Li czą na nie także polscy kupcy, tach żywnościowyc h, ale także asortymencie. Jes i en i ązm i en ia s i ę wszystko - mówią jedni

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Li czą na nie także polscy kupcy, tach żywnościowyc h, ale także asortymencie. Jes i en i ązm i en ia s i ę wszystko - mówią jedni"

Transkrypt

1 Co nowego pojawia się w sklepach wraz z pierwszymi spadającymi liśćmi? Złota polska jesień powoli zbiera plony. Na półkach mamy więcej słodyczy czekoladowych, przetworów, syropów, a także dań gotowych... Inne podstawowe kategorie pozostają bez zmian, ale ich rotacja zdecydowanie nabiera tempa. Polacy kupują więcej przetworów mięsnych, przypraw, herbat. Jesienią wybieramy innego rodzaju alkohole czy napoje. Jesienna plucha wpływa również na wybory w obrębie kategorii chemiczno-gospodarczej. i i i Po długim i c ep łym lecie czas na kolejną. odśw eżone marki cz y nowe smaki ulubionych równie piękną i obf tą porę roku. Prognozy są produktów. l mowa tuta j nie ty lko o produkpozytywne. Li czą na nie także polscy kupcy, tach żywnościowyc h, ale także asortymencie którzy od wrześn ia rozpoczęli z miany w asor- chem icznym. tymencie sk lepowym. Jes i en i ązm i en ia s i ę wszystko - mówią jedni detaliśc i, inni d o dają - zmiany są, ale niezwykle subtelne, czasem nieodczuwalne. Zdania są podzielone, ale jedno jest pewne - przygotowania do jesienno-zimowego sezonu trwają pełną parą. Dzieci i młodzi eż wraz z pierwszym dzwonkiem ruszają do szkó ł, Polacy zaczyna j ą w i ęce j czasu spędzać w domach, co wiąże s ię z gotowaniem, wspólnym spożywan i em posiłków przy stole czy podjadaniem przy nowym sezonie ulubionego programu telewizyjnego. jednym s ł owem -zmian y! j esienią i z im ą pijemy więcej gorących napojów, zjadamy w i ększe il ośc i przetworów mięsnych, c hętniej je my dwudaniowe c i ep łe obiad y, częśc i e j mamy ochotę na co~ s ł odkiego, dziec iom do szko ł y robimy kanapki, kupujemy wafelki czy napoje w mniejszych gramaturac h. Na wsze lki e potrzeby konsumentów konsekwe ntnie odpowiadają producenci oferując zupe łn e nowości bądź Jesień na paragonie Koniec lata przynosi zazwyczaj spadek ca ł kowitej licz by transakcji w sklepach mał oformatowych- spada s przedaż napo jów, lodów impulsowych, piwa, czy li kategorii silnie powiązanych z pogo dą i mają cyc h bardzo duż e znaczenie dla obrotów tego kanału dystrybucji. jak przyz naje Hubert Hozyasz, ekspert z CMR- od wrze ś nia zaczyna s i ę natomiast wzrost z naczenia w sprzedaży sklepu takich kategorii produktowych jak: napoje gorące (herbata, czekolada do picia, kakao, kawa zbożowa), wyroby czekoladowye (batony, wafelki, tab li czki), rogaliki typu 7 Days, zupy w torebkach, buliony, wódki i inne moc ne alkohole, miody, chrzany, mrożone warzywa i owoce, leki OTC {ś rodki na przeziębienie, środk i na ból gard ł a), a także c husteczki higieniczne. Chłodniejsza pogoda zachęca do s p ożyw ania c i e płych napojów, moc niejszych

2 alkoholi, a gdy złapiemy przeziębienie to pomocą może być zakup odpowiedniego leku i chusteczek do nosa. We wrześni u dzieci i młodzież wracają do szko ł y, co ma wpływ na wzrost sprzedaży roga lików, batonów, wafelków i s ł onych przek ąsek w małych opakowaniach. "Deta li ści reagują na zmiany w zapotrzebowaniu klientów i odpowiednio modyfikują asortyment. W okresie od września do listopada rośnie odsetek sklepów prowadzących sprzedaż takich kategorii produktowych jak środk i na przeziębienie i grypę, środk i na ból gard ła, warzywa i owoce mrożone, frytki mrożone, chrzan, miód, rum, czekolada do picia, środk i do czyszczen ia obuwia"- mówi wych. Odwrotny trend raportowany jest Hozyasz. W przypadku kluczowych kategorii produktowych, takich jak wyroby czekola- do we i herbata wzrasta liczba wariantów produktów obecnych na półkach sklepo- dla asortymentu związanego z latem: piwa, napojów gazowanych, wód mineralnych, wód smakowych, herbaty mrożonej. 4. Nie zapominaj cie o nawodnieniu. Idealnie sprawdzi s i ę mała butelka wody Nestle Aquarel Kids, która nie obc i ąży i tak wystarczająco c i ężk i ego już plecaka. 5. W dniu klasówki warto dać dziecku małe co nieco, np. bogatego w wapń wafelka Nesquik, który dostarczy energ ii i pomoże zmobilizować mózg do pracy. 6. Pozostałe posiłki zjedzcie razem w domu. Wspólny stó ł to dobra okazja do nauki zdrowych nawyków żyw i en i owych i zac i eśn i an i a zdaniemeksperta.... Agnieszka Pi s kała, Starszy Specjalista ds. żywienia Nesth! Polska Wrzes i eń to dobry czas, by wspólnie, ca ł a ro dzi n ą zacząć j eść smacznie i zdrowo. Jak to z robi ć? 1. Przestawcie s ię na 5 posiłków dziennie. 5 posiłków dziennie jest na szóst k ę! 2. Nie pozwólcie dziecku wy j ść z dom u bez śniadania. Prze ł oży s i ę to na probierny z koncentrac j ą i gorsze oceny. 3. Przed wyjściem do szko ły, zamiast dawać dziecku pieniądze, przygotujcie wspólnie pożywne 11 śniadan ie - najlepiej kanapkę zwędliną lub sere m, porcją warzyw i owoc. rodzinnych więzi. Drugi dzwonek jesień to także powroty do sz ko ł y, które związane są z li cznym i zakupami. l mowa tutaj nie tylko o książkach czy artyku ła ch papierniczych. W sklepach spożywczych najchętniej kupowane są małe gramatury napojów takich jak woda czy sok, drożdżówki, jogurty pitne oraz batony i wafelki, a także produkty na kanapkę. Ważne żeby przekąska zjedzona na szko ln ej przerwie zaspoko iła głód i dodała energii - o tyrn myślą g łówn ie rodzice. Dzieci natomiast chcą, żeby było przede wszystk im smaczn ie. jednak pierwszy krok stawiamy za\nsze w domu i jest nim zdrowe i pożywne śn iad an i e. Na\N)'k spożywan ia śniadań jest szczególn ie ważny w przypadku dzieci, które potrzebują energii do roz\noju, nauki i zabawy. Właściwie przygotowane, bogate w węglowodany, wapń, żelazo, cynk, witaminy z grupy B i kwasy

3 zdaniem PRODUCENTA Aleksandra Kucała Marketing Manager I.D.C. Polonia Mamy już jesień, a wraz z nią wzmożony okres sprzedaży słodyczy. Jesienią wracają również na telewizyjny ekran Góralki. Na szklanym ekranie możemy zobaczyć nowy s pottych popularnych wafelków. Kampaniajest widoczna w wielu kanałach telewizyjnych. W okresie jesiennym obserwujemy co roku wzrost sprzedaży Góralek, bo jest to bardzo popularny produktwśród dzieci i mtodzieży szkolnej. Góralki są idealnym drugim śniadaniem do szkoły, można je z powodzeniem zabrać ze sobą na wyjazd czy wycieczkę, bo są niezwykle sycące. Pornocą w sprzedaży będą na pewno przygotowane przez firmę ekspozytory sprzedażowe. Oprócz działań reklamowych w telewizji przygotowano również intensywną kampanię reklamową wafelków Góralki w internecie, a zwłaszcza na Facebooku, gdzie profil wafelków zgromadziłj u ż ponad 770 tys. wielbicieli i jest na drugim miejscu pod wzg l ędem liczby fanów w kategorii Zywność. tłuszczowe {g ł ówn i e omega- 3) dają dziecku s ił ę, zapa ł do poznawania nowych rzeczy i aktywnośc i fizycznej. Niedobór tych sk ł adn i ków powoduje natomiast drażliwość, nerwowość oraz problemy ze skupieniem uwagi. Zdaniem specjalistów, uczniowie, którzy nie j edzą śn i ada 1l w domu i nie zab i erają ze sobą drugiego śn i adan i a do szkoly, często rekompensują sob ie jego brak podjadaniem w c i ągu dnia. Na j częśc i e j wyb i e rają łatwo dostępne w szkolnym sklepiku niezdrowe, wysoko przetworzone przeką s ki tak ie, jak: ch ipsy ziemniaczane czy tłu ste pączki. Skutk iem tak iej diety jest nie tylko nadwaga, ale też niedobory ważnych dla zdrowia sk ładn ik ów odżywczyc h i ryzyko rozwoju szeregu groźnych chorób. "Zbyt duże od stępy między posiłkami negatywnie wp ływa j ą na m etabolizm i koncentrację oraz obn i żają poziom glukozy we krwi. Dl ate go oprócz trzech g ł ównyc h posiłków powinno s i ę z j adać dwa mniejsze: drugie śn i adan i e oraz podwieczorek. Pe łn owartośc i owym drugim ś niadaniem bę dz i e np. zdrowa kanapka. W jej składz i e może zna l eź ć s i ę ser lub węd lin a drobiowa oraz obow i ązkowo warzyvva {np. sa ł ata, rukola, plasterki ogórka, rzodkiewki lub pomidora). Najlepiej przygotowa ć j ą na ciemnym, pełnoziarni s tym pieczywie, które w przeciwień s tw i e do b i a łego ma więcej w itamin z grupy B oraz b ł onn ik a. Kanapkę należy p o sm arować dobrym tłu szczem roś linn ym, np. margaryną Śn i adan i ową. Jego dodatek jest n i ezbędny, aby organizm mó g ł przyswoić wszystkie witam in y zawarte w sk ł adn ik ac h kanapki" - wyjaśnia Julita Dudicz, dietetyk.

4 Wraz z pierwszymi jesiennymi dniami zmienia s i ę wiele.. i chodzi tu nie tylko o pogodę. "Po pierwsze zauważam mniejszą sprzedaż lodów i napojów z lodówki" - przyznaje detalista. Z kolei widoczne Scl wzrosty w kategoria ch tak ich jak na przykład wyroby węd lini arsk i e, warzywa, dania gotowe czy s ł odycze" - dodaje. Podstawowe kategorie typu kawa czy herbata - sprzeda j ą s i ę dobrze przez ca ł y rok. "O czywiście w miesiącachjesienno-zimowych widoczne Scl delikatne wzrosty sprzedażowe w kategorii kaw i herbat, ale są to minimalne różnice w porównaniu do lata" - dodaje. Większe różnice rotacyjne detalista zauważa w kategoriach alkoholowych, g łówn i e w piwach. "Kiedy przychodzi jesienna deszczowa pogoda maleją obroty w segmencie piw o s ma- pan Czes ław. Wówczas klienci c hętniej wybieku cytrynowym czy j ab łk owym" - opowiada rają tradycyjne piwa, a w~ród nich marki takie jak Tatra i Perła. Na drugiej pozycji w sklepie Arkada zna l az ł y s i ę Lech, Żywiec i Tyskie. Wśród wódek prym wiodą nowości, j eże li chodzi o pojemności 100 mi i 200 mi. "W ł aśn i e w kategorii a lkoholowej klienci mojego sklepu bardzo lubią nowości, dlatego teżzawsze kiedy wchodzi na rynek nowy alkohol - musi być na półce. W~ród marek prym wiedzie Żubrówka oraz Wyborowa. jesienny wieczór to także idealna okazja do smakowania w domowym zaciszu brandy czy whisky"- dodaje detalista. Anna Grobicka Ju nior Bran d Manager Pliska Brandy Ambra Pliska brandy, odpowiadając na potrzeby konsumentów, na sezon zimowy przygotowała nowywariant z kategorii premium- Pliska V.S.O.P. (Very Superior O Id Pale). Ten wysokojakościowy trunek swoją głębię łagodnego smaku zawdzięcza przestrzeganiu ści śle określonych zasad produkcji- najmłodszy destylat, użyty do produkcji, przeleż ał w dębowych beczkach co najmniej cztery i pół roku. Pliska V.S.O.P. stanowi kolejną at rakcyjnąjakościowo oraz cenowo propozycję od marki, idealnie pasującą na wyjątkowy prezent. Wersje smakowe Pliska zyskały nową szatę g rafi czną oraz smuklejsze butelki, któretworzą harmonijną li nięwizua l nąz pozostałymi wariantami marki. Postawiliśmy na podk reślenie smaku na etykiecie, stąd dodanie do nazwy Pliska bezpośrednio członu Chocolate oraz Coffee, a zmniejszenie i l ości uszlachetnień, co stworzyło bardziej czy te l ną formę. Uczymy na ciep ł e przyjęcie przez konsumentów tej zmiany, jako kolejny etap uwspółcześn i enia marki.

5 .~, prz~k'ąs-~i'; - ' - - j W sk lepie Pana Kozłowskiego prym wiodą marki takie jak Wedel, Prin ce Polo, Góralki, Grześki, batony Mars, Sn ikers, Twi x i s ł odkośc i marki Wawel, a także czekolady Terravita. Podczas ch ł odnych dni klienci sk lepu przy ul. Wjazdowej 29 b chętn i e kupują czy ch iń sk i e zupki Am ino. jeże li chodzi o węd liny prym wiedzie marka JBB, Konstar, lnclykpol, kabanosy ZM Pekpol i Sokolów. "K li enci dopasowują swoje zakupy pod towar, który mam na półce. Oczywiśc i e to działa w obie strony. Ja również staram s i ę, by to, o co pytają sta li klienci s ł aw Kozłowski. Placówka istn ie je od 15 la t. W październiku obchodzi rocznicę. "Wc i ągu tych piętnastu lat bardzo wiele s i ę zm ienił o"- mówi Czesław Kozłowski, właś c i c i e l sk lepu " Arkada" w Radomiu. Detalista stara s i ę rozw ij ać i wc i ąż iś ć do przodu, mimo trudnośc i, które dotykają dzisiaj wielu prz eds i ęb i orców. również syropy, które dolewają na przykład do herbaty. Oczywiście najlepiej sprzedaje s i ę syrop/sok o smaku malinowym. Wśród herbat prym wiedzie Lipton, Saga, lrving. " Bardzo dobrze sprzedają s i ę herbaty z iel one, zwłaszcza z dodatkami, na przykład ma liny"- dodaje pan Czesław. Z kaw na półkach dostępne są Prima, Pedros i Tchibo. W ch łodni ejszych porach roku wzrasta sprzedaż produktów typu sosy, zupki z proszku takie jak Gorący Kubek Knorr było dostępne w sklepie"- mówi Cze- l p ' l~ z ~dam e ~--..--=-- Zmiana pory roku z letniej na j es i enną to także zmiana wyboru produktów spożywczych kupowanych przez klientów. Ze względu na niższe temperatury spada j ą obroty na kategoriach takich jak napoje, wody, lody. Jak przyznaje Romuald Andrzejczuk, kupiec strategiczny sieci sklepów Topaz - wzrasta natomiast sprzedaż herbat, kaw oraz soków owocowych. Okres jesienny, a co za tym idzi e moment, kiedy dzieci i mł odz i eż wracają do szko ł y, to czas większej sprze daż y p rodu k tów, które można zakwa lifik ować jako drugie śn i adan i e. "Są to takie produkty jak soki w małych pojemnościach (tzw. marchwiaki), wafelki, baton iki, czyli to co można dziecku w ł ożyć do plecaka"- dodaje pan Romuald. Spadki w sprzedaży w sklepie Topaz odnotowywane są w kategorii piwa oraz ketchupu i musztardy, jednak nie są one znaczne. Spadki te są widoczne i odczuwalne najbardziej w miesiącu wrześniu, co podyktowane jest przede wszystkim zw i ększonym i wydatkami na przygotowanie dzieci do nowego roku szkolnego. "J ednakże nie wszystkie kategorie są czułymi na sezonowość. Spadków sp rzedaży nie odczuwa s i ę w takich obszarach jak : żywność dla dzieci, żywność dla zwierząt, żywność naturalna, produkty zbożowe, przetwory owocowe, warzywa św i eże, alkohole mocne, wina czy artyku ł y che mii gospodarczej" mówi pan And rzejczuk.

6 ~i~.", Jeżeli chcx::lzi o marki, to jak przyznaje kupiec strategiczny sieci Topaz w każdej kategorii można wym i e ni ć kilku liderów. W segmencie kawy prym wiodą: Strauss Cafe, Tch ibo, Mondelez Polska, a w ś ród herbat: Unilever i Mokate. S p o śród przetworó w owocowo-warzywnych kli enci najchętniej wybierają produkty Agros No va, Bonduelle, Dawtona czy Bakalland. W kategorii s ł odycz y prym wiedzie: Mo ndelez Polska (Kraft Foods Polska ), Lotte Wedel i Mars Pol ska. Jeżeli przyjrzymy s i ę segmentowi przetworów mi ęsnych, to jak przyznaje pan Romuald najwi ę kszą popuk1 rnością cieszy s i ę : Soko łów, ZM Małgorzata Wódkiewicz Kierownik Marketingu Zakłady Mięsne Pekpol Ostrołęka Na przełomie lata i jesieni następuje zauważalna zmiana asortymentu w sklepach. Związane jest to przede wszystkim z końcem sezonu grillowego. Z półekznikają produkty przeznaczone na ruszt, czyli mięsa w marynatach, szasztyki i specjały jak te z linii Grillowa Uczta ZM Pekpol, którą tworzą żeberka, karkówka i boczek. Ofertę sklepów uzupełniają z kolei wędliny, w tym m.in. wyroby porcjowane takie jak: Szynka dojrzewająca w plastrach, Kiełbasa krakowska sucha, czy Polędwica w plastrach. Są one szczególnie popularne wśród rodziców dzieci uczęszczających do szkoły. Na sklepowych półkach nie powinno zabraknąć również węd li n suszonych, taki ch jak"ka banosy ze spiżarni" ZM Pekpol. To poręczna, a zarazem uniwersalna i sycąca przekąska, nowość w ofercie Zakładów Mięsnych Pekpol Ostrołęka. 100 g wyrobu powstało ze 185,2 g mięsa wieprzowego. Specjal dostępny jest w trzech smakach: klasycznym oraz dwóch pikantnych: z pieprzem i z chi l li. Pekpol, Tarczyńs ki, JBB i doskonale sprzeda j ąca sie marka wła s na "Od Szymona",,W segmencie alkoholowym na topie są: Kompania Piwowarska, Ambra, Stock Polska i Sobieski" - dodaje kupiec. zdaniemproducenta Edyta Mo kwa Brand Manager Unilever Polska Sezon grzybowy rozpoczęty! Jak co roku szerokie grono konsumentów będzie przygotowywać potrawy z grzybów, przede wszystkim zupy i sosygrzybowe.abywzbogacićich smak, wielu z nich sięgnie po produkty Knorr na sezon grzybowy: zupy suche i sosy do gotowania. Na sklepowejpólcenie możezabraknąćtakich produktów jak Kremowa zupa borowikowa, Kremowazupa z kurekoraz Kremowazupa pieczarkowaz linii Razkosze podniebienia Knorr. Także Grzybowa marki Knorr pozwoli konsumentom przygotować niezwykle smaczną, domową zupę. Ponadto na opakowaniach zup Knorr konsumenci znajdąwskazówki szefó,.v kuchni, jak sprawić, by zupa nabrała niezwyklegosmaku,orazwyjątkowe sposoby jej podania. Koniecznie w sezonie grzybowym powinniśmy mieć w ofercie również sosy do gotowania Knorr. Sos borowikowy oraz Sos do pieczeni z grzybami (z kawałkami suszonych grzybów) zadowolą najbardziej wymagających konsumentów. Warto, by w sklepie znalazłsię także Sos grzybowy Knorrz linii Domowe smaki, po którego z chęcią sięgajązwolennicy pysznej domowej kuchni. Jest on gwarancją udanego jesiennego obiadu. Tej jesieni konsumenci szczególnie chętnie sięgać będą po produkty Knorr na sezon grzybowy. Zachęcać i ch będzie akcja konsumencka organizowana w dobrych sklepach- przy zakupie dwóch produktów otrzymają makaron marki Goliard gratis. Już dziś zamów do swojego sklepu zupy suche i sosy do gotowania Knorr na sezon grzybowy!

7 Z OFERTY PRODUCENTA P1zza z kurczakiem "~dla naj młodszych~ klientów musi być różnorodna, ponieważ dz są bardzo wymagające" Sklep Łuk aszastram ik a znajduje s i ę tuż obok przystanku, z którego od j eżdża autobus szko lny, w i ęc ruch jest spory zw ł aszcza w godzina ch porannych. Co dzieci kupują same sobie w drodze do szko ł y? Batoniki, czeko ladk i, s ł odkośc i, soczki, napoje, a nawet karty doładowujące. Również podczas powrotów ze szko ł y do domu, dzieciaki wstępują do sklepu pana węd lin y i pieczywo oraz warzywa. "Marga- Łuk asza po drobne przekąski. "Często dzieci ryna Śn i adan i owa, węd lin a JBB, ZM Pekpol, po szkole wstępują d o sk lepu i za kilka z ł Marlin y, Pamso i Cedrob, serek do pieczywa chcą zrob i ć swoje m a ł e zakupy" - śm i e j e s i ę Twój Smak lub Mój U lu biony - to asortyment deta lista. "Produkty, które kupuj ą najczę- ś c i e j, to: Marsy, Sn ikersy, Gó rl a ki, Knoppersy, Prin ce Polo, 7 Days i ch ipsy z promocyjnymi kuponami, żeby coś wygrać" - dodaje. Wśród napojów wyb i era j ą soczki z rurką oraz butelki z korkami niekapkami, jakie ma Jupik czy Kubuś Play. S ł odycze i soczki kupują dzieci, natomiast rodzice dla swoich pociech vvyb i era j ą produkty na kanapkę, czyli sery, kupowany najczęściej" - dodaje detalista.

8 Z OFERTY PRODUCENTA CEDROB Medalion ze szpinakiem Pulpeak1 z serem Roladkl mięsne Anna Wiśniewska Specjalista ds. Marketingu CEDROB zdaniemproducenta Najnowsze produkty z oferty Dań Gotowych"Czas na... "firmy CEDROB pozwalajązaoszczędzić cenny czas poświęcany na przygotowywanie posiłków. Rolad ki z mięsem, pulpeciki z serem, medaliony ze szpinakiem, czy kotlety z warzywami to dania gotowe produkowane z najwyższej jakości mięsa drobiowego, idealne dla wszystkich chcących spędzać mniej czasu w kuchni, a jednocześnie zachować pełnowartościową i zbilansowaną dietę. Dania gotowe"czas na.. :' pakowane są w funkcjonalne opakowania, dzięki którym posiłek długo zachowuje świeżość i smak. Świetnie sprawdzą się także w szkole, pracy lub w podróży, gdyż r&.nnie dobrze smakują na zimno, jaki po podgrzaniu, a na ich przygotowanie potrzeba zaledwie kilku minut. mrożony c h produktów. Wówczas, jak przyznaje detalista, w za mr ażarce mu s zą być produkty firmy Hortex oraz lglotex. Ale jak przyzna je pan lu kasz j es i eń i z im a to nie tylko zakupy dla najmłodszych. Pierwszym krokiem jest opróż ni e nie za mrażark i z lod ów i wstawien ie tam W sk lep ie nie może zabraknąc również krokietów, pierogów czy pulpetów. N iezastąp i one okazu j ą s i ę być wówczas produkty Virtu, Cedrob czy Łowicz.

9 l ~ "Szybki i ciepły posiłek to idealne rozwiązanie dla zabieganych klientów" W sk lepie Doroty juszczak w Łowiczu j es i eń to czas porządków i przygotowania do zimy. "W i ąże s i ę to z wysprzedażą lodów i porządkami w za mraż ar k ach, po to aby wygospo darow ać miejsce na produkty mrożone, takie jak warzywa, dania gotowe czy ryby. Oczywiście miejsce na lody również jest pozostawione, ale będzie go zdecydowan ie mniej i będą to lody w opakowaniach litrowych, a nie impulsowe" - mówi Dorota juszczak, właścicielka sklepu,,bratek" w Ł ow i czu. Jak przyznaje detalistka, dania gotowe takie jak pierogi, naleśniki czy pizza to produkty idealnie wpasowujące s i ę wjesienny okres. Zvvłaszcza kiedy pogoda za oknem zn i echęca do \IV)'Chodzenia z domu. Ponieważ sklep znajduje s i ę w samym środku osiedla, pośród licznych bloków, klienci często scho dzą tylko na dół, czasem i w kapciach, po to żeby kupić danie gotowe. Wystarczy je jedynie podgrzać i cieply posiłek w j es i enną szarugę idealnie rozgrzeje każdego. W tej kategorii dobrze sprze d aj ą s i ę produkty marki Virtu oraz Cedrob. J eże li chodzi o mrożone dan ia to prym wiedzie Hortex i lglotex, natom iast wśród dań ze s ł o ik a niezastąpiona okazu je s i ę być marka t.owicz. Dla klientów lubi ących przygotowywanie potraw w domu, m a ło pracochłonne są także dodatki do dań w postaci sosów w proszku. T utaj prym wiedzie marka Knorr. -= "jesienna kanapka ze~ wędliną to idealna przekąska podczas przerwy w szkole" J j Iwona Szklarska Wiceprezes Zarządu Madej Wróbel Sklep spożywczoprzernysłowy "Bratek'' os. B ratkowice l O, lowicz zdaniemproducenta Dzięk i kampanii reklamowej i sukcesywnemu rozwijaniu dystrybucji li nia Ki ełbas z Szynki zos t a ła pozytywnie przyjęta przez rynek dlatego rozszerzy l iśmy ofertę w ramach tej linii o cztery nowe kiełbasy z szynki. W sierpni u do sprzedaży trafiły: k i ełbasa luksusowa z szynki - świet n a na kanapki, kiełbasa myś liwska z szynki- szlachetna odmiana tej znanej Polakom ki eł basy, krakowska sucha z szy n ką- przygotowana z myś l ą o najba rdziej wymagających kons umentach oraz zrazowa z szynki -deli kat na w smaku, o charakterystycznym kształc i e roga la. Znakomity sma k i aromat nowych produktów zosta ł pod kreś l ony starannie dobranymi przyprawami, dopracowanymi recepturami i n i ezwyk łą dba łością na każ d y m etapie produ kcji. Wszystkie wyroby z szynki to gwarancja dobrego smaku, jakości i przede wszystkim wysokiej z awartości m ięsa z szynki. W mi es ącach j es enno-z im owych wzrasta sprzedaż węd lin i przetworów mi ęsnych. "W moim skl epie klienci mogą kupić wędliny JBB, Krakus, Morliny oraz parówki marki Soko ł ów czy kabanosy od ZM Pekpol czy Krakowska Sucha Madej Wróbel"- dodaje Dorota juszcza k. Tego typu produkty często i św eże pieczywo" - dodaje pani Dorota. Ł ac aty, Turek Puszysty, Twój Smak z Piątnicy kupowane są "na kanapkę", w okresie szko l- Jak przyznaje detalistka do kanapek dobrze oraz Mój Ulubiony z Wielunia. Jak dodaje nym właśnie dla dzieci do plecaka. "Do tego sprzedają s ę także sery do smarowan ia. pani juszczak wśród smaków prym wiodą natura Delma lub Śn a dani owa z m as ł e m, warzywa Wśród najczęściej wybieranych marek są: lne, śmietankowe oraz ze szczypiorkiem,

10 c hociaż j eże li na rynku pojawia s ię nowy i ciekawy smak, klien ci c h ętn i e go próbują. Wśród przekąsek, które chętn i e zabiera s i ę do szko ły i zajada na szko lnej przerwie Sc.l z pewnością rogaliki Star Foods - 7 Days. "Dzieci i d o roś li bardzo c h ętn i e kupują także Góralki, Knoppersy i Grześki. S ł o dki wafelek w szkole czy pracy to bardzo smaczna przekctska"- mówi deta listka. "Jeże li chodzi o czekoladowe batony, których sprzed a ż wzrasta, kiedy tylko u stają upały, prym w i odą niezmiennie marki takie jak Mars, Snikers czy Kinder Bueno'' dodaje pani juszeza k. Poza pyszny mi kanapkami zrobionymi przez m a m ę, s ł odką p rzekąską kupioną w sklepie, w szko lnym plecaku n i e zabraknie napoju. Niezaprzeczalnie we wszystkich sklepach królują bute lki z dozownikami. 11 PO pierwsze praktyczne opakowan ie- nie szklane a pl a stikowe, niewielka pojemnoś ć- to g ł ówne kryteria wyboru napoju do szko ł y"- opowiada pani Dorota. Jak przyznaje detalistka najlepiej sprzedaje s i ę Kubu ś w różnych wersjach s makowych. Kubu ś Play, jupik oraz mark i własne soczków z rurką, a także wody mineraln e w 0,5 litrowych bute lkach. "K i edyś kupowałam do sklepu nawet zeszyty szkolne, jednak w tej kategorii przegrałam z marketami"- dodaje. jesienne przysmak i to również dżemy. W sklepie w Ł ow i czu oczyw i śc i e prym wiedzie marka t.owicz, ale jak przyznaje pani Juszczak w sklepie jest również S ł oneczny Ogród - marka wła s n a. O czywi~ c i e w okresie jesienno -zimowym na półkach nie m oże zabraknąć syropów. W sklepie Bratek króluje Herbapol, l owicz, Vita;< i Paola. "Ze smaków naj ch ęt ni e j wybierana jest malina"- dodaje detalistka. " Jeżeli choclzi o alkohol, to tak jak latem królowały piwa smakowe i lekkie trunk i, tak teraz c hętniej kupowane są mocniejsze trun ki - wódki, brandy, whisky. Dobrze sprzedaje s i ę Wyborowa i Żubrówka Biała, brandy Pliska a wśród whisky prym wiedzie Ja ck Daniel's"- doclaje.

11 Z OFERTY PRODUCENTA Prima, Tchibo, j acobs i Nescafe.,,Te marki bardzo dobrze przy j ę ł y s i ę w sklepie i innych nie sprowadzam" - doda je detalistka. Joanna Kozakiewicz Tra de Marketing Manager Jutrzenka Colian Jesienią Grześ ki zaoferują konsumentom wrażenia nawagę złota O rusza 2 miesięczna ogólnopolska loteria.,sięgaj po szczere złoto!" z łączną pulą nagród przekraczającą 300 tysięcy złotych. Główną nagrodąjest kilogramzłota o wartości ponad ISO tysięcy, a codziennie będzie można wygrać złoto o wartości ponad 3 tys. zł. Partnerami akcji są wiodące media o zasięgu ogólnopolskim: Radio Zet, Wprost i Onetpl. Działania reklamowe obejmą prasę, radio, Internet. a także sieć bankomatów Euronet, działania ambientowe oraz komunikację w miejscach sprzedaży, co spowoduje, iż każdy konsument spotka się z komunikatem o akcji. Łącznie do sklepów trafi ponad 50 mln promocyjnych Grześków. J es i eń to czas s ł odk i c h przetwo rów. We dłu g pani Zofii Kaczmarczyk, która prowadzi sklep we Wrzosowi e bezapelacyjnym liderem jest m arka Łow icz. " Klienci mojego sklepu bardzo polubili także w ś ród przetworów m ar kę Go mar P i ńczów. jeże li chodzi o soki i syropy - najlepiej sprzedaje s i ę smak m alinowy, a wś r ód marek prym w iedzie Herbapoli Paola. Wśród herbat jak to na rynku trad ycyjnego handlu prym w ied zie Minutka, Saga i Lipto n. W sk lepi e pani Kaczmarczyk akurat w takiej kol ejn ośc i. " Kli enci bardzo c h ęt ni e kupuj ą ta kże różnego rodzaju zielone herbaty, dobrze rotuje marka Big-Active"- dodaje. J eżeli c hodzi o kawy, to ja k przyznaje pani Zosia na podobnym poziomie ratu j ą Magdalena Łazicka Category Manager Chocolate Mars Polska i urozmaicania oferty przez tego typu nowości. Już w sierpniu na półki zaczął trafiać nasz nowy produkt w trzech wariantach: Snickers Miniatures, Twix Miniatures, Mars Miniatures 260 g. Sezon jesienny, odgrywający istotną rolę w ożywieniu kategorii czekolady jest idealny do rewizji portfolio Nie chcieliśmywprowadzać kolejnej marki, wykorzystaliśmy znane i sprawdzone smaki Snickers, Mars, Twix przenosząc je do nowej okazji konsumpcji: czekoladowych produktów do dzielenia się. Dla sklepów oznacza to obniżenie ryzyka, jakim opatrzonejest wprowadzanie wszelkich nowinek rynkowych i rozwój najbardziejwartościowej okazji w kategorii czekolady (ponad 46%wartości kategorii). Snickers, Twix, Mars, mającjuż swoje liane gronozwolenników (aołówka batonów pod kątem rotacji) to idealne marki, aby przyciągnąć no'onych konsumentów do pralin w pudełkach, jednocześnie umożliwiając sklepom osiągnięcie wyższych zyskoo, charakterystyanych dla tego segmentu.

12 Mars Polska Mars, Twixi Snikers Miniatures

13 zdaniem PRODUCENTA przyznaje pani Zofia latem dobrze s przedawały się słodycze bez aekolady, teraz jak tylko zrobiło się trochę chłodniej - kliend zaczynają kupowa ć słodko~ i czekok1dowe bądź z dodatkiem czekolady. "Bardzo dobrze sprzedają się czekolady i cukierki aekoladowe marki Wawel" - mówi pani Kaczmarczyk. W okresie jesienno-zimowym w sklepie we Wrzosowie, klienci aę śc iej kupują bomboniery i praliny. Jak przyznaje pani Zofia - niezmiennie od wielu lat ba.rdzo c hętnie kupowane są batony Mars, Snikers, Twix ay Bounty. Dorota Piwowarska Brand Manager Wawel "1 00 lat czekolad" to nie tylko slogan kampanii reklamowej, a Ie także bogata tradycja wyrobu tabliczek czekoladowych z najlepszych składników. Dzięki pasji i zaangażowaniu Wawel odpowiada na potrzeby konsumentów prezentując bogatą ofertę swoich wyrobów, do których dołączyły 2 nowe mleczne tabliczki nadziewane: delikatna Truskawkowa oraz słodkie Toffi. Każdy może sięgnąć także po Gorzką Krakowską, pełną Mleczną, czy skierowaną do najmłodszych-krówkawą z ciągnącym się karmelem. Dla tych, którzy lubią niespodzianki, Wawel przygotował czekoladę mleczną z dodatkiem herbatników petit beurre. Miłośnicy klasyki z pewnością powinni sięgnąć po czekolady o smaku słynnego trio: Malaga, Kasztanki i liki Taki. Z OFERTY PRODUCENTA Hoop Polska Wawel Herbapol Lublin Syrop Owocowa Spiżarnia- Malina Ponieważ jesień i zima to takż e czas szkolny, na półkach znajduje się spory wybór wafelków, które są szczególnie lubiane przez dzieci." Najlepiej ratują Góralki. Reklama zadziałała na klientów, ponieważ te wafelki są jednymi z ulubionych zarówno wśród dzieci jak i dorosłych" - dodaje detalistka. Do szkoły bardzo chętnie kupowane są soczki z rurką Leon oraz soki i napoje w butelce marki Kubuś oraz Jupik. "Dzieci lubią czekoladę. Hitem w naszym sklepie jest jajko niespodzianka Kinder Joy. Sprzedają się dobrze nawet latem, ale miałam w tym okresie problem z dostępnością produktu w hurtowniach. Na szczęś c ie już mamy jesień i nie będzie z tym problemu" - mówi pani Zosia. Patrycja Giurko Group Brand Manager Hoop Polska Wiosną 2013 roku firma Hoop wp rowadziła na rynek odmienionego Jupi ka, którego kaloryczność, dziękizastosowani u ekstraktu ze stewii,., została obniżona o ponad 40%. To pierwszy taki napój dla dzieci w Polsce. Jupikjest więc teraz nie tylko pyszny i owocowy (co lubią dzieci), ale ma również mniej cukru (czego oczekują rodzice). Zmiana dotyczy wszystkich smaków Jupi ka owocowego: cherry cola, multiwitamina, truskawka, jabłko, pomarańcza oraz nowości- owoce ogrodowe. Do rodziny Jupika na początku roku 2013, obok wspomnianegojupika owocowego o smaku owoców ogrodowych, dołączył również nowy smak JupikAqua MALINA. Dzięki wprowadzeni u nowych smaków marka może lepiej trafiać w zróżnicowane gusta małych konsumentów. ~5tewla to rof.lina pochodzą(a z Brazylii l Paragwaju, obecnie' uprawlan(j również w wielu Innych rejonach iwlata. Charakteryz11}e ~ię bardzo n/5k.ą k.a/oryczno~dą orazzda/n oklą obnizania c/5n!enla krwi. Jej zasimoowan!e do słodzenia napojów pozwala znaczą coobnlzyćlchk(j/oryrzno'il.'.

14 Sklep spożywczoprzemysłowy "Gabi" Antoniówka 130 l Anna )aroszek, właścicielka bardzo d obrze ratują. Niedługo nawet zaczn iemy ju ż zb i e ra ć zamówienia na ~w ię ta Bożego Narodzenia" - mówi pan i Jarosze k. Z dań gotowych w sk lepie znajdują s i ę Z OFERTY PRODUCENTA Virtu Krokiety z pieczarkami i serem produkty m arek Pam apo l i Ł ow i cz, a także Virtu oraz Cedrob. jes i en n ą p orą zw i ększa s i ę sprzedaż r óżnego rodzaju sosów, szczegó ln y m powodzen iem c i eszą s i ę smaki grzybowe od marki Knorr. J eże li dania gotowe to oczyw i śc i e także i zu pki - tutaj jak przyznaje detalistka, dobrze sprzeda ją s i ę produkty Amino i Knorr. Sklep Anny j a raszek mi eśc i s i ę tuż przy ruchliwej drodze. W o ko li cy zna jduj ą s i ę domki jednorodzinne, klienci są zazwyczaj sta li, choc ia ż położenie placówki sprzyja zdobywaniu nowych. Zwłaszcza, że z zewnątrz sk lep wygląda bardzo zachęcająco. Zm iany w j es iennym asortymencie pani Anna rozpoczyna ju ż od końcówki sierpnia, choc i aż w tym roku lato t rwał o wyjątkowo długo. Zmian jest sporo, przybywa dań gotowych, wędlin, przypraw m okrych oraz zm ienia s i ę s przedaż alkoholi.,,jeżeli chodzi o wyroby wędliniarskie to m ożemy s i ę po chwalić własnymi, które zdaniemproducenta Grzegorz Kowalik Dyrektor Sprzedaży Virtu W tym sezoniefirma Virtu ponowniezaskoczy swoich klientów nowymi i interesującymi produktami. Wśród nich znajdzie się największa na rynkuchłodzona Pizza z kurczakiem, wyróżniająca się chrupiącym ciastem i ręcznie nakładanymi dodatkami, a także WiepiZowina po góralsku z ryżem -szybkie w pizygotowaniu danie obiadowe, dostępne w lubianym p!zez konsumentów, dzielonym opakowaniu. Wprowadzamy na rynek również całkowitą nowość- Krokiety z pieczarkami i serem. Jest to propozycja p1zeznaczona dla klientów poszukujących ciekawych i innowacyjnych dań. Tradycyjne ciasto wype łnionezostało smakowitym nadzieniem, na które składają się świeże pieczarki oraz sermozzarella. To pierwszetak atrakcyjne połączenie, dostępne na polskim rynku. Oryginalny pomysł, a także wyróżniające się na półce opakowanie to również gwarancja sp1zedażowego sukcesu.

15 Jak przyznaje Anna Jaroszek ze sklepu spożywczego 11Cabi" w Anton iówce j uż od początku wrze~n i a w id ać zmiany zw i ązane ze z mi aną nawyków zakupowych. "Prawie stanę ł a s przedaż lodów, zw ł aszcza impu lsowych. S ł ab i ej sprzeda je s i ę piwo, szczegó lnie smakowe"- przyznaje detali stka. W kategorii alkoholowej wzrasta nato miast s p rzedaż wódki. "Wśród wódek ma m sta ł ych klientów na Wyborową. Cen i ą j ą za bogaty smak. Dobrze sprzedaje s i ę rów ni eż Żubrów k a Bi a ł a oraz Czysta De Luxe Żo ł ąd k owa Gorzka" dodaje. W segmencie win do ł ask powraca j ą smak i wytrawne, choc i aż jak przyznaje pan i Jaroszek w jej placówce przez ca ł y rok dobrze ratu j ą wszyst ki e rodza je. jak przyznaje pan i Anna jedne katego rie rosną inne ma l e j ą i taka jest ko lej rzeczy. J es i en i ą lepiej n i ż latem sprzeda j ą s i ę także m rożonk i, kawy, herbaty czy syropy malinowe, a także wyroby węd li n i arsk i e. Z OFERTY PRODUCENTA Virtu Wieprzowina po góralsku z ryżem Anna Piątkowska-Wełyczko PR Manager IRVING AmberSpark zdaniem PRODUCENTA Uważnie obserwujemy trendy rynkowe, bad a my potrzeby konsumentów by stworzyć ofertę produktową, która zainteresuje polskiego konsumenta. Niedawnowprowadziliśmy na rynek kolejną nowość -w pełni naturalne herbatki CJoNocowo-ziołCJoNe Owocowy Ogród. Liniętworzą czteryoryginalne kompozycje: Wiśnia i Mięta, Jagoda i Li metka, Hibiskus i Pomarańcza oraz Mali na i Granat. Wszystkie urzekają aromatem i oczarowują smakiem -także na zimno. Owocowo-ziołowe kompozycje zostały przygotcjonane p rzez herbacianego kipera IRVING z najwyższejjakości naturalnych składników (bez sztucznych aromatów). To ciekawa propozycja na zbliżający się rok szkolny. Herbatki OwocCJoNy Ogród można śmiało podawać dzieciom, ponieważ nie zawierają teiny, a naturalna słodycz z owoców sprawia, że nie trzeba dodawać do nich cukru. CEDC Carlo Rossi Sweet Red Amber Spark lrv1ng Owocowy Ogródherbatka owocowo-ziołowa zdaniem PRODUCENTA AdamJęda Brand Manager CEDC CarloRossito obowiązkowa pozycja w każdym sklepie. Od wielu lat jest to najpopularniejsza marka wina w Polsce i z roku na rok jej sprzedaż dynamicznie rośnie. Jest to już swego rodzaju.,ikona" na polskim rynku. Nowy słodki wariant-carlo Rossi Sweet Red, w niecały rok od wprowadzenia zanotował spektakularny rezultat, sprzedającjuż ponad l mi li on butelek. Konsumenci czekali na taki produkt. Zostało to docenione również przez detalistów, którzy przyznali Sweet Red najbardziej prestiżowe nagrody na rynku FMCG:wyróżnienie Złoty Paragon, Najlepszy Produkt oraz Perły Rynku FMCG. PER NOD RICARD POLSKA Ballantine's

16 Z OFERTY PRODUCENTA Anna Twardowska Dyrektor Handlowy Clovin Firma Clovin S.A. w roku 2013 wprowadziła na rynek nową linię produktów do zmywarek Praktik Kristall. Produktytej linii charakteryzują się dobrą jakością, ekonomią użycia oraz zakup u. Klienci, którzy handlują i używają proszków do prania z linii Praktik bez chwili wahania uzupełnili półkę sklepową w nowości tego brandu. Świadczy to o dostosowani u jakości oraz ceny produktów do portfeli konsumentów. Klientów korzystających również z innych produktów wytwarzanych w Clovin S.A. do wprowadzania nowości przekonuje również faktwspółpracy na linii producent- konsument. Firma Clovin S.A. wspiera swoje produkty opieką przedstawicieli handlowych zarówno w rynku tradycyjnym, jaki nowoczesnym. Dodatkowo w roku 2013 nasza firma wzmacnia swoje produkty kampanią reklamową w TV wybierając kanałytelewizyjne dostępne w kanałach cyfrowych naziemnych. Kampania TV skierowanajest na markę Multicolor oraz Clever Attack- najprężniej rozwijające się marki w naszej fabryce. Clovin S.A proponujemy również swoim klientom rozwiązania ułatwiające ekspozycję produktów dołączając do nich np. krawaty do powieszenia produktu. Takie rozwiązanie niezabiera miejsca na półce sklepowej a wpływa korzystnie na ekspozycjętowaru orazjego rotację na półce. Ponadto nasi przedstawiciele odwiedzając sklepy dbają o optymalne ułożenie towaru oraz oznakowanie promocji. Wszystkie te czynniki wpływają na postrzeganie naszej firmy jako solidnego partnera, który dba o interesy swoich klientów. Clovin Clever Attack -od plamiacz Henkei Perwoli Sport & Active- plyn do prania

17 hipoalergiczne. Na półkach zna jduj ą s i ę marki tak ie jak: Vizir, Persil, Dosia, Multi Co lor, Multi White, Bonux, E, Ar iel. Wśród środków piorący c h o właś c iw ośc i ach hipoalergicznych czy przeznaczonych do ubranej dziecięcych, klienci mogą kupić marki Biały Je l eń, je l p, Dzidziuś, Love la, Bebi. Półka z asortymentem płynów i że li do prania również jest bogata. Znajdziemy tutaj marki takie jak Perwoll, Woolite Perła, Booster, Triumf, Wirek, Kokosa l. jeżeli i i i i i i i i l i i i i i i Jesienna szaruga niestety, jak sama nazwa s ę ciekawe nowości, których wprowadzemówi, charakteryzuje s ę dużą il ośc ą nie na rynek jest wsparte reklamą sk iech mur, deszczu i błota. Naoko ł o kałuże, rowaną do konsumenta, to wiem że tak i nieuważny kierowca i.. plamy gotowe! Do- produkt przyjmie s ę i od razu szukam go bre i sprawdzone środk piorące i odplam ia- w hurtowni podczas robienia zakupów"- j ące, na pewno poradzą sobie z jesiennym i dodaje. problemami. Czego możemy spodz ewać Wśród asortymentu piorącego w sklepie s ę po małym os ied lowym sk lepiku? Czy zna jduj ą s ę wszystkie znane i popularne kupimy w nim wszystko, by nasze ulu bione marki, produkty specjali styczne, na przyspodn ie znów wyg ąda ł y jak nowe? kład proszki do prania odz eży niemowlę- W sk lep ie Anny Smolagi w ększość ce j czy ś rodk piorące mające w ł aśc wośc asortymentu to produkty z kategorii chem iczno-gospodarczej. jest też niewielka li czba alk ohol i, napojów i produktów impulsowych. Ale z racji na to, że obok znajdują s ę dwa sk lepy spożywcze, g ł ównymi kategoriam i, które ratują najlepiej są kosmetyki, środk i czystośc i oraz produkty piorące. Wśród tego asortymentu klienci sklepu maj ą bardzo duży wybór. jednak jak przyznaje detalistka w jej placówce, podobnie jak i w innych os iedlowych punktach handlowych, klienci jedyn ie dokupują to, czego zabrakn ie w domu, a co jest pilnie potrzebne. W zw i ązku z tym z półek najszybciej znikają najmniejsze gramatury produktów. Czy coś zm ien ia s i ę j es i en i ą w sk lep ie pani Anny? Jak przyznaje sama w ł aśc i cielka widoczne są niewielkie różnice w zakupach jakich dokonują klienci j es i en i ą. "Muszę przyznać, że latem zauważa łam większą sprzedaż wybielaczy i proszków do prania białych tkanin. Obecnie rotacja tych produktów wróciła do jesienno-zimowej normy. Kli enci chętn i e kupują płyny do prania, kapsulki piorące, tradycyjne proszki oraz płyny do płukania czy odplamiacze" mówi pani Smo laga. Deralistka stara s i ę na b i eżąco wprowadzać do swo jej placówki wszelkie nowe produkty w kategoriach dobrze ratujących. "Jeże li tylko w prasie branżowej pojawiają

18 chodzi o odp la mi acze czy wyb ie lacze, pani Anna oferu je jedynie te mar ki, które najlepiej ratują. W tym gronie jest marka Van ish, Ace, Clever Attac. Z produktów do płukania tkanin, w sk lepie przy ul. Bodycha kupić m oż n a Lenor, E, Sil an oraz K. Pani Anna k o mp onu ją c asortyment piorący nie zapom ina także o produktach do pran ia dywanów, tapicerek samochodowych czy firan. "W tej kategorii najcześciej kupowane są w moim sklepi e produkty do prania dywanów/wy kł adz in mark i Vanish, a także Wezyr i Floor" - dodaje w ł a ś c i c i e l ka sk lepu osied lowego w Warszaw ie. --= "Ważna jakość i cena" ~ A jak sytuacja na "półce piorącej" wygląda w sklepach Topaz? Placówki sieci Topaz umiejscowione są we wschodn iej częśc i Polski, raczej w małych miejscowościach. "Ich położenie geograficzne w zasadn iczy sposób determinuje rodzaj kupowanych produktów. Dlatego też w w i ększośc i przypadków najlepiej sprzedawa lnym i markami są marki tanie, takie jak E czy Bryza. Znacznie mni ej sp rzeda j ą s i ę takie produkty jak Persil, które są uznawane przez ich producentów, jak i konsumentów za mar ki premium pod wzg l ę dem j a k ośc i d z i a ł an ia, ale przede wszystk im pod względem ceny zakupu. Klienci kupuj ąc proszek do prania nie idąju ż ś l epo za produktem wskazanym przez ce l ebrytę w reklamie telewizyjnej, ale poznają, i co najważniejsze, doceniają j a k ość marek tan ich kojarzonych dotychczas z niejednokrotnie przeciętną j akośc i ą" - mów i Robert Trandziuk - kupiec strategiczny sie ci sklepów Topaz. W sklepach Topaz jak przyznaje pan Robert, to klient zdecydowa ł, że marki tanie stanow i ą w te j chw ili ponad 60% sprzedaży w swo ich kategoriach." Najprawdopodobn iej Maria Karwowska Ma rketing Vanish CC & CR Reckitt Benckiser (Polan d) zdaniemproducenta Vanish to lider rynk u środków do czyszczenia dywanów, tapicerek i firanek. Posiada w swoim portfo lio szeroką gamę produktów. Szampon do prania ręcznego w dwóch wariantach zapachowych dogłębnie wyczyści dywan, j ednocześnie neutra li zując nieprzyjemne zapachy oraz nadając mu puszystość. Szampon do odkurzaczy p i orących pomoże regu larnie utrzymać dywan w czystości. Proszek w 20 minut usun ie z dywanu brud i kurz. Do często używanych powierzchni stworzono wygodną w użyci u piankę. Do usunięcia pojedynczych plam- nawet tyc h zaschniętych i wnikniętych w głąb dywanu lu b tapicerki najlepszy jest spray z łatwą ap li kacją. ~rod ki do czyszczeni a fi ranek przyw racają biel nie niszcząc włók i en. wszechahecny kryzys przyczyn i l s i ę do ta kiego stanu rzeczy, ale nie m oże m y zapo mni eć o doskonałej j akośc i tych produktów. Proelu kty wcześniej uważane za gorsze ja kośc i o wo w chw ili obecnej nie ustępująjakością produktom z półki premium. Mam tu na myśli zarówno ich w ła śc i wośc i "techniczne", jak i szatę graf i czną oraz zapach. W palączen i u z odpowiednio dopasowaną ceną sprzedaży stanow ią doskonały produkt w ofercie każdego sklepu" - dodaje. Jak przyznaje pan Trandziuk - komponując Reckitt Benckiser (Poland) Vanish proszek do dywa nów ofertę handlową nie m ożna kierować s i ę tylko Ewo l ue je asortymentu ana lizam i sprzedaży. "Chcąc by ć otwartym na każdego klienta, a w chw ili obecnej jest to szczegó lnie ważne, trzeba tak dobrać ofertę, aby faktycznie była ona dla każdego" - mówi pan Robert. Dlatego też w ofercie sklepów Topaz znajduj ą się produkty uznanych marek takich jak PZ Cussons, Hen kei, Reckit Senekiser czy Procter&Gamble, ale r ówn i eż produkty, których producenci nie reklam u ją swoich produktów w TV, a konkurują wylącznie jak ośc i ą i ceną. Handel w mał ych mi ejscowośc i ach wygląda in aczej n i ż w d użych mi astach. U pani Anny w Wa rszawie najlepiej ratują marki premium oraz te najpopularniejsze znane reklam telew izyjn ych. W sk lepach sieci Topaz z kolei prym wiodą mark i tanie. Każdy detalista zatem powinien wedle Olgierd Rodziewicz-Bielewicz, Dlaczego warto zmie n iać asortyment w zal eż n ości od pory roku? Każdy punkt sprzedaży detalicznej ma w ła snego do ś wiadczenia uzupełniać as orty- ogran i czoną powierzchnię, ale nawet bez tej ment chem iczny. lm lepiej znamy swo jego bariery, oczywistym jest, że asortyment musi być klienta, tym w i ęce j zarabiamy. dostosowany do potrzeb konsumenta, a takimi

19 " Duża liczba detalistów próbuje dokonyvvać zwrotów towarowych. Osob i śc i e nie razu rni em tej polityki. Znaczn ie lepiej przewidzieć odpowiednie marże, czy budżety od dostawców, aby po prostu organ izować wysprzedaż produktów'' mówi ekspert z Catman Polska. Na ca łym św i ec i e kli enci sklepów doceniają taką formę sprzedaży i to niezależnie od gruoośc i swojego portfela. Czy zmiana ekspozycji wymaga przestawiani a mebli i zmia n w konfig uracji sklepu? "Zazwyczaj nie, choc iaż te zmian y w delikatnej formie są pożądane"- mówi Olgierd Rodziewicz-Bielewicz. Klienci nie lu b i ą rewo- W okres ie jesiennym zaczyna my więcej gotować w domu, mniej jeść na Ś\N i eżym powietrzu, to oczyw i śc i e nal eży brać pod uwagę podczas komponowania p ó łki. Ja k przyznaje ekspert z Catman Polska - rok szko lny to powrót dzieci z wakacji, od dziadków, z kolonii, co wiąże s i ę nie tylko z zakupami do sz koły, ale także z rodzinnymi obiadam i. Ale jeżeli chodzi o zatowarowan ie to nie zm ien ia s i ę ono drastycz nie. Z p ewnośc i ą nie są to rewolucje, a pewne ewo lucje asortymentu. Wielu detalistów stwierdza, że j es i eń to pora przejści owa między mi es i ącam i waka cyjnymi, a św i ętam i Bożeg o Narodzen ia. jest potrzeba dostępnośc i produktów charakte- lu ej i, ale lu b i ą usprawnienia i drobne zmiany. j ednak w i ększość wł aśc i c i e li sklepów zgodn ie rystycznych dla danej pory roku. Jak przyznaje Czuj<}, że detalista jest obecny i czu jny, dba o przyznaje, że odpowiedn io dobrany i ułożon y Olgierd Rodz iewicz-b ielewicz z Catman Polska sklep, a tym samym o klienta. asortyment pozwala znaczn ie zw i ększyć - to także zadowolenie klientów i zysk detalisty. obroty po lecie. A co bęcłzie jesiennym hitem Co zrob i ć z produkta mi z oferty letni ej? A jak zm ienia s i ę asortyment w jesiennych m i es i ącach? w Twoim sklepie? Moni ka Dawiec

EDUKACJA DLA RODZICÓW

EDUKACJA DLA RODZICÓW Materiał opracowała: Jolanta Gęca EDUKACJA DLA RODZICÓW Prawidłowe żywienie dzieci i młodzieży jest szczególnie istotne, ze względu na fazę intensywnego wzrostu i dojrzewania. Dla utrzymania wzrostu i

Bardziej szczegółowo

Rola poszczególnych składników pokarmowych

Rola poszczególnych składników pokarmowych Zdrowy styl życia Rola poszczególnych składników pokarmowych 1. Białka Pełnią w organizmie funkcję budulcową. Są składnikiem wszystkich tkanek oraz kości. 2. Tłuszcze Pełnią w organizmie funkcję energetyczną.

Bardziej szczegółowo

Fimaro oraz przetwory Anny Walczyńskiej traktujemy jako firmę rodzinną, która przygotowuje wszystkie produkty według własnych, unikalnych receptur.

Fimaro oraz przetwory Anny Walczyńskiej traktujemy jako firmę rodzinną, która przygotowuje wszystkie produkty według własnych, unikalnych receptur. Fimaro oraz przetwory Anny Walczyńskiej traktujemy jako firmę rodzinną, która przygotowuje wszystkie produkty według własnych, unikalnych receptur. Od ponad 10 lat naszym celem jest produkcja przetworów

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŻYWIENIOWA Proszę o wypełnienie ankiety przed przyjściem do dietetyka oraz przyniesienie wyników badań na spotkanie.

ANKIETA ŻYWIENIOWA Proszę o wypełnienie ankiety przed przyjściem do dietetyka oraz przyniesienie wyników badań na spotkanie. ANKIETA ŻYWIENIOWA Proszę o wypełnienie ankiety przed przyjściem do dietetyka oraz przyniesienie wyników badań na spotkanie. Imię i nazwisko Zdiagnozowane schorzenia lub dolegliwości.. 1. Od jakiego czasu

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRAWIDŁOWEGO ŻYWIENIA W OKRESIE

ZASADY PRAWIDŁOWEGO ŻYWIENIA W OKRESIE ZASADY PRAWIDŁOWEGO ŻYWIENIA W OKRESIE SZKOLNYM Opracowała: Iwona Konowalska Prawidłowe żywienie powinno stanowić bardzo istotny element promocji zdrowia. Tworząc szkolne programy prozdrowotne należy koncentrować

Bardziej szczegółowo

Franczyza dla Ciebie. Sprawdzony model biznesu

Franczyza dla Ciebie. Sprawdzony model biznesu Sprawdzony model biznesu O FORNETTI Fornetti jest największą i najdłużej funkcjonującą w Polsce siecią minipiekarni i kawiarenek, specjalizującą się w wypieku w punkcie sprzedaży ciastek oraz przekąsek

Bardziej szczegółowo

newss.pl Świąteczne chwile z Wedlem

newss.pl Świąteczne chwile z Wedlem Święta Bożego Narodzenia to czas wyjątkowy i magiczny. Każdy dba o to, by były to piękne chwile, aby pod choinką nie zabrakło prezentów, a na stole najlepszych specjałów. Marka Wedel co roku dostarcza

Bardziej szczegółowo

Sklepik wzorowy smaczny i zdrowy

Sklepik wzorowy smaczny i zdrowy Sklepik wzorowy smaczny i zdrowy To NASZ Zielony sklepik w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Zielonkach! ZIELONKI = Zielony Sklepik = zdrowe i smaczne jedzenie Mamy coś do powiedzenia o piramidzie zdrowego

Bardziej szczegółowo

Gazetka promocyjna Nr 22/2015 Oddział Gdańsk Obowiązuje w terminie: r.

Gazetka promocyjna Nr 22/2015 Oddział Gdańsk Obowiązuje w terminie: r. Gazetka promocyjna Nr /05 Oddział Gdańsk Obowiązuje w terminie: 6.. - 0..05 r. Oferta przeznaczona dla Klientów detalicznych obsługiwanych przez przedstawicieli handlowych oraz Klientów HAL BAĆ-POL Cash&Carry

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 sierpnia 2015 r. Poz. 1256 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do

Bardziej szczegółowo

OWOCE I WARZYWA W HANDLU DETALICZNYM

OWOCE I WARZYWA W HANDLU DETALICZNYM OWOCE I WARZYWA W HANDLU DETALICZNYM W kilkunastu ostatnich latach polski rynek detaliczny produktów ogrodniczych wyraźnie zmienił się na lepsze. Obserwuje się poprawę jakości owoców i warzyw, ich przygotowania

Bardziej szczegółowo

Kl. I Kl. II Kl. III Kl. IV Kl. V Kl. VI Inne

Kl. I Kl. II Kl. III Kl. IV Kl. V Kl. VI Inne ANALIZA ANKIETY: PROMOCJA ZDROWIA W SZKOLE ANKIETA DLA RODZICÓW 1. Ankieta została przeprowadzona w styczniu podczas zebrań z rodzicami. 2. W ankiecie wzięło udział 200 rodziców, w tym: z klasy I 10 osób

Bardziej szczegółowo

1/5. Dbamy o jakość produktów. Jak to działa? Gwarancja Satysfakcji. dlaczego? Newsletter dla Partnerów Handlowych Tesco

1/5. Dbamy o jakość produktów. Jak to działa? Gwarancja Satysfakcji. dlaczego? Newsletter dla Partnerów Handlowych Tesco Newsletter dla Partnerów Handlowych Tesco wydanie specjalne październik 2013 Gwarancja Satysfakcji Gwarancja Satysfakcji dlaczego? Jak to działa? Dbamy o jakość produktów 1/5 Redakcja Drodzy Czytelnicy!

Bardziej szczegółowo

Wywiad żywieniowy (część 1) Część ogólna

Wywiad żywieniowy (część 1) Część ogólna Wywiad żywieniowy (część 1) Część ogólna Wybrane odpowiedzi proszę podkreślić. IMIĘ I NAZWISKO:... 1. Data wypełniania formularza - 2. Płeć A. kobieta B. mężczyzna 3. Wiek - 4. Wzrost - Aktualna masa ciała

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 43-400 Cieszyn ul. Liburnia 2 asystent Teresa Kopiec asystent Halina Dziadek st. asystent Czesława Lis

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 43-400 Cieszyn ul. Liburnia 2 asystent Teresa Kopiec asystent Halina Dziadek st. asystent Czesława Lis Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 43-400 Cieszyn ul. Liburnia 2 asystent Teresa Kopiec asystent Halina Dziadek st. asystent Czesława Lis Żywienie i aktywność fizyczna mają wpływ na rozwój psychofizyczny

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 6 im.bł.ks. Jerzego Popiełuszki w Nowym Sączu

Szkoła Podstawowa nr 6 im.bł.ks. Jerzego Popiełuszki w Nowym Sączu Szkoła Podstawowa nr 6 im.bł.ks. Jerzego Popiełuszki w Nowym Sączu Symbole Szkoły Podstawowej nr 6 SKLEPIK WZOROWY SMACZNY I ZDROWY Zdrowe odżywianie to podstawa!!! Jeść musimy, bowiem to podstawowy składnik

Bardziej szczegółowo

E - c o m m e r c e T r a c k 11.2013-04.2014

E - c o m m e r c e T r a c k 11.2013-04.2014 W y n i k i t r a k i n g u E - c o m m e r c e T r a c k 11.2013-04.2014 O s t a t n i e p ó ł r o k u w e - c o m m e r c e Jak wyglądało ostatnie pół roku w e-commerce? Co internauci najczęściej kupowali

Bardziej szczegółowo

PRAWIDŁOWE ODŻYWIANIE NASTOLATKÓW

PRAWIDŁOWE ODŻYWIANIE NASTOLATKÓW PRAWIDŁOWE ODŻYWIANIE NASTOLATKÓW Młody organizm, aby mógł prawidłowo się rozwijać potrzebuje wielu różnorodnych składników odżywczych, które powinny być nieodłączną częścią diety każdego dojrzewającego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1 Grupy środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagania, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci

Bardziej szczegółowo

Dietetyk Angelika Frączek DZIENNICZEK KILKU DNIOWEGO SPOŻYCIA. Imię i nazwisko...

Dietetyk Angelika Frączek DZIENNICZEK KILKU DNIOWEGO SPOŻYCIA. Imię i nazwisko... DZIENNICZEK KILKU DNIOWEGO SPOŻYCIA Imię i nazwisko... Proszę o sumienne wypełnienie niniejszego wywiadu żywieniowego, który posłuży do oceny Pani/Pana sposobu żywienia. Dobrze, aby dzienniczek wypełniać

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PODSTAWY TOWAROZNAWSTWA 11 WSTĘP 9

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PODSTAWY TOWAROZNAWSTWA 11 WSTĘP 9 SPIS TREŚCI WSTĘP 9 ROZDZIAŁ 1. PODSTAWY TOWAROZNAWSTWA 11 1. Podstawy towaroznawstwa 13 1.1. Zakres towaroznawstwa 13 1.2. Klasyf ikacja towarów 15 1.3. Kryteria podziału towarów (PKWiU) 15 1.4. Normalizacja

Bardziej szczegółowo

Przystawki Śliwki z boczkiem 8zł Sałatka Marianny. Zupy Rosół z makaronem 6zł Żurek z jajkiem i chrzanem 9zł Zupa gulaszowa 10zł

Przystawki Śliwki z boczkiem 8zł Sałatka Marianny. Zupy Rosół z makaronem 6zł Żurek z jajkiem i chrzanem 9zł Zupa gulaszowa 10zł Przystawki Śliwki z boczkiem 8zł Sałatka Marianny (sałata lodowa, pomidor, ogórek zielony, jajko na twardo, ser feta, sos vinegrett i kurczak grillowany) Zupy Rosół z makaronem 6zł Żurek z jajkiem i chrzanem

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZDROWEGO ŻYWIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY. 26.10.2015r.

ZASADY ZDROWEGO ŻYWIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY. 26.10.2015r. ZASADY ZDROWEGO ŻYWIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY 26.10.2015r. ZASADY ZDROWEGO ŻYWIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY Żywienie, szczególnie zbiorowe, nie powinno być realizowane w sposób doraźny. Jest to istotny problem

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYCHÓD Nowicka sp. j. Sobota, ul. Poznańska 43, Rokietnica Zakład w Międzychodzie Międzychód, ul. Gen.

MIĘDZYCHÓD Nowicka sp. j. Sobota, ul. Poznańska 43, Rokietnica Zakład w Międzychodzie Międzychód, ul. Gen. Nowicka sp. j. Sobota, ul. Poznańska 43, 62-090 Rokietnica Zakład w Międzychodzie 64-400 Międzychód, ul. Gen. Sikorskiego 22 PRZETWORY OWOCOWE PRZETWORY WARZYWNE SOSY GORĄCE TRADYCYJNE DANIA GOTOWE KOMPLETNE

Bardziej szczegółowo

MENU. Smacznego! str. 1. Menu ważne od 01.05.2013

MENU. Smacznego! str. 1. Menu ważne od 01.05.2013 MENU Menu ważne od 01.05.2013 str. 1 ŚNIADANIA JAJECZNICA NA BOCZKU (3 jaja) cena 7,90 zł. JAJECZNICA NA SZYNCE (3 jaja) cena 7,90 zł. JAJECZNICA Z POMIDOREM (3 jaja) cena 7,90 zł. JAJECZNICA Z PIECZARKAMI

Bardziej szczegółowo

Kawa mielona / w ziarnach

Kawa mielona / w ziarnach Kawa mielona / w ziarnach Zniewalający smak uzyskany dzięki połączeniu składników o najwyższej jakości ze składnikiem X. Nic nie budzi do życia tak jak filiżanka świeżo zaparzonej pachnącej kawy. Czy wybierzesz

Bardziej szczegółowo

ZBILANSOWANA DIETA TALERZ ZDROWIA SMACZNIE, ZDROWO, KOLOROWO. Anna Oblacińska Instytut Matki i Dziecka

ZBILANSOWANA DIETA TALERZ ZDROWIA SMACZNIE, ZDROWO, KOLOROWO. Anna Oblacińska Instytut Matki i Dziecka ZBILANSOWANA DIETA TALERZ ZDROWIA SMACZNIE, ZDROWO, KOLOROWO Anna Oblacińska Instytut Matki i Dziecka TALERZ CZY PIRAMIDA? Przedstawione w modelach zdrowego żywienia zalecenia żywieniowe to sugestie ogólne,

Bardziej szczegółowo

Kochamy gotować czy kochamy kupować. Monika Hasslinger-Pawlak, Michał Maksymiec, Anna Przeczka GfK Polonia

Kochamy gotować czy kochamy kupować. Monika Hasslinger-Pawlak, Michał Maksymiec, Anna Przeczka GfK Polonia Kochamy gotować czy kochamy kupować Monika Hasslinger-Pawlak, Michał Maksymiec, Anna Przeczka GfK Polonia Wiele sprzecznych informacji Co drugi Polak deklaruje, że lubi gotować 1/3 Polaków nie lubi gotować

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 sierpnia 2015 r. Poz. 1256 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży

Bardziej szczegółowo

5 porcji warzyw, owoców lub soku

5 porcji warzyw, owoców lub soku KONFERENCJA PRASOWA 5 porcji warzyw, owoców lub soku Witamy serdecznie! Warszawa, 6 marca 2012 r. Dziś zadbaj o zdrowie, byś nie musiał o nim marzyć, gdy będziesz w niemocy (Pliniusz Starszy) Postaramy

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć świetlicowych

Scenariusz zajęć świetlicowych Scenariusz zajęć świetlicowych - żywe słowo Kampania Wiem, co jem Temat zajęć: Śniadanie może być pyszne i zdrowe. Cele wychowawczo dydaktyczne: 1. Kształtowanie nawyków zdrowego odżywiania się. 2. Nauka

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie:

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH przygotowany w ramach projektu Praktyczne kształcenie nauczycieli zawodów branży hotelarsko-turystycznej

Bardziej szczegółowo

Chemia i kosmetyki w sklepie spożywczym

Chemia i kosmetyki w sklepie spożywczym Chemia i kosmetyki w sklepie spożywczym data aktualizacji: 2015.11.25 Ten asortyment bywa traktowany przez detalistów jako mniej ważny czy drugiej kategorii. Nasi rozmówcy, praktycy, nie popełniają tego

Bardziej szczegółowo

www.uholosia.pl www.facebook.pl/uholosia

www.uholosia.pl www.facebook.pl/uholosia OTWARTE PN-PT: 12:00 DO 19:00 SOB-NIE: 12:00 DO 20:00 UL. POZIOMKOWA 2 OSÓWIEC K/ BYDGOSZCZY 86-014 SICIENKO +48 504-288-978 kontakt@uholosia.pl www.uholosia.pl www.facebook.pl/uholosia NOWOŚĆ! NOWOŚĆ!

Bardziej szczegółowo

Cena jednostkowa brutto za jedno opakowanie

Cena jednostkowa brutto za jedno opakowanie Zadanie 1 Przyprawy przydatności do spożycia 1. Przyprawa do drobiu - 18 kg 2. Przyprawa do mięsa - 42 kg 3. Przyprawa do ryb - 10 kg 4. Przyprawa do zup - 200 kg 5. Żelatyna wieprzowa - 20 kg 6. Przyprawa

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania konsumenckiego ULUBIONA MARKA 2015 Wybór Konsumentów

Wyniki badania konsumenckiego ULUBIONA MARKA 2015 Wybór Konsumentów Wyniki badania konsumenckiego ULUBIONA MARKA 2015 Wybór Konsumentów data aktualizacji: 2015.09.18 W środę 16 września w restauracji Belvedere w warszawskich Łazienkach odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do współpracy

Zaproszenie do współpracy WHEREVER U R Zaproszenie do współpracy NASZA MISJA Żyjemy w świecie, w którym czas ma wagę złota. Pracujemy pod jego presją, biegamy cały dzień, aby zdążyć i wzdychamy szkoda, że doba ma tylko 24 godziny.

Bardziej szczegółowo

Liderzy kategorii. Pewny zysk. Co wybrać? CHEMIA I KOSMETYKI

Liderzy kategorii. Pewny zysk. Co wybrać? CHEMIA I KOSMETYKI Liderzy kategorii Pewny zysk Co wybrać? CHEMIA I KOSMETYKI DROGI KLIENCIE Zastanawiasz się, czy warto wprowadzić asortyment chemiczno - kosmetyczny w Twoim sklepie? Nie wiesz, jaki powinieneś mieć asortyment

Bardziej szczegółowo

Historia przetworów FIMARO rozpoczęła się ponad dekadę temu, kiedy Ania odwiedziła dom Dziadków.

Historia przetworów FIMARO rozpoczęła się ponad dekadę temu, kiedy Ania odwiedziła dom Dziadków. Historia przetworów FIMARO rozpoczęła się ponad dekadę temu, kiedy Ania odwiedziła dom Dziadków. Przeglądając rodzinne pamiątki znalazła zakurzoną książkę kucharską swojej Babci, która przetrwała 2 Wojny

Bardziej szczegółowo

Spis treści. www.wsip.com.pl 3

Spis treści. www.wsip.com.pl 3 Spis treści 1. Wprowadzenie................................................... 9 1.1. Żywność jako źródło składników pokarmowych...................... 9 1.1.1. Normy żywienia dla ludności................................

Bardziej szczegółowo

CHATA KRYSPINÓW. Impreza firmowa. Propozycja menu na imprezę firmową. Wynajęcie obiektu cena od 500 do 1000 zł bez gastronomii

CHATA KRYSPINÓW. Impreza firmowa. Propozycja menu na imprezę firmową. Wynajęcie obiektu cena od 500 do 1000 zł bez gastronomii CHATA KRYSPINÓW Impreza firmowa Propozycja menu na imprezę firmową Wynajęcie obiektu cena od 500 do 1000 zł bez gastronomii Gastronomia - potrawy z grilla 49 zł/od osoby kiełbaska z grilla z cebulką 150g

Bardziej szczegółowo

SALA NA 150 MIEJSC APARTAMENT GRATIS SŁODKI BUFET EFEKTY ŚWIETLNE OGRÓDEK LETNI STÓŁ WIEJSKI

SALA NA 150 MIEJSC APARTAMENT GRATIS SŁODKI BUFET EFEKTY ŚWIETLNE OGRÓDEK LETNI STÓŁ WIEJSKI SALA NA 150 MIEJSC APARTAMENT GRATIS SŁODKI BUFET EFEKTY ŚWIETLNE OGRÓDEK LETNI STÓŁ WIEJSKI Wraz z organizacją wesela zapewniamy m. in.: - Uroczyste powitanie szampanem - Bezpłatny apartament dla Nowożeńców

Bardziej szczegółowo

19,49 11,00 KATALOG NR 7 NOWOSC NOWOSC NOWOSC NOWOSC. od 1 do 31 lipca 2014 r. Salami Wielkopolskie 2 kg + 500 g gratis.

19,49 11,00 KATALOG NR 7 NOWOSC NOWOSC NOWOSC NOWOSC. od 1 do 31 lipca 2014 r. Salami Wielkopolskie 2 kg + 500 g gratis. KATALOG NR 7 OBOWIĄZUJE: od 1 do 31 lipca 2014 r. cena za 2,5 kg 25,98 Salami Wielkopolskie 2 kg + 500 g gratis 22,99 Nasze Salami 15,99 Szynka Pyszna 11,00 Boczek Parzony 15,99 Szynka Chłopska 11,00 Boczek

Bardziej szczegółowo

Martyna Binkowska Celestyna Malinowska Magdalena Paluszyńska Cook Book

Martyna Binkowska Celestyna Malinowska Magdalena Paluszyńska Cook Book Martyna Binkowska Celestyna Malinowska Magdalena Paluszyńska Cook Book Śniadanie s. 3-4 Mówi się, że śniadanie to najważniejszy posiłek, bo dostarcza nam energii na cały dzień. Co zatem należy jeść na

Bardziej szczegółowo

Protokół po zbiórce słodyczy przeprowadzonej r. w Leżajsku

Protokół po zbiórce słodyczy przeprowadzonej r. w Leżajsku Protokół po zbiórce słodyczy przeprowadzonej 29.11.2014r. w Leżajsku Wyroby czekoladowe ilość/sztuki masa razem g. Czekolada (Wawel, Alpen Gold, Wedel, Milka ) 1 300 300 g. Czekolada (Wawel, Alpen Gold,

Bardziej szczegółowo

dr inż. Marta Jeruszka-Bielak Wszechnica żywieniowa Warszawa, 21 października 2015 r.

dr inż. Marta Jeruszka-Bielak Wszechnica żywieniowa Warszawa, 21 października 2015 r. Rozporządzenie Ministra Zdrowia dotyczące żywienia w stołówkach i asortymentu w sklepikach szkolnych szansą na poprawę sposobu żywienia i stanu zdrowia dzieci i młodzieży. dr inż. Marta Jeruszka-Bielak

Bardziej szczegółowo

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1 BAJKA W SZCZYTNIE

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1 BAJKA W SZCZYTNIE MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1 BAJKA W SZCZYTNIE Opracowała: mgr Ewelina Pliszka Rok szkolny: 2015/2016 Drogi rodzicu! Wiek przedszkolny to ten moment w życiu dziecka, kiedy najszybciej się rozwija. Aby kilkulatek

Bardziej szczegółowo

pieczona pałka z kurczaka w sosie 2szt 1szt pieczywo 20g zupa mleczna 220g zupa gulaszowa 350g 350g pieczywo 30g pierogi z serem 280g 180g

pieczona pałka z kurczaka w sosie 2szt 1szt pieczywo 20g zupa mleczna 220g zupa gulaszowa 350g 350g pieczywo 30g pierogi z serem 280g 180g kawa na mleku 200ml pomidorowa z ryżem 350g 350g kiełbaski na ciepło pieczywo mieszane pieczona pałka z kurczaka w sosie 2szt 1szt pieczywo 20g barbecue marchew na ciepło herbata z sokiem 200ml. sałata

Bardziej szczegółowo

Żyjmy zdrowo kolorowo

Żyjmy zdrowo kolorowo Żyjmy zdrowo kolorowo Publiczna Szkoła Podstawowa u Ujeździe już od lat promuje zdrowy tryb życia pod hasłem Żyjmy zdrowo kolorowo. Podejmowane w ramach tego przedsięwzięcia działania mają na celu wypracowanie

Bardziej szczegółowo

OFERTA WAŻNA 29.09.2015 05.10.2015 lub do wyczerpania zapasów

OFERTA WAŻNA 29.09.2015 05.10.2015 lub do wyczerpania zapasów OFERTA WAŻNA 29.09.2015 05.10.2015 lub do wyczerpania zapasów E-mail: warmet@poczta.onet.pl, tel/fax Biuro: 25/675-18-08, kom. 693-54-72-72 Przedstawiciele Handlowi: Arkadiusz Kolosek tel. 601-937-087,

Bardziej szczegółowo

Profile głównych duńskich firm branży spożwczej i żywności pakowanej - TULIP 2012-11-20 14:34:34

Profile głównych duńskich firm branży spożwczej i żywności pakowanej - TULIP 2012-11-20 14:34:34 Profile głównych duńskich firm branży spożwczej i żywności pakowanej - TULIP 2012-11-20 14:34:34 2 Tulip Food Co jest relatywnie silną i niezależną filią duńskiego koncernu Korona (Danish Crown Group).

Bardziej szczegółowo

Skomponujmy. SERWOWANE CODZIENNIE Pierogi: - z kapustą i grzybami - ruskie Naleśniki: - z serem - z jabłkami - ze szpinakiem ŚNIADANIA PRZYSTAWKI

Skomponujmy. SERWOWANE CODZIENNIE Pierogi: - z kapustą i grzybami - ruskie Naleśniki: - z serem - z jabłkami - ze szpinakiem ŚNIADANIA PRZYSTAWKI MENU Skomponujmy SERWOWANE CODZIENNIE Pierogi: - z kapustą i grzybami - ruskie Naleśniki: - z serem - z jabłkami - ze szpinakiem Knedle: - z mięsem - z owocami ŚNIADANIA Bułka z serem Bułka z szynką Jajecznica

Bardziej szczegółowo

pomaga w nawiązaniu i utrzymaniu więzi towarzyskich 2% 1 dostarcza niezbędnych składników odżywczyc 97% 62 przynosi wiele przyjemności 2% 1

pomaga w nawiązaniu i utrzymaniu więzi towarzyskich 2% 1 dostarcza niezbędnych składników odżywczyc 97% 62 przynosi wiele przyjemności 2% 1 Zdrowy styl życia Strona 1 1. Jaką najważniejszą rolę pełni odżywianie? pomaga w nawiązaniu i utrzymaniu więzi towarzyskich 2% 1 dostarcza niezbędnych składników odżywczyc 97% 62 przynosi wiele przyjemności

Bardziej szczegółowo

Jedzmy zdrowo na kolorowo!

Jedzmy zdrowo na kolorowo! Jedzmy zdrowo na kolorowo! Dlaczego powinniśmy jeść warzywa? Ponieważ są źródłem: -witamin: głównie: beta-karoten, witamina C, kwas foliowy oraz witaminy K, niacyna oraz witaminy E -składników mineralnych:

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spoŝywczymi Polski z Norwegią w latach 2009 2013 i w okresie I VII 2014 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spoŝywczymi Polski z Norwegią w latach 2009 2013 i w okresie I VII 2014 r. BIURO ANALIZ I PROGRAMOWANIA Warszawa, 2014-09-26 Handel zagraniczny towarami rolno-spoŝywczymi Polski z Norwegią w latach 2009 2013 i w okresie I VII 2014 r. Norwegia jest państwem zbliŝonym pod względem

Bardziej szczegółowo

Część III - Różne produkty spożywcze Cennik obowiązuje od 01.01.2015 do 31.12.2015 z włączeniem miesiąca sierpnia Oddział Siedleczka

Część III - Różne produkty spożywcze Cennik obowiązuje od 01.01.2015 do 31.12.2015 z włączeniem miesiąca sierpnia Oddział Siedleczka Załącznik nr 1c do SIWZ FZ.271.1.2.2014.WS Część III - Różne produkty spożywcze Cennik obowiązuje od 01.01.2015 do 31.12.2015 z włączeniem miesiąca sierpnia Oddział Siedleczka Lp 1 Przedmiot zamówienia

Bardziej szczegółowo

Wspaniały smak naszej pizzy jest wynikiem dbałości o każdy etap produkcji. Starannie przygotowana receptura ciasta, dobór składników zapewniający

Wspaniały smak naszej pizzy jest wynikiem dbałości o każdy etap produkcji. Starannie przygotowana receptura ciasta, dobór składników zapewniający Wspaniały smak naszej pizzy jest wynikiem dbałości o każdy etap produkcji. Starannie przygotowana receptura ciasta, dobór składników zapewniający najlepszy smak, ręczny wyrób i wypiek pizzy w piecu opalanym

Bardziej szczegółowo

Znaczenie pierwszego śniadania, czyli zdrowe odżywianie dzieci i młodzieży. Na podstawie materiałów ORE- Anna Pisowacka

Znaczenie pierwszego śniadania, czyli zdrowe odżywianie dzieci i młodzieży. Na podstawie materiałów ORE- Anna Pisowacka Znaczenie pierwszego śniadania, czyli zdrowe odżywianie dzieci i młodzieży Na podstawie materiałów ORE- Anna Pisowacka JAK PRAWIDŁOWO SIĘ ODŻYWIAĆ? Zalecenia żywieniowe 6 + 1 U według S. Bergera Urozmaicenie

Bardziej szczegółowo

na wszystkie okazje Toruń, ul. Długa 12, tel

na wszystkie okazje Toruń, ul. Długa 12, tel na wszystkie okazje Toruń, ul. Długa 12, tel. 606 383 563 www.cafemolus.pl kawiarnie@cafemolus.pl Witamy w słodkim świecie Cafe Molus Ciasta, torty, desery lodowe to nasza pasja. Każde z nich przygotowujemy

Bardziej szczegółowo

8. Scenariusz lekcji dla klasy IV-VI szkoły podstawowej i I klasy gimnazjum

8. Scenariusz lekcji dla klasy IV-VI szkoły podstawowej i I klasy gimnazjum 8. Scenariusz lekcji dla klasy IV-VI szkoły podstawowej i I klasy gimnazjum Temat: Wybory żywieniowe produkty zalecane i niezalecane w żywieniu. Cel: Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych. Zdobyte

Bardziej szczegółowo

Wybieram zdrowie i zdrowe odżywianie

Wybieram zdrowie i zdrowe odżywianie Wybieram zdrowie i zdrowe odżywianie Doktorze Zdrówko, co to znaczy być zdrowym? Być zdrowym, to nie tylko nie chorować, ale też czuć się dobrze, być radosnym i sprawnym fizycznie. Czy wiesz, co pomaga

Bardziej szczegółowo

Serdecznie zapraszamy do współpracy, Zespół

Serdecznie zapraszamy do współpracy, Zespół Szanowni Państwo, Jesteśmy prężnie rozwijającym się dystrybutorem produktów z branży e-palenia marki Dr Thomas. Posiadamy centra dystrybucji w różnych regionach Polski, w tym we Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku,

Bardziej szczegółowo

SZEF KUCHNI POLECA. Leśna przygoda. (grillowana polędwiczka wieprzowa 120/40 g na plackach ziemniaczanych serwowana z leśnymi grzybami i żurawiną)

SZEF KUCHNI POLECA. Leśna przygoda. (grillowana polędwiczka wieprzowa 120/40 g na plackach ziemniaczanych serwowana z leśnymi grzybami i żurawiną) SZEF KUCHNI POLECA Leśne runo Leśna przygoda 19, (grillowana polędwiczka wieprzowa 120/40 g na plackach ziemniaczanych serwowana z leśnymi grzybami i żurawiną) Karkówka w sosie borowikowym 18, (pieczeń

Bardziej szczegółowo

w godz. OD11 00 DO13 00

w godz. OD11 00 DO13 00 MENU DANIE DNIA 15 zł PROMOCJA JAJECzNA w godz. OD11 00 DO13 00 DwA JAJkA gratis! płacisz tylko za dodatki JaJka na miękko bądź twardo (jajka gratis!) JaJka po hiszpańsku (jajka gratis!) dodatki: konfitura

Bardziej szczegółowo

OFERTA WAŻNA 13.10.2015 19.10.2015 lub do wyczerpania zapasów

OFERTA WAŻNA 13.10.2015 19.10.2015 lub do wyczerpania zapasów OFERTA WAŻNA 13.10.2015 19.10.2015 lub do wyczerpania zapasów E-mail: warmet@poczta.onet.pl, tel/fax Biuro: 25/675-18-08, kom. 693-54-72-72 Przedstawiciele Handlowi: Arkadiusz Kolosek tel. 601-937-087,

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZDROWEGO ŻYWIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU SZKOLNYM

ZASADY ZDROWEGO ŻYWIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU SZKOLNYM ZASADY ZDROWEGO ŻYWIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU SZKOLNYM (Instytutu Żywności i Żywienia 2009) 1. Jedz codziennie różne produkty z każdej grupy uwzględnionej w piramidzie. 2. Bądź codziennie aktywny

Bardziej szczegółowo

Zalecenia dotyczące żywienia dzieci w przedszkolach

Zalecenia dotyczące żywienia dzieci w przedszkolach Zalecenia dotyczące żywienia dzieci w przedszkolach NORMY ŻYWIENIA DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I SZKOLNYM W POLSCE OPRACOWANO W INSTYTUCIE ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA I ZATWIERDZONE ZOSTAŁY PRZEZ INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Dania śniadaniowe. Przystawki

Dania śniadaniowe. Przystawki Dania śniadaniowe Jajecznica ze swojskiego jajka na maśle Jajecznica ze swojskiego jajka na boczku Jajecznica ze swojskiego jajka na cebulce Jajecznica ze swojskiego jajka ze szpinakiem Jajka sadzone na

Bardziej szczegółowo

Węglowodanowa pułapka Węglowodanowa pułapka

Węglowodanowa pułapka Węglowodanowa pułapka Węglowodanowa pułapka 1 / 5 Zdań na temat czy unikać, czy wręcz przeciwnie, postawić na węglowodany w naszej diecie, jest mnóstwo. Kwestie żywienia są zawsze względne i zależne od sytuacji w jakiej się

Bardziej szczegółowo

Audyt końcowy, który został przeprowadzony wśród rodziców dzieci uczęszczających do Miejskiego Przedszkola i Żłobka Ekoludki w Ełku

Audyt końcowy, który został przeprowadzony wśród rodziców dzieci uczęszczających do Miejskiego Przedszkola i Żłobka Ekoludki w Ełku Audyt końcowy, który został przeprowadzony wśród rodziców dzieci uczęszczających do Miejskiego Przedszkola i Żłobka Ekoludki w Ełku Ankietę przeprowadzono w miesiącu czerwiec we wszystkich grupach wiekowych

Bardziej szczegółowo

Polscy konsumenci a pochodzenie produktów. Raport z badań stowarzyszenia PEMI. Warszawa 2013.

Polscy konsumenci a pochodzenie produktów. Raport z badań stowarzyszenia PEMI. Warszawa 2013. Polscy konsumenci a pochodzenie produktów.. Spis treści Wstęp 3 1. Jak często sprawdzacie Państwo skład produktu na etykiecie? 4 2. Jak często sprawdzacie Państwo informację o kraju wytworzenia produktu

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy ART. SPOŻYWCZE ZAŁĄCZNIK NR 1G. Bielsko-Biała, grudzień 2012 Strona 1. Nazwa i pieczątka firmy

Formularz cenowy ART. SPOŻYWCZE ZAŁĄCZNIK NR 1G. Bielsko-Biała, grudzień 2012 Strona 1. Nazwa i pieczątka firmy .. Nazwa i pieczątka firmy ART. SPOŻYWCZE Formularz cenowy ZAŁĄCZNIK NR 1G Lp. Nazwa produktu j.m. Ilość 1. Ryż długo ziarnisty kg 250 2. Kasza jaglana kg 42 3. Kasza gryczana kg 83 4. Kasza manna kg 100

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Imię i nazwisko. Data urodzenia Masa ciała Wzrost. Tel. Kontaktowy. Email do wysłania diety i/lub kontaktu

ANKIETA. Imię i nazwisko. Data urodzenia Masa ciała Wzrost. Tel. Kontaktowy. Email do wysłania diety i/lub kontaktu ANKIETA Proszę o rzetelne, zgodne ze stanem faktycznym wypełnienie ankiety, gdyż jest to niezbędne do opracowania dobrze dopasowanego planu dietetycznego. Imię i nazwisko.. Data urodzenia Masa ciała Wzrost.

Bardziej szczegółowo

W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

W WIEKU PRZEDSZKOLNYM 10 ZASAD ZDROWEGO ŻYWIENIA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM 1.Jedz codziennie różne produkty z każdej grupy uwzględnionej w piramidzie. 2.Bądź codziennie aktywny fizycznie ruch korzystnie wpływa na sprawność

Bardziej szczegółowo

TEMAT LEKCJI WYCHOWAWCZEJ Zdrowy styl odżywiania. Czy wiesz co jesz?. Cel główny:

TEMAT LEKCJI WYCHOWAWCZEJ Zdrowy styl odżywiania. Czy wiesz co jesz?. Cel główny: TEMAT LEKCJI WYCHOWAWCZEJ Zdrowy styl odżywiania. Czy wiesz co jesz?. Cel główny: zapoznanie uczniów z zasadami racjonalnego odżywiania się człowieka, kształtowanie umiejętności oceniania własnego sposobu

Bardziej szczegółowo

PRZYJĘCIA OK OLICZNOŚ C I OWEGO

PRZYJĘCIA OK OLICZNOŚ C I OWEGO DANIA DO SKOMPON OWAN IA PRZYJĘCIA OK OLICZNOŚ C I OWEGO Komponując samodzielnie menu imprezy okolicznościowej z dań podanych poniżej należy wybrać: Jedną zupę i /lub przystawkę Jedno danie główne Dodatki

Bardziej szczegółowo

ZDROWO JEM. Mamo! Tato! - ZDROWO ROSNE!

ZDROWO JEM. Mamo! Tato! - ZDROWO ROSNE! Mamo! Tato! To od Was zależy, co znajdzie się na moim talerzu, a potem - w brzuszku. Wybierajcie mądrze i nauczcie mnie jeść zdrowe oraz smaczne produkty. Tę naukę musimy zacząć już teraz. Kolorowanka

Bardziej szczegółowo

OFERTA WIGILIJNA W RESTAURACJI GOŚCINIEC POD ZAMKIEM

OFERTA WIGILIJNA W RESTAURACJI GOŚCINIEC POD ZAMKIEM OFERTA WIGILIJNA W RESTAURACJI GOŚCINIEC POD ZAMKIEM Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia restauracja Gościniec Pod Zamkiem już po raz kolejny ma zaszczyt zaprosić Państwa na kolację wigilijną,

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Załącznik nr 3. PAKIET I: Pieczywo (CPV: ) Lp. Nazwa artykułu j.m Ilość Cena jednostkowa netto /zł/

KOSZTORYS OFERTOWY. Załącznik nr 3. PAKIET I: Pieczywo (CPV: ) Lp. Nazwa artykułu j.m Ilość Cena jednostkowa netto /zł/ KOSZTORYS OFERTOWY Załącznik nr 3 PAKIET I: Pieczywo (CPV: 15810000-9) Lp. Nazwa artykułu j.m Ilość 1 Chleb szt. 400 2 Bułka zwykła szt. 600 PAKIET II: Artykuły spożywcze (CPV: 15000000-8), Lp. Nazwa artykułu

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁY SPOŻYWCZE. herbaty kawy śmietanki do kawy mleko cukier soki wody mineralne napoje zupy słodycze ciastka

ARTYKUŁY SPOŻYWCZE. herbaty kawy śmietanki do kawy mleko cukier soki wody mineralne napoje zupy słodycze ciastka ARTYKUŁY SPOŻYWCZE herbaty kawy śmietanki do kawy mleko cukier soki wody mineralne napoje zupy słodycze ciastka Herbata ekspresowa 183813 Herbata ekspresowa Eternal czarna op. 100 szt. ( 23% 135181 Herbata

Bardziej szczegółowo

Model postępowania konsumenta w procesie. produktów

Model postępowania konsumenta w procesie. produktów Model postępowania konsumenta w procesie definiowania kategorii produktów Dystrybucja detaliczna FMCG w Polsce 1995 0 hipermarketów 0 sklepów dyskontowych 1300 supermarketów Dystrybucja detaliczna FMCG

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

Prawidłowe żywienie jest jednym z najważniejszych czynników środowiskowych, wpływających na rozwój człowieka i utrzymanie przez niego dobrego stanu

Prawidłowe żywienie jest jednym z najważniejszych czynników środowiskowych, wpływających na rozwój człowieka i utrzymanie przez niego dobrego stanu Prawidłowe żywienie jest jednym z najważniejszych czynników środowiskowych, wpływających na rozwój człowieka i utrzymanie przez niego dobrego stanu zdrowia. Polega ono na całkowitym pokryciu zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

4 zł. 10 zł ZUPA DNIA DANIE DNIA DANIA FIRMOWE CZYNNA OD. ŻUREK KUJAWSKI laureat I miejsca w konkursie Festiwalu Żurku 2006

4 zł. 10 zł ZUPA DNIA DANIE DNIA DANIA FIRMOWE CZYNNA OD. ŻUREK KUJAWSKI laureat I miejsca w konkursie Festiwalu Żurku 2006 CZYNNA OD PN. - CZW. PIĄTEK, SPOBOTA NIEDZIELA I ŚWIĘTA 8:00-20:00 8:00-22:00 10:00-18:00 DNIA 10 zł ZUPA DNIA DANIA ŻUREK KUJAWSKI laureat I miejsca w konkursie Festiwalu Żurku 2006 PIKATA Z KURCZAKA,

Bardziej szczegółowo

Nowy asortyment sklepików szkolnych nie taki straszny, czyli dlaczego warto jeść zdrowo?!

Nowy asortyment sklepików szkolnych nie taki straszny, czyli dlaczego warto jeść zdrowo?! Nowy asortyment sklepików szkolnych nie taki straszny, czyli dlaczego warto jeść zdrowo?! Rozporządzenie Z dniem 01.09.2015 roku weszło w życie nowe Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015

Bardziej szczegółowo

KOMUNIA 2015 PROPOZYCJA II

KOMUNIA 2015 PROPOZYCJA II KOMUNIA 2015 PROPOZYCJA II Zupa Obiad Uroczysty Deser Zimna płyta II Ciepła kolacja Patera ciast Nielimitowane napoje (sok, woda, kawa, herbata) Napoje gazowane 1litr/osoba Sala z podstawowym wystrojem

Bardziej szczegółowo

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY Kaczyna 50, 34-123 Chocznia TEL./fax. 033 8730379 Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 907z późn. zm.) załącznik nr 1B Składając w imieniu......... ofertę na:... L.p. Opis przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Naturalnie od sprawdzonych dostawców

Naturalnie od sprawdzonych dostawców Menu Naturalnie od sprawdzonych dostawców Sprawdź jak zmieniliśmy się dla Ciebie i poznaj nową kartę dań Nasz szef kuchni dopracował proces przygotowania potraw w najmniejszych szczegółach. Od teraz pracownicy

Bardziej szczegółowo

kształtującym zdrowe nawyki żywieniowe dzieci Wyniki oceny programu

kształtującym zdrowe nawyki żywieniowe dzieci Wyniki oceny programu Program Owoce w szkole skutecznym narzędziem kształtującym zdrowe nawyki żywieniowe dzieci Wyniki oceny programu Warszawa, 2012 OCENA SKUTECZNOŚCI PROGRAMU I. Podstawa prawna Przeprowadzanie regularnej

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Imię i nazwisko.. Data urodzenia.. Tel. Kontaktowy. Email do wysłania diety i/lub kontaktu. Podpis: ... Rodzaj wykonywanej pracy

ANKIETA. Imię i nazwisko.. Data urodzenia.. Tel. Kontaktowy. Email do wysłania diety i/lub kontaktu. Podpis: ... Rodzaj wykonywanej pracy ANKIETA Proszę o rzetelne, zgodne ze stanem faktycznym wypełnienie ankiety, gdyż jest to niezbędne do opracowania dobrze dopasowanego planu dietetycznego. Imię i nazwisko.. Data urodzenia.. Tel. Kontaktowy

Bardziej szczegółowo

Preferencje żywieniowe i zakupowe

Preferencje żywieniowe i zakupowe Preferencje żywieniowe i zakupowe Zbiorcze zestawienie wyników odpowiedzi udzielonych przez respondentów. Próba: 11 os. 1. Proszę przeczytać uważnie poszczególne sformułowania i zaznaczyć w odpowiedniej

Bardziej szczegółowo

Program Owoce w szkole i jego ocena

Program Owoce w szkole i jego ocena Program Owoce w szkole i jego ocena Warszawa, marzec 2012 Od roku szkolnego 2009/2010 Agencja Rynku Rolnego administruje programem Wspólnej Polityki Rolnej Owoce w szkole Obecnie trwa trzeci rok szkolny

Bardziej szczegółowo

Program Koła Kulinarnego Palce lizać. Projekt edukacyjny realizowany od II półrocza 2011/2012r.

Program Koła Kulinarnego Palce lizać. Projekt edukacyjny realizowany od II półrocza 2011/2012r. Program Koła Kulinarnego Palce lizać Projekt edukacyjny realizowany od II półrocza 2011/2012r. 1 Założenia ogólne: Prowadzące: Aneta Ciapcińska i Aleksandra Rubajczyk Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

ZDROWY STYL ŻYCIA GRA O ZDROWIE. Wybierz zdrowy styl życia i zostań zwycięzcą. Dofinansowane przez: Więcej na:

ZDROWY STYL ŻYCIA GRA O ZDROWIE. Wybierz zdrowy styl życia i zostań zwycięzcą. Dofinansowane przez: Więcej na: ZDROWY STYL ŻYCIA GRA O ZDROWIE Wybierz zdrowy styl życia i zostań zwycięzcą Dofinansowane przez: Więcej na: www.zdrowawatroba.uml.lodz.pl Masz 7, 9 a może 11 lat. Rośniesz, stajesz się coraz bardziej

Bardziej szczegółowo

MENU NA PRZYJĘCIE I KOMUNIJNE

MENU NA PRZYJĘCIE I KOMUNIJNE MENU NA PRZYJĘCIE I KOMUNIJNE Z KOLACJĄ NA CZAS TRWANIA CAŁEJ UROCZYSTOŚCI MOŻEMY POMÓC ZORGANIZOWAĆ BOGATY PROGRAM ANIMACYJNY ANIELSKIE ZABAWY DLA DZIECI Zupa na dobry początek (1 porcja / osobę) Rosół

Bardziej szczegółowo

Część III - Różne produkty spożywcze Cennik obowiązuje od 01.01.2014 do 31.12.2014 r. z wyłączeniem miesiąca lipca przedszkole nieczynne

Część III - Różne produkty spożywcze Cennik obowiązuje od 01.01.2014 do 31.12.2014 r. z wyłączeniem miesiąca lipca przedszkole nieczynne Załącznik nr 1c do SIWZ FZ.271.47.1.2013.WS Część III - Różne produkty spożywcze Cennik obowiązuje od 01.01.2014 do 31.12.2014 r. z wyłączeniem miesiąca lipca przedszkole nieczynne L p 1 Przedmiot zamówienia

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTÓW Nadzienia Marmolady Powidła

KATALOG PRODUKTÓW Nadzienia Marmolady Powidła KATALOG PRODUKTÓW Nadzienia Marmolady Powidła 2015/2016 Nadzienia wysoki procentowy udział owoców, naturalny owocowy smak, duże kawałki owoców, powstają z owoców nie konserwowanych chemicznie, doskonale

Bardziej szczegółowo

Podstawy pracy z dziećmi i młodzieżą w budowaniu prawidłowych postaw żywieniowych pomysły na działania i edukację w szkołach

Podstawy pracy z dziećmi i młodzieżą w budowaniu prawidłowych postaw żywieniowych pomysły na działania i edukację w szkołach Podstawy pracy z dziećmi i młodzieżą w budowaniu prawidłowych postaw żywieniowych pomysły na działania i edukację w szkołach W wieku szkolnym NAUCZYCIELE NADAL mogą być wzorem do naśladowania NAŚLADOWANIE

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

Lider wzrostowych rynków. Konferencja WallStreet Karpacz, czerwiec 2014 r.

Lider wzrostowych rynków. Konferencja WallStreet Karpacz, czerwiec 2014 r. Lider wzrostowych rynków Konferencja WallStreet Karpacz, czerwiec 2014 r. Kim jesteśmy? Grupa AMBRA jest czołowym producentem, importerem i dystrybutorem win w Europie Środkowo-Wschodniej. Głównym rynkiem

Bardziej szczegółowo