1 INFORMACJE O UCZELNI STUDIA W PJWSTK Zasady rekrutacji Program nauczania Specjalizacje Opis specjalizacji...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1 INFORMACJE O UCZELNI... 3 2 STUDIA W PJWSTK... 11 3. Zasady rekrutacji... 14 Program nauczania... 16 Specjalizacje... 21 Opis specjalizacji..."

Transkrypt

1 SPIS TREŚCI 1 INFORMACJE O UCZELNI STUDIA W PJWSTK INFORMATYKA STUDIA INŻYNIERSKIE Zasady rekrutacji Program nauczania Specjalizacje Opis specjalizacji INFORMATYKA STUDIA MAGISTERSKIE UZUPEŁNIAJĄCE Zasady rekrutacji Program nauczania Specjalizacje Opis specjalizacji INFORMATYKA SPOŁECZNA STUDIA MAGISTERSKIE UZUPEŁNIAJĄCE Warunki studiowania Zasady rekrutacji Program nauczania STUDIA DOKTORANCKIE Zasady rekrutacji Informatyka Informatyka społeczna ARCHITEKTURA WNĘTRZ STUDIA LICENCJACKIE Warunki studiowania Zasady rekrutacji Program nauczania KULTURA JAPONII STUDIA LICENCJACKIE Warunki studiowania Zasady rekrutacji Program nauczania Przykładowe sylabusy KULTURA JAPONII STUDIA MAGISTERSKIE

2 UZUPEŁNIAJĄCE Warunki studiowania Zasady rekrutacji Program nauczania SZTUKA NOWYCH MEDIÓW - GRAFIKA STUDIA LICENCJACKIE, MAGISTERSKIE JEDNOLITE Warunki studiowania Zasady rekrutacji Program nauczania Specjalizacje SZTUKA NOWYCH MEDIÓW GRAFIKA STUDIA MAGISTERSKIE UZUPEŁNIAJĄCE Warunki studiowania Zasady rekrutacji Program nauczania Specjalizacje ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ STUDIA INŻYNIERSKIE Warunki studiowania Zasady rekrutacji Program nauczania Opis specjalizacji PJWSTK W BYTOMIU Informatyka PJWSTK W GDAŃSKU Informatyka Sztuka Nowych Mediów - Grafika BAZA LOKALOWA I SPRZĘTOWO-SYSTEMOWA KONTAKT

3 Informacje o Uczelni 1. Informacje o Uczelni Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych zajmuje czołowe pozycje w prestiżowych rankingach. Wyróżniania jest przez studentów, pracodawców i media. Uczelnia zwraca szczególną uwagę na dostosowywanie programów kształcenia do wymogów i oczekiwań rynku pracy oraz standardów kształcenia w Unii Europejskiej i postępu w dziedzinie zastosowań technik komputerowych. Atutem programów jest przede wszystkim praktyczne kształcenie umiejętności. Dzięki temu studenci i absolwenci nie mają problemu ze znalezieniem pracy, są wysoko oceniani przez pracodawców. Kadra dydaktyczna Uczelni to wybitni specjaliści teoretycy i praktycy z Polski i z zagranicy. PJWSTK współpracuje również z europejskimi uczelniami oraz wykładowcami z Japonii, USA, Australii. Dzięki tej współpracy studenci mogą odbywać część studiów na uczelniach w krajach Unii Europejskiej i Japonii. Do dyspozycji studentów wszystkich kierunków są nowoczesne laboratoria, specjalistyczne pracownie informatyczne, graficzne, projektowe. Uczelnia organizuje także liczne spotkania z naukowcami, artystami, twórcami, przedstawicielami firm komputerowych oraz z przyszłymi pracodawcami. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych ma prawo do nadawania tytułów licencjata, inżyniera, magistra oraz stopnia doktora nauk technicznych. Jako jedna z czterech niepublicznych uczelni wyższych w Polsce posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego. Oferta edukacyjna to studia informatyczne (Wydział Informatyki), studia z dziedziny zarządzania (Zarządzanie Informacją), kulturoznawstwa (Kultura Japonii), studia artystyczne (Wydział Sztuki Nowych Mediów Grafika i Architektura Wnętrz) oraz kilkanaście kierunków studiów podyplomowych. Potwierdzeniem profesjonalizmu i najwyższej jakości kształcenia są liczne nagrody i wyróżnienia. Uczelnia zajmuje pierwsze miejsca w ogólnopolskich rankingach szkół wyższych. Dwukrotnie już otrzymała tytuł Uczelni Przyjaznej Studentom, zaś w ubiegłym roku wyróżnienie w kategorii "Uczelnia Prostudencka" przyznawane przez Parlament Studentów RP. PJWSTK wspiera działalność naukową i zainteresowania studentów. Na Uczelni działają liczne koła naukowe, sekcje sportowe, koła zainteresowań. Funkcjonuje także Biuro Karier i Inkubator Przedsiębiorczości. Uczelnia oferuje rozbudowany system stypendialny. Studenci obowiązkowo uczestniczą w praktykach, a najlepsi mają szansę na praktyki w uznanych na całym świecie firmach, bankach i przedsiębiorstwach. 3

4 Informacje o Uczelni Uczelnia powstała w 1994 roku na mocy porozumień rządów Polski i Japonii Jej główna siedziba znajduje się w Warszawie. Uczelnia posiada także oddziały zamiejscowe w Gdańsku i Bytomiu. PJWSTK w Warszawie znajduje się w samym centrum miasta, niedaleko stacji metra, Dworca Centralnego oraz głównych węzłów komunikacyjnych. Placówka posiada laboratoria wyposażone w najwyższej klasy sprzęt komputerowy, unikalny w skali kraju sprzęt multimedialny, roboty stacjonarne i mobilne, stacje graficzne oraz wiele innych. Uczelniany kampus obejmuje także bibliotekę wraz z czytelnią, księgarnię, ogólnodostępne laboratoria komputerowe, bufet, parking oraz własne wydawnictwo naukowe. Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Uczelnia objęta jest bezprzewodową siecią Wi- Fi. Wydział zamiejscowy w Bytomiu powstał w 2003 roku. Mieści się w zabytkowym, pochodzącym z początku XX wieku budynku, położonym w centrum Bytomia. Na wydziale prowadzone są studia na kierunku Informatyka, studia podyplomowe oraz kursy. Sale wykładowe oraz laboratoria specjalistyczne wyposażone są w najnowocześniejszy sprzęt. Uczelnia zapewnia studentom warunki do samodzielnej pracy. Udostępnienia każdemu studentowi oddzielny komputer ze stałym dostępem do Internetu oraz laboratoria projektowe również poza godzinami zajęć. Wydział zamiejscowy w Gdańsku powstał w 2007 roku. Jego siedziba znajduje się w centrum miasta. Studia prowadzone są na kierunkach: Informatyka i Grafika. Laboratoria i pracownie wyposażone są w sprzęt komputerowy i oprogramowanie zgodnie z wysokimi standardami obowiązującymi na Uczelni. Obok stałych specjalizacji oferowanych przez PJWSTK, specyfiką filii gdańskiej jest specjalizacja z dziedziny sztucznej inteligencji. Koncentruje się ona na zagadnieniach związanych z praktycznym zastosowaniem informatyki w specyficznych uwarunkowaniach Pomorza. Studia w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych są gwarancją ciekawej i dobrze płatnej pracy. Są inwestycją w przyszły sukces zawodowy. Zapraszamy! Prawa Studenckie Studentom PJWSTK przysługują te same prawa, co studentom państwowych szkół wyższych, w szczególności do zniżek (np. w komunikacji publicznej), bezpłatnej opieki zdrowotnej, stypendiów. 4

5 5 Informacje o Uczelni Stypendia Na Uczelni istnieje rozbudowany system stypendialny, przyznawany studentom z funduszów przekazanych Uczelni przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, na który składają się: Stypendia rektora dla najlepszych studentów z tytułu wysokiej średniej ocen lub osiągnięć naukowych, artystycznych, sportowych - przeznaczone dla 10% wszystkich studentów; Stypendia socjalne wraz z dodatkiem mieszkaniowym; Stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych; Zapomogi, przyznawane w nagłych przypadkach losowych. W roku akademickim 2012/13 z w/w form pomocy materialnej skorzystało ponad 250 studentów naszej Uczelni. Średnia miesięczna wysokość stypendium rektora wyniosła 400 PLN, a stypendium socjalnego 550 PLN. Wysokość stypendiów w każdym roku akademickim uzależniona jest od ilości przyznanych stypendiów oraz dotacji z Ministerstwa. Stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2012/13 50 studentów otrzymało to stypendium. Średnia wysokość wyniosła 200 PLN/mies. Inne formy stypendiów i redukcji czesnego: Redukcje czesnego za wysokie wyniki w nauce co semestr 10 najlepszym studentom Uczelni Rektor przyznaje obniżkę czesnego; Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za bardzo dobre wyniki w nauce. W ostatnich 7 latach 20 studentów PJWSTK otrzymało takie stypendium. Wysokość stypendium wynosi 1300 PLN/mies.; Stypendia dla rodzeństw studiujących w PJWSTK 25% ulgi w czesnym; Stypendia ufundowane na mocy porozumień pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego a PJWSTK. Co roku 3 wyróżniających się uczniów szkół średnich wyznaczonych przez Zarząd Województwa podejmuje bezpłatną naukę w PJWSTK; Stypendia ufundowane przez firmy komputerowe. W ramach dotacji podmiotowej przeznaczonej na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia, na Uczelni zatrudnieni są tłumacze języka migowego, dzięki czemu w PJWSTK bez przeszkód mogą studiować osoby niesłyszące. Biuro Karier Podstawowym celem działalności Biura Karier jest pomoc studentom i absolwentom PJWSTK w znalezieniu odpowiedniego dla nich miejsca na rynku pracy. Biuro Karier świadczy bezpłatne usługi na zlecenie pracodawców w zakresie

6 Informacje o Uczelni rekrutacji i selekcji kandydatów na oferowane stanowiska, organizuje prezentacje firm na terenie Uczelni. Biuro Karier nawiązuje współpracę z liczącymi się na rynku firmami doradztwa personalnego oraz internetowymi serwisami rekrutacyjnymi w celu promocji studentów i absolwentów PJWSTK. Aktualne oferty pracy znajdują się na stronie internetowej: Praktyki Praktyki studenckie są sposobem na uzyskanie początkowych doświadczeń, które mogą ułatwić studentom start w karierze zawodowej. Zaliczenie praktyk jest warunkiem uzyskania dyplomu inżynierskiego/licencjackiego/magisterskiego. Praktyki są obowiązkowe dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (w tym internetowych) I stopnia oraz jednolitych magisterskich. Wymiar godzin praktyk studenckich wynosi od 120 h do 320 h w zależności od wydziału i kierunku studiów. W celu ułatwienia studentom znalezienia interesujących ofert przygotowany został portal praktyk, staży i pracy. Znajduje się on pod adresem Temat praktyk jest ustalany przez pracodawcę jednak studenci wyższych semestrów powinni starać się odbywać praktyki zgodne z wybraną specjalizacją. Zatrudnienie studenta na umowę zlecenie, o dzieło i pracę oraz wolontariat zwalnia go z obowiązku odbycia praktyk. Zazwyczaj praktyki są bezpłatne, a pracodawca nie ponosi żadnych kosztów związanych z ich przebiegiem. Niektóre firmy decydują się jednak płacić praktykantom, a wiele z ofert kończy się podpisaniem z praktykantem umowy o pracę. Praktyki należy zaliczyć do końca toku studiów. Wśród firm, które zaoferowały praktyki naszym studentom znajdują się m.in. IBM, Microsoft, Google, Intel, Symantec, CISCO, NASK, TP S.A., Axel Springer, CDPROJEKT, WP.PL, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, PZU S.A, Bank Millenium, TVP S.A. ComputerLand S.A, Edipresse, PWN. Pełnomocnikiem Rektora ds. Praktyk Studenckich jest dr Krzysztof Szklanny. Inkubator przedsiębiorczości Na Uczelni działa Inkubator Przedsiębiorczości Akademickiej, którego głównym celem jest wspieranie rozwoju przedsiębiorczości wśród studentów i absolwentów Uczelni. Dzięki otrzymanemu wsparciu mogą oni tworzyć własne przedsiębiorstwa, podejmować indywidualną działalność gospodarczą, bez problemu orientować się w polskim systemie prawnym, ze szczególnym uwzględnieniem otoczenia prawnego działalności gospodarczej, systemu podatkowego 6

7 Informacje o Uczelni oraz systemu zabezpieczenia społecznego. Osoby korzystające z usług Inkubatora nie tylko uzyskują wiedzę niezbędną do funkcjonowania na rynku, ale także umiejętności, których wykorzystanie sprzyjać będzie tworzeniu gospodarki opartej o wiedzę. Dzięki systematycznemu pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania, większość usług jest świadczona nieodpłatnie. Wymiana zagraniczna studentów Umowy o współpracy pomiędzy PJWSTK a uczelniami zagranicznymi dotyczą wymiany studentów i wykładowców. Wiążą one PJWSTK ze światowymi uczelniami i pozwalają naszym studentom wyjeżdżać na stypendia naukowe do wielu krajów świata. PJWSTK prowadzi wymiany międzyuczelniane oraz w ramach programu LLP Erasmus. Uczelnie, z którymi PJWSTK współpracuje: Wielka Brytania: Leeds Metropolitan University; Bedfordshire University; Westminster University; Sheffield-Hallam University; Glyndŵr University; University of Salford; Kingston University. Irlandia: University College Dublin; National University of Ireland, Maynooth; National University of Ireland, Galway; University College Cork. Finlandia: Aalto University School of Art, Design and Architecture Włochy: Universita del Piemonte Orientale Amedeo Avogardo Hiszpania: Universitat Politècnica de Cataluňya, Barcelona Escola d'art i Superior de Disseny Castello Belgia: Artesis University College Antwerp Portugalia: IADE - Instituto de Artes Visuais Design e Marketing, Lisbona ESAD - Escola Superior de Artes e Design, Matosinhos 7

8 Informacje o Uczelni Japonia: Saitama University; Ibaraki University; Tokyo University of Agriculture and Technology; Ritsumeikan University, Kyoto; Ritsumeikan Asia Pacific University, Beppu; Josai International University; The University of Hyogo. Na podstawie tych umów nasi studenci kształcą się przez jeden semestr lub rok na uczelni partnerskiej. W tym samym czasie ich zagraniczni koledzy są studentami PJWSTK, dołączając do grup studiujących u nas w języku angielskim. Studia w języku angielskim Studenci Wydziału Informatyki mają możliwość studiowania w grupach anglojęzycznych. Oznacza to, że wszystkie wykłady, zajęcia laboratoryjne i ćwiczenia z przedmiotów kierunkowych prowadzone są w języku angielskim. Na zajęciach bazuje się na anglojęzycznych wersjach oprogramowania. W tych samych grupach studiują studenci polscy, cudzoziemcy, jaki i osoby z uczelni zagranicznych, które w ramach wymiany studenckiej zaliczają wybrany semestr w PJWSTK. Program wzbogacony jest o wykłady gościnne wykładowców z zagranicznych uniwersytetów partnerskich. Ukończenie studiów w w/w trybie jest dokumentowane anglojęzycznym Suplementem do Dyplomu, odpowiadającym standardom obowiązującym w Unii Europejskiej. Języki obce Studia I stopnia inżynierskie, licencjackie Nauka języka angielskiego w PJWSTK prowadzona jest na 3 poziomach zaawansowania, dostosowanych do stopnia znajomości języka, z jakim studenci rozpoczynają studia na naszej Uczelni. Największy nacisk położony jest na naukę szeroko rozumianego Business English, czyli tych kompetencji językowych, które studenci będą najbardziej potrzebować w pracy zarówno w Polsce, jak i za granicą. Kurs języka angielskiego na studiach dziennych odbywa się w wymiarze 4 godz. tygodniowo, natomiast w trybie zaocznym 2 godz. podczas każdego zjazdu. Obowiązkowy lektorat z języka angielskiego trwa 3 semestry, później studenci mogą wybrać kontynuację angielskiego lub inny język. Studenci na zakończenie zajęć z języka angielskiego mogą przystąpić do zewnętrznego egzaminu Spoken English for Industry and Commerce organizowanego w PJWSTK przez LCCI Londyńską Izbę Przemysłowo-Handlową, albo egzaminu PJWSTK, po zdaniu którego student otrzyma certyfikat. Uczelnia planuje wprowadzenie własnego egzaminu z języka hiszpańskiego. 8

9 Informacje o Uczelni Poza nauką języka angielskiego studenci mogą fakultatywnie uczestniczyć w zajęciach z języka japońskiego w wymiarze 2 godzin tygodniowo (studenci Wydziału Kultury Japonii uczestniczą w obowiązkowych zajęciach w wymiarze minimum 4 godz. tygodniowo). Studia II stopnia magisterskie uzupełniające Studenci studiów II stopnia mogą uczestniczyć w zajęciach języka angielskiego, hiszpańskiego, japońskiego lub niemieckiego w wymiarze 2 godzin tygodniowo (studia dzienne) oraz 2 godzin w trakcie zjazdu (studia zaoczne). Biblioteka Profil Biblioteki jest ściśle związany z kierunkami i specjalnościami studiów w PJWSTK oraz z zakresem badań naukowych jakie są podejmowane przez pracowników naukowych Uczelni. Księgozbiór Biblioteki stanowi ponad tytułów książek zarówno w postaci tradycyjnej jak i elektronicznej. Są to pozycje z zakresu informatyki, matematyki, zarządzania, bankowości, historii sztuki, kultury i historii Japonii - również beletrystyka japońska w języku polskim i angielskim oraz literatura z zakresu szeroko pojętej sztuki: grafika, gry komputerowe, multimedia, design, malarstwo, architektura, film, itp. Biblioteka prenumeruje blisko 100 tytułów czasopism, w tym czasopisma zagraniczne, również w dostępie on-line, gromadzi prace dyplomowe studentów oraz prace doktorskie. Wszystkie zbiory są skatalogowane i możliwe do wyszukania w katalogu online. System biblioteczny umożliwia również zdalne, elektroniczne zamawianie, oraz rezerwację książek. Biblioteka w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki udostępnia Czytelnikom, bazy publikacji naukowych: serwis EBSCO (12 baz interdyscyplinarnych); Springer; Elsevier: ScienceDirect; Web of Knowlegde (3 bazy Thomson Reuters, abstraktowo-bibliometryczne). Możliwe jest także korzystanie z wypożyczalni książek elektronicznych najlepszych światowych wydawców Ebook Library (EBL). Czytelnicy Biblioteki PJWSTK mogą również korzystać z innych bibliotek, na zasadzie wypożyczeń międzybibliotecznych. Umowy takie podpisane są m.in. z: Biblioteką Instytutu Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk; Biblioteką Politechniki Warszawskiej; Biblioteką Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Przy Uczelni działa Wydawnictwo, które wydaje podręczniki i monografie naukowe autorstwa wykładowców PJWSTK. Niektóre z tych publikacji zostały przygotowane w języku angielskim i wydane w wydawnictwie Springer. Łącznie wydano blisko 70 tytułów. 9

10 Informacje o Uczelni Samorząd Studentów Samorząd Studencki to organ prowadzący działalność w zakresie spraw studenckich, w szczególności socjalno-bytowych i kulturalnych. Samorząd kształtuje życie studenckie m.in. poprzez organizacje wyjazdu adaptacyjnego dla nowych studentów, imprezy integracyjne (otrzęsiny, połowinki). Udziela także pomocy merytorycznej w sprawach indywidualnych studentów. Organy Samorządu są jedynym reprezentantem ogółu studentów PJWSTK. Samorząd nawiązuje i utrzymuje kontakty z samorządami uczelni w całym kraju, a także organizacjami studenckimi tj. Parlament Studentów RP, Porozumienie Uczelni Niepublicznych Warszawskich, Stowarzyszenie MONSSUN. Studenci każdego z wydziałów mają czynne i bierne prawo wyborcze w trakcie corocznych wyborów do Rad Wydziałowych Samorządu Studenckiego. Pełna procedura wyborcza i wiele innych zawartych jest w regulaminie Samorządu, dostępnym na stronie: Dni otwarte Dni Otwarte w PJWSTK w Warszawie organizowane są zarówno w dni powszednie w godzinach popołudniowych, jak i w soboty. Każdy Dzień Otwarty odbywa się pod patronatem konkretnych Katedr, Specjalizacji lub Wydziałów. Pracownicy Uczelni wraz ze studentami przygotowują tematyczne pokazy, konkursy, warsztaty, wykłady, prezentują laboratoria i prace absolwentów. Na Dniach Otwartych obecni są również przedstawiciele wszystkich działających na Uczelni Specjalizacji i Wydziałów oraz osoby zajmujące się m.in. Wymianą Zagraniczną, Biurem Karier, Wydawnictwem. Obecny jest także Samorząd Studentów. Studenckie Koła Naukowe ERROR 501; Grupa.Net; Koło Inżynierii Kosmicznej SPACE; HCI (Human-Computer Interaction); Międzywydziałowe koło tradycyjnych gier japońskich; Project Management; 4Ma Design; Zainteresowań Okołomuzycznych; SIM; SCALA; PJ Linux User PJ LUG; GROM, koło naukowe Gry, Rozrywka Oraz Multimedia; Uczelniane Koło Fotograficzne. 10

11 Studia w PJWSTK 2. Studia w PJWSTK w Warszawie 11

12 Informatyka studia inżynierskie 3. Informatyka studia inżynierskie Studia inżynierskie stacjonarne i niestacjonarne Pierwszy etap nauki w stanowią studia inżynierskie, które odbywają się w trzech trybach: stacjonarnym (dziennym trzy i pół roku) w języku polskim lub angielskim, niestacjonarnym (zaocznym cztery lata) w języku polskim oraz niestacjonarnym (zaocznym przez Internet cztery lata) w języku polskim lub angielskim. Absolwenci po pomyślnym zdaniu egzaminu dyplomowego otrzymują tytuł inżyniera informatyki. studia stacjonarne zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 16:30. Każdy semestr obejmuje 15 tygodni zajęć. studia niestacjonarne zajęcia odbywają się w trybie sobotnio-niedzielnym w godzinach 8:00 20:00. W każdym semestrze jest 8 zjazdów. Rok akademicki trwa od października do końca czerwca i podzielony jest na dwa semestry. Ogólne warunki studiowania na studiach inżynierskich studenci uczęszczają na wykłady prowadzone dla całego roku oraz na powiązane z nimi ćwiczenia i zajęcia laboratoryjne; ćwiczenia i zajęcia laboratoryjne odbywają się w 16 osobowych grupach. W trakcie zajęć w laboratoriach komputerowych każdy student ma do dyspozycji oddzielny komputer; studenci wyższych lat korzystają ze specjalistycznych laboratoriów komputerowych dostosowanych do tematyki ich pracy dyplomowej. Program nauczania podzielony jest na dwie części: nauczanie bazowe wspólne dla wszystkich studentów; nauczanie specjalistyczne zgodne z wybraną przez studenta specjalizacją. Nauczanie bazowe obejmuje cztery pierwsze semestry na studiach dziennych i sześć na zaocznych. Koncentruje się ono na przekazywaniu studentom podstawowej wiedzy z matematyki, algorytmiki i informatyki jaka powinna być opanowana przez każdego absolwenta Informatyki. W ramach nauczania bazowego studenci zapoznają się między innymi z podstawowymi technikami baz danych, zasadami budowy oprogramowania i sieci komputerowych oraz możliwościami zastosowań multimediów. Studenci uczą się przede wszystkim programować w podstawowych językach, takich jak Java, C++. Otrzymują oni także bazowe wykształcenie z matematyki, elektroniki, marketingu, zarządzania i prawa. Nauczanie specjalistyczne akcentuje zdobywanie praktycznych umiejętności pracy zespołowej w projekcie. W ramach przedmiotu o nazwie Projekt symulowane są warunki przyszłej pracy zawodowej. Studenci pogłębiają ponadto swoją wiedzę podczas zajęć specjalistycznych, programowo skorelowanych z kie- 12

13 Informatyka studia inżynierskie runkami nauczania. W zależności od specjalizacji poznają takie języki programowania jak: Prolog, ML, Asembler, C#, SQL. Przez cały tok studiów Uczelnia zapewnia intensywną naukę języka angielskiego i fakultatywnie języka japońskiego. Nauczanie specjalistyczne prowadzi do wykształcenia absolwentów z następujących dziedzin: Bazy danych (spec. A); Inżynieria oprogramowania i baz danych (A_IO); Programowanie systemowe i sieciowe (B); Systemy równoległe i rozproszone (C) ; Inteligentne systemy przetwarzania danych (D); Eksploracja WWW (DW); Multimedia (E); Multimedia animacja 3D (E3D); Multimedia programowanie gier (EPG); Inteligentne metody inżynierii wiedzy (F); Programowanie aplikacji biznesowych (G); Sieci urządzeń mobilnych (H). Studia w trybie stacjonarnym prowadzone są w języku polskim lub angielskim. Studia inżynierskie niestacjonarne (zaoczne przez Internet) Studia internetowe prowadzone są w języku polskim i angielskim. Studia internetowe trwają 4 lata i kończą się uzyskaniem stopnia inżyniera informatyki. Studenci po sześciu semestrach nauczania bazowego wybierają jedną spośród sześciu specjalizacji: Bazy danych, Hurtownie danych, Inżynieria oprogramowania, Multimedia, Programowanie aplikacji biznesowych, Sieci komputerowe. Studia są realizowane na odległość przy użyciu Internetu. Sesje egzaminacyjne odbywają się w PJWSTK na koniec semestru. W każdym tygodniu w wybranym czasie studenci biorą udział w sesjach kontaktowych przy użyciu Internetu. Dla przedmiotów o charakterze laboratoryjnym są organizowane na terenie Uczelni tygodniowe sesje robocze dwa razy w roku. Dla niektórych przedmiotów istnieje możliwość uczęszczania na wykłady i ćwiczenia w PJWSTK w wybrane weekendy. Ponadto w czasie trwania semestru możliwe są konsultacje na Uczelni. 13

14 Informatyka studia inżynierskie Zasady rekrutacji Studia inżynierskie stacjonarne (dzienne) Kandydaci na studia stacjonarne, którzy zdali maturę z matematyki lub informatyki lub fizyki z astronomią na poziomie co najmniej podstawowym na 30% lub więcej (lub na ocenę 3 lub więcej w przypadku starej matury ) są przyjmowani do PJWSTK w kolejności zgłoszeń. To samo dotyczy laureatów Olimpiady Informatycznej, Matematycznej oraz Fizycznej. Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są od 6 maja do 30 września 2013 roku. 1. Kandydat zobowiązany jest zarejestrować się on-line poprzez portal rekrutacyjny https://rekrutacja.pjwstk.edu.pl/ 2. Po dokonaniu rejestracji należy złożyć w Dziale Rekrutacji wymagane dokumenty: podanie o przyjęcie na studia lub podpisać w Dziale Rekrutacji wydruk podania z rejestracji on-line; świadectwo maturalne kandydat przedstawia oryginał lub odpis, a pracownik PJWSTK poświadcza kserokopię za zgodność z oryginałem. W przypadku posiadania matury innej niż polska, kandydat zobowiązany jest również dostarczyć tłumaczenie przysięgłe w/w matury oraz jej nostryfikację (w przypadku, gdy jest wymagana); kserokopię dowodu osobistego; zdjęcie typu dowodowego oraz zdjęcie w formacie cyfrowym (zapisane w systemie rejestracji on-line); obcokrajowcy zobowiązani są również przedstawić paszport z ważną wizą oraz dowód ubezpieczenia zdrowotnego, np. polisę ubezpieczeniową. Rejestracja oraz złożenie kompletu dokumentów uruchamia procedurę kwalifikacji na studia. 3. Decyzję Komisji Kwalifikacyjnej kandydat otrzymuje drogą elektroniczną, na adres podany w rejestracji on-line. 4. Kandydat zakwalifikowany na studia zobowiązany jest zapłacić wpisowe oraz dostarczyć kopię dowodu wpłaty. Wpisowe jest bezzwrotne. 5. Po dopełnieniu wszystkich formalności kandydat podpisuje z Uczelnią Kontrakt. Kandydatom, którzy podpiszą kontrakt w ciągu dwóch ostatnich tygodni trwania rekrutacji, PJWSTK nie gwarantuje uaktywnienia konta studenckiego na serwerze ani wystawienia legitymacji przed rozpoczęciem zajęć. 14

15 Informatyka studia inżynierskie W przypadku zadeklarowania studiów w grupach anglojęzycznych kandydat powinien: posiadać zdaną maturę (starą pisemną na ocenę minimum 4 lub nową rozszerzoną pisemną) z matematyki lub informatyki lub fizyki z astronomią albo być laureatem olimpiady z któregoś z w/w przedmiotów; posiadać wystarczającą znajomość języka angielskiego potwierdzoną przez świadectwo maturalne. Osoby zainteresowane studiami w języku angielskim przyjmowane są w kolejności zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc. W przypadku przeniesienia studenta z innej uczelni lub wznowienia nauki decyzję o przyjęciu na studia podejmuje Dziekan. Studenci, którzy rozpoczęli naukę na innej uczelni, ale chcą przenieść się w trakcie studiów do PJWSTK mogą kontynuować naukę na wyższym semestrze, transferując zaliczone już przedmioty. W celu transferu ocen należy: dostarczyć poświadczony przez dziekanat Arkusz Przebiegu Studiów z poprzedniej uczelni; dostarczyć indeks; pobrać z Dziekanatu PJWSTK arkusz transferu ocen właściwy dla danego kierunku. Z tymi dokumentami należy zgłosić się do osoby zajmującej się transferami na Wydział Informatyki: mgr Elżbieta Mrówka Matejewska; Studia inżynierskie niestacjonarne (zaoczne) Kandydaci przyjmowani są w kolejności zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc. Pozostałe zasady rekrutacji są takie same jak na studia dzienne. Studia inżynierskie niestacjonarne (zaoczne przez Internet) Kandydaci przyjmowani są w kolejności zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc. Rekrutacja odbywa się dwa razy: od 6 maja do 15 września 2013 roku oraz od 7 stycznia do początku lutego 2014 roku (dokładne informacje znajdują się na stronie www). Zajęcia rozpoczynają się odpowiednio: w semestrze zimowym września 2013 roku oraz w semestrze letnim w lutym 2014 roku 5-dniową sesją laboratoryjną w gmachu PJWSTK. Początek zajęć przez Internet odpowiednio 1 października 2013 roku oraz 1 marca 2014 roku. 15

16 Informatyka studia inżynierskie Kandydaci przyjmowani są w kolejności zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc. Dokumenty należy złożyć w Dziale Rekrutacji (lub przesłać pocztą/kurierem z dopiskiem Dział rekrutacji. Pozostałe zasady rekrutacji są takie same jak na studia dzienne. Program nauczania Studia inżynierskie stacjonarne (w języku polskim lub angielskim) planowany program studiów (rok 2013/2014) Nazwa Przedmiotu Kod Liczba Forma godz./tyg. Pkt zalicz. ECTS wyk. ćw./lab. I Rok I semestr Analiza matematyczna AM 2 4 E/Z 6 Podstawy programowania w Javie PPJ 2 4 Z 6 Techniki i architektura komputerów TAK 2 - E 4 Użytkowanie komputerów UKO - 2 Z 5 Wstęp do marketingu i zarządzania WMZ 2 2 E/Z 3 Historia i kultura Japonii HKJ 2 - Z 3 Język angielski ANG - 4 Z 3 II semestr Algebra liniowa i geometria ALG 2 2 E/Z 5 Matematyka dyskretna MAD 2 2 E/Z 5 Relacyjne bazy danych RBD 2 2 E/Z 5 Programowanie obiektowe i GUI GUI 2 2 Z 4 Programowanie w językach C i C++ PJC 2 2 Z 4 Systemy operacyjne SOP 2 2 Z 4 Język angielski ANG - 4 Z 3 II Rok III semestr Algorytmy i struktury danych ASD 2 2 E/Z 5 Zarządzanie projektem informatycznym ZPR 2 2 E/Z 3 Systemy baz danych SBD 2 2 E/Z 6 Systemy cyfrowe i podstawy elektroniki SYC 2 2 Z 4 Uniwersalne techniki programowania UTP 2 2 Z 4 Sieci komputerowe i programowanie sieciowe w języku Java SKJ 2 2 E/Z 5 Język angielski ANG - 4 Z 3 IV semestr Narzędzia sztucznej inteligencji NAI 2 2 E/Z 7 Projektowanie systemów informacyjnych PRI 2 2 E/Z 7 Multimedia MUL 2 2 Z 7 Technologie programowania rozproszonego TPO 2 2 Z 3 Metody inżynierii wiedzy MIW 2 2 E/Z 3 Aplikacje baz danych APBD 2 2 Z 3 16

17 Informatyka studia inżynierskie Wychowanie fizyczne WF - 2 Z 0 Lektorat LEK - 4 Z 3 III Rok V semestr Grafika komputerowa GRK 2 2 E/Z 6 Budowa i integracja systemów informacyjnych BYT 2 2 E/Z 6 Bezpieczeństwo systemów informacyjnych BSI 2 2 E/Z 6 Projekt PRO 2 2 Z 3 Wychowanie fizyczne WF - 2 Z 0 Lektorat LEK - 4 Z 3 Wykłady monograficzne dla różnych specjalizacji Technologie Internetu spec. A,A-IO,E TIN 2 2 E/Z 6 Zaawansowane systemy operacyjne spec. B,C ZSO 2 2 E/Z 6 Inteligentne systemy sterowania spec. D, F ISS 2 2 E/Z 6 Programowanie mobilne spec. G,H PRM 2 2 E/Z 6 VI semestr Inżynieria procesów biznesowych IPB 2 2 E/Z 3 Statystyczna analiza danych SAD 2 2 E/Z 5 Modelowanie i analiza systemów informacyjnych MAS 2 2 E/Z 6 Projekt PRO 2 2 Z 7 Praktyki, 160 godzin, zaliczane do końca studiów Lektorat LEK - 4 Z 3 Wykłady monograficzne dla różnych specjalizacji Technologie Internetu spec. G TIN Int. 2 E/Z 6 Zaawansowane sieci komputerowe spec. B,C, H ZSK 2 2 E/Z 6 Administrowanie bazami danych spec. A, A-IO ABD 2 2 E/Z 6 Metody wnioskowania dla Agentów i ich Zespołów spec. D,E,F MWA 2 2 E/Z 6 IV Rok VII semestr Podstawy symulacji komputerowych PSK 2 2 E/Z 3 Automaty i gramatyki AUG 2 2 E/Z 3 Prawne podstawy działalności gospodarczej PPB 2 2 E/Z 3 Proseminarium PRS 0 2 Z 3 Projekt PRO 2 2 Z 13 Lektorat LEK - 4 Z 3 17

18 Informatyka studia inżynierskie Studia inżynierskie niestacjonarne planowany program studiów (rok 2013/2014) Nazwa Przedmiotu Kod Liczba Forma godz./sem. Pkt zalicz. ECTS wyk. ćw./lab. I Rok I semestr Analiza matematyczna AM E/Z 6 Technika i architektura komputerów TAK 16 - E 4 Podstawy programowania w Javie PPJ Z 8 Użytkowanie komputerów UKO - 16 Z 3 Prawne podstawy funkcjonowania biznesu PPB 16 int. - Z 3 Historia i kultura Japonii HKJ 16 int. - Z 3 Język angielski ANG1-16 Z 3 II semestr Matematyka dyskretna 1 MAD E/Z 6 Algebra liniowa i geometria ALG E/Z 6 Systemy operacyjne SOP Z 6 Programowanie obiektowe i GUI GUI Z 9 Język angielski ANG2-16 Z 3 II Rok III semestr Matematyka dyskretna 2 MAD E/Z 8 Relacyjne bazy danych RBD E/Z 8 Programowanie w językach C i C++ PJC Z 8 Wstęp do marketingu i zarządzania WMZ E/Z 3 Podstawy symulacji komputerowych PSK E/Z 3 Język angielski ANG3-16 Z 3 IV semestr Grafika komputerowa GRK E/Z 6 Sieci komputerowe i programowanie sieciowe w języku Java SKJ E/Z 5 Systemy baz danych SBD E/Z 5 Uniwersalne techniki programowania UTP Z 5 Algorytmy i struktury danych ASD int E/Z 6 Lektorat LEK4-16 Z 3 III Rok V semestr Bezpieczeństwo systemów informacyjnych BSI E/Z 6 Systemy wbudowane i techniki cyfrowe SYC Z 5 Narzędzia sztucznej inteligencji NAI int E/Z 5 Projektowanie systemów informacyjnych PRI E/Z 6 Multimedia 1 MUL Z 5 Lektorat LEK5-16 Z 3 VI semestr Budowa i integracja systemów informacyjnych BYT E/Z 6 Statystyczna analiza danych 1 SAD E/Z 6 Multimedia 2 MUL Z 6 18

19 Informatyka studia inżynierskie Modelowanie i analiza systemów informacyjnych MAS E/Z 6 Zarządzanie projektem informatycznym ZPR E/Z 3 Aplikacje baz danych APBD E/Z 3 Lektorat LEK6-16 Z 3 IV Rok VII semestr Statystyczna analiza danych 2 SAD E/Z 4 Projekt 1 PRO Z 8 Samodzielna praca nad projektem SPP Technologie programowania rozproszonego TPO E/Z 3 Metody inżynierii wiedzy MIW E/Z 3 Przedmiot specjalizacyjny E/Z 5 Lektorat LEK7-16 Z 3 Wykłady monograficzne dla różnych specjalizacji Technologie Internetu spec. A,A-IO,E,G TIN E/Z 5 Zaawansowane sieci komputerowe spec. B,C,H ZSK E/Z 5 Inteligentne systemy sterowania spec. D, F ISS E/Z 5 VIII semestr Przedmiot specjalizacyjny E/Z 5 Projekt 2 PRO Z 12 Samodzielna praca nad projektem SPP Inżynieria procesów biznesowych IPB E/Z 3 Automaty i gramatyki AUG E/Z 3 Lektorat LEK8-16 Z 3 Wykłady monograficzne dla różnych specjalizacji Administrowanie bazami danych spec. A, A-IO ABD E/Z 5 Zaawansowane systemy operacyjne spec. B,C ZSO E/Z 5 Metody wnioskowania dla Agentów i ich Zespołów spec. D,E,F MWA E/Z 5 Programowanie mobilne spec. G, H PRM E/Z 5 Studia inżynierskie niestacjonarne przez Internet (w języku polskim lub angielskim) planowany program studiów (rok 2013/2014) Nazwa Przedmiotu Kod Forma zalicz. Pkt ECTS I rok I semestr Użytkowanie komputerów, oprogramowania i Internetu UKO Z 8 Algebra liniowa z geometrią ALG E/Z 8 Podstawy programowania w Javie PPJ Z 8 Historia i kultura Japonii HKJ Z 3 Język angielski ANG1 Z 3 I rok II semestr Matematyka dyskretna MAD E/Z 6 Programowanie obiektowe i GUI GUI Z 8 Analiza matematyczna ANA E/Z 6 Architektura komputerów TAK E/Z 7 Język angielski ANG2 Z 3 II rok III semestr 19

20 Informatyka studia inżynierskie Grafika komputerowa GRK E/Z 7 Relacyjne bazy danych RBD E/Z 7 Programowanie w językach C i C++ PRC Z 6 Systemy operacyjne SOP Z 7 Język angielski ANG3 Z 3 II rok IV semestr Multimedia MUL Z 5 Sieci komputerowe i programowanie sieciowe w języku Java SKJ E/Z 6 Uniwersalne techniki programowania UTP Z 5 Systemy baz danych SBD E/Z 6 Statystyczna analiza danych SAD E/Z 5 Język angielski ANG4 Z 3 III rok V semestr Systemy cyfrowe i podstawy elektroniki SYC Z 6 Algorytmy i struktury danych ASD E/Z 6 Przedmiot obieralny E/Z 6 Projektowanie systemów informacyjnych PRI E/Z 6 Technologie internetu TIN E/Z 6 III rok VI semestr Budowa i integracja systemów informacyjnych BYT E/Z 6 Bezpieczeństwo systemów informacyjnych BSI E/Z 6 Narzędzia sztucznej inteligencji NAI Z 6 Przedmiot obieralny E/Z 6 Przedmioty specjalizacyjne dla różnych specjalizacji Bazy danych E/Z 6 Hurtownie danych E/Z 6 Multimedia 1 E/Z 6 Sieci E/Z 6 Modelowanie i analiza systemów informacyjnych E/Z 6 IV rok VII semestr Projekt 1 PRO1 Z 6 Samodzielna praca nad projektem SPP1 6 Przedmiot obieralny E/Z 6 Przedmiot obieralny E/Z 6 Przedmioty specjalizacyjne dla różnych specjalizacji Hurtownie danych E/Z 6 Eksploracja danych E/Z 6 Multimedia 2 E/Z 6 Modelowanie i analiza systemów informacyjnych E/Z 6 Sieci E/Z 6 IV rok VIII semestr Projekt 2 PRO2 Z 5 Samodzielna praca nad projektem SPP2 5 Przedmiot obieralny E/Z 5 Przedmiot obieralny E/Z 5 Przedmiot obieralny E/Z 5 Przedmiot obieralny E/Z 5 20

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Informatyka Studiowanie na kierunku Informatyka daje absolwentom dobre podstawy

Bardziej szczegółowo

Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe

Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe Kierunek Informatyka Studiowanie na kierunku Informatyka daje absolwentom dobre podstawy z zakresu matematyki, fizyki, elektroniki i metrologii, teorii informacji, języka angielskiego oraz wybranych zagadnień

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI (3,-letnie studia stacjonarne I stopnia - inżynierskie) Obowiązuje od roku akademickiego 009/00 WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI ROZKŁAD GODZIN ZAJĘĆ Lp Nazwa przedmiotu Obowiązuje po semestrze Godziny

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Systemy komputerowe administracji

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Systemy komputerowe administracji Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Systemy komputerowe administracji prowadzonej w ramach kierunku Informatykana wydziale Informatyki 1. Dane ogólne Nazwa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 data zatwierdzenia przez Radę ydziału w SID pieczęć i podpis dziekana ydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia wyższe prowadzone

Bardziej szczegółowo

1 INFORMACJE O UCZELNI... 3 2 STUDIA W PJATK... 11 3

1 INFORMACJE O UCZELNI... 3 2 STUDIA W PJATK... 11 3 SPIS TREŚCI 1 INFORMACJE O UCZELNI... 3 2 STUDIA W PJATK... 11 3 INFORMATYKA STUDIA INŻYNIERSKIE... 12 Zasady rekrutacji... 14 Program nauczania... 16 Specjalizacje... 20 Opis specjalizacji... 21 4 INFORMATYKA

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu 11 czerwca 2015 r.

Zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu 11 czerwca 2015 r. PLAN STUDIÓW DLA KIERUNKU INFORMATYKA STUDIA: INŻYNIERSKIE TRYB STUDIÓW: STACJONARNE Zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu 11 czerwca 201 r. Egzamin po semestrze Obowiązuje od naboru na rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Bazy danych i ich aplikacje

Bazy danych i ich aplikacje ORAZ ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W STUDIACH PODYPLOMOWYCH Celem Studiów jest praktyczne zapoznanie słuchaczy z podstawowymi technikami tworzenia i administrowania bazami oraz systemami informacyjnymi. W trakcie

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Grafika komputerowa

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Grafika komputerowa Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Grafika komputerowa prowadzonej w ramach kierunku Informatyka na wydziale Informatyki 1. Dane ogólne Nazwa kierunku: Informatyka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 data zatwierdzenia przez Radę ydziału w SID pieczęć i podpis dziekana ydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia wyższe prowadzone

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 data zatwierdzenia przez Radę ydziału w SID pieczęć i podpis dziekana ydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia wyższe prowadzone

Bardziej szczegółowo

Oferta dydaktyczna. INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI

Oferta dydaktyczna. INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI Oferta dydaktyczna INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI Zielona Góra, 2015 Na Wydziale Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki prowadzone są studia: stacjonarne (dzienne), niestacjonarne (zaoczne).

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin w semestrze II r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne

Liczba godzin w semestrze II r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne (kierunek studiów) informatyka specjalności: programowanie systemów i baz danych, systemy i sieci komputerowe, informatyczne

Bardziej szczegółowo

I rok. semestr 1 semestr 2 15 tyg. 15 tyg. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. wykł. I rok. w tym. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer.

I rok. semestr 1 semestr 2 15 tyg. 15 tyg. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. wykł. I rok. w tym. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Kierunek Informatyka studia I stopnia inżynierskie studia stacjonarne 08- IO1S-13 od roku akademickiego 2015/2016 A Lp GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH kod Nazwa modułu

Bardziej szczegółowo

17. Ramowy plan studiów 3 - INFORMATYKA, studia dzienne. Studia trwają 3.5 roku (7 semestrów)

17. Ramowy plan studiów 3 - INFORMATYKA, studia dzienne. Studia trwają 3.5 roku (7 semestrów) 17. Ramowy plan studiów 3 - INFORMATYKA, studia dzienne Studia trwają 3.5 roku (7 semestrów) Przedmiot Skrót W C L P SEMESTR I Algebra liniowa i geometria ALG 30 30 Matematyka dyskretna MAD 30 30 Programowanie

Bardziej szczegółowo

Sylwetki absolwenta kierunku Informatyka dla poszczególnych specjalności :

Sylwetki absolwenta kierunku Informatyka dla poszczególnych specjalności : INFORMATYKA Studia I stopnia Celem kształcenia na I stopniu studiów kierunku Informatyka jest odpowiednie przygotowanie absolwenta z zakresu ogólnych zagadnień informatyki. Absolwent powinien dobrze rozumieć

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Sieci komputerowe

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Sieci komputerowe Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Sieci komputerowe prowadzonej w ramach kierunku Informatykana wydziale Informatyki 1. Dane ogólne Nazwa kierunku: Informatyka

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW NA STUDIA W POLSKO-JAPOŃSKIEJ AKADEMII TECHNIK KOMPUTEROWYCH W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW NA STUDIA W POLSKO-JAPOŃSKIEJ AKADEMII TECHNIK KOMPUTEROWYCH W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW NA STUDIA W POLSKO-JAPOŃSKIEJ AKADEMII TECHNIK KOMPUTEROWYCH W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 ZASADY OGÓLNE: 1. Harmonogram rekrutacji studentów w PJATK ustala Przewodniczący Uczelnianej

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INFORMATYKI POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ

WYDZIAŁ INFORMATYKI POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ WYDZIAŁ INFORMATYKI POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ HISTORIA 1995 uruchomienie kierunku Informatyka na WE 2001 powstanie Wydziału Informatyki i Zarządzania 2001 uruchomienie makrokierunku Automatyka i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Grafika komputerowa

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Grafika komputerowa Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Grafika komputerowa prowadzonej w ramach kierunku Informatyka na wydziale Informatyki 1. Dane ogólne Nazwa kierunku: Informatyka

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o możliwości kontynuowania studiów

INFORMACJA. o możliwości kontynuowania studiów INFORMACJA o możliwości kontynuowania studiów W związku z wejściem w życie od 1 października 2011r. znowelizowanej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym pojawiła się dogodna możliwość ukończenia studiów

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Wydział Matematyki i Informatyki PASJA TO SZUKANIE NOWYCH ROZWIĄZAŃ. STUDIUJ Z NAMI I UCZYŃ Z NIEJ SPOSÓB NA ŻYCIE. O WYDZIALE 30.01.1919 r. utworzono Wydział

Bardziej szczegółowo

R E K R U T A C J A 2012/2013

R E K R U T A C J A 2012/2013 R E K R U T A C J A 2012/2013 S T U D I A D O K T O R A N C K I E n a Studia doktoranckie są studiami trzeciego stopnia. O przyjęcie na stacjonarne studia doktoranckie w dyscyplinie inżynieria środowiska

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Informatyka w działalności biznesowej

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Informatyka w działalności biznesowej Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Informatyka w działalności biznesowej prowadzonej w ramach kierunku Informatyka na wydziale Informatyki 1. Dane ogólne

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja magisterska Bazy danych

Specjalizacja magisterska Bazy danych Specjalizacja magisterska Bazy danych Strona Katedry http://bd.pjwstk.edu.pl/katedra/ Prezentacja dostępna pod adresem: http://www.bd.pjwstk.edu.pl/bazydanych.pdf Wymagania wstępne Znajomość podstaw języka

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Centrum kultury technologii informacyjnych, telekomunikacyjnych i elektronicznych Pomorza Studiowanie na Wydziale Elektroniki,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 81/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 22 września 2015 r.

Załącznik do Uchwały nr 81/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 22 września 2015 r. Załącznik do Uchwały nr 81/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 22 września 2015 r. REGULAMIN STOSOWANIA SYSTEMU ECTS W AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE Podstawę prawną regulaminu

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r. Program na studiach wyższych Nazwa Wydziału Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Nazwa kierunku studiów Określenie obszaru

Bardziej szczegółowo

Nowe, super ciekawe specjalizacje dla studentów PJWSTK

Nowe, super ciekawe specjalizacje dla studentów PJWSTK Nowe, super ciekawe specjalizacje dla studentów PJWSTK 1 Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności studentów i absolwentów PJWSTK na krajowym rynku pracy, w szczególności z zakresu ICT, poprzez:

Bardziej szczegółowo

Opracowali: Jacek Słupianek Damian Dudek Marcin Żurawski. Katedra Informatyki

Opracowali: Jacek Słupianek Damian Dudek Marcin Żurawski. Katedra Informatyki Opracowali: Jacek Słupianek Damian Dudek Marcin Żurawski Katedra Informatyki Kierunek informatyka Studia inżynierskie trwające 7 semestrów (3.5 roku). Nowoczesny program kształcenia: zgodny z Krajowymi

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU INFORMATYKA STUDIA INŻYNIERSKIE SEMESTR: I

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU INFORMATYKA STUDIA INŻYNIERSKIE SEMESTR: I SEMESTR: I 1. Język angielski Z 18 1 PRZEDMIOTY PODSTAWOWE 1. Analiza matematyczna i algebra liniowa E Z 30 15 5 2. Podstawy elektrotechniki Z 10 1 3. Podstawy elektroniki i miernictwa 1 Z 10 2 1. Podstawy

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE DIAGNOSTYKĘ MEDYCZNĄ Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności informatyka medyczna Rodzaj zajęć: wykład, projekt

Bardziej szczegółowo

Profil dyplomowania: Systemy multimedialne

Profil dyplomowania: Systemy multimedialne Profil dyplomowania: Systemy multimedialne Zespół Kierownik Katedry - prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski historia: 1968 początek historii budowy specjalności 1997 - Katedra Inżynierii Dźwięku 2000

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Informatyka w działalności biznesowej

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Informatyka w działalności biznesowej Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Informatyka w działalności biznesowej prowadzonej w ramach kierunku Informatyka na wydziale Informatyki 1. Dane ogólne

Bardziej szczegółowo

Systemy Informatyki Przemysłowej

Systemy Informatyki Przemysłowej Systemy Informatyki Przemysłowej Profil absolwenta Profil absolwenta Realizowany cel dydaktyczny związany jest z: tworzeniem, wdrażaniem oraz integracją systemów informatycznych algorytmami rozpoznawania

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Niniejszy suplement do dyplomu oparty jest na modelu opracowanym przez Komisję Europejską, Radę Europy oraz UNESCO/CEPES. Ma on dostarczyć obiektywnych pełnych informacji dla lepszego

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Matematyczno-Przyrodniczy Zakład Matematyki

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Matematyczno-Przyrodniczy Zakład Matematyki Program studiów na kierunku matematyka (studia I stopnia o profilu ogólnoakademickim, stacjonarne) dotyczy osób zarekrutowanych w roku 2013/14 i w latach następnych Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Modeling and analysis of computer systems Kierunek: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: Poziom kwalifikacji: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ ZAPRASZAMY NA STUDIA DOKTORANCKIE

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ ZAPRASZAMY NA STUDIA DOKTORANCKIE WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ ZAPRASZAMY NA STUDIA DOKTORANCKIE www.wil.pk.edu.pl STUDIA DOKTORANCKIE WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ Studia trzeciego stopnia, zwane dalej studiami doktoranckimi, stwarzają warunki

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. Informacje ogólne 1 Nazwa modułu kształcenia Inżynieria 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Instytut Informatyki, Zakład Informatyki Stosowanej 3 Kod modułu (wypełnia koordynator

Bardziej szczegółowo

Wydział Matematyki Stosowanej. Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Wydział Matematyki Stosowanej. Politechniki Śląskiej w Gliwicach Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej w Gliwicach Wydział Matematyki Stosowanej jeden z 13 wydziałów Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Od kilkunastu lat główną siedzibą Wydziału oraz Instytutu

Bardziej szczegółowo

Wrocławskiego. 4. Stypendia są przyznawane na zasadach konkursu.

Wrocławskiego. 4. Stypendia są przyznawane na zasadach konkursu. Regulamin przyznawania stypendiów dla studentów kierunku informatyka na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach projektu Uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego na kierunku

Bardziej szczegółowo

TOK STUDIÓW Kierunek: informatyka rok studiów: I studia stacjonarne pierwszego stopnia, rok akademicki 2014/2015. Forma zaliczen ia. egz. lab.

TOK STUDIÓW Kierunek: informatyka rok studiów: I studia stacjonarne pierwszego stopnia, rok akademicki 2014/2015. Forma zaliczen ia. egz. lab. Lp TOK TUDIÓW rok studiów: I studia stacjonarne pierwszego stopnia, rok akademicki 2014/2015 w ć w ko n lab EC T 1 Podstawy prawno-etyczne 15 1 x 2 Podstawy ekonomii 15 1 x 3 Repetytorium z matematyki

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ Politechniki Krakowskiej ZAPRASZAMY NA STUDIA DOKTORANCKIE NA WIL PK. www.wil.pk.edu.pl

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ Politechniki Krakowskiej ZAPRASZAMY NA STUDIA DOKTORANCKIE NA WIL PK. www.wil.pk.edu.pl ZAPRASZAMY NA STUDIA DOKTORANCKIE NA WIL PK Studia trzeciego stopnia, zwane dalej studiami doktoranckimi, stwarzają warunki do prowadzenia samodzielnych badań naukowych, współpracy naukowej w zespołach

Bardziej szczegółowo

Kierunek Informatyka stosowana Studia stacjonarne Studia pierwszego stopnia

Kierunek Informatyka stosowana Studia stacjonarne Studia pierwszego stopnia Studia pierwszego stopnia I rok Matematyka dyskretna 30 30 Egzamin 5 Analiza matematyczna 30 30 Egzamin 5 Algebra liniowa 30 30 Egzamin 5 Statystyka i rachunek prawdopodobieństwa 30 30 Egzamin 5 Opracowywanie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja kierunku Informatyka w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Szubinie

Prezentacja kierunku Informatyka w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Szubinie Kwalifikacje kadry dydaktycznej kluczem do rozwoju Uczelni PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Prezentacja kierunku Informatyka w I Liceum

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Wydział Fizyki PASJA MA SIŁĘ PRZYCIĄGANIA. STUDIUJ Z NAMI I UCZYŃ Z NIEJ SPOSÓB NA ŻYCIE. O WYDZIALE Wydział Fizyki to duża jednostka naukowo-dydaktyczna, której

Bardziej szczegółowo

Specjalność Systemy Aplikacyjne Grafiki i Multimediów. Wydział Informatyki, Politechnika Białostocka

Specjalność Systemy Aplikacyjne Grafiki i Multimediów. Wydział Informatyki, Politechnika Białostocka Specjalność Systemy Aplikacyjne Grafiki i Multimediów Wydział Informatyki, Politechnika Białostocka 1 2/4/2013 Agenda Sylwetka absolwenta Siatka zajęć Wykorzystanie grafiki komputerowej Znaczenie gospodarcze

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczny

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczny Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczny Wydział Ekonomiczny kształci studentów na dwóch kierunkach studiów: 1. Ekonomia jednolite studia magisterskie stacjonarne jednolite studia magisterskie niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

I. Część ogólna programu studiów.

I. Część ogólna programu studiów. I. Część ogólna programu studiów.. Wstęp: Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych jest umiejscowiony w obszarze sztuki (Sz). Program studiów dla prowadzonych w uczelni specjalności

Bardziej szczegółowo

1. Przyznane studentowi Stypendium zostaje zawieszone z dniem wydania przez Dziekana decyzji o skreśleniu z listy studentów, przy czym:

1. Przyznane studentowi Stypendium zostaje zawieszone z dniem wydania przez Dziekana decyzji o skreśleniu z listy studentów, przy czym: Regulamin przyznawania stypendiów dla studentów kierunku INFORMATYKA na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej, uczestniczących w projekcie Zwiększenie liczby absolwentów

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Podniesienie poziomu wiedzy studentów z inżynierii oprogramowania w zakresie C.

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku

Program studiów dla kierunku Regulamin praktyk i program praktyk dla kierunku informatyka zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału Nr 3/000/2014 z dnia 17 stycznia 2014 r. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM IM. JAKUBA

Bardziej szczegółowo

Od kiedy i do kiedy mogę składać dokumenty? Rekrutacja w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji trwa od 4 maja do 31 sierpnia 2016 roku.

Od kiedy i do kiedy mogę składać dokumenty? Rekrutacja w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji trwa od 4 maja do 31 sierpnia 2016 roku. FAQ TERMINY Od kiedy i do kiedy mogę składać dokumenty? Rekrutacja w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji trwa od 4 maja do 31 sierpnia 2016 roku. Czy będę mógł zacząć studia już w semestrze letnim (od

Bardziej szczegółowo

GRAFIKA 2D z elementami kreacji artystycznej

GRAFIKA 2D z elementami kreacji artystycznej GRAFIKA 2D z elementami kreacji artystycznej Ogólna prezentacja kierunku PJWSTK - Wydział Zamiejscowy Informatyki w Bytomiu - http://bytom.pjwstk.edu.pl 1 Kogo chcemy uczyć? Studia adresowane są do osób

Bardziej szczegółowo

Kierunek:Informatyka- - inż., rok I specjalność: Grafika komputerowa i multimedia

Kierunek:Informatyka- - inż., rok I specjalność: Grafika komputerowa i multimedia :Informatyka- - inż., rok I specjalność: Grafika komputerowa i multimedia Podstawy prawne. 1 15 1 Podstawy ekonomii. 1 15 15 2 Repetytorium z matematyki. 1 30 3 Środowisko programisty. 1 30 3 Komputerowy

Bardziej szczegółowo

Misja Uczelni i Wydziału : interdyscyplinarna aktywność naukowo badawcza, artystyczna i dydaktyczna i projektowa.

Misja Uczelni i Wydziału : interdyscyplinarna aktywność naukowo badawcza, artystyczna i dydaktyczna i projektowa. 1.CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Nazwa kierunku: Architektura i Urbanistyka Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia; Tryb kształcenia: stacjonarny; Profil kształcenia: ogólnoakademicki; Obszar kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Preambuła. 1 Podstawa prawna

Preambuła. 1 Podstawa prawna Załącznik do Zarządzenia nr 28/2009 Rektora WSP TWP w Warszawie Preambuła Jednym z głównych warunków właściwej realizacji zadań i wypełniania Misji oraz realizacji strategii Uczelni jest istnienie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ 2013 INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA Inżynieria Oprogramowania Proces ukierunkowany na wytworzenie oprogramowania Jak? Kto? Kiedy? Co? W jaki sposób? Metodyka Zespół Narzędzia

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. Informacje ogólne 1 Nazwa modułu kształcenia Sztuczna inteligencja 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Instytut Informatyki, Zakład Informatyki Stosowanej 3 Kod modułu (wypełnia

Bardziej szczegółowo

APLIKACJE KLIENT-SERWER Client-Server Applications Forma studiów: Stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W, 2L

APLIKACJE KLIENT-SERWER Client-Server Applications Forma studiów: Stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W, 2L Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Sieci komputerowe Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium APLIKACJE KLIENT-SERWER Client-Server Applications Forma

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ KOSMETYKI I PIELĘGNACJI ZDROWIA

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ KOSMETYKI I PIELĘGNACJI ZDROWIA REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ KOSMETYKI I PIELĘGNACJI ZDROWIA 1 Wstęp 1. Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia, zgodnie z art. 8 ust.1 ustawy z dn. 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030

Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030 Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030 ZAKRES NOWELIZACJI USTAWY PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM Maria Tomaszewska Akademia Leona Koźmińskiego 16 grudnia 2010 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. Wytyczne do opracowania planów studiów i programów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH. Podstawy programowania 15 30 45 1 7. Systemy operacyjne 20 25 45 5

INFORMATYKA PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH. Podstawy programowania 15 30 45 1 7. Systemy operacyjne 20 25 45 5 razem razem INFORMATYKA PLAN STUDIÓ NISTACJONARNYCH ( U K Ł A D Z I R O C Z N Y M ) Rok I Zajęcia dydaktyczne obligatoryjne Podstawy programowania 15 30 45 1 7 Systemy operacyjne 20 25 45 5 Teoretyczne

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA P L AN S T U DIÓW ST AC J O N AR N Y C H ( W UKŁAD Z I E S EMESTR AL N Y M ) Podstawy programowania

INFORMATYKA P L AN S T U DIÓW ST AC J O N AR N Y C H ( W UKŁAD Z I E S EMESTR AL N Y M ) Podstawy programowania INFORMATYKA P L AN S T U DIÓ ST AC J O N AR N Y C H ( UKŁAD Z I S MSTR AL N Y M ) Semestr I /- Podstawy programowania 20 45 65 1 7 Systemy operacyjne 30 30 60 5 Teoretyczne podstawy informatyki 30 15 45

Bardziej szczegółowo

Profil dyplomowania: Systemy multimedialne

Profil dyplomowania: Systemy multimedialne Profil dyplomowania: Systemy multimedialne Zespół Kierownik Katedry - prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski historia: 1968 początek historii budowy specjalności 1997 - Katedra Inżynierii Dźwięku 2000

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I)

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Osoba koordynująca: dr inż. Tomasz Pieciukiewicz Tomasz.Pieciukiewicz1@pjwstk.edu.pl Czego uczymy. Umiejętności po ukończeniu specjalizacji. Celem specjalizacji

Bardziej szczegółowo

Prezentacja specjalności studiów II stopnia. Inteligentne Technologie Internetowe

Prezentacja specjalności studiów II stopnia. Inteligentne Technologie Internetowe Prezentacja specjalności studiów II stopnia Inteligentne Technologie Internetowe Koordynator specjalności Prof. dr hab. Jarosław Stepaniuk Tematyka studiów Internet jako zbiór informacji Przetwarzanie:

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto podjąć. studia na WETI PG na kierunku informatyka. Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej 1

Dlaczego warto podjąć. studia na WETI PG na kierunku informatyka. Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej 1 Dlaczego warto podjąć studia na WETI PG na kierunku informatyka Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej 1 Kierunek informatyka WETI Informatyka Kiedyś "klucz do dobrobytu".

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH (W UKŁADZIE ROCZNYM) STUDIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015-16

INFORMATYKA PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH (W UKŁADZIE ROCZNYM) STUDIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015-16 Rok I INFORMATYKA PLAN STUDIÓ NISTACJONARNYCH ( UKŁADZI ROCZNYM) STUDIA ROZPOCZYNAJĄC SIĘ ROKU AKADMICKIM 2015-16 Podstawy programowania 15 30 45 1 7 Systemy operacyjne 15 25 40 5 Teoretyczne podstawy

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności Inżynieria Oprogramowania Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium SYSTEMY MULTIMEDIALNE Multimedia Systems Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Rozdział 1 Studia doktoranckie 104 1. W Uczelni studiami trzeciego stopnia są studia doktoranckie. Ukończenie studiów doktoranckich następuje wraz z uzyskaniem

Bardziej szczegółowo

Nauczanie informatyki przez Internet w Polsko-Japońskiej WyŜszej Szkole Technik Komputerowych

Nauczanie informatyki przez Internet w Polsko-Japońskiej WyŜszej Szkole Technik Komputerowych Nauczanie informatyki przez Internet w Polsko-Japońskiej WyŜszej Szkole Technik Komputerowych Lech Banachowski, Paweł Lenkiewicz, ElŜbieta Mrówka- Matejewska Polsko-Japońska WyŜsza Szkoła Technik Komputerowych

Bardziej szczegółowo

edycja 1 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012

edycja 1 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012 Wrocław, 18.05.2015 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Android i ios nowoczesne aplikacje mobilne edycja 1 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Inżynieria oprogramowania, Sieci komputerowe Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium MODELOWANIE I SYMULACJA Modelling

Bardziej szczegółowo

Prezentacja specjalności Inżynieria Systemów Informatycznych

Prezentacja specjalności Inżynieria Systemów Informatycznych Prezentacja specjalności Inżynieria Systemów Informatycznych Kierownik specjalności: Prof. nzw. Marzena Kryszkiewicz Konsultacje: piątek, 16:15-17:45, pok. 318 Sylwetka absolwenta: inżynier umiejętności

Bardziej szczegółowo

Nazwa kierunku Economics and IT Applications (studia w języku angielskim) Wydział Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Nazwa kierunku Economics and IT Applications (studia w języku angielskim) Wydział Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Nazwa kierunku Economics and IT Applications (studia w języku angielskim) Tryb studiów stacjonarne Profil studiów ogólnoakademicki Wydział Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Opis kierunku Economics

Bardziej szczegółowo

Obowiązkowy A. Przedmioty kształcenia ogólnego 1 Etykieta w życiu publicznym wykład 9 zaliczenie tak 1 B. Przedmioty podstawowe

Obowiązkowy A. Przedmioty kształcenia ogólnego 1 Etykieta w życiu publicznym wykład 9 zaliczenie tak 1 B. Przedmioty podstawowe Instytut Informatyki, PWSZ w Nysie Kierunek: Informatyka Specjalność: Systemy internetowe, SI studia niestacjonarne Rok 2012/2013 Rok I, semestr I (zimowy) zajęć 1 Etykieta w życiu publicznym 9 tak 1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

K A T E D R A IN F O R M A T Y K I I M E T O D K O M P U T E R O W Y C H UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY W KRAKOWIE

K A T E D R A IN F O R M A T Y K I I M E T O D K O M P U T E R O W Y C H UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY W KRAKOWIE 1. Kierunek: Informatyka 2. Obszar kształcenia: X nauki ścisłe 3. Sylwetka absolwenta: Studia pierwszego stopnia na kierunku Informatyka przygotowują absolwentów w zakresie treści matematycznych niezbędnych

Bardziej szczegółowo

Prezentacja specjalności Inżynieria Systemów Informatycznych

Prezentacja specjalności Inżynieria Systemów Informatycznych Prezentacja specjalności Inżynieria Systemów Informatycznych Kierownik specjalności: Prof. nzw. Marzena Kryszkiewicz Konsultacje: piątek, 16:15-17:45, pok. 318 Sylwetka absolwenta: inżynier umiejętności

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012. Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Informatyka

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012. Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Informatyka Zał. nr do ZW /2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania KIERUNEK: Informatyka POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

Bardziej szczegółowo

Prezentacja specjalności

Prezentacja specjalności Prezentacja specjalności Program studiów Umiejętności Sylwetka absolwenta Możliwość dalszego rozwoju zainteresowań 2 Synergia wiedzy i praktycznych umiejętności informatycznych duża liczba zajęć laboratoryjnych

Bardziej szczegółowo

Matryca pokrycia efektów kształcenia

Matryca pokrycia efektów kształcenia Matryca pokrycia efektów kształcenia Matryca dla przedmiotów realizowanych na kierunku Informatyka (z wyłączeniem przedmiotów realizowanych w ramach specjalności oraz przedmiotów swobodnego wyboru) Efekty

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji Programu ERASMUS+ Mobilność w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w latach 2014-2020

Zasady realizacji Programu ERASMUS+ Mobilność w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w latach 2014-2020 Zasady realizacji Programu ERASMUS+ Mobilność w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w latach 2014-2020 I. Wstęp 1. Uczelnianego Koordynatora ds. Programu Erasmus+ powołuje Rektor osobiście, natomiast Koordynatorów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU /od 01.10.2014/ I.

PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU /od 01.10.2014/ I. PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU /od 01.10.2014/ I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Studia doktoranckie są kolejnym etapem kształcenia

Bardziej szczegółowo

Katedra Systemów Automatyki. Specjalność: Systemy automatyki (studia II stopnia)

Katedra Systemów Automatyki. Specjalność: Systemy automatyki (studia II stopnia) Katedra Systemów Automatyki 1 Profil absolwenta (wiedza) Studenci naszej specjalności posiądą niezbędną wiedzę z zakresu: opracowywania algorytmów sterowania procesami w oparciu o najnowsze metody teorii

Bardziej szczegółowo

Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod Nazwa Nazwa w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Programy grafiki rastrowej,

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej.

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej. KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Technologia informacyjna 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: inżynierskie 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: 1/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: ADMINISTROWANIE INTERNETOWYMI SERWERAMI BAZ DANYCH Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Programowanie aplikacji internetowych Rodzaj zajęć: wykład,

Bardziej szczegółowo

Punktacja Tak - 1 Nie 0. Kryteria obligatoryjne do uzyskania akredytacji na okres 3 lat. Tak. Nie

Punktacja Tak - 1 Nie 0. Kryteria obligatoryjne do uzyskania akredytacji na okres 3 lat. Tak. Nie Załącznik Nr 5 do Uchwały KRASzPiP 4/IV/2013 z dnia 21 listopada 2013 r. 1. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY SPEŁNIANIA STANDARDÓW DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO W UCZELNIACH, KTÓRE ROZPOCZYNAJĄ

Bardziej szczegółowo

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki zaprasza na szkolenia z technologii sieciowych w Akademii Sieci Cisco (Cisco Networking Academy)

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki zaprasza na szkolenia z technologii sieciowych w Akademii Sieci Cisco (Cisco Networking Academy) Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki zaprasza na szkolenia z technologii sieciowych w Akademii Sieci Cisco (Cisco Networking Academy) W ramach szkolenia zaplanowano 4 semestry nauki, po 50 godzin lekcyjnych

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Załącznik nr 1 do uchwały nr 102 Senatu UZ z dn. 18.04.2013 r. Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Studia doktoranckie na Wydziale Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH 2-GO STOPNIA (W UKŁADZIE ROCZNYM) STUDIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16

INFORMATYKA PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH 2-GO STOPNIA (W UKŁADZIE ROCZNYM) STUDIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 -learning INFORMATYKA PLAN STUDIÓ NISTACJONARNYCH 2-GO STOPNIA ( UKŁADZI ROCZNYM) STUDIA ROZPOCZYNAJĄC SIĘ ROKU AKADMICKIM 2015/16 Rok I Zajęcia dydaktyczne obligatoryjne ybrane zagadnienia matematyki

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Centrum Europejskie UW

ZASADY REKRUTACJI W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Centrum Europejskie UW ZASADY REKRUTACJI W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 Centrum Europejskie UW I. Studia pierwszego stopnia 1. Ogólne dane Kierunek studiów: europeistyka Rodzaj studiów: pierwszego stopnia (licencjackie) Forma

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz. Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof.

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz. Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof. nzw Prodziekani ds. Studenckich i Dydaktyki Dr BARBARA WOJSZNIS

Bardziej szczegółowo

Zasady studiów magisterskich na kierunku astronomia

Zasady studiów magisterskich na kierunku astronomia Zasady studiów magisterskich na kierunku astronomia Sylwetka absolwenta Absolwent jednolitych studiów magisterskich na kierunku astronomia powinien: posiadać rozszerzoną wiedzę w dziedzinie astronomii,

Bardziej szczegółowo

STUDIA ZAWODOWE NA SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIEJ

STUDIA ZAWODOWE NA SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIEJ STUDIA ZAWODOWE NA SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIEJ 1. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Są to dzienne, bezpłatne wyższe studia zawodowe. Program studiów wypełnia aktualne standardy nauczania Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA ZACHDNIPMRSKI UNIWERSYTET TECHNLGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDWNICTWA I ARCHITEKTURY PRGRAM KSZTAŁCENIA studiów doktoranckich w dyscyplinie budownictwo oraz architektura i urbanistyka 1. Koncepcja kształcenia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium JĘZYKI PROGRAMOWANIA Programming Languages Forma studiów: studia

Bardziej szczegółowo