Prezentacja kodu źródłowego wraz ze stanem jego wykonania w systemie internetowym

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prezentacja kodu źródłowego wraz ze stanem jego wykonania w systemie internetowym"

Transkrypt

1 Tematy prac dyplomowych inżynierskich KAMS: 1. Prezentacja kodu źródłowego wraz ze stanem jego wykonania w systemie internetowym 2. Tworzenie witryn www z wykorzystaniem szkieletu konstrukcji oprogramowania Django 3. Tworzenie witryn www z wykorzystaniem szkieletu konstrukcji oprogramowania Ruby on Rails 4. Algorytmy zachłanne i przybliżone w klasycznym kolorowaniu grafów 5. Badanie efektywności programowania w języku Python KASK: 1. Projekt witryny e-commerce z wykorzystaniem szablonów PrestaShop i Zen Cart KIO: 1. Usługa WCF umożliwiająca zdalne zarządzanie zgłoszeniami w programie Bugzilla z aplikacji klienckich 2. Aplikacja w technologii.net wspomagająca zarządzanie projektami informatycznymi w oparciu o łańcuch krytyczny 3. Opracowanie interaktywnego kwestionariusza zachowań ekologicznych z wirtualną postacią charakterystyczną KISI: 1. Stereoskopowa wizualizacja terenu miasta 2. Klient inteligentnej poczty elektronicznej 3. Przegląd i ocena bibliotek wspomagających implementację systemów uczących się 4. Program do nauki języka migowego i alfabetu Morse a KSGI: 1. Implementacja narzędzia do przetwarzania danych pochodzących z akustycznego sondowania dna morskiego 2. Projekt odbiornika GNNS 3. Projekt i implementacja widmowego wyświetlacza LED 4. Program Sparky: analiza wizualizacji informacji oraz rozszerzenie funkcjonalności o nową metodę przypisywania sygnałów NMR alifatycznych łańcuchów bocznych peptydów i białek KTI: 1. Projekt i implementacja skanera sieci 2. Projekt i implementacja dostępu do publicznej sieci IPv6 w środowisku Windows Small Business Server Opracowanie i wykonanie systemu pełniącego rolę wirtualnej sekretarki w oparciu o system telekomunikacyjny VoIP

2 KAMS inżynierskiej (jęz. pol.) inżynierskiej (jęz. ang.) Liczba wykonawców 1-2 Prezentacja kodu źródłowego wraz ze stanem jego wykonania w systemie internetowym Presentation of a program s source code with its execution state in an web system Krzysztof Ocetkiewicz Celem pracy jest stworzenie modułu systemu internetowego wyświetlającego źródła programu (składające się z wielu plików). Moduł powinien umożliwiać nawigację w kodzie (przejdź do pliku, przejdź do funkcji, kliknięcie na nazwie przenosi do deklaracji itp.), kolorować składnię (co najmniej dla C/C++) oraz prezentować zawartość wybranych zmiennych (np. po wskazaniu kursorem; zawartość zmiennych będzie dają wejściową modułu). Moduł powinien minimalizować obciążenie serwera. Język: HTML + JavaScript + PHP. 1. Przegląd istniejących modułów prezentacji kodu 2. Zapoznanie się z technikami kolorowania składni i istniejących rozwiązaniach 3. Zaprojektowanie modułu 4. Implementacja podstawowej wersji modułu 5. Implementacja kolorowania składni 6. Implementacja podglądu wartości zmiennych 7. Optymalizacja 1. Podręcznik PHP: 2. JavaScript Tutorial: 3. HTML 4.01 Specification: 4. Jeffrey E.F. Friedl: Wyrażenia regularne. Helion O`REILLY, ISBN

3 Liczba wykonawców 2 lub 3 Liczba wykonawców 2 lub 3 Tworzenie witryn www z wykorzystaniem szkieletu konstrukcji oprogramowania Django Website creation using Django framework dr inż. Robert Janczewski Zapoznanie się ze szkieletem konstrukcji oprogramowania (framework) django, stworzenie przy jego pomocy witryny www z logowaniem, prostym forum i panelem administracyjnym. 1. Zapoznanie się z dokumentacją django. 2. Stworzenie witryny www przy pomocy django. Tworzenie witryn www z wykorzystaniem szkieletu konstrukcji oprogramowania Ruby on Rails Website creation using Ruby on Rails framework dr inż. Robert Janczewski Zapoznanie się ze szkieletem konstrukcji oprogramowania (framework) Ruby on Rails, stworzenie przy jego pomocy witryny www z logowaniem, prostym forum i panelem administracyjnym 1. Zapoznanie się z dokumentacją Ruby on Rails. 2. Stworzenie witryny www przy pomocy Ruby on Rails.

4 Liczba wykonawców 2 lub 3 Liczba wykonawców 2 lub 3 Implementacja algorytmów zachłannych i przybliżonych w klasycznym kolorowaniu grafów Implementation of greedy and approximate algorithms in classical graph coloring dr inż. Robert Janczewski Zapoznanie się z algorytmami zachłannymi i przybliżonymi. Implementacja wybranych algorytmów (LF, SL, SLF i NTL). 1. Zapoznanie się z algorytmami zachłannymi i przybliżonymi. 2. Implementacja wybranych algorytmów. 3. Testy jakościowe wybranych algorytmów. Badanie efektywności programowania w języku Python Study of effective programming in Python dr inż. Robert Janczewski Zapoznanie się z techniką łączenia kodu napisanego w językach C i Python. Porównanie uzyskanych w ten sposób programów z odpowiednikami napisanymi bezposrednio w języku Python, 1. Zapoznanie się z techniką łączenia kodu napisanego w C z Pythonem. 2. Uzyskanie informacji na temat efektywności języka Python, poprzez porównanie programów napisanych w języku Python z odpowiednikami napisanymi w języku C.

5 KASK inżynierskiej (jęz. pol.) inżynierskiej (jęz. ang.) Projekt witryny e-commerce z wykorzystaniem szablonów PrestaShop i Zen Cart Designing of e-commerce firm Web site by PrestaShop and Zen Cart pattern software dr hab. inż. Jerzy Balicki, prof. PG Celem pracy jest identyfikacja efektywnych zasad projektowania witryn internetowych firm e-commerce za pomocą systemów zarządzania treścią, ze szczególnym uwzględnieniem szablonów PrestaShop i Zen Cart. 1. Charakterystyka wybranych systemów zarządzania treścią. Mambo, Joomla! i PHP-Nuke. 2. Porównanie szablonów CMS PrestaShop i Zen Cart do projektowania sklepów internetowych. 3. Projekt witryny modelowego sklepu e-commerce z wykorzystaniem wybranego szablonu. Założenia projektowe, implementacja i testowanie witryny. 1. Frankowski P., CMS. Jak szybko i łatwo stworzyć stronę WWW i zarządzać nią. Helion, Gliwice 2007; 2. Hauser T., Wenz Ch., Mambo. Tworzenie wydajnych serwisów internetowych. Helion, Gliwice 2006; 3. Howil W., CMS. Praktyczne projekty. Helion, Gliwice 2007; Liczba wykonawców 1-2

6 KIO inżynierskiej (jęz. pol.) inżynierskiej (jęz. ang.) Liczba wykonawców 1-2 Usługa WCF umożliwiająca zdalne zarządzanie zgłoszeniami w programie Bugzilla z aplikacji klienckich. WCF proxy for remote Bugzilla bug management. mgr inż. Tomasz Gawron Stworzenie usługi WCF działającej jako proxy między aplikacjami klienckimi a usługami programu Bugzilla. 1. Analiza wymagań 2. Projekt i implementacja usługi 3. Stworzenie aplikacji demonstracyjnej 4. Stworzenie dokumentacji usługi MSDN

7 inżynierskiej (jęz. pol.) inżynierskiej (jęz. ang.) Aplikacja w technologii.net wspomagająca zarządzanie projektami informatycznymi w oparciu o łańcuch krytyczny.net based application supporting critical chain project management mgr inż. Tomasz Gawron Stworzenie w wybranym modelu ( cienki klient, gruby klient) aplikacji wspomagającej zarządzanie projektami w oparciu o teorię łańcucha krytycznego 1. Zapoznanie się z teorią łańcucha krytycznego 2. Analiza wymagań 3. Projekt i implementacja systemu 1. Eliyahu M. Goldratt. Critical Chain. (1997) ISBN MSDN Liczba wykonawców 1-2

8 inżynierskiej (jęz. pol.) inżynierskiej (jęz. ang.) Liczba wykonawców 1-2 Opracowanie interaktywnego kwestionariusza zachowań ekologicznych z wirtualną postacią charakterystyczną Interactive ecological attitude questionnaire with virtual character. dr inż. Agnieszka Landowska Celem pracy jest opracowanie interaktywnego kwestionariusza zachowań ekologicznych dla Centrum Edukacji i Informacji Ekologicznej w Gdańsku 1. Zapoznanie się z metodami budowy materiałów edukacyjnych dla e-kształcenia oraz z metodami projektowania wirtualnych postaci. 2. Opracowanie kwestionariusza zachowań ekologicznych we współpracy z CIEE. 3. Opracowanie wizualizacji (animacji) postaci charakterystycznej. 4. Implementacja zależności animacji postaci od wyników kwestionariusza. 1. Landowska A.: Wytwarzanie materiałów edukacyjnych przeznaczonych dla e-nauczania, Raport Techniczny Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, 2010, 41 s. 2. Parent Rick, Computer Animation. Algorithms & Techniques, Elsevier, Reinhardt R.: Adobe Flash CS3/CS3 PL professional Biblia, Helion, Mile widziana znajomość technologii Flash oraz Java

9 KISI Stereoskopowa wizualizacja terenu miasta Stereoscopic visualization of the city dr inż. Jacek Lebiedź Liczba wykonawców 1 3 Celem pracy jest stworzenie narzędzia pozwalającego na wizualizację stereoskopową zamodelowanego miasta z możliwością wirtualnego przemieszczania się po jego terenie. Zapoznanie się z różnymi technikami uzyskiwania stereoskopii i metodami wizualizacji terenu. Opracowanie struktur danych i implementacja algorytmów wizualizacji stereoskopowej. Projekt interfejsu aplikacji do stereoskopowej wizualizacji terenu. Projekt, implementacja i testowanie aplikacji do wizualizacji terenu. Przeprowadzenie eksperymentów i podsumowanie otrzymanych rezultatów. 1. B. Javidi, F. Okano, and J.-Y. Son: Three-Dimensional Imaging, Visualization, and Display. Springer J. D. Foley, A. van Dam, S. K. Feiner, J. F. Hughes: Computer Graphics: Principles and Practice, Second Edition. Addison- Wesley J. Ganczarski: OpenGL w praktyce. BTC F. S. Hill jr., S. M. Kelley: Computer Graphics using OpenGL, 3 rd Edition. Pearson Education F. D. Luna: Introduction to 3D Game Programming with DirectX 10. Wordware Publishing Ph. J. Schneider, D. H. Eberly: Geometric Tools for Computer Graphics. Morgan Kaufmann Sh. Sorby, A. F. Wysocki, B. J. Baartmans: Introduction to 3D Spatial Visualization: An Active Approach. Delmar Learning/Thomson G. Sprengel: Dynamiczna wizualizacja terenu. Praca dyplomowa magisterska, PG Projekt realizowany na potrzeby powstającego Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji Przestrzennej

10 Klient inteligentnej poczty elektronicznej Smart client prof. dr hab. inż. Bogdan Wiszniewski mgr inż. Jacek Siciarek Celem pracy jest realizacja modułów klienta poczty elektronicznej do zarządzania przepływem wieloskładnikowych komunikatów w węźle wykonawczym uczestnika wirtualnego zespołu roboczego. 1. Projekt i realizacja modułu komunikacyjnego do odbioru i wysyłania komunikatów MIME o zadanych parametrach i strukturze. 2. Projekt i realizacja modułu deserializacji/serializacji wieloskładnikowych komunikatów MIME. 3. Projekt i realizacja modułu interfejsu uczestnika wirtualnego zespołu roboczego, umożliwiającego interakcję z wybranymi składnikami wieloskładnikowych komunikatów MIME. 1. Strona domowa projektu "MENAID - Metody i narzędzia inżynierii dokumentu przyszłości", 2. Dabbish, L.A., Kraut, R.E.: Overload at Work: An Analysis of Factors Associated with Strain, Proc. CSCW'06, November 4 8, 2006, Banff, Alberta, Canada, 3. Godlewska, M., Wiszniewski, B.: Distributed MIND - A New Processing Model Based on Mobile Interactive Documents, Lecture Notes in Computer Science, vol. 6068, Proc. PPAM 2009, Wrocław, Poland, Springer Verlag 2010, Wyrzykowski, R., Dongarra, J., Karczewski, K., Wasniewski, J. (eds), str , Liczba wykonawców 2 osoby Ze względu na możliwość wdrożenia wyników proponowanego projektu dyplomowego w projekcie badawczym MeNaID wykonawcy powinni posiadać umiejętność biegłego programowania w środowisku języka Java.

11 Przegląd i ocena bibliotek wspomagających implementację systemów uczących się A survey of machine learning libraries dr inż. Agata Kołakowska Celem pracy jest zapoznanie się z dostępnymi w Internecie bibliotekami (np. MLC++, Weka, OpenCV), w których są zaimplementowane liczne algorytmy uczenia. Zadanie polega na tym, aby opisać, jakie funkcje udostępniają poszczególne narzędzia oraz jakie parametry tych funkcji można konfigurować. Następnie należy zademonstrować przykłady wykorzystania ich w różnych środowiskach programistycznych. Sposób wywoływania funkcji poszczególnych bibliotek powinien również zostać udokumentowany. 1. Przegląd bibliotek dostępnych w Internecie. 2. Opis funkcji poszczególnych bibliotek. 3. Napisanie programów wykorzystujących przykładowe funkcje poszczególnych bibliotek.. 4. Opis sposobu korzystania z bibliotek. 1. P. Cichosz. Systemy uczące się, WNT, Warszawa ttp://sourceforge.net/projects/opencvlibrary/ Liczba wykonawców 2

12 magisterskiej (jęz. pol.) magisterskiej (jęz. ang.) Liczba wykonawców Program do nauki języka migowego i alfabetu Morse a Computer program to learn a sign language and Morse code dr inż. Wioleta Szwoch Celem pracy jest stworzenie aplikacji do nauki języka migowego oraz alfabetu Morse a. Zakres prac będzie obejmował stworzenie obrazów ilustrujących litery alfabetu języka migowego i j. Morse a oraz możliwość łączenia ich w wyrazy. Należy też opracować testy pozwalające na sprawdzenie nabytych umiejętności. 1. Zapoznanie z językiem migowym i alfabetem Morse a 2. Projekt aplikacji 3. Implementacja 4. Testowanie, weryfikacja i walidacja systemu 5. Przeprowadzenie eksperymentów i omówienie otrzymanych rezultatów. Materiały dostępne u osoby prowadzącej 1-2 osoby

13 KSGI inżynierskiej inżynierskiej w języku angielskim Literatura Liczba wykonawców 1-2 brak Implementacja narzędzia do przetwarzania danych pochodzących z akustycznego sondowania dna morskiego Implementation of tools for processing of data from acoustic sounding of seafloor dr inż. Zbigniew Łubniewski dr inż. Zbigniew Łubniewski Implementacja wygodnego narzędzia (preferowane środowisko: MATLAB) realizującego wybrane procedury przetwarzania danych stanowiących zapisy ech akustycznych od dna morskiego (w szczególności, otrzymane za pomocą sonaru wielowiązkowego): np. przeglądanie i wizualizacja, obliczanie parametrów ech, PCA, klasyfikacja 1. Zapoznanie się z aktualnym stanem wiedzy w zakresie wykorzystania sonarów wielowiązkowych w monitoringu i klasyfikacji dna morskiego. 2. Projekt oprogramowania. 3. Implementacja i testowanie oprogramowania. 1. A. Stepnowski, Systemy akustycznego monitoringu środowiska morskiego, Gdańskie Towarzystwo Naukowe. Gdańsk W. Malina, Podstawy automatycznej klasyfikacji obrazów, Politechnika Gdańska, Gdańsk Z. Łubniewski, Zastosowanie analizy fraktalnej i filtracji odwrotnej do zdalnej klasyfikacji i monitoringu dna morskiego. Praca doktorska, Politechnika Gdańska, Gdańsk Materiały dostępne u osoby prowadzącej.

14 inżynierskiej inżynierskiej w języku angielskim Żródła Liczba wykonawców 2 Projekt odbiornika GNNS Design of GNNS front-end board dr inż. Demkowicz Jerzy dr inż. Demkowicz Jerzy Zaprojektowanie płytki odbiornika GNNS/GPS 1. Projekt płytki (konsultacje u prowadzącego) 2. Implementacja w środowisku Altium/Protel 3. Realizacja symulacji i testowanie. 1. Altium Designer Training for Schematic Capture and PCB EditingAltium Designer Training for Schematic Capture and PCB Editing, Materiały dostępne u osoby prowadzącej... Nie ma konieczności hardware owej realizacji płytki. Wymagana znajomość podobnych środowisk EDA

15 Liczba wykonawców 1-2 Projekt i implementacja widmowego wyświetlacza LED Project and implementation of a POV (Persistence of Vision) LED display Dr inż. Krzysztof Bikonis Projekt ma na celu realizację widmowego wyświetlacza LED w oparciu o wybrany mikrokontroler oraz diody świecące LED. W projekcie należy przewidzieć możliwość komunikacji z układem (np. RS232) celem jego konfiguracji bez konieczności ponownego programowania mikrokontrolera (np. zmiana wyświetlanego napisu). 1. Przegląd istniejących rozwiązań 2. Dobór odpowiednich podzespołów elektronicznych i mechanicznych (mikrokontroler, diody LED, silniczek, itp.) 3. Projekt i realizacja części elektronicznej i mechanicznej układu 1. S. Pietraszek, "Mikroprocesory jednoukładowe PIC", Helion, T. Francuz, "Język C dla mikrokontrolerów AVR. Od podstaw do zaawansowanych aplikacji", Helion, Materiały dostępne w sieci Internet

16 Liczba wykonawców 1 Program Sparky: analiza wizualizacji informacji oraz rozszerzenie funkcjonalności o nową metodę przypisywania sygnałów NMR alifatycznych łańcuchów bocznych peptydów i białek Sparky: a program for visual analysis and functionality extension by a new method for the NMR resonance assignment of aliphatic side-chains of peptides and proteins dr inż. Marcin Kulawiak dr inż. Marcin Kulawiak Stworzenie nowej nakładki oraz analiza metod wizualizacji informacji w programie Sparky. 1. Stworzenie nowej nakładki do programu Sparky, ułatwiającej przypisywanie sygnałów ze spektroskopii Magnetycznego Rezonansu Jądrowego (NMR) łańcuchów bocznych peptydów i białek, z zastosowaniem widm 4D CN-NOESY i HCCH TOCSY. 2. Analiza metod wizualizacji informacji zastosowanej w programie. 3. Zasugerowanie korzystnych z punktu widzenia Visual Analytics zmian w zastosowanej wizualizacji informacji. 4. Stworzenie nowych okienek informacyjnych prezentujących dane wynikowe. 1. Goddard T.D., Kneller D.G., SPARKY 3, University of California, San Francisco. 2. Zhang L., Yang D. (2006) SCAssign: a sparky extension for the NMR resonance assignment of aliphatic side-chains of uniformly 13 C, 15 N-labeled large proteins. Bioinformatics, 22, Saffer J.D., Burnett V.L., Chen G. (2004) Visual Analytics in the Pharmaceutical Industry. IEEE Computer Graphics and Applications, 24/5,

17 KTI Projekt i implementacja skanera sieci Design and implementation of a network scanner Dr inż. Krzysztof Nowicki Projekt i implementacja laboratorium dydaktycznego Zbudować system rozpoznawania węzłów sieci IP4 oraz usług i aplikacji przez nie realizowanych (DNS, NTP, DHCP, FTP, www, serwer drukarkowy, ). Nie wykorzytujemy NMAPa. Środowisko Python. Sieć: Średnia sieć firmowa (setki/tysiace węzłów) Literatura Dyplomant Wersja rozbudowana: j.w. oraz systemy operacyjne Materiały dostępne u osoby prowadzącej - temat dla 2,3 osób; Projekt i implementacja dostępu do publicznej sieci IPv6 w środowisku Windows Small Business Server 2003 Design and implementation of public IPv6 network access in a Windows Small Business Server 2003 environment dr inż. Krzysztof Nowicki mgr inż. Wojciech Gumiński Projekt i Implementacja ogólnododtepnego oprogramowania zapewnieniacego dostęp do publicznej sieci IPv6 w środowisku Windows Small Business Server 2003 Projekt i Implementacja ogólnodostępnego oprogramowania zapewniającego dostęp do publicznej sieci IPv6 w środowisku Windows Small Business Server 2003 nie posiadającym obsługi IPv6 za pomocą tunelu 6to4 wraz z usługa rozgłaszania prefiksu i autokonfiguracji sieci lokalnej Konieczność zapoznania się z: Hurricane Electic/Sixxs Literatura Dyplomant Dibbler/brak RA (ewentualna implementacja) Microsoft oprogramowanie dla szkół Podręcznik Microsoft Windows Small Business Server temat dla 2-3 osób

18 Opracowanie i wykonanie systemu pełniącego rolę wirtualnej sekretarki w oparciu o system telekomunikacyjny VoIP Development of a VoIP-based virtual secretary system Dr inż. Krzysztof Nowicki Mgr inż. Krzysztof Raszkowski Projekt i implementacja systemu opartego na OpenSource Literatura Dyplomant Celem projektu jest opracowanie i wykonanie systemu, który będzie pełnił rolę wirtualnej sekretarki. Funkcjonalność systemu powinna zawierać podstawowy proces: 1. Odebranie połączenia i odegranie głosowego komunikatu powitalnego wraz z prośbą o przedstawienie się osoby dzwoniącej. 2. Nagranie odpowiedzi osoby dzwoniącej w postaci pliku audio. 3. Wykonanie połączenia na numer osoby do której wykonywane jest połączenie i odegranie wiadomości informującej o tym, że nastąpiło połączenie przychodzące i osoba dzwoniąca przedstawiła się komunikatem pobranym w pkt Pobranie informacji (poprzez wybór kodu DTMF w terminalu) od osoby do której wykonywane jest połączenie o decyzji odbierającego (1 Odbierz, 2 Odrzuć). 5. W przypadku odrzucenia połączenia osoba dzwoniąca powinna być poinformowana o tym fakcie komunikatem głosowym. 6. W przypadku akceptacji połączenia osoba dzwoniąca powinna zostać połączona z osobą do której próbuje się dodzwonić. Materiały dostępne u osoby prowadzącej - temat dla 2-3 osób Projekt będzie realizowany przy współpracy z firmą Aiton Caldwell SA. Rezultaty projektu maja być wykorzystywane przez firmę Aiton Caldwell SA. - wymagana duża dyscyplina czasowa (realizacja - 3 miesiace) i merytoryczna (wybór narzedzi i środowiska narzucony przez ww firmę)

19 System webowej obsługi urzędu certyfikacji Web support system for a certification authority dr inż. Tomasz Gierszewski Implementacja funkcjonalnego systemu obsługi CA 1. Przegląd funkcjonalności oferowanej przez popularne interfejsy programowania aplikacji. 2. Projekt aplikacji webowej obsługi urzędu certyfikacji dla wielu użytkowników z grupami uprawnień i pełną funkcjonalnością CA 3. Implementacja i pilotażowe wdrożenie systemu wraz z obsługą tworzenia kopii zapasowej i jego przywracania. Literatura Materiały dostępne u osoby prowadzącej Temat dla 1 2 osób; w przypadku grupy trzyosobowej dodatkową funkcjonalnością będzie opracowanie sposobu bezpiecznego generowania klucza prywatnego na terminalu użytkownika Dyplomant

Katedra Systemów Geoinformatycznych Propozycje tematów projektów dyplomowych inżynierskich luty 2013 r.

Katedra Systemów Geoinformatycznych Propozycje tematów projektów dyplomowych inżynierskich luty 2013 r. Katedra Systemów Geoinformatycznych Propozycje tematów projektów dyplomowych inżynierskich luty 2013 r. 1. Przetwarzanie danych pochodzących z akustycznego sondowania dna morskiego 2. Opracowanie stanowiska

Bardziej szczegółowo

Katedra Inżynierii Oprogramowania

Katedra Inżynierii Oprogramowania Katedra Inżynierii Oprogramowania 1. Portal informacyjny o międzynarodowych studiach informatycznych Dr inż. Anna Bobkowska 2. Inteligentny Serwis Informacyjny Dr inż. Anna Bobkowska 3. System wspomagający

Bardziej szczegółowo

Katedra Inżynierii Oprogramowania. Propozycje tematów Projektu dyplomowego inżynierskiego 2012/13

Katedra Inżynierii Oprogramowania. Propozycje tematów Projektu dyplomowego inżynierskiego 2012/13 Politechnika Gdańska WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Katedra Inżynierii Oprogramowania Propozycje tematów Projektu 2012/13 1. Aplikacja mobilna do przeglądania argumentów zgodności Opiekun:

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych magisterskich Katedry Architektury Systemów Komputerowych na rok 2010/2011

Tematy prac dyplomowych magisterskich Katedry Architektury Systemów Komputerowych na rok 2010/2011 Tematy prac dyplomowych magisterskich Katedry Architektury Systemów Komputerowych na rok 2010/2011 1. Meta-wyszukiwarka internetowa zadanej kategorii dokumentów cyfrowych w j. polskim. 2. Wielodostępny

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematów projektów dyplomowych inżynierskich Kierunek Informatyka luty 2013

Propozycje tematów projektów dyplomowych inżynierskich Kierunek Informatyka luty 2013 Propozycje tematów projektów dyplomowych inżynierskich Kierunek Informatyka luty 2013 KAMS 1. Wytwarzanie aplikacji dla platformy.net przy użyciu metodyk ATDD/BDD/TDD 2. Aplikacja wspomagająca zarządzanie

Bardziej szczegółowo

1. Temat pracy dyplomowej magisterskiej (jęz. pol.) Temat pracy dyplomowej magisterskiej (jęz. ang.) Opiekun pracy Konsultant pracy Cel pracy

1. Temat pracy dyplomowej magisterskiej (jęz. pol.) Temat pracy dyplomowej magisterskiej (jęz. ang.) Opiekun pracy Konsultant pracy Cel pracy 1. Implementacja modułu symulacji rozprzestrzeniania się gazów w kontekście geograficznym w oparciu o model gaussowski Implementation of a vapor cloud spread simulation module in a geographic context using

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematów projektów dyplomowych inżynierskich Katedra Systemów Geoinformatycznych marzec 2014 r.

Propozycje tematów projektów dyplomowych inżynierskich Katedra Systemów Geoinformatycznych marzec 2014 r. Propozycje tematów projektów dyplomowych inżynierskich Katedra Systemów Geoinformatycznych marzec 2014 r. 1. Społeczny System Informacji Przestrzennej umożliwiający współdzielenie geoinformacji dotyczących

Bardziej szczegółowo

Katedra Architektury Systemów Komputerowych

Katedra Architektury Systemów Komputerowych Katedra Architektury Systemów Komputerowych 1. Dynamiczna integracja wiedzy przechowywanej w postaci ontologii 2. Wyszukiwarka internetowa wspomagana kategoryzacją 3. Grupowanie artykułów Wikipedii 4.

Bardziej szczegółowo

Tematy magisterskie 2011 Katedra Inżynierii Oprogramowania

Tematy magisterskie 2011 Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy magisterskie 2011 Katedra Inżynierii Oprogramowania 1 Analiza stosowanych metodyk i sposobów ich łączenia w firmach programistycznych. 2 Wspomaganie rozwoju kompetencji kierowniczych w małych firmach

Bardziej szczegółowo

KATEDRA ARCHITEKTURY SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH Proponowane tematy prac dyplomowych mgr rok akademicki 2011/2012

KATEDRA ARCHITEKTURY SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH Proponowane tematy prac dyplomowych mgr rok akademicki 2011/2012 KATEDRA ARCHITEKTURY SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH Proponowane tematy prac dyplomowych mgr rok akademicki 2011/2012 1. Integracja systemu kategorialnego z siecią pojęciową 2. Metody tworzenia znaczeń na podstawie

Bardziej szczegółowo

35. Pomiary efektywności implementacji DHCP 36. Implementacja biblioteki Dynamic DNS 37. Wsparcie rozszerzeń mobilności w węzłach IPv6 w środowisku

35. Pomiary efektywności implementacji DHCP 36. Implementacja biblioteki Dynamic DNS 37. Wsparcie rozszerzeń mobilności w węzłach IPv6 w środowisku KTI 1. Badanie egoistycznych strategii węzłów bezprzewodowych sieci mesh z uwzględnieniem oddziaływań pomiędzy warstwami MAC i pakietową 2. Porównanie metod scalania miar reputacyjnych w sieciach komputerowych

Bardziej szczegółowo

Tematy projektów dyplomowych inżynierskich (pracy dyplomowej inżynierskiej) Katedra Teleinformatyki

Tematy projektów dyplomowych inżynierskich (pracy dyplomowej inżynierskiej) Katedra Teleinformatyki Tematy projektów dyplomowych inżynierskich (pracy inżynierskiej) Katedra Teleinformatyki 1. Integracja systemu obsługi klientów (CRM) z centralą IP PBX 2. Implementacja menażera połączeń realizującego

Bardziej szczegółowo

Tematy dyplomowe magisterskie

Tematy dyplomowe magisterskie Stopień Promot. Imię Promotora Nazwisko Promotora Tematy dyplomowe magisterskie Współpromotor Temat Temat (ang) Radosław Bednarski Animacja postaci bajkowej w środowisku 3D Fable character animation in

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość Praca powinna byc cytowana jako: Lenkiewicz, P., 2011. Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość. Rozprawa doktorska. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik

Bardziej szczegółowo

Automatyka i Robotyka (KSD) Propozycje tematów prac inżynierskich 2014. Projekt robota-ryby

Automatyka i Robotyka (KSD) Propozycje tematów prac inżynierskich 2014. Projekt robota-ryby Automatyka i Robotyka (KSD) Propozycje tematów prac inżynierskich 2014 Projekt robota-ryby Q-Fish robot mgr inż. A. Cichosz Celem projektu jest stworzenie pływającego robota małych rozmiarów (10-20 cm).

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA. INŻYNIERSKA nr..

AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA. INŻYNIERSKA nr.. AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA nr.. Tomasz Stojecki Nr albumu: 10619/A/327 Kierunek: Informatyka Specjalność: Inżynieria

Bardziej szczegółowo

TAK / NIE* Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 30 30

TAK / NIE* Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 30 30 Zał. nr 4 do ZW 33/01 WYDZIAŁ Informatyki i Zarządzania / STUDIUM KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Architektura i technologie usług webowych Nazwa w języku angielskim Architecture and Technologies

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ

INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH studia I stopnia Lp Jednostka Kierujący pracą Temat Temat w języku angielskim 1 I-24 prof. dr hab. inż. Dominik Sankowski Porównanie wydajności technologii

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja alokacji modułów programistycznych w rozproszonym systemie szkolenia wojskowego

Optymalizacja alokacji modułów programistycznych w rozproszonym systemie szkolenia wojskowego POLITECHNIKA GDAŃSKA Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Artur Zacniewski Optymalizacja alokacji modułów programistycznych w rozproszonym systemie szkolenia wojskowego Rozprawa doktorska

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY - informacje uzupełniające

PAKIET INFORMACYJNY - informacje uzupełniające Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY - informacje uzupełniające Kierunek: INFORMATYKA studia II stopnia Rok akademicki 2011/2012 Europejski

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZAMAWIAJĄCY: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Łodzi al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) na Dostawę systemu informatycznego klasy BPMS wraz z wdrożeniem 5 Aplikacji procesowych,

Bardziej szczegółowo

WALERY SUSŁOW, ADAM SŁOWIK, MICHAŁ STATKIEWICZ, TOMASZ KRÓLIKOWSKI

WALERY SUSŁOW, ADAM SŁOWIK, MICHAŁ STATKIEWICZ, TOMASZ KRÓLIKOWSKI ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 740 STUDIA INFORMATICA NR 31 2012 WALERY SUSŁOW, ADAM SŁOWIK, MICHAŁ STATKIEWICZ, TOMASZ KRÓLIKOWSKI Politechnika Koszalińska NIEKOSZTOWNA, OTWARTA IMPLEMENTACJA

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ

SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ Jan DUDA Streszczenie: Na system zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie składać się będzie wiele wzajemnie powiązanych działań, procedur i narzędzi.

Bardziej szczegółowo

XVII Poznańskie Warsztaty Telekomunikacyjne 13 grudnia 2013 Poznań

XVII Poznańskie Warsztaty Telekomunikacyjne 13 grudnia 2013 Poznań XVII Poznańskie Warsztaty Telekomunikacyjne 13 grudnia 2013 Poznań Wydział Elektroniki i Telekomunikacji Politechnika Poznańska XVII Poznańskie Warsztaty Telekomunikacyjne - PWT 2013 13 grudnia 2013 Poznań

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH dla studentów semestru 6 w roku akad. 2014/2015 Po wybraniu tematu

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji

Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji Dariusz Nojszewski Copyright by Instytut Badań nad Demokracją 1 Instytut Badań nad Demokracją i Studium Prawa Europejskiego w Warszawie Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Politechnika Gdańska WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Praca dyplomowa. Zastosowanie protokołu XCAP do integracji nowoczesnych serwisów WWW z serwerami XDMS (na podstawie platformy Mobicents

Bardziej szczegółowo

ROK XXX 1/2004(1) Stan wiedzy i rynku w 2003 roku

ROK XXX 1/2004(1) Stan wiedzy i rynku w 2003 roku ROK XXX 1/2004(1) Stan wiedzy i rynku w 2003 roku PRACE NAUKOWO-BADAWCZE INSTYTUTU MASZYN MATEMATYCZNYCH SERIA ABC.IT ROK XXX, NR 1, 2004 ISSN 0209-1593 INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH 02-078 WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 1(31) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktorzy Wydawnictwa: Elżbieta Macauley, Tim Macauley, Jadwiga Marcinek Redaktor

Bardziej szczegółowo