BARIERY PODCZERWIENI AX-250PLUS, AX-500PLUS, AX-350 MK II, AX-650 MK II

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BARIERY PODCZERWIENI AX-250PLUS, AX-500PLUS, AX-350 MK II, AX-650 MK II"

Transkrypt

1 Instrukcja instalacji BARIERY PODCZERWIENI AX-50PLUS, AX-500PLUS, AX-50 MK II, AX-650 MK II

2 SPIS TREŚCI. CZĘŚCI SKŁADOWE.... ZALECENIA DOTYCZACE INSTALACJI.... METODY INSTALACJI AX - 50 / 500PLUS OPIS ZACISKÓW PODŁĄCZENIA USTAWIENIE OSI OPTYCZNEJ AX - 50 / 650MK II OPIS ZACISKÓW OKABLOWANIE USTAWIENIA OSI OPTYCZNEJ REGULACJA CZASU PRZERWANIA WIĄZEK (CZASU REAKCJI) AX - 50 / 650MK II WYBÓR CZĘSTOTLIWOŚCI PRACY (TYLKO MODELE AX - 50 / 650 MK II) PAMIĘĆ ALARMU OBWÓD D.Q OBWÓD RETRANSMISJI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMIARY USUWANIE USTEREK... 5 AAT Holding sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

3 BARIERY PODCZERWIENI OPTEX AX-50PLUS, AX-500PLUS, AX-50MK II, AX-650MK II INSTRUKCJA INSTALACYJNA Bariera podczerwieni wykrywa intruza jeśli górny i dolny promień podczerwieni zostanie naruszony jednocześnie. Maksymalna odległość skutecznej detekcji pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem wynosi 75 metrów dla barier AX-50PLUS, 50 metrów dla barier AX-500PLUS, 00 metrów dla barier AX-50MK II i 00 metrów dla barier AX-650MK II. Charakterystyka : Regulowany czas przerwania wiązek (czas reakcji) po którym następuje alarm. Precyzyjna regulacja ustawienia toru optycznego w pionie i poziomie. Konstrukcja obudowy zabezpieczająca przed blokowaniem toru optycznego przez zamarzniętą parę wodną. Gniazdo do podłączenia woltomierza (kontrola zestrojenia nadajnika i odbiornika. Przekaźnik alarmowy typu C. Opcjonalne akcesoria: grzałka (HU-), osłona tylna (BC-). Dotyczy tylko AX-50 / AX-650MK II Wbudowany diodowy wskaźnik zestrojenia. MoŜliwość zmiany częstotliwości ( z ); stosowane dla aplikacji z wieloma zestawami barier dla uniknięcia zakłóceń interferencyjnych. Obwód D.Q. informujący o moŝliwości powstawania fałszywych alarmów w wyniku występowania gęstych mgieł, ulew, opadów śniegu i gradu. Pamięć alarmu.. CZĘŚCI SKŁADOWE Płytka montaŝowa Zespół bariery Przednia obudowa Gąbka uszczelniająca Standardowe akcesoria Uchwyty w kształcie U - szt. Śruby (M x 0) - 8 szt. Śruby ( x 0) - 8 szt. Płytki blokujące - szt. Śruba blokująca AAT Holding sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

4 Główne śruby mocujące Soczewki Celownik Soczewki Pokrętło regulacji w poziomie Zaciski Pokrętło regulacji w pionie Diodowy wskaźnik zestrojenia (tylko AX-50/650MK II) Regulacja czasu przerwania wiązek - (czasu reakcji) Przełącznik A.M. (Pamięć alarmu) Przełącznik wyboru częstotliwości (tylko AX-50/650MK II) Gniazdo do podłączenia woltomierza Główne śruby mocujące Zespół bariery. ZALECENIA DOTYCZĄCE INSTALACJI - SYTUACJE, KTÓRYCH NALEśY UNIKAĆ Montować tylko na twardych, solidnych powierzchniach. Unikać bezpośredniego oświetlania słońcem układu optycznego na wprost. Unikać prowadzenia przewodów liniami napowietrznymi. 5 6 Unikać obszarów z intensywnym opadem liści lub ruchomymi gałęziami. Słupki montaŝowe powinny mieć solidne podstawy. Podziemne instalacje zewnętrzne wymagają ochrony przewodów np. przez prowadzenie ich w rurkach. Zaleca się stosowanie kabli Ŝelowych. AAT Holding sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

5 . METODA INSTALACJI a) Informacje ogólne b) Poszczególne etapy Zasięg detekcji i wysokość instalacji Zasięg detekcji (0.7 ~ m) PoniŜej podano maksymalne odległości pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem. AX-50PLUS = 75 m AX-500PLUS = 50 m AX-50MK II = 00 m AX-650MK II = 00 m Wysokość instalacji powinna być od 0,7 - m Odkręcić wkręt blokujący i zdjąć przednią obudowę. MontaŜ ścienny Otwory na przewód Odkręcić śrubę i przesuwając zespół bariery ku dołowi wyjąć go z obudowy. MontaŜ na słupku MontaŜ dwóch czujek Ustawienia kątów W poziomie W pionie Przeciągnąć przewód przez otwór i przymocować płytkę montaŝową śrubami do ściany. Umieścić uchwyt na słupku i przeciągnąć przewód przez otwór w płytce montaŝowej. Skręcić śrubami płytkę z uchwytem. Zamocować uchwyty na słupku i przymocować tylne ścianki do siebie na tej samej wysokości. zakres 80 (±90 ) zakres 0 (±0 ) Słupki montaŝowe Słupki powinny mieć średnicę ok. - 8 mm 0cm 60cm - przewód m Podłączyć przewody do zacisków tak jak pokazano na rysunku. Po sprawdzeniu ustawienia osi optycznej, załoŝyć pokrywę i dokręcić śrubę mocującą. WaŜne MontaŜ na słupie MontaŜ w puszce elektrycznej Okablowanie w rurkach. Tylna obudowa (BC ) 8.5mm Zaślepka Przy montaŝu na słupku nale- Ŝy uŝywać opcjonalnej obudowy BC-. Przy montaŝu na puszkach elektrycznych naleŝy postępować tak jak przy montaŝu ściennym. Rurka izolacyjna moŝe być bezpośrednio zainstalowana do bariery przez kanał kablowy znajdujący się w dolnej części obudowy pod zaślepką. AAT Holding sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. 5

6 . AX - 50 / 500PLUS.. OPIS ZACISKÓW AX - 50 / 500PLUS Styki sabotaŝowe Zapasowe ODBIORNIK Zapasowe Wyjście alarmowe Przekaźnik typu C 8V=; 0,A zasilania 0,5 ~ 8 V= NADAJNIK Zapasowe zasilania 0,5 ~ 8 V= MAKSYMALNE DŁUGOŚCI PRZEWODU Jeśli podłączono więcej niŝ jeden nadajnik lub odbiornik do jednego przewodu zasilającego, maksymalna dopuszczalna długość przewodu jest równa długości z tabeli podzielonej przez ilość nadajników i odbiorników Pole przekroju V DC V DC 0, mm² 00 m 00 m 0,5 mm² 600 m 600 m 0,8 mm² 000 m 5800 m, mm² 500 m 900 m.. PODŁĄCZENIA a) Podłączenie bariery do centrali alarmowej b) Podłączenie kilku barier do centrali alarmowej Zasilanie Alarmowe Zasilanie Alarmowe.. USTAWIENIE OSI OPTYCZNEJ zawodność bariery podczerwieni jest zaleŝna od dokładności ustawienia osi optycznej nadajnik - odbiornik. Jeśli do pomiaru zestrojenia uŝywany jest woltomierz, to naleŝy dąŝyć do uzyskania maksymalnego napięcia podczas regulacji. KROK. Ustawienie osi optycznej przy pomocy celownika. Patrząc w celownik zlokalizować drugi detektor i pokrętłami od regulacji poziomej i pionowej regulować do momentu aŝ bariera zainstalowana naprzeciwko znajdzie się w centrum widzenia celownika. Regulacja w pionie Ustawienie kierunku nadajnika Regulacja w poziomie AAT Holding sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. 6

7 KROK. Zestrojenie górnej osi optycznej przy pomocy woltomierza. Regulacja w pionie Regulacja w poziomie Podłączyć woltomierz do odbiornika, ustawić zakres na 5V - 0V Przed rozpoczęciem strojenia górnej osi optycznej, na dolne soczewki nadajnika i odbiornika naleŝy nałoŝyć płytki blokujące dołączone do zestawu barier. Następnie naleŝy ustawić połoŝenie soczewki obracając pokrętłem regulacji w poziomie i w pionie jednocześnie obserwując wskazania woltomierza Poziom zestrojenia Brak Powtórz Prawie Dobre Doskonałe strojenie dobre Wyjście 0V,0V,5V 5,0V NaleŜy starać się uzyskać napięcie ponad, 5 V. KROK. Zestrojenie dolnej osi optycznej przy pomocy woltomierza. KROK. Sprawdzenie zestrojenia osi optycznej po zdjęciu płytek blokujących z dolnych soczewek. NaleŜy ostroŝnie zdjąć płytki blokujące z dolnych soczewek i nałoŝyć je na górne. Przy zdejmowaniu blokad naleŝy uwaŝać Ŝeby nie poruszyć soczewki. Pozostałe czynności naleŝy wykonać zgodnie z opisem z kroku nr. Sprawdzenie poprawności działania urządzenia. NaleŜy ostroŝnie zdjąć płytki blokujące z górnych soczewek, następnie sprawdzić napięcie i porównać z tabelą przedstawioną powyŝej. NaleŜy sprawdzić stan diody ALARM CONDITION ; jeŝeli oś optyczna jest poprawnie zestrojona to dioda powinna być wygaszona. JeŜeli dioda świeci naleŝy powtórzyć procedury strojenia osi optycznych, oraz sprawdzić okablowanie. JeŜeli dioda nie świeci, oznacza to Ŝe urządzenie jest dobrze zestrojone. AAT Holding sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. 7

8 5. AX - 50 / 650MK II 5.. OPIS ZACISKÓW AX - 50 / 650MK II zasilania 0.5~0V= Wyjście alarmowe Przekaźnik typu C (8V=, 0.A maks) Zapasowe Obwód D.Q. Pamięć Alarmu Zapasowe Styki sabotaŝowe Maksymalne długości przewodu zasilania 0.5~0V= alarmowe Zapasowe WaŜne. NaleŜy upewnić się, czy zworka na wejściu alarmowym jest załoŝona, jeŝeli funkcja retransmisji nie jest uŝywana. JeŜeli zworka jest zdjęta a do bariery nie jest podłączona Ŝadna inna czujka lub przełącznik to bariera będzie cały czas sygnalizować alarm w odbiorniku Zapasowe Styki sabotaŝowe Zworka Jeśli podłączono więcej niŝ jeden nadajnik lub odbiornik do jednego przewodu zasilającego, maksymalna dopuszczalna długość przewodu jest równa długości z tabeli podzielonej przez ilość nadajników i odbiorników. Model AX - 50 / 650MK II Pole przekroju V DC V DC 0, mm² 650 m 600 m 0,5 mm² 980 m 00 m 0,8 mm² 60 m 800 m, mm² 600 m 600 m 5.. OKABLOWANIE a ) Aplikacje z jednym urządzeniem b ) Aplikacje z dwoma urządzeniami w jednej linii. Zasilanie alarmowe Zasilanie alarmowe AAT Holding sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. 8

9 c ) Aplikacje z dwoma urządzeniami umieszczonymi nad sobą. Zasilanie Alarmowe d ) Pamięć alarmu i układ D.Q Zasilanie Alarm D.Q. Pamięć alarmu 5.. USTAWIENIE OSI OPTYCZNEJ KROK. Wybór częstotliwości pracy. K K K K NaleŜy wybrać jedną z częstotliwości (zobacz wybór częstotliwości wiązki). WaŜne: Przy ustawianiu osi optycznej naleŝy zawsze zaczynać od górnej soczewki. JeŜeli instalowane są dwa zestawy barier koło siebie, lub na tej samej powierzchni, naleŝy upewnić się, Ŝe załoŝone są przednie obudowy. Dzięki temu, bariery znajdujące się blisko siebie, podczas ustawiania osi optycznej nie będą się wzajemnie zakłócać. KROK. Regulacja pionowa i pozioma Patrząc w celownik, ustawiać połoŝenie nadajnika tak, aby odbiornik był widoczny w centrum pola widzenia. KROK. Patrząc w celownik, ustawiać połoŝenie obracając pokrętłem regulacji w poziomie Patrząc w celownik, obracać pokrętłem regulacji pionowej. Przed rozpoczęciem strojenia górnej osi optycznej, na dolne soczewki nadajnika i odbiornika naleŝy nałoŝyć płytki blokujące dołączone do zestawu barier. NaleŜy ostroŝnie zdjąć płytki blokujące z dolnych soczewek nadajnika i odbiornika a następnie nałoŝyć je na górne soczewki. Przy zdejmowaniu blokad naleŝy uwaŝać Ŝeby nie poruszyć soczewki. Następnie naleŝy dokonać regulacji poziomej i pionowej dolnej soczewki. AAT Holding sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. 9

10 KROK. Optyczna transmisja ustawienia KaŜda z barier ma zamontowany diodowy wskaźnik poziomu zestrojenia. Sposób pulsowania diody informuje nas o stanie zestrojenia: wolna pulsacjadobrze, szybka lepiej, dioda świeci stale - najlepsze zestrojenie. Stan zestrojenia odbiornika jest optycznie transmitowany do nadajnika. ma ten sam wskaźnik zestrojenia co odbiornik, ułatwia to ustawienie barier. Dioda stanu alarmu. JeŜeli Wył. - odbiera promień, lub brak zasilania. Pamięć alarmu D.Q. Dioda stanu nadajnika. JeŜeli Wł. - transmisja promienia, Wył - Obwód Retransmisji działa, lub brak zasilania. KROK 5. Sprawdzenie napięcia Podłączyć woltomierz do odbiornika. Uwaga: W miernikach analogowych waŝna jest polaryzacja. Ustawić zakres woltomierza na 5V - 0V. Po zakończeniu ustawień wg wskazań diod LED, naleŝy sprawdzić wielkości napięć i porównać z tabelą poniŝej. Napięcie Poziom zestrojenia 5.5V - ponad EXCEL (Doskonale).5V~5.5V GOOD (Dobrze).5V~.5V FAIR (Prawie dobrze).0v~.5v REALIGN (Słabo).0V - poniŝej POOR (śle) Dla instalacji wewnętrznych napięcie powinno wynosić przynajmniej, V. Sprawdzenie poprawnego działania urządzenia. NaleŜy sprawdzić stan diody ALARM CONDITION ; jeŝeli oś optyczna jest poprawnie zestrojona to dioda powinna być wygaszona. JeŜeli dioda świeci naleŝy powtórzyć procedury strojenia osi optycznych, oraz sprawdzić okablowanie. JeŜeli dioda nie świeci, oznacza to Ŝe urządzenie jest dobrze zestrojone. AAT Holding sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. 0

11 6. REGULACJA CZASU PRZERWANIA WIĄZEK (CZASU REAKCJI). Regulacja czasu przerwania wiązek dokonywana jest w odbiorniku. Funkcja ta pozwala na dostosowanie czułości urządzeń do warunków otoczenia. Im ustawiona wartość mniejsza tym czułość większa ms 00 ms 00 ms 50 ms 500 ms milisekundy UWAGA! Czasy przerwania wiązek podane na rysunku dotyczą maksymalnych prędkości obiektów. Dla danego ustawienia, obiekty poruszające się z większą prędkością nie zostaną wykryte. NaleŜy ustawić większe wartości czasu, jeśli mogą wystąpić obiekty przerywające wiązki takie jak: ptaki, papiery niesione przez wiatr i inne. 7. AX - 50 / 650MK II 7. WYBÓR CZĘSTOTLIWOŚCI PRACY (TYLKO MODELE AX - 50 / 650 MK II) Zmiana częstotliwości pracy jest stosowana w celu uniknięcia zakłóceń interferencyjnych w aplikacjach z wieloma zestawami pracującymi w jednej linii. NaleŜy uŝyć przełącznika zmiany częstotliwości pracy oraz upewnić się, Ŝe ustawienia w nadajniku i odbiorniku są jednakowe. UWAGA! NaleŜy ustawiać częstotliwości według schematów przedstawionych poniŝej. Przełącznik zmiany częstotliwości pracy..... Bariera - poziomy Bariera dalekosięŝna - poziomy Nad. Odb. Odb. Nad Nad. Odb. K K K K K K K K K K K K K K K K Nad. Odb. Odb. Nad Nad. Odb. Bariera dalekosięŝna Ochrona obwodowa N (K) N (K) N (K) N (K) N (K) N (K) Nad. Odb. Nad. Odb. Nad. Odb. K K K K K K O (K) O (K) N (K) N (K) O (K) O (K) O (K) O (K) O (K) O (K) N (K) N (K) N (K) N (K) O (K) O (K) O (K) O (K) AAT Holding sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

12 7. PAMIĘĆ ALARMU. Podłączenie. NaleŜy podłączyć programowalne wyjście centrali alarmowej do zacisku A. M. Przełącznik AM MODEL AX - 50 / 650MK II TYP WYJŚCIA PGM Sterowanie - Sterowanie + Pozycja przełącznika A.M. System włączony w dozór 0 ~ V= 5 ~ 0V= System wyłączony z dozoru 5 ~ 0V= 0 ~ V=. Działanie funkcji Pamięć Alarmu. JeŜeli urządzenie wykryło alarm podczas włączenia centrali alarmowej w dozór to, po wyłączeniu centrali z dozoru dioda LED będzie świecić informując o powstałym podczas dozoru alarmie. Funkcja pamięć alarmów nie działa, gdy system jest wyłączony z dozoru. Funkcja pamięci alarmu podczas włączenia systemu w dozór nie ma wpływu na działanie diody LED na wyjście alarmowe.. Kasowanie Pamięć alarmu zostanie automatycznie skasowana po ponownym włączeniu systemu w dozór. 7. OBWÓD D.Q. Obwód D.Q. - jest to układ powiadamiający poprzez aktywację przekaźnika D.Q. o cięŝkich warunkach atmosferycznych (gęsta mgła, gęste opady śniegu itp.) które mogą mieć wpływ na nieprawidłową pracę barier podczerwieni. Przekaźnik będzie aktywny przez czas gdy energia odbieranej wiązki podczerwieni będzie stopniowo maleć na skutek występowania tego typu warunków. Po ustąpieniu złych warunków pogodowych obwód D.Q. wyłączy się. Przykład : a ) Podłączenie wyjścia usterki i wyjścia alarmowego. + _ Alarm D.Q. + _ + _ COM NC NO COM NC NO Zasilanie V= Wej. Alarmowe Wej. Alarmowe AAT Holding sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

13 b) Podłączenie z blokowaniem wyjścia alarmowego + _ D.Q. Zasilanie + _ Alarm _ Zasilanie V= Wej. Alarmowe N.C c) Podłączenie wyjścia usterki z blokowaniem wyjścia alarmowego + _ Alarm D.Q. + _ + _ Zasilanie V= Wej. Alarmowe Wej. Alarmowe 9 7. OBWÓD RETRANSMISJI Zaletą zastosowania tego obwodu jest eliminacja okablowania wychodzącego z centrali alarmowej do innych czujek, lub barier. + _ Alarm Zasilanie V= alarmowe Bez okablowania _ + COM + _ Zasilanie Alarmowe NaleŜy zdjąć zworkę znajdującą się w nadajniku na złączu wejścia alarmowego ( i ) i podłączyć obwód wyjściowy alarmowy N.C innej czujki lub bariery. Zworka alarmowe Bariera lub inna czujka Alarm alarmowe WAśNE NaleŜy upewnić się, Ŝe zwora jest załoŝona, gdy obwód retransmisji nie jest uŝywany. Wyjście bariery, lub innej czujki musi posiadać styki (w Ŝadnym wypadku N.O.) AAT Holding sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

14 8. SPECYFIKACJA TECHNICZNA Model AX - 50 PLUS AX PLUS AX - 50MK II AX - 650MK II Metoda detekcji Fotoelektryczna, detekcja podczerwieni Zasięg Zewnętrzny 75 m 50 m 00 m 00 m Wewnętrzny 50 m 00 m 00 m 00m Odległość maksymalna 750 m 500 m 000 m 000 m Charakterystyka wiązki Podczerwień, emisja impulsowa Wybór częstotliwości pracy róŝne zakresy ( automatyczna synchronizacja ) Czas przerwania wiązek ms (regulowany) Zasilanie 0.5 ~ 0V= Pobór prądu (nad. + odb.) Działanie normalne - 50mA maks. Czas trwania alarmu sekundy (± ) Wyjście alarmowe Styk sabotaŝowy Typ NC, otwarty po zdjęciu obudowy (tylko w odbiorniku) Działanie normalne - 75mA maks. Podczas strojenia - 5mA maks. Przekaźnik typu C (8 V=, 0, A maks.) Typ NC, otwarty po zdjęciu obudowy Zakres temperatur pracy -5 C ~ +55 C -5 C ~ +55 C Wilgotność Kąt regulacji Do 95% maks. ± 0 w pionie, ± 90 w poziomie Pamięć alarmu Dioda wyświetla status pamięci Obwód D.Q. Zastosowany przekaźnik typu włącza się gdy energia wiązki stopniowo spada do minimalnego poziomu. MontaŜ 9. WYMIARY Na ścianie lub słupku CięŜar 700 g (razem nadajnik i odbiornik) 800 g (razem nadajnik i odbiornik) 00 mm 8.5 mm 67mm mm 00 mm 6 mm mm 99 mm 0 mm AAT Holding sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

15 0. USUWANIE USTEREK. Brak działania po podłączeniu zasilania do nadajnika lub odbiornika Czy podłączenie kabli zasilających oraz polaryzacja są poprawne? Poprawić połączenia kabli zasilających i polaryzację. Sprawdzić, czy napięcie zasilania jest zgodne z podanym w tabeli danych technicznych. Czy napięcie zasilania jest większe niŝ V=? Dzwonić do Serwisu MoŜliwe przecięcie linii zasilającej. Odłączyć kable od zasilacza i zmierzyć wielkość napięcia. Czy napięcie jest prawidłowe? Odłączyć kabel zasilający od zasilacza i bariery i sprawdzić czy jest napięcie w linii zasilającej. Kable zasilające mogą być za długie w stosunku do wielkości minimalnego pola przekroju przewodu. MoŜe to spowodować spadek napięcia. UŜyć kabli o większym polu przekroju lub dodać zasilacz do najdalszych barier. Zwarcie w przewodach zasilających. NaleŜy naprawić usterkę. Zasilacz moŝe być uszkodzony. Naprawić lub zgłosić do serwisu.. Brak sygnalizacji alarmu nawet przy całkowitej blokadzie wiązek Dioda alarmowa świeci lecz centrala alarmowa nie jest w stanie alarmu Odłączyć przewody linii dozorowej od odbiornika. Sprawdzić, czy przekaźnik rozwiera się przy aktywacji Sprawdzić, czy nie ma zwarcia na linii dozorowej do centrali. Zadzwonić do serwisu Czy czas reakcji linii dozorowej centrali alarmowej jest mniejszy od sekundy? Zmienić lub naprawić przewód linii dozorowej. Centrala moŝe być uszkodzona Ustawić czas reakcji linii dozorowej centrali Jeśli pokrywa odbiornika jest zdjęta i wiązki są zablokowane, wskaźnik alarmowy LED nie świeci się Przerwanie wiązki dalej od odbiornika nie wywołuje alarmu, a przerwanie w pobliŝu odbiornika powoduje generowanie sygnału alarmowego Czy w pobliŝu są inne zestawy barier podczerwieni? Odłączyć zasilanie od innych nadajników i przeprowadzić test Zmienić połoŝenie wiązek lub dzwonić do serwisu AX - 50PLUS / 500PLUS Sprawdzić inne punkty Czy bariera działa teraz prawidłowo? Której bariery uŝyto? jest w zasięgu nadawania innych nadajników lub wiązki zostały odbite od gładkich powierzchni Sprawdzić inne punkty AX - 50MK II / 650MK II Zmienić częstotliwość pracy bariery Czy pomiędzy odbiornikiem i nadajnikiem jest powierzchnia od której mogą się odbijać wiązki? Regulować pionowe i/lub poziome ustawienie osi optycznej nadajnika, aby wyeliminować odbicia podczerwieni, zmierzyć poprawność zestrojenia woltomierzem. Sprawdzić inne punkty. Gdy soczewki odbiornika są całkowicie zasłonięte, generowany jest sygnał alarmowy. Odłączyć przewód linii dozorowej od odbiornika. Sprawdzić rezystancję wyjścia alarmu. Czy przekaźnik otwiera się po odłączeniu zasilania? Urządzenie moŝe być zakłócane przez silne pole elektryczne. MoŜe istnieć konieczność uŝycia kabli ekranowanych lub montaŝu w metalowych rurach. Dzwonić do serwisu Czas reakcji jest zbyt długi. Obrócić regulator czasu reakcji przeciwnie do ruchu wskazówek zegara o jedną pozycję. Intruz nie blokuje całkowicie dolnej i górnej wiązki Zmienić wysokość instalacji bariery. AAT Holding sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. 5

16 . Alarm powstaje pomimo braku blokady wiązek Sprawdzić, czy wskaźnik alarmowy w odbiorniku świeci się? Przejść do procedury nr na poprzedniej stronie. Fałszywe alarmy Przy uŝyciu woltomierza, sprawdzić czy nadajnik i odbiornik są zestrojone. Dla AX-50/500PLUS powinno być 5V=, lub więcej, dla AX-50/650 MK II 5.5V= lub więcej. UŜywając diodowego poziomu zestrojenia upewnić się, Ŝe dioda pokazuje stan EXCEL Odłączyć przewody linii dozorowych centrali alarmowej i sprawdzić woltomierzem wyjście alarmowe odbiornika Zestroić ponownie oś optyczną i testować za pomocą woltomierza. Czy napięcie jest prawidłowe? Czy dioda LED w nadajniku świeci się? Wyjście w stanie alarmu Wyjście w stanie normalnym Czy urządzenie pracuje właściwie? Sprawdzić otoczenie, czy są obiekty, które mogą blokować wiązki Zadzwonić do serwisu Sprawdzić podłączenia przewodów linii dozorowych i działanie centrali alarmowej Koniec Wezwać serwis Usunąć obiekty lub zmienić przebieg wiązek Przejść do procedury nr na poprzedniej stronie Czy stopień zestrojenia jest poprawny? Sprawdzić przy uŝyciu woltomierza. Poprawić zestrojenie (patrz sekcja 5) Śnieg lub szron na pokrywie bariery. Silny deszcz w czasie wystąpienia alarmu. Drzewa, krzewy lub inne obiekty blokujące wiązki podczas powiewów wiatru. Wykrycie przelatującego ptaka. UŜyć grzałki HU- Ustawić pokrętło regulatora czasu reakcji o jedną pozycję w prawo (zgodnie z ruchem wskazówek zegara). Obciąć gałęzie, aby uniknąć zbędnych aktywacji lub zmienić połoŝenie bariery. Zmienić czas reakcji, wysokość instalacji lub ustawienie bariery. Czy nadajnik i odbiornik są solidnie zamontowane? Wykrycie małego zwierzęcia (pies, kot, sarna i inne). skierowany na wschodzące lub zachodzące słońce. Zmienić czas reakcji, wysokość instalacji lub ustawienie bariery, aby uniknąć aktywacji przez małe zwierzęta. Zmienić połoŝenie nadajnika i odbiornika, aby uniknąć aktywacji przez promienie słoneczne. Zamontować bariery na stabilnych podstawach. W promieniu metra są obiekty odbijające światło np. szyby. Źle podłączone przewody lub skorodowane. Usunąć obiekty odbijające światło lub zmienić ustawienie barier. Sprawdzić prawidłowość podłączenia linii dozorowej i jeśli wszystko jest dobrze zadzwonić do Serwisu. Obudowy są zakurzone lub brudne. Wyczyścić obudowy suchą lub wilgotną szmatką, nie uŝywać alkoholi lub rozpuszczalników AAT Holding sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. 6

17 AAT Holding sp. z o.o. ul. Puławska, 0-80 Warszawa tel , faks ul. Koniczynowa a, 0-6 Warszawa tel./faks ul. Łęczycka 7, Bydgoszcz tel./faks 0 5 9, ul. Ks. W. Siwka 7, 0-8 Katowice tel./faks , ul. Prosta 5, 5-7 Kielce tel./faks 0 6 6, ul. Mieszczańska 8/, 0- Kraków tel./faks , ul. Energetyków a, 0-68 Lublin tel , faks Łódź, ul. Dowborczyków 5 tel./faks , ul. Racławicka 8, 60-0 Poznań tel./faks , Al. podległości 659, Sopot tel./faks , ul. Zielona, 7-0 Szczecin tel./faks , ul. Na Niskich Łąkach 6, 50- Wrocław tel./faks , Warszawa Warszawa II Bydgoszcz Katowice Kielce Kraków Lublin Łódź Poznań Sopot Szczecin Wrocław NIP , REGON 0700 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS , Nr rej. GIOŚ: E00089WZ wysokość kapitału zakładowego: 600 zł

JSC FORTEZA FORTEZA PC (50m 100m 200m)

JSC FORTEZA FORTEZA PC (50m 100m 200m) Mikrofalowa bariera Bistatyczna Forteza 50, 100, 200 PC Instrukcja obsługi i Instrukcja serwisowa 2012-04-12 2012 Odwiedź naszą stronę internetową: www.forteza.pl Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Zastosowanie...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA. Cyfrowy Rejestrator Video Serii VTV-N- RoHS

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA. Cyfrowy Rejestrator Video Serii VTV-N- RoHS INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA Cyfrowy Rejestrator Video Serii VTV-N- -LE-A -LE-AS -LE-AN RoHS 1 Spis treści 1 WŁAŚCIWOŚCI I SPECYFIKACJA... 6 1.1 CECHY PRODUKTU... 6 2 INFORMACJE OGÓLNE I OBSŁUGA... 10 2.1 PANEL

Bardziej szczegółowo

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2 Roteo 20V/25/35/35G User Manual Version 1.2 A B C D E F 1 4 2 3 6 5 11 10 7 8 9 2 4 6 5 3 7 8 9 1 8 7 6 2 3 9 1 4 5 1 6 3 4 5 2 RRC350 RRC350 1 2 3 4 5 6 7 12 11 5 7 9 3 1 10 4 6 8 13 2 Roteo 35/35G: 12

Bardziej szczegółowo

Zaawansowany sterownik do zastosowań komercyjnych

Zaawansowany sterownik do zastosowań komercyjnych ACC Zaawansowany sterownik do zastosowań komercyjnych Instrukcja obsługi, montażu i programowania sterownika ACC i sterownika dekoderowego ACC ACC-1200 12 - Sterownik sekcyjny, możliwość podłączenia 42

Bardziej szczegółowo

OCHRONA, NA KTÓREJ MOŻESZ POLEGAĆ

OCHRONA, NA KTÓREJ MOŻESZ POLEGAĆ OCHRONA, CZUJKI SERII LC OCHRONA, NA KTÓREJ MOŻESZ POLEGAĆ NA KTÓREJ MOŻESZ POLEGAĆ AAT Holding sp. z o.o. Precyzyjna cyfrowa technologia opracowana przez firmę DSC pozwala wykryć intruza, redukując tym

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

inwestycja: PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SYSTEMU ODDYMIANIA

inwestycja: PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SYSTEMU ODDYMIANIA inwestycja: PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SYSTEMU ODDYMIANIA faza: PROJEKT WYKONAWCZY branża: INSTALACJE ELEKTRYCZNE SOD temat: INSTALACJA SYSTEMU ODDYMIANIA W SZPITALU POWIATOWYM IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALATORA

INSTRUKCJA INSTALATORA -1- Zakład Elektroniki COMPAS 05-110 Jabłonna ul. Modlińska 17 B tel. (+48 22) 782-43-15 fax. (+48 22) 782-40-64 e-mail: ze@compas.com.pl www.compas.com.pl INSTRUKCJA INSTALATORA KONTROLER PRZEJŚCIA AS

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster INSTRUKCJA EKSPLOATACJI Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue BlueMaster PL INSTRUKCJA EKSPLOATACJI DWUPŁASZCZOWYCH ZBIORNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO NAZIEMNEGO

Bardziej szczegółowo

CEDES. Micro MF. Polski. Uniwersalna kurtyna świetlna WAŻNA UWAGA. Instrukcja montażu i obsługi

CEDES. Micro MF. Polski. Uniwersalna kurtyna świetlna WAŻNA UWAGA. Instrukcja montażu i obsługi Instrukcja montażu i obsługi CEDES Micro MF Uniwersalna kurtyna świetlna Polski WAŻNA UWAGA NALEŻY ŚCIŚLE SPEŁNIĆ WYMAGANIA NINIEJSZEJ INSTRUKCJI. W PRZECIWNYM RAZIE MOGĄ BYĆ ZGŁASZANE REKLAMACJE LUB NAGŁE

Bardziej szczegółowo

MR 627. Przekaźnik do Nadzoru Stanu Izolacji. Wersja 775.xxx.xx.x1x (model A) 775.xxx.xx.x2x (model B) Instrukcja obsługi

MR 627. Przekaźnik do Nadzoru Stanu Izolacji. Wersja 775.xxx.xx.x1x (model A) 775.xxx.xx.x2x (model B) Instrukcja obsługi Przekaźnik do Nadzoru Stanu Izolacji MR 627 Wersja 775.xxx.xx.x1x (model A) 775.xxx.xx.x2x (model B) Przekaźnik do nadzoru stanu izolacji nieuziemionych sieci rozdzielczych prądu stałego i przemiennego

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR POKOJOWY INSTALACJA MONTAśU ( Typ Multi Split )

KLIMATYZATOR POKOJOWY INSTALACJA MONTAśU ( Typ Multi Split ) KLIMATYZATOR POKOJOWY INSTALACJA MONTAśU ( Typ Multi Split ) Przed instalacją urządzenia naleŝy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi. W przypadku uszkodzenia kabla zasilającego, naprawa powinna

Bardziej szczegółowo

RMB-12 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAśU REGULATORÓW MOCY BIERNEJ wersja v 01

RMB-12 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAśU REGULATORÓW MOCY BIERNEJ wersja v 01 RMB-12 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAśU REGULATORÓW MOCY BIERNEJ wersja v 01 ELEKTROMONTEX Zakład Elektroniki 85-401 Bydgoszcz, ul. Kraszewskiego 4 Tel./Fax.: (052)3213303, 3213313, 3213775 fax : (052) 3214290

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Wersja 2009.02.27 Strona 1 I. ISTOTNE ZALECENIA...4 II. AKCESORIA...4 III. SPECYFIKACJA...4 IV. CECHY...5 V. WIDOK

Bardziej szczegółowo

FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO

FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO G60 - G100 FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO 9001/2000= WAŻNE INFORMACJE DLA INSTALATORA OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 1) UWAGA! Przeczytanie poniższych zaleceń jest bardzo ważne dla zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy Seria QDVH (QDVH08 / QDVH16) Instrukcja instalacji i obsługi. ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.

Rejestrator cyfrowy Seria QDVH (QDVH08 / QDVH16) Instrukcja instalacji i obsługi. ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com. (QDVH08 / QDVH16) ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.pl 1 QDVH 08 / QDVH 16 Sygnał wideo Wejścia 8 BNC 75 Ohm / 16 BNC 75 Ohm Wyjścia 8 BNC 75 Ohm (przelotowe) / BRAK Tor audio Wejścia/wyjścia

Bardziej szczegółowo

VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E. Instrukcja instalacji i obsługi

VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E. Instrukcja instalacji i obsługi VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E pl Instrukcja instalacji i obsługi VIP X1 XF Spis treści pl 3 Spis treści 1 Przedmowa 6 1.1 Informacje dotyczące niniejszej instrukcji 6 1.2 Konwencje przyjęte w instrukcji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16

Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16 Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16 Przed przystąpieniem do montażu urządzenia, należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji instalacji! Instrukcja instalacji Rev. 1.4

Bardziej szczegółowo

GU-X18JR GU-X24JR GU-X36JR

GU-X18JR GU-X24JR GU-X36JR POKOJOWY KLIMATYZATOR KASETOWY TYPU SPLIT INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI POLSKI JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA (PANEL) GX-X8JR (AZ-X8J) GX-X24JR (AZ-X24J) GX-X36JR (AZ-X24J) JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA GU-X8JR GU-X24JR

Bardziej szczegółowo

Montaż i obsługa serwisowa

Montaż i obsługa serwisowa P L Dokument przetłumaczony z języka angielskiego 208115-PL 14-02-2013 A002 Firma Systemair nie ponosi odpowiedzialności ani nie ciążą na niej zobowiązania z tytułu gwarancji, w razie nieprzestrzegania

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Techniczna. Slican IPU-14

Dokumentacja Techniczna. Slican IPU-14 Dokumentacja Techniczna Serwer telekomunikacyjny IP-PBX Slican IPU-14 Wydanie 1.0 Dokumentacja techniczna SLICAN Sp. z o. o. www.slican.pl e-mail: office@slican.pl IPU-14 zawiera oprogramowanie udostępnione

Bardziej szczegółowo

K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L. K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L

K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L. K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L Rejestrator Cyfrowy S E R I E: INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego użytku. Wersja PL 2011.06 Strona 1 / 81 BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

DLA SERII REJESTRATORÓW Z OBUDOWAMI: 1U: 31XX, 31XX-E, 31XX-H, LE-A/AS/AN, HF-A/AT/AS/AN, LF-A/AE 1,5U: LE-L/SL, LF-L/AL, HF-A/AL 2U: LF-S, HF-S/S-E,

DLA SERII REJESTRATORÓW Z OBUDOWAMI: 1U: 31XX, 31XX-E, 31XX-H, LE-A/AS/AN, HF-A/AT/AS/AN, LF-A/AE 1,5U: LE-L/SL, LF-L/AL, HF-A/AL 2U: LF-S, HF-S/S-E, DLA SERII REJESTRATORÓW Z OBUDOWAMI: 1U: 31XX, 31XX-E, 31XX-H, LE-A/AS/AN, HF-A/AT/AS/AN, LF-A/AE 1,5U: LE-L/SL, LF-L/AL, HF-A/AL 2U: LF-S, HF-S/S-E, LE-U, HE-T, HEL Witamy Dziękujemy za zakup rejestratora

Bardziej szczegółowo

2005 RTH. www.auraton.pl. Instrukcja Obsługi OFF ON IN OUT ALARM RESET PLUS 2005 AURATON RTH RTH

2005 RTH. www.auraton.pl. Instrukcja Obsługi OFF ON IN OUT ALARM RESET PLUS 2005 AURATON RTH RTH www.auraton.pl 2005 RTH Instrukcja Obsługi OFF ON IN OUT ALARM RESET AURATON RTH PLUS 2005 RTH 2 Gratulujemy Państwu zakupu bezprzewodowego regulatora temperatury AURATON 2005 RTH LCD 24h Praca pod obciążeniem

Bardziej szczegółowo

Radiotelefon przenośny TC-320 Instrukcja obsługi

Radiotelefon przenośny TC-320 Instrukcja obsługi Radiotelefon przenośny TC-320 Instrukcja obsługi jest zastrzeżonym znakiem towarowym Hytera Communications Corp. SPIS TREŚCI INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 1 KONTROLA PRODUKTU PO DOSTAWIE... 2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika v.1.1

Instrukcja uŝytkownika v.1.1 Instrukcja uŝytkownika v.1.1 VTV-N-1004-1008-1016 Rejestrator H.264 0 WAśNE INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE Uwaga Ryzyko poraŝenia prądem Uwaga: Aby zredukować ryzyko poraŝenia prądem nie wystawiaj tego urządzenia

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii HE-T Instrukcja obsługi

Rejestrator cyfrowy serii HE-T Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy serii HE-T Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą modyfikację

Bardziej szczegółowo

RC-Skorpion, ul. Nowy Świat 38, 20-419 Lublin,

RC-Skorpion, ul. Nowy Świat 38, 20-419 Lublin, Robbe-Captron, HeliCommand 3A & 3D & Rigid System stabilizacji i pozycjonowania helikoptera Gratulujemy zakupu systemu HeliCommand. Żaden inny seryjnie produkowany system stabilizacji modeli helikopterów

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny Zespół Zabezpieczeń Nadprądowych. MiCOM P111. Wersja 7C Dla modeli : A, B, E. Instrukcja obsługi

Uniwersalny Zespół Zabezpieczeń Nadprądowych. MiCOM P111. Wersja 7C Dla modeli : A, B, E. Instrukcja obsługi Uniwersalny Zespół Zabezpieczeń Nadprądowych MiCOM P111 Wersja 7C Dla modeli : A, B, E Instrukcja obsługi MiCOM P111 Model A, B, E (RITx-210) Trójfazowe Zabezpieczenie Nadprądowe z Komunikacją Instrukcja

Bardziej szczegółowo

modeli: KPD-676, KPD-678

modeli: KPD-676, KPD-678 AV-Tech CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI modeli: KPD-676, KPD-678 Przed rozpoczęciem obsługi, dokładnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do późniejszego użytku. Wersja 2009-08-31. WAŻNE

Bardziej szczegółowo