1 INFORMACJE O UCZELNI STUDIA W PJWSTK Zasady rekrutacji Program nauczania Specjalizacje Opis specjalizacji...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1 INFORMACJE O UCZELNI... 3 2 STUDIA W PJWSTK... 11 3. Zasady rekrutacji... 14 Program nauczania... 16 Specjalizacje... 21 Opis specjalizacji..."

Transkrypt

1 SPIS TREŚCI 1 INFORMACJE O UCZELNI STUDIA W PJWSTK INFORMATYKA STUDIA INŻYNIERSKIE Zasady rekrutacji Program nauczania Specjalizacje Opis specjalizacji INFORMATYKA STUDIA MAGISTERSKIE UZUPEŁNIAJĄCE Zasady rekrutacji Program nauczania Specjalizacje Opis specjalizacji INFORMATYKA SPOŁECZNA STUDIA MAGISTERSKIE UZUPEŁNIAJĄCE Warunki studiowania Zasady rekrutacji Program nauczania STUDIA DOKTORANCKIE Zasady rekrutacji Informatyka Informatyka społeczna ARCHITEKTURA WNĘTRZ STUDIA LICENCJACKIE Warunki studiowania Zasady rekrutacji Program nauczania KULTURA JAPONII STUDIA LICENCJACKIE Warunki studiowania Zasady rekrutacji Program nauczania Przykładowe sylabusy KULTURA JAPONII STUDIA MAGISTERSKIE

2 UZUPEŁNIAJĄCE Warunki studiowania Zasady rekrutacji Program nauczania SZTUKA NOWYCH MEDIÓW - GRAFIKA STUDIA LICENCJACKIE, MAGISTERSKIE JEDNOLITE Warunki studiowania Zasady rekrutacji Program nauczania Specjalizacje SZTUKA NOWYCH MEDIÓW GRAFIKA STUDIA MAGISTERSKIE UZUPEŁNIAJĄCE Warunki studiowania Zasady rekrutacji Program nauczania Specjalizacje ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ STUDIA INŻYNIERSKIE Warunki studiowania Zasady rekrutacji Program nauczania Opis specjalizacji PJWSTK W BYTOMIU Informatyka PJWSTK W GDAŃSKU Informatyka Sztuka Nowych Mediów - Grafika BAZA LOKALOWA I SPRZĘTOWO-SYSTEMOWA KONTAKT

3 Informacje o Uczelni 1. Informacje o Uczelni Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych zajmuje czołowe pozycje w prestiżowych rankingach. Wyróżniania jest przez studentów, pracodawców i media. Uczelnia zwraca szczególną uwagę na dostosowywanie programów kształcenia do wymogów i oczekiwań rynku pracy oraz standardów kształcenia w Unii Europejskiej i postępu w dziedzinie zastosowań technik komputerowych. Atutem programów jest przede wszystkim praktyczne kształcenie umiejętności. Dzięki temu studenci i absolwenci nie mają problemu ze znalezieniem pracy, są wysoko oceniani przez pracodawców. Kadra dydaktyczna Uczelni to wybitni specjaliści teoretycy i praktycy z Polski i z zagranicy. PJWSTK współpracuje również z europejskimi uczelniami oraz wykładowcami z Japonii, USA, Australii. Dzięki tej współpracy studenci mogą odbywać część studiów na uczelniach w krajach Unii Europejskiej i Japonii. Do dyspozycji studentów wszystkich kierunków są nowoczesne laboratoria, specjalistyczne pracownie informatyczne, graficzne, projektowe. Uczelnia organizuje także liczne spotkania z naukowcami, artystami, twórcami, przedstawicielami firm komputerowych oraz z przyszłymi pracodawcami. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych ma prawo do nadawania tytułów licencjata, inżyniera, magistra oraz stopnia doktora nauk technicznych. Jako jedna z czterech niepublicznych uczelni wyższych w Polsce posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego. Oferta edukacyjna to studia informatyczne (Wydział Informatyki), studia z dziedziny zarządzania (Zarządzanie Informacją), kulturoznawstwa (Kultura Japonii), studia artystyczne (Wydział Sztuki Nowych Mediów Grafika i Architektura Wnętrz) oraz kilkanaście kierunków studiów podyplomowych. Potwierdzeniem profesjonalizmu i najwyższej jakości kształcenia są liczne nagrody i wyróżnienia. Uczelnia zajmuje pierwsze miejsca w ogólnopolskich rankingach szkół wyższych. Dwukrotnie już otrzymała tytuł Uczelni Przyjaznej Studentom, zaś w ubiegłym roku wyróżnienie w kategorii "Uczelnia Prostudencka" przyznawane przez Parlament Studentów RP. PJWSTK wspiera działalność naukową i zainteresowania studentów. Na Uczelni działają liczne koła naukowe, sekcje sportowe, koła zainteresowań. Funkcjonuje także Biuro Karier i Inkubator Przedsiębiorczości. Uczelnia oferuje rozbudowany system stypendialny. Studenci obowiązkowo uczestniczą w praktykach, a najlepsi mają szansę na praktyki w uznanych na całym świecie firmach, bankach i przedsiębiorstwach. 3

4 Informacje o Uczelni Uczelnia powstała w 1994 roku na mocy porozumień rządów Polski i Japonii Jej główna siedziba znajduje się w Warszawie. Uczelnia posiada także oddziały zamiejscowe w Gdańsku i Bytomiu. PJWSTK w Warszawie znajduje się w samym centrum miasta, niedaleko stacji metra, Dworca Centralnego oraz głównych węzłów komunikacyjnych. Placówka posiada laboratoria wyposażone w najwyższej klasy sprzęt komputerowy, unikalny w skali kraju sprzęt multimedialny, roboty stacjonarne i mobilne, stacje graficzne oraz wiele innych. Uczelniany kampus obejmuje także bibliotekę wraz z czytelnią, księgarnię, ogólnodostępne laboratoria komputerowe, bufet, parking oraz własne wydawnictwo naukowe. Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Uczelnia objęta jest bezprzewodową siecią Wi- Fi. Wydział zamiejscowy w Bytomiu powstał w 2003 roku. Mieści się w zabytkowym, pochodzącym z początku XX wieku budynku, położonym w centrum Bytomia. Na wydziale prowadzone są studia na kierunku Informatyka, studia podyplomowe oraz kursy. Sale wykładowe oraz laboratoria specjalistyczne wyposażone są w najnowocześniejszy sprzęt. Uczelnia zapewnia studentom warunki do samodzielnej pracy. Udostępnienia każdemu studentowi oddzielny komputer ze stałym dostępem do Internetu oraz laboratoria projektowe również poza godzinami zajęć. Wydział zamiejscowy w Gdańsku powstał w 2007 roku. Jego siedziba znajduje się w centrum miasta. Studia prowadzone są na kierunkach: Informatyka i Grafika. Laboratoria i pracownie wyposażone są w sprzęt komputerowy i oprogramowanie zgodnie z wysokimi standardami obowiązującymi na Uczelni. Obok stałych specjalizacji oferowanych przez PJWSTK, specyfiką filii gdańskiej jest specjalizacja z dziedziny sztucznej inteligencji. Koncentruje się ona na zagadnieniach związanych z praktycznym zastosowaniem informatyki w specyficznych uwarunkowaniach Pomorza. Studia w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych są gwarancją ciekawej i dobrze płatnej pracy. Są inwestycją w przyszły sukces zawodowy. Zapraszamy! Prawa Studenckie Studentom PJWSTK przysługują te same prawa, co studentom państwowych szkół wyższych, w szczególności do zniżek (np. w komunikacji publicznej), bezpłatnej opieki zdrowotnej, stypendiów. 4

5 5 Informacje o Uczelni Stypendia Na Uczelni istnieje rozbudowany system stypendialny, przyznawany studentom z funduszów przekazanych Uczelni przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, na który składają się: Stypendia rektora dla najlepszych studentów z tytułu wysokiej średniej ocen lub osiągnięć naukowych, artystycznych, sportowych - przeznaczone dla 10% wszystkich studentów; Stypendia socjalne wraz z dodatkiem mieszkaniowym; Stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych; Zapomogi, przyznawane w nagłych przypadkach losowych. W roku akademickim 2012/13 z w/w form pomocy materialnej skorzystało ponad 250 studentów naszej Uczelni. Średnia miesięczna wysokość stypendium rektora wyniosła 400 PLN, a stypendium socjalnego 550 PLN. Wysokość stypendiów w każdym roku akademickim uzależniona jest od ilości przyznanych stypendiów oraz dotacji z Ministerstwa. Stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2012/13 50 studentów otrzymało to stypendium. Średnia wysokość wyniosła 200 PLN/mies. Inne formy stypendiów i redukcji czesnego: Redukcje czesnego za wysokie wyniki w nauce co semestr 10 najlepszym studentom Uczelni Rektor przyznaje obniżkę czesnego; Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za bardzo dobre wyniki w nauce. W ostatnich 7 latach 20 studentów PJWSTK otrzymało takie stypendium. Wysokość stypendium wynosi 1300 PLN/mies.; Stypendia dla rodzeństw studiujących w PJWSTK 25% ulgi w czesnym; Stypendia ufundowane na mocy porozumień pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego a PJWSTK. Co roku 3 wyróżniających się uczniów szkół średnich wyznaczonych przez Zarząd Województwa podejmuje bezpłatną naukę w PJWSTK; Stypendia ufundowane przez firmy komputerowe. W ramach dotacji podmiotowej przeznaczonej na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia, na Uczelni zatrudnieni są tłumacze języka migowego, dzięki czemu w PJWSTK bez przeszkód mogą studiować osoby niesłyszące. Biuro Karier Podstawowym celem działalności Biura Karier jest pomoc studentom i absolwentom PJWSTK w znalezieniu odpowiedniego dla nich miejsca na rynku pracy. Biuro Karier świadczy bezpłatne usługi na zlecenie pracodawców w zakresie

6 Informacje o Uczelni rekrutacji i selekcji kandydatów na oferowane stanowiska, organizuje prezentacje firm na terenie Uczelni. Biuro Karier nawiązuje współpracę z liczącymi się na rynku firmami doradztwa personalnego oraz internetowymi serwisami rekrutacyjnymi w celu promocji studentów i absolwentów PJWSTK. Aktualne oferty pracy znajdują się na stronie internetowej: Praktyki Praktyki studenckie są sposobem na uzyskanie początkowych doświadczeń, które mogą ułatwić studentom start w karierze zawodowej. Zaliczenie praktyk jest warunkiem uzyskania dyplomu inżynierskiego/licencjackiego/magisterskiego. Praktyki są obowiązkowe dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (w tym internetowych) I stopnia oraz jednolitych magisterskich. Wymiar godzin praktyk studenckich wynosi od 120 h do 320 h w zależności od wydziału i kierunku studiów. W celu ułatwienia studentom znalezienia interesujących ofert przygotowany został portal praktyk, staży i pracy. Znajduje się on pod adresem Temat praktyk jest ustalany przez pracodawcę jednak studenci wyższych semestrów powinni starać się odbywać praktyki zgodne z wybraną specjalizacją. Zatrudnienie studenta na umowę zlecenie, o dzieło i pracę oraz wolontariat zwalnia go z obowiązku odbycia praktyk. Zazwyczaj praktyki są bezpłatne, a pracodawca nie ponosi żadnych kosztów związanych z ich przebiegiem. Niektóre firmy decydują się jednak płacić praktykantom, a wiele z ofert kończy się podpisaniem z praktykantem umowy o pracę. Praktyki należy zaliczyć do końca toku studiów. Wśród firm, które zaoferowały praktyki naszym studentom znajdują się m.in. IBM, Microsoft, Google, Intel, Symantec, CISCO, NASK, TP S.A., Axel Springer, CDPROJEKT, WP.PL, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, PZU S.A, Bank Millenium, TVP S.A. ComputerLand S.A, Edipresse, PWN. Pełnomocnikiem Rektora ds. Praktyk Studenckich jest dr Krzysztof Szklanny. Inkubator przedsiębiorczości Na Uczelni działa Inkubator Przedsiębiorczości Akademickiej, którego głównym celem jest wspieranie rozwoju przedsiębiorczości wśród studentów i absolwentów Uczelni. Dzięki otrzymanemu wsparciu mogą oni tworzyć własne przedsiębiorstwa, podejmować indywidualną działalność gospodarczą, bez problemu orientować się w polskim systemie prawnym, ze szczególnym uwzględnieniem otoczenia prawnego działalności gospodarczej, systemu podatkowego 6

7 Informacje o Uczelni oraz systemu zabezpieczenia społecznego. Osoby korzystające z usług Inkubatora nie tylko uzyskują wiedzę niezbędną do funkcjonowania na rynku, ale także umiejętności, których wykorzystanie sprzyjać będzie tworzeniu gospodarki opartej o wiedzę. Dzięki systematycznemu pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania, większość usług jest świadczona nieodpłatnie. Wymiana zagraniczna studentów Umowy o współpracy pomiędzy PJWSTK a uczelniami zagranicznymi dotyczą wymiany studentów i wykładowców. Wiążą one PJWSTK ze światowymi uczelniami i pozwalają naszym studentom wyjeżdżać na stypendia naukowe do wielu krajów świata. PJWSTK prowadzi wymiany międzyuczelniane oraz w ramach programu LLP Erasmus. Uczelnie, z którymi PJWSTK współpracuje: Wielka Brytania: Leeds Metropolitan University; Bedfordshire University; Westminster University; Sheffield-Hallam University; Glyndŵr University; University of Salford; Kingston University. Irlandia: University College Dublin; National University of Ireland, Maynooth; National University of Ireland, Galway; University College Cork. Finlandia: Aalto University School of Art, Design and Architecture Włochy: Universita del Piemonte Orientale Amedeo Avogardo Hiszpania: Universitat Politècnica de Cataluňya, Barcelona Escola d'art i Superior de Disseny Castello Belgia: Artesis University College Antwerp Portugalia: IADE - Instituto de Artes Visuais Design e Marketing, Lisbona ESAD - Escola Superior de Artes e Design, Matosinhos 7

8 Informacje o Uczelni Japonia: Saitama University; Ibaraki University; Tokyo University of Agriculture and Technology; Ritsumeikan University, Kyoto; Ritsumeikan Asia Pacific University, Beppu; Josai International University; The University of Hyogo. Na podstawie tych umów nasi studenci kształcą się przez jeden semestr lub rok na uczelni partnerskiej. W tym samym czasie ich zagraniczni koledzy są studentami PJWSTK, dołączając do grup studiujących u nas w języku angielskim. Studia w języku angielskim Studenci Wydziału Informatyki mają możliwość studiowania w grupach anglojęzycznych. Oznacza to, że wszystkie wykłady, zajęcia laboratoryjne i ćwiczenia z przedmiotów kierunkowych prowadzone są w języku angielskim. Na zajęciach bazuje się na anglojęzycznych wersjach oprogramowania. W tych samych grupach studiują studenci polscy, cudzoziemcy, jaki i osoby z uczelni zagranicznych, które w ramach wymiany studenckiej zaliczają wybrany semestr w PJWSTK. Program wzbogacony jest o wykłady gościnne wykładowców z zagranicznych uniwersytetów partnerskich. Ukończenie studiów w w/w trybie jest dokumentowane anglojęzycznym Suplementem do Dyplomu, odpowiadającym standardom obowiązującym w Unii Europejskiej. Języki obce Studia I stopnia inżynierskie, licencjackie Nauka języka angielskiego w PJWSTK prowadzona jest na 3 poziomach zaawansowania, dostosowanych do stopnia znajomości języka, z jakim studenci rozpoczynają studia na naszej Uczelni. Największy nacisk położony jest na naukę szeroko rozumianego Business English, czyli tych kompetencji językowych, które studenci będą najbardziej potrzebować w pracy zarówno w Polsce, jak i za granicą. Kurs języka angielskiego na studiach dziennych odbywa się w wymiarze 4 godz. tygodniowo, natomiast w trybie zaocznym 2 godz. podczas każdego zjazdu. Obowiązkowy lektorat z języka angielskiego trwa 3 semestry, później studenci mogą wybrać kontynuację angielskiego lub inny język. Studenci na zakończenie zajęć z języka angielskiego mogą przystąpić do zewnętrznego egzaminu Spoken English for Industry and Commerce organizowanego w PJWSTK przez LCCI Londyńską Izbę Przemysłowo-Handlową, albo egzaminu PJWSTK, po zdaniu którego student otrzyma certyfikat. Uczelnia planuje wprowadzenie własnego egzaminu z języka hiszpańskiego. 8

9 Informacje o Uczelni Poza nauką języka angielskiego studenci mogą fakultatywnie uczestniczyć w zajęciach z języka japońskiego w wymiarze 2 godzin tygodniowo (studenci Wydziału Kultury Japonii uczestniczą w obowiązkowych zajęciach w wymiarze minimum 4 godz. tygodniowo). Studia II stopnia magisterskie uzupełniające Studenci studiów II stopnia mogą uczestniczyć w zajęciach języka angielskiego, hiszpańskiego, japońskiego lub niemieckiego w wymiarze 2 godzin tygodniowo (studia dzienne) oraz 2 godzin w trakcie zjazdu (studia zaoczne). Biblioteka Profil Biblioteki jest ściśle związany z kierunkami i specjalnościami studiów w PJWSTK oraz z zakresem badań naukowych jakie są podejmowane przez pracowników naukowych Uczelni. Księgozbiór Biblioteki stanowi ponad tytułów książek zarówno w postaci tradycyjnej jak i elektronicznej. Są to pozycje z zakresu informatyki, matematyki, zarządzania, bankowości, historii sztuki, kultury i historii Japonii - również beletrystyka japońska w języku polskim i angielskim oraz literatura z zakresu szeroko pojętej sztuki: grafika, gry komputerowe, multimedia, design, malarstwo, architektura, film, itp. Biblioteka prenumeruje blisko 100 tytułów czasopism, w tym czasopisma zagraniczne, również w dostępie on-line, gromadzi prace dyplomowe studentów oraz prace doktorskie. Wszystkie zbiory są skatalogowane i możliwe do wyszukania w katalogu online. System biblioteczny umożliwia również zdalne, elektroniczne zamawianie, oraz rezerwację książek. Biblioteka w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki udostępnia Czytelnikom, bazy publikacji naukowych: serwis EBSCO (12 baz interdyscyplinarnych); Springer; Elsevier: ScienceDirect; Web of Knowlegde (3 bazy Thomson Reuters, abstraktowo-bibliometryczne). Możliwe jest także korzystanie z wypożyczalni książek elektronicznych najlepszych światowych wydawców Ebook Library (EBL). Czytelnicy Biblioteki PJWSTK mogą również korzystać z innych bibliotek, na zasadzie wypożyczeń międzybibliotecznych. Umowy takie podpisane są m.in. z: Biblioteką Instytutu Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk; Biblioteką Politechniki Warszawskiej; Biblioteką Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Przy Uczelni działa Wydawnictwo, które wydaje podręczniki i monografie naukowe autorstwa wykładowców PJWSTK. Niektóre z tych publikacji zostały przygotowane w języku angielskim i wydane w wydawnictwie Springer. Łącznie wydano blisko 70 tytułów. 9

10 Informacje o Uczelni Samorząd Studentów Samorząd Studencki to organ prowadzący działalność w zakresie spraw studenckich, w szczególności socjalno-bytowych i kulturalnych. Samorząd kształtuje życie studenckie m.in. poprzez organizacje wyjazdu adaptacyjnego dla nowych studentów, imprezy integracyjne (otrzęsiny, połowinki). Udziela także pomocy merytorycznej w sprawach indywidualnych studentów. Organy Samorządu są jedynym reprezentantem ogółu studentów PJWSTK. Samorząd nawiązuje i utrzymuje kontakty z samorządami uczelni w całym kraju, a także organizacjami studenckimi tj. Parlament Studentów RP, Porozumienie Uczelni Niepublicznych Warszawskich, Stowarzyszenie MONSSUN. Studenci każdego z wydziałów mają czynne i bierne prawo wyborcze w trakcie corocznych wyborów do Rad Wydziałowych Samorządu Studenckiego. Pełna procedura wyborcza i wiele innych zawartych jest w regulaminie Samorządu, dostępnym na stronie: Dni otwarte Dni Otwarte w PJWSTK w Warszawie organizowane są zarówno w dni powszednie w godzinach popołudniowych, jak i w soboty. Każdy Dzień Otwarty odbywa się pod patronatem konkretnych Katedr, Specjalizacji lub Wydziałów. Pracownicy Uczelni wraz ze studentami przygotowują tematyczne pokazy, konkursy, warsztaty, wykłady, prezentują laboratoria i prace absolwentów. Na Dniach Otwartych obecni są również przedstawiciele wszystkich działających na Uczelni Specjalizacji i Wydziałów oraz osoby zajmujące się m.in. Wymianą Zagraniczną, Biurem Karier, Wydawnictwem. Obecny jest także Samorząd Studentów. Studenckie Koła Naukowe ERROR 501; Grupa.Net; Koło Inżynierii Kosmicznej SPACE; HCI (Human-Computer Interaction); Międzywydziałowe koło tradycyjnych gier japońskich; Project Management; 4Ma Design; Zainteresowań Okołomuzycznych; SIM; SCALA; PJ Linux User PJ LUG; GROM, koło naukowe Gry, Rozrywka Oraz Multimedia; Uczelniane Koło Fotograficzne. 10

11 Studia w PJWSTK 2. Studia w PJWSTK w Warszawie 11

12 Informatyka studia inżynierskie 3. Informatyka studia inżynierskie Studia inżynierskie stacjonarne i niestacjonarne Pierwszy etap nauki w stanowią studia inżynierskie, które odbywają się w trzech trybach: stacjonarnym (dziennym trzy i pół roku) w języku polskim lub angielskim, niestacjonarnym (zaocznym cztery lata) w języku polskim oraz niestacjonarnym (zaocznym przez Internet cztery lata) w języku polskim lub angielskim. Absolwenci po pomyślnym zdaniu egzaminu dyplomowego otrzymują tytuł inżyniera informatyki. studia stacjonarne zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 16:30. Każdy semestr obejmuje 15 tygodni zajęć. studia niestacjonarne zajęcia odbywają się w trybie sobotnio-niedzielnym w godzinach 8:00 20:00. W każdym semestrze jest 8 zjazdów. Rok akademicki trwa od października do końca czerwca i podzielony jest na dwa semestry. Ogólne warunki studiowania na studiach inżynierskich studenci uczęszczają na wykłady prowadzone dla całego roku oraz na powiązane z nimi ćwiczenia i zajęcia laboratoryjne; ćwiczenia i zajęcia laboratoryjne odbywają się w 16 osobowych grupach. W trakcie zajęć w laboratoriach komputerowych każdy student ma do dyspozycji oddzielny komputer; studenci wyższych lat korzystają ze specjalistycznych laboratoriów komputerowych dostosowanych do tematyki ich pracy dyplomowej. Program nauczania podzielony jest na dwie części: nauczanie bazowe wspólne dla wszystkich studentów; nauczanie specjalistyczne zgodne z wybraną przez studenta specjalizacją. Nauczanie bazowe obejmuje cztery pierwsze semestry na studiach dziennych i sześć na zaocznych. Koncentruje się ono na przekazywaniu studentom podstawowej wiedzy z matematyki, algorytmiki i informatyki jaka powinna być opanowana przez każdego absolwenta Informatyki. W ramach nauczania bazowego studenci zapoznają się między innymi z podstawowymi technikami baz danych, zasadami budowy oprogramowania i sieci komputerowych oraz możliwościami zastosowań multimediów. Studenci uczą się przede wszystkim programować w podstawowych językach, takich jak Java, C++. Otrzymują oni także bazowe wykształcenie z matematyki, elektroniki, marketingu, zarządzania i prawa. Nauczanie specjalistyczne akcentuje zdobywanie praktycznych umiejętności pracy zespołowej w projekcie. W ramach przedmiotu o nazwie Projekt symulowane są warunki przyszłej pracy zawodowej. Studenci pogłębiają ponadto swoją wiedzę podczas zajęć specjalistycznych, programowo skorelowanych z kie- 12

13 Informatyka studia inżynierskie runkami nauczania. W zależności od specjalizacji poznają takie języki programowania jak: Prolog, ML, Asembler, C#, SQL. Przez cały tok studiów Uczelnia zapewnia intensywną naukę języka angielskiego i fakultatywnie języka japońskiego. Nauczanie specjalistyczne prowadzi do wykształcenia absolwentów z następujących dziedzin: Bazy danych (spec. A); Inżynieria oprogramowania i baz danych (A_IO); Programowanie systemowe i sieciowe (B); Systemy równoległe i rozproszone (C) ; Inteligentne systemy przetwarzania danych (D); Eksploracja WWW (DW); Multimedia (E); Multimedia animacja 3D (E3D); Multimedia programowanie gier (EPG); Inteligentne metody inżynierii wiedzy (F); Programowanie aplikacji biznesowych (G); Sieci urządzeń mobilnych (H). Studia w trybie stacjonarnym prowadzone są w języku polskim lub angielskim. Studia inżynierskie niestacjonarne (zaoczne przez Internet) Studia internetowe prowadzone są w języku polskim i angielskim. Studia internetowe trwają 4 lata i kończą się uzyskaniem stopnia inżyniera informatyki. Studenci po sześciu semestrach nauczania bazowego wybierają jedną spośród sześciu specjalizacji: Bazy danych, Hurtownie danych, Inżynieria oprogramowania, Multimedia, Programowanie aplikacji biznesowych, Sieci komputerowe. Studia są realizowane na odległość przy użyciu Internetu. Sesje egzaminacyjne odbywają się w PJWSTK na koniec semestru. W każdym tygodniu w wybranym czasie studenci biorą udział w sesjach kontaktowych przy użyciu Internetu. Dla przedmiotów o charakterze laboratoryjnym są organizowane na terenie Uczelni tygodniowe sesje robocze dwa razy w roku. Dla niektórych przedmiotów istnieje możliwość uczęszczania na wykłady i ćwiczenia w PJWSTK w wybrane weekendy. Ponadto w czasie trwania semestru możliwe są konsultacje na Uczelni. 13

14 Informatyka studia inżynierskie Zasady rekrutacji Studia inżynierskie stacjonarne (dzienne) Kandydaci na studia stacjonarne, którzy zdali maturę z matematyki lub informatyki lub fizyki z astronomią na poziomie co najmniej podstawowym na 30% lub więcej (lub na ocenę 3 lub więcej w przypadku starej matury ) są przyjmowani do PJWSTK w kolejności zgłoszeń. To samo dotyczy laureatów Olimpiady Informatycznej, Matematycznej oraz Fizycznej. Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są od 6 maja do 30 września 2013 roku. 1. Kandydat zobowiązany jest zarejestrować się on-line poprzez portal rekrutacyjny https://rekrutacja.pjwstk.edu.pl/ 2. Po dokonaniu rejestracji należy złożyć w Dziale Rekrutacji wymagane dokumenty: podanie o przyjęcie na studia lub podpisać w Dziale Rekrutacji wydruk podania z rejestracji on-line; świadectwo maturalne kandydat przedstawia oryginał lub odpis, a pracownik PJWSTK poświadcza kserokopię za zgodność z oryginałem. W przypadku posiadania matury innej niż polska, kandydat zobowiązany jest również dostarczyć tłumaczenie przysięgłe w/w matury oraz jej nostryfikację (w przypadku, gdy jest wymagana); kserokopię dowodu osobistego; zdjęcie typu dowodowego oraz zdjęcie w formacie cyfrowym (zapisane w systemie rejestracji on-line); obcokrajowcy zobowiązani są również przedstawić paszport z ważną wizą oraz dowód ubezpieczenia zdrowotnego, np. polisę ubezpieczeniową. Rejestracja oraz złożenie kompletu dokumentów uruchamia procedurę kwalifikacji na studia. 3. Decyzję Komisji Kwalifikacyjnej kandydat otrzymuje drogą elektroniczną, na adres podany w rejestracji on-line. 4. Kandydat zakwalifikowany na studia zobowiązany jest zapłacić wpisowe oraz dostarczyć kopię dowodu wpłaty. Wpisowe jest bezzwrotne. 5. Po dopełnieniu wszystkich formalności kandydat podpisuje z Uczelnią Kontrakt. Kandydatom, którzy podpiszą kontrakt w ciągu dwóch ostatnich tygodni trwania rekrutacji, PJWSTK nie gwarantuje uaktywnienia konta studenckiego na serwerze ani wystawienia legitymacji przed rozpoczęciem zajęć. 14

15 Informatyka studia inżynierskie W przypadku zadeklarowania studiów w grupach anglojęzycznych kandydat powinien: posiadać zdaną maturę (starą pisemną na ocenę minimum 4 lub nową rozszerzoną pisemną) z matematyki lub informatyki lub fizyki z astronomią albo być laureatem olimpiady z któregoś z w/w przedmiotów; posiadać wystarczającą znajomość języka angielskiego potwierdzoną przez świadectwo maturalne. Osoby zainteresowane studiami w języku angielskim przyjmowane są w kolejności zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc. W przypadku przeniesienia studenta z innej uczelni lub wznowienia nauki decyzję o przyjęciu na studia podejmuje Dziekan. Studenci, którzy rozpoczęli naukę na innej uczelni, ale chcą przenieść się w trakcie studiów do PJWSTK mogą kontynuować naukę na wyższym semestrze, transferując zaliczone już przedmioty. W celu transferu ocen należy: dostarczyć poświadczony przez dziekanat Arkusz Przebiegu Studiów z poprzedniej uczelni; dostarczyć indeks; pobrać z Dziekanatu PJWSTK arkusz transferu ocen właściwy dla danego kierunku. Z tymi dokumentami należy zgłosić się do osoby zajmującej się transferami na Wydział Informatyki: mgr Elżbieta Mrówka Matejewska; Studia inżynierskie niestacjonarne (zaoczne) Kandydaci przyjmowani są w kolejności zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc. Pozostałe zasady rekrutacji są takie same jak na studia dzienne. Studia inżynierskie niestacjonarne (zaoczne przez Internet) Kandydaci przyjmowani są w kolejności zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc. Rekrutacja odbywa się dwa razy: od 6 maja do 15 września 2013 roku oraz od 7 stycznia do początku lutego 2014 roku (dokładne informacje znajdują się na stronie www). Zajęcia rozpoczynają się odpowiednio: w semestrze zimowym września 2013 roku oraz w semestrze letnim w lutym 2014 roku 5-dniową sesją laboratoryjną w gmachu PJWSTK. Początek zajęć przez Internet odpowiednio 1 października 2013 roku oraz 1 marca 2014 roku. 15

16 Informatyka studia inżynierskie Kandydaci przyjmowani są w kolejności zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc. Dokumenty należy złożyć w Dziale Rekrutacji (lub przesłać pocztą/kurierem z dopiskiem Dział rekrutacji. Pozostałe zasady rekrutacji są takie same jak na studia dzienne. Program nauczania Studia inżynierskie stacjonarne (w języku polskim lub angielskim) planowany program studiów (rok 2013/2014) Nazwa Przedmiotu Kod Liczba Forma godz./tyg. Pkt zalicz. ECTS wyk. ćw./lab. I Rok I semestr Analiza matematyczna AM 2 4 E/Z 6 Podstawy programowania w Javie PPJ 2 4 Z 6 Techniki i architektura komputerów TAK 2 - E 4 Użytkowanie komputerów UKO - 2 Z 5 Wstęp do marketingu i zarządzania WMZ 2 2 E/Z 3 Historia i kultura Japonii HKJ 2 - Z 3 Język angielski ANG - 4 Z 3 II semestr Algebra liniowa i geometria ALG 2 2 E/Z 5 Matematyka dyskretna MAD 2 2 E/Z 5 Relacyjne bazy danych RBD 2 2 E/Z 5 Programowanie obiektowe i GUI GUI 2 2 Z 4 Programowanie w językach C i C++ PJC 2 2 Z 4 Systemy operacyjne SOP 2 2 Z 4 Język angielski ANG - 4 Z 3 II Rok III semestr Algorytmy i struktury danych ASD 2 2 E/Z 5 Zarządzanie projektem informatycznym ZPR 2 2 E/Z 3 Systemy baz danych SBD 2 2 E/Z 6 Systemy cyfrowe i podstawy elektroniki SYC 2 2 Z 4 Uniwersalne techniki programowania UTP 2 2 Z 4 Sieci komputerowe i programowanie sieciowe w języku Java SKJ 2 2 E/Z 5 Język angielski ANG - 4 Z 3 IV semestr Narzędzia sztucznej inteligencji NAI 2 2 E/Z 7 Projektowanie systemów informacyjnych PRI 2 2 E/Z 7 Multimedia MUL 2 2 Z 7 Technologie programowania rozproszonego TPO 2 2 Z 3 Metody inżynierii wiedzy MIW 2 2 E/Z 3 Aplikacje baz danych APBD 2 2 Z 3 16

17 Informatyka studia inżynierskie Wychowanie fizyczne WF - 2 Z 0 Lektorat LEK - 4 Z 3 III Rok V semestr Grafika komputerowa GRK 2 2 E/Z 6 Budowa i integracja systemów informacyjnych BYT 2 2 E/Z 6 Bezpieczeństwo systemów informacyjnych BSI 2 2 E/Z 6 Projekt PRO 2 2 Z 3 Wychowanie fizyczne WF - 2 Z 0 Lektorat LEK - 4 Z 3 Wykłady monograficzne dla różnych specjalizacji Technologie Internetu spec. A,A-IO,E TIN 2 2 E/Z 6 Zaawansowane systemy operacyjne spec. B,C ZSO 2 2 E/Z 6 Inteligentne systemy sterowania spec. D, F ISS 2 2 E/Z 6 Programowanie mobilne spec. G,H PRM 2 2 E/Z 6 VI semestr Inżynieria procesów biznesowych IPB 2 2 E/Z 3 Statystyczna analiza danych SAD 2 2 E/Z 5 Modelowanie i analiza systemów informacyjnych MAS 2 2 E/Z 6 Projekt PRO 2 2 Z 7 Praktyki, 160 godzin, zaliczane do końca studiów Lektorat LEK - 4 Z 3 Wykłady monograficzne dla różnych specjalizacji Technologie Internetu spec. G TIN Int. 2 E/Z 6 Zaawansowane sieci komputerowe spec. B,C, H ZSK 2 2 E/Z 6 Administrowanie bazami danych spec. A, A-IO ABD 2 2 E/Z 6 Metody wnioskowania dla Agentów i ich Zespołów spec. D,E,F MWA 2 2 E/Z 6 IV Rok VII semestr Podstawy symulacji komputerowych PSK 2 2 E/Z 3 Automaty i gramatyki AUG 2 2 E/Z 3 Prawne podstawy działalności gospodarczej PPB 2 2 E/Z 3 Proseminarium PRS 0 2 Z 3 Projekt PRO 2 2 Z 13 Lektorat LEK - 4 Z 3 17

18 Informatyka studia inżynierskie Studia inżynierskie niestacjonarne planowany program studiów (rok 2013/2014) Nazwa Przedmiotu Kod Liczba Forma godz./sem. Pkt zalicz. ECTS wyk. ćw./lab. I Rok I semestr Analiza matematyczna AM E/Z 6 Technika i architektura komputerów TAK 16 - E 4 Podstawy programowania w Javie PPJ Z 8 Użytkowanie komputerów UKO - 16 Z 3 Prawne podstawy funkcjonowania biznesu PPB 16 int. - Z 3 Historia i kultura Japonii HKJ 16 int. - Z 3 Język angielski ANG1-16 Z 3 II semestr Matematyka dyskretna 1 MAD E/Z 6 Algebra liniowa i geometria ALG E/Z 6 Systemy operacyjne SOP Z 6 Programowanie obiektowe i GUI GUI Z 9 Język angielski ANG2-16 Z 3 II Rok III semestr Matematyka dyskretna 2 MAD E/Z 8 Relacyjne bazy danych RBD E/Z 8 Programowanie w językach C i C++ PJC Z 8 Wstęp do marketingu i zarządzania WMZ E/Z 3 Podstawy symulacji komputerowych PSK E/Z 3 Język angielski ANG3-16 Z 3 IV semestr Grafika komputerowa GRK E/Z 6 Sieci komputerowe i programowanie sieciowe w języku Java SKJ E/Z 5 Systemy baz danych SBD E/Z 5 Uniwersalne techniki programowania UTP Z 5 Algorytmy i struktury danych ASD int E/Z 6 Lektorat LEK4-16 Z 3 III Rok V semestr Bezpieczeństwo systemów informacyjnych BSI E/Z 6 Systemy wbudowane i techniki cyfrowe SYC Z 5 Narzędzia sztucznej inteligencji NAI int E/Z 5 Projektowanie systemów informacyjnych PRI E/Z 6 Multimedia 1 MUL Z 5 Lektorat LEK5-16 Z 3 VI semestr Budowa i integracja systemów informacyjnych BYT E/Z 6 Statystyczna analiza danych 1 SAD E/Z 6 Multimedia 2 MUL Z 6 18

19 Informatyka studia inżynierskie Modelowanie i analiza systemów informacyjnych MAS E/Z 6 Zarządzanie projektem informatycznym ZPR E/Z 3 Aplikacje baz danych APBD E/Z 3 Lektorat LEK6-16 Z 3 IV Rok VII semestr Statystyczna analiza danych 2 SAD E/Z 4 Projekt 1 PRO Z 8 Samodzielna praca nad projektem SPP Technologie programowania rozproszonego TPO E/Z 3 Metody inżynierii wiedzy MIW E/Z 3 Przedmiot specjalizacyjny E/Z 5 Lektorat LEK7-16 Z 3 Wykłady monograficzne dla różnych specjalizacji Technologie Internetu spec. A,A-IO,E,G TIN E/Z 5 Zaawansowane sieci komputerowe spec. B,C,H ZSK E/Z 5 Inteligentne systemy sterowania spec. D, F ISS E/Z 5 VIII semestr Przedmiot specjalizacyjny E/Z 5 Projekt 2 PRO Z 12 Samodzielna praca nad projektem SPP Inżynieria procesów biznesowych IPB E/Z 3 Automaty i gramatyki AUG E/Z 3 Lektorat LEK8-16 Z 3 Wykłady monograficzne dla różnych specjalizacji Administrowanie bazami danych spec. A, A-IO ABD E/Z 5 Zaawansowane systemy operacyjne spec. B,C ZSO E/Z 5 Metody wnioskowania dla Agentów i ich Zespołów spec. D,E,F MWA E/Z 5 Programowanie mobilne spec. G, H PRM E/Z 5 Studia inżynierskie niestacjonarne przez Internet (w języku polskim lub angielskim) planowany program studiów (rok 2013/2014) Nazwa Przedmiotu Kod Forma zalicz. Pkt ECTS I rok I semestr Użytkowanie komputerów, oprogramowania i Internetu UKO Z 8 Algebra liniowa z geometrią ALG E/Z 8 Podstawy programowania w Javie PPJ Z 8 Historia i kultura Japonii HKJ Z 3 Język angielski ANG1 Z 3 I rok II semestr Matematyka dyskretna MAD E/Z 6 Programowanie obiektowe i GUI GUI Z 8 Analiza matematyczna ANA E/Z 6 Architektura komputerów TAK E/Z 7 Język angielski ANG2 Z 3 II rok III semestr 19

20 Informatyka studia inżynierskie Grafika komputerowa GRK E/Z 7 Relacyjne bazy danych RBD E/Z 7 Programowanie w językach C i C++ PRC Z 6 Systemy operacyjne SOP Z 7 Język angielski ANG3 Z 3 II rok IV semestr Multimedia MUL Z 5 Sieci komputerowe i programowanie sieciowe w języku Java SKJ E/Z 6 Uniwersalne techniki programowania UTP Z 5 Systemy baz danych SBD E/Z 6 Statystyczna analiza danych SAD E/Z 5 Język angielski ANG4 Z 3 III rok V semestr Systemy cyfrowe i podstawy elektroniki SYC Z 6 Algorytmy i struktury danych ASD E/Z 6 Przedmiot obieralny E/Z 6 Projektowanie systemów informacyjnych PRI E/Z 6 Technologie internetu TIN E/Z 6 III rok VI semestr Budowa i integracja systemów informacyjnych BYT E/Z 6 Bezpieczeństwo systemów informacyjnych BSI E/Z 6 Narzędzia sztucznej inteligencji NAI Z 6 Przedmiot obieralny E/Z 6 Przedmioty specjalizacyjne dla różnych specjalizacji Bazy danych E/Z 6 Hurtownie danych E/Z 6 Multimedia 1 E/Z 6 Sieci E/Z 6 Modelowanie i analiza systemów informacyjnych E/Z 6 IV rok VII semestr Projekt 1 PRO1 Z 6 Samodzielna praca nad projektem SPP1 6 Przedmiot obieralny E/Z 6 Przedmiot obieralny E/Z 6 Przedmioty specjalizacyjne dla różnych specjalizacji Hurtownie danych E/Z 6 Eksploracja danych E/Z 6 Multimedia 2 E/Z 6 Modelowanie i analiza systemów informacyjnych E/Z 6 Sieci E/Z 6 IV rok VIII semestr Projekt 2 PRO2 Z 5 Samodzielna praca nad projektem SPP2 5 Przedmiot obieralny E/Z 5 Przedmiot obieralny E/Z 5 Przedmiot obieralny E/Z 5 Przedmiot obieralny E/Z 5 20

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Jesteśmy już 15 lat na rynku edukacyjnym Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT powstała w 1996 roku z inicjatywy Prezesa Polskiej Akademii Nauk. Uczelnia jest członkiem KRASP (Konferencji

Bardziej szczegółowo

Informator. Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014

Informator. Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014 Informator Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014 Akademia Morska w Gdyni Informator Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Informator 2015/2016. Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu. rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz

Informator 2015/2016. Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu. rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz Informator 2015/2016 Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz strona 2 Dlaczego warto studiowac w Walczu.............. 3 SLowo Rektora..................................

Bardziej szczegółowo

Janusz M. Szafran. Dariusz Godlewski. 3 stycznia 2008 r.

Janusz M. Szafran. Dariusz Godlewski. 3 stycznia 2008 r. INFORMATORECTS WYDZIAŁINFORMATYKIiZARZĄDZANIA StudiastacjonarneIiIIstopnia Wrocław2007 Opracowanie: KrystynaFryc inż.urszulalaskowska mgrmarzenasegeth mgrinż.andrzejłubiech PolitechnikaWrocławska PakietinformacyjnyECTS2007/2008

Bardziej szczegółowo

informator2014/2015 www.wsb.edu.pl Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wydziały Zamiejscowe:

informator2014/2015 www.wsb.edu.pl Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wydziały Zamiejscowe: Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej ul. Cieplaka 1c tel. 32 262 28 05 rekrutacja_wsb 4736950 e-mail: info@wsb.edu.pl Kraków *Wydział

Bardziej szczegółowo

O UCZELNI WŁADZE. Ochrona Środowiska, Zarządzanie i Marketing. W następnych latach Uczelnia uzyskiwała uprawnienia do prowadzenia kolejnych kierunków:

O UCZELNI WŁADZE. Ochrona Środowiska, Zarządzanie i Marketing. W następnych latach Uczelnia uzyskiwała uprawnienia do prowadzenia kolejnych kierunków: O UCZELNI WŁADZE Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie jest Uczelnią o wieloletniej tradycji. Powołana została decyzją Ministra Edukacji Narodowej w lipcu 1995 roku i zarejestrowana pod numerem

Bardziej szczegółowo

Alfabetyczny spis kierunków i specjalności

Alfabetyczny spis kierunków i specjalności Dla Kandydatów 2015/2016 W Informatorze: Bogata tradycja nowoczesnej uczelni 4 5 UEK w liczbach 6 7 Więcej niż studia 8 9 UEK fakty 10 Zagraniczna ścieżka edukacyjna 11 12 Drogowskaz kandydata 13 ABC

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR 2015/2016 Spis treści Informacje o Uczelni Słowo od Rektora...4 Władze Uczelni...5 Nasi wykładowcy...6 Dlaczego warto studiować w KPSW?...8 Dołącz

Bardziej szczegółowo

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS PAKIET INFORMACYJNY 2012 / 2013 ECTS Kierunek Zarządzanie Warszawa, 2012 Spis

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Kierunek: INFORMATYKA Studia inżynierskie I stopnia Rok akademicki 2010/2011 Europejski System Transferu

Bardziej szczegółowo

vademecum Dla Kandydatów 2014/2015

vademecum Dla Kandydatów 2014/2015 vademecum Dla Kandydatów 2014/2015 W Informatorze: Bogata tradycja nowoczesnej uczelni 4 5 UEK w liczbach 6 7 Więcej niż studia 8 9 UEK fakty 10 Zagraniczna ścieżka edukacyjna 11 12 Drogowskaz kandydata

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY 1 Spis treści WSTĘP... 3 WSPARCIE STUDENTÓW W UCZELNIACH EUROPEJSKICH... 6 1. Podsumowanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi... 6 2. Seminaria

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU. Informator. dla kandydatów na I rok studiów. rok akademicki 2015/2016

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU. Informator. dla kandydatów na I rok studiów. rok akademicki 2015/2016 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU Informator dla kandydatów na I rok studiów rok akademicki 2015/2016 NOWY SĄCZ 2015 Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo PJWSTK katalog 2014

Wydawnictwo PJWSTK katalog 2014 Wydawnictwo PJWSTK katalog 2014 O WYDAWNICTWIE Na polskim rynku wydawniczym wciąż brakuje podstawowych publikacji dla studentów informatyki szkół wyższych, istnieje pilna potrzeba wydawania szybko i profesjonalnie

Bardziej szczegółowo

Liczby nie kłamią. Postaw na Edukację INFORMATOR

Liczby nie kłamią. Postaw na Edukację INFORMATOR 9 Liczby nie kłamią. Postaw na Edukację 12 37 INFORMATOR Spis treści Liczby nie kłamią. Postaw na Edukację Wstęp... 3 Dlaczego warto studiować w Edukacji... 4 Misja i odpowiedzialność społeczna... 6 Słowniczek

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo PJWSTK katalog 2013

Wydawnictwo PJWSTK katalog 2013 Wydawnictwo PJWSTK katalog 2013 O wydawnictwie Na polskim rynku wydawniczym wciąż brakuje podstawowych publikacji dla studentów informatyki szkół wyższych. Istnieje pilna potrzeba wydawania szybko i profesjonalnie

Bardziej szczegółowo

Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Część I. Informacje ogólne. Podstawy Prawne.

Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Część I. Informacje ogólne. Podstawy Prawne. Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z wizytacji przeprowadzonej w dniach 25-26 marca 2010 r. dotyczącej oceny jakości kształcenia na kierunku informatyka prowadzonym na Wydziale

Bardziej szczegółowo

WYBIERZ SWÓJ KLUCZ DO SUKCESU

WYBIERZ SWÓJ KLUCZ DO SUKCESU WYBIERZ SWÓJ KLUCZ DO SUKCESU Broszura informacyjna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dla kandydatów na studia 2015/2016 SPIS TREŚCI Słowo od Rektora Dlaczego warto studiować w UMCS? UMCS

Bardziej szczegółowo

Nasza pasja - Twój sukces! FIZJOTERAPIA / INŻYNIERIA DENTYSTYCZNA / KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / TURYSTYKA I REKREACJA

Nasza pasja - Twój sukces! FIZJOTERAPIA / INŻYNIERIA DENTYSTYCZNA / KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / TURYSTYKA I REKREACJA Nasza pasja - Twój sukces! FIZJOTERAPIA / INŻYNIERIA DENTYSTYCZNA / KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / TURYSTYKA I REKREACJA SPIS TREŚCI O uczelni 2 Wydział Studiów Edukacyjnych w Poznaniu 10 Fizjoterapia 13

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 13-14 grudnia 2013 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA ul. Cukrowa 8 71-004 Szczecin tel.: (91)

Bardziej szczegółowo

www.wsl.com.pl INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA STUDIA 2011/2012 multimedalistka olimpijska studentka WSL

www.wsl.com.pl INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA STUDIA 2011/2012 multimedalistka olimpijska studentka WSL INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA STUDIA 2011/2012 multimedalistka olimpijska studentka WSL 2 SPIS TREŚCI NASZA UCZELNIA STUDIA I STOPNIA Licencjackie SPIS TREŚCI SŁOWO REKTORA. 4 WŁADZE UCZELNI / ZAŁOŻYCIEL

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Oferta kształcenia na rok akademicki 2015/2016 DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ W AGH? 1913 TRADYCJA I RENOMA Akademia została powołana w 1913 r. przez

Bardziej szczegółowo

Informator. dla studentów. zagranicznych. www.uek.krakow.pl

Informator. dla studentów. zagranicznych. www.uek.krakow.pl Informator dla studentów zagranicznych Spis treści Kilka słów o Uniwersytecie Władze i struktura Uniwersytetu Słowo klucz: Dziekanat Inne ważne jednostki Kalendarium studenta Sprawy, które musisz załatwić

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/15

INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/15 INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/15 www.pwsz.nysa.pl 1 NOWA SPECJALNOŚĆ NOWA SPECJALNOŚĆ SPECJALNOŚĆ NOWA SPECJALNOŚĆ NOWA SPECJALNOŚĆ NOWA SPECJALNOŚĆ NOWA SPECJALNOŚĆ NOWA

Bardziej szczegółowo

Uniwersytecki System Obsługi Studiów. Wstęp do dokumentacji wdrożeniowej

Uniwersytecki System Obsługi Studiów. Wstęp do dokumentacji wdrożeniowej Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji USOS 4.0 http://muci.edu.pl Uniwersytecki System Obsługi Studiów Wstęp do dokumentacji wdrożeniowej Mariusz Czerniak, UMK Janina Mincer-Daszkiewicz, UW 7 czerwca

Bardziej szczegółowo

Copyright by Wydawnictwo PJWSTK Warszawa 2006. Wszystkie nazwy produktów są zastrzeżonymi nazwami handlowymi lub znakami towarowymi odpowiednich firm

Copyright by Wydawnictwo PJWSTK Warszawa 2006. Wszystkie nazwy produktów są zastrzeżonymi nazwami handlowymi lub znakami towarowymi odpowiednich firm Copyright by Wydawnictwo PJWSTK Warszawa 2006 Wszystkie nazwy produktów są zastrzeżonymi nazwami handlowymi lub znakami towarowymi odpowiednich firm Książki w całości lub części nie wolno powielać ani

Bardziej szczegółowo

Zasady Rekrutacji. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia:

Zasady Rekrutacji. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia: Zasady Rekrutacji Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia: 1. ankieta osobowa kandydata oraz podanie (formularze ankiety oraz podania zamieszczone są na stronie

Bardziej szczegółowo

CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie PRZEWODNIK

CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie PRZEWODNIK CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie PRZEWODNIK PO KIERUNKACH KSZTAŁCENIA W SZKOŁACH WYŻSZYCH W CZĘSTOCHOWIE CZĘSTOCHOWA, CZERWIEC - LIPIEC 2009

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie REKRUTACJA 2013/2014 Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin 2 3 Spis treści Słowo Rektora 5 Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bardziej szczegółowo