BARIERY PODCZERWIENI AX-250PLUS, AX-500PLUS, AX-350 MK II, AX-650 MK II

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BARIERY PODCZERWIENI AX-250PLUS, AX-500PLUS, AX-350 MK II, AX-650 MK II"

Transkrypt

1 Instrukcja instalacji BARIERY PODCZERWIENI AX-50PLUS, AX-500PLUS, AX-50 MK II, AX-650 MK II

2 SPIS TREŚCI. CZĘŚCI SKŁADOWE.... ZALECENIA DOTYCZACE INSTALACJI.... METODY INSTALACJI AX - 50 / 500PLUS OPIS ZACISKÓW PODŁĄCZENIA USTAWIENIE OSI OPTYCZNEJ AX - 50 / 650MK II OPIS ZACISKÓW OKABLOWANIE USTAWIENIA OSI OPTYCZNEJ REGULACJA CZASU PRZERWANIA WIĄZEK (CZASU REAKCJI) AX - 50 / 650MK II WYBÓR CZĘSTOTLIWOŚCI PRACY (TYLKO MODELE AX - 50 / 650 MK II) PAMIĘĆ ALARMU OBWÓD D.Q OBWÓD RETRANSMISJI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMIARY USUWANIE USTEREK... 5 AAT Holding sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

3 BARIERY PODCZERWIENI OPTEX AX-50PLUS, AX-500PLUS, AX-50MK II, AX-650MK II INSTRUKCJA INSTALACYJNA Bariera podczerwieni wykrywa intruza jeśli górny i dolny promień podczerwieni zostanie naruszony jednocześnie. Maksymalna odległość skutecznej detekcji pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem wynosi 75 metrów dla barier AX-50PLUS, 50 metrów dla barier AX-500PLUS, 00 metrów dla barier AX-50MK II i 00 metrów dla barier AX-650MK II. Charakterystyka : Regulowany czas przerwania wiązek (czas reakcji) po którym następuje alarm. Precyzyjna regulacja ustawienia toru optycznego w pionie i poziomie. Konstrukcja obudowy zabezpieczająca przed blokowaniem toru optycznego przez zamarzniętą parę wodną. Gniazdo do podłączenia woltomierza (kontrola zestrojenia nadajnika i odbiornika. Przekaźnik alarmowy typu C. Opcjonalne akcesoria: grzałka (HU-), osłona tylna (BC-). Dotyczy tylko AX-50 / AX-650MK II Wbudowany diodowy wskaźnik zestrojenia. MoŜliwość zmiany częstotliwości ( z ); stosowane dla aplikacji z wieloma zestawami barier dla uniknięcia zakłóceń interferencyjnych. Obwód D.Q. informujący o moŝliwości powstawania fałszywych alarmów w wyniku występowania gęstych mgieł, ulew, opadów śniegu i gradu. Pamięć alarmu.. CZĘŚCI SKŁADOWE Płytka montaŝowa Zespół bariery Przednia obudowa Gąbka uszczelniająca Standardowe akcesoria Uchwyty w kształcie U - szt. Śruby (M x 0) - 8 szt. Śruby ( x 0) - 8 szt. Płytki blokujące - szt. Śruba blokująca AAT Holding sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

4 Główne śruby mocujące Soczewki Celownik Soczewki Pokrętło regulacji w poziomie Zaciski Pokrętło regulacji w pionie Diodowy wskaźnik zestrojenia (tylko AX-50/650MK II) Regulacja czasu przerwania wiązek - (czasu reakcji) Przełącznik A.M. (Pamięć alarmu) Przełącznik wyboru częstotliwości (tylko AX-50/650MK II) Gniazdo do podłączenia woltomierza Główne śruby mocujące Zespół bariery. ZALECENIA DOTYCZĄCE INSTALACJI - SYTUACJE, KTÓRYCH NALEśY UNIKAĆ Montować tylko na twardych, solidnych powierzchniach. Unikać bezpośredniego oświetlania słońcem układu optycznego na wprost. Unikać prowadzenia przewodów liniami napowietrznymi. 5 6 Unikać obszarów z intensywnym opadem liści lub ruchomymi gałęziami. Słupki montaŝowe powinny mieć solidne podstawy. Podziemne instalacje zewnętrzne wymagają ochrony przewodów np. przez prowadzenie ich w rurkach. Zaleca się stosowanie kabli Ŝelowych. AAT Holding sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

5 . METODA INSTALACJI a) Informacje ogólne b) Poszczególne etapy Zasięg detekcji i wysokość instalacji Zasięg detekcji (0.7 ~ m) PoniŜej podano maksymalne odległości pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem. AX-50PLUS = 75 m AX-500PLUS = 50 m AX-50MK II = 00 m AX-650MK II = 00 m Wysokość instalacji powinna być od 0,7 - m Odkręcić wkręt blokujący i zdjąć przednią obudowę. MontaŜ ścienny Otwory na przewód Odkręcić śrubę i przesuwając zespół bariery ku dołowi wyjąć go z obudowy. MontaŜ na słupku MontaŜ dwóch czujek Ustawienia kątów W poziomie W pionie Przeciągnąć przewód przez otwór i przymocować płytkę montaŝową śrubami do ściany. Umieścić uchwyt na słupku i przeciągnąć przewód przez otwór w płytce montaŝowej. Skręcić śrubami płytkę z uchwytem. Zamocować uchwyty na słupku i przymocować tylne ścianki do siebie na tej samej wysokości. zakres 80 (±90 ) zakres 0 (±0 ) Słupki montaŝowe Słupki powinny mieć średnicę ok. - 8 mm 0cm 60cm - przewód m Podłączyć przewody do zacisków tak jak pokazano na rysunku. Po sprawdzeniu ustawienia osi optycznej, załoŝyć pokrywę i dokręcić śrubę mocującą. WaŜne MontaŜ na słupie MontaŜ w puszce elektrycznej Okablowanie w rurkach. Tylna obudowa (BC ) 8.5mm Zaślepka Przy montaŝu na słupku nale- Ŝy uŝywać opcjonalnej obudowy BC-. Przy montaŝu na puszkach elektrycznych naleŝy postępować tak jak przy montaŝu ściennym. Rurka izolacyjna moŝe być bezpośrednio zainstalowana do bariery przez kanał kablowy znajdujący się w dolnej części obudowy pod zaślepką. AAT Holding sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. 5

6 . AX - 50 / 500PLUS.. OPIS ZACISKÓW AX - 50 / 500PLUS Styki sabotaŝowe Zapasowe ODBIORNIK Zapasowe Wyjście alarmowe Przekaźnik typu C 8V=; 0,A zasilania 0,5 ~ 8 V= NADAJNIK Zapasowe zasilania 0,5 ~ 8 V= MAKSYMALNE DŁUGOŚCI PRZEWODU Jeśli podłączono więcej niŝ jeden nadajnik lub odbiornik do jednego przewodu zasilającego, maksymalna dopuszczalna długość przewodu jest równa długości z tabeli podzielonej przez ilość nadajników i odbiorników Pole przekroju V DC V DC 0, mm² 00 m 00 m 0,5 mm² 600 m 600 m 0,8 mm² 000 m 5800 m, mm² 500 m 900 m.. PODŁĄCZENIA a) Podłączenie bariery do centrali alarmowej b) Podłączenie kilku barier do centrali alarmowej Zasilanie Alarmowe Zasilanie Alarmowe.. USTAWIENIE OSI OPTYCZNEJ zawodność bariery podczerwieni jest zaleŝna od dokładności ustawienia osi optycznej nadajnik - odbiornik. Jeśli do pomiaru zestrojenia uŝywany jest woltomierz, to naleŝy dąŝyć do uzyskania maksymalnego napięcia podczas regulacji. KROK. Ustawienie osi optycznej przy pomocy celownika. Patrząc w celownik zlokalizować drugi detektor i pokrętłami od regulacji poziomej i pionowej regulować do momentu aŝ bariera zainstalowana naprzeciwko znajdzie się w centrum widzenia celownika. Regulacja w pionie Ustawienie kierunku nadajnika Regulacja w poziomie AAT Holding sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. 6

7 KROK. Zestrojenie górnej osi optycznej przy pomocy woltomierza. Regulacja w pionie Regulacja w poziomie Podłączyć woltomierz do odbiornika, ustawić zakres na 5V - 0V Przed rozpoczęciem strojenia górnej osi optycznej, na dolne soczewki nadajnika i odbiornika naleŝy nałoŝyć płytki blokujące dołączone do zestawu barier. Następnie naleŝy ustawić połoŝenie soczewki obracając pokrętłem regulacji w poziomie i w pionie jednocześnie obserwując wskazania woltomierza Poziom zestrojenia Brak Powtórz Prawie Dobre Doskonałe strojenie dobre Wyjście 0V,0V,5V 5,0V NaleŜy starać się uzyskać napięcie ponad, 5 V. KROK. Zestrojenie dolnej osi optycznej przy pomocy woltomierza. KROK. Sprawdzenie zestrojenia osi optycznej po zdjęciu płytek blokujących z dolnych soczewek. NaleŜy ostroŝnie zdjąć płytki blokujące z dolnych soczewek i nałoŝyć je na górne. Przy zdejmowaniu blokad naleŝy uwaŝać Ŝeby nie poruszyć soczewki. Pozostałe czynności naleŝy wykonać zgodnie z opisem z kroku nr. Sprawdzenie poprawności działania urządzenia. NaleŜy ostroŝnie zdjąć płytki blokujące z górnych soczewek, następnie sprawdzić napięcie i porównać z tabelą przedstawioną powyŝej. NaleŜy sprawdzić stan diody ALARM CONDITION ; jeŝeli oś optyczna jest poprawnie zestrojona to dioda powinna być wygaszona. JeŜeli dioda świeci naleŝy powtórzyć procedury strojenia osi optycznych, oraz sprawdzić okablowanie. JeŜeli dioda nie świeci, oznacza to Ŝe urządzenie jest dobrze zestrojone. AAT Holding sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. 7

8 5. AX - 50 / 650MK II 5.. OPIS ZACISKÓW AX - 50 / 650MK II zasilania 0.5~0V= Wyjście alarmowe Przekaźnik typu C (8V=, 0.A maks) Zapasowe Obwód D.Q. Pamięć Alarmu Zapasowe Styki sabotaŝowe Maksymalne długości przewodu zasilania 0.5~0V= alarmowe Zapasowe WaŜne. NaleŜy upewnić się, czy zworka na wejściu alarmowym jest załoŝona, jeŝeli funkcja retransmisji nie jest uŝywana. JeŜeli zworka jest zdjęta a do bariery nie jest podłączona Ŝadna inna czujka lub przełącznik to bariera będzie cały czas sygnalizować alarm w odbiorniku Zapasowe Styki sabotaŝowe Zworka Jeśli podłączono więcej niŝ jeden nadajnik lub odbiornik do jednego przewodu zasilającego, maksymalna dopuszczalna długość przewodu jest równa długości z tabeli podzielonej przez ilość nadajników i odbiorników. Model AX - 50 / 650MK II Pole przekroju V DC V DC 0, mm² 650 m 600 m 0,5 mm² 980 m 00 m 0,8 mm² 60 m 800 m, mm² 600 m 600 m 5.. OKABLOWANIE a ) Aplikacje z jednym urządzeniem b ) Aplikacje z dwoma urządzeniami w jednej linii. Zasilanie alarmowe Zasilanie alarmowe AAT Holding sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. 8

9 c ) Aplikacje z dwoma urządzeniami umieszczonymi nad sobą. Zasilanie Alarmowe d ) Pamięć alarmu i układ D.Q Zasilanie Alarm D.Q. Pamięć alarmu 5.. USTAWIENIE OSI OPTYCZNEJ KROK. Wybór częstotliwości pracy. K K K K NaleŜy wybrać jedną z częstotliwości (zobacz wybór częstotliwości wiązki). WaŜne: Przy ustawianiu osi optycznej naleŝy zawsze zaczynać od górnej soczewki. JeŜeli instalowane są dwa zestawy barier koło siebie, lub na tej samej powierzchni, naleŝy upewnić się, Ŝe załoŝone są przednie obudowy. Dzięki temu, bariery znajdujące się blisko siebie, podczas ustawiania osi optycznej nie będą się wzajemnie zakłócać. KROK. Regulacja pionowa i pozioma Patrząc w celownik, ustawiać połoŝenie nadajnika tak, aby odbiornik był widoczny w centrum pola widzenia. KROK. Patrząc w celownik, ustawiać połoŝenie obracając pokrętłem regulacji w poziomie Patrząc w celownik, obracać pokrętłem regulacji pionowej. Przed rozpoczęciem strojenia górnej osi optycznej, na dolne soczewki nadajnika i odbiornika naleŝy nałoŝyć płytki blokujące dołączone do zestawu barier. NaleŜy ostroŝnie zdjąć płytki blokujące z dolnych soczewek nadajnika i odbiornika a następnie nałoŝyć je na górne soczewki. Przy zdejmowaniu blokad naleŝy uwaŝać Ŝeby nie poruszyć soczewki. Następnie naleŝy dokonać regulacji poziomej i pionowej dolnej soczewki. AAT Holding sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. 9

10 KROK. Optyczna transmisja ustawienia KaŜda z barier ma zamontowany diodowy wskaźnik poziomu zestrojenia. Sposób pulsowania diody informuje nas o stanie zestrojenia: wolna pulsacjadobrze, szybka lepiej, dioda świeci stale - najlepsze zestrojenie. Stan zestrojenia odbiornika jest optycznie transmitowany do nadajnika. ma ten sam wskaźnik zestrojenia co odbiornik, ułatwia to ustawienie barier. Dioda stanu alarmu. JeŜeli Wył. - odbiera promień, lub brak zasilania. Pamięć alarmu D.Q. Dioda stanu nadajnika. JeŜeli Wł. - transmisja promienia, Wył - Obwód Retransmisji działa, lub brak zasilania. KROK 5. Sprawdzenie napięcia Podłączyć woltomierz do odbiornika. Uwaga: W miernikach analogowych waŝna jest polaryzacja. Ustawić zakres woltomierza na 5V - 0V. Po zakończeniu ustawień wg wskazań diod LED, naleŝy sprawdzić wielkości napięć i porównać z tabelą poniŝej. Napięcie Poziom zestrojenia 5.5V - ponad EXCEL (Doskonale).5V~5.5V GOOD (Dobrze).5V~.5V FAIR (Prawie dobrze).0v~.5v REALIGN (Słabo).0V - poniŝej POOR (śle) Dla instalacji wewnętrznych napięcie powinno wynosić przynajmniej, V. Sprawdzenie poprawnego działania urządzenia. NaleŜy sprawdzić stan diody ALARM CONDITION ; jeŝeli oś optyczna jest poprawnie zestrojona to dioda powinna być wygaszona. JeŜeli dioda świeci naleŝy powtórzyć procedury strojenia osi optycznych, oraz sprawdzić okablowanie. JeŜeli dioda nie świeci, oznacza to Ŝe urządzenie jest dobrze zestrojone. AAT Holding sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. 0

11 6. REGULACJA CZASU PRZERWANIA WIĄZEK (CZASU REAKCJI). Regulacja czasu przerwania wiązek dokonywana jest w odbiorniku. Funkcja ta pozwala na dostosowanie czułości urządzeń do warunków otoczenia. Im ustawiona wartość mniejsza tym czułość większa ms 00 ms 00 ms 50 ms 500 ms milisekundy UWAGA! Czasy przerwania wiązek podane na rysunku dotyczą maksymalnych prędkości obiektów. Dla danego ustawienia, obiekty poruszające się z większą prędkością nie zostaną wykryte. NaleŜy ustawić większe wartości czasu, jeśli mogą wystąpić obiekty przerywające wiązki takie jak: ptaki, papiery niesione przez wiatr i inne. 7. AX - 50 / 650MK II 7. WYBÓR CZĘSTOTLIWOŚCI PRACY (TYLKO MODELE AX - 50 / 650 MK II) Zmiana częstotliwości pracy jest stosowana w celu uniknięcia zakłóceń interferencyjnych w aplikacjach z wieloma zestawami pracującymi w jednej linii. NaleŜy uŝyć przełącznika zmiany częstotliwości pracy oraz upewnić się, Ŝe ustawienia w nadajniku i odbiorniku są jednakowe. UWAGA! NaleŜy ustawiać częstotliwości według schematów przedstawionych poniŝej. Przełącznik zmiany częstotliwości pracy..... Bariera - poziomy Bariera dalekosięŝna - poziomy Nad. Odb. Odb. Nad Nad. Odb. K K K K K K K K K K K K K K K K Nad. Odb. Odb. Nad Nad. Odb. Bariera dalekosięŝna Ochrona obwodowa N (K) N (K) N (K) N (K) N (K) N (K) Nad. Odb. Nad. Odb. Nad. Odb. K K K K K K O (K) O (K) N (K) N (K) O (K) O (K) O (K) O (K) O (K) O (K) N (K) N (K) N (K) N (K) O (K) O (K) O (K) O (K) AAT Holding sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

12 7. PAMIĘĆ ALARMU. Podłączenie. NaleŜy podłączyć programowalne wyjście centrali alarmowej do zacisku A. M. Przełącznik AM MODEL AX - 50 / 650MK II TYP WYJŚCIA PGM Sterowanie - Sterowanie + Pozycja przełącznika A.M. System włączony w dozór 0 ~ V= 5 ~ 0V= System wyłączony z dozoru 5 ~ 0V= 0 ~ V=. Działanie funkcji Pamięć Alarmu. JeŜeli urządzenie wykryło alarm podczas włączenia centrali alarmowej w dozór to, po wyłączeniu centrali z dozoru dioda LED będzie świecić informując o powstałym podczas dozoru alarmie. Funkcja pamięć alarmów nie działa, gdy system jest wyłączony z dozoru. Funkcja pamięci alarmu podczas włączenia systemu w dozór nie ma wpływu na działanie diody LED na wyjście alarmowe.. Kasowanie Pamięć alarmu zostanie automatycznie skasowana po ponownym włączeniu systemu w dozór. 7. OBWÓD D.Q. Obwód D.Q. - jest to układ powiadamiający poprzez aktywację przekaźnika D.Q. o cięŝkich warunkach atmosferycznych (gęsta mgła, gęste opady śniegu itp.) które mogą mieć wpływ na nieprawidłową pracę barier podczerwieni. Przekaźnik będzie aktywny przez czas gdy energia odbieranej wiązki podczerwieni będzie stopniowo maleć na skutek występowania tego typu warunków. Po ustąpieniu złych warunków pogodowych obwód D.Q. wyłączy się. Przykład : a ) Podłączenie wyjścia usterki i wyjścia alarmowego. + _ Alarm D.Q. + _ + _ COM NC NO COM NC NO Zasilanie V= Wej. Alarmowe Wej. Alarmowe AAT Holding sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

13 b) Podłączenie z blokowaniem wyjścia alarmowego + _ D.Q. Zasilanie + _ Alarm _ Zasilanie V= Wej. Alarmowe N.C c) Podłączenie wyjścia usterki z blokowaniem wyjścia alarmowego + _ Alarm D.Q. + _ + _ Zasilanie V= Wej. Alarmowe Wej. Alarmowe 9 7. OBWÓD RETRANSMISJI Zaletą zastosowania tego obwodu jest eliminacja okablowania wychodzącego z centrali alarmowej do innych czujek, lub barier. + _ Alarm Zasilanie V= alarmowe Bez okablowania _ + COM + _ Zasilanie Alarmowe NaleŜy zdjąć zworkę znajdującą się w nadajniku na złączu wejścia alarmowego ( i ) i podłączyć obwód wyjściowy alarmowy N.C innej czujki lub bariery. Zworka alarmowe Bariera lub inna czujka Alarm alarmowe WAśNE NaleŜy upewnić się, Ŝe zwora jest załoŝona, gdy obwód retransmisji nie jest uŝywany. Wyjście bariery, lub innej czujki musi posiadać styki (w Ŝadnym wypadku N.O.) AAT Holding sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

14 8. SPECYFIKACJA TECHNICZNA Model AX - 50 PLUS AX PLUS AX - 50MK II AX - 650MK II Metoda detekcji Fotoelektryczna, detekcja podczerwieni Zasięg Zewnętrzny 75 m 50 m 00 m 00 m Wewnętrzny 50 m 00 m 00 m 00m Odległość maksymalna 750 m 500 m 000 m 000 m Charakterystyka wiązki Podczerwień, emisja impulsowa Wybór częstotliwości pracy róŝne zakresy ( automatyczna synchronizacja ) Czas przerwania wiązek ms (regulowany) Zasilanie 0.5 ~ 0V= Pobór prądu (nad. + odb.) Działanie normalne - 50mA maks. Czas trwania alarmu sekundy (± ) Wyjście alarmowe Styk sabotaŝowy Typ NC, otwarty po zdjęciu obudowy (tylko w odbiorniku) Działanie normalne - 75mA maks. Podczas strojenia - 5mA maks. Przekaźnik typu C (8 V=, 0, A maks.) Typ NC, otwarty po zdjęciu obudowy Zakres temperatur pracy -5 C ~ +55 C -5 C ~ +55 C Wilgotność Kąt regulacji Do 95% maks. ± 0 w pionie, ± 90 w poziomie Pamięć alarmu Dioda wyświetla status pamięci Obwód D.Q. Zastosowany przekaźnik typu włącza się gdy energia wiązki stopniowo spada do minimalnego poziomu. MontaŜ 9. WYMIARY Na ścianie lub słupku CięŜar 700 g (razem nadajnik i odbiornik) 800 g (razem nadajnik i odbiornik) 00 mm 8.5 mm 67mm mm 00 mm 6 mm mm 99 mm 0 mm AAT Holding sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

15 0. USUWANIE USTEREK. Brak działania po podłączeniu zasilania do nadajnika lub odbiornika Czy podłączenie kabli zasilających oraz polaryzacja są poprawne? Poprawić połączenia kabli zasilających i polaryzację. Sprawdzić, czy napięcie zasilania jest zgodne z podanym w tabeli danych technicznych. Czy napięcie zasilania jest większe niŝ V=? Dzwonić do Serwisu MoŜliwe przecięcie linii zasilającej. Odłączyć kable od zasilacza i zmierzyć wielkość napięcia. Czy napięcie jest prawidłowe? Odłączyć kabel zasilający od zasilacza i bariery i sprawdzić czy jest napięcie w linii zasilającej. Kable zasilające mogą być za długie w stosunku do wielkości minimalnego pola przekroju przewodu. MoŜe to spowodować spadek napięcia. UŜyć kabli o większym polu przekroju lub dodać zasilacz do najdalszych barier. Zwarcie w przewodach zasilających. NaleŜy naprawić usterkę. Zasilacz moŝe być uszkodzony. Naprawić lub zgłosić do serwisu.. Brak sygnalizacji alarmu nawet przy całkowitej blokadzie wiązek Dioda alarmowa świeci lecz centrala alarmowa nie jest w stanie alarmu Odłączyć przewody linii dozorowej od odbiornika. Sprawdzić, czy przekaźnik rozwiera się przy aktywacji Sprawdzić, czy nie ma zwarcia na linii dozorowej do centrali. Zadzwonić do serwisu Czy czas reakcji linii dozorowej centrali alarmowej jest mniejszy od sekundy? Zmienić lub naprawić przewód linii dozorowej. Centrala moŝe być uszkodzona Ustawić czas reakcji linii dozorowej centrali Jeśli pokrywa odbiornika jest zdjęta i wiązki są zablokowane, wskaźnik alarmowy LED nie świeci się Przerwanie wiązki dalej od odbiornika nie wywołuje alarmu, a przerwanie w pobliŝu odbiornika powoduje generowanie sygnału alarmowego Czy w pobliŝu są inne zestawy barier podczerwieni? Odłączyć zasilanie od innych nadajników i przeprowadzić test Zmienić połoŝenie wiązek lub dzwonić do serwisu AX - 50PLUS / 500PLUS Sprawdzić inne punkty Czy bariera działa teraz prawidłowo? Której bariery uŝyto? jest w zasięgu nadawania innych nadajników lub wiązki zostały odbite od gładkich powierzchni Sprawdzić inne punkty AX - 50MK II / 650MK II Zmienić częstotliwość pracy bariery Czy pomiędzy odbiornikiem i nadajnikiem jest powierzchnia od której mogą się odbijać wiązki? Regulować pionowe i/lub poziome ustawienie osi optycznej nadajnika, aby wyeliminować odbicia podczerwieni, zmierzyć poprawność zestrojenia woltomierzem. Sprawdzić inne punkty. Gdy soczewki odbiornika są całkowicie zasłonięte, generowany jest sygnał alarmowy. Odłączyć przewód linii dozorowej od odbiornika. Sprawdzić rezystancję wyjścia alarmu. Czy przekaźnik otwiera się po odłączeniu zasilania? Urządzenie moŝe być zakłócane przez silne pole elektryczne. MoŜe istnieć konieczność uŝycia kabli ekranowanych lub montaŝu w metalowych rurach. Dzwonić do serwisu Czas reakcji jest zbyt długi. Obrócić regulator czasu reakcji przeciwnie do ruchu wskazówek zegara o jedną pozycję. Intruz nie blokuje całkowicie dolnej i górnej wiązki Zmienić wysokość instalacji bariery. AAT Holding sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. 5

16 . Alarm powstaje pomimo braku blokady wiązek Sprawdzić, czy wskaźnik alarmowy w odbiorniku świeci się? Przejść do procedury nr na poprzedniej stronie. Fałszywe alarmy Przy uŝyciu woltomierza, sprawdzić czy nadajnik i odbiornik są zestrojone. Dla AX-50/500PLUS powinno być 5V=, lub więcej, dla AX-50/650 MK II 5.5V= lub więcej. UŜywając diodowego poziomu zestrojenia upewnić się, Ŝe dioda pokazuje stan EXCEL Odłączyć przewody linii dozorowych centrali alarmowej i sprawdzić woltomierzem wyjście alarmowe odbiornika Zestroić ponownie oś optyczną i testować za pomocą woltomierza. Czy napięcie jest prawidłowe? Czy dioda LED w nadajniku świeci się? Wyjście w stanie alarmu Wyjście w stanie normalnym Czy urządzenie pracuje właściwie? Sprawdzić otoczenie, czy są obiekty, które mogą blokować wiązki Zadzwonić do serwisu Sprawdzić podłączenia przewodów linii dozorowych i działanie centrali alarmowej Koniec Wezwać serwis Usunąć obiekty lub zmienić przebieg wiązek Przejść do procedury nr na poprzedniej stronie Czy stopień zestrojenia jest poprawny? Sprawdzić przy uŝyciu woltomierza. Poprawić zestrojenie (patrz sekcja 5) Śnieg lub szron na pokrywie bariery. Silny deszcz w czasie wystąpienia alarmu. Drzewa, krzewy lub inne obiekty blokujące wiązki podczas powiewów wiatru. Wykrycie przelatującego ptaka. UŜyć grzałki HU- Ustawić pokrętło regulatora czasu reakcji o jedną pozycję w prawo (zgodnie z ruchem wskazówek zegara). Obciąć gałęzie, aby uniknąć zbędnych aktywacji lub zmienić połoŝenie bariery. Zmienić czas reakcji, wysokość instalacji lub ustawienie bariery. Czy nadajnik i odbiornik są solidnie zamontowane? Wykrycie małego zwierzęcia (pies, kot, sarna i inne). skierowany na wschodzące lub zachodzące słońce. Zmienić czas reakcji, wysokość instalacji lub ustawienie bariery, aby uniknąć aktywacji przez małe zwierzęta. Zmienić połoŝenie nadajnika i odbiornika, aby uniknąć aktywacji przez promienie słoneczne. Zamontować bariery na stabilnych podstawach. W promieniu metra są obiekty odbijające światło np. szyby. Źle podłączone przewody lub skorodowane. Usunąć obiekty odbijające światło lub zmienić ustawienie barier. Sprawdzić prawidłowość podłączenia linii dozorowej i jeśli wszystko jest dobrze zadzwonić do Serwisu. Obudowy są zakurzone lub brudne. Wyczyścić obudowy suchą lub wilgotną szmatką, nie uŝywać alkoholi lub rozpuszczalników AAT Holding sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. 6

17 AAT Holding sp. z o.o. ul. Puławska, 0-80 Warszawa tel , faks ul. Koniczynowa a, 0-6 Warszawa tel./faks ul. Łęczycka 7, Bydgoszcz tel./faks 0 5 9, ul. Ks. W. Siwka 7, 0-8 Katowice tel./faks , ul. Prosta 5, 5-7 Kielce tel./faks 0 6 6, ul. Mieszczańska 8/, 0- Kraków tel./faks , ul. Energetyków a, 0-68 Lublin tel , faks Łódź, ul. Dowborczyków 5 tel./faks , ul. Racławicka 8, 60-0 Poznań tel./faks , Al. podległości 659, Sopot tel./faks , ul. Zielona, 7-0 Szczecin tel./faks , ul. Na Niskich Łąkach 6, 50- Wrocław tel./faks , Warszawa Warszawa II Bydgoszcz Katowice Kielce Kraków Lublin Łódź Poznań Sopot Szczecin Wrocław NIP , REGON 0700 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS , Nr rej. GIOŚ: E00089WZ wysokość kapitału zakładowego: 600 zł

INSTALACJA BARIER PODCZERWIENI AX-100, AX-200

INSTALACJA BARIER PODCZERWIENI AX-100, AX-200 INSTALACJA BARIER PODCZERWIENI AX-00, AX-200 BARIERY PODCZERWIENI OPTEX AX-00/200 PLUS, AX-00/200TF INSTRUKCJA INSTALACYJNA Bariera podczerwieni wykrywa intruza jeśli górny i dolny promień podczerwieni

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA BARIER PODCZERWIENI AX-250PLUS AX-500PLUS, AX-350MK II, AX-650MK II

INSTALACJA BARIER PODCZERWIENI AX-250PLUS AX-500PLUS, AX-350MK II, AX-650MK II INSTALACJA BARIER PODCZERWIENI AX-50PLUS AX-500PLUS, AX-50MK II, AX-650MK II AX - 50PLUS / 500PLUS, AX - 50MK II / 650MK II - Instrukcja instalacji BARIERY PODCZERWIENI OPTEX AX-50PLUS, AX-500PLUS, AX-50MK

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji CZUJKA MX-40QZ CZUJKA DUALNA PIR + MIKROFALA OPTEX MX-40QZ MX-50QZ INSTRUKCJA INSTALACYJNA CHARAKTERYSTYKA Szerokokątna 12 m x 12 m - MX-40QZ 15 m x 15 m - MX-50QZ Technologia QUAD

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji CZUJKA SX-360Z SX-360Z Sufitowa, pasywna czujka podczerwieni (PIR) Charakterystyka : Sufitowa, pasywna czujka podczerwieni o kącie widzenia 360º Funkcja Zoom - regulacja kąta detekcji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji CZUJKI SERIA SHOCKGUARD SS-101, SS-102 WERSJA 1.0 Czujki Instrukcja instalacji SS-101 & SS-102 Cyfrowe czujki wibracyjne Czujki wibracyjne SS-101 i SS-102 zostały zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji BATERIA PODCZERWIENI AX-70TN, AX-130TN, AX-200TN, AX-100TF, AX-200TF WERSJA 1.0 SPIS TREŚCI 1. ZALECENIA DOTYCZĄCE INSTALACJI - SYTUACJE, KTÓRYCH NALEŻY UNIKAĆ...3 2. CZĘŚCI SKŁADOWE...4

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI AKTYWNYCH BARIER PODCZERWIENI

INSTRUKCJA INSTALACJI AKTYWNYCH BARIER PODCZERWIENI ul. Płomyka 2 02-490 Warszawa tel. (22) 863-63-53 INSTRUKCJA INSTALACJI AKTYWNYCH BARIER PODCZERWIENI SBT-30F SBT-60F SBT-100F SBT-30 SBT-60 SBT-100 Średnica promienia 1.Opis ogólny Otwór na Zaciski przewody

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CZUJKI MX-40QZ

INSTALACJA CZUJKI MX-40QZ INSTALACJA CZUJKI MX-40QZ AAT Trading Company Sp. z o.o. 02-801 Warszawa, ul. Puławska 431, tel. 22 546 0 546, fax 22 546 0 619 e-mail:aat.warszawa@aat.pl; www.aat.pl CZUJKA DUALNA PIR + MIKROFALA OPTEX

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji CZUJKA AC-101 WERSJA 1.0 AC-101 Instrukcja instalacji AC-101 Mikrofonowa czujka zbicia szyby Czujka AC-101 jest nowoczesną mikrofonową czujką zbicia szyby. Dzięki zastosowaniu układów

Bardziej szczegółowo

CZTEROWIĄZKOWY CZUJNIK AKTYWNEJ PODCZERWIENI ABH INSTRUKCJA INSTALACJI

CZTEROWIĄZKOWY CZUJNIK AKTYWNEJ PODCZERWIENI ABH INSTRUKCJA INSTALACJI CZTEROWIĄZKOWY CZUJNIK AKTYWNEJ PODCZERWIENI ABH INSTRUKCJA INSTALACJI I. Parametry techniczne Model ABH-200 Zasięg detekcji we wnętrzu na zewnątrz 200 m 600 m Liczba wiązek Tryb detekcji Źródło promieniowania

Bardziej szczegółowo

Dioda sygnalizacyjna Końcówki Dioda alarmowa Śruby regulacji Napięcie pionowej zasilania Potencjometr czasu. Podczerwieni Obiektyw podczerwieni

Dioda sygnalizacyjna Końcówki Dioda alarmowa Śruby regulacji Napięcie pionowej zasilania Potencjometr czasu. Podczerwieni Obiektyw podczerwieni BARIERY PODCZERWIENI A30/60/80/100 Właściwości: Zasięg: 1. A30: Na zewnątrz 30m, Wewnątrz 90m 2. A-60: Na zewnątrz 60m, Wewnątrz 180m 3. A-80: Na zewnątrz 80m, Wewnątrz 240 m 4. A-100: Na zewnątrz 100m,

Bardziej szczegółowo

RADIOLINIA RA-100, RA-200

RADIOLINIA RA-100, RA-200 Instrukcja instalacji i programowania RADIOLINIA RA-100, RA-200 RA100, RA200 Instrukcja instalacji i programowania RA-100, RA-200 Radiolinie dwukanałowe o zasięgach 100 i 200 metrów CECHY PODSTAWOWE Radiolinia

Bardziej szczegółowo

TRÓJWIĄZKOWY CZUJNIK AKTYWNEJ PODCZERWIENI BS-BD3 INSTRUKCJA INSTALACJI

TRÓJWIĄZKOWY CZUJNIK AKTYWNEJ PODCZERWIENI BS-BD3 INSTRUKCJA INSTALACJI TRÓJWIĄZKOWY CZUJNIK AKTYWNEJ PODCZERWIENI BS-BD3 INSTRUKCJA INSTALACJI I. Parametry techniczne Model BS-BD3 150 BS-BD3 200 BS-BD3 250 Zasięg detekcji Liczba wiązek Tryb detekcji Źródło promieniowania

Bardziej szczegółowo

PE-30T (zasięg na zewnątrz 30m) PE-60T (zasięg na zewnątrz 60m)

PE-30T (zasięg na zewnątrz 30m) PE-60T (zasięg na zewnątrz 60m) ul. Płomyka 2 02-490 Warszawa tel. (22) 863-63-53 INSTRUKCJA INSTALACJI AKTYWNYCH BARIER PODCZERWIENI PE-30T (zasięg na zewnątrz 30m) PE-60T (zasięg na zewnątrz 60m) 1. OPIS 2. Pokrycie oraz regulacja

Bardziej szczegółowo

BARIERA PODCZERWIENI Z CELOWNIKIEM LASEROWYM PB-30HD, PB-60HD, PB-80HD,PB,120HD

BARIERA PODCZERWIENI Z CELOWNIKIEM LASEROWYM PB-30HD, PB-60HD, PB-80HD,PB,120HD BARIERA PODCZERWIENI Z CELOWNIKIEM LASEROWYM PB-30HD, PB-60HD, PB-80HD,PB,120HD Właściwości: Zasięg: PB-30HD: Na zewnątrz 30m, Wewnątrz 60m PB-60HD: Na zewnątrz 60m, Wewnątrz 120m PB-80HD: Na zewnątrz

Bardziej szczegółowo

TRÓJWIĄZKOWY CZUJNIK AKTYWNEJ PODCZERWIENI ABE DWUWIĄZKOWY CZUJNIK AKTYWNEJ PODCZERWIENI ABT INSTRUKCJA INSTALACJI

TRÓJWIĄZKOWY CZUJNIK AKTYWNEJ PODCZERWIENI ABE DWUWIĄZKOWY CZUJNIK AKTYWNEJ PODCZERWIENI ABT INSTRUKCJA INSTALACJI TRÓJWIĄZKOWY CZUJNIK AKTYWNEJ PODCZERWIENI ABE DWUWIĄZKOWY CZUJNIK AKTYWNEJ PODCZERWIENI ABT INSTRUKCJA INSTALACJI I. Parametry techniczne Model ABE-100 ABE-150 ABT-100 Zasięg detekcji we wnętrzu 100 m

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji Bezprzewodowy brelok (pilot) WT4989 WERSJA 1.0 WT4989 to brelok o komunikacji dwukierunkowej posiadający 5 przycisków, wyświetlacz LCD, oraz wbudowany brzęczyk. Po naciśnięciu przycisku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji CZYTNIKI KART ZBLIŻENIOWYCH C-11, C-21 WERSJA 1.0 SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne................................... 3 2. Dane techniczne czytników........................... 4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji MODUŁ WYJŚĆ PROGRAMOWALNYCH PC5208 WERSJA 1.0 PC5208 Instrukcja instalacji PC5208 MODUŁ EKSPANDERA WYJŚĆ INFORMACJA O MODULE PC5208 jest modułem rozszerzenia o 8 wyjść programowalnych.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji MODUŁ ROZSZERZENIA LINII PC5108 WERSJA 2.0 PC5108 Instrukcja instalacji PC5108 - MODUŁ EKSPANDERA LINII INFORMACJA O MODULE PC5108A jest modułem rozszerzenia o 8 linii dozorowych.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji CZUJKA VIBRO Czujki Instrukcja instalacji VIBRO Mikroprocesorowa czujka wibracyjna CECHY mikroprocesorowa obróbka sygnału z czujnika wstrząsu automatyczna regulacja czułości i licznika

Bardziej szczegółowo

CZUJKI HX-40, HX-40AM

CZUJKI HX-40, HX-40AM Instrukcja instalacji CZUJKI HX-40, HX-40AM SPIS TREŚCI 1. ZALECENIA DOTYCZĄCE INSTALACJI - SYTUACJE, KTÓRYCH NALEŻY UNIKAĆ... 4 2. CZĘŚCI SKŁADOWE... 5 3. OTWORY MONTAŻOWE... 5 4. USTAWIENIE POLA DETEKCJI...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji CZUJKI SERIA ENCORE SPIS TREŚCI Czujka EC-301... 4 Czujka EC-301D... 7 Czujka EC-301DP... 10 AAT Holding sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. 3 EC-301 Pasywna czujka podczerwieni

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji CZYTNIKI KART ZBLIŻENIOWYCH C-10, C-20, C-60, C-70 WERSJA 1.0 SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne................................... 3 2. Dane techniczne czytników...........................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji MODUŁ DRUKARKOWY PC4401 WERSJA 1.0 PC4401 Instrukcja instalacji PC4400 / PC4401 - moduł drukarki (RS-232) Moduł PC4400 / PC4401 może być używany do podłączenia drukarki pracującej

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CZUJKI LX-402, LX-802N

INSTALACJA CZUJKI LX-402, LX-802N INSTALACJA CZUJKI LX-, LX-8N AAT Trading Copany Sp. z o.o. -8 Warszawa, ul. Puławska, tel., fax 9 e-ail:aat.warszawa@aat.pl; www.aat.pl LX-, LX-8N - Instrukcja instalacji ZEWNĘTRZNE PASYWNE CZUJKI PODCZERWIENI

Bardziej szczegółowo

1. ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

1. ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA > Przed rozpoczęciem instalacji należy zapoznać się z instrukcją montażu Optex prezentuje nową koncepcję BOUNDRYGUARD do ochrony ścian zewnętrznych budynku i wykrywania intruza przed

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CZUJKI PODCZERWIENI BX-80N

INSTALACJA CZUJKI PODCZERWIENI BX-80N INSTALACJA CZUJKI PODCZERWIENI BX-80N AAT Trading Company Sp. z o.o. 0-801 Warszawa, ul. Puławska 431, tel. 546 0 546, fax 546 0 619 e-mail:aat.warszawa@aat.pl; www.aat.pl ZEWNĘTRZNA PASYWNA CZUJKA PODCZERWIENI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji MODUŁ DRUKARKOWY PC5400 WERSJA 3.0 PC5400 Instrukcja instalacji PC5400 - moduł drukarki (RS-232) Moduł PC5400 wersja 3.0 powinien być używany do podłączenia drukarki pracującej w

Bardziej szczegółowo

EL50RT 4PH 250m Zewnętrzna bariera podczerwieni

EL50RT 4PH 250m Zewnętrzna bariera podczerwieni PL EL50RT 4PH 250m Zewnętrzna bariera podczerwieni Instrukcja instalatora MIWI-URMET Sp. z o.o. 91-341 Łódź ul. Pojezierska 90a MIWI-URMET Sp. z o.o. EL50RT 4PH 250m 1/14 MIWI-URMET Sp. z o.o. EL50RT 4PH

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BEZPRZEWODOWY RETRANSMITER SYGNAŁÓW

SYSTEM BEZPRZEWODOWY RETRANSMITER SYGNAŁÓW SYSTEM BEZPRZEWODOWY RETRANSMITER SYGNAŁÓW Instrukcja instalacji RISCO Group Poland ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa tel.: (22) 500-28-40 fax: (22) 500-28-41 1. Wstęp Retransmiter sygnałów przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji CZUJKI LC-171 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...3 2. CHARAKTERYSTYKA...3 3. CZĘŚCI SKŁADOWE...3 4. CHARAKTERYSTYKA DETEKCJI...4 5. WYBÓR MIEJSCA INSTALACJI...5 6. MONTAŻ URZĄDZENIA...5 7. OPIS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji CZUJKI LC-151 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...3 2. CHARAKTERYSTYKA...3 3. CZĘŚCI SKŁADOWE...3 4. CHARAKTERYSTYKI DETEKCJI...4 5. WYBÓR MIEJSCA INSTALACJI...4 6. MONTAŻ URZĄDZENIA...5 7. OPIS

Bardziej szczegółowo

fit seria INSTRUKCJA MONTAŻU Niewielka czujka zewnętrzna

fit seria INSTRUKCJA MONTAŻU Niewielka czujka zewnętrzna Niewielka czujka zewnętrzna fit seria INSTRUKCJA MTAŻU N219 Niewielkie wymiary Model standardowy 2 PIR z antymaskingiem Uchwyt regulowany 190 w poziomie Inteligentna logika AND Cyfrowy antymasking (model

Bardziej szczegółowo

KLAWIATURY LCD5511/LED5511Z

KLAWIATURY LCD5511/LED5511Z Instrukcja instalacji KLAWIATURY LCD5511/LED5511Z SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 4 1.1. Specyfikacja... 4 1.2. Zawartość opakowania... 4 2. MONTAŻ... 4 2.1. Demontaż klawiatury z podstawy... 4 2.2. Podłączenia...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DARWIN 02/04/06/08 bariera podczerwieni

INSTRUKCJA INSTALACJI DARWIN 02/04/06/08 bariera podczerwieni INSTRUKCJA INSTALACJI DARWIN 02/04/06/08 bariera podczerwieni SPIS TREŚCI 1. OPIS... 3 1.1 OPIS... 3 2. INSTALACJA... 3 3. MONTA Ż... 3 4. PODŁĄCZENIA... 3 5. STROJENIE... 4 6. ZABEZPIECZENIA... 4 7. PARAMETRY

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Zewnętrzny sygnalizator bezprzewodowy WT4911

Instrukcja instalacji Zewnętrzny sygnalizator bezprzewodowy WT4911 Instrukcja instalacji Zewnętrzny sygnalizator bezprzewodowy WT4911 WERSJA 1.0 WT4911 jest zewnętrznym, bezprzewodowym sygnalizatorem o komunikacji dwukierunkowej. W przypadku wystąpienia zdarzenia alarmowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji CZUJKA SERIA BRAVO SPIS TREŚCI Czujka BV-501... 4 Czujka BV-501GB... 6 Czujka BV-601... 9 AAT Holding sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. 3 BV-501 Sufitowa, pasywna czujka podczerwieni

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji KONTROLERY STANDARDOWE KS-1012-RS, KS-1024-RS KS-1012-IP, KS-1024-IP WERSJA 1.0 SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne.......... 3 2. Dane techniczne kontrolerów KS-1012-RS/IP...... 4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji KONTROLER ZINTEGROWANY KZ-600-U WERSJA 1.0 AAT Holding sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2 SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne.......... 5 2. Charakterystyka kontrolera.........

Bardziej szczegółowo

OCHRONA, NA KTÓREJ MOŻESZ POLEGAĆ

OCHRONA, NA KTÓREJ MOŻESZ POLEGAĆ OCHRONA, CZUJKI SERII LC OCHRONA, NA KTÓREJ MOŻESZ POLEGAĆ NA KTÓREJ MOŻESZ POLEGAĆ AAT Holding sp. z o.o. Precyzyjna cyfrowa technologia opracowana przez firmę DSC pozwala wykryć intruza, redukując tym

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA PRACA ALARM CIĄGŁY ALARM IMPULSOWY SERWIS ALARM SIEĆ NAUKA BATERIA RESET WYJŚCIE OC +12V SAB

ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA PRACA ALARM CIĄGŁY ALARM IMPULSOWY SERWIS ALARM SIEĆ NAUKA BATERIA RESET WYJŚCIE OC +12V SAB ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA typ ORP K1 gniazdo antenowe typ BNC 50 Ohm buzer PRACA SERWIS CIĄGŁY IMPULSOWY przełącznik sygnalizatora wewnętrznego alarm potencjometr zasilania z sieci zasilania akumulat.

Bardziej szczegółowo

IRA14 CYFROWY CZUJNIK RUCHU PIR

IRA14 CYFROWY CZUJNIK RUCHU PIR IRA14 CYFROWY CZUJNIK RUCHU PIR z wielofunkcyjną soczewką Fresnela (wbudowane 3 charakterystyki obserwacji) DANE TECHNICZNE Zasięg: charakterystyka szerokokątna 15m (Przełącznik SENS OFF) 12m (Przełącznik

Bardziej szczegółowo

SP-4004 SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY sp4004_pl 03/13

SP-4004 SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY sp4004_pl 03/13 SP-4004 SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY sp4004_pl 03/13 Sygnalizator SP-4004 informuje o sytuacjach alarmowych przy pomocy sygnalizacji akustycznej i optycznej. Przystosowany jest do montażu na zewnątrz.

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CZUJKI VX-402, VX-402REC

INSTALACJA CZUJKI VX-402, VX-402REC INSTALACJA CZUJKI VX-402, VX-402REC AAT Trading Company Sp. z o.o. 02-801 Warszawa, ul. Puławska 431, tel. 22 546 0 546, fax 22 546 0 619 e-mail:aat.warszawa@aat.pl; www.aat.pl SPIS TREŚCI: 1. ZALECENIA

Bardziej szczegółowo

BARIERA MIKROFALOWA MW-50

BARIERA MIKROFALOWA MW-50 BARIERA MIKROFALOWA MW-50 INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI Autoryzowany dystrybutor Dziękujemy za zakup naszej bariery mikrofalowej MW-50. Poprawna instalacja urządzenia, zgodnie z poniższą instrukcją obsługi

Bardziej szczegółowo

PODWÓJNE FOTOELEKTRYCZNETORYPODCZERWIENI. InstrukcjaInstalacji YOTOGI -G30/60/80/100

PODWÓJNE FOTOELEKTRYCZNETORYPODCZERWIENI. InstrukcjaInstalacji YOTOGI -G30/60/80/100 PODWÓJNE FOTOELEKTRYCZNETORYPODCZERWIENI InstrukcjaInstalacji YOTOGI -G3/6/8/1 Opis ogólny (1) Wskaźnikidiodowe Obudowa Zaciski połączeniowe Otwór na przewody Wskaźniki diodowe Regulacja czasu reakcji

Bardziej szczegółowo

SP-6500 SD-6000 SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY sp6500_pl 03/13

SP-6500 SD-6000 SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY sp6500_pl 03/13 SP-6500 SD-6000 SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY sp6500_pl 03/13 Sygnalizator SP-6500 / SD-6000 informuje o sytuacjach alarmowych przy pomocy sygnalizacji akustycznej i optycznej. Przystosowany jest do

Bardziej szczegółowo

maksymalny zasięg detekcji: 100m maksymalny zasięg detekcji: 200m górna/dolna wiązka przełączana AND/OR maksymalny zasięg detekcji: 100m

maksymalny zasięg detekcji: 100m maksymalny zasięg detekcji: 200m górna/dolna wiązka przełączana AND/OR maksymalny zasięg detekcji: 100m INSTRUKCJA INSTALACJI BARIERA PODCZERWIENI AX-350DH MKIII AX-650DH MKIII AX-350DH TS AX-350DH BT WŁAŚCIWOŚCI Dziękujemy za zakup naszego urządzenia. Przed rozpoczęciem instalacji należy uważnie zapoznać

Bardziej szczegółowo

SYGNALIZATORY SERIA MOS

SYGNALIZATORY SERIA MOS Instrukcja instalacji SYGNALIZATORY SERIA MOS MOS-5, MOS-10, MOS-20, MOS-30 Zewnętrzne sygnalizatory akustyczno-optyczne CECHY PODSTAWOWE Model sygnalizatora MOS-5 MOS-10 MOS-20 MOS-30 Rodzaj przetwornika

Bardziej szczegółowo

CZUJNIK POGODOWY WIATROWY CZUJNIK POGODOWY WIATROWO-SŁONECZNY KOMUNIKACJA POPRZEZ RADIO. WindTec WindTec Lux MODELE INSTRUKCJA

CZUJNIK POGODOWY WIATROWY CZUJNIK POGODOWY WIATROWO-SŁONECZNY KOMUNIKACJA POPRZEZ RADIO. WindTec WindTec Lux MODELE INSTRUKCJA CZUJNIK POGODOWY WIATROWY CZUJNIK POGODOWY WIATROWO-SŁONECZNY KOMUNIKACJA POPRZEZ RADIO MODELE WindTec WindTec Lux INSTRUKCJA Instrukcja dotyczy dwóch typów czujników pogodowych: - WindTec: czujnik wiatru

Bardziej szczegółowo

1 OPIS OGÓLNY 2 ZASADY INSTALACJI 3 POLE DETEKCJI. Przeznaczenie urządzenia

1 OPIS OGÓLNY 2 ZASADY INSTALACJI 3 POLE DETEKCJI. Przeznaczenie urządzenia Przeznaczenie urządzenia Zewnętrzny pasywny czujnik podczerwieni TX-114SR przeznaczony jest do pracy jako czujnik bezprzewodowy we współpracy z wbudowanym do niego dowolnym rodzajem nadajnika. Bardzo niski

Bardziej szczegółowo

Nieprzestrzeganie zaleceń oznaczonych w ten sposób i nieprawidłowa obsługa może spowodować poważne obrażenia i/lub szkody w mieniu.

Nieprzestrzeganie zaleceń oznaczonych w ten sposób i nieprawidłowa obsługa może spowodować poważne obrażenia i/lub szkody w mieniu. INSTRUKCJA MONTAŻU BARIERA AKTYWNEJ PODCZERWIENI Seria Smart Line Model SL-00QN SL-50QN SL-650QN Zasięg detekcji 60m 00m 00m WŁAŚCIWOŚCI 4 wiązki wysokiej mocy Funkcjonalne rozwiązania konstrukcyjne -

Bardziej szczegółowo

SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY SYG-12/SYG-230

SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY SYG-12/SYG-230 ul. Kamieńskiego 201 219 PL- 51-126 Wrocław Tel.: +48 (0) 71 327 62 12 Fax: +48 (0) 71 320 74 78 SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY SYG-12/SYG-230 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Spis treści 1. Właściwości...2

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI ZWORA ELEKTROMAGNETYCZNA WPUSZCZANA EL-2400TS

INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI ZWORA ELEKTROMAGNETYCZNA WPUSZCZANA EL-2400TS INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI ZWORA ELEKTROMAGNETYCZNA WPUSZCZANA EL-2400TS Importer: Włosań, ul. Świątnicka 88 32-031 Mogilany tel. +48 12 256 50 25 +48 12 256 50 35 GSM: +48 697 777 519 biuro@gde.pl www.gde.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji barier fotoelektrycznych o poczwórnej wiązce DS484Q / DS486Q

Instrukcja instalacji barier fotoelektrycznych o poczwórnej wiązce DS484Q / DS486Q Instrukcja instalacji barier fotoelektrycznych o poczwórnej wiązce DS484Q / DS486Q 1.0 Wstęp Urządzenia DS484Q i DS486Q to bariery fotoelektryczne o poczwórnej wiązce, które wyzwalają przekaźnik alarmowy

Bardziej szczegółowo

OUT LOOK - czujka dualna (PIR +MW) do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych.

OUT LOOK - czujka dualna (PIR +MW) do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych. OUT LOOK - czujka dualna (PIR +MW) do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych. Czujka dualna (PIR+MW) zewnętrzna. Posiada antymasking, kilkustopniową regulację parametrów detekcji w strefie podejścia i

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK ZDALNEGO STEROWANIA REMC0 DO MARKIZ I ROLET TDS GOLD MODEL INSTRUKCJA

ODBIORNIK ZDALNEGO STEROWANIA REMC0 DO MARKIZ I ROLET TDS GOLD MODEL INSTRUKCJA ODBIORNIK ZDALNEGO STEROWANIA DO MARKIZ I ROLET REMC0 MODEL TDS GOLD INSTRUKCJA POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE Podłączenie centralki mogą wykonywać jedynie przeszkoleni instalatorzy a instalacja musi odbywać się

Bardziej szczegółowo

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi DPS-3203TK-3 Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy Instrukcja obsługi Specyfikacje Model DPS-3202TK-3 DPS-3203TK-3 DPS-3205TK-3 MPS-6005L-2 Napięcie wyjściowe 0~30V*2 0~30V*2 0~30V*2 0~60V*2 Prąd wyjściowy

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia OPIS: EHC 1 jest mikroprocesorowym sterownikiem nagrzewnic elektrycznych z funkcją regulacji PID. Sterownik umożliwia

Bardziej szczegółowo

IQ PROFILER PASYWNA CZUJKA PODCZERWIENI INSTRUKCJA INSTALACJI

IQ PROFILER PASYWNA CZUJKA PODCZERWIENI INSTRUKCJA INSTALACJI S t r o n a 1 IQ PROFILER PASYWNA CZUJKA PODCZERWIENI INSTRUKCJA INSTALACJI Pasywny czujnik podczerwieni o prostym montażu posiada inteligentny system analizy sygnałów oraz wysoka odporność na fałszywe

Bardziej szczegółowo

CURTAIN ZEWNĘTRZNA CZUJKA KURTYNOWA Z ANTYMASKINGIEM

CURTAIN ZEWNĘTRZNA CZUJKA KURTYNOWA Z ANTYMASKINGIEM CURTAIN ZEWNĘTRZNA CZUJKA KURTYNOWA Z ANTYMASKINGIEM DWA MODELE: 1. CURTAIN-P: czujka PIR 2. CURTAIN-PM: czujka PIR + MW CECHY: * Podwójny pyroelemnt * Czujnik mikrofalowy (CURTAIN-PM) * Wodoszczelna obudowa

Bardziej szczegółowo

COTAG. Instrukcja Instalacji KONTROLER 4101

COTAG. Instrukcja Instalacji KONTROLER 4101 COTAG Instrukcja Instalacji KONTROLER 4101 IN 016PL Montaż Kontroler jest wyposażony w trzy otwory montażowe z tyłu obudowy. Kontroler powinien być zainstalowany wewnątrz strzeżonej części obiektu, to

Bardziej szczegółowo

Gniazdo żarówki z czujnikiem ruchu Model: OR-CR-221

Gniazdo żarówki z czujnikiem ruchu Model: OR-CR-221 Gniazdo żarówki z czujnikiem ruchu Model: OR-CR-221 Przed przystąpieniem do montażu prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcją obsługi i montażu ponieważ bezpieczne użytkowanie zależy od poprawnego zainstalowania

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13

PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13 TD-1 PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13 1. Zastosowania Czujka umożliwia pomiar temperatury i może być stosowana do informowania o: zbyt niskiej temperaturze np. w szklarni, kwiaciarni, pokoju

Bardziej szczegółowo

Odbiornik Systemu Radiowego RXI4N8

Odbiornik Systemu Radiowego RXI4N8 Odbiornik Systemu Radiowego RXI4N8 Instrukcja instalacji Odbiornik został przygotowany do zapamiętania 16 nadajników ( po 2 na każdym z 8 kanałów) zarówno przestrzennych czujników ruchu jak i czujników

Bardziej szczegółowo

TRIRED - zewnętrzna czujka podczerwieni - Przewodowa

TRIRED - zewnętrzna czujka podczerwieni - Przewodowa TRIRED - zewnętrzna czujka podczerwieni - Przewodowa Czujka TRIRED, wykorzystująca właściwości potrójnej podczerwieni, została stworzona z myślą o zabezpieczeniu drzwi, okien oraz każdej otwartej przestrzeni.

Bardziej szczegółowo

APS Właściwości. ZASILACZ BUFOROWY aps-412_pl 04/15

APS Właściwości. ZASILACZ BUFOROWY aps-412_pl 04/15 APS-412 ZASILACZ BUFOROWY aps-412_pl 04/15 Impulsowy zasilacz buforowy APS-412 umożliwia zasilanie urządzeń wymagających napięcia stałego 12 V. Posiada dedykowane złącze pozwalające na integrację z urządzeniami

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji 1 3 4 5 J1: Nieużywany J: Dioda LED wyłączona Dioda LED włączona J3 i J4: Patrz rysunek 6 J5: Styk 8 = D/N Styk 8 = Zdalny test J6: napięcie CV :+ ve napięcie CV: - ve Wersja 1.0

Bardziej szczegółowo

Regulator REGAN BW. Opis techniczny Instrukcja obsługi

Regulator REGAN BW. Opis techniczny Instrukcja obsługi REGAN - 0 - BW Opis techniczny Instrukcja obsługi Uwaga! Przed przystąpieniem do pracy należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i ściśle stosować do jej treści! Wydanie pierwsze Kraków 2005

Bardziej szczegółowo

REER ELECTRONICS. BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT GHz Cyfrowa transmisja. Spis treści

REER ELECTRONICS. BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT GHz Cyfrowa transmisja. Spis treści REER ELECTRONICS Spis treści BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-02 2.4GHz Cyfrowa transmisja 1. Wprowadzenie 2 2. Funkcje... 2 3. Zawartość... 2 4. Kamera zewnętrzna... 3 5. Wewnętrzny panel LCD. 3 6. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. 1. Dane techniczne. 2.Montaż

Instrukcja obsługi. 1. Dane techniczne. 2.Montaż Instrukcja obsługi 1. Dane techniczne inteo POWER 2.5 DC RTS jest odbiornikiem radiowym przeznaczonym do jednoczesnego sterowania 4-6 napędami 24 V DC. Jest kompatybilny z wszystkimi dostępnymi nadajnikami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ST-226/ST-288

Instrukcja ST-226/ST-288 Instrukcja ST-226/ST-288 Zalety zamka: 1.Wodoodporny panel zamka szyfrowego wykonany ze stali nierdzewnej z podświetlanymi przyciskami. 2. Instalacja podtynkowa chroniąca zamek przed uszkodzeniami. 3.

Bardziej szczegółowo

SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY SPL-2030

SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY SPL-2030 SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY SPL-2030 spl2030_pl 04/10 Zewnętrzny sygnalizator optyczno-akustyczny SPL-2030 jest przeznaczony do stosowania w systemach sygnalizacji włamania i napadu. Funkcję sygnalizacji

Bardziej szczegółowo

Załóż z powrotem pokrywę pojemnika na baterie NADAJNIK. Wyjmij zestaw imitacji baterii i znajdź typ odpowiadający baterii nadajnika

Załóż z powrotem pokrywę pojemnika na baterie NADAJNIK. Wyjmij zestaw imitacji baterii i znajdź typ odpowiadający baterii nadajnika Jak podłączyć pojemnik na baterie i nadajnik bezprzewodowy SPRAWDZENIE WYMIARÓW SPRAWDZENIE WYMIARÓW Wariant ) Wariant ) Pojemnik na baterie Sprawdź, czy wymiary nadajnika pasują do HX Nadajnik (*Jeżeli

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY CZUJNIK RUCHU KOMPATYBILNY Z ODBIORNIKAMI SERII WS3xx

BEZPRZEWODOWY CZUJNIK RUCHU KOMPATYBILNY Z ODBIORNIKAMI SERII WS3xx BEZPRZEWODOWY CZUJNIK RUCHU WS380 KOMPATYBILNY Z ODBIORNIKAMI SERII WS3xx Regulowane parametry: czas włączenia 5 s do 10 min. czułość na światło 3-1000 Lux maksymalny promień detekcji 5 do 10 m NAŒCIENNY

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. inteo Soliris RTS. Soliris RTS. 1. Dane techniczne Soliris RTS. 2. Podłączenia. Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa

INSTRUKCJA OBSŁUGI. inteo Soliris RTS. Soliris RTS. 1. Dane techniczne Soliris RTS. 2. Podłączenia. Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa INSTRUKCJA OBSŁUGI Soliris RTS Czujnik Soliris Odbiornik Pilot W celu optymalnego wykorzystania możliwości Sterownika Soliris RTS, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Sygnalizator zewnętrzny AT-3600

Sygnalizator zewnętrzny AT-3600 Sygnalizator zewnętrzny AT-3600 Ogólny Zewnętrzny sygnalizator akustyczny optyczny AT-3600 przeznaczony jest do stosowania w systemach sygnalizacji włamania i napadu oraz w systemach sygnalizacji pożarowej.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009

Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009 Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy PL OBF5xx 705 / 00 0 / 009 Spis treści Uwaga wstępna. Symbole Funkcje i własności. Zastosowania Montaż. Podłączenie światłowodów Podłączenie elektryczne 5 5

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU AX-100TFR/AX-200 TFR WPROWADZENIE 1-1 PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY WŁAŚCIWOŚCI. Ostrzeżenie SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA MONTAŻU AX-100TFR/AX-200 TFR WPROWADZENIE 1-1 PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY WŁAŚCIWOŚCI. Ostrzeżenie SPIS TREŚCI IS TREŚCI 5 6 INSTRUKCJA MONTAŻU N9 BARIERA AKTYWNEJ PODCZERWIENI ZASILANA BATERYJNIE AX-00TFR/AX-00 TFR WŁAŚCIWOŚCI AX-00TFR : Zasięg detekcji: 0 m AX-00TFR : Zasięg detekcji: 60 m Zasilanie bateryjne

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowa czujka pasywnej podczerwieni

Bezprzewodowa czujka pasywnej podczerwieni Bezprzewodowa czujka pasywnej podczerwieni EVW / RFW8 / RFI / EVNT 9 0 V 6 7 8.0 m max.. m nom..8 m min. Rys. +V Lithium J J J J BI STD 6 MTR 0 MTR Rys. SENS RANGE Rys. 00 Interlogix B.V. Wszystkie prawa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Optyczny czujnik dyfuzyjny z tłumieniem tła OJH /04 07/2004

Instrukcja obsługi. Optyczny czujnik dyfuzyjny z tłumieniem tła OJH /04 07/2004 Instrukcja obsługi R Optyczny czujnik dyfuzyjny z tłumieniem tła OJH 701401/04 07/004 Funkcje i własności Optyczny czujnik dyfuzyjny wykrywa obiekty i materiały w sposób bezdotykowy i wskazuje ich obecność

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Czujnik refleksyjny OJ / / 2005

Instrukcja obsługi. Czujnik refleksyjny OJ / / 2005 Instrukcja obsługi R Czujnik refleksyjny OJ 701809 / 0 0 / 005 Funkcje i własności W połączeniu z odbłyśnikiem lub folią refleksyjną, czujnik refleksyjny wykrywa przeźroczyste obiekty i materiały w sposób

Bardziej szczegółowo

EMC-500. Miernik prędkości wylotowej pocisku. Emserwis Marceli Kotkowski. Instrukcja obsługi. ul. Ostrobramska 134/ Warszawa

EMC-500. Miernik prędkości wylotowej pocisku. Emserwis Marceli Kotkowski. Instrukcja obsługi. ul. Ostrobramska 134/ Warszawa Emserwis Marceli Kotkowski ul. Ostrobramska 134/45 04-026 Warszawa marceli.kotkowski@rimco.pl Miernik prędkości wylotowej pocisku EMC-500 Instrukcja obsługi 1 Miernik prędkości wylotowej pocisku EMC-500

Bardziej szczegółowo

www.conrad.pl CZUJNIK DESZCZU HYGROSENS (MODEL 12 V AC/DC) Nr katalogowy: 187621 CON- REGME- 12V Cechy urządzenia:

www.conrad.pl CZUJNIK DESZCZU HYGROSENS (MODEL 12 V AC/DC) Nr katalogowy: 187621 CON- REGME- 12V Cechy urządzenia: CZUJNIK DESZCZU HYGROSENS (MODEL 12 V AC/DC) INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr katalogowy: 187621 CON- REGME- 12V Cechy urządzenia: Niezawodna i bezpieczna obsługa, elektrolityczna zasada pomiaru Opad identyfikowany

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY CZUJNIK RUCHU KOMPATYBILNY Z ODBIORNIKAMI SERII WS3xx

BEZPRZEWODOWY CZUJNIK RUCHU KOMPATYBILNY Z ODBIORNIKAMI SERII WS3xx BEZPRZEWODOWY CZUJNIK RUCHU WS390 KOMPATYBILNY Z ODBIORNIKAMI SERII WS3xx Regulowane parametry: czas włączenia 5 s do 10 min. czułość na światło 3-1000 Lux maksymalny promień detekcji 2 do 4 m SUFITOWY

Bardziej szczegółowo

REMOTE CONTROLLER RADIO 4

REMOTE CONTROLLER RADIO 4 PY 500 REMOTE CONTROLLER RADIO INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Opis złączy i elementów sterowania... 3. Montaż... 5. Programowanie odbiornika.... 6.1. Dodawanie pilotów... 6.2.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KURTYN FIRMY WECO

INSTRUKCJA OBSŁUGI KURTYN FIRMY WECO INSTRUKCJA OBSŁUGI KURTYN FIRMY WECO Dziękujemy Za wybranie czujnika na podczerwień firmy WECO. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi przed montażem oraz o zachowanie jej na przyszłość. Prosimy

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

Licznik klientów TKS-1100 Instrukcja dla montera. (wersja robocza) Spis treści

Licznik klientów TKS-1100 Instrukcja dla montera. (wersja robocza) Spis treści http://www.letronik.pl biuro@letronik.pl Siedziba: ul. Białostocka 11 m 80 03 748 Warszawa tel.: 22 323 70 28 Zakład Elektroniczny Letronik mgr inż. Leszek Łoboda Zakład: C. H. Wileńska Pasaż GILDIA pawilon

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Czujki DSC kupisz na stronie http://www.alarm1.eu Instrukcja instalacji CZUJKI SERIA LC SPIS TREŚCI Czujka LC-100-PI... 4 Czujka LC-101-CAM... 7 Czujka LC-102-PIGBSS... 11 Czujka LC-103-PIMSK... 15 Czujka

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja

BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja Dziękujemy za zakup videodomofonu firmy REER ELECTRONICS Prosimy o zapoznanie się z instrukcją przed podłączeniem videodomofonu Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE BARIERY PODCZERWIENI

AKTYWNE BARIERY PODCZERWIENI AKTYWNE BARIERY PODCZERWIENI PB-30/60/100 TK PB-20/40/60 TE INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za zakup naszej bariery dwuwiązkowej z rodziny produktów firmy TAKEX. Poprawna instalacja urządzenia, zgodnie z

Bardziej szczegółowo

rh-pwm3 Trzykanałowy sterownik PWM niskiego napięcia systemu F&Home RADIO.

rh-pwm3 Trzykanałowy sterownik PWM niskiego napięcia systemu F&Home RADIO. KARTA KATALOGOWA rh-pwm3 Trzykanałowy sterownik PWM niskiego napięcia systemu F&Home RADIO. rh-pwm3 służy do sterowania trzema odbiornikami niskiego napięcia zasilanymi z zewnętrznego zasilacza. Regulacja

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzna czujka podczerwieni NV780, NVR780

Zewnętrzna czujka podczerwieni NV780, NVR780 Zewnętrzna czujka podczerwieni NV780, NVR780 Czujka NV780 stosowana jest głównie do ochrony budynków wzdłuż elewacji. Działa jak kurtyna pionowa umożliwiając wykrycie włamywacza przed wejściem do budynku.

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa ALOCK-1

Centrala alarmowa ALOCK-1 Centrala alarmowa ALOCK-1 http://www.alarmlock.tv 1. Charakterystyka urządzenia Centrala alarmowa GSM jest urządzeniem umożliwiającym monitorowanie stanów wejść (czujniki otwarcia, czujki ruchu, itp.)

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

EH9160CWDG. Mi Mi

EH9160CWDG. Mi Mi Art. EH9160CTDG EH9160CWDG Mi 2349 Mi2349-1 - Instalacja 1. Zamontuj w ścianie uchwyt ścienny 9083 na wysokości około 1,5m od podłogi. 2. Odłącz złącza blokowe z wideomonitora. 3. Wykonaj połączenia zgodnie

Bardziej szczegółowo

Czujnik ruchu McGuard Nr produktu

Czujnik ruchu McGuard Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Czujnik ruchu McGuard Nr produktu 000613154 Strona 1 z 5 Dziękujemy za wybór profesjonalnego czujnika ruchu McGuard firmy GROTHE GmbH. Ta nowa generacja czujników ruchu oferuje lepsze

Bardziej szczegółowo