7 Program Ramowy. Wniosek

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "7 Program Ramowy. Wniosek"

Transkrypt

1 Formy i Metody Pozyskiwania Funduszy Europejskich 7 Program Ramowy Wniosek Temat: Ratownictwo medyczne i przedmedyczne portal dedykowany zagadnieniom i wydarzeniom z zakresu ratownictwa medycznego i przedmedycznego AGH WIMiIP V IS Paweł Wojnarowski Katarzyna Chmielewska-Synowska Michał Sadkiewicz Wojciech Kubica Marcin Kucharzyk Kraków 2007

2 Participan t number PART A A1. Budget breakdown and project summary A.1 Overall budget breakdown for the project Participant short name RTD (A) Estimated eligible costs (whole duration of the project) Coordination Support Management Other (B) (C) (D) (E) TOTAL A+B+C+D+E Total receipts Requested EC contribution 1 AGH TOTAL Budżet dla AGH: Koszty personalne: 24 osobo-miesiące * 156 godzin/miesiąc * 45 euro/godzinę = euro (ok euro) Procent dofinansowania z UE: 75% (Dla szkół średnich i wyższych.) Koszty dla subcontracting: euro Koszty konsumpcyjne: euro Koszty podróży i utrzymywania: euro Koszty zarządzania: euro Suma: = euro Koszty pośrednie: euro * 0.75 = euro ( euro * 0.75 = euro) Suma Kosztów: = euro (ok euro)

3 A.2 Project summary Project number Project Acronym PoRMiP Project Title General Information Ratownictwo medyczne i przedmedyczne portal dedykowany zagadnieniom i wydarzeniom z zakresu ratownictwa medycznego i przedmedycznego Starting date 2008 Duration in months 24 Call (part) identifier Activity code(s) most relevant to your topic Free keywords Ratownictwo medyczne, przedmedyczne, szkolenia, kursy, pierwsza pomoc, służby ratownicze, pogotowie ratunkowe, szpitale, jednostki pomocnicze, ratownicy, lekarze, pielęgniarki. Abstract W niniejszym opracowaniu będziemy poruszać temat ratownictwa medycznego i przedmedycznego. Portal jest dedykowany zagadnieniom i wydarzeniom z zakresu ratownictwa medycznego i przedmedycznego. Zadaniem niniejszego portalu jest rozpowszechnianie nowych aktualnych informacji dotyczących ratownictwa medycznego, a w szczególności przekazywanie wiedzy z tak bardzo potrzebnego tematu, jakim jest udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej. Obecnie zakres tej działalności nie jest realizowany w tak szerokim obszarze. Portal ten połączy wymianę informacji pomiędzy środowiskami medycznymi jak i niemedycznymi. Pragniemy dzięki niemu: udoskonalić wymianę informacji pomiędzy instytucjami pogotowia ratunkowego i szpitalami, ulepszyć wymianę informacji pomiędzy organizacjami pozarządowymi, które wspomagają ratownictwo medyczne, rozpowszechniać nowe aktualne informacje z zakresu ratownictwa medycznego i przedmedycznego, prezentować aktualne standardy zgodne z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji, zachęcać nowe osoby do pracy w ratownictwie, przekazywać wiedzę z tematów udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, prezentować katalogi kursów i szkoleń o tematyce pierwszej pomocy, zamieszczać adresy szkół, uczelni oraz studium szkolących kadrę pracującą w zakresie ratownictwa, popularyzować edukację pierwszej pomocy w szkołach, zakładach pracy, firmach prywatnych i publicznych.

4 Project number Project Acronym PoRMiP Participant number 1 Participant short name AGH Legal Data If your organisation has already registered for FP7, enter your Participant Identity Code Participant Legal name Akademia Górniczo-Hutnicza Participant Short name AGH Status of validation Legal address of the participant Street name al. Mickiewicza Number 30 Town Kraków Postal Code / Cedex Country Polska Internet homepage Contact person for legal information Family name Lis First name Jerzy Phone Phone 2 Fax Your organisation is: YES Natural person YES Public body YES Non profit public body NO Profit public body YES International organisation of European interest NO International organisation other YES Secondary and higher education establishment YES Non-Profit Research organisation NO Enterprise NO SME NO Non-SME None of the above Please specify A.3 List of beneficiaries Nr Partnera Nazwa organizacji Skrócona nazwa Kraj 1 (koordynator) Akademia Górniczo-Hutnicza AGH Polska 2 OLAP Consulting OLAP Wielka Brytania 3 OPCOM OPCOM Niemcy 4 VENTI VENTI Włochy 5 Uniwersytet Jagielloński UJ Polska 6 ParaMedica Polska PM Polska 7 Europejska Rada Resuscytacji / Polska Rada Resuscytacji ERC / PRR Belgia / Polska

5 PART B B1. Concept and objectives, progress beyond state-of-the-art, S/T methodology and work plan B.1.1 Concept and project objective(s) Na podstawie przeprowadzonych wywiadów z przedstawicielami pogotowia ratunkowego i szpitali można zauważyć, że w wielu krajach Europy, a w tym także Unii Europejskiej wymiana informacji pomiędzy instytucjami pogotowia ratunkowego i szpitali jest nie najlepiej zorganizowana, podobnie jak wymiana informacji pomiędzy organizacjami, które wspierają ratownictwo medyczne. Na niskim poziomie jest też rozpowszechnianie nowych aktualnych informacji dotyczących ratownictwa medycznego, a w tym co jest istotne to przekazywanie wiedzy z tak bardzo potrzebnego tematu, jakim jest udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej. Coraz częściej na swojej drodze natrafia się na wypadki komunikacyjne, a ludzie będący świadkami wypadków boją się i nie umieją pomóc, mimo, że ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym obliguje do udzielania pomocy zgodnie z art. 4: Kto zauważy osobę lub osoby znajdujące się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego lub jest świadkiem zdarzenia powodującego taki stan, w miarę posiadanych możliwości i umiejętności ma obowiązek niezwłocznego podjęcia działań zmierzających do skutecznego powiadomienia o tym zdarzeniu podmiotów ustawowo powołanych do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Również art. 162 Kodeksu Karnego mówi, iż: 1. Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu podlega karze pozbawienia wolności do lat Nie popełnia przestępstwa ten, kto nie udziela pomocy, do której jest konieczne poddanie się zabiegowi lekarskiemu albo w warunkach, w których możliwa jest niezwłoczna pomoc ze strony instytucji lub osoby do tego powołanej. Według statystyki Komendy Głównej Policji w Warszawie w 2005 r. w Polsce odnotowano wypadków, w tym 5444 to osoby, które zginęły, a osób zostało rannych. Jest mała liczba profesjonalnych ośrodków, instytucji zajmujących się nauczaniem zagadnień ratownictwa medycznego, jak i przedmedycznego. Dlatego ważne jest, aby wszystkie powyższe aspekty ulepszać i udoskonalać. W związku z powyższym, naszym celem jest usprawnienie tych aspektów poprzez stworzenie portalu internetowego, który będzie dedykowany zagadnieniom i wydarzeniom z zakresu ratownictwa medycznego i przedmedycznego. Pragniemy dzięki niemu: udoskonalić wymianę informacji pomiędzy instytucjami pogotowia ratunkowego i szpitalami, ulepszyć wymianę informacji pomiędzy organizacjami pozarządowymi, które wspomagają ratownictwo medyczne, rozpowszechniać nowe aktualne informacje z zakresu ratownictwa medycznego i przedmedycznego, prezentować aktualne standardy zgodne z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji, zachęcać nowe osoby do pracy w ratownictwie, przekazywać wiedzę z tematów udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, prezentować katalogi kursów i szkoleń o tematyce pierwszej pomocy, zamieszczać adresy szkół, uczelni oraz studium szkolących kadrę pracującą w zakresie ratownictwa,

6 popularyzować edukację pierwszej pomocy w szkołach, zakładach pracy, firmach prywatnych i publicznych. Innowacyjność tego projektu polega na fakcie, że w Polsce nie ma portalu który w tak szerokim zakresie zajmowałby się obszarem ratownictwa. (ze sprawdzonych informacji wynika, że do tej pory portale wybierały jeden dział z tematyki niniejszego projektu). W ramach projektu zostanie nawiązana współpraca z następującymi partnerami: Nr Partnera Nazwa organizacji Skrócona nazwa Kraj 1 (koordynator) Akademia Górniczo-Hutnicza AGH Polska 2 OLAP Consulting OLAP Wielka Brytania 3 OPCOM OPCOM Niemcy 4 VENTI VENTI Włochy 5 Uniwersytet Jagielloński UJ Polska 6 ParaMedica Polska PM Polska 7 Europejska Rada Resuscytacji / Belgia / ERC / PRR Polska Rada Resuscytacji Polska Partner nr 1 - Akademia Górniczo-Hutnicza będzie pełnić rolę koordynatora zadania projektowego. Głównym jej zadaniem będzie zarządzanie projektem i późniejszym rozpowszechnieniem. Będzie prowadzić nadzór nad poszczególnymi etapami projektu, przygotowaniem zbiorczej dokumentacji i sprawozdania końcowego oraz zarządzaniem wydatkami. Partnerzy 2, 3 i 4 zajmą się częścią informatyczną projektu, czyli projektowaniem oraz implementacją poszczególnych funkcji portalu. Partnerzy 5, 6 i 7 będą sprawować funkcję doradczą ze strony medycznej dla działu informatycznego oraz uzupełnianiem portalu odpowiednimi informacjami. Niektóre z zadań, jakie zostały przewidziane w fazie tworzenia portalu: stworzenie bazy danych, w której będą gromadzone i przechowywane wszystkie niezbędne informacje znajdujące się na portalu, stworzenie forum, dzięki któremu poszczególne organizacje będą mogły wymieniać swoje zdania, uzupełniać się, zadawać pytania, stworzenie chatu, na którym w czasie rzeczywistym, będzie można prowadzić rozmowy o tematyce ratownictwa medycznego i przedmedycznego, stworzenie video konferencji, która pozwoli na prowadzenie w czasie rzeczywistym rozmów z możliwości pełnej wizualizacji osoby będącej po drugiej stronie ekranu, stworzenie blogów do wymiany informacji, stworzenie pełnej struktury portalu, systemu CMS, dzięki któremu będzie można zarządzać portalem, dodawać, edytować czy też usuwać niektóre informacje, stworzenie sklepu ze sprzętem medycznym, w którym każdy użytkownik portalu będzie mógł zakupić niezbędny mu sprzęt ratownictwa medycznego jak i przedmedycznego.

7 B.1.2 Progress beyond the state of the art Do realizacji projektu zostali dobrani partnerzy w sposób doboru tematycznego z dziedziny informatyki i ratownictwa medycznego. Partnerzy z dziedziny informatyki zajmować się będą realizacją projektowania, implementacji i testów portalu, natomiast partnerzy mającą wiedzę w dziedzinie ratownictwa medycznego, zajmować się będą doradztwem i uzupełnianiem merytorycznym portalu, tak aby odzwierciedlał zamysł projektu portalu. Pomysł stworzenia portalu dedykowanemu ratownictwu medycznemu jak i przedmedycznemu został dobrany na podstawie przeprowadzonych szeregu ankiet, wywiadów nie tylko w środowisku medycznym, ale również w społeczeństwie, które tak naprawdę nie ma na co dzień żadnych styczności z tematyką ratownictwa. Do pomysłu stworzenia portalu przyczyniły się również statystyki wypadków na drogach, a w tym ofiar śmiertelnych. Duże znaczenie mają działania szkoleniowe, o które dopytuje się i domaga, młode społeczeństwo, ale także pracownicy firm produkcyjnych. Innowacyjność tego projektu polega na fakcie, że w Europie nie ma portalu, który w tak szerokim zakresie zajmowałby się obszarem ratownictwa. Ze sprawdzonych informacji wynika, że do tej pory portale wybierały jeden dział z tematyki niniejszego projektu. Portal będzie obcojęzyczny, mianowicie podstawowym językiem będzie angielski, pozostałe języki to: polski, niemiecki, włoski, hiszpański, francuski oraz czeski. Portal ten udoskonali wymianę informacji pomiędzy instytucjami pogotowia ratunkowego, szpitalami, innymi jednostkami ratowniczymi, organizacjami pozarządowymi, które wspomagają ratownictwo medyczne, a także społeczeństwem. Rozpowszechni nowe aktualne informacje z powyższego zakresu tematycznego. Zaprezentuje aktualne standardy zgodne z wytycznymi Europejskiej Rady i Resuscytacji. Zachęci nowe osoby do pracy w ratownictwie. Przekaże wiedzę z tematyki udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Zaprezentuje aktualne katalogi kursów i szkoleń związanych z pierwszą pomocą. Będzie zbiorem adresów szkół i instytucji szkolących kadrę pracującą w zakresie ratownictwa medycznego. Rozpocznie popularyzację edukacji pierwszej pomocy w szkołach, zakładach pracy, czy w firmach prywatnych i publicznych. B.1.3 S/T methodology and associated work plan B Overall strategy and general description W zamierzeniu projektu jest stworzenie portalu ratownictwa medycznego i przedmedycznego. Czas realizacji projektu 2 lata został podzielony na pakiety zadań, na poszczególne miesiące. Do każdego pakietu pracy zostali przydzieleni partnerzy, którzy będą z pełną odpowiedzialnością i profesjonalizmem wykonywać powierzone im zadania. Niektóre z zadań, jakie zostały przewidziane w fazie tworzenia portalu: stworzenie bazy danych, w której będą gromadzone i przechowywane wszystkie niezbędne informacje znajdujące się na portalu, stworzenie forum, dzięki któremu poszczególne organizacje będą mogły wymieniać swoje zdania, uzupełniać się, zadawać pytania, stworzenie chatu, na którym w czasie rzeczywistym, będzie można prowadzić rozmowy o tematyce ratownictwa medycznego i przedmedycznego, stworzenie video konferencji, która pozwoli na prowadzenie w czasie rzeczywistym rozmów z możliwości pełnej wizualizacji osoby będącej po drugiej stronie ekranu, stworzenie blogów do wymiany informacji, stworzenie pełnej struktury portalu, systemu CMS, dzięki któremu będzie można zarządzać portalem, dodawać, edytować czy też usuwać niektóre informacje,

8 stworzenie sklepu ze sprzętem medycznym, w którym każdy użytkownik portalu będzie mógł zakupić niezbędny mu sprzęt ratownictwa medycznego jak i przedmedycznego. W dalszych podpunktach wniosku w tabelach zbiorczych została zgromadzona wiedza dotycząca strategii i planów realizacji projektu. B Timing of work packages and their components Miesiąc Zadanie WP1 T_1.1 T_1.2 T_1.3 T_1.4 T_1.5 T_1.6 WP2 T_2.1 T_2.2 T_2.3 T_2.4 T_2.5 T_2.6 T_2.7 WP3 T_3.1 T_3.2 T_3.3 T_3.4 T_3.5 WP4 T_4.1 T_4.2 T_4.3 T_4.4 T_4.5 WP5 T_5.1 T_5.2 T_5.3 T_5.4 T_5.5 WP6 T_6.1 T_6.2 T_6.3 T_6.4 T_

9 WP7 T_7.1 T_7.2 T_7.3 T_7.4 T_7.5 WP8 T_8.1 T_8.2 WP9 T_9.1 T_9.2 T_9.3 T_9.4 T_9.5 Nr WP B Work package list /overview Nazwa Pakietu Pracy Typ działania WP1 Tworzenie Bazy danych RTD WP2 Tworzenie Struktury Portalu system CMS RTD WP3 Tworzenie Forum RTD WP4 Tworzenie Chatu RTD WP5 Tworzenie Video konferencji RTD WP6 Tworzenie Blogu RTD WP7 WP8 Tworzenie Sklepu Internetowego Uzupełnianie treścią oraz demonstracja RTD DEM Numer Partnera Skrócona nazwa partnera OLAP VENTI 4 2 PRR 1 OLAP 1 OPCOM 6 VENTI 4 PRR 3 OLAP 2 OPCOM 3 OLAP 1 VENTI 4 OPCOM 3 UJ 3 OLAP 1 OPCOM 4 UJ 3 OLAP 2 VENTI 7 PM 6 AGH 5 UJ 5 PM 5 Ilość miesięcy Miesiąc Początkowy Miesiąc Końcowy PRR 5 WP9 Zarządzanie projektem MGT 1 AGH SUMA: 9 99

10 Poniżej na diagramie zamieszczone zostały powiązania pomiędzy wszystkimi pakietami pracy: WP9 WP2 WP3 WP4 WP1 WP5 WP8 WP7 WP6 Pakiet WP9 obejmuje powiązanie ze wszystkimi pakietami pracy. B Deliverables list Nr Nazwa Rezultatu Nr WP Rodzaj produktu Model upowszechniania Data dostarczenia (miesiąc) 1.1 Dokumentacja projektu baz danych (system CMS, forum, chat) 1 P CO Pełna baza danych 1 P CO Sprawozdanie z bazy danych 1 R CO Dokumentacja projektu Systemu CMS i szaty graficznej 2 P CO Działający System CMS 2 D CO Sprawozdanie końcowe 2 R CO Dokumentacja projektu forum 3 P CO Działające forum 3 D CO Sprawozdanie końcowe 3 R CO Dokumentacja projektu Chatu 4 P CO Działający Chat 4 D CO Sprawozdanie końcowe 4 R CO Dokumentacja projektu Video konferencji 5 P CO Działająca Video konferencja 5 D CO Sprawozdanie końcowe 5 R CO Dokumentacja projektu blogu 6 P CO Działający blog 6 D CO Sprawozdanie końcowe 6 R CO Dokumentacja projektu sklepu internetowego 7 P CO Działający sklep internetowy 7 D CO 17

11 7.3 Sprawozdanie końcowe 7 R CO Portal uzupełniony treścią 8 D CO Sprawozdanie końcowe 8 R CO Zbiorcza dokumentacja 9 R CO Portal ratownictwa medycznego i przedmedycznego 9 O PU 24 Legenda: Rodzaj produktu: R opinia/sprawozdanie; P prototyp; D model do demonstracji; O inny Model upowszechniania: PU publiczne; PP ograniczone dla innych uczestników projektu; RE ograniczone dla grupy wskazanej przez konsorcjum; CO poufne, tylko dla członków konsorcjum B Work package descriptions Numer WP 1 Miesiąc Początkowy 1 Nazwa Pakietu Pracy Tworzenie Bazy danych Typ działania RTD Numer Partnera Skrócona nazwa partnera OLAP VENTI PRR Ilość miesięcy Cele: Pakiet WP1 ma na celu zaprojektowanie i zaimplementowanie bazy danych, w której zamieszczane będą wszystkie niezbędne informacje zamieszczane na portalu. Baza ta będzie zbiorem informacji dotyczącym zagadnieniom ratownictwa medycznego i przedmedycznego, organizacji medycznych rządowych jak i pozarządowych. Wyniki tego pakietu będą miały udział w pakietach WP2 WP8. Opis pracy i rola uczestników: Pakiet WP1 będzie składał się z następujących zadań: T_1.1 - stworzenie projektu bazy danych dla systemu CMS T_1.2 - stworzenie projektu bazy danych dla forum T_1.3 - stworzenie projektu bazy danych dla chatu i blogu T_1.4 - implementacja bazy danych T_1.5 - przetestowanie działania bazy danych T_1.6 - wdrożenie bazy danych w dalszą część projektu Zadanie T_1.1 dotyczy zaprojektowania optymalnej i wydajnej bazy danych, która będzie przechowywać wszystkie informacje znajdujące się na stronie portalu, które będą wykorzystywane przez użytkowników. Będzie to jadro całego systemu portalowego. Do projektowania bazy danych będzie użyte oprogramowanie Toad Data Modeler. Zadanie to będzie dalszym elementem pozostałych pakietów pracy WP2 WP8. Zadanie T_1.2 dotyczy zaprojektowania bazy danych dla forum, jednego z elementów strukturalnych portalu. Użytkownicy będą się wymieniać swoimi poglądami i opiniami oraz umiejętnościami. Informacje te będą dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników forum. Do projektowania bazy danych będzie użyte oprogramowanie Toad Data Modeler. Połączony z pakietem WP3.

12 Zadanie T_1.3 dotyczy zaprojektowania bazy danych dla elementu chatu i blogu. Chat będzie pozwalał na wymianę w czasie rzeczywistym informacji. Baza danych jest po to, aby można było potem odtworzyć daną rozmowę. Do projektowania bazy danych będzie użyte oprogramowanie Toad Data Modeler. Połączone z pakietem WP4 i WP6. Zadanie T_1.4 dotyczy zaimplementowania zaprojektowanej bazy danych. Cała baza danych będzie oparta na bazie MySQL 5.0. Dla każdego projektu zostaną przygotowane odpowiednie pliki generujące poszczególne bazy, a w nich tabele i rekordy. Zadanie T_1.5 to odpowiednie testy sprawdzające zaimplementowaną bazę danych. Do testów zostaną przygotowane specjalne dane testowe, na których odbywać się będą testy. Zadanie T_1.6 polega na wdrożeniu bazy danych do pozostałych pakietów pracy WP2 WP8. Odpowiednie stworzenie dokumentacji, która w łatwy sposób pozwoli informatykom w dalszych pakietach pracy na wykorzystanie struktur bazy danych. Projektowaniem baz danych zajmuje się firma OLAP Consulting wraz z firmą VENTI, która będzie odpowiednio zajmować się testowaniem i implementacją wybranych baz danych. Polska Rada Resuscytacji będzie doradcą w kwestii projektowania baz danych. Rezultaty pakietu: Rezultatem jest stworzenie bazy danej do przechowywania informacji, które będą znajdowały się w całej przestrzeni portalu. Poszczególne rezultatu tego pakietu to stworzenie projektu baz danych dla systemu CMS, forum i chatu, stworzenie bazy testowej, bazy finalnej oraz końcowego sprawozdania. Nr Nazwa rezultatu 1.1 Dokumentacja projektu Baz danych (system CMS, forum, chat, blog) 1.2 Pełna baza danych 1.3 Sprawozdanie końcowe Miesiące Numer WP 2 Miesiąc Początkowy 3 Nazwa Pakietu Pracy Tworzenie Struktury Portalu system CMS Typ działania RTD Numer Partnera Skrócona nazwa partnera OLAP OPCOM VENTI PRR Ilość miesięcy Cele: Głównym zadaniem pakietu WP2 jest stworzenie głównej struktury i wyglądu portalu (tzw. layout u) stworzenie tzw. systemu CMS do zarządzania treścią strony poprzez administratorów i moderatorów portalu. Wiąże się on z pakietami WP3 WP8.

13 Opis pracy i rola uczestników: Pakiet WP2 będzie składał się z następujących zadań: T_2.1 - stworzenie projektu struktury portalu T_2.2 - stworzenie projektu szaty graficznej portalu T_2.3 - implementacja T_2.4 - połączenie z bazą danych T_2.5 - test T_2.6 - połączenie z szatą graficzną T_2.7 - uruchomienie na serwerze ogólnodostępnym dla konsorcjum Zadanie T_2.1 dotyczy stworzenia projektu struktury portalu. Należy opracować system CMS, który będzie jak najlepszy, ale również jak najbardziej prosty w obsłudze dla użytkowników portalu. Zadanie T_2.2 dotyczy zaprojektowanie szaty graficznej, która będzie przyjazna dla użytkowników portalu oraz będzie odzwierciedlać sens tematyki portalu ratownictwa medycznego i przedmedycznego. Projektowanie szaty graficznej odbywać się będzie w programie Adobe Photoshop 7.0 CE. Zadanie T_2.3 dotyczy implementacji struktury systemu, a więc obsługi pełnego systemu CMS. System będzie implementowany w środowisku Ruby on Rails z wykorzystaniem AJAX-a i JavaScriptu. Zadanie T_2.4 dotyczy połączenia systemu CMS z wcześniej utworzoną bazą danych. Łączymy wyniki tego pakietu pracy z wynikiem WP1. Zadanie T_2.5 dotyczy testowania systemu CMS już połączonego z bazą danych. Będzie sprawdzana poprawność wprowadzonych danych do bazy poprzez system, poprawność wyświetlania informacji na ekranie oraz poprawność możliwości logowania się do systemu. Zadanie T_2.6 dotyczy połączenia systemu działającego systemu CMS z przygotowaną wcześniej szatą graficzną portalu. Zadanie T_2.7 dotyczy uruchomienia systemu CMS na ogólnodostępnym serwerze, ale tylko i wyłącznie dla konsorcjum, realizującego projekt. Za poszczególne zadania odpowiadają firmy OPCOM, VENTI, OLAP i PRR. OPCOM odpowiada za przygotowanie systemu CMS oraz testowanie. VENTI odpowiada za przygotowanie struktury graficznej portalu. OLAP odpowiada za połączenie systemu CMS z bazą danych. PRR służy jako doradca w projektach systemu i szaty graficznej. Rezultaty pakietu: Głównym rezultatem jest stworzenie działającego systemu CMS do zarządzania treścią strony, administrowaniem i moderowaniem. Aby portal przyciągał użytkownika, ważna jest nie tylko informacja, ale również wygląd, dlatego kolejnym rezultatem jest wygląd portalu. Żeby jednak to działało, należy przedstawić projekty. Na końcu należy przedstawić ogólne sprawozdanie z realizacji pakietu WP2. Nr Nazwa rezultatu 2.1 Dokumentacja projektu Systemu CMS i szaty graficznej 2.2 Działający System CMS 2.3 Sprawozdanie końcowe Miesiące

14 Numer WP 3 Miesiąc Początkowy 6 Nazwa Pakietu Pracy Tworzenie Forum Typ działania RTD Numer Partnera Skrócona nazwa partnera OLAP OPCOM Ilość miesięcy Cele: Pakiet WP3 ma za zadanie stworzyć forum, dzięki któremu instytucje związane z ratownictwem medycznym i przedmedycznym, oraz osoby zainteresowane będą mogły przekazywać sobie informacje i uzupełniać swoją wiedzę. Będą mogły wyrażać swoją opinie i dzielić się swoimi przemyśleniami i praktycznymi umiejętnościami. Opis pracy i rola uczestników: Pakiet WP3 będzie składał się z następujących zadań: T_3.1 - stworzenie projektu forum T_3.2 - implementacja T_3.3 - połączenie z bazą danych i systemem CMS T_3.4 - test T_3.5 - uruchomienie na serwerze ogólnodostępnym dla konsorcjum Zadanie T_3.1 dotyczy stworzenia projektu forum, które będzie przeznaczone dla użytkowników portalu. Forum musi być zgodne z oczekiwaniami użytkowników. Proste w obsłudze i zapewniające dobrą wymianę i zarządzanie kontami poprzez użytkowników. Zadanie T_3.2 dotyczy implementacji zaprojektowanego forum, a więc pełnej jego obsługi. Forum będzie implementowane w środowisku Ruby on Rails z wykorzystaniem AJAX-a i JavaScriptu. Zadanie T_3.3 dotyczy połączenia zaimplementowanego forum z wcześniej utworzoną bazą danych oraz z systemem CMS. Łączymy wyniki tego pakietu pracy z wynikami WP1 i WP2. Zadanie T_3.4 dotyczy testowania forum już połączonego z bazą danych i systemem CMS. Będzie sprawdzana poprawność wprowadzonych danych do bazy poprzez forum, poprawność wyświetlania informacji na ekranie oraz poprawność możliwości logowania się do forum. Zadanie T_3.5 dotyczy uruchomienia forum na ogólnodostępnym serwerze, ale tylko i wyłącznie dla konsorcjum, realizującego projekt. Za projektowanie i tworzenie forum odpowiedzialna jest firma OPCOM. Natomiast za połączenie z bazą danych odpowiada firma OLAP Consultig. Rezultaty pakietu: Poszczególnymi rezultatami pakietu WP3 są projekt forum, pełne działające forum i sprawozdanie końcowe opisujące finalną wersje forum. Nr Nazwa rezultatu 3.1 Dokumentacja projektu forum 3.2 Działające forum 3.3 Sprawozdanie końcowe Miesiące 6 7 8

15 Numer WP 4 Miesiąc Początkowy 5 Nazwa Pakietu Pracy Tworzenie Chatu Typ działania RTD Numer Partnera Skrócona nazwa partnera OLAP VENTI Ilość miesięcy Cele: Pakiet WP4 ma za zadanie stworzyć chat do porozumiewania się w czasie rzeczywistym osób odwiedzających niniejszy portal. Chat służyć będzie do wymiany zainteresowań i poglądów rozmówców. Opis pracy i rola uczestników: Pakiet WP4 będzie składał się z następujących zadań: T_4.1 - stworzenie projektu chatu T_4.2 - implementacja T_4.3 - połączenie z bazą danych i systemem CMS T_4.4 - test T_4.5 - uruchomienie na serwerze ogólnodostępnym dla konsorcjum Zadanie T_4.1 dotyczy stworzenia projektu chatu, który będzie przeznaczony dla użytkowników portalu do wymiany informacji w czasie rzeczywistym. Chat musi być zgodny z oczekiwaniami użytkowników. Prosty w obsłudze i zapewniające dobrą wymianę informacji. Zadanie T_4.2 dotyczy implementacji zaprojektowanego chatu, a więc pełnej jego obsługi. Chat będzie implementowany w środowisku Ruby on Rails z wykorzystaniem AJAX-a i JavaScriptu. Zadanie T_4.3 dotyczy połączenia zaimplementowanego chatu z wcześniej utworzoną bazą danych oraz z systemem CMS. Łączymy wyniki tego pakietu pracy z wynikami WP1 i WP2. Zadanie T_4.4 dotyczy testowania chatu już połączonego z bazą danych i systemem CMS. Będzie sprawdzana poprawność wymiany informacji pomiędzy użytkownikami oraz poprawność zapisu rozmów w bazie danych oraz poprawność wyświetlania informacji na ekranie. Zadanie T_4.5 dotyczy uruchomienia chatu na ogólnodostępnym serwerze, ale tylko i wyłącznie dla konsorcjum, realizującego projekt. Za stworzenie chatu odpowiada firma VENTI, natomiast za połączenie z bazą danych firma OLAP Consulting. Rezultaty pakietu: Poszczególnymi rezultatami pakietu WP4 są projekt chatu, pełny działający chat i sprawozdanie końcowe opisujące finalną wersje chatu. Nr Nazwa rezultatu 4.1 Dokumentacja projektu Chatu 4.2 Działający Chat 4.3 Sprawozdanie końcowe Miesiące

16 Numer WP 5 Miesiąc Początkowy 9 Nazwa Pakietu Pracy Tworzenie Video konferencji Typ działania RTD Numer Partnera Skrócona nazwa partnera OPCOM UJ Ilość miesięcy Cele: Stworzenie usługi Video konferencji dla użytkowników portalu, w celu organizowania konferencji, spotkań z innymi organizacjami spoza jednego miejsca zamieszkania. Umożliwiać również będzie możliwość prowadzenia szkoleń z zakresu pierwszej pomocy. Opis pracy i rola uczestników: Pakiet WP5 będzie składał się z następujących zadań: T_5.1 - wybór odpowiednich strumieni video T_5.2 - projekt video konferencji T_5.3 - implementacja T_5.4 - test T_5.5 - połączenie z systemem CMS, uruchomienie na serwerze ogólnodostępnym dla konsorcjum Zadanie T_5.1 ma za zadanie wybrać najlepsze techniki przekazywania obrazu wraz z głosem do stworzenia konferencji. Dobór odpowiednich strumieni video polepszy jakość video konferencji i umożliwi dobry przekaz informacji pomiędzy użytkownikami. Zadanie T_5.2 dotyczy stworzenia projektu video konferencji, która będzie przeznaczona dla użytkowników portalu do wymiany informacji w czasie rzeczywistym z możliwością obserwowania się nawzajem, a także z możliwością prowadzenia szkoleń i kursów poprzez video konferencje. Video konferencja musi być zgodna z oczekiwaniami użytkowników. Prosta w obsłudze i zapewniająca dobrą wymianę informacji. Zadanie T_5.3 dotyczy implementacji zaprojektowanej video konferencji, a więc pełnej jej obsługi. Video konferencja będzie implementowana w środowisku Ruby on Rails z wykorzystaniem odpowiednich strumieni video. Zadanie T_5.4 dotyczy testowania video konferencji. Będzie sprawdzana poprawność wymiany informacji pomiędzy użytkownikami oraz poprawność wyświetlania informacji na ekranie. Zadanie T_5.5 dotyczy połączenia video konferencji z systemem CMS oraz uruchomienia jej na ogólnodostępnym serwerze, ale tylko i wyłącznie dla konsorcjum, realizującego projekt. Za stworzenie Video konferencji odpowiedzialna jest firma OPCOM, a jej doradcą będzie UJ. Rezultaty pakietu: Poszczególnymi rezultatami pakietu WP5 są projekt video konferencji, pełna działająca video konferencja i sprawozdanie końcowe opisujące finalną wersje video konferencji. Nr Nazwa rezultatu 5.1 Dokumentacja projektu Video konferencji 5.2 Działająca Video konferencja 5.3 Sprawozdanie końcowe Miesiące

17 Numer WP 6 Miesiąc Początkowy 12 Nazwa Pakietu Pracy Tworzenie Blogu Typ działania RTD Numer Partnera Skrócona nazwa partnera OLAP OPCOM UJ Ilość miesięcy Cele: Celem pakietu WP6 jest stworzenie blogu, na którym użytkownicy sami będą mogli zamieszczać swoje informacje, zainteresowania, ciekawe doświadczenia, tak aby inni użytkownicy mogli czerpać z nich korzyść w postaci nowej wiedzy. Każdy będzie mógł komentować dane informacje poszczególnego użytkownika. Opis pracy i rola uczestników: Pakiet WP6 będzie składał się z następujących zadań: T_6.1 - stworzenie projektu blogu T_6.2 - implementacja T_6.3 - połączenie z bazą danych i systemem CMS T_6.4 - test T_6.5 - uruchomienie na serwerze ogólnodostępnym dla konsorcjum Zadanie T_6.1 dotyczy stworzenia projektu blogu, który będzie przeznaczony dla użytkowników portalu do wymiany informacji. Blog musi być zgodny z oczekiwaniami użytkowników. Prosty w obsłudze i zapewniające dobrą wymianę informacji. Zadanie T_6.2 dotyczy implementacji zaprojektowanego blogu, a więc pełnej jego obsługi. Chat będzie implementowany w środowisku Ruby on Rails z wykorzystaniem AJAX-a i JavaScriptu. Zadanie T_6.3 dotyczy połączenia zaimplementowanego blogu z wcześniej utworzoną bazą danych oraz z systemem CMS. Łączymy wyniki tego pakietu pracy z wynikami WP1 i WP2. Zadanie T_6.4 dotyczy testowania blogu już połączonego z bazą danych i systemem CMS. Będzie sprawdzana poprawność zamieszczania informacji oraz poprawność wyświetlania informacji na ekranie. Zadanie T_6.5 dotyczy uruchomienia blogu na ogólnodostępnym serwerze, ale tylko i wyłącznie dla konsorcjum, realizującego projekt. Za stworzenie blogu odpowiadają partnerzy projektowi: OPCOM i UJ. UJ jako doradca merytoryczny. Za połączenie z bazą danych odpowiada firma OLAP Consulting. Rezultaty pakietu: Poszczególnymi rezultatami pakietu WP6 są projekt blogu, pełny działający blog i sprawozdanie końcowe opisujące finalną wersje blogu. Nr Nazwa rezultatu 6.1 Dokumentacja projektu blogu 6.2 Działający blog 6.3 Sprawozdanie końcowe Miesiące

Sprawozdanie Zarządu Nowoczesnej Firmy S.A. z działalności za rok 2012

Sprawozdanie Zarządu Nowoczesnej Firmy S.A. z działalności za rok 2012 Sprawozdanie Zarządu Nowoczesnej Firmy S.A. z działalności za rok 2012 Strona 1 I INFORMACJE OGÓLNE Nowoczesna Firma S.A.. została zarejestrowana w Sądzie Rejowym dla m. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Miêdzy teori¹ a praktyk¹ ROK XXXI 1/2005(3)

Miêdzy teori¹ a praktyk¹ ROK XXXI 1/2005(3) Miêdzy teori¹ a praktyk¹ ROK XXXI 1/2005(3) PRACE NAUKOWE BADAWCZE INSTYTUTU MASZYN MATEMATYCZNYCH SERIA ABC.IT ROK XXXI, NR 3, 2005 ISSN 0209-1593 INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH 02-078 WARSZAWA, UL. L.KRZYWICKIEGO

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI ZADAŃ POWIERZONYCH FIRMIE heapmail Internet Solutions sp. z o. o. Z SIEDZIBĄ W WAŁBRZYCHU

RAPORT Z REALIZACJI ZADAŃ POWIERZONYCH FIRMIE heapmail Internet Solutions sp. z o. o. Z SIEDZIBĄ W WAŁBRZYCHU RAPORT Z REALIZACJI ZADAŃ POWIERZONYCH FIRMIE heapmail Internet Solutions sp. z o. o. Z SIEDZIBĄ W WAŁBRZYCHU W RAMACH PROJEKTU WAMP - WSPARCIE ADAPTACYJNOŚCI MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW MODEL WSPARCIA MAŁYCH

Bardziej szczegółowo

Akademickie Centrum Kariery

Akademickie Centrum Kariery Akademickie Centrum Kariery Akademia Ekonomiczna w Krakowie Transfer innowacji poprzez staże w przedsiębiorstwach projekt staży innowacyjnych Projekt został zrealizowany w ramach ZPORR Priorytetu 2 Wzmocnienie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego Fundacja Rozwoju Podhala Spis treści Spis tabel... Spis rysunków... 1. Wstęp... 3 1.1. Informacje wstępne... 3 1.. Cel oraz założenia projektu...

Bardziej szczegółowo

Strategia. wsparcia informatycznego działalności OPZZ

Strategia. wsparcia informatycznego działalności OPZZ Strategia wsparcia informatycznego działalności OPZZ Wersja 1.3 18 08 2010 r. Metryka dokumentu Autorzy: dr inż. Michał Frelek Tytuł: Strategia wsparcia informatycznego działalności OPZZ Data utworzenia:

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Nr 119/2008. Witold Onaczyszyn: Platforma e-dialog receptą na wzrost innowacyjności. Witold Drożdż: Elektroniczna administracja to proces wieloletni

Nr 119/2008. Witold Onaczyszyn: Platforma e-dialog receptą na wzrost innowacyjności. Witold Drożdż: Elektroniczna administracja to proces wieloletni Nr 119/2008 Witold Onaczyszyn: Platforma e-dialog receptą na wzrost innowacyjności Witold Drożdż: Elektroniczna administracja to proces wieloletni I II W numerze: Misją Programu e-dialog jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Analiza dotycząca Eksportu usług oraz produktów ICT. Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością

Analiza dotycząca Eksportu usług oraz produktów ICT. Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością 1 Departament Gospodarki Elektronicznej Ministerstwo Gospodarki Publikacja została przygotowana przez Zespół

Bardziej szczegółowo

KATALOG BRANŻY ITS 2015 Inteligentne Systemy Transportowe Intelligent Transportation Systems

KATALOG BRANŻY ITS 2015 Inteligentne Systemy Transportowe Intelligent Transportation Systems KATALOG BRANŻY ITS 2015 Inteligentne Systemy Transportowe Intelligent Transportation Systems KONKURS Konkurs LIDER ITS to wspólna inicjatywa ITS POLSKA oraz wydawnictwa Przegląd ITS, której celem jest

Bardziej szczegółowo

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą kształcenie ustawiczne e-biznes e-edukacja na świecie

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą kształcenie ustawiczne e-biznes e-edukacja na świecie 3 Od redakcji 3 Aktualności metody, formy i programy kształcenia 4 Budowanie konsorcjów edukacyjno-badawczych oraz współpracy pomiędzy ośrodkami akademickimi Anna Marszałek 10 Rola uczelni w kształceniu

Bardziej szczegółowo

Biuletyn informacyjny

Biuletyn informacyjny Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia jednostka Ministra Zdrowia Biuletyn informacyjny KWIECIEŃ 2013, WYDANIE DZIEWIĄTE Koordynator Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia W tym numerze:

Bardziej szczegółowo

KLASTRY I INICJATYWY KLASTROWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM. Klaster ICT Pomorze Zachodnie

KLASTRY I INICJATYWY KLASTROWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM. Klaster ICT Pomorze Zachodnie KLASTRY I INICJATYWY KLASTROWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Klaster ICT Pomorze Zachodnie Redakcja: Jaek Drożdżal Paweł Mieczan Patrycja Mikuła Joanna Niemcewicz Opracowanie i korekta: Jaek Drożdżal

Bardziej szczegółowo

Komunikaty i materiały

Komunikaty i materiały Komunikaty i materiały REPOZYTORIUM CYFROWE INSTYTUTÓW NAUKOWYCH RCIN marketing instytucji naukowych i badawczych REPOZYTORIUM CYFROWE INSTYTUTÓW NAUKOWYCH RCIN mgr Kamila Kaczyńska Instytut Lotnictwa

Bardziej szczegółowo

Innowacje technologiczne. Innowacje technologiczne

Innowacje technologiczne. Innowacje technologiczne dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 12 czerwiec 2013 Innowacje technologiczne Innowacje technologiczne Jak przygotować pracowników na wdrożenie innowacji? Audyt

Bardziej szczegółowo

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach RAPORT Z PILOTAŻOWEGO WDROŻENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH JAKO FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODÓW HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy

Bardziej szczegółowo

Czas na Profe al. Jak zarządzać projektem inżynieryjnym? _8. Współpraca systemu Profesal z centralami telefonicznymi _15

Czas na Profe al. Jak zarządzać projektem inżynieryjnym? _8. Współpraca systemu Profesal z centralami telefonicznymi _15 Czas na Profe al MAGAZYN EFEKTYWNYCH FIRM NR 4 2/2012 wydawca: Profesal Sp. z o.o. Jak zarządzać projektem inżynieryjnym? _8 Współpraca systemu Profesal z centralami telefonicznymi _15 Zarządzanie Zasobami

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość Praca powinna byc cytowana jako: Lenkiewicz, P., 2011. Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość. Rozprawa doktorska. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik

Bardziej szczegółowo

N A R O D O W Y P R O G R A M F O R E S I G H T W D R O Ż E N IE W Y N I K Ó W

N A R O D O W Y P R O G R A M F O R E S I G H T W D R O Ż E N IE W Y N I K Ó W Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY 1 Spis treści WSTĘP... 3 WSPARCIE STUDENTÓW W UCZELNIACH EUROPEJSKICH... 6 1. Podsumowanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi... 6 2. Seminaria

Bardziej szczegółowo

Centrum Usług Informatycznych CIBEH S.A. impuls 5. Oferta Wstępna KONTAKT: tel. (32) 2514858 tel. (32) 2518035

Centrum Usług Informatycznych CIBEH S.A. impuls 5. Oferta Wstępna KONTAKT: tel. (32) 2514858 tel. (32) 2518035 Centrum Usług Informatycznych impuls 5 Oferta Wstępna KONTAKT: GRZEGORZ KOZYRA Wiceprezes Zarządu KRZYSZTOF FIGIEL Specjalista Informatyk tel. (32) 2514858 tel. (32) 2518035 gk@cibeh.com.pl kf@cibeh.com.pl

Bardziej szczegółowo

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport powstał jako część projektu Kwalifikacje dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

na obszarach dotkniętych tym problemem

na obszarach dotkniętych tym problemem Określenie przyczyn wykluczenia cyfrowego na obszarach dotkniętych tym problemem Przyczyny techniczne, organizacyjne, społeczne Warszawa, grudzień 2008 r. Spis treści Wstęp 2 cel przeprowadzenia ekspertyzy

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi KONCEPCJA UTWORZENIA CENTRUM INFORMATYCZNEGO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU DORADZTWA ROLNICZEGO A. Koncepcja organizacji i informatyzacji centralnego ośrodka zarządzającego

Bardziej szczegółowo

dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 4 październik 2012 Człowiek najlepsza inwestycja

dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 4 październik 2012 Człowiek najlepsza inwestycja dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 4 październik 2012 Zintegrowane systemy informatyczne Jak zaoszczędzić na podróżach firmowych Bezpieczeństwo IT Aktualne oferty

Bardziej szczegółowo

ROK XXX 1/2004(1) Stan wiedzy i rynku w 2003 roku

ROK XXX 1/2004(1) Stan wiedzy i rynku w 2003 roku ROK XXX 1/2004(1) Stan wiedzy i rynku w 2003 roku PRACE NAUKOWO-BADAWCZE INSTYTUTU MASZYN MATEMATYCZNYCH SERIA ABC.IT ROK XXX, NR 1, 2004 ISSN 0209-1593 INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH 02-078 WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 1 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2011 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Archiwum Fundusze / Granty Krajowej Reprezentacji Doktorantów z roku 2011

Archiwum Fundusze / Granty Krajowej Reprezentacji Doktorantów z roku 2011 Archiwum Fundusze / Granty Krajowej Reprezentacji Doktorantów z roku 2011 20.12.2011 Warsztaty Finansowanie projektów 7. PR UE, Poznań, 24 stycznia 2012 Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE

Bardziej szczegółowo