Li czą na nie także polscy kupcy, tach żywnościowyc h, ale także asortymencie. Jes i en i ązm i en ia s i ę wszystko - mówią jedni

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Li czą na nie także polscy kupcy, tach żywnościowyc h, ale także asortymencie. Jes i en i ązm i en ia s i ę wszystko - mówią jedni"

Transkrypt

1 Co nowego pojawia się w sklepach wraz z pierwszymi spadającymi liśćmi? Złota polska jesień powoli zbiera plony. Na półkach mamy więcej słodyczy czekoladowych, przetworów, syropów, a także dań gotowych... Inne podstawowe kategorie pozostają bez zmian, ale ich rotacja zdecydowanie nabiera tempa. Polacy kupują więcej przetworów mięsnych, przypraw, herbat. Jesienią wybieramy innego rodzaju alkohole czy napoje. Jesienna plucha wpływa również na wybory w obrębie kategorii chemiczno-gospodarczej. i i i Po długim i c ep łym lecie czas na kolejną. odśw eżone marki cz y nowe smaki ulubionych równie piękną i obf tą porę roku. Prognozy są produktów. l mowa tuta j nie ty lko o produkpozytywne. Li czą na nie także polscy kupcy, tach żywnościowyc h, ale także asortymencie którzy od wrześn ia rozpoczęli z miany w asor- chem icznym. tymencie sk lepowym. Jes i en i ązm i en ia s i ę wszystko - mówią jedni detaliśc i, inni d o dają - zmiany są, ale niezwykle subtelne, czasem nieodczuwalne. Zdania są podzielone, ale jedno jest pewne - przygotowania do jesienno-zimowego sezonu trwają pełną parą. Dzieci i młodzi eż wraz z pierwszym dzwonkiem ruszają do szkó ł, Polacy zaczyna j ą w i ęce j czasu spędzać w domach, co wiąże s ię z gotowaniem, wspólnym spożywan i em posiłków przy stole czy podjadaniem przy nowym sezonie ulubionego programu telewizyjnego. jednym s ł owem -zmian y! j esienią i z im ą pijemy więcej gorących napojów, zjadamy w i ększe il ośc i przetworów mięsnych, c hętniej je my dwudaniowe c i ep łe obiad y, częśc i e j mamy ochotę na co~ s ł odkiego, dziec iom do szko ł y robimy kanapki, kupujemy wafelki czy napoje w mniejszych gramaturac h. Na wsze lki e potrzeby konsumentów konsekwe ntnie odpowiadają producenci oferując zupe łn e nowości bądź Jesień na paragonie Koniec lata przynosi zazwyczaj spadek ca ł kowitej licz by transakcji w sklepach mał oformatowych- spada s przedaż napo jów, lodów impulsowych, piwa, czy li kategorii silnie powiązanych z pogo dą i mają cyc h bardzo duż e znaczenie dla obrotów tego kanału dystrybucji. jak przyz naje Hubert Hozyasz, ekspert z CMR- od wrze ś nia zaczyna s i ę natomiast wzrost z naczenia w sprzedaży sklepu takich kategorii produktowych jak: napoje gorące (herbata, czekolada do picia, kakao, kawa zbożowa), wyroby czekoladowye (batony, wafelki, tab li czki), rogaliki typu 7 Days, zupy w torebkach, buliony, wódki i inne moc ne alkohole, miody, chrzany, mrożone warzywa i owoce, leki OTC {ś rodki na przeziębienie, środk i na ból gard ł a), a także c husteczki higieniczne. Chłodniejsza pogoda zachęca do s p ożyw ania c i e płych napojów, moc niejszych

2 alkoholi, a gdy złapiemy przeziębienie to pomocą może być zakup odpowiedniego leku i chusteczek do nosa. We wrześni u dzieci i młodzież wracają do szko ł y, co ma wpływ na wzrost sprzedaży roga lików, batonów, wafelków i s ł onych przek ąsek w małych opakowaniach. "Deta li ści reagują na zmiany w zapotrzebowaniu klientów i odpowiednio modyfikują asortyment. W okresie od września do listopada rośnie odsetek sklepów prowadzących sprzedaż takich kategorii produktowych jak środk i na przeziębienie i grypę, środk i na ból gard ła, warzywa i owoce mrożone, frytki mrożone, chrzan, miód, rum, czekolada do picia, środk i do czyszczen ia obuwia"- mówi wych. Odwrotny trend raportowany jest Hozyasz. W przypadku kluczowych kategorii produktowych, takich jak wyroby czekola- do we i herbata wzrasta liczba wariantów produktów obecnych na półkach sklepo- dla asortymentu związanego z latem: piwa, napojów gazowanych, wód mineralnych, wód smakowych, herbaty mrożonej. 4. Nie zapominaj cie o nawodnieniu. Idealnie sprawdzi s i ę mała butelka wody Nestle Aquarel Kids, która nie obc i ąży i tak wystarczająco c i ężk i ego już plecaka. 5. W dniu klasówki warto dać dziecku małe co nieco, np. bogatego w wapń wafelka Nesquik, który dostarczy energ ii i pomoże zmobilizować mózg do pracy. 6. Pozostałe posiłki zjedzcie razem w domu. Wspólny stó ł to dobra okazja do nauki zdrowych nawyków żyw i en i owych i zac i eśn i an i a zdaniemeksperta.... Agnieszka Pi s kała, Starszy Specjalista ds. żywienia Nesth! Polska Wrzes i eń to dobry czas, by wspólnie, ca ł a ro dzi n ą zacząć j eść smacznie i zdrowo. Jak to z robi ć? 1. Przestawcie s ię na 5 posiłków dziennie. 5 posiłków dziennie jest na szóst k ę! 2. Nie pozwólcie dziecku wy j ść z dom u bez śniadania. Prze ł oży s i ę to na probierny z koncentrac j ą i gorsze oceny. 3. Przed wyjściem do szko ły, zamiast dawać dziecku pieniądze, przygotujcie wspólnie pożywne 11 śniadan ie - najlepiej kanapkę zwędliną lub sere m, porcją warzyw i owoc. rodzinnych więzi. Drugi dzwonek jesień to także powroty do sz ko ł y, które związane są z li cznym i zakupami. l mowa tutaj nie tylko o książkach czy artyku ła ch papierniczych. W sklepach spożywczych najchętniej kupowane są małe gramatury napojów takich jak woda czy sok, drożdżówki, jogurty pitne oraz batony i wafelki, a także produkty na kanapkę. Ważne żeby przekąska zjedzona na szko ln ej przerwie zaspoko iła głód i dodała energii - o tyrn myślą g łówn ie rodzice. Dzieci natomiast chcą, żeby było przede wszystk im smaczn ie. jednak pierwszy krok stawiamy za\nsze w domu i jest nim zdrowe i pożywne śn iad an i e. Na\N)'k spożywan ia śniadań jest szczególn ie ważny w przypadku dzieci, które potrzebują energii do roz\noju, nauki i zabawy. Właściwie przygotowane, bogate w węglowodany, wapń, żelazo, cynk, witaminy z grupy B i kwasy

3 zdaniem PRODUCENTA Aleksandra Kucała Marketing Manager I.D.C. Polonia Mamy już jesień, a wraz z nią wzmożony okres sprzedaży słodyczy. Jesienią wracają również na telewizyjny ekran Góralki. Na szklanym ekranie możemy zobaczyć nowy s pottych popularnych wafelków. Kampaniajest widoczna w wielu kanałach telewizyjnych. W okresie jesiennym obserwujemy co roku wzrost sprzedaży Góralek, bo jest to bardzo popularny produktwśród dzieci i mtodzieży szkolnej. Góralki są idealnym drugim śniadaniem do szkoły, można je z powodzeniem zabrać ze sobą na wyjazd czy wycieczkę, bo są niezwykle sycące. Pornocą w sprzedaży będą na pewno przygotowane przez firmę ekspozytory sprzedażowe. Oprócz działań reklamowych w telewizji przygotowano również intensywną kampanię reklamową wafelków Góralki w internecie, a zwłaszcza na Facebooku, gdzie profil wafelków zgromadziłj u ż ponad 770 tys. wielbicieli i jest na drugim miejscu pod wzg l ędem liczby fanów w kategorii Zywność. tłuszczowe {g ł ówn i e omega- 3) dają dziecku s ił ę, zapa ł do poznawania nowych rzeczy i aktywnośc i fizycznej. Niedobór tych sk ł adn i ków powoduje natomiast drażliwość, nerwowość oraz problemy ze skupieniem uwagi. Zdaniem specjalistów, uczniowie, którzy nie j edzą śn i ada 1l w domu i nie zab i erają ze sobą drugiego śn i adan i a do szkoly, często rekompensują sob ie jego brak podjadaniem w c i ągu dnia. Na j częśc i e j wyb i e rają łatwo dostępne w szkolnym sklepiku niezdrowe, wysoko przetworzone przeką s ki tak ie, jak: ch ipsy ziemniaczane czy tłu ste pączki. Skutk iem tak iej diety jest nie tylko nadwaga, ale też niedobory ważnych dla zdrowia sk ładn ik ów odżywczyc h i ryzyko rozwoju szeregu groźnych chorób. "Zbyt duże od stępy między posiłkami negatywnie wp ływa j ą na m etabolizm i koncentrację oraz obn i żają poziom glukozy we krwi. Dl ate go oprócz trzech g ł ównyc h posiłków powinno s i ę z j adać dwa mniejsze: drugie śn i adan i e oraz podwieczorek. Pe łn owartośc i owym drugim ś niadaniem bę dz i e np. zdrowa kanapka. W jej składz i e może zna l eź ć s i ę ser lub węd lin a drobiowa oraz obow i ązkowo warzyvva {np. sa ł ata, rukola, plasterki ogórka, rzodkiewki lub pomidora). Najlepiej przygotowa ć j ą na ciemnym, pełnoziarni s tym pieczywie, które w przeciwień s tw i e do b i a łego ma więcej w itamin z grupy B oraz b ł onn ik a. Kanapkę należy p o sm arować dobrym tłu szczem roś linn ym, np. margaryną Śn i adan i ową. Jego dodatek jest n i ezbędny, aby organizm mó g ł przyswoić wszystkie witam in y zawarte w sk ł adn ik ac h kanapki" - wyjaśnia Julita Dudicz, dietetyk.

4 Wraz z pierwszymi jesiennymi dniami zmienia s i ę wiele.. i chodzi tu nie tylko o pogodę. "Po pierwsze zauważam mniejszą sprzedaż lodów i napojów z lodówki" - przyznaje detalista. Z kolei widoczne Scl wzrosty w kategoria ch tak ich jak na przykład wyroby węd lini arsk i e, warzywa, dania gotowe czy s ł odycze" - dodaje. Podstawowe kategorie typu kawa czy herbata - sprzeda j ą s i ę dobrze przez ca ł y rok. "O czywiście w miesiącachjesienno-zimowych widoczne Scl delikatne wzrosty sprzedażowe w kategorii kaw i herbat, ale są to minimalne różnice w porównaniu do lata" - dodaje. Większe różnice rotacyjne detalista zauważa w kategoriach alkoholowych, g łówn i e w piwach. "Kiedy przychodzi jesienna deszczowa pogoda maleją obroty w segmencie piw o s ma- pan Czes ław. Wówczas klienci c hętniej wybieku cytrynowym czy j ab łk owym" - opowiada rają tradycyjne piwa, a w~ród nich marki takie jak Tatra i Perła. Na drugiej pozycji w sklepie Arkada zna l az ł y s i ę Lech, Żywiec i Tyskie. Wśród wódek prym wiodą nowości, j eże li chodzi o pojemności 100 mi i 200 mi. "W ł aśn i e w kategorii a lkoholowej klienci mojego sklepu bardzo lubią nowości, dlatego teżzawsze kiedy wchodzi na rynek nowy alkohol - musi być na półce. W~ród marek prym wiedzie Żubrówka oraz Wyborowa. jesienny wieczór to także idealna okazja do smakowania w domowym zaciszu brandy czy whisky"- dodaje detalista. Anna Grobicka Ju nior Bran d Manager Pliska Brandy Ambra Pliska brandy, odpowiadając na potrzeby konsumentów, na sezon zimowy przygotowała nowywariant z kategorii premium- Pliska V.S.O.P. (Very Superior O Id Pale). Ten wysokojakościowy trunek swoją głębię łagodnego smaku zawdzięcza przestrzeganiu ści śle określonych zasad produkcji- najmłodszy destylat, użyty do produkcji, przeleż ał w dębowych beczkach co najmniej cztery i pół roku. Pliska V.S.O.P. stanowi kolejną at rakcyjnąjakościowo oraz cenowo propozycję od marki, idealnie pasującą na wyjątkowy prezent. Wersje smakowe Pliska zyskały nową szatę g rafi czną oraz smuklejsze butelki, któretworzą harmonijną li nięwizua l nąz pozostałymi wariantami marki. Postawiliśmy na podk reślenie smaku na etykiecie, stąd dodanie do nazwy Pliska bezpośrednio członu Chocolate oraz Coffee, a zmniejszenie i l ości uszlachetnień, co stworzyło bardziej czy te l ną formę. Uczymy na ciep ł e przyjęcie przez konsumentów tej zmiany, jako kolejny etap uwspółcześn i enia marki.

5 .~, prz~k'ąs-~i'; - ' - - j W sk lepie Pana Kozłowskiego prym wiodą marki takie jak Wedel, Prin ce Polo, Góralki, Grześki, batony Mars, Sn ikers, Twi x i s ł odkośc i marki Wawel, a także czekolady Terravita. Podczas ch ł odnych dni klienci sk lepu przy ul. Wjazdowej 29 b chętn i e kupują czy ch iń sk i e zupki Am ino. jeże li chodzi o węd liny prym wiedzie marka JBB, Konstar, lnclykpol, kabanosy ZM Pekpol i Sokolów. "K li enci dopasowują swoje zakupy pod towar, który mam na półce. Oczywiśc i e to działa w obie strony. Ja również staram s i ę, by to, o co pytają sta li klienci s ł aw Kozłowski. Placówka istn ie je od 15 la t. W październiku obchodzi rocznicę. "Wc i ągu tych piętnastu lat bardzo wiele s i ę zm ienił o"- mówi Czesław Kozłowski, właś c i c i e l sk lepu " Arkada" w Radomiu. Detalista stara s i ę rozw ij ać i wc i ąż iś ć do przodu, mimo trudnośc i, które dotykają dzisiaj wielu prz eds i ęb i orców. również syropy, które dolewają na przykład do herbaty. Oczywiście najlepiej sprzedaje s i ę syrop/sok o smaku malinowym. Wśród herbat prym wiedzie Lipton, Saga, lrving. " Bardzo dobrze sprzedają s i ę herbaty z iel one, zwłaszcza z dodatkami, na przykład ma liny"- dodaje pan Czesław. Z kaw na półkach dostępne są Prima, Pedros i Tchibo. W ch łodni ejszych porach roku wzrasta sprzedaż produktów typu sosy, zupki z proszku takie jak Gorący Kubek Knorr było dostępne w sklepie"- mówi Cze- l p ' l~ z ~dam e ~--..--=-- Zmiana pory roku z letniej na j es i enną to także zmiana wyboru produktów spożywczych kupowanych przez klientów. Ze względu na niższe temperatury spada j ą obroty na kategoriach takich jak napoje, wody, lody. Jak przyznaje Romuald Andrzejczuk, kupiec strategiczny sieci sklepów Topaz - wzrasta natomiast sprzedaż herbat, kaw oraz soków owocowych. Okres jesienny, a co za tym idzi e moment, kiedy dzieci i mł odz i eż wracają do szko ł y, to czas większej sprze daż y p rodu k tów, które można zakwa lifik ować jako drugie śn i adan i e. "Są to takie produkty jak soki w małych pojemnościach (tzw. marchwiaki), wafelki, baton iki, czyli to co można dziecku w ł ożyć do plecaka"- dodaje pan Romuald. Spadki w sprzedaży w sklepie Topaz odnotowywane są w kategorii piwa oraz ketchupu i musztardy, jednak nie są one znaczne. Spadki te są widoczne i odczuwalne najbardziej w miesiącu wrześniu, co podyktowane jest przede wszystkim zw i ększonym i wydatkami na przygotowanie dzieci do nowego roku szkolnego. "J ednakże nie wszystkie kategorie są czułymi na sezonowość. Spadków sp rzedaży nie odczuwa s i ę w takich obszarach jak : żywność dla dzieci, żywność dla zwierząt, żywność naturalna, produkty zbożowe, przetwory owocowe, warzywa św i eże, alkohole mocne, wina czy artyku ł y che mii gospodarczej" mówi pan And rzejczuk.

6 ~i~.", Jeżeli chcx::lzi o marki, to jak przyznaje kupiec strategiczny sieci Topaz w każdej kategorii można wym i e ni ć kilku liderów. W segmencie kawy prym wiodą: Strauss Cafe, Tch ibo, Mondelez Polska, a w ś ród herbat: Unilever i Mokate. S p o śród przetworó w owocowo-warzywnych kli enci najchętniej wybierają produkty Agros No va, Bonduelle, Dawtona czy Bakalland. W kategorii s ł odycz y prym wiedzie: Mo ndelez Polska (Kraft Foods Polska ), Lotte Wedel i Mars Pol ska. Jeżeli przyjrzymy s i ę segmentowi przetworów mi ęsnych, to jak przyznaje pan Romuald najwi ę kszą popuk1 rnością cieszy s i ę : Soko łów, ZM Małgorzata Wódkiewicz Kierownik Marketingu Zakłady Mięsne Pekpol Ostrołęka Na przełomie lata i jesieni następuje zauważalna zmiana asortymentu w sklepach. Związane jest to przede wszystkim z końcem sezonu grillowego. Z półekznikają produkty przeznaczone na ruszt, czyli mięsa w marynatach, szasztyki i specjały jak te z linii Grillowa Uczta ZM Pekpol, którą tworzą żeberka, karkówka i boczek. Ofertę sklepów uzupełniają z kolei wędliny, w tym m.in. wyroby porcjowane takie jak: Szynka dojrzewająca w plastrach, Kiełbasa krakowska sucha, czy Polędwica w plastrach. Są one szczególnie popularne wśród rodziców dzieci uczęszczających do szkoły. Na sklepowych półkach nie powinno zabraknąć również węd li n suszonych, taki ch jak"ka banosy ze spiżarni" ZM Pekpol. To poręczna, a zarazem uniwersalna i sycąca przekąska, nowość w ofercie Zakładów Mięsnych Pekpol Ostrołęka. 100 g wyrobu powstało ze 185,2 g mięsa wieprzowego. Specjal dostępny jest w trzech smakach: klasycznym oraz dwóch pikantnych: z pieprzem i z chi l li. Pekpol, Tarczyńs ki, JBB i doskonale sprzeda j ąca sie marka wła s na "Od Szymona",,W segmencie alkoholowym na topie są: Kompania Piwowarska, Ambra, Stock Polska i Sobieski" - dodaje kupiec. zdaniemproducenta Edyta Mo kwa Brand Manager Unilever Polska Sezon grzybowy rozpoczęty! Jak co roku szerokie grono konsumentów będzie przygotowywać potrawy z grzybów, przede wszystkim zupy i sosygrzybowe.abywzbogacićich smak, wielu z nich sięgnie po produkty Knorr na sezon grzybowy: zupy suche i sosy do gotowania. Na sklepowejpólcenie możezabraknąćtakich produktów jak Kremowa zupa borowikowa, Kremowazupa z kurekoraz Kremowazupa pieczarkowaz linii Razkosze podniebienia Knorr. Także Grzybowa marki Knorr pozwoli konsumentom przygotować niezwykle smaczną, domową zupę. Ponadto na opakowaniach zup Knorr konsumenci znajdąwskazówki szefó,.v kuchni, jak sprawić, by zupa nabrała niezwyklegosmaku,orazwyjątkowe sposoby jej podania. Koniecznie w sezonie grzybowym powinniśmy mieć w ofercie również sosy do gotowania Knorr. Sos borowikowy oraz Sos do pieczeni z grzybami (z kawałkami suszonych grzybów) zadowolą najbardziej wymagających konsumentów. Warto, by w sklepie znalazłsię także Sos grzybowy Knorrz linii Domowe smaki, po którego z chęcią sięgajązwolennicy pysznej domowej kuchni. Jest on gwarancją udanego jesiennego obiadu. Tej jesieni konsumenci szczególnie chętnie sięgać będą po produkty Knorr na sezon grzybowy. Zachęcać i ch będzie akcja konsumencka organizowana w dobrych sklepach- przy zakupie dwóch produktów otrzymają makaron marki Goliard gratis. Już dziś zamów do swojego sklepu zupy suche i sosy do gotowania Knorr na sezon grzybowy!

7 Z OFERTY PRODUCENTA P1zza z kurczakiem "~dla naj młodszych~ klientów musi być różnorodna, ponieważ dz są bardzo wymagające" Sklep Łuk aszastram ik a znajduje s i ę tuż obok przystanku, z którego od j eżdża autobus szko lny, w i ęc ruch jest spory zw ł aszcza w godzina ch porannych. Co dzieci kupują same sobie w drodze do szko ł y? Batoniki, czeko ladk i, s ł odkośc i, soczki, napoje, a nawet karty doładowujące. Również podczas powrotów ze szko ł y do domu, dzieciaki wstępują do sklepu pana węd lin y i pieczywo oraz warzywa. "Marga- Łuk asza po drobne przekąski. "Często dzieci ryna Śn i adan i owa, węd lin a JBB, ZM Pekpol, po szkole wstępują d o sk lepu i za kilka z ł Marlin y, Pamso i Cedrob, serek do pieczywa chcą zrob i ć swoje m a ł e zakupy" - śm i e j e s i ę Twój Smak lub Mój U lu biony - to asortyment deta lista. "Produkty, które kupuj ą najczę- ś c i e j, to: Marsy, Sn ikersy, Gó rl a ki, Knoppersy, Prin ce Polo, 7 Days i ch ipsy z promocyjnymi kuponami, żeby coś wygrać" - dodaje. Wśród napojów wyb i era j ą soczki z rurką oraz butelki z korkami niekapkami, jakie ma Jupik czy Kubuś Play. S ł odycze i soczki kupują dzieci, natomiast rodzice dla swoich pociech vvyb i era j ą produkty na kanapkę, czyli sery, kupowany najczęściej" - dodaje detalista.

8 Z OFERTY PRODUCENTA CEDROB Medalion ze szpinakiem Pulpeak1 z serem Roladkl mięsne Anna Wiśniewska Specjalista ds. Marketingu CEDROB zdaniemproducenta Najnowsze produkty z oferty Dań Gotowych"Czas na... "firmy CEDROB pozwalajązaoszczędzić cenny czas poświęcany na przygotowywanie posiłków. Rolad ki z mięsem, pulpeciki z serem, medaliony ze szpinakiem, czy kotlety z warzywami to dania gotowe produkowane z najwyższej jakości mięsa drobiowego, idealne dla wszystkich chcących spędzać mniej czasu w kuchni, a jednocześnie zachować pełnowartościową i zbilansowaną dietę. Dania gotowe"czas na.. :' pakowane są w funkcjonalne opakowania, dzięki którym posiłek długo zachowuje świeżość i smak. Świetnie sprawdzą się także w szkole, pracy lub w podróży, gdyż r&.nnie dobrze smakują na zimno, jaki po podgrzaniu, a na ich przygotowanie potrzeba zaledwie kilku minut. mrożony c h produktów. Wówczas, jak przyznaje detalista, w za mr ażarce mu s zą być produkty firmy Hortex oraz lglotex. Ale jak przyzna je pan lu kasz j es i eń i z im a to nie tylko zakupy dla najmłodszych. Pierwszym krokiem jest opróż ni e nie za mrażark i z lod ów i wstawien ie tam W sk lep ie nie może zabraknąc również krokietów, pierogów czy pulpetów. N iezastąp i one okazu j ą s i ę być wówczas produkty Virtu, Cedrob czy Łowicz.

9 l ~ "Szybki i ciepły posiłek to idealne rozwiązanie dla zabieganych klientów" W sk lepie Doroty juszczak w Łowiczu j es i eń to czas porządków i przygotowania do zimy. "W i ąże s i ę to z wysprzedażą lodów i porządkami w za mraż ar k ach, po to aby wygospo darow ać miejsce na produkty mrożone, takie jak warzywa, dania gotowe czy ryby. Oczywiście miejsce na lody również jest pozostawione, ale będzie go zdecydowan ie mniej i będą to lody w opakowaniach litrowych, a nie impulsowe" - mówi Dorota juszczak, właścicielka sklepu,,bratek" w Ł ow i czu. Jak przyznaje detalistka, dania gotowe takie jak pierogi, naleśniki czy pizza to produkty idealnie wpasowujące s i ę wjesienny okres. Zvvłaszcza kiedy pogoda za oknem zn i echęca do \IV)'Chodzenia z domu. Ponieważ sklep znajduje s i ę w samym środku osiedla, pośród licznych bloków, klienci często scho dzą tylko na dół, czasem i w kapciach, po to żeby kupić danie gotowe. Wystarczy je jedynie podgrzać i cieply posiłek w j es i enną szarugę idealnie rozgrzeje każdego. W tej kategorii dobrze sprze d aj ą s i ę produkty marki Virtu oraz Cedrob. J eże li chodzi o mrożone dan ia to prym wiedzie Hortex i lglotex, natom iast wśród dań ze s ł o ik a niezastąpiona okazu je s i ę być marka t.owicz. Dla klientów lubi ących przygotowywanie potraw w domu, m a ło pracochłonne są także dodatki do dań w postaci sosów w proszku. T utaj prym wiedzie marka Knorr. -= "jesienna kanapka ze~ wędliną to idealna przekąska podczas przerwy w szkole" J j Iwona Szklarska Wiceprezes Zarządu Madej Wróbel Sklep spożywczoprzernysłowy "Bratek'' os. B ratkowice l O, lowicz zdaniemproducenta Dzięk i kampanii reklamowej i sukcesywnemu rozwijaniu dystrybucji li nia Ki ełbas z Szynki zos t a ła pozytywnie przyjęta przez rynek dlatego rozszerzy l iśmy ofertę w ramach tej linii o cztery nowe kiełbasy z szynki. W sierpni u do sprzedaży trafiły: k i ełbasa luksusowa z szynki - świet n a na kanapki, kiełbasa myś liwska z szynki- szlachetna odmiana tej znanej Polakom ki eł basy, krakowska sucha z szy n ką- przygotowana z myś l ą o najba rdziej wymagających kons umentach oraz zrazowa z szynki -deli kat na w smaku, o charakterystycznym kształc i e roga la. Znakomity sma k i aromat nowych produktów zosta ł pod kreś l ony starannie dobranymi przyprawami, dopracowanymi recepturami i n i ezwyk łą dba łością na każ d y m etapie produ kcji. Wszystkie wyroby z szynki to gwarancja dobrego smaku, jakości i przede wszystkim wysokiej z awartości m ięsa z szynki. W mi es ącach j es enno-z im owych wzrasta sprzedaż węd lin i przetworów mi ęsnych. "W moim skl epie klienci mogą kupić wędliny JBB, Krakus, Morliny oraz parówki marki Soko ł ów czy kabanosy od ZM Pekpol czy Krakowska Sucha Madej Wróbel"- dodaje Dorota juszcza k. Tego typu produkty często i św eże pieczywo" - dodaje pani Dorota. Ł ac aty, Turek Puszysty, Twój Smak z Piątnicy kupowane są "na kanapkę", w okresie szko l- Jak przyznaje detalistka do kanapek dobrze oraz Mój Ulubiony z Wielunia. Jak dodaje nym właśnie dla dzieci do plecaka. "Do tego sprzedają s ę także sery do smarowan ia. pani juszczak wśród smaków prym wiodą natura Delma lub Śn a dani owa z m as ł e m, warzywa Wśród najczęściej wybieranych marek są: lne, śmietankowe oraz ze szczypiorkiem,

10 c hociaż j eże li na rynku pojawia s ię nowy i ciekawy smak, klien ci c h ętn i e go próbują. Wśród przekąsek, które chętn i e zabiera s i ę do szko ły i zajada na szko lnej przerwie Sc.l z pewnością rogaliki Star Foods - 7 Days. "Dzieci i d o roś li bardzo c h ętn i e kupują także Góralki, Knoppersy i Grześki. S ł o dki wafelek w szkole czy pracy to bardzo smaczna przekctska"- mówi deta listka. "Jeże li chodzi o czekoladowe batony, których sprzed a ż wzrasta, kiedy tylko u stają upały, prym w i odą niezmiennie marki takie jak Mars, Snikers czy Kinder Bueno'' dodaje pani juszeza k. Poza pyszny mi kanapkami zrobionymi przez m a m ę, s ł odką p rzekąską kupioną w sklepie, w szko lnym plecaku n i e zabraknie napoju. Niezaprzeczalnie we wszystkich sklepach królują bute lki z dozownikami. 11 PO pierwsze praktyczne opakowan ie- nie szklane a pl a stikowe, niewielka pojemnoś ć- to g ł ówne kryteria wyboru napoju do szko ł y"- opowiada pani Dorota. Jak przyznaje detalistka najlepiej sprzedaje s i ę Kubu ś w różnych wersjach s makowych. Kubu ś Play, jupik oraz mark i własne soczków z rurką, a także wody mineraln e w 0,5 litrowych bute lkach. "K i edyś kupowałam do sklepu nawet zeszyty szkolne, jednak w tej kategorii przegrałam z marketami"- dodaje. jesienne przysmak i to również dżemy. W sklepie w Ł ow i czu oczyw i śc i e prym wiedzie marka t.owicz, ale jak przyznaje pani Juszczak w sklepie jest również S ł oneczny Ogród - marka wła s n a. O czywi~ c i e w okresie jesienno -zimowym na półkach nie m oże zabraknąć syropów. W sklepie Bratek króluje Herbapol, l owicz, Vita;< i Paola. "Ze smaków naj ch ęt ni e j wybierana jest malina"- dodaje detalistka. " Jeżeli choclzi o alkohol, to tak jak latem królowały piwa smakowe i lekkie trunk i, tak teraz c hętniej kupowane są mocniejsze trun ki - wódki, brandy, whisky. Dobrze sprzedaje s i ę Wyborowa i Żubrówka Biała, brandy Pliska a wśród whisky prym wiedzie Ja ck Daniel's"- doclaje.

11 Z OFERTY PRODUCENTA Prima, Tchibo, j acobs i Nescafe.,,Te marki bardzo dobrze przy j ę ł y s i ę w sklepie i innych nie sprowadzam" - doda je detalistka. Joanna Kozakiewicz Tra de Marketing Manager Jutrzenka Colian Jesienią Grześ ki zaoferują konsumentom wrażenia nawagę złota O rusza 2 miesięczna ogólnopolska loteria.,sięgaj po szczere złoto!" z łączną pulą nagród przekraczającą 300 tysięcy złotych. Główną nagrodąjest kilogramzłota o wartości ponad ISO tysięcy, a codziennie będzie można wygrać złoto o wartości ponad 3 tys. zł. Partnerami akcji są wiodące media o zasięgu ogólnopolskim: Radio Zet, Wprost i Onetpl. Działania reklamowe obejmą prasę, radio, Internet. a także sieć bankomatów Euronet, działania ambientowe oraz komunikację w miejscach sprzedaży, co spowoduje, iż każdy konsument spotka się z komunikatem o akcji. Łącznie do sklepów trafi ponad 50 mln promocyjnych Grześków. J es i eń to czas s ł odk i c h przetwo rów. We dłu g pani Zofii Kaczmarczyk, która prowadzi sklep we Wrzosowi e bezapelacyjnym liderem jest m arka Łow icz. " Klienci mojego sklepu bardzo polubili także w ś ród przetworów m ar kę Go mar P i ńczów. jeże li chodzi o soki i syropy - najlepiej sprzedaje s i ę smak m alinowy, a wś r ód marek prym w iedzie Herbapoli Paola. Wśród herbat jak to na rynku trad ycyjnego handlu prym w ied zie Minutka, Saga i Lipto n. W sk lepi e pani Kaczmarczyk akurat w takiej kol ejn ośc i. " Kli enci bardzo c h ęt ni e kupuj ą ta kże różnego rodzaju zielone herbaty, dobrze rotuje marka Big-Active"- dodaje. J eżeli c hodzi o kawy, to ja k przyznaje pani Zosia na podobnym poziomie ratu j ą Magdalena Łazicka Category Manager Chocolate Mars Polska i urozmaicania oferty przez tego typu nowości. Już w sierpniu na półki zaczął trafiać nasz nowy produkt w trzech wariantach: Snickers Miniatures, Twix Miniatures, Mars Miniatures 260 g. Sezon jesienny, odgrywający istotną rolę w ożywieniu kategorii czekolady jest idealny do rewizji portfolio Nie chcieliśmywprowadzać kolejnej marki, wykorzystaliśmy znane i sprawdzone smaki Snickers, Mars, Twix przenosząc je do nowej okazji konsumpcji: czekoladowych produktów do dzielenia się. Dla sklepów oznacza to obniżenie ryzyka, jakim opatrzonejest wprowadzanie wszelkich nowinek rynkowych i rozwój najbardziejwartościowej okazji w kategorii czekolady (ponad 46%wartości kategorii). Snickers, Twix, Mars, mającjuż swoje liane gronozwolenników (aołówka batonów pod kątem rotacji) to idealne marki, aby przyciągnąć no'onych konsumentów do pralin w pudełkach, jednocześnie umożliwiając sklepom osiągnięcie wyższych zyskoo, charakterystyanych dla tego segmentu.

12 Mars Polska Mars, Twixi Snikers Miniatures

13 zdaniem PRODUCENTA przyznaje pani Zofia latem dobrze s przedawały się słodycze bez aekolady, teraz jak tylko zrobiło się trochę chłodniej - kliend zaczynają kupowa ć słodko~ i czekok1dowe bądź z dodatkiem czekolady. "Bardzo dobrze sprzedają się czekolady i cukierki aekoladowe marki Wawel" - mówi pani Kaczmarczyk. W okresie jesienno-zimowym w sklepie we Wrzosowie, klienci aę śc iej kupują bomboniery i praliny. Jak przyznaje pani Zofia - niezmiennie od wielu lat ba.rdzo c hętnie kupowane są batony Mars, Snikers, Twix ay Bounty. Dorota Piwowarska Brand Manager Wawel "1 00 lat czekolad" to nie tylko slogan kampanii reklamowej, a Ie także bogata tradycja wyrobu tabliczek czekoladowych z najlepszych składników. Dzięki pasji i zaangażowaniu Wawel odpowiada na potrzeby konsumentów prezentując bogatą ofertę swoich wyrobów, do których dołączyły 2 nowe mleczne tabliczki nadziewane: delikatna Truskawkowa oraz słodkie Toffi. Każdy może sięgnąć także po Gorzką Krakowską, pełną Mleczną, czy skierowaną do najmłodszych-krówkawą z ciągnącym się karmelem. Dla tych, którzy lubią niespodzianki, Wawel przygotował czekoladę mleczną z dodatkiem herbatników petit beurre. Miłośnicy klasyki z pewnością powinni sięgnąć po czekolady o smaku słynnego trio: Malaga, Kasztanki i liki Taki. Z OFERTY PRODUCENTA Hoop Polska Wawel Herbapol Lublin Syrop Owocowa Spiżarnia- Malina Ponieważ jesień i zima to takż e czas szkolny, na półkach znajduje się spory wybór wafelków, które są szczególnie lubiane przez dzieci." Najlepiej ratują Góralki. Reklama zadziałała na klientów, ponieważ te wafelki są jednymi z ulubionych zarówno wśród dzieci jak i dorosłych" - dodaje detalistka. Do szkoły bardzo chętnie kupowane są soczki z rurką Leon oraz soki i napoje w butelce marki Kubuś oraz Jupik. "Dzieci lubią czekoladę. Hitem w naszym sklepie jest jajko niespodzianka Kinder Joy. Sprzedają się dobrze nawet latem, ale miałam w tym okresie problem z dostępnością produktu w hurtowniach. Na szczęś c ie już mamy jesień i nie będzie z tym problemu" - mówi pani Zosia. Patrycja Giurko Group Brand Manager Hoop Polska Wiosną 2013 roku firma Hoop wp rowadziła na rynek odmienionego Jupi ka, którego kaloryczność, dziękizastosowani u ekstraktu ze stewii,., została obniżona o ponad 40%. To pierwszy taki napój dla dzieci w Polsce. Jupikjest więc teraz nie tylko pyszny i owocowy (co lubią dzieci), ale ma również mniej cukru (czego oczekują rodzice). Zmiana dotyczy wszystkich smaków Jupi ka owocowego: cherry cola, multiwitamina, truskawka, jabłko, pomarańcza oraz nowości- owoce ogrodowe. Do rodziny Jupika na początku roku 2013, obok wspomnianegojupika owocowego o smaku owoców ogrodowych, dołączył również nowy smak JupikAqua MALINA. Dzięki wprowadzeni u nowych smaków marka może lepiej trafiać w zróżnicowane gusta małych konsumentów. ~5tewla to rof.lina pochodzą(a z Brazylii l Paragwaju, obecnie' uprawlan(j również w wielu Innych rejonach iwlata. Charakteryz11}e ~ię bardzo n/5k.ą k.a/oryczno~dą orazzda/n oklą obnizania c/5n!enla krwi. Jej zasimoowan!e do słodzenia napojów pozwala znaczą coobnlzyćlchk(j/oryrzno'il.'.

Jak zarobić więcej? red bull przynosi największy przychód wśród energetyków. * zadbaj o widoczność red bulla w swoim sklepie.

Jak zarobić więcej? red bull przynosi największy przychód wśród energetyków. * zadbaj o widoczność red bulla w swoim sklepie. dodatek specjalny złoty paragon 2012 kategorie produktów Wakacje od kuchni» str. 16 RELACJE Tajlandia Kuchnia Świata» str. 44 06/76 Czerwiec 2012 ogólnopolskie pismo rynku fmcg Jak zarobić więcej? red

Bardziej szczegółowo

01/83. to jedna z najbardziej dynamicznych marek w swojej kategorii. to jakość, której zaufali konsumenci. ogólnopolskie pismo rynku fmcg

01/83. to jedna z najbardziej dynamicznych marek w swojej kategorii. to jakość, której zaufali konsumenci. ogólnopolskie pismo rynku fmcg KATEGORIE PRODUKTÓW Z Walentym za pan brat» str. 14 REPORTAŻ Barometr detalisty» str. 24 RAPORT Produkty ze znakiem jakości» str. 34 01/83 Styczeń 2013 ogólnopolskie pismo rynku fmcg to jedna z najbardziej

Bardziej szczegółowo

01/107. ogólnopolskie pismo rynku fmcg. RAPORT Walentynki» str. 14. WYWIAD Monzer Elabrashy, CEDC» str. 12. PREZENTACJA PUH PILOT» str.

01/107. ogólnopolskie pismo rynku fmcg. RAPORT Walentynki» str. 14. WYWIAD Monzer Elabrashy, CEDC» str. 12. PREZENTACJA PUH PILOT» str. RAPORT Walentynki» str. 14 WYWIAD Monzer Elabrashy, CEDC» str. 12 PREZENTACJA PUH PILOT» str. 50 01/107 Styczeń 2015 ogólnopolskie pismo rynku fmcg ! Dostęp do tych treści mogą mieć wyłącznie firmy zajmujące

Bardziej szczegółowo

Tygodniki. Pierwszy w rankingu Rzeczpospolitej, s.6. Dostawy prasy szyte na miarê, s.7. raz na miesi¹c, s.4-5. Wyrwij - Zachowaj!

Tygodniki. Pierwszy w rankingu Rzeczpospolitej, s.6. Dostawy prasy szyte na miarê, s.7. raz na miesi¹c, s.4-5. Wyrwij - Zachowaj! Nr 7-8/2010 (160) Kolporter Lider Polskiego Biznesu BEZPŁATNE PISMO FIRM GRUPY KOLPORTER Tygodniki raz na miesi¹c, s.4-5 Pierwszy w rankingu Rzeczpospolitej, s.6 Dostawy prasy szyte na miarê, s.7 Wyrwij

Bardziej szczegółowo

Sposób. Ponad 1000 saloników Kolportera! s. 8. na małego czytelnika s. 10-11. Zapalniczka wielki produkt s. 6-7

Sposób. Ponad 1000 saloników Kolportera! s. 8. na małego czytelnika s. 10-11. Zapalniczka wielki produkt s. 6-7 StYcZEÑ 2015 (209) BeZP atne PiSMo KolPortera www.nasz.kolporter.com.pl Sposób na małego czytelnika s. 10-11 Ponad 1000 saloników Kolportera! s. 8 Zapalniczka wielki produkt s. 6-7 www.kolporter.com.pl

Bardziej szczegółowo

Nr 1 (23) Styczeń 2008 HURT & DETAL ISSN 1896-3137. Ogólnopolskie pismo rynku FMCG www.hurtidetal.pl

Nr 1 (23) Styczeń 2008 HURT & DETAL ISSN 1896-3137. Ogólnopolskie pismo rynku FMCG www.hurtidetal.pl Nr 1 (23) Styczeń 2008 HURT & DETAL ISSN 1896-3137 Ogólnopolskie pismo rynku FMCG www.hurtidetal.pl 1 2 Ogólnopolskie pismo rynku FMCG Bezpłatny miesięcznik branżowy Drodzy Czytelnicy, Kontakt Tomasz Pańczyk,

Bardziej szczegółowo

Marki własne. Kolporter proponuje. coraz lepsze s. 6-7. Slavek i Slavko gotowi do Euro 2012 s. 9. Piotr Najsztub: Prasa przetrwa s.

Marki własne. Kolporter proponuje. coraz lepsze s. 6-7. Slavek i Slavko gotowi do Euro 2012 s. 9. Piotr Najsztub: Prasa przetrwa s. LUTY 2012 (177) BEZP ATNE PISMO KOLPORTERA S.A. www.nasz.kolporter.com.pl Marki własne coraz lepsze s. 6-7 Slavek i Slavko gotowi do Euro 2012 s. 9 Piotr Najsztub: Prasa przetrwa s. 13 www.kolporter.com.pl

Bardziej szczegółowo

www.handelnowoczesny.pl Nr 2 (2) Kwiecień 2008 NOWOCZESNY ISSN 1899-0460 Ogólnopolskie pismo sieci handlowych FMCG 1 HANDEL NOWOCZESNY

www.handelnowoczesny.pl Nr 2 (2) Kwiecień 2008 NOWOCZESNY ISSN 1899-0460 Ogólnopolskie pismo sieci handlowych FMCG 1 HANDEL NOWOCZESNY Ogólnopolskie pismo sieci handlowych FMCG www.handelnowoczesny.pl Nr 2 (2) Kwiecień 2008 ISSN 1899-0460 Sieci Supermarkety Hipermarkety Dyskonty Franczyza Stacje benzynowe 1 Nr 3 (25) Marzec 2008 HURT

Bardziej szczegółowo

Polacy. Dobry Wybór. Kolporter proponuje. polubili soki s. 6-7. E-papieros w dwóch smakach s. 16. na święta s. 20

Polacy. Dobry Wybór. Kolporter proponuje. polubili soki s. 6-7. E-papieros w dwóch smakach s. 16. na święta s. 20 MARZEC 2013 (189) BEZPŁATNE PISMO KOLPORTERA www.nasz.kolporter.com.pl Polacy polubili soki s. 6-7 Dobry Wybór na święta s. 20 E-papieros w dwóch smakach s. 16 www.kolporter.com.pl Kolporter proponuje

Bardziej szczegółowo

Dobry początek dnia. tegorie produktów ~ lruttlu. DOBRY POCZĄTEK DNIA HURT I DETAL, 2015-02-01, MONIKA KOCIUBIŃSKA, str.: 58 (1/5) Zdrowe inspiracje

Dobry początek dnia. tegorie produktów ~ lruttlu. DOBRY POCZĄTEK DNIA HURT I DETAL, 2015-02-01, MONIKA KOCIUBIŃSKA, str.: 58 (1/5) Zdrowe inspiracje DOBRY POCZĄTEK DNIA HURT I DETAL, 2015-02-01, MONIKA KOCIUBIŃSKA, str.: 58 (1/5) tegorie produktów ~ Dobry początek dnia ZPSJAMAR SZCZEPANIAK, ~~~ f JłJI.", Marmoladka deserowa z maliną Pieczywo, wędliny,

Bardziej szczegółowo

DETALINFO RAPORT ROCZNY 2010. Sieci Handlowe i Sklepy. Przegląd. Informacja na miarę Twojego sukcesu

DETALINFO RAPORT ROCZNY 2010. Sieci Handlowe i Sklepy. Przegląd. Informacja na miarę Twojego sukcesu Przegląd RAPORT ROCZNY 2010 DETALINFO Informacja na miarę Twojego sukcesu Sieci Handlowe i Sklepy Reklama 1 Spis treści DETALINFO Informacja na miarę Twojego sukcesu Sieci Handlowe i Sklepy - Raport Roczny

Bardziej szczegółowo

Nr 10 (32) Październik 2008 HURT & DETAL ISSN 1896-3137. Ogólnopolskie pismo rynku FMCG www.hurtidetal.pl

Nr 10 (32) Październik 2008 HURT & DETAL ISSN 1896-3137. Ogólnopolskie pismo rynku FMCG www.hurtidetal.pl Nr 10 (32) Październik 2008 HURT & DETAL ISSN 1896-3137 Ogólnopolskie pismo rynku FMCG www.hurtidetal.pl 1 2 3 Od redaktora Kontakt Tomasz Pańczyk, Redaktor Naczelny t.panczyk@hurtidetal.pl Ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

R A P O R T R O C Z N Y HANDEL RAPORT ROCZNY HANDEL 2011

R A P O R T R O C Z N Y HANDEL RAPORT ROCZNY HANDEL 2011 R A P O R T R O C Z N Y HANDEL 2011 Sieci detaliczne i centra handlowe w Polsce RAPORT ROCZNY SPIS TREŚCI SIECI HANDLOWE Trendy w handlu detalicznym 2011 4 Sieci handlowe rosną w siłę 12 Sieci ogólnospożywcze

Bardziej szczegółowo

w numerze: Miliard złotych można zarobić na lodach

w numerze: Miliard złotych można zarobić na lodach 11(0) piekarnie CUKIERNIE LODZIARNIE NAKŁAD 6 000 EGZ. /LISTOPAD 2010/ w numerze: Miliard złotych można zarobić na lodach B&S Business News Kilkaset punktów w całym kraju zamierza otworzyć sieć Gorąco

Bardziej szczegółowo

edycja 2013 jak kupuje nowe pokolenie Warszawa, maj 2013 r.

edycja 2013 jak kupuje nowe pokolenie Warszawa, maj 2013 r. edycja 2013 jak kupuje nowe pokolenie Warszawa, maj 2013 r. RAPORT CZĄSTKOWY Badanie obserwacyjne: Jak kupuje nowe pokolenie Polaków? Wprowadzenie Kiedy marketer lub osoba zarządzająca wyjdzie zza biurka

Bardziej szczegółowo

DETALINFO. Dodatek specjalny - Urządź Sklep. Sieci Handlowe i Sklepy. Eden: trzeba utrzymać klienta. CSR: uwzględnić dobro wszystkich.

DETALINFO. Dodatek specjalny - Urządź Sklep. Sieci Handlowe i Sklepy. Eden: trzeba utrzymać klienta. CSR: uwzględnić dobro wszystkich. Przegląd Dodatek specjalny - Urządź Sklep DETALINFO Informacja na miarę Twojego sukcesu Sieci Handlowe i Sklepy Eden: trzeba utrzymać klienta CSR: uwzględnić dobro wszystkich Moda na BIO DETALINFO - Sieci

Bardziej szczegółowo

Przed Tobą 4. wydanie Ilustrowanego

Przed Tobą 4. wydanie Ilustrowanego egzemplarz bezcenny, czyli bezpłatny Nr 04 Lato/Jesień 2014 Przed Tobą 4. wydanie Ilustrowanego Kuriera Zdrowia, magazynu Fundacji Szlachetne Zdrowie. Mamy nadzieję, że poruszane w numerze zagadnienia,

Bardziej szczegółowo

Portalfranczyza.pl. Wiadomości Katalog franczyz. Carrefour Express. Fundusze unijne. e-magazyn. Nr 1. www.portalfranczyza.pl

Portalfranczyza.pl. Wiadomości Katalog franczyz. Carrefour Express. Fundusze unijne. e-magazyn. Nr 1. www.portalfranczyza.pl Portalfranczyza.pl e-magazyn 05/2013 - Nr 1 Wiadomości Katalog franczyz www.portalfranczyza.pl e-magazyn portalfranczyza.pl Nr 1 05/2013 Carrefour Express sprawdzony pomysł, aby przetrwać kryzys Fundusze

Bardziej szczegółowo

ISSN 231321458. #1 Kwiecień 2015

ISSN 231321458. #1 Kwiecień 2015 #1 Kwiecień 2015 ISSN 231321458 #1 Kwiecień 2015 Wydawca: 1 Adres redakcji: ul. Kadrowa 99 m 110, 04-426 Warszawa redakcja@marketingandmore.com.pl tel. + 48 698 218 831 Redaktor naczelny: Krzysztof Robert

Bardziej szczegółowo

WYSZUKIWARKA KLIENTÓW

WYSZUKIWARKA KLIENTÓW WYSZUKIWARKA KLIENTÓW Google AdWords - przewodnik dla szefów Partner książki: WYSZUKIWARKA KLIENTÓW Google AdWords - przewodnik dla szefów Wyszukiwarka klientów. Google AdWords - przewodnik dla szefów

Bardziej szczegółowo

38 KULINARNY 44 NOWOŚCI WYSTAWCÓW ZŁOCI MEDALIŚCI TARGÓW POLAGRA PUCHAR POLSKI

38 KULINARNY 44 NOWOŚCI WYSTAWCÓW ZŁOCI MEDALIŚCI TARGÓW POLAGRA PUCHAR POLSKI SMAKI REGIONÓW / POLAGRA FOOD / POLAGRA TECH / POLAGRA GASTRO / INVEST HOTEL WYDANIE SPECJALNE MAGAZYNU TARGOWEGO / ISSN 123O-8994 SIERPIEŃ 2O14, POZNAŃ 8 ZŁOCI MEDALIŚCI TARGÓW POLAGRA 38 KULINARNY PUCHAR

Bardziej szczegółowo

Poradnik. żywienia dziecka

Poradnik. żywienia dziecka Poradnik żywienia dziecka Praktyczne zastosowanie Norm Żywienia opracowanych przez Grupę Ekspertów w 2012 Poradnik żywienia dziecka Praktyczne zastosowanie Norm Żywienia opracowanych przez Grupę Ekspertów

Bardziej szczegółowo

edycja 2013 Zwyczaje zakupowe Polaków Warszawa, kwiecień 2013 r.

edycja 2013 Zwyczaje zakupowe Polaków Warszawa, kwiecień 2013 r. edycja 2013 Zwyczaje zakupowe Polaków Warszawa, kwiecień 2013 r. RAPORT CZĄSTKOWY Analiza rynkowa branży Retail&Fashion 2013 Jak zmienia się retail w Polsce? Wpływ aktywności e-commerce na sprzedaż tradycyjną

Bardziej szczegółowo

Idź do. Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz. Katalog książek. Katalog online Zamów drukowany katalog. Twój koszyk.

Idź do. Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz. Katalog książek. Katalog online Zamów drukowany katalog. Twój koszyk. Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

ZDROWY STYL ŻYCIA. Istnieje od 1993 r. NIEZALEZ NE CZASOPISMO UCZNIO W ZSP W CHOJNIE WYDANIE SPECJALNE czerwiec 2015 W TYM NUMERZE :

ZDROWY STYL ŻYCIA. Istnieje od 1993 r. NIEZALEZ NE CZASOPISMO UCZNIO W ZSP W CHOJNIE WYDANIE SPECJALNE czerwiec 2015 W TYM NUMERZE : Istnieje od 1993 r. NIEZALEZ NE CZASOPISMO UCZNIO W ZSP W CHOJNIE WYDANIE SPECJALNE czerwiec 2015 ZDROWY STYL ŻYCIA W TYM NUMERZE : Szkolny konkurs kulinarny Sałatki z warzyw i owoców str. 2 Przepis na

Bardziej szczegółowo

Prawidłowa dieta receptą na zdrowie

Prawidłowa dieta receptą na zdrowie Prawidłowa dieta receptą na zdrowie Materiały dydaktyczne zajęcia prozdrowotne i hobbystyczne Program Rewitalizacji Społecznej Nowe życie Starej Bykowiny współfinansowany przez Unię Europejską ze środków

Bardziej szczegółowo

Spis treści. ES_4a Finanse.indd 4 2009-11-20 12:15:40

Spis treści. ES_4a Finanse.indd 4 2009-11-20 12:15:40 Spis treści 1. Wstęp... 5 1.1. Czym jest marketing?... 5 1.2. Czego dowiesz się z tej części podręcznika?... 6 1.3. Co musisz wiedzieć, zanim zabierzesz się za marketing?... 6 1.4. Specyfika marketingu

Bardziej szczegółowo

Czas na innowacje. Rynek dań gotowych w Polsce w porównaniu z takim rynkiem R A P O R T

Czas na innowacje. Rynek dań gotowych w Polsce w porównaniu z takim rynkiem R A P O R T Na polskim rynku dań gotowych fundamentalną rolę wciąż odgrywa tradycja. Nasuwa się pytanie: czy nie należałoby poszukać dodatkowego, nowszego oparcia dla rozwoju tego rynku oparcia w konsumpcji nowoczesnej.

Bardziej szczegółowo

ISSN 2081-23 - 61 MIESIĘCZNIK KWIECIEN 2012 (34) str. 7. str. 10. str. 22. str. 17. str. 31. str. 14. Konkursy z nagrodami!!!

ISSN 2081-23 - 61 MIESIĘCZNIK KWIECIEN 2012 (34) str. 7. str. 10. str. 22. str. 17. str. 31. str. 14. Konkursy z nagrodami!!! ISSN 2081-23 - 61 MIESIĘCZNIK KWIECIEN 2012 (34) str. 7 str. 10 str. 22 str. 17 str. 31 Konkursy z nagrodami!!! str. 14 2 Kwiecien 2012 Zdrowie w Krakowie Szanowni Państwo Firma KWIATEK istnieje na polskim

Bardziej szczegółowo