PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2015"

Transkrypt

1 Poznań, dnia r. PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2015 ZATWIERDZAM REKTOR prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP al. Niepodległości 10, Poznań tel ,

2 PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2015 Pion organizacyjny Jednostka organizacyjna Skrót Opis Szczegółowy opis CPV Wartość szacunkowa netto Uwagi Rodzaj Stosowanie Pzp Grupa CPV Nazwa grupy CPV Klasa CPV Nazwa klasy CPV Cukier i produkty Dziekanat Wydziału Ekonomii V/DWE Cukier ,00 zł d TAK pokrewne i Dziekanat Wydziału Ekonomii V/DWE ,00 zł d TAK podobne produkty produkty Artykuły informacyjne i Dziekanat Wydziału Ekonomii V/DWE ,00 zł d TAK 392 Wyposażenie domowe 3929 Wyposażenie różne promocyjne Dziekanat Wydziału Ekonomii V/DWE Katedra Bankowości V/KB Usługi dostarczania Wyroby ciastkarskie i ciasta ,00 zł u TAK 555 Usługi bufetowe oraz w zakresie podawania ,00 zł d NIE Katedra Bankowości V/KB Wyroby cukiernicze ,00 zł d TAK Usługi dostarczania Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie Kakao; czekolada i wyroby cukiernicze produkty Katedra Bankowości V/KB produkty ,00 zł d TAK Katedra Bankowości V/KB Wody mineralne ,00 zł d TAK 159 Napoje, tytoń i produkty podobne 1598 Napoje bezalkoholowe Katedra Bankowości V/KB Drukowane książki, Drukowane książki, ,00 zł d NIE broszury broszury Katedra Bankowości V/KB Czasopisma prenumerata ,00 zł d TAK 222 Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny 2221 Gazety Katedra Bankowości V/KB ,00 zł d TAK 301 Katedra Bankowości V/KB Części, akcesoria i wyroby do ,00 zł d TAK 302 komputerowe 3023 komputerów Katedra Bankowości V/KB Katedra Bankowości V/KB Katedra Bankowości V/KB sprzętu komputerowego Usługi transportu kolejowego ,00 zł u NIE 503 napraw i konserwacji usługi osobistych, sprzętu go, udział pracowników w konferencjach ,00 zł u NIE delegacje ,00 zł u NIE 602 Usługi transportu kolejowego 6020 Katedra Bankowości V/KB Usługi badawcze umowy zlecenia ,00 zł u TAK 731 Katedra Bankowości V/KB Katedra Bankowości V/KB organizowania seminariów Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe ,00 zł u TAK 795 Dodatkowe usługi ,00 zł u NIE Usługi transportu kolejowego 7311 Usługi badawcze 7995 organizowania wystaw, targów i kongresów Katedra Bankowości V/KB Usługi publikacji recenzje, wydanie publikacji ,00 zł u NIE Usługi publikacji Katedra Bankowości V/KB Usługi organizowania Różne usługi dla ,00 zł u NIE podróży służbowych przedsiębiorstw Katedra Bankowości V/KB umowy studiów podyplomowych ,00 zł u TAK Katedra Bankowości V/KB Usługi seminaryjne udział w seminariach ,00 zł u NIE 805 Usług 8059 Usługi seminaryjne Usługi biznesowe: Usługi biznesowe: prawnicze, dr Jerzy Kaźmierczyk Usługi biznesowe: prawnicze, prawnicze, Katedra Edukacji i Rozwoju Kadr V/KERK Grant NCN Sonata, marketingowe, koszt druku materiałów niezbędych dla realizacji marketingowe, konsultingowe, marketingowe, ,00 zł środku Młodych u NIE konsultingowe, ankiet i wywiadów Naukowców i rekrutacji, drukowania konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania doktorantów UEP i zabezpieczania rekrutacji, drukowania i zabezpieczania Katedra Edukacji i Rozwoju Kadr V/KERK Usługi konsultacyjne w zakresie ewaluacji koszt konsultacji statystycznych i metodologicznych dr Jerzy Kaźmierczyk Grant NCN Sonata, 4 000,00 zł środku Młodych Naukowców i doktorantów UEP u NIE 794 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne 7941 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania Katedra Edukacji i Rozwoju Kadr V/KERK Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów) trnasport w związku z realizacją wywiadów w bankach oraz transport w związku z udziałem w konferencjach naukowych dr Jerzy Kaźmierczyk Grant NCN Sonata, ,00 zł środku Młodych Naukowców i doktorantów UEP u NIE 600 Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów) 6000 Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów) Katedra Edukacji i Rozwoju Kadr V/KERK w zakresie spotkań i konferencji w związku z udziałem w konferencjach, smeinariach i kongresach naukowych dr Jerzy Kaźmierczyk Grant NCN Sonata, ,00 zł środku Młodych Naukowców i doktorantów UEP u NIE Strona 1 z 96

3 Katedra Edukacji i Rozwoju Kadr V/KERK w zakresie spotkań i konferencji Katedra Edukacji i Rozwoju Kadr V/KERK Usługi podróżne w związku z udziałem w konferencjach naukowych i seminariach transport związany z udziałem w konferencjach naukowych i seminariach dr J. Furmańczyk ,00 zł MNiD dr J. Furmańczyk ,00 zł MNiD dr J. Furmańczyk Katedra Edukacji i Rozwoju Kadr V/KERK Rozwój personelu opłaty konferencyjne ,00 zł MNiD Katedra Edukacji i Rozwoju Kadr V/KERK Katedra Edukacji i Rozwoju Kadr V/KERK w zakresie spotkań i konferencji Usługi konsultacyjne w zakresie ewaluacji mgr Olena Shelest, grant NCN udział w konferencjach naukowych ,00 zł Preludium, środki MNiD mgr Olena Shelest, konsultacje statystyczne ,00 zł grant NCN Preludium mgr Olena Shelest, grant NCN Katedra Edukacji i Rozwoju Kadr V/KERK Rozwój personelu opłaty konferencyjne ,00 zł Preludium, środki MNiD mgr Olena Shelest, grant NCN Katedra Edukacji i Rozwoju Kadr V/KERK Usługi publikacji publikacja artykułu naukowego w czasopiśmie ,00 zł Preludium, środki MNiD mgr Olena Shelest, grant NCN Katedra Edukacji i Rozwoju Kadr V/KERK Usługi podróżne udział w konferencjach naukowych ,00 zł Preludium, środki MNiD u NIE u TAK 635 Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 6351 u NIE 796 Usługi rekrutacyjne 7963 u NIE u NIE 794 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne 7941 u NIE 796 Usługi rekrutacyjne 7963 u NIE 799 u TAK 635 Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej Usługi biur podróży Usługi dotyczące personelu, z wyjątkiem rekrutacji i pozyskiwania personelu Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania Usługi dotyczące personelu, z wyjątkiem rekrutacji i pozyskiwania personelu 7997 Usługi publikacji 6351 Usługi biur podróży Katedra Edukacji i Rozwoju Kadr V/KERK Usługi szkolnnictwa wyższego wynagrodzenia dla czlonków zespołu badawczego z ,00 zł kosztami pracodawcy dr hab.. B.Czyżewski, grant Opus u TAK 803 Usługi szkolnictwa wyższego 8030 Usługi szkolnictwa wyższego dr hab. Bazyli Czyżewski, prof. Katedra Edukacji i Rozwoju Kadr V/KERK Usługi publikacji publikacja artykułu naukowego w czasopiśmie ,00 zł nadzw. UEP, grant Opus dr hab. Bazyli Czyżewski, prof. Katedra Edukacji i Rozwoju Kadr V/KERK Usługi podróżne udział w konferencjach naukowych ,00 zł nadzw. UEP, grant Opus dr hab. Bazyli Czyżewski, prof. Katedra Edukacji i Rozwoju Kadr V/KERK Rozwój personelu opłaty konferencyjne ,00 zł nadzw. UEP, grant Opus Katedra Edukacji i Rozwoju Kadr V/KERK Katedra Edukacji i Rozwoju Kadr V/KERK Katedra Edukacji i Rozwoju Kadr V/KERK Usługi konsultacyjne w zakresie ewaluacji konsultacje statystyczne, ekonometryczne opracowanie danych Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, koszt druku materiałów niezbędych dla realizacji konsultingowe, ankiet i wywiadów rekrutacji, drukowania i zabezpieczania w zakresie spotkań i konferencji dr hab. Bazyli Czyżewski, prof ,00 zł nadzw. UEP, grant Opus dr hab. Bazyli Czyżewski, prof ,00 zł nadzw. UEP, grant Opus dr hab. Bazyli Czyżewski, prof. udział w konferencjach naukowych ,00 zł nadzw. UEP, grant Opus dr hab. Bazyli Czyżewski, prof. Katedra Edukacji i Rozwoju Kadr V/KERK Usługi podróżne udział w konferencjach naukowych ,00 zł nadzw. UEP, grant Opus Grant NCN, dr Katedra Edukacji i Rozwoju Kadr V/KERK Rozwój personelu opłaty konferencyjne ,00 zł Bartosz Sławecki Grant NCN, dr Katedra Edukacji i Rozwoju Kadr V/KERK Usługi publikacji publikacja artykułu naukowego w czasopiśmie ,00 zł Bartosz Sławecki Katedra Edukacji i Rozwoju Kadr V/KERK Usługi szkolnictwa wyższego wynagrodzenie ,00 zł kierownika Grant NCN, dr B.Sławecki Grant NCN, dr Katedra Edukacji i Rozwoju Kadr V/KERK Usługi podróżne udział w konferencjach naukowych ,00 zł Bartosz Sławecki u NIE 799 u TAK 635 Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 7997 Usługi publikacji 6351 u NIE 796 Usługi rekrutacyjne 7963 u NIE 794 u NIE 790 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania u NIE u TAK 635 Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 6351 u NIE 796 Usługi rekrutacyjne 7963 u NIE 799 u TAK 803 Usługi szkolnictwa wyższego 8030 u TAK 635 Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej Usługi biur podróży Usługi dotyczące personelu, z wyjątkiem rekrutacji i pozyskiwania personelu Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania Usługi biur podróży Usługi dotyczące personelu, z wyjątkiem rekrutacji i pozyskiwania personelu 7997 Usługi publikacji 6351 Usługi szkolnictwa wyższego Usługi biur podróży Strona 2 z 96

4 Katedra Edukacji i Rozwoju Kadr V/KERK Usługi szkolnictwa wyższego Studia Podyplomowe "Psychologia w Biznesie" wynagrodzenie kierownika i ,00 zł wykładowców na studiach podyplomowych u TAK 803 Usługi szkolnictwa wyższego 8030 Usługi szkolnictwa wyższego Katedra Edukacji i Rozwoju Kadr V/KERK w zakresie edukacji wynagrodzenie Studia Podyplomowe "Psychologia w Biznesie" ,00 zł administracji studiów podyplomowych u TAK 751 Usługi administracji publicznej 7512 świadczone przez agencje Katedra Edukacji i Rozwoju Kadr V/KERK Usługi transportu lotniczego badania statutowe ,00 zł prof.. A.Andrzejczak nr u TAK 604 Usługi transportu lotniczego 6040 Usługi transportu lotniczego Katedra Edukacji i Rozwoju Kadr V/KERK Usługi transportu kolejowego badania statutowe ,00 zł prof.. A.Andrzejczak nr badania statutowe Katedra Edukacji i Rozwoju Kadr V/KERK Rozwój personelu opłaty konferencyjne ,00 zł prof.. A.Andrzejczak nr Katedra Edukacji i Rozwoju Kadr V/KERK Katedra Edukacji i Rozwoju Kadr V/KERK Katedra Edukacji i Rozwoju Kadr V/KERK Katedra Edukacji i Rozwoju Kadr V/KERK w zakresie spotkań i konferencji Usługi szkolnictwa wyższego w zakresie edukacji badania statutowe udział w konferencjach naukowych ,00 zł prof.. A.Andrzejczak nr Środki ogolnouczelniane - Kurs Pedagogiczny dla Mlłdek Kadry UEP Środki ogolnouczelniane - Kurs Pedagogiczny dla Mlłdek Kadry UEP Środki ogolnouczelniane - Kurs Pedagogiczny dla Mlłdek Kadry UEP wynagrodzenie kierownika i ,00 zł wykładowców na kursie pedagogicznym wynagrodzenie ,00 zł administracji kursu ,00 zł d TAK 301 dr Jerzy Kaźmierczyk Katedra Edukacji i Rozwoju Kadr V/KERK Komputery przenośne zakup laptopa nizbędnego dla realizacji badan ,00 zł Grant NCN Sonata dr Jerzy Kaźmierczyk Katedra Edukacji i Rozwoju Kadr V/KERK Książki biblioteczne zakup książek naukowych ,00 zł Grant NCN Sonata, środku MNiD dr J. Furmańczyk Katedra Edukacji i Rozwoju Kadr V/KERK Książki biblioteczne zakup książek naukowych ,00 zł MNiD dr J. Furmańczyk Katedra Edukacji i Rozwoju Kadr V/KERK Papier kserograficzny 10 ryz potrzebnych do realizacji badań ,00 zł MNiD Katedra Edukacji i Rozwoju Kadr V/KERK Katedra Edukacji i Rozwoju Kadr V/KERK Torby na komputery przenośne dr J. Furmańczyk toner do drukarki potrzebny do realizacji badań ,00 zł MNiD Grant NCN, mgr 1 torba ,00 zł Olena Shelest Grant NCN, mgr Katedra Edukacji i Rozwoju Kadr V/KERK Myszka komputerowa 1 sztuka ,00 zł Olena Shelest Grant NCN, mgr Katedra Edukacji i Rozwoju Kadr V/KERK Papier kserograficzny 5 ryz ,00 zł Olena Shelest Grant NCN, mgr Katedra Edukacji i Rozwoju Kadr V/KERK Książki biblioteczne Zakup książek w ramach badań ,00 zł Olena Shelest dr hab. Bazyli Czyżewski, prof. Katedra Edukacji i Rozwoju Kadr V/KERK Papier kserograficzny 10 ryz ,00 zł nadzw. UEP, grant Opus dr hab. Bazyli Czyżewski, prof. Katedra Edukacji i Rozwoju Kadr V/KERK Książki biblioteczne Zakup książek w ramach badań ,00 zł nadzw. UEP, grant Opus Katedra Edukacji i Rozwoju Kadr V/KERK Katedra Edukacji i Rozwoju Kadr V/KERK dr hab. Bazyli Czyżewski, prof. toner do drukarki potrzebny do realizacji badań ,00 zł nadzw. UEP, grant Opus Grant NCN, dr toner do drukarki potrzebny do realizacji badań ,00 zł Bartosz Sławecki Grant NCN, dr Katedra Edukacji i Rozwoju Kadr V/KERK Papier kserograficzny 20 ryz potrzebnych do realizacji badań ,00 zł Bartosz Sławecki Grant NCN, dr Katedra Edukacji i Rozwoju Kadr V/KERK Myszka komputerowa 1 sztuka ,00 zł Bartosz Sławecki Grant NCN, dr Katedra Edukacji i Rozwoju Kadr V/KERK Skanery komputerowe niezbędny do realizacji badań ,00 zł Bartosz Sławecki Grant NCN, dr Katedra Edukacji i Rozwoju Kadr V/KERK Dysk magnetyczny niezbędny do realizacji badań ,00 zł Bartosz Sławecki u NIE 602 Usługi transportu kolejowego 6020 u NIE 796 Usługi rekrutacyjne 7963 u NIE u TAK 803 Usługi szkolnictwa wyższego 8030 u TAK 751 Usługi administracji publicznej 7512 d TAK 302 komputerowe 3021 d NIE 221 d NIE 221 d TAK 301 d TAK d TAK 302 komputerowe 3023 d TAK 302 komputerowe 3023 d TAK 301 d NIE 221 d TAK 301 d NIE 221 d TAK 301 d TAK 301 d TAK 301 Usługi transportu kolejowego Usługi dotyczące personelu, z wyjątkiem rekrutacji i pozyskiwania personelu Usługi szkolnictwa wyższego świadczone przez agencje Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) Drukowane książki, broszury Drukowane książki, broszury d TAK 302 komputerowe 3023 Maszyny do d TAK 302 komputerowe 3021 przetwarzania danych (sprzęt) d TAK 302 komputerowe 3023 Strona 3 z 96

5 badania statutowe Katedra Edukacji i Rozwoju Kadr V/KERK Papier kserograficzny ,00 zł prof.. A.Andrzejczak nr d TAK 301 Katedra Edukacji i Rozwoju Kadr V/KERK badania statutowe ,00 zł prof.. A.Andrzejczak nr d TAK 301 badania statutowe Katedra Edukacji i Rozwoju Kadr V/KERK Książki biblioteczne Zakup książek w ramach badań ,00 zł prof.. A.Andrzejczak nr d NIE 221 Katedra Edukacji i Rozwoju Kadr V/KERK i podobne produkty Studia Podyplomowe ,00 zł "Psychologia w Biznesie" d TAK produkty Studia Podyplomowe Katedra Edukacji i Rozwoju Kadr V/KERK Papier kserograficzny ,00 zł "Psychologia w Biznesie" Katedra Edukacji i Rozwoju Kadr V/KERK Katedra Finansów Publicznych w tym realizacja badań naukowych Katedra Finansów Publicznych w tym realizacja badań naukowych Katedra Finansów Publicznych w tym realizacja badań naukowych Katedra Finansów Publicznych w tym realizacja badań naukowych Katedra Finansów Publicznych w tym realizacja badań naukowych Katedra Finansów Publicznych Projekt "Podatki i Skarbowość" w tym realizacja badań naukowych z wyłączeniem grantów Katedra Finansów Publicznych Projekt "Podatki i Skarbowość" w tym realizacja badań naukowych z wyłączeniem grantów Katedra Finansów Publicznych Projekt "Podatki i Skarbowość" w tym realizacja badań naukowych z wyłączeniem grantów Katedra Finansów Publicznych Projekt "Podatki i Skarbowość" w tym realizacja badań naukowych z wyłączeniem grantów Katedra Finansów Publicznych Projekt "Podatki i Skarbowość" w tym realizacja badań naukowych z wyłączeniem grantów Katedra Finansów Publicznych Projekt "Podatki i Skarbowość" w tym realizacja badań naukowych z wyłączeniem grantów Katedra Finansów Publicznych Projekt "Podatki i Skarbowość" w tym realizacja badań naukowych z wyłączeniem grantów Katedra Finansów Publicznych Projekt "Podatki i Skarbowość" w tym realizacja badań naukowych z wyłączeniem grantów Katedra Finansów Publicznych Projekt "Podatki i Skarbowość" w tym realizacja badań naukowych z wyłączeniem grantów Katedra Finansów Publicznych Projekt "Podatki i Skarbowość" w tym realizacja badań naukowych z wyłączeniem grantów V/KFPu materiały eksploatacyjne i (w tym papier i tonery) Studia Podyplomowe ,00 zł "Psychologia w Biznesie" d TAK 301 d TAK ,00 zł d TAK 301 V/KFPu książki biblioteczne zakup ksiązek na potrzeby pracowników ,00 zł d NIE 221 V/KFPu V/KFPu Naprawa i konserwacja minikomputerów naprawa i konserwacja komputerów i laptopów ,00 zł u NIE 503 napraw i konserwacji usługi osobistych, sprzętu go, tłumaczenie na język obcy ,00 zł u TAK 795 Dodatkowe usługi V/KFPu Różne usługi w związku ze specyfiką poszczególnych badań ,00 zł u TAK 983 Różne usługi 9830 Różne usługi noclegi ,00 zł u NIE organizacja seminariów promocji i szkoleniowe Naprawa i konserwacja mikrokomputerów w zakresie edukacji Papier do drukowania usługi transportu lotniczego Umowy za promotorstwa recenzje w ramach dydaktyki oraz studiów podyplomowych ,00 zł u NIE 799 projekt, opublikowanie ,00 zł u TAK 793 przeprowadzenie wykładów/egzaminów na studiach podyplomowych,organizacja studiów podyplomowych Badania rynkowe i ekonomiczne; ankietowanie i statystyka ,00 zł u TAK naprawa i konserwacja komputerów i laptopw ,00 zł u NIE 503 Wynagrodzenia bezpośrednia obsługa administracyjna Zakup za pośrednictwem Działu Zaopatrzenia napraw i konserwacji usługi osobistych, sprzętu go, ,00 zł u TAK 751 Usługi administracji publicznej ,00 zł d TAK 301 dojazdy na konferencje,seminaria ,00 zł u NIE 604 Usługi transportu lotniczego 6040 usługi transportu j.w ,00 zł u NIE 602 Usługi transportu kolejowego 6021 kawa, herbata ,00 zł d TAK organizowania wystaw, targów i kongresów Usługi reklamowe i marketingowe usługi osobistych, sprzętu go, sprzętu telekomunikacyjnego świadczone przez agencje Usługi transportu lotniczego Usługi publicznego transportu kolejowego Strona 4 z 96

6 Katedra Finansów Publicznych Projekt "Podatki i Skarbowość" w tym realizacja badań naukowych z wyłączeniem grantów Katedra Finansów Publicznych Projekt "Podatki i Skarbowość" w tym realizacja badań naukowych z wyłączeniem grantów Katedra Finansów Publicznych Projekt "Podatki i Skarbowość" w tym realizacja badań naukowych z wyłączeniem grantów Katedra Finansów Publicznych Projekt "Podatki i Skarbowość" w tym realizacja badań naukowych z wyłączeniem grantów Katedra Finansów Publicznych Projekt "Podatki i Skarbowość" w tym realizacja badań naukowych z wyłączeniem grantów Katedra Finansów Publicznych Projekt "Podatki i Skarbowość" w tym realizacja badań naukowych z wyłączeniem grantów Katedra Finansów Publicznych Projekt "Podatki i Skarbowość" w tym realizacja badań naukowych z wyłączeniem grantów Katedra Finansów Publicznych Projekt "Podatki i Skarbowość" w tym realizacja badań naukowych z wyłączeniem grantów Katedra Finansów Publicznych Projekt "Podatki i Skarbowość" w tym realizacja badań naukowych z wyłączeniem grantów Katedra Finansów Publicznych Projekt "Podatki i Skarbowość" w tym realizacja badań naukowych z wyłączeniem grantów Katedra Finansów Publicznych - Studia podyplomowe "Cła i podatki w procedurach celnych" Książki biblioteczne zakup książek na potrzeby pracowników ,00 zł d NIE 221 Części i akcesoria do toner do drukarek laserowych rózny sprzęt i artykuły ,00 zł d NIE ,00 zł d TAK ,00 zł d TAK 301 Usługi publikacji ,00 zł u NIE 799 Wody mineralne ,00 zł u TAK 159 Usługi naprawcze i konserwacyjne Części, akcesoria i wyroby do komputerów Rozwój personelu i podobne produkty Udział w Konferencjach - opłaty konferencyjne ,00 zł u NIE 500 Napoje, tytoń i produkty podobne Usługi naprawcze i konserwacyjne ,00 zł d TAK 302 komputerowe ,00 zł u NIE 796 Usługi rekrutacyjne ,00 zł d TAK kawa, herbata, napoje zimne, ciastka ,00 zł d TAK Usługi publikacji 1598 Napoje bezalkoholowe 5000 Usługi naprawcze i konserwacyjne Usługi dotyczące personelu, z wyjątkiem rekrutacji i pozyskiwania personelu produkty Katedra Finansów Publicznych - Studia podyplomowe "Cła i podatki w procedurach celnych" i szkoleniowe wykładowcy ,00 zł u TAK Katedra Finansów Publicznych - Studia podyplomowe "Cła i podatki w procedurach celnych" Usługi szkolnictwa wyższego kierownik SP ,00 zł u TAK 803 Usługi szkolnictwa wyższego 8030 Usługi szkolnictwa wyższego Katedra Finansów Publicznych - Studia podyplomowe "Cła i podatki w procedurach celnych" Różne usługi wynikające ze specyfiki SP ,00 zł u TAK 983 Różne usługi 9830 Różne usługi Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej V/KMGŻ Koperty Koperty ochronne typu H (100 szt.) ,00 zł d TAK 301 Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej V/KMGŻ Segregatory, pudełka na listy, pudełka do przechowywania wyroby ,00 zł d TAK 301 Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej V/KMGŻ Wtyki i gniazda A.Poczta-Wajda (Hub USB) ,00 zł d NIE 312 Aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej 3122 Elementy składowe obwodów elektrycznych Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej V/KMGŻ Płyty kompaktowe (CD) ,00 zł d TAK 302 komputerowe 3023 Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej V/KMGŻ Torby na komputery Etui do tableta (A.Poczta-Wajda) ,00 zł d TAK 302 komputerowe 3023 przenośne Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej V/KMGŻ Wkłady barwiące Tusze do drukarek atrament ,00 zł d TAK 301 Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej V/KMGŻ Myszka komputerowa A.Poczta-Wajda ,00 zł d TAK 302 komputerowe 3023 Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej V/KMGŻ Toner do fotokopiarek CANON ir2035n ,00 zł d TAK 301 Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej V/KMGŻ Czasopisma prenumerata czasopism specjalistycznych przez Gazety, dzienniki, czasopisma ,00 zł d TAK 222 Bibliotekę i magazyny 2221 Gazety Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej V/KMGŻ Papier kserograficzny A-4 do drukarek i kserokopiarek ,00 zł d TAK 301 Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej V/KMGŻ Drukarki laserowe M.Śmigla, B.Czyżewski ,00 zł d TAK 302 komputerowe 3023 Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej V/KMGŻ Drukowane książki zakup książek ,00 zł d NIE 221 Strona 5 z 96

7 Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej V/KMGŻ Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej V/KMGŻ Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej V/KMGŻ sprzętu komputerowego transportu drogowego Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej V/KMGŻ Usługi badawcze Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej V/KMGŻ Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej V/KMGŻ Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej V/KMGŻ Usługi transportu lotniczego komputerowego maszynopisania, przetwarzania tekstu i powiązanych z nimi komputerowych usług wydawniczych Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej V/KMGŻ Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej V/KMGŻ Usługi publicznego transportu kolejowego Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej V/KMGŻ Usługi publikacji czarne i kolorowe ,00 zł d TAK 301 naprawa komputera ,00 zł u NIE 503 napraw i konserwacji usługi osobistych, sprzętu go, 5031 koszty podróży służbowych samochodem: transportu ,00 zł u NIE konferencje, seminaria itp. drogowego transportu drogowego wynagrodzenie w ramach grantu za badania i Usługi badawcze ,00 zł u TAK 731 przygotowanie publikacji (A.Sapa) i eksperymentalno-rozwojowe 7311 Usługi badawcze A.Grzelak, A.Sapa, M. Śmigla, A.Wajda ,00 zł u TAK 604 Usługi transportu lotniczego 6040 Usługi transportu lotniczego tlumaczenia artykułów naukowych ,00 zł u TAK 795 Dodatkowe usługi 7953 komputerowego umowy zlecenia i o dzieło dotyczące kwerendy maszynopisania, materiałów źródłowych, analizy danych, adjustacji ,00 zł u NIE 795 Dodatkowe usługi 7955 przetwarzania tekstu tekstu, opracowań statystycznych, recenzji i powiązanych z nimi wydawniczych komputerowych usług wydawniczych A.Grzelak, A.Sapa, A.Czyżewski, W.Czternasty, M.Borychowski, M. Śmigla, A.Wajda ,00 zł u TAK koszty podróży służbowych PKP: konferencje, Usługi publicznego ,00 zł u NIE 602 Usługi transportu kolejowego 6021 seminaria, staże itp. transportu kolejowego publikacja monografii naukowych, pracy ,00 zł u NIE 799 doktorskiej, artykułów naukowych 7997 Usługi publikacji Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej V/KMGŻ opłaty za udział w konferencjach naukowych ,00 zł u NIE Katedra Makroekonomii i Historii Myśli Ekonomicznej V/KMHME Pieczywo, świeże Wyroby ciastkarskie ,00 zł d NIE wyroby piekarskie i ciasta i ciastkarskie Katedra Makroekonomii i Historii Myśli Ekonomicznej V/KMHME Sucharki i herbatniki; wyroby piekarskie i ciastkarskie o przedłużonej trwałości ,00 zł d TAK Sucharki i herbatniki; wyroby piekarskie i ciastkarskie o przedłużonej trwałości Katedra Makroekonomii i Historii Myśli Ekonomicznej V/KMHME Cukier ,00 zł d TAK Cukier i produkty pokrewne Katedra Makroekonomii i Historii Myśli Ekonomicznej V/KMHME Czekolada i wyroby Kakao; czekolada ,00 zł d TAK cukiernicze i wyroby cukiernicze Katedra Makroekonomii i Historii Myśli Ekonomicznej V/KMHME ,00 zł d TAK produkty produkty Katedra Makroekonomii i Historii Myśli Ekonomicznej V/KMHME Mleko i śmietana ,00 zł d TAK 155 Produkty mleczarskie 1551 Mleko i śmietana Katedra Makroekonomii i Historii Myśli Ekonomicznej V/KMHME Napoje bezalkoholowe ,00 zł d TAK 159 Napoje, tytoń i produkty podobne Katedra Makroekonomii i Historii Myśli Ekonomicznej V/KMHME Wody mineralne ,00 zł d TAK 159 Napoje, tytoń i produkty podobne Katedra Makroekonomii i Historii Myśli Ekonomicznej V/KMHME Gazowane wody Napoje, tytoń i produkty ,00 zł d TAK 159 mineralne podobne Katedra Makroekonomii i Historii Myśli Ekonomicznej V/KMHME Drukowane książki ,00 zł d NIE 221 Katedra Makroekonomii i Historii Myśli Ekonomicznej V/KMHME Książki biblioteczne ,00 zł d NIE 221 Katedra Makroekonomii i Historii Myśli Ekonomicznej V/KMHME Wydawnictwa ,00 zł d NIE 221 czasopisma naukowe zamawiane do Katedry Katedra Makroekonomii i Historii Myśli Ekonomicznej V/KMHME Czasopisma (Gospodarka Narodowa, Ruch Prawniczy, Gazety, dzienniki, czasopisma ,00 zł d TAK 222 Ekonomiczny i Socjologiczny,Polityka Społeczna, i magazyny Ekonomista) Katedra Makroekonomii i Historii Myśli Ekonomicznej V/KMHME Pocztówki, karty okolicznościowe i inne druki ,00 zł d NIE 223 Katedra Makroekonomii i Historii Myśli Ekonomicznej V/KMHME Fotografie ,00 zł d NIE 223 Katedra Makroekonomii i Historii Myśli Ekonomicznej V/KMHME Materiały reklamowe ,00 zł d NIE 224 Pocztówki, karty okolicznościowe i inne druki Pocztówki, karty okolicznościowe i inne druki Znaczki, formularze czeków, świadectwa udziałowe, handlowe materiały reklamowe, katalogi i podręczniki Katedra Makroekonomii i Historii Myśli Ekonomicznej V/KMHME Tusz ,00 zł d TAK 226 Tusz 2260 Tusz Katedra Makroekonomii i Historii Myśli Ekonomicznej V/KMHME Katedra Makroekonomii i Historii Myśli Ekonomicznej V/KMHME Cyfrowe urządzenia powielające Części i akcesoria do zakup maszyny do kserowania ,00 zł d NIE ,00 zł d NIE Napoje bezalkoholowe 1598 Napoje bezalkoholowe 1598 Napoje bezalkoholowe 2212 Wydawnictwa 2221 Gazety 2230 Pocztówki, karty okolicznościowe i inne druki 2231 Pocztówki 2246 Handlowe materiały reklamowe, handlowe katalogi i przewodniki Strona 6 z 96

8 Katedra Makroekonomii i Historii Myśli Ekonomicznej V/KMHME Wkłady barwiące tusze kolorowe ,00 zł d TAK 301 Katedra Makroekonomii i Historii Myśli Ekonomicznej V/KMHME ,00 zł d TAK 301 Katedra Makroekonomii i Historii Myśli Ekonomicznej V/KMHME Toner do fotokopiarek ,00 zł d TAK 301 Katedra Makroekonomii i Historii Myśli Ekonomicznej V/KMHME Długopisy kulkowe ,00 zł d TAK 301 Katedra Makroekonomii i Historii Myśli Ekonomicznej V/KMHME Długopisy z końcówką z włókna ,00 zł d TAK 301 Katedra Makroekonomii i Historii Myśli Ekonomicznej V/KMHME Pisaki ,00 zł d TAK 301 Katedra Makroekonomii i Historii Myśli Ekonomicznej V/KMHME Ołówki ,00 zł d TAK 301 Katedra Makroekonomii i Historii Myśli Ekonomicznej V/KMHME ,00 zł d TAK 301 Katedra Makroekonomii i Historii Myśli Ekonomicznej V/KMHME Korektory ,00 zł d TAK 301 Katedra Makroekonomii i Historii Myśli Ekonomicznej V/KMHME Korektory w piórze ,00 zł d TAK 301 Katedra Makroekonomii i Historii Myśli Ekonomicznej V/KMHME Organizatory i akcesoria ,00 zł d TAK 301 Katedra Makroekonomii i Historii Myśli Ekonomicznej V/KMHME Zszywacze ,00 zł d TAK 301 Katedra Makroekonomii i Historii Myśli Ekonomicznej V/KMHME Pieczątki z napisami ,00 zł d NIE 301 Katedra Makroekonomii i Historii Myśli Ekonomicznej V/KMHME Papier do drukowania ,00 zł d TAK 301 Katedra Makroekonomii i Historii Myśli Ekonomicznej V/KMHME Papier kserograficzny ,00 zł d TAK 301 Katedra Makroekonomii i Historii Myśli Ekonomicznej V/KMHME Koperty ,00 zł d TAK 301 Katedra Makroekonomii i Historii Myśli Ekonomicznej V/KMHME Papier samoprzylepny ,00 zł d TAK 301 Katedra Makroekonomii i Historii Myśli Ekonomicznej V/KMHME Wizytówki ,00 zł d TAK 301 Katedra Makroekonomii i Historii Myśli Ekonomicznej V/KMHME Segregatory, pudełka na listy, pudełka do przechowywania wyroby ,00 zł d TAK 301 Katedra Makroekonomii i Historii Myśli Ekonomicznej V/KMHME Komputery osobiste ,00 zł d TAK 302 komputerowe 3021 Katedra Makroekonomii i Historii Myśli Ekonomicznej V/KMHME Komputery przenośne ,00 zł d TAK 302 komputerowe 3021 Katedra Makroekonomii i Historii Myśli Ekonomicznej V/KMHME Komputer tablet ,00 zł d TAK 302 komputerowe 3021 Katedra Makroekonomii i Historii Myśli Ekonomicznej V/KMHME Pamięci do przechowywania danych ,00 zł d TAK 302 komputerowe 3023 Katedra Makroekonomii i Historii Myśli Ekonomicznej V/KMHME Pamięć flash ,00 zł d TAK 302 komputerowe 3023 Katedra Makroekonomii i Historii Myśli Ekonomicznej V/KMHME Katedra Makroekonomii i Historii Myśli Ekonomicznej V/KMHME Katedra Makroekonomii i Historii Myśli Ekonomicznej V/KMHME Pamięci do przechowywania danych Części, akcesoria i wyroby do komputerów Torby na komputery przenośne ,00 zł d TAK 302 komputerowe ,00 zł d TAK 302 komputerowe ,00 zł d TAK 302 komputerowe 3023 Katedra Makroekonomii i Historii Myśli Ekonomicznej V/KMHME Myszka komputerowa ,00 zł d TAK 302 komputerowe 3023 Katedra Makroekonomii i Historii Myśli Ekonomicznej V/KMHME Rutery sieciowe ,00 zł d TAK 324 Sieci 3241 Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) Lokalna sieć komputerowa Strona 7 z 96

9 Katedra Makroekonomii i Historii Myśli Ekonomicznej V/KMHME Klawiatury komputerowe Katedra Makroekonomii i Historii Myśli Ekonomicznej V/KMHME Różne pakiety i systemy komputerowe ,00 zł d TAK 302 komputerowe ,00 zł d TAK 489 Różne pakiety i systemy komputerowe 4890 Różne pakiety i systemy komputerowe Katedra Makroekonomii i Historii Myśli Ekonomicznej V/KMHME usługi osobistych, sprzętu go, sprzętu telekomunikacyjnego ,00 zł u NIE 503 napraw i konserwacji usługi osobistych, sprzętu go, 5030 usługi osobistych, sprzętu go, sprzętu telekomunikacyjnego Katedra Makroekonomii i Historii Myśli Ekonomicznej V/KMHME naprawy fotokopiarek ,00 zł u NIE 503 napraw i konserwacji usługi osobistych, sprzętu go, 5031 Katedra Makroekonomii i Historii Myśli Ekonomicznej V/KMHME konserwacji fotokopiarek ,00 zł u NIE 503 napraw i konserwacji usługi osobistych, sprzętu go, 5031 Katedra Makroekonomii i Historii Myśli Ekonomicznej V/KMHME Katedra Makroekonomii i Historii Myśli Ekonomicznej V/KMHME Katedra Makroekonomii i Historii Myśli Ekonomicznej V/KMHME Katedra Makroekonomii i Historii Myśli Ekonomicznej V/KMHME Katedra Makroekonomii i Historii Myśli Ekonomicznej V/KMHME maszyn faksowych Usługi restauracyjne i dotyczące podawania Usługi publicznego transportu kolejowego Usługi transportu lotniczego ,00 zł u NIE 503 napraw i konserwacji usługi osobistych, sprzętu go, ,00 zł u NIE ,00 zł u TAK 553 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania ,00 zł u NIE 602 Usługi transportu kolejowego ,00 zł u TAK 604 Usługi transportu lotniczego 6040 Katedra Makroekonomii i Historii Myśli Ekonomicznej V/KMHME Usługi podróżne ,00 zł u TAK 635 Katedra Makroekonomii i Historii Myśli Ekonomicznej V/KMHME Usługi badawcze ,00 zł u TAK 731 Katedra Makroekonomii i Historii Myśli Ekonomicznej V/KMHME Usługi reklamowe ogłoszenie prasowe dotyczące rekrutacji na studia podyplomowe ,00 zł u TAK 793 Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe Badania rynkowe i ekonomiczne; ankietowanie i statystyka Usługi restauracyjne i dotyczące podawania Usługi publicznego transportu kolejowego Usługi transportu lotniczego Usługi biur podróży 7311 Usługi badawcze 7934 Usługi reklamowe i marketingowe Katedra Makroekonomii i Historii Myśli Ekonomicznej V/KMHME Usługi fotokopiowania ,00 zł u NIE 795 Dodatkowe usługi 7952 Usługi reprograficzne Katedra Makroekonomii i Historii Myśli Ekonomicznej V/KMHME ,00 zł u TAK 795 Dodatkowe usługi 7953 komputerowego komputerowego Katedra Makroekonomii i Historii Myśli Ekonomicznej V/KMHME maszynopisania, maszynopisania, umowy zlecenie za prace techniczne nad przetwarzania tekstu ,00 zł u NIE 795 Dodatkowe usługi 7955 przetwarzania tekstu przygotowywaną publikacją i powiązanych z nimi i powiązanych z nimi komputerowych usług wydawniczych komputerowych usług wydawniczych Katedra Makroekonomii i Historii Myśli Ekonomicznej V/KMHME Szkolenie pracowników udział pracowników w szkoleniu - opłaty ,00 zł u NIE 796 Usługi rekrutacyjne 7963 Usługi dotyczące personelu, z wyjątkiem rekrutacji i pozyskiwania personelu Katedra Makroekonomii i Historii Myśli Ekonomicznej V/KMHME Usługi drukowania druk zaproszeń, plakatów i materiałów Usługi drukowania ,00 zł u TAK 798 Usługi drukowania i powiązane 7980 i powiązane informacyjnych i powiązane Katedra Makroekonomii i Historii Myśli Ekonomicznej V/KMHME ,00 zł u TAK 798 Usługi drukowania i powiązane 7982 z drukowaniem z drukowaniem Katedra Makroekonomii i Historii Myśli Ekonomicznej V/KMHME Usługi projektów umowa zlecenie za projekty graficzne ,00 zł u NIE 798 Usługi drukowania i powiązane 7982 graficznych z drukowaniem Katedra Makroekonomii i Historii Myśli Ekonomicznej V/KMHME organizowania seminariów ,00 zł u NIE 799 Usługi fotograficzne Katedra Makroekonomii i Historii Myśli Ekonomicznej V/KMHME ,00 zł u NIE 799 i pomocnicze Katedra Makroekonomii i Historii Myśli Ekonomicznej V/KMHME Usługi publikacji publikacja książki ,00 zł u TAK 799 Strona 8 z organizowania wystaw, targów i kongresów Usługi fotograficzne i pomocnicze 7997 Usługi publikacji

10 Katedra Makroekonomii i Historii Myśli Ekonomicznej V/KMHME Usługi introligatorskie oraz wykańczalnicze Katedra Makroekonomii i Historii Myśli Ekonomicznej V/KMHME Usługi organizowania opłaty związane z delegacjami krajowymi i podróży służbowych zagranicznymi (przejazdy, dojazdy, diety) Katedra Makroekonomii i Historii Myśli Ekonomicznej V/KMHME Usługi szkolnictwa opłaty konferencyjne, wynagrodzenia dla członków wyższego projektów badawczych Katedra Polityki Gospodarczej i Samorządowej V/KPGS Drogowy transport przesyłek pocztowych Katedra Polityki Gospodarczej i Samorządowej V/KPGS Katedra Polityki Gospodarczej i Samorządowej V/KPGS Katedra Polityki Gospodarczej i Samorządowej V/KPGS Katedra Polityki Gospodarczej i Samorządowej V/KPGS w zakresie edukacji Usługi drukowania i powiązane organizowania wystaw, targów i kongresów i szkoleniowe ,00 zł u NIE Usługi publikacji Różne usługi dla ,00 zł u NIE przedsiębiorstw Usługi szkolnictwa ,00 zł u NIE 803 Usługi szkolnictwa wyższego 8030 wyższego transportu Drogowy transport ,00 zł u NIE drogowego przesyłek pocztowych ,00 zł u TAK 751 Usługi administracji publicznej 7512 Wydruk publikacji pokonferencyjnej ,00 zł u TAK 798 Usługi drukowania i powiązane ,00 zł u NIE 799 prelekcje/wykłady gosci podczas ko9nferencji ,00 zł u TAK Katedra Polityki Gospodarczej i Samorządowej V/KPGS Książki biblioteczne ,00 zł d NIE 221 Katedra Polityki Gospodarczej i Samorządowej V/KPGS Katedra Polityki Gospodarczej i Samorządowej V/KPGS Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny Skoroszyty wyroby ,00 zł d TAK ,00 zł d TAK 228 Katedra Polityki Gospodarczej i Samorządowej V/KPGS Pojemniki na akta ,00 zł d TAK 228 Katedra Polityki Gospodarczej i Samorządowej V/KPGS ,00 zł d TAK 301 Katedra Polityki Gospodarczej i Samorządowej V/KPGS Papier kserograficzny ,00 zł d TAK 301 Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny Rejestry, księgi rachunkowe, skoroszyty, formularze i inne wyroby piśmiennicze z papieru lub tektury Rejestry, księgi rachunkowe, skoroszyty, formularze i inne wyroby piśmiennicze z papieru lub tektury Katedra Polityki Gospodarczej i Samorządowej V/KPGS Płyty kompaktowe (CD) ,00 zł d TAK 302 komputerowe 3023 Katedra Polityki Gospodarczej i Samorządowej V/KPGS Katedra Polityki Gospodarczej i Samorządowej V/KPGS Pamięci do przechowywania danych Analityczne, naukowe, matematyczne lub prognozujące pakiety ,00 zł d TAK 302 komputerowe ,00 zł d NIE 484 Pakiety do kontroli transakcji biznesowych i osobistych 7995 świadczone przez agencje Usługi drukowania i powiązane organizowania wystaw, targów i kongresów Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny Skoroszyty wyroby Skoroszyty wyroby Analityczne, naukowe, matematyczne lub prognozujące pakiety Katedra Polityki Gospodarczej i Samorządowej - Studia podyplomowe "Strategia i planowanie biznesu" Katedra Polityki Gospodarczej i Samorządowej - Studia podyplomowe "Strategia i planowanie biznesu" Katedra Polityki Gospodarczej i Samorządowej - Studia podyplomowe "Strategia i planowanie biznesu" Katedra Polityki Gospodarczej i Samorządowej - Studia podyplomowe "Strategia i planowanie biznesu" Katedra Polityki Gospodarczej i Samorządowej - Studia podyplomowe "Strategia i planowanie biznesu" Katedra Polityki Gospodarczej i Samorządowej - Studia podyplomowe "Strategia i planowanie biznesu" Katedra Polityki Gospodarczej i Samorządowej - Studia podyplomowe "Strategia i planowanie biznesu" Katedra Polityki Gospodarczej i Samorządowej - Studia podyplomowe "Strategia i planowanie biznesu" Katedra Polityki Gospodarczej i Samorządowej - Studia podyplomowe "Strategia i planowanie biznesu" Cukier biały ,00 zł d TAK Sztućce i talerze jednorazowe ,00 zł d TAK 392 Wyposażenie domowe 3922 Kubki jednorazowe ,00 zł d TAK 392 Wyposażenie domowe 3922 Cukier i produkty pokrewne Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe Produkty mleczarskie ,00 zł d TAK 155 Produkty mleczarskie 1550 Produkty mleczarskie Okładki przezroczyste ,00 zł d TAK 301 Papier kserograficzny ,00 zł d TAK 301 i podobne produkty Sucharki i herbatniki; wyroby piekarskie i ciastkarskie o przedłużonej trwałości ,00 zł d TAK ,00 zł d TAK ,00 zł d TAK produkty Sucharki i herbatniki; wyroby piekarskie i ciastkarskie o przedłużonej trwałości Strona 9 z 96

11 Katedra Polityki Gospodarczej i Samorządowej - Studia podyplomowe "Strategia i planowanie biznesu" realizacja badań z wyłaczeniem grantów realizacja badań z wyłaczeniem grantów realizacja badań z wyłaczeniem grantów realizacja badań z wyłaczeniem grantów realizacja badań z wyłaczeniem grantów realizacja badań z wyłaczeniem grantów realizacja badań z wyłaczeniem grantów realizacja badań z wyłaczeniem grantów realizacja badań z wyłaczeniem grantów realizacja badań z wyłaczeniem grantów realizacja badań z wyłaczeniem grantów realizacja badań z wyłaczeniem grantów realizacja badań z wyłaczeniem grantów realizacja badań z wyłaczeniem grantów Studia Podyplomowe "Coaching Menadżerski" Studia Podyplomowe "Coaching Menadżerski" Studia Podyplomowe "Coaching Menadżerski" Studia Podyplomowe "Coaching Menadżerski" Studia Podyplomowe "Coaching Menadżerski" Studia Podyplomowe "Coaching Menadżerski" Studia Podyplomowe "Coaching Menadżerski" Studia Podyplomowe "Coaching Menadżerski" Studia Podyplomowe "Coaching Menadżerski" Studia Podyplomowe "Zarządzanie Ryzykiem w Banku Spółdzielczym" Studia Podyplomowe "Zarządzanie Ryzykiem w Banku Spółdzielczym" Studia Podyplomowe "Zarządzanie Pracą i Zasobami Ludzkimi" Studia Podyplomowe "Zarządzanie Pracą i Zasobami Ludzkimi" Książki biblioteczne ,00 zł d NIE 221 kawa, herbata ,00 zł d TAK Książki biblioteczne zakup książek na potrzeby pracowników ,00 zł d NIE 221 Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe w zakresie spotkań i konferencji Usługi dostarczania ,00 zł d NIE 392 Wyposażenie domowe ,00 zł d TAK 301 noclegi na seminarium, konferencje ,00 zł u NIE usługi cateringowe ,00 zł u TAK 555 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości wynajecie Sali konferencyjnej ,00 zł u NIE 702 innych niż mieszkalne Naprawa i konserwacja mikrokomputerów Usługi bufetowe oraz w zakresie podawania Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości stanowiących własność tłumaczenie na języj obcy ,00 zł u TAK 795 Dodatkowe usługi 7953 naprawa i konserwacja komputerów i laptopów ,00 zł u NIE 503 napraw i konserwacji usługi osobistych, sprzętu go, Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe Usługi dostarczania Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne Różne usługi związane ze specyfiką badań ,00 zł u TAK 983 Różne usługi 9830 Różne usługi Usługi restauracyjne i dotyczące podawania promocji związane z organizacją konferencji ,00 zł u TAK ,00 zł u TAK 793 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania Badania rynkowe i ekonomiczne; ankietowanie i statystyka Usługi restauracyjne i dotyczące podawania Usługi reklamowe i marketingowe i ,00 zł u TAK szkoleniowe Wydanie książki wydruk książki ,00 zł u NIE 798 Usługi drukowania i powiązane 7982 z drukowaniem kawa, herbata ,00 zł d TAK Słowniki, mapy, zeszyty zakup książek dla słuchaczy SP ,00 zł d NIE 221 nutowe i inne książki Artykuły informacyjne i promocyjne Usługi dostarczania i szkoleniowe Usługi szkolnictwa wyzszego w zakresie edukacji tonery do drukarek, papieru ,00 zł d TAK 301 gadżety promocyjne ,00 zł d TAK 392 Wyposażenie domowe 3929 Wyposażenie różne usługi cateringowe ,00 zł u TAK 555 Usługi bufetowe oraz w zakresie podawania 5552 Usługi dostarczania wykładowcy ,00 zł u TAK kierownik SP ,00 zł u TAK 803 Usługi szkolnictwa wyższego 8030 Usługi szkolnictwa wyższego administarcja ,00 zł u TAK 751 Usługi administracji publicznej 7512 świadczone przez agencje Różne usługi wynikajace ze specyfikacji SP ,00 zł u TAK 983 Różne usługi 9830 Różne usługi i szkoleniowe Usługi szkolnictwa wyższego Usługi dostarczania i szkoleniowe wykładowcy ,00 zł u TAK kierownik SP ,00 zł u TAK 803 Usługi szkolnictwa wyższego 8030 usługi cateringowe ,00 zł u TAK 555 Usługi bufetowe oraz w zakresie podawania wykładowcy ,00 zł u TAK Usługi szkolnictwa wyższego Usługi dostarczania Strona 10 z 96

12 Studia Podyplomowe "Zarządzanie Pracą i Zasobami Ludzkimi" Studia Podyplomowe "Zarządzanie Pracą i Zasobami Ludzkimi" Studia Podyplomowe "Zarządzanie Pracą i Zasobami Ludzkimi" Studia Podyplomowe "Zarządzanie Pracą i Zasobami Ludzkimi" Studia Podyplomowe "Zarządzanie Pracą i Zasobami Ludzkimi" Studia Podyplomowe "Zarządzanie Pracą i Zasobami Ludzkimi" Studia Podyplomowe "Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy" Usługi szkolnictwa wyższego w zakresie edukacji kierownik SP ,00 zł u TAK 803 Usługi szkolnictwa wyższego 8030 administracja ,00 zł u TAK 751 Usługi administracji publicznej 7512 Usługi szkolnictwa wyższego świadczone przez agencje Różne usługi wynikające ze specyfikacji SP ,00 zł u TAK 983 Różne usługi 9830 Różne usługi kawa, herbata ,00 zł d TAK Słowniki, mapy, zeszyty zakup książek dla słuchaczy SP ,00 zł d NIE 221 nutowe i inne książki i szkoleniowe tonery do drukarek, papier ,00 zł d TAK 301 wykładowcy ,00 zł u TAK Studia Podyplomowe "Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy" Usługi szkolenia w dziedzinie zarządzania "audytor wewnętrzny systemu zarządzania BHP" ,00 zł u NIE 805 Usług 8053 Usługi szkolenia zawodowego Studia Podyplomowe "Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy" Usługi szkolnictwa wyższego kierownik SP ,00 zł u TAK 803 Usługi szkolnictwa wyższego 8030 Usługi szkolnictwa wyższego Studia Podyplomowe "Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy" Studia Podyplomowe "Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy" w zakresie edukacji administracja ,00 zł u TAK 751 Usługi administracji publicznej 7512 świadczone przez agencje Różne usługi wynikające ze specyfikacji SP ,00 zł u TAK 983 Różne usługi 9830 Różne usługi Studia Podyplomowe "Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy" kawa, herbata ,00 zł d TAK Studia Podyplomowe "Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy" Słowniki, mapy, zeszyty zakup książek dla słuchaczy SP ,00 zł d NIE 221 nutowe i inne książki Studia Podyplomowe "Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy" Studia Podyplomowe "Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy" Artykuły informacyjne i promocyjne tonery do drukarek, papier ,00 zł d TAK 301 gadżety promocyjne ,00 zł d TAK 392 Wyposażenie domowe 3929 Wyposażenie różne Studia Podyplomowe "Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy" Pakiety i zakup licencji "asystent bhp" ,00 zł d TAK 480 systemy informatyczne Pakiety i systemy informatyczne 4800 Pakiety i systemy informatyczne Grant NCN SONATA 5 "Znaczenie społecznej wartości pracy w decyzjach zawodowych ludzi", HS4 Książki biblioteczne zakup książek na potrzeby pracowników ,00 zł d NIE 221 Grant NCN SONATA 5 "Znaczenie społecznej wartości pracy w decyzjach zawodowych ludzi", HS4 Pakiety do wymiany danych Zakup baz danych ,00 zł d NIE 485 Pakiety komunikacyjnego i multimedialnego 4851 Pakiety komunikacyjnego Grant NCN SONATA 5 "Znaczenie społecznej wartości pracy w decyzjach zawodowych ludzi", HS4 Grant NCN SONATA 5 "Znaczenie społecznej wartości pracy w decyzjach zawodowych ludzi", HS4 Grant NCN SONATA 5 "Znaczenie społecznej wartości pracy w decyzjach zawodowych ludzi", HS4 Grant NCN SONATA 5 "Znaczenie społecznej wartości pracy w decyzjach zawodowych ludzi", HS ,00 zł d TAK 301 Pakiety i zakup licencji do analizy danych ,00 zł d TAK 480 systemy informatyczne Przyrzady do testów psychologicznych Pakiety i systemy informatyczne zakup licencji do testów psychologicznych ,00 zł d NIE 331 medyczne Pakiety i systemy informatyczne do radioterapii, mechanoterapii, elektroterapii i fizykoterapii Różne usługi wynagrodzenie wraz z pochodnymi ,00 zł u TAK 983 Różne usługi 9830 Różne usługi Strona 11 z 96

13 Grant NCN SONATA 5 "Znaczenie społecznej wartości pracy w decyzjach zawodowych ludzi", HS4 Grant NCN SONATA 5 "Znaczenie społecznej wartości pracy w decyzjach zawodowych ludzi", HS4 Grant NCN SONATA 6 "Motywacje wolontariuszy w Polsce. Typologia z wykorzystaniem metod ilościowych i jakościowych", HS4 Grant NCN SONATA 6 "Motywacje wolontariuszy w Polsce. Typologia z wykorzystaniem metod ilościowych i jakościowych", HS4 Grant NCN SONATA 6 "Motywacje wolontariuszy w Polsce. Typologia z wykorzystaniem metod ilościowych i jakościowych", HS4 Grant NCN SONATA 6 "Motywacje wolontariuszy w Polsce. Typologia z wykorzystaniem metod ilościowych i jakościowych", HS4 Grant NCN SONATA 6 "Motywacje wolontariuszy w Polsce. Typologia z wykorzystaniem metod ilościowych i jakościowych", HS4 Grant NCN SONATA 6 "Motywacje wolontariuszy w Polsce. Typologia z wykorzystaniem metod ilościowych i jakościowych", HS4 Grant NCN SONATA 6 "Motywacje wolontariuszy w Polsce. Typologia z wykorzystaniem metod ilościowych i jakościowych", HS4 PRELUDIUM 4 UMO-2012/07/N/HS5/01730 "Publiczne i prywatne determinanty systemów opieki długoterminowej w Europie środkowo-wschodniej" Różne usługi zebranie danych oraz analiza statystyczna ,00 zł u TAK 983 Różne usługi 9830 Różne usługi tłumaczenie na języj obcy ,00 zł u TAK 795 Dodatkowe usługi 7953 Różne usługi wynagrodzenie wraz z pochodnymi ,00 zł u TAK 983 Różne usługi 9830 Różne usługi Badania rynkowe i ekonomiczne; ankietowanie i statystyka ,00 zł u TAK 795 Dodatkowe usługi ,00 zł u NIE 793 Badania rynkowe i ekonomiczne; ankietowanie i statystyka 7930 Badania rynkowe i ekonomiczne; ankietowanie i statystyka Różne usługi wynikające ze specyfiki badań ,00 zł u TAK 983 Różne usługi 9830 Różne usługi Pakiety i systemy informatyczne ,00 zł d TAK 480 Dyktafon ,00 zł d NIE ,00 zł d TAK 301 Pakiety i systemy informatyczne Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura powielająca Pakiety i systemy informatyczne Aparatura do nagrywania i powielania dźwięku i obrazu wideo Różne usługi wynagrodzenie wraz z pochodnymi ,00 zł u TAK 983 Różne usługi 9830 Różne usługi PRELUDIUM 4 UMO-2012/07/N/HS5/01730 "Publiczne i prywatne determinanty systemów opieki długoterminowej w Europie środkowo-wschodniej" ,00 zł u TAK 795 Dodatkowe usługi 7953 PRELUDIUM 4 UMO-2012/07/N/HS5/01730 "Publiczne i prywatne determinanty systemów opieki długoterminowej w Europie środkowo-wschodniej" Wydanie książki wydruk książki ,00 zł u NIE 798 Usługi drukowania i powiązane 7982 z drukowaniem Grant NCN "Państwo opiekuńcze a nierówności w poziomie subiektywnego dobrostanu - badanie porównawcze krajów europejskich" Grant NCN "Państwo opiekuńcze a nierówności w poziomie subiektywnego dobrostanu - badanie porównawcze krajów europejskich" Grant NCN "Państwo opiekuńcze a nierówności w poziomie subiektywnego dobrostanu - badanie porównawcze krajów europejskich" Grant NCN "Państwo opiekuńcze a nierówności w poziomie subiektywnego dobrostanu - badanie porównawcze krajów europejskich" Katedra Publicystyki Ekonomicznej i Public Relations V/KPR Różne usługi wynagrodzenie wraz z pochodnymi ,00 zł u NIE 983 Różne usługi 9830 Różne usługi tłumaczenie na język obcy ,00 zł u TAK 795 Dodatkowe usługi 7953 Książki biblioteczne zakup książek na potrzeby pracowników ,00 zł d NIE ,00 zł d TAK ,00 zł u TAK 795 Dodatkowe usługi 7953 Katedra Publicystyki Ekonomicznej i Public Relations V/KPR Usługi badania rynku ,00 zł u NIE 793 Badania rynkowe i ekonomiczne; ankietowanie 7931 Usługi badania rynku i statystyka Katedra Publicystyki Ekonomicznej i Public Relations V/KPR ,00 zł u NIE 795 Dodatkowe usługi 7954 tłumaczeń ustnych tłumaczeń ustnych Katedra Publicystyki Ekonomicznej i Public Relations V/KPR komputerowego maszynopisania, przetwarzania tekstu i powiązanych z nimi komputerowych usług wydawniczych ,00 zł u NIE 795 Dodatkowe usługi 7955 komputerowego maszynopisania, przetwarzania tekstu i powiązanych z nimi komputerowych usług wydawniczych Strona 12 z 96

14 Katedra Publicystyki Ekonomicznej i Public Relations V/KPR Usługi badawcze ,00 zł u TAK 731 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe Katedra Publicystyki Ekonomicznej i Public Relations V/KPR Rozwój personelu ,00 zł u TAK 796 Usługi rekrutacyjne 7963 Katedra Publicystyki Ekonomicznej i Public Relations V/KPR ,00 zł d TAK 301 Katedra Publicystyki Ekonomicznej i Public Relations V/KPR Toner do fotokopiarek ,00 zł d TAK 301 Katedra Publicystyki Ekonomicznej i Public Relations V/KPR Papier kserograficzny ,00 zł d TAK 301 Katedra Publicystyki Ekonomicznej i Public Relations V/KPR Książki biblioteczne ,00 zł d NIE 221 Katedra Publicystyki Ekonomicznej i Public Relations - Studia podyplomowe "Public Relations" Katedra Publicystyki Ekonomicznej i Public Relations - Studia podyplomowe "Public Relations" Katedra Publicystyki Ekonomicznej i Public Relations - Studia podyplomowe "Public Relations" Katedra Publicystyki Ekonomicznej i Public Relations - Studia podyplomowe "Public Relations" Katedra Publicystyki Ekonomicznej i Public Relations - Studia podyplomowe "Public Relations" Katedra Publicystyki Ekonomicznej i Public Relations - Studia podyplomowe "Public Relations" Katedra Publicystyki Ekonomicznej i Public Relations - Studia podyplomowe "Public Relations" Katedra Publicystyki Ekonomicznej i Public Relations - Studia podyplomowe "Public Relations" Katedra Publicystyki Ekonomicznej i Public Relations - Studia podyplomowe "Public Relations" Katedra Publicystyki Ekonomicznej i Public Relations - Studia podyplomowe "Public Relations" Katedra Publicystyki Ekonomicznej i Public Relations Konferencja EconPR 2015 V/KPR 7311 Usługi badawcze Usługi dotyczące personelu, z wyjątkiem rekrutacji i pozyskiwania personelu Produkty mleczarskie ,00 zł d TAK 155 Produkty mleczarskie 1550 Produkty mleczarskie ,00 zł d TAK 301 Papier kserograficzny ,00 zł d TAK 301 Sucharki i herbatniki; wyroby piekarskie i ciastkarskie o przedłużonej trwałości ,00 zł d TAK Toner do fotokopiarek ,00 zł d TAK 301 i podobne produkty ,00 zł d TAK Książki biblioteczne ,00 zł d NIE 221 komputerowego maszynopisania, przetwarzania tekstu i powiązanych z nimi komputerowych usług wydawniczych ,00 zł u NIE 795 Dodatkowe usługi ,00 zł u TAK 795 Dodatkowe usługi 7953 Rozwój personelu ,00 zł u TAK 796 Usługi rekrutacyjne 7963 Usługi drukowania i powiązane Druk materiałów konferencyjnych w renomowanycm wydawnictwie ,00 zł u TAK 798 Usługi drukowania i powiązane 7980 Sucharki i herbatniki; wyroby piekarskie i ciastkarskie o przedłużonej trwałości produkty komputerowego maszynopisania, przetwarzania tekstu i powiązanych z nimi komputerowych usług wydawniczych Usługi dotyczące personelu, z wyjątkiem rekrutacji i pozyskiwania personelu Usługi drukowania i powiązane Katedra Publicystyki Ekonomicznej i Public Relations Konferencja EconPR 2015 V/KPR ,00 zł u TAK 795 Dodatkowe usługi 7953 Katedra Publicystyki Ekonomicznej i Public Relations Konferencja EconPR 2015 V/KPR tłumaczeń ustnych ,00 zł u NIE 795 Dodatkowe usługi 7954 tłumaczeń ustnych Katedra Publicystyki Ekonomicznej i Public Relations Konferencja EconPR 2015 V/KPR Hotelarskie usługi noclegowe ,00 zł u NIE Hotelarskie usługi noclegowe Katedra Publicystyki Ekonomicznej i Public Relations Konferencja EconPR 2015 V/KPR Usługi taxi ,00 zł u NIE 601 transportu drogowego 6012 Usługi taxi Katedra Publicystyki Ekonomicznej i Public Relations Konferencja EconPR 2015 V/KPR Usługi kawiarniane ,00 zł u TAK 553 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania 5533 Usługi kawiarniane Katedra Publicystyki Ekonomicznej i Public Relations Konferencja EconPR 2015 V/KPR organizowania wystaw, Koszt wynajmu sali na konferncję. Recepcja ,00 zł u NIE 799 targów i kongresów 7995 organizowania wystaw, targów i kongresów Katedra Publicystyki Ekonomicznej i Public Relations Konferencja EconPR 2015 Katedra Publicystyki Ekonomicznej i Public Relations Konferencja EconPR 2015 Katedra Publicystyki Ekonomicznej i Public Relations Konferencja EconPR 2015 V/KPR Usługi publikacji ,00 zł u TAK 799 V/KPR V/KPR w zakresie spotkań i konferencji Usługi restauracyjne i dotyczące podawania ,00 zł u NIE ,00 zł u TAK 553 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania 7997 Usługi publikacji 5530 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania Strona 13 z 96

15 Katedra Publicystyki Ekonomicznej i Public Relations Konferencja EconPR 2015 Katedra Publicystyki Ekonomicznej i Public Relations Konferencja EconPR 2015 Katedra Publicystyki Ekonomicznej i Public Relations Konferencja EconPR 2015 Katedra Publicystyki Ekonomicznej i Public Relations Konferencja EconPR 2015 Katedra Publicystyki Ekonomicznej i Public Relations Konferencja EconPR 2015 Katedra Publicystyki Ekonomicznej i Public Relations Konferencja EconPR 2015 V/KPR V/KPR V/KPR Katedra Socjologii i Filozofii V/KSF Katedra Socjologii i Filozofii V/KSF Katedra Socjologii i Filozofii V/KSF Usługi badawcze i szkoleniowe Wynagrodzenie dla kierownika dr K. Andrzejczak w ramach realizacji grantu "Mechanizmy wykorzystania technologii w Afryce Subsaharyjskiej", ynagrodzenie z tytułu umówzleceń w ramach realizacji grantu "Mechanizmy wykorzystania technologii w Afryce Subsaharyjskiej" wynagrodzenia dla autorów referatów, recenzje, opracowania, wynagrodzenia dla prelegentów ,00 zł u TAK 731 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe ,00 zł u TAK ,00 zł d TAK 301 V/KPR Toner do fotokopiarek ,00 zł d TAK 301 V/KPR Papier kserograficzny ,00 zł d TAK 301 V/KPR Książki biblioteczne ,00 zł d NIE 221 Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe kawa, herbata ,00 zł d TAK akcesoria do ekspresu kawowego ,00 zł d NIE 392 Wyposażenie domowe 3922 materiały eksploatacyjne i (w tym papier i tonery) ,00 zł d TAK 301 Katedra Socjologii i Filozofii V/KSF książki biblioteczne zakup ksiązek na potrzeby pracowników ,00 zł d NIE 221 Katedra Socjologii i Filozofii V/KSF Katedra Socjologii i Filozofii V/KSF Katedra Socjologii i Filozofii V/KSF Katedra Socjologii i Filozofii V/KSF Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości wynajęcie Sali konferencyjnej ,00 zł u NIE 702 innych niż mieszkalne Naprawa i konserwacja minikomputerów w zakresie spotkań i konferencji Usługi dostarczania naprawa i konserwacja komputerów i laptopów ,00 zł u NIE 503 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości stanowiących własność napraw i konserwacji usługi osobistych, sprzętu go, noclegi na seminarium ,00 zł u NIE usługi cateringowe w związku z seminarium ,00 zł u TAK 555 Usługi bufetowe oraz w zakresie podawania 7311 Usługi badawcze Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne Usługi dostarczania Katedra Socjologii i Filozofii V/KSF tłumaczenie na język obcy ,00 zł u TAK 795 Dodatkowe usługi 7953 Katedra Socjologii i Filozofii V/KSF Różne usługi w związku ze specyfiką poszczególnych badań ,00 zł u TAK 983 Różne usługi 9830 Różne usługi Katedra Socjologii i Filozofii i Studia podyplomowe "Organizacja i zarządzanie w wykładowcy ,00 zł u TAK szkoleniowe administracji publicznej" Katedra Socjologii i Filozofii Studia podyplomowe "Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej" Katedra Socjologii i Filozofii Studia podyplomowe "Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej" Katedra Socjologii i Filozofii Studia podyplomowe "Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej" Katedra Socjologii i Filozofii Studia podyplomowe "Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej" Katedra Socjologii i Filozofii Studia podyplomowe "Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej" Katedra Socjologii i Filozofii Studia podyplomowe "Gospodarowanie zasobami dla Kadry Kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej" Usługi szkolnictwa wyższego w zakresie edukacji kierownik SP ,00 zł u TAK 803 Usługi szkolnictwa wyższego 8030 administracja ,00 zł u TAK 751 Usługi administracji publicznej 7512 Usługi szkolnictwa wyższego świadczone przez agencje Różne usługi wynikające ze specyfiki SP ,00 zł u TAK 983 Różne usługi 9830 Różne usługi tonery do drukarek, papier ,00 zł d TAK 301 książki biblioteczne zakup ksiązek na potrzeby pracowników ,00 zł d NIE 221 i szkoleniowe wykładowcy ,00 zł u TAK Katedra Socjologii i Filozofii Studia podyplomowe "Gospodarowanie zasobami dla Kadry Kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej" Usługi szkolnictwa wyższego kierownik SP ,00 zł u TAK 803 Usługi szkolnictwa wyższego 8030 Usługi szkolnictwa wyższego Strona 14 z 96

16 Katedra Socjologii i Filozofii Studia podyplomowe "Gospodarowanie zasobami dla Kadry Kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej" Różne usługi wynikające ze specyfiki SP ,00 zł u TAK 983 Różne usługi 9830 Różne usługi Katedra Socjologii i Filozofii Studia podyplomowe "Gospodarowanie zasobami dla Kadry Kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej" Usługi dostarczania usługi cateringowe/uroczyste zakończenie ,00 zł u TAK 555 Usługi bufetowe oraz w zakresie podawania 5552 Usługi dostarczania Katedra Socjologii i Filozofii Studia podyplomowe "Gospodarowanie zasobami dla Kadry Kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej" Usługi podawania obsluga przy zakonczeniu ,00 zł u TAK 553 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania 5532 Usługi podawania Katedra Socjologii i Filozofii Studia podyplomowe "Gospodarowanie zasobami dla Kadry Kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej" Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości wynajęcie sali dydaktycznej w gmachu PSP ,00 zł u NIE 702 innych niż mieszkalne Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości stanowiących własność 7022 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne Katedra Socjologii i Filozofii Studia podyplomowe "Gospodarowanie zasobami dla Kadry Kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej" kawa, herbata,ciastka ,00 zł d TAK Katedra Socjologii i Filozofii Studia podyplomowe "Gospodarowanie zasobami dla Kadry Kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej" tonery do drukarek, papier ,00 zł d TAK 301 Katedra Socjologii i Filozofii Studia podyplomowe "Gospodarowanie zasobami dla Kadry Kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej" Artykuły informacyjne i promocyjne gadżety promocyjne ,00 zł d TAK 392 Wyposażenie domowe 3929 Wyposażenie różne Katedra Socjologii i Filozofii Studia podyplomowe "Gospodarowanie zasobami dla Kadry Kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej" Studia podyplomowe "Mistrzowie Rynków Finansowych" Studia podyplomowe "Mistrzowie Rynków Finansowych" Katedra Statystyki i Demografii V/KSD książki biblioteczne zakup ksiązek na potrzeby pracowników ,00 zł d NIE 221 i szkoleniowe Usługi szkolnictwa wyższego Usługi drukowania i dostawy Katedra Statystyki i Demografii V/KSD Usługi drukowania Katedra Statystyki i Demografii V/KSD Usługi szkolnictwa wyższego Katedra Statystyki i Demografii V/KSD Usługi badawcze Katedra Statystyki i Demografii V/KSD wykładowcy ,00 zł u TAK kierownik SP ,00 zł u TAK 803 Usługi szkolnictwa wyższego 8030 Usługi szkolnictwa wyższego wydruk plakatów na konferencje - dotyczy badań ,00 zł u NIE 798 Usługi drukowania i powiązane 7982 statutowych z drukowaniem wydruk ankiet - dotyczy projektu badawczego nr ,00 zł u NIE 798 Usługi drukowania i powiązane 7981 Usługi drukowania Wynagrodzenia dla członków zespołu badawczego Usługi szkolnictwa ,00 zł u TAK 803 Usługi szkolnictwa wyższego 8030 dot. projektu nr wyższego Wynagrodzenia dla ankieterów dotyczące projektu Usługi badawcze ,00 zł u TAK 731 badawczego nr i eksperymentalno-rozwojowe 7311 Usługi badawcze tonery do drukarek, papier - dotyczy badań statutowych oraz projektu badawczego ,00 zł d TAK 301 nr Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) Katedra Statystyki i Demografii V/KSD Drukarki laserowe dotyczy badań statutowych ,00 zł d TAK 302 komputerowe 3021 Katedra Statystyki i Demografii V/KSD Katedra Statystyki i Demografii Studia Podyplomowe Statystyczna analiza danych w administracji i biznesie - uruchomione w edycja III Katedra Statystyki i Demografii Studia Podyplomowe Statystyczna analiza danych w administracji i biznesie - uruchomione w edycja III Katedra Statystyki i Demografii Studia Podyplomowe Statystyczna analiza danych w administracji i biznesie - uruchomione w edycja III Katedra Statystyki i Demografii Studia Podyplomowe Statystyczna analiza danych w administracji i biznesie - uruchomione w edycja III V/KSD V/KSD V/KSD V/KSD i szkoleniowe Usługi szkolnictwa wyższego w zakresie edukacji dotyczy badań statutowych ,00 zł d TAK 301 wykładowcy ,00 zł u TAK kierownik SP ,00 zł u TAK 803 Usługi szkolnictwa wyższego 8030 administracja ,00 zł u TAK 751 Usługi administracji publicznej 7512 tonery do drukarek, papier ,00 zł d TAK 301 Katedra Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej V/KPP Wody mineralne ,00 zł d TAK 159 Napoje, tytoń i produkty podobne Katedra Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej V/KPP Wydawnictwa Zakup książek ,00 zł d NIE 221 Katedra Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej V/KPP Czasopisma Zakup książek ,00 zł d TAK 222 Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny Katedra Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej V/KPP Karty świąteczne Zakup kartek świątecznych przygotowawanych Pocztówki, karty ,00 zł d NIE 223 przez Zakład graficzny UEP okolicznościowe i inne druki Rejestry, księgi rachunkowe, Katedra Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej V/KPP Wkłady do notatników Materiały - zakup za pośrednictwem skoroszyty, formularze i inne ,00 zł d TAK 228 szkolnych Działu Zaopatrzenia wyroby piśmiennicze z papieru lub tektury Usługi szkolnictwa wyższego świadczone przez agencje 1598 Napoje bezalkoholowe 2212 Wydawnictwa 2221 Gazety 2232 Karty okolicznościowe 2283 Zeszyty ćwiczeń Strona 15 z 96

17 Katedra Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej V/KPP Pojemniki na akta Katedra Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej V/KPP Papier gazetowy, papier czerpany i innego rodzaju papier lub tektura w rodzaju używanych do celów graficznych Materiały - zakup za pośrednictwem Działu Zaopatrzenia Materiały - zakup za pośrednictwem Działu Zaopatrzenia ,00 zł d TAK 228 Rejestry, księgi rachunkowe, skoroszyty, formularze i inne wyroby piśmiennicze z papieru lub tektury ,00 zł d TAK 229 Różne druki 2299 Katedra Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej V/KPP Kleje Materiały - zakup za pośrednictwem Produkty chemiczne ,00 zł d TAK 249 Działu Zaopatrzenia wysokowartościowe i różne Katedra Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej V/KPP Części i akcesoria do m.in. Koszty napraw Zakup za pośrednictwem Działu Aparatury ,00 zł d NIE 301 maszyn Katedra Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej V/KPP Ładunki zszywek Zakup za pośrednictwem Działu Aparatury ,00 zł Zszywki do kopiarek d TAK 301 Katedra Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej V/KPP i Zakup za pośrednictwem Działu Aparatury ,00 zł d TAK 301 kopiarek Katedra Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej V/KPP Długopisy kulkowe Zakup za pośrednictwem Działu Zaopatrzenia ,00 zł d TAK 301 Katedra Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej V/KPP Pisaki Zakup za pośrednictwem Działu Zaopatrzenia ,00 zł d TAK 301 Katedra Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej V/KPP Pieczątki z napisami Zakup za pośrednictwem Działu Zaopatrzenia ,00 zł d NIE 301 Katedra Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej V/KPP Wymienne poduszki do Zakup za pośrednictwem Działu Zaopatrzenia ,00 zł d NIE 301 pieczątek Katedra Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej V/KPP Korektory Zakup za pośrednictwem Działu Zaopatrzenia ,00 zł d TAK 301 Katedra Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej V/KPP Etykiety samoprzylepne Zakup za pośrednictwem Działu Zaopatrzenia ,00 zł d TAK 301 Pudełko do Katedra Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej V/KPP przechowywania Zakup za pośrednictwem Działu Zaopatrzenia ,00 zł d TAK 301 dokumentów Katedra Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej V/KPP Drobny sprzęt biurowy Zakup za pośrednictwem Działu Zaopatrzenia ,00 zł d TAK 301 Katedra Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej V/KPP Zszywacze Zakup za pośrednictwem Działu Zaopatrzenia ,00 zł d TAK 301 Katedra Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej V/KPP Dziurkacze Zakup za pośrednictwem Działu Zaopatrzenia ,00 zł d TAK 301 Katedra Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej V/KPP Papier do drukowania Zakup za pośrednictwem Działu Zaopatrzenia ,00 zł d TAK 301 Katedra Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej V/KPP Koperty Zakup za pośrednictwem Działu Zaopatrzenia ,00 zł d TAK 301 Katedra Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej V/KPP Segregatory, pudełka na listy, pudełka do Zakup za pośrednictwem Działu Zaopatrzenia ,00 zł d TAK 301 przechowywania i podobne wyroby Katedra Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej V/KPP Wizytówki Zakup za pośrednictwem Działu Zaopatrzenia ,00 zł d TAK 301 Katedra Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej V/KPP Komputery osobiste Zakup za pośrednictwem Działu Aparatury ,00 zł d TAK 302 komputerowe 3021 Katedra Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej V/KPP Komputery przenośne Zakup za pośrednictwem Działu Aparatury ,00 zł d TAK 302 komputerowe 3021 Katedra Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej V/KPP Płyty kompaktowe (CD) Zakup za pośrednictwem Działu Aparatury ,00 zł d TAK 302 komputerowe 3023 Katedra Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej V/KPP Katedra Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej V/KPP Katedra Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej V/KPP Katedra Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej V/KPP Uniwersalne dyski wideo (DVD) Pamięci do przechowywania danych Zakup za pośrednictwem Działu Aparatury ,00 zł d TAK 302 komputerowe 3023 Zakup za pośrednictwem Działu Aparatury ,00 zł d TAK 302 komputerowe Kleje Skoroszyty wyroby Papier gazetowy, papier czerpany i innego rodzaju papier lub tektura w rodzaju używanych do celów graficznych Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) Części, akcesoria i wyroby do komputerów Zakup za pośrednictwem Działu Aparatury ,00 zł d TAK 302 komputerowe 3023 Akcesoria do czyszczenia komputerów Zakup za pośrednictwem Działu Aparatury ,00 zł d TAK 302 komputerowe 3023 Strona 16 z 96

18 Katedra Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej V/KPP Torby na komputery Zakup za pośrednictwem Działu Aparatury ,00 zł d TAK 302 komputerowe 3023 przenośne Wyroby włókiennicze Katedra Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej V/KPP Wyroby meblarskie Zakup za pośrednictwem Działu Zaopatrzenia ,00 zł d NIE 395 Wyroby włókiennicze 3951 w rodzaju używanych w gospodarstwie domowym Sprzęt kuchenny, Katedra Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej V/KPP Artykuły cateringowe artykuły gospodarstwa Catering w ramach organizowanych konferencji, ,00 zł d TAK 392 Wyposażenie domowe 3922 domowego i artykuły obron, kolokwium - środki z badań domowe oraz artykuły cateringowe Katedra Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej V/KPP Różne pakiety i systemy komputerowe Oprogramowanie do komputerów, notebooków itp. będących na stanie Katedry - środki z badań ,00 zł d TAK 489 Różne pakiety i systemy komputerowe 4890 Różne pakiety i systemy komputerowe Katedra Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej V/KPP Usługi naprawcze Naprawa sprzętu go realizowana w ramach Usługi naprawcze Usługi naprawcze ,00 zł u NIE i konserwacyjne Działu Aparatury UEP i konserwacyjne i konserwacyjne Katedra Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej V/KPP Różne usługi w zakresie napraw ,00 zł u NIE i konserwacji mebli mebli Katedra Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej V/KPP Noclegi ,00 zł u TAK Katedra Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej V/KPP Usługi pocztowe Usługi pocztowe ,00 zł u TAK 641 Usługi pocztowe i kurierskie 6410 i kurierskie i kurierskie Katedra Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej V/KPP Katedra Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej V/KPP Katedra Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej V/KPP Katedra Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej V/KPP Katedra Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej V/KPP Katedra Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej V/KPP Usługi księgowe, audytorskie i podatkowe promocji komputerowego maszynopisania, przetwarzania tekstu i powiązanych z nimi komputerowych usług wydawniczych Usługi drukowania i powiązane organizowania seminariów Usługi księgowe wykonywane w ramach studiów podyplomowych - obsługa księgowa prowadzona przez pracownika Działu Księgowości UEP - umowa zlecenie Usługa obejmuje: projekt + umowa o dzieło/zlecenie + opublikowanie; Usługa wykonywana na pośrednictwem Działu Promocji UEP ,00 zł u NIE ,00 zł u TAK 793 Usługi księgowe, audytorskie i podatkowe Badania rynkowe i ekonomiczne; ankietowanie i statystyka Usługi księgowe, audytorskie i podatkowe Usługi reklamowe i marketingowe Umowy w ramach tłumaczeń ,00 zł u TAK 795 Dodatkowe usługi 7953 komputerowego Redakcja publikacji wydawanych w ramach maszynopisania, Umowy dla Katedry i studiów podyplomowych - umowy o ,00 zł Redaktorów u NIE 795 Dodatkowe usługi 7955 przetwarzania tekstu dzieło/zlecenie i powiązanych z nimi komputerowych usług wydawniczych Wydruki wykonywane przez Zakład Graficzny UEP ,00 zł u TAK 798 Usługi drukowania i powiązane 7980 Usługi drukowania i powiązane Umowy za promotorstwa recenzje w ramach dydaktyki oraz studiów podyplomowych ,00 zł u NIE 799 Umowa dla Katedra Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej V/KPP Usługi publikacji Wydawanie publikacji w ramach Katedry ,00 zł Wydawnictwa Katedra Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej V/KPP Katedra Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej V/KPP Katedra Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej V/KPP Usługi organizowania podróży służbowych Katedra Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej V/KPP Usługi laboratoryjne Katedra Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej V/KPP Katedra Ubezpieczeń V/KU Katedra Ubezpieczeń V/KU Wyjazdy służbowe w ramach Konferencji, szkoleń itp. Organizacja Konferencji (umowy) + przeprowadzenie wykładów/egzaminów na studiach podyplomowych (umowy)+ organizacja studiów podyplomowych (umowy) Usługi wynajmu lub Wynajem sal w ramach studiów podyplomowych, leasingu nieruchomości organizacj itp. innych niż mieszkalne komputerowego maszynopisania, przetwarzania tekstu i powiązanych z nimi komputerowych usług wydawniczych Soki owocowe i warzywne Czekolada i wyroby cukiernicze Wyroby ciastkarskie Cukier biały Produkty cukrownicze i podobne produkty Napoje bezalkoholowe Orzeszki ziemne Mleko i śmietana Akcesoria do identyfikacji osób Wynajem sal laboratoryjnych w ramach studiów podyplomowych Tworzenie baz danych, prezentacji oraz prace wzwiązane z przygotowanymi pracami doktorskiemi/habilitacyjnymi (umowy) na potrzeby organizowanej konferencji przez koło naukowe na potrzeby organizowanej konferencji przez koło naukowe u TAK ,00 zł u NIE ,00 zł u TAK ,00 zł u NIE 702 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości stanowiących własność 7995 organizowania wystaw, targów i kongresów 7997 Usługi publikacji Różne usługi dla przedsiębiorstw Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne ,00 zł u NIE 719 Usługi laboratoryjne 7190 Usługi laboratoryjne ,00 zł u NIE 795 Dodatkowe usługi , , , , , , , , , ,00 zł d TAK ,00 zł d TAK 301 Katedra Ubezpieczeń V/KU Książki biblioteczne dotyczy zakupu książek ,00 zł d NIE 221 Strona 17 z 96 komputerowego maszynopisania, przetwarzania tekstu i powiązanych z nimi komputerowych usług wydawniczych

19 Katedra Ubezpieczeń V/KU Katedra Ubezpieczeń V/KU Katedra Ubezpieczeń V/KU Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny Katedra Ubezpieczeń V/KU Toner do fotokopiarek Katedra Ubezpieczeń V/KU z drukowaniem Usługi korektorskie Usługi składu Usługi publikacji Katedra Ubezpieczeń V/KU Usługi prenumeraty Katedra Ubezpieczeń V/KU Katedra Ubezpieczeń Studia Podyplomowe Ubezpieczeń Gospodarczych Katedra Ubezpieczeń Studia Podyplomowe Ubezpieczeń Gospodarczych Katedra Ubezpieczeń Studia Podyplomowe Ubezpieczeń Gospodarczych Katedra Ubezpieczeń Studia Podyplomowe Ubezpieczeń Gospodarczych Katedra Ubezpieczeń Studia Podyplomowe Ubezpieczeń Gospodarczych Katedra Ubezpieczeń Studia Podyplomowe Ubezpieczeń Gospodarczych Katedra Ubezpieczeń Studia Podyplomowe Ubezpieczeń Gospodarczych Katedra Ubezpieczeń Studia Podyplomowe Ubezpieczeń Gospodarczych Katedra Ubezpieczeń Studia Podyplomowe Ubezpieczeń Gospodarczych Katedra Ubezpieczeń Studia Podyplomowe Ubezpieczeń Gospodarczych Katedra Ubezpieczeń Studia Podyplomowe Ubezpieczeń Gospodarczych Studia podyplomowe "Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych" Studia podyplomowe "Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych" V/SWE V/SWE Sekretariat międzykatedralny Wydziału Ekonomii V/SWE Usługi tworzenia dzieł artystycznych i literackich oraz przekładu Usługi drukowania cyfrowego Hotelarskie usługi noclegowe i szkoleniowe Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne Usługi publicznego działalność Katedry związana z realizacją badań naukowych oraz konferencji organizowanej przez koło naukowe działalność Katedry związana z realizacją badań naukowych działalność Katedry związana z realizacją badań naukowych wydanie książki prenumerata trzech czasopism, w tym jedno elektroniczne dot. drukowania plakatów na konferencje ,00 zł d TAK ,00 zł d TAK ,00 zł d TAK ,00 zł d TAK , , , Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny ,00 zł u TAK 798 Usługi drukowania i powiązane ,00 zł u TAK , ,00 zł u TAK 923 Usługi rozrywkowe Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny z drukowaniem 7998 Usługi prenumeraty Usługi tworzenia dzieł artystycznych i literackich oraz przekładu noclegi dla wykładowców SP Ubezpieczeń Hotelarskie usługi ,00 zł u NIE Gospodarczych noclegowe umowa zlecenia dotycząca kierownictwa studiów ,00 zł u TAK podyplomowych umowy o dzieło i zlecenia wynikające z realizacji Usługi edukacji osób dorosłych Usługi edukacji osób ,00 zł u NIE studiów podyplomowych oraz inne dorosłych oraz inne transportu kolejowego delegacje wykładowców studiów podyplomowych ,00 zł u NIE 602 Usługi transportu kolejowego 6021 Usługi publicznego transportu kolejowego transportu drogowego delegacje wykładowców studiów podyplomowych ,00 zł u NIE 601 transportu 6010 drogowego transportu drogowego Usługi korektorskie , Usługi składu dot. materiałów na studia podyplomowe , 2 000,00 zł u NIE 798 Usługi drukowania i powiązane 7982 z drukowaniem Usługi publikacji Usługi reklamowe i marketingowe promocji dot. studiów podyplomowych oraz działalności Katedry w zakresie specjalności dot. studiów podyplomowych oraz działalności Katedry w zakresie specjalności Soki owocowe i warzywne Czekolada i wyroby cukiernicze Wyroby ciastkarskie Cukier biały na potrzeby studiów podyplomowych Produkty cukrownicze i podobne produkty Napoje bezalkoholowe Mleko i śmietana dotyczy zakupu książek dla słuchaczy studiów Książki biblioteczne podyplomowych i szkoleniowe Usługi szkolnictwa wyższego ,00 zł u TAK ,00 zł u TAK , , , , , , , ,00 zł d TAK 153 Badania rynkowe i ekonomiczne; ankietowanie i statystyka Badania rynkowe i ekonomiczne; ankietowanie i statystyka Owoce, warzywa produkty Usługi reklamowe i marketingowe Usługi reklamowe i marketingowe Soki owocowe i warzywne ,00 zł d NIE 221 realizowane przez Dział Zaopatrzenia na potrzeby ,00 zł d TAK 301 reazlizacji studiów podyplomowych wykładowcy ,00 zł u TAK kierownik SP ,00 zł u TAK 803 Usługi szkolnictwa wyższego 8030 Usługi szkolnictwa wyższego materiały eksploatacyjne i (w tym papier i ,00 zł d TAK 301 tonery) Usługi naprawcze Usługi naprawcze Studia Doktoranckie wyroby ciastkarskie ,00 zł d NIE i konserwacyjne i konserwacyjne Cukier i produkty Studia Doktoranckie Cukier ,00 zł d TAK pokrewne kawa, herbata i Studia Doktoranckie ,00 zł d TAK podobne produkty produkty Napoje, tytoń i produkty Studia Doktoranckie woda mineralna ,00 zł d TAK Napoje bezalkoholowe podobne gazowane wody Napoje, tytoń i produkty Studia Doktoranckie ,00 zł d TAK Napoje bezalkoholowe mineralne podobne Studia Doktoranckie artykuły ,00 zł d TAK 301 Studia Doktoranckie tonery ,00 zł d TAK 301 Strona 18 z 96

20 Studia Doktoranckie komputerowego maszynopisania, przetwarzania tekstu i powiązanych z nimi komputerowych usług wydawniczych ,00 zł d NIE 503 Studia Doktoranckie usługi publikacji ,00 zł d TAK 799 Dziekan Wydziału Gospodarki Międzynarodowej Katedra Europeistyki Dziekan Wydziału Gospodarki Międzynarodowej Katedra Europeistyki Dziekan Wydziału Gospodarki Międzynarodowej Katedra Europeistyki Dziekan Wydziału Gospodarki Międzynarodowej Katedra Europeistyki Dziekan Wydziału Gospodarki Międzynarodowej Katedra Europeistyki V/KEur V/KEur V/KEur V/KEur V/KEur Drukowane książki, broszury Drukowane książki, broszury Drukowane książki, broszury Dziekan Wydziału Gospodarki Międzynarodowej Katedra Europeistyki V/KEur Materiały reklamowe zakup ksiazek dla realizowane w ramach SP ,00 zł słuchaczy SP (20 osób) zakup na potrzeby realizowane w ramach SP ,00 zł SP zakup na potrzeby realizowane w ramach SP ,00 zł SP d NIE 221 d TAK 301 d TAK 301 realizowane w ramach BS ,00 zł d NIE 221 realizowane w ramach projektu Centrum Doskonałości JM realizowane w ramach projektu Centrum Doskonałości JM, dla uczestników konferencji ,00 zł d NIE ,00 zł d NIE 224 Dziekan Wydziału Gospodarki Międzynarodowej Katedra Europeistyki V/KEur Toner do fotokopiarek na potrzeby projektu Centrum Doskonałości JM ,00 zł d TAK 301 Dziekan Wydziału Gospodarki Międzynarodowej Katedra Europeistyki Dziekan Wydziału Gospodarki Międzynarodowej Katedra Europeistyki Dziekan Wydziału Gospodarki Międzynarodowej Katedra Europeistyki Dziekan Wydziału Gospodarki Międzynarodowej Katedra Europeistyki V/KEur V/KEur V/KEur V/KEur usługi administracyjne w zakresie edukacji przeprowadzenie wykładów i seminariów Dziekan Wydziału Gospodarki Międzynarodowej Katedra Europeistyki V/KEur usługi badawcze Dziekan Wydziału Gospodarki Międzynarodowej Katedra Europeistyki V/KEur usługi administracyjne w zakresie edukacji Dziekan Wydziału Gospodarki Międzynarodowej Katedra Europeistyki V/KEur usługi badawcze Dziekan Wydziału Gospodarki Międzynarodowej Katedra Europeistyki Dziekan Wydziału Gospodarki Międzynarodowej Katedra Europeistyki V/KEur V/KEur usługi restauracyjne i dotyczące podawania usługi dostarczania Dziekan Wydziału Gospodarki Międzynarodowej Katedra Europeistyki V/KEur usługi publikacji na potrzeby projektu Centrum Doskonałości JM ,00 zł d TAK 301 na potrzeby projektu Centrum Doskonałości JM ,00 zł d TAK 301 realizowane w ramach SP przy założeniu, że na SP Strategia pozyskiwania i 9 000,00 zł zarządzanie funduszami unijnymi zgłosi się 20 słuchaczy przy założeniu, że na SP Strategia pozyskiwania i realizowane w ramach SP ,00 zł zarządzanie realizowane w ramach badań statutowych prace badawcze realizowane w ramach projektu badawczego Centrum Doskonałości Jean Monnet realizowane w ramach projektu badawczego Centrum Doskonałości Jean Monnet (przygotowanie publikacji) przeznaczone dla gości zaproszonych na konferencję, organizowaną w ramach projektu badawczego Centrum Doskonałości Jean Monnet przeznaczone dla gości zaproszonych na konferencję, organizowaną w ramach projektu badawczego Centrum Doskonałości Jean Monnet realizowane w ramach projektu badawczego Centrum Doskonałości Jean Monnet (wydanie publikacji) funduszami unijnymi zgłosi się 20 słuchaczy ,00 zł u TAK 731 napraw i konserwacji usługi osobistych, sprzętu go, Znaczki, formularze czeków, świadectwa udziałowe, handlowe materiały reklamowe, katalogi i podręczniki 5032 komputerów osobistych 7997 Usługi publikacji 2210 Drukowane książki, broszury 2210 Drukowane książki, broszury 2210 Drukowane książki, broszury 2246 u TAK 751 Usługi administracji publicznej 7512 u TAK Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe ,00 zł u TAK 751 Usługi administracji publicznej ,00 zł u TAK ,00 zł u TAK ,00 zł u TAK ,00 zł u TAK 799 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe Usługi restauracyjne i dotyczące podawania Usługi bufetowe oraz w zakresie podawania Handlowe materiały reklamowe, handlowe katalogi i przewodniki świadczone przez agencje 7311 Usługi badawcze świadczone przez agencje 7311 Usługi badawcze Usługi restauracyjne i dotyczące podawania Usługi dostarczania 7997 Usługi publikacji Dziekan Wydziału Gospodarki Międzynarodowej Katedra Europeistyki V/KEur usługi organizowania Różne usługi dla środki młodych naukowców ,00 zł u NIE podróży służbowych przedsiębiorstw Dziekan Wydziału Gospodarki Międzynarodowej Katedra Europeistyki V/KEur usługi reklamowe Badania rynkowe realizowane w ramach projektu Centrum Usługi reklamowe ,00 zł u TAK 793 i ekonomiczne; ankietowanie 7934 Doskonałości JM, na potrzeby konferencji i marketingowe i statystyka Dziekan Wydziału Gospodarki Międzynarodowej Katedra Finansów Międzynarodowych V/KFM Książki biblioteczne zakup książek naukowych ,00 zł d NIE 221 Dziekan Wydziału Gospodarki Międzynarodowej Katedra Finansów Międzynarodowych V/KFM Drukarki i plotery drukarka ,00 zł d TAK 302 komputerowe 3023 Dziekan Wydziału Gospodarki Międzynarodowej Katedra Finansów Międzynarodowych V/KFM specjalistyczne korekty językowe i tłumaczenia ,00 zł u TAK 795 Dodatkowe usługi 7953 artykułów naukowych naukowych Usługi dotyczące personelu, z wyjątkiem Dziekan Wydziału Gospodarki Międzynarodowej Katedra Finansów Międzynarodowych V/KFM Rozwój personelu opłaty konferencyjne i opłaty za szkolenia ,00 zł u NIE 796 Usługi rekrutacyjne 7963 rekrutacji i pozyskiwania personelu Strona 19 z 96

Rodzaj zamówienia (usługa/dostawa/ robota budowlana) Progi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Rodzaj zamówienia (usługa/dostawa/ robota budowlana) Progi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2014 - po zmianach z dn. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przekraczające kwotę 30 000 Euro Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Kod według Wspólnego Słownika

Bardziej szczegółowo

Opłaty za udział w konferencjach Pod tym kodem NIE zamawiamy udziału w szkoleniach

Opłaty za udział w konferencjach Pod tym kodem NIE zamawiamy udziału w szkoleniach UWAGA! Rozliczenia pomiędzy jednostkami Uczelni, które dotyczyły np.: - paliwa za przewóz pracowników Uczelni do Ustronia Morskiego, Chyciny itp. - noclegów studentów na Obozach w Chycinie - kserowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Tabela wydatków dla różnych typów projektów realizowanych w ramach programów współpracy transgranicznej w latach 2007-2013

Załącznik nr 1 Tabela wydatków dla różnych typów projektów realizowanych w ramach programów współpracy transgranicznej w latach 2007-2013 Zestawienie typowych działań finansowanych w ramach programów współpracy transgranicznej 1 wraz z przypadającymi na nie wydatkami kwalifikowanymi i niekwalifikowanymi 2. Niemożliwe jest stworzenie zamkniętej

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo WYDATKI 440.038.791 zł Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego na 2012 rok wynoszą 440.038.791 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco: Dział 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 53 Część C... 66 Część D... 86 Część M... 88

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 53 Część C... 66 Część D... 86 Część M... 88 CONTENTS Część A... 2 Część B... 53 Część C... 66 Część D... 86 Część M... 88 CZĘŚĆ A A.1. 22 8548174 25/9/29 ZERO HOUSE 22 8695348 18/11/29 Waterless. Printing. Naturally. 571 591 Tekst Zero House napisany

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny. Zarządzenie Nr 5/ 10 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2010 roku

Uniwersytet Medyczny. Zarządzenie Nr 5/ 10 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2010 roku Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu DOP -15/10 Zarządzenie Nr 5/ 10 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2010 roku w sprawie Regulaminu

Bardziej szczegółowo

I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych. Dział Administracyjno-Gospodarczy CM

I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych. Dział Administracyjno-Gospodarczy CM I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych Dział Administracyjno-Gospodarczy CM Załącznik do Zarządzenia nr 66 Rektora UMK z dnia 30 czerwca 2010 r. 1) prowadzenie całości spraw związanych

Bardziej szczegółowo

KOSZTY W PROJEKTACH BADAWCZYCH FINANSOWANYCH PRZEZ NARODOWE CENTRUM NAUKI

KOSZTY W PROJEKTACH BADAWCZYCH FINANSOWANYCH PRZEZ NARODOWE CENTRUM NAUKI PRELUDIUM 9, załącznik nr 6 KOSZTY W PROJEKTACH BADAWCZYCH FINANSOWANYCH PRZEZ NARODOWE CENTRUM NAUKI KOSZT KWALIFIKOWALNY to wydatek, który może zostać objęty finansowaniem ze środków NCN i spełnia łącznie

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim 2013 pwsz.pl 2014 1 Spis treści 2 O Uczelni... 2 Dlaczego warto u nas studiować?... 3 Władze Uczelni... 4 Instytut Administracji i Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Wydział Zarządzania al. Armii Krajowej 19b 42-200 Częstochowa tel. 034 325 08 62 rekrut@zim.pcz.czest.pl www.zim.pcz.czest.pl

Wydział Zarządzania al. Armii Krajowej 19b 42-200 Częstochowa tel. 034 325 08 62 rekrut@zim.pcz.czest.pl www.zim.pcz.czest.pl Wydział Zarządzania al. Armii Krajowej 19b 42-200 Częstochowa tel. 034 325 08 62 rekrut@zim.pcz.czest.pl www.zim.pcz.czest.pl Studia licencjackie (I stopnia) - ZARZĄDZANIE Sylwetka absolwenta Absolwent

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2014 r.

Warszawa, październik 2014 r. Warszawa, październik 2014 r. S P I S T R E Ś C I nr strony I. PROJEKT BUDŻETU NA 2015 R. 5 W CZĘŚCI 28 NAUKA Wstęp 5 Planowane dochody części 28 Nauka 5 Planowane wydatki części 28 Nauka 6 Dział 730

Bardziej szczegółowo

informator2014/2015 www.wsb.edu.pl Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wydziały Zamiejscowe:

informator2014/2015 www.wsb.edu.pl Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wydziały Zamiejscowe: Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej ul. Cieplaka 1c tel. 32 262 28 05 rekrutacja_wsb 4736950 e-mail: info@wsb.edu.pl Kraków *Wydział

Bardziej szczegółowo

Spis treści I DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA II KSZTAŁCENIE ORAZ SPRAWY STUDENCKIE... 22 III WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Spis treści I DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA II KSZTAŁCENIE ORAZ SPRAWY STUDENCKIE... 22 III WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA Sprawozdanie Rektora z działalności Uniwersytetu Śląskiego za rok 2009 złożone na posiedzeniu Senatu UŚ w dniu 22 czerwca 2010 r. Spis treści I DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA ORAZ INFORMATYZACJA UCZELNI...

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działalności eksportowej

Źródła finansowania działalności eksportowej Źródła finansowania działalności eksportowej Warszawa 2011 Publikacja została przygotowana w ramach projektu Eksport kierunek sukcesu, realizowanego przez Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej na zlecenie

Bardziej szczegółowo

Zasady Rekrutacji. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia:

Zasady Rekrutacji. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia: Zasady Rekrutacji Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia: 1. ankieta osobowa kandydata oraz podanie (formularze ankiety oraz podania zamieszczone są na stronie

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie LGD. Koszty wynagrodzeń, płac pracowników i innych świadczeń zapewniających sprawne funkcjonowanie LGD 0,00 118 656,00

Funkcjonowanie LGD. Koszty wynagrodzeń, płac pracowników i innych świadczeń zapewniających sprawne funkcjonowanie LGD 0,00 118 656,00 Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisyway planowanych do poniesienia w związku z realizacją / 0 I. Funkcjonowanie LGD Koszty wynagrodzeń, płac pracowników i innych świadczeń zapewniających

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2012 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2012 ROK 1 Spis treści: Wstęp.. 4 Słowniczek.. 5 Zarząd Województwa Łódzkiego.. 6 Departament Organizacyjny.. 7 Kancelaria Marszałka.. 21 Departament Promocji i Współpracy

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edu kacji Narodowej

Ministerstwo Edu kacji Narodowej Ministerstwo Edu kacji Narodowej PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK PRAC BIUROWYCH 419[01] Zatwierdza Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2009 Autorzy: mgr Anetta Jurkowska mgr Katarzyna Knapik mgr inż. Paweł

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Regulamin Organizacyjny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 201/14-15 z dnia 11 lutego 2015 Regulamin Organizacyjny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

2011/2012. Informator. dla kandydatów na studia

2011/2012. Informator. dla kandydatów na studia 2011/2012 Informator dla kandydatów na studia Spis treści Uniwesytet Ekonomiczny w Katowicach 4 Władze Uczelni 5 Kilka słów o Uczelni 7 Co warto wiedzieć? Wydziały, kierunki studiów, specjalności 8 Katowice

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Dział 600 Transport i łączność. Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Dział 600 Transport i łączność. Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu VII. Część opisowa sprawozdania z wykonania wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za 2010 rok Wydatki Środki z Unii Europejskiej 13 800 386,38

Bardziej szczegółowo

Dział 1. Usługi dostarczone nierezydentom

Dział 1. Usługi dostarczone nierezydentom GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DNU-K Sprawozdanie o międzynarodowej wymianie usług za... kwartał 2010 r. Adresat: Urząd Statystyczny

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu

Regulamin organizacyjny Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu Regulamin organizacyjny Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Instytut Niskich Temperatur i badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu działa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 3/R/14 ze zm. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO tekst jednolity z dnia 7 kwietnia 2014 roku - 1 - SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne...

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW KIERUNEK STUDIÓW ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK AKADEMICKI 2002/2003 2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE DO ECTS...3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015 Załącznik do zarządzenia nr 35/2011 Rektora WSP TWP w Warszawie z dnia 21 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE na lata 2011-2015 Organizacja Uczelni opiera

Bardziej szczegółowo

WYDATKI ZIO 2013-2014. OGÓŁEM RZECZYWISTE WYDATKI (LATA 2013-2014) wraz ze zobowiązaniami, bez wkładu rzeczowego

WYDATKI ZIO 2013-2014. OGÓŁEM RZECZYWISTE WYDATKI (LATA 2013-2014) wraz ze zobowiązaniami, bez wkładu rzeczowego WYDATKI ZIO 2013-2014 W TYM: Lp. Zadanie Okres realizacji 1) IP-07/2013 Organizacja i koordynacja promocji miasta Przeprowadzenie badań opinii publicznej pod kątem starań Krakowa o organizację ZIO. Wykazanie

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2014/2015

studia podyplomowe 2014/2015 studia podyplomowe 2014/2015 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp.. 4 Słowniczek.. 5 Zarząd Województwa Łódzkiego.. 6 Departament Organizacyjny.. 7 Kancelaria Marszałka.. 20 Departament Promocji i

Spis treści: Wstęp.. 4 Słowniczek.. 5 Zarząd Województwa Łódzkiego.. 6 Departament Organizacyjny.. 7 Kancelaria Marszałka.. 20 Departament Promocji i 1 Spis treści: Wstęp.. 4 Słowniczek.. 5 Zarząd Województwa Łódzkiego.. 6 Departament Organizacyjny.. 7 Kancelaria Marszałka.. 20 Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej.. 23 Departament Finansów..

Bardziej szczegółowo