elementów teorii homologii i homotopii. Opis konstrukcji homologii i homotopii, podstawowe twierdzenia teorii homologii i homotopii, obliczanie homologii dla R. Duda, Wstęp do topologii oraz podręczniki do topologii algebraicznej. Twierdzenie Lefschetza i jego zastosowania. w języku Lefschetz fixed point Theorem and its applications dr hab. Grzegorz Graff, prof. nadzw. PG Udowodnienie tw. Lefschetza i zilustrowanie na przykładach Opisanie podstaw teorii homologii, udowodnienie lematu Hopfa o śladzie, dowód tw. Lefschetza, zastosowania w innych dziedzina matematyki i w teorii J. Jezierski punktów and stałych W. Marzantowicz i periodycznych. Topological Fixed Point Theory and Its Applications Springer, Dordrecht, 2005 w języku Indeks punktu stałego na płaszczyźnie Fixed point index in 2 dimensional case dr hab. Grzegorz Graff, prof. nadzw. PG Podanie konstrukcji "indeksu punktu stałego" i zastosowanie go do dowodzenia twierdzeń dotyczących istnienia i rodzaju punktów periodycznych, jak również zachowania funkcji w otoczeniu punktów stałych.

4 w języku w języku w języku Opis konstrukcji i własności indeksu punktu stałego na płaszczyźnie oraz jego zastosowań w teorii układów dynamicznych i teorii punktów stałych Wybrane i periodycznych. rozdziały z podręczników z topologii algebraicznej i artykuły w języku angielskim. Numeryczne rozwiązywanie równań różniczkowych akustyki Numerical solution of differential equations of acoustics dr inż. Paweł Wojda Celem pracy jest wykorzystanie danych równań opisujących propagacje fal akustycznych w ośrodku i przy pomocy metod numerycznych usyskać ich Wyznaczenie rozwiązania. numerycznych rozwiązań równań związanych z propagacją fal akustycznych w płynach. Napisanie procedur numerycznych oraz programu R.J. LeVeque, realizującego Finite difference rozwiązanie method badanych for ordinary równań. and differential Fotogeneracja nośników ładunku elektrycznego w układach organicznych Photogeneration of charge carriers in organic materials dr hab. inż. Jędrzej Szmytkowski Celem pracy jest napisanie programów numerycznych służących do badania fotogeneracji nośników ładunku elektrycznego 1. Przegląd literatury dotyczącej opisu istniejących modeli fotogeneracji nośników ładunku elektrycznego Napisanie i przetestowanie programów numerycznych służących do badania fotogeneracji nośników ładunku elektrycznego w układach organicznych Wykonanie obliczeń i porównanie wyników teoretycznych z danymi eksperymentalnymi dla wybranej grupy związków organicznych Aktualna literatura anglojęzyczna dotycząca przedmiotu badań Zjawisko rekombinacji typu nongeminate w organicznych układach typu donor-akceptor The effect of nongeminate recombination in organic donor-acceptor systems dr hab. inż. Jędrzej Szmytkowski Celem pracy jest zbadanie zjawiska rekombinacji typu nongeminate w organicznych układach typu donor-akceptor 1. Przegląd literatury dotyczącej opisu istniejących modeli rekombinacji typu nongeminate Wykonanie badań rekombinacji typu nongeminate w zależności od różnych parametrów opisujących organiczne układy typu donor-akceptor Aktualna literatura anglojęzyczna dotycząca przedmiotu badań Fotoprzewodnictwo powierzchniowe w cienkich warstwach TIPS-pentacenu z matrycą polimerową. w języku Surface photoconductivity in thin layers of TIPS-pentacene in polymer matrix. dr Małgorzata Obarowska Celem pracy jest poznanie własności strukturalnych, optycznych i elektrycznych cienkich warstw TIPS-pentacenu z matrycą polimerową. Wytworzenie roztworów rozpuszczonego w rozpuszczalniku organicznym TIPS-pentacenu wraz z polimerem, a następnie przy wykorzystaniu metody J. Smith spin-coating, et al. Solution-processed cienkich warstw organic na szklanych transistors podłożach based on zaopatrzonych semiconducting w blends, elektrody. J. Mater. Wykonanie Chem., pomiarów 2010, 20, charakterystyki w języku angielskim Rozkłady nieskończenie podzielne w przestrzeniach Banacha TheiInfinitely divisible distributions in Banach spaces

5 Opiekun pracy w języku dr hab. Marek Beśka Opracowanie teorii rozkładów nieskończenie podzielnych w przestrzeniach Banacha. 1) Opisanie słabej zbieżności miar Radona. 2) Opisanie splotu i słabej topologii miar Radona. 3) Opisanie miary Gaussa i Levy'ego. 4) Opisanie eksponenty miar. 5) Opisanie własności rozkładów nieskończenie podzielnych 6) Przedstawienie reprezentacji Levy-Chinczyna rozkładów nieskończenie podzielnych. 7) Przykłady Werner Linde, Infinitely divisible and stable measures on Banach spaces. Leipzig 1983 Ruch Browna w matematyce finansowej The Brownian motion in the mathematical finance dr hab. Marek Beśka Opracowanie metod związanych z ruchem Browna w matematyce finansowej. 1) Czas lokalny dla ruchu Browna. 2) Funkcjonały od ruchu Browna. 3) Azema martyngały. 4) Opcje paryskie. 1) M. Jeanblanc, M. Yor, M. Chesnej, Mathematical methods for financial markets, Springer w języku Gry na grafach. Games on graphs. dr inż. Magdalena Lemańska Celem pracy jest opisanie strategii niektórych gier na grafach (np. gra CHOMP, instant insanity, różnorodne problemy szachowe itp.) Znalezienie kilku gier na grafach (mogą być te zasugerowane przeze mnie, mogą też być inne), opisanie ich zasad, strategii oraz sposobów wykorzystania teorii grafów do opisu tych gier. T. Haynes, S.T, Hedetniemi, P. Slater, "Fundamental of domination in graphs", Marcel Dekker, Inc Chartrand, G. "Tournaments." 27.2 in Introductory Graph Theory. New York: Dover, pp , w języku angielskim Drzewa w teorii grafów. Trees in graph theory.

6 Opiekun pracy dr inż. Magdalena Lemańska Celem pracy jest opisanie własności drzew oraz sposobów wykorzystania ich w teorii grafów i informatyce. Opisanie własności drzew, szczegółowy opis różnych rodzajów drzew (drzewa binarne, drzewa wyrażeń algebraicznych, drzewa spinające itp), opisanie podstawowych algorytmów dotyczących drzew, opisanie wybranych zastosowań. J.A. Bondy, U.S.R. Murty, "Graph Theory", Springer V. Bryant "Aspekty kombinatoryki", WNT Warszawa, V.K. Balakrishnan, "Graph Theory", Schaum's Outlines, K. Ross, C. Wright "Matematyka Dyskretna", PWN Warszawa, w języku w języku Właściwości elektryczne nanoceramicznego niobianu lantanu Electrical properties of nanoceramic lanthanum niobate dr hab. inż. Maria Gazda, prof. nadzw. PG Zbadanie wpływu wielkości ziarna krystalicznego na przewodność elektryczną badanych materiałów. Wytworzenie przewodnika protonowego (domieszkowanego LaNbO4) o nanometrycznej wielkości ziarna krystalicznego. Zbadanie jego przewodności elektrycznej. Najnowsza literatura naukowa Właściwości strukturalne nanoceramicznego niobianu lantanu Structural properties of nanoceramic lanthanum niobate dr hab. inż. Maria Gazda, prof. nadzw. PG Zbadanie wpływu wielkości ziarna krystalicznego na temperaturę przemiany fazowej Wytworzenie przewodnika protonowego (domieszkowanego LaNbO4) o nanometrycznej wielkości ziarna krystalicznego. Analiza rentgenowska. Badanie dylatometryczne. Najnowsza literatura naukowa Materiały dla jednowarswowego ogniwa paliwowego w języku Materials for a single layer fuel cell dr hab. inż. Maria Gazda, prof. nadzw. PG Dobór optymalnych materiałów do wytworzenia jednowarstwowego ogniwa paliwowego Wytworzenie kompozytu złożonego z nanoceramicznego przewodnika protonowego i nanoceramicznego tlenku półprzewodzącego Zbadanie jego składu fazowego i mikrostruktury Pomiar napięcia otwartego obwodu Artykuły naukowe z lat Badanie stanów wzbudzonych cząsteczek biologicznych.

7 w języku A study of excited states of biological molecules. dr inż. Ireneusz Linert Wykonanie pomiarów rozproszenia elektronów na cząsteczkach heterocyklicznych przy użyciu spektrometru elektronowego oraz opracowanie wyników. Wykonanie pomiarów przy użyciu spektrometru elektronowego. Opracowanie uzyskanych wyników w formie wykresów. Fizyka molekularna z elementami chemii kwantowej. Herman Haken, PWN 1998 w języku w języku w języku Rozwiązania heterokliniczne dla pewnej rodziny układów hamiltonowskich - metody wariacyjne Heteroclinic solutions for a certain class of Hamiltonian systems - variational methods dr hab. Joanna Janczewska Udowodnienie twierdzenia o istnieniu rozwiązań heteroklinicznych dla pewnej rodziny układów hamiltonowskich drugiego rzędu z okresowym w Zadanie czasie potencjałem. 1. Zapoznanie się z podstawowymi pojęciami z układów hamiltonowskich. Zadanie Zamiana problemu istnienia rozwiązań heteroklinicznych na problem minimalizacji odpowiedniego funkcjonału w przestrzeni Sobolewa. Zadanie Uzupełnienie "luk" w dowodzie twierdzenia 5 o istnieniu rozwiązań heteroklinicznych z artykułu [1]. 1. V. Coti Zelati, P.H. Rabinowitz, "Heteroclinic Solutions Between Stationary Points at Different Energy Levels", Topological Methods in Nonlinear Analysis, vol. 17, 2001, s Modele matematyki finansowej na skonczonej przestrzeni probabilistycznej The model of finance mathemathics on finite probability space. dr hab. Marek Beśka Opracowanie podstawowych modeli matematyki finansowej bazujących na skończonej przestrzeni probabilistycznej. 1) Teoria arbitrażu na skończonej przestrzeni probabilistycznej. 2) Podstawowe twierdzenie o wycenie aktywów. 3) Twierdzenie o rozkładzie Kramkova. 4) Funkcje użyteczności na skończonej przestrzeni probabilistycznej. 5) Binomialne i trinomialne modele finansowe. F. Delbaen, W. Schachermayer, The mathematics of arbitrage, Springer Efekty magnetyczne w organicznym układzie donor elektronów - akceptor elektronu. Magnetic effects in an organic system of electron donor - acceptor. dr inż. Piotr Grygiel Eksperymentalne badanie wpływu zewnętrznego pola magnetycznego na fluorescencję lub fotoprzewodnictwo organicznych układów molekularnych 1. Zapoznanie się typu z literaturą donor - akceptor dotyczącą ekektronów. przedmiotu pracy. Udział w przygotowaniu próbek materiałów wybranych do badań. Zapoznanie się z budową stanowiska pomiarowego i techniką wykonywania pomiarów. 4. Przeprowadzenie pomiarów i analiza ich wyników.

8 1. J. Baltrop, Fotochemia. Podstawy. PWN Warszawa Publikacje w periodykach naukowych. w języku Wykorzystanie nieliniowych efektów dźwięku w terapii medycznej Use of nonlinear effects of sound in medical therapy dr hab. Anna Perelomova, prof. nadzw. PG Zapoznanie z teorią propagacji dźwięku w ośrodku lepkim i aktualnym zastosowaniem wiedzy w terapii medycznej Wyprowadzenie równań sterujących nieliniową propagacja dźwięku w płynach lepkich, przegląd literatury współczesnej komunikujących o ogrzewaniu [1] Nyborg W.L., akustycznym (1978) Physical i powstającym Mechanisms na skutek for Biological przejścia Effects fali akustycznej of Ultrasound, wirom. Rockville: Zapoznanie Bureau z podstawowymi Radiol. Healthnarzędziami stosowanymi w [2] Duck F.A., Baker A.C., Starritt H.C., (1998) Ultrasound in Medicine, Institute of Physics Pub. [3] Rudenko O. V., Soluyan S. I. (1977), Theoretical Foundations of Nonlinear Acoustics, New York: Consultants Bureau [4] Rudenko O.V., (2007) Nonlinear waves: some biomedical applications Physics Uspekhi 50 (4), Matematyka w architekturze i sztuce. w języku Mathematics in architecture and art. dr inż. Magdalena Lemańska Celem pracy jest zauważenie i opisanie niektórych związków matematyki z architekturą i sztuką. Student będzie miał za zadanie opisać pewne związki matematyki z architekturą i sztuką. W szczególności, może zająć się zagadnieniami takimi jak: - rola symetrii w architekturze - złota proporcja - kwadraty magiczne - fraktale Semanisinova, Ingrid; Trenkler, Marian (August 2007). "Discovering the Magic of Magic Squares". Mathematics Teacher 101 (1): Barnsley, Michael F.; and Rising, Hawley; Fractals Everywhere. Boston: Academic Press Professional, 199 ISBN Falconer, Kenneth (2013). Fractals, A Very Short Introduction. Oxford University Press. Hemenway, Priya (2005). Divine Proportion: Phi In Art, Nature, and Science

9 . New York: Sterling. pp ISBN w języku angielskim Opiekun pracy Wykorzystanie nieliniowych efektów dźwięku w diagnostyce medycznej Use of nonlinear effects of sound in medical diagnostics dr hab. Anna Perelomova, prof. nadzw. PG Zapoznanie z teorią propagacji dźwięku w ośrodku nieliniowym z lepkością i zjawiskami nieliniowymi dźwięku. Zapoznanie się z aktualnym zastosowaniem Wyprowadzenie teorii równań w diagnostyce sterujących medycznej. nieliniową propagacja dźwięku w płynach lepkich i towarzyszących zjawisk nieliniowych. Przegląd literatury współczesnej [1] Nyborg W.L., komunikujących (1978) Physical o sposobach Mechanisms badania for Biological tkanek za Effects pomocą of Ultrasound, ultradźwięku. Rockville: Zapoznanie Bureau z podstawowymi Radiol. Healthnarzędziami stosowanymi w [2] Duck F.A., Baker A.C., Starritt H.C., (1998) Ultrasound in Medicine, Institute of Physics Pub. [3] Rudenko O. V., Soluyan S. I. (1977), Theoretical Foundations of Nonlinear Acoustics, New York: Consultants Bureau [4] Rudenko O.V., (2007) Nonlinear waves: some biomedical applications Physics Uspekhi 50 (4), Identyfikacja radioizotopów poprzez analizę widm emitowanego promieniowania gamma. w języku Identification of radioizotopes using spectral analysis of emitted gamma radiation. dr inż. Piotr Grygiel Określenie izotopów promieniotwórczych uzyskiwanych w wyniku naświetlania jader wybranych pierwiastków strumieniem neutronów ze źródła plutonowo-berylowego. 1. Zapoznanie się z literaturą Identyfikacja dotyczącą będzie przedmiotu przeprowadzona pracy. poprzez analizę widm emitowanego promieniowania gamma za pomocą zestawu Udział w przygotowaniu próbek do naświetlania. Zapoznanie się z zasadami BHP oraz techniką pracy z preparatami promieniotwórczymi. 4. Naświetlanie próbek. 5. Zapoznanie się z techniką pomiarów przy pomocy zestawu radiometrycznego oraz technika analizy widmowej promieniowania gamma. 6. Pomiar widm promieniowania gamma emitowanego przez naświetlone próbki oraz ich analiza. 7. Identyfikacja otrzymywanych izotopów. 1. J.B.A. England, Metody doświadczalne fizyki jądrowej, PWN Warszawa B. Jaworski, A. Dietław, Kurs fizyki tom III, PWN Warszawa R. Overman, H. Clark, Izotopy promieniotwórcze, WNT warszawa Internetowa baza informacji o izotopach promieniotwórczych (ie.lbl.gov/toi) w języku Przewodnictwo elektryczne szkieł boranowo-manganowych Electrical conductivity in borate-manganese glasses dr inż. Leszek Wicikowski pomiar przewodnictwa elektrycznego w szkłach boranowo-manganowych, określenie jego charakteru

10 w języku przygotownie próbek do pomiarów przewodnictwa, wykonanie pomiarów przewodnictwa w funkcji temperatury, próby modyfikacji tego przewodnictwa artykuły naukowe dotyczące przewodnictwa elektrycznego w szkłach boranowych domieszkowanych tlenkami metali przejściowych Licznik scyntylacyjny w detekcji promieniowania gamma. Scintillation counter in detection of gamma radiation prof. dr hab. inż. Mariusz Zubek, prof. zw. PG Zbadanie własności liczników scyntylacyjnych w detekcji promieniowania gamma 1. Studia literaturowe Przygotowanie stanowiska pomiarowego Wykonanie badań 4. Ocena wyników E. Fuenfer, H. Neuert, Liczniki promieniowania Przegląd modeli MES ciała ludzkiego z próbą kalibracji modelu powłokowego w języku Preview of Finite Element Models of the human body with an attempt to calibrate the shell model dr inż. Marek Augustyniak Systematyzacja aktualnych światowych możliwości naukowo-inżynierskich dotyczących modelowania ciała ludzkiego na potrzeby medycyny / Praca inżynierii głównie transportu. przeglądowa, dotycząca bardzo ciekawej i rozwijającej się dynamicznie dziedziny modelowania ciała ludzkiego i manekinów do crash-testów; Artykuł autorski, eksperyment kontakty prywatne zredukowany z developerami do minimum modeli (kalibracja (HUMOS mas i in.) poszczególnych elementów ciała oraz dopasowanie głównych cech w języku w języku w języku Przegląd modeli MES ciała ludzkiego z próbą kalibracji modelu powłokowego Preview of Finite Element Models of the human body with an attempt to calibrate the shell model dr inż. Marek Augustyniak Aktualizacja aktualnego poziomu światowej wiedzy (zastosowania w medycynie, bezpieczeństwie transportu i in.) Praca głównie przeglądowa, dotycząca bardzo ciekawej i rozwijającej się dynamicznie dziedziny modelowania ciała ludzkiego i manekinów do crash-testów; Artykuł autorski, eksperyment kontakty prywatne zredukowany z developerami do minimum modeli (kalibracja (HUMOS mas i in.) poszczególnych elementów ciała oraz dopasowanie głównych cech Własciwości fizyczne szkieł boranowo-manganowych Physical properties of borate-manganese glasses dr inż. Leszek Wicikowski Charakterystyka właściwości fizycznych szkieł boranowo-manganowych Przegląd literatury przedmiotu, wytworzenie próbek szkieł do badań, omiary właściwości tych szkieł za pomocą DSC, FTiR, mikroskopii optycznej, SEM, artykuły SPMdotyczace szkieł boranowych z tlenkami metali przejściowych Teoria ruiny w matematyce ubezpieczeniowej Ruin theory in insurance mathematics dr hab. Zbigniew Bartoszewski

11 Opisanie aparatu matematycznego wykorzystywanego w teorii ruiny i ewentualne przeprowadzenie eksperymentu numerycznego znajdowania 1. prawdopodobieństwa Podanie podstaw ruiny. matematycznych teorii wykorzystywanej w punkcie 2 niżej 1. Opis modelu ruiny z czasem dyskretnym i ciągłym Numeryczna realizacja znajdowania prawdopodobieństwa ruiny Błaszczyszyn Bartłomiej, Rolski Tomasz, Podstawy Matematyki Ubezpieczeń na Życie, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2004 Niemiro Wojciech, Teoria ryzyka w ubezpieczeniach, (notatki wykładu), www-users.mat.umk.pl/~wniem/ Ryzyko / Ryzyko w języku 4. Nieliniowa regresja z wykorzystaniem środowiska SAS Nonlinear regression with SAS environment dr hab. Zbigniew Bartoszewski UB.pdf Ryszard Szekli, Teoria ryzyka, Skrypt do wykładu - Uniwersytet Wrocławski -2012/2013, Hans U. Gerber, Elias S.W. Shiu, From Ruin Theory to Option Pricing, Insurance Mathematics and Economics, 1998, 22 (3), 295 Opis zagadnienia regresji nieliniowej Opis narzędzi matematycznych jakich można użyć do rozwiązania zagadnienia regresji nieliniowej Opis procedur dostępnych w środowisku SAS oraz sposobów ich użycia Przeprowadzenie eksperymentów numerycznych z użyciem SAS na wybranych przykładach Sformułowanie zagadnienia regresji nieliniowej Analiza narzędzi i technik matematycznych używanych do rozwiązania zagadnienia regresji nieliniowej Opis procedur dostępnych w środowisku SAS wraz ze wskazaniem wykorzystywanych algorytmów matematycznych oraz opisanie sposobów Przeprowadzenie użycia tych eksperymentów procedur numerycznych z użyciem SAS na wybranych przykładach 1. Donald Erdman and Mark Little, SAS Institute Inc., Cary, NC, Nonlinear Regression Analysis and Nonlinear Simulation Models, https://support.sas.com/rnd/app/ets/papers/nonlinearmodels.pdf P. Bickel, P. Diggle, S. Fienberg, K. Krickeberg, I. Olkin, N. Wermuth, S. Zeger, Statistical Tools for Nonlinear Regression, 2004, Springer-Verlag New York, Inc. John O. Rawlings, Sastry G. Pentula, David A. Dickey, Applied regression analysis: a research tool. 2nd ed.,1998 Springer-Verlag New York, Inc. w języku Wybrane zagadnienia programowania matematycznego z wykorzystaniem SAS Solving selected problems of mathematical programming with SAS dr hab. Zbigniew Bartoszewski Celem pracy jest opis zagadnień programowania matematycznego i algorytmów ich rozwiązywania wykorzystywanych w procedurach środowiska 1. SAS Opis wybranych zagadnień programowania matematycznego (programowanie liniowe, całkowite, kwadratowe) Opis ważniejszych metod optymalizacji Opis algorytmów matematycznych wykorzystywanych przez wybrane procedury SAS

12 4. Przeprowadzenie eksperymentów numerycznych na wybranych przykładach z wykorzystaniem procedur SAS 1. W. Grabowski: Programowanie matematyczne, PWE Warszawa SAS/OR 9.22 User s Guide: Mathematical Programming w języku Gry ewolucyjne i podstawowe modele matematyczne Evolutionary games and basic mathematical models dr hab. Zbigniew Bartoszewski Celem pracy jest opis gier ewolucyjnych oraz wykorzystywanych w niej podstawowych pojęć matematycznych i zaprezentowanie modeli z 1. różnych dziedzin życia Opis podstawowych pojęć matematycznych wykorzystywanych w modelowaniu gier ewolucyjnych Opis ewolucyjnie stabilnych strategii i ich własności Zaprezentowanie różnych modeli dla których można znaleźć ewolucyjnie stabilne strategie Analiza układów dynamicznych i ich zastosowania w ewolucyjnej dynamice John Maynard Smith, Evolution and the Theory of Games, Cambridge University Press, 1982 James N. Webb, Game Theory, Decisions, Interaction and Evolution, Springer-Verlag London Limited 2007 Herbert Gintis, Game theory evolving : a problem-centered introduction to modeling strategic interaction.princeton University Press 2009 w języku Teoretyczne badania struktury rotacyjno-oscylacyjno-elektronowej wybranej heterojądrowej molekuły dwuatomowej XY (X lub Y = Li, Na, K, Rb, Cs, The Fr). theoretical studies of the rovibrational and electronic structure of the chosen heteronuclear diatomic molecule XY (X or Y = Li, Na, K, Rb, Cs, Fr). dr inż. Patryk Jasik Praca magisterska ma na celu zbadanie różnych baz obliczeniowych oraz metod obliczeniowych w kontekście wyznaczania adiabatycznych krzywych energii potencjalnej stanu podstawowego i kilku najniżej leżących wzbudzonych stanów elektronowych wybranej heterojądrowej Przegląd literatury dotyczącej wybranej cząsteczki. Testowanie baz obliczeniowych. Testowanie metod obliczeniowych. Wyznaczenie adiabatycznych krzywych energii potencjalnej. Wyznaczenie struktury rotacyjno-oscylacyjnej. Obliczenie parametrów spektroskopowych. Porównanie otrzymanych wyników z danymi doświadczalnymi i innymi rezultatami teoretycznymi H.J. Werner, P.J. Knowles, MOLPRO. User s manual. Vesion 2010" R.J. Le Roy, LEVEL 8.0. A Computer Program for Solving the Radial Schrödinger Equation for Bound and Quasibound Levels P. Kowalczyk, Fizyka cząsteczek, PWN L. Piela, Idee chemii kwantowej, PWN R.F. Nalewajski, Podstawy i metody chemii kwantowej, PWN Teoretyczne badania struktury rotacyjno-oscylacyjno-elektronowej wybranej homojądrowej molekuły dwuatomowej X 2 (X = Li, Na, K, Rb, Cs, Fr).

13 w języku angielskim Opiekun pracy The theoretical studies of the rovibrational and electronic structure of the chosen homonuclear diatomic molecule X 2 (X = Li, Na, K, Rb, Cs, Fr). dr inż. Patryk Jasik Praca magisterska ma na celu zbadanie różnych baz obliczeniowych oraz metod obliczeniowych w kontekście wyznaczania adiabatycznych krzywych energii potencjalnej stanu podstawowego i kilku najniżej leżących wzbudzonych stanów elektronowych wybranej homojądrowej Przegląd literatury dotyczącej wybranej cząsteczki. Testowanie baz obliczeniowych. Testowanie metod obliczeniowych. Wyznaczenie adiabatycznych krzywych energii potencjalnej. Wyznaczenie struktury rotacyjno-oscylacyjnej. Obliczenie parametrów spektroskopowych. Porównanie otrzymanych wyników z danymi doświadczalnymi i innymi rezultatami teoretycznymi. H.J. Werner, P.J. Knowles, MOLPRO. User s manual. Vesion 2010" R.J. Le Roy, LEVEL 8.0. A Computer Program for Solving the Radial Schrödinger Equation for Bound and Quasibound Levels P. Kowalczyk, Fizyka cząsteczek, PWN L. Piela, Idee chemii kwantowej, PWN R.F. Nalewajski, Podstawy i metody chemii kwantowej, PWN w języku angielskim Opiekun pracy Teoretyczne badania struktury oscylacyjno-elektronowej wybranej heterojądrowej molekuły trójatomowej X 2 Y (X lub Y = Li, Na, K, Rb, Cs, Fr). The theoretical studies of the vibrational and electronic structure of the chosen heteronuclear triatomic molecule X 2 Y (X or Y = Li, Na, K, Rb, Cs, Fr). dr inż. Patryk Jasik Praca magisterska ma na celu zbadanie różnych baz obliczeniowych oraz metod obliczeniowych w kontekście wyznaczania adiabatycznych powierzchni energii potencjalnej stanu podstawowego i kilku najniżej leżących wzbudzonych stanów elektronowych wybranej heterojądrowej Przegląd literatury dotyczącej wybranej cząsteczki. Testowanie baz obliczeniowych. Testowanie metod obliczeniowych. Wyznaczenie adiabatycznych powierzchni energii potencjalnej. Wyznaczenie struktury oscylacyjnej. Obliczenie parametrów spektroskopowych. Porównanie otrzymanych wyników z danymi doświadczalnymi i innymi rezultatami teoretycznymi. H.J. Werner, P.J. Knowles, MOLPRO. User s manual. Vesion 2010"

14 4. 5. R.J. Le Roy, LEVEL 8.0. A Computer Program for Solving the Radial Schrödinger Equation for Bound and Quasibound Levels P. Kowalczyk, Fizyka cząsteczek, PWN L. Piela, Idee chemii kwantowej, PWN R.F. Nalewajski, Podstawy i metody chemii kwantowej, PWN w języku angielskim Opiekun pracy w języku Teoretyczne badania struktury rotacyjno-oscylacyjno-elektronowej wybranego wodorku metalu alkalicznego XH (X = Li, Na, K, Rb, Cs, Fr). The theoretical studies of the rovibrational and electronic structure of the chosen alkali metal hydride molecule XH (X = Li, Na, K, Rb, Cs, Fr). dr inż. Patryk Jasik Praca magisterska ma na celu zbadanie różnych baz obliczeniowych oraz metod obliczeniowych w kontekście wyznaczania adiabatycznych krzywych energii potencjalnej stanu podstawowego i kilku najniżej leżących wzbudzonych stanów elektronowych wybranego wodorku metalu Przegląd literatury dotyczącej wybranej cząsteczki. Testowanie baz obliczeniowych. Testowanie metod obliczeniowych. Wyznaczenie adiabatycznych krzywych energii potencjalnej. Wyznaczenie struktury rotacyjno-oscylacyjnej. Obliczenie parametrów spektroskopowych. Porównanie otrzymanych wyników z danymi doświadczalnymi i innymi rezultatami teoretycznymi. H.J. Werner, P.J. Knowles, MOLPRO. User s manual. Vesion 2010" R.J. Le Roy, LEVEL 8.0. A Computer Program for Solving the Radial Schrödinger Equation for Bound and Quasibound Levels P. Kowalczyk, Fizyka cząsteczek, PWN L. Piela, Idee chemii kwantowej, PWN R.F. Nalewajski, Podstawy i metody chemii kwantowej, PWN Projekt, implementacja i wdrożenie bazy danych potencjałów adiabatycznych dla cząsteczek dwuatomowych i trójatomowych. The project, implementation and deployment of the database of adiabatic potentials for diatomic and triatomic molecules. dr inż. Patryk Jasik Celem pracy jest zaprojektowanie, zaimplementowanie w wybranej technologii i wdrożenie bazy danych przeznaczonej do gromadzenia i 1. przetwarzania potencjałów adiabatycznych cząsteczek dwuatomowych i trójatomowych Wypełnienie bazy dostępnymi danymi. 1. Krytyczna analiza dostępnych technologii pod kątem zastosowania w trakcie realizacji projektu dyplomowego. Projekt bazy danych i interfejsu użytkownika. Implementacja bazy danych i interfejsu użytkownika. Wdrożenie systemu. Testowanie systemu. Luke Welling, Laura Thomson, PHP i MySQL. Tworzenie stron WWW. Vademecum profesjonalisty., Helion Lee Barney, Michael McLaughlin, "Oracle Database. Tworzenie aplikacji internetowych w AJAX i PHP", Helion Rafał Pawlak, "Testowanie oprogramowania. Podręcznik dla początkujących.", Helion

15 4. 5. Jenifer Tidwell, "Projektowanie interfejsów. Sprawdzone wzorce projektowe", Helion Noel Rappin, "Ruby on Rails. Zaawansowane programowanie.", Helion Ocena dawki w medycynie nuklearnej w języku Dose estimation in nuclear medicine dr Brygida Mielewska Celem pracy jest obliczenie i analiza dawki od wybranych radionuklidow stosowanych w medycynie nuklearnej. Obejmuje ona zapoznanie się z 1. obecnym Dokonanie stanem analizy prawnym, warunków typowymi stosowania obliczeniami wybranego i procedurami radiofarmaceutyku stosowanymi oraz w medycynie zagrożeń wynikających nuklearnejoraz z jego ochronie podaniem. radiologicznej w Zapoznanie się z aktami prawnymi dotyczącymi pracy i ochrony przed promieniowaniem Obliczanie dawki w ciele pacjenta w funkcji czasu, aktywności i oceny zagrożenia dla osób kontaktujących się z pacjentem 1.Ustawa Prawo atomowe z 29 listopada 2000r tekst jednolity:dz.u.nr161 z 2004r poz z póź. zmianami Dz.U. nr 52 z 2006r poz. 368 Stosowne Rozporządzenia Rady Ministrów oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia Zanzonico P.B., Internal Radionuclide Radiation Dosimetry: A Review of Basic Concepts and Recent Developments, J.Nucl.Med. 41 (2000) 287. w języku Obliczenia dawki pochłoniętej od pacjentów radioaktywnych w języku Calculation of absorbed dose from radioactive patients dr Brygida Mielewska Celem pracy jest obliczenie i analiza dawki od wybranych radionuklidow stosowanych w medycynie nuklearnej. Obejmuje ona zapoznanie się z 1. obecnym Dokonanie stanem analizy prawnym, warunków typowymi stosowania obliczeniami wybranego i procedurami radiofarmaceutyku stosowanymi oraz w medycynie zagrożeń wynikających nuklearnej oraz z jego ochronie podaniem. radiologicznej w Zapoznanie się z aktami prawnymi dotyczącymi pracy i ochrony przed promieniowaniem Obliczanie dawki w ciele pacjenta w funkcji czasu, aktywności i oceny zagrożenia dla osób kontaktujących się z pacjentem 1. Jeffry A. Siegel, Carol S. Marcus and Richard B. Sparks, J Nucl Med. 2002;43: Zanzonico P.B., Internal Radionuclide Radiation Dosimetry: A Review of Basic Concepts and Recent Developments, J.Nucl.Med. 41 (2000) 287. w języku angielskim Pomiar i analiza widm absorpcji cząsteczek biologicznych przy użyciu spektrofotometru UV-VIS Measurements and analysis of absorption spectra of biological molecules with the use of spectrophotometer UV-VIS dr Brygida Mielewska Pomiar i analiza widm absorpcji wybranych cząsteczek biologicznych przy użyciu spektrofotometru, przyrządzenie roztworów o żądanych stężęniach, 1.Zapoznanie analiza z techniką i opracowanie pomiaru absorpcjometrycznego widm. Pomiary widm absorpcji i ekstynkcji wybranych cząsteczek Analiza widm i wnioski 1. Z. Jóźwiak, G. Bartosz, Biofizyka Wybrane zagadnienia wraz z ćwiczeniami Y. Ni, W. Xiao, S. Kokot, Food chemistry, Volume 113, Issue 4, 15 April 2009, Pages Analiza numeryczna wpływu promieniowania ultrafioletowego na skórę ludzką. Numerical analysis of the influence of UV radiation on human skin.

16 Opiekun pracy w języku dr Brygida Mielewska mgr Tomasz Neumann Celem pracy jest wymodelowanie ekstynkcji promieniowania UV w skórze oraz porównanie wyników z istniejącymi pracami. 1.Zapoznanie się z zagadnieniem budowy i fizjologii skóry, Opis oddziaływania światła z materią, pozytywny oraz negatywny wpływ promieniowania UV na skórę, Modelowanie transportu światła w ośrodku optycznie gęstym metodą Monte Carlo, 4.Analiza i dyskusja wyników. 1. Anatomia człowieka tom V A. Bochenek, M. Reicher, Kosmetologia i farmakologia skóry M. C. Martini, Optyka biomedyczna pod redakcją Haliny Podbielskiej, 4.The Science of Photomedicine - J. D. Regan, J. A. Parrish, 5.Wprowadzenie do metody Monte Carlo A. Patrykiejew, 6.Monte Carlo modeling of light tranport in multi layered tissues L. Wang, S. L. Jacques, L. Zheng, Pomiary koincydencji alfa-gamma Measuremest of alfa-gamma coincidences dr Brygida Mielewska Celem pracy są pomiary widm promieniowania alfa i gamma metodą koincydencji z użyciem radiometrów RUM-2 (Polon-Alfa) 1.Zapoznanie z techniką pomiaru koincydencyjnego Zestawienie układu i optymalizacja jego parametrów Zebranie widm wybranych izotopów alfapromieniotwórczych. 4.Analiza i dyskusja wyników. 1. M. JuradoVargas, B.CaroMarroyo,A.MartínSánchez, Applied RadiationandIsotopes82(2013) Knoll G.F. Radiation detection and Measurement England Z. Metody doświadczalne w fizyce jądrowej PWN Pomiar i analiza parametrów wybranych przyrządów dozymetrycznych w języku Measurements and analysis of paramiters of dosimetric equipment dr Brygida Mielewska Celem pracy jest pomiar i analiza wybranych parametrów przyrządów dozymetrycznych 1. Wykonanie analizy stanu wiedzy dotyczącej metod detekcji promieniowania jonizującego 1. Przeprowadzenie analizy wpływu wybranych warunków pracy detektorów. Opracowanie projektu stanowiska laboratoryjnego do pomiaru głównych parametrów detekcji 4. Przygotowanie instrukcji ćwiczenia laboratoryjnego. 5. Opracowanie wniosków końcowych. 1. A. Kisiel, Detekcja Promieniowania Jonizującego, Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej G.F. Knoll, Radiation Detection and Measurement, Wiley&Sons 2000, G. Jarosz, Detektory promieniowania, skrypt dla studentów IBM.

17 w języku Wyznaczanie strumienia neutronów źródła plutonowo - berylowego. Determination of a neutron flux of a plutonium - beryllium source. dr inż. Piotr Grygiel Eksperymentalne określenie wartości strumienia neutronów emitowanych przez źródło plutonowo - berylowe - poprzez analizę krzywej aktywacyjnej 1. Zapoznanie wybranych się z z literatura nuklidów. dotyczącą przedmiotu pracy. Udział w przygotowywaniu próbek do naświetlania. Zapoznanie się z zasadami BHP oraz technika pracy z preparatami promieniotwórczymi. 4. Naświetlanie próbek. 5. Zapoznanie się z techniką wyznaczania krzywych aktywacyjnych wybranych nuklidów.. 6. Rejestracja i analiza otrzymanych krzywych. 1. J.B.A. England, Metody doświadczalne fizyki jądrowej, PWN Warszawa B. Jaworski, A. Dietław, Kurs fizyki tom III, PWN Warszawa R. Overman, H. Clark, Izotopy promieniotwórcze, WNT Warszawa Internetowa baza informacji o izotopach promieniotwórczych(ie.lbl.gov/toi). Oddziaływanie elektronów z drobinami wieloatomowymi w języku Electron interactions with polyatomic molecular targets dr hab. Paweł Możejko Badania oddziaływań elektronów z wybranymi związkami molekularnymi Praca o charakterze eksperymentalnym lub obliczeniowym. L. G. Christophorou et al., Electron Molecule Interactions and Their Applications, Academic Press, New York, Volumes 1 and 2, Wpływ oporności elektrod na charakterystyki małosygnałowe układów z prądami ograniczonymi ładunkiem przestrzennym w języku Effect of electrode resistance on small signal characteristics of the device carrying space charge limited current dr hab. inż. Grażyna Jarosz Celem pracy będzie analiza wpływy oporności elektrod na małosygnałowe widma admitancji i pojemności układu z prądem SCLC w zakresie 1 Hz- 1. MHz. Wyznaczenie analitycznej postaci zespolonej admitancji dla układu z SCLC przy niezerowym Rs Symulacje małosygnałowych charakterystyk Sformułowanie wniosków 4. Napisanie pracy 1. Shao, G. T. Wright, Solid-State Electronics 3, (1961). A. Van der Ziel, Space-Charge-Limited Solid-State Diodes in Semiconductors and Semimetals, Academic Press, New York, 1979, Vol. 14. G. Jarosz, R. Signerski, Synth. Met. 179

18 , 49 (2013) w języku Wielofotonowa jonizacja klasterów cząsteczek biologicznych Multi-photon ionization studies of DNA bases in mixed clusters dr Tomasz Wąsowicz dr inż. Marcin Dampc Doświadczalne badanie procesów jonizacji klasterów cząsteczek biologicznych jako modelowy przykład wpływu promieniowania jonizującego na materiał - Zapoznanie biologiczny się ze spektrometrią masową oraz aparaturą pozwalającą wytwarzać klastery - wstępne pomiary izolowanych cząsteczek biologicznych: adenine, thymine, 5-fluorouracil - Pomiar indukowanej elektronami jonizacji w klasterach ww. cząsteczek. - Analiza danych i opracowanie raportu końcowego - Prezentacja wyników na konferencji K. Pigoń, Z. Ruziewicz, Chemia fizyczna, PWN, Warszawa (2011) i szereg publikacji naukowych Rozszerzenia ergodycznego twierdzenia Wienera - Wintnera. (dyplomant: Adam Śpiewak) w języku Generalizations of Wiener - Wintner ergodic theorem. prof. dr hab. inż. Wojciech Bartoszek Zrozumienie zaawansowanych fragmentów metrycznej teorii ergodycznej, a w szczególności ergodycznych twierdzeń typu Wienera - Wintnera Zrozumienie oraz ich najnowszych i opracowanie uogólnień. pełnego dowodu twierdzenia Wienera - Wintnera w najogólniejszej klasycznej wersji pochodzącej od J. Bourgain. Opisanie 1. I. Assani, bieżących Wiener uogólnień Wintner Ergodic i próba własnych Theorems, rozszerzeń. World Scientific, River Edge (2003). M. Weber, Dynamical Systems and Processes, EMS Publishing House (2009). A. Bellow, V. Losert, The weighted pointwise ergodic theorem and the individual ergodic theorem along subsequences, TAMS, vol. 288, no 1 (1985), 4. M. Schreiber, p Topological 345. Wiener - Wintner theorems for amenable operator semigroups, ETDS (2014). 5. M. Schreiber, Uniform families of ergodic operator nets, Semigroup Forum (2013). Dynamika i bifurkacje oscylatora Van der Pola w języku Dynamics and bifurcations of Van der Pol oscillator dr hab. Zdzisław Dzedzej Opis własności dynamicznych klasycznego modelu oscylatora. Wyprowadzenie równań, dowód twierdzenia o cyklach granicznych, o istnieniu orbit okresowych, badanie zależności od parametrów (stabilność, hiperboliczność), J. Hale, H. Kocak, oscylator Dynamics z and wymuszeniem. bifurcations, Springer 1991 Bifurkacja Hopfa na płaszczyźnie w języku Planar Hopf bifurcation dr hab. Zdzisław Dzedzej Opis bifukacji orbit okresowych, tw. Poincare-Andronowa-Hopfa. Opis zjawiska, dowód twierdzenia, ilustracja przykładami. J. Hale, H. Kocak, Dynamics and bifurcations, Springer 1991

19 Bifurkacje układów liniowych na płaszczyźnie w języku Biurcations of planar linear systems dr hab. Zdzisław Dzedzej W miarę pełny opis układów liniowych z parametrem na płaszczyźnie w kontekście zjawisk bifurkacyjnych. Jakościowa równoważność układów, redukcja do postaci kanonicznej, przykłady., układy z okresowymi współczynnikami. J. Hale, H. Kocak, Dynamics and bifurcation, Springer Metody entropii przybliżonej (ApEn i SampEn) w badaniu rynków finansowych w języku Methods of approximate entropy (ApEn and SampEn) in analysing financial markets dr inż. Agnieszka Kaczkowska Celem pracy jest omówienie dwóch metod często wykorzystywanych w analizie zmienności rytmu serca, ApEn i SampEn, oraz ich zastosowań do badania Zapoznanie rynków z literaturą. finansowych. Praca wymaga użycia rzeczywistych danych giełdowych. Konieczna znajomość podstaw programowania. Przygotowanie części teoretycznej, opracowanie metod. Przygotowanie programu do obliczania ApEn i SampEn. Przygotowanie danych do analizy. Prezentacja wyników, wyciągnięcie wniosków. 1. S.M. Pincus, Approximate entropy (ApEn) as a complexity measure, Chaos 1995;5(1): J.S. Richman, J.R. Moorman, Physiological time-series analysis using approximate and sample entropy, Am J Phys: Heart Circ Phys 2000;278(6 S. Pincus, R.E. 47-6):H Kalman, Irregularity, volatility, risk, and financial market time series, Proc Natl Acad Sci USA, 2004; 101(38): Czy rytm serca jest chaotyczny? w języku Is heart rate chaotic? dr inż. Agnieszka Kaczkowska Praca dotyczy serii artykułów w czasopiśmie,,chaos, dotyczących odpowiedzi na pytanie, czy rytm serca jest chaotyczny. Celem pracy jest omówienie Zapoznanie metod z literaturą. do tego użytych i wyciągniętych na ich podstawie wniosków, a także samodzielna weryfikacja na podstawie wybranych metod. Przygotowanie części teoretycznej, opracowanie metod. Przygotowanie programu do analizy danych dla wybranych metod.. Prezentacja wyników, wyciągnięcie wniosków. 1. L. Glass, Introduction to Controversial Topics in Nonlinear Science: Is the Normal Heart Rate Chaotic?, CHAOS 19, , T. Buchner, M. Petelczyc, J. J. Żebrowski, A.Prejbisz, M. Kabat, A. Januszewicz, A. J. Piotrowska, W. Szelenberger, On the nature of heart rate variability in a breathing normal subject: A stochastic process analysis, CHAOS 19, , w języku Wspomaganie decyzji wielokryterialnych metodą AHP Multicriteria decision with help of the AHP method dr hab. Zdzisław Dzedzej Opis metody i jej zastosowań Opis algorytmu AHP, ilustracja przykładami obliczeniowymi i omówienie ograniczeń.

20 T. Saaty, Models, Methods, Concepts and Applications of the Analytic Hierarchy Process, Second Ed. Springer 2012 w języku w języku Zastosowanie metod sztucznej inteligencji do optymalizacji zagadnień ekonomicznych Application of artificial intelligence methods to optimize economic problems dr hab. Leszek Kułak opracowanie aplikacji komputerowej optymalizującej przy pomocy metod sztucznej inteligencji różne aspekty działalności przedsiębiorstw, np. Opracowanie optymalizacja poniższych produkcji, harmonogramy, zagadnień: tzw. scheduling problem, projektowanie sprężyn i elementów spawanych, problemy fuzji danych w Metoda sieci neuronowych. Algorytmy genetyczne. Metody rojowe ( swarm models ). Metoda typu ant colony. Algorytm Cuckoo Search Algorytmy immunologiczne. Wybrane studium przypadku Brabazon, M. O'Neill Biologically Inspired Algorithms for Financial Modelling (Springer, 2006). J.S. Zieliński Inteligentne systemy w zarządzaniu. Teoria i praktyka. PWN (Warszawa, 2000) J.M. Binner, G. Kendall, S.H. Chen Applications of Artificial Intelligence in Finance and Economics Vol 19 (JAI Press, 2004). K. Smith, J. Gupta Neural Networks in Business - Techniques and Applications (Idea, 2002). M. Dorigo, et al. Ant Colony Optimization And Swarm Intelligence (Springer, 2006). X.-S. Yang; S. Deb (December 2009). "Cuckoo search via Lévy flights". World Congress on Nature & Biologically Inspired Computing (NaBIC 2009). IEEE Publications. pp Zaawansowane algorytmy optymalizacji globalnej bazujące na podstawowych prawach fizyki i ich zastosowania Advanced global optimization algorithms based on the fundamental laws of physics and their applications dr hab. Leszek Kułak opracowanie aplikacji komputerowej optymalizującej bardzo trudne problemy optymalizacji globalnej przy pomocy algorytmów metaheurystycznych inspirowanych przez podstawowe prawa fizyki, np. prawo Coulomba, prawa grawitacji Newtona

Ramowy Program Specjalizacji MODELOWANIE MATEMATYCZNE i KOMPUTEROWE PROCESÓW FIZYCZNYCH Studia Specjalistyczne (III etap)

Ramowy Program Specjalizacji MODELOWANIE MATEMATYCZNE i KOMPUTEROWE PROCESÓW FIZYCZNYCH Studia Specjalistyczne (III etap) Ramowy Program Specjalizacji MODELOWANIE MATEMATYCZNE i KOMPUTEROWE PROCESÓW FIZYCZNYCH Studia Specjalistyczne (III etap) Z uwagi na ogólno wydziałowy charakter specjalizacji i możliwość wykonywania prac

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Nazwa kierunku studiów: FIZYKA Poziom kształcenia: II stopień (magisterski) Profil kształcenia: ogólnoakademicki Symbol

Załącznik 1. Nazwa kierunku studiów: FIZYKA Poziom kształcenia: II stopień (magisterski) Profil kształcenia: ogólnoakademicki Symbol Efekty kształcenia dla kierunku studiów FIZYKA TECHNICZNA - studia II stopnia, profil ogólnoakademicki - i ich odniesienia do efektów kształcenia w obszarze nauk ścisłych Kierunek studiów fizyka techniczna

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska i gospodarka Pomorza wspólne wyzwania rozwojowe

Politechnika Gdańska i gospodarka Pomorza wspólne wyzwania rozwojowe Politechnika Gdańska i gospodarka Pomorza wspólne wyzwania rozwojowe Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Gdańsk, 08.05.2012 1. STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki

Bardziej szczegółowo

Wykłady specjalistyczne. (specjalność: Matematyka w finansach i ekonomii) oferowane na stacjonarnych studiach I stopnia (dla 3 roku)

Wykłady specjalistyczne. (specjalność: Matematyka w finansach i ekonomii) oferowane na stacjonarnych studiach I stopnia (dla 3 roku) Wykłady specjalistyczne (specjalność: Matematyka w finansach i ekonomii) oferowane na stacjonarnych studiach I stopnia (dla 3 roku) w roku akademickim 2015/2016 (semestr zimowy) Spis treści 1. MODELE SKOŃCZONYCH

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w prognozowaniu szeregów czasowych (prezentacja 2)

Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w prognozowaniu szeregów czasowych (prezentacja 2) Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w prognozowaniu szeregów czasowych (prezentacja 2) Ewa Wołoszko Praca pisana pod kierunkiem Pani dr hab. Małgorzaty Doman Plan tego wystąpienia Teoria Narzędzia

Bardziej szczegółowo

Współczesna problematyka klasyfikacji Informatyki

Współczesna problematyka klasyfikacji Informatyki Współczesna problematyka klasyfikacji Informatyki Nazwa pojawiła się na przełomie lat 50-60-tych i przyjęła się na dobre w Europie Jedna z definicji (z Wikipedii): Informatyka dziedzina nauki i techniki

Bardziej szczegółowo

LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016

LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016 LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016 INFORMATYKA I STOPNIA studia stacjonarne 1 sem. PO-W08-INF- - -ST-Ii-WRO-(2015/2016) MAP003055W Algebra z geometrią analityczną A

Bardziej szczegółowo

Dotyczy to zarówno istniejących już związków, jak i związków, których jeszcze dotąd nie otrzymano.

Dotyczy to zarówno istniejących już związków, jak i związków, których jeszcze dotąd nie otrzymano. Chemia teoretyczna to dział chemii zaliczany do chemii fizycznej, zajmujący się zagadnieniami związanymi z wiedzą chemiczną od strony teoretycznej, tj. bez wykonywania eksperymentów na stole laboratoryjnym.

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmioty. Elementy inżynierii i optyki kwantowej. Elementy inżynierii i optyki kwantowej ocena końcowa przedmiotu

Nazwa przedmioty. Elementy inżynierii i optyki kwantowej. Elementy inżynierii i optyki kwantowej ocena końcowa przedmiotu Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej WZÓR WPISU Rok studiów: Przedmioty obieralne do indeksu Rok akademicki: Semestr: Nazwisko wykładającego dr Leszek Petryka dr Leszek Petryka

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE DIAGNOSTYKĘ MEDYCZNĄ Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności informatyka medyczna Rodzaj zajęć: wykład, projekt

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... XI. Rozdział 1. Pomiar: jednostki miar... 1. Rozdział 2. Pomiar: liczby i obliczenia liczbowe... 16

Spis treści. Przedmowa... XI. Rozdział 1. Pomiar: jednostki miar... 1. Rozdział 2. Pomiar: liczby i obliczenia liczbowe... 16 Spis treści Przedmowa.......................... XI Rozdział 1. Pomiar: jednostki miar................. 1 1.1. Wielkości fizyczne i pozafizyczne.................. 1 1.2. Spójne układy miar. Układ SI i jego

Bardziej szczegółowo

01, 02, 03 i kolejne numer efektu kształcenia. Załącznik 1 i 2

01, 02, 03 i kolejne numer efektu kształcenia. Załącznik 1 i 2 Efekty kształcenia dla kierunku studiów Studia Przyrodnicze i Technologiczne (z językiem wykładowym angielskim) - studia I stopnia, stacjonarne, profil ogólnoakademicki - i ich odniesienia do efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

I rok. semestr 1 semestr 2 15 tyg. 15 tyg. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. wykł. I rok. w tym. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer.

I rok. semestr 1 semestr 2 15 tyg. 15 tyg. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. wykł. I rok. w tym. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Kierunek Informatyka studia I stopnia inżynierskie studia stacjonarne 08- IO1S-13 od roku akademickiego 2015/2016 A Lp GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH kod Nazwa modułu

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Egzamin / zaliczenie na ocenę* Zał. nr do ZW 33/01 WYDZIAŁ / STUDIUM KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Optymalizacja systemów Nazwa w języku angielskim System optimization Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Inżynieria Systemów

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia oznaczeń w symbolach K przed podkreślnikiem kierunkowe efekty kształcenia W kategoria wiedzy

Objaśnienia oznaczeń w symbolach K przed podkreślnikiem kierunkowe efekty kształcenia W kategoria wiedzy Efekty kształcenia dla kierunku studiów FIZYKA - studia II stopnia, profil ogólnoakademicki - i ich odniesienia do efektów kształcenia w obszarze nauk ścisłych Kierunek studiów fizyka należy do obszaru

Bardziej szczegółowo

Problemy i Zastosowania Informatyki

Problemy i Zastosowania Informatyki Problemy i Zastosowania Informatyki Sem. 2 Magisterskich Studiów Uzupełniających Wymiar wykład 18 h laboratorium 12 h (4 3h) Prowadzący wykład i laboratorium dr inż. Mariusz Szwoch szwoch@eti.pg.gda.pl

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH studia inżynierskie pierwszego stopnia

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH studia inżynierskie pierwszego stopnia Egzamin po semestrze Kierunek: FIZYKA TECHNICZNA wybór specjalności po semestrze czas trwania: 7 semestrów profil: ogólnoakademicki PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH studia inżynierskie pierwszego stopnia 01/015-1

Bardziej szczegółowo

3. Plan studiów PLAN STUDIÓW. Faculty of Fundamental Problems of Technology Field of study: MATHEMATICS

3. Plan studiów PLAN STUDIÓW. Faculty of Fundamental Problems of Technology Field of study: MATHEMATICS 148 3. Plan studiów PLAN STUDIÓW 3.1. MATEMATYKA 3.1. MATHEMATICS - MSc studies - dzienne studia magisterskie - day studies WYDZIAŁ: PPT KIERUNEK: MATEMATYKA SPECJALNOŚCI: Faculty of Fundamental Problems

Bardziej szczegółowo

Dwuletnie studia indywidualne II stopnia na kierunku fizyka, specjalność Metody fizyki w ekonomii (ekonofizyka)

Dwuletnie studia indywidualne II stopnia na kierunku fizyka, specjalność Metody fizyki w ekonomii (ekonofizyka) Dwuletnie studia indywidualne II stopnia na kierunku fizyka, specjalność Metody fizyki w ekonomii (ekonofizyka) 1. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Celem kształcenia w ramach specjalności Metody fizyki w ekonomii

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Egzamin / zaliczenie na ocenę* Zał. nr do ZW /01 WYDZIAŁ / STUDIUM KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Identyfikacja systemów Nazwa w języku angielskim System identification Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Inżynieria Systemów

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie sztucznej inteligencji w testowaniu oprogramowania

Zastosowanie sztucznej inteligencji w testowaniu oprogramowania Zastosowanie sztucznej inteligencji w testowaniu oprogramowania Problem NP Problem NP (niedeterministycznie wielomianowy, ang. nondeterministic polynomial) to problem decyzyjny, dla którego rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

MT 2 N _0 Rok: 1 Semestr: 1 Forma studiów:

MT 2 N _0 Rok: 1 Semestr: 1 Forma studiów: Mechatronika Studia drugiego stopnia Przedmiot: Diagnostyka maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu: MT N 0 1 1-0_0 Rok: 1 Semestr: 1 Forma studiów: Studia niestacjonarne Rodzaj zajęć i liczba

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium TECHNIKI OBRAZOWANIA MEDYCZNEGO Medical Imaging Techniques Forma

Bardziej szczegółowo

Instytut W5/I-7 Zestawienie Kart przedmiotów Wrocław, 2012-11-17

Instytut W5/I-7 Zestawienie Kart przedmiotów Wrocław, 2012-11-17 ARR021302 Obwody elektryczne Electric circuits ELR021306 energii Renewable Energy Sources ELR021312 Fotowoltaika stosowana Applied photovoltaics ELR021315 Ogniwa fotowoltaiczne Photovoltaic Cells.. Odnawialne

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia na kierunku AiR drugiego stopnia - Wiedza Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej

Efekty kształcenia na kierunku AiR drugiego stopnia - Wiedza Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej Efekty na kierunku AiR drugiego stopnia - Wiedza K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07 K_W08 K_W09 K_W10 K_W11 K_W12 K_W13 K_W14 Ma rozszerzoną wiedzę dotyczącą dynamicznych modeli dyskretnych stosowanych

Bardziej szczegółowo

II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Kierunek: BIOMEDYCYNA 2015-2018 Poziom studiów: pierwszy stopień Profil: Praktyczny SEMESTR I

II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Kierunek: BIOMEDYCYNA 2015-2018 Poziom studiów: pierwszy stopień Profil: Praktyczny SEMESTR I II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Kierunek: BIOMEDYCYNA 2015-2018 Poziom studiów: pierwszy stopień Profil: Praktyczny SEMESTR I PRZEDMIOT Chemia ogólna EFEKTY KSZTAŁCENIA 1. posiada wiedzę

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów z inteligentnymi

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów INFORMATYKA, Absolwent studiów I stopnia kierunku Informatyka WIEDZA

Efekty kształcenia dla kierunku studiów INFORMATYKA, Absolwent studiów I stopnia kierunku Informatyka WIEDZA Symbol Efekty kształcenia dla kierunku studiów INFORMATYKA, specjalność: 1) Sieciowe systemy informatyczne. 2) Bazy danych Absolwent studiów I stopnia kierunku Informatyka WIEDZA Ma wiedzę z matematyki

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Analiza wypukła Nazwa w języku angielskim: Convex analysis Kierunek studiów (jeśli dotyczy): MATEMATYKA Specjalność (jeśli

Bardziej szczegółowo

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent studiów I stopnia na kierunku fizyka techniczna: WIEDZA

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent studiów I stopnia na kierunku fizyka techniczna: WIEDZA Załącznik nr 2 Efekty kształcenia dla kierunku studiów FIZYKA TECHNICZNA - studia I stopnia, inżynierskie, profil ogólnoakademicki - i ich odniesienia do efektów kształcenia w obszarze nauk ścisłych oraz

Bardziej szczegółowo

MATEMATYCZNE METODY WSPOMAGANIA PROCESÓW DECYZYJNYCH

MATEMATYCZNE METODY WSPOMAGANIA PROCESÓW DECYZYJNYCH MATEMATYCZNE METODY WSPOMAGANIA PROCESÓW DECYZYJNYCH 1. Przedmiot nie wymaga przedmiotów poprzedzających 2. Treść przedmiotu Proces i cykl decyzyjny. Rola modelowania matematycznego w procesach decyzyjnych.

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie równań liniowych. Transmitancja. Charakterystyki częstotliwościowe

Rozwiązywanie równań liniowych. Transmitancja. Charakterystyki częstotliwościowe Zał. nr do ZW 33/01 WYDZIAŁ Informatyki i Zarządzania / STUDIUM KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Modele systemów dynamicznych Nazwa w języku angielskim Dynamic Systems Models. Kierunek studiów (jeśli

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Egzamin / zaliczenie na ocenę* WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW 33/01 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: OBRAZOWANIE MEDYCZNE Nazwa w języku angielskim: MEDICAL IMAGING Kierunek studiów (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych (tabele odniesień efektów kształcenia)

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych (tabele odniesień efektów kształcenia) Załącznik nr 7 do uchwały nr 514 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Egzamin / zaliczenie na ocenę* WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW 33/01 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: DIAGNOSTYKA OBRAZOWA Nazwa w języku angielskim: DIAGNOSTIC IMAGING Kierunek studiów (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

Algorytmy i bazy danych (wykład obowiązkowy dla wszystkich)

Algorytmy i bazy danych (wykład obowiązkowy dla wszystkich) MATEMATYKA I EKONOMIA PROGRAM STUDIÓW DLA II STOPNIA Data: 2010-11-07 Opracowali: Krzysztof Rykaczewski Paweł Umiński Streszczenie: Poniższe opracowanie przedstawia projekt planu studiów II stopnia na

Bardziej szczegółowo

2. Metody, których podstawą są widma atomowe 32

2. Metody, których podstawą są widma atomowe 32 Spis treści 5 Spis treści Przedmowa do wydania czwartego 11 Przedmowa do wydania trzeciego 13 1. Wiadomości ogólne z metod spektroskopowych 15 1.1. Podstawowe wielkości metod spektroskopowych 15 1.2. Rola

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP2-303z Zagadnienia optymalizacji Problems of optimization

Z-ZIP2-303z Zagadnienia optymalizacji Problems of optimization KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 0/03 Z-ZIP-303z Zagadnienia optymalizacji Problems of optimization A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Inżynieria oprogramowania, Sieci komputerowe Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium MODELOWANIE I SYMULACJA Modelling

Bardziej szczegółowo

SEMINARIA DYPLOMOWE - studia II stopnia kierunek: informatyka i ekonometria oraz matematyka

SEMINARIA DYPLOMOWE - studia II stopnia kierunek: informatyka i ekonometria oraz matematyka SEMINARIA DYPLOMOWE - studia II stopnia kierunek: informatyka i ekonometria oraz matematyka Seminarium: Matematyka dyskretna (IiE+MAT) Prowadzący: prof. dr hab. Mieczysław Borowiecki Teoria grafów, hipergrafów

Bardziej szczegółowo

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami EFEKTY KSZTAŁCENIA 1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami Kierunkowy efekt kształcenia - symbol K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07 K_W08 Kierunkowy efekt

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Kierunek studiów: INFORMATYKA Stopień studiów: STUDIA II STOPNIA Obszar Wiedzy/Kształcenia: OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH Obszar nauki: DZIEDZINA NAUK TECHNICZNYCH Dyscyplina

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres szkolenia wymagany dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej

Szczegółowy zakres szkolenia wymagany dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres szkolenia wymagany dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej Lp. Zakres tematyczny (forma zajęć: wykład W / ćwiczenia obliczeniowe

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie energii dysocjacji molekuły jodu (I 2 )

Wyznaczanie energii dysocjacji molekuły jodu (I 2 ) S1 Wyznaczanie energii dysocjacji molekuły jodu (I 2 ) 1 Cel ćwiczenia Bezpośrednim celem ćwiczenia jest wyznaczenie energii dysocjacji molekuły I 2. W trakcie przygotowywania doświadczenia oraz realizacji

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA Magisterska

PRACA DYPLOMOWA Magisterska POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych PRACA DYPLOMOWA Magisterska Studia stacjonarne dzienne Semiaktywne tłumienie drgań w wymuszonych kinematycznie układach drgających z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Fizyka medyczna. Czy warto ją wybrać?

Fizyka medyczna. Czy warto ją wybrać? Fizyka medyczna Czy warto ją wybrać? NASZ ZESPÓŁ PRACOWNIA FIZYKI UKŁADU KRĄŻENIA Kto jest kim: Jan J. Żebrowski (Dynamika Układów Nieliniowych, Seminarium Dyplomowe) Teodor Buchner (Analiza Sygnału w

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Systemy Informatyczne analiza, projektowanie, wdrażanie

Zintegrowane Systemy Informatyczne analiza, projektowanie, wdrażanie dr hab. Grzegorz Bartoszewicz, prof. nadzw. UEP Katedra Informatyki Ekonomicznej Zintegrowane Systemy Informatyczne analiza, projektowanie, wdrażanie Tematyka seminarium związana jest z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA IMPLANTÓW Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności inżynieria rehabilitacyjna Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie NOWOŚCI WYDAWNICZE Maj 2015

Biblioteka Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie NOWOŚCI WYDAWNICZE Maj 2015 Biblioteka Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie NOWOŚCI WYDAWNICZE Maj 2015 Kontakt: tel.: (91) 449-52-20 e-mail: bibliotekawe@zut.edu.pl Autor: LAZAR

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematów na rok akademicki 2013/2014 do zatwierdzenia na Radzie Wydziału w dniu 06.03.2014r. Fizyka - II stopień - mgr (j.

Propozycje tematów na rok akademicki 2013/2014 do zatwierdzenia na Radzie Wydziału w dniu 06.03.2014r. Fizyka - II stopień - mgr (j. Propozycje tematów na rok akademicki 203/204 do zatwierdzenia na Radzie Wydziału w dniu 06.03.204r. Fizyka - II stopień - mgr (j. angielski) Numeryczna analiza własności elektronowych i transportowych

Bardziej szczegółowo

Propozycje przedmiotów do wyboru. oferowane na stacjonarnych studiach I stopnia (dla 2 roku) w roku akademickim 2013/2014

Propozycje przedmiotów do wyboru. oferowane na stacjonarnych studiach I stopnia (dla 2 roku) w roku akademickim 2013/2014 Propozycje przedmiotów do wyboru oferowane na stacjonarnych studiach I stopnia (dla 2 roku) w roku akademickim 2013/2014 Spis treści 1. ANALIZA PORTFELOWA I RYNKI KAPITAŁOWE................... 3 2. ELEMENTY

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PODSTAWY MODELOWANIA PROCESÓW WYTWARZANIA Fundamentals of manufacturing processes modeling Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Temat jest proponowany dla studenta (imię i nazwisko): Opinia Komisji TAK / NIE. Lp Temat pracy dyplomowej Opis Opiekun

Temat jest proponowany dla studenta (imię i nazwisko): Opinia Komisji TAK / NIE. Lp Temat pracy dyplomowej Opis Opiekun Propozycje tematów prac dyplomowych na rok akademicki 204/205 do zatwierdzenia na Radzie Wydziału 05.03.205 Fizyka Techniczna - Optyka Okularowa - I stopień inż. Zbadanie charakterystyk czasowo-spektralnych

Bardziej szczegółowo

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw KATEDRA AUTOMATYKI kierownik katedry: dr hab. inż. Kazimierz Kosmowski, prof. nadzw. PG tel.: 058 347-24-39 e-mail: kazkos@ely.pg.gda.pl adres www: http://www.ely.pg.gda.pl/kaut/ Systemy sterowania w obiektach

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA OD PODSTAW Z SYSTEMEM SAS. wersja 9.2 i 9.3. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

STATYSTYKA OD PODSTAW Z SYSTEMEM SAS. wersja 9.2 i 9.3. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie STATYSTYKA OD PODSTAW Z SYSTEMEM SAS wersja 9.2 i 9.3 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Spis treści Wprowadzenie... 6 1. Podstawowe informacje o systemie SAS... 9 1.1. Informacje ogólne... 9 1.2. Analityka...

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim STATYSTYCZNA ANALIZA DANYCH Nazwa w języku angielskim STATISTICAL DATA ANALYSIS Kierunek studiów (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

Fizyka komputerowa(ii)

Fizyka komputerowa(ii) Instytut Fizyki Fizyka komputerowa(ii) Studia magisterskie Prowadzący kurs: Dr hab. inż. Włodzimierz Salejda, prof. PWr Godziny konsultacji: Poniedziałki i wtorki w godzinach 13.00 15.00 pokój 223 lub

Bardziej szczegółowo

NOWY PROGRAM STUDIÓW 2016/2017 SYLABUS PRZEDMIOTU AUTORSKIEGO: Wprowadzenie do teorii ekonometrii. Część A

NOWY PROGRAM STUDIÓW 2016/2017 SYLABUS PRZEDMIOTU AUTORSKIEGO: Wprowadzenie do teorii ekonometrii. Część A NOWY PROGRAM STUDIÓW 2016/2017 SYLABUS PRZEDMIOTU AUTORSKIEGO: Autor: 1. Dobromił Serwa 2. Tytuł przedmiotu Sygnatura (będzie nadana, po akceptacji przez Senacką Komisję Programową) Wprowadzenie do teorii

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Wybrane zagadnienia modelowania i obliczeń inżynierskich Chosen problems of engineer modeling and numerical analysis Dyscyplina: Budowa i Eksploatacja Maszyn Rodzaj przedmiotu: Przedmiot

Bardziej szczegółowo

LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016

LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016 LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016 ZARZĄDZANIE I STOPNIA studia stacjonarne 1 sem. PO-W08-ZZZ-ZP- -ST-IL-WRO (2015/2016) MAP008010W Matematyka 30 MAP008010C Matematyka

Bardziej szczegółowo

Skoki o zerowej długości w formalizmie błądzenia losowego w czasie ciągłym

Skoki o zerowej długości w formalizmie błądzenia losowego w czasie ciągłym TEMATY PRAC MAGISTERSKICH Z EKONOFIZYKI Rok akademicki 2013/14 Skoki o zerowej długości w formalizmie błądzenia losowego w czasie ciągłym Opiekun: dr Tomasz Gubiec Email: Tomasz.Gubiec@fuw.edu.pl Błądzenie

Bardziej szczegółowo

Informatyka wspomaga przedmioty ścisłe w szkole

Informatyka wspomaga przedmioty ścisłe w szkole Informatyka wspomaga przedmioty ścisłe w szkole Prezentuje : Dorota Roman - Jurdzińska W arkuszu I na obu poziomach występują dwa zadania związane z algorytmiką: Arkusz I bez komputera analiza algorytmów,

Bardziej szczegółowo

Problem Odwrotny rozchodzenia się fali Love'a w falowodach sprężystych obciążonych cieczą lepką

Problem Odwrotny rozchodzenia się fali Love'a w falowodach sprężystych obciążonych cieczą lepką Problem Odwrotny rozchodzenia się fali Love'a w falowodach sprężystych obciążonych cieczą lepką Dr hab. Piotr Kiełczyński, prof. w IPPT PAN, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN Zakład Teorii Ośrodków

Bardziej szczegółowo

Proponujemy kandydatom kształcenie w zakresie nowego programu INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ.

Proponujemy kandydatom kształcenie w zakresie nowego programu INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ. Proponujemy kandydatom kształcenie w zakresie nowego programu INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ. Co to jest INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA i dlaczego warto ją studiować? Warto o tym poczytać w zakładkach "O inżynierii biomedycznej"

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Egzamin / zaliczenie na ocenę* WYDZIAŁ WPPT KARTA PRZEDMIOTU Zał. nr 4 do ZW /01 Nazwa w języku polskim Fizyka biomateriałów Nazwa w języku angielskim Physics of biomaterials Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Optyka Specjalność (jeśli

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematów prac magisterskich dla studentów planujących obronę w roku akademickim 2016/2017 lub w latach późniejszych.

Propozycje tematów prac magisterskich dla studentów planujących obronę w roku akademickim 2016/2017 lub w latach późniejszych. dr M. Kopernik Propozycje tematów prac magisterskich dla studentów planujących obronę w roku akademickim 2016/2017 lub w latach późniejszych. Tematy inżynierskie mogą być podobne, ale realizowane w węższym

Bardziej szczegółowo

Materiałowe i technologiczne uwarunkowania stanu naprężeń własnych i anizotropii wtórnej powłok cylindrycznych wytłaczanych z polietylenu

Materiałowe i technologiczne uwarunkowania stanu naprężeń własnych i anizotropii wtórnej powłok cylindrycznych wytłaczanych z polietylenu POLITECHNIKA ŚLĄSKA ZESZYTY NAUKOWE NR 1676 SUB Gottingen 7 217 872 077 Andrzej PUSZ 2005 A 12174 Materiałowe i technologiczne uwarunkowania stanu naprężeń własnych i anizotropii wtórnej powłok cylindrycznych

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI, ELEKTRONIKI I TECHNIK POMIAROWYCH Foundations of electrotechnics, electronics and measurement techniques Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Wykaz specjalności na studiach magisterskich

Wykaz specjalności na studiach magisterskich Wykaz specjalności na studiach magisterskich Na Wydziale Fizyki UW prowadzone są studia magisterskie w ramach następujących specjalnościach: specjalności na kierunku fizyka fizyka cząstek i oddziaływań

Bardziej szczegółowo

Kierunek i poziom studiów: Chemia, drugi Sylabus modułu: Spektroskopia (0310-CH-S2-016)

Kierunek i poziom studiów: Chemia, drugi Sylabus modułu: Spektroskopia (0310-CH-S2-016) Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Chemia, drugi Sylabus modułu: Spektroskopia () 1. Informacje ogólne koordynator modułu prof. dr hab. Henryk Flakus rok akademicki 2013/2014

Bardziej szczegółowo

Sylabus. Zaawansowana analiza danych eksperymentalnych Advanced analysis of experimental data

Sylabus. Zaawansowana analiza danych eksperymentalnych Advanced analysis of experimental data Sylabus Nazwa przedmiotu (w j. polskim i angielskim) Nazwisko i imię prowadzącego (stopień i tytuł naukowy) Zaawansowana analiza danych eksperymentalnych Advanced analysis of experimental data dr Grzegorz

Bardziej szczegółowo

KATALOG KURSÓW PRZEDMIOTÓW KSZTACŁENIA OGÓLNEGO

KATALOG KURSÓW PRZEDMIOTÓW KSZTACŁENIA OGÓLNEGO KATALOG KURSÓW PRZEDMIOTÓW KSZTACŁENIA OGÓLNEGO NA ROK AKADEMICKI 2015/2016 Politechnika Wrocławska Katalog kursów przedmiotów kształcenia ogólnego Oferta Ogólnouczelniana 2015/2016 Politechnika Wrocławska

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematów na rok akademicki 2013/2014 do zatwierdzenia na Radzie Wydziału w dniu 30.01.2014 Fizyka Techniczna - Nanoinżynieria - inż.

Propozycje tematów na rok akademicki 2013/2014 do zatwierdzenia na Radzie Wydziału w dniu 30.01.2014 Fizyka Techniczna - Nanoinżynieria - inż. Propozycje tematów na rok akademicki 203/204 do zatwierdzenia na Radzie Wydziału w dniu 30.0.204 Fizyka Techniczna - Nanoinżynieria - inż. Spektroskopowe badania procesów dynamicznych w dwuwymiarowych

Bardziej szczegółowo

STANDARDOWY SYLABUS PRZEDMIOTU na rok akademicki 2014/2015

STANDARDOWY SYLABUS PRZEDMIOTU na rok akademicki 2014/2015 Nazwa przedmiotu: BIOFIZYKA Kierownik jednostki realizującej zajęcia z przedmiotu: Wydział: Kierunek studiów: STANDARDOWY SYLABUS PRZEDMIOTU na rok akademicki 2014/2015 Opis przedmiotu kształcenia- Program

Bardziej szczegółowo

KARTAKURSU. Efekty kształcenia dla kursu Student: W01wykazuje się znajomością podstawowych koncepcji, zasad, praw i teorii obowiązujących w fizyce

KARTAKURSU. Efekty kształcenia dla kursu Student: W01wykazuje się znajomością podstawowych koncepcji, zasad, praw i teorii obowiązujących w fizyce KARTAKURSU Nazwa Modelowanie zjawisk i procesów w przyrodzie Nazwa w j. ang. Kod Modelling of natural phenomena and processes Punktacja ECTS* 1 Koordynator Dr Dorota Sitko ZESPÓŁDYDAKTYCZNY: Dr Dorota

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych Odniesienie do Symbol Kierunkowe efekty kształcenia efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Integracja systemu CAD/CAM Catia z bazą danych uchwytów obróbkowych MS Access za pomocą interfejsu API

Integracja systemu CAD/CAM Catia z bazą danych uchwytów obróbkowych MS Access za pomocą interfejsu API Dr inż. Janusz Pobożniak, pobozniak@mech.pk.edu.pl Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji produkcji Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny Integracja systemu CAD/CAM Catia z bazą danych uchwytów

Bardziej szczegółowo

Zasady redagowania prac dyplomowych

Zasady redagowania prac dyplomowych Zasady redagowania prac dyplomowych realizowanych na Wydziale Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej Poniższe zasady opracowano na podstawie materiałów źródłowych: Vademecum autora - Wydawnictwo Politechniki

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE ZA POMOCĄ MES Analiza statyczna ustrojów powierzchniowych

MODELOWANIE ZA POMOCĄ MES Analiza statyczna ustrojów powierzchniowych MODELOWANIE ZA POMOCĄ MES Analiza statyczna ustrojów powierzchniowych PODSTAWY KOMPUTEROWEGO MODELOWANIA USTROJÓW POWIERZCHNIOWYCH Budownictwo, studia I stopnia, semestr VI przedmiot fakultatywny rok akademicki

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Obliczenia symboliczne Symbolic computations Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści wspólnych z kierunkiem Informatyka Rodzaj zajęć: wykład,

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu 11 czerwca 2015 r.

Zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu 11 czerwca 2015 r. PLAN STUDIÓW DLA KIERUNKU INFORMATYKA STUDIA: INŻYNIERSKIE TRYB STUDIÓW: STACJONARNE Zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu 11 czerwca 201 r. Egzamin po semestrze Obowiązuje od naboru na rok akademicki

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA SPECJALNOŚCIOWE

ZAGADNIENIA SPECJALNOŚCIOWE (ARK) Komputerowe sieci sterowania 1.Zaawansowane metody wyznaczania parametrów regulatorów 2.Mechanizmy innowacyjne. 3.Sieci neuronowe w modelowaniu obiektów dynamicznych. 4.Zasady projektowania i zastosowania

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 9/12 Rady Instytutu Inżynierii Technicznej PWSTE w Jarosławiu z dnia 30 marca 2012r Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Systemy ekspertowe w zarządzaniu firmą Expert systems in enterprise management Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. Lab. Sem. Proj.

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA i FINANSE KATEDRA INFORMATYKI TEORETYCZNEJ

INFORMATYKA i FINANSE KATEDRA INFORMATYKI TEORETYCZNEJ INFORMATYKA i FINANSE KATEDRA INFORMATYKI TEORETYCZNEJ dr hab. Czesław Bagiński, prof. PB Kierownik KIT dr hab. Wiktor Dańko, prof. PB dr hab. Piotr Grzeszczuk, prof. PB dr Ryszard Mazurek dr Jolanta Koszelew

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Lądowej obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 014/015 Kierunek studiów: Budownictwo Forma sudiów:

Bardziej szczegółowo

Wpływ zdarzeń ekstremalnych i superekstermalnych na stochastyczną dynamikę szeregów czasowych

Wpływ zdarzeń ekstremalnych i superekstermalnych na stochastyczną dynamikę szeregów czasowych Proc. niegaussowskie Smoki Metodologia Symulacje Podsumowanie Wpływ zdarzeń ekstremalnych i superekstermalnych na stochastyczną dynamikę szeregów czasowych T.R. Werner 1 T. Gubiec 2 P. Kosewski 2 R. Kutner

Bardziej szczegółowo

Podstawy chemii. dr hab. Wacław Makowski. Wykład 1: Wprowadzenie

Podstawy chemii. dr hab. Wacław Makowski. Wykład 1: Wprowadzenie Podstawy chemii dr hab. Wacław Makowski Wykład 1: Wprowadzenie Wspomnienia ze szkoły Elementarz (powtórka z gimnazjum) Układ okresowy Dalsze wtajemniczenia (liceum) Program zajęć Podręczniki Wydział Chemii

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ O ZMIENNEJ TWARDOŚCI

MODELOWANIE WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ O ZMIENNEJ TWARDOŚCI Dr inż. Danuta MIEDZIŃSKA, email: dmiedzinska@wat.edu.pl Dr inż. Robert PANOWICZ, email: Panowicz@wat.edu.pl Wojskowa Akademia Techniczna, Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej MODELOWANIE WARSTWY

Bardziej szczegółowo

Poziom przedmiotu: II stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W E, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Poziom przedmiotu: II stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W E, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów z podstawowymi metodami i technikami analizy finansowej na podstawie nowoczesnych instrumentów finansowych

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Energetyka

Efekty kształcenia dla kierunku Energetyka Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn Załącznik nr 17 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

Systemy Wbudowane. Założenia i cele przedmiotu: Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Opis form zajęć

Systemy Wbudowane. Założenia i cele przedmiotu: Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Opis form zajęć Systemy Wbudowane Kod przedmiotu: SW Rodzaj przedmiotu: kierunkowy ; obowiązkowy Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Specjalność (specjalizacja): - Poziom studiów: pierwszego stopnia Profil studiów:

Bardziej szczegółowo

Kierunek Informatyka stosowana Studia stacjonarne Studia pierwszego stopnia

Kierunek Informatyka stosowana Studia stacjonarne Studia pierwszego stopnia Studia pierwszego stopnia I rok Matematyka dyskretna 30 30 Egzamin 5 Analiza matematyczna 30 30 Egzamin 5 Algebra liniowa 30 30 Egzamin 5 Statystyka i rachunek prawdopodobieństwa 30 30 Egzamin 5 Opracowywanie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Zał. nr do ZW WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Analiza sygnałów Nazwa w języku angielskim Signal analysis Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Matematyka stosowana

Bardziej szczegółowo

tel. (+48 81) 538 47 21/22 fax (+48 81) 538 45 80 Wykład 30 21 Ćwiczenia Laboratorium 30 21 Projekt

tel. (+48 81) 538 47 21/22 fax (+48 81) 538 45 80 Wykład 30 21 Ćwiczenia Laboratorium 30 21 Projekt 0-618 Lublin tel. (+8 81) 58 7 1/ fax (+8 81) 58 5 80 Przedmiot: Rok: INF I Inżynieria Semestr: V Rodzaj zajęć i liczba godzin: Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Wykład 0 1 Ćwiczenia Laboratorium

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: systemy sterowania Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium UKŁADY AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ Industrial Automatics Systems

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Sebastian Meszyński

mgr inż. Sebastian Meszyński Wykształcenie: 2011 obecnie studia doktoranckie: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Katedra Informatyki Stosowanej. 2009-2011 - studia magisterskie: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Algorytmy i programowanie Algorithms and Programming Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: kierunkowy Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia

Bardziej szczegółowo