Przebudowa skrzyŝowania ulic Al. Armii Krajowej, Nyskiej i Ziębickiej we Wrocławiu w zakresie sygnalizacji świetlnej zadanie nr 3.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przebudowa skrzyŝowania ulic Al. Armii Krajowej, Nyskiej i Ziębickiej we Wrocławiu w zakresie sygnalizacji świetlnej zadanie nr 3."

Transkrypt

1 Inwestycja: Temat: Adres: Inwestor: BranŜa: Nr projektu: Przebudowa skrzyŝowania ulic Al. Armii Krajowej, Nyskiej i Ziębickiej we Wrocławiu w zakresie sygnalizacji świetlnej zadanie nr 3. Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyŝowaniu ulic Armii Krajowej, Ziębickiej i Nyskiej we Wrocławiu zadanie nr 3. SkrzyŜowanie ulic Armii Krajowej, Ziębickiej i Nyskiej we Wrocławiu. dz. nr 2/5 AM-4, dz. nr 19 AM-1 obręb Tarnogaj, dz. nr 5/5 AM-4, dz. nr 6/3 AM-5 obręb Gaj. Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, Wrocław, ul. Długa 49 Elektryczna ET389/ Tom: 7 Opracował: mgr inŝ. Tomasz Mikuśkiewicz upr. nr 169/DOŚ/09 Wrocław październik 2009 r.

2 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Instalowanie urządzeń sygnalizacyjnych Układanie kabli Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli Roboty malarskie Instalowanie stacji rozdzielczych Roboty instalacyjne elektryczne NAZWA INWESTYCJI : Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyŝowaniu ulic Al. Armii Krajowej, Ziębickiej i Nyskiej we Wrocławiu - zadanie nr3 ADRES INWESTYCJI : al. Armii Krajowej we Wrocławiu INWESTOR : Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ADRES INWESTORA : WROCŁAW BRANśA : Elektryczna SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Tomasz Mikuśkiewicz DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

3 DZIAŁY PRZEDMIARU Lp. Nazwa działu Od Do Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyŝowaniu ulic Al. Armii Krajowej, Ziębickiej i Nyskiej we Wrocławiu - zadanie nr 3 1 Zasilanie sygnalizacji Sygnalizacja Budowa kanalizacji kablowej, roboty ziemne towarzyszące MontaŜ Układanie kabli, roboty ziemne towarzyszące Pomiary Zaplecze placu budowy DemontaŜ zasilania zaplecza

4 Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyŝowaniu ulic Al. Armii Krajowej, Ziębickiej i Nyskiej we Wrocławiu - zadanie nr 3 1 Zasilanie sygnalizacji 1 d.1 2 d.1 KNNR analogia Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m - kabel YKY-0,6/1kV, 3x6mm2 - kabel zasilający przełącznik sieć-agregat KNNR Zarobienie na sucho końca kabla 3-Ŝyłowego o przekroju Ŝył do 16 mm2 na napięcie do 1 kv o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - kabel YKY-0,6/1kV, 3x6 mm2 3 KNNR d.1 analogia 4 KNNR d.1 analogia 5 KNNR d.1 analogia 6 d.1 m 5 szt. 2 Analogia - Wprowadzenie i podłączenie kabla zasilajacego do projektowanego złacza kablowego (wg odrębnego opracowania) szt 1 Analogia - Wprowadzenie i podłączenie kabla zasilajacego do szafki szt 1 przełącznika sieć-agregat Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m m 5 - kabel YKY-0,6/1kV, 3x mm2 - kabel zasilający sterownik KNNR Zarobienie na sucho końca kabla 3-Ŝyłowego o przekroju Ŝył do 16 mm2 na napięcie do 1 kv o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - kabel YKY-0,6/1kV, 3x6 mm2 szt. 2 7 KNNR Analogia - Wprowadzenie i podłączenie kabla zasilajacego do szafki szt 1 d.1 analogia przełącznika sieć-agregat 8 KNNR Analogia - Wprowadzenie i podłączenie kabla zasilajacego do sterownika szt 1 d.1 analogia 9 KNNR Badanie linii kablowej - kabel zasilający 3-Ŝyłowy odc. 2 d.1 Razem dział: Zasilanie sygnalizacji 2 Sygnalizacja 2.1 Budowa kanalizacji kablowej, roboty ziemne towarzyszące 10 KNNR Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III m 3 0.5*0.6* *0.6*34 = KNR-W Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III dla studni SK m 3 5*1.2*0.7*0.8+ 5*0.7*0.7*0.8 = KNR Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-2 dwuelementowych stud. 5 w gruncie kat.iii - studnie SK-1 13 KNR Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-2 dwuelementowych stud. 5 w gruncie kat.iii - studnie SK-2 14 KNNR Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.6 m 185 m 15 KNNR UłoŜenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm m 86 - rury Arota DVR75 16 KNNR UłoŜenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm m 55 - rury Arota DVR KNNR UłoŜenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm m 44 - rury Arota SRS KNNR Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem m 3 1.5*2*2*2 = w gruncie nawodnionym (mokrym) kat.iii-iv KNNR analogia 20 KNNR KNNR KNNR KNNR KNNR KNNR dwa stanowiska Analogia - Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 150 mm pod obiektami - rura SRS160 dł ok 32m - przecisk na potrzeby sieci teletechnicznej Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 125 mm pod obiektami - rura SRS110 dł ok 10,5m Przewierty mechaniczne dla ruro śr.do 125 mm pod obiektami - dodatek za kaŝdą następną rurę w wiązce - rura SRS110 dł ok 10,5m Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 125 mm pod obiektami - rura SRS110 dł ok 9,5m Przewierty mechaniczne dla ruro śr.do 125 mm pod obiektami - dodatek za kaŝdą następną rurę w wiązce - rura SRS110 dł ok 9,5m Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 125 mm pod obiektami - rura SRS110 dł ok 11,5m Przewierty mechaniczne dla ruro śr.do 125 mm pod obiektami - dodatek za kaŝdą następną rurę w wiązce - rura SRS110 dł ok 11,5m m 32 m 10.5 m 10.5 m 9.5 m 9.5*2 = m 11.5 m 11.5*2 = KNNR Nasypanie warstwy piasku na ułoŝoną kanalizację m KNR-W KNR-W Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat. III m 3 0.5*0.6*34+5* 0.2*0.2*0.8+5* 0.2*0.2* *2*2*2 = Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat. III - piaskiem m 3 0.3*0.6*151 =

5 Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość 29 KNR Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km m 3 0.6*0.5*151+ grunt.kat. III 0.2*0.6*34+5* 1.0*0.5*0.8+5* 0.5*0.5*0.8 = 30 KNR MontaŜ 31 KNR-W KNNR analogia 33 KNNR Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kaŝdy nast. 1 km Krotność = 9 Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. III - szafka przełącznika sieć-agregat m 3 0.6*0.5* *0.6*34+5* 1.0*0.5*0.8+5* 0.5*0.5*0.8 = m 3 1*0.6*0.5 = Analogia - Szafka przełącznika sieć-agregat kpl. 1 Mechaniczne pogrąŝanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.iii KNNR MontaŜ uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III - bednarka FeZn25x4 35 KNR-W KNR KNNR analogia 38 KNNR analogia 39 KNNR analogia 40 KNNR analogia 41 KNR KNR KNR KNR KNR KNR KNR KNR analogia 49 KNR analogia 50 Kalkulacja własna 51 KNNR Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. III - sterownik sygnalizacji świeltnej MontaŜ szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub oświetlenia zewnętrznego o cięŝarze do 200 kg na gotowym fundamencie Analogia - MontaŜ słupków sygnalizacyjnych z fundamentem - maszt rurowy ocynkowany HY3600 z głowicą Analogia - MontaŜ słupków sygnalizacyjnych z fundamentem - maszt rurowy ocynkowany HY3800 z głowicą Analogia - MontaŜ i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 890 kg - słup SUR-6,0 Analogia - MontaŜ i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 890 kg - słup SUR-8,5 MontaŜ wysięgników rurowych o cięŝarze do 60 kg na słupie - wysięgnik rurowy 6,0 MontaŜ wysięgników rurowych o cięŝarze do 60 kg na słupie - wysięgnik rurowy 8,5 MontaŜ latarń sygnałów ulicznych na maszcie z głowicą wierzchołkową o ilości komór do 4 - sygnalizator kołowy ogólny 3xfi300 S-1 z soczewkami antyzłudzeniowymi na maszcie HY - źródło światła typu LED MontaŜ latarń sygnałów ulicznych o ilości komór do 4 na wysięgnikach - sygnalizator kołowy ogólny 3xfi300 S-1 z soczewkami antyzłudzeniowymi na słupie SUR - źródło światła typu LED - ekran kontrastowy MontaŜ latarń sygnałów ulicznych na maszcie z głowicą wierzchołkową o ilości komór do 4 - sygnalizator tramwajowy 4xfi100 STT z soczewkami antyzłudzeniowymi na maszcie HY - źródło światła typu LED MontaŜ latarń sygnałów ulicznych na maszcie z głowicą wierzchołkową o ilości komór do 2 - sygnalizator pieszy 2xfi200 S-5 na maszcie HY - źródło światła typu LED MontaŜ latarń sygnałów ulicznych na maszcie z głowicą wierzchołkową o ilości komór do 2 - sygnalizator rowerowy 2xfi200 S-6 na maszcie HY - źródło światła typu LED m 2*8.5 = m 7 m 3 1*0.8*0.5 = kpl. 5 kpl. 4 szt. 2 szt. 2 szt. 2 szt. 6 szt. 6 Analogia - MontaŜ detektorów radarowych serii APCO na wysięgnikach szt. 4 - detektor radarowy serii APCO Analogia - MontaŜ przycisku dla pieszych na maszcie HY szt. 8 Pętla 3-zwojowa wykonana przewodem LgYd 2,5mm2 o wymiarach 10x1 - w torowisku Mechaniczne pogrąŝanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.iii KNNR MontaŜ uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III - bednarka FeZn25x4 m 3*2*11*3 = m 11*8.5 = m 33 KNNR Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych m 2 11*0.07 =

6 Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość 54 KNR Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km m 3 1*0.6*0.5+1* grunt.kat. III 0.8*0.5+9*0.8* 0.7* * 0.8* * 55 KNR Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kaŝdy nast. 1 km Krotność = Układanie kabli, roboty ziemne towarzyszące KNNR KNNR KNNR KNNR KNNR analogia 61 KNNR analogia 62 KNNR analogia 63 KNNR analogia 64 KNR-W analogia KNR-W analogia KNR-W analogia KNR-W analogia Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - kable YKSYŜo 10x1,5 Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - kable YKSYŜo 7x1,5 Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - kable YKSYŜo 5x1,5 Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - kable YKSYekw(Ŝo) 7x1,5 - kabel do detektorów radarowych - kabel do pętli indukcyjnych Analogia - Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - kable YKSYŜo 10x1,5 - wprowadzanie do masztów sygnalizacji świetlnej Analogia - Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - kable YKSYŜo 7x1,5 - wprowadzanie do masztów sygnalizacji świetlnej Analogia - Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - kable YKSYŜo 5x1,5 - wprowadzanie do masztów sygnalizacji świetlnej Analogia - Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - kable YKSYekw(Ŝo) 7x1,5 - wprowadzanie do masztów sygnalizacji świetlnej Analogia - Wprowadzenie kabli sygnalizacyjnych YKSYŜo 10x1,5mm2 do sterownika Analogia - Wprowadzenie kabli sygnalizacyjnych YKSYŜo 7x1,5mm2 do sterownika Analogia - Wprowadzenie kabli sygnalizacyjnych YKSYekw(Ŝo) 7x1, 5mm2 do sterownika Analogia - Wprowadzenie kabli sygnalizacyjnych YKSYŜo 5x1,5mm2 do sterownika 1.2*2.0 = m 3 1*0.6*0.5+1* 0.8*0.5+9*0.8* 0.7* * 0.8* * 1.2*2.0 = m 167 m 358 m 162 m 328 m 46 m 61 m 26.5 m 43 szt 4 szt 14 szt 4 szt 6 68 KNNR Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wieloŝyłowych (do 16 szt. 4*2 = Ŝył) 69 KNNR Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wieloŝyłowych (do 8 szt. 24*2 = Ŝył) 2.4 Pomiary 70 KNNR Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 71 KNNR Badania i pomiary instalacji uziemiającej (kaŝdy następny pomiar) 0 72 KNNR Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób KNNR Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) prób KNNR Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 5-Ŝyłowy odc. 6 analogia 75 KNNR Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 7-Ŝyłowy odc KNNR Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 10-Ŝyłowy odc Kalkulacja własna Programowanie sterownika projektowanego kpl Kalkulacja własna Dokonanie rozruchu i przeprowadzenie prób funkcjonalnych działania kpl. 1 sygnalizacji świetlnej - 5 -

7 Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Razem dział: Sygnalizacja 3 Zaplecze placu budowy 79 KNNR Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III m 3 0.7*0.6*97 = KNNR Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.6 m KNNR m Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem w gruncie nawodnionym (mokrym) kat.iii-iv - jedno stanowisko m 3 1.5*2*2 = KNNR Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 125 mm pod obiektami m rura DVK75 dł ok 9,5m 83 KNNR Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie m KNNR Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach m 9.5 zamkniętych 85 KNNR Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.6 m 97 m 86 KNR-W Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat. III m 3 0.5*0.6*97 = KNNR Analogia - Wprowadzenie i podłączenie kabla zasilajacego do istniejącego szt 1 analogia złącza kablowego 88 KNNR Złącza kablowe typu ZK1a 400 A kpl. 1 - tymczasowe 89 KNNR Analogia - Wprowadzenie i podłączenie kabla zasilajacego do tymczasowego szt 2 analogia złącza kablowego ZK-1a 90 KNNR Urządzenia rozdzielcze - rozdzielnica budowlana zaplecza placu budowy 91 KNNR analogia 92 KNNR RB+TL Analogia - Wprowadzenie i podłączenie kabla zasilajacego do rozdzielnicy szt 1 budowlanej Mechaniczne pogrąŝanie uziomów pionowych prętowych w gruncie m 2*8.5 = kat.iii m 10 KNNR MontaŜ uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III - bednarka FeZn25x4 94 KNNR Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - rozłącznik bezpiecznikowy w tymczasowym złączu kablowym ZK-1a 95 KNNR Zarobienie na sucho końca kabla 5-Ŝyłowego o przekroju Ŝył do 16 szt. 4 mm2 na napięcie do 1 kv o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 96 KNNR Badanie linii kablowej odc. 2 Razem dział: Zaplecze placu budowy 4 DemontaŜ zasilania zaplecza 97 KNNR DemontaŜ skrzynek i rozdzielni skrzynkowych kg szt 2 d.4 - DemontaŜ RB+TL 98 KNNR d.4 Razem dział: DemontaŜ zasilania zaplecza Ogółem wartość kosztorysowa robót Słownie: - DemontaŜ ZK1a DemontaŜ kabli wieloŝyłowych o masie do 2.0 kg/m układanych w gruncie kat. m III-IV - 6 -

8 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Lp. Nazwa Jm Ilość 1. Bale iglaste obrzynane gr mm kl.ii m detektor radarowy serii APCO kpl Ekran kontrastowy 1400x850 szt Emulsja asfaltowa izolacyjna anionowa kg folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powyŝej mm gat.i/ii - niebieska m Fundament do słupów ulicznych HY szt Kabel YAKY-1kV 4x16 mm2 m Kabel z Ŝyłami Cu YKSYekw(Ŝo)-0,6/1kV, 7x1,5mm2 m Kabel z Ŝyłami Cu YKSYŜo-0,6/1kV, 10x1,5mm2 m Kabel z Ŝyłami Cu YKSYŜo-0,6/1kV, 5x1,5mm2 m Kabel z Ŝyłami Cu YKSYŜo-0,6/1kV, 7x1,5mm2 m Kabel z Ŝyłami Cu YKY-0,6/1kV, 3x6 mm2 m Końcowka kablowa na Ŝyłach Cu K 6 mm2 szt Końcówka kablowa typu B KO 16 mm2 szt Krawędziaki iglaste kl.ii m Kształ.st.zamk.kwadr.20x20x1,0-25x25x3,0mm kg Latarnia 2-kom.dla pieszych fi 200 mm,230v kpl Latarnia 2-kom.dla rowerzystów fi 200 mm,230v kpl Latarnia 3-kom.z socz.z symb.fi 300mm,230V kpl Latarnia 4-kom.tramwajowa fi 100 mm, 230 V kpl Lepik asfalt.stos.na gorąco b/wypełniacza kg maszt HY 3600 z głowicą - ocynkowany i pomalowany szt maszt HY 3800 z głowicą - ocynkowany i pomalowany szt Opaska kablowa OKi - ocechowana szt Osłona rurowa do kabli DVK fi 75mm m Osłona rurowa do kabli SRS fi 110mm m Osłona rurowa do kabli SRS fi 160mm m Osłona rurowa giętka do kabli DVR fi 110mm m Osłona rurowa giętka do kabli DVR fi 75mm m Oznaczniki niepalne na przewody szt Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr 333 m Piasek zwykły m Pręty stalowe okrągłe ocynk. fi 8-14 mm kg Przewód LgYd-750 V 2,5 mm2 m Przyciski dla pieszych typu MSD-1 - komplet kpl Rozdzielnica budowlana RB na stelaŝu metalowym kpl Rozłączniki izolac.bezp.slp-00,160a,660v szt Słup typu SUR-6,0 z fundamentem Słup typu SUR-8,5 z fundamentem Słupek bet. oznaczeniwy, pomiarowy SO szt Sterownik sygnalizacji ulicznej, 12 grup sygnałowych, GPRS szt Studnia przelotowa SK-1 kompletna szt Studnia przelotowa SK-2 kompletna szt szafka przełącznika sieć-agregat kpl uchwyty mocujące kg Uchwyty uniwersalne typu UKU szt Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg woda m Wysięgniki rurowy gięty dł. 4,5 z mocowaniem szt Wysięgniki rurowy gięty dł. 6,0 z mocowaniem szt złącze typu ZK1a kpl Złączka M110T do osłon rurow.giętkich DVK szt Złączka M75T do osłon rurow. giętkich DVK szt materiały pomocnicze zł RAZEM Słownie: - 7 -

9 ZESTAWIENIE SPRZĘTU Lp. Nazwa Jm Ilość 1. Ciągnik kołowy 18kW m-g dźwignik hydrauliczny przenoszony z napędem spalinowym 250 t m-g Kop.-spych.na p.ciąg.0,15m3 m-g Podnośnik mont.phm na sam. m-g pompa wysokociśnieniowa hydrauliczna elektryczna 250 atm m-g Przyczepa dłuŝ.do sam.do 4,5t m-g Przyczepa do przewo.kabli 4-7t m-g Samochód dostaw.do 0.9t m-g Samochód samowyład.do 5t m-g samochód skrzyniowy do 5 t m-g środek transportowy m-g Wibromłot elektryczny 3 kw m-g Zespół prądotwór.3-faz.20kva m-g zespół prądotwórczy, trójfazowy, przewoźny m-g śuraw samochodowy do 4t m-g RAZEM Słownie: - 8 -

10 ZESTAWIENIE ROBOCIZNY Lp. Nazwa Jm Ilość 1. Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (DS) r-g RAZEM Słownie: - 9 -

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21 Biuro Projektów Instalacji Elektrycznych "MR" 46-070 Komprachcice, Ochodze ul. Górna 22-f 45100000-8 45113000-2 45232423-3 45231400-9 45310000-3 45316100-6 45317000-2 31000000-6 74200000-1 74260000-9 Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji Ilość Jedn. miary. Poz. 5. KNR 201-0701-02-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa

Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji Ilość Jedn. miary. Poz. 5. KNR 201-0701-02-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa B u d o w a : BIAŁA PODLASKA O b i e k t : USUNIĘCIE KOLIZJI LINII ELEKTROENEREGETYCZNYCH A d r e s : DZ. NR EWID.2196/9 PL.RUBINA, BIAŁA PODLASKA Data : 2011-03-25 Str: 1 1. STAN : DEMONTAś LINII KABLOWEJ

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót: CGR19-19-01-11.

Przedmiar robót: CGR19-19-01-11. Inwestor: ASP Katowice ul. Raciborska 37 40-074 Katowice Wykonawca: Przedmiar robót: CGR19-19-01-11. CPV: 45311100-1, 45311200-2, 45315500-3, 45315600-4, 45315700-5, 45317200-4, 45317300-5. Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia Modernizacji istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Białowieża 1. W zakres modernizacji wchodzi: 1 KNNR 9 1005-03 Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgnik

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Gizela Bielawska DATA OPRACOWANIA : 01,02,2013. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : IV kw 2012

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Gizela Bielawska DATA OPRACOWANIA : 01,02,2013. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : IV kw 2012 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Nadbudowa pomieszczeń nad chłodnią dla celów poczekalni wraz z pomieszczeniem przygotowania dla pacjentów w Pracowni Diagnostyki Obrazowej- pracowni rezonansu magnetycznego

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót na budowę monitoringu "podwórka kulturalnego" przy ul.wojska Polskiego i przejścia podziemnego pod ul.anny Łajming

Przedmiar robót na budowę monitoringu podwórka kulturalnego przy ul.wojska Polskiego i przejścia podziemnego pod ul.anny Łajming Przediar robót na budowę onitoringu "podwórka kulturalnego" przy ul.wojska Polskiego i przejścia podzienego pod ul.anny Łajing w Słupsku NAZWA ROBÓT BUDOWLANYCH : Budowa onitoringu "podwórka kulturalnego"

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Grzegorz Domański DATA OPRACOWANIA : 01.2012. Stawka roboczogodziny : Poziom cen :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Grzegorz Domański DATA OPRACOWANIA : 01.2012. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa, Nadbudowa i Ziana Sposobu Użytkowania Istniejącego Budynku na Funkcje Biurowe z Garaże w Kondygnacji Podzienej ADRES INWESTYCJI : Poznań, ul.małachowskiego

Bardziej szczegółowo

pfa Piotr Fortuna Architekci 81-310 Gdynia, ul. Ślęska 33/85 PRZEDMIAR

pfa Piotr Fortuna Architekci 81-310 Gdynia, ul. Ślęska 33/85 PRZEDMIAR pfa Piotr Fortuna Architekci 81-310 Gdynia, ul. Ślęska 33/85 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45314320-0 Instalowanie okablowania

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI CHOCZEWO GMINA CHOCZEWO INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE (Kod CPV 45315100-9) LINIE

Bardziej szczegółowo

E-PROJEKT. OBIEKT : Budowa publicznego budynku Ośrodka Zdrowia Smardzewice ul. Główna dz. Nr 411 i 412

E-PROJEKT. OBIEKT : Budowa publicznego budynku Ośrodka Zdrowia Smardzewice ul. Główna dz. Nr 411 i 412 E-PROJEKT Wiesław Baluta --------------------------------------------------------------------------------------- PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH OBIEKT : Budowa publicznego budynku

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inŝ. Norbert Walkiewicz DATA OPRACOWANIA : 10.07.2008. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inŝ. Norbert Walkiewicz DATA OPRACOWANIA : 10.07.2008. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : CENTRUM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLIGII ADRES INWESTYCJI : OLSZTYN UL.. OCZAPOWSKIEGO 7 INWESTOR : UNIWERSYSTET WARMIŃSKO MAZURSKI BRANśA : TELETECHNICZNA SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTOR SĄD REJONOWY W UL.KOŚCIUSZKI 18 62-100 WĄGROWIEC SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KOD CPV 45000000-7 1 SPIS TREŚCI: 1 WSTĘP... 4 1.1 PRZEDMIOT ST... 4 1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST...

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AKOR ANDRZEJ KORYNEK. 51-662 WROCŁAW UL.STEFCZYKA 69 10/1 tel. 71 3478406; 790486944; email:akor@ mm.

PRZEDMIAR PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AKOR ANDRZEJ KORYNEK. 51-662 WROCŁAW UL.STEFCZYKA 69 10/1 tel. 71 3478406; 790486944; email:akor@ mm. PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AKOR ANDRZEJ KORYNEK 5-66 WROCŁAW UL.STEFCZYKA 69 0/ tel. 7 478406; 790486944; email:akor@ mm.pl PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45400000- Roboty

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Budynek mieszkalny, jednorodzinny - "Wróbelek" 1 STAN SUROWY ZAMKNIĘTY 1.

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Budynek mieszkalny, jednorodzinny - Wróbelek 1 STAN SUROWY ZAMKNIĘTY 1. Lp. Podstawa Opis jm Nakład Cena Koszt Budynek mieszkalny, jednorodzinny - "Wróbelek" 1 STAN SUROWY ZAMKNIĘTY 1.1 Roboty ziemne 1 KNR -01 d.1. 016-01 1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS BUDOWLANY. ARCHECO sp. z o.o. ul.sosnowa 30/2 55-075 Bielany Wrocławskie

KOSZTORYS BUDOWLANY. ARCHECO sp. z o.o. ul.sosnowa 30/2 55-075 Bielany Wrocławskie ARCHECO sp. z o.o. ul.sosnowa 30/2 55-075 Bielany Wrocławskie KOSZTORYS BUDOWLANY NAZWA INWESTYCJI : DOM JEDNORODZINNY WOLNOSTOJĄCY "TOMASZEK" BRANśA : BUDOWLANA Stawka roboczogodziny : 14,49 zł Poziom

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 15 październik 2013. Data zatwierdzenia. ul. Finlandzka 12 lok. 1, 03-903 Warszawa

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 15 październik 2013. Data zatwierdzenia. ul. Finlandzka 12 lok. 1, 03-903 Warszawa en-em Projekt, projektowanie architektoniczne - Norbert Sawicki ul. Finlandzka 12 lok. 1, 03-903 Warszawa PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres i przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie obiektu

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres i przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie obiektu CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA SPIS ZAWARTOŚCI 1. Strona tytułowa str. nr 1 2. Spis zawartości str. nr 2 3. Opis techniczny str. nr 3 4. Rysunki - Toalety - rzuty fundamentów uziomy fundamentowe rys. nr E1 - Toalety

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST I 02.03. INSTALACJE ELEKTRYCZNE Roboty w zakresie okablowania elektrycznego CPV 45311100-1 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j

P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j nazwa inwestycji: lokalizacja: Budynek przedszkola czteroodziałowego w technologii energooszczędnej na terenie osiedla Pruślin, z funkcjami

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka BPBK BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka W R O C Ł A W 52-00 Wrocław, ul. Opolska -9 lok. Znak rej. S8-2/203 Zleceniodawca (Inwestor): Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PROJEKTOWANIE, POMIARY I WYKONAWSTWO INSTALACJI ELKTROENERGETYCZNYCH I SIECI ZASILAJĄCYCH Plac 700 lecia 4; 83-210 Zblewo tel. 602 576 299/783 978 504 PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY Branża : ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY - INSTALACJA ODDYMIANIA - DOSTOSO- WANIE KLATKI SCHODOWEJ DO WARUNKÓW PPOZ

KOSZTORYS OFERTOWY - INSTALACJA ODDYMIANIA - DOSTOSO- WANIE KLATKI SCHODOWEJ DO WARUNKÓW PPOZ KOSZTORYS OFERTOWY - INSTALACJA ODDYMIANIA - DOSTOSO- WANIE KLATKI SCHODOWEJ DO WARUNKÓW PPOZ. - PRZED- SZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1 BUDYNEK "A" PRZY ULICY CHO- CIMSKIEJ 17 NAZWA INWESTYCJI : PRZEDSZKOLE NR

Bardziej szczegółowo

Projekt zawiera ; 1.Opis techniczny 2.Obliczenia techniczne 3.Rysunki : >schemat instalacji elektrycznych- rozdzielnica R01 NN

Projekt zawiera ; 1.Opis techniczny 2.Obliczenia techniczne 3.Rysunki : >schemat instalacji elektrycznych- rozdzielnica R01 NN Projekt zawiera ; 1.Opis techniczny 2.Obliczenia techniczne 3.Rysunki : >schemat instalacji elektrycznych- rozdzielnica R11 NN >schemat instalacji elektrycznych- rozdzielnica R12 NN >schemat instalacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBOT. Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR 4-01, KNR 2-18, KNR 2-18W, KNNR 4, KNR 2-19W, KNR 2-28, KNR 2-19, KNNR 11, KNNR 1 Waluta: PLN

PRZEDMIAR ROBOT. Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR 4-01, KNR 2-18, KNR 2-18W, KNNR 4, KNR 2-19W, KNR 2-28, KNR 2-19, KNNR 11, KNNR 1 Waluta: PLN Inwestor: Gmina Niwiska 36-147 Niwiska 430 PRZEDMIAR ROBOT Nazwa budowy: Wykonanie sieci wodociągowej dn 90 oraz kanalizacji sanitarnej dn 200 w miejscowości Niwiska Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ

PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ Obiekt Kod CPV 45261210-9 Budowa Hel, ul. Szkolna 1 Inwestor ZSO HEL Biuro kosztorysowe KOSZTBUD Maciej Łubkowski Sporządził mgr inż. Maciej

Bardziej szczegółowo

G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75

G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75 G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75 Projekt przebudowy i nadbudowy związanej ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na biurowo-usługowohandlowy Łódź ul.

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS ŚLEPY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : REMONT KLATKI SCHODOWEJ ADRES INWESTYCJI : LUBLINIEC UL.EDYTY STEIN 11 INWESTOR : Gmina Lubliniec ADRES INWESTORA : 42-700 LUBLINIEC ul. PADEREWSKIEGO 5 Wartość kosztorysowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z O.O. 20-481 LUBLIN UL. K. OLSZEWSKIEGO 5 KONTO BANKOWE Bank PEKAO SA III O/Lublin: 19 1240 2382 1111 0000 4553 2171 TEL. 081 745 35 21 do 22 TEL./ FAX 0-81

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 53 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Nazwa Zadania Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowościach

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data INWESTOR: PRZEDSIĘWZIĘCIE BUDOWLANE: PREZYDENT MIASTA RZESZOWA ROZBUDOWA DK NR 4 w km 595+885 POPRZEZ BUDOWĘ PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO POD UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W RZESZOWIE W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo