BARIERY PODCZERWIENI AX-250PLUS, AX-500PLUS, AX-350 MK II, AX-650 MK II

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BARIERY PODCZERWIENI AX-250PLUS, AX-500PLUS, AX-350 MK II, AX-650 MK II"

Transkrypt

1 Instrukcja instalacji BARIERY PODCZERWIENI AX-50PLUS, AX-500PLUS, AX-50 MK II, AX-650 MK II

2 SPIS TREŚCI. CZĘŚCI SKŁADOWE.... ZALECENIA DOTYCZACE INSTALACJI.... METODY INSTALACJI AX - 50 / 500PLUS OPIS ZACISKÓW PODŁĄCZENIA USTAWIENIE OSI OPTYCZNEJ AX - 50 / 650MK II OPIS ZACISKÓW OKABLOWANIE USTAWIENIA OSI OPTYCZNEJ REGULACJA CZASU PRZERWANIA WIĄZEK (CZASU REAKCJI) AX - 50 / 650MK II WYBÓR CZĘSTOTLIWOŚCI PRACY (TYLKO MODELE AX - 50 / 650 MK II) PAMIĘĆ ALARMU OBWÓD D.Q OBWÓD RETRANSMISJI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMIARY USUWANIE USTEREK... 5 AAT Holding sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

3 BARIERY PODCZERWIENI OPTEX AX-50PLUS, AX-500PLUS, AX-50MK II, AX-650MK II INSTRUKCJA INSTALACYJNA Bariera podczerwieni wykrywa intruza jeśli górny i dolny promień podczerwieni zostanie naruszony jednocześnie. Maksymalna odległość skutecznej detekcji pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem wynosi 75 metrów dla barier AX-50PLUS, 50 metrów dla barier AX-500PLUS, 00 metrów dla barier AX-50MK II i 00 metrów dla barier AX-650MK II. Charakterystyka : Regulowany czas przerwania wiązek (czas reakcji) po którym następuje alarm. Precyzyjna regulacja ustawienia toru optycznego w pionie i poziomie. Konstrukcja obudowy zabezpieczająca przed blokowaniem toru optycznego przez zamarzniętą parę wodną. Gniazdo do podłączenia woltomierza (kontrola zestrojenia nadajnika i odbiornika. Przekaźnik alarmowy typu C. Opcjonalne akcesoria: grzałka (HU-), osłona tylna (BC-). Dotyczy tylko AX-50 / AX-650MK II Wbudowany diodowy wskaźnik zestrojenia. MoŜliwość zmiany częstotliwości ( z ); stosowane dla aplikacji z wieloma zestawami barier dla uniknięcia zakłóceń interferencyjnych. Obwód D.Q. informujący o moŝliwości powstawania fałszywych alarmów w wyniku występowania gęstych mgieł, ulew, opadów śniegu i gradu. Pamięć alarmu.. CZĘŚCI SKŁADOWE Płytka montaŝowa Zespół bariery Przednia obudowa Gąbka uszczelniająca Standardowe akcesoria Uchwyty w kształcie U - szt. Śruby (M x 0) - 8 szt. Śruby ( x 0) - 8 szt. Płytki blokujące - szt. Śruba blokująca AAT Holding sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

4 Główne śruby mocujące Soczewki Celownik Soczewki Pokrętło regulacji w poziomie Zaciski Pokrętło regulacji w pionie Diodowy wskaźnik zestrojenia (tylko AX-50/650MK II) Regulacja czasu przerwania wiązek - (czasu reakcji) Przełącznik A.M. (Pamięć alarmu) Przełącznik wyboru częstotliwości (tylko AX-50/650MK II) Gniazdo do podłączenia woltomierza Główne śruby mocujące Zespół bariery. ZALECENIA DOTYCZĄCE INSTALACJI - SYTUACJE, KTÓRYCH NALEśY UNIKAĆ Montować tylko na twardych, solidnych powierzchniach. Unikać bezpośredniego oświetlania słońcem układu optycznego na wprost. Unikać prowadzenia przewodów liniami napowietrznymi. 5 6 Unikać obszarów z intensywnym opadem liści lub ruchomymi gałęziami. Słupki montaŝowe powinny mieć solidne podstawy. Podziemne instalacje zewnętrzne wymagają ochrony przewodów np. przez prowadzenie ich w rurkach. Zaleca się stosowanie kabli Ŝelowych. AAT Holding sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

5 . METODA INSTALACJI a) Informacje ogólne b) Poszczególne etapy Zasięg detekcji i wysokość instalacji Zasięg detekcji (0.7 ~ m) PoniŜej podano maksymalne odległości pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem. AX-50PLUS = 75 m AX-500PLUS = 50 m AX-50MK II = 00 m AX-650MK II = 00 m Wysokość instalacji powinna być od 0,7 - m Odkręcić wkręt blokujący i zdjąć przednią obudowę. MontaŜ ścienny Otwory na przewód Odkręcić śrubę i przesuwając zespół bariery ku dołowi wyjąć go z obudowy. MontaŜ na słupku MontaŜ dwóch czujek Ustawienia kątów W poziomie W pionie Przeciągnąć przewód przez otwór i przymocować płytkę montaŝową śrubami do ściany. Umieścić uchwyt na słupku i przeciągnąć przewód przez otwór w płytce montaŝowej. Skręcić śrubami płytkę z uchwytem. Zamocować uchwyty na słupku i przymocować tylne ścianki do siebie na tej samej wysokości. zakres 80 (±90 ) zakres 0 (±0 ) Słupki montaŝowe Słupki powinny mieć średnicę ok. - 8 mm 0cm 60cm - przewód m Podłączyć przewody do zacisków tak jak pokazano na rysunku. Po sprawdzeniu ustawienia osi optycznej, załoŝyć pokrywę i dokręcić śrubę mocującą. WaŜne MontaŜ na słupie MontaŜ w puszce elektrycznej Okablowanie w rurkach. Tylna obudowa (BC ) 8.5mm Zaślepka Przy montaŝu na słupku nale- Ŝy uŝywać opcjonalnej obudowy BC-. Przy montaŝu na puszkach elektrycznych naleŝy postępować tak jak przy montaŝu ściennym. Rurka izolacyjna moŝe być bezpośrednio zainstalowana do bariery przez kanał kablowy znajdujący się w dolnej części obudowy pod zaślepką. AAT Holding sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. 5

6 . AX - 50 / 500PLUS.. OPIS ZACISKÓW AX - 50 / 500PLUS Styki sabotaŝowe Zapasowe ODBIORNIK Zapasowe Wyjście alarmowe Przekaźnik typu C 8V=; 0,A zasilania 0,5 ~ 8 V= NADAJNIK Zapasowe zasilania 0,5 ~ 8 V= MAKSYMALNE DŁUGOŚCI PRZEWODU Jeśli podłączono więcej niŝ jeden nadajnik lub odbiornik do jednego przewodu zasilającego, maksymalna dopuszczalna długość przewodu jest równa długości z tabeli podzielonej przez ilość nadajników i odbiorników Pole przekroju V DC V DC 0, mm² 00 m 00 m 0,5 mm² 600 m 600 m 0,8 mm² 000 m 5800 m, mm² 500 m 900 m.. PODŁĄCZENIA a) Podłączenie bariery do centrali alarmowej b) Podłączenie kilku barier do centrali alarmowej Zasilanie Alarmowe Zasilanie Alarmowe.. USTAWIENIE OSI OPTYCZNEJ zawodność bariery podczerwieni jest zaleŝna od dokładności ustawienia osi optycznej nadajnik - odbiornik. Jeśli do pomiaru zestrojenia uŝywany jest woltomierz, to naleŝy dąŝyć do uzyskania maksymalnego napięcia podczas regulacji. KROK. Ustawienie osi optycznej przy pomocy celownika. Patrząc w celownik zlokalizować drugi detektor i pokrętłami od regulacji poziomej i pionowej regulować do momentu aŝ bariera zainstalowana naprzeciwko znajdzie się w centrum widzenia celownika. Regulacja w pionie Ustawienie kierunku nadajnika Regulacja w poziomie AAT Holding sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. 6

7 KROK. Zestrojenie górnej osi optycznej przy pomocy woltomierza. Regulacja w pionie Regulacja w poziomie Podłączyć woltomierz do odbiornika, ustawić zakres na 5V - 0V Przed rozpoczęciem strojenia górnej osi optycznej, na dolne soczewki nadajnika i odbiornika naleŝy nałoŝyć płytki blokujące dołączone do zestawu barier. Następnie naleŝy ustawić połoŝenie soczewki obracając pokrętłem regulacji w poziomie i w pionie jednocześnie obserwując wskazania woltomierza Poziom zestrojenia Brak Powtórz Prawie Dobre Doskonałe strojenie dobre Wyjście 0V,0V,5V 5,0V NaleŜy starać się uzyskać napięcie ponad, 5 V. KROK. Zestrojenie dolnej osi optycznej przy pomocy woltomierza. KROK. Sprawdzenie zestrojenia osi optycznej po zdjęciu płytek blokujących z dolnych soczewek. NaleŜy ostroŝnie zdjąć płytki blokujące z dolnych soczewek i nałoŝyć je na górne. Przy zdejmowaniu blokad naleŝy uwaŝać Ŝeby nie poruszyć soczewki. Pozostałe czynności naleŝy wykonać zgodnie z opisem z kroku nr. Sprawdzenie poprawności działania urządzenia. NaleŜy ostroŝnie zdjąć płytki blokujące z górnych soczewek, następnie sprawdzić napięcie i porównać z tabelą przedstawioną powyŝej. NaleŜy sprawdzić stan diody ALARM CONDITION ; jeŝeli oś optyczna jest poprawnie zestrojona to dioda powinna być wygaszona. JeŜeli dioda świeci naleŝy powtórzyć procedury strojenia osi optycznych, oraz sprawdzić okablowanie. JeŜeli dioda nie świeci, oznacza to Ŝe urządzenie jest dobrze zestrojone. AAT Holding sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. 7

8 5. AX - 50 / 650MK II 5.. OPIS ZACISKÓW AX - 50 / 650MK II zasilania 0.5~0V= Wyjście alarmowe Przekaźnik typu C (8V=, 0.A maks) Zapasowe Obwód D.Q. Pamięć Alarmu Zapasowe Styki sabotaŝowe Maksymalne długości przewodu zasilania 0.5~0V= alarmowe Zapasowe WaŜne. NaleŜy upewnić się, czy zworka na wejściu alarmowym jest załoŝona, jeŝeli funkcja retransmisji nie jest uŝywana. JeŜeli zworka jest zdjęta a do bariery nie jest podłączona Ŝadna inna czujka lub przełącznik to bariera będzie cały czas sygnalizować alarm w odbiorniku Zapasowe Styki sabotaŝowe Zworka Jeśli podłączono więcej niŝ jeden nadajnik lub odbiornik do jednego przewodu zasilającego, maksymalna dopuszczalna długość przewodu jest równa długości z tabeli podzielonej przez ilość nadajników i odbiorników. Model AX - 50 / 650MK II Pole przekroju V DC V DC 0, mm² 650 m 600 m 0,5 mm² 980 m 00 m 0,8 mm² 60 m 800 m, mm² 600 m 600 m 5.. OKABLOWANIE a ) Aplikacje z jednym urządzeniem b ) Aplikacje z dwoma urządzeniami w jednej linii. Zasilanie alarmowe Zasilanie alarmowe AAT Holding sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. 8

9 c ) Aplikacje z dwoma urządzeniami umieszczonymi nad sobą. Zasilanie Alarmowe d ) Pamięć alarmu i układ D.Q Zasilanie Alarm D.Q. Pamięć alarmu 5.. USTAWIENIE OSI OPTYCZNEJ KROK. Wybór częstotliwości pracy. K K K K NaleŜy wybrać jedną z częstotliwości (zobacz wybór częstotliwości wiązki). WaŜne: Przy ustawianiu osi optycznej naleŝy zawsze zaczynać od górnej soczewki. JeŜeli instalowane są dwa zestawy barier koło siebie, lub na tej samej powierzchni, naleŝy upewnić się, Ŝe załoŝone są przednie obudowy. Dzięki temu, bariery znajdujące się blisko siebie, podczas ustawiania osi optycznej nie będą się wzajemnie zakłócać. KROK. Regulacja pionowa i pozioma Patrząc w celownik, ustawiać połoŝenie nadajnika tak, aby odbiornik był widoczny w centrum pola widzenia. KROK. Patrząc w celownik, ustawiać połoŝenie obracając pokrętłem regulacji w poziomie Patrząc w celownik, obracać pokrętłem regulacji pionowej. Przed rozpoczęciem strojenia górnej osi optycznej, na dolne soczewki nadajnika i odbiornika naleŝy nałoŝyć płytki blokujące dołączone do zestawu barier. NaleŜy ostroŝnie zdjąć płytki blokujące z dolnych soczewek nadajnika i odbiornika a następnie nałoŝyć je na górne soczewki. Przy zdejmowaniu blokad naleŝy uwaŝać Ŝeby nie poruszyć soczewki. Następnie naleŝy dokonać regulacji poziomej i pionowej dolnej soczewki. AAT Holding sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. 9

10 KROK. Optyczna transmisja ustawienia KaŜda z barier ma zamontowany diodowy wskaźnik poziomu zestrojenia. Sposób pulsowania diody informuje nas o stanie zestrojenia: wolna pulsacjadobrze, szybka lepiej, dioda świeci stale - najlepsze zestrojenie. Stan zestrojenia odbiornika jest optycznie transmitowany do nadajnika. ma ten sam wskaźnik zestrojenia co odbiornik, ułatwia to ustawienie barier. Dioda stanu alarmu. JeŜeli Wył. - odbiera promień, lub brak zasilania. Pamięć alarmu D.Q. Dioda stanu nadajnika. JeŜeli Wł. - transmisja promienia, Wył - Obwód Retransmisji działa, lub brak zasilania. KROK 5. Sprawdzenie napięcia Podłączyć woltomierz do odbiornika. Uwaga: W miernikach analogowych waŝna jest polaryzacja. Ustawić zakres woltomierza na 5V - 0V. Po zakończeniu ustawień wg wskazań diod LED, naleŝy sprawdzić wielkości napięć i porównać z tabelą poniŝej. Napięcie Poziom zestrojenia 5.5V - ponad EXCEL (Doskonale).5V~5.5V GOOD (Dobrze).5V~.5V FAIR (Prawie dobrze).0v~.5v REALIGN (Słabo).0V - poniŝej POOR (śle) Dla instalacji wewnętrznych napięcie powinno wynosić przynajmniej, V. Sprawdzenie poprawnego działania urządzenia. NaleŜy sprawdzić stan diody ALARM CONDITION ; jeŝeli oś optyczna jest poprawnie zestrojona to dioda powinna być wygaszona. JeŜeli dioda świeci naleŝy powtórzyć procedury strojenia osi optycznych, oraz sprawdzić okablowanie. JeŜeli dioda nie świeci, oznacza to Ŝe urządzenie jest dobrze zestrojone. AAT Holding sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. 0

11 6. REGULACJA CZASU PRZERWANIA WIĄZEK (CZASU REAKCJI). Regulacja czasu przerwania wiązek dokonywana jest w odbiorniku. Funkcja ta pozwala na dostosowanie czułości urządzeń do warunków otoczenia. Im ustawiona wartość mniejsza tym czułość większa ms 00 ms 00 ms 50 ms 500 ms milisekundy UWAGA! Czasy przerwania wiązek podane na rysunku dotyczą maksymalnych prędkości obiektów. Dla danego ustawienia, obiekty poruszające się z większą prędkością nie zostaną wykryte. NaleŜy ustawić większe wartości czasu, jeśli mogą wystąpić obiekty przerywające wiązki takie jak: ptaki, papiery niesione przez wiatr i inne. 7. AX - 50 / 650MK II 7. WYBÓR CZĘSTOTLIWOŚCI PRACY (TYLKO MODELE AX - 50 / 650 MK II) Zmiana częstotliwości pracy jest stosowana w celu uniknięcia zakłóceń interferencyjnych w aplikacjach z wieloma zestawami pracującymi w jednej linii. NaleŜy uŝyć przełącznika zmiany częstotliwości pracy oraz upewnić się, Ŝe ustawienia w nadajniku i odbiorniku są jednakowe. UWAGA! NaleŜy ustawiać częstotliwości według schematów przedstawionych poniŝej. Przełącznik zmiany częstotliwości pracy..... Bariera - poziomy Bariera dalekosięŝna - poziomy Nad. Odb. Odb. Nad Nad. Odb. K K K K K K K K K K K K K K K K Nad. Odb. Odb. Nad Nad. Odb. Bariera dalekosięŝna Ochrona obwodowa N (K) N (K) N (K) N (K) N (K) N (K) Nad. Odb. Nad. Odb. Nad. Odb. K K K K K K O (K) O (K) N (K) N (K) O (K) O (K) O (K) O (K) O (K) O (K) N (K) N (K) N (K) N (K) O (K) O (K) O (K) O (K) AAT Holding sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

12 7. PAMIĘĆ ALARMU. Podłączenie. NaleŜy podłączyć programowalne wyjście centrali alarmowej do zacisku A. M. Przełącznik AM MODEL AX - 50 / 650MK II TYP WYJŚCIA PGM Sterowanie - Sterowanie + Pozycja przełącznika A.M. System włączony w dozór 0 ~ V= 5 ~ 0V= System wyłączony z dozoru 5 ~ 0V= 0 ~ V=. Działanie funkcji Pamięć Alarmu. JeŜeli urządzenie wykryło alarm podczas włączenia centrali alarmowej w dozór to, po wyłączeniu centrali z dozoru dioda LED będzie świecić informując o powstałym podczas dozoru alarmie. Funkcja pamięć alarmów nie działa, gdy system jest wyłączony z dozoru. Funkcja pamięci alarmu podczas włączenia systemu w dozór nie ma wpływu na działanie diody LED na wyjście alarmowe.. Kasowanie Pamięć alarmu zostanie automatycznie skasowana po ponownym włączeniu systemu w dozór. 7. OBWÓD D.Q. Obwód D.Q. - jest to układ powiadamiający poprzez aktywację przekaźnika D.Q. o cięŝkich warunkach atmosferycznych (gęsta mgła, gęste opady śniegu itp.) które mogą mieć wpływ na nieprawidłową pracę barier podczerwieni. Przekaźnik będzie aktywny przez czas gdy energia odbieranej wiązki podczerwieni będzie stopniowo maleć na skutek występowania tego typu warunków. Po ustąpieniu złych warunków pogodowych obwód D.Q. wyłączy się. Przykład : a ) Podłączenie wyjścia usterki i wyjścia alarmowego. + _ Alarm D.Q. + _ + _ COM NC NO COM NC NO Zasilanie V= Wej. Alarmowe Wej. Alarmowe AAT Holding sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

13 b) Podłączenie z blokowaniem wyjścia alarmowego + _ D.Q. Zasilanie + _ Alarm _ Zasilanie V= Wej. Alarmowe N.C c) Podłączenie wyjścia usterki z blokowaniem wyjścia alarmowego + _ Alarm D.Q. + _ + _ Zasilanie V= Wej. Alarmowe Wej. Alarmowe 9 7. OBWÓD RETRANSMISJI Zaletą zastosowania tego obwodu jest eliminacja okablowania wychodzącego z centrali alarmowej do innych czujek, lub barier. + _ Alarm Zasilanie V= alarmowe Bez okablowania _ + COM + _ Zasilanie Alarmowe NaleŜy zdjąć zworkę znajdującą się w nadajniku na złączu wejścia alarmowego ( i ) i podłączyć obwód wyjściowy alarmowy N.C innej czujki lub bariery. Zworka alarmowe Bariera lub inna czujka Alarm alarmowe WAśNE NaleŜy upewnić się, Ŝe zwora jest załoŝona, gdy obwód retransmisji nie jest uŝywany. Wyjście bariery, lub innej czujki musi posiadać styki (w Ŝadnym wypadku N.O.) AAT Holding sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

14 8. SPECYFIKACJA TECHNICZNA Model AX - 50 PLUS AX PLUS AX - 50MK II AX - 650MK II Metoda detekcji Fotoelektryczna, detekcja podczerwieni Zasięg Zewnętrzny 75 m 50 m 00 m 00 m Wewnętrzny 50 m 00 m 00 m 00m Odległość maksymalna 750 m 500 m 000 m 000 m Charakterystyka wiązki Podczerwień, emisja impulsowa Wybór częstotliwości pracy róŝne zakresy ( automatyczna synchronizacja ) Czas przerwania wiązek ms (regulowany) Zasilanie 0.5 ~ 0V= Pobór prądu (nad. + odb.) Działanie normalne - 50mA maks. Czas trwania alarmu sekundy (± ) Wyjście alarmowe Styk sabotaŝowy Typ NC, otwarty po zdjęciu obudowy (tylko w odbiorniku) Działanie normalne - 75mA maks. Podczas strojenia - 5mA maks. Przekaźnik typu C (8 V=, 0, A maks.) Typ NC, otwarty po zdjęciu obudowy Zakres temperatur pracy -5 C ~ +55 C -5 C ~ +55 C Wilgotność Kąt regulacji Do 95% maks. ± 0 w pionie, ± 90 w poziomie Pamięć alarmu Dioda wyświetla status pamięci Obwód D.Q. Zastosowany przekaźnik typu włącza się gdy energia wiązki stopniowo spada do minimalnego poziomu. MontaŜ 9. WYMIARY Na ścianie lub słupku CięŜar 700 g (razem nadajnik i odbiornik) 800 g (razem nadajnik i odbiornik) 00 mm 8.5 mm 67mm mm 00 mm 6 mm mm 99 mm 0 mm AAT Holding sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

15 0. USUWANIE USTEREK. Brak działania po podłączeniu zasilania do nadajnika lub odbiornika Czy podłączenie kabli zasilających oraz polaryzacja są poprawne? Poprawić połączenia kabli zasilających i polaryzację. Sprawdzić, czy napięcie zasilania jest zgodne z podanym w tabeli danych technicznych. Czy napięcie zasilania jest większe niŝ V=? Dzwonić do Serwisu MoŜliwe przecięcie linii zasilającej. Odłączyć kable od zasilacza i zmierzyć wielkość napięcia. Czy napięcie jest prawidłowe? Odłączyć kabel zasilający od zasilacza i bariery i sprawdzić czy jest napięcie w linii zasilającej. Kable zasilające mogą być za długie w stosunku do wielkości minimalnego pola przekroju przewodu. MoŜe to spowodować spadek napięcia. UŜyć kabli o większym polu przekroju lub dodać zasilacz do najdalszych barier. Zwarcie w przewodach zasilających. NaleŜy naprawić usterkę. Zasilacz moŝe być uszkodzony. Naprawić lub zgłosić do serwisu.. Brak sygnalizacji alarmu nawet przy całkowitej blokadzie wiązek Dioda alarmowa świeci lecz centrala alarmowa nie jest w stanie alarmu Odłączyć przewody linii dozorowej od odbiornika. Sprawdzić, czy przekaźnik rozwiera się przy aktywacji Sprawdzić, czy nie ma zwarcia na linii dozorowej do centrali. Zadzwonić do serwisu Czy czas reakcji linii dozorowej centrali alarmowej jest mniejszy od sekundy? Zmienić lub naprawić przewód linii dozorowej. Centrala moŝe być uszkodzona Ustawić czas reakcji linii dozorowej centrali Jeśli pokrywa odbiornika jest zdjęta i wiązki są zablokowane, wskaźnik alarmowy LED nie świeci się Przerwanie wiązki dalej od odbiornika nie wywołuje alarmu, a przerwanie w pobliŝu odbiornika powoduje generowanie sygnału alarmowego Czy w pobliŝu są inne zestawy barier podczerwieni? Odłączyć zasilanie od innych nadajników i przeprowadzić test Zmienić połoŝenie wiązek lub dzwonić do serwisu AX - 50PLUS / 500PLUS Sprawdzić inne punkty Czy bariera działa teraz prawidłowo? Której bariery uŝyto? jest w zasięgu nadawania innych nadajników lub wiązki zostały odbite od gładkich powierzchni Sprawdzić inne punkty AX - 50MK II / 650MK II Zmienić częstotliwość pracy bariery Czy pomiędzy odbiornikiem i nadajnikiem jest powierzchnia od której mogą się odbijać wiązki? Regulować pionowe i/lub poziome ustawienie osi optycznej nadajnika, aby wyeliminować odbicia podczerwieni, zmierzyć poprawność zestrojenia woltomierzem. Sprawdzić inne punkty. Gdy soczewki odbiornika są całkowicie zasłonięte, generowany jest sygnał alarmowy. Odłączyć przewód linii dozorowej od odbiornika. Sprawdzić rezystancję wyjścia alarmu. Czy przekaźnik otwiera się po odłączeniu zasilania? Urządzenie moŝe być zakłócane przez silne pole elektryczne. MoŜe istnieć konieczność uŝycia kabli ekranowanych lub montaŝu w metalowych rurach. Dzwonić do serwisu Czas reakcji jest zbyt długi. Obrócić regulator czasu reakcji przeciwnie do ruchu wskazówek zegara o jedną pozycję. Intruz nie blokuje całkowicie dolnej i górnej wiązki Zmienić wysokość instalacji bariery. AAT Holding sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. 5

16 . Alarm powstaje pomimo braku blokady wiązek Sprawdzić, czy wskaźnik alarmowy w odbiorniku świeci się? Przejść do procedury nr na poprzedniej stronie. Fałszywe alarmy Przy uŝyciu woltomierza, sprawdzić czy nadajnik i odbiornik są zestrojone. Dla AX-50/500PLUS powinno być 5V=, lub więcej, dla AX-50/650 MK II 5.5V= lub więcej. UŜywając diodowego poziomu zestrojenia upewnić się, Ŝe dioda pokazuje stan EXCEL Odłączyć przewody linii dozorowych centrali alarmowej i sprawdzić woltomierzem wyjście alarmowe odbiornika Zestroić ponownie oś optyczną i testować za pomocą woltomierza. Czy napięcie jest prawidłowe? Czy dioda LED w nadajniku świeci się? Wyjście w stanie alarmu Wyjście w stanie normalnym Czy urządzenie pracuje właściwie? Sprawdzić otoczenie, czy są obiekty, które mogą blokować wiązki Zadzwonić do serwisu Sprawdzić podłączenia przewodów linii dozorowych i działanie centrali alarmowej Koniec Wezwać serwis Usunąć obiekty lub zmienić przebieg wiązek Przejść do procedury nr na poprzedniej stronie Czy stopień zestrojenia jest poprawny? Sprawdzić przy uŝyciu woltomierza. Poprawić zestrojenie (patrz sekcja 5) Śnieg lub szron na pokrywie bariery. Silny deszcz w czasie wystąpienia alarmu. Drzewa, krzewy lub inne obiekty blokujące wiązki podczas powiewów wiatru. Wykrycie przelatującego ptaka. UŜyć grzałki HU- Ustawić pokrętło regulatora czasu reakcji o jedną pozycję w prawo (zgodnie z ruchem wskazówek zegara). Obciąć gałęzie, aby uniknąć zbędnych aktywacji lub zmienić połoŝenie bariery. Zmienić czas reakcji, wysokość instalacji lub ustawienie bariery. Czy nadajnik i odbiornik są solidnie zamontowane? Wykrycie małego zwierzęcia (pies, kot, sarna i inne). skierowany na wschodzące lub zachodzące słońce. Zmienić czas reakcji, wysokość instalacji lub ustawienie bariery, aby uniknąć aktywacji przez małe zwierzęta. Zmienić połoŝenie nadajnika i odbiornika, aby uniknąć aktywacji przez promienie słoneczne. Zamontować bariery na stabilnych podstawach. W promieniu metra są obiekty odbijające światło np. szyby. Źle podłączone przewody lub skorodowane. Usunąć obiekty odbijające światło lub zmienić ustawienie barier. Sprawdzić prawidłowość podłączenia linii dozorowej i jeśli wszystko jest dobrze zadzwonić do Serwisu. Obudowy są zakurzone lub brudne. Wyczyścić obudowy suchą lub wilgotną szmatką, nie uŝywać alkoholi lub rozpuszczalników AAT Holding sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. 6

17 AAT Holding sp. z o.o. ul. Puławska, 0-80 Warszawa tel , faks ul. Koniczynowa a, 0-6 Warszawa tel./faks ul. Łęczycka 7, Bydgoszcz tel./faks 0 5 9, ul. Ks. W. Siwka 7, 0-8 Katowice tel./faks , ul. Prosta 5, 5-7 Kielce tel./faks 0 6 6, ul. Mieszczańska 8/, 0- Kraków tel./faks , ul. Energetyków a, 0-68 Lublin tel , faks Łódź, ul. Dowborczyków 5 tel./faks , ul. Racławicka 8, 60-0 Poznań tel./faks , Al. podległości 659, Sopot tel./faks , ul. Zielona, 7-0 Szczecin tel./faks , ul. Na Niskich Łąkach 6, 50- Wrocław tel./faks , Warszawa Warszawa II Bydgoszcz Katowice Kielce Kraków Lublin Łódź Poznań Sopot Szczecin Wrocław NIP , REGON 0700 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS , Nr rej. GIOŚ: E00089WZ wysokość kapitału zakładowego: 600 zł

INSTALACJA BARIER PODCZERWIENI AX-100, AX-200

INSTALACJA BARIER PODCZERWIENI AX-100, AX-200 INSTALACJA BARIER PODCZERWIENI AX-00, AX-200 BARIERY PODCZERWIENI OPTEX AX-00/200 PLUS, AX-00/200TF INSTRUKCJA INSTALACYJNA Bariera podczerwieni wykrywa intruza jeśli górny i dolny promień podczerwieni

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA BARIER PODCZERWIENI AX-250PLUS AX-500PLUS, AX-350MK II, AX-650MK II

INSTALACJA BARIER PODCZERWIENI AX-250PLUS AX-500PLUS, AX-350MK II, AX-650MK II INSTALACJA BARIER PODCZERWIENI AX-50PLUS AX-500PLUS, AX-50MK II, AX-650MK II AX - 50PLUS / 500PLUS, AX - 50MK II / 650MK II - Instrukcja instalacji BARIERY PODCZERWIENI OPTEX AX-50PLUS, AX-500PLUS, AX-50MK

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji CZUJKA MX-40QZ CZUJKA DUALNA PIR + MIKROFALA OPTEX MX-40QZ MX-50QZ INSTRUKCJA INSTALACYJNA CHARAKTERYSTYKA Szerokokątna 12 m x 12 m - MX-40QZ 15 m x 15 m - MX-50QZ Technologia QUAD

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji CZUJKA SX-360Z SX-360Z Sufitowa, pasywna czujka podczerwieni (PIR) Charakterystyka : Sufitowa, pasywna czujka podczerwieni o kącie widzenia 360º Funkcja Zoom - regulacja kąta detekcji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji CZUJKI SERIA SHOCKGUARD SS-101, SS-102 WERSJA 1.0 Czujki Instrukcja instalacji SS-101 & SS-102 Cyfrowe czujki wibracyjne Czujki wibracyjne SS-101 i SS-102 zostały zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji BATERIA PODCZERWIENI AX-70TN, AX-130TN, AX-200TN, AX-100TF, AX-200TF WERSJA 1.0 SPIS TREŚCI 1. ZALECENIA DOTYCZĄCE INSTALACJI - SYTUACJE, KTÓRYCH NALEŻY UNIKAĆ...3 2. CZĘŚCI SKŁADOWE...4

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CZUJKI MX-40QZ

INSTALACJA CZUJKI MX-40QZ INSTALACJA CZUJKI MX-40QZ AAT Trading Company Sp. z o.o. 02-801 Warszawa, ul. Puławska 431, tel. 22 546 0 546, fax 22 546 0 619 e-mail:aat.warszawa@aat.pl; www.aat.pl CZUJKA DUALNA PIR + MIKROFALA OPTEX

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji CZUJKA AC-101 WERSJA 1.0 AC-101 Instrukcja instalacji AC-101 Mikrofonowa czujka zbicia szyby Czujka AC-101 jest nowoczesną mikrofonową czujką zbicia szyby. Dzięki zastosowaniu układów

Bardziej szczegółowo

RADIOLINIA RA-100, RA-200

RADIOLINIA RA-100, RA-200 Instrukcja instalacji i programowania RADIOLINIA RA-100, RA-200 RA100, RA200 Instrukcja instalacji i programowania RA-100, RA-200 Radiolinie dwukanałowe o zasięgach 100 i 200 metrów CECHY PODSTAWOWE Radiolinia

Bardziej szczegółowo

PE-30T (zasięg na zewnątrz 30m) PE-60T (zasięg na zewnątrz 60m)

PE-30T (zasięg na zewnątrz 30m) PE-60T (zasięg na zewnątrz 60m) ul. Płomyka 2 02-490 Warszawa tel. (22) 863-63-53 INSTRUKCJA INSTALACJI AKTYWNYCH BARIER PODCZERWIENI PE-30T (zasięg na zewnątrz 30m) PE-60T (zasięg na zewnątrz 60m) 1. OPIS 2. Pokrycie oraz regulacja

Bardziej szczegółowo

TRÓJWIĄZKOWY CZUJNIK AKTYWNEJ PODCZERWIENI ABE DWUWIĄZKOWY CZUJNIK AKTYWNEJ PODCZERWIENI ABT INSTRUKCJA INSTALACJI

TRÓJWIĄZKOWY CZUJNIK AKTYWNEJ PODCZERWIENI ABE DWUWIĄZKOWY CZUJNIK AKTYWNEJ PODCZERWIENI ABT INSTRUKCJA INSTALACJI TRÓJWIĄZKOWY CZUJNIK AKTYWNEJ PODCZERWIENI ABE DWUWIĄZKOWY CZUJNIK AKTYWNEJ PODCZERWIENI ABT INSTRUKCJA INSTALACJI I. Parametry techniczne Model ABE-100 ABE-150 ABT-100 Zasięg detekcji we wnętrzu 100 m

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji Bezprzewodowy brelok (pilot) WT4989 WERSJA 1.0 WT4989 to brelok o komunikacji dwukierunkowej posiadający 5 przycisków, wyświetlacz LCD, oraz wbudowany brzęczyk. Po naciśnięciu przycisku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji CZYTNIKI KART ZBLIŻENIOWYCH C-11, C-21 WERSJA 1.0 SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne................................... 3 2. Dane techniczne czytników........................... 4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji CZUJKA VIBRO Czujki Instrukcja instalacji VIBRO Mikroprocesorowa czujka wibracyjna CECHY mikroprocesorowa obróbka sygnału z czujnika wstrząsu automatyczna regulacja czułości i licznika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji CZUJKI SERIA ENCORE SPIS TREŚCI Czujka EC-301... 4 Czujka EC-301D... 7 Czujka EC-301DP... 10 AAT Holding sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. 3 EC-301 Pasywna czujka podczerwieni

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji MODUŁ DRUKARKOWY PC4401 WERSJA 1.0 PC4401 Instrukcja instalacji PC4400 / PC4401 - moduł drukarki (RS-232) Moduł PC4400 / PC4401 może być używany do podłączenia drukarki pracującej

Bardziej szczegółowo

1. ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

1. ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA > Przed rozpoczęciem instalacji należy zapoznać się z instrukcją montażu Optex prezentuje nową koncepcję BOUNDRYGUARD do ochrony ścian zewnętrznych budynku i wykrywania intruza przed

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CZUJKI LX-402, LX-802N

INSTALACJA CZUJKI LX-402, LX-802N INSTALACJA CZUJKI LX-, LX-8N AAT Trading Copany Sp. z o.o. -8 Warszawa, ul. Puławska, tel., fax 9 e-ail:aat.warszawa@aat.pl; www.aat.pl LX-, LX-8N - Instrukcja instalacji ZEWNĘTRZNE PASYWNE CZUJKI PODCZERWIENI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji MODUŁ DRUKARKOWY PC5400 WERSJA 3.0 PC5400 Instrukcja instalacji PC5400 - moduł drukarki (RS-232) Moduł PC5400 wersja 3.0 powinien być używany do podłączenia drukarki pracującej w

Bardziej szczegółowo

EL50RT 4PH 250m Zewnętrzna bariera podczerwieni

EL50RT 4PH 250m Zewnętrzna bariera podczerwieni PL EL50RT 4PH 250m Zewnętrzna bariera podczerwieni Instrukcja instalatora MIWI-URMET Sp. z o.o. 91-341 Łódź ul. Pojezierska 90a MIWI-URMET Sp. z o.o. EL50RT 4PH 250m 1/14 MIWI-URMET Sp. z o.o. EL50RT 4PH

Bardziej szczegółowo

fit seria INSTRUKCJA MONTAŻU Niewielka czujka zewnętrzna

fit seria INSTRUKCJA MONTAŻU Niewielka czujka zewnętrzna Niewielka czujka zewnętrzna fit seria INSTRUKCJA MTAŻU N219 Niewielkie wymiary Model standardowy 2 PIR z antymaskingiem Uchwyt regulowany 190 w poziomie Inteligentna logika AND Cyfrowy antymasking (model

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji CZUJKI LC-171 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...3 2. CHARAKTERYSTYKA...3 3. CZĘŚCI SKŁADOWE...3 4. CHARAKTERYSTYKA DETEKCJI...4 5. WYBÓR MIEJSCA INSTALACJI...5 6. MONTAŻ URZĄDZENIA...5 7. OPIS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji CZUJKI LC-151 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...3 2. CHARAKTERYSTYKA...3 3. CZĘŚCI SKŁADOWE...3 4. CHARAKTERYSTYKI DETEKCJI...4 5. WYBÓR MIEJSCA INSTALACJI...4 6. MONTAŻ URZĄDZENIA...5 7. OPIS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji CZUJKA SERIA BRAVO SPIS TREŚCI Czujka BV-501... 4 Czujka BV-501GB... 6 Czujka BV-601... 9 AAT Holding sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. 3 BV-501 Sufitowa, pasywna czujka podczerwieni

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DARWIN 02/04/06/08 bariera podczerwieni

INSTRUKCJA INSTALACJI DARWIN 02/04/06/08 bariera podczerwieni INSTRUKCJA INSTALACJI DARWIN 02/04/06/08 bariera podczerwieni SPIS TREŚCI 1. OPIS... 3 1.1 OPIS... 3 2. INSTALACJA... 3 3. MONTA Ż... 3 4. PODŁĄCZENIA... 3 5. STROJENIE... 4 6. ZABEZPIECZENIA... 4 7. PARAMETRY

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji KONTROLERY STANDARDOWE KS-1012-RS, KS-1024-RS KS-1012-IP, KS-1024-IP WERSJA 1.0 SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne.......... 3 2. Dane techniczne kontrolerów KS-1012-RS/IP...... 4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji KONTROLER ZINTEGROWANY KZ-600-U WERSJA 1.0 AAT Holding sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2 SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne.......... 5 2. Charakterystyka kontrolera.........

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA PRACA ALARM CIĄGŁY ALARM IMPULSOWY SERWIS ALARM SIEĆ NAUKA BATERIA RESET WYJŚCIE OC +12V SAB

ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA PRACA ALARM CIĄGŁY ALARM IMPULSOWY SERWIS ALARM SIEĆ NAUKA BATERIA RESET WYJŚCIE OC +12V SAB ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA typ ORP K1 gniazdo antenowe typ BNC 50 Ohm buzer PRACA SERWIS CIĄGŁY IMPULSOWY przełącznik sygnalizatora wewnętrznego alarm potencjometr zasilania z sieci zasilania akumulat.

Bardziej szczegółowo

OCHRONA, NA KTÓREJ MOŻESZ POLEGAĆ

OCHRONA, NA KTÓREJ MOŻESZ POLEGAĆ OCHRONA, CZUJKI SERII LC OCHRONA, NA KTÓREJ MOŻESZ POLEGAĆ NA KTÓREJ MOŻESZ POLEGAĆ AAT Holding sp. z o.o. Precyzyjna cyfrowa technologia opracowana przez firmę DSC pozwala wykryć intruza, redukując tym

Bardziej szczegółowo

IRA14 CYFROWY CZUJNIK RUCHU PIR

IRA14 CYFROWY CZUJNIK RUCHU PIR IRA14 CYFROWY CZUJNIK RUCHU PIR z wielofunkcyjną soczewką Fresnela (wbudowane 3 charakterystyki obserwacji) DANE TECHNICZNE Zasięg: charakterystyka szerokokątna 15m (Przełącznik SENS OFF) 12m (Przełącznik

Bardziej szczegółowo

PODWÓJNE FOTOELEKTRYCZNETORYPODCZERWIENI. InstrukcjaInstalacji YOTOGI -G30/60/80/100

PODWÓJNE FOTOELEKTRYCZNETORYPODCZERWIENI. InstrukcjaInstalacji YOTOGI -G30/60/80/100 PODWÓJNE FOTOELEKTRYCZNETORYPODCZERWIENI InstrukcjaInstalacji YOTOGI -G3/6/8/1 Opis ogólny (1) Wskaźnikidiodowe Obudowa Zaciski połączeniowe Otwór na przewody Wskaźniki diodowe Regulacja czasu reakcji

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CZUJKI VX-402, VX-402REC

INSTALACJA CZUJKI VX-402, VX-402REC INSTALACJA CZUJKI VX-402, VX-402REC AAT Trading Company Sp. z o.o. 02-801 Warszawa, ul. Puławska 431, tel. 22 546 0 546, fax 22 546 0 619 e-mail:aat.warszawa@aat.pl; www.aat.pl SPIS TREŚCI: 1. ZALECENIA

Bardziej szczegółowo

BARIERA MIKROFALOWA MW-50

BARIERA MIKROFALOWA MW-50 BARIERA MIKROFALOWA MW-50 INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI Autoryzowany dystrybutor Dziękujemy za zakup naszej bariery mikrofalowej MW-50. Poprawna instalacja urządzenia, zgodnie z poniższą instrukcją obsługi

Bardziej szczegółowo

IQ PROFILER PASYWNA CZUJKA PODCZERWIENI INSTRUKCJA INSTALACJI

IQ PROFILER PASYWNA CZUJKA PODCZERWIENI INSTRUKCJA INSTALACJI S t r o n a 1 IQ PROFILER PASYWNA CZUJKA PODCZERWIENI INSTRUKCJA INSTALACJI Pasywny czujnik podczerwieni o prostym montażu posiada inteligentny system analizy sygnałów oraz wysoka odporność na fałszywe

Bardziej szczegółowo

1 OPIS OGÓLNY 2 ZASADY INSTALACJI 3 POLE DETEKCJI. Przeznaczenie urządzenia

1 OPIS OGÓLNY 2 ZASADY INSTALACJI 3 POLE DETEKCJI. Przeznaczenie urządzenia Przeznaczenie urządzenia Zewnętrzny pasywny czujnik podczerwieni TX-114SR przeznaczony jest do pracy jako czujnik bezprzewodowy we współpracy z wbudowanym do niego dowolnym rodzajem nadajnika. Bardzo niski

Bardziej szczegółowo

Nieprzestrzeganie zaleceń oznaczonych w ten sposób i nieprawidłowa obsługa może spowodować poważne obrażenia i/lub szkody w mieniu.

Nieprzestrzeganie zaleceń oznaczonych w ten sposób i nieprawidłowa obsługa może spowodować poważne obrażenia i/lub szkody w mieniu. INSTRUKCJA MONTAŻU BARIERA AKTYWNEJ PODCZERWIENI Seria Smart Line Model SL-00QN SL-50QN SL-650QN Zasięg detekcji 60m 00m 00m WŁAŚCIWOŚCI 4 wiązki wysokiej mocy Funkcjonalne rozwiązania konstrukcyjne -

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji barier fotoelektrycznych o poczwórnej wiązce DS484Q / DS486Q

Instrukcja instalacji barier fotoelektrycznych o poczwórnej wiązce DS484Q / DS486Q Instrukcja instalacji barier fotoelektrycznych o poczwórnej wiązce DS484Q / DS486Q 1.0 Wstęp Urządzenia DS484Q i DS486Q to bariery fotoelektryczne o poczwórnej wiązce, które wyzwalają przekaźnik alarmowy

Bardziej szczegółowo

OUT LOOK - czujka dualna (PIR +MW) do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych.

OUT LOOK - czujka dualna (PIR +MW) do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych. OUT LOOK - czujka dualna (PIR +MW) do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych. Czujka dualna (PIR+MW) zewnętrzna. Posiada antymasking, kilkustopniową regulację parametrów detekcji w strefie podejścia i

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK ZDALNEGO STEROWANIA REMC0 DO MARKIZ I ROLET TDS GOLD MODEL INSTRUKCJA

ODBIORNIK ZDALNEGO STEROWANIA REMC0 DO MARKIZ I ROLET TDS GOLD MODEL INSTRUKCJA ODBIORNIK ZDALNEGO STEROWANIA DO MARKIZ I ROLET REMC0 MODEL TDS GOLD INSTRUKCJA POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE Podłączenie centralki mogą wykonywać jedynie przeszkoleni instalatorzy a instalacja musi odbywać się

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia OPIS: EHC 1 jest mikroprocesorowym sterownikiem nagrzewnic elektrycznych z funkcją regulacji PID. Sterownik umożliwia

Bardziej szczegółowo

CURTAIN ZEWNĘTRZNA CZUJKA KURTYNOWA Z ANTYMASKINGIEM

CURTAIN ZEWNĘTRZNA CZUJKA KURTYNOWA Z ANTYMASKINGIEM CURTAIN ZEWNĘTRZNA CZUJKA KURTYNOWA Z ANTYMASKINGIEM DWA MODELE: 1. CURTAIN-P: czujka PIR 2. CURTAIN-PM: czujka PIR + MW CECHY: * Podwójny pyroelemnt * Czujnik mikrofalowy (CURTAIN-PM) * Wodoszczelna obudowa

Bardziej szczegółowo

Gniazdo żarówki z czujnikiem ruchu Model: OR-CR-221

Gniazdo żarówki z czujnikiem ruchu Model: OR-CR-221 Gniazdo żarówki z czujnikiem ruchu Model: OR-CR-221 Przed przystąpieniem do montażu prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcją obsługi i montażu ponieważ bezpieczne użytkowanie zależy od poprawnego zainstalowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji 1 3 4 5 J1: Nieużywany J: Dioda LED wyłączona Dioda LED włączona J3 i J4: Patrz rysunek 6 J5: Styk 8 = D/N Styk 8 = Zdalny test J6: napięcie CV :+ ve napięcie CV: - ve Wersja 1.0

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

APS Właściwości. ZASILACZ BUFOROWY aps-412_pl 04/15

APS Właściwości. ZASILACZ BUFOROWY aps-412_pl 04/15 APS-412 ZASILACZ BUFOROWY aps-412_pl 04/15 Impulsowy zasilacz buforowy APS-412 umożliwia zasilanie urządzeń wymagających napięcia stałego 12 V. Posiada dedykowane złącze pozwalające na integrację z urządzeniami

Bardziej szczegółowo

TRIRED - zewnętrzna czujka podczerwieni - Przewodowa

TRIRED - zewnętrzna czujka podczerwieni - Przewodowa TRIRED - zewnętrzna czujka podczerwieni - Przewodowa Czujka TRIRED, wykorzystująca właściwości potrójnej podczerwieni, została stworzona z myślą o zabezpieczeniu drzwi, okien oraz każdej otwartej przestrzeni.

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowa czujka pasywnej podczerwieni

Bezprzewodowa czujka pasywnej podczerwieni Bezprzewodowa czujka pasywnej podczerwieni EVW / RFW8 / RFI / EVNT 9 0 V 6 7 8.0 m max.. m nom..8 m min. Rys. +V Lithium J J J J BI STD 6 MTR 0 MTR Rys. SENS RANGE Rys. 00 Interlogix B.V. Wszystkie prawa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. inteo Soliris RTS. Soliris RTS. 1. Dane techniczne Soliris RTS. 2. Podłączenia. Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa

INSTRUKCJA OBSŁUGI. inteo Soliris RTS. Soliris RTS. 1. Dane techniczne Soliris RTS. 2. Podłączenia. Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa INSTRUKCJA OBSŁUGI Soliris RTS Czujnik Soliris Odbiornik Pilot W celu optymalnego wykorzystania możliwości Sterownika Soliris RTS, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie

Bardziej szczegółowo

www.conrad.pl CZUJNIK DESZCZU HYGROSENS (MODEL 12 V AC/DC) Nr katalogowy: 187621 CON- REGME- 12V Cechy urządzenia:

www.conrad.pl CZUJNIK DESZCZU HYGROSENS (MODEL 12 V AC/DC) Nr katalogowy: 187621 CON- REGME- 12V Cechy urządzenia: CZUJNIK DESZCZU HYGROSENS (MODEL 12 V AC/DC) INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr katalogowy: 187621 CON- REGME- 12V Cechy urządzenia: Niezawodna i bezpieczna obsługa, elektrolityczna zasada pomiaru Opad identyfikowany

Bardziej szczegółowo

REMOTE CONTROLLER RADIO 4

REMOTE CONTROLLER RADIO 4 PY 500 REMOTE CONTROLLER RADIO INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Opis złączy i elementów sterowania... 3. Montaż... 5. Programowanie odbiornika.... 6.1. Dodawanie pilotów... 6.2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Czujki DSC kupisz na stronie http://www.alarm1.eu Instrukcja instalacji CZUJKI SERIA LC SPIS TREŚCI Czujka LC-100-PI... 4 Czujka LC-101-CAM... 7 Czujka LC-102-PIGBSS... 11 Czujka LC-103-PIMSK... 15 Czujka

Bardziej szczegółowo

PIRAMID XL2 zewn. czujka dualna (PIR+MW)

PIRAMID XL2 zewn. czujka dualna (PIR+MW) PIRAMID XL2 zewn. czujka dualna (PIR+MW) czujka dualna procesorowa przeznaczona do zastosowania zewnętrznego; optyka Fresnela (z możliwością wymiany) temp. pracy: od - 34 C do + 54 C częstotliwość mikrofal:

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY CZUJNIK RUCHU KOMPATYBILNY Z ODBIORNIKAMI SERII WS3xx

BEZPRZEWODOWY CZUJNIK RUCHU KOMPATYBILNY Z ODBIORNIKAMI SERII WS3xx BEZPRZEWODOWY CZUJNIK RUCHU WS390 KOMPATYBILNY Z ODBIORNIKAMI SERII WS3xx Regulowane parametry: czas włączenia 5 s do 10 min. czułość na światło 3-1000 Lux maksymalny promień detekcji 2 do 4 m SUFITOWY

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE BARIERY PODCZERWIENI

AKTYWNE BARIERY PODCZERWIENI AKTYWNE BARIERY PODCZERWIENI PB-30/60/100 TK PB-20/40/60 TE INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za zakup naszej bariery dwuwiązkowej z rodziny produktów firmy TAKEX. Poprawna instalacja urządzenia, zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa ALOCK-1

Centrala alarmowa ALOCK-1 Centrala alarmowa ALOCK-1 http://www.alarmlock.tv 1. Charakterystyka urządzenia Centrala alarmowa GSM jest urządzeniem umożliwiającym monitorowanie stanów wejść (czujniki otwarcia, czujki ruchu, itp.)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009

Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009 Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy PL OBF5xx 705 / 00 0 / 009 Spis treści Uwaga wstępna. Symbole Funkcje i własności. Zastosowania Montaż. Podłączenie światłowodów Podłączenie elektryczne 5 5

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KURTYN FIRMY WECO

INSTRUKCJA OBSŁUGI KURTYN FIRMY WECO INSTRUKCJA OBSŁUGI KURTYN FIRMY WECO Dziękujemy Za wybranie czujnika na podczerwień firmy WECO. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi przed montażem oraz o zachowanie jej na przyszłość. Prosimy

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

AX-250PLUS, AX-500PLUS AX-350TF, AX-650TF

AX-250PLUS, AX-500PLUS AX-350TF, AX-650TF INSTRUKCJA INSTALACJI BARIERA PODCZERWIENI AX-250PLUS, AX-500PLUS AX-350TF, AX-650TF < STANDARD > < 4 KANAŁY CZĘSTOTLIWOŚCI > Proszę przeczytać uważnie instrukcję przed rozpoczęciem instalacji. Bariery

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Optyczny czujnik dyfuzyjny z tłumieniem tła OJH /04 07/2004

Instrukcja obsługi. Optyczny czujnik dyfuzyjny z tłumieniem tła OJH /04 07/2004 Instrukcja obsługi R Optyczny czujnik dyfuzyjny z tłumieniem tła OJH 701401/04 07/004 Funkcje i własności Optyczny czujnik dyfuzyjny wykrywa obiekty i materiały w sposób bezdotykowy i wskazuje ich obecność

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Czujnik refleksyjny OJ / / 2005

Instrukcja obsługi. Czujnik refleksyjny OJ / / 2005 Instrukcja obsługi R Czujnik refleksyjny OJ 701809 / 0 0 / 005 Funkcje i własności W połączeniu z odbłyśnikiem lub folią refleksyjną, czujnik refleksyjny wykrywa przeźroczyste obiekty i materiały w sposób

Bardziej szczegółowo

Aktywna bariera podczerwieni ACTIVA

Aktywna bariera podczerwieni ACTIVA Aktywna bariera podczerwieni ACTIVA activa_pl 08/08 ACTIVA to seria urządzeń fotoelektrycznych, które pełnią rolę aktywnych barier podczerwieni. W skład każdego urządzenia wchodzi nadajnik i odbiornik.

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja

BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja Dziękujemy za zakup videodomofonu firmy REER ELECTRONICS Prosimy o zapoznanie się z instrukcją przed podłączeniem videodomofonu Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Wymiana kompletu rozrządu w silniku 1,6 l Fiat Bravo

Wymiana kompletu rozrządu w silniku 1,6 l Fiat Bravo Wymiana kompletu rozrządu w silniku 1,6 l Fiat Bravo PL/07/LLP-LdV/IVT/140359 24.02 15.03.2008 Zespół Szkół Samochodowych Ul. Klonowaci 14 71-244 Szczecin Zestaw rozrządu dla silników benzynowych 1,6 l

Bardziej szczegółowo

Czujnik ruchu i obecności PIR

Czujnik ruchu i obecności PIR lektro rządzenia tv, gd Czujnik ruchu i obecności PIR zewnętrzny Instrukcja obs³ugi i specyfikacja techniczna *Występuje w dwóch wersjach kolorystycznych: - ES-052 B z obudową w kolorze czarnym - ES-052

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI RIMINI, JESOLO (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI RIMINI, JESOLO (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI RIMINI, JESOLO (PL 04307183) OPIS Okap może działać jako pochłaniacz lub wyciąg. W trybie pochłaniacza (rys. 1) powietrze jest zasysane przez okap, tłuszcze zostają wchłonięte

Bardziej szczegółowo

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel.: +358 29 006 260 Faks: +358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Urządzenie alarmowe do separatora smaru Prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

ALG-61B8 SYGNALIZATOR DYMU PAPIEROSOWEGO DO CENTRALKI ALARMOWEJ

ALG-61B8 SYGNALIZATOR DYMU PAPIEROSOWEGO DO CENTRALKI ALARMOWEJ ALG-61B8 SYGNALIZATOR DYMU PAPIEROSOWEGO DO CENTRALKI ALARMOWEJ Instrukcja obsługi oraz specyfikacja techniczna UWAGI WSTĘPNE Przed podłączeniem i użytkowaniem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi Zamek Szyfrowy BC-2000 Instrukcja Obsługi 1 WSTĘP Zamek szyfrowy BC-2000 wykorzystuje najnowsze rozwiązania technologii mikroprocesorowej do zarządzania elektrozaczepami i systemami bezpieczeństwa, które

Bardziej szczegółowo

CSB - 200. Bariera Mikrofalowa. Zewnętrzna, o zasięgu 200m. INSTRUKCJA INSTALACJI & INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA ELECTRONIC ENGINEERING LTD.

CSB - 200. Bariera Mikrofalowa. Zewnętrzna, o zasięgu 200m. INSTRUKCJA INSTALACJI & INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA ELECTRONIC ENGINEERING LTD. ELECTRONIC ENGINEERING LTD. CSB - 200 Bariera Mikrofalowa Zewnętrzna, o zasięgu 200m. INSTRUKCJA INSTALACJI & INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA 1 P/N 7111060 Rev. 1.0 Y.S/A.Y CSB-200 jest dwuelementową barierą mikrofalową,

Bardziej szczegółowo

Ultradźwiękowy detektor zajętości miejsca parkingowego SON-1 z zewnętrznym sygnalizatorem świetlnym LED o wysokiej jasności

Ultradźwiękowy detektor zajętości miejsca parkingowego SON-1 z zewnętrznym sygnalizatorem świetlnym LED o wysokiej jasności Ultradźwiękowy detektor zajętości miejsca parkingowego SON-1 z zewnętrznym sygnalizatorem świetlnym LED o wysokiej jasności Zastosowanie: Systemy sygnalizacji zajętości parkingu Opis: Detektor zajętości

Bardziej szczegółowo

AV-1500-MINI Model v1.1 AV-300-MINI AV-300-MINI-L

AV-1500-MINI Model v1.1 AV-300-MINI AV-300-MINI-L AV-1500-MINI Model v1.1 AV-300-MINI AV-300-MINI-L Zestaw transmisyjny sygnałów Audio / Video na paśmie 5.8GHz AV-LINK to system transmisji radiowej, przeznaczony do przesyłania analogowego sygnału Video

Bardziej szczegółowo

EUROSTER INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 EUROSTER 1316

EUROSTER INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 EUROSTER 1316 EUROSTER 1316 -INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. ZASTOSOWANIE EUROSTER 1316 Euroster E1316 to nowoczesny regulator temperatury przeznaczony do regulacji temperatury w pomieszczeniach mieszkalnych w zakresie temperatur

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI II.SZB2v1.01 ZASILACZ BUFOROWY SZB2v1. Strona: Stron: 1 6 INSTRUKCJA INSTALACJI ZASILACZ BUFOROWY SZB2v1 13,8V 2,2A V1.0 Opracował Sprawdził Zatwierdził Imię i nazwisko Podpis Data

Bardziej szczegółowo

Falownik PWM LFP32 TYP1204

Falownik PWM LFP32 TYP1204 Falownik PWM LFP32 TYP1204 IT - Informacja Techniczna Aktualizacja 050421 www.lep.pl biuro@lep.pl 32-300 Olkusz, ul. Powstańców śląskich 5, tel/fax (32) 754 54 54, 754 54 55, 643 18 64 IT - Informacja

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI TYPU P18L

PRZETWORNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI TYPU P18L PRZETWORNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI TYPU P18L ZASILANY Z PĘTLI PRĄDOWEJ INSTRUKCJA OBS UGI Spis treści 1. Zastosowanie... 5 2. Bezpieczeństwo użytkowania... 5 3. Instalacja... 5 3.1. Montaż... 5 3.2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montaŝu i obsługi zestawu Beep&Park

Instrukcja montaŝu i obsługi zestawu Beep&Park W skład zestawu wchodzi: wiertło 18,5mmm 1 szt. zestaw złączy elektrycznych 4 szt. opaski zaciskowe 15 szt. wkręt montaŝowy 2 szt. moduł sterujący (róŝny w zaleŝności od wersji) 1 szt. czujniki parkowania

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ

ZAKŁAD AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ ZAKŁAD AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ PC-100 INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI PRZETWORNIK CIŚNIENIA PC-100 Zakład Automatyki Przemysłowej ELTA 84-230 Rumia ul. Ślusarska 41 tel./fax (58) 679-34-78 e-mail biuro@elta.com.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji modułów wejść M910E M920E, modułu wejść/wyjść M921E oraz modułu wyjść M901E.

Instrukcja instalacji modułów wejść M910E M920E, modułu wejść/wyjść M921E oraz modułu wyjść M901E. 1 Instrukcja instalacji modułów wejść M910E M920E, modułu wejść/wyjść M921E oraz modułu wyjść M901E. Informacje ogólne: Seria 900 jest rodziną mikroprocesorowych urządzeń służących do monitorowania stanów

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 DTR_2011_11_PS-1

Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 DTR_2011_11_PS-1 Przekaźnik sygnalizacyjny 1. ZASTOSOWANIE Przekaźnik sygnalizacyjny przeznaczony jest do użytku w układach automatyki i zabezpieczeń. Urządzenie umożliwia wizualizację i powielenie jednego sygnału wejściowego.

Bardziej szczegółowo

Właściwości AX-350/650DH MKIII

Właściwości AX-350/650DH MKIII WSKAZÓWKI INSALACYJNE Właściwości AX-350/650DH MKIII AX-350/650DH MKIII jest pierwszą na Świecie barierą podczerwieni z dwukierunkową komunikacją cyfrową. System Pomiaru Sygnału Wykorzystanie w AX-350/650DH

Bardziej szczegółowo

Niezastosowanie się do tak oznaczonych wskazówek oraz niewłaściwa obsługa może skutkować śmiercią lub poważnymi obrażeniami.

Niezastosowanie się do tak oznaczonych wskazówek oraz niewłaściwa obsługa może skutkować śmiercią lub poważnymi obrażeniami. CZUJKA ZEWNĘTRZNA Z REGULACJĄ ZASIĘGU VX-402R Model zasilany bateryjnie WŁAŚCIWOŚCI Niski pobór prądu Układ oszczędzania baterii Szeroki zakres napięcia zasilania Miejsce na nadajnik bezprzewodowy Regulacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Bezprzewodowy czujnik opadu deszczu RAIN SENSOR RS1000

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Bezprzewodowy czujnik opadu deszczu RAIN SENSOR RS1000 INSTRUKCJA OBSŁUGI Bezprzewodowy czujnik opadu deszczu RAIN SENSOR RS1000 Wprowadzenie Wyłącznik Rain Sensor RS1000 może pracować jako normalnie otwarty (NO) lub jako normalnie zamknięty (NC). Odbiornik

Bardziej szczegółowo

Odstraszacz zwierząt z czujnikiem ruchu i modułem solarnym

Odstraszacz zwierząt z czujnikiem ruchu i modułem solarnym INSTRUKCJA OBSŁUGI Odstraszacz zwierząt z czujnikiem ruchu i modułem solarnym Nr produktu 710068 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Za pomocą czujnika ruchu PIR produkt aktywuje generator ultradźwiękowy o częstotliwości

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DETEKTOR INDUKCYJNY Z SYGNALIZACJĄ AKUSTYCZNĄ ORAZ OPTYCZNĄ METEK MD-22. # wersja 1.

INSTRUKCJA OBSŁUGI DETEKTOR INDUKCYJNY Z SYGNALIZACJĄ AKUSTYCZNĄ ORAZ OPTYCZNĄ METEK MD-22. # wersja 1. INSTRUKCJA OBSŁUGI DETEKTOR INDUKCYJNY Z SYGNALIZACJĄ AKUSTYCZNĄ ORAZ OPTYCZNĄ METEK MD-22 #03259 www.atel.com.pl/produkt.php?hash=03259 wersja 1.1 Wstęp Detektor metali i przewodów pod napięciem słuŝy

Bardziej szczegółowo

REMOTE CONTROLLER RADIO 8

REMOTE CONTROLLER RADIO 8 PY 502 REMOTE CONTROLLER RADIO 8 INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 1 2. Opis złączy i elementów sterowania... 2 3. Programowanie odbiornika.... 5 3.1. Rejestracja pilota w pamięci odbiornika...

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowa zewnętrzna czujka PIR. Instrukcja instalacji WatchOUT Bezprzewodowy WL T312

Bezprzewodowa zewnętrzna czujka PIR. Instrukcja instalacji WatchOUT Bezprzewodowy WL T312 Bezprzewodowa zewnętrzna czujka PIR Instrukcja instalacji WatchOUT Bezprzewodowy WL T312 2 Spis treści Instalacja... 4 Wstęp... 4 Montaż... 4 Zalecenia montażowe... 4 Instalacja na ścianie... 5 Montaż

Bardziej szczegółowo

TWT AUTOMATYKA 02-971 Warszawa, ul. Waflowa 1 Tel./faks (022) 648 20 89, (0) 501 399 301, (0) 501 777 938 twt@twt.com.pl www.twt.com.

TWT AUTOMATYKA 02-971 Warszawa, ul. Waflowa 1 Tel./faks (022) 648 20 89, (0) 501 399 301, (0) 501 777 938 twt@twt.com.pl www.twt.com. Tel./faks (022) 648 20 89, (0) 501 399 301, (0) 501 777 938 CZUJNIKI OPTYCZNE ODBICIOWE TOO Nadajnik i odbiornik umieszczone są we wspólnej obudowie. Reagują na obiekty wprowadzane w strefę działania czujnika.

Bardziej szczegółowo

Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania

Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID Instrukcja montażu i programowania WPROWADZENIE Zamek szyfrowy OR-ZS-802 jest jednoprzekaźnikowym autonomicznym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU i OBSŁUGI. ASYMETRYCZNY CZUJNIK PARKOWANIA RS-4B-OC ( wersja: tył, cztery sensory, buzzer, wejście/wyjście AV)

INSTRUKCJA MONTAŻU i OBSŁUGI. ASYMETRYCZNY CZUJNIK PARKOWANIA RS-4B-OC ( wersja: tył, cztery sensory, buzzer, wejście/wyjście AV) INSTRUKCJA MONTAŻU i OBSŁUGI ASYMETRYCZNY CZUJNIK PARKOWANIA RS-4B-OC ( wersja: tył, cztery sensory, buzzer, wejście/wyjście AV) System RS4B-OC został zaprojektowany z myślą bezpieczniejszego parkowania,

Bardziej szczegółowo

Bariery mikrofalowe do rozległej ochrony obwodowej

Bariery mikrofalowe do rozległej ochrony obwodowej Explorer BUS Bariery mikrofalowe do rozległej ochrony obwodowej Bariery Explorer BUS są zaawansowanym systemem ochrony obwodowej dużych obszarów opracowanym w oparciu o wieloletnie doświadczenie zespołu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALATORA

INSTRUKCJA INSTALATORA -1- Zakład Elektroniki COMPAS 05-110 Jabłonna ul. Modlińska 17 B tel. (+48 22) 782-43-15 fax. (+48 22) 782-40-64 e-mail: ze@compas.com.pl INSTRUKCJA INSTALATORA MTR 105 STEROWNIK BRAMKI OBROTOWEJ AS 13

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX. 6 kva. Wersja U/CES_GX_6.0/J/v01. Praca równoległa

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX. 6 kva. Wersja U/CES_GX_6.0/J/v01. Praca równoległa Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX 6 kva Centrum Elektroniki Stosowanej CES sp. z o. o. 30-732 Kraków, ul. Biskupińska 14 tel.: (012) 269-00-11 fax: (012) 267-37-28 e-mail: ces@ces.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Aktywna antena zewnętrzna SRT ANT 10 ECO

Aktywna antena zewnętrzna SRT ANT 10 ECO Aktywna antena zewnętrzna SRT ANT 10 ECO Picture similar Podręcznik Użytkownika Spis treści 1.0 WPROWADZENIE 1 2.0 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA 1 3.0 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 2 4.0 PODŁĄCZENIE ANTENY 2 5.0 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 Instrukcja montażu i obsługi Szlaban automatyczny nie jest przeznaczony do obsługi ruchu pieszych. Szlaban automatyczny jest przeznaczony do obsługi ruchu pojazdów. UWAGA!

Bardziej szczegółowo

Centrala Sterująca 540BPR

Centrala Sterująca 540BPR Centrala Sterująca 540BPR 1.OSTRZEŻENIE Uwagi: Przed jakąkolwiek próbą pracy przy elektronicznym sprzęcie (połączenia, konserwacja), zawsze odłącz urządzenie od zasilania. - Zawsze instaluj w urządzeniu

Bardziej szczegółowo

Systemy Zabezpieczeń Bankowych Wojciech Pogorzałek. Czytnik Kontroli Dostępu CZM 503/SC/1L CZM 503/SC/1P CZM 503/SC/1L/z CZM 503/SC/1P/z

Systemy Zabezpieczeń Bankowych Wojciech Pogorzałek. Czytnik Kontroli Dostępu CZM 503/SC/1L CZM 503/SC/1P CZM 503/SC/1L/z CZM 503/SC/1P/z Systemy Zabezpieczeń Bankowych Wojciech Pogorzałek Czytnik Kontroli Dostępu CZM 503/SC/1L CZM 503/SC/1P CZM 503/SC/1L/z CZM 503/SC/1P/z Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Wersja 1.0 CZM 503/SC DTR (v1.0)

Bardziej szczegółowo

Commander 15.05.2015

Commander 15.05.2015 Commander 15.05.2015 w w w. m o b i c l i c k. c o m Commander to urządzenie, które po podłączeniu do systemu Compact 2 (wersja oprogramowania 1.70 lub wyższa) umożliwia rozbudowanie systemu alarmowego

Bardziej szczegółowo

Falownik FP 400. IT - Informacja Techniczna

Falownik FP 400. IT - Informacja Techniczna Falownik FP 400 IT - Informacja Techniczna IT - Informacja Techniczna: Falownik FP 400 Strona 2 z 6 A - PRZEZNACZENIE WYROBU Falownik FP 400 przeznaczony jest do wytwarzania przemiennego napięcia 230V

Bardziej szczegółowo